HIRDETMÉNY. Tiszavasvári Takarékszövetkezet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HIRDETMÉNY. Tiszavasvári Takarékszövetkezet"

Átírás

1 HIRDETMÉNY Tiszavasvári Takarékszövetkezet F o r i n t s zá ml a v e zetés kondíciói L a kossági ügyfelek részére és T a karékpont Lakossági s záml a c s o ma g o k F o r i n t p énzforgalmi s zá ml a v e zetés kondíciói V á l la l kozó k é s e gyéb s zervezetek r é s zére és T a karékpont Vállalkozó i Szá ml a c s o ma gok A Tiszavasvári Takarékszövetkezet aláírásával vállalta, hogy betartja a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról szóló Magatartási Kódexben foglaltakat 1

2 I. Forint számlához kapcsolódó általános díjak és költségek Magánszemélyek, Egyéni vállalkozók, Gazdasági Társaságok és egyéb szervezetek részére A hirdetmény hatályos: szeptember 09-től Közzétéve: július 08. Minden számlára általánosan érvényes költségek, díjak, havi díjak és forgalmi jutalékok: Számla megszüntetés díja, hagyományos számlák esetén Hagyományos számla módosítása TakarékPontos termékre Bankváltás lebonyolítása 2 Díjmentes Díjmentes Díjmentes Látra szóló kamat (lekötés nélkül számlán lévő összeg kamata) 0,10% 0,5% min max Forintszámla terhére indított devizaforgalmi átutalás (0,2% min max ,3% max. 6.00) Forintszámla javára érkező devizaforgalmi utalás 0,1% - min max ,5% min max Forintszámla terhére indított forint átutalás külföldre (0,2% min max ,3% max. 6.00) Forintszámla javára fogadott forint átutalás külföldről Devizautalás kapcsán felmerülő sürgősségi felár Tévesen megadott nemzetközi (IBAN) számlaszám miatti költség Pontatlanul megadott megbízások helyesbítése, külön eljárás Ügyfél által kezdeményezett VIBER tranzakció után felszámított díj Fogadott VIBER tranzakció után felszámított díj Előre bejelentett nagy összegű ( Forint felett) forint készpénzfelvétel elmulasztásának díja Electra InternetBank telepítési díj (EIB) Electra InternetBank havi díj Electra Internet Bank letiltás feloldás díja SMS szolgáltatás havi díja SMS küldés díja Postai levélköltség: Nyomtatvány költség (boríték, fénymásoló-, levélpapír) Elektronikus levélküldés díja: Visszatartott levelezés (értesítők átvétele a bankfiókban) Címletváltás: A Tiszavasvári Takarékszövetkezet ügyfeleinek Nem ügyfeleknek (érmék): Nem ügyfeleknek (bankjegyek): 0,5% min külföldi bank által felszámított díj 0,1% - min ,5 ezrelék, de min / tranzakció 0,2 % - min max ,- Ft / alkalom 208,- Ft 21,- Ft / SMS A Magyar Posta hirdetményében szereplő mindenkori levélküldés díja (a Hirdetmény megtalálható a Magyar Posta honlapján és a Tiszavasvári Takarékszövetkezet kirendeltségeiben nyomtatott formában) 26,- Forint 52,- Ft kifizetésre kerülő forintérme névértékének 10%-a kifizetésre kerülő forintbankjegy névértékének 5%-a

3 Pénzforgalmi számla kényszerhitel miatti felszólítás díja 26 Kényszerhitel éves kamata 25,00% Átutalási megbízás (PFNY11), postai készpénz átutalási 12,- Ft/db megbízás nyomtatvány Számlatulajdonos kérésére történő adott időszakra vonatkozó tételes bankszámlakivonat kiadásáért felszámított díj 156,- Ft / oldal (számlakivonat pótlása) Fedezetigazolások és egyéb számlára érkező jóváírások (pl. nyugdíj), igazolások kiadásáért felszámítandó díj mértéke Számlaforgalomról saját kérésre nyújtott információ szolgáltatáskor felszámítandó díj mértéke (pl.: több hónapra vonatkozó, összesített számlakivonat) Számlatulajdonos kérelmére kiadott okiratok másolásának díja Megállapodások, szerződésmódosítás nyomtatvány, fénymásolás költsége (Keretszerződés módosításkor, pótláskor felmerülő nyomtatvány költség, stb.) Számlatulajdonos megbízásából és érdekében felmerülő telefax igénybevétel Irattári kutatás, adatszolgáltatás (számlatulajdonos saját kérésére vagy hivatalos szervek, hatóság utasítása miatt) Cégkivonat lekérése 415,- Ft/ igazolás 208,- Ft / oldal 31,- Ft / oldal 52/szerződés 156,- Ft / oldal 2.078,- Ft A szolgáltató által ténylegesen felszámított díj (önköltség)

4 II. Hagyományos számla, számlavezetési kondíciói lakossági ügyfelek részére (A Tiszavasvári Takarékszövetkezet saját terméke, nem TakarékPontos számlacsomag) A hirdetmény hatályos: szeptember 09-től Közzétéve: július 08. Igénybevétel feltételei: 14. életévüket betöltött magánszemély ügyfelek részére nyitható. A 18. életévüket be nem töltött ügyfelek esetén a szerződés megkötéséhez a törvényes képviselő jelenléte és hozzájárulása szükséges. Kapcsolódó szolgáltatások: A számlához nem kapcsolódik egyéb szolgáltatás. Külön díj ellenében igényelhető: SMS, Internetbank, Bankkártya A számlához kapcsolódó havi díjak és forgalmi jutalékok: Számlavezetés havi díja Számlanyitás egyszeri díja Kötelező elhelyezés összege a számlán Átutalás saját számlák között - papír alapú Átutalás saját számlák között - elektronikus Átutalás Tksz-nél vezetett számlák között - papír alapú Átutalás Tksz-nél vezetett számlák között - elektronikus Átutalás Tksz-en kívül vezetett számlák között - papír alapú Átutalás Tksz-en kívül vezetett számlák között - elektronikus Intergiro2-ben kezdeményezett papír alapú megbízás Intergiro2-ben visszahívás üzenet kezdeményezése (recall) Csoportos beszedési megbízás teljesítése Rendszeres átutalási megbízás teljesítése Készpénzfelvétel díja Készpénzbefizetés díja 207 Forint/hó ,- Forint 0,4 % - max (0,1 % max ,3 % max. 6.00) 0,38 % - max (0,08 % max ,3 % max. 6.00) 0,5 % - max (0,2 % max ,3 % max. 6.00) 0,42% - max (0,12 % max ,3 % max. 6.00) 0,6 % + 30 (0,3 % ,3 % max. 6.00) 2.00/tétel 0,5 % - min. 52,- Ft (0,2 % min. 52,- Ft + 0,3 % max. 6.00) 0,5 % - min. 52,- Ft (0,2 % min. 52,- Ft + 0,3 % max. 6.00) 0,85 % Ft /tétel (0,25 % Ft /tétel max ) + 0,6% A zárójelben feltüntetett képlet jelentése: A Takarékszövetkezet által felszámított pénzforgalmi jutalék mértéke + a évi CXVI. törvényben (Pti. törvény) meghatározott mindenkori tranzakciós illeték mértéke. Jelen Hirdetmény a Tiszavasvári Takarékszövetkezet "Forint számlavezetéshez kapcsolódó általános díjak és költségek" és a "Bankkártya" Hirdetményeivel együtt érvényes. Minden itt fel nem tüntetett szolgáltatás költsége és jutaléka az előzőleg megnevezett hirdetményekben szerepelnek. 4

5 III. TakarékPont Lakossági számlacsomagok A hirdetmény hatályos: szeptember 09-től Közzétéve: szeptember 06. Csemete számla Igénybevétel feltételei: Kizárólag 6. és 14. életév közötti magánszemélyek részére nyitható. A 18. életévüket be nem töltött ügyfelek az ATM felvéten kívül minden tranzakcióhoz és a szerződés megszüntetéséhez a törvényes képviselő jelenléte és hozzájárulása szükséges. A számlatulajdonos a bankkártyával kezdeményezett ATM készpénzfelvételeken kívül terhelés jellegű fizetési megbízást még a törvényes képviselő előzetes engedélye vagy utólagos jóváhagyása mellett sem nyújthat be teljesítésre! Számlához opcionálisan kapcsolódhat: Kölyökkártya (7 éves kortól) Kapcsolódó kedvezmények akciós jelleggel: Havonta 1 db ingyenes készpénzfelvétel saját és integrációs ATM-ből (Akciós jelleggel a havi első készpénzfelvétel saját ATM-ből ) A számlához kapcsolódó havi díjak és forgalmi jutalékok: Számlavezetés havi díja normál esetben 55,- Forint/hó Havi díj családi számlakedvezmény esetén 0,- Forint/hó Havi zárlati költség Kötelező elhelyezés összege a számlán 1.00 Számlanyitás díja Számlaváltás díja Számlamegszüntetés díja Átutalás Tksz-en belül saját számlák között papír alapú Átutalás Tksz-en belül saját számlák között elektronikus Nem lehetséges Átutalás Tksz-en belül, papír alapon (0,15 % min. 15 max. 5.00) + (0,3% max. 6.00) Átutalás Tksz-en belül, elektronikus úton Nem lehetséges Átutalás Tksz-en kívül, papír alapon (0,25 % min. 25 max ) + (0,3% max. 6.00) Átutalás Tksz-en kívül, elektronikus úton Nem lehetséges Intergiro2-ben kezdeményezett papír alapú megbízás (0,3 % + 40) + (0,3% max. 6.00) Intergiro2-ben visszahívás üzenet kezdeményezése 2.00/tétel Csoportos beszedési megbízás teljesítése Nem lehetséges Rendszeres átutalási megbízás teljesítése (0,15 % min. 8) + (0,3% max. 6.00) Készpénzfelvétel díja (0,3 % + 10 max ) + 0,6% Készpénzbefizetés díja 5

6 A hirdetmény hatályos: szeptember 09-től Közzétéve: szeptember 06. Nebuló számlacsomag Igénybevétel feltételei: Kizárólag 14. és 18. életév közötti magánszemélyek részére nyitható. A 18. életévüket be nem töltött ügyfelek az ATM felvéten kívül minden tranzakcióhoz és a szerződés megszüntetéséhez a törvényes képviselő jelenléte és hozzájárulása szükséges. A számlacsomag tartalma: Normál fizetési számla TakarékPont Maestro bankkártya Internetbank szolgáltatás (korlátozott, lekérdezési jogkörrel) Kapcsolódó kedvezmények akciós jelleggel: A bankkártyás vásárlások díja Az internetbank szolgáltatás belépési és havi díja 0,-Ft A számlához kapcsolódó havi díjak és forgalmi jutalékok: Számlacsomag havi díja normál esetben 105,- Forint/hó Havi díj családi számlakedvezmény esetén 0,- Forint/hó Havi zárlati költség Kötelező elhelyezés összege a számlán 1.00 Számlanyitás díja 0, - Ft Számlaváltás díja Számlamegszüntetés díja Átutalás Tksz-en belül saját számlák között papír alapú Átutalás Tksz-en belül saját számlák között elektronikus Átutalás Tksz-en belül, papír alapon (0,15 % min. 15 max. 5.00) + (0,3% max. 6.00) Átutalás Tksz-en belül, elektronikus úton (0,1 % min. 10 max. 5.00) + (0,3% max. 6.00) Átutalás Tksz-en kívül, papír alapon (0,25 % min. 25 max ) + (0,3% max. 6.00) Átutalás Tksz-en kívül, elektronikus úton (0,12 % min. 12 max ) + (0,3% max. 6.00) Intergiro2-ben kezdeményezett papír alapú megbízás (0,3 % + 40) + (0,3% max. 6.00) Intergiro2-ben visszahívás üzenet kezdeményezése 2.00/tétel Csoportos beszedési megbízás teljesítése (0,15 % min. 8) + (0,3% max. 6.00) Rendszeres átutalási megbízás teljesítése (0,15 % min. 8) + (0,3% max. 6.00) Készpénzfelvétel díja (0,3 % + 10 max ) + 0,6% Készpénzbefizetés díja 6

7 A hirdetmény hatályos: szeptember 09-től Közzétéve: szeptember 06. Ugródeszka számlacsomag Igénybevétel feltételei: 18. és 27. életév közötti magánszemélyek részére nyitható. A számlacsomag tartalma: Normál fizetési számla Szabadon választható bankkártya (elsőként megrendelt főkártya) Internetbanki szolgáltatás Kapcsolódó kedvezmények akciós jelleggel: A bankkártyás vásárlások díja Az internetbank szolgáltatás belépési és havi díja A számlához kapcsolódó havi díjak és forgalmi jutalékok: Számlacsomag havi díja normál esetben 205,- Forint/hó Havi díj családi számlakedvezmény esetén 0,- Forint/hó Havi zárlati költség Kötelező elhelyezés összege a számlán 1.00 Számlanyitás díja Számlaváltás díja Számlamegszüntetés díja 50 Átutalás Tksz-en belül saját számlák között papír alapú Átutalás Tksz-en belül saját számlák között elektronikus Átutalás Tksz-en belül, papír alapon (0,15 % min. 15 max. 5.00) + (0,3% max. 6.00) Átutalás Tksz-en belül, elektronikus úton (0,1 % min. 10 max. 5.00) + (0,3% max. 6.00) Átutalás Tksz-en kívül, papír alapon (0,25 % min. 25 max ) + (0,3% max. 6.00) Átutalás Tksz-en kívül, elektronikus úton (0,12 % min. 12 max ) + (0,3% max. 6.00) Hatósági átutalás, átutalási végzés teljesítése (0,25 % min. 25 max ) + (0,3% max. 6.00) Intergiro2-ben kezdeményezett papír alapú megbízás (0,3 % + 40) + (0,3% max. 6.00) Intergiro2-ben visszahívás üzenet kezdeményezése 2.00/tétel Csoportos beszedési megbízás teljesítése (0,15 % min. 8) + (0,3% max. 6.00) Rendszeres átutalási megbízás teljesítése (0,15 % min. 8) + (0,3% max. 6.00) Készpénzfelvétel díja (0,35 % + 15 max ) + 0,6 % Készpénzbefizetés díja 7

8 A hirdetmény hatályos: szeptember 09-től Közzétéve: szeptember 06. CSAK számla Igénybevétel feltételei: 18. életévüket betöltött magánszemélyek részére nyitható. A fizetési számlához opcionálisan kapcsolható fizetési eszközök: Maestro bankkártya MasterCard Standard bankkártya Visa Online bankkártya PayPass bankkártya MasterCard Gold bankkártya Kapcsolódó kedvezmények akciós jelleggel: A bankkártyás vásárlások díja A számlához kapcsolódó havi díjak és forgalmi jutalékok: Számlavezetés havi díja normál esetben 255,- Forint/hó Havi zárlati költség Kötelező elhelyezés összege a számlán 100 Számlanyitás díja Számlaváltás díja 50 Számlamegszüntetés díja 50 Átutalás Tksz-en belül saját számlák között papír alapú Átutalás Tksz-en belül saját számlák között elektronikus Átutalás Tksz-en belül, papír alapon (0, 2 % min. 20 max. 5.00) + (0,3% max. 6.00) Átutalás Tksz-en belül, elektronikus úton (0,1 % min. 10 max. 5.00) + (0,3% max. 6.00) Átutalás Tksz-en kívül, papír alapon (0,3 % min. 30 max ) + (0,3% max. 6.00) Átutalás Tksz-en kívül, elektronikus úton (0,15 % min. 15 max ) + (0,3% max. 6.00) Hatósági átutalás, átutalási végzés teljesítése (0,3 % min. 30 max ) + (0,3% max. 6.00) Intergiro2-ben kezdeményezett papír alapú megbízás (0,3 % + 40) + (0,3% max. 6.00) Intergiro2-ben visszahívás üzenet kezdeményezése 2.00/tétel Csoportos beszedési megbízás teljesítése (0,15 % min. 8) + (0,3% max. 6.00) Rendszeres átutalási megbízás teljesítése (0,15 % min. 8) + (0,3% max. 6.00) Készpénzfelvétel díja (0,35 % + 15 max ) + 0,6 % Készpénzbefizetés díja 8

9 A hirdetmény hatályos: szeptember 09-től Közzétéve: szeptember 06. Hagyományos számlacsomag Igénybevétel feltételei: 18. életévüket betöltött magánszemélyek részére nyitható. A számlacsomag tartalma: Normál fizetési számla Szabadon választható főkártya SMS szolgáltatás Kapcsolódó kedvezmények akciós jelleggel: A bankkártyás vásárlások díja Az sms szolgáltatás belépési és havi díja A számlához kapcsolódó havi díjak és forgalmi jutalékok: Számlacsomag havi díja normál esetben 345,- Forint/hó Havi díja nyugdíjas törzsszám megléte esetben* 245,- Forint/hó Havi zárlati költség Kötelező elhelyezés összege a számlán 1.00 Számlanyitás díja Számlaváltás díja 50 Számlamegszüntetés díja 50 Átutalás Tksz-en belül saját számlák között papír alapú Átutalás Tksz-en belül saját számlák között elektronikus Átutalás Tksz-en belül, papír alapon (0,2 % min. 20 max. 5.00) + (0,3% max. 6.00) Átutalás Tksz-en belül, elektronikus úton (0,1 % min. 10 max. 5.00) + (0,3% max. 6.00) Átutalás Tksz-en kívül, papír alapon (0,3 % min. 30 max ) + (0,3% max. 6.00) Átutalás Tksz-en kívül, elektronikus úton (0,15 % min. 15 max ) + (0,3% max. 6.00) Hatósági átutalás, átutalási végzés teljesítése (0,3 % min. 30 max ) + (0,3% max. 6.00) Intergiro2-ben kezdeményezett papír alapú megbízás (0,3 % + 40) + (0,3% max. 6.00) Intergiro2-ben visszahívás üzenet kezdeményezése 2.00/tétel Csoportos beszedési megbízás teljesítése (0,15 % min. 8) + (0,3% max. 6.00) Rendszeres átutalási megbízás teljesítése (0,15 % min. 8 + (0,3% max. 6.00) Készpénzfelvétel díja (0,35 % + 15 max ) + 0,6% Készpénzfelvétel díja nyugdíjas törzsszámmal** (0,28 % + 10 max ) + 0,6% Készpénzbefizetés díja * szeptember 09-től visszavonásig a nyugdíjas törzsszámmal rendelkező Ügyfelek részére a számlacsomag havi díja: 245,- Ft/hó **Nyugdíjas törzsszámmal rendelkező ügyfelek esetén a készpénzfelvételi díj szeptember 09-től visszavonásig akciós. 9

10 A hirdetmény hatályos: szeptember 09-től Közzétéve: szeptember 06. Újító számlacsomag Igénybevétel feltételei: 18. életévüket betöltött magánszemélyek részére nyitható. A számlacsomag tartalma: Normál fizetési számla Szabadon választható főkártya Internetbanki szolgáltatás Kapcsolódó kedvezmények akciós jelleggel: A bankkártyás vásárlások díja Az internetbanki szolgáltatás belépési és havi díja Minden elektronikusan végrehajtott bankon belüli és kívüli egyszeri átutalások átutalás díja 0,3% maximum 6.00 (kivéve VIBER, deviza és külföldi átutalás valamint a rendszeres átutalás és a csoportos beszedési megbízás) * A számlához kapcsolódó havi díjak és forgalmi jutalékok: Számlacsomag havi díja 505,- Forint/hó Havi zárlati költség Kötelező elhelyezés összege a számlán 1.00 Számlanyitás díja Számlaváltás díja 50 Számlamegszüntetés díja 50 Átutalás Tksz-en belül saját számlák között papír alapú Átutalás Tksz-en belül saját számlák között elektronikus Átutalás Tksz-en belül, papír alapon (0,20 % min. 20 max. 5.00) + (0,3% max. 6.00) Átutalás Tksz-en belül, elektronikus úton + 0,3 % - max Átutalás Tksz-en belül, elektronikus úton (nem akciós díj)* (0,1 % min. 10 max. 5.00) + (0,3% max. 6.00) Átutalás Tksz-en kívül, papír alapon (0,30 % min. 30 max ) + (0,3% max. 6.00) Átutalás Tksz-en kívül, elektronikus úton + 0,3% - max Átutalás Tksz-en kívül, elektronikus úton (nem akciós díj)* (0,15 % min. 15 max ) + (0,3% max. 6.00) Hatósági átutalás, átutalási végzés teljesítése (0,30 % min. 30 max ) + (0,3% max. 6.00) Intergiro2-ben kezdeményezett papír alapú megbízás (0,3 % + 40) + (0,3% max. 6.00) Intergiro2-ben visszahívás üzenet kezdeményezése 2.00/tétel Csoportos beszedési megbízás teljesítése (0,15 % min. 8) + (0,3% max. 6.00) Rendszeres átutalási megbízás teljesítése (0,15 % min. 8) + (0,3% max. 6.00) Készpénzfelvétel díja (0,35 % + 15 max ) + 0,6 % Készpénzbefizetés díja 10

11 A hirdetmény hatályos: szeptember 09-től Közzétéve: szeptember 06. Pezsdítő számlacsomag A számlacsomag szolgáltatás tartalma: Normál fizetési számla 1 db PayPass főkártya 2 darab szabadon választható kedvezményes szolgáltatás az alábbiak közül*: Az sms szolgáltatás havidíja Az internetbanki szolgáltatás belépési és havi díja Díjmentes értékpapír számlanyitás 1 db TaPassz Főkártyával megegyező típusú, társkártya vagy, bármely típusú 2. főkártya (kivéve MasterCard Gold) A bankkártyás vásárlások díja Kapcsolódó kedvezmények akciós jelleggel: Minden csoportos beszedési megbízás teljesítése ** A számlához kapcsolódó havi díjak és forgalmi jutalékok: Számlacsomag havi díja havi, min rendszeres jóváírás esetén Számlacsomag havi díja egyéb esetben Havi zárlati költség Kötelező elhelyezés összege a számlán Számlanyitás díja Számlaváltás díja Számlamegszüntetés díja Átutalás Tksz-en belül saját számlák között papír alapú Átutalás Tksz-en belül saját számlák között elektronikus Átutalás Tksz-en belül, papír alapon Átutalás Tksz-en belül, elektronikus úton Átutalás Tksz-en kívül, papír alapon Átutalás Tksz-en kívül, elektronikus úton Hatósági átutalás, átutalási végzés teljesítése Intergiro2-ben kezdeményezett papír alapú megbízás Intergiro2-ben visszahívás üzenet kezdeményezése Csoportos beszedési megbízás teljesítése Csoportos beszedési megbízás teljesítése (nem akciós díj)** Rendszeres átutalási megbízás teljesítése ,- Forint/hó 990,- Forint/hó (0,2 % min. 20 max. 5.00) + (0,3% max. 6.00) (0,1 % min. 10 max. 5.00) + (0,3% max. 6.00) (0,3 % min. 30 max ) + (0,3% max. 6.00) (0,15 % min. 15 max ) + (0,3% max. 6.00) (0,3 % min. 30 max ) + (0,3% max. 6.00) (0,3 % + 40) + (0,3% max. 6.00) 2.00/tétel (0,15 % min. 8) + (0,3% max. 6.00) (0,15 % min. 8) + (0,3% max. 6.00) Készpénzfelvétel díja (0,35 % + 15 max ) + 0,6 % Készpénzbefizetés díja * A számlatulajdonos az általa a számlacsomag igénybe vételére vonatkozó Számlacsomag Szerződés megkötésekor kiválasztott kettő kedvezményes termék/szolgáltatás körét évente egyszer módosíthatja. A Pezsdítő számlacsomag havi díja 330 Ft, amennyiben a tárgyhónapban minimum összegű jóváírás érkezik a fizetési számlára, maximum két összegben, amelyben a saját számlák közötti átvezetés nem számít bele. A feltételek teljesülését a tárgyhóra vonatkoztatva előző hó 20-a és tárgy hó 20-a közötti időszakban vizsgálja automatikusan a rendszer. Amennyiben a jóváírási feltétel a vizsgált időszakban nem teljesül, úgy a Pezsdítő számlacsomag havi díja 99.

12 A hirdetmény hatályos: szeptember 09-től Közzétéve: szeptember 06. Komplex számlacsomag A számlacsomag szolgáltatás tartalma: Normál fizetési számla Szabadon választható bankkártya Internetbank szolgáltatás Sms szolgáltatás Kapcsolódó kedvezmények akciós jelleggel: A bankkártyás vásárlások díja Minden elektronikusan végrehajtott bankon belüli és kívüli egyszeri átutalás (kivéve VIBER, deviza és külföldi átutalás, rendszeres átutalás, csoportos beszedés) Díjmentes értékpapírszámla nyitás Az sms szolgáltatás havidíja Az internetbanki szolgáltatás belépési és havi díja A számlához kapcsolódó havi díjak és forgalmi jutalékok: Számlacsomag havi díja havi, min rendszeres jóváírás esetén Számlavezetés havi díja egyéb esetben Havi zárlati költség Kötelező elhelyezés összege a számlán Számlanyitás díja Számlaváltás díja Számlamegszüntetés díja Átutalás Tksz-en belül saját számlák között papír alapú Átutalás Tksz-en belül saját számlák között elektronikus Átutalás Tksz-en belül, papír alapon Átutalás Tksz-en belül, elektronikus úton 995,- Forint/hó 2.495,- Forint/hó (0,2 % min. 20 max. 5.00) + (0,3% max. 6.00) Átutalás Tksz-en belül, elektronikus úton (nem akciós díj)* Átutalás Tksz-en kívül, papír alapon Átutalás Tksz-en kívül, elektronikus úton Átutalás Tksz-en kívül, elektronikus úton (nem akciós díj)* Hatósági átutalás, átutalási végzés teljesítése Intergiro2-ben kezdeményezett papír alapú megbízás Intergiro2-ben visszahívás üzenet kezdeményezése Csoportos beszedési megbízás teljesítése Rendszeres átutalási megbízás teljesítése (0,1 % min. 10 max. 5.00) + (0,3% max. 6.00) (0,3 % min. 30 max ) + (0,3% max. 6.00) (0,15 % min. 15 max ) + (0,3% max. 6.00) (0,3 % min. 30 max ) + (0,3% max. 6.00) 12 (0,3 % + 40) + (0,3% max. 6.00) 2.00/tétel (0,15 % min. 8) + (0,3% max. 6.00) (0,15 % min. 8) + (0,3% max. 6.00) Készpénzfelvétel díja (0, max ) + 0,6 % Készpénzbefizetés díja A Komplex számlacsomag havi díja 995,- Ft, amennyiben a tárgyhónapban minimum Ft összegű jóváírás érkezik a fizetési számlára, maximum két összegben, amelyben a saját számlák közötti átvezetés nem számít bele. A feltételek teljesülését a tárgyhóra vonatkoztatva előző hó 20-a és tárgy hó 20-a közötti időszakban vizsgálja automatikusan a rendszer. Amennyiben a jóváírási feltétel a vizsgált időszakban nem teljesül, úgy a Komplex számlacsomag havi díja 2.495,- Ft.

13 IV. Hagyományos forint pénzforgalmi számlavezetés kondíciói vállalkozók és egyéb szervezetek részére A hirdetmény hatályos: szeptember 09-től Közzétéve: július 08. Vállalkozói számla Pénzforgalmi számla egyéb szervezetek részére Igénybevétel feltétele Egyéni vállalkozók, Gazdasági Társaságok Pártok, Alapítványok, Egyesületek Számlacsomaghoz kapcsolódó szolgáltatás A számlához nem kapcsolódik szolgáltatás. Külön díj ellenében igénybe vehető: bankkártya, sms, internetbank A számlához nem kapcsolódik szolgáltatás. Külön díj ellenében igénybe vehető: bankkártya, sms, internetbank Számlavezetés havi díja 1.558,- Forint 0 Forint Számlanyitás díja 2.000,- Forint 2.000,- Forint Kötelező elhelyezés a számlán 5.000,- Forint 0,- Forint Látraszóló kamat 0,10% Átutalás saját számlák között - papír alapú Átutalás saját számlák között - elektronikus Átutalás Tksz-nél vezetett számlák között - papír alapú Átutalás Tksz-nél vezetett számlák között - elektronikus Átutalás Tksz-en kívül vezetett számlák között - papír alapú Átutalás Tksz-en kívül vezetett számlák között - elektronikus Intergiro2-ben kezdeményezett papír alapú megbízás Intergiro2-ben visszahívás 0,4 % - max (0,1 % max ,3% max. 6.00) 0,38 % - max (0,08 % max ,3% max. 6.00) 0,51 % 0,21 % +(0,3% max. 6.00) 0,42% 0,12 % +(0,3% max. 6.00) 0,6 % + 50 (0,3 % ,3% max. 6.00) 0,3 % - max ( + 0,3% max. 6.00) 0,3 % - max ( + 0,3% max. 6.00) 0,42% 0,12 % + (0,3% max. 6.00) 0,42% 0,12 % + (0,3% max. 6.00) 0,6 % + 50 (0,3 % ,3% max. 6.00) üzenet kezdeményezése (recall) 2.00/tétel 2.00/tétel Csoportos beszedési megbízás teljesítése 0,51 % - min. 52,- Ft (0,21 % min. 52,- Ft + 0,3 % max. 6.00) 0,42 % - min. 52,- Ft (0,12 % min. 52,- Ft + 0,3 % max. 6.00) Csoportos átutalási megbízás teljesítése 0,51 % - min. 52,- Ft (0,21 % min. 52,- Ft + 0,3 % max. 6.00) 0,42 % - min. 52,- Ft (0,12 % min. 52,- Ft + 0,3 % max. 6.00) Rendszeres átutalási megbízás teljesítése 0,51 % - min. 52,- Ft (0,21 % min. 52,- Ft + 0,3 % max. 6.00) 0,42 % - min. 52,- Ft (0,12 % min. 52,- Ft + 0,3 % max. 6.00) Készpénzfelvétel díja 0,86 % Ft /tétel (0,26 % Ft /tétel) + 0,6 % 0,72 % Ft /tétel (0,12 % Ft /tétel) + 0,6 % Készpénzbefizetés díja 1/tétel A zárójelben feltüntetett képlet jelentése: A Takarékszövetkezet által felszámított pénzforgalmi jutalék mértéke + a évi CXVI. törvényben (Pti. törvény) meghatározott mindenkori tranzakciós illeték mértéke. Jelen Hirdetmény a Tiszavasvári Takarékszövetkezet "Forint számlavezetéshez kapcsolódó általános díjak és költségek" és a "Bankkártya" Hirdetményeivel együtt érvényes. Minden itt fel nem tüntetett szolgáltatás költsége és jutaléka az előzőleg megnevezett hirdetményekben szerepelnek. 13

14 V. Takarékpont vállalkozói számlacsomagok A hirdetmény hatályos: szeptember 09-től Közzétéve: július 08. Igénybevétel feltétele Üzleti alapszámla Üzleti plusz számlacsomag Üzleti prémium számlacsomag Egyéni vállalkozók és gazdasági társaságok részére *Számlacsomaghoz kapcsolódó szolgáltatás Vállalkozói pénzforgalmi számla Vállalkozói pénzforgalmi számla + 1 db MasterCard Electronic Business bankkártya + Internetbanki szolgáltatás + SMS szolgáltatás Vállalkozói pénzforgalmi számla + 1 db MasterCard Business bankkártya + Internetbanki szolgáltatás + SMS szolgáltatás Számlacsomag havi díja 509,- Forint 0 Forint 0 Forint A minimum havi forgalmi jutalék nincs 2.585,- Forint 7.780,- Forint Kötelező elhelyezés összege a számlán 5.000,- Forint 5.000,- Forint 5.000,- Forint Látraszóló kamat 0,10% Elektronikus átutalások: Átutalás saját számlák között Átutalás Tksz-nél vezetett számlák között Átutalás Tksz-en kívül vezetett számlák között Papír alapon benyújtott átutalások: Átutalás saját számlák között Átutalás Tksz-nél vezetett számlák között Átutalás Tksz-en kívül vezetett számlák között Intergiro2 rendszerben kezdeményezett átutalás 0,40% max (0,10 % max ,3 % max. 6.00) 0,46% min 156,- Ft (0,16 % min 156,- Ft+ 0,3 % max ,- Ft) 0,38 % max (0,08 % max ,3 % max. 6.00) 0,42% min 156,- Ft (0,12 % min 156,- Ft+ 0,3 % max. 6.00) 0,36% max (0,06 % max ,3 % max. 6.00) 0,4% min 156,- Ft (0,1 % min 156,- Ft+ 0,3 % max. 6.00) 0,51% min 208,- Ft (0,21 % min 208,- Ft+ 0,3 % max ,- Ft) 0,66% min 26 (0,36 % min 26+ 0,3 % max ,- Ft) 0,7% + 50 (0,4 % ,3 % max. 6.00) 0,46% min 156,- Ft (0,16 % min 156,- Ft+ 0,3 % max. 6.00) 0,56% min 26 (0,26 % min 26+ 0,3 % max. 6.00) 0,6% + 50 (0,3 % ,3 % max ,- Ft) 0,38% min 104,- Ft (0,08 % min 104,- Ft+ 0,3 % max. 6.00) 0,51% min 208,- Ft (0,21 % min 208,- Ft+ 0,3 % max. 6.00) 0,6% + 50 (0,3 % ,3 % max ,- Ft) Készpénzfelvétel díja 0,86% min 26 (0,26 % min. 26) + 0,6 % 0,86% min 26 (0,26 % min. 26) + 0,6 % 0,86% min 26 (0,26 % min. 26) + 0,6 % Készpénzbefizetés díja 10,- Forint / tétel 10,- Forint / tétel 10,- Forint / tétel A zárójelben feltüntetett képlet jelentése: A Takarékszövetkezet által felszámított pénzforgalmi jutalék mértéke + a évi CXVI. törvényben (Pti. törvény) meghatározott mindenkori tranzakciós illeték mértéke. Jelen Hirdetmény a Tiszavasvári Takarékszövetkezet " Forint számlavezetéshez kapcsolódó általános díjak és költségek" "Forint számlavezetéshez kapcsolódó pénzforgalmi szolgáltatások" hirdetményekkel és a "Bankkártya" hirdetményeivel együtt érvényes. Minden itt fel nem tüntetett szolgáltatás költsége és jutaléka az előzőleg megnevezett hirdetményekben szerepel. *A csomag havi díja vagy minimum forgalmi jutaléka tartalmazza a megnevezett szolgáltatások havi vagy éves díjait. 14

15 VI. Megszűnt Takarékpont lakossági számlacsomagok A termékek forgalmazása szeptember 02-től megszűnt! A Hirdetmény a meglévő állományra érvényes: szeptember 09-től Közzétéve: július 08. Igénybevétel feltétele *Számlacsomaghoz kapcsolódó szolgáltatás Rajt Gyorsítás Haladás Célegyenes Lazítás Alap éves éves korosztály korosztály 18. életévét betöltött lakossági ügyfelek részére részére részére TakarékPont Maestro Bankkártya MasterCard Unembossed PayPass Bankkártya + Internetbank szolgáltatás csatlakozási és havi díj 15 TakarékPont PayPass Bankkártya + Internetbank vagy sms szolgáltatás csatlakozási és havi díj TakarékPont Mastercard Bankkártya + Internetbank és sms szolgáltatás csatlakozási és havi díj TakarékPont Maestro Bankkártya Számlacsomag havi díja 103 Forint 155 Forint 351 Forint 757 Forint 238 Forint Számlanyitás díja nincs Számlakivonat elkészítés díja havonta 1 darab Kötelező elhelyezés összege 1.000,- Forint Látraszóló kamat 0,10% Átutalás saját számlák között - papír alapú Átutalás saját számlák között - elektronikus Átutalás Tksz-nél vezetett számlák között - papír alapú Átutalás Tksz-nél vezetett számlák között - elektronikus Átutalás Tksz-en kívül vezetett számlák között - papír alapú Átutalás Tksz-en kívül vezetett számlák között - elektronikus Intergiro2-ben kezdeményezett papír alapú megbízás Intergiro2-ben visszahívás üzenet kezdeményezése Csoportos beszedési megbízás teljesítése Rendszeres átutalási megbízás teljesítése Készpénzfelvétel díja Készpénzbefizetés díja 0,4 % - max (0,1 % max ,3 % max. 6.00) 0,38 % - max (0,08 % max ,3 % max. 6.00) 0,5 % - max (0,2 % max ,3 % max. 6.00) 0,42% - max (0,12 % max ,3 % max. 6.00) 0,6 % + 30 (0,3 % ,3 % max. 6.00) 2.00/tétel 0,5 % - min. 52,- Ft (0,2 % min. 52,- Ft + 0,3 % max. 6.00) 0,5 % - min. 52,- Ft (0,2 % min. 52,- Ft + 0,3 % max. 6.00) 0,85 % Ft /tétel (0,25 % Ft /tétel max ) + 0,6% Forint A zárójelben feltüntetett képlet jelentése: A Takarékszövetkezet által felszámított pénzforgalmi jutalék mértéke + a évi CXVI. törvényben (Pti. törvény) meghatározott mindenkori tranzakciós illeték mértéke. Jelen Hirdetmény a Tiszavasvári Takarékszövetkezet "Forint számlavezetéshez kapcsolódó általános díjak és költségek" és a "TakarékPont Bankkártya" Hirdetményeivel együtt érvényes. Minden itt fel nem tüntetett szolgáltatás költsége és jutaléka, esetleges akciók az előzőleg megnevezett hirdetményekben szerepelnek. *A csomag havi díja tartalmazza a megnevezett szolgáltatások havi vagy éves díjait.

16 A termékek forgalmazása szeptember 02-től megszűnt! A Hirdetmény a meglévő állományra érvényes: szeptember 09-től Közzétéve július 08. Rajt családi kedvezménnyel ** 16 Rajt Xtra* Gyorsítás családi kedvezménnyel** Gyorsítás Xtra* Igénybevétel feltétele éves korosztály részére éves korosztály részére MasterCard MasterCard Unembossed Unembossed PayPass TakarékPont TakarékPont PayPass Bankkártya Bankkártya + Számlacsomaghoz kapcsolódó Maestro Bankkártya Maestro + Internetbank Internetbank szolgáltatás és PayPass karóra Bankkártya szolgáltatás szolgáltatás díja csatlakozási és havi csatlakozási és díj havi díj PayPass karóra díja Számlacsomag havi díja 0 Forint 623 Forint 0 Forint 674 Forint Számlanyitás díja nincs Számlakivonat elkészítés díja havonta 1 darab Átutalás saját számlák között - papír alapú Átutalás saját számlák között - elektronikus Átutalás Tksz-nél vezetett számlák között - papír alapú Átutalás Tksz-nél vezetett számlák között - elektronikus Átutalás Tksz-en kívül vezetett számlák között - papír alapú Átutalás Tksz-en kívül vezetett számlák között - elektronikus Intergiro2-ben kezdeményezett papír alapú megbízás Intergiro2-ben visszahívás üzenet kezdeményezése (recall) Csoportos beszedési megbízás teljesítése Rendszeres átutalási megbízás teljesítése 0,4 % - max (0,1 % max ,3 % max. 6.00) 0,38 % - max (0,08 % max ,3 % max. 6.00) 0,5 % - max (0,2 % max ,3 % max. 6.00) 0,42% - max (0,12 % max ,3 % max. 6.00) 0,6 % + 30 (0,3 % ,3 % max. 6.00) 2.00/tétel 0,5 % - min. 52,- Ft (0,2 % min. 52,- Ft + 0,3 % max. 6.00) 0,5 % - min. 52,- Ft (0,2 % min. 52,- Ft + 0,3 % max. 6.00) 0,85 % Ft /tétel Készpénzfelvétel díja (0,25 % Ft /tétel max )+ 0,6% Készpénzbefizetés díja *Megjegyzés: A Rajt Xtra, Gyorsítás Xtra számlacsomag tartalmazza a PayPass karóra díját. Ha a számla 2 éven belül megszűnik a PayPass óra egyszeri díja kerül felszámításra. **Megjegyzés: A családi kedvezményt azon lakossági ügyfelek igényelhetik, akiknek közeli hozzátartozói az igénybejelentés pillanatában a Tiszavasvári Takarékszövetkezetnél már rendelkeznek bármely típusú TakarékPont -os számlacsomaggal. A kedvezményre jogosító számlára havonta legalább ,- forint összegben rendszeres jóváírás érkezik legalább 1 hónapja. A kedvezményes számla tulajdonosa a családi kedvezmény igénylése során vállalja, hogy a kedvezményes számlára havonta legalább 1 alkalommal jóváírás érkezik. A családi kedvezmény visszavonásig érvényes. Az igénybevétel feltételeiről részletes tájékoztatást a kirendeltségekben kaphat, valamint a oldalon olvashat. A zárójelben feltüntetett képlet jelentése: A Takarékszövetkezet által felszámított pénzforgalmi jutalék mértéke + a évi CXVI. törvényben (Pti. törvény) meghatározott mindenkori tranzakciós illeték mértéke. Jelen Hirdetmény a Tiszavasvári Takarékszövetkezet "Forint számlavezetéshez kapcsolódó általános díjak és költségek" és a "TakarékPont Bankkártya" Hirdetményeivel együtt érvényes. Minden itt fel nem tüntetett szolgáltatás költsége és jutaléka, az esetleges akciók az előzőleg megnevezett hirdetményekben szerepelnek.

17 VII. A forint pénzforgalmi számlán bonyolított devizaforgalommal kapcsolatos tájékoztatás A Takarékszövetkezet az alábbi devizanemekben teljesít forint számla terhére, illetve javára deviza átutalást: EUR, USD, GBP, DKK, JPY, CAD, NOK, CHF, SEK, CZK, PLN A Takarékszövetkezet a Takarékbank Zrt ügynökeként végzi a megbízásos devizaszámla-vezetést. Forint számláról indított és forint számlára fogadott deviza átutalások a Takarékbank Zrt által közölt árfolyamokon történik. Az árfolyamok és egyéb információk megtekinthetőek oldalon. A forint számla terhére indított devizaforgalmi utalások a T. munkanapon érvényes MTB kedvezményes deviza eladási árfolyamon kerülnek az ügyfél számláján terhelésre. A forint számla javára érkező devizaforgalmi utalások MTB kedvezményes deviza vételi árfolyamon kerülnek elszámolásra. A díjakat a tranzakciókkal egyidejűleg számítjuk fel. A ,- EUR feletti átutalás esetében történhet egyedi árfolyammal is a konverzió, a tranzakció jutalékainak felszámítása mellett. A Takarékszövetkezet a 12 óráig (pénteken 11:00 óráig) benyújtott devizaforgalmi utalásokat vállalja tárgynapi feldolgozásra. Az ezt követően benyújtott megbízásokat a következő munkanapon érkezettnek tekinti. Kimenő deviza átutalási megbízásokat érintő teljesítési határidő, sürgősségi felár és árfolyam alkalmazásának összefoglalását az alábbi táblázat tartalmazza: normál konverziós 8.00-ig beérkező sürgős, konverziós ig (pénteken: 11 óráig) beérkező sürgős, konverziós teljesítés valutanapja USD/EUR sürgősségi felár egyéb devizanemek (nem USD/EUR) teljesítés sürgősségi valutanapja felár T+1 - T+3 - T+1 - T+1 T+1 - T+1/T+2* sürgősségi felár sürgősségi felár árfolyam T. munkanapi MTB kedv. dev. T. munkanapi MTB kedv. dev. T. munkanapi MTB kedv. dev. *A Takarékbank Zrt. külön fedezetbiztosítása függvényében 17

18 Külföldi bankköltség viselés (OUR/BEN/SHA) Deviza átutalások az alábbiak szerinti költségviseléssel kezdeményezhetők: EGT EGT állam pénzpénznemében* * EGT-n belül*- SHA, OUR konverziós EGT-n belül* SHA nem konverziós EGT-n kívül *- SHA, OUR, konverziós BEN EGT-n kívül* SHA, OUR, nem konverziós BEN nem EGT állam pénznemében** SHA, OUR SHA, OUR SHA, OUR, BEN SHA, OUR, BEN *EGT (Európai Gazdasági Térség) tagállamai: EU tagállamok + Norvégia, Liechtenstein, Izland EU tagállamok: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia. **Érintett pénznemek a megbízást teljesítése szempontjából EGT tagállamok pénzneme: HUF, EUR, GBP, DKK, NOK, SEK, CZK, PLN, CHF (Liechtenstein miatt) EGT-n kívüli: USD, JPY, CAD Amennyiben nem a Hirdetmény szerinti költségviseléssel kerülnek kezdeményezésre a deviza átutalások, akkor a hibás - a vonatkozó pénzforgalmi jogszabályoknak nem megfelelő - költségviseléssel kezdeményezett megbízások az alábbiak szerint kerülnek teljesítésre: EGT-n belüli deviza átutalások esetében, amennyiben a megbízás BEN költségviseléssel kerül benyújtásra, a Bank a megbízást SHA költségviseléssel, EGT-n belüli, EGT pénznemben kezdeményezett nem konverziós deviza átutalások esetében, amennyiben a megbízás OUR költségviseléssel kerül benyújtásra, a Bank a megbízást SHA költségviseléssel. A bankköltség viselés módjai az alábbiak: a) megosztott költségviselésnél (SHA) a megbízó és a kedvezményezett egyaránt viseli saját bankja / levelezőbankja által felszámított bankköltséget; ebben az esetben a megbízó bankja saját jutalékának megbízó terhére történő felszámítása mellett - a teljes összeget továbbítja, a kedvezményezett banki bankköltség az átutalt összegből kerül levonásra, vagyis a bankköltséggel csökkentett összeg kerül jóváírásra a kedvezményezett számláján. b) kedvezményezett általi költségviselésnél (BEN) az átutalás teljes költségét (megbízó bank tranzakciós díját, jutalékát, illetve kedvezményezett külföldi - banki bankköltségét a kedvezményezett viseli; ennél a költségviselési módnál a megbízás teljesítésekor a megbízás összegéből levonásra kerül a megbízó bank (számlavezető hely hivatalos helyiségében kifüggesztett) Hirdetmény szerinti jutaléka. A kedvezményezett banki bankköltség szintén az átutalt összegből kerül levonásra. Ennek megfelelően a megbízó és a kedvezményezett banki költséggel egyaránt csökkentett összeg kerül jóváírásra a kedvezményezett számláján. c) megbízó általi költségviselésnél (OUR) az átutalás teljes költségét (megbízó bank tranzakciós díját, jutalékát, illetve kedvezményezett külföldi - banki bankköltségét) a megbízó fizeti; ebben az esetben a megbízó bankja saját jutalékának megbízó terhére történő felszámítása mellett - a teljes összeget továbbítja, a megbízás összege levonás nélkül jóváírásra kerül a kedvezményezett számláján, a kedvezményezett banki bankköltségek utólagosan a kedvezményezett bank terhelése, vagy költségbekérése alapján - kerülnek felszámításra a megbízó számláján. 18

19 VIII. Betétbiztosítás A Tiszavasvári Takarékszövetkezet által kezelt, valamennyi névre szóló betét (a látra szóló számla pozitív egyenlege, illetve a lekötött betéten tartott összegek) az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) (1996. évi CXII. törvény (Hpt.) értelmében) által biztosított, kivéve: A) az alábbi ügyfelek által elhelyezett betéteket: a.) a költségvetési szerv b.) a tartósan száz százalékban állami tulajdonban lévő gazdasági társaság c.) az önkormányzat d.) a biztosító, önkéntes kölcsönös biztosító pénztár és magánnyugdíjpénztár e.) a befektetési alap f.) a Nyugdíjbiztosítási Alap és Egészségbiztosítási Alap, valamint ezek kezelő szervezetei, az egészségbiztosítási szerv és a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv g.) az elkülönített állami pénzalap h.) a pénzügyi intézmény i.) a Magyar Nemzeti Bank j.) a befektetési vállalkozás, tőzsdetag, illetőleg árutőzsdei szolgáltató k.) a kötelező vagy az önkéntes betétbiztosítási, intézményvédelmi, befektető-védelmi alap, illetve a Pénztárak Garancia Alapja l.) a Számlavezető hely vezető állású személye, választott könyvvizsgálója, valamint a Számlavezető helyen legalább 5 százalékos tulajdoni hányaddal rendelkező személy és mindezen személyekkel közös háztartásban élő közeli hozzátartozó m.) az l.) pontban felsorolt személyek befolyásoló részesedésével működő gazdálkodó szervek által elhelyezett betétek n.) a kockázati tőketársaság és a kockázati tőkealap betétei, valamint a felsoroltak külföldi megfelelőinek betétei. B) az alábbi feltételekkel rendelkező betéteket: a) az olyan betétekre, amelyekre a betétes a szerződés szerint, a szerződéskötés időpontjában elhelyezett azonos nagyságú és lekötési idejű betétekhez képest jelentősen magasabb kamatot vagy más vagyoni előnyt kap, valamint b) az olyan betétre, amelyről bíróság jogerős ítélettel megállapította, hogy az abban elhelyezett összeg pénzmosásból származik, c) olyan betétre, melyet nem euróban, vagy az Európai Unió, illetve a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamának törvényes fizetőeszközében helyeztek el. A kártalanításra jogosult személy részére az Alap személyenként és pénzforgalmi szolgáltatónként összevontan és kamattal növelten legfeljebb a hatályos Hpt-ben meghatározott összeghatárig fizet kártalanítást. A betétbiztosítás és kártalanítás további feltételeit a Hpt ai tartalmazzák. IX. Egyéb tájékoztatás, általános információk Pénzforgalmi megbízások átvételének és teljesítésének rendje: A forint pénzforgalmi fizetési számlán kezdeményezett belföldi, forint átutalások átvételének és teljesítésének rendjét a Tiszavasvári Takarékszövetkezet Tájékoztató -ban teszi közzé. A Tájékoztató és az ÁSZF megtalálható minden kirendeltségben és a honlapon. Általános költségek, díjak, kamatok: A számlavezetési díj havonta kerül elszámolásra. Minden megkezdett hónap egésznek számít. A pénzforgalmi szolgáltatások díja, a számlán lebonyolított tranzakciók után (pl.: készpénzfelvétel, átutalás, csoportos és rendszeres megbízás stb.) kerülnek előjegyzésre és a hónap utolsó napján, vagy számlamegszüntetéskor terhelődnek a számlán. 19

20 A különböző szolgáltatások díjai, amennyiben azt a számlatulajdonos igényli (pl.: SMS, Electra Internet Bank) minden hónap utolsó napján, vagy számlamegszüntetéskor kerül terhelésre. A postaköltség havonta az adott hónapban kiküldött értesítő levelek száma alapján kerül felszámításra. A pénzforgalmi jutalékok mértékének meghatározásánál a zárójelben feltüntetett képlet jelentése: (A Takarékszövetkezet által felszámított pénzforgalmi jutalék mértéke) + (a évi CXVI. Pti. törvényben meghatározott mindenkori tranzakciós illeték mértéke.) A Takarékszövetkezet átutalások esetén Tranzakciós illeték címén, a mindenkor hatályos törvény szerinti, jelenleg 0,3%, de maximum 6.00-ot terhel. Készpénzfelvétel esetén Tranzakciós illeték címén, a mindenkor hatályos törvény szerinti, jelenleg 0,6%-ot terhel. Jelen Hirdetmény a pénzforgalmi szolgáltatásokhoz tartozó tranzakciós díjakat és egyéb szolgáltatások díjait tartalmazza. A Lakossági valamint a Vállalkozói számlákhoz kapcsolódó lekötött betétek válaszható futamideje és kamatmértéke a Betét hirdetményben, a számlákhoz kapcsolódó hitelkeret kamata a Hitel hirdetményben, a bankkártyákra vonatkozó díjak a Bankkártya hirdetményben illetve a TakarékPont Bankkártyák Hirdetményben találhatóak. A családi kedvezmény igénybevételének feltételei, valamint az egyéb TakarékPont termékekkel kapcsolatos akciók külön tájékoztatóban vannak közzétéve. A jelen Hirdetményben meghirdetett díjtételektől a Takarékszövetkezet az ügyféllel kötött megállapodása alapján eltérhet, ez esetben az egyedi szerződésben foglaltak az irányadóak. A Hirdetményben közölt kondícióktól a Takarékszövetkezet egyoldalú döntésével meghatározott összeghatár felett, figyelembe véve az ügyfél Takarékszövetkezettel fennálló kapcsolatának minőségét az ügyfél javára eltérhet. A Takarékszövetkezet fenntartja a jogot, hogy a Hirdetményben közölt feltételeket a kapcsolódó szerződések és Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek megfelelően - megváltoztassa, egyidejűleg gondoskodik az új Hirdetmény kirendeltségeiben, illetve a honlapján való közzétételéről. A módosítások a Takarékszövetkezet Üzletszabályzatának megfelelően lépnek hatályba. Jelen Hirdetmény a Pénzforgalmi számla keretszerződés és a Fizetési számla keretszerződés részét képezi. Mentes a jutalékfizetés alól: A Takarékszövetkezet hibájából eredő könyvelési helyesbítések (storno tételek) Átvezetés pénzforgalmi számláról lekötött betétszámlára és visszavezetés lekötött betétszámláról pénzforgalmi számlára TakarékPont számlacsomagok kondíciói: Kapcsolódó kedvezmények akciós jelleggel jelentése: Akciós kedvezmények, melyek szeptember 09-től visszavonásig érvényesek. Az akció időtartama alatt a feltüntetett szolgáltatás igénybevétele, vagy kedvezőbb, mint a jelenleg meghirdetett. Az akció visszavonása után a mindenkor aktuális Hirdetményben szereplő díj érvényes. A jelenlegi nem akciós díjak fel vannak tüntetve a Hirdetményben, illetve a TakarékPont Bankkártya Hirdetményben. A Csemete, Nebuló és Ugródeszka számlacsomagok, kizárólag a meghatározott korosztály számára nyithatóak. A meghatározott felső korhatár elérése után kötelező a számla átváltása más számlacsomagra, de lehetőség van a megszüntetése is. 20

HIRDETMÉNY. Forint számlavezetés kondíciói Lakossági ügyfelek részére. A hirdetmény hatályos: 2010. június 01-től.

HIRDETMÉNY. Forint számlavezetés kondíciói Lakossági ügyfelek részére. A hirdetmény hatályos: 2010. június 01-től. Tiszavasvári Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Forint számlavezetés kondíciói Lakossági ügyfelek részére Tranzakció típus A hirdetmény hatályos: 2010. június 01-től Díj Számlanyitás díja: Kötelező elhelyezés

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Lakosság részére vezetett fizetési számlával kapcsolatban térített és felszámított kamatokról és díjakról

H I R D E T M É N Y. Lakosság részére vezetett fizetési számlával kapcsolatban térített és felszámított kamatokról és díjakról H I R D E T M É N Y Lakosság részére vezetett fizetési számlával kapcsolatban térített és felszámított kamatokról és díjakról 1. KAMAT MÉRTÉKEK 1.1. Lakossági fizetési számla kamata Megnevezés régi kamatláb

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Lakosság részére vezetett bankszámlával kapcsolatban térített és felszámított kamatokról és díjakról

H I R D E T M É N Y. Lakosság részére vezetett bankszámlával kapcsolatban térített és felszámított kamatokról és díjakról LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS Érvényes: 2014. február 7-től H I R D E T M É N Y Lakosság részére vezetett bankszámlával kapcsolatban térített és felszámított kamatokról és díjakról 1. KAMAT MÉRTÉKEK 1.1. Lakossági

Részletesebben

HIRDETMÉNY PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

HIRDETMÉNY PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE HIRDETMÉNY PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Pénzforgalmi forint számlák díj- és jutaléktételei, valamint vállalkozói forint betétek és egyéb szolgáltatások kondíciói A Hirdetmény hatályos:

Részletesebben

HIRDETMÉNY PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI

HIRDETMÉNY PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI HIRDETMÉNY PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Pénzforgalmi forint számlák díj- és jutaléktételei, valamint vállalkozói forint betétek és egyéb szolgáltatások kondíciói A Hirdetmény hatályos:

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Központ címe, email címe: 3000 Hatvan, Kossuth tér 22., Tel: 37/541-911, Fax: 37/541-910, kozpont@hatvan.tksz.hu

HIRDETMÉNY. Központ címe, email címe: 3000 Hatvan, Kossuth tér 22., Tel: 37/541-911, Fax: 37/541-910, kozpont@hatvan.tksz.hu HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámlák és lekötött betétszámlák kondícióiról valamint a devizában végzett műveletek teljesítésének

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a Vállalati és Intézményi Üzletág devizabelföldi és devizakülföldi, nem természetes személy ügyfelei részére nyújtott.

HIRDETMÉNY. a Vállalati és Intézményi Üzletág devizabelföldi és devizakülföldi, nem természetes személy ügyfelei részére nyújtott. HIRDETMÉNY a Vállalati és Intézményi Üzletág devizabelföldi és devizakülföldi, nem természetes személy ügyfelei részére nyújtott Takarék Business számlacsomaghoz Módosítással érintett rész: Az üzleti bankkártyák

Részletesebben

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET SZÁMLAVEZETÉSI H I R D E T M É N Y NEM FORGALMAZOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ESETÉBEN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET SZÁMLAVEZETÉSI H I R D E T M É N Y NEM FORGALMAZOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ESETÉBEN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET SZÁMLAVEZETÉSI H I R D E T M É N Y NEM FORGALMAZOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ESETÉBEN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE 4/2015. Hatályos: 2015. július 27-től Közzététel: 2015. június 18 TÁJÉKOZTATÁS

Részletesebben

Devizában és valutában végzett műveletek Devizakülföldi/devizabelföldi természetes személyek részére vezetett devizaszámlák kondíciói

Devizában és valutában végzett műveletek Devizakülföldi/devizabelföldi természetes személyek részére vezetett devizaszámlák kondíciói Devizában és valutában végzett műveletek Devizakülföldi/devizabelföldi természetes személyek részére vezetett devizaszámlák kondíciói Hatályos: 2015. január 1-től A fizetési számlára vonatkozó szerződés

Részletesebben

Devizában és valutában végzett műveletek Devizakülföldi/devizabelföldi természetes személyek részére vezetett devizaszámlák kondíciói

Devizában és valutában végzett műveletek Devizakülföldi/devizabelföldi természetes személyek részére vezetett devizaszámlák kondíciói Devizában és valutában végzett műveletek Devizakülföldi/devizabelföldi természetes személyek részére vezetett devizaszámlák kondíciói Hatályos: 2015. január 1-től A fizetési számlára vonatkozó szerződés

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói

H I R D E T M É N Y. Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói H I R D E T M É N Y Érvényes: 2014.04.14. Közzétéve:2014.02.12. Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói I. Általános feltételek A Bank

Részletesebben

Hirdetmény. a Bak és Vidéke Takarékszövetkezet. Lakossági forint TakarékPont számlacsomagok jutalékairól, díjairól és költségeiről.

Hirdetmény. a Bak és Vidéke Takarékszövetkezet. Lakossági forint TakarékPont számlacsomagok jutalékairól, díjairól és költségeiről. Hirdetmény a Bak és Vidéke Takarékszövetkezet Hatályos: 2015. június 01-től Közzétéve: 2015. március 31. Számlavezetés HIRDETMÉNY Lakossági TakarékPont számlacsomagok Csemete Nebuló Megnevezés 6-14. éves

Részletesebben

DEVIZASZÁMLA-VEZETÉS KONDÍCIÓI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. április 28. napjától

DEVIZASZÁMLA-VEZETÉS KONDÍCIÓI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. április 28. napjától HIRDETMÉNY Lakossági deviza számlavezetéssel kapcsolatos jutalékról, külön díjakról és egyéb költségekről, valamint kamatokról Devizabelföldi / devizakülföldi természetes személyek részére DEVIZASZÁMLA-VEZETÉS

Részletesebben

A ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET, MINT B3 TAKARÉK SZÖVETKEZETI JOGELŐD ÁLTAL 2015. AUGUSZTUS 31-IG FORGALMAZOTT TERMÉKEK HIRDETMÉNYEI

A ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET, MINT B3 TAKARÉK SZÖVETKEZETI JOGELŐD ÁLTAL 2015. AUGUSZTUS 31-IG FORGALMAZOTT TERMÉKEK HIRDETMÉNYEI A ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET, MINT B3 TAKARÉK SZÖVETKEZETI JOGELŐD ÁLTAL 2015. AUGUSZTUS 31-IG FORGALMAZOTT TERMÉKEK HIRDETMÉNYEI ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET Forintszámlákra érvényes BETÉT ÉS SZÁMLAVEZETÉSI

Részletesebben

HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ÉS VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE

HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ÉS VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711. Gyula, Széchenyi u. 53. HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ÉS VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE (FORINT MŰVELETEK) Cg.04-02-000217 2013. 01. 01-től érvényes Számlavezetési és betéti

Részletesebben

4025 Debrecen Petőfi tér 6. Telefon: 52/417-497, Fax: 52/535-921 Cégjegyzékszám:09-02-000063 HBM Cégb. HIRDETMÉNY

4025 Debrecen Petőfi tér 6. Telefon: 52/417-497, Fax: 52/535-921 Cégjegyzékszám:09-02-000063 HBM Cégb. HIRDETMÉNY 4025 Debrecen Petőfi tér 6. Telefon: 52/417-497, Fax: 52/535-921 Cégjegyzékszám:09-02-000063 HBM Cégb. Ikt.szám: 3749/2015. HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi nem természetes személyek részére vezetett

Részletesebben

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET SZÁMLAVEZETÉSI H I R D E T M É N Y NEM FORGALMAZOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ESETÉBEN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET SZÁMLAVEZETÉSI H I R D E T M É N Y NEM FORGALMAZOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ESETÉBEN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET SZÁMLAVEZETÉSI H I R D E T M É N Y NEM FORGALMAZOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ESETÉBEN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE 1/2015. Hatályos: 2015. február 2-től Közzététel: 2015. február 2. TÁJÉKOZTATÁS

Részletesebben

A kamat jövedelem után az adó mértéke 16 %. Az adót a takarékszövetkezet vonja le és fizeti be.

A kamat jövedelem után az adó mértéke 16 %. Az adót a takarékszövetkezet vonja le és fizeti be. Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet 5350. Tiszafüred, Kossuth tér 17. sz. Tel: 59/511-192, Fax: 59/511-193 Honlap: www.tiszafured.tksz.hu Lakossági forintszámla vezetés HIRDETMÉNYE Érvényes: 2015.

Részletesebben

DUNA TAKARÉK BANK Zrt. HIRDETMÉNY

DUNA TAKARÉK BANK Zrt. HIRDETMÉNY DUNA TAKARÉK BANK Zrt. HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói Hatályos : 2015. július 1től (A 2015. július 1től érvénybe

Részletesebben

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET SZÁMLAVEZETÉSI H I R D E T M É N Y NEM FORGALMAZOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ESETÉBEN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET SZÁMLAVEZETÉSI H I R D E T M É N Y NEM FORGALMAZOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ESETÉBEN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET SZÁMLAVEZETÉSI H I R D E T M É N Y NEM FORGALMAZOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ESETÉBEN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE 2/2014. Hatályos: 2014. február 26-tól I. SZÁMLAVEZETÉS FORINTBAN 1.1. ALAPSZÁMLA.-

Részletesebben

Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet 5350. Tiszafüred, Kossuth tér 17. sz. Tel: 59/511-192, Fax: 59/511-193 Honlap: www.tiszafured.tksz.

Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet 5350. Tiszafüred, Kossuth tér 17. sz. Tel: 59/511-192, Fax: 59/511-193 Honlap: www.tiszafured.tksz. Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet 5350. Tiszafüred, Kossuth tér 17. sz. Tel: 59/511-192, Fax: 59/511-193 Honlap: www.tiszafured.tksz.hu Vállalkozói forintszámla vezetés HIRDETMÉNYE Érvényes: 2015.

Részletesebben

Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet. Tájékoztató

Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet. Tájékoztató Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet Tájékoztató Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizabetét számla vezetéséről Hatályos: 2013. december 3-tól I. Általános

Részletesebben

I. Kamat. 415,- Ft/hó. 570,- Ft/hó. 365- Ft/hó. Maestro vagy VISA Online kártya

I. Kamat. 415,- Ft/hó. 570,- Ft/hó. 365- Ft/hó. Maestro vagy VISA Online kártya I. Kamat Látra szóló, változó mérték, éves kamat, havi t késítéssel 0,25% EBKM: 0,25% A kamat jövedelem után az adó mértéke 16 %. Az adót a takarékszövetkezet vonja le és fizeti be. II. Számlacsomagok

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Vállalkozások, kisvállalkozók, egyéb szervezetek részére vezetett pénzforgalmi számlák kamat-, jutalék-, és költségkondíciói

H I R D E T M É N Y. Vállalkozások, kisvállalkozók, egyéb szervezetek részére vezetett pénzforgalmi számlák kamat-, jutalék-, és költségkondíciói H I R D E T M É N Y Vállalkozások, kisvállalkozók, egyéb szervezetek részére vezetett pénzforgalmi számlák kamat-, jutalék-, és költségkondíciói I. KAMATMÉRTÉKEK Megnevezés éves kamatláb % 1.Pénzforgalmi

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet. Hirdetmény

Rábaközi Takarékszövetkezet. Hirdetmény Rábaközi Takarékszövetkezet 9300 Csorna, Szent István tér 23. Tel.: +36-96/593-320 E-mail: www.rabakozitksz.hu Hirdetmény Devizakülföldi/devizabelföldi természetes / nem természetes személyek részére vezetett

Részletesebben

HIRDETMÉNY A BANKSZÁMLAVEZETÉS DÍJAIRÓL, KÖLTSÉGEIRŐL

HIRDETMÉNY A BANKSZÁMLAVEZETÉS DÍJAIRÓL, KÖLTSÉGEIRŐL HIRDETMÉNY A BANKSZÁMLAVEZETÉS DÍJAIRÓL, KÖLTSÉGEIRŐL lakosság, vállalkozó, önkormányzat és egyéb szervezet részére Kihirdetve: 2015.06.22. Érvényes: 2015.07.03. Bizonyos termékek érvényességének kezdete

Részletesebben

Hirdetmény. a Bak és Vidéke Takarékszövetkezet. Vállalkozói forint TakarékPont számlacsomagok jutalékairól, díjairól és költségeiről.

Hirdetmény. a Bak és Vidéke Takarékszövetkezet. Vállalkozói forint TakarékPont számlacsomagok jutalékairól, díjairól és költségeiről. Hirdetmény a Bak és Vidéke Takarékszövetkezet Közzétéve: 2015.03.31. Vállalkozói TakarékPont számlacsomagok Megnevezés Üzleti Alapszámla Üzleti Plusz számlacsomag Üzleti Prémium számlacsomag Kinek ajánljuk?

Részletesebben

Hirdetmény. a Bak és Vidéke Takarékszövetkezet. Vállalkozói forint TakarékPont számlacsomagok jutalékairól, díjairól és költségeiről.

Hirdetmény. a Bak és Vidéke Takarékszövetkezet. Vállalkozói forint TakarékPont számlacsomagok jutalékairól, díjairól és költségeiről. Hirdetmény a Bak és Vidéke Takarékszövetkezet Közzététel: 2014. július 15. Vállalkozói TakarékPont számlacsomagok Megnevezés Üzleti Alapszámla Üzleti Plusz számlacsomag Üzleti Prémium számlacsomag Kinek

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. A Monor és Vidéke Takarékszövetkezet 2011. december 31. napja elıtt ügyfeleivel megkötött számla- és betétszerzıdésekhez

H I R D E T M É N Y. A Monor és Vidéke Takarékszövetkezet 2011. december 31. napja elıtt ügyfeleivel megkötött számla- és betétszerzıdésekhez H I R D E T M É N Y A Monor és Vidéke 2011. december 31. napja elıtt ügyfeleivel megkötött számla- és betétszerzıdésekhez Hatályos: 2012. december 1-jétıl H I R D E T M É N Y L a k o s s á g i f o r i

Részletesebben

HIRDETMÉNY. PASSZÍV ÜZLETÁG Lakossági kamatkondíciói

HIRDETMÉNY. PASSZÍV ÜZLETÁG Lakossági kamatkondíciói HIRDETMÉNY PASSZÍV ÜZLETÁG Lakossági kamatkondíciói (Állományban lévő, de már nem forgalmazott termékek) Sorszám: 21,22,23/2015 Hatályba lépés: 2015. szeptember 17-től Közzététel: 2015. július 15-én, módosítva:

Részletesebben