GALGA HÉVÍZ. Havonta megjelenô olvasnivaló. FALUKARÁCSONY-i. Kedves Barátaink! Tisztelt Galgahévíziek!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GALGA HÉVÍZ. Havonta megjelenô olvasnivaló. FALUKARÁCSONY-i. Kedves Barátaink! Tisztelt Galgahévíziek!"

Átírás

1 Ára: 100 Ft Elõfizetés 1 évre: 1000 Ft GALGA Havonta megjelenô olvasnivaló 12. szám DECEMBER HÉVÍZ Köszönti az olvasót a képviselõ-testület nevében is Vanó András polgármester Kedves Barátaink! Tisztelt Galgahévíziek! Szeretettel hívunk minden családot a FALUKARÁCSONY-i mûsorunkra, melyet december 19-én (vasárnap) 17 órakor tartunk a Kodály Zoltán Mûvelõdési Házban. Galgahévíz Község Önkormányzata Szereplõk A MÛSORBAN FELLÉPNEK: Csemetekert Óvoda óvodásai Cantiamo Kórus Hévízi Iglicék Kisbetyár 1-2 tánccsoport Felnõtt néptánc csoport Pávakör Hagyományõrzõ Csoport és a Nyugdíjas Egyesület Népdalköre A TARTALOMBÓL: Önkormányzati Kaleidoszkóp Adventi készülõdés Egészség- és Sportnap az iskolában Komposzt-buli Hírek a Vass Lajos döntõrõl Wado-Ryu Karate Egyesület hírei Testi-lelki egészségmegõrzés - Reflux JÁSZFÉNYSZARUN MEGALAKULT A POLGÁRÕRSÉG! Információ, és kapcsolatfelvétel a vezetõnél: Székely Bertalan, 06/

2 Nemsokára megszólal a karácsonyi csengõ, amelynek hangja a család, a békesség és a szeretetet melegét hozza közel hozzánk Talán mindannyiunk lelkében él még egy gyermekkori Karácsony emléke, ahogy áhítattal álltunk a feldíszített fenyõ elõtt. Jézust vártuk, aki csengõszavával hozta el nekünk a boldogságot, és a békét. Szentestén egy kicsit magunkba szállunk, a rohanó, zajos világ helyett a csöndet, a meghittséget választjuk. Az ünnep hangulatában a másik emberre figyelünk, és arra gondolunk, hogy mit nyújthatnánk szeretteinknek, azoknak, akik fontosak a számunkra. Nem az a fontos, hogy minél drágább ajándékokat vásároljunk szeretteinknek! Gondolkodjunk el azon, hogy Jézus Krisztus nem egy palotában, hanem egy betlehemi istállóban született. Nem egy csodás bölcsõbe, hanem egy jászolba fektették. Az a tény, hogy változik a világ, nem jelenti azt, hogy a hitünket és az emberségünket is elveszítjük! Lelkünk szimbolikus karácsonyfájának csúcsán a betlehemi csillag ragyogjon, s a karácsonyfa alá ne csak az ajándékokat helyezzük el, hanem szívünk szétáradó szeretetét is! Ahol harmónia, béke, szeretet van, ott meghitt, bensõséges kapcsolatra épülõ családot lehet teremteni, amely érzelmi lelki közösséget, élményt nyújt. Úgy érzem, csak így tudjuk az otthon melegét valósággá, megélhetõvé tenni, ami végig kíséri egész életünket, és mindig megadja számunkra a megújulás lehetõségét. Annak a megújulásnak lehetõségét is, hogy ne engedjük eltéríteni józan gondolkodásunkat meg nem alapozott lehetõségek harsogása miatt. hogy mi ünnepelünk, számtalan embertársunk hánykolódik, betegségek, gondok sanyargatják, és nem lehet azokkal, akikkel a legjobban szeretne. Gondolnunk kell azokra, akiknek ezekben a pillanatokban nem jut ajándékra, otthonra, családra, szeretetre, és csak vágyakozva gondolnak egy meghitt Karácsonyra. Gondoljunk az idõs emberekre, s azokra, akik egyedül élnek, és senki nem nyit rájuk ajtót! Mi legyünk számukra a remény, hogy érdemes élni, mert van, aki gondoskodik róluk. Éljünk mi is úgy, ahogy Jézus tanította: hogy szeretettel kell viseltetnünk embertársaink iránt, hogy életünkben nincs helye a haragnak és a gyûlöletnek. Ha valaki megbántott másokat, merjen odamenni megbocsátást kérni. Kívánom, hogy a karácsonyi áhítat bensõséges érzése töltsön el bennünket az Ünnep idején! Mindenkinek szeretetben boldog, békés Karácsonyt, az elkövetkezendõ évhez sikerekben, egészségben gazdag életet kívánok! A Galgahévízi Önkormányzat Képviselõ Testülete, a Galgahévíz Újság szerkesztõsége, valamint a magam nevében: Vanó András, polgármester A Karácsony az összetartozás jeles ünnepe is. Nem szabad engednünk, hogy ezt a közösséget olyan emberek bomlasszák, akik csak önös érdekük miatt hirdetik az egységet, a keresztény szemléletet, az összetartozást. Éppen az ilyen emberekkel szemben segít nekünk abban is, hogy elhelyezzük magunkat ezen a bolygón, megtaláljuk a helyünket, átérezzük, nem hiába érkeztünk erre a világra, komoly feladatok várnak ránk. Szent Péter szerint áldott, aki erre a világra született, én úgy folytatnám, akkor igazán áldott az ember, ha tudja mi a feladata, jól végzi azt, és munkájával segíteni képes másokon. Mert most, 2 DECEMBER

3 Önkormányzati Kaleidoszkóp A Képviselõk és Vanó András polgármester a október 15-én tartott alakuló ülésén letették az esküt és átvették a megbízóleveleket Dr. Hajdú Pál HVB elnöktõl. Titkos szavazással alpolgármesterré választották Bencze János Képviselõ Urat, valamint megválasztásra került a háromtagú Ügyrendi Bizottság, melynek elnöke Gregus Zoltán, tagjai Balla Tímea és Vass Éva Mária képviselõk. Sor került a Polgármester Úr illetményének megállapítására, valamint megállapították a leköszönõ Dr. Basa Antal polgármester végkielégítését a törvényben elõírtak szerint. A megválasztott Képviselõknek és a Polgármester Úrnak a köztisztviselõk nevében is eredményes munkát, Dr. Basa Antal leköszönõ polgármester Úrnak jó egészséget, békés nyugdíjas éveket kívánok! A november 15-i rendkívüli testületi ülésen Vadkerti-Basa Bálint képviselõ vette át a megbízólevelét és tette le a képviselõi esküt. A testület elfogadta a Szervezeti és Mûködési Szabályzatát. A Szabályzatban rögzített további bizottságok tagjait megválasztották. A Kulturális-, Sport-, Oktatási- és Szociális Bizottság elnöke Balla Tímea, tagjai Vadkerti-Basa Bálint és Gregus Zoltán képviselõk, nem képviselõ tagjai pedig Péli László és Darnyik Dénes galgahévízi lakosok. A Pénzügyi-, Ellenõrzõ- és Fejlesztési Bizottság elnöke Vass Éva Mária, tagjai Gregus Zoltán és Balla Tímea képviselõk, míg a nem képviselõ tagok Sára Gabriella és Horváth Attila galgahévízi lakosok. Megválasztásra került továbbá a Környezetvédelmi Bizottság, melynek elnöke Gódor Antal képviselõ, tagjai pedig Vass Éva Mária és Vadkerti-Basa Bálint képviselõk, valamint nem képviselõ tagként Mészáros Balázs és Bobos Ferenc galgahévízi lakosok. A bizottságok elnökeinek és tagjainak eredményes munkát kívánok! Egyebek napirendi pont keretében Vanó András polgármester Úr tájékoztatta a képviselõket az elvégzett áteresztisztításokról, a részleges emlékmû felújításról, valamint a polgármesteri hivatal melletti buszmegálló felújításáról. A buszmegállót közös gondolkodást követõen Gódor József helyi vállalkozó irányításával a hivatal brigádja végezte. A lakóházak között lévõ 3 darab levezetõ árkot részben kézi erõvel, túlnyomó többségben markolással kitisztítottuk. Sajnos a mûvelõdési ház és az óvoda közötti, földben lévõ fûtéscsõ rendszert kompletten ki kellett cserélni. A Polgármester Úr a Képviselõ-testületi ülésen adott tájékoztatás arról, hogy a Galgahévízi Pávakör Vass Lajos Nagydíjat, míg a II. Rákóczi Ferenc Nyugdíjas Egyesület Pávaköre Kiemelt Nívó-Díjat kapott a Kárpát-medencei döntõn. A kimagasló eredményhez gratulálunk! A Képviselõ-testület és a Polgármesteri Hivatal munkáját érintõ kérdésekben szívesen állok a rendelkezésükre. Tisztelettel: dr. Král László h. jegyzõ, címzetes fõjegyzõ EU ÉLELMISZERSEGÉLY- -PROGRAM ÕSZI-TÉLI FORDULÓJA 2010-ben már második alkalommal a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet jóvoltából EU élelmiszer segély adományban részesülhettek Galgahévíz rászorultjai. Idén közel 200 családnak osztottunk tartós élelmiszer adományt, mindkét alkalommal. Az adományban részesülõ egyének, családok az alábbi kategória valamelyikébe tartoznak: létminimum közelében élõk, kisnyugdíjasok, hátrányos szociális helyzetû gyermekek. Galgahévíz település ezúton is köszöni a Magyar Ökumenikus Segélyszervezetnek az adományt, a rászorulók nevében is! DECEMBER 3

4 Adventi készülõdés a mûvelõdési házban Egy borongós, latyakos, hóval fedett vasárnap délután, Advent elsõ vasárnapján, 3 órakor gyülekeztünk a mûvelõdési ház padlásterében lévõ elõadóteremben. Sokak igényére meghívott vendégünk volt Dr. Bolbásné Csányi Anna, virágkötõ és segítõje, Bolbás Csilla, akik megismertettek bennünket az adventi koszorú és ajtókopogtató elkészítésének fortélyaival. 12 felnõtt és egy gyermek társaságában, (egy kis enni és innivaló, valamint halk zene mellett) hangulatos vasárnap délutánt töltöttünk el együtt. Mindenki a saját elgondolása, fantáziája alapján a Babu által hozott anyagból készítette el a megálmodott és elképzelt karácsonyi remekmûvét. Mindegyik más-más ízlést sugárzott, de úgy gondolom, hogy mindenki büszke lehet a saját munkájára. Köszönet Babunak, hogy szakított idõt ránk, és segítsége révén saját elkészített munkánkkal várhatjuk a Karácsonyt. Nagyon lelkes kis csapat kovácsolódott össze. Már 6 óra volt, mire végeztünk, és remélem, mindenki jól érezte magát a rossz idõ ellenére. Bízom benne, hogy jövõre még többen kapnak majd kedvet, hogy egy kellemes vasárnap délutánt töltsenek velünk. Mindenkit szeretettel várunk! Darnyik Antalné, mb. mûv. ház vezetõ 4 DECEMBER

5 TESTI-LELKI EGÉSZSÉGMEGÕRZÉS REFLUX Gyomorsav visszafolyása a nyelõcsõbe. Leggyakoribb emésztési zavar, mondhatnánk népbetegség. Égõ gombócérzés a torokban, nyelõcsõégés, krónikus köhögés, asztmás típusú nehézlégzés, esetleg mellkasi fájdalom. A gyomor és a nyelõcsõ találkozásánál van egy szelep, egy záróizom, amely normális esetben csak addig van nyitva, amíg beengedi a táplálékot a nyelõcsõbõl a gyomorba. Ha a szelep nem zár jól, a tömény gyomorsav folyamként, vagy felhõként felfelé áramlik. A torokban, a nyelõcsõben felmaródást okoz, a szájüregben szétmarhatja a fogzománcot. Súlyosabb esetben még a légúti gégébe, és onnan belélegezve a légcsõbe is bejut, ugató köhögést, köhécselést, krákogást okozva. Nem szûnõ köhögésnél, orvosi vizsgálat után, erre is gondolni kell! Ha sokszor érezzük, hogy ég a gyomrunk, gyanakodhatunk. Ilyenkor valójában nem a gyomor ég, hanem a nyelõcsõ alsó része a felfelé visszaáramló gyomorsavtól. Elõször elég, ha sok vizet iszunk, felhígítva ezzel a gyomorsavat, vagy párnákkal megemeljük a fejet, ami tehermentesíti a gyomor záróizmát. Ha a baj krónikus (visszatérõ), súlyosbodik, orvosi savvizsgálat válik szükségessé, és savközömbösítés. Egyéb esetben nyelõcsõszûkület, fekély, nyelõcsõvérzés, és rák is kialakulhat. MEGELÕZÉS: Túlfûszerezett, nehéz, zsíros ételek mérsékletes fogyasztása. Rendszeres étkezés, többször keveset. Könnyû vacsora (ne együnk lefekvés elõtt 2-3 órával), és nagy lakomák elkerülése. Mérsékeljük még a savfokozókat, pl. savas gyümölcsöket (grape fruit, narancs, paradicsom, ecetes saláták). Csökkentsük a túlsúlyt, szinte minden elhízott ember küzd - ha tünetmentes is - a problémával. FOLYADÉKBÓL SEM MINDENT! Kerüljük, mérsékeljük a kávét, alkoholt, szénsavas üdítõket! Vizet, vizet, vizet (buborékmenteset) igyunk legalább napi 2l-t beosztva, részletekben. Ez csak fegyelem kérdése! Sokáig javasolták a tejet, ám napjainkra kiderült, csak átmeneti savközömbösítõ, a további emésztés folyamatában még több savat gerjeszt. Káros az éhgyomorra kávéivás (a kávé csersavtartalma miatt). Tilos a cigaretta (nikotintartalma miatt) és az alkohol (magas savtartalma miatt). GYÓGYULÁS: Orvosi vizsgálat, savközömbösítés, mértékletes életmód. BÜKKSZÉKI TERMÉSZETES GYÓGYVÍZ: SZERVUSZ SALVUS! GYÓGYÍTÓ VÍZ! (Világviszonylatban egyedülálló csodaszer, gyógyszertárakban kapható.) Kisunokámnak gyermekorvosa légúti betegségek gyógyítására használta, inhalátorban. Tõle tanulva, (köszönet érte!) vásároltam inhalátort, és azóta minden családtagom légúti és savas betegségében Salvussal gyógyítja önmagát. (Inhalátor beszerzésében tudok segíteni.) Hiteles emberek tapasztalatai: Verebes István (gyomorégõs,túlsúlyos) paprikás, hagymás ételeket is fogyaszthat a Salvusnak köszönhetõen. (Csákányi Lászlótól tanulta, aki egész nap egy laposüvegbõl kortyolgatott.) Magyar Állami Operaház énekese, Salvus kamrát kért az Operaházba, rekedtség, nátha, köhögés, gyomorégés ellen! A Piramis zenekar dobosa rendszeresen fogyasztja, a rendszertelen étkezés és a tömény szórakozóhelyi cigarettafüst közömbösítésére. (Lehet kapni a gyógyszertárban kész Salvus inhaláló permetet is.) Koncz Zsuzsa - gégésze javaslatára ezzel tartja karban remek hangját. A Gyermek Tüdõszanatórium fül-orr-gégész gyermekorvosa, krónikus mandulagyulladást, garat, középfül és arcüreggyulladást kezel ezzel a salvusos inhalálással. (Olyan gyermekeknél, akik állandóan visszaesnek.) A salvusos lúgos víz úgy oldja fel a lerakódott váladékot, mint a szappan a koszt! Salvus száj- és orrspray is kérhetõ a gyógyszertárakban. Én ugyan hûtõben tartom, de ha érzem a savak maró, égetõ hatását (éjjel is) meghúzom az üveget. A REFLUX MEGÁLLAPÍTÁSA ORVOSI FEL- ADAT. A gyomorvizsgálat elengedhetetlen, a savközömbösítés életmentõ beavatkozás hosszútávon. (Én a Salvussal elkerültem a gyomortükrözést.) KÍVÁNOM, MINDENKI CSELEKEDJEN BÖLCS BELÁTÁSA SZERINT! Lendvai Mártonné DECEMBER 5

6 Óvodában történtek KOMPOSZT-BULI Polgármesteri megbízatásom átvétele óta elõször vehettem részt az óvodások által rendezett Komposzt-bulin. Mennyire jó, amikor bebizonyosodik, hogy Galgahévízen csodálatos dolgok történnek, s mennyire jó galgahévízinek lenni ott, ahol már az óvodások azzal foglalkoznak, ami számunkra még talán sokszor érthetetlen! A természetes anyagokkal való foglalkozást láthattam ezen a napon. Láttam, hogy a falevelekbõl és egyéb termésekbõl színes mesekönyvet lehet készíteni, a gyümölcsökkel milyen társasjátékokat, ügyességi feladatokat lehet megoldani. Továbbá láttam azt az áldozatos munkát, amit pedagógusaink a kitûzött cél eléréséért tesznek. Míg õk a játékkal foglalkoztak, eltûnõdtem azon, miért is nem vesznek részt ebben a rendkívül fontos ismeretbõvítésben azon társközségek, akikkel együtt valósítottuk meg a szelektív szemétszállítást tizenkét évvel ezelõtt. Nem találkoztam a turai és vácszentlászlói óvodás csoporttal. Sajnos értelmezhetõ választ nem kaptam. Nagy öröm volt viszont az, hogy Boldog, mint a társuláson kívül esõ település, milyen aktívan vett részt ezen a délelõttön. Jó lenne, ha minden közelünkben élõ település számára fontos lenne a természetes anyagok felhasználási lehetõségeinek kihasználása. Ismételt köszönetemet fejezem ki a meghívásért, s azért az áldozatos, elkötelezett munkáért, melyet a gyerekeink és az elkövetkezõ évek élhetõsége érdekében pedagógusaink tesznek! KOMPOSZT-BULIS VETÉLKEDÕ A Mesés õsz kincsei témát kapták a résztvevõ ovisok, ami a jó idõnek köszönhetõen csodálatos õszi levelek gyûjtésébõl, préselésébõl, majd kollektív munkával képek készítésébõl állt. A boldogi óvodások a Szentiván-éji tûzugrás mese szereplõit jelenítették meg, a zsámboki óvodások Õszkirálylányt és Õszkirályfit, valamint társait készítették el nemcsak síkban, hanem térben is. A mi ovisaink egy aranyos mese, a Szóló szõlõ, mosolygó alma és csengõ barack szereplõit készítették el. Minden munka a csoportok asztala mellett lett elhelyezve, amit közösen meg is néztünk. Nagycsoportosaink kollektív munkája préselt levelekbõl Tisztelettel : Vanó András, polgármester A játékos vetélkedõt Pannuci óvó néni vezette le, ami az Itt a köcsög, mi van benne címû mondókával kezdõdött, õszi gyümölcsök és zöldségek felsorolásaként. A vetélkedõ érdekesebbnél érdekesebb feladatokból tevõdött össze: puzzle õszi zöldségekbõl, gyümölcsökbõl, találós kérdések, gyümölcs-tál készítése, diógyûjtõ ügyességi verseny. Ezután csemegézhettünk a konyhás nénik finom süteményébõl és almát kóstoltunk. A délelõtt zárásaként minden óvoda szüreti játékot adott elõ. A résztvevõ nagycsoportosokat oklevéllel és fa építõjátékkal jutalmaztuk meg. 6 DECEMBER

7 NÉPFÕISKOLAI HÍRADÓ EZ TÖRTÉNT NOVEMBERBEN A három óvoda, Zsámbok, Kacó óvoda, Boldog, Csicsergõ Óvoda és Galgahévíz, Csemetekert Óvoda nagycsoportosai izgatottan várják a mûvelõdési házban a játékos vetélkedõt. Ha õsz, akkor avarégetés (!??) mondják sokan vidéken, városon egyaránt! A környezettudatos szemléletformálás jegyében arra szeretnénk felhívni iskolások, óvodások és természetesen a felnõttek figyelmét, hogyha ÕSZ, akkor LOMBKOMPOSZTÁLÁS! Ne égessük el az értékes növényi anyagokat, hisz termõfölddé alakul kb. fél-egy év alatt. Ehhez csupán egy megfelelõ zugot kell kiskertünkben kialakítani, ahol a levelek, ágak, a fûkaszálék és a háztartási növényi hulladék összegyûjthetõ. Településünk szelektív hulladékgyûjtési rendszerében is hasznosul a zöld hulladék, ha csütörtökönként kitesszük a külön gyûjtött zöld hulladékot a komposztos kukába. Komposztálni az is tud, aki nem tud! kezdte elõadását Körösi Báti Edit, ökológus az iskolai Komposztbulin. Álljon itt egy folyamatábra, ami igazán szemléletessé teszi, hogyan zajlik ez a természetes folyamat: A vetélkedõ utolsó fordulója: az ügyességet kipróbáló diógyûjtõ verseny. DECEMBERI HÍRMONDÓ án (hétfõn) délelõtt jött a Mikulás óvodánkba. A mini csoportosoknak ezen a napon volt nyílt-nap, a többi csoportnak december elsõ, illetve második hetében án (szerdán) a Baba-Mama-Klubba látogatott el a Mikulás. - Karácsonyi ünnepélyünk én (kedden) 10 órakor lesz, ahol a nagycsoportosok Betlehemes játékkal kedveskednek. - Óvodánkban a téli szünet tól ig tart. Nyitás: (hétfõ) Minden kedves családnak áldott, békés Karácsonyt és örömteli, boldog Újesztendõt kívánok! Az óvoda dolgozói nevében: Pintér Mihályné, óvodavezetõ A mesés õsz kincsei, avagy Óvodai Regionális Komposztbuli Galgahévízen november óvodai nagycsoport érkezett a Mûvelõdési Ház nagytermébe ezen a szép õszi napon Galgahévízrõl, Boldogról és Zsámbokról. Házigazdánk a Csemetekert Óvoda volt, óvónõik, dadusaik, és a konyhás nénik mind izgatottan készültek. Témánk: A mesés õsz kincsei. Az ovisok elõ-feladata Õszilevél királyfik és Õszike ki- DECEMBER 7

8 rálylányok készítése volt, amit egy mesében mutattak be a csoportok. Polgármester Úr köszöntötte a vendégeket. Fontos, hogy már a kicsik is tudják, mi az a komposzt, vagyis a zöld növényi hulladékokból kialakuló termõföld. A sorversenyek során, a képkirakóknál, a termésekkel való játékban mind ezeket a zöld növényi anyagokat használhatták. A program zárásaként szüreti játékaikat mutatták be a települések ovisai. Tízóraira finom süteményt, almát, teát kaptak a kicsik, óvodánként a meglepetés ajándék faépítõ játék volt. Köszönjük a vendéglátók, a segítõk lelkes elõkészítõ és lebonyolító munkáját, az Emberséggel az Emberért Egyesület részérõl Köles Tímea segítségét, valamint a Szelektív Kft. támogatását! meg a résztvevõket. Totót is töltöttek ki, rajzokat és kéregmintákat is hoztak a gyerekek. Végül minden csapat ajtókopogtató õszi díszt készített. Apró ajándékként ceruzát, környezetbarát füzetet és a Szitakötõ újság példányait vihették haza a résztvevõk. Programunkat támogatták a Szelektív Kft. és a HuMusz Szövetség, Liget Mûhely Alapítvány. Együttmûködtünk a Zagyva-menti Környezet- és Természetvédõ Egyesülettel és helyi segítõink is voltak: Darnyikné Hajdú Margit, Basa Brigitta, Köles Tímea, Bozlék Mihály. Köszönünk szépen minden segítséget! A mi gesztenyefánk, avagy Iskolai Regionális Komposztbuli Galgahévízen november iskolai csapattal találkoztunk ezen a napon. Tura, Galgahévíz, Vácszentlászló és Zsámbok, valamint Boldog 10 fõs csapatait láttuk vendégül. Aktuális témánk a települési nevezetes fák és a komposztálás volt. Minden település nagyon készült, legjobban az ötletes komposztálásra buzdító versek elõadása sikerült. A komposztálással elõadónk, Körösi Báti Edit ismertette Kis és nagycsaládosok jövõje érdekében november 23. kedd 10 család részvételével megalakult a Nagycsaládosok Országos Egyesületének Galgahévízi Helyi Csoportja. Napirendi pontok: 1. Az elõzmények és a szándék Nagy Andrea 2. NOE egyesület bemutatása Bertalan Zoltánné Angéla 3. Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat bemutatása Rabné Horkai Judit 4. Gyermekjóléti Szolgálat bemutatása - Horváth Boglárka 5. Polgármesteri gondolatok, kérdések Vanó András 6. Szent Erzsébet Karitász Csoport Gódorné Gergely Éva 7. Helyi csoport megalakulása, tisztségviselõk választása 8. Egyéb 1. Viszlóné Zita és Górász Éva kezdeményezésére Nagy Andrea felvette a kapcsolatot a NOE Észak Magyarországi Régiós titkárával, aki elõször október 19-én jött el tájékoztató- és szórólapokkal segíteni. 8 DECEMBER

9 2. A NOE Egyesületet röviden bemutatta Bertalan Zoltánné. Történeti mozzanatok, tagdíj, programok és kedvezmények ismertetése. Kitért a tagfelvételi lehetõségekre (egyéni tagság, csoportos tagság, egyesületi tagság) valamint a várományos, pártoló és rendes tagság fogalmára. 3. Kistérségi Gondozási Központhoz tartozik a hivatalon belül mûködõ Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat. A 18 év felettieket érinti a családsegítõ munkája. Önkéntesen igénybe vehetõ. Helyben érzékelhetõ tevékenységek: családsegítés, adományok közvetítése (Magyar Ökumenikus Élelmiszerbank) és álláskeresõ klub. Várható egy helységbõvítés, pályázati pénzbõl, a hivatal épületének folytatásaként. Foglalkoztató és irodai helységek, továbbá raktár lehetõség lesz. 4. A Gyermekjóléti Szolgálat a 18 éven aluli, többnyire veszélyeztetett fiatalokkal foglalkozik. Jelzõrendszer mûködik. Az óvoda, iskola felõl érkezõ jelzéseken alapul a munkájuk. A problémás eset észlelése után védõnõvel közös családlátogatás és szükséges gondozás megkezdése a feladatuk. 5. Az Önkormányzat részérõl adott a helységbiztosítás és a programegyeztetés lehetõsége. További elképzelésekrõl a NOE Gyermekbarát Önkormányzat kezdeményezésének megismerése után tud nyilatkozni a Polgármester Úr. Kérdésre válaszolva elmondta, hogy a Fõ úton való biztonságos átkelés lehetõsége napirenden van. Zebra felfestés a PEMÁK-kal egyeztetve történhet csak. Felvetésre reagálva mondta, hogy megoldható a zebra nélküli állapot ideiglenesen úgy, hogy a reggeli óvodai forgalom közhasznú munkásokkal biztosított legyen. 6. A Szent Erzsébet Karitasz együttmûködésre nyitott, gondolkozzunk közös programokban. 7. A helyi csoport vezetõje Sukaj Istvánné lett, helyettese Górász Éva. További segítséget ajánlott a Népfõiskola nevében Nagy Andrea. 8. Tagdíjak és belépési nyilatkozatok intézése folyamatban. Érdeklõdõk keressék Erzsikét az óvodában. HAJRÁ GALGAHÉVÍZ! Lejegyezte: Nagy Andrea Folyamatban levõ népfõiskolai ügyek: Elõadók szervezése folyamatban van, szervezési segítséget szívesen fogadunk! Azok a családok, akik kábeltévés bekötéssel rendelkeznek, a Mhz-es frekvenciára hangolhatják a készüléket, és venni tudják adásukat. A TV készüléken egy automata csatornakeresést indítsunk, és így is rátalálhatunk a Kartal Televízió mûsorára. További hírek és mûsorok: *** Csatlakoztunk egy országos kezdeményezésû civil hulladék-megelõzési programhoz - Nulla-Hulladék Program. Felvetettük azt az ötletet, hogy lobbizzunk együtt egy új zöld jeles nap bevezetéséért, mely számunkra, a Galga-mentén néhány településen már ismert, de országosan kevésbé. Legyen minden iskolában évente egy õszi napon Komposztbuli! *** Meseíró munkacsoport Balázsné Polgár Jutkával! A nyugdíjas tanárnõ Bagon él. Jópár mesekönyve, meseregénye jelent már meg, melyekbe beleszövi az írónõ a Galga-menti táj nevezetességeit. Mesekönyvei: A Jóságos Erdei Varázsló (Ciceró), A Galgaparti Varroda (ALTERRA), Varázspalást (ALTERRA), Nemrest király (HBT). Nemrest király mesekönyve a bagi Helyi Baráti Társulatnál kapható ( Ft/db.) Ez a meseregény kisgyermekeknek szól. Története szerint Nemrest király eltûnik a kerekdombi kastélyából, s házanépe felkutatására indul. Sok kaland után megtalálják, és együtt folytatják útjukat Besenyszögre, a Millér partjára. A Varázspalást meseregény talán még kapható az ALTERRA kiadónál, vagy megrendelhetõ a portálon. Ez is kisgyermekeknek szól. Itt egy hírnök visz üzenetet Marcinak, hogy õ a diósberki kastély örököse, hiszen õ királyfi. A Jóságos Erdei Varázsló (Ciceró Kiadó) és a Galgaparti Varroda már nem biztos, hogy kapható. Kartal Televízió közérdekû mûsorszóró kábeltévé a kistérségünkben. Együttmûködésre kértek meg bennünket. Zöld-Ház- Tan elõadássorozatunkat filmként tervezik felvenni és leadni Galgahévíz, Bag, Hévízgyörk és Kartal településen fogható rendszerükben. DECEMBER 9

10 A meseíró munkacsoporttal szeretnénk egy új mesekönyvet megalapozni. Célunk, hogy a hagyományos paraszti kultúrában egyébként is fellelhetõ takarékosság, és korunk kihívása, a hulladék-megelõzés, a szelektív hulladékgyûjtés megjelenhessen egy mai mesében. Elképzelésünk szerint valóságos gyerekek és egy süni lenne a történet alapja, és a 6-12 éves korosztálynak íródna. Aki ebben a programban szívesen segítene, kérem, jelentkezzen a Népfõiskolán! Apró ajándékokkal, valamint verssel, dallal, egy kis hazai finomsággal készülünk. Várunk minden kedves népfõiskolást! ZÖLD-HÁZ-TAN 3. elõadása: A víz titka január 11. kedd este, 18 óra Elõadó: Hassmann Péter Flowform Élõvízbölcsõ hazai gyártója Belépõdíj: 300 Ft SNA TERVEZETT PROGRAMOK: Népfõiskolai Kiskarácsony - December 14. kedd este, 18 óra Megszokott bensõséges alkalom, lelki feltöltõdés. Egy kis beszélgetésre összegyûlünk, számot vetünk az óévvel, s tervezünk az elkövetkezõre. 10 DECEMBER

11 SULI-HÍREK Egészség- és Sportnap az iskolában November 19-én a diákok többsége jókedvûen jött iskolába. Volt, aki annak örült, hogy bár péntek van, nincs tanítás, de a legtöbbjüket az Egészség- és Sportnap hozta lázba. Reggel, a megszokott sorakozó helyett a tornateremben gyûlt össze az iskola apraja-nagyja. Reggeli tornával kezdtük a napot Timi néni vezényletével. A közös tesibõl nemcsak a fiatalok, hanem a tanárok is kivették a részüket. A bevezetõ után különbözõ elõadásokon vehettünk részt. Felsõben négy csoportra lettünk osztva: lányokfiúk, osztály, és osztály. A 40 perces órák alatt többek között szembesítettek minket az életben ránk váró nehézségekkel és veszélyekkel. Dr. Farkas Györgyi konkrét példákat hozott fel a túlzott alkoholfogyasztás okozta balesetekre, amik nem mindig végzõdtek happy end -vel. Kökény Kálmán a drogok okozta károkról és következményeikrõl beszélt. Szilágyi Mónika a kamaszkorról tartott elõadást. Az alsósok váltóversenyeken próbálhatták ki magukat, és betekintést nyerhettek egy vak ember mindennapjaiba. A Ránk leselkedõ egyéb veszélyek c. elõadáson egy rendõr magyarázta el nekik, hogy miért ne álljanak szóba idegenekkel, és ne üljenek be idegen autóba. Egy érdekes társasjátékon keresztül pedig megtanulhattak a gázzal takarékoskodni. Az elõadások közben zsíros kenyér és jó meleg tea várta az éhes diákokat. Ebédre sok különbözõ salátából válogathattunk, és lakhattunk jól. Miután mindenki evett, megszólalt a tûzriadót jelzõ csengõ. Voltak, akik megijedtek, sõt a kisebbek azt hitték, tényleg ég az iskola. A riadó után a tornaterem teljes harci díszben várta a tanulókat tûzoltó-váltóversenyre, melyet a turai Önkéntes Tûzoltó Egyesület tagjai szerveztek. Minden osztályból öt diáknak kellett megküzdenie az akadályokkal. A versenyzõket az elõzõ napokban megírt tesztek eredményei alapján választották ki. A verseny után meccsek következtek. A nap fénypontjai az anya-lánya kézilabda-, és az apa-fia focimeccsek voltak. Késõbb, a már megszokott módon a felsõs osztályok játszhattak: a fiúk fociztak, a lányok pedig kézilabdáztak. Szerintünk egy nagyon jó nap volt ez a péntek, a borongós idõjárás ellenére is! ELÕADÓK: Szilágyi Mónika (szülésznõ), Dr. Farkas Györgyi (orvos), Kökény Kálmán (rendõr), Lukácsné Gábor Csilla (kozmetikus), Tura Önkéntes Tûzoltó Egyesület, Gáz Mûvek, Vakok és Gyengén Látók Egyesülete TÁMOGATÓK: Domoszlai Pékség, Moncsi Pékség, Darnyik Dénes vállalkozó, Keserü István vállalkozó, Tura Önkéntes Tûzoltó Egyesület A fényképeket készítette: Dolányi Gábor, Tura ÖTE Az összes tanuló nevében szeretnénk megköszönni ezt a napot az elõadóknak, a Tantestületnek, és külön köszönet Balla Zsuzsa osztályfõnöknek a szervezésért! Szilágyi Dorottya, Hajdú Gréta, Hajdú Rebeka DECEMBER 11

12 SULI-HÍREK Kistérségi terem labdarúgó torna Iskolánk tanulói november án a kartali sportcsarnokban jártak terem labdarúgó tornán. Ez volt a Kistérségi Iskolák Vetélkedõjének II. fordulója. Elsõ napon az 1-2. osztályosok az 5. helyen végeztek. Csapat tagjai: Gregus Milán, Szalai Zoltán, Szilágyi Bence, Sukaj Gergõ, Matejka Zsombor, Seres Adrián, Tóth-Miklós Ágoston és Szél Zsombor. A következõ napon a 3-4. osztályosok következtek. Úgy látszott, kibéreljük az 5. helyet, mert õk is itt végeztek. A csapat tagjai: Barta Zsombor, Hajdú Dániel, Braun Ádám, Maka Milán, Szádoczki Gergõ, Hajdú Csongor, Ujhelyi Benedek. 17-én az 5-6. osztályosok hatalmas lelkesedéssel indultak. A hat csapat körmérkõzésekkel döntötte el a helyezéseket. Nagyon örültünk, mert Kartal mögött sikerült a második helyen végeznünk. Ezüstérmes csapat tagjai: Balla Márton, Gregus Bence, Lukács Patrik, Szádoczki Patrik, Benke Roland, Dolányi Martin, Kovács Dániel, Braun Ádám és Radics Bálint. Következett a negyedik nap, amikor a 7-8.-osok versengtek. Két csoportban, körmérkõzések után dõlt el, ki játszik a helyezésekért. Az utolsó meccs végéig több esélyes volt a kérdés, de a mi iskolánk játszott végül az elsõ helyért az ikladi csapattal, ahol szoros, izgalmas mérkõzésen kikaptunk 2:1-re, s így szereztünk újabb ezüstérmet iskolánknak. Csapattagok: Movik Martin, Simkó Tamás, Vidák Károly, Szlucska Gergõ, Blaskó Dávid, Köles Máté, Kis Dániel, Foky Kristóf, Ruff Benedek, Lukács Patrik. Gratulálunk minden csapatnak, és Gódor Jocinak az eredményekhez! Ezúton köszönjük BENCE JÁNOS vállalkozónak és a SZÜLÕKnek a gyermekek szállítását a versenyre! Balla Tímea és Balla Mihályné Kézilabda Tehetségkutató Torna Vácon Október 31-én iskolánk kézilabdás lányai a váci sportcsarnokba voltak hivatalosak, ahová Németh Andrásék hívták meg a váci körzet ifjú tehetségeit. 5-6., illetve 7-8. osztályosoknak rendezték tornát. A mi iskolánk csapata a nagyobb korcsoportban indult, de csapatunkban 4., 6., 7., 8. osztályosok is voltak. Három csoportban, körmérkõzéseken dõlt el, ki lesz a döntõben. Mi Verõce és Vác csapataival játszottunk. Verõce csapatát 15:2-re legyõztük, ám sajnos Váctól, egy nagyon izgalmas mérkõzés keretein belül, 14:10-re kikaptunk. Így nem kerültünk döntõbe, amit végül is a váci NB I-es csapat serdülõi nyertek meg. A mérkõzések után Németh András edzõ Hajdú Rebekának és Szalai Viviennek elmondta, hogy a jövõ tanévben kézilabdás gimnáziumi osztályt szeretnének indítani, s szívesen látnák a két galgahévízi lányt ebben az osztályban. Mindenképpen hasznos volt a torna, hisz sokkal másabb, ha tétmeccset kell játszani, s két tehetséges tanítványunkra is felfigyeltek. Csapatunk tagjai: Kapus: Kónya Vivien 7.o, Játékosok: Doján Dóra, Mészáros Dorottya, Lázár Dalma 4.o., Szilágyi Henrietta, Szalai Petra, Kónya Kitti 6.o., Kis Erika 7.o., Szilágyi Dorottya, Hajdú Rebeka 8. o., és a tavalyi 8.-osok közül Bélész Klaudia és Szalai Vivien. Gratulálunk a lányoknak, csak így tovább! Nagyon köszönjük Bence János vállalkozónak, hogy ezen a napon is biztosította számunkra az utaztatást! Nagy segítség ez az iskolai versenyekhez, s szerencsénkre a szülõk is partnerek ebben. Balla Mihályné, testnevelõ 12 DECEMBER

13 SULI-HÍREK Ramszesz, az ásatás Felsõ tagozatos tanulók népes csoportja látogatott el egy nem szokványos kiállításra. Minden diák kapott a pénztárnál egy fejlámpát, és ennek a segítségével a félhomályban maguk is régészként fedezhették fel a tárgyakat. A lámpák fénye és a halk egyiptomi zene különleges hangulatot teremtett a kiállításon, melynek témája az egyiptomi emberek élete, hétköznapjai voltak. A tanulók mai technikával és technológiával rekonstruált szobrok, dombormûvek, oszlopok között sétáltak, melyeket meg is érinthettek, körbejárhattak. Közben megismerhették II. Ramszesz fáraó történelmi jelentõségét, valamint az általa épített fõvárost, Per Ramszeszt. A kiállítás másik érdekessége az volt, hogy az érdeklõdõk bluetooth-on keresztül mobiltelefonjaikra menthették a kiállított tárgyakról készült képeket, valamint a hozzájuk kapcsolódó információkat. Így otthon számítógépre letöltve a kiállítás anyaga újra áttekinthetõ lett. Sándor Attila Ezúton értesítünk minden Kedves Érdeklõdõt, hogy a Galga-menti Wado Karate Klub január 22-én, szombaton, a galgahévízi Mûvelõdési Házban, WADO KARATE JÓTÉKONYSÁGI BÁLT szervez, amelynek bevételét a február 26-án megrendezésre kerülõ IWKU KODOMO GALGA-MENTE, NEMZETKÖZI UTÁNPÓTLÁS KARATE BAJNOKSÁGRA és a GALGA-MENTI KARATÉKÁK EGYSÉGES SPORTRUHÁZATÁRA kívánjuk fordítani. Minden karate-szimpatizánst szeretettel várunk! Információ és Támogatói Jegy rendelése: Fási Tibor SHIBAMORI KANDO / 8. Dan - wadokarate / SZEMINÁRIUM BUDAPESTEN október 30-án ismét Magyarországra látogatott az International Wado Karate Union Fõinstruktora, Shibamori Sensei, és edzést tartott a budapesti központi Dojoban. Az általa vezényelt trénigen a Galga-menti wado karatékák is részt vettek, ahol alkalmuk nyílott haladó szintû kombinációs technikákat és formagyakorlatokat csiszolni és a wado-ryu stílusra jellemzõ, kitérésen alapuló küzdelmi metódusokat gyakorolni. A szeminárium lehetõséget adott a nyári övvizsgával kapcsolatos protokolláris esemény lebonyolítására is. F.T. DECEMBER 13

14 Fejezetek a Galga-menti Wado Karate eseményeibõl Az elsõ versenyem Jogosan gondolhatja a Kedves Olvasó, hogy a következõ sorok egy olyasvalaki benyomásait fogalmazzák meg, aki elõször lép a tatamira (küzdõtér) versenyzõként. Talán nem okozok csalódást azzal, ha elárulom, hogy mint szemlélõ, elõször vehettem részt egy karate versenyen, a 7. Alisca Bau Kupán, november 6-án, Bátaszéken. Csökkentett létszámmal a hajnali órákban indultunk útra, és azon kaptam magam, hogy csak én izgulok. A gyerekek néhány éves versenytapasztalattal a hátuk mögött a legnagyobb jólét közepette, játszva-szórakozva élvezték az utat. Ezt a jókedvet és lazaságot láttam rajtuk végig a versenyen. Ahogy beléptünk a sportcsarnokba, két gondolat jutott az eszembe. Az egyikben felelevenedett elõttem fiatal korom kézilabda mérkõzéseinek hangulata, a verseny elõtti feszültség, a tornacsarnok hangjai és az öltözõ jellegzetes illata. A másikban a tisztelet jelent meg, amit a verseny magas szintû szervezettsége váltott ki bennem. A Magyar Antidopping Csoport tagjaként volt szerencsém nem egy hazai és világversenyen részt venni, és méltán mondhatom, hogy a bátaszéki viadal megállta volna a helyét a mezõnyben. Ezen a versenyen gyermekeink a 7-16 éves korosztály különbözõ korcsoportjaiban indultak kata (formagyakorlat) kategóriában. A korábban említett lazaságot felváltotta az összpontosítás, a fegyelem és a harcosok nyugalma. Záró gondolatként a rendszeres mozgás fontosságára szeretném felhívni a figyelmet. A sport, helyezéstõl függetlenül a testi edzettségen felül jelentõs személyiségfejlesztõ hatással is bír! Juvenalis, római költõtõl származik a mondás: Mens sana in corpore sano! avagy, Ép testben, ép lélek! Lehetõségeinkhez mérten teremtsünk alkalmat gyermekeinknek arra, hogy a sport segítségével megtanulhassák a következõ erényeket-tulajdonságokat: összpontosítás, felkészültség, küzdeni akarás, versenyszellem, fegyelem, alázat, csapatszellem, bajtársiasság. Eredményeink a következõk: Hajdú Gréta kata III. hely / bronz Tóth-Miklós Ágoston kata III. hely / bronz Gregus Alexandra kata IV. hely Hajdú Dániel kata IV. hely Fási Víta kata V. hely Ezúton köszönjük Vanó András Polgármester Úrnak a versenyhez nyújtott anyagi és erkölcsi támogatását. Vadkerti-Basa Bálint Milyen jó lenne, ha felnõttként is így tudnánk viselkedni bizonyos helyzetekben! Az eredmények ismét dicsõséget hoztak a csapatra, az egyesületre és a mesterükre, Fási senseire, akinek a munkája tükrözõdik gyermekeink teljesítményében. 14 DECEMBER

15 Fejezetek a Galga-menti Wado Karate eseményeibõl ORSZÁGOS BAJNOKSÁG KÓKÁN november 20-án megrendezésre került a Wado Karate Országos Bajnoksága. Múlt évben Szegeden került megrendezésre ez a verseny, idén a Magyarországi Wado-ryu Karate Szövetség, illetve vezetõje, Sensei Rostás Tibor (6. Dan) rendezte, Kókán. A Galgamenti Wado-ryu Karate Klubot 16 fõ képviselte az idei év legnagyobb, egyben utolsó közös, országos megmérettetésén:balla Márton, Hajdú Dániel, Tóth-Miklós Ágoston, Fási Víta, Fási Tibor, Szilágyi Henrietta, Hajdú Gréta, Szilágyi Dorottya, Bazsik Bálint, Pintér Tünde, Gyetván Orsolya, Balla Tímea, Kosik Botond, Kosik Blanka, Heinzinger Erik és Sinkó József. A felkészülésben becsülettel kivette a részét Barta Zsombor is, de sajnos sérülése miatt nem indulhatott a versenyen. A versenyen szép Galga-menti eredmények születtek, amelyek a következõk: Pintér Tünde kata I.hely / arany Kosik Blanka kata I.hely / arany Hajdú Gréta kata I.hely / arany Balla Tímea kata II.hely / ezüst Fási Tibor kumite II.hely / ezüst Szilágyi Henrietta kata III.hely / bronz Sinkó József kata III.hely / bronz Szilágyi Dorottya kata IV.hely Fási Víta kata IV.hely kumite IV.hely Hajdú Dániel kata IV.hely Kosik Botond kata V.hely A Széki Kupán és a Kókai Országos Bajnokságon jó eredményt elért versenyzõk részt vehetnek a ben Olaszországban megrendezésre kerülõ WUKF Felnõtt Világbajnokságon és a jövõ évi Gyermek Karate Európa Bajnokságon, amely Gyõrött kerül lebonyolításra. Gratulálunk versenyzõinknek, további sok sikert Nekik! Köszönet illeti Vanó András Polgármester Urat és Galgahévíz települést, amiért anyagilag is támogatták a versenyt. Ezúton mondunk köszönetet Vadkerti-Basa Bálintnak, aki idejét és gépkocsiját bocsájtotta rendelkezésünkre az Alisca Bau Kupán. Boriné Molnár Ildikó Elõször barna és fekete övesek léptek pástra, hogy utána helyt tudjanak állni a bírói szerepben. Négy páston folyt a küzdelem, a jó szervezés a verseny gyors lebonyolítását eredményezte. DECEMBER 15

16 Jobbik Magyarországért Mozgalom hírei Toborzó! Segítse Ön is a Jobbikot! A Jobbik Magyarországért Mozgalom jelenleg a legdinamikusabban fejlõdõ Parlamentben lévõ párt. Tisztában vagyunk azonban azzal, hogy ez egy óriási feladat, melynek teljesítéséhez minden tenni akaró emberre szükségünk van. Kérjük ezért, ha úgy érzi, hogy Ön is hozzá tudna tenni valamit ahhoz, hogy elérjük közös céljainkat, jelentkezzen nálunk, segítse munkánkat! Szeretnék tagja lenni a Jobbiknak Minden 16. életévét betöltött magyar állampolgárságú személy tagja lehet a Jobbiknak, aki más pártnak vagy ahhoz kötõdõ ifjúsági szervezetnek nem tagja, és az illetõ vállalja, hogy elfogadja az Alapszabályban foglaltakat, és fizeti a tagdíjat (a tagdíj mértéke 500 Ft diákoknak és nyugdíjasoknak, és 1000 Ft aktívan dolgozóknak havonta, de ettõl a szervezetek döntésének megfelelõen lehet eltérés). Szeretnék pártoló tag lenni Pártoló tag az lehet, aki vállalja, hogy - a tagsággal járó szervezeti kötöttségek nélkül - a pártot munkájával és/vagy anyagilag támogatja. Nem szeretnék tag lenni, de szívesen segíteném a Jobbik munkáját Azok jelentkezését várjuk ide, akik szívesen segítenék munkájukkal, tudásukkal vagy anyagiakkal a településükön, vagy annak környékén mûködõ Jobbik alapszervezetek munkáját. Ez semmilyen kötelezettséggel nem jár. Csatlakozz: Vezetõség / Kapcsolat: Cím: Galgahévíz, Szabadság u. 74. Bobos Ferenc Telefon: bobos.ferenc jobbik.hu Tudjuk-e... Tudjuk-e, hogy a 895-ös III. Honfoglalás idején, mintegy magyar érkezett a Kárpátmedencébe? - és ha összehasonlítjuk ezt a számot a mai népességi adatokkal (16 millió fõ), akkor láthatjuk, hogy mi 1100 év alatt a harmincszorosára növekedtük a magyarság lélekszámát. A mai Franciaország területén például a IX. században ember élt, és ma mindössze embert lehet találni Frank honban. Ez alig 8,5-szeres növekedést jelent. Tudjuk-e, hogy a Honfoglalás idején Európában csak a görögöknek és a rómaiaknak volt írásbeliségük, és amikor mi megérkezünk a Kárpát-medence területére, már kiforrott, kész, mintegy 1700 éves írásbeliséget hoztunk magunkkal? Tudjuk-e, hogy az Ómagyar Mária-siralom szövegét mi még a mai napig értjük, hiszen szókincsét mind a mai napig használjuk? Shakespeare drámáit, a mûvelt angol már csak szótár segítségével képes elolvasni, mivel annyit változott nyelvük az elmúlt 440 év során. A miénk megtartotta nyelvtanát és szókincsét. Nem volt hajlandó belesimulni, beleolvadni a nagy nyelvi forgatagba! Tudjuk-e, hogy a Magyar Zenetudományi Intézet regisztrálta a magyar népdalt, amelybõl már megjelent nyomtatásban is? A 80 milliós Németországban összesen 6000 (!) népdalt tudtak összegyûjteni. Tudjuk-e, hogy a magyar mesevilág páratlan az egész világon? Európában nem ismerik a tündért, hetedhét országot, fanyüvõt, hétfejû sárkányt, még nyelvtani szinten sem. Nincs szavuk rá. Tudjuk-e, hogy Európa nem ismerte a magyarok bejövetele elõtt a hús megfõzésének módját? Nem ismerték a villát és a kanalat. Kézzel és késsel ették a sütött húst. Behoztuk a sajátos fûszerezési technikánkat, a darabolást, a fûszerekkel való összefõzést. Az édes, sós, savanyú, keserû ízek mellé mi hoztuk az erõs ízt ételeinkben. Tudjuk-e, hogy azért nem járnak tógában, ma Európában az emberek, mert mi behoztuk magunkkal a nadrágot, a zakót (kazak), a hosszú kabátot (kaftán)? Amíg Európa saruban, csiz- 16 DECEMBER

17 mában, bocskorban járt, addig mi behoztuk a háromnegyedes sarkos cipõt. Sõt, még az alsó fehérnemû is általunk került a világnak erre a részére. Gondoljuk csak meg: ma Skóciában, ha valaki igazán korhûen akar a skót népviseletbe felöltözni, akkor nem vesz alsónadrágot a kockás szoknya alá. Tudjuk-e, hogy a Honfoglalás idején, mi csodálatos növény és állatvilággal rendelkeztünk, amit magunkkal hoztunk a belsõ-ázsiai térségbõl? Tudjuk-e, hogy az elmúlt idõszakban sikerült a Parlament által, hivatalosan is nemzeti kinccsé tenni õshonos állatfajaink nagy részét? A kilenc kutyafajtát, a három parlagi tyúkfajtát, a szilaj marhát, a három mangalicafajtát, a tincses kecskét, és a galambjainkat. Ez egyben azt is jelenti, hogy nem lehet õket keresztezni, az országból kivinni. Tehát meg kell tartani a tiszta vérvonalat. A szürke marhát sajnos az osztrákok már levédték elõttünk. Tudjuk-e, hogy a hollandok 400 éve termesztik a tulipánt, mi pedig 3000 éve? Mégis õket hívják a tulipán hazájának. Az egyetlen európai tulipán fajtának, a Tulipa Hungaricának géncentruma a Kárpát-medencében van. Tudjuk-e, hogy a világ második Alkotmánya a miénk? Az elsõ az izlandi, 720-ból, a második pedig: Szent István király intelmei Imre herceghez. Tudjuk-e, hogy a reneszánszt, mint mûvészeti stílust Ausztria és Németország tõlünk vette át? Tudjuk-e, hogy az öntözéses gazdálkodást és a vetésforgót is mi honosítottuk meg a világnak ezen a részén? Mára már Európa elfelejtette ezt a tudást, és jórészt ennek köszönhetõ, hogy termõföldjeik tönkrementek, elhasználódtak. Ez az igazi indok arra, hogy miért is kellettünk az EU-ba! És akkor még egy szó sem esett a magyarok õsi hitérõl. Ezek persze csak kiragadott példák, a teljesség igénye nélkül. Talán nem hiába íródtak le. Jó lenne, ha legalább addig eljutnánk gondolatban, hogy magyarnak lenni nem szégyen! S akkor talán nem támolyognánk össze-vissza, abban a jogi, gazdasági és kulturális csapdában, amit nekünk állítottak Brüsszelben. S hogy nehogy azt higgyük, az író fantáziája, üldözési mániája mondatja velem ezeket a szavakat, álljon itt egy idézet bizonyságul: Napóleon megkérdezte Francois Talleyrand-t, hogy mit tegyen a magyarokkal. Talleyrand válasza: - Felség! Régi szokásuk a magyaroknak, hogy felnéznek nagyjaikra, és büszkék a múltjukra. Vedd el e nép múltját, és azt teszel velük, amit akarsz! A monarchia idején megvalósították Talleyrand elméletét És végül, tudjuk-e, hogy 1805-ben 6 ember mert beiratkozni a Pázmány Péter Tudományos Egyetemre, mert féltek, hogy az osztrákok megölik, kiirtják családjaikat? Jó magyarnak lenni, igen nehéz, de nem lehetetlen! (Széchenyi István) Bobos Ferenc DECEMBER 17

18 VIII. Vass Lajos Kárpát-medencei Döntõ november 6-án, reggel 6 órakor Budapestre, a Csili Mûvelõdési Központba indult a Galgahévízi Pávakör és a II. Rákóczi Ferenc Nyugdíjas Egyesület Népdalköre, a Vass Lajos Népzenei Szövetség Kárpát-medencei döntõjére. Egy remek kis szurkoló csapat kísérte el õket a nagy megmérettetésre. Miután elfoglaltuk az öltözõt, remek hangulat kíséretében próbáltak a csapatok. A két éves ciklus alatt 1300 indulóból 105 együttes és szólista mérettette meg szakmai tudását. Higgadtan, nyugodtan várta mindenki, hogy sorra kerüljön. A mûsor 9 órakor kezdõdött a Himnusszal. Megnyitotta Vass József, a szövetség elnöke. A köszöntõt Dr. Gerzanics Magdolna, népzenekutató mondta. 20 felnõtt- és 10 gyerekdíjat ítéltek oda a résztvevõ csapatoknak, valamint még különdíjat is osztottak egyes fellépõknek. A nyugdíjasokat Kiemelt Nívó-Díjjal, míg Pávakörünket Vass Lajos Nagydíjjal jutalmazták! A Galga-mentét képviselték még a Turai Újasszonyok és a Hévízgyörki Nyugdíjas Klub, akik Kiemelt Nívó-Díjat nyertek, a Kartali Asszonykórus és a Hévízgyörki asszonykórus pedig szintén Vass Lajos Nagydíjjal távozott. Nagyon tartalmas, magas szintû, színvonalban gazdag mûsor szem- és fültanúi lehettünk. Éjjel 11 órakor érkezett meg a buszunk Galgahévízre. Elfáradva, de élménnyel gazdagon, és nem utolsó sorban a kiérdemelt sikerrel és elismeréssel tértünk haza. Minden csapatnak GRATULÁLUNK, és további szép sikereket kívánunk az egész falu lakosai nevében! Darnyik Antalné, mb. mûv. ház vezetõ és Balázs Péter, lelkes szurkoló Harmadikként a Nyugdíjas Egyesület Népdalköre került színpadra, s Galga-menti szerelmes dalokat adtak elõ. A kissé bizonytalan kezdés után gyönyörûen, tisztán énekeltek. A Pávakör nyolcadikként került sorra. Remek kezdés után, vidáman, mosolyogva, gyönyörû, tiszta hanggal betöltötték nemcsak a színpad, hanem az egész nagyterem légkörét. A zsûri mellett ülve láttuk, hogy nagyon tetszik nekik az elõadás. A 105 csoport és szólista közül mindenki nagyon színvonalasan, remekül szerepelt. Nem volt favorit, mindenki potenciális gyõztes-jelölt volt. Így hát konkurenciában nem volt hiány. A döntõt 15 év a hagyományok tükrében, a Vass Lajos Népzenei Gála 15. évfordulója alkalmából megrendezett mûsor követte, míg a zsûri meghozta a döntést. Köszöntõt mondott F. Tóth Mária, a NEMKF vezetõ fõtanácsosa. Háromféle díjjal jutalmazták a csoportok és szólisták erõfeszítéseit: Nívó-Díj, Kiemelt Nívó-Díj, Vass Lajos Nagydíj. "Csillag volt, mert szívbõl szeretett, s mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett. Elment tõlünk, mint a lenyugvó Nap, de szívünkben él, és örökké ott marad." Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága szerettünk, GREGUS JÓZSEF temetésén részt vettek, részvétükkel, imáikkal, virágaikkal mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek! A gyászoló család 18 DECEMBER

19 DECEMBER 19

20 MI LESZ AZ ESKÜVÕI FOTÓK SORSA? 10 év múlva: "Az életben is ilyen jól néztünk ki, mint a fotókon?" 20 év múlva: "De jó, hogy a rokonokról is készültek képek! Itt még élt a nagyi is!" 30 év múlva: "Igen lányom, akkor ilyen volt a menyasszonyi ruha!" 40 év múlva: "Drága unokám, nekünk még volt esküvõnk, meg is mutatom a fotókat róla!" 100 év múlva: "Õk voltak a dédik, milyen fura ruhában jártak! Jó, hogy csináltak róluk fotókat!" Nem rajtam múlik, hogy a fenti mondatok elhangozzanak! 2011-ben lesz az esküvõd? Nézd meg a weblapomat, a galériákat, a szolgáltatásokat, az árakat, és ha mindezt összhangban találod elképzeléseddel, a fotóst nem kell tovább keresni! Bodai Imre Telefon: GALGAHÉVÍZ Kiadja a Galgahévízi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Felelõs szerkesztõ: Bibók Barbara ) Nyomdai lebonyolítás: Gradus Stúdió ( ) 20 DECEMBER

GALGA HÉVÍZ MEGHÍVÓ SZÜRETI HÍVOGATÓ. Havonta megjelenô olvasnivaló SZÜRETI BÁLBA 2010. SZEPTEMBER 26-ÁN GALGAHÉVÍZI SZÜRETI FELVONULÁST.

GALGA HÉVÍZ MEGHÍVÓ SZÜRETI HÍVOGATÓ. Havonta megjelenô olvasnivaló SZÜRETI BÁLBA 2010. SZEPTEMBER 26-ÁN GALGAHÉVÍZI SZÜRETI FELVONULÁST. Ára: 100 Ft Elõfizetés 1 évre: 1000 Ft GALGA Havonta megjelenô olvasnivaló 09. szám 2010. SZEPTEMBER HÉVÍZ Köszönti az olvasót a képviselõ-testület nevében is Dr. Basa Antal polgármester SZÜRETI HÍVOGATÓ

Részletesebben

GALGA. Köszönti az olvasót a képviselõ-testület nevében is Vanó András polgármester GALGAHÉVÍZI EURÓPA-BAJNOK!

GALGA. Köszönti az olvasót a képviselõ-testület nevében is Vanó András polgármester GALGAHÉVÍZI EURÓPA-BAJNOK! Ára: 100 Ft Elõfizetés 1 évre: 1000 Ft GALGA Havonta megjelenô olvasnivaló 11. szám 2011. NOVEMBER HÉVÍZ Köszönti az olvasót a képviselõ-testület nevében is Vanó András polgármester GALGAHÉVÍZI EURÓPA-BAJNOK!

Részletesebben

GALGA. Köszönti az olvasót a képviselõ-testület nevében is Vanó András polgármester. Anyák napja

GALGA. Köszönti az olvasót a képviselõ-testület nevében is Vanó András polgármester. Anyák napja Ára: 100 Ft Elõfizetés 1 évre: 1000 Ft GALGA Havonta megjelenô olvasnivaló 05. szám 2011. MÁJUS HÉVÍZ Köszönti az olvasót a képviselõ-testület nevében is Vanó András polgármester Anyák napja Devecsery

Részletesebben

GALGA HÉVÍZ. Húsvét, az ünnepek ünnepe. Havonta megjelenô olvasnivaló

GALGA HÉVÍZ. Húsvét, az ünnepek ünnepe. Havonta megjelenô olvasnivaló Ára: 100 Ft Elõfizetés 1 évre: 1000 Ft GALGA Havonta megjelenô olvasnivaló 04. szám 2010. ÁPRILIS HÉVÍZ Köszönti az olvasót a képviselõ-testület nevében is Dr. Basa Antal polgármester Húsvét, az ünnepek

Részletesebben

GALGA HÉVÍZ. Havonta megjelenô olvasnivaló A TARTALOMBÓL: Ára: 100 Ft Elõfizetés 1 évre: 1000 Ft. AdyEndre: HALOTTAK NAPJÁN

GALGA HÉVÍZ. Havonta megjelenô olvasnivaló A TARTALOMBÓL: Ára: 100 Ft Elõfizetés 1 évre: 1000 Ft. AdyEndre: HALOTTAK NAPJÁN Ára: 100 Ft Elõfizetés 1 évre: 1000 Ft GALGA Havonta megjelenô olvasnivaló 11. szám 2008. NOVEMBER HÉVÍZ Köszönti az olvasót a képviselõ-testület nevében is Dr. Basa Antal polgármester Mindenszentek napján

Részletesebben

GALGAHÉVÍZ JÚNIUSBAN A PEDAGÓGUSOKAT KÖSZÖNTJÜK. Galgahévíz község ingyenes közéleti havilapja XXIII. évfolyam, 6. szám 2012.

GALGAHÉVÍZ JÚNIUSBAN A PEDAGÓGUSOKAT KÖSZÖNTJÜK. Galgahévíz község ingyenes közéleti havilapja XXIII. évfolyam, 6. szám 2012. Galgahévíz község ingyenes közéleti havilapja XXIII. évfolyam, 6. szám JÚNIUSBAN A PEDAGÓGUSOKAT KÖSZÖNTJÜK Osztálykép az 1940-es évekből (forrás: Matkovics Lajosné Édes Margit) Június első vasárnapján

Részletesebben

GALGAHÉVÍZ HÚSVÉT. Galgahévíz község ingyenes közéleti havilapja XXIII. évfolyam, 4. szám 2012. április

GALGAHÉVÍZ HÚSVÉT. Galgahévíz község ingyenes közéleti havilapja XXIII. évfolyam, 4. szám 2012. április GALGAHÉVÍZ Galgahévíz község ingyenes közéleti havilapja XXIII. évfolyam, 4. szám HÚSVÉT Pálinkás jó reggelt kívánok e háznak, Főképp a dolgos szülők jól nevelt lányának! Elmondom én gyorsan jövetelem

Részletesebben

GALGA HÉVÍZ. Havonta megjelenô olvasnivaló INGYENES. 11. szám 2001. NOVEMBER

GALGA HÉVÍZ. Havonta megjelenô olvasnivaló INGYENES. 11. szám 2001. NOVEMBER INGYENES GALGA Havonta megjelenô olvasnivaló 11. szám 2001. NOVEMBER HÉVÍZ MINDENSZENTEK ÉS HALOTTAK NAPJA A köztudatban a Mindenszentek ünnepe összefonódik a november másodiki Halottak Napjával, melyen

Részletesebben

HÍRLAP. Újévi köszöntő

HÍRLAP. Újévi köszöntő Értéket teremtünk Sámsoni HÍRLAP HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Tisztelt Sámsoniak! Nagy örömömre szolgál, és megtisztelő érzés, hogy újévi köszöntőmet fejezhetem ki a lakosság felé. Új év, új

Részletesebben

Április GALGAHÉVÍZ. Galgahévíz község ingyenes közéleti havilapja XXIV. évfolyam, 4. szám 2013. április

Április GALGAHÉVÍZ. Galgahévíz község ingyenes közéleti havilapja XXIV. évfolyam, 4. szám 2013. április GALGAHÉVÍZ Galgahévíz község ingyenes közéleti havilapja XXIV. évfolyam, 4. szám Április Óvári Bianka 3. osztályos tanuló rajza A tartalomból: Önkormányzati hírek Nőnap Március 15. Zöld nap a Bika-tónál

Részletesebben

A tartalomból: Adventi készülődés Portéka Chippezési tudnivalók 2012 képekben

A tartalomból: Adventi készülődés Portéka Chippezési tudnivalók 2012 képekben GALGAHÉVÍZ Galgahévíz község ingyenes közéleti havilapja XXIII. évfolyam, 12. szám Békés, boldog karácsonyt! Forrás: özv. Szél Sándorné Száraz Anna A tartalomból: Adventi készülődés Portéka Chippezési

Részletesebben

A babák Aranykoszorús mestere. földbirtokos Takács családból

A babák Aranykoszorús mestere. földbirtokos Takács családból 1 0 0 é v Téti Híradó Városi Folyóirat XIV. évfolyam 2. szám 2009. Nyár Köszöntöttük Tét legidõsebb lakóját Hegyi Endre Úr Tét, Fõ utca 114. szám alatti lakos 2009. június 3-án ünnepelte 100 éves születés

Részletesebben

GALGA HÉVÍZ. Farsangi Kavalkád. Havonta megjelenô olvasnivaló. Farsangi köszöntõ A TARTALOMBÓL: Ára: 100 Ft Elõfizetés 1 évre: 1000 Ft

GALGA HÉVÍZ. Farsangi Kavalkád. Havonta megjelenô olvasnivaló. Farsangi köszöntõ A TARTALOMBÓL: Ára: 100 Ft Elõfizetés 1 évre: 1000 Ft Ára: 100 Ft Elõfizetés 1 évre: 1000 Ft GALGA Havonta megjelenô olvasnivaló 02. szám 2010. FEBRUÁR HÉVÍZ Köszönti az olvasót a képviselõ-testület nevében is Dr. Basa Antal polgármester Hegyi Füstös István

Részletesebben

NAGYECSED ÖNKORMÁNYZATÁNAK XVI. évfolyam 4. szám

NAGYECSED ÖNKORMÁNYZATÁNAK XVI. évfolyam 4. szám ECSEDI HÍRMONDÓ NAGYECSED ÖNKORMÁNYZATÁNAK KULTURÁLIS ÉS KÖZÉLETI LAPJA XVI. évfolyam 4. szám,,fel nagy örömre ma született, Aki után a Föld epedett." A keresztény emberek számára a karácsony üzenete Isten

Részletesebben

A tartalomból... A kartali sportcsarnok névadó ünnepsége Önkormányzati hírek Jótékonysági est Nyári táborok Sporthírek.

A tartalomból... A kartali sportcsarnok névadó ünnepsége Önkormányzati hírek Jótékonysági est Nyári táborok Sporthírek. XXII. évfolyam 3. szám A KARTALI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2012. JÚLIUS Kartal Nagyközség Önkormányzatának 101/2011. (lx.15.) számú rendelete alapján a sportcsarnok 2012. május 26-tól Kovács László nevét viseli

Részletesebben

2007. augusztus 25. Városnap. Európaszerte csillogó mazsorettek Hírek a Csillagfény Téti Majorette Egyesület életébõl

2007. augusztus 25. Városnap. Európaszerte csillogó mazsorettek Hírek a Csillagfény Téti Majorette Egyesület életébõl Szülõföldem Téti Híradó Városi Folyóirat XII. évfolyam 2. szám 2007. nyár Búcsúzunk A 2006-2007-es tanévben két nyolcadik osztály fejezte be általános iskolai tanulmányait a Kisfaludy Károly Általános

Részletesebben

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal Fábiáni TARTALOM: Karácsonyi köszöntõ Polgármesteri beszámoló Közmeghallgatás Hírek az iskolából Népszokások Mûvészeti Iskola Fábiánsebestyén Gyermekeiért Alapítvány Az óvoda életébõl Falukarácsony Magányosok

Részletesebben

Répcelaki. Hová lesz az izgalommal teli várakozás a december végi ünnepekre,

Répcelaki. Hová lesz az izgalommal teli várakozás a december végi ünnepekre, Répcelaki Répcelak Város Önkormányzatának lapja Hírmondó Megjelenik negyedévente 17. évfolyam 4. szám 2011. december Karácsony Karácsony A keresztény világ a Megváltó születését ünnepli, a Kisdedét, aki

Részletesebben

Kétszer állhatott a világ tetejére Riminiben Vida Balázs az ifjúsági kick box világbajnokságon. Gratulálunk Balázs!

Kétszer állhatott a világ tetejére Riminiben Vida Balázs az ifjúsági kick box világbajnokságon. Gratulálunk Balázs! Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Lapja XXVI. évfolyam 8. szám 2014. szeptember-október Ajánló választási tájékoztató Az újság hasábjain pontos információt kaphatnak arról, hogy kik indulnak az idei

Részletesebben

(Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN

(Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN XXVI. évfolyam 8. szám (Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava 2014. augusztus szeptember Ára: 150 Ft LAKITELEKI ÚJSÁG Szurkoljunk együtt Alexáért! ALAPÍTO

Részletesebben

Őri Hírek ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA. Szívem csengő

Őri Hírek ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA. Szívem csengő III. évfolyam 4. szám 2014. december 1 ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA Tartalomból Közmeghallgatás Házunk tája - Önkormányzati hírek Újraválasztották az elnököt Sokan, sokféleképpen emlékeztek Fesztiválváros

Részletesebben

GALGA. Köszönti az olvasót a képviselõ-testület nevében is Vanó András polgármester

GALGA. Köszönti az olvasót a képviselõ-testület nevében is Vanó András polgármester 11-okt.qxd 2011-10-12 09:00 Page 1 Ára: 100 Ft Elõfizetés 1 évre: 1000 Ft GALGA Havonta megjelenô olvasnivaló 10. szám 2011. OKTÓBER HÉVÍZ Köszönti az olvasót a képviselõ-testület nevében is Vanó András

Részletesebben

XXI. évfolyam I. szám. 2011. január. A szeretet ünnepén

XXI. évfolyam I. szám. 2011. január. A szeretet ünnepén XXI. évfolyam I. szám Előfizetve: 100 Ft Árusoknál: 150 Ft 2011. január A szeretet ünnepén A karácsonyi ünnepek előtt az emberek már 2-3 héttel nézegetik a fenyőfákat. Én is megvettem a miénket, pedig

Részletesebben

HÍREK. Advent 2014 Testületi ülés Szavalóverseny Baktay hírek Paella recept ÖKO-nap Haraszti világbajnok

HÍREK. Advent 2014 Testületi ülés Szavalóverseny Baktay hírek Paella recept ÖKO-nap Haraszti világbajnok DUNAHARASZTI HÍREK XXIII. évfolyam - 2014. december - Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Advent 2014 Testületi ülés Szavalóverseny Baktay hírek Paella recept ÖKO-nap Haraszti világbajnok 2 Dunaharaszti

Részletesebben

Gyáli. Újság. Advent Gyálon. Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Gyáli. Újság. Advent Gyálon. Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Új Gyáli 2008. december Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Puskás Katalin és Bácsi Péter megyei kitüntetést kapott December 4-én, a Pesti Vármegyeházán tartotta megyenapi ünnepségét

Részletesebben

Kedves Nagyvenyimiek!

Kedves Nagyvenyimiek! 2013. december Tartalom Idősek Karácsonya 2. oldal Karácsonyi koncert 2. oldal A belvíz gondok enyhítésére 3. oldal Elismerés Nagyvenyimnek 3. oldal Csatorna: nagy erőkkel dolgozik a kivitelező 3. oldal

Részletesebben

Vándorkiállítás Szabó Magda írónõ emlékére

Vándorkiállítás Szabó Magda írónõ emlékére Vándorkiállítás Szabó Magda írónõ emlékére 2 KEREPESI VÉLEMÉNY 2009. JANUÁR Ünnepség a Faluházban a Magyar Kultúra Napja alkalmából Vándorkiállítás Szabó Magda írónõ emlékére Turcsányi Béla festõmûvész

Részletesebben

Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL

Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés Önkormányzati hírek Állattartási szabályok Szeretettel

Részletesebben

KARÁCSONYI KÖSZÖNTŐ. Kedves Úrhidai Lakosok!

KARÁCSONYI KÖSZÖNTŐ. Kedves Úrhidai Lakosok! ÚRHIDAI HÍREK Az Úrhidai Önkormányzat Kiadványa 2011 DECEMBER KARÁCSONYI KÖSZÖNTŐ Kedves Úrhidai Lakosok! Melegség tölti el szívünket karácsony közeledtével, egy-egy pillanatra megállunk a rohanó világban

Részletesebben

Úrhidai Hírek az úrhidai önkormányzat kiadványa

Úrhidai Hírek az úrhidai önkormányzat kiadványa az úrhidai önkormányzat kiadványa www.urhida.hu 2012. december KARÁCSONYI KÖSZÖNTÕ Kedves Úrhidai Lakosok! Nemsokára megszólal a karácsonyi csengő, amelynek hangja a család, a békesség, és a szeretetet

Részletesebben