Tanácsi loizottságok 1988».^ Xi-*SH2Í ;Í«

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tanácsi loizottságok 1988».^ Xi-*SH2Í ;Í«"

Átírás

1 Tanácsi loizottságok 1988».^ Xi-*SH2Í ;Í«

2 Várpalota Városi Tanáos Ügyrendi Bizottsága 1988* évi m ű n k a t ie._r_y e Az ügyrendi Bizottság negyedéves ütemezéssel elkészítette 1988, évi munkatervét«a munkatervben - melynek összeállításánál a Városi Tanács és Végrehajtó Bizottság munkatervét figyelembe vette - az alábbi témakörök megtárgyalását itéli szükségesnek* 1» negyedév Tájékoztató a Városi Tanács VB szakigazgatási szervei ügyfélfogadási rendjéről és az ügyfélforgalom tapasztalatairól# Előadó: Dr# Beoságh László osztályvezető IX. negyedév Az regészségügyi és szociális szakigazgatási szerv létrehozására irányuló elképzelések, az önálló szakigazgatási szerv létrehozásának indokai, Előadó: Dr. Ádám György városi főorvos Ilié negyedév A Végrehajtó Bizottság titkárának beszámolójává hatósági ügyintézés törvényessége érdekében kifejteit tevékenységről, a hatósági munka ellenőtzésérői* Előadó: Dr. Cfceidli István vb-titkár IV. negyedév. Tájékoztató a Városkörnyéki Bizottság munkájáról, működésének tapasztalatairól# Előadó: Dr. Beoságh László osztályvezető Várpalota, 1988# január 21. A kiadmány hiteléül: Zergi Bálint sk. a bizottság elnöke

3 1 A SZÁMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁG 1980* évi M u n k á t r v g 1, A Városi Tanács 1988.évi pénzügyi tervjavaslata, /Együttes ülés a Városfejlesztési, Ellátási, Termelési Bizottsággal/ Előadó^ Bostainé Tóth Judit pénzügyi osztályvezető 1988, január hó. 2, A VTI. ötéves terv felülvizsgálata, a társadalmi, gazdasági stabilizációs program központi feladatainak helyi megvalósitása, Előadó^ Csővári János tanácselnök 1988*március hó* 3, Beszámoló a Városi Tanács 1987* évi gazdálkodásáról. Előadó: Bostainé Tóth Judit m pénzügyi osztályvezető 1988# junius hó, b0 Jelentés a Városi Tanács I, félévi pénzügyi gazdáid, kodásáról. Előadó: Bostainé Tóth Judit p^nz^gy^ osztályvezető 1988, augusztus hó. Várpalota, 1988# január 8, Gál wyula Számvizsgáló Bizottság Elnöke

4 Várpalota Városi Tanács Igazgatási Bizottsága évi munkaterv Tájékoztató Szabálysértési igazgatási tevékeny- Az Igazgatási Bizottság javaslattevő*.. véleményező* előkészítő,. és ellenőrző tevékenységével segítséget nyújt a Városi Tanács VB* Igazgatási Osztályának munkájához# A bizottság.összetételére, működésére, ügyrendjére vonatkozó előirásokat és feladatokat a Városi,Tanács és Szervei Szervezeti és Működési.. Szabályzata tartalmazza* Igazgatási Bizottság ülésterve 1«Időpont* február i*uatw U >C*e Napirend; Előadóg Tájékoztató a Társadalmi ünnepségeket szervező iroda tevékenységéről*. Iroda vezetője* 2* Időpontt május Napirend^ Előadó ségről Igazgatási Osztály szabálysértési előadója 3. Időpont; szeptember j Napirend^ Népességnyilvántartás^ honvédelmi igazgatás tanácsi feladatai Előadót csop«vez.* ^ Időpont j} Napirend? Előadó; 1988,; december 1989* évi munkaterv elkészitése - Bizottság elnöke Várpalota«1987» december 28., VárpftjLöta'e a január 2 1 c.

5 Városi Tanács Városfejlesztési~Termelési~Ellátási Bizottság évi M u n k a t e r v e A bizottság munkatervét a Tanács és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott feladatainak megfelelően állitotta össze* Résztvesz a szakterületéhez tartozó szakigazgatási szervek tevékenységi beszámolóinak előkészítésében. Ellenőrzi a lakosság ellátásával és a városfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységét, szervezi a lakosság közreműködését a tanácsi feladatok végrehajtásában. A testületi ülések elé kerülő jelentések előkészítése és véleményezése során segítséget nyújt a testületi döntések megalapozottságához. A bizottság munkatervének összeállításánál figyelembe vette a Városi Tanács és Végrehajtó Bizottság munkatervét, s ennek alapján munkatervében az alábbi témakörök megtárgyalását tartja szükségesnek» I. IV. év Az 1988.évi munkaterv jóváhagyása Előadó: a Bizottság elnöke A Városi Tanács 1988oévi pénzügyi tervjavaslata Együttes ülés a Számvizsgáló Bizottsággal Előadó; Bostainé Tóth Judit VTVB. Pénzügyi osztályvezető Beszámoló a VM. Viz-és Csatornamű Vállalat városban végzett tevékenységéről* Előadó: a Vállalat igazgatója A Temetkezési Vállalat és a VTVB. Műszaki Osztály beszámolója a temető fenntartás és kezelés együttes feladatainak ellátásáról, különös tekintettel az uj köztemető létesítésére. Előadó: a Vállalat igazgatója és a VTVB. Műszaki Osztály vezetője II* IV.év A Városgazdálkodási Vállalat beszámolója 1987.évi tevékenységéről, az 1988.évi feladatok ismertetése. Az 1989oévi lakóházjavítási címjegyzék.. Előadó? a Vállalat igazgatója

6 2 Beszámoló a mezőgazdasági kistermelői tevékenységről, különös tekintettel a mezőgazdasági és állattenyésztési szakcsoportok működésére. Előadó: a VTVB* Termelés-Ellátásfelűgyeleti Osztály vezetője III* IV*év A Veszprém megyei Sütőipari Vállalat beszámolója Várpalota városban a lakosság ellátása érdekében kifejtett tevékenységéről, dolgozók érdekében hozott egészségügyi, szociális és munkaügyi jogszabályok betartásáról. Előadó: a Vállalat igazgatója VTVB* Műszaki Osztály tevékenységéről beszámoló* Előadó: VTVB. Műszaki Osztály vezetője Tanácsrendelet a környezetvédelemről és közterületfenntartásról* Előadó: VTVB* Műszaki Osztály vezetője IV* IV*év A várpalotai Vegyesipari Szövetkezet beszámolója a lakossági szolgáltatás körébe eső tevékenységéről* Előadói a szövetkezet elnöke* Az ÉDÁSZ* beszámolója tevékenységéről és a villamosenergia ellátásról* Előadó: az üzem vezetője V á r p a l o t a, 1980* január 18* a Bizottság elnöke

7 A LTUVELODESI, EGESZS3GÜGYI ES 3Z0CIALPOLITIKAI BIZOTTSÁG évi 11 u n k a t e r v e Első neprjedév (február második hete) 1./ A bizottság évi munkatervénok jóváhagyása. Előadó: Papp Gyuláné, a bizottság elnöke 2./ A tanácsi és nem tanácsi közművelődési intézmények kapcsolatai, fejlesztési lehetőségei c. tanácsülés! előterjesztés megvitatása Előadó: VTV3. Művelődési, Ifjúsági és Sport Osztály vezetőj e Llásodik negyedév (Június második hete) 1#/ Tájékoztatás a gyermekélelmezés helyzetéről a VTV3 május 6-i ülése nyomán Előadó: A gyermekélelmezést vizsgáló bizottság elnöke 2./ A módosított családjogi törvény új jogintézményeinek tapasztalatai a gyámhatósági eljárásban c. végrehajtó bizottsági előterjesztés megvitatása Előadó: VTYB Igazgatási osztályvezető 3,/ Beszámoló az Erősáramúberendezés-szerelő Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézetben végzett bizottsági vizsgálatról Előadó: Papp Gyuláné, a bizottság elnöke Harmadik negyedév (Szeptember második hete) 1./ A szociálpolitikai feladatok ellátásának helyzete és lehetőségei a megváltozott szakigazgatási helyzetben Előadó: VTYB Egészségügyi osztályvezető 2./ A Veszprém Megyei Sütőipari Vállalat beszámolója Várpalota városban a lakosság ellátása érdekében kifejtett tevékenységről, a dolgozók érdekében hozott egészségügyi, szociális és munkaügyi jogszabályok betartásáról c. tanácsülés! előterjesztés és bizottsági vizsgálat megvitatása Előadó: Papp Gyuláné, a bizottság elnöke Hegyedik negyedév 1./.lz egészségmegőrzés nemzeti programjából adódó tanácsi feladatok c. végrehajtó bizottsági előterjesztés megvitatása Előadó: A Városi Tanács elnökhelyettese 2./ Beszámoló a Rendelőintézetben végzett bizottsági vizsgálatról Előadó: Papp Gyuláné, bizottságvezető 3./ 1939# évi munkátérvjavaslat Papp Gyuláné sk. bizottságvezetc

1986. évi. Az Igazgatási Bizottság feladatai*

1986. évi. Az Igazgatási Bizottság feladatai* Várpalota Városi Tanács Igazgatási Bizottsága 1986. évi m u n k a t e r v e. Az Igazgatási Bizottság javaslattevő, véleményező, előkészitő és ellenőrző tevékenységével segitséget kiván nyújtani a Városi

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI MUNKATERVE. 1./ 2015. évi költségvetésről szóló rendelet megalkotása

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI MUNKATERVE. 1./ 2015. évi költségvetésről szóló rendelet megalkotása JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI MUNKATERVE 1./ 2015. évi költségvetésről szóló rendelet megalkotása Közreműködők: állandó bizottságok Határidő: 2015. február 18. 2./ A

Részletesebben

2014. ÉVI MUNKATERVE

2014. ÉVI MUNKATERVE HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE Képviselő-testületi ülések: 2014. JANUÁR 14. JANUÁR 29. MÁRCIUSTÓL - NOVEMBERIG MINDEN HÓNAP UTOLSÓ CSÜTÖRTÖKÉN DECEMBER

Részletesebben

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 F a x : ( 0 6-3 2 ) 4 6 0-9 1 8 E - m a i l :forum@paszto.hu Száma: 1-126/2015. A döntés meghozatala

Részletesebben

Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal. 2005. évi. Munka-, Képzési- és Ellenőrzési terve

Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal. 2005. évi. Munka-, Képzési- és Ellenőrzési terve Szám: 01-11/2005. Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal 2005. évi Munka-, Képzési- és Ellenőrzési terve Székesfehérvár, 2005. február 16. 2 A 2005. ÉVI MUNKATERV KIEMELT SZEMPONTJAI:... 3 A 2005. ÉVI MUNKATERV

Részletesebben

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE Összeállította: Márok Csaba polgármester 2 Közmeghallgatás 2014. február 10. 17.00

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. április 25-i ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. április 25-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottsága E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. április 25-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZANBÁLYZATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZANBÁLYZATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZANBÁLYZATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

K I V O N A T a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2015. február 27-i ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2015. február 27-i ülése jegyzőkönyvéből BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŰLÉS 5087-1/2015. K I V O N A T a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2015. február 27-i ülése jegyzőkönyvéből 1/2015. (II.27.) Kgy. H a t á r o z a t A közgyűlés ülésének napirendje 1.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 17-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. I. félévi munkaterve Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ELŐTERJESZTÉS

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ELŐTERJESZTÉS VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Szám: 02/55-2/2014. ELŐTERJESZTÉS az Ügyrendi Bizottság 2014. február 13-ai ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti

Részletesebben

Arnót község önkormányzatának a Polgármesteri Hivatal Ügyrendjére vonatkozó módosított 15/2001.(10.31) sz. rendelete összevont szerkezetben 1

Arnót község önkormányzatának a Polgármesteri Hivatal Ügyrendjére vonatkozó módosított 15/2001.(10.31) sz. rendelete összevont szerkezetben 1 Arnót község önkormányzatának a Polgármesteri Hivatal Ügyrendjére vonatkozó módosított 15/2001.(10.31) sz. rendelete összevont szerkezetben 1 Arnót Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) Egyes önkormányzati rendeletek módosítása az önkormányzati segély rendelkezéseinek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csiszár István, Katona János László, Tanács József, Vass Antal és Volford Imre képviselők

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csiszár István, Katona János László, Tanács József, Vass Antal és Volford Imre képviselők J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2014. április 29-én megtartott soros ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak:, Csányi László alpolgármester, képviselő Szűcsné

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA XVII. évfolyam 2. szám 2007. április 23. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal I. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 17.-én (csütörtök) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó ülésére

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-i ülésére

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-i ülésére Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-i ülésére Tárgy: Előadó : Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb eseményeiről ( 2015. február 17-től március 15-ig ) Ottó Péter polgármester

Részletesebben

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2013. évi 3. szám 363 A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról

Részletesebben

Kérem, hogy a rendelet-tervezet áttekintését követően az alábbi rendeletalkotási javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Kérem, hogy a rendelet-tervezet áttekintését követően az alábbi rendeletalkotási javaslatot elfogadni szíveskedjenek. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere 3/^^/3/ J2XX39, Budapest, :,&:. Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. november 8-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. november 8-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. november 8-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó...2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...3

Részletesebben

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta: a Képviselő-testület./2015. (II. 26.) sz. határozatával. Hatályos: 2015. február 26-tól TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. március 19., kedd. 1. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. március 19., kedd. 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. március 19., kedd 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. március 19., kedd 1. szám

Részletesebben

K i v o n a t Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. június 25-i ülésének jegyzőkönyvéből 73/2009. (VI. 25.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Önkormányzatának

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2012. február 16. I. A megyei önkormányzat rendeletei TARTALOMJEGYZÉK Rendelet száma Tárgya Oldal 1/2012. (II. 23.)

Részletesebben

Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének. 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének. 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Badacsonytördemic Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. december 18-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. december 18-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/278/89/2014. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2014. december 18-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 26. HATÁROZATOK MUTATÓJA Határozat száma

Részletesebben

Határidő: 8 napon belül Felelős: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző 11131/2013.

Határidő: 8 napon belül Felelős: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző 11131/2013. 11131/2013. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 252/2013.(XI.27.) határozata Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. I. félévi munkatervének jóváhagyásáról Sátoraljaújhely

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. tv. 18. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. tv. 18. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 29/2004.(IX.29.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 10/1999.(IV.28.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város Önkormányzat Szervezeti és

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A Képviselőtestület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Füredi János sk. polgármester

Részletesebben