Kovács Dezső Publikációs jegyzéke

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kovács Dezső Publikációs jegyzéke"

Átírás

1 Kovács Dezső Publikációs jegyzéke Könyvek, könyvrészletek: Kovács D (2008) Turisztikai fejlesztések vidéki turizmus. In: Tudásalapú Vidékfejlesztés Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengely. Kézikönyv Magyar Leader Szövetség. pp Kovács D. - Hohl F. - Riter K. - SZlanyinka E. (2008) Óbánya turizmusa: egy baranyai aprófalu lehetőségei és korlátai turizmusának fejlesztésére. in: Térség Gazdaság Társadalom. Szent István Egyetem Gazdálkodás és Szervezéstudományi Doktori Iskola. Dávid L. Kovács D. Tóth G. (2008) Vidéki turizmus és falusi szállásadás a Tisza tónál. A Tisza tó turizmusa. Magyar Turizmus Zrt p. Kovács D. (2003) Falusi turizmus egy különleges alternatív jövedelemszerzési forma (Rural Tourism a specific alternative income generation form) In: Alternatív vidéki vállalkozások szervezése. Szaktudás Kiadó Ház Budapest p. Kovács D ( 2003) Falusi vendéglátás Magyarországon ( Rural Tourism in Hungary) Agroinform Kiadó 123p. Kovács D. ed. (2003) A falusi turizmus hagyományai ( Traditions of Rural Tourism) Mezőgazda Kiadó, Budapest 224p. Kovács D. ed. (2001) Falusi Turizmus Olvasókönyv ( Reader of Rural Tourism) Szent István Egyetem, Gazdaságés Társadalomtudományi Kar, Tanárképző Intézet 192p. Kovács D. Ed. (2001) Az EU strukturális és kohéziós politikájának szabályozása (Regulation of the EU Structural and Cohesion Policy) Szent István Egyetem GTK Európai Tanulmányok Központja, Gödöllő 146p. Molnár M. Kovács D.(2000) Vázlat a magyar tanyákról Jindrich Streit fotóalbuma elé p. In: Fotóhomok. Budapest Galéria p. Kovács D. Molnár M. (2000) Hollókő. In: Sikeres helyi társadalmak Magyarországon (Successfull local societies in Hungary) Agroinform Kiadóház Budapest pp Kovács D. (1999) Rural Tourism in Hungary: Characteristics of Spontaneous Development. In. The Transition Process in the CEECs and the FSU. East-West Series in Economics, Business and Environment. Vol.II No1 and No 2. Pp

2 Kovács D. - Majoros E.(1998) A terület-és vidékfejlesztés szabályozása és működtetése az Európai Unióban (Regulation of Regional and Rural policy in the European Union) Kereskedelmi és Gazdasági Főiskola Szolnok. 118 p. Kovács D. (1998) Phases of rural-village tourism development. Countryside. MTA PTI. pp In: Actors on the Changing European Kovács D. (1996) Falusi Turizmus vegyi üzemek szomszédságában? (Rural tourism in the neighbourhood of Chemical Factories?) Esettanulmány, Királyszentistván és Vilonya. In: A Falusi turizmus, mint a vidéki térségek megújításának egyik esélye MTA RKK, FTOSZ 1996, Velem. pp Balipap F. Kovács D. Markolt E. (1996) Une Fondation pour le Développement Communautaire ŕ Jászszentlászló. In: ALPHA 96 Formation de Base et Travail Institute de L UNESCO pour l Éducation Quebec pp Egy pragmatikus párt - vágyakra építve - Agrárszövetség. (Agricultural Alliance - Pragmatic Party Built on Dreams?) In: Parlamenti Választások 1994 Politikai Szociológiai Körkép. MTA Politikai Tudományok Intézete. pp Kovács D. - Maggard, Sally (1993) The Human Face of Political, Economic and Social Change in Eastern Europe. in: The New Europe and the World, Western Michigan University pp Also published in East European Quarterly September pp Going Forward by Going Forty Years Back? In: Cooperatives in Hungary. Ed: Herbert Gabriele, Potts George, Kovács D.. Mehrwert p. Bremen Publisher Mehrwert Verlag Germany. Az Agrárszövetség és a vidéki nagy pártok a választásokon Baranya megyében. (The Results of Agricultural Alliance and the Largest Rural Parties on Parliament Elections in Baranya County). In : Parlamenti választások 1990 : Politikai szociológiai körkép / szerk. Szoboszlai György. Budapest : MTA Szociológiai Kutató Intézet, p Political perspectives for Hungarian agriculture. In : Political economy of self-management / publ. by Roskilde University Center. Dubrovnik : Roskilde University Center, p. Kovács D. (1989) Agricultural cooperatives in Hungary. Dubrovnik : Inter-Univ. Centre for Postgraduate Studies, p. Tudományos dolgozatok: Kovács D. (2002) Falusi Turizmus Az átalakuló mezőgazdaság és a vidék gazdaságának egyik diverzifikációs lehetősége Magyarországon. PhD Dolgozat SZIE Gödöllő, Közgazdasági Doktori Iskola 170. p.

3 Vezetőváltás generációs metszetben a Baranya megyei termelőszövetkezeti elnökök köréből. (Leadership Change from Generation Perspective Among Agricultural Cooperative Presidents in Baranya County). Doktori disszertáció. 130 p. MTA RKK Pécs. Kovács D. (1989) A Zselic és a Hegyhát halmozottan hátrányos helyzetű térség mezőgazdaságának helyzete, fejlesztésének lehetőségei. (Developing Opportunities for Agriculture in a Bacward Area Zselic-Hegyhát in Baranya County.). MTA RKK. 17 p. Research report. Kovács D. (1988) Az elnöktipusok és elnökváltások a Baranya megyei termelőszövetkezetekben, s ezek várható szervezeti, társadalmi következményei. (Different types of Cooperative Presidents and the Consequences of the Leadership Changes for Agricultural Cooperatives in Baranya County). Gödöllő ATE. Szociológia Tanszék. 43.p. Tudományos és lektorált publikációk Kovács D. (2007) Rural Issues from Gender Perspective in the New Democracies During and After Transition. Eastern European Countryside. 13/2007 NCU. Kovács D. (2007) Az esélyegyenlőségről és egyenlő bánásmódról az AVOP pályázataihoz kitöltött esélyegyenlőségi adatlapok alapján. In: A vidéki Magyarország az EU csatlakozás után.vii. Falukonferencia Pécs. szerkesztés alatt Kovács D (2006) Outlook for rural women in Central and Eastern Europe In: TUDÁSMENEDZSMENT (angol különszám Worklife Balance) Pécsi Tudományegyetem FEEK 43-64p. Kovács D -Kovács K-Váradi M (2006) A nők helyzete vidéken vidéki nők A FALU XXI. 3.szám 43-53p. Kovács D. (2004) Hollókő dosszié ( Hollókő file) Műemlékvédelem XLVIII szám p. Kovács Dezső (2003) Dilemmák az EU vidékfejlesztési politikájának hazai alkalmazásáról ( Dilemmas about the implementation of EU Rural Development Policy in Hungary) in: VI. Falukonferencia A vidéki Magyarország az EU csatlakozás előtt. MTA RKK Pécs p. Kovács D. (2002) Szerveződési modellek és életciklus szakaszok a falusi turizmusban ( Management models and lifecycles in rural tourism development) A FALU. XVII.évf. 4. sz p. Kovács D.-Molnár M.-Farkas T. (2000) Hollókő felemelése és? ( Making Hollókő famous and?) Falu Város Régió 10. sz p. Kovács D. (2000) A falusi turizmus fejlődésének kezdeti tapasztalatai Nagynyárádon, egy baranyai német nemzetiségi településen. (Early experiences of rural tourism development in Nagynyárád, an ethnic German village in Baranya county) A FALU 4. sz.

4 Kovács D. (2000) Rural turizmus értelmezések és definíciók. (Rural Tourism Approaches and Definitions) A FALU pp. Kovács D. (1998) Falusi turizmus - rendszerszemléletű közelítésben (Village Tourism -Through Systemic Approach) In:Vállalati környezet és alkalmazkodás az élelmiszertermelésben. GATE GTK konferencia II. kötet. pp A falusi turizmus és a fizetővendéglátás értelmezéséhez. (To the Interpretation of Village Tourism and Paying Guest Service) In: A mezőgazdaságtól a vidékfejlesztésig III. Falukonferencia MTA RKK Pécs pp A falusi turizmus a Keleti Mecsekben. (Village Tourism in Eastern Mecsek) A FALU pp Falusi turizmus helye a családi gazdálkodásban és az átalakuló mezőgazdaságban. (Rural Tourism in the Family Farming and the Transforming Agriculture) A FALU pp Kovács D. (1994) Falusi Turizmus A családi gazdálkodás és az átalakuló mezőgazdaság lehetséges diverzifikációs módja? (Rural tourism is it the possible diversification of family farming and the transforming agriculture?) In: Agrártörténeti Szemle Historia Rerum Rusticarum XXXVI. Évfolyam szám p. A falusi turizmus lehetőségei. Helyzetfeltárás a jászszentlászlói Jóléti Szolgálat Alapítvány kistérségi fejlesztési programjához. (Opportunities of Rural Tourism) A FALU pp A falusi turizmus lehetőségei és korlátai Magyarországon. (Possibilities and Barriers of Village Tourism in Hungary) = Településfejlesztés 1993/5. pp Fordulópont előtt a magyar falusi turizmus? (Is Rural Tourism at Turning Point?)= A FALU, VIII. 1. sz tavasz. pp Political Change and the Generation Effect Among Agricultural Cooperative Managers in Hungary. =Sociologia Ruralis, XXXIII pp Dombi P. - Kovács D. (1992) A rendszerváltás választása. (Election of the System Change) = Tér és társadalom, /3. sz. pp Kenneth Martis - Kovács D. (etc.) (1992) The Geography of the 1990 Hungarian Parliamentary Elections. = Political Geography, 11. évf sz. pp

5 Kovács D. - Dombi Péter (1991) A hatalomért folytatott küzdelem is térszervező tényező. (Votes, Seats, Government Coalition and Opposition in Spring 1990). = Juss, sz. pp GSZDI pontszám: 6 Uj kihivások előtt az agrárértelmiség. (New Challenges for Agricultural Managers) In : Válság és kiút : Falukonferencia Pécs :MTA RKK, p. Generációs vázlat a baranyai termelőszövetkezeti elnökökről. (Generation Review about Cooperative Presidents in Baranya County). In : A Dunántúl településtörténete 8. / Ed. Nemes István. Pécs : PAB-VEAB, p. Kovács D. - McDowell, George (1991) Property rights in Hungary : The key to its economic transformation? = Choices, sz. pp A Baranya megyei termelőszövetkezeti elnökök három generációja. (Three Generation of Cooperatives Presidents in Baranya County). =Gazdálkodás, 34. évf sz. p Egyéb szakmai publikációk: Kovács D (2008) Villány, a minőség zászlóvivője. esettanulmány. A helyi önkormányzatok szerepvállalása a munkahelyteremtésben és a vállalkozásfejlesztésben. Kutatási zárótanulmány, kézirat. Megbízó: PA Zrt. Kutatásvezető: Mezei C.; pp Kovács D (2008) ECOBIAG1 - écotourisme biodiversité agriculture Kovács D (2008) ECOBIAG1 - -ökoturizmus biológiai sokféleség mezőgazdaság Kovács D. (2008) Kezelés- kezelési terv- kezelő szervezet avagy ki is az a műemlék ( helyszín) menedzser. Hollókőt menedzselni? Román András Műemlékvédelmi Nyári Egyetem előadásai. ICOMOS Hiradó Különszám p. Kovács D. (2007) Óbányáról gondolkodva. Óbányai Íróka április-május. Melléklet 2.p. Kovács D (2005) Institutional and Management Frameworks in the Aggtelek Biosphere Reserve 43 p.ecotourism Institute Germany. Kovács D. (2004) Hollókő menedzsment terve (UNESCO Világörökség) 160p. Hollókőért Közalapítvány. A kiadvány angolul is megjelent Hollókő Management Plan címmel. Kovács D. (2002) Some aspects of the situation of rural women in Hungary (Mujeres Y Desarollo Rural Seminario Internacional).

6 Kovács D. (1999) Az Európai Unió Strukturális és kohéziós politikájának főbb jellemzői.(main Characteristics of the EU Structural and Cohesion Policy). In. A Sapard előcsatlakozási programra felkészítő képzés tananyaga Scolar Kiadó Budapest 20p. Christensen H. - Andersen J.- Kovács D. (1999) Evaluation of Phare Regional Development Programme HU PLS Consult. Regional Phare Office Budapest. Kovács D. (1999) Revitalization of the Zalabend. A pilot project for Integrated Regional Develeopment. ZalA- KAR Subregional Innovation Associaton Türje. SPP Pilot project. Kovács D. - Podmaniczky L. - Bukosza G. - Busák Z. - Kurucz M. (1999) Feasibility Study for an Agricultural Technological and Innovation Centre in Csenger - Hungary, Border Region with Romania. 95p. Phare CBC Iroda. Hydea Kft. Kovács D. Heltai A. Mák A. Richter I. Mokos B. Selyem-Tóth J. (1998) Tanulmány Pest megye déli része turisztikai fogadóképességének és kínálatának fejlesztési lehetőségeiről. Pest megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány. Kovács D. (1998) Gödöllő környékének és a Galga mente turizmusának helyzete és a térségen belüli turisztikai övezetek kijelölése. In: A Gödöllő környéki és Galga menti kistérség Térségfejlesztési koncepciója. pp Kovács D. (1997) A Gyulaji Erdő Körüli Települések Szövetsége és a térségfejlesztési folyamat. In: Kilincs a természet kincseihez. Tamási-Dombóvár-Hőgyész térség turisztikai adottsága. pp Kovács D. (1994) Program a falusi turizmus bevezetésére, az idegenforgalom fejlesztésére Kunhegyes kistérségében. (Programme for the introduction of Rural Tourism and Development of Tourism in the Kunhegyes Small Region). In: A Közép Tiszavidéki Kistérség Komplex fejlesztési programja. Gödöllő ATE, Agroconsult Térség és Településfejlesztési Iroda pp Kovács D. (1994) A falusi turizmus fejlesztési lehetőségei Kunhegyes kistérségében.( Developing Opportunities of Rural Tourism in the Kunhegyes Small Region). In: A Közép Tiszavidéki Kistérség Komplex fejlesztési programja. Gödöllő ATE, Agroconsult Térség és Településfejlesztési Iroda pp A vendéget sem a gólya hozza. ( The tourist is not brought by stark either) = Figyelő Október p. Új utak előtt.(in Front of New Roads) In : Magyar Mezőgazdaság Melléklet p. A japán modell. A kicsi is fontos. (The Japanese Model. The Small is Also Important.). Magyar Mezőgazdaság p. Kovács D. szerk. (1990) Bevezetés. In:Gazdasági, társadalmi és politikai reformok és a magyar szövetkezet. Pécs. Ökonómia. Az MKT Baranya megyei szervezetének kiadványa.

7 Kovács D.-Kiss Károly (1989) Az agrárszféra várható terület-és településfejlesztési szerepe Baranyában. (Future Role of Agriculture in Regional Development in Baranya County). MTA RKK. 53 p. Reseach Report. Kovács D.-Kiss Károly (1988) Mit és hogyan képviseljünk? (How and What to Represent?). Szövetkezeti élet, October, 1988.

Tudományos életrajz Dr. Kovács Dezső

Tudományos életrajz Dr. Kovács Dezső Tudományos életrajz Dr. Kovács Dezső Születési hely, idő: Szeremle, 1951.02.16. Elérhetőség: kovacsd@rkk.hu Képzettség, tudományos fokozat 1996-2002 SZIE Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Gödöllő, PhD.

Részletesebben

KONCZ KATALIN PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK BUDAPEST, 2008.

KONCZ KATALIN PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK BUDAPEST, 2008. KONCZ KATALIN PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK BUDAPEST, 2008. 1 I. AZ ELŐZŐ TUDOMÁNYOS FOKOZAT MEGSZERZÉSE ELŐTTI PUBLIKÁCIÓK (1969-1983) I.A. MAGYAR NYELVŰ PUBLIKÁCIÓK I.A.1. Önálló vagy társszerzős szakkönyvek,

Részletesebben

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) Állampolgárság Dr. Szarvák Tibor Ph.D Mikszáth út 28. 5000. Szolnok. magyar Születési dátum 1971. június 20. Neme Családi állapot férfi nős, két gyermek

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA. Név: Dr. Buday-Sántha Attila E-mail: bach@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3120

PUBLIKÁCIÓS LISTA. Név: Dr. Buday-Sántha Attila E-mail: bach@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3120 PUBLIKÁCIÓS LISTA Név: Dr. Buday-Sántha Attila E-mail: bach@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3120 Könyvek, monográfiák Könyvek Buday-Sántha Attila (1990): A nagyüzemi állattenyésztés alapvetı környezetvédelmi

Részletesebben

MTA Regionális Kutatások Központja kutatóinak szakirodalmi munkássága 2011. A Központ sorozataiban megjelent kiadványok

MTA Regionális Kutatások Központja kutatóinak szakirodalmi munkássága 2011. A Központ sorozataiban megjelent kiadványok MTA Regionális Kutatások Központja kutatóinak szakirodalmi munkássága 2011 A Magyar Tudományos Művek Tárából összeállította: Sziráki Zsuzsanna és T. Gémes Tünde Disszertáció: 2 Egyéb: 43 Folyóiratcikk:

Részletesebben

Date of birth 20. 05. 1979. Desired employment / Occupational field Work experience. Dates 2011-present, 2006-2011;

Date of birth 20. 05. 1979. Desired employment / Occupational field Work experience. Dates 2011-present, 2006-2011; Europass Curriculum Vitae Personal information First name(s) / Surname(s) Erzsébet Péter Ph.D Address(es) 18. Zrínyi street, Nagykanizsa, H-8800 Telephone(s) + 36 93 502 914 Mobile: - Fax(es) +36 93 312

Részletesebben

Tudományos publikációk jegyzéke. A tudományos fokozat megszerzése (1994) előtti egyszerzős publikációk:

Tudományos publikációk jegyzéke. A tudományos fokozat megszerzése (1994) előtti egyszerzős publikációk: Tudományos publikációk jegyzéke A tudományos fokozat megszerzése (1994) előtti egyszerzős publikációk: Könyvfejezetek: Csapó T. (1992): Humán infrastruktúra Vas megye elmaradott térségeiben. - In.: Rechnitzer

Részletesebben

A Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja kutatóinak szakirodalmi munkássága. Összeállította: Sziráki Zsuzsanna

A Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja kutatóinak szakirodalmi munkássága. Összeállította: Sziráki Zsuzsanna A Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja kutatóinak szakirodalmi munkássága 2008 Összeállította: Sziráki Zsuzsanna A Központ sorozataiban megjelent kiadványok Területi és Települési

Részletesebben

Önéletrajz. Dr. Péter Erzsébet. 2011. júniustól: egyetemi docens, Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Nagykanizsai Kampusz

Önéletrajz. Dr. Péter Erzsébet. 2011. júniustól: egyetemi docens, Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Nagykanizsai Kampusz Önéletrajz Dr. Péter Erzsébet Személyi adatok Születési dátum és hely: 1979. május 20., Nagykanizsa Anyja neve: Szabó Erzsébet Családi állapot: házas Állampolgárság: magyar Lakcím: 8800 Nagykanizsa, Rózsa

Részletesebben

Cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Postai cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Telefon +36 96 503-400 / 3314 Fax +36 96 414-654. csizmadia@sze.

Cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Postai cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Telefon +36 96 503-400 / 3314 Fax +36 96 414-654. csizmadia@sze. Cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Postai cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Telefon +36 96 503-400 / 3314 Fax +36 96 414-654 E-mail csizmadia@sze.hu Web http://www.eszi.sze.hu/index_szm.html SZEMÉLYES

Részletesebben

CURRICULUM VITAE DR. KOVÁCS ERNŐ VESZPRÉMI EGYETEM GEORGIKON MEZŐGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY EGYETEMI ADJUNKTUS H12725kov@ella.

CURRICULUM VITAE DR. KOVÁCS ERNŐ VESZPRÉMI EGYETEM GEORGIKON MEZŐGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY EGYETEMI ADJUNKTUS H12725kov@ella. CURRICULUM VITAE DR. KOVÁCS ERNŐ VESZPRÉMI EGYETEM GEORGIKON MEZŐGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY EGYETEMI ADJUNKTUS H12725kov@ella.hu 83-315-682 20-9925709 Születési dátum és hely: 1961. szeptember 26.

Részletesebben

MUNKAPIACI KUTATÁSOK

MUNKAPIACI KUTATÁSOK MUNKAPIACI KUTATÁSOK Válogatás magyarországi könyvek és folyóiratok, külföldi könyvek és folyóiratok, valamint hazai és külföldi intézetek és intézmények műhelytanulmányainak munkapiaci témájú publikációiból

Részletesebben

A VIDÉKI MAGYARORSZÁG AZ EU-CSATLAKOZÁS UTÁN VII. Falukonferencia. Szerkesztette: KOVÁCS TERÉZ B 371442

A VIDÉKI MAGYARORSZÁG AZ EU-CSATLAKOZÁS UTÁN VII. Falukonferencia. Szerkesztette: KOVÁCS TERÉZ B 371442 A VIDÉKI MAGYARORSZÁG AZ EU-CSATLAKOZÁS UTÁN VII. Falukonferencia Szerkesztette: KOVÁCS TERÉZ B 371442 MTA Regionális Kutatások Központja Pécs, 2007 Tartalom PLENÁRIS ÜLÉS Ficsor Ádám: Bevezető 15 Pásztohy

Részletesebben

Publikációs lista és kutatási tevékenyég

Publikációs lista és kutatási tevékenyég Publikációs lista Dr. Péter Erzsébet Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz, egyetemi docens Email: dr.peter.erzsebet@gmail.com Publikációs lista és kutatási tevékenyég Nemzetközi folyóiratokban, illetve

Részletesebben

Curriculum Vitae. 1 Personal Information: 2 Education and training: 3 PhD study and scientific qualifications:

Curriculum Vitae. 1 Personal Information: 2 Education and training: 3 PhD study and scientific qualifications: Curriculum Vitae 1 Personal Information: Name: Dr. Udovecz Gábor, D.Sc., Dr. habil Academic Position: Head of Doctoral School for Sciences of Management and Organisation, Kaposvár Sex: male Date of birth:

Részletesebben

HÍRLEVÉL E L Ő Z E T E S FELHÍVÁS D O K T O R I ISKOLA

HÍRLEVÉL E L Ő Z E T E S FELHÍVÁS D O K T O R I ISKOLA MTA Regionális Tudományos Bizottság III. évfolyam 3. szám HÍRLEVÉL 2011. június 20. E L Ő Z E T E S FELHÍVÁS A T A R T A L O M B Ó L : Megemlékezés Konferencia beszámolók 2 3 Albizottsági vitaülés 6 PhD

Részletesebben

MEZEI ISTVÁN PUBLIKÁCIÓK

MEZEI ISTVÁN PUBLIKÁCIÓK MEZEI ISTVÁN PUBLIKÁCIÓK KÖNYVEK: 1. Hardi T. Hajdú Z. Mezei I. (2009) Határok és városok a Kárpát-medencében. MTA RKK Gyır Pécs. 375p. ISBN 978-963-9899-08-7 2. The Development of the Urban Network in

Részletesebben

Lakcím H-9026 Gyır, Körtöltés u. 9. Mobil +36 209 585 651 ladosmihaly@freemail.hu

Lakcím H-9026 Gyır, Körtöltés u. 9. Mobil +36 209 585 651 ladosmihaly@freemail.hu Cím H-9022 Gyır, Liszt F. u. 10. Postai cím H-9002 Gyır, Pf.: 420. Telefon +36 96 516570 Fax +36 96 516579 E-mail ladosm@rkk.hu Web http://www.nyuti.rkk.hu SZEMÉLYES INFORMÁCIÓK Név DR. LADOS Mihály Nemzetiség

Részletesebben

A vidékfejlesztők és környezetgazdák folyóirata

A vidékfejlesztők és környezetgazdák folyóirata ^ A 1 Л \ # 1 Nemzeti Agrárszaktanácsadásí, I N M I W I lt Képzési és Vidékfejlesztési Intézet M A vidékfejlesztők és környezetgazdák folyóirata 20 1 3. ŐSZ X X V III. évfolyam > Aprófalvak környezeti

Részletesebben

A Human Exchange Emberi Erőforrás Fejlesztő és Tanácsadó Alapítvány gondozásában vagy közreműködésével megjelent publikációk jegyzéke

A Human Exchange Emberi Erőforrás Fejlesztő és Tanácsadó Alapítvány gondozásában vagy közreműködésével megjelent publikációk jegyzéke A Human Exchange Emberi Erőforrás Fejlesztő és Tanácsadó Alapítvány gondozásában vagy közreműködésével megjelent publikációk jegyzéke Szakkönyvek, könyvrészletek - Juhász G. Garai P.: Human Research in

Részletesebben

HÍRLEVÉL B E S Z Á M O L Ó A REGIONÁLIS T U D O M Á N Y O S BIZOTTSÁG 2008-2011 KÖZÖTTI MŰKÖDÉSÉRŐL. MTA Regionális Tudományos Bizottság

HÍRLEVÉL B E S Z Á M O L Ó A REGIONÁLIS T U D O M Á N Y O S BIZOTTSÁG 2008-2011 KÖZÖTTI MŰKÖDÉSÉRŐL. MTA Regionális Tudományos Bizottság MTA Regionális Tudományos Bizottság III. évfolyam 5. szám HÍRLEVÉL 2011. november 16. A T A R T A L O M B Ó L : Beszámoló Köszöntés Elismerés Műhelyvita 5 Konferenciák, rendezvények 6 Szakmai folyóiratok

Részletesebben

A./ Tudományos könyvek

A./ Tudományos könyvek RÉDEI MARIREDEI MARIL. RÉDEI MÁRIA A TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓINAK JEGYZÉKE A./ Tudományos könyvek Önállóan írt könyv (6) Rédei, M. 1985. A shift-share analízis szakirodalmi áttekintése és alkalmazási lehetőségei

Részletesebben

MUNKAERŐPIACI KUTATÁSOK

MUNKAERŐPIACI KUTATÁSOK MUNKAERŐPIACI KUTATÁSOK Válogatás magyarországi könyvek és folyóiratok, külföldi könyvek és folyóiratok, valamint hazai és külföldi intézetek és intézmények mûhelytanulmányainak munkaerõpiaci témájú publikációiból

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA 1983-2013

PUBLIKÁCIÓS LISTA 1983-2013 PUBLIKÁCIÓS LISTA 1983-2013 Prof. Dr. Illés Bálint Csaba 1. táblázat: A publikációk és a hivatkozások összesítője Közlemény típusok Száma Hivatkozások Tudományos közlemények Összesen Részletezve Független

Részletesebben

Curriculum Vitae Attila Melegh

Curriculum Vitae Attila Melegh Curriculum Vitae Attila Melegh Home:1094 Budapest Angyal utca 7/a Hungary Phone (office): 36 1 345 6227 Phone (mobile): 36 30 591 7480 Email: melegh@demografia.hu PERSONAL INFORMATION: Born: August 3,

Részletesebben

AGRÁRVÁLLALKOZÁS. Összeállította: Dr. Székely Sándor

AGRÁRVÁLLALKOZÁS. Összeállította: Dr. Székely Sándor AGRÁRVÁLLALKOZÁS Folyóiratcikkek és szakkönyvek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából Összeállította: Dr. Székely Sándor Országos

Részletesebben

11 th Annual International Conference on Economics and Business CHALLENGES IN THE CARPATHIAN BASIN Global challenges, local answers

11 th Annual International Conference on Economics and Business CHALLENGES IN THE CARPATHIAN BASIN Global challenges, local answers th Annual International Conference on Economics and Business CHALLENGES IN THE CARPATHIAN BASIN Global challenges, local answers 6-7 th of May, 04 Csíkszereda Seklerburg Miercurea Ciuc 8:00-0:00 - Registration

Részletesebben

ENYEDI GYÖRGY MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1954 2005

ENYEDI GYÖRGY MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1954 2005 ENYEDI GYÖRGY MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1954 2005 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA KUTATÓI BIBLIOGRÁFIÁK 2. ENYEDI GYÖRGY MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1954 2005 Összeállította Simonfai

Részletesebben

Rátz Tamara. Publikációs jegyzék

Rátz Tamara. Publikációs jegyzék Rátz Tamara Publikációs jegyzék Könyv 1. Rátz, T. Sárdi, Cs. (eds.) (2007): (Inter)cultural Aspects of Tourism Development. Kodolányi János University College, Székesfehérvár, p. 280. 2. Dávid, L. (szerk.)

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 2013. június 17.

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 2013. június 17. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 2013. június 17. NÉV Dr. GÁSPÁR Tamás SZÜLETÉSI HELY, IDŐ Kaposvár, 1968 MUNKAHELY Budapesti Gazdasági Főiskola, Kutatóközpont Külkereskedelmi Kar Nemzetközi Gazdálkodási Intézet Világgazdaság

Részletesebben