2011. augusztus

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2011. augusztus 19-21."

Átírás

1 A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉRDEKŰ LAPJA JÚLIUS - augusztus augusztus a legpezsgőbb fesztivál... KulTúra III. A Vörös Kápolnában és az Evangélikus Templomban Győrfi András festőművész, a Pincetárlatban Sas Lothár szobrászművész kiállítása augusztus 5-től szeptember 18-ig látogatható. Nyitva tartás augusztus 21-éig hétfő kivételével naponta óráig, augusztus 23-tól péntek-vasárnap óráig. A JANKOVICH-TELEP NAPJA AUGUSZTUS 14-éN 9 ÓRAKOR ÜNNEPI SZENTMISÉVEL KEZDÕDIK. A SZENT ISTVÁN TÉREN KÖSZÖNTÕT MOND: mészáros MIKLÓS POLGÁRMESTER, A SZENT ISTVÁN SZOBOR MEGKOSZORÚZÁSA UTÁN ÜDÜLÕHELYI FÓRUMOT TARTANAK; A RENDEZVÉNY KERTI PARTiVAL FOLYTATÓDIK.

2 2 BALATONBOGLÁRI HÍREK AKNAY JÁNOS OLTÁRKÉPE ÉS KIÁLLÍTÁSA BALATONBOGLÁRON 2004-ben... A balatonboglári kiállítás fogadtatása, maga a megnyitó, a bostoni evangélikus templom orgonaművészének, Karosi Bálintnak direkt e jeles alkalomra komponált darabjainak bemutatásával színesítve arra ösztönözték a Kossuth- és Munkácsydíjas szentendrei festőt, hogy a kiállítás képeit a templomnak, illetőleg a gyülekezetnek ajándékozza. A művész felajánlotta egy oltárkép megfestését is 2011 húsvétjára, amit azóta természetesen meg is tett. A 300 X 200 cm méretű akryllal vászonra festett mű a megfeszített Krisztust ábrázolja, abban a pillanatban, amikor megválik a földi világtól. Lábai még érintik e gyarló planétát, széttárt karjai azonban már az égi mezők felé nyúlnak, s fel is oldódnak a megfoghatatlan éterikus szférában... NYILVÁNOS WI-FI PONTOK BALATONBOGLÁRON (A néhai Hann Ferenc: Aknay János oltárképének avatására c. tanulmánya elolvasható a következő honlapon: aknay-janos-oltarkepe-es-kiallitasa-balatonboglaron) Mészáros Miklós polgármester kezdeményezésére júliusban a Boglárnet szolgáltató három WI-FI pontot helyezett üzembe. Az egyik a hajóállomásnál (GPS: ; ) van és - az antenna cseréjével - a Platán strand Tornászlány szobor (GPS: ; ) felőli részét már lefedték, azaz a hajóállomásnál és a strand szoborig terjedő részén jó a vétel. A tenisz csarnoknál lévő antenna cseréjével (itt nagyobb antenna kell) a Platán téren (GPS: ; ) is nagyobb jelerősség érhető el. (A fák miatt továbbra sem lehet homogénné tenni a területet, de ez wifi esetében egyébként sem elvárás, tekintve, hogy a jelenleg működő is megfelelő lefedettséget biztosít.) A harmadik wi-fi pont a Posta előtti Vörösmarty téren (GPS: ; ) van. A szolgáltatást egész évben, napi 24 órán át kívánják biztosítani. Egy-egy wi-fi ponton egyenként - napi 200 MB) adatforgalom használható fel.

3 BALATONBOGLÁRI HÍREK 3 A KÉPVISELŐ-TESTÜLET június 28. HATÁROZATAI (Kivonatos közlés, az ülések jegyzőkönyve a város honlapján olvasható: www. balatonboglar.hu és a Lukács Károly Városi Könyvtárban megtekinthető.) A képviselő-testület a két ülés közötti fontosabb eseményekről, valamint a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadta. (A vita során különböző ügyeket érintettek.) Mészáros Miklós polgármester és Resch János képviselő is köszönetet mondott a 800 éves városi rendezvény megvalósításában résztvevőknek: Korzenszky Richárd tihanyi perjel, Várnai László plébános, Szelence Senior tánccsoport, Polgármesteri Hivatal, a Varga Béla Városi Kulturális Központ, az Urányi Sport és Szabadidő Központ, a Közterület-fenntartó Szervezet, a Fischl-ház dolgozói, a Hujber Pincészet, Szilágyi Miklós vállalkozó, a Steiner Kft., a HALKER Kft., a nyugdíjas egyesületek, Bakonyi Róbertné Kapitány Mária, a Bubi-Food Kft., TESCO, Henkell & Söhnlein Zrt., Gaál Gaston Cserkészcsapat, a Boglári Általános Iskola, a Balaton Vox kórus, az Etüd tánccsoport, valamint az elszállásolást segítő Varga Kálmán, Keserű Zoltán, Vadasfalvi János képviselők. A turisztikai pályázat eredményeként fedett mobil színpadot és rendezvénysátort vásárolhatott a város. A közeljövőben arról is döntenek, hogy ki fogja üzemeltetni. A Balaton hajó felújítása megkezdődött. Csere Andrea képviselő a Római út megépítését szorgalmazta. Mészáros Miklós polgármester szerint a Római úttal kapcsolatos döntést novemberig kell meghoznia a képviselőtestületnek. (A szükséges önerő összege 37 millió forint, a hegyközség ezt az összeget nem tudja biztosítani.) Dóra Zoltán úr, a Szüreti Fesztivál szervezője tájékoztatta a város vezetőit az idei fesztivál előkészítéséről. A rendezvény nulladik napja 18-a csütörtök (délutántól már műsorok is lesznek), a hivatalos megnyitó 19-én pénteken lesz. 20-án lesz a szüreti felvonulás és 21-én vasárnap a tűzijáték. Feikusné Horváth Erzsébet jegyző képviselői kérdésre válaszolva - elmondta, hogy a Tomas Disco, és a Hűvös köz környezetét a Közterületfenntartó Szervezettől kapott információ alapján rendbe tette a Közterület-fenntartó Szervezet. A bontási határozatot kiadták, annak végrehajtása folyamatban van. Elfogadták az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2011 (II.25.) önkormányzati rendelet módosítását, a képviselőtestület az önkormányzat és a költségvetési szervei együttes évi költségvetését ezer Ft költségvetési bevétellel, ezer Ft költségvetési kiadással, ezer Ft költségvetési hiánnyal -, az önkormányzat általános tartalékát ezer Ft összegben állapították meg. (A céltartalékra szánt összegek felhasználásáról már döntöttek.) Módosították a kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 13/2000. (V.2.) számú rendeletet: Közszolgálati díj évente három adományozható rendes eljárásban. A kitüntető díjakat Balatonboglár Napja ünnepséghez kötődően, ünnepi képviselő-testületi ülésen a polgármester adja át. Módosították az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2011.(02.14.) önkormányzati rendeletet is: - Az önkormányzat hivatalos ünnepe az évente május vagy június hónapban megrendezésre kerülő Balatonboglár Napja, amelynek pontos időpontját a következő évi költségvetési koncepció elfogadásakor határozza meg a képviselő-testület. Megtudtuk, hogy a jövőben - A Humánpolitikai Bizottság átruházott hatáskörében ellenőrzi: - a közoktatási intézményekben a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével, a nevelőés oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtésével összefüggő tevékenységet, - a közoktatási intézményeiben a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásával összefüggő tevékenységet és dönt a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyásáról. - A polgármester átruházott hatáskörben dönt: - az önkormányzati beruházással megvalósult vízi közművekkel érintett ingatlanok vonatkozásában a közműfejlesztési hozzájárulás megállapításáról, - a tulajdonában levő belterületi ingatlan közterületről látszó részének rendezett állapotát nem biztosító ingatlantulajdonost határozatával a rendezett állapot megteremtésére kötelezi; - a közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott személlyel munkaszerződést köt. A képviselő-testület a Klapka utcai gazdasági, kereskedelmi és szolgáltató övezetben megvalósult víziközművek bekerülési költségét a víziközművekkel érintett ingatlanok tulajdonosára részben áthárítja. A közműfejlesztési hozzájárulás mértékét az ingatlan területe alapján: a) ivóvízhálózat esetén: 230 Ft/m 2 + ÁFA, b) szennyvízcsatorna-hálózat esetén: 119 Ft/m 2 + ÁFA összegben határozták meg. (A polgármesternek a közműfejlesztési hozzájárulásról rendelkező hatósági határozat meghozatala során ezt a mértéket kell alkalmaznia.) A hatósági határozatban a hozzájárulás megfizetésére a víziközmű hálózatba történő bekötés kérelmezésének időpontját kell megjelölni. A hozzájárulást a polgármesteri határozat kibocsátásától számított 3 (három) éven belül abban az esetben is meg kell fizetni, ha a víziközmű hálózatba történő bekötést eddig az időpontig nem kéri az ingatlan tulajdonosa. (Az előző 16/2007. (VIII. 14.) KT. számú rendelet hatályát vesztette.) A képviselő-testület a helyi adók beszedéséről szóló tájékoztatót elfogadta azzal a kiegészítéssel, hogy felül kívánja vizsgálni az AVE Zöldfok Zrt-vel a kintlévőségek behajtására kötött együttműködési szerződést. A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő közcélú ivóvíz ellátó és szennyvízelvezető rendszer üzemeltetésére vonatkozóan elfogadta a DRV Zrt. javaslatát és a meglévő Üzemeltetési Szerződés hatályon kívül helyezte, és elfogadta a DRV Zrt. által megküldött új szerződés tervezetét is. NYÁRI STRANDI SPORTRENDEZVÉNYEK A képviselő-testület a Platán strandon létesítendő strandi sportpályák építésének szakmai felügyeletével Kalász Zoltán alpolgármestert bízta meg. a Mozdulj Balaton idei strandi sportrendezvényekhez forinttámogatást biztosított. (Az összeget a város sport ügyeit irányító Kalász Zoltán alpolgármester szakmai véleménye alapján lehet utalványozni.) Elfogadták a Boglári Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról és a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzéséről, valamint a nevelő- és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtésével összefüggő tevékenységéről szóló beszámolókat. ISKOLAI ÚSZÁSOKTATÁSRÓL ÉS A VÁROSI SPORTCSARNOK ISKOLAI HASZNÁLATÁRÓL Keserű Zoltán, a Humánpolitikai Bizottság elnöke azt javasolta, hogy további egy évfolyam (6. évfolyam) vegyen részt a testnevelés órai úszáson. (Amennyiben elfogadásra kerül az a törvényjavaslat, mely szerint növekedne a testnevelés órák száma, a sportcsarnokot is többször igénybe vehetnék a tanulók.) A sportcsarnok használatánál arra gondoltak, hogy például a kézilabdások néha szabvány méretű pályán is játszhatnának, mert ha csak a versenyeken van lehetőségük, akkor hátrányban lesznek azokkal a csapatokkal szemben, akik állandóan ilyen pályákon edzenek. Türjei Attila véleménye: a jelenlegi tantárgyfelosztásba nem fér bele, hogy újabb évfolyamon bevezessék az úszásoktatást, plusz 6 óra szükséges, hogy beiktassák az órarendbe. Az iskolának van saját tornaterme, ezért nem tartja célszerűnek térítés ellenében igénybe venni a sportcsarnokot. Többször kezdeményezték, hogy a boglári sportcsarnokban bonyolítsák le a versenyeket, több-kevesebb sikerrel. A képviselő-testület a Boglári Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda beszámolóját az intézményben folyó úszásoktatásról és a városi sportcsarnok használatáról elfogadta azzal a kiegészítéssel: meg kell vizsgálni, hogyan lehetne újabb évfolyamot bevonni az úszásoktatásba. A VÁROS FORGALMI RENDJÉRŐL A képviselő-testület a város forgalmi rendjét felülvizsgálta. (Gáspár László csoportvezetőtől megtudtuk: a Gyep utcai kereszteződéstől az autópálya csatlakozóig tartó szakaszt az Állami Autópálya Kezelő Zrt. fennhatósága alatt van. A régi 7-es és a 6711-es állami közutak belterületi szakaszait illetően a város vezetői nem hozhatnak döntést, csak kezdeményezésekkel élhetnek. A többi döntő részben - városi tulajdonú út forgalmi rendjének szabályozását a jegyző rendeli el.) A képviselő-testület a településen lévő nem önkormányzati kezelésű - utak forgalmi rendjével kapcsolatban kezdeményezi az állami tulajdonú közutak kezelőjénél körforgalmi csomópontok

4 4 BALATONBOGLÁRI HÍREK kialakítását a 7. sz. főközlekedési út és a 6711 jelű Lengyeltóti-Balatonboglár összekötő út csomópontjában. (A Dózsa György u. és a Szabadság u. kereszteződésénél) - körforgalmi csomópontok kialakítását 6711 jelű Lengyeltóti-Balatonboglár összekötő út és az Attila, valamint az Árpád u. kereszteződésnél (a malomnál), - a megengedett legnagyobb sebesség korlátozását a Szabadság utcában, az Iskola köz és a Csokonai utcák kereszteződései közti szakaszon. - A képviselő-testület elhatározza, hogy a Klapka utca és Gyep utca kereszteződésében körforgalmi csomópontot kíván létesíteni az estleges pályázati lehetőségektől függően. - A Kodály Zoltán utcában a Kerékpározni tilos tábla eltávolítását kezdeményezi, lehetővé téve az utcában a kerékpározást. (A vasút mellett lévő kerékpárút a platánsor gyökerei miatt tönkrement.) - A Táncsics Mihály és Attila utca kereszteződésében gyalogátkelőhely létesítésének költségvetését el kell készíttetni, hogy az 2012-ben elkészülhessen. - Az Árpád utca Templom utca irányába történő egyirányúsítását elnapolták a Várdombon kialakítandó kalandpark beüzemeléséig. Erről majd a forgalom függvényében döntenek. - A Bercsényi utcáról a Gaal Gaston utcára való kihajtást akadályozó (bal oldali) parkolást meg kell tiltani. - Az Alkotás utca nyugati végénél az elsőbbségadás kötelező jelet fel kell festetni az útra. - Egyirányosítani kívánják a Parti sétányt (nyugatra). - Kezdeményezték a Tescohoz érkező kamionok részére a szervízút kiépítését. A képviselő-testület az orvosi rendelő bővítés beruházással kapcsolatos tájékoztatót elfogadta. A napirend tárgyalásakor Dr. Sziberth László képviselő tájékoztatást kért a pótmunkák elvégzéséről. Gáspár László csoportvezető szerint a szerződésben szereplő munkák elvégzésén kívül olyan pótmunkák elvégzésére is szükség lesz, amelyek az eredeti terveken - így a vállalkozó ajánlatában - nem szerepeltek. Ezek értéke bruttó e Ft, az összeg a szerződésben szereplő tartalékkeretből fedezhető. Törvényváltozás miatt vis maior helyzet keletkezett. (Erről külön írásban adunk tájékoztatást.) Elfogadták a szakmai bizottságok beszámolóit, döntöttek az egyes bizottságok javaslatairól. Keserű Zoltán, a Humánpolitikai Bizottság elnökének indítványára a képviselő-testület a szezonban Platán téren tartandó tíz zenés est jogdíját átvállalta. Resch János képviselő szerint véget kell vetni annak, hogy egyes lakók nem az előírásos zsákban helyezik ki a háztartási hulladékot, ezért azt az AVE Zöldfok nem szállítja el. Türjei Attila képviselő véleménye: a közterület-használatról szóló rendelet módosításának tárgyalásakor be kellene vonni az érintetteket is. A közvilágítással kapcsolatos problémák bejelentési címe megváltozott. Az új cím: ELMIB Zrt. Ügyfélszolgálat Nagykanizsa, Csengery u. 9. Telefon: 06/ 40/ BALATONBOGLÁRI RENDEZVÉNYEK PROGRAMS IN BALATONBOGLÁR VERANSTALTUNGEN IN BALATONBOGLÁR AUGUSZTUS / AUGUST / AUGUST KulTúra III. A Vörös Kápolnában és az Evangélikus Templomban Győrfi András festőművész, a Pincetárlatban Sas Lothár szobrászművész kiállítása augusztus 5-től szeptember 18-ig látogatható. Nyitva tartás augusztus 21-éig hétfő kivételével naponta óráig, augusztus 23- tól péntek-vasárnap óráig. 6. Koncert az evangélikus templomban Dergez Zoltán orgonaművész és a pécsi Lyceum templom kórusának (karvezető: Köcsky Tibor) koncertje a plébánia templomban OVB Strandkézilabda Mezey Ancsa Szenior torna 14. A Jankovich-telep napja BALATONBOGLÁRI SZÜRETI FESZTIVÁL Bevezető műsorok A megnyitó napja 20. A szüreti felvonulás napja 21. A fesztivál záró tűzijáték napja (Részletes program: a honlapon.) 20. A katolikus templom kertjében SZENT ISTVÁN EMLÉKEZETE VÁROSI ÜNNEPSÉG HALKER KUPA - amatőr teniszverseny Roman Peruckit (Gdansk) 22. orgonakoncertje a plébánia templomban Szeptember / September / September 1 3. ÚJSÁGÍRÓK ORSZÁGOS TENISZBAJNOKSÁGA A magyarországi TESCO áruházak negyedik Balatonboglári 2 4. sporttalálkozója az urányi jános sportközpontban 3., 4., 10.,11., 17.,18., 24., OB - II. FÉRFI CSAPATBAJNOKSÁG (sorsolás később) Play and Stay - ORSZÁGOS MINI TENISZVERSENY OKTOBER / October / OKTOBER 1 2. OB - II. férfi csapatbajnokság (sorsolás később) 3 9. ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK TÖKÉLETES TÖKÉTELEK SÜTŐ, 8 9. FŐZŐVERSENYE ÉS TÖKLÁMPÁS FESZTIVÁL SZŐLŐSKISLAKON BOGLÁR KUPA - ORSZÁGOS KOROSZTÁLYOS TENISZVERSENY NOVEMBER VÁROSI ÜNNEPSÉG AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC EMLÉKEZETÉRE AZ EVANGÉLIKUS TEMPLOMBAN REFORMÁCIÓ ÜNNEPSÉG - A BIBLIA KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓJA BALATONBOGLÁR NAPJA 25 éves a város - ÜNNEPI RENDEZVÉNYEK -

5 BALATONBOGLÁRI HÍREK 5 VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA 8630 Balatonboglár, Erzsébet u FAX: (+36) (06) 85 / TELEFON: (+36) (06) 20 / (KÖZPONT SZÁM) KÖZPONTON [+36) (06) 20 / ] KERESZTÜL HÍVHATÓ KÖZVETLENÜL hívható 0 kezelő 06 / 20 / ügyfélszolgálat 06 / 20 / polgármester, jegyző (TITKÁRNŐ) 06 / 20 / gyámhivatal 06 / 20 / III. sz. háziorvosi körzet - Szőlőskislak 06 / 30 / hivatal vezetés 4 szőlőskislaki művelődési ház 06 / 20 / egészségügyi központ - gondnokság 06 / 20 / Jankovich-telep részönkormányzata 06 / 20 / Ordacsehi község hivatala 06 / 20 / aljegyző 06 / 30 / titkárság 2 oktatási ügyek 06 / 20 / tourinform, turisztikai ügyek 06 / 30 / iktató 06 / 20 / beruházási és városüzemeltetési csoport 5 hatósági iroda 6 okmányiroda 7 költségvetési iroda 8 adócsoport 9 intézmények 1 csoportvezető 06 / 30 / városüzemeltetési ügyek 06 / 20 / közszolgáltatási ügyek 06 / 20 / közterület felügyelet 06 / 20 / helyi újság 06 / 30 / irodavezető, szabálysértési és birtokvédelmi ügyek 06 / 30 / szociális ügyek 06 / 20 / hagyatéki ügyek, hirdetmények, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 06 / 20 / kereskedelmi, szálláshely és mezőgazdasági ügyek 06 / 20 / építési hatósági ügyek 06 / 20 / anyakönyvvezető, gyámügyek, rendszeres gyermekvédelmi támogatás 06 / 20 / személyi igazolvány, útlevélügyek, vezetői engedély 06 / 20 / vállalkozói igazolvány, parkolási igazolvány ügyek 06 / 20 / közlekedési igazgatás ügyek 06 / 20 / irodavezető 06 / 30 / pénztár 06 / 20 / számlázás 06 / 20 / építményadó 06 / 20 / gépjármű és telekadó 06 / 20 / iparűzési adó, Ordacsehi adóügyek 06 / 20 / végrehajtási ügyek 06 / 20 / Boglári Általános és Zeneiskola 06 / 20 / Hétszínvirág Óvoda 06 / 20 / Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ 06 / 20 / Ficánka Bölcsőde 06 / 20 / Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 06 / 20 / Varga Béla Városi Kulturális Központ 06 / 20 / Lukács Károly Városi Könyvtár 06 / 20 / Városi Közterület-fenntartó Szervezet 06 / 20 / Urányi János Sport és Szabadidő Központ 06 / 30 / Kedves Ügyfeleink! A Polgármesteri Hivatal telefonszámai megváltoztak! Kérjük, szíveskedjenek az új központi számot (06) 20 / vagy a táblázatban felsorolt számokat közvetlenül hívni. Takarékossági okokból megszüntettük a következő TelefonszámokAT: Megértésüket tisztelettel köszönjük. Néhány hónapig még hívható a Polgármesteri Hivatal régi központi száma: , és számú telefon IS. A fax száma változatlan marad:

6 6 BALATONBOGLÁRI HÍREK SOMOGY BORA Balatonboglár-Szőlőskislakon az Országh Pincészetben választották meg kedden délután Somogy borát (Forrás: Tizenhárom borász huszonhét borral nevezett, elfogadva azt a feltételt, hogy a bor 2008-as évjáratnál nem lehet idősebb és egy korábbi versenyen már arany- vagy ezüstminősítést kellett szereznie. A szakmai és a társadalmi zsűri, Somogy bora mellet, szavazott a Dél-Balatoni Borút Egyesület, valamint a Somogyi Hírlap borára is. Gelencsér Attila, a megyei közgyűlés elnöke szerint a borvidékünk boraival országos és nemzetközi porondra is ki lehet lépni. A somogyi borok jobbak annál, mint amekkora marketing felületet eddig kaptak. A már tizenharmadik alkalommal megrendezett verseny és hasonló megmozdulások is a borászatok ismertségét, a borok iránti kereslet növekedését segíthetik. Tizenegy fehér, egy rozé és tizenöt vörösbort bíráltak el. A szakmai és a társadalmi zsűri pontszámainak összesítésével a Somogy bora címet Komáromi Ferenc, a Szent Anna Borház 2009-es Merlot-ja (Szőlősgyörök) nyerte. A Dél-Balatoni Borút Egyesület borának Légli Ottó 2010-es Sauvignon Blanc-ját (Balatonboglár) választották ben a Somogyi Hírlap bora Pócz József pincészetének 2009-es Cabernet Sauvignon-ja (Balatonlelle) lett. A LUKÁCS KÁROLY VÁROSI KÖNYVTÁR HÍREI A Lukács Károly Városi Könyvtár tisztelettel értesíti a látogatókat és az olvasókat, hogy augusztus 18-tól 31-ig zárva tart. * A könyvtár az idén 708 ezer forint (az előző évi dokumentum beszerzés összegéhez viszonyított) állami érdekeltség növelő támogatásban részesült, amelyet további beszerzésekre fordíthatnak. Új kultúra támogatási forma, a Márai-program is segíti a könyvtárat és olvasóit. A MÁRAI-PROGRAM A háromezer főnél nagyobb lélekszámú települések nyilvános könyvtárai, szakkönyvtárak, egyetemi könyvtárak és a határon túl lévő magyar könyvtárak is szerepelnek azon a jegyzéken, amelyen a Márai-program kedvezményezettjeit sorolják fel. A balatonboglári Lukács Károly Városi Könyvtár ebből a forrásból (50-50 %-os megosztásban) 550 ezer forint értékű szépirodalomi és un. tényirodalmi könyvet szerezhetett be. A program érdekessége, hogy a szépirodalmi művek listáján szereplő alkotások 30%-a az úgynevezett nemzeti minimumot jelentő alapcsomag része. Olyan könyvek tartoznak e körbe, amelyeket minden magyar olvasónak el kellene olvasnia. A másik 70% kiválasztásánál a könyvtári olvasók igényeit veszik figyelembe. Magyar és külhoni szerzők egyaránt szerepelnek a könyvjegyzékeken. A kedvezményezett könyvtárak a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. (KELLO) közreműködésével, digitális úton intézhetik a beszerzéseket. Forrás: (A programról részletesen: 2dd41c03a06a3da766f835fa870cd, StRANDKÉZILABDA Az MKSZ Strandkézilabda Bizottsága június 25-én a Balatonboglári Platánstrandon rendezte meg az U14 gyermek és az U18 ifjúsági korosztály leány és fiú strandkézilabda versenyét. A kellemetlen időjárás sem zavarta a csapatokat, hiszen a többszöri homokvihar és a hűvös idő ellenére látványos és izgalmas mérkőzéseket láthattunk. A Katona Sándor edző irányította Boglárka a gyermeknél hibátlan teljesítménnyel, minden mérkőzését megnyerve szerezte meg az aranyérmet. Az ifjúsági lányok győztese a válogatott strandkézilabdázókkal felálló Szentendre NKE, akik szintén magabiztosan verték a mezőnyt. Az ifjúsági fiúk aranyérmét a Salgótarjáni Strandépítők BHC csapata érdemelte ki, egyenletesen jó teljesítményt mutatva. Természetesen a többi résztvevő előtt is le a kalappal, mert ők is tisztességesen helytálltak. (Forrás:http:// hawaii2.ithelpportal.com/beach2008/desktopdefault.aspx?menuid=12057 &AspxAutoDetectCookieSupport=1) Arannyá érett a Boglárka! A gyermekek strandkézilabda versenyére nevezett csapat sikere BalatonBoglár gyermek csapata az országos strandkézilabda tornán (06.25.). hátránnyal indultak, hisz olyan csapatokkal találkoztak, akik az idényt igen jó körülmények között tölthették, és a megfelelő irányba fejlődhettek. A tavaly elkezdett munkánk - akkor ebben a kategóriában 5. helyezettek voltunk - beérett. A Kispest BHC, Szeged, Vasas csapatainak legyőzésével feljutottunk a dobogóra, veretlenül! Fényesen csillognak a medáljaik. A torna legjobb játékosa Buzsáki Barbara lett. A csapat - Galambos Eszter, Nagy Kíra, Göncz Emma, Somogyi Éva, Sipos Réka, Tóth Leóna, Buzsáki Barbara, Bodrogi Krisztina, Kiss Borbála - munkáját megköszönve: Katona Sándor (A Boglárka gyermekcsapat nem a BBSC színeiben versenyzett. A szerkesztőség.) A Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete beszámolója a évi közhasznú tevékenységéről (Rövidített közlés, a beszámoló a város honlapján olvasható.) A Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete a évben céljai megvalósítása érdekében, közhasznú tevékenységet folytatva aktívan dolgozott nem csak a településen, de a térségben élők, és az országból hozzánk látogatók szolgálatára. Alapszabályunkban szereplő közhasznú tevékenységek szerint a következő események valósultak meg: A feladatellátásra szánt helyiségek és eszközhasználatok a következőket biztosították: - HIP (Helyiérték Ifjúsági Információs Pont) nyitva tartása heti 20 órában. - A fiatalok szabadidő eltöltését önkéntesek felügyelik. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés: - Egyesületünk aktív szakmai csoportja a KÖSZIKE (Kistérségi Összefogás Ifjúsági Kerekasztal) több alkalommal szervezett és vett részt képzéseken, tréningeken, mely mindenki számára nyitott volt. A KÖSZIKE lendületben projekt képzései is nagy sikerrel zárultak. - A TÁMOP / azonosítójú pályázatunk sikeresen fut, 33 szervezet fejlesztése zajlik a megyében. Kulturális tevékenység: - A folyamatos munkánkat tekintve havonta több alkalommal szolgáltattunk kulturális programokat, melyek közt a város kiemelt eseményei, nagy fesztiváljaink is megtalálhatók. Kiemelt események Az Ökotárs Alapítvány, a MOL és a Városvédő Egyesület támogatásával parképítési munkát végeztünk, március 20. A Légrádi Antal XIII. Tehetségkutató Rockfesztiválon 18 zenekar mutatkozott be. Összköltségvetés Ft, melynek nagy

7 BALATONBOGLÁRI HÍREK 7 (Folytatás a 6. oldalról.) részét a PANKKK pályázatunk ( Ft) finanszírozta és jelentős szerepet kaptak a szponzori felajánlások is. Önkormányzati támogatásból díjakat vásároltunk a fellépő zenekaroknak május XIV. MÉTA FESZTIVÁL Gyermek- és Ifjúsági néptánccsoportok anonim koreográfia versenye - Futó méta bajnokság, Pünkösdi királyés királynéválasztás A közel Ft költségvetésű eseményhez az önkormányzati támogatás mellett a GYIA ( ) az Artisjus ( ) és a résztvevők befizetését használtuk fel július XI. Jazz és a Bor fesztiválja A Ft költségvetésű eseményhez az EJI ( Ft), Artisjus ( Ft) és NKA Ft, a Raiffeisen Bank Ft támogatását használtuk fel. A fesztiválunk idején vendégünk volt Kiss Attila András Dr Credo, aki a tavalyi koncerteken készített fotói alapján, csodás akvarelleket festett a jazz zenészekről. A portré kiállítás a koncertek előtt és a szünetekben volt megtekinthető. A fesztivál hetében, városunkban zajlott immár harmadik alkalommal a Budai Művészképző és a Budapest Jazz Orchestra közös szervezésében megvalósuló Jazz Tábor. A tavalyi kezdeményezésünket, a játszósarok szolgáltatást folytattuk, mivel a közönségünk nagy százaléka gyermekekkel érkezett. A tavalyihoz képest 10%-kal nőtt a nézők létszáma, és az idén is az ország különböző pontjairól érkeztek látogatók. (Kiskunfélegyháza, Debrecen, Budapest, Siófok ). A KÖSZIKE kamaszai havi rendszerességgel gyűlnek össze és dolgoznak a kistérségben élő fiatalokkal, fiatalokért. Több önállóan tervezett és megvalósított projektet mondhatnak magukénak. Országosan is példaként emlegetik munkájukat, képzéseiket. Méltán lehetünk büszkék rájuk! ( A KÖSZIKE beszámolóját következő számunkban közöljük.) A felsorolt események mellett 2010 nyarán is dolgoztunk: az Ifjúsági Szakértők Országos Találkozóján vendégül láttunk több regionális és országos ifjúsági szervezetet (Compass EU tábor, ISZOT vezetőség, Tett-hely Baranya Ifjúságáért KHT ), akik a városban működő irodát és a térségi mobil pontok működését tanulmányozták. 25 pályázatot adtunk be a támogatott időszak alatt, ebből 20 nyert. Egyesületünk a rendezvények alatt folyamatosan építi a kapcsolatrendszerét, ennek köszönhetően már országosan ismert és elismert szervezetként tartanak számon minket. Munkánkról, közhasznúsági minősítésnek megfelelésünkről (jelentés) részletes információkat a honlapon olvashatnak. A Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete tagsága május 21-ei közgyűlésen a közhasznúsági beszámolót elfogadta. Balatonboglár, május 21. Keserű Zoltán elnök Utolsó (IV.) alkalommal ültek össze a résztvevő Balaton-parti szervezetek a települések közötti összefogás megerősítése és közösségeinek fejlesztése érdekében. Az eddigi megbeszélések alkalmával Szomszédolás címmel olyan közösségépítő projekt kialakítása körvonalazódott, ami lehetőséget adna a hagyományok felelevenítésére, a helyi települési értékek és érdekességek bemutatására. A kezdeményezés célja: erősíteni a helyiek összefogását, a generációk közötti párbeszédet, és nem utolsó sorban a helyi történelmi -, és kulturális értékek megismerését. A résztvevők egyre nagyobb lelkesedéssel és jobbnál jobb ötletekkel álltak elő: - rendszeres kórustalálkozó, - helyi alkotók könyveinek megjelentetése, - színi előadások, esték létrehozása, - dél-balatoni művésztalálkozó. Ez csak néhány ötlet a sok közül. Természetesen a programsorozat részletes kidolgozása és kivitelezése további megbeszéléseket kíván. A második napon a fejlesztésben résztvevő szervezetek munkatársai megismerhették az általános adminisztráció és projektdokumentálás jelentőségét. Így képesek lesznek kiválasztani azt a szervezet számára szükséges adminisztrációs rendszert, ami segíti a hatékony és átláthatóbb működést. Voltak olyan több éve meglévő szervezetek is, akik a nap végén új információkkal gazdagodtak. Kérdőíves visszajelzés alapján nagyon pozitív élményekkel távozott mindenki. Érdekesnek és főként hasznosnak találták az elhangzottakat. Néhány vélemény a több mint másfél évi munka eredményéről: Nagyon sok segítséget kaptam ÚJ ISMERETEKKEL, ÚJ CÉLOK FELÉ július 14 -én és 15-én a balatonboglári Helyiérték Egyesület által megnyert komplex szervezetfejlesztő program végére értünk. (TÁMOP / Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Programja) az alapítvány működtetéséhez, tetszett a többi szervezet képviselőinek nyitottsága. A képzők igyekeztek jól beosztani az időt, újabb és újabb információkkal ellátni bennünket. Sokat tanultunk egymástól is. Bármikor szívesen vennék részt hasonló képzésen, szeretnék minél többet megtudni a civilségről, a lehetőségekről és elvárásokról. A képzést Prucsiné Fűri Ildikó és Törkenczy Tibor civilfejlesztők tartották, akiknek ezúton is szeretnénk megköszönni kitartó és odaadó munkájukat. Továbbá köszönetet mondunk mindazoknak a képzőknek, akik vállalták és segítették a szervezetek előrelépését: Végh Mártának, Hajnal Zsoltnak, Pontyos Tamásnak, Wincze Csabának. Sok sikert kívánunk a szervezeteknek is további munkájukhoz. A záró találkozóra augusztus 27-én kerül sor. P. Sárosdi Judit Helyiérték Egyesület projekt menedzser Nemzeti Fejlesztési Ügynökség A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Boglári. 2012. január-február Hírek. a városi önkormányzat közérdekű lapja. Ismét kemény költségvetési év vár

Boglári. 2012. január-február Hírek. a városi önkormányzat közérdekű lapja. Ismét kemény költségvetési év vár júliusban megnyílik végre a Gömbkilátó és épül a kalandpark is. Talán az eddigi hátráltatók is meghátrálnak és nem akadályozzák a többség számára hasznos fejlesztést. Az állami finanszírozásban 2012-ben

Részletesebben

12 BALATONBOGLÁRI HÍREK

12 BALATONBOGLÁRI HÍREK 12 BALATONBOGLÁRI HÍREK 20 ÉV, MAJD EGY EMBERÖLTŐ 20 éve alakult meg a 622. Gaal Gaston Cserkészcsapat 1990. szeptember elején, egy vasárnap délutáni napon, 8-10 érdeklődő jelenlétében Szőllősi Atya vezetésével

Részletesebben

Boglári Hírek. 2012. november - december DALBAN, IMÁBAN KÉRJÜK AZ ÉG URÁT, ÁLDD AZ IPART, ÉLTESD E SZÉP HAZÁT. a városi önkormányzat közérdekű lapja

Boglári Hírek. 2012. november - december DALBAN, IMÁBAN KÉRJÜK AZ ÉG URÁT, ÁLDD AZ IPART, ÉLTESD E SZÉP HAZÁT. a városi önkormányzat közérdekű lapja a városi önkormányzat közérdekű lapja 2012. november - december Boglári Hírek DALBAN, IMÁBAN KÉRJÜK AZ ÉG URÁT, ÁLDD AZ IPART, ÉLTESD E SZÉP HAZÁT A balatonboglári kórus 90 éves - részletesen a 6. - 7.

Részletesebben

Boglári. Boglári Hírek. 2015. február-március. a városi önkormányzat közérdekű lapja

Boglári. Boglári Hírek. 2015. február-március. a városi önkormányzat közérdekű lapja Boglári Hírek a városi önkormányzat közérdekű lapja Boglári 2015. február-március Balatonboglár város képviselő-testülete tisztelettel meghívja a város polgárait 2015. március 15-én (vasárnap) tartandó

Részletesebben

KulTúra 2010. JÚNIUS-JÚLIUS A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉRDEKŰ LAPJA. kiállítások a Kék és a Vörös kápolnában és a Pincetárlaton.

KulTúra 2010. JÚNIUS-JÚLIUS A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉRDEKŰ LAPJA. kiállítások a Kék és a Vörös kápolnában és a Pincetárlaton. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉRDEKŰ LAPJA 2010. JÚNIUS-JÚLIUS Balatonboglár 2011-ben lesz 800 éves település. A nagy hagyományú tájhoz méltóan kellene megemlékezni elődeinkre: imátkozva és dolgozva. Pogánynak

Részletesebben

Boglári Hírek. 2013. szeptember - október A SZABADSÁG NAPJÁN. a városi önkormányzat közérdekű lapja. ünnepi beszédet mond: közreműködik:

Boglári Hírek. 2013. szeptember - október A SZABADSÁG NAPJÁN. a városi önkormányzat közérdekű lapja. ünnepi beszédet mond: közreműködik: a városi önkormányzat közérdekű lapja 2013. szeptember - október Boglári Hírek 1956 A SZABADSÁG NAPJÁN 2013. október 23-án, 17.00 órakor az Országzászlónál ünnepi beszédet mond: Mészáros Miklós, Balatonboglár

Részletesebben

A LENGYEL MENEKÜLTEK BEFOGADÁSÁNAK 70. ÉVFORDULÓJÁRA EMLÉKEZÜNK

A LENGYEL MENEKÜLTEK BEFOGADÁSÁNAK 70. ÉVFORDULÓJÁRA EMLÉKEZÜNK A BALATONBOGLÁRI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉS A BALATONBOGLÁRI ORGONÁÉRT ALAPÍTVÁNY TISZTELETTEL ÉS SZERETETTEL MEGHÍVJA ÖNT 2009. ÁPRILIS 26-ÁN 10 ÓRÁRA, AZ ÚJ ORGONÁNK FELSZENTELÉSÉRE ÉS A 14 ÓRAKOR

Részletesebben

Boglári. Boglári Hírek B O GLÁR

Boglári. Boglári Hírek B O GLÁR Boglári Hírek a városi önkormányzat közérdekű lapja Boglári 2015. július boglári buborék ÉLMÉNYSTRAND EXPERIENCE BEACH ERLEBNISSTRAND (+36) 20 / 7788 477 NYITVA TARTÁS ÖFFNUNGSZEIT OPENING HOURS 9.00-20.

Részletesebben

a városi önkormányzat közérdekű lapja 2012. július Boglári Hírek Várdomb Kaland- és Szabadidőpark

a városi önkormányzat közérdekű lapja 2012. július Boglári Hírek Várdomb Kaland- és Szabadidőpark a városi önkormányzat közérdekű lapja 2012. július Boglári Hírek A már több mint egy évtizedes hagyományt folytatva Balatonboglár, a környék, az ország más vidékeinek polgárai, akár külhoniak is bemutathatják,

Részletesebben

házban tartjuk meg, a kitüntetõ díjak átadása után helyezhetik el a kegyelet virágait az országzászlónál.

házban tartjuk meg, a kitüntetõ díjak átadása után helyezhetik el a kegyelet virágait az országzászlónál. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉRDEKŰ LAPJA 2009. JANUÁR - FEBRUÁR B A L A T O N B O G L Á R VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE TISZTELETTEL ÉS BARÁTSÁGGAL HÍVJA, VÁRJA ÖNT, KEDVES CSALÁDJÁT ÉS BARÁTAIT

Részletesebben

a városi önkormányzat közérdekű lapja kiállítása Augusztus 8-31. Pincetárlat: Török vagy nem török? A Műhelykaland

a városi önkormányzat közérdekű lapja kiállítása Augusztus 8-31. Pincetárlat: Török vagy nem török? A Műhelykaland Boglári Hírek a városi önkormányzat közérdekű lapja Boglári 2014. július - augusztus kiállítások Augusztus 8-31. Pincetárlat: Török vagy nem török? A Műhelykaland Kézműves Egyesület kerámia kiállítása

Részletesebben

Városi közéleti havilap

Városi közéleti havilap Városi közéleti havilap XIV. évfolyam 1. szám www.fonyod.hu 2013. február Idén újra Kolbászfesztivál! Február 8-9. Ott találkozunk! Fotók: Óh Zsolt Tartalom: FEBRUÁR Közélet 3 Döntött a képviselő-testület

Részletesebben

Fotó: Kalmár. sérülésébe. Nem ő volt az utolsó áldozat, hiszen a márciusi ifjakat követve többször is voltak felvonulások,

Fotó: Kalmár. sérülésébe. Nem ő volt az utolsó áldozat, hiszen a márciusi ifjakat követve többször is voltak felvonulások, XXIV. évfolyam 3. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2014. március Lassan megvalósuló szabadság Lakossági fórum A badacsonyi Alsó-bazársor és környékének, valamint a badacsonyi strand megújításával

Részletesebben

Születésnap Csillagda

Születésnap Csillagda 2. oldal 2013. május Születésnap Csillagda Fotó: Vágfalvi Kata Fotók: Lukácsi Tibor Fotó: Szabó Lajos 2013. május 3. oldal Balatonfûzfõ Város és a Mûvelõdési Központ és Könyvtár május havi programja Május

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ. XXIV. évfolyam, 2014. december. Tisztelt Olvasó! Kedves Mezőberényiek! Még két adventi gyertyagyújtás

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ. XXIV. évfolyam, 2014. december. Tisztelt Olvasó! Kedves Mezőberényiek! Még két adventi gyertyagyújtás MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap XXIV. évfolyam, 2014. december Tisztelt Olvasó! Kedves Mezőberényiek! Még két adventi gyertyagyújtás Megint itt a december, a semmivel össze nem téveszthető

Részletesebben

Megérkeztek az első lakók részletek a Lakóparkról a 3. oldalon Változások a hulladékszállításban Bajnok lett az ócsai U19

Megérkeztek az első lakók részletek a Lakóparkról a 3. oldalon Változások a hulladékszállításban Bajnok lett az ócsai U19 Ócsa Város Önkormányzatának lapja 2013. július Megérkeztek az első lakók részletek a Lakóparkról a 3. oldalon Változások a hulladékszállításban Bajnok lett az ócsai U19 forrás: M.A. 2 Önkormányzati hírek

Részletesebben

Itt a farsang áll a bál

Itt a farsang áll a bál Lellei XXIII. évfolyam 3. szám Újság 2014. március Itt a farsang áll a bál Szombaton az alsósok vették birtokba a parkettát félelmetes kalózruhás tanító nénik irányításával. A gyerekek osztályonként vonultak

Részletesebben

Boglári. Boglári Hírek SZENT ISTVÁN KIRÁLYUNKRA EMLÉKEZÜNK

Boglári. Boglári Hírek SZENT ISTVÁN KIRÁLYUNKRA EMLÉKEZÜNK Boglári Hírek a városi önkormányzat közérdekű lapja Boglári 2015. augusztus boglári buborék ÉLMÉNYSTRAND EXPERIENCE BEACH ERLEBNISSTRAND (+36) 20 / 7788 477 NYITVA TARTÁS ÖFFNUNGSZEIT OPENING HOURS 9.00-20.

Részletesebben

Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja Várossá avatás 7. évfordulója

Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja Várossá avatás 7. évfordulója Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja 2012. 09. szám Várossá avatás 7. évfordulója Kistarcsa Város Legidősebb Polgára Blaskovits Aladárné Varró Lajosné a Köz szolgálatáért kitüntetést vehette

Részletesebben

Balatonfûzfõ Város és a Mûvelõdési Központ és Könyvtár augusztus havi programja

Balatonfûzfõ Város és a Mûvelõdési Központ és Könyvtár augusztus havi programja 2013. augusztus 3. oldal Balatonfûzfõ Város és a Mûvelõdési Központ és Könyvtár augusztus havi programja Augusztus 2. 17 óra Magyar Fotómûvészek Szövetsége Senior csoport kiállítása A kiállítást megnyitja

Részletesebben

Programok EP választások 2014 Segítség a szállásadóknak!

Programok EP választások 2014 Segítség a szállásadóknak! Fonyódi Hírmondó XV. évfolyam 6. szám www.fonyod.hu 2014. június Programok EP választások 2014 Segítség a szállásadóknak! 2 Közérdekű információk Fonyódi Polgármesteri Hivatal Cím: 8640 Fonyód, Fő u 19.

Részletesebben

Közhírré tétetik! KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Adni jó. XXI. évfolyam, 2013. április 6.

Közhírré tétetik! KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Adni jó. XXI. évfolyam, 2013. április 6. XXI. évfolyam, 2013. április 6. 3. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Így ünnepeltünk március 15-én Képes összeállítás (2-3. oldal) Megkérdeztük... Zajlanak

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap XX. évfolyam, 2010. július A SPORTPÁLYA és a KÁLMÁN FÜRDÕ öltözõjének mûszaki átadás-átvétele 2010. június 7-én megtörtént. 2010. július 7-én pedig

Részletesebben

Gárdony Város Önkormányzatának Lapja ISSN 2063-6180 II. évfolyam 11. szám november

Gárdony Város Önkormányzatának Lapja ISSN 2063-6180 II. évfolyam 11. szám november Gárdony Város Önkormányzatának Lapja ISSN 2063-6180 II. évfolyam 11. szám november Elkezdődött a kerékpárút építése a Velencei-tó déli partján: a tizenkét kilométeres szakaszt 730 millió forintos összköltséggel,

Részletesebben

Fonyódi Hírmondó. Fonyódi Nyár 2013. Városi közéleti havilap. XIV. évfolyam 6-7. szám www.fonyod.hu 2013. július-augusztus

Fonyódi Hírmondó. Fonyódi Nyár 2013. Városi közéleti havilap. XIV. évfolyam 6-7. szám www.fonyod.hu 2013. július-augusztus Fonyódi Hírmondó Városi közéleti havilap XIV. évfolyam 6-7. szám www.fonyod.hu 2013. július-augusztus Fonyódi Nyár 2013 Fotó: Óh Zsolt, Schidru Péter Tartalom: JÚLIUS-AUGUSZTUS Közélet 3 Döntött a képviselő-testület

Részletesebben

A szabadság szent szerelme Az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc 161. évfordulóján méltóképpen emlékezett hõseire Badacsonytomaj

A szabadság szent szerelme Az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc 161. évfordulóján méltóképpen emlékezett hõseire Badacsonytomaj XIX. évfolyam 3. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft A Március 15-i ünnepség koszorúzással kezdõdött az alsó-temetõben, a Pöltenberg család sírjánál. Peti Géza, a Tomaj Ifjúságáért

Részletesebben

2. oldal 2014. július. Aranylakodalom. Weisz házaspár. Horváth házaspár. Görcsi házaspár. Eltérő Társulat. A bronzérmes csapat. Fotók: Máhl Szabolcs

2. oldal 2014. július. Aranylakodalom. Weisz házaspár. Horváth házaspár. Görcsi házaspár. Eltérő Társulat. A bronzérmes csapat. Fotók: Máhl Szabolcs 2. oldal 2014. július Aranylakodalom Weisz házaspár Horváth házaspár Görcsi házaspár Eltérő Társulat A bronzérmes csapat Fotók: Máhl Szabolcs 2014. július 3. oldal Balatonfűzfő Város és a Művelődési Központ

Részletesebben

Volt rosszabb, lesz jobb 2,6 százalékkal nőtt a vendégforgalom

Volt rosszabb, lesz jobb 2,6 százalékkal nőtt a vendégforgalom I. évfolyam 10. szám 2011. november Gárdony közéleti havilapja Volt rosszabb, lesz jobb 2,6 százalékkal nőtt a vendégforgalom Ideális kiegészítõ programhelyszín a Budapestre látogató külföldieknek Néhány

Részletesebben

Február végéig ingyenes jégpálya a Fõ téren

Február végéig ingyenes jégpálya a Fõ téren XVII. évfolyam 1. szám Megjelenik kéthetente 2011. január 3. Óbuda Kultúrájáért Díj Óbudai polgárok, civil szervezetek, egyéb közösségek tehetnek írásban javaslatot március 8-ig arra, ki kapja a díjat.

Részletesebben

Simontornyán tartotta közgyûlését a kisvárosi önkormányzatok országos érdekszövetsége

Simontornyán tartotta közgyûlését a kisvárosi önkormányzatok országos érdekszövetsége XXIII. évfolyam 6. szám Ára: 2014. június 200 Ft Simontornyán tartotta közgyûlését a kisvárosi önkormányzatok országos érdekszövetsége Csõszné Kacz Edit polgármester és Bárdos László címzetes fõjegyzõ

Részletesebben