A kapcsolt energiatermelésről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A kapcsolt energiatermelésről"

Átírás

1 ISSN Az Önkormányzat és a Városháza havi kiadványa Új sorozat, XVIII. évfolyam, 10. szám, 2011 A kapcsolt energiatermelésről VÁROSHÁZA Döntött a testület / 2 3. oldal Közérdekű A Piac negyedi udvartér felújítása számokban / 3. oldal VÁROSHÁZA A városi önkormányzat határozataiból / 3 4. oldal A hatékony energiatermelés-hasznosítás területén egyik előrelépést a kogenerációs rendszerek (összekapcsolt hő- és villamosenergia-termelés) megjelenése jelentette. Megyeközpontunkban először a Tudor negyed hármas számú hőközpontjában fognak egy ilyen rendszert működésbe hozni. Az eljárást már hosszú ideje használják Románia nagyobb városaiban is, Bukarest például 90%-ban kogenerálással oldja meg ilyen jellegű szükségletét, de otthonos a kapcsolt hő- és elektromosenergia-termelés Jászvásárban és Ploieşti-en is. Az előző rendszerek a gőzturbinás verziót használják, de Siemens gázmotorok találhatók immár több mint egy évtizede Kolozsváron, szintén gázmotoros kogenerálás van Marosvásárhely pár negyedében és Brassóban is. A témakört tisztázandó, további kérdéseinket Páll Árpád mérnöknek tettük fel, aki a kibontakozó projekt szakavatott ismerője, és mint ilyen, a megyeszékhely önkormányzatát is képviseli. Az önkormányzat hőrehabilitációs stratégiájának megfelelően, évek óta fejlesztik a város távhőrendszerét és hőközpontjait, ebben a modernizációs folyamatban egy új fejezetet jelent a kogenerációs rendszer üzembe helyezése. 1. Mit is jelent valójában a kogenerálás? A kogenerálás röviden azt jelenti, hogy egy időben két energiát állítunk elő ugyanabból a tüzelőanyagból. Alapvetően három módja ismeretes ennek a módszernek: a gázmotoros, a gázturbinás és a gőzturbinás. Gázmotoros verzióról beszélünk, amikor egy belső égésű motorban a különböző típusú üzemanyag (itt gáz) működésbe hoz egy Diesel- vagy Ottó-motort, amelyik szintén működésbe hoz egy generátort és ez elektromos energiát termel. Melléktermékként hő keletkezik, ez a hűtővízből, illetve a kipufogógázokból visszanyerhető. Az előbb említett melléktermékek aránya nagyjából fele-fele (a nyert hő egy kissé több). A gázturbinás megoldásnál ugyanaz a tüzelőanyag egy gázturbinában ég el, és a füst, valamint a gázok hőjét nyerik vissza. Gőzturbinával elő lehet állítani mechanikus munkát villamos energia termelése céljából; a gőzt egy nagy kapacitású kazán segítségével állítják elő, ezzel áramgenerátort hoznak működésbe, és az alacsonynyomású, fáradt gőzt fűtésre használják fel. 2. Ez a hogyan működik? - kérdés. A cél az, hogy az üzemanyagot minél hatékonyabban használjuk fel. A Tudor lakónegyedben, a Testvériség sugárút mentén lévő Tudor 1-es, 2-es, 3-as és Testvériség kazánházak jelen pillanatban még mintegy 3100 lakást látnak el hőenergiával. A 2008-ban jóváhagyott városi hőtermelési stratégiában eredetileg a javaslat erre a városrészre, gázüzemanyagú kogenerálásra vonatkozott, hiszen a zsúfolt negyedekben a kazánházak Közérdekű Harmincéves munka gyümölcse érhet meg jövőre / 4. oldal Krónika Mi történt szeptember októberében a városban? / 5 6. oldal Könyvajánló A Csíkszereda Kiadóhivatal kiadványai / 6. oldal Közérdekű Novemberi beruházási munkálatok átvételezése / 7. oldal Adventi ünnepségsorozat / 8. oldal A Harvíz Rt. tulajdonába került pár, a Közüzemek Rt.-től bérelt helyiség / 8. oldal

2 Csíkszereda, 10. szám, KÖZÉRDEKŰ / VÁROSHÁZA Döntött a testület 17 határozattervezet képezte az októberi rendes havi ülés megtárgyalandó anyagát, ebből kettőt levételre, három új tervezetet pedig felvételre javasolt az ülésvezető. Az előző havi ülés jegyzőkönyveinek elfogadása, valamint a kérdések és interpellációk után Csíkszereda távfűtési rendszerének energetikai mérlege került terítékre. Amint Páll Árpád, a hivatal munkatársának beszámolójából kiderült, a mérleg november és október közötti időszakra vonatkozik. Ebben a periódusban az elosztórendszerben létrejött veszteség 19,36%-os, míg a hőközpontokban 25,92%-os. Összehasonlítva a 2007-es adatokkal, az előállításnál nem csökkent biomassza (pellet, faőrlemény) ellátása körülményesebb lenne. Ebből érthetően, a megvalósíthatósági hatástanulmány és a stratégia is gázturbinát javasol. Nemrég jelentkezett is egy beruházó, akinek rendelkezésére állnak gázmotorok, és amelyeket be tudna szerelni a Tudor 3-as kazánházba. A tervbeli javaslat azt is tartalmazta, hogy a kazánházakat össze kell kapcsolni, hogy egy helyről lehessen átadni a gázmotorok által termelt hőenergiát. Két darab 2 MWh kapacitású motor kerülne felszerelésre, az egyik folyamatosan működne, szolgáltatva ezáltal a negyed meleg vizét, a második pedig a csak a fűtésszezon beállta után csatlakozna be. Nagy hidegekben, esetenként a hagyományos kazánokkal is segítenék a rendszert. Az igazi különbségeket a felújított és a régi rendszerek között az égéshatásfok javulása jelzi. Modern rendszereknél az égéshatásfok elérheti a 80%-ot vagy még többet is a kazánházból a fogyasztóhoz jutó hő esetében, az előreszigetelt csövezetek esetében a veszteség sem 20%, hanem 5-10 százalékra csökken (mint például a Malom negyedi kazánháznál, ahol a globális veszteség mintegy százalékra tehető). Ami ilyen esetekben a kogenerálási rendszer hozadéka lehet, hogy az előállítási hatásfokot a 80%-ról 90-95%-ra emeli. jelentős mértékben a veszteség, ám az elosztó rendszerben igen. Ez utóbbi eredmény a régi vezetékek hőszigetelt csövekre való cserélésének, valamint a hőközpontok összekötésének köszönhető. Egyhangúlag elfogadta a testület a helyi adók és illetékek mértékének megállapítására vonatkozó határozattervezetet. Ráduly Róbert Kálmán polgármester elmondta, ami a lakosságot és a vállalatokat érintő főbb adónemeket illeti, ezek mértéke nem változott, az adófizető polgárok a határozat alapján a tulajdonukban lévő adóköteles ingó és ingatlan javak után tehát nem kell nagyobb terhet rójanak le az önkormányzat asztalára, mint a tavaly. Változott viszont november 1-jétől Csíkszereda és Hargitafürdő hótalanítási illetékeinek mértéke. A szolgáltatást végző Ave Ha azt vesszük, hogy a város éves gázfogyasztása 15 kazánházánál millió m³ (ezelőtt évvel ennek az értéknek a háromszorosa volt, pl ben 33 millió m³ fölött fogyasztott a város), akkor szembetűnő, hogy a jobb hatásfok csak tovább fogja csökkenteni a fogyasztást, így a távfűtési rendszer működtetése is kevesebbe kerülhet. A Tudor 3-as rendszer működtetéséről tudni kell, hogy az távvezérléssel fog történni, számítógépes kapcsolaton keresztül be lehet majd bármikor avatkozni, de minden valószínűség szerint lesz itteni személyzet is, az azonnali vészhelyzetek elhárítására. Huron Kft. az infláció mértékével megegyező, 3 4%-os árnövelést javasolt, mely az üzemanyagok és a csúszásgátló anyagok jelenlegi árát megvizsgálva, indokoltnak bizonyult, a testület pedig jóvá is hagyta a tervezetet. Mivel a szeptemberi önkormányzati ülésen nem sikerült közös megegyezésre jutniuk a városatyáknak a tekintetben, hogy január 1-jétől az Eco Csík Kft.-re ruházzák a köztisztasági, hulladékgyűjtési és -elszállítási szolgáltatást, októberben újra visszatértek a téma megtárgyalására. Előrelépés azonban most sem történt az ügyben, az MPP-frakció tagjai ugyanis a tervezet ellen szavaztak. Döntésüket azzal magyarázták, hogy még mindig nincs megfelelően előkészítve a tervezet, és nem sikerült részletekbe menő konzultációt folytatni.

3 Csíkszereda, 10. szám, VÁROSHÁZA / KÖZÉRDEKŰ A polgármester szerint január elsejéig van még idő arra, hogy döntsön a város arra vonatkozóan, hogy egy olyan cég által biztosítja-e a szolgáltatást, amelyben a városnak a tőkenövelést követően többségi tulajdona van, vagy pedig a korábbi szolgáltatóval hosszabbítja meg a szerződést. Az önkormányzatnak előbbutóbb fel kell oldani ezt a helyzetet, hiszen ha nincs döntés, azt is jelentheti a legrosszabb forgatókönyv alapján, hogy nem lesz szemétgazdálkodás a városban magyarázta a polgármester, de rögtön hozzá is tette, hogy ez valószínűleg nem fog előfordulni. Az elöljáró azt is kihangsúlyozta, hogy a kérdés sokkal bonyolul- tabb, hiszen a remetei hulladéklerakó megépítése kapcsán a megyei szemétgazdálkodási stratégia megágyazásánál Csíkszereda elkötelezte magát a projekt mellett, és ezáltal amellett is, hogy egy olyan cégre ruházza át a szolgáltatást, amely köztulajdonban van. Ehhez az elkötelezettséghez ildomos lenne tartsa magát a város. Az októberi ülés napirendjén szerepelt az a határozattervezet is, miszerint Csíkszereda Megyei Jogú Város polgármesterét felhatalmazza a testület arra, hogy a Csíkszereda körzetében található természetes borvízforrások feltárási munkálataira kiváltsa a szükséges engedélyeket. Ezzel kapcsolatban Ráduly Róbert Kálmán elmondta, a város közel két évvel ezelőtt elfogadott egy határozatot, amelyben kijelölte azt a kerületet, melyre feltárási engedélyt kíván kiváltani. A dokumentáció elkészült, már szinte egy éve a szakhatóság asztalán van, nemsokára sor kerülhetne a szerződés aláírására. Ehhez viszont az önkormányzat külön fel kell hatalmazza a polgármestert, annak ellenére, hogy a törvény értelmében minden esetben a polgármester az, aki a város nevében kézjegyével elláthat bármilyen dokumentumot. Reméljük, hogy ezzel az utolsó akadály is elhárul, és elkezdődhet a vízfeltárás. A Piac negyedi udvartér felújítása számokban Csíkszereda Megyei Jogú Város Önkormányzati Testülete október 13-án rendkívüli, október 28-én pedig soros ülést tartott. 165-ös Határozat a 2011-es évre szóló költségvetést elfogadó, utólag módosított és kiegészített 26/2011-es számú határozat módosítására és kibővítésére 166-os Határozat Csíkszereda távfűtési rendszere (termelés és elosztás) energetikai-mérlegének jóváhagyására Ugyancsak november 18-án adta át a kivitelező a Piac utca környékén végzett közterületi felújítási munkálatokat. Lukács Péter tervező elmondta, egy építményekkel teli, nagyon rossz állapotban lévő területtel szembesültek, ahol zöldövezet A városi önkormányzat határozataiból 167-es Határozat a társadalom szélére való sodródás megelőzését célzó program, valamint a szociális szolgáltatások kibővítéséről szóló terv jóváhagyására a es időszakra 168-as Határozat beltelek tulajdonjogának megállapításáról a 18/1991-es, módosított és kibővített törvény értelmében nem igazán létezett. A tervezés során arra koncentráltak, hogy megnöveljék a zöldfelületeket, játszóteret, rendezett sportpályát biztosítsanak, megoldják a parkolás problémáját. Nézzük a munkálatokat a legfontosabb sarokszámok tolmácsolásában: a beruházás értéke közel lej + áfa. A felújítás során kialakítottak egy 17x30 m, azaz 510 m 2 -es sportpályát, 1419 m 2 -nyi járdafelületet, 1200 m 2 -nyi gyepráccsal burkolt felületet, összesen 1344 m 2 -en terítettek el termőföldet, melybe 23 fát ültettek, a bevetett zöldfelület pedig 656 m 2. Az eredeti pléhgarázsok helyett modern, 109 férőhelyes parkoló épült. A közvilágítás korszerűsítése során 10 darab 9 méter magas és 19 darab 4,5 méter magas lámpaoszlopot, valamint négy darab reflektort állítottak fel. Emellett padokat, szemeteseket és két guberálóbiztos szeméttározót helyeztek el. A kerékpártározók és a beléptetőrendszer a lakók pénzügyi hozzájárulása révén jöttek létre. Az udvartéren lévő kazánház elszívó-berendezése köré zajvédő falat állítottak. A beruházáshoz tartozó Mihai Eminescu utca felújítása során 775 m 2 -en aszfaltoztak. 169-es Határozat a 226/2010-es számú önkormányzati Határozat 1. paragrafusának módosításáról az Épület hőszigetelése Tudor Vladimirescu utca 15 sz. alatt megnevezésű beruházásnál a beavatkozási munkák dokumentációjának jóváhagyására 170-es Határozat a 225/2010-es számú önkormányzati Határozat 1. paragrafusának módosításáról az Épület hőszigetelése Nicolae Bălcescu utca 19 sz. alatt megnevezésű beruházásnál a beavatkozási munkák dokumentációjának jóváhagyására 171-es Határozat a 222/2010-es számú önkormányzati Határozat 1. paragrafusának módosításáról

4 Csíkszereda, 10. szám, VÁROSHÁZA / KÖZÉRDEKŰ az Épület hőszigetelése Hargita utca 8 sz. alatt megnevezésű beruházásnál a beavatkozási munkák dokumentációjának jóváhagyására 172-es Határozat a helyi adók és illetékek, valamint a különleges illetékek mértékének megállapításáról a 2012-es évre vonatkozóan 173-as Határozat Csíkszereda és Hargitafürdő hótalanítási illetékeinek módosításáról 174-es Határozat a Csíkszereda, Mihail Sadoveanu utca 6. sz. alatti ingatlanra kötött, 692/60886/ as számú bérleti szerződés meghosszabbításáról 175-ös Határozat az állami lakásalapból vásárolt lakásokhoz tartozó területek használatba adásáról 176-os Határozat Csíkszereda Megyei Jogú Város polgármesterének felhatalmazása arra vonatkozóan, hogy a Csíkszereda körzetében található természetes borvízforrások feltárási munkálataira kiváltsa az engedélyt 177-es Határozat a polgármesteri szakapparátus státusjegyzékének módosításáról 178-as Határozat lej pénzösszeg rendelkezésre bocsátásáról, tőkenövelés céljából a Harvíz Rt. részére 179-es Határozat a 73/2011-es számú Határozat 1. cikkelye c) pontjának módosítására: a tartalékalapból jóváhagyott lejes öszszeg lejre való növelésére 180-as Határozat a 2011-es évi költségvetés jóváhagyására vonatkozó 26/2011-es Határozat módosítására Harmincéves munka gyümölcse érhet meg jövőre A kezdeti nehézségek ellenére rendkívül sikeres évet zárt Novák Eduárd világbajnok kerékpáros és a Tusnad Cycling Team kerékpárcsapat, jövőre pedig ami a célkitűzéseket illeti még magasabbra kerül a mérce derült ki a 2011-es idényben elért eredményeket és a 2012-es évre vonatkozó terveket ismertető, november 10-i sajtótájékoztatón. Török Attila, a csapat menedezsere, valamint Novák Károly edző az elmúlt szezonra vonatkozóan elmondta, bár az év elején történt betörés, amely során 20 ezer euró értékben loptak el kerékpárokat, nagymértékben megnehezítette a Tusnad Cycling Team felkészülését, mégis sikerült jó eredményeket elérni a csapat számára fontos versenyeken. A júniusi Román Körversenyt három dobogós helyezéssel zárták. A Szebeni Körverseny ugyan nem sikerült a remények szerint, viszont Székelyföld Kerékpáros Körversenyén sikerült megnyerni a csapatversenyt, valamint a legjobb hegyimenőnek járó trikót. Az említett hazai versenyeken kívül boszniai, szerbiai, magyarországi, görögországi, bulgáriai és lengyelországi versenyeken is rajthoz állt a csapat. A klub vezetői elismerően nyilatkoztak a saját nevelésű fiatalok teljesítményéről is, ugyanakkor azt is hangsúlyozták, hogy a csapat megalakulása óta az idei volt a legösszetartóbb gárda. Harmincéves munka gyümölcse érhet meg jövőre fogalmazott Novák Ede, a Tusnad Cycling Team frontembere a következő szezon kihívásaira vonatkozóan, a világbajnok kerékpáros ugyanis a 2012-es londoni paralimpiáról két aranyéremmel szeretne hazatérni. Elmondása szerint a hátralevő nyolc hónap alatt 200%-os elhivatottságról fog tanúbizonyságot tenni, és minden áldozatot meghoz azért, hogy elnyerje az olimpiai bajnoki címet. A csapat menedzsmentje köszönetet mondott mindazoknak, akik az év során támogatták a Tusnad Cycling Team-et (Tusnád Ásványvíz, Csíkszereda Önkormányzata, SetProdCom, StartEatPest, Hargita Megye Tanácsa, Medexpert, Marien, Szekelyhon, Casco, Harborsz, San Gennaro), és örömmel jelentették be, hogy jövőtől a Vivelo kerékpárgyártó cég és Mol is felsorakozott a főtámogatók közé.

5 Csíkszereda, 10. szám, KRÓNIKA Mi történt 2011 október novemberében a városban? Csíkszeredai események krónikája társulásoknál, amelyekben a lakók tartozásokat halmoztak fel, és a felszólítás ellenére sem rendezték adósságaikat. NOVEMBER 4. OKTÓBER 19. Kártyaolvasóval az igazolatlan hiányzások ellen Kártyás beléptető rendszert javasolt az oktatási minisztérium a tanintézményeknek az iskolai hiányzások csökkentése érdekében. Bár az ötlet első hallásra ellenkezést váltott ki, Csíkszeredában, az Octavian Goga Kollégiumban már eredményesen működik. OKTÓBER 20. Felújítják a zsögödi kultúrotthont Decemberre tervezi a kivitelező a felújított csíkzsögödi kultúrotthon átadását. A művelődési és közösségi célokat szolgáló régi épületet a csíkszeredai önkormányzat újíttatja fel a zsögödi közbirtokosság támogatásával. OKTÓBER 21. Környezetvédelmi útmutató kicsiknek Ez a Föld a tiéd is ezzel a címmel jelentette meg a Zöld SzékelyFöld Egyesület negyedik pedagógiai útmutató kiadványát. A könyvet a csíkszeredai Cimbora Napközi Otthon óvónői állították össze, az illusztrációt Györgyi Mária készítette, a kiadvány célja pedig az, hogy az óvodáskorú gyerekek környezetvédelmi neveléséhez nyújtson segítséget. Használati tárgyakat és édességet kaptak Írószereket, kifestőst, színes ceruzákat, fogkefét, füzeteket, valamint édességet kaptak a Xantus János Általános Iskola csíksomlyói alegységének roma tanulói. A cipősdobozokba csomagolt ajándékok hagyományosan egy osztrák alapítványtól származnak, amelynek képviselői személyesen jöttek el, hogy átadják a csomagokat. OKTÓBER Üzembe helyezték az új laparoszkópot Premier helyszíne volt a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház: magyarországi, marosvásárhelyi és helybeli szülész-nőgyógyász szakemberek részvételével zajlott műtétsorozattal felavatták a kórház által nemrég kapott új laparoszkópot. A műtéteket az érdeklődők a kórház könyvtárában felállított kivetítőn élőben követhették. OKTÓBER 28. Lemondott tanácsosi mandátumáról Távozott Csíkszereda helyi önkormányzati testületéből Papp Előd tanácsos, aki az MPP színeiben szerzett mandátumot. A döntés várható fejlemény volt, hiszen immár közismert, hogy Papp átigazolt a Magyar Polgári Pártból a nemrég bejegyzett Erdélyi Magyar Néppárthoz, így a jelenlegi jogszabályok értelmében nem töltheti be továbbra is az önkormányzati képviselői tisztséget. OKTÓBER 31. Elkezdődött a kútfúrás Csíkszereda két központi terén még idén elkezdődik az édesvízi lelőhelyek feltárása. A szabadság téren már elindították az első kút fúrását. Ezt követően átszállítjuk a gépet a következő helyszínre nyilatkozta Ráduly Róbert Kálmán, Csíkszereda polgármestere. NOVEMBER 2. Gyalogosan a sérült sportolókért Ötszáz kilométert gyalogolt Szegedtől Csíkszeredáig Bálint István. A csíki születésű, jelenleg Magyarországon élő korábbi válogatott rögbijátékos jótékonysági túrájának hátterében egy sportbaleset áll a cél felhívni az emberek figyelmét a sportbalesetek tragikus végkimenetelére. NOVEMBER 3. Elzárta a csapokat a Harvíz Beváltotta fenyegetését a vízszolgáltató Harvíz Rt., és elzárta a hideg vizes csapokat azoknál a csíkszeredai tulajdonosi Meghaladta az ötezret a kérelmezők száma A tavalyi 2800-hoz képest idén megnőtt a fűtéspótlék-kérelmezők száma Csíkszeredában, máig [november 4.] már körülbelül 5200 kérést iktattak a polgármesteri hivatalban. A szociális osztály vezetője szerint a feldolgozásnál nagy gondot okozott, hogy sokan a kérésük mellé nem csatolták a szükséges iratokat. NOVEMBER 7. Új székhelyet kaphat a Kájoni János könyvtár Jelentőségéhez mért, kulturális rangjához és közéleti szerepéhez tervezett, belsőépítészeti és technikai szempontból is impozáns megoldásokat felsorakoztató székhelyet kaphat hamarosan Csíkszeredában a Kájoni János Megyei Könyvtár. A jelenleg szétköltöztetett, a tél elébe fűtés nélkül néző intézmény mindennapjaiba mérvadó változás áll be: egyetlen multifunkcionális térben, országos szinten is ritkaságnak számító körülmények között működhet tovább mint Csíkszereda és a megye kulturális életének egyik legnagyobb vonzású központja. NOVEMBER 9. Tornaórák a jégpályán Korcsolyaoktatással egészülnek ki Csíkszeredában a testnevelési órák. Ráduly Róbert Kálmán polgármester kezdeményezésére már a tavalyi évben is költségtérítés nélkül használhatták a diákok a Vákár Lajos Műjégpályát. Reggel fél kilenctől tízig, illetve délben tizenkettő és egy óra között tudunk szabad jeget biztosítani nekik részletezte a beosztást a Sportklub aligazgatója. NOVEMBER 11. Molière a Csíki Játékszín műsorán Új bemutatóra készül a Csíki Játékszín: Molière Tudós nők című vígjátékát viszi színre a társulat Porogi Dorka végzős rendező szakos hallgató rendezésében. Ez az idei évad első nagyszínpadi, felnőtt bemutatója.

6 Csíkszereda, 10. szám, KRÓNIKA / KÖNYVAjánló Medvét ütöttek el a város szélén Nem mindennapi közlekedési baleset helyszíne volt Csíkszereda Brassó felőli bejárata: medve ugrott egy szabályosan közlekedő autó elé. Az ütközést a vad nem élte túl. (Egy lapzártakor érkezett hír szerint hasonló baleset történt két nap múltán is, megközelítőleg ugyanazon a helyszínen.) A Csíkszereda Kiadóhivatal kiadványai Murádin Jenő Sümegi György Zombori István: MÁRTON FERENC Ára: 70 lej Sövér Elek (emlékkiadvány) Ára: 30 lej. Szabó András: A bőfény forrása Zsögödi Nagy Imre Ára: 65 lej. Kristó Tibor A riporter megtér Ára: 20 lej. Turcza László Művészalbum Ára: 50 lej. Pál Pál Előd: A csíki síiskola Ára: 35 lej. Murádin Jenő Szervátiusz Anikó: SZERVÁTIUSZ JENŐ Életem, emlékeim Ára: 50 lej. NOVEMBER 13. Vofkori György: CSÍKSZEREDA ÉS CSÍKSOMLYÓ KÉPES TÖRTÉNETE Ára: 120 lej (10 példány fölött 100 lej). A mi Nagy Imrénk Válogatás Zsögödi Nagy Imre műveiből Ára: 25 lej. Kocsis Lajos: A CSÍKI MAGÁNJAVAK TÖRTÉNETE Ára: 20 lej. Banner Zoltán: Gaál András Művészalbum Ára: 65 lej. Banner Zoltán: Márton Árpád Művészalbum Ára: 65 lej. Szabó András: HARGITÁRÓL ÉSZAK- BÁCSKÁBA. NAGY ISTVÁN. A Csíki Székely Múzeum Nagy István-gyűjteménye. Ára: 25 lej. CSÍKVÁRMEGYE STÁTUSSZIMBÓLUMA Ára: 35 lej. CSÍKSZEREDA KIADÓHIVATAL Csíkszereda, Vár tér 1. szám, 131-es iroda Tel./fax: , A 10. Csángó Nap Csíkszeredában A moldvai magyarokra való odafigyelés, az értük és tőlük elhangzó szó szép ünnepét tartották a Millenniumi templomban és a megyeháza dísztermében. A Csíkszeredában a megyei önkormányzat és a kulturális központ által tizedik alkalommal megszervezett Csángó Nap mottója Lakatos Demeter csángó költő verssora volt: Moldovának tájairól érkezem... Halász Péter néprajzkutató és Farkas Gábor irodalomkritikus előadásai után Iancu Laura költővel, Duma András íróval, Nyisztor Tinka csángómagyar kutatóval beszélgethettek a résztvevők. Végül a megyeházán kiállítás nyílt Petrás Mária csángó keramikus művész és Ádám Gyula fotóművész alkotásaiból. Születések Hozó Zsolt Farkas Csanád Molnos Botond Adorjáni Zsolt Szabó Mező Botond Majlát Blanka Klementina Bodor Katalin Kelemen Anita Kelemen Márk Ferenczi Eszter Szőcs Kincső Anett Nagy Delia Anamaria Ötvös Roberta Bucur Cristina Vass Márton Păun Cristian Kovács Ákos Crăciun Cristian Mihai Dezső Róbert Tihamér Albert Előd Kedves Eszter Orsolya Péter Hanna Incze Boglárka Vizoli Andreea Sofia Todor Jázmin Fazakas Jolán Mihály Lilla Antal Boglárka Petres Dorottya Ráduly Bobi Barna Beres Dorka Incze Dávid Eötvös Camelia Elhalálozások (A Hargita Népe és a Csíki Hírlap nyomán) Anyakönyv október Katona Koszta Anna Póra Elisabeta Csedő Vilhelm Salamon Ana Gergely Iacob Ölvedy Matilda

7 Csíkszereda, 10. szám, KÖZÉRDEKŰ Csató Agneta Ungureanu Cornelia Victoria Czikó Vilmos Szabó Julianna Hurubă Gavril Karácsony Géza Kovács Irena Márton Dezső Rácz Elisabeta Combei Gabriel Ioan Osváth József Csiszer Mária Sárig Ludovic Dumitrache Atena Vágási Vilhelm Vaslăban Irina Jakab Francisc Pál Ibolya Antal Niculai Biró Rozália Bács Ferenc Kovács Borbála Laczkó Alexandru Göröcs Stefan Miklos Gábor Petres Margareta Házasságkötések Katona Gábor Áron Cătinean Cătălina Alexandra Borbáth Botond Ferenc Tőke Éva Geréb Attila István Nyulas Edit Bodor Zsolt Sárkány Erzsébet Bolog Marius Gherla Mihaela Ujfalvi Jenő Sandor Dima Ágnes Cernat Remus Dobrovăţ Bianca Nicoleta Dobrean Fănică Vlad András Zina Bőjte Sándor Gál Lenke Czikó Levente Lázár Zsuzsánna Tulit Gábor Zoltáni Erika Mária László Ferenc Csaba Német Mezey Katalin Bratosin Pavel Adrian Domoş Maria Manuela Luca Horaţiu Constantin Curecherîu Mihaela Andreea Suciu Csaba Samu Emőke Pánczél Hunor Kopacz Erika Mária Mihály Gábor Oszkár Páll Kamilla Novemberi beruházási munkálatok átvételezése Hányatott történelme során újabb történelmi pillanat a Mikó-várban Újra van fűtés a Mikó-várban, üzembe helyezték ugyanis az elmúlt hónapokban felújított fűtésrendszert. Gyarmati Zsolt, a Csíki Székely Múzeum igazgatója szerint ezt kétségkívül történelmi pillanatnak lehet nevezni. A kulturális minisztérium által finanszírozott Mikó-vár-felújítás szerves részét képezte a fűtésrendszer korszerűsítése is, mely magába foglalta a régi hálózat fűtőelemeinek és az elosztórendszer teljes cseréjét, ugyanakkor egy önálló, gázüzemű hőközpont kialakítását is. Mivel eddig az épület távhő-ellátásban részesült, szükség volt a gáz bevezetésére. A lej értékű munkálatot az ön- kormányzat saját költségvetéséből finanszírozta. Bár kis összegről van szó más beruházásokhoz viszonyítva, ezért kis lépésnek számít, de nagy lépés a múzeum életében, hiszen ezáltal egy régi probléma oldódott meg mondta Antal Attila alpolgármester a gázbekötés november 18-i átvételezésén.

8 Csíkszereda, 10. szám, KÖZÉRDEKŰ Adventi ünnepségsorozat november 27. december 18. és kicsikből álló udvartartásáé, a hónap tizenegyedik napján a város iskolái által díszített karácsonyfák mérkőznek éves szépségversenyükön. Néhány éve Ráduly Róbert Kálmán polgármester még így indokolta az adventi koszorú és ünnepélyes gyertyagyújtás ötletét: Csíkszereda bár megyeszékhely, nem olyan nagy, hogy legalább a Szent Család ünnepét előkészítő időszakban ne lehessen bizonyos tekintetben egy nagycsaládként gondolkodni róla, és a közös gyertyagyújtással jelezni, hogy egymáshoz tartozunk. Ma ez az esemény év végi ünnepeink méltó, természetes kiindulópontja. A Harvíz Rt. tulajdonába került pár, a Közüzemek Rt.- től bérelt helyiség Ötödik éve már, hogy nemcsak a város óriás-karácsonyfája, hanem a Majláth Gusztáv Károly téren felállított adventi koszorú is mindennapi mementója a közelgő szeretetünnepeknek Csíkszereda kis és felnőtt polgárai számára. Advent gyertyagyújtó vasárnapjain, a közösségi, karácsonyi szellemet ebben az évben is rövid kórus- és gyermekműsorok, valamint a történelmi egyházak képviselőinek a felszólalásai fogják ünnepélyesebbé tenni. December negyedike a Mikulásé A csíkszeredai Közüzemek (Goscom) Rt. Közgyűlésének 6/2011-es határozata, valamint Vezetőtanácsának 15/ és 16/ es határozatai jóváhagyták a Harvíz Rt. által a Közüzemek Rt.-től bérelt helyiségek eladását és a megvásárolandó épülethez járó udvarrész koncesszióba vételét, amely a as számú telekkönyvben szerepel. A két fél Vezetőtanácsának megegyezése alapján az eladási ár ,00 lej áfa nélkül. Un exemplar în fiecare cutie poştală Dorim să vă informăm, că publicaţiile Csíkszereda şi Miercurea Ciuc, publicaţii ale Municipiului Miercurea Ciuc, apar lunar pentru informarea cetăţenilor din municipiu de 17 ani (ediţia în limba maghiară) şi 15 ani (ediţia în limba română). Până în anul 2005 aceste publicaţii au apărut într-un număr de exemplare reduse (2000, respectiv 1000 de exemplare) şi au fost accesibile numai la sediul Primăriei. Tocmai pentru o mai bună informare a cetăţenilor s-a decis, ca din anul 2007 să edităm în de exemplare publicaţia în lb. maghiară, iar în 3000 de exemplare publicaţia în limba română, şi am organizat distribuţia astfel, ca aceste buletine informative să ajungă în fiecare gospodărie din municipiu. Deoarece nu ţinem evidenţa locuitorilor în funcţie de limba maternă/vorbită, distribuirea se face după metoda un exemplar în fiecare cutie poştală numai în cazul ediţiei în limba maghiară. Pentru a Vă asigura şi a ne ajuta ca publicaţia informativ-lunară Miercurea Ciuc să ajungă la Dumneavoastră personal, Vă rugăm să ne contactaţi prin una din următoarele modalităţi (cu indicarea precisă a domiciliului, adresei şi numărului de căsuţă poştală): în scris, la adresa: Municipiul Miercurea Ciuc, P-ţa Cetăţii nr. 1, cam. 139, telefonic: /134, sau prin ro, cu menţiunea: În atenţia redacţiei Miercurea Ciuc. Persoana de contact: Ady András redactor. Csíkszereda, az Önkormányzat és a Városháza havi kiadványa eljut most már az Ön postaládájába is. A kézbesítési módra, illetve tartalomra vonatkozó észrevételeit eljuttathatja hozzánk az alábbi elérhetőségek valamelyikén. Kiadja: Csíkszereda Kiadóhivatal Vár tér 1. szám, Telefon: , Fax: Szerkeszti: Ady András; Lapszámunk munkatársai: Cseke Gábor, Ferenczy Krisztina; Korrektúra: Prigye Kinga Lapterv, nyomdai előkészítés és nyomda: Gutenberg Grafikai Műhely és Nyomda, , ,

A kaláka mozgalmat receptre kellene felírni!

A kaláka mozgalmat receptre kellene felírni! ISSN 2067-0389 Az Önkormányzat és a Városháza havi kiadványa Új sorozat, XVIII. évfolyam, 5. szám, 2011 A kaláka mozgalmat receptre kellene felírni! Egy évtized telt el azóta, hogy a Csíki Termé szetjáró

Részletesebben

Elkezdődtek az uszodaépítési munkálatok

Elkezdődtek az uszodaépítési munkálatok ISSN 2067-0389 Az Önkormányzat és a Városháza havi kiadványa Új sorozat, XVII. évfolyam, 10. szám, 2010 Elkezdődtek az uszodaépítési munkálatok városháza A városi önkormányzat határozataiból / 2. oldal

Részletesebben

Újdonságok a megyeszékhelyi parkolási rendszerben

Újdonságok a megyeszékhelyi parkolási rendszerben ISSN 2067-0389 Az Önkormányzat és a Városháza havi kiadványa Új sorozat, XVI. évfolyam, 9. szám, 2009 Újdonságok a megyeszékhelyi parkolási rendszerben közérdekű Helyzetkép illegális építkezések a városban

Részletesebben

Ede, Csíkszereda büszke rád!

Ede, Csíkszereda büszke rád! ISSN 2067-0389 Az Önkormányzat és a Városháza havi kiadványa Új sorozat, XIX. évfolyam, 8. szám, 2012 Ede, Csíkszereda büszke rád! KÖZÉRDEKŰ / VÁROSHÁZA Zökkenőmentes tanévkezdés / 2. oldal Nemcsak a város,

Részletesebben

1956-os megemlékezések Csíkszeredában

1956-os megemlékezések Csíkszeredában ISSN 2067-0389 Az Önkormányzat és a Városháza havi kiadványa Új sorozat, XVII. évfolyam, 9. szám, 2010 1956-os megemlékezések Csíkszeredában Közérdekű Melegvíz-támogatás a 65. év fölötti csíkszeredaiaknak

Részletesebben

Új sorozat, XV. évfolyam, 11. szám, 2008. A TARTALOMBÓL: Az Önkormányzat és a Városháza havi kiadványa

Új sorozat, XV. évfolyam, 11. szám, 2008. A TARTALOMBÓL: Az Önkormányzat és a Városháza havi kiadványa Új sorozat, XV. évfolyam, 11. szám, 2008. Az Önkormányzat és a Városháza havi kiadványa A TARTALOMBÓL: ÚJDONSÁGOK A HARVÍZ RÉSZVÉNYTÁRSASÁGRÓL A HARVÍZ Rt. legfontosabb rövidtávú célkitűzése a regionális

Részletesebben

Az európai parlamenti választások alkalmával nyitott szavazókörzetek jegyzéke

Az európai parlamenti választások alkalmával nyitott szavazókörzetek jegyzéke ISSN 2067-0389 Az Önkormányzat és a Városháza havi kiadványa Új sorozat, XXI. évfolyam, 4. szám, 2014 Az európai parlamenti választások alkalmával nyitott szavazókörzetek jegyzéke A május 25-én sorra kerülő

Részletesebben

Ivan Patzaichin mozgásra hívja a várost. Május elsején nyílik az uszoda

Ivan Patzaichin mozgásra hívja a várost. Május elsején nyílik az uszoda ISSN 2067-0389 Az Önkormányzat és a Városháza havi kiadványa Új sorozat, XX. évfolyam, 4. szám, 2013 Május elsején nyílik az uszoda Ivan Patzaichin mozgásra hívja a várost Május első napján reggel 9-kor

Részletesebben

Tisztább víz új hálózaton Évtizedekre meghatározza térségünk jövőjét

Tisztább víz új hálózaton Évtizedekre meghatározza térségünk jövőjét ISSN 2067-0389 Az Önkormányzat és a Városháza havi kiadványa Új sorozat, XIX. évfolyam, 3. szám, 2012 Tisztább víz új hálózaton Évtizedekre meghatározza térségünk jövőjét Közérdekű Az ivóvízés csatornarendszerek

Részletesebben

Régizene Fesztivál 2009 Július 19 26.

Régizene Fesztivál 2009 Július 19 26. Az Önkormányzat és a Városháza havi kiadványa Új sorozat, XVI. évfolyam, 6. szám, 2009 Régizene Fesztivál 2009 Július 19 26. kultúra Ezer Székely Leány Napja 2009 / 2. oldal Gurult a Rádió 2009-ben is

Részletesebben

2012. május 8., keddk közéleti NAPILAP XXIV. évf., 85.. (6252.) Szám 16 oldal ára 1 lej. hargitanépe. Lövöldözés. Homoródfürdőn?

2012. május 8., keddk közéleti NAPILAP XXIV. évf., 85.. (6252.) Szám 16 oldal ára 1 lej. hargitanépe. Lövöldözés. Homoródfürdőn? 2012. május 8., keddk közéleti NAPILAP XXIV. évf., 85.. (6252.) Szám 16 oldal ára 1 lej hargitanépe Felújítások az idény kezdete előtt 2 Lövöldözés 8 Homoródfürdőn? 14 TCT: Lovassy a dobogón végzett Lezárult

Részletesebben

SZÉKELYFÖLD KERÉKPÁROS KÖRVERSENYE

SZÉKELYFÖLD KERÉKPÁROS KÖRVERSENYE 2009. V. évfolyam 8. szám, augusztus Havonta megjelenő ingyenes programmagazin 2009 SZÉKELYFÖLD KERÉKPÁROS KÖRVERSENYE ISSN 2066-6349 2009. AUGUSZTUS 6 9. Belső borító Egy lapszám: 130 Három lapszám: 390

Részletesebben

Székelyudvarhelyi Sportgála harmadjára

Székelyudvarhelyi Sportgála harmadjára Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának időszakos kiadványa 2013. február II. évf. 2. szám Székelyudvarhelyi Sportgála harmadjára Terveit ismertette Székelyudvarhely polgármestere

Részletesebben

Székelyudvarhelyi Sportgála ötödik alkalommal

Székelyudvarhelyi Sportgála ötödik alkalommal Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának időszakos kiadványa 2015. április IV. évf. 4.. szám Székelyudvarhelyi Sportgála ötödik alkalommal Legjobbjaink köszöntése Székelyudvarhely Polgármesteri

Részletesebben

Vár, Eötvös és a történet elemei

Vár, Eötvös és a történet elemei Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának időszakos kiadványa 2013. július II. évf. 7. szám Elkészült a Márton Átadták a felújított Patkót Áron, a Patkó adta hírül július 26-án a helyszínen

Részletesebben

Advent az ünnep eljövetelére várva

Advent az ünnep eljövetelére várva ingyenes kiadvány A VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HAVILAPJA IX. évfolyam 12. szám 2008. december Advent az ünnep eljövetelére várva Ünnepivé vált a hangulat a városban. Három váci családnak is köszönhetően, a

Részletesebben

Védelem alatt a Duna-parti fasor

Védelem alatt a Duna-parti fasor ingyenes kiadvány A város önkormányzatának havilapja X. évfolyam 1. szám 2009. január Védelem alatt a Duna-parti fasor Helyi védettségű természetvédelmi területté nyilvánította a képviselő-testület a Duna-parti

Részletesebben

Dolgozzunk együtt! Ha tél, akkor korcsolya. A nagy terv: hőerőművet kell építeni

Dolgozzunk együtt! Ha tél, akkor korcsolya. A nagy terv: hőerőművet kell építeni Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának időszakos kiadványa Dolgozzunk együtt! K ezdjem a legnagyobb hírrel: örömmel közölhetem, elkészült a Bányai János Műszaki Kollégium udvarán

Részletesebben

Átadták a sztráda újabb szakaszát

Átadták a sztráda újabb szakaszát XVIII. évfolyam 42. szám 2006. december 14. Q Megjelenik: 21.000 példányban Átadták a sztráda újabb szakaszát Ajánló Pengeváltás a társulási ülésen Támogatják a vállalkozókat Épül a mélygarázs Szélcsönd,

Részletesebben

Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP. Százötven éves a Keri. Követték az elõdök örökségét: értéket, hagyományt teremtettek

Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP. Százötven éves a Keri. Követték az elõdök örökségét: értéket, hagyományt teremtettek Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP XIX. évfolyam 43. szám 2007. december 6. Százötven éves a Keri Nagyszabású, egy hetes programmal, százötven körös váltófutással, iskolatörténeti kiállítással, szakmai nappal,

Részletesebben

GLORIA VICTIS ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS AZ 1956-OS FORR ADALOM ÉS SZ A B A DS ÁGH A RC ÉVFORDULÓJÁN 2009. OKTÓBER 23., PÉNTEK

GLORIA VICTIS ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS AZ 1956-OS FORR ADALOM ÉS SZ A B A DS ÁGH A RC ÉVFORDULÓJÁN 2009. OKTÓBER 23., PÉNTEK 2009. V. évfolyam 10. szám, október Havonta megjelenő ingyenes programmagazin GLORIA VICTIS ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS AZ 1956-OS FORR ADALOM ÉS SZ A B A DS ÁGH A RC ÉVFORDULÓJÁN ISSN 2066-6349 2009. OKTÓBER

Részletesebben

Senki közülünk nem léphetett a világba ilyen, de még csak hasonló programmal

Senki közülünk nem léphetett a világba ilyen, de még csak hasonló programmal XV. évfolyam 22. szám 2006. december 13. Városházi Napló Rákospalota, Pestújhely és Újpalota polgárainak lapja ÉS ELJÖN A GYERMEK! Kilencedik hónapja készülődik egy Gyermek, Édesanyja biztonságot adó testében,

Részletesebben

Kedves tanulók, tisztelt pedagógusok!

Kedves tanulók, tisztelt pedagógusok! Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának időszakos kiadványa 2013. szeptember II. évf. 9. szám Székelyudvarhelyen dőlt el, ki a legerősebb magyar Ha Szent Mihály-napi vásár, akkor hagyományőrzés

Részletesebben

Megakadályozhatják a hõerõmû létesítését?!

Megakadályozhatják a hõerõmû létesítését?! November Mikulás és adventi gyertyagyújtás GYEREKEK ÉS SZÜLÕK népesítették be vasárnap, december 5-én délután 17 óra elõtt Kézdivásárhely fõterét. A lelkes gyereksereg a Mikulás érkezésére gyûlt össze.

Részletesebben

Sikeres volt az elsõ Kaszásdûlõi Egészségnap

Sikeres volt az elsõ Kaszásdûlõi Egészségnap Köszönet a tanárok áldozatos munkájáért Az Óbudai Társaskörben tartotta az önkormányzat a pedagógusnapi ünnepséget, melyen kitüntetéseket adtak át. 3 XX. évfolyam 11. szám Megjelenik kéthetente 40 oldalon

Részletesebben

Aláírták az uniós szerződést

Aláírták az uniós szerződést KÖZBIZTONSÁG Térfigyelő-kamerák 2010-ben is tovább bővül a kispesti térfigyelő-kamerák száma, az önkormányzat Városüzemeltetési és Közbiztonsági Bizottsága januári ülésén újabb elektronikus szemek felszereléséről

Részletesebben

Emberek, utak, kapcsolatok

Emberek, utak, kapcsolatok XVIII. évfolyam 6. szám 2006. február 16. Q Megjelenik: 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu Q Emberek, utak, kapcsolatok Megnyílt a Thúry György Múzeum új állandó kiállítása Emberek, utak,

Részletesebben

hargitanépe 2012. február 24., péntek-vasárnapk közéleti NAPILAP XXIV. évf., 38. (6205.) Szám 16 oldal ára 1,5 lej Ígérik, nem drágul az ivóvíz

hargitanépe 2012. február 24., péntek-vasárnapk közéleti NAPILAP XXIV. évf., 38. (6205.) Szám 16 oldal ára 1,5 lej Ígérik, nem drágul az ivóvíz 2012. február 24., péntek-vasárnapk közéleti NAPILAP XXIV. évf., 38. (6205.) Szám 16 oldal ára 1,5 lej hargitanépe Flubber - A szórakozott professzor február 26., vasárnap RTL Klub, 17.35 hargitanépe tévé

Részletesebben

Sikeres találkozó: lesz körgyûrû, határátkelõ és gyorsforgalmi út is

Sikeres találkozó: lesz körgyûrû, határátkelõ és gyorsforgalmi út is Lámpások gyúltak a rászorulókért A Hám János Óvoda német és magyar csoportja, a 9-es Számú Óvoda német csoportja, az Ettinger Líceum elõkészítõ osztályos tanulói és még számos gyermek gyûlt össze pénteken

Részletesebben

Közösen formáljuk jövőnket

Közösen formáljuk jövőnket Képünkön az épülő uszoda. Fotó: Várai Mihály INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! 2013. január 10., VII. évf., 1. szám ÚJPESTI NAPLÓ ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA WWW.UJPEST.HU Közösen formáljuk

Részletesebben