hirdetmény K&H Bank Zrt.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "hirdetmény K&H Bank Zrt."

Átírás

1 K&H Bank Zrt Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) , (06 30) fax: (06 1) Budapest hirdetmény K&H lombard hitel Hatályos: február 8. napjától 1. Kölcsön kondíciói Költség Termék Típus Mérték Esedékesség Jellemző forint alapú 13,99% euró alapú 9,49% svájci frank 1 alapú 7,99% Ügyleti kamat amerikai 9,99 Havi dollár alapú törlesztőrészletekben százalék a mindenkori angol font 11,49% fizetendő. kölcsöntartozás után fizetendő. alapú kanadai dollár alapú 9,99% ausztrál dollár alapú 11,99% Kezelési költség Szerződéskötési díj Késedelmi kamat csomag és új megtakarítás elhelyezése és fedezetként bevonása. és meglévő megtakarítás fedezetként bevonása. csomag 0,00% 0,00% 1,00% 2,00% 0,00% 2,33% 2,33% Havi törlesztőrészletekben fizetendő. Egyszeri, szerződéskötéssel Szerződésben foglalt törlesztési kötelezettség esedékességét követő első munkanap. Szerződésben foglalt törlesztési kötelezettség esedékességét követő első munkanap. százalék. A kölcsön futamidejének kezdőnapján fennálló tőketartozás után kerül felszámításra. kerül felszámításra 2 A forintban engedélyezett kölcsön összegére vetítve kerül kiszámításra. Új hitel igénylésekor a Bankunkban, a hitel teljes fedezetéül szolgáló, új megtakarítást elhelyező ügyfelek részére. A forintban engedélyezett kölcsön összegére vetítve kerül kiszámításra. kerül felszámításra 2 százalék. Esedékességkor meg nem fizetett tőketartozás után az ügyleti kamat felett kerül felszámításra. százalék. Esedékességkor meg nem fizetett hiteldíj tartozás után kerül felszámításra november 17től a svájci frank alapú kölcsönigénylés befogadását a Bank felfüggesztette. 2 A csomag feltételeit a jelen Hirdetmény 6. pontja tartalmazza. 1

2 Szerződésmódosítási kérelem díja 3 Szerződésmódosítási díj Előtörlesztési díj 3 Végtörlesztési díj 3 csomagban csomagban 5 csomagban ill. a március 1től megkötött K&H Lombard hitel kölcsönszerződés esetében 5 csomagban ill. a március 1től megkötött K&H Lombard hitel kölcsönszerződés esetében Ft Ft 3,4 1,0%, de min Ft 4, max Ft 4 1,0%, de min Ft 4, max Ft 4 Alkalmanként, a szerződésmódosítá si kérelem benyújtásával egyidőben esedékes. Alkalmanként, szerződés módosításával Alkalmanként, szerződés módosításával egyidőben esedékes. Alkalmanként, az erre irányuló rendelkező nyilatkozat benyújtásakor esedékes Alkalmanként, az erre irányuló rendelkező nyilatkozat benyújtásakor esedékes. Minden, a futamidő alatt az ügyfél által kezdeményezett szerződésmódosítás. Amennyiben a szerződésmódosítás nem jön létre, a díj nem kerül visszafizetésre. kerül felszámításra. Részleteket lásd jelen hirdetmény 6. pontjában. Teljes vagy részösszegű előtörlesztés, ügyfél által kezdeményezett minden, a szerződés lényeges pontját érintő módosítás. Minden, a futamidő alatt az ügyfél által kezdeményezett szerződésmódosítás. kerül felszámolásra. Részleteket lásd jelen hirdetmény 6. pontjában. Előtörlesztés alatt a törlesztőrészlet esedékessége napját megelőző, illetőleg az aktuális törlesztőrészleten felüli törlesztés értendő A csomag kedvezményre jogosultak körét lásd jelen hirdetmény 6. pontjában. Nem kerül felszámításra, amennyiben korábbi K&H Bankos hitelét az adós újabb K&H Bankos hitellel váltja ki. A csomag kedvezményre jogosultak körét lásd jelen hirdetmény 6. pontjában július 13án hatályos törvény alapján bevezetett és meghirdetett díj, mely a Magatartási Kódex hatályba lépéséig vállalt moratórium lejártát követően kerül először alkalmazásra, január 1től. 4 A KSH által közzétett hivatalos inflációval növekedhet. Részletes szabály a 8. pont szerint február 28ig megkötött kölcsönszerződésekre hatályos. 2

3 Egyéb díj Ft 4 kérés teljesítésével Alkalmanként, a KHR tudakozvány ügyintézési díja 7 miatti felszólító levél, távirat díja 3 miatti felszólító levél postázási díja 3 miatti távirat kiküldési díja 3 miatti sms felszólító díja 3 Behajtással kapcsolatos személyes megkeresés díja Ft 400 Ft 4 / levél/távirat Mindenkori postai díjszabás szerint. Mindenkori Magyar Telekom Távközlési Nyrt. díjszabása szerint. 50 Ft 4 /sms Ft 4 / kiszállás Alkalmanként, a kérés teljesítésével A felszólító levél, távirat kiküldésével A felszólító levél kiküldésével A távirat kiküldésével Az sms kiküldésével A szerződésben rögzített szolgáltatásokon túlmenő, vagy attól eltérő különleges (pl.: tételes számlakivonat, szerződésmásolat kiadása, fennálló tartozásról igazolás kiállítása), illetve szerződésmódosítást nem igénylő kérések kerül felszámításra, amennyiben a kérés teljesíthető. Az ügyfél által kiállított, és a Bankhoz benyújtott lakossági ügyféltudakozvány, amely alapján a BISZ Zrt KHR esetében (zártan kezelten) visszajelzést ad arról, hogy a kérelmező ügyfél adatai szerepelneke a Központi Hitelinformációs Rendszerben. kiküldött levelek, táviratok díjával az a K&H Banknál vezetett számla kerül megterhelésre, amelyről a kölcsön törlesztése megvalósul. kiküldött levelek díjával az a K&H Banknál vezetett számla kerül megterhelésre, amelyről a Összege eltérő lehet a levél küldésének módjától (pl.: ajánlott, tértivevényes) kiküldött táviratok díjával az a K&H Banknál vezetett számla kerül megterhelésre, amelyről a Összege eltérő lehet esetenként (pl.: a távirat hosszától függően) küldött sms üzenetek díjával az a K&H Banknál vezetett számla kerül megterhelésre, amelyről a Az Adóshoz/Adóstárshoz/ Kezeshez történő kiszállások díjával az a K&H Banknál vezetett számla kerül megterhelésre, amelyről a 6 Ezt a díjtételt akkor számítja fel a Bank, amikor az Adós a szerződésben rögzített szolgáltatásokon túlmenő, vagy attól eltérő különleges (pl. tételes számlakivonat, szerződés másolat kérése, igazolás stb.), illetve szerződésmódosítást nem igénylő kéréssel keresi fel a bankfiókot, és a kérés teljesíthető. 7 Amennyiben a benyújtott ügyféltudakozványra adott válaszlevélben a BISZ Zrt. a törvényi feltételek alapján az információ szolgáltatást díjmentesnek határozza meg, akkor az előzőleg befizetett díj összegét a Bank az ügyfél részére visszafizeti az ügyféltudakozványra érkezett válasz átadásakor. 3

4 Tőke és kamattörlesztés Havi gyakoriságú törlesztés: A hitel havi tőke és kamat törlesztő részleteit a Bank az annuitás számítás módszerével határozza meg az alábbi képlet alapján: t H (1 n p) (1 P n p) 1 kk ahol: t H p n kk Egyösszegű tőketörlesztés: A kamatokat havonta a tőkét a futamidő végén egyösszegben kell visszafizetni. = a havonta fizetendő törlesztőrészlet = a felvett hitel összege = évi kamatláb/12 = a hitel futamideje (hónap) = havi kezelési költség Hitelkamat Hitelössze g kamatláb ( éves) napokszáma ( naptári ) Teljes hiteldíj mutató THM Termékvariáció Annuitásos törlesztés Egyösszegű törlesztés Fedezet devizaneme és a hitel nyilvántartásának devizaneme megegyező forint (forint) euró (euró) amerikai dollár (amerikai dollár) angol font (angol font) kanadai dollár (kanadai dollár) ausztrál dollár (ausztrál dollár) Fedezet devizaneme és a hitel nyilvántartásának devizaneme eltérő (forint nyilvántartás deviza fedezet ) Euró, amerikai dollár, angol font, kanadai dollár, ausztrál dollár (forint) Meglévő megtakarítás Új megtakarítás elhelyezése Meglévő megtakarítás Új megtakarítás elhelyezése 18,1% 17,3% 16,7% 16,3% (16,4%) (16,4%) (15,8%) (15,8%) 16,1% 15,3% 13,3% 12,9% (14,5%) (14,5%) (12,4%) (12,4%) 14,7% 13,9% 12,8% 12,4% (13,1%) (13,1%) (11,9%) (11,9%) 16,4% 15,6% 14,5% 14,1% (14,8%) (14,8%) (13,6%) (13,6%) 14,7% 13,9% 12,8% 12,4% (13,1%) (13,1%) (11,9%) (11,9%) 17,8% 17,0% 15,6% 15,1% (16,2%) (16,2%) (14,6%) (14,6%) 18,1% 17,3% 16,7% 16,3% (16,4%) (16,4%) (15,8%) (15,8%) A (zárójelben) lévő értékek a számlacsomag kalkulált THM mértéket mutatják. A fenti értékek a 83/2010. (III.25.) Korm. rendelet rendelkezései szerint forint hitelösszegre és 3 éves futamidőre vonatkoznak, amelyek a csomag kivételével alap számlacsomag szerinti havidíjjal kerültek kiszámításra. A deviza alapú kölcsönöknél a THM forintban történő törlesztés a forint pénzáram alapján került meghatározásra, a tárgynegyedévet megelőző hónap 1. munkanapján érvényes devizaárfolyam figyelembe vételével december 1. napján érvényes: euró deviza I. vételi árfolyam euró deviza I. eladási árfolyam angol font deviza I. vételi árfolyam angol font deviza I. eladási árfolyam amerikai dollár deviza I. vételi árfolyam 297,87 forint 310,03 forint 351,79 forint 357,11 forint 224,06 forint 4

5 amerikai dollár deviza I. eladási árfolyam kanadai dollár deviza I. vételi árfolyam kanadai dollár deviza I. eladási árfolyam ausztrál dollár deviza I. vételi árfolyam ausztrál dollár deviza I. eladási árfolyam 227,44 forint 220,02 forint 223,34 forint 228,26 forint 234,04 forint A teljes hiteldíj mutató meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és a feltételek változása mértéke módosulhat, értéke nem tükrözi a hitel árfolyamkockázatát, értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát A teljes hiteldíj mutató képlete m m' t C k (1 X) D l(1 k 1 l 1 k X) s l C k: a k sorszámú hitelrészlet összege, csökkentve a hitel felvételével összefüggő, az első hitelfolyósításig fizetendő költségekkel, D l: az l sorszámú törlesztőrészlet vagy díjfizetés összege, m: a hitelfolyósítások száma, m : az utolsó törlesztőrészlet vagy díjfizetés sorszáma, t k: az első hitelfolyósítás időpontja és minden ezt követő hitelfolyósítás időpontja közötti időtartam években és töredékévekben kifejezve, ezért t 1= 0, s l: az első hitelfolyósítás időpontja és minden egyes törlesztőrészlet vagy díjfizetés időpontja közötti időtartam években és töredékévekben kifejezve, X: a THM értéke. 3. Elfogadható fedezetek és megállapított fedezetségi követelmények A Bank által megállapított fedezetségi követelmény százalékos mértékéről (mely megmutatja az óvadékul elhelyezett biztosíték alapján adható maximális hitel összegét) és az óvadékul elfogadható biztosítékról fiókunkban érdeklődhet. 4. Minimális igénylési feltételek a kölcsönügylet alanyai nagykorú, cselekvőképes magánszemélyek lehetnek, állandó magyarországi lakcím, devizakülföldi magánszemélyek, állandó magyarországi lakcímmel rendelkező kézbesítési megbízott amennyiben valamely jövedelmével bevont adós életkora a kölcsön lejáratakor eléri, vagy meghaladja a 75. életévet, akkor a Bank további Adóstárs vagy kezes bevonását írhatja elő. megfelelő, a Bank által meghatározott megtakarítással rendelkeznek, egy telefon elérhetőség megadása szükséges adós vagy adóstárs részéről (és kezes részéről amennyiben bevonásra kerül), amely lehet adós(társ), kezes nevéhez állandó lakcíméhez, vagy tartózkodási címéhez köthető vezetékes telefonszám, vagy adós(társ), kezes nevére szóló, vagy saját cége nevére szóló mobiltelefonszám 5. Egyéb jellemzők a hitel folyósítása forintban a K&H Banknál vezetett forint folyószámlára történik, kizárólag a biztosítékként felajánlott fedezet zárolását, majd a szerződések aláírását követően, a hitel törlesztése forintban, kizárólag a K&H Banknál vezetett forint folyószámláról történhet, amennyiben a kölcsön fedezetéül szolgáló biztosítékot harmadik fél nyújtja, a harmadik fél kötelezően adóstársként szerepel a hitelügyletben, a hitel célja, szabadon felhasználható, meghatározott megtakarítás/ok fedezete mellett nyújtott hitel, mely az ügyfél azonnali, áthidaló finanszírozásra szolgál abban az esetben, amennyiben az ügyfél csak hátrányosan, 5

6 hozamveszteségek árán válthatná vissza magasabb hozamú biztosítását, értékpapírjait, betéteit, illetve szüntethetné meg lekötéseit. A hitel csak forintban nyújtható. a hitel összege, a hitel összege minimum , Ft, maximuma függ az ügyfél által felajánlott fedezet értékétől, és a hitelfedezeti arány mértékétől, a hitel futamideje havi törlesztés, minimum 1, maximum 36 hónap, egyösszegű tőketörlesztés, minimum 1, maximum 36 hónap, 6. csomag A csomag igénybevételére jogosultak: Azon gazdasági társaságok, melyek a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint kapcsolt vállalkozásnak minősülnek továbbá azon szervezetek, melyek cégnevének vezérszava az előbbiekben említett kapcsolt vállalkozások valamelyikének vezérszavával azonos (továbbiakban: vállalatcsoport/márkacsoport) A csomag azon vállalatcsoportok/márkacsoportok számára vehető igénybe, akik a Csoportos bérszámla szolgáltatásról szóló szerződésben vállalják, hogy legalább 4000 alkalmazottjuk, ideértve a tőlük nyugdíjba vonultakat is, mely tényt a munkáltatónak igazolni kell (továbbiakban: munkavállaló) számára nyittatna lakossági bankszámlát bankunkban és a megnyitott lakossági bankszámlára csoportos átutalással rendszeres jövedelem átutalást teljesítenek, illetve nyugdíjasaik nyugdíja erre a számlára érkezik. A Bank a munkáltatóval kötött szerződés aláírásának hónapjában, majd az azt követő első és második hónap végén megvizsgálja a munkáltatóhoz tartozó munkavállalók által megnyitott azon lakossági bankszámlák darabszámát, melyekre a számlanyitást követően a munkáltatótól legalább 1 alkalommal már munkabér jogcímen érkezett átutalás jóváírásra került, illetve a nyugdíja erre a számlára érkezett, s amennyiben a megállapított számla darabszám eléri vagy meghaladja a 4000 dbot, úgy valamennyi a munkáltatóhoz tartozó lakossági bankszámlát átsorolja a kedvezményes számlavezetési csomagba (erre a legfeljebb három hónapos időszakban a hatályos hirdetményben szereplő, lakossági ügyfél által választható K&H lakossági bankszámlát nyit és vezet.) Amennyiben a fenti feltétel a csoportos bérszámla szerződés aláírását követő 2. hónap végéig teljesül, a későbbiekben ezen feltételt a Bank nem vizsgálja, az újabb lakossági bankszámla nyitásoknál a kedvezményes kondíciók automatikusan beállításra kerülnek. A csomag keretében egy munkavállalónak csak egy kedvezményes kondíciójú bankszámlája lehet. 6

7 7. Megállapított fedezettségi szint Fedezettségi arány százalékos mértéke, amikor a Bank az ügyfél részére felszólítást küld a fedezetként felajánlott biztosíték kiegészítésére, illetve amikor a hitelt értesítés nélkül, azonnali hatállyal felmondja. Lombard hitel biztosítékaként elfogadható megtakarítások (értékelés alapja) Forint betét (óvadéki betétként elhelyezett Ft összeg) Deviza betét (hitel folyósítás napján érvényes deviza vételi árfolyamon számított Ft érték) Állampapír (vételi árfolyamon számított árfolyamérték) Befektetési jegyek Óvadéki érték, melynek mértékét a mellékelt tábla mutatja Megtakarítási életbiztosítás (Biztosító által meghatározott visszavásárlási /kötvény érték) Egyösszegű Havi törlesztés tőketörlesztés kiegészítés felmondás kiegészítés felmondás EURO, CHF, GBP 94% 96% 84% 86% USD, CAD, AUD 84% 86% 74% 76% Kamatozó kincstárjegy 84% 86% Magyar államkötvény 84% 86% 70% 75% Diszkont kincstárjegy 84% 86% A K&H Alapkezelő által kibocsátott nyíltvégű befektetési alapok jegyei A K&H Alapkezelő által kibocsátott zártvégű befektetési alapok jegyei 8. A hirdetményi díj, és költségtételei számítási módja 98% 99% 92% 95% 98% 99% 92% 95% 98% 99% 92% 95% A Hirdetmény díjés költségtételei minden év június 1jén legfeljebb a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett előző évi éves fogyasztói árindex mértékében (infláció) módosulnak. Az inflációs módosítás szempontjából az egyes díjtételek, a díjtételek %os, minimum és maximum értékei külön tételnek minősülnek. Az egyes díjtételek inflációs módosítása során a Bank a módosuló díjakat a kerekítés általánosan elfogadott szabályai szerint, illetve %os érték 2 tizedes jegyig állapítja meg. A módosuló Hirdetményt a Bank a hatálybalépést megelőző 60 nappal bankfiókjaiban kifüggeszti és közzéteszi internetes honlapján. 9. A szerződéses viszonyban álló külső ügyfélkezelő partnerek listáját az 1. számú Függelék tartalmazza. A kölcsön igényléshez benyújtandó dokumentumok listája a K&H Bank honlapján, az igénylési dokumentumok cím alatt található. A fent említett listában közölt dokumentumokon kívül a Bank jogosult az elbírálásához saját megítélése szerint bármilyen egyéb dokumentumokat is bekérni, illetve egyéb feltételeket is meghatározni. A K&H lombard hitel a fenti kondíciókkal K&H bankfiókokban vagy a K&H TeleCenteren (06 1/20/30/70) keresztül igényelhető! K&H Bank Zrt. 7

K&H személyi kölcsön, valamint K&H Medicina Egészségpénztári banki kölcsön** kondíciói Hatályos: 2012. január 02. napjától

K&H személyi kölcsön, valamint K&H Medicina Egészségpénztári banki kölcsön** kondíciói Hatályos: 2012. január 02. napjától K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény K&H személyi kölcsön, valamint K&H Medicina Egészségpénztári banki

Részletesebben

K&H személyi kölcsön, valamint K&H Medicina Egészségpénztári banki kölcsön** kondíciói Hatályos: 2012. május 07 napjától

K&H személyi kölcsön, valamint K&H Medicina Egészségpénztári banki kölcsön** kondíciói Hatályos: 2012. május 07 napjától K&H személyi kölcsön, valamint K&H Medicina Egészségpénztári banki kölcsön** kondíciói Hatályos: 2012. május 07 napjától Kölcsön kondíciói 1.1. Ügyleti kamat 1.1.1. 2012 április 02-től befogadott kérelmek

Részletesebben

hirdetmény 1. Kölcsön kondíciói 1.1. Ügyleti kamat K&H Bank Zrt.

hirdetmény 1. Kölcsön kondíciói 1.1. Ügyleti kamat K&H Bank Zrt. K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény K&H személyi kölcsön, valamint a K&H Medicina Egészségpénztári

Részletesebben

500.000 4.999.999 Ft 6,65% 7,65% 500.000 4.999.999 Ft 5,70 % 6,70 % 5.000.000 9.999.999 Ft 5,40 % 6,40 % 10.000.000 14.999.999 Ft 4,90 % 5,90 %

500.000 4.999.999 Ft 6,65% 7,65% 500.000 4.999.999 Ft 5,70 % 6,70 % 5.000.000 9.999.999 Ft 5,40 % 6,40 % 10.000.000 14.999.999 Ft 4,90 % 5,90 % K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény A svájci frank alapú kondícióiról (már nem igényelhető) Érvényes:

Részletesebben

Mérték Induló 1 Normál 2 Esedékesség Jellemző 4,3 % 5,95%

Mérték Induló 1 Normál 2 Esedékesség Jellemző 4,3 % 5,95% K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény A japán jen alapú K&H ingatlanfedezetű személyi hitel kondícióiról

Részletesebben

hirdetmény Az euró alapú K&H üzleti feltételű lakáshitelek kondícióiról Érvényes: devizabelföldi igénylők esetében Hatályos: 2010. március 1.

hirdetmény Az euró alapú K&H üzleti feltételű lakáshitelek kondícióiról Érvényes: devizabelföldi igénylők esetében Hatályos: 2010. március 1. K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény Az euró alapú ek kondícióiról Érvényes: devizabelföldi igénylők

Részletesebben

2,00% maximum évi 180 000 Ft 0,00% 1,00% 0,50% 0,00% 0,00% 0,50% 2,00% 1,92% 1,92%

2,00% maximum évi 180 000 Ft 0,00% 1,00% 0,50% 0,00% 0,00% 0,50% 2,00% 1,92% 1,92% K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény lakásra, és a megelőlegező kölcsön kondícióiról a 2003. december

Részletesebben

Kölcsön típusa Összeghatár Típus Kamat mértéke Esedékesség Jellemző. 500 000 7 000 000 Ft-ig forint alapú 12,99% százalék.

Kölcsön típusa Összeghatár Típus Kamat mértéke Esedékesség Jellemző. 500 000 7 000 000 Ft-ig forint alapú 12,99% százalék. Jelenleg nem értékesített K&H személyi, K&H kiemelt személyi, K&H otthonszépítő személyi, K&H autóvásárlási személyi és K&H jólváltó személyi kondíciói Hatályos: 2015. augusztus 16. napjától 1.1. Jelenleg

Részletesebben

Az euró alapú K&H ingatlanfedezetű személyi hitel kondícióiról Érvényes: devizabelföldi igénylők esetében Hatályos: 2015. január 1.

Az euró alapú K&H ingatlanfedezetű személyi hitel kondícióiról Érvényes: devizabelföldi igénylők esetében Hatályos: 2015. január 1. K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu Az euró alapú kondícióiról Érvényes: devizabelföldi igénylők esetében

Részletesebben

Prémium banki ügyfelek* a fenti kedvezmények mellett 0,25% kamatkedvezményben részesülnek a mindenkori ügyleti kamatból a futamidő végéig.

Prémium banki ügyfelek* a fenti kedvezmények mellett 0,25% kamatkedvezményben részesülnek a mindenkori ügyleti kamatból a futamidő végéig. K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény K&H szenzációs forinthitel ingatlan fedezettel

Részletesebben

1.1. 2010. szeptember 13-tól befogadott kérelmek alapján megkötött kölcsönszerződések esetén. Költség Mérték Esedékesség Jellemző

1.1. 2010. szeptember 13-tól befogadott kérelmek alapján megkötött kölcsönszerződések esetén. Költség Mérték Esedékesség Jellemző K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény K&H szenzációs forinthitel ingatlan fedezettel szabad felhasználásra

Részletesebben

3% min. 50 000 Ft max. 250 000 Ft. 1% min. 10 000 Ft max. 35 000 Ft

3% min. 50 000 Ft max. 250 000 Ft. 1% min. 10 000 Ft max. 35 000 Ft K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény K&H szenzációs forinthitel ingatlan fedezettel lakás célra Érvényes:

Részletesebben

1.1. 2010. szeptember 13-tól befogadott kérelmek alapján megkötött kölcsönszerződések esetén. Költség Mérték Esedékesség Jellemző

1.1. 2010. szeptember 13-tól befogadott kérelmek alapján megkötött kölcsönszerződések esetén. Költség Mérték Esedékesség Jellemző K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény K&H szenzációs forinthitel ingatlan fedezettel szabad felhasználásra

Részletesebben

Prémium banki ügyfelek* a fenti kedvezmények mellett 0,25% kamatkedvezményben részesülnek a mindenkori ügyleti kamatból a futamidő végéig.

Prémium banki ügyfelek* a fenti kedvezmények mellett 0,25% kamatkedvezményben részesülnek a mindenkori ügyleti kamatból a futamidő végéig. K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény K&H szenzációs forinthitel ingatlan fedezettel

Részletesebben

1. Kölcsön kondíciói 1.1. 2012. január 1. és 2012.június 21. között befogadott kérelmek alapján megkötött kölcsönszerződések esetén

1. Kölcsön kondíciói 1.1. 2012. január 1. és 2012.június 21. között befogadott kérelmek alapján megkötött kölcsönszerződések esetén K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény K&H szenzációs forinthitel ingatlan fedezettel szabad felhasználásra

Részletesebben

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozóan ÉRVÉNYBEN: 2013.

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozóan ÉRVÉNYBEN: 2013. K&H Bank Zrt. 095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 ) 328 9000, (06 30) 76 9000 fax: (06 ) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött

Részletesebben

HITELKÁRTYA HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE. Hatályos: 2014. március 12-től. Közzététel: 2014. március 7.

HITELKÁRTYA HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE. Hatályos: 2014. március 12-től. Közzététel: 2014. március 7. K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény HITELKÁRTYA HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE Hatályos:

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról H I R D E T M É N Y Az hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015.június 12. Hatályos: 2015. június 15. napjától 1 Tartalomjegyzék 1. POSTA

Részletesebben

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15%

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15% K&H Bnk Zrt. 1095 Budpest, Lechner Ödön fsor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fx: (06 1) 328 9696 Budpest 1851 www.kh.hu bnk@kh.hu hirdetmény Jelzáloglevél kmttámogtásos hitel kondícióiról Érvényes 2003. december

Részletesebben

H I R D E T M É N Y Az OTP BANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKÉNEK feltételeiről

H I R D E T M É N Y Az OTP BANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKÉNEK feltételeiről H I R D E T M É N Y Az OTP BANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKÉNEK feltételeiről Közzététel: 2015. augusztus 24. Hatályos: 2015. augusztus 24-től. (Jelen Hirdetmény hatálybalépésével hatályon kívül helyezi a

Részletesebben

HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a NEM forgalmazott lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a NEM forgalmazott lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a NEM forgalmazott lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2014. január 01. A Hirdetmény közzététele: 2014. január 01.

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT FOLYÓSZÁMLAHITEL

ÜZLETSZABÁLYZAT FOLYÓSZÁMLAHITEL ÜZLETSZABÁLYZAT a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről FOLYÓSZÁMLAHITEL OTP Bank Nyrt. Közzététel dátuma: 2015. március 30. Hatályba lépés dátuma: 2015. március 30. Tartalomjegyzék

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója az FHB Prémium Gold Lombard Hitelek esetén alkalmazott kondícióiról

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója az FHB Prémium Gold Lombard Hitelek esetén alkalmazott kondícióiról H I R D E T M É N Y Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója az FHB Prémium Gold Lombard Hitelek esetén alkalmazott kondícióiról Közzététel napja: 2015. március 13. Hatályos: 2015. március 16. napjától

Részletesebben

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK I. Biztosíték nélküli hitelek II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések I. Biztosíték nélküli hitelek I.1. UniCredit Folyószámlahitel Akció 1 : Akciós kezelési költség

Részletesebben

H I R D E T M É N Y Az OTP BANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKÉNEK feltételeiről

H I R D E T M É N Y Az OTP BANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKÉNEK feltételeiről H I R D E T M É N Y Az OTP BANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKÉNEK feltételeiről Közzététel: 2014. január 21. Hatályos: 2014. január 21-től. (Jelen Hirdetmény hatálybalépésével hatályon kívül helyezi a 2014.

Részletesebben

H I R D E T M É N Y Az OTP BANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKÉNEK feltételeiről

H I R D E T M É N Y Az OTP BANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKÉNEK feltételeiről H I R D E T M É N Y Az OTP BANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKÉNEK feltételeiről Közzététel: 2015. augusztus 1. Hatályos: 2015. augusztus 1-től. (Jelen Hirdetmény hatálybalépésével hatályon kívül helyezi a 2015.

Részletesebben

H I R D E T M É N Y Az OTP BANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKÉNEK feltételeiről

H I R D E T M É N Y Az OTP BANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKÉNEK feltételeiről H I R D E T M É N Y Az OTP BANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKÉNEK feltételeiről Közzététel: 2015. július 1. Hatályos: 2015. július 1-től. (Jelen Hirdetmény hatálybalépésével hatályon kívül helyezi a 2015. június

Részletesebben

H I R D E T M É N Y Az OTP BANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKÉNEK feltételeiről

H I R D E T M É N Y Az OTP BANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKÉNEK feltételeiről H I R D E T M É N Y Az OTP BANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKÉNEK feltételeiről Közzététel: 2015. június 1. Hatályos: 2015. június 1-től. (Jelen Hirdetmény hatálybalépésével hatályon kívül helyezi a 2015. május

Részletesebben

A DUNA TAKARÉK BANK Zrt.

A DUNA TAKARÉK BANK Zrt. A DUNA TAKARÉK BANK Zrt. Igazgatósága által jóváhagyott 1/2015/IG számú szabályzat A DUNA TAKARÉK BANK Zrt. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA 1. sz. me l lék let Á L TA L ÁN OS SZE R ZŐD ÉSI FE L T É T EL E K

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY A lakossági, vállalkozói, önkormányzati hitelek és egyéb kockázatvállalások esetén alkalmazott kondíciók 1 Kihirdetve: 2011. január 10. Érvényes: 2011. január 10. Lakosság AL/1.

Részletesebben