!r'iilidilooil&1. Qsill~ ~ Ol:ilfuHlh. ~Iila. I S~erkesztette: Csík Viktória

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "!r'iilidilooil&1. Qsill~ liyiihoo@i@ou ~ Ol:ilfuHlh. ~Iila. I S~erkesztette: Csík Viktória"

Átírás

1 2006/DECEMBER 6.szám., DECEMBER/2006 ő.öíslo!r'iilidilooil&1 & ::-JjjÍiIi' ODiltilg Qsill Ol:ilfuHlh Iila I Serkesztette: Csík Viktória

2 Ady Endre: Karácsony -Ill. Ha ez a szép rege Igaz hitté válna, Óh te nagy boldogság Szállna a világra. Ez a gyarló ember Ember lenne újra, Talizmánja lenne A szomorú útra. Golgotha nem volna Ez a földi élet, Egy erő hatna át A nagy mindenséget, Nem volna más vallás, Nem volna csak ennyi: Imádni az Istent És egymást szeretni... Karácsonyi rege Ha valóra válna, Igazi boldogság Szállna a világra... ************************************************************************ Ünnepélyes eskütétel Lekenye,2006. december 13 Déiután. 17:00 órai záettef'ooct megtart'cja az új polqármester és f(épvisecőf( ünnepéryes esf(ütétefe, amelyeti tizenhárman 'CJettef(részt. JI Úlk9sof(részérő{ minimális 'CJo{taz érdef(cődés, viszont eljöttef(a Cekjiszönő t<!pvisecőf( sorai6ó{, a fieryi oálasztási f(omisszió tagjai és természetesen az újonnan meqoálasztott f(éyvisecőf(és pocgármester. JI Cekjiszönő pocgánnester 'Kozsár Erzsébet, megnyitotta a gyűcést, majd Csíf(P.'CJaa neryi választási 6ízottság efnöf(nője tudatta a jecencévőf({ a december másodimn megtartott választások eredményét. Ezt f(ö'vette az új polqármester esf(ütétece, majd a /(ipvisecőf(is esf(üt tettef((rbekf CJtó6ert, Ferdinand JIndrea, C;yöm6ér 'Valéria, 1(uClf(CJtó6ert, mérnák, és Lenf(ey qá6or). eramcs )Ígnes, pocgármester tartott beszédet, ameiyien. megkjiszönte afa{u Úlk9ssáBánaa nagyszámú támogatást, valamint kifejtette, nogy a rá leadott nagyszámú sza'cjazatof(kjitecezi fiogy f(épvisecői'cjef együtt forytassáf(az ecőzőpocgármester munmját, és azon Cegyene nogy fa{unfx..at tová66 fejcesszéf(szaf(értecemme{ és tisztességge{, afiogy azt a programjukpan is ígértél{, Ezután f(erüft sor az új f(épvisecőtestücet CegeCsőfeÚltiataira, tö66ef( kjizött az új polqármester lieryettes meg'cjáfasztása, alu 7(uEif(CJtó6ert, mérnöf(cett. CEZa nap 6úcsú'CJa{'CJégyődött, amik9r is a régi gártia elhűcsúzott 'Kozsár CErzsé6ettő{ kjiszönetet mondua az elmúl: tízenfiat év munf(ásságáért. Készítette: Beke Beáta Tiba története (2.rész) Pletrich család Az első részt azzal fejeztem be, hogy I728-ban Tibában a Tibai család kihalt. Ezért a nádor a falut a Pletrich családnak adományozta. A Pletrich család a 18. és 19. században előkelő gömöri család volt. Állítólag már 1559-ben is nemesi kúriát bírtak Gömörben, Az első hiteles adat azonban a családról 1701-ből való, ami egy 'adományozó levél. Itt még Borbély Mátyás neve szerepel, aki később vette fel a Pletrich vezetéknevet. Tököly Gábor: Kastélyok, kúriák, udvarházak Gömörben című könyve alapján Tibát a nádor Pletrich Jánosnak adományozta. Pletrich János a híres költőnknek, Gyöngyösi Istvánnak a leányát vette feleségül. (megj. Gyöngyösi István Csetneken van eltemetve.) Pletrich János korának jelentős személyisége volt, ugyanis 1715 és 1718 között ő volt Gömörnek a másodalispánja. A család sajnos nem lakott a faluban, hanem vendégeket telepítettek ide, vegyesen magyarokat és szlávokat, valamennyien szabad költözködésűek voltak, és állandóan cserélődtek. Tiba az úrbéri bevallásokat 1771-ben magyar nyelven tette meg, és az 1773-as helységösszeírás szerint is magyar település volt, lakói pedig protestáns vallásúak voltak. A Pletrich család tagjai közül egyik legjelentősebb volt Pletrich László, aki megyeijegyző, másodalispán majd első alispán is volt Gömörben. Fia ifj. Pletrich László pedig egészen országgyűlési követségig vitte. Változást hozott Tiba életébe, amikor is a nemesi címmel rendelkező Paukovics András, feleségül vette grófpletrich Apolóniát. (sajnos nem sikerült kiderítenem, hogy melyik évben). A Paukovics család aztán Tibában telepedett le, és ők építették a még ma is álló kúriát, amíről majd a következő részben írok. Takács Zoltán

3 Riport Tóth Pista bácsival a falu legidősebb emberével Fejezetek Lekenye krónikájából! Ezt a riportot szokásunktói eltérően, kötetlen beszéd formájában csináltuk.! - 85 év elbeszélése egy egész regény is lehetne. Lekenyében születtem és nönern fel, majd elmentem köművesnek tanulni. Eljött a huszadik életévem, alig egy év munka után el kellett mennem katonának. Mire letelt volna a három év éppen a második világháború kezdödött és elvittek az orosz frontra, ahol égészen a háború végéig ki is tartottam. A háború végével fogságba kerültem. Mikor hazajöttem a szülői ház épitésének kellett neki fogni, mert minden romban volt, hiszen az orosz katonák beletelepedtek a háború alatt. Az épitgetés két évet is eltartott. Ezután megnősültem és megint elment tiz év től az Állami épitővállalatnál kezdtem dolgozni, ahol húsz évet dolgoztam. Főleg lakótelepeket, iskolákat építettünk. Egyebek közt a mai Pelsőci Magyar tannyelvű alapiskola épületének alapköve letételétől egészen az építkezés befejezéséig dolgoztam rajta. Vagy ernltthetern a Hárskúlról Almásra vezető alagút épitését. Elment a következő húsz évem. Ez alatt a húsz év alatt két lányt neveltem fel. És itt van ötven évem. Ekkor a hlyl MQgcgd.$gi QI!tktbn. kqtm QQlgQi, mint építészeti csoportvezető. Különböző renoválásokat csináltunk és felépíte.ttük az irodaházat és a magraktárt. A faluban elvállaltam a mostani kultúrház felépítésének vezetését. Én tettem le az elsö és utolsó téglát is. Három évig járt a falu apraja - nagyja, mert bizony a tizenöt évest is befogtam - brigádolni szombat és vasárnap, hogy felépüljön a kultúrház, amit 1979ben adtunk át. Eljött a nyugdij idő de nem hagytam abba a munkát. Most sem szoktam unatko:zni. - Gyermekkorában milyen volt Lekenye mint falu? Sokat változott? - Bizony, más volt AmikoF esett az eső térdig jártunk a sárban, rnert nem volt leszurkozva az út. Viszont a kulturális élet sokkal gazdagabb volt, minden ünnepre tanultunk valamilyen színdarabot, mert akkor még nem is hallottunk a TV-ről vagy a rádlóról Sok gyerek volt a faluban, negyvenen is jártunk iskolába. Elsőtől nyolcadikig egy teremben tanultunk. Lekenyében két iskola volt. A mostani nyugdíjasklubban volt a református iskola és a régi kultúrház helyén levő épületben volt az evangélikus. A tanító foglalkozott a gyerekekkel, akik műsort tanultak, de bejött megnézni az is aki nem. Akkoriban a gyerekek tartottak a tanítóktói. - Akkoriban milyen nevű lakosok laktak Lekenyében. - Főleg a mostani törzsgyökeres családok, nem tudok róla, hogy kihalt volna valamelyik névcsalád. inkább bővült azokkal, akik ideköltöztek. - Hogyan néztek ki a házak? - Kis, zsúpfedeles házak voltak. - Régen az élet nagyon nehéz volt? - Nehéz volt, mert akkqf sem volt munkaleheíöséq. Mindenki a s.aját földecskéjén igyekezett megtermelni amire szüksége volt. Akinek nem volt még főldje sem, az szezonmunkákat vállalt termésért. - így Karácsony táján szeretném megkérdezni, hogy valamikor hogyan ünnepelték? Milyen szokások voltak? - A csóti cigányok jártak énekelni. Diós, mákos vagy lekváros.kalácsot adtunk nekik, meg pálinkát. Mindig élőfát állítottunk és égetett cukorral, ezüstpapírba csomagolt dióval, almával és otthon készített szaloncukorral díszítettük. Saját kezűleg készítettünk ajándékokat egymásnak. Minden Karácsonyra színdarabot tanultunk és minden vasárnap templomba kellett járnunk. - Nagyon szépen köszönörn a beszélgetést. - Szívesen.! Amikor kiléptem a kapun, elgondolkodtatott, hogy ennyi megélt év után milyen pozitív gondolkodású bácsi val is beszélgettem, hogy idézzem : " még nem gondolok a halálra, nem is szabad". Lehet hogy a tudósok nem tévednek és ez a hosszú, nyugodt élet titka?! I utolsó részi Ezeknek a cikkeimnek fő forrása a Lekenye krónikája volt, most az internetet választottam. Az utolsó cikkemben olyan dolgokról írok, amikről szó volt a krónikában, de kevés és pontatlan adatokkal. Keresésem eredménye: -a mi kis falunk kincsei- JI ::MJlLO::M: " A faluban volt egy vízimalom és kendertörő a Michalovics család birtokában. Hogy melyik évben épült a malom és ki építette pontos adat nincsen." - így említi a malmot a krónika. A Malom eredetileg vízimalom volt ban épült a községtől délre, a Sajó északi partján. Az 1958-as árvíz idején megsemmisült, s tulajdonképpen csak a molnár lakosául szolgáló része maradt meg. Ennek mestergerendáján olvasható a f"óljegyzés, amely szerint Molnár József volt az építője. Az épület falzata sima, s egyszerűen profilozott ablaknyílások tagolják. Kép amalomról: Jl1(P/FOJiWS PE:M.PLO:M.: Református temploma részben még a XV. században, részben a xvm. század végén épült. Festett kazettás mennyezete és karzata fából készült. A haranglábat a templom déli falához építették, valószínűleg az említett XVIll, század végi bővítés idején..kúp alakú, zsindelyezett tető fedi. Eredetileg késő-gótikus festett fa karzattal a XV. századból. Az előtér fölött fából épített zsindelytetős harangtorony látható. Szerkesztette: Szerkeztette: Csík Viki Csík Viktória

4 A karácsonyi ünnepek A karácsony a szeretet és béke ünnepe és ugyanakkor Jézus Krisztus földi születésének emléknapja szerte a nagy világon, melyet sok kisebb ünnep vesz körül a naptárban. Az adventi időszak az ünnep előtti negyedik vasárnap kezdődik és december 24-ig tart. Az advent a karácsonyra való várakozást jelenti. Újkeletű népszokás az adventi koszorú készítése, amelynek négy gyertyájából karácsony közeledtével minden vasárnap eggyel többet kell meggyújtani. December 13-a, Luca napja. Ehhez a naphoz a falvakon rengeteg hiedelmet kötnek. Az egyik közülük, hogy ezen a napon nem szabad semmit sem kölcsönkérni sem pedig adni, mivel az könnyen a boszorkányok kezére kerülhet. Szokássá vált továbbá az is, hogy a ház ajtaját fokhagymával kenték be. Így is óvni próbálták saját házukat, családjukat és állataikat a boszorkányoktói és a rontástói. Hogy van-e ezeknek a hiedelmeknek valami aprócska igazságalapja, nem tudom, de a mi családunk is tartja azt a hagyományt, hogy Luca napján mákos kukoricát eszünk vacsorára - amit sajnos én nem szeretek. December ezen napján kezdték el készíteni a lucaszéket is. A szék különlegessége, hogy karácsonyig minden nap kell csinálni rajta valamit, többfajta fából készül és egyetlen szög nélkül. A széket karácsony előestéjén fejezték be, és aki felállt rá az éjféli misén, az meglátta a falu boszorkányait. Az eladósorban lévő lányok jóslásokkal töltötték december 13-a estéjét, amikor is ólmot öntöttek, és annak alakjából próbálták kitalálni jövendőbeli férjük mesterségét, más tájakon viszont gombócot főztek, melyekbe az ismerős legények neveit rejtették papírdarabkára felírva. Amelyik gombóc a leghamarabb feljött a víz színére, az lett a leány férje... A szentestét nagy készülődés előzi meg. nagytakaritás, finomabbnal finomabb sütemények sütése, ételek főzése, hogy az ajándékok utáni hajszát el ne felejtsem. A nagy előkészületek utolsó fázisa a díszítés,ami már egy nyugodtabb családi tevékenység. Nálunk mindig közösen zajlik, és ez varázsolja valóban meghitté az ünnepeket. Mióta nagymama beteges, neki is minden évben besegítünk a karácsonyi előkészületekbe. Nemcsak a karácsonyfára kerülnek fel a pompásabbnál pompásabb díszek, hanem a ház többi apró szegletébe is. Az utóbbi években már divattá vált az udvarok feldíszítése is. A mi udvarunk sem képez kivételt. Itt is felkerülnek a gyönyörű égők a kinti karácsonyfaként szolgáló tujafánkra. Szenteste délutánján közösen megyünk el a karácsonyi istentiszteletre az evangélikus templomba. Az istentisztelet alatt aztán lelkileg is ráhangolódunk az év legszebb ünnepére. Az ünnepek előtti hajsza hatására fellépő feszültség teljesen feloldódik bennem, miután az istentisztelet után hazafelé sétálunk a metsző hidegben. Hiába vagyok már majdnem 17 éves, szívemben gyermeki várakozással alig bírom kivárni a vacsora végét, amikor is végre kibonthatjuk a gyönyörüen feldíszített fa alatt lapuló ajándékokat A mi családunkban hagyományosan savanyú káposztalevest vacsorázunk, amelyet a rustölt kolbász tesz igazán karácsonyivá. Második fogásként kirántott halat eszünk, anyukám pedig mákos gubát, mivel a halat nem szereti. Mindig sütünk apró süteményeket omlós és mézes tésztából is, amelyeket közösen díszítünk fel. Elmaradhatatlan nálunk a karácsonyi asztalról a mákos és diós kalács.. Az édességek sorát még sütemények egészítik ki. Karácsony első és második napján hagyományosan szárnyas ételt fogyasztunk: tyúklevest, pulykát, kacsát vagy pedig csirkét. Édesapám kedvence a halászlé, amit ő maga készít el. A töltött káposzta is kihagyhatalan az ünnepi ételek közül. Ha mindennel elkészültünk, hátradőlhetünk és élvezhetjük munkánk gyümölcsét, fogadhatjuk a vendégeket, vagy mi kerekedhetünk fel, hogy meglátogassuk rokonainkat, ismerőseinket. Elfogyaszthatjuk a finom étkeket, süteményeket és gyönyörködhetünk a feldíszített karácsonyfában. Idén kicsit szomorúbb a karácsonyunk. Tavaly még együtt ünnepeltünk a dédmamánkkal, aki idén már sajnos nincs a körünkben. Minenképpen kilátogatunk a temetőbe is, többek között az sírjához is, hogy megemlékezzünk róla. Vigyázzunk az év legszebb ünnepére - a karácsonyra, hogy ne csupán csak az ünnepek előtti hajsza, az ajándékozás a túlköltekezés és a pazarlás jellemezze. Tartsuk meg a népszokásokat, és az ünnep valódi célját és tartalmát: a szeretetet és összetartozást. Örüljünk egymásnak, adjunk hálát az istennek, hogy együtt lehet a családunk - szeretetben, békében és egészségben. Nagyon ide illenek Márai Sándor sorai: "Az ünnep a különbözés. Az ünnep a mély és varázsos rendhagyás. Az ünnep legyen ünnepies... Legyen benne valami a r"égi rendtartásból, a hetedik napból, a megszakításból,a teljes kikapcsolásból, legyen benne áhitat és föltétlenség. Az ünnep az élet rangja, felsőbb értelme. Készülj föl reá, testben és lélekben." ő ö Készítette: Takács Ágnes Nissan Patrol A japán Nissan már néhány évtizede gyártja a Patrol nevű modellt. A kocsi legújabb nemzedéke a hagyományos off-roadok tervezési elveit testesíti meg, ezek egyedi külalak és nagy adag elegancia egészíti ki. A Patrol kisebb ugyan, mint a legnagyobb terepjárók, belső képezték ki. mind az ún. szabadidő kategóriába (SUV) tartozó legkorszerűbb járművekét, és külalakja is impozánsabb azokénál. A Nissan Patrol közvetlen konkurens ének a Mitsubishi Pajero, a Toyota Land Cruiser vagy a Land Rover Discovery tekinthető, Műszaki adatok; hengerűrtartalom 300 Qm3, erőforrás- négyhengeres közvetlen üzemanyag- befecskendezéssei dolgozó turbódízel motor, négy fokozatú automata váltó. Csík Zsolt

5 1. kérdés Azt remélem, hogy a tél... Télszerető teszt 1, Jó idő miatt elmarad O.pont 2, sok havat hoz majd, mert hólapátoló szakmunkás vagyok 4.pont 3, kevés havat hoz majd, mert hólapátoló szakmunkás vagyok 2.pont 4, kitart a következő télig 3.pont 2. kérdés Havas téli napon mit szeretnél inkább csinálni? 6. kérdés Ha borús, nyirkos az idő akkor... 1, Szar idő van O 2, Hülye tesztkérdésekre válaszoigatok 2 3, Én írom ezeket az okos tesztkérdéseket 4 4, Nem olvasok teszteket, mert jobb dolgom is van annál. 3 7.kérdés Azt szeretem a télben... 1, hogy nem kell a kertben füvet nyírni 1 2, hogy utáihatom a telet O 3, hogy egyszer vége lesz 2 4,.hogy, hogy 4 Ön a teszt, de most még nem a tél végéhez érkezett! 1, Élvezni a jól megérdemelt nyaralást. 3 2, Szörfdeszkázni 1 3, Hódeszkázni 4 4, az eget bedeszkázni O 3. kérdés A karácsonyi vásárlásnál mit nézel meg elsősorban a boltokban? 1, Az akciós árukat 3 2, Téli sporteszközöket. 4 3, A pénztárcámat 2 4, Az eladónőket O 4. kérdés Ha téli utazásról ábrándozoj, akkor úti célja... 1, Nem ábrándozom, mert csak fájna a szívem O 2, A buszmegálló. 3 3, Egy meleg hely valahol délen. A legközelebbi jól fűtött kocsma is megfelel. 4 4, Tök mindegy, csak minél messzebb az anyóstól. 2 5 kérdés Hideg, téli hétvégi reggelen... 1, Tovább maradok a hópaplan alatt szunyókálni. O 2, Korán kelek, és aranyat lelek. 3 3, Havat lapátolok 4 4, Kiolvasztom a megfagyott macskát. 2 A válaszok alapján a következő értékelés vonatkozik Önre: 0-14 Ön téli álomban vészelné át legszívesebben a hideg időszakot. Lehet, hogy Ön medve? ft!! oá.ig a hidegben tartózkodik, akkor viszont jeges is lehet. Az egészbőlleginkább csak a hosszabb családi együttléteket és a téli ünnepek rövidségét szenvedi meg. Ha a tél elhúzódik, hangulata is egyre jobban elhavazódik. Sokak szerint a hideg évszak megkedveléséhez a legjobb módszer valamelyik téli sport elsajátítása, ( pl: az hosszú távú alvás és a százméteres menekülés a bógolyók elöl) sokat segíthet. de már az is jótékonyan hat, ha sikerül hanyatt esés nélkül végigmennie az utcán Önt a tél valósággal feldobja. Ilyenkor vigyázzon a talajra érkezéssei. Szinte duzzad az energiátél. Őrizze meg ezt a tulajdonságát, igyekezzen minél több havat eliapátoini a járdájáról. Végül is a sízés vagy más téli sport szeretete nem zárja ki, hogy örömét lelje a meleg családi összebújásban is. Az orvosok szerint a gipsz nem feltétlenül akadályozza mindebben. Legalábbis rájuk ne hivatkozzon. Lehetőleg, rám sem. Csík Alexandra C( M (Kr.e. 80) A megnyitó ünnepségen 5000 vadállatot vonultatlak fel. Az amfiteátrum római találmány. Lényege az elliptikus alaprajzú aréna, amelyet több emelet magasságban ülőhelyserek övezték, S ahonnan nézők hatalmas tömege biztonságban szemlélhette a látványosságokat, a. gladiátorok harcát. Exotikus állatok parádéztak itt, később valamennyiüket lekaszabolták az ámuló tömeg szeme láttára. Róma már a Colesseum megépítése előtt rendelkezett néhányamfiteátrummal, de a Kr. u. 64-ben kitört nagy tűzvész után ujjat ellet építeni. Nagyobb és szebb lett elődei nél. Az aranyház (Domus Aurea) - Néró idejéből származó. - egyik díszvárának helyét jelölték ki számára. Az építkezések szemponíjából a hely kiválasztása okos döntésnek bizonyult, mert időként vizzei kellet felönteni az arénát. Az elnevezést Néró császár monumentális (colossus) szobráról kapta, mely a szomszédságágában állt. A Colosseum átmérője mintegy 5000 méter, 48,5 méter magas, mészkőből, tufából és téglából épült. Kr. u. 80-ban Vespasianus utóda, Titus avatta fel szertartásos ünnepség keretében, amelyen 5000 vadállatot vonultatlak fel. Ám az épületrnég ekkor sem volt kész teljefl. A legfelső üléssort csak a következő császár Domitiaanus fejeztette be. Az üléssorokat lejárók és sétálófolyosók tagolják, amelyek az amfiteátrumban mintegy 50 ezer ember zavartalan elhelyezését és közlekedését biztosítják. A negyedik, legfelső emeleten elhelyezett talpkövek és konzolok hatalmas rudakat tartottak, melyek segítségével az amfiteátrum arénáját óriási sátorrallehettet befedni. Készítette: Csík Tímea

6 STOPDROG Az első számomban leírtam azt, hogy mi veszi rá a fiatalokat arra, hogy kipróbálják a drogokat, valamint hogyan védheijük meg gyermekeinket a drogoktói és hogy milyen drogokat ismerünk. A második számomban szeretném ezt folytatni. Megpróbáltam keresni az interneten még pontosabb információt a drogokról és rábukkantam egy könyvre. Gondoltam hozzáfoglalom a cikkemhez. Remélem a cikkemben leírt dolgokat figyelembe veszik, mert még valamikor jól jöhet. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogya.,drog nem játék' és azt is, hogy nem pótolja bennünk a hiányzó dolgokat. hanem csak egy hatalmas falat épit körénk, amely mögé könnyen el lehet bújni, viszont ami ránk is dőlhet! Tehát folytatom... A drogfogyasztás tüneteit nehéz felismerni, mert néha megegyezik a kamaszodó fiatalok viselkedésével. Ilyen lehet például a fáradtság, közönyösséq, kedvtlenég, idgesség vagy ezeknek az ellentije. Szembetűnő lehet esetleg g rendszertelen étkezés, a rossz családi légkör és az új barátok. Sok mindenben megváltozhat az a személy, aki drogokkal él. Elhanyagolja a hobbijait, barátait és saját magát is. Szóval, aki ismeri gyermekét, az rögtön észreveszi, hogy valami baj van. Viszont nem feltétlenül fogyaszthat drogokat az, aki így viselkedik, lehet, hogy más problémák vannak a háttérben. Éppen ezért kell leülni és megbeszélni a problémákat. Higgyék el ez sokat segít.... A DROGOK TÖRTÉNELME: A KÁBÍTÓSZEREK TÖRTÉNETE AZ ÓKORTÓL NAPJAINKIG Aranyhal Könyvkiadó, Budapest A könyv szerzője Bayer István gyógyszerészprofesszor, az Országos Gyógyszerészeti Intézet volt főigazgatója. Közel négy évtizede foglalkozik kábítószerekkel, összefüggő kérdésekkel. Hat éven át volt az ENSZ Kábítószer Főosztályának munkatársa, tizenkét éven átképviselte Magyarországot az ENSZ Kábitószer Bizottságában, melynek elnöke is volt. Aktív szerepet töltött be három nemzetközi kábítószeregyezmény kidolgozásában és évtizedek óta veszik igénybe szakértelmét konzultánsként nemzetközi szervezetek. Az Aranyhal Könyvkiadó gondozásában megjelent könyve a kábítószerek történetével foglalkozik az ókortól napjainkig. A keménytáblás, négyszáz oldalas mű nem hiányozhat egyetlen iúságvédelemmel foglalkozó szakember íróasztaláról, vagy az iskolai könyvtárak polcáról sem. A bevezetöben a szerző részletesen foglakozik a köznyelvben gyakran használt, a drogokkal kapcsolatos fogalmak jelentésével: mi a különbség a drogok és a gyógyszerek között; mitől lehet egy drog,lágy vagy.kemény"; vagy a drogabúzus.rnéretével", A továbbiakban áttekintést nyújt a kábítószerek fajtáiról, előállításuk, felhasználásuk módjairól. Az olvasó teljes áttekintést nyer az ópiumról és az opiátokról: (ópium, morfin, kodein, heroin, szintetikus opiodok); a stimu-iánsokról: (koka-levél, kokain, khat, ephedra, efedrin, efedron; szintetikus (amfetamin-típusú) stimulánsokról; a kannabiszról (kender vagy kannabisz, marihuana); a halluciogénekről: Amanita Mus-caria, Peyotl, Oluliqui, Mandra-góra és Datura, anyarozs, LSD, amfetaminszármazékok, ecstasy); az altatókról, a nyugtatókról, a szorongásoldókról, az antidep-resszánsokról. Végül bernutaíia az elmúl száz évben a drogok termesztésévei, forgalmazásával, elosztásával, felhasználásával, tiltásával kapcsolatosan kötött nemzetközi egyezményeket. 1" TÖRTÉNELME Készítette:Csík Viktória Labdarúgás A labdarúgást, vagy népszerűbb nevén focit, téglalap alakú pályán játsszák két tizenegy főből álló csapat. A játék célja az, hogy gólt rúgjonak, vagyis a labdát az ellenfél csapatána k hálójába juttassák, és az a csapat nyeri a játékot, amely több gólt ér el. Egy mérkőzés kilencven percig tart, és két fél időből áll, ami azt jelenti, hogy negyvenöt perc után a csapatok pihenni mennek, majd a szünet után térfelet cserélnek. Minden csapatnak van egy kapusa, aki kézzel is megfoghatja a labdát a büntető területen belül. A többi játékos nem érintheti kézzel a labdát, kivéve akkor, ha a partvonalon kívülre kerül, mert ilyenkor bedobással folytatódik a játék.!=laa labda az alapvonalon túlra jut, meg kell állítani a játékot. Ha a labda egy támadó játékosról került az alapvonalon túlra, akkor a játék kirúgással folytatódik, melyet általában a kapus végez el a négyméteres vonalon belülről. Ha egy védőjátékos ért utoljára a labdához, akkor a támadó csapat folytathatja a játékot szögletrúgással, a pálya sarkában levő szögletzászló mellől. A labdarúgást egy játékvezető és két partjelző irányía, ez utóbbiak az egyik ill. a másik partvonal mentén futva követik a játékot. Bizonyos szabálytalanságok esetén a bírónak figyelmeztetn ie kell a játékost, ill. lapot kell felmutatnia, pl. olyankor, ha sportszerűtlenül viselkednek a pályán, vagy felülbírálják a játékvezető döntését. A piros lap felmutatásával a játékvezető leküldhet egy játékost a pályáról, pl. ha durván szabálytalankodik. Minden játékosnak rendelkemie kell bizonyos technikai tudással, amely a következőkből áll: labdakezelés, pontos passzolás, kapura lövés, fejelés és szerelés. Mivel a labdarúgás csapatjáték, a játékosoknak megfelelő taktikai utasítások birtokában kell a pályára lépni, hogya legjobbat hozzák ki a csapatból. Készítette: Csík Attila

7 MÁME DALSÍ POCÍTAC c Tieto noviny, ktoré drzíte v rukách uz sú sieste, CO vydáva nasa mládez, preto sa dá povedaf ze sa oplatilo im k tomu zabezpeéit' potrebné prostriedky. Mensie deti tiez radi chodia na krúzok vypoötovej techniky. Pred zaéatím projektu, NOV Á GENERÁCIA" návstevnost' "starého klubu" boi a 25% a návstevnost',,nového klubu" je 52%. Tieto őísla a rozhovory s det'mi svedéia o tom, ze radsej chodia do vybaveného klubu, kde majú zabezpeéené aktivity. Preto sa snazíme im zabezpeöit' co najlepsie podmienky a potrebné materiály k ich aktivitám. Na st'astie znovu vyhral nás projekt. Este v lete sme poslali vypracovany projekt a ziadost' do Komunitnej nadácie Bratislava Citibank Slovakia a.s., kde bohuzial' nás projekt nebol vybraty. O to bola nasa radost' váősia, ked' zaéiatkom decembra nám oznámili, ze sa podarilo dodatoéne nájst' donora, ktorému sa nás projekt páőil. Nás projekt teda bol podporény inou bankou a to: CSaB. Darovali nám 14000,- Sk. Vd'aka podpore z fondu CSaB zalozeného v Komunitnej nadácii Bratislava sme mohli kúpit' d'alsiu PC zostavu a tym sme aspoií trosku vedeli skvalitnit' nás beziaci projekt " NOV Á GENERÁCIA". Beáta Bekeová Charakteristika mastnej pleti Mastná pl'et' je hrubá, lesklá a má rozsírené póry. Z nich mozno vytlaöit' olejovitú hmotu vznikajúcu nadmernou őinnost'ou mazovych zliaz, Casto je pokrytá malymi lesklymi supinami. Pl'et' má sklon k uhrovitosti a pősobí dojmom nepestovanosti. Vyhodou tejto pleti je dobrá pruznost' a pornalsie starnutie. Je dölezité pouzivat' prípravky uröené pre mastnú piet'. Plet'ové vody mőzu byt' s malym obsahom alkoholu s dezinfekönym úéinkom alebo adstringentné- st'ahujúce. Redukujú tvorbu mazu a podrázdená piet' sa ich úöinkom upokojí. Denné a noéné krémy by maii byt' nemastné, denny krém by mai byt' s protislneénou ochranou. Vhodné je pouzivat' prípravky na zmatnenie pleti. ZNAKY MASTNEJ PLETI cez den máva mastny le sk viditel'ne rozsírené póry, hlavne na nose a brade vyrázky a uhry sú bezné v ekolí úst a oöi je len málo vrások. Pripravila: Anita Jánosdeáková Honda CB 600F Hornet Po prvykrát sa tento model v ponuke Hondy objavil v roku Jeho moderny dizajn, l'ahká ovládatel'nost' a sila motora si získala srdcia mnohych motorkárov. Na rok 2007 konstruktéri Hondy pripravili úplne novy, dizajnovo i technicky "prekopany" motocykel. Aj ked' stary motor slúzil vel'mi dobre, boio ui naöase vybavit' Horneta silnejsim a pruznejsím agregátom. NoV)Í motor je teraz kompaktnejsi a má zvacseny vykon na 102 koní pri otáékach az min. V d'aka pouzitiu elektronického vstrekovania paliva by sa mal novy motor lepsie správat' v strednom otáökovom pásme, ktoré bolo u predchodcu slabsie. Ako vsetky novinky, aj novy Homet musí spíiíat' emisnú normu Euro3 a preto je vyfukovy systém vybaveny riadenym katalyzátorom. NoV)Í Homet dostal úplne novy hliníkovy rám, kyvaéku, modernejsie pruziace a tlmiace jednotky a sportovejsie 5- lúöové disky kolies, Brzdovy systém bude v ponuke aj s ABS a s kombinovanym brzdoym systémom. Homet dostal na rok 2007 aj novy dizajn, na ktory si vsak treba chvíl'u zvykat'. Hmotnost' motocykla je 173 kg, je priblizne Sk. Redaktor: Gabriel Jánosdeák

8 Mikulás Dedo Mráz Ako kazdoroöne aj tohto roku k nám zavital Dedo Mráz. My deti,sa na neho po cely rak tesíme. Prinása nám dobroty,sladkosti ba mensím det'om aj hraéky. Mikulás je vlastne predzvest', ie sa blízia Vianoce. Nebolo tomu inak ani toho roku, dostali srne balíöky od svojioh najblizsfch a zavítal aj dedinsky Mikulás ku mensím det'om. Prisiel na koői aj s konskym povozom a rozdával balíéky det'om v dedine. Ui je to viaereény zvyk v Bohúűove. Tohto rokuje zima s.kúpa na sneh, ale verírn, ie o rok nás Pani zima prekvapí poriadnou, snehovou nádielkou. 500g hl. muky, l30g pr. Cukru, 370 g masla alebo rastl. Tuku,3 zltky, st'ava a köra z dvoeh citrónov, kyselkavy lekvár, Z múky, eukru, tuku, zlkov, eitrónovej st'avy a postrúhanej citrónovej kőry zamiesime eesto. Na doske posypanej mukou ho vyval'káme, okrúhlou formiökou povykrajujeme kolieska, dáme na slabo vymasteny plech a upeöieme. Upeöené spojíme kyselkavym lekvárom a posypeme práskovym eukrom. Kapor, 15 strúöikov cesnaku, sol', liyziöka drvenej rasce, maslo, 2 plátky tvrdého syra, petrzlenová vüat' Oöisteného kapra osolíme, potrieme drvenou rascou z vonku aj z vnútra, Hez aj vüaf a ulozíme ho do pekáéa vymastenéhe maslom. Pod kapra i vedl'a neho dáme nahrubo nakrajany cesnak. Peöieme asi pól hodiny, podl'a potreby podlejeme vodou. Potom kapra pokryjeme dvomi plátkami syra a este asi 10 minút prudko zapeöieme pod grilom. Porcie kapra prelejeme sfavou a oblozíme kúskami cesnaku a podávame so zemiakmi a zeleninovym salatom. Prajem dobrú chut'! Bianka Gyömbérová Pripravila: Veronika Voléková ROK HADA 10. február 1929 az 29.januára januára 1941 az 14. februára februára 1953 az 2. februára februára 1965 az 20.januára februára 1977 az 6. februára februára 1989 az 26. januára januára 2001 az 11. februára februára 2013 az 30. januára 2014 Cínska astrológia pokraöovanie ROK KONA 30.januára 1930 az 16. februára februára ]942 az 4. februára februára 1954 az 23.januára januára 1966 az 8. februára februára 1978 az 27. januára januára 1990 az 14. februára , februára 2002 az 31. januára januára 2014 az 18. februára 2015 Redaktorka: Zuzana Rákalová

Nem dőlhetünk hátra a karosszékben Beszélgetés dr. Faragó Péterrel

Nem dőlhetünk hátra a karosszékben Beszélgetés dr. Faragó Péterrel INGYENES VI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM Sajószentpéter város közéleti lapja 2013. október-november-december 2013. október-november-december 2 Közélet Nem dőlhetünk hátra a karosszékben Beszélgetés dr. Faragó Péterrel

Részletesebben

Jő a tél. Fotó: Balogh Bea

Jő a tél. Fotó: Balogh Bea Jő a tél A hajnali nap fénylő sugára, bekívánkozik az álmos szobába. A szépen zöldellő fenyvesek, téli széltől kopaszon derengenek. A zordan kopár pusztán állva, lágy téli szellő csapja meg a lábam. Égen

Részletesebben

ADVENT. Egy 80 éves nagymama visszaemlékezése

ADVENT. Egy 80 éves nagymama visszaemlékezése " Nincs nagyság ott, ahol nincs egyszerőség, jóság és igazság." Lev Tolsztoj FI R K Á S Z Karácsonyi szám 2014 ADVENT Hagyományosan a december 24-ét, a szentestét megelőző négyhetes időszakot nevezzük

Részletesebben

XIX. évfolyam, 2. szám - 2014 december Ingyenes önkormányzati lap

XIX. évfolyam, 2. szám - 2014 december Ingyenes önkormányzati lap Igari Hírek www.tiszaigar.eu XIX. évfolyam, 2. szám - 2014 december Ingyenes önkormányzati lap Békés, boldog karácsonyt kívánunk! A karácsonyt megelőző négy hét az advent, vagyis a várakozás időszaka.

Részletesebben

Az egyetemes kereszténység ünnepe

Az egyetemes kereszténység ünnepe CIII. évfolyam, 44. szám VÁROS AZ ALFÖLD SZÍVÉBEN POLGÁRI HETILAP Ára: 158 Ft Elõfizetõknek 130 Ft Karácsonyi Múzsa Lapunkban tízoldalas, ünnepi Magyar Múzsa mellékletet olvashatnak. A tartalomból: Templomõrzõ

Részletesebben

Mi, ma élõ emberek szerencsésnek tekinthetjük magunkat, hisz az

Mi, ma élõ emberek szerencsésnek tekinthetjük magunkat, hisz az I. évf. 3. szám 2000. december KARÁCSONYI KÜLÖNSZÁM Számvetés Karácsony Ötletparádé Népszokásaink Gyerekszáj Óvodai hírek Melléklet Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk

Részletesebben

Ajándék a gyerekeknek. Részletes tévéműsor

Ajándék a gyerekeknek. Részletes tévéműsor 3. oldal Nincs végérvényesen zsákutcába szaladt élet, mindig van tovább mondta Böjte Csaba ferences rendi szerzetes, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány létrehozója lapunknak adott interjújában. 11. oldal

Részletesebben

Tájékoztató a képviselõ-testületi ülésrõl

Tájékoztató a képviselõ-testületi ülésrõl 2014. december Balatonkenesei Hírlap 3 Tájékoztató a képviselõ-testületi ülésrõl Tisztelt Balatonkenesei Lakosok! Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önöket a képviselõ-testületi üléseken meghozott jelentõsebb

Részletesebben

MINISZTERI ELISMERŐ OKLEVÉL. Mozsgó Község Önkormányzata

MINISZTERI ELISMERŐ OKLEVÉL. Mozsgó Község Önkormányzata CSAK EGY SZÁMÍT, MOZSGÓ ÉS AZ EMBEREK, AKIK BENNE ÉLNEK Megszokhatták már, hogy az év végén értékelem az esztendőt, beszámolók Önöknek az elmúlt év eredményeiről, sikereiről. A három évvel ezelőtt meghatározott

Részletesebben

voltam és térdig jártam a homokban. A homok mindig meleg volt, belesüllyedt a lábam, alig bírtam kihúzni.

voltam és térdig jártam a homokban. A homok mindig meleg volt, belesüllyedt a lábam, alig bírtam kihúzni. Zákányszéki III. évfolyam 3. szám 2009. december A ZakaHom-e Egyesület folyóirata A Z Ú R I S T E N M E G H Í V O T T E G Y S Z E R Z E T E S R E N D B E Amikor ezeket a sorokat írom, advent elsõ vasárnapján,

Részletesebben

Szívből jöjjön a karácsony. Falukarácsony. Keresnünk kell az örömet, hogy megtaláljuk! Karácsonyi népszokások a régi Sárisápon

Szívből jöjjön a karácsony. Falukarácsony. Keresnünk kell az örömet, hogy megtaláljuk! Karácsonyi népszokások a régi Sárisápon SÁRISÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK HELYI LAPJA SÁRISÁPI HÍRMONDÓ 13. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2009. DECEMBER Szívből jöjjön a karácsony Készülődés, ünnepi fények, meglepetések, ajándékok és mézes illatok. Sok gyermek

Részletesebben

én azért jöttem, hogy életük legyen, sôt bôségben éljenek.

én azért jöttem, hogy életük legyen, sôt bôségben éljenek. 184. SZÁM Elôállítás költsége: 115 Ft www.tahitotfalu.hu én azért jöttem, hogy életük legyen, sôt bôségben éljenek. (János evangéliuma 10. rész 9-10. vers) December 7. 18,00 óra Mi az egyház? Hol található

Részletesebben

MEZÕSZEMERE. A tartalomból. Karácsonyi melléklet EGERFARMOS. Így készül a mi újságunk

MEZÕSZEMERE. A tartalomból. Karácsonyi melléklet EGERFARMOS. Így készül a mi újságunk 2002, ÕSZ-TÉL Szemereiekrõl szemereieknek II. évfolyam, 3. szám megjelenik negyedévente EGERFARMOS Nem írtunk eddig magunkról, most azonban úgy gondolom, itt az ideje. Mint azt a kedves olvasóink tudják,

Részletesebben

Karácsonyi gondolatok

Karácsonyi gondolatok XVIII. évfolyam 12. szám 2008. december Az alapítás éve: 1928 Közéleti lap Ingyenes Karácsonyi gondolatok Karácsony ünnepe ma már annyira elvilágiasodott, hogy szinte elfelejtjük az ünnep alapgondolatát.

Részletesebben

Karácsony. Putnok város közéleti lapja

Karácsony. Putnok város közéleti lapja Putnok város közéleti lapja XXIV. évfolyam 6. szám 2013. november-december Ingyenes Karácsony Nehezen jött a tél ebben az évben is. Tudtuk, vártuk, no, nem az égig érő gáz, vagy villanyszámlákat, hanem

Részletesebben

Tartalom. Éves előfizetési díj nem tagoknak Szemezgető sík írású 1000 Ft 2000 Ft Szemezgető Braille írású. Éves előfizetési díj tagjainknak

Tartalom. Éves előfizetési díj nem tagoknak Szemezgető sík írású 1000 Ft 2000 Ft Szemezgető Braille írású. Éves előfizetési díj tagjainknak Tartalom Közlemény... 3 Egyezségi megállapodás az NRSZH-val... 4 Robobraille... 5 Honosítás Rózsa Dezső versével... 7 Fibi és az úrvacsora... 9 Barangolás Vajdahunyadvárán...11 Prágában jártam...17 Meglepetés

Részletesebben

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 25. évfolyam 5. szám 2014. SZEPTEMBER OKTÓBER Ára: 120 Ft A KOCSÉRI HARCOS LÁNY TAJTI BIANKA a Shinkyokushin Ifjúsági Európa Bajnokságon III. helyen végzett Önkormányzati hírek

Részletesebben

Köszönjük egész éves figyelmüket, kövessék nyomon a város híreit 2015-ben is velünk!

Köszönjük egész éves figyelmüket, kövessék nyomon a város híreit 2015-ben is velünk! A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 18. szám 2014. december 17. Ingyenes...s azóta minden esztendőnek a vége felé az Úristen emlékeztetni akarja az embereket arra, hogy a gonoszság útja hova vezet,

Részletesebben

Az Örökség Kulturális és Hagyományôrzô Egyesület kiadványa

Az Örökség Kulturális és Hagyományôrzô Egyesület kiadványa II. évfolyam 3. szám (4. szám). 2007. november Az Örökség Kulturális és Hagyományôrzô Egyesület kiadványa Cím: Hernádi Tájház 2376 Hernád, Fô út 124., tel.: 06-29-374-125 E-mail: orokseg_egyesulet@hernad.hu,

Részletesebben

Az élet öröme. Cserkészavatás. Régi és új kincsek. Katekumenjeink. Lássátok meg testvéreim...

Az élet öröme. Cserkészavatás. Régi és új kincsek. Katekumenjeink. Lássátok meg testvéreim... www.gyongyos.ofm.hu Karács on y XVI. évf. 3. szám 2011. december Az élet öröme Cserkészavatás Régi és új kincsek Katekumenjeink Lássátok meg testvéreim... K ö s z ö n t ő Már többször nekiugrottam a köszöntőnek,

Részletesebben

SEMJÉNI KRÓNIKA 2008. december 2008/4. szám

SEMJÉNI KRÓNIKA 2008. december 2008/4. szám Kállósemjén Önkormányzatának lapja SEMJÉNI KRÓNIKA 2008. december 2008/4. szám A szeretet és békesség ünnepe A nép, amely sötétségben jár, nagy fényességet lát, és az embe- rek hirdetik az örömhírt. nagybevásárlás,

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Új Gyáli 2007. december Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Fergeteges buli! A Liliom Óvoda nagy hangsúlyt fektet a családi házzal való kapcsolat ápolására, elmélyítésére. Ennek

Részletesebben

Megkezdődött a 2009/2010-es tanév, az Arany János Általános Iskolában

Megkezdődött a 2009/2010-es tanév, az Arany János Általános Iskolában 1 Mezőnagymihály település lakóinak lapja. Kiadja A MI FALUNKÉRT Alapítvány. 2009. 4. évfolyam, 3. szám Ára: 100 Ft. Megkezdődött a 2009/2010-es tanév, az Arany János Általános Iskolában Idén is találkoztunk

Részletesebben

Karácsony, 1. évfolyam 10. szám BOLDOGASSZONY. A tornai és a tornaújfalui római katolikus plébániák értesítője

Karácsony, 1. évfolyam 10. szám BOLDOGASSZONY. A tornai és a tornaújfalui római katolikus plébániák értesítője Karácsony, 1. évfolyam 10. szám BOLDOGASSZONY A tornai és a tornaújfalui római katolikus plébániák értesítője Az Ige testté lett, és közöttünk lakott! Jn 1,14 Babits Mihály: Karácsonyi ének Mért fekszel

Részletesebben

Tisztelt Olvasók! Ady Endre: Karácsony - Ma tán a béke

Tisztelt Olvasók! Ady Endre: Karácsony - Ma tán a béke FÜGGETLEN KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAP III. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2008. DECEMBER Ady Endre: Karácsony - Ma tán a béke Tisztelt Olvasók! Azt hiszem, ahogy telnek éveink, úgy változik hozzáállásunk egy-egy ünnephez.

Részletesebben

Sárisáp Község Önkormányzata és a helyi civil szervezetek, egyesületek nagy tisztelettel meghívják a község valamennyi lakóját

Sárisáp Község Önkormányzata és a helyi civil szervezetek, egyesületek nagy tisztelettel meghívják a község valamennyi lakóját Sárisáp Község Önkormányzata és a helyi civil szervezetek, egyesületek nagy tisztelettel meghívják a község valamennyi lakóját 2011. december 23-án (pénteken) 16 00 órakor a Művelődési Ház udvarán tartandó

Részletesebben

KÍ- NÁ- LÓ. Karácsony. Ami az újságból kimaradt! Kihagyhatatlan! Nézd meg Te is! :)

KÍ- NÁ- LÓ. Karácsony. Ami az újságból kimaradt! Kihagyhatatlan! Nézd meg Te is! :) XVI. évfolyam 8. szám 2008. december A Tapolcai Általános Iskola Bárdos Lajos intézményegységének a lapja Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog, sikerekben gazdag új esztendõt kívánunk! Karácsony Jól

Részletesebben

Kellemes karácsonyi ünnepeket, és boldog új évet kívánunk! Tartalomjegyzék:

Kellemes karácsonyi ünnepeket, és boldog új évet kívánunk! Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék: Polgármesteri köszöntő... 2 Lezajlott az idei közmeghallgatás... 2 A sikertelen népszavazásra emlékeztek... 3 Hamarosan elkezdődik a kisbirtokos felújítása... 3 Összefogással a gyerekek

Részletesebben

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 4. szám 2011. tél

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 4. szám 2011. tél Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 4. szám 2011. tél Pár hét és újra legkedvesebb, legmeghittebb ünnep érkezik el mindannyiunk otthonába. Az ünnep, amit áhítattal várunk és amitõl oly sokat remélünk:

Részletesebben

MEGHÍVÓ. 2014. december 21-én (vasárnap) 16 00 órakor a Fő téren tartandó FALUKARÁCSONYRA.

MEGHÍVÓ. 2014. december 21-én (vasárnap) 16 00 órakor a Fő téren tartandó FALUKARÁCSONYRA. SÁRISÁP KÖZSÉG ÖNKO KORMÁNYZATÁNAK HELYI LAPJA SÁRISÁPI HÍRMONDÓ ŠARIŠÁPSKE SPRÁVY 18. ÉVFOLYAM 4. 4. SZÁM 2014. DECEMBER MEGHÍVÓ Sárisáp Község Önkormányzata és a község civil szervezetei, egyesületei

Részletesebben