2011. június 4. IV. évfolyam 7. szám

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2011. június 4. IV. évfolyam 7. szám"

Átírás

1 Nemzeti összetartozás napja június 1-jén tartottuk megemlékezésünket a Nemzeti összetartozás napja alkalmából, amit az június 4-i Trianoni Békeszerződésre emlékezve iktatott emléknappá az Országgyűlés. Tirpák László rendhagyó történelem óra keretében június 4-e előzményeit, a békeszerződés mozzanatait, tartalmát és annak következményeit foglalta össze. A tanár Úr óráját követően Rékasi Károly színművész önálló irodalmi estje következett, melyben a művész nagy átéléssel átitatott, megható előadással tárta elénk Wass Albert életének azon, vívódásokkal teli szakaszát, amikor imádott szülőföldjétől, Erdélytől távol az Amerikai Egyesült Államokban élt és alkotott. Igazi örömöt adott, hogy nagy számmal gyűltünk össze, s hogy ezen túl évről-évre, immár hivatalos emléknap keretében emlékezhetünk. Lélekben együtt, határainkon innen és túl! Kókai Rita Gyűjtés a Nemzeti Összetartozás emlékművére Tisztelt Gyermelyiek! A Képviselő-testület március 31-i ülésének döntése szerint, jövő év június 4-én a lakosság támogatását feltételező közadakozásból- állítja fel a Nemzeti összetartozás emlékművét, hogy ezzel fejezzük ki szolidaritásunkat és összetartozásunkat a határa- inkon túl élő magyarsággal. A döntés értelmében erre a célra elkülönített számlát nyitunk, ahová az emlékmű felállítását támogató lakosok adományait várjuk. A Duna Takarékszövetkezetnél nyitott számlaszám: Tisztelettel kérjük, hogy aki teheti lehetőségeihez mérten támogassa a számlára való befizetéssel az emlékmű állítását. Nem a befizetett összeg mértéke a lényeges, hanem az a tény, hogy az emlékmű mindannyiunk közös gyermeke lehet. A Képviselő-testület Pályázatot ír ki a helyi lokálpatrióták, művészek számára a Nemzeti Összetartozás Emlékmű megtervezésére. A pályázatot augusztus 31-ig kérjük leadni a polgármesteri hivatalban. Tisztelettel: Kókai Rita, polgármester Emlékezzünk! A Pesti Napló tudósítása június 5-én A budapesti templomokban ma délelőtt megkondultak a harangok, a gyártelepek megszólaltatták szirénáikat, és a borzongós őszies levegőben tovahömpölygő hanghullámok a nemzeti összeomlás fájdalmas gyászát jelentették: ma délután 4 óra 30 perckor írták alá Trianonban a magyar meghatalmazottak a békeokmányt. [ ]A város és az ország némán, méltóságteljesen, de komor daccal tüntetett az erőszakos béke ellen. Egész Budapest a gyászünnep hatása alatt állott. A mulatóhelyek zárva voltak, a vonatok, a kocsik megálltak, s a munkások letették a szerszámot néhány percre ezen a fekete pénteken. A nemzetgyűlés, a főváros tanácsa, az egyházak, a hazafias egyesületek és az idegen megszállás borzalmai elől ide menekült véreink impozáns módon fejezték ki tiltakozásukat a ránk kényszerített aktus ellen. [ ] Árpád fejedelem szobra előtt már fél kilenc óra tájban gyülekeztek a megszállott területek elüldözött magyarjai. Asszonyok, leányok, gyermekek jöttek el a hontalanná vált családfőkkel, hogy részt vegyenek a tragikus jelentőségő napon rendezett néma tüntetésen Őszi hangulatot árasztó eső verte a vagonlakók, menekültek és kiüldözöttek tömegét, és minduntalan hangzott a megjegyzés:»még az ég is velünk gyászol«. Impresszum Gyermelyi Hírlap, (163/829/1/2008), ISSN , IV. évfolyam, 7. szám, Felelős kiadó: Gyermelyért Faluvédő Egyesület (Levélcím: 2821 Gyermely, Petőfi tér 7.), Megbízott felelős szerkesztő: Végh Zsigmond, Szerkesztők: Bederna Zoltán, Kókai Rita, Molnár Béla, Nyíri Hajnalka, Petró Klaudia, Pósfai Csaba, Rácz Tibor, Tirpák László Honlap: Következő lapszám megjelenése: június 18. szombat, lapzárta: a megjelenés előtti szerda 16 órakor

2 Az elszakított területek menekültjei hatalmas jelzőtáblák mögött csoportosultak. Kelet-Magyarország, Dél Magyarország fiai álltak össze tömött négyes sorokban. Külön csoportba állottak a vagonlakók, és táblákat tartottak kezükben a következő felirattal:»békés otthonából kiüldözött vagonlakó tiltakozik a békeszerződés ellen.«külön csoportba tömörültek az Unió zászlaja alatt az Erkült államvasúti alkalmazottak is. Fél tíz órakor indult el a tüntető menet az Árpád-szobor elől. A menet élén vitték az Erdélyi Otthon újonnan fölavatott zászlaját, majd egymás után következtek a különböző csoportok. Zajtalanul, némán, de méltóságteljesen demonstrálva haladt végig az eső verte Andrássy úton, melynek utcai közönsége nagy megilletődéssel és együttérzéssel nézte az igazán megrendítő felvonulást. [ ] Forrás: Internet, Pesti Napló, június 5. Tisztelt Hírlap Olvasók! Következő, idényzáró lapszámunkban olvashatják Tirpák László történelemtanárral, a megemlékezés során megtartott rendhagyó történelemóra apropóján és alapján készült beszélgetést az 1920-as trianoni eseményekről és előzményeikről. (szerkesztőség) Polgármesteri beszámoló Kedves Gyermelyiek! A Képviselő-testület április 28-i és május 12-i ülés fontosabb napirendi pontjairól, az elfogadott döntésekről az alábbiakban számolok be Önöknek: Elfogadásra került a év költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet. Ennek értelmében a testület e Ft működési bevétellel, 317 e Ft felhalmozási bevétellel, e működési kiadással, e Ft felhalmozási kiadással, e Ft pénzmaradvánnyal fogadta el zárszámadási rendeletét. A törvényi kötelezettségnek megfelelően kiírásra került az Általános Működési Központ igazgatói álláshelyére vonatkozó pályázat, mivel az igazgató asszony megbízása idén nyáron lejár. Ezzel egyidejűleg elfogadtuk az ÁMK működéséről szóló beszámolót, mely igen részletes, mindenre 2 kiterjedő anyagként, színvonalas oktatási, nevelési munkáról adott összefoglalót. A Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a Tatabányai Rendőrkapitányság beszámolóját, melyben súlyozottan Gyermely közbiztonsági és közlekedésbiztonsági paramétereivel ismerkedhettünk meg.. Megnyugtató, hogy községünkben nincsenek súlyos gondok, közbiztonságunk helyzete megfelelő. Külön megtisztelő volt, hogy személyesen vett részt ülésünkön Huffnagel Ákos megbízott kapitány, Pruhár Mihály a körzeti megbízotti alosztály vezetője és Lénárd Gyula, leendő körzeti megbízottunk. Elfogadásra került a gyermek- és családvédelmi beszámoló. Ülésünkön részt vett a két kollegina, Farkasné Dombóvári Mária és Brunánszki Terézia. Áldozatos, lelkiismeretes munkájuk dicséretet érdelem. Testületünk döntött egyházaink támogatásáról. A kérelmekben megjelölt célt figyelembe véve összesen Ft-tal támogatjuk egyházainkat, amiből 800 e Ft -ot a református templom tornyának felújítására, 600 e Ft -ot pedig a kálvária dombon a feszület és a két lator kereszt kőmunkálatainak befejezésére fognak felhasználni. Elfogadásra került az önkormányzat pénzügyi helyzetéről szóló beszámoló, melynek értelmében a rendelkezésre álló pénzkeret e Ft. Önkormányzatunk elfogadta a évi gazdasági koncepciót, melyben az előttünk álló négy év céljait, tervezett feladatait foglaltuk össze. Ismételten árverési hirdetmény kiírásáról született döntés 5 db önkormányzati telek értékesítését célozva, Ft + áfa/m2 áron. Munkaautó beszerzéséről döntött a Testület. Szeptembertől a községüzemeltetési munkálatokat egy dachia logan pick-up acces típusú platós 1.6-os gépjármű segíti majd. A testület döntött a Szőlőhegyi út, a gyarmatpusztai bekötőút, a Hidegvölgyi út, valamint a Hegyi kert út javítása tárgyában. A beérkezett árajánlatok közül a Zana Bt. Ajánlatát találta a legkedvezőbbnek. A munkálatok napjainkban kezdődnek, július végére pedig sor kerül a munka átadására. 10 db telek haszon kölcsönbe adásáról döntött a testület, melynek lényege, hogy Bederna Zoltán kérelmező mindaddig művelheti az önkormányzati telkek területét, ameddig arra vételi szándék nincs. A testület pályázatot írt ki a jegyzői álláshelyre, melynek értelmében augusztus végéig van lehetőség a pályázatok beadására. Már évekkel ezelőtt is téma volt a megyehatár módosítás kérdése, mivel a község minden tekintetben (egészségügy, középiskolák, felsőoktatás, autóbusz közlekedés, munkahelyi ingázás stb.) Pest megyéhez kötődik. Ez a kezdeményezés sajnos, akkor, nem kapott támogatást minden oldalról. A testület ismét napirendre tűzte ezt a témát, melynek indokoltságát a 2013-tól életbe lépő közigazgatási reform adta. A testület felhatalmazta a polgármestert, hogy kezdjen egyeztető tárgyalást Szomor polgármesterével, mivel a megyehatár módosítást elsősorban- Szomorral együtt tartjuk megoldhatónak.

3 Rendelet született a Gyermelyért érdemérem kitüntetés alapításáról és adományozásáról. Ennek értelmében től minden évben kiosztható lesz a kitüntetés azon személyeknek, akik a település fejlődésében, gazdasági, politikai, tudományos, művészeti vagy egyéb tevékenységükkel jelentős szerepet játszottak, közmegbecsülést szereztek, Gyermely fejlődéséhez bármely módon jelentős mértékben hozzájárultak. Meghatározást nyert a falunap időpontja: szeptember A Közterületek gondozásáról kiemelten A testület tárgyalta a közterületek fűnyírásának kérdését. Köztudott, hogy az Önkormányzat a fűnyírást minden évben közcélú foglalkoztatottakkal végezte. (A közcélú foglalkoztatásra kifizetett összeget az állam megtéríti, tehát nem az önkormányzat költségvetését terheli!) A tavalyi évben 7 fő foglalkoztatására napi 8 órában volt lehetőség. Az átalakuló közfoglalkoztatási rendszer következtében erre a célra, már csak két főt tudtunk foglalkoztatni, őket is napi 4 órában. Ez nagymértékben megnehezítette helyzetünket, mivel Gyermely közigazgatási területe igen jelentős. Hirtelen beköszöntött a jó idő, sarkunkban volt a majális, a fű óriási lett, amit a két ember négy órás munkában nem győzött. Éppen ezért két fő alkalmazott felvételére került sor, napi 8 órás munkaviszonyban, valamint árajánlatokat kértünk be három kertépítő cégtől a közterületek fűnyírásának végzésére. A legkedvezőbb árajánlatot a Gyermelyi Kertépítő Kft. nyújtotta be. Velük eseti szerződés kötésére kerül sor. Amennyiben a rendelkezésünkre álló állomány valamilyen oknál fogva- nem tudja maradéktalanul ellátni a fűnyírást, abban az esetben kerülhet sor a munka megrendelésére. Sok kritika, támadás érte az önkormányzatot az utóbbi időben a közterületek, temetők állítólagos gondozatlansága miatt. Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy a közterületek, temetők rendben tartása mindig is kiemelt feladat volt önkormányzatunknál. Ez most sincs másként, de kérem türelmüket, hogy a kezdeti nehézségek után beálljunk egy normális ütembe, munkatempóra. A múlt héten az egész települést, temetőinket is beleértve, végig jártam, és azt tapasztaltam, hogy mind a lakosság, mind az önkormányzat munkájának meg van az eredménye. Néhány kirívó ellenpéldától eltekintve mert sajnos az is van!!-, a falu szép, rendezett. A falut átszelő fő út, azaz a Tatai út esetében, tisztelettel kérem a Lakosságot, hogy a jövőben az árok és az országos közút közötti részen is szíveskedjenek a füvet lenyírni. Ezt eddig az önkormányzat végezte, ám a község egyéb utcáival szemben nem élvezhet előnyt egy utca sem csak azért, mert a falu fő útjának mentén található. Külön köszönöm mindazon Tatai utcai Lakosok faluszépítő munkáját, akik ezt eddig is feladatuknak tekintették! És természetesen Gyermely minden utcája, csaknem minden ingatlan előtti közterület dicséretet érdemel. Gondozott, igazán szép portáink és közterületeink vannak! Szorgos kezek munkájáról árulkodnak. Így, ilyen hozzáállással lesz szép, rendezett mind közvetlen környezetünk, mind közterületeink! Magunkért tesszük! Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Kókai Rita, polgármester A polgármesteri beszámolókat, ahogy eddig is a község honlapján a gyermely.hu inetrnetes portálon is elolvashatják, illetve ugyanitt a Falu TV menüpontban a leadott videó anyagot meg is nézhetik. Zártkerti hulladékszállítás Értesítem a Lakosságot, hogy az előzetes tájékoztatásnak megfelelően június 7-től (kedd) kezdetét veszi a zártkerti részekben (Macskahegy, Szőlőhegy, Papp hegy alsó, felső, illetve a sajátosan megközelíthető belterületi Berek) a zöldzsákos hulladékszállítás. Ezzel egyidejűleg a konténerek megszüntetésre kerülnek. Kérjük, hogy a zsákokat az ingatlanoknál ezen túl minden héten kedd reggelre - szíveskedjenek kihelyezni. Bizonyára hosszabb időnek kell eltelni ahhoz, hogy minden tekintetben zökkenőmentes legyen a váltás, így a Polgármesteri Hivatal és az AWE Tatabánya is készséggel áll rendelkezésükre, amennyiben kérdésük, problémájuk adódik. Kókai Rita, polgármester Közbiztonsági tájékoztató Felhívjuk a község idős polgárainak figyelmét, hogy a Tatabányai Rendőrkapitányság fórumot szervez, melyen az időseket fenyegető aktuális veszélyforrásokra, annak megelőzési technikáira hívják fel a figyelmet. A fórumot Stavarsz Kornél körzeti megbízott tartja. Időpontja: június 9. csütörtök 9:00 óra Helyszín: Általános Művelődési Központ Aula Kérjük, hogy saját érdekükben, minél többen vegyenek részt ezen a fórumon. Kirándulás június 5-én Tarjánba Kedves szabadba vágyók! Ugye nem felejtették, hogy június 5-én, vasárnapra kirándulást szervezünk! Várunk minden érdeklődőt a macskahegyi bejáróban 9 órakor. A távolság hozzávetőleg 15 km, úti cél: Tarján, ahol egy jól megérdemelt ebéd vár bennünket. Mindenkinek zárt cipőt javaslunk, mivel helyenként az aljnövényzet nedves lehet. Kisebb zápor nem tántorít el szándékunktól, de természetesen erős vagy hosszan tartónak látszó esőzés esetén a túra elmarad. Esőkabátot mindenkinek javaslunk hozni. Tarjánból autóbusszal jövünk vissza Gyermelyre, előre láthatólag 16 óra körül. Várunk minden régi és új útitársunkat! Mikó Péter, Bederna Zoltán, Pósfai Csaba 3

4 Meghívó a Falu kemencéjének avatására Kedves Gyermelyiek! Régi korok hagyományait felelevenítendő apáink, nagyapáink örökét kutatva, életmódjuk, szokásaik, örömeik megismerése szándékával megépült a Falu Kemencéje! Azzal a határozott szándékkal, hogy családok, baráti társaságok, közösségek gyűljenek köréje a jövőben, érezzék melegét, a belőle kivett ízeket, jófajta borokat kortyolgassanak az étkekhez, s közben élvezzék Gyarmatpuszta szívet -lelket megnyugtató harmóniáját, szépségét! És mindeközben éljék meg jókedvű ünnepként az egymásra figyelés, beszélgetés örömét, melyből manapság egyre kevesebb jut nekünk! Ezt a beszédes-melengető építményt avatjuk június 13- án, pünkösdhétfőn, órakor Gyarmatpusztán a pincemúzeum melletti téren, ahol megkóstolhatják a kemencében készült első ételt, hozzá csopaki borokat kortyolgathatnak. A vendéglátásról Szente László és csapata, a Polgármesteri Hivatal dolgozói és a Gyermelyért Faluvédő Egyesület gondoskodnak. A kemence előzetes igény alapján, a hivatalba történő bejelentéssel egész évben bérelhető lesz! Jöjjenek el, élvezzük az együttlét, a kikapcsolódás felszabadító örömét az ízek társaságában! A szervezők Nyári táborok június kézműves tábor Gyermelyen a Széchenyi Művésztelep Alapítvány alkotóházában Programok: kézműves tevékenységek, vetélkedők, akadályverseny, táncház A tábor részvételi díja 6 napra Ft (vagy napi 3000 Ft), mely a tízórait és az uzsonnát is tartalmazza. Ebédet ezen felül az iskolában lehet külön rendelni és befizetni. Jelentkezés és információ: Hellenbach Gabriella 06/- 20/ , július 3 9. Karate tábor Balatongyörökön A Szomorra karate edzésre járó gyerekek részletes információt kaptak a táborról július 4-8. Református hittan tábor Balatonfenyvesen. Részletes információ Petró Klaudia lelkészasszonynál július Színes sziget képzőművészeti tábor alsó tagozatosoknak Gyermelyen A tábor során játékos formában, egy mese fonalát követve képzőművészeti alkotásokkal, különböző alapanyagokkal és művészeti fortélyokkal ismerkedhetnek meg a gyerekek. A táborba maximum 15 fő jelentkezhet. A tábor részvételi díja: Ft+étkezési költség. A tábort Váradi Emese iparművész tanár vezeti. Információ: 06/20/ , Jelentkezni lehet Kovács Ilona tanítónőnél az iskolában Regenbogen Lager nyári tábor a gyermelyi Sportcsarnokban Programok: német dalok, táncok, játékok, kirándulás, szöszmötölés stb. A programok minden nap óráig tartanak. A tábor díja: 7000 Ft, ami tartalmaz egy meleg és két hideg étkezést. További információ és jelentkezés Dr. Budayné Ili óvó néninél 06/30/ július Német tábor anyanyelvi tanárokkal az iskolában A tábor díja 5000 Ft+ étkezés. Jelentkezni lehet Vargáné Heike Kramp tanárnőnél június 15-ig. A részvételi díjat a tábor első napján kell fizetni július 30 augusztus 3. Cserkésztábor 2-6. osztályosoknak Erdőkertesen A tábor részvételi díja 8000 Ft. Jelentkezési lapot Nyiri Hajnalka tanárnőnél lehet kérni. A jelentkezés határideje június augusztus 1-5. Cserkésztábor osztályosoknak Adyligeten A tábor részvételi díja Ft. Jelentkezési lapot Nyiri Hajnalka tanárnőnél lehet kérni. A jelentkezés határideje június augusztus 4-6. Református hittan tábor Gyermelyen. További információk a következő számban augusztus Focitábor Gyermelyen. A tábor díja várhatóan Ft. Jelentkezni lehet Árpádhalmi Klaudiánál a 06/30/ telefonszámon vagy személyesen a Rönkben. Hittantábor tájékoztató Ezúton tájékoztatom a BALATONFENYVESI hittantáborba jelentkezőket, hogy június 13-án, az istentiszteletet követően rövid megbeszélést tartunk, továbbá ekkor van lehetőség a tábori előleg (5.000 Ft) befizetésére. A teljes öszszeg befizetésére június 26-án a tanévzáró istentiszteletet követően lesz lehetőség. Augusztus 4-6. között Református hittantábort szervezünk a GYERMELYI REFORMÁTUS PARÓKIÁN, melyre szeretettel várjuk az 5 és 10 év közötti gyermekeket, a fiatalabbakat pedig szülői részvétellel. (részletek a következő számban) A helyi táborban szükség lesz segítségre, ezért szeretettel várom tanárok, szülők, volt konfirmandusok és mindazok jelentkezését, akik részben vagy egészben segíteni tudnának a tábori teendőkben. Petró Klaudia, református lelkész 30/

5 Református vallási hírek Június 5. igehirdető: Márkus Gábor lelkipásztor Június 12. pünkösd vasárnap (úrvacsora) Június 13. pünkösd hétfő, az igehirdetés szolgálatát Kovács Gábor, a Pápai Református Teológiai Akadémia II. éves hallgatója végzi Június Székelyhídról érkezett testvéreinket köszöntjük Június 19. igehirdető: Gavrucza Tibor székelyhídi lelkipásztor Június 26. HITTANOS TANÉVZÁRÓ ISTENTISZTELET Istentiszteleti alkalmak 11 órakor kezdődnek. Isten áldja meg együttléteinket és az arra való felkészülést! Petró Klaudia, református lelkész 30/ Az ÁMK hírei Bár közeleg a tanév vége, kellően elfáradt diák és tanár, mégis a tavaszi időszakra meghirdetett versenyeken tanítványaink kimagasló teljesítményt nyújtottak. Az idei évben már többször beszámoltunk német versenyeken elért sikeres eredményekről, mely bővült most a felső tagozatosok esetében Csolnokon megrendezett megyei nemzetiségi versenyen. Itt 7. osztályból Heilmann István és Feszler Elizabeth I. helyezést, 8. osztályból Varga Orsolya és Juhász Marcell I. helyezést értek el. Egy nagyon erős mezőnyben születtek meg az eredmények és tudásukról a jelenlévő pedagógusok, igazgatók elismeréssel nyilatkoztak. Felkészítő tanáruk: Vargáné Heike Kramp tanárnő. Alsósok részére Tokodon rendezett megyei német nemzetiségi versenyen Kiss Virág és Juhász Emese 1 ponttal csúsztak le a dobogós helyezésről, 4. helyezettek lettek. Felkészítő tanáruk: Somlai Anikó tanítónő. A megyei helyesírási versenyekre benevezett tanulók száma több száz. Ebben a mezőnyben ért el : 4. helyezést 7. osztályos Heilmann István, felkészítő tanára: Tirpák László tanár úr. 7. helyezést 4. osztályos Kiss Virág, felkészítő tanára: Papp Gáborné tanító néni. Matematikából ez eddig kimagasló eredmények folytatásaként a Matematikában Tehetséges Gyermekek Alapítvány által meghirdetett internetes országos versenyen - a 375 indulóból Heilmann István 7. osztályos tanulónk 9.helyezést, Springinzeisz Ágnes szintén 7. osztályos tanulónk 11. helyezést értek el. Felkészítő tanáruk: Tirpákné Varga Zsuzsanna tanárnő. Bendegúz országos verseny tatabányai fordulóján Erdei Róbert 5. osztályos diákunk szövegértésből 4. helyezett lett. Felkészítő tanára: Szabó Éva igazgatóhelyettes. Az alsós munkaközösség helyesírási versenyt szervezett 5 helyi szinten osztályos tanítványainknak, melyen az alábbi eredmények születtek: helyezést ért el Spilák Levente 2. osztályos tanuló, helyezést értek el Bederna Kincső és Juhász Emese 3. osztályos tanulók, helyezést értek el: Kalapos Fruzsina és Kiss Virág 3. osztályos tanulók. Felkészítő tanáraik: 2.osztályban: Kovács Ilona tanítónő, 3. osztályban: Papp Gáborné tanítónő. Köszönjük minden versenyen a tanulók becsületes helytállását és a felkészítő nevelők áldozatos munkáját. Bár nem a mi intézményünk felkészítésének eredményeként, de iskolánk jó hírnevét erősítették tanulóink táncversenyeken elért eredményei: Show-táncverseny csoportos kategóriában: Debrecenben 1. helyezést, Győrben: 3. helyezést értek el Fridrich Petra és Regőczi Nóra 3. osztályos tanulók. Kartalon megrendezett magyar bajnokságon: IDO és junior Disco-Show Csoport bajnokságon 1. helyezést ért el Varga Orsolya és Kreisz Dániel. Csoportjukkal magyar bajnokok lettek. Szóló + freestyle kategóriában Kreisz Dániel 1. helyezést, Varga Orsolya junior szóló A kategóriában 3. helyezést ért el. Gratulálunk a kimagasló teljesítményhez. Programjaink közül kiemelkedő volt az elmúl időszakban a német vendégek fogadása. Német Kisebbségi Önkormányzatunk, intézményünk és a vendéglátó családok közös összefogásaként fogadtuk Veldhausenből érkező vendégeinket. Tartalmas és sikeres programokon vettek részt. Itt tartózkodásuk alatt Budapesten jártak, kirándultak a Rám-szakadékhoz, Esztergomban várost néztek, a gyerekek élményfürdőben voltak. A faluban akadályversenyen mérték össze tudásukat, ezt követően egy igazi magyar táncház részesei lehettek. Egy az iskolában osztályokban eltöltött projekt délelőtt során diákjaink közös foglalkozásokon vettek részt a vendégekkel. Közös kézműves foglalkozás keretében húsvéti népszokásokkal ismerkedtek, ajándékokat készítettek, a felnőttek Zsámbékra a Mediconturba látogattak el. Köszönjük minden vendéglátó családnak, minden támogatónak, a kisebbségi önkormányzatnak, különösen Tóth Ágnesnek aktív szervezési munkáját, ami nagyban hozzájárult ahhoz, hogy iskolásaink ismét gazdagabbá válhattak élményben, tudásban. Felnőttek és iskolásaink egyaránt változatos programok keretében egészséges életmóddal kapcsolatos előadások és egészségügyi mérések részesei lehettek az intézmény által szervezett Egészségnapon, melyben a védőnő és a családvédelmi munkatársak segítettek. Köszönjük munkájukat.

6 Május 25-én iskolánkban is mint az egész országban megtörtént a osztályosok kompetencia mérése. Ebben a tanévben négy pályázatot nyújtottam be, melyből a TIOP-os infokommunikációs pályázat sikeréről már mindenki értesülhetett, most pedig a Ökoiskola pályázatról kaptunk kedvező értesítést. Iskolánk elnyerte az Ökoiskola címet. Ez azért öröm számunkra, mert előnyt jelent a később megjelenő azonos témájú pályázatok elbírálásánál. Ez a cím kötelez is bennünket a jövőbeli környezetvédő programok szervezéséhez. Az év során több területen is ellenőrizték intézményünket. A kistérségi társulási belső ellenőr átfogó szabályossági, pénzügyi ellenőrzést tartott, az uniós pályázat lezárását követően az ESZA (Ellenőrzési, Szabálytalanság- és Panaszkezelési Igazgatóság) ellenőrizte a pályázattal kapcsolatos dokumentumokat, eszközöket: ezt követően. az Oktatási Hivatal a német nemzetiségi nyelvoktatást ellenőrizte. Örülünk annak, hogy nemcsak a tanulmányi munkában vannak sikereink, hanem a tanügy igazgatási és gazdálkodási területeken folyó munkát is színvonalasnak és precíznek ítélték. Gábor Zsuzsanna, igazgató Év végi ünnepségek az iskolában Június 11-én 10 órakor búcsúztatjuk 8. osztályosainkat. A ballagási ünnepségre szeretettel várjuk a családtagokat és vendégeket. Június 16-án 17 órára szeretettel várunk mindenkit tanévzáró ünnepségünkre az intézmény aulájába. Kerékpáros KRESZ Kerékpárosok figyelem! Mint azt tudjuk, vagy tudnunk kellene, a kerékpárosokra is vonatkoznak a KRESZszabályok. Napjainkban ez már nem csak elmélet. A rendőrség a kerékpárosokat egyre gyakrabban ellenőrzi, és hiányosság vagy szabálysértés esetén bírságol is! Először is, mi is az a KRESZ? A Közúti Rendelkezések Egységes Szabályozása szavakból összeállított mozaikszó. Valójában ez egy rendeletbe foglalt szabály gyűjtemény. Az első magyar KRESZ 1910-ben született. Azóta sok-sok változáson ment keresztül, míg eljutott a mai szintre. Ebben a rövid áttekintésben csak a fontosabb szabályokat foglaltuk össze. Bővebb információért javasoljuk egy átfogó KRESZ-tankönyv tanulmányozását. A kerékpár a KRESZ értelmében jármű, tehát a vezetéséhez ugyanazok a feltételek szükségesek, mint más jármű esetében: jármű vezetésre alkalmas állapotban kell lenni (tehát ittasan kerékpározni sem szabad) ismerni kell a KRESZ-szabályokat. Tilos a kerékpárhoz oldalkocsit, illetve egyéb vontatmányt kapcsolni a kerékpár-utánfutó kivételével. Tilos kerékpáron ülve állatot vezetni. Tilos a kerékpárt más járművel vontatni. Tilos elengedett kormánnyal kerékpározni. Kerékpáron csak olyan csomag szállítható, amely a kormányzást nem akadályozza. Tilos autópályán és autóúton kerékpározni, továbbá ott, ahol ezt tábla tiltja. 12 év alatti gyerek főútvonalon nem kerékpározhat. Járdán tilos kerékpározni! Kivétel ez alól a 12. évnél fiatalabb gyerek, mivel ő főútvonalon még nem kerékpározhat, így a párhuzamos járdán haladhat, legfeljebb 10 km/h sebességgel. Kétkerekű kerékpáron egy 16. életévét betöltött személy legfeljebb egy, 10 évesnél fiatalabb gyermeket szállíthat a megfelelő gyermekülésen. Kettőnél több kerekű kerékpáron legalább 17 éves személy szállíthat utast. A csomagtartón utast szállítani nemcsak tilos, hanem veszélyes is, mert a fékút meghosszabbodik, továbbá az utas lába beleakadhat a kerékpár küllői közé, ezzel balesetet okozva. Kerékpárral lakott területen belül legfeljebb 40 km/óra sebességgel szabad közlekedni, azon kívül sisakban 50, sisak nélkül szintén 40 km/h a megengedett sebesség. A kerékpár KRESZ által előírt kötelező tartozékai: 1. Fehér színű első lámpa 2. Vörös színű hátsó lámpa 3. Vörös színű hátsó prizma 4. Két, egymástól független fék 5. Csengő 6. Borostyán sárga színű küllő prizma legalább az első keréken. 7. Fényvisszaverő ruházat (lakott területen kívül az úttesten éjszaka vagy rossz látási viszonyok között). Az első és hátsó világítás a legfontosabb kerékpártartozék az összes közül. Világítás hiányában éjszaka teljesen láthatatlanok vagyunk! Egy villogó áránál többet ér az életünk, ne sajnáljuk rá a pénzt! Az első világítás ugyanolyan fontos, mint a hátsó, különösen azért, hogy a szembejövő biciklisek is lássanak bennünket. Főútvonal: jelzőtáblával főútvonalként megjelölt út. (forrás: internet) Hamarosan együtt is tekerhetjük a kilométereket egy túra keretében, melyről később adunk tájékoztatást! Balesetmentes kerékpározást kívánunk! Gyermelyért Faluvédő Egyesület 6

Hol és hogyan közlekedhetünk kerékpárral és segédmotoros kerékpárral:

Hol és hogyan közlekedhetünk kerékpárral és segédmotoros kerékpárral: Hol és hogyan közlekedhetünk kerékpárral és segédmotoros kerékpárral: (a hatályos KRESZ KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól 54. ) (1) Kerékpárral a kerékpárúton, a kerékpársávon vagy

Részletesebben

A kerékpárosokra vonatkozó fontosabb KRESZ szabályok

A kerékpárosokra vonatkozó fontosabb KRESZ szabályok A kerékpárosokra vonatkozó fontosabb KRESZ szabályok Jelen összefoglalás csak a fontosabb szabályokat tartalmazza. A kerékpár a KRESZ értelmében jármű, tehát a vezetéséhez ugyanazok a feltételek szükségesek,

Részletesebben

TestLine - vizsisktesztje-02 Minta feladatsor

TestLine - vizsisktesztje-02 Minta feladatsor Hányadikként hajthat át a 1. kereszteződésen a jelű autó? (1 2:55 Normál helyes válasz) E Elsőként. Másodikként. Harmadikként. Negyedikként. Nem hajt át, mert Tanulóvezető. Ebben a forgalmi helyzetben

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

ÁTÁNY KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉV MUNKATERVE

ÁTÁNY KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉV MUNKATERVE ÁTÁNY KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2017. ÉV MUNKATERVE Tartalom: I. U.. Ülésterv Együttes Képviselő-testületi ülések terve Rendezvények, ünnepsége Jóváhagyta Átány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-6/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 23-án (hétfőn) 18 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2006. június 15-én, 10.30 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 30/2006. sz. Képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása 31/2006. sz.

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE Összeállította és elfogadta: a Kastélydombi Általános Iskola nevelőtestülete 2011. augusztus 31. Szeptember 08.24. Alakuló értekezlet TÁMOP alakuló értekezlet Mochnács

Részletesebben

K I V O N A T. Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete december 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete december 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervéhez 234/2014. (XII.16.) határozat

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÉS BUGACPUSZTAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TÁRSULT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK évi MUNKATERVE

BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÉS BUGACPUSZTAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TÁRSULT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK évi MUNKATERVE BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÉS BUGACPUSZTAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TÁRSULT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. évi MUNKATERVE Elfogadta: a Társult Képviselő-testület 97/2015. (XII. 16.) TKt. számú határozatával. Bugac,

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) be. IDŐPONTOK ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2013. augusztus 21. szerda 9 00 Együttes alakuló értekezlet 2013. augusztus 23-24. péntek-szombat TÁMOP 3.1.7 képzés / Hajdúszoboszló 2013. augusztus 23. péntek 9 00

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének február 29-én órai kezdettel megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének február 29-én órai kezdettel megtartott ülésén. Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: Jelen vannak Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. február 29-én 13.00 órai kezdettel megtartott ülésén. Polgármesteri Hivatal Mogyorósbánya,

Részletesebben

Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testületének. 2012. szeptember 13-ai nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE

Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testületének. 2012. szeptember 13-ai nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-ai nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE 152/2012. (IX. 13.) önkormányzat határozat 1. Beszámoló a két ülés között eltelt időszak fontosabb

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE / Székesfehérvári Nemes Nagy Ágnes Kollégium 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u. 13. Tel: 22-500-231 Fax: 22-500-290 ESEMÉNYNAPTÁR A 2016-2017-ES TANÉVRE Készítette: Nyikusné Tatai Szilvia igazgatóhelyettes

Részletesebben

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

A Csömöri Mátyás Király Általános Iskola munkaterve

A Csömöri Mátyás Király Általános Iskola munkaterve A Csömöri Mátyás Király Általános Iskola munkaterve Szeptember 1. 1. csütörtök A hét 8.00 Tanévnyitó ünnepély. Első tanítási nap: 1. 3 óra; 2-8. 4 óra. Szülői értekezlet 1. évfolyam. 2. 2. péntek ----

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2016/2017. tanév rendje. művészeti iskola

A tanév tervezett ütemterve. A 2016/2017. tanév rendje. művészeti iskola A tanév tervezett ütemterve A 2016/2017. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév utolsó tanítási napja általános iskola 2017.

Részletesebben

2013 / tanév programjai

2013 / tanév programjai 2013 / 2014. tanév programjai Augusztus 26. hétfő Alakuló értekezlet 27. kedd Munkaközösségi értekezletek 29. csütörtök Osztályfőnöki értekezlet 30. péntek Nevelőtestületi értekezlet Szeptember 01. vasárnap

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök Magyarszentmiklós község Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke M E G H Í V Ó 2009. szeptember 8-án (kedden)17.30 órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Tervezett napirend: 1.) A 2009. I. félévi

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Képviselő-testület 2014. december 16-i ülése ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervéhez ELŐTERJESZTŐ NEVE: Szlahó Csaba Előterjesztés

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bodnár László polgármester, Dr. Kóder László jegyző, Kőpájer Istvánné jegyzőkönyvvezető.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bodnár László polgármester, Dr. Kóder László jegyző, Kőpájer Istvánné jegyzőkönyvvezető. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. május 15. napján 8 00 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott üléséről. Jelen vannak: Fotta Csaba a bizottság elnöke, Krausz Csaba,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Egészségügyi Bizottsága 2008. szeptember 15-án 14 30 órakor megtartott nyílt ülésén. A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme. Jelen van: Pőcze Levente,

Részletesebben

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 2014. SZEPTEMBER 1. h. 8.00 Tanévnyitó, szülői ért. 1. osztályok, (pótbeiratkozás műv. isk.)

Részletesebben

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában 1. 1. Hétfő 2. 2. Kedd 3. 3. Szerda 4. 4. Csütörtök 5. 5. Péntek 6. Szombat 7. Vasárnap 6. 8. Hétfő 7. 9. Kedd 8. 10. Szerda 9. 11. Csütörtök 10. 12. Péntek 13. Szombat 14. Vasárnap 11. 15. Hétfő 12. 16.

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V ikt.szám: 78-3/2013. Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27-én 18 óra 00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Endrefalvai Móra Ferenc Általános Iskola. A 2016/2017. tanév munkarendje

Endrefalvai Móra Ferenc Általános Iskola. A 2016/2017. tanév munkarendje Endrefalvai Móra Ferenc Általános Iskola A 2016/2017. tanév munkarendje 1. Ünnepélyek: Felelősök: Ünnepélyes tanévnyitó 2016. szeptember 1. (csütörtök) 8 óra Endrefalva 2016. augusztus 31. (szerda) Homoki

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülésterve.

Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülésterve. 3./ Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve Előterjesztő: Tóth János polgármester Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi ülésterve. Határozati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Boldog István polgármester: javaslom, hogy a 2. napirendi pontot tárgyaljuk először a vendégünk miatt.

JEGYZŐKÖNYV. Boldog István polgármester: javaslom, hogy a 2. napirendi pontot tárgyaljuk először a vendégünk miatt. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott közmeghallgatással egybekötött soron következő képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Boldog

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29. napján

Részletesebben

6./ Beszámoló a Falugondnoki Szolgálat 2014. évi tevékenységéről Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester

6./ Beszámoló a Falugondnoki Szolgálat 2014. évi tevékenységéről Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 33-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. április 30-án 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV MUNKARENDJE

A 2016/17-ES TANÉV MUNKARENDJE FELADATOK A 2016/17-ES TANÉV MUNKARENDJE ISKOLAI RENDEZVÉNYEK - KIEMELT FELADATOK ELSŐ FÉLÉV HATÁRIDŐ Javító vizsgák szaktanári konzultációs lehetőség 2016. augusztus 24-26. konzultáció biztosítása augusztus

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kiss Lajos polgármester, Schumacher Mária képviselő b./ Tanácskozási joggal résztvevő:

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kiss Lajos polgármester, Schumacher Mária képviselő b./ Tanácskozási joggal résztvevő: Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 40-3/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. május 19-én 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK Szám: 2/189-3/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: ÜLÉS HELYE: JELEN VANNAK: BEJELENTÉSSEL TÁVOL: TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTT: Paloznak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u /2015. tanév.

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u /2015. tanév. 2 Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév programjai 2014. SZEPTEMBER HAVI PROGRAM 1. HÉTFŐ Első tanítási nap 2. KEDD

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2013/2014. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2013. augusztus 31.(szombat) 2012-2013. tanév augusztus 22. csütörtök 9.00 Alakuló és évnyitó

Részletesebben

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév I. A tanév időbeosztása Tanévnyitás Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév 1. Tanévnyitó munkaértekezlet 2016. augusztus 26. (péntek) 09 00 óra nevelői szoba Résztvevő: minden tanító és tanár, 2. Tankönyvosztás

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének i ülésére (2. napirendi pont) Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének i ülésére (2. napirendi pont) Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2016.01.27.-i ülésére (2. napirendi pont) Tárgy: A 2016. évi munkaterv elfogadása Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

2016/2017 tanév rendje

2016/2017 tanév rendje 2016/2017 tanév rendje 2016/2017. tanév rendjéről a 12/2016. EMMI rendelete alapján 2016. augusztus 23. kedd Gólyatáboros szülői értekezlet 2016. augusztus 24-26. sz - cs - p Gólyatábor - Révfülöp 2016.

Részletesebben

A 2016/2017-ES TANÉV RENDJE

A 2016/2017-ES TANÉV RENDJE A 2016/2017-ES TANÉV RENDJE 1. SZORGALMI IDŐSZAK Első tanítási nap 2016. szeptember 1. Utolsó tanítási nap 2017. június 15. Első félév vége 2017. január 20. A 12. osztályosok utolsó tanítási napja 2017.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 268-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. március 5-én 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Előterjesztés. Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. április 3-i üléséhez

Előterjesztés. Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. április 3-i üléséhez Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 3-i üléséhez 1. Tápiószele Város Önkormányzat Polgármestere napirendi pont Készült: Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén. JELEN VANNAK: A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. KOVÁCS GYULA a Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Részletesebben

47/2012. (11.15.) számú Képviselő-testületi határozat

47/2012. (11.15.) számú Képviselő-testületi határozat Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő - testülete 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. november 15-én 17 órakor megtartott képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Jelenléti ív szerint,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Dr. Lakos Roland polgármester, Bögös István, Gáspár János,

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését,

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, melyen az alábbi fontosabb döntések születtek. Földeák és Óföldeák képviselő-testületei

Részletesebben

Tanítási nap Dátum Naptári nap Óra Feladat

Tanítási nap Dátum Naptári nap Óra Feladat Tanítási nap Dátum Naptári nap Óra Feladat 2016.08.22 hétfő 2016.08.23 kedd 2016.08.24 szerda 2016.08.25 csütörtök 2016.08.26 péntek 2016.08.27 szombat 2016.08.28 vasárnap 2016.08.29 hétfő 2016.08.30 kedd

Részletesebben

XV évfolyam - 6 szám FALUNAPI FOZOVERSENY Keressük a falu legjobb szakácsát! 2014 július 13 (vasárnap) Jelentkezés és bővebb információ Csatordai Lajosnál kérhető (tel: 70/775-2672) Részvételi díj: 3 000

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

K i v o n a t. Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 29-én megtartott munkaterv szerinti ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 29-én megtartott munkaterv szerinti ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 29-én megtartott munkaterv szerinti ülésének jegyzőkönyvéből Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013.

Részletesebben

RENDEZVÉNY. 2016/ szeptember 1 (csütörtök) június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap

RENDEZVÉNY. 2016/ szeptember 1 (csütörtök) június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap RENDEZVÉNYTERV 2016/2017. 2016.szeptember 1 (csütörtök) - 2017 június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap aug. 5. 11. IDŐPONT RENDEZVÉNY Tankönyvek átvétele FELELŐS/ RÉSZTVEVŐ Nagyné Szabó Cecília aug. 22.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Radó Béla polgármester Balogh András képviselő Csatlós Csaba képviselő

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma: 95/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. május 28-án 18 órakor megtartandó ülésére Tájékoztató a lejárt

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

Készült a Képviselő-testület április 25-én a Városháza B. épületében megtartott üléséről

Készült a Képviselő-testület április 25-én a Városháza B. épületében megtartott üléséről Dorog Város Jegyzője Dorog, Bécsi út 71. 1/7/2008. Jegyzőkönyv Készült a Képviselő-testület 2008. április 25-én a Városháza B. épületében megtartott üléséről Jelen vannak: Dr. Tittmann János polgármester

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

8 óra javítóvizsgák, munkaközösségi ért.,12 óra konferencia 9 óra munkaközösségi értekezletek 9 óra nevelőtestületi értekezlet

8 óra javítóvizsgák, munkaközösségi ért.,12 óra konferencia 9 óra munkaközösségi értekezletek 9 óra nevelőtestületi értekezlet Tanév ütemterve 2015/2016 Tanítási nap száma 2015.aug.25 kedd 9 óra Tanévnyitó értekezlet 2015.aug.26 szerda 2015.aug.27 csütörtök 2015.aug.28 péntek 2015.aug.29 szombat 8 óra javítóvizsgák, munkaközösségi

Részletesebben

Budapest XXI. Kerületi Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola MUNKANAPTÁR 2016/2017. TANÉV. Első tanítási nap szeptember 1.

Budapest XXI. Kerületi Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola MUNKANAPTÁR 2016/2017. TANÉV. Első tanítási nap szeptember 1. Budapest XXI. Kerületi Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola MUNKANAPTÁR 2016/2017. TANÉV Tanév rendje Tanévnyitó ünnepség 2016. szeptember 1. (csütörtök) 8.00 óra Első tanítási nap 2016. szeptember

Részletesebben

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Mátrai Önkormányzati Társulás Elnöke, 3145 Mátraterenye Kossuth út 178. Társult települési önkormányzat polgármestere Szám: /2015/I. Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Készült: a

Részletesebben

2013/14. tanév Versenynaptás és a tanév rendje

2013/14. tanév Versenynaptás és a tanév rendje Dátum: Nap: Óra: Esemény: Szeptember 2. hétfő 8:00 Tanévnyitó ünnepély, első osztályosok fogadása 9. hétfő 17:00 Alsó tagozatos szülői értekezlet 10. kedd 17:00 Felső tagozatos szülői értekezlet 13. péntek

Részletesebben

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és Veszprém, 2013. április 17. Gradvolt Szilveszter r. őrnagy Pécs VBB. Titkára I. Pécs Városi Baleset megelőzési Bizottság bemutatása Aközlekedésről szóló 1988. évi I. tv. a közlekedési propaganda tevékenységet

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

2016/2017. tanév. készült: szeptember

2016/2017. tanév. készült: szeptember SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM 8000 Székesfehérvár Prohászka Ottokár út 71. OM azonosító: 037857 KIK 072040 Telefon/fax: 22/312-969, 315-198 e-mail: iroda@vasvari-szfvar.sulinet.hu vasvarigimn@gmail.com

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TERVEZETT ÜLÉSNAPJAI 2014-BEN N Y Á R I S Z Ü N E T

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TERVEZETT ÜLÉSNAPJAI 2014-BEN N Y Á R I S Z Ü N E T Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TERVEZETT ÜLÉSNAPJAI 2014-BEN 1. 2014. január 28. munkaülés 2. 2014. február

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: 214-4/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. április 23-án

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014

ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014 ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014 08. 26. hétfő Az első munkanap 08. 27 kedd Munkaközösségi értekezlet 08. 28 szerda Pótvizsgák 08. 29. csütörtök Tagozatos értekezlet 08. 30. péntek Tanévnyitó értekezlet 08.31.

Részletesebben

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontotokat elfogadta:

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontotokat elfogadta: Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 3-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Véh László polgármester Gubics

Részletesebben