Vidékfejlesztési Program releváns intézkedései szeptember 1.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vidékfejlesztési Program releváns intézkedései. 2015. szeptember 1."

Átírás

1 Vidékfejlesztési Program releváns intézkedései szeptember 1.

2 Alapvető információk a Vidékfejlesztési Programról Brüsszel augusztus 10.-én fogadta el a as EMVA források felhasználásáról szóló Vidékfejlesztési Programot. A VP megtekinthető: (897 oldal, pdf, link) VP összesen: kb milliárd Ft forrás, 56 alintézkedés A Program Irányító Hatósága: Miniszterelnökség, Agrár-Vidékfejlesztésért Felelős Államtitkárság, Kecskemét Államtitkár: Kis Miklós Zsolt, a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkára Irányító Hatóság vezetője: Dr. Viski József, agrár-vidékfejlesztési programokért felelős helyettes államtitkár

3 Standard kiválasztási eljárás 1. Felhívás közzététele 2. Támogatási kérelem benyújtása (elektronikusan) 3. Jogosultsági ellenőrzés 4. Tartalmi ellenőrzés Hiánypótlás Adminisztratív és helyszíni ellenőrzés Tisztázó kérdések Szóbeli egyeztetés 5. Támogatási kérelem továbbítása 6. Igénylő és MVH egyidejű értesítése a döntésről

4 Alapvető információk a Vidékfejlesztési Programról A Vidékfejlesztési Program a kereteket tartalmazza: A művelet célja Célterületei, a fejlesztési irányok A támogatás típusa (vissza nem térítendő támogatás, átalány, előleg van-e stb.) Kedvezményezettek köre Támogatható költségek általánosságban! (a kiírásban ennél szűkebb lesz!) Támogathatóság feltételei Kötelezettségvállalások Kiválasztási kritériumok Támogatási összegek és támogatási mértékek stb. A pályázati felhívások részletes feltételrendszerei a Programban foglaltak alapján Pályázat Előkészítő Munkacsoportok (PEMCS) munkája nyomán fixálódnak.

5 Megjelent a Vidékfejlesztési Programot bemutató kamarai kézikönyv Letölthető: (link)

6 VP források megoszlása Kb. 830 milliárd Ft Kb. 103 milliárd Ft Kb. 213 milliárd Ft + tematikus alprogramok: 78 milliárd Ft Kb. 43 milliárd Ft

7 VP források megoszlása Kb. 830 milliárd Ft 66% 300 Ft/euro árfolyamon számolva: 1260 milliárd Ft % 16% 3% 6% Kb. 213 milliárd Ft Kb. 103 milliárd Ft Kb. 78 milliárd Ft Kb. 43 milliárd Ft 0 Mezőgazdasági termelés és élelmiszerfeldolgozás Erdőgazdálkodás Vidéki térségek Tudásátadás és innováció Tematikus alprogramok

8 M04-01 Állattenyésztési ágazat fejlesztése Összkeret: kb. 72 milliárd Ft (+FIG keret) Támogatás célja: A célterület Építéssel járó technológia kialakítása (pl. istálló, fejőház) illetve kapcsolódó eszközök, gépek B célterület Energiahatékonyságot javító fejlesztések (pl. hőtechnika, napelem) C célterület Trágyakezelés, komposztálás, trágya elhelyezés, -kijuttatás D célterület Fiatal termelők beruházásai Kedvezményezettek: Mezőgazdasági termelő, vagy termelők csoportja (a pályázat benyújtását megelőző lezárt üzleti évben STÉ módszertan alapján mezőgazdasági tevékenységből származó legalább 6000 euró minimális üzemmérettel rendelkezik) Támogatás: max , kb. 480 millió Ft, 50% (+10% ha kollektív)

9 Standard Termelési Érték (STÉ) A mezőgazdasági ágazatok kibocsátását fejezi ki hektárra, vagy számosállatra vetítve. A mutatót a bruttó termelési érték (értékesítési árbevétel, aktivált saját teljesítmény, egyéb bevételek) és a közvetlen támogatások (továbbá az általános forgalmi adó és termékadó) különbségeként kalkulálják. A tevékenységi irány meghatározásánál figyelembe veszik az egyéb jövedelemtermelő tevékenység értékét is. Az üzemméretet a mutató közvetlenül euróban fejezi ki A következő táblázat a 6000 STÉ-nek megfelelő gazdaságméretekre hoz példákat (átváltási arány: 275,25 /Ft).

10 Standard Termelési Érték (STÉ)

11 Standard Termelési Érték (STÉ)

12 M04-02 Kisméretű terménytárolók, szárítók Összkeret: kb. 19 milliárd Ft Támogatás célja: A célterület Terménytároló építés, korszerűsítés, szárítók beszerzése B célterület Terményszárítók és tisztítók energiahatékonyság jav., megújuló e. C célterület Fiatal termelők beruházásai Kedvezményezettek: Mezőgazdasági termelő vagy termelők csoportja (legalább 6000 euró STÉ) Támogatás: max , kb. 99 millió Ft, 50% (+10% ha kollektív) Felhívások legkorábbi megjelenése: év vége

13 M04-03 Kertészeti ágazat fejlesztése Összkeret: kb. 69,6 milliárd Ft (+FIG keret) Támogatás célja: A célterület Építéssel járó technológia kialakítása (pl. fóliasátor, hűtőház, manipuláló), kapcsolódó eszközök, gépek illetve ültetvénytelepítés és -korszerűsítés B célterület Energiahatékonyságot javító fejlesztések (pl. geotermikus) C célterület Fiatal termelők beruházásai Kedvezményezettek: Mezőgazdasági termelő vagy termelők csoportja (legalább 6000 euró STÉ) Támogatás: max , kb. 480 millió Ft, 50% (+10% ha kollektív)

14 M04-06 Mezőg. termékek értéknövelése 1. Összkeret: 179,9 milliárd Ft (+REL keret) Támogatás célja: A célterület - Célja a mezőgazdasági termékek értéknövelését és a piacra jutást elősegítő, technológiai fejlesztést célzó beruházások támogatása az élelmiszer-feldolgozás vállalati hatékonyságának növelése érdekében. Ilyenek különösen: magasabb hozzáadott értékű termékek előállítását célzó fejlesztések, versenyképesebb vállalati, termelési és termékstruktúra kialakítását, optimalizálást (pl. speed trade processing), valamint a piacra jutást elősegítő fejlesztések (különösen tárolás, hűtés), piaci keresletre és/vagy termékpálya-együttműködésre alapozott kapacitásbővítő fejlesztések. B célterület - Célja a mezőgazdasági termékek értéknövelésével összefüggő, a környezeti erőforrás-hatékonyságot célzó fejlesztések támogatása. Ilyenek különösen: anyag-, energia- víztakarékos, valamint a környezetterhelést egyéb módon (egyebek között megújuló energia használattal például biogáz, biomassza alapú) csökkentő funkciók, technológiák bevezetése, fejlesztése. C és D célterület EIP ill. REL csoport tagok beruházásai

15 M04-06 Mezőg. termékek értéknövelése 2. Kedvezményezettek: a) Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás, b) Mezőgazdasági termelő. c) Az a) és b) pont szerinti jogosultak csoportjai. Elszámolható költségek: a) Közvetlenül a technológiához, ill. az üzem működését szolgáló infrastruktúrához kapcsolódó, valamint az üzem működtetéséhez szükséges épület, építmény építése vagy fejlesztése; b) Új és használt gépek és berendezések vásárlása, beleértve a számítógépes szoftvereket, IKT fejlesztéseket; c) Az a) és a b) pontban említett kiadásokhoz kapcsolódó általános költségek, például az építészek, mérnökök díjai, tanácsadási díjak, a környezeti és a gazdasági fenntarthatóságra vonatkozó tanácsadással kapcsolatos díjak, megvalósíthatósági tanulmányok költségeit is beleértve; d) A következő immateriális beruházások: szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek stb. A c) és d) pontba tartozó kiadások együttes összege nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható kiadásának az 5%-át. e) Az a) ponthoz kapcsolódóan szükséges ingatlan vásárlása az érintett művelet teljes elszámolható kiadásának 2%-át meg nem haladó mértékig, valamint természetbeni hozzájárulásként elszámolható a beruházáshoz elengedhetetlen, már meglévő termőföld vagy ingatlan értéke, ha nem haladja meg az érintett művelet teljes elszámolható kiadásának 2%-át.

16

17 M04-06 Mezőg. termékek értéknövelése 3. Speciális jogosultsági kritériumok: A támogatott tevékenységhez Annex I. termékek használhatók fel, non-annex termékek csak elhanyagolható és feltétlenül szükséges mértékben. A támogatott tevékenységgel előállított termék nem mezőgazdasági termelő és azok csoportosulása esetében kizárólag Annex I. termék lehet. Mezőgazdasági termelő és azok csoportosulása esetében non-annex termék is előállítható. Borászati termékek előállítását, kiszerelését és tárolását célzó tevékenység jelen műveletből nem támogatható. 50 millió forint teljes projektösszeg felett részletes üzleti terv megléte. Mezőgazdasági termelőnek minősül az, akinek előző évi árbevételének legalább 50%- a mezőgazdasági termelésből származik. Nem mezőgazdasági termelő csak mikro-, és kisvállalkozás lehet. Felhívások legkorábbi megjelenése: év vége (REL-nél 2016.)

18 Annex I. termékek 1. árucsoport Élő állatok 2. árucsoport Hús és élelmezési célra alkalmas melléktermékek 3. árucsoport Halak, rákfélék és puhatestűek 4. árucsoport Tejtermékek, madártojások, természetes méz 5. árucsoport Állati belső részek, stb. 6. árucsoport Élő fák és egyéb növények; gumók, gyökerek és hasonlók; vágott virágok és díszítő lombozat 7. árucsoport - Élelmezési célra alkalmas zöldségek, gyökerek és gumós gyökerek 8. árucsoport - Élelmezési célra alkalmas gyümölcs és dió; citrus- és dinnyefélék héja Stb-stb.

19 M04-06 Mezőg. termékek értéknövelése 4. Speciális kötelezettségvállalások: A vállalkozáson belüli foglalkoztatotti létszám fenntartása. Energiahatékonyság javítását célzó beruházás esetén legalább 10% egységnyi energiahatékonyság javulás. Mezőgazdasági eredetű biomassza alapú megújuló energia megoldás alkalmazása esetén az alapanyag csak Annex I. termék lehet. Energiahatékonyság javítását célzó beruházás esetén az adott technológiára vonatkozó releváns tanúsítvány tanúsítvány és/vagy energetikai számítás, épületenergetikai korszerűsítések esetén 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet szerinti energetikai minőségtanúsítvány megléte. Épületkorszerűsítés esetén a 2010/31/EU irányelv szerinti költségoptimum szint (melyet a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet tartalmaz) elérése elvárás. Biomassza felhasználásával nem kapcsolt hőenergia-termelést megvalósító technológia alkalmazása esetén a berendezés hatásfokának legalább 70%-osnak kell lennie. Amennyiben a mezőgazdasági eredetű biomassza alapú energia előállítás esetén az elsődleges cél villamos energia előállítása, úgy a technológiai önfogyasztás felett keletkezett hő legalább 25%-át az üzemen belül kell hasznosítani. Amennyiben szükséges, környezeti hatástanulmány készítése.

20 176/2008. (VI.30.) Korm. Rendelet szerinti energetikai tanúsítvány A+ <55 Fokozottan energiatakarékos A Energiatakarékos B Követelménynél jobb C Követelménynek megfelelő D Követelményt megközelítő E Átlagosnál jobb F Átlagos G Átlagost megközelítő H Gyenge I 341< Rossz

21 2010/31/EU irányelv szerinti költségoptimum 5. melléklet a 7/2006. (IV. 24.) TNM rendelethez: Homlokzati fal - 0,24 U W/m2K Lapostető - 0,17 U W/m2K Fűtött tetőteret határoló szerkezetek - 0,17 U W/m2K Padlás és búvótér alatti födém - 0,17 U W/m2K Árkád és áthajtó feletti födém - 0,17 U W/m2K Alsó zárófödém fűtetlen terek felett - 0,26 U W/m2K Üvegezés 1 U W/m2K Fa vagy PVC keretszerkezetű homlokzati üvegezett nyílászáró (>0,5m2) - 1,15 U W/m2K Homlokzati, vagy fűtött és fűtetlen terek közötti ajtó - 1,45 U W/m2K Szomszédos fűtött épületek és épületrészek közötti fal 1,5 U W/m2K Lábazati fal, talajjal érintkező fal a terepszinttől 1 m mélységig (a terepszint alatti rész csak új épületeknél) 0,3 U W/m2K Stb-stb.

22 M04-06 Mezőg. termékek értéknövelése 5. Főbb kiválasztási kritériumok: Üzleti terv minősége (megalapozottság, innovatív tartalom, költséghatékonyság). Kapcsolódás egyéb támogatott fejlesztési projektekhez (pl. alapanyag-termelés fejlesztése). A vállalkozáson belüli foglalkoztatotti létszám növelése. Termelői csoport, vagy termelői szervezeti tagság 10%-ot meghaladó egységnyi energiahatékonyság-javulás, komplex eszközök alkalmazása. Környezeti szempontok érvényesítése (pl. környezetterhelési szempontból releváns inputhatékonyság javítása, egységnyi szennyezőanyag-kibocsátás csökkentése; újrafelhasználás vagy újrahasznosítás alkalmazása). Megújuló energiaforrás használata. Mezőgazdasági termelő esetén ökológiai gazdálkodás folytatása. Minőségrendszerekben való részvétel. Térségi szempontok (pl. fejlesztendő járásokban megvalósuló beruházás) Agrár-innovációs együttműködési (16.1) projekt részét képező beruházás esetén a jogosultsági kritériumok alapján további kiválasztási feltétel nincs, mivel a gazdálkodóknál tervezett kísérleti (pilot) beruházási elemek szakmai értékelése is az EIP-AGRI projekt (16.1) elemeként megtörténik, annak az egész projektre kiterjedő támogatással rendelkező elemeként valósul meg.

23 M04-06 Mezőg. termékek értéknövelése 6. Támogatás mértéke, összege: Az egy projektre igényelhető max. tám. Összeg Alaptámogatás intenzitása (KMR régió) Alaptámogatás intenzitása (nem KMR) Egyéni beruházás , kb. 480 mft Kollektív beruházás , kb mft Agrár-innovációs (EIP 16.1) csoport beruházása Egyéni beruházás , kb. 193,5 mft Kollektív beruházás , kb. 960 mft REL alprogram (16.4) együttműködés beruházása Egyéni beruházás , kb. 15 mft Kollektív beruházás , kb. 150 mft 40% 40% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 60% 60% 60% 60%

24 M04-07 Borászati termékfejlesztés Összkeret: 19,3 milliárd Ft (+ REL keret) Támogatás célja: A célterület tól kezdődően a mezőgazdasági termelőnek minősülő, továbbá a nem mezőgazdasági termelőnek minősülő, de legfeljebb mikro-, ill. kisvállalkozás méretű borászati üzemek a Vidékfejlesztési Program forrásaiból pályázhatnak borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez, ill. építéssel járó fejlesztési beruházásokhoz. B célterület - A beruházás célja lehet kifejezetten az energia-, és más erőforrásfelhasználás hatékonyságának növelése, ill. megújuló energiaforrás alkalmazása. C és D célterület EIP ill. REL csoport tagok beruházásai Kedvezményezettek: Mezőgazdasági termelő ill. nem mezőgazdasági termelő esetén csak mikro- és kisvállalkozás ill. mindezek csoportjai Támogatás: max , kb. 480 millió Ft, 50% (+10% ha REL v. EIP, REL-nél max. 15 ill. 150 mft)

25 M06-01 Fiatal mezőgazdasági termelők induló t. Összkeret: 36,5 milliárd Ft (+22 milliárd Ft - ráépülő támogatási lehetőségek) Támogatás célja: Legfeljebb 40 éves szakemberek - legalább 6000 (1,8 mft), max STÉ (kb. 7,5 mft) termelési potenciállal - mezőgazdasági egyéni vállalkozóvá válásának támogatása üzleti terv alapján, maximum 5 éves időtartamban. Kedvezményezettek: Természetes személy ill. jogi személy tulajdonosa, ügyvezetője Támogatás: , kb. 12 millió Ft, átalány, két részletben (75%-25%)

26 M06-03 Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése Összkeret: 13,5 milliárd Ft Támogatás célja: Versenyképes mérethatékonyságot még el nem érő, de fejlődőképes kis méretű - legalább 3000, max 6000 STÉ termelési potenciállal VAGY ezzel megegyező tényleges árbevétel mezőgazdasági termelők támogatása. Különösen termékszerkezet fejlesztés, kézműves termékek előállítása, termelési mód korszerűsítése, hozzáadott érték növelés stb. Kedvezményezettek: A versenyképes méretet el nem érő, mezőgazdasági kisüzemmel rendelkező mezőgazdasági termelő Támogatás: , kb. 4,5 millió Ft, átalány, két részletben (75%-25%)

27 M06-02 Nem mezőgazdasági tev. elindítása Összkeret: 13,4 milliárd Ft Támogatás célja: 1. a vidéki térségekben a mezőgazdasági mikro-vállalkozások nem mezőgazdasági tevékenység indításával történő gazdasági több lábon állása, valamint 2. a vidéki térségekben egyéb helyi szükségleteket kiszolgáló árutermelő vagy szolgáltató mikrovállakozás indításának előmozdítása. Kedvezményezettek: Diverzifikációja célterület: mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelő Mikro-vállalkozás indítása: helyben lakó, 18. életévét betöltött természetes személy Támogatás: , kb. 12 millió Ft, átalány, két részletben (75%-25%) Egyéb infó: Nem támogatható: mezőgazdasági termék elsődleges (Annex I) feldolgozására és értékesítésére irányuló fejlesztés, továbbá agrár- és élelmiszer feldolgozási tevékenységhez kapcsolódó energetikai termelő /megújuló energia termelésre irányuló beruházás.

28 M06-04 Nem mezőgazdasági tevékenységek fejl. Összkeret: kb. 34,7 md Ft Támogatás célja: Mezőgazdasági vállalkozások több lábon állását ösztönzi. Támogatható többek között a termék-, szolgáltatás- és technológiafejlesztés, a tevékenység elindításához szükséges műhely vagy bemutató tér fejlesztése, interaktív bemutatók tartásához szükséges fejlesztések, árusító helyek/csatornák kialakítása, fejlesztése (kivéve kizárólag mezőgazdasági és Annex 1 feldolgozott termékeket árusító bolt, mozgó bolt). Kiemelt fejlesztési célterület továbbá a mezőgazdasági termelők által kialakított és működtetett falusi és egyéb rurális turisztikai attrakciók és szolgáltatások továbbfejlesztése. Nem támogatható: mezőgazdasági termék elsődleges (Annex I) feldolgozására és értékesítésére irányuló fejlesztés, továbbá agrár- és élelmiszer feldolgozási tevékenység Kedvezményezettek: Mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelő Támogatás: , kb. 30 millió Ft, 50-60% (szoc. Szöv. 70%)

29 M07-01 Kisméretű infrastruktúra fejlesztés 1. Összkeret: kb. 61,6 milliárd Ft Támogatási célterületek: 1. Állami vagy önkormányzati funkciót NEM magában foglaló közösségi funkciókat ellátó létesítmények energetikai korszerűsítése, ill. megújuló energiaforrások használata, 2. Helyi termékértékesítést szolgáló piac infrastruktúrájának fejlesztése, 3. Külterületi helyi (csak helyrajzi számmal ellátott) közutak fejlesztése,

30 M07-01 Kisméretű infrastruktúra fejlesztés 2. Támogatási célterületek: lakos-egyenérték alatti településeken ill LE alatti külterületi településrészeken autonóm természetközeli szennyvíz-kezelési megoldások vagy egyedi szennyvíztisztító kisberendezések megvalósítása (legalább 50 lakos!) 5. A településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója és energetikai korszerűsítése, 6. Csak tanyákon háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelés.

31 M07-01 Kisméretű infrastruktúra fejlesztés 3. Kedvezményezettek: önkormányzat, társulás, nonprofit szervezet, egyház, valamint ezek konzorciumai Főbb jogosultsági kritériumok: A fejlesztés illeszkedik a település rendezési tervéhez, fejlesztési tervéhez, ennek hiányában a járási vagy megyei fejlesztési stratégiai dokumentumhoz. Fejlesztés tárgyára tulajdoni, használati vagy fenntartói jogviszony legalább a fenntartási időszak végéig. Fenntartási és üzemeltetési terv, amennyiben szükséges. Főbb kötelezettségvállalások: Épület felújítás, fejlesztés eredményeképpen a fajlagos fenntartási költségek (különösen a fűtési és használati melegvíz előállítási) csökkennek. Épületkorszerűsítésnél a 2010/31/EU irányelv szerinti költségoptimum szint [melyet a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet tartalmaz] elérése elvárás. Energiahatékonyságot javító beruházás esetén legalább 10%-nyi energiahatékonyság javulás, valamint alkalmazott technológiára vonatkozó releváns tanusítvány, számítás ill. 176/2008. (VI.30) Korm. Rendelet sz. minőségtanúsítvány.

32 M07-01 Kisméretű infrastruktúra fejlesztés 4. Főbb kiválasztási kritériumok: Fenntartási és üzemeltetési terv minősége: indokoltság, költséghatékonyság, innovativitás, fenntarthatóság. Legalább kedvezményezett járások és települések(?) közé történt besorolás. 10%-nál magasabb energiahatékonyság javulás. Védett épület újrahasznosítása. Foglalkoztatási hatás. Szennyvízkezelésnél 219/2004 Korm. Rend szerinti érzékeny területeken fekvő települések (pl. Pókaszepetk, Zalaszentgrót), valamint karsztos területek (nálunk a Keszthelyi hegységnél van ilyen). Szennyvízkezelésnél vízgyűjtő-gazdálkodási tervben nitrát szempontjából gyenge minősítésű felszín alatti víztestek területén fekvő települések

33 M07-01 Kisméretű infrastruktúra fejlesztés 5. Támogatási összegek, mértékek: De! Az ÁFA is elszámolható költség! Kb. 48 millió Ft Kb. 48 millió Ft Kb. 150 millió Ft

34 M07-02 Alapvető szolgáltatások fejlesztése 1. Összkeret: kb. 21,9 milliárd Ft Támogatási célterületek: 1. A településen bárki által igénybe vehető közétkeztetést végző intézmények konyhájának fejlesztése (többek között: gépek, berendezések, eszközök beszerzése, beépítése, gépjármű beszerzése), továbbá az ehhez kapcsolódó helyi alapanyag-beszerzés, -raktározás és -előkészítés, valamint a központtól távol eső településrészeken az étkeztetés megoldása. 2. Köz-, és vagyonbiztonságot szolgáló fejlesztések: polgárőr, mezőőr szolgálat jármű, és eszközbeszerzései (közfunkció, térítésmentes). 3. Falu- és tanyagondnoki szolgálat fejlesztése jármű-, és eszközbeszerzéssel (közfunkció, térítésmentes).

35 M07-02 Alapvető szolgáltatások fejlesztése 2. Támogatási célterületek: 4. Az önkormányzati tulajdonú utak kezeléséhez, állapot javításához és karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése. 5. Csak 1000 fő alatti településeken többfunkciós közösségi tér/szolgáltató központok létrehozása, fejlesztése: legalább 3 különböző közösségi szolgáltatás nyújtását kell megvalósítani és működtetni a fejlesztés eredményeként.

36 M07-02 Alapvető szolgáltatások fejlesztése 3. Kedvezményezettek: önkormányzat, társulás, nonprofit szervezet, egyház Speciális jogosultsági kritériumok: Fenntartási és üzemeltetési terv. Falu és tanyagondnoki szolgálat ellátásához jármű és eszközbeszerzés tekintetében: 7 évnél idősebb gépjárművel végzi a szolgáltatást. Többfunkciós közösségi tér/szolgáltató központok létrehozása, fejlesztése esetén olyan településről érkezhet pályázat, amely nem hajtott végre sikeres beruházást: 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet szerint Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér fejlesztésének illetve a 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet szerint többfunkciós szolgáltató központ létrehozásának tárgyában, vagy január 1-ét követően azonos jellegű, Európai Uniós vagy nemzeti támogatással megvalósuló fejlesztést. Spec. kötelezettségvállalások: Amennyiben a kedvezményezett a településen nem rendelkezik székhellyel vagy telephellyel, akkor legkésőbb a fejlesztés megvalósításáig székhelyet vagy telephelyet hoz létre az adott településen. A létrejövő többfunkciós közösségi tér közösségi internet hozzáférési pontot működtet.

37 M07-02 Alapvető szolgáltatások fejlesztése 4. Főbb kiválasztási kritériumok: Fenntartási és üzemeltetési terv minősége: indokoltság, költséghatékonyság, innovativitás, fenntarthatóság. A településen egyáltalán nincs a közösségi funkciók kiszolgálását ellátó épület. Fejlesztendő és komplex programmal fejlesztendő járásokban és településen megvalósuló fejlesztések. A fejlesztési célok /funkciók célzottan a település leginkább rászoruló lakosságát szolgálják. Együttműködés által megvalósítandó vagy kollektív fejlesztés. Védett épület újrahasznosítása. Kistelepülésen (1000 fő alatt) vagy tanyás településen megvalósuló fejlesztés. Foglalkoztatási szempontok érvényesítése. Közétkeztetés fejlesztésénél előnyt jelent: a rövid ellátási láncból (REL) történő alapanyag beszerzés, ha a szolgáltatás legalább munkanapokon működik, és biztosítja az étel elfogyasztásának lehetőségét a szolgáltatás helyén, valamint a kedvezményezett a fejlesztéssel érintett településen székhellyel vagy telephellyel rendelkezik.

38 M07-02 Alapvető szolgáltatások fejlesztése 5. Támogatási összegek, mértékek: Max. támogatás Max. intenzitás Max. intenzitás Max. intenzitás Max. intenzitás 290/2014. Korm. R. szerinti besorolás Közétkeztetés Többfunkciós közösségi tér/szolgáltató központ Falugondnoki, polgárőri jármű Önkormányzati útkarbantartó, -javító gépek , kb. 19,5 millió Ft , kb. 28,5 millió Ft , kb. 12 millió Ft , kb. 19,5 millió Ft Nem besorolt Kedvezményezett Fejlesztendő Komplex programmal fejlesztendő 75% 85% 90% 95% 75% 85% 90% 95% 75% 85% 90% 95% 75% 85% 90% 95%

39 M16-01 Agrár-Innovációs Operatív Csoportok Összkeret: kb. 3,2 md Ft (+REL keret), 2016-tól Támogatás célja: gazdálkodói igények vagy lehetőségek alapján álló, a legmagasabb tudományos ismereteket integráló vagy adaptáló, gazdálkodók, kutató-fejlesztő és tudás-továbbító partnerek interaktív együttműködésében kialakított olyan közhasznú gazdálkodási megoldás/fejlesztés kidolgozása és végrehajtása, amely a gyakorlatban az érintett gazdálkodók széles köre által közvetlenül alkalmazható. Fő célkitűzésük olyan projektek megvalósítása, mely az agrárgazdaság (beleértve a mezőgazdasági termelés, élelmiszer-feldolgozás, erdőgazdálkodás is) termelékenységének és környezeti hatékonyságának javítását szolgálja, különös tekintettel az erőforrás hatékonyságra és a klímaváltozáshoz való adaptációra. A művelet célterületei: 1. mezőgazdasági termeléssel kapcsolatos csoport és projekt (FA 2/a) 2. élelmiszer-feldolgozással kapcsolatos csoport és projekt (FA 3/a) 3. erdőgazdálkodással kapcsolatos csoport és projekt (FA 5/e) 4. REL-lel kapcsolatos csoport és projekt (FA 3/a) Kedvezményezettek: Amennyiben a csoport önálló jogalanyisággal rendelkező szervezetet alakít, a kedvezményezett ez a szervezet. Amennyiben a tagok nem hoznak létre önálló szervezetet (konzorcium), ez esetben a kedvezményezett az együttműködési megállapodásban kijelölt tag (konzorciumot vezető szervezet). Támogatás: max , kb. 45 millió Ft, 100%

40

41 M16-02 Kis gazdasági szereplők közti együttműk. Összkeret: kb. 2,8 md Ft, 2016-tól Támogatás célja: Legalább 5 tagú (mind mikrov., legalább egy mezőgazd.-i termelő) csoport helyi gazdasági együttműködése bármely nem mezőgazdasági termelési szektorában, amely tartalmazhat közös termékfejlesztést, közös feldolgozói kapacitások megtervezését és kialakítását, összehangolt turisztikai szolgáltatás-fejlesztése. Max. 3 éves időtartam. Elvárt eredmény: a korábbitól eltérő gyakorlat, folyamat, termék, szolgáltatás. Csak eddig együttesen nem végzett új tevékenység, amit közösen használnak majd. Kedvezményezettek: A csoport által létrehozott önálló jogalanyisággal rendelkező szervezet, ennek hiányában konzorciumot vezető szervezet. Támogatás: egyedi fejlesztések max , kb. 24 millió Ft, 60%?, együttműködés szervezése, működtetése max , kb. 7,5 mft, 90%

42 M16-03 REL és helyi piacok 1. Összkeret: kb. 3,7 md Ft (+16,1 milliárd Ft - ráépülő támogatási lehetőségek) Támogatás célja: Legalább 5 mikrovállalkozásnál nem nagyobb mezőgazdasági termelő és egy piacszervező együttműködése. REL fejlesztési terv alapján valósíthatja meg tevékenységét. Kedvezményezettek: Mezőgazdasági termelők és csoportjaik, non-profit vállalkozás. Támogatás: egy projekt max , kb. 90 mft, egyedi fejlesztések 60%?, együttműködés szervezése, működtetése 90%

43 M16-03 REL és helyi piacok 2.

44

45 M16-05 Közösség által támogatott mezőgazdaság Összkeret: kb. 1,2 md Ft, tól Kedvezményezettek: Legalább 1 gazdálkodó ill. a célcsoportot képviselő szervezet alkotta jogi személy VAGY konzorciumot vezető szervezet Támogatás: egyedi fejlesztések max , kb. 24 millió Ft, 60%?, együttműködés szervezése, működtetése max , kb. 7,5 mft, 90% Támogatás célja: A már működő mezőgazdasági tevékenységre épülnek az együttműködés segítségével szervezett, főként a helyi társadalom hátrányos helyzetű tagjai számára (bevonandó célcsoport) hasznos, a bevonásukon alapuló szolgáltatások: segítő - szociális, egészségügyi - rehabilitációs, szemléletformáló, környezeti és élelmiszerügyi oktatás, amelyeket a gazdálkodó a projekt keretében alkalmazható kiegészítő jövedelem fejében nyújt. Támogatott benne az együttműködés szervezése, képzés, tanulmány, promóció, egyedi projektek.

46 M19 LEADER Zala Termálvölgye kb Ft Hévíz-Balaton kb Ft

47 M19 LEADER Zala Termálvölgye kb Ft Hévíz-Balaton kb Ft

48 Aktuális információk itt: Zala Termálvölgye Egyesület honlapja, facebook oldala: Hévíz-Balaton-Zalai Dombhátak LEADER Egyesület facebook oldala:

49 Köszönöm a figyelmet! Szabó Tibor Zala Termálvölgye Egyesület