Jegyzőkönyv. Készült: Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete július 27-i Rendkívüli üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Készült: Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. július 27-i Rendkívüli üléséről."

Átírás

1 Jegyzőkönyv Készült: Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete július 27-i Rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Seregélyes, Községháza tanácskozó terme Jelen vannak: Szavazati joggal: Karkóné Lukácsy Marianna Nagy István Mohari Istvánné Horváth Péter al Tanácskozási joggal: Kajos Istvánné Pinke Péter Részvételi joggal: Sándor-Németh Nikolett Távollévők: Ladányi László ÜFHB tag P.Biz.tag jkv. Vezető köszönti a megjelent ket és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 fővel határozatképes. S javaslatot tesz a napirendire a meghívóban foglaltak szerint. A Képviselő testület 5 fő döntéshozatalban való részvételével: 5 igen szavazattal, Seregélyes Nagyközség Önkormányzata 129/2015.(VII.27.) határozata A -testület július 27.-i ülésének napirendjéről A Képviselő-testület a július 27.-i ülésének napirendjét a következők szerint hagyja jóvá: 1.) Könyvtár Igazgató pályázatok Véleményező bizottsága megválasztásáról Előterjesztő: - 2.) A Fejér Megyei Kormányhivatal FEB/02/1215-1/2015 javaslatáról Előterjesztő:

2 3.) A Fejér Megyei Kormányhivatal FEB/02/093-1/2015 javaslatáról Előterjesztő: - 4.) Seregélyes víziközmű rendszer évi Gördülő Fejlesztési Terve Előterjesztő: - 5.) Testvér-települési pályázatról Előterjesztő: - 6.) A környezetvédelmi program szerződéséről Előterjesztő: - 7.) Tájékoztatók - Egyebek Felelős: - Határidő: azonnal 1. Napirendi pont tárgyalása: Könyvtár Igazgató pályázatok Véleményező bizottsága megválasztásáról Előterjesztő: - Véleményező bizottságot kell kialakítani az új vezetői álláspályázat elbírálására. Jogszabály írja elő. Kötöttek a résztvevők. A Képviselő testületből indokolt egy fő részvétele a bizottságban. Azt kéne eldönteni, hogy ki legyen az. Augusztus 31-én 10 órakor lenne az ülés. Ki vállalná? Karkóné Lukácsy Marianna Ha nincs más, én elvállalom. Nagy István Én bevállalom. Más személyre javaslat? Beírom Nagy Istvánt. Aki ezt elfogadja, kérem, ezt a szándékát jelezze. A Képviselő testület 5 fő döntéshozatalban való részvételével: 5 igen szavazattal, - 2 -

3 Seregélyes Nagyközség Önkormányzata 130/2015.(VII.27.) határozata Könyvtár Igazgató pályázatok Véleményező bizottsága megválasztásáról A Képviselő-testület Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. (6) bekezdése, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 7. (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a Községi Könyvtár Seregélyes (8111 Seregélyes, Széchenyi u.1.) magasabb vezetői állásának betöltésére érkező pályázatok véleményezésére bizottságot hoz létre a következő tagokkal: 1. a Magyar Könyvtárosok Egyesülete részről Buriánné Tarró Edit, a MKE Fejér Megyei Szervezetének elnöke, 2. a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete részéről Kalicsákné Molnár Zsuzsanna, a KKDSZ alapszervezet titkára, 3. a Közalkalmazotti Tanács részéről Bagaméri András 4. Seregélyes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete részéről Nagy István Megbízza a a döntés közlésére Felelős: - Határidő: azonnal 2. Napirendi pont tárgyalása: A Fejér Megyei Kormányhivatal FEB/02/1215-1/2015 javaslatáról Előterjesztő: Az állatok védelméről szóló megkeresés. Én szeretem az állatokat. De azt, hogy előrébb való mint az ember, a levél hangvétele, nekem zokon esett. Határidőket szabtak nekünk. Ami a levélben le van írva, az tökéletesen fedi a valóságot. Van nekünk az Alphavet-tel egy szerződésünk, ami lefedi ezt a területet. Kivéve a dögszállítást. Jegyző úr kért ajánlatot. El is küldték, de nem arról szólt az ajánlat, amit kértünk. Az a része továbbra is hiányos, amit a kormányhivatal jelez. Mohari Istvánné Elég sok mindent felsoroltak. Kajos Istvánné ÜFHB tag Eseti megbízásosak voltunk nem? - 3 -

4 Nem. A gyepmesteri tevékenység egy szeletkéje, amit most ellát az Alphavet. A kóbor kutyákat viszik el. Ígértek egy megoldást a dögszállításra is, de nem azt küldték el. Majdnem ugyanaz, mint a régi. Kóbor állatok szerepelnek, nem kóbor kutya. Ha a közút területén van, a közútkezelő kötelessége elszállítani a dögöt órakor az ülésterembe megérkezett. Napoljuk el a kérdést szeptember 30-ig. Mivel megoldást nem kaptunk a problémára. Hozunk hozzá majd egy javaslatot. Aki ezt elfogadja, kérem, ezt a szándékát jelezze. Seregélyes Nagyközség Önkormányzata 131/2015.(VII.27.) határozata Fejér Megyei Kormányhivatal FEB/02/1215-1/2015 javaslatáról A Képviselő-testület megtárgyalta a Fejér Megyei Kormányhivatal FEB/02/1215-1/2015 javaslatában foglaltakat, mely tekintetében: 1. Megbízza a t, hogy a kóbor állatok befogásának valamint az elhullott állat tetemének kezelése ügyében a jelenlegi szolgáltatóval vegye fel a kapcsolatot és a megoldás érdekében a feladat-ellátási szerződéseket készíttesse elő. 2. Megbízza a t az ebrendészeti hozzájárulás tárgyában, a rendeletalkotási indítvány megtételére olyan tartalmi koncepcióval, hogy a -testület tartja a 4/2012.(I.30.) határozatában megfogalmazottakat, miszerint az ebtulajdonosokkal nem fizettet ebrendészeti hozzájárulást. Felelős: Határidő: szeptember

5 3. Napirendi pont tárgyalása: A Fejér Megyei Kormányhivatal FEB/02/093-1/2015 javaslatáról Előterjesztő: Mi határidőben meghoztuk a rendeletet. Valakit meg kell bíznunk, hogy a rendeletünket és ezt a mellékletet fésülje össze, javaslom a urat megjelölni. Seregélyes Nagyközség Önkormányzata 132/2015.(VII.27.) határozata Fejér Megyei Kormányhivatal FEB/02/093-1/2015 javaslatáról A Képviselő-testület megtárgyalta a Fejér Megyei Kormányhivatal FEB/02/093-1/2015 javaslatában foglaltakat, mely tekintetében megbízza a t, hogy a javaslatban foglaltakat a hatályos joganyaggal valamint a helyi rendeletekkel vesse össze és tegye meg döntési javaslatát. Felelős: Horvát Károly Határidő: szeptember Napirendi pont tárgyalása: Seregélyes víziközmű rendszer évi Gördülő Fejlesztési Terve Előterjesztő: A táblázat érdekes részünkre. A Fejérvíz küldött egy anyagot. Az összegeket beleírja, hogy azt a bérleti díjakból kívánja fedezni. Az nem baj, hogy betervezi, csak ha mi ezt elfogadjuk, ő ezt igénybe is veszi. Nem vagyok róla meggyőződve, hogy ezek ennyibe kerülnek. Azt javaslom, hogy napoljuk el a kérdést. Hullay Gyulával egyeztetek majd ebben a témában. Szeptemberig napoljuk el. Aki ezzel egyetért, hogy elnapoljuk, kérem, ezt a szándékát jelezze

6 Seregélyes Nagyközség Önkormányzata 133/2015.(VII.27.) határozata Seregélyes víziközmű rendszer évi Gördülő Fejlesztési Tervéről A Képviselő-testület megtárgyalta a FEJÉRVÍZ ZRt. Által előkészített a Seregélyes víziközmű rendszer évi Gördülő Fejlesztési Terv javaslatát, mely ügyben a döntését a soron következő rendes ülésén hozza meg. Felelős: Horvát Sándor Határidő: szeptember Napirendi pont tárgyalása: Testvér-települési pályázatról Előterjesztő: Ez az ajánlatot most egy másik cég dolgozta ki, mint aki ezelőtt dolgozott nekünk. Nem ismerem a céget. Érdekes a megkeresésük. A támogatás intenzitása 100%-os és átalánydíj. A testvér települések találkozója 25eEuro. Egy hónapunk van arra, hogy ez a pályázat elkészüljön. A másik, a települések hálózata. Itt a támogatási összeg 150eEuro lehet maximum. Az intenzitás szintén 100% átalánydíj. Nem kell számlákkal alátámasztani. Szeptember 1. a beadási határidő. Mi az, amit meg tudnánk valósítani? 150eEuró jelentős összeg. Saját településünket is helyzetbe tudnánk hozni. Mohari Istvánné Meg van határozva, hogy mik lehetnek benne? Helyszínkialakítás lehet? Nem. Ettől még helyben a pénzzel el kell számolni. Nekünk kell a számla. Be lehetne hozni a gyerekeket. Bármit lehet. Újító jellegű legyen, ami meghökkenti őket. Karkóné Lukácsy Marianna Ausztria felé lépnék. al Többször belefutottunk, hogy ismeretlen céggel, más céggel kezdtünk pályázatírásba, csak azért, mert éppen jött valami információ. Aztán kellőképpen nem nyertünk. Az, hogy a pályázatról tudomást szereztünk, nem azt jelenti, hogy ezzel a céggel kell megíratnunk

7 A másik, hogy igaz, hogy a hálózatos pályázat nagyobb pénzt ad, de koránt sem a háromszori találkozót jelenti. A nagyobbik része a két éves munka, amit a prioritásnak megfelelően kitalálunk egy témakört, ami köré felépítjük azt a két évet. Abban kellene gondolkodni. Hogy ezt a két éves munkát falun belül ki tudja bevállalni. Kevesen. Így van. Foglalkozzunk-e vele? Kevés az idő. al Egyszerűbb a kisebbe belevágni, biztosabb. A prioritást is nézzük meg. al A nemzetiségeket vagy a sérülteket? Az európai integráció. al Ki az, aki amellett van, hogy nézzük meg? al Mi lenne, ha belevágnánk a kisebbe? A hátralévő egy hónapban könnyebb lenne megcsinálni. Azon kellene gondolkodnunk, hogy most beadjuk ezt, akár bele is írhatnánk, hogy ez egy hálózatépítésnek az alapja. Később a pályázatnál vissza tudunk hivatkozni erre, hogy nekünk itt már vannak alapjaink, amire építettük az egész későbbi pályázatot. Ez jó. al Kérjünk az Econoserve-től egy ajánlatot péntekre. A kisebb pályázattal elindulnánk. Ez lenne az alapja egy későbbi hálózatépítési rendszernek. Aki ezzel egyetért, kérem, ezt a szándékát jelezze

8 Seregélyes Nagyközség Önkormányzata 134/2015.(VII.27.) határozata A testvértelepülési pályázatról A Képviselő-testület megtárgyalta a testvértelepülési kapcsolattartással összefüggő pályázati kiírásokat és megbízza a t, hogy a testvér(partner) települések találkozója cél tekintetében vegye fel a kapcsolatot az Econoserve Pályázati Kft. (1122 Budapest, Városmajor u /1) vel. És gondoskodjon a pályázat benyújtásáról. Felelős: Horvát Sándor Határidő: Napirendi pont tárgyalása: A környezetvédelmi program szerződéséről Előterjesztő: Régi tartozásunkat kellene rendezni, ehhez kértem egy ajánlatot. A környezetvédelmi programunk elkészítésére. Van nekünk ilyen, papíron, a Kistérség nevén, de már nem aktuális az a program. A törvény kötelez minket, hogy ezt csináljuk meg. Erről már egyszer döntöttünk, a szerződést küldték most meg

9 Seregélyes Nagyközség Önkormányzata 135/2015.(VII.27.) határozata A környezetvédelmi program szerződéséről A Képviselő-testület megtárgyalta az Absolute Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (1076 Budapest, Garay u. 50. II. em. 17.,)-vel kötendő szerződés tervezetét és azt jóváhagyja. Megbízza a t a kapcsolattartásra és a szerződés aláírására. Felelős: Horvát Sándor Határidő: azonnal 7. Napirendi pont tárgyalása: Tájékoztatók Egyebek A NIF pénteken fogja átadni az utat. A kultúrházban lesz az állófogadás. Nagyjából a felüljárónál lesz a hivatalos átadási procedúra. Azt hallották a faluban, hogy újra eladó a kastély. Nem igaz. Művelődési ház előtti tér jövő héten elkészül. Ódor Szilárd keresett meg, hogy a tájház kertjéből megvenne 40 méteres szakaszt és a mellette lévő telkekből is. Építeni szeretne oda. Jegyző úr felhívta a figyelmem, hogy nem biztos, hogy jó dolog lenne, mert ott megy a drain rendszer. Mi a véleményetek? al A tájházat újra kell gondoljuk. Nem támogatom. Kajos Istvánné ÜFHB tag Eddig sem volt célszerű az, hogy megbontunk telket. Ha egy valakinek megengeded, utána jön a többi is. Jó. Aki egyetért, hogy a tájház kertjéből nem kívánunk eladni területet, kérem, ezt a szándékát jelezze

10 Seregélyes Nagyközség Önkormányzata 136/2015.(VII.27.) határozata Ingatlanrész eladásáról A Képviselő-testület kinyilvánítja azon akaratát, mely szerint az önkormányzat tulajdonát képező Seregélyes 420/2 hrsz.-ú Tájház ingatlanból földterületet nem ad el. Megbízza a t a közlésre. Felelős: Horvát Sándor Határidő: azonnal A közbeszerzési eljárásról a múlt alkalommal csak az ajánlatot tudtuk elfogadni, amihez megérkezett most a szerződés tervezet. Aki egyetért azzal, hogy a Konzulens 9000 Kft. lebonyolítsa a csapadékvíz elvezető rendszer tervezés a közbeszerzési eljárását alapján, kérem, ezt a szándékát jelezze. Seregélyes Nagyközség Önkormányzata 137/2015.(VII.27.) határozata A Csapadékvíz-elvezetés tervezés közbeszerzés szerződéséről A Képviselő-testület megtárgyalta az KONZOLENS 9000 Szolgáltató KFT (8000 Székesfehérvár, Király sor 1/A Fszt.2.)-vel kötendő szerződés tervezetét és azt jóváhagyja. Megbízza a t a kapcsolattartásra és a szerződés aláírására. Felelős: Horvát Sándor Határidő: azonnal al Tájékoztatóm van az IKSZT-vel kapcsolatban. 1,3mFt körüli összeget már átutaltunk az Önkormányzat számlájára. Most jött 2,8mFt és ezt is utaljuk. Szeretném megköszönni a segítséget a Pál utcai fiúk -ban nyújtott segítséget. A Művelődési Ház mellett rendet kell raknunk. A Járási Hivatal a régi orvosi rendelőben nyújtott be egy energetikai pályázatot

11 Több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt. A megköszönte a jelenlévőknek a részvételt és az ülést berekesztette. Kmf

Jegyzőkönyv. Készült: Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. március 30-i üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. március 30-i üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. március 30-i üléséről. Az ülés helye: Seregélyes, Községháza tanácskozó terme Jelen vannak Szavazati joggal: Karkóné Lukácsy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Tanácskozási joggal megjelent: Pintér Lajosné gazdálkodási előadó

Jegyzőkönyv. Tanácskozási joggal megjelent: Pintér Lajosné gazdálkodási előadó Jegyzőkönyv Készült: Noszvaj Községi Önkormányzat 2014. október 1-én 17.30 órakor megtartott ülésén a Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal Noszvaji Kirendeltségének tárgyalótermében. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. május 26-i üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. május 26-i üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. május 26-i üléséről. Az ülés helye: Seregélyes, Községháza tanácskozó terme Jelen vannak Szavazati joggal: Sajtos József

Részletesebben

18. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. május 17-én összehívott munkatervszerinti üléséről.

18. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. május 17-én összehívott munkatervszerinti üléséről. Szám: 572-18/2011. 18. JEGYZŐKÖNYV Készült 2011. május 17-én összehívott munkatervszerinti üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácskozó terem Jelenlévők: Ónody Miklós polgármester Novozánszki

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 133/2011.(IX.14.) Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok térképi

Részletesebben

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve.

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. 11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Zákányszéki Lengyel téri és az Ó-temető

Részletesebben

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-i rendes ülésének 3/2014. számú Jegyzőkönyve

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-i rendes ülésének 3/2014. számú Jegyzőkönyve 1 Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-i rendes ülésének 3/2014. számú Jegyzőkönyve 2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Képviselőtestület Aszaló Szám: 1-9/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Aszaló község Önkormányzat Képviselőtestület 2012. szeptember 6 napján 15 órakor a tanácskozó teremben tartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet

285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-18/2012/JT. 285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 9/2015. ÖKÜ Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. szeptember 16. napján megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. szeptember 16. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. szeptember 16. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Búza Zsolt polgármester Lépné Soós Anita képviselő, alpolgármester

Részletesebben

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-i rendes ülésének 4/2014. számú Jegyzőkönyve

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-i rendes ülésének 4/2014. számú Jegyzőkönyve 1 Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-i rendes ülésének 4/2014. számú Jegyzőkönyve 2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Szám: 01-96/2010-11 BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 2010. december 03. 12. számú jegyzőkönyv N a p i r e n d i p o n t o k : 1.) A 2011. évi hulladékkezelési

Részletesebben

32 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 7-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 14/2013. (III. 7.)

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 17,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 17,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 19/2013. Ö.ü. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 5 példányban Készült: Az ülés helye: 2013. augusztus 29-én 17,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde Balatonkenese, Balaton

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2011. január 12-én 16 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2008. szeptember 04.-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésen. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester,

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem IX., Bakáts tér 14.

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem IX., Bakáts tér 14. JEGYZŐKÖNYV Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2015. április 23-án 15.00 órakor tartott rendes üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 7-i üléséről 47-53/2008. (07. 07.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 11-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 11-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 11-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 161/2013.(XII.11.) A Képviselő-testület 2014. évi munkaterve 162/2013.(XII.11.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 2-án megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 2-án megtartott nyilvános üléséről Képviselő-testülete 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u. 64-66. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. október 2-án megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme 8066

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 28-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 28-án megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 28-án megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 60/2014. (V.28.) A Horti Szociális Ellátó Intézmény beszámolója 61/2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme JEGYZŐKÖNYV Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2009. október 19-én (hétfőn) 15 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak Községháza tanácskozó terme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 6-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 6-án megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 6-án megtartott üléséről Határozat száma: 117/2011.(VII.06.) 118/2011.(VII.06.) 119/2011.(VII.06.) 120/2011.(VII.06.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Filip Csabáné alpolgármester. Jegyzőkönyv hitelesítőként jelen van: Haracska Ferenc, Kovács Géza

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Filip Csabáné alpolgármester. Jegyzőkönyv hitelesítőként jelen van: Haracska Ferenc, Kovács Géza Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv amely készült a Képviselő-testület 2009. március 19-én 17 00 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Rendezvény terem

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Devecsery Ildikó Anikó. Cseréné Gelencsér Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető NAPIREND ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Devecsery Ildikó Anikó. Cseréné Gelencsér Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető NAPIREND ELŐTT 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 23-án 16 órai kezdettel megtartott rendes üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Devecsery Ildikó

Részletesebben

9 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. február 12-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 2/2015. (II. 12.)

Részletesebben