!r'iilidilooil&1. Qsill~ ~ Ol:ilfuHlh. ~Iila. I S~erkesztette: Csík Viktória

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "!r'iilidilooil&1. Qsill~ liyiihoo@i@ou ~ Ol:ilfuHlh. ~Iila. I S~erkesztette: Csík Viktória"

Átírás

1 2006/DECEMBER 6.szám., DECEMBER/2006 ő.öíslo!r'iilidilooil&1 & ::-JjjÍiIi' ODiltilg Qsill Ol:ilfuHlh Iila I Serkesztette: Csík Viktória

2 Ady Endre: Karácsony -Ill. Ha ez a szép rege Igaz hitté válna, Óh te nagy boldogság Szállna a világra. Ez a gyarló ember Ember lenne újra, Talizmánja lenne A szomorú útra. Golgotha nem volna Ez a földi élet, Egy erő hatna át A nagy mindenséget, Nem volna más vallás, Nem volna csak ennyi: Imádni az Istent És egymást szeretni... Karácsonyi rege Ha valóra válna, Igazi boldogság Szállna a világra... ************************************************************************ Ünnepélyes eskütétel Lekenye,2006. december 13 Déiután. 17:00 órai záettef'ooct megtart'cja az új polqármester és f(épvisecőf( ünnepéryes esf(ütétefe, amelyeti tizenhárman 'CJettef(részt. JI Úlk9sof(részérő{ minimális 'CJo{taz érdef(cődés, viszont eljöttef(a Cekjiszönő t<!pvisecőf( sorai6ó{, a fieryi oálasztási f(omisszió tagjai és természetesen az újonnan meqoálasztott f(éyvisecőf(és pocgármester. JI Cekjiszönő pocgánnester 'Kozsár Erzsébet, megnyitotta a gyűcést, majd Csíf(P.'CJaa neryi választási 6ízottság efnöf(nője tudatta a jecencévőf({ a december másodimn megtartott választások eredményét. Ezt f(ö'vette az új polqármester esf(ütétece, majd a /(ipvisecőf(is esf(üt tettef((rbekf CJtó6ert, Ferdinand JIndrea, C;yöm6ér 'Valéria, 1(uClf(CJtó6ert, mérnák, és Lenf(ey qá6or). eramcs )Ígnes, pocgármester tartott beszédet, ameiyien. megkjiszönte afa{u Úlk9ssáBánaa nagyszámú támogatást, valamint kifejtette, nogy a rá leadott nagyszámú sza'cjazatof(kjitecezi fiogy f(épvisecői'cjef együtt forytassáf(az ecőzőpocgármester munmját, és azon Cegyene nogy fa{unfx..at tová66 fejcesszéf(szaf(értecemme{ és tisztességge{, afiogy azt a programjukpan is ígértél{, Ezután f(erüft sor az új f(épvisecőtestücet CegeCsőfeÚltiataira, tö66ef( kjizött az új polqármester lieryettes meg'cjáfasztása, alu 7(uEif(CJtó6ert, mérnöf(cett. CEZa nap 6úcsú'CJa{'CJégyődött, amik9r is a régi gártia elhűcsúzott 'Kozsár CErzsé6ettő{ kjiszönetet mondua az elmúl: tízenfiat év munf(ásságáért. Készítette: Beke Beáta Tiba története (2.rész) Pletrich család Az első részt azzal fejeztem be, hogy I728-ban Tibában a Tibai család kihalt. Ezért a nádor a falut a Pletrich családnak adományozta. A Pletrich család a 18. és 19. században előkelő gömöri család volt. Állítólag már 1559-ben is nemesi kúriát bírtak Gömörben, Az első hiteles adat azonban a családról 1701-ből való, ami egy 'adományozó levél. Itt még Borbély Mátyás neve szerepel, aki később vette fel a Pletrich vezetéknevet. Tököly Gábor: Kastélyok, kúriák, udvarházak Gömörben című könyve alapján Tibát a nádor Pletrich Jánosnak adományozta. Pletrich János a híres költőnknek, Gyöngyösi Istvánnak a leányát vette feleségül. (megj. Gyöngyösi István Csetneken van eltemetve.) Pletrich János korának jelentős személyisége volt, ugyanis 1715 és 1718 között ő volt Gömörnek a másodalispánja. A család sajnos nem lakott a faluban, hanem vendégeket telepítettek ide, vegyesen magyarokat és szlávokat, valamennyien szabad költözködésűek voltak, és állandóan cserélődtek. Tiba az úrbéri bevallásokat 1771-ben magyar nyelven tette meg, és az 1773-as helységösszeírás szerint is magyar település volt, lakói pedig protestáns vallásúak voltak. A Pletrich család tagjai közül egyik legjelentősebb volt Pletrich László, aki megyeijegyző, másodalispán majd első alispán is volt Gömörben. Fia ifj. Pletrich László pedig egészen országgyűlési követségig vitte. Változást hozott Tiba életébe, amikor is a nemesi címmel rendelkező Paukovics András, feleségül vette grófpletrich Apolóniát. (sajnos nem sikerült kiderítenem, hogy melyik évben). A Paukovics család aztán Tibában telepedett le, és ők építették a még ma is álló kúriát, amíről majd a következő részben írok. Takács Zoltán

3 Riport Tóth Pista bácsival a falu legidősebb emberével Fejezetek Lekenye krónikájából! Ezt a riportot szokásunktói eltérően, kötetlen beszéd formájában csináltuk.! - 85 év elbeszélése egy egész regény is lehetne. Lekenyében születtem és nönern fel, majd elmentem köművesnek tanulni. Eljött a huszadik életévem, alig egy év munka után el kellett mennem katonának. Mire letelt volna a három év éppen a második világháború kezdödött és elvittek az orosz frontra, ahol égészen a háború végéig ki is tartottam. A háború végével fogságba kerültem. Mikor hazajöttem a szülői ház épitésének kellett neki fogni, mert minden romban volt, hiszen az orosz katonák beletelepedtek a háború alatt. Az épitgetés két évet is eltartott. Ezután megnősültem és megint elment tiz év től az Állami épitővállalatnál kezdtem dolgozni, ahol húsz évet dolgoztam. Főleg lakótelepeket, iskolákat építettünk. Egyebek közt a mai Pelsőci Magyar tannyelvű alapiskola épületének alapköve letételétől egészen az építkezés befejezéséig dolgoztam rajta. Vagy ernltthetern a Hárskúlról Almásra vezető alagút épitését. Elment a következő húsz évem. Ez alatt a húsz év alatt két lányt neveltem fel. És itt van ötven évem. Ekkor a hlyl MQgcgd.$gi QI!tktbn. kqtm QQlgQi, mint építészeti csoportvezető. Különböző renoválásokat csináltunk és felépíte.ttük az irodaházat és a magraktárt. A faluban elvállaltam a mostani kultúrház felépítésének vezetését. Én tettem le az elsö és utolsó téglát is. Három évig járt a falu apraja - nagyja, mert bizony a tizenöt évest is befogtam - brigádolni szombat és vasárnap, hogy felépüljön a kultúrház, amit 1979ben adtunk át. Eljött a nyugdij idő de nem hagytam abba a munkát. Most sem szoktam unatko:zni. - Gyermekkorában milyen volt Lekenye mint falu? Sokat változott? - Bizony, más volt AmikoF esett az eső térdig jártunk a sárban, rnert nem volt leszurkozva az út. Viszont a kulturális élet sokkal gazdagabb volt, minden ünnepre tanultunk valamilyen színdarabot, mert akkor még nem is hallottunk a TV-ről vagy a rádlóról Sok gyerek volt a faluban, negyvenen is jártunk iskolába. Elsőtől nyolcadikig egy teremben tanultunk. Lekenyében két iskola volt. A mostani nyugdíjasklubban volt a református iskola és a régi kultúrház helyén levő épületben volt az evangélikus. A tanító foglalkozott a gyerekekkel, akik műsort tanultak, de bejött megnézni az is aki nem. Akkoriban a gyerekek tartottak a tanítóktói. - Akkoriban milyen nevű lakosok laktak Lekenyében. - Főleg a mostani törzsgyökeres családok, nem tudok róla, hogy kihalt volna valamelyik névcsalád. inkább bővült azokkal, akik ideköltöztek. - Hogyan néztek ki a házak? - Kis, zsúpfedeles házak voltak. - Régen az élet nagyon nehéz volt? - Nehéz volt, mert akkqf sem volt munkaleheíöséq. Mindenki a s.aját földecskéjén igyekezett megtermelni amire szüksége volt. Akinek nem volt még főldje sem, az szezonmunkákat vállalt termésért. - így Karácsony táján szeretném megkérdezni, hogy valamikor hogyan ünnepelték? Milyen szokások voltak? - A csóti cigányok jártak énekelni. Diós, mákos vagy lekváros.kalácsot adtunk nekik, meg pálinkát. Mindig élőfát állítottunk és égetett cukorral, ezüstpapírba csomagolt dióval, almával és otthon készített szaloncukorral díszítettük. Saját kezűleg készítettünk ajándékokat egymásnak. Minden Karácsonyra színdarabot tanultunk és minden vasárnap templomba kellett járnunk. - Nagyon szépen köszönörn a beszélgetést. - Szívesen.! Amikor kiléptem a kapun, elgondolkodtatott, hogy ennyi megélt év után milyen pozitív gondolkodású bácsi val is beszélgettem, hogy idézzem : " még nem gondolok a halálra, nem is szabad". Lehet hogy a tudósok nem tévednek és ez a hosszú, nyugodt élet titka?! I utolsó részi Ezeknek a cikkeimnek fő forrása a Lekenye krónikája volt, most az internetet választottam. Az utolsó cikkemben olyan dolgokról írok, amikről szó volt a krónikában, de kevés és pontatlan adatokkal. Keresésem eredménye: -a mi kis falunk kincsei- JI ::MJlLO::M: " A faluban volt egy vízimalom és kendertörő a Michalovics család birtokában. Hogy melyik évben épült a malom és ki építette pontos adat nincsen." - így említi a malmot a krónika. A Malom eredetileg vízimalom volt ban épült a községtől délre, a Sajó északi partján. Az 1958-as árvíz idején megsemmisült, s tulajdonképpen csak a molnár lakosául szolgáló része maradt meg. Ennek mestergerendáján olvasható a f"óljegyzés, amely szerint Molnár József volt az építője. Az épület falzata sima, s egyszerűen profilozott ablaknyílások tagolják. Kép amalomról: Jl1(P/FOJiWS PE:M.PLO:M.: Református temploma részben még a XV. században, részben a xvm. század végén épült. Festett kazettás mennyezete és karzata fából készült. A haranglábat a templom déli falához építették, valószínűleg az említett XVIll, század végi bővítés idején..kúp alakú, zsindelyezett tető fedi. Eredetileg késő-gótikus festett fa karzattal a XV. századból. Az előtér fölött fából épített zsindelytetős harangtorony látható. Szerkesztette: Szerkeztette: Csík Viki Csík Viktória

4 A karácsonyi ünnepek A karácsony a szeretet és béke ünnepe és ugyanakkor Jézus Krisztus földi születésének emléknapja szerte a nagy világon, melyet sok kisebb ünnep vesz körül a naptárban. Az adventi időszak az ünnep előtti negyedik vasárnap kezdődik és december 24-ig tart. Az advent a karácsonyra való várakozást jelenti. Újkeletű népszokás az adventi koszorú készítése, amelynek négy gyertyájából karácsony közeledtével minden vasárnap eggyel többet kell meggyújtani. December 13-a, Luca napja. Ehhez a naphoz a falvakon rengeteg hiedelmet kötnek. Az egyik közülük, hogy ezen a napon nem szabad semmit sem kölcsönkérni sem pedig adni, mivel az könnyen a boszorkányok kezére kerülhet. Szokássá vált továbbá az is, hogy a ház ajtaját fokhagymával kenték be. Így is óvni próbálták saját házukat, családjukat és állataikat a boszorkányoktói és a rontástói. Hogy van-e ezeknek a hiedelmeknek valami aprócska igazságalapja, nem tudom, de a mi családunk is tartja azt a hagyományt, hogy Luca napján mákos kukoricát eszünk vacsorára - amit sajnos én nem szeretek. December ezen napján kezdték el készíteni a lucaszéket is. A szék különlegessége, hogy karácsonyig minden nap kell csinálni rajta valamit, többfajta fából készül és egyetlen szög nélkül. A széket karácsony előestéjén fejezték be, és aki felállt rá az éjféli misén, az meglátta a falu boszorkányait. Az eladósorban lévő lányok jóslásokkal töltötték december 13-a estéjét, amikor is ólmot öntöttek, és annak alakjából próbálták kitalálni jövendőbeli férjük mesterségét, más tájakon viszont gombócot főztek, melyekbe az ismerős legények neveit rejtették papírdarabkára felírva. Amelyik gombóc a leghamarabb feljött a víz színére, az lett a leány férje... A szentestét nagy készülődés előzi meg. nagytakaritás, finomabbnal finomabb sütemények sütése, ételek főzése, hogy az ajándékok utáni hajszát el ne felejtsem. A nagy előkészületek utolsó fázisa a díszítés,ami már egy nyugodtabb családi tevékenység. Nálunk mindig közösen zajlik, és ez varázsolja valóban meghitté az ünnepeket. Mióta nagymama beteges, neki is minden évben besegítünk a karácsonyi előkészületekbe. Nemcsak a karácsonyfára kerülnek fel a pompásabbnál pompásabb díszek, hanem a ház többi apró szegletébe is. Az utóbbi években már divattá vált az udvarok feldíszítése is. A mi udvarunk sem képez kivételt. Itt is felkerülnek a gyönyörű égők a kinti karácsonyfaként szolgáló tujafánkra. Szenteste délutánján közösen megyünk el a karácsonyi istentiszteletre az evangélikus templomba. Az istentisztelet alatt aztán lelkileg is ráhangolódunk az év legszebb ünnepére. Az ünnepek előtti hajsza hatására fellépő feszültség teljesen feloldódik bennem, miután az istentisztelet után hazafelé sétálunk a metsző hidegben. Hiába vagyok már majdnem 17 éves, szívemben gyermeki várakozással alig bírom kivárni a vacsora végét, amikor is végre kibonthatjuk a gyönyörüen feldíszített fa alatt lapuló ajándékokat A mi családunkban hagyományosan savanyú káposztalevest vacsorázunk, amelyet a rustölt kolbász tesz igazán karácsonyivá. Második fogásként kirántott halat eszünk, anyukám pedig mákos gubát, mivel a halat nem szereti. Mindig sütünk apró süteményeket omlós és mézes tésztából is, amelyeket közösen díszítünk fel. Elmaradhatatlan nálunk a karácsonyi asztalról a mákos és diós kalács.. Az édességek sorát még sütemények egészítik ki. Karácsony első és második napján hagyományosan szárnyas ételt fogyasztunk: tyúklevest, pulykát, kacsát vagy pedig csirkét. Édesapám kedvence a halászlé, amit ő maga készít el. A töltött káposzta is kihagyhatalan az ünnepi ételek közül. Ha mindennel elkészültünk, hátradőlhetünk és élvezhetjük munkánk gyümölcsét, fogadhatjuk a vendégeket, vagy mi kerekedhetünk fel, hogy meglátogassuk rokonainkat, ismerőseinket. Elfogyaszthatjuk a finom étkeket, süteményeket és gyönyörködhetünk a feldíszített karácsonyfában. Idén kicsit szomorúbb a karácsonyunk. Tavaly még együtt ünnepeltünk a dédmamánkkal, aki idén már sajnos nincs a körünkben. Minenképpen kilátogatunk a temetőbe is, többek között az sírjához is, hogy megemlékezzünk róla. Vigyázzunk az év legszebb ünnepére - a karácsonyra, hogy ne csupán csak az ünnepek előtti hajsza, az ajándékozás a túlköltekezés és a pazarlás jellemezze. Tartsuk meg a népszokásokat, és az ünnep valódi célját és tartalmát: a szeretetet és összetartozást. Örüljünk egymásnak, adjunk hálát az istennek, hogy együtt lehet a családunk - szeretetben, békében és egészségben. Nagyon ide illenek Márai Sándor sorai: "Az ünnep a különbözés. Az ünnep a mély és varázsos rendhagyás. Az ünnep legyen ünnepies... Legyen benne valami a r"égi rendtartásból, a hetedik napból, a megszakításból,a teljes kikapcsolásból, legyen benne áhitat és föltétlenség. Az ünnep az élet rangja, felsőbb értelme. Készülj föl reá, testben és lélekben." ő ö Készítette: Takács Ágnes Nissan Patrol A japán Nissan már néhány évtizede gyártja a Patrol nevű modellt. A kocsi legújabb nemzedéke a hagyományos off-roadok tervezési elveit testesíti meg, ezek egyedi külalak és nagy adag elegancia egészíti ki. A Patrol kisebb ugyan, mint a legnagyobb terepjárók, belső képezték ki. mind az ún. szabadidő kategóriába (SUV) tartozó legkorszerűbb járművekét, és külalakja is impozánsabb azokénál. A Nissan Patrol közvetlen konkurens ének a Mitsubishi Pajero, a Toyota Land Cruiser vagy a Land Rover Discovery tekinthető, Műszaki adatok; hengerűrtartalom 300 Qm3, erőforrás- négyhengeres közvetlen üzemanyag- befecskendezéssei dolgozó turbódízel motor, négy fokozatú automata váltó. Csík Zsolt

5 1. kérdés Azt remélem, hogy a tél... Télszerető teszt 1, Jó idő miatt elmarad O.pont 2, sok havat hoz majd, mert hólapátoló szakmunkás vagyok 4.pont 3, kevés havat hoz majd, mert hólapátoló szakmunkás vagyok 2.pont 4, kitart a következő télig 3.pont 2. kérdés Havas téli napon mit szeretnél inkább csinálni? 6. kérdés Ha borús, nyirkos az idő akkor... 1, Szar idő van O 2, Hülye tesztkérdésekre válaszoigatok 2 3, Én írom ezeket az okos tesztkérdéseket 4 4, Nem olvasok teszteket, mert jobb dolgom is van annál. 3 7.kérdés Azt szeretem a télben... 1, hogy nem kell a kertben füvet nyírni 1 2, hogy utáihatom a telet O 3, hogy egyszer vége lesz 2 4,.hogy, hogy 4 Ön a teszt, de most még nem a tél végéhez érkezett! 1, Élvezni a jól megérdemelt nyaralást. 3 2, Szörfdeszkázni 1 3, Hódeszkázni 4 4, az eget bedeszkázni O 3. kérdés A karácsonyi vásárlásnál mit nézel meg elsősorban a boltokban? 1, Az akciós árukat 3 2, Téli sporteszközöket. 4 3, A pénztárcámat 2 4, Az eladónőket O 4. kérdés Ha téli utazásról ábrándozoj, akkor úti célja... 1, Nem ábrándozom, mert csak fájna a szívem O 2, A buszmegálló. 3 3, Egy meleg hely valahol délen. A legközelebbi jól fűtött kocsma is megfelel. 4 4, Tök mindegy, csak minél messzebb az anyóstól. 2 5 kérdés Hideg, téli hétvégi reggelen... 1, Tovább maradok a hópaplan alatt szunyókálni. O 2, Korán kelek, és aranyat lelek. 3 3, Havat lapátolok 4 4, Kiolvasztom a megfagyott macskát. 2 A válaszok alapján a következő értékelés vonatkozik Önre: 0-14 Ön téli álomban vészelné át legszívesebben a hideg időszakot. Lehet, hogy Ön medve? ft!! oá.ig a hidegben tartózkodik, akkor viszont jeges is lehet. Az egészbőlleginkább csak a hosszabb családi együttléteket és a téli ünnepek rövidségét szenvedi meg. Ha a tél elhúzódik, hangulata is egyre jobban elhavazódik. Sokak szerint a hideg évszak megkedveléséhez a legjobb módszer valamelyik téli sport elsajátítása, ( pl: az hosszú távú alvás és a százméteres menekülés a bógolyók elöl) sokat segíthet. de már az is jótékonyan hat, ha sikerül hanyatt esés nélkül végigmennie az utcán Önt a tél valósággal feldobja. Ilyenkor vigyázzon a talajra érkezéssei. Szinte duzzad az energiátél. Őrizze meg ezt a tulajdonságát, igyekezzen minél több havat eliapátoini a járdájáról. Végül is a sízés vagy más téli sport szeretete nem zárja ki, hogy örömét lelje a meleg családi összebújásban is. Az orvosok szerint a gipsz nem feltétlenül akadályozza mindebben. Legalábbis rájuk ne hivatkozzon. Lehetőleg, rám sem. Csík Alexandra C( M (Kr.e. 80) A megnyitó ünnepségen 5000 vadállatot vonultatlak fel. Az amfiteátrum római találmány. Lényege az elliptikus alaprajzú aréna, amelyet több emelet magasságban ülőhelyserek övezték, S ahonnan nézők hatalmas tömege biztonságban szemlélhette a látványosságokat, a. gladiátorok harcát. Exotikus állatok parádéztak itt, később valamennyiüket lekaszabolták az ámuló tömeg szeme láttára. Róma már a Colesseum megépítése előtt rendelkezett néhányamfiteátrummal, de a Kr. u. 64-ben kitört nagy tűzvész után ujjat ellet építeni. Nagyobb és szebb lett elődei nél. Az aranyház (Domus Aurea) - Néró idejéből származó. - egyik díszvárának helyét jelölték ki számára. Az építkezések szemponíjából a hely kiválasztása okos döntésnek bizonyult, mert időként vizzei kellet felönteni az arénát. Az elnevezést Néró császár monumentális (colossus) szobráról kapta, mely a szomszédságágában állt. A Colosseum átmérője mintegy 5000 méter, 48,5 méter magas, mészkőből, tufából és téglából épült. Kr. u. 80-ban Vespasianus utóda, Titus avatta fel szertartásos ünnepség keretében, amelyen 5000 vadállatot vonultatlak fel. Ám az épületrnég ekkor sem volt kész teljefl. A legfelső üléssort csak a következő császár Domitiaanus fejeztette be. Az üléssorokat lejárók és sétálófolyosók tagolják, amelyek az amfiteátrumban mintegy 50 ezer ember zavartalan elhelyezését és közlekedését biztosítják. A negyedik, legfelső emeleten elhelyezett talpkövek és konzolok hatalmas rudakat tartottak, melyek segítségével az amfiteátrum arénáját óriási sátorrallehettet befedni. Készítette: Csík Tímea

6 STOPDROG Az első számomban leírtam azt, hogy mi veszi rá a fiatalokat arra, hogy kipróbálják a drogokat, valamint hogyan védheijük meg gyermekeinket a drogoktói és hogy milyen drogokat ismerünk. A második számomban szeretném ezt folytatni. Megpróbáltam keresni az interneten még pontosabb információt a drogokról és rábukkantam egy könyvre. Gondoltam hozzáfoglalom a cikkemhez. Remélem a cikkemben leírt dolgokat figyelembe veszik, mert még valamikor jól jöhet. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogya.,drog nem játék' és azt is, hogy nem pótolja bennünk a hiányzó dolgokat. hanem csak egy hatalmas falat épit körénk, amely mögé könnyen el lehet bújni, viszont ami ránk is dőlhet! Tehát folytatom... A drogfogyasztás tüneteit nehéz felismerni, mert néha megegyezik a kamaszodó fiatalok viselkedésével. Ilyen lehet például a fáradtság, közönyösséq, kedvtlenég, idgesség vagy ezeknek az ellentije. Szembetűnő lehet esetleg g rendszertelen étkezés, a rossz családi légkör és az új barátok. Sok mindenben megváltozhat az a személy, aki drogokkal él. Elhanyagolja a hobbijait, barátait és saját magát is. Szóval, aki ismeri gyermekét, az rögtön észreveszi, hogy valami baj van. Viszont nem feltétlenül fogyaszthat drogokat az, aki így viselkedik, lehet, hogy más problémák vannak a háttérben. Éppen ezért kell leülni és megbeszélni a problémákat. Higgyék el ez sokat segít.... A DROGOK TÖRTÉNELME: A KÁBÍTÓSZEREK TÖRTÉNETE AZ ÓKORTÓL NAPJAINKIG Aranyhal Könyvkiadó, Budapest A könyv szerzője Bayer István gyógyszerészprofesszor, az Országos Gyógyszerészeti Intézet volt főigazgatója. Közel négy évtizede foglalkozik kábítószerekkel, összefüggő kérdésekkel. Hat éven át volt az ENSZ Kábítószer Főosztályának munkatársa, tizenkét éven átképviselte Magyarországot az ENSZ Kábitószer Bizottságában, melynek elnöke is volt. Aktív szerepet töltött be három nemzetközi kábítószeregyezmény kidolgozásában és évtizedek óta veszik igénybe szakértelmét konzultánsként nemzetközi szervezetek. Az Aranyhal Könyvkiadó gondozásában megjelent könyve a kábítószerek történetével foglalkozik az ókortól napjainkig. A keménytáblás, négyszáz oldalas mű nem hiányozhat egyetlen iúságvédelemmel foglalkozó szakember íróasztaláról, vagy az iskolai könyvtárak polcáról sem. A bevezetöben a szerző részletesen foglakozik a köznyelvben gyakran használt, a drogokkal kapcsolatos fogalmak jelentésével: mi a különbség a drogok és a gyógyszerek között; mitől lehet egy drog,lágy vagy.kemény"; vagy a drogabúzus.rnéretével", A továbbiakban áttekintést nyújt a kábítószerek fajtáiról, előállításuk, felhasználásuk módjairól. Az olvasó teljes áttekintést nyer az ópiumról és az opiátokról: (ópium, morfin, kodein, heroin, szintetikus opiodok); a stimu-iánsokról: (koka-levél, kokain, khat, ephedra, efedrin, efedron; szintetikus (amfetamin-típusú) stimulánsokról; a kannabiszról (kender vagy kannabisz, marihuana); a halluciogénekről: Amanita Mus-caria, Peyotl, Oluliqui, Mandra-góra és Datura, anyarozs, LSD, amfetaminszármazékok, ecstasy); az altatókról, a nyugtatókról, a szorongásoldókról, az antidep-resszánsokról. Végül bernutaíia az elmúl száz évben a drogok termesztésévei, forgalmazásával, elosztásával, felhasználásával, tiltásával kapcsolatosan kötött nemzetközi egyezményeket. 1" TÖRTÉNELME Készítette:Csík Viktória Labdarúgás A labdarúgást, vagy népszerűbb nevén focit, téglalap alakú pályán játsszák két tizenegy főből álló csapat. A játék célja az, hogy gólt rúgjonak, vagyis a labdát az ellenfél csapatána k hálójába juttassák, és az a csapat nyeri a játékot, amely több gólt ér el. Egy mérkőzés kilencven percig tart, és két fél időből áll, ami azt jelenti, hogy negyvenöt perc után a csapatok pihenni mennek, majd a szünet után térfelet cserélnek. Minden csapatnak van egy kapusa, aki kézzel is megfoghatja a labdát a büntető területen belül. A többi játékos nem érintheti kézzel a labdát, kivéve akkor, ha a partvonalon kívülre kerül, mert ilyenkor bedobással folytatódik a játék.!=laa labda az alapvonalon túlra jut, meg kell állítani a játékot. Ha a labda egy támadó játékosról került az alapvonalon túlra, akkor a játék kirúgással folytatódik, melyet általában a kapus végez el a négyméteres vonalon belülről. Ha egy védőjátékos ért utoljára a labdához, akkor a támadó csapat folytathatja a játékot szögletrúgással, a pálya sarkában levő szögletzászló mellől. A labdarúgást egy játékvezető és két partjelző irányía, ez utóbbiak az egyik ill. a másik partvonal mentén futva követik a játékot. Bizonyos szabálytalanságok esetén a bírónak figyelmeztetn ie kell a játékost, ill. lapot kell felmutatnia, pl. olyankor, ha sportszerűtlenül viselkednek a pályán, vagy felülbírálják a játékvezető döntését. A piros lap felmutatásával a játékvezető leküldhet egy játékost a pályáról, pl. ha durván szabálytalankodik. Minden játékosnak rendelkemie kell bizonyos technikai tudással, amely a következőkből áll: labdakezelés, pontos passzolás, kapura lövés, fejelés és szerelés. Mivel a labdarúgás csapatjáték, a játékosoknak megfelelő taktikai utasítások birtokában kell a pályára lépni, hogya legjobbat hozzák ki a csapatból. Készítette: Csík Attila

7 MÁME DALSÍ POCÍTAC c Tieto noviny, ktoré drzíte v rukách uz sú sieste, CO vydáva nasa mládez, preto sa dá povedaf ze sa oplatilo im k tomu zabezpeéit' potrebné prostriedky. Mensie deti tiez radi chodia na krúzok vypoötovej techniky. Pred zaéatím projektu, NOV Á GENERÁCIA" návstevnost' "starého klubu" boi a 25% a návstevnost',,nového klubu" je 52%. Tieto őísla a rozhovory s det'mi svedéia o tom, ze radsej chodia do vybaveného klubu, kde majú zabezpeéené aktivity. Preto sa snazíme im zabezpeöit' co najlepsie podmienky a potrebné materiály k ich aktivitám. Na st'astie znovu vyhral nás projekt. Este v lete sme poslali vypracovany projekt a ziadost' do Komunitnej nadácie Bratislava Citibank Slovakia a.s., kde bohuzial' nás projekt nebol vybraty. O to bola nasa radost' váősia, ked' zaéiatkom decembra nám oznámili, ze sa podarilo dodatoéne nájst' donora, ktorému sa nás projekt páőil. Nás projekt teda bol podporény inou bankou a to: CSaB. Darovali nám 14000,- Sk. Vd'aka podpore z fondu CSaB zalozeného v Komunitnej nadácii Bratislava sme mohli kúpit' d'alsiu PC zostavu a tym sme aspoií trosku vedeli skvalitnit' nás beziaci projekt " NOV Á GENERÁCIA". Beáta Bekeová Charakteristika mastnej pleti Mastná pl'et' je hrubá, lesklá a má rozsírené póry. Z nich mozno vytlaöit' olejovitú hmotu vznikajúcu nadmernou őinnost'ou mazovych zliaz, Casto je pokrytá malymi lesklymi supinami. Pl'et' má sklon k uhrovitosti a pősobí dojmom nepestovanosti. Vyhodou tejto pleti je dobrá pruznost' a pornalsie starnutie. Je dölezité pouzivat' prípravky uröené pre mastnú piet'. Plet'ové vody mőzu byt' s malym obsahom alkoholu s dezinfekönym úéinkom alebo adstringentné- st'ahujúce. Redukujú tvorbu mazu a podrázdená piet' sa ich úöinkom upokojí. Denné a noéné krémy by maii byt' nemastné, denny krém by mai byt' s protislneénou ochranou. Vhodné je pouzivat' prípravky na zmatnenie pleti. ZNAKY MASTNEJ PLETI cez den máva mastny le sk viditel'ne rozsírené póry, hlavne na nose a brade vyrázky a uhry sú bezné v ekolí úst a oöi je len málo vrások. Pripravila: Anita Jánosdeáková Honda CB 600F Hornet Po prvykrát sa tento model v ponuke Hondy objavil v roku Jeho moderny dizajn, l'ahká ovládatel'nost' a sila motora si získala srdcia mnohych motorkárov. Na rok 2007 konstruktéri Hondy pripravili úplne novy, dizajnovo i technicky "prekopany" motocykel. Aj ked' stary motor slúzil vel'mi dobre, boio ui naöase vybavit' Horneta silnejsim a pruznejsím agregátom. NoV)Í motor je teraz kompaktnejsi a má zvacseny vykon na 102 koní pri otáékach az min. V d'aka pouzitiu elektronického vstrekovania paliva by sa mal novy motor lepsie správat' v strednom otáökovom pásme, ktoré bolo u predchodcu slabsie. Ako vsetky novinky, aj novy Homet musí spíiíat' emisnú normu Euro3 a preto je vyfukovy systém vybaveny riadenym katalyzátorom. NoV)Í Homet dostal úplne novy hliníkovy rám, kyvaéku, modernejsie pruziace a tlmiace jednotky a sportovejsie 5- lúöové disky kolies, Brzdovy systém bude v ponuke aj s ABS a s kombinovanym brzdoym systémom. Homet dostal na rok 2007 aj novy dizajn, na ktory si vsak treba chvíl'u zvykat'. Hmotnost' motocykla je 173 kg, je priblizne Sk. Redaktor: Gabriel Jánosdeák

8 Mikulás Dedo Mráz Ako kazdoroöne aj tohto roku k nám zavital Dedo Mráz. My deti,sa na neho po cely rak tesíme. Prinása nám dobroty,sladkosti ba mensím det'om aj hraéky. Mikulás je vlastne predzvest', ie sa blízia Vianoce. Nebolo tomu inak ani toho roku, dostali srne balíöky od svojioh najblizsfch a zavítal aj dedinsky Mikulás ku mensím det'om. Prisiel na koői aj s konskym povozom a rozdával balíéky det'om v dedine. Ui je to viaereény zvyk v Bohúűove. Tohto rokuje zima s.kúpa na sneh, ale verírn, ie o rok nás Pani zima prekvapí poriadnou, snehovou nádielkou. 500g hl. muky, l30g pr. Cukru, 370 g masla alebo rastl. Tuku,3 zltky, st'ava a köra z dvoeh citrónov, kyselkavy lekvár, Z múky, eukru, tuku, zlkov, eitrónovej st'avy a postrúhanej citrónovej kőry zamiesime eesto. Na doske posypanej mukou ho vyval'káme, okrúhlou formiökou povykrajujeme kolieska, dáme na slabo vymasteny plech a upeöieme. Upeöené spojíme kyselkavym lekvárom a posypeme práskovym eukrom. Kapor, 15 strúöikov cesnaku, sol', liyziöka drvenej rasce, maslo, 2 plátky tvrdého syra, petrzlenová vüat' Oöisteného kapra osolíme, potrieme drvenou rascou z vonku aj z vnútra, Hez aj vüaf a ulozíme ho do pekáéa vymastenéhe maslom. Pod kapra i vedl'a neho dáme nahrubo nakrajany cesnak. Peöieme asi pól hodiny, podl'a potreby podlejeme vodou. Potom kapra pokryjeme dvomi plátkami syra a este asi 10 minút prudko zapeöieme pod grilom. Porcie kapra prelejeme sfavou a oblozíme kúskami cesnaku a podávame so zemiakmi a zeleninovym salatom. Prajem dobrú chut'! Bianka Gyömbérová Pripravila: Veronika Voléková ROK HADA 10. február 1929 az 29.januára januára 1941 az 14. februára februára 1953 az 2. februára februára 1965 az 20.januára februára 1977 az 6. februára februára 1989 az 26. januára januára 2001 az 11. februára februára 2013 az 30. januára 2014 Cínska astrológia pokraöovanie ROK KONA 30.januára 1930 az 16. februára februára ]942 az 4. februára februára 1954 az 23.januára januára 1966 az 8. februára februára 1978 az 27. januára januára 1990 az 14. februára , februára 2002 az 31. januára januára 2014 az 18. februára 2015 Redaktorka: Zuzana Rákalová

ERDÉSZEK A GYERMEKEKÉRT. Zárókonferencia 2013. 09. 13. Egerszalók

ERDÉSZEK A GYERMEKEKÉRT. Zárókonferencia 2013. 09. 13. Egerszalók ERDÉSZEK A GYERMEKEKÉRT Zárókonferencia 2013. 09. 13. Egerszalók Kitől? Mesél az erdő pályázat Az EGERERDŐ Zrt. működési területén található általános iskolák 8 fős, 2-4. osztályos tanulóiból álló csoportok

Részletesebben

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak 2013 december 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Flag -értékelve Karácsonyi Mérték - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 A latin eredetű szó - adventus - megérkezést, eljövetelt jelent. A Jézus születésére

Részletesebben

A GOMBFOCI JÁTÉKSZABÁLYAI

A GOMBFOCI JÁTÉKSZABÁLYAI A GOMBFOCI JÁTÉKSZABÁLYAI A gombfoci szabályai szinte megegyeznek a futball szabályaival. Les nincs. A játékban két ember vesz részt. A versenyzők tíz-tíz darab mező ny játékosgombbal, egy-egy darab kapusgombbal

Részletesebben

Aki nélkül nem lehetne Karácsony

Aki nélkül nem lehetne Karácsony III. évf. 4. szám 2014. december A Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség időszakos kiadványa Aki nélkül nem lehetne Karácsony Bármikor, bárhol végbemehet egy ilyen kérdezz-felelek: - Mi kell a Karácsonyhoz?

Részletesebben

Budai Református Egyházközség. Advent

Budai Református Egyházközség. Advent Budai Református Egyházközség 2013 Advent ...meglátogat minket a felkelő fény a magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben s a halál árnyékában lakoznak, hogy ráigazítsa lábunkat a békesség

Részletesebben

Merre induljunk ha gyerekkel utazunk Boldogkőváralja és környéke látnivalói

Merre induljunk ha gyerekkel utazunk Boldogkőváralja és környéke látnivalói Merre induljunk ha gyerekkel utazunk Boldogkőváralja és környéke látnivalói Aki gyerekkel utazik az tudja, hogy a legfontosabb nekünk szülőknek, hogy a kicsik jól érezzék magukat, mert akkor nekünk is

Részletesebben

A család kedvencei. Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre

A család kedvencei. Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre A család kedvencei Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre A család kedvencei Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre RACHEL ALLEN Ezt a könyvet férjemnek, Isaac-nak ajánlom akinek szere tete, támogatása

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

10 2010. December BOLDOG, BÉKÉS KARÁCSONYT!

10 2010. December BOLDOG, BÉKÉS KARÁCSONYT! 10 2010. December 34. Tunéziai es japán autójelzések. 35. Saját kezűleg.37. Tinédzserek tévéműsora. 38. Kennel része!40.ittrium,kén. 41. Zavart Ede. 43. Írógéppel kimásol. 45. Paul (1879-1940) svájci festőművész.

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló Séta a szülőfalumban Egy szép napon elmentünk a barátnőmmel sétálni a szülőfalumban. Az Erzsébet parkban megmutattam az emlékművet, a református templomot meg a nyári színpadot. _ Te, nagyon szereted a

Részletesebben

Gyakorló szabályismereti felmérő (2016-7)

Gyakorló szabályismereti felmérő (2016-7) Gyakorló szabályismereti felmérő () 1. A mérkőzés félidei szünetében egy játékos helyet cserél a kapussal a játékvezető tájékoztatása nélkül. Az új kapus kezével megakadályoz egy gólt és a labda szögletre

Részletesebben

Mondjam vagy mutassam?

Mondjam vagy mutassam? I évfolyam 1.szám 2011 szeptember-október-november A Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és EGYMI lapja MONDJAM VAGY MUTASSAM Iskolánk névadója, Montágh

Részletesebben

Stonehenge Kr.e. IV-II. évezred

Stonehenge Kr.e. IV-II. évezred Kéésszzí ítteettttee:: Koovvááccss Krri isszztti inaa Meeggyyeerri i Útii Áltaal láánnooss IIsskkool laa Feel lkéésszzí íttőő ttaanáárr SSi ikkee Beerrnnaaddeet ttt II.. korrccssoporrtt Koomppl leexx kkaat

Részletesebben

Horváth Tamás tanárunk rajza

Horváth Tamás tanárunk rajza Horváth Tamás tanárunk rajza A hírhozó Mikor Jézus megszületett, tiszta volt az ég. Aprócska kis csillagtüzek égtek szerteszét. Köztük egy, a legfényesebb, mindig arra várt, hogy a jó hírt megtudhassa

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás

1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás 2011. október 27. Soron kívüli ülés Program. 1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás 2. Telekeladás a felistáli temetőnél Ing. Sebő 3. Telekeladás transzformátor építéséhez villanyművek

Részletesebben

Magyar karácsonyi népszokások 3.rész

Magyar karácsonyi népszokások 3.rész 2014 december 26. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Régen a karácsony elképzelhetetlen lett volna az ünnephez kapcsolódó

Részletesebben

GRASSROOTS JÁTÉKSZABÁLYOK

GRASSROOTS JÁTÉKSZABÁLYOK GRASSROOTS JÁTÉKSZABÁLYOK U6/7 korosztály A labdarúgás versenyszabályai érvényesek! A különbségeket a következőkben ismertetjük: Pályaméret: 15x20m Kapuméret: 2x1m Büntető terület: nincs jelölve Labdaméret:

Részletesebben

A bármi áron való győzelem gondolkodásmódjától határolódj el!

A bármi áron való győzelem gondolkodásmódjától határolódj el! UEFA Etikai kódex A labdarúgás etikájának kialakításában az edző személye kulcsfontosságú. Az etikával kapcsolatos felfogásuk és beállítottságuk közvetlenül hat ki játékosaik magatartására. Viselkedésüknek

Részletesebben

Kovács Sándor 1. Advent Kolozsváron?

Kovács Sándor 1. Advent Kolozsváron? Kovács Sándor 1 Advent Kolozsváron? De te, Efrata Betlehemje kicsiny vagy ugyan Júda ezrei között; mégis belőled származik majd nekem Izraelnek jövendő uralkodója, származása az ősidőkre nyúlik vissza.

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

JuGáWi 7.A. Férfi Kézilabda Világbajnokság. Női Kézilabda Európa Bajnokság. Adventi műsor. Mit is ünnepelünk karácsonykor? Mikulás-buli az osztályban

JuGáWi 7.A. Férfi Kézilabda Világbajnokság. Női Kézilabda Európa Bajnokság. Adventi műsor. Mit is ünnepelünk karácsonykor? Mikulás-buli az osztályban JuGáWi 7.A 2010. december-2011. január Női Kézilabda Európa Bajnokság Amiről szó van az újságban: Rövidpályás Úszó Világbajnokság Férfi Kézilabda Világbajnokság Adventi műsor Mikulás-buli az osztályban

Részletesebben

2016. Február ISSN 2498-5619. Hartai Újság. TopNet tájékoztató 5. oldal. Intézményi Hírek 4. oldal. Hartai Hírek 2-3. oldal

2016. Február ISSN 2498-5619. Hartai Újság. TopNet tájékoztató 5. oldal. Intézményi Hírek 4. oldal. Hartai Hírek 2-3. oldal 2016. Február ISSN 2498-5619 Hartai Újság Hartai Hírek 2-3. oldal Intézményi Hírek 4. oldal TopNet tájékoztató 5. oldal 2. oldal Hartai Hírek II. Hartai Kolbászfesztivál Január 23-án 11 órakor indult a

Részletesebben

Karácsony máshol, máshogyan

Karácsony máshol, máshogyan Karácsony máshol, máshogyan A karácsonyt sokféleképpen lehet ünnepelni, s mivel a téma nem is oly régen még aktuális volt, gondoltam, pár újonnan szerzett információt közölnék iskolánk szorgalmas diákjaival:

Részletesebben

A kultúra a fiatalok körében

A kultúra a fiatalok körében SEMMELWEIS KRÓNIKA I. évfolyam, 1. szám 2016. január A kultúra a fiatalok körében A kultúra szó a colo, colere azaz művelni igéből származik, és eredetileg a föld megművelését jelentette. A kultúra szó

Részletesebben

A 19-20.században terjedt el az adventi koszorú és kalendárium készítése, melyekkel szintén a várakozást fejezték ki.

A 19-20.században terjedt el az adventi koszorú és kalendárium készítése, melyekkel szintén a várakozást fejezték ki. DECEMBER- KARÁCSONY HAVA-ÁLOM HAVA JELES NAPOK December 25. Karácsony December 26. Karácsony NÉPSZOKÁSOK, NÉPI HIEDELMEK ADVENT Advent a kereszténység egyik legfontosabb időszaka: a négy hét alatt a hívek

Részletesebben

2016/2017 Gyermeklabdarúgó ligabajnokság

2016/2017 Gyermeklabdarúgó ligabajnokság MMS 2016/2017 Gyermeklabdarúgó ligabajnokság MMS Ligabajnokságot azzal a céllal hoztuk létre,hogy a Keleti régió csapatait magas színvonalon versenyeztessük! Tavalyi évben 8 csapat vesz részt a versenyeken.

Részletesebben

Gyakorló szabályismereti felmérő (2016-4)

Gyakorló szabályismereti felmérő (2016-4) Gyakorló szabályismereti felmérő () 1. Az International F. A. Board véleménye az, hogy egy mérkőzést nem szabad folytatni, ha bármely csapatban A) ötnél kevesebb játékos van. B) hatnál kevesebb játékos

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP. Név: Osztály: cím (továbbjutásról itt is értesítünk): Iskola: Felkészítő tanár: cím:

JELENTKEZÉSI LAP. Név: Osztály:  cím (továbbjutásról itt is értesítünk): Iskola: Felkészítő tanár:  cím: JELENTKEZÉSI LAP Név: Osztály: E-mail cím (továbbjutásról itt is értesítünk): Iskola: Felkészítő tanár: E-mail cím: Második fordulóba jutás esetén Windows 7 operációs rendszert, és Office 007 programcsomagot

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Az emeletes buszunk, mellyel utaztunk Így mentünk Kárpátaljára Elindultunk: 7 órakor, Budapestről Délkor elértük a határt, kis idő után

Részletesebben

Az új AJKP generációnak...

Az új AJKP generációnak... Az új AJKP generációnak...... a csapattól 2007. Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium Riport Kiss Pál tanár úrral - Mióta nevelőtanár a Cserkóban? - 5 éve vagyok nevelőtanár a kollégiumban, és egy éve dolgozom

Részletesebben

Nem lehet elég korán kezdeni! Ahhoz, hogy megtanuljunk játszani, gyakorolnunk kell!

Nem lehet elég korán kezdeni! Ahhoz, hogy megtanuljunk játszani, gyakorolnunk kell! Nem lehet elég korán kezdeni! Ahhoz, hogy megtanuljunk játszani, gyakorolnunk kell! Az edzéseken fontos a fegyelem. Ha végrehajtjuk az edző kérését, akkor lehetünk egyre ügyesebbek. Pista bácsi megtanít

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Államfői látogatás Bogyiszlón

Államfői látogatás Bogyiszlón VII.ÉVFOLYAM 4. SZÁM Bogyiszló község polgárainak lapja 2016. április Államfői látogatás Bogyiszlón Áder János köztársasági elnök a Víz Világnapján március 22-én a dunai jeges árvíz 60. évfordulójának

Részletesebben

A legfontosabb azonban a lazaság.

A legfontosabb azonban a lazaság. 1. rész Logisztika Ahhoz, hogy elkerüld a kapkodást és a rohanást, a lehető legfelkészültebben kell várnod az ünnepeket. Töltsd ki a táblázatokat, és ha elakadnál, csak nézd meg, mi maradt ki, és máris

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

Tanítási órák / Évfolyamok

Tanítási órák / Évfolyamok Mikor? Hol? 27. péntek 28. szombat 29. vasárnap 30. hétfő Tanítási órák / Évfolyamok 1. b 5. c 6. c 8. c Óra Téma Óra Téma Óra Téma Óra Téma Adventi Adventi koszorú Adventi koszorú szítése Adventi koszorú

Részletesebben

Kirándulás a Felvidéki bányavárosokba és a Szepességbe

Kirándulás a Felvidéki bányavárosokba és a Szepességbe Kirándulás a Felvidéki bányavárosokba és a Szepességbe Felvidéki kirándulásunk az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával jött létre. A kirándulást hosszas előkészítő munka előzte meg, amiben tanáraink

Részletesebben

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában 2016. június elején került sor a Nagymágocsi Hunyadi János és a Vásárosnaményi Petőfi Sándor Általános Iskola tanulmányi kirándulására a Határtalanul program

Részletesebben

Karácsony Rajzok: Csalló Edina

Karácsony Rajzok: Csalló Edina Karácsony 2013 Ahhoz, hogy elkerüld a kapkodást és a rohanást, a lehető legfelkészültebben kell várnod az ünnepeket. Töltsd ki a táblázatokat, és ha elakadnál, csak nézd meg, mi maradt ki, és máris tudod,

Részletesebben

Tanulói stressz kérdıív. Drogteszt

Tanulói stressz kérdıív. Drogteszt Tanulói stressz kérdıív Drogteszt Az Atkinson és munkatársai: Pszichológia könyv megfelelı fejezetének felhasználásával készítette - Szitó Imre, 1995. A serdülıkorú fiatal a kitöltést névtelenül végzi

Részletesebben

III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló

III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló 1. Mennyi az eredmény 15+17 15+17 15+17=? A) 28 B) 35 C) 36 D)96 2. Melyik szám van a piramis csúcsán? 42 82 38 A) 168 B) 138

Részletesebben

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Iskolánk, a tornyosi Tömörkény István Általános Iskola (Tehetségpont) 2010. júniusában megnyerte az Oktatási Közalapítvány

Részletesebben

Hollandia (2010. márc máj. 03.)

Hollandia (2010. márc máj. 03.) Hollandia (2010. márc.29-2010. máj. 03.) Az első napunk utazással telt. Hajnal ötkor találkoztunk és indultunk útnak. Este kilenc és tíz között érkeztünk és foglaltuk el a szállást. Cees, aki kinti dolgainkat

Részletesebben

Karácsony

Karácsony Karácsony 2012 1. rész Logisztika Ahhoz, hogy elkerüld a kapkodást és a rohanást, a lehető legfelkészültebben kell várnod az ünnepeket. Töltsd ki a táblázatokat, és ha elakadnál, csak nézd meg, mi maradt

Részletesebben

KARÁCSONY Tervezési, szervezési munkafüzet 2016.

KARÁCSONY Tervezési, szervezési munkafüzet 2016. KARÁCSONY Tervezési, szervezési munkafüzet 2016. Talán nem tévedek nagyot, amikor azt mondom, hogy a karácsony az év legnagyobb ünnepe. Jézus születésnapja mellett a szeretet, a megértés, az egymásra való

Részletesebben

Igó Norbert Krisztián. Csillaghullás

Igó Norbert Krisztián. Csillaghullás Igó Norbert Krisztián Csillaghullás 1. Fejezet: Amikor testet ölt a fájdalom Az iskolakezdéssel együtt, szeptemberben kezdetét vette a másodosztályú Labdarúgó Liga, melynek az első fordulójában a Cegléd

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 19-én 17:00 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 19-én 17:00 órakor megtartott üléséről. Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzatának Elnökétől 9162 Bezi, Szabadság u 59. 4/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 19-én 17:00

Részletesebben

ADVENT 2009 PROGRAMTERV

ADVENT 2009 PROGRAMTERV ADVENT 2009 PROGRAMTERV A megvalósítás időpontja: 2009. november 30-december 17. Az ADVENT 2009 programsorozat célja: A minket körülvevő világ kulturális örökségeinek a Szociális, életviteli és környezeti,

Részletesebben

Szerző: Horváth-Lukács Judit

Szerző: Horváth-Lukács Judit Örömteli családi ünnepségre készülünk! Bendegúz, legidősebb unokám, 6. születésnapja lesz a vasárnap. A szülinapi torta kapcsán jutottak eszembe a következő gondolatok. Kedves Olvasóm! Hadd meséljek el

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség Edzőképző Központ. Tervezés az utánpótlásban, amatőr csapatnál

Magyar Labdarúgó Szövetség Edzőképző Központ. Tervezés az utánpótlásban, amatőr csapatnál Magyar Labdarúgó Szövetség Edzőképző Központ Tervezés az utánpótlásban, amatőr csapatnál Tervezés U9 U15 Nyár ősz Téli szünet Megismerkedés, képességek felmérés os keret kiválasztása Célkitűzések Feladatok

Részletesebben

SZIFON.COM CSAPAT. Húsvét Nyuszifon

SZIFON.COM CSAPAT. Húsvét Nyuszifon SZIFON.COM CSAPAT Húsvét Nyuszifon SZIFON.COM Nyuszifon? Ezt az ibook-ot azért készítettük, hogy megmutassuk Nektek, mennyire egyszerű egy ilyen könyvet létrehozni. A Nyuszifon könyvben gyerekek és felnőttek

Részletesebben

Karácsony

Karácsony Karácsony 2011 1. rész Logisztika Ahhoz, hogy elkerüld a kapkodást és a rohanást, a lehető legfelkészültebben kell várnod az ünnepeket. Töltsd ki a táblázatokat, és ha elakadnál, csak nézd meg, mi maradt

Részletesebben

Barossosok az Európai Parlamentben (és egyéb helyeken)

Barossosok az Európai Parlamentben (és egyéb helyeken) Barossosok az Európai Parlamentben (és egyéb helyeken) A tények: Időpont: 2012. október 10 13. Helyszínek, látnivalók, programok: Dachau: koncentrációs tábor megtekintése Strasbourg: angolosok: részvétel

Részletesebben

CÉLJA A LASSÍTÁS ÉS EZZEL BÜNTETŐNÉL KÖNNYEBB GÓLSZERZÉSI LEHETŐSÉG MEGAKADÁLYOZÁSA

CÉLJA A LASSÍTÁS ÉS EZZEL BÜNTETŐNÉL KÖNNYEBB GÓLSZERZÉSI LEHETŐSÉG MEGAKADÁLYOZÁSA A szabályokról Az MVLSZ Játékvezetői Bizottsága a Ligával egyeztetve a szabályok eltérő értelmezésének kizárása, és az egységes játékvezetői szemlélet kialakítása érdekében az alábbi kötelező érvényű iránymutatással

Részletesebben

Gárdonyi Géza. Az ablak

Gárdonyi Géza. Az ablak Gárdonyi Géza Az ablak Egy tizenöt éves fiú is járt az iskolába. Daninak hívták. Leány is volt három olyan nagyocska. De azok mind vidámak voltak és kedvesek. Csak ez a Dani! Ült fakó arccal az első helyen,

Részletesebben

Magyarnak maradni Egy település (város/község) közösségének küzdelme napjainkban iskolái, kulturális élete szinten tartásáért.

Magyarnak maradni Egy település (város/község) közösségének küzdelme napjainkban iskolái, kulturális élete szinten tartásáért. Kiss Alexandra II. Rákóczi Ferenc Főiskola, Beregszász II./B Magyarnak maradni Egy település (város/község) közösségének küzdelme napjainkban iskolái, kulturális élete szinten tartásáért. Kiss Alexandrának

Részletesebben

MAGVETÉS. Legyen minden napunk Karácsony! A Ramocsaházi Református Egyházközség kiadványa. 2014. december

MAGVETÉS. Legyen minden napunk Karácsony! A Ramocsaházi Református Egyházközség kiadványa. 2014. december MAGVETÉS A Ramocsaházi Református Egyházközség kiadványa 2014. december Legyen minden napunk Karácsony! Sokan megmosolyogják a gyermekeket, akik őszinte tekintettel kérik: bárcsak ma is karácsony lenne!

Részletesebben

IFELORE Hírlevél 2012. április.30

IFELORE Hírlevél 2012. április.30 0 Előszó-Visszaemlékezés 2008-ban, majdnem pontosan négy éve az alábbi sorokkal búcsúzott a hírlevél akkori szerkesztője, Netti. Azóta szunnyadt a toll, várta, hogy valaki újra elővegye. Úgy gondolom,

Részletesebben

Hírmondó. Világosi. 2006. január XVI. évfolyam, 1. szám

Hírmondó. Világosi. 2006. január XVI. évfolyam, 1. szám CMYK CMYK Hírmondó Világosi 2006. január XVI. évfolyam, 1. szám S Z E M É T M E N T E S 2006 Pár hete lassan egy hónapja, hogy beköszöntött az új esztendõ, a megszokott évszám helyett eggyel többet, 2006-ot

Részletesebben

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente A magyarországi lengyel emlékhelyeket bejárva 2014-ben hazánk egyik legszebb vidékére, a Dunakanyarba, valamint az Ipolymentére látogatunk el. Olyan

Részletesebben

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel.

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel. Jeles napok 113 VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL énekléssel sok-sok tánccal...és a gólyaesküvel. 114 A szalagavatót minden évben nagy várakozás előzi meg, mind a diákok, mind a tanárok részéről. Így történt ez

Részletesebben

Decemberi programok Bácsalmáson a 2. lakásotthonban

Decemberi programok Bácsalmáson a 2. lakásotthonban Decemberi programok Bácsalmáson a 2. lakásotthonban December 1-én elkészítettük közösen az Adventi naptárunkat. 2015 12.05. Hóember készítése flakonokból. A gyerekeknek nagyon tetszett, hogy maguk alkothatták

Részletesebben

Húsvéti Kempingtalálkozó Erdélyben. Dés, Transilvania Camping

Húsvéti Kempingtalálkozó Erdélyben. Dés, Transilvania Camping Húsvéti Kempingtalálkozó Erdélyben Dés, Transilvania Camping Szervező - Ábrok László - Debrecen - tel.:06 20 939 0271 Társszervező - Transilvania Camping - Erdélyi Lakókocsisok - Peti tel 0040 722 509492

Részletesebben

SZERELMES ÜZEMMÉRNÖK LÓDENBEN SZUROVY ATTILA ÓSZERES

SZERELMES ÜZEMMÉRNÖK LÓDENBEN SZUROVY ATTILA ÓSZERES festményeket pedig kevés kivétellel mindig megsiratom. De csapodár fajta az ószeres, szerelmes lesz néhány tárgyba, de aztán eladja, utána meg kesereg, miért tette. SZERELMES ÜZEMMÉRNÖK LÓDENBEN SZUROVY

Részletesebben

A környék legjobb sulija

A környék legjobb sulija A környék legjobb sulija Szerintem minden diák egyetért velem, ha azt mondom, hogy egy jó suliban rengeteg a program. Persze az még jobb lenne, ha a gyerekeknek kellene tanítania a tanárokat, de ezt sajnos

Részletesebben

Football Factor Dalnoki Bajnokság

Football Factor Dalnoki Bajnokság Football Factor Dalnoki Bajnokság VERSENYKIÍRÁS Helyszín : 1157 Bp. Bánkút u.71 ( Dalnoki pálya) Nevezési Feltételek: 39.000 Ft/Csapat ( minimum 9 meccs garantált) 15 fős Csapatok. (Egyszerre 5+1 játékos

Részletesebben

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra.

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A vendégek érkezését megelőző készülődés része, hogy

Részletesebben

A Lakatos Család 2006 Évi Fényképes Krónikái

A Lakatos Család 2006 Évi Fényképes Krónikái A Lakatos Család 2006 Évi Fényképes Krónikái még gőzünk sincs hogy hova és mikor, valószínű 2008 nyara lenne leghamarabb. Üdvözlet Denver-ből, a nagy Atlanti kacsaúsztató másik partjáról. Sok szeretettel

Részletesebben

II. PSE Futball Fesztivál versenykiírása

II. PSE Futball Fesztivál versenykiírása II. PSE Futball Fesztivál versenykiírása 1. A torna rendezője: A PAKSI SE Labdarúgó Szakosztálya Levelezési cím: 7030 Paks, Fehérvári u. 29. 2. A torna helye: Paksi SE Sporttelepe Paks, Fehérvári u. 29.

Részletesebben

Rákosliget építőmesterei

Rákosliget építőmesterei Rákosliget építőmesterei Rákosliget épített környezetét alapvetően a munkáslakás építés tervei határozták meg. Ennek lezárulta után kaptak lehetőséget a különböző egyedi tervek, amelyek a nyaralótelep

Részletesebben

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa 2014-ben a Tolna Megyei Levéltári Füzetek 14. kötete látott napvilágot Tanulmányok Bírói számadás, emlékirat,

Részletesebben

Adventi ünnepkör alsó tagozatban

Adventi ünnepkör alsó tagozatban JÓ GYAKORLAT Adventi ünnepkör alsó tagozatban 1 Bevezetés Minden ember számára az egyik legszebb ünnep a karácsonyvárás. Lelki megtisztulással, izgalommal, örömteli készülődéssel telik ez az időszak a

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja V. Évfolyam 9. szám, 2012. márc. 4. Kedves Testvérek!

Üzenet. A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja V. Évfolyam 9. szám, 2012. márc. 4. Kedves Testvérek! Kedves Testvérek! Üzenet A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja V. Évfolyam 9. szám, 2012. márc. 4. Az ember gyakran teszi fel magának a kérdést: mit gondolnak rólam az emberek? Ez a kérdés

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

Gyakorló szabályismereti felmérő (2016-8)

Gyakorló szabályismereti felmérő (2016-8) Gyakorló szabályismereti felmérő () 1. A mérkőzés folyamán egy játékos megtagadja egy fülbevaló, vagy egyéb veszélyes tárgy eltávolítását. A) Ne engedje, hogy a mérkőzést folytassa. B) Utasítsa őt a játéktér

Részletesebben

A CSALÁD. Következzen tehát a család:

A CSALÁD. Következzen tehát a család: A CSALÁD 2013. február. Eljutottam végre ide is - hogy összeismertessem a rokonokat. A több ezernyi kép közül majdnem mindegyik régi Aputól származik, az újak túlnyomó része pedig tőlem. Igyekeztem őket

Részletesebben

Január hónap kezdetével belépünk

Január hónap kezdetével belépünk XXVI. ÉVFOLYAM, 1. (299.) SZÁM, 2015. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Január hónap kezdetével belépünk egy új esztendőbe, melytől mindenki sok szépet és jót remél. Sokak számára ez az évkezdet hagyományosan

Részletesebben

Gyertyafény csillagfény

Gyertyafény csillagfény Gyertyafény csillagfény Adventtıl karácsonyig 3 hetet meghaladó projekt a Gyulai Alapfokú Közoktatási Intézmény 5. Sz. Általános Iskola és Sportiskola Tagintézményében 2009. november 29 december 22-ig

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Kedves Gyerekek! Paks gyerekeknek című könyve. a Kincskereső Gyermekkönyvtárban,

Kedves Gyerekek! Paks gyerekeknek című könyve. a Kincskereső Gyermekkönyvtárban, Kedves Gyerekek! Közös városismereti barangolásra hívunk benneteket Fürgével és Görgivel. háromfős, 3., 4., és 5. osztályos csapatokat várunk játékunkra. Háromhetente új feladatlapot juttatunk el hozzátok,

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2014

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2014 SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2014 KÉSZÍTETTE: MÁRFÖLDI ERZSÉBET INTÉZMÉNYVEZETŐ TARTALOMJEGYZÉK I./ Jogszabályi háttér 3. II./ Ellátotti létszám adatok 4. III./ Alapellátás 7. 1./ Étkeztetés 2./ Házi segítségnyújtás

Részletesebben

XVIII. N E M Z E T K Ö Z I N É P M Ű V É S Z E T I T Á B O R P R OGRAMJAI július 7-14.

XVIII. N E M Z E T K Ö Z I N É P M Ű V É S Z E T I T Á B O R P R OGRAMJAI július 7-14. XVIII. N E M Z E T K Ö Z I N É P M Ű V É S Z E T I T Á B O R P R OGRAMJAI 2013. július 7-14. A hét eseményei: 2013. július 7. vasárnap 10,00 Tábornyitó istentisztelet a református templomban - Közreműködnek:

Részletesebben

A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában

A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában Ifjabb gróf Andrássy Gyula Kép forrása: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteménye http://bpkep.fszek.hu/webpac_kep/corvinaweb?act

Részletesebben

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam Szerelmes versfüzér 1. Nyolcvan sor a fáról, amire rádőlnél Ha most rádőlsz arra a fára, Ki fog dőlni és pont telibe talál- Na. Én állok a fa másik oldalán Pont

Részletesebben

NYÁRI TÁBOR- ÉS PROGRAMAJÁNLÓ GYERMEKEKNEK 2016.

NYÁRI TÁBOR- ÉS PROGRAMAJÁNLÓ GYERMEKEKNEK 2016. NYÁRI TÁBOR- ÉS PROGRAMAJÁNLÓ GYERMEKEKNEK 2016. Kedves Szülők és Gyerekek! Az előző évekhez hasonlóan idén újra összegyűjtöttük azokat az információkat, amelyek segítségével megkönnyíthetjük a választást

Részletesebben

Felsıörsi Hírmondó. szervezett megemlékezést. Elsıként a téli hóeltakarításra és síkosság-mentesítésre

Felsıörsi Hírmondó. szervezett megemlékezést. Elsıként a téli hóeltakarításra és síkosság-mentesítésre Felsıörsi Hírmondó IX. évfolyam 8. szám 2006. november A képviselıtestület kiadványa TARTALOMJEGYZÉK A testületi ülésen történt 1 Az iskola hírei 2 Mindenszentek 2 A Teleházban történt októberben A Káli-medencében

Részletesebben

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta.

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Bódi Zsolt Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! A BARÁT Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Szüleimnek, testvéreimnek,

Részletesebben

A népesség nyolcvan százaléka nyugdíjas

A népesség nyolcvan százaléka nyugdíjas A kosárfonásról híres település központjából vezet az út a világ elől elrejtett faluba. Nagymedeséren nem könnyű a megélhetés, a helyi kis üzlet sem tart egész nap nyitva, kevés a vásárló. A helyiek a

Részletesebben

Az időszak neve. Szokások

Az időszak neve. Szokások A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából Katolikus liturgiának megfelelő adventi koszorú, három lila és egy rózsaszín gyertyával. Advent (ádvent, úrjövet) a keresztény kultúrkörben a karácsonyt (dec.25-ét)

Részletesebben

Kezdetek: A község első említése 1288-ból származik. Nevének eredetére kétféle magyarázatot is találtam.

Kezdetek: A község első említése 1288-ból származik. Nevének eredetére kétféle magyarázatot is találtam. Régen és most Kezdetek: A község első említése 1288-ból származik. Nevének eredetére kétféle magyarázatot is találtam. Az egyik, hogy 1288-ban Zurchuk néven szerepelt, 1426-ban pedig már Karakozurchek.

Részletesebben