ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. és Hatályos: november 1. napjától

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. és Hatályos: 2014. november 1. napjától"

Átírás

1 Kérjük ügyfeleinket, hogy a honlap használata előtt az alábbi általános szerződi feltételeket figyelmesen olvassák el. Amennyiben Ön ezeket az Általános Szerződi Feltételeket nem fogadja el, kérjük lépjen ki a honlapot ne használja. Az ESFYT Kereskedelmi Szolgáltató Kft. (székhely: 1047 Budapest, Baross utca ; Asz: ; Cg: ), az Ifroxy.com InfoMedia Szolgáltató Kft., (Székhely: 1094 Budapest, Páva utca 8. Cg: Adószám: ) kiemelt értékesíti partnere. 1. BEVEZETÉS A jelen Általános Szerződi Feltételek az Ifroxy.com InfoMedia Szolgáltató Kft. ( Szolgáltató vagy Ifroxy ) tulajdonát képező honlap használatára bármely információs társadalommal összefüggő szolgáltatás Ügyfél általi igénybevételére vonatkoznak, amelyeket az Ifroxy kínál a jelen honlapon igénybevételre, amelyet a értékesíti joggal bíró üzemeltetője biztosít. Ügyfél az, aki az Ifroxy szolgáltatásait a honlap felületén - a jelen Általános Szerződi Feltételekben, valamint a díjszabásban foglaltak elfogadása után - igénybe veszi, azaz a honlap felületén regisztráltatja magát /vagy e felületen keresztül szolgáltatást megrendel, vásárol (továbbiakban: Ügyfél ). A honlap az Ifroxy kizárólagos tulajdonát képezi. Ezen oldallal kapcsolatos minden jogot kötelezettséget az Ifroxy tart fent magának. A jelen szerződi feltételek az Ifroxy a vele szerződes kapcsolatot létesítő Ügyfél között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdekben vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok, hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezek külön kiköt nélkül is vonatkoznak. A honlap használatával igénybevételével történő megrendel kizárólag egyéni kommunikációs eszközzel tett címzett nyilatkozat útján nem írásban létrejövő szerződkötnek minősül. A oldalon a díjszabásban feltüntetett díjai nettó díjak, az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. A szerződi feltételek Ügyfél által történő elfogadása a szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A feltételek elfogadásának minősül, ha az Ügyfél a szolgáltatást igénybe veszi, azaz regisztrálja magát. Az Ifroxy fenntartja a jogot, hogy a szerződes feltételeket rzben vagy egzben bármikor módosítsa. Tanácsoljuk, hogy a jelen oldalakat időről-időre tanulmányozza át, hogy mindig időszerű, Önre kötelező erejű információk birtokában legyen. 18/1

2 Az Ifroxy által nyújtott szolgáltatások Díjszabásban megjelölt díjai a megrendelkor feltüntetett díjak alapján kerülnek felszámításra. Tájékoztatjuk, hogy az Ifroxy a szolgáltatások díjainak feltüntetét a legnagyobb gondossággal végzi, azonban esetleges technikai, adatrögzíti hibák előfordulhatnak. Ennek megfelelően felhívjuk a figyelmét, hogy az esetleges technikai, adatrögzíti hibák esetén az Ifroxy ajánlati kötöttsége nem áll fenn. A honlap az Internet sajátosságaiból eredően bárhonnan elérhető. Ebből kifolyólag az Ifroxy a Magyarország területén kívülről érkező megrendeleket is elfogad, melynek esetén is a jelen általános szerződi feltételek az érvényesek irányadóak. SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK CÉLJA Az Ifroxy honlap Szerződi Feltételeit azért adta ki, hogy ebben rzletesen szabályozza az Ifroxy szolgáltatással annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, az Ifroxy az Ügyfél jogait, kötelezettségeit egyéb, az Ifroxy szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket. SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KÖZZÉTÉTELE Az Ifroxy Szerződi Feltételeinek, valamint a díjszabásnak Ügyfél által történő elfogadása az Ifroxy szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A Szerződi Feltételek elfogadásának minősül, ha az Ügyfél az Ifroxy Internetes felületen regisztrálja magát. Amennyiben az utolsó belép óta eltelt idő alatt a Szerződi Feltételek módosultak, az Ügyfél a változásokról az Ifroxy Internetes felületre történő belépkor értesülhet, ahol az Ifroxy minden esetben feltünteti a Szerződi Feltételeinek, valamint az érvényes Díjszabás hatálybalépnek napját. 2. A JELEN HONLAP VÁLTOZTATÁSAI Az Ifroxy jogosult a jelen honlap bármely megjelenítét vagy jellemzőjét ideértve, de nem kizárólagosan a jelen honlap tartalmát, rendelkezre állásának tartamát, az eléréhez vagy használatához szükséges eszközöket bármikor módosítani. Az Ifroxy által végrehajtott változtatások, módosítások, kiegzítek vagy törlek a hatálybalépük napjától, ezen időpontot követő megrendelekre irányadóak. Amennyiben az Ügyfél a módosítást követően a honlap bármely rzét használni kezdi, az minden külön értesít nélkül a módosított feltételek elfogadásának minősül. Tanácsoljuk, hogy a jelen oldalakat időről-időre tanulmányozza át, hogy mindig időszerű, Önre kötelező erejű információk birtokában legyen. 3. SZERZŐI JOG ÉS SZELLEMI ALKOTÁSOK 3.1. A internet honlap szerzői jogi védelme alatt álló anyagokat, védjegyeket más szellemi alkotásnak minősülő vagy azzal kapcsolatos információkat tartalmaz, mint szöveg, szoftver, fénykép, videó, grafika, zene hang. A jelen honlap szerzői jogi védelem alatt álló anyagainak kizárólagos 18/2

3 jogosultja az Ifroxy, továbbá az Ifroxy-t illeti a tartalom kiválasztásához, koordinálásához, elrendezéhez javításához, az általa szerzett tartalomhoz fűződő szerzői jog. Minden harmadik féltől származó tartalom vonatkozásában a szerzői jog jogosultja a tartalmat kzítő harmadik fél. A jelen honlapon megjelenő összes védjegy vonatkozásában a tulajdonjog a védjegy tulajdonosát illeti meg ideértve bizonyos esetekben az Ifroxy-t is A szerzői jogra vonatkozó jogszabályok kifejezett rendelkeze hiányában az Ügyfél a jelen honlapról az Ifroxy /vagy az érintett szerzői jog jogosultjának kifejezett engedélye nélkül semmilyen anyagot nem másolhat le, nem továbbíthat, nem tehet közzé, nem jeleníthet meg vagy használhat fel kereskedelmi célból. A jelen honlapról származó anyag bármely engedélyezett másolása, továbbítása vagy közzététele esetén a szerző megjelöle, a védjegy, a felirat vagy szerzői jog feltüntetét érintő bármiféle változtatás vagy törl tilos Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a szerzői jogvédelem alatt álló anyag letöltével az Ügyfél semmilyen tulajdonjogot vagy jogosultságot nem szerez. Az előbbiek általánosságának sérelme nélkül az Ügyfél elfogadja, hogy tilos a jelen honlapon az Ifroxy /vagy az érintett szerzői jog jogosultja tulajdonát képező bármely szöveget, fényképet, grafikát, hanganyagot, illetve videót közvetve vagy közvetlenül bármely médiában sugározni, vagy sugárzás céljából átírni, vagy közzétenni vagy újraforgalmazni. Ezen anyagok sem rzben sem egzben nem tárolhatóak számítógépen kivéve, ha azt személyes nem üzleti célból használja fel az Ügyfél. Az Ifroxy /vagy az érintett szerzői jog jogosultja nem vállal felelősséget az előbbiekből származó vagy az ilyen anyagok vagy bármely rzük továbbítása vagy átadása során jelentkező bármely kedelemért, pontatlanságért vagy hiányosságért, sem az előbbiek bármelyikéből származó kárért A Szolgáltatás egyes elemei a Szolgáltatás egze (beleértve a webdesign elemeket, a megjeleníti szöveges sablonokat a weboldalát működtető szoftvert) szerzői jogi védelem alatt állnak. A szerzői jogok összessége az Ifroxyt vagy a vele szerződes kapcsolatban álló harmadik személyeket illetik meg, a Szolgáltatás rendeltetszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjeleníten, futtatáson az ehhez szükséges ideiglenes többszörözen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementen kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható az Ifroxy előzetes írásbeli engedélyének hiányában A Szolgáltatások kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek az Ifroxy jogainak sérelme nélkül, illetve a hatályos jogszabályok a jelen Általános Szerződi Feltételek betartása mellett használható. Amennyiben valamely Ügyfél a jelen Általános Szerződi Feltételek rendelkezeibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélszerűen 18/3

4 használja a Szolgáltatást, az Ifroxy jogosult az Ügyfél hozzáféri jogait azonnali hatállyal megszüntetni, továbbá felhasználói adatait az Ügyfél által közzévagy elérhetővé tett információkat előzetes értesít nélkül törölni. Ezek az intézkedek az Ügyféllel szemben más néven történő bejelentkez vagy más adataival történő visszaél esetén is alkalmazhatóak. Ezekben az esetekben az Ifroxy-t nem terheli díj visszafizeti kötelezettség. 4. REGISZTRÁCIÓS NÉV Tilos: 4.1. egy másik személy regisztrációs nevét azzal a céllal választani használni, hogy az adott személy személyazonosságát felvegye; 4.2. más regisztrációs nevét címét illetéktelenül használni; 4.3. a regisztrációs nevet mások szellemi alkotásait bitorolva használni; vagy 4.4. az Ifroxy által sértőnek ítélt regisztrációs nevet használni. 5. KÜLSŐ SITE-OK, VÉGFELHASZNÁLÓK A jelen honlapról más honlapokat, forrásokat hirdetőket lehet linkek használatával elérni. Az Ifroxy nem vállal felelősséget ezen külső honlapok rendelkezre állásáért, valamint az ezen külső honlapokon vagy ezeken keresztül elérhető tartalmakért, hirdetekért, termékekért vagy egyéb anyagokért, ezeket semmilyen formában nem hagyta jóvá megjelenükhöz nem adta a hozzájárulását. Az Ifroxy semmilyen körülmények között, sem közvetve sem közvetlenül, nem vállal felelősséget az olyan kárért vagy veszteségért, amely valamely Ügyfelet ténylegesen vagy állítólagosan az ilyen külső site-okon rendelkezre álló bármely tartalom, áru vagy szolgáltatás felhasználásával vagy ezek tulajdonságaiban bízva ért. Minden zrevételével a külső site tulajdonosához kell az Ügyfélnek fordulnia. Az Ifroxy nem felel nem vállal felelősséget (1) az Ügyfél harmadik fél közötti felhasználási feltételekben foglaltakért az Ügyfél között létrejövő bármilyen jogviszonyért, (2) a harmadik fél bármely hiányosságáért vagy az abból eredő problémá(k)ért, mint pl. licence jogosultsága vagy (3) az ilyen harmadik fél által nyújtott szolgáltatás minőségéért vagy bármely más kötelezettségért, ami az ilyen szolgáltatások teljesítéből (vagy nemteljesítéből) következik. Abban az esetben, ha az Ügyfélnek bármely ilyen harmadik féllel vitája keletkezik, az Ügyfél mentesíti az Ifroxy-t ( annak üzemeltetőjét, partnereit, beszállítóit, üzletkötőit, viszonteladóit munkatársait) bármilyen termzetű, az ilyen nézeteltérsel bármilyen módon kapcsolatba hozható, ismert vagy ismeretlen, vélt vagy valós, benyújtott vagy nem-benyújtott kárigény, követel vagy kártérít (mind tényleges, mind feltételezett kár esetén) alól. Az Ügyfél kapcsolata a végfelhasználókkal, ("végfelhasználók" alatt a jelen feltételek keretein belül azokat a látogatókat értjük, akik az Ügyfél honlapját meglátogatják ezen keresztül 18/4

5 használják az Ifroxy szolgáltatásait) teljesen független az Ügyfél az Ifroxy között fennálló jogviszonytól. Az Ifroxy nem tehető felelőssé semmilyen az Ügyfél az Ügyfél végfelhasználója közötti jogvitákért nem is hozható kapcsolatba az ilyen, az Ügyfél kapcsolatából eredő vitákkal. 6. AZ ÜGYFÉL FELELŐSSÉGE 6.1 Az Ügyfél vállalja, hogy a jelen honlapot az irányadó hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően, jogszerűen használja. 6.2 Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a honlap vagy a honlap bármely szolgáltatásának eléréhez vagy használatához szükséges felhasználói név jelszó biztonságáért használatáért az Ügyfél a felelős. Az Ügyfél köteles jelszavának bizalmas biztonságos megőrze érdekében minden szerű lépt megtenni, valamint illetéktelen személynek nem engedi meg, hogy a beléphez szükséges adatai felhasználásával a honlaphoz hozzáférjen. Az Ügyfél teljes felelősséggel tartozik minden olyan információért utasításért, amelyet belépi adatainak felhasználásával a honlapon keresztül továbbítottak. Az Ifroxy minden ilyen információt az Ügyfél által küldött jóváhagyott információnak tekint. Az Ügyfelek kötelesek az Ifroxy t haladéktalanul tájékoztatni bármilyen jogosulatlan felhasználásáról vagy bármilyen egyéb, a biztonságot sértő cselekedetről. Az Ifroxy az adatok illetéktelen személyek tudomására jutásának megakadályozása érdekében a szükséges rendelkezére álló technikai megoldásokat alkalmazza, nem vállal felelősséget a felhasználói jelszavak az Ügyfelek tudtával vagy tudta nélküli illetéktelen használatából eredő károkért. 6.3 Az Ügyfél vállalja, hogy a honlapot nem használja azon keresztül nem továbbít olyan anyagokat, amelyek szoftvervírust vagy bármely más számítógépes kódot, fájl-t vagy olyan programot tartalmaz, amely arra lett tervezve, hogy számítógépes szoftver /vagy hardver /vagy ezen anyagok továbbítására igénybevett távközli berendez így többek között, de nem kizárólagosan a honlap funkcionalitását működképtelenné tegye /vagy azt korlátozza. 6.4 Az Ügyfél bármely termék /vagy szolgáltatás megrendelével egyidejűleg kijelenti szavatolja, hogy 18. életévét betöltötte. Az Ifroxy semmilyen körülmények között, sem közvetve sem közvetlenül, nem vállal felelősséget az olyan kárért vagy veszteségért, amely abból következett be, hogy az Ügyfél ezt be tartva az Ifroxy t megtévesztette. 7 SZOLGÁLTATÁSOK 7.1 A jelen Általános Szerződi Feltételeknek megfelelően, az Ifroxy bizonyos szolgáltatásokat biztosít az Ügyfeleknek (továbbiakban Szolgáltatások ), amelyek rzletes leírását megtalálhatják a honlapon. A Szolgáltatások magukban foglalják a különféle médiafájlok dokumentumok (beleértve, de nem 18/5

6 kizárólagosan a szövegek, felhasználói hozzászólások, üzenetek, információk, adatok, rajzok, fényképek, képek, illusztrációk, animációk, design, programok, audio- videóanyagok különböző típusait (melynek összességét tekintjük Tartalomnak ), létrehozását, tervezét, tárolását, kezelét, megosztását linkelét. 7.2 Az alapszolgáltatás a honlapnév.felhasználónév.ifroxy.com aldomain alatt elérhető webes megjelen által érhető el. A honlap eléréhez kapcsolódóan az alapszolgáltatás rze tárhelykapacitás biztosítása. Az alapszolgáltatáson túl elérhető egyéb szolgáltatások különböző előfizetői csomagok alapján (továbbiakban: prémium csomagok) vehetők igénybe az Ügyfelek által aszerint, hogy a tárolható adatok mennyisége, a honlap által generált adatforgalom a felhasználói funkcionalitás miként alakul. Az alapszolgáltatás rzét képezi a honlap elkzítéhez szükséges, meghatározott megjeleníti sablonok használatának a működhez szükséges szoftver felhasználásának lehetősége. Egyes prémium csomagokhoz kapcsolódóan további megjeleníti sablonok a díjszabásban megjelölt ellenszolgáltatás fejében vehetők igénybe. A Szolgáltatás a következőket foglalja magában: a Szolgáltatást biztosító fél egy honlap kzítő honlap publikáló szoftvert ennek a szoftvernek a működét biztosító szerverek paramétereit adja idő alapon bérbe az Ügyfélnek előfizetes rendszerben. Szerver paraméter alatt tárhely kapacitást, egy naptári hónap időszakban biztosított adatforgalmi kapacitást értünk a kiszolgálást biztosító szerveren. A rendelkezre bocsájtott tárhely kapacitását a működő honlap annak állományai, a honlap szerkesztőbe feltöltött, de nem használt állományai, illetve a napi biztonsági mentek 7 (hét) naptári napra visszamenőlegesen használják. 7.3 Az Ifroxy lehetőséget biztosít arra, hogy regisztrált domain társítását kérje az Ügyfél. Ebben az esetben az Ügyfél honlapja nem csak az Ifroxy által biztosított aldomain-en keresztül érhető el, hanem a hozzá társított, domain regisztrátornál regisztrált domain-en is (továbbiakban: domain hozzárendel). Ekkor a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges aldomain böngzőbe történő beírásakor automatikus átirányítás történik a regisztrált domain-re. Amennyiben az Ügyfél az alapszolgáltatáson túl igénybe kívánja venni a domain hozzárendelt is, arra kizárólag domain regisztrációs partner (továbbiakban: domainszolgáltató) domainregisztrációs szolgáltatásának az Ifroxy adminisztrációs felületén keresztül történő igénybevételével biztosítunk lehetőséget (továbbiakban: kiegzítő szolgáltatás). A kiegzítő domain regisztráció szolgáltatás az alapszolgáltatás egymástól függetlenül létező szolgáltatások, de a kiegzítő szolgáltatás igénybevételére akkor van lehetőség, ha az alapszolgáltatást igénybe vette az Ügyfél. Az Ügyfél választása vagy az egyik szerződ bármely okból történő megszűne folytán az alapszolgáltatás a kiegzítő szolgáltatás a kőbbiekben egymástól függetlenül működik. 18/6

7 7.4 Az alapszolgáltatások az ahhoz kapcsolódó egyéb Szolgáltatások csak regisztrált Ügyfelek számára érhető el. A Szolgáltatások bizonyos szintjei /vagy elemei (vagy ezek speciális funkciói) csak azon Ügyfelek bizonyos csoportjainak biztosítottak, akik előfizetnek ezen Szolgáltatásokra; ezen Szolgáltatások igénybevétele esetén az Ifroxy előfizeti díjat számolhat fel ezen Szolgáltatások megrendelekor a mindenkori díjszabásban foglalt feltételek alapján. Az Ifroxy által kínált Szolgáltatások úgy működnek, amilyennek megtervezték őket, a Szolgáltatások biztosításában bekövetkező hibákért az Ifroxy-t nem terheli felelősség. Az Ifroxy saját belátása szerint bármikor, bármilyen okból, módosíthat, felfüggeszthet vagy megszüntethet Szolgáltatásokat (egyet vagy többet egyaránt), Tartalmakat, Tartalomrzeket vagy bizonyos funkciókat. Az Ifroxy emellett külön figyelmeztet vagy felelősség nélkül limitálhatja egy vagy több Szolgáltatásának igénybevételét, illetve korlátozhatja a különféle Szolgáltatásokhoz való hozzáfért /vagy annak használatát külön díjfizethez kötheti. Az Ifroxy használati díjat számolhat fel a Szolgáltatásokért vagy azok egy rzéért, továbbá reklámanyagokat más kereskedelmi jellegű tartalmakat helyezhet el bármely Ifroxy terméken, képen, honlapon, beleértve az Ügyfél által létrehozottakat is, kivéve ha erről nincs külön megállapodás. Az ellenszolgáltatás fejében igénybe vehető Szolgáltatásokat csak 18 éven felüli Ügyfelek vehetik igénybe. 7.5 A Szolgáltatás keretében létrehozott saját honlapok használatához, megtekintéhez az Ifroxy-nál teljesítendő regisztrációra nincsen szükség, azonban a jelen szerződes feltételek szabályai különösen a honlap keretében a honlap látogatója által közzétett tartalmak (pl. hozzászólások, termékértékelek) tekintetében a jelen feltételek 11. pontjában leírt rendelkezek - ekkor is értelemszerűen alkalmazandóak irányadóak. 7.6 Az Ifroxy Prémium Kiemelt Szolgáltatásait (amint az a honlapon olvasható) a jelen Általános Szerződi Feltételek, valamint a honlapon közzétett egyedi kereskedelmi feltételek szerint biztosítja az Ügyfelek rzére; ezen szabályok feltételek, melyekre itt hivatkozás történik, abban a formában, ahogy időről időre kiegzítre, módosításra kerülnek, a jelen Általános Szerződi Feltételek elválaszthatatlan rzét képezik. 7.7 A grafika- szoftverhasználat az egyes biztosított tárhely sávszélességhez kapcsolódóan ellenszolgáltatás fejében igénybe vehető megjeleníti sablonok kivételével a csomagok tekintetében az Előfizető által választott csomagtól függ az előfizeti díj tartalmazza a felhasználás díját. 7.8 Az egyes szolgáltatási csomagok tartozó tárhely adatforgalom jellemzőinek leírása, választhatóságának feltételei, valamint a fizetendő díjakról tájékoztatás a jelen honlapon olvasható. 7.9 Az Ügyfél köteles gondoskodni arról, hogy a honlapja tartalma, működe annak üzletszabályzata a fogyasztóvédelmi, elektronikus kereskedelmi jogi, 18/7

8 reklámjogi valamint versenyjogi előírásoknak egyéb kereskedelmi tevékenység folytatására, illetve a forgalmazott termék árusítására, szolgáltatás nyújtására vonatkozó rendelkezeknek megfeleljen (pl. panaszkezel, számviteli szabályok betartása, szükséges hatósági bejelentek megtétele, hatósági engedélyek beszerze, korhatárra vonatkozó rendelkezek betartása, árak megfelelő feltüntete, stb.). A Szolgáltatásokban elérhető egyes sablonok (pl. üzletszabályzat útmutató, sablon rendszerüzenetek ) kizárólag segédletként, kiindulási alapul szolgálnak. Az Ügyfél köteles üzletszabályzatát rendszerüzeneteit a valós működnek a jogszabályoknak megfelelően maga kialakítani A Szolgáltatások kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek az Ifroxy jogainak sérelme nélkül, illetve a hatályos jogszabályok a jelen Általános Szerződi Feltételek betartása mellett használható. Amennyiben valamely Ügyfél a jelen Általános Szerződi Feltételek rendelkezeibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélszerűen használja a Szolgáltatásokat, az Ifroxy jogosult az Ügyfél hozzáféri jogait előzetes értesít nélkül azonnali hatállyal megszüntetni, továbbá felhasználói adatait Ügyfél által közzé- vagy elérhetővé tett információkat, tartalmakat előzetes értesít nélkül törölni. Ezek az intézkedek az Ügyféllel szemben más néven történő bejelentkez vagy más adataival történő visszaél esetén is alkalmazhatóak A megrendelt szolgáltatások az Ügyfél által kiválasztott előfizeti periódus szerint kerülnek teljesítre. A szolgáltatási díjak a szolgáltatás megrendelekor a fizeti periódus szerint kerülnek előzetesen levonásra az Ügyfél által a megrendel során megadott bankkártya adatok felhasználásával. A fizeti periódusok napján az Ifroxy az Ügyfél előzetes megrendelői felhatalmazása alapján a megrendel szerinti összeggel a megrendel során megadott kártyaadatok felhasználásával bankszámla terhelt végez. Az Ügyfél felelőssége, hogy a fizeti periódusok időpontjában az Ifroxy rzére teljesíthető legyen a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges előfizetői összeg lehívása. Amennyiben ez nem lehetséges, az Ifroxy elektronikus levélben felhívja erre az Ügyfél figyelmét. Ilyen esetekben az Ifroxy az előfizeti periódustól függően 5-15 naptári napos türelmi időt biztosít, ami időszakon belül többször kísérletet tesz a szolgáltatási díj lehívására. Ennek sikertelensége esetén a honlap publikus működét a szolgáltató megszünteti. A szerksztőbena honlap továbbra is elérhető lesz Bankkártyás fizet A Szolgáltatás(ok) megrendelekor díj megfizete közvetlenül az Ügyfél számlájáról bankkártyán keresztül történik. A fizet kiválasztásakor az Ügyfél automatikusan felhatalmazza az Ifroxy -t, arra hogy az előfizeti időperiódus szerint rendszeresen megterhelje bankkártyáját az Ügyfél által kiválasztott Szolgáltatással kapcsolatos díj teljes összegével. Az Ügyfél 18/8

9 tudomásul veszi, hogy az Ügyfél felelőssége gondoskodni a bankkártyája adatainak aktualizálásáról. Ezek hiányában az on-line fizet meghiúsulhat. Az Ügyfél bármikor megszüntetheti az Ügyfél számláját, de az Ifroxy t nem terheli díj visszafizeti kötelezettség az előre kifizetett Szolgáltatási időszak semmilyen rz-díját vagy díj-rzletét illetően. Az Ügyfél vállalja, hogy az esedékes díjakat határidőre megfizeti; vállalja, hogy az esedékes adókat a díjakkal egyidőben megfizeti (beleértve az áfát más a jövőben esetlegesen kivetre kerülő a szolgáltatás(ok) igénybevételéhez kapcsolódó adókat is. A díjcsomagváltások lehetséges módjai az webesfyt.com honlapon az Ügyfél saját fiókjában található Pénzügyeim menüpont alatt találhatóak A Szolgáltatások működtete üzemeltete az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.) (http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a tv) 1 rendelkezei alapján közvetítő szolgáltatásnak minősül Az Ifroxy honlap rendszerén keresztül hozzáférhető minden Szolgáltatásnak a jelen Általános Szerződi Feltételekben foglaltak elfogadásával az Ügyfél bérlőnek tekintendő. Az Ifroxy honlap rendszer teljes egzében az Ifroxy vagy partnerei, licence jogosultjai tulajdonát képezi, ezért teljes egzében rzleteiben is a szerzői jogra, a szellemi alkotásokra a védjegyekre vonatkozó jog jogszabályok teljes körű védelmét élvezi. Az Ügyfél tudomásul veszi ezt a jelen Általános Szerződi Feltételek elfogadásával vállalja, hogy nem fogja lemásolni, megváltoztatni, harmadik feleknek továbbítani, eladni vagy továbbértékesíteni, terjeszteni az Ifroxy honlap rendszerében található tartalmakat, beleértve a programkódo(ka)t programo(ka)t, kivéve azok normális internethasználat során gyorsítótárakba történő bekerülét. Az Ifroxy /vagy harmadik felek (pl. hirdetők) külön írásos engedélye nélkül az Ügyfél nem módosítja, nem terjeszti, nem értékesíti a honlapján megjelenített hirdeteket. A hirdetek kezelével kapcsolatban az Ügyfél vállalja, hogy nem kzít hangfelvételt egyéb módon sem tárolja el a honlapján hallható látható hang- videó anyagokat, kivéve, ha erre az adott beszélget minden rztvevője hozzájárulását adta Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az Ifroxy a rendszerében létrehozott minden honlap minden nyelvi változatában az Ügyfél által választott díjcsomag függvényében saját hirdett jeleníthet meg Az Ügyfél elfogadja, hogy az Ifroxy a tevéknységének végzéhez a szolgáltatásaira vonatkozóan tájékoztató leveleket küld az Ügyfél által megadott címre. A tájékoztató levelek tartamazhatnak az ifroxy egyéb szolgáltatásaira vonatkozó marketing üzeneteket, értékesítt támogató infromációkat. 1 In English language see 18/9

10 8. SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI 8.1 Az ellenszolgáltatás fejében igénybe vehető Szolgáltatások esetében a regisztráció a regisztrációs adatlap valós adatokkal történő, megfelelő hiánytalan kitöltével indul. Az Ügyfél egyedi azonosítása az Ügyfél által megadott cím jelszó alapján történik. Amennyiben az Ügyfél nem ad meg adatokat, vagy nem megfelelő formátumban adja meg az adatokat, vagy olyan címet ad meg vagy jelszót választ, amely már létezik, a regisztráció újra kezdődik mindaddig, amíg a regisztrációs ív nem teljes hiánytalan, vagy nem ütközik már létező regisztráció egyedi azonosításra alkalmas adatába. 8.2 Az Ügyfél a regisztrációval hozzáfért kap azon adminisztrációs rendszerhez, amelyben a honlap tartalmát, megjelenét egyéb tulajdonságait a jelen Általános Szerződi Feltételekben meghatározott feltételekkel összhangban meghatározhatja. 8.3 Az Ügyfél a Szolgáltatásokra történő regisztrációval egyidejűleg beleegyezik a jelen Általános Szerződi Feltételek elfogadásába, tudomásul veszi, hogy a felhasználási feltételek megszege esetén regisztrációja, ezzel együtt az általa tárolt adatok zárolásra, majd törlre kerülhetnek. Az Ifroxy kizárja a felelősséget minden, esetlegesen abból eredő kárért, ha az Ügyfél szerződszege, harmadik személy Elkertv.-ben rögzítettek szerinti jelze, vagy valamely bíróság, hatóság utasítására zárolta vagy törölte a felhasználói honlapot azt ott tárolt adatokat, tartalmat. 8.4 A Szolgáltatás keretén belül tilos jogsértő tartalom hozzáférhetővé tétele, így különösen bűncselekmény elkövete, vagy erre való felbujtás, a jelen Általános Szerződi Feltételekbe ütköző használat, vagy bármely olyan tartalom hozzáférhetővé tétele, amely harmadik személy számára sértő, kárt okoz, vagy az általános erkölcsi normákkal ütközik, amely nem felel meg a honlapra irányadó fogyasztóvédelmi, elektronikus kereskedelmi jogi előírásoknak, vagy amely tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak illetve piaci magatartásnak minősül. A jelen Általános Szerződi Feltételek 11. pontjában meghatározott tartalmi korlátozások (továbbiakban: Tartalmi szabályzat) minden Ügyfélre a honlapok látogatóira is kötelezőek. Minden Ügyfél köteles az általa létrehozott honlapon a látogatói által hozzáférhetővé tett tartalmak moderálására, a Tartalmi szabályzat betartására, valamint betartatására, a Tartalmi szabályzatba ütköző tartalmak azonnali eltávolítására. Látogatói tartalmak (pl. hozzászólás, termékértékel) közzétételének engedélyeze esetén, az Ügyfél IP cím blokkolásával akadályozhatja meg, hogy a visszatérően jogsértő tartalmat elhelyező honlap látogató újabb tartalmat helyezzen el weboldalán. Az Ügyfél honlapja zárolásra kerülhet, ha a Tartalmi szabályzatba ütközően használja a Szolgáltatásokat, tartja fenn weboldalát. Az Ügyfél tudomásul veszi azt, hogy amennyiben bárkitől az Ifroxy felé jelz érkezik arról, hogy az Ügyfél a honlapját 18/10

11 illegális tartalmak közlére, továbbítására, tárolására használja, az Ifroxy-t megilleti a jog arra, hogy az Ügyfél honlapját azonnali hatállyal zárolja vagy törölje. 8.5 A 18 éven aluliak számára nem ajánlott tartalom, valamint a kizárólag bizonyos célközönség számára megengedett tartalmak (pl.: alkoholreklám) csak jelszavas belépsel korlátozott honlap keretén belül tehető közzé. 8.6 Az Ügyfél köteles gondoskodni arról, hogy a weboldalának tartalma, működe annak üzletszabályzata a fogyasztóvédelmi, elektronikus kereskedelmi jogi, reklámjogi valamint versenyjogi előírásoknak egyéb kereskedelmi tevékenység folytatására, illetve a forgalmazott termék árusítására, szolgáltatás nyújtására vonatkozó rendelkezeknek megfeleljen (pl. panaszkezel, számviteli szabályok betartása, szükséges hatósági bejelentek megtétele, hatósági engedélyek beszerze, korhatárra vonatkozó rendelkezek betartása, árak megfelelő feltüntete, stb.). 8.7 A Szolgáltatásokban elérhető egyes sablonok minta tartalmai (pl. marketing üzenetek, elnevezek) kizárólag segédletként, kiindulási alapul szolgálnak. Az Ügyfél köteles üzletszabályzatát rendszerüzeneteit a valós működnek a jogszabályoknak megfelelően maga kialakítani. 8.8 Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatások jelen Általános Szerződi Feltételekben kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását vagy a Szolgáltatások üzemeltetéhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetszerű működtetét. Amennyiben az Ifroxy a szerver túlterhelt okozó felhasználói tevékenységre bukkan, fenntartja a jogot magának, hogy az érintett honlapot zárolja vagy törölje. 8.9 Az Ügyfelet terheli a teljes felelősség a honlappal összefüggben végzett valamennyi tevékenységért. Amennyiben az Ifroxy tudomására jut, hogy a Szolgáltatást Ügyfél a hatályos jogszabályok megsértével veszi igénybe, /vagy a Szolgáltatás keretén belül gyaníthatóan jogsértő információ hozzáférhetővé tétele vagy bűncselekmény elkövete történik, akár előzetes értesít nélkül is törölheti a honlapot annak teljes tartalmát. 9 FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS 9.1 Az Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi, hogy a honlapot saját felelősségére használja. Sem az Ifroxy, sem az Ifroxy munkavállalói, megbízottjai, harmadik félnek minősülő tartalomszolgáltatói vagy licenciába adói nem szavatolják, hogy a jelen site működe folyamatos hibamentes. Ide nem érintve bármilyen csalárd célú hamis félrevezető magatartásért fennálló felelősséget, a jelen pontokban foglalt felelősség kizárása minden olyan kárra, veszteségre vagy sérülre vonatkozik, amely nem teljesít, a használat során bekövetkező hiba, 18/11

12 mulasztás, törl, vonal megszakadása vagy kihagyása, hibás működe, működi átviteli kedelem, számítógépes vírus, távközli vonal hibája, lopás vagy rongálás vagy megsemmisül vagy bármely adathoz való illetéktelen hozzáfér, vagy annak illetéktelen módosítása vagy használata során - függetlenül attól, hogy az szerződszegből, szerződen kívüli károkozásból, gondatlanságból vagy bármely más okból - következik be. 9.2 Az Ügyfél különösen tudomásul veszi azt, hogy az Ifroxy nem felelős más felhasználók vagy harmadik felek rágalmazó, sértő vagy jogszerűtlen magatartásáért az ezekből eredő kárveszélyt teljes mértékben az Ügyfél viseli. 9.3 Az Ifroxy vagy a jelen honlap létrehozásában, elkzítében vagy terjesztében rzt vevő bármely termzetes vagy jogi személy semmilyen körülmények között nem felelős a jelen honlap használatából vagy használhatatlanságából vagy bármely szavatosság megszegéből eredő bármely közvetlen vagy közvetett kárért. 9.4 Az Ifroxy csak azon személyek által közölt bármilyen vélemény, tanács vagy kijelent pontosságáért vagy megbízhatóságáért vállal felelősséget, akik az Ifroxy alkalmazásában álló, hivatalos minőségben felhatalmazott eljáró képviselők. Az Ifroxy a honlapon ezen személyeken kívül bárki által közölt bármilyen vélemény, tanács vagy kijelent pontosságáért vagy megbízhatóságáért felelősséget nem vállal azok nem minősülnek olyan véleménynek, tanácsnak vagy kijelentnek, amelyeket az Ifroxy jóváhagyott volna. Az Ifroxy semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget az olyan kárért vagy veszteségért, amely az Ügyfélnél amiatt merült fel, hogy az Ügyfél a jelen honlapon található tartalmon keresztül szerzett információra hagyatkozott. Az Ügyfél felelőssége, hogy a jelen honlapon keresztül elérhető bármely információ, vélemény, tanács vagy más tartalom teljességét vagy használhatóságát megítélje. 9.5 Az Ifroxy a jelen honlapon keresztül harmadik személynek minősülő szolgáltatók által kínált semmilyen termék vagy szolgáltatás nyújtásához nem járult hozzá, azt nem szavatolja vagy garantálja, nem felel az ezen terméket vagy egyéb szolgáltatást nyújtó harmadik felek az Ügyfél között létrejött ügyletekért, ezeket az ügyleteket semmilyen formában nem kíséri figyelemmel. 9.6 Az Ügyfelet terheli a felelősség a jelen honlap használatáért, beleértve ebbe az általa közzétett, továbbított vagy megosztott bármilyen tartalomért való felelősséget. Az Ügyfél nem használhatja a jelen honlapot az általa nyújtott Szolgáltatásokat illetéktelen vagy törvényellenes célra. Az Ügyfelet terheli a felelősség annak biztosításáért, bizonyításáért hogy a jelen honlap használatával nem sérti meg bármilyen joghatóság alatt érvényes bármilyen jogi szabályozást, beleértve ebbe de nem kizárólagosan a szerzői jogokat. 9.7 Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal okozott, vagy azokkal összefüggben keletkezett károkért kizárólag az ilyen magatartások 18/12

13 megvalósítója a felelős, ezért az Ifroxy a felelősségét kizárja minden olyan esetért, amely a Szolgáltatás vagy a honlap használata közben keletkezik, ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztét, amelyeket az Ifroxy birtokában lévő személyes egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáfért, azok megsemmisítét, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát egyéb hacker-tevékenységeket is. 9.8 Az Ügyfél weboldalán keresztül elérhető tartalom szolgáltatások (pl. hírlevél, levelezőlista, hozzászólás, webruház, regisztráció, külső szolgáltató által biztosított chat, stb.) tekintetében az Ügyfél minősül adatkezelőnek felel az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok betartásáért; az Ifroxy, mint tárhelyszolgáltató adatfeldolgozónak minősül. Az Ifroxy az Ügyfél utasítása alapján jár el az adatkezeli műveletek végrehajtása során. 9.9 Az Ügyfél vállalja, hogy minden, a jelen honlap Ügyfél általi rendellenes jogellenes használatából eredő követelek az ezzel kapcsolatban felmerülő költségek így különösen a jogi költségek tekintetében mentesíti az Ifroxy-t, annak tisztségviselőit, munkavállalóit megbízottait Az Ügyfél kötelezi magát arra, hogy megvédi, felmenti kártalanítja az Ifroxy-t minden olyan kártéríti kötelezettség, költség ráfordítás alól (ide értve az indokolt jogi kiadásokat költségeket is), amely(ek) a jelen Általános Szerződi Feltételek elveivel ellentétes tevékenysége során közvetlenül vagy közvetve az Ügyfél az Ügyfél végfelhasználóival kapcsolatban szándékos félrevezet egyéb félrevezető cselekedet vagy más jogérvényesít során keletkeznek. E kártalanítási kötelezettség esetén az Ifroxy írásban értesíti az Ügyfelet a hozzá beérkező ilyen megkeres(ek)ről lehetővé teszi az Ügyfél számára a védekezt minden, a megkeres tárgyalás útján történő rendezének lebonyolítása érdekében. Az Ügyfél ezennel tudomásul veszi, hogy a jelen 9. pontba foglalt rendelkezek a jelen honlapon található minden tartalomra vonatkoznak. 10. ADATVÉDELEM Az Ügyfelek személyes adatainak kezelére az alábbi szabályok az irányadóak. Az Ügyfél adatainak védelme fontos az Ifroxy számára. Adatainak megadásával az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy az általa adott adatokat az Ifroxy felhasználhatja az Ügyféllel folytatott kereskedelem folyamán annak érdekében, hogy az Ifroxy teljesíthesse az Ügyfél kéreit megrendeleit, valamint kialakíthassa az Ügyfél személyére szabott Internet-barangolási vásárlási gyakorlatot. Az Ifroxy gyűjthet anonim módon információkat arról, hogy miként szokta az Ügyfél használni ezt az Internetes felületet, cookie-k pixel tagok által. Az Ifroxy összevetheti ezeket az információkat az Ügyfél által megadott bármilyen egyéb adattal, kéreinek megrendeleinek jobb teljesíte érdekében, felhasználhatja ezeket annak érdekében, 18/13

14 hogy átalakíthassa Internetes felületét ezzel nagyobb segítséget nyújtva Ügyfeleinek, valamint abból a célból, hogy megfelelő marketing üzeneteket küldhessen, hogy adatbázisát naprakzen tartsa. A cookie egy kis adat, amit az Internet-szerver küld az Internet használónak, amikor az meglátogat egy Internetes felületet. A cookie olyan különböző Internetes oldalakról tartalmaz információkat, amelyeket az Ügyfél korábban meglátogatott. Az Ifroxy a pixel tagokat a cookie-k olvasására használja. A legtöbb felhasználó automatikusan elfogadja a cookie-kat. A böngző opcióiban az Ügyfél ugyanakkor beállíthatja, hogy ne kapjon többet cookie-kat ugyanígy törölheti a már meglévőket is. Habár néhány, a böngzőnek küldött cookie az Ifroxy -nak segít abban, hogy az Ügyfél rövidebb időn belül jusson el a saját oldalaihoz. Ezen kívül, ha az Ügyfél visszautasítja a cookie-kat, a site néhány funkciója lehet, hogy nem fog megfelelően működni. Az Ügyfél hozzájárulása alapján, az Ifroxy megoszthatja az Ügyfél által megadott adatokat adatfeldolgozás adminisztrációs céljából. Az Ifroxy felhívja Ügyfelei figyelmét arra, hogy a linkekre a szalag-hirdetekre kattintva átkerülhetnek egy másik Internetes oldalra, ahol az Ifroxy feltételeitől eltérő adatvédelmi szabályozás lehet érvényben. Az Ifroxy ezért felhívja az oldalára látogatók figyelmét arra, hogy ezen Internetes oldalak adatvédelmi szabályairól a használat előtt tájékozódjon. Mivel az Ifroxy nem ellenőrzi a harmadik felek által gyűjtött információkat, ezért az Ifroxy az ily módon gyűjtött információkért felelősséget nem vállal.az Ügyfél adatainak törlét bármikor kérheti a következő címre küldött elektronikus Az Ifroxy felhívja Ügyfelei figyelmét arra, hogy a oldal domainje az ESFYT Kereskedelmi Szolgáltató Kft tulajdonát képezi. Az ESFYT Kereskedelmi Szolgáltató Kft (székhely: 1047 Budapest, Baross utca ; Asz: ; Cg: ; Képviseli: Fekete Ákos), az Ifroxy kiemelt értékesíti partnere. Ebből a tevékenységéből adódóan kezeli ismeri az Ügyfél adatait. Az Ügyfél tudomással bír arról is, hogy az ESFYT a tevékenységét direkt értékesíti azaz személyes úton is végzi, így az ESFYT értékesíti partnerei az Ügyféllel történő személyes találkozók alkalmával hozzájuthat a személyes infromációkhoz. Ügyfél a jelen ASZF elfogadásáaval ezkete a felételeket is elfogadja. Ezen adatvédelmi szabályozást az Ifroxy bármikor megváltoztathatja. A megváltozott szabályozást az Ifroxy honlapon helyezi el, ezért az Ügyfél folyamatosan ellenőrizheti, hogy az Ifroxy milyen információkat gyűjt, hogyan használja fel azokat milyen körülmények között teszi azokat harmadik feleknek hozzáférhetővé. Az Ifroxy biztosítja, hogy az Ügyfél személyes adatait a legnagyobb körültekintsel kezeli a személyiségi jogok védelméről szóló 95/46/EC irányelvnek megfelelően, tekintettel a személyes adatok gyűjtére az ilyen adatok szabad áramlására. 11. TARTALOMRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK Az Ifroxy Ügyfeleinek honlapjának tartalmára, ezen honlapok Ügyfél által hozzáférhetővé tett tartalmakra vonatkozó szabályok az alábbiak. 18/14

15 Az Ifroxy az Ügyfél tartalmakat nem archiválja, ezért amennyiben szüksége van a közzétett információk magáncélú megőrzére, kérjük, hogy gondoskodjon a megfelelő mentről tárolásról! Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal okozott, vagy azokkal összefüggben keletkezett károkért - ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztét az Ifroxy birtokában lévő személyes egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáfért, azok megsemmisítét, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát egyéb hacker-tevékenységeket is - Az Ifroxy felelősségét kizárja, az ilyen magatartásokért kizárólag annak megvalósítója a felelős. Felhasználó alatt az Ifroxy Ügyfelei honlapjának látogatóit, ügyfeleit kell érteni. Az Ügyfelek kötelesek a tartalmakra vonatkozó a hatályos jogszabályok teremtette keretek között használni a szolgáltatást. Tilos (a) (b) sértő, másokban megbotránkozást keltő kifejezeket használni; olyan megjegyzt tenni amely másokra nézve sértő lehet (különösen ami egy másik személyt zavarhat kora, neme, származása, vallása, faji, nemzetiségi hovatartozása, világnézeti meggyőződe, véleménye, élethelyzete miatt), továbbá valamely termzetes személy mások általi megítélének negatív irányba történő befolyásolására alkalmas; (c) olyan tartalmat elhelyezni, amely mások szerzői jogát, iparjogvédelmi, illetve védjegy jogát sértheti, ilyen tartalomra utalni, vagy ilyen tartalom használatára a felhasználókat buzdítani; Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdeiről szóló évi CVIII. törvény 13. (1) bekezde szerint az a jogosult, akinek a szerzői jogi törvény által védett szerzői művén, előadásán, hangfelvételén, műsorán, audiovizuális művén, adatbázisán fennálló jogát, továbbá a védjegyek a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló törvényben meghatározott, a védjegyoltalomból eredő kizárólagos jogát hozzáférhetővé tett információ - ide nem értve a hozzáférhetővé tett információ szabványosított címét - sérti, kérheti az Ifroxy-tól a tartalom azonnali eltávolítását. (d) személyes adatokat, telefonszámot, címet, idézett telefonbeszélget- vagy e- (e) (f) (g) (h) mailrzletet az érintett előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül elhelyezni; olyan termékeket engedély hiányában ajánlani, amelyek forgalmazása engedélyköteles vagy amelyek forgalmazása bűncselekményt vagy szabálysértt valósít meg (pl. kábítószer), továbbá forgalomba nem hozható termékeket eladásra felkínálni (például étkezi utalvány, engedélyezetlen élelmiszerek, át nem ruházható értékpapírok), illetve kizárólag üzletben forgalmazható termékeket (pl. fegyverek, veszélyes tárgyak) forgalmazni, szexuális szolgáltatást kínálni, stb.; olyan tartalmat közzétenni, vagy olyan tartalomra hivatkozni, amely az Ifroxy jó hírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélét, így különösen szolgáltatásainak megítélét sértheti vagy veszélyeztetheti; a törölt tartalmakat bármilyen módon újra elérhetővé tenni, illetve az Ügyfél regisztrációjának törle után azonos céllal új regisztrációt létesíteni; szándékosan hátráltatni a szolgáltatást; 18/15

16 (i) szándékosan félrevezetni a felhasználókat; (j) más Ügyfél fiókot használni a rendszerből történt kitiltást követően; (k) vállalkozások termékeit, szolgáltatásait, jó hírnevét valóságot nélkülöző módon becsmérelni, arra nézve valótlan sértő kijelentt tenni; (l) bármilyen jogsértő tartalmat elhelyezni, jogellenes cselekmény vagy bűncselekmény elkövetére felhívást közzétenni, vagy erre utaló magatartást folytatni, illetve büntetni rendelt cselekmények (bűncselekmények, szabálysértek) elkövetéhez bármiféle tájékoztatást adni; (m) az Ifroxy szolgáltatásainak bojkottálására felhívást intézni; (n) jogszabályba ütköző módon vagy formában, másokat feltehetően sértő tartalmú kijelenteket tenni. Kizárólag üzleti csomagban működő honlapokon lehet az Ügyfél által reklámot közzétenni, kereskedelmi tevékenységet folytatni. Kereskedelmi tevékenység kizárólag a fogyasztóvédelmi, verseny- reklámjogi, valamint egyéb kereskedelmi jogi előírások betartása mellett végezhető a honlapon. A fenti szabályok bármelyikének megszege okot adhat a kérdes tartalom azonnali eltávolítására, a szabályokat megsértő Ügyfél regisztrációjának tartalmának azonnali hatályú törlére. Minden személyes adatnak minősül, ami alkalmas arra, hogy egy termzetes személyt azonosítson, vagy azzal bármilyen módon vagy formában kapcsolatba hozható. Minden személyes adat közléhez, közzétételéhez szükséges az érintett előzetes beleegyeze. Az Ifroxy kizárólag abban az esetben tekinti jelen szabályzattal összhangban lévőnek a személyes információ szolgáltatás keretében való megjelenítét, ha azt valamely személy saját magáról önkéntesen adta meg vagy a személyes információ közzétételéhez megfelelő előzetes hozzájárulást adott. Az igazolhatóan az érintettől származó megfelelő jelz esetén minden előzetes értesít nélkül azonnali hatállyal minden olyan tartalom törlre kerül, amely harmadik személy személyes adatát tartalmazza vagy tartalmazhatja. A személyes adatokkal történő visszaél bizonyos esetekben bűncselekményt valósít meg. A Polgári törvénykönyvről szóló személyhez fűződő jogokat sért, aki a levéltitkot megsérti, továbbá aki a magántitok (vagy üzleti titok) birtokába jut, azt jogosulatlanul nyilvánosságra hozza vagy azzal egyéb módon visszaél. Tilos olyan termékek ajánlása, amelyek forgalmazása bűncselekményt vagy szabálysértt valósít meg (pl. kábítószer), vagy engedélyköteles termékek engedély nélküli forgalmazása, továbbá forgalomba nem hozható termékek vagy kizárólag üzletben forgalmazható termékek honlapon megvalósuló forgalmazása. Amennyiben forgalomba nem hozható termék megjelenik egy az Ifroxy vagy honlap felhasználó által működtetett nyilvános oldalon, az Ifroxy, illetve a honlap felhasználó bizonyos esetekben - felelősségre vonható a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről korlátairól szóló évi LVIII. törvény alapján. Ugyancsak ide tartozik minden, aminek a forgalmazása bűncselekményt valósíthat meg. 18/16

17 Az alábbi (példálódzó) felsorolás tartalmazza azokat a termékeket, amelyek például a fenti tilalomba ütköznek, amelyek említe internetes környezetben gyakori: (a) vényköteles gyógyszerek, kábítószerek, tudatmódosító anyagok, vagy bármely, hasonló hatású szerek; (b) hamis vagy hamisított termékek (pl. hamis márka- vagy eredetjelzt feltüntető, illetve olyan márkajelzsel ellátott termékek, amelyek félrevezethetik a vevőket); (c) olyan termékek, szolgáltatások, amelyek bármilyen módon sértik valamely harmadik fél jogait, ideértve, nem kizárólagosan, a védjeggyel, szerzői joggal, szabadalommal, személyiségi vagy kegyeleti joggal való visszaélt; (d) fegyver, lőszer, robbanószer, pirotechnikai anyagok (tűzijáték); (e) olyan berendez, tárgy, eszköz, amelyek alkalmasak a szerzői jog, vagy egyéb, szellemi alkotásokhoz fűződő jog megsértére; (f) minden olyan fogadással vagy egyéb szerencsejátékkal kapcsolatos rendszer vagy annak használatához kötődő segítség felajánlása, amelyet a szerencsejátékra vonatkozó szabályozás tilt; (g) olyan termékek, amelyek értékesítére az Ügyfélnek nincs jogosultsága, illetve a termék forgalmazója az ilyen értékesítt nem engedélyezi, stb. Olyan tartalom közzététele vagy olyan tartalomra történő hivatkozás, amely az Ifroxy jóhírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélét, így különösen szolgáltatásainak megítélét sértheti vagy veszélyezteti. Az Ifroxy fenntartja magának a jogot a minősítre az érintett honlapot előzetes értesít nélküli azonnali hatályú zárolására vagy törlére. Üzleti felhasználásnak minősül minden olyan tevékenység, amelynek közvetve vagy közvetlenül, ellenszolgáltatás fejében végzett tevékenység, áru, szolgáltatás, stb. értékesíte a célja, vagy ha a honlap tartalma nyomán ennek lehetősége fennáll, reklám. A Reklámtörvény értelmében gazdasági reklám minden olyan közl, tájékoztatás, amely alkalmas bármely szolgáltatás vagy termék értékesítének vagy igénybevételének előmozdítására, vagy ezzel összefüggben a vállalkozási tevékenység népszerűsítére. Amennyiben a weboldalkzítő bemutatkozása a honlapon minderre alkalmas, azaz megállapítható, hogy reklámot tesz közzé, vagy gazdasági reklámot tartalmazó hírlevelet küld a honlapon feliratkozóknak, az oldal kizárólag Üzleti csomagban működhet. Amennyiben az oldalát nem kívánja Üzleti csomagban üzemeltetni, a honlap nem tartalmazhat semmilyen fajta reklámot (sem sajátot, sem külső hirdett) vagy külső kódot, amely hirdeti céllal más honlapra linkel; nem használható cégek, szolgáltatások vagy termékek bemutatására, a levelezőlistára kizárólag gazdasági reklámot nem tartalmazó levelek küldhetők. Amennyiben az Ifroxy nem Üzleti csomagban működő honlapon ilyet zlel, az oldalt zárolhatja, vagy azonnal eltávolíthatja. 12. FELMONDÁS ÉS MEGSZŰNÉS 18/17

18 12.1 Az Ifroxy jogosult az Ügyféllel kötött szerződt azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha szerű megítéle szerint a honlap Ügyfél általi használata elfogadhatatlan, vagy ha az Ügyfél a jelen Általános Szerződi Feltételeket bármilyen módon megszegi. Ezzel egyidejűleg az Ifroxy jogosult az Ügyfél hozzáférét azonnali hatállyal megszüntetni, a honlapot a rajta lévő teljes tartalmat törölni. Ebben az esetben a fizeti periódus szerint hátralévő összegre tekintetében az Ifroxy kötbérként igényt tart Ha az Ügyfél elégedetlen (i) a jelen Általános Szerződi Feltételekkel; (ii) az Ifroxy honlap működtetével kapcsolatos elveivel gyakorlatával; vagy (iii) a díjakkal a számlázás módjával, vagy (iv) az előbbiek bármelyikével, az Ügyfél jogosult az Ifroxy-val fennálló jogviszonyát a jövőre vonatkozóan az előfizeti időszak végétől számítva felmondani. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha a szolgáltatásokat un. hűségidő vállalása az ehhez kapcsolódó díjkedvezmény alkalmazásával vette igénybe felmondására az un. hűségidő lejáratát megelőzően kerül sor, az Ifroxy a fizeti periódus szerint hátralévő összegre lemondási kötbérként igényt tart. Figyelmeztet: Béta teszt Kérjük vegyék figyelembe, hogy honlapunk jelenleg a Beta Tesztel fázisán esik át. Ebből kifolyólag annak használója elfogadja, hogy a Szolgáltatások használata során hibák, zavarok léphetnek fel, esetleg működe eltérhet a tervezettől. A Szolgáltatások ezen szakaszban történő használata egyben a Beta Tesztel folyamatában való rzvétel elfogadását is jelenti az Ügyfél rzéről. 18/18

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Kérjük ügyfeleinket, hogy a honlap használata előtt az alábbi általános szerződési feltételeket figyelmesen olvassák el. Amennyiben Ön ezeket az Általános Szerződési Feltételeket nem fogadja el, kérjük

Részletesebben

Felhasználási Feltételek

Felhasználási Feltételek Felhasználási Feltételek A jelen szabályzat tartalmazza a DélUtán Alapítvány (székhelye: 1093 Budapest, Közraktár u. 22. elérhetősége: info@delutan.hu) közvetítő szolgáltató (a továbbiakban: üzemeltető)

Részletesebben

Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24.

Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24. Bátor Tábor Alapítvány Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24. 1 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI: A szolgáltató neve: Bátor Tábor Alapítvány A szolgáltató székhelye: 1135 Budapest, Reitter Ferenc u. 46-48.

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 1) AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT HATÁLYA Jelen internetes oldalt és a hozzá tartozó webes alkalmazásokat és adatbázisrendszert az Ecologic Consulting Kft. (székhely: 1132 Budapest

Részletesebben

A Maschinenring Magyarország Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A Maschinenring Magyarország Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A Maschinenring Magyarország Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) szabályozza a Maschinenring Magyarország Kft. (Székhely: 2870 Kisbér, Kossuth

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Készült: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás dátuma: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás hatályos: 2011. szeptember 19. Általános Szerződési Feltételek (1) A ToolSiTE Informatikai és Szolgáltató Kft.

Részletesebben

Utazzitthon.HU. Felhasználási Feltételek

Utazzitthon.HU. Felhasználási Feltételek Utazzitthon.HU Felhasználási Feltételek I. A felhasználási feltételek tartalma 1. A jelen felhasználási feltételek (Szabályzat) az Utazzitthon.hu Kft. (1117. Budapest, Dombóvári út 1. 3/1.; e-mail: info@utazzitthon.hu,

Részletesebben

Adatvédelmi Nyilatkozat TársasTér (http://www.tarsaster.hu) weboldal

Adatvédelmi Nyilatkozat TársasTér (http://www.tarsaster.hu) weboldal Adatvédelmi Nyilatkozat TársasTér (http://www.tarsaster.hu) weboldal A jelen adatvédelmi nyilatkozat a szolgáltató (a továbbiakban: üzemeltető) által üzemeltetett, http://www.tarsaster.hu oldalon elérhető

Részletesebben

SZABÁLYOK, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

SZABÁLYOK, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK SZABÁLYOK, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK Örülünk, hogy játékosaink között üdvözölhetjük! Kérjük, játék előtt alaposan tanulmányozza át a nyereményjáték tudnivalóit és a szabályokat! Jó játékot, sok sikert kíván

Részletesebben

Jogi nyilatkozat. Általános bevezetés

Jogi nyilatkozat. Általános bevezetés Jogi nyilatkozat A webhely használata előtt kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a jogi nyilatkozatot. Ez a nyilatkozat szabályozza a weboldal és a rajta szereplő valamennyi információ Ön általi használatát.

Részletesebben

MakiMaki.hu. Adatkezelési nyilatkozat

MakiMaki.hu. Adatkezelési nyilatkozat MakiMaki.hu Adatkezelési nyilatkozat 1. Az adatkezelő neve Cégnév: MakiMaki Kft. Adószám: 24707787-2-13 Bankszámlaszám: 10700581-68270966-51100005 (CiB Bank) Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-71297/2013

Részletesebben

Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek

Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek 1. A Szolgáltató adatai: Név: Web Art Design Stúdió Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Rövid név: Web Art Design Stúdió BT Székhely:

Részletesebben

ADATVÉDELEMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELEMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELEMI SZABÁLYZAT I./ A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a COOL EDGE Media Korlátolt Felelősségű Társaság (1082 Budapest, Leonardo da Vinci utca 46. 2. em. 16.; Cg. 01-09-175457;

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT TIPS Table for you éttermi foglalást biztosító szolgáltatás használatáról

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT TIPS Table for you éttermi foglalást biztosító szolgáltatás használatáról ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT TIPS Table for you éttermi foglalást biztosító szolgáltatás használatáról. Az Adatvédelmi szabályzat 1. A TIPS Table for you applikációt (az Applikáció vagy TIPS ) letöltő, használó

Részletesebben

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Szallas.hu Kft. (a

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Szallas.hu Kft. (a Nyereményjáték szabályzat A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Szallas.hu Kft. (a továbbiakban: Szervező) által üzemeltetett Szallas.hu, oraatallitas.hu, szallasguru.hu

Részletesebben

vannet nyereményjáték részvételi feltételei

vannet nyereményjáték részvételi feltételei vannet nyereményjáték részvételi feltételei Kérjük, az INFINITE csomag megrendelése előtt figyelmesen olvassa el a vannet nyereményjáték részvételi feltételeit! A vannet nyereményjáték szervezője az RG

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) alapján a Boltinfo.eu (a továbbiakban Szolgáltató) és a tőle hirdetések megjelenítését megrendelő természetes vagy jogi személy (a továbbiakban

Részletesebben

Felhasználási és adatvédelmi szabályzat

Felhasználási és adatvédelmi szabályzat Felhasználási és adatvédelmi szabályzat Ahogy én láttam - Élményeim a Gyulai Várfürdőben A Gyulai Várfürdő Kft. (5700 Gyula, Várkert u. 2., adószáma: 11049755-2-04) Facebook oldalán (https://www.facebook.com/varfurdo)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK Általános Szolgáltatási Feltételek (hatályos: 2010. november 22-től) ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az ARKON ZRT. (székhely: 1016 Budapest,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek PixelHosting.eu (Berkeczi Imre E.V., ) mint Szolgáltató vagy Bérbeadó az alábbiak szerint határozza meg az általa nyújtott szolgáltatások igénybevételét: 1. A szerződés

Részletesebben

Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt.

Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt. Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt. Érvényes 2012. szeptember 1-jétől. 1. Értelmező rendelkezések ÁSZF-ek: a Számlafizető Általános Szerződési Feltételei, a Domain-kezelő

Részletesebben

Adatvédelmi Nyilatkozat A Vital Trade 4 You LTD. (székhely: 5 Ryelands Court Leominster HR6 8GG UK., cégjegyzékszám: 8502135, adószám: 20404 09506,

Adatvédelmi Nyilatkozat A Vital Trade 4 You LTD. (székhely: 5 Ryelands Court Leominster HR6 8GG UK., cégjegyzékszám: 8502135, adószám: 20404 09506, Adatvédelmi Nyilatkozat A Vital Trade 4 You LTD. (székhely: 5 Ryelands Court Leominster HR6 8GG UK., cégjegyzékszám: 8502135, adószám: 20404 09506, adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-76063/2014) (a

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az ARKON ZRT. (székhely: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/a., adószám: 140856222-41, cégjegyzékszám: 01-10-045793),

Részletesebben

Belépve a www.biztositasonline24.hu weboldalra Ön elfogadja az alábbi feltételeket akkor is, ha nem regisztrált felhasználója az oldalnak:

Belépve a www.biztositasonline24.hu weboldalra Ön elfogadja az alábbi feltételeket akkor is, ha nem regisztrált felhasználója az oldalnak: ADATVÉDELEM Felhasználói feltételek Belépve a www.biztositasonline24.hu weboldalra Ön elfogadja az alábbi feltételeket akkor is, ha nem regisztrált felhasználója az oldalnak: tilos a biztositasonline24.hu

Részletesebben

1. Bevezetés. 2. A Szolgáltatás sajátosságai és üzemeltetése

1. Bevezetés. 2. A Szolgáltatás sajátosságai és üzemeltetése 1. Bevezetés 1.1 Jelen szabályzat (továbbiakban: Szabályzat; vagy Szerződés) egy jogilag kötelező érvényű megállapodás a Vilander Bt. / 2030 Érd, Burgundi u. 61 /. továbbiakban: Üzemeltető), mint a http://www.konnyebben.hu

Részletesebben

Wizando.com Általános Szerződési Feltételek

Wizando.com Általános Szerződési Feltételek Wizando.com Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Felhasználási Feltételek tartalmazzák a wizando.com online szalonmenedzsment oldal (a továbbiakban: Rendszer) általános felhasználási feltételeit

Részletesebben

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat Adatvédelmi nyilatkozat A jelen adatvédelmi nyilatkozat (Nyilatkozat) tartalmazza a Signum Transfer Kft. (6333 Dunaszentbenedek, Temető u. 3., Adószám: 23433580-2-03) (Üzemeltető) által üzemeltetett, az

Részletesebben

Fotó kihívás Játék. 2.1 A Szervező által meghirdetett játékban minden Facebook adatlappal rendelkező játékos részt vehet, aki betöltötte 18. életévét.

Fotó kihívás Játék. 2.1 A Szervező által meghirdetett játékban minden Facebook adatlappal rendelkező játékos részt vehet, aki betöltötte 18. életévét. Fotó kihívás Játék 1. Szervező Jelen részvételi- és játékszabályzatban bemutatásra kerülő játék (a továbbiakban: Játék) szervezője a Corvin Plaza üzemeltetője, a Klépierre Corvin Kft. (a továbbiakban:

Részletesebben

A http://vipajanlat.hbo.hu honlap használati feltételei és adatkezelési szabályzata

A http://vipajanlat.hbo.hu honlap használati feltételei és adatkezelési szabályzata A http://vipajanlat.hbo.hu honlap használati feltételei és adatkezelési szabályzata Üdvözöljük a http://vipajanlat.hbo.hu honlapon (a továbbiakban: Honlap ), melyet a Neo Interactive Kft. (székhely: H-1118

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Szoftver vásárlási feltételek 1. A Panda Számlázó szoftvert letöltötte és minden funkcióját kipróbálta. 2. Regisztrácó előtt tudomásul vette a szoftver licenc szerződést.

Részletesebben

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év HOSZT ITYU-125 125MB web tárterület, 125Mb e-mail tárterület, Ár: 3.735 Ft+Áfa/év ITYU-250 250MB web tárterület, 250Mb e-mail tárterület, Ár: 7.485 Ft+Áfa/év ITYU-500 500MB web tárterület, 500Mb e-mail

Részletesebben

Adatvédelmi Szabályzat. MEDIACENTER HUNGARY Informatikai, Szolgáltató és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság. Hatályos: 2011.

Adatvédelmi Szabályzat. MEDIACENTER HUNGARY Informatikai, Szolgáltató és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság. Hatályos: 2011. Adatvédelmi Szabályzat MEDIACENTER HUNGARY Informatikai, Szolgáltató és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság Hatályos: 2011. augusztus 3-tól 1 1 Fogalom-meghatározások 1.1 személyes adat: bármely

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Diego-modul.hu Általános Szerződési Feltételek Dabas, 2014. augusztus 6. 1 Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától -

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - A T&G Health Kft. (azonosító adatok: székhely: 1015 Budapest, Ostrom u 16. fszt. 1., cégjegyzékszám: 01-09-879970, adószám: 13280484-2-41,

Részletesebben

ADATVÉDELEM 1. Az adatkezelő megnevezése: 2. A kezelt személyes adatok köre:

ADATVÉDELEM 1. Az adatkezelő megnevezése: 2. A kezelt személyes adatok köre: ADATVÉDELEM A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Baranya Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság (BMFKB), tiszteletben tartja az internetes oldalt felkereső személyek személyes

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 1. AZ ADATKEZELŐ A szolgáltató neve: Piroska Gyula Tréning Kft. A szolgáltató székhelye: 1139 Budapest, Lomb u. 31/B. A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra

Részletesebben

Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi szabályzat Adatvédelmi szabályzat 1. Előszó 1.1. Jelen adatvédelmi szabályzat (a Szabályzat ) a SG Marketing Kft. (székhely: 1149 Budapest Limanova tér 12., cégjegyzékszám: 01-09-931340) (a Kiadó ) tevékenysége során

Részletesebben

Marie Claire.hu Felhasználási Feltételek

Marie Claire.hu Felhasználási Feltételek Marie Claire.hu Felhasználási Feltételek I. A felhasználási feltételek tartalma 1. A jelen felhasználási feltételek (Szabályzat) a Sanoma Media Budapest Zrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 9.; a továbbiakban:

Részletesebben

Az Osztrák Nemzeti Idegenforgalmi Képviselet (Österreich Werbung Marketing Kft.) adatvédelmi szabályzata

Az Osztrák Nemzeti Idegenforgalmi Képviselet (Österreich Werbung Marketing Kft.) adatvédelmi szabályzata Az Osztrák Nemzeti Idegenforgalmi Képviselet (Österreich Werbung Marketing Kft.) adatvédelmi szabályzata Az Österreich Werbung Marketing Kft., mint Osztrák Nemzeti Idegenforgalmi Képviselet feladatai ellátásához

Részletesebben

ADATKEZELSÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELSÉSI TÁJÉKOZTATÓ Az Energiaklub adatkezelési tájékoztatója weboldalak felhasználói számára Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ; (1056 Budapest, Szerb utca 17-19.; adószám: 18076592-2-41; Adatvédelmi

Részletesebben

Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata

Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata 1. A promóció szervezője A Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! elnevezésű promóció (a továbbiakban: Promóció

Részletesebben

Felhasználási feltételek Shopmasters ingyenes webáruházakhoz

Felhasználási feltételek Shopmasters ingyenes webáruházakhoz Felhasználási feltételek Shopmasters ingyenes webáruházakhoz http://www.shopmasters.hu Shopmasters Ingyenes - 1 / 5 - A shopmasters.hu webhely (továbbiakban webhely ) használata, illetve a webhelyen kínált

Részletesebben

1. A részvételre való alkalmasság és a Játék menete

1. A részvételre való alkalmasság és a Játék menete Kérjük, olvassa el figyelmesen az Intervet Hungária Kft. által a Kisállatorvos Facebook oldalon megrendezett Gazdi-kedvenc szelfiverseny elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék ) részvételi feltételeit.

Részletesebben

HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE Jelen szerződés létrejött egyrészről a Hrenkó Kft. (Székhely: 4461 Nyírtelek, Petőfi Sándor u. 4. adószám: 116959851-2-15,

Részletesebben

Symbiont.hu Általános Szerződési Féltetlek (ÁSzF)

Symbiont.hu Általános Szerződési Féltetlek (ÁSzF) Symbiont.hu Általános Szerződési Féltetlek (ÁSzF) 1. Definíciók 1.1. Szolgáltató Szolgáltató neve: Gemstone Media Kft. Székhelye: 3561 Felsőzsolca, Rétföld u. 39. Cégjegyzékszám: 05-09-022994 Adószáma:

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ A személyes adatok védelmére komoly hangsúlyt helyezünk. Ez természetesen abban az esetben is érvényes, ha on-line foglalási rendszerünket használja, vagy feliratkozik hírlevelünkre.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Tulajdonos, üzemeltető: cégnév: szélhely: 1097 Budapest, Óbester u. 13. 4. em. 16. cégjegyzékszám: 01-09-994949 adószám: 24193146-2-43 képviseletre jogosult: Csanda Viktor

Részletesebben

Adatvédelmi Nyilatkozat

Adatvédelmi Nyilatkozat Adatvédelmi Nyilatkozat A Szattex Kereskedőház Zrt. székhely. HU-4033 Debrecen, Kard u. 36. - cégjegyzékszám. 09-10-000480; adószám. 23461695-2-09; bejegyző hatóság. Debreceni Törvényszék Cégbírósága(a

Részletesebben

A honlap használatával Ön mint felhasználó elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit.

A honlap használatával Ön mint felhasználó elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit. 1. A Szolgáltató www.northelektro.hu domain néven elérhető honlapjának (a továbbiakban: Honlap) célja a Szolgáltató kiskereskedelmi tevékenysége keretében a vezető klímaberendezés-gyártó cégek termékskálájához

Részletesebben

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT. www.intuitashop.com

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT. www.intuitashop.com ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT www.intuitashop.com A Paleandra Kft. (székhely: 1102 Budapest, Liget u 12/B. 1. em. 1.; cégjegyzékszám: 01-09- 707729; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; adószám:

Részletesebben

A Webáruház üzemeltetésének célja különböző logikai és készségfejlesztő és egyéb gyermekjátékok értékesítése.

A Webáruház üzemeltetésének célja különböző logikai és készségfejlesztő és egyéb gyermekjátékok értékesítése. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.honeytoys.hu Üdvözöljük az X Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazza a www.honeytoys.hu webáruházban

Részletesebben

1. számú melléklet. Etikai Kódex. 1. Az el fizet személyes adatai

1. számú melléklet. Etikai Kódex. 1. Az el fizet személyes adatai 1. számú melléklet Etikai Kódex 1. Az el fizet személyes adatai Amennyiben az el fizet személyes adatai (bejelentkezési azonosító, jelszó) nem a szolgáltató hibájából kerülnek illetéktelen személyhez,

Részletesebben

Jogi és adatvédelmi nyilatkozat

Jogi és adatvédelmi nyilatkozat Jogi és adatvédelmi nyilatkozat A Szatmári Kft. mint honlap és web áruház (továbbiakban: Adatkezelő) üzemeltetője ezúton kijelenti, és magára kötelezőnek ismeri el, hogy a honlap és a web áruház üzemeltetése

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.tavcsoshop.hu

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.tavcsoshop.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.tavcsoshop.hu Üdvözöljük a Tengelic OPT Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza

Részletesebben

1.3 A Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen Szabályzat megváltoztatására.

1.3 A Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen Szabályzat megváltoztatására. Adatvédelem 1. ELŐSZÓ 1.1. Jelen adatvédelmi szabályzat (a Szabályzat ) az Belle-Aire Tanácsadó és Rekreációs Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3235 Mátraszentimre, Fenyves u.5.) (továbbiakban

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK amely létrejött a Learnair Képzési Szolgáltató Kft. (a továbbiakban Learnair) és a Felhasználó között, a LIVI 24 Program felhasználási jogáról. Fontos tudnivalók: A Learnair

Részletesebben

Vízöntő Gyógyszertár 2085 Pilisvörösvár Fő u. 69/a Vízöntő Patika Kft. 2085 Pilisvörösvár Klapka u. 30. www.vizontogyogyszertar.

Vízöntő Gyógyszertár 2085 Pilisvörösvár Fő u. 69/a Vízöntő Patika Kft. 2085 Pilisvörösvár Klapka u. 30. www.vizontogyogyszertar. VÍZÖNTŐ GYÓGYSZERTÁR HŰSÉGPROGRAM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalom 1. A működési szabályzat érvényessége... 2 2. Általános feltételek, belépés... 3 3. A Regisztráció igénylése, adattartalma... 3 4. A Törzsvásárló

Részletesebben

1. Adatkezelés célja. 2. Adatkezelés jogalapja. Adatkezelési Tájékoztató

1. Adatkezelés célja. 2. Adatkezelés jogalapja. Adatkezelési Tájékoztató Adatkezelési Tájékoztató A Lipócia Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével

Részletesebben

Lájkold és nyerj Forma 1 Diákjegyet! promóciós játék - Játékszabályzat

Lájkold és nyerj Forma 1 Diákjegyet! promóciós játék - Játékszabályzat Lájkold és nyerj Forma 1 Diákjegyet! promóciós játék - Játékszabályzat Kérjük, olvassa el figyelmesen az Festival Travel International Kft., a Meex oldal, Meex Lounge Debrecen, MEEX Lounge Szeged Facebook

Részletesebben

Jelen adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza a Baconsult Kft üzemeltető. által működtetett, domain néven és aldomain helyeken

Jelen adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza a Baconsult Kft üzemeltető. által működtetett,  domain néven és aldomain helyeken ADATVÉDELEM ADATVÉDELMI NYILATKOZAT Jelen adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza a Baconsult Kft üzemeltető által működtetett, http://dreamjo.bs domain néven és aldomain helyeken elérhető weboldalak és szolgáltatások

Részletesebben

Adatvédelmi politika

Adatvédelmi politika Adatvédelmi politika Ez a honlap a Mondelez Europe GmbH és a Mondelez Europe Services Gmbh Magyarországi Fióktelepe tulajdona, és ők is üzemeltetik. Mindkét társaság a Mondelēz International cégcsoport

Részletesebben

Adatkezelési Nyilatkozat

Adatkezelési Nyilatkozat Adatkezelési Nyilatkozat Ezennel hozzájárulok, hogy a regisztráció, illetve a megbízási szerződés során megadott személyes adataimat a TRIMEX TRADE Kft. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok

Részletesebben

A SPORTKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

A SPORTKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA A SPORTKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA 2013 I. Bevezetés A jelen Adatvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat ) a SPORTKÁRTYA Kereskedelmi

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Hatályos 2016. január 1. napjától A jelen Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF ) határozzák meg a Ba-ca KFt. (1171 Budapest Rákoskert sugárút 60., Cg. 01-09-878666 Fővárosi

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A jelen szabályzat célja, hogy rögzítse a HÖOK Közhasznú Nonprofit Kft. által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A BAR-NABBA KFT INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ ÉRVÉNYES: 2015. szeptember 1-től

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A BAR-NABBA KFT INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ ÉRVÉNYES: 2015. szeptember 1-től ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A BAR-NABBA KFT INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ ÉRVÉNYES: 2015 szeptember 1-től 1 A szolgáltatás tárgya, szerződés tartalma 11 A Bar-Nabba Kft(6400 Kiskunhalas, Jókai u 45,

Részletesebben

www.lhsimulations.hu LHSimulations EULA (End-user Licence Agreement) Végfelhasználói licenc megállapodás

www.lhsimulations.hu LHSimulations EULA (End-user Licence Agreement) Végfelhasználói licenc megállapodás LHSimulations (End-user Licence Agreement) Végfelhasználói licenc megállapodás minden termékre érvényes (ingyenes és fizetős) Page: 1 / 5 Tartalomjegyzék Végfelhasználói licenc megállapodás ()... 3 Kapcsolat...

Részletesebben

Otthontérkép Lakásvadász Játékszabályzat

Otthontérkép Lakásvadász Játékszabályzat Otthontérkép Lakásvadász Játékszabályzat Játék, és adatkezelési szabályzat 1. A játék időtartama 2014. szeptember 29. 2014. december 31. 2. A játék szervezője Az INDEX.HU Zrt. székhely: 1033 Budapest,Flórián

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat 1. A szabályzat célja: Jelen szabályzat célja, hogy a www.kozossegikonditerem.hu weboldal felhasználói által az oldal használata során megadott és a weboldal üzemeltetője

Részletesebben

Általános Szolgáltatási Feltételek Ingatlan Forrás Üzletszabályzat

Általános Szolgáltatási Feltételek Ingatlan Forrás Üzletszabályzat Általános Szolgáltatási Feltételek Ingatlan Forrás Üzletszabályzat Hatályos 2016. január 1-től új ÜZLETSZABÁLYZAT megjelenéséig vagy visszavonásig Jelen Üzletszabályzat tartalmazza az InterPont Plus Kft.

Részletesebben

7. A Szolgáltatásról további részletek kérhetőek írásban (info@frissdiplomas.hu), valamint telefonon: +36 1 787 5989.

7. A Szolgáltatásról további részletek kérhetőek írásban (info@frissdiplomas.hu), valamint telefonon: +36 1 787 5989. I. A Felhasználási Feltételek tartalma 1. Jelen Felhasználási Feltételek (Szerződés) a Frissdiplomás Személyzeti Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (székhely: 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 33. D.2.10., telephely:

Részletesebben

H. MELLÉKLET A DIGI Online szolgáltatásra vonatkozó speciális szabályok TARTALOMJEGYZÉK

H. MELLÉKLET A DIGI Online szolgáltatásra vonatkozó speciális szabályok TARTALOMJEGYZÉK H. MELLÉKLET A DIGI Online szolgáltatásra vonatkozó speciális szabályok TARTALOMJEGYZÉK I. A DIGI Online szolgáltatás meghatározása... 2 II. A technikai feltételek... 2 1. A DIGI Online eléréséhez használható

Részletesebben

Chip sztorik nyereményjáték a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szervezésében

Chip sztorik nyereményjáték a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szervezésében Chip sztorik nyereményjáték a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szervezésében Kérjük, olvassa el figyelmesen a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által a Szabad a Gazdi Facebook oldalon

Részletesebben

Parfümcenter - Játékszabályzat

Parfümcenter - Játékszabályzat Parfümcenter - Játékszabályzat 1. A nyereményjáték időtartama 2012. december 1-2012. december 23. A nyereményjáték megkezdése előtt, és a nyereményjáték befejezése után érkezett regisztrációkat, valamint

Részletesebben

Felhasználási feltételek és adatkezelési szabályzat

Felhasználási feltételek és adatkezelési szabályzat Felhasználási feltételek és adatkezelési szabályzat I. Bevezetés 1.1. A DIGI Online szolgáltatás (a továbbiakban: DIGI Online ) üzemeltetője a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. (székhelye: 1134 Budapest,

Részletesebben

Ellemagazin.hu Felhasználási Feltételek

Ellemagazin.hu Felhasználási Feltételek Ellemagazin.hu Felhasználási Feltételek I. A felhasználási feltételek tartalma 1. A jelen felhasználási feltételek (Szabályzat) a Hearst Central Kft. (1037 Budapest, Montevideo u. 9.; a továbbiakban: Szolgáltató)

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: Kábelfix Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2612 Kosd, Kossuth utca 41. cégjegyzékszáma: Cg: 13-09-066609 adószám: 10825529-3-13

Részletesebben

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat Adatvédelmi nyilatkozat Adatkezelő Ferling Webline Szolgáltató Kft. Székhely 7621 Pécs, Mária u. 8. Adatkezelés megnevezése Adatkezelés nyilvántartási száma hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis.

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat 1 VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Hatályos augusztus 18. napjától

Általános Szerződési Feltételek Hatályos augusztus 18. napjától Általános Szerződési Feltételek Hatályos 2016. augusztus 18. napjától 1. Bevezető A jelen Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF ) határozzák meg Ócsvári Áron E.V. (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Csermely

Részletesebben

Használati feltételek

Használati feltételek Page 1 of 10 https://www.amway.hu Nyomtatási dátum 2010-12-15, 21:43 Használati feltételek 1. Fogalmak 2. A Használati feltételek elfogadása 3. Reklamáció 4. Az Amway Online honlapjának látogatói 5. Az

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK szerver, webtárhely és kapcsolódó szolgáltatások nyújtására...

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK szerver, webtárhely és kapcsolódó szolgáltatások nyújtására... ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK szerver, webtárhely és kapcsolódó szolgáltatások nyújtására... 1. Definíciók: Szolgáltató: Zedality Kft., 6000 Kecskemét, Mészáros Lázár tér 1., adószáma: 12552580 2 03,

Részletesebben

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat Adatvédelmi nyilatkozat A jelen adatvédelmi nyilatkozat (Nyilatkozat) tartalmazza a Pásztor Tamás (2330 Dunaharaszti, Baktay Ervin u. 1., Adószám: HU60739276) (Üzemeltető) által üzemeltetett, az első pontban

Részletesebben

A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Regisztrálj és nyerj nyereményjáték szabályzata

A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Regisztrálj és nyerj nyereményjáték szabályzata A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Regisztrálj és nyerj nyereményjáték szabályzata I. A nyereményjáték részvételi feltételei A nyereményjáték (továbbiakban: Játék) Szervezője a Plazmaszolgálat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Utoljára frissítve: 2016.04.19. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. Az ÁSZF célja Jelen Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban ÁSZF) határozódnak meg a Freemind 2005

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 1. oldal A interneten keresztül használható üzleti szoftvereivel kapcsolatos adatkezelési tájékoztató Jelen adatvédelmi tájékoztató az (székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 26.

Részletesebben

Adatvédelmi nyilatkozat. 1. Általános rendelkezések

Adatvédelmi nyilatkozat. 1. Általános rendelkezések Adatvédelmi nyilatkozat 1. Általános rendelkezések A Reckitt Benckiser Kft. (nyilvántartásba vevő bíróság és cégjegyzékszám: a Fővárosi Bíróság által 01-09-073850 cégjegyzékszámon nyilvántartásba véve;

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.laptopdekor.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető online áruház igénybevételének igénybevevő

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen Általános szerződési feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az ILST-Hungary Kft. ( szolgáltató ) és az által üzemeltetett ilst.hu internetes címen található webáruház

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara együttműködést hozott lére a fővárosi kereskedelem fejlesztése, az üres üzlethelyiségek minél szélesebb

Részletesebben

Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató Hölgyválasz Kft. (1061 Budapest, Paulay Ede u. 41.) Hatályos: 2008. július 1. Az Adatkezelő (a www.holgyvalasz.hu, valamint a Hölgyválasz Táncstúdió üzemeltetője) ezúton tájékoztatja a a Hölgyválasz Táncstúdió

Részletesebben

2. SZÁMÚ MELLÉKLET A KALANDFARM ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

2. SZÁMÚ MELLÉKLET A KALANDFARM ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 2. SZÁMÚ MELLÉKLET A KALANDFARM ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ A BabaFotoStudio.Hu Kft. (az Adatkezelő ) által nyújtott szolgáltatásokhoz (a Szolgáltatás ) kapcsolódóan az alábbi szabályoknak (a Szabályok ) megfelelően

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ A személyes adatok védelmére komoly hangsúlyt helyezünk. Ez természetesen abban az esetben is érvényes, ha on-line foglalási rendszerünket használja, vagy feliratkozik hírlevelünkre.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Az ÁSZF hatályba lépésének napja: 2015. március 2. Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák a Fictura Oktató és Szolgáltató Kft. 1 (székhely: 7090, Tamási,

Részletesebben

Ballantine s Angels Nights Játékszabályzat

Ballantine s Angels Nights Játékszabályzat Ballantine s Angels Nights Játékszabályzat A Pernod Ricard Hungary Kft. (székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12., Cg.: 01-09- 466108; továbbiakban: Pernod Kft.), mint szervező és adatkezelő a jelen játékszabályzatban

Részletesebben

Részvételi szabályzat / Mastercard Youtuber Showroom előadás jegyek

Részvételi szabályzat / Mastercard Youtuber Showroom előadás jegyek Részvételi szabályzat / Mastercard Youtuber Showroom előadás jegyek Kérjük, olvassa el figyelmesen az MGroup International kft. által meghirdetett MasterCard Youtuber Showroom játék (a továbbiakban: a

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.kutyubazar.hu

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.kutyubazar.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.kutyubazar.hu Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.kutyubazar.hu. weboldalon (a továbbiakban: Webáruház, Honlap) elérhető szolgáltatás

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A Szolgáltató a Vásárló által a regisztráláskor megadott adatokat az adatvédelemre vonatkozó mindenkor érvényes törvényi előírások betartásával kezeli, tárolja

Részletesebben