KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006"

Átírás

1 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Magyar Emberi Jogok Alapítvány Székhely: 1023 Budapest, Borbolya u. 9. Adószám: Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés: 12.Pk /1991/6.

2 Tartalom 1. Számviteli beszámoló 2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. A cél szerinti juttatások kimutatása 5. Központi költségvetési szervtől az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke 6. Közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege 7. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

3 1. Számviteli beszámoló MAGYAR EMBERI JOGOK ALAPÍTVÁNY Egyszeres könyvvitelt vezető alapítványok közhasznú beszámolójának mérlege év Székhely: 1023 Budapest, Borbolya u. 9. Adószám: Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) értékhelyesbítései Adatok E Ft-ban Tárgyév a B c d e 1. A. Befektetett eszközök (2-4.sorok) I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5. B. Forgóeszközök (6-9. Sorok) I. KÉSZLETEK 7. II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK 9. IV.PÉNZESZKÖZÖK ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+5. Sor) C. Saját tőke ( Sorok) 12. I. INDULÓ TŐKE/ JEGYZETT TŐKE II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 15. IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 17. D. Tartalék 18. E. Céltartalékok 19. F. Kötelezettségek (20-21.sorok) I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 21. II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Kelt: Budapest, Az alapítvány vezetője (képviselője)

4 MAGYAR EMBERI JOGOK ALAPÍTVÁNY Egyszeres könyvvitelt vezető alapítványok közhasznú beszámolójának eredménylevezetése év Székhely: 1023 Budapest, Borbolya u. 9. Adószám: Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) értékhelyesbítései Adatok E Ft-ban Tárgyév a B c d e 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I.+II.) I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK ( ) Közhasznú célú működésre kapott támogatás a., alapítótól 5. b., központi költségvetésből c., helyi önkormányzattól kapott d.,egyéb Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK 12. B.Vállalkozási tevékenység bevétele (1.+2.) Pénzügyileg rendezett bevételek Pénzbevételt nem jelentő bevételek 15. C. Tényleges pénzbevételek (A./I.+B./1.) D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A./II.+B./2.) E. Közhasznú tevékenység ráfordításai ( ) Ráfordításként érvényesíthető kiadások Ráfordítást jelentő eszközváltozások Ráfordítást jelentő elszámolások Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai ( ) Ráfordításként érvényesíthető kiadások Ráfordítást jelentő eszközváltozások Ráfordítást jelentő elszámolások Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 27. G. Közhasznú tevékenység eredménye (1.+2.) Tárgyévi pénzügyi eredménye (A./I.-E./1.-E./4.) Nem pénzben realizált eredménye (A./II.-E./2.-E./3.) H. Vállalkozási tevékenység eredménye (1.+2.) Tárgyévi adóalapot jelentő pénzügyi eredménye (B./1.-F./1.-F./4.) Egyéb tárgyévi pénzügyi eredménye (-F./4.) Nem pénzben realizált adóalapot jelentő tárgyévi eredmény (B./2.-F./2.-F./3.) Adózás előtti eredmény (+1+3) 35. I. Összes pénzügyi eredmény (+G/1.+H./1.-H./2.) J. Adófizetési kötelezettség 37. K. Vállalkozási tevékenység tárgyévi adózott eredménye (H./4.-1.)

5 Tájékoztató adatok Évre adatok E Ft-ban A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások Bérköltség ebből: megbízási díjak 0 Tiszteletdíjak 0 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok B. Pénzügyileg rendezett anyagjellegű ráfordítások C. Értékcsökkenési leírás 301 D. Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások 0 E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Kelt: Budapest, Az alapítvány vezetője (képviselője)

6 2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról A Magyar Emberi Jogok Alapítvány évben költségvetési szervtől, pályázat útján összesen eft támogatásban részesült az alábbiak szerint: Nemzeti Civil Alapprogram működésre kapott támogatása Ft Canadian Embassy Ft Kincstári Nemzeti Alap Ft Nemzeti Kulturális Alap Ft Összesen Ft A költségvetési támogatás felhasználása az alábbi célokra történt: A költségvetési támogatás a Magyar Emberi Jogok Alapítvány alapító okiratában foglalt célok érdekében került felhasználásra. A 2006-os évben végzett közhasznú tevékenységünk a 7. pontban olvasható.

7 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELEI Pályázati úton nyert támogatás Ft Szja 1%-ból befolyt bevétel Ft Internetes portál program Ft Tanulmány készítés Ft Adatbázis szolgáltatás Ft Internetes honlapkészítés Ft Adatfeldolgozás Ft Árfolyamnyereség Ft Kamatbevételek Ft Biztosító kártérítés Összesen Ft KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG KIADÁSAI: Anyagköltség Informatikai szolgáltatás Szállásköltség Parkolás Karbantartás Utazással kapcsolatos költségek, költségtérítések Könyvelés költsége Telefonköltség Fénymásolás, sokszorosítás, nyomtatás költsége Ügyvédi, közjegyzői díj Szakkönyv, közlöny Autópályamatrica Internetszolgáltatás Postaköltség Weboldalszolgáltatás Kongresszus szervezés Irodatitkári szolgáltatás Egyéb igénybevett szolgáltatás Biztosítás Bankköltség Közjegyzői díj Illeték Bérköltség Bérlet térítés Reprezentáció Cégautó adó Bérjárulékok Ösztöndíj kifizetés Adott támogatás Gépjármű adó Árfolyamveszteség Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft PÉNZESZKÖZÖK: ZÁRÓ KÉSZLET Bank HUF Pénztár Összesen Ft Ft Ft AZ ALAPÍTVÁNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGET NEM VÉGZETT ÉVBEN.

8 4. A cél szerinti juttatások kimutatása Ösztöndíjak kifizetése Összesen Ft Ft

9 5. Központi költségvetési szervtől az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke A Magyar Emberi Jogok Alapítvány évben jelen jelentés 3. pontjában felsoroltakon kívül nem részesült támogatásban költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől.

10 6. Közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege A Magyar Emberi Jogok Alapítvány évben nem nyújtott sem pénzbeni, sem természetbeni támogatást vezető tisztségviselőinek.

11 7. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója Nemzetközi érdekérvényesítés * Angol nyelvű hírleveleinket kritikus fontosságú szavazások előtt küldtük ki az Európai Parlament 732 képviselőjének és az Európai Unió döntéshozóinak. Fontos volt első kézből tájékoztatni őket a romániai magyarság létfontosságú kérdéseiről: a kisebbségi törvény folyamatos szabotálásáról, az egyházi restitúció lassú menetéről, valamint az anyanyelvi oktatás hiányosságairól a Babeş-Bolyai Tudományegyetemen és a moldvai csángómagyarok körében. * Levélíró kampányt kezdeményeztünk tizenhét erdélyi civil szervezettel és két RMDSZhonatyával közösen Olli Rehn EU-bővítési biztoshoz. A széles sajtónyilvánosságot kapott akció keretében csupán a honlapunkon keresztül közel 3 ezer magánszemély és szervezet adta Olli Rehn tudtára a Romániában tapasztalható emberjogi hiányosságokat. * Két angol nyelvű jelentésben hívtuk fel a figyelmet az aggasztó szlovák belpolitikai helyzetre. A szélsőségesek kormányba emelése után megszaporodtak a magyarellenes incidensek a Felvidéken: nemsokára állásfoglalásban kellett tiltakoznunk Malina Hedvig nyitrai diáklány soviniszta indíttatású bántalmazása, majd az ezt követő, hatóság általi meghurcolása ellen. * Mozgatórugói és aktív részesei voltunk a politikai és a civil szféra összehangolt akciójának, amelynek eredményeként az Európai Parlament referencia értékű jelentést fogadott el Romániáról. Az úgynevezett Moscovici-jelentés részletesen kitért a másfél milliós magyarság megoldatlan problémáira, és a hiányosságok orvoslására szólította fel a román hatóságokat. A jelentés kapcsán civil oldalról megtámogattuk a magyar képviselők módosító indítványait, amelyek hangsúlyosan tartalmazták a magyar kisebbségre vonatkozó kitételeket. Ennek érdekében levélben kértük a Külügyi Bizottság tagjait a módosítások elfogadására, majd Moldován Árpád Zsolt kolozsvári munkatársunk személyesen is felkereste Brüsszelben a 75 fős bizottság tagjainak közel felét, hogy romániai magyarként hitelesen tájékoztassa őket a csatlakozó országban még megoldásra váró kisebbségügyi problémákról. Miután a bizottság ellenszavazat nélkül elfogadta a javaslatokat, újból egyéni levelet intéztünk a plénum 732 képviselőjéhez. A civil társadalom fejlesztése * Emberjogi szakmai képzést indítottunk Budapesten vajdasági magyar fiatalok számára. A Kisebbségvédelem Nemzetközi Fórumokon című képzéssorozatunk keretében megtartott szemináriumokon az emberjogi aktivizmus ismeretgyűjtési módszereit, az információtálalási és célba juttatási technikákat ismertettük meg délvidéki barátainkkal. A vajdasági magyarok hangjának felerősítése fontos a majdani EU-csatlakozási tárgyalások perspektívájából. * Tanulmányutat szerveztünk a Sapientia - Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) és a Partiumi Keresztény Egyetem oktatói és szakemberei számára a dél-tiroli Bozen/Bolzano Szabad Egyetemre. A Sapientia Hungariae Alapítvánnyal közösen szervezett út része annak az erőfeszítésnek, amelyet a HHRF immár hat éve kifejt az EMTE nemzetközi kapcsolatrendszerének bővítése érdekében. Adományközvetítési tevékenységünknek eredményeként valósult meg 2006-ban a Sapientia marosvásárhelyi campusának átfogó WiFi berendezéssel való felszerelése is. * Civil kapcsolatépítő programot rendeztünk Budapesten a vajdasági civil szférát képviselő tizenegy szakember számára. * Bauer Edit, a felvidéki Magyar Koalíció Pártjának európai parlamenti képviselője volt a honlapunkon beindított HHRF Kerekasztal első vendége. Ezáltal lehetőséget adunk az

12 érdeklődőknek, hogy közvetlenül szólíthassák meg a nemzetközi kisebbségvédelem aktív szereplőit. Határok fölötti információáramlás * Vállaltuk az emagyar programhoz kapcsolódó világhálós portál technikai megvalósítását. A "Magyarság az Információs Társadalomért Testület" (MaITT) Irányító Bizottságának tagjaként alapítványunk közvetítő és működtető szerepet lát el a tengerentúli magyar közösségek számára biztosított közösségi internethozzáférési lehetőségek, az úgynevezett emagyar pontok felállításában. Világszerte immár 330 helyszínt számláló emagyar pont hálózat működik. * Továbbfejlesztettük alapítványunk internetes oldalát, ennek köszönhetően a címen elérhető portál a HHRF saját anyagain kívül ma már több, mint 110 tagú honlapcsaládot jelent. Fejlesztési programunknak köszönhetően ingyenes, korlátlan megjelenést biztosítunk a határon túli magyar közösségek kulturális, egyházi, politikai szervezetei és sajtóorgánumai számára. 11 éve biztosítjuk a Szabadság napilap internetes megjelenését. * A budapesti kanadai nagykövetség felkérésére alapítványunk megtervezte és megvalósította az "1956 és Magyarország: a szemtanúk emlékei" című rendezvénysorozat háromnyelvű honlapját.

KERESZTÚRI REFORMÁTUS MISSZIÓ ALAPÍTVÁNY. Tartalom

KERESZTÚRI REFORMÁTUS MISSZIÓ ALAPÍTVÁNY. Tartalom KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 Székhely: 1173. BUDAPEST, Pesti út 31 Adószám: 18195998-1-42 Közhasznúsági fokozat: közhasznú alapítvány Tartalom 1. Számviteli beszámoló 2. Kimutatás a költségvetési támogatás

Részletesebben

ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 18329394995692 statisztikai számjel ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 26 Székhely: 7838 Vajszló Rákóczi u 1 Adószám: 183293-1-2 Statisztikai számjel: 183293-9499-569-2

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 RÁKOSKERESZTÚRI REFORMÁTUS TEMPLOMÉPÍTÉSI ALAPÍTVÁNY Székhely: 1172. BUDAPEST, Ferihegyi út 21. Adószám: 18065200-1-42 Közhasznúsági fokozat: közhasznú alapítvány Tartalom 1.

Részletesebben

A Byblos Alapítvány közhasznú szervezet. 2012. évi közhasznúsági jelentése

A Byblos Alapítvány közhasznú szervezet. 2012. évi közhasznúsági jelentése A Byblos Alapítvány közhasznú szervezet székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 66/b a.sz.: 18132283-1-41 2012. évi közhasznúsági jelentése Hudecz András a Kuratórium elnöke 2013. május 18. A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ALU-SE Alapítvány

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ALU-SE Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ALU-SE Alapítvány 1116 Budapest, Fehérvári út 144. Adószám: 19650218-1-43 Budapest, 2011. március 05. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS GYERMEKVARÁZS ALAPÍTVÁNY 8800 Nagykanizsa, Teleki u. 7/C KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

Közhasznú társadalmi szervezet egyszerűsített beszámolója

Közhasznú társadalmi szervezet egyszerűsített beszámolója Magyar Coach Egyesület Budapest 1147 Benkő u. 23. Közhasznú társadalmi szervezet egyszerűsített beszámolója A beszámolási időszak kezdete: 2014. január 1. A mérleg fordulónapja: 2014. december 31. Keltezés:

Részletesebben

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E.

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1 8 2 3 2 8 1 9-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Statisztikai számjel M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1021 BUDAPEST, HŰVÖSVÖLGYI U.112. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 2011. január

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S Bogáncs Kisállatotthon Alapítvány 2500 Esztergom, Bíróréti dűlő 10.453. hrsz. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2007. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerűsített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2008. május

Részletesebben

HÉREGI KÁLVIN ALAPÍTVÁNY 2832 Héreg, Fő u. 151. Adószám: 18615537-1-11 Bankszámla szám: 63200250-11037204. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011.

HÉREGI KÁLVIN ALAPÍTVÁNY 2832 Héreg, Fő u. 151. Adószám: 18615537-1-11 Bankszámla szám: 63200250-11037204. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. HÉREGI KÁLVIN ALAPÍTVÁNY 2832 Héreg, Fő u. 151. Adószám: 18615537-1-11 Bankszámla szám: 63200250-11037204 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. évi 1 Tartalom 1. Számviteli beszámoló - egyéb szervezetek közhasznú

Részletesebben

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2010. Székhely: 8200 Veszprém,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2010 évi. Református Elemi Iskola és Szeretetotthon Alapítvány. Székhelye: 5530 Vésztő, Bartók Béla tér 6

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2010 évi. Református Elemi Iskola és Szeretetotthon Alapítvány. Székhelye: 5530 Vésztő, Bartók Béla tér 6 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évi Református Elemi Iskola és Szeretetotthon Alapítvány Székhelye: 5530 Vésztő, Bartók Béla tér 6 Adószáma: 19061175-1-04 Közhasznúsági fokozat: Közhasznú alapítvány 1./ Számviteli

Részletesebben

Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2009.

Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2009. Egyesület címe: 6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 97. 3/7 Egyesület adószáma: 18474660-1-06 Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület közhasznú egyszerűsített beszámolója

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Dél-Zalai Civil Fórum Egyesület K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011 Nagykanizsa, 2012. május T a r t a l o m 1. A Dél-Zalai Civil Fórum Egyesület számviteli beszámolója 2. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Statisztikai számjele: 836963-933-69-3 Adószáma: 8369633 Alföldi Civilekért Alapítvány Kecskemét Hoffmann János utca. Közhasznúsági jelentés. Kecskemét,. január. PH. Budainé Nagy Katalin a szervezet vezetője

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV KOMP Közösségfejlesztő Oktatási Mentálhigiénés és Pszichoterápiás Alapítvány 1118 Budapest, Gazdagréti tér 5. I/8.. 18253612-1-43 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV Tartalma: - Számviteli beszámoló (mérleg,

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök Szabadszentkirályi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 7951 Szabadszentkirály Petőfi S. u. 90. Bírósági bejegyzés száma: 12.Pk.60.064/2011/6. Nyilvántartási száma: 3203 2011. évi Közhasznúsági jelentése Szabadszentkirály,

Részletesebben

Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány

Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány Közhasznúsági jelentés Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány 2011. évi tevékenységéről Az adatok könyvvizsgálattalnincsenek alátámasztva! Közhasznúsági fokozat: Közhasznú Alapítvány Nyilvántartásba vételi

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 190323829199933102 Magyarországi Ciszterci Rend Incipit Vita Nova Alapítvány az egyéb szervezet megnevezése 7621 Pécs, Széchenyi tér 11. az egyéb szervezet címe H A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek

Részletesebben

MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007 Tartalomjegyzék I. A szervezet alapadatai... 3 II. Számviteli beszámoló... 4 III. Költségvetési támogatás felhasználása... 7 IV. Vagyon felhasználásával

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2012.év

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2012.év A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2012.év Szivárványhíd Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 9476 Zsira, Rákóczi Ferenc u. 12. címe Kelt: Zsira, 2013.01.24.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Élményakadémia Közhasznú Egyesület székhely: 1082 Budapest Leonardo Da Vinci u 44/23 adószám: 18188837-1-42 közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet közhasznúsági végzés7.pk.61069/2005/2

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2014. év. Kelt: Hódmezővásárhely, 2015. február 17.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2014. év. Kelt: Hódmezővásárhely, 2015. február 17. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. év Kelt: Hódmezővásárhely, 2015. február 17. 1 A SZERVEZET ALAPADATAI 1 Elnevezés: Aranyossy Ágoston Általános Iskola Alapítvány 2 Képviselő: Nagyné Laskai Nóra 3.Székhely:

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 3 051 0 3 262

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 3 051 0 3 262 " ÉRTED!- ÉRTED?" ALAPÍTVÁNY ESZKÖZÖK (aktívák) Mérleg 2010. Év Előző év Előző év(ek) módosításai A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 280 0 280 I. Immateriális javak 0 0 0 II. Tárgyi eszközök 280 0 280 III. Befektetett

Részletesebben

SANDAN KARATE KÖZHASZNÚ SPORTEGYESÜLET. 2220 Vecsés Hunyadi u. 13. Adószám: 18701335-1-13. Cégjegyzékszám: TE 3777. Ksh: 450135

SANDAN KARATE KÖZHASZNÚ SPORTEGYESÜLET. 2220 Vecsés Hunyadi u. 13. Adószám: 18701335-1-13. Cégjegyzékszám: TE 3777. Ksh: 450135 SANDAN KARATE KÖZHASZNÚ SPORTEGYESÜLET 2220 Vecsés Hunyadi u. 13. Adószám: 18701335-1-13 Cégjegyzékszám: TE 3777 Ksh: 450135 2010. évi Közhasznúsági jelentése Vecsés, 2011. május 23. Közhasznúsági jelentés

Részletesebben

KOLLÁZS Művészeti Egyesület

KOLLÁZS Művészeti Egyesület KOLLÁZS Művészeti Egyesület 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1. Nyíregyháza, 2009. május 20. (formailag módosítva: 2009. június 22.) 2008. évi Közhasznúsági jelentése Dancs Tamásné Elnök TARTALOM 1. A szervezet

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012 Profilantrop a Kultúrantropológia Társadalmi Hasznosításáért Egyesület székhely: 1137 Budapest, Szent István krt. 26. 3/25. adószám:18125191141 közhasznúsági fokozat: közhasznú

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2 0 1 1 év. Vízililiom Egyesület egyéb szervezet megnevezése

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2 0 1 1 év. Vízililiom Egyesület egyéb szervezet megnevezése A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója egyéb szervezet megnevezése 1039 Budapest, Budakalász u.1. címe Keltezés: Budapest, 2012. március 31. Szucskieviczné

Részletesebben

2012. évi Közhasznúsági jelentés

2012. évi Közhasznúsági jelentés Törökbálinti Városőrség Polgárőr Egyesület, Törökbálint Adószám: 18028049-1-13 Bírósági végzés száma: 13.Pk.60.467/2009/6.sz. Képviselő neve: Géczy Krisztián i Közhasznúsági jelentés Kelt: Törökbálint,

Részletesebben

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2011. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

Részletesebben