X. OSZTÁLY V A L L Á S É S E G Y H Á Z T Ö R T É N E L E M. Sumér-akkád vallás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "X. OSZTÁLY V A L L Á S É S E G Y H Á Z T Ö R T É N E L E M. Sumér-akkád vallás"

Átírás

1 X. OSZTÁLY V A L L Á S É S E G Y H Á Z T Ö R T É N E L E M Sumér-akkád vallás Mezopotámia népeinek vallása. Mezopotámia: - a Tigris és az Eufrátesz folyók között terül el. - termékeny vidék: alkalmas a földművelésre civilizációk kialakulásának helye Népei: sumérok (Kr. e ) - földműveléssel foglalkoztak - fejlett volt a suméroknál a fémfeldolgozás és az építészet - városállamokat alapítottak: Ur, Uruk, Kis, Nippur, Larsa akkádok (Kr. e ) - Északról érkeztek: elfoglalták a sumér városállamokat, és átvették a sumér kultúra, vallás elemeit amoriták, arámok asszírok: - a 3. évezredben királyságot alapítottak Észak-Mezopotámiában Assur fővárossal. - átvették az akkádok nyelvét, vallását, kultúráját, és sajátjukkal ötvözték. Vallás: - politeista: 3600 istenséget tiszteltek. - istenek: főként természeti jelenségeket istenítettek ( természetvallás), ezeket pedig emberi azaz antropomorf alakban ábrázolták. Hitviláguk szerint az istenek is születtek nem öröktől fogva léteztek, és nem is voltak mindenhatók. Legfontosabb istenségeik: An (ég istene), Enlil (levegő istene), Enki (a föld és víz istene, tudomány, művészet védelmezője), Samas (napisten), Szin (holdisten), Istár (szerelem istennője), Nergal (alvilág istene), Marduk (Babilon istene). - templomok: zikkurát lépcsőzetes felépítésűek. Nagyszámú papsággal rendelkeztek, akik az áldozatbemutatással (étel- és állatáldozatok) és a jóslással (főként csillagjóslás) foglalkoztak. Mítoszok: Enuma elis az istenek és a világ keletkezését mutatja be kezdetben csak az őskáoszt jelképező víz létezett, melyből megszületett a két ősistenség, Apszu és Tiamát, akik további isteneknek adtak életet. A világot a fiatalabb istengenerációk hozták létre Marduk vezetésével: Tiamát testét kettéosztották, és a felső részéből lett az égbolt, az alsóból pedig a föld. Az embert a Tiamát oldalán harcoló Kingu istenség véréből teremtették meg, és azt a feladatot kapta, hogy az isteneket szolgálja. Gilgames az ember halhatatlanságkereséséről szól. a főhős Gilgames, Uruk királya, aki keményen dolgoztatta a lakosságot. Büntetésképpen az istenek megalkották Enkidut, hogy megölje a zsarnok királyt. Mivel nem sikerült legyőzniük egymást, barátságot kötöttek. Amikor Enkidu meghalt, Gilgames elhatározta, hogy megszerzi a halhatatlanságot. Több próbát is kiáll ennek érdekében, de végül egy kígyó megeszi az örök ifjúság füvét. 1

2 szó van benne egy világméretű özönvízről is, melynek túlélője Utnapisti / Um-napisti, akit igaz volta miatt az istenek halhatatlansággal ajándékoztak meg. Az ókori egyiptomiak vallása - Az ókor egyik legrégebbi és legvallásosabb civilizációja. Földrajzi elhelyezkedés: - a Nílus partja mentén, körülötte sivatag a lakható, megművelhető terület kb kilométeres sáv a folyó két oldalán (ez a jó, gondviselő istenek lakóhelye, akik fenntartják Egyiptom rendjét) - földműveléssel foglalkoztak, fejlett öntözőrendszert építettek ki Istenek: - Az egyiptomiak hite szerint az egész természet tele van istenekkel, akik fenntartják a rendet. - Totemizmus: úgy gondolták, hogy bizonyos állatok az istenek megtestesülései istenként tisztelték őket. A legtöbb istenséget emberi testtel és állati fejjel ábrázolták (pl. macska, kutya, sakál, sólyom, farkas stb.). - A legfontosabb a napisten volt, Ré (sólyomfejű férfi alakjában ábrázolták). Ozirisz (múmiaként ábrázolták, kezében jogarral és legyezővel): a termékenység és a halottak istene. Ízisz (feje fölött napkorong): az előbbi felesége, a hitvesi hűség jelképe. Hórusz (sólyom): az élők istene. Az ő fiainak tekintették a fáraókat. Aton: későbbi napisten. Anubisz: a halál istene, aki egy strucctollal mérte meg a halottak lelkeit Istentisztelet: -Az istenek tiszteletére templomokat építettek, melyekben elhelyezték az istenek képmását. A főpap feladat volt, hogy naponta áldozatokat (élelmiszert, ruhákat, virágot) mutasson be az istenszobor előtt. Nagyobb ünnepek alkalmával körmeneteket is tartottak. Teogónia és kozmogónia: -Mint az ókori kultúrák legtöbbjénél, az egyiptomi kozmogónia szerint is kezdetben mindent víz borított, sötétség volt (őskáosz). A napisten világosságot és rendet hozott a káoszba, majd egyre több istenség jelent meg, és végül az ember. A világot eredendően jónak tartották (hasonlóan a bibliai teremtéstörténethez). Túlvilág-hit: -Az egyiptomiak hitték, hogy az ártatlan és tiszta lelkek tovább élnek a halál után. Ezzel a hittel függött össze a mumifikálás (az ember testének tartósítása) gyakorlata: úgy gondolták, hogy a léleknek a túlvilágon szüksége van a testre is. A piramisok: temetkezésre szolgáló építmények voltak. Egyistenhit (monoteizmus): Ekhnaton (IV. Amenhotep) fáraó Kr.e. a 14. században megpróbálta kizárólagossá tenni a napisten, Aton tiszteletét, kiszorítva ezzel a többi istenséget. Halála után azonban visszaállt a régi rend. 2

3 Az ókori görögök és rómaiak vallása - Mind a görög, mind a római kultúra nagy hatással volt az európai kultúra kialakulására (irodalom, festészet stb.) Görögök Istenek, teogónia, kozmogónia: Az istenek és a világ keletkezésével kapcsolatos mítoszok nyomait Hésziodosz (Kr.e. 8. század) Istenek születése című munkája őrzi. Ebből tudjuk, hogy a görögöknél szintén az istengenerációk harcának köszönhető a világban kialakult rend: Kezdetben: Kháosz (sötétség) létezett, akiből megszületett Gaia a föld istennője. Gaia társa Uranosz. Kettőjük házasságából születtek meg a titánok, akiket Uranosz féltékenységből a föld mélyébe rejtett. A legkisebb titán, Kronosz bosszút állt apján, majd Rheiát vette feleségül. Gyermekeik: Hádész (az alvilág istene), Posszeidón (tenger istene), Zeusz (az ég istene, a későbbi főisten), Hesztia (a tűz istennője), Déméter (a gabona istennője), Héra (a családok istennője). Kronosz, akárcsak az apja, féltette hatalmát születésük után lenyelte gyermekeit. Zeusz helyett anyja egy követ adott Kronosznak. Felnőve, Zeusz mérget itatott apjával, aki így visszaadta a testvéreit. Az istenek: ember-alakúak, féltékenyek, harcolnak egymással, a sors uralkodik fölöttük, akárcsak az emberek felett. Csupán halhatatlanságuk különböztette meg őket az emberektől. Az embereket Prométheusz (titán) alkotta meg agyagból. Később ellopta nekik a tüzet az istenektől (civilizáció jelképe), és különböző mesterségre tanította meg őket. Túlvilág: Hádész birodalma, ahol sem büntetés, sem jutalom nem várja a megholtakat árnyéklét. Misztériumkultuszok: Az ókori görög és római vallásban egyaránt nagy szerepet játszottak a misztériumkultuszok (pl. Dionüszoszmisztérium), hiszen az istenséggel való személyes kapcsolatot kínálták az embereknek. Bárki részt vehetett bennük a különböző beavatási szertartások által. Egyes misztériumkultuszok erkölcsös magatartást, aszkézist kívántak meg a követőiktől. Az ókori rómaiak Istenek: Az ókori rómaiak vallásából hiányoznak a mítoszok: nincs sem teogóniájuk, sem kozmogóniájuk eleinte a vallás, az istenek nagyon kevés szerepet játszott a római ember életében. Sokkal fontosabbak voltak ekkor az ún. védőszellemek (numenek), melyektől tevékenységeik sikerét várták sikervallás. A közösséget három főisten védelmezte: Jupiter (a rend, a törvény és a nemzetségi ügyek őre), Mars (a háború istene) és Quirinus (a gazdálkodás, a munka sikerének védője). Később magukévá tették a görög mitológiát az isteneknek római neveket adtak (pl. Posszeidon Neptunus, Déméter Ceres), és ugyanazon életterületek isteneivé lettek, mint a görögöknél. Az istentisztelet: Két központja volt: A család: a családfő töltötte be a pap szerepét, ő mutatta be az áldozatot a család védőszellemeinek (Laresek, Penatesek) 3

4 A közösségi istentisztelet, amit különféle papi csoportok irányítottak. Közülük a legfontosabb csoportot a pontifexek jelentették, akik naptárszerkesztéssel, történetírással is foglalkoztak. Nagyon fontos volt a jóslás (madarak viselkedéséből, állatok belső szerveiből) külön papi réteg foglalkozott ezzel. Misztériumkultuszok: A legfontosabb a perzsa Mithrász napisten kultusza volt, amely fényt, békét ígért a beavatottaknak. Ennek legfőbb ünnepe december 25-én volt: Sol invictus legyőzhetetlen napisten. A pogány ünnep kiszorítására a kereszténység ugyanerre a napra helyezte Jézus születésének ünnepét, a Karácsonyt. Császárkultusz: A római nép a császárokat szintén isteneknek tartotta áldozatot mutattak be a szobraik előtt. Mivel a keresztények erre nem voltak hajlandók, az első században üldözni kezdték őket a Római Birodalomban. 4

5 A buddhizmus A világ negyedik legnagyobb vallása. Alapítása: Sziddhárta Gautama Kr.e. 563-ban született India és Nepál határán. Elhagyta családját, és a remeteéletet választotta, hogy megtalálja a szenvedés megszüntetésének útját. Meditációi során jutott el arra a felfedezésre, hogy a szenvedés a vágy, a sóvárgás és a ragaszkodás eredménye. Éppen ezért az embernek törekednie kell arra, hogy megszabaduljon ezektől. Sziddhárta ezután felvette a Buddha (felébredt, megvilágosodott) nevet. Később szerzetesrendet is alapított, és szerzeteseinek továbbadta tanítását. Buddha tanítása: Buddha nem beszélt istenről / istenekről a megvilágosodás, a megváltás az ember sajtá erőfeszítéseinek eredménye önmegváltás. Ennek eléréséhez 8-as ösvényt állított fel: 1. Helyes tudás (a szenvedésről és annak okáról). 2. Helyes érzület (a rosszakarat legyőzése). 3. Helyes beszéd (tartózkodás a rágalmazástól és a hazugságtól). 4. Helyes cselekvés (gyilkosság, paráznaság kerülése). 5. Helyes létfenntartás (olyan mesterségek kerülése, melyek élőlények meggyilkolásával kapcsolatos). 6. Helyes törekvés (jó kedélyállapotra törekedni). 7. Helyes meggondolás (józan szemlélet). 8. Helyes elmélyedés (összpontosítás, meditáció, melynek legmagasabb foka az, amikor teljesen eltűnnek a gondolatok, érzelmek, az akarat). A megváltott ember Nirvánába kerül: a vágy kioltásának állapotába, mely az újjászületésektől (szánszára), és ezáltal a szenvedéstől való megszabadulást jelenti (halhatatlanság). Kimondhatatlan, megnevezhetetlen állapot, akárcsak a mennyország. Buddha után: Követői gazdagították a tanítását. Kiemelték a baráti jóakarat és a részvét fontosságát. Megfogalmazták az erkölcsi szabályokat összefoglaló buddhista tízparancsolat -ot, mely sokban hasonlít a zsidók és a keresztények Tízparancsolatára. Több irányzat alakult ki a buddhizmuson belül: a legelterjedtebb a zen-buddhizmus (Csan). Kínában jelent meg. A zen tanítása szerint a megvilágosodás váratlan esemény, mely elérhető még az életben a meditáció által, de csak úgy, ha az ember nem törekszik rá. A meditáció éberséget, minden gondolattól való mentességet jelent. 5

6 A hinduizmus Hinduizmus gyűjtőnév, több vallási irányzatot is magába foglal. Istenek: A három fő istenség (trimurti): Brahma, Visnu és Siva (mindháromnak megvan a női párja is). 1. Brahma: ő teremtette a tojás alakú világot. Négy fejjel ábrázolják őrzi a négy Védát, valamint a költészetet. Felesége: Szaraszvati, aki az irodalom, a beszédkészség és a tudomány istennője. 2. Visnu: a világegyetemet fenntartó erő, a világ rendjének őre 3. Siva: teremtő és romboló, jótékony és félelmetes egyszerre. Ő a tánc istene: táncolva, egyik kezében homokóradobbal, a másikban pedig lánggal szokták ábrázolni (a dob a teremtő erő szimbóluma, a homokóra pedig a teremtények időbeliségét, mulandóságát jelzi. A tűz szintén a pusztulás jelképe). Egyensúlyban tartja a földön a születést és az elmúlást. Felesége: Káli. Ő az idő úrnője, a halál istennője, aki minden életet felfal. Szabályozza a lélekvándorlást is. Másik felesége: Párvatí, pozitív istenség, aki a teremtésben segíti férjét. A hindu tanítás, erkölcs: Mindent (az évszakok múlását, a csillagok megjelenését) a világtörvény (dharma) irányít. Az embereknek is megvan kasztok szerint a dharmájuk, az, hogy hogyan kell élniük (erkölcskódexek). Emellett érdemszerző cselekedetnek számít az erőszakmentesség, a részvét stb. Karma: az ember cselekedeteinek összessége, mely meghatározza az ember jövőbeli sorsát. Lélekvándorlás: ez mindaddig történik, míg a személy karmája teljesen kitisztul, vagyis sem jó, sem rossz cselekedetek nem maradnak benne el kell kerülni a rosszat, és a jót is úgy kell megtenni, hogy ahhoz ne fűződjön sem vágy, sem érdek. Ezáltal a személy megszabadulhat a lélekvándorlástól önmegváltás. Akárcsak a buddhizmusban, a hindu tanítás szerint is nagyon fontos a meditáció gyakorlása, ami hozzásegíti a személyt az önmegváltáshoz. 6

7 A judaizmus (zsidó vallás) A zsidó nép története: Két fontos népcsoport egyesüléséből alakult ki Kr. e a 13. században: a pátriárkák csoportja (Ábrahám Izsák, Jákob): nomád pásztorok, akik a 18. századtól kezdve vándoroltak Mezopotámiából Palesztinába. Ők már egyistenhívők voltak a Szentírás szerint. a Mózes által vezetett csoport, mely Egyiptomból érkezett Palesztinába. A zsidó vallás alapjai: Monoteizmus, Jahve-hit: a Szentírás szerint Isten a Hóreb hegyén elárulta nevét Mózesnek: Aki van Jahve. Ő az, aki kiválasztotta a zsidókat, megszabadította az ellenségtől, szövetséget kötött velük, és saját hazát ígért nekik. Jahve egyedüli Ura a világnak: a szomszédos pogány népek szokásaival szemben a bibliai teremtéstörténet kihangsúlyozza, hogy a világban minden, az égitestek, természeti jelenségek, élőlények Isten teremtményei nem kell imádni őket. Törvények, Tóra: az Istennel kötött szövetség pecsétje a Tízparancsolat volt ha a zsidók megtartják, Isten is hűséges marad hozzájuk. A Tízparancsolat mellett számos erkölcsi, vallási és jogi előírás található Mózes öt könyvében a Tórában ( bölcsesség ) Áldozatok: állat-, étel-, italáldozatok, egészen elégő és véres áldozatok ezek leírása szintén a Tórában található Ünnepek: Pesach az Egyiptomból való kivonulás emlékünnepe. Fontos része a széder-vacsora (a családfő többes szám első személyben elmeséli a kivonulást zikkaron: ők is részesei Isten szabadító tetteinek). Sabbath az Úr napja: pénteken naplementekor kezdődik, és szombat naplementéig tart. Sátoros ünnep a pusztai vándorlásra emlékezve minden család udvarán ágakból sátrat építenek, és abban laknak 7 napig. A kultusz központja a jeruzsálemi templom volt, amit Salamon király építtetett Kr. e. a 10. században, de a rómaiak Kr. u. 70-ben lerombolták. Azóta a zsidóknak nincs temploma. A próféták nagyon fontos szerepet játszottak a zsidó vallásban: - folyamatosan a megtérésre figyelmeztették a népet, tiltakoztak a bálványimádás, az igazságtalanság ellen. Hirdették, hogy Isten megbünteti a népet, ha nem tér vissza a szövetség útjára a babiloni fogságban (Kr. e ) ennek a jövendölésnek a beteljesedését vélték felfedezni a zsidók. - a Messiás eljövetelét is megjövendölték (Izajás, Ezékiel, Ámosz, Ózeás), aki Dávid király családjából származó uralkodó lesz, és létrehozza az igazságosság, a bőség, a megtérés és a béke országát. Izajás próféta könyvéből azonban az is kiderül, hogy a Messiás szenvedő férfi lesz, Isten szolgája, aki feláldozza magát az emberiség gonoszságaiért. - Ezékiel a Babilonba hurcolt zsidóknak hirdette, hogy Isten a fogságban sem hagyta el a népét, és megbocsát neki. Zsidó vallási irányzatok: farizeusok: a törvények pontos, szó szerinti megtartására törekedtek. Jézus gyakran összetűzésbe került velük emiatt. szaddúceusok: papi csoport, tagadta a feltámadást és az angyalok létét. Politikai Messiást vártak. esszénusok: kegyesek, akik a világtól elvonultan, közös telepeken éltek (pl. Qumran). Nem kötöttek házasságot, egyszerűség és közös vagyon jellemezte őket. zelóták: a római megszállókkal szembeni nyílt ellenállásra buzdították a népet, és megtagadták az adófizetést. Ők is olyan Messiást vártak, aki majd megszabadítja a zsidókat a római uralom alól. 7

8 A mohamedán vallás (iszlám = Istennek való alárendeltség) Alapító: Mohamed mekkai kereskedő volt Kr. u. a VI. században. Kiválasztottnak tartotta magát, akinek Allah látomásban kinyilatkoztatta magát. Hitte, hogy meg tudja nyerni az egész világot tanításának, azonban Mekkából elüldözték. Medina lakói politikai és vallási vezetőjüknek választották. A medinaiak segítségével 630-ban elfoglalta Mekkát, és ott is Allah tiszteletét rendelte el. Tanítás: Allah az egyetlen isten, akinek sem fia, sem vetélytársa nincs, és Mohamed az ő prófétája. Az egész világegyetem a semmiből lett teremtve. Az emberi lélek halhatatlan. Az idők végén Allah ítéletet tart a világ fölött: az igazak örök jutalomban részesülnek, a gonoszok sorsa pedig a kárhozat. Allah minden ember sorsát eleve elrendeli A hitet erőszakkal is hirdetni kell a dzsihád (szent háború) minden muszlim erkölcsi kötelessége. A Mohamednek adott kinyilatkoztatást a Korán (kitűnő olvasmány) tartalmazza. Vallási gyakorlatok, kötelességek: napi ötszöri ima Mekka felé fordulva jócselekedetek, alamizsnálkodás böjtölés: Ramadan hónapban. Emellett tilos a sertéshús és a részegítő italok fogyasztása. mekkai zarándoklat: minden muszlimnak életében egyszer el kell zarándokolnia Mekkába a Kába szentélyhez. 8

9 Nem keresztény vallási csoportosulások: New Age, Jehova Tanúi, Bahái New Age Új Kor Az 1970-es években jelent meg Amerikában. Nem pontosan körülhatárolható: keveri a vallást, a filozófiát, a tudományt, az asztrológiát stb. Próbál szintézist teremteni az ember és a természet, a férfi és a nő, a keleti (hisz a reinkarnációban) és a nyugati vallási gondolkodás (pl. a kereszténység), az ezoterikus, okkult jelenségek közt. Minden egy nagy kozmikus egész része. Az embernek is így kell tekintenie önmagára, és állandóan törekednie kell tudatának kitágítására, a világgal való együttműködésre. Nem beszél egy személyes Isten létéről, akivel az ember kapcsolatba léphet. Nincsenek előírásai, hittételei. Jehova Tanúi Az Egyesült Államokban jelent meg a XIX. század végén Brooklyn a központ. Alapítója Charles Taze Russel. Főként a Biblia tanulmányozásával foglalkoztak. Folyóiratokat hoztak létre: Őrtorony, Aranykorszak, emellett pedig házról házra járva próbálták terjeszteni tanításukat. A hatékonyabb hittérítés érdekében 1942-ben megalapították az Őrtorony Gileád Bibliaiskolát, ahol misszionáriusokat képeztek. Amerikán kívül is terjeszkedtek: 2000-ben 90 ezer gyülekezetük volt világszerte ben vették fel a Jehova Tanúi nevet. Hitük legfőbb forrás a Biblia szó szerint értelmezik. Hiszik, hogy a Föld örökre fent fog maradni, és azok, akiknek Jehova megengedi (élők és holtak), egy szép és gazdag világban élhetnek majd. Elvetik a pápai hatalmat, a papságot, mivel a különböző egyházi címek nem a Biblián alapulnak nincsenek papjaik. A Szentháromságról szóló tanítást is helytelennek tartják. Jézus: Isten első teremtménye, Isten Fia, de nem egyenrangú Istennel. Halála után Jehova szellemlényként támasztotta őt fel. A végidő: már elkezdődött. Jahve le fogja győzni a sátánt (armageddoni csata), és a földre is kiterjeszti uralmát. Ugyanúgy a gonoszokat is el fogja pusztítani, míg az igazak uralkodni fognak teljes békében és boldogságban ezer évig. Felnőtteket keresztelnek kellő felkészültség a követelmény. Alámerítéssel történik. Bahái vallás Alapító: Bahá u lláh ( Isten fényessége, dicsősége) Mírza Hoszein Alí Núrí 1817-ben született Teheránban. Azt állította, hogy személyében maga az Isten nyilatkozik meg. A bahái vallás követői szilárdan hiszik, hogy Jézus, Mohamed, Zoroaszter és Buddha után Bahá u lláh szintén Isten megnyilvánulása, és működésének köszönhetően egy új világrend van kialakulóban. Bahá u lláh több mint száz művet hagyott hátra, melyek isteni sugallatra születtek (pl. Kitáb alakdasz A legszentebb könyv: törvénykönyv). 9

10 Tanítás: A bahái vallás követői az egyházak egységét hirdetik: minden vallásalapító ugyanannak az Istennek a megnyilvánulása volt, és tulajdonképpen ugyanazt az igazságot hirdették. Bahá u lláh feladata volt, hogy a vallások egységét helyreállítsa és megalapozza az egyetemes hitet. Az emberiség egységét is nagyon fontosnak tartják minden társadalmi, vallási, faji megkülönböztetést igyekeznek kiküszöbölni, és hirdetik egy nemzetközi nyelv bevezetésének szükségességét. Bárki követője lehet a bahái vallásnak, aki hitvallást tesz az alapító mellett, és elfogadja annak tanítását. Nincsenek papok. A templomokban a világvallások szent könyveiből olvasnak. A követőktől a napi imát, az alkoholtól, kábítószerektől való tartózkodást követelik meg, emellett pedig évente 19 nap böjtölést. Az év, mely március 21-én kezdődik, 19 hónapból áll, és minden hónap 19 napból. A hónapok első napján a tizenkilenc nap ünnepe van összegyűlnek a közösség tagjai, imádkoznak, és a szent szövegeket olvassák. A bahái vallás központi, nemzetközi szervezete az Igazságosság Egyetemes Háza, melynek székhelye Izraelben található. Igazgatási, törvényhozó, igazságszolgáltató tevékenységet folytat az alapító törvényei alapján. 10

11 Az Egyház születése és az első keresztény közösségek Alapítója Jézus, aki: Tanítást adott az Egyháznak evangéliumok. Szentségeket alapított, melyeken keresztül ma is jelen van az Egyházban. 12 apostolt választott élükön Péterrel. Az ő utódaik a püspökök és a papok. Rájuk bízta az Egyház vezetését (igehirdetés, szentségek) Az Egyház születésének ünnepe: Pünkösd, hiszen az apostolok a Szentlélek kiáradása után értették meg és kezdték el teljesíteni a jézusi küldetésüket. Ennek eredményeként létrejött az első keresztény közösség: a jeruzsálemi ősegyház. Az ősegyház élete: vezetői az apostolok, akiknek segítői a presbiterek (a nép által kiválasztott vének), valamint a diakónusok (feladatuk a szegények gondozása, az igehirdetés, keresztelés). Vagyonközösségben éltek: mindenük közös volt, így gondoskodni tudtak a szegényebb tagokról is. Szombatonként (zsidó szokás szerint) összegyűltek a zsinagógában, de a húsvéti események emlékére vasárnaponként kenyértörést tartottak, utána pedig agapén (szeretetlakoma) vettek részt. A kereszténység terjedése: A zsidókból lett keresztények száma egyre növekedett Jeruzsálemben és környékén. Ezt a zsidó vezetők nem nézték jó szemmel Kr. u. 62-ben üldözés tört ki, és több keresztény a szíriai Antióchiába menekült. Itt kapta az új vallás a keresztény, azaz a Krisztus-követő nevet; itt nevezték őket először krisztusiaknak. A pogányok apostola Szent Pál volt, aki először üldözte a keresztényeket, de a damaszkuszi úton történt események hatására megkeresztelkedett. Ő volt az első, aki a pogányoknak is hirdette az evangéliumot. A pogányságból megtért keresztényekkel kapcsolatban azonban vita támadt az apostolok közt: kötelezni kell-e őket arra, hogy a zsidó vallási előírásokat megtartsák? A 49-es jeruzsálemi zsinaton úgy döntöttek, hogy pogányságból megtérőknek nem kell követniük a zsidó szokásokat. Szent Pál három térítő útja során keresztény közösségeket alapított Szíriában, Törökországban, Ciprus szigetén, Görögországban levelezés útján tartotta velük a kapcsolatot. Leveleinek egy részét a Szentírás őrzi. A Néró-féle keresztényüldözés során halt meg Rómában Szent Péterhez hasonlóan. 11

12 Az első századok keresztényüldözései A Római Birodalomban viszonylag gyorsan terjedt a kereszténység a fejlett úthálózatnak valamint a közös nyelvnek (görög) köszönhetően. Az első század végére a Földközi-tenger partja mentén mindenhol virágzó keresztény közösségek működtek. Az üldözések okai: - titokzatosság: a kívülállók nem nyerhettek betekintést a keresztények belső életébe. - erkölcsi követelmények a követőkkel szemben - a keresztények elutasították a pogány isteneknek bemutatott áldozatokat, a politeizmust járványok, természeti csapások alkalmával őket tették felelőssé: az istenek miattuk büntetik a birodalmat a birodalom ellenségei - a császárkultuszt is elutasították: nem voltak hajlandók istenként tekinteni a császárokra, áldozatot bemutatni a szobraik előtt a császár ellenségei Üldözések: - Néró (54-68): Róma felgyújtásával vádolta meg a keresztényeket (Kr.u. 64) vadállatok elé vetették, keresztre feszítették, megégették azokat, akikről kiderült, hogy keresztények - Domitianus (81-96): saját keresztény rokonait is kivégeztette. Az ő nevéhez fűződik Szent János Patmosz szigetére való száműzése, ahol az apostol a Jelenések könyvének megírásával bíztatta a keresztényeket a szenvedésben való kitartásra, hiszen a gonosz uralma véges. - Traianus (98-117): tőle származik az első rendelet a keresztények ellen nem kell üldözni őket, de ha valakit feljelentenek, akkor kötelezni kell arra, hogy megtagadja a hitét; ha erre nem hajlandó kivégzés - Marcus Aurelius ( ): a birodalom pogány filozófusaival együtt a keresztényeket okolta a birodalmat sújtó járványok, betörések miatt - Decius ( ): letartóztatta az Egyház vezetőit, majd a birodalom lakosainak elrendelte, hogy áldozzanak a pogány isteneknek és a császárnak - Valerianus ( ): a papságot akarta megsemmisíteni áldozatbemutatásra kényszerítette őket, és aki nem volt hajlandó, azonnal kivégezték. II. Sixtus pápa az ő uralkodása idején lett vértanú. - Diocletianus ( ): a hanyatló birodalom egységének helyreállítása érdekében reformokat hozott. Így a császárt tette meg a birodalom legfőbb istenének, a keresztények azonban elutasították a császár elrendelte a templomok lerombolását, istentiszteletek betiltását, papság kivégzését, az áldozatbemutatást. 12

13 Nagy Konstantin és Nagy Theodosius kora Konstantin ( ) - Édesanyja keresztény nő volt Szent Ilona, így nem tekintette ellenségnek a keresztényeket ben Róma elfoglalására, és egyúttal a császári cím megszerzésére törekedett. A döntő ütközet előtti éjszaka álmában a kereszt jelét látta, miközben a következő mondatot hallotta: E jelben győzni fogsz! (In Hoc Signo Vinces!). Másnap katonái Krisztus monogramjával a pajzsaikon a milviusi hídnál legyőzték az ellenséget. - A birodalom egységét a keresztény vallás segítségével akarta megőrizni a keresztények mellé állt. 313-ban kiadta a milánói rendeletet, melyben vallásszabadságot biztosított a keresztényeknek ben a vasárnapot az egész birodalomban munkaszüneti nappá tette. Templomokat építtetett (Jeruzsálem, Róma), és anyagilag is támogatta az Egyházat. - Arianizmus: eretnekség, mely szerint Jézus Krisztus nem Isten, csak teremtmény. Az eretnek tanok megosztották a keresztényeket, ezért 325-ben egyetemes zsinatot hívott össze a császár Nikaiaba / Niceába. Itt kimondták, hogy Jézus Krisztus egylényegű az Atyával. A vita ezzel nem szűnt meg: maga a császár, Konstantin is őket kezdte támogatni. Az eretnek tanítás felszámolása Nagy Theodosius nevéhez kapcsolódik, aki 381-ben újabb egyetemes zsinatot hívott össze Konstantinápolyba. Nagy Theodosius ( ) - Az ő uralomra jutásáig Nagy Konstantin utódai az arianizmust támogatták ban államvallássá tette a kereszténységet, majd betiltotta a pogány hitre való áttérést. 13

14 A pápaság szerepe az új kereszténység kialakulásában Szent Benedek - A Német-Római Birodalomban a főurak egyre inkább megpróbáltak függetlenedni a császártól. Ezért I. Ottó az arisztokrácia helyett az Egyház segítségével igyekezett megerősíteni hatalmát: átvette a püspökök kinevezésének a jogát, és birtokot, gyűrűt, pásztorbotot (a püspöki hatalom szimbólumai) adott nekik (invesztitúra). Ezzel azonban a püspökök teljes mértékben ki lettek szolgáltatva a császári hatalomnak sok visszaélés az Egyházban (pénzen vásárolt püspöki kinevezések). - A XI. századtól a pápák arra törekedtek, hogy megszüntessék ezeket a visszaéléseket és függetlenedjenek a császártól reformok: II. Miklós pápa: a bíborosi testületnek van joga pápát választani VII. Gergely pápa: minden országban ellenőriztette, hogy a püspökök és az uralkodók végrehajtják-e a rendeleteit. Egyházi ügyekben csak a pápa hozhatott döntéseket. IV. Henrik német királyt kiközösítette, mert püspököket nevezett ki. A német főurak felszólítására a király Canossában bocsánatot kért tettéért, de később megtámadta és ki is fosztotta Rómát. Gergely pápát ezért száműzte a római nép : a wormsi konkordátum kimondta, hogy egyedül a pápának van joga a püspökök kinevezéséhez III. Ince pápa: megnövelte az Egyházi Állam területeit; döntő szava volt a német királyság belső ügyeivel (pl. császárválasztás) kapcsolatban is. Ő hívta össze a IV. lateráni egyetemes zsinatot (Oltáriszentség: a kenyér és a bor Jézus testévé és vérévé lényegül át) Szent Benedek: - a nyugati szerzetesség atyja, a bencés rend alapítója (529 Monte Cassino: első bencés monostor). - Regulát szabályzatot írt a bencéseknek - Jelmondatuk: Ora et labora! Imádkozzál és dolgozzál! zsolozsmázás a nap megművelték a földeket, templomokat építettek, később pedig a monostorok különböző időpontjaiban sciptoriumaiban könyvmásolással foglalkoztak így maradhatott fenn az ókori irodalom - A barbár népeket ők tanították meg a földművelésre. 14

15 A barbár népek megtérítése Kr. u. a 4. században megindult a népvándorlás: barbár népek árasztották el egész Nyugat-Európát - hunok, gótok stb.-, és megtörték a Nyugat-Római Birodalom uralmát (Kr.u. 476). Az Egyház feladata volt, hogy keresztény hitre térítse és civilizálja őket. 3Írek: Térítő apostoluk: Szent Patrik, aki először fogolyként került Írországba, majd néhány év múlva felszentelt papként visszatért, és megszervezte az ottani egyházat. Halálakor már az egész ír nép a kereszténnyé lett. Az ír egyházban a központi/vezető szerepet nem a püspökök, hanem a szerzetesek játszották. Tőlük származik a fülgyónás. Germán népek: Vizigótok, osztrogótok, burgundok, longobárdok, vandálok ariánus kereszténységet vették fel. Térítőjük Wulfila, aki a Szentírást is lefordította gót nyelvre. Frankok királyuk, Klodvig 498-ban megkeresztelkedett. Példáját népe is követte. A frankok hatására több, korábban ariánus germán törzs is áttért a katolikus hitre. Angolszászok elfoglalták Britanniát, és elűzték annak keresztény őslakóit, a briteket. Megtérítésükre Nagy Szent Gergely pápa canterburyi Szent Ágoston bencés szerzetest küldte hozzájuk negyven társával. Szászok, bajorok, thüringiaiak, alemannok, hesseniek térítőjük Szent Bonifác püspök, aki a törzsek vezetőit igyekezett megnyerni a kereszténységnek, akiket ha megtértek népük is követett. Szlávok: A 6. századtól szivárognak be Kelet-Európába és a Balkán-félszigetre. Egy részük a katolikus hit követője lett: szlovének, horvátok, csehek, lengyelek. Az oroszok, morvák, szerbek és bolgárok azonban a keleti ortodox rítusú kereszténységet vették fel. A morvák két jelentős hittérítője: Szent Cirill és Metód, akik létrehozták a szláv (glagolita) ábécét, és a liturgiát is lefordították szláv nyelvre. A magyar nép kereszténnyé lesz Szent István A 9. század végén érkeztek Pannóniába, utána pedig egy évszázadon keresztül rabló hadjáratokat indítottak Nyugat-Európába. Géza fejedelem nyugatról, a németektől hívatott hittérítőket a pogány magyarokhoz, hogy ezáltal beilleszkedjenek Európa többi népe közé. Szent István: apja halála után fejedelmi hatalmának megerősítésére törekedett megküzdött a somogyi Koppány vezérrel, valamint az erdélyi gyulával. A pápától királyi címet kért: II. Szilveszter pápa koronával ismerte el, hogy Magyarország önálló állam, és 1000 karácsonyán Istvánt magyar királlyá koronázták. Megszervezte az egyházat: tíz püspökséget (pl. erdélyi egyházmegye 1009, a bihari egyházmegyét is ő alapította, melyet később Szent László király a mai Nagyváradra helyezett át), valamint apátságokat (pannonhalmi, pécsváradi) alapított, és elrendelte, hogy minden tíz falu építsen magának templomot. 15

16 A nagy keleti egyházszakadás A szakadás előzményei, okai: - Keleten és nyugaton más-más szokások, hagyományok, szertartások alakultak ki az Egyházban. - A konstantinápolyi pátriárkák a pápai hatalomtól való függetlenségre törekedtek, nem fogadták el, hogy a pápa beleavatkozzon a konstantinápolyi egyház életébe gyakran visszautasították rendelkezéseit. - Dogmatikai viták: Filioque a keletiek tanítása szerint a Szentlélek az Atyától származik a Fiú által, a nyugatiak hitvallásában pedig úgy szerepel, hogy Szentlélek az Atyától és a Fiútól származik. Phótiosz: Miklós pápa nem ismerte el Phótioszt törvényes konstantinápolyi püspöknek, aki válaszként eretneknek nevezte a pápát, és kiközösítette az Egyházból. A nyugati keresztények szokásai közül elítélte a papi cölibátust és azt, hogy csak a püspök bérmálhat (keleten ugyanis nősülhetnek a papok, és a bérmálás szentségét is kiszolgáltathatják). A VIII. konstantinápolyi egyetemes zsinaton (869) visszavonták a pápa kiközösítését. Kerulláriosz: Konstantinápolyi pátriárka volt. Amikor a pápa római katolikus püspököt nevezett ki Szicíliába ahol főként ortodox keresztények éltek, Kerulláriosz azzal válaszolt, hogy betiltatta a nyugati liturgiát a fennhatósága alá tartozó templomokban. A kialakult helyzet tisztázása érdekében IX. Leó pápa követeket küldött Konstantinápolyba, azonban a tárgyalások eredménye az lett, hogy pápai követek július 16-án a Hagia Sophia templomban kiközösítették a pátriárkát. IX. Leó ekkor már halott volt, így a kiközösítés nem volt érvényes. A szakadás azonban több próbálkozás után sem szűnt meg kelet és nyugat között ben a keleti és a nyugati egyházi vezetők VI. Pál pápa és Athenagorasz pátriárka - kölcsönösen visszavonták a kiközösítést. 16

17 A protestantizmus A reformáció elindulásának okai: - A reneszánsz idején a pápaság elvilágiasodott: az egyház vezetői inkább világi főurak voltak, akik politikával és a művészetekkel foglalkoztak. Az ehhez szükséges pénzt adóztatással szerezték meg, illetve a búcsúkból származó jövedelmekből (búcsút nyerhetett az, aki templomépítésre pénzt adott). - A pápasághoz hasonlóan a püspökök is világi emberek voltak, akik a hatalom és a gazdagság miatt szereztek püspöki széket. Sokan közülük a királyi udvarokban, és nem egyházmegyéjükben tartózkodtak, mások pedig egyszerre több egyházmegyéért is feleltek. - Az egyházi vezetők figyelmen kívül hagyták a nép körében egyre jobban terjedő eltévelyedéseket (ereklyék túlzott tisztelete, haláltól való beteges félelem búcsúkkal való kereskedés, búcsúcédulák) A németországi reformáció: Martin Luther ( ) 1514-ben X. Leó pápa a Szent Péter bazilika újjáépítését tervezte búcsút hirdetett azoknak, akik pénzzel támogatták. Németországban Brandenburgi Albrecht megdeburgi érsek is meghirdette, azzal a tervvel, hogy a búcsúkból befolyó összeg neki járó részéből megszerzi a mainzi érsekséget. Martin Luther wittenbergi ágostonos szerzetes 95 pontban foglalta össze a búcsúkkal és a vallásosság téves formáival kapcsolatos nézeteit 1517.okt. 31-én elküldte az egyházi vezetőknek. Mivel nem volt hajlandó ezeket visszavonni, X. Leó pápa 1521-ben kiközösítette őt. Luthert a német fejedelmek is támogatták gyorsan terjedt: - feloszlatták a németországi kolostorokat, elkobozták az egyházi vagyont. - sok pap, szerzetes, apáca házasságot kötött - népnyelven folyt az istentisztelet, és kihagyta belőle az áldozatról szóló részt - Sola Scriptura : Luther csak a Szentíráson alapuló tanítást fogadta el elvetette a Szenthagyományt - a szentségek közül csak a keresztséget, az úrvacsorát és a gyónást őrizte meg. A svájci reformáció: Jean Calvin ( ) Calvin tanítása: - predest ináció (eleve elrendeltség) elve: Isten egyeseket az üdvösségre, másokat a kárhozatra rendelt. - elvetette a transsubtantiatiót (a kenyér és a bor Krisztus testévé és vérévé való átlényegülése) - istentisztelet: csak igehirdetésből állt - eltávolította a templomokból a szobrokat, szentképeket, oltárokat, gyertyákat, feszületet Követői: reformált keresztények reformátusok Anglia VIII. Henrik ( ) 1529-ben szakított a katolikus egyházzal, mivel a pápa nem volt hajlandó érvényteleníteni házasságát. Az anglikán egyház feje ettől kezdve a mindenkori angol király. Erdély Erdélyben a XVI. század folyamán úgy a lutheránusok, mind a reformátusok (kálvinizmus), a század végén pedig már az unitáriusok is vallásszabadságot nyertek: A lutheri eszmék a Németországban tanuló szász diákok révén jutottak el Erdélybe elsőként a brassói szászok, majd a magyarok is (Kolozsvár Heltai Gáspár) áttértek a lutheránus vallásra Az 1560-as évektől kezdve sok lutheránus az új vallás, a kálvinizmus követője lett (Kolozsvár Dávid Ferenc), 1564-ben pedig ők is vallásszabadságot nyertek. Az unitárius eszmék szintén Dávid Ferencnek köszönhetően terjedtek Erdélyben, aki még a fejedelmet, János Zsigmondot is megnyerte a Szentháromság létét tagadó vallási felekezetnek. 17

18 A trienti zsinat A zsinatot III. Pál pápa hívta össze 1545-ben Trientbe, és kisebb-nagyobb megszakításokkal (háborúk, járványok) 1563-ig tartott. A zsinat határozatai, vívmányai: - Leszögezték, hogy a katolikus hit forrása a Szentírás és a Szenthagyomány. Ezek alapján készült el a Római Katekizmus, mely összefoglalta, hogy mit kell egy katolikusnak hinnie. - Leszögezték az Egyház tanítását a reformátorok tanításával szemben: a megigazulással, a szentmisével ( áldozat), a hét szentséggel (Oltáriszentség: a kenyér és a bor Krisztus testévé és vérévé lényegül át), az áteredő bűnnel, képek, szobrok tiszteletével stb. kapcsolatban. - A zsinat kimondta, hogy a püspököknek saját egyházmegyéjükben kell lakniuk, hogy megfelelően tudják azt irányítani. - Papnevelő intézetek felállítását írták elő (pl. XIII. Gergely pápa megalapítja a Pápai Gergely Egyetemet Rómában, mely mellé számos kollégium, azaz papneveleő intézet létesül; ugyancsak erre a kezdeményezésre hozzák létre a budapesti és nagyszombati szemináriumokat) jól képzett papok A pápák és a püspökök nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy az Egyházban mindenhol végrehajtsák a zsinati határozatokat (V. Szent Pius pápa, V. Sixtus pápa, Borromeo Szent Károly milánói püspök). Emellett az Egyház belső megújulását segítették elő az ekkoriban megalakult szerzetesrendek is: a jezsuiták (iskolák, lelkigyakorlatok szervezése, szegénygondozás, népmisszió, papnevelés) és a piaristák (iskolák fenntartása, fiatalok nevelése). Erdélyben a jezsuiták köztük Pázmány Péter nagyon sokat tettek az Egyház megújulása érdekében. 18

19 A keresztes hadjáratok és az inkvizíció A hadjáratok okai: a szeldzsuk törökök elfoglalták Jeruzsálemet és egész Palesztinát, 1071-ben pedig a bizánci császár seregét is megsemmisítették. A császár ezért Nyugattól, a pápától kért segítséget. A muzulmánok ráadásul az olasz városok Kelettel folytatott kereskedelmi kapcsolatait is gátolták. A keresztes hadjáratok célja Jeruzsálem és a Szentföld felszabadítása volt a muzulmán uralom alól. Pápai kezdeményezésre 1098-ban indult az első hadjárat, 1291-ig pedig összesen nyolc alkalommal vezettek a nyugati uralkodók felszabadító hadjáratokat a Szentföldre. Sok lovagot, harcost azonban inkább a meggazdagodási, birtokszerzési vágy vitt Keletre. Az I. hadjárat 1096-ban indult meg. A sereg főként francia lovagokból állt, akik Bizáncba érve hűségesküt tettek a császárnak, hogy visszaadják a muzulmánok által elfoglalt területeket. Harcaikat siker övezte: elfoglalták a Szentföld nagy részét, majd 1099-ben Jeruzsálemet is, azonban esküjüket megszegve nem adták vissza a területeket, hanem négy feudális államot alapítottak. Mivel már nem élvezték a császár támogatását, 1144-ben a muzulmánok legyőzték őket. A II. és a III. hadjárat sem járt sikerrel. Az arab szultán, Szaladin, ráadásul egy óriási birodalmat hozott létre (Egyiptom, Szíria, Palesztina), és 1187-ben újra a muzulmánok kezében volt Jeruzsálem. Oroszlánszívű Richárd angol királynak tárgyalások révén sikerült megnyernie a szultántól a tengerpart egy részét, de a további hadjáratok folyamán ezen területek fölötti uralmát is elveszítette a nyugati kereszténység. A keresztes lovagok már egyre kevésbé vették figyelembe a pápa utasításait: A IV. hadjárat során már nem is muzulmánok, hanem keresztények ellen harcoltak a lovagok: 1204-ben elfoglalták Bizáncot a keleti Egyházzal való szakítás ezáltal véglegessé vált. Az V. hadjárat 1217 a keresztes lovagok vereségével végződött, akárcsak a VI. 1224, melynek során II. Frigyes német király megkapta ugyan Jeruzsálemet az egyiptomi szultántól, de 1244-ben a muzulmánok visszafoglalták a várost. A VII- VIII. hadjáratot IX. Szent Lajos francia király vezette, de egyik sem ért el eredményeket: 1291-ben az utolsó keresztény város, Akkon is a muzulmánok kezébe került. A keleti világgal (arabok, bizánciak) való érintkezés a keresztes háborúk során rányomta pecsétjét a nyugati művelődésre, gondolkodásra, építészetre, irodalomra. Az inkvizíció: Az inkvizíció intézményét a pápa hozta létre annak érdekében, hogy a középkori eretnekségeket visszaszorítsa. Ezek közül a legjelentősebb a katharok és a valdensek eretneksége, melyek nemcsak az Egyházra, hanem a társadalmi rendre is veszélyesek voltak. A katharok ( tiszták ) - a keresztes lovagok és a kereskedők hozták Keletről Európába főként Dél-Franciaországban terjedtek el az eszméi. - dualista felfogás jellemzi (az anyag rossz a Sátán alkotta; a szellemi világ jó Isten teremtménye) - nem alapítottak családot, nem fogyasztottak húst, nem vettek részt a katonai szolgálatban, elvetették az Egyházat és a világi hatalmat is. Valdensek - Valdes Péter az alapító, aki társaival a pápa engedélye nélkül prédikálni kezdett a pápa 1184-ben kiközösítette őket. 19

20 A pápai inkvizíció: III. Lucius pápa 1184-ben elrendelte, hogy az eretnekeket kutassák fel; akiket elfogtak, azokat máglyahalállal büntették. A felkutatással, nyomozással inquisitio IX. Gergely a domonkosrendi szerzeteseket bízta meg 1231-ben. A pápai inkvizíció szabadon engedte azokat, akik beismerték eretnekségüket, de akik ragaszkodtak eretnek elveikhez, azokat átadta az állami hatóságnak az ítélet legtöbb esetben máglyahalál volt. A spanyol inkvizíció: A spanyol király hozta létre a pápa engedélyével (1478). Tagjai ennek a hivatalnak is domonkosok voltak, de nem a pápának, hanem a spanyol királynak engedelmeskedtek. A király főként a saját politika ellenségeit a keresztény hitre tért zsidókat és arabokat akarta az inkvizíció segítségével eltávolítani, hiszen anyagi szempontból tőlük függött. Sokan az arabok és a zsidók közül csak látszat-keresztények lettek: ragaszkodtak korábbi hitükhöz őket akarta a király megsemmisíteni. 20

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Hittankönyv a középiskolák 10. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Az egyháztörténelem fogalma A források típusai A történelem segédtudományai

Részletesebben

Nemes István, Római katolikus vallás. Tankönyv a X. osztály számára, Kolozsvár 2005

Nemes István, Római katolikus vallás. Tankönyv a X. osztály számára, Kolozsvár 2005 1. VIZSGALAP A vizsgalap a X. osztályban használt tankönyv: Nemes István, Római katolikus vallás. Tankönyv a X. osztály számára, Kolozsvár 2005 alapján készült. Célja: általános teológiai ismeretek felmutatása.

Részletesebben

A kereszténység kialakulása és elterjedése

A kereszténység kialakulása és elterjedése A kereszténység kialakulása és elterjedése A kereszténység az 5 világvallás egyike, melynek alapja a Palesztinában kialakult zsidó vallás. A zsidó valláshoz hasonlóan monoteista vallás. 1. A zsidó vallási

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosítószámú Nemzeti Kiválóság Program Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program című

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Hittankönyv a középiskolák 11. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó ELSİ RÉSZ: KATOLIKUS DOGMATIKA Bevezetés A hittan, a teológia

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Keresztes háborúk, lovagrendek

Keresztes háborúk, lovagrendek Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2014 Keresztes háborúk, lovagrendek TESZT 60 perc Név: Iskola neve: Javító tanár neve: 1. feladat Mit ábrázolnak a képek? Tömör, minél pontosabb

Részletesebben

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2 Tiszták, hősök, szentek Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2013 ( 2 ) Adalbert Prága püspöke volt Szent Adalbert emléknapja: április 23. Az államalapítást követő évtizedekben

Részletesebben

8 Tiszták, hősök, szentek. NAGY szent gergely pápa nagy szent leó pápa szent X. piusz pápa szent xxiii. jános pápa szent II.

8 Tiszták, hősök, szentek. NAGY szent gergely pápa nagy szent leó pápa szent X. piusz pápa szent xxiii. jános pápa szent II. 8 Tiszták, hősök, szentek NAGY szent gergely pápa nagy szent leó pápa szent X. piusz pápa szent xxiii. jános pápa szent II. jános pál pápa 2014 Gergely okos fiú volt, a szülei sokáig taníttatták ( 2 )

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

A REFORMÁCIÓ. 1. A reformáció = a keresztény egyház megújulása (reform = újítás) 2. Miért kell megújítani az egyházat?

A REFORMÁCIÓ. 1. A reformáció = a keresztény egyház megújulása (reform = újítás) 2. Miért kell megújítani az egyházat? A REFORMÁCIÓ 1. A reformáció = a keresztény egyház megújulása (reform = újítás) 2. Miért kell megújítani az egyházat? Ok: a papság életmódja ellentétes a Biblia előírásaival a pénz kerül a középpontba

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

A HITTAN ÉRETTSÉGI VIZSGALEÍRÁSA AZ EVANGÉLIKUS FELEKEZETÛ TANULÓK SZÁMÁRA

A HITTAN ÉRETTSÉGI VIZSGALEÍRÁSA AZ EVANGÉLIKUS FELEKEZETÛ TANULÓK SZÁMÁRA Evangélikus Közlöny 45 A HITTAN ÉRETTSÉGI VIZSGALEÍRÁSA AZ EVANGÉLIKUS FELEKEZETÛ TANULÓK SZÁMÁRA A HITTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA CÉLJA A vizsga célja, hogy az érettségizõ diák számot adjon arról, hogy rendelkezik

Részletesebben

A hit átadása a mûvészet segítségével

A hit átadása a mûvészet segítségével HAMILTON REED ARMSTRONG A hit átadása a mûvészet segítségével Már a kereszténység kezdeteitôl fogva a római katakombák legkorábbi temetkezési helyein a hit megjelenítését és átadását célzó képek széles

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

Az ókori Kelet Földrajzi helyzete: Földrész Ország Folyó(k) Afrika Egyiptom Nílus Ázsia Mezopotámia Tigris Eufrátesz

Az ókori Kelet Földrajzi helyzete: Földrész Ország Folyó(k) Afrika Egyiptom Nílus Ázsia Mezopotámia Tigris Eufrátesz Az ókori Kelet Földrajzi helyzete: Földrész Ország Folyó(k) Afrika Egyiptom Nílus Ázsia Mezopotámia Tigris Eufrátesz India Indus Gangesz Kína Sárga-folyó Kék-folyó Palesztina Jordán Fönícia Orontész Perzsia

Részletesebben

1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont

1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont 1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont 1 1. ábra: A Partium területe Bethlen Gábor halálakor. Rajzolja be a Partiumot alkotó területrészeket piros határvonalakkal, és írja be a területek neveit! 2.

Részletesebben

Az egyiptomi művészet korszakai

Az egyiptomi művészet korszakai Egyiptom térképe a városokkal Az egyiptomi művészet korszakai Predinasztikus korszak (i.e. IV-III. évezred) Óbirodalom (i.e. III-II. évezred) Első átmeneti kor Középbirodalom (i.e. 2000-1700) Második átmeneti

Részletesebben

Kössünk békét! SZKA_210_11

Kössünk békét! SZKA_210_11 Kössünk békét! SZKA_210_11 TANULÓI KÖSSÜNK BÉKÉT! 10. ÉVFOLYAM 145 11/1 NÉMETORSZÁG A VALLÁSHÁBORÚ IDEJÉN SZEMELVÉNYEK Németországban a XVI. században számos heves konfliktus jelentkezett, s ezek gyakran

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei Valki László 2011. szeptember A nemzetközi jog létrejöttének előfeltételei 1. Tartósan elkülönült politikai entitások 2. Tényleges, intenzív kapcsolatok

Részletesebben

Géza fejedelemsége

Géza fejedelemsége Államalapítás Géza fejedelemsége 972-997 -933: Merseburg -955: Augsburg Kérdés: Folytatás Döntés: 973 Katasztrófális vereségek vagy befejezés????? Kelet vagy Nyugat Quedlinburgi-i konferencia - 12 magyar

Részletesebben

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév Messiási próféciák IV. évfolyam I. félév Tematika: 1. Bevezetés: A messiási jövendölések fogalma, jellegzetességeik, tanulmányozásuk, haszna, jelentősége. Két alapvető messiási jövendölés: Az ősevangélium

Részletesebben

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A Congregatio Jesu egyetemes küldetése: Latin-Amerika - Argentína - Brazília - Chile - Kuba Küldetés az egész világra, minden néphez Európa - Ausztria

Részletesebben

A kezek összeérnek,/isten magyarnak teremtett (Koltay Gergely: A Zobor alji magyarok himnusza)

A kezek összeérnek,/isten magyarnak teremtett (Koltay Gergely: A Zobor alji magyarok himnusza) EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 3300 EGER, Ifjúság u. 2.sz Tel: (36) 324-808 Fax: (36) 324-909 OM azonosító: 031598 Web: www.szilagyi-eger.hu, E-mail: eszeg@eszeg.sulinet.hu A kezek összeérnek,/isten

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

Név 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ 2 836 815 021 498 267 2. 0066 MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ 971 096 107 162 978

Név 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ 2 836 815 021 498 267 2. 0066 MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ 971 096 107 162 978 2. ú melléklet Kimutatás a 2007. évi Szja 1 %-ának adózói rendelkezéséről az egyházak és a kiemelt költségvetési előirányzatok ára a felajánlott összeg szerint csökkenő sorrendben Sor 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS

Részletesebben

A reformáció megjelenése és térhódítása Magyarországon

A reformáció megjelenése és térhódítása Magyarországon A reformáció megjelenése és térhódítása Magyarországon A reformáció gyors elterjedésének az okai Az egyház elvilágiasodása Mátyás király uralkodása alatt a király az ország irányításában alkalmazott nagy

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

AZ EVOLÚCIÓ KERESZTÉNY SZEMMEL

AZ EVOLÚCIÓ KERESZTÉNY SZEMMEL AZ EVOLÚCIÓ KERESZTÉNY SZEMMEL AZ EVOLÚCIÓ KERESZTÉNY SZEMMEL/1. A fejlődni szó szerint annyit jelent, mint kibontani egy tekercset, vagyis olyan, mintha egy könyvet olvasnánk. A természetnek, mint könyvnek

Részletesebben

Vlagyimir, Sz.Demeter templom (1094-1097), alaprajz, metszet. Moszkva, Uszpenszkij székesegyház (1326-1333. ill. 1467-1479), alaprajz, metszet.

Vlagyimir, Sz.Demeter templom (1094-1097), alaprajz, metszet. Moszkva, Uszpenszkij székesegyház (1326-1333. ill. 1467-1479), alaprajz, metszet. Vlagyimir, Sz.Demeter templom (1094-1097), alaprajz, Moszkva, Uszpenszkij székesegyház (1326-1333. ill. 1467-1479), alaprajz, 2.4.3. A Kaukázus-vidék középkori építészete Chronologia Grúzia i.e. 500 k.:

Részletesebben

Mit tudsz elmondani az evangélikus és református vallásról, illetve a reformációról?

Mit tudsz elmondani az evangélikus és református vallásról, illetve a reformációról? Mit tudsz elmondani az evangélikus és református vallásról, illetve a reformációról? A XVI. század meghatározó történelmi eseménysorozata volt a reformáció és a katolikus megújulás (ellenreformáció). Nevezze

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 Nr. 321/2016. SZENTJOBB EGYHÁZMEGYÉNK ŐSI KEGYHELYE Az Irgalmasság Évében tervezett lelkipásztori programok között, ahogyan azt Főtisztelendő Paptestvéreim

Részletesebben

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu)

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu) PÉCS [1] A pannon és kelta törzsek által lakott vidéken a rómaiak alapítottak várost a 2. század elején Sopiane néven. A kereszténység egyik központjává váló város tartományi székhellyé nőtte ki magát.

Részletesebben

Az ind filozófia és vallás alapjai

Az ind filozófia és vallás alapjai Az ind filozófia és vallás alapjai 2 Filozófia kezdetei: gyengébb vallási-politikai hatalom mellett, keleten India és Kína: erős patriarchális és mágikus hagyományok 3 Ind filozófia: szent könyvek Védák

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Okresné kolo Dejepisnej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá 8. ročník, školský rok 2015/16 Testové úlohy pre kategóriu E (7. ročník ZŠ a 2. ročník OG) Megjegyzés:

Részletesebben

HITTAN TANMENET 6. OSZTÁLY

HITTAN TANMENET 6. OSZTÁLY A sziklára épült Egyház című hittankönyvhöz iskolai hitoktatás céljára Heti óraszám: 1 Összes óra: 37 A leckék az elsajátítandó tudásanyagot tartalmazzák, az olvasmányok kiegészítő anyagként szolgálnak

Részletesebben

A TERMÉKENYSÉGISTENNÕK: TELLUS ÉS CERES, VALAMINT VESTA SZEREPE A RÓMAI CSALÁDI ÉS KÖZÖSSÉGI ÉLETBEN. ANDRÁSI DOROTTYA egyetemi docens (PPKE JÁK)

A TERMÉKENYSÉGISTENNÕK: TELLUS ÉS CERES, VALAMINT VESTA SZEREPE A RÓMAI CSALÁDI ÉS KÖZÖSSÉGI ÉLETBEN. ANDRÁSI DOROTTYA egyetemi docens (PPKE JÁK) Iustum Aequum Salutare VIII. 2012/2. 43 48. A TERMÉKENYSÉGISTENNÕK: TELLUS ÉS CERES, VALAMINT VESTA SZEREPE A RÓMAI CSALÁDI ÉS KÖZÖSSÉGI ÉLETBEN egyetemi docens (PPKE JÁK) Hesztia, isteni Pûthóban ki a

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM TÖRTÉNELEM BELSŐ VIZSGA 2015-2016 8. ÉVFOLYAM o Szóbeli vizsga 1. Az ókori Mezopotámia 2. Az ókori Egyiptom 3. A távol-keleti államok az ókori Keleten 4. Az arisztokrácia és a démosz küzdelme Athénban,

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5 TARTALOM Előszó a magyar kiadáshoz 5 Í.MÁTÉ EVANGÉLISTA-KI IS VOLT Ő? 13 1.1 A meghaladott életrajzi portré 13 1.2Az evangélium az evangélista nélkül 16 1.3 A teológiai portré 19 1.4Előzetes módszertani

Részletesebben

3. Csak egy nevet írj!(4p.) Mózes honfoglaló utóda: A 300 fős hadsereg vezére A megvakított bíra: Az ő botja virágzott ki

3. Csak egy nevet írj!(4p.) Mózes honfoglaló utóda: A 300 fős hadsereg vezére A megvakított bíra: Az ő botja virágzott ki HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: III. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám:91p. 2015. február 27 1. Sorold fel

Részletesebben

Történelem 6. osztály - 3. forduló -

Történelem 6. osztály - 3. forduló - MERJ A LEGJOBB LENNI! A TEHETSÉGGONDOZÁS FELTÉTELRENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE A GYOMAENDRŐDI KIS BÁLINT ISKOLA ÉS ÓVODÁBAN AZONOSÍTÓ SZÁM: TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0053 PROJEKT KEDVEZMÉNYEZETT: KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

6 Tiszták, hősök, szentek. Apostolok és evangélisták

6 Tiszták, hősök, szentek. Apostolok és evangélisták 6 Tiszták, hősök, szentek Apostolok és evangélisták 2013 Jézus a Péter nevet adta neki, ami kősziklát jelent ( 2 ) Szent Péter apostol Főünnepe: június 29. Simon néven született a Genezáreti-tó partján

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119 Tartalomjegyzék Előszó 5 i. rész: A neveiben föltárulkozó Isten Bevezetés az 1. részhez: Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem 9 1. Elóhim 15 2. Jehova vagy Jahve 21 3. Ő, Aki gondot visel 27

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Indiai titkaim 32 Két világ határán

Indiai titkaim 32 Két világ határán 2011 május 12. Flag 0 Értékelés kiválasztása nincs Give Indiai értékelve titkaim 32 Give Indiai titkaim 32 Give Indiai titkaim 32 Mérték Give Indiai titkaim 32 Give Indiai titkaim 32 Még 1/5 2/5 3/5 4/5

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Iz 55,10-11; Róm 8,18-23; Mt 13,1-23 A Lélek csíráit bensőnkben hordozzuk.

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Iz 55,10-11; Róm 8,18-23; Mt 13,1-23 A Lélek csíráit bensőnkben hordozzuk. 2014. Július 13. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele II/28. szám Iz 55,10-11; Róm 8,18-23; Mt 13,1-23 A Lélek csíráit bensőnkben hordozzuk. A mai vasárnap olvasmányai

Részletesebben

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet)

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) Tematika FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) 1. hét: Az emberiség őstörténete, az őskor művészete 2. hét: Az ókori Közel-Kelet 3. hét: Az ókori Egyiptom 4. hét: A minósziak

Részletesebben

Székely János: Bibliaismeret

Székely János: Bibliaismeret Székely János: Bibliaismeret Hittankönyv a középiskolák 9. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Mi a Biblia? Vedd, és olvasd! A Biblia isteni eredetének jelei Sugalmazás 02. A Szentírás Isten szava,

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

SZKA208_13. A kurdok

SZKA208_13. A kurdok A VILÁG LEG- SZKA208_13 NAGYOBB ÁLLAM NÉLKÜLI NEMZETE: A kurdok tanulói A VILÁG LEGNAGYOBB ÁLLAM NÉLKÜLI NEMZETE 8. évfolyam 125 13/1 A KURDOK Szemelvények Kurdisztán A huszonkétmillió kurd a világ egyik

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után

KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után A Habsburgok és a Nassauiak, akik együttműködtek V. Károly uralkodása idején, élesen összecsaptak egymással II. Fülöp

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Javítókulcs Savaria országos történelem tanulmányi verseny 9. évfolyam Javítókulcs

Javítókulcs Savaria országos történelem tanulmányi verseny 9. évfolyam Javítókulcs Javítókulcs 1. a) Hamis b) Igaz c) Hamis 1 d) Hamis e) Hamis f) Igaz g)igaz h)hamis i)igaz j)igaz 10 pont 2. a) a horvátok aláhúzása, ők déli szlávok /a másik kettő nyugati szláv b) a consul aláhúzása,

Részletesebben

Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség

Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség 2015. augusztus 22. szombat 12:00 A megszentelt élet évében meghirdettük Bemutatkoznak... kampányunkat. Azt kértük a szerzetesrendek elöljáróitól,

Részletesebben

Dávid, a király (2. rész)

Dávid, a király (2. rész) A Biblia gyermekeknek bemutatja Dávid, a király (2. rész) Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/21. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben

TestLine - Ókori görögök öszefoglalás Minta feladatsor

TestLine - Ókori görögök öszefoglalás Minta feladatsor soport: 5/b átum: 2016.12.8 Típus: Témazáró dolgozat Intézmény: Kerecsendi Magyary Károly Általános Iskola Oktató: Nagy György gészitsd ki a mondatokat! 1. 3:33 Normál görögök városállamokban éltek amiket

Részletesebben

Az írásbeli érettségi témakörei

Az írásbeli érettségi témakörei Az írásbeli érettségi témakörei Dőlt betűvel szerepelnek azok a részek, amelyeket csak emelt szinten kérnek. 1. AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk vallási

Részletesebben

Péter és az ima hatalma

Péter és az ima hatalma A Biblia gyermekeknek bemutatja Péter és az ima hatalma Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/57. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben

Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás)

Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás) 138 Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás) A most következő előadásban két kérdésre keresem a választ. 1. A múltra nézve: Hogyan kezdte ünnepelni a keresztyénség karácsonykor Jézus Krisztus születését?

Részletesebben

Az Anjouk évszázada II. I. (Nagy) Lajos

Az Anjouk évszázada II. I. (Nagy) Lajos SZAMOSI LÓRÁNT Az Anjouk évszázada II. I. (Nagy) Lajos 1. Az apai örökség Lajos, Károly Róbert harmadik fia alig 16 éves volt mikor édesapjától átvette Magyarország kormányzását 1342-ben. Ő az egyetlen

Részletesebben

A keresztény és az iszlám kultúra viszonyának elemei a konfliktusokhoz és a háborúhoz

A keresztény és az iszlám kultúra viszonyának elemei a konfliktusokhoz és a háborúhoz KARD ÉS TOLL 2006/3 A keresztény és az iszlám kultúra viszonyának elemei a konfliktusokhoz és a háborúhoz Oszti Judit A konfliktusok kezelése, a háború, az erõszak társadalmi megítélése eltérõ a különbözõ

Részletesebben

VILÁGVALLÁSOK A vallások világa

VILÁGVALLÁSOK A vallások világa VILÁGVALLÁSOK A vallások világa A. MODUL NEVE ÉS JELLEGE Név: Világvallások A vallások világa Típus: Kiegészítő modul Csoport: Egyházismeret Cím: Világvallások keresztyén szemmel B. MODUL CÉLRENDSZERE

Részletesebben

hadzs (ar.) zarándoklás Mekkába, a muzulmánok szent helyére a Kábához, v. Medinába, Mohamed sírjához

hadzs (ar.) zarándoklás Mekkába, a muzulmánok szent helyére a Kábához, v. Medinába, Mohamed sírjához H hadzs (ar.) zarándoklás Mekkába, a muzulmánok szent helyére a Kábához, v. Medinába, Mohamed sírjához hadzsi (ar.) Mekkába v. Medinába zarándokló vagy ilyen zarándokutat megtett muzulmán háfiz (ar.) az

Részletesebben

MÁRIA engesztelő népe 1 166, 257-258.

MÁRIA engesztelő népe 1 166, 257-258. MÁRIA engesztelő népe 1 MÁRIA öröksége: az engesztelő nép A magyarság önazonossága, mint engesztelő áldozat, szeretni, ahogy az Úr szeretett minket, Magyarország őrangyalának kezét fogva! Kedves Testvérek

Részletesebben

Történelem érettségi adattár

Történelem érettségi adattár Történelem érettségi adattár www.diakkapu.hu 2008. augusztus 26. A középkor Tartalom Bevezetı...2 Érettségi témakörök...2 Fogalmak...2 Személyek...4 Kronológia...5 Topográfia...5 Térképek...7 Bevezetı

Részletesebben

2. A hitoktatás struktúrája

2. A hitoktatás struktúrája 2. A hitoktatás struktúrája II. A hitoktatás mai helyzetelemzése A Római Katolikus Egyház szervezeti felépítését - struktúráját, mint minden intézmény esetében a szervezet célja határozza meg. A cél a

Részletesebben

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 94. kötet 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

Ravenna építészete V-VI. sz.

Ravenna építészete V-VI. sz. Ravenna építészete V-VI. sz. Ravenna építészete I. A Nyugat-Római Császárság építészete (395-476) Ravenna és Classis ikervárosa (402-körül ) A KÖZÉPKOR ÉPÍTÉSZETE (III- XVI. sz.) Ravenna építészete (V-VI.

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd Az előzményekről 1526 augusztusában Mohácsnál a Szulejmán szultán vezette törökök megverték a magyar sereget. A csatában odaveszett a magyar király, II. Lajos is. A csata után Szulejmánnak 12 nap is elegendő

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA

PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA TÖRTÉNELEM PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. Január 19. EMELT SZINTŰ PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA Név Tanárok neve Pontszám 2013. Január 19. I. Időtartam: 90 perc STUDIUM GENERALE TÖRTÉNELEM SZEKCIÓ - 2-2013.01.19.

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Egyiptom művészete Ókor-1

Egyiptom művészete Ókor-1 Egyiptom művészete Ókor-1 I.e. III. évezredtől - I.e. XI. század óbirodalom középbirodalom új birodalom A művészetnek a halotti kultuszt kellett szolgálnia. Fáraók (isten) attribútumaik az állszakáll és

Részletesebben

Isten felméri Ábrahám szeretetét

Isten felméri Ábrahám szeretetét A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten felméri Ábrahám szeretetét Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Tammy S. Franciáról fordította : Helga Himer Kiadta :

Részletesebben