2011. augusztus

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2011. augusztus 19-21."

Átírás

1 A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉRDEKŰ LAPJA JÚLIUS - augusztus augusztus a legpezsgőbb fesztivál... KulTúra III. A Vörös Kápolnában és az Evangélikus Templomban Győrfi András festőművész, a Pincetárlatban Sas Lothár szobrászművész kiállítása augusztus 5-től szeptember 18-ig látogatható. Nyitva tartás augusztus 21-éig hétfő kivételével naponta óráig, augusztus 23-tól péntek-vasárnap óráig. A JANKOVICH-TELEP NAPJA AUGUSZTUS 14-éN 9 ÓRAKOR ÜNNEPI SZENTMISÉVEL KEZDÕDIK. A SZENT ISTVÁN TÉREN KÖSZÖNTÕT MOND: mészáros MIKLÓS POLGÁRMESTER, A SZENT ISTVÁN SZOBOR MEGKOSZORÚZÁSA UTÁN ÜDÜLÕHELYI FÓRUMOT TARTANAK; A RENDEZVÉNY KERTI PARTiVAL FOLYTATÓDIK.

2 2 BALATONBOGLÁRI HÍREK AKNAY JÁNOS OLTÁRKÉPE ÉS KIÁLLÍTÁSA BALATONBOGLÁRON 2004-ben... A balatonboglári kiállítás fogadtatása, maga a megnyitó, a bostoni evangélikus templom orgonaművészének, Karosi Bálintnak direkt e jeles alkalomra komponált darabjainak bemutatásával színesítve arra ösztönözték a Kossuth- és Munkácsydíjas szentendrei festőt, hogy a kiállítás képeit a templomnak, illetőleg a gyülekezetnek ajándékozza. A művész felajánlotta egy oltárkép megfestését is 2011 húsvétjára, amit azóta természetesen meg is tett. A 300 X 200 cm méretű akryllal vászonra festett mű a megfeszített Krisztust ábrázolja, abban a pillanatban, amikor megválik a földi világtól. Lábai még érintik e gyarló planétát, széttárt karjai azonban már az égi mezők felé nyúlnak, s fel is oldódnak a megfoghatatlan éterikus szférában... NYILVÁNOS WI-FI PONTOK BALATONBOGLÁRON (A néhai Hann Ferenc: Aknay János oltárképének avatására c. tanulmánya elolvasható a következő honlapon: aknay-janos-oltarkepe-es-kiallitasa-balatonboglaron) Mészáros Miklós polgármester kezdeményezésére júliusban a Boglárnet szolgáltató három WI-FI pontot helyezett üzembe. Az egyik a hajóállomásnál (GPS: ; ) van és - az antenna cseréjével - a Platán strand Tornászlány szobor (GPS: ; ) felőli részét már lefedték, azaz a hajóállomásnál és a strand szoborig terjedő részén jó a vétel. A tenisz csarnoknál lévő antenna cseréjével (itt nagyobb antenna kell) a Platán téren (GPS: ; ) is nagyobb jelerősség érhető el. (A fák miatt továbbra sem lehet homogénné tenni a területet, de ez wifi esetében egyébként sem elvárás, tekintve, hogy a jelenleg működő is megfelelő lefedettséget biztosít.) A harmadik wi-fi pont a Posta előtti Vörösmarty téren (GPS: ; ) van. A szolgáltatást egész évben, napi 24 órán át kívánják biztosítani. Egy-egy wi-fi ponton egyenként - napi 200 MB) adatforgalom használható fel.

3 BALATONBOGLÁRI HÍREK 3 A KÉPVISELŐ-TESTÜLET június 28. HATÁROZATAI (Kivonatos közlés, az ülések jegyzőkönyve a város honlapján olvasható: www. balatonboglar.hu és a Lukács Károly Városi Könyvtárban megtekinthető.) A képviselő-testület a két ülés közötti fontosabb eseményekről, valamint a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadta. (A vita során különböző ügyeket érintettek.) Mészáros Miklós polgármester és Resch János képviselő is köszönetet mondott a 800 éves városi rendezvény megvalósításában résztvevőknek: Korzenszky Richárd tihanyi perjel, Várnai László plébános, Szelence Senior tánccsoport, Polgármesteri Hivatal, a Varga Béla Városi Kulturális Központ, az Urányi Sport és Szabadidő Központ, a Közterület-fenntartó Szervezet, a Fischl-ház dolgozói, a Hujber Pincészet, Szilágyi Miklós vállalkozó, a Steiner Kft., a HALKER Kft., a nyugdíjas egyesületek, Bakonyi Róbertné Kapitány Mária, a Bubi-Food Kft., TESCO, Henkell & Söhnlein Zrt., Gaál Gaston Cserkészcsapat, a Boglári Általános Iskola, a Balaton Vox kórus, az Etüd tánccsoport, valamint az elszállásolást segítő Varga Kálmán, Keserű Zoltán, Vadasfalvi János képviselők. A turisztikai pályázat eredményeként fedett mobil színpadot és rendezvénysátort vásárolhatott a város. A közeljövőben arról is döntenek, hogy ki fogja üzemeltetni. A Balaton hajó felújítása megkezdődött. Csere Andrea képviselő a Római út megépítését szorgalmazta. Mészáros Miklós polgármester szerint a Római úttal kapcsolatos döntést novemberig kell meghoznia a képviselőtestületnek. (A szükséges önerő összege 37 millió forint, a hegyközség ezt az összeget nem tudja biztosítani.) Dóra Zoltán úr, a Szüreti Fesztivál szervezője tájékoztatta a város vezetőit az idei fesztivál előkészítéséről. A rendezvény nulladik napja 18-a csütörtök (délutántól már műsorok is lesznek), a hivatalos megnyitó 19-én pénteken lesz. 20-án lesz a szüreti felvonulás és 21-én vasárnap a tűzijáték. Feikusné Horváth Erzsébet jegyző képviselői kérdésre válaszolva - elmondta, hogy a Tomas Disco, és a Hűvös köz környezetét a Közterületfenntartó Szervezettől kapott információ alapján rendbe tette a Közterület-fenntartó Szervezet. A bontási határozatot kiadták, annak végrehajtása folyamatban van. Elfogadták az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2011 (II.25.) önkormányzati rendelet módosítását, a képviselőtestület az önkormányzat és a költségvetési szervei együttes évi költségvetését ezer Ft költségvetési bevétellel, ezer Ft költségvetési kiadással, ezer Ft költségvetési hiánnyal -, az önkormányzat általános tartalékát ezer Ft összegben állapították meg. (A céltartalékra szánt összegek felhasználásáról már döntöttek.) Módosították a kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 13/2000. (V.2.) számú rendeletet: Közszolgálati díj évente három adományozható rendes eljárásban. A kitüntető díjakat Balatonboglár Napja ünnepséghez kötődően, ünnepi képviselő-testületi ülésen a polgármester adja át. Módosították az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2011.(02.14.) önkormányzati rendeletet is: - Az önkormányzat hivatalos ünnepe az évente május vagy június hónapban megrendezésre kerülő Balatonboglár Napja, amelynek pontos időpontját a következő évi költségvetési koncepció elfogadásakor határozza meg a képviselő-testület. Megtudtuk, hogy a jövőben - A Humánpolitikai Bizottság átruházott hatáskörében ellenőrzi: - a közoktatási intézményekben a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével, a nevelőés oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtésével összefüggő tevékenységet, - a közoktatási intézményeiben a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásával összefüggő tevékenységet és dönt a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyásáról. - A polgármester átruházott hatáskörben dönt: - az önkormányzati beruházással megvalósult vízi közművekkel érintett ingatlanok vonatkozásában a közműfejlesztési hozzájárulás megállapításáról, - a tulajdonában levő belterületi ingatlan közterületről látszó részének rendezett állapotát nem biztosító ingatlantulajdonost határozatával a rendezett állapot megteremtésére kötelezi; - a közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott személlyel munkaszerződést köt. A képviselő-testület a Klapka utcai gazdasági, kereskedelmi és szolgáltató övezetben megvalósult víziközművek bekerülési költségét a víziközművekkel érintett ingatlanok tulajdonosára részben áthárítja. A közműfejlesztési hozzájárulás mértékét az ingatlan területe alapján: a) ivóvízhálózat esetén: 230 Ft/m 2 + ÁFA, b) szennyvízcsatorna-hálózat esetén: 119 Ft/m 2 + ÁFA összegben határozták meg. (A polgármesternek a közműfejlesztési hozzájárulásról rendelkező hatósági határozat meghozatala során ezt a mértéket kell alkalmaznia.) A hatósági határozatban a hozzájárulás megfizetésére a víziközmű hálózatba történő bekötés kérelmezésének időpontját kell megjelölni. A hozzájárulást a polgármesteri határozat kibocsátásától számított 3 (három) éven belül abban az esetben is meg kell fizetni, ha a víziközmű hálózatba történő bekötést eddig az időpontig nem kéri az ingatlan tulajdonosa. (Az előző 16/2007. (VIII. 14.) KT. számú rendelet hatályát vesztette.) A képviselő-testület a helyi adók beszedéséről szóló tájékoztatót elfogadta azzal a kiegészítéssel, hogy felül kívánja vizsgálni az AVE Zöldfok Zrt-vel a kintlévőségek behajtására kötött együttműködési szerződést. A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő közcélú ivóvíz ellátó és szennyvízelvezető rendszer üzemeltetésére vonatkozóan elfogadta a DRV Zrt. javaslatát és a meglévő Üzemeltetési Szerződés hatályon kívül helyezte, és elfogadta a DRV Zrt. által megküldött új szerződés tervezetét is. NYÁRI STRANDI SPORTRENDEZVÉNYEK A képviselő-testület a Platán strandon létesítendő strandi sportpályák építésének szakmai felügyeletével Kalász Zoltán alpolgármestert bízta meg. a Mozdulj Balaton idei strandi sportrendezvényekhez forinttámogatást biztosított. (Az összeget a város sport ügyeit irányító Kalász Zoltán alpolgármester szakmai véleménye alapján lehet utalványozni.) Elfogadták a Boglári Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról és a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzéséről, valamint a nevelő- és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtésével összefüggő tevékenységéről szóló beszámolókat. ISKOLAI ÚSZÁSOKTATÁSRÓL ÉS A VÁROSI SPORTCSARNOK ISKOLAI HASZNÁLATÁRÓL Keserű Zoltán, a Humánpolitikai Bizottság elnöke azt javasolta, hogy további egy évfolyam (6. évfolyam) vegyen részt a testnevelés órai úszáson. (Amennyiben elfogadásra kerül az a törvényjavaslat, mely szerint növekedne a testnevelés órák száma, a sportcsarnokot is többször igénybe vehetnék a tanulók.) A sportcsarnok használatánál arra gondoltak, hogy például a kézilabdások néha szabvány méretű pályán is játszhatnának, mert ha csak a versenyeken van lehetőségük, akkor hátrányban lesznek azokkal a csapatokkal szemben, akik állandóan ilyen pályákon edzenek. Türjei Attila véleménye: a jelenlegi tantárgyfelosztásba nem fér bele, hogy újabb évfolyamon bevezessék az úszásoktatást, plusz 6 óra szükséges, hogy beiktassák az órarendbe. Az iskolának van saját tornaterme, ezért nem tartja célszerűnek térítés ellenében igénybe venni a sportcsarnokot. Többször kezdeményezték, hogy a boglári sportcsarnokban bonyolítsák le a versenyeket, több-kevesebb sikerrel. A képviselő-testület a Boglári Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda beszámolóját az intézményben folyó úszásoktatásról és a városi sportcsarnok használatáról elfogadta azzal a kiegészítéssel: meg kell vizsgálni, hogyan lehetne újabb évfolyamot bevonni az úszásoktatásba. A VÁROS FORGALMI RENDJÉRŐL A képviselő-testület a város forgalmi rendjét felülvizsgálta. (Gáspár László csoportvezetőtől megtudtuk: a Gyep utcai kereszteződéstől az autópálya csatlakozóig tartó szakaszt az Állami Autópálya Kezelő Zrt. fennhatósága alatt van. A régi 7-es és a 6711-es állami közutak belterületi szakaszait illetően a város vezetői nem hozhatnak döntést, csak kezdeményezésekkel élhetnek. A többi döntő részben - városi tulajdonú út forgalmi rendjének szabályozását a jegyző rendeli el.) A képviselő-testület a településen lévő nem önkormányzati kezelésű - utak forgalmi rendjével kapcsolatban kezdeményezi az állami tulajdonú közutak kezelőjénél körforgalmi csomópontok

4 4 BALATONBOGLÁRI HÍREK kialakítását a 7. sz. főközlekedési út és a 6711 jelű Lengyeltóti-Balatonboglár összekötő út csomópontjában. (A Dózsa György u. és a Szabadság u. kereszteződésénél) - körforgalmi csomópontok kialakítását 6711 jelű Lengyeltóti-Balatonboglár összekötő út és az Attila, valamint az Árpád u. kereszteződésnél (a malomnál), - a megengedett legnagyobb sebesség korlátozását a Szabadság utcában, az Iskola köz és a Csokonai utcák kereszteződései közti szakaszon. - A képviselő-testület elhatározza, hogy a Klapka utca és Gyep utca kereszteződésében körforgalmi csomópontot kíván létesíteni az estleges pályázati lehetőségektől függően. - A Kodály Zoltán utcában a Kerékpározni tilos tábla eltávolítását kezdeményezi, lehetővé téve az utcában a kerékpározást. (A vasút mellett lévő kerékpárút a platánsor gyökerei miatt tönkrement.) - A Táncsics Mihály és Attila utca kereszteződésében gyalogátkelőhely létesítésének költségvetését el kell készíttetni, hogy az 2012-ben elkészülhessen. - Az Árpád utca Templom utca irányába történő egyirányúsítását elnapolták a Várdombon kialakítandó kalandpark beüzemeléséig. Erről majd a forgalom függvényében döntenek. - A Bercsényi utcáról a Gaal Gaston utcára való kihajtást akadályozó (bal oldali) parkolást meg kell tiltani. - Az Alkotás utca nyugati végénél az elsőbbségadás kötelező jelet fel kell festetni az útra. - Egyirányosítani kívánják a Parti sétányt (nyugatra). - Kezdeményezték a Tescohoz érkező kamionok részére a szervízút kiépítését. A képviselő-testület az orvosi rendelő bővítés beruházással kapcsolatos tájékoztatót elfogadta. A napirend tárgyalásakor Dr. Sziberth László képviselő tájékoztatást kért a pótmunkák elvégzéséről. Gáspár László csoportvezető szerint a szerződésben szereplő munkák elvégzésén kívül olyan pótmunkák elvégzésére is szükség lesz, amelyek az eredeti terveken - így a vállalkozó ajánlatában - nem szerepeltek. Ezek értéke bruttó e Ft, az összeg a szerződésben szereplő tartalékkeretből fedezhető. Törvényváltozás miatt vis maior helyzet keletkezett. (Erről külön írásban adunk tájékoztatást.) Elfogadták a szakmai bizottságok beszámolóit, döntöttek az egyes bizottságok javaslatairól. Keserű Zoltán, a Humánpolitikai Bizottság elnökének indítványára a képviselő-testület a szezonban Platán téren tartandó tíz zenés est jogdíját átvállalta. Resch János képviselő szerint véget kell vetni annak, hogy egyes lakók nem az előírásos zsákban helyezik ki a háztartási hulladékot, ezért azt az AVE Zöldfok nem szállítja el. Türjei Attila képviselő véleménye: a közterület-használatról szóló rendelet módosításának tárgyalásakor be kellene vonni az érintetteket is. A közvilágítással kapcsolatos problémák bejelentési címe megváltozott. Az új cím: ELMIB Zrt. Ügyfélszolgálat Nagykanizsa, Csengery u. 9. Telefon: 06/ 40/ BALATONBOGLÁRI RENDEZVÉNYEK PROGRAMS IN BALATONBOGLÁR VERANSTALTUNGEN IN BALATONBOGLÁR AUGUSZTUS / AUGUST / AUGUST KulTúra III. A Vörös Kápolnában és az Evangélikus Templomban Győrfi András festőművész, a Pincetárlatban Sas Lothár szobrászművész kiállítása augusztus 5-től szeptember 18-ig látogatható. Nyitva tartás augusztus 21-éig hétfő kivételével naponta óráig, augusztus 23- tól péntek-vasárnap óráig. 6. Koncert az evangélikus templomban Dergez Zoltán orgonaművész és a pécsi Lyceum templom kórusának (karvezető: Köcsky Tibor) koncertje a plébánia templomban OVB Strandkézilabda Mezey Ancsa Szenior torna 14. A Jankovich-telep napja BALATONBOGLÁRI SZÜRETI FESZTIVÁL Bevezető műsorok A megnyitó napja 20. A szüreti felvonulás napja 21. A fesztivál záró tűzijáték napja (Részletes program: a honlapon.) 20. A katolikus templom kertjében SZENT ISTVÁN EMLÉKEZETE VÁROSI ÜNNEPSÉG HALKER KUPA - amatőr teniszverseny Roman Peruckit (Gdansk) 22. orgonakoncertje a plébánia templomban Szeptember / September / September 1 3. ÚJSÁGÍRÓK ORSZÁGOS TENISZBAJNOKSÁGA A magyarországi TESCO áruházak negyedik Balatonboglári 2 4. sporttalálkozója az urányi jános sportközpontban 3., 4., 10.,11., 17.,18., 24., OB - II. FÉRFI CSAPATBAJNOKSÁG (sorsolás később) Play and Stay - ORSZÁGOS MINI TENISZVERSENY OKTOBER / October / OKTOBER 1 2. OB - II. férfi csapatbajnokság (sorsolás később) 3 9. ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK TÖKÉLETES TÖKÉTELEK SÜTŐ, 8 9. FŐZŐVERSENYE ÉS TÖKLÁMPÁS FESZTIVÁL SZŐLŐSKISLAKON BOGLÁR KUPA - ORSZÁGOS KOROSZTÁLYOS TENISZVERSENY NOVEMBER VÁROSI ÜNNEPSÉG AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC EMLÉKEZETÉRE AZ EVANGÉLIKUS TEMPLOMBAN REFORMÁCIÓ ÜNNEPSÉG - A BIBLIA KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓJA BALATONBOGLÁR NAPJA 25 éves a város - ÜNNEPI RENDEZVÉNYEK -

5 BALATONBOGLÁRI HÍREK 5 VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA 8630 Balatonboglár, Erzsébet u FAX: (+36) (06) 85 / TELEFON: (+36) (06) 20 / (KÖZPONT SZÁM) KÖZPONTON [+36) (06) 20 / ] KERESZTÜL HÍVHATÓ KÖZVETLENÜL hívható 0 kezelő 06 / 20 / ügyfélszolgálat 06 / 20 / polgármester, jegyző (TITKÁRNŐ) 06 / 20 / gyámhivatal 06 / 20 / III. sz. háziorvosi körzet - Szőlőskislak 06 / 30 / hivatal vezetés 4 szőlőskislaki művelődési ház 06 / 20 / egészségügyi központ - gondnokság 06 / 20 / Jankovich-telep részönkormányzata 06 / 20 / Ordacsehi község hivatala 06 / 20 / aljegyző 06 / 30 / titkárság 2 oktatási ügyek 06 / 20 / tourinform, turisztikai ügyek 06 / 30 / iktató 06 / 20 / beruházási és városüzemeltetési csoport 5 hatósági iroda 6 okmányiroda 7 költségvetési iroda 8 adócsoport 9 intézmények 1 csoportvezető 06 / 30 / városüzemeltetési ügyek 06 / 20 / közszolgáltatási ügyek 06 / 20 / közterület felügyelet 06 / 20 / helyi újság 06 / 30 / irodavezető, szabálysértési és birtokvédelmi ügyek 06 / 30 / szociális ügyek 06 / 20 / hagyatéki ügyek, hirdetmények, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 06 / 20 / kereskedelmi, szálláshely és mezőgazdasági ügyek 06 / 20 / építési hatósági ügyek 06 / 20 / anyakönyvvezető, gyámügyek, rendszeres gyermekvédelmi támogatás 06 / 20 / személyi igazolvány, útlevélügyek, vezetői engedély 06 / 20 / vállalkozói igazolvány, parkolási igazolvány ügyek 06 / 20 / közlekedési igazgatás ügyek 06 / 20 / irodavezető 06 / 30 / pénztár 06 / 20 / számlázás 06 / 20 / építményadó 06 / 20 / gépjármű és telekadó 06 / 20 / iparűzési adó, Ordacsehi adóügyek 06 / 20 / végrehajtási ügyek 06 / 20 / Boglári Általános és Zeneiskola 06 / 20 / Hétszínvirág Óvoda 06 / 20 / Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ 06 / 20 / Ficánka Bölcsőde 06 / 20 / Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 06 / 20 / Varga Béla Városi Kulturális Központ 06 / 20 / Lukács Károly Városi Könyvtár 06 / 20 / Városi Közterület-fenntartó Szervezet 06 / 20 / Urányi János Sport és Szabadidő Központ 06 / 30 / Kedves Ügyfeleink! A Polgármesteri Hivatal telefonszámai megváltoztak! Kérjük, szíveskedjenek az új központi számot (06) 20 / vagy a táblázatban felsorolt számokat közvetlenül hívni. Takarékossági okokból megszüntettük a következő TelefonszámokAT: Megértésüket tisztelettel köszönjük. Néhány hónapig még hívható a Polgármesteri Hivatal régi központi száma: , és számú telefon IS. A fax száma változatlan marad:

6 6 BALATONBOGLÁRI HÍREK SOMOGY BORA Balatonboglár-Szőlőskislakon az Országh Pincészetben választották meg kedden délután Somogy borát (Forrás: Tizenhárom borász huszonhét borral nevezett, elfogadva azt a feltételt, hogy a bor 2008-as évjáratnál nem lehet idősebb és egy korábbi versenyen már arany- vagy ezüstminősítést kellett szereznie. A szakmai és a társadalmi zsűri, Somogy bora mellet, szavazott a Dél-Balatoni Borút Egyesület, valamint a Somogyi Hírlap borára is. Gelencsér Attila, a megyei közgyűlés elnöke szerint a borvidékünk boraival országos és nemzetközi porondra is ki lehet lépni. A somogyi borok jobbak annál, mint amekkora marketing felületet eddig kaptak. A már tizenharmadik alkalommal megrendezett verseny és hasonló megmozdulások is a borászatok ismertségét, a borok iránti kereslet növekedését segíthetik. Tizenegy fehér, egy rozé és tizenöt vörösbort bíráltak el. A szakmai és a társadalmi zsűri pontszámainak összesítésével a Somogy bora címet Komáromi Ferenc, a Szent Anna Borház 2009-es Merlot-ja (Szőlősgyörök) nyerte. A Dél-Balatoni Borút Egyesület borának Légli Ottó 2010-es Sauvignon Blanc-ját (Balatonboglár) választották ben a Somogyi Hírlap bora Pócz József pincészetének 2009-es Cabernet Sauvignon-ja (Balatonlelle) lett. A LUKÁCS KÁROLY VÁROSI KÖNYVTÁR HÍREI A Lukács Károly Városi Könyvtár tisztelettel értesíti a látogatókat és az olvasókat, hogy augusztus 18-tól 31-ig zárva tart. * A könyvtár az idén 708 ezer forint (az előző évi dokumentum beszerzés összegéhez viszonyított) állami érdekeltség növelő támogatásban részesült, amelyet további beszerzésekre fordíthatnak. Új kultúra támogatási forma, a Márai-program is segíti a könyvtárat és olvasóit. A MÁRAI-PROGRAM A háromezer főnél nagyobb lélekszámú települések nyilvános könyvtárai, szakkönyvtárak, egyetemi könyvtárak és a határon túl lévő magyar könyvtárak is szerepelnek azon a jegyzéken, amelyen a Márai-program kedvezményezettjeit sorolják fel. A balatonboglári Lukács Károly Városi Könyvtár ebből a forrásból (50-50 %-os megosztásban) 550 ezer forint értékű szépirodalomi és un. tényirodalmi könyvet szerezhetett be. A program érdekessége, hogy a szépirodalmi művek listáján szereplő alkotások 30%-a az úgynevezett nemzeti minimumot jelentő alapcsomag része. Olyan könyvek tartoznak e körbe, amelyeket minden magyar olvasónak el kellene olvasnia. A másik 70% kiválasztásánál a könyvtári olvasók igényeit veszik figyelembe. Magyar és külhoni szerzők egyaránt szerepelnek a könyvjegyzékeken. A kedvezményezett könyvtárak a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. (KELLO) közreműködésével, digitális úton intézhetik a beszerzéseket. Forrás: (A programról részletesen: 2dd41c03a06a3da766f835fa870cd, StRANDKÉZILABDA Az MKSZ Strandkézilabda Bizottsága június 25-én a Balatonboglári Platánstrandon rendezte meg az U14 gyermek és az U18 ifjúsági korosztály leány és fiú strandkézilabda versenyét. A kellemetlen időjárás sem zavarta a csapatokat, hiszen a többszöri homokvihar és a hűvös idő ellenére látványos és izgalmas mérkőzéseket láthattunk. A Katona Sándor edző irányította Boglárka a gyermeknél hibátlan teljesítménnyel, minden mérkőzését megnyerve szerezte meg az aranyérmet. Az ifjúsági lányok győztese a válogatott strandkézilabdázókkal felálló Szentendre NKE, akik szintén magabiztosan verték a mezőnyt. Az ifjúsági fiúk aranyérmét a Salgótarjáni Strandépítők BHC csapata érdemelte ki, egyenletesen jó teljesítményt mutatva. Természetesen a többi résztvevő előtt is le a kalappal, mert ők is tisztességesen helytálltak. (Forrás:http:// hawaii2.ithelpportal.com/beach2008/desktopdefault.aspx?menuid=12057 &AspxAutoDetectCookieSupport=1) Arannyá érett a Boglárka! A gyermekek strandkézilabda versenyére nevezett csapat sikere BalatonBoglár gyermek csapata az országos strandkézilabda tornán (06.25.). hátránnyal indultak, hisz olyan csapatokkal találkoztak, akik az idényt igen jó körülmények között tölthették, és a megfelelő irányba fejlődhettek. A tavaly elkezdett munkánk - akkor ebben a kategóriában 5. helyezettek voltunk - beérett. A Kispest BHC, Szeged, Vasas csapatainak legyőzésével feljutottunk a dobogóra, veretlenül! Fényesen csillognak a medáljaik. A torna legjobb játékosa Buzsáki Barbara lett. A csapat - Galambos Eszter, Nagy Kíra, Göncz Emma, Somogyi Éva, Sipos Réka, Tóth Leóna, Buzsáki Barbara, Bodrogi Krisztina, Kiss Borbála - munkáját megköszönve: Katona Sándor (A Boglárka gyermekcsapat nem a BBSC színeiben versenyzett. A szerkesztőség.) A Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete beszámolója a évi közhasznú tevékenységéről (Rövidített közlés, a beszámoló a város honlapján olvasható.) A Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete a évben céljai megvalósítása érdekében, közhasznú tevékenységet folytatva aktívan dolgozott nem csak a településen, de a térségben élők, és az országból hozzánk látogatók szolgálatára. Alapszabályunkban szereplő közhasznú tevékenységek szerint a következő események valósultak meg: A feladatellátásra szánt helyiségek és eszközhasználatok a következőket biztosították: - HIP (Helyiérték Ifjúsági Információs Pont) nyitva tartása heti 20 órában. - A fiatalok szabadidő eltöltését önkéntesek felügyelik. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés: - Egyesületünk aktív szakmai csoportja a KÖSZIKE (Kistérségi Összefogás Ifjúsági Kerekasztal) több alkalommal szervezett és vett részt képzéseken, tréningeken, mely mindenki számára nyitott volt. A KÖSZIKE lendületben projekt képzései is nagy sikerrel zárultak. - A TÁMOP / azonosítójú pályázatunk sikeresen fut, 33 szervezet fejlesztése zajlik a megyében. Kulturális tevékenység: - A folyamatos munkánkat tekintve havonta több alkalommal szolgáltattunk kulturális programokat, melyek közt a város kiemelt eseményei, nagy fesztiváljaink is megtalálhatók. Kiemelt események Az Ökotárs Alapítvány, a MOL és a Városvédő Egyesület támogatásával parképítési munkát végeztünk, március 20. A Légrádi Antal XIII. Tehetségkutató Rockfesztiválon 18 zenekar mutatkozott be. Összköltségvetés Ft, melynek nagy

7 BALATONBOGLÁRI HÍREK 7 (Folytatás a 6. oldalról.) részét a PANKKK pályázatunk ( Ft) finanszírozta és jelentős szerepet kaptak a szponzori felajánlások is. Önkormányzati támogatásból díjakat vásároltunk a fellépő zenekaroknak május XIV. MÉTA FESZTIVÁL Gyermek- és Ifjúsági néptánccsoportok anonim koreográfia versenye - Futó méta bajnokság, Pünkösdi királyés királynéválasztás A közel Ft költségvetésű eseményhez az önkormányzati támogatás mellett a GYIA ( ) az Artisjus ( ) és a résztvevők befizetését használtuk fel július XI. Jazz és a Bor fesztiválja A Ft költségvetésű eseményhez az EJI ( Ft), Artisjus ( Ft) és NKA Ft, a Raiffeisen Bank Ft támogatását használtuk fel. A fesztiválunk idején vendégünk volt Kiss Attila András Dr Credo, aki a tavalyi koncerteken készített fotói alapján, csodás akvarelleket festett a jazz zenészekről. A portré kiállítás a koncertek előtt és a szünetekben volt megtekinthető. A fesztivál hetében, városunkban zajlott immár harmadik alkalommal a Budai Művészképző és a Budapest Jazz Orchestra közös szervezésében megvalósuló Jazz Tábor. A tavalyi kezdeményezésünket, a játszósarok szolgáltatást folytattuk, mivel a közönségünk nagy százaléka gyermekekkel érkezett. A tavalyihoz képest 10%-kal nőtt a nézők létszáma, és az idén is az ország különböző pontjairól érkeztek látogatók. (Kiskunfélegyháza, Debrecen, Budapest, Siófok ). A KÖSZIKE kamaszai havi rendszerességgel gyűlnek össze és dolgoznak a kistérségben élő fiatalokkal, fiatalokért. Több önállóan tervezett és megvalósított projektet mondhatnak magukénak. Országosan is példaként emlegetik munkájukat, képzéseiket. Méltán lehetünk büszkék rájuk! ( A KÖSZIKE beszámolóját következő számunkban közöljük.) A felsorolt események mellett 2010 nyarán is dolgoztunk: az Ifjúsági Szakértők Országos Találkozóján vendégül láttunk több regionális és országos ifjúsági szervezetet (Compass EU tábor, ISZOT vezetőség, Tett-hely Baranya Ifjúságáért KHT ), akik a városban működő irodát és a térségi mobil pontok működését tanulmányozták. 25 pályázatot adtunk be a támogatott időszak alatt, ebből 20 nyert. Egyesületünk a rendezvények alatt folyamatosan építi a kapcsolatrendszerét, ennek köszönhetően már országosan ismert és elismert szervezetként tartanak számon minket. Munkánkról, közhasznúsági minősítésnek megfelelésünkről (jelentés) részletes információkat a honlapon olvashatnak. A Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete tagsága május 21-ei közgyűlésen a közhasznúsági beszámolót elfogadta. Balatonboglár, május 21. Keserű Zoltán elnök Utolsó (IV.) alkalommal ültek össze a résztvevő Balaton-parti szervezetek a települések közötti összefogás megerősítése és közösségeinek fejlesztése érdekében. Az eddigi megbeszélések alkalmával Szomszédolás címmel olyan közösségépítő projekt kialakítása körvonalazódott, ami lehetőséget adna a hagyományok felelevenítésére, a helyi települési értékek és érdekességek bemutatására. A kezdeményezés célja: erősíteni a helyiek összefogását, a generációk közötti párbeszédet, és nem utolsó sorban a helyi történelmi -, és kulturális értékek megismerését. A résztvevők egyre nagyobb lelkesedéssel és jobbnál jobb ötletekkel álltak elő: - rendszeres kórustalálkozó, - helyi alkotók könyveinek megjelentetése, - színi előadások, esték létrehozása, - dél-balatoni művésztalálkozó. Ez csak néhány ötlet a sok közül. Természetesen a programsorozat részletes kidolgozása és kivitelezése további megbeszéléseket kíván. A második napon a fejlesztésben résztvevő szervezetek munkatársai megismerhették az általános adminisztráció és projektdokumentálás jelentőségét. Így képesek lesznek kiválasztani azt a szervezet számára szükséges adminisztrációs rendszert, ami segíti a hatékony és átláthatóbb működést. Voltak olyan több éve meglévő szervezetek is, akik a nap végén új információkkal gazdagodtak. Kérdőíves visszajelzés alapján nagyon pozitív élményekkel távozott mindenki. Érdekesnek és főként hasznosnak találták az elhangzottakat. Néhány vélemény a több mint másfél évi munka eredményéről: Nagyon sok segítséget kaptam ÚJ ISMERETEKKEL, ÚJ CÉLOK FELÉ július 14 -én és 15-én a balatonboglári Helyiérték Egyesület által megnyert komplex szervezetfejlesztő program végére értünk. (TÁMOP / Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Programja) az alapítvány működtetéséhez, tetszett a többi szervezet képviselőinek nyitottsága. A képzők igyekeztek jól beosztani az időt, újabb és újabb információkkal ellátni bennünket. Sokat tanultunk egymástól is. Bármikor szívesen vennék részt hasonló képzésen, szeretnék minél többet megtudni a civilségről, a lehetőségekről és elvárásokról. A képzést Prucsiné Fűri Ildikó és Törkenczy Tibor civilfejlesztők tartották, akiknek ezúton is szeretnénk megköszönni kitartó és odaadó munkájukat. Továbbá köszönetet mondunk mindazoknak a képzőknek, akik vállalták és segítették a szervezetek előrelépését: Végh Mártának, Hajnal Zsoltnak, Pontyos Tamásnak, Wincze Csabának. Sok sikert kívánunk a szervezeteknek is további munkájukhoz. A záró találkozóra augusztus 27-én kerül sor. P. Sárosdi Judit Helyiérték Egyesület projekt menedzser Nemzeti Fejlesztési Ügynökség A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

8 8 BALATONBOGLÁRI HÍREK BalatonBoglári Szüreti Fesztivál augusztus AUGUSZTUS 18. CSÜTÖRTÖK 1. számú színpad (strand bejárat) 2. számú színpad (kikötő felőli oldal) Nita Dance Klub Spotlight Lengyeltóti Brass Band Burnout Duck Tape Burnout / BB Kvíz BB Kvíz EGYÜTTES BOJTORJÁN BB Kvíz BB Kvíz NUMB EGYÜTTES (élő koncert) BARAKA zenekar (élő koncert) Színpadzárás Színpadzárás AUGUSZTUS 19. PÉNTEK 1. számú színpad (strand bejárat) 2. számú színpad (kikötő felőli oldal) Lelle Néptánc Egyesület PALOTÁS ÁGNES (operett-musical) Rosta Géza Gyermekműsora BB Kvíz Szelence Gyermeknéptánc Csoport Borgia Zenekar és a Dió Banda Jam Night együttes (élő koncert) TABÁNI ISTVÁN Fonyódi Önkéntes Tűzoltózenekar és a Mr. Joe Boglári Kollégium Mazsorett csoportja ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓ BB muskotály hordó csapraverése PADDY AND THE RATS (élő koncert) DÁRIDÓ LAJCSIVAL (ír kocsmazene) KISCSILLAG EGYÜTTES (élő koncert) LORENZO (élő koncert) Slágerexpressz Catfood Színpadzárás Színpadzárás AUGUSZTUS 20. SZOMBAT 1. számú színpad (strand bejárat) 2. számú színpad (kikötő felőli oldal) Kis Balaton Táncegyüttes Gyöngyösbokréta Hagyományörző Egyesület Egyesület Csillagtánc Együttes Somogyszil Borkút Néptánc Együttes NaSumskom Orosz Művészeti Központ és a Tilinkó Zenekar Együtteseinek műsora Balatonboglári Borvidék Szuloki Német Nemzetiségi Együttes Díjátadó Napsugár Mazsorett és Lagúna Mazsorett Jázmin Néptánc Egyesület csoportok BB Kvíz Nagykanizsai Fúvósszenekar Gördülő Tánccsoport Roppantós Táncegyüttes (EB bajnok) Etűd Jazzbalett Balatonboglári Sambala Latin Tánccsoport Szabó Eszter és Kontor Tamás PARÁDÉS SZÜRETI FELVONULÁS BB BORRENDI AVATÓ APNOÉ (élőkoncert) Táncház a Zengővárkonyi Hagyományörzőkkel BB Kvíz BB Kvíz SLAMO és a NO Együttes (élő koncert) Szabó Leslie Band (élő koncert) BB Kviz BB Party Dj FentO SENIOR EGYÜTTES (élő koncert) Modern Tánczene Színpadzárás Színpadzárás AUGUSZTUS 21. VASÁRNAP 1. számú színpad (strand bejárat) 2. számú színpad (kikötő felőli oldal) Ametiszt Tánccsoport NOW zenekar (élő koncert) Portéka Gyermekszínház Boglári Kollégium műsora KIRÁLY L. NORBI (az X faktorból) Yes Please Chron Győzike Praxis együttes (élő koncert) Blues Garden együttes (élő koncert) Steal zenekar (élő koncert) Palmetta Zenekar OLD BOY S (élő koncert) ISMERŐS ARCOK KONCERT LÉZER SHOW ÉS BB TÜZIJÁTÉK A programváltoztatás jogát fenntartjuk. Weinfestival in Balatonboglár 18. August, Donnerstag 1. Bühne (Strandeingang) Nita Dance Klub Lengyeltóti Brass Band Burnout / Gruppe NUMB (Live Konzert) Bühnenschluss 19. August, Freitag 1. Bühne (Strandeingang) Lelle Volkstanzgruppe Kinderprogramm von Rosta Géza Borgia TABÁNI ISTVÁN / Blaskapelle der Freiwilligen Feuerwehren von Fonyód und die Majoretten des Schülerheims Boglár FEIERLICHE ERÖFFNUNG Verzapfung vom BB Muskateller MULATIEREN MIT LAJCSI LORENZO (Live Konzert) Schlagerexpress Bühnenschluss 20. August, Samstag 1. Bühne (Strandeingang) Volkstanzgruppe Gyöngyösbokréta Volkstanzgruppe Borkút und das BandTilinkó Preisverleihung der Weingegend Balatonboglár Volkstanzgruppe Jázmin Die Rollende Tanzgruppe Etűd Jazzbalett Szabó Eszter und Kontor Tamás WEINLESEUMZUG durch die Stadt BB EINWEIHUNG DER NEUEN WEINRITTER Tanzhaus Szabó Leslie Band (Live Konzert) BB Qiuz SENIOR (Live Konzert) Bühnenschluss 21. August, Sonntag 1. Bühne (Strandeingang) Ametiszt Tanzgruppe Portéka Kindertheater KIRÁLY L. NORBI Chron Praxis (Live Konzert) Steal (Live Konzert) OLD BOY S (Live Konzert) LASERSHOW UND BB FEUERWERK Wir behalten uns das Recht der Programmänderung vor. telefon: (+36)

9 BALATONBOGLÁRI HÍREK August August, Donnerstag 2. Bühne (Hafenseite) Spotlight Duck Tape BOJTORJÁN BARAKA (Live Konzert) Bühnenschluss 19. August, Freitag 2. Bühne (Hafenseite) PALOTÁS ÁGNES (Operett-Musical) Szelence Kindervolkstanzgruppe und das Dió Band Jam Night (Live Konzert) Mr. Joe FEIERLICHE ERÖFFNUNG PADDY AND THE RATS (irische Musik, Live Konzert) KISCSILLAG (Live Konzert) Catfood Bühnenschluss 20. August, Samstag 2. Bühne (Hafenseite) Volkstanzgruppe Kis Balaton Csillagtánc Volkstanzgruppe, Somogyszil NaSumskom, russischer Volkstanz Deutsche Volkstanzgruppe, Szulok Napsugár Majoretten und die Tanzgruppe Laguna Blaskapelle Nagykanizsa Roppantós Tanzgruppe Balatonboglár Sambala Fitness WEINLESEUMZUG durch die Stadt APNOÉ (Live Konzert) SLAMO und die Gruppe NO (Live Konzert) BB Party Dj FentO Moderne Tanzmusik Bühnenschluss 21. August, Sonntag 2. Bühne (Hafenseite) NOW (Live Konzert) Programm des Schülerheims Boglár Yes Please Győzike Blues Garden (Live Konzert) Palmetta ISMERŐS ARCOK KONZERT LASERSHOW UND BB FEUERWERK BB Wine Festival in Balatonboglár August August, Thursday 1. Stage (Beach entrance) 2. Stage (Port side) Nita Dance Club Spotlight Lengyeltóti Brass Band Duck Tape Burnout BOJTORJÁN Group BARAKA (Live Concert) NUMB (Live Concert) Stage closing Stage closing 19. August, Friday 1. Stage (Beach entrance) 2. Stage (Port side) Lelle Folk-Dance Group PALOTÁS ÁGNES (Operetta-Musical) Kids program with Rosta Géza Szelence Kid Folk-Dance Borgia Group and the Walnut Band Jam Night (Live Concert) TABÁNI ISTVÁN / Mr. Joe Voluntary Fire Department Band and Boglár Hostel Majorette Group OPENING CEREMONY New BB Muscat Wine-tasting PADDY AND THE RATS Have a good time with Lajcsi (Irish Music, Live Concert) KISCSILLAG (Live Concert) LORENZO (Live Concert) Slágerexpressz Catfood Stage closing Stage closing 20. August, Saturday 1. Stage (Beach entrance) 2. Stage (Port side) Gyöngyösbokréta Traditional Kis Balaton Folk-Dance Group Folk-Dance Group Csillagtánc Folk-Dance Group, Somogyszil Borkút Folk-Dance Group and Tilinkó Band NaSumskom, Russian Folk-Dance Group Balatonboglár Wine Region Awards Ceremony German Folk-Dance Group, Szulok Jázmin Folk-Dance Group Napsugár Majorette and Laguna Folk-Dance Group Rolling Folk-Dance Group Nagykanizsa Winds Etűd Jazz ballet Roppantós Folk-Dance Group Szabó Eszter and Kontor Tamás Balatonboglár Sambala Fitness BB PARADE through Balatonboglár BB WINE ORDER INAUGURATION Folk-Dance House APNOÉ (Live Concert) SLAMO and the No Band (Live Concert) Szabó Leslie Band (Live Concert) BB Party Dj FentO SENIOR (Live Concert) Disco Show Stage closing Stage closing 21. August, Sunday 1. Stage (Beach entrance) 2. Stage (Port side) Ametiszt Folk-Dance Group NOW (Live Concert) Portéka Kids theatre Boglar Hostel Show KIRÁLY L. NORBI Yes Please (From the Hungarian X-Factor) Chron Győzike Praxis (Live Concert) Blues Garden (Live Concert) Steal (Live Concert) Palmetta OLD BOY S (Live Concert) FAMILIAR FACES CONCERT LASERSHOW AND BB FIREWORK Organizers reserve the right for change!

10 10 BALATONBOGLÁRI HÍREK A nyári szabadság veszélyei Az első igazán meleg hétvégén a pihenni, nyaralni, kikapcsolódni vágyó tömegek elfoglalták a Balatoni strandokat Balatonszentgyörgytől Siófokig. Sajnos a bűnözők is aktívabban tevékenykedtek, megnőtt a strandi lopások, gépkocsi-lopások, gépkocsi-feltörések, alkalmi lopások száma. Az elkövetők könyörtelenül kihasználták a szabadságukat töltő emberek esetleges könnyelműségét, figyelmetlenségét, szórakozottságát. A strandokon őrizetlenül hagyott táskák, csábítják a tolvajokat, nem tűnik fel senkinek, ha a földről valaki felemel egy hátizsákot, vagy öszszepakolja a törölközőn hagyott, vagy letakart műszaki cikkeket, pénztárcát. A parkolókban hagyott gépkocsikra is veszély leselkedik. A látható helyen hagyott értékesebb tárgyak (kamera, fényképezőgép, GPS, táskák stb.) a gépkocsi-feltörők célpontjai. A szálláshelyen, apartmanban levő holmikra pedig a besurranó tolvajoknak és a betörőknek fáj a foga. A probléma összetett, de az első lépéseket nekünk kell megtenni, hogy ne váljunk áldozattá. Legjobb védekezés a megelőzés!! Zavartalan pihenése érdekében fogadja meg a rendőrség tanácsait! Csak a nyaraláshoz, pihenéshez elengedhetetlen felszerelést vigye magával. A strandoláshoz nem feltétlenül szükséges használati tárgyakat, ékszereket, bankkártyát, iratokat hagyja otthon, vagy biztonságos helyen. Csak szükséges mennyiségű készpénzt vigyen magával a strandra. Mobiltelefonját, fényképezőgépét, kameráját, gépkocsijának kulcsait ne hagyja őrizetlenül, használja az értékmegőrzőket! Gépkocsiját mindig zárja be, értékes tárgyakat, táskát soha ne hagyjon látható helyen az utastérben, ezeket inkább a csomagtartóban helyezze el! Nyaralója, apartmanja ablakait, ajtóit és a kerítéskaput távozáskor mindig zárja be! Amennyiben mégis áldozattá, sértetté válik, azonnal értesítse a rendőrséget a 107-es vagy 112- es segélyhívón! Jó nyaralást! A Balatonon nyaralók és természetesen mások is - további fontos rendőrségi információkat találnak a című honlapon. Amennyiben a témával kapcsolatban kérdése merül fel, keresse osztályunkat az alábbi elérhetőségeken. SOMOGY MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNÜGYI IGAZGATÓSÁG Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14/c. Pf.:121 TEL:82/ , FAX:82/ Meleg júliusi nap, szombat délután, két óra felé jár az idő. A balatonboglári iskola előtt mozgolódás támad, autók érkeznek, melyekből idősebb - úgy az ötvenes éveinek végén járó - emberek lépnek ki. Vannak akik csak gyalogosan bandukolva érkeznek - feltehetően a helyben lakók -, az itthon maradtak. Ugyan azzal a mozdulattal lépik át az iskola kapuját, mint azt negyvenöt éve tették, kisiskolásként. Bizony, negyvenöt év telt el azóta, amikor innen elindultak a nagy betűs élet felé. Szívük teli vágyakkal, reményekkel, álmokkal. Most itt van az ideje, hogy visszatekintve szembesüljenek, mi is lett a sok szép tervből? Félénken méregetnek egy-egy arcot, vajon ki lehet az illető. De hamar jön a válasz: hát nem emlékszel mikor egy padban ültünk... - mosoly fakad a kérdező arcán és már mondja is: Marika te vagy! Lassan összegyűl a nyolcadik Á és B osztály, azok akik tól 1966-i jártak együtt ebbe az iskolába. Tudni kell azt, hogy negyedikig egy osztály volt a kettő, igen nagy létszámmal, az ötvenkettőből huszonnyolcan vannak jelen. Tanáraik közül már csak kevesen élnek, legtöbbjük nagyon idős. Gyöngyi néni, a történelemtanár érkezik meg egyedül. Az osztály bevonul a tanterembe, leülnek az iskolai székekre. Nehezen indul a beszélgetés, tanár nénijük, mint illik, azt OSZTÁLY VIGYÁZZ! AVAGY ÚJRA VIZSGÁZUNK! kezdeményezi, hogy mindenki mondjon magáról valamit. Az ülésrend szerint elkezdik: milyen iskolákat végeztek, mivel foglalkoztak és mit tesznek mostan. Mindenki beszámol eddigi életéről, munkájáról, családjáról. A lányok és a fiúk is mostanra már többszörös nagyszülők. Majd mindegyik büszkén sorolja gyermekeik és unokáik számát, érezni hangjukon, hogy elégedettek. Van köztük mérnök, rendőr, tűzoltó, könyvelő, sikeres vállalkozó, de kétkezi munkás is. A sor közepén ülő egyik lánytársuk könnyeivel küszködve nem tud megszólalni. Sorsa talán a többiekétől kissé nehezebb volt. Nagy nehezen csak elmondja: nehéz életében a házassága sem úgy sikerült, egyedül nevelte gyermekeit, ki közül az egyik felnőtten is gyógyíthatatlan beteg. Ő munkanélküli, a gyermek gyógykezelése mindenét felemészti, amilye még van. Az osztály elcsendesedik és a szünetben - minden hang nélkül - előkerül egy üres boríték, körbe jár, mindenki ad valamennyit, és a bajbajutott társuknak átnyújtják nagy szeretettel. Hajdani osztályfőnökünknek tisztelettel jelentem: a 8. Á és B osztály emberségből jelesre vizsgázott. Balatonboglár, július 9. Horváth Iván volt 8. b osztályos tanuló Az Etűd Jazzbalett Egyesület táncosai nagy sikerrel szerepeltek a Balatonberényben megrendezett Dunántúli Amatőr Művészeti Fesztiválon, július 9-én. Két koreográfiával neveztek: a Macskák musical részlettel, mely ezüst-, és a Titanic - elsüllyedt álom cíművel, ami arany minősítést kapott. Antal Róbert táncoktató

11 BALATONBOGLÁRI HÍREK 11 Az ügyelet időtartama: GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET július január között: - hétfőtől péntekig: az ügyelő gyógyszertár zárásától óráig, - szombaton és vasárnap 8.00 órától óráig között: - hétfőtől péntekig: az ügyelő gyógyszertár zárásától óráig, - szombaton 8.00 órától óráig, - vasárnap és ünnepnapokon: 8.00 órától óráig. július Mária Gyógyszertár 8638 Balatonlelle, Móra F. u. 2. július Arany Kígyó Gyógyszertár 8630 Balatonboglár, Vikár B. u. 6/a. július Isteni Gondviselés Gyógyszertár 8640 Fonyód, Szent I. u. 31. július Turul Gyógyszertár 8646 Balatonfenyves, Bocskai tér 1. augusztus 1 7. Magyar Korona Gyógyszertár 8638 Balatonlelle, Rákóczi u. 208/b. augusztus Háromkirályok Gyógyszertár 8630 Balatonboglár, Szabadság u. 4. augusztus Mária Gyógyszertár 8638 Balatonlelle, Móra F. u. 2. augusztus Arany Kígyó Gyógyszertár 8630 Balatonboglár, Vikár B. u. 6/a. augusztus 29 szeptember 4. Isteni Gondviselés Gyógyszertár 8640 Fonyód, Szent I. u. 31. szeptember Turul Gyógyszertár 8646 Balatonfenyves, Bocskai tér 1. szeptember Magyar Korona Gyógyszertár 8638 Balatonlelle, Rákóczi u. 208/b. szeptember Háromkirályok Gyógyszertár 8630 Balatonboglár, Szabadság u. 4. szeptember 26 október 2. Mária Gyógyszertár 8638 Balatonlelle, Móra F. u. 2. október 3 9. Arany Kígyó Gyógyszertár 8630 Balatonboglár, Vikár B. u. 6/a. október Isteni Gondviselés Gyógyszertár 8640 Fonyód, Szent I. u. 31. október Turul Gyógyszertár 8646 Balatonfenyves, Bocskai tér 1. október Magyar Korona Gyógyszertár 8638 Balatonlelle, Rákóczi u. 208/b. október 31 november 6. Háromkirályok Gyógyszertár 8630 Balatonboglár, Szabadság u. 4. november Mária Gyógyszertár 8638 Balatonlelle, Móra F. u. 2. november Arany Kígyó Gyógyszertár 8630 Balatonboglár, Vikár B. u. 6/a. november Isteni Gondviselés Gyógyszertár 8640 Fonyód, Szent I. u. 31. november 28 december 4. Turul Gyógyszertár 8646 Balatonfenyves, Bocskai tér 1. december Magyar Korona Gyógyszertár 8638 Balatonlelle, Rákóczi u. 208/b. december Háromkirályok Gyógyszertár 8630 Balatonboglár, Szabadság u. 4. december Mária Gyógyszertár 8638 Balatonlelle, Móra F. u. 2. december 26 január 1. Arany Kígyó Gyógyszertár 8630 Balatonboglár, Vikár B. u. 6/a. A GYÓGYSZERTÁRAK TELEFONSZÁMAI Arany Kígyó Gyógyszertár 8630 Balatonboglár,Vikár B. u. 6/a. 85 / Fonyód Gyógyszertár 8640 Fonyód, Szent I. u / Háromkirályok Gyógyszertár 8630 Balatonboglár, Szabadság u / Isteni Gondviselés Gyógyszertár 8640 Fonyód, Szent I. u / , 85 / Magyar Korona Gyógyszertár 8638 Balatonlelle, Rákóczi u. 208/b. 85 / Mária Gyógyszertár 8638 Balatonlelle, Móra F. u / Turul Gyógyszertár 8646 Balatonfenyves, Bocskai tér / HOOVER márkájú 12 személyes, 85 X 60 X 60-as méretű, pult alá tolható, európai gyári garanciával rendelkező, kicsomagolatlan állapotú Mosogatógép Ft-ért eladó. Érdeklődni: magyar nyelven Kaszás Nóránál a 70 / as telefonszámon, vagy német nyelven: Althaler Heinz-nél a 85/ as telefonszámon lehet. TÁJÉKOZTATÓ A RENDELŐINTÉZET KORSZERŰSÍTÉSÉRŐL Emeltszintű, komplex járóbeteg szakellátás létrehozása - az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés és esélyegyenlőség javítása érdekében - Balatonboglár vonzáskörzetében A rendelőintézetben az eredeti tervekkel szemben az időközben bekövetkezett törvénymódosítás miatt nem létesülhet patika. A jogszabályváltozás kimondja, hogy azon a településen, ahol már működik közforgalmú gyógyszertár, új gyógyszertár létesítésére az egészségügyi államigazgatási szerv akkor írhat ki pályázatot, ha az új gyógyszertárral együtt számított valamennyi közforgalmú gyógyszertárra átlagosan 4500 lakos jut, és a meglévő közforgalmú gyógyszertárak bejárata és az új közforgalmú gyógyszertár bejárata között legalább 300 méter távolság van. Bogláron a meglévő két gyógyszertár kimeríti a törvényi lehetőséget így újabb gyógyszertár alapítása kizárt. A 300 méteres szabály pedig - a szomszédban működő patika miatt is - lehetetlenné teszi a tervezett városi gyógyszertár megvalósítását. Az 513 milliós fejlesztés megvalósulása érdekében Balatonboglár 113 milliós önerőt vállalt. A tervezett gyógyszertárra (98,46 m 2 alapterület) eső építési költség az összes építési költség mintegy 10 %-a (32,317 millió forint). A város vezetői most azon dolgoznak, hogy az un. vis major helyzetbe került beruházás ügyében a pályáztatásért felelős szervezetnek és a városnak is megfelelő megoldást találjanak. Elvileg lehetséges, hogy a már meglévő szomszédos gyógyszertárat ide helyezzék át, de más szakmai programot is megvalósíthatunk a pályáztató szervezet jóváhagyásával. Lényeg, hogy a projekt biztonságos megvalósítását nem veszélyeztetheti a törvényi változás. A gyógyszertár működéséből származó tervezett bevétel kiesése azonban már okozhat finanszírozási problémákat a jövőben, sajnos ezzel számolni kell. Az építkezés a befejezéséhez közeledik, az eszköz, műszer és bútor beszerzésre a közbeszerzési eljárás kiírása folyamatban van, így a tervezett őszi átadás remélhetőleg nem fog sokat csúszni. Mészáros Miklós polgármester Nemzeti Fejlesztési Ügynökség A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

12 12 BALATONBOGLÁRI HÍREK TISZTELT INGATLANTULAJDONOSOK! Arról tájékoztatom Önöket, hogy Balatonboglár területén egyre növekszik az illegálisan (nem a megfelelő - gyűjtőedényben vagy nem a Zöldfok feliratú zsákban) kihelyezett hulladék mennyisége. Ezért jelentősen romlik a város megítélése az idelátogatók szemében! A közterület-felügyelők folyamatosan figyelemmel fogják kísérni a hulladékot szabálytalanul kihelyezőket és élni fognak a helyi rendeletben biztosított feljelentési és bírságolási jogukkal! Kérem szíveskedjenek a vonatkozó rendeletben meghatározott gyűjtőedényben (kukában) vagy zsákban kihelyezni a hulladékot, ellenkező esetben szabálysértési eljárást fogunk kezdeményezni. Az elkövetőkkel szemben forintig terjedő bírság szabható ki a 49/2001.(XII.20.) KT. rendelet értelmében! Kérem belátásukat és együttműködésüket. A 112,6. kilométernél június 25. ULRTRABALATON A Balatont megkerülő futó - és kerékpáros versenyre egyéni indulók és csapatok is nevezhettek. A várható érkezések üteme szerint - négy ellenőrző pontot állítottak fel: Keszthely (71,4 km), Balatonboglár (112,6 km), Balatonvilágos (164 km), Tihany (212 km, cél). Az idei Ultrabalatonra 26 országból több mint 190 egyéni futó és 180 váltócsapat nevezett, a futók mellett bringások is rajthoz álltak. Az öt éve induló sportesemény stábja mintegy 200 fő.. Nem győzöm elég helyen, elégszer hangsúlyozni: azok nélkül az önkéntesek nélkül akik a versenyközpontban, a frissítőpontokon lesik a futók kéréseit, nem lehetne megrendezni az Ultrabalatont. mondta Nagy Péter, szervező. (Forrás: kor_30_tonna_cucc) Dr. Tisztelettel: Feikusné Horváth Erzsébet jegyző Kozma Ágota ügyvéd Balatonboglár, Erzsébet u. 73. Tel.: minden jogterület kivéve büntetőjog július 2. TOUR DE BALATON km 24 óra alatt a kitartás próbája - Minden év júliusának első szombatján szervezik meg a 24 órás Balaton körüli kerékpáros élmény- és teljesítménytúrát. Útvonala Balatonmáriafürdő főteréről indul az északi part irányába, majd a tó megkerülésével a déli parton tér vissza kiindulási pontjára. Az idei rendezvényt szolgálva 21 pecsételő állomás működött a Balaton-parti településeken, többségük 24 órában, amelyeket a települések polgármesteri hivatalai, a Tourinform irodái vagy a helyi civil szervezetek, egyesületek, vállalkozások üzemeltették. Önzetlen segítségükért, a pecsételő állomások felállításáért és működtetéséért ezúton is köszönetet mondunk, nélkülük nem valósulhatna meg a Tour de Balaton. Az állomásokon tapasztalt szívélyes fogadtatásért számos résztvevő mondott köszönetet a szervezőknek, melyet ezennel továbbítunk jogos címzettjeiknek A balatonboglári pecsételő állomás a Teker-gő kerékpárbolt-, és szervíz kitelepült állomása volt a Hunyadi Sörözőnél (Hunyadi u. 57.), a Jamai-pataknál és 24 órán át üzemelt. A 2011-es Tour de Balatonra előzetesen kb. 110 induló regisztrált, a résztvevők száma szintén 110 körül volt. A résztvevők kb. 1/3-a Balatonmáriafürdőről indult, a további 2/3 más pecsételő állomásokról. A kedvezőtlen időjárás ellenére szinte minden részvevő teljesítette az előre elhatározott távot, legtöbbször a teljes Balaton-kört. (Forrás. DR. NÉMETH ROLAND ÜGYVÉDI IRODA Jogterületek: - büntető védelem, - polgári jog, - szerződések, - családjog (bontóperek, stb.), - munkajog, - jogi segítségnyújtás. Balatonboglár, Sétáló u. 5/4. földszint / , / , Várjuk kedves ügyfeleinket. BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÉRTÉKESÍTENI KÍVÁNJA AZ ALÁBBI INGATLANjaiT A GKSZ. övezetben (iparterület) irányár /42.hrsz m Ft/ m /43.hrsz 5790 m Ft/ m /44.hrsz m Ft/ m /45.hrsz m Ft/ m /47.hrsz m Ft/ m /48.hrsz m Ft/ m /59.hrsz m Ft/ m /65.hrsz m Ft/ m /67.hrsz m Ft/ m /68.hrsz m Ft/ m /69.hrsz m Ft/ m /70.hrsz m Ft/ m /73.hrsz m Ft/ m /74.hrsz m Ft/ m /75.hrsz m Ft/ m /77.hrsz m Ft/ m /78.hrsz m Ft/ m /79.hrsz m Ft/ m 2 Bölcsőde hrsz m Ft. Berzsenyi u hrsz. 830 m Ft. További információ: Vanya László: 06/20 /

13 BALATONBOGLÁRI HÍREK 13 SIKERES BOGLÁRIAK 2010 decemberében Haszon Dávid 17 évesen másodszor lett megyei felnőtt bajnok. Balatonföldváron rendezték meg a Téli Balaton nemzetközi sakkversenyt, amely egyben Somogy megye évi felnőtt egyéni bajnoksága volt. A hatvan főt felvonultató versenyen Haszon Dávid ifjúsági korú sakkozó veretlenül végzett az első helyen. Dávidnak nem volt könnyű dolga a versenyen, mert több ellenfele is csak a döntetlen elérését tűzte ki célul ellene, így a győzelmekért a szokásosnál nagyobb kockázatot kellet vállalnia, amiben benne lehet a vereség lehetősége is. A kitűzött célt sikerült teljesítenie, jó pszichikai állapotban, a döntő szituációkban idegileg stabilabban játszva sikerült az élen végeznie, négy győzelemmel, három döntetlennel, vereség nélkül. A versenyen összesen harminckét Somogy megyei induló volt, huszonegyen a nemzetközi A csoportban, tizenegyen az amatőrök között indultak. A külföldieket ezúttal szlovák és német sakkozók képviselték. Elért eredmények: Haszon Dávid Somogy megye évi felnőtt sakk bajnoka, egyben a Téli Balaton nemzetközi sakkverseny győztese. Haszon Ábel Somogy megye évi felnőtt bajnokságán 18 év alatti kategóriában második helyezés. Haszon Kamilla Somogy megye évi felnőtt bajnokságán a legjobb női versenyzőnek járó különdíj. Haszon Attila Somogy megye évi felnőtt bajnoksága 4. helyezés. A nemzetközi verseny kísérő rendezvénye volt a villámbajnokság (rövidített játékidejű partik), ahol ismét sikerült a mezőny elé kerülniük a haszontestvéreknek. A huszonnégy fővel lebonyolított és rutinos játékosokat soraiban tudó hét fordulós bajnokságon, a villámkezű ifisták letarolták a felnőtt mezőnyt: 1. Haszon Dávid; 2. Haszon Ábel; 6. Haszon Kamilla. Ezért a teljesítményéért Dávid, a hónap Somogy megyei sportolója díjat kapta Kaposváron február havában Marcali város nyílt bajnokságát - a 2x25 perc játékidejű, 7 fordulós svájci rendszerű rapidversenyt - 46 sakkozó részvételével rendezték meg. A Marcali Város Sakkbajnoka vándorserlegére új név került fel: 6 ponttal Haszon Dávid nyerte a versenyt. A mezőny erősségét jelzi, hogy 5 fő sakkozó 2000 élő-pont feletti, illetve 5 fő korábbi bajnok ült asztalokhoz. Végeredmény: 1. Haszon Dávid 6.0 pont (31.0 Bucholcz pont ), 2. Haszon Kamilla 6.0 pont (30.0), 7. Haszon Ábel, 8. Haszon Attila. - Márciusban a fonyódi Mátyás Király Gimnáziumban megrendezett Bata Lőrinc (felnőtt) emlékversenyen Dávid veretlenül első lett. - A hagyományos Buzsáki Május 1. kupát (felnőtt verseny) 100%-os teljesítménnyel, kilenc győzelemmel nyerte. 1. hely Haszon Dávid, 4. hely Haszon Ábel, 8. hely Haszon Kamilla, 15. hely Haszon Attila. - Az országos diákolimpián Debrecenben - egy évvel idősebbek között, a dobogóról csak hajszállal lemaradva -, Dávid holtversenyes harmadik helyen végzett. Mivel pontegyenlőség alakult ki a 3. helyezettel, Bucholcz pont döntött, így a 4. helyezett lett a VI. korcsoport 20 fős mezőnyében. További eredmények: Haszon Kamilla (Balatonboglár) 8. hely (a 26 fős mezőnyben, IV. korcsoport leány), Haszon Ábel (Balatonboglár) 14. hely a (26 fős mezőnyben) V. korcsoport fiú. - Júniusban Balatonföldváron Dávid a Hotel Fesztiválban rendezett felnőtt nemzetközi versenyt nyerte meg. A Hűvösvölgyi Sakkiskola rangos Nyárnyitó FIDE Open elnevezésű sakkversenyén a 47 fős, rangos mezőnyben Haszon Dávid győzött a lehetséges 6 pontból 5,5 pontot gyűjtve. Haszon Kamilla Sára összesítésben a 10. helyen végzett 4 ponttal, és így - holtversenyben - a legjobb női versenyző lett. Ebben a hónapban, ugyancsak Balatonföldváron Haszon Dávid a IV. Borfalu Kupa Nemzetközi FIDE Verseny bajnoka lett. Haszon Kamilla a 3. helyezést, Haszon Ábel az 5. helyezést érte el, amely eredménnyel az Élőpont átlaguk tovább emelkedett. - Júliusban a XXI. Tóti napok schnellversenyén, Dávid 8 győzelemmel és 1 döntetlennel, vereség nélkül nyerte meg a sakkversenyt - többek közt - Máthé Gáspár nemzetközi mestert legyőzve. A 34 fős felnőtt mezőnyben Haszon Ábel 10., Haszon Attila 13., Haszon Kamilla 14. helyezett lett. (Képek a család gyűjteményéből.) A HASZON TESTVÉREK ÉRMEKKEL ÁBEL ÉS DÁVID ÉRMEKKEL DÁVID, A HÓNAP SPORTOLÓJA (2011. január) kamilla - harcban

14 14 BALATONBOGLÁRI HÍREK tenisz A VÁROS BÜSZKESÉGEI A BBTC lány 12-es csapata a megye összes csapata és sportága közül megkapta a megye 2. legjobb csapatnak járó előkelő helyezést. Minden év elején több tagú zsűri értékeli a sportolók teljesítményét az összes sportágban, egyéniben, csapatban, ifjúsági- és felnőtt kategóriában az előző év eredményei alapján. A bizottság az első három helyezettet választja ki pontozással. Így került sor a nem mindennapi díjnak a megszerzésére. Ez nagyon nagy eredmény, mert ezt az elismerést utoljára szintén teniszes csapat szerezte meg, kb. tíz éve. Más sportágban még nem sikerült boglári sportolóknak ugyanezt elérni. Ezt a díjat, a csapat úgy érdemelte ki, hogy tavaly Magyar Bajnokok lettek, és a Vidékbajnokságot is megnyerték. Februárban került sor a Kapos hotelben a színvonalas díjátadó ünnepségre, ahol a megye összes díjazottja részt vett. A csapatunkat elkísérte Mészáros Miklós polgármester úr is, a díjakat pedig Gelencsér Attila, a Somogy megyei Közgyűlés elnöke adta át egy szép műsor keretein belül. A rendezvény díszvacsorával zárult. A kitüntetett csapat tagjai: Udvardy Panna, Pór Petra, Fárbás Réka, Dumity Sára és Rádics Réka voltak. Edzők: Szabó Zoltánné Paszér Éva és ifj. Fekete Rudolf. Boglár Kupa Ismét jól szerepeltek a BBTC játékosai a hazai rendezésű korosztályos Boglár Kupán. A 10 éves lányoknál Kurucz Luca a 3. helyen végzett. A 12 éves lány korcsoportban Fárbás Rékának sikerült megszereznie az 1. helyet, egy korosztállyal feljebb a 14 éves lányok között Pór Petra is aranyérmet szerzett. A 12 éves lányoknál Jónás Zsófia második, Bognár Kira és Jónás Rebeka pedig bronzérmesek lettek. Ebben a korosztályban az összes helyezett játékos a BBTC versenyzője volt. A 12 éves fiúknál Péterfai Marcell 2. lett, Barczi Barna pedig a 14 és a 16 éveseknél is a bronzérmet szerezte meg. A 16 éves fiúknál Dumity Ádám csak a döntőben maradt alul budapesti ellenfele ellen és a dobogó 2. fokára állhatott fel. K&H Országos Tenisz Diákolimpia Balatonboglár ( ) Ismét, immár hatodik alkalommal a BBTC SE rendezhette meg az Országos Tenisz Diákolimpiát. Klubunk 10 csapattal tudott indulni, így képviselve volt a Balatonboglári Általános Iskola, a Mátyás Király Gimnázium és a Mathiasz János Szakközépiskola is. Versenyzőink az iskolák színeiben indultak csapatban, ahol egy csapat minimum két főből állt. Az országos döntőbe rekordlétszámú volt a jelentkezés, az ország minden részéből érkeztek jelentkezők, 160 csapat mérte össze tudását. Ezekben a napokban ember fordult meg a klubunkban és a városban ezáltal. Az a tapasztalat, hogy minden évben egyre erősebb mezőny jön össze, így egyre nehezebb érmet szerezni játékosainknak, de szerencsére azért most is sikerült jól szerepelniük. Országos helyezettek II. Korcsoport lány 2. hely: Balatonboglári Általános Iskola - Fárbás Réka, Wald Kira, Kurucz Luca 3. hely: Balatonboglári Általános Iskola - Finta Réka, Balog Liliána, Pór Dorottya III. Korcsoport lány 2. hely: Balatonboglári Általános Iskola: Pór Petra, Bognár Kira, Rádics Réka, Dumity Sára VI. Korcsoport lány 2. hely: Mátyás Király Gimnázium - Szabó Kitti, Átó Petra, Hankó Gréta V. Korcsoport fiú 3. hely: Mátyás Király Gimnázium - Rádics Benjamin, Dumity Ádám. Országos Vidékbajnokság ( ) A balatonboglári Tenisz Club rendezte meg ebben az évben a vidékbajnokságot. Minden korosztályban, egyéniben, csapatban és párosban mérkőztek meg a versenyzők éves korig, fiú és lány kategóriában. A 8 versenyszámban kb. 300 versenyző indult, így városunkban ember érkezett erre a rendezvényre. Nagyon rangos és erős versenyről van szó, játékosainknak nem volt egyszerű dolga a sűrű mezőnyben. Pór Petrának sikerült a legjobban szerepelnie a hazaiak közül. Ő, a lány 12-es egyéniben 3. lett, párosban pedig Szabó Fruzsinával (Savaria TC) a 2. helyet szerezték meg. Petra a válogatott keret tagjaként már több nemzetközi versenyen is megmérettette magát. Érmes lett még Fárbás Réka a lány 12-es páros versenyszámban, ahol egy kiemelt párt legyőzve jutottak be párjával (Lukács Lívia PVTC) a legjobb 4 közé és bronzérmesek lettek. Réka is a válogatott keret tagja. Bajnok csapat a BBTC OB 1-es női csapata Lezárult a női OB I-ben a bajnokság. A csapat célja a középmezőnyben való zárás volt, ehhez képest bőven túlteljesítették a tervet a játékosok, mert kitűnő teljesítménnyel, jó játékkal megnyerték az OB 1-es bajnokságot. Mindenki nagyon jó hozzáállással és jó formában versenyzett és az öszszetartás is sokat lendített a végső győzelem megszerzésében. A csapat tagjai: Kovács Krisztina, Juhász Pálma, Kuti Kis Rita, Szűcs Dóra, Gálfi Dalma, Gara Júlia, Pór Petra, Szabó Kitti és Fárbás Réka voltak. A 9 játékos nagy része saját nevelésű versenyző és két vendégjátékos, a debreceni Juhász Pálma és a füredi Gálfi Dalma erősítették még a csapatot. Szépen beilleszkedtek a fiatal versenyzők is, hisz a jövőben az a cél, hogy sikerüljön minél több fiatal teniszezőt beépíteni a csapatba. Edzők, csapatkapitányok: Paszér Éva és ifj. Fekete Rudolf voltak. Eredmények: 1. forduló: BBTC-ZTE: 11/10 Szentes TK-BBTC: 16/5 BBTC-Haladás Savaria: 21/0 2. forduló: BBTC-Szentes TK: 17/4 PVTC-BBTC: 4/17 BBTC-Győr RTC: 19/2 Szabó Zoltánné Paszér Éva BBSC LOVAS ÉS FOGATHAJTÓ SZAKOSZTÁLY Szakosztályunk a 2011-es évben is eredményesen szervezte meg a Fogathajtók C kategóriás versenyét, ami egyben a Somogy megyei Bajnokság III. fordulója volt. Június 18-án a Kentaur Üdülőfalu területén 13 nevezett fogattal, két versenyszámban küzdöttek a bajnoki pontokért a hajtók. Szakosztályunkat három induló hajtó képviselte: Somogyi Kálmán Balatonboglár, elért eredmények: II. ill. VI. hely, Kollár Károly Szőlőskislak, V. ill. V. hely, Somogyi József Szőlősgyörök, VIII., ill. IX. hely. Társaink az adminisztrációban, pályaszolgálatban valamint segédhajtóként segédkeztek, név szerint: Bujdosóné Stefi, Jámbor Erzsébet, Varga Imre, Molnár Gábor, Horváth Bianka, Szili István és Molnár gyerekek. Németh László a pályát biztosította a versenyzők számára. A versenyt megelőzően hajtóink közös felkészülésben vettek részt, ezzel készülve a 2011-es versenyévadra, mely a Somogy megye ill. a Régió területén zajlik. Köszönettel tartozunk támogatóinknak: Balatonboglárról, Fonyódról, Szőlősgyörökből, Balatonlelléről. A jővőben is sikeresen szeretnénk képviselni városunkat, a sajátmagunk és a szimpatizánsaink megelégedésére. Kollár Károly Szakosztályvezető Balatonboglári Hírek A Városi Önkormányzat közérdekű lapja ISSN (nyomtatott) ISSN (online) Felelős kiadó: Mészáros Miklós polgármester Felelős szerkesztő: Vásárhelyi Tibor Szerkesztőség: Polgármesteri Hivatal 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. T.: 85 / Fax: 85 / Nyomdai munka: PROFILMAX NYOMDA KAPOSVÁR Felelős vezető: Nagy László

15 BALATONBOGLÁRI HÍREK 15 A JAZZ ÉS A BOR FESZTIVÁLJA Simon Tamás képriportja Kovács Krisztina (illusztráció A TENISZSIKEREKHEZ) Haszon Dávid (megyei sakk bajnok) BACH-KONCERT Vörös Péter képriportja TOUR DE BALATON versenyzők és boglári önkéntesek FOTÓ: TeKer-gő kerékpárbolt

16 16 BALATONBOGLÁRI HÍREK ÉLET- MENTÉS Célszerű eszközökkel szabadították ki a sérültet a ronccsá tört autóból, hogy a mentők munkájukat végezhessék. (A képriportot a tűzoltóinknak köszönhetjük.) TÁJÉKOZTATÓ A családbarát örökségvédelem Komplex turisztikai vonzerőfejlesztés Balatonbogláron pályázatról A pályázat keretében megvalósítandó turisztikai fejlesztés egyes elemei közül a mobil színpad és rendezvény sátor beszerzése megtörtént (rendezvények helyszínének fejlesztése). A Balaton műemlékhajó műszaki felújítása szeptemberre elkészülhet. Turisztikai hasznosítása ( Játszunk hajóinast - Gőzhajók a Balatonon című interaktív kiállítás) a város értékeit gyarapítja, más tervezett vonzerőkkel, így a jövő évi szezonra elkészülő strandfejlesztéssel (boglári buborék játszópark a Platán strandon), a Kék Kápolna felújításával és a Szent Erzsébet emlékpark megújításával, továbbá a Vörösmarty téren (a 100 éves Étterem előtt) a helyi turisztikai piac kialakításával együtt. A pályázat összes költsége: Ft. A támogatás összege: Ft. A saját erő: Ft. A Balaton hajó felújítása Nemzeti Fejlesztési Ügynökség A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

2011. ÉVI RENDEZVÉNYEK BALATONBOGLÁRON ÁPRILIS - OKTÓBER (A szervezők a műsorváltozatás jogát fenntartják!) www.balatonboglar.hu

2011. ÉVI RENDEZVÉNYEK BALATONBOGLÁRON ÁPRILIS - OKTÓBER (A szervezők a műsorváltozatás jogát fenntartják!) www.balatonboglar.hu MÁRCIUS 18-án (pénteken) 18 órától 19-én (szombaton) 2011. ÉVI RENDEZVÉNYEK BALATONBOGLÁRON ÁPRILIS - OKTÓBER (A szervezők a műsorváltozatás jogát fenntartják!) www.balatonboglar.hu az evangélikus templom

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE A képviselő-testület 2015. évben 9 ülést tart.

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

Humánpolitikai Bizottságának

Humánpolitikai Bizottságának Készült: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete Humánpolitikai Bizottságának megtartott n y í l t üléséről. Jelen vannak: Keserű Zoltán a Bizottság elnöke Hock János Bizottsági tag Dr. Regős

Részletesebben

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

2010. december 9. napján tartandó rendkívüli. Az önkormányzat önként vállalt feladatairól beszámoló

2010. december 9. napján tartandó rendkívüli. Az önkormányzat önként vállalt feladatairól beszámoló Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (85) 550-333 Ügyiratszám: 70-12-1 /2010. Sorszám: 4 E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója.

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. 2012. január: Iskolai csoportedzések, István Király ált iskola, minden hétfő 14 órától Gyolcsos Ferenc vezetésével 15 fő. Táncsics Mihály Általános iskola kedd

Részletesebben

A rendezvény fővédnöke: Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes

A rendezvény fővédnöke: Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes A rendezvény fővédnöke: Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes Helyszínek: Polgármesteri Hivatal - Béla király tér Koncertszínpad - Prometheus park Szent István tér Belvárosi templom Béla király tér

Részletesebben

Szekszá rd Junior Stárs. 2014. e vi pe nzu gyi tá je koztáto já, válámint á 2015. e vre vonátkozo pe nzu gyi terve

Szekszá rd Junior Stárs. 2014. e vi pe nzu gyi tá je koztáto já, válámint á 2015. e vre vonátkozo pe nzu gyi terve Szekszá rd Junior Stárs 2014. e vi pe nzu gyi tá je koztáto já, válámint á 2015. e vre vonátkozo pe nzu gyi terve S z e k s z á r d J u n i o r S t a r s B i g B a n d 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 38.

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/566-9/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2016.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 7/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-ei ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs. Tárgy: Beszámoló a civil szervezetek 2014.

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. április 1-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Katafa Község Helyi Esélyegyenlőségi programjának megtárgyalása.

Katafa Község Helyi Esélyegyenlőségi programjának megtárgyalása. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-13/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. július 4-én (kedden) 8.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu Tisztelt Képviselő-testület! Idén 21. alkalommal rendezzük meg a Városnapokat szeptember 13. és 15. között, ahol a legkülönfélébb

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95-323-555. K I V O N A T a képviselő-testület 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95-323-555. K I V O N A T a képviselő-testület 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95-323-555. K I V O N A T a képviselő-testület 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből 1. 78/2011./IV.28./ számú képviselő-testületi határozat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Fiedler Ottó Sportegyesület 2014 évi tevékenységéről. Ó z d, 2015. február 19. Fiedler Ottó Sportegyesület Elnöke

TÁJÉKOZTATÓ. a Fiedler Ottó Sportegyesület 2014 évi tevékenységéről. Ó z d, 2015. február 19. Fiedler Ottó Sportegyesület Elnöke TÁJÉKOZTATÓ a Fiedler Ottó Sportegyesület 2014 évi tevékenységéről Ó z d, 2015. február 19. Előterjesztő: Fiedler Ottó Sportegyesület Elnöke Egyesületünk rövid bemutatása: 1906-ban Ózdon épült fel Közép-Európa

Részletesebben

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését,

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, melyen az alábbi fontosabb döntések születtek. Földeák és Óföldeák képviselő-testületei

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak Város Önkormányzat

Részletesebben

2015/16. TANÉVI VERSENYKIÍRÁS

2015/16. TANÉVI VERSENYKIÍRÁS 2015/16. TANÉVI VERSENYKIÍRÁS 2015/2016. TANÉVI MVLSZ-SULI PÓLÓ DIÁKOLIMPIA VERSENYKIÍRÁSA 1. A verseny célja A vízilabda sportág népszerűsítése. A sportág kiválasztási lehetőségének bővítése. A szabadidőben

Részletesebben

XXIV. Felnőtt és Ifjúsági WTF Taekwondo Országos Bajnokság

XXIV. Felnőtt és Ifjúsági WTF Taekwondo Országos Bajnokság XXIV. Felnőtt és Ifjúsági WTF Taekwondo Országos Bajnokság 2014. november 29. BÉKÉSCSABA Kiíró: Rendező: Versenyigazgató: Főbíró: A verseny fővédnöke: Időpont: Helyszín: Magyar Taekwondo Szövetség Lakótelepi

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL

POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTERI HIVATAL ELÉRHETŐSÉGEK: H-5650 Mezőberény, Kossuth tér 1. /Városháza épülete/ Telefon: +36 (66) 515-515 FAX: +36 (66) 515-503 E-mail: info@mezobereny.hu Általános ügyfélfogadási rend: Hétfő:

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Falugazdász tájékoztatója az agrár gazdaság helyzetéről és a támogatási lehetőségekről Írásos előterjesztés a

Részletesebben

Tollaslabda diákolimpia Észak-Magyarországi területi döntő. Pest megye, Heves megye Nógrád megye Tollaslabda B kategória II-VI.

Tollaslabda diákolimpia Észak-Magyarországi területi döntő. Pest megye, Heves megye Nógrád megye Tollaslabda B kategória II-VI. TERÜLETI TOLLASLABDA DIÁKOLIMPIA i Batthyány Sportiskolai 2015.02.07. Tollaslabda diákolimpia Észak-Magyarországi területi döntő Pest megye, Heves megye Nógrád megye Tollaslabda B kategória II-VI. korcsoport

Részletesebben

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének az önálló orvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 14/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének az önálló orvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 14/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének az önálló orvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 14/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 398/2015. (VI.25.) Kt. határozattal elfogadott. 2015. II. félévi.

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 398/2015. (VI.25.) Kt. határozattal elfogadott. 2015. II. félévi. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 398/2015. (VI.25.) Kt. határozattal elfogadott 2015. II. félévi Munkaterve SZEPTEMBER 24. (csütörtök) Az előterjesztések leadási határideje:

Részletesebben

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai Vas Megyei Közgyűlés 5/20104. (VII. 21.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletei hatályon kívül helyezéséről a jogalkotásról szóló

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság 2015. május 26. (kedd) 17,00 óra Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2015. május 22. (péntek) 9,00 óra Emberi Kapcsolatok

Részletesebben

10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. Ughy Jenőné jegyző Önkormányzati és Igazgatási Iroda Farkas Hajnalka önkormányzati ügyintéző

10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. Ughy Jenőné jegyző Önkormányzati és Igazgatási Iroda Farkas Hajnalka önkormányzati ügyintéző 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2014. december 19-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 5-én 9,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 5-én 9,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 3 / 2010. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 5-én 9,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

Balatonfűzfő sport- és ifjúságturisztikai fejlesztése

Balatonfűzfő sport- és ifjúságturisztikai fejlesztése Balatonfűzfő sport- és ifjúságturisztikai fejlesztése A projekt azonosító száma: 8583073882 A kivitelezés ideje: 2014. 03. 12. 2014. 09. 30. A kedvezményezett neve és elérhetősége: Balatonfűzfőért Alapítvány

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: dr. Varga Tibor jegyző Előterjeszti:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2003.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2003. Adószám: 18689156-1-13 Bejegyző szerv: PEST MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: 1100 SZENTJÁNOSBOGÁR KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2099. Dobogókő, Fény utca 1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2003. Fordulónap: 2003. december

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481. Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-1/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. június 21-i ülésére Tárgy: Zirc Város Önkormányzat Képviselő-testület 2004. II. félévi munkaterve Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére Tárgy: Döntési javaslatok az Enying város önkormányzati épületeinek

Részletesebben

JAVASLAT a 2012. évi városi imázsra vonatkozó költségvetési keret felosztására

JAVASLAT a 2012. évi városi imázsra vonatkozó költségvetési keret felosztására JAVASLAT a 2012. évi városi imázsra vonatkozó költségvetési keret felosztására Ózd, 2012. március 22. Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2015. év II. félévi üléstervére és a 2016. év I. félévi ülésterv-tervezetére

Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2015. év II. félévi üléstervére és a 2016. év I. félévi ülésterv-tervezetére 78-3/2015/231 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2015. év II. félévi üléstervére és a 2016. év I. félévi ülésterv-tervezetére A Közgyűlés és Szervei Szervezeti

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2008/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14.00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV 2015. január 28. (szerda) 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai 51/2011. (IV. 12.) számú Képviselő-testületi határozat Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. I. félévi munkaterve Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-2/2008. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-2/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-2/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. január 31-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-12/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december 18-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS 2014. JANUÁR 01.01. Újévi koncert Városi Sportcsarnok, Ritmus művészeti 01.15. Ökumenikus istentisztelet - Szeretetvendégség 01.18. Magyar Kultúra Napja Légy jó mindhalálig c. musical,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről JEGYZŐKÖNV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. június 17-i rendkívüli üléséről Az ülés helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti díszterme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 4. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.)

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE 2 I. fejezet Általános rendelkezések Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képvsielőtestület)

Részletesebben

Boldog Nőnapot kívánunk minden kedves Hölgyolvasónknak! A Balatonberényi Tükörkép Szerkesztősége

Boldog Nőnapot kívánunk minden kedves Hölgyolvasónknak! A Balatonberényi Tükörkép Szerkesztősége Boldog Nőnapot kívánunk minden kedves Hölgyolvasónknak! A Balatonberényi Tükörkép Szerkesztősége Őstermelői igazolványok érvényesítése 1. Kiemelt elvárás a hatékony és költségtakarékos gazdálkodás 2. A

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 1/2015. (I. 29.) az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 2/2015. (I. 26.) Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005. (XII. 15.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. rendszerek kialakítása című pályázat benyújtása. házszámozás szabályairól

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. rendszerek kialakítása című pályázat benyújtása. házszámozás szabályairól Községi Önkormányzat Lövő 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 57/2014.(VIII.11.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 58/2014.(VIII.11.) KEOP-2014-4.10.0/N fotovoltaikus

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29.-én, a Községházán 17 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Pusztai László polgármester,

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. december 8-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. december 8-i ülésére Tárgy: Békés Város Képviselő-testületének 2015. I. félévi munkaterve Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Dr. Uhrin Anna aljegyző Véleményező Valamennyi bizottság bizottság: Sorszám: III/10 Döntéshozatal

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 9/2013 szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/3-18/2015 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

Ifjúsági- Junior - Felnőtt Uszonyosúszó. Nyílt Országos Bajnokság 2014. évi VERSENYKIÍRÁSA Hód Kupa Béka, Cápa, Gyermek Találkozó

Ifjúsági- Junior - Felnőtt Uszonyosúszó. Nyílt Országos Bajnokság 2014. évi VERSENYKIÍRÁSA Hód Kupa Béka, Cápa, Gyermek Találkozó Ifjúsági- Junior - Felnőtt Uszonyosúszó Nyílt Országos Bajnokság 2014. évi VERSENYKIÍRÁSA Hód Kupa Béka, Cápa, Gyermek Találkozó 1. Célja: A 2014. év uszonyosúszó ifjúsági, junior és felnőtt korcsoport

Részletesebben

Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 9962 Csörötnek, Vasúti út 5. (94) 541-022; Fax: (94) 541-022 KIVONAT

Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 9962 Csörötnek, Vasúti út 5. (94) 541-022; Fax: (94) 541-022 KIVONAT Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 9962 Csörötnek, Vasúti út 5. (94) 541-022; Fax: (94) 541-022 KIVONAT A képviselő-testület október 22.-i nyílt üléséről 1. 79/ (X. 22.) Kt. határozat Magyarlak

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 12-én (csütörtök), 17.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál, Bocskayné Tóth Katalin,

Részletesebben

Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról

Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról Pályázó neve: Palotási Polgárőr Egyesület Pályázó címe: 3042 Palotás Kossuth út 1. Ügyfél-azonosító: 1004795335 Támogatási

Részletesebben

2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa

2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa 2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa Amatőr és Profi Meghívásos Nyílt Verseny VERSENYKIÍRÁS A verseny célja: - a 2014 évi RKSZ II. önvédelmi Nemzetkőzi Kupa bajnoki címek eldöntése - a Magyar és Nemzetkőzi

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR Balatonbogláron Nem csak a város által szervezett események szerepelnek, hogy lehetőség szerint elkerülhessük az időpontütközéseket olyan programoknál, ahol várhatóan azonos

Részletesebben

2012. október 03. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség tájékoztatója:

2012. október 03. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség tájékoztatója: Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezte: Oktatási,

Részletesebben

J A V A S L A T a 2013. évi városi imázs költségvetési keret felosztására

J A V A S L A T a 2013. évi városi imázs költségvetési keret felosztására J A V A S L A T a 2013. évi városi imázs költségvetési keret felosztására Ózd, 2013. március 28. Előterjesztő: Városimázsért és Nemzetközi Kapcsolatokért Felelős Tanácsnok Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

2015. február 10-ei rendes, nyílt Képviselő-testületi ülés határozatai. 14/2015. (II. 10.) számú Képviselő-testületi határozat

2015. február 10-ei rendes, nyílt Képviselő-testületi ülés határozatai. 14/2015. (II. 10.) számú Képviselő-testületi határozat 2015. február 10-ei rendes, nyílt Képviselő-testületi ülés határozatai 12/2015. (II. 10.) Jegyzőkönyv hitelesítők: Mekler Andrea, dr. Bóna Balázs 13/2015. (II. 10.) Napirendi pontok elfogadása 14/2015.

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 7-én megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 7-én megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 7-én megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ

2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ 2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ február március Időpont Rendezvény megnevezése Szervező Helyszín 2012. február 16. vagy 23. 2012. február 25. Könyvtárhasználat - Nemzetközi energiahatékonysági nap

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének a 2012. március 21- én tartott rendkívüli nyílt ülésén. JELEN VANNAK: A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről Psz/59/25/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 111/2014. (XII.29.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E az egészségügyi

Részletesebben

2011. március 31. napján tartandó

2011. március 31. napján tartandó Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-3/2011. Sorszám: 2. E LŐTERJESZTÉS Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 31.

Részletesebben

Város Képviselő-testület

Város Képviselő-testület Város Képviselő-testület E g é s z s é g ü g y i é s S z o c i á l i s B i z o t t s á g 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: hivatal@biatorbagy.hu

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 8/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. június 14.-én (péntek) napján 8 00 órai

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve Testületi ülés Január 27. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Svábyné Tóth Rita köztisztviselő Soós Buzás Erzsébet az Anyácsatavi Horgászegyesület képviselője

JEGYZŐKÖNYV. Svábyné Tóth Rita köztisztviselő Soós Buzás Erzsébet az Anyácsatavi Horgászegyesület képviselője JEGYZŐKÖNYV Zsámbék Város Képviselő-testületének 2010. május 17-én (hétfőn) 17 órakor a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Lovas Lajos polgármester Horváth

Részletesebben

BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA XXIII. évfolyam 2016. JANUÁR

BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA XXIII. évfolyam 2016. JANUÁR BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA XXIII. évfolyam 2016. JANUÁR 120 év százhúsz érv! Ezt a szlogent választottuk 2016-os évfordulóink megünnepléséhez. Nem okoz komoly problémát, ha fel kell soroljuk

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám:D-17-16 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 5-én 18 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról. Ülés helye: Művelődési Ház Doba, Kossuth u.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben