2011. június 4. IV. évfolyam 7. szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2011. június 4. IV. évfolyam 7. szám"

Átírás

1 Nemzeti összetartozás napja június 1-jén tartottuk megemlékezésünket a Nemzeti összetartozás napja alkalmából, amit az június 4-i Trianoni Békeszerződésre emlékezve iktatott emléknappá az Országgyűlés. Tirpák László rendhagyó történelem óra keretében június 4-e előzményeit, a békeszerződés mozzanatait, tartalmát és annak következményeit foglalta össze. A tanár Úr óráját követően Rékasi Károly színművész önálló irodalmi estje következett, melyben a művész nagy átéléssel átitatott, megható előadással tárta elénk Wass Albert életének azon, vívódásokkal teli szakaszát, amikor imádott szülőföldjétől, Erdélytől távol az Amerikai Egyesült Államokban élt és alkotott. Igazi örömöt adott, hogy nagy számmal gyűltünk össze, s hogy ezen túl évről-évre, immár hivatalos emléknap keretében emlékezhetünk. Lélekben együtt, határainkon innen és túl! Kókai Rita Gyűjtés a Nemzeti Összetartozás emlékművére Tisztelt Gyermelyiek! A Képviselő-testület március 31-i ülésének döntése szerint, jövő év június 4-én a lakosság támogatását feltételező közadakozásból- állítja fel a Nemzeti összetartozás emlékművét, hogy ezzel fejezzük ki szolidaritásunkat és összetartozásunkat a határa- inkon túl élő magyarsággal. A döntés értelmében erre a célra elkülönített számlát nyitunk, ahová az emlékmű felállítását támogató lakosok adományait várjuk. A Duna Takarékszövetkezetnél nyitott számlaszám: Tisztelettel kérjük, hogy aki teheti lehetőségeihez mérten támogassa a számlára való befizetéssel az emlékmű állítását. Nem a befizetett összeg mértéke a lényeges, hanem az a tény, hogy az emlékmű mindannyiunk közös gyermeke lehet. A Képviselő-testület Pályázatot ír ki a helyi lokálpatrióták, művészek számára a Nemzeti Összetartozás Emlékmű megtervezésére. A pályázatot augusztus 31-ig kérjük leadni a polgármesteri hivatalban. Tisztelettel: Kókai Rita, polgármester Emlékezzünk! A Pesti Napló tudósítása június 5-én A budapesti templomokban ma délelőtt megkondultak a harangok, a gyártelepek megszólaltatták szirénáikat, és a borzongós őszies levegőben tovahömpölygő hanghullámok a nemzeti összeomlás fájdalmas gyászát jelentették: ma délután 4 óra 30 perckor írták alá Trianonban a magyar meghatalmazottak a békeokmányt. [ ]A város és az ország némán, méltóságteljesen, de komor daccal tüntetett az erőszakos béke ellen. Egész Budapest a gyászünnep hatása alatt állott. A mulatóhelyek zárva voltak, a vonatok, a kocsik megálltak, s a munkások letették a szerszámot néhány percre ezen a fekete pénteken. A nemzetgyűlés, a főváros tanácsa, az egyházak, a hazafias egyesületek és az idegen megszállás borzalmai elől ide menekült véreink impozáns módon fejezték ki tiltakozásukat a ránk kényszerített aktus ellen. [ ] Árpád fejedelem szobra előtt már fél kilenc óra tájban gyülekeztek a megszállott területek elüldözött magyarjai. Asszonyok, leányok, gyermekek jöttek el a hontalanná vált családfőkkel, hogy részt vegyenek a tragikus jelentőségő napon rendezett néma tüntetésen Őszi hangulatot árasztó eső verte a vagonlakók, menekültek és kiüldözöttek tömegét, és minduntalan hangzott a megjegyzés:»még az ég is velünk gyászol«. Impresszum Gyermelyi Hírlap, (163/829/1/2008), ISSN , IV. évfolyam, 7. szám, Felelős kiadó: Gyermelyért Faluvédő Egyesület (Levélcím: 2821 Gyermely, Petőfi tér 7.), Megbízott felelős szerkesztő: Végh Zsigmond, Szerkesztők: Bederna Zoltán, Kókai Rita, Molnár Béla, Nyíri Hajnalka, Petró Klaudia, Pósfai Csaba, Rácz Tibor, Tirpák László Honlap: Következő lapszám megjelenése: június 18. szombat, lapzárta: a megjelenés előtti szerda 16 órakor

2 Az elszakított területek menekültjei hatalmas jelzőtáblák mögött csoportosultak. Kelet-Magyarország, Dél Magyarország fiai álltak össze tömött négyes sorokban. Külön csoportba állottak a vagonlakók, és táblákat tartottak kezükben a következő felirattal:»békés otthonából kiüldözött vagonlakó tiltakozik a békeszerződés ellen.«külön csoportba tömörültek az Unió zászlaja alatt az Erkült államvasúti alkalmazottak is. Fél tíz órakor indult el a tüntető menet az Árpád-szobor elől. A menet élén vitték az Erdélyi Otthon újonnan fölavatott zászlaját, majd egymás után következtek a különböző csoportok. Zajtalanul, némán, de méltóságteljesen demonstrálva haladt végig az eső verte Andrássy úton, melynek utcai közönsége nagy megilletődéssel és együttérzéssel nézte az igazán megrendítő felvonulást. [ ] Forrás: Internet, Pesti Napló, június 5. Tisztelt Hírlap Olvasók! Következő, idényzáró lapszámunkban olvashatják Tirpák László történelemtanárral, a megemlékezés során megtartott rendhagyó történelemóra apropóján és alapján készült beszélgetést az 1920-as trianoni eseményekről és előzményeikről. (szerkesztőség) Polgármesteri beszámoló Kedves Gyermelyiek! A Képviselő-testület április 28-i és május 12-i ülés fontosabb napirendi pontjairól, az elfogadott döntésekről az alábbiakban számolok be Önöknek: Elfogadásra került a év költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet. Ennek értelmében a testület e Ft működési bevétellel, 317 e Ft felhalmozási bevétellel, e működési kiadással, e Ft felhalmozási kiadással, e Ft pénzmaradvánnyal fogadta el zárszámadási rendeletét. A törvényi kötelezettségnek megfelelően kiírásra került az Általános Működési Központ igazgatói álláshelyére vonatkozó pályázat, mivel az igazgató asszony megbízása idén nyáron lejár. Ezzel egyidejűleg elfogadtuk az ÁMK működéséről szóló beszámolót, mely igen részletes, mindenre 2 kiterjedő anyagként, színvonalas oktatási, nevelési munkáról adott összefoglalót. A Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a Tatabányai Rendőrkapitányság beszámolóját, melyben súlyozottan Gyermely közbiztonsági és közlekedésbiztonsági paramétereivel ismerkedhettünk meg.. Megnyugtató, hogy községünkben nincsenek súlyos gondok, közbiztonságunk helyzete megfelelő. Külön megtisztelő volt, hogy személyesen vett részt ülésünkön Huffnagel Ákos megbízott kapitány, Pruhár Mihály a körzeti megbízotti alosztály vezetője és Lénárd Gyula, leendő körzeti megbízottunk. Elfogadásra került a gyermek- és családvédelmi beszámoló. Ülésünkön részt vett a két kollegina, Farkasné Dombóvári Mária és Brunánszki Terézia. Áldozatos, lelkiismeretes munkájuk dicséretet érdelem. Testületünk döntött egyházaink támogatásáról. A kérelmekben megjelölt célt figyelembe véve összesen Ft-tal támogatjuk egyházainkat, amiből 800 e Ft -ot a református templom tornyának felújítására, 600 e Ft -ot pedig a kálvária dombon a feszület és a két lator kereszt kőmunkálatainak befejezésére fognak felhasználni. Elfogadásra került az önkormányzat pénzügyi helyzetéről szóló beszámoló, melynek értelmében a rendelkezésre álló pénzkeret e Ft. Önkormányzatunk elfogadta a évi gazdasági koncepciót, melyben az előttünk álló négy év céljait, tervezett feladatait foglaltuk össze. Ismételten árverési hirdetmény kiírásáról született döntés 5 db önkormányzati telek értékesítését célozva, Ft + áfa/m2 áron. Munkaautó beszerzéséről döntött a Testület. Szeptembertől a községüzemeltetési munkálatokat egy dachia logan pick-up acces típusú platós 1.6-os gépjármű segíti majd. A testület döntött a Szőlőhegyi út, a gyarmatpusztai bekötőút, a Hidegvölgyi út, valamint a Hegyi kert út javítása tárgyában. A beérkezett árajánlatok közül a Zana Bt. Ajánlatát találta a legkedvezőbbnek. A munkálatok napjainkban kezdődnek, július végére pedig sor kerül a munka átadására. 10 db telek haszon kölcsönbe adásáról döntött a testület, melynek lényege, hogy Bederna Zoltán kérelmező mindaddig művelheti az önkormányzati telkek területét, ameddig arra vételi szándék nincs. A testület pályázatot írt ki a jegyzői álláshelyre, melynek értelmében augusztus végéig van lehetőség a pályázatok beadására. Már évekkel ezelőtt is téma volt a megyehatár módosítás kérdése, mivel a község minden tekintetben (egészségügy, középiskolák, felsőoktatás, autóbusz közlekedés, munkahelyi ingázás stb.) Pest megyéhez kötődik. Ez a kezdeményezés sajnos, akkor, nem kapott támogatást minden oldalról. A testület ismét napirendre tűzte ezt a témát, melynek indokoltságát a 2013-tól életbe lépő közigazgatási reform adta. A testület felhatalmazta a polgármestert, hogy kezdjen egyeztető tárgyalást Szomor polgármesterével, mivel a megyehatár módosítást elsősorban- Szomorral együtt tartjuk megoldhatónak.

3 Rendelet született a Gyermelyért érdemérem kitüntetés alapításáról és adományozásáról. Ennek értelmében től minden évben kiosztható lesz a kitüntetés azon személyeknek, akik a település fejlődésében, gazdasági, politikai, tudományos, művészeti vagy egyéb tevékenységükkel jelentős szerepet játszottak, közmegbecsülést szereztek, Gyermely fejlődéséhez bármely módon jelentős mértékben hozzájárultak. Meghatározást nyert a falunap időpontja: szeptember A Közterületek gondozásáról kiemelten A testület tárgyalta a közterületek fűnyírásának kérdését. Köztudott, hogy az Önkormányzat a fűnyírást minden évben közcélú foglalkoztatottakkal végezte. (A közcélú foglalkoztatásra kifizetett összeget az állam megtéríti, tehát nem az önkormányzat költségvetését terheli!) A tavalyi évben 7 fő foglalkoztatására napi 8 órában volt lehetőség. Az átalakuló közfoglalkoztatási rendszer következtében erre a célra, már csak két főt tudtunk foglalkoztatni, őket is napi 4 órában. Ez nagymértékben megnehezítette helyzetünket, mivel Gyermely közigazgatási területe igen jelentős. Hirtelen beköszöntött a jó idő, sarkunkban volt a majális, a fű óriási lett, amit a két ember négy órás munkában nem győzött. Éppen ezért két fő alkalmazott felvételére került sor, napi 8 órás munkaviszonyban, valamint árajánlatokat kértünk be három kertépítő cégtől a közterületek fűnyírásának végzésére. A legkedvezőbb árajánlatot a Gyermelyi Kertépítő Kft. nyújtotta be. Velük eseti szerződés kötésére kerül sor. Amennyiben a rendelkezésünkre álló állomány valamilyen oknál fogva- nem tudja maradéktalanul ellátni a fűnyírást, abban az esetben kerülhet sor a munka megrendelésére. Sok kritika, támadás érte az önkormányzatot az utóbbi időben a közterületek, temetők állítólagos gondozatlansága miatt. Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy a közterületek, temetők rendben tartása mindig is kiemelt feladat volt önkormányzatunknál. Ez most sincs másként, de kérem türelmüket, hogy a kezdeti nehézségek után beálljunk egy normális ütembe, munkatempóra. A múlt héten az egész települést, temetőinket is beleértve, végig jártam, és azt tapasztaltam, hogy mind a lakosság, mind az önkormányzat munkájának meg van az eredménye. Néhány kirívó ellenpéldától eltekintve mert sajnos az is van!!-, a falu szép, rendezett. A falut átszelő fő út, azaz a Tatai út esetében, tisztelettel kérem a Lakosságot, hogy a jövőben az árok és az országos közút közötti részen is szíveskedjenek a füvet lenyírni. Ezt eddig az önkormányzat végezte, ám a község egyéb utcáival szemben nem élvezhet előnyt egy utca sem csak azért, mert a falu fő útjának mentén található. Külön köszönöm mindazon Tatai utcai Lakosok faluszépítő munkáját, akik ezt eddig is feladatuknak tekintették! És természetesen Gyermely minden utcája, csaknem minden ingatlan előtti közterület dicséretet érdemel. Gondozott, igazán szép portáink és közterületeink vannak! Szorgos kezek munkájáról árulkodnak. Így, ilyen hozzáállással lesz szép, rendezett mind közvetlen környezetünk, mind közterületeink! Magunkért tesszük! Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Kókai Rita, polgármester A polgármesteri beszámolókat, ahogy eddig is a község honlapján a gyermely.hu inetrnetes portálon is elolvashatják, illetve ugyanitt a Falu TV menüpontban a leadott videó anyagot meg is nézhetik. Zártkerti hulladékszállítás Értesítem a Lakosságot, hogy az előzetes tájékoztatásnak megfelelően június 7-től (kedd) kezdetét veszi a zártkerti részekben (Macskahegy, Szőlőhegy, Papp hegy alsó, felső, illetve a sajátosan megközelíthető belterületi Berek) a zöldzsákos hulladékszállítás. Ezzel egyidejűleg a konténerek megszüntetésre kerülnek. Kérjük, hogy a zsákokat az ingatlanoknál ezen túl minden héten kedd reggelre - szíveskedjenek kihelyezni. Bizonyára hosszabb időnek kell eltelni ahhoz, hogy minden tekintetben zökkenőmentes legyen a váltás, így a Polgármesteri Hivatal és az AWE Tatabánya is készséggel áll rendelkezésükre, amennyiben kérdésük, problémájuk adódik. Kókai Rita, polgármester Közbiztonsági tájékoztató Felhívjuk a község idős polgárainak figyelmét, hogy a Tatabányai Rendőrkapitányság fórumot szervez, melyen az időseket fenyegető aktuális veszélyforrásokra, annak megelőzési technikáira hívják fel a figyelmet. A fórumot Stavarsz Kornél körzeti megbízott tartja. Időpontja: június 9. csütörtök 9:00 óra Helyszín: Általános Művelődési Központ Aula Kérjük, hogy saját érdekükben, minél többen vegyenek részt ezen a fórumon. Kirándulás június 5-én Tarjánba Kedves szabadba vágyók! Ugye nem felejtették, hogy június 5-én, vasárnapra kirándulást szervezünk! Várunk minden érdeklődőt a macskahegyi bejáróban 9 órakor. A távolság hozzávetőleg 15 km, úti cél: Tarján, ahol egy jól megérdemelt ebéd vár bennünket. Mindenkinek zárt cipőt javaslunk, mivel helyenként az aljnövényzet nedves lehet. Kisebb zápor nem tántorít el szándékunktól, de természetesen erős vagy hosszan tartónak látszó esőzés esetén a túra elmarad. Esőkabátot mindenkinek javaslunk hozni. Tarjánból autóbusszal jövünk vissza Gyermelyre, előre láthatólag 16 óra körül. Várunk minden régi és új útitársunkat! Mikó Péter, Bederna Zoltán, Pósfai Csaba 3

4 Meghívó a Falu kemencéjének avatására Kedves Gyermelyiek! Régi korok hagyományait felelevenítendő apáink, nagyapáink örökét kutatva, életmódjuk, szokásaik, örömeik megismerése szándékával megépült a Falu Kemencéje! Azzal a határozott szándékkal, hogy családok, baráti társaságok, közösségek gyűljenek köréje a jövőben, érezzék melegét, a belőle kivett ízeket, jófajta borokat kortyolgassanak az étkekhez, s közben élvezzék Gyarmatpuszta szívet -lelket megnyugtató harmóniáját, szépségét! És mindeközben éljék meg jókedvű ünnepként az egymásra figyelés, beszélgetés örömét, melyből manapság egyre kevesebb jut nekünk! Ezt a beszédes-melengető építményt avatjuk június 13- án, pünkösdhétfőn, órakor Gyarmatpusztán a pincemúzeum melletti téren, ahol megkóstolhatják a kemencében készült első ételt, hozzá csopaki borokat kortyolgathatnak. A vendéglátásról Szente László és csapata, a Polgármesteri Hivatal dolgozói és a Gyermelyért Faluvédő Egyesület gondoskodnak. A kemence előzetes igény alapján, a hivatalba történő bejelentéssel egész évben bérelhető lesz! Jöjjenek el, élvezzük az együttlét, a kikapcsolódás felszabadító örömét az ízek társaságában! A szervezők Nyári táborok június kézműves tábor Gyermelyen a Széchenyi Művésztelep Alapítvány alkotóházában Programok: kézműves tevékenységek, vetélkedők, akadályverseny, táncház A tábor részvételi díja 6 napra Ft (vagy napi 3000 Ft), mely a tízórait és az uzsonnát is tartalmazza. Ebédet ezen felül az iskolában lehet külön rendelni és befizetni. Jelentkezés és információ: Hellenbach Gabriella 06/- 20/ , július 3 9. Karate tábor Balatongyörökön A Szomorra karate edzésre járó gyerekek részletes információt kaptak a táborról július 4-8. Református hittan tábor Balatonfenyvesen. Részletes információ Petró Klaudia lelkészasszonynál július Színes sziget képzőművészeti tábor alsó tagozatosoknak Gyermelyen A tábor során játékos formában, egy mese fonalát követve képzőművészeti alkotásokkal, különböző alapanyagokkal és művészeti fortélyokkal ismerkedhetnek meg a gyerekek. A táborba maximum 15 fő jelentkezhet. A tábor részvételi díja: Ft+étkezési költség. A tábort Váradi Emese iparművész tanár vezeti. Információ: 06/20/ , Jelentkezni lehet Kovács Ilona tanítónőnél az iskolában Regenbogen Lager nyári tábor a gyermelyi Sportcsarnokban Programok: német dalok, táncok, játékok, kirándulás, szöszmötölés stb. A programok minden nap óráig tartanak. A tábor díja: 7000 Ft, ami tartalmaz egy meleg és két hideg étkezést. További információ és jelentkezés Dr. Budayné Ili óvó néninél 06/30/ július Német tábor anyanyelvi tanárokkal az iskolában A tábor díja 5000 Ft+ étkezés. Jelentkezni lehet Vargáné Heike Kramp tanárnőnél június 15-ig. A részvételi díjat a tábor első napján kell fizetni július 30 augusztus 3. Cserkésztábor 2-6. osztályosoknak Erdőkertesen A tábor részvételi díja 8000 Ft. Jelentkezési lapot Nyiri Hajnalka tanárnőnél lehet kérni. A jelentkezés határideje június augusztus 1-5. Cserkésztábor osztályosoknak Adyligeten A tábor részvételi díja Ft. Jelentkezési lapot Nyiri Hajnalka tanárnőnél lehet kérni. A jelentkezés határideje június augusztus 4-6. Református hittan tábor Gyermelyen. További információk a következő számban augusztus Focitábor Gyermelyen. A tábor díja várhatóan Ft. Jelentkezni lehet Árpádhalmi Klaudiánál a 06/30/ telefonszámon vagy személyesen a Rönkben. Hittantábor tájékoztató Ezúton tájékoztatom a BALATONFENYVESI hittantáborba jelentkezőket, hogy június 13-án, az istentiszteletet követően rövid megbeszélést tartunk, továbbá ekkor van lehetőség a tábori előleg (5.000 Ft) befizetésére. A teljes öszszeg befizetésére június 26-án a tanévzáró istentiszteletet követően lesz lehetőség. Augusztus 4-6. között Református hittantábort szervezünk a GYERMELYI REFORMÁTUS PARÓKIÁN, melyre szeretettel várjuk az 5 és 10 év közötti gyermekeket, a fiatalabbakat pedig szülői részvétellel. (részletek a következő számban) A helyi táborban szükség lesz segítségre, ezért szeretettel várom tanárok, szülők, volt konfirmandusok és mindazok jelentkezését, akik részben vagy egészben segíteni tudnának a tábori teendőkben. Petró Klaudia, református lelkész 30/

5 Református vallási hírek Június 5. igehirdető: Márkus Gábor lelkipásztor Június 12. pünkösd vasárnap (úrvacsora) Június 13. pünkösd hétfő, az igehirdetés szolgálatát Kovács Gábor, a Pápai Református Teológiai Akadémia II. éves hallgatója végzi Június Székelyhídról érkezett testvéreinket köszöntjük Június 19. igehirdető: Gavrucza Tibor székelyhídi lelkipásztor Június 26. HITTANOS TANÉVZÁRÓ ISTENTISZTELET Istentiszteleti alkalmak 11 órakor kezdődnek. Isten áldja meg együttléteinket és az arra való felkészülést! Petró Klaudia, református lelkész 30/ Az ÁMK hírei Bár közeleg a tanév vége, kellően elfáradt diák és tanár, mégis a tavaszi időszakra meghirdetett versenyeken tanítványaink kimagasló teljesítményt nyújtottak. Az idei évben már többször beszámoltunk német versenyeken elért sikeres eredményekről, mely bővült most a felső tagozatosok esetében Csolnokon megrendezett megyei nemzetiségi versenyen. Itt 7. osztályból Heilmann István és Feszler Elizabeth I. helyezést, 8. osztályból Varga Orsolya és Juhász Marcell I. helyezést értek el. Egy nagyon erős mezőnyben születtek meg az eredmények és tudásukról a jelenlévő pedagógusok, igazgatók elismeréssel nyilatkoztak. Felkészítő tanáruk: Vargáné Heike Kramp tanárnő. Alsósok részére Tokodon rendezett megyei német nemzetiségi versenyen Kiss Virág és Juhász Emese 1 ponttal csúsztak le a dobogós helyezésről, 4. helyezettek lettek. Felkészítő tanáruk: Somlai Anikó tanítónő. A megyei helyesírási versenyekre benevezett tanulók száma több száz. Ebben a mezőnyben ért el : 4. helyezést 7. osztályos Heilmann István, felkészítő tanára: Tirpák László tanár úr. 7. helyezést 4. osztályos Kiss Virág, felkészítő tanára: Papp Gáborné tanító néni. Matematikából ez eddig kimagasló eredmények folytatásaként a Matematikában Tehetséges Gyermekek Alapítvány által meghirdetett internetes országos versenyen - a 375 indulóból Heilmann István 7. osztályos tanulónk 9.helyezést, Springinzeisz Ágnes szintén 7. osztályos tanulónk 11. helyezést értek el. Felkészítő tanáruk: Tirpákné Varga Zsuzsanna tanárnő. Bendegúz országos verseny tatabányai fordulóján Erdei Róbert 5. osztályos diákunk szövegértésből 4. helyezett lett. Felkészítő tanára: Szabó Éva igazgatóhelyettes. Az alsós munkaközösség helyesírási versenyt szervezett 5 helyi szinten osztályos tanítványainknak, melyen az alábbi eredmények születtek: helyezést ért el Spilák Levente 2. osztályos tanuló, helyezést értek el Bederna Kincső és Juhász Emese 3. osztályos tanulók, helyezést értek el: Kalapos Fruzsina és Kiss Virág 3. osztályos tanulók. Felkészítő tanáraik: 2.osztályban: Kovács Ilona tanítónő, 3. osztályban: Papp Gáborné tanítónő. Köszönjük minden versenyen a tanulók becsületes helytállását és a felkészítő nevelők áldozatos munkáját. Bár nem a mi intézményünk felkészítésének eredményeként, de iskolánk jó hírnevét erősítették tanulóink táncversenyeken elért eredményei: Show-táncverseny csoportos kategóriában: Debrecenben 1. helyezést, Győrben: 3. helyezést értek el Fridrich Petra és Regőczi Nóra 3. osztályos tanulók. Kartalon megrendezett magyar bajnokságon: IDO és junior Disco-Show Csoport bajnokságon 1. helyezést ért el Varga Orsolya és Kreisz Dániel. Csoportjukkal magyar bajnokok lettek. Szóló + freestyle kategóriában Kreisz Dániel 1. helyezést, Varga Orsolya junior szóló A kategóriában 3. helyezést ért el. Gratulálunk a kimagasló teljesítményhez. Programjaink közül kiemelkedő volt az elmúl időszakban a német vendégek fogadása. Német Kisebbségi Önkormányzatunk, intézményünk és a vendéglátó családok közös összefogásaként fogadtuk Veldhausenből érkező vendégeinket. Tartalmas és sikeres programokon vettek részt. Itt tartózkodásuk alatt Budapesten jártak, kirándultak a Rám-szakadékhoz, Esztergomban várost néztek, a gyerekek élményfürdőben voltak. A faluban akadályversenyen mérték össze tudásukat, ezt követően egy igazi magyar táncház részesei lehettek. Egy az iskolában osztályokban eltöltött projekt délelőtt során diákjaink közös foglalkozásokon vettek részt a vendégekkel. Közös kézműves foglalkozás keretében húsvéti népszokásokkal ismerkedtek, ajándékokat készítettek, a felnőttek Zsámbékra a Mediconturba látogattak el. Köszönjük minden vendéglátó családnak, minden támogatónak, a kisebbségi önkormányzatnak, különösen Tóth Ágnesnek aktív szervezési munkáját, ami nagyban hozzájárult ahhoz, hogy iskolásaink ismét gazdagabbá válhattak élményben, tudásban. Felnőttek és iskolásaink egyaránt változatos programok keretében egészséges életmóddal kapcsolatos előadások és egészségügyi mérések részesei lehettek az intézmény által szervezett Egészségnapon, melyben a védőnő és a családvédelmi munkatársak segítettek. Köszönjük munkájukat.

6 Május 25-én iskolánkban is mint az egész országban megtörtént a osztályosok kompetencia mérése. Ebben a tanévben négy pályázatot nyújtottam be, melyből a TIOP-os infokommunikációs pályázat sikeréről már mindenki értesülhetett, most pedig a Ökoiskola pályázatról kaptunk kedvező értesítést. Iskolánk elnyerte az Ökoiskola címet. Ez azért öröm számunkra, mert előnyt jelent a később megjelenő azonos témájú pályázatok elbírálásánál. Ez a cím kötelez is bennünket a jövőbeli környezetvédő programok szervezéséhez. Az év során több területen is ellenőrizték intézményünket. A kistérségi társulási belső ellenőr átfogó szabályossági, pénzügyi ellenőrzést tartott, az uniós pályázat lezárását követően az ESZA (Ellenőrzési, Szabálytalanság- és Panaszkezelési Igazgatóság) ellenőrizte a pályázattal kapcsolatos dokumentumokat, eszközöket: ezt követően. az Oktatási Hivatal a német nemzetiségi nyelvoktatást ellenőrizte. Örülünk annak, hogy nemcsak a tanulmányi munkában vannak sikereink, hanem a tanügy igazgatási és gazdálkodási területeken folyó munkát is színvonalasnak és precíznek ítélték. Gábor Zsuzsanna, igazgató Év végi ünnepségek az iskolában Június 11-én 10 órakor búcsúztatjuk 8. osztályosainkat. A ballagási ünnepségre szeretettel várjuk a családtagokat és vendégeket. Június 16-án 17 órára szeretettel várunk mindenkit tanévzáró ünnepségünkre az intézmény aulájába. Kerékpáros KRESZ Kerékpárosok figyelem! Mint azt tudjuk, vagy tudnunk kellene, a kerékpárosokra is vonatkoznak a KRESZszabályok. Napjainkban ez már nem csak elmélet. A rendőrség a kerékpárosokat egyre gyakrabban ellenőrzi, és hiányosság vagy szabálysértés esetén bírságol is! Először is, mi is az a KRESZ? A Közúti Rendelkezések Egységes Szabályozása szavakból összeállított mozaikszó. Valójában ez egy rendeletbe foglalt szabály gyűjtemény. Az első magyar KRESZ 1910-ben született. Azóta sok-sok változáson ment keresztül, míg eljutott a mai szintre. Ebben a rövid áttekintésben csak a fontosabb szabályokat foglaltuk össze. Bővebb információért javasoljuk egy átfogó KRESZ-tankönyv tanulmányozását. A kerékpár a KRESZ értelmében jármű, tehát a vezetéséhez ugyanazok a feltételek szükségesek, mint más jármű esetében: jármű vezetésre alkalmas állapotban kell lenni (tehát ittasan kerékpározni sem szabad) ismerni kell a KRESZ-szabályokat. Tilos a kerékpárhoz oldalkocsit, illetve egyéb vontatmányt kapcsolni a kerékpár-utánfutó kivételével. Tilos kerékpáron ülve állatot vezetni. Tilos a kerékpárt más járművel vontatni. Tilos elengedett kormánnyal kerékpározni. Kerékpáron csak olyan csomag szállítható, amely a kormányzást nem akadályozza. Tilos autópályán és autóúton kerékpározni, továbbá ott, ahol ezt tábla tiltja. 12 év alatti gyerek főútvonalon nem kerékpározhat. Járdán tilos kerékpározni! Kivétel ez alól a 12. évnél fiatalabb gyerek, mivel ő főútvonalon még nem kerékpározhat, így a párhuzamos járdán haladhat, legfeljebb 10 km/h sebességgel. Kétkerekű kerékpáron egy 16. életévét betöltött személy legfeljebb egy, 10 évesnél fiatalabb gyermeket szállíthat a megfelelő gyermekülésen. Kettőnél több kerekű kerékpáron legalább 17 éves személy szállíthat utast. A csomagtartón utast szállítani nemcsak tilos, hanem veszélyes is, mert a fékút meghosszabbodik, továbbá az utas lába beleakadhat a kerékpár küllői közé, ezzel balesetet okozva. Kerékpárral lakott területen belül legfeljebb 40 km/óra sebességgel szabad közlekedni, azon kívül sisakban 50, sisak nélkül szintén 40 km/h a megengedett sebesség. A kerékpár KRESZ által előírt kötelező tartozékai: 1. Fehér színű első lámpa 2. Vörös színű hátsó lámpa 3. Vörös színű hátsó prizma 4. Két, egymástól független fék 5. Csengő 6. Borostyán sárga színű küllő prizma legalább az első keréken. 7. Fényvisszaverő ruházat (lakott területen kívül az úttesten éjszaka vagy rossz látási viszonyok között). Az első és hátsó világítás a legfontosabb kerékpártartozék az összes közül. Világítás hiányában éjszaka teljesen láthatatlanok vagyunk! Egy villogó áránál többet ér az életünk, ne sajnáljuk rá a pénzt! Az első világítás ugyanolyan fontos, mint a hátsó, különösen azért, hogy a szembejövő biciklisek is lássanak bennünket. Főútvonal: jelzőtáblával főútvonalként megjelölt út. (forrás: internet) Hamarosan együtt is tekerhetjük a kilométereket egy túra keretében, melyről később adunk tájékoztatást! Balesetmentes kerékpározást kívánunk! Gyermelyért Faluvédő Egyesület 6

Tisztelt Gyermelyi Lakosok!

Tisztelt Gyermelyi Lakosok! Tisztelt Gyermelyi Lakosok! Képviselő-testületünk 2013. április 3-án ülésezett. Többek között az alábbiakról tárgyaltunk, illetve hoztunk döntéseket: A két ülés közötti beszámoló fontosabb pontjaiból idézek

Részletesebben

2011. június 18. IV. évfolyam 8-9. szám

2011. június 18. IV. évfolyam 8-9. szám Itt a nyár! Kedves Hírlap Olvasók! Újra elérkezett a nyári szünet ideje az iskolában, és szokásunkhoz híven mi is letesszük a lantot két és fél hónapra. A következő Hírlapot augusztus 27 -én jelentetjük

Részletesebben

Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa MEGHÍVÓ MÁRCIUS 15.

Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa MEGHÍVÓ MÁRCIUS 15. XIX. évf. 208. szám Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa 2012. február-március MEGHÍVÓ MÁRCIUS 15. Délegyháza Község Önkormányzata szeretettel meghívja Önt, kedves családját és hozzátartozóit,

Részletesebben

2011. január 22. IV. évfolyam 1. szám

2011. január 22. IV. évfolyam 1. szám A Magyar Kultúra Napja 1989-től január 22-én ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját, mivel Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be Hymnus című versének írását, mely hazánk nemzeti himnusza lett. Ez

Részletesebben

MAKÁDI FALUNAP. Köszöntő az Olvasókhoz. Tisztelt makádi lakosok, Kedves Olvasók!

MAKÁDI FALUNAP. Köszöntő az Olvasókhoz. Tisztelt makádi lakosok, Kedves Olvasók! X. évfolyam 1. szám 2013. június MAKÁDI ÚJSÁG Makád Község Önkormányzata és a Református Egyház lapja Köszöntő az Olvasókhoz Tisztelt makádi lakosok, Kedves Olvasók! Szívből remélem, hogy örömmel veszik

Részletesebben

Willkommen in Gyermely! Wir wünschen einen schönen Aufenthalt bei uns und ein gesegnetes Osterfest!

Willkommen in Gyermely! Wir wünschen einen schönen Aufenthalt bei uns und ein gesegnetes Osterfest! Willkommen in Gyermely! Wir wünschen einen schönen Aufenthalt bei uns und ein gesegnetes Osterfest! Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánunk minden gyermelyi lakosnak és településünk német vendégeinek is! Polgármesteri

Részletesebben

a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz!

a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz! XXV. évfolyam, 2015. 6-7. szám június-július Kedves Motorosok! Szeretettel meghívunk benneteket a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz! Az alábbi programokkal

Részletesebben

2014. március 22. VII. évfolyam 4. szám. d.) útlevél,

2014. március 22. VII. évfolyam 4. szám. d.) útlevél, Tisztelt Választópolgárok! Négyévenként mód nyílik arra, hogy alkotmányos jogunkkal élve szavazatunkkal döntsünk arról, hogy kik képviseljenek bennünket az Országgyűlésben. Hazánkban 2014. április 6-án

Részletesebben

HÍRADÓ A TÁPIÓSZŐLŐSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA

HÍRADÓ A TÁPIÓSZŐLŐSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA Tápiószőlősi HÍRADÓ A TÁPIÓSZŐLŐSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA 16. évfolyam, 1. szám 2010. március Eseményösszefoglaló 2. oldal Ebek kötelező oltása 4. oldal Helyi adók megfizetése 4. oldal

Részletesebben

Településünk jelenét és jövõjét nagymértékben meghatározza a 4.sz. fõút, és a megépítésre kerülõ Debrecent elkerülõ út.

Településünk jelenét és jövõjét nagymértékben meghatározza a 4.sz. fõút, és a megépítésre kerülõ Debrecent elkerülõ út. Bocskaikerti Hírek Bocskaikert Község Önkormányzatának lapja Címe: 4241 Bocskaikert, Poroszlay utca 20 II.ÉVFOLYAM 2. Szám Tel: 0652/583-450. e-mail: polgarmesterihivatal@bocskaikert.hu Tisztelt Bocskaikerti

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ A SZÛRÉS ÉLETET MENT BERHIDA. XXII. évfolyam 2. szám 2015. március. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ A SZÛRÉS ÉLETET MENT BERHIDA. XXII. évfolyam 2. szám 2015. március. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXII. évfolyam 2. szám 2015. március Városi Önkormányzat lapja A SZÛRÉS ÉLETET MENT Peremartongyártelepen is elérhetõvé vált a védõnõi méhnyakszûrés. A térítésmentes népegészségügyi

Részletesebben

Közhírré tétetik! - elfogadta a város 2011. évi költségvetését az önkormányzat -

Közhírré tétetik! - elfogadta a város 2011. évi költségvetését az önkormányzat - XIX. évfolyam, 2011. március 5. 2. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Alapkőletétel: megkezdődött a Kumánia Gyógyés Strandfrüdő, valamint a Hotel Kumánia

Részletesebben

Ba l á s t y a i Új s á g

Ba l á s t y a i Új s á g Ba l á s t y a i Új s á g i n g y e n e s ö n k o r m á n y z a t i h a v i l a p XIX. ÉVFOLYAM 2013. FEBRUÁR Munkaköri változások a polgármesteri hivatalban A közigazgatás átszervezése, a járási hivatalok

Részletesebben

Meghívó Megemlékezésre

Meghívó Megemlékezésre Meghívó Megemlékezésre Gyermely Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és kedves Családját ünnepségünkre! Időpont: Március 15., péntek, délelőtt 10 óra Helyszín: ÁMK aula Az ünnepi megemlékezés

Részletesebben

Ebesi Hírlap E B E S Ü6 0 É V E S T E L E P L É S. Eldőlt: jövőre is az önkormányzat üzemelteti az iskolát A TARTALOMBÓL...

Ebesi Hírlap E B E S Ü6 0 É V E S T E L E P L É S. Eldőlt: jövőre is az önkormányzat üzemelteti az iskolát A TARTALOMBÓL... E B E S L É S A TARTALOMBÓL... Becsüljük meg a rendezvény szellemiségét! 3. oldal Adomány Érmihályfalvára 5. oldal Új piaccsarnok Ebesen 6. oldal Jó hangulatú nyílt óra 7. oldal Volt egy ember, meg egy

Részletesebben

2 Jász Szó. XXI. évfolyam 5-6. szám * 2011 * JÁSZSZENTANDRÁSI FALUÚJSÁG * 250,- Ft

2 Jász Szó. XXI. évfolyam 5-6. szám * 2011 * JÁSZSZENTANDRÁSI FALUÚJSÁG * 250,- Ft 2 Jász Szó XXI. évfolyam 5-6. szám * 2011 * JÁSZSZENTANDRÁSI FALUÚJSÁG * 250,- Ft Donkó László Keserű és egyszerű Molnár István igazgatónk és barátunk halálára. Rövid a hír: Pista meghalt Keserű és egyszerű.

Részletesebben

HÍRADÓJA A LAP INGYENES! KIADJA: SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ALAPÍTVA: 1991 2015. TAVASZ

HÍRADÓJA A LAP INGYENES! KIADJA: SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ALAPÍTVA: 1991 2015. TAVASZ SZ ŐDIEK ajodarih HÍRADÓJA A LAP INGYENES! KIADJA: SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ALAPÍTVA: 1991 2015. TAVASZ KeidQS SZÉKELYNAP 2015 FOTÓ: ERDÉLYI DOMINIKA Önkormányzat Sződiek Híradója 2015. tavasz 3 A képviselő-testület

Részletesebben

Ballagás. Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja

Ballagás. Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja 6. évfolyam, 2012. július Ballagás Verôfényes napsütésre ébredtünk június 16-án szombaton a ballagás napján. Még az égiek is velünk ünnepeltek.

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE XXIII. évfolyam, 2015. április 11. 3. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE A vers ünnepén Történt egyszer pár éve, egy napfényes szeptemberi vasárnapon, a Kisújszállásról

Részletesebben

Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson. 9-16 óráig az orvosi rendelõben.

Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson. 9-16 óráig az orvosi rendelõben. Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson P o l g á r m e s t e r i vehet részt 2009. április 25-én 9-16 óráig az orvosi rendelõben. Kerekegyházán az Ifjúság utca 4. szám alatt, a Pékség 2 közelében,

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE XVI. évfolyam, 2008. április 5. 4. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE LAKOSSÁGI FÓRUMOK A korábbi szokásoknak és a belsõ szabályzatunknak megfelelõen, a képviselõk minden

Részletesebben

az iskolában. Felelősség??? A takarékosság is elsősorban felelősség, Döntéseinket ezen gondolatok ismeretében kellett meghoznunk:

az iskolában. Felelősség??? A takarékosság is elsősorban felelősség, Döntéseinket ezen gondolatok ismeretében kellett meghoznunk: 2 Tápiógyörgye 2010 március A Faluújságról röviden Tisztelt Olvasó! Tápiógyörgye Község Önkormányzata ez évben is megjelenteti a Faluújságot, változatlanul öt alkalommal, a megszokott időszakokban. Az

Részletesebben

Bemutatkozunk. Fotómontázs: Rajki Judit. Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál

Bemutatkozunk. Fotómontázs: Rajki Judit. Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál Bemutatkozunk Fotómontázs: Rajki Judit Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál képviselő nevéhez fűződik. A Képviselő-testület az ötlet lelkes támogatójaként már számos feladatának

Részletesebben

Áttáncolták a tanévet

Áttáncolták a tanévet Mórahalmi XVIII. évf. 6. SZÁM 2008. JÚNIUS Ára: 100 Ft A természet lábakat ad nekünk és a művészet megtanít használni őket. Áttáncolták a tanévet a Művészeti iskola majorette, és az Arlechino táncegyesület

Részletesebben

Egy kis séta! Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa

Egy kis séta! Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 2015. május Szeretettel köszöntjük Tóth Ferenc Urat, Fadd Nagyközség Díszpolgárát! Egy kis séta! Felnézek az égre, Nem látok egy felhőt sem, Árad a nap fénye.

Részletesebben

Tisztelt Lakosság! 2007. június XVII. évfolyam 6. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP

Tisztelt Lakosság! 2007. június XVII. évfolyam 6. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP 2007. június XVII. évfolyam 6. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP A hagyományokhoz híven, tájékoztatom Önöket a fontosabb eseményekrõl, tudnivalókról. Talán a legfontosabb, legtöbb

Részletesebben

A lakosság érdekeit tartjuk szem előtt

A lakosság érdekeit tartjuk szem előtt XI. évf. 3. szám 2012. április Ingyenes kiadvány Ebes Kö Eb Község é Ö Önkormányzatának k á tá k h havonta t megjelenő j l ő llapja j A TARTALOMBÓL... A lakosság érdekeit tartjuk szem előtt interjú Szabóné

Részletesebben

hírmondó Szent László Napok - 2014. június 27-28 - Részletes program a 12. oldalon! A legokosabb osztály

hírmondó Szent László Napok - 2014. június 27-28 - Részletes program a 12. oldalon! A legokosabb osztály HALÁSZTELKI Lapunk következő száma augusztusban jelenik meg! hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a Önkormányzati képviselőink ciklusértékelését a 6-9. oldalakon

Részletesebben

Őrhalom község független lapja XI. évfolyam 3. szám 2012. szeptember 29. Magyarok Nagyasszonya ünnepére

Őrhalom község független lapja XI. évfolyam 3. szám 2012. szeptember 29. Magyarok Nagyasszonya ünnepére Őrhalmi Újság Őrhalom község független lapja XI. évfolyam 3. szám 2012. szeptember 29. A u g u s z t u s 2 0 - a i ü n n e p ü n k Magyarok Nagyosszonya ünnepe Tájékoztatom a kedves híveket hogy 2012 október

Részletesebben