MUNKAERŐPIACI HELYZETKÉP KECSKEMÉT MUNKAERŐPIACI KÖRZETBEN szeptember

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MUNKAERŐPIACI HELYZETKÉP KECSKEMÉT MUNKAERŐPIACI KÖRZETBEN 2010. szeptember"

Átírás

1 Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ MUNKAERŐPIACI HELYZETKÉP KECSKEMÉT MUNKAERŐPIACI KÖRZETBEN szeptember Kecskemét, október

2 Készült A DÉL-ALFÖLDI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT ELEMZÉSI, TERVEZÉSI, KONTROLLING ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI OSZTÁLYÁN Főigazgató: DR. NAGY ÁGNES Osztályvezető: Medovarszky Pál DÉL-ALFÖLDI REGIONÁLIS KIRENDELTSÉG ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Igazgató Bálint István Kecskeméti Ügyfélszolgálati Osztályvezető: Dr. Tyavoda Andrea Elemző: Brandicsné Urbán Anikó 2

3 KECSKEMÉT KÖRZET MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE Bács-Kiskun megye legnagyobb munkaerőpiaci kistérsége a Kecskeméti, 15 település tartozik hozzá, ebből 4 város, a többi község. Kecskemét és munkaerőpiaci szempontból hozzá tartozó települések lakónépessége január 1-jén 159,0 ezer fő volt, 0,6 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. Míg Bács- Kiskun megye lélekszáma egy év alatt fél százalékkal apadt, számuk 531 ezer fő. 1. Foglalkoztatottság alakulása Munkaerőpiaci szempontból Kecskemét és környéke a megyeinél részben kedvezőbb képet mutat: első negyedévben a éves népesség körében (ILO szabvány szerint 1 ) Kecskemét és vonzáskörzetében fő volt jelen a munkaerőpiacon, fő foglalkoztatottként, 6310 fő munkanélküliként. A gazdaságilag aktívak száma (foglalkoztatottak és munkanélküliek együtt) Kecskemét körzetben százhetvenegy fővel apadt az egy évvel korábbihoz képest, ebből a foglalkoztatottak köre 780 fővel esett vissza, a munkát keresőké 610 fővel nőtt. Az aktivitási arány Kecskemét munkaerőpiaci térségben 51,78%-os volt, szemben a első negyedévi 51,5%-kal, a foglalkoztatási ráta 0,3 százalékpontos csökkenése és a munkanélküliségi ráta 1,0%-pontos emelkedése mellett. Bács-Kiskun megyében a KSH munkaerő felmérése alapján 2 - egy év alatt szintén csökkent a foglalkoztatás (közel másfél százalékkal), s egytizedet meghaladóan nőtt a munkanélküliek száma. A Dél-alföldi régióban kis mértékben növekedett a foglalkoztatás (0,5%-kal), és nagyobb mértékben (11,5%-kal) emelkedett a munkanélküliek száma. Bács- Kiskun megyében az aktivitási arány 0,4 százalékponttal, a déli régióban 1,2%-ponttal emelkedett. Melyet a megyei foglalkoztatási arány 0,2 százalékpontos apadása és a munkanélküliségi ráta 1,2%-os emelkedése, és a régiós 0,6 százalékpontos foglalkoztatási mutató növekedés, valamint 1,0%-pontos munkanélküliségi index emelkedése kísért. 1 Forrás: Foglalkoztatási Szociális Hivatal adatai KMSR rendszer: korrigált szintetikus regressziós becslés 2 Forrás: KSH, Munkaerő-felmérés.

4 4 2. Kecskemét munkaerőpiaci körzet főbb munkanélküliségi jellemzői Kecskeméten és környékén szeptemberben a nyilvántartott álláskeresők száma az előző hónaphoz, és az előző év azonos hónapjához viszonyítva is tovább mérséklődött. A zárónapon 8375 fő álláskereső szerepelt a munkaügyi szervezet kecskeméti nyilvántartásában, egy hónappal ezelőttinél 150 fővel (1,8 %-kal), az egy évvel korábbinál 1167 fővel (12,2%-kal) kevesebb (a megyében 0,9%-os havi, és 4,9%-os éves mérséklődés jellemző). A pályakezdők esetében az előző hónap és előző év azonos hónapja óta mind Kecskemét munkaerőpiaci körzetben, mind megyei szinten növekedés tapasztalható. Augusztus óta 5,8%- kal, tavaly szeptemberhez viszonyítva 8,9%-kal nőtt a pályakezdő álláskeresők száma a kecskeméti körzetben. Bács-Kiskun megye egészében előző hónap óta 0,2 százalékkal, a múlt év azonos hónapjához képest 6,7%-kal több a pályakezdő fiatal munkanélküli szeptember végén 870 fő pályakezdő maradt a kirendeltség nyilvántartásban, a kecskeméti álláskeresők 10,4 százaléka, arányuk 0,8 százalékponttal meghaladja az augusztusit, az előző év azonos hónapjához képest kettő százalékponttal magasabb. A kecskeméti kirendeltség szeptember hónapban nagyobb belépési forgalmat bonyolított le. Ez év kilencedik hónapja folyamán a nyilvántartott álláskeresők állományába 1049 fő lépett be (ebből 86,5%-a ismételt belépő), és 1199 fő került ki abból. A belépők száma egyötödöt meghaladóan, a kilépőké egyhatodával bővült az elmúlt hónap óta. A tavalyi év azonos hónapjához képest ellenben 4,6%-kal kevesebben kerültek be a nyilvántartásba, és 6,3%-kal kevesebb a kilépések száma is. A megyében a belépések száma (3614 fő) 3,3%-kal, a kilépéseké (3913 fő) 2,6 százalékkal kevesebb szeptemberéhez képest. Ez év szeptemberében a kecskeméti kirendeltségen kétötödével több pályakezdő lépett be a rendszerbe (számuk 224 fő), mint előző hónapban, a megyében pedig egytizedével (657 fő) szeptemberéhez viszonyítva Kecskemét térségben 23,8%-kal, a megyében 12,9%-kal nőtt a pályakezdők belépési forgaloma. A nyilvántartást a kecskeméti körzetben az előző év szeptemberénél másfélszer több pályakezdő hagyta el (176 fő), a megyében kisebb mértékű a növekedés (közel egynegyedes), a kilépő pályakezdők száma (650 fő). Ez év szeptember hónapban a nyilvántartott álláskeresők aránya (a gazdaságilag aktív népesség százalékában) 12,1% volt a körzetben (a megyében 14,4%). Ez a múlt havi aránynál 0,2%-ponttal, az egy évvel korábbinál másfél százalékponttal alacsonyabb. (A megyei arány egy hónap alatt szintén 0,2%-ponttal, egy év alatt fél százalékponttal lett alacsonyabb.) 4

5 5 Az álláskeresők regisztrációjának időtartamát tekintve szeptemberében a körzetben nyilvántartottak több, mint egynegyede (28,2%-a): 2361 fő, már több mint egy év óta nem talált megfelelő munkalehetőséget (a megyei tartósak aránya 32,3%). Egy évvel korábban ezek az arányok Kecskemét körzetben 21,7% ill. a megyében 25,7% voltak. Bács-Kiskun megye Kecskemét körzet Nyilvántartott álláskeresők nemenként, szeptember Férfi Nő A nyilvántartott álláskeresők körében szeptemberében előző hónaphoz hasonlóan - nő többlet jellemző, arányuk (52,4%) a múlt havinál 0,6 százalékponttal, az egy évvel korábbinál 2,3%- ponttal alacsonyabb. A kecskeméti körzetben a nők aránya 0,6%- ponttal meghaladja a megyei átlagot. Iskolai végzettség tekintetében a szeptemberi adatok alapján is Kecskemét körzetben az alacsony iskolai végzettségűek és a szakmunkások aránya a megyei átlagnál kissé alacsonyabb. A legfeljebb általános iskolát és szakmunkásképzőt végzettek aránya a kecskeméti körzetben 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség szerint, szeptember Kecskemét körzet Bács-Kiskun megye diplomás érettségi szakmunkás < = 8. ált. isk szeptemberéhez képest mérséklődött. Míg a megyében az előbbiek részesedése emelkedett, az utóbbiaké kevésbé csökkent. (A kecskeméti kirendeltségen a legfeljebb 8 osztályt jártak aránya 0,7%-ponttal, a szakmai végzettségűek hányada másfél százalékponttal alacsonyabb az egy évvel korábbinál, a megyében az előbbieké 0,4 százalékponttal magasabb, az utóbbiaké egy százalékponttal szintén alacsonyabb). Kecskemét és környéke álláskeresőinek iskolázottsági szintje összességében is magasabb, mint a megyében általában: közöttük a középiskolai végzettségűek (4,9%-ponttal) és a diplomások (2,4%-ponttal) részesedése nagyobb a megyeinél szeptemberhez viszonyítva az érettségizettek aránya 5

6 6 (1,3%-ponttal), a diplomásoké (egy százalékponttal) emelkedett. A nyilvántartott álláskeresők 35,0%-a nyolc osztályt, vagy kevesebbet járt iskolába a szeptemberi kecskeméti záró állomány szerint. Közel háromtizede szakmunkás, 28,2%-a valamely középiskolában tette le az érettségit, a diplomások aránya hét százalék feletti. 100% A nyilvántartott álláskeresők megoszlása életkor szerint, szeptember 80% 60% 40% 20% 0% Kecskemét körzet Az összevont korcsoportok alapján a kecskeméti körzetben a megyére átlagosan jellemzőnél a év közöttiek vannak nagyobb, a 45 év felettiek pedig azonos arányban. A szeptemberi adatok alapján mind a kecskeméti kirendeltség, mind a megyei állományban az álláskeresők többsége (közel egyharmada) elmúlt 45 éves. Egy év alatt arányuk a körzetben 1,9%-ponttal, a megyében 2,4%-ponttal bővült. Kecskemét és környékén egynegyed feletti a év közötti, 23,7% a éves és közel egyötöd a 25 év alatti álláskeresők részesedése. Bács-Kiskun megye > 45 év >35 & <= 45 év >25 & <= 35 év < = 25 év Kecskemét munkaerőpiaci körzetben az álláskeresők több, mint egyötöde (21,7%-a) álláskeresési járadékos, egynegyed részük (25,4%-a) rendelkezésre állási támogatáson ill. szociális segélyen él, álláskeresési segélyt közel egytizedüknek folyósítottak, 42%-uk azonban nem részesült ellátásban szeptemberében. Megyei átlagban nagyobb az ellátatlanok aránya (46,6%), közelít a nyilvántartott állástalanok feléhez. Álláskeresési járadékra kisebb (17,9%-uk) és szociális segélyre ill. rendelkezésre állási támogatásra valamelyest nagyobb hányaduk (25,8%) jogosult. Álláskeresési segélyt az álláskeresők nyolc és fél százaléka kapott három negyed éve alatt a munkáltatók 5533 darab új munkaerőigényt jeleztek a kecskeméti kirendeltségen, ami négyötödével haladta meg az előző év azonos időszakáét. (A megyében egyhatodos bővülés tapasztalható.) Ebből a szeptemberi bejelentések száma 492 db, ez egynyolcadával több, mint az egy évvel korábbi azonos hónapban. Az összes munkalehetőségből 320 db állás maradt a hónap végén betöltetlen. Ezzel 100 regisztrált munkanélkülire és nyilvántartott álláskeresőre 3,8 álláshely jutott, míg tavaly szeptember végén 3,6 volt e mutató értéke (a megyei értékek: 2,2; 2,3). A tárgyhóban bejelentett üres 6

7 7 állások 78,7%-a nem támogatott és négyötöde fizikai munkára vonatkozik. A szeptemberi bejelentett munkaerőigények háromtizede a feldolgozóiparban, 17,5%-a a kereskedelemben, egyhatoda ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatásban, valamint egytizede az építőiparban kínált munkahelyet. 3. A nyilvántartott álláskeresők foglalkozásonkénti és az üres álláshelyek TOP listája A munkaerőpiac kínálati oldalán lévő álláskeresők többsége (14,2%-a: 1191 fő) semmiféle szakismerettel nem rendelkező, egyszerű segédmunkásként szerepel a kecskeméti szeptemberi nyilvántartásban. A megyében lényegesen magasabb a segédmunkások aránya (22,4%). A kecskeméti körzet álláskeresőinek további 8,8 százaléka eladóként, 5,2 százaléka irodai adminisztrátorként, öt százaléka egyéb őr, vagy hasonló jellegű egyszerű foglalkozásúként; 2,8%-a lakás, intézménytakarítóként, 2,7%-a tehergépkocsi-vezetőként, valamint 2,2%-a egyéb irodai jellegű foglalkozásúként kíván elhelyezkedni. (A további keresett foglakozások aránya két százalék alatti.) A kínálati lista elején lévő foglalkozások és arányaik az elmúlt hónapokban alig változtak. A keresleti oldalon, a bejelentett munkaerőigények közül a kecskeméti kirendeltségen szeptember végén a 85 fajta foglalkozás legtöbbje: 8,4%-a (27 db) segédmunka, 5,9%-a lakatos, 5,3%-a villanyszerelő állásokra vonatkozott. A további munkaerőigények 4,7%-a egyéb textilipari, 4,1%-a lakás- és intézménytakarító, 3,4-3,4-3,4%-a eladó, ács-állványozó, gyártósori összeszerelő, valamint egyaránt 3,1%-a egyéb szakképzett oktatói; egyéb fémmegmunkáló, -felületkezelő; vasbetonszerelő; egyéb építési, szerelési munkakört ajánlott. A fennmaradó állásajánlatok aránya három százalék alatti. A pályakezdő álláskeresők többsége szintén képzettség nélküli, 11,6%-uk (101 fő) segédmunkás besorolású. A többiek többnyire irodai adminisztrátori vagy egyéb irodai jellegű munkakörben szeretnének elhelyezkedni, együttes arányuk 11,4%, az előbbiek a pályakezdő álláskeresők 7,4%-a, az utóbbiak aránya négy százalék. A pályakezdők további keresett foglalkozásai: eladó (9,4%-a), egyéb őrök és hasonló jellegű egyszerű foglalkozások (3,6 százaléka), egyszerű szolgáltatás jellegű foglalkozások (2,4%-a), valamint 2,3%-a lakatos, egyaránt 2,1%-a kereskedelmi ügyintéző és felszolgáló. Részletes adatok a mellékletben találhatók. 7

8 T Á B L Á Z A T O K Nyilvántartott álláskeresők táblái Kecskemét körzet Bács-Kiskun megye Kecskemét körzet Bács-Kiskun megye Megnevezés szeptember szeptember szeptember szeptember létszám, fő megoszlása %, változás indexe nyilvántartott álláskereső ,8 95,1 nemenként férfi ,6 49,9 48,2 48,9 nő ,4 50,1 51,8 51,1 < = 8. ált. isk ,0 35,7 37,9 37,5 végzettségenként szakmunkás ,7 31,2 34,1 35,1 érettségi ,2 26,9 23,3 23,0 diplomás ,1 6,1 4,7 4,3 <= 25 év ,1 19,9 19,3 20,0 életkor szerint >25 & <=35 év ,8 28,4 24,5 26,6 >35 & <=45 év ,7 22,2 24,6 24,3 > 45 év ,5 29,6 31,5 29,1 pályakezdők száma ,9 106,7 pályakezdők aránya, % 10,4 8,4 11,5 10,3 2,0 1,2 nem ellátott ,0 34,0 46,6 41,8 álláskeresési, munkanélküli, vállalkozói járadék ,7 33,7 17,9 27,2 ellátási formánként rendsz.szoc.segély + RÁT ,4 23,7 25,8 22,6 Álláskeresési segély III. (NYES) ,6 1,1 1,3 1,1 álláskeresési segély (I- II), állásker.öszt.t ,3 7,5 8,5 7,3 tartósan regisztrált ,1 119,4 tartósan regisztráltak aránya (%) 28,2 21,7 32,3 25,7 6,5 6,6 álláskeresők aránya (%) 12,1 13,6 14,4 14,9-1,5-0,5 érvényes álláshelyek száma ,0 92,4 100 munkanélkülire jutó álláshely 3,8 3,6 2,2 2,3 0,2-0,1 megoszlás,% részletesebb életkor szerint A nyilvántartott álláskeresők főbb adatai, szeptember <= 17 éves ,0 0,0 0,0 0,1 > 17 & <= 20 éves ,8 5,4 5,6 5,6 > 20 & <= 25 éves ,2 14,4 13,7 14,4 > 25 & <= 35 éves ,8 28,4 24,5 26,6 > 35 & <= 45 éves ,7 22,2 24,6 24,3 > 45 éves ,5 29,6 31,5 29,1 Adatforrás: FSZH Adattárház

9 A nyilvántartott pályakezdő álláskeresők főbb adatai, szeptember Kecskemét körzet Bács-Kiskun megye Kecskemét körzet Bács-Kiskun megye Megnevezés szeptember szeptember szeptember szeptember létszám, fő megoszlása %, változás indexe nyilvántartott pályakezdő álláskereső ,9 106,7 nemenként férfi ,9 45,9 46,0 45,4 nő ,1 54,1 54,0 54,6 < = 8. ált. isk ,8 26,9 25,2 27,0 végzettségenként szakmunkás ,2 17,0 25,3 22,8 érettségi ,7 46,4 41,9 41,9 diplomás ,3 9,6 7,5 8,3 ellátási formánként életkor szerint nem ellátott <= 25 év ,3 97,4 90,5 98,2 84,5 97,2 87,3 97,9 RÁT + szoc. segély >25 & <= 35 év ,7 2,6 9,5 1,8 15,5 2,8 12,7 2,1 ezen belül részletesebb életkor szerint <= 17 éves ,2 0,4 0,1 0,6 > 17 & <= 20 éves ,9 49,7 43,2 43,8 > 20 & <= 25 éves ,2 48,2 53,9 53,5 > 25 éves ,6 1,8 2,8 2,1 Adatforrás: FSZH Adattárház

10 Sorrend A nyilvántartott álláskeresők keresett foglalkozás szerint és a bejelentett üres álláshelyek száma, megoszlása, Kecskemét körzetben, szeptember 35 leggyakoribb foglalkozás Összes álláskereső Bejelentett üres állások Pályakezdő álláskeresők Foglalkozások Regisztrált, fő megoszlás, % Állások (db) megoszlás, % Foglalkozások Regisztrált, fő megoszlás, % egyéb segédmunkások (pl. alkalmi munkás) , egyéb segédmunkások (pl. alkalmi munkás) 27 8, egyéb segédmunkások (pl. alkalmi munkás) , eladó 733 8, lakatos 19 5, eladó 82 9, irodai adminisztrátor, írnok 435 5, villanyszerelő 17 5, irodai adminisztrátor, írnok 64 7, egyéb őrök és hasonló jellegű egyszerű 4 foglalkozások 416 5, egyéb textilipari foglalkozások 15 4, egyéb irodai jellegű foglalkozások 35 4, lakás-, intézménytakarító 232 2, lakás-, intézménytakarító egyéb őrök és hasonló jellegű egyszerű 4,1 foglalkozások 31 3, tehergépkocsi-vezető 223 2, eladó 11 3, egyszerű szolgáltatási jellegű foglalkozások 21 2, egyéb irodai jellegű foglalkozások 184 2, ács-állványozó 11 3, lakatos 20 2, egyszerű szolgáltatási jellegű foglalkozások 154 1, gyártósori összeszerelő 11 3, kereskedelmi ügyintéző 18 2, felszolgáló, vendéglátó-ipari eladó (pl. pincér, , egyéb szakképzett oktatók, nevelők 5123 felszolgáló, vendéglátó-ipari eladó (pl. pincér, 10 3,1 bárpincér) bárpincér) 18 2, lakatos 143 1, egyéb fémmegmunkálók, -felületkezelők 10 3, festő és mázoló 16 1, vagyonőr 126 1, vasbetonszerelő 10 3, szabó, varrónő, modellkészítő 14 1, szabó, varrónő, modellkészítő 111 1, egyéb építési, szerelési foglalkozások 10 3, bútorasztalos 13 1, festő és mázoló 108 1, park- és kertépítő, -gondozó 9 2, közgazdász 12 1, konyhai kisegítő 108 1, sütő-, tésztaipari munkás, pék 7 2, igazgatási ügyintéző 11 1, gyártósori összeszerelő 91 1, egyéb gépek, berendezések szerelői, javítói 7 2, kereskedő 10 1, általános iskolai tanár, tanító 74 0, vezeték- és csőhálózat-szerelő 7 2, gyártósori összeszerelő 10 1, kereskedelmi ügyintéző 73 0, irodai adminisztrátor, írnok 6 1, építésztechnikus 9 1, egyéb takarítók és hasonló jellegű egyszerű 18 foglalkozások 67 0, bútorasztalos 6 1, egyéb művészeti foglalkozások 9 1, kőműves 66 0, nehézföldmunkagép-kezelő 6 1, szakács 9 1, szakács 65 0, egyéb erdőgazdálkodási foglalkozások 5 1, lakás-, intézménytakarító 9 1, targoncavezető 64 0, kőműves 5 1, környezetvédelmi technikus 8 0, raktárkezelő 62 0, forgácsoló 4 1, fodrász, borbély 8 0, forgácsoló fafeldolgozó gépkezelő és gyártósor mellett 0,7 dolgozó 4 1, masszőr 8 0, egyéb fémmegmunkálók, -felületkezelők 60 0, egyéb termelői, szolgáltatási részegységek vezetői 3 0, burkoló 8 0, gépjármű- és motorszerelő, -javító 60 0, kereskedelmi szervező 3 0, általános iskolai tanár, tanító 7 0, fodrász, borbély 59 0, egyéb irodai jellegű foglalkozások 3 0, utazási tanácsadó, szervező, idegenforgalmi 7 0, bútorasztalos 58 0, manikűrös, pedikűrös 3 0,9 ügyintéző 5312 kozmetikus 7 0, vezeték- és csőhálózat-szerelő 55 0, egyéb állattartási és állattenyésztési foglalkozások 3 0, gondozó 6 0, kereskedő 54 0, targoncavezető 3 0, cukrász 6 0, húsfeldolgozó (hentes, mészáros), hal- és 30 baromfi-feldolgozó 54 0, egyéb funkcionális részegységek vezetői 2 0, sütő-, tésztaipari munkás, pék 6 0, pénzügyi ügyintéző 50 0, egyéb mérnökök 2 0, mezőgazdasági mérnök 5 0, egyéb feldolgozóipari gépek kezelői, 50 0, fa- és könnyűipari technikus 2 0, iparművész 5 0,6 33 gyártósori 9131 kézi anyagmozgató, összeszerelő csomagoló 50 0, minőségi, műszaki, biztonsági ellenőr 2 0, egyéb számítástechnikai foglalkozások 5 0, villanyszerelő egyéb kereskedelmi, áruforgalmi, értékesítési 0,6 ügyintézők 2 0, pénzügyi ügyintéző 5 0, burkoló számítástechnikai adminisztratív jellegű 4220 számítástechnikai adminisztratív jellegű 0,6 2 0,6 foglalkozások foglalkozások 5 0,6

11 Sorrend Foglalkozások A nyilvántartott álláskeresők keresett foglalkozás szerint és a bejelentett üres álláshelyek száma, megoszlása, Bács-Kiskun megyében, szeptember 35 leggyakoribb foglalkozás Összes álláskereső Bejelentett üres állások Pályakezdő álláskeresők Regisztrált, fő megoszlás, % Állások (db) megoszlás, % Foglalkozások Regisztrált, fő megoszlás, % 9190 egyéb segédmunkások (pl. alkalmi munkás) , kézi anyagmozgató, csomagoló , egyéb segédmunkások (pl. alkalmi munkás) , eladó , egyéb segédmunkások (pl. alkalmi munkás) 86 11, irodai adminisztrátor, írnok 372 9, irodai adminisztrátor, írnok , lakatos 28 3, eladó 296 7, tehergépkocsi-vezető 765 2, szakács 20 2, felszolgáló, vendéglátó-ipari eladó (pl. pincér, bárpincér) 105 2, szabó, varrónő, modellkészítő 740 2, eladó 19 2, festő és mázoló 81 2, egyéb őrök és hasonló jellegű egyszerű 6 foglalkozások 718 2, szabó, varrónő, modellkészítő 19 2, kereskedelmi ügyintéző 75 2, lakás-, intézménytakarító 700 2, egyéb textilipari foglalkozások 18 2, lakatos 73 2, felszolgáló, vendéglátó-ipari eladó (pl. 8 pincér, bárpincér) 641 2, villanyszerelő 18 2, egyéb irodai jellegű foglalkozások 67 1, lakatos 602 1, sütő-, tésztaipari munkás, pék 17 2, bútorasztalos 63 1, festő és mázoló 511 1, ács-állványozó 16 2, fodrász, borbély 62 1, vagyonőr 478 1, gyártósori összeszerelő 13 1, pénzügyi ügyintéző 56 1, kőműves 406 1, lakás-, intézménytakarító 13 1, szakács 45 1, konyhai kisegítő 318 1, irodai adminisztrátor, írnok 11 1, kereskedő 44 1, egyéb irodai jellegű foglalkozások 316 1, felszolgáló, vendéglátó-ipari eladó (pl. pincér, bárpincér) 11 1, igazgatási ügyintéző 43 1, húsfeldolgozó (hentes, mészáros), hal- és 15 baromfi-feldolgozó 313 1, egyéb fémmegmunkálók, -felületkezelők 11 1, egyéb őrök és hasonló jellegű egyszerű foglalkozások 42 1, egyszerű szolgáltatási jellegű foglalkozások 312 1, egyéb szakképzett oktatók, nevelők 10 1, egyszerű szolgáltatási jellegű foglalkozások 42 1, bútorasztalos 298 0, egyéb gazdasági foglalkozások 10 1, cukrász 41 1, szakács 257 0, vasbetonszerelő 10 1, szabó, varrónő, modellkészítő 41 1, egyéb takarítók és hasonló jellegű egyszerű 19 foglalkozások 256 0, egyéb építési, szerelési foglalkozások 10 1, burkoló 37 1, gépjármű- és motorszerelő, -javító 255 0, tehergépkocsi-vezető 10 1, kőműves 34 0, fodrász, borbély 231 0, park- és kertépítő, -gondozó 9 1, vagyonőr 33 0, kereskedelmi ügyintéző 228 0, bútorasztalos 9 1, általános iskolai tanár, tanító 32 0, gyártósori összeszerelő 221 0, gépjármű- és motorszerelő, -javító 9 1, sütő-, tésztaipari munkás, pék 32 0, villanyszerelő 207 0, egyéb gépek, berendezések szerelői, javítói 9 1, kozmetikus 31 0, hegesztő, lángvágó 205 0, kőműves 9 1, gondozó 29 0, kézi anyagmozgató, csomagoló 205 0, hegesztő, lángvágó 8 1, piackutató, reklám- és marketingtevékenységet végző 26 0, kereskedő 200 0, szabász (textilkonfekció-ipari) 7 1, egyéb számítástechnikai foglalkozások 26 0, raktárkezelő 193 0, forgácsoló 7 1, közgazdász 25 0, általános iskolai tanár, tanító 186 0, vezeték- és csőhálózat-szerelő 7 1, hegesztő, lángvágó 23 0, sütő-, tésztaipari munkás, pék 183 0, festő és mázoló 7 1, forgácsoló 22 0, pénzügyi ügyintéző 173 0, masszőr 6 0, környezetvédelmi technikus 21 0, targoncavezető 172 0, egyéb védelmi szolgáltatási foglalkozások 6 0, számítógéphálózat-üzemeltető 21 0, forgácsoló 170 0, nehézföldmunkagép-kezelő 6 0, utazási tanácsadó, szervező, idegenforgalmi ügyintéző 21 0, egyéb gépek, berendezések szerelői, javítói 163 0, portás 6 0, gyártósori összeszerelő 21 0, burkoló 155 0, középfokú oktatási intézmény szakoktatója, gyakorlati oktatója 5 0, egyéb kereskedelmi foglalkozások 20 0,5

12 Gazdasági aktivitási adatok Főbb gazdasági aktivitási adatok, éves népesség körében Kecskemét munkaerőpiaci körzet * Bács-Kiskun megye ** Dél-alföld ** Országosan ** Megnevezés változás változás változás változás I. negyedév %, %-pont fő I. negyedév %, %-pont fő I. negyedév %, %-pont fő I. negyedév %, %-pont fő Foglalkoztatottak, 1000 fő 56,387 55,611-1,4-0,78 187,57 184,99-1,4-2,6 467,5 469,9 0,5 2,4 3764,1 3719,3-1,2-44,8 Munkanélküliek, 1000 fő 5,705 6,310 10,6 0,61 22,421 24,9 11,1 2,5 54,6 60,9 11,5 6,3 402,8 497,8 23,6 95,0 Gazdaságilag aktívak, 1000 fő 62,092 61,921-0,3-0,17 209,99 209,9 0,0-0,1 522,1 530,8 1,7 8,7 4166,9 4217,1 1,2 50,2 Gazdaságilag inaktívak, 1000 fő 58,443 57,653-1,4-0,79 195, ,57-1,6-3,1 494,1 477,8-3,3-16,3 3529,8 3470,4-1,7-59,4 Aktivitási arány, % 51,5 51,78 0,3 51,8 52,15 0,4 51,4 52,6 1,2 54,1 54,9 0,8 Munkanélküliségi ráta, % 9,19 10,19 1,0 10,68 11,87 1,2 10,5 11,5 1,0 9,7 11,8 2,1 foglalkoztatási arány % 46,8 46,51-0,3 46,2 45,96-0,2 46,0 46,6 0,6 48,9 48,4-0,5 a/ Forrás: Foglalkoztatási Szociális Hivatal adatai: korrigált szintetikus regressziós becslés. **/ KSH Stadat táblák

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja MUNKAERŐ-PIACI HELYZETKÉP BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2014. DECEMBER Kecskemét, 2015. január Másodlagos publikálás forráshivatkozással történhet. Munkaerő-piaci

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői

A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői Bács-Kiskun megyében, 2015 januárjában egy év távlatában csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma 1456 fővel (5,6%-kal). A nyilvántartott álláskeresők

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. március 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép Bács-Kiskun megyében, 2015. január. BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja

Munkaerő-piaci helyzetkép Bács-Kiskun megyében, 2015. január. BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja MUNKAERŐ-PIACI HELYZETKÉP BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2015. JANUÁR Kecskemét, 2015. február Másodlagos publikálás forráshivatkozással történhet. 0 A megyei

Részletesebben

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május Pályázathoz anyagok a TÁMOP 4.1.1/AKONV2010-2019 Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése 1/b képzéskorszerűsítési alprojekt Munkaerőpiaci helyzetkép II. negyedév Negyed adatok régiókra bontva 2010. 1.

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép Bács-Kiskun megyében, 2015. augusztus. BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Foglalkoztatási Főosztály

Munkaerő-piaci helyzetkép Bács-Kiskun megyében, 2015. augusztus. BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Foglalkoztatási Főosztály BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Foglalkoztatási Főosztály MUNKAERŐ-PIACI HELYZETKÉP BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2015. AUGUSZTUS 24000 23500 23000 22500 22000 21500 21000 20500 20000 19500 19000 Nyilvántartott

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. AUGUSZTUS 2015. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.581 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép Bács-Kiskun megyében, 2015. április. BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Foglalkoztatási Főosztály

Munkaerő-piaci helyzetkép Bács-Kiskun megyében, 2015. április. BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Foglalkoztatási Főosztály BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Foglalkoztatási Főosztály MUNKAERŐ-PIACI HELYZETKÉP BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2015. ÁPRILIS Kecskemét, 2015. május Másodlagos publikálás forráshivatkozással történhet. 0 A

Részletesebben

Nyugat dunántúli Regionális Munkaügyi Központ hiányszakmák betöltésére tett kezdeményezései, térségi tapasztalatai, jövőbeni elképzelések

Nyugat dunántúli Regionális Munkaügyi Központ hiányszakmák betöltésére tett kezdeményezései, térségi tapasztalatai, jövőbeni elképzelések Nyugat dunántúli Regionális Munkaügyi Központ hiányszakmák betöltésére tett kezdeményezései, térségi tapasztalatai, jövőbeni elképzelések Foglalkoztatottság és munkanélküliség 193000 15500 191000 189000

Részletesebben

Az év eleji szezonális növekedést követően, márciusban megyénkben is jelentősen csökkent a regisztrált álláskeresők száma.

Az év eleji szezonális növekedést követően, márciusban megyénkben is jelentősen csökkent a regisztrált álláskeresők száma. TÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról Borsod - Abaúj - Zemplén megyében 2006. ius A KSH legutóbbi, 2005. december - 2006. uár időszakában végzett, a 15-74 éves népesség körére kiterjedő munkaerő-felmérése

Részletesebben

Nógrád megye munkaerő-piaci helyzete napjainkban

Nógrád megye munkaerő-piaci helyzete napjainkban Nógrád megye munkaerő-piaci helyzete napjainkban Előadó: Zagyiné Honti Éva Igazgató-helyettes Szervezetünkről Nemzetgazdasági Minisztérium Közigazgatási Minisztérium Foglalkoztatási Hivatal Kormányhivatal

Részletesebben

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Kirendeltségeinek hirdethető állásajánlatairól

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Kirendeltségeinek hirdethető állásajánlatairól Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Kirendeltségeinek hirdethető állásajánlatairól Dorogi Kirendeltség (Dorog, Kálvária u. 18. sz.) Telefon: 33/431-448 Grafikai tervező

Részletesebben

Régiónk munkaerőpiaci helyzete 2011 tavaszán - a mobilitás jegyében. 2011. június 7.

Régiónk munkaerőpiaci helyzete 2011 tavaszán - a mobilitás jegyében. 2011. június 7. Régiónk munkaerőpiaci helyzete 2011 tavaszán - a mobilitás jegyében 2011. június 7. 1 A munkaerőpiac jellemzői * 2011. I. negyedév Megnevezés Országos Gy-M-S megye Vas megye * KSH adat Zala megye Foglalkoztatottak

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL 2013. DECEMBER

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL 2013. DECEMBER TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2013.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

FEJÉR MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE, TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

FEJÉR MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE, TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. FEJÉR MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE, TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A MEGYE FŐBB FOGLALKOZTATÁSI MUTATÓI 2012. IV. NEGYEDÉVBEN A KSH munkaerő-felmérés

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Foglalkoztatottság, gazdasági aktivitás 4. 208.700 fő van jelen a munkaerőpiacon (15-64) Aktivitási

Részletesebben

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Kirendeltségeinek hirdethető állásajánlatairól

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Kirendeltségeinek hirdethető állásajánlatairól Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Kirendeltségeinek hirdethető állásajánlatairól Dorogi Kirendeltség (Dorog, Kálvária u. 18. sz.) Telefon: 33/431-448 Egyszerű ipari

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

Dr. Horesnyi Julianna BÉMKH Munkaügyi Központja Szegedi Kirendeltség és Szolgáltató Központ

Dr. Horesnyi Julianna BÉMKH Munkaügyi Központja Szegedi Kirendeltség és Szolgáltató Központ Külföldi és ezen belül román - állampolgárok a magyar munkaerőpiacon Uniós munkavállalók szabad mozgása magyar és román tapasztalatok Szeminárium Szeged, 2011.04.27-04.28. 04.28. Dr. Horesnyi Julianna

Részletesebben

Foglalkoztatás és munkanélküliség alakulása 2012. január-február

Foglalkoztatás és munkanélküliség alakulása 2012. január-február Foglalkoztatás és munkanélküliség alakulása 2012. január-február A javuló és romló pozíciójú foglalkozások országosan és régiónként 2012-ben Országos helyzetkép A 2011. évben a munkaerőpiac tendenciáit

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZAKKÉPZETT MUNKAERŐRE

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZAKKÉPZETT MUNKAERŐRE ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZAKKÉPZETT MUNKAERŐRE Miskó Istvánné főigazgató Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Nyíregyháza 28.

Részletesebben

értéke 2009. decemberben (%)

értéke 2009. decemberben (%) Hiányszakmák és szakképzés a határ két oldalán értéke 2009. decemberben (%) Munkanélküliségi ráta változása az elızı év azonos idıszakához képest (%-pont) EU27 9,6 +2,0 EU15 9,6 +1,7 Magyarország 10,7

Részletesebben

Tájékoztató a munkaerőpiaci helyzetről 2011. szeptember

Tájékoztató a munkaerőpiaci helyzetről 2011. szeptember a munkaerőpiaci helyzetről 2011. szeptember Tisztelt Képviselőtestület! Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Szeghalmi Kirendeltség 5520 Szeghalom Bocskai út 8. Tel: 66/371-363 Tájékoztatóm

Részletesebben

Foglalkoztatás munkaerő-piac a Gödöllői kistérségben. Vass István főigazgató Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

Foglalkoztatás munkaerő-piac a Gödöllői kistérségben. Vass István főigazgató Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Foglalkoztatás munkaerő-piac a Gödöllői kistérségben. Vass István főigazgató Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Közép-magyarországi régió 1996. 1997. Közép-magyarországi régió lakónépességének

Részletesebben

MUNKANÉLKÜLISÉG A KECSKEMÉTI KISTÉRSÉGBEN MUNKÁT KERESŐ PÁLYAKEZDŐ FIATALOK HELYZETELEMZÉSE KECSKEMÉT, 2009. 08. 30.

MUNKANÉLKÜLISÉG A KECSKEMÉTI KISTÉRSÉGBEN MUNKÁT KERESŐ PÁLYAKEZDŐ FIATALOK HELYZETELEMZÉSE KECSKEMÉT, 2009. 08. 30. MUNKANÉLKÜLISÉG A KECSKEMÉTI KISTÉRSÉGBEN MUNKÁT KERESŐ PÁLYAKEZDŐ FIATALOK HELYZETELEMZÉSE KECSKEMÉT, 2009. 08. 30. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS I. Kecskemét kistérség népessége...5 A népesség száma és alakulása...5

Részletesebben

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17.

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17. KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE SZOMBATHELY, 2013. október 17. Az egy főre jutó bruttó hazai termék a Nyugat-Dunántúlon Egy főre jutó bruttó hazai termék Megye, régió ezer

Részletesebben

A FOGLALKOZTATÁS, VALAMINT A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET 2014-BEN VAS MEGYÉBEN

A FOGLALKOZTATÁS, VALAMINT A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET 2014-BEN VAS MEGYÉBEN A FOGLALKOZTATÁS, VALAMINT A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET 2014-BEN VAS MEGYÉBEN Foglalkoztatási Főosztály 9700 Szombathely, Vörösmarty Mihály u. 9. 9701 Szombathely, Pf.: 265 Telefon: (06 94) 520 400 Fax: (06

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu A tartós álláskeresők aránya nő 2005: 24,5%, 2007: 28,3% a tartósan álláskeresők

Részletesebben

Számítástechnikai tudományos foglalkozású (pl. analitikus, modellkészítő, operációkutató) (FEOR: 2131)

Számítástechnikai tudományos foglalkozású (pl. analitikus, modellkészítő, operációkutató) (FEOR: 2131) Foglalkozás megnevezése és kódja Felsőfokú műszaki és természettudományi foglalkozások 1. Gépészmérnök (FEOR: 2117) 2. Erősáramú villamosmérnök (FEOR: 2118) 3. Gyengeáramú villamosmérnök (FEOR: 2121) 4.

Részletesebben

Foglalkoztatás- és szociálpolitika

Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás- és szociálpolitika Munkanélküliség 2008/09 I. félév Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Gazdaságilag aktív nem aktív népesség A gazdaságilag aktív népesség

Részletesebben

2.2.1 Foglalkoztatottság, munkanélküliség

2.2.1 Foglalkoztatottság, munkanélküliség 2.2.1 Foglalkoztatottság, munkanélküliség A kilencvenes években a több évtizedes szünet után tömegesen jelentkező munkanélküliség, az ország területi társadalmi folyamatainak meghatározó elemévé vált.

Részletesebben

Tanulható nyelvek. Megjegyzések

Tanulható nyelvek. Megjegyzések Harruckern János Közoktatási Intézmény 5700 Gyula, Szent István út 38. Tel: (66)561-420, Fax: (66)561-436 E-mail: iskola@harruckern.hu Honlap: www.harruckern.hu Igazgató neve: Zámbó András Pályaválasztási

Részletesebben

Dél-Alföldi Regionális Munkaügyi Központ Makói Kirendeltség

Dél-Alföldi Regionális Munkaügyi Központ Makói Kirendeltség Dél-Alföldi Regionális Munkaügyi Központ Makói Kirendeltség Hivatkozási szám: Ügyiratszám: 3814-5/2009. Ügyintézőjük: Ügyintéző: Pető Klára Makó Város Önkormányzata Képviselő Testülete Makó Széchenyi tér

Részletesebben

Galasi Péter: Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata

Galasi Péter: Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata Galasi Péter: Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Galasi Péter (2002) Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata :

Részletesebben

RÖVIDTÁVÚ MUNKAERŐ- PIACI PROGNÓZIS BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2015

RÖVIDTÁVÚ MUNKAERŐ- PIACI PROGNÓZIS BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2015 BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja RÖVIDTÁVÚ MUNKAERŐ- PIACI PROGNÓZIS BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2015 Kecskemét, 2015. január 23. Készült A BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJÁBAN

Részletesebben

Ö S S Z E F O G L A L Ó

Ö S S Z E F O G L A L Ó Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Ö S S Z E F O G L A L Ó Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat 2007. évi szakmai tevékenységéről Budapest 2 Tartalomjegyzék I. Vezetői összefoglaló 4 II. Az Állami Foglalkoztatási

Részletesebben

325/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet

325/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet 325/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a testnevelés és sport területén történő végrehajtásáról A Kormány a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Vári Szabó István Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Vári Szabó István Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Vári Szabó István Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 6400 Kiskunhalas, Kazinczy u. 5. Tel: (77)421-218, 422-218, 422-802, Fax: (77)422-802 E-mail: titkarsag.g@t-online.hu

Részletesebben

Nagy Gyula: A munkanélküliség a magyar háztartás panel eredményei alapján

Nagy Gyula: A munkanélküliség a magyar háztartás panel eredményei alapján Nagy Gyula: A munkanélküliség a magyar háztartás panel eredményei alapján (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Nagy Gyula (1994): A munkanélküliség a magyar

Részletesebben

Nők munkaerő-piaci helyzete - esélyek és veszélyek Budapesten Simonyi Ágnes Budapest, 2012 február 28

Nők munkaerő-piaci helyzete - esélyek és veszélyek Budapesten Simonyi Ágnes Budapest, 2012 február 28 Nők munkaerő-piaci helyzete - esélyek és veszélyek Budapesten Simonyi Ágnes Budapest, 2012 február 28 Átgondolandó A nők foglalkoztatási helyzetének fővárosi sajátosságai - esélyek Női munkanélküliség

Részletesebben

Nógrád megye és a rétsági kistérség munkaerő-piaci jellemzői

Nógrád megye és a rétsági kistérség munkaerő-piaci jellemzői Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Nógrád megye és a rétsági kistérség munkaerő-piaci jellemzői 7000 6000 A nyilvántartott álláskeresõk száma decemberben körzetenként (fõ) 2005. 2006. 2007.

Részletesebben

KAMARÁK SZEREPE A FOGLALKOZTATÁS NÖVEKEDÉSÉBEN

KAMARÁK SZEREPE A FOGLALKOZTATÁS NÖVEKEDÉSÉBEN KAMARÁK SZEREPE A FOGLALKOZTATÁS NÖVEKEDÉSÉBEN Bihall Tamás elnök Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Miskolc, 2010. október 21. 1 Foglalkoztatási ráta változása 2004-2008 % 8 7 6 5

Részletesebben

A Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja által támogatott 2015. áprilistól induló ajánlott (csoportos) képzések

A Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja által támogatott 2015. áprilistól induló ajánlott (csoportos) képzések Az alábbi célcsoportba tartozó álláskeresők támogathatók 1. Alacsony iskolai végzettségűek 2. Fiatalok, pályakezdők 3. 50. életévüket betöltöttek 4. GYES-ről, GYED-ről visszatérők 5. Foglalkoztatást helyettesítő

Részletesebben

MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK

MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK A SZLOVÁK-MAGYAR HATÁR MENTI RÉGIÓ MAGYAROLDALÁN(2007ÉS2014 KÖZÖTT) LIII. KÖZGAZDÁSZ VÁNDORGYŰLÉS MISKOLC, 2015. SZEPTEMBER 4. A szlovák-magyar határmenti migráció/slovensko-maďarská

Részletesebben

MUNKAMÓDSZER. A munkaügyi központ adatbázisán végzett elemzések alapján a keresleti és kínálati oldal összevetése című összefoglaló elemzéshez

MUNKAMÓDSZER. A munkaügyi központ adatbázisán végzett elemzések alapján a keresleti és kínálati oldal összevetése című összefoglaló elemzéshez MUNKAMÓDSZER a Békés Megyei Képzési Klaszter, avagy gyakorlatorientált ágazati szak- és felnőttképzési együttműködések a megye hátrányos helyzetű térségeinek felzárkóztatása érdekében elnevezésű TÁMOP-2.2.7-B-2-13_1-2014-0004

Részletesebben

Heves megye középfokú oktatási intézményeiben végzett felmérések eredményei

Heves megye középfokú oktatási intézményeiben végzett felmérések eredményei Észak-magyarországii Regiionálliis Munkaügyii Központ Egrii Regiionálliis Kiirendelltsége Heves megye középfokú oktatásii iintézményeiiben végzett fellmérés eredményeii 2007. év Heves megye középfokú oktatási

Részletesebben

A Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja által támogatott 2013. évben induló ajánlott (csoportos) képzések

A Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja által támogatott 2013. évben induló ajánlott (csoportos) képzések A által támogatott A képzések Európai Uniós forrásból a TÁMOP 1.1.2-11/1 "A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentraizált programok a konvergencia régióban)" program keretében valósulnak

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ ELEMZÉS HIÁNYSZAKMÁK TEKINTETÉBEN OSZTRÁK-MAGYAR HATÁRMENTI VISZONYLATBAN

ÖSSZEFOGLALÓ ELEMZÉS HIÁNYSZAKMÁK TEKINTETÉBEN OSZTRÁK-MAGYAR HATÁRMENTI VISZONYLATBAN ÖSSZEFOGLALÓ ELEMZÉS HIÁNYSZAKMÁK TEKINTETÉBEN OSZTRÁK-MAGYAR HATÁRMENTI VISZONYLATBAN 2012 Készült: Szombathely, 2012. április 27. A02-1 Gazdasági és munkaadói együttműködések aktivizálása a Pannonia

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Békés megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Békés megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Békés megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás... 5

Részletesebben

HEP 1. számú melléklete. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok

HEP 1. számú melléklete. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása HEP 1. számú melléklete Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Cegléd

Részletesebben

Bővebb információért keresse a lakóhelye szerinti illetékes munkaügyi kirendeltséget! A képzés helyszíne

Bővebb információért keresse a lakóhelye szerinti illetékes munkaügyi kirendeltséget! A képzés helyszíne A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának t á j é k o z t a t ó j a a 2013. I. ütemben Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a TÁMOP 1.1.2-11/1 projekt keretében megvalósuló ajánlott

Részletesebben

A szakképz lat rben. Hajdúszoboszl. szoboszló,2007.december 14

A szakképz lat rben. Hajdúszoboszl. szoboszló,2007.december 14 A szakképz pzés és s felnőttk ttképzés s hatása a foglalkoztatásra, az Állami Foglalkoztatási Szolgálat lat új j szerepkörben rben Hajdúszoboszl szoboszló,2007.december 14 1 A képzés és foglalkoztatás

Részletesebben

10. 10. Vallás, felekezet

10. 10. Vallás, felekezet 10. 10. Vallás, felekezet Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 10. Vallás, felekezet Budapest, 2014 Központi Statisztikai Hivatal, 2014 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-356-5 Készült

Részletesebben

Munkaerő-piaci barométer 2015

Munkaerő-piaci barométer 2015 KÖZFOGLALKOZTATÁSI ÉS VÍZÜGYI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG Munkaerő-piaci barométer 2015 Cím: 1051 Budapest, József Attila u. 2-4. postacím: 1903 Budapest, Pf.: 314. telefon: 441-1052, fax: 441-1787, web:

Részletesebben

KÉPZÉSEINK 2015-ÖS ÉV. 3.000 Ft regisztrációs díj 100.000 Ft képzési díj

KÉPZÉSEINK 2015-ÖS ÉV. 3.000 Ft regisztrációs díj 100.000 Ft képzési díj TANFOLYAM MEGNEVEZÉSE Boltvezető Csőhálózatszerelő Vendéglátóüzletvezető Gyakorló mentőápoló Ápolási asszisztens Mentőápoló Szociális gondozó és ápoló Gyógypedagógiai segítő munkatárs Óvodai dajka TERVEZETT

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Társadalmi Megújulás Operatív Program 1.1.2. intézkedés Decentralizált programok a hátrányos helyzetőek foglalkoztatására program eredményei 2008. október 31.

Részletesebben

Függelék. Táblázatok és ábrák jegyzéke

Függelék. Táblázatok és ábrák jegyzéke Függelék. Táblázatok és ábrák jegyzéke Táblázatok Munkapiac 1. táblázat: A foglalkoztatási ráták különbsége 2009 és 2008 első negyedéve között (százalékpont)... 22 2. táblázat: Csoportos létszámleépítések

Részletesebben

2010. ÉVI KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE

2010. ÉVI KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE Egyeztetve: Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ XVIII.-XIX. ker. Kirendeltsége Kispesti Szociálpolitikai

Részletesebben

Statisztikai definíciók MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

Statisztikai definíciók MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ Statisztikai definíciók MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ Közfoglalkoztatott: a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény szerint

Részletesebben

RÖVIDTÁVÚ MUNKAERŐ- PIACI PROGNÓZIS BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN. BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja. Kecskemét, 2011. december.

RÖVIDTÁVÚ MUNKAERŐ- PIACI PROGNÓZIS BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN. BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja. Kecskemét, 2011. december. BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja RÖVIDTÁVÚ MUNKAERŐ- PIACI PROGNÓZIS BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2012 60 50 40 30 Rossz Kielégítő Jó Nem tudja 20 10 Kecskemét, 2011. december 0 Jelenlegi

Részletesebben

A Közép-dunántúli régió foglalkoztatási, munkaerı-piaci helyzetének alakulása különös tekintettel Komárom-Esztergom megyére. 2008.

A Közép-dunántúli régió foglalkoztatási, munkaerı-piaci helyzetének alakulása különös tekintettel Komárom-Esztergom megyére. 2008. Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Fıigazgató A Közép-dunántúli régió foglalkoztatási, munkaerı-piaci helyzetének alakulása különös tekintettel Komárom-Esztergom megyére 2008. október 8000 Székesfehérvár,

Részletesebben

6000 KECSKEMÉT, SZOLNOKI ÚT. 31. WWW.KECSKEMETISZC.HU LEVELEZÉSI CÍM: 6000 KECSKEMÉT, KVARC UTCA 1. 76-482-698. Felnőttoktatási ajánlat!

6000 KECSKEMÉT, SZOLNOKI ÚT. 31. WWW.KECSKEMETISZC.HU LEVELEZÉSI CÍM: 6000 KECSKEMÉT, KVARC UTCA 1. 76-482-698. Felnőttoktatási ajánlat! KECSKEMÉTI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM HÍRLEVELE OM AZONOSÍTÓ: 203041 A RÉGIÓ SZAKKÉPZŐ CENTRUMA MINDENKI NÁLUNK TANUL! 2015. 3. SZÁM 6000 KECSKEMÉT, SZOLNOKI ÚT. 31. WWW.KECSKEMETISZC.HU LEVELEZÉSI CÍM: 6000

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet Magyarországon

A munkaerőpiaci helyzet Magyarországon A munkaerő-piac és a felnőttképzési programok Dr. Benkei-Kovács Balázs Phd egyetemi adjunktus ELTE PPK A munkaerőpiaci helyzet Magyarországon Év Foglalkoztatottak Munkanélküliek Gazdaságilag aktívak Gazdaságilag

Részletesebben

A fiatalok munkaerő-piaci helyzete 2013.10.10.

A fiatalok munkaerő-piaci helyzete 2013.10.10. A fiatalok munkaerő-piaci helyzete 2013.10.10. Kugler Krisztián osztályvezető Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Mozgásban az ifjúság Európa 2020 stratégia része a Mozgásban

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Nagykállói kistérség munkaerő-piaci helyzetéről

TÁJÉKOZTATÓ. a Nagykállói kistérség munkaerő-piaci helyzetéről Jóváhagyta: Miskó Istvánné főigazgató TÁJÉKOZTATÓ a Nagykállói kistérség munkaerő-piaci helyzetéről 4320 Nagykálló, Bátori u. 36. Telefon: (42) 563-540, Fax: (42) 563-543 1. Gazdasági aktivitás Nagykálló,

Részletesebben

Aktuális, hirdethető állásajánlatok a támogatásos és a külföldis állások nélkül

Aktuális, hirdethető állásajánlatok a támogatásos és a külföldis állások nélkül 2883303 2886403 2885585 2881950 2888486 2893312 2888508 2890727 2882630 2881796 2882871 2877244 2875469 2881924 2883422 2012.07.02. 15:27 0310 01 Honvéd (szerződéses katona) 93 000-7100 Szekszárd ORSZÁGOS

Részletesebben

Tájékoztató Veszprém megye munkaerő-piaci helyzetéről és a támogatásokról

Tájékoztató Veszprém megye munkaerő-piaci helyzetéről és a támogatásokról Tájékoztató Veszprém megye munkaerő-piaci helyzetéről és a támogatásokról VESZPRÉM MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE Nyilvántartott álláskeresők a gazdaságilag aktív népesség %-ában 2013 november Pápa 9,1

Részletesebben

Tamási Ildikó NMKH Munkaügyi Központja. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Tamási Ildikó NMKH Munkaügyi Központja. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Foglalkoztatást bővítő és munkahelymegtartó támogatási lehetőségek Tamási Ildikó NMKH Munkaügyi Központja Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A vállalkozások száma 18000

Részletesebben

Román, bolgár munkavállalók magyarországi foglalkoztatása

Román, bolgár munkavállalók magyarországi foglalkoztatása Román, bolgár munkavállalók magyarországi foglalkoztatása A két új uniós tagállam csatlakozásával a Kormány elfogadta azt a jogszabályt is, amely a román és bolgár munkavállalók magyarországi foglalkoztatását

Részletesebben

Budaörs Felszolgálóknak felszolgáló (Érettségizettet keres)

Budaörs Felszolgálóknak felszolgáló (Érettségizettet keres) Budaörs Felszolgálóknak felszolgáló (Érettségizettet keres) Állás azonosító: 2682497 Kirendeltség felszolgáló, vendéglátó-ipari eladó (pl. pincér, bárpincér) szakközépiskola Pincér 90 000 fölött Munkavégzés

Részletesebben

354/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

354/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 354/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozását követően a Magyar Köztársaság által alkalmazandó, a munkavállalók szabad áramlására vonatkozó

Részletesebben

Munkaerőpiaci középtávú előrejelzés, 2004

Munkaerőpiaci középtávú előrejelzés, 2004 Munkaerőpiaci középtávú előrejelzés, 2004 Tartalom A MUNKAERŐPIACI KERESLET ÉS KÍNÁLAT JELLEMZŐI... 3 AZ ÚJ MUNKAERŐ FELVÉTELÉNEK NEHÉZSÉGEI, MÓDSZEREI... 3 A VÁLLALATOK MUNKAERŐ-BESZERZÉSI STRATÉGIAI...

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. 2005. ÉVI MIKROCENZUS 9. Iskolázottsági adatok

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. 2005. ÉVI MIKROCENZUS 9. Iskolázottsági adatok KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL 2005. ÉVI MIKROCENZUS 9. Iskolázottsági adatok BUDAPEST, 2006 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2006 ISBN-10: 963-235-055-3 (nyomdai) ISBN-13: 978-963-235-055-4 (nyomdai) ISBN-10:

Részletesebben

Élelmiszer vegyi áru kereskedőknek Bolti eladó (részmunkaidős, a munkaügyi kirendeltségre kell menni május 12-én egy csoportos tájékoztatóra)

Élelmiszer vegyi áru kereskedőknek Bolti eladó (részmunkaidős, a munkaügyi kirendeltségre kell menni május 12-én egy csoportos tájékoztatóra) Élelmiszer vegyi áru kereskedőknek Bolti eladó (részmunkaidős, a munkaügyi kirendeltségre kell menni május 12-én egy csoportos tájékoztatóra) Állás azonosító: 2685766 Egyéb elvárt jártasság, készség, ismeret:

Részletesebben

A képzési formák 8. osztályt végzettek számára

A képzési formák 8. osztályt végzettek számára Kód A képzési formák 8. osztályt végzettek számára Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola, Veszprém, Március 15. utca 5. OM azonosító: 037223 KIK 178012 2015-2016. tanév A szakképesítés és OKJ szakképzettség

Részletesebben

CSEREANYAG ELŐTERJESZTÉS A 2011-12. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.

CSEREANYAG ELŐTERJESZTÉS A 2011-12. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1. CSEREANYAG Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 59169/2010 CÍM: ELŐTERJESZTÉS A 2011-12. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL Előterjesztő: Az előterjesztést megkapta:

Részletesebben

3. A CSOPORTOS LÉTSZÁMLEÉPÍTÉSEK FŐBB JELLEMZŐI A VÁLSÁG IDEJÉN BUSCH IRÉN LÁZÁR GYÖRGY

3. A CSOPORTOS LÉTSZÁMLEÉPÍTÉSEK FŐBB JELLEMZŐI A VÁLSÁG IDEJÉN BUSCH IRÉN LÁZÁR GYÖRGY 3. A CSOPORTOS LÉTSZÁMLEÉPÍTÉSEK FŐBB JELLEMZŐI A VÁLSÁG IDEJÉN BUSCH IRÉN LÁZÁR GYÖRGY Bevezető A pénzpiaci-gazdasági válság következményeként a hazai munkáltatók rendkívüli mértékű elbocsátásokra kényszerültek.

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2013/2

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2013/2 Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2013/2 Központi Statisztikai Hivatal 2013. szeptember Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 2 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás...

Részletesebben

Nők a foglalkoztatásban

Nők a foglalkoztatásban projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest Nők a foglalkoztatásban Kőrösi Regina Nők foglalkoztatásban az UNIÓ-ban A nők és férfiak közötti esélyegyenlőség alapvető jog és az Európai Unió közös alapelve

Részletesebben

OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika

OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Egészségügyi ágazat Illetményadatok 2. III. kötet 2011 GYEMSZI Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet Informatikai és Rendszerelemzési

Részletesebben

Makrogazdasági környezet

Makrogazdasági környezet Foglalkoztatási helyzetkép 2011. III. negyedévre, különös tekintettel az országos munkaerő piaci adatokra, illetve a Szolnoki Munkaügyi Kirendeltségre. Makrogazdasági környezet A KSH munkaerő felmérése

Részletesebben

A fiatalok munkavállalási hajlandóságával kapcsolatos statisztikai adatok másodelemzése

A fiatalok munkavállalási hajlandóságával kapcsolatos statisztikai adatok másodelemzése TÁMOP-1.4.5-12/1.-2012-0002 " Fejér megyei foglalkoztatási paktum támogatása A fiatalok munkavállalási hajlandóságával kapcsolatos statisztikai adatok másodelemzése 2015. január 12. Készítette: Domokos

Részletesebben

Vilonya Község Polgármestere 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., Tel./Fax: 88/ 490-162; e-mail: vilonya@invitel.hu

Vilonya Község Polgármestere 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., Tel./Fax: 88/ 490-162; e-mail: vilonya@invitel.hu Vilonya Község Polgármestere 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., Tel./Fax: 88/ 490-162; e-mail: vilonya@invitel.hu Beszámoló A közfoglalkoztatás tapasztalatairól Tisztelt Képviselő-testület! A közfoglalkoztatás

Részletesebben

Budapesti mozaik 6. A szolgáltatások szerepe Budapest gazdaságában

Budapesti mozaik 6. A szolgáltatások szerepe Budapest gazdaságában 2007/77 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási fõosztály Területi tájékoztatási osztály www.ksh.hu I. évfolyam 77. szám 2007. szeptember 27. i mozaik 6. A szolgáltatások szerepe gazdaságában

Részletesebben

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Fővárosi Munkaügyi Központ + Pest Megyei Munkaügyi Központ = KMRMK 1082 Budapest, Kisfaludy u. 11. : 303-0722, fax: 303-0717 22 kirendeltség a Közép-magyarországi

Részletesebben

Iskolai pályaválasztási tájékoztatók időpontjai: 2014. november 24. (hétfő) 15 óra 2015. január 05. (hétfő) 15 óra

Iskolai pályaválasztási tájékoztatók időpontjai: 2014. november 24. (hétfő) 15 óra 2015. január 05. (hétfő) 15 óra Igazgató: Pribelszki János E-mail: ig@vejsz.sulinet.hu Honlap: www.vejsz.sulinet.hu (Aktuális információk) www.facebook.com/jendrassik-venesz Középiskola és Szakiskola Telefon: 88/567-430, 88/426-866 Telefax:

Részletesebben

Foglalkoztatás- és szociálpolitika

Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás-politika alapfogalmai 2014/15 I. félév Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Statisztikai sokszínűség (álláskereső) ILO

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 2 Gazdasági szervezetek... 3 Beruházás... 4 Ipar...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2013/2

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2013/2 Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2013/2 Központi Statisztikai Hivatal 2013. szeptember Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 4 Gazdasági szervezetek...

Részletesebben

Foglalkoztatottak életkor, foglalkozás és képzettségi szint szerint 1995 és 2010 között (vertikális kongruenciavizsgálat)

Foglalkoztatottak életkor, foglalkozás és képzettségi szint szerint 1995 és 2010 között (vertikális kongruenciavizsgálat) Foglalkoztatottak életkor, foglalkozás és képzettségi szint szerint 1995 és 2010 között (vertikális kongruenciavizsgálat) Központi Statisztikai Hivatal 2012. november Tartalom Bevezetés... 2 A 15 74 népesség

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/3

Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/3 Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/3 Központi Statisztikai Hivatal 2012. december Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek...

Részletesebben

A társadalmi rétegek előállításának módja

A társadalmi rétegek előállításának módja A társadalmi rétegek előállításának módja I. Jelenleg vagy korábban foglalkoztatottak TÁRSADALMI CSOPORT 1. Nem mezőgazdasági foglalkoztatók nagy- és középvállalkozók 2. Mezőgazdasági foglalkoztatók nagy-

Részletesebben

Munkaerő-piaci alapismeretek (BA)

Munkaerő-piaci alapismeretek (BA) Munkaerő-piaci alapismeretek (BA) Korén Andrea MUNKAGAZDASÁGTAN A munkagazdaságtana közgazdaságtan azon részterülete, amely a munkaerő-piacot és ezen piac jellemzőinek (bér, foglalkoztatás, munkanélküliség)

Részletesebben

7 Konyhalány Alapfokú iskolai végzettség (8 általános) - 7 Szobaasszony Alapfokú iskolai végzettség (8 általános) -

7 Konyhalány Alapfokú iskolai végzettség (8 általános) - 7 Szobaasszony Alapfokú iskolai végzettség (8 általános) - HAY kat. HAY munkaköri besorolások Képzettség Gyakorlat 6 Kertész Alapfokú iskolai (8 általános) - 6 Segédmunkás Alapfokú iskolai (8 általános) - 6 Takarító Alapfokú iskolai (8 általános) - 7 Gépkocsimosó

Részletesebben

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. szociális ágazat. Vezetõi összefoglaló

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. szociális ágazat. Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika szociális ágazat Vezetõi összefoglaló 2004 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Az OSAP 1626/04 nyilvántartási számú bér- és létszámstatisztika adatszolgáltatóinak

Részletesebben

A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet várható alakulása a kutatás koncepciójának bemutatása, új elemek ismertetése

A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet várható alakulása a kutatás koncepciójának bemutatása, új elemek ismertetése A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet várható alakulása a kutatás koncepciójának bemutatása, új elemek ismertetése Tóth István János, PhD tudományos főmunkatárs, MTA KRTK KTI ügyvezető, MKIK GVI

Részletesebben

Módszertani leírás. A felvételben használt fogalmak az ILO ajánlásait követik. Ennek megfelelően tartalmuk a következő:

Módszertani leírás. A felvételben használt fogalmak az ILO ajánlásait követik. Ennek megfelelően tartalmuk a következő: Módszertani leírás Bevezetés A Központi Statisztikai Hivatal a magánháztartásokban élők gazdasági aktivitásának foglalkoztatottságának és munkanélküliségének vizsgálatára 1992-ben vezette be a magánháztartásokra

Részletesebben