Magyar Labdarúgó Szövetség

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar Labdarúgó Szövetség"

Átírás

1 Magyar Labdarúgó Szövetség 27/2016 (12.07.) számú Hivatalos Értesítő

2 Tartalom Elnökségi határozatok ELN-90/2016 (10.11.) Tolna megyei társadalmi elnökségi tagok kinevezése ELN-91/2016 (10.11.) A válogatottakba behívott labdarúgók sportszervezeteinek kötelmeire vonatkozó szabályok módosítása ELN-92/2016 (10.11.) Labdarúgás-egészségügyi és teljesítmény-diagnosztikai osztály létrehozása ELN-93/2016 (10.11.) Budapest Program közbeszerzési terv jóváhagyása ELN-94/2016 (10.11.) Döntés jelentős értékű TAO sportfejlesztési programok jóváhagyásáról ELN-95/2016 (10.11.) Döntés a regionális utánpótlás-nevelési központ (RUK) minősítéssel nem rendelkező egyes sportszervezetek támogatásáról ELN-96/2016 (10.11.) Futsal Versenyszabályzat módosítása Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok 3. oldal 6. oldal 8. oldal 2

3 Elnökségi határozatok ELN-90/2016 (10.11.) számú határozat Az Elnökség október 12-i hatállyal, június 30-ig terjedő határozott időtartamra kinevezte Dr. Puskás Imre és Sebestyén Ágoston urakat a Magyar Labdarúgó Szövetség Tolna Megyei Társadalmi Elnökség tagjává. ELN-91/2016 (10.11.) számú határozat Az MLSZ Elnöksége felhatalmazza az MLSZ Adminisztrációját, hogy készítse elő a Labdarúgás Versenyszabályzat illetve a Fegyelmi Szabályzat módosítását, amely lehetővé teszi az MLSZ Fegyelmi Bizottságának fegyelmi eljárás lefolytatását és szankció kiszabását mind a labdarúgó, mind a sportszervezet azon sportszakembere ellen, amennyiben a FIFA Versenynaptárában meghatározott válogatott edzőtáborozáson vagy mérkőzésen a sportszervezet labdarúgója nem jelenik meg, mivel részvételét megtiltották, vagy megakadályozták. Az MLSZ Elnöksége felhatalmazza az MLSZ Adminisztrációját, hogy évi elosztási szabályzatokban külön pontban kerüljön egyértelműen szabályozásra, mekkora összegű levonást kell a sportszervezettel szemben alkalmazni, ha az MLSZ Versenynaptárában meghatározott válogatott edzőtáborozáson vagy mérkőzésen a sportszervezet labdarúgója nem jelenik meg, mivel részvételét megtiltották, vagy megakadályozták. Az MLSZ Elnöksége felhatalmazza az MLSZ Adminisztrációját, hogy 2017-ben az utánpótlás képzési támogatásra megkötendő 2 oldalú támogatási szerződésekben külön pontban kell szabályozni, mekkora összegű támogatás nem kerül kifizetésre, ha az MLSZ Versenynaptárában meghatározott válogatott edzőtáborozáson vagy mérkőzésen a sportszervezet labdarúgója nem jelenik meg, mivel részvételét megtiltották, vagy megakadályozták. ELN-92/2016 (10.11.) számú határozat Az MLSZ Elnöksége a Labdarúgás-egészségügyi és teljesítmény-diagnosztikai osztály létrehozása című előterjesztést megtárgyalta, és azzal kapcsolatban az alábbi döntéseket hozta: 1. A Központi Hivatal az Orvosi Bizottság szakmai felügyelete és aktív részvétele mellett készítse elő és alakítsa ki a Labdarúgás-egészségügyi és teljesítmény-diagnosztikai osztály (LTO) szakmai, szervezeti, működési feltételeit, tartalmi leírásait, valamint a működéshez szükséges dokumentumokat. 2. Az 1. pontban felsorolt előkészítő szakaszban a területen munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban dolgozó munkatársak a Főtitkár közvetlen irányítása alatt végzik tevékenységüket. A Főtitkár az előkészítő szakasz lezárását követően javaslatot tesz az LTO SZMSZ-ben történő besorolásáról. A szervezeti egység elhelyezéséről a Főtitkár gondoskodjon meglévő kapacitás felhasználásával vagy tartós bérlemény igénybevételével. 3. A Központi Hivatal a és közötti időszakban az éves költségvetési és TAO-s források terhére biztosítsa a rendszer felállításának eszközigény beszerzését, együttesen legfeljebb 500 millió Ft + Áfa értékben. 4. A Központi Hivatal a közötti időszakban az éves pénzügyi terv elkészítésekor szerepeltesse az osztály működéséhez szükséges forrásokat, maximum bruttó 80 m Ft/év keretösszeggel. 5. A Labdarúgás-egészségügyi és teljesítmény-diagnosztikai osztály legkésőbb június 30- ig fejezze be az 1. pontban jelzett előkészítő munkát, dolgozza ki a különböző kategóriájú labdarúgó egyesületek (NB I, NB II, NB III felnőtt, regionális utánpótlás központ, alközpont, amatőr klubok) számára előírt labdarúgásegészségügyi és teljesítmény-diagnosztikai tevékenység követelményeit, 3

4 alakítsa ki a központi adatszolgáltatást és adatfeldolgozást és legkésőbb július 1-től teljes létszámmal kezdje meg a diagnosztikai, szűrési és adatfeldolgozási tevékenységét. 6. Az Orvosi Bizottság, valamint a Labdarúgás-egészségügyi és teljesítmény-diagnosztikai osztály vezetője egyeztessen a Sportigazgatóval az 1. és 5. pontokban írt feladatok, valamint a Sportigazgató által önállóan végzett labdarúgás-egészségügyi tevékenységek összehangolására, az erőforrások optimalizálására, a felesleges párhuzamosságok elkerülésére és a meglévő szinergiák kihasználására. 7. Az Orvosi Bizottság és az LTO vezetője a Sportigazgatósággal történt egyeztetetést követően július 30-ig terjessze az Elnökség elé a sportág egészségügyi- és teljesítménydiagnosztikai módszertani kézikönyvét. 8. Az Elnökség felhatalmazza a Főtitkárt a fentiek érdekében szükséges intézkedések megtételére a fenti pénzügyi keretek megtartásával, illetve további szükséges elnökségi döntések előkészítésére és előterjesztésére. ELN-93/2016 (10.11.) számú határozat Az MLSZ Elnöksége az ELN-93/2016. (10.11) határozatával jóváhagyja a Budapest Program közbeszerzési tervét. Az Elnökség felhatalmazza a PIB-et, hogy a támogatási összeg terhére a korábban jóváhagyott koncepcióval összhangban a Program részeként lefolytatott közbeszerzési eljárások lebonyolítása során az MLSZ közbeszerzési szabályzatának megfelelő közbeszerzési tervben foglaltak szerint járjon el. Az Elnökség felhatalmazza az MLSZ Főtitkárát, hogy a Közbeszerzési Tervvel összhangban, az MLSZ képviseletében kötelezettséget vállaljon. ELN-94/2016 (10.11.) Elnökségi határozat Az MLSZ Elnöksége a társasági adó támogatási rendszerhez kapcsolódóan benyújtott nagy értékű sportfejlesztési programok tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcímein benyújtott támogatási igényeinek elbírálására vonatkozó javaslatot az előterjesztésben bemutatott tartalommal támogatja. Az Elnökség felkéri a Főtitkárt, hogy a hatósági eljárást az elnökségi döntéssel összhangban folytassa le. Az Elnökség felhatalmazza a Főtitkárt az előzetes műszaki ellenőrzésre és ez alapján szükség szerint a támogatási összeg módosítására, pontosítására, illetve a jóváhagyott támogatási kereteken belül a sportszervezetek kérésére, a beruházási elemek indokolt cseréjének a jóváhagyására. ELN-95/2016 (10.11.) Elnökségi határozat 1. Az Elnökség az ELN-10/2016 (02.09) sz. határozata 2. pontját az alábbiak szerint módosítja: Azon sportszervezetek esetében, amelyeknek nincs az NB III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokságnál magasabb osztályban szereplő férfi felnőtt nagypályás labdarúgó csapata, a támogatás feltétele, hogy az NB III-ban megrendezésre kerülő bajnoki mérkőzéseiken kizárólag hazai játékosokat szerepeltetnek. 2. Az Elnökség a 20/23/5 Országos sportági szakszövetségek akadémiai rendszerének kialakítása, továbbá az MLSZ feladatainak támogatása elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatának támogatási okirattal még le nem kötött 736,2 millió Forintból ,2 millió Forintot az 2017/18-as NBIII-as férfi felnőtt nagypályás bajnokságban indulási jogot szerző sportszervezetek támogatására (előfinanszírozás) millió Forintot az akadémiai állami támogatásban közvetlenül nem részesülő egyes NBI-es és NBII-es férfi felnőtt nagypályás csapatot működtető sportszervezek támogatására fordít A 2.2 pontban foglalt feltételeknek eleget tévő sportszervezetekre vonatkozó támogatási összeg összességében legfeljebb 50m Ft, csapatonként legfeljebb 10 millió Forinttal Főtitkári hatáskörben, egyedi döntéssel megemelhető (tartalékkeret). A tartalék támogatási keret odaítélésénél a határon túli tehetségek felkutatását, valamint 4

5 a bentlakásos rendszerű utánpótlásképzés kialakítását vállaló sportszervezeteket kell előnyben részesíteni. 3. Az Elnökség a támogatási konstrukciót az elnökségi ciklus végéig, 2020-ig fenn kívánja tartani. 4. Az Elnökség felhatalmazza a Főtitkárt, hogy a fenti támogatások versenyjogi és pénzügyi feltételrendszerének részletes kidolgozása, a sportszervezettekkel kötendő támogatási szerződések elkészítése és a támogatás folyósítása érdekében intézkedjen, továbbá a támogatónál képviselje az elnökségi állásfoglalást a program hosszú távú fenntartható finanszírozásának biztosítására. ELN-96/2016 (08.30) Elnökségi határozat Az MLSZ Elnöksége a Futsal Versenyszabályzat 14. (1) bekezdésének a) és c) pontját az alábbiak szerint módosította: a) Az a sportszakember, aki ellen a futsal mérkőzés eredményének, vagy eseményeinek bármilyen módon történő jogellenes befolyásolása ok án, vagy a sportszervezet gazdasági működésével kapcsolatosan közvádas, szándékos bűncselekmény megalapozott gyanúja miatt büntető eljárás indul, vagy indult, az MLSZ versenyrendszerében semmilyen tevékenységet nem folytathat az eljárás jogerős befejezéséig, megszűntetéséig, de legfeljebb 3 évig. c) Az a labdarúgó, aki ellen a futsal mérkőzés eredményének, vagy eseményeinek bármilyen módon történő jogellenes befolyásolása okán közvádas, szándékos bűncselekmény megalapozott gyanúja miatt büntető eljárás indul, vagy indult, az MLSZ versenyrendszerében semmilyen tevékenységet nem folytathat az eljárás jogerős befejezéséig, megszűntetéséig, de legfeljebb 3 évig. 5

6 Versenybizottsági határozatok 499/ (11.30.) számú határozat A december 10-én ( szombat ) órára kisorsolt Újpest 1885 Futball Kft. DVSC FSZ Zrt. OTP Bank Liga NB I. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság bajnoki mérkőzés helyszínét módosítja. A mérkőzés új helyszíne és kezdési időpontja: Kecskeméti Széktói Stadion ( 6000 Kecskemét, Csabay Géza krt. 1/A. ) december 10. ( szombat ) óra NBIII.-060/2016 (11.29.) számú határozat A december 4-én (vasárnap) órára kisorsolt Diósgyőr FC Kft. Monori SE NB III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Keleti csoport bajnoki mérkőzés helyszínét módosítja. A mérkőzés új helyszíne: Tiszaújváros Sportcentrum (3580 Tiszaújváros Teleki Blanka út 6.) NBIII.-061/2016 (11.30.) számú határozat A december 04-én (vasárnap) órára kisorsolt Békéscsaba 1912 Előre Futball Zrt. Hódmezővásárhelyi FC NB III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Közép csoport bajnoki mérkőzés kezdési időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja: december 2. (péntek) óra A Békéscsaba 1912 Előre Futball Zrt. sportszervezete köteles a fenti mérkőzés időpontjának megváltoztatása miatt eljárási költségként ,- Ft. + ÁFA összeget befizetnie az MLSZ egyszámlájára. NBIII.-062/2016 (11.30.) számú határozat A december 3-án (szombat) órára kisorsolt DTC Futball Kft. Érdi VSE NB III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Nyugati csoport bajnoki mérkőzés helyszínét módosítja. A mérkőzés új helyszíne: Csepel SC Stadion (1212 Budapest, Béke tér 1.) A DTC Futball Kft. sportszervezete köteles a fenti mérkőzés helyszínének megváltoztatása miatt eljárási költségként ,- Ft. + ÁFA összeget befizetnie az MLSZ egyszámlájára. NBIII.-063/2016 (11.30.) számú határozat A évi NB III. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokságban résztvevő STC Futball Kft. és a Hévíz SK sportszervezetek a táblázatban megjelölt center pályáját III. vagy magasabb osztályúra a táblázatban megadott határidőig hitelesítette: NB III. Keleti csoport Ssz. Sportszervezet neve Pálya megnevezése Pálya címe Hitelesítés érvényessége 1. STC Futball Kft. Szojka Ferenc Stadion Center pálya 3100 Salgótarján, Kohász út NB III. Nyugati csoport Ssz. Sportszervezet neve Pálya megnevezése Pálya címe 1. Hévíz SK Hévízi Városi Sporttelep Center pálya 8380 Hévíz, Kossuth L. u. 9/A. Hitelesítés érvényessége

7 F-080/ (11.30.) számú határozat A Versenybizottság a Miskolci Vénusz Női Futsal Sportegyesület női futsal NB I-ben szereplő sportszervezet írásbeli kérelmére hozzájárul a december 4-én 12:00 órára kiírt Miskolci Vénusz Női Futsal Sportegyesület Göcsej Sport Klub KFT női futsal NB I-es mérkőzés új kezdési időpontban történő megrendezéséhez. A mérkőzés új időpontja: december 4. vasárnap 14:00 óra F-081/ (12.01.) számú határozat A Versenybizottság a december 4-re kiírt László SC Univerzum NFC az Univerzum NFC Kőbányai Ifjúsági Sport Egyesület és az Univerzum NFC Hungária Viktória FSC Leány Futsal U17 I. osztály közép 1. csoport mérkőzések elmaradásába az MLSZ Futsal Versenyszabályzat 48. (1) a) pontja alapján megállapította az Univerzum NFC sportszervezet versenyügyi felelősségét. A mérkőzéseken szerezhető 3 (három) pontot 3-0 (három-nullás) gólkülönbséggel a vétlen sportszervezetek (László SC, KISE, Hungária Viktória FSC) javára igazolja. F-082/ (12.01.) számú határozat A Versenybizottság a december 3-ra kiírt Debreceni EAC Miskolci Vénusz NFS a Covritas KFT Debreceni EAC és az Astra HFC Debreceni EAC Leány Futsal U13 I. osztály keleti csoport mérkőzések elmaradásába az MLSZ Futsal Versenyszabályzat 48. (1) a) pontja alapján megállapította a Debreceni EAC sportszervezet versenyügyi felelősségét. A mérkőzéseken szerezhető 3 (három) pontot 3-0 (három-nullás) gólkülönbséggel a vétlen sportszervezetek (Miskolci Vénusz NFS, Covritas KFT, Astra HFC) javára igazolja. F-083/ (12.01.) számú határozat A Versenybizottság a Dunaújvárosi Főiskola Diák Sportegyesület férfi futsal NB I-ben szereplő sportszervezet írásbeli kérelmére hozzájárul a december 19-én 19:00 órára kiírt Dunaújvárosi Főiskola Diák Sportegyesület Haladás VSE férfi futsal NB I-es mérkőzés új kezdési időpontban történő megrendezéséhez. A mérkőzés új időpontja: december 19. hétfő 18:00 óra F-084/ (12.05.) számú határozat A Versenybizottság a december 4-re kiírt Debreceni EAC Skorpió SE a Skorpió SE St. Mihály FC Sportegyesület és az Astra HFC KFT Skorpió SE Leány Futsal U17 I. osztály keleti csoport mérkőzések elmaradásába az MLSZ Futsal Versenyszabályzat 48. (1) a) pontja alapján megállapította a Skorpió SE sportszervezet versenyügyi felelősségét. A mérkőzéseken szerezhető 3 (három) pontot 3-0 (három-nullás) gólkülönbséggel a vétlen sportszervezetek (Debreceni EAC, St. Mihály FC Sportegyesület, Astra HFC KFT) javára igazolja. F-085/ (12.05.) számú határozat A Versenybizottság a december 4-re kiírt Tolna-Mözs FSE Hungária Viktória FSC Leány Futsal U13 I. osztály nyugati csoport mérkőzés elmaradásában az MLSZ Futsal Versenyszabályzat 48. (1) a) pontja alapján megállapította a Hungária Viktória FSC sportszervezet versenyügyi felelősségét. A mérkőzésen szerezhető 3 (három) pontot 3-0 (három-nullás) gólkülönbséggel a vétlen sportszervezet (Tolna-Mözs FSE) javára igazolja. F-086/ (12.05.) számú határozat A Versenybizottság a december 4-re kiírt László SC Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület a Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület - Tolna-Mözs FSE, és a Hungária Viktória FSC - Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület Leány Futsal U13 I. osztály nyugati csoport mérkőzések elmaradásában az MLSZ Futsal Versenyszabályzat 48. (1) a) pontja alapján megállapította a Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület sportszervezet versenyügyi felelősségét. A mérkőzéseken szerezhető 3 (három) pontot 3-0 (három-nullás) gólkülönbséggel a vétlen sportszervezetek (László SC, Tolna-Mözs FSE, Hungária Viktória FSC) javára igazolja. 7

8 Fegyelmi Bizottsági határozatok FEB-I-76/ (11.29.) számú határozat Az FT megállapítja, hogy a november 26. napján lejátszott Diósgyőr Futball Club Kft. Paksi Futball Club Kft. NB I-es bajnoki mérkőzésen az eljárás alá vont Diósgyőr Futball Club Kft. sportszervezet megvalósította a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 8. (3) bekezdés o) pontja szerinti fegyelmi vétséget. Ezért az FT az FSZ 9. (3) bekezdés o) és az FSZ 10. (4) bekezdés b) pontja alapján a sportszervezetet, mint visszaesőt ,- Ft, azaz Százezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi. FEB-I-77/ (11.29.) számú határozat Az FT megállapítja, hogy a november 26. napján lejátszott Honvéd FC Kft. Vasas Futball Club Kft. NB I-es bajnoki mérkőzésen az eljárás alá vont Honvéd FC Kft. sportszervezet megvalósította a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 8. (3) bekezdés o) pontja és az FSZ 40. (2) bekezdése szerinti fegyelmi vétségeket. Ezért az FT az FSZ 9. (3) bekezdés o) és az FSZ 40. (2) bekezdés a)1) pontjai, valamint az FSZ 10. (4) bekezdés b) pontja alapján a sportszervezetet, mint visszaesőt ,- Ft, azaz Négyszázezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi. FEB-II-63/ (11.29.) számú határozat Az FT megállapította, hogy Lévai Norbert labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 14. -ában meghatározott fegyelmi vétségeket elkövette. Ezért a FSZ 14. (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja. FEB-II-64/ (11.29.) számú határozat Az FT megállapította, hogy Tischler Patrik labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 15. -ában Ezért a FSZ 15. (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 3 (három) soron következő férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja. FEB-II-65/ (11.29.) számú határozat Az FT megállapította, hogy Tamás László Hunor labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 14. -ában Ezért a FSZ 14. (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 2 (kettő) soron következő férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja. FEB-II-66/ (11.29.) számú határozat Az FT megállapítja, hogy a november 27. napján lejátszott Nyíregyháza Spartacus Football Club Szolgáltató Kft. SZEOL SC Kft. NB II-es bajnoki mérkőzésen az eljárás alá vont Nyíregyháza Spartacus Football Club Szolgáltató Kft. sportszervezet megvalósította a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 8. (3) bekezdés a), e) és o) pontjai szerinti fegyelmi vétségeket. Ezért az FT az FSZ 9. (3) bekezdés o) és az FSZ 10. (4) bekezdés b) pontja alapján a sportszervezetet, mint visszaesőt ,- Ft, azaz Háromszázötvenezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi. Az FT megállapítja, hogy a november 27. napján lejátszott Nyíregyháza Spartacus Football Club Szolgáltató Kft. SZEOL SC Kft. NB II-es bajnoki mérkőzésen az eljárás alá vont SZEOL SC Kft. sportszervezet megvalósította a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 8. (3) bekezdés f) pontja szerinti fegyelmi vétséget. Ezért az FT az FSZ 9. (3) bekezdés o) és az FSZ 10. (4) bekezdés b) pontja alapján a sportszervezetet, mint visszaesőt ,- Ft, azaz Ötvenezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi. FEB-III-188/ (11.29.) számú határozat Az FT megállapította, hogy Balanescu Dániel labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 11. (1) bekezdésében Ezért a FSZ 11. (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja. 8

9 FEB-III-189/ (11.29.) számú határozat Az FT megállapította, hogy Knap Tamás labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 21. (1) bekezdésében Ezért a FSZ 21. (1) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 2 (kettő) soron következő felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja. FEB-III-190/ (11.29.) számú határozat Az FT megállapította, hogy Nagy Zsombor labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 13. (3) bekezdésében Ezért a FSZ 13. (3) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 4 (négy) soron következő felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja. FEB-III-191/ (11.29.) számú határozat Az FT megállapította, hogy Bozsoki Imre labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 15. -ában Ezért a FSZ 15. (2) bekezdés a) és az FSZ 10. (4) bekezdés b) pontja alapján a labdarúgót 4 (négy) soron következő felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja. FEB-III-192/ (11.29.) számú határozat Az FT megállapította, hogy Koch László labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 14. -ában Ezért a FSZ 14. (2) bekezdés a) és az FSZ 10. (4) bekezdés b) pontja alapján a labdarúgót, mint visszaesőt 2 (kettő) soron következő felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja. FEB-III-193/ (11.29.) számú határozat Az FT megállapította, hogy Luczek Dávid labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 11. (1) bekezdésében Ezért a FSZ 11. (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja. FEB-III-194/ (11.29.) számú határozat Az FT megállapította, hogy Margitics Andor labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 14. -ában Ezért a FSZ 14. (3) bekezdés a) és az FSZ 10. (4) bekezdés b) pontja alapján a labdarúgót 4 (négy) soron következő felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja. FEB-III-195/ (11.29.) számú határozat Az FT megállapította, hogy Grúz Tamás labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 16. -ában Ezért a FSZ 16. a) és az FSZ 10. (4) bekezdés b) pontja alapján a labdarúgót 2 (kettő) soron következő felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja. FEB-III-196/ (12.01.) számú határozat Az FT megállapította, hogy Dabasi Károly labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 14. -ában Ezért a FSZ 14. (2) bekezdés a) és az FSZ 10. (4) bekezdés b) pontja alapján a labdarúgót 2 (kettő) soron következő felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja. FEB-V-92/ (11.29.) számú határozat Az FT megállapította, hogy Pável Dominika labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 11. (1) bekezdésében Ezért az FT az FSZ 11. (2) bekezdés a) és az FSZ 10. (4) bekezdés b) pontja alapján a labdarúgót, mint visszaesőt 2 (kettő) soron következő női felnőtt futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja. FEB-V-93/ (11.29.) számú határozat Az FT megállapította, hogy Horváth Kitti labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 14. -ában Ezért az FT az FSZ 14. (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő női felnőtt futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja. 9

10 FEB-V-94/ (11.29.) számú határozat Az FT megállapította, hogy Boromisza Dániel labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 14. -ában Ezért az FT az FSZ 14. (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi felnőtt futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja. FEB-V-95/ (11.29.) számú határozat Az FT megállapította, hogy Sarlak Goudarzi Farhang labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) ában Ezért az FT az FSZ 16. a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi felnőtt futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja. FEB-V-96/ (11.29.) számú határozat Az FT megállapította, hogy Sárközi Bence labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 11. (1) bekezdésében Ezért az FT az FSZ 11. (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi felnőtt futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja. FEB-V-97/ (11.29.) számú határozat Az FT megállapította, hogy Kovács Gergő labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 17. -ában Ezért az FT az FSZ 17. a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi felnőtt futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja. FEB-V-98/ (11.29.) számú határozat Az FT megállapította, hogy Rigó Attila Márk labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 11. (1) bekezdésében Ezért az FT az FSZ 11. (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő férfi felnőtt futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja. FEB-VI-38/ (12.01.) számú határozat Az FT megállapítja, hogy Pfister Erik labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 11. (1) bekezdésében Ezért az FT az FSZ 11. (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő Magyar Kupa mérkőzésen való részvételtől eltiltja. FEB-VI-39/ (12.01.) számú határozat Az FT megállapítja, hogy Móri Tamás labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 11. (1) bekezdésében Ezért az FT az FSZ 11. (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő Magyar Kupa mérkőzésen való részvételtől eltiltja. FEB-VI-40/ (12.01.) számú határozat Az FT megállapítja, hogy Bozsoki Imre labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 21. (2) bekezdésében Ezért az FT az FSZ 21. (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 3 (három) soron következő Magyar Kupa mérkőzésen való részvételtől eltiltja. FEB-VI-41/ (12.01.) számú határozat Az FT megállapítja, hogy Gyurján Márton labdarúgó a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 14. -ában Ezért az FT az FSZ 14. (2) bekezdés a) pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő Magyar Kupa mérkőzésen való részvételtől eltiltja. FEB-VI-42/ (12.01.) számú határozat Az FT megállapítja, hogy a Putnok FC Kft. - Diósgyőr FC Kft. mérkőzésen az eljárás alá vont Diósgyőr FC Kft. sportszervezet a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 8. (3) bekezdés f) és o) pontjában Ezért az FT az FSZ 9. (3) bekezdés o) pontja és az FSZ 10. (4) bekezdés b) alapján a sportszervezetet, mint visszaesőt Ft.- azaz Százezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi. 10

11 FEB-VIII-112/ (11.29.) számú határozat Az FT a Fehérvár FC Kft. sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 9. (3) bekezdés q) pontjában, valamint az MLSZ Szabályzatokhoz kapcsolódó Díjfizetési Rend 5. pontjában foglaltak alapján ,- Ft, azaz Harmincezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi. FEB-VIII-113/ (11.29.) számú határozat Az FT a Nyíregyháza Spartacus Football Club Szolgáltató Kft. sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 9. (3) bekezdés q) pontjában, valamint az MLSZ Szabályzatokhoz kapcsolódó Díjfizetési Rend 5. pontjában foglaltak alapján ,- Ft, azaz Tizenötezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi. FEB-VIII-114/ (11.29.) számú határozat Az FT a BFC Siófok Sportszolgáltató Kft. sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 9. (3) bekezdés q) pontjában, valamint az MLSZ Szabályzatokhoz kapcsolódó Díjfizetési Rend 5. pontjában foglaltak alapján ,- Ft, azaz Tizenkettőezer-ötszáz forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi. FEB-VIII-115/ (11.29.) számú határozat Az FT a Várda Labdarúgó, Szolgáltató Kft. sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 9. (3) bekezdés q) pontjában, valamint az MLSZ Szabályzatokhoz kapcsolódó Díjfizetési Rend 5. pontjában foglaltak alapján ,- Ft, azaz Tizenkettőezer-ötszáz forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi. FEB-VIII-116/ (11.29.) számú határozat Az FT a Puskás Futball Club Kft. sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 9. (3) bekezdés q) pontjában, valamint az MLSZ Szabályzatokhoz kapcsolódó Díjfizetési Rend 5. pontjában foglaltak alapján ,- Ft, azaz Tizenötezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi. FEB-VIII-117/ (11.29.) számú határozat Az FT az ESMTK LE Kft. sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 9. (3) bekezdés q) pontjában, valamint az MLSZ Szabályzatokhoz kapcsolódó Díjfizetési Rend 5. pontjában foglaltak alapján ,- Ft, azaz Tízezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi. FEB-VIII-118/ (11.29.) számú határozat Az FT a Fehérvár FC Kft. sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 9. (3) bekezdés q) pontjában, valamint az MLSZ Szabályzatokhoz kapcsolódó Díjfizetési Rend 5. pontjában foglaltak alapján ,- Ft, azaz Tízezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi. FEB-VIII-119/ (11.29.) számú határozat Az FT a Hajdúböszörményi Torna Egylet sportszervezetet az MLSZ Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 9. (3) bekezdés q) pontjában, valamint az MLSZ Szabályzatokhoz kapcsolódó Díjfizetési Rend 5. pontjában foglaltak alapján ,- Ft, azaz Tízezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi. Budapest, december 7. Dr. Vági Márton s.k. főtitkár 11

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 04/2014 (02.04.) számú Hivatalos Értesítő 2014.02.04. Tartalom Elnökségi határozatok 3. oldal 1/2014. (01.21.) Sportigazgató felmentése 2/2014. (01.21.) U21 Utánpótlás kapitány

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 14/2016 (07.05.) számú Hivatalos Értesítő 2016.07.05. Tartalom Elnökségi határozatok ELN-58/2016 (06.30.) OTP Bank Liga vagyoni értékű jogainak értékesítéséből származó bevételek

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 2/2016 (01.19.) számú Hivatalos Értesítő 2016.01.19. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok 3. oldal 5. oldal 2 Versenybizottsági határozatok

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 01/2013 (01.14.) számú Hivatalos Értesítő 2013.01.14. Tartalom Versenybizottsági határozatok... 3 2 Versenybizottsági határozatok 428/2012 (12.05.) számú határozat A 2012. december

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 07/2014 (02.24.) számú Hivatalos Értesítő 2014.02.24. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok 3. oldal 8. oldal 2 Versenybizottsági határozatok

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 5/2016 (03.10.) számú Hivatalos Értesítő 2016.03.10. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok 3. oldal 8. oldal 2 Versenybizottsági határozatok

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 18/2011 (08.29.) számú Hivatalos Értesítő 2011.08.31. Tartalom Versenybizottsági határozatok... 3 2 Versenybizottsági határozatok 293/2011. (08.18) számú határozat A 2011. augusztus

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 27/2011 (11.30.) számú Hivatalos Értesítő 2011.11.30. Tartalom Versenybizottsági határozatok... 3 Közlemény: megválasztott küldöttközgyűlési küldött... 6 2 Versenybizottsági

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 25/2013 (11.13.) számú Hivatalos Értesítő 2013.11.13. Tartalom Versenybizottsági határozatok 3. oldal 2 Versenybizottsági határozatok 459/2013 (11.06.) számú határozat A 2013.

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 03/2014 (01.27.) számú Hivatalos Értesítő 2014.01.27. Tartalom Jogi Bizottsági határozatok Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok 3. oldal 4. oldal 9.

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 24/2015 (08.25.) számú Hivatalos Értesítő 2015.08.25. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok 3. oldal 7. oldal 2 Versenybizottsági határozatok

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 30/2015 (11.18.) számú Hivatalos Értesítő 2015.11.18. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok 3. oldal 9. oldal 2 Versenybizottsági határozatok

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 27/2015 (09.28.) számú Hivatalos Értesítő 2015.09.28. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok 3. oldal 8. oldal 2 Versenybizottsági határozatok

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 23/2015 (08.13.) számú Hivatalos Értesítő 2015.08.13. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok 3. oldal 12. oldal 2 Versenybizottsági határozatok

Részletesebben

Hivatalos Értesítő Tartalom

Hivatalos Értesítő Tartalom Budapest, 2011.04.05. Iktatószám: 1392/ 2011 8/2011. szám Hivatalos Értesítő Tartalom Versenybizottsági határozatok... 2 Versenybizottsági határozatok 074/2011. (03.17.) A 2011. március 26-án (szombat)

Részletesebben

Hivatalos Értesítő Tartalom

Hivatalos Értesítő Tartalom Budapest, 2011.05.12. Iktatószám: Ki-1620/2011 9/2011. szám Hivatalos Értesítő Tartalom Elnökségi határozatok... 2 Versenybizottsági határozatok... 3 Elnökségi határozatok 43/2011. (04.12.) számú határozat

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 26/2016 (11.30.) számú Hivatalos Értesítő 2016.11.30. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok Tájékoztatás 3. oldal 8. oldal 15. oldal 2 Versenybizottsági

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 07/2013 (03.27.) számú Hivatalos Értesítő 2013.03.27. Tartalom Versenybizottsági határozatok... 3 2 Versenybizottsági határozatok 047/2013 (03.15.) számú határozat A 2012-2013.

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 08/2012 (04.23.) számú Hivatalos Értesítő 2012.04.23. Tartalom Elnökségi határozatok... 3 Versenybizottsági határozatok... 6 2 Elnökségi határozatok 56/2012 (03.27) számú határozat

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 15/2016 (07.18.) számú Hivatalos Értesítő 2016.07.18. Tartalom Elnökségi határozatok ELN-63/2016 (07.12.) Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok Döntés

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 21/2011 (09.26.) számú Hivatalos Értesítő 2011.09.26. Tartalom Versenybizottsági határozatok... 3 2 Versenybizottsági határozatok 346/2011. (09.21) számú határozat A 2011. október

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 18/2016 (08.18.) számú Hivatalos Értesítő 2016.08.18. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok Jogi Bizottsági határozatok 3. oldal 11. oldal 18.

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 06/2015 (03.17.) számú Hivatalos Értesítő 2015.03.17. Tartalom Elnökségi határozatok 3. oldal ELN-11/2015 ELN-12-16/2015 ELN-17/2015 ELN-18/2015 ELN-19/2015 ELN-20/2015 ELN-21/2015

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 17/2011 (08.23.) számú Hivatalos Értesítő 2011.08.23. Tartalom Versenybizottsági határozatok... 3 Hirdetmény... 12 2 Versenybizottsági határozatok 286/2011. (08.03) számú határozat

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 13/2013 (05.17.) számú Hivatalos Értesítő 2013.05.17. Tartalom Versenybizottsági határozatok... 3 Elsőfokú Licencadó Bizottsági határozatok... 7 2 Versenybizottsági határozatok

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 02/2015 (01.21.) számú Hivatalos Értesítő 2015.01.21. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok Fellebbviteli Bizottsági határozat 3. oldal 13. oldal

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 29/2014 (08.27.) számú Hivatalos Értesítő 2014.08.27. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok 3. oldal 7. oldal 2 Versenybizottsági határozatok

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 20/2011 (09.19.) számú Hivatalos Értesítő 2011.09.19. Tartalom Versenybizottsági határozatok... 3 2 Versenybizottsági határozatok 325/2011. (08.31) számú határozat A 2011. szeptember

Részletesebben

Fegyelmi Bizottság határozatai

Fegyelmi Bizottság határozatai 5. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ Fegyelmi Bizottság határozatai Budapest, 2009. március 30. Iktatószám: /2009 I-121/2008-09. Az FB Simek Pétert az Újpest FC Kft. sportszervezet labdarúgóját az FSZ 8. (1) bekezdés

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 15/2015 (06.10.) számú Hivatalos Értesítő 2015.06.10. Tartalom Elnökségi határozatok 3. oldal 68-71/2015 (06.01.) Bizottsági tagok kinevezése 72/2015 (06.01.) Közvetítő Szabályzat

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 13/2014 (03.31.) számú Hivatalos Értesítő 2014.03.31. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok Jogi Bizottsági határozatok 3. oldal 10. oldal 15.

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 10/2013 (04.18.) számú Hivatalos Értesítő 2013.04.18. Tartalom Versenybizottsági határozatok... 3 2 Versenybizottsági határozatok 089/2013 (04.11.) számú határozat Nem járul

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 22/2013 (09.19.) számú Hivatalos Értesítő 2013.09.19. Tartalom Versenybizottsági határozatok 3. oldal 2 Versenybizottsági határozatok 383/2013 (09.12.) számú határozat A 2013.

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 20/2016 (09.12.) számú Hivatalos Értesítő 2016.09.12. Tartalom Elnökségi határozatok ELN-88/2016 (09.02.) A 2016-2017 évi leány U-18 bajnokság versenykiírás módosítása 3. oldal

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 05/2015 (03.05.) számú Hivatalos Értesítő 2015.03.05. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok Jogi Bizottsági határozat 3. oldal 16. oldal 20.

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 36/2014 (10.09.) számú Hivatalos Értesítő 2014.10.09. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok 3. oldal 9. oldal 2 Versenybizottsági határozatok

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 18/2015 (07.01.) számú Hivatalos Értesítő 2015.07.01. Tartalom Elnökségi határozatok 3. oldal 98/2015 (07.01.) Döntés a 127/2014 (06.26.) számú elnökségi határozat felfüggesztéséről

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 21/2012 (09.18.) számú Hivatalos Értesítő 2012.09.18. Tartalom Elnökségi határozatok... 3 Versenybizottsági határozatok... 4 2 Elnökségi határozatok 175/2012 (09.06.) számú határozat

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 28/2015 (10.14.) számú Hivatalos Értesítő 2015.10.14. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok Igazolási és Vitarendezési Bizottsági határozatok

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 01/2015 (01.05.) számú Hivatalos Értesítő 2015.01.05. Tartalom Elnökségi határozatok 3. oldal ELN-223/2014 ELN-224-227/2014 ELN-228/2014 ELN-229/2014 ELN-230/2014 ELN-231/2014

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 38/2014 (11.05.) számú Hivatalos Értesítő 2014.11.05. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok Igazolási és Vitarendezési Bizottsági határozat 3.

Részletesebben

Budapest, április 6. Iktatószám: / szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ. Elsőfokú Licencadó Testület határozatai

Budapest, április 6. Iktatószám: / szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ. Elsőfokú Licencadó Testület határozatai 6. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ Elsőfokú Licencadó Testület határozatai Budapest, 2009. április 6. Iktatószám: /2009 001/2009. (04.09) számú határozat Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Testülete a BFC Siófok FC Kft.

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 31/2014 (09.04.) számú Hivatalos Értesítő 2014.09.04. Tartalom Elnökségi határozat 3. oldal 165/2014 (08.29.) sportszervezetek televíziós kifizetéséből történő pénzlevonásról

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 4/2016 (03.01.) számú Hivatalos Értesítő 2016.03.01. Tartalom Elnökségi határozatok ELN-03/2016 ELN-04/2016 ELN-05/2016 ELN-06/2016 ELN-07/2016 ELN-08/2016 ELN-09/2016 ELN-10/2016

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 14/2012 (06.25.) számú Hivatalos Értesítő 2012.06.25. Tartalom Elnökségi határozatok... 3 Versenybizottsági határozatok... 4 2 Elnökségi határozatok 119/2012 (2012.06.13) számú

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 14/2015 (06.02.) számú Hivatalos Értesítő 2015.06.02. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok Fellebbviteli Licencadó Bizottság határozatai 3.

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 12/2015 (05.20.) számú Hivatalos Értesítő 2015.05.20. Tartalom Elnökségi határozatok 3. oldal 64/2015 (05.13.) Amatőr Licenc Szabályzat módosítása 65/2015 (05.13.) Sportszervezetek

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 10/2015 (04.30.) számú Hivatalos Értesítő 2015.04.30. Tartalom Elnökségi határozatok 3. oldal 27-28/2015 (04.14.) NB I-es Bizottság elnökének visszahívása, új elnök kinevezése

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 27/2013 (12.09.) számú Hivatalos Értesítő 2013.12.09. Tartalom Versenybizottsági határozatok Közlemény 3. oldal 7. oldal 2 Versenybizottsági határozatok 492/2013 (11. 28.) számú

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 11/2013 (04.29.) számú Hivatalos Értesítő 2013.04.29. Tartalom Elnökségi határozatok... 3 - a Játékvezetői, a Média és Marketing Bizottság elnökei beszámolójának elfogadása -

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 11/2015 (05.12.) számú Hivatalos Értesítő 2015.05.12. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok 3. oldal 11. oldal 2 Versenybizottsági határozatok

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 1/2016 (01.08.) számú Hivatalos Értesítő 2016.01.08. Tartalom Elnökségi határozatok ELN-154/2015 2015-2016. évi NB I. és NB II. vagyonértékű szabályzat módosítása felosztási

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 16/2016 (07.26.) számú Hivatalos Értesítő 2016.07.26. Tartalom Elnökségi határozatok ELN-64/2016 (07.26.) elnökségi határozat ELN-65/2016 (07.26.) elnökségi határozat ELN-66/2016

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 19/2013 (08.15.) számú Hivatalos Értesítő 2013.08.15. Tartalom Elnökségi határozatok 3. oldal 157/2013 (08.07.) Döntés az Elnökség hatáskörébe tartozó jelentős összegű kötelezettségvállalásról

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 08/2015 (04.13.) számú Hivatalos Értesítő 2015.04.13. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok 3. oldal 17. oldal 2 Versenybizottsági határozatok

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 15/2013 (06.11.) számú Hivatalos Értesítő 2013.06.11. Tartalom Versenybizottsági határozatok... 3 2 Versenybizottsági határozatok 146/2013 (06.03.) számú határozat A 2013. május

Részletesebben

Hivatalos Értesítő. Versenybizottsági határozatok

Hivatalos Értesítő. Versenybizottsági határozatok Budapest, 2011.03.16. Iktatószám: 1069 / 2011 6/2011. szám Hivatalos Értesítő Versenybizottsági határozatok 44/2011. (03.02.) A 2010-2011. évi II. osztályú Férfi Ifjúsági U-19 és U-17 korosztályú nagypályás

Részletesebben

Az MLSZ Elnökségének 2009. január 29-i határozatai

Az MLSZ Elnökségének 2009. január 29-i határozatai 1. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ Budapest, 2009. február 9. Iktatószám: /2009 Az MLSZ Elnökségének 2009. január 29-i határozatai 1/2009. számú határozat Az MLSZ Elnöksége a MLSZ 2009. évi költségvetését 2.727.827.000

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 23/2012 (10.24.) számú Hivatalos Értesítő 2012.10.24. Tartalom Versenybizottsági határozatok... 3 2 Versenybizottsági határozatok 358/2012 (09.21.) számú határozat A Magyar Labdarúgó

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 19/2015 (07.02.) számú Hivatalos Értesítő 2015.07.02. Tartalom Elnökségi határozatok 3. oldal 90/2015 (06.01.) Edzőképzést érintő kérdések 91/2015 (06.01.) Szuper Kupa versenykiírás

Részletesebben

7. számú HIVATALOS ÉRTESÍTŐ

7. számú HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 7. számú HIVATALOS ÉRTESÍTŐ Elsőfokú Licencadó Testület határozata Budapest, 2008.április 21. Iktatószám: /2008. Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Testülete Budapesten 2008. április 11. napján meghozta a következő,

Részletesebben

Hivatalos Értesítő Tartalom

Hivatalos Értesítő Tartalom Budapest, 2011.03.16. Iktatószám:1068/ 2011 5/2011. szám Hivatalos Értesítő Tartalom Elnökségi határozatok... 2 Versenybizottsági határozatok... 5 Elnökségi határozatok 26/2011. (02.28.) számú határozat

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 29/2011 (12.20.) számú Hivatalos Értesítő 2011.12.20. Tartalom Elnökségi határozatok... 3 Versenybizottsági határozatok... 8 2 Elnökségi határozatok 393/2011 (12.13.) számú határozat

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 21/2014 (05.29.) számú Hivatalos Értesítő 2014.05.29. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok 3. oldal 8. oldal 2 Versenybizottsági határozatok

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 17/2016 (08.04.) számú Hivatalos Értesítő 2016.08.04. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok 3. oldal 23. oldal 2 Versenybizottsági határozatok

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 20/2015 (07.07.) számú Hivatalos Értesítő 2015.07.07. Tartalom Elnökségi határozatok 3. oldal 100/2015 (07.07.) Bizottsági tagok kinevezése 101/2015 (07.07.) Jegyértékesítéssel

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 17/2014 (04.25.) számú Hivatalos Értesítő 2014.04.25. Tartalom Elnökségi határozatok 3. oldal 72/2014 (04.22.) UEFA szolidaritási támogatás elosztására vonatkozó 14/2014 (02.11.)

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 41/2014 (12.10.) számú Hivatalos Értesítő 2014.12.10. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok Jogi Bizottsági határozatok Tájékoztatás 3. oldal

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 16/2013 (07.02.) számú Hivatalos Értesítő 2013.07.02. Tartalom Elnökségi határozatok... 3 Versenybizottsági határozatok... 8 2 Elnökségi határozatok 110/2013 (06.13.) számú határozat

Részletesebben

Fellebbviteli Bizottság határozatai

Fellebbviteli Bizottság határozatai 25. számú HIVATALOS ÉRTESÍTŐ Budapest, 2007. december 6. Iktatószám: 8179/2007. 2007. november 27. Fellebbviteli Bizottság határozatai 130/2007. Az MLSZ elnökének fellebbezése alapján a bizottság az MLSZ

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 24/2014 (07.02.) számú Hivatalos Értesítő 2014.07.02. Tartalom Elnökségi határozatok ELN-115/2014 (06.26) ELN-116/2014 (06.26) ELN-117/2014 (06.26) ELN-118/2014 (06.26) ELN-119/2014

Részletesebben

4. számú HIVATALOS ÉRTESÍTŐ

4. számú HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 4. számú HIVATALOS ÉRTESÍTŐ Budapest, 2008.március 6. Iktatószám: /2008. A MLSZ 2008. február 28i elnökségi ülésének határozatai 19/2008. számú határozat Az MLSZ Elnöksége tudomásul vette az UEFA szakmai

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 02/2012 (01.20.) számú Hivatalos Értesítő 2012.01.20 Tartalom Versenybizottsági határozatok... 3 KÖZLEMÉNY... 9 2 Versenybizottsági határozatok 1/2012 (01.05) számú határozat

Részletesebben

Az MLSZ Elnökségének 2009. november05-i határozatai

Az MLSZ Elnökségének 2009. november05-i határozatai 25. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ Budapest, 2009. november 16. Iktatószám: /2009 Az MLSZ Elnökségének 2009. november05-i határozatai 166/2009. számú határozat Az MLSZ Elnöksége jóváhagyta a Kézmű Kht. Winner

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 06/2012 (03.26.) számú Hivatalos Értesítő 2012.03.26 Tartalom Elnökségi határozatok... 3 Versenybizottsági határozatok... 6 2 Elnökségi határozatok 37/2012 (03.06) számú határozat

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 19/2016 (09.01.) számú Hivatalos Értesítő 2016.09.01. Tartalom Elnökségi határozatok 3. oldal ELN-73/2016 (08.30.) Megyei társadalmi elnökségek tagjainak felmentése és új tagok

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 30/2014 (08.29.) számú Hivatalos Értesítő 2014.08.29. Tartalom Elnökségi határozatok 3. oldal 2 Elnökségi határozatok ELN-153/2014 (08.26.) számú határozat A Magyar Labdarúgó

Részletesebben

HATÁROZAT-ot. SZOMBATHELYI MTK BUDAPEST MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC KECSKEMÉTI TE- PHOENIX MECANO. 19. forduló Dátum TV Hazai Vendég Kezdési időpont 03.08.

HATÁROZAT-ot. SZOMBATHELYI MTK BUDAPEST MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC KECSKEMÉTI TE- PHOENIX MECANO. 19. forduló Dátum TV Hazai Vendég Kezdési időpont 03.08. MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG A Magyar Labdarúgó Szövetség Versenybizottsága 2014. január 3-i ülésén versenyügyi eljárás során tárgyalás mellőzésével az MLSZ Labdarúgás Versenyszabályzat 30. (5) bekezdése

Részletesebben

Az MLSZ Elnökségének 2009. június 25-i határozatai

Az MLSZ Elnökségének 2009. június 25-i határozatai 13. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ Budapest, 2009. június 30. Iktatószám: /2009 Az MLSZ Elnökségének 2009. június 25-i határozatai 103/2009. számú határozat Az MLSZ Elnöksége Gazdasági Igazgató úr 2009 májusi

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 09/2013 (04.11.) számú Hivatalos Értesítő 2013.04.11. Tartalom Versenybizottsági határozatok... 3 2 Versenybizottsági határozatok 083/2013 (04.05.) számú határozat A 2013. április

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 22/2011 (10.13.) számú Hivatalos Értesítő 2011.10.13. Tartalom Versenybizottsági határozatok... 3 Közlemény: megválasztott küldöttközgyűlési küldöttek... 5 2 Versenybizottsági

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 22/2014 (06.10.) számú Hivatalos Értesítő 2014.06.10. Tartalom Küldöttközgyűlési határozatok 3. oldal 1/2014. (05.20.) Elnökség szakmai beszámolójának elfogadása 2/2014. (05.20.)

Részletesebben

6./2014.(09.25.) sz. Hivatalos Értesítő

6./2014.(09.25.) sz. Hivatalos Értesítő MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG Nógrád Megyei Igazgatósága Cím: 3100 Salgótarján Bartók Béla út 10 Telefon: 06-32-432-077 Fax: 06-32-432-077 E-mail: nograd@mlsz.hu E-mail: nogradlasz@indamail.hu 6./2014.(09.25.)

Részletesebben

Az MLSZ Elnökségének 2010. március 19.-i határozatai

Az MLSZ Elnökségének 2010. március 19.-i határozatai 5. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ Budapest, 2010. március 31. Iktatószám: /2010 Az MLSZ Elnökségének 2010. március 19.-i határozatai 43/2010. számú határozat Az MLSZ Elnöksége egy konszolidált pénzügyi terv elkészítését

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 20/2013 (08.28.) számú Hivatalos Értesítő 2013.08.28. Tartalom Versenybizottsági határozatok 3. oldal 2 Versenybizottsági határozatok 325/2013 (08.14.) számú határozat A 2013-2014.

Részletesebben

Fellebbviteli Bizottság határozata

Fellebbviteli Bizottság határozata 22. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ Fellebbviteli Bizottság határozata Budapest, 2009. október 5. Iktatószám: /2009 016/2009. A Magyar Labdarúgó Szövetség Fellebbviteli Bizottsága 2009. október 01. napján megtartott

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 25/2012 (11.14.) számú Hivatalos Értesítő 2012.11.14. Tartalom Elnökségi határozatok... 3 Versenybizottsági határozatok... 7 2 Elnökségi határozatok 197/2012 (11.06.) számú határozat

Részletesebben

16/2015. (05.08.) számú Zala Megyei Hivatalos Értesítő. Versenybizottsági határozatok

16/2015. (05.08.) számú Zala Megyei Hivatalos Értesítő. Versenybizottsági határozatok MLSZ ZALA MEGYEI IGAZGATÓSÁG Levelezési cím: Zalaegerszeg, Kossuth u. 47-51. Számlázási cím: 1112 Budapest, Kánai út. 2.D Számlaszám: 11707024-20480909 Adószám:19020848-2-43 Tel/Fax: 92/ 510-359, Tel:

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 06/2014 (02.17.) számú Hivatalos Értesítő 2014.02.17. Tartalom Elnökségi határozatok 3. oldal 5/2014. (02.11.) Labdarúgás Versenyszabályzat módosítása 6/2014. (02.11.) Díjfizetési

Részletesebben

Az Elsőfokú Licencadó Testület határozatai

Az Elsőfokú Licencadó Testület határozatai 9. számú HIVATALOS ÉRTESÍTŐ Budapest, 2007. május 3. Iktatószám: 2875/2007. Az Elsőfokú Licencadó Testület határozatai 001/2007. meghozta a következő, 001/2007. (04. 24.) számú határozatot: az MLSZ Elsőfokú

Részletesebben

Az MLSZ Elnökségének 2007. augusztus 23-i határozatai

Az MLSZ Elnökségének 2007. augusztus 23-i határozatai 17. számú HIVATALOS ÉRTESÍTŐ Budapest, 2007. szeptember 3. Iktatószám: 6111 /2007. Az MLSZ Elnökségének 2007. augusztus 23-i határozatai 187/ 2007. számú határozat Az MLSZ Elnöksége a Magyarország Olaszország

Részletesebben

Hivatalos Értesítő Tartalom

Hivatalos Értesítő Tartalom Budapest, 2011.03.25. Iktatószám: 1246 / 2011 7/2011. szám Hivatalos Értesítő Tartalom Elnökségi határozatok... 2 Fellebbviteli Bizottsági határozat... 6 Versenybizottsági határozatok... 7 Elnökségi határozatok

Részletesebben

27/ sz. Hivatalos közlöny MEGYEI I. OSZTÁLY 25. FORDULÓ FELNŐTT EREDMÉNYEK 25. FORDULÓ U-21-ES EREDMÉNYEK TABELLA FELNŐTT

27/ sz. Hivatalos közlöny MEGYEI I. OSZTÁLY 25. FORDULÓ FELNŐTT EREDMÉNYEK 25. FORDULÓ U-21-ES EREDMÉNYEK TABELLA FELNŐTT Magyar Labdarúgó Szövetség Tolna Megyei Igazgatósága Telefonok: 74/511-123 7100 Szekszárd, Keselyűsi u 3. 74/511-124 E-mail: tolna@mlsz.hu Fax: 74/412-857 Honlap cím: www.tolnalsz.hu 27/2014-2015 sz. Hivatalos

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 17/2013 (07.12.) számú Hivatalos Értesítő 2013.07.12. Tartalom Elnökségi határozatok... 3 - elnökség 2. félévi munkatervének elfogadása - SZMSZ módosítása, - Bizottsági tagok

Részletesebben

Fegyelmi Bizottság határozatai

Fegyelmi Bizottság határozatai 16. számú HIVATALOS ÉRTESÍTŐ Fegyelmi Bizottság határozatai Budapest, 2007. augusztus 27. Iktatószám: 5861/2007. 2007. július 24. I-1/2007-08. A FB Balaskó Ivánt a Paksi FC Kft. labdarúgóját a FSZ 8. (1)

Részletesebben

2./2014.(08.28.) sz. Hivatalos Értesítő

2./2014.(08.28.) sz. Hivatalos Értesítő MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG Nógrád Megyei Igazgatósága Cím: 3100 Salgótarján Bartók Béla út 10 Telefon: 06-32-432-077 Fax: 06-32-432-077 E-mail: nograd@mlsz.hu E-mail: nogradlasz@indamail.hu 2./2014.(08.28.)

Részletesebben

Budapesti Igazgatóság

Budapesti Igazgatóság MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG Budapesti Igazgatóság Tel.: +36-1-318-13-38 Fax.: +36-1-266-02-35 E-mail: budapest@mlsz.hu Web: www.blsz.hu Bankszámla szám: 11707024-20480710-00000000 Cím: H-1053 Budapest,

Részletesebben

3/2015-2016 sz. Hivatalos közlöny MEGYEI I. OSZTÁLY 3. FORDULÓ FELNŐTT EREDMÉNYEK 3. FORDULÓ U-19-ES EREDMÉNYEK TABELLA FELNŐTT

3/2015-2016 sz. Hivatalos közlöny MEGYEI I. OSZTÁLY 3. FORDULÓ FELNŐTT EREDMÉNYEK 3. FORDULÓ U-19-ES EREDMÉNYEK TABELLA FELNŐTT Magyar Labdarúgó Szövetség Tolna Megyei Igazgatósága Telefonok: 74/511-123 7100 Szekszárd, Keselyűsi u 3. 74/511-124 E-mail: tolna@mlsz.hu Fax: 74/412-857 Honlap cím: www.tolnalsz.hu 3/2015-2016 sz. Hivatalos

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 24/2012 (11.08.) számú Hivatalos Értesítő 2012.11.08. Tartalom Versenybizottsági határozatok... 3 2 Versenybizottsági határozatok 395/2012 (10.26.) számú határozat A 2012. november

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 11/2014 (03.25.) számú Hivatalos Értesítő 2014.03.25. Tartalom Elnökségi határozatok 3. oldal 35/2014. (03.20.) Az MLSZ TAO ellenőrzési feladatai eljárási rendjének elfogadása

Részletesebben