Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület"

Átírás

1 Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS év.. Elnök P.H. Csákvár, Készítette: Kántorné Szarka Veronika mérlegképes-könyvelı

2 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Közhasznú egyszerősített beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 5. A cél szerinti juttatások kimutatása 6. A központi költségvetési szervtıl, elkülönített állami pénzalapoktól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitıl kapott támogatás mértékének kimutatása 7. A közhasznú szervezet vezetı tisztségviselıinek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása 8. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója Melléklet: Jegyzıkönyv a közhasznúsági jelentés elfogadásáról

3 1. A szervezet alapadatai Elnevezés: Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület Képviselı: Illés Szabolcs (elnök) Székhely: 8083 Csákvár, Szabadság tér 1. Levelezési cím: 8083 Csákvár, Szabadság tér 1. Adószám: Közhasznúsági fokozat: Közhasznú szervezet Nyilv. végzés száma, kelte: Pk /2007/2. (2007. november 13.) Fejér Megyei Bíróság Közhasznúsági végzés száma: Pk /2007/2. A szervezet céljainak rövid leírása: A Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület 2007-ben jött létre azzal a céllal, hogy elısegíti Csákvár történetének, történelmének feltárását, a pusztuló tárgyi és írásos dokumentumok megmentését. Ápolja és továbbfejleszti a nagyközség haladó hagyományait. Részt vesz Csákvár kulturális életében azzal a céllal, hogy a történelmi és mővészeti ismeretterjesztést szervezettebbé téve színesítse a nagyközség kulturális életét. Célja Csákvár mőemlékeinek, mőemlék jellegő épületeinek, népi mőemlékeinek társadalmi védelme. Az egyesület együtt kíván mőködni, más, hasonló szellemiségő társadalmi szervezetekkel. Csákvár fejlesztése a helyi lakosságra, vállalkozásokra építve. A helyi közéleti aktivitás fokozása, szervezése. Csákvár idegenforgalmának céltudatos fejlesztése, közterületeinek építése, szépítése

4 Statisztikai számjel vagy adószám: A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerősített beszámolója Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8083 Csákvár, Szabadság tér 1. címe Kelt: Csákvár, az egyéb szervezet vezetıje (képviselıje) P.H.

5 Statisztikai számjel vagy adószám: Az egyéb szervezet megnevezése: Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület Az egyéb szervezet címe: 8083 Csákvár, Szabadság tér 1. EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETİ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉV adatok ezer Ft-ban Sor-szám A tétel megnevezése Elızı év Elızı év(ek) helyesbítése Tárgyév a b c d e 1. A. Befektetett eszközök ( ) I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5. B. Forgóeszközök ( ) I. KÉSZLETEK 7. II. KÖVETELÉSEK 8. III. ÉRTÉKPAPÍROK 9. IV. PÉNZESZKÖZÖK ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+5.) C. Saját tıke ( ) I. INDULÓ TİKE / JEGYZETT TİKE 13. II. TİKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 15. IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBİL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBİL) V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBİL 17. D. Tartalék 18. E. Céltartalékok 19. F. Kötelezettségek ( ) 20. I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 21. II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 22. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( ) Kelt: Csákvár, február 06. az egyéb szervezet vezetıje (képviselıje)

6 Statisztikai számjel vagy adószám: Az egyéb szervezet megnevezése: Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület Az egyéb szervezet címe: 8083 Csákvár, Szabadság tér 1. EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETİ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE ÉV adatok ezer Ft-ban Sor-szám A tétel megnevezése Elızı év Elızı év(ek) helyesbítése Tárgyév a b c d e 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I.+II.) I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK ( ) Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás a) alapítói 5. b) központi költségvetéstıl c) helyi önkormányzattól d) társadalombiztosítótól 8. e) egyéb (támogatás,adomány) f) továbbutalási céllal kapott Pályázati úton elnyert Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTİ BEVÉTELEK B. Vállalkozási tevékenység bevétele ( ) I. Pénzügyileg rendezett bevételek II. Pénzbevételt nem jelentı bevételek C. Tényleges pénzbevételek (2.+16.) D. Pénzbevételt nem jelentı bevételek ( ) 0 0 Kelt: Csákvár, február 06. az egyéb szervezet vezetıje (képviselıje)

7 Statisztikai számjel vagy adószám: Az egyéb szervezet megnevezése: Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület Az egyéb szervezet címe: 8083 Csákvár, Szabadság tér 1. EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETİ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE ÉV adatok ezer Ft-ban Sor-szám A tétel megnevezése Elızı év Elızı év(ek) helyesbítése Tárgyév a b c d e 20. E. Közhasznú tevékenység ráfordításai ( ) Ráfordításként érvényesíthetı kiadások Ebbıl: továbbutalt támogatás Ráfordítást jelentı eszközváltozások Ráfordítást jelentı elszámolások Ráfordításként nem érvényesíthetı kiadások 26. F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai ( ) Ráfordításként érvényesíthetı kiadások Ráfordítást jelentı eszközváltozások Ráfordítást jelentı elszámolások Ráfordításként nem érvényesíthetı kiadások 31. G. Tárgyévi pénzügyi eredmény ( ) Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye 1. ( ) Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye 2. ( ) H. Nem pénzben realizált eredmény ( ) Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye ( ) Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált 2. eredménye ( ) 37. I. Adózás elıtti eredmény ( /-36.) J. Fizetendı társasági adó K. Tárgyévi eredmény Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye ( ) Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye ( ) 0 0 Kelt: Csákvár, február 06. az egyéb szervezet vezetıje (képviselıje)

8 Tájékoztató adatok 42. A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegő ráfordítások Bérköltség Ebbıl: - megbízási díjak tiszteletdíjak Személyi jellegő egyéb kifizetések Bérjárulékok B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegő ráfordítások C. Értékcsökkenési leírás D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegő ráfordítások E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) 0 Kelt: Csákvár, február 06. az egyéb szervezet vezetıje (képviselıje)

9 3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról Költségvetési szervtıl szja 1%-ot Ft-ot kapott az egyesület. Ebbıl 56e forintot a római kori emléktábla készítésére használt fel az egyesület. 4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás évi nyitó pénzeszköz állomány: Pénztár: ,- Elszámolási betét számla: ,- Pénzeszközök összesen: , évi bevételek: Értékesítésbıl származó bevétel: ,- Tagdíj bevétele: ,- Magánszemélyektıl kapott támogatás: ,- Cél szerinti támogatás múzeumi tábor: ,- Egyéb bevétel:... 0,- Pályázaton elnyert támogatás:... 0,- Kamat: Szja 1%: Önkormányzati támogatás:... 0,- Bevételek összesen: , évi ráfordítások: Anyagköltség: ,- a) Anyagvásárlás ,- b, Áru: ,- c) Irodaszer, nyomtatvány: ,- d) Egyéb anyagköltség: ,- Igénybevett szolgáltatások: ,- Bankköltség: ,-. Egyéb, múzeumi tábor: ,- Ráfordítások összesen: ,- Elszámolt értékcsökkenés: , évi záró pénzeszköz állomány: Pénztár: ,- Elszámolási betét számla: ,- Pénzeszközök összesen: ,-

10 5. A cél szerinti juttatások kimutatása: A Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesületnél évben cél szerinti juttatás között a Múzeumi tábor lebonyolítása került kimutatásra. 6. Mőködési támogatások: A Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület évben költségvetési szervtıl SZJA 1%-ot Ft összegben kapott. 7. A vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása: A Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület évben nem nyújtott sem pénzbeli, sem természetbeni támogatást vezetı tisztségviselıinek. 8. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója: A korábbi évekhez hasonló mennyiségő és színvonalú rendezvény megtartására és pályázatokon való részvételekre törekedtünk, amelyekbıl az alábbiak valósultak meg es évben egy pályázatban voltunk érintve a Nemzeti Együttmőködési Alap civil szervezetek mőködési célú támogatására kiírt pályázatán indultunk, de sajnos az idén nem nyertünk. Jelenleg egy Leaderes pályázatunk van beadva a Faluszépítési program keretében. 16 millió ft-ot lehet nyerni és a Tőzoltótorony felújítására pályáztunk. Ebben az évben is lehetıségünk volt arra, hogy két személyt foglalkoztassunk a közmunkaprogram keretében májustól augusztusig terjedı idıszakban. Amennyiben jövıre is lesz lehetıség, akkor szívesen fogadnánk a program keretében közmunkásokat mivel a múzeum folyamatos nyitva tartását csak így tudjuk biztosítani. A múzeum épületeinek állaga az elmúlt évek során folyamatosan romlott. Amit tudtunk saját magunk, helyi vállalkozók illetve az önkormányzat segítségével megpróbáltuk megoldani. Elengedhetetlen a következı évben az épület villamossági rendszerének felújítása és riasztórendszer kiépítése mivel a Fejér Megyei Szent István Múzeum ragaszkodik a múzeumban található tárgyak biztonságos tárolásához. Továbbá a toronyépület felújítása is szükségessé vált, mert az elmúlt évek viharos idıjárásai megbontották a torony tetejét, illetve a közösségi épület cserép burkolatát. Ezeket, a problémákat a korábbi leveleimben már többször jeleztem. A Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület a 2012-es évben az alábbi programokat szervezte meg illetve az alábbi programok lebonyolításában vett részt: Február 04. A Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület, a Harangvirág Dalkör és az Összhang Kamarakórus tagjai, gyerekek vettek részt a hagyományırzı mulatságon. Az Asszonyfarsang szılımőveléshez, borászathoz köthetı téli mulatság, ahol a férfiak meghívták az asszonyokat a pincékbe, megköszönve, hogy segítették a nehéz szılımővelést végzıket. Az asszonyok batyuban vitték a harapnivalót, az italt a kiforrt, letisztult hegyleve adta. Ezt a hagyományt felidézve, szombaton a múzeumban győltek össze a farsangolók: Bodrogai Erzsi néni összegyőjtötte a batyukat, majd az asztalra került a sok finomság. Forralt bor, aszaltszilvás bor, forró tea, gyümölcslé oltotta a szomjat. Igazi farsangi hangulatot adtak a jelmezesek: a jósnı, a félelmetes báli szépség az egérke, a keménykalapos legény, Piroska, Szörnyella, kis bálna, a bájos kismama és a táncos hölgyek.más táj népszokását is átvettük, ahol az asszonyfarsangon csak nıi ruhában jelenhettek meg még a férfiak is! Illés Szabolcs igazán csinos kalocsai menyecskévé vált, jól állt rajta a sok szoknya! Erzsi néni nagymamája sváb ruhájában keményen járta a jellegzetes sváb táncot, és tanította a gyerekeknek az aktív idısödés és a nemzedékek közötti szolidaritás európai éve!

11 A farsangi délután is igazolta, hogy a nemzedékek együttléte szórakoztató, emléket hagyó az idıseknek, fiataloknak egyaránt. Március 9-én, a Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület jóvoltából Dr. Nádorfi Gabriella régész tartott elıadást a római kori öltözködésrıl, divatról és étkezési szokásokról. Jelentıs számban és valamennyi korosztályban képviseltette magát a lakosság az elıadáson, amely mindenki számára új és érdekes információkat tartalmazott. A korhő ruhadarabok bemutatása még szemléletesebbé és élvezetesebbé tette az elıadást. Végül az elıadó kérdésekre is válaszolt, s a vállalkozó kedvő érdeklıdık belebújhattak egy-két római kori öltözetbe. Április 14. Szekeresné Horváth Zsuzsa és Szekeres Károly festményeibıl nyílott kiállítással vette kezdetét a Vértes Múzeumban a tavasztól ıszig tartó, immár hagyományosnak mondható kiállítássorozat. A kiállítást Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester asszony rendhagyó módon egy festményhez írt verssel nyitotta meg, s a hagyományokhoz híven az Összhang Kamarakórus énekelt. A kiállításon a két mővész munkásságára jellemzı változatos témájú, szépen kidolgozott, látványos képekkel találkozhattak az érdeklıdık néhány hétig a múzeumban. Ebben az évben is több alkalommal látogathatják a csákváriak és az idelátogatók az egyesület által szervezett változatos, ismert és újonnan bemutatkozó helyi mővészek munkáiból összeállított kiállításokat. Az ıszig tartó kiállítás-sorozatra érdemes figyelmet fordítani, mert a köztünk élı amatır, de igen tehetséges emberek munkáival ismertet meg bennünket. Április 21. Kutenics József fegyvermester tartott elıadást a fegyverek történetérıl az érdeklıdı felnıtteknek és gyermekeknek. Május 5. Oláh Eszter kiállítása sok résztvevıvel. Érdekes és újszerő volt, hogy Eszter festéket és vásznat készített elı, amelyen mindenki otthagyhatta keze nyomát. Június 30. A csákvári Foltvarró szakkörben készült munkák kiállítása bizonyította, hogy a másnak értéktelen dolgokból, milyen hasznos és szép használati és dísztárgyakat készíthet a hozzáértı, ügyes kező, kreatív nı. Július 28. Gergı Katalin csipkeverı bemutatóval egybekötött kiállítása. Csákváron még ilyen jellegő kiállítás nem volt. Ennek hatására többen kezdtek foglalkozni e különleges és nem könnyő technikával készült csipkék készítéséhez. Augusztus 4-8: Ha az ember azt gondolja, hogy jó ügyet szolgál, jót tud tenni (nemcsak magának, hanem másoknak is), az erıt ad! (Balog Zoltán) Augusztusban negyedszer szervezte meg a Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület a múzeumi tábort. Egy hét alatt négy csoportban 72 gyerek ismerkedett a múzeummal, és a középkori élettel. Dr. Nádorfi Gabriella régész a Vértesben található várakról szóló elıadása után elkészítették Dornyi Mihály segítségével saját várukat, Pölöskeyné Tihanyi Tímeával pedig címerünket. Megismerték és kipróbálták Gergı Katalinnal a csipkeverést, kézmőveskedtek Kisfaludi Sándornéval, fontak, varrtak, gyöngyöztek Véber Józsefnével és a Foltvarró Szakkör tagjaival. Bemutatót láttak Fazekas Balázs díszfegyver készítıtıl, majd agyagedényeket készíthettek Lönhárd Edittel. Volt közös fızés, fürdés, és lovagi próba a nemesi adománylevélért. Végül kirándultak Várpalotára, Balácára és a Balatonra. Borosné Berki Zsuzsa figyelte, hogy mindig kéznél legyen a szülık meglepetése: a friss gyümölcs, zsíros-, lekváros-, vajas-mézes kenyér és üdítı. Bízunk benne, hogy jövıre is lesz tábor. Ez a hét példa arra, hogyan tudja néhány múzeumbarát

12 pedagógus, helyi vállalkozó, szülı EGYÜTT megteremteni a gyerekek hasznos, vidám nyári programjának lehetıségét. Jólesı érzés volt megtapasztalni a segíteni akarást, az együtt lélegzést, az összefogást. Ez a hét az önzetlen SZPONZOROKKAL együtt vált fantasztikusan élménydússá, sokszínővé a GYEREKEKNEK! Augusztus 18: Az idıszaki kiállítások tavasztól ıszig tartó idıszakának újabb tárlatán a Vértes Múzeumban a hagyományoknak megfelelıen a helyi amatır kiállítók munkái voltak láthatók: a Kreatív Mőhely (Szauer Adrienn, Metykó Zoltánné, Tóth Jánosné, Czinkóczki Ágnes és Szmolkáné Bene Ibolya) festményei, üvegfestményei, Gál Ákos és Vidermann László fafaragásai, Dornyi Georgina kézmőves modern ékszerei és a horgolással, gyöngyhorgolással foglalkozó csoport (Czipóth Istvánné, Majtán Lászlóné, Jeneyné Bán Anita, Szabó Józsefné, Kaszap Imréné, Kovács Tiborné, Járó Jánosné, Herczeg Károlyné, Solymosi Béláné) tagjainak finom munkái. A kiállítás szeptember 6-ig volt megtekinthetı. Szeptember 8-án Berecz Katalin kiállításával folytatódott a sorozat, amely a festını életének 25. önálló tárlata volt. Itt is az Összhang Kamarakórus énekelt, melynek Kati évekig aktív tagja volt. Egyben ez volt az utolsó kiállítás is a 2012-es esztendıben. A folyamatos mőködtetés és a programok zökkenımentes lebonyolítása érdekében folyamatosan fı önkéntes tevékenykedik. A jövıre vonatkozó céljaink, tevékenységeink ismertetésével kívánom zárni: A Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület ezután is az Alapszabályban megfogalmazott célok alapján tevékenykedik majd: - -Elısegíti Csákvár történetének, történelmének feltárását, a pusztuló tárgyi és írásos dokumentumok megmentését. - ápolja a nagyközségi hagyományokat. - részt vesz Csákvár kulturális életében azzal a céllal, hogy a történelmi és mővészeti ismeretterjesztést szervezettebbé téve színesítse a nagyközség kulturális életét. - Csákvár mőemlékeinek, mőemlék jellegő épületeinek, népi mőemlékeinek társadalmi védelme. - Az egyesület együtt kíván mőködni, más, hasonló szellemiségő társadalmi szervezetekkel. - Csákvár fejlesztése a helyi lakosságra, vállalkozásokra építve - A helyi közéleti aktivítás fokozása, szervezése - Csákvár idegenforgalmának céltudatos fejlesztése - Csákvár közterületeinek építése, szépítése A célok elérése érdekében az egyesület a következı idıszakban - Az Egyesület elıadásokat, kiállításokat, vitafórumokat, konferenciákat kíván szervezni. - szakmai kiadványokat önköltséges áron készíti el és bocsátja az érdekeltek részére. - együttmőködik a Vértes Múzeummal és a Székesfehérvári Szent István Múzeummal. - a Vértes Múzeum anyagát a Csákvári Általános Iskola ás Zeneiskola tanulói honismereti tantárgy keretében megismerjék. - Az egyesület Csákvár történetének és néprajzának a tanulóifjúság körében való megismertetését szorgalmazza. - a honismereti szakkör munkáját szakmai anyagokkal támogatja. - Csákvár községben felkutatja azokat a középiskolai- ás felsıoktatás intézményekben idegen nyelvi tanulmányokat folytató fiatalokat, akik Csákvár községben idegenvezetıi tevékenységet vállalnak, gyarapítva ezzel nyelvtudásukat. - segítséget nyújt a községet érintı régészeti munkákban és a fazekasság meglévı értékeinek feltárásában. - Szerepet vállal abban, hogy a Vértes múltját felderítı kutatások központi helye Csákvár község legyen.

13 - a községben mőködı információs központ kialakításában, Csákvár történetének, a Vértes Múzeum anyagának megismertetését szolgáló, oktató jellegő leírások, térképek ás egyéb kiadványok elkészítésében ás forgalmazásában. - pályázati felhívásokat, kiírásokat folyamatosan figyelemmel kíséri és azokon további támogatásokat, forrásokat próbál szerezni. Csákvár, február 22. Illés Szabolcs Vértes Múzeum baráti Köre Egyesület Elnöke

B E S Z Á M O L Ó A VÉRTES MÚZEUM BARÁTI KÖRE EGYESÜLET 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL, MUNKÁJÁRÓL. Illés Szabolcs elnök 2012.02.24.

B E S Z Á M O L Ó A VÉRTES MÚZEUM BARÁTI KÖRE EGYESÜLET 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL, MUNKÁJÁRÓL. Illés Szabolcs elnök 2012.02.24. B E S Z Á M O L Ó A VÉRTES MÚZEUM BARÁTI KÖRE EGYESÜLET 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL, MUNKÁJÁRÓL Illés Szabolcs elnök 2012.02.24. Tartalomjegyzék A szervezet céljainak rövid leírása 2 A közhasznú tevékenység

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. TelePont Közhasznú Információs Egyesület. 2008. évi tevékenységérıl

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. TelePont Közhasznú Információs Egyesület. 2008. évi tevékenységérıl KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2. sz. melléklet TelePont Közhasznú Információs Egyesület 2008. évi tevékenységérıl Készült a TelePont Közhasznú Információs Egyesület 2008. évi mőködésérıl A közhasznú szervezetekrıl

Részletesebben

CF-es Gyermekek Élhetı Életéért Alapítvány. Cím: 1042 Bp. Bercsényi u. 1. K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2009. Budapest, 2010. május 20.

CF-es Gyermekek Élhetı Életéért Alapítvány. Cím: 1042 Bp. Bercsényi u. 1. K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2009. Budapest, 2010. május 20. CF-es Gyermekek Élhetı Életéért Alapítvány Cím: 1042 Bp. Bercsényi u. 1. K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2009. Budapest, 2010. május 20. 1. A szervezet alapadatai: 1. Elnevezés: CF-es Gyermekek

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E A K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2010 Elfogadta a Kuratórium 2011. május 21-i ülésén. Pécs, 2011. május 21. T a r t a l o m 1. A szervezet alapadatai 3. oldal 2. Összefoglaló 5. oldal 3. Számviteli

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A JÁSZBERÉNYI BARÁTOK TEMPLOMA KÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTVÁNYA az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2011 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01. - 2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. 18566945-8042-569-09 REVITA ALAPÍTVÁNY 4225 Debrecen, Csonkatorony u 4. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. ----------------------------------------------------- az egyéb szervezet képviselıje 1 EGYSZERES KÖNYVITELŐ

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011. év

Közhasznúsági jelentés 2011. év Egyesület megnevezése: Csányi Dinnye- és zöldségtermelı Védegylet Egyesület címe: 3015 Csány, Szövetkezet út 2. Adószám: 18580583-1-10 Közhasznúsági jelentés 2011. év Csány, 2012. május 21. 1 Tartalom:

Részletesebben

Mozdulj! Lellei Diáksport Egyesület

Mozdulj! Lellei Diáksport Egyesület 1 8 7 7 6 4 2 9-9 3 1 2-5 2 1-1 4 Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerősített Beszámolója Éves zárómérleg 2011. január 01. - 2011. december 31. Kelt Balatonlelle, 2012. március 12. P. H. 1 8 7 7 6 4 2 9-9

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. év Nagycenk, Kiscenki u. 3. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. év TARTALMA: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló I/A. Mérleg I/B. Közhasznú eredmény kimutatás és tájékoztató adatok 2. Kimutatás a

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ZALAI DOMBSÁG TURIZMUSÁÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ------------------------------------------ Dr Nagy Árpád Dezsőné Elnök P:h: Kelt: Bázakerettye, 2011.01.31. TARTALOM 1. A szervezet

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2011 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01. - 2011 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerősített beszámoló) a) Mérleg

Részletesebben

KOLLÁZS Művészeti Egyesület

KOLLÁZS Művészeti Egyesület KOLLÁZS Művészeti Egyesület 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1. Nyíregyháza, 2009. május 20. (formailag módosítva: 2009. június 22.) 2008. évi Közhasznúsági jelentése Dancs Tamásné Elnök TARTALOM 1. A szervezet

Részletesebben

A Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Gellért Karitász Alapítvány 2010. évi közhasznúsági jelentése

A Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Gellért Karitász Alapítvány 2010. évi közhasznúsági jelentése A Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Gellért Karitász Alapítvány 2010. évi közhasznúsági jelentése Általános információk: Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Gellért Karitász Alapítvány bírósági nyilvántartásba

Részletesebben

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2010. Székhely: 8200 Veszprém,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 RÁKOSKERESZTÚRI REFORMÁTUS TEMPLOMÉPÍTÉSI ALAPÍTVÁNY Székhely: 1172. BUDAPEST, Ferihegyi út 21. Adószám: 18065200-1-42 Közhasznúsági fokozat: közhasznú alapítvány Tartalom 1.

Részletesebben

V2 Baráti Kör Motoros- Sport Közhasznú Egyesület

V2 Baráti Kör Motoros- Sport Közhasznú Egyesület Adószám:18010303-1-41 V2 Baráti Kör Motoros- Sport Közhasznú Egyesület 1048 Budapest, Hajló utca 7. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerősített beszámolója 2010. év 1 V2 Baráti

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Az Erdıért Egyesület 8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 1. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Elfogadva: 1/2012. (V.18.) közgyőlési határozatban. Székesfehérvár, 2012. február 17. Balsay Miklós egyesület elnöke

Részletesebben

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje)

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje) Lurkó Családi Napközi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság 5900 Orosháza, Szılı krt.34. Adóig. szám: 23277201-1-04 Cégjegyzék szám: 04-09-010615 Stat.sz: 23277201-8891-572-04 2011. évi közhasznúsági

Részletesebben

ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 18329394995692 statisztikai számjel ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 26 Székhely: 7838 Vajszló Rákóczi u 1 Adószám: 183293-1-2 Statisztikai számjel: 183293-9499-569-2

Részletesebben

KERESZTÚRI REFORMÁTUS MISSZIÓ ALAPÍTVÁNY. Tartalom

KERESZTÚRI REFORMÁTUS MISSZIÓ ALAPÍTVÁNY. Tartalom KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 Székhely: 1173. BUDAPEST, Pesti út 31 Adószám: 18195998-1-42 Közhasznúsági fokozat: közhasznú alapítvány Tartalom 1. Számviteli beszámoló 2. Kimutatás a költségvetési támogatás

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): 18818716949952915 Cg:2914 (PK 60018/2008/2-2914) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2009 év Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Búzavirág Alapítvány

Búzavirág Alapítvány Búzavirág Alapítvány 3941 Vámosújfalu, Kossuth u 42/A 2011. évi Közhasznúsági jelentés.... Egyéb szervezet vezetıje (képviselıje) Vámosújfalu, 2012. március 31 Alapadatok Név: Búzavirág Alapítvány Székhely:

Részletesebben

Budakeszi Cserkészekért Alapítvány

Budakeszi Cserkészekért Alapítvány 2092 Budakeszi, Rózsa u. 3. Tel/fax: 06 23 452 110 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 Az egyéb szervezet megnevezése: Budakeszi Cserkészekért Alapítvány Az egyéb szervezet címe (székhely): 2092 Budakeszi, Rózsa

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ALU-SE Alapítvány

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ALU-SE Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ALU-SE Alapítvány 1116 Budapest, Fehérvári út 144. Adószám: 19650218-1-43 Budapest, 2011. március 05. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület 2 0 0 8. évi gazdálkodásáról

Közhasznúsági jelentés az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület 2 0 0 8. évi gazdálkodásáról ORSZÁGOS FOGYASZTÓVÉDELMI EGYESÜLET 1012 Budapest, Logodi utca 22-24. Adószáma: 19012470-1-41 A Fıvárosi Bíróság 13.Pk. 60.519/1. számú végzésével 1989.10.26-án 467 sorszám alatt vette nyilvántartásba.

Részletesebben

SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY

SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY 18707379-1-13 adószám 18707379-9133-569-01 statisztikai számjel SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY 2030 ÉRD JÚLIA U. 49. KETTİS KÖNYVVITELT VEZETİ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES

Részletesebben

HÉREGI KÁLVIN ALAPÍTVÁNY 2832 Héreg, Fő u. 151. Adószám: 18615537-1-11 Bankszámla szám: 63200250-11037204. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011.

HÉREGI KÁLVIN ALAPÍTVÁNY 2832 Héreg, Fő u. 151. Adószám: 18615537-1-11 Bankszámla szám: 63200250-11037204. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. HÉREGI KÁLVIN ALAPÍTVÁNY 2832 Héreg, Fő u. 151. Adószám: 18615537-1-11 Bankszámla szám: 63200250-11037204 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. évi 1 Tartalom 1. Számviteli beszámoló - egyéb szervezetek közhasznú

Részletesebben

ROTARY CLUB BAJA Közhasznú Társadalmi Szervezet Közhasznúsági jelentése a 2011. évről

ROTARY CLUB BAJA Közhasznú Társadalmi Szervezet Közhasznúsági jelentése a 2011. évről ROTARY CLUB BAJA Közhasznú Társadalmi Szervezet Közhasznúsági jelentése a 2011. évről Egyesület rövid bemutatása A közhasznú egyesület (Székhelye: 6500 Baja, Rövid u. 3., Adószáma: 18360945-1-03) 2001.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete 8630 Balatonboglár, Árpád u. 17. Tel/Fax: 06-85-550-063 http://www.helyiertek.hu e-mail. helyiertek@mail.datatrans.hu

Részletesebben

2009. évi közhasznúsági jelentés

2009. évi közhasznúsági jelentés Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 289 Tata, Váralja u 4. 29. évi közhasznúsági jelentés Tartalom: 1.) Közhasznú egyszerősített éves beszámoló: mérleg, eredménykimutatás, kiegészítı melléklet 2.) A költségvetési

Részletesebben