Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 ADOMÁNYOKAT KÉRÜNK MUNKÁNK FOLYTATÁSA ÉRDEKÉBEN Ebben az évben is azzal a kéréssel fordulunk Tisztelt Olvasóinkhoz, hogy adományaikkal támogassák a Hollandiai Magyar Szövetség közérdekű munkáját. Erre nagyon nagy szükségünk van! Amint azt sokan tudjak, a Szövetséget semmilyen hivatalos szerv nem segélyezi. A vezetőség tagjai önkéntes alapon, javadalmazás nélkül végzik egész évben munkájukat, s a Szövetség kizárólag a hollandiai magyarok adományai alapján tudja az adminisztrációs és anyagköltséget kifizetni (papír, boríték, címke, nyomda, postaköltség, acceptgirocsekkek, honlap tárhely költségek, telefon, fax, Kamer van Koophandel, postafiók, terembér, stb.). AZ ÉVES KIADÁSOK SOKEZER EUROT TESZNEK KI, s ez az összeg kizárólag az anyagköltséget jelenti. Senkitől nem várunk lehetetlent, de azt mindnyájan tudjuk, hogy SOK KICSI SOKRA MEGY. Minden adományért, kicsiért és nagyért, amellyel az adakozó hozzájárul a Szövetség munkájához, hálás köszönetet mondunk. Postabank giroszámunk Stichting Hongaarse Federatie, Utrecht. Bejegyzési szám a Kereskedelmi Kamaránál A gift vagy bijdrage megnevezéssel átutalt összegek a jogszabályok szerint az adóalapból levontahók. Kérjük, hogy az acceptgirocsekkre jól olvashatóan írják rá a nevüket és a címüket. Itt mondunk hálás köszönetet azoknak, akik adományaikkal eddig is hozzájárultak a Szövetség munkájához. Reméljük, hogy példájukat sokan követik majd annak érdekében, hogy e hasznos kulturális munkát a jövőben is folytatni tudjuk. Felhívjuk egyben a figyelmet arra is, hogy végrendeletileg is lehet hagyományozni összegeket szervezeteinknek. VERZOEK OM DONATIES De Stichting Hongaarse Federatie in Nederland verricht veel en veelsoortig werk. Dit blijkt ook uit de inhoud van dit Mededelingenblad. Na onze oproep vorig jaar om onze Federatie met giften te steunen hebben wij verschillende donaties ontvangen. Hiervoor zeggen wij ook hier gaarne dank. Onze Federatie en de overige Hongaarse organisaties hier te lande waaronder de kerken hebben geen bronnen van inkomsten. Zij zijn op giften aangewezen. De giften kunnen overeenkomstig de wettelijke bepalingen op het belastbaar inkomen in mindering worden gebracht. Wij maken tevens een ieder attent op de mogelijkheid het functioneren van de Federatie en van andere organisaties door middel van testamentaire beschikkingen te helpen bevorderen. Kérjük Olvasóinkat, hogy a címváltozásokat szíveskedjenek velünk közölni, valamint címüket küldjék el a Szövetségnek a könnyebb és gyorsabb kapcsolattartás érdekében. Wij verzoeken onze lezers hun adreswijzigingen en adressen ons door te geven. A HOLLANDIAI MAGYAR HÍREKET KÉRÉSRE BÁRKINEK SZÍVESEN ELKÜLDJÜK, KÉRJÜK KÜLDJE EL AZ ÖN ÉS/VAGY ISMERŐSEINEK A NEVÉT ÉS CÍMÉT A SZÖVETSÉGNEK. Dit mededelingenblad wordt door ons op verzoek gaarne aan een ieder toegezonden. U gelieve naam en adres van u en/of van uw kennissen ons mede te delen. COLOFON A Hollandiai Magyar Hírek a Hollandiai Magyar Szövetség kétnyelvű, évenkénti kiadványa. Hollandiai Magyar Hírek' is het jaarlijks verschijnende, tweetalige mededelingenblad van de Hongaarse Federatie in Nederland. ISSN Szerkesztő / Redactie Csanády Ágnes Homepage Webmaster Farkas Flórián A HOLLANDIAI MAGYAR SZÖVETSÉG VEZETŐSÉGE BESTUUR HONGAARSE FEDERATIE IN NEDERLAND Elnök / Voorzitter: Dr. Tánczos Ottó Alelnök / Vice voorzitter: Drs. Piri Zoltán Első titkár / 1e secretaris: Dr. Tóth Miklós Másod titkár / 2e secretaris: Csanády Ágnes Pénztáros / Penningmeester: Mustó Sándor Postgiro: Stichting Hongaarse Federatie, Utrecht Bejegyzési szám a Kereskedelmi Kamaránál Kamer van Koophandel inschrijfnummer: Postbus 178, 3500 AD Utrecht, Nederland Telefon/fax: +31-(0) (privé) A Hollandiai Magyar Hírek ezen száma letölthető: Dit mededelingenblad is te downloaden HOLLANDIAI MAGYAR SZÖVETSÉG H O L L A N D I A I M A G Y A R H Í R E K 2009 A HOLLANDIAI MAGYAR SZÖVETSÉG KÖZLEMÉNYEI MEDEDELINGEN VAN DE HONGAARSE FEDERATIE IN NEDERLAND HONGAARSE FEDERATIE IN NEDERLAND

2 80 ÉV / 80 JAAR AMSZTERDAMI HUNGÁRIA KLUB 1929 HUNGARIA KLUB AMSTERDAM 1929 A hollandiai magyarság szívből köszönti az Amszterdami Hungária Klubot 80 éves fennállása alkalmából. Nyolcvan Év! Benne az európai és a világtörténelem, benne a magyar és a holland történelem, s mindez a mi életünkbe, a mi sorsunkba belevésve. Az Amszterdami Hungária Klub 1929 Nyugat-Európa legrégibb magyar kulturális egyesülete. Előtte volt a grazi egyesület, de az a Monarchiában volt, nem igazán külföldön. Itt azonban egy új európai magyar jelenlét bontakozott ki, távol Közép-Európától, az Északi-tenger partján, ahonnét a szem a tengerekre tekint s a világ minden sarkába ellát. Egy olyan országban, amelynek a nagy földrajzi távolság ellenére évszázados kapcsolatai voltak Magyarországgal. Ebből itt most csak röviden Magyarországi Mária, II. Lajos királyunk feleségének nagysikerű németalföldi kormányzóságát, az Erdélyi Fejedelemség és Hollandia közötti együttműködést, a gályarab protestáns lelkészeknek Ruyter tengernagy által történt kiszabadítását (1676) és az évszázados, mindmáig tartó szoros akadémiai kapcsolatokat említjük. Az I. világháború után magyar kivándorlók vetették meg itt kemény munkával új létük alapjait. Ők alapították a Hungária Klubot, amely a magyarság kikötője maradt Hollandia fővárosában mind a mai napig. A Hollandiai Magyar Szövetséget az Amszterdami Hungária Klub és a Hollandiai Mikes Kelemen Kör alapította 1957-ben. A Hungária Klub hosszú, kitartó és nagyjelentőségű munkájának az elismerése került kifejezésre abban a magyar állami kitüntetésben, amelyben tavaly a Klub elnöke és titkára, Kántás Pál és Berkó József részesült. Ez a kitüntetés az Egész Klubnak szólt. Ma új szakaszba került a magyar élet. Ma magyarok az egész világon élnek. Bennünket ma és holnap a Magyar Szellemi Haza fog össze. Ebben az összjátékban a világ minden pontján létező magyar szervezetek fontos szerepet töltenek be. Ebben pedig immár világviszonylatban is példamutató munkát végez az Amszterdami Hungária Klub 1929, beleágyazva mind a magyar mind a holland társadalmi és kulturális életbe. Isten éltesse az Amszterdami Hungária Klub 1929-et sokáig, adjon neki áldozatkész, tevékeny munkás tagokat. De Hungaria Klub Amsterdam 1929 herdenkt dit jaar het feit, dat de Club 80 jaar geleden is opgericht. Deze club is de oudste Hongaarse culturele en sociale organisatie in West-Europa (op de Hongaarse vereniging in Graz, in Oostenrijk, na, die echter nog in de Oostenrijks-Hongaarse Monarchie is ontstaan). Na de eerste wereldoorlog kwamen Hongaren naar dit land, die hier een nieuw bestaan hebben opgebouwd. Zij hebben in Amsterdam hun Club opgericht, één der bekende sociëteiten van de hoofdstad. Deze club heeft sedertdien altijd een spilfunctie in het Hongaarse culturele en sociale leven in Nederland vervuld tot op de huidige dag. Zoals bekend, bestonden er vanouds banden van verschillende aard tussen Nederland en Hongarije. Hier noemen wij Maria van Hongarije de weduwe van de in 1526 in de strijd tegen de Turken gesneuvelde Hongaarse koning, Lodewijk II, landvoogdes der Nederlanden. Verder vermelden wij in het kort de samenwerking tussen het vorstendom Transsylvanië/Zevenburgen en de Republiek der Nederlanden, de bevrijding van de Hongaarse protestantse geestelijken in 1676 van de galeien van de onderkoning van Napels door admiraal Michiel de Ruyter en de eeuwenlange, tot op heden actieve academische contacten. De Hungaria Club Amsterdam en de Mikes Kelemen Kör in Nederland hebben in 1957 de Hongaarse Federatie in Nederland opgericht, de overkoepelende organisatie van Hongaren hier te lande. Mede als teken van erkenning van de uitmuntende diensten van de gehele club op cultureel en sociaal gebied werden de voorzitter en de secretaris van de Club, de heren P. Kántás en J. Berkó vorig jaar onderscheiden met het zilveren kruis van de Orde van de Republiek Hongarije. Na de Tweede Wereldoorlog kwam wederom een stroom van migranten en vluchtelingen uit het Karpatenbekken op gang waar immers, sedert 1920, de vredesverdragen van Versailles/Trianon, Hongaren gedwongen verspreid in 7 landen woonachtig zijn, o.a de vluchtelingen na de Revolutie en Vrijheidsstrijd van Deze migratie gaat ook nu door. Hongaren zijn tegenwoordig overal ter wereld aanwezig. De rol van hun organisaties in de verschillende landen is van grote betekenis zowel op het gebied van het handhaven van hun geestelijke banden met hun vaderland als op het gebied van hun integratie in de landen, waarin zij leven. In dit opzicht zijn de rol en de ervaring van een organisatie als Hungaria Klub Amsterdam 1929 van onschatbare waarde. Wij wensen veel geluk toe aan de Hungaria Klub en wij hopen van harte, dat de Club tot in lengte van dagen goede, actieve en bezielde leden zal hebben, die het werk van de Hungaria Klub Amsterdam 1929 zullen voortzetten. MAGYAR NEMZETI ÜNNEPEK HONGAARSE NATIONALE FEESTDAGEN MÁRCIUS 15. MEGHÍVÓ Az 1848-as új magyar alkotmány és az évi szabadságharc emlékünnepe A Hollandiai Magyar Szövetség és a Hungaria Club 1929 Amsterdam szeretettel meghívja Önt és kedves családját a március 15-i ünnepélyre, amelynek keretében megemlékezünk az 1848-as új magyar alkotmányról és az évi szabadságharcról, valamint az Amszterdami Hungaria Klub 1929 fennállásának 80. évfordulójáról. Az ünnepély után kerül sor a hagyományos 'Magyar Bál'-ra. Időpont: március 21., szombat 18 óra. Cím: Dans & Partycentrum Fokker, IJweg 1094, HOOFDDORP. A parkolás ingyenes. Teremnyitás: 18 óra, műsorkezdés: 19 óra, záróra: óra. Belépődíj: 18 Euro személyenként. Jegyek csak a helyszínen kaphatók. Előzetes helyfoglalásra nincs lehetőség, a teremben csak 200 személy részére lehet ülőhelyet biztosítani. Tánczene: Kristály Duó. Magyar borok, pálinka, magyar kolbász, hubertus és pogácsa kapható. Tombolához hozzájárulást hálásan fogadunk. Szeretnénk felhívni kedves vendégeink figyelmét, hogy a táncteremben dohányozni nem lehet, hanem csak az arra kijelölt helyen. Kérünk továbbá mindenkit, hogy a történelmi megemlékezés méltóságához és a bál hangulatához illő ruházatban jelenjen meg. Információ: Kántás Pál, elnök, tel.: és Berkó József, pénztáros, telefon: UITNODIGING Herdenking Constitutionele reformen 1848 en Vrijheidsstrijd 1848/49 Hiermede nodigen wij U uit tot het bijwonen van de herdenkingsbijeenkomst '15 maart 1848' gevolgd door de traditionele 'Hongaarse Bal' en herdenking van het 80 jarig bestaan van de Hungaria Club georganiseerd door de Hongaarse Federatie in Nederland en de Hungaria Club 1929 Amsterdam, te houden op zaterdag 21 maart a.s. om 18 uur. Plaats: Dans & Partycentrum Fokker, IJweg 1094, HOOFDDORP. Parkeren is gratis. Zaal open om 18 uur, begin programma om 19 uur, sluiting om uur. Toegangsprijs: 18 Euro p.p. Kaarten uitsluitend bij de ingang verkrijgbaar. Telefonisch reserveren is helaas niet mogelijk, de zaal beschikt over 200 zitplaatsen. Muziek: Kristály Duo. Hongaarse wijnen, pálinka, kolbász. Gaarne bijdragen tot de Tombola. Wij willen u er op attenderen dat roken in de danszaal niet is toegestaan alleen in de daarvoor bestemde ruimte. Avondkleding is niet verplicht, echter voor deze avond wordt feestelijke kleding zeer op prijs gesteld. Informatie: de heer P. Kántás, voorzitter, tel.: en de heer J. Berkó, penningmeester, tel.: Útleírás / Routebeschrijving: 1) Vanuit de richting Den Haag of Amsterdam: vanaf de A4 de afslag Hoofddorp. Richting Hoofddorp. U rijdt nu op de N-201. U blijft op deze weg en volgt de borden Haarlem, Heemstede. Dus NIET de borden richting Hoofddorp volgen. Bij de 4e stoplichten ziet u rechts Koker Container Verhuur. Hier gaat u bij de verkeerslichten linksaf. U rijdt nu op de IJweg, Dans & Partycenrum FOKKER aan de linker kant. 2) Vanuit de richting Haarlem: U rijdt via Heemstede en de Cruquius richting Hoofddorp. Op de N-201 ziet u links Koker Container Verhuur. Bij deze stoplichten rechts af. U rijdt nu op de IJweg, Dans & Partycenrum FOKKER aan de linker kant. AUGUSZTUS 20. Államalapító királyunk Szent István napja Augusztus 23-án, vasárnap 12 órakor ökumenikus istentisztelet a vianeni r.k. templomban (Vianen, Brederodestraat 2). Utána a vianeni Magyar Otthonban közös ebéd, majd 15 órakor ünnepélyes összejövetel. Ünnepi előadást tart: Dr. Vígh Szabolcs. Dag Heilige Koning Stephanus Zondag 23 augustus om 12 uur oecumenische kerkdienst in de R.K. Kerk, Brederodestraat 2 te Vianen. Vervolgens gezamenlijke maaltijd en om 15 uur feestelijke bijeenkomst in het Hongaarse Ontmoetingscentrum te Vianen. Herdenkingstoesprak: Dr S.G. Vígh. OKTÓBER 23. A Hollandiai Mikes Kelemen Körrel karöltve ünnepeljük e napot október 25-én, órakor a vianeni Magyar Otthonban (bejárat a Langeweg 145 sz. házzal szemben). Ünnepi előadást tart: Stephan-Könyves Erzsébet. Vrijheidsstrijd 1956: Herdenkingsbijeenkomst georganiseerd door de Hongaarse Federatie in Nederland en de Mikes Kelemen Kör op 25 oktober a.s. om uur in het Hongaarse Ontmoetingscentrum te Vianen (ingang t/o Langeweg 145). Herdenkingstoesprak: Mw E. Stephan-Könyves

3 EGYHÁZAK / KERKEN HOLLANDIAI MAGYAR RÓMAI KATHOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGI TANÁCS VERENIGING TER BEVORDERING VAN HET GEESTELIJK LEVEN VAN DE R.K. HONGAREN IN NEDERLAND P/a Mustó Sándor, Vechtoever 7, 3555 SX Utrecht, telefon: Postgiro: SZENTMISÉK, ISTENTISZTELETEK, LELKIGYAKORLATOK HEILIGE MISSEN en KERKDIENSTEN Hága ('Onbevlekt Hart van Maria', Bloklandplein 15): január 4, 12:30 óra, szentmise (Bajzáth atya) február 1, 12:30 óra, szentmise (Stanco atya) március 1, 12:30 óra, szentmise (pastoor Kwaaitaal) április 1, 19:30 óra, lelki gyakorlat (Mustó atya) április 5, 12:30 óra, lelki gyakorlat (Mustó atya) április 12, 13:00 óra, görögkatolikus szentmise (Lakatos atya) május 3, 12:30 óra szentmise (pastoor Kwaaitaal) június 1, 12:30 óra, szentmise (Havas atya) Rotterdam (Una Sancta, K. Doormanstraat 337): január 4, 15:00 óra, szentmise (Bajzáth atya) február 1, 15:00 óra, szentmise (Stanco atya) március 1, 15:00 óra, ima és áldozási it. (L. Elshout) április 5, 15:00 óra, szentmise (Mustó atya) május 3, 15:00 óra ima és áldozási it. (L. Elshout) Hoensbroek (St Janskerk): január 10, 15:00 óra szentmise, (Bajzáth atya) február 7, 15:00 óra, szentmise (Stanco atya) március 28, 15:00 óra, szentmise (Mustó atya) Helmond (Pauluskerk, Paulus Potterstraat 1): január 11, 12:30 óra szentmise, (Bajzáth atya) február 8, 12:30 óra, szentmise) (Stanco atya) március 29, 12:30, szentmise, (Mustó atya) Utrecht/Vianen (Vianeni Magyar Otthon, bejárat a Langeweg 145 sz. házzal szemben): január 3 es 31, 16:00 óra, szentmise ugyanott (Bajzáth / Stanco atya) április 4, 10:00 óra, lelki nap (Mustó atya) április 4, 16:00 óra a leki nap végén szentmise (Mustó atya) augusztus 23, 12:00 óra, Szent István nap Vianenben. Részletes program az EKT márciusi számában (Havas atya) Amsterdam (Obrechtkerk, J. Obrechtstr. 30): január 10, 17:00 óra szentmise (Bajzáth atya) február 8, 17:00 óra, szentmise (Stanco atya) március 29, 17:00 óra, szentmise (Mustó atya)) Aachen (Heerlenhez közel, Németország) minden hó 4. vasárnapján 10 órakor Lukács József kölni magyar lelkész misézik a Dóm-közeli Jacobstr. 19. szám alatti nővérek kápolnájában. A nagybőjtben Mustó Péter SJ atya rövid ideig ismét Hollandiában tartózkodik. Szentmiséiről és a lelkigyakorlatról, az KET Hírlevlél márciusi száma közöl részleteket. Ezen negyedéves kiadvány következő számaiban pedig az év további katolikus pasztorációs tevékenységei lesznek olvashatók: A további miserend, a lelkigyakorlatos napok időpontja, valamint esetleges időközi változások egyházközségi honlapunkon olvasható ( ), továbbá megrendelhető negyedéves Egyházközségi Hírlevelünk itt: STICHTING ROOMS KATHOLIEKE ZIELZORG VOOR HONGAREN IN NEDERLAND Célkitűzés: A magyar római katolikus élet támogatása Doelstelling: Het verlenen van ondersteuning aan de Hollandiában. Anyagi segítségnyújtás az itt működő Rooms Katholieke zielzorg onder Hongaren in Nederland. katolikus lelkészeknek és a lelkipásztori munkában Daaronder met name het verstrekken van middelen voor tevékeny személyeknek/szervezeteknek. Az Alapívány de zielzorg verrichtende priesters en aan andere bij deze együttműködik a Magyar R.K. Egyházközségi Tanáccsal. zielzorg betrokken personen of instanties. De Stichting werkt hierbij samen met de Vereniging van de R.K. Hongaren in Nederland. Cím / correspondetie adres: Vigh Gyula, titkár/secretaris, de Foes 9, 5581 AP Waalre, tel.: , HOLLANDIAI KATOLIKUS MAGYAR EGYHÁZKÖZSÉGI HÍRLEVÉL (EKT) Hollandiai Magyar Római Katolikus Egyházközségi Tanács Hongaarstalig Contactblad op het Internet van r.k. magyar nyelvű lapja, amely évente négyszer az Interneten Hongaren in Nederland. Verschijnt 4 keer per jaar. is megjelenik. Minden érdeklődő, e-postával rendelkezőnek Gaarne uw adres naar ons versturen. megküldjük. E-posta címüket a lenti címre kérjük. Data en plaatsen der heilige missen en kerkdiensten en Az évközi szentmisék és istentiszteletek és az ehhez daarmede verband houdende programma s zijn vermeld op kapcsolódó programok az RK Egyházközség honlapján de website Hollandiai Katolikus Magyar Egyházközségi olvashatók. Lásd lent. Hírlevél (EKT) zie hieronder. Info: Nickl Károly, Eksterlaan 8, 5731 XV Mierlo, tel: HOLLANDIAI MAGYAR PROTESTÁNS KERESZTYÉN LELKIGONDOZÓI SZOLGÁLAT STICHTING PROTESTANTS CHRISTELIJKE GEESTELIJKE VERZORGING VOOR HONGAREN IN NEDERLAND Elnök / Voorzitter: Dr. Tóth Miklós Lelkészek / Predikanten: Tüski István, Tüski Istvánné sz. Szabó Márta és Drs. Tüski Márta H. Tollensstraat 20, 3521 XX Utrecht, tel./fax: Postgiro: ISTENTISZTELETEK / KERKDIENSTEN VIANENI MAGYAR OTTHON HONGAARS ONTMOETINGSCENTRUM TE VIANEN Panoven 17 A, 4133 NG Vianen, bejárat a Langeweg 145 sz. házzal szemben. Tel.: Minden vasárnap órakor Kerkdienst elke zondag om uur; in istentisztelet, délutáni kultúrprogram esetén órakor. Az épület minden vasárnap 13:30 órától nyitva van. geval van andere bijeenkomsten om uur. Het gebouw is open op elke zondag vanaf 13:30 uur. Január 4., Újévi istentisztelet, 14:30 órakor 4 januari, Nieuwjaars kerkdienst, om 14:30 uur Április 12., Húsvétvasárnap, úrvacsoraosztás, 14:30 órakor 12 april, 1e Paasdag, heilig avondmaal, om 14:30 uur Május 31., Pünkösdvasárnap, úrvacsoraosztás, 14:30 órakor 31 mei, 1e Pinksterdag, heilig avondmaal, om 14:30 uur December 25., Karácsony első napja, 25 december, 1e Kerstdag, heilig avondmaal, úrvacsoraosztás, 14:30 órakor om 14:30 uur január 3., Újévi istentisztelet, 14:30 órakor 4 januari 2008, Nieuwjaars kerkdienst, om 14:30 uur Részletes információ a Jöjjetek című újságban, melyet kérésre mindenkinek elküldünk. Zie Jöjjetek, dat op verzoek aan belangstellenden wordt toegezonden. Információ / Informatie: Familie Tüski, tel./fax: Istentiszteletek: Hága, Észak-Hollandia körzetekben: Igét hirdet / Voorganger: Dr. Tóth Miklós. Postbus , 2501 HE Den Haag. Tel: Fax: Hágai és Rotterdami Körzeti Titkárság / Secretariaat Regio Den Haag en Rotterdam: Mw Teréz Roest-Nagy, Drakestein 12, 2352 JV Leiderdorp, tel.: HÁGA / DEN HAAG Istentisztelet / Kerkdienst: Kloosterkerk, Lange Voorhout 4, 12 órakor / om 12 uur. Istentiszteletek magyar és holland nyelven: március 15., június 21., szept. 20., dec. 20. Hongaars-Nederlandse kerkdiensten: 15 maart, 21 juni, 21 september, 20 december ÉSZAK-HOLLANDIA HET NOORDEN DES LANDS A Bloemrijk Vertrouwen Galéria termében, a Tóth-Van Rooijen családnál Van Sminiaweg 70, 9064 KE Aldtsjerk Tel.: :30 órakor / om 14:30 uur Istentisztelet: november 29. Utána: Frízholland-magyar Kerkdienst: 29 november, gevolgd door irodalmi program. Fries-Nederlands-Hongaars literair programma. MAASTRICHT Információ / Informatie: Drs. Visser-Pál Irén, tel.: Református imaközösség Gebedsdienst

4 KRÓNIKA KÖNYVEK, TANULMÁNYOK, FORDÍTÁSOK / VERSCHENEN: Ballendux-Bogyay Mária: Hollandia magyar szemmel. E könyv a 2001-ben megjelent és már nem kapható könyv ( Magyar holland találkozások ) átdolgozott és kibővített változata. Szükség volt a szöveg frissítésére, hiszen az elmúlt években sok minden történt Hollandiában is. Két új fejezettel is bővült a könyv. Az egyik fejezet kronológikus rendben dolgozza fel azokat a fontos eseményeket 2001 és 2007 között, amelyek hasznos tudnivalók az utóbbi évek holland viselkedésében bekövetkezett bizonyos változások megértése céljából. A másik új fejezet tippekkel kíván segítséget nyújtani azon magyaroknak, akiknek üzleti, kulturális vagy egyéb jellegű kapcsolatai vannak hollandokkal. Az esettanulmányok szemléletesebbé teszik e fejezetet, amelyet kultúra teszt zár le. Kiadó: Akadémia Kiadó, Budapest, Info: NEDERLAND MET HONGAARSE OGEN de herziene en uitgebreide versie van het in 2001 verschenen en thans uitverkochte boek Magyar holland találkozások. In Nederland zijn in de afgelopen jaren invloedrijke ontwikkelingen plaatsgevonden. Daarom moest de auteur enkele hoofdstukken helemaal herzien. Verder heeft zij deze uitgave met twee grote hoofdstukken aangevuld. Het ene vertelt in chronologische volgorde over belangrijke Nederlandse gebeurtenissen in de laatste jaren, die voor de Hongaarse lezer voor het begrijpen van het geleidelijk veranderde Nederlandse gedrag essentieel kunnen zijn. Het andere nieuwe hoofdstuk legt aan de hand van case studies uit, waar de Hongaren in hun contacten met Nederlanders op moeten letten. Een bijzondere nadruk is geleged op de Nederlands Hongaarse zakencultuur. Kiadó / Uitgeverij: Akadémia Kiadó, Budapest, Info: Borbola János: Kikelet A huni fáraótól a Szent Koronáig. Kiadó Hun-idea, Információ és rendelés: További info a szerzőnél: Charlotte Doornhein: László vermist. Ifjúsági regény. ISBN Kiadó: Uitgeverij Quist, Dragomán György: De witte koning. A mű eredeti címe / Oorspronkelijke titel: A fehér király. Fordította / Vertaald door: Rebekka Hermán Mostert. Kiadó / Uitgeverij: Atlas, Ata Kando Photographer. Ata Kando magyar származású hollandiai fotóművész életmű kötete. Kiadó / Uitgeverij: Mets & Schilt uitgevers. ISBN , NUR photos duotone, 180 oldal. 22 x 24,5 cm Rakovszky Zsuzsa: De schaduw van de slang. A mű eredeti címe / Oorspronkelijke titel: A kígyó árnyéka. Fordította / Vertaald door: Daróczy Anikó és Ellen Hennink. Kiadó / Uitgeverij: Van Gennep, Amsterdam. ISBN oldal. Vámos Miklós: Het boek des vaders. A mű eredeti címe / Oorspronkelijke titel: Apák könyve. Fordította / Vertaald door: Frans van Nes. Kiadó / Uitgeverij: Contact, S. Varga Katalin: Az 1674-es gályarabper jegyzőkönyve (Textus és értelmezés). A magyar protestáns prédikátorok, akiket később 1676-ban De Ruyter holland admirális szabadított ki, gályarabperének jegyzőkönyve. Kiadó / Uitgeverij: Budapest, Universitas Könyvkiadó, l. (Historia Litteraria 24.) Interjú Dr. Vígh Szabolcs, Hollandiában élő katolikus pappal. Az interjú és a hozzá kapcsolódó dokumentumok az 56-os Intézet honlapján olvashatók a Magántörténelem címszó alatt: tól a Budapesti Hittudományi Akadémián tanult november 3-án részt vett az Állami Egyházügyi Hivatal iratainak lefoglalásában júniusában előzetes letartóztatásba vették, majd január 10-én a Turchányi Egon és társai elleni per IV. rendű vádlottjaként megszüntették ellene az eljárást ban szentelték pappá. A születésszabályozás erkölcsi megítéléséről nyilvánosan képviselt álláspontja miatt ellentétbe került egyházi feletteseivel ban Hollandiába emigrált, ott felmentést kért a papi rend alól, és megnősült tól a tilburgi egyetemen dolgozott tól egy SOS-telefonszolgálatnál teljesít önkéntes szolgálatot. BIBLIOTHECA MIKES INTERNATIONAL Az internetes könyvkiadó 2008-ban megjelent könyveinek listája a Tagszervezetek címszó alatt olvasható. / Boekenlijst zie onder Organisaties. KITÜNTETÉSEK, DÍJAK / ONDERSCHEIDINGEN, PRIJZEN Berkó József, Nyugat-Európa legrégibb folyamatosan működő magyar kulturális egyesülete az Amszterdami Hungaria Klub 1929 pénztárosa a Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt kitüntetésben részesült a hollandiai magyar és különösen az amszterdami magyar kulturális élet érdekében hosszú évtizedek óta végzett odaadó, fáradhatatlan munkájáért. / Hij ontving het Zilveren Kruis van de Orde van de Republiek Hongarije als teken van erkenning voor zijn activiteiten in het belang van Hongaren in Nederland gedurende tientallen jaren. Kántás Pál, Nyugat-Európa legrégibb folyamatosan működő magyar kulturális egyesülete az Amszterdami Hungaria Klub 1929 elnöke a Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt kitüntetésben részesült a hollandiai magyar és különösen az amszterdami magyar kulturális élet érdekében hosszú évtizedek óta végzett odaadó, fáradhatatlan munkájáért. / Hij ontving het Zilveren Kruis van de Orde van de Republiek Hongarije als teken van erkenning voor zijn activiteiten in het belang van Hongaren in Nederland gedurende tientallen jaren. Nagy-Gattyán Hedvig, a Hollandiai Magyar Szövetség nevében és megbízásából folytatott, több évtizedes fáradságos, lelkiismeretes és önzetlen munkájáért, amellyel nagy mennyiségű segélyszállítmányt és adományt szervezett és juttatott el rászoruló magyar családokhoz - még olyan időkben is, amikor ő maga is szűkös anyagi körülmények között, egyedül nevelte 5 gyermekét - a Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt kitüntetésben részesült. / Zij ontving het Zilveren Kruis van de Orde van de Republiek Hongarije als teken van erkenning voor haar charitatieve activiteiten in het belang van minder bedeelden in Hongarije gedurende tientallen jaren. Marta Stapert-Wezelenburg és férje Ynse Stapert a több mint tíz éven át tartó áldozatkész munkájáért, melyet a Gendlin-féle fókuszolás magyarországi megismertetése és elterjesztése érdekében fejtett ki a magyarság lélektani és kapcsolati képességeinek erősítésére, a Magyar Köztársasági Érdemrend Tiszti Keresztje kitüntetéstben részesült. / Zij ontvingen Officierskruis in de Orde van de Republiek Hongarije als teken van erkenning voor zijn activiteiten in het belang van Hongaren. SZÜLETÉS, KERESZTELÉS, HOLLANDIÁBA ÉRKEZETT MAGYAR KISGYERMEKEK GEBOORTE, DOOP Ágoston Sári, Levente György van Bakel, Barkaszi Morjemke, Barkaszi Józert, Gábor Johannnes van Bolhuis, Brendel-Kovács Katalin Mare, Robin van der Chijs, Bruno Daniel Dijk, Facsar Nathan Jannes, Grenczer Máté, Grenczer Flóra, Hegyi Domonkos, Hegyi Hanga, Milán Kingma, K. Remport Rachel Estelle, Landman Bulcsú, Árpád Mallarino, Meerlo Mirabella Francesca, Pálhegyi Orsolya, Dewi van Straten, Ágnes Mariken Teszelszky, Leaticia Trönnberg, Udvardi Dániel. ESKÜVŐ / HUWELIJK: Budai Gabriella és Bert Balke. HALOTTAINK / WIJ BETREUREN HET OVERLIJDEN VAN: De heer A.A. Ábrahám, Mw I. Balogh, De heer A. Bánsági, Rosica v/d Boezem, Gerecsey Ernő, Georgina Erzsébet Mária Ilona Bun van Hidegvölgy Kranenburg, Mw E. Duydam-Magyar, Mw J. Galo, Hübner Tibor, Illés Lajos, Anneke Jonkers, Juhász Istvánné sz. Bernáth Julianna, Kiss Ernő, Láng István (Stephan Lang), Lengyel Teréz, Mw E. Loomans-Király, De heer T.A. Magyar, de heer A.J. Máté, Molnár Erzsébet, Molnár István, De heer J. Németh, Robert Pigniczky, Polgárné Kátai Mária Erzsébet, Mw A. Racs-Siebels, Gábor Radnai, De heer N. Sluiter, Mw C.J. Smulders, Steinprinz Egon, Mevr I. Stinis-Régeni, Szilágyi János Imre, Mw Tuboly-Tóth, Túri Kálmán, Várszegi Ernő Imre, Peter Wolfs. Elhunyt testvéreink emlékét kegyelettel őrizzük. Kérjük Olvasóinkat, hogy a jövőben tudassák a Hollandiai Magyar Szövetséggel az újszülöttek és az új házasok nevét, hogy ezen örömteli eseményeket megoszthassuk egymással. Továbbá értesítsék a Szövetséget a halálesetekről, hogy elhunyt testvéreinkről közösen megemlékezhessünk. Wij vragen onze lezers om ons van geboorten, huwelijken en overlijdensgevallen op de hoogte te brengen.

5 TAGSZERVEZETEK / ORGANISATIES A Hollandiai Magyar Szövetség február 16-án megtartott ülésén a közgyűlés tagjai sorába felvette a következő két szervezetet: Mikes International Alapítvány és Szent István Alapítvány Stichting Sint Stephan. De stichtingsraad van de Hongaarse Federatie heeft in zijn vergadering gehouden op 16 februari 2008 als nieuwe leden toegelaten: Mikes International Alapítvány Stichting Mikes International en Szent István Alapítvány Stichting Sint Stephan. AMSZTERDAMI HUNGARIA KLUB 1929 Elnök / voorzitter: Kántás Pál, tel.: Levelezési cím / correspondentie adres: Berkó József, pénztáros / penningmeester: Tweebeen 8, 1544 VR Zaandijk, tel.: Postgiro: Titkár: Hoeks-Györky Zsuzsa, tel.: Homepage: Helyszín / Plaats: Buurtcentrum Evenaar, Kometensingel 189, 1033 BE Amszterdam-Noord. Tel.: A parkolás ingyenes. Időpont / Tijdstip: 20:00 órakor kezdődnek, 24:00 óráig tartanak. Az éves tagsági díj személyenként 25 euro, házaspáronként 50 euro. Zenés rendezvényeikre 10 euro belépődíjat kérünk a nem klubtagoktól. Postgiro: penningmeester Hungaria Club-Zaandijk. Szokásunkhoz híven szeretnénk e sorok olvasóit felkérni a Hungária Club 1929 anyagi támogatására. Nagyon örülnénk, ha a jövőben is támogatnák a Hungária Klubot úgy, amint a múltban is tették. Ha valaki nem kíván tagja lenni a klubnak, bármilyen hozzájárulást szívesen fogadunk a klub pénzügyi helyzetének feljavítására. Előre is köszönjük a támogatást, és reméljük, továbbra is kielégítőek lesznek a rendezvényeink. De aanvangstijd van de avondbijeenkomsten is uur. De jaarlijkse contributie bedraagt 25 per persoon, per echtpaar 50. Voor de avondbijeenkomsten met muziek bedraagt het entree voor niet leden 10. Parkeren is gratis in Amsterdam-Noord. Zoals gebruikelijk verzoeken wij u de contributie voor het jaar 2009 ons over te maken. Mocht u geen lid willen blijven of worden en toch onze club wil ondersteunen, dan is elke donatie van harte welkom. Bij voorbaat onze dank hiervoor. Program 2009-ben / Programma in 2009 Január 17, Újévi fogadás / nieuwjaarsreceptie Február 21, Farsangi bál / carnaval Április 18, Tavaszi est / lente feestavond * Május 9, Nyári est / feestavond Szeptember 12, Őszi est / feestavond Október 24, Szüreti bál / wijnoogstfeest * November 14, Taggyűlés / ledenvergadering December 12, Évzáró / jaarafsluiting Zene / Muziek: Leo Gorse / * Bitter Zsolt A március 15-i ünnepség és Országos Magyar Bál és az Amszterdami Hungária Klub 80 éves fennállásának megünneplése március 21-én kerül megrendezésre, lásd Magyar nemzeti ünnepek címszó alatt. Herdenkingsbijeenkomst '15 maart 1848', 'Hongaarse Bal' en herdenking van het 80 jarig bestaan van de Hungaria Club op 21 maart, zie Hongaarse Nationale Feestdagen. KÖLCSEY FERENC MAGYAR EGYESÜLET ALKMAAR ÉS KÖRNYÉKE KÖLCSEY FERENC CLUB TE ALKMAAR Elnök /voorzitster: Kenter Mária, Van Brederodepark 5, 1862 DN Bergen (NH), tel.: Postgiro: Az évi bált november 7-én tartjuk Castricumban. Kicsid Zoltán erdélyi előadóművész közreműködésével. Figyelem! Terem változás lesz, ezt a későbbiekben közöljük a Most magyarul újságban és a Hollandiai Magyar Szövetség internetes Hírlevelében. LIMBURGI MAGYAR RÁKÓCZI KLUB / RÁKÓCZI CLUB TE LIMBURG Cím / Contactadres: Ilonka Raduka, Dr. Philipsstraat 75, 6431 ED Hoensbroek. A Limburgi Rákóczi Klub Raduka Lajos elhunyta után (ld. HMH 2008) tovább folytatja működését leánya, Ilonka Raduka vezetésével és a régi baráti kör együttműködésével. Február 4-én klubgyűlés. Anyák napját és az őszi programot a szokásos módon tartja meg a klub. További információ a fenti címen és telefonszámon. Na het overlijden van Lajos Raduka (zie HMH 2008) gaat de club verder op de ingeslagen weg. Clubvergadering op 4 februari, Moederdag en het Herfstprogramma zal worden georganiseerd zoals ook in vorige jaren het geval was. Verdere informatie op bovenstaand adres en telefoonnummer. UTRECHTI MAGYAR KLUB / HONGAARSE CLUB TE UTRECHT P/a Baranyai András, Franciscushof 34, 4133 BG Vianen, tel.: , Az év folyamán összejöveteleket szervez, további információ a fenti címen. Informatie: op bovenstaand adres. KATOLIKUS MAGYAR ÉRTELMISÉGI MOZGALOM HOLLANDIAI PAX ROMANA EGYESÜLET VERENIGING VAN KATHOLIEKE HONGAARSE INTELLECTUELEN IN NEDERLAND PAX ROMANA P/a Mustó Sándor, titkár / secretaris. Vechtoever 7, 3555 SX Utrecht, tel.: , Fax: Postgiro: t.n.v. Hongaarse Pax Romana in Nederland, Utrecht. A Nemzetközi KMÉM Pax Romana kongresszusai: 1) Utolsó rendezvény, ünnepi záró tanulmányi napok: Ausztria, Innsbruck, 2009 április ) Magyar Pax Romana Forum Kongresszusa: Húsvét utáni héten Magyarországon. Jelentkezés: a fenti címen. SZENT ISTVÁN ALAPÍTVÁNY / STICHTING SINT STEPHAN A hollandiai Szent István Alapítvány próbál nem csak Magyarországon, hanem a határon túli magyar gyermekeken és nagycsaládosokon is segíteni, a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal és Erdélyből Böjte Csaba atyával együttműködve. Támogatjuk Tarnabod és Erk befogadó falukat. Továbbá kárpátaljai szegény nagycsaládokat segitünk élelmiszerrel, gyógyszerrel és tüzelőanyaggal. De Stichting werk samen met de Maltezer Hulpdienst in Hongarije en met pastoor Csaba Böjte in Transsylvanië. Zij ondersteunt in het bijzonder de gemeenten Tarnabod en Erk, voorts behoeftige gezinnen in Karpato-Oekraïne. Bankszámlánk: Postbank , Szent István Alapítvány, Arnhem. Információ: Udvarhely Tibor, tel , HOLLANDIAI MIKES KELEMEN KÖR VERENIGING HONGAARSE KUNST, LITERATUUR EN WETENSCHAP IN NEDERLAND Suezkade 74, 2517 BX Den Haag. Postgiro: St. Mikes Kelemen Kör, Leiden. A Hollandiai Mikes Kelemen Kört 1951-ben alapították holland egyetemeken tanuló magyar egyetemi hallgatók. A Kör lehetőségei szerint - évenkénti Tanulmányi Napjait 1959 óta szervezi meg Hollandiában. Ezeken a magyar szellemi élet számos jeles képviselője aktív részvételével Európa és a világ minden tájáról egy-egy jelentős, a magyarságot (is) érintő általános jellegű kérdéssel foglalkoznak a jelenlevők. Az elhangzott előadások egy része gyűjteményes kötetekben és a Mikes International elektronikus folyóiratban lát napvilágot. De Vereniging Mikes Kelemen Kör werd in 1951 opgericht door Hongaarse studenten aan Nederlandse universiteiten. Er worden maandelijks bijeenkomsten georganiseerd meestal in het Hongaars Ontmoetingscentrum te Vianen met lezingen over literaire en wetenschappelijke onderwerpen. In 2001 werd het meertalig, driemaandelijks Internet-tijdschrift Mikes International ten doop gehouden. Sinds 1959 worden er jaarlijks, naar gelang der mogelijkheden, in de maand september Studiedagen georganiseerd gewijd aan een centraal thema.

6 Mikes évközi összejövetelek / bijeenkomsten: Január 25 (Amszterdam), február 22 (Vianeni Magyar Ház), április 19. (Hága / Den Haag), május 10. (Vianen), június 14. (Vianen), október 25., november 22., december 13. Programváltozás lehetséges. Az összejövetelek mindig 14:30 órakor kezdődnek. Magyar Irodalmi Figyelő irodalmi díjat 2008-ban a Kör Kibédi Varga Sándor Áron (Freiburg i.b.) laudatioja alapján Bánki Évá-nak (Budapest) ítélte oda. In 2008 hebben wij op grond van de voordracht van S.Á. Kibédi Varga (Freiburg i.b.) onze literaire prijs HongaarseLiteraire Spektator genaamd verleend aan Éva Bánki te Budapest. MIKES INTERNATIONAL lap- és könyvkiadó Az 1951-ben Utrechtben alapított Hollandiai Mikes Kelemen Kör ( fennállásának 50. évfordulóján szeptember 8-án - útjára indította a Mikes International nevű Internetes, többnyelvű magyar szellemi fórumot. A Mikes International jelenlegi tevékenységi köre két területre összpontosul: A negyedévi MIKES INTERNATIONAL többnyelvű folyóirat kiadása ( A BIBLIOTHECA MIKES INTERNATIONAL keretében könyvkiadás ( Elektronikus kiadványaink ingyenesek s a fentebb jelzett címekről lehet őket PDF-formátumban letölteni. Olvasóink számára egy levelezési listát ( Mikes International Newsgroup ) hoztunk létre. Aki rendszeres híradásainkat szeretné kapni, kérjük iratkozzék fel erre a listára; feliratkozás: küldjön egy t a következő címre: Az ÍGY ÍRTUNK MI rovatunk keretében válogatást nyújtunk a XX. századi nyugati magyar emigráció sajtójából, különösképpen az Európai Magyar Protestáns Szabadegyetem (Svájc), Hollandiai Mikes Kelemen Kör, Irodalmi Újság (Párizs, Franciaország), Jöjjetek (Hollandia), Katolikus Szemle (Róma, Olaszország), Új Látóhatár (München, Németország) kiadványaiból. Onze elektronische uitgaven zijn gratis. Ze kunnen in PDF-formaat worden gedownload. Voor onze lezers staat een correspondentie-lijn ter beschikking ( Mikes International Newsgroup ). Belangstellenden voor geregelde informatie gelieven zich aldaar te melden op het adres: In onze onze rubriek Dit hebben wij geschreven bieden wij een selectie van artikelen uit de Hongaarse pers in het vrije Westen in de tweede helft van de 20 ste eeuw (publicaties van de Prot. Christ. Vrije Universiteit in Europa; Mikes Kelemen Kör Nederland; Literaire Gazet, Parijs; Nieuwe Horizon, München; Jöjjetek, Nederland; Katholieke Revue, Rome). MIKES INTERNATIONAL: Farkas Flórián - Kibédi Varga Áron - Tóth Miklós - Csanády Ágnes BIBLIOTHECA MIKES INTERNATIONAL A Mikes International keretén belül működő internetes könyvkiadó. A könyvek letölthetők a következő honlap címről / Uitgeverij Bibliotheca Mikes International geeft boeken uit op het Internet. De boeken zijn te downloaden: Információ / informatie: Farkas Flórián, ban megjelent könyvek / In 2008 verschenen: Böhm Károly: Logika (84 old) Kissné Novák Éva: Böhm Károly értékelméletének és ez értékelmélet történeti hatásának kritikai tárgyalása (101 old.) Obrusánszky Borbála (szerk.): A magyarság eredetének nyelvészeti kérdései (140 old.) Marácz László: Magyar újjászületés Politikai elmélkedések Közép-Európáról (169 o.) Mariska Zoltán: A badeni és a kolozsvári iskola történeti és kritikai összevetése (55 old.) Cs. Szabó László: Római muzsika (171 old.) Dzsingisz Kán & Obruszánszky Borbála: A bölcsesség kulcsa (36 old.) Magyar kultúra II. Magyar szellemi műhelyek world-wide. Három pólus: Magyarország, Utódállamok, Nyugat. (59 old.) Teendőink a magyar filozófia ügyében (80 old.) Obruszánszky Borbála: A nesztoriánus vallás elterjedése és jelentősége Belső-Ázsiában (V.-XV. század) (108 old.) BÖHM-BARTÓK DÍJ A Mikes International Alapítvány 2006-ban díjat alapított az egyetemes magyar filozófiai kultúra előmozdítása érdekében. A díj névadói a Kolozsvári Filozófiai Iskola két kiemelkedő alakja: Böhm Károly, a magyar filozófia megalapítója és málnási Bartók György. A díjalapítás időpontja a következő évfordulókhoz kapcsolódik: 2006-ban ünnepeltük Böhm Károly születésének 160. évfordulóját s korszakalkotó műve Az Ember és Világa III. Axiologia vagy értéktan megjelenésének 100. évfordulóját; 2007-ben pedig málnási Bartók György születésének 125. évfordulójára emlékeztünk. A évi pályakérdés a következő volt: Kolozsvári Iskola Badeni Iskola. A két filozófiai iskola közötti párhuzamok és különbségek kritikai elemzése. A Mikes International Alapítvány Böhm-Bartók Társaság 2008 augusztus 3-án tartott ülésen a évi Böhm-Bartók Díjat Dr. Mariska Zoltán, a Miskolci Egyetem Filozófiatörténeti Tanszék docensének ítélte oda. A Díjról emléklap tanuskodik. A pályadíj összege 2500 euro. Az elnyert pályázatról szóló jelentés a következő honlapcímen olvasható: A évi pályakérdés a következő: málnási Bartók György bölcseleti rendszerének kritikai elemzése Feltételek: 1) Pályázó: Mindenki pályázhat, bárhol is éljen a világon. A pályázat jeligés. A pályamunkát és a jeligét a következő módon kérjük az Alapítvány postacímére elküldeni: 1. A pályamunkát CD-ROM-on kérjük egy borítékban eljuttatni. A CD-ROM-on tüntesse fel a jeligét (gépelve). - A pályázó nevét, lakcímét és címét egy külön lezárt borítékban mellékelje a CD-ROM-hoz; ezen a borítékon csak a jeligét (gépelve) tüntesse fel. - Postacím: Stichting Mikes International, Suezkade 74, 2517 BX Den Haag, Hollandia 2) A pályamű feltételei: A pályamű nyelve: magyar. A pályamű eddig sehol nem jelent meg, más pályázaton nem szerepelt. A pályamű formátuma: Microsoft Word (PC-verzió). 3) A pályamű beküldésének határideje: március 15. 4) Pályadíj: ) A pályamű elbírálásának irányelvei: a Díj csak akkor kerül kiosztásra, ha a beküldött pályamű(vek) megüt(nek) egy általunk abszolút értelemben vett akadémiai szintet. Irányadóul felhívjuk a figyelmet Bartók György KANT ETIKÁJA ÉS A NÉMET IDEALIZMUS ERKÖLCSBÖLCSELETE című művére, amellyel a szerző 1918-ban elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia Gorove-pályázatának díját. A mű a pályázat bírálatával együtt (bírálók: Pauler Ákos és Alexander Bernát) elektronikusan elérhető a Mikes International könyvkiadási honlapján: 6) Eredményhirdetés: augusztus 3. Csak a díjat elnyert pályaműhöz tartozó jeligés boríték kerül felbontásra. 7) A pályamű közlése: a Mikes International Alapítvány fenntartja a jogot arra, hogy a díjat nyert pályamunká(ka)t elsőként publikálja. BÖHM-BARTÓK PRIJS. Het Böhm-Bartók Genootschap binnen het kader van de Stichting Mikes International heeft in 2006 een filozofische prijs gesticht, groot 2.500,-, vernoemd naar de twee centrale persoonlijkheden in de Filosofische School van Kolozsvár (thans: Cluj), in het Duits Klausenburger Philosophische Schule, t.w. de oprichter ervan Károly Böhm ( ) en György Málnási Bartók ( ). Zie verder Hongaarse tekst. BÖHM-BARTÓK ÖSZTÖNDÍJ A Mikes International Alapítvány március 15-én díjat alapított Böhm Bartók Díj névvel az egyetemes magyar filozófiai kultúra előmozdítása érdekében. A díj névadói a Kolozsvári Filozófiai Iskola két kiemelkedő alakja: Böhm Károly, a magyar filozófia megalapítója és málnási Bartók György. Az Alapítvány egy újabb díjat alapított, Böhm Bartók Ösztöndíj névvel, amelynek célja ugyancsak az egyetemes magyar filozófiai kultúra előmozdítása a diákok körében. Ezen díjat középiskolák diákjai, felsőfokú oktatási intézmények hallgatói, valamint doktori képzésben részt vevő hallgatók nyerhetik el. A Böhm Bartók Ösztöndíjat pályamunkával lehet elnyerni. A évi pályakérdés a következő: Kibédi Varga Sándor bölcselete a kolozsvári iskola és a badeni iskola erőterében

7 Feltételek: lásd Böhm-Bartók Díj feltételeit Követelmény: Írjon részletesen kidolgozott esszét vagy tanulmányt a megadott címről, úgy, hogy igazolja a téma alapos ismeretét. Az elkészült írás tartalmazza megalapozott (indokló vagy cáfoló) állásfoglalását a témának a magyar, illetve az egyetemes kultúra adott szakaszának az értelmezésében játszott szerepéről. Törekedjen arra, hogy mondanivalója a mának szóló, korszerű és eredeti legyen. Irányadóul felhívjuk a figyelmet Kibédi Varga Sándor VALÓSÁG ÉS ÉRTÉK - Az ismeretelmélet és értékelmélet alapproblémája, valamint Vatai László A szociális filozófia alapjai Böhm Károly tanában (in. TÁRSADALOMBÖLCSELETI TANULMÁNYOK) című művekre. Mindkét mű elektronikusan elérhető a Mikes International könyvkiadási honlapján: Eredményhirdetés: szeptember 10. Csak a díjat elnyert pályaműhöz tartozó jeligés boríték kerül felbontásra. BÖHM-BARTÓK STUDIEPRIJSVRAAG. Het Böhm-Bartók Genootschap schrijft vooor 2008 een prijsvraag uit voor middelbare scholieren en studenten. Het thema is: De filosofie van Sándor Kibédi Varga in samenhang met de filosofische scholen van Kolozsvár en Baden. De prijs bedraagt 500,-. De studie dient in de Hongaarse taal te worden gesteld en dient voor 10 juni 2009 te worden ingediend. Zie verder Hongaarse tekst. MIKES INTERNATIONAL SZALON Az összejövetelek keretében évközben tudományos és kulturális előadásokon vehetnek részt a meghívottak. MAGYARORSZÁG ALAPÍTVÁNY / STICHTING HONGARIJE Az Alapítvány szociális, kulturális és gazdasági területen projekteket kezdeményez és kivitelez az egész Kárpát-medencében, együttműködve holland és magyar szervezetekkel, egyházakkal, politikai pártokkal. Pl.: a holland MATRA-program keretében holland politikai pártok kelet-európai, ezen belül magyarországi testvér-pártoknak nyújtanak segítséget a politikusképzés területén. Felhívás együttműködésre: az Alapítvány együttműködne hollandiai magyar szervezetekkel, amelyek segélyszállítmányokat visznek Magyarországra, illetve a Kárpát-medencébe. A begyűjtés és a szállítmányozás területén kíván az Alapítvány együttműködni más szervezetekkel. Geschiedenis Stichting Hongarije is in 1992 opgericht in Gouda door een Nederlands-Hongaarse groep. De oprichters hadden al sinds 1978 geregeld contacten met de landen achter het ijzeren gordijn. Vanaf 1985 zijn er geregeld goederen daar naar toegestuurd en in 1990 zijn ze meteen na de opstand naar Roemenië toegegaan met een lading medicijnen. Doelstelling De stichting probeert met alle middelen de Europese eenheid te bevorderen en de mensen in het voormalige Oostblok daar een bestaan helpen op te bouwen. Middelen Directe hulp door goederen te brengen, het geven van cursussen voor startende ondernemers en ondernemingen daadwerkelijk op te zetten en te beheren. Dit alles in nauwe samenwerking met andere organisaties. Landen Het is lang niet alleen bij Hongarije gebleven, de activiteiten hebben zich uitgebreid in een groot aantal landen, waarmee nog steeds actieve contacten worden onderhouden. Armenië, Bulgarije, Estland, Hongarije, Litouwen, Polen, Roemenië, Slowakije en Turkije. Ook zijn er samenwerkingscontracten in Duitsland en Italië. Samenwerking - Partners in Nederland: de Stichting heeft vanaf haar bestaan steeds samengewerkt met een groot aantal organisaties en overheden in Nederland. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken (MATRA programma), SOG (Gouda), COS, Habitat platform, VNG Internationaal, Hongaarse Ambassade, PUM, Diverse Politieke Partijen, Kerken en vele andere overkoepelende organisaties en collega stichtingen. Administratie Stichting Hongarije werkt projectmatig. Voor elk project wordt vaak een eigen financiering gevonden. De financiële administratie van Stichting Hongarije wordt verzorgd door het hoofdkantoor van Alfa Accountants en Adviseurs te Wageningen. Voor het voeren van deze administratie, alsmede voor het uitbrengen van het financiële jaarverslag worden door Alfa Accountants en Adviseurs geen kosten in rekening gebracht. Er is een kleine maar trouwe groep particulieren en bedrijven die deze stichting met regelmaat steunt. Wel is er een gemis van een iets bredere groep, die de Nederlandse activiteiten zowel financieel als uitvoerend zouden kunnen steunen. Oproep - Stichting Hongarije ontvangt regelmatig van sympathisanten allerlei hulpgoederen, bestemd voor Oost-Europa. Dit is waardevol, verheugend en nodig. Natuurlijk is men hier erg blij mee. Maar men moet zich realiseren, dat deze goederen nog +/ Km getransporteerd moeten worden. De transportkosten kunnen niet alleen opgebracht worden door het bestuur. Dus nadrukelijk de vraag, om dit te realiseren en een bijdrage te leveren aan deze kosten. Spreken de doelstellingen en de opzet van Stichting Hongarije u aan en wilt u een van de projecten met goederen en/of financieel steunen, neem contact met ons op. Uw donatie kunt u overmaken op rekening ten name van Stichting Hongarije te Zutphen. Een gift is fiscaal aftrekbaar. László P. Erhardt, Penningmeester Stichting Hongarije. Gironr.: t.n.v. Stichting Hongarije, Zutphen Leeuweriklaan 5, 7203 JD ZUTPHEN, Nederland. Tel.: 0031 (0) Fax: 0031 (0) BUDAPEST, Karolina út 34/A/10, Magyarország. Tel.: 0036 (06) Fax:0036 (06) MAGYAR FIATALOK BARÁTI KÖRE (MAFI) A Hollandiában élő/tanuló/dolgozó magyar fiatalok 1995 óta fennálló szervezete. A kapcsolattartást a tagok között levelezőlista segíti elő: groups.yahoo.com/group/mafi_forum Vereniging van in Nederland wonende/studerende/werkende Hongaarse jongeren. Info: Joó Ildikó, Honlap: Postabank számlaszám: Magyar Fiatalok, Amersfoort. ************************ ÉVKÖZI HÍRLEVÉL-SZOLGÁLAT AZ INTERNETEN A Hollandiai Magyar Szövetség a Hollandiai Magyar Hírek mellett az internetes Hírlevél -en keresztül évközben (havonta 2-3 alkalommal) ad hírösszefoglalót az éppen aktuális, a hollandiai magyarságot érintő fontos kérdésekről, hollandiai magyar vonatkozású 1) kulturális, oktatási témákról (összejövetelek, kiállítások, koncertek, színházi események, óvodai és iskolai hírek, újonnan megjelent könyvek, fordítások, stb.), 2) társadalmi és egyházi eseményekről, 3) magán és üzleti hirdetésekről. A Hírlevélnek jelenleg több mint 980 olvasója van. Jelentkezés, feliratkozás a címen keresztül, vagy küldjön egy t a címre. HONGAARSTALIGE ELEKTRONISCHE CIRCULAIRE ( HÍRLEVÉL ) OP HET INTERNET U kunt zich aanmelden voor de Hongaarstalige elektronische circulaire van de Hongaarse Federatie in Nederland: HOLLANDIAI MAGYAR LEVELEZŐLISTÁK Hollandiai Magyar Szövetség: Delft Környéki Magyar Fiatalok: Észak-hollandiai magyarok: Hollandiai Mikes Kelemen Kör: Maastrichti magyarok: Magyar Családok: Magyar Fiatalok: Mikes International (lap- és könyvkiadó):

8 ÓVODÁK, ISKOLÁK, CSERKÉSZET PEUTER-, KLEUTERCLUBS, SCHOLEN, PADVINDERS Az országos Attila cserkészcsapat Zeist-ben (az ország közepén) valamint, Utrecht, Maarssen, Hága, Amszterdam, Limburg hétvégi magyar óvodái és iskolái szeretettel várják a magyar és magyar származású gyermekeket! TANÍTSD MAGYARRA GYERMEKEDET! GYERMEKED KÉSŐBB HÁLÁS LESZ ÉRTE. LAAT UW KINDEREN HONGAARS LEREN! ZIJ ZULLEN ER U LATER DANKBAAR VOOR ZIJN. KÜLFÖLDI MAGYAR CSERKÉSZ SZÖVETSÉG (KMCSSZ) Attila Cserkészcsapat HONGAARSE PADVINDERS Az Attila cserkészcsapat Hollandiában működő országos csapat. A cserkészjelöltek és a kiscserkészek általában tagjai valamelyik hollandiai magyar hétvégi iskolának is. A cserkészet - mint imeretes - keresztény identitású ifjúsági szervezet, az Attila csapat ökuménikus szellemben működik. Az összejövetelek időpontjai: a félnapos összejöveteleket vasárnaponként 13-17:30 óráig a Zeist-i cserkészotthonban 4-6 hetenkint rendezzük meg az ünnepekhez, iskolákhoz, szünetekhez illesztett időzítésben. A gyerekeket 4-5 éves kortól várjuk a cserkészetbe első három összejövetelének időpontjai: február 15, március 22, április 26. A további foglalkozásokról értesítjük az olvasókat. Cím: Rambonnet cserkésztanya, Padvinderslaan 14, 3708 BS Zeist (Utrecht provincia). Tel.: A ház nyitva 12:30 órától. A KMCSSZ központi Cserkészélet határok nélkül: Attila csapathírlevél (összefoglalóval, fotókkal, kottákkal az előző cserkész összejövetelről): Csapatparancsnok: Ir. Nickl Károly, Eksterlaan 8, 5731 XV Mierlo. Tel.: Kiképzők / oktatók: Ir. Urbán Ákos, Urbán-Kátay Emőke és meghívott szakértő segítők. Mit és miből tanulunk? Kiscserkész jelöltek a "Botond és Emőke" kiscserkészkönyvből: Ez a Külföldi Magyar Cserkészszövetségnek kétkötetes, cserkész-kiadványa sok szép rajzzal. A 'keretmese', amibe a kiscserkész program ágyazódik a honfoglaláskori magyar történelemből való. Minden csapatgyűlésen kaptok cserkész mappátokba néhány oldalt ebből a könyvből, a napi programtól függően. és további kiegészítésekből Cserkészjelöltek a "Cserkészkönyv" sorozatból tanulnak. Ez egy háromkötetes kiadványa a KMCSSZ-nek cserkészkorú fiatalok számára. A csapatgyűléseken a cserkészjelöltek mindig kapnak néhány oldalt ebből a könyvből, sok más kiképzési anyag mellet, mint pl. népdalkották, aktuális természetrajz, aktuális térképészet, barkácsolás, stb. A gyűlésen minden gyermek cserkészingben jelenik meg. Zászlófelvonással kezdünk. Meghallgatjuk a nap jelmondatát és a napirendet, majd a Búzavirág, Mókus és Sas örs tagjai vezetőikkel elvonulnak az örsi foglalkozásra. Néhány jelmondat: Ahol tudok örömet szerzek. Nincsenek kis emberek csak kicsiny hitűek. Legszilárdabb meggyőződésem, hogy nemzetet csak igazmondással lehet nevelni. A fent említett cserkészkönyvek alapján folyik az oktatás, megtanuljuk a cserkésztörvényeket, minden alkalommal 4 magyar népdalt, továbbá része még a foglalkozásnak: térképészet, tájékozódás iránytűvel és anélkül, a csomózás tudománya, portyázás, nyomolvasás, zsákban futás, a tűzgyújtás tudománya, számháború, sátorverés - sátorbontás, bográcsban főzés, hídbontás, íj- és nyílkészítés, ostorkészítés, madáretető-, télikert-, ádventi koszorú készítése, húsvéti tojásfestés, virágültetés Anyák napjára, stb. A cserkészgyűlés végén a tábortűznél cserkészjátékokat játszunk, népdalokat, cserkészdalokat énekelünk, majd zászlóbontással és a Himnusz eléneklésével zárjuk az összejövetelt. Kiemelkedő programjaink 2008-ban: Szeptember 27-én egész napos tábori napot rendeztünk a Vianeni Magyar Házban többek között sátorveréssel, bográcsgulyással. December 14-én a karácsonyi összejövetelen az 'Attilák' (a kiscserkészek és cserkészjelöltek) első alkalommal adták elő a tábortűznél - szülők előtt- a Pannonhalmi Betlehemes játékot. Ez alkalommal a Maarssen-i Kincskereső Oskola tanulói is ott voltak a nézők között. Fényképes beszámolók a csapathírlevelekben: Károlybá, Emőke néni, Ákosbá valamint a Búzavirág, Mókus és Sas örs tagjai továbbra is szeretettel várnak minden érdeklődőt a csapatfoglalkozásokon. KINCSKERESŐ OSKOLA, MAARSSEN SCHOOL KINCSKERESŐ TE MAARSSEN Közösségünk óta létezik. Célunk a Hollandiában élő magyar származású gyerekek számára játékos foglalkozások keretében magyar nyelvi környezetet teremteni, anyanyelvi fejlődésüket segíteni, a magyar kultúrát kézzelfogható közelségbe hozni. Jelenleg két óvodás és három iskolás csoportunk van; több, mint 40 gyermek látogatja rendszeresen a foglalkozásainkat. A Kincskereső egyik erőssége, hogy növekvő létszámunk ellenére is sikerült megőriznünk a családias hangulatot. Ez egy igazán jó csapat, ahová gyerekek és szülők egyaránt szívesen jönnek! A Kincskereső Oskola nem intézmény, hanem közösség. A szülők lelkesedése, munkája és a magyar nyelv iránti elhivatottsága nélkül nem létezhetne, nem válhatott volna fogalommá Hollandiában. Nálunk nem csak a gyerekeknek, de a szülőknek is van feladatuk, ezért elsősorban olyan családok jelentkezését várjuk, akik készek velünk együtt munkálkodni azon, hogy ez a szép kezdeményezés tovább éljen és fejlődjön. Mottóként választottuk Kodály Zoltán szavait: Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egy-kettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának. Csak az a miénk igazán, amiért megdolgoztunk. Hisszük, hogy mindez igaz az anyanyelvi kultúrával kapcsolatban is, különösen a kétnyelvű családokban. Munkánkkal ahhoz szeretnénk hozzájárulni, hogy gyermekeink örömmel váljanak a magyar nyelv és kultúra apró kincskeresőivé, felnőve pedig e kincsek őrzőivé. Csoportjaink A Kincskereső Oskolába beiratható minden olyan gyermek, akinek legalább az egyik szülője magyar anyanyelvű. A gyermekekkel jelenleg öt csoportban foglalkozunk: Ovisok: Napocska csoport (kiscsoport két és fél éves kortól) Boribon csoport (középső csoport, öt évesek) Iskolások: Gézengúzok (6 évesek) Cimborák (7 évesek) Szellő-Bóbita csoport (9 éven felüliek) Az egyes csoportok fő pedagógiai feladatának a következőket tartjuk: Kiscsoport: játék magyar nyelvi környezetben. A felkínált nyelvi anyag optimális befogadása érdekében barátságos, meghitt hangulat teremtése a cél. Játék közben a kicsik magyar gyermekdalokat, mondókákat tanulhatnak, a cselekvések, tárgyak megnevezésével bővítjük szókincsüket. A foglalkozások kedvelt eleme a körjáték és a mesemondás is.

9 Középső csoport: a nyelvtudás intenzív szóbeli fejlesztése. A korcsoportnak megfelelő játékokkal, feladatokkal ösztönözzük a gyerekeket a magyar nyelv aktív használatára. Figyelmet fordítunk a kétnyelvűségből adódó speciális nyelvi gubancok kibogozására, valamint a betűtanulást előkészítő készségfejlesztésre. A foglalkozások szerves része a körjáték és a mesemondás is. Iskolások: az intenzív nyelvfejlesztés mellett ezekben a csoportokban a gyerekek először megismerkednek a magyar ABC-vel, megtanulnak magyarul olvasni és írni. A nagyobb iskolások tananyagába a lehetőségekhez szabva az irodalmat és nyelvtant is beépítjük. A honismeret órákon a gyerekek életkoruknak megfelelő feldolgozásban ismerkednek a magyar kultúra különböző vonatkozásaival: történelem, földrajz, országismeret, ének-zene, népszokások, híres emberek, mondavilág stb. Babaklub Szeretettel várjuk a 2 évesnél fiatalabb gyermekeket és szüleiket a Kincskereső Oskola foglalkozásainak idején a Babaklubba. Mi külföldön élő anyukák, apukák nap mint nap tapasztaljuk, hogy mennyi kitartást igényel gyermekeinket megtanítani az anyanyelvünkre. Az első két életév különösen fontos ebből a szempontból, hiszen ekkor kezd beszélni a gyerek. A legtöbb itt élő magyar családban a gyerekek csak a szüleiktől, a vegyes családokban általában csak az egyik szülőtől tudnak magyarul tanulni. Minden kétnyelvű gyermeket nevelő szülő dolgát megkönnyíti, ha csemetéjét rendszeresen magyar társaságba viheti. A Kincskereső Babaklubja erre biztosít lehetőséget. Tanítási napjainkon és között várunk minden olyan anyukát, apukát, akinek fontos, hogy gyermekei jól beszéljenek magyarul. A szülők egy csésze kávé mellett beszélgethetnek, amíg az apróságok a játszószőnyegen ismerkednek egymással. A gyerekek így természetes élethelyzetek révén tanulnak meg anyun, apun kívül másokkal is magyarul kommunikálni. A Babaklub vendégei részt vehetnek az óvodások körjátékában is, így mire az apróságok két évesek lesznek, ismerősként csatlakozhatnak a kiscsoporthoz. A Baba-klub látogatása ingyenes. Mikor, hol? A Kincskereső Oskola foglalkozásait a es tanév második félévében szombat délelőttönként órától tartjuk az alábbi napokon: február 7.(farsang), március 7., március 28., április 18., május 16., június 6., június 27. (kirándulás). Cím: De Ark, Duivenkamp 844, Maarsen-Broek. Részvételi díj Az óvoda és iskola részvételi díja egy tanévre családonként 100, amelyet a tanév első foglalkozásán kell befizetni. A második félévben beíratkozó új családoktól féléves hozzájárulást kérünk. Mivel más anyagi forrással nem rendelkezünk, a szülői hozzájárulásokból fedezzük a terembérletet, a tankönyvek, alapanyagok, szemléltető- és segédeszközök költségeit. Pedagógusaink maguk is szülők, akik évek óta ingyen, mégis nagyon lelkesen és elhivatottan dolgoznak a gyerekek érdekében. Elérhetőségeink Honlapunk: címünk: Magyar családok levelezőlistája Levelezőklub Hollandiában es környékén élő (kis)gyermekes magyar szülők es kétnyelvű családok számára. Jelentkezés: School Kincskereső, Maarssen: Hongaars weekend-onderwijs voor kinderen vanaf 2 jaar. In peuter-, kleuter-, onder- en middelbouw groepen werken de kinderen aan hun Hongaarse taalvaardigheid en kennis van cultuur. De peuters en kleuters breiden hun woordenschat uit en verbeteren hun spreekvaardigheid d.m.v. (kring)spelletjes, liedjes, versjes en verhaaltjes. Vanaf 5 jaar leren de kinderen lezen in het Hongaars, vanaf 7 jaar wordt het leerstof uitgebreid met literatuur, geschiedenis, aardrijkskunde en muziek. De lessen worden eens in de drie weken op zaterdag ochtend gegeven. Er is tevens een baby- en dreumes inloop tussen en op de lesdagen van de Kincskereső Oskola. Meer informatie vindt u op HÁGAI MAGYAR ÓVODA ÉS ISKOLA HONGAARSE SCHOOL DEN HAAG Az Óvoda célja: A hagyományos magyar mondókák, versek, dalok, népi énekek, körjátékok, mesék segítségével az ismeretanyag, szókincs, valamint a nyelvtudás fejlesztése. Külön hangsúlyt fektetve a: - magyar ABC betűinek képzésére, kialakítasára és fejlesztésére logopédiai módszerrel, - magyar hagyományok őrzésére, - magyar népzenén és népi kultúrán alapuló népi ének oktatásra. A gyermekek életkora: 2,5 és 8 év között van. Minden gyermek a saját szintjének megfelelő oktatást kap. Az idősebbeknek jelentkezés és igény szerint készül a nekik megfelelő oktatási terv. A 2,5 év alatti kistestvéreket is szeretettel várjuk. Számukra (is) játékok állnak a rendelkezésre. Csoportok: a 40 beiratott gyermekkel 4 csoportban foglalkozunk. Bóbita (2,5-4 év), Napsugár (4-5 év), Gilice (5 6 év) és Gólya (6 éves kortól). Időpontok és tanrend 2009-ben: Havonta 2 alkalommal tartunk foglalkozást, szombatonként 10:00 órától 13:00 óráig. Érkezés: 9:45 és 10:00 óra között. Minden alkalommal része a foglalkozásnak: verstanulás, mesehallgatás, népi dalok és rigmusok, körjétékok, anyanyelvi játékok, nyelvfejlesztés, írás előkészítés, feladatlapok megoldása, barkácsolás és a két nagy csoportnak (5 éves kortól) néptánc oktatás. Január 10: Újévi köszöntők, Három királyok Január 24: Téli tartalékok felhasználása Február 7: Balázsolás Gergelyjárás; iskola fontossága, tudás Február 14: Farsang Március 7: Magyarság, március 15; a tavasz első virágai Március 21: Sándor, József, Benedek; Kiszámolók Április 4: Változékony idő megfigyelése; régi bölcsességek, parasztregulák Április 18: Húsvét; Anyák napja Május 16: Majális, virágkoszorú; virágok a dalokban Május 30: Növények, állatok családja; hogy hívják a kicsinyét Június 6: Pünkösd Június 20: Tavaszi nap-éj egyenlőség; érzékszerveink Július 4: Nyári munkák, régi eszközök; testrészek. Tanévzáró. Tervezett időpontok ősztől: szeptember 5., 19., október 3., 17., 31., november 14., 28., december 12. Helyszín: Het Buuthuis, Gaslaan 175, Den Haag (Hága) Tandíj: 2009 február július (11 alkalom): Egy gyermek: 165 euro. Testvérpár: 242 euro 2009 szeptember 2010 január (10 alkalom): Egy gyermek: 150 euro. Testvérpár: 220 euro Akik évközben csatlakoznak az óvodához, azok részarányosan fizethetik be a tandíjat. Bankszámlaszám: giro Hongaarse School Den Haag Oktatók / Szervező: Balog Mariann, néptáncos, tanító, konduktor Csüllög Edina, népzene- és citeratanár Horváth Márta, bábjátékos Kőrösparti Éva, gyógypedagógus Tóth Andrea, óvónő Csanády Ágnes, szervező Magyar tanítás Fábián Orsolya, magyartanár idegenajkúak számára, szívesen vállal magyar nyelvtanítást nem magyarajkúak számára szombatonként az óvodai és iskolai foglalkozások ideje alatt. Info: Asszonykórus Az Édesanyáknak és minden kedves érdeklődőnek. Részletes hirdetés a Kórusok címszó alatt. Info: Markolt Orsolya, karvezető Információ és jelentkezés: Csanády Ágnes, Honlap: Szeretettel várunk minden magyar- és többnyelvű családban élő gyermeket.

10 LIMBURGI MAGYAR ÓVODA HONGAARSE SCOOL LIMBURG Az Óvoda helyszíne: Burgemeester Lemmensstraat , 6163 JS Geleen Óvónő: Kiss Györgyi. Tel: GSM: mail: Honlap: Foglalkozások: minden hónap páratlan szombatján óráig. Tandíj januártól júliusig gyermekenként 90 euro, két gyermekre 135 euro, szeptembertől decemberig 60 euro, két testvérre 90 euro. A Limburgi Magyar Könyvtár (az indításkor 750 könyvvel) ugyanott üzemel, kéthetenként szombaton óráig. A könyveket a fenti telefonon, ben vagy sms-en meg lehet rendelni. A könyvtár honlapja: UTRECHTI MAGYAR ISKOLA HOLLANDIAI MAGYAR GYERMEK-, ÉS IFJÚSÁGI KÖR VERENIGING VAN HONGAARSE JEUGD IN NEDERLAND Tevékenységek / Activiteiten: 1) Magyar Hétvégi Iskola Általános ismeretek 3-16 évesek és szülők részére Hongaarse Weekend School voor kinderen tussen 3 en 16 jaar en ouders A Magyar Hétvégi Iskola magyar nyelv, irodalom, történelem, helyismeret, tudomány és művészeti ismeretek megismertetését tűzte ki célul. Azokkal, akik kevésbé tudnak magyarul, az iskolai foglalkozás keretében külön foglalkozunk. Hongaarse taal en cultuur basisonderwijs voor kinderen in 6 groepen. Az oktatás 6 csoportban folyik: 1. Óvodás csoport / Kleutergroep 3-5- jaar: Ebben a csoportban a 3-tól 5 éves korú gyerekek játékosan ismerkednek meg a magyar nyelvvel. 2. Iskolai előkészítő csoport / Voorbereidende groep 5-7 jaar: Ebben a csoportban 5-től 7 éves korú gyerekekkel foglalkozunk, akik még nem tudnak írni és olvasni. Célkitűzésünk a szókincsbővítés és a beszédfejlesztés. 3. Kisiskolás csoport / Groep 7-9 jaar: Ebben a csoportban 7 éven felüli gyerekek ismerkednek meg a magyar betűkkel és szavakkal. 4. Iskolás csoport / Groep 9-11 jaar: Ebben a csoportban 9 évestől 11 éves korú gyerekek általános magyar nyelv és irodalmi ismeretekkel foglalkoznak. 5. Középiskolás Csoport / Niveau: middelbare school: Ebben a csoportban 11 éven felüliek mélyítik el tudásukat a magyar nyelv, irodalom, történelem és honismeret terén. 6. Tanuló szoba felnőtteknek / Volwassenen: Ebben a csoportban a magyar nyelv iránt érdeklődő családtagok ismerkednek a magyar nyelvvel. A csoportok beosztása életkor, egyedi képességek és a nyelvismeret alapján történik. Tanítási rend / Leerplan A napi tanítási idő szünetekkel együtt 3 óra. A foglalkozásokat szakképzett pedagógusok, tapasztalt oktatók tartják. A tananyagot a tanárok egyedileg állítják össze a magyar általános iskolai elvárásokat ugyan figyelembe véve, könyvekben összegyűjtött ismereteket felhasználva, de a helyi sajátosságokat szemelőtt tartva modul jellegűvé átalakítva. A tanítási órákról jegyzeteket készítünk, melyeket a gyermekek elvihetnek magukkal, illetve azoknak, akik nem tudtak eljönni az adott órára, postán elküldjük. A jegyzetekben további feladatokat is találnak a gyerekek, amiket otthon megoldhatnak, és azok helyességét a tanítóval interneten, postai módon ellenőriztethetik, illetve megvitathatják. Tandíj / Kosten A tandíj: 70/félév. Óralátógatói díj: 10 alkalmanként. Hideg étkezést biztosítunk a szünetetekben. Foglalkozások időpontjai / Tijdstippen voor onderwijs: január10., január 24., február 7., március 7., március 21., április 4., április 18., május 16., júniius 6., június 20. (Évzáró + Tekergő). Helyszín / Plaats van onderwijs: Basisschool de Baanbreker, Eifel 26-28, Utrecht (Lunetten). A foglalkozások 14:00-17:00-óráig tartanak. Időpontváltozás jogát fenntartjuk. 2) Tekergő Gyermek-játszóház / Tekergő Kinderspeelhuis Gyermek-játszóház 4-12 évesek részére. / Kinderen tussen 4 en 12 jaar Ezeken az alkalmakon gyermekeink egy magyar gyermekközösségben együtt játszhatnak, énekelnek, megismerkednek a gyermekirodalom gyöngyszemeivel, meséivel, verseivel, a kézművesházban különféle kincseket készíthetnek. Játszóház időpontja 2008 június 28. Helyszín: Vianeni Magyar Ház, (bejárat a Langeweg 145. számú házzal szemben).. A programok 11:00 18:00-ig tartanak. Részvételi díj: 10, regisztrált iskolai diákoknak 8,50. A Játszóház ideje alatt étkezést biztosítunk. Speelhuis voor kinderen tussen 4 en 12 jaar, 1x per kwartaal. Programma: sprookjesvertelling, knutselarij, zang, poppentheater, kampvuur. 3) Könyvtár / Bibliotheek Könyvtár november elseje óta működik. A könyveket tagjaink kölcsönözhetik ki, kölcsönzési díj fejében, a kölcsönzési szabályok szerint. Jelenleg 500 könyv van. A könyveket adományként kaptuk, illetve az Egyesület vásárolta. / 500 boeken. Uitleen voor leden. 4) Kétnyelvűségi szeminárium /Conferentie Tweetaligheid met Hongaarse School te London A Londoni Magyar Iskola és a Hollandiai Magyar Iskola közös hétvégéje, ahol találkozhatnak a gyerekek, a szülők, a pedagógusok és mindazok, akik szervezésükkel hozzájárulnak ahhoz, hogy a Kárpát-medencétől távol élő gyermekeinknek továbbadják anyanyelvüket: a magyar nyelvet és a magyar kultúrát. A gyermek és családi programokon kívül sor került egy szemináriumra, melynek témája, hogy hogyan lehet a gyermekeket kétnyelvűen nevelni. Ezt a kérdést nem csak a szakemberek, de a szülő és a már felnőtt gyermeink szempontjából is megvizsgáltuk, hozzávetve az adott országok sajátosságait. A legközelebbi találkozó időpontjáról a honlapon lehet információt kapni. 5) Csiperó, Európai Gyermektalálkozó, Kecskemét, Magyarország Csiperó Europees Kinderfestival, Kecskemét, Hongarije július 17-én érkezett először gyermekdelegációnk Hollandia képviseletében Kecskemétre az Európa Jövője Alapítvány szervezésében megtartott Európai Gyermektalálkozóra. A következő találkozó júliusában kerül megrendezésre, amire ismét szétküldjük ismertetőnket. Minden érdeklődő jelentkezését várjuk! Bővebb információ a weblapon található. 6) Hírmondó/ Mededelingenblad Negyedévente kiküldésre kerülő hírújság, melyben az aktualitásokon, felhívásokon, hirdetéseken túl versekkel, történelmi és honismereti cikkekkel, humorzsákkal, fejtörőkkel szórakoztatjuk olvasóinkat. A Hírmondó-t kérésre postaköltség térítése ellenében szívesen elküldjük, vagy rovatainkat honlapunkon is megtalálhatják. / Hírmondó kindernieuws per kwaartal. 7) Pártoló Tagság / Spronsors en vrijwilligers Egy iskola folyamatos működtetése csak jelentős anyagi és technikai feltételek megteremtése mellett biztosítható. Minden támogatást szívesen fogadunk. Minden érdeklődőt szívesen látunk körünkben! Várjuk a jelentkezéseket! Vezetőség / Bestuur: Dr. Krasznai Krisztina (elnök), Lakatos Beáta (titkár), van Weesenbeek Bogáta (pénztáros), de Wildt-Kádár Anikó. Tanácsadó vezetőségi tagok: Baktai Mónika, Verschuijl-Keszerice Beáta. Info: Aspergelaan 6, 3958 EC Amerongen. Tel.: +31 (0) Honlap: Számlaszám: Ver. Hongaarse Jeugd in Nederland, Postbank

11 AMSZTERDAMI MAGYAR ÓVODA ÉS ISKOLA OVISULI HONGAARSE SCHOOL AMSTERDAM Iskolánk tanítási programja teljes mértékben a magyar nyelv és kultúra köré épül. Magyar oktatási csomagot használunk az adott témának megfelelően. Iskolánk célkitűzései a következők: - az itt élő gyerekek megismertetése a magyar nyelvvel és kultúrával - segíteni a bevándorlók gyermekeit abban, hogy ne felejtsék el anyanyelvüket - az ideiglenesen itt-tartózkodóknak biztosítani a magyar oktatás folyamatosságát, hogy Magyarországra való visszatérésük esetén problémamentesen illeszkedhessenek be a magyar iskolarendszerbe. A foglalkozások 2-3 éves kortól több csoportban folynak: - óvodáskorúak (6 éves korig) - kisiskolások (6-9 éves korig) - felsösök (9-12 éves korig) - középiskolások (12-18 éves korig) Óvodásaink szakszerű óvodai foglalkozásokon ismerkednek a magyar nyelvvel és szokásokkal, játékos formában, sok zenével, mesével. A suliban elsősorban a Romankovics-, Mohácsy- és Helméczy féle magyar tankönyveket használjuk. Minden tanítási napon szerepel ének, zene, tánc, bábozás, mondókák, versek tanulása is. A kisiskolásaink megismerkednek a magyar írással és olvasással, 9 éves kortól a magyar irodalom és történelem alapjaival. 12 éves kortól pedig a középiskolás anyagot biztosítjuk. A suliban lehetőség van magyar érettségire való felkészítésre is. A tanítási programba integrálva jelenik meg a pozitív psychologia (pl.: kíváncsiság) is,amely a gyermek boldogságára helyezi a hangsúlyt. A foglalkozások ideje három óra, szünetekkel és forgószínpadszerűen. Az oktatás szakképzett tanerőkkel, minden szinten életkornak és képességnek megfelelően történik. Az óvoda és az iskola mellett a szülőknek is lehetőséget adunk arra, hogy igény szerint hollandul, illetve magyarul tanulhassanak. A foglalkozások időpontja: a es tanévben február 14-től kéthetenként: feb. 28., márc.14., 28., ápr.11., 28., máj.9., 23., jún. 6., 20., júl. 4. A es tanév dátumainak ismertetésére az utolsó iskolai napon kerül sor. Az iskola az Amszterdami Hungaria Club 1929 keretében működik. A foglalkozások helye: Buurtcentrum Evenaar, Kometensingel 189, 1033 BE Amsterdam-Noord (a parkolás ingyenes). Információ és jelentkezés: Hoeks Györky Zsuzsa, További információ a következö címeken található: (levelezőklub) A hétvégi iskola szervezője: Hoeks Györky Zsuzsa, az Amszterdami Városi Egyetem (UvA) oktatója, a Hungaria Club 1929 titkára Oktatók: Horváth Judit, nyelvész Horváth Márta, bábjátékos Fülöp Ibolya,óvónő, népitáncos Pásztói Zsófia, zenetanár drs.nagy Patricia, pszichológus és médiátor Hoeks Györky Zsuzsa, tanár Minden érdeklödöt, kicsit és nagyot, szeretettel várunk az OVISULIba! Kórus tervezünk egy felnőttekből, elsősorban szülőkből álló kórus fölállítását. Ehhez keresünk olyan személyeket, akik szívesen résztvennének ebben munkában, zenetanár vezetésével. Érdeklődéstől függően egyszer egy héten, illetve kéthetenként, szombat délelőttönként Amszterdamban, az OVISULI-ban. KIFESTŐ FÜZETEK GYERMEKEKNEK ÉS FELNŐTTEKNEK az Interneten A Hollandiai Magyar Szövetség honlapjáról letölthetők a Természet- és Környezetvédő Tanárok Egyesülete, az ELTE TTK/MTA Geonómiai Bizottság Kozmikus Anyagokat Vizsgáló Űrkutató Csoport Dr. Bérczi Szaniszló vezetésével, valamint a társkiadóik által eddig megjelentetett kifestő füzetek. A szerzők és a kiadók szándéka, hogy ezen egyetemes magyar, illetve emberi kultúrkincseket a vilag minden táján élő magyar és nem magyar gyerek és felnőtt számára elérhetőve tegyék. A listákat a jövőben folyamatosan bővítjük. A füzetek a következő oldalon érhetők el: A) Eurázsiai művészetek füzet-sorozat: Honfoglaláskori kifestő Románkori templomkapuk Szent László kifestő Szent István király emlékezete Kelta kifestő Viking kifestő Szkíta kifestő Kazettás mennyezetek Japán, a felkelő Nap országa B) Kincses Magyarország füzet-sorozat Magyar tájakon: Művészet és műveltség II. Kincses Észak-Dunántúl. Magyar tájakon: Művészet és műveltség I. Kincses Észak-Magyarország Pusztaszeri kifestő. C) Adathorizontok Eurázsiában Adathorizontok Eurázsiában 1 Művészetek, műveltség-rétegződések 1000 éves Magyarország Kaukázusi művészet Közép-ázsiai művészet Az örmények Biblia-művészete Etruszk, római és toszkánai művészet Ősi kínai művészetek Szibériai művészetek Mezopotámiai művészetek Magyarországi szent királylányok emlékezete D) Eurázsia Eurasia. Füzetek Eurázsia művészeteiről Eurasian Art of Sculptures - How the emotions of the human soul are expressed in the sculptures of all times E) Kis atlasz a Naprendszerről -Concise Atlas of the Solar System Planetáris és Anyagtérképek, Holdkőzetekről, Meteoritekról Planetáris felszínek vizsgálata a SURVEYOR - alapján megépített - HUNVEYOR kísérleti gyakorló űrszondával Bolygótestek atlasza Űrkutatás és geometria Bolygófelszíni mikrokörnyezetek atlasza Bolygófelszíni barangolások Űrkutatás és kémia Űrkutatás és technológia From SURVEYOR to HUNVEYOR. How we constructed an experimental educational planetary lander model Atlas of Planetary Bodies Atlas of Microenvironments of Planetary Surfaces Planetary Analog Studies and Simulations: Materials, Terrains, Morphologies, Processes F) A Naprendszer kisenciklopédiája Naprendszer formakincse (1): Becsapódások folyamatai, nyomai és hatásai.

12 TOVÁBBI KÖZLEMÉNYEK / VERDERE MEDEDELINGEN GYERMEKVONATOK FELHÍVÁS / KINDERTREINEN - OPROEP Budapesten, 2009 június 6-tól 2010 február 8-ig tart az a polgári kezdeményezéssel megvalósuló rendezvénysorozat, amelynek címe: Thanks Netherland! Az első Magyarországról Hollandiába induló gyermekmentő vonat 90-ik évfordulójára kívánnak a szervezők emlékezni. A programokkal és kiállításokkal a holland népnek szeretne hálás köszönetet mondani egy budapesti özvegyasszony, Peidlné Koren Gizella, akinek saját édesapja 1920-ban szintén egy ilyen vonaton utazott Hollandiába. Gizella gondolatában született meg ez a kezdeményezés, amellyel saját édesapjára is szeretne emlékezni. Hogy ez a gesztus sokszínű és teljes legyen, Koren Gizella várja mindazok jelentkezését Hollandiából, akik valaha is kapcsolatba kerültek a történelem e szakaszával. Az akkori gyerekek leszármazottainak vagy akár a nevelőszülők leszármazottainak írásbeli visszaemlékezéseit várja, hogy beépíthesse azokat a különböző programokba. A következő címre írhatnak: Mevrouw G. Koren organiseert een serie van bijeenkomsten, exposities en lezingen ter herdenking van de kindertreinen, die na de 1e en 2de Wereldoorlogen vele Hongaarse kinderen naar Nederland hebben gebracht om hier op verhaal te komen. Als gevolg hiervan zijn talrijke nauwe banden ontstaan tussen Nederlandse en Hongaarse gezinnen. Er zijn ook kinderen in Nederland in de gastgezinnen gebleven. Mw Koren zal gaarne in contact komen met belangstellenden. Kik azok a gyermekvonatosok? Az 1920-as években, az első világháború után sok magyar gyermek jött Hollandiába az ún. gyermekvonatokkal, hogy itt holland befogadó családoknál új erőre kapjon. E gyermekvonatokat református és római katholikus egyházi szervezetek szervezték meg mindkét országban. A második világháború után is jöttek Hollandiába gyermekvonatok, míg a magyar hatóságok orosz nyomásra végén be nem tiltották őket. A gyermekvonatok ifjú utasainak egy kis része Hollandiában maradt és ma is fellelhető. EGYETEMEK MAGYAR TANSZÉKEI / UNIVERSITEITEN 1) Groningeni Egyetem, Finnugor Tanszék Rijksuniversiteit Groningen, Finoegrische Talen en Culturen Cím: Oude Kijk in 't Jatstraat 26, 9712 EK Groningen. Pb. 716, 9700 AS Groningen. Dr. De Bie-Kerékjártó Ágnes, Dr. Czibere Mária, ) Amszterdami Városi Egyetem / Universiteit van Amsterdam A) Kelet-Európa Intézet, Nyelvi Intézet / Oost-Europa Instituut, Onderwijsinstituut Taal- en Letterkunde. Dr. Marácz László, O.Z. Achterburgwal 237, 1012 DL Amsterdam, tel.: B) Magyar Nyelvi Tanulmányok / Hongaars Bijvak Programma. Tanár / Docent: Hoeks-Györky Zsuzsanna. Info: Dr. Marácz László, ÚJRAINDULT A MAGYAR MELLÉKSZAK AZ AMSZTERDAMI EGYETEMEN HONGAARS ALS BIJVAK AAN DE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM 2008 szeptemberétől újra beindult a magyar nyelvoktatás az Amszterdami Egyetem (Universiteit van Amsterdam) bölcsészkarán. A magyar mellékszakot olyan diákok vehetik fel, akik valamilyen hollandiai felsőoktatási intézményben tanulnak, és nem vagy alig tudnak magyarul. Ezenkívül várják még holland nyelven beszélő, a magyar nyelv iránt érdeklődők jelentkezését, akik alapszinten szeretnének megtanulni magyarul, megismerkedni az országgal és kultúrájával. Az egy tanéves (két szemeszteres) kurzus 30 ECT pontot ér. Mindkét szemeszter szóbeli és írásbeli vizsgával zárul. A tanévben magasan képzett, tapasztalt magyar tanarnő - Hoeks-Györky Zsuzsanna oktatja a nyelvet. Bővebb információ Dr. Marácz Lászlótól, a mellékszak koordinátorától a telefonszámon kérhető. MAASTRICHT KÖRNYÉKI MAGYAROK KLUBJA / HONGAARSE CLUB TE MAASTRICHT Havonta tartunk összejöveteleket; a helyszínről és az időpontról Ecseki Szilviánál lehet érdeklődni, tel: A maastrichti magyar társaság levelezési listája a címen érhető el. A oldal a Maastrichttal és környékével kapcsolatos linkeket gyűjti össze mind turisták, mind itt lakó magyarok számára. EURÓPAI MAGYAR EMBERJOGI ALAPÍTVÁNY KÖZÉP-EURÓPA STICHTING EUROPEAN COMMITTEE HUMAN RIGHTS HUNGARIANS CENTRAL EUROPA Újraindult a magyar emberjogi alapítvány. Az alapítvány tevékenységeiről a következő weboldalon értesülhet Alapítványunk célkitűzése a kárpát medencei magyar anyanyelvű lakosságának a jogvédelme és segítsége. Alapítványunknak nyújtott anyagi támogatásokat teljesen el lehet számolni a hollandiai jövedelmi adójával, erről majd nagyon részletes magyar nyelvű útmutatót találhat a weboldalon. Anyagi támogatásokon kívül nagy segítséget nyújt az is aki követi az alapítvány tevékenységeit és szűk ismerősi körében beszámol erről. Várjuk az érdeklődőket. Vezetőség: Dr. Marácz László, (elnök), Drs. Landman Gábor (titkár), Kuk Helga (pénztáros). Cím: Postbus 2492, 5202 CL s Hertogenbosch, The Netherlands. Tel: +31-(0) Fax: +31-(0) Postbank: IBAN: NL 71 PSTB MAGYAR FILMKLUB ÉS ELŐADÁSOK A LEIDENI EGYETEMEN HONGAARSE FILMCLUB EN LEZINGEN AAN UNIVERSITEIT LEIDEN Helyszín / Adres: Universiteit Leiden, Studentencentrum Plexus, Spectrumzaal rood. Kaiserstraat 25, 2311 GN Leiden. Az előadások keddenként 18:30 órakor kezdődnek. A terem nyitva: 18:00 órától. Belépődíj: 7.50 euro (diákoknak, és 65+ : 5 euro). / Lezing begint om 18:30 uur. Zaal open om 18:00 uur. Toegangsprijs: 7,50 euro (studenten en 65 + : 5 euro). A leideni előadássorozattal elindítottunk egy angol nyelvű bulletint is: Info: Kronauer Eva Lilla, Kodex Advisory, ARNHEMI MAGYAR KLUB / HONGAARSE CLUB TE ARNHEM Szeretettel várjuk az Arnhem környéki magyarokat és hozzátartozóikat, valamint a magyarul tudókat/tanulókat a kb. három havonta megrendezésre kerülő vasárnap délelőtti összejöveteleinkre. A találkozók célja, hogy hagyományainkat / nyelvünket megőrizzük, kellemesen együtt legyünk, ismerkedjünk, és tapasztalatot cseréljünk egymással. Minden alkalommal gondoskodunk egy kis kulturális betétről. Így volt már népdalcsokor/néptánc, zongorajáték, kórus (magyar kórusművekkel), valamint József Attiláról való megemlékezés is. Minden találkozónk előtt 2-3 héttel ben értesítjük az érdeklődőket a részletes programról. A találkozók helye: De Paperclip, Eiberstraat 14-16, 6883 EJ VELP. Vasárnap, délelőtt 11:00- tól kb. 13:00 óráig. A találkozók dátumai 2009-ben: február 1., április 5., június 7., szeptember 20., november 29. Belépődíj: 2 euro (terembér). Érdeklődni lehet az alábbi személyeknél: Grosz Ági, Overbeeksingel 7, 6881 HN Velp. Tel.: Szabó Katalin, Jan Luykenlaan 11, 6881 MB Velp. Tel.: AMSZTERADMI MAGYAR SZALON / HONGAARSE SALON AMSTERDAM Az Amszterdami Magyar Szalon magyar témájú, magyar nyelvű kulturális összejövetelekre vár minden érdeklődőt havonta egyszer vasárnap délután a Goethe Intézetbe (Herengracht 470). Programunkon váltakozva filmvetítés és előadás vagy pódiumbeszélgetés szerepel. A belépődíjakból befolyó összeget a szervezés költségeire fordítjuk. A programok előtt és után a Goethe Intézet kávézójában lehetőség van a beszélgetésre,\ mérsékelt áron kávé, tea, bor, üdítő kapható, igyekszünk magyar süteményeket, harapnivalókat felszolgálni. Dátumok 2009 első félévében: január 11., február 8., március 8., április 12., május 10., június 14. Kezdés: Információ: Alföldy Mari Kiss Anikó De Hongaarse Salon Amsterdam organiseert Hongaarse culturele evenementen, die één keer per maand op zondagmiddag plaatsvinden op het Goethe Instituut (Herengracht 470). Afgewisseld staan filmvertoningen en podiumgesprekken dan wel lezingen op het programma. De films zijn Nederlands of Engels ondertiteld, de lezingen en gesprekken zijn in principe Hongaarstalig. Voor het programma is er koffie en thee verkrijgbaar, na afloop kan er bij een borrel worden nagepraat. Data eerste helft 2009: 14 december, 11 januari, 8 februari, 8 maart., 12 april., 10 mei, 14 juni, Aanvang: Informatie: Mari Alföldy Anikó Kiss ZEELAND-I MAGYAROK / HONGAARSE CLUB IN ZEELAND Info: Veszelszki Aranka és Aart van de Gruiter, tel.:

13 EDE-I MAGYAR KLUB / HONGAARSE CLUB TE EDE Elnök / voorzitter: Halászi Árpád, Postbus 387, 4000 AJ Tiel, tel: Rendszeres összejövetelek. / Regelmatig bijeenkomsten. HOLLANDIAI MAGYAR ASSZONYOK EGYESÜLETE VERENIGING HONGAARSE VROUWEN IN NEDERLAND Elnök / voorzitster: Halászi Józsefné, Brakelseweg 60, 6707 DZ Wageningen. HEERLENI MAGYAR ASSZONYOK KÉZIMUNKA KLUBJA CLUB HONGAARSE VROUWEN, HEERLEN Összejövetelek / Bijeenkomsten: Gemeenschapskring Heksenberg, Heigrindelweg 84, Heerlen, tel.: Havonta kétszer, szerdánként 15-tól 18 óráig. / 2 x per maand, s woensdags van 15 tot 18 uur. HELIKON FESTIVAL KELET-HOLLANDIÁBAN / OOST-NEDERLAND Helikon Festival Hollandiában április 1-5-ig. (Deventer, Hengelo, Delden) A keszthelyi Helikon Ünnepségek nyertesei lépnek fel zenével, énekkel, tánccal. További információ: Tel.: Hanekampné, Kovács-Sebestény Vera, , Nel Goebertus Hongaars Helikon Festival in Nederland 1-5 april (Deventer, Hengelo, Delden). De winnaars van het Helikon Festival in Keszthely treden op met muziek, zang en dans. Verdere informatie: Tel.: Vera Hanekamp , Nel Goebertus PROFESSOR JUHÁSZ ISTVÁN STICHTING Aan het Protestants Theologisch Instituut in Cluj (Kolozsvár) studeren momenteel zo'n 200 studenten, afkomstig uit de Hongaars- sprekende Hervormde, Evangelisch-Lutherse en Unitarische kerken in Roemenië. Om deze theologiestudenten te ondersteunen is op 22 februari 1995 in Zwolle deze Stichting opgericht. De Stichting stelt zich ten doel het financieel ondersteunen van de armste studenten, alsmede het stimuleren van zelfstandig theologisch/kerkhistorisch onderzoek. Hoogleraren van het Theologisch Instituut adviseren daarin het bestuur van de Stichting. Elke bijdrage is van harte welkom! Bankrekeningnummer: t.n.v. de Prof. Juhasz Stichting te Zwolle. Voorzitter: dr. János Herman Mostert, Zwolle Info: ds. Ida Eldering - Jonckers Nieboer (secretaris), van Borselenstraat 232, 6826 NT Arnhem. Tel , SZENT JÓZSEF BARÁTI KÖR VERENIGING VRIENDEN VAN DE SINT JOZEF PAROCHIE IN BUDAPEST Célja: a Budapesti VIII. kerületben levő Szent József plébánia szociális munkájának támogatása. A plébánia négy projekten dolgozik a rászoruló idősekért és az ifjúságért. / Doel: Financiële en materiële ondersteuning van de Sint Jozef parochie, in de armste wijk van Boedapest gelegen. Er wordt aan vier projecten gewerkt. Vezetőség / bestuur: Tiszteletbeli elnök / erevoorzitster: Zr. Corona nővér, Tilburg Elnök / voorzitter: J.A.M. van der Linden, Rijswijk Titkár / secretaris: Lia thoe Schwartzenberg-Schade van Westrum, Den Haag Pénztáros / penningmeester: Barbara van den Boogaard-von Blomberg, Den Haag Info: tel , Postbanknr HOLLAND-MAGYAR TESTVÉRVÁROSOK STEDENBANDEN (Vereniging Nederlandse Gemeenten International) Hosszú idő óta áll fenn szoros testvérvárosi kapcsolat Hollandia, Magyarország és több más ország városai között a Kárpát-medencében (az utóbbiak közül több város jelentős magyar lakossággal). / Reeds lang bestaan er nauwe contacten tussen Nederlandse gemeenten en gemeenten in Hongarije en in andere landen in het Karpatenbekken (met, voor wat het de laatste betreft, vaak al dan niet in meerderheid Hongaarse bevolking). Info: TELE-KOCSI SZOLGÁLAT / MEERIJDEN NAAR HONGARIJE Azok számára, akik autóval Hollandiából Magyarországra, illetve Magyarországról Hollandiába utaznak és szívesen elvinnének magukkal másokat is, vagy szeretnének betársulni az utazásba. Meerijden met auto van Nederland naar Hongarije en/of terug. Info: Van Peer-Poros Gizella, tel.: OLCSÓ TELEFONÁLÁS MAGYARORSZÁGRA / GOEDKOOP BELLEN NAAR HONGARIJE A lenti weboldalon találhatók az aktualis, legolcsóbb hívószámok. Kérésre értesítőt küldenek, ha változik a tarifa: HOLLANDIAI DUNA TV BARÁTI KÖR / VRIENDEN VAN DUNA TELEVISIE Koordinátor / Coördinatie: Van Peer-Poros Gizella, tel.: Célja a Duna TV nézettségének növelése, valamint adományokkal hozzájárulni tányérantennák vásárlásához, hogy az utódállamok magyar közösségeit is hozzásegítsük a vételi lehetőségekhez. A hollandiai Kör tagja a Duna Televízió Baráti Körök hálózatának. A Duna TV műsorait Hollandiában tányérantenna segítségével lehet fogni./ Duna TV is een Hongaarse TV organisatie van hoog cultureel gehalte. Ontvangst van de uitzendingen hier te lande met een schotelantenne mogelijk. Homepage: MAGYAR TV HOLLANDIÁBAN / HONGAARSE SATELIET TV MINDEN LÉTEZŐ MAGYAR TV ADÓT lehet fogni Hollandiában. A UPC magyarországi cége (UPCDirect) műholdas műsorszórást indított. A programcsomagokról, illetve az előfizetési díjakról a Műholdas Televízó -ra való kattintás után bővebben lehet olvasni. Azok számára, akik ritkán járnak csak Magyarországra, nincs folyószámlájuk, illetve ottani lakcímük, létezik egy alternatív megoldás is. Lehetőség van csak előfizetői (smart) kártya (beltéri egység nélküli) vásárlására, amely CryptoWorks kódolást használ. A (megbízható magyar cég) internetes címről viszonylag kedvező áron lehet UPCDirect smart kártyát venni, internetes fizetéssel. Előnye, hogy akár Hollandiában is megvehető. Hongaarse Satelliet TV: in verband met het kijken naar nagenoeg ALLE HONGAARSE TV-ZENDERS hier te lande zie en HOLLANDIAI MAGYAROK MAGÁN HONLAPJAI A SZÖVETSÉG HONLAPJÁN A Hollandiai Magyar Szövetség honlapján ( ) új rubrikát nyitottunk a hollandiai magyarok magán (tehát nem üzleti) honlapjainak. Ha valaki szeretné a saját honlapját felvetetni erre a listára, kérjük jelentkezzen a Szövetség címén: Op de website van de Hongaarse Federatie ( willen wij ruimte bieden voor Hongaren in Nederland om daar hun eigen (niet zakelijk) website aan te brengen. Indien U hierin belang stelt, neemt U s.v.p. -contact op met de Federatie: STICHTING GASTOUDERS HONGARIJE 1992-ben alakult meg a Stichting Gastouders Hongarije. Működésének célja az, hogy az intézetekben élő, hátrányos helyzetű magyar gyerekek a téli és a nyári vakációt holland családoknál tölthessék. Így kaphatnak ők is lehetőséget, hogy családi környezetben az életük élményekben gazdagabb lehessen, a látókörük kitágulhasson, más kultúrát megismerhessenek és nyelvet tanulhassanak. Nem utolsó szempont, hogy szeretetet kapnak és csak rájuk irányuló egyéni foglalkozásban részesülnek. Ezek a gyerekek Kelet-Magyarország különböző intézeteiben laknak, akiket a szülők elhagytak, vagy a nem megfelelő családi körülmények miatt kerültek oda. Mivel a vendégszülők és a magyar gyerekek nem ismerik egymás nyelvét, nagyon nehéz a kommunikáció. Ezért keresünk magyarul és hollandul tudó önkénteseket, akik szívesen bejelentkeznének ehhez a nemes célt szolgáló alap itványhoz. Közreműködésükkel hozzájárulnak az alapítvány zökkenőmentes működéséhez úgy, hogy időnként lefordítanak egy-egy levelet, vagy telefonon tolmácsolnak, amikor a magyar gyerekek itt tartózkodnak Hollandiában. A következő címeken lehet érdeklődni és jelentkezni: az alapítvány elnöke: Marijke van der Laan. Telefonszám : Információ: Weboldal: Het doel van de stichting is kinderen, meestal in het Oosten van Hongarije, die door verschillende omstandigheden in opvoedingsinstituten van allerlei aard zijn terechtgekomen en daardoor in hun ontwikkeling dreigen achter te raken, tijdens de winter- en zomervacanties in Nederlandse gastgezinnen op verhaal te laten komen en op deze wijze hun een betere en ruimere levenshorizon te bieden. De stichting zoekt vrijwilligers, die zowwel de Hongaarse als de Nederlandse taal machtig zijn, om behulpzaam te zijn bij het overbruggen van de communicatiekloof, die in sommige gevallen tussen de gastgezinnen en de kinderen ontstaat bij gebrek aantalen kennis. Informatie bij de voorzitter van de stichting, mw Marijke van der Laan, Tel.: Zie verder de website- en -adressen hierboven.

14 KARMEL INTERNATIONAL A Karmel International Alapítvány (Enschede, Hollandia) az előző évekhez hasonlóan 2008-ban is támogatást nyújtott a kárpát-medencei, főleg magyar lakta területek rászorultjainak. Jelenleg 52 projektünk aktív Magyarországon, Romániában, Szerbiában és Ukrajnában. Többek között 33 iskoába szállítottunk berendezést, pl. Beregszászra, Békéscsabára, Aradra, Csíkszeredára, Szabadkára. Összesen 37 kamiont juttattunk el különböző helyekre, amivel ezer fölé nőtt a célbajuttatott segélyszállímányaink száma. Célunk, hogy a pillanatnyi égető igények kielégítése mellett hosszútávú támogatást nyújtsunk, ami a megsegítetteket olyan helyzetbe hozza, hogy a továbbiakban fenntartható fejlődésnek induljanak saját erejükből. Ezért főleg nem egyének, hanem intézmények a partnereink, például iskolák, egyetemek, kórházak, önkormányzatok valamint segélyszervezetek, pl. a Vöröskereszt. Ez évben is hangsúlyt kapott az elmaradott területek egészségügyi szolgáltatásainak támogatása. Kis falvak elsősegély helyeinek berendezésén, kórházak felszerelésén valamint nyugdíjasok, rokkantak és árvagyerekek életkörülményeinek javításán fáradoztunk. Például egy teljes alzheimer kórház felszerelését szállítottuk Szamosbetlenbe, ahol az egy most megvalósuló új épületbe kerül. Karácsonyra két kamionnyi ajándékcsomagot állítottunk össze a rászorultaknak. Amennyiben részletesebben tájékozódni szeretnének munkánról, látogassák meg honlapunkat a címen. Az egyre nehezedő gazdasági viszonyok egyre nehezebbé teszik a csak önkéntes alapon végzett munkánk fenntartását, pedig ezekben az időkben a rászorultak száma még gyorsabban emelkedik. Az igények növekedésének ellenére szponzoraink lehetőségei egyre szűkülnek, ezért minden segítségre nagy szükségünk van. Új önkéntesek és támogatók jelentkezését is várjuk a e- mail címen. De Stichting Karmel (Enschede, Nederland) heeft in 2008, evenals in voorgaande jaren, steun geboden aan veel, vooral Hongaars sprekende mensen woonachtig in het Oosten van Europa, mensen die toegewezen zijn op deze hulp. Momenteel lopen er 52 projecten in Hongarije, Roemenië, Servië en Oekraïne. Zo hebben we meubilair gebracht naar 33 scholen in onder andere Berehove (Beregszász, huidige Oekraïne), Békéscsaba, Arad (huidige Roemenië), Miercurea-Ciuc (Csíkszereda, huidige Roemenië) en Subotica (Szabadka, huidige Servië). In totaal hebben we 37 vrachtwagens gestuurd naar verschillende plekken, waardoor het totale aantal door ons gebrachte vrachten met hulpgoederen boven de duizend is gekomen. Onze doelstelling is om, naast hulp te brengen naar plaatsen waar het dringend nodig is, ook lange termijn hulp te bieden die mensen in staat stelt een uitgangspositie voor zichzelf te creëren waarop gebaseerd ze op eigen kracht verder kunnen gaan. Om deze reden zijn niet losse personen, maar vooral instellingen onze partners, zoals scholen, universiteiten, ziekenhuizen, lokale besturen en stichtingen, zoals de Rode Kruis. Ook dit jaar hebben we de nadruk gelegd op de steun geboden aan medische faciliteiten van achterstallige gebieden. We hebben veel moeite gestopt in het inrichten van eerste hulp posten in kleine dorpen, het uitrusten van ziekenhuizen en het verbeteren van de leefomstandigheden van ouderen, invaliden en weeskinderen. Een mooi voorbeeld is het inrichten van een compleet alzheimer-ziekenhuis in Beclean (Szamosbetlen, huidig Roemenië) door ons. Tevens zullen we met kerst twee vrachtwagens vol met cadeaus brengen aan mensen in nood. Indien u geïnteresseerd bent in ons werk, meer informatie vindt u op onze homepage: De huidige, steeds zwaarder wordende economische tijden maken het moeilijker om ons op vrijwilligerswerk gebaseerd functioneren voort te zetten, terwijl het aantal mensen in nood ook aan het stijgen is en de mogelijkheden van onze sponsoren afnemende. We kunnen alle hulp gebruiken! U kunt contact met ons opnemen op ook in verband met vrijwilligerswerk en andere mogelijkheden waarop u ons kunt steunen! Info: Hans en Janny Hoogeveen. Cornelius Houtmanstraat 19, 7534 BL Enschede. Tel.: +31-(0) , fax.: +31-(0) Dr. Vekerdy Zoltán, Boerskottenhoek 27, 7546 DB Enschede. Tel.: Bank: ABN-Amro Enschede: SNS Enschede: Rabo Glanebrug: Giften, legaten en donaties zijn, ingevolge art Wet inkomstbelasting 2001 aftrekbaar. K.v.K. Enschede nr.: LIMBURGI MAGYAR KÖNYVTÁR / HONGAARSE BIBLIOTHEEK LIMBURG Kiss Györgyi szervezésében a Limburgi Magyar Könyvtár (az indításkor 750 könyvvel) várja az olvasóközönséget. Cím: Burgemeester Lemmensstraat , 6163 JS Geleen. Nyitva: kéthetenként szombaton óráig. A könyveket meg lehet rendelni: tel: ; GSM: , A könyvtár honlapja: MAGYAR NYELVŰ BÁBSZÍNHÁZ / POPPENTEATHER ZIMEZUM TÁRSULAT - Márta és Edina meseládikója Kicsi Hölgyek! Kicsi Urak! Még nagyobb Hölgyek és még nagyobb Urak! Jöjjenek bátran! Lépjenek csak közelebb! A bábok, az ő kicsinységüknél fogva az első sorokból sokkal jobban láthatók! Kivánságra meg is elevendik a társulat minden figurája : együgyü Miska, a szerelmes Árgyilus, a vénséges vén banya, de a hírmondó Gábriel és a betlehemi pásztorok is! S hogy mit rejteget még bábszinházunk? Megtudhatják, amint kényelmesen elhelyezkedtek és kezdődik az előadás! Az előadások citerása, zörgő-börgő effektje, énekek mondója : Csüllög Edina, népzenész. A bábok életre keltője a tervező asztaltól a csöppnyi szinpadig, s azok rendezgetője, hangja és mozgatója : Horváth Márta bábszínész. Dramatikus - hagyományőrző, ünnepkörökre épitett játszóházainkban táncos mulatozásra is csábit: Jeremiás Lajos, a Népművészet Ifjú Mestere. Információ: De Poppentheater biedt met poppen van eigen fabrikaat programma s van 30 tot 60 minuten naar gelang de wensen van het publiek voor kleuters, schoolgaande kinderen en jeugd alsmede voor volwassenen. HOLLANDIAI MAGYAR MAGÁNKÖNYVTÁRAK HONGAARSTALIGE BOEKEN BIJ PARTICULIEREN Amint azt az utóbbi évek tapasztalata mutatja, a hosszú évtizedek óta Hollandiában élő magyarok között sokan vannak, akik magyar nyelvű magánkönyvtárukat (és hollandra fordított magyar irodalmi műveket) szívesen odaadnák olyanoknak, akik ezeket a könyveket megbecsülik, értékelik és szükségük van rá. Ezért kérjük azokat, akik könyveiket szeretnék felajánlani mások számára, jelentkezzenek a lenti címen és a könyveket vigyék el a Vianen-i Magyar Otthonba (cím: Vianen, bejárat a Langeweg 145 sz. házzal szemben). Info: Familie Tüski, telefon: In particuliere bibliotheken hier te lande bevinden zich vele Hongaarstalige boeken en Nederlandse of andere vertalingen van Hongaarse boeken. De eigenaren of hun erfgenamen willen hiervan in sommige gevallen afstand doen. Tegelijkertijd zijn er vele, meestal jonge mensen in Nederland, die belangstelling voor deze boeken koesteren. Wij verzoeken dan ook diegenen, die boeken aan te bieden hebben, contact op te nemen met Familie Tüski (tel.: ) en de boeken af te leveren in het Hongaars Ontmoetingscentrum te Vianen, ingang t/o Langeweg 145. MAGYAR TÖRTÉNELEM TÖBB NYELVEN HONGAARSE GESCHIEDENIS IN VERSCHILLENDE TALEN A Magyarország 1100 év története dióhéjban című írás több nyelven is olvasható a Szövetség honlapján ( mégpedig a következő nyelveken: angol, arab, észt, finn, francia, ivrit, holland, magyar, német, norvég, olasz, orosz, portugál, román (2x), spanyol, svéd, szerb. Dit beknopt overzicht van de Hongaarse geschiedenis is te lezen op de website van de Hongaarse Federatie ( in 17 talen, t.w.: Arabisch, Duits, Engels, Ests, Finns, Frans, Hivriet, Hongaars, Portugees, Italiaans, Nederlands, Noors, Roemeens (2x), Russisch, Servisch, Spaans, Zweeds. VIANENI MAGYAR HÁZ HONGAARS ONTMOETINGSCENTRUM TE VIANEN A Vianeni Magyar Ház valamennyiünk szolgálatára áll. Az épület sajnos nagyon leromlott. A komoly évi alapköltségekhez és a karbantartáshoz adományokat kérünk és várunk a Stichting Prot. Christ. Geestelijke Verzorging voor Hongaren in Nederland, Utrecht, számlájára, épület megjelöléssel, postbank rekening nr Előre is köszönet a szíves hozzájárulásokért. Cím / Adres: Panoven 17 A, 4133 NG Vianen, bejárat a Langeweg 145. számú házzal szemben. Tel.: Het Hongaars Ontmoetingscentrum is ten dienste van de gehele Hongaarse gemeenschap hier te lande. Het gebouw Hongaarse Ontmoetingscentrum verkeert in slechte toestand. Hierbij komen nog de overige serieuze kosten. U wordt verzocht Uw donaties en bijdragen te storten op Postbank rekening nr. 3675, t/n Stichting Prot. Christ. Geestelijke Verzorging voor Hongaren in Nederland, Utrecht onder vermelding Gebouw. Bij voorbaat dank voor Uw bijdragen.

15 HITES HOLLAND-MAGYAR TOLMÁCSOK, FORDÍTÓK; MAGYARTANÁROK ÉS HOLLANDTANÁROK BEËDIGDE TOLKEN EN VERTALERS; LERAREN HONGAARS EN NEDERLANDS További nyelvek: magyar, holland, angol, német, észt, finn, latin, lengyel, román, orosz. Verdere talen: Hongaars, Nederlands, Engels, Duits, Estisch, Fins, Latijn, Pools, Roemeens, Russisch. Drs. Ballendux-Bogyay, Mária. Tel.: Tanítást vállal. Magyar - holland interaktív (üzleti) kultúra treiningeket ad. / Geeft les en Hongaars- Nederlands interaktief, culturele trainingen. Mevr. Balogh, Iringó. Hiteles fordító német - magyar és román nyelvből. (Beëdigd aan de rechtbank van 's Hertogenbosch). Newtonlaan 128, 5223 DX S HERTOGENBOSCH. Tel.: , Mobiel: , Mevr. Bodor, Éva. Szinkron, kísérő és bírósági tolmács. Hites fordító. Holland-Magyar-Német-Angol. / Congres- gesprek- gerechtstolk. Beëdigd vertaler. Nederlands Hongaars Duits- Engels. Prins Hendriklaan 38, 2281 EC RIJSWIJK. Tel.: Fax: Drs. Bosch-Ablonczy, Emőke. Van 't Hoffstraat 40, 1171 AR BADHOEVEDORP. Tel./fax: Hites tolmács, fordító; tanít: magyar és holland nyelvet / Beëdigd tolk, vertaler; geeft les: Hongaar, Nederlands. Mevr. v/d Broek-Fodor, Magdolna. Triangelstraat 4, 2287 TS RIJSWIJK. Tel./fax: Hites holland, magyar, német tolmács, fordító; tanítást vállal / Beëdigd tolk, vertaler: Nederlands, Hongaars, Duits; geeft les. Tolmács Államvizsgával rendelkezik. Mevr. Bunyevácz, Anna. Okeghemstraat 20 / II, 1075 PN AMSTERDAM. Tel: Tanítást vállal / geeft les: Volksuniversiteit Amsterdam: Mevr. Czudar-Spierer, Ágnes. Hanenberglanden 128, 7542 EC ENSCHEDE, Tel.: , Mobiel: Hites tolmács, fordító; tanítást vállal. / Beëdigd tolk, vertaler; geeft les. Tolmács Államvizsgával rendelkezik. De heer J. Dijk. Achillesstraat 14, 3054 RE ROTTERDAM. Telefon: , , Hites magyar-holland fordító, az NGTV tagja. / Beëdigd vertaler: Hongaars, Nederlands. Mevr. Fábián, Orsolya (Hága / Den Haag): Külföldiek és másod- harmadgenerációs magyarok oktatására szakosodott (egyetemi tanítási gyakorlattal rendelkező) magyartanár. Az oktatás angol vagy magyar nyelvű. Tanít, fordít, tolmácsol: észt, finn, orosz nyelvől. Elérhetőség: Mob.: Specialized Hungarian language teacher (with academical teaching experience) gives Hungarian language lessons to foreigners and second and third generation Hungarians. Lessons are given in English or Hungarian. Tolk, vertaler; geeft les: Estisch, Fins, Russisch. Contact details: Cell.phone: Drs. Fülöp, Ágnes. Van der Hoopstraat 43-I, 1051 VB AMSTERDAM. Tel.: , Hites fordító és tanítást vállal. Nyelvek: angol, holland, magyar. / Beëdigd vertaler; geeft les. Drs. Kardos, Mariann. Naxosdreef 37, 3562 JB UTRECHT. Tel.: Mobiel: Hites tolmács, fordító, tanítást vállal. NT2-docent; külföldiek oktatására szakosodott hollandtanár / Beëdigd tolk, vertaler; NT2-docent, geeft les. Tanít / Geeft les: Volksuniversiteit Utrecht: Volksuniversiteit Amersfoort: Mevr. Liesting-Bognár, Krisztina. Fang 14, 8461 LT ROTTUM. Tel.: , Hites tolmács, fordító, tanítást vállal / Beëdigd tolk, vertaler; geeft les. Mevr. Maróti, Barbara. Bremberg 16, 2382 Poppel, Belgium. Tel.: Hites magyar-holland fordító, tolmács; tanítást vállal / Beëdigd Hongaars- Nederlands tolk, vertaler; geeft les. Dhr. Menkes, Gábor. COMMUNICA Language Experts. Postbus 6632, 6503 GC NIJMEGEN. Tel.: Mobiel: Fax: Conferentietolk voor de Nederlandse, Duitse en Engelse cabine - brontalen: Engels, Duits, Nederlands, Hongaars. Technisch en beëdigd vertaler uit het Engels, Duits, Hongaars naar het Nederlands. Drs. Molnár-Dirriwachter, Eszter. Kiekstraat 35, 1087GK Amsterdam. T: , M: , E: W: Hites magyar, holland tolmács, fordító. Holland nyelvtanár (NT2). Holland és Magyar nyelvoktatást vállal. Beëdigd tolk en vertaler: Hongaars, Nederlands. Eerstegraads bevoegd docent Nederlands (NT2). Geeft Nederlands en Hongaars. Mevr. Pál, Zsuzsanna. BLADEL. Tel.: Tanítást, fordítást, tolmácsolást vállal. / Tolk, vertaler; geeft les. Mevr. van Peer-Poros, Gizella. Steenhuislaan 3, 5361 HW GRAVE. Tel.: Hites tolmács, fordító, tanítást vállal / Beëdigd tolk, vertaler; geeft les. Hites magyarholland-orosz-angol tolmács. Tanít: magyar nyelvet hollandoknak és holland nyelvet a Hollandiában élő magyar munkavállalóknak. Mindkét nyelv tananyagát saját maga írta. / Beëdigd tolk, vertaler: Hongaars, Nederlands, Russisch, Engels. Geeft les: Hongaarse taalles aan Nederlanders en Nederlandse taalles aan Hongaren die in Nederland wonen en werken. Het lesmateriaal voor beide talen heeft ze zelf geschreven. Drs. van Schie, Edwin. Eksterlaan 230, 2026 XN HAARLEM. Tel.: Fax: Tanít / Geeft les: Hongaarse School Haarlem: Hites tolmács, fordító, tanítást vállal / Beëdigd tolk, vertaler; geeft les. Mevr. Stász, Magdaléna. Wingerdstraat 9, 1741 TP Schagen. Tel/fax Holland, magyar, lengyel hites tolmács / Beëdigd vertaler en tolk Hongaars en tevens tolk/vertaler Pools. Mevr. Toussaint-Lengyel, Gabriella. Hornklaver 32, 3069 DE ROTTERDAM. Tel.: Magyar nyelvet tanít / Geeft les: Hongaars: Volksuniversiteit Rotterdam: Drs. Végh-Jakos, Erzsébet. DEN HAAG. Tel./fax: Tanítást vállal / Geeft les. Drs. Visser, Ágnes. Duinstraat 2, 2584 AZ DEN HAAG. Tel.: , Fax.: , Mobiel: Tanít / Geeft les: Hites magyar, holland, angol tolmács, fordító. Bírósági tolmács. Magyart, angolt és hollandot tanít, nyelvtanfolyamokat vezet. / Beëdigd vertaler en tolk van de Hongaarse, Nederlandse en Engelse taal. Gerechtstolk. Geeft les en taaltrainingen. Eerstegraads bevoegd docente Engels en Hongaars. Mevr. van Wely-Csillag, Ágnes. Troelstralaan 63/C, 9722 JE GRONINGEN. Tel.: Tolmács Államvizsgával rendelkezik. Hites tolmács, fordító, tanítást vállal / Beëdigd tolk, vertaler; geeft les. Tanít / Geeft les: Volksuniversiteit Groningen:

16 HOLLAND-MAGYAR SZÓTÁR AZ INTERNETEN / WOORDENBOEK OP HET INTERNET Holland-magyar szótár A holland nyelvvel kapcsolatos linkek gyűjteménye: HOLLANDIAI MAGYARTANÁROK KÖRE KRING DOCENTEN HONGAARS IN NEDERLAND Info: Edwin van Schie: , A kilencvenes években még működő hollandiai magyartanárok körét ez évben új életre szeretnénk kelteni. Várunk javaslatot az esetleges időpontra, ill. témákra. In de jaren negentig van de vorige eeuw kwam een aantal docenten Hongaars regelmatig bij elkaar in de kring van Docenten Hongaars in Nederland. Dit jaar willen we de kring nieuw leven inblazen. A HAARLEMI HONGAARSE SCHOOL MAGYAR NYELVISKOLÁT a holland Edwin van Schie vezeti. Már 20 éve magyart tanít, tananyagokat írt és kiadott egy bestsellert is, a Kort overzicht van de Hongaarse grammatica c. könyvét. A cím ellenére 70 oldalon részletes áttekintést ad a magyar nyelvtanról. Nem nyelvészeti szakszavakat alkalmaz, hanem mindennapi nyelven leírja és megmagyarázza a magyar nyelvtani jelenségeket, kibővítve számos példamondattal. Évente kétszer indít kezdő csoportot, emellett sokan folytatják a tanulást jó néhány középhaladó, ill. haladó csoportban. Intenzív tanítást is vállal. A weboldalra hívnám fel az olvasók figyelmét, hiszen ott rendszeresen elérhetővé tesszük a magyar vonatkozású események, koncertek, filmek, előadások időpontját, helyszínét, Hollandiában és Belgiumban, képekkel együtt. / Op de website vindt U gegevens betreffende evenementen, concerten, films in enig verband met de Hongaarse cultuurwereld in Nederland en in België. De Hongaarse School te Haarlem staat onder leiding van Edwin van Schie. Al twintig jaar lang geeft hij cursussen Hongaars, schrijft lesmateriaal en gaf een bestseller uit, het Kort overzicht van de Hongaarse grammatica. Hoewel de titel anders doet vermoeden, geeft het boekje op maar liefst 70 pagina's een uitvoerige beschrijving van de Hongaarse grammatica. Daarbij gebruikt de auteur weinig taaltechnische termen, maar beschrijft hij de Hongaarse grammaticale verschijnselen met behulp van alledaagse woorden, geïllustreerd met tal van voorbeeldzinnen. Tweemaal per jaar gaat er een nieuwe beginnerscursus van start, en ook zijn er tal van groepjes met gevorderden op verschillende niveau's. Ook kunnen er intensieve cursustrajecten worden gevolgd. Info op tel , of via Bezoekadres: Hongaarse School, Eksterlaan 230, 2026 XM Haarlem. MAGYARÓRA AZ INTERNETEN / HONGAARS OP INTERNET A magyarul tanulóknak és tanítóknak kínál ingyenes segédanyagokat. Honlapunkon nyelvtani táblázatok és gyakorlatok, újságcikkek, irodalmi szövegek és különféle feladatlapok találhatók. A legtöbb anyagot hangfelvétel kíséri januárjától beindítottuk hírszolgálatunkat, amelynek keretében hetente egy aktuális újságcikket küldünk háromnyelvű (angol-német-francia) szójegyzékkel. Részletes leírás a címen olvasható. is een collectie van gratis te downloaden materialen voor studenten en leraren van de Hongaarse taal. Op de website staan grammaticale overzichten, oefeningen, krantenartikelen, literaire teksten en diverse werkbladen, meestal met een audio opname. Alle pagina's zijn tweetalig (Hongaars- Engels). Vanaf januari 2005 hebben we ook een gratis nieuwsdienst. Degenen die zich inschrijven, ontvangen een keer per week een actueel krantenartikel met een drietalige (Duits-Engels-Frans) woordenlijst. Meer informatie vindt u hier: Wij verheugen ons op uw bezoek! Info: Szita Szilvia, HOLLAND-MAGYAR ÖSSZEHASONLÍTÓ NYELVTAN AZ INTERNETEN Hongaars-Nederlands vergelijkende grammatica voor Nederlandstaligen - gratis op internet Az ingyenes (tan)anyagok a oldalon a holland nyelvet választva és onnan a Grammatica menüből érhetők el. / De studiematerialen zijn van de website via het menu Grammatica direct te downloaden of te bekijken. Info: Bencze Rozália, MAGYAR NYELVŰ ÜGYVÉDEK ADVOCATEN MET KENNIS VAN DE HONGAARSE TAAL Mevr. Mr. E. BIGE Bige, Eskens & van Schravendijk Advocaten. Cronjéstraat 8, 6818 AB Arnhem. Telefoon: Fax: Mevrouw mr. E. Bige (roepnaam Gabriella) is geboren in Roemenië uit Hongaarse ouders en kwam in 1968 als vluchtelinge naar Nederland. In 1979 studeerde zij af aan de Radbouduniversiteit te Nijmegen; in datzelfde jaar werd zij als advocaat beëdigd. Zij is civielrechtelijk georiënteerd met als specialisatie letselschade/aansprakelijkheidsrecht en arbeidsrecht. Haar collega/kantoorgenoten hebben allen hun eigen specialisaties waarmee zij een breed terrein van het recht bestrijken. Gabriella Bige staat u graag bij, bij uw geschillen met uw werknemer/werkgever, als u een ongeval is overkomen bijvoorbeeld op uw werk of in het verkeer of als u problemen heeft met uw zaakrelaties die de gemaakte afspraken niet zijn nagekomen. Bige Gabriella Nagyváradon született magyar ban menekültként érkezett Hollandiába, ahol a nijmegeni egyetemen 1979-ben fejezte be jogi tanulmányait. Ügyvédi gyakorlatában elsősorban magánjogi kérdésekkel foglalkozik. Ezen belül különösen baleseti károkra, felelőségi jogra és munkajogra specializálta magát. Irodája - kollégáival együtt - a jog széles területeit szakértő módon átöleli címe: Internet: Mw. mr. R.A. REMPORT URBÁN Ügyvéd / NMI-mediator. / Advocaat en mediator. Pasteurlaan 1, 4624 XK Bergen op Zoom. Tel: , MAGYAR NYELVŰ LOGOPÉDUS, PSZICHOLÓGUS, PSZICHOTERAPEUTA LOGOPEDEN, PSYCHOLOGEN, PSYCHOTERAPEUTEN IN HET HONGAARS GOÓG MÁRIA Magyar nyelvű pszichológiai segítség a következő címen: Psychologenpraktijk Goog. Westwaarts 10, 2711 AC Zoetermeer. Tel: Website: Specializáció: szorongásos és depressziós zavarok, beilleszkedési problémák, párkapcsolati problémák, tanulási és munkahelyi problémák, krónikus betegséggel való együttélés. KARSTEN-BARTUCZ FRANCISKA Gyógypedagógus, logopédus. Beszéddel kapcsolatos problémákkal foglalkozom Dokkumban (Friesland). Gyermekeknek és felnőtteknek adok tanácsokat, gyakorlatokat és hagyományos, érthető módszertanitási ötleteket a szülőknek. Megkésett beszédfejlődés, a pöszeség minden fajtája, hadarás, dadogás, orrhangzós beszéd, afázia, autizmus, nyelvlökéses nyelés vagy renyhe artikuláció a probléma? Mindenre van megoldás és gyakorlat. Down-kóros és egyéb értelmi fogyatékos gyermekek és felnőttek beszédfejlesztésével is foglalkozom. Ezeken a számokon hivhatnak, vagy ezhetnek a találkozás megbeszélésére. Telefon: , DRS. NAGY PATRÍCIA Pozitív pszichológus, coach, médiátor holland, magyar és angol nyelven. vagy Tel: STÁSZ MAGDALÉNA Pszichológus, pszichoterapeuta. Pszichoterápia magyarul Észak-Hollandia tartományban, 13 év tapasztalat magánpraxisban. Cím: Wingerdstraat 9, 1741 P Schagen, tel.: /

17 ZENETANÁROK MUZIEKLERAREN BALLY, László Hegedűművész hegedűtanítást vállal. Az oktatás nyelve: magyar, holland vagy angol. / Violist en docent geeft vioolles in het Hongaars, in het Nederlads of in het Engels. Info: tel.: BARKASZI, József Tudta-e, hogy a Hágai Gitárcentrumban magyarul beszélő gitártanár is van? Barkaszi József Debrecenben a Zeneművészeti Főiskolán klasszikus gitár szakon végzett. Hollandiában, Hágában pedig a Képzőmővészeti Akadémiát végezte el. Kedden és szerdán a Haags Gitaarcentrum -ban tanít, csütörtökön pedig Leusdenben a zeneiskolában. Ha gitárt szeretne tanulni vagy rajzolni, festeni szeretne illetve egy portrét akarna készíttetni, érdeklődjön ezen a telefonszámon: , vagy Wist u dat er in het Haags Gitaarcentrum ook een hongaars sprekende gitaarleraar is? József Barkaszi heeft zijn diploma als klassieke gitaarleraar in het conservatorium van Debrecen behaald. In Den Haag heeft hij eindexamen aan de Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten gedaan. Dinsdag en woensdag geeft hij les in het Haags Gitaarcentrum, donderdag in de muziekschool van Leusden. Wilt u gitaar leren spelen, leren tekenen of schilderen of wilt u een portret laten maken, belt u het volgende telefoonnummer: , of mailt u CSÜLLÖG, Edina Hágában (Den Haag) élő magyar népzene- és citeratanár hagyományőrző játékokon, magyar népi rigmusokon és magyar népzenén alapuló Népi Ének oktatást, zenei előképző oktatást, könnyen és hamar megtanulható Citera oktatást vállal, illetve Zongora órákat ad. Citera bérelhető, vagy megvásárolható igény szerint tokkal, vagy anélkül. Fülemüle Zeneórák A zenei alapműveltséghez szükséges dalok, népdalok, ritmusos mondókák, körjátékok, rendszeres közös éneklés és hagyományaink ismeretével gazdagítja gyermekeink életét Csüllög Edina népzene- és zongoratanár. Jelentkezni még két csoportba lehet: I. csoport: szerdánként 14:30-15:15 / Hága (Den Haag). II. csoport:péntekenként igény szerint. Bővebb információ: Tel.: VAN DIJK LENGYEL, Ágnes Zongoraórák magyar nyelven. Kezdőknek, haladóknak, gyermeknek vagy felnőttnek. Előkészítés holland konzervatóriumi felvételire. Magyar normák szerint, magyar minőségben. Az oktatás helye: Melick (Roermond). Elérhetőség: vagy tel: PÁSZTÓI, Zsófia Szegeden diplomáztam furulyából és szívesen vállalnék családoknál, a lakásomon vagy a konzervatóriumban zeneoktatást, furulyaoktatást. Magyarországon már egy évet furulyát is tanítottam zeneiskolában, ami a gyakorlatot illeti. Az amszterdami magyar iskolában segédkezem az oktatásban és az Amsterdami Conservatorium hallgatója vagyok. Más részről barátnőmmel, aki szinten itt tanul a Conservatoriumban szívesen vállalunk fellépéseket duóban. Föleg barokk zenét játszunk, de a modern zene sem áll messze tőlünk. Tel: , VÖLGYESSY SZOMOR FANNI Énekesnő, előadóművész szívesen vállal fellépést rendezvényeken, illetve koncertezik Hollandiában. Vállal népdal tanítást vagy tart kurzusokat. Fellép magyar házakban (magyar alkalmakon), templomokban. Információ: vagy Telefon: Honlap: KÓRUSOK, ALAPÍTVÁNYOK ZANGKOREN, STICHTINGEN HÁGAI MAGYAR ASSZONYKÓRUS / HONGAARSE DAMESKOOR DEN HAAG Kedves Hölgyek! A Hágai Magyar Óvoda és Iskola összejövetelein arra gondoltunk, ha már a gyermekeink együtt játszanak, együtt tanulnak, miért ne énekelhetnénk együtt, mi édesanyák. Februártól szerveződő Asszonykórusunkba folyamatosan várjuk a kedves érdeklődő édesanyák és nem édesanyák jelentkezését! A cél rendszeres időközönként találkozni és örömmel együtt énekelni egyházi és világi nőikari műveket. Amennyiben kedvet érez a közös zenéléshez, kérem jelezze a lenti címen. A munkát február közepén kezdjük el, a próbák időpontjáról közösen egyeztetünk. Üdvözlettel, Markolt Orsolya, karvezető (budapesti ELTE-BTK éneke-zene - karvezetés szak). NEDERLANDS KODÁLYKOOR Info: A 35 éve fennálló Holland Kodály Kórus Dick Hollander karnagy vezetésével többnyire XX. századi zeneszerzők női karra írt műveit adja elő, előtérbe helyezve Kodály Zoltán és más Kelet-európai zeneszerők alkotásait. / Het Nederlandse Kodálykoor, dat meer dan 35 jaar bestaat, is een semiprofessioneel ensemble dat als projectkoor concerten ten gehoore brengt op diverse locaties in het land. Het Koor wil zich toeleggen op het uitvoeren van 20e eeuwse muziek voor vrouwenkoor. Klank, klankkleur en beweging vormen de muzikale pijlers van het repertoire (werken van Kodály e.a. Oost-Europese componisten). Dirigent: Dick Hollander. KAMERKOOR QUINTESSENS Az 1984-ben alakult Quintessens Kamarakórus repertoárján szerepelnek többek között a magyar kórusmuzsika kiváló alkotásai, Kodály Zoltán, Bárdos Lajos, Liszt Ferenc művei. A jelenleg 30 tagú kórus Szabó Katalin karnagy vezetésével számos koncerten lépett fel. Het Kamerkoor Quintessens bestaat sinds 1984 en streeft naar het zingen van goede koormuziek. Sinds april 1998 wordt het koor zeer inspirerend en kundig geleid door de uit Hongarije afkomstige dirigente, mevrouw Katalin Szabó. Sindsdien is het repertoire uitgebreid met een aantal werken van Hongaarse componisten zoals Zoltán Kodály en Lajos Bárdos. Informatie: Theo Erinkveld, secretaris, tel.: , Katalin Szabó, dirigente, tel.: FRID GÉZA ALAPÍTVÁNY / STICHTING GÉZA FRID Info: Scholcz Péter, elnök / voorzitter, Baarsweg 17, 1317 RZ Almere. Tel./fax: Az Alapítvány célja, hogy a magyar származású zeneszerző Frid Géza ( ) életművét minél szélesebb körben ismertté tegye mind holland mind nemzetközi vonatkozásban. / De Stichting stelt zich ten doel het omvangrijke ouvre van de componist Géza Frid onder de aandacht te brengen van het publiek en het een blijvende plaats te geven in de Nederlandse en internationale muziekwereld. KODÁLY ZOLTÁN ZENEPEDAGÓGIAI INTÉZET ZOLTÁN KODÁLY MUZIEKPEDAGOGISCH INSTITUUT P/a Bartos Gábor, Praaglaan 104, 6229 HP Maastricht, tel.: A Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet jelenleg mint információs- és promotiecentrum funkcionál. Bartos Gábor szívesen nyújt segítséget minden érdeklődő számára, aki ebben a témakörben információt igényel. Het Instituut fungeert als informatie- en promotiecentrum. Meer informatie op bovenstaand adres. BARTOS ENTERTAINMENT P/a Bartos Gábor, Praaglaan 104, 6229 HP Maastricht, tel.: Homepage: A 9 fős The Spats Company zenekar tagjai a 20-as, 30-as évek jazz-zenéjét játsszák. A fellépések éppúgy alkamasak hallgató vagy táncolni vágyó közönségnek, mint háttérzenének. A minőségi program része lehet az Ön rendezvényeinek, vállalati ünnepségeinek, gála vacsoráinak és különféle fogadásoknak.

18 MAGYAR NÉPZENE, NÉPTÁNC, NÉPI ZENEKAROK HONGAARSE VOLSKMUZIEK, -DANSEN, ORKESTEN SZABÓ ANDREA Néptáncpedagógus szívesen oktat magyar néptáncot gyermekeknek, felnőtteknek hetente, kéthetente, igény szerint. / Volksdanspedagoge. Hongaarse volksdansen voor kinderen en volwassenen. Lessen naar afspraak. Info: tel.: KALÁRIZS TÁNCHÁZ UTRECHT/ KALÁRIZS HONGAARS DANSHUIS UTRECHT Helyszín / Plaats: Buurthuis 't Bokkie, Elandplein 25, Utrecht (Wijk Hoograven/Tolsteeg). (Bus 8 - halte Robijnlaan.) Info: Ernst Bos, tel.: , (Nederlands, English, Deutsch). Fülöp Ibolya, tel.: , (Nederlands, Magyarul). Homepage: Danshuisdata /25 januari, 28 februari, 28 maart, 25 april, 30 mei, 27 juni Program és bepélőjegy / Programma en entreegeld: Tánctanítás (14 17 óra) Dansles (14 17 uur): 12 euro (+ herhalingsuurtje uur) Ismétlés (19-20 óra) Herhaling middagprogramma Táncház (20 23 óra) Danshuis (20 23 uur): 10 euro Tánctanítás és táncház Dansles en danshuis: 20 euro Extra program esetén változik a belépődíj. / Voor bijzonder progamma geldt een toeslag. BOKRÉTA TÁNCHÁZ / BOKRÉTA DANSHUIS Info: Ada Eefting. Dalweg 64, 3762 AL SOEST. Tel.: (0) Mobile: (0) BÚZAVIRÁG NÉPI TÁNCCSOPORT / BÚZAVIRÁG DANSGROEP Info: Ernst Bos. tel.: , CSÁRDÁS LEIDS ZIGEUNERORKEST Hat tagú leideni zenekar, mely 1972 óta játszik kelet-európai nép- és cigányzenét. Csárdás is een van de oudste Nederlandse zogenaamde studentenzigeunerorkesten. Inmiddels reeds lang afgestudeerd luisteren de doctorandussen van Csárdás sinds 1972 vele zwoele avonden op met gepassioneerde volksmuziek en zigeunermuziek uit Moravië, Slowakije, Hongarije en Roemenë. Al 36 jaar lang zijn de leden van Csárdás gebiologeerd door de authentieke Oost-Europese zigeunermuziek en volksmuziek. Dankzij menige studiereis wisten zij zich het authentieke geluid en de bijbehorende passie nauwgezet eigen te maken. De groep Csárdás o.l.v. Willem Kasteleyn bestaat uit zes zeer ervaren muzikanten met een basisbezetting van violen, altviool, cello, contrabas, klarinet en cimbaal en daarnaast: panfluit, fluier, pistalka, fujara en taragot. Meer over Csárdás (met geluidsfragmenten): Voor boekingen: Crispijn Oomes, tel.: ORKEST CSÁRDÁS A héttagú zenekar magyar, román, morva és szlovák népzenét, valamint cigányzenét játszik. Vertolkt traditionele volksmuziek uit Oost-Europa (Hongarije, Roemenië, Moravië en Slowakije). Jelentkezés / Boekingen en opties: Willem Kasteleyn, Aletta Jacobsstraat 98, 2286 BR Rijswijk. Tel.: Info: Hans en Loes van Waning. Herengracht 27, 2312 LA Leiden. Tel.: Fax: Homepage: ORKEST HAJNALI A három tagú (hegedű, brácsa, bőgő) zenekar magyarországi és erdélyi élő népzenét játszik.het orkest speelt levende volksmuziek van het platteland van Hongarije en de Hongaars sprekende gebieden daaromheen. Info, inlichtingen en boekingen: de Speelman. Stokebrand 79, 7206 EB Zutphen. Tel.: , fax: Homepage: ORKEST ÖRDÖNGŐS A három tagból álló népi zenekar a Kárpát-medence magyar népzenevilágát eleveníti meg. Wij zijn drie Nederlandse muziekanten die al meer dan 20 jaar authentieke Hongaarse volksmuziek spelen. We geven concerten, met uitleg, en eventueel ook met een danspaar. Daarnaast begeleiden wij ook regelmatig het Hongaarse danshuis in Utrecht. Inlichtingen en boekingen: Michéle van Baaren, Tel.: , Frank de Jong: , Homepage: Postadres: Willem de Zwijgerlaan 11, 3738 DV Maartensdijk. PHOENIX TÁNCCSOPORT / PHOENIX DANSGROEP Info: Lucie Heller, ZIMEZUM ALAPÍTVÁNY / STICHTING ZIMEZUM Az alapítvány az egyik legrégibb magyar hangszer, a citera népszerűsítője Hollandiában. Citera kurzusokat szervez nyaranként, főleg gyermekek számára. / Er wordt in Hoorn les gegeven op de Hongaarse citer, voornamelijk aan kinderen. De instrumenten komen uit Hongarije. De stichting heeft enige boeken uitgegeven met muziek voor de citer. De liedjes zijn in het Nederlands vertaald, met achterin de Hongaarse tekst. Info: Marian Kamp, Schoutenstraat 57, 1623 RW HOORN. Tel.: DE SPEELMAN Kárpát-medencei népi zenekarok rendszeresen fellépnek Hollandiában. A koncertekkel és táncházakkal kapcsolatos mindennemű információ a fenti címen kapható, illetve olvasható a honlapon. Bij de Speelman kan iedereen muzikanten, zangers en dansers uit het Karpatenbekken boeken voor een concert, een feest, een bruiloft, een evenement, etc. Info: Crispijn Oomes, Postbus 4105, 7200 BC Zutphen. Bezoekadres en schowroom: Lokenstraat 1, Zutphen (100 m van het NS-station). Tel.: , fax: , mobiel: Homepage: MAGYAR NÉPTÁNC ARNHEMBEN / HONGAARSE VOLKSDANSEN IN ARNHEM Magyar néptánc tanfolyam Arnhemben. Igény szerint hétvégi intenzív kurzusok is szervezhetők. További info: Gönczi Attila, mobil: +31/(0) Gönczi Attila Kortárs tánc és táncszínház koreográfus és táncművész. Az arnhemi Canvas Performing Art művészeti vezetője. Kontakt: Mobil.: +31/(0) Website: (angol nyelvű). STICHTING PENTATON Stimuleringsfonds voor de Europese traditionele muziek EUROPEAN MUSICAL HERITAGE FOUNDATION Hoornikgaarde 28, 7414 VK Deventer. Tel Met grote blijdschap geven wij kennis van de geboorte van de nieuwe Stichting Pentaton, stimuleringsfonds voor de Europese traditionele muziek. Via deze stichting hopen wij middelen te verzamelen om de Europese traditionele muziek de aandacht te geven die zij verdient, om het onderzoek naar, het behoud van en het onderwijs in deze muziek volop te bevorderen en om de Europese volksmuziek opnieuw leven in te blazen en nieuwe ontwikkelingen aan te moedigen. Stichting Pentaton stimuleert initiatieven van personen en instituten die zich op dit terrein bezighouden en zoekt naar mogelijkheden om hen materieel, moreel en inhoudelijk te ondersteunen. Waar mogelijk worden bestaande activiteiten in kaart gebracht en bevorderd, waar nodig worden nieuwe initiatieven ontplooid om de aandacht voor de Europese volksmuziek te bevorderen. Nu de Europese integratie in volle gang is, worden mensen zich meer en meer bewust van de waarde van hun lokale en regionale identiteit en cultuur. Wij signaleren gelukkig steeds meer initiatieven om deze traditonele culturen voor verdwijnig te behoeden. Wij signaleren ook steeds meer de behoefte om bepaalde Europse (sub)-culturen te plaatsen op een lijst van Internationale Immateriële Cultureel Erfgoederen. Het bestuur van Stichting Pentaton: Gerthe Lamers, András Krahl, Crispijn Oomes.

19 ZINGARINA ZIGEUNERDANSERES Met de komst naar het Westen van steeds meer zigeunermuzikanten uit Oost-Europa die met hun virtuoze kunsten en opzwepende muziek iedereen in de ban weten te brengen, brengt Zingarina nu ook de mogelijkheid om daarbij behorende dansbewegingen te leren en dansbelevingen te ervaren. Zingarina neemt je mee in een wereld van vuur, feest, melancholie en passie. Zij maakt daarbij gebruik van authentieke danspassen uit verschillende landen (o.a. Hongarije, Roemenië, Rusland, Balkan, Oriënt, India, Spanje) en improvisatie vanuit wat je hart je ingeeft. Typische mannendans wordt uitgevoerd door haar man Csabi. Ons devies is: het gaat er niet zozeer om een dans aan te leren, maar om te leren dansen. Want dansen is vrij zijn, en dat weten zigeuners als geen ander! ZINGARINA ZIGEUNERHUIS Hieraan gekoppeld is het initiatief Zingarina Zigeunerhuis, waarmee wij aspecten van de zigeunercultuur naar voren willen brengen als levenskunst. Diverse eigen activiteiten worden daartoe ontplooid, zoals groepsuitjes een dag uit het leven van de zigeuners, dans- en cultuurreizen, speciale evenementen. Daarnaast werken wij graag samen met ieder die een feest of themadag organiseert. Aankomende activiteiten: Gipsy Dance Weekend Flamenco Gitano & Balkan Grooves : Workshops jan. + Concert 12 jan Wekelijkse danscursus v/a januari Optredens & workshops op aanvraag. Dans- en Cultuurreizen: mei 2008 Saintes-Maries-de-la-Mer, augustus/september 2008 Hongarije. Uitgebreide achtergrondinformatie, activiteiten en agenda op Contact via Anne Marie Beeren-Orsós 'Zingarina' en Csabi Orsós. FESTŐ- ÉS KÉPZŐMŰVÉSZEK, KIÁLLÍTÓ TERMEK EXPOSITIES BAKONY STUDIO Ferenc Gelencsér, J.F. Kennedylaan 51, 9203 JP Drachten. Tel.: Linoleum nyomatok, mozaikok, falra készült félplasztikák granitból, aquarellek, torzók. BARKASZI, József Barkaszi József Hollandiában, Hágában a Képzőmővészeti Akadémiát végezte el. Ha rajzolni, festeni szeretne tanulni, illetve egy portrét szeretne készíttetni, érdeklődjön ezen a telefonszámon: , vagy József Barkaszi heeft eindexamen aan de Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten te Den Haag gedaan. Wilt u leren tekenen of schilderen of wilt u een portret laten maken, belt u het volgende telefoonnummer: , of mailt u BENKŐ MARIANNE Festőművész / Schilderes. Website: CZETÖ BEATY Képzőművész, festményeket, grafikát, elektorografikát készít. Magyar-holland projektek szervezésévél, fordítással és tolmácsolással is foglalkozik. Beeldend kunstenaar, maakt schilderijen, grafiek en elektrografiek. Organiseert Hongaars-Nederlandse kunstprojecten, werkt ook als vertaalster en tolk. Homepage: KIS GABRIELLA Képzőművész / beeldend kunstenaar. Oude Engelenseweg 54, 5223 KD s-hertogenbosch. Tel.: DANIELLA HEFTER Képzőművész / Beeldend kunstenares. Website: Az aktualis kiállítások szóló információ a honlapon olvasható. / Tentoonstellingen zie op de website. Munkáiról holland és angol nyelvű könyv jelent meg Daniella Hefter - Nagalm van Gebeurtenissen / Echoes of things just happened címmel. Kiadó: Artemis. ISBN szám: Megrendelhető: Ára: 10 Euro és 2 euro postadíj (Magyarorszagra 3 Euro postadíj) GALERIE DE BOOG Kloosterstraat 10, 3401 CR IJsselstein. Tel.: Homepage: Contactpersonen: Jóska Tóth Varjú, Liesbeth Tóth Varjú de Knegt Nyitva: péntek, szombat, vasárnap óráig. / Open: vr, za, zo uur en op afspraak. De galerie toont werken van nationale en internationale kunstenaars. De ommuurde beeldentuin is zomers geopend. De galerie verzorgt tentoonstellingen in bedrijven en instellingen, adviseert bij collectievorming en bemiddelt bij opdrachten en aankoop van kunst. GALERIJ VAN HET FULCOTHEATER Overtoom 3, 3401 BK IJsselstein. Tel.: Contactpersonen: Jóska Tóth Varjú, Liesbeth Tóth Varjú de Knegt Nyitva: naponta óráig. / Open: dagelijks uur. MÉSZÁROS MARI Szobrászművész / Beeldhouwster. Tel: Munkái megtekinthetők: Kiállítások 2009-ben / Tentoonstellingen in 2009: Április 17 május 20: Braggiotti Gallery, Amszterdam, Singel 424. Szólókiállítás Collateral Damage cimmel. Munkáim rendszeresen láthatók Utrechtben: Utrechtse Galerie, Oudegracht 338. Valamint minden érdeklődőt szeretettel látok a saját studiomban: Tel: Közgyűjteményekben megtekintehtő munkák / Works in public collections: Museum of Applied Art, Budapest,(H) Museum van der Togt, Amstelveen (NL) Musée des Art Decoratifs, Lausanne (CH) Museum Alter Hof Herding (D) Glasmuseum, Ebeltoft (DK) Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém (H) Glasmuseum Rheinbach (D) Rippl-Rónai Múzeum, Kaposvár (H) Musée-Atelier du Verre, Sars-Poteries (F) The Alcorcon city Museum of Glass Art, Madrid (E) Fine Art Museums of San Francisco, M.H.de Young Memorial Museum (USA) SZABÓ IMRE Festőművész / Schilder. Homepage: TÓTH IKON GALÉRIA / TÓTH IKONEN GALERIE Contactpersoon: Tóth József Nieuwe Spiegelstraat 68, 1017 DH Amsterdam. Tel.: , Orosz ikononk a XVI XIX. századig. / Russische ikonen vanaf de 16de eeuw t/m de 19de eeuw. GALERIE BLOEMRIJK VERTROUWEN Contactpersoon: Gerhild Tóth Van Sminiaweg 70, 9064 KE Aldtsjerk (Fr). Tel.: Fax: MOORART HUNGARIAN ART Erzsi Moór - Kunstbemiddeling-en advisering. Mobiel:

20 TÁNCMŰVÉSZET / DANS KRISZTINA DE CHÂTEL Choreografe, danseres. Artistiek leider van Dansgroup Krisztina de Châtel. Táncművész és koreográfus. A Dansgroup Krisztina de Châtel fellépéseiről a programfüzet a következő címen olvasható: GÖNCZI ATTILA Choreograaf, danser. Artistiek directeur van Canvas Performing Art in Arnhem. Kortárs tánc és táncszínház koreográfus és táncművész. Az arnhemi Canvas Performing Art művészeti vezetője. Mobil.: +31/(0) Website: (angol nyelvű). DOROTTYA KISS ( & Percy Kruythoff) Choreografe, danseres, artistiek leider, manager. Táncos, Koreográfus, Művészeti vezető, Produkció manager, Rendezványszervező The KISSHOFF Moves ( dansgezelschap) Tel.: ( ) Homepage: NYUGAT-EURÓPAI MAGYAR NYELVŰ FOLYÓIRATOK HONGAARSTALIGE PERIODIEKEN IN WEST-EUROPA ÁGHEGY - SKANDINAVIË Skandináviai magyar irodalmi és művészeti lapfolyam. Szerkesztő / Kiadó: Tar Károly, Lund (Svédország). Az újság letölthető a következő címről: BÉCSI NAPLÓ - OOSTENRIJK Az ausztriai magyarok 2 havonta megjelenő sajtóorgánuma. A Bécsi Napló hollandiai terjesztője Drs. Piri Zoltán, Croeselaan 254, 3521 CL Utrecht. Tel.: Postgiro: A Napló Hollandiában is előfizethető a fenti címen. Előfizetési díj: 13,60 euro / év. HÍRADÓ - ZWEEDEN A Svédországi Magyarok Országos Szövetségének a lapja. Postacím: Híradó, c/o Újvári Tünde, Granbacksvagen 8, Ekerö, Svédország. HONGARIJESPROKKELS - BELGIË Holland nyelvű, negyedévenként megjelenő turisztikai és kulturális folyóirat. / Nederlandstalig toeristischcultureel tijdschrift over Hongarije. Verschijnt per kwartaal. Info: Vlaams Toeristisch Infocentrum voor Hongarije. Frederik Vandenbroucke, Augustijnenstraat 16, B-8900 IEPER, België. Tel. +32-(0) GSM: +32-(0) KILÁTÓ - BELGIË Belgiumi független kulturális közlöny, irodalmi és népművelődési szemle. Megrendelhető: Familie Farkas- Bódi, Madeliefjesstraat 39, 1850 Grimbergen, Belgium. Telefon: +32-(0) Megjelenik 4 havonta. Előfizetési díj egy évre: 5 Euro. NYEOMSZSZ TÜKÖR WEST-EUROPESE UITGAVE A Nyugat-Európai Országos Szervezetek Szövetségének (NYEOMSZSZ) ismertetője. Áttekintő képet ad az adott országokban (Anglia, Ausztria, Cseh- és Morvaország, Dánia, Észtország, Finnország, Hollandia, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Németország, Norvégia és Svédország) folyó magyar kulturális életről, munkáról. Az újság letölthető a Szervezet honlapjáról: PRÁGAI TÜKÖR - TSJECHIË A Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetségének közéleti és kulturális lapja. Megjelenik évente 5 alkalommal. Megrendelhető: K. Botiči 2, Praha 10, Csehország. Tel./fax: ÚJSÁGOK, LAPOK HOLLANDIÁBAN PERIODIEKEN IN NEDERLAND AMSTERDAM STUDIES Az Amsterdam Studies című Internet fórum az európai politikai, gazdasági és kulturális fejlődéssel foglalkozik. Kiadó: Stichting European Committee Human Rights Hungarians Central Europe (Amsterdam). Főszerkesztő: Dr. Marácz László. Az írások a következő honlap címen olvashatók: Onder de naam Amsterdam Studies werd door de Stichting European Committee Human Rights Central Europe (Amsterdam) een nieuw internet site geopend gewijd aan Europese politieke, economische en culturele vraagstukken in het bijzonder Centraal Europa betreffend. Hoofdredacteur: Dr L.K. Marácz. De artikelen zijn te lezen op het volgende internet-adres: ABLAK ABLAK is een Nederlandstalig, tweemandelijks verschijnend tijdschrift over Centraal-Europa en de Balkan. Samengesteld door het Oost-Europa Instituut van de Universiteit van Amsterdam. Bestellen: tijdens kantooruren of op onderstaand adres. Redactie ABLAK, Oudezijds Achterburgwal 237, 1012 DL Amsterdam. Tel , fax FOCUS - Op Midden- en Oost-Europa Het themablad van de Nicolaas Witsen Stichting met managementinformatie over Midden- en Oost-Europa en de nieuwe onafhankelijke staten van de voormalige Sovjetunie. Het blad is een kwartaaluitgave waarin telkens een bepaald thema vanuit verschillende aspecten wordt belicht. De Nicolaas Witsen Stichting levert managementinformatie en advies over en voor Midden- en Oost-Europa, met als doel het ondersteunen en bevorderen van de economische bedrijvigheid. Besteladres / Redactieadres: Nicolaas Witsen Stichting, Hoekenrode 2, 1102 BR Amsterdam. Tel.: Fax: Prijs: f 50,- excl. BTW per jaar. NIEUWSBRIEF EBREN PEOPLE Az Alapítvány kelet-magyarországi hátrányos helyzetű gyermekek érdekében lép fel. De Stichting zet zich in voor kwetsbare groepen jongeren in Oost-Hongarije. Info: Lisa Takács, Stichting Ebren People, Maasstraat 42-3, 1078 HK Amsterdam. HOLLANDIAI KATOLIKUS MAGYAR EGYHÁZKÖZSÉGI HÍRLEVÉL CONTACTBLAD VAN ROOMS KATHOLIEKE HONGAREN Hollandiai Magyar Római Katolikus Egyházközségi Tanács magyar nyelvű lapja, amely évente négyszer az Interneten is megjelenik. Minden érdeklődő, e-postával rendelkezőnek megküldjük. E-posta címüket a szerkesztőség címére kérjük. Hongaarstalig Contactblad op het Internet van r.k. Hongaren in Nederland. Verschijnt 4 keer per jaar. A lap letölthető az Országos Széchényi Könyvtár (Budapest) honlapjáról is: Info: Nickl Károly, Eksterlaan XV Mierlo, tel.: HONGARIJE IN ZAKEN Het magazine is bedoeld voor bedrijven die willen samenwerken met Hongarije. Hongarije in Zaken - PublisherPartners Dhr. Hidde van Erp, Hongarije in Zaken, Luchthavenweg , 5657 EA Eindhoven. Tel.: 0031-(0) Fax: 0031 (0) JÖJJETEK / CONTACTBLAD VAN PROTESTANTSE HONGAREN A Hollandiai Magyar Protestáns Keresztyén Lelkigondozói Szolgálat magyar nyelvű lapja. Hongaarstalig Contactblad van protestantse Hongaren in Nederland. Info: Familie Tüski, Tollensstraat 20, 3521 XX Utrecht. Tel./fax: és tel.:

Tisztelt Olvasók! Kedves Barátaink! Felhívjuk szíves figyelmüket a Hollandiai Magyar Szövetség lent közölt híreire. Amennyiben barátaik, ismerőseik

Tisztelt Olvasók! Kedves Barátaink! Felhívjuk szíves figyelmüket a Hollandiai Magyar Szövetség lent közölt híreire. Amennyiben barátaik, ismerőseik Tisztelt Olvasók! Kedves Barátaink! Felhívjuk szíves figyelmüket a Hollandiai Magyar Szövetség lent közölt híreire. Amennyiben barátaik, ismerőseik között vannak olyanok, akik szívesen olvasnák a Hírlevelet,

Részletesebben

ADOMÁNYOKAT KÉRÜNK MUNKÁNK FOLYTATÁSA ÉRDEKÉBEN Ebben az évben is azzal a kéréssel fordulunk Tisztelt Olvasóinkhoz, hogy adományaikkal támogassák a Hollandiai Magyar Szövetség közérdekű munkáját. Erre

Részletesebben

H O L L A N D I A I M A G Y A R H Í R E K

H O L L A N D I A I M A G Y A R H Í R E K HOLLANDIAI MAGYAR SZÖVETSÉG H O L L A N D I A I M A G Y A R H Í R E K 2013 A HOLLANDIAI MAGYAR SZÖVETSÉG KÖZLEMÉNYEI MEDEDELINGEN VAN DE HONGAARSE FEDERATIE IN NEDERLAND HONGAARSE FEDERATIE IN NEDERLAND

Részletesebben

H O L L A N D I A I M A G Y A R H Í R E K

H O L L A N D I A I M A G Y A R H Í R E K HOLLANDIAI MAGYAR SZÖVETSÉG H O L L A N D I A I M A G Y A R H Í R E K 2014 A HOLLANDIAI MAGYAR SZÖVETSÉG KÖZLEMÉNYEI MEDEDELINGEN VAN DE HONGAARSE FEDERATIE IN NEDERLAND HONGAARSE FEDERATIE IN NEDERLAND

Részletesebben

H O L L A N D I A I M A G Y A R H Í R E K A HOLLANDIAI MAGYAR SZÖVETSÉG KÖZLEMÉNYEI MEDEDELINGEN VAN DE HONGAARSE FEDERATIE IN NEDERLAND

H O L L A N D I A I M A G Y A R H Í R E K A HOLLANDIAI MAGYAR SZÖVETSÉG KÖZLEMÉNYEI MEDEDELINGEN VAN DE HONGAARSE FEDERATIE IN NEDERLAND FELHÍVÁS ADAKOZÁSRA A Hollandiai Magyar Szövetség sokféle fontos tevékenységet fejt ki a hollandiai magyarság érdekében. Ennek a körlevélnek a tartalma is bizonyítja ezt. A tavalyi Hollandiai Magyar Hírek

Részletesebben

H O L L A N D I A I M A G Y A R H Í R E K

H O L L A N D I A I M A G Y A R H Í R E K HOLLANDIAI MAGYAR SZÖVETSÉG H O L L A N D I A I M A G Y A R H Í R E K 2012 A HOLLANDIAI MAGYAR SZÖVETSÉG KÖZLEMÉNYEI HONGAARSE FEDERATIE IN NEDERLAND A HOLLANDIAI MAGYAR SZÖVETSÉG a hollandiai magyar szervezetek

Részletesebben

HOLLANDIAI MAGYAR SZÖVETSÉG H O L L A N D I A I M A G Y A R H Í R E K 2008 A HOLLANDIAI MAGYAR SZÖVETSÉG KÖZLEMÉNYEI MEDEDELINGEN VAN DE HONGAARSE FEDERATIE IN NEDERLAND HONGAARSE FEDERATIE IN NEDERLAND

Részletesebben

H O L L A N D I A I M A G Y A R H Í R E K

H O L L A N D I A I M A G Y A R H Í R E K HOLLANDIAI MAGYAR SZÖVETSÉG H O L L A N D I A I M A G Y A R H Í R E K 2015 A HOLLANDIAI MAGYAR SZÖVETSÉG KÖZLEMÉNYEI MEDEDELINGEN VAN DE HONGAARSE FEDERATIE IN NEDERLAND HONGAARSE FEDERATIE IN NEDERLAND

Részletesebben

H O L L A N D I A I M A G Y A R H Í R E K A HOLLANDIAI MAGYAR SZÖVETSÉG KÖZLEMÉNYEI MEDEDELINGEN VAN DE HONGAARSE FEDERATIE IN NEDERLAND

H O L L A N D I A I M A G Y A R H Í R E K A HOLLANDIAI MAGYAR SZÖVETSÉG KÖZLEMÉNYEI MEDEDELINGEN VAN DE HONGAARSE FEDERATIE IN NEDERLAND ADOMÁNYOKAT KÉRÜNK A Hollandiai Magyar Szövetség sokféle fontos tevékenységet fejt ki a hollandiai magyarság érdekében. Ennek a körlevélnek a tartalma is bizonyítja ezt. A tavalyi Hollandiai Magyar Hírek

Részletesebben

ADOMÁNYOKAT KÉRÜNK MUNKÁNK FOLYTATÁSA ÉRDEKÉBEN Ebben az évben is azzal a kéréssel fordulunk Tisztelt Olvasóinkhoz, hogy adományaikkal támogassák a Hollandiai Magyar Szövetség közérdekű munkáját. Erre

Részletesebben

H O L L A N D I A I M A G Y A R H Í R E K A HOLLANDIAI MAGYAR SZÖVETSÉG KÖZLEMÉNYEI MEDEDELINGEN VAN DE HONGAARSE FEDERATIE IN NEDERLAND

H O L L A N D I A I M A G Y A R H Í R E K A HOLLANDIAI MAGYAR SZÖVETSÉG KÖZLEMÉNYEI MEDEDELINGEN VAN DE HONGAARSE FEDERATIE IN NEDERLAND FELHÍVÁS ADAKOZÁSRA A Hollandiai Magyar Szövetség sokféle fontos tevékenységet fejt ki a hollandiai magyarság érdekében. Ennek a körlevélnek a tartalma is bizonyítja ezt. A tavalyi Hollandiai Magyar Hírek

Részletesebben

ADOMÁNYOKAT KÉRÜNK MUNKÁNK FOLYTATÁSA ÉRDEKÉBEN Ebben az évben is azzal a kéréssel fordulunk Tisztelt Olvasóinkhoz, hogy adományaikkal támogassák a Hollandiai Magyar Szövetség közérdekű munkáját. Erre

Részletesebben

H O L L A N D I A I M A G Y A R H Í R E K 2016

H O L L A N D I A I M A G Y A R H Í R E K 2016 HOLLANDIAI MAGYAR SZÖVETSÉG H O L L A N D I A I M A G Y A R H Í R E K 2016 A HOLLANDIAI MAGYAR SZÖVETSÉG KÖZLEMÉNYEI MEDEDELINGEN VAN DE HONGAARSE FEDERATIE IN NEDERLAND HONGAARSE FEDERATIE IN NEDERLAND

Részletesebben

H O L L A N D I A I M A G Y A R H Í R E K

H O L L A N D I A I M A G Y A R H Í R E K H O L L A N D I A I M A G Y A R H Í R E K 2000. A HOLLANDIAI MAGYAR SZÖVETSÉG KÖZLEMÉNYEI MEDEDELINGEN VAN DE HONGAARSE FEDERATIE IN NEDERLAND ÜDVÖZLET AZ OLVASÓNAK! 2000-re minden jót kívánunk! Bort,

Részletesebben

Inburgeringscursus 24 (iskola)

Inburgeringscursus 24 (iskola) Egy lecke az iskolával kapcsolatosan. 1/5 oldal Szószedet de basisschool (de basisscholen): általános iskola het beroep (de beroepen): szakma gemakkelijk (gemakkelijker, gemakkelijkst): könnyen; kényelmes;

Részletesebben

HOLLAND NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

HOLLAND NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Holland nyelv középszint 0802 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 23. HOLLAND NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE

Részletesebben

H O L L A N D I A I M A G Y A R H Í R E K A HOLLANDIAI MAGYAR SZÖVETSÉG KÖZLEMÉNYEI MEDEDELINGEN VAN DE HONGAARSE FEDERATIE IN NEDERLAND

H O L L A N D I A I M A G Y A R H Í R E K A HOLLANDIAI MAGYAR SZÖVETSÉG KÖZLEMÉNYEI MEDEDELINGEN VAN DE HONGAARSE FEDERATIE IN NEDERLAND ADOMÁNYOKAT KÉRÜNK MUNKÁNK FOLYTATÁSA ÉRDEKÉBEN Ebben az évben is azzal a kéréssel fordulunk Tisztelt Olvasóinkhoz, hogy adományaikkal támogassák a Hollandiai Magyar Szövetség közérdekű munkáját. Erre

Részletesebben

Üzleti élet Levél. Levél - Cím. Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926

Üzleti élet Levél. Levél - Cím. Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926 - Cím Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikai címzés forma: Házszám + utca neve Település neve + ország rövidítése + irányítószám Mr. Adam Smith Smith's

Részletesebben

H O L L A N D I A I M A G Y A R H Í R E K

H O L L A N D I A I M A G Y A R H Í R E K H O L L A N D I A I M A G Y A R H Í R E K 2018 A HOLLANDIAI MAGYAR SZÖVETSÉG KÖZLEMÉNYEI MEDEDELINGEN VAN DE HONGAARSE FEDERATIE IN NEDERLAND A HOLLANDIAI MAGYAR SZÖVETSÉG STICHTING HONGAARSE FEDERATIE

Részletesebben

Történet 4. Hollandia Aladár szemével http://holland.aladar.hu/ Történet 4. Elektriciteit

Történet 4. Hollandia Aladár szemével http://holland.aladar.hu/ Történet 4. Elektriciteit Elektriciteit Als je je lamp niet kunt aandoen, werkt er iets niet. Je moet een elektricien vinden. Op zondag is dat niet makkelijk. Ik weet veel over elektriciteit, maar het is niet mijn vak. In Nederland

Részletesebben

HONGAARSE GEDENKTEKENS IN NEDERLAND

HONGAARSE GEDENKTEKENS IN NEDERLAND MAGYAR EMLÉKEK HOLLANDIÁBAN HONGAARSE GEDENKTEKENS IN NEDERLAND 1) Franeker, Voorstraat 43 - Magyar peregrinusok Hollandiában Ebben a házban volt hosszú időn keresztül a Franekeri Akadémián a XVII. századtól

Részletesebben

HOLLANDIAI MAGYAR SZÖVETSÉG

HOLLANDIAI MAGYAR SZÖVETSÉG 2019 HOLLANDIAI MAGYAR SZÖVETSÉG HOLLANDIAI MAGYAR SZÖVETSÉG TARTALOM / INHOUD TARTALOM / INHOUD... 1 A HOLLANDIAI MAGYAR SZÖVETSÉG... 5 STICHTING HONGAARSE FEDERATIE IN NEDERLAND... 5 BEKÖSZÖNTŐ... 6

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ HOLLANDIAI MAGYAR HÍREK 2019

EMLÉKEZTETŐ HOLLANDIAI MAGYAR HÍREK 2019 Tisztelt Olvasók! Kedves Barátaink! Felhívjuk szíves figyelmüket a Hollandiai Magyar Szövetség lent közölt híreire. Amennyiben barátaik, ismerőseik között vannak olyanok, akik szívesen olvasnák a Hírlevelet,

Részletesebben

Immigratie Huisvesting

Immigratie Huisvesting - Huren Nederlands Ik zou graag huren. Aangeven dat u iets wil huren een kamer een appartement een studio een vrijstaande woning een half-open bebouwing een gesloten bebouwing Hoeveel is de maandelijkse

Részletesebben

KÉRJÜK TÁMOGASSA A HOLLANDIAI MAGYAR SZÖVETSÉG MUNKÁJÁT

KÉRJÜK TÁMOGASSA A HOLLANDIAI MAGYAR SZÖVETSÉG MUNKÁJÁT Tisztelt Olvasók! Kedves Barátaink! Felhívjuk szíves figyelmüket a Hollandiai Magyar Szövetség lent közölt híreire. Amennyiben barátaik, ismerőseik között vannak olyanok, akik szívesen olvasnák a Hírlevelet,

Részletesebben

Solliciteren Referentie

Solliciteren Referentie - Aanhef Geachte heer Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend Geachte mevrouw Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend Tisztelt Uram! Tisztelt Hölgyem! Geachte heer, mevrouw Tisztelt

Részletesebben

Ünnepi beszédet mond Kónya Ilona

Ünnepi beszédet mond Kónya Ilona Tisztelt Olvasók! Kedves Barátaink! Felhívjuk szíves figyelmüket a Hollandiai Magyar Szövetség lent közölt híreire. Amennyiben barátaik, ismerőseik között vannak olyanok, akik szívesen olvasnák a Hírlevelet,

Részletesebben

ϸͷͷᴑԣԧԟԟԣԣԥᴒԙͻᴒԟͻͷᴒԣԙԥԕԥԟԟԥͷ

ϸͷͷᴑԣԧԟԟԣԣԥᴒԙͻᴒԟͻͷᴒԣԙԥԕԥԟԟԥͷ ⅎ ϸͷͷᴑԣԧԟԟԣԣԥᴒԙͻᴒԟͻͷᴒԣԙԥԕԥԟԟԥͷ ԞᴑᴒԢԧᴒԢԠ ᴃͶԣԤԣԤᴒԘԘԕԞ ͻͷᴒԣԥᴒԙԙԕԟ ԣԡԙͷԟͻᴇͷͷԟᴑͷԙԓͻᴄᴒԣԥᴧԕԗᴑᴒͻ ԓ ⱴᴒԦԢͶͶ ᴑͻͷᴒԣԘԥԕԤ ⱵᴒԤͻͷᴒԣԤᴒԙԙԕԞ ԣԡԙͷԟͻᴇͷͷԟᴑͷԙԓͻᴄᴒԣԥᴧԕԗᴑᴒͻ ԓ ͻᴧԟͷԙԣͻ ᴒԧԕԖᴧԕ ᴑͻԤᴒԞͻԟԠᴧԕԝԔԤᴒͻԦͶԞͻԔᴒԤͻ ԟԟԥԧᴒԣԡԓͻͷᴒԣԥͷͷԟᴑᴒͻԥԕԥͻᴑᴒͻ

Részletesebben

bab.la Kifejezések: Személyes Jókívánságok magyar-holland

bab.la Kifejezések: Személyes Jókívánságok magyar-holland Jókívánságok : Házasság Gratulálok! Nagyon sok boldogságot kívánok! Van harte gefeliciteerd. Wij wensen jullie alle geluk in de wereld. Friss házaspárnak kor Gratulálok és a legjobbakat kívánom mindkettőtöknek

Részletesebben

Helyszín: Főemelet 11.

Helyszín: Főemelet 11. NYUGAT-EURÓPAI SZERVEZETEK REGIONÁLIS ÜLÉSE Elnök: Bihari Szabolcs KIM Nemzetpolitikai Államtitkárság munkatársai: Brendus Réka, Tóth László Helyszín: Főemelet 11. 1. Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Monor város évi I. féléves programtervezete

Monor város évi I. féléves programtervezete Rendezvény időpontja: 2018. január 8. 2018. január 12. 18:00 Rendezvény megnevezése: megnyitója Magócsi Ildikó fotóművész Újévi operett 2018. január 13. Jégvirágtól Borvirágig forralt boros túra 2018.

Részletesebben

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 2014. SZEPTEMBER 1. h. 8.00 Tanévnyitó, szülői ért. 1. osztályok, (pótbeiratkozás műv. isk.)

Részletesebben

Személyes Levél. Levél - Cím. Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam

Személyes Levél. Levél - Cím. Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam - Cím Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Standard angol címzési forma: település és régió/állam/irányítószám Jeremy Rhodes 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikai címzés:

Részletesebben

Inburgeringscursus 22 (busz, vonat, villamos)

Inburgeringscursus 22 (busz, vonat, villamos) Egy újabb lecke a közlekedés téma körül. 1/6 oldal Szószedet de afstand (de afstanden): távolság de bakker (de bakkers): pék bijvoorbeeld: például bovendien: azonfelül; további; ezenfelül buiten: kinn

Részletesebben

FLANDRIA MAGYARORSZÁGON VLAANDEREN IN HONGARIJE

FLANDRIA MAGYARORSZÁGON VLAANDEREN IN HONGARIJE FLANDRIA MAGYARORSZÁGON VLAANDEREN IN HONGARIJE A Flamand Képviselet Információs lapja Info van de Vlaamse Vertegenwoordiging 4/2007 A Low Fesztivál Központ megnyitója (Holland-Flamand Kultfeszt Budapest

Részletesebben

HOLLANDIAI MAGYAR HÍREK

HOLLANDIAI MAGYAR HÍREK HOLLANDIAI MAGYAR HÍREK 1999 A HOLLANDIAI MAGYAR SZÖVETSÉG KÖZLEMÉNYEI MEDEDELINGEN VAN DE HONGAARSE FEDERATIE IN NEDERLAND ÜDVÖZLET AZ OLVASÓNAK! 1999-re minden jót kívánunk! Bort, búzát, békességet!

Részletesebben

HOLLAND NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

HOLLAND NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Holland nyelv középszint 1211 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 24. HOLLAND NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM I. OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE

Részletesebben

Inburgeringscursus mondatok 5

Inburgeringscursus mondatok 5 Ismét egy kissé kusza szószedet, rengeteg mondattal, egy részük gyakorolható is. Az alap mondatszerkezet amelyre a lenti mondatok épülnek, az a kunnen, moeten, willen, mogen segédigék használata. Egy nagyon

Részletesebben

22-én, hétfőn 17 órától az evangélikus templomban igét hirdet: dr. Tanczik Balázs

22-én, hétfőn 17 órától az evangélikus templomban igét hirdet: dr. Tanczik Balázs Katolikus egyházközségeink F Egyházaink hírei Gyóni Katolikus EgyHÁZKÖZSég Hétköznapi szentmiséinket a szokásos időpontokban kezdjük Gyónon: hétfőn, szerdán és pénteken 17 órától, utóbbi után 1 órás csendes

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti vendégeit alapításának 19. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti vendégeit alapításának 19. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti vendégeit alapításának 19. évfordulója alkalmából 2017-ben választott témánk a Háziipari Szövetkezet nádudvari részlege kiállításon és egy

Részletesebben

2019. július HIT VALLÁS EGYHÁZAINK HÍREI

2019. július HIT VALLÁS EGYHÁZAINK HÍREI 2019. július HIT VALLÁS EGYHÁZAINK HÍREI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG MISEREND A NYÁRI IDŐSZAKBAN: hétfő, kedd, péntek 18.00 óra, szombat 19.00 óra, vasárnap 9.00 óra (Dabasi-szőlők),

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

HOLLAND NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

HOLLAND NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Holland nyelv középszint 0803 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 23. HOLLAND NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE Ha

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

KÉRJÜK TÁMOGASSA A HOLLANDIAI MAGYAR SZÖVETSÉG MUNKÁJÁT

KÉRJÜK TÁMOGASSA A HOLLANDIAI MAGYAR SZÖVETSÉG MUNKÁJÁT Tisztelt Olvasók! Kedves Barátaink! Felhívjuk szíves figyelmüket a Hollandiai Magyar Szövetség lent közölt híreire. Amennyiben barátaik, ismerőseik között vannak olyanok, akik szívesen olvasnák a Hírlevelet,

Részletesebben

KÉRJÜK TÁMOGASSA A HOLLANDIAI MAGYAR SZÖVETSÉG MUNKÁJÁT

KÉRJÜK TÁMOGASSA A HOLLANDIAI MAGYAR SZÖVETSÉG MUNKÁJÁT . Tisztelt Olvasó! Kedves Barátunk! Felhívjuk szíves figyelmét a Hollandiai Magyar Szövetség lent közölt híreire. Amennyiben barátai, ismerősei között vannak olyanok, akik szívesen olvasnák a Hírlevelet,

Részletesebben

Mikes International. Magyar szellemi fórum Hungarian Periodical for Art, Literature and Science Alapítási év / Founded: 2001.

Mikes International. Magyar szellemi fórum Hungarian Periodical for Art, Literature and Science Alapítási év / Founded: 2001. Mikes International Magyar szellemi fórum Hungarian Periodical for Art, Literature and Science Alapítási év / Founded: 2001. Internet: www.federatio.org/mikes_int.html Email: mikes_int@federatio.org P.O.

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F EgyházAINk HÍRei GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Örömünkre, a szőlősi templomunk fűtéskorszerűsítésének eredményeként mostantól a szentmiséinken 17 C van. Az adventtel megkezdődött

Részletesebben

AlsódABASi KAToliKUS EgYHÁzközség

AlsódABASi KAToliKUS EgYHÁzközség hit vallás Egyházaink hírei KAToliKUS egyházközségeink F Gyóni KAToliKUS EgYHÁzközség miserend: Hétfőn, kedden, pénteken és szombaton 17.00 órakor kezdődik a szentmise. Vasárnap változatlanul 9.00 (Dabasi-szőlőkben),

Részletesebben

Jelentkezés Motivációs levél

Jelentkezés Motivációs levél - Kezdés Geachte heer Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név Geachte mevrouw Hivatalos, női címzett, ismeretlen név Geachte heer, mevrouw Hivatalos, címzett neve és neme ismeretlen Geachte dames en heren

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

működési költségek, közgyűlés 6,000,000 35. Regős Tábor 900,000 LAMOSZSZ II. Küldöttgyűlése költségeinek finanszírozása

működési költségek, közgyűlés 6,000,000 35. Regős Tábor 900,000 LAMOSZSZ II. Küldöttgyűlése költségeinek finanszírozása Nyugat-európai Országos Magyar Szervezetek működési költségek, közgyűlés 6,000,000 Külföldi Magyar Cserkészszövetség utazási költség 1,200,000 Külföldi Magyar Cserkészszövetség tetőcsere 3,000,000 dr.

Részletesebben

AZ 1956-OS MAGYAR FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 50. ÉVFORDULÓJA HÁROM MAGYAR NEMZEDÉK HOLLANDIÁBAN KÖSZÖNJÜK, HOLLANDIA!

AZ 1956-OS MAGYAR FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 50. ÉVFORDULÓJA HÁROM MAGYAR NEMZEDÉK HOLLANDIÁBAN KÖSZÖNJÜK, HOLLANDIA! FELHÍVÁS JUBILEUMI ADAKOZÁSRA 1956 2006 50 ÉV 1956 a Magyar Forradalom és Szabadságharc éve, midőn a magyar nép tömegei áldozták életüket és boldogságukat a nemzet szabadságáért. Akkor érkezett Hollandiába

Részletesebben

Egészségügyben Dolgozó Szociális Munkások Országos Egyesülete

Egészségügyben Dolgozó Szociális Munkások Országos Egyesülete E Ü D SZ M Egészségügyben Dolgozó Szociális Munkások Országos Egyesülete II. Közgyűlés Budapest, 2010. 12. 10. "Ha többek életét és munkáját összekapcsoljuk, együttesen mindnyájan sokkal messzebbre jutunk,

Részletesebben

2015. évi rendezvénytervezet

2015. évi rendezvénytervezet 2015. évi rendezvénytervezet Időpont Esemény megnevezése Rendező Helyszín Jan. 11. 9 óra Megemlékezés a Malenkij robot -ról JANUÁR Zebegény (a települések összevont Jan. 22. 14 óra Magyar Kultúra Napja

Részletesebben

Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.58

Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.58 Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.58 Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.59 Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva:

Részletesebben

HOLLAND NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

HOLLAND NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Holland nyelv középszint 0912 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 25. HOLLAND NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM I. Olvasott szöveg értése

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista Szervezeti adatok Intézmény megnevezése, címe Nagyasszonyunk Katolikus Óvoda Általános Iskola és Gimnázium Intézmény OM azonosítója 027743 Óvoda elérhetőségei Telefon:06 78462

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

ZRÍNYI IFJÚSÁGI KÖR. Kiművelt emberfők által tenni nagy nemzetté a magyart (Széchenyi István) Mi a Zrínyi Ifjúsági Kör (ZIK)?

ZRÍNYI IFJÚSÁGI KÖR. Kiművelt emberfők által tenni nagy nemzetté a magyart (Széchenyi István) Mi a Zrínyi Ifjúsági Kör (ZIK)? Benedek Zsuzsanna ZRÍNYI IFJÚSÁGI KÖR Kiművelt emberfők által tenni nagy nemzetté a magyart (Széchenyi István) Mi a Zrínyi Ifjúsági Kör (ZIK)? A ZIK a Buenos Airesben több mint 50 éve működő hétvégi magyar

Részletesebben

Szeptember. 14 péntek 7:45. felvételi tájékoztató iskolánkról leendő 5. és 9. évfolyamos diákjaink szüleinek. 17 hétfő 17:00

Szeptember. 14 péntek 7:45. felvételi tájékoztató iskolánkról leendő 5. és 9. évfolyamos diákjaink szüleinek. 17 hétfő 17:00 Szeptember 2 vasárnap 9:00 tanévnyitó 9:30 Veni Sancte szentmise az 1-4. évfolyamnak 3 hétfő 1. tanítási nap 14:00-17:30 zeneiskolai beiratkozás régi és új hangszeres növendékeknek helyszín: az általános

Részletesebben

HOLLAND NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

HOLLAND NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Holland nyelv középszint 0512 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. november 6. HOLLAND NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE

Részletesebben

A Gubicza család találkozói, eseményei

A Gubicza család találkozói, eseményei A Gubicza család találkozói, eseményei GUBICZA CSALÁDOK ESEMÉNYEI 2006 évben I. Gubicza találkozó Bakonyszentlászló, 2006. augusztus 19. Szervező: Gubicza Ilona 2007 évben Családtörténeti kutatás, nemzetközi

Részletesebben

MAGYAR DIASZPÓRA TANÁCS 2011. NOVEMBER 17.

MAGYAR DIASZPÓRA TANÁCS 2011. NOVEMBER 17. EURÓPAI REGIONÁLIS ÜLÉS Levezető elnök: Brendus Réka Titkár: Tóth László Helyszín: Gobelin terem 1. Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége Deák Ernő elnök 2. Magyarok Angliai Országos Szövetsége

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

TÜKÖR NYEOMSZSZ. Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége

TÜKÖR NYEOMSZSZ. Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége NYEOMSZSZ TÜKÖR 2019 Anglia Ausztria Csehország Dánia Észtország Finnország Franciaország Hollandia Lengyelország Lettország Litvánia Németország Norvégia Portugália Svájc Svédország NYEOMSZSZ Nyugat-Európai

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

18.00 Ökumenikus istentisztelet az Unitárius Templomban helyszín:unitárius Templom, 1055 Budapest, Nagy Ignác utca 1-2. 2010. NOVEMBER 11.

18.00 Ökumenikus istentisztelet az Unitárius Templomban helyszín:unitárius Templom, 1055 Budapest, Nagy Ignác utca 1-2. 2010. NOVEMBER 11. 2010. NOVEMBER 11. (CSÜTÖRTÖK) 15.00-17.00 Nemcsak a húszéveseké a világ! Örökifjak bálja zenél a Seres Duó zártkörû rendezvény helyszín: Aranytíz, Lovagterem, 18.00 Reitter Ferenc Díjátadó Ünnepség A

Részletesebben

A XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok évi pályázati (program) célú megítélt önkormányzati támogatása

A XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok évi pályázati (program) célú megítélt önkormányzati támogatása A XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok 2019. évi pályázati (program) célú megítélt önkormányzati a Budapest Főváros XVIII. kerületi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat: Bolgár gyermeknapi rendezvény.

Részletesebben

egyházaink Hírei református egyházközségeink katolikus egyházközségeink F december hit vallás gyóni katolikus egyházközség

egyházaink Hírei református egyházközségeink katolikus egyházközségeink F december hit vallás gyóni katolikus egyházközség 2018. december hit vallás egyházaink Hírei katolikus egyházközségeink F gyóni katolikus egyházközség DeCeMBeri MisereND: A karácsony előtti négy hét az adventi idő egyházunk életében. Készületünk részét

Részletesebben

egyházaink Hírei református egyházközségeink katolikus egyházközségeink F december hit vallás gyóni katolikus egyházközség

egyházaink Hírei református egyházközségeink katolikus egyházközségeink F december hit vallás gyóni katolikus egyházközség 2018. december hit vallás egyházaink Hírei katolikus egyházközségeink F gyóni katolikus egyházközség DeCeMBeri MisereND: A karácsony előtti négy hét az adventi idő egyházunk életében. Készületünk részét

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE 2013.

MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE 2013. A legjobb orvosok: Dr.Elégedettség, Dr. Higgadtság, és Dr. Jókedély (C.H.Spurgeon) A MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE 2013. Az egyesület kultúraközvetítő, befogadó szervezet. Célja: a

Részletesebben

NYELVTANULÁS A VILÁGON SPANYOL MAGYARORSZÁG

NYELVTANULÁS A VILÁGON SPANYOL MAGYARORSZÁG NYELVTANULÁS A VILÁGON SPANYOL MAGYARORSZÁG 2018 A spanyol mint idegen nyelv Magyarországon Magyarországon egy többen érdeklődnek a spanyol nyelvtanulás iránt. Általában második vagy harmadik idegen nyelvként

Részletesebben

Az életet visszafelé tekintve lehet lemérni, de előre tekintve kell élni. ( Kierkegaard)

Az életet visszafelé tekintve lehet lemérni, de előre tekintve kell élni. ( Kierkegaard) Az életet visszafelé tekintve lehet lemérni, de előre tekintve kell élni. ( Kierkegaard) A MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE 2014. Az egyesület kultúraközvetítő, befogadó szervezet. Célja:

Részletesebben

egyházaink HÍrei katolikus egyházközségeink F református egyházközségeink hit vallás GyóNi katolikus egyházközség AlsóDABAsi katolikus egyházközség

egyházaink HÍrei katolikus egyházközségeink F református egyházközségeink hit vallás GyóNi katolikus egyházközség AlsóDABAsi katolikus egyházközség hit vallás katolikus egyházközségeink F GyóNi katolikus egyházközség miserendünk: hétfő, kedd, péntek, szombat 17.00 óra vasárnap: Szőlők 9.00 óra, Gyón 11.00 óra Nagyböjt péntekjein 16.15 órától keresztúti

Részletesebben

Egyházaink hírei MEGHÍVÓ november. GyóNI KATOLIKUS EGYHÁZKöZSÉG. AlsóDABASI KATOLIKUS EGYHÁZKöZSÉG. GyóNI REFORMÁTUS GyüLEKEZET

Egyházaink hírei MEGHÍVÓ november. GyóNI KATOLIKUS EGYHÁZKöZSÉG. AlsóDABASI KATOLIKUS EGYHÁZKöZSÉG. GyóNI REFORMÁTUS GyüLEKEZET 2018. november KATOLIKUS egyházközségeink F GyóNI KATOLIKUS EGYHÁZKöZSÉG miserendünk: Novembertől a téli miserend lép életbe. Hétfőn, kedden, pénteken és szombaton 17.00 órakor kezdődik a szentmise. Vasárnap

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Pályázati azonosító: CSSP-NEPDALKOR A pályázat megvalósult: támogatásával.

BESZÁMOLÓ. Pályázati azonosító: CSSP-NEPDALKOR A pályázat megvalósult: támogatásával. BESZÁMOLÓ Pályázati azonosító: CSSP-NEPDALKOR-2018-0252 A pályázat megvalósult: támogatásával. A dr.barsi Ernő Népdalkör és Citeraegyüttes a pályázaton elnyert támogatást a szerződésben foglaltak szerint

Részletesebben

MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE

MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE Semmi sem nehéz. Ezt kell gondolnod, Mielőtt bármit is tennél. Semmi sem könnyű. Ezt kell érezned, Mielőtt bármit is mondanál. (Sri Chinmoy) A MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE 2015. Az

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Történetírói pályázat kiírásáról szóló döntés meghozatala Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

1/6 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU

1/6 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU 1/6 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU Ikt.szám: 18-3/4/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ amely készült a Lengyel

Részletesebben

Szent Benedek Általános Iskola, Középiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium School of Business Tagintézménye

Szent Benedek Általános Iskola, Középiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium School of Business Tagintézménye Szent Benedek Általános Iskola, Középiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium School of Business Tagintézménye (6727 Szeged, Lidicei tér 1.) OM-azonosító: 201410 Munkaterv a 2018/2019-es tanévre

Részletesebben

egyházaink Hírei KATolIKuS EgYHÁZKÖZSÉgEINK F REFoRMÁTuS EgYHÁZKÖZSÉgEINK Egyházi búcsú szentmise és körmenet GYÓNI EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET

egyházaink Hírei KATolIKuS EgYHÁZKÖZSÉgEINK F REFoRMÁTuS EgYHÁZKÖZSÉgEINK Egyházi búcsú szentmise és körmenet GYÓNI EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET egyházaink Hírei KATolIKuS EgYHÁZKÖZSÉgEINK F gyóni KATolIKuS EgYHÁZKÖZSÉg A gyóni katolikus misék időpontja AugusztusbAn A következőképpen változik, szabadság miatt. augusztus 11-től szeptember 8-ig:

Részletesebben

Website beoordeling itd.hu

Website beoordeling itd.hu Website beoordeling itd.hu Gegenereerd op Juli 19 2015 16:48 PM De score is 60/100 SEO Content Title ITD.HU - mértékadó gazdasági portál - ITD Lengte : 41 Perfect, uw title tag bevat tussen de 10 en 70

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2015.

Rendezvénynaptár 2015. Rendezvénynaptár 2015. Hónap Nap Időpont Program Helyszín Szervező Január 18. 15 00 Magyar Kultúra Napja Művelődési Ház Művelődési Ház 30. közgyűlése Művelődési Ház Február 13. Tűzoltó közgyűlés Művelődési

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

A tanév rendje: alapját a 13/2018. EMMI rendelet és az iskolai hagyományok alkotják. A tanév 181 tanítási napból áll.

A tanév rendje: alapját a 13/2018. EMMI rendelet és az iskolai hagyományok alkotják. A tanév 181 tanítási napból áll. A tanév rendje: alapját a 13/2018. EMMI rendelet és az iskolai hagyományok alkotják. A tanév 181 tanítási napból áll. Program Időpont Felelős Tanévnyitó ünnepély szept. 3. 8 00 1. osztály, Szőcei Renáta,

Részletesebben

Forrás: www.starity.hu. Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptára 2014. szeptember

Forrás: www.starity.hu. Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptára 2014. szeptember Forrás: www.starity.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptára 2014. szeptember Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptára

Részletesebben

MAGYAR RADIOLÓGUS ASSZISZTENSEK EGYESÜLETE 2013. év eleji rövid hírlevél

MAGYAR RADIOLÓGUS ASSZISZTENSEK EGYESÜLETE 2013. év eleji rövid hírlevél MAGYAR RADIOLÓGUS ASSZISZTENSEK EGYESÜLETE 2013. év eleji rövid hírlevél Általános Információk: MRAE Telephely: Levelezési cím: 1445 Budapest, Pf. 337 Postafiók címünk megváltozott 2012. november 1-vel!!!!!!

Részletesebben

Jegyzőkönyv. a Szépítő Egyesület, Szombathely választmányi üléséről. 2010. szeptember 15 én 17.00 órakor

Jegyzőkönyv. a Szépítő Egyesület, Szombathely választmányi üléséről. 2010. szeptember 15 én 17.00 órakor Jegyzőkönyv a Szépítő Egyesület, Szombathely választmányi üléséről 2010. szeptember 15 én 17.00 órakor a Kisfaludy Sándor u.1.sz. II. emeleti helyiségében Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

A M A G Y A R H Y P E R T O N I A T Á R S A S Á G I I. T A V A S Z I K O N G R E S S Z U S A

A M A G Y A R H Y P E R T O N I A T Á R S A S Á G I I. T A V A S Z I K O N G R E S S Z U S A MEGHÍVÓ A Hypertonia Világnapja alkalmából rendezett II. Tavaszi Kongresszusunk idején, a Magyar Hypertonia Társaság 2015. május 17 én 10.00 órára Közgyűlést hív össze. A Közgyűlés helye: Mercure Budapest

Részletesebben

EGYHÁZAINK HÍREI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZ- SÉGEINK GYÓNI EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET május HIT VALLÁS

EGYHÁZAINK HÍREI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZ- SÉGEINK GYÓNI EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET május HIT VALLÁS 2019. május HIT VALLÁS EGYHÁZAINK HÍREI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG MISEREND A NYÁRI IDŐSZAKBAN: hétfő, kedd, péntek 18.00 óra, szombat 19.00 óra, vasárnap 9.00 óra (Dabas-Szőlők),

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

es tanév programtervezete szülőknek, tanulóknak

es tanév programtervezete szülőknek, tanulóknak 2018-19-es tanév programtervezete szülőknek, tanulóknak Szeptember 3. 8 óra: tanévnyitó ünnepély 16 órától kamara és hangszeres órabeosztása külön értesítést kapnak az érintettek 17 órától szülői értekezlet:1.a,

Részletesebben

8. Maglód Város évi rendezvénynaptára november 22. ELŐTERJESZTÉS

8. Maglód Város évi rendezvénynaptára november 22. ELŐTERJESZTÉS 8. Maglód Város i rendezvénynaptára 2018. november 22. ELŐTERJESZTÉS Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. november 22-ei ülésére 8. napirend Tárgya: Előadó: Maglód Város i rendezvénynaptára

Részletesebben

Roel-Jan Verduijn & Bogi Demény

Roel-Jan Verduijn & Bogi Demény Orde van de trouwdienst van (Esküvői ünnepi Istentisztelet) Roel-Jan Verduijn & Bogi Demény Op 30 mei 2014 om 19:00 uur in de Maranathakerk te Lunteren Voorganger/Lelkipásztor : Ds. Jaap Hansum Ouderling/Presbiter

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben