SZEZONNYITÓ KÖZGYÛLÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZEZONNYITÓ KÖZGYÛLÉS"

Átírás

1 21. ÉVF. 36. SZÁM SZOMBATHELY, OKTÓBER 1. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP SZEZONNYITÓ KÖZGYÛLÉS MEGÚJUL A KÔSZEGI UTCA ANNO: OKTÓBER 6., GYÛJTÔFOGALMA A HÔSIESSÉGNEK ZSÚFOLT ÉVAD ELÉ NÉZNEK A SZIMFONIKUSOK Tudja Ön, hogy min kell változtatnia ahhoz, hogy igazán energiatakarékos otthona legyen? Keressen minket, mi megmondjuk! A MEGÚJULÓ ENERGIÁK HÁZA Szombathely, Rákóczi u. 35.

2 HIRDETÉS A Nagy Lajos Gimnázium korszerûsítése Az Európai Unió által támogatott projekt kivitelezési munkálatai 2011 februárjában kezdôdtek és szeptember 1-jén az új tanév már a 21. század igényeinek megfelelô energiatakarékos épületben kezdôdhetett meg. Az Európai Unió forintos támogatásából, amelyhez Szombathely Önkormányzata forinttal járult hozzá, megvalósult a vizesblokkok teljes körû korszerûsítése, a homlokzat, a tetôszerkezet, a beltéri burkolatok, valamint a villamos hálózat felújítása. A korszerûsítés során kialakításra került egy közösségi tér, amely iskolai rendezvények helyszíne. A támogatásból az intézmény komplex fizikai akadálymentesítése is megtörtént. Az iskola bútorokkal is gazdagodik, amelyek beszerzése jelenleg zajlik. VILÁGSZÁMOK A SPORTLIGETBEN ÚJRA SZOMBATHELYEN A MAGYAR NEMZETI CIRKUSZ! Négytonnás indiai elefánt, tevék és félszáz kutya revüje szórakoztatja majd a publikumot, de akadnak félelmetes attrakciók is: arab telivéreken vágtató lovasokkal, halálgömbben pörgô motorossal. Nem szokványos cirkusz ez, minden produkció világszám! A Magyar Nemzeti Cirkusz 1995 óta Magyarország legnagyobb utazó cirkusza, amely a legszínvonalasabb cirkuszmûsorral vendégszerepel városunkban. A hetvenfôs társulat a híres Richter cirkuszdinasztiára építi programját, nemzetközi sztárokkal. Új mûsoruk elôször látható hazánkban: a lélegzetelállító Stoichev Duo halálkerekes attrakciója, Paolo Folco Európa legnagyobb kutyarevüjével, az angol Peris Testvérek fergeteges görkorcsolyabemutatója, valamint Donnert Gábor csodálatos, idomított lovaival. A házigazda Richter család egy Ezeregyéjszakát idézô mesét kelt életre tevékkel, hatalmas indiai elefánttal. Ifj. Richter József és csapata egy teljesen új, dinamikus lovas akrobata számmal jelentkezik. A mûsort a különleges vízi orgona és az elôadást kísérô 8 tagú zenekar színesíti. Szerdától vasárnapig (okt. 5-tôl 9-ig) hét elôadáson láthatjuk a világhírû produkciókat a Sportligetben. Mindenkit szeretettel vár Richter József és társulata! (x) Richter József igazgató, Jászai Mari-díjas, Monte-Carlo-i fesztivál nagydíjas artista és a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetettje. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 9700 Szombathely, Kossuth L. u A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. Cirkuszpénztári nyitva tartás: naponta 9 19 óráig. Telefon: 06/20/ DIÁKPIAC A SZAKMA VÁR! Hagyományteremtô szándékkal szervezi meg a Savaria TISZK a Diákpiac A szakma vár! elnevezésû háromnapos rendezvénysorozatot, amely elsôsorban az általános iskolás diákoknak, illetve szüleiknek kíván segítséget nyújtani a pályaválasztásban. A Fô téren október 24-én és 25-én a délutáni órákban a TISZK és partnerintézményei egyaránt bemutatkoznak az érdeklôdôknek: a kitelepülô középiskolások és pedagógusaik megismertetik az adott iskolában tanulható szakmákat a pályakezdôkkel. A rendezvény egyben tanulmányi verseny is, hiszen a diákok össze is mérik tudásukat a saját szakmájukban. Október 26-án az Élelmiszeripari és Földmérési Szakképzô Iskolában ünnepélyes eredményhirdetéssel zárul a programsorozat. Bálint András, a Savaria TISZK ügyvezetô igazgatója elmondta: a szervezet anyagilag támogatja a háromnapos rendezvényt. A TISZK célja, hogy Szombathely pályaorientációs tevékenységét segítse azáltal is, hogy városunk Fô terére szervez meg egy ilyen jellegû programot. A szakképzést igyekszünk minél közelebb hozni a diákokhoz, ezért is választottuk helyszínnek a Fô teret. A Diákpiac A szakma vár! elnevezésû rendezvényünk erôsíteni kívánja a Szombathely visszavár! programot. Azt szeretnénk tudatosítani a pályaválasztás elôtt álló fiatalokban, hogy a mai világban nem szégyen szakmát tanulni, hiszen a munkaerôpiaci igények elsôsorban a szaktudást helyezi elôtérbe. A Savaria TISZK a szombathelyi Pályaorientációs Fórum tagja, így fontosnak tarjuk, hogy minden olyan kezdeményezést felkaroljunk, amely a szakképzés megbecsülését segíti elô húzta alá az ügyvezetô igazgató. (x) Projekt fôbb adatai: A Savaria TISZK, mint pályázó által a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretén belül A szak- és felnôttképzés struktúrájának átalakítása TISZK rendszer fejlesztése tárgyú pályázati felhívásra beadott A szak- és felnôttképzsé rendszerének fejlesztése a Savaria TISZK-hez csatlakozott szombathelyi partneriskolákban címû, TÁMOP / azonosító számú pályázatot a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint Támogató november 6. támogató levél szerint Ft vissza nem térítendô támogatásra érdemesnek ítélte. Projekt kezdete: Projekt zárás: Projekt összköltsége: Ft Támogatási intenzitás: 100% Közremûködô Szervezet: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft Budapest, Váci út 45. C épület, Tel.: +36 1/ SZOMBATHELY INGYENES HETILAPJA FÔSZERKESZTÔ: Krilov István MUNKATÁRSAK: Mayer Rudolf, Prófusz Péter, Farkas Zsófia FOTÓ: Czika László, Mészáros Zsolt CÍMLAP: Mészáros Zsolt HIRDETÉSI VEZETÔ: Horváth Vilmos (Tel.: 20/ ) IRODAVEZETÔ: Ujhelyi Erika NYOMDAI ELÔKÉSZÍTÉS: Grafirka Stúdió NYOMDA: Danubia Web Kft. Készül példányban KIADJA: a Promed Média Szolgáltató Kft Szombathely, Kisfaludy S. u. 55. FELELÔS KIADÓ: Szilágyi Gábor ügyvezetô igazgató LAPIGAZGATÓ: Roznár Gyöngyi TERJESZTÉS: Savaria Post Kft. (Tel.: 94/ ) SZERKESZTÔSÉG ÉS HIRDETÉSFELVÉ- TEL: 9700 Szombathely, Semmelweis u. 2. (Pelikán Palace Irodaház) 1. em. Telefon: 94/ Fax: 94/ ISSN X MINDEN JOG FENNTARTVA! 2

3 2011. OKTÓBER 1. FÓRUMBAN UTÁNAJÁRTUNK Megújul a Kôszegi utca Európai uniós támogatással szépül meg Szombathely belvárosa: a kivitelezô SZOVA Zrt. a moziárkádnál már befejezte a munkát, a Kôszegi utcában és a Kossuth Lajos utcában pedig jelenleg is zajlik az építkezés. kezdôdött el a beruházás, azonban még abban az évben le kellett állítani azt, mivel költségcsökkentés miatt a régészeti feltárásokat a következô év tavaszára halasztották. Ezért a kivitelezés július 20-án indulhatott újra, és idén novemberben tehát még határidôn belül befejezôdik. A harmadik, s egyben legnagyobb beruházás a Kôszegi utcában zajlik. Az eredetileg tervezett 312 millió forint helyett körülbelül 340 millió forint lesz majd az építkezés összköltsége. A kivitelezés elsô üteme a kiskereskedelmi üzletek kialakítása, melybe az utcafronti, továbbá az udvari üzletek, irodák is beletartoznak. A II. ütemben alakítjuk ki a 44 Milyennek látja a belvárost? Budai István fényképész Örülök a város fejlôdésének. Idegenforgalmi szempontból nem mindegy, hogy a turistákban milyen kép rögzül Szombathelyrôl. Nyilván a jó benyomással távozók lesznek azok, akik ajánlják ismerôseiknek a várost, s késôbb maguk is visszatérnek ide. Ha pedig az idegenforgalomból van bevétele a megyeszékhelynek, annak egy részét ismét hasonló jellegû beruházásokra fordíthatja. Papp Gábor egyetemista Biztos, hogy a felújítások után szebb lesz a környezet, és talán több ember érdeklôdik a Fô tér iránt is. A Kôszegi utcában épülô üzlethelyiségekben késôbb ruházati boltokat, cukrászdát tudok elképzelni. Horváth Manuéla projektmenedzser elmondta, hogy a munkálatok pályázatban tervezett végösszege mintegy 490 millió forint, melynek 30 százalékát az Európai Regionális Fejlesztési Alap garantálja. A fennmaradó összeget a SZOVA Zrt. állja, azonban elôre nem tervezhetett tényezôk miatt (pl. régészeti feltárások) valamelyest emelkedik majd a beruházás végösszege. A pályázatot 2008 végén hirdették meg, a támogatási szerzôdést pedig 2009 decemberében írták alá. A kivitelezést két év alatt kell befejezni. Ha elôre nem látható okok miatt csúszik az idôpont, úgy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél hosszabbítást lehet kérni. A SZOVA Zrt. beruházásában megvalósuló projektelemek gazdasági célú fejlesztések. A Savaria mozi árkádjai alatt lévô üzlethelyiségek 58 millió forintból már elkészültek, és a hivatalos átadóünnepség is megtörtént. 165 m 2 -nyi alapterületen m 2 -es helyiségeket alakítottunk ki, melyeket bérbeadással hasznosítunk majd. Három üzletet már ki is adtunk mondta a projektmenedzser. A beruházás második része a Kossuth utca 11. alatt lévô ingatlan fejlesztése, melynek várható költsége csaknem 120 millió forint lesz októberében férôhelyes parkolót. Az utcafronti helyiségek mûszaki átadása szeptember 29-én lesz. Az üzlethelyiségek bérbeadásánál az eredetileg tervezett négyzetméterárat a gazdasági helyzetre való tekintettel csökkentettük. Az utcafrontra presszókat és fagyizókat, a tetôtérbe irodákat, az udvarra pedig akár orvosi rendelôket is el tudunk képzelni fogalmazott Horváth Manuéla. A használatbavételi engedélyhez mindennek kész kell lennie, beleértve a parkolókat is. Ez a határidôk módosítását eredményezheti, mivel a kivitelezés régészeti szakfelügyeletet igényel. Ha értékes leletek kerülnek elô, akkor elképzelhetô, hogy elkerülhetetlen lesz a terület teljes régészeti feltárása is, ami befolyásolhatja a projekt befejezésének határidejét. Bikali Balázs Legutóbbi játékunk helyes megfejtése: októberben. A Magyar Nemzeti Cirkuszba kétszemélyes belépôjegyet nyert Sebestyén István, Olasz Viktória és Varga Dóra (a jegyeket szerdától lehet átvenni szerkesztôségünkben). E heti kérdésünk: Melyik házat újítják fel a Kossuth Lajos utcában? A helyesen válaszolók között a Kontúr Szalon Ft értékû zsírbontó utalványát sorsoljuk ki. A megfejtéseket a szerkesztôség címére (Szombathely, Semmelweis u. 2., Palace Irodaház, I. emelet), vagy az címre várjuk október 6-ig. Kérjük, hogy írják meg telefonszámukat is! Játék 3

4 VISSZAPILLANTÓ KISTÉRSÉG Ismét állásbörze Idén is lesz Állásbörze Szombathelyen. A rendezvény október 5-én 9 órától délután két óráig tart a szombathelyei Oladi Általános Mûvelôdési Központban. A börzén nemcsak a szombathelyi térség, hanem a megye egy-egy jelentôsebb munkáltatója is jelen lesz (például: Sárvárról a Flextronics, Celldömölkrôl a Cellcomp), ebbôl adódóan a szervezôk számítanak a felsorolt térségekben élô munkanélküliek, álláskeresôk, állást változtatni szándékozók, pályakezdôk részvételére is. Összesen 38 pavilont építtettek fel, ebbôl néhányban magánmunkaerô-közvetítô és -képzô intézmény kap helyet, a többiben pedig munkáltatók kínálják állásaikat, képzési lehetôségeiket. Modernizálódó hulladékkezelés Nagyrészt uniós és állami finanszírozással valósulhat meg a 21. század követelményeinek megfelelô hulladékgazdálkodási rendszer kialakítása a megyében. A fejlesztési tervekrôl hétfôn sajtótájékoztatón számolt be Marton Zsolt, a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás elnöke, valamint Déri Lajos, a mûszaki tervezési feladatokkal megbízott Solvex Kft. ügyvezetôje. Marton Zsolt elmondta: a projektben Szombathely vállalta az adminisztrációs, irányító szerepet. A tervezett fejlesztések teljes, becsült értéke mintegy kétmilliárd forint lesz, ebbôl a megyeszékhelyen új hulladékudvart, valamint a Söptei út külsô szakaszán, a büntetés-végrehajtási intézettel szemben egy modern hulladékkezelô telepet is felépítenek. Déri Lajos hozzátette: a telep várhatóan mintegy 20 új munkahelyet is jelent majd. A projekt teljes megvalósulásának vége, egyben a rendszer üzemeltetésének kezdete 2014 márciusára várható. Jövôre folytathatják a 86-ost A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztô (NIF) Zrt. szerint jövô év elején indulhat újra a munka a 86-os számú fôút Szeleste és Szombathely közötti szakaszán. Az útépítés még tavaly októberben állt le, mivel az említett szakasz kivitelezôje, a Vegyépszer Zrt. csôdbe ment. A NIF idén augusztus elején szerzôdést is bontott a céggel, majd a kivitelezésre vonatkozó, új közbeszerzési eljárást írt ki. 4 Azóta az infrastruktúra-fejlesztô a munka folytatásához szükséges mûszaki és anyagi feltételek megteremtésén dolgozik. Megvizsgálták a 86- os fôút Vát és Szombathely közötti szakaszán félbehagyott felüljáró mûszaki állapotát is, de egyelôre nem szenvedett olyan károkat, melyeket ne lehetne kijavítani. Tizedszer is kistérségi forgatag Immár tizedik alkalommal rendezték meg a Fô téren a kistérségi forgatagot múlt szombaton. A Szombathely környéki települések hagyományait, értékeit bemutató rendezvényt ifj. Perl János, a Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulásának elnöke, Táplánszentkereszt polgármestere, valamint dr. Puskás Tivadar, a társulás alelnöke, Szombathely polgármestere nyitotta meg. Az érdeklôdôk egész nap finom péksüteményeket, borokat kóstolhattak, de kipróbálhatták például a gyöngyfûzést és a népi játékokat is. Vita a vezetôi bérrôl és a közvetítésrôl A csütörtöki képviselô-testületi ülés napirendi pontjai között szerepel Németh Gábor SZOVA-vezérigazgató fizetésemelése kapcsán indult vizsgálatról szóló beszámoló. Az ügyben a szombathelyi rendôrség megszüntette a nyomozást. Dr. Czeglédy Csaba, az MSZP SZTKE frakcióvezetôje sajtóközleményében jelezte: a júniusi közgyûlésen derült ki, hogy 2009 augusztusában Németh Gábor visszamenôlegesen megemelte a saját havi fizetését anélkül, hogy ezt Szombathely Megyei Jogú Város képviselô-testülete jóváhagyta volna. A frakció álláspontja homlokegyenest eltér a beszámolóban leírtaktól, ezért panaszt tett a városi ügyészségen a nyomozás megszüntetése miatt. A városi televízió a júniusi közgyûlés döntése értelmében nem közvetítheti élôben az ülés eseményeit. Dr. Czeglédy Csaba sajtóközleményében hangsúlyozta: Egyetlen ok miatt szüntetik meg a nyilvános ülés közvetítését: az ellenzék ne beszéljen sokat Az öröm múlt hétig tartott, amikor rájött Puskás, hogy a nyilvánosságot mégsem lehet kizárni a nyilvános ülésrôl, ezért úgy döntött, hogy közvetítse a városi televízió a közgyûlést, de ne a televízióban, hanem a neten folytatta a frakcióvezetô. A Fidesz MPSZ helyi szervezete válaszközleményében leszögezte: Szombathely Megyei Jogú Város Közgyûlése a továbbiakban is mindenki számára nyilvános, aki ennek ellenkezôjét állítja, egész egyszerûen nem mond igazat. A Fidesz-frakció szerint dr. Czeglédy Csabát zavarja, hogy nincs értelme folytatni a brazil szappanoperákat megszégyenítô színpadi munkáját, amelynek egy kézzelfogható eredménye volt csak, lehetetlenné tette az érdemi közgyûlési munkát. Sajnáljuk, hogy Czeglédy úr ezek szerint kamerák nélkül nem tud dolgozni Szombathelyért. Fidesz kontra Balassa Péter Szakály Gábor, a Fidesz frakcióvezetôje szerdai sajtótájékoztatóján beszélt a korábban Balassa Péter jobbikos képviselô által felvetett távhôtartozásuk történetérôl. Mint mondta: több Szent Márton utcai üzlettel együtt elszámolási vitában állnak a Szombathelyi Távhôszolgáltató Kft.-vel, de tartozásról nincs szó. A frakcióvezetô szerint Balassa Péter a szocialisták szócsöve, ezt bizonyítja például az is, hogy a képviselô egykori cége, a BS- SPORT Kft. több, jelentôs megbízást is kapott a korábbi baloldali városvezetéstôl. A Fidesz szombathelyi önkormányzati frakciója azt kéri Balassa Pétertôl, tisztázza az MSZP-s vezetésû szombathelyi önkormányzattal fennálló kapcsolatait! A frakcióvezetô további kérdéseket is intézett a képviselôhöz: 1. Szerény, labdarúgásból származó jövedelmébôl sikerült-e megvásárolnia a tulajdonában álló két értékes lakást? 2. Valóban kevesebbet keresett-e a Haladásnál NB I-es focistaként? Ha igen, milyen egyéb juttatásokat kapott az önkormányzati cégtôl? 3. Milyen feladatokat látott el a Haladás marketing ügyintézôjeként? Balassa Péter Ha nem kérdezek, nem támadnak? címû közleményében kiemelte: a Szakály Gábor által felvetett információk csak arra alkalmasak, hogy elsimítsák a Fidesz távhôtartozása körüli problémát. A képviselô hangsúlyozta: nem az MSZP-vel, hanem a szombathelyi önkormányzattal állt kapcsolatban az a cég, melynek korábban tulajdonostársa volt. A három kérdésre pedig röviden a következô válaszokat adta: 1. igen, 2. igen, 3. A munkaköri leírásomban meghatározott feladatokat láttam el.

5 2011. OKTÓBER 1. ANNO ÖNKORMÁNYZAT A N N O Gyûjtôfogalma a hôsiességnek Ez a nap már szimbólum, gyûjtôfogalma a hôsiességnek, a hazáért hozott évezredes áldozatnak. Az aradi Tizenhárom és a pesti Neugebaude Mártírja kerültek be ma a magyar martirológiumba Ki kezdte írni ezt a Véres Könyvet? Kiknek a nevei nyitják meg a sort? Ezzel a felütéssel kezdte a Vasvármegye címoldalán megjelent publicisztikáját Gyuk Pál 1933 októberében, nyolcvannégy esztendôvel a forradalom leverése és a véres megtorlás után. Az elsô világháború és az azt lezáró trianoni békediktátum után hazánk a revizionizmus lázában égett. A szerzô történelmi visszatekintésében igyekezett választ találni a magyar balsors okára. A tábornokok hôsiessége elôtt tisztelgô írás erôteljes üzenetértékkel bírt az adott kor számára is Az igazi tragikum pedig a nagy Mátyás szerencsétlen, magtalan házasságával szakadt reánk. A történelmi kitekintô késôbb kitér a Habsburgokkal kötött kényszerházasságra, Erdély önállóságának megakadályozására is. Századokon át vérvirágos nagy iniciálés betûkkel íródik a magyar mártírok annalese fogalmazott a szerzô. Nyolcvannégy év elôtt, október 6-án tizennégy Hôssel növekedett meg a vértanúk dicsôséges tábora. És mi a gyász és a lesujtottság helyett büszkén hordozzuk szét és emeljük a nagyvilág felé a tekintetünket olvasható a címoldalon. Ugyancsak ezen az oldalon volt olvasható a városi megemlékezésrôl szóló összeállítás is. Szombathely társadalma arányaiban és bensô tartalmában egyaránt méltó ünnepet szentelt a dicsô Vértanúknak szerepelt a tudósításban, amely késôbb részletesen közölte dr. Szendy Lászlónak, a hittudományi fôiskola tanárának ünnepi beszédét. A szónok felelevenítette, hogy Arad után miként (nem) lehetett megemlékezni a nemzet hôseirôl. Trianon óta költözik tulajdonképpen a gyász komor színeibe ez az ünnep. Az árkokból azonban fény és erô árad a mi eligazításunkra és felemelésünkre. Két mementót küldenek felénk. Az integer Magyarországért érdemes mindent, még az életet is feláldozni. Ez az egyik. És a másik: a dicsô Tizenhárom közül egy rác, kettô örmény, három pedig német nemzetiségû volt. Pöltenberg nem is tudott magyarul, katonáihoz így szólt: A nyelvem német ugyan, de magyar a szívem. Magyarország nemzetiségi állam volt és az is marad az elszakított részek visszaszerzése után. Oly megértés legyen szerte az országban a különbözô nemzetiségû testvérek között, amilyen van itt nálunk, a Pinka völgyében! hangoztatta üzenetértékû beszédét a szónok, akinek az érdekes megvilágításokban bôvelkedô lelkes szellemtörténeti fejtegetését a közönség nagy tetszésnyilvánítással jutalmazta OKTÓBERBEN INDULÓ TANFOLYAMAINK : SPORTEDZÔ SPORTOKTATÓ BECSATLAKOZÁSI LEHETÔSÉG INDULÓ TANFOLYAMAINKRA: ÁLLAMHÁZTARTÁSI MÉRLEGKÉPES KÖNYVELÔ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS BÉRÜGYI SZAKELÔADÓ LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZÔ A szakmai vizsga sikeres letételét követôen, térítési díj ellenében, Europass keretrendszerbe illeszkedô bizonyítványkiegészítôt adunk több nyelven. Jelentkezni lehet: PERFEKT ZRT Szombathely, Jókai u.14. I. em Tel./fax: 94/ AL:0036 FNYSZ: EMLÉKEZÉS A VÉRTANÚKRA Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata október 6-án a Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnáziumban az aradi vértanúk mártírhalálának 162. évfordulója alkalmából városi megemlékezést tart. Program: Emlékezô szentmise a gimnázium dísztermében Ünnepi mûsor az aradi vértanúk emlékfalánál. Ünnepi beszédet mond: Marton Zsolt Szombathely MJV alpolgármestere. Koszorúzás (azt követôen átvonulás a Batthyány térre) Ünnepi megemlékezés a gróf Batthyány Lajosemléktáblánál. Az emlékezés gyertyáinak elhelyezése. Közremûködnek: a Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium diákjai és a Reguly Antal Általános Iskola diákjai. A Batthyány téri rendezvény ideje alatt forgalomkorlátozás lesz. Az aradi vértanúk mártírhalálának 162. évfordulója alkalmából tartandó megemlékezés zavartalan lebonyolítása érdekében az alábbi idôpontban és helyen forgalomkorlátozás lesz kb ig Batthyány tér: Thököly I. u. Rákóczi F.u., Aréna u. Zrínyi I. u., Légszeszgyár u. Rákóczi F. u., Mátyás király u. Zrínyi I. u. keresztezôdések. A rendôrség ezen idô alatt a menetrend szerint közlekedô autóbuszok kivételével mindennemû gépjármûforgalmat elterel. Az ünnepség befejezését követôen áll vissza az eredeti forgalmi rend. A rendezôk a lakosság és az utazóközönség türelmét és megértését kérik. 5

6 Szezonnyitó közgyûlés ÉJSZAKÁBA NYÚLÓAN VITÁZTAK A FELEK A VÁROSHÁZÁN Több mint negyven napirendi pont szerepelt a városatyák elôtt a csütörtöki közgyûlésen. A képviselôk délelôtt a panelprogramról, az oktatási rendszer átalakításáról, díszpolgári cím adományozásáról tárgyaltak. Ebéd után a SZOVA került terítékre. A napirendi pontok tárgyalása elôtt dr. Czeglédy Csaba (MSZP SZTKE) frakcióvezetô azt javasolta, zárt ülésen tárgyaljanak a Falco KC veszteségpótlásáról. Majd ugyancsak ô kérte, vitassák meg, hogy a panelprogram keretében ki végzi majd a javítási munkálatokat, hiszen a korábban kiválasztott cég, a Tóth Róbert és Fejes Tibor nevéhez köthetô EU Comfort Kft. ellen felszámolási eljárás indult, így pedig késôbb probléma lehet a garanciális javításokkal. A közgyûlés ugyan mindkét javaslatot elutasította, ám a képviselôk a panelprogramra késôbb többször is visszatértek. Molnár Miklós (Pro Savaria, jobbra) alpolgármester viszont arra kérte a hivatalt, hogy a felszámolás és a garanciális javítások kapcsán vizsgálják meg, minden rendben volt-e a panelprogram alvállalkozói között. Késôbb Marton Zsolt (Fidesz) alpolgármester Hoffmann Rózsa oktatásért felelôs államtitkár múlt heti látogatásáról, valamint az egyetemen elhangzott elôadásáról tett említést. Az alpolgármester kiemelte: az oktatási rendszerben komoly paradigmaváltás várható, melyre már nagy szükség volt. A készülô jogszabály pedig állami feladatként nevesíti majd a köznevelést. Dr. Czeglédy Csaba erre reagálva hangsúlyozta: aggályosnak tartja az oktatási intézmények államosítását, ezért a városnak el kellene köteleznie magát amellett, hogy a jövôben is az önkormányzat tartsa fenn a szombathelyi iskolákat. A frakcióvezetô szerint ugyanis félô, hogy az állami kalapból kevesebb jut majd a városi iskoláknak, miközben a szombathelyi pedagógiai munka színvonala meghaladja az országos átlagot. A politikus szerint egyébként a szombathelyiek kötôdése évrôl évre csökken majd az állami intézményekhez. Dr. Puskás Tivadar polgármester arra emlékeztetett, hogy a változtatások szükségességét mindenki érzi. Hozzátette: biztos benne, hogy a formálódó oktatási program az ország javát szolgálja majd. Molnár Miklós (Pro Savaria) alpolgármester költségvetési oldalról közelítette meg a formálódó köznevelési törvényt. Mint mondta: ebbôl a szempontból egyelôre képlékeny a helyzet, még az is elképzelhetô, hogy a jövôben egységes iparûzési adót kell bevezetni. A közgyûlés sürgôsségi indítványként döntött arról, hogy díszpolgári címet kap a négyszeres világbajnok, olimpiai ezüstérmes súlyemelô, Tóth Géza. Ezt követôen Balassa Péter (Jobbik) visszatért a nagyjából két héttel ezelôtt felvetett témára, a Fidesz vélt, vagy valós távhôtartozására. (Az ügyben rengeteg kérdés és válasz elhangzott már az elmúlt napokban, valamint a közgyûlésen is, az ezzel kapcsolatos közleményváltást lapunk 4. oldalán találják.) Németh Kálmán (MSZP SZTKE) a távhô kapcsán megjegyezte: az energiatörvény értelmében a távhôdíj megállapítása miniszteri hatáskörbe került. A képviselô szerint a közgyûlésnek akár rendkívüli ülésen is, de mindenképpen meg kellett volna hoznia saját, hatósági árra vonatkozó javaslatát, hiszen ez alapján határozzák majd meg a végleges díjat. Marton Zsolt válaszában hangsúlyozta: a választási ígéreteket betartva befagyasztották a távhôdíjakat. Az alpolgármester szerint olyan árat kell majd elfogadni, amely egyrészt a fogyasztók számára elviselhetô, másrészt a cég megfelelô mûködését is biztosítja. Horváth Zoltán (LMP) rákérdezett, hogy milyen eredménnyel zárult Lazáry Viktor (Fidesz) alpolgármesternek a Savaria Nagyszálló ügyében folytatott tárgyalása. Az alpolgármester elmondta: egy szállodák üzemeltetését végzô vállalkozó kereste meg a városvezetést, nem pedig a tulajdonos. A szálló nem a városé, így sorsáról és hasznosításáról természetesen a magántulajdonosai dönthetnek, szögezte le Lazáry Viktor. Gyebrovszki János (MSZP SZTKE, képünkön balra) azt tette szóvá, hogy évente rengeteg pénzt fordít a város rongálások miatt a játszóterek állagmegóvására. Arra hívta fel a figyelmet, hogy vélhetôen kevesebbe kerülne, ha bekameráznák a játszóparkokat, sem mint folyamatosan, több tízmillió forintért pótolni a tönkretett elemeket. Horváth Attila (MSZP SZTKE) arról érdeklôdött, hogy Hoffmann Rózsa államtitkár asszony látogatásakor szóba került-e a 11-es huszár úti laktanya ügye. Dr. Puskás Tivadar válaszából kiderült, hogy ekkor nem egyeztettek a témában. Lazáry Viktor (Fidesz) alpolgármester elmondta: igyekeznek több alternatívát is kidolgozni a 11-es huszár úti laktanya hasznosításáról, így a városvezetés egyeztetett már az Apáczai Alapítvánnyal is. A jelenlegi elképzelések szerint egyben szeretnék hasznosítani az ingatlant, ám az sem kizárt, hogy a területet több részre bontva kezelik majd. A közgyûlés idén már ötödször módosította a költségvetést. Molnár Miklós megjegyezte: 184 millió forintos korrekcióra tesznek javaslatot. Az alpolgármester szerint ez azonban nem nevezhetô elvonásnak. Németh Kálmán arra hívta fel a figyelmet, hogy a közgyûlés folyamatosan a büdzsé módosítására kényszerül. A 184 millió forint elvonását a képviselô alapjaiban helyes döntésnek tartja, ám hangsúlyozta: ez biztosan okoz majd feszültségeket az egyes ágazatokon belül. Aztán a Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási (Szova) Zrt. elsô féléves gazdálkodásáról is vitatkoztak egy sort a felek. Elsôként Kôvári Attila (MSZP SZTKE) ismertette véleményét, kiemelve azt, hogy reményei szerint sikerül majd a cég döntéshozó 6

7 2011. OKTÓBER 1. KÖZGYÛLÉS testületének leküzdeni azokat a problémákat, melyek a társaság létét fenyegetik. A képviselô hozzátette: a problémák eredete nem más, mint hogy a SZOVA új bevételi forrást nem tudott szerezni, így a nyeresége csökkent. Kôvári Attila szerint az önkormányzati lakások bérleti díjának csökkentése nem hozta meg az elôzetesen várt eredményt. A képviselô elmondta azt is, hogy Szombathelyen növekszik az üres önkormányzati lakások száma, jelenleg városszerte mintegy 300 ilyen ingatlan van. A városatyák aztán a Fraknó utcai ingatlanok értékesítése kapcsán is vitába szálltak egymással. Marton Zsolt kiemelte: itt nyolc lakásból hetet sikerült eladni. Az alpolgármester az elsô féléves gazdálkodásról szólva elmondta: a SZOVA-nak a forint-svájci frank árfolyamromlás okozott komoly nehézségeket, valamint az, hogy a kötvényforrás felhasználásával, továbbértékesítésre vásárolt ingatlanokat nem tudták értékesíteni. Marton Zsolt megjegyezte továbbá, hogy a SZOVA üzemi tevékenysége továbbra is eredményes, adózás utáni nyeresége körülbelül 296 és fél millió forint. Dr. Czeglédy Csaba szerint viszont a cég nem áll fényes jövô elôtt. Mint mondta: a SZOVA eddig fôként a lakossági területen ért el jó eredményeket, 2012-ben azonban sok szerzôdés lejár. A frakcióvezetô rákérdezett: milyen lépéseket tett, illetve tesz a vezérigazgató, hogy a SZOVA talpon tudjon maradni a jövô évi konkurenciaharcban? A közületi piacon ugyanis folyamatosan engedményeket kell tenni, hogy ne pártoljanak el a cég partnerei, jegyezte meg dr. Czeglédy Csaba. A frakcióvezetô megkérdezte azt is, hogy az állítólagos norvég befektetôknek adtak-e konkrét ajánlatot az ingatlanvásárlással kapcsolatosan, illetve a SZOVA rendelkezik-e a 2012-es évre vonatkozó, kidolgozott stratégiával. Dr. Németh Gábor utóbbi felvetésre röviden válaszolt: van stratégia, de a részleteket nem a közgyûlés nyilvánossága elôtt kell megvitatni. A lehetséges norvég befektetôk kapcsán a vezérigazgató megjegyezte: egy nyolcmilliárdos energetikai beruházásról van szó. A külföldi érdeklôdôk egyébként a Sárdi ér úton szereznének ingatlant. Dr. Németh Gábor válaszát az ellenzéki képviselôk sérelmezték. Gyebrovszki János hozzátette, hogy ô a SZOVA munkájából csak azt látja, hogy szemetes a város, problémák vannak a játszóterekkel, ezek alapján viszont nem lehet azt mondani, hogy a SZOVA jól végzi a feladatát. Molnár Miklós aztán felvetette, elemzést kellene készíteni arról, hogy 2007 óta mikor, milyen eredményességgel dolgozott a cég. Az alpolgármester kiemelte: a SZOVA árbevétele mintegy 1,3 milliárd forint, üzemi eredménye adózás után csaknem 300 millió forint volt, mindezt úgy sikerült elérnie, hogy a jégpálya, a Kalandváros, vagy éppen a Tó fürdô mûködése veszteséges. A SZOVA maradt továbbra is terítéken: az 5 milliárd forint értékû svájci frankos kötvénykibocsátásról vitatkoztak a képviselôk. Dr. Czeglédy Csaba azt emelte ki, hogy a kibocsátáskor 151, amikor a Fidesz 2008-ban többségbe került 154, jelenleg pedig 238 forintba kerül egy frank. Korábban is át lehetett volna váltani forintra a kötvényt, ám senki sem lát a jövôbe, húzta alá a politikus. Molnár Miklós alpolgármester szerint hibás képviselôtársa alapfeltevése, ugyanis meggyôzôdése szerint egy önkormányzat ne folytasson devizaspekulációt, egy önkormányzat ne folytasson devizaspekulációt, fôleg ne hitelbôl. Dr. Puskás Tivadar arra hívta fel a figyelmet, hogy az alapgondot az jelenti, hogy két különbözô szemléletet képviselnek a felek. Egy önkormányzatnak, amely nem gazdasági vállalkozás, és nem a saját pénzével, hanem közpénzzel gazdálkodik, nem szabad úgy gondolkodnia, mintha egy gazdasági vállalkozást vezetne. A gazdasági vállalkozásban benne van a kockázat, és olykor bizony hiába minden jó szándék. Az önkormányzat feladata, hogy a közösség által rábízott pénzzel úgy gazdálkodjék, hogy a köz igényeit kielégítse, és ne nyerészkedjen azzal zárta le a vitát a polgármester. A Savaria Városfejlesztési Kft. is téma volt a szeptemberi közgyûlésen. Gyebrovszki János szerint egész egyszerûen meg kellene szüntetni a céget, mert annak fenntartása költséges, és semmiféle tartalmi munkát nem végez. Marton Zsolt alpolgármester szerint nincsen igaza a szocialista politikusnak, ugyanis uniós pályázatokban fontos projektmenedzseri feladatot lát el a cég az önkormányzat megbízásából. Az alpolgármester ugyanakkor egyetértett azzal, hogy intézkedéseket kell hozni a jövôben, és ha nem sikerül stabilizálni a céget bevételi oldalról, úgy a kiadásokon kell faragni. Pap Hunor ügyvezetô munkáját egyébként elismerte az ellenzék is, mondván, tisztességgel mûködteti a gazdasági társaságot ebben a nem túl szerencsés konstrukcióban. A Falco SZOVA KC kosárcsapatának veszteségpótlása is kisebb vitát váltott ki. A szocialisták szerint ugyanis nehéz szívvel lehet döntést hozni akkor, amikor rejtelmes pénzvándorlásokról lehet hallani különbözô menedzserirodák miatt a klub háza tájáról. Elhangzott: zárt ülésen kellene megvitatni a kosárcsapat anyagi helyzetét, gazdasági kondícióit. Lazáry Viktor alpolgármester úgy érvelt: felesleges minden közgyûlésen feltételezésekbe bocsátkozni, ezzel csak ártanak a gárdának. Végül az alpolgármester egyeztetésre hívta a szocialista frakcióvezetôt a jövô hétre, amelyen meg tudják majd vitatni a felvetôdött kérdéseket. A Szombathelyi Parkfenntartási és Temetkezési Kft. közbeszerzési eljárásairól is szólt egy napirendi pont. Abban egyetértés volt a felek között, hogy a cég vezetése igyekszik minden tôle telhetôt megtenni, hogy a lehetô legjobban lássa el feladatát, ugyanakkor elôfordulnak problémák a szolgáltatással. Levonva a tapasztalatokat néhány hónapon belül szakmai beszámolót is meg kell hallgatni a nem oly régen alapított gazdasági társaság képviselôjétôl, ebben maradtak a képviselôk. A közgyûlés döntést hozott a korábban sokat vitatott Fô tér 10. szám alatti ingatlan (Art Café) pályázati kiírásáról. A határozat értelmében a bérleti díj minimális összege havi 589 ezer forint+áfa. A közgyûlés többi döntésére jövô héten részletesen visszatérünk. SaFó 7

FALCO: FIATALOS LENDÜLETTEL

FALCO: FIATALOS LENDÜLETTEL 21. ÉVF. 34. SZÁM SZOMBATHELY, 2011. SZEPTEMBER 17. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP FALCO: FIATALOS LENDÜLETTEL ANNO: CSÓTÓ-ÉPÍTÉS TÁRSADALMI MUNKÁBAN NEHEZEBB LESZ FÜSTÖLÖGNI A CHIPSADÓ ÉS ANNAK MELLÉKHATÁSAI A

Részletesebben

Gazdaságos és megbízható!

Gazdaságos és megbízható! 22. ÉVF. 2. SZÁM SZOMBATHELY, 2012. JANUÁR 21. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP DÍJNYERTES KARNEVÁLI FELVÉTEL AZ ISEUM MEGMENTÔJE KÖZGYÛLÉS: MENETRENDRÔL, SZIMFONIKUSOKRÓL ANNO: HÓ, FAGY, JÉG VILÁGSZERTE Gazdaságos

Részletesebben

ZSÚFOLTSÁG AZ USZODÁBAN EGY NEM RENDKÍVÜLI KÖZGYÛLÉS ANNO: ÚTTÖRÔHÁZ A BAGOLYVÁRBAN! LÁTOGATÓKÖZPONT AZ ARBORÉTUMBAN A MEGÚJULÓ ENERGIÁK HÁZA

ZSÚFOLTSÁG AZ USZODÁBAN EGY NEM RENDKÍVÜLI KÖZGYÛLÉS ANNO: ÚTTÖRÔHÁZ A BAGOLYVÁRBAN! LÁTOGATÓKÖZPONT AZ ARBORÉTUMBAN A MEGÚJULÓ ENERGIÁK HÁZA 21. ÉVF. 40. SZÁM SZOMBATHELY, 2011. OKTÓBER 29. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP ZSÚFOLTSÁG AZ USZODÁBAN EGY NEM RENDKÍVÜLI KÖZGYÛLÉS ANNO: ÚTTÖRÔHÁZ A BAGOLYVÁRBAN! LÁTOGATÓKÖZPONT AZ ARBORÉTUMBAN Tudja Ön, hogy

Részletesebben

FALCO-VARÁZS! ELÔZETES LETARTÓZTATÁSBAN A VEZETÔEDZÔ ANNO: ELKÉSZÜLT A FEDETT USZODÁNK! BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT, FERRUM!

FALCO-VARÁZS! ELÔZETES LETARTÓZTATÁSBAN A VEZETÔEDZÔ ANNO: ELKÉSZÜLT A FEDETT USZODÁNK! BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT, FERRUM! 21. ÉVF. 45. SZÁM SZOMBATHELY, 2011. DECEMBER 3. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP FALCO-VARÁZS! ELÔZETES LETARTÓZTATÁSBAN A VEZETÔEDZÔ ANNO: ELKÉSZÜLT A FEDETT USZODÁNK! BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT, FERRUM! Szombathely,

Részletesebben

MEGÚJULÓ ISKOLÁK, ÓVODÁK FELVÉTELI: ÉPPEN PONT ANNO: TILOS A KÁRTYAJÓSLÁS ÚJ ÉV, ÚJ NÉV: HALADÁS SOPRON BANK

MEGÚJULÓ ISKOLÁK, ÓVODÁK FELVÉTELI: ÉPPEN PONT ANNO: TILOS A KÁRTYAJÓSLÁS ÚJ ÉV, ÚJ NÉV: HALADÁS SOPRON BANK 21. ÉVF. 27. SZÁM SZOMBATHELY, 2011. JÚLIUS 30. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP MEGÚJULÓ ISKOLÁK, ÓVODÁK FELVÉTELI: ÉPPEN PONT ANNO: TILOS A KÁRTYAJÓSLÁS ÚJ ÉV, ÚJ NÉV: HALADÁS SOPRON BANK CSALÁDI HIRDETÉS VAGYONVÉDELMI

Részletesebben

DIÁKNAPOK: FIATALSÁG, BOLONDSÁG A TISZTÁBB SZOMBATHELYÉRT! KÉT KERÉKEN A VÁROSBAN ÉLVONALBA JUTOTT A FUTSALCSAPAT A MEGÚJULÓ ENERGIÁK HÁZA

DIÁKNAPOK: FIATALSÁG, BOLONDSÁG A TISZTÁBB SZOMBATHELYÉRT! KÉT KERÉKEN A VÁROSBAN ÉLVONALBA JUTOTT A FUTSALCSAPAT A MEGÚJULÓ ENERGIÁK HÁZA 21. ÉVF. 17. SZÁM SZOMBATHELY, 2011. MÁJUS 7. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP DIÁKNAPOK: FIATALSÁG, BOLONDSÁG A TISZTÁBB SZOMBATHELYÉRT! KÉT KERÉKEN A VÁROSBAN ÉLVONALBA JUTOTT A FUTSALCSAPAT Tudja Ön, hogy min

Részletesebben

KARÁCSONYI KÉSZÜLÔDÉS MENNYIT KÖLTÜNK AJÁNDÉKRA? KÖZMEGHALLGATÁS: ZAJKIBOCSÁTÁSRÓL, BÉRLAKÁSOKRÓL ESÔEMBERKÉK: EGYÜTT ÉLNI AZ AUTIZMUSSAL

KARÁCSONYI KÉSZÜLÔDÉS MENNYIT KÖLTÜNK AJÁNDÉKRA? KÖZMEGHALLGATÁS: ZAJKIBOCSÁTÁSRÓL, BÉRLAKÁSOKRÓL ESÔEMBERKÉK: EGYÜTT ÉLNI AZ AUTIZMUSSAL 21. ÉVF. 46. SZÁM SZOMBATHELY, 2011. DECEMBER 10. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP KARÁCSONYI KÉSZÜLÔDÉS MENNYIT KÖLTÜNK AJÁNDÉKRA? KÖZMEGHALLGATÁS: ZAJKIBOCSÁTÁSRÓL, BÉRLAKÁSOKRÓL ESÔEMBERKÉK: EGYÜTT ÉLNI AZ AUTIZMUSSAL

Részletesebben

VAN KÖLTSÉGVETÉSE A VÁROSNAK KÖZGYÛLÉS: VISSZAKERÜLT A KÓRHÁZ KÖZPONTJA KÔSZEGI UTCA: ÚJ HÁZAK, RÉGI HOMLOKZATTAL ANNO: PRÓBAREPÜLÉS ZICHYFALVÁN

VAN KÖLTSÉGVETÉSE A VÁROSNAK KÖZGYÛLÉS: VISSZAKERÜLT A KÓRHÁZ KÖZPONTJA KÔSZEGI UTCA: ÚJ HÁZAK, RÉGI HOMLOKZATTAL ANNO: PRÓBAREPÜLÉS ZICHYFALVÁN 21. ÉVF. 7. SZÁM SZOMBATHELY, 2011. FEBRUÁR 26. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP VAN KÖLTSÉGVETÉSE A VÁROSNAK KÖZGYÛLÉS: VISSZAKERÜLT A KÓRHÁZ KÖZPONTJA KÔSZEGI UTCA: ÚJ HÁZAK, RÉGI HOMLOKZATTAL ANNO: PRÓBAREPÜLÉS

Részletesebben

ÉLET HAJLÉK NÉLKÜL ÖSZTÖNDÍJAT ALAPÍTOTT AZ ÖNKORMÁNYZAT ANNO: AZ UTOLSÓ AKASZTÁS MEG KELL TALÁLNUNK A HITELES EMBEREKET INTERJÚ DR.

ÉLET HAJLÉK NÉLKÜL ÖSZTÖNDÍJAT ALAPÍTOTT AZ ÖNKORMÁNYZAT ANNO: AZ UTOLSÓ AKASZTÁS MEG KELL TALÁLNUNK A HITELES EMBEREKET INTERJÚ DR. 23. ÉVF. 5. SZÁM SZOMBATHELY, 2013. FEBRUÁR 9. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP ÉLET HAJLÉK NÉLKÜL ÖSZTÖNDÍJAT ALAPÍTOTT AZ ÖNKORMÁNYZAT ANNO: AZ UTOLSÓ AKASZTÁS MEG KELL TALÁLNUNK A HITELES EMBEREKET INTERJÚ DR.

Részletesebben

EBÉD A CSAPATEGYSÉG EREJE HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS PÁLYÁN A FALCO, KEZDÔDIK A KOSÁRSZEZON IDÔSEK VILÁGNAPJA TELJES ÉLET HATVAN FELETT

EBÉD A CSAPATEGYSÉG EREJE HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS PÁLYÁN A FALCO, KEZDÔDIK A KOSÁRSZEZON IDÔSEK VILÁGNAPJA TELJES ÉLET HATVAN FELETT 23. ÉVF. 35. SZÁM SZOMBATHELY, 2013. OKTÓBER 5. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP A CSAPATEGYSÉG EREJE PÁLYÁN A FALCO, KEZDÔDIK A KOSÁRSZEZON IDÔSEK VILÁGNAPJA TELJES ÉLET HATVAN FELETT KÖZGYÛLÉS UTÁN: PÁRTOK A DROGÜGYRÔL

Részletesebben

HOVÁ JELENTKEZZEM? ÚSZÓTANFOLYAM TOVÁBBTANULÁSI MELLÉKLET DRÁGÁBB LETT AZ ÉLET ANNO: MISS SZOMBATHELY 1930. A VÍZCSEPP ÚSZÓISKOLA szervezésében

HOVÁ JELENTKEZZEM? ÚSZÓTANFOLYAM TOVÁBBTANULÁSI MELLÉKLET DRÁGÁBB LETT AZ ÉLET ANNO: MISS SZOMBATHELY 1930. A VÍZCSEPP ÚSZÓISKOLA szervezésében 22. ÉVF. 1. SZÁM SZOMBATHELY, 2012. JANUÁR 14. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP HOVÁ JELENTKEZZEM? TOVÁBBTANULÁSI MELLÉKLET DRÁGÁBB LETT AZ ÉLET ANNO: MISS SZOMBATHELY 1930 ÚSZÓTANFOLYAM A VÍZCSEPP ÚSZÓISKOLA szervezésében

Részletesebben

NEGYEDMILLIÁRD AZ AKADÉMIÁNAK KÖZGYÛLÉS: FOLYTATÓDIK A SZOMBATHELYI SZOMBAT ANNO: HÁLASTAFÉTÁVAL NEMESMEDVESRE ALGÁS A CSÓNAKÁZÓTÓ VIZE

NEGYEDMILLIÁRD AZ AKADÉMIÁNAK KÖZGYÛLÉS: FOLYTATÓDIK A SZOMBATHELYI SZOMBAT ANNO: HÁLASTAFÉTÁVAL NEMESMEDVESRE ALGÁS A CSÓNAKÁZÓTÓ VIZE 21. ÉVF. 12. SZÁM SZOMBATHELY, 2011. ÁPRILIS 2. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP NEGYEDMILLIÁRD AZ AKADÉMIÁNAK KÖZGYÛLÉS: FOLYTATÓDIK A SZOMBATHELYI SZOMBAT ANNO: HÁLASTAFÉTÁVAL NEMESMEDVESRE ALGÁS A CSÓNAKÁZÓTÓ

Részletesebben

BOMBATÁMADÁS UTÁN KÖZGYÛLÉS: ELFOGADTÁK A KÖLTSÉGVETÉST INTERJÚ DR. KNEFFEL PÁLLAL A LIONS KLUB SOROS ELNÖKÉVEL CSAPADÉKELVEZETÔ RENDSZER ÉPÜL

BOMBATÁMADÁS UTÁN KÖZGYÛLÉS: ELFOGADTÁK A KÖLTSÉGVETÉST INTERJÚ DR. KNEFFEL PÁLLAL A LIONS KLUB SOROS ELNÖKÉVEL CSAPADÉKELVEZETÔ RENDSZER ÉPÜL 24. ÉVF. 7. SZÁM SZOMBATHELY, 2014. MÁRCIUS 1. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP BOMBATÁMADÁS UTÁN KÖZGYÛLÉS: ELFOGADTÁK A KÖLTSÉGVETÉST INTERJÚ DR. KNEFFEL PÁLLAL A LIONS KLUB SOROS ELNÖKÉVEL CSAPADÉKELVEZETÔ RENDSZER

Részletesebben

SZOMBATHELYI SZIMFÓNIA

SZOMBATHELYI SZIMFÓNIA 22. ÉVF. 44. SZÁM SZOMBATHELY, 2012. NOVEMBER 24. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP SZOMBATHELYI SZIMFÓNIA INTERJÚ MÉREI TAMÁSSAL ANNO: A MODERNIZÁLÓDÓ RESTI FELTÖLTIK A RÉGI STRAND MEDENCÉJÉT Megbízható útitárs Belföldi

Részletesebben

DOLGOZNÁNAK A DIÁKOK PEDAGÓGUSOKAT KÖSZÖNTÖTTEK ANNO: A PÁLINKABUTIK ELLEN GUINNESS-REKORDKÍSÉRLET A FÔ TÉREN

DOLGOZNÁNAK A DIÁKOK PEDAGÓGUSOKAT KÖSZÖNTÖTTEK ANNO: A PÁLINKABUTIK ELLEN GUINNESS-REKORDKÍSÉRLET A FÔ TÉREN 21. ÉVF. 22. SZÁM SZOMBATHELY, 2011. JÚNIUS 11. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP DOLGOZNÁNAK A DIÁKOK PEDAGÓGUSOKAT KÖSZÖNTÖTTEK ANNO: A PÁLINKABUTIK ELLEN GUINNESS-REKORDKÍSÉRLET A FÔ TÉREN HIRDETÉS A Weöres Sándor

Részletesebben

ÉDESANYÁK ÜNNEPÉN KÖZGYÛLÉS: NAPIRENDEN A KÖLTSÉGVETÉS VÁROSI VANDALIZMUS, PROBLÉMÁS IFJÚSÁG LESZ JELZÔLÁMPA A THÖKÖLY UTCÁBAN?

ÉDESANYÁK ÜNNEPÉN KÖZGYÛLÉS: NAPIRENDEN A KÖLTSÉGVETÉS VÁROSI VANDALIZMUS, PROBLÉMÁS IFJÚSÁG LESZ JELZÔLÁMPA A THÖKÖLY UTCÁBAN? 20. ÉVF. 16. SZÁM SZOMBATHELY, 2010. ÁPRILIS 30. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP ÉDESANYÁK ÜNNEPÉN KÖZGYÛLÉS: NAPIRENDEN A KÖLTSÉGVETÉS VÁROSI VANDALIZMUS, PROBLÉMÁS IFJÚSÁG LESZ JELZÔLÁMPA A THÖKÖLY UTCÁBAN? MAGYAR

Részletesebben

A MEGYE MÉG A BÉKE SZIGETE INTERJÚ DR. HALMOSI ZSOLT VASI RENDÔRFÔKAPITÁNNYAL KÖZGYÛLÉS: KÖLTSÉGVETÉS ELNAPOLVA

A MEGYE MÉG A BÉKE SZIGETE INTERJÚ DR. HALMOSI ZSOLT VASI RENDÔRFÔKAPITÁNNYAL KÖZGYÛLÉS: KÖLTSÉGVETÉS ELNAPOLVA 20. ÉVF. 7. SZÁM SZOMBATHELY, 2010. FEBRUÁR 27. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP A MEGYE MÉG A BÉKE SZIGETE INTERJÚ DR. HALMOSI ZSOLT VASI RENDÔRFÔKAPITÁNNYAL KÖZGYÛLÉS: KÖLTSÉGVETÉS ELNAPOLVA ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT!

Részletesebben

BÚCSÚZÓ BÁLOZÓK SZÍNHÁZ A KÖZGYÛLÉSEN SZOMBATHELY MÁS SZEMMEL ANNO: AZ ELSÔ GÁZLÁMPÁS

BÚCSÚZÓ BÁLOZÓK SZÍNHÁZ A KÖZGYÛLÉSEN SZOMBATHELY MÁS SZEMMEL ANNO: AZ ELSÔ GÁZLÁMPÁS 18. ÉVF. 4. SZÁM SZOMBATHELY, 2008. FEBRUÁR 2. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP BÚCSÚZÓ BÁLOZÓK SZÍNHÁZ A KÖZGYÛLÉSEN SZOMBATHELY MÁS SZEMMEL ANNO: AZ ELSÔ GÁZLÁMPÁS Márkakereskedés és Szerviz Szombathely, Csaba

Részletesebben

BECSENGETÉS ELÔTT A KARNEVÁL, VENDÉGKÉNT CIVIL TÁMOGATÁS: ITT A PÉNZ, HOL A PÉNZ? ANNO: KÖTELEZÔ NÉVMAGYAROSÍTÁST!

BECSENGETÉS ELÔTT A KARNEVÁL, VENDÉGKÉNT CIVIL TÁMOGATÁS: ITT A PÉNZ, HOL A PÉNZ? ANNO: KÖTELEZÔ NÉVMAGYAROSÍTÁST! 20. ÉVF. 31. SZÁM SZOMBATHELY, 2010. AUGUSZTUS 28. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP BECSENGETÉS ELÔTT A KARNEVÁL, VENDÉGKÉNT CIVIL TÁMOGATÁS: ITT A PÉNZ, HOL A PÉNZ? ANNO: KÖTELEZÔ NÉVMAGYAROSÍTÁST! Érszûkület és

Részletesebben

VÁLTOZÓ CSALÁDMODELL KEVESEBBEN VAGYUNK, DE TOVÁBB ÉLÜNK PILLANATKÉP A SZÍNHÁZI ÉVADRÓL LEOMLOTT A KÉKCSEMPÉS

VÁLTOZÓ CSALÁDMODELL KEVESEBBEN VAGYUNK, DE TOVÁBB ÉLÜNK PILLANATKÉP A SZÍNHÁZI ÉVADRÓL LEOMLOTT A KÉKCSEMPÉS 23. ÉVF. 19. SZÁM SZOMBATHELY, 2013. MÁJUS 18. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP VÁLTOZÓ CSALÁDMODELL KEVESEBBEN VAGYUNK, DE TOVÁBB ÉLÜNK PILLANATKÉP A SZÍNHÁZI ÉVADRÓL LEOMLOTT A KÉKCSEMPÉS HIRDETÉS KASZÓ SOMOGY

Részletesebben

PLAYSTATION ÉS OLIMPIA

PLAYSTATION ÉS OLIMPIA 24. ÉVF. 15. SZÁM SZOMBATHELY, 2014. ÁPRILIS 26. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP PLAYSTATION ÉS OLIMPIA INTERJÚ LIGETI DÁNIEL BIRKÓZÓVAL KÖZGYÛLÉS: FALCO GYÁR, HOLOCAUST-EMLÉKMÛ, ZÁRSZÁMADÁS ANNO: UTAZÓK ÉS ÚTONÁLLÓK

Részletesebben

LEGENDÁS ÉPÜLET AUSZTRIA: NEM TARTANAK A MAGYAR INVÁZIÓTÓL ANNO: SZERVEZKEDNEK A SZOMBATHELYI NÔK PÉLDÁTLAN SIKERT ARATOTT ADOMÁNYGYÛJTÔ AKCIÓNK!

LEGENDÁS ÉPÜLET AUSZTRIA: NEM TARTANAK A MAGYAR INVÁZIÓTÓL ANNO: SZERVEZKEDNEK A SZOMBATHELYI NÔK PÉLDÁTLAN SIKERT ARATOTT ADOMÁNYGYÛJTÔ AKCIÓNK! 20. ÉVF. 46. SZÁM SZOMBATHELY, 2010. DECEMBER 11. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP LEGENDÁS ÉPÜLET AUSZTRIA: NEM TARTANAK A MAGYAR INVÁZIÓTÓL ANNO: SZERVEZKEDNEK A SZOMBATHELYI NÔK PÉLDÁTLAN SIKERT ARATOTT ADOMÁNYGYÛJTÔ

Részletesebben

KÖZGYÛLÉS: MÓDOSÍTOTTÁK A KÖLTSÉGVETÉST

KÖZGYÛLÉS: MÓDOSÍTOTTÁK A KÖLTSÉGVETÉST 20. ÉVF. 23. SZÁM SZOMBATHELY, 2010. JÚNIUS 19. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP SZELLEMSZÁLLÓ KÖZGYÛLÉS: MÓDOSÍTOTTÁK A KÖLTSÉGVETÉST A KARNEVÁLRA MEGSZÉPÜL A BELVÁROS ANNO: AZ ELSÔ SZOMBATHELYI TRAKTOR Ford Fiesta

Részletesebben

MÁR NEM A VÍZ AZ ÚR ÉPÜL A LUKÁCSHÁZI VÍZTÁROZÓ MENNYIT KERESNEK A VEZETÔK? ÚJSÁGÍRÓ LESZ A LÁTÁSSÉRÜLT LÁNY

MÁR NEM A VÍZ AZ ÚR ÉPÜL A LUKÁCSHÁZI VÍZTÁROZÓ MENNYIT KERESNEK A VEZETÔK? ÚJSÁGÍRÓ LESZ A LÁTÁSSÉRÜLT LÁNY 19. ÉVF. 34. SZÁM SZOMBATHELY, 2009. SZEPTEMBER 19. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP MÁR NEM A VÍZ AZ ÚR ÉPÜL A LUKÁCSHÁZI VÍZTÁROZÓ MENNYIT KERESNEK A VEZETÔK? ÚJSÁGÍRÓ LESZ A LÁTÁSSÉRÜLT LÁNY PERFEKT ZRT. BECSATLAKOZÁSI

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HETILAP

ÖNKORMÁNYZATI HETILAP Safo_2012_10_06 12/10/5 11:46 AM Page 1 22. ÉVF. 37. SZÁM SZOMBATHELY, 2012. OKTÓBER 6. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP BEHÚZTÁK! ÚJ NÉVVEL AZ ÚJ ÉVBEN A MODERN VÁROS SZÜLETÉSE A természet íze Bio és natúr termékek

Részletesebben

Apáczai iskola VÍRUSINVÁZIÓ. Betekintés az iskola életébe február 19. és 26. (szombat) 15 óra Szombathely, 11-es huszár út 40.

Apáczai iskola VÍRUSINVÁZIÓ. Betekintés az iskola életébe február 19. és 26. (szombat) 15 óra Szombathely, 11-es huszár út 40. 21. ÉVF. 6. SZÁM SZOMBATHELY, 2011. FEBRUÁR 19. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP VÍRUSINVÁZIÓ KÉRDÔJELEK: A GARASIN-SZTORI HALADÁS: NINCS BEFEKTETÔ A LÁTHATÁRON STABIL A KÖZBIZTONSÁG VASBAN www.apaczai.eu Apáczai

Részletesebben

KLASSZIKUSOK AZ ISEUMBAN

KLASSZIKUSOK AZ ISEUMBAN 24. ÉVF. 20. SZÁM SZOMBATHELY, 2014. MÁJUS 31. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP KLASSZIKUSOK AZ ISEUMBAN A TRAVIATA ÉS A RÓMEÓ ÉS JÚLIA IS MÛSORON ELHUNYT GYEBROVSZKI JÁNOS KÖZGYÛLÉS: KÖZBIZTON- SÁGRÓL, SZENT MÁRTON-

Részletesebben

SZENTÉLY SAVARIA SZÍVÉBEN

SZENTÉLY SAVARIA SZÍVÉBEN 21. ÉVF. 30. SZÁM SZOMBATHELY, 2011. AUGUSZTUS 19. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP SZENTÉLY SAVARIA SZÍVÉBEN ANNO: SZILY JÁNOS AZ EGYHÁZMEGYE ÉLÉN TOVÁBBRA IS NÉPSZERÛ A KÖNYVTÁR HALADÁS ZTE: MEGTÖRT AZ ÁTOK! A

Részletesebben

KÖZGYÛLÉS: VITA FEJLESZTÉSEKRÔL, FIZETÉSRÔL A HÁROM ALAPPILLÉR MUNKA A BÖRTÖNÖN BELÜL ÉS KÍVÜL MERT JOBB ADNI, MINT KAPNI: ÚJABB FELAJÁNLÁSOK!

KÖZGYÛLÉS: VITA FEJLESZTÉSEKRÔL, FIZETÉSRÔL A HÁROM ALAPPILLÉR MUNKA A BÖRTÖNÖN BELÜL ÉS KÍVÜL MERT JOBB ADNI, MINT KAPNI: ÚJABB FELAJÁNLÁSOK! 23. ÉVF. 45. SZÁM SZOMBATHELY, 2013. DECEMBER 14. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP GÓLYÁKAT AVATTAK! KÖZGYÛLÉS: VITA FEJLESZTÉSEKRÔL, FIZETÉSRÔL A HÁROM ALAPPILLÉR MUNKA A BÖRTÖNÖN BELÜL ÉS KÍVÜL MERT JOBB ADNI,

Részletesebben

MOZGALMAS ÉVEK VÁLTOZÓ VILÁG, VÁLTOZÓ GYEREKEK KÉSIK A BUSZPÁLYAUDVAR-BERUHÁZÁS ORVOSOK A VILÁGHÁLÓN. Safo_2008_10_11 10/10/08 8:38 AM Page 1

MOZGALMAS ÉVEK VÁLTOZÓ VILÁG, VÁLTOZÓ GYEREKEK KÉSIK A BUSZPÁLYAUDVAR-BERUHÁZÁS ORVOSOK A VILÁGHÁLÓN. Safo_2008_10_11 10/10/08 8:38 AM Page 1 Safo_2008_10_11 10/10/08 8:38 AM Page 1 18. ÉVF. 38. SZÁM SZOMBATHELY, 2008. OKTÓBER 11. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP MOZGALMAS ÉVEK VÁLTOZÓ VILÁG, VÁLTOZÓ GYEREKEK KÉSIK A BUSZPÁLYAUDVAR-BERUHÁZÁS ORVOSOK A

Részletesebben