ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Lakossági Hitel Hirdetmény HITELKÁRTYA KÖZZÉTÉVE: JÚNIUS 30-ÁN HATÁLYOS: JÚLIUS 1-TŐL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Lakossági Hitel Hirdetmény HITELKÁRTYA KÖZZÉTÉVE: 2015. JÚNIUS 30-ÁN HATÁLYOS: 2015. JÚLIUS 1-TŐL"

Átírás

1 HITELKÁRTYA KÖZZÉTÉVE: JÚNIUS 30-ÁN HATÁLYOS: JÚLIUS 1-TŐL A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló CXVI. törvényben előírt tranzakciós illeték fizetési kötelezettség miatt január 11-én, illetve szeptember 11-én megemelt egyes hitelkártya díjakat az Erste Bank Zrt július 1. hatállyal csökkenti. Az Erste Bank és a Magyar Posta közötti együttműködés megszűnik, ezért június 1-től a Magyar Posta hálózatában működő POS terminálokon nem lesz elérhető az egyenleg lekérdezés. A hitelszámlára történő befizetés a Magyar Posta hálózatán, POS terminálon szintén nem lehetséges június 1- től. A Bank október 17-én bevezeti a MasterCard MoneySend szolgáltatást. A szolgáltatás bankkártyák közötti, pénzösszeg továbbításra szolgáló tranzakció. Az Erste Bank a szolgáltatás indulásakor kizárólag fogadó szerepet lát majd el, a Bank által kibocsátott hitelkártyákkal a pénzösszeg fogadásának díja 0 Ft. MasterCard MoneySend típusú tranzakció fogadása kizárólag a Wizz Air Hitelkártyával és az Erste SuperShop Hitelkártyával lehetséges. Az Erste Bank által kibocsátott hitelkártyákkal az Erste Bankon, mint küldő bankon keresztül jelenleg pénzküldés nem lehetséges. A szolgáltatás leírását a Lakossági Hitelkártya Általános Szerződési Feltételei, a MasterCard MoneySend jóváírási limit mértékét jelen Hirdetmény melléklet tartalmazza. HITELKÁRTYA SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI Választható kártyaképek Az Erste Bank Hungary Zrt. lehetőséget biztosít arra, hogy új hitelkártya, illetve pótkártya igénylése, hitelkártya újragyártás, valamint a hitelkártya megújítását megelőzően, a Bank által felajánlott kártyaképek közül Ügyfeleink kiválasszák azt, amellyel hitelkártyájukat elő szeretnék állíttatni. Ez a lehetőség a Bank Erste Hitelkártya, Törlesztéskönnyítő Hitelkártya, valamint Erste SuperShop Hitelkártya termékei elérhető. Amennyiben nem kerül kiválasztásra kártyakép, úgy az alapértelmezett kártyaképpel állítjuk elő a hitelkártyát, amely Erste Hitelkártya és Törlesztéskönnyítő Hitelkártya a fekete-zöld mandala kártyakép, Erste SuperShop Hitelkártya az Erste Bank kártyakép. Új Erste SuperShop Hitelkártya, valamint kártya újragyártás és pótkártya OBI kártyaképpel december 31-től nem igényelhető. A január 31-én és ezt követően lejáró, OBI kártyaképpel kibocsátott Erste SuperShop Hitelkártyákat a Bank az Erste Bank kártyaképpel újítja meg. Új hitelkártya igénylés, pótkártya igénylés és hitelkártya újragyártás az igény benyújtásakor, a bankfiókban jelezhető a kártyakép választásra vonatkozó szándék. Amennyiben a lejáró hitelkártya más kártyaképpel történő előállítására merül fel igény, úgy ezt a Bank bármely bankfiókjában, a hitelkártya lejárati hónapját megelőző második hónap utolsó munkanapjáig lehetséges jelezni. A választható kártyaképek megtekintésére a Bank honlapján, valamint bankfiókjaiban van lehetőség. Forintban (HUF) végzett tranzakciók elszámolása Bankkártyával forintban (HUF) végzett tranzakciók összege a feldolgozást követő banki munkanapon (könyvelési nap) kerül a Számlatulajdonos bankszámláján terhelésre/jóváírásra, a tranzakció nemzetközi kártyaszervezettől a bankhoz való beérkezésének napjával. Amennyiben a tranzakció saját eszközön történt, úgy a tranzakció összege a feldolgozást követő banki munkanapon (könyvelési nap) kerül a Számlatulajdonos bankszámláján terhelésre/jóváírásra, a Bankhoz való beérkezés értéknapjával. A hitelszámlára érkező egyéb jóváírások/befizetések a bankhoz való beérkezést követő banki munkanapon (könyvelési nap) kerülnek a Számlatulajdonos hitelszámláján jóváírásra a bankhoz való beérkezés értéknapjával. Forinttól (HUF) eltérő devizanemben végzett tranzakciók elszámolása Külföldön vagy belföldön, nem forintban (HUF) történt bankkártya használat a tranzakció eredeti összegét és devizanemét - a Visa nemzetközi kártyaszervezet az általa alkalmazott napi árfolyamon HUF-ra váltja az alábbi módon: amennyiben a tranzakció devizaneme nem EUR, először EUR-ra, majd ezen EUR összeget HUF-ra, amennyiben a tranzakció devizaneme EUR, úgy a tranzakció eredeti összegét HUF-ra, majd ezen HUF összeg kerül terhelésre az ügyfél bankszámláján a feldolgozást követő banki munkanapon (könyvelési nap). - a MasterCard nemzetközi kártyaszervezet a tranzakció eredeti összegét és devizanemét az általa alkalmazott napi árfolyamon átváltja a Bank elszámoló devizanemére (EUR). A Bank a MasterCard nemzetközi kártyaszervezet által elszámolt devizaösszeget a kártyaszervezettől a Bankhoz való beérkezés napján érvényes, utolsóként fixált számlakonverziós deviza-eladási árfolyamon váltja át a bankszámla devizanemére (HUF) és terheli a Számlatulajdonos bankszámláján a feldolgozást követő banki munkanapon (könyvelési nap). Bankkártyával külföldi pénznemben végzett tranzakciók esetében a KártyaŐr szolgáltatás SMS üzenetbeni HUF értéke eltérhet az ügyfél hitelszámláján terhelt értéktől. Az értéknap, a feldolgozás napja és a könyvelés napja pontos meghatározását az ÁSZF tartalmazza. Kártyaletiltás Letiltás kezdeményezhető (bel- és külföldről): A Bank központjában: TeleBank szolgáltatással: 06/ A VISA és MasterCard hitelkártyákhoz kapcsolódó különleges, sürgősségi szolgáltatás Amennyiben a Kártyabirtokosnak külföldi tartózkodása alatt hitelkártyája letiltásra kerül és sürgősen készpénzre szüksége, úgy a Lakossági Hitelkártya Általános Szerződési Feltételeiben foglaltak szerint tarthat igényt készpénzfelvételre, mely rendelkezéseket a jelen Hirdetmény az alábbiak szerint egészíti ki. VISA és MasterCard hitelkártya : Sürgősségi készpénzfelvétel maximális összege a készpénzfelvétel helye szerinti ország hivatalos valutájában*: 5000 USD* - 1 -

2 Sürgősségi készpénzfelvétel legkésőbbi rendelkezésre állása az igénybevételi szándék Nemzetközi Kártyaszervezetnek történő bejelentésétől kezdődően: 36 óra Külföldi Sürgősségi készpénzfelvétel egyszeri díja** 175 USD / alkalom * A Bank a fedezetellenőrzés során az igényelt összeget az igény hozzá történő beérkezésének napján érvényes, a Bank által utolsóként jegyzett számlakonverziós deviza eladási árfolyamon a számla devizanemére váltja. A Bank a limitellenőrzés során az alábbiak szerint jár el: USD-ben igényelt összeg : az igényelt összeget a Bank konverzió nélkül ellenőrzi Nem USD-ben igényelt összeg : a fedezetellenőrzés során a Bank által meghatározott, nem USD összeget a beérkezés napján érvényes, a Bank által utolsóként jegyzett számlakonverziós deviza eladási árfolyamon USD-re konvertálja. A szolgáltatás keretében rendelkezésre bocsátott összeg a Lakossági Hitelkártya Általános Szerződési Feltételeiben leírtak szerint kerül terhelésre a kapcsolódó számlán. ** A Bank a szolgáltatás díjával kapcsolatosan az alábbiak szerint jár el: a díjat a sürgősségi készpénz felvételének napján érvényes, a Bank által utolsóként jegyzett számlakonverziós deviza eladási árfolyamon HUF-ra konvertálja. A kapcsolódó díj a Lakossági Hitelkártya Általános Szerződési Feltételeiben leírtak szerint kerül terhelésre a kapcsolódó számlán. Baleset-, betegség-, és poggyászbiztosítás, asszisztencia szolgáltatás A biztosítás akkor érvényes, ha a biztosított utazást tesz Magyarország vagy a Biztosított (Kártyabirtokos) állandó lakóhelyét jelentő ország határain kívül, az utazás harminc egymást követő napot meg nem haladó időtartama alatt. Az asszisztencia-szolgáltatás 24 órán keresztül magyar nyelven vehető igénybe, amely szolgáltatást nyújtó társaság rendelkezik felhatalmazással, hogy problémák a biztosító nevében eljárjon. Assistance telefonszám: A biztosítási- és asszisztencia szolgáltatás részletes leírását a "A Baleset-, Betegség és Poggyászbiztosítás Általános Feltételei" tartalmazza. Baleset-, betegség-, és poggyászbiztosítás, valamint az asszisztencia-szolgáltatás díját az éves kártyadíj tartalmazza. HITELKÁRTYA Megnevezés Erste Hitelkártya 6,9 Wizz Air Hitelkártya 2,10 Erste SuperShop Hitelkártya 5,7 Ferrari Hitelkártya 8 Bankkártya típusa Visa Classic MasterCard Visa Classic Minimum hitelkeret összeg A január 1-től befogadott Ft Ft Ft Bankkártyához kapcsolódó díjtételek Főkártya kibocsátási díj Ft Ft 12, Esedékesség Főkártya kibocsátási díj Társkártya kibocsátási díj Társkártya kibocsátási díj Főkártya éves díj Főkártya éves díj Társkártya éves díj Társkártya éves díj Ft, Ft 12, Ft, Ft, Ft, Ft, Ft Ft Ft/ év Ft/ év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Ft/év Új kártya igénylését követően az első kártyagyártáskor * Évente a kártyagyártás fordulónapján**

3 Kártya újragyártás díja Ft Azonnal PIN újragyártás díja 510 Ft Azonnal Kártyatiltás, pótlás díja Ft Azonnal Bankkártya tranzakciós díjtételek Vásárlás bel- és külföldön Készpénzbefizetés Postán POS terminálnál Készpénzbefizetés a Magyar Posta hálózatán POS terminálnál június 1-től nem lehetséges. Készpénzfelvétel bel- és külföldön ATM-nél és bankfiókban POS terminálnál, illetve Postán POS terminálnál Egyenleglekérdezés Erste Bank ATM-nél (belföldön), POS terminálnál és Erste Bank fiókban 3 Egyenleglekérdezés a Magyar Posta hálózatán POS terminálnál június 1-től nem lehetséges. Egyenleglekérdezés egyéb belföldi és külföldi ATM-en Hitelszámlával kapcsolatos kondíciók Fordulónap (az elszámolási időszak zárónapja) Türelmi időszak Minimum fizetendő összeg A július 1-től befogadott hitelkártya igénylések A január 1. és június 30. A július 1. és december 31. A január 1. és június 30. A július 1. és december 31. A június 30-ig befogadott THM 4 A július 1-től befogadott hitelkártya igénylések 407 Ft + 3,14% 509 Ft + 3,65 % Azonnal 51 Ft Azonnal 255 Ft Azonnal minden hónap 10-e 15 naptári nap 5%, minimum Ft 2,72% 2,75% 2,76% 2,79% 2,87% 2,95% 38,97% 39,60% - 3 -

4 Késedelmi kamat*** havi 3,387% Késedelmi díj**** Késedelmi díj**** Kerettúllépési díj***** Kerettúllépési díj***** Ft Ft Ft Ft Zárlati díj***** 200 Ft 230 Ft Bankkártya szolgáltatás egyéb kondíciói Bankkártya érvényessége Egy hitelkártyához kibocsátható társkártyák maximális száma Rövid szöveges üzenet (SMS) szolgáltatás Kártyaőr főkártyához és társkártyához Fordulónapi tájékoztató SMS főkártyához Internetes vásárlás ellenőrző SMS kód hónap 4 db 0 Ft/ hó + 0 Ft/ SMS Fizetési határidő napján Fordulónapon havonta Fordulónapon havonta * A kártya kibocsátási díj a november 1-től kezdődően kibocsátott új bankkártyák felszámított egyszeri díj, amely a bankkártya jogviszony hatálya alatt bankkártyánként kizárólag az első bankkártya (főkártya/társkártya) kibocsátásakor kerül felszámításra. **A Bank a tárgyévre vonatkozó éves kártyadíjat évente, az első kártyagyártás évfordulóikor, az évforduló hónapjának utolsó munkanapján terheli. Amennyiben az éves kártyadíj esedékességének időpontját megelőzően kártya újragyártás vagy kártyapótlás történik, az éves kártyadíj esedékességének időpontja nem változik, a terhelés napja az első kártyagyártás évforduló hónapjának utolsó munkanapja. *** A késedelmi kamat az ügyleti kamat másfélszeresének 3 százalékponttal megnövelt értéke, de nem haladhatja meg az érintett naptári félévet megelőző hónap első napján érvényes jegybanki alapkamat 39 százalékponttal növelt értékét. **** A késedelmi díj a hátralékba esett követelésekhez kapcsolódó ügyvitel díja. ***** A kerettúllépési díj a szerződöttnél nagyobb hitelösszeg rendelkezésre tartásának díja. ****** A zárlati díj a hitelszámla vezetéshez, elszámolásához és zárásához, illetve a hitelkeret rendelkezésre tartásához kapcsolódó havonta terhelt díj. 1 Levásárolható kibocsátási díj Az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. által április 2-ától befogadott hitelkártya főkártya és kapcsolódó társkártya kibocsátási díja levásárolható az alábbiak szerint: a) Amennyiben az adott hitelkártya főkártyával vagy társkártyával a kártya kibocsátásától végrehajtott, könyvelt vásárlási tranzakciók összege eléri a hitelszámlán terhelt kibocsátási díj összegét, a Bank a kibocsátási díjnak megfelelő összeget jóváírja a hitelkártyához kapcsolódó hitelszámlán, a hitelkártya fordulónapján. b) A levásárolható kibocsátási díj kedvezmény főkártyára és társkártyára egyaránt vonatkozik azzal, hogy a vásárlási tranzakciók összegét a bank bankkártyánként külön-külön vizsgálja, amely alapján a kibocsátási díjnak megfelelő összeg jóváírására bankkártyánként külön-külön kerül sor. c) A kibocsátási díj levásárlására az adott főkártya vagy társkártya kibocsátását követő első három naptári hónapban nyílik lehetőség. A kibocsátás dátuma a kibocsátási díj hitelszámlán történő terhelésének napja, amely a számlakivonatban feltüntetésre kerül. d) A kibocsátási díjnak megfelelő összeg jóváírására azon vásárlási tranzakció könyvelését követő első fordulónapon kerül sor, amely tranzakcióval a kártya kibocsátásától végrehajtott vásárlási tranzakciók összege eléri a kibocsátási díj összegét. e) A hitelkártyával végrehajtott vásárlási tranzakciók vizsgálatának az alapja a vásárlási tranzakció könyvelésének dátuma, így adott fordulónapon azon vásárlási tranzakciók vizsgálatára kerül sor, amelyeknek a könyvelése legkésőbb az aktuális Hitelkártya fordulónapig megtörtént. A jóváírás vásárlás visszatérítés jogcímen történik. f) Vásárlási tranzakciónak minősülnek a hitelkártyával végrehajtott és könyvelt alábbi tranzakciók: 1) áruk és szolgáltatások kiegyenlítése kereskedelmi elfogadóhelyen POS terminál (kártyaelfogadó eszköz) segítségével vagy egyéb módon, 2) áruk és szolgáltatások kiegyenlítése Interneten keresztül, 3) mobiltelefon egyenleg feltöltése az ezen szolgáltatást biztosító ATM-eken. g) Vásárlás visszatérítés csak a hitelkeret terhére végzett vásárlási tranzakciók esetében jár, így levásárlolható kibocsátási díj kedvezmény biztosítása során a bank nem veszi figyelembe azon vásárlási tranzakciókat, amelyek túlfizetett hitelszámla terhére kerültek elszámolásra. h) Nem minősülnek vásárlásnak a kereskedelmi elfogadóhelyi POS-en vagy interneten keresztül végrehajtott fogadási / szerencsejáték típusú tranzakciók, készpénzfelvételi tranzakciók, továbbá a kamat és díjterhelések. i) A vásárlás visszatérítés jogosultságának és összegének megállapításában a Bank számítása az irányadó. j) A hitelszámla tulajdonos által reklamált tranzakciók esetében a Bank fenntartja a jogot az egyedi mérlegelésre. A reklamáció kivizsgálásának eredménye alapján a Bank dönti el, hogy az említett tranzakcióval kapcsolatban szükség van-e korrekcióra. k) A Bank nem írja jóvá a kibocsátási díjnak megfelelő összeget azon hitelkártya birtokos ügyfélnek, akik esetében a Bank a hitelkártya-szerződést a jóváírásra meghatározott időpontban már felmondta vagy a Főkártyabirtokos a hitelkártya-szerződés megszüntetését már kezdeményezte azon fordulónapot megelőzően, amelyen a kártya kibocsátásától végrehajtott vásárlási tranzakciók összege eléri a kibocsátási díj összegét

5 2 Az Erste Bank Hungary Zrt. és Wizz Air Hungary Kft. közötti együttműködés alapján a Wizz Air Hitelkártyához utazási pontgyűjtő program kapcsolódik, amelynek feltételeit, valamint az eseti akciókat a Pontgyűjtő Feltételek elnevezésű dokumentum tartalmazza, amelynek mindenkor hatályos változata az Erste Bank honlapján (www.erstebank.hu) található. 3 A bankkártyával Erste Bank ATM-en belföldön végrehajtott első egyenleglekérdezés (bankkártya aktiválása) díjmentes. 4 A Teljes Hiteldíj Mutató (THM) meghatározása az aktuális feltételek, illetve hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és a feltételek változása mértéke módosulhat. A THM értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. 5 Az Erste Bank Hungary Zrt. és a SuperShop Kft. közötti együttműködés alapján az Erste SuperShop Hitelkártyához pontgyűjtő program kapcsolódik. Az Erste Bank Hungary Zrt. által adott, mindenkor aktuális gyűjthető pontokat, valamint a pontgyűjtés és pontbeváltás részleteit az Erste SuperShop Bankkártya és Hitelkártya Pontgyűjtő Feltételei elnevezésű dokumentum tartalmazza, amelynek mindenkor hatályos változata az Erste Bank honlapján (www.erstebank.hu) található. 6 A Bank által kibocsátott és a kibocsátásra kerülő Erste Hitelkártyákhoz (standard Erste Hitelkártyához) kapcsolódóan vásárlás visszatérítés igényelhető az Erste Joker Hitelkártya vásárlás visszatérítés Részvételi Feltételek dokumentumban meghatározott feltételek szerint. Azon Erste Hitelkártyák, amelyekhez az Erste Joker Hitelkártya vásárlás visszatérítés Részvételi Feltételek szerinti vásárlás visszatérítés kapcsolódik, annak hatálya alatt Erste Joker Hitelkártyának minősülnek. A vásárlás visszatérítés mindenkor hatályos feltételeit és részleteit az Erste Joker Hitelkártya vásárlás visszatérítés Részvételi Feltételek dokumentum tartalmazza, amely megtalálható a bankfiókokban és az Erste Bank honlapján (www.erstebank.hu). 7 A Bank az Erste SuperShop Hitelkártyát november 3-tól érintés nélküli fizetésre is alkalmas, MasterCard PayPass TM technológiával ellátva bocsátja ki. Ennek megfelelően az ezen időponttól benyújtott új kártyaigénylések, pótkártya igénylések, kártya újragyártási kérelmek a Bank érintés nélküli fizetésre is alkalmas bankkártyát biztosít a Kártyabirtokos részére. Az automatikusan megújuló Erste SuperShop Hitelkártyák érintés nélküli fizetésre alkalmasak. 8 A Ferrari Hitelkártya a Bank és a Live Holding AG a Ferrari S.p.A.-val létrejött szerződése alapján a Ferrari Fan Card licencének kizárólagos magyarországi tulajdonosa közötti együttműködés alapján a Ferrari Hitelkártyához előnyprogram kapcsolódik, amelynek feltételeit a Ferrari Hitelkártya előnyprogram Részvételi Feltételek elnevezésű dokumentum tartalmazza, amelynek mindenkori hatályos változata az Erste Bank honlapján (www.erstebank.hu) található meg. 9 A Bank a (standard) Erste Hitelkártyát, Erste Joker Hitelkártyát és Törlesztéskönnyítő Hitelkártyát október 4-től érintés nélküli fizetésre alkalmas, Visa paywave technológiával ellátva bocsátja ki. Ennek megfelelően az ezen időponttól benyújtott új kártyaigénylések, pótkártya igénylések, kártya újragyártási kérelmek a Bank érintés nélküli fizetésre alkalmas bankkártyát biztosít a Kártyabirtokos részére. Az automatikusan megújuló Erste Hitelkártyák, Erste Joker Hitelkártyák és Törlesztéskönnyítő Hitelkártyák érintés nélküli fizetésre alkalmasak. 10 A Bank a Wizz Air Hitelkártyát december 2-tól érintés nélküli fizetésre alkalmas, MasterCard PayPass TM technológiával ellátva bocsátja ki. Ennek megfelelően az ezen időponttól benyújtott új kártyaigénylések, pótkártya igénylések, kártya újragyártási kérelmek a Bank érintés nélküli fizetésre alkalmas bankkártyát biztosít a Kártyabirtokos részére. Az automatikusan megújuló Wizz Air Hitelkártyák szintén érintés nélküli fizetésre alkalmasak október 17-től az Internetes vásárlás ellenőrző SMS kód egyaránt igényelhető Visa és MasterCard típusú Hitelkártyákhoz. Az SMS szolgáltatás díjmentesen vehető igénybe a Lakossági Hitelkártya Általános Szerződési Feltételei és a Lakossági Telebank és SMS Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételeiben foglaltak szerint. 12 A SPAR vagy Interspar üzletekben igényelt Erste SuperShop Hitelkártya főkártyák kibocsátási díja az akció idejére 0 Ft. Az akció október 13-tól visszavonásig érvényes. ERSTE MOBILEPAY Az Erste MobilePay szolgáltatás az Erste Bank Hungary Zrt. által kibocsátott valamennyi lakossági hitelkártyához igénybe vehető. Tranzakció megnevezése Díj Esedékesség Erste MobilePay regisztráció*** 199 Ft Azonnal Számlafizetés az Erste MobilePay szolgáltatáson keresztül 150 Ft + 0,16% Azonnal Pénzküldés az Erste MobilePay szolgáltatáson keresztül**** 299 Ft + 2,87% Azonnal Parkolás az Erste MobilePay szolgáltatáson keresztül***** 0 Ft - Autópálya-matrica vásárlás az Erste MobilePay szolgáltatáson keresztül***** Mobiltelefon egyenlegfeltöltés az Erste MobilePay szolgáltatáson keresztül 0 Ft - 0 Ft - **** Az Erste MobilePay szolgáltatáson keresztül végzett Pénzküldés tranzakció a maximum tranzakciós limit Ft ***** Az Erste MobilePay szolgáltatáson keresztül végzett Parkolás és Autópálya-matrica vásárlási tranzakciók kényelmi díj kerül felszámításra a szolgáltatást biztosító Cardnet Kártyarendszerek és -Szolgáltatások Zrt. (Cardnet) által, melynek mértékét a Cardnet Kártyarendszerek és -Szolgáltatások Zrt. (Cardnet) mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételei tartalmaznak. Díjakra, jutalékokra vonatkozó egyéb meghatározás A százalékos mértékben megállapított díjak, jutalékok (továbbiakban együttesen: Díjak) számításának alapját az érintett tranzakciók összege képezi. A Díj felszámítása tranzakciónként, a számlavezetés pénznemében, azaz forintban történik

6 A díjmentesség alatt jelen Hirdetmény vonatkozásában minden esetben 0 Ft-ot kell érteni. A jelen Hirdetményben feltüntetett valamennyi tételdíj - ideértve az összetett díjaknak a tételdíj részét is - változó, az a Központi Statisztikai Hivatal által megállapított fogyasztóiár- index mértékével változik. Ez a szabály nem vonatkozik a százalékos díjakra. Díjakra, jutalékokra (együttesen: Díjak) vonatkozó fogalmi meghatározások jelen Hirdetmény vonatkozásában: Tételdíj: Olyan változó mértékű díj, amely forint összegben kerül meghatározásra, valamint az egyes díjakhoz kapcsolódó forint összegben meghatározott minimum és maximum érték, továbbá az összetett díjnak forint összegben meghatározott díjrésze. Százalékos díjak: Olyan változó díj, amely százalékban kerül meghatározásra, továbbá az összetett díj százalékban meghatározott része. Összetett díj: Amely áll egy százalékos mértékű díjból, valamint ahhoz kapcsolódóan egy forint összegben meghatározott tételdíjból. HITELKÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ LIMITEK Napi összeg limitek Alapértelmezett mérték Típus Maximális mérték Készpénzfelvételi limit Ft / nap megadható / módosítható Ft / nap Vásárlási limit Ft / nap megadható / módosítható számlaegyenleg erejéig Napi tranzakciószám limitek Alapértelmezett mérték Típus Időzáras napi tranzakciószám limit ATM készpénzfelvételi limit 5 db / nap kizárólag időzáras limitként maximum 20 db / nap módosítható POS vásárlás és készpénzfelvétel 10 db / nap kizárólag időzáras limitként módosítható - Alapértelmezett limitek Ügyfeleink a napi készpénzfelvételi, illetve a napi vásárlási limitek mértékét a fentiektől eltérő mértékben is meghatározhatják, a vonatkozó, maximum összegen belül. Ügyfeleink a napi készpénzfelvételi, illetve a napi vásárlási összeg limitet díjmentesen meghatározhatják, írásban, bármely bankfiókban vagy NetBankon, az ÁSZF-ben foglaltak szerint. Időzáras limitek A Bank ügyfelei számára lehetőség nyílik az összeg és tranzakciószám limitek egy, az ügyfél által meghatározott időtartam erejéig történő átmeneti módosításra TeleBankon vagy NetBankon keresztül díjmentesen. Az időzáras limit maximálisan megadható érvényességi ideje 48 óra. Az időzáras limit érvényességének lejártát követően a bankkártya használatára vonatkozó limitek automatikusan visszaállnak az időzáras limit beállítása előtti értékre. Érintés nélküli fizetés alkalmazott limitek: Belföldi tranzakciós összeg limit: Ft / tranzakció Külföldi tranzakciós összeg limit: Ft / tranzakció MasterCard MoneySend limitek: MasterCard MoneySend jóváírási limit: Ft Ft / nap a limit nem módosítható sem állandó, sem időzáras limitként - 6 -

Az ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/75.005-19/2002 BÉT Zrt. és Deutsche Börse AG tőzsdetag) és

Az ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/75.005-19/2002 BÉT Zrt. és Deutsche Börse AG tőzsdetag) és Az ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/75.005-19/2002 BÉT Zrt. és Deutsche Börse AG tőzsdetag) és az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015. április 01. napjától

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015. április 01. napjától HIRDETMÉNY Az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelkártyák esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Hatályos: 2015. április 01. napjától Az

Részletesebben

Erste EgySzámla díjai és jutalékai

Erste EgySzámla díjai és jutalékai Erste EgySzámla díjai és jutalékai Közzététel: 2015. március 31. napján Hatályos: 2015. április 1-jétől A Bank 2015. április 1. előtt nyílt bankszámlák esetében a jelen mellékletben feltüntetett kondíciókat

Részletesebben

[ORIGO] KLIKKBANK LAKOSSÁGI HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI- ÉS DIÁK SZÁMLACSOMAGOK ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK DÍJTÉTELEI SZEMÉLYI KÖLCSÖN KONDÍCIÓK

[ORIGO] KLIKKBANK LAKOSSÁGI HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI- ÉS DIÁK SZÁMLACSOMAGOK ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK DÍJTÉTELEI SZEMÉLYI KÖLCSÖN KONDÍCIÓK [ORIGO] KLIKKBANK LAKOSSÁGI HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI- ÉS DIÁK SZÁMLACSOMAGOK ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK DÍJTÉTELEI SZEMÉLYI KÖLCSÖN KONDÍCIÓK HATÁLYOS: 2010. 03.01-TŐL AZ ERSTE BANK HUNGARY NYRT. ÉS A MAGYAR

Részletesebben

[ORIGO] KLIKKBANK LAKOSSÁGI HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI- ÉS DIÁK SZÁMLACSOMAGOK ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK DÍJTÉTELEI SZEMÉLYI KÖLCSÖN KONDÍCIÓK

[ORIGO] KLIKKBANK LAKOSSÁGI HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI- ÉS DIÁK SZÁMLACSOMAGOK ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK DÍJTÉTELEI SZEMÉLYI KÖLCSÖN KONDÍCIÓK [ORIGO] KLIKKBANK LAKOSSÁGI HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI- ÉS DIÁK SZÁMLACSOMAGOK ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK DÍJTÉTELEI SZEMÉLYI KÖLCSÖN KONDÍCIÓK KÖZZÉTÉTEL: 2009. 10. 02. NAPJÁN HATÁLYOS: 2009. NOVEMBER 01-JÉTŐL

Részletesebben

[ORIGO] KLIKKBANK LAKOSSÁGI HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI- ÉS DIÁK SZÁMLACSOMAGOK ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK DÍJTÉTELEI SZEMÉLYI KÖLCSÖN KONDÍCIÓK

[ORIGO] KLIKKBANK LAKOSSÁGI HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI- ÉS DIÁK SZÁMLACSOMAGOK ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK DÍJTÉTELEI SZEMÉLYI KÖLCSÖN KONDÍCIÓK [ORIGO] KLIKKBANK LAKOSSÁGI HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI- ÉS DIÁK SZÁMLACSOMAGOK ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK DÍJTÉTELEI SZEMÉLYI KÖLCSÖN KONDÍCIÓK KÖZZÉTÉTEL: 2009. 10. 16. NAPJÁN HATÁLYOS: 2009. NOVEMBER 01-JÉTŐL

Részletesebben

HIRDETMÉNY Postai folyószámla vezetés során alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról, valamint a fizetési megbízások teljesítési rendjéről

HIRDETMÉNY Postai folyószámla vezetés során alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról, valamint a fizetési megbízások teljesítési rendjéről HIRDEMÉNY i folyószámla vezetés során alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról, valamint a fizetési megbízások teljesítési rendjéről Hatályba lépés: június 1- A módosítás közzététele: május 31.

Részletesebben

Erste Joker Hitelkártya vásárlás visszatérítés Részvételi feltételek

Erste Joker Hitelkártya vásárlás visszatérítés Részvételi feltételek Erste Joker Hitelkártya vásárlás visszatérítés Részvételi feltételek Hatályos: 2015. január 13-tól I. Fogalmak Részvételi Feltételek Az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.,

Részletesebben

HITELKÁRTYA HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE. Hatályos: 2014. március 12-től. Közzététel: 2014. március 7.

HITELKÁRTYA HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE. Hatályos: 2014. március 12-től. Közzététel: 2014. március 7. K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény HITELKÁRTYA HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE Hatályos:

Részletesebben

Hatályos: 2015. június 2-től (1503) Egészség számlacsomag

Hatályos: 2015. június 2-től (1503) Egészség számlacsomag Hatályos: 2015. június 2-től (1503) Egészség számlacsomag Egészség Számlacsomag szerződést köthetnek azon lakossági ügyfelek, akik az Egészség Számlacsomag szerződés megkötésekor rendelkeznek Medicina

Részletesebben

HATÁLYOSSÁG: 2015. AUGUSZTUS 03. NAPJÁTÓL VISSZAVONÁSIG KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2015. JÚLIUS 31.

HATÁLYOSSÁG: 2015. AUGUSZTUS 03. NAPJÁTÓL VISSZAVONÁSIG KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2015. JÚLIUS 31. Az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a Postahelyen értékesített lakossági bankszámlák és kapcsolódó szolgáltatások esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről.

Részletesebben

2015. JÚNIUS 01. NAPJÁTÓL VISSZAVONÁSIG KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2015. MÁJUS

2015. JÚNIUS 01. NAPJÁTÓL VISSZAVONÁSIG KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2015. MÁJUS Az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a Postahelyen értékesített lakossági bankszámlák és kapcsolódó szolgáltatások esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről.

Részletesebben

2014. ÁPRILIS 10. NAPJÁTÓL VISSZAVONÁSIG

2014. ÁPRILIS 10. NAPJÁTÓL VISSZAVONÁSIG FHB MAESTRO FHB MAESTRO Hirdetmény Az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a Postahelyen értékesített lakossági bankszámlák és kapcsolódó szolgáltatások esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról

Részletesebben

Raiffeisen OKOSkártya, Bank-, Hitelkártya és Bevásárlókártya

Raiffeisen OKOSkártya, Bank-, Hitelkártya és Bevásárlókártya Raiffeisen OKOSkártya, Bank-, Hitelkártya és Bevásárlókártya Kondíciós Lista Érvényben: 2009. április 3-tól visszavonásig 1. Kedvezmények Éves díj Bankszámlánként az első bankkártya első éves díjára az

Részletesebben

BETÉTI BANKKÁRTYA HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE. Hatályos: 2015. augusztus 8-tól. Közzététel dátuma: 2015. július 31.

BETÉTI BANKKÁRTYA HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE. Hatályos: 2015. augusztus 8-tól. Közzététel dátuma: 2015. július 31. hirdetmény 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu BETÉTI BANKKÁRTYA HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE Hatályos: 2015. augusztus 8-tól

Részletesebben

PRÉMIUM BANKI ÜGYFELEK bankszámláira, betéteire, pénztári tranzakcióira, bankkártyáira és befektetéseire vonatkozóan

PRÉMIUM BANKI ÜGYFELEK bankszámláira, betéteire, pénztári tranzakcióira, bankkártyáira és befektetéseire vonatkozóan K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény PRÉMIUM BANKI ÜGYFELEK bankszámláira, betéteire, pénztári tranzakcióira,

Részletesebben

Premium Banking Kondíciós Lista

Premium Banking Kondíciós Lista Premium Banking Kondíciós Lista Érvényben: 2015. július 15-től visszavonásig Meghirdetve 2015. május 15-én 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 2 2. VÁLASZTHATÓ BANKSZÁMLA KONSTRUKCIÓK ÉS BANKKÁRTYÁK 7 3. RAIFFEISEN

Részletesebben

A FŐHITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A FŐHITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI Hitelkártya általános igénylési feltételek A FŐHITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI 18 év feletti életkor; bejelentett magyarországi állandó lakóhely; MasterCard Electronic hitelkártyák esetében legalább

Részletesebben

A FŐHITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A FŐHITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI Hitelkártya általános igénylési feltételek A FŐHITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI 18 év feletti életkor; bejelentett magyarországi állandó lakóhely; MasterCard Electronic hitelkártyák esetében legalább

Részletesebben

HIRDETMÉNY A MULTIPONT KLUB HITELKÁRTYA TERMÉKRŐL A hatályba lépés napja: 2015. május 1. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók!

HIRDETMÉNY A MULTIPONT KLUB HITELKÁRTYA TERMÉKRŐL A hatályba lépés napja: 2015. május 1. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók! 1. oldal SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK Az OTP Bank MasterCard Multipont Klub hitelkártya a Bank által kért adatok /dokumentumok rendelkezésre bocsátása /bemutatása mellett, a lentebb meghatározott feltételek

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Hatályba lépés: 2015. április 27. Közzétéve: 2015. április 27.

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Hatályba lépés: 2015. április 27. Közzétéve: 2015. április 27. LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Hatályba lépés: 2015. április 27. Közzétéve: 2015. április 27. LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI I. A Lakossági

Részletesebben

Hitelkártya általános igénylési feltételek

Hitelkártya általános igénylési feltételek Hitelkártya általános igénylési feltételek A FŐHITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI 18 év feletti életkor; bejelentett magyarországi állandó lakóhely; MasterCard Electronic hitelkártyák esetében legalább

Részletesebben

A FŐHITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A FŐHITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI Hitelkártya általános igénylési feltételek A FŐHITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI 18 év feletti életkor; bejelentett magyarországi állandó lakóhely; MasterCard Electronic hitelkártyák esetében legalább

Részletesebben

Hatályos: 2015. július 15.-től (1503) Közzététel napja: 2015. május 15.

Hatályos: 2015. július 15.-től (1503) Közzététel napja: 2015. május 15. Hatályos: 2015. július 15.-től (1503) Közzététel napja: 2015. május 15. Megnevezés Maestro bankkártya* (2015. július 15-től nem forgalmazott) MasterCard Unembossed Paypass érintő bankkártya* MasterCard

Részletesebben

Hatályos: 2015. augusztus 1-től (1504) Közzététel napja: 2015. július 15.

Hatályos: 2015. augusztus 1-től (1504) Közzététel napja: 2015. július 15. Hatályos: 2015. augusztus 1-től (1504) Közzététel napja: 2015. július 15. Megnevezés Maestro (2015. július 15-től nem forgalmazott) MasterCard Unembossed Paypass érintő MasterCard Standard, MasterCard

Részletesebben

Hitelkártya általános igénylési feltételek

Hitelkártya általános igénylési feltételek Hitelkártya általános igénylési A FŐHITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI 18 év feletti életkor; bejelentett magyarországi állandó lakóhely; MasterCard Electronic hitelkártyák esetében legalább havi

Részletesebben

Hatályos: 2015.április 22.-től (1502) Közzététel napja: 2015. április 21.

Hatályos: 2015.április 22.-től (1502) Közzététel napja: 2015. április 21. Hatályos: 2015.április 22.-től (1502) Közzététel napja: 2015. április 21. Megnevezés Maestro VISA Classic K1 VISA Gold K1 MasterCard Igénylés feltétele új bankszámla esetén Az ügyfél által az új bankszámlán

Részletesebben

Hatályos: 2015.április 1.-től (1501) Közzététel napja: 2015. március 13.

Hatályos: 2015.április 1.-től (1501) Közzététel napja: 2015. március 13. Hatályos: 2015.április 1.-től (1501) Közzététel napja: 2015. március 13. Megnevezés Maestro VISA Classic K1 VISA Gold K1 MasterCard Igénylés feltétele új bankszámla esetén Az ügyfél által az új bankszámlán

Részletesebben

Hitelkártya általános igénylési feltételek

Hitelkártya általános igénylési feltételek Hitelkártya általános igénylési feltételek A FŐHITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI 18 év feletti életkor; bejelentett magyarországi állandó lakóhely; MasterCard Electronic hitelkártyák esetében legalább

Részletesebben

Hatályos: 2015. június 22-től (1505) Közzététel napja: 2015. július 21.

Hatályos: 2015. június 22-től (1505) Közzététel napja: 2015. július 21. Hatályos: 2015. június 22-től (1505) Közzététel napja: 2015. július 21. 1. Jelen Kondíciós lista az Általános Üzleti Feltételek elválaszthatatlan mellékletét képezi. A Kondíciós listában külön nem definiált

Részletesebben