ÖSSZEFOGLALÓ ELEMZÉS HIÁNYSZAKMÁK TEKINTETÉBEN OSZTRÁK-MAGYAR HATÁRMENTI VISZONYLATBAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÖSSZEFOGLALÓ ELEMZÉS HIÁNYSZAKMÁK TEKINTETÉBEN OSZTRÁK-MAGYAR HATÁRMENTI VISZONYLATBAN"

Átírás

1 ÖSSZEFOGLALÓ ELEMZÉS HIÁNYSZAKMÁK TEKINTETÉBEN OSZTRÁK-MAGYAR HATÁRMENTI VISZONYLATBAN 2012

2 Készült: Szombathely, április 27. A02-1 Gazdasági és munkaadói együttműködések aktivizálása a Pannonia régió térségében a hiányszakmák feltérképezése segítségével alprojekt keretében a Vas Megyei Ipari Szövetkezetek és Vállalkozások Szövetsége megbízásából Készítette: Németné Kiss Márta egyéni vállalkozó 2

3 TARTALOM oldalszám 1. Téma felvezetés Gazdasági, munkaerő-piaci kitekintés Nyugat-Dunántúl területi és demográfiai jellemzői Kelet-Ausztria területi és demográfiai jellemzői Gazdasági és munkaerő-piaci folyamatok alakulása a Nyugat-Dunántúlon A gazdasági és munkaerő-piaci folyamatok jellemzői Kelet-Ausztriában Hiányszakmák A hiányszakmák és álláshelyek Ausztriában Történeti visszatekintés Nyugat-dunántúli szemszögből Hiányszakmák alakulása a Nyugat-Dunántúlon napjainkban Tartósan betöltetlen álláshelyek (tartósan hiányzó foglalkoztatottak) a munkáltatók körében végzett felmérés alapján években Az információk forrása Az adatgyűjtés fontosabb jellemzői Háttér információk a témához A hiányszakmák kialakulásának okai Magyarok Ausztriában történő munkavállalása Megelőzés és probléma kezelés A fiatalok munkaerő-piaci belépésének elősegítése Jó példák Felmérések Pályaorientáció Diplomás Pályakövető Rendszer (DPR) Foglalkoztatási Információs Pontok Ösztöndíj rendszerek Szombathely Visszavár program Javaslatok 50. 3

4 1. Téma felvezetés Ausztria és Magyarország határos térségeiben az eltérő történelmi fejlődés, és az ebből fakadó gazdasági, társadalmi eltérések ellenére a munkaerőpiac területén sok hasonlóság is megjelent az előző évtized közepére. Bár az érintett térség még Európai léptékben sem tekinthető túl nagynak, a határ menti területek összehasonlítása mégis nagyon nehéz, ugyanis az egyes országokban érintett területek (megyék, illetve tartományok és járások) között is jelentős gazdasági és munkaerő-piaci eltérések mutatkoznak. Mindezek ellenére az elmúlt évtized végére a munkaerőpiacon jellemzően hasonló területeken alakultak ki munkaerő kínálati problémák. A gazdaságszerkezeti hasonlóságok megegyező keresleti viszonyokat, ezáltal hasonló hiányszakma struktúrát hoztak létre. Az évtized végén kibontakozott pénzügyi és gazdasági válság rövid idő alatt óriási munkaerő-piaci válságot is hozott magával, amely a térséget átlagon felüli mértékben érintette 2009-ben. Szerencsés módon az ezt követő két évben pozitív visszarendeződési folyamatok indultak el a térség gazdaságában, ami a munkaerőpiacra is jótékony hatással volt. A gazdasági válság mellett további jelentős momentum volt e térség munkaerőpiacát érintően, a szabad munkaerő áramlás teljessé válása májusától. Bár jelentős könnyítéseket hajtott végre már az elmúlt években is Ausztria a munkavállalás engedélyezése terén, a teljes nyitást mégis jelentős várakozás, aggódás és médiavisszhang vezette be és kísérte. Elemzésünk e három év időszakának hiányszakma struktúráját mutatja be, kitekintve az előzményekre és a munkaerő-piaci folyamatokra. Kiemel továbbá néhány kapcsolódó problémát és kezdeményezést, amelyek a munkaerő-piaci folyamatokat befolyásolhatják. 4

5 2. Gazdasági, munkaerő-piaci kitekintés 2.1. Nyugat-Dunántúl területi és demográfiai jellemzői A tanulmány Magyarország vonatkozásában Nyugat-Dunántúlra terjed ki, amely Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megyét foglalja magába. A régió sajátossága, hogy a régiók közül egyedüliként négy országgal határos: északról Szlovákia, nyugatról Ausztria, dél-nyugatról pedig Szlovénia és Horvátország a szomszéd. A három megyét magába foglaló Nyugat-Dunántúl területe km2, amely az ország területének harmadik legkisebb földrajzi egysége, Magyarország 12,2%-át teszi ki. A régió 25 kistérségének 655 települése közül 33 város, ebből 5 megyei jogú. Településhálózatát a Kisalföld kivételével a törpe- és aprófalvak magas száma jellemzi. A régió népessége 2011-ben fő volt, fővel (0,35%-kal) kevesebb, mint 2009-ben. A csökkenés mértéke a fiatalabb korosztályban megközelítette a 3%-ot, a évesek körében 0,5% volt, ugyanakkor az idősek körében 2,3%-os növekedés következett be. A régió népessége annak ellenére csökkent, hogy a megfigyelt időszak alatt Győr-Moson-Sopron megyének pozitív volt a vándorlási egyenlege. Vas és Zala megyéből továbbra is többen vándoroltak el, mint oda. A lakosság korösszetételének alakulása fő Forrás: KSH éves éves 65 év feletti 5

6 2.2. Kelet-Ausztria területi és demográfiai jellemzői A tanulmány által érintett kelet-ausztriai térség területe 9,8 ezer km2, amely Ausztria teljes területének 12%-át teszi ki. Ezen belül Burgenland teljes egészében, Stájerország 12%-a, míg Alsó-Ausztria 20%-a van érintve a vizsgálat által. A lakosság számának alakulása Megnevezés fő 0-14 éves éves 65 éves és idősebb Inde,% 2009/ /2 009 Burgenland ,1 66,8 19,8 100,7 100,3 Alsó-Ausztria érintett területei ,5 18,5 100,7 100,4 Stájerország érintett területei ,7 67,5 17,8 99,8 99,7 Összesen ,5 66,7 18,7 100,5 100,2 Forrás: AMS fő megoszlás, % A terület népessége közelíti az 1 milliót, amelynek közel 30%-a Burgenlandban, mintegy 56%-a Alsó-Ausztriában és 16%-a Stájerországban él. Míg Nyugat- Dunántúlon évről évre csökkent a lakosság száma, addig Kelet-Ausztria egész területén kedvezőbb folyamatok érvényesültek: két év alatt összességében 0,8%-kal 7600 fővel emelkedett a területen élők száma. Ezen belül Stájerországban némi fogyás, míg a többi térségben bővülés valósult meg. A népesség kétharmad részét a évesek teszik ki, ez az arány a Nyugat- Dunántúlon valamelyest magasabb. A fiatal korosztály nem éri el a 15%-ot, az idősebb népesség hányada azonban mintegy 4%-ponttal meghaladja a fiatalokét Gazdasági és munkaerő-piaci folyamatok alakulása a Nyugat- Dunántúlon A rendszerváltást kövezően a tőkeerős külföldi befektetőknek köszönhetően erőteljes beruházási tevékenység indult meg a régióban, amely gyökeresen átalakította a gazdaság szerkezetét. A legtöbb tőkét az iparba, ezen belül a gépiparba fektették. A beruházások eloszlása azonban nem történt egyenletesen, elsősorban az erősebb ipari háttérrel rendelkező északi és középső területeket részesítették előnyben a 6

7 befektetők. (A rendszerváltás előtt a régióban - Győr kivételével - kevésbé volt jellemző az ipari termelés magas részaránya a gazdaságon belül.) A megyék közti némi eltéréssel az ipar azóta is megőrizte a domináns szerepét Nyugat-Dunántúlon: a bruttó hozzáadott érték jelentős részét az országos átlagot messze meghaladva az ipar adja, amelynek részesedése 2009-ben megközelítette a 40%-ot. Ebből: feldolgozóipar A bruttó hozzáadott érték gazdasági ágak szerint [folyó áron], 2009 A bruttó hozzáadott érték Gazdasági ág millió Ft megmeg- meg- megmillió Ft millió Ft oszlás, % oszlás, % millió Ft oszlás, oszlás, % % Győr-Moson-Sopron Vas Zala Nyugat-Dunántúl Mezőgazd., erdőgazd ,6% ,9% ,9% ,5% Ipar ,5% ,2% ,6% ,1% ,3% ,7% ,7% ,8% Építőipar ,7% ,4% ,9% ,9% Szolgál-tatások ,1% ,6% ,6% ,5% Összesen % % % % Forrás: KSH A régió gazdaságában meghatározó szerepet betöltő feldolgozóipart, ezen belül különösen a gépipart erős eportorientáltság jellemzi, ami elsősorban a jelentős külföldi tőkeállománynak köszönhető. A régió gépiparának kiugróan magas eportaránya következtében az értékesítés volumenének alakulásában a külső piaci változások a meghatározók, a belföldi folyamatok az ágazat globális helyzetére kevésbé vannak hatással. 7

8 Értékesítés ágazat szerint Belföld Eport Belföld Eport Belföld Eport Összesen, Összesen, % millió Ft % millió Ft % Feldolgozóipar ,8 84, ,8 86, ,4 87,6 Ebből: Ágazat Összesen, millió Ft élelmiszer gyártása ,7 27, ,0 29, ,2 31,8 tetília, bőrterm., lábbeli gyártása ,4 92, ,3 93, ,2 94,8 fa, papírterm. gyárt., nyomdai tev ,2 67, ,4 72, ,5 73,5 vegyipar ,9 56, ,2 57, ,5 56,5 fémalapanyag, fémfeld. term. gyártása ,0 69, ,1 70, ,9 73,1 gépipar ,7 95, ,3 95, ,1 95,9 *49 főnél nagyobb székhely szerinti vállalkozások adatai (Forrás: KSH) A gazdaságban meghatározó szerepet betöltő feldolgozóipar a külpiaci nyitottságából adódóan rendkívül érzékenyen reagált a világgazdaságban zajló negatív folyamatokra. Különösen érvényes ez a gépiparra, ahol az értékesítés több, mint 90%-a a külföldi vevők irányába történik. A gazdasági recesszió jelei már 2008 utolsó hónapjaiban egyértelműen megmutatkoztak a régió iparában, amelyek a megrendelések elmaradása miatti számottevő termelés csökkenésben nyilvánultak meg. (A megrendelések volumenének a csökkenését legelőször a gépipari cégek érzékelték. A gazdaság szerkezetében a gépipar magas részesedési aránya a korábbi előnyből hátránnyá fordult.) A dekonjunktúra évben teljesedett ki: ebben az évben az ipari termelés nagysága egyik hónapban sem érte el az egy évvel korábbit, éves szinten pedig 25%-os csökkenés történt. 8

9 2009. jan márc máj júl szept nov 2010.jan márc máj júl szept nov 2011.jan márc máj júl szept nov Az ipari termelési érték és az inde alakulása 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 termelési érték inde Forrás: KSH 2010-ben a gazdaság egyes területein már mutatkoztak a recesszióból történő kilábalás jelei, elsősorban az eport élénkülésének köszönhetően. Az ipari termelés az év során hullámzóan alakult, de értéke minden hónapban meghaladta a évi azonos időszakit, amely az előző évi alacsony bázisnak is köszönhető ben tovább bővült az ipari termelés, üteme azonban némileg elmaradt a évitől, ennek ellenére a válság előtti volument már sikerült elérni. Az ipar domináns szerepe nem csak a bruttó hozzáadott érték tekintetében mutatkozik meg a Nyugat-Dunántúlon, hanem a foglalkoztatásban is. A feldolgozóiparnak illetve a gépiparnak a foglalkoztatásban betöltött súlyát az alábbi tábla illetve ábra mutatja be. 9

10 fő Az alkalmazásban állók száma gazdasági áganként Megnvezés 2009.év 2010.év 2011.év fő arány fő arány fő arány Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás ,1% ,8% ,7% Ipar összesen ,9% ,1% ,4% Építőipar ,2% ,0% ,1% Kereskedelem, gépjárműjavítás ,9% ,1% ,7% Szállítás, raktározás ,9% ,1% ,5% Szálláshely-szolgáltatás, vendégl ,3% ,5% ,5% Információ, kommunikáció ,6% ,6% ,8% Pénzügyi, biztosítási tevékenység ,8% ,7% ,8% Ingatlanügyletek ,4% ,4% ,2% Szakmai, tudományos, műszaki tev ,7% ,5% ,8% Adminisztratív és szolgáltatást tám ,4% ,3% ,3% Közigazgatás, védelem; köt. társ ,3% ,9% ,8% Oktatás ,6% ,8% ,7% Humán-egészségügyi, szoc. ellátás ,3% ,5% ,3% Művészet, szórakozt., szabad idő ,6% ,4% ,4% Egyéb szolgáltatás ,1% ,1% ,1% Nemzetgazdaság összesen ,0% ,0% ,0% Forrás: KSH A Nyugat-Dunántúlon az alkalmazásban állók közel 40%-a dolgozik az iparban, országosan ez az arány 20-25% körül alakult az elmúlt években. A feldolgozóiparon belül legnagyobb foglalkoztató a gépipar (35-40%), amely magas eportorientáltsága miatt érzékenyen reagál a világgazdaságban zajló folyamtokra. Országosan ez az arány 30-33% között alakult a vizsgált időszakban. A feldolgozóiparban alkalmazásban állók megoszlása év 2010.év 2011.év Egyéb feldolgozóipar; ipari gép, berendez Gépipar Fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gy Gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék Vegyi anyag, termék gyártása Fafeldolgozás, papírtermék gyártása Tetília, ruházat, bőr és bőrtermék gyárt Élelmiszer, ital, dohánytermék gyártása Forrás: KSH 10

11 A nyugat-dunántúli munkaerő-piacot a válságot megelőző időszakban kedvező folyamatok jellemezték. A foglalkoztatottak száma növekedett, a munkanélküliségi ráta az egyik legalacsonyabb volt az országban. Az év utolsó hónapjaiban megjelenő gazdasági válság a régiót kiemelten érintette a gazdaság struktúrája, illetve annak erős külpiaci orientáltsága következtében utolsó negyedévének munkaerő-piaci folyamatai élesen eltértek a korábbi évek, vagy 2008 első három negyedévének tendenciáitól. A mindenkor megfigyelhető szezonális ingadozásokon kívül az ősszel kibontakozó gazdasági válság az ország egyik legjobban eport orientált térségét érzékenyen érintette: 2008 decemberében közel 10 ezer fővel kevesebben dolgoztak a nyugat-dunántúli székhelyű szervezetek alkalmazásában. Három hónap alatt a legnagyobb létszámvesztést az ipar, ezen belül is a feldolgozóipar könyvelhette el, ahol 4500 fővel dolgoztak kevesebben, mint szeptemberben. Az alágazatai közül abszolút számban mérve a legnagyobb mértékben a gépiparban csökkent a foglalkoztatottak száma ben a foglalkoztatottak számának csökkenésével párhuzamosan emelkedett a nyilvántartott álláskeresők száma. Havonta átlagosan munkanélküli szerepelt a kirendeltségek regisztrációs rendszerében, amely 52,9%-kal haladta meg a évit. A munkaerő-piaci mutatók évi kedvezőtlen alakulása után 2010-ben pozitív irányú elmozdulás volt tapasztalható. A regisztrált álláskeresők havi átlagos létszáma fő volt, közel 2000 fővel alacsonyabb az egy évvel korábbinál, ami 4,3%-os csökkenést jelentett. 11

12 jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec fő A regisztrált álláskeresők számának az alakulása Forrás. VMKH MK Közép-Magyarország (6,6%) után a Nyugat-Dunántúlon (9,3%) volt a legalacsonyabb a havi átlagos munkanélküliségi ráta. A kedvező helyzetű régión belül azonban jelentős különbségek vannak az egyes megyék között. A nyilvántartott álláskeresők aránya megyénként (munkanélküliségi ráta) Győr-Moson-Sopron Vas 6,8 9, Zala 12, % Forrás: VMKH MK A munkanélküliség szintjének évi jelentős emelkedése ellenére Győr-Moson- Sopron megye maradt a legkedvezőbb helyzetű területe a régiónak. A régiós átlag körül alakult Vas megye relatív mutatója, míg Zala megye hordozza a legtöbb munkaerő-piaci feszültséget magában. 12

13 2011-ben folytatódtak a régió munkaerőpiacán az előző évben elkezdődött kedvező tendenciák. A Nyugat-Dunántúlon évben a regisztrált álláskeresők havi átlagos létszáma fő volt, mintegy 6000 fővel alacsonyabb az egy évvel korábbinál, ami 14,3%-os csökkenést jelentett. A régiós szintű csökkenés más-más mértékben jelentkezett az egyes megyékben. Győr-Moson-Sopron megyében 13,3%-os, Vas megyében 22,4%-os, Zala megyében 9,9%-os volt a csökkenés. Döntően az eportra termelő ágazatok gazdasági élénkülése, a közfoglalkoztatási programok elindulása, valamint a szezonális munkák indukálta fokozottabb munkaerő kereslet következtében az év első felében hónapról hónapra dinamikusan javultak a régió munkaerő-piaci mutatói. Májusban már 35 ezer alá csökkent a regisztráltak száma, összességében január és június között 30%-ot meghaladóan csökkent. Az év második felében a korábbiakhoz képest lelassult a csökkenés folyamata. Július és december között között alakult a régióban a nyilvántartott álláskeresők száma. Közép-Magyarország (6,8%) után a Nyugat-Dunántúlon (8%) volt a legalacsonyabb a havi átlagos munkanélküliségi ráta. A kedvező helyzetű régión belül azonban jelentős különbségek vannak az egyes megyék között. Győr-Moson-Sopron megye az 5,7%-os rátával a legkedvezőbb helyzetű területe a régiónak. A régiós átlag körül alakult Vas megye relatív mutatója (7,7%), míg Zala megye hordozza a legtöbb munkaerő-piaci feszültséget magában, ahol a gazdaságilag aktív népességnek a 11,7%-a álláskereső. A munkaerő iránti kereslet alakulása A gazdasági válság alakulása erősen megmutatkozott a munkaerő-iránti kereslet alakulásában is ben mintegy 40 ezer üres állást kínáltak a munkáltatók, 22,2%-kal ( cal) kevesebbet, mint egy évvel korábban. Azóta évről-évre növekszik a munkaerő iránti kereslet, de volumenében nem érte el a válság előtti szintet, annak ellenére, hogy a munkaerő-piaci folyamatokat alakító különböző foglalkoztatáspolitikai intézkedések (pl. közfoglalkoztatás térhódítása) a munkaerő iránti kereslet növekedésének az irányába hatottak első felében a régió munkaerőpiacán élénkebb volt a munkaerő iránti kereslet, mint a második félévben. Január június között közel 40%-kal több üres állást regisztráltak a kirendeltségek, mint a júniusi időszakot követően. A munkaerő-piaci folyamatok alakulása tekintetében némi bizakodásra adhat okot, hogy az év egészét 13

14 tekintve munkaerőigényt jeleztek a munkáltatók a kirendeltségeken, 11,1%-kal többet, mint az előző esztendőben. A bővülést a támogatással kínált állások számának az emelkedése eredményezte. Az elsődleges munkaerőpiac kereslete némileg elmaradt az előző évitől. A bejelentett üres álláshelyek számának az alakulása db Támogatott Nem támogatott Forrás: VMKH MK A 2011-ben elkezdődött helyreállítási periódus jellemzője, hogy az új munkahelyek létrehozásánál a munkáltatók már figyelembe veszik, hogy egy esetleges újabb dekonjunktúra esetén olcsón leépíthető legyen. Ennek köszönhetően a korábbiaknál erőteljesebben van jelen a régió munkaerő-piacán a kölcsönzött munkaerő, amely a munkáltatóhoz már kevésbé kötődő foglalkoztatási csoportot jelent. A kölcsönzött munkaerő dominánsabb megjelenése némileg elfedi a kielégítetlen munkaerő-keresletet A gazdasági és munkaerő-piaci folyamatok jellemzői Kelet- Ausztriában A térség gazdasági fejlődésének az üteme a gazdasági válságot megelőzően meghaladta az uniós átlagot és a munkaerő-piaci mutatói is kedvezően alakultak. A foglalkoztatottak száma 2008-ban meghaladta a 392,5 ezret, amely a éves népességre vetítve 72,1%-os foglalkoztatottsági rátát eredményezett. 14

15 A határ menti régió foglalkoztatási struktúrájában a szolgáltatási szektor a meghatározó, annak ellenére messze meghaladva a magyar oldalét, hogy Nyugat- Dunántúlon az utóbbi években nőtt a szektor jelentősége. A Kelet-Ausztriában a munkavállalóknak már kevesebb, mint háromtizedét foglalkoztatják a termelő ágazatokban, amely lényegesen alacsonyabb a magyar oldalhoz képest. A foglalkoztatottak számának alakulása Inde,% Megnevezés összesen, fő összesen, fő ebből: szolgáltatások fő arány,% 2009/ /2 009 Burgenland ,6 99,5 100,9 Alsó-Ausztria érintett területei ,7 98,8 100,1 Stájerország érintett területei ,9 98,6 100,8 Összesen ,7 98,9 100,4 Forrás: AMS második felében fokozatosan jelentkező gazdasági lassulás 2009-ben már éreztette negatív hatását Ausztria munkaerő-piacán. A kedvezőtlen hatásokat azonban a munkahelyek megtartására irányuló válságintézkedések eredményeként sikerült tompítani és csak kisebb visszaesést okozott a foglalkoztatottak számában. Az intézkedések hatékonyságát az is jól jelzi, hogy 2010-ben már pozitív irányba változtak a foglalkoztatottságot jelző mutatók. Az osztrák munkaügyi hivatalok nyilvántartása szerint a válsággal még kevésbé érintett évben fő volt a munkanélküliek száma. A válság hatása évi adatokból már egyértelműen kiolvasható volt. A munkanélküliek számának a növekedési üteme az érintett területeken elérte a 20%-ot, a fejlettebb területeken (Alsó-Ausztria) megközelítette a 25%-ot. Burgenlandban ez az arány 15%-os, Stájerországban 19%-os volt. Az éves átlagos munkanélküliségi ráta is ennek megfelelően emelkedett (1%-pontot meghaladóan) és elérte a 7%-ot. A magyar területeken ennél lényegesen nagyobb mértékben emelkedett a munkanélküliség szintje ben már a munka-erőpiaci mutatók javulása volt tapasztalható: Kelet-Ausztria területein összességében már fogyott a munkanélküliek száma (3,2%-kal), s így a munkanélküliségi ráta is javult, bár a válság előtti szintre még nem csökkent le. 15

16 A munkanélküliek számának alakulása Megnevezés fő fő Nő éves 50 éves és idősebb arány, % tartós (1 éve) Inde,% 2009/ /2 009 Burgenland ,2 14,9 26,2 3,4 115,0 94,1 Alsó-Ausztria érintett területei ,2 15,0 24,6 7,5 124,4 100,5 Stájerország érintett területei ,6 17,1 20,0 2,3 119,3 89,0 Összesen ,8 15,2 24,4 5,6 120,8 96,8 Forrás: AMS Kelet-Ausztriában a Nyugat-dunántúli térséghez hasonlóan a munkanélküliek között nagyobb arányban fordultak elő a férfiak, a nők aránya 40% körül alakult. Férfiak meghatározóbb hányadához a gazdasági válság is hozzájárult mindkét oldalon, ugyanis a kedvezőtlen hatások erőteljesebben érintették azokat az ágazatokat, ahol férfiak dolgoztak nagyobb arányban. Az álláskeresők 15,2%-a kerül ki a fiatal korosztályból, az átlagosnál nagyobb arány Stájerország területein fordult elő. Nyugat-Dunántúlon valamelyest alacsonyabb a éves korosztálynak az álláskeresők közötti hányada. Közel minden negyedik munkanélküli már legalább 50 éves Kelet-Ausztriában, míg a stájer területeken az idősebb korosztály munkanélkülisége a teljes munkanélküliség 20%-át tette ki, addig a többi területen ennél nagyobb a gyakoriságuk. A magyar oldalon az álláskeresőknek 26-27%-a kerül ki ebből a korcsoportból. Jelentős az eltérés az osztrák területek között a tartós munkanélküliek (1 évnél hosszabb ideje munkanélküliek) arányában. Kelet-Ausztriában a munkanélküliek 5,6%-ának már legalább 1 éve nem volt munkahelye, ennél kedvezőtlenebb képet mutat az Alsó-Ausztriára vonatkozó mutató, ugyanakkor Burgenlandban és a stájer területeken kedvezőbb a helyzet. Nyugat-Dunántúlon az álláskeresés időtartamának az elhúzódása sokkal jellemzőbb ben az álláskeresők 24,4%-ának már legalább egy éve nem volt munkahelye. 16

17 3. Hiányszakmák 3.1. A hiányszakmák és álláshelyek Ausztriában A bejelentett álláshelyek számának az alakulását szezonalitás jellemzi az érintett Osztrák területeken: a téli hónapokban csökken az üres álláshelyek száma, tavasztól pedig ismét fokozódik a munkaerő iránti kereslet. A magyar régióhoz hasonlóan - a válság miatt ben drasztikusan csökkent a bejelentett betöltetlen álláshelyek száma ban még havonta átlagosan 3286 üres állást kínáltak a munkáltatók, egy évvel később az előző évinek csak 70%-át. A válság legnagyobb vesztese a kelet-ausztriai régióban Alsó-Ausztria, míg a gazdaságilag kevésbé fejlett területeken minimális emelkedés is előfordult. A bejelentett üres állásokszámának alakulása Inde,% Megnevezés darab 2009/ / 2009 Burgenland ,9 103,2 Alsó-Ausztria érintett területei ,9 106,8 Stájerország érintett területei ,5 137,4 Összesen ,0 110,6 Forrás: AMS A munkaerő-iránti kereslet a fém és elektronikai szakmák iránt csökkent drasztikusan, de átmenetileg az építőipar területére is kevesebb munkaerőt kerestek a munkáltatók. A kereskedelemben a vizsgált időszak alatt nem történt jelentős változás. A válság tovagyűrűző hatásaként 2010-ben mérséklődött némileg a terület munkaerő iránti kereslete. A vendéglátást, idegenforgalmat szintén visszavetette a válság. Kevesebb munkaerőre volt szüksége, mint a válságot megelőzően. 17

18 Ausztriában hiányszakmának számít minden olyan szakma az AMS módszertana alapján, amelyek esetén egy egy bejelentett betöltetlen állásra 1,5 személynél többet nem regisztráltak álláskeresőként. A vizsgált időszakban Ausztriában körül alakult a fent említett módszertannal meghatározott hiányszakmák köre. A hazai helyzethez hasonlóan a fémipari és az elektronikai szakmák hiányoznak leginkább Ausztria munkaerőpiacáról. Az építőipar munkaerő-igényének a kielégítése is gyakran okoz problémát. A vendéglátásban elsősorban a szakácsokat keresnek vonatvezető fodrász gépgyártástechnológiai technikus útépítő tetőfedő fűtésszerelő és gázszerelő fűtésszerelő és gázszerelő útépítő fodrász betegápóló esztergályos erősáramú mérnök tetőfedő hegesztő, lángvágó gépészmérnök épületasztalos bádogos esztergályos bádogos fűtésszerelő és gázszerelő hegesztő, lángvágó aranyozó gépész erősáramra spec. elekronikai technikus erősáramú mérnök szakács ács fémforgácsoló Forrás: AMS 3.2. Történeti visszatekintés Nyugat-dunántúli szemszögből A hiányszakmák kialakulása komple problémakör Nyugat-dunántúlon. A probléma gyökerei részben visszanyúlnak a 90-es évtized elejére, amikor a gazdasági átalakulással közel egy időben elkezdődött privatizációval lendületet vett a külföldi működő tőke beáramlása elsősorban az ipar területére. Az iparon belül a gépipar volt a legkiemelkedőbb fejlesztési terület, ahol a 90-es években gyors fejlődésnek és látványos strukturális átrendeződésnek lehettünk tanúi. Az új tulajdonosok jelentős fejlesztéseket eszközöltek, amely részben a megvásárolt vagyon korszerűsítésében, részben zöldmezős beruházásokban nyilvánult meg. 18

19 A megvalósult beruházások tömeges munkaerőigénye számottevően eltért a korábbiaktól. A külföldi vállalkozások működésükhöz elsősorban betanított munkásokat igényeltek, mert az idetelepített technológia ezt igényelte. A munkaerő alapképzettsége közömbös volt, ugyanis a munkakör eredményes ellátásához szükséges ismereteket betanították. A gazdaság különböző területeiről elbocsátott szakképzetlen munkaerő mellett jelentős túlkínálat volt szakmunkásokból is, akik egyéb munka híján vállalták a betanított munka elvégzését is. A külföldi működő tőke munkahelyteremtő képessége különösen a 90-es évek elején, amikor nagy szükség volt a foglalkoztatási lehetőségek bővülésére pozitívumként volt értékelhető, ugyanakkor a szakképzett munkaerőnek ilyen formában történő foglalkoztatása elpazarolta a korábban felhalmozott szakismeret egy részét. Mivel a kezdeti, többnyire minimálbéres kereseti lehetőségek a külföldi vállalkozásoknál idővel számottevően javultak, elérte, később meghaladta az átlagot és a munkakörülmények is megfelelőek voltak, a szakmunkások egy része napjainkban is betanított munkát végez, így hiányoznak a szakmunkások palettájáról. A több éves pályaelhagyás miatt időközben kiestek a gyakorlatból, a szakmai ismereteik közben elavultak, új szakmai ismeretekkel már nem rendelkeznek, így a jövőben sem várható, hogy szakképzettségüknek megfelelő munkát kívánnak végezni. A rendszerváltást követően - elsősorban az ipari termelés csökkenése miatt bekövetkezett -munkaerő iránti kereslet visszaesése mérsékelte, esetenként teljesen megszüntette bizonyos ipari szakmákban a beiskolázási keretszámokat. (A hagyományos gépgyártás visszaszorulása miatt pl. lakatos, hegesztő képzések nem vagy alig indultak.) Helyette a szolgáltatási szektor kiszolgálása került előtérbe, ugyanis a gazdasági átalakulással együtt járó modernizációs folyamat meghatározó sajátossága volt a szolgáltató szektor bővülése, ami a foglalkoztatásban betöltött szerepének a növekedését eredményezte. A pozíciójának megfelelően a munkaerőszükséglete növekedett, fokozódott a tanulók szolgáltatási szakmákra történő beiskolázása a szükséglet kielégítése érdekében. A piacgazdaságra való áttérés tehát megváltoztatta a gazdálkodó szervezetek struktúráját. A cégek megszűnésével, átalakulásával változtak a foglalkoztatás jellemzői, a munkaerővel szemben támasztott igények. 19

20 3.3. Hiányszakmák alakulása a Nyugat-Dunántúlon napjainkban A munkáltatók által megjelenő munkaerőigény, annak összetétele erősen függ a gazdasági folyamatok alakulásától. Növekedés esetén fokozódik a szakmunkások iránti kereslet, de csak a piacképes, korszerű ismeretekkel, gyakorlattal rendelkező szakmunkásokra van elsősorban igény. A gyakorlat fontosságának hangsúlyozása mellett ugyanakkor a munkáltatók közül egyre kevesebben kívánnak közreműködni a szakmunkástanulók gyakorlati oktatásában, pedig a képzés ideje alatt lehetőség nyílna, hogy saját igényükre formálják a munkaerőt. Az álláskeresők jelentős száma mellett gyakran előfordul, hogy a termelő szféra részéről megjelenő munkaerőigény nem, vagy csak nehezen elégíthető ki, tehát a túltelített szakmákkal együtt vannak jelen a hiányszakmák a munkaerőpiacon. A strukturális probléma egyik oka, hogy a korábbi években az oktatási szerkezet megváltoztatásakor az iskolák között több esetben hiányzott a koordináció, így ez is hozzájárult, hogy bizonyos divatszakmák túlkínálata mellett a termelő szféra munkaerőigényeihez nem volt megfelelő számú és képzettségű munkaerő. Ugyanakkor a szakképző iskolák kibocsátásának a szerkezete sem mindig megfelelő, nem képeznek a gazdaság által igényelt szakembereket, illetve ha képeznek, még akkor sem biztos, hogy a gazdaság számára megfelelő minőségű. Az elmúlt években már történtek lépések a gazdaság igényeihez igazodó képzési szerkezet kialakítására, ennek ellenére maradtak még hiányosságok, és az oktatásból kilépők nem mindenben felelnek meg a munkaerő-piaci elvárásoknak. További problémát jelent, hogy a szakképzettséggel rendelkező fiatalok körében mind gyakrabban tapasztalható, hogy nem a végzettségének megfelelő munkakörben helyezkednek el. Ez részben a nem megfelelő pályaválasztásra, illetve nagyobb részben a szaktudás leértékelésére vezethető vissza. A körülmények arra ösztönzik a fiatalokat, hogy a magasabb fizetést biztosító más munkakörökben dolgozzanak, vagy betanított munkát végezzenek. Így fordulhat elő olyan hiányszakmák jelenléte a munkaerőpiacon, amelyekben a középiskolák évről évre nem kis számban bocsátanak ki végzős tanulókat. 20

Régiónk munkaerőpiaci helyzete 2011 tavaszán - a mobilitás jegyében. 2011. június 7.

Régiónk munkaerőpiaci helyzete 2011 tavaszán - a mobilitás jegyében. 2011. június 7. Régiónk munkaerőpiaci helyzete 2011 tavaszán - a mobilitás jegyében 2011. június 7. 1 A munkaerőpiac jellemzői * 2011. I. negyedév Megnevezés Országos Gy-M-S megye Vas megye * KSH adat Zala megye Foglalkoztatottak

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR. Betöltésre váró álláshelyek, I. negyedév július 11.

STATISZTIKAI TÜKÖR. Betöltésre váró álláshelyek, I. negyedév július 11. STATISZTIKAI TÜKÖR 2016. július 11. A gazdasági teljesítmény bővülésével párhuzamosan hazánkban nem csak a foglalkoztatottak létszáma, de a munkaerő iránti kereslet is folyamatosan növekszik, ami egyes

Részletesebben

MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok

MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok Regisztrált álláskeresők száma Győr-Moson-Sopron megyében 2010 2014 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 - j a n. f e b r. m á r c.

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac főbb folyamatairól Heves megyében július

T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac főbb folyamatairól Heves megyében július Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac bb folyamatairól Heves megyében 2012. ius A megye munkáltatói több mint ezer új álláshelyet jelentettek be kirendeltségeinken

Részletesebben

Munkaerő-piaci adatok

Munkaerő-piaci adatok FOGLALKOZTATÁSI FŐOSZTÁLY Munkaerő-piaci adatok Regisztrált álláskeresők száma Győr-Moson-Sopron megyében 2012 2016 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 - j an. f ebr. m árc. ápr. m áj. j ún. j

Részletesebben

Tanulható nyelvek. Megjegyzések

Tanulható nyelvek. Megjegyzések Harruckern János Közoktatási Intézmény 5700 Gyula, Szent István út 38. Tel: (66)561-420, Fax: (66)561-436 E-mail: iskola@harruckern.hu Honlap: www.harruckern.hu Igazgató neve: Zámbó András Pályaválasztási

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. ÁPRILIS Tovább csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma. 2014. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi

Részletesebben

Az oktatási infrastruktúra I. SZAKKÉPZÉS 2014. 11. 25.

Az oktatási infrastruktúra I. SZAKKÉPZÉS 2014. 11. 25. Az oktatási infrastruktúra I. SZAKKÉPZÉS 2014. 11. 25. A leghátrányosabb kistérségek Magyarországon (forrás:térport) A bruttó hozzáadott érték nemzetgazdasági ágak szerinti aránya a magyar GDP-ben,

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. AUGUSZTUS 2015. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.581 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2015. 2015. június 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.817 álláskereső szerepelt, amely az előző hónaphoz

Részletesebben

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5.

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-005 vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 DOKUMENTUM 5. Foglalkoztatottság és munkanélküliség

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac főbb folyamatairól Heves megyében április

T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac főbb folyamatairól Heves megyében április Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac bb folyamatairól Heves megyében 2012. ilis A megye munkáltatói 1,7 ezer új álláshelyet jelentettek be kirendeltségeinken

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja MUNKAERŐ-PIACI HELYZETKÉP BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN AUGUSZTUS. Kecskemét, 2011.

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja MUNKAERŐ-PIACI HELYZETKÉP BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN AUGUSZTUS. Kecskemét, 2011. BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja MUNKAERŐ-PIACI HELYZETKÉP BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2011. AUGUSZTUS Kecskemét, 2011. szeptember 1. A munkanélküliség főbb jellemzői a megyében Bács-Kiskun

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. MÁRCIUS 2013. március 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.507 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok

MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok Regisztrált álláskeresők száma Győr-Moson-Sopron megyében 2010 2014 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 - jan. febr. márc. ápr. máj.

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. július 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

ltatói i kapcsolattartás a munkaügyi szervezetben

ltatói i kapcsolattartás a munkaügyi szervezetben Munkáltat ltatói i kapcsolattartás a munkaügyi szervezetben Székesfehérvár, 2010. április 26. A nyilvántartott álláskeresők gazdaságilag aktív népességhez viszonyított aránya (2010. márciusban: 13,6 %)

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. JANUÁR 2013. január 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.851 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. júni.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. júni. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. SZEPTEMBER 2014. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.685 álláskereső

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. ÁPRILIS 2013. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.842 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében február február. máj. ápr. febr. márc jan.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében február február. máj. ápr. febr. márc jan. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. FEBRUÁR A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy egy éves távlatban tovább csökkent a nyilvántartott álláskeresők

Részletesebben

Munkaerô-piaci információk

Munkaerô-piaci információk Munkaerô-piaci információk - fókuszban a hiányszakmák A Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ kiadványa A Nyugat-dunántúli régió fôbb jellemzôi A nyugat-dunántúli régió az ország területének harmadik

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. okt jan.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. okt jan. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. SZEPTEMBER 2015. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.857 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. MÁJUS 2012. május 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.296 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

MUNKAERŐPIACI HELYZETKÉP KECSKEMÉT MUNKAERŐPIACI KÖRZETBEN 2010. szeptember

MUNKAERŐPIACI HELYZETKÉP KECSKEMÉT MUNKAERŐPIACI KÖRZETBEN 2010. szeptember Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ MUNKAERŐPIACI HELYZETKÉP KECSKEMÉT MUNKAERŐPIACI KÖRZETBEN 2010. szeptember Kecskemét, 2010. október Készült A DÉL-ALFÖLDI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT ELEMZÉSI,

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei február. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Álláskeresők száma 2

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei február. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Álláskeresők száma 2 Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Szervezési Osztály Békéscsaba, Árpád sor 2/6.

Részletesebben

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17.

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17. KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE SZOMBATHELY, 2013. október 17. Az egy főre jutó bruttó hazai termék a Nyugat-Dunántúlon Egy főre jutó bruttó hazai termék Megye, régió ezer

Részletesebben

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ZALA MEGYE II. negyedév

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ZALA MEGYE II. negyedév Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Szombathely Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ZALA MEGYE 2013. II. negyedév 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 42-44. Telefon: (36

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei július. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Álláskeresők száma 2

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei július. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Álláskeresők száma 2 Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Szervezési Osztály Békéscsaba, Árpád sor 2/6.

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja MUNKAERŐ-PIACI HELYZETKÉP BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN FEBRUÁR. Kecskemét, 2011.

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja MUNKAERŐ-PIACI HELYZETKÉP BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN FEBRUÁR. Kecskemét, 2011. BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja MUNKAERŐ-PIACI HELYZETKÉP BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2011. FEBRUÁR Kecskemét, 2011. március 1. A munkanélküliség főbb jellemzői a megyében Bács-Kiskun megyében

Részletesebben

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ZALA MEGYE III. negyedév

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ZALA MEGYE III. negyedév Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Szombathely Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ZALA MEGYE 2012. III. negyedév 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 42-44. Telefon: (36

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. júli. aug. márc. febr. dec.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. júli. aug. márc. febr. dec. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 214. DECEMBER 214. december 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.465 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. márc. ápr. júni. júli.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. márc. ápr. júni. júli. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 215. JANUÁR 215. január 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.465 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. DECEMBER 2011. december 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 13.706 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. OKTÓBER 2015. október 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.727 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja MUNKAERŐ-PIACI HELYZETKÉP BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN JÚLIUS. Kecskemét, 2011.

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja MUNKAERŐ-PIACI HELYZETKÉP BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN JÚLIUS. Kecskemét, 2011. BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja MUNKAERŐ-PIACI HELYZETKÉP BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2011. JÚLIUS Kecskemét, 2011. augusztus 1. A munkanélküliség főbb jellemzői a megyében Bács-Kiskun megyében

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei január. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Álláskeresők száma 2

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei január. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Álláskeresők száma 2 Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2011. Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye 2011. Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Szervezési Osztály Békéscsaba,

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei április. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Álláskeresők száma 2

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei április. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Álláskeresők száma 2 Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Szervezési Osztály Békéscsaba, Árpád sor 2/6.

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. SZEPTEMBER 2012. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.356 álláskereső

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Munkaügyi Központja

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Munkaügyi Központja BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja MUNKAERŐ-PIACI HELYZETKÉP KECSKEMÉT MUNKAERŐ-PIACI KÖRZETBEN 2013 március Kecskemét, 2013. február 6000 Kecskemét, Klapka u. 34. 76/486-588 e-mail:

Részletesebben

CSEREANYAG ELŐTERJESZTÉS A 2011-12. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.

CSEREANYAG ELŐTERJESZTÉS A 2011-12. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1. CSEREANYAG Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 59169/2010 CÍM: ELŐTERJESZTÉS A 2011-12. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL Előterjesztő: Az előterjesztést megkapta:

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. NOVEMBER 2015. november 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.743 álláskereső szerepelt, amely az

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei május. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Álláskeresők száma 2

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei május. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Álláskeresők száma 2 Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Szervezési Osztály Békéscsaba, Árpád sor 2/6.

Részletesebben

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május Pályázathoz anyagok a TÁMOP 4.1.1/AKONV2010-2019 Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése 1/b képzéskorszerűsítési alprojekt Munkaerőpiaci helyzetkép II. negyedév Negyed adatok régiókra bontva 2010. 1.

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. NOVEMBER 2011. november 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 12 842 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Nyugat dunántúli Regionális Munkaügyi Központ hiányszakmák betöltésére tett kezdeményezései, térségi tapasztalatai, jövőbeni elképzelések

Nyugat dunántúli Regionális Munkaügyi Központ hiányszakmák betöltésére tett kezdeményezései, térségi tapasztalatai, jövőbeni elképzelések Nyugat dunántúli Regionális Munkaügyi Központ hiányszakmák betöltésére tett kezdeményezései, térségi tapasztalatai, jövőbeni elképzelések Foglalkoztatottság és munkanélküliség 193000 15500 191000 189000

Részletesebben

Tel., Fax: +36 (66) Békéscsaba, Gyulai út 32/1.

Tel., Fax: +36 (66) Békéscsaba, Gyulai út 32/1. www.bekszi.hu kozponti@mail.bekszi.hu Tel., Fax: +36 (66) 441-314 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1. OM azonosító: 200913 Nyilvántartási szám: 21012-2007 Felnőttképz. akkr. lajstromsz.: AL-1663 5601 Békéscsaba,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. OKTÓBER 2012. október 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.118 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei március. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Álláskeresők száma 2

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei március. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Álláskeresők száma 2 Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Szervezési Osztály Békéscsaba, Árpád sor 2/6.

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. júli. máj. febr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. júli. máj. febr. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 215. MÁRCIUS 215. március 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 11.345 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Mit kínálunk 2017/2018-ra?

Mit kínálunk 2017/2018-ra? Mit kínálunk 2017/2018-ra? Tervezett 9. osztályok száma: 53 db. Meghirdetett helyek száma: 1.517. 7 szakgimnázium: 20 ágazat 25 osztály 6 szakközépiskola: 10 szakmacsoport 20 osztály 1 szakiskola: 4 szakmacsoport

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. június 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA

TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT LEGFRISSEBB ADATAI ALAPJÁN 2014. július TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA, ÖSSZETÉTELE ÉS ARÁNYA

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei augusztus. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból:

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei augusztus. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Szervezési Osztály Békéscsaba, Árpád sor 2/6.

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júli. márc. febr. júni. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júli. márc. febr. júni. ápr. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2015. ÁPRILIS 2015. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 10.137 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

Képzés nyilvántartási. Képzés nyilvántartásba Képzés megnevezése kör. száma

Képzés nyilvántartási. Képzés nyilvántartásba Képzés megnevezése kör. száma Debreceni Szakképzési Centrum Felnőttképzési engedélyszám: E-001281/2015 Engedélyezett képzési programok S.sz. Képzési Képzés nyilvántartási Képzés nyilvántartásba Képzés megnevezése kör száma vételi időpontja

Részletesebben

A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI I. NEGYEDÉV

A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI I. NEGYEDÉV A NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS FŐBB EREDMÉNYEI 2013. I. NEGYEDÉV TERVEZETT LÉTSZÁMVÁLTOZÁS 2013. I. 2013. IV. NEGYEDÉV KÖZÖTT A 2012. DECEMBER 31 I ÁLLLAPOTHOZ KÉPEST Kőszeg Kőszeg 5,3 2,4

Részletesebben

Munkaügyi Központja. álláskeresők száma álláskeresők aránya* júli. szept. jún. febr márc

Munkaügyi Központja. álláskeresők száma álláskeresők aránya* júli. szept. jún. febr márc Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. JÚLIUS 2012. július 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.186 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

aug jan. febr. júli. ápr. máj.

aug jan. febr. júli. ápr. máj. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. JÚNIUS 2016. június 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 7.220 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. MÁJUS 2016. május 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 7.472 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november. okt. febr

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november. okt. febr Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. NOVEMBER 2012. november 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.503 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN JÚLIUS

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN JÚLIUS A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. JÚLIUS 2016. július 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 7.464 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

Munkaerőpiaci barométer

Munkaerőpiaci barométer Munkaerőpiaci barométer A Magyar Kereskedelmi- és Iparkamara Gazdaság- és Vállalkozáselemző Intézet és az Állami Foglalkoztatási Szolgálat 2008. szeptember 22. és október 31 között ismét végrehajtotta

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8 A képzés, mint a foglalkoztathatóság növelésének eszköze Sumné Galambos Mária 2008. március 4. Foglalkoztatottak aránya, célok EU átlag Magyarország 2006 CÉL CÉL CÉL 2006 EU-15 EU-25 2010 2008 2010 Összesen

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei október. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból:

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei október. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Szervezési Osztály Békéscsaba, Árpád sor 2/6.

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. ÁPRILIS 2016. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.073 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

október. szeptember

október. szeptember Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok nyilvántartott álláskereső nemenként végzettségenként pályakezdő korcsoport nyilvántartásba

Részletesebben

AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 400 EZER ALÁ CSÖKKENT

AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 400 EZER ALÁ CSÖKKENT A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT LEGFRISSEBB ADATAI ALAPJÁN 2014. szeptember AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 400 EZER ALÁ CSÖKKENT NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA, ÖSSZETÉTELE

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei augusztus. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei augusztus. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Békéscsaba, Árpád sor 2/6. http://darmk.munka.hu

Részletesebben

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ZALA MEGYE I. negyedév

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ZALA MEGYE I. negyedév Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Szombathely Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ZALA MEGYE 2011. I. negyedév 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 42-44. Telefon: (36

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR. Jelentés a beruházások 2014. évi alakulásáról. Tartalom. 1. Összefoglalás...2. 2. Nemzetközi kitekintés...2

STATISZTIKAI TÜKÖR. Jelentés a beruházások 2014. évi alakulásáról. Tartalom. 1. Összefoglalás...2. 2. Nemzetközi kitekintés...2 215. április Jelentés a beruházások 214. évi alakulásáról STATISZTIKAI TÜKÖR Tartalom 1. Összefoglalás...2 2. Nemzetközi kitekintés...2 3. Gazdasági környezet...2 4. A beruházások főbb jellemzői...3 5.

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye február

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye február CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központ Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. február 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei szeptember. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból:

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei szeptember. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Szervezési Osztály Békéscsaba, Árpád sor 2/6.

Részletesebben

Módszertani útmutató az Országos Képzési Jegyzékhez

Módszertani útmutató az Országos Képzési Jegyzékhez Módszertani útutató az Országos Képzési Jegyzékhez Az OKJ 133/2011. (VII. 18.) Kor. rendelettel ódosuló szakképesítései: (hatályos: 2011. július 26-tól, kivéve a *-gal jelöltek) OKJ-sorszá Szakképesítés

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. május 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. NOVEMBER Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. november 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. október 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Felsőoktatási intézmények tevékenységének minőségi dimenziói c. párbeszéd konferenciához

Felsőoktatási intézmények tevékenységének minőségi dimenziói c. párbeszéd konferenciához Felsőoktatási intézmények tevékenységének minőségi dimenziói c. párbeszéd konferenciához Bács-Kiskun Megyei Munkaügyi Központ Busch Irén Baja, 2005. szeptember 13. www.bacsmmk.hu,, e-mail: bacsmmk@lab

Részletesebben

Fejér megye munkaerőpiacának alakulása I-III. negyedév

Fejér megye munkaerőpiacának alakulása I-III. negyedév Közép-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Elemzési Osztály Fejér megye munkaerőpiacának alakulása 2009. I-III. negyedév Készült: Székesfehérvár, 2009. október hó 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 1.,

Részletesebben

Védjegyintenzív ágazatok Magyarországon

Védjegyintenzív ágazatok Magyarországon Védjegyintenzív ágazatok Magyarországon Simon Dorottya dr. Gonda Imre Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Európai IP kérdések: újratöltve MIE rendkívüli közgyűlés 2014. szeptember 3. Védjegyintenzív ágazatok

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. okt. febr. márc. nov 2012.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. okt. febr. márc. nov 2012. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. DECEMBER 2012. december 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 14.647 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Vári Szabó István Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Vári Szabó István Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Vári Szabó István Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 6400 Kiskunhalas, Kazinczy u. 5. Tel: (77)421-218, 422-218, 422-802, Fax: (77)422-802 E-mail: titkarsag.g@t-online.hu

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A 2012/2013. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL

ELŐTERJESZTÉS A 2012/2013. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 63341/2011 CÍM: ELŐTERJESZTÉS A 2012/2013. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL Előterjesztő: Az előterjesztést megkapta: Kulturális,

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. november 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép

Munkaerő-piaci helyzetkép A tartalomból: Főbb megyei adatok 2 Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2015. augusztus Álláskeresők száma 3 Álláskeresők aránya 3 Összetétel adatok 4 Ellátás, iskolai végzettség 5 Áramlási információk

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. álláskeresők száma álláskeresők aránya* okt.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. álláskeresők száma álláskeresők aránya* okt. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. SZEPTEMBER Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

Fiatal, elszánt, szakképzett és mégis munkanélküli?

Fiatal, elszánt, szakképzett és mégis munkanélküli? Fiatal, elszánt, szakképzett és mégis munkanélküli? Észrevételek, gyakorlati tapasztalatok a fiatalok munkanélküliségével és a szakképzéssel kapcsolatban Neunkirchen, 2009. október 28. A nyilvántartott

Részletesebben

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ZALA MEGYE IV. negyedév

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ZALA MEGYE IV. negyedév Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Szombathely Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ZALA MEGYE 2012. IV. negyedév 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 42-44. Telefon: (36

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. március 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye június

Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye június Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok nyilvántartott álláskereső nemenként végzettségenként pályakezdő korcsoport nyilvántartásba

Részletesebben

2017/2018. tanév beiskolázási engedély. Érettségi végzettséghez kötött ágazati szakképesítés megnevezése

2017/2018. tanév beiskolázási engedély. Érettségi végzettséghez kötött ágazati szakképesítés megnevezése 2017/2018. tanév beiskolázási engedély Szakgimnázum 2017/2018. tanévben indítani engedélyezett SZAKGIMNÁZIUMI ÁGAZATI képzés 9. évfolyamon - ágazat Az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés(ek)

Részletesebben

MUNKAÜGYI KÖZPONTJA. Munkaerő-piaci helyzetkép

MUNKAÜGYI KÖZPONTJA. Munkaerő-piaci helyzetkép MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Regisztrált álláskeresők száma Győr-Moson-Sopron megyében 2010-2014 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 - jan. febr. márc. ápr.

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei december. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból:

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei december. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Szervezési Osztály Békéscsaba, Árpád sor 2/6.

Részletesebben

értéke 2009. decemberben (%)

értéke 2009. decemberben (%) Hiányszakmák és szakképzés a határ két oldalán értéke 2009. decemberben (%) Munkanélküliségi ráta változása az elızı év azonos idıszakához képest (%-pont) EU27 9,6 +2,0 EU15 9,6 +1,7 Magyarország 10,7

Részletesebben