Szo. Sze. Szo. Paulina 23. Zoltán, Édua 24. Iván 25. Vilmos, Maxim 26. János, Pál 27. László 28. Levente, Irén 29. Péter, Pál 30.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szo. Sze. Szo. Paulina 23. Zoltán, Édua 24. Iván 25. Vilmos, Maxim 26. János, Pál 27. László 28. Levente, Irén 29. Péter, Pál 30."

Átírás

1 Június

2 JÚNIUS VARGA IMRE: Bikafejes ivócsanak a nagyszentmiklósi kincsbôl (1982) A nagyszentmiklósi kincset 1799-ben találták Nagyszentmiklós (ma: Románia) határában. A kincs 23 aranyedénybôl áll, valószínûleg az avar fejedelmi kincstár része lehetett, melyet a kaganátus végnapjaiban rejthettek el október 1-jén I. Ferenc magyar király intézkedésének eredményeként került a bécsi Császári és Királyi Régiségtárba. Boráros János Pest bírája, majd polgármestere mások mellett megpróbálta a kincseket Pesten elhelyeztetni, sajnos sikertelenül. Talán ez lehet a magyarázat, miért a Boráros téren látható a kincs egy darabjának Varga Imre által készített szabad átdolgozása. Ezt a mûdarabot 1982-ben a lebontott régi Nemzeti Színház eredeti oszlopfejére állították a téren. A két mûdarabnak egymáshoz semmi köze JÚNIUS SZENT IVÁN HAVA P Tünde, Kund Szo Kármen, Anita V Klotild, Kevin H Bulcsú K Fatime, Ferdinánd Sze Norbert, Cintia, Norman Cs Róbert, Roberta, Robin P Medárd, Zaránd Szo Félix, Annabella V Margit, Gréta H Barnabás, Barna, Barabás K Villô Sze Antal, Anett Cs Vazul, Herta P Jolán, Vid Szo Jusztin, Arany V Laura, Alida H Arnold, Levente K Gyárfás Sze Rafael, Dina, Polett Cs Alajos, Leila, Alojzia 22 P Paulina 23 Szo Zoltán, Édua 24 V Iván 25 H Vilmos, Maxim 26 K János, Pál 27 Sze László 28 Cs Levente, Irén 29 P Péter, Pál 30 Szo Pál 104

3 Évfordulók június éve történt A Midway-szigeteki csatában az amerikaiak súlyos csapást mértek a japán flottára június éve történt Henry W. Seely New Yorkban szabadalmaztatta az elektromos vasalót június éve történt Megszületett Ruth Benedict amerikai antropológus, aki az amerikai indián törzsek szakértôje volt június éve történt Medinában, 62 éves korában meghalt Mohamed próféta, az iszlám vallás megalapítója. Vallási és politikai tevékenysége révén az Arab-félsziget törzseit egyesítte. Mohamednek negyven évesen voltak elôször látomásai, amelyek szerint az arabokat kellet vezetnie, hogy megismerjék az egyetlen mindenható istenüket, Allahot június éve történt Megszületett Barbara McClintock amerikai biológus, a genetika történetének egyik legjelentôsebb alakja június éve történt Megszületett Igor Sztravinszkij orosz zeneszerzô. A XX. századi európai zene egyik legnagyobb hatású, legsokoldalúbb, legtöbbet vitatott úttörô egyénisége június éve történt A horvátországi Kamacicban megszületett Fráter György erdélyi kormányzó, aki megkezdte Erdély külön állammá szervezését június éve történt Kassán megszületett Bán Frigyes rendezô (Talpalatnyi föld; Rákóczi hadnagya; Szent Péter esernyôje) június éve történt A zene európai ünnepe 1982-ben tartották elôször Franciaországban. Maurice Fleuret francia zenetudós javasolta, hogy a nyár elsô napját a világon mindenütt köszöntsék zenével. JÚNIUS június éve történt Washingtonban a Watergate-irodaházban tetten értek öt férfit, amint a Demokrata Párt választási központjában lehallgató készülékeket szereltek fel. Az ügy kivizsgálása során kiderült, hogy a betörôk (hajdani FBI- és CIA-ügynökök) kapcsolatban álltak a Nixon újraválasztását szervezô bizottsággal. A Fehér Ház megpróbálta eltussolni a botrányt. Nixon elnök lemondott, utóda az alelnök, Gerald Rudolph Ford lett június éve történt Honoluluban meghalt Békésy György magyar származású, Nobel-díjas biofizikus, akusztikus ben jutalmazták élettani-orvosi Nobel-díjjal, az elismerést a fül csigájában létrejövô ingerületek fizikai mechanizmusának felfedezéséért kapta június éve történt Végrehajtotta repülôgéprôl az elsô sikeres ejtôernyôs ugrást Albert Berry június éve történt Charlie Osborne csuklani kezdett és csak 69 év múlva múlt el neki. Több mint 435 milliószor csuklott mielôtt abbahagyta ben halt meg, 11 hónappal azután, miután abbamaradt a csuklása június éve történt Budapesten megszületett Kaló Flórián magyar színész (A Noszty fiú esete Tóth Marival) június éve történt Elkezdték a Magyar Nemzeti Múzeum építését június éve történt Meghalt (Bölöni) Mikó Béla, az elsô magyar nyelven oktató fizika tanár június éve történt Lázár György felmentése után Grósz Károlyt választották a minisztertanács elnökévé június éve történt Megszületett Antonio Gaudi katalán építész, a híres barcelonai Szent Család székesegyház, a befejezetlen Sagrada Familia építôje június éve történt Váradon Gergely bíboros, pápai követ jelenlétében szentté avatták I. László, magyar királyt június éve történt Megszületett XII. Lajos francia király június éve történt Megszületett Lajtha László zeneszerzô, népzenekutató június éve történt A magyar országgyûlés elfogadta a Pragmatica sanctio törvényeit, azaz a Habsburg-ház nôági örökösödési jogát. 105

4 JÚNIUS Lelki útravaló Pünkösd hava Általában minden évben június a tanév végét is jelenti. Megkönnyebbülést és másfajta gondokat jelent a gyermekes családoknak. Talán mindannyiunkban felmerül egykori iskolás önmagunk megkönnyebbülése, lelkes öröme, az ó ió ció s végül a VAKÁCIÓ szó megjelenése a táblán, s a boldogan becsukott iskolakapu. Talán a tanáraink is eszünkbe jutnak. Talán emlékszünk rá, hogy ki tanított meg írni-olvasni, s lehet, hogy eszünkbe jut a nyolcadikos matektanárunk neve... Jó lenne, ha hálával emlékeznénk rájuk. Nem biztos, hogy mindnyájan és mindig szerettünk iskolába járni. De az biztos, hogy hála illeti meg a betûvetésre oktató tanítót épp úgy, mint életet adó szüleinket. Különös adomány a hála. Nem érzés, mint ahogy a szeretet sem az, nem is puszta gondolat, kijelentés. Különös tisztelet, soha meg nem szûnô köszönet, a visszaemlékezés sajátos íze, zamata. A hála önmagában ajándék, s egyedül a hála ad megfelelô ellentételezést a megfizethetetlen, megvásárolhatatlan szolgálatokért, amilyen a tanító, a szülô, az odafigyelô orvos, a pap szolgálata. Olyan korban élünk, amikor nem nagyon szokás megköszönni valamit. Természetes, hogy kapok, hogy sikerül, mert megérdemlem, s mások kötelessége, hogy mindent megtegyenek értem. Nemrégiben mesélte a barátnôm, hogy hosszas munkával, nem kevés pénz ráfordításával rendbe hozta egyetemi kollégista fia szobáját, hogy a gyerek tisztába, szépbe, kényelmesbe jöjjön haza. És megköszönte? kérdeztem. Ugyan felelt a barátnôm egészen természetes volt neki... Éppen a természetes, magától értetôdô segítséget, a nevelést, tanítást, gyógyítást nem lehet megfizetni, bár általában a tanár, orvos kap fizetést, a köszönet olyan érték, ami nem helyettesíthetô anyagiakkal. Június az iskolaév vége. Lélekben, gondolatban köszönjük meg azok szeretetét, akik felneveltek, tanítottak bennünket. Ha pedig még lehetséges akár az ikszedik iskolai találkozón is szóban is mondjuk ki: köszönöm tanító néni, köszönöm tanár úr! DR. EDELÉNYI JUDITH * * * Edelényi Judith testvér rövid életrajza: Edelényi Judith testvér 1976-ban a JATÉ-n szerzett jogi diplomát majd 1984-ben az ELTÉ-n könyvtár szakon végzett. Késôbb a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán és a Kánonjogi Intézetben is oklevelet szerzett. A Fôvárosi Tanácsnál, majd az ELTE Egyetemi Könyvtárában dolgozott. Jelenleg a Váci Egyházmegyénél kötelékvédô, az Esztergomi Egyházmegyében pedig ügyvédként dolgozik. Számos elfoglaltsága mellett az újpesti fôplébánián segít hitoktatóként és áldoztatóként. Judith testvér 1980-ban csatlakozott a szociális testvérek társaságához, 1989-ben pedig örökfogadalmat tett. 106

5 Nyugat éve költözött a Nyugat szerkesztôsége a Lónyay utcába JÚNIUS Huszadik századi irodalmunk egyik legmeghatározóbb mûhelye a Nyugat. De nem csak szépirodalmi, kritikai, bölcseleti fórumként tartották számon, korának szimbólumává is vált, ismert költôink színe-java itt kezdte pályafutását, vívta ki népszerûségét. A Nyugat szerkesztôsége hivatalosan június 1-jével költözött a Ferencvárosba, s négy évig mûködött a Lónyay utca 18. szám alatt. Korábban az V. kerületi Mérleg utcában, a Hatvany-Deutsch vállalatbirodalom irodáiban kapott helyet. A váltás nem véletlen, azt jelezte, hogy a korábbi fô mecénás, Hatvany Lajos és a szerkesztôk között éveken át húzódó irodalompolitikai és személyes vita nyílt szakítással ért véget. Hatvany ugyanis a támogatás fejében a Nyugat irányvonalát is meghatározta volna, a feltörekvô irodalmi tehetségek rovására egy generációval korábbi, népszerû szerzôket szerepeltetve, s a Nyugat profilját radikálisabb közéleti-közgazdasági cikkekkel is bôvíteni akarta. A változásokról a fôszerkesztô Ignotus értesítette az olvasókat a Nyugat július 1-jei számában, érzékeltetve, hogy visszaállt az 1908-as, induló állapot, a lapot a szerkesztôk kivásárolták a Nyugat Irodalmi és Nyomdai Részvénytársaságból, és ismét a saját kockázatukra adják ki. A Nyugat persze soha nem volt pénzügyileg önfenntartó elôfizetôk és utcai árusítás útján általában példány talált gazdára, támogatókra tehát továbbra is igény mutatkozott. Idôközben azonban Fenyô Miksa, aki szerkesztôként a Nyugat pénzügyminisztere is volt, mind nagyobb befolyásra tett szert a Gyáriparosok Országos Szövetségénél ahol civil állása volt, és nagytôkés ismerôsei segítségével, illetve saját vagyonából, jelentékenyen támogatta a folyóiratot. A tulajdonképpeni szerkesztés munkáját továbbra is 107

6 JÚNIUS Osvát Ernô végezte, s az egyes lapszámok összeállításába nemigen engedett beleszólást. Neve ugyan lekerült a címlapról, és titulusát Ady Endre kapta meg költôi érdemeiért, s fôként, mert a Hatvanyval való vitában végül a szerkesztôk mellé állt. Ám Ady, mint várható volt, soha egy napig nem szerkesztett, ezt életmódja és egészségi állapota sem tette lehetôvé. Az újjáalakulással párhuzamosan egy másik, nagy türelmet és mély emberismeretet feltételezô feladat várt a szerkesztôkre: korábbi munkatársaikat fel kellett kérniük, hogy tollukkal és tehetségükkel a régi-új Nyugatot szolgálják. Néhányukat egyenesen meg kellett gyôzniük, hogy ne szerzôdjenek át Hatvanyhoz, aki idôrôl-idôre ellen-nyugatot akart indítani. Az as évfolyamok mutatják, hogy szinte senki sem pártolt el a laptól. Osvát szerkesztôi-írói példaképe, Ambrus Zoltán Mozi Bandi kalandjai címmel adott regényt, Ady Endre Margita-ciklusával volt jelen, Kaffka Margit pedig aki a színfalak mögött az utolsó pillanatig Osvát ellen intrikált Mária évei címû regényével. S Osvát pártfogoltjai is többek között Lányi Sarolta, Barta Lajos, Füst Milán, Földi Mihály, Kádár Endre, Nagy Zoltán, Réti Ödön rendszeresen publikálhattak. A lapban nem ritkák az ívnyi terjedelemnél is hosszabb közlemények ma már az irodalmi folyóiratok sem kedvelik az efféle, hosszú cikkeket. Száz évvel ezelôtt azonban az emberek szerettek, és fôként tudtak olvasni. Ugyanakkor a mai bôbeszédû és gyakran semmitmondó kritikai elemzéseknél sokkal célratörôbbek a Nyugat bírálatai a munkatársak ezeket figyelôknek hívták : fontos könyvekrôl, színházi bemutatókról, képzômûvészeti, zenei eseményekrôl mondták el a legfontosabb tudnivalókat. Végül pedig a Disputa-rovat rövidebb reflexióknak, személyesebb megnyilvánulásoknak, polémiáknak adott helyet. Osváték az induláskor a Nyugatot megpróbálták az aktuálpolitikától távol tartani, ugyanakkor már 1910-ben megjelent a pártpolitika a Nyugatban. Ellentmondásos jelenség volt ez, ugyanis néhány ritka kivételtôl eltekintve csak Ignotus publikált ilyen jellegû fejtegetéseket, s a tanulság is gyakorta ugyanaz volt: ifjabb Andrássy Gyula politikai kvalitásainak dicsérete Tisza István rovására. Mindennek az a magyarázata, hogy Ignotus, akinek a Nyugat mellett több állása volt, ifjabb Andrássy házi-publicistájaként ma úgy mondanánk: PR-tanácsadójaként is munkálkodott, s nem csak népszerûsítette megbízóját, de olykor, külön honoráriumért, a politikai helyzetértékeléseket is megírta helyette. A Nyugat Lónyay utcai korszakáról szólva ki kell térnünk a lapnak a világháborúval kapcsolatos álláspontjára és ennek az álláspontnak módosulására. A Nyugat legtöbb szerzôje a háború kitörését, illetve várható kimenetelét nemzeti sorskérdésként élte meg, olyan eseménysorozatként, amely alapvetôen megváltoztatja nemcsak életkörülményeiket, de életlehetôségeiket is. Ignotus gyakran közölt felületes, elnagyolt vagy elfogult cikkeket, de száz év után is megrázó Háború címû, júliusi cikke, amelyben a Monarchia elôtt álló végzetre utalva a következôt mondja: Ebbôl ki kell vágnunk magunkat, különben mindenki, ki e monarchiának tagja, egyenkint fôbe lôheti magát. Vagyis a háború kitörésekor ô is a katonai megoldás mint egyetlen lehetôség mellett érvelt. A háborús hisztériától a Nyugat otthon maradt szerzôi közül többen 108

7 megszédültek, s a frontról is büszke, aggasztóan büszke írások érkeztek a szerkesztôségbe. Ezeket a lap például a tábori posta rovatában közölte, s Osvát legendás szigorúsága itt érezhetôen enyhült. Gyengébb mûveket is nyomdába adott, mert tudta, hogy szerzôik számára a megjelenésbe vetett hit a túlélés reményét is adhatja ra azonban elszálltak az illúziók, s a Nyugat elemzéseiben kétkedôbb, elbizonytalanítóbb szemlélet tükrözôdött. A fordulatot egyértelmûen jelzi Babits Húsvét elôtt címû, joggal elhíresült verse az április 1-jei számban. S 1916 lesz az az év, amelytôl kezdôdôen a Nyugat szerzôi saját, autonóm véleményeiket is megfogalmazhatták a lap hasábjain, hiszen a folyóirat 1916 ôszén kifizette a politikai orgánumok számára kötelezô óvadékot. A Lónyay utcai korszakról szóló ismertetônket Hatvanyval kezdtük, s paradox módon vele kell befejeznünk, pontosabban a Nyugat Irodalmi és Nyomdai Részvénytársasággal, amelynek ô volt a fô befektetôje. A részvénytársaság felszámolása lassan haladt, de a folyamat 1916 júniusára elérte az Rt. tulajdonában lévô nyomdát is, amely eredetileg a Révai és Salamon nevet viselte, s amelyet még 1912-ben szintén a Lónyay utca 18. alá költöztettek. A nyomda július elsejével megszûnt, s a Nyugatot innentôl kezdve a Pallas Rt. Honvéd utcai épületében állították elô. A szerkesztôség érdeke az volt, hogy közelebb kerüljön a Honvéd utcához, s a Nyugat október közepén átköltözött a Vilmos császár (ma Bajcsy-Zsilinszky út) 51. szám alá. JÚNIUS S végül vegyünk szemügyre néhány híres (nem pusztán irodalmi) alkotást, amely a szerkesztôség ferencvárosi korszakában került az olvasók elé: Rippl-Rónai József rajza (1912. aug. 16. V. évf. 16. szám) Juhász Gyula: Magyar táj, magyar ecsettel (1912. okt. 16. V. évf. 20. szám) Iványi Grünwald Béla rajza (1912. szept. 16. V. évf. 18. szám) Csáth Géza: Egyiptomi József (1912. nov. 16. V. évf. 22. szám) Bartók Béla: Allegro Barbaro (kotta) (1913. jan. 1. VI. évf. 1. szám) 109

8 JÚNIUS Ady Endre: A magunk szerelme (vers) (1913. jan. 1. VI. évf. 1. szám) Babits Mihály: A gólyakalifa (1913. dec. 16. VI. évf. 24. szám) Kosztolányi Dezsô: Délutáni meditáció (1914. máj. 16. VII. évf. 10. szám) Füst Milán: Epigramma (1914. nov. 1. VII. évf 21. szám) Ady Endre: Ôrizem a szemed (1916. jan. 16. IX. évf. 2. szám) Karinthy Frigyes: Legenda az ezerarcú lélekrôl (1916. jún. 1. IX. évf. 11. szám) Kassák Lajos: Misilló királysága (1916. ápr. 16-tól; IX. évf szám.) DINNYÉS ATTILA * * * szám: Halász Gyula tábori leveleibôl A Nyugat legutóbbi számában közöltünk néhány jellegzetes részletet Halász Gyula barátunknak apjához, Halász Imréhez intézett leveleibôl. Halász Gyula mint hadnagy harcol az északi harctéren. Alább közlünk ismét néhány érdekes részt újabb leveleibôl, illetôleg levelezôlapjaiból. Galícia, szept. 6. A velünk szemben álló túlnyomó orosz sereget Orosz-Lengyelországban öt nagy csatában széjjelszórtuk. Remélhetôleg az ezután következô harcokban is gyôzni fogunk. Óriási erôvel készülünk szétmorzsolni az oroszt. Kérek rövid újsághíreket borítékban. A srapnelek süvítését, golyók füttyét megszoktam már... Galícia, szept. 20. (Budapestre érkezett október 5-én) Kedves apám! Egy lengyel-angol nyelvtanon, ágyban könyökölve írom e levelet. Egyszerû kis falusi házban szállásoltak el: konyha, szalon, elôszoba, istálló egy fedél alatt. Az istállóban négy tehén, két borjú és az én lovam. Idestova egy hete lesz, hogy sikerült egy lóra szert tennem. Nagyszerûen élvezem a lovaglás örömeit. Lóhátról a tájkép is szebb. Gyönyörködöm a szelíd hegyvidék sötétlô fenyveseiben, a völgyekben szétszórt falvak festôi bájaiban. Boldog menedékkel kecsegtetô úri lakok, tornyos kastélyok, csöndes ligetek mélyén meghúzódó édes otthonok! De aligha marad soká nálam a ló. Szerencsére jól bírom a gyaloglást és általában a háborús élet minden fáradalmát. A leglehetetlenebb éjszakázások, puszta földön, nedves gyepen, szakadó esôben, éppoly kevéssé fognak ki rajtam, mint az étkezési rend bárminô fordulata. A legfurcsább ebédek (vagy ezek teljes hiánya napokon át) mocsár ízû vizek meg nem ártanak. Testi erôvel is úgy bírom, mint kevesen mások szám: Balázs Béla: Kedves Ignotus! Menet közben, égô falu tüzénél írom, hogy gondolok rátok és kedvellek, ti is gondoljatok rám. Nem hoztam szégyent a Nyugatra. Tegnap tizedessé, rajvezetôvé léptettek elô. Tábori számunk most változott: 96. Küldjetek valami újságot, amit még olvashatom. Ritkulunk, de nagyon elôre megyünk. Ölel mindnyájatokat: Balázs Béla szám: Tábori Posta Ezt a levelet egy francia katona írta régi barátjához, aki magyar katona: június 15-én. Kedves Barátom, nagyon örvendek, hogy egy kényelmes, tiszta kórházban tudom, ahol jóllakottra eheti magát. Ismerem ezt a gyönyört, több hónapi csavargás után próbáltam meg. De én csak jelentéktelen maródi voltam, míg maga sebesült hôs nagyon, nagyon boldog vagyok, jobban mint ahogy most elmondhatom, hogy sebe nem súlyos s hogy jól verekedett, és köszönöm, hogy gondolt arra, hogy engem állapotáról tudasson. Írtam Ch. de F.-nek 110

9 meg Th.-éknak, de leveleim válasz nélkül maradtak. De nekik biztosan nem történt bajuk, mert különben azt tudnám. Most egy helyi alakulatnál vagyok (persze ideiglenesen, de ez az ideiglenesség már 3 hónapja tart), ahol legfeljebb a repülôk bombái fenyegethetnek. 5 hónapi hányódás után gyönyörû ez a pihenés. Nagyszerû idô van, sétálok a mezôn, ott találkoztam elôször a tavasszal. Nem is gondol most maga, ugye, a nyíló rügyekre s a mezei virágokra? Csak sétál a Kossuth Lajos utcán, elnéz a korzóra, megiszik egy kávét s három-négy pohár vizet a Britsol kávéházban, vagy reumáját megy el gyógyítgatni a Hungária fürdôben. De ugye maga is unalmasnak s üresnek találja ezt, a front lármás és eseményes napjai után. Családom 10 hónapja nem láttam, öcsém káplár 100 mérföldnyire van tôlem. De mégis, boldog vagyok, mint egy király. Ez a háború férfias és mély örömök forrását nyitotta meg, amelyet már elapadtnak hittünk. Alig ismerünk magunkra, csak Franciaország legszebb korszakait akarjuk ismerni, amelyeket már majdnem elfelejtettünk. Nagyon szeretnék beszélgetni magával. Emlékezem, egy este a Ferenc József hídon Magyarország jövôjérôl beszélgettünk. Nem is nagyon tudom már, mit mondtunk, csak a szépséges percekre gondolok, a nyíltszívû beszélgetésre, a csillogó nagy folyó felett, amely mindent, mindent elfelejtett, úgy éreztem akkor, csak mi létezünk, két igazi, jó barát... Gyógyítsa meg gyorsan a vállát... Mondja meg B. G. úrnak, hogy a régi érzésekkel gondolok rá, üdvözlöm E.-t, s L. A.-t, pesti barátaimat, akiket még, ugye, mindig barátaimnak nevezhetek? Sok szeretettel gondol magára: D. A. JÚNIUS Ezt meg egy fiatal leány írja Párizsból: Július 3. Mit is írjak magának? Minden téma éget, félek feléjük nyúlni. Csak magamról s monoton életünkrôl írhatok. Délelôtt a Boisban vagyok, a délutánokat búcsú-teák foglalják el. Nálunk volt egy nénink, Chantillybôl, az ura Kanadába megy, aztán egy kis cousineunk (tudja az, aki magának tetszik), szegénynek az ura zuáv északon s nagyon nyugtalan. Kérdeztem, mit is csinál egész nap, azt mondta, hogy napjában kétszer ír Achillenak, az urának. Múltkor egy szép jótékony ünnepélyen voltunk, amely egy nagy parkban folyt le, kicsivel túl a Balzac házon (tudja már hol?). Csinos zugok vannak arrafelé, ismeri-e azt a bájos öreg utcát, amely a Balzac ház és a víz között van? El kell vezessem egyszer oda. Nemrégiben elmentünk megnézni a Salon des Humoristes-et. Forain dolgain kívül a többi bizony gyenge. Neki szép rajzai vannak, az egyiken például két katona fekszik, az egyik azt mondja: Maga egyet sem hibáz el, abbé úr. Az abbé katona felel: De azért mégis imádkozom értük. Egy másikon két katona áll elesett bajtársuk sírja elôtt, az egyik búsan mondja: Qu'est-ce que tu veux, c'est la vie! Vannak mulatságosabbak is, pl. Abel Faivre rajzai, egy megjelent a Cri de Paris borítékán. Egy férfi kényelmesen fekszik reggel a puha ágyban, a bô reggeli mellette, olvassa az újságot és elégedetlen hangon mondja: Milyen hosszadalmasan mennek a dolgok... Olvasni alig érek rá, a háborús jelentések a legérdekesebbek, szobámban tizenhétféle térképem van a különbözô hadszínterekrôl. Már nem olvassuk a magukpárti lapokat, nagyon rendetlenül jöttek, sajnálom pedig. Ellenben a mieink elsô sortól az utolsóig valami megrendelt optimizmust árasztanak, amely kissé túlságba megy, pl. az orosz stratégiai visszavonulást egészen jó szemmel nézik... Egypár barátunk visszajött, Roger B. borzalmas történeteket mesél, testvére a Dardanellákhoz megy... A néninkkel (az ellenségessel) levelezünk, de mindenre való tekintettel lévén, levelezésünk nívója tönkresüllyedt, a fôzelékek árát írjuk meg egymásnak, meg hogy mit eszünk! Múltkor a falusi házunkban nagy uzsonnát adtunk a sebebült katonáknak, harminc katona jött, néhány St. Vincent de Paul apácával, az ápolónôikkel. Fônökasszonyuk, egy bájos nô, magyar... mama és ô sokáig sétáltak a kertben, s magyarul beszéltek... aztán, mikor elment, megölelték egymást... Megható volt. Mit kívánjak magának? Egy jobb telet, de félek... Üdvözli M. 111

10 JÚNIUS Kézmûvesek dicsérete Fôegyházmegyei Ostyaellátó A Fôegyházmegyei Ostyaellátó 1951 januárjától mûködik, és a templomok ostyaszükségletének biztosítására jött létre. Kezdetben a Haller téri templomhelyiségben, a szentély mögötti részen zajlott a sütés a Németországból behozott ostyasütô gépeken. A kivágásra is itt került sor, majd a szétosztás a központban történt, ami ekkor még a Magyar utca 52. szám alatt volt tôl a központ a Váci utca 33-ba került át. Majd hamarosan vissza (2000-ig) a Magyar utcai üzlethelyiségbe. Ekkor templomok sekrestyéiben, villannyal mûködô gépekkel sütötték, majd vágták ki az ostyát. Késôbb az Örökimádás templom is helyt adott az ostyasütésnek, amikor még nôvérek végezték ezt a mûveletet. Az Örökimádó Nôvérek után 1994-ig a Kalocsai Iskolanôvérek is részt vállaltak az ostyaellátásban, azóta már csak világiak dolgoznak az intézményben. Plébániánkon 1998 nyarán alakították ki az ostyasütô helyiséget az alagsorban ben valósították meg a félemeleten az iroda- és vágóhelyiség kialakítását ben érkezett meg az új, nagy teljesítményû vágógép és az újszerû sütôgépek. A Fôegyházmegyei Ostyaellátónál jelenleg heten vagyunk alkalmazottak. Elsôsorban az Esztergom-Budapesti, Váci és a Székesfehérvári egyházmegyét látjuk el ostyával. Évente kb. 4-5 millió kicsi és 200 ezer nagy ostyát értékesítünk. Az ostya kizárólag magyar búzalisztbôl és vízbôl készül az egyházi elôírásoknak megfelelôen. A folyamat elsô lépése a liszt megszitálása, majd a megfelelô mennyiségû víz hozzáadása. A palacsinta tészta-szerû masszát ma hat sütôgépen sütjük. Az ostyasütô készülékekkel nagy, 30 és 37 cm átmérôjû, 1-2 mm vastagságú kerek ostyalapokat lehet sütni. A gépek sütôfelülete nemes bevonatú, hogy a 112

11 kész lap könnyen kivehetô legyen. A sütôlapok hômérsékletét elektronikus szabályozó vezérli, külön az alsót és külön a felsôt. Sütés során az alsó lapra JÚNIUS helyezzük a tésztát, majd a gépet összezárjuk. Nagy mennyiségû gôz távozik ekkor. A lapok sütési ideje a tésztától és a sütési hômérséklettôl függ, kb. 1,3-2 perc/lap. Vannak teljesen sima felületû és mintás (pl. feszületes, bárányos) sütôlapjaink. Elsôsorban a nagy ostyák gazdagabb mintázatúak, a kicsin általában kereszt található. A kihûlt, nagy kerek ostyalapok ezután a párásítóba kerülnek, hogy lágyabbak legyenek, és a kivágás során ne törjenek. A vágás során a nagy ostyákat egyesével kell pontosan beigazítani a vágókés alá, ez egy mechanikus gép segítségével történik. A kicsi ostyákat több lapot egyszerre tudjuk vágni a nagy vágógéppel, amely elektromos berendezés. Egy lapból db kicsi ostya lesz. A kicsi és nagy ostyát ezután kiszárítjuk, kiválogatjuk, és a munkafolyamat befejezéseként már csak a csomagolás van hátra, különbözô kiszerelésben. Végül sor kerül az elosztásra, mely történhet személyesen vagy vidéki vásárlók részére postai úton. Néhány éve forgalmazunk gluténmentes ostyát is, melyet külföldrôl szerzünk be, mivel ennek elôállításához nincsenek meg a technológiai feltételek. A Fôegyházmegyei Ostyaellátó igazgatója jelenleg Müller György atya. ÁDÁMCSÓ ANGÉLA, CSÁTI MÁRIA 113

12 JÚNIUS Református Zenei Fesztivál Református énekek hangversenye A Református Zenei Fesztivál a Magyar Református Egyház, a Stereo Kft. és a Ferencvárosi Önkormányzat közös eseménye. A Fesztivál a MÁJUS 22 A REFORMÁTUS EGYSÉG NAPJA kulturális rendezvénye, és egyúttal a ferencvárosi KULTUCCA kiemelt rendezvénye. A Református Zenei Fesztivál mára a Kárpát-medence reformátusságának legnagyobb zenei ünnepévé vált. Célunk, hogy megôrizzük, megmutassuk református zenei kincsünket, kultúránkat a jelen és az utókor számára mindezt a Ferencváros kulturális negyedében található KULTUCCA éttermeinek, kávézóinak, galériáinak valamint kulturális és oktatási intézményeinek bevonásával. A tradicionális egyházi zsoltárok, énekek, kórusmûvek és hangszeres darabok mellett lehetôség nyílik népzenei gyökereink és a mai modern zenei megfogalmazások bemutatására is. A háromnapos, rangos zenei és kulturális programokkal határon túli kapcsolatainkat is ápoljuk. Fesztiválunk az ökumené jegyében teljesen nyitott a közönség és a fellépôk tekintetében is, hiszen valamennyi történelmi egyház képviselteti magát. Mindezzel azt kívánjuk elôsegíteni, hogy a különféle közösségek megismerhessék, megismertethessék egymással kulturális értékeiket. A KULTUCCA és a ferencvárosi vonatkozású egyházi intézmények (KRE Teológia, Kálvin téri református templom, Assissi Szent Ferenc Plébániatemplom, Lónyay utcai Református Gimnázium) térbeli egybeesése nagyszerû helyszíneket biztosít a szabadtéri lehetôségeken kívül. 114

13 Ezek közül a Kálvin téri református templom a debreceni nagytemplom mellett Magyarország egyik legjelentôsebb református központja. Minden fesztiválra meghívást kapnak a legismertebb elkötelezett együttesek, az elmúlt évek során fellépett többek közt: Vujicsics együttes, Lovász Irén és barátai, Keep Floyding, Transyl Mania (Erdély), Misztrál együttes, After Crying, Vedres Csaba és Gyermán Júlia, Bakos Árpád (Vajdaság), Zurgó együttes, Bognár Szilvia és az EtNoé, Pál István Szalonna és bandája (Kárpátalja), Magyar Tekerôzenekar, Berka együttes, Szkítia zenekar, Erkel Ferenc Vegyeskar, Makám együttes, Ismerôs Arcok, Fugato Orchestra, Invocatio Musicalis, Berecz András, Musica Historica, Varga János Project. Hangsúlyos része a programoknak a fesztivál elsô estéjén hagyományosan megtartott többszáz fôs FÁKLYÁS MENET zsoltárénekléssel a Ráday utcában és az azt követô KÉSÔ ESTI ZENÉS ÁHÍ- TAT a Kálvin téri református templomban. A menetet a kávézókban szórakozó hazai és külföldi közönség mindig áhítattal és elismeréssel nézi, és sokan szívesen csatlakoznak hozzá. A Református Zenei Fesztiválok immár elengedhetetlen eseményei a közös éneklések. A mécses meneten kívül a Kálvin téri református templomban évrôl évre megrendezzük az énekkarokat egyesítô, sôt a jelenlévô gyülekezetet is bekapcsoló, orgonával és más hangszerekkel kísért közös énekléseket, melynek során a református énekeskönyv zsoltárain és dicséretein túl új dallamokat is megismerhetünk. Szintén nagy érdeklôdés kíséri a kerekasztal-beszélgetéseket kiváló professzorok közremûködésével. Visszatérô vendégeink: Dr. Bagdy Emôke és Dr. Bogár László. Fesztiválunk sok érdekességet tartogat a kisebbek számára is: monocikli bemutató, ugrálóvárak, arcfestés és lufi hajtogatás mellett különféle kézmûves foglalkozások, logikai-, ügyesség-, készség- és memóriafejlesztô játékok várják ôket. Az elmúlt évek során egyre erôteljesebbé, hangsúlyosabbá váltak azok a programok, amelyek azt szorgalmazták, hogy a Református Egyház intézményei valóságos bemutatkozási lehetôséget kapjanak. Ennek egyik fontos helyszíne a Lónyay utcai Református Gimnázium, amely nyílt szellemiségével, megfelelô infrastruktúrájával kiváló lehetôséget biztosít számunkra. Meggyôzôdésünk, hogy az intézmények ilyen találkozására nagy szükség van. A Református Zenei Fesztivál keretet kíván adni ahhoz, hogy a Kárpát-medencében mûködô református mûhelyek bemutathassák munkájukat: egyházunkban számos kórus, népdalkör, zenekar, néptánccsoport, dicsôítô együttes, hímzô kör, színjátszó kör, irodalmi csoport, képzômûvészeti szakkör, cserkészcsapat és sok hasonló közösség mûködik. Ugyanakkor ilyen mûhelynek tekintjük az egyetemi HÖK, a diákönkormányzat, a diakónia intézményét, de ide tartozónak érezzük a REND, a Csillagpont, a szeretetszolgálat, a missziók, az újságszerkesztôségek, a rádiók, a TV mûsorok, az idôsgondo- JÚNIUS 115

14 JÚNIUS zás, a támogató szolgálatok mûhelyeit is. Fontosnak tartjuk, hogy bemutassuk, a Református Egyház milyen komoly szellemi tôkével rendelkezik, és ezek a mûhelyek a társadalom számára elengedhetetlen szolgálatot végeznek. A mûhelyek sok esetben egymás munkáját sem ismerik, ezért feltétlenül hasznos az egymással való találkozás. Vagyis a Református Zenei Fesztivál azon kívül, hogy színvonalas zenei, illetve egyházzenei programokat szervez, lehetôséget ad az összes létezô református mûhelynek, hogy büszkén megmutassa tudását, amellyel mindannyian csak elôrébb juthatunk ben kezdôdött az az együttmûködés a fesztivál és a Ferencvárosi Egyesített Bölcsôdei Intézmények (1092 Bp., Ráday u. 46.) között, amelynek keretében a bölcsôdével együtt szervezünk gyermekprogramokat. Ezt a fajta együttmûködést 2012-ben igyekszünk kiterjeszteni Ferencváros iskoláira és vállalkozásaira is! A fesztivál kiemelt eseménye a Református Énekek hangverseny, amelyet 2002 óta azzal a céllal rendezünk meg minden évben, hogy ott a reformátusok használatára kiadott énekeskönyv zsoltáraiból és énekeibôl koncertfelvétel készüljön professzionális elôadók tolmácsolásában, amely új CD és DVD kiadását teszi lehetôvé. A hazai felekezetek közül a református az egyetlen, amely szisztematikusan feldolgozza saját énekkincsét. A ma már 350 fôt számláló Kárpátmedencei Egyesített Református Kórust, kitûnô karnagyokat, szólistákat, kamarakórust és világhírû orgonistákat felvonultató koncertet a hazai protestáns testvéreinken kívül egyre több világi zenekedvelô és külföldi vendég látogatja. A hangversenyen a közönség több alkalommal együtt énekel a kórussal, így a Mûvészetek Palotája Nemzeti Hangversenytermében mindösszesen 1700 ember énekli a Zengô Igét. 116

15 A református kórusok e seregszemléjére minden évben több új kórust hívunk meg a Kárpát-medencébôl, így az alapkórusok (Debreceni Kollégiumi Kántus, Palló Imre Énekkar, Psalterium Hungaricum Kórus, SDG Kórus, FIRESZ Kórus / Fiatal Reformátusok Szövetsége Felvidék / Partiumi Keresztény Egyetem Vegyeskara, Beregszászi Református Kórus) mellett évente újabb közösségek, iskolák, intézmények kapcsolódnak be a református zenei szolgálatba, illetve válnak részeseivé a Református Énekek sorozatnak. Különleges alkalom ez évrôl évre, hiszen a Kárpát-medencébôl érkezô kórusok tagjai a színpadon találkoznak elôször egymással, és a közös éneklésben, az Úr dicsôségét zengve kovácsolódnak egységbe, formálódnak egy kórussá, melyet évek óta KÁRPÁT-MEDENCEI EGYESÍTETT REFORMÁTUS KÓRUS néven említünk. A karnagyok közül kiemelhetjük Berkesi Sándor (Liszt-díjas), Arany János, Cseri Zsófia, Bódiss Tamás, Hoppál Péter nevét, míg az eddigi tíz CD felvétellel egybekötött koncert valamennyi orgonistájának nevét érdemes megemlíteni: Pálúr János, Alföldy-Boruss Csilla, Fassang László, Draskóczy László, Kéménczy Antal, Varga László és Virágh András Gábor. Az estek szólistái voltak Berkesi Boglárka, Basky István és Écsi Gyöngyi. Néhámy alkalommal a Cantores Ecclesiae Rézfúvós Együttes színesítette a hangversenyeket. A történelmi egyházak közül a REFORMÁTUS az egyetlen, amelyik szisztematikusan elkezdte feldolgozni saját énekkincsét! Az énekek részben egy szólamban szólalnak meg, hogy a gyülekezeti, valamint iskolai énekléshez és tanuláshoz segítségül szolgáljanak, részben pedig több szólamban, hogy kórusmû-kincsünket is bemutassuk és örökül hagyjuk. Hosszú út és sok munka áll még elôttünk, hogy e szolgálat keretében az énekeskönyv 512 énekébôl a lehetô legtöbbet rögzíteni tudjuk a jelen és az utókor számára. A fesztivál tudnivalóiról a Fidelio újság ingyenes, példányban megjelenô Református Zenei Fesztivál különszámából tájékozódhatnak az érdeklôdôk. A Református énekek hangverseny kivételével valamennyi program ingyenes. Nagy örömünkre szolgál, hogy Dr. Bölcskei Gusztáv és Dr. Szabó István református püspökök mellett a fesztivál védnökségét Dr. Bácskai János polgármester úr is elvállalta. JÚNIUS Dr. Bácskai János polgármester köszöntôje a 2011-es fesztiválon: A Református Zenei Fesztivál évek óta Ferencváros kulturális életének egyik legfontosabb, sokakat érintô eseménye. Nagy örömömre szolgál, hogy ebben az évben is a Magyar Református Egyházzal karöltve támogathatjuk ezt a zenei fesztivált. Ôszintén remélem, hogy mindazok a ferencvárosiak és hozzánk látogató vendégek, akik nap mint nap tapasztalhatják, hogy mit jelent önkormányzatunk jelmondata: Otthon, Város, Ferencváros!, ôk ezen fesztivál alkalmával is megtalálják azt a barátságos, kultúrát közvetítô környezetet, amit itt egyre gazdagítani szeretnénk. Belsô-Ferencváros utcái és a Bakáts tér ezekre a napokra megtelik zenével, az egymáshoz tartozás érzésével, de ezeknek az egyházzenei mûveknek az üzenete nem csak e néhány napra szól. Ferencváros Önkormányzata e nemes hagyomány támogatásával kulturális örökségünknek egy fontos, de talán nem elég sokak által ismert részét szeretné mind többekhez eljuttatni. Kívánom hát Önöknek, ferencvárosiaknak és idelátogatóknak, zeneértôknek és laikusoknak, hívôknek és nyitott gondolkodású embereknek, hogy örömüket leljék e rangos fesztivál programjaiban. BÖSZÖRMÉNYI GERGELY A szerzô a Periferic Records kiadó vezetôje, egyben ferencvárosi kötôdésû vállakozó, székhelye a Liliom utca 1/A alatt mûködik 117

16 JÚNIUS Kisa Judit reformkonyhája Nyári ételek (4 személyes receptek) Cukkini lepény Hozzávalók: 50 dkg zsenge cukkini, 2 tojás, 15 dkg teljes kiôrlésû tönkölybúzaliszt, fél csokor petrezselyemzöld, 2 csapott teáskanál só, 1 csapott mokkáskanál borsikafû, 2-3 evôkanál hidegen sajtolt napraforgóolaj Elkészítés: A cukkiniket megmossuk, meghámozzuk. Nagylyukú reszelôn lereszeljük, majd egész tojást, teljes kiôrlésû lisztet és finomra vágott petrezselyemzöldet adunk hozzá. Ízesítjük sóval, borsikafûvel, majd pár csepp olajjal kikent forró serpenyôbe evôkanállal halmokat rakunk a masszából és ellapítjuk. Mindkét oldalát aranybarnára sütjük. Elkészítési idô: 35 perc. Zöldséges húsos kölesgombóc Hozzávalók: 12 dkg hántolt köles, 15 dkg sárgarépa, 5 dkg vöröshagyma, 30 dkg darált pulykahús, 1 tojás, 1 csapott teáskanál só, 1 mokkáskanál borsikafû Elkészítés: A megmosott kölest egyszeres mennyiségû vízben elôfôzzük. A megtisztított sárgarépát és vöröshagymát apró lyukú reszelôn lereszeljük. A darált húst összekeverjük a kölessel, a reszelt zöldségekkel, a tojással, sóval és borsikafûvel. Fél óra pihentetés után a masszából nagyobb dió nagyságú gombócokat gömbölyítünk, majd gyöngyözve forró vízben perc alatt kifôzzük. Leszûrjük és tálalásig félretesszük. Elkészítési idô: 40 perc + pihentetés. Pikáns mártás Hozzávalók: 40 dkg meggy, 1/3 mokkáskanál ôrölt szegfûszeg, 1/2 mokkáskanál ôrölt gyömbér, 1/2 mokkáskanál ôrölt fahéj, 8 dkg (4 evôkanál) méz, 4 dkg étkezési keményítô, 30 dkg körte Elkészítés: A meggyet annyi vízzel, amennyi ellepi, felforraljuk. Ízesítjük szegfûszeggel, gyömbérrel, fahéjjal, mézzel, majd egy deci hideg vízzel elkevert keményítôvel behabarjuk és folyamatos kevergetés mellett átforraljuk. A körtét héjastól, magháza nélkül apró kockákra vágjuk és az elkészült fûszeres meggyhez keverjük. Melegen tálaljuk. Elkészítési idô: 20 perc. Ferencvárosi könyvismertetôk Révész Béla: Szerkesztôség a Gát utcában Nemzeti Híradó Ferencváros fontos helyszíne volt 1956-ban a forradalomnak. Talán az ország egyik legfontosabb helyszíne. Mindenki ismeri Maléter híres tankjának képét az Üllôi úti laktanya kapujában, sokan hivatkoznak arra a kôre, amely Angyal István Tûzoltó utcai parancsnok utolsó kívánsága szerint az utókort emlékezteti majd a névtelen hôsökre. Az országosan ismert hôsök mellett voltak olyan 118

17 ferencvárosiak is, akik a névtelenség homályában maradva próbálták, ha már fegyverrel nem lehetett, tollal folytatni a forradalmi harcot. Ilyen volt Zakar Gábor, aki ban szerkesztette a Nemzeti Híradót, ezt az egyszemélyes újságot. Hamarosan ôt is elérte a kommunista diktatúra ökle, és le is sújtotta: a lap szerkesztéséért, írásáért és terjesztéséért 12 évi börtönbüntetésre ítélték ban szabadult, de történelemtanárként többet már sehol sem helyezkedhetett el, segédmunkási állásokat kapott csupán ban sikerült elhagynia Magyarországot, és 1998-ban bekövetkezett haláláig Bécsben élt. A Révész Béla által szerkesztett és remekül megírt kötetben nyomon követhetjük az illegalitásban mûködô forradalmár mindennapjait, majd a nyomozóhatóságok ellene irányuló felderítô tevékenységét, magát a pert és az ítéletet. A háttérben pedig kirajzolódik az elnyomó hatalom sötét sziluettje. Ráday Könyvesház, 2006, 215 p. JÚNIUS Ferencvárosi emléktáblák A Nyugat szerkesztõsége a Lónyay utcában ( ) Lónyay utca 18. A Nyugat a 20. századi magyar irodalom meghatározó folyóirata volt január 1. és augusztus 1. között jelent meg Budapesten. Az elsõ szám címlapjával ellentétben nem január 1- jén, hanem 1907 karácsonyán jelent meg. A folyóirat Babits Mihály halálával szûnt meg. A címlapján Beck Ö. Fülöp Mikes-emlékérme látható. Kéthetenkénti periodicitás jellemezte, gyakran jelentek meg összevont számok is. Nagyhatású lap volt, annak ellenére, hogy alacsony példányszámban (eleinte pár száz, késõbb pár ezer) jelent meg. Az eredeti kiadásból a teljes sorozat csak néhány helyen található meg, de 2000-tõl digitalizálva hozzáférhetõ mindenki számára. Célja a magyar irodalom nyugati szintre emelése volt, így szembefordult a félfeudális ország epigonizmusba süllyedt irodalmával. A 19. század végi új stílusirányzatokat ugyanúgy segítette az érvényesülésben, mint a nyugati modern irodalom legfrissebb törekvéseit. Nem volt egységes világnézeti arculata, inkább a közös ellenség fogta egybe a lapot. Óriási ellenállásba ütközött konzervatív részrõl (nemzeti veszedelmet láttak benne), de neves képviselõi meg tudták védeni, még az I. világháborút is túlélte. 119

18 Szabó Lôrinc: A metafizikus Pünkösdi versike az esôcskérôl Egy kicsit esett ma délután, Mentem a körúton át, Jött szembe egy masamódlány, Egy polgár és két kalmár. Jót tesz a termésnek a zápor, Mondta valaki ezt S lelkemben e szóra kinyílott Egy mélység s több Mount Everest. Vérzápor és gennyzivatar volt Az egész történelem Harcolt Ég és Pokol és Dögvész, Tûz és Víz és a többi elem, Anyag és Erô és Elektron, Rádium és tatai brikett, Lent a mélyben Másodfokú Egyenletek Nyaldostak véres sebeket. Pünkösdkor tüzes nyelvek Zuhogtak az égbôl alá, Naprendszerek pofozták egymást, Két rostélyos egymást falá. Így dudolásztam magamban S gondoltam, meglepem Erzsikét, De nem volt nálam elég pénz S inkább írtam egy versikét. 120

Középméretű énekeskönyv

Középméretű énekeskönyv Az egyházi ének tanításához ajánlott énekeskönyvek és kórusgyűjtemények 1./ A Református énekeskönyv Magyarországon, 1948- ban jelent meg. Kiadja a Magyarországi Református Egyház. Több kiadást ért meg.

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben.

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Az Ötágú síp című sorozatban határon túli magyar kulturális műhelyeket mutattunk

Részletesebben

Ünnepi programok: 2013. augusztus 19-20. Programok: Augusztus 19.

Ünnepi programok: 2013. augusztus 19-20. Programok: Augusztus 19. Ünnepi programok: 2013. augusztus 19-20. Programok: Augusztus 19. időpont Szolnoki Művésztelep (kemence) Szolnoki Művésztelep (színpad) Kossuth-tér 7.00 Kemence felfűtése 9.00 Magyarok vásárának kezdete,

Részletesebben

A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása

A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása A Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes 1994-ben alakult. Az énekkart Nagytisztelető Lemle Zoltán Csokonai Vitéz Mihály

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Cantemus. IX. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál 2012. augusztus 16-21. Karvezetoi mesterkurzus Szabó Dénes vezetésével.

Cantemus. IX. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál 2012. augusztus 16-21. Karvezetoi mesterkurzus Szabó Dénes vezetésével. Cantemus IX. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál 2012. augusztus 16-21. Nyíregyháza Karvezetoi mesterkurzus Szabó Dénes vezetésével 2012. augusztus 15-22. Nyíregyháza A Fesztivál A Nyíregyházi Cantemus

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló Séta a szülőfalumban Egy szép napon elmentünk a barátnőmmel sétálni a szülőfalumban. Az Erzsébet parkban megmutattam az emlékművet, a református templomot meg a nyári színpadot. _ Te, nagyon szereted a

Részletesebben

Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok!

Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok! Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok! Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok!" Talán sokunknak az agyába megfordult már a kérdés: miért is kiáltunk szerencse után, amikor meglátjuk a kéményseprőt? Miért

Részletesebben

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82.

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Tisztelt Kuratórium! Tárgy: A 7. Con Spirito Egyházzenei Fesztivál megrendezésére szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3707/12072 A Filharmónia

Részletesebben

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal KOSZORÚZÁSOK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK OKTÓBER 19-én pénteken 9.30 a Romek emlékoszlopnál (Szentpéteri kapu) Közreműködnek a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói 10.30 Ünnepi műsor a Miskolci Egyetemen 12.00

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

A CSALÁD. Következzen tehát a család:

A CSALÁD. Következzen tehát a család: A CSALÁD 2013. február. Eljutottam végre ide is - hogy összeismertessem a rokonokat. A több ezernyi kép közül majdnem mindegyik régi Aputól származik, az újak túlnyomó része pedig tőlem. Igyekeztem őket

Részletesebben

A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában

A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában Ifjabb gróf Andrássy Gyula Kép forrása: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteménye http://bpkep.fszek.hu/webpac_kep/corvinaweb?act

Részletesebben

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség az idén is pályázatot hirdetett, A szó az első, a tett a második címmel, melynek célja a hagyományok ápolása, a kossuthi emlékek

Részletesebben

Emlékezzünk az elődökre!

Emlékezzünk az elődökre! Emlékezzünk az elődökre! Pályázók: Nagy Ottó (16 éves) Tamaskó Marcell (16 éves) Iskola neve: SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma A pályamunka befejezésének időpontja: 2012. március 29. Dolgozatunk a hagyományteremtés

Részletesebben

Kedves Fesztivállátogató!

Kedves Fesztivállátogató! Kedves Fesztivállátogató! Szeretettel köszöntjük Önöket a tavaszi fesztiválok megrendezése alkalmából és örömmel invitáljuk programjainkra a siófoki Hajókikötőbe. Reményeink szerint olyan színvonalas programot

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

Programajánló. XII. Református Énekek 2013 IV. Mohácsi Fogathajtó verseny Borfesztivál a Vadkerti-tónál

Programajánló. XII. Református Énekek 2013 IV. Mohácsi Fogathajtó verseny Borfesztivál a Vadkerti-tónál Programajánló XII. Református Énekek 2013 IV. Mohácsi Fogathajtó verseny Borfesztivál a Vadkerti-tónál Kisnánai várjátékok VOLT Fesztivál 31. Balaton átúszás XLVII. Hortobágyi Lovasnapok XII. Református

Részletesebben

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Találkozó: Óváros tér/köd utcai parkoló Időtartam: 2-2,5 óra Ismerkedés Veszprémmel és a várnegyeddel Azoknak ajánljuk, akik előszőr járnak a városban,

Részletesebben

Mesevetélkedő a könyvtárban a Népmese napján Károlyi napok versenyei: Károlyi vetélkedők 1-3. évf. Kazinczy felolvasó verseny 2-4. évf.

Mesevetélkedő a könyvtárban a Népmese napján Károlyi napok versenyei: Károlyi vetélkedők 1-3. évf. Kazinczy felolvasó verseny 2-4. évf. Mesevetélkedő a könyvtárban a Népmese napján Károlyi napok versenyei: Károlyi vetélkedők 1-3. évf. Kazinczy felolvasó verseny 2-4. évf. Énekverseny 1-4. évf. Bolyai Matematika Csapatverseny 3-4. évf. Bolyai

Részletesebben

KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Kultúra) 2007. év

KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Kultúra) 2007. év KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Kultúra) 2007. év A tevékenység meghatározása 2007 évben a Kulturális és Sport sorsz. A pályázó neve és az összeg rendeltetése

Részletesebben

Jézus vére, ments meg minket!

Jézus vére, ments meg minket! ÜZENET A CSÉPAI, SZELEVÉNYI, TISZAUGI ÉS TISZASASI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEK TÁJÉKOZTATÓJA V. évfolyam, 6. szám, 2007. július HÍREK, INFORMÁCIÓK, LELKISÉG, GYERMEKSAROK Jézus vére, ments meg minket!

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

Tompaháti lovas nap 2011

Tompaháti lovas nap 2011 á z h i y g e k e r e D Hírek szám. I -V m a y fol. év I I X. 2011 us uszt Aug er emb t p e Sz t a! n o v i k ha n e l e j Meg A Derekegyházi Önkormányzat megbízásából szerkesztett független információs

Részletesebben

100 éve született Radnóti Miklós

100 éve született Radnóti Miklós 100 éve Miklós született Radnóti 100 éve született Radnóti Miklós április 15-én emlékeztünk könyvtárunkban Radnóti Miklós (1909-1944) születésének 100. évfordulójára a Radnóti-év keretén belül. A rendezvényen

Részletesebben

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7.

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. KEDVES INTÉZMÉNYVEZETŐ! Egy ünnepi programfüzetet tart a kezében, amely a Váci Mihály Gimnázium fennállásának 50. évfordulója alkalmából színes, tartalmas,

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

2011/2012. Munkaszerződések előkészítése, meghosszabbítása Tanügyi nyomtatványok előkészítése. Aug Fővárosi zeneiskola igazgatói értekezlet

2011/2012. Munkaszerződések előkészítése, meghosszabbítása Tanügyi nyomtatványok előkészítése. Aug Fővárosi zeneiskola igazgatói értekezlet I n t é z m é n y i m u n k a t e r v 2011/2012 Aug. 22-tól Munkaszerződések előkészítése, meghosszabbítása Tanügyi nyomtatványok előkészítése Aug. 25. 9.00 Kerületi igazgatói értekezlet Aug. 29. 14.00

Részletesebben

Az V. Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivál 2015

Az V. Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivál 2015 Az V. Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivál 2015 Bevezetés A Muzsika Hídja Fesztivál Szervezőbizottsága 2015-ben is megrendezi a Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivált Budapesten 2015. július 25-26-án, első

Részletesebben

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN 3507/00102 Szakmai beszámoló Az idén immár hatodik alkalommal volt Múzeumok Éjszakája Kisvárdán. A késő

Részletesebben

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA 2014.05.03. 05:22 szerző: Bertalan Melinda Veszprém gazdag zenei kultúráját a kiváló ének-zenei oktatás alapozta meg hangzott el a Veszprémi Történelmi Szalon 11. rendezvényén

Részletesebben

A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása

A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása Szakrális kommunikáció és gyógyítás Hálózat nyári akadémiája Nagykőrös, 2014 június 30 július 4. Rendező intézmények, szervezetek: Az Európai Szociálantropológusok

Részletesebben

MEGHÍVÓ. a Szín-Tér Egyesület alapításának 25. évfordulója alkalmából rendezett Generációváltás című szakmai napra.

MEGHÍVÓ. a Szín-Tér Egyesület alapításának 25. évfordulója alkalmából rendezett Generációváltás című szakmai napra. Generációváltás 25 éves a Szín-Tér Egyesület MEGHÍVÓ Székesfehérvár 2016. 11. 12. MEGHÍVÓ a Szín-Tér Egyesület alapításának 25. évfordulója alkalmából rendezett Generációváltás című szakmai napra. Időpontja:

Részletesebben

Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói

Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói KARACS ZSIGMOND Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói Az országot 1956. október 4-én a keringõ hírek ellenére váratlanul érte a katasztrófa. Az emberek bíztak a szovjet csapatok kivonulásában, mindenki

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

CSUPOR KERT. Kulturális- és alkotóközpont az Őrségben KASZÁS A KULTURÁLIS HAGYATÉKÖRZO EGYESÜLET PAJTASZÍNHÁZ GALÉRIA PAJTASZÍNHÁZ GALÉRIA

CSUPOR KERT. Kulturális- és alkotóközpont az Őrségben KASZÁS A KULTURÁLIS HAGYATÉKÖRZO EGYESÜLET PAJTASZÍNHÁZ GALÉRIA PAJTASZÍNHÁZ GALÉRIA CSUPOR KERT Kulturális- és alkotóközpont az Őrségben KASZÁS A I KULTURÁLIS HAGYATÉKÖRZO EGYESÜLET V I S 1 Z Á K KASZÁS A I KULTURÁLIS HAGYATÉKÖRZO EGYESÜLET TÖRTÉNETÜNK Két évvel később egy újabb vállalkozásba

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2011. október 3-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2011. október 3-i ülés Kulturális Javak Bizottsága 2011. október 3-i ülés Az ülés napirendje 1. Ligeti Antal (Nagykároly, 1823 Budapest, 1890): Az ifjú Mukácsy Mihály portréja [papír, ceruza, 450x610 mm, jelezve jobbra lent:

Részletesebben

Simon Böske, az első európai szépségkirálynő

Simon Böske, az első európai szépségkirálynő 2010 október 21. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Simon értékelve Böske, az első Mérték 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Ma már csak kevesen tudják, hogy Magyarország és egyben Európa első je Simon Böske

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

KIÁLLÍTÁSA BERNÁTH AURÉL RIPPL-RÓNAI JÓZSEF GRÓF ALMÁSY-TELEKI ÉVA BUDAPEST, VI., NAGYMEZŐ-UTCA 8. TELEFON: 224 008. UJABB KÉPEINEK (1861 1927)

KIÁLLÍTÁSA BERNÁTH AURÉL RIPPL-RÓNAI JÓZSEF GRÓF ALMÁSY-TELEKI ÉVA BUDAPEST, VI., NAGYMEZŐ-UTCA 8. TELEFON: 224 008. UJABB KÉPEINEK (1861 1927) GRÓF ALMÁSY-TELEKI ÉVA MŰVÉSZETI INTÉZETE (VOLT ERNST-MÚZEUM) BUDAPEST, VI., NAGYMEZŐ-UTCA 8. TELEFON: 224 008. BERNÁTH AURÉL UJABB KÉPEINEK ÉS RIPPL-RÓNAI JÓZSEF (1861 1927) VÁLOGATOTT MÜVEINEK KIÁLLÍTÁSA

Részletesebben

A dualizmus korának Magyaroszága

A dualizmus korának Magyaroszága A dualizmus korának Magyaroszága 1890-es évektől új problémák Gyakori kormányváltások (agrár kereskedelem) Ellenzék: önálló vámterület, magyar nemzeti bank ötlete O-MM Új ellentétek: (liberálisok, konzervatívok,

Részletesebben

Akikre büszkék vagyunk - és leszünk

Akikre büszkék vagyunk - és leszünk A tudás elismerése A legjobb úgy kezdeni egy évet, hogy mérleget vonunk az előzőről, s aki gyengébb, jobb teljesítményre sarkalljuk, aki kiváló teljesítményt nyújtott, kitüntetjük. A kőbányai diákoknak

Részletesebben

s z e p t e m b e r hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap

s z e p t e m b e r hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap s z e p t e m b e r fő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap aug 31 1 2 3 4 5 6 1. szept. 1-6 tantestületi munkaközösségi ek évnyitó osztályfőnöki órák osztályfőnöki munkaközösség e 7 8 9 10 11

Részletesebben

2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január óra

2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január óra 2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január 9. Január 17. 16 óra Január 26. 15 óra Január 27. 11.00 óra Január 30. 10-17 óra Február 1. Február

Részletesebben

Kálvin Emlékévek konferencia Budapest, 2014. október 18. Kálvin Emlékévek a Református Pedagógiai Intézetben

Kálvin Emlékévek konferencia Budapest, 2014. október 18. Kálvin Emlékévek a Református Pedagógiai Intézetben Kálvin Emlékévek konferencia Budapest, 2014. október 18. Kálvin Emlékévek a Református Pedagógiai Intézetben Szontagh Pál igazgató Az évfordulók a felejtés elleni küzdelem eszközei. Így kínál alkalmat

Részletesebben

TÖRTÉNELEM osztatlan tanárképzés, 2016/17. II. félév

TÖRTÉNELEM osztatlan tanárképzés, 2016/17. II. félév I. ÉVFOLYAM (83 FŐ) BTTR212OMA Görög történelem 2 koll. 3 Forisek Péter H. 12-14 XII BTTR213OMA Római történelem 2 koll. 3 Szabó Edit Sze. 12-14 XII 2 gyj. 2 Forisek Péter-Bacsa K. 10-12 406 Az ókor nagy

Részletesebben

X. Gömör-Tornai Fesztivál TALPALATNYI CSEREHÁT

X. Gömör-Tornai Fesztivál TALPALATNYI CSEREHÁT 2010. X. Gömör Tornai Fesztivál Tornabarakony X. Gömör-Tornai Fesztivál TALPALATNYI CSEREHÁT Tornabarakony 2010. július 30. 1/9 A végleges program a tervezetthez képest az időjárás (árvizek, súlyos esőzések)

Részletesebben

Menüjavaslatok. Vacsorára

Menüjavaslatok. Vacsorára Menüjavaslatok Vacsorára Főtt tojás Főtt tojás 4 db tojás 1000 g friss spenót 300 ml 10%-os tejszín 60 g liszt 30 ml napraforgó olaj 4 gerezd fokhagyma 5 g petrezselyemzöld 2 g őrölt bors 1 l víz 1 db

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 2-től korcsolyázunk : december 2. kedd, 4. csütörtök, 9. kedd,11. csütörtök 16. kedd 18. csütörtök ez a turnus januárban folytatódik Idén is a Jégpalota fedett jégcsarnokába

Részletesebben

T. Ágoston László 70. születésnapjára

T. Ágoston László 70. születésnapjára T. Ágoston László 70. születésnapjára A Magyar Írószövetség és a Hungarovox Kiadó és a jelenlévő vendégek T. Ágoston László író 70. születésnapját köszöntötte 2012. október 11. (csütörtök) 18 órakor a

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

A Gubicza család találkozói, eseményei

A Gubicza család találkozói, eseményei A Gubicza család találkozói, eseményei GUBICZA CSALÁDOK ESEMÉNYEI 2006 évben I. Gubicza találkozó Bakonyszentlászló, 2006. augusztus 19. Szervező: Gubicza Ilona 2007 évben Családtörténeti kutatás, nemzetközi

Részletesebben

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok Negyedik alkalommal rendezték meg a Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napokat június 12-14. között. A program fővédnöke Hende Csaba

Részletesebben

Olvassatok mindennap!

Olvassatok mindennap! Olvassatok mindennap! A könyvekben, amelyek közt nevelkedtem, láthatatlan, titkos barátokra leltem; s bár lapjaik rég elporladtak már, az illatukat azóta is őrzi kezem. Carlos Ruiz Zafón ZALAI GYERMEKKÖNYVHETEK

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Testvértelepülések találkozója Szentpéterszeg, október

Szakmai beszámoló. Testvértelepülések találkozója Szentpéterszeg, október Szakmai beszámoló Testvértelepülések találkozója Szentpéterszeg, 2016. október 7-8-9. Az Európa a polgárokért program támogatásával 2016. október 7-8-9-én az Európa jövője Az euroszkepticizmus és az aktív

Részletesebben

VÁROSÜNNEP Rudabánya

VÁROSÜNNEP Rudabánya VÁROSÜNNEP Rudabánya Magyarország Európai Unióhoz csatlakozása 10. évfordulójának jegyében Programok III. Ásványgyűjtő Fesztivál, Rudabánya 2014. szeptember 5. VII. Városnap, Rudabánya 2014. szeptember

Részletesebben

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Iskolánk, a tornyosi Tömörkény István Általános Iskola (Tehetségpont) 2010. júniusában megnyerte az Oktatási Közalapítvány

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2013. (I. 30.) számú. h a t á r o z a t a. a 2013. évre tervezett kulturális programokról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2013. (I. 30.) számú. h a t á r o z a t a. a 2013. évre tervezett kulturális programokról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

Körzetleiró lista Szolnok 064. szavazókör, 07. EVK, Szandaszőlősi Ált.Isk., Gorkij u. 47.

Körzetleiró lista Szolnok 064. szavazókör, 07. EVK, Szandaszőlősi Ált.Isk., Gorkij u. 47. 064. szavazókör, 07. EVK, Szandaszőlősi Ált.Isk., Gorkij u. 47. Ferenczy Károly utca Teljes 168 Festő utca Teljes 11 Gorkij utca 000046 végig Páros 14 Gorkij utca 000057 végig Páratlan 22 Gorkij utca 116666

Részletesebben

Forradalmárok az október 23-ai szabadságharcból

Forradalmárok az október 23-ai szabadságharcból 2016 október 23. Flag 0 5 Átlag: 5 (1 szavazat) Mérték Mohai Balázs képein keresztül megismerhetünk forradalmárokat, akik 1956-ban a mi szabadságunkért is küzdöttek. Ez a forradalom Magyarország népének

Részletesebben

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten 2015. október 21-25-e között Magyarországra látogatott A Drezdai Kórusakadémia Gyermekkara. A Singakademie Dresden 130 éves tradiciójával a németországi Szászország

Részletesebben

K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsága K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének

Részletesebben

A nap s az emberiség s a történelem keletről nyugatra tart /Ignotus: Kelet Népe, Nyugat első szám/ Nemcsak a pályakezdő, de az érett költők számára is

A nap s az emberiség s a történelem keletről nyugatra tart /Ignotus: Kelet Népe, Nyugat első szám/ Nemcsak a pályakezdő, de az érett költők számára is BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY 2007/2008. tanév Megyei/fővárosi forduló II. kategória Írásbeli feladatlap versenyző példánya A versenyző tanuló kódszáma:... Elért pontszám: v /100 Üdvözlünk

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 TÁJÉKOZTATÓ 2015. augusztus 26-án Veszprémben, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán megrendezésre kerülő

Részletesebben

Ópályi Hírlap. Székelyföldre zarándokolt a Baráti Kör

Ópályi Hírlap. Székelyföldre zarándokolt a Baráti Kör www.opalyi.hu Ópályi Hírlap Az Ópályiak Baráti Körének Lapja - Felelős kiadó: Tisza-kiadó Bt. - Eng. Sz: 710/2/1995 - www.obkweb.hu Főszerkesztő: Erdélyi Miklós - Szerkesztés: Farkas Ferenc - Nyomdai munkák:

Részletesebben

2016. július Tisztelt Partnerünk!

2016. július Tisztelt Partnerünk! 2016. július Tisztelt Partnerünk! Ön az Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat 2016 évi július hírlevelét olvassa, melyben tájékoztatást nyújtunk a Jász-Nagykun-Szolnok megyében megvalósuló eseményekről, a Vidékfejlesztési

Részletesebben

Amur kompérágyáson, lórban sütve, frissen készített savanyúsággal Mátranovák

Amur kompérágyáson, lórban sütve, frissen készített savanyúsággal Mátranovák I70 Amur kompérágyáson, lórban sütve, frissen készített savanyúsággal Mátranovák ÍZÔRZÔK Hozzávalók: másfél kg tisztított amur 10 dkg füstölt kenyérszalonna 10 dkg fôtt császárszalonna szeletben 2 nagyobb,

Részletesebben

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu Balatongyörök 2014... a megálmodott valóság! Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Fotók: Marton Tamás 2014 január 1 2 3 4 5 Újév

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Véndiák Találkozó 2016

Véndiák Találkozó 2016 Véndiák Találkozó 2016 A Kar 2016. szeptember 23-án rendezte meg éves Véndiák Találkozóját, immár hatodik alkalommal. Az esemény hivatalosan 18.00 órakor, egy eseménydús programmal várta a regisztrált

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 1. szombat összevont csoportban fogadjuk a gyerekeket December 4-től korcsolyázunk : december 4 kedd, 6 csütörtök, 11 kedd,13 csütörtök 18 kedd ez a turnus januárban folytatódik

Részletesebben

BEZDANI KÁNTORTANÍTÓK

BEZDANI KÁNTORTANÍTÓK Baila Ferenc BEZDANI KÁNTORTANÍTÓK A Bezdán újratelepítése (1742) utáni évben azonnal megalakult a Bezdáni Római Katolikus Egyházközség (plébánia), valamint a Bezdáni Katolikus Elemi Iskola. A falu első

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

2014. évi 4. szám. MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA június 21.

2014. évi 4. szám. MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA június 21. 2014. évi 4. szám MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA 2014. június 21. Múzeumok éjszakája a Bartók Zeneházban 2014. június 21-én este tartották a Rákosmentén is a Múzeumok éjszakája rendezvénysorozatot. Rájöttünk, hogy

Részletesebben

Körkérdés az Anyanyelvi Konferenciáról

Körkérdés az Anyanyelvi Konferenciáról Körkérdés az Anyanyelvi Konferenciáról FAZEKAS TIBORC hungarológus (Hamburg) 1. Az elmúlt másfél évtizedben Magyarországon és az ország közvetlen környezetében valóban nagyon sok alapvető körülmény változott

Részletesebben

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok Biharkeresztes 2013. Őszi Kulturális Programok Szeptember havi programok ITTHON VAGY MAGYARORSZÁG, SZERETLEK Szüreti Felvonulás és Bál Időpont: 2013. szeptember 28. 14.00 óra Helyszín: Városi Sportcsarnok

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám TARTALOM - Nemzetközi Fogyatékos Nap Nyíregyházán - Karácsonyi ünnepség Tégláson - Vakos bejárás a Fórumban - Braille Emlékülés

Részletesebben

Aranyosok Arany-hete

Aranyosok Arany-hete Aranyosok Arany-hete Arany János születésének 197. évfordulója alkalmából március másodikától egy teljes tanítási héten keresztül változatos programokon idéztük meg iskolánk névadójának szellemét, tudtunk

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

A limanowai csata emléknapja Sopronban

A limanowai csata emléknapja Sopronban A limanowai csata emléknapja Sopronban 2 A limanowai csata emléknapja Sopronban A Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület nevében köszöntöm vendégeinket, tagjainkat, és a megjelenteket. Egyesületünk császári

Részletesebben

Magyar Művészetek Háza Programok

Magyar Művészetek Háza Programok "Deák Ovi Gyermekeiért " Juhász Rusai Éva Budapest Deák Ferenc u. 95. 1041 Tehetséggondozó műhely működtetésének 18289079-1-41 1 462 200 Ft 1 000 000 Ft "Gyermekeinkért- Sátoraljaújhely" Szamosvölgyi Péter

Részletesebben

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Programfüzet Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Augusztus 8. péntek Futóverseny Göncről Vizsolyba 10.00 Szenczi Molnár Albert nyomában futóverseny Gönc és Vizsoly

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 3-án kezdődik a korcsolya. Középső csoportos kortól (aki 2014. augusztus 31- ig betölti az 5 évet) lehet korcsolyázni. Az első turnus nyolc alkalom, ez január közepéig

Részletesebben

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népi pengetős szakirány. Szlama László. Szakmai önéletrajz 2012-09-11

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népi pengetős szakirány. Szlama László. Szakmai önéletrajz 2012-09-11 Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népi pengetős szakirány Szlama László Szakmai önéletrajz 2012-09-11 Név: Szlama László Születés: Budapest 1990.07.04 Cím: 2370 Dabas, Dinnyés Lajos Utca. 9. Telefon:

Részletesebben