ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. és Hatályos: november 1. napjától

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. és Hatályos: 2014. november 1. napjától"

Átírás

1 Kérjük ügyfeleinket, hogy a honlap használata előtt az alábbi általános szerződi feltételeket figyelmesen olvassák el. Amennyiben Ön ezeket az Általános Szerződi Feltételeket nem fogadja el, kérjük lépjen ki a honlapot ne használja. Az ESFYT Kereskedelmi Szolgáltató Kft. (székhely: 1047 Budapest, Baross utca ; Asz: ; Cg: ), az Ifroxy.com InfoMedia Szolgáltató Kft., (Székhely: 1094 Budapest, Páva utca 8. Cg: Adószám: ) kiemelt értékesíti partnere. 1. BEVEZETÉS A jelen Általános Szerződi Feltételek az Ifroxy.com InfoMedia Szolgáltató Kft. ( Szolgáltató vagy Ifroxy ) tulajdonát képező honlap használatára bármely információs társadalommal összefüggő szolgáltatás Ügyfél általi igénybevételére vonatkoznak, amelyeket az Ifroxy kínál a jelen honlapon igénybevételre, amelyet a értékesíti joggal bíró üzemeltetője biztosít. Ügyfél az, aki az Ifroxy szolgáltatásait a honlap felületén - a jelen Általános Szerződi Feltételekben, valamint a díjszabásban foglaltak elfogadása után - igénybe veszi, azaz a honlap felületén regisztráltatja magát /vagy e felületen keresztül szolgáltatást megrendel, vásárol (továbbiakban: Ügyfél ). A honlap az Ifroxy kizárólagos tulajdonát képezi. Ezen oldallal kapcsolatos minden jogot kötelezettséget az Ifroxy tart fent magának. A jelen szerződi feltételek az Ifroxy a vele szerződes kapcsolatot létesítő Ügyfél között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdekben vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok, hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezek külön kiköt nélkül is vonatkoznak. A honlap használatával igénybevételével történő megrendel kizárólag egyéni kommunikációs eszközzel tett címzett nyilatkozat útján nem írásban létrejövő szerződkötnek minősül. A oldalon a díjszabásban feltüntetett díjai nettó díjak, az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. A szerződi feltételek Ügyfél által történő elfogadása a szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A feltételek elfogadásának minősül, ha az Ügyfél a szolgáltatást igénybe veszi, azaz regisztrálja magát. Az Ifroxy fenntartja a jogot, hogy a szerződes feltételeket rzben vagy egzben bármikor módosítsa. Tanácsoljuk, hogy a jelen oldalakat időről-időre tanulmányozza át, hogy mindig időszerű, Önre kötelező erejű információk birtokában legyen. 18/1

2 Az Ifroxy által nyújtott szolgáltatások Díjszabásban megjelölt díjai a megrendelkor feltüntetett díjak alapján kerülnek felszámításra. Tájékoztatjuk, hogy az Ifroxy a szolgáltatások díjainak feltüntetét a legnagyobb gondossággal végzi, azonban esetleges technikai, adatrögzíti hibák előfordulhatnak. Ennek megfelelően felhívjuk a figyelmét, hogy az esetleges technikai, adatrögzíti hibák esetén az Ifroxy ajánlati kötöttsége nem áll fenn. A honlap az Internet sajátosságaiból eredően bárhonnan elérhető. Ebből kifolyólag az Ifroxy a Magyarország területén kívülről érkező megrendeleket is elfogad, melynek esetén is a jelen általános szerződi feltételek az érvényesek irányadóak. SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK CÉLJA Az Ifroxy honlap Szerződi Feltételeit azért adta ki, hogy ebben rzletesen szabályozza az Ifroxy szolgáltatással annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, az Ifroxy az Ügyfél jogait, kötelezettségeit egyéb, az Ifroxy szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket. SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KÖZZÉTÉTELE Az Ifroxy Szerződi Feltételeinek, valamint a díjszabásnak Ügyfél által történő elfogadása az Ifroxy szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A Szerződi Feltételek elfogadásának minősül, ha az Ügyfél az Ifroxy Internetes felületen regisztrálja magát. Amennyiben az utolsó belép óta eltelt idő alatt a Szerződi Feltételek módosultak, az Ügyfél a változásokról az Ifroxy Internetes felületre történő belépkor értesülhet, ahol az Ifroxy minden esetben feltünteti a Szerződi Feltételeinek, valamint az érvényes Díjszabás hatálybalépnek napját. 2. A JELEN HONLAP VÁLTOZTATÁSAI Az Ifroxy jogosult a jelen honlap bármely megjelenítét vagy jellemzőjét ideértve, de nem kizárólagosan a jelen honlap tartalmát, rendelkezre állásának tartamát, az eléréhez vagy használatához szükséges eszközöket bármikor módosítani. Az Ifroxy által végrehajtott változtatások, módosítások, kiegzítek vagy törlek a hatálybalépük napjától, ezen időpontot követő megrendelekre irányadóak. Amennyiben az Ügyfél a módosítást követően a honlap bármely rzét használni kezdi, az minden külön értesít nélkül a módosított feltételek elfogadásának minősül. Tanácsoljuk, hogy a jelen oldalakat időről-időre tanulmányozza át, hogy mindig időszerű, Önre kötelező erejű információk birtokában legyen. 3. SZERZŐI JOG ÉS SZELLEMI ALKOTÁSOK 3.1. A internet honlap szerzői jogi védelme alatt álló anyagokat, védjegyeket más szellemi alkotásnak minősülő vagy azzal kapcsolatos információkat tartalmaz, mint szöveg, szoftver, fénykép, videó, grafika, zene hang. A jelen honlap szerzői jogi védelem alatt álló anyagainak kizárólagos 18/2

3 jogosultja az Ifroxy, továbbá az Ifroxy-t illeti a tartalom kiválasztásához, koordinálásához, elrendezéhez javításához, az általa szerzett tartalomhoz fűződő szerzői jog. Minden harmadik féltől származó tartalom vonatkozásában a szerzői jog jogosultja a tartalmat kzítő harmadik fél. A jelen honlapon megjelenő összes védjegy vonatkozásában a tulajdonjog a védjegy tulajdonosát illeti meg ideértve bizonyos esetekben az Ifroxy-t is A szerzői jogra vonatkozó jogszabályok kifejezett rendelkeze hiányában az Ügyfél a jelen honlapról az Ifroxy /vagy az érintett szerzői jog jogosultjának kifejezett engedélye nélkül semmilyen anyagot nem másolhat le, nem továbbíthat, nem tehet közzé, nem jeleníthet meg vagy használhat fel kereskedelmi célból. A jelen honlapról származó anyag bármely engedélyezett másolása, továbbítása vagy közzététele esetén a szerző megjelöle, a védjegy, a felirat vagy szerzői jog feltüntetét érintő bármiféle változtatás vagy törl tilos Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a szerzői jogvédelem alatt álló anyag letöltével az Ügyfél semmilyen tulajdonjogot vagy jogosultságot nem szerez. Az előbbiek általánosságának sérelme nélkül az Ügyfél elfogadja, hogy tilos a jelen honlapon az Ifroxy /vagy az érintett szerzői jog jogosultja tulajdonát képező bármely szöveget, fényképet, grafikát, hanganyagot, illetve videót közvetve vagy közvetlenül bármely médiában sugározni, vagy sugárzás céljából átírni, vagy közzétenni vagy újraforgalmazni. Ezen anyagok sem rzben sem egzben nem tárolhatóak számítógépen kivéve, ha azt személyes nem üzleti célból használja fel az Ügyfél. Az Ifroxy /vagy az érintett szerzői jog jogosultja nem vállal felelősséget az előbbiekből származó vagy az ilyen anyagok vagy bármely rzük továbbítása vagy átadása során jelentkező bármely kedelemért, pontatlanságért vagy hiányosságért, sem az előbbiek bármelyikéből származó kárért A Szolgáltatás egyes elemei a Szolgáltatás egze (beleértve a webdesign elemeket, a megjeleníti szöveges sablonokat a weboldalát működtető szoftvert) szerzői jogi védelem alatt állnak. A szerzői jogok összessége az Ifroxyt vagy a vele szerződes kapcsolatban álló harmadik személyeket illetik meg, a Szolgáltatás rendeltetszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjeleníten, futtatáson az ehhez szükséges ideiglenes többszörözen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementen kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható az Ifroxy előzetes írásbeli engedélyének hiányában A Szolgáltatások kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek az Ifroxy jogainak sérelme nélkül, illetve a hatályos jogszabályok a jelen Általános Szerződi Feltételek betartása mellett használható. Amennyiben valamely Ügyfél a jelen Általános Szerződi Feltételek rendelkezeibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélszerűen 18/3

4 használja a Szolgáltatást, az Ifroxy jogosult az Ügyfél hozzáféri jogait azonnali hatállyal megszüntetni, továbbá felhasználói adatait az Ügyfél által közzévagy elérhetővé tett információkat előzetes értesít nélkül törölni. Ezek az intézkedek az Ügyféllel szemben más néven történő bejelentkez vagy más adataival történő visszaél esetén is alkalmazhatóak. Ezekben az esetekben az Ifroxy-t nem terheli díj visszafizeti kötelezettség. 4. REGISZTRÁCIÓS NÉV Tilos: 4.1. egy másik személy regisztrációs nevét azzal a céllal választani használni, hogy az adott személy személyazonosságát felvegye; 4.2. más regisztrációs nevét címét illetéktelenül használni; 4.3. a regisztrációs nevet mások szellemi alkotásait bitorolva használni; vagy 4.4. az Ifroxy által sértőnek ítélt regisztrációs nevet használni. 5. KÜLSŐ SITE-OK, VÉGFELHASZNÁLÓK A jelen honlapról más honlapokat, forrásokat hirdetőket lehet linkek használatával elérni. Az Ifroxy nem vállal felelősséget ezen külső honlapok rendelkezre állásáért, valamint az ezen külső honlapokon vagy ezeken keresztül elérhető tartalmakért, hirdetekért, termékekért vagy egyéb anyagokért, ezeket semmilyen formában nem hagyta jóvá megjelenükhöz nem adta a hozzájárulását. Az Ifroxy semmilyen körülmények között, sem közvetve sem közvetlenül, nem vállal felelősséget az olyan kárért vagy veszteségért, amely valamely Ügyfelet ténylegesen vagy állítólagosan az ilyen külső site-okon rendelkezre álló bármely tartalom, áru vagy szolgáltatás felhasználásával vagy ezek tulajdonságaiban bízva ért. Minden zrevételével a külső site tulajdonosához kell az Ügyfélnek fordulnia. Az Ifroxy nem felel nem vállal felelősséget (1) az Ügyfél harmadik fél közötti felhasználási feltételekben foglaltakért az Ügyfél között létrejövő bármilyen jogviszonyért, (2) a harmadik fél bármely hiányosságáért vagy az abból eredő problémá(k)ért, mint pl. licence jogosultsága vagy (3) az ilyen harmadik fél által nyújtott szolgáltatás minőségéért vagy bármely más kötelezettségért, ami az ilyen szolgáltatások teljesítéből (vagy nemteljesítéből) következik. Abban az esetben, ha az Ügyfélnek bármely ilyen harmadik féllel vitája keletkezik, az Ügyfél mentesíti az Ifroxy-t ( annak üzemeltetőjét, partnereit, beszállítóit, üzletkötőit, viszonteladóit munkatársait) bármilyen termzetű, az ilyen nézeteltérsel bármilyen módon kapcsolatba hozható, ismert vagy ismeretlen, vélt vagy valós, benyújtott vagy nem-benyújtott kárigény, követel vagy kártérít (mind tényleges, mind feltételezett kár esetén) alól. Az Ügyfél kapcsolata a végfelhasználókkal, ("végfelhasználók" alatt a jelen feltételek keretein belül azokat a látogatókat értjük, akik az Ügyfél honlapját meglátogatják ezen keresztül 18/4

5 használják az Ifroxy szolgáltatásait) teljesen független az Ügyfél az Ifroxy között fennálló jogviszonytól. Az Ifroxy nem tehető felelőssé semmilyen az Ügyfél az Ügyfél végfelhasználója közötti jogvitákért nem is hozható kapcsolatba az ilyen, az Ügyfél kapcsolatából eredő vitákkal. 6. AZ ÜGYFÉL FELELŐSSÉGE 6.1 Az Ügyfél vállalja, hogy a jelen honlapot az irányadó hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően, jogszerűen használja. 6.2 Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a honlap vagy a honlap bármely szolgáltatásának eléréhez vagy használatához szükséges felhasználói név jelszó biztonságáért használatáért az Ügyfél a felelős. Az Ügyfél köteles jelszavának bizalmas biztonságos megőrze érdekében minden szerű lépt megtenni, valamint illetéktelen személynek nem engedi meg, hogy a beléphez szükséges adatai felhasználásával a honlaphoz hozzáférjen. Az Ügyfél teljes felelősséggel tartozik minden olyan információért utasításért, amelyet belépi adatainak felhasználásával a honlapon keresztül továbbítottak. Az Ifroxy minden ilyen információt az Ügyfél által küldött jóváhagyott információnak tekint. Az Ügyfelek kötelesek az Ifroxy t haladéktalanul tájékoztatni bármilyen jogosulatlan felhasználásáról vagy bármilyen egyéb, a biztonságot sértő cselekedetről. Az Ifroxy az adatok illetéktelen személyek tudomására jutásának megakadályozása érdekében a szükséges rendelkezére álló technikai megoldásokat alkalmazza, nem vállal felelősséget a felhasználói jelszavak az Ügyfelek tudtával vagy tudta nélküli illetéktelen használatából eredő károkért. 6.3 Az Ügyfél vállalja, hogy a honlapot nem használja azon keresztül nem továbbít olyan anyagokat, amelyek szoftvervírust vagy bármely más számítógépes kódot, fájl-t vagy olyan programot tartalmaz, amely arra lett tervezve, hogy számítógépes szoftver /vagy hardver /vagy ezen anyagok továbbítására igénybevett távközli berendez így többek között, de nem kizárólagosan a honlap funkcionalitását működképtelenné tegye /vagy azt korlátozza. 6.4 Az Ügyfél bármely termék /vagy szolgáltatás megrendelével egyidejűleg kijelenti szavatolja, hogy 18. életévét betöltötte. Az Ifroxy semmilyen körülmények között, sem közvetve sem közvetlenül, nem vállal felelősséget az olyan kárért vagy veszteségért, amely abból következett be, hogy az Ügyfél ezt be tartva az Ifroxy t megtévesztette. 7 SZOLGÁLTATÁSOK 7.1 A jelen Általános Szerződi Feltételeknek megfelelően, az Ifroxy bizonyos szolgáltatásokat biztosít az Ügyfeleknek (továbbiakban Szolgáltatások ), amelyek rzletes leírását megtalálhatják a honlapon. A Szolgáltatások magukban foglalják a különféle médiafájlok dokumentumok (beleértve, de nem 18/5

6 kizárólagosan a szövegek, felhasználói hozzászólások, üzenetek, információk, adatok, rajzok, fényképek, képek, illusztrációk, animációk, design, programok, audio- videóanyagok különböző típusait (melynek összességét tekintjük Tartalomnak ), létrehozását, tervezét, tárolását, kezelét, megosztását linkelét. 7.2 Az alapszolgáltatás a honlapnév.felhasználónév.ifroxy.com aldomain alatt elérhető webes megjelen által érhető el. A honlap eléréhez kapcsolódóan az alapszolgáltatás rze tárhelykapacitás biztosítása. Az alapszolgáltatáson túl elérhető egyéb szolgáltatások különböző előfizetői csomagok alapján (továbbiakban: prémium csomagok) vehetők igénybe az Ügyfelek által aszerint, hogy a tárolható adatok mennyisége, a honlap által generált adatforgalom a felhasználói funkcionalitás miként alakul. Az alapszolgáltatás rzét képezi a honlap elkzítéhez szükséges, meghatározott megjeleníti sablonok használatának a működhez szükséges szoftver felhasználásának lehetősége. Egyes prémium csomagokhoz kapcsolódóan további megjeleníti sablonok a díjszabásban megjelölt ellenszolgáltatás fejében vehetők igénybe. A Szolgáltatás a következőket foglalja magában: a Szolgáltatást biztosító fél egy honlap kzítő honlap publikáló szoftvert ennek a szoftvernek a működét biztosító szerverek paramétereit adja idő alapon bérbe az Ügyfélnek előfizetes rendszerben. Szerver paraméter alatt tárhely kapacitást, egy naptári hónap időszakban biztosított adatforgalmi kapacitást értünk a kiszolgálást biztosító szerveren. A rendelkezre bocsájtott tárhely kapacitását a működő honlap annak állományai, a honlap szerkesztőbe feltöltött, de nem használt állományai, illetve a napi biztonsági mentek 7 (hét) naptári napra visszamenőlegesen használják. 7.3 Az Ifroxy lehetőséget biztosít arra, hogy regisztrált domain társítását kérje az Ügyfél. Ebben az esetben az Ügyfél honlapja nem csak az Ifroxy által biztosított aldomain-en keresztül érhető el, hanem a hozzá társított, domain regisztrátornál regisztrált domain-en is (továbbiakban: domain hozzárendel). Ekkor a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges aldomain böngzőbe történő beírásakor automatikus átirányítás történik a regisztrált domain-re. Amennyiben az Ügyfél az alapszolgáltatáson túl igénybe kívánja venni a domain hozzárendelt is, arra kizárólag domain regisztrációs partner (továbbiakban: domainszolgáltató) domainregisztrációs szolgáltatásának az Ifroxy adminisztrációs felületén keresztül történő igénybevételével biztosítunk lehetőséget (továbbiakban: kiegzítő szolgáltatás). A kiegzítő domain regisztráció szolgáltatás az alapszolgáltatás egymástól függetlenül létező szolgáltatások, de a kiegzítő szolgáltatás igénybevételére akkor van lehetőség, ha az alapszolgáltatást igénybe vette az Ügyfél. Az Ügyfél választása vagy az egyik szerződ bármely okból történő megszűne folytán az alapszolgáltatás a kiegzítő szolgáltatás a kőbbiekben egymástól függetlenül működik. 18/6

7 7.4 Az alapszolgáltatások az ahhoz kapcsolódó egyéb Szolgáltatások csak regisztrált Ügyfelek számára érhető el. A Szolgáltatások bizonyos szintjei /vagy elemei (vagy ezek speciális funkciói) csak azon Ügyfelek bizonyos csoportjainak biztosítottak, akik előfizetnek ezen Szolgáltatásokra; ezen Szolgáltatások igénybevétele esetén az Ifroxy előfizeti díjat számolhat fel ezen Szolgáltatások megrendelekor a mindenkori díjszabásban foglalt feltételek alapján. Az Ifroxy által kínált Szolgáltatások úgy működnek, amilyennek megtervezték őket, a Szolgáltatások biztosításában bekövetkező hibákért az Ifroxy-t nem terheli felelősség. Az Ifroxy saját belátása szerint bármikor, bármilyen okból, módosíthat, felfüggeszthet vagy megszüntethet Szolgáltatásokat (egyet vagy többet egyaránt), Tartalmakat, Tartalomrzeket vagy bizonyos funkciókat. Az Ifroxy emellett külön figyelmeztet vagy felelősség nélkül limitálhatja egy vagy több Szolgáltatásának igénybevételét, illetve korlátozhatja a különféle Szolgáltatásokhoz való hozzáfért /vagy annak használatát külön díjfizethez kötheti. Az Ifroxy használati díjat számolhat fel a Szolgáltatásokért vagy azok egy rzéért, továbbá reklámanyagokat más kereskedelmi jellegű tartalmakat helyezhet el bármely Ifroxy terméken, képen, honlapon, beleértve az Ügyfél által létrehozottakat is, kivéve ha erről nincs külön megállapodás. Az ellenszolgáltatás fejében igénybe vehető Szolgáltatásokat csak 18 éven felüli Ügyfelek vehetik igénybe. 7.5 A Szolgáltatás keretében létrehozott saját honlapok használatához, megtekintéhez az Ifroxy-nál teljesítendő regisztrációra nincsen szükség, azonban a jelen szerződes feltételek szabályai különösen a honlap keretében a honlap látogatója által közzétett tartalmak (pl. hozzászólások, termékértékelek) tekintetében a jelen feltételek 11. pontjában leírt rendelkezek - ekkor is értelemszerűen alkalmazandóak irányadóak. 7.6 Az Ifroxy Prémium Kiemelt Szolgáltatásait (amint az a honlapon olvasható) a jelen Általános Szerződi Feltételek, valamint a honlapon közzétett egyedi kereskedelmi feltételek szerint biztosítja az Ügyfelek rzére; ezen szabályok feltételek, melyekre itt hivatkozás történik, abban a formában, ahogy időről időre kiegzítre, módosításra kerülnek, a jelen Általános Szerződi Feltételek elválaszthatatlan rzét képezik. 7.7 A grafika- szoftverhasználat az egyes biztosított tárhely sávszélességhez kapcsolódóan ellenszolgáltatás fejében igénybe vehető megjeleníti sablonok kivételével a csomagok tekintetében az Előfizető által választott csomagtól függ az előfizeti díj tartalmazza a felhasználás díját. 7.8 Az egyes szolgáltatási csomagok tartozó tárhely adatforgalom jellemzőinek leírása, választhatóságának feltételei, valamint a fizetendő díjakról tájékoztatás a jelen honlapon olvasható. 7.9 Az Ügyfél köteles gondoskodni arról, hogy a honlapja tartalma, működe annak üzletszabályzata a fogyasztóvédelmi, elektronikus kereskedelmi jogi, 18/7

8 reklámjogi valamint versenyjogi előírásoknak egyéb kereskedelmi tevékenység folytatására, illetve a forgalmazott termék árusítására, szolgáltatás nyújtására vonatkozó rendelkezeknek megfeleljen (pl. panaszkezel, számviteli szabályok betartása, szükséges hatósági bejelentek megtétele, hatósági engedélyek beszerze, korhatárra vonatkozó rendelkezek betartása, árak megfelelő feltüntete, stb.). A Szolgáltatásokban elérhető egyes sablonok (pl. üzletszabályzat útmutató, sablon rendszerüzenetek ) kizárólag segédletként, kiindulási alapul szolgálnak. Az Ügyfél köteles üzletszabályzatát rendszerüzeneteit a valós működnek a jogszabályoknak megfelelően maga kialakítani A Szolgáltatások kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek az Ifroxy jogainak sérelme nélkül, illetve a hatályos jogszabályok a jelen Általános Szerződi Feltételek betartása mellett használható. Amennyiben valamely Ügyfél a jelen Általános Szerződi Feltételek rendelkezeibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélszerűen használja a Szolgáltatásokat, az Ifroxy jogosult az Ügyfél hozzáféri jogait előzetes értesít nélkül azonnali hatállyal megszüntetni, továbbá felhasználói adatait Ügyfél által közzé- vagy elérhetővé tett információkat, tartalmakat előzetes értesít nélkül törölni. Ezek az intézkedek az Ügyféllel szemben más néven történő bejelentkez vagy más adataival történő visszaél esetén is alkalmazhatóak A megrendelt szolgáltatások az Ügyfél által kiválasztott előfizeti periódus szerint kerülnek teljesítre. A szolgáltatási díjak a szolgáltatás megrendelekor a fizeti periódus szerint kerülnek előzetesen levonásra az Ügyfél által a megrendel során megadott bankkártya adatok felhasználásával. A fizeti periódusok napján az Ifroxy az Ügyfél előzetes megrendelői felhatalmazása alapján a megrendel szerinti összeggel a megrendel során megadott kártyaadatok felhasználásával bankszámla terhelt végez. Az Ügyfél felelőssége, hogy a fizeti periódusok időpontjában az Ifroxy rzére teljesíthető legyen a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges előfizetői összeg lehívása. Amennyiben ez nem lehetséges, az Ifroxy elektronikus levélben felhívja erre az Ügyfél figyelmét. Ilyen esetekben az Ifroxy az előfizeti periódustól függően 5-15 naptári napos türelmi időt biztosít, ami időszakon belül többször kísérletet tesz a szolgáltatási díj lehívására. Ennek sikertelensége esetén a honlap publikus működét a szolgáltató megszünteti. A szerksztőbena honlap továbbra is elérhető lesz Bankkártyás fizet A Szolgáltatás(ok) megrendelekor díj megfizete közvetlenül az Ügyfél számlájáról bankkártyán keresztül történik. A fizet kiválasztásakor az Ügyfél automatikusan felhatalmazza az Ifroxy -t, arra hogy az előfizeti időperiódus szerint rendszeresen megterhelje bankkártyáját az Ügyfél által kiválasztott Szolgáltatással kapcsolatos díj teljes összegével. Az Ügyfél 18/8

9 tudomásul veszi, hogy az Ügyfél felelőssége gondoskodni a bankkártyája adatainak aktualizálásáról. Ezek hiányában az on-line fizet meghiúsulhat. Az Ügyfél bármikor megszüntetheti az Ügyfél számláját, de az Ifroxy t nem terheli díj visszafizeti kötelezettség az előre kifizetett Szolgáltatási időszak semmilyen rz-díját vagy díj-rzletét illetően. Az Ügyfél vállalja, hogy az esedékes díjakat határidőre megfizeti; vállalja, hogy az esedékes adókat a díjakkal egyidőben megfizeti (beleértve az áfát más a jövőben esetlegesen kivetre kerülő a szolgáltatás(ok) igénybevételéhez kapcsolódó adókat is. A díjcsomagváltások lehetséges módjai az webesfyt.com honlapon az Ügyfél saját fiókjában található Pénzügyeim menüpont alatt találhatóak A Szolgáltatások működtete üzemeltete az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.) (http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a tv) 1 rendelkezei alapján közvetítő szolgáltatásnak minősül Az Ifroxy honlap rendszerén keresztül hozzáférhető minden Szolgáltatásnak a jelen Általános Szerződi Feltételekben foglaltak elfogadásával az Ügyfél bérlőnek tekintendő. Az Ifroxy honlap rendszer teljes egzében az Ifroxy vagy partnerei, licence jogosultjai tulajdonát képezi, ezért teljes egzében rzleteiben is a szerzői jogra, a szellemi alkotásokra a védjegyekre vonatkozó jog jogszabályok teljes körű védelmét élvezi. Az Ügyfél tudomásul veszi ezt a jelen Általános Szerződi Feltételek elfogadásával vállalja, hogy nem fogja lemásolni, megváltoztatni, harmadik feleknek továbbítani, eladni vagy továbbértékesíteni, terjeszteni az Ifroxy honlap rendszerében található tartalmakat, beleértve a programkódo(ka)t programo(ka)t, kivéve azok normális internethasználat során gyorsítótárakba történő bekerülét. Az Ifroxy /vagy harmadik felek (pl. hirdetők) külön írásos engedélye nélkül az Ügyfél nem módosítja, nem terjeszti, nem értékesíti a honlapján megjelenített hirdeteket. A hirdetek kezelével kapcsolatban az Ügyfél vállalja, hogy nem kzít hangfelvételt egyéb módon sem tárolja el a honlapján hallható látható hang- videó anyagokat, kivéve, ha erre az adott beszélget minden rztvevője hozzájárulását adta Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az Ifroxy a rendszerében létrehozott minden honlap minden nyelvi változatában az Ügyfél által választott díjcsomag függvényében saját hirdett jeleníthet meg Az Ügyfél elfogadja, hogy az Ifroxy a tevéknységének végzéhez a szolgáltatásaira vonatkozóan tájékoztató leveleket küld az Ügyfél által megadott címre. A tájékoztató levelek tartamazhatnak az ifroxy egyéb szolgáltatásaira vonatkozó marketing üzeneteket, értékesítt támogató infromációkat. 1 In English language see 18/9

10 8. SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI 8.1 Az ellenszolgáltatás fejében igénybe vehető Szolgáltatások esetében a regisztráció a regisztrációs adatlap valós adatokkal történő, megfelelő hiánytalan kitöltével indul. Az Ügyfél egyedi azonosítása az Ügyfél által megadott cím jelszó alapján történik. Amennyiben az Ügyfél nem ad meg adatokat, vagy nem megfelelő formátumban adja meg az adatokat, vagy olyan címet ad meg vagy jelszót választ, amely már létezik, a regisztráció újra kezdődik mindaddig, amíg a regisztrációs ív nem teljes hiánytalan, vagy nem ütközik már létező regisztráció egyedi azonosításra alkalmas adatába. 8.2 Az Ügyfél a regisztrációval hozzáfért kap azon adminisztrációs rendszerhez, amelyben a honlap tartalmát, megjelenét egyéb tulajdonságait a jelen Általános Szerződi Feltételekben meghatározott feltételekkel összhangban meghatározhatja. 8.3 Az Ügyfél a Szolgáltatásokra történő regisztrációval egyidejűleg beleegyezik a jelen Általános Szerződi Feltételek elfogadásába, tudomásul veszi, hogy a felhasználási feltételek megszege esetén regisztrációja, ezzel együtt az általa tárolt adatok zárolásra, majd törlre kerülhetnek. Az Ifroxy kizárja a felelősséget minden, esetlegesen abból eredő kárért, ha az Ügyfél szerződszege, harmadik személy Elkertv.-ben rögzítettek szerinti jelze, vagy valamely bíróság, hatóság utasítására zárolta vagy törölte a felhasználói honlapot azt ott tárolt adatokat, tartalmat. 8.4 A Szolgáltatás keretén belül tilos jogsértő tartalom hozzáférhetővé tétele, így különösen bűncselekmény elkövete, vagy erre való felbujtás, a jelen Általános Szerződi Feltételekbe ütköző használat, vagy bármely olyan tartalom hozzáférhetővé tétele, amely harmadik személy számára sértő, kárt okoz, vagy az általános erkölcsi normákkal ütközik, amely nem felel meg a honlapra irányadó fogyasztóvédelmi, elektronikus kereskedelmi jogi előírásoknak, vagy amely tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak illetve piaci magatartásnak minősül. A jelen Általános Szerződi Feltételek 11. pontjában meghatározott tartalmi korlátozások (továbbiakban: Tartalmi szabályzat) minden Ügyfélre a honlapok látogatóira is kötelezőek. Minden Ügyfél köteles az általa létrehozott honlapon a látogatói által hozzáférhetővé tett tartalmak moderálására, a Tartalmi szabályzat betartására, valamint betartatására, a Tartalmi szabályzatba ütköző tartalmak azonnali eltávolítására. Látogatói tartalmak (pl. hozzászólás, termékértékel) közzétételének engedélyeze esetén, az Ügyfél IP cím blokkolásával akadályozhatja meg, hogy a visszatérően jogsértő tartalmat elhelyező honlap látogató újabb tartalmat helyezzen el weboldalán. Az Ügyfél honlapja zárolásra kerülhet, ha a Tartalmi szabályzatba ütközően használja a Szolgáltatásokat, tartja fenn weboldalát. Az Ügyfél tudomásul veszi azt, hogy amennyiben bárkitől az Ifroxy felé jelz érkezik arról, hogy az Ügyfél a honlapját 18/10

11 illegális tartalmak közlére, továbbítására, tárolására használja, az Ifroxy-t megilleti a jog arra, hogy az Ügyfél honlapját azonnali hatállyal zárolja vagy törölje. 8.5 A 18 éven aluliak számára nem ajánlott tartalom, valamint a kizárólag bizonyos célközönség számára megengedett tartalmak (pl.: alkoholreklám) csak jelszavas belépsel korlátozott honlap keretén belül tehető közzé. 8.6 Az Ügyfél köteles gondoskodni arról, hogy a weboldalának tartalma, működe annak üzletszabályzata a fogyasztóvédelmi, elektronikus kereskedelmi jogi, reklámjogi valamint versenyjogi előírásoknak egyéb kereskedelmi tevékenység folytatására, illetve a forgalmazott termék árusítására, szolgáltatás nyújtására vonatkozó rendelkezeknek megfeleljen (pl. panaszkezel, számviteli szabályok betartása, szükséges hatósági bejelentek megtétele, hatósági engedélyek beszerze, korhatárra vonatkozó rendelkezek betartása, árak megfelelő feltüntete, stb.). 8.7 A Szolgáltatásokban elérhető egyes sablonok minta tartalmai (pl. marketing üzenetek, elnevezek) kizárólag segédletként, kiindulási alapul szolgálnak. Az Ügyfél köteles üzletszabályzatát rendszerüzeneteit a valós működnek a jogszabályoknak megfelelően maga kialakítani. 8.8 Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatások jelen Általános Szerződi Feltételekben kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását vagy a Szolgáltatások üzemeltetéhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetszerű működtetét. Amennyiben az Ifroxy a szerver túlterhelt okozó felhasználói tevékenységre bukkan, fenntartja a jogot magának, hogy az érintett honlapot zárolja vagy törölje. 8.9 Az Ügyfelet terheli a teljes felelősség a honlappal összefüggben végzett valamennyi tevékenységért. Amennyiben az Ifroxy tudomására jut, hogy a Szolgáltatást Ügyfél a hatályos jogszabályok megsértével veszi igénybe, /vagy a Szolgáltatás keretén belül gyaníthatóan jogsértő információ hozzáférhetővé tétele vagy bűncselekmény elkövete történik, akár előzetes értesít nélkül is törölheti a honlapot annak teljes tartalmát. 9 FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS 9.1 Az Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi, hogy a honlapot saját felelősségére használja. Sem az Ifroxy, sem az Ifroxy munkavállalói, megbízottjai, harmadik félnek minősülő tartalomszolgáltatói vagy licenciába adói nem szavatolják, hogy a jelen site működe folyamatos hibamentes. Ide nem érintve bármilyen csalárd célú hamis félrevezető magatartásért fennálló felelősséget, a jelen pontokban foglalt felelősség kizárása minden olyan kárra, veszteségre vagy sérülre vonatkozik, amely nem teljesít, a használat során bekövetkező hiba, 18/11

Bigin Felhasználási feltételek

Bigin Felhasználási feltételek Bigin Felhasználási feltételek I. A felhasználási feltételek tartalma 1. A jelen felhasználási feltételek a Sanoma Media Budapest Zrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 9.; a továbbiakban: Szolgáltató) által

Részletesebben

Utazzitthon.HU. Felhasználási Feltételek

Utazzitthon.HU. Felhasználási Feltételek Utazzitthon.HU Felhasználási Feltételek I. A felhasználási feltételek tartalma 1. A jelen felhasználási feltételek (Szabályzat) az Utazzitthon.hu Kft. (1117. Budapest, Dombóvári út 1. 3/1.; e-mail: info@utazzitthon.hu,

Részletesebben

PROFESSION. Felhasználási feltételek

PROFESSION. Felhasználási feltételek I. A felhasználási feltételek tartalma PROFESSION Felhasználási feltételek 1. A jelen felhasználási feltételek (Szerződés) a Central Médiacsoport Zrt., (1037 Budapest, Montevideo u. 9.; a továbbiakban:

Részletesebben

Felhasználási Feltételek

Felhasználási Feltételek Felhasználási Feltételek Hatályos: 2015.01.12-től INNAVA KFT. H-1223 BUDAPEST, TŰZLILIOM UTCA 55. Tartalom I. A felhasználási feltételek tartalma... 2 II. A Szolgáltatás legfontosabb jellemzői és elemei...

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (Díjköteles szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan)

Általános Szerződési Feltételek (Díjköteles szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan) Általános Szerződési Feltételek (Díjköteles szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan) Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a www.wezzpage.hu weboldalon (a továbbiakban:

Részletesebben

Általános Szolgáltatási Feltételek (Az új Ügyfeleink részére 2014. január 6-tól, a meglévő Ügyfeleink részére: 2014. január 21-től hatályos)

Általános Szolgáltatási Feltételek (Az új Ügyfeleink részére 2014. január 6-tól, a meglévő Ügyfeleink részére: 2014. január 21-től hatályos) Általános Szolgáltatási Feltételek (Az új Ügyfeleink részére 2014. január 6-tól, a meglévő Ügyfeleink részére: 2014. január 21-től hatályos) Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák

Részletesebben

Általános Szolgáltatási Feltételek (Az új Ügyfeleink részére 2015. január 27-étől, a meglévő Ügyfeleink részére: 2015. február 11-étől hatályos)

Általános Szolgáltatási Feltételek (Az új Ügyfeleink részére 2015. január 27-étől, a meglévő Ügyfeleink részére: 2015. február 11-étől hatályos) Általános Szolgáltatási Feltételek (Az új Ügyfeleink részére 2015. január 27-étől, a meglévő Ügyfeleink részére: 2015. február 11-étől hatályos) Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák

Részletesebben

A szolgáltatás igénybevételére vonatkozó Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

A szolgáltatás igénybevételére vonatkozó Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) A szolgáltatás igénybevételére vonatkozó Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) A Randizzon társkereső és kapcsolatépítő szolgáltatás (a Szolgáltatás ), amely a Randizzon Tagok részére az Interneten keresztül

Részletesebben

Klapp Társkereső szolgáltatás igénybevételére vonatkozó Általános Szerződési Feltételek

Klapp Társkereső szolgáltatás igénybevételére vonatkozó Általános Szerződési Feltételek Klapp Társkereső szolgáltatás igénybevételére vonatkozó Általános Szerződési Feltételek Az Klapp Társkereső és kapcsolatépítő szolgáltatás (a Szolgáltatás ), amely a Klapp Társkereső Tagok részére az interneten

Részletesebben

A szolgáltatás igénybevételére vonatkozó Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

A szolgáltatás igénybevételére vonatkozó Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) A szolgáltatás igénybevételére vonatkozó Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) A viszony.hu társkereső és kapcsolatépítő szolgáltatás (a Szolgáltatás ), amely a regisztrált tagok (a Tagok ) részére az

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Bevezető és általános rendelkezések: 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák a Szallas.hu Kft. (3529 Miskolc, Lévay J. u. 2.) (a továbbiakban:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Bevezető és általános rendelkezések: 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák a Szallas.hu Kft. (3529 Miskolc, Lévay J. u. 2.) (a továbbiakban:

Részletesebben

A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Az Új szerelem társkereső és kapcsolatépítő szolgáltatás (a Szolgáltatás ), amely az Új szerelem tagok részére az interneten

Részletesebben

BILLBARTER HUNGARIA ZRT. SZABÁLYZATAI EGYSÉGES SZERKEZETBEN

BILLBARTER HUNGARIA ZRT. SZABÁLYZATAI EGYSÉGES SZERKEZETBEN !!! BILLBARTER HUNGARIA ZRT. SZABÁLYZATAI EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÉRVÉNYES 2013. október 01.-TŐL!!! Billbarter Hungaria Zrt. Általános Üzleti Szabályzata. Billbarter Hungaria Zrt. a www.billbarter.com üzleti

Részletesebben

1.8 Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

1.8 Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges. Hotel-Market.hu ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák a HABÓCZKI INGATLANFEJLESZTŐ KFT. (szék hely: 1114 Budapest, Móricz Zsigmond körtér 3. fél

Részletesebben

Klapp Társkereső szolgáltatás igénybevételére vonatkozó Általános Szerződési Feltételek

Klapp Társkereső szolgáltatás igénybevételére vonatkozó Általános Szerződési Feltételek Klapp Társkereső szolgáltatás igénybevételére vonatkozó Általános Szerződési Feltételek Az Klapp Társkereső és kapcsolatépítő szolgáltatás (a Szolgáltatás ), amely a Klapp Társkereső Tagok részére az interneten

Részletesebben

LUI.HU - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - V.2013/01

LUI.HU - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - V.2013/01 I. Bevezető és általános rendelkezések: 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák az Utazzitthon.hu Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) által működtetett, a http://www.lui.hu/ weboldalon

Részletesebben

Mirmor.eu. Általános Szerződési Feltételek

Mirmor.eu. Általános Szerződési Feltételek 1 Mirmor.eu ÁSZF 2015. Mirmor.eu Általános Szerződési Feltételek Bevezetés A MIRMOR.EU ÁSZF szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) a NAIL SHOP Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (továbbiakban:

Részletesebben

A Klapp.hu Szolgáltatás használatára vonatkozó szerződési feltételeket elolvastam, azokat elfogadom és azokkal egyetértek.

A Klapp.hu Szolgáltatás használatára vonatkozó szerződési feltételeket elolvastam, azokat elfogadom és azokkal egyetértek. A szolgáltatás igénybevételére vonatkozó Általános Szerződési Feltételek Az Klapp.hu társkereső és kapcsolatépítő szolgáltatás (a Szolgáltatás ), amely a Klapp.hu Tagok részére az interneten keresztül

Részletesebben

DOMAINTANK INFORMATIKAI Kft.

DOMAINTANK INFORMATIKAI Kft. DOMAINTANK INFORMATIKAI Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS ÜZLETI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési és Üzleti Feltételek (továbbiakban Üzletszabály vagy ÁSZF ) a DomainTank Informatikai Kft. (továbbiakban

Részletesebben

Általános szerződési feltételek. (érvényes: 2014.01.01 től) Preambulum

Általános szerződési feltételek. (érvényes: 2014.01.01 től) Preambulum Általános szerződési feltételek (érvényes: 2014.01.01 től) A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza az Ememese Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Batthyány u. 10. fsz. 10.; céget nyilvántartó

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. üzleti előfizetők számára nyújtott. InviCloud. virtuális szerver szolgáltatás. igénybevételére 2013.01.

Általános Szerződési Feltételek. üzleti előfizetők számára nyújtott. InviCloud. virtuális szerver szolgáltatás. igénybevételére 2013.01. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott InviCloud virtuális szerver szolgáltatás igénybevételére Jelen ÁSZF hatályba lépésének napja: 2013.01.21 Invitel Zrt. www.invicloud.hu

Részletesebben

SZOLNOK-PRESS BT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK /ÁSZF/

SZOLNOK-PRESS BT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK /ÁSZF/ SZOLNOK-PRESS BT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK /ÁSZF/ A Szolgáltató Szolnok-Press Bt. Név: Szolnok-Press Bt. (insms-net) Székhely: 5000 Szolnok, Nagy Imre krt. 4. Képviselő neve: Berta László, üzleti

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI IPTV HUNGARY az EuroCable Magyarország Kft. által számítógépes hálózat útján történő OTT alapú, Lineáris IPTV Streaming a távollévő közönség tagjai által egyénileg megválasztott Interneten keresztüli hozzáférési

Részletesebben

Általános Felhasználási és Szerző

Általános Felhasználási és Szerző Általános Felhasználási és Szerződési Feltételek Általános Felhasználási és Szerző dési Feltételek, mely tartalmazza a www.remekaron.hu weboldal tulajdonosa, üzemeltetője és az oldal látogatói és/vagy

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1./ Szerződő felek, szerződés tárgya Általános Szerződési Feltételek A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban ÁSZF) alapján a FULLCON Informatikai Szolgáltató Betéti Társaság (székhely:

Részletesebben

KULCS-SOFT NYRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK /ÁSZF/ KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT.

KULCS-SOFT NYRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK /ÁSZF/ KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT. KULCS-SOFT NYRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK /ÁSZF/ KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT. A Szolgáltató Név: Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. (Kulcs-Soft Nyrt.) Székhely: 1022 Budapest Törökvész u. 30/a

Részletesebben

A JELEN HONLAP ÉS SZOFTVER HASZNÁLATA ELŐTT EL KELL FOGADNIA AZ ALÁBBI ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉST.

A JELEN HONLAP ÉS SZOFTVER HASZNÁLATA ELŐTT EL KELL FOGADNIA AZ ALÁBBI ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉST. ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK Érvényes: 2013. május 24-től A JELEN HONLAP ÉS SZOFTVER HASZNÁLATA ELŐTT EL KELL FOGADNIA AZ ALÁBBI ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉST. A JELEN SZERZŐDÉS

Részletesebben

FELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS

FELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS Jelen dokumentum (a továbbiakban: Szerződés) részletezi azon a feltételeket, amelyek a DLM Consulting Kft. (a továbbiakban DLM) által nyújtott szolgáltatások Felhasználók általi

Részletesebben