Szo. Sze. Szo. Paulina 23. Zoltán, Édua 24. Iván 25. Vilmos, Maxim 26. János, Pál 27. László 28. Levente, Irén 29. Péter, Pál 30.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szo. Sze. Szo. Paulina 23. Zoltán, Édua 24. Iván 25. Vilmos, Maxim 26. János, Pál 27. László 28. Levente, Irén 29. Péter, Pál 30."

Átírás

1 Június

2 JÚNIUS VARGA IMRE: Bikafejes ivócsanak a nagyszentmiklósi kincsbôl (1982) A nagyszentmiklósi kincset 1799-ben találták Nagyszentmiklós (ma: Románia) határában. A kincs 23 aranyedénybôl áll, valószínûleg az avar fejedelmi kincstár része lehetett, melyet a kaganátus végnapjaiban rejthettek el október 1-jén I. Ferenc magyar király intézkedésének eredményeként került a bécsi Császári és Királyi Régiségtárba. Boráros János Pest bírája, majd polgármestere mások mellett megpróbálta a kincseket Pesten elhelyeztetni, sajnos sikertelenül. Talán ez lehet a magyarázat, miért a Boráros téren látható a kincs egy darabjának Varga Imre által készített szabad átdolgozása. Ezt a mûdarabot 1982-ben a lebontott régi Nemzeti Színház eredeti oszlopfejére állították a téren. A két mûdarabnak egymáshoz semmi köze JÚNIUS SZENT IVÁN HAVA P Tünde, Kund Szo Kármen, Anita V Klotild, Kevin H Bulcsú K Fatime, Ferdinánd Sze Norbert, Cintia, Norman Cs Róbert, Roberta, Robin P Medárd, Zaránd Szo Félix, Annabella V Margit, Gréta H Barnabás, Barna, Barabás K Villô Sze Antal, Anett Cs Vazul, Herta P Jolán, Vid Szo Jusztin, Arany V Laura, Alida H Arnold, Levente K Gyárfás Sze Rafael, Dina, Polett Cs Alajos, Leila, Alojzia 22 P Paulina 23 Szo Zoltán, Édua 24 V Iván 25 H Vilmos, Maxim 26 K János, Pál 27 Sze László 28 Cs Levente, Irén 29 P Péter, Pál 30 Szo Pál 104

3 Évfordulók június éve történt A Midway-szigeteki csatában az amerikaiak súlyos csapást mértek a japán flottára június éve történt Henry W. Seely New Yorkban szabadalmaztatta az elektromos vasalót június éve történt Megszületett Ruth Benedict amerikai antropológus, aki az amerikai indián törzsek szakértôje volt június éve történt Medinában, 62 éves korában meghalt Mohamed próféta, az iszlám vallás megalapítója. Vallási és politikai tevékenysége révén az Arab-félsziget törzseit egyesítte. Mohamednek negyven évesen voltak elôször látomásai, amelyek szerint az arabokat kellet vezetnie, hogy megismerjék az egyetlen mindenható istenüket, Allahot június éve történt Megszületett Barbara McClintock amerikai biológus, a genetika történetének egyik legjelentôsebb alakja június éve történt Megszületett Igor Sztravinszkij orosz zeneszerzô. A XX. századi európai zene egyik legnagyobb hatású, legsokoldalúbb, legtöbbet vitatott úttörô egyénisége június éve történt A horvátországi Kamacicban megszületett Fráter György erdélyi kormányzó, aki megkezdte Erdély külön állammá szervezését június éve történt Kassán megszületett Bán Frigyes rendezô (Talpalatnyi föld; Rákóczi hadnagya; Szent Péter esernyôje) június éve történt A zene európai ünnepe 1982-ben tartották elôször Franciaországban. Maurice Fleuret francia zenetudós javasolta, hogy a nyár elsô napját a világon mindenütt köszöntsék zenével. JÚNIUS június éve történt Washingtonban a Watergate-irodaházban tetten értek öt férfit, amint a Demokrata Párt választási központjában lehallgató készülékeket szereltek fel. Az ügy kivizsgálása során kiderült, hogy a betörôk (hajdani FBI- és CIA-ügynökök) kapcsolatban álltak a Nixon újraválasztását szervezô bizottsággal. A Fehér Ház megpróbálta eltussolni a botrányt. Nixon elnök lemondott, utóda az alelnök, Gerald Rudolph Ford lett június éve történt Honoluluban meghalt Békésy György magyar származású, Nobel-díjas biofizikus, akusztikus ben jutalmazták élettani-orvosi Nobel-díjjal, az elismerést a fül csigájában létrejövô ingerületek fizikai mechanizmusának felfedezéséért kapta június éve történt Végrehajtotta repülôgéprôl az elsô sikeres ejtôernyôs ugrást Albert Berry június éve történt Charlie Osborne csuklani kezdett és csak 69 év múlva múlt el neki. Több mint 435 milliószor csuklott mielôtt abbahagyta ben halt meg, 11 hónappal azután, miután abbamaradt a csuklása június éve történt Budapesten megszületett Kaló Flórián magyar színész (A Noszty fiú esete Tóth Marival) június éve történt Elkezdték a Magyar Nemzeti Múzeum építését június éve történt Meghalt (Bölöni) Mikó Béla, az elsô magyar nyelven oktató fizika tanár június éve történt Lázár György felmentése után Grósz Károlyt választották a minisztertanács elnökévé június éve történt Megszületett Antonio Gaudi katalán építész, a híres barcelonai Szent Család székesegyház, a befejezetlen Sagrada Familia építôje június éve történt Váradon Gergely bíboros, pápai követ jelenlétében szentté avatták I. László, magyar királyt június éve történt Megszületett XII. Lajos francia király június éve történt Megszületett Lajtha László zeneszerzô, népzenekutató június éve történt A magyar országgyûlés elfogadta a Pragmatica sanctio törvényeit, azaz a Habsburg-ház nôági örökösödési jogát. 105

4 JÚNIUS Lelki útravaló Pünkösd hava Általában minden évben június a tanév végét is jelenti. Megkönnyebbülést és másfajta gondokat jelent a gyermekes családoknak. Talán mindannyiunkban felmerül egykori iskolás önmagunk megkönnyebbülése, lelkes öröme, az ó ió ció s végül a VAKÁCIÓ szó megjelenése a táblán, s a boldogan becsukott iskolakapu. Talán a tanáraink is eszünkbe jutnak. Talán emlékszünk rá, hogy ki tanított meg írni-olvasni, s lehet, hogy eszünkbe jut a nyolcadikos matektanárunk neve... Jó lenne, ha hálával emlékeznénk rájuk. Nem biztos, hogy mindnyájan és mindig szerettünk iskolába járni. De az biztos, hogy hála illeti meg a betûvetésre oktató tanítót épp úgy, mint életet adó szüleinket. Különös adomány a hála. Nem érzés, mint ahogy a szeretet sem az, nem is puszta gondolat, kijelentés. Különös tisztelet, soha meg nem szûnô köszönet, a visszaemlékezés sajátos íze, zamata. A hála önmagában ajándék, s egyedül a hála ad megfelelô ellentételezést a megfizethetetlen, megvásárolhatatlan szolgálatokért, amilyen a tanító, a szülô, az odafigyelô orvos, a pap szolgálata. Olyan korban élünk, amikor nem nagyon szokás megköszönni valamit. Természetes, hogy kapok, hogy sikerül, mert megérdemlem, s mások kötelessége, hogy mindent megtegyenek értem. Nemrégiben mesélte a barátnôm, hogy hosszas munkával, nem kevés pénz ráfordításával rendbe hozta egyetemi kollégista fia szobáját, hogy a gyerek tisztába, szépbe, kényelmesbe jöjjön haza. És megköszönte? kérdeztem. Ugyan felelt a barátnôm egészen természetes volt neki... Éppen a természetes, magától értetôdô segítséget, a nevelést, tanítást, gyógyítást nem lehet megfizetni, bár általában a tanár, orvos kap fizetést, a köszönet olyan érték, ami nem helyettesíthetô anyagiakkal. Június az iskolaév vége. Lélekben, gondolatban köszönjük meg azok szeretetét, akik felneveltek, tanítottak bennünket. Ha pedig még lehetséges akár az ikszedik iskolai találkozón is szóban is mondjuk ki: köszönöm tanító néni, köszönöm tanár úr! DR. EDELÉNYI JUDITH * * * Edelényi Judith testvér rövid életrajza: Edelényi Judith testvér 1976-ban a JATÉ-n szerzett jogi diplomát majd 1984-ben az ELTÉ-n könyvtár szakon végzett. Késôbb a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán és a Kánonjogi Intézetben is oklevelet szerzett. A Fôvárosi Tanácsnál, majd az ELTE Egyetemi Könyvtárában dolgozott. Jelenleg a Váci Egyházmegyénél kötelékvédô, az Esztergomi Egyházmegyében pedig ügyvédként dolgozik. Számos elfoglaltsága mellett az újpesti fôplébánián segít hitoktatóként és áldoztatóként. Judith testvér 1980-ban csatlakozott a szociális testvérek társaságához, 1989-ben pedig örökfogadalmat tett. 106

5 Nyugat éve költözött a Nyugat szerkesztôsége a Lónyay utcába JÚNIUS Huszadik századi irodalmunk egyik legmeghatározóbb mûhelye a Nyugat. De nem csak szépirodalmi, kritikai, bölcseleti fórumként tartották számon, korának szimbólumává is vált, ismert költôink színe-java itt kezdte pályafutását, vívta ki népszerûségét. A Nyugat szerkesztôsége hivatalosan június 1-jével költözött a Ferencvárosba, s négy évig mûködött a Lónyay utca 18. szám alatt. Korábban az V. kerületi Mérleg utcában, a Hatvany-Deutsch vállalatbirodalom irodáiban kapott helyet. A váltás nem véletlen, azt jelezte, hogy a korábbi fô mecénás, Hatvany Lajos és a szerkesztôk között éveken át húzódó irodalompolitikai és személyes vita nyílt szakítással ért véget. Hatvany ugyanis a támogatás fejében a Nyugat irányvonalát is meghatározta volna, a feltörekvô irodalmi tehetségek rovására egy generációval korábbi, népszerû szerzôket szerepeltetve, s a Nyugat profilját radikálisabb közéleti-közgazdasági cikkekkel is bôvíteni akarta. A változásokról a fôszerkesztô Ignotus értesítette az olvasókat a Nyugat július 1-jei számában, érzékeltetve, hogy visszaállt az 1908-as, induló állapot, a lapot a szerkesztôk kivásárolták a Nyugat Irodalmi és Nyomdai Részvénytársaságból, és ismét a saját kockázatukra adják ki. A Nyugat persze soha nem volt pénzügyileg önfenntartó elôfizetôk és utcai árusítás útján általában példány talált gazdára, támogatókra tehát továbbra is igény mutatkozott. Idôközben azonban Fenyô Miksa, aki szerkesztôként a Nyugat pénzügyminisztere is volt, mind nagyobb befolyásra tett szert a Gyáriparosok Országos Szövetségénél ahol civil állása volt, és nagytôkés ismerôsei segítségével, illetve saját vagyonából, jelentékenyen támogatta a folyóiratot. A tulajdonképpeni szerkesztés munkáját továbbra is 107

6 JÚNIUS Osvát Ernô végezte, s az egyes lapszámok összeállításába nemigen engedett beleszólást. Neve ugyan lekerült a címlapról, és titulusát Ady Endre kapta meg költôi érdemeiért, s fôként, mert a Hatvanyval való vitában végül a szerkesztôk mellé állt. Ám Ady, mint várható volt, soha egy napig nem szerkesztett, ezt életmódja és egészségi állapota sem tette lehetôvé. Az újjáalakulással párhuzamosan egy másik, nagy türelmet és mély emberismeretet feltételezô feladat várt a szerkesztôkre: korábbi munkatársaikat fel kellett kérniük, hogy tollukkal és tehetségükkel a régi-új Nyugatot szolgálják. Néhányukat egyenesen meg kellett gyôzniük, hogy ne szerzôdjenek át Hatvanyhoz, aki idôrôl-idôre ellen-nyugatot akart indítani. Az as évfolyamok mutatják, hogy szinte senki sem pártolt el a laptól. Osvát szerkesztôi-írói példaképe, Ambrus Zoltán Mozi Bandi kalandjai címmel adott regényt, Ady Endre Margita-ciklusával volt jelen, Kaffka Margit pedig aki a színfalak mögött az utolsó pillanatig Osvát ellen intrikált Mária évei címû regényével. S Osvát pártfogoltjai is többek között Lányi Sarolta, Barta Lajos, Füst Milán, Földi Mihály, Kádár Endre, Nagy Zoltán, Réti Ödön rendszeresen publikálhattak. A lapban nem ritkák az ívnyi terjedelemnél is hosszabb közlemények ma már az irodalmi folyóiratok sem kedvelik az efféle, hosszú cikkeket. Száz évvel ezelôtt azonban az emberek szerettek, és fôként tudtak olvasni. Ugyanakkor a mai bôbeszédû és gyakran semmitmondó kritikai elemzéseknél sokkal célratörôbbek a Nyugat bírálatai a munkatársak ezeket figyelôknek hívták : fontos könyvekrôl, színházi bemutatókról, képzômûvészeti, zenei eseményekrôl mondták el a legfontosabb tudnivalókat. Végül pedig a Disputa-rovat rövidebb reflexióknak, személyesebb megnyilvánulásoknak, polémiáknak adott helyet. Osváték az induláskor a Nyugatot megpróbálták az aktuálpolitikától távol tartani, ugyanakkor már 1910-ben megjelent a pártpolitika a Nyugatban. Ellentmondásos jelenség volt ez, ugyanis néhány ritka kivételtôl eltekintve csak Ignotus publikált ilyen jellegû fejtegetéseket, s a tanulság is gyakorta ugyanaz volt: ifjabb Andrássy Gyula politikai kvalitásainak dicsérete Tisza István rovására. Mindennek az a magyarázata, hogy Ignotus, akinek a Nyugat mellett több állása volt, ifjabb Andrássy házi-publicistájaként ma úgy mondanánk: PR-tanácsadójaként is munkálkodott, s nem csak népszerûsítette megbízóját, de olykor, külön honoráriumért, a politikai helyzetértékeléseket is megírta helyette. A Nyugat Lónyay utcai korszakáról szólva ki kell térnünk a lapnak a világháborúval kapcsolatos álláspontjára és ennek az álláspontnak módosulására. A Nyugat legtöbb szerzôje a háború kitörését, illetve várható kimenetelét nemzeti sorskérdésként élte meg, olyan eseménysorozatként, amely alapvetôen megváltoztatja nemcsak életkörülményeiket, de életlehetôségeiket is. Ignotus gyakran közölt felületes, elnagyolt vagy elfogult cikkeket, de száz év után is megrázó Háború címû, júliusi cikke, amelyben a Monarchia elôtt álló végzetre utalva a következôt mondja: Ebbôl ki kell vágnunk magunkat, különben mindenki, ki e monarchiának tagja, egyenkint fôbe lôheti magát. Vagyis a háború kitörésekor ô is a katonai megoldás mint egyetlen lehetôség mellett érvelt. A háborús hisztériától a Nyugat otthon maradt szerzôi közül többen 108

7 megszédültek, s a frontról is büszke, aggasztóan büszke írások érkeztek a szerkesztôségbe. Ezeket a lap például a tábori posta rovatában közölte, s Osvát legendás szigorúsága itt érezhetôen enyhült. Gyengébb mûveket is nyomdába adott, mert tudta, hogy szerzôik számára a megjelenésbe vetett hit a túlélés reményét is adhatja ra azonban elszálltak az illúziók, s a Nyugat elemzéseiben kétkedôbb, elbizonytalanítóbb szemlélet tükrözôdött. A fordulatot egyértelmûen jelzi Babits Húsvét elôtt címû, joggal elhíresült verse az április 1-jei számban. S 1916 lesz az az év, amelytôl kezdôdôen a Nyugat szerzôi saját, autonóm véleményeiket is megfogalmazhatták a lap hasábjain, hiszen a folyóirat 1916 ôszén kifizette a politikai orgánumok számára kötelezô óvadékot. A Lónyay utcai korszakról szóló ismertetônket Hatvanyval kezdtük, s paradox módon vele kell befejeznünk, pontosabban a Nyugat Irodalmi és Nyomdai Részvénytársasággal, amelynek ô volt a fô befektetôje. A részvénytársaság felszámolása lassan haladt, de a folyamat 1916 júniusára elérte az Rt. tulajdonában lévô nyomdát is, amely eredetileg a Révai és Salamon nevet viselte, s amelyet még 1912-ben szintén a Lónyay utca 18. alá költöztettek. A nyomda július elsejével megszûnt, s a Nyugatot innentôl kezdve a Pallas Rt. Honvéd utcai épületében állították elô. A szerkesztôség érdeke az volt, hogy közelebb kerüljön a Honvéd utcához, s a Nyugat október közepén átköltözött a Vilmos császár (ma Bajcsy-Zsilinszky út) 51. szám alá. JÚNIUS S végül vegyünk szemügyre néhány híres (nem pusztán irodalmi) alkotást, amely a szerkesztôség ferencvárosi korszakában került az olvasók elé: Rippl-Rónai József rajza (1912. aug. 16. V. évf. 16. szám) Juhász Gyula: Magyar táj, magyar ecsettel (1912. okt. 16. V. évf. 20. szám) Iványi Grünwald Béla rajza (1912. szept. 16. V. évf. 18. szám) Csáth Géza: Egyiptomi József (1912. nov. 16. V. évf. 22. szám) Bartók Béla: Allegro Barbaro (kotta) (1913. jan. 1. VI. évf. 1. szám) 109

8 JÚNIUS Ady Endre: A magunk szerelme (vers) (1913. jan. 1. VI. évf. 1. szám) Babits Mihály: A gólyakalifa (1913. dec. 16. VI. évf. 24. szám) Kosztolányi Dezsô: Délutáni meditáció (1914. máj. 16. VII. évf. 10. szám) Füst Milán: Epigramma (1914. nov. 1. VII. évf 21. szám) Ady Endre: Ôrizem a szemed (1916. jan. 16. IX. évf. 2. szám) Karinthy Frigyes: Legenda az ezerarcú lélekrôl (1916. jún. 1. IX. évf. 11. szám) Kassák Lajos: Misilló királysága (1916. ápr. 16-tól; IX. évf szám.) DINNYÉS ATTILA * * * szám: Halász Gyula tábori leveleibôl A Nyugat legutóbbi számában közöltünk néhány jellegzetes részletet Halász Gyula barátunknak apjához, Halász Imréhez intézett leveleibôl. Halász Gyula mint hadnagy harcol az északi harctéren. Alább közlünk ismét néhány érdekes részt újabb leveleibôl, illetôleg levelezôlapjaiból. Galícia, szept. 6. A velünk szemben álló túlnyomó orosz sereget Orosz-Lengyelországban öt nagy csatában széjjelszórtuk. Remélhetôleg az ezután következô harcokban is gyôzni fogunk. Óriási erôvel készülünk szétmorzsolni az oroszt. Kérek rövid újsághíreket borítékban. A srapnelek süvítését, golyók füttyét megszoktam már... Galícia, szept. 20. (Budapestre érkezett október 5-én) Kedves apám! Egy lengyel-angol nyelvtanon, ágyban könyökölve írom e levelet. Egyszerû kis falusi házban szállásoltak el: konyha, szalon, elôszoba, istálló egy fedél alatt. Az istállóban négy tehén, két borjú és az én lovam. Idestova egy hete lesz, hogy sikerült egy lóra szert tennem. Nagyszerûen élvezem a lovaglás örömeit. Lóhátról a tájkép is szebb. Gyönyörködöm a szelíd hegyvidék sötétlô fenyveseiben, a völgyekben szétszórt falvak festôi bájaiban. Boldog menedékkel kecsegtetô úri lakok, tornyos kastélyok, csöndes ligetek mélyén meghúzódó édes otthonok! De aligha marad soká nálam a ló. Szerencsére jól bírom a gyaloglást és általában a háborús élet minden fáradalmát. A leglehetetlenebb éjszakázások, puszta földön, nedves gyepen, szakadó esôben, éppoly kevéssé fognak ki rajtam, mint az étkezési rend bárminô fordulata. A legfurcsább ebédek (vagy ezek teljes hiánya napokon át) mocsár ízû vizek meg nem ártanak. Testi erôvel is úgy bírom, mint kevesen mások szám: Balázs Béla: Kedves Ignotus! Menet közben, égô falu tüzénél írom, hogy gondolok rátok és kedvellek, ti is gondoljatok rám. Nem hoztam szégyent a Nyugatra. Tegnap tizedessé, rajvezetôvé léptettek elô. Tábori számunk most változott: 96. Küldjetek valami újságot, amit még olvashatom. Ritkulunk, de nagyon elôre megyünk. Ölel mindnyájatokat: Balázs Béla szám: Tábori Posta Ezt a levelet egy francia katona írta régi barátjához, aki magyar katona: június 15-én. Kedves Barátom, nagyon örvendek, hogy egy kényelmes, tiszta kórházban tudom, ahol jóllakottra eheti magát. Ismerem ezt a gyönyört, több hónapi csavargás után próbáltam meg. De én csak jelentéktelen maródi voltam, míg maga sebesült hôs nagyon, nagyon boldog vagyok, jobban mint ahogy most elmondhatom, hogy sebe nem súlyos s hogy jól verekedett, és köszönöm, hogy gondolt arra, hogy engem állapotáról tudasson. Írtam Ch. de F.-nek 110

9 meg Th.-éknak, de leveleim válasz nélkül maradtak. De nekik biztosan nem történt bajuk, mert különben azt tudnám. Most egy helyi alakulatnál vagyok (persze ideiglenesen, de ez az ideiglenesség már 3 hónapja tart), ahol legfeljebb a repülôk bombái fenyegethetnek. 5 hónapi hányódás után gyönyörû ez a pihenés. Nagyszerû idô van, sétálok a mezôn, ott találkoztam elôször a tavasszal. Nem is gondol most maga, ugye, a nyíló rügyekre s a mezei virágokra? Csak sétál a Kossuth Lajos utcán, elnéz a korzóra, megiszik egy kávét s három-négy pohár vizet a Britsol kávéházban, vagy reumáját megy el gyógyítgatni a Hungária fürdôben. De ugye maga is unalmasnak s üresnek találja ezt, a front lármás és eseményes napjai után. Családom 10 hónapja nem láttam, öcsém káplár 100 mérföldnyire van tôlem. De mégis, boldog vagyok, mint egy király. Ez a háború férfias és mély örömök forrását nyitotta meg, amelyet már elapadtnak hittünk. Alig ismerünk magunkra, csak Franciaország legszebb korszakait akarjuk ismerni, amelyeket már majdnem elfelejtettünk. Nagyon szeretnék beszélgetni magával. Emlékezem, egy este a Ferenc József hídon Magyarország jövôjérôl beszélgettünk. Nem is nagyon tudom már, mit mondtunk, csak a szépséges percekre gondolok, a nyíltszívû beszélgetésre, a csillogó nagy folyó felett, amely mindent, mindent elfelejtett, úgy éreztem akkor, csak mi létezünk, két igazi, jó barát... Gyógyítsa meg gyorsan a vállát... Mondja meg B. G. úrnak, hogy a régi érzésekkel gondolok rá, üdvözlöm E.-t, s L. A.-t, pesti barátaimat, akiket még, ugye, mindig barátaimnak nevezhetek? Sok szeretettel gondol magára: D. A. JÚNIUS Ezt meg egy fiatal leány írja Párizsból: Július 3. Mit is írjak magának? Minden téma éget, félek feléjük nyúlni. Csak magamról s monoton életünkrôl írhatok. Délelôtt a Boisban vagyok, a délutánokat búcsú-teák foglalják el. Nálunk volt egy nénink, Chantillybôl, az ura Kanadába megy, aztán egy kis cousineunk (tudja az, aki magának tetszik), szegénynek az ura zuáv északon s nagyon nyugtalan. Kérdeztem, mit is csinál egész nap, azt mondta, hogy napjában kétszer ír Achillenak, az urának. Múltkor egy szép jótékony ünnepélyen voltunk, amely egy nagy parkban folyt le, kicsivel túl a Balzac házon (tudja már hol?). Csinos zugok vannak arrafelé, ismeri-e azt a bájos öreg utcát, amely a Balzac ház és a víz között van? El kell vezessem egyszer oda. Nemrégiben elmentünk megnézni a Salon des Humoristes-et. Forain dolgain kívül a többi bizony gyenge. Neki szép rajzai vannak, az egyiken például két katona fekszik, az egyik azt mondja: Maga egyet sem hibáz el, abbé úr. Az abbé katona felel: De azért mégis imádkozom értük. Egy másikon két katona áll elesett bajtársuk sírja elôtt, az egyik búsan mondja: Qu'est-ce que tu veux, c'est la vie! Vannak mulatságosabbak is, pl. Abel Faivre rajzai, egy megjelent a Cri de Paris borítékán. Egy férfi kényelmesen fekszik reggel a puha ágyban, a bô reggeli mellette, olvassa az újságot és elégedetlen hangon mondja: Milyen hosszadalmasan mennek a dolgok... Olvasni alig érek rá, a háborús jelentések a legérdekesebbek, szobámban tizenhétféle térképem van a különbözô hadszínterekrôl. Már nem olvassuk a magukpárti lapokat, nagyon rendetlenül jöttek, sajnálom pedig. Ellenben a mieink elsô sortól az utolsóig valami megrendelt optimizmust árasztanak, amely kissé túlságba megy, pl. az orosz stratégiai visszavonulást egészen jó szemmel nézik... Egypár barátunk visszajött, Roger B. borzalmas történeteket mesél, testvére a Dardanellákhoz megy... A néninkkel (az ellenségessel) levelezünk, de mindenre való tekintettel lévén, levelezésünk nívója tönkresüllyedt, a fôzelékek árát írjuk meg egymásnak, meg hogy mit eszünk! Múltkor a falusi házunkban nagy uzsonnát adtunk a sebebült katonáknak, harminc katona jött, néhány St. Vincent de Paul apácával, az ápolónôikkel. Fônökasszonyuk, egy bájos nô, magyar... mama és ô sokáig sétáltak a kertben, s magyarul beszéltek... aztán, mikor elment, megölelték egymást... Megható volt. Mit kívánjak magának? Egy jobb telet, de félek... Üdvözli M. 111

10 JÚNIUS Kézmûvesek dicsérete Fôegyházmegyei Ostyaellátó A Fôegyházmegyei Ostyaellátó 1951 januárjától mûködik, és a templomok ostyaszükségletének biztosítására jött létre. Kezdetben a Haller téri templomhelyiségben, a szentély mögötti részen zajlott a sütés a Németországból behozott ostyasütô gépeken. A kivágásra is itt került sor, majd a szétosztás a központban történt, ami ekkor még a Magyar utca 52. szám alatt volt tôl a központ a Váci utca 33-ba került át. Majd hamarosan vissza (2000-ig) a Magyar utcai üzlethelyiségbe. Ekkor templomok sekrestyéiben, villannyal mûködô gépekkel sütötték, majd vágták ki az ostyát. Késôbb az Örökimádás templom is helyt adott az ostyasütésnek, amikor még nôvérek végezték ezt a mûveletet. Az Örökimádó Nôvérek után 1994-ig a Kalocsai Iskolanôvérek is részt vállaltak az ostyaellátásban, azóta már csak világiak dolgoznak az intézményben. Plébániánkon 1998 nyarán alakították ki az ostyasütô helyiséget az alagsorban ben valósították meg a félemeleten az iroda- és vágóhelyiség kialakítását ben érkezett meg az új, nagy teljesítményû vágógép és az újszerû sütôgépek. A Fôegyházmegyei Ostyaellátónál jelenleg heten vagyunk alkalmazottak. Elsôsorban az Esztergom-Budapesti, Váci és a Székesfehérvári egyházmegyét látjuk el ostyával. Évente kb. 4-5 millió kicsi és 200 ezer nagy ostyát értékesítünk. Az ostya kizárólag magyar búzalisztbôl és vízbôl készül az egyházi elôírásoknak megfelelôen. A folyamat elsô lépése a liszt megszitálása, majd a megfelelô mennyiségû víz hozzáadása. A palacsinta tészta-szerû masszát ma hat sütôgépen sütjük. Az ostyasütô készülékekkel nagy, 30 és 37 cm átmérôjû, 1-2 mm vastagságú kerek ostyalapokat lehet sütni. A gépek sütôfelülete nemes bevonatú, hogy a 112

11 kész lap könnyen kivehetô legyen. A sütôlapok hômérsékletét elektronikus szabályozó vezérli, külön az alsót és külön a felsôt. Sütés során az alsó lapra JÚNIUS helyezzük a tésztát, majd a gépet összezárjuk. Nagy mennyiségû gôz távozik ekkor. A lapok sütési ideje a tésztától és a sütési hômérséklettôl függ, kb. 1,3-2 perc/lap. Vannak teljesen sima felületû és mintás (pl. feszületes, bárányos) sütôlapjaink. Elsôsorban a nagy ostyák gazdagabb mintázatúak, a kicsin általában kereszt található. A kihûlt, nagy kerek ostyalapok ezután a párásítóba kerülnek, hogy lágyabbak legyenek, és a kivágás során ne törjenek. A vágás során a nagy ostyákat egyesével kell pontosan beigazítani a vágókés alá, ez egy mechanikus gép segítségével történik. A kicsi ostyákat több lapot egyszerre tudjuk vágni a nagy vágógéppel, amely elektromos berendezés. Egy lapból db kicsi ostya lesz. A kicsi és nagy ostyát ezután kiszárítjuk, kiválogatjuk, és a munkafolyamat befejezéseként már csak a csomagolás van hátra, különbözô kiszerelésben. Végül sor kerül az elosztásra, mely történhet személyesen vagy vidéki vásárlók részére postai úton. Néhány éve forgalmazunk gluténmentes ostyát is, melyet külföldrôl szerzünk be, mivel ennek elôállításához nincsenek meg a technológiai feltételek. A Fôegyházmegyei Ostyaellátó igazgatója jelenleg Müller György atya. ÁDÁMCSÓ ANGÉLA, CSÁTI MÁRIA 113

12 JÚNIUS Református Zenei Fesztivál Református énekek hangversenye A Református Zenei Fesztivál a Magyar Református Egyház, a Stereo Kft. és a Ferencvárosi Önkormányzat közös eseménye. A Fesztivál a MÁJUS 22 A REFORMÁTUS EGYSÉG NAPJA kulturális rendezvénye, és egyúttal a ferencvárosi KULTUCCA kiemelt rendezvénye. A Református Zenei Fesztivál mára a Kárpát-medence reformátusságának legnagyobb zenei ünnepévé vált. Célunk, hogy megôrizzük, megmutassuk református zenei kincsünket, kultúránkat a jelen és az utókor számára mindezt a Ferencváros kulturális negyedében található KULTUCCA éttermeinek, kávézóinak, galériáinak valamint kulturális és oktatási intézményeinek bevonásával. A tradicionális egyházi zsoltárok, énekek, kórusmûvek és hangszeres darabok mellett lehetôség nyílik népzenei gyökereink és a mai modern zenei megfogalmazások bemutatására is. A háromnapos, rangos zenei és kulturális programokkal határon túli kapcsolatainkat is ápoljuk. Fesztiválunk az ökumené jegyében teljesen nyitott a közönség és a fellépôk tekintetében is, hiszen valamennyi történelmi egyház képviselteti magát. Mindezzel azt kívánjuk elôsegíteni, hogy a különféle közösségek megismerhessék, megismertethessék egymással kulturális értékeiket. A KULTUCCA és a ferencvárosi vonatkozású egyházi intézmények (KRE Teológia, Kálvin téri református templom, Assissi Szent Ferenc Plébániatemplom, Lónyay utcai Református Gimnázium) térbeli egybeesése nagyszerû helyszíneket biztosít a szabadtéri lehetôségeken kívül. 114

13 Ezek közül a Kálvin téri református templom a debreceni nagytemplom mellett Magyarország egyik legjelentôsebb református központja. Minden fesztiválra meghívást kapnak a legismertebb elkötelezett együttesek, az elmúlt évek során fellépett többek közt: Vujicsics együttes, Lovász Irén és barátai, Keep Floyding, Transyl Mania (Erdély), Misztrál együttes, After Crying, Vedres Csaba és Gyermán Júlia, Bakos Árpád (Vajdaság), Zurgó együttes, Bognár Szilvia és az EtNoé, Pál István Szalonna és bandája (Kárpátalja), Magyar Tekerôzenekar, Berka együttes, Szkítia zenekar, Erkel Ferenc Vegyeskar, Makám együttes, Ismerôs Arcok, Fugato Orchestra, Invocatio Musicalis, Berecz András, Musica Historica, Varga János Project. Hangsúlyos része a programoknak a fesztivál elsô estéjén hagyományosan megtartott többszáz fôs FÁKLYÁS MENET zsoltárénekléssel a Ráday utcában és az azt követô KÉSÔ ESTI ZENÉS ÁHÍ- TAT a Kálvin téri református templomban. A menetet a kávézókban szórakozó hazai és külföldi közönség mindig áhítattal és elismeréssel nézi, és sokan szívesen csatlakoznak hozzá. A Református Zenei Fesztiválok immár elengedhetetlen eseményei a közös éneklések. A mécses meneten kívül a Kálvin téri református templomban évrôl évre megrendezzük az énekkarokat egyesítô, sôt a jelenlévô gyülekezetet is bekapcsoló, orgonával és más hangszerekkel kísért közös énekléseket, melynek során a református énekeskönyv zsoltárain és dicséretein túl új dallamokat is megismerhetünk. Szintén nagy érdeklôdés kíséri a kerekasztal-beszélgetéseket kiváló professzorok közremûködésével. Visszatérô vendégeink: Dr. Bagdy Emôke és Dr. Bogár László. Fesztiválunk sok érdekességet tartogat a kisebbek számára is: monocikli bemutató, ugrálóvárak, arcfestés és lufi hajtogatás mellett különféle kézmûves foglalkozások, logikai-, ügyesség-, készség- és memóriafejlesztô játékok várják ôket. Az elmúlt évek során egyre erôteljesebbé, hangsúlyosabbá váltak azok a programok, amelyek azt szorgalmazták, hogy a Református Egyház intézményei valóságos bemutatkozási lehetôséget kapjanak. Ennek egyik fontos helyszíne a Lónyay utcai Református Gimnázium, amely nyílt szellemiségével, megfelelô infrastruktúrájával kiváló lehetôséget biztosít számunkra. Meggyôzôdésünk, hogy az intézmények ilyen találkozására nagy szükség van. A Református Zenei Fesztivál keretet kíván adni ahhoz, hogy a Kárpát-medencében mûködô református mûhelyek bemutathassák munkájukat: egyházunkban számos kórus, népdalkör, zenekar, néptánccsoport, dicsôítô együttes, hímzô kör, színjátszó kör, irodalmi csoport, képzômûvészeti szakkör, cserkészcsapat és sok hasonló közösség mûködik. Ugyanakkor ilyen mûhelynek tekintjük az egyetemi HÖK, a diákönkormányzat, a diakónia intézményét, de ide tartozónak érezzük a REND, a Csillagpont, a szeretetszolgálat, a missziók, az újságszerkesztôségek, a rádiók, a TV mûsorok, az idôsgondo- JÚNIUS 115

14 JÚNIUS zás, a támogató szolgálatok mûhelyeit is. Fontosnak tartjuk, hogy bemutassuk, a Református Egyház milyen komoly szellemi tôkével rendelkezik, és ezek a mûhelyek a társadalom számára elengedhetetlen szolgálatot végeznek. A mûhelyek sok esetben egymás munkáját sem ismerik, ezért feltétlenül hasznos az egymással való találkozás. Vagyis a Református Zenei Fesztivál azon kívül, hogy színvonalas zenei, illetve egyházzenei programokat szervez, lehetôséget ad az összes létezô református mûhelynek, hogy büszkén megmutassa tudását, amellyel mindannyian csak elôrébb juthatunk ben kezdôdött az az együttmûködés a fesztivál és a Ferencvárosi Egyesített Bölcsôdei Intézmények (1092 Bp., Ráday u. 46.) között, amelynek keretében a bölcsôdével együtt szervezünk gyermekprogramokat. Ezt a fajta együttmûködést 2012-ben igyekszünk kiterjeszteni Ferencváros iskoláira és vállalkozásaira is! A fesztivál kiemelt eseménye a Református Énekek hangverseny, amelyet 2002 óta azzal a céllal rendezünk meg minden évben, hogy ott a reformátusok használatára kiadott énekeskönyv zsoltáraiból és énekeibôl koncertfelvétel készüljön professzionális elôadók tolmácsolásában, amely új CD és DVD kiadását teszi lehetôvé. A hazai felekezetek közül a református az egyetlen, amely szisztematikusan feldolgozza saját énekkincsét. A ma már 350 fôt számláló Kárpátmedencei Egyesített Református Kórust, kitûnô karnagyokat, szólistákat, kamarakórust és világhírû orgonistákat felvonultató koncertet a hazai protestáns testvéreinken kívül egyre több világi zenekedvelô és külföldi vendég látogatja. A hangversenyen a közönség több alkalommal együtt énekel a kórussal, így a Mûvészetek Palotája Nemzeti Hangversenytermében mindösszesen 1700 ember énekli a Zengô Igét. 116

VIII. REFORMÁTUS ZENEI FESZTIVÁL

VIII. REFORMÁTUS ZENEI FESZTIVÁL 2011/7. ESÔ ESETÉN: FEDETT HELYSZÍN INFO: PERIFERICRECORDS.COM TEL.. 06 30 814 2290 VIII. REFORMÁTUS ZENEI FESZTIVÁL 2011. JÚNIUS 3 4 5. BP. IX. BAKÁTS TÉR RÁDAY U. KÁLVIN TÉR LÓNYAY UTCAI REFORMÁTUS GIMNÁZIUM

Részletesebben

VIII. REFORMÁTUS ZENEI FESZTIVÁL 2011. JÚNIUS 3-4-5.

VIII. REFORMÁTUS ZENEI FESZTIVÁL 2011. JÚNIUS 3-4-5. VIII. REFORMÁTUS ZENEI FESZTIVÁL 2011. JÚNIUS 3-4-5. A REFORMÁTUS ZENEI FESZTIVÁL története lassú, de biztos fejlődést mutat minden tekintetben. Soha ennyi helyszín és program nem adatott meg a fesztivál

Részletesebben

REFORMÁTUS ÉNEKEK VIII.

REFORMÁTUS ÉNEKEK VIII. REFORMÁTUS ÉNEKEK VIII. KÁRPÁT-MEDENCEI EGYESÍTETT REFORMÁTUS KÓRUS (300 FÔ) Debreceni Kollégiumi Kántus Pasaréti Palló Imre Énekkar Psalterium Hungaricum Kórus Pécsi Református Kollégium Vegyeskara KRE

Részletesebben

REFORMÁTUS ÉNEKEK XII.

REFORMÁTUS ÉNEKEK XII. FORGALMAZÓ: Stereo Kft (Cégjegyzékszám: 01-09-264757) 1114 Budapest Bartók Béla út 59. Tel/Fax: 36-1-385-6343, 36-1-466-9674 e-mail: StereoPeriferic@mail.datanet.hu honlap: www.perifericrecords.com REFORMÁTUS

Részletesebben

2006 JÚNIUS Tünde, Kund Kármen, Anita Klotild, Kevin Bulcsú Fatime, Ferdinánd Norbert, Cintia, Norman Róbert, Roberta, Robin. Cs P Szo V H K Sze

2006 JÚNIUS Tünde, Kund Kármen, Anita Klotild, Kevin Bulcsú Fatime, Ferdinánd Norbert, Cintia, Norman Róbert, Roberta, Robin. Cs P Szo V H K Sze JÚNIUS IUNONIUS Névadója Juno, a gyermekáldás és a házasélet istennõje, a görög Héra latin megfelelõje. Az antik Rómában 1-jén ülték meg Iuno Moneta ( intõ Juno) templomavatásának ünnepét, valamint Carda

Részletesebben

A Lévai Egyházközség információs és közéleti lapja. V. évfolyam Léva, 2014. május 1. I. szám. Húsvéti győzelem - igei üzenet 2.o

A Lévai Egyházközség információs és közéleti lapja. V. évfolyam Léva, 2014. május 1. I. szám. Húsvéti győzelem - igei üzenet 2.o A Lévai Egyházközség információs és közéleti lapja V. évfolyam Léva, 2014. május 1. I. szám Tápláltuk még eddig egymást remén(y)séggel /Czeglédi Péter gályarab lelkésznek a trieszti börtönben írt verséből.

Részletesebben

REFORMÁTUS EGYSÉG ÜNNEP IX. REFORMÁTUS ZENEI FESZTIVÁL 2012. MÁJUS 18 19 20. délután ESTE ingyenes koncertek, kézműves vásár bakáts tér, Ráday utca

REFORMÁTUS EGYSÉG ÜNNEP IX. REFORMÁTUS ZENEI FESZTIVÁL 2012. MÁJUS 18 19 20. délután ESTE ingyenes koncertek, kézműves vásár bakáts tér, Ráday utca 2012/12. IX. EFOMÁTUS ZENEI FESZTIVÁL EFOMÁTUS EGYSÉG ÜNNEP 2012. MÁJUS 18 19 20. délután ESTE ingyenes koncertek, kézműves vásár bakáts tér, áday utca www.rzf.reformatus.hu Tel.: +36 30 814-2290 A fesztivál

Részletesebben

Bogárd-reklám. KELL AZ ELISMERÉS, SZERETET... hogy táncoljunk az esõben A HARCOT BÉKÉVÉ OLDJA AZ EMLÉKEZÉS. A BOGRÁCS mellett ELÕKERÜLT A BUTYKOS is

Bogárd-reklám. KELL AZ ELISMERÉS, SZERETET... hogy táncoljunk az esõben A HARCOT BÉKÉVÉ OLDJA AZ EMLÉKEZÉS. A BOGRÁCS mellett ELÕKERÜLT A BUTYKOS is A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2015. június 11. - XXVI. évf. 24. szám 20 oldal, 200 Ft Pedagógusok köszöntése..... 2 A Pörköltfesztiválról röviden.... 4 Rucz-farm kívül-belül.......

Részletesebben

NYÁR KULTÚRA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA

NYÁR KULTÚRA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA REGIO REGIA NYÁR KULTÚRA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA online: www.regioregia.hu/magazin Felelős kiadó: Cseh Teréz, a KEM-Bridge Net ügyvezetője Főszerkesztő: Veér Károly - veerkaroly@kembridge.hu

Részletesebben

Köszönjük egész éves figyelmüket, kövessék nyomon a város híreit 2015-ben is velünk!

Köszönjük egész éves figyelmüket, kövessék nyomon a város híreit 2015-ben is velünk! A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 18. szám 2014. december 17. Ingyenes...s azóta minden esztendőnek a vége felé az Úristen emlékeztetni akarja az embereket arra, hogy a gonoszság útja hova vezet,

Részletesebben

Megvitték a hírt Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. (Lk 24,5-6)

Megvitték a hírt Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. (Lk 24,5-6) A Kecskeméti Református Egyházközség Hírmondója XIX. évf. 2012. 2. szám Megvitték a hírt Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. (Lk 24,5-6) 2 Ünnepi kör - Áhítat Szőlőskert

Részletesebben

VILÁGP STA ÉLJEN JÉZUS SZÍVE A MI SZÍVÜNKBEN MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA BARÁTI KÖR HÍREK A VILÁGMISSZIÓBÓL

VILÁGP STA ÉLJEN JÉZUS SZÍVE A MI SZÍVÜNKBEN MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA BARÁTI KÖR HÍREK A VILÁGMISSZIÓBÓL VILÁGP STA Új folyam, V. évf. 2. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2009. nyár ÉLJEN JÉZUS SZÍVE A MI SZÍVÜNKBEN MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA BARÁTI KÖR HÍREK A VILÁGMISSZIÓBÓL 2 Negyven éve pap

Részletesebben

Karácsonyi lélekkel. Ne féljetek, mert íme hírdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz! Lk, 2,10. www.szre.hu

Karácsonyi lélekkel. Ne féljetek, mert íme hírdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz! Lk, 2,10. www.szre.hu 2010. december VI. évf. 4. szám www.szre.hu Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente Karácsonyi lélekkel Minden évben megállít bennünket a közeledõ karácsony. Nem tudjuk miért, ilyenkor

Részletesebben

Im p r e s s z u m. Kiadja: Pro Ludovico Alapítvány és a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma Felelős kiadó: Dobosi László

Im p r e s s z u m. Kiadja: Pro Ludovico Alapítvány és a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma Felelős kiadó: Dobosi László 1813 17-26. oldal Tartalom Dobosi László: Kettőszáz éves elköteleződés 1813-2013 1 Kovács Blanka (12.E): Péter atya újra iskolánk falai között 2-3 Andrásfalvy Csenge (11.D): Új diákfőszerkesztőink 4 Csontos

Részletesebben

VILÁGP STA. Veletek vagyok minden nap a világ végéig (Mt 28,20) Tízéves a Názáret Missziósház

VILÁGP STA. Veletek vagyok minden nap a világ végéig (Mt 28,20) Tízéves a Názáret Missziósház VILÁGP STA Új folyam, VI. évf. 3. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2010. õsz Veletek vagyok minden nap a világ végéig (Mt 28,20) Tízéves a Názáret Missziósház MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA BARÁTI

Részletesebben

A tartalomból... A kartali sportcsarnok névadó ünnepsége Önkormányzati hírek Jótékonysági est Nyári táborok Sporthírek.

A tartalomból... A kartali sportcsarnok névadó ünnepsége Önkormányzati hírek Jótékonysági est Nyári táborok Sporthírek. XXII. évfolyam 3. szám A KARTALI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2012. JÚLIUS Kartal Nagyközség Önkormányzatának 101/2011. (lx.15.) számú rendelete alapján a sportcsarnok 2012. május 26-tól Kovács László nevét viseli

Részletesebben

" az elhatározó vonásokat itt kaptam,

 az elhatározó vonásokat itt kaptam, MÉCSVILÁG A Mátészalkai Mûvészetbarát Egyesület Mûhelye " az elhatározó vonásokat itt kaptam, már készen, szüleimtõl." Emléktábla Képes Géza szülõházán Augusztus 19-én estére szólt az invitálás, mely Mátészalka

Részletesebben

Azzal nagy titkosan levette a pokol-vasát a mérleg alul, s jól megtetézte a lisztet a szegény asszonynak. f Az elfelejtett arc 9.

Azzal nagy titkosan levette a pokol-vasát a mérleg alul, s jól megtetézte a lisztet a szegény asszonynak. f Az elfelejtett arc 9. országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 48. szám 2005. november 27. Advent 1. vasárnapja Ára: 164 Ft Mindig otthon érzem magam a szószéken vagy úgy is mondhatnám, a szószéken érzem magam igazán otthon.

Részletesebben

Városunk. Hunyadi Mátyás, a király. Reneszánsz Év 2008. A Nyugat és Ferencváros. Budapesti Honismereti Híradó. Ingyenes

Városunk. Hunyadi Mátyás, a király. Reneszánsz Év 2008. A Nyugat és Ferencváros. Budapesti Honismereti Híradó. Ingyenes Városunk Budapesti Honismereti Híradó XI. évfolyam 2. szám Ingyenes Hunyadi Mátyás, a király Hagyomány és megújulás a királyi udvarban 1458 1490 Buda városa Mátyás idején (Fametszet, Schedel Világkrónikája,

Részletesebben

2000. VENI SANCTE. Hivatali órák: Hétköznapokon reggel ½8 és este 6 órakor

2000. VENI SANCTE. Hivatali órák: Hétköznapokon reggel ½8 és este 6 órakor III. évfolyam 5. szám 2000. VENI SANCTE Felsõ-Krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9, telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hivatali órák: Hétköznapokon reggel

Részletesebben

2006 JÚLIUS Tihamér, Annamária Ottó, Ottokár Kornél, Soma Ulrik, Babett Emese, Sarolta. Szo V H K Sze

2006 JÚLIUS Tihamér, Annamária Ottó, Ottokár Kornél, Soma Ulrik, Babett Emese, Sarolta. Szo V H K Sze JÚLIUS JULIUS A római naptárban eredetileg a fantáziátlan Quintilis (ötödik) nevet viselte. I.e. 44-ben Marcus Antonius hízelgõ javaslatára nevezték el júliusnak Julius Caesar után, aki e hó 12. napján

Részletesebben

Advent idején Úr eljövetele, röviden: Úrjövet. Ez egyben az egyházi év kezdete is.

Advent idején Úr eljövetele, röviden: Úrjövet. Ez egyben az egyházi év kezdete is. 1 Karácsonyig, a negyedik többnyire csonka. A keresztény egyház liturgikus színe a lila, az összeszedettség, a fegyelem és a bűnbánat színe. (kivéve Advent III. vasárnapján, amikor szabad rózsaszínt használni,

Részletesebben

HIT MAGYARSÁG ÉRTÉK ÖKUMENIKUS MAGAZIN. VIII. évfolyam 2010. 1. szám Megjelenik kéthavonta 450 Ft

HIT MAGYARSÁG ÉRTÉK ÖKUMENIKUS MAGAZIN. VIII. évfolyam 2010. 1. szám Megjelenik kéthavonta 450 Ft VIII. évfolyam 2010. 1. szám Megjelenik kéthavonta 450 Ft HIT MAGYARSÁG ÉRTÉK Életünk középpontjában mindenképp a család van: ez ad értelmet az életnek, a hit támpont a nehéz helyzetekben ÖKUMENIKUS MAGAZIN

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM 6. SZÁM. 2010. június

III. ÉVFOLYAM 6. SZÁM. 2010. június III. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2010. június 2010. JÚNIUS Invitáló Városnapok 2010 Kikapcsolódni hívom Önöket, kedves sajószentpéteriek. Eltölteni egy vagy több napot a vásári forgatagban, szórakozni a könynyedebb

Részletesebben

1995-ben a Magyar Tudományos Akadémia külső tagjává választotta, 1998-ban a Miskolci Egyetem diszdoktorává avatta. 20. oldal

1995-ben a Magyar Tudományos Akadémia külső tagjává választotta, 1998-ban a Miskolci Egyetem diszdoktorává avatta. 20. oldal MARTONVÁSÁR VÁROS LAPJA FORUM MARTINI XXIV. évfolyam 5. szám 2015. május 15. 2015 /05 03. oldal 05. oldal POLGÁRMESTERI SOROK SZABÓ BARNA 07. oldal 45 ÉVES JUBILEUM... mit tegyünk, hogy mindenki otthonosan

Részletesebben

(Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava (Október) Mindszent hava MAGVETÕ hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR,

(Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava (Október) Mindszent hava MAGVETÕ hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, XXVI. évfolyam 9. szám (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava (Október) Mindszent hava MAGVETÕ hava 2014. szeptember október Ára: 150 Ft LAKITELEKI ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Mennek vala ketten együtt

Mennek vala ketten együtt MÉCSVILÁG A Mátészalkai Mûvészetbarát Egyesület Mûhelye Minden élettörténetben legalább két történet van. Az egyik személyes és kicsiben játszódik, valóságos szereplõkkel, a másik univerzális. Vagyis a

Részletesebben

Jótékonysági bál XIII.

Jótékonysági bál XIII. Ára: 150,-Ft 16 RIMÓCI ÚJSÁG A Stinky Sox csapat a Tél Kupán XIII. Cserni Balázs, Jusztin Bálint, Rádi Balázs, Mócsány Roland, Laczkó Péter, Csizmadia Ádám, Jusztin Gábor, Cserni Zsolt Jótékonysági bál

Részletesebben

Fiatalokkal útban a demokrácia felé *

Fiatalokkal útban a demokrácia felé * AZ ÉLETTÉR EGYESÜLET HÍRÚJSÁGA A hírújság megjelenését az NCA támogatja Fiatalokkal útban a demokrácia felé * A Mag-házban mûködõ civil szervezetek együttmûködésével a Civil Közösségi Házak Magyarországi

Részletesebben

Államalapító Szent István és az új kenyér ünnepe

Államalapító Szent István és az új kenyér ünnepe Dunakeszi polgár X. évfolyam 8. szám 2010 augusztus Önkormányzati választás 2010 (Összeállításunk a 6-7. oldalon) Államalapító Szent István és az új kenyér ünnepe (Írásunk a 4. oldalon) Dunakeszi Polgár

Részletesebben