J e g y z ő k ö n y v

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v"

Átírás

1 J e g y z ő k ö n y v Készült Abádszalók Város Önkormányzata Képviselő-testületének július 20-án megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Városháza földszinti nagyterme. Bordás Imre polgármester, Cseh Lajos, Földházi Julianna, Füleki Istvánné, Kasza Gábor, Oláh Imre, Pacsai Norbert, Szabó István, Szabóné Szél Terézia, Szekrényes István, képviselők. A Polgármesteri Hivatal részéről: Ballagó László jegyző, Pál Antalné pénzügyi irodavezető, Somodi László műszaki irodavezető, Balogh József szakelőadó, Balog Istvánné jegyzőkönyvvezető. Távolmaradt: Balogh Gyula és Tóth Tibor képviselők igazoltan. Bordás Imre polgármester: Köszönti a Képviselő-testület tagjait és a meghívottakat. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitja. Indítványozza, hogy a testület jegyzőkönyv-hitelesítőknek Kasza Gábor és Oláh Imre képviselőket válassza meg, majd javaslatot tesz az ülés napirendjére az alábbiak szerint: Tárgysorozat: 1./ Működési hitel felvétele. 2./ Fejlesztési célú hitelkeret csökkentése. 3./ Viharjelző rendszer térítésmentes átadása. Napirendi javaslat 4./ Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Kollégium létszámcsökkentése. 5./ Tisza-tavi Régió Hulladéklerakóit Rekultiváló Egycélú Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. 6./ Ingatlanok felajánlásának elfogadásáról. 7./ Megújuló energia hasznosítását célzó pályázatban való részvételről. 1

2 Mivel a javaslattal kapcsolatosan észrevétel, módosító indítvány nem hangzik el, a Képviselőtestület 61/2010. (VII. 20.) Képviselő-testületi határozat: Napirendi javaslat elfogadásáról, jegyzőkönyv hitelesítők megbízásáról. Abádszalók Város Képviselő-testülete a polgármesternek a napirend megtárgyalására vonatkozó javaslatát elfogadja, egyidejűleg a jegyzőkönyv hitelesítésével Kasza Gábor és Oláh Imre képviselőket bízza meg. 1./ Képviselő-testület tagjai Helyben 1./ Napirend: Működési hitel felvétele Bordás Imre polgármester: Szól arról, hogy az ERSTE Bankkal folytatott tárgyalások nem vezettek eredményre. Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a Takarékszövetkezettel megkezdték az egyeztetéseket. Várospolitikai Bizottság tárgyalta az előterjesztést és javasolja annak elfogadását. Mivel a napirendi ponttal kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzik el, a képviselőtestület 62/2010. (VII.20.) képviselő-testületi h a t á r o z a t Forgóeszköz hitel igénybevételéről 1. Abádszalók Város Önkormányzata működési kiadásainak fedezésére forgóeszköz hitelt fesz fel, amelynek fő paraméterei a következők: - Hitel összege: max ,- Ft - Futamidő: max. 5 év - Kamatperiódus: havi - Kamatozás: Változó kamatozás - Türelmi idő: december 31-ig. - Tőketörlesztés: Türelmi időt követően a futamidő végéig egyenlő havi részletekben - Deviza neme: HUF - Tervezet hitelfelvételi határidő: július Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamideje alatt a mindenkor esedékes törlesztő részletet az adott költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi. 2

3 3. A hitel visszafizetésének fedezetéül az önkormányzat a következő ingatlanait ajánlja fel: Abádszalók külterület 0731/8, 0731/16, 0731/35, 0731/36, 0731/37, 0842/66, 0842/67; Abádszalók belterület 1537, 1540/5, 1542/1, 1551/1, 2031, 2906, 2907, 2908 hrsz. 4. A hitelszerződés aláírására felhatalmazza Bordás Imre polgármestert. 5. Az 53/2010. (VI. 10.) képviselő-testületi határozat érvényét veszti. 1. Észak-Alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Szolnoki Kirendeltsége 2. Képviselő-testület tagjai - Helyben 3. Dr. Szűcs Sándorné könyvvizsgáló - Szolnok 4. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda - Helyben 5. Polgármesteri Hivatal Műszaki Iroda - Helyben 2./ Napirend: Fejlesztési célú hitelkeret csökkentése. Várospolitikai Bizottság tárgyalta az előterjesztést és javasolja annak elfogadását. Mivel a napirendi ponttal kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzik el, a képviselőtestület 63/2010. (VII.20.) képviselő-testületi h a t á r o z a t Fejlesztési célú hitelkeret csökkentéséről Abádszalók Város Önkormányzata az európai uniós támogatással tervezett fejlesztéseinek ,- Ft összegű önerejének biztosítása céljából az MFB által kibocsátott Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretén belül refinanszírozott hitelkeret összegét ,- Ft-tal csökkenti. 1. Észak-Alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Szolnoki Kirendeltsége 2. Képviselő-testület tagjai - Helyben 3. Dr. Szűcs Sándorné könyvvizsgáló - Szolnok 4. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda - Helyben 3

4 3./ Napirend: Viharjelző rendszer térítésmentes átadása Várospolitikai Bizottság tárgyalta az előterjesztést és javasolja annak elfogadását. Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdése van Füleki Istvánné képviselőnek, melyre Bordás Imre polgármester válaszol. Oláh Imre képviselő: Elmondja, hogy a Tűzoltóság felajánlotta, hogy ingyenesen működteti a viharjelző készüléket, de ezt az illetékesek nem fogadták el. Mivel a napirendi ponttal kapcsolatosan több kérdés, vélemény nem hangzik el, a képviselőtestület 64/2010. (VII.20.) képviselő-testületi h a t á r o z a t Viharjelző állomás térítésmentes átadásáról Abádszalók Város Önkormányzata térítésmentesen átadja a tulajdonában lévő Abádszalók, Nagykunsági-Főcsatorna zsilip műtárgyon (Hrsz: 0878/10) létesített viharjelző állomást az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak. 1. Észak-Alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Szolnoki Kirendeltsége 2. Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács, Kisköre 3. Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, Budapest 4. Képviselő-testület tagjai, Helyben 5. Polgármesteri Hivatal Műszaki Iroda, Helyben 6. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda, Helyben 4./ Napirend: Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Kollégium létszámcsökkentése. A napirendi ponttal kapcsolatosan kérdése van Szabóné Szél Terézia képviselőnek, melyre Ballagó László jegyző válaszol. Mivel a napirendi ponttal kapcsolatosan vélemény, hozzászólás nem hangzik el a képviselőtestület egyhangúlag az alábbi határozatokat hozza: 4

5 65/2010. (VII.20.) képviselő-testületi h a t á r o z a t Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Kollégium létszámcsökkentéséhez kapcsolódó nyilatkozatról A Társulás intézményeként működő Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Kollégiumra vonatkozólag a Tanács 80/2009.(XI.17) sz. ill, 95/2009.(XII.08.) sz. határozatában döntött 1 fő pedagógus től történő felmentéséről. A hivatkozott határozathoz kapcsolódóan Abádszalók Város Képviselőtestülete az alábbi nyilatkozatot teszi: Az Önkormányzat költségvetési szerveinél és Polgármesteri hivatalában a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az igénylő fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nem volt lehetőség. 1. Észak-Alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Szolnoki Kirendeltsége 2. Képviselő-testület tagjai - Helyben 3. Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Kistérségi Iroda vezetője 4. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda - Helyben 66/2010. (VII.20.) képviselő-testületi h a t á r o z a t Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Kollégium létszámcsökkentéséhez kapcsolódó nyilatkozatról. A Társulás intézményeként működő Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Kollégiumra vonatkozólag a Tanács 29/2010.(II.22.) sz. ill. 30/2010.(II.22) sz. határozatokban döntött 2 fő technikai dolgozó től történő létszámcsökkentéséről A hivatkozott határozathoz kapcsolódóan Abádszalók Város Képviselőtestülete az alábbi nyilatkozatot teszi: Az Önkormányzat költségvetési szerveinél és Polgármesteri Hivatalában a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az igénylő fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban 5

6 töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség. 1. Észak-Alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Szolnoki Kirendeltsége 2. Képviselő-testület tagjai - Helyben 3. Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Kistérségi Iroda vezetője 4. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda - Helyben 5./ Napirend: Tisza-tavi Régió Hulladéklerakóit Rekultiváló Egycélú Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. Mivel az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, vélemény nem hangzik el, a képviselő-testület 67/2010. (VII.20.) képviselő-testületi határozat A Tisza-tavi Régió Hulladéklerakóit Rekultiváló Egycélú Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosításának jóváhagyásáról 1.) Abádszalók város képviselő-testülete a Tisza-tavi Régió Hulladéklerakóit Rekultiváló Egycélú Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa által elfogadott Társulási Megállapodás 1. sz melléklet szerinti változtatásokkal egyetért, 2.) A módosításokkal egységes szerkezetben foglalt - 2 melléklet szerinti - Társulási Megállapodást jóváhagyja - a Társulási Tanácsba delegált képviselő által a határozatot a Társulás elnökének megküldi 1. Észak-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal J-N- Szolnok Megyei Kir. 2. Tisza-tavi Régió Hulladéklerakóit Rekultiváló Egycélú Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3. Irattár 6./ Napirend: Ingatlanok felajánlásának elfogadásáról Várospolitikai Bizottság tárgyalta az előterjesztést és nem támogatja annak elfogadását. Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdése van Szabóné Szél Terézia és Füleki Istvánné képviselőknek, melyre Somodi László műszaki irodavezető válaszol. Cseh Lajos képviselő: Javasolja a felajánlott ingatlan elfogadását. 6

7 Kasza Gábor képviselő: Aggályait fejezi ki arra vonatkozóan, amennyiben az önkormányzat elfogadja a felajánlott ingatlan, valamint zártkerti szántó területeket, úgy a vele járó felelősséget is fel kell, hogy vállalja. Nem támogatja az előterjesztés elfogadását. Bordás Imre polgármester: Kéri, aki az Ügyrendi-Pénzügyi-Idegenforgalmi és Várospolitikai Bizottság javaslatával egyetért, jelezze: A Képviselő-testület 8 igen szavazatta, 2 ellenszavazat mellett a Bizottság javaslatával egyetért, melyről az alábbi határozatot hozza: 68/2010. (VII. 20.) képviselő-testületi h a t á r o z a t Kakó László tulajdonában lévő felajánlott ingatlanrészek el nem fogadásáról Abádszalók Város Képviselő-testülete köszönettel fogadta Kakó László Ózd, Győzelem u. 34. sz. alatti lakos abádszalóki tulajdonrészekre vonatkozó felajánlását, azonban mérlegelve a tulajdonrészek tulajdonosi helyzetét, úgy döntött, hogy nem fogadja el a felajánlott tulajdonrészeket. 1. Észak-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal J-N- Szolnok Megyei Kir. 2. Kakó László felajánló 3. Polgármesteri Hivatal Műszaki csoport 4. Irattár 7./ Napirend: Megújuló energia hasznosítását célzó pályázatban való részvételről Somodi László műszaki irodavezető: Részletesen tájékoztatja a képviselő-testület tagjait az előterjesztésben foglaltakról. Felhívja a figyelmet, hogy két fordulós pályázatról van szó, támogatás esetén a második fordulóra külön megállapodás készül. Várospolitikai Bizottság tárgyalta az előterjesztést és javasolja annak elfogadását. Kasza Gábor képviselő: Véleménye szerint nem ez a megoldás a leghatékonyabb a zöld energiák közül. Oláh Imre képviselő: Egyetért Kasza Gábor képviselőtársának véleményével, azonban az első körben még semmilyen kötelezettséget nem kell vállalni az önkormányzatnak, ezért most javasolja az első fordulóban a megállapodás megkötését. Szabóné Szél Terézia képviselő: A hatékonyságot illetően több információra lenne szüksége. 7

8 Cseh Lajos képviselő: Támogatja az előterjesztésben foglaltakat. Amennyiben az első forduló támogatást nyer, úgy részletesebb tájékoztatást szeretne majd kapni a második fordulót megelőzően. Pacsai Norbert képviselő: Szól arról, hogy napjainkban egyre fontosabb az energia hasznosítása. Egyetért az előterjesztésben foglaltakkal, és kecsegtetőnek tartja a 85 %-os támogatottságot. Mivel a napirendi ponttal kapcsolatosan több hozzászólás, vélemény nem hangzik el, a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 69/2010. (VII. 20.) képviselő-testületi h a t á r o z a t megújuló energia-megújuló önkormányzatok programra létrejövő konzorciumba történő részvételről Abádszalók Képviselő-testülete belép a megújuló energia-megújuló önkormányzatok programra létrejövő konzorciumba az alábbi feltételekkel: - a megállapodás az első forduló lebonyolítására vonatkozik, - az önkormányzatot anyagi kötelezettség nem terheli, - a 2. fordulót megelőzően külön megállapodás készül, - a szerződés aláírására a polgármester kap felhatalmazást. 1. Észak-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal J-N- Szolnok Megyei Kir. 2. ÖKO2000 Alapítvány 3. Műszaki csoport 4. Irattár Bordás Imre polgármester: Mivel több napirendi pont nincs, megköszöni a képviselők megjelenését, a Képviselő-testületi ülést bezárja. kmf. (: Bordás Imre:) (: Ballagó László :) polgármester jegyző (: Kasza Gábor :) (: Oláh Imre :) jegyzőkönyv-hitelesítők 8

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2009. szeptember 24-én megtartott soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Bordás Imre polgármester, Balogh Gyula, Cseh Lajos, Földházi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartott üléséről. Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartott üléséről. Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartott üléséről Határozatok mutatója 49/2013. (V. 30.) sz. határozat: Napirendi javaslat elfogadásáról. 50/2013. (V. 30.) sz. határozat:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. február 24-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. február 24-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. február 24-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Emeleti tanácskozó terme. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 09- én megtartott soron kívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 09- én megtartott soron kívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 09- én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Czédly

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről.

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. Időpontja: 2013. augusztus 22. 19:20 órai kezdettel Helye: Kiskunlacháza Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: polgármester Dr.

Részletesebben

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE 68/2013. (VI 24.) Öt. határozat Testületi ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/8/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 05. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

(Kérdés, módosító javaslat nem hangzik el.)

(Kérdés, módosító javaslat nem hangzik el.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. november 4-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett Bagi Zsolt, Bertalan

Részletesebben

01/162-13/2009. JEGYZŐKÖNYV

01/162-13/2009. JEGYZŐKÖNYV 01/162-13/2009. JEGYZŐKÖNYV 2009. június 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., Dr. Lelkes Ákos alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V amely készült Makád község Képviselõ-testületének 2009.november 17-i, rendkívüli ülésérõl a Makád és Lórév Körjegyzõségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Baski Gábor polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Makád község Képviselő-testületének 2011. február 15-i üléséről a Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Dosztály László Márkus László Száraz

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V. Jegyzőkönyv hitelesítők: ABC sorrendben: dr. Horváth Benedek és Horváth Miklós képviselők.

J E GY Z Ő K Ö NY V. Jegyzőkönyv hitelesítők: ABC sorrendben: dr. Horváth Benedek és Horváth Miklós képviselők. 1 J E GY Z Ő K Ö NY V Készült Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 26-án 18:00 órakor megtartott rendkívüli Képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. augusztus 7.- én 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

11/2012. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. április 26-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

11/2012. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. április 26-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 11/2012 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. április 26-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv

Részletesebben

Képviselő-testületének 2008. szeptember 25-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Képviselő-testületének 2008. szeptember 25-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/2015. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/2015. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29. napján 13.00 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 02-i soron kívüli nyílt üléséről

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 02-i soron kívüli nyílt üléséről Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Ikt. sz.: 13-5/2015 Je gyz őkönyv. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 2/26/2013. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 2/26/2013. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/26/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 27. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK Kistelek Képviselő-testület 2013. október 03-án tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Túristvándi Községek Önkormányzati Képviselőtestületei 2010. augusztus 17-én 9 órai kezdettel tartott nyilvános együttes ülésének: a.) tárgysorozata, b.) jegyzőkönyve, c.) határozata: Túristvándi 36/2010.

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 8/2011

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 8/2011 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 8/2011 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 24-én megtartott, hangfelvétellel rögzített rendkívüli ülés jegyzőkönyv

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 23/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. szeptember 11. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 101/2009. (IX. 24.) önkormányzati testületi határozat elfogadja a polgármesteri jelentést azzal a kiegészítéssel, hogy az önkormányzat csatlakozik Tetétlen Önkormányzatának kezdeményezéséhez, és támogatja

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 25.-én megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 25.-én megtartott rendkívüli üléséről. TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9100 Tét, Fő u. 88. 96-11/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 25.-én megtartott rendkívüli üléséről. 2 TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 1.) Tájékoztató a Rábakecöl Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület munkájáról Előadó: Magyar István ÖTE elnök

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 1.) Tájékoztató a Rábakecöl Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület munkájáról Előadó: Magyar István ÖTE elnök Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2010. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2010. június 28-án (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben