A B O R N E M I S Z A P É T E R T Á R S A S Á G K U L T U R Á L I S É R T E S Í T Ő J E Új sorozat, II. évfolyam, 5. (12) szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A B O R N E M I S Z A P É T E R T Á R S A S Á G K U L T U R Á L I S É R T E S Í T Ő J E Új sorozat, II. évfolyam, 5. (12) szám"

Átírás

1 A B O R N E M I S Z A P É T E R T Á R S A S Á G K U L T U R Á L I S É R T E S Í T Ő J E Új sorozat, II. évfolyam, 5. (12) szám Bécs, 2007 május Kászoni Zoltán Hány évig kolozsvári valaki A tartalomból: azután, hogy el kellett hagynia Kolozsvárt? - veti fel a kérdést többek közt a Bukarestben élő Ferencz Zsuzsanna új kötetében - mivel "húsz év Bukarest meglazította a szálakat", amelyek Kolozsvárhoz kötötték de ugyanakkor nem akar KÓS KÁROLY üzenete (2. oldal) "azonosulni" a fővárossal. Ugyancsak ő említi meg a "kettős honvágyat", amely a MEGHÍVÓ: szülővárosától (-hazájától) elszakadt ember életét kíséri: "az egyiket méghonvágynak, a másikat már-honvágynak" nevezik, s ez az az érzés, hogy bárhol is Dávid Gyula Vendégünk lenne éppen, az ember irodalomtörténész mindig egy kicsit a án, 17,30 másik hely után (3. oldal) vágyakozik. Az említett kötetet BOGDÁN LÁSZLÓ méltatva a szintén vers (5. oldal) kolozsvári, de az FERENC ZSUZSANNA Egyesült Államokban KIK ügyei (6. oldal) élő Löwy Dániel írja a Szabadságban: "Eszmefuttatása DSIDA JENŐ szíven üt, versek (7. oldal) hiszen több mint másfél Id. ORBÁN ISTVÁN évtizede élek az óceán Rohan az idő, halad túlsó partján, változatlanul kolozsvárinak (8. oldal) a szekér vallva magamat. Talán, mert gyakran látogatok L.SIMON LÁSZLÓ haza, jelentkezéseim vers (9. oldal) Feleki görögkatolikus templom (helyreállította Kós Károly) egyre kevesebb érdek- FIGYELŐ lődést váltanak ki ismeretségi körömben. Igyekszem alkalmazkodni mindenki kiállítások, szabadidejéhez, de így is előfordul, hogy másfél hetet kell várnom valamely hangversenyek találkozásra, olykor pedig csak»majd legközelebb«jön össze. Az év legnagyobb felét (10. oldal) nem Kolozsváron töltöm, vagyis apró gondjaival senki sem fordul hozzám, látogatónak viszont túlságosan gyakori vagyok. Szerzői minőségben az otthoni szerkesztők többnyire olyankor gondolnak rám, amikor valamilyen»amerikai lapszámot«kell összehozni. Ezért - hosszas ellenállás után - főként emigrációs magyar kiadványok munkatársa lettem." A BPT júniusi rendezvényének témája Kós Károly, aki annak idején az otthonmaradás mellett tört lándzsát, s akinek a témába vágó "üzenetét" idézzük jelen lapszámunkban. Júniusi meghívottunk, Dávid Gyula, pedig családjának népes felmenő ágát ecseteli egy interjúban, amely azt bizonyítja, már a múlt század elején sem volt ez másképp, vagyis már akkor is nagyon sokan messzire kerültek szűkebb szülőföldjüktől. A témát végül lapszámunkban Ferencz Zsuzsa három "kétperces novellája" egészíti ki, melyeknek látásmódja, hangulata azt sejteti, hosszabb idő után az ember nagyon is otthon lehet az idegenben, de sohasem teljesen. Közeleg a nyár, a szabadságok ideje. Sokan közülünk hazalátogatnak vagy épp szülőföldjükről várnak vendégeket. Kellemes hangulatú estéken az identitás, a hovatartozás témáját olykor nem lehet majd megkerülni. De érdemes gondolkodni és beszélgetni róla, különösen gyerekeink, unokáink jelenlétében.

2 2. II./ május Kós Károly "üzenete" Kós Károly ( ) író, költő, etnográfus, műtörténész, építő- és iparművész, könyvművész, díszlet- és jelmeztervező, Régi Kalótaszeg című kötetéből. "Üzenetet írok mindazoknak, akik közülünk valók voltak és elindultak új világba, új emberek közé, mindazoknak, akik új utakat akarnak törni, és rombolni akarnak mindent, ami régi. Üzenek nektek, ti új emberek, én a régi ember. Valamikor nemrégen még többen jártuk ezeket a hegyeket. Sokan és fiatalok mind és magyarok mind, de magapadtunk. Többen más utakra fordultak, könnyebb utakra. Sima völgyi utakra tértek, mert nehéz hegyet járni. De én itt maradtam a hegyek között. Járom a tövises ösvényt és hosszú esztendőkön által körülfújt fagyos szél és perzselt a nap és nemsokára talán utolsó leszek az utolsók között. Hogy úgy elhagyta mindenki a nagy hegyeket. Kivált ha öreg krónikákat forgatván elgondolom, hogy valamikor ezért a köves, hegyes, hideg földért elporladt apáink mennyi bolondságot és istentelenséget cselekedtek. Ezért a hegyes, köves földért... Ahol olyan merő egyedül maradtam. De lesznek akik utánam jönnek: az én maradékaim. Amikor én már elpihentem, erős, ifjú lábakkal nyomomba lépnek ők. És nem szállanak le a hegyről, hogy láncos rabjai legyenek hírnek, dicsőségnek és idegen kultúrának. Mert erősek lesznek, hatalmasok és magyarok. És szeretni fognak, építeni fognak és gyermekeik lesznek és unokáik. És boldogok lesznek... Az én lábam nyomát pedig eltemetheti a hó, de síromon sohasem lesz korhadt a fejfa, de a felém boruló domb virágos lesz mindig, tudom. És emlegetni fognak engem is, és apáimat is az én véreim, unokám unokái, mint ahogyan és is megemlékezem nagyapáim, dédapáim, ükeim és őseim dolgairól. Inni fogják a bort, mint én, pipázni fognak és járni fogják az erdőt és a hegyeket, ahol az én lábam taposott egykoron. És nyugodni fognak mellettem majd egyszer. Az én munkámat folytatják ők, és az én életem örökkévaló lesz bennük. Mert én itthon maradtam. Mert én csak folytatása akarok lenni apáimnak és munkám folytatása az ő munkájuknak. Ezért... Készült ez a kis könyv Isten segedelmével esztendőben, téli időben. Kós Károly"

3 II./ május 3. M E G H Í V Ó a Bornemisza Péter Társaság következő estjére Meghívottunk: Dávid Gyula irodalomtörténész, szerkesztő, könyvkiadó Az est témája: Kós Károly június 3-án, vasárnap, d.u. 17:30 órakor Az előadás helyszíne: Bécs 6., Capistrangasse 2/15 "Vállalt feladatok szorításában élek" Beszélgetés Dávid Gyulával (részletek) Irodalomtörténész, szerkesztő, könyvkiadó, irodalomszervező, közéleti ember: Dávid Gyula, a nagy hagyományokban gyökerező "mindenes" erdélyi értelmiségi-írástudói hivatástudat egyik legmarkánsabb jelenkori megtestesítője. Fél évszázada él az önként vállalt - vagy olykor vállalni kényszerült - feladatok vonzásában-szorításában. Mindenkor, minden területen pontosan, hivalkodás nélkül, lelkiismeretének parancsa szerint cselekedett - sokoldalú szellemi készséget érvényesítő odaadással. Egyéniségének formálódását sok tényező befolyásolta, de talán a családi körülményeknek, a hovatartozást és irányulást meghatározó kötődéseknek volt (és van) nála döntő szerepe. - Nemigen szoktál származásodról, családodról, arról a mikro-világról beszélni, amelyből elindultál életutadra. Most azért talán nem fölösleges visszapillantani a tovatűnt múltra... - Akkor hát kezdjük a legelején: augusztus 13-án születtem a Háromszék megyei Árapatakon, ahol édesapám református lelkész volt. Egy esztendővel azelőtt került oda (előzőleg Kolozsvárt a Magyar utcai templomban segédlelkész s egyéves ösztöndíjjal Zürichben teológus, Karl Barth tanítványa volt). Mi négyen születtünk ebben a székely, román és szász vidék határán fekvő erdélyi faluban. A népek közötti együttélés gyakorlatát itt kezdtem tanulni, román óvodás- és iskolástársakkal, az Anghelescu-féle hírhedt oktatási törvény következtében egyszeriben románná lett református iskolában. Édesapám családja apai ágon Iklandról, Maros- Torda megyéből származott, nagyapám azonban végig háromszéki falvakban volt lelkész: Komollón, majd nyugdíjas koráig Zalánban, ahová gyermekkoromban mi is szívesen eljárogattunk. Apai nagyanyám a népes kovásznai Csutak-famíliából való; édesanyám viszont Hódmezővásárhelyről jött férjhez Erdélybe. Nem is tanult meg soha románul, a hat gyermek felnevelése egész idejét és emberi kapcsolatrendszerét megszabta. De az ő családja is Erdélyből került az Alföldre: dédapám a kolozsvári egyetemen volt egykoron a magyar irodalom professzora. Nagyanyám családja, a Fazakasok, Szilágyságból származnak, s a családnak ez az ága Partiumban, Szabolcsban, Szatmárban terebélyesedett szét. Nálunk a gyermekáldás meglehetősen bőséges volt, főleg nagyanyám ágán. Néhány évvel ezelőtt összeszámoltuk: Imre nagyanyám közvetlen leszármazottainak száma akkor 125 lélek volt. A Dávidok valamivel kevésbé" voltak szaporák. Mi haton vagyunk testvérek, és gyermekeinkkel-unokáinkkaldédunokáinkkal együtt a család lélekszáma mindössze" 54 fő. Ha térképre akarnám vetíteni: családunk legnyugatibb csücske a Somogy-szob nevű kis faluban, a legészakibb Miskolcon és Nagybányán, a legkeletibb a Háromszék megyei Karatnán, a legdélibb pedig az Arad megyei Pankotán található. - Valódi nagycsalád - jellegzetesen kárpát-medencei magyar szétszórtságban, melynek tagjai azonban az értelmiségi sorsok azonos hullámhosszán őrzik és ápolják az egybetartozás élményét... - Valóban: ahogy az imént említettem, haton vagyunk testvérek; ebből kettő lelkész, kettő pap-feleség, a legkisebbik (nálam 22 évvel fiatalabb öcsém)

4 4. II./ május orgonaművész és kántor Nagykőrösön. Csak én lógok ki a sorból", ha szabad így fogalmaznom; pedig édesapám engem szánt papi pályára. Csakhogy én már akkor nagyon szerettem a magyar irodalmat, s amikor 1947-ben egyetemre kerültem, azt már nem lehetett teológiával párosítani. Különben apám 1938-ban Székelyudvarhelyre került lelkésznek. Középiskolai tanulmányaimat tehát ott végeztem. Így aztán egynegyed értelemben háromszéki, egynegyed értelemben udvarhelyi - s 1951 óta állandó jelleggel kolozsvári vagyok. Legfeljebb ezt az utóbbit kellett megosztanom kényszerűségből a Kincses Város és a börtön között... - Akkor ismertelek meg: 1947-ben. Kollégák voltunk a kolozsvári Bolyai Tudományegyetemen. És te is jelen voltál a FIKE - a Főiskolás Ifjúsági Keresztyén Egyesület - Szucságon rendezett nyári konferenciáján... - Igen: az egyetemet magyar-francia szakosként kezdtem, de egy év múlva a megszüntetett francia szak helyett felvettem az orosz nyelvet. Újabb esztendő múltán megszüntették a kétszakos" rendszert, s így tiszta" magyar szakon végeztem 1951-ben. Elsőéves koromban még megvolt Kolozsvárt a Móricz Zsigmond Kollégium, oda bejutottam, s mint volt móriczosnak" később elnézték klerikális" származásomat. Másodéves koromban a kuruc költészetről írt szemináriumi dolgozatomat elvitte valaki Gaál Gáborhoz, aki akkor az Utunk című folyóirat főszerkesztője is volt, ő pedig ráírta a kéziratra: A dolgozatnak érdekes - a szerzője." Ezután könyvrecenziókat kértek tőlem, s 1949-ben így kerültem közvetlen kapcsolatba az irodalommal. Aztán negyedéves koromban Földes László szerkesztőnek hívott az épp akkor szerveződő Állami Irodalmi és Művészeti Kiadó kolozsvári szerkesztőségébe. Mind fiatalok voltunk ott akkor (ha jól számolom, az átlag életkor 24 év volt; Földes, a főszerkesztő volt a legidősebb - a maga 29 évével). Lelkesen írtuk át az "őstehetségek" kéziratait, s szabad időnkben (mert azért nem minden napra jutott őstehetség) nagy gombfocimeccseket vívtunk a szerkesztőség íróasztalain. 23 éves koromban nős, 24 évesen apa lettem. És szerelmese voltam a XIX. század magyar irodalmának. - Hogyan alakult pályád az egyetem elvégzése után, az ötvenes években? Azokban a forgatagos, megpróbáltató esztendőkben? és 1956 között ösztöndíjas aspiránsként Tolnai Lajossal foglalkoztam, akit Móricz Zsigmond "az elsikkasztott s mégis legnagyobb magyar regényíró elmének" nevezett, s akinek pályakezdéséről és marosvásárhelyi éveiről írtam disszertációmat őszén kineveztek tanársegédnek a Bolyaira; emiatt dolgozatomat nem tudtam befejezni - szerencsére, mert amikor hét esztendei börtön után a munkát folytattam - érettebb fejjel és egy, az irodalomtörténeti sémáktól felszabadultabb légkörben - erről a valóban nagytehetségű, de igen egyenetlen s írásait indulataival szétfeszítő magyar íróról már olyan képet sikerült kialakítanom, amelyet ma is vállalni tudok. Ötvenhat szeptemberében Budapesten voltam egy hónapig, tulajdonképpen a dolgozatomhoz gyűjtöttem anyagot. Itt a korabeli magyar ifjúság olyan rétegeivel ismerkedtem meg, mely ismeretségek alapján szívvel-lélekkel azonosultam a magyar forradalom célkitűzéseivel. Azt az november 1-i, Házsongárdi tüntetést azonban - bár a temetőbe való kimenetelt valóban én kezdeményeztem - rajtam túllépve változtatták a körülmények a magyar forradalom melletti rokonszenvtüntetéssé. A hét év börtönt a "temetőért" mindenesetre én kaptam s az utolsó napig letöltöttem; "idegen tollakkal" ékeskedni azonban ma sem kívánok. Közben (feleségem harmadik hónapos terhes volt, amikor elvittek) egy fiam is született; hazajövetelem után első apai szerepem az volt, hogy én képviseltem a családot az ő óvodai évzáróján. - Irodalomtörténészként korán jelentkeztél a magyarromán irodalmi kompartisztika kérdéseiről írt tanulmányaiddal. Ide vonatkozó írásaid összegyűjtve 1976-ban, a Találkozások című kötetedben láttak napvilágot. - Már a börtönt megelőzően érdekeltek a magyarromán irodalmi kapcsolatok. Így hazakerülésem (és másfél éves vízvezeték szerelő státusom) után vállaltam, hogy az akkor "konjunkturálisnak" számító témakörre szakosítom magam, arra törekedve, hogy a lapok és folyóiratok által megrendelt kötelező évfordulós" írásaim ne afféle "musz"-anyagok legyenek, hanem hasznos tájékoztatók a szóban forgó tárgykört illetően. Így lehettem "szabadfoglalkozású író" 1965 és 1970 között, amikor aztán Domokos Géza felvett az újonnan alakult Kriterion Könyvkiadó szerkesztőségébe. - Döntő lépés volt ez egy olyan területen, melyhez mindmáig hűséges maradtál. - Fiatalkori kiadói éveim után tényleg ekkor lettem végleg könyvkiadó. Huszonhárom évet töltöttem csak a Kriterionnál, s nyugdíjasként - persze egészen más (sok szempontból nehezebb) körülmények között - most is könyvkiadó vagyok, a kolozsvári Polis kicsiny, de (bocsánat az öndicséretért) hatékonyan dolgozó közösségében, annak vezetőjeként. Azt azonban, hogy tulajdonképpen irodalomtörténész volnék, lassan mindenki elfelejti. Igaz, ebben nekem is volt szerepem: miután megjelent annak idején (1971-ben) egy Jókai erdélyi tárgyú műveit áttekintő kismonográfiám, miután Mikó Imrével közösen megírtuk a Petőfi Erdélyben című könyvet (1972), miután napvilágot látott a Tolnai Lajos Marosvásárhelyen című munkám, irodalomtörténészi ambícióim jórészét beleöltem a Kriterion Romániai Magyar Írók című sorozata és irodalomtörténeti-kritikai kötetei szerkesztésébe, gondozásába. Ezek közül nem egyhez - például Tamási Áron sorra kiadott műveihez - előszót, illetve utószót írtam. Úgy éreztem, pillanatnyilag fontosabb ennek vagy amannak a kéziratnak, szövegnek a "feldajkálása", mint az, hogy én is gyarapítsam a megjelenő könyvek számát. (...) Kérdezett: Nagy Pál (Az interjú eredetileg a Magyar Közélet című kolozsvári lapban jelent meg)

5 II./ május 5. Bogdán László Kós Károly elhatározza, hogy megteremti Erdélyt 1 Ott ült a Varjúvárban, Sztánán. Gondolkodott. Rajzlapjain bizarr ábrák sorakoztak. Az őszi ragyás égen ott úszott már a hold. És nagy csapatokban, lomhán járőröztek a varjak. Néhány még visszafordult. Búcsúköröket írva a ház fölé és a hold fehéren szórta fényét.,,menjek el veletek? Az ablak négyszögében mintha bűvölték volna, pörögtek évei. Egy pillanatra mindent a károgás zabált fel, Kertek alatt dühödten a kutyák felugattak. Az erdő szélén kéklő farkasok orgonáltak. És cseperészni kezdett, elátkozott szemerke. De akkor is, ha bábák hullnának magas égből. Ő Erdélyt megteremti. És rajzolni kezdett. 2 Később sétálni indult és megállott a dombon. Homály kőművesei építették az alkonyt. Erősödött az eső s míg caplatott a sárban, sorra tűntek elő a múlt hieroglifái. Megroggyant barokk kastély. Parasztházak jobbágykék falán ábrák cikáztak, sárkányfogak, kövek. Kós lehunyta szemét, érezte arca lángol. Köréje zárult némán a látomás. Sodorta. Csatamezőket látott harsogó ellenfényben villantak meg a vértek és lobogtak a zászlók. Sereg vonult. Az erdő aranyló fénybe tűnt. Csapzott, kálomista, vén varjak kerengtek, Nyakába lógtak setét felhők rongydarabkái.,,lesz még egyszer itt ünnep! motyogta és elindult.

6 6. II./ május Ferencz Zsuzsanna KIK ügyei 1. Kik, akár a bukarestiek, megmosolyogta a mindenkori polgármester-választási kampány jelöltjeit, akik mind megígérték, hogy megoldják a kóbor kutyák kérdését. Kik tudta, hogy ha választhatnának a polgármester és a kóbor kutyák között, a bukarestiek az utóbbiakat választanák, mivel őket szeretik Tudta, hogy a conducător hajdan lebontatta a régi villanegyedeket, az emberek elhagyták kutyáikat, elköltöztek a szocialista lakónegyedekbe. A kóbor kutyák tehát Ceauşescu kutyái: az ő áldozatai. A kutyák megunták az éhezést, és szintén elköltöztek. És elszaporodtak. Nem tudni, miért nevezik őket kóbor kutyáknak, hiszen haszonkutyák, ökokutyák: megeszik a háztartási hulladék javarészét. Nevük is van: a kanokat mind Bobiţának, a szukákat pedig Fetiţának nevezik. Díszítőjelzőt is kaptak, hogy meg lehessen különböztetni őket. Pl.: sárga Bobiţa, félfülű Fetiţa. A Fetiţa ejtsd fetica leányt, voltaképpen kislányt jelent, a Bobiţa ejtsd: bobica jelentése pedig: magocska. Némely lakó a kutyák védelme alá került, ki tudja, miért. Kik őrkutyája fekete, vén, félszemű, két lábára sánta és talán nem is hall. Különben szép állat. Minden reggel elkíséri Kiket az autóbuszhoz, közben magyarul társalognak. Egy reggel Kik egyik szomszédja levitte a ház elé a megromlott ételt, és megetette a kutyákat. Félszemű Bobiţának azonban azt mondta: Te magyar kutya vagy. Etessenek a magyarok. Kik tehát felvállalta a kutyát, elnevezte Buksinak. A szomszédok ezentúl Magyar Buksiként emlegették A bukaresti kutyák télen halnak meg. Március elején a lakók elássák a tetemeket, a tömbház előtt. Április közepére a holt kutyák már ibolyákká változnak. Buksi egyre vénebb. Kik arra gondolt, jövő télen Buksi is meghal, tavaszra pedig már ibolyaként kéklik a blokkház előtt. Magyar ibolyaként. 2. Kik Németországba utazott. A müncheni röptéren a határőr undorodó arccal vizsgálgatta román útlevelét, és megkérdezte, mennyi pénzt hozott magával. Huszonkét márkát felelte Kik. A határőr nem hitte el. Kik előszedte a pénztárcáját, és megmutatta a 22 márkát. A határőr elbizonytalanodott, és csak legyinteni tudott. Mintha azt mondta volna: Európa mindenképpen kaputt. A vámosok megtalálták Kik csomagjában a tizenöt pakli Carpaţi cigarettát, és azt mondták, fizessen hetven márka vámot. Kik száján erre kiszaladt az a bizonyos trágár szó, közepén a hosszú sz-szel. Mit mondott scharfes (kemény) sz-szel? kérdezte a német vámos. Szeretlek válaszolta Kik. Különben is jön az Euró. 3. Kiket külföldön sokszor faggatták, milyenek hát a románok. Kik tudta, két-három mondatban lehetetlen összefoglalni mindazt, amit ő maga, felmenő- és lemenő ági rokonsága több száz év alatt tapasztalt. És hát különben is, a nyugatiak mind nagyon civilizáltak, okosak és demokratikusak, épp csak semmit sem értenek meg. Megpróbált hát azzal válaszolni, amit a románok mondanak saját magukról. A román született költő. A román az erdő testvére. A külföldiek nem értették. Erre Kik kijelentette: Ilyenek meg olyanok. És szorozzátok ezt be hattal. A magyarokat mennyivel kell beszorozni? kérdezte az egyik nyugati barát. Nyolccal akarta válaszolni Kik, de aztán eszébe jutott, hogy ez nacionalizmus. Szorozzátok be őket is hattal - válaszolta nagylelkűen. (Részletek a szerző "Kik és Mik ügyei" című kötetéből. Jelenkor Kiadó, Budapest, 2006.)

7 II./ május 7. Dsida Jenő Hálaadás Köszönöm Istenem az édesanyámat! Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat! Körülvesz virrasztó áldó szeretettel. Értem éjjel-nappal dolgozni nem restel. Áldott teste, lelke csak érettem fárad. Köszönöm, Istenem az édesanyámat. Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve. Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban - itt e földön senki sem szerethet jobban! - Köszönöm a szemét, melyből jóság árad, Istenem, köszönöm az édesanyámat. Te tudod, Istenem - milyen sok az árva, Aki oltalmadat, vigaszodat várja. Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk, Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk! Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel, Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el! Áldd meg édesanyám járását-kelését, Áldd meg könnyhullatását, áldd meg szenvedését! Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad, Áldd meg két kezeddel az Édesanyámat! Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat: Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!!! Kós Károly: A Székely Múzeum Sepsiszentgyörgyön Leselkedő magány És egyszer, tudom, te is elmégy a nyughatatlan árnyak útján. Mogorva lesz, üres és értelmetlen a hóbaguggolt kis fagyos faház. Tárva felejted az ajtót. s az esti szél bezúg, besír a végtelen fjordok felől. Egy elfelejtett képedet felakasztom a deszkafalra, örökmécsest gyújtok elébe... És csöndesen a küszöbre ülök. Kós Károly: Csulak villa Sepsiszentgyörgyön 100 éve, május 17 én, Szatmárnémetiben született az erdélyi költő, Dsida Jenő. 31 évet élt.

8 8. II./ május id. Orbán István Rohan az idő, halad a szekér Hovatovább a 2007-es esztendő közepe felé tartunk; még ideköszönt 1956 késői fénye-árnyéka, de már nyári utazásokon, őszi aktivitásokon jár az eszünk. - A szellemi élet és tükre, a kultúrmunka üteme, időtávlata más; érdemes egy lélegzetvételnyi időre megállni és felmérni, hogyan hangolható ez össze, mi lehet maradandó abból, amit a különféle sebességű alkotófolyamatok és a hír-, név-, fény-, eredményhajsza forgószele elsöpörhetnek. A május 6-i est vendége, L.Simon László és Bujdosó Alpár (mint moderátor) A Bornemisza Társaság első félévi programja az erdélyi és magyarországi irodalomtermelést, ennek műhelyeit és sokoldalú szellemi munkásait mutatta be reprezentatív példákon, a múltból is. Folyóiratokat szerkesztő költő-írók, filozofáló grafikusművész, polihisztor építész, aki esszéisztikus eszközökkel tárgyilagos történelemszemléletet keresett már a huszas években: megannyi soktartalmú, szinkrétikus látású művész, aki összességében igazolja, hogy a magyar nyelvű kultúrkörben nem minden az, aminek látszik, és nem akarja feltétlenül azt mondani, amivel híreszteli a kiadói reklám. Talán a legjobb példa erre a legutóbbi, május 6-i vendég, L. Simon László, a Magyar Írószövetség titkára, akit már a meghívó is többféle művészi minőségben konferált be, és a Bécsi Posta áprilisi számában előzetesként közölt interjú is ilyen értelemben mutatott be. Ebből kiemelendő L. Simon utalása arra, amit Bécsben is hangsúlyozott: az ő úgynevezett "konzervativizmusa" csak ahhoz képest tűnhet annak, amit sokan "avantgardistának" vagy másnak néznek. A magyarországi irodalmi életben inkább a lendületes fiatal menedzsert látják benne; de itt bemutatott verspróbáiban lassan hömpölygő, mélymedrű folyamok zenéje volt. De írt esszéket is és pincészeti-borászati téren is jártas. Sokat markol? Nem; csak visszaköszön a parasztividéki környezet, amelyből jött és amely városi jelenében is kíséri. Vajon mit hoz az őszi idény a Capistrangasséba? GRATULÁLUNK! Joó Imola zongoraművészt március 22-én a Bécsi Zeneművészeti Egyetem zongora tanszékén végzett kiváló munkássága elismeréseként az egyetem arany érdemrendjével tüntették ki. A díjat ünnepélyes keretek között az intézmény rektorhelyettese nyújtotta

9 II./ május 9. L. Simon László Nagyanyám nagyapámmal beszélget Ferikém, itt állok melletted, biztosan érzed bánatos szerelmem rád nehezedő súlyát, hatvan év semmivé foszlott csendes szenvedélyét, a kettőnket elválasztó, milliónyi vibráló életet magába záró föld döbbent némaságát, az orgonafák rejtett táncát a részvéttel teli szélben, azt a kínos sikolyt, amely meghajlítja a fákat és kettétöri a márványlapot, utat engedve elárvult testedet ápoló könnyeimnek. Nézz körül, Ferikém, mindenki eljött: azok is, akiket nem várhattál meg, s akiket már én sem láthatok, magammal hoztam mindenkit, akik aggódtak értünk, akik szemük csillogása mögé rejtették a való világot, akiket reszkető kézzel öleltünk magunkhoz, és akikre úgy vártunk, mint ártatlan gyermekek a csodára. vagy ha a véletlen Bogárd felé kalauzolja őket, ügyvédi irodádat, édesapám szigorú szeretettel gondozott birtokát, a konyhaablak előtti madáretetőt, a sziklakertnél uraskodó pávákat, félve eldugott, örökre elveszett könyveket, elfojtott igazságokat, egy letűnt világ érthetetlenné vált elveit, fiaink önfeledt kacaját, ifjúságunk forró vágyait, és az időt, amely lassan telt, mégis oly rövidnek tűnt. Lacika is meg fog érkezni, a diófavágó felől, a puttonyba rejtőzve közelít, a bogrács mellett versedet szavalja, szüret van ma Sárbogárdon, nagyapám szüretje, s minden kimondott szóval egyre távolabb kerül, miközben felénk jön, gyermekei kezét fogva, akik még nem értenek semmit, csak néznek rám, ahogy itt állok veled egyedül, a válaszodra várva. Ne hidd, hogy fájdalmammal magamra maradtam, hogy nem figyelik minden mozdulatunkat, s már nem tőlünk várják a példát, hogy átmeneti magányomban ne lennél mindig velem, mert túl minden megméretésen mégiscsak ez a szeretet és a hit igazi próbája. Ferikém, hirtelen mindent visszakaptunk, amit elvett az Isten, a régi házat, a szőlőt a présházzal, amelynek felnőtt unokáink még mindig köszönnek a kocsiból, ha hozzád jönnek, (Elhangzott a költő előadásában, a Bornemisza Társaság 2007 május 6-i irodalmi estén)

10 10. II./ május ELŐZETES Lapunk következő száma a nyári szünidő után, augusztusban jelenik meg. Minden kedves olvasónknak jó pihenést kívánunk! KIÁLLÍTÁSOK Nádler István: Válogatott szövegek és képek Május 26-án nyílik meg a Collegium Hungaricum galériájában a Munkácsy- és Kossuth-díjas kortárs magyar festő, Nádler István kiállítása. Ez alkalomból kerül sor a művészről szóló, két nyelven szerkesztett album bemutatására is Bujdosó Alpár közreműködésével. A könyvbemutató 18 órakor kezdődik, a kiállítás megnyitó pedig 19 órakor és június 27-ig tekinthető meg. Expressiv! Die Künstler der 'Brücke' (Expresszív! A Brücke művészei ) Június 1-én nyílik meg a bécsi Albertinában a fenti kiállítás, melyben megismerkedhetünk az 1905-ben, Németországban alakult "Brücke" (Híd) expresszionista művészeti csoport több mint 260 alkotásával. A gazdag anyag többségében a Hermann Gerlinger gyűjteményéből származik és többek között a csoport legismertebb tagjainak, Max Pechsteinnek, Otto Muellernek és Emil több műve is látható lesz a kiállításon. KONZERTEK Hangverseny a Philharmonia Hungarica ( ) első koncertjének ötvenedik évfordulóján Május 28-án, Pünkösdhétfőn, 15:30-kor rendezik meg a badeni Congress Casino Baden (Kaiser-Franz-Ring 1) dísztermében az ünnepi hangversenyt, melynek során Bartók, Haydn, Liszt és Werner Leó egy-egy művét hallhatjuk a Liszt Ferenc Kamarazenekar előadásában. A koncert előtt, 14 órakor az egykori Hotel Esplanade falán emléktáblát fognak leleplezni. Tihanyi Zsuzsanna (zongora) és az Innovation-Duó koncertje Június 5-én, 19:30-kor hallhatjuk a Collegium Hungaricum dísztermében a fiatal, de már több díjjal is kitüntetett zongorista Tihanyi Zsuzsanna (1988) hangversenyét, ahol többek között Bach, Liszt, Bartók, Cziffra és Paganini műveket fog előadni. Lapszámunk grafikai illusztrációit Kós Károly 1911-ben megjelent Régi Kalótaszeg című kötetéből válogattuk. A lapban látható fényképek Haris László fotóművész Kós Károly műhelye című albumából származnak. Absender: P.b.b. Péter Bornemisza Gesellschaft A-1060 Wien, Capistrangasse 2/15. Österreichische Post AG Info.Mail Entgelt bezahlt Wiener Post Gefördert aus Mitteln der Volksgruppenförderung. Erscheinungsort: Wien Verlagspostamt: A-1060 Wien Medieninhaber und Herausgeber: Péter Bornemisza Gesellschaft, A-1060 Wien, Capistrangasse 2/15. Tel.: +43/ Fax: +43/ Redaktion: Zoltán Kászoni /// Bankverbindung: Creditanstalt Bankverein, A-1011 Wien, Schottengasse 6 BLZ: Konto Nr , IBAN: AT ; SWIFT (BIC): BKAUATWW Lapunk letölthető a BPT honlapjáról:

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Józsa Miklós Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Áprily Lajos, a jeles transzszilván költő 1887. november 14-én született Brassóban. Édesapja Jékely Lajos, édesanyja Zigler Berta. A család két év múlva Parajdra

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

IGE. rovat. Lelki percek

IGE. rovat. Lelki percek A nyíradonyi Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola lapja I. évfolyam, 1. szám Nyíradony, 2011. október Lelki percek Papp Miklós lelki igazgató rovata Ha azt mondod egy embernek: milyen nagyszerű

Részletesebben

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 ŐRZÖM AZ ÁLMODAT 5 AZ IGAZ SZERETET 5 MA EGY VERSEM KAPCSÁN 6 BIZONY! 7 A HÁRSFAILLATÚ ESTÉKEN 7 A MI VERSÜNK

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

Az interjúalany és családja

Az interjúalany és családja Az interjúalany és családja Interjúalany Dávid Lajos Születési hely és idő Árapatak 1938 február 22 Székelyudvarhely, Kolozsvár, Hármasfalu, Gógánváralja, Marosvásárhely Protestáns Teológiai Intézet Kolozsvár

Részletesebben

Krúdy Gyula. Magyar tükör (1921)

Krúdy Gyula. Magyar tükör (1921) Krúdy Gyula Magyar tükör (1921) 2011 AZ ÉGETT EMBERHEZ Ne hajtsd búbánatnak fejed, jó magyarom; amit elvettek tőled a hegyszorosban, ahová bekergettek a viszontagságok, balsorsok: amit elvett a rossz szomszéd,

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Communitas beszámoló

Communitas beszámoló Communitas beszámoló Az ösztöndíj legnagyobb részét nyersanyagokba fektettem, így születtek az új festményeim. Az összeg másik részét pedig arra használtam, hogy néhány utazást finanszírozzak a környező

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

Javasolt kezdő ének: 107. (Gyülekezetnek) - Éjjel-nappal c ének (Gyerekeknek) /Kicsiny kis fény c. énekes 36.sz./

Javasolt kezdő ének: 107. (Gyülekezetnek) - Éjjel-nappal c ének (Gyerekeknek) /Kicsiny kis fény c. énekes 36.sz./ 2. ANYÁK NAPI ÜNNEPÉLY Beszélő: (az összekötő szöveget végig ő mondja) Az év legszebb hónapja a május: már minden kizöldült, sok a virág, illatukkal tele a levegő, és épp ilyenkor köszöntjük az édesanyákat.

Részletesebben

,,Én, Werner Sándor, kvietált honvédhadnagy az Úr 1900. esztendejében Kladovka Máriát, azt a nőt, akit legszebbnek tartottam és leginkább szerettem,

,,Én, Werner Sándor, kvietált honvédhadnagy az Úr 1900. esztendejében Kladovka Máriát, azt a nőt, akit legszebbnek tartottam és leginkább szerettem, ,,Én, Werner Sándor, kvietált honvédhadnagy az Úr 1900. esztendejében Kladovka Máriát, azt a nőt, akit legszebbnek tartottam és leginkább szerettem, és aki törvénytelen, de igazi fiút szült nekem, bár

Részletesebben

A B O R N E M I S Z A P É T E R T Á R S A S Á G K U L T U R Á L I S É R T E S Í T Ő J E Új sorozat, XI. évfolyam, 4. (84.) szám

A B O R N E M I S Z A P É T E R T Á R S A S Á G K U L T U R Á L I S É R T E S Í T Ő J E Új sorozat, XI. évfolyam, 4. (84.) szám A B O R N E M I S Z A P É T E R T Á R S A S Á G K U L T U R Á L I S É R T E S Í T Ő J E Új sorozat, XI. évfolyam, 4. (84.) szám Bécs, 2016 május Kosztolányi Dezső A "Holló" (Válasz Elek Artúrnak) Nem szeretek

Részletesebben

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt,

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt, II. fejezet [...] Legyél az esernyőm, Óvj a széltől, és ha mégis elázom, Te legyél az égen a Nap, Te melegíts át, ha néha fázom! Én meg olyan leszek hozzád, mint a gazdájához a véreb Amikor először láttam

Részletesebben

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori színész- és énekesnő. A Krétakör Színháznak, majd 2008-tól Alföldi menesztéséig a Nemzeti Színház társulatának

Részletesebben

Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: SZABÓ G. Zoltán. Nyitólap: www.iti.mta.hu/szorenyi60.html

Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: SZABÓ G. Zoltán. Nyitólap: www.iti.mta.hu/szorenyi60.html Nem sűlyed az emberiség! Album amicorum Szörényi László LX. születésnapjára Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: JANKOVICS József CSÁSZTVAY Tünde CSÖRSZ Rumen István SZABÓ G. Zoltán Nyitólap:

Részletesebben

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Kiss Ottó Csillagszedő Márió Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Az ember jóból és rosszból van összegyúrva. Fehérből meg feketéből. Ezért van az, ha rajtakapsz valami rossz dolgon, mindig

Részletesebben

ÜNNEPI EMLÉKEZÉS AZ ÉVFORDULÓN Egy éve hunyt el Varasdy Ernő ( ) Titi-bácsi, ütőhangszeres-művésztanár, karmester

ÜNNEPI EMLÉKEZÉS AZ ÉVFORDULÓN Egy éve hunyt el Varasdy Ernő ( ) Titi-bácsi, ütőhangszeres-művésztanár, karmester ÜNNEPI EMLÉKEZÉS AZ ÉVFORDULÓN Egy éve hunyt el Varasdy Ernő (1927-2015) Titi-bácsi, ütőhangszeres-művésztanár, karmester 2016.04.17. vasárnap 14 óra HELYSZÍN: Munkácsy Mihály Művelődési Ház (házasságkötő

Részletesebben

visszaemlékezések. Összeállította és közzéteszi: Beke Sándor. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Erdélyi Toll. Irodalmi és művelődési folyóirat. Kiadja az E

visszaemlékezések. Összeállította és közzéteszi: Beke Sándor. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Erdélyi Toll. Irodalmi és művelődési folyóirat. Kiadja az E Az Erdélyi Toll sajtóvisszhangja (2009-től 2012 között) 2009 Erdélyi Toll (Recenzió) Gyergyói Kisújság, 2009. október 22-28., 43. szám Új sajtókiadvány (Recenzió. Fotó: a folyóirat 2009. 1. számának a

Részletesebben

A dolgok arca részletek

A dolgok arca részletek 1 Bakonyi István: A dolgok arca Arcképvázlat Pék Pálról Nagykanizsa, Czupi Kiadó Pannon Tükör, 2007. A dolgok arca részletek Pék Pál 1939. július 26-án született Nagykanizsán. A szülőhely mindmáig lakóhelye

Részletesebben

2016. február INTERJÚ

2016. február INTERJÚ INTERJÚ Az Élet szép Az AMEGA beszélgetőpartnere: Dr. Kánitz Éva Főorvos Asszony, milyen családi indíttatással került az orvosi pályára? Mindig azt gondoltam, hogy az a legszebb dolog a világon, ha az

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

EGY FÖLÖSLEGES ÖÖ EMBER ÉLETE

EGY FÖLÖSLEGES ÖÖ EMBER ÉLETE Hadas Miklós-Zeke Gyula EGY FÖLÖSLEGES ÖÖ EMBER ÉLETE BESZÉLGETÉSEK VAZSONYI VILMOSSAL BALASSI KIADÓ BUDAPEST TARTALOM KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 5 AZ OLVASÓHOZ 7 REZEDA KAZMER ES OBLOMOV Ötvenhat őszén : 15

Részletesebben

Szerző Szauer Ágoston. Illusztráció Papp Eszter

Szerző Szauer Ágoston. Illusztráció Papp Eszter Szerző Szauer Ágoston Illusztráció Papp Eszter Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu Internet:

Részletesebben

Jegyzetek József Attila délszlávországi ismeretéhez

Jegyzetek József Attila délszlávországi ismeretéhez Pastyik László Jegyzetek József Attila délszlávországi ismeretéhez Költőnk neve és műve a délszlávországi magyar irodalomban viszonylag hamar, már a húszas évek második felében feltűnik, jelképpé azonban

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

Jézus, a misszió Mestere

Jézus, a misszió Mestere 7. tanulmány Augusztus 8 14. Jézus, a misszió Mestere SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Ézsaiás 42:1-9; Dániel 9:24-27; Máté 10:5-6; Lukács 2:8-14; Apostolok cselekedetei 1:1-14; 2Timóteus 1:8-9 Majd

Részletesebben

A költő rövid életrajza

A költő rövid életrajza FÜGGELÉK 320 A költő rövid életrajza LÁSZLÓFFY ALADÁR (GÉZA) született Tordán, 1937. május 18-án. A név eredeti. Álnevet, írói nevet nem használ. Szignóval kisebb írásai jelentek meg alkalomszerűen, heti-

Részletesebben

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel A te bizonyságaid én gyönyörűségem, és én tanácsadóim. Lelkem a porhoz tapad; eleveníts meg engem a te ígéreted szerint. Útaimat elbeszéltem előtted és te meghallgattál engem; taníts meg a te rendeléseidre!

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban.

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban. A SZERELEMRŐL Tavaly, június elején abban a kisvárosban voltam, ahol születtem. A városban most is az a sajátságos csend, mintha halottak közt járnék. Két hét alatt beteltem vele, kivágytam belőle, akárhová,

Részletesebben

Kovács Sándor 1. Advent Kolozsváron?

Kovács Sándor 1. Advent Kolozsváron? Kovács Sándor 1 Advent Kolozsváron? De te, Efrata Betlehemje kicsiny vagy ugyan Júda ezrei között; mégis belőled származik majd nekem Izraelnek jövendő uralkodója, származása az ősidőkre nyúlik vissza.

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

A gyűrűn látszott, hogy soká hordhatták és sokat dolgozott az, aki viselte, mert kopott volt, de gyűrű volt. Az anyós nagylelkűségére

A gyűrűn látszott, hogy soká hordhatták és sokat dolgozott az, aki viselte, mert kopott volt, de gyűrű volt. Az anyós nagylelkűségére A gyűrű kora A jobb keze gyűrűsujján lévő karikagyűrűt nézegette. A házassági évfordulójuk közeledett. Hányadik is? Ki kell számolnia. Ha 52-ben házasodtak és most 2011-et írunk, akkor ez az 59. Nem kerek

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt.

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt. Őseink útján járva A vecsési Halmi Telepi Általános Iskola húsz hetedik osztályos tanulója 2012. május 10.- 2012. május 13. között Ukrajnába utazott tanulmányi kirándulásra a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

Könnyek útja. Versválogatás

Könnyek útja. Versválogatás Könnyek útja Versválogatás Szerző: Nemes Kiss Kata Minden jog fenntartva Borítóterv és kivitelezés: Boris Vanessza Szerkesztette: Lélek Sándorné 2014. Előszó a Könnyek útjához: A szépség: álom. Az álom

Részletesebben

A B O R N E M I S Z A P É T E R T Á R S A S Á G K U L T U R Á L I S É R T E S Í T Ő J E

A B O R N E M I S Z A P É T E R T Á R S A S Á G K U L T U R Á L I S É R T E S Í T Ő J E A B O R N E M I S Z A P É T E R T Á R S A S Á G K U L T U R Á L I S É R T E S Í T Ő J E Új sorozat, X. évfolyam, 8 (80.) szám Bécs, 2015 november Szabó Zoltán Valamikor még régen Budapesten néhányan kis

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

1. nap Indulás:

1. nap Indulás: 1. nap 2014.05.06. Indulás: 2014.05.06. 05.00. A korai indulás ellenére az 58 fős társaság frissen szállt buszra a sátoraljaújhelyi Latabár Színház mögötti parkolóban. A szülők és gyerekek egyaránt izgatottan

Részletesebben

Ő is móriczos diák volt

Ő is móriczos diák volt Ő is móriczos diák volt 107 Az idei évben rendhagyó beszélgetésre került sor az Ő is móriczos diák volt interjú keretében. Az íróként, költőként, illetve műfordítóként tevékenykedő Mezey Katalint s lányát,

Részletesebben

Egy jó nyaralás csodákra képes Mire emlékezünk, és miért? (Katarina Loefflerova története alapján)

Egy jó nyaralás csodákra képes Mire emlékezünk, és miért? (Katarina Loefflerova története alapján) Egy jó nyaralás csodákra képes Mire emlékezünk, és miért? (Katarina Loefflerova története alapján) http://centropastudent.org/?typ=sprache&flang=hu&movid=6&nid=43&q=m Óravázlat Korcsoport: 11-12. évfolyam

Részletesebben

bibliai felfedező A12 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Bibliaismereti Feladatlap F, Erzsébet f szül neked, és J fogod őt nevezni.

bibliai felfedező A12 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Bibliaismereti Feladatlap F, Erzsébet f szül neked, és J fogod őt nevezni. Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Olvasd el: Lukács

Részletesebben

16. PÁL MISSZIÓI ÚTJAI 1. Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. (Apcsel 14,8-18)

16. PÁL MISSZIÓI ÚTJAI 1. Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. (Apcsel 14,8-18) 16. PÁL MISSZIÓI ÚTJAI 1. Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. (Apcsel 14,8-18) TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Szabó Andor: Lábam előtt mécses a te igéd, Budapest, 1995; Magyarázatos

Részletesebben

IV. Matematikai tehetségnap 2013. szeptember 28. IV. osztály

IV. Matematikai tehetségnap 2013. szeptember 28. IV. osztály IV. osztály 1. feladat. Ha leejtünk egy labdát, akkor az feleakkora magasságra pattan fel, mint ahonnan leejtettük. Milyen magasról ejtettük le a labdát, ha ötödször 10 cm magasra pattant fel? 2. feladat.

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET gyerekeknek Ferrádi Hádi, a kis versenyautó Ismersz olyan meséket, amiben versenyautók vagy sportkocsik szerepelnek? Ismered például Villám McQueent?

Részletesebben

Első szín (Osztályterem, a diákok ülnek, dr Wieser a hitoktató vezetésével folyik az óra) Rövid, de velős! Durva bűn a lopás?

Első szín (Osztályterem, a diákok ülnek, dr Wieser a hitoktató vezetésével folyik az óra) Rövid, de velős! Durva bűn a lopás? DRÁMAJÁTÉK TINIKNEK Vári Lili: A KULCS A történet egy vallási középiskolában játszódik. Szereplők: Tanár dr Wieser Tanár Brown Diákok: Jim, Larry, Jeff, Tom és Matthew Első szín (Osztályterem, a diákok

Részletesebben

Kutasi Heléna. Szerelmeskalandos. avagy a boldogságra várni kell. Borító: Ráth Márton www.facebook.com/rathmartonsalon

Kutasi Heléna. Szerelmeskalandos. avagy a boldogságra várni kell. Borító: Ráth Márton www.facebook.com/rathmartonsalon Kutasi Heléna Szerelmeskalandos avagy a boldogságra várni kell Borító: Ráth Márton www.facebook.com/rathmartonsalon Amikor először megláttam őt, azonnal tudtam, nem lesz mindennapi történet. Biztos többen

Részletesebben

Egy magánmúzeum lehetőségei a felnőttképzés különböző színterein

Egy magánmúzeum lehetőségei a felnőttképzés különböző színterein Egy magánmúzeum lehetőségei a felnőttképzés különböző színterein MAGYAR Erzsébet Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest magyar.erzsebet@ppk.elte.hu Molnár-C. Pál (1894-1981) festőművész, grafikus, egyházművész

Részletesebben

Feladatok a tavaszi ünnepekhez Összeállította: Pathy Lívia

Feladatok a tavaszi ünnepekhez Összeállította: Pathy Lívia Feladatok a tavaszi ünnepekhez Összeállította: Pathy Lívia Feladatok a Magyar nemzetismeret/haza a magasban c. könyvhöz Magyar nemzeti ünnepek I. Az ünnep http://www.nemzetismeret.hu/index.php?id=1.6 1.

Részletesebben

A barátom azt mondta, hogy azért nem bolond Iglbauer, csak idegbeteg volt. De ha három évig kezelték, gondoltam, akkor mégiscsak bolond lesz.

A barátom azt mondta, hogy azért nem bolond Iglbauer, csak idegbeteg volt. De ha három évig kezelték, gondoltam, akkor mégiscsak bolond lesz. A barátom azt mondta, hogy azért nem bolond Iglbauer, csak idegbeteg volt. De ha három évig kezelték, gondoltam, akkor mégiscsak bolond lesz. Mindenesetre írtam neki egy lapot, s egy szép napon megjelent

Részletesebben

- Tudományos szándék vagy egzisztenciális, hitélmény határozta meg azt a döntését, hogy teológiát tanult és a papi hivatásra készült?

- Tudományos szándék vagy egzisztenciális, hitélmény határozta meg azt a döntését, hogy teológiát tanult és a papi hivatásra készült? MŰHELYBESZÉLGETÉS FABINY TAMÁS Vermes Géza - a zsidó Jézus és a Holt-tengeri tekercsek kutatója A magyar származású, ma Angliában élő zsidó történészt két kutatási terület tette világhírűvé: A Qumránban

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

Beck Veronika Elnöki program ELTE Damjanich utcai Kollégium Diákbizottság 2015

Beck Veronika Elnöki program ELTE Damjanich utcai Kollégium Diákbizottság 2015 Beck Veronika Elnöki program ELTE Damjanich utcai Kollégium Diákbizottság 2015 Tartalom Bemutatkozás... 3 Motiváció... 3 Diákbizottság... 4 Hunya Gréta - Alelnök és tudományos bizottsági tag... 4 Szalay

Részletesebben

A B O R N E M I S Z A P É T E R T Á R S A S Á G K U L T U R Á L I S É R T E S Í T Ő J E Új sorozat, VIII. évfolyam, 5. (61.) szám

A B O R N E M I S Z A P É T E R T Á R S A S Á G K U L T U R Á L I S É R T E S Í T Ő J E Új sorozat, VIII. évfolyam, 5. (61.) szám A B O R N E M I S Z A P É T E R T Á R S A S Á G K U L T U R Á L I S É R T E S Í T Ő J E Új sorozat, VIII. évfolyam, 5. (61.) szám Bécs, 2013 május Szabó Zsolt A politikus Kós Károly példája A tartalomból:

Részletesebben

Kedves Szent Benedek Leányai, Tisztelt Atyák, Tisztelt Képviselő Úr, Kedves Tanárok, Kedves Gyerekek, Kedves Vendégek, ünnepi Gyülekezet!

Kedves Szent Benedek Leányai, Tisztelt Atyák, Tisztelt Képviselő Úr, Kedves Tanárok, Kedves Gyerekek, Kedves Vendégek, ünnepi Gyülekezet! Áldott az Isten, aki vezérel minket! - Vezérelte őket az Isten, és Általa csodálatos munkát végzett Berecz Erzsébet missziója Pipics csaba és Szent Benedek Katolikus Általános Iskola irodalmi színpadának

Részletesebben

"Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség!

Biciklitôl az űrhajóig (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! "Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! Meghívom Önt a Városligetben lévô Közlekedési Múzeumba, ahol az Erzsébet teremben rendeztek kiállítást

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

Kercsmár Bella Noémi. A varázsló lehelete

Kercsmár Bella Noémi. A varázsló lehelete Kercsmár Bella Noémi A varázsló lehelete Xzçxw Ä ÜxéàxÅ ÅtztÅ Egy szomorúan fagyos, ám tökéletesen átlagos éjszakán Syl néni elhalálozott. A falusiaknak ez nem jelentett többet annál, mint ami. A néni

Részletesebben

TESTVÉRMÚZSÁK. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 1. korcsoport ( évf.) 3. FORDULÓ

TESTVÉRMÚZSÁK. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 1. korcsoport ( évf.) 3. FORDULÓ TESTVÉRMÚZSÁK vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. FORDULÓ 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló 1. Az alábbi - Nagykanizsával kapcsolatos - állításokról állapítsd meg, hogy

Részletesebben

SZÓSZÉK ÚRASZTALA SZERTARTÁSOK. Lőrinczi Lajos. Isten országa 1

SZÓSZÉK ÚRASZTALA SZERTARTÁSOK. Lőrinczi Lajos. Isten országa 1 SZÓSZÉK ÚRASZTALA SZERTARTÁSOK Lőrinczi Lajos Isten országa 1 Az Isten országa nem úgy jön el, hogy az ember jelekből következtethetne rá. Azt sem mondhatják, hogy íme itt, vagy íme ott van! Mert az Isten

Részletesebben

Az aranykezű nagyapám

Az aranykezű nagyapám Őseink nyomában területi honismereti pályázat 2016 II. Családban maradt Az aranykezű nagyapám Készítette: Magó Réka Felkészítő tanár: Katonáné Hajdu Ilona 8.a osztályos tanuló Thurzóné Mustos Ildikó Balassi

Részletesebben

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA Hargitai Imre Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára c. DLA értekezés tézisei 1 Antal István egyik utolsó növendékeként vállalkoztam arra, hogy

Részletesebben

Apám baráti köre az Adriai-tengeren 1917. VIII. 17-én

Apám baráti köre az Adriai-tengeren 1917. VIII. 17-én GYERMEKKOROM 1917. május 21-én születtem Pilisvörösvárott. Apám, Fetter János géplakatos volt a Budapestvidéki Kõszénbánya Rt.-nél. Bevonulása elõtt az Erzsébet-aknánál (három község találkozásánál) a

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

Debrecen Poétái. Debrecen Poétái. I.évfolyam 1.szám 2010 november. Ady Endre. Csokonai Vitéz Mihály. Kölcsey Ferenc. Arany János.

Debrecen Poétái. Debrecen Poétái. I.évfolyam 1.szám 2010 november. Ady Endre. Csokonai Vitéz Mihály. Kölcsey Ferenc. Arany János. Debrecen Poétái Ady Endre Csokonai Vitéz Mihály Kölcsey Ferenc Arany János Tóth Árpád I.évfolyam 1.szám 2010 november Készítette: 11.D Szerkesztők: Rabb Franciska, Nádró Veronika, Zámbó Gabriella, Olexa

Részletesebben

APÁK, FIÚK. Vajdovics Zsuzsanna

APÁK, FIÚK. Vajdovics Zsuzsanna APÁK, FIÚK Vajdovics Zsuzsanna Lénárd Sándor író, költő, fordító és orvos (1910 1972) élete az örökös újrakezdés jegyében telt el: háromszor cserélt hazát és nyelvet, amikor az első világháború után szülővárosából,

Részletesebben

ItK. Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA

ItK. Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA BABITS FELJEGYZÉSEI ARANY JÁNOSRÓL Kézirat, rekonstrukció, kiadás * Horváth János a következő mondattal zárta az 1910-es évek első felében írt, de csupán a hagyatékból

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ XIX. KOSSUTH TOBORZÓ ÜNNEPÉLY

SZAKMAI BESZÁMOLÓ XIX. KOSSUTH TOBORZÓ ÜNNEPÉLY Pályázó: Cegléd Város Önkormányzata Pályázati azonosító: 3707/11596 Pályázat címe: XIX. Kossuth Toborzó Ünnepély SZAKMAI BESZÁMOLÓ XIX. KOSSUTH TOBORZÓ ÜNNEPÉLY Az idei évben tizenkilencedik alkalommal

Részletesebben

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido-történet gyerekeknek Richard Moon és Chas Fleischman tollából Vass Anikó és Erszény Krisztián fordításában Előszó Ezt a történetet közel huszonöt

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben

Író-invázió a kistelepülési könyvtárakban

Író-invázió a kistelepülési könyvtárakban Mi történt a KSZR háza táján? Rovatvezető: Mikolasek Zsófia mikolasek.zsofia@jamk.hu 20/2326-626 V. évfolyam 5-6. szám 2015. május-június Író-invázió a kistelepülési könyvtárakban Mikolasek Zsófia A József

Részletesebben

Program. Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola. Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület. 1.

Program. Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola. Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület. 1. Megnyitó: Program Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület 1. szekció 10.00 Dr. Kránitz Mihály (professzor, Pázmány

Részletesebben

Az év múzeuma 2010 pályázat

Az év múzeuma 2010 pályázat "Ahhoz, hogy el tudjuk helyezni magunkat a világmindenség óriási körforgásában - ebben az időtlen, végtelen folyamatban - ismernünk kell múltunkat, személyes gyökereinket, valamint történelmünket is. Ismernünk

Részletesebben

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népi pengetős szakirány. Szlama László. Szakmai önéletrajz 2012-09-11

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népi pengetős szakirány. Szlama László. Szakmai önéletrajz 2012-09-11 Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népi pengetős szakirány Szlama László Szakmai önéletrajz 2012-09-11 Név: Szlama László Születés: Budapest 1990.07.04 Cím: 2370 Dabas, Dinnyés Lajos Utca. 9. Telefon:

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27.

Szakmai beszámoló. Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27. Szakmai beszámoló Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27. Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumának támogatásával (pályázati azonosító:

Részletesebben

Musée d Art Moderne. Joseph Kadar artiste peintre. Paris. Nemzetközi Modern Múzeum. Hajdúszoboszló (Hongrie)

Musée d Art Moderne. Joseph Kadar artiste peintre. Paris. Nemzetközi Modern Múzeum. Hajdúszoboszló (Hongrie) Joseph Kadar artiste peintre Paris 2013 2014 Nemzetközi Modern Múzeum Hajdúszoboszló (Hongrie) Musée d Art Moderne Erőegyensúly 2 Erőegyensúly Térgrafika (Erőegyensúly) 100x80 cm (toile) 3 Térgeometria

Részletesebben

ERDEI MÚZEUM Dr. Kovács Jenő

ERDEI MÚZEUM Dr. Kovács Jenő 634.0:069 ERDEI MÚZEUM Dr. Kovács Jenő A Bükk-hegység nyugati részén a Szilvásváradi Erdészet területén a festői szépségű Szalajka völgyben található az első szabadtéri Erdei Múzeum. Építése társadalmi

Részletesebben

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála,

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, CSELEKEDJ! 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. 2 Ezért előhívatta, és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj

Részletesebben

a viszonyuk. És a lány nem is hozta rendbe a dolgokat, mielőtt az apja oly hirtelen elment. Visszatekintve már látta, hogy nagyon sok a hasonlóság

a viszonyuk. És a lány nem is hozta rendbe a dolgokat, mielőtt az apja oly hirtelen elment. Visszatekintve már látta, hogy nagyon sok a hasonlóság ELSŐ FEJEZET Nem így kellett volna történnie. Addie Folsom úgy képzelte, a középiskola után hat évvel tehetősen és egy jó kocsi volánjánál ülve tér majd haza. Ehelyett behúzott nyakkal és egy közel háromszázezer

Részletesebben

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal KOSZORÚZÁSOK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK OKTÓBER 19-én pénteken 9.30 a Romek emlékoszlopnál (Szentpéteri kapu) Közreműködnek a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói 10.30 Ünnepi műsor a Miskolci Egyetemen 12.00

Részletesebben

válni a helyzet. Kész csoda, hogy ilyen sokáig maradt. Alig ha nem arra az ideje indulni -érzésre várt, amely néhány évenként rendre a hatalmába

válni a helyzet. Kész csoda, hogy ilyen sokáig maradt. Alig ha nem arra az ideje indulni -érzésre várt, amely néhány évenként rendre a hatalmába 2. fejezet Huszonnégy órányi utazás után finoman szólva jólesett feküdnie. A háta hónapok, de talán régebb óta fájt maga sem igazán tudta, mióta. A Kongói Demokratikus Köztársaság Bukavu nevű településén

Részletesebben

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a V Barna legény. Te szegény, te szép. Dús hajad egy leány álma. Elvesztettem az eszem s szemem könnyet hullat, mint estalkonyatkor az ég. Ó, miféle babona űzi tekintetem utánad? Végigkísérlek a fasoron,

Részletesebben

TRIANONI MOZAIK. Dr.Váry Albert könyve

TRIANONI MOZAIK. Dr.Váry Albert könyve 1 TRIANONI MOZAIK Dr.Váry Albert könyve 2 3 Szűcs László /1934-2008/: T A V A S Z Édesanyám: született Szatmári Teréz még a XIX. Század utolsó éveiben nyitotta sírós szemét a szép, de borzasztóan terhes

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA. Harry Potter felnőtteknek

NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA. Harry Potter felnőtteknek NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA Harry Potter felnőtteknek ELŐSZÓ Sokszor tesszük fel, ha nem is hangosan, csak úgy önmagunkban a kérdést, miért tetszett egy könyv? Miért olvastuk el olyan hamar, vagy

Részletesebben

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló Séta a szülőfalumban Egy szép napon elmentünk a barátnőmmel sétálni a szülőfalumban. Az Erzsébet parkban megmutattam az emlékművet, a református templomot meg a nyári színpadot. _ Te, nagyon szereted a

Részletesebben