SZABÁLYZAT. Az Újpest FC labdarúgócsapat mérkőzésein résztvevőkkel szemben alkalmazható kizárás szankcióról. I. Fejezet BEVEZETÔ RENDELKEZÉSEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZABÁLYZAT. Az Újpest FC labdarúgócsapat mérkőzésein résztvevőkkel szemben alkalmazható kizárás szankcióról. I. Fejezet BEVEZETÔ RENDELKEZÉSEK"

Átírás

1 SZABÁLYZAT Az Újpest FC labdarúgócsapat mérkőzésein résztvevőkkel szemben alkalmazható kizárás szankcióról Az Újpest FC labdarúgómérkőzésein a szervező a Sportról szóló évi I. törvény 73. -ban írtak szerint a labdarúgómérkőzések rendjének és az MLSZ és az Újpest FC egyéb Szabályzatainak betartása érdekében a szabályokat megszegőket a sportrendezvényeken történő résztvételből kizárhatja. A rendezői kizárás elrendelése során a következő elveket és eljárási szabályokat kell alkalmazni: I. Fejezet BEVEZETÔ RENDELKEZÉSEK 1. (1) E szabályzat hatálya kiterjed az összes, az Újpest FC labdarúgómérkőzésein a mérkőzés időtartama előtt, a mérkőzés alatt és a mérkőzés után a sportlétesítmény területén tartózkodó személyre függetlenül attól, hogy belépőjeggyel, vagy anélkül jelent meg a sportrendezvényen. (2) A szabályzat hatálya kiterjed az összes, az Újpest FC labdarúgómérkőzésein a mérkőzés időtartama előtt, a mérkőzés alatt és a mérkőzés után a sportlétesítmény területén kívül tartózkodó személyekre, akik a labdarúgómérkőzéssel, illetve az azon résztvevő csapatokkal kapcsolatban vagy összefüggésben jelen szabályzat szerint súlyosan jogsértő magatartást tanúsítanak. (3) E szabályzat rendelkezéseit a február 27-től kell alkalmazni. II. Fejezet BELÉPÉS A SPORTRENDEZVÉNYRE 2. (1) A néző a sportrendezvény helyszínére akkor léptethető be, ha: - A Szusza Ferenc Stadionban érvényben lévő aktuális pályarendszabályokban foglaltaknak mindenben megfelel - Érvényes belépőjeggyel, bérlettel vagy más belépésre jogosító igazolással rendelkezik. - Ha a beléptetéskor a belépőjegy, a bérlet vagy a klubkártya birtokosának személyes adatai megegyeznek a személyazonosság igazolására alkalmas igazolványban szereplő adatokkal. - Nem áll nyilvánvalóan alkohol, kábítószer vagy más bódító hatású szer befolyása alatt. - Nem tart magánál szeszes italt, kábítószert, valamint olyan tárgyat, amely a sportrendezvény megtartását, továbbá mások személyi- és vagyonbiztonságát

2 2 veszélyezteti, amelynek birtoklását jogszabály, illetve a sportrendezvényre való bevitelét a szervező megtiltotta. - Nem tart magánál mások iránti gyűlöletre uszító feliratot, zászlót vagy jogszabály által tiltott önkényuralmi jelképet. - Nem áll sportrendezvények látogatása alóli eltiltás (Btk. 58. ), kitiltás (Btk. 57. ), valamint sportrendezvényen történő részvétel alóli kizárás (Sporttv. 73. ) hatálya alatt. - A ruházat- és csomag átvizsgálásához hozzájárul. - Tudomásul veszi, hogy a sportrendezvény ideje alatt, a jogszabályban meghatározott helyeken, róla kép- és hangfelvétel készíthető. - Tudomásul veszi, hogy a sportrendezvény ideje alatt a rendezők a pályarendszabályokban foglaltak betartását folyamatosan ellenőrzik. (2) A sportrendezvényen résztvevő ruházatának és csomagjának átvizsgálására, személyazonosságának megállapítására, a rendezvényről való eltávolítására, visszatartására a biztosítását végző rendező szerv alkalmazottja és amennyiben rendőri jelenlét van, úgy a jelenlévő rendőr jogosult. (3) A résztvevő kizárólag a belépőjegyen, bérleten, meghívón megjelölt beléptető kapun keresztül léphet be a sportlétesítmény területére, a kijelölt útvonalon közelítheti meg a szektorát és a belépőjegyen/bérleten/meghívón feltüntetett ülőhelyet foglalhatja el. A sportlétesítményt - amennyiben arról a szervező és a rendező vagy a rendőrség másképpen nem rendelkezik - csak a belépési ponton hagyhatja el. III. Fejezet VISELKEDÉS A SPORTRENDEZVÉNYEN 3. (1) A sportlétesítmény területén tartózkodó összes személy - Köteles betartani a Szusza Ferenc Stadionban aktuálisan érvényben lévő pályarendszabályok és Etikai Kódex rendelkezéseit, a szervező által meghatározott előírásokat, illetve a rendezők, esetlegesen a rendőrök utasításait. - Nem folytathat olyan tevékenységet, amely a sportrendezvény rendjét megzavarja, meghiúsítja vagy veszélyezteti a sportrendezvényen résztvevők személyi- és vagyonbiztonságát. - A FIFA és UEFA által szervezett nemzetközi mérkőzéseken nem fogyaszthat a sportlétesítmény területén szeszesitalt. A magyar bajnoki/kupamérkőzéseken az 5 % alkoholtartalmat meg nem haladó ital árusítása és fogyasztása a szervező hozzájárulásával lehetséges - Köteles a dohányzással kapcsolatos rendelkezéseket betartani. - Rasszista vagy gyűlöletre uszító magatartást nem tanúsíthat. - Transzparenst, zászlót a kerítésre, a korlátra, oszlopra csak szervező és a rendező engedélyével helyezhet el. - Köteles a szervezőnek, rendezőnek vagy a rendőrségnek a felhívására a sportrendezvény helyszínét elhagyni. 2

3 3 (2) A sportrendezvényen résztvevő ruházatának és csomagjának átvizsgálására, személyazonosságának megállapítására, a rendezvényről való eltávolítására, visszatartására a biztosítását végző rendező szerv alkalmazottja és amennyiben rendőri jelenlét van, úgy a jelenlévő rendőr jogosult. (3) A résztvevő kizárólag a belépőjegyen, bérleten, meghívón megjelölt beléptető kapun keresztül léphet be a sportlétesítmény területére, a kijelölt útvonalon közelítheti meg a szektorát és a belépőjegyen/bérleten/meghívón feltüntetett ülőhelyet foglalhatja el. A sportlétesítményt - amennyiben arról a szervező és a rendező vagy a rendőrség másképpen nem rendelkezik - csak a belépési ponton hagyhatja el. IV. Fejezet INTÉZKEDÉSEK A VISELKEDÉSI SZABÁLYOKAT MEGSZEGŐKKEL SZEMBEN 4. (1) Ha a résztvevő a sportrendezvény időtartama alatt a 2. (1) bekezdésben foglalt feltételeknek nem felel meg, vagy a 3. (1) bekezdésbe ütköző magatartást a rendező figyelmeztetésére nem hagyja abba, a sportrendezvényről el kell távolítani. Az eltávolítást a Rendező, vagy a rendőrség végzi külön-külön, vagy együtt. Eltávolítható az a személy is a semleges időszakban, aki a sportrendezvény időtartama alatt a 2. (1) bekezdésben foglalt feltételeknek nem felelt meg, vagy a 3. (1) bekezdésbe ütköző magatartást a rendező figyelmeztetésére nem hagyta abba de azért nem került azonnal eltávolításra, mert az eltávolítása aránytalan veszélyforrást jelentett volna. (2) A rendező a 3. (1) bekezdésbe ütköző magatartást tanúsító személyt felszólítja a magatartás azonnal abbahagyására. Amennyiben a jogellenes magatartást tanúsító személy a jogellenes magatartást nem hagyja abba, úgy a rendező figyelmezteti az azonnali eltávolítás és az eljárás alá vonás lehetőségére. Indokolt esetekben a rendező a szabályok be nem tartása vagy meg nem felelése esetén, az érintett figyelemezettése nélkül is eljárás alá vonhatja. Amennyiben a jogellenes magatartást tanúsító személy a jogellenes magatartást a figyelmeztetés ellenére sem hagyja abba, úgy a rendező az érintettet eljárás alá vonja. (3) Amennyiben az eltávolítandó személy a felszólításnak nem tesz eleget, a rendező - jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában - a rendőrséget haladéktalanul értesíti az igazoltatás érdekében. (4) A rendőrség kiérkezéséig, de legfeljebb az értesítéstől számított harmadik óra végéig a rendező az eltávolítandó személyt visszatarthatja, feltéve, hogy a visszatartásra a helyszínen működő képfelvevő eszköz látóterében kerül sor. (5) Amennyiben a 4. (1) bekezdés szerinti eltávolítást, vagy intézkedést kiztárólag a rendőrség végezte, úgy a Rendező a Sporttv. 72/A. (4) bekezdés szerint kikéri az eljárás alá vont személy személyes adatait az intézkedést foganatosító rendőri szervtől beazonosítás céljából. 3

4 4 5. (1) Ha a 4. alapján, vagy más módon egyértelműen beazonosított résztvevő a magatartása a jelen Szabályzat mellékletét képező Kockázati ponttáblázatban szereplő magatartásnak minősül, úgy a Rendező a részvevővel szemben sportrendezvényen történő részvétel alóli kizárási eljárást folytat le. (Sporttv. 73. ) (2) Az 5. (1) bekezdésében írt sportrendezvényen történő részvétel alóli kizárási eljárás lefolytatását nem befolyásolja, hogy a résztvevő ellen esetlegesen szabálysértési vagy büntetőeljárás van folyamatban, de ilyen eljárások folyamatban léte esetén a Rendező a kizárási eljárás lefolytatását felfüggesztheti. V. Fejezet A KIZÁRÁSI ELJÁRÁS 6. (1) A Rendező a kizárási eljárást a magatartási szabályokat megsértő résztvevő beazonosítását követően 15 napon belül köteles lefolytatni. (2) A Rendező a kizárási eljárás lefolytatására 3 fős Kizárási Bizottságot hoz létre, melynek 1 tagja az Újpest FC Biztonsági Igazgatója, 1 tagja az Újpest FC ügyvezetője, 1 tagja pedig az Újpest FC által megbízott, büntetőjogban jártas ügyvéd. A bizottság érzékeny esetekben a helyzet tisztázására, bevonhatja a Klub szurkolói kapcsolattartóját is. (3) A Kizárási Bizottság zárt ülésen, a nyilvánosság bevonása nélkül, a rendelkezésére álló bizonyítékok és információk alapján dönt a beazonosított résztvevő kizárásáról. Az eljárás alá vont személy az ülésen nem lehet jelen. (4) A Kizárási Bizottság azt a résztvevőt, akinek a magatartása a Kockázati ponttáblázat szerint eléri, vagy meghaladja a 8 pontot, vagy a 30 napon belül több alkalommal tanúsított magatartásainak összpontjai elérik a Kockázati ponttáblázat szerinti 10 pontot a sportrendezvényen történő résztvételből kizárja 2 évre. (5) A Kizárási Bizottság azt a résztvevőt, akinek a magatartása a Kockázati ponttáblázat szerint eléri az 5 pontot de nem éri el a 8 pntot, vagy a 30 napon belül több alkalommal tanúsított magatartásainak összpontjai elérik a Kockázati ponttáblázat szerinti 8 pontot a sportrendezvényen történő résztvételből kizárja 1évre. (6) A Kizárási Bizottság azt a résztvevőt, akinek a magatartása a Kockázati ponttáblázat szerint eléri az 1 pontot de nem éri el az 5 pontot, vagy a 30 napon belül több alkalommal tanúsított magatartásainak összpontjai elérik a Kockázati ponttáblázat szerinti 5 pontot a sportrendezvényen történő résztvételből kizárja ½ évre. (7) A Kizárási Bizottság a (4), (5), (6) pontokban írt kizárási időtartamoktól lefelé, vagy felfelé különös méltánylást igénylő, vagy különösen súlyos esetekben eltérhet. (8) A sportrendezvényen történő részvételből a (4), (5), (6) pontokban írt kizárási időtartamokra kizárható az a személy is, akit a sportrendezvényről el kellett 4

5 5 volna távolítani, de erre azért nem került sor, mert a sportrendezvény helyszínén való szervezői (rendezői) beavatkozás következtében olyan nézői cselekmény volt várható, amely a sportrendezvény biztonságát aránytalanul veszélyeztette volna. (9) Amennyiben az Újpest FC vendég sportszervezetként idegenben játszott sportrendezvényen vesz részt, és az idegenbeli rendezvényen a jelen Szabályzat mellékletében írt jogellenes magatartások elkövetője beazonosításra kerül és az adatok továbbításra kerülnek az Újpest FC felé úgy a beazonosított személlyel szemben a jelen Szabályzat szerinti kizárási eljárás lefolytatása kötelező. (10) A sportrendezvényen történő részvételből való kizárás időtartama hat hónapnál rövidebb nem lehet és a szervező által szervezett minden sportrendezvényre vonatkozó kizárás esetén a két évet, a meghatározott sportlétesítményre vonatkozó kizárás esetén a négy évet nem haladhatja meg. 7. (1) A Kizárási Bizottság a kizárás kérdésében írásos határozatot hoz, melyet postai úton juttat el az érintett résztvevőhöz. Amennyiben az érintett a határozatot nem veszi át, úgy az a kézbesítés megkísérlését követő 10. napon átvettnek és közöltnek minősül. (2) A Kizárási Bizottságnak a sportrendezvényen történő részvételből való kizárásra vonatkozó döntése ellen a kizárt résztvevő bírósághoz fordulhat, a rendezők tevékenységével szemben a elektronikus levelezési címen panasszal élhet. (3) A Rendező a Kizárási Bizottság által kizárt személy nevét, születési helyét és idejét, a kizárás időtartamát, a sportlétesítmény megnevezését, valamint azon sportrendezvények körét, amelyre kizárás hatálya kiterjed, 3 napon belül továbbítja a sportrendészeti nyilvántartásba. 8. A szervező az általa kizárt személy nevét, születési helyét és idejét, a kizárás időtartamát, a sportlétesítmény megnevezését, valamint azon sportrendezvények körét, amelyre kizárás hatálya kiterjed, 3 napon belül továbbítja a sportrendészeti nyilvántartásba. 9. (1) A Rendező az általa szervezett sportrendezvény esetén köteles a sportrendezvényről kizárt személy részére a belépőjegy-eladást megtagadni, klubkártyáját visszavonni, valamint megakadályozni, hogy a sportrendezvényen részt vehessen. (2) A sportrendezvényen történő részvételből való kizárás lehetőségéről a Rendező a sportlétesítményen kívül és annak területén jól látható hirdetményben köteles tájékoztatást adni, amit - általános szerződési feltételként - magyar, angol, német és a külföldi vendég sportszervezet országa szerinti nyelven is fel kell tüntetni. 10. (1) A biztonsági előírások megszegéséből eredő kárért a résztvevő, több károkozó esetén a károkozásban résztvevők egyetemlegesen felelősséggel taroznak. (2) A résztvevők kártérítési felelősségét nem érinti a résztvevő szabálysértési vagy büntetőjogi felelősségrevonása, vagy esetleges kizárása. 5

6 6 (3) A károkozó résztvevő a sportszervezet részére minden, a károkozásból származó költséget köteles megtéríteni, ideértve a járulékosan felmerült egyéb (ügyvédi, hatósági, egészségügyi, egyéb) költségeket is. V. Fejezet ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK a) sportesemény szervező: jogi személy, gazdasági társas vállalkozás, egyesület, illetve szövetség, vagy büntetlen előéletű természetes személy, aki valamilyen sportesemény megtartását határozza el és felelős a Sporttörvényben, más jogszabályokban és a szakszövetség, illetve a sportági szövetség szabályzatában meghatározott előírásoknak megfelelő lebonyolításért. b) sportesemény rendező: jogi személy, gazdasági társas vállalkozás, egyesület, illetve szövetség, vagy természetes személy, akit a szervező valamilyen sportesemény lebonyolításával megbíz és együttesen felelős a szervezővel a Sporttörvényben, más jogszabályokban és a szakszövetség, illetve a sportági szövetség szabályzatában meghatározott előírásoknak megfelelő lebonyolításért. c) fogyatékos személy, valamint a vak vagy gyengén látó természetes személy, d) sportrendezvény helyszíne: az a nyilvános hely vagy a közterület meghatározott része, ahol a sportrendezvényt megtartják, és ahol néző tartózkodhat, e) sportrendezvény résztvevője: az a természetes személy, aki a sportrendezvény helyszínén annak időtartama alatt, valamint a sportrendezvényt megelőzően vagy követően másfél órával tartózkodik. A néző (szurkoló) résztvevőnek minősül, f) sportlétesítmény: sportrendezvény megrendezésének helyszínéül szolgáló építmény és terület, g ) sportrendezvény: sportszervezet vagy sportszövetség által versenyrendszerben vagy azon kívül, résztvevők jelenlétében megtartott verseny, mérkőzés. A sportesemény sportrendezvénynek minősül. Jelen szabályzat február 27. napjától lép hatályba, rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően megrendezett sporteseményre vonatkozóan kell alkalmazni. E rendelkezés hatályba lépésével egyidejűleg minden előző szabályzat, illetve intézkedés hatályát veszti. Budapest, Újpest FC 6

Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége. Biztonsági Szabályzat

Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége. Biztonsági Szabályzat Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége Biztonsági Szabályzat 2011 MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HUNGARIAN BASKETBALL FEDERATION SZÉKHELY: 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 1-3. POSTACÍM: 1146

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT. Az MLSZ Elnöksége a 73/2011 (04.26) számú határozatával elfogadta.

Magyar Labdarúgó Szövetség BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT. Az MLSZ Elnöksége a 73/2011 (04.26) számú határozatával elfogadta. Magyar Labdarúgó Szövetség BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT Az MLSZ Elnöksége a 73/2011 (04.26) számú határozatával elfogadta. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum célja és hatálya 1. Szervezeti keretek 1.1 A Szövetség Biztonsági

Részletesebben

MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék. 1. A Szabályzat célja, hatálya 3. 2. A szervezet rendszer 4

MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék. 1. A Szabályzat célja, hatálya 3. 2. A szervezet rendszer 4 Tartalomjegyzék 1. A Szabályzat célja, hatálya 3 2. A szervezet rendszer 4 3. Szövetségi biztonsági ellenőrök 4 4. A sportlétesítmény éves biztonságtechnikai ellenőrzése 6 4.1 Az éves biztonságtechnikai

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Békéscsaba 1912 Előre Klubkártya

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Békéscsaba 1912 Előre Klubkártya Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Békéscsaba 1912 Előre Klubkártya A Békéscsaba 1912 Előre Futball ZRt. (székhely: 5600 Békéscsaba, Kórház u. 6.; adószám: 24085434-2-04; ) 2015. június 1. napjától

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Biztonsági Szabályzat Az MLSZ Elnöksége a 162/2012 (08.23.) számú határozatával elfogadta. Tartalomjegyzék Általános rendelkezések... 5 1. Alkalmazási kör... 5 2. Cél, feladat...

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség. Biztonsági Szabályzat

Magyar Labdarúgó Szövetség. Biztonsági Szabályzat Magyar Labdarúgó Szövetség Biztonsági Szabályzat Tartalomjegyzék Általános rendelkezések... 5 1 Alkalmazási kör... 5 2 Cél, feladat... 5 3 Időbeli hatály... 5 4 Területi- és személyi hatály... 5 5 Biztonsági

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK UTAZÁSI FELTÉTELEK A FRADIBUSZ ESETENKÉNTI AUTÓBUSZJÁRATAINAK BELFÖLDI ORSZÁGOS FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ IGÉNYBEVÉTELÉRE Az FTC Labdarúgó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely:

Részletesebben

2005. évi CXXXIII. törvény. személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységre terjed ki. szabályairól. I. Fejezet

2005. évi CXXXIII. törvény. személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységre terjed ki. szabályairól. I. Fejezet 2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól E törvény célja, hogy - a közrend, a közbiztonság javítása, s ezek részeként a személy- és vagyonvédelem,

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség FEGYELMI SZABÁLYZAT

Magyar Labdarúgó Szövetség FEGYELMI SZABÁLYZAT Magyar Labdarúgó Szövetség Az MLSZ elnöksége a 21/2009. számú határozatával fogadta el. Az MLSZ elnöksége a 119/2009.(06.25.) számú határozatával módosította Az MLSZ Elnöksége a 69/2010. (04.14.) számú

Részletesebben

2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól

2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól 2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól (kivonat) E törvény célja, hogy - a közrend, a közbiztonság javítása, s ezek részeként a személy-

Részletesebben

T113634. számú. törvényjavaslat. a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól

T113634. számú. törvényjavaslat. a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T113634. számú törvényjavaslat a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól Előadó: Dr. Lamperth Mónika belügyminiszter Budapest, 2004. december

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 144. szám. A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A 2011. december 5., hétfõ. Tar ta lom jegy zék

MAGYAR KÖZLÖNY. 144. szám. A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A 2011. december 5., hétfõ. Tar ta lom jegy zék MAGYAR KÖZLÖNY 144. szám A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A 2011. december 5., hétfõ Tar ta lom jegy zék 2011. évi CLXV. törvény A polgárõrségrõl és a polgárõri tevékenység

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség FEGYELMI SZABÁLYZAT

Magyar Labdarúgó Szövetség FEGYELMI SZABÁLYZAT Magyar Labdarúgó Szövetség Az MLSZ elnöksége a 21/2009. számú határozatával fogadta el. Az MLSZ elnöksége a 119/2009.(06.25.) számú határozatával módosította Az MLSZ Elnöksége a 69/2010. (04.14.) számú

Részletesebben

DÁVID KORNÉL KOSÁRLABDA ALAPÍTVÁNY FEGYELMI SZABÁLYZATA

DÁVID KORNÉL KOSÁRLABDA ALAPÍTVÁNY FEGYELMI SZABÁLYZATA DÁVID KORNÉL KOSÁRLABDA ALAPÍTVÁNY FEGYELMI SZABÁLYZATA 2 DÁVID KORNÉL KOSÁRLABDA ALAPÍTVÁNY (DÁVID KORNÉL KOSÁRLABDA AKADÉMIA) 8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, ÚJ VÁRALJA SOR 20. E-mail: dkks.kosar@gmail.com Honlap:

Részletesebben

2005. évi CXXXIII. törvény. a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2005. évi CXXXIII. törvény. a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól E törvény célja, hogy - a közrend, a közbiztonság javítása, s ezek részeként a személy- és vagyonvédelem,

Részletesebben

2005. évi CXXXIII. törvény. a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2005. évi CXXXIII. törvény. a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól E törvény célja, hogy - a közrend, a közbiztonság javítása, s ezek részeként a személy- és vagyonvédelem,

Részletesebben

A vagyonvédelmi tevékenység jogszabályi megalapozottsága, alapfogalmak tisztázása.

A vagyonvédelmi tevékenység jogszabályi megalapozottsága, alapfogalmak tisztázása. 1. Modul: Általános vagyonvédelmi ismeretek A vagyonvédelmi tevékenység jogszabályi megalapozottsága, alapfogalmak tisztázása. JOGRENDSZER, JOGÁG, JOGFORRÁS A jogrendszer fogalma: adott állam jogszabályainak

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI FEGYELMI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT Budapest 20145. (2015.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 144. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 5., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 144. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 5., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 144. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 5., hétfõ Tartalomjegyzék 2011. évi CLXV. törvény A polgárõrségrõl és a polgárõri tevékenység szabályairól 34395 253/2011. (XII.

Részletesebben

FTC SZURKOLÓI KÁRTYA

FTC SZURKOLÓI KÁRTYA FTC SZURKOLÓI KÁRTYA Általános Szerződési Feltételek Az FTC Labdarúgó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 129.; cégjegyzékszám: 01-10-044877; adószám: 12956661-2-43; a

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség LABDARÚGÁS VERSENYSZABÁLYZATA NAGYPÁLYÁRA, CSÖKKENTETT PÁLYAMÉRETRE A Labdarúgás Versenyszabályzatát az MLSZ Elnöksége 55/2009. (04.16.) számú határozatával fogadta el. Módosította

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség. Alapszabály

Magyar Labdarúgó Szövetség. Alapszabály Magyar Labdarúgó Szövetség Alapszabály 1/2014 TARTALOM I. Általános rendelkezések... 3 II. Az MLSZ célja... 5 III. Az MLSZ hivatali szervezete... 5 IV. Az MLSZ és megyei igazgatóságainak feladatai... 6

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére TERVEZET BELÜGYMINISZTER IGAZSÁGÜGYI MINISZTER 1992. évi LVIII. Tv. 19. -ának (5) bekezdése alapján NEM NYILVÁNOS 2004. szeptember tól számított 20 évig! ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a vállalkozás keretében

Részletesebben

2004. évi I. törvény. a sportról

2004. évi I. törvény. a sportról 2004. évi I. törvény a sportról Magyarország Országgyűlése kinyilvánítja, hogy a nemzet közössége a test művelését, a sportot, a nemzet alapértékének, kívánatos célnak tekinti. A nemzet értékei között

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2014. május 19-től Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) határozza meg a VOLT Produkció Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban a

Részletesebben

2011. évi CLXXII. törvény a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról*

2011. évi CLXXII. törvény a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról* M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 151. szám 37495 2011. évi CLXXII. törvény a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról* 1. A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) preambuluma

Részletesebben

2004. évi I. törvény. a sportról

2004. évi I. törvény. a sportról 2004. évi I. törvény a sportról Magyarország Országgyűlése kinyilvánítja, hogy a nemzet közössége a test művelését, a sportot, a nemzet alapértékének, kívánatos célnak tekinti. A nemzet értékei között

Részletesebben

2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól

2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól OptiJUS Opten Kft. 1 2005. évi CXXXIII. törvény 2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól 2015.1.22. óta hatályos szöveg E törvény célja,

Részletesebben

A Vulkán Tömegsport egyesület (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Alapszabálya

A Vulkán Tömegsport egyesület (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Alapszabálya A Vulkán Tömegsport egyesület (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Alapszabálya A Komárom Esztergom Megyei Bíróság Pk. 60.118/1990/2. számú határozata által, 409. sorszám alatt nyilvántartásba

Részletesebben