VESEBETEGEK EGYESÜLETEINEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VESEBETEGEK EGYESÜLETEINEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE"

Átírás

1 VESEBETEGEK EGYESÜLETEINEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, május 06. Ádám Aurél elnök A közhasznúsági jelentés 12 számozott oldalt tartalmaz, a Vesebetegek Egyesületeinek Országos Szövetsége küldöttgyűlése május 6-án fogadta el.

2 1. A KÖZASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ TARTALMI BESZÁMOLÓ 1.1 A VORSZ szervezeti tevékenysége - Az Alapszabály előírásainak megfelelően a Küldöttgyűlést május 6-án megtartottuk, határozatképes volt. A küldöttek elfogadták a beszámolókat és a évi munkaterveket ben két elnökségi ülést tartottunk, az ülésekről és a határozatokról jegyzőkönyvek készültek. - A Szövetség elnöksége folyamatosan figyelte az alapítványainak tevékenységét, arról a küldöttgyűlésnek beszámolt. Aktívan részt vett az alapítványok tevékenységében is. - Folyamatosan figyeltük a Szövetség tevékenységét érintő pályázati lehetőségeket, pályázatokat nyújtottunk be többek között az NCA, ABLON Alapítvány, EON ELMŰ- ÉMÁSZ, Janssen-Cilag Kft. részére. 1.2 Folyamatos projektek - A VORSZ folyóirata, a Vesevilág 1987-óta folyamatosan jelenik meg évente 5-6 alkalommal ben 4 megjelenésre sikerült a folyóirat előállításához és terjesztéséhez szükséges forrásokat előteremteni. Elindítottuk az új honlapunkat, jelenleg teljes terjedelmében, belső és külső hírlevéllel működik. - Az internetes kapcsolat segítségével folyamatosan monitoroztuk a megjelenő jogszabályokat, azok vesebetegeket érintő részét. - A hazai és külföldi rendezvényeken szerzett információkat továbbítottuk a tagszervezetek felé a Vesevilág folyóiratunk segítségével. 1.3 Kapcsolatok kiépítése, fenntartása - Kapcsolatainkat fenntartottuk és bővítettük a civil társszervezetekkel (Szent Margit Kórház Vese Alapítvány, Vese Alapítvány, CEAPIR - Európai vesebetegek szövetsége) és szakmai társszervezetekkel (MNT, EDTNA, EDTA) - Folyamatosan konzultáltunk a felmerülő problémákról a vesebetegek ellátásában érintett egészségügyi szolgáltatókkal (B. Braun, Diaverum, FMC, Amgen, Genzeim, Transzplantációs Klinikák, stb.) 1.4 Ismeretterjesztő előadások - A Magyar Vesebetegekért Alapítvánnyal közös szervezésben előadást szerveztünk a krónikus vesebetegek részére áprilisban a Vérellátó Szolgálat előadójában. A szakképzett előadók a kb. 120 résztvevő számára a betegségükkel és gyógyszerezésükkel kapcsolatos tudnivalókról tájékoztatták őket. - Rehabilitációs oktatótábor a Szent Margit Kórház Vese Alapítvány szervezésében. - A Vesevilág folyóiratunk kiváló lehetőség a vesebetegek tájékoztatására, számukra érthető szakmai cikkek megjelentetésére. A szakmai anyag ellenőrzését minden esetben elvégeztetjük. 2

3 1.5 VORSZ rendezvények augusztusában került sor az Országos Vesenap megrendezésére Diósjenőn. A szép környezetben sok beteg töltötte kellemesen a napot játékos vetélkedőkkel, horgászással, főzéssel, stb december 10-én hagyományosan, ünnepélyes évzáró elnökségi üléssel búcsúztattuk az elmúlt évet. Az egyesületek képviselőivel megtárgyaltuk az eltelt időszakot, megünnepeltük szervezetünk 24. születésnapját. 1.6 A VORSZ érdekvédelmi tevékenysége - A dializált betegek csak olyan helyen tudnak üdülni, ahol a művesekezelést számukra a közelben lehet biztosítani. Magyarországon kifejezetten erre a célra szánt dialízis állomás Diósjenőn épült meg, de kapacitásbefogadás hiánya miatt továbbra sem üzemeltethető. Ennek megváltoztatását most sem sikerült elérni, ezért továbbra is konzultálunk az Egészségügyi Államtitkársággal. - Sajnos változatlanul nem történt lényeges változás a dialízis kezelés és a betegszállítás finanszírozása területén. A szolgáltatókkal történt konzultációkon ismét ígéretet kaptunk arra, hogy az ellátás színvonala nem fog csökkenni. 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA Tárgyévben a Szövetség közvetlen költségvetési támogatást nem kapott. A közvetett (NCA és SZJA 1%) állami támogatásként ezer Ft-ot kapott, és azt teljes egészében fel is használta. A kapott támogatás összege ezer Ft-tal kevesebb az előző esztendőhöz képest. A csökkenő NCA és 1% támogatást ellensúlyozták a jogi személyiségű vállalkozások cél szerinti támogatásai. 2. számú melléklet 3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS A vagyon felhasználása a Szövetség Alapszabályában meghatározott közhasznú céljaira történt, részleteit jelentésünket a 3. sz. melléklet mutatja be. 4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA Szervezetünk által nyújtott támogatások alapvetően nem pénzbeli támogatások (Vesevilág újság, Országos Vesenap, oktatások), bár ebben az évben célzott adomány felhasználásával pénzbeli támogatás is történt. A pénzbeli támogatások bevallása, a járulékok befizetése megtörtént. A cél szerinti juttatásokat a 4. sz. melléklet részletezi. 3

4 5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL, MINDEZEK SZERVEITŐL ÉS EGYÉB JOGI ÉS TERMÉSZETES SZEMÉLYEKTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE Tárgyévben Szövetségünk összesen ezer Ft támogatást kapott különböző címeken. Ez ezer Ft-tal több, mint az előző évben. A növekedés oka a nem állami támogatások növekedése. A kapott támogatások részletes bemutatását a 6. sz. melléklet tartalmazza. 6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE Szövetségünk személyi jellegű ráfordítása ezer Ft volt. Szervezetünk vezető tisztségviselői ez évben ezer Ft tiszteletdíjban részesültek munkaviszony keretében. A kapott támogatások részletes bemutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza. Budapest, május 06. 4

5 Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete Pk /1989 Vesebetegek Egyesületeinek Országos Szövetsége 1032 Budapest, Föld u évi Számviteli beszámoló Tartalma: Szöveges számviteli beszámol Egyszerűsített éves beszámoló mérlege Eredmény-kimutatás összköltség eljárással Budapest, május 06. Ádám Aurél elnök Az egyszerűsített éves beszámolót a Vesebetegek Egyesületeinek Országos Szövetsége állította össze, a közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. 5

6 SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Vesebetegek Egyesületeinek Országos Szövetsége évi gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. Egyszerűsített mérleg A mérleg főösszege (eszközök összesen, illetve források összesen) az év zárásakor ezer Ft. A saját tőke 380 ezer Ft, a korábbi évekkel szemben pozitív, vagyis a korábbi évekből felhalmozott veszteséget az idei évben sikerült kompenzálni, illetve pozitív tartalékot képezni. A Magyar Vesebetegekért Alapítvánnyal és a Vesevilág Alapítvánnyal szembeni kötelezettségünket jelentősen csökkentettük, jelenleg ezer Ft. Az immateriális javak (szoftverek) és a tárgyi eszközök (döntő mértékben számítástechnikai eszközök) értéke a lineáris értékcsökkenési leírás miatt csökkent, beszerzés a gazdasági évben nem volt. A mérleg részletezése a Mérleg című táblázatban található. Eredmény-kimutatás összköltség eljárással A Szervezetünk cél szerinti tevékenységéhez szükséges éves bevétele ezer Ft. Ennek összetétele: o az NCA évi működési támogatása ezer Ft, az állampolgárok SZJA 1%-ból történő rendelkezései miatt kiutalt összeg 859 ezer Ft, mely számottevően csökkent a korábbi évekhez képest. Ennek egyik oka az NCA 2011-ben lecsökkent pályázati lehetőségei, illetve az egykulcsos személyi jövedelemadó miatt a nagyobb összegről is rendelkezni képes állampolgároknál bekövetkezett SZJA szint csökkenés. o a különféle jogi és természetes személyek adományai ezer Ft, amit egy intenzívebb adománykeresés eredménye. o egyéb bevételek (tagdíj, bankkamat) 54 ezer Ft. A Szervezetünk cél szerinti tevékenységének összes ráfordítása ezer Ft. A szervezet ráfordításai szinte teljes mértékben a cél szerinti tevékenységhez kötődnek, amit a tevékenységről szóló tartalmi beszámoló részletez. A vezető tisztségviselők tiszteletdíja a küldöttgyűlés korábbi határozata alapján került kifizetésre, ennek bruttó értéke ebben az évben (elnök, főtitkár) ezer Ft. Egyéb személyi jellegű juttatást nem kaptak. A személyi jellegű ráfordítások döntő része a cél szerinti tevékenységhez kötődő munkabérek és megbízási díjak, illetve azok járulékai. A szervezetnek adó- vagy járulékfizetési mulasztása a december 31-i fordulónapon nincs. A tárgyévi eredmény Ft. 6

7 Vesebetegek Egyesületeinek Országos Szövetsége Mérleg Fordulónap: Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év helyesbítése Tárgyév a b c d e 1 ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) 2 A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak I. sorból: immateriális javak értékhelyesbítése 5 II. Tárgyi eszközök II. sorból: tárgyi eszközök értékhelyesbítése 7 III. Befektetett pénzügyi eszközök 8 III. sorból: befektetett pü. eszk. értékhelyesbítése 9 B. Forgóeszközök I Készletek 11 II. Követelések III. Értékpapírok 13 IV. Pénzeszközök C. Aktiv időbeli elhatárolások 15 Eszközök összesen FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) 17 D. Saját tőke ( sorok) I. Induló tőke/jegyzett tőke 19 Tőkeváltozás/Eredmény II. Lekötött tartalék 21 II. Értékelési tartalék 22 III. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből III. Tárgyévi eredm. vállalkoz. tevékenységből 24 E. Céltartalékok 25 F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek 27 II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 28 III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások 30 Források összesen Budapest, május 06. 7

8 Vesebetegek Egyesületeinek Országos Szövetsége Eredménykimutatás Fordulónap: Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év helyesbítése Tárgyév a b c d e 1 Közhasznú tevékenység bevétele Értékesítés nettó árbevétele 3 2. Aktivált saját teljesítmények értéke 4 3. Egyéb bevételek a. Központi költségvetési támogatás 6 b. Pályázat útján elnyert támogatás b. Helyi önkormányzati költségv. támogatás c. Állampolgárok SZJA 1% támogatása e. Közszolgáltatási bevétel 10 f. Jogi személyek támogatása g. Természetes személyek támogatása h. Különféle egyéb bevétel Ebből: Tagdíjból származó bevétel sorból: visszaírt értékvesztés 15 Közhasznú tevékenység összes ráfordítása Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások ebből: vezető tisztségviselők juttatásai Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások ebből: értékvesztés 8

9 22 Üzleti tevékenység eredménye Pénzügyi műveletek bevételei Pénzügyi műveletek ráfordításai 1 25 Pénzügyi műveletek eredménye Rendkívüli bevételek ebből: támogatások Rendkívüli ráfordítások 29 Rendkívüli eredmény A. Összes bevétel B. Összes ráfordítás ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai 33 C. Adózás előtti eredmény Adófizetési kötelezettség 35 D. Adózott eredmény Jóváhagyott osztalék 37 E. Tárgyévi eredmény TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 38 A. Központi költségvetési támogatás 39 B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás 40 C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás 41 D. Normatív támogatás E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló évi CXXVI. Törvény alapján kiutalt összeg F. Közszolgáltatási bevétel 0 Budapest, május 06. 9

10 Vesebetegek Egyesületeinek Országos Szövetsége Közhasznúsági jelentés 2. számú melléklet KIMUTATÁS a költségvetési támogatás felhasználásról évben Támogatást nyújtó Kapott támogatás Felhasználás összege Átvitel összege Elszámolás határideje Időpontja Célja Összege Előző évi Tárgyévi Összesen: Közhasznúsági jelentés 3. számú melléklet KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról évben Megnevezés Előző évi Tárgyévi Változás összeg összeg % Ft. Megjegyzés Befektetett eszközök Amortizáció miatt Induló tőke 0 0 Tőkeváltozás Eredménytartalék változás Lekötött tartalék 0 0 Értékelési tartalék 0 0 Tárgyévi eredmény Közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége 0 0 Egyéb 0 0 Budapest, május

11 Vesebetegek Egyesületeinek Országos Szövetsége Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklet KIMUTATÁS a cél szerinti juttatásokról évben Juttatás megnevezése Juttatás összege Változás előző évi tárgyévi % Ft. Megjegyzés Közhasznú tevékenység keretében (nem pályázat útján nyújtott) pénbeli juttatások összesen ebből adóköteles Pénzbeli támogatás nem adóköteles nem pénzbeli juttatások összesen ebből adóköteles 0 0 nem adóköteles Vesevilág újság kiadása egyéb juttatások Internet, rendezvények Összesen Egyéb célszerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott pénzösszeg 0 0 eszközérték 0 0 Egyéb juttatások CEAPIR nemzetk. kapcs. Összesen Mindösszesen Közhasznúsági jelentés 5. számú melléklet KIMUTATÁS a tisztségviselők juttatásairól évben Megnevezés Fő Összeg előző év Összeg tárgyévi Tiszteletdíjak, megbízási díjak Költségtérítések 1 73 Adott kölcsönök összege 0 0 Kamatmentes kölcsönök Egyéb juttatások 0 0 Összesen Budapest, 2012.május

12 Vesebetegek Egyesületeinek Országos Szövetsége Közhasznúsági jelentés 6. számú melléklet KIMUTATÁS a kapott támogatásokról évben Támogató megnevezése Juttatás összege Változás előző évi tárgyévi % Ft. Megjegyzés Központi költségvetési szervtől 0 0 Elkülönített állami pénzalap 0 0 Helyi önkormányzat és szervei Rehab. oktatásra pályázat Kisebbségi települési önkormányzat 0 0 Települési önkormányzat társulása 0 0 Pályáztató NCA pályázatok Magánszemélyek Magánszemélyek támogatása Egyéni vállalkozók 0 0 Jogi személyiségű társaságok Jogi személyek támogatása Jogi személyiség nélküli társaságok 0 0 Közhasznú szervezetek SZJA 1 %-a Állampolgári adó 1%-a Egyéb 0 0 Összesen: Budapest, 2012.május

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2012.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 2072. Zsámbék Petőfi S.út 110

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 2072. Zsámbék Petőfi S.út 110 Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2072 Zsámbék Petőfi S. u. 110. Tel: +36 / 303-111-505 +36 / 309-660-704 fax: +36/23 342-120 e-mail: ote-zsambek@freemail.hu www.tuzoltosagzsambek.hu adószám: 18668621-1-13

Részletesebben

Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány 6000 Kecskemét, Petur bán u. 2/a. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány 6000 Kecskemét, Petur bán u. 2/a. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány 6000 Kecskemét, Petur bán u. 2/a. Pk. 60. 156/2011 2012. évi Közhasznúsági jelentése Kecskemét, 2013. március 21. Dr. Lestárné dr. Juharos Ágota képviseletre jogosult

Részletesebben

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés KSH: 18079052-9499-529-01 Adószám: 18079052-1-42 Bejegyezve: 1995.11.28. 9.Pk.61407/95 Közhasznú: 2001.05.11. Nytsz: 6761 IFELORE Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete 1105 Budapest, Előd utca

Részletesebben

Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012. április 20. Szabó Csilla elnök Pilis Budai Kutyamentők Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

KOLLÁZS Művészeti Egyesület

KOLLÁZS Művészeti Egyesület KOLLÁZS Művészeti Egyesület 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1. Nyíregyháza, 2009. május 20. (formailag módosítva: 2009. június 22.) 2008. évi Közhasznúsági jelentése Dancs Tamásné Elnök TARTALOM 1. A szervezet

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 7 4 8 6 0 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért egyéb szervezet megnevezés 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. az egyéb

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök Szabadszentkirályi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 7951 Szabadszentkirály Petőfi S. u. 90. Bírósági bejegyzés száma: 12.Pk.60.064/2011/6. Nyilvántartási száma: 3203 2011. évi Közhasznúsági jelentése Szabadszentkirály,

Részletesebben

2013. évi Közhasznúsági jelentése

2013. évi Közhasznúsági jelentése 1181 Budapest, Szélmalom u. 33. Adószám: 19011637-2-43 Bírósági bejegyzési szám: 596/1989. 2013. évi Közhasznúsági jelentése 2014. május 8. Dalotti Tibor elnök 1. Számviteli beszámoló: A 2013. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek

Részletesebben

Közhasznúsági beszámolója

Közhasznúsági beszámolója 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós u. 1. Közhasznú fokozatot bejegyezte a Zala Megyei Bíróság Pk. 60012/2010/2. számú határozatával Zala Megyei Bíróság nyilvántartási száma: 1077 Adószáma: 18019137-2-20

Részletesebben

2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Szegedi Úszó Egylet Székhely: 6726 Szeged, Temesvári krt. 62. Adószám:18452914-1-06 Beszámolót készítette: Fórizs Margit Könyvvizsgáló kamarai tagszám: 006981 Kiegészítő

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1 8 0 0 0 6 2 7-1 - 4 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 2 Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet

Részletesebben

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E.

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1 8 2 3 2 8 1 9-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Statisztikai számjel M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1021 BUDAPEST, HŰVÖSVÖLGYI U.112. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 2011. január

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 20 Zalaegerszegi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag BALOGH Családi név Első utónév További utónevek JÓZSEF Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek KIS DOMONKOS MÁRK KIS DOMONKOS MÁRK Anyja neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 06 Szegedi Törvényszék 2 0 1 4 2015.06.10 09:56:00 Szervezet székhelye: Irányítószám: 6 7 2 4 Település: Szeged Közterület neve: Eszperantó Közterület jellege: utca Házszám: 5 Lépcsőház:

Részletesebben

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.50

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.50 Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.50 Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.51 Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon

Részletesebben

A BIBLIA SZÓL EGYESÜLET. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

A BIBLIA SZÓL EGYESÜLET. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Székhelye: 1089. Budapest, Golgota u. 3. Közhasznú jogállása: Közhasznú szervezet. Adószáma: 18297296-1-42 Egyesület képviselője: Majoros Kende Fővárosi Törvényszék 11.Pk.63.867/1990. A BIBLIA SZÓL EGYESÜLET

Részletesebben

Napfény a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért Közhasznú Alapítvány

Napfény a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért Közhasznú Alapítvány 1 Közhasznúsági Jelentés A Napfény a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért Közhasznú Alapítvány 1054 Budapest, Honvéd utca 8. I. emelet 2. 2011. évi működéséről Adószám: 18393835141 Közhasznú végzés száma:

Részletesebben

a. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

a. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Közhasznúsági jelentés Magyary Zoltán E-Közigazgatástudományi Egyesület 156, Budapest, Belgrád rakpart 27. adószám: 18186756-2-42 212. évéről Az Egyesület 213. április 6-án elkészítette 212. december 31-i

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója. 2010. év

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója. 2010. év 1 8 3 2 7 7 5 7 1 0 2 Statisztikai számjel vagy adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 2010. év FEKETE GYÉMÁNT FÚVÓSZENEKARÉRT EGYESÜLET Egyéb szervezet megnevezése 7622 PÉCS,

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag NAGY Családi név Első utónév További utónevek KÁROLY Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Élményakadémia Közhasznú Egyesület székhely: 1082 Budapest Leonardo Da Vinci u 44/23 adószám: 18188837-1-42 közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet közhasznúsági végzés7.pk.61069/2005/2

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 2 5 0 4 7 5 9 1 3 3 5 2 9 0 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 2 egyéb szervezet megnevezése

Részletesebben

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje)

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje) Lurkó Családi Napközi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság 5900 Orosháza, Szılı krt.34. Adóig. szám: 23277201-1-04 Cégjegyzék szám: 04-09-010615 Stat.sz: 23277201-8891-572-04 2011. évi közhasznúsági

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben