VESEBETEGEK EGYESÜLETEINEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VESEBETEGEK EGYESÜLETEINEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. 2009. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS"

Átírás

1 VESEBETEGEK EGYESÜLETEINEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Ádám Aurél elnök

2 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Vesebetegek Egyesületeinek Országos Szövetsége évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege ezer Ft, a saját tőke -441 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredménykimutatásból. 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA Tárgyévben a Szervezet ezer Ft állami támogatást kapott, és azt teljes egészében fel is használta. A kapott támogatás összege 440 ezer Ft-tal több az előző esztendőhöz képest. A tárgyévben a csökkenő NCA támogatást ellensúlyozta az adózók nagyobb 1%-os támogatása, a növekedés oka az Egészségügyi Minisztérium pályázatán elnyert támogatás. A kapott költségvetési támogatásokat részletesen a 2. számú melléklet mutatja be, a változások részleteit pedig az 5. számú mellékletben láthatjuk. 3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be. 4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA Szervezetünk nem nyújtott,, így e soron továbbra sem történtek kifizetések (4. sz. melléklet). 5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE Tárgyévben közösségünk összesen ezer Ft támogatást kapott különböző címen. Ez ezer Ft-tal kevesebb, mint az előző évben. A jelentős csökkenés oka a nem állami támogatások csökkenése. A kapott támogatások részletes bemutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza. 6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE Egyesületünk személyi jellegű ráfordítása 655 ezer Ft volt. Szervezetünk vezető tisztségviselői ezévben csak a szükséges költségtérítésben részesültek, összegét tekintve 455 ezer Ft-ot fizetettünk ki. Megállapítható, hogy a Szervezetnél indokolatlan kifizetés nem történt, nem nevezhető a költségtérítés juttatási formának. A kifizetések részletezetését a 3. számú melléklet tartalmazza.

3 7. A KÖZASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ 7.1 A VORSZ szervezeti tevékenysége - Az Alapszabály előírásainak megfelelően a Küldöttgyűlést május 9-én megtartottuk, határozatképes volt. A küldöttek elfogadták a beszámolókat és a évi munkaterveket ben három elnökségi ülést tartottunk, az ülésekről és a határozatokról jegyzőkönyvek készültek. - A Szövetség elnöksége folyamatosan figyelte az alapítványainak tevékenységét, arról a küldöttgyűlésnek beszámolt. Aktívan részt vett az alapítványok tevékenységében is. - Folyamatosan figyeltük a Szövetség tevékenységét érintő pályázati lehetőségeket, pályázatokat készítettünk az NCA, Magyar Telekom, ABLON Alapítvány, Norvég Alapítvány kiírásaihoz. - Az iroda működtetése veszélybe került, mert a szervezetünk főtitkára meghalt, az iroda adminisztratív teendőit ellátó vesebeteg egészségi állapota miatt nem tudta munkáját folytatni. Jelentős önkéntes munka bevonásával, új munkaerő keresésével sikerült a működés folytonosságát fenntartani. 7.2 Folyamatos projektek - A VORSZ folyóirata, a Vesevilág 1987-óta folyamatosan jelenik meg évente 5-6 alkalommal ben is sikerült a folyóirat előállításához és terjesztéséhez szükséges forrásokat előteremteni. A megjelenő cikkek és tanulmányok döntő része önkéntes munkával készül. - Az internetes kapcsolat segítségével folyamatosan monitoroztuk a megjelenő jogszabályokat, azok vesebetegeket érintő részét. A jelentősebb változásokról tájékoztattuk a tagszervezeteket. - A hazai és külföldi rendezvényeken (EDTA Hamburg, EDTNA Prága, CEAPIR Vilnius, Berlin) szerzett információkat továbbítottuk a tagszervezetek felé a Vesevilág folyóiratunk segítségével. 7.3 Kapcsolatok kiépítése, fenntartása - Kapcsolatainkat fenntartottuk és bővítettük a civil társszervezetekkel (Szent Margit Kórház Vese Alapítvány, Vese Alapítvány, CEAPIR -európai vesebetegek szövetsége) és szakmai társszervezetekkel (Magyar Nephrológiai Társaság, EDTNA -nővérek európai szervezete, EDTA -nephrologusok európai szervezete) - Folyamatosan konzultáltunk a felmerülő problémákról a vesebetegek ellátásában érintett egészségügyi szolgáltatókkal (B. Braun, Diaverum, FMC, Amgen, Genzeim, Transzplantációs Klinikák, stb.) 7.4 Ismeretterjesztő előadások - A Magyar Vesebetegekért Alapítvánnyal közös szervezésben előadást szerveztünk a krónikus vesebetegek részére áprilisban a Vérellátó Szolgálat előadójában. A szakképzett előadók a kb. 120 résztvevő számára a betegségükkel és gyógyszerezésükkel kapcsolatos tudnivalókról tájékoztatták őket. - Rehabilitációs oktatótáborok a Szent Margit Kórház Vese Alapítvány szervezésében. Az okok, amik elindították az oktatótábort: a kórházi körülmények nehezítik az orvos-beteg kapcsolat kialakítását, a hozzátartozókkal padig szinte lehetetlen. 3

4 Ezt lehet kiküszöbölni a bentlakásos oktató táborokkal. Itt komplett anyag kerül oktatásra: szociális, pszichológia, diéta, mozgás, betegjog, stb. Az oktatás interaktív, a betegek a családdal együtt vannak jelen. Tapasztalat szerint a család többnyire nem is érzékeli, hogy milyen helyzetben vannak. Legfontosabb a gondozott réteg kellene, hogy legyen, náluk lehet a legjelentősebb változást elérni (minél távolabbi időpontra tolni a művese-kezelés időpontját). A tapasztalatok igen kedvezőek, minden megyében érdemes lenne ilyen tábort létrehozni.. - A Vesevilág folyóiratunk kiváló lehetőség a vesebetegek tájékoztatására, számukra érthető szakmai cikkek megjelentetésére. A szakmai anyag ellenőrzését minden esetben elvégezte egy szakorvos. 7.5 VORSZ rendezvények augusztus 10-én került sor a kisérleti Országos Vesenap megrendezésére Diósjenőn. A szép környezetben sok beteg töltötte kellemesen a napot játékos vetélkedőkkel, horgászással, főzéssel, stb december 10-én az évet ünnepélyes évzáró elnökségi üléssel búcsúztattuk a Vöröskereszt III. kerületi helyiségében. Az egyesületek képviselőivel megtárgyaltuk az eltelt évet, megünnepeltük szervezetünk 22. születésnapját, átadásra kerültek a VORSZ által alapított kiválósági díjak is. 7.6 A VORSZ érdekvédelmi tevékenysége - A dializált betegek csak olyan helyen tudnak üdülni, ahol a művesekezelést számukra a közelben lehet biztosítani. Külföldön sok olyan üdülő van, ahol ezeket a kezeléseket helyben el tudják végezni. Magyarországon kifejezetten erre a célra szánt dialízis állomás Diósjenőn épült meg, de bürokratikus akadályok miatt nem üzemeltethető. Ennek megváltoztatására folyamatosan konzultálunk az OEP és az Eü. Minisztérium illetékeseivel. - A csökkent fehérjebevitelre szorult gondozott betegek és az alultáplált dilaizáltak számára igen fontos Ketosteril nevű gyógyszert hozzáférését jelentősen rontotta a bevezetett változás. A hozzáférés javítása érdekében kapcsolatban vagyunk a gyártóval, a felhasználó orvosokkal és az Eü. Minisztériummal. - A betegszállítás terén történt változások kedvezőtlenül érintették a programozott vesebeteg szállítást (pontatlanság, igen hosszú várakozási idők). A betegszállítók az elégtelen finanszírozásra hivatkoznak. A helyzet felmérése és javítása érdekében kapcsolatba léptünk a Minisztériummal. Ádám Aurél elnök Záradék: E közhasznúsági jelentést a Vesebetegek Egyesületeinek Országos Szövetsége közgyűlése április 10-ei ülésén elfogadta. 4

5 Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete Pk /1989 Vesebetegek Egyesületeinek Országos Szövetsége 1032 Budapest, Föld u évi Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredmény-kimutatás Ádám Aurél elnök Az egyszerűsített éves beszámolót a Vesebetegek Egyesületeinek Országos Szövetsége mérlegképes könyvelője állította össze, könyvszakértő azt nem vizsgálta.

6 Vesebetegek Egyesületeinek Országos Szövetsége Fordulónap: Mérleg Sor-szám A tétel megnevezése Előző év Önrevizíó Tárgyév a b c d e A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások Eszközök (aktívák) összesen

7 D. Saját tőke I. Induló tőke II. Tőkeváltozás III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. I. Hátrasorolt kötelezettségek II. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások Források (passzívák) összesen ( sorok)

8 Vesebetegek Egyesületeinek Országos Szövetsége Fordulónap: Eredménykimutatás Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítése(i) Tárgyév a b c d e A. Összes közhasznú tevékenység bevétele I. Pénzügyileg rendezett bevételek Közhasznú célra, működésre kapott támogatás a. alapítótól b. központi költségvetésből c. 1% Pályázat útján elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel Pénzügyi műveletek bevétele II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek B. Vállalkozási tevékenység bevételei Pénzügyileg rendezett bevételek Pénzbevételt nem jelentő bevételek C. Tényleges pénzbevételek D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek E. Közhasznú tevékenység ráfordításai Ráfordításként érvényesíthető kiadások Ráfordítást jelentő eszközváltozások Ráfordítást jelentő elszámolások Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások

9 F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai Ráfordításként érvényesíthető kiadások Ráfordítást jelentő eszközváltozások Ráfordítást jelentő elszámolások Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások G. Közhasznú tevékenység eredményei Tárgyévi pénzügyi eredménye Nem pénzben realizált eredmény H. Vállalkozási tevékenység eredménye Tárgyévi adóalapot jelentő pénzügyi eredménye Nem pénzben realizált -adóalapot jelentő- tárgyévi eredmény I. Összes pénzügyi eredmény J. Nem pénzben realizált eredmény K. Adófizetési kötelezettség E. A. Vállalkozási tevékenység tárgyévi adózott eredménye TÁJÉKOZTATÓ ADATOK Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások bérköltség a. megbízási díjak 215 b. tiszteletdíjak személyi egyéb jellegű kifizetések Bérjárulékok 717 B. 1. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) - ebből: A Korm. rend. 16. (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás 0 0 9

10 Vesebetegek Egyesületeinek Országos Szövetsége Fordulónap: Közhasznúsági jelentés 2. számú melléklet KIMUTATÁS a költségvetési támogatás felhasználásról év Megnevezés Nemzeti Civil Alapprogram 2009 Nemzeti Civil Alapprogram 2009 A személyi jövedelemadó 1 %-a 2009 Egészségügyi Minisztérium Kapott támogatás Felhasználás összege Időpontja Célja Összege Áthozatal Előző évi Tárgyévi 2009 Működési támogatás Program támogatás Közhasznú tevékenységek támogatása Program támogatás Átvitel öszszege Elszámolás határideje Összesen:

11 Vesebetegek Egyesületeinek Országos Szövetsége Fordulónap: Közhasznúsági jelentés 3. számú melléklet KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról év Megnevezés Előző évi öszszeg Tárgyévi Változás összeg % Ft. Saját tőke (összesen) Induló tőke Megjegyzés növekedésre ható tényezők csökkenésére ható tényezők Tőkeváltozás növekedésre ható tényezők csökkenésére ható tényezők közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége egyéb Tárgyévi eredmény növekedésre ható tényezők csökkenésére ható tényezők KIMUTATÁS a tisztségviselők juttatásairól év Megnevezés Fő Összeg Tiszteletdíj Étkezési hozzájárulás 0 0 Költségek, napidíj Összesen

12 Vesebetegek Egyesületeinek Országos Szövetsége Fordulónap: Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklet KIMUTATÁS a cél szerinti juttatásokról év Juttatás megnevezése Közhasznú tevékenység keretében (nem pályázat útján nyújtott) Juttatás összege Változás előző évi tárgyévi % Ft pénbeli juttatások összesen ebből adóköteles 0 0 nem adóköteles nem pénzbeli juttatások összesen ebből adóköteles 0 0 nem adóköteles 0 0 Pályázóknak továbbadott támogatások (kötelezettségként nyílvántartott összegből) pénzösszeg 0 0 eszközérték 0 0 Pályázóknak adott juttatások (bevételként nyílvántartott összegből) pénzösszeg 0 0 eszközérték 0 0 Egyéb Megjegyzés Összesen:

13 Vesebetegek Egyesületeinek Országos Szövetsége Fordulónap: Közhasznúsági jelentés 5. számú melléklet KIMUTATÁS a kapott támogatásokról év Támogató megnevezése Juttatás összege Változás előző évi tárgyévi % Ft. Központi költségvetési szervtől , Elkülönített állami pénzalap 0,00 0 Helyi önkormányzat és szervei 0,00 0 Kisebbségi települési önkormányzat 0,00 0 Települési önkormányzat társulása 0,00 0 Pályáztató 0,00 0 Magánszemélyek , Egyéni vállalkozók 0,00 0 Jogi személyiségű társaságok , Jogi személyiség nélküli társaságok 0, Közhasznú szervezetek , SZJA 1 %-a , Egyéb ,32-86 Összesen: , Megjegyzés 13

VESEBETEGEK EGYESÜLETEINEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

VESEBETEGEK EGYESÜLETEINEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE VESEBETEGEK EGYESÜLETEINEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2012. május 06. Ádám Aurél elnök A közhasznúsági jelentés 12 számozott oldalt tartalmaz, a Vesebetegek Egyesületeinek

Részletesebben

Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Okány, 2012. február 18. Petri László elnök A Okányi Horgász Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

Részletesebben

VESEBETEGEK EGYESÜLETEINEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008.

VESEBETEGEK EGYESÜLETEINEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. VESEBETEGEK EGYESÜLETEINEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Budapest Jóváhagyta a Vesebetegek Egyesületeinek Országos Szövetsége 2009. május 10-i közgyűlése. Ádám Aurél elnök 1 A VORSZ

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2010. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

KELET-MAGYARORSZÁGI FIATALOKÉRT ALAPÍTVÁNY 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

KELET-MAGYARORSZÁGI FIATALOKÉRT ALAPÍTVÁNY 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5. 2011. évi Közhasznúsági jelentése KELET-MAGYARORSZÁGI FIATALOKÉRT ALAPÍTVÁNY 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Nyíregyháza, 2012. május 08. Dr. Seszták István kuratóriumi elnök A Kelet-Magyarországi Fiatalokért

Részletesebben

MAGYAR BOHÓCOK A BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY 1222 Budapest, Mező u. 17.

MAGYAR BOHÓCOK A BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY 1222 Budapest, Mező u. 17. MAGYAR BOHÓCOK A BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY 1222 Budapest, Mező u. 17. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Tartalma: 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ / 1sz. melléklet/ 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA / 2sz. melléklet/

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2013-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2013.

Részletesebben

Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány 6000 Kecskemét, Petur bán u. 2/a. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány 6000 Kecskemét, Petur bán u. 2/a. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány 6000 Kecskemét, Petur bán u. 2/a. Pk. 60. 156/2011 2012. évi Közhasznúsági jelentése Kecskemét, 2013. március 21. Dr. Lestárné dr. Juharos Ágota képviseletre jogosult

Részletesebben

Ebtenyésztők és Hobbi Kutyások Dél-alföldi Egyesülete 2014. május 22.

Ebtenyésztők és Hobbi Kutyások Dél-alföldi Egyesülete 2014. május 22. 214. május 22. Ebtenyésztők és Hobbi Kutyások Dél-alföldi Egyesülete 6771. Szeged, Palackozó u. 9. 213. évi Közhasznúsági jelentése Záradék: Az Éves Beszámolót és Közhasznúsági jelentést az Ebtenyésztők

Részletesebben

Alapítvány. Közhasznúsági jelentése

Alapítvány. Közhasznúsági jelentése A Alapítvány (1093 Budapest, Közraktár u. 22.) Közhasznúsági jelentése 2009 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Délután Alapítvány 2009. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak

Részletesebben

OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02. Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31.

OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02. Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31. OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02 Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31. OIKOSZ Nonprofit Kft. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Pécs,

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2012.

Részletesebben

A Gyulai Hentesek Hagyományőrző Egyesülete Közhasznúsági jelentése a 2011-as esztendőről

A Gyulai Hentesek Hagyományőrző Egyesülete Közhasznúsági jelentése a 2011-as esztendőről A Gyulai Hentesek Hagyományőrző Egyesülete Közhasznúsági jelentése a 2011-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Gyulai Hentesek Hagyományőrző Egyesülete 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek

Részletesebben

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 2013. évi BESZÁMOLÓ Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 Békéscsaba,2014-05-24 Lőrincz Frigyes elnök Az Orosházi Sakk Egyesület

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Csánkné Köves Gabriella 2011. május 20. Dági Általános Iskolásokért Alapítvány 2522 Dág, Deák Ferenc út 30. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Dág, 2011 május 20. Csánkné

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

2013. évi. Közhasznúsági jelentése

2013. évi. Közhasznúsági jelentése ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY i Közhasznúsági jelentése Az Őri Református Egyházközség Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az Alapítvány

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

KOLLÁZS Művészeti Egyesület

KOLLÁZS Művészeti Egyesület KOLLÁZS Művészeti Egyesület 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1. Nyíregyháza, 2009. május 20. (formailag módosítva: 2009. június 22.) 2008. évi Közhasznúsági jelentése Dancs Tamásné Elnök TARTALOM 1. A szervezet

Részletesebben

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 2072. Zsámbék Petőfi S.út 110

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 2072. Zsámbék Petőfi S.út 110 Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2072 Zsámbék Petőfi S. u. 110. Tel: +36 / 303-111-505 +36 / 309-660-704 fax: +36/23 342-120 e-mail: ote-zsambek@freemail.hu www.tuzoltosagzsambek.hu adószám: 18668621-1-13

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

2012. évi Közhasznúsági jelentés

2012. évi Közhasznúsági jelentés Törökbálinti Városőrség Polgárőr Egyesület, Törökbálint Adószám: 18028049-1-13 Bírósági végzés száma: 13.Pk.60.467/2009/6.sz. Képviselő neve: Géczy Krisztián i Közhasznúsági jelentés Kelt: Törökbálint,

Részletesebben

2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Pécs, 2010. március 20. A SOPIANAE Ifjúsági Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2009. esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Sopianae Ifjúsági Egyesület 2009. évben gazdálkodásáról

Részletesebben

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY 4633 Lövőpetri Petőfi S. utca 116. sz. 2008. évi KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ Lövőpetri, 2009. május 19. Gonda Béláné Kuratórium elnöke, képviselő NÉZZ

Részletesebben

DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Mezőkövesd, 2013. május 31. Bolykó István ügyvezető A DUETT

Részletesebben

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés KSH: 18079052-9499-529-01 Adószám: 18079052-1-42 Bejegyezve: 1995.11.28. 9.Pk.61407/95 Közhasznú: 2001.05.11. Nytsz: 6761 IFELORE Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete 1105 Budapest, Előd utca

Részletesebben

A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről

A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről Pécs, 2015. február 24. Arató Csongor elnök 1 A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014.

Részletesebben

ROTARY CLUB BAJA Közhasznú Társadalmi Szervezet Közhasznúsági jelentése a 2011. évről

ROTARY CLUB BAJA Közhasznú Társadalmi Szervezet Közhasznúsági jelentése a 2011. évről ROTARY CLUB BAJA Közhasznú Társadalmi Szervezet Közhasznúsági jelentése a 2011. évről Egyesület rövid bemutatása A közhasznú egyesület (Székhelye: 6500 Baja, Rövid u. 3., Adószáma: 18360945-1-03) 2001.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. Készítette: Egészség Magyarország KH Nonprofit Kft.

Közhasznúsági jelentés. Készítette: Egészség Magyarország KH Nonprofit Kft. Közhasznúsági jelentés Készítette: Egészség Magyarország KH Nonprofit Kft. Egészség Magyarország KH Nonprofit Kft. 1149 Budapest, Egressy út 67/A. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011május

Részletesebben