Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület"

Átírás

1 Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitő, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde, Súr, Tárkány, Vérteskethely május Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiánk felülvizsgálata Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) Irányító Hatóságának 6/2011. (II.4.) közleménye alapján Helyi Vidékfejlesztési Stratégiánk (HVS) felülvizsgálata áprilisban a projektötlet-gyűjtésre épülő célterület tervezéssel, a LEADER fejlesztési intézkedések megfogalmazásával folytatódott. A márciusban elkezdett HPME (Helyzet-Probléma-Megoldás-Eredmény), illetve célterület írásra április közepéig volt lehetőségünk. Tervezői csoportunk április 8-án és 19-én tartotta nyilvános üléseit Kisbéren, munkaszervezetünk épületében. A megbeszéléseken a lehetséges 10 célterületet dolgoztuk ki felosztva az idén rendelkezésre álló 330 millió forintot a gazdaság- és a közösségfejlesztő típusú célterületek között, szem előtt tartva azt, hogy a kis értékű célterületek aránya a LEADER allokált forrásokból legfeljebb 10% lehet, a gazdaságfejlesztési célterületekre allokált forrásnak pedig meg kell haladnia a 45%-ot. Minden célterület esetében - kiválasztottuk a vonatkozó jogcím típusát, ÚMVP intézkedést; - meghatároztuk a keretösszeget, a pályázók lehetséges körét és az általuk igényelhető támogatás intenzitását, minimális és maximális összegét; - szöveges leírást készítettünk a fogalmak magyarázatáról, a támogatás tárgyáról, a célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételekről, a jogosultságot igazoló csatolandó mellékletekről és a számszerűsíthető eredményekről szem előtt tartva a más Új Széchenyi Terv és ÚMVP pályázatoktól való egyértelmű lehatárolást; - meghatároztuk a kedvezményezett települések körét (a 3. célterületet leszámítva mindegyik támogatás mind a 25 tagtelepülésen elérhető), az elszámolható kiadások körét és a pontozási szempontokat, valamint az értékelés alapját és a részpontokat (mind a 10 célterület esetében a maximálisan kiosztható 100 pontot osztottuk fel a szempontok között). A tervezői csoportnak a helyi LEADER kritériumokat melyek az alábbiak is ki kellett dolgoznia, hogy az akciócsoport Helyi Bíráló Bizottsága a későbbiekben ezek alapján értékelje a benyújtott projekt javaslatokat, pozitív esetben kiállítsa a pályázat alapjául szolgáló projekt javaslat HVS-hez való illeszkedését tanúsító nyilatkozatot. I. Terület alapú megközelítés 1. A projekt a helyi vidékfejlesztési stratégiában meghatározott témára irányul, amely közös hagyományon, adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt a települések fejődése szempontjából fontos. (Ellenőrzése: a HVS és a pályázat szöveges részének összevetése alapján) II. Alulról építkező megközelítés 2. A kedvezményezett a helyi akciócsoport településeinek valamelyikén aktív közösségi vagy gazdasági szereplő, vagy a helyi vidékfejlesztési stratégiában meghatározott közösségi vagy gazdasági igények alapján tervezi megvalósítani tevékenységét. (Ellenőrzése: a HVS és a pályázat szöveges részének, a települési önkormányzat nyilatkozatának összevetése alapján) 3. A kedvezményezett vállalja, hogy a projekt LEADER támogatással való megvalósítása esetén legalább egy alkalommal részt vesz a helyi vidékfejlesztési stratégia megvalósításával kapcsolatos, együttműködést erősítő személyes konzultáción, rendezvényen vagy képzésen. (Ellenőrzése: a pályázó nyilatkozata alapján) III. Köz- és magánszféra partnersége -- IV. Innováció 4. A kedvezményezett a projekt megvalósításával a megvalósítás tervezett helye szerinti települést vagy a helyi akciócsoport által lefedett térséget tekintve olyan új terméket, vagy szolgáltatást vezet be, amely a helyi vidékfejlesztési stratégiában a térségi igények között szerepelt. (Ellenőrzése: a HVS és a pályázat szöveges részének összevetése alapján) 5. A kedvezményezett projektjével új piacot céloz meg vagy a helyi erőforrások, termékek, alapanyagok hasznosításának új módját kívánja bevezetni. (Ellenőrzése: a pályázat szöveges része alapján)

2 Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület HÍRLEVÉL 2. V. Integrált és ágazatközi fellépések 6. A projekt hozzájárul a jogosult településeken a gazdasági vagy társadalmi fejlődéshez és a térség szempontjából fontos, a helyi vidékfejlesztési stratégiában meghatározott gazdasági vagy társadalmi igényt elégít ki. (Ellenőrzése: a HVS és a pályázat szöveges részének összevetése alapján) 7. A projekt hozzájárul a helyi akciócsoport területén a közösségi, kulturális, környezeti, épített örökségi értékeinek megőrzéséhez vagy újak teremtéséhez. (Ellenőrzése: a pályázat szöveges részének alapján) VI. Hálózatépítés és együttműködés 8. A projekt tartalmaz szférák közötti és/vagy ágazatok közötti együttműködést a jogosult településeken belül. (Ellenőrzése: együttműködési megállapodás alapján) A kidolgozott célterületek egyesületünk munkaszervezetének 3 munkatársa (Mecseki Melina, Nemes Zsuzsa és Bauer Zsolt) egyeztette a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) és az Irányító Hatóság képviselőivel. Április 27-én az MVH Veszprém Megyei Regionális Kirendeltségén, május 2-án Budapesten, a központi MVH-ban tartottunk egyeztető megbeszélést. Célterület megnevezése Keretösszeg (ezer Ft) Minimális támogatás (ezer Ft) Maximális támogatás (ezer Ft) Megjegyzés 1. Települési gazdasági területek kialakítása, fejlesztése Kis- és középvállalkozások fejlesztése Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése Kisbéren Termelés, feldolgozás, értékesítés összekapcsolása Szociális alapú önfenntartó foglalkoztatás támogatása Erdészeti szolgáltatók és zöldterület kezelők eszközparkjának fejlesztése Bemutató helyek, közösségi terek és sportlétesítmények kialakítása, felújítása komplex Együttműködésben a Bakonyalja- Kisalföld kapujáért Kisebbségi hagyományok megőrzése LEADER rendezvény kis értékű Összesen: Az egyes célterületek esetében támogatható tevékenységek: 1. A Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület területén található, a gazdasági tevékenység végzéséhez fejlesztést igénylő, a települési önkormányzat tulajdonát vagy hosszú távú bérleményét képező épület, terület felújítása, alapinfrastrukturális feltételeinek javítása. Ennek keretében támogatás vehető igénybe meglévő épület és építmény felújítására, bővítésére, az ingatlanhoz kapcsolódó, telekhatáron belüli kisléptékű infrastruktúra-fejlesztésre, az épülethez kapcsolódó ingatlan fejlesztésére. 2. Kis- és középvállalkozás telephely és infrastruktúra létrehozása, bővítése és technológiai fejlesztése az EK Szerződés Annex I. listájában szereplő termékkategóriákban is. Támogatás vehető igénybe kis- és középvállalkozások új telephelyének létrehozására, infrastruktúrájának kiépítésére, meglévő telephelyének bővítésére, korszerűsítésére új technológiai és/vagy infrastrukturális elemekkel. Kis- és középvállalkozások eszközállományának fejlesztésére, új gépek, berendezések beszerzésére. A támogatás célja a kis- és középvállalkozások fejlesztésével párhuzamosan a vállalkozások és a szakképző intézmények együttműködésének fejlesztése, a helyben található munkahelyek bővítése. 3. Mikrovállalkozás telephely és infrastruktúra létrehozása, bővítése és technológiai fejlesztése Kisbér városában. Támogatás vehető igénybe a megkezdett vagy tervezett gazdasági tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó, gaz-

3 Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület HÍRLEVÉL 3. daságon kívül végzett tevékenységre, amely szerepel a mikrovállalkozás bejegyzett tevékenységei között. Támogatás vehető igénybe a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök, berendezések beszerzésére, a gazdasági tevékenységgel érintett épülethez, épületrészhez tartozó építésre, épületfelújításra, -korszerűsítésre, új épület kialakítására, a gazdasági tevékenységgel érintett épülethez vagy épületrészhez kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztésre, minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszer, szabvány bevezetésére. 4. Termékcsoportonként mikro méretű, helyi terméket előállító élelmiszeripari feldolgozó, értékesítő hely kialakítása, fejlesztése, a tagtelepülések folyamatos friss áru ellátásának megteremtése érdekében az EK Szerződés Annex I. listájában szereplő termékkategóriákban. Támogatás vehető igénybe a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök, berendezések beszerzésére, a gazdasági tevékenységgel érintett épülethez, épületrészhez tartozó építésre, épület felújításra, -bővítésre, -korszerűsítésre, új épület kialakítására, kisléptékű infrastruktúra-fejlesztésre, minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszer, szabvány bevezetésére, valamint a helyi termékek népszerűsítését célzó rendezvénnyel kapcsolatos marketing költségekre. 5. A szociális alapú helyi foglalkoztatáshoz szükséges feltételek megteremtése érdekében támogatás vehető igénybe a foglalkoztatáshoz közvetlenül kapcsolódó telephely és infrastruktúra létrehozására, bővítésére és fejlesztésére, munkaeszközök és -gépek beszerzésére, valamint a kapcsolódó szociális alapú helyi foglalkoztatást és a projekt eredményeit népszerűsítő nyilvános rendezvény megszervezésének és lebonyolításának költségeire. 6. Erdészeti szolgáltatást vagy zöldterület kezelést végző vállalkozások technológiájának fejlesztése. Támogatás vehető igénybe erdészeti és zöldterület kezelési célra használt géppark fejlesztésére és korszerűsítésére, gépek és munkavédelmi eszközök beszerzésére. 7. Szabad-, beltéri közösségi tér kialakítása és fejlesztése, mely a következő három funkció közül legalább egy befogadására alkalmas: 1. Megújuló energiaforrás(ok) használatát bemutató hely. 2. Közösségi tér. 3. Sportlétesítmény. Támogatás vehető igénybe a támogatandó funkciók indításához, fejlesztéséhez szükséges épületek, épületrészek kialakítására, -felújítására, közvetlenül kapcsolódó tereprendezésre, demonstrációs és oktatástechnikai eszközök, berendezések-, oktatószoftverek beszerzésére, közösségi tér funkciókat szolgáló eszközök-, berendezések vásárlására, a sportlétesítményt kiszolgáló épület berendezésére, sporteszközök vásárlására. 8. Szakmai értékleltár(ak) kialakítása, publikálása az akciócsoport területén működő szervezetek körében szakágak, gazdasági ágak szerint (pl. kulturális, turisztikai, gasztronómiai, vállalkozói adatbázis). Támogatás vehető igénybe a szakmai értékleltár kialakításához, terjesztéséhez. A támogatás célja az társadalmi és gazdasági jellegű, együttműködések/hálózat kialakítása és/vagy fejlesztése. 9. Nemzetiségi, kisebbségi hagyományápolás, oktatás és kiállítások helyszínének kialakítása, eszközeinek beszerzése és fejlesztése. Támogatás vehető igénybe a kapcsolódó helyi vagy országos védelem alatt nem álló épületek belső felújítására, -átalakítására, kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztésre, a működéshez és a kultúra megőrzéshez szükséges eszköz, tradicionális eszköz beszerzésére. A támogatás célja a cigány és a német nemzetiségi kultúra fenntartása ás továbbadása a fiatal generációk felé. 10. Térségi, települési, szakma specifikus vagy tematikus rendezvény költségeinek biztosítására. A támogatás célja az akciócsoport területén élők helyi identitástudatának erősítése, információkhoz történő hozzáférésének elősegítése a gazdaságfejlesztési, illetve életminőség javítási intézkedésekhez kapcsolódó rendezvények megvalósításával. A LEADER keretrendelet, a pályázati célterületek várhatóan május közepi megjelenéséről, a felülvizsgálat, a tervezés részleteiről egyesületünk honlapján (www.bakonyaljakisalfold-kapuja.hu) olvashat. A helyi termelést népszerűsíti a Vesd bele magad! Fazekas Sándor miniszter a Vidékfejlesztési Minisztériumban fogadta a Vesd bele magad! program szervezőit és a résztvevő iskolák tanárait. A találkozón az iskolák képviselői megkapták a versenyfeladatokat, melyeket a diákoknak kell majd teljesíteniük, hogy egy három napos osztálykirándulást nyerhessenek. A Vesd bele magad! mozgalmat a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége (AGRYA) indította, hogy minél több kisiskolással megértesse a helyben előállított termékek fontosságát. A program keretében általános iskolások vetőmagokat kaptak, hogy saját zöldségeket neveljenek. A kezdeményezést a Vidékfejlesztési Minisztérium is támogatja, hiszen a program a vidéki életmódot, a helyi termelést népszerűsíti, és a kisdiákok nevelésén keresztül segíthet a vidéki népesség megtartásában. A mozgalomban általános iskolai osztályok vehetnek részt, akik minden hónapban beszámolnak kertjeik növekedéséről, a zöldségek felhasználásról, a feladatok teljesítéséről. A legszorgosabb osztály egy három napos kirándulást nyerhet, melynek során megismerheti egy fiatal gazda tevékenységét és azt, hogyan dolgozzák fel a megtermelt élelmiszereket. (Forrás: Vidékfejlesztési Minisztérium)

4 Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület HÍRLEVÉL 4. Megjelent a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére kiírt pályázat A napokban megjelent a vidékfejlesztési miniszter 33/2011. (IV. 28.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről. A rendelet szerint támogatás vehető igénybe a mikrovállalkozások fejlesztéseinek támogatására, a mikrovállalkozások megkezdett vagy tervezett gazdasági tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó, gazdaságon kívül végzett tevékenységre. Tervezett tevékenység esetén legkésőbb az utolsó kifizetési kérelem benyújtásakor szerepelnie kell a tevékenyégnek a mikrovállalkozás bejelentett tevékenységei között, vagy természetes személy ügyfél esetén az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig felvett tevékenységnek kell lennie. Támogatható tevékenységnek és elszámolható kiadásnak minősül az eszközbeszerzés, az építés, a kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés, a minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszer, szabvány bevezetése, a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (Vhr.) 31. -ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások, a vállalkozás támogatható tevékenységét közvetlenül szolgáló szoftver licencek ellenértéke. A jóváhagyott elszámolható kiadások amennyiben szerepelnek a hivatkozott dokumentumokban mértéke és aránya nem haladhatja meg a Gépkatalógusban szereplő referenciaárat, illetve az Építési Normagyűjtemény szerinti referenciaárát. Ha nem szerepelnek a hivatkozott dokumentumokban, két, műszakilag azonos tartalmú, összehasonlítható, a vonatkozó formai követelményeknek megfelelő árajánlat csatolása szükséges. A támogatás nyújtására fordítható éves keretösszeg 7milliárd Ft. A támogatás mértéke hátrányos helyzetű területen megvalósuló fejlesztés esetén az összes elszámolható kiadás 65%-a, de legfeljebb 35 millió Ft, egyéb területen megvalósuló fejlesztés esetén az összes elszámolható kiadás 60%-a, de legfeljebb 35 millió Ft. A kisléptékű infrastruktúra-fejlesztésre legfeljebb 10 millió Ft, a minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszer, szabvány bevezetésére legfeljebb 2,5 millió Ft támogatás igényelhető. Támogatás igénybevételére jogosult - a működő mikrovállalkozás, - az induló mikrovállalkozás, - a természetes személy, aki vállalja, hogy a támogatás megítélését követően az első kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig egyéni vállalkozóként nyilvántartásba veteti magát és tevékenységét, amennyiben főállású alkalmazottat nem foglalkoztat, főállásban ekként végzi. Az ügyfél támogatási kérelmet olyan, a rendelet 4. melléklet szerinti település bel- vagy külterületén megvalósuló fejlesztésre nyújthat be, amely település bel- vagy külterületén a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában a természetes személy lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, a mikrovállalkozás székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkezik. Nem támogatható a már működő mikrovállalkozás fejlesztése, amely vállalkozás árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenyégből származik. Induló vállalkozás esetén a Vhr. 7. (1) bekezdés c) pontjában előírt nehéz helyzetben lévőséget a támogatási kérelem benyújtásától számított harmadik lezárt, teljes gazdasági évet követően kell vizsgálni. Az üzemeltetési kötelezettség az utolsó kifizetési kérelem benyújtásától számított öt évig tart. A támogatási kérelmet az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló 80/2008. (IV. 4.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint, az elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül, vagy postai úton 2011-től évente június 15. és július 15. között lehet benyújtani a meghatározott formanyomtatványokon a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH). Az ügyfél kizárólag egy támogatási kérelmet nyújthat be támogatási időszakonként. Az ügyfél újabb támogatási kérelmet kizárólag a korábbi fejlesztés utolsó kifizetési kérelmének beadását követően nyújthat be. A támogatási kérelmet az MVH a rendelet 1. mellékletben meghatározott pontozási rendszer alapján végzett értékeléssel és rangsor állításával bírálja el. A fejlesztés részbeni vagy teljes megvalósítását követően a támogatás lehívása céljából kifizetési kérelmet a 80/2008. (IV. 4.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint, az elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül, október 1. és október 31. között, ezt követően évente minden egyes negyedév első hónapjában lehet benyújtani az MVH-hoz. Városi fiatalokat várnak a Fiatal Gazdák! Az AGRYA (Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége) most induló Vidék Kaland Programja keretében városi fiataloknak biztosít lehetőséget, hogy bekapcsolódjanak egy-egy fiatal gazda által vezetett gazdaság munkájába. A látogatásokra július eleje és augusztus közepe között kerül sor. A résztvevőket nyilvános pályázat keretében választják ki. Az AGRYA várja a mezőgazdaság, a gazdák élete iránt érdeklődő év közötti városi fiatalok jelentkezését! A jelentkezési határidő május 20. A pályázati felhívás és az űrlap a Vidékfejlesztési Minisztérium és akciócsoportunk honlapjáról is letölthető. (Forrás: Vidékfejlesztési Minisztérium)

5 Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület HÍRLEVÉL 5. A geotermális energia és a földhő hasznosítás mértéke 2020-ig ötszörösére növekedhet Bencsik János klíma- és energiaügyért felelős államtitkár május 3-án, egy budapesti konferencián ismertette a kormány geotermikus energiaforrásokkal kapcsolatos célkitűzéseit. Az államtitkár kiemelte: a nemzeti megújuló cselekvési tervben 2020-ra kitűzött célszámok szerint jelentősen átalakul a megújuló energiaforrások részesedésének megoszlása a teljes megújuló energiatermelésen belül. Az egyik legnagyobb mértékű növekedés a geotermikus energia és a földhő hasznosításának területén várható. Ezek jelenlegi 8%-os részesedése a villamos energia és hűtés-fűtés szektorokban felhasznált megújuló energiahordozók tekintetében 2020-ra várhatóan 19%-ra emelkedik majd. Az előrejelzések szerint először a hőszivattyús földhő hasznosítás elterjedése várható, a geotermális energia felhasználásának igazi fellendülését az évtized második felére prognosztizáljuk tette hozzá a szakpolitikus. Az elkövetkező időszak célkitűzései és tennivalói a közintézmények, lakóépületek és kertészetek hőellátásának biztosítása, a meglévő termálenergiakapacitások gazdaságos felhasználása és valós hőigény fennállása és kedvező geológiai adottságok mellett új kutak létesítése. Az új kutakat fürdőrekonstrukciós és -fejlesztési programok keretében is lehet majd hasznosítani hangsúlyozta az államtitkár. A részletes szabályok kidolgozása várhatóan május végéig megtörténik, majd a tervezetet jóváhagyásra Brüsszelbe küldi ki a kormány. (Forrás: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) Sikeres volt az EU elnökség első negyedéve Az Európai Unió agrárminisztereinek tanácsa minősített többséggel elfogadta a Magyarország által beterjesztett, 2014-től érvényes közös agrárpolitika alapelveit mondta Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter, beszámolva a magyar EU-elnökség első negyedéves munkájáról az Országgyűlés európai ügyek bizottságának május 3-i ülésén. A március közepén nagy többséggel, 20 tagország támogatásával elfogadott dokumentum jelentősége abban áll, hogy a közös agrárpolitika (KAP) a fenntartható, környezetbarát fejlődés mellett a jövőben méltányosabbá válik. A méltányos kifejezés a balti államok kérésére került bele a dokumentumba, hogy a következő, évi költségvetési időszakban az új és a régi tagállamok egyforma megítélés alá essenek a támogatási politikában. A nagy többséggel elfogadott dokumentum legfontosabb üzenete, hogy Európának elegendő, biztonságos és jó minőségű élelmiszert kell előállítani elfogadható áron úgy, hogy természeti erőforrásainkkal okosan gazdálkodunk, vigyázunk a környezetre, törődünk az állatok jólétével, és közben gondoskodunk arról, hogy a vidéki térségek Európa teljes területén gyarapodjanak, és gazdaságilag életképesek maradjanak. Fazekas Sándor elmondta: számunkra igen fontos, hogy az elfogadott dokumentum teljes mértékben összhangban van a magyar érdekekkel. Az első negyedév másik nagy sikere, hogy a környezetvédelmi minisztereknek sikerült teljes egyetértésre jutniuk az elektronikai hulladékok begyűjtéséről és újrahasznosításáról szóló uniós jogszabály szövegében is. Az eredmény különösen nagy teljesítmény, mert a több mint két és fél éve folyó tárgyalásokon eddig a megállapodás közelébe sem sikerült jutni. Az elektronikus berendezések hulladékairól szóló jogszabály módosításának célja, hogy ösztönözze a használt elektronikai eszközök begyűjtését és újrahasznosítását. Fazekas Sándor hangsúlyozta: ezekből a hulladékokból jelentős mennyiségben az ipar számára értékes, újra felhasználható anyagok pl. arany és földfémek nyerhetők ki, és a visszagyűjtés a környezetet is kíméli. Képviselői kérdésre válaszolva a miniszter közölte: az élelmiszerárak robbanásszerű emelkedésével és a növekvő energiaárakkal a miniszteri tanács több alkalommal foglalkozott, s megállapította, hogy ez a folyamat a gyorsan növekvő népességgel magyarázható. Az EU keresi a kontinens biztonságos élelmiszerellátását biztosító megoldást. A mezőgazdasághoz köthető energiaforrások kiépítése és fejlesztése felértékelődőben van, s néhány országban, így például Németországban, ehhez kapcsolódva jelentős programok valósulnak meg, javítva egyes ágazatok jövedelmezőségén. A miniszter beszámolt arról, hogy az elmúlt hónapokban a német dioxin botrány nyomán, amely miatt az európai sertéspiac az összeomlás határára került vita alakult ki a tagállamok között az intervenció kérdésében. Az a tagállam, amelynek kisebb a mezőgazdasága és inkább import révén elégíti ki a belső keresletet, az a piacra bízná a zavar kiküszöbölését. A nagy agrárpotenciállal rendelkezők viszont féltik termelői kapacitásaikat, és aktív piaci beavatkozással, azaz intervencióval kívánják kezelni az átmeneti zavarokat. A vita eredményeképpen az EU finanszírozta, hogy a tenyésztők a sertéshúst három hónapig lefagyasszák, így a krízis után több pénzhez jutottak. (Forrás: Vidékfejlesztési Minisztérium) A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat új szolgáltatásai A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat az alábbi, új online szolgáltatásait indította el honlapján (www.mnvh.eu) Köz-tér néven: Jó gyakorlatok megismerhetők az ország legsikeresebb pályázatait mind a 11 szakterületen, és foglalkoztatás témakörben is. Piactér a magyar termékek kereskedelmére létrejött szervezetek, igazi házi magyar termékeket előállítók között lehet böngészni. Interaktív falutúra Magyarország 50 települését lehet bebarangolni a gép előtt ülve. A kedvcsinálás után a személyes kiránduláshoz szálláshelyeket is találni. Partnerkereső amennyiben valaki a projektjéhez erőforrást keres, vagy erőforrással rendelkezik, amellyel szívesen segítene egy projekt megvalósulásában, megkeresheti ideális partnerét.

6 Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület HÍRLEVÉL 6. A vidék élni akar! Elindult a 10 éves vidékstratégia társadalmi vitája Fazekas Sándor társadalmi vitára bocsátotta a Vidékfejlesztési Minisztérium 10 éves Nemzeti Vidékstratégiáját az április 28-i sárospataki nyitó rendezvényen. A stratégia célja, hogy 2020-ig a vidék társadalmi és gazdasági folyamataiban látható és minden érintett számára érezhető javulás következzen be. Az agrárstratégia megalkotásával és végrehajtásával a tárca a vidéki Magyarország egészének megújítására törekszik. Ennek érdekében négy átfogó területről; az agrárgazdaságról, a vidékfejlesztésről, az élelmiszergazdaságról valamint a környezet védelméről határoz meg tennivalókat. A harmadik évezredben a nemzet csak akkor érezheti magát biztonságban, ha tudatosan védi tájainak épségét, lakosait jó minőségű és biztonságos élelmiszerrel látja el, és természeti erőforrásaival fenntartható módon gazdálkodik. Az ivóvízbázisok, a talajok, az élővilág és a környezet védelme nemzetbiztonsági jelentőségű, stratégiai feladat. Magyarország történelme során mindig a vidéki gyökerekből táplálkozva, a falusi közösségek erejére támaszkodva tudott megújulni. A vidék, a mezőgazdaság és a környezet ügye nemcsak a falvakban élők gondja. A vidék sikereinek és kudarcainak a társadalom minden tagja részese. Bár természeti adottságaink termékeny földjeink, termál-, gyógy- és ivóvízbázisunk, változatos természeti tájaink, élelmiszereink kiválóak, mégsem tudtunk élni velük. A vidéki életfeltételek jelentős romlásának, a mezőgazdaság további hanyatlásának, a dél-amerikanizálódási folyamat megállításának érdekében gyors és alapvető gazdaság- és társadalompolitikai fordulatra van szükség. Ezt a célt szolgálja az eddig hiányzó Nemzeti Vidékstratégia, amely hosszú távú jövőképet, világos alapelveket valamint cselekvési programokat határoz meg a mezőgazdaság, a vidék és a gazdatársadalom újraélesztésére. A stratégia központi, átfogó céljai a következők: Magyarország a szándékok szerint olyan ország lesz, ahol az európai sokszínű, minőségi mezőgazdaság, a környezet- és tájgazdálkodás válik általánossá. Úgy állít elő értékes, egészséges, biztonságos és génmódosítás-mentes élelmiszereket, hogy közben védi talajait, ivóvízbázisait, az élővilágot, a tájat és benne az embert közösségeivel és kultúrájával. Egyúttal munkát és megélhetést biztosít a lehető legtöbb állampolgár számára. a vidéki munkahelyek megőrzése, gyarapítása a vidéki népesség megtartása, a demográfiai egyensúly helyreállítása az élelmezési és az élelmiszerbiztonság szavatolása, a kiszolgáltatottság megszüntetése agrár- és élelmiszergazdaságunk életképességének növelése, piaci pozícióinak javítása, a növénytermesztés és az állattartás egyensúlyi arányának helyreállítása az ivóvízbázisok védelme, a vízkészletek, a talajok továbbá a természetes élővilág és a tájak megőrzése, a környezetbiztonság növelése a helyi erőforrásokra és rendszerekre támaszkodó energiaellátás, energiabiztonság, a kiszolgáltatottság csökkentése a vidéki életminőség javítása, a vidéki gazdaság több lábra állítása a város és vidéke szoros kapcsolatának helyreállítása A Nemzeti Vidékstratégia az átfogó célok megvalósításához konkrét teendőket és nemzeti programokat fogalmaz meg. A stratégiához önálló honlap készült, amely elérhető a hu címen. A koncepció teljes anyag és rövidített változata elérhető a Vidékfejlesztési Minisztérium és akciócsoportunk honlapján. A vitaanyaggal kapcsolatos véleményeket a videkstrategia(kukac)vm.gov.hu címre várják május 31-ig. A minisztérium pályázatot hirdetett a Nemzeti Vidékstratégia logójának megalkotására, hogy minél szélesebb célközönséget tervezőket, művészeket is vonjon be a munkába, illetve a vitába. A szaktárca vezetői végigjárják az országot annak érdekében, hogy a stratégiát a lehető legszélesebb körben ismertessék az érintettekkel. A körút első állomása április 28-án volt Sárospatakon, ezt követte Kecskemét május 5-én, majd Püspökladány 6-án, ahol a vidékfejlesztési miniszter elmondta, hogy az állami tartalékból 2 millió kilogramm cukrot felszabadítanak és piacra dobnak, hogy letörjék a magas cukorárakat. Hangsúlyozta, hogy 2014-ig meg van kötve a kezünk, az uniós cukorszabályozás miatt, de utána gondos tervezéssel, a magyar gazdák kőkemény érdekvédelmével változtathatunk a magyar cukortermelés jövőjén. Az országjáró vitafórum hátralévő időpontjai és helyszínei a következők: - Szombathely: május Budapest: május Szekszárd: május 19. (Forrás: Vidékfejlesztési Minisztérium) Megjelent az Agrár Forgóeszköz Hitelprogram részleteit tartalmazó közlemény a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) honlapján A termelők és a tenyésztők 1 50 millió forint között, a termeltetők 250 millió forintig vehetik igénybe a kedvező kamatozású hitelt. A kamat mértéke 8 százalék, a futamidő három év, egyéves türelmi idővel. Az MFB felügyeletével (forrásbiztosítása mellett) zajló hitelprogramban való részvételhez önerő nem szükséges. A kormány március végén döntött a piacinál kedvezőbb finanszírozású hitel elindításáról. A 15 milliárd forintos keretből tízmilliárdot az állattenyésztési ágazat szereplői ezen belül ötmilliárd forintot a sertés- és baromfi ágazatban tevékenykedő integrátorok igényelhetnek. A fennmaradó ötmilliárdos hitelforrás a növénytermesztésből-, kertészetből élő gazdákra vár. A hitel célja, a mezőgazdasági termelés, elsősorban az állattenyésztés versenyképességének javítása. A kereskedelmi bankok és hitelintézetek csatlakozását követően a mezőgazdaságból élők és a halgazdálkodók várhatóan május második felétől igényelhetik a hitelt. (Forrás: Vidékfejlesztési Minisztérium)

7 Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület HÍRLEVÉL 7. Mezőgazdasági bizottságok elnökeinek a találkozója Elnökségünk ideje alatt a parlamentben sorra kerülnek megrendezésre a szakpolitikai kérdésekhez kapcsolódó tanácskozások, ilyen volt a mezőgazdasági bizottságok elnökeinek április 13-i találkozója is, mely már a negyedik ezeknek az egyeztetéseknek a sorában. A rendezvényen képviseltették magukat a tagországok bizottságainak elnökei s vezető testületei illetve a csatlakozásra váró országok bizottságai is. A rendezvény házigazdája Font Sándor volt a Magyar Mezőgazdasági bizottság elnöke, aki köszöntőjében a Közös Agrárpolitika (KAP) 2013 utáni jövőjéről beszélt. A közös európai agrárpolitika létrejötte óta megannyi reformon ment keresztül s mai napig is az Európai Unió meghatározó pilléreinek az egyike, mely bár további reformokra szorul, de hangsúlyozta a kétpilléres támogatási rendszer megtartását, de annak egyszerűbb kivitelezését. Kitért a környezet tudatos gazdálkodás fontosságára s a tagországok megfelelő szabad mozgásterének a biztosítására, mely ösztönzi a versenyképességet s az energia hatékony környezet tudatos gazdálkodást. A magyar EU elnökség képviseletében Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztés miniszter mondott beszédet a KAP 2013 utáni jövőjéről valamint az EU Duna Régió Stratégia mezőgazdasági vonatkozásairól. A szakminiszter elmondta, hogy a magyar elnökség első számú prioritásként kezelte a Közös Agrárpolitika jövőjét, mindezt annak tudatában tette, hogy a mezőgazdaság Európának alapértéke, politikai és gazdasági fejlődéséhez megkerülhetetlen stratégiai ágazata. Örömtelinek tartotta a márciusi megállapodást, melyet az agrártanács minősített többséggel fogadott el a KAP jövőjéről melyet jó üzenetnek tart az európai polgárok, gazdák felé. A záródokumentum-tervezet pontjainak 90 százalékában teljes volt a tagállamok egyetértése. A KAP legfontosabb üzenete, hogy Európának elegendő és jó minőségű élelmiszert kell előállítania elfogadható áron. Véleménye szerint a KAP továbbra is közös politika kell, hogy maradjon s fontos reformokra van szüksége melyek az egyszerűsítést a jobban átláthatóságot szolgálják. A tagállamok többségében nagy az ellenállás a nagyüzemeknek kifizetett támogatások felső határának a meghatározására, viszont a tagállamok többsége támogatja a méltányosabb jövedelem támogatások elosztását s a kedvezőtlen természeti adottságokkal rendelkező vidékeknek nyújtott támogatások hatékonyságának a növelését. A dokumentum javasolja a 2014 utáni egységes terület alapú támogatási rendszer (SAPS) fenntartását is. A következtetés kiemeli az unió mezőgazdasági piacorientáltságának és versenyképességének a fenntartását. Elmondta, hogy az uniós miniszterek fontosnak tartják, hogy az agrárágazat hosszútávon fenntartható, termelékeny és versenyképes legyen. Kiemelte a Duna stratégia (DRS) fontosságát is melyeknek fő pillérei a környezeti kockázatok kezelése, a biodiverzitás, a táj, a talajminőség megőrzés, a foglalkoztatás, a munkahelyteremtés, a kutatás-fejlesztés területén az együttműködés erősítése. Mindezeket a célok tartalmazza a DRS mely az EU 2020 stratégia célkitűzéseit fogalmazza meg integrált szemléletben. José Manuel Silva de Rodriguez, az Európai Bizottság mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős főigazgatója kiemelte, hogy a KAP mindig is az európai közös politika egyik fő pillére volt, a KAP sikerességét mutatja, hogy az EU nem szorul élelmiszer behozatalra. Az EU 2020 egyik fő eleme a fenntartható termelés és a biodiverzitás megőrzése. Lowri Evans, az Európai Bizottság tengerügyi és halászati főigazgatója a közös halászati politika jövőjéről s lehetőségeiről beszélt. Délután Font Sándor a géntechnológiai úton módosított szervezetek (GMO) mentesség fontosságáról beszélt, kiemelte, hogy az ökológiai, egészségügyi, valamint gazdasági kockázatokra tekintettel stratégiai érdek Magyarország GMO mentességének megőrzése. Kiemelten fontosnak tartotta megemlíteni azt a 2006-ban elfogadott konszenzusos döntést, melyben Magyarország elköteleződik a GMO mentesség mellett, illetve szerencsésnek tartotta a bizottság azon 2010 rendeletét, mely szabad kezet nyújt az országoknak a GMO korlátozására vagy tiltására. Ezután Dr. Ángyán József, a Vidékfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára tartott előadást a géntechnológiai úton módosított szervezetek megítéléséről a fenntartható mezőgazdaság tükrében. Dr. Roszík Péter a Biokontroll Hungária Kht. ügyvezető igazgatója az ökológiai termesztés és a géntechnológiai úton módosított növényekről tartott bemutatót. Az igazgató beszélt a magyarországi biogazdálkodásról, s annak megőrzésének a fontosságáról. Dr. Font Sándor a gyűlés elnöke a felszólalásokat s a hozzászólásokat összegezve kifejtette, hogy soha ne tevésszék szem elől a tagállamok az agrárpolitikai reform fontos pilléreit. A reform szabályozások legyenek tiszták és átláthatóak, a harmadik országoktól is követeljük meg azt a mércét, amit önmagunkkal betartatunk. A konzekvensség ilyen téren meghatározó, a régi-új EU tagállamok közötti támogatási rendszer különbségeinek felszámolását minél előbb meg kell tenni. A legfontosabb a környezetvédelmi és emberi szempont, a gazdasági csupán másodlagos fejtette ki. Meg kell vizsgálni az EFSA kritikákat. A fogyasztóknak joguk van tudni mit fogyasztanak, az gén módosított termék vagy sem? Szem előtt kell tartanunk ez EU állampolgárok többségének álláspontját még pedig, hogy nem kívánnak gén módosított élelmiszereket fogyasztani. Elhangzott az is, hogy az Alpok-Adria régió GMO-mentes övezetté vált. Font Sándor a GMO mentesség megjelölésének bevezetésével egyetértve úgy vélte, a külső megjelölés milyenségét és kritériumait uniós központi szabályozással kell rendezni. (Forrás: elnoksegtudositoi.eu/rovatok)

2011. szeptember. Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület. LEADER pályázatok

2011. szeptember. Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület. LEADER pályázatok Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitő, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitő, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitő, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitő, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitő, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület. Bakonyalja-Kisalföld kapuja akciócsoportnál

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület. Bakonyalja-Kisalföld kapuja akciócsoportnál Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitő, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

2012. Február. Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület. Aktuális kifizetési kérelem benyújtási időszakok. Keresd a helyit!

2012. Február. Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület. Aktuális kifizetési kérelem benyújtási időszakok. Keresd a helyit! Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitő, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

A LEADER Program megvalósítása Völgy Vidéken

A LEADER Program megvalósítása Völgy Vidéken Szent István Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Budapesti Képzési Helye Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet A LEADER Program megvalósítása Völgy Vidéken Konzulens: Dr. Káposzta

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2012. október. Pályázatok falufejlesztésre és a vidéki örökség megőrzésre november 15-ig

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2012. október. Pályázatok falufejlesztésre és a vidéki örökség megőrzésre november 15-ig Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitő, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

2011. október. Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület. LEADER pályázatok benyújtása

2011. október. Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület. LEADER pályázatok benyújtása Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitő, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

a Nemzeti Vidékstratégia

a Nemzeti Vidékstratégia a Nemzeti Vidékstratégia (NVS 2012 2020) végrehajtásának keretprogramja A vidék élni akar, Magyarország megújul! DIT_kiadvany_210x148mm_jav.indd 1 11.1.2012 11:58:13 DIT_kiadvany_210x148mm_jav.indd 2 11.1.2012

Részletesebben

Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén

Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén Szerkesztette: Gályász József Debrecen 2006 1 Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén A kiadvány a Vidékfejlesztési esettanulmányok

Részletesebben

Pályázati felhívás vidéki rendezvények,falunapok szervezésére 2010

Pályázati felhívás vidéki rendezvények,falunapok szervezésére 2010 Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitő, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. Vezetői összefoglaló... 2. 2 Helyzetelemzés... 4. 3 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia... 15

TARTALOMJEGYZÉK 1. Vezetői összefoglaló... 2. 2 Helyzetelemzés... 4. 3 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia... 15 TARTALOMJEGYZÉK 1. Vezetői összefoglaló... 2 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe...2 1.2 Főbb célkitűzések...2 1.3 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatának célja...2 1.4 A HVS

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitő, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

2007. februári hírek

2007. februári hírek 2007. februári hírek Ötmilliárd euró jut vidékfejlesztésre EMVA ismertetése Gépberuházások támogatása - EMVA Pénzeső Az INTERREG Közösségi Kezdeményezés Forráskiegészítő MFB-hitel Hasznos tanácsok hiteles

Részletesebben

I. évfolyam, 5. szám

I. évfolyam, 5. szám I. évfolyam, 5. szám Szerkesztôi levél az olvasókhoz Tartalom OMÉK Miniszteri köszöntô Aktuális A nehezen járható utak, az elzártság, a rossz infrastruktúra, az öreg épületek, a felületes közbiztonság,

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitő, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

Felső-Bácska Vidékfejlesztési Egyesület. Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája

Felső-Bácska Vidékfejlesztési Egyesület. Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája Felső-Bácska Vidékfejlesztési Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2013. április - 1 - TARTALOMJEGYZÉK 1. Vezetői összefoglaló 1.1. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe 1.2. Főbb célkitűzések

Részletesebben

HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA VIZEK HÁTÁN, SZELEK SZÁRNYÁN GYERMEKEINK ÉLHETŐ JÖVŐJÉÉRT Készült: 2008. május 28. Frissítés: 2011. május 25. Utolsó frissítés: 2013. április 8. 1 Tartalomjegyzék I. VEZETŐI

Részletesebben

NEMZETI AGRÁR-VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2007-2013 1/5. VÁLTOZAT BUDAPEST, 2005. DECEMBER 20.

NEMZETI AGRÁR-VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2007-2013 1/5. VÁLTOZAT BUDAPEST, 2005. DECEMBER 20. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM NEMZETI AGRÁR-VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2007-2013 1/5. VÁLTOZAT BUDAPEST, 2005. DECEMBER 20. Bevezetés A Közösségi Agrárpolitika (KAP) 2003. júniusi és

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. február

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. február Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitő, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR. Nemzetközi Tanulmányok MESTERKPZÉS. Európa Tanulmányok

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR. Nemzetközi Tanulmányok MESTERKPZÉS. Európa Tanulmányok BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR Nemzetközi Tanulmányok MESTERKPZÉS Európa Tanulmányok EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK HATÉKONY FELHASZNÁLÁSA AZ AGRÁR -SZEKTORBAN Készítette: Herdon Erika Budapest

Részletesebben

Mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások kezelése online szakértői rendszerrel. - különös tekintettel az állattenyésztésre -

Mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások kezelése online szakértői rendszerrel. - különös tekintettel az állattenyésztésre - SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások kezelése online szakértői rendszerrel - különös

Részletesebben

Elnökségi ülés - Pusztavám. Elnökségi ülés - Csákvár-Fornapuszta. 2011. január - III. évf. 1. szám

Elnökségi ülés - Pusztavám. Elnökségi ülés - Csákvár-Fornapuszta. 2011. január - III. évf. 1. szám 2011. január - III. évf. 1. szám Elnökségi ülés - Csákvár-Fornapuszta Elnökségi ülést tartott a Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség 2011. január 14-én, a Pro Vértes Közalapítvány csákvári Dohányosházában.

Részletesebben

Dr. Garai István: a LEADER telitalálat volt

Dr. Garai István: a LEADER telitalálat volt A Kiskunok Vidékéért Egyesület hivatalos lapja II. évfolyam 1. szám Balotaszállás, Bugac, Bugacpusztaháza, Csólyospálos, Fülöpjakab, Gátér, Harkakötöny, Jászszentlászló, Kelebia, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas,

Részletesebben

4. A Bakonyalja Helyi Akciócsoport pályázati felhívása... 21 Részletes támogatási jogcímek. 5. A programban kedvezményezett települések listája...

4. A Bakonyalja Helyi Akciócsoport pályázati felhívása... 21 Részletes támogatási jogcímek. 5. A programban kedvezményezett települések listája... TARTALOMJEGYZÉK 1. Az Európai Unió LEADER+ programjának ismertetése... 4 1.1. A LEADER-ről általában... 4 1.2. A LEADER három szakasza... 4 1.3. A LEADER program hét alapelve... 5 1.4. A LEADER programok

Részletesebben

HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA VIZEK HÁTÁN, SZELEK SZÁRNYÁN GYERMEKEINK ÉLHETŐ JÖVŐJÉÉRT Készült: 2008. május 28. Frissítés: 2011. május 25. Utolsó frissítés: 2013. április 8. 1 Tartalomjegyzék I. VEZETŐI

Részletesebben

A LEADER PROGRAM BEMUTATÁSA A SÜMEGI KISTÉRSÉG PÉLDÁJÁN

A LEADER PROGRAM BEMUTATÁSA A SÜMEGI KISTÉRSÉG PÉLDÁJÁN HOGYOR VERONIKA A LEADER PROGRAM BEMUTATÁSA A SÜMEGI KISTÉRSÉG PÉLDÁJÁN A LEADER, mint speciális vidékfejlesztési program A LEADER Liaison Entre Actions de Developpment de l Economie Rurale francia kifejezés

Részletesebben

VIZEK HÁTÁN, SZELEK SZÁRNYÁN, GYERMEKEINK ÉLHETŐ JÖVŐJÉÉRT

VIZEK HÁTÁN, SZELEK SZÁRNYÁN, GYERMEKEINK ÉLHETŐ JÖVŐJÉÉRT Szigetköz Mosoni-sík LEADER Egyesület Munkaszervezete 9181 Kimle, Fő u. 114., Vízpart u. 6., Pf. 6. +3696/228-667, +3620/972-3733, Fax: +3696/228-667 e-mail: leadergabor@kimle.hu leadervera@kimle.hu leaderanita@kimle.hu

Részletesebben