Mûszaki adatok. Magyar. Magyar. EV-szám Külsõ szenzor (opció) polaritásmentes gyengeáramú összeköttetés UBA 4000-rel

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mûszaki adatok. Magyar. Magyar. EV-szám 18127. Külsõ szenzor (opció) 18140. polaritásmentes gyengeáramú összeköttetés UBA 4000-rel"

Átírás

1 Mûszaki adatok EV-szám Külsõ szenzor (opció) Áramellátás Kéteres, polaritásmentes gyengeáramú összeköttetés UBA 4000-rel Maximális vezeték keresztmetszet 1,5 mm 2 Programozható helyiség termosztát Kezelési utasítás Megengedett környezeti hõmérséklet: Üzemeltetéskor 0 C - 50 C Raktározáskor - 20 C - 60 C Megengedett relatív légnedvesség 0-90 %, Kondenzáció nélkül irt 30 Elektromos védettség IP 00 Méretek (B x H x D) 175 x 90 x 35 mm Kapcsolási program: Napi programok száma 7 Heti kapcsolási pontok száma 70 Beállítható10 percenként Használati melegvíz egység programvezérlési lehetõség Hõmérsékletszabályozás: Szabályozási elv modulált a : - helyiséghõmérséklet - külsõ hõmérséklet - kettõ kombinációja függvényében Szabályozási tartomány 10 C - 30 C Legkisebb beállítható érték 0,5 C Beállítás kapcsolási programmal digitális Beállítás kézi mûködtetéssel analóg A 1070A 09/2000

2 A b temperature adjustment knob Hõmérséklet választó kapcsoló Temperaturwahlschalter bouton de réglage de la température manopola di regolazione della temperatura Temperatur indstillingsknap Az IRT 30 beállítási értékei B C D c d e temporarily reduce the program-temperature Program szerinti hõmérséklet átmeneti csökkentése Programmtemperatur vorübergehend erniedrigen abaisser temporairement la température du programme riduzione temporanea della temperatura programmata Midlertidig sænkning af programtemperatur temporarily raise the program-temperature Program szerinti hõmérséklet átmeneti növelése Programmtemperatur vorübergehend erhöhen augmenter temporairement la température du programme aumento temporaneo della temperatura programmata Midlertidig forøgelse af programtemperatur adjustable program knob Program választó kapcsoló Programmwahlschalter bouton de réglage du programme tasto di programmazione Programdrejeknap Min./ Max. beállítás Központi fûtés menü ECO-hõmérséklet 10 / 25 Korábbi felfûtés IGEN / NEM Hõmérséklet- szabályzási mód RR / WA / WARTC Berendezés fajta 1/2/3/4/ nem érintett Fûtési jelleggörbe referenciapont 10 / 90 Max. elõremeneti hõmérséklet 10 / 90 Helyiségbefolyás 0 / 10 Minimális fûtõvíz hõmérséklet Szabvány beállítás 16 C IGEN RR nem érintett lásd A táblázat 10 C Az Ön beállítása (a beépítõ által) (Lásd 6.2 szakasz) B f g day nap Tag jour giorno Dag time idõ Zeit Heure ora Tid Használati víz menü Használati víz korábbi indítás Használati víz leállítás késleltetés 0 / / min. 30 min. (Lásd 7.2 szakasz) h i temperature hõmérséklet Temperatur température temperatura Temperatur vacation szabadság Urlaub vacances vacanze Ferie Konfiguráció-beállítás PID-szám Kapcsolási-sebesség helyesbítés Lassú hõmérséklet-növelés 1 / 2 / 3-99 / 99 LASSÚ/GYORS 1 0 GYORS (Lásd 8.1 szakasz) j insert beillesztés Einfügen insérer inserire Indføring 1) remove törlés Löschen effacer Slet Más beállítás Fûtõvíz Fûtés BE /KI /AUTOMATA BE /KI /AUTOMATA BE BE (Lásd 4.6 szakasz) F G H E 1! heating fûtés Heizung chauffage riscaldamento Opvarmning hot water melegvíz Brauchwasser eau chaude acqua calda Varmt vand 1# menu menü Menü menu menu Menu Autom. kapcsolási program Hétfõtõl pénteket is beleértve Szombat és vasárnap A táblázat RR / WARTC 21 C 19 C 21 C ECO 21 C ECO WA Különbözõ berendezés fajták szabvány beállítása (Lásd 4.5 szakasz) I J 1) Berendezés fajta Referenciapont Maximális elõremeneti Helyiségbefolyás hõmérséklet 1! 1# 1. Radiátorok 20 C 75 C 6 2. Konvektorok 40 C 90 C 8 3. Termosztátszabályzású szelepek 30 C 80 C 0 4. Csak padlófûtés (radiátorok vagy konvektorok nincsenek) 20 C 50 C 4

3 IRT30_HU.QXD :32 Page 1 TARTALOM 1. Elõszó 2 2. Biztonsági elõírások 2 3. IRT 30 idõkapcsolós termosztát rövid leírása Bevezetés Helyes homérsékletszabályozás választás Vezérlõelemek Display-információk 8 4. Vezérlés Általános tudnivalók Hõmérséklet beállítás Idõbeállítás Kapcsolási program Saját kapcsolási program Különleges funkciók IRT 30 beépítés Szerelés Termosztát teszt Termosztát beállítás Hõmérsékletszabályozás beállítása Hõmérsékletszabályozási mód kiválasztása Központi fûtés menü Használati melegvíz egység beállítása Beállítás vizsgálat és/vagy változtatás Használati melegvíz menü IRT 30 termosztát konfigurálás és hitelesítés Konfiguráció illesztés Hitelesítés Üzemzavarok és kazánkód jelzés Üzemzavarok Kazánkód jelzés Használt fogalmak jegyzéke Címszójegyzék 45 Mûszaki adatok Az Ön IRT 30 készülékének beállítási értékei Tartalom - 1

4 IRT30_HU.QXD :32 Page 2 1. ELÕSZÓ Ez az utasítás két részbõl áll Felhasználói utasítás (1-4-es fejezet), Beépítési utasítás (5-9-es fejezet). Tartalmazza a fogalmak jegyzékét is (10. fejezet). Ez a jegyzék szakszavakat tartalmaz. Ezen kívül egy címszójegyzék is készült (11. fejezet), amely az egyes témák kézikönyvbõl történõ kikeresését könnyíti meg. Az utasítás elolvasása megkönnyíti az IRT 30 idõkapcsolós termosztát használatát. Segítségével a kívánt hõmérsékletváltozást az Ön által választott idõpontra állíthatja be. A használati utasítás alapkérdése: Milyen információkra van szükség az IRT 30 idõkapcsolós termosztát kezeléséhez? A mûszaki témákkal kapcsolatban a beépítési kézikönyv útmutatásai az irányadók. Az utasítás e részében javítási és beépítési elõírásokat is találnak. Ezen túlmenõen az üzembe helyezõnek el kell végeznie az IRT 30 idõkapcsolós termosztát beállítását is. A lehetséges üzemzavarokkal kapcsolatos információk a 9. fejezetben találhatók. Kérdéseivel forduljon a szerelést végzõ szakemberhez. 2. Biztonsági elõírások Soha ne szerelje szét a termosztátot és vigyázzon arra, hogy ne ejtse le; a termosztát érzékeny elektronikából és érzékelõkbõl áll. Ne használja magas hõmérsékleten, valamint nedves és poros helyiségben. Tisztításához ne használjon folyadékot vagy tisztítószert, ugyanis ezzel testzárlatot vagy a termosztát meghibásodását idézheti elõ. Mielõtt a tényleges beszerelést elkezdené, a központi fûtési kazán hálózati feszültségét kapcsolja ki. Ellenõrizze, hogy a kazán valóban feszültségmentes-e. 2 - Elõszó

5 IRT30_HU.QXD :32 Page 3 3. IRT 30 idõkapcsolós termosztát rövid leírása 3.1 Bevezetés Az IRT 30 idõkapcsolós termosztátot kifejezetten az UBA es univerzális égõautomatával felszerelt kazánoknál történõ alkalmazásra tervezték. Ez a termosztát falra szerelhetõ és a kazán elektromos csatlakozóján át kap áramot. A termosztátnak ezért nincs szüksége elemekre. Egy számítógépes program révén a termosztát és a kazán között folyamatos adatcsere van. Ezekkel az adatokkal a termosztát a kazánnak utasítást küld: ház komfortos fûtése, a bojler megfelelõ idõben fûtõvízzel történõ ellátása, az energia lehetõ legtakarékosabb felhasználása érdekében. Az IRT 30 termosztát egy hétre egészen 70 kapcsolási pontig programozható. A továbbiakban a kapcsolási pontok megváltoztathatók, megszüntethetõk vagy új kapcsolási pontok illeszthetõk be. Kapcsolási pont A kapcsolási pont az Ön termosztátjának egy beállítása, és azt az idõpontot jelenti, amikor Ön meg akarja változtatni a hõmérsékletet. E célból a beállítandó idõt és a beállítandó hõmérsékletet be kell táplálni (a 4.4 szakasz mindezt részletesen taglalja). Ily módon a lehetõ legdifferenciáltabb hõmérsékletszabályozást tudja házában biztosítani. Az IRT 30 termosztátot három fajta hõmérsékletszabályozásra tervezték: Helyiséghõmérséklettõl függõ szabályozás, Külsõ hõmérséklettõl függõ szabályozás, Külsõ hõmérséklettõl függõ szabályozás helyiséghõmérséklet-kompenzációval. Az Ön számára biztosított hõmérsékletszabályozási mód az IRT 30 beállításának kiindulópontja. A következõ szakaszban ezért e hõmérsékletszabályozási módokat ismertetjük. IRT 30 idõkapcsolós termosztát rövid leírása - 3

6 IRT30_HU.QXD :32 Page Helyes hõmérsékletszabályozás választás A 3.1 szakaszban megemlítettük azt a háromfajta hõmérsékletszabályozást, amelyre az IRT 30-at tervezték: Helyiséghõmérséklettõl függõ szabályozás, Külsõ hõmérséklettõl függõ szabályozás, Külsõ hõmérséklettõl függõ szabályozás helyiséghõmérséklet-kompenzációval. A két utolsó opcióhoz egy külsõ hõmérséklet szenzor (egy a külsõ hõmérsékletet mérõ és ezt az információt a kazánhoz továbbító készülék) külsõ falon történõ elhelyezésére van szükség. E külsõ fal nem lehet közvetlen napsugárzásnak kitéve, ezen kívül a külsõ levegõnek szabadon kell áramolnia a szenzor körül. Helyiséghõmérséklettõl függõ szabályozás Ez a legegyszerûbb szabályozási elv. Magas komfort és jó hatásfok érhetõ el vele. Az e szerint az elv szerint mûködõ beépítésnek bizonyos követelményeknek meg kell felelnie. Ki kell választani a házban egy olyan szobát, amely reprezentálja a ház átlagos hõmérsékletét. Ebben a helyiségben nem mûködhet egész nap nyitott kandalló és nem lehet külsõ ajtó, illetve gyakran nyitogatott ablak. Az ilyen helyiséget nevezik referenciahelyiségnek. Referenciahelyiség A referenciahelyiség olyan helyiség (pl. a lakószoba), ahol az egész lakásra jellemzõ hõmérséklet mérhetõ. Abból indulunk ki, hogy ez a hõmérséklet jellemzõ a többi helyiségre is (konyha, hálószoba stb.). Ezen kívül azért is választunk egy bizonyos helyiséget referenciahelyiségnek, mert legtöbbször ebben a helyiségben vagyunk. E helyiség megfelelõ hõmérsékletszabályzása ezért fontos. A többi helyiségnél alacsonyabb (illetve magasabb) hõmérséklet megengedett. 4 - IRT 30 idõkapcsolós termosztát rövid leírása

7 IRT30_HU.QXD :32 Page 5 Mi a helyiséghõmérséklettõl függõ szabályozás? Az IRT 30 megszakítás nélkül méri a hõmérsékletet abban a helyiségben, ahol elhelyezték. A mért hõmérsékletet a kívánt (beállítási) értékkel összehasonlítja. Az IRT 30 meghatározza a kazánteljesítmény mértékét a fûtõvíz melegítése céljából, amivel a kívánt hõmérsékletet elérjük és megtartjuk. A lehetõ legalacsonyabb fûtõvíz hõmérsékletet számítja ki a készülék, ezáltal a kazánt csak a feltétlenül szükséges mértékben fûtjük. A kazán normál körülmények között hosszabb ideig kis teljesítménnyel üzemel. E szabályozás következtében gyakorlatilag állandóan meleg fûtõvíz áll rendelkezésre. Ha egy másik helyiségben egy zárt fûtõtestszelepet kinyitunk, ez a helyiség ily módon rövid idõ alatt felfûthetõ. Mikor alkalmazzák a helyiséghõmérséklettõl függõ szabályozást? Ha a házat csak radiátorok fûtik. Mikor nem alkalmazzák a helyiséghõmérséklettõl függõ szabályozást? Ha a házban nincs referenciahelyiség, ahol az IRT 30 elhelyezhetõ. Ha a ház padló-, levegõ-, konvektor-, vagy ezekkel kiegészített fûtésû. A legtöbb esetben a felhasználó a helyiséghõmérséklettõl függõ szabályozás mellett dönt. Külsõ hõmérséklettõl függõ szabályozás Ez olyan szabályozás, ahol a fûtõvíz-hõmérséklet a külsõ hõmérséklet és bizonyos számú, az IRT 30-on elõre beállított érték függvénye; erre akkor van szükség pl., ha nincs reprezentatív szoba. Továbbá olyan épületeknél használják ezt a szabályozási elvet, ahol a helyiségek egymástól független fûtésének a lehetõségére van szükség (öregek otthona, üzlethelyiségek stb.). Ennél a szabályozási elvnél az egyes helyiségeket el kell látni termosztátvezérlésû szelepekkel felszerelt fûtõtestekkel, ezáltal a hõmérséklet minden helyiségben szabályozható. IRT 30 idõkapcsolós termosztát rövid leírása - 5

8 IRT30_HU.QXD :32 Page 6 Egy padlófûtéses ház helyiségeiben nem lehetnek túl nagy hõmérsékletingadozások. Ezen kívül itt olyan fûtésmódról van szó, amelynél lassú a felfûtés és a szellõzés. Ekkor a külsõ hõmérséklettõl függõ szabályozás a helyes választás, mivel ennél a szabályozásnál a kazán fûtési folyamatát csak a külsõ hõmérséklet befolyásolja. A változtatások végrehajtása ezáltal viszonylag fokozatos. Mi a külsõ hõmérséklettõl függõ szabályozás? A fûtõkazán fûtési folyamata a külsõ hõmérséklet és bizonyos, az IRT 30 idõkapcsolós termosztáton elõre beállított értékek függvénye. Ha kint hidegebbé válik az idõ, a kazán erõteljesen fût és a fûtõvizet magasabb hõmérsékletre fûti (egy elõre beállított maximális hõmérsékletre). Ha melegszik az idõ, a kazán gyengébben fût, a fûtõvizet alacsonyabb hõmérsékletre fûti (egy elõre beállított minimális hõmérsékletre). A szobákat a kazán fûti, miközben a fûtõvíz állandóan kering. A fûtendõ szobák hõmérsékletének szabályozása termosztátvezérlésû fûtõtestszelepekkel történik. Mikor alkalmazzák a külsõ hõmérséklettõl függõ szabályozást? Ha házában nincs reprezentatív szoba. Ha több szoba hõmérsékletét pontosan szabályozni szeretné. Mikor nem alkalmazzák a külsõ hõmérséklettõl függõ szabályozást? Ha háza a fent említett követelményeknek nem felel meg. Ez az elv viszonylag kevésbé takarékos, ezért csak szükségmegoldásként célszerû használni. Külsõ hõmérséklettõl függõ szabályozás helyiséghõmérséklet-kompenzációval Alapjában véve a külsõ hõmérséklettõl függõ szabályozásból származik. Ennél a szabályozási elvnél a fûtõvíz-hõmérséklet kezdetben a külsõ hõmérséklettõl és az IRT 30-on elõre beállított értékektõl függ. Ezen túlmenõen az IRT 30 méri annak a szobának a hõmérsékletét, ahol a termosztátot felszerelték. 6 - IRT 30 idõkapcsolós termosztát rövid leírása

9 IRT30_HU.QXD :32 Page 7 Ezeket az információkat a kazánvezérlés kisebb módosításához használják fel a kívánt hõmérséklet eléréséhez. Annak a szobának a hõmérsékletét, ahol az IRT 30-at felszerelésre került, a termosztát maga határozza meg. A többi szoba hõmérsékletét ismét termosztátvezérlésû fûtõtest szelepek szabályozzák. Azonos esetekben tetszés szerint választhatja a kompenzációs vagy a kompenzáció nélküli külsõ hõmérséklettõl függõ szabályozást. A házban azonban lennie kell reprezentatív szobának. Mi a külsõ hõmérséklettõl függõ szabályozás helyiséghõmérséklet kompenzációval? A fûtõvíz hõmérsékletét kezdetben a külsõ hõmérséklet és az IRT 30-on elõre beállított értékek határozzák meg. Az IRT méri abban a helyiségben a hõmérsékletet, ahol ezt a termosztátot elhelyezték. A megállapított helyiséghõmérséklet alapján az IRT 30 a fûtõvíz hõmérsékletet önmûködõen utánszabályozza. A szobákat az állandóan keringõ fûtõvíz fûti. Annak a helyiségnek a hõmérsékletét, ahol az IRT 30-at elhelyezték, a termosztát maga határozza meg. A többi fûtendõ szoba hõmérsékletét a termosztatikus szabályozású fûtõtestszelepek szabályozzák. Mikor alkalmazzák a külsõ hõmérséklettõl függõ helyiséghõmérséklet-kompenzációs szabályozást? Ha több szoba hõmérsékletét pontosan szabályozni kívánja és házának reprezentatív szobája van. Mikor nem alkalmazzák a külsõ hõmérséklettõl függõ helyiséghõmérséklet-kompenzációs szabályozást? Ha a ház a fenti követelményeknek nem felel meg. Ez az elv viszonylag kevésbé takarékos, ezért csak szükségmegoldásként célszerû használni. IRT 30 idõkapcsolós termosztát rövid leírása - 7

10 IRT30_HU.QXD :32 Page Vezérlõelemek Az IRT 30 kétszintes vezérlésû (lásd kihajtható lap, A és B ábra): 1. Lezárt fedéllel (A ábra): Hozzáférhetõ: Hõmérséklet választó kapcsoló, mellyel egy programon végig tud lapozni és az értékeket növelni vagy csökkenteni tudja, és - nyomógomb, melyekkel egy kapcsolási programon belül a hõmérsékletet átmenetileg megváltoztatja. 2. Nyitott fedéllel (B ábra): Hozzáférhetõség 10 vezérlõelemhez: 1 program választó kapcsoló, mellyel egy programon végiglapoz és értékeket növel vagy csökkent, 9 gomb különbözõ funkciókhoz - mint pl. idõ-, nap-, program-, stb. beállítása. A vezérlés a Nyomni és forgatni elv alapján történik: Válassza annak a funkciónak a gombját, melynek értékét igény szerint meg akarja változtatni és tartsa benyomva. Fordítsa el a program választó kapcsolót jobbra (az óramutató járásával megegyezõen), ha az értéket növelni, illetve. balra (az óramutató járásával ellentétesen), ha csökkenteni akarja. A 4. fejezet részletesen foglalkozik a vezérléssel. 3.4 Display-információk Az kijelzõ ablak / display / számjegyek és jelképek segítségével információkat közöl Önnel többek között a termosztát és a kazán mûködésérõl. Az alábbi ábra az összes jelképpel mutatja az ablakot. Ezt követi az e jelképek jelentését tartalmazó áttekintés. 3-1 ábra 8 - IRT 30 idõkapcsolós termosztát rövid leírása

11 IRT30_HU.QXD :32 Page 9 A kazán nem fûti a melegvizet (melegvíz-ellátás KI) A kapcsolási program látható A kazán fûti a melegvizet (melegvíz-ellátás BE) A kazán a kapcsolási program szerint fûti a melegvizet (melegvíz-ellátás AUTOMATA) Kazán BE Helyiséghõmérséklettõl függõ szabályozás aktív Külsõ hõmérséklettõl függõ szabályozás aktív Automatikus Nyár/Tél kapcsolás (ha külsõ hõmérséklet szenzor van) Kazán KI Automatikus Nyár/Tél kapcsolás (ha külsõ hõmérséklet szenzor van) Blokkonként 0,5 C -kal magasabb / alacsonyabb Éjszakai beállítás (ECO-állás) Szabadság beállítás Kazánkód jelzés, esetleges üzemzavarra utal Nap jelzés (hétfõ=1, kedd=2,, vasárnap=7) Idõ jelzés Hõmérséklet jelzés IRT 30 idõkapcsolós termosztát rövid leírása - 9

12 IRT30_HU.QXD :32 Page 10 Programozás közben a display a program kapcsolási pontjaival összefüggõ információkat mutat. Normál körülmények között az alábbi display-kép látható: 3-2 ábra Display normál állapotban 4 Vezérlés 4.1 Általános tudnivalók Az IRT 30 idõkapcsolós termosztát elõírásszerû vezérléséhez kérjük elõször gondosan olvassa el ezt az utasítást. A készüléket felszerelõ szakember késõbb részletesen tájékoztatni tudja idõkapcsolós termosztátjának kezelésérõl. Jól átgondolt fûtés és szellõztetés Kerülje a program extrém hõmérséklet ingadozásait és gyors hõmérsékletváltozásait (a nappali és éjszakai hõmérsékletkülönbség lehetõleg 5C -nál kisebb legyen). Ne hagyja a szobát az éjszakai hõmérsékletcsökkenéskor túlságosan kihûlni (központi fûtési berendezésének az erõsen lehûlt falú szoba ismételt felmelegítéséhez hosszabb ideig és erõsebben kell üzemelnie). Megfelelõ páratartalmat kell házában biztosítania; különösen a hideg hónapokban szobanövényeket kell tartania vagy párásító készüléket kell használnia. A megfelelõ páratartalom hozzájárul a ház kellemes klímájához. Rendszeresen szellõztetni kell (a hosszú, gyengébb szellõztetéssel szemben a rövid ideig tartó intenzív szellõztetés energiatakarékos). Idõkapcsolás Kapcsolja az IRT 30 idõbeállítását (szükség esetén) a tényleges idõre - így idõkapcsolós termosztátja megfelelõen mûködik (lásd 4.3 szakasz: Idõkapcsolásbeállítás) Vezérlés

13 IRT30_HU.QXD :32 Page 11 Áramellátás Az IRT 30 nem elemekkel mûködik, hanem a kazán üzemi kapcsolón keresztül kapja a feszültséget. Áramszünet esetén vagy a kazán hálózati feszültségének lekapcsolásakor az idõ legalább 1 órával tovább fut. Kapcsolási programja mindig megmarad. Ápolás Száraz kendõvel tisztítsa az IRT 30-at Ne használjon folyadékot vagy tisztítószert. Testzárlat vagy a termosztát meghibásodás lehet a következménye. Kézzel Külsõ hõmérséklet Ha a külsõ hõmérséklettõl függõ szabályzás (helyiséghõmérséklet-kompenzációval vagy anélkül) mellett dönt, szüksége van egy a kazánhoz csatlakoztatott külsõ hõmérséklet szenzorra. Külsõ hõmérséklet szenzor nélkül Ön csak a helyiséghõmérsékletet tudja beállítani. 4.2 Hõmérséklet beállítás 4-1 ábra Automatikusan 4-2 ábra A hõmérsékletet két módon tudja beállítani: 1. Kézzel: A hõmérséklet választó kapcsolót forgassa a kívánt hõmérsékletre (lásd 4-1 ábra). A kapcsolási program ekkor kikapcsolódik. 2. Automatikusan: A hõmérséklet választó kapcsolót forgassa lefelé - így a jelzõvonal lefelé mutat (AUTO-helyzet, lásd 4-2 ábra). nyomásával növelje a hõmérsékletet (0,5 C lépésenként, lásd 4-3 ábra). - nyomásával csökkentse a hõmérsékletet. Ekkor a kapcsolási program nem kapcsolódik ki, hanem átmenetileg igényeihez igazodik. A következõ kapcsolási pontnál a termosztát ismét a kapcsolási program alapján kezd mûködni. 4-3 ábra Vezérlés - 11

14 IRT30_HU.QXD :32 Page 12 Az ablakban rendszerint a helyiségben mért hõmérséklet, tehát nem a beállított jelenik meg. A beállított hõmérsékletet a vagy - gomb rövid ideig történõ benyomásával lehet leolvasni. A beállítási hõmérséklet 5 másodpercig villog. Utána ismét a helyiséghõmérsékletet mutatja a készülék. Ha a termosztátot külsõ hõmérséklettõl függõ szabályozásra állították be, és a hõmérséklet választó kapcsolót az AUTOMATA állásból elfordítják, a termosztát külsõ hõmérséklettõl függõ, helyiséghõmérsékletkompenzációs üzemben mûködik. Az ablakban a külsõ hõmérséklettõl függõ szabályozást mutató jelképet a külsõ hõmérséklettõl függõ helyiséghõmérséklet-kompenzációs szabályozás jelképe váltja föl (lásd 9. oldal is) Idõbeállítás A rendeltetésszerû üzemeltetéshez szükség van arra, hogy a termosztát idõbeállítása az aktuális idõhöz igazodjon. Erre csak akkor van lehetõség, ha az ablak normál állapotban van. 1. Vizsgálja meg, hogy az ablak normál állapotban van-e (lásd 3-2 ábra). Ha nem, mivel például programozást végez, 7 másodpercet várjon, amíg az ablak ismét normál helyzetbe kerül. 2. Táplálja be a helyes napot: A NAP gombot tartsa benyomva. Változtassa meg a napot jelzõ számot a program választó kapcsolóval (hétfõ = 1, kedd = 2 stb.) Engedje el a NAP gombot. 3. Állítsa be a helyes idõt: Az IDÕ gombot tartsa benyomva. Változtassa meg az idõt a program választó kapcsolóval. Engedje el az IDÕ gombot Vezérlés

15 IRT30_HU.QXD :32 Page Kapcsolási program A kapcsolási program lehetõvé teszi Önnek, hogy házának hõmérsékletét egész héten az IRT 30 önmûködõen szabályozza. A kapcsolási program kapcsolási pontokkal dolgozik. Ezen idõpontokban a program a hõmérsékletet automatikusan az Ön beállításaihoz igazítja. Kapcsolási pont A kapcsolási pont az Ön idõkapcsolós termosztátjának egy beállítása. Egy idõpont, amikor Ön más hõmérsékletet igényel. E célból Önnek be kell táplálnia a kívánt idõt és az igényelt hõmérsékletet. E kapcsolási pontokat a program választó kapcsoló lassú forgatásával nyomon követheti. Ekkor megjelenik a mindenkori kapcsolási pont naphoz tartozó szám, ideje és hõmérséklete. Miközben a kapcsolási programot figyeli, az ablakban balra fent egy nem villogó órát lát. Ha a kapcsolási program beállításait változtatja, egy villogó óra jelenik meg. Az IRT 30-at gyárilag beállított kapcsolási programmal szállítjuk. E program a következõképpen néz ki: Vezérlés - 13

16 IRT30_HU.QXD :32 Page 14 Helyiséghõmérséklettõl függõ szabályozásnál és külsõ hõmérséklettõl függõ helyiséghõmérséklet- kompenzációs szabályozásnál Hétfõtõl péntekig (nap-szám: 1-tõl 5-ig) 7:00 óra 21 C 9:00 óra 19 C 17:00 óra 21 C 23:00 óra ECO Szombat és vasárnap (nap-szám 6 és 7) 8:00 óra 21 C 23:00 óra ECO Külsõ hõmérséklettõl függõ szabályozásnál Hétfõtõl péntekig (nap-szám: 1-tõl 5-ig) 7:00 óra 1.0 9:00 óra :00 óra :00 óra Szombat és vasárnap (nap-szám 6 és 7) 8:00 óra :00 óra C 25 C 20 C ECO 15 C = Kapcsolási pont = H - P = Szo V ECO = Kapcsolási pont = H - P = Szo V Ez a program akkor aktivizálódik, ha a hõmérséklet beállítás: AUTOMATA (lásd 4.2 ábra). ECO: éjszakára beállított hõmérséklet (gyári program szerint 16 C ). A külsõ hõmérséklettõl függõ szabályozás automatikus kapcsolási programja nem hõmérsékleteket tartalmaz, hanem pontskálát. Egy pont kb. 0,5-2 C hõmérséklettartománynak felel meg. 0-tól kezdõdik a számolás, ez a pont az elõírt szobahomérsékletnek (20 C) felel meg. Tehát: 1 : 18 19,5 C és 1 : 20,5 22 C. 1 pont nem 1 C Vezérlés

17 IRT30_HU.QXD :32 Page 15 Amikor a következõ szövegben hõmérséklet beállításról van szó, külsõ hõmérséklettõl függõ szabályozásnál a pontskálát igazítani kell. Erre lépésenként, 0,5-0,5 pontonként kerül sor. 4.5 Saját kapcsolási program Saját kapcsolási programot is összeállíthat az automatikus helyett. Így olyan kapcsolási programot készíthet, ami napi beosztásának megfelelõ. A mindenkori kapcsolási pontokhoz az idõt és a hõmérsékletet változtatni tudja, továbbá kapcsolási pontokat fûzhet a rendszerhez vagy szüntethet meg. Kapcsolási pont változtatása 1. Vizsgálja meg, hogy az ablak normál állapotban van-e (lásd 3-2 ábra). 2. Keresse meg a program választó kapcsolóval azt a pontot, amelyet meg akar változtatni. 3. Ha a kapcsolási idõt szeretné megváltoztatni, a következõképpen járjon el: Nyomja meg az IDÕ gombot. Változtassa meg az idõt a program választó kapcsolóval. Engedje el az IDÕ gombot. 4. Ha a hõmérsékletet szeretné megváltoztatni, a következõképpen tegye: Tartsa a HÕMÉRSÉKLET gombot benyomva. Változtassa meg a hõmérsékletet a program forgatógombbal. Engedje el a HÕMÉRSÉKLET gombot. Így megváltoztatta a kapcsolási pontot. Néhány másodperc elteltével az ablak ismét a tényleges idõt és a mért helyiség hõmérsékletet mutatja (normál állás). Vezérlés - 15

18 IRT30_HU.QXD :32 Page 16 Tetszõleges kapcsolási pont beillesztése Ha azt szeretné, hogy programjában több kapcsolási pont legyen, a következõképpen járjon el: 1. Vizsgálja meg, hogy az ablak normál állapotban van-e (lásd 3-2 ábra). 2. Fordítsa el a program választó kapcsolót, így egy kapcsolási pont megjelenik. 3. Nyomja meg a beillesztés gombot és engedje el Nyomja meg a NAP gombot és válasszon egy napot a program választó kapcsoló egyidejû forgatásával. 5. Engedje el a NAP gombot. 6. Tartsa az IDÕ gombot benyomva és válasszon egy idõpontot a program forgatógomb egyidejû elfordításával. 7. Engedje el az IDÕ gombot. 8. Tartsa a HÕMÉRSÉKLET gombot benyomva és válasszon egy hõmérséklet értéket a program választó kapcsoló egyidejû elfordításával. 9. Engedje el a HÕMÉRSÉKLET gombot. Így beillesztett egy kapcsolási pontot. Így beillesztett egy kapcsolási pontot Az aktuális (tényleges, futó) idõhöz is hozzárendelhet kapcsolási pontot: 1. Vizsgálja meg, hogy az ablak normál állapotban van-e (lásd 3-2 ábra). 2. Tartsa a BEILLESZTÉS gombot benyomva Vezérlés

19 IRT30_HU.QXD :32 Page Egyidejûleg forgassa el a program választó kapcsolót a hõmérséklet változtatása érdekében. A hõmérséklet kijelzés ekkor villog. 4. Engedje el a BEILLESZTÉS gombot, miután a kívánt hõmérsékletet beállította. A kapcsolási idõ az aktuális idõ, 10 percre kerekítve. Kapcsolási pont törlés 1. Vizsgálja meg, hogy az ablak normál állapotban van-e (lásd 3-2 ábra). 2. Keresse meg a program választó kapcsolóval azt a kapcsolási pontot, melyet törölni akar. 3. Tartsa a TÖRLÉS gombot benyomva. Az összes idõ- és hõmérsékletjelzõ számjegyet a 8 váltja fel - jobbról balra. 4. Várja meg, míg nincs már további 8 -as. 5. Engedje el a TÖRLÉS gombot. Ha a gombot a 8 -asok eltûnése elõtt engedi el, ezt a kapcsolási pontot nem törölte. Utolsó nap kapcsolási pontjainak másolása Az egyik napra beállított kapcsolási pontokat a következõ napon átmásolhatja. Így például a kedd-szerdai vagy vasárnap-hétfõi kapcsolási pontokat átmásolhatja. Kérjük, ügyeljen arra, hogy a kapcsolási pontok másolása csak egymást követõ napoknál lehetséges (például péntektõl hétfõig nem). Vezérlés - 17

20 IRT30_HU.QXD :32 Page Tartsa a nap és a beillesztés gombot egyszerre benyomva. 2. Fordítsa el a program választó kapcsolót, amíg az ablakban alul középen meg nem jelenik az a nap-szám, amire másolni kíván. A másolást egy - az ablakban alul balról jobbra (két lépésben) futó - vonal jelzi. Ha a beállítások másolása megtörtént, a nap-számot két vonal elõzi meg. 3. Engedje el a NAP és BEILLESZTÉS gombot. Vissza az automatikus kapcsolási programhoz Bármikor ismét elõhívhatja az automatikus kapcsolási programot. Ekkor azonban az összes kapcsolási pontot elveszíti. 1. Vizsgálja meg, hogy az ablak normál állapotban van-e (lásd 3-2 ábra). 2. Tartsa az IDÕ, BEILLESZTÉS és TÖRLÉS gombot egyidejûleg benyomva. Az összes idõ- és hõmérsékletjelzõ számjegyet a 8 -as váltja fel - jobbról balra. 3. Várja meg, míg nincs már további 8 -as. 4. Engedje el az idõ, a beillesztés és a törlés gombot. Ha e gombokat a 8 -asok eltûnése elõtt engedi el, nem hívja be az automatikus kapcsolási programot. Ekkor az aktuális kapcsolási pontokhoz jut Vezérlés

21 IRT30_HU.QXD :32 Page Különleges funkciók Aktuális kazánkód jelzés Nyomja meg rövid ideig a FÛTÉS gombot. Ekkor a kazánkód 3 másodpercig azon a helyen jelenik meg, ahol a hõmérséklet szokott. Lásd a 9.2-es szakaszt és a kazán beépítési utasítását. Külsõ hõmérséklet jelzése Ha a termosztátot külsõ hõmérséklettõl függõ szabályozásra állították, a külsõ hõmérsékletet is leolvashatja. Nyomja meg rövid ideig a MENÜ gombot. A külsõ hõmérséklet 3 percig látható. Szabadság beállítása Ezzel a funkcióval hosszabb idõre alacsonyabb hõmérsékletet állíthat be - a kapcsolási program változtatása nélkül. Ezt az állapotot szabadság beállításnak is nevezik. 1. Vizsgálja meg, hogy az ablak normál állapotban van-e (lásd 3-2 ábra). 2. Tartsa a szabadság gombot benyomva. 3. Állítsa be a program választó kapcsolóval azoknak a napoknak a számát, amelyeken távol lesz. A beállítás napját szabadságos napként számolja (külsõ hõmérséklettõl függõ szabályozásnál az ECO-jelzés helyett a kép jobb oldalán jelenik meg). 4. Engedje el a szabadság gombot. 5. Tartsa a HÕMÉRSÉKLET gombot benyomva. 6. Állítsa be a program választó kapcsolóval a kívánt hõmérsékletet. Vezérlés 7. Engedje el a HÕMÉRSÉKLET gombot. - 19

22 IRT30_HU.QXD :32 Page 20 Az ablakban bõrönd jel mutatja, hogy szabadság beállítást programoztak be. Szabadság beállítás törlése A szabadság beállítást két módon törölheti: 1. Tartsa a SZABADSÁG gombot benyomva. Állítsa be a program választó kapcsolóval a napok számát 0-ra. 2. Tartsa a TÖRLÉS gombot benyomva. Az összes idõ és hõmérsékletjelzõ számjegyet a 8 váltja fel jobbról balra. Várja meg, míg nincs már további 8 -as. Engedje el a TÖRLÉS gombot. Ha ezeket a gombokat a 8 -asok eltûnése elõtt engedi el, a szabadság beállítás nem törlõdik. Fûtés Fûtõberendezését a FÛTÉS gombbal be-, illetve kikapcsolhatja. Ha külsõ hõmérséklettõl függõ (helyiséghõmérséklet-kompenzációs vagy anélküli) szabályozás mellett döntött, fûtõberendezését ezen felül egy bizonyos külsõ hõmérséklet elérésekor automatikusan lekapcsolhatja. Beállításnál az alábbiak szerint járjon el: Ha termosztátját helyiséghõmérséklettõl függõ szabályozásra van beállítva: 1. Vizsgálja meg, hogy az ablak normál állapotban van-e (lásd 3-2 ábra). 2. Tartsa a FÛTÉS gombot benyomva. Az ablakban ekkor az aktuális kazán üzemállapot jelenik meg ( = be, = ki). A gyári beállítás: be Vezérlés

Beszerelési és szervizkézikönyv. Remeha i Sense

Beszerelési és szervizkézikönyv. Remeha i Sense Beszerelési és szervizkézikönyv Remeha i Sense Remeha isense Tartalom 1. Bevezetés..........................................................................................4 2. Áttekintés..........................................................................................5

Részletesebben

Digitális időkapcsolós termosztát. isense. Üzembehelyezési és karbantartási kézikönyv 120670-AG

Digitális időkapcsolós termosztát. isense. Üzembehelyezési és karbantartási kézikönyv 120670-AG HU Digitális időkapcsolós termosztát isense Üzembehelyezési és karbantartási kézikönyv 120670-AG Tartalom 1 Bevezetés...4 1.1 Bevezetés...4 2 A beszerelés helyszíne...5 2.1 Helyzetét szabályozó...5 2.2

Részletesebben

6 720 612 481-00.1R. Időjárásfüggő szabályozó szolár szabályozással FW 200. Kezelési útmutató a felhasználó számára 6 720 619 950 (2009/09) HU

6 720 612 481-00.1R. Időjárásfüggő szabályozó szolár szabályozással FW 200. Kezelési útmutató a felhasználó számára 6 720 619 950 (2009/09) HU 6 720 612 481-00.1R Időjárásfüggő szabályozó szolár szabályozással FW 200 Kezelési útmutató a felhasználó számára HU 2 HU Kedves vásárlónk! Hő az életért - ennek a mottónak hagyománya van nálunk. A hő

Részletesebben

FW 200. Időjárás-vezérelt szabályozó Solárszabályzással. BUS-képes Heatronic 3-as fűtőkészülékekhez. Üzembe helyezési és kezelési utasítás

FW 200. Időjárás-vezérelt szabályozó Solárszabályzással. BUS-képes Heatronic 3-as fűtőkészülékekhez. Üzembe helyezési és kezelési utasítás 6 720 612 481-00.1R Időjárás-vezérelt szabályozó Solárszabályzással FW 200 US-képes Heatronic 3-as fűtőkészülékekhez Üzembe helyezési és kezelési utasítás HU 2 A kezelõelemek és szimbólumok áttekintése

Részletesebben

GÁZKONDENZÁCIÓS KAZÁN. EcoTherm Plus WGB 15-110 C/D EcoTherm Kompakt WBC 22/24 C WBS 14-22 C. Használati utasítás. www.broetje.de

GÁZKONDENZÁCIÓS KAZÁN. EcoTherm Plus WGB 15-110 C/D EcoTherm Kompakt WBC 22/24 C WBS 14-22 C. Használati utasítás. www.broetje.de GÁZKONDENZÁCIÓS KAZÁN EcoTherm Plus WGB 15-110 C/D EcoTherm Kompakt WBC 22/24 C WBS 14-22 C Használati utasítás www.broetje.de Tartalom 1. Ehhez az útmutatóhoz......................4 1.1 Ennek az útmutatónak

Részletesebben

COMPUTHERM Q7RF. vezeték nélküli (rádiófrekvenciás), programozható, digitális szobatermosztát. Kezelési útmutató

COMPUTHERM Q7RF. vezeték nélküli (rádiófrekvenciás), programozható, digitális szobatermosztát. Kezelési útmutató COMPUTHERM Q7RF vezeték nélküli (rádiófrekvenciás), programozható, digitális szobatermosztát Új szoftverrel! Kezelési útmutató A készülék használatának legfontosabb mozzanatait videobemutatónkon is megtekintheti

Részletesebben

1. BIZTONSÁG 4 1.1. A biztonságról általában 4 1.2. Biztonság a telepítési, ellenôrzési és karbantartási munkák során 4

1. BIZTONSÁG 4 1.1. A biztonságról általában 4 1.2. Biztonság a telepítési, ellenôrzési és karbantartási munkák során 4 Aquanta gepk NY:Layout 1 11.1.2008 15:27 Page 1 Remeha Aquanta TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁG 4 1.1. A biztonságról általában 4 1.2. Biztonság a telepítési, ellenôrzési és karbantartási munkák során 4 2.

Részletesebben

Kezelési utasítás. Logamax plus GB 162-80/100 kondenzációs gázkazán

Kezelési utasítás. Logamax plus GB 162-80/100 kondenzációs gázkazán Kezelési utasítás Logamax plus GB 162-80/100 kondenzációs gázkazán Tartalomjegyzék Előszó... 3 1. A Logamatic BC10 Báziscontroller áttekintése... 3 2. Biztonsági tudnivalók... 4 2.1 Rendeltetésszerű használat...

Részletesebben

FHZ 1000 Rádiójel vezérlésű házi vezérlő központ Megrend. szám: 61 74 99 és FHZ 1000 takarékos készlet Megrend. szám: 61 75 00

FHZ 1000 Rádiójel vezérlésű házi vezérlő központ Megrend. szám: 61 74 99 és FHZ 1000 takarékos készlet Megrend. szám: 61 75 00 Conrad Szaküzlet, 1067 Budapest, VI., Teréz krt 23. Tel: 302 3588 FHZ 1000 Rádiójel vezérlésű házi vezérlő központ Megrend. szám: 61 74 99 és FHZ 1000 takarékos készlet Megrend. szám: 61 75 00 Kezelési

Részletesebben

INSTATPLUS868-R FELHASZNÁLÓI ÉS ÜZEMBEHELYEZŐI ÚTMUTATÓ PROGRAMOZHATÓ SZOBATERMOSZTÁT

INSTATPLUS868-R FELHASZNÁLÓI ÉS ÜZEMBEHELYEZŐI ÚTMUTATÓ PROGRAMOZHATÓ SZOBATERMOSZTÁT FELHASZNÁLÓI ÉS ÜZEMBEHELYEZŐI ÚTMUTATÓ INSTATPLUS868-R 2. Hogyan helyezzünk be illetve cseréljünk elemet (2db AA, 1,5V Alkaline) PROGRAMOZHATÓ SZOBATERMOSZTÁT RÁDIÓS JELÁTVITELLEL Az elemek kimerüléseinek

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV DAIKIN SZOBAI LÉGKONDICIONÁLÓ BERENDEZÉS ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV MODELLEK FTXS20J2V1B FTXS25J2V1B FTXS35J2V1B FTXS42J2V1B FTXS50J2V1B TARTALOMJEGYZÉK ÜZEMELTETÉS ELŐTTI TUDNIVALÓK Biztonsági előírások...

Részletesebben

thermotop premium / turbotop premium

thermotop premium / turbotop premium Az üzemeltető számára Kezelési utasítás thermotop premium / turbotop premium Fali gázfűtőkészülék HU Tartalomjegyzék Megjegyzések a dokumentációval kapcsolatban Megjegyzések a dokumentációval kapcsolatban

Részletesebben

HASZNÁLATI, SZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS

HASZNÁLATI, SZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS HASZNÁLATI, SZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS Magyarországi képviselő és forgalmazó: Két Kör Kft 2051. Biatorbágy, Felvég u.3 Tel: (23) 530-570 1 Fax: (23) 530-579 e-mail: info@ketkorkft.hu Honlap: www.ketkorkft.hu

Részletesebben

Üzemeltetők és szakemberek számára. Kezelési és szerelési útmutató. aurostep. Rendszer napenergiával történő használati melegvíz készítéshez VSL S 250

Üzemeltetők és szakemberek számára. Kezelési és szerelési útmutató. aurostep. Rendszer napenergiával történő használati melegvíz készítéshez VSL S 250 Üzemeltetők és szakemberek számára Kezelési és szerelési útmutató aurostep Rendszer napenergiával történő használati melegvíz készítéshez HU VSL S 250 Üzemeltetők és szakemberek számára Rendszerleírás

Részletesebben

Beépítési útmutató. ECL Comfort 210 / 310, alkalmazás A266. 1.0 Tartalomjegyzék

Beépítési útmutató. ECL Comfort 210 / 310, alkalmazás A266. 1.0 Tartalomjegyzék Beépítési útmutató ECL Comfort 210 / 310, alkalmazás A266 1.0 Tartalomjegyzék 1.0 Tartalomjegyzék... 1 1.1 Fontos biztonsági és termékinformációk....................... 2 2.0 Beépítés... 5 2.1 Mielőtt

Részletesebben

Kezelési útmutató. THR872BEE Vezetéknélküli programozható szobatermosztát. 50062486-003 Rev. A. THR872BEE-HU.indd 1 11-08-08 10:00

Kezelési útmutató. THR872BEE Vezetéknélküli programozható szobatermosztát. 50062486-003 Rev. A. THR872BEE-HU.indd 1 11-08-08 10:00 Kezelési útmutató THR872BEE Vezetéknélküli programozható szobatermosztát 50062486-003 Rev. A THR872BEE-HU.indd 1 11-08-08 10:00 FIGYELEM: A terméket az előírásoknak megfelelően kell telepíteni és konfigurálni

Részletesebben

Remeha Avanta Plus. Remeha Avanta Plus. Telepítési és szervizelési útmutató. Remeha Avanta Plus 22/28c. Remeha Avanta Plus 30/35c

Remeha Avanta Plus. Remeha Avanta Plus. Telepítési és szervizelési útmutató. Remeha Avanta Plus 22/28c. Remeha Avanta Plus 30/35c Telepítési és szervizelési útmutató Remeha Avanta Plus Remeha Avanta Plus Remeha Avanta Plus 22/28c Remeha Avanta Plus 30/35c Remeha Avanta Plus 34/39c Remeha Avanta Plus 24s TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS

Részletesebben

multi zónás rádiófrekvenciás, programozható, digitális szobatermosztát Kezelési útmutató

multi zónás rádiófrekvenciás, programozható, digitális szobatermosztát Kezelési útmutató multi zónás rádiófrekvenciás, programozható, digitális szobatermosztát Kezelési útmutató A termosztát általános ismertetése A COMPUTHERM Q8 RF szobatermosztát a Magyarországon forgalomban lévõ kazánok

Részletesebben

T105 programozható távvezérelt termosztát. Használati utasítás TARTALOM JEGYZÉK

T105 programozható távvezérelt termosztát. Használati utasítás TARTALOM JEGYZÉK T105 programozható távvezérelt termosztát Használati utasítás TARTALOM JEGYZÉK Ez a termosztát a legtöbb háztartási termosztátot helyettesítheti és az árammal, gázzal, illetve olajjal működő hűtő, vagy

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ gázüzemű szivattyús kombinált fűtő-vízmelegítő készülékekhez

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ gázüzemű szivattyús kombinált fűtő-vízmelegítő készülékekhez KEZELÉSI ÚTMUTATÓ gázüzemű szivattyús kombinált fűtő-vízmelegítő készülékekhez analóg KOMFORT 24 K KOMFORT 24 V KOMFORT 24 VH KOMFORT 28 V KOMFORT 25 KD KOMFORT 29 VD digitális KOMPAKT 25 V FIGYELEM! Mielőtt

Részletesebben

Kezelési szerelési és beüzemelési útmutató

Kezelési szerelési és beüzemelési útmutató RENOVA MINI C 2 E RENOVA MINI F 2 E fali gázkazán Kezelési szerelési és beüzemelési útmutató 002005968_0 Forgalmazó: VAILLANT SAUNIER DUVAL KFT Telephely: 238 Budapest, Helsinki út 20. Tel: 283-0553, 283-0556

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV DAIKIN SZOBAI KLÍMABERENDEZÉS ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV MODELLEK FTXS20K2V1B FTXS25K2V1B CTXS15K2V1B CTXS35K2V1B Jellemzők Kényelem és energiatakarékosság FIGYELŐ SZEM A FIGYELŐ SZEM szenzor érzékeli az emberi

Részletesebben

HygroMatik Működési leírás Vezérlések. Basic DS Comfort DS Comfort Plus DS

HygroMatik Működési leírás Vezérlések. Basic DS Comfort DS Comfort Plus DS HygroMatik Működési leírás Vezérlések Basic DS Comfort DS Comfort Plus DS 1 1. Bevezetés 5. 1.1 Nyomdai megjelölések 5 1.2 Dokumentáció 5 1.3 Rendeltetésszerű használat 6 2 Biztonsági utasítások 7 2.1

Részletesebben

rádiófrekvenciás, programozható, digitális szobatermosztát Kezelési útmutató

rádiófrekvenciás, programozható, digitális szobatermosztát Kezelési útmutató rádiófrekvenciás, programozható, digitális szobatermosztát Kezelési útmutató A termosztát általános ismertetése A COMPUTHERM Q7 RF típ. kapcsoló üzemû szobatermosztát a Magyarországon forgalomban lévõ

Részletesebben

www.summatrade.hu 4-, 6- vagy 8-zónás, kültéri vagy beltéri kialakítású, kiskerti és közterületi felhasználásra tervezett öntözést vezérlő automata

www.summatrade.hu 4-, 6- vagy 8-zónás, kültéri vagy beltéri kialakítású, kiskerti és közterületi felhasználásra tervezett öntözést vezérlő automata ÉVSZAKOKHOZ IGAZÍTÁS ÖNTÖZÉSES NAPOK 4-, 6- vagy 8-zónás, kültéri vagy beltéri kialakítású, kiskerti és közterületi felhasználásra tervezett öntözést vezérlő automata KIKAPCSOLÁS IDŐ ÉS DÁTUM BEÁLLÍTÁSA

Részletesebben

MYNUTE GREEN C.S.I. - R.S.I.

MYNUTE GREEN C.S.I. - R.S.I. MYNUTE GREEN C. - R. English Installer and user manual Español Manual de instalación y uso Portugûes Manual para instalação e uso Magyar Telepítői és felhasználói kéz ézik ikön önyv yv Romana Manual de

Részletesebben

Használati melegvíz hőszivattyú

Használati melegvíz hőszivattyú HU Használati melegvíz hőszivattyú Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy a használati melegvíz hőszivattyút választotta. Reméljük, készülékünk megfelel majd elvárásainak, és optimális szolgáltatást nyújt,

Részletesebben

Üzemeltetési kézikönyv

Üzemeltetési kézikönyv Daikin szobai klimaberendezés Üzemeltetési kézikönyv FVXS25FV1B FVXS35FV1B FVXS50FV1B TARTALOMJEGYZÉK ÜZEMELTETÉS ELŐTTI TUDNIVALÓK Biztonsági előírások... 2 Alkatrészek... 4 Üzemeltetés előtti teendők...

Részletesebben

Technische Alternative elektronische Steuerungsgerätegesellschaft mbh. A-3872 Amaliendorf, Langestr. 124, Fax 02862 53635/7

Technische Alternative elektronische Steuerungsgerätegesellschaft mbh. A-3872 Amaliendorf, Langestr. 124, Fax 02862 53635/7 Technische Alternative elektronische Steuerungsgerätegesellschaft mbh. A-3872 Amaliendorf, Langestr. 124, Fax 02862 53635/7 ESR21 3.1 Verzió EGYKÖRÖS SZOLÁRVEZÉRLŐ Az ESR21-R, vagy ESR21-D a szerelés és

Részletesebben

Használati és üzembe helyezési utasítás Kizárólag szakképzett szerelők számára R40. 02/2011 Azonosító: DOC 7078 HU

Használati és üzembe helyezési utasítás Kizárólag szakképzett szerelők számára R40. 02/2011 Azonosító: DOC 7078 HU Használati és üzembe helyezési utasítás Kizárólag szakképzett szerelők számára 02/2011 Azonosító: DOC 7078 HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Biztonság Általános előírások... 3 Alkalmazás... 3 Normák

Részletesebben