ANGYAL ZÖLD+ Stratégia és. Program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ANGYAL ZÖLD+ Stratégia és. Program 2015-2019"

Átírás

1 ANGYAL Stratégia és ZÖLD+ Program

2 Véleményező szervezetek: 1. Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Kar 2. Magyar Urbanisztikai Tudásközpont NKft. 3. Magyar Kerékpáros Klub 4. Levegő Munkacsoport 5. EB OVO Egyesület 6. Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztály 7. Magyar Építész Kamara Táj- és Kertépítész Tagozat Lakossági vélemények Azokat a kerületi lakosoktól, magánszemélyektől érkező véleményeket és az arra adott válaszokat közöljük (a véleményező neve és címe nélkül) melyek esetében a levélírók hozzájárultak véleményük közzétételéhez. 2

3

4

5 Címzett: Dr. M. Szilágyi Kinga dékán BCE Tájépítészeti Kar 1118 Budapest, Villányi út Tárgy: Válasz az AngyalZÖLD+ Stratégia és Program dokumentumra küldött észrevételekre. Tisztelt Dékán Asszony! Köszönjük, hogy véleményezték a XIII. Kerületi Önkormányzat közterületi stratégiáját és programtervét. Munkánk visszaigazolásának tekintjük, hogy a dokumentumot tudományosan megalapozottnak tartja, mely jelzi a kerület zöldhálózat fejlesztés területén való elkötelezettségét. Javaslataikkal, észrevételeikkel kapcsolatos válaszaink: A 12. oldalon szereplő 5 m2/fő adat a kerület hosszú távú koncepciójából került átvételre, valóban pontatlan, a valóság ennél kedvezőbb. A kerület egy főre jutó zöldfelületi borítottsága ( fő lakossal számolva) a 40. oldalon közölt zöldfelület borítottsági térkép alapján a Népszigetet nem számítva is 33%. A zöldterületi ellátottság, a fővárosi és kerületi fenntartású zöldterületeket együtt vizsgálva (a Margitsziget nélkül) meghaladja a 9 m2/fő értéket. A Rákos-patak rekreációs fejlesztése során az ökológiai szempontok (természetközeli vízpart kialakítása, zöldfelületi intenzitás növelése) együtt vannak jelen a terület rekreációs célú feltárásával (kerékpárút, futósáv fejlesztés, közvilágítás kiépítése, játszó és testedző terek létesítése). Zöldhálózati fejlesztések során az ökológiai és a rekreációs használati szempontok együttes mérlegelése szükséges. A Rákosrendező pályaudvar területének megújítását, a városi vérkeringésbe csatolását mi is Zugló jelentős fejlesztés lehetőségének tekintjük, mely a két szomszédos kerület izoláltságát is mérsékelhetné. Mind a Marina part Meder utcától északra lévő területének, mind a Népszigetnek a rekreációs és zöldhálózati célú fejlesztése jelentős tartalékot jelent a XIII. kerület számára. Ezeken a területeken a zöldhálózati fejlesztéseket azonban településrendezési tervek elfogadásának, közterületek kiszabályozásának kell megelőznie. Köszönjük javaslatukat a dokumentum újabb tematikus térképpel való kiegészítésére, melyet a dokumentum felülvizsgálatakor hasznosítani fogunk. Véleményüket, javaslataikat ismételten megköszönve Tisztelettel Budapest december 11. Helembai Mihály divízióvezető 4

6 H S Z A K M A I V É L E M É N Y A n g y a l z ö l d + Budapest, november 28. Jelen szakmai vélemény az AngyalZöld + Stratégia és Program november 17-én létrehozott változatáról született. A program szakmai szempontból mintaszerűnek mondható. Felépítése, szerkezete világos, helyzetértékelése és javaslatai is jól tükrözik a korszerű szakmai törekvéseket. Logikusam korrekt módon veszi végig az anyag azokat az előzményeket, amelyekhez illeszkedik, és ezek eredménye, kapcsolatrendszere a tervjavaslatokban is példamutatóan megjelenik. Mintaszerűnek és más önkormányzatok, szaktervezők számára követendő példának mondható az integrált megközelítés olyan alkalmazása, amely a közterületek és a kerületi hatáskörben lévő közlekedés összehangolt tervezését jelenti, alkalmazkodva egyben a Kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő megvalósító szervezet kompetenciáihoz is. Szintén követendőnek, példásnak mondható az a tervezői felfogás, amely a Magyarországon gyakran meglehetősen sokféle jelentéstartalommal használt fenntarthatóság kifejezést a szó eredeti értelmében, tehát az elért eredmények sokáig fennmaradhatnak, mert biztosítjuk hozzá a feltételeket jelentéssel alkalmazza. Imponáló a gazdag adattartalom, amely igen jól megalapozza a javaslatokat, és alátámasztja azok indokoltságát, realitását, és nemcsak a lakosság komfortérzetének, hanem a kerület egyébként is jó megítélésének, hírnevének fokozásához is messzemenően alkalmas a zöldfelületek számszerűsített növelése, azok költségelt projektek szerinti bemutatása. A kerület belső marketingje, egyúttal pedig a fenntartási munkák egyszerűsítése érdekében javasolható ugyanakkor, hogy a köztérmegújítások során egy, a kerületre jellemző utcabútorcsalád kerüljön alkalmazásra, és nem minden egyes park esetében egyedi döntéssel kiválasztott típusok, vagy egyedi darabok, amelyek pótlása meglehetősen nehézkes, gazdaságtalan. Ettől indokolt esetben pl. kifejezetten sajátos környezetben el lehet térni, de fő szabályként indokolt lenne az egységes színvonal érdekében is ezt az elvet alkalmazni. A másik kisebb szakmai hiányérzet a kommunikáció terén jelentkezik: a logikusan felépített és részletesen ismertetett belső (azaz kerületen belüli) kommunikációs munka mellett érdemes lenne az eddiginél nagyobb súlyt fektetni a külső kommunikációra is, azaz az eredmények, tervek szélesebb közvéleménnyel való folyamatos ismertetésére. Összefoglalóan elmondható, hogy az AngyalZöld+ méltó utóda az első változatnak, és joggal remélhető, hogy a kerület közterületi fejlődését az eddiginél is hatékonyabb pályára állítja majd. Ongjerth Richárd ügyvezető igazgató H-1094 Budapest. Liliom utca Internet: Telefon/Phone: Adószám: Bank:

7 Címzett: Ongjerth Richárd ügyvezető igazgató Magyar Urbanisztika Tudásközpont NKft. Tárgy: Válasz az AngyalZÖLD+ Stratégia és Program dokumentumra küldött észrevételekre. Tisztelt Igazgató Úr! Köszönjük, hogy véleményezték a XIII. Kerületi Önkormányzat közterületi stratégiáját és programtervét. Munkánk törekvéseink visszaigazolásának tekintjük, hogy az AngyalZÖLD méltó utódának tekintik a dokumentumot, mely a kerület közterületi fejlődését az eddiginél is hatékonyabb pályára állítja. Javaslataikkal kapcsolatos válaszaink: A komplex lakótelepi felújítások során (Országbíró ltp, Kárpát ltp, Vizafogó ltp) ez idáig azonos közterületi bútorokat használtuk. Azonban ennek követelményként való megfogalmazása aggályos, mivel egy forgalmazó számára teheti kiszolgáltatottá a közterületek fejlesztőjét, illetve ez közbeszerzési szempontból is aggályos. A kerület egészére vonatkozó egységes közterületi berendezés használatot a kerület sokféle építészeti karaktere sem indokolja véleményünk szerint. Egy közterületen, vagy közterületi karakteren belül azonban a közterületi arculat szempontjából valóban indokolt az egységes megjelenés. A kerület közterületi eredményeinek kifele irányuló kommunikációjára vonatkozó észrevételeit megszívlelendőnek tartjuk. Ennek megvalósításában számítunk a MUT szakmai segítéségére is. Véleményüket, javaslataikat ismételten megköszönve Tisztelettel Budapest december 11. Helembai Mihály divízióvezető 6

8 From: László János Sent: Wednesday, December 03, :02 AM To: Gábor Péter Subject: Re: FW: AngyalZÖLD+ véleményezés Kedves Péter! Engedje meg, hogy az anyaggal kapcsolatos véleményünket e levél keretében foglaljam össze. Az anyag általános szinten véleményünk szerint nagyon fontos és hasznos. Szervezetünk ezen belül elsősorban két területtel foglalkozott: kerékpározás és gyaloglás. 1. Kerékpározás o Öröm, hogy kiemelt fontosságot tulajdonít az anyag a kerékpáros közlekedés feltételeinek biztosításához. Rá is fér a kerületre. A helyzetértékeléssel egyetértünk. A fejlesztési elképzelések nevesített forrását részben keveselljük (összesen 30 M Ft az 5 évre), főleg, ha összevetjük az egyéb közúti fejlesztési forrásokkal. Ezért azt javasoljuk, hogy az ÖSSZES közúti beruházásnál, fejlesztésnél és javításnál vegyék figyelembe és tervezzék be az adott útvonal kerékpározhatóságának biztosítását is! Tehát egy út újraaszfaltozásánál a tervezőnek legyen kötelező megvizsgálnia azt, hogy hogyan lehet az utat kerékpározhatóvá tennie (sáv, kerékpáros nyom, nyitott kerékpársáv, stb alkalmazásával), és ezt illesszék be a kivitelezésbe. Ez gyakorlatilag többletköltség nélkül növeli a kerékpáros infrastruktúrát, javítja a kerékpározhatóságot. A lehetséges eszközökről egy rövid ismertető: Kiemelt fontosságú az egyirányú utcák megnyitása, fontosnak tartanánk, ha az anyagban így szerepelne: "az összes egyirányú utca vizsgálata és lehetséges megnyitása ellenirányban kerékpáros forgalom számára. Ebben javasoljuk figyelembe venni a vonatkozó Útügyi Műszaki Előírást. 2. Gyaloglás Nagyon nagy előnye az anyagnak, hogy ezt, a gyalogos felületek növelését és fejlesztését fontosnak tartja. A kerületben, különösen az Újlipótvárosban a járdák legtöbbje járhatatlan a parkoló autók miatt, ezért sem tartjuk elegendőnek, hogy ott területén a következő 5 évben kizárólag felülvizsgálatra kerül sor, beavatkozásnak nyoma sincs. Javasoljuk, hogy az anyag fogalmazzon meg célokat és hozzá kapcsolódó eszközöket a járdán parkolás csökkentésére (például: bizonyos utcákban az ingyenes parkolás korlátozása a helyi lakosok számára is, alsó rakparti ingyenes tárolás támogatása, meglévő teremgarázsok (privát és állami) tulajdonosaival való megállapodás helyi lakosoknak az éjszakai ingyenes/önkormányzat által támogatott tárolás biztosítása) Köszönöm, hogy lehetőséget adtak az anyag véleményezésére! üdvözlettel LÁSZLÓ János elnök/president Magyar Kerékpárosklub / Hungarian Cyclists' Club H-1133 Budapest, Kárpát utca 48. M: T/F:

9 Címzett: László János elnök Magyar Kerékpárosklub 1133 Budpest, Kárpát u. 48 Tárgy: Válasz az AngyalZÖLD+ Stratégia és Program dokumentumra küldött észrevételekre. Tisztelt Elnök Úr Köszönjük, hogy véleményezték a XIII. Kerületi Önkormányzat közterületi stratégiáját és programtervét. Fontos számunkra, hogy a dokumentumot fontosnak és hasznosnak tartják, helyzetértékelésünkkel egyetértenek. A javaslataikkal kapcsolatos válaszaink: Egyetértünk javaslatukkal, hogy az összes kerületi közúti beruházás során szükséges a kerékpározhatóság biztosítására tekintettel lenni. A kerületi, jellemzően kis forgalmú lakóutcák esetben azonban ez biztosítható önálló kerékpársáv kialakítása nélkül is az úttesteten. A BKK által a kerületben tervezett kerékpározási fejlesztéseket a 10-es térképen ábrázoltuk. Az egyirányú utcák megnyitásának lehetősége az ellenirányú kerékpározás számára a B Forgalomtechnikai intézkedések, kerékpáros infrastruktúra fejlesztése programban szerepel. Azonban a láthatóan növekvő mértékű kerékpáros forgalom kiszolgálása mellet a lakosság parkolási igényeinek kiszolgálása is fontos szempont. Ezért az ellenirányú kerékpározás engedélyezését olyan helyszíneken tervezzük biztosítani, ahol ez nem jár parkolóhely veszteséggel. A dokumentum a 48. oldalon prioritásai között deklarálja a gyalogos és kerékpáros közlekedés prioritását a fejlesztések során. Ennek a prioritásnak a figyelembevételével került megfogalmazásra az A Újlipótvárosi gyalogos és zöldfelület fejlesztési program mely a járdákon a megfelelő gyalogos felület biztosítását, zöldfelületek növelését tűzi ki célul. Természetesen ennek megvalósítása során szintén figyelemmel kell lennünk, a lakosság parkolási igényeire is. A program célja mintaprojekteken keresztül, a többség számára elfogadható kompromisszumok mentén történő fokozatos előrehaladás. Érdeklődéssel olvastuk a honlapjukról letölthető, nagyon színvonalas Mit tehet az önkormányzat a kerékpáros kölekedés fejlesztése érdekében? című dokumentumot. Lehetőség szerint az ott szereplő javaslataikat is figyelembe vesszük a közterületek fejlesztése során. Véleményüket, javaslataikat ismételten megköszönve Tisztelettel Budapest december 11. Helembai Mihály divízióvezető 8

10 AngyalZÖLD+ Stratégia és Program című anyaggal kapcsolatos javaslatok A XIII. kerület korábbi Angyalzöld, illetve a mostani Angyalzöld+ közterületi programja példamutató kezdeményezés. Az öröklött adottságokat, a sokszínűséget sikeresen továbbfejlesztő programok a kerületet a főváros egyik népszerű területévé, lakó- és üzleti célpontjává teszik. Nagy kihívást jelent a kerületi Közszolgáltató Zrt.-nek a közterületek többi szereplőjével (a főutakon a fővárossal vagy pl. a Nyugati téren a szomszédos kerületekkel) történő megegyezés az egységes, ápolt és élhető közterületek egy élhető és versenyképes kerület fenntartása érdekében. Korlátokat jelent az utak duális rendszere (a közterületek részben fővárosi másrészt kerületi kezelésben vannak) és az, hogy a tömegközlekedésnél, a parkolási szabályoknál, a Duna-part közlekedésének, területhasználatának kialakításánál a főváros dönt. A közterületek használóit azonban nem érdeklik a különböző kompetenciák, az üzemeltetés színvonalát alapvetően befolyásoló eltérő működések, intézményi és jogszabályi hátterek. A legfőbb közlekedési csomópontokat fővárosi jelentőségű helynek tekinthetjük - Nyugati tér, Váci út - Róbert Károly krt. kereszteződése, Újpest városkapu térsége. E helyeket jelenleg a közlekedési funkciók túlsúlya, a definiálatlan szabadtéri struktúra jellemzi. 15. oldal A Dunával együtt élő város : A Duna menti fejlesztési feladatok kapcsán a kerület Dunai partvonalán a városias fejlesztés, a szigeteken a sport, rekreációs és turisztika funkciókat szolgáló minőségi zöldfelület-fejlesztés és funkciókínálat bővítés a cél. Kiemelten kell kezelni a városlakók és a folyó kapcsolatának lehetőségét. A kerületi Duna-parton vegyes használatú szakasz ill. városias sétány kialakítása javasolt. Kiemelt figyelmet szentel a Duna-menti közlekedési elemek elválasztó hatásának csökkentésére. A kerület szempontjából releváns a szállodahajók decentralizált elhelyezését szolgáló törekvés, mely a kerületi Duna partok kikötési célú igénybevételét vetíti előre. A Levegő Munkacsoport fővárossal kapcsolatos törekvései a közösségi közlekedés előnyben részesítése, a közterek humanizálása, a Duna-part és a környező területek gyalogos kapcsolatának, sokszínű interakciójának erősítése egybeesnek a XIII. kerületben élők érdekeivel. Reméljük, hogy ezek megvalósulásával Budapest is fokozatosan felzárkózik a sikeres zöld városok közé. Észrevételeink: 9

11 Az ingatlanfejlesztések megtorpanása módot ad a kerületnek arra, hogy az élhetőség szempontjait jobban érvényesíthesse a közterületek kialakítása és kezelése során. Beépítési karakterek A sűrű beépítésű területeken törekedni kell arra, hogy a beépítési intenzitás csökkenjen, de legalábbis ne változzon. Alacsony beépítettségű területek: A területek viszonylag alacsony gépkocsi-ellátottsága révén nem jellemző a parkolóhiány, azonban a lakosság jövedelmi szintjének emelkedésével várható ennek kialakulása. Törekedni kell arra, hogy a lakosság jövedelmi szintjének emelkedése ne vonja automatikusan maga után a parkolási igények hasonló mértékű növekedését. A tömegközlekedés további javítása, az autómegosztó vállalkozások elterjedése, a szemléletformálás, a helyi sportolás és szabadidő eltöltés kínálatának növekedése, a parkolás társadalmi költségeinek a használó által történő megfizettetése eredményes eszköznek bizonyult több európai nagyvárosban a saját gépkocsi-tartás fokozatos visszaszorulására. Fasorok A városi fasorok kedvezően befolyásolják a helyi mikroklímát, esztétikusak, növelik az ingatlanok értékét stb. Javasoljuk, hogy - első lépésben - készüljön felmérés arról, mely kerületi utak, utcák geometriai mérete illetve a közművek nyomvonala tenné lehetővé fasorok létesítését. 3 oldalú együttműködés az üres építési telkek, rozsdaterületek átmeneti hasznosításában A kerületben hasonlóan a szomszédos kerületekhez számos beépítetlen ingatlan vár új befektetésekre. Ezek a telkek hosszabb ideje rendezetlenek, porosak, csökkentik a környék ingatlanjainak értékét is. Javasoljuk, hogy a középiskolák és helyi önkéntesek munkájával - a telektulajdonosokkal együttműködve - szervezzék meg néhány telek ideiglenes bezöldítését önkormányzati támogatással. Az ilyen mintaprojektek például szolgálhatnak a főváros többi kerületének is, javítva a helyi mikroklímát, rekreációs lehetőséget és a látványt egyaránt. Számos példa bizonyítja, hogy a helyi lakosok készek erőfeszítéseket tenni a környezetük jobbításáért. A zöldfelületek ápolásában is komoly szerepet játszhatnak, amennyiben jó együttműködés alakul ki az önkormányzattal. A kerület összes érintettje közötti sikeres együttműködést kívánunk. Budapest, november 30. Összeállította: Beliczay Erzsébet 10

12 Címzett: Beliczay Erzsébet elnökhelyettes Levegő Munkacsoport 1465 Budpaest, Pf 1676 Tárgy: Válasz az AngyalZÖLD+ Stratégia és Program dokumentumra küldött észrevételekre. Tisztelt Elnökhelyettes Asszony! Köszönjük, hogy véleményezték a XIII. Kerületi Önkormányzat közterületi stratégiáját és programtervét. Munkánkat visszaigazolja, hogy a dokumentumot példamutató kezdeményezésnek tekintik. Fasorokra vonatkozó javaslatuk alapján a dokumentum 60. oldalán az A Újlipótvárosi gyalogos és zöldfelület fejlesztési programban az alábbi szöveges módosítást vezetjük át: Újlipótvárosi utcák humanizálása, járdák gyaloglási szélességének biztosítása, zöldfelület fejlesztés (virágos oszlopok, fák). Az utcák geometriai mérete illetve a közművek nyomvonala alapján a fásítási lehetőségek feltárása A javaslataikkal kapcsolatos válaszaink: A dokumentum közterületi stratégia, ezért az építési tömbök kialakítása, azok szabályozása nem tartozik tárgykörébe. Megítélésünk szerint a kerületben a kompakt város elve alapján, a szuburbánus települési terjeszkedés, az ingázási célú gépkocsiforgalom mérséklése érdekében több helyen van lehetőség a beépítés intenzitásának növelésére. Egyetértünk azzal, hogy a fejlesztések során egy adott konkrét helyszín közterületi és zöldhálózati ellátottságát vizsgálni szükséges. Újlipóvárosnak a Pannónia Tutaj utcák mentén lévő része zöldhálózati ellátottsága rendkívül kedvező (Duna-terasz és Kárpát ltp. közparkja, Tutaj utcai zöldterület, Bessenyei utcai pihenőpark és játszótér, RaM kert, Kassák Lajos park). Ezen közterületek zöldhálózati fejlesztése részben korábban megtörtént, részben a dokumentum fejlesztési programjaiban szerepel. 11

13 Egyetértünk abban, hogy a lakosság környezeti szemleleformálása, a klímaváltozás miatti környezeti veszélyek mérséklésének, az alkalmazkodás lehetőségeinek ismertetése fontos kihívása a településgazdálkodásnak. Ezen gondolatok alapján tervezzük megvalósítani a D Környezeti szemléletformálás a környezet- és klímatudatosság terén programunkat, mely tartalmának részletes kidolgozásában örömmel vesszük a Levegő Munkacsoport közreműködését. A beépítetlen, magán tulajdonú ingatlanokra vonatkozó javaslatuk nem tartozik a közterületi stratégia tárgykörében. Kerületünk három középiskolával is együttműködik a közösségi szolgálat program keretében, ahol az iskolák tanulói a közcélú területek fenntartásában nyújtanak segítséget. Rendkívül büszkék vagyunk a kerületi lakosok közterületi zöldfelületek fenntartásában nyújtott aktív közreműködésére ben 106 lakóközösség vett részt aktívan a Lakossági Zöldterület Védnökségi programunk keretében az közterületek szebbé, otthonosabbá tételében. Véleményüket, javaslataikat ismételten megköszönve Tisztelettel Budapest december 11. Helembai Mihály divízióvezető 12

14 Feladó: Csonka Berta Küldve: november :29 Címzett: Gábor Péter Tárgy: Re: FW: AngyalZÖLD+ véleményezés Tisztelt Helembai Mihály úr és Gábor Péter úr! Az elmúlt egy hét során részletes tanulmányozás alát vetettük az AngyalZÖLD+ programot. Örömmel láttuk, hogy a kutyás téma megemlításre került. Észrevételünk szerint az elmúlt négy év során több fontos lépés is történt a divízió kezdeményezésében, azzal a céllal, hogy a XIII. kerületi kutyatartók és nem kutyatartók együttélése zökkenőmentessé váljon. Ezen törekvések elismeréseként, szervezetetünk 2014-ben EB OVO díjjal tüntette ki a XIII. kerületeti Önkormányzatot, azonbelül pedig a téma felelőseit, a XIII. kerületi Közzolgáltató Zrt. vezetőségét. Ez úton is gratulálunk az elmúlt sikeres négy évhez! Az AnygalZÖLD+ Stratégia és Prgramot megismerve, úgy gondoljuk, hogy a következő négy év, a korábbi stratégia értékeit viszi tovább, a tapasztalatokat leszűrve, a koncpeciókat újragondolva, mélyítve. Ezért javasoljuk az anyag kiegészítését, a kutyás stratégia megalkotásának szándékával. A téma fontosságát alátámasztandó, az hez csatolva található egy rövid összefoglaló. A jelenlegi anyaghoz, a stratégiai kiegészítés mellett, a következő módosításokat javasoljuk: A 23. oldalhoz még kiegészítésként: A Gondos Gazdi program célja, párbeszéd kezdeményezése a kutyások és a nem kutyások között, a konfliktusmentes együttélés és a felelős városi kutyatartás normáinak ismertté és elfogadottá tétele érdekében (rendszeres közösségi programok, tanácsadás, rendezvényeken való részvétel). A 49. oldalon a jövőképhez: A kutyatartói tudatosság fejlesztésén keresztül és a városi kutyatartás közterületi feltételrendszerének megteremtésével a kutyás-nem kutyás feszültségek minimalizálódnak, a kutyák életminőség javító hatása kiterjed a helyi várolakók teljes közösségére. Az EB OVO Egyeüsület szándéka, a kutyatartásért elkötelezett szereplők szakmai tudása! Kérjük foduljanak hozzánk bizalommal a további folyamat során! Bízunk a további sikeres együttműködésben! Tisztelettel: Csonka Berta Az EB OVO Egyesület elnöke 13

15 Címzett: Csonak Berta elnök EB OVO Egyesület 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 5-7 Tárgy: Válasz az AngyalZÖLD+ Stratégia és Program dokumentumra küldött észrevételekre. Tisztelt Elnök Asszony! Köszönjük, hogy véleményezték a XIII. Kerületi Önkormányzat közterületi stratégiáját és programtervét. Egyesületük által 2014-ben adományozott díj fontos Önkormányzatunk számára, hiszen visszaigazolja a felelős városi kutyatartás népszerűsítése kapcsán végzett eddigi tevékenységünket. A javaslataikkal kapcsolatos válaszaink: A dokumentum jövőképében szereplő A zöldterületek funkciójukban alkalmazkodnak a kerületben élők sokszínű szabadidős, rekreációs igényeihez megfogalmazást a kutyatarásra vonatkozóan is értjük, nem tartjuk indokoltan, hogy a sokszínű rekreációs igényt a számos funkció (a kutyások, az idősek, a kisgyerekesek, kamaszok, kerékpárosok, görkorcsolyások, focisták, kosarasok ) közötti egyensúlyt megtartására törekedve hosszan részletezzük. A stratégia az integráció jegyében készült, azért hogy a kerületi közterületek üzemeltetésével kapcsolatos átfogó, minden érintett igényeit lehetőség szerint figyelembe vevő, de legalábbis a csoportok igényeinek megjelenítésére és egyeztetésére módot teremtő program szülessen. Ezért nem tartjuk indokoltnak egy önálló kutyás stratégia megalkotását. A dokumentum a kutyázás kérdéskörét három programban is érinti: A1.2.1.Közterületi tisztaság biztosítása A2.1.7.Program a kulturált ebtartásért D1.2.6.Gondos Gazdi program 14

16 Ezen programok megítélésünk szerint a városi kutyatartás, a közterület üzemeltetés szempontjából valóban fontos témakörét megfelelő hangsúllyal jelenítik meg. Továbbra is azt gondoljuk, hogy a felelős városi kutyatartás népszerűsítését, a kutyás infrastruktúra hatékony fejlesztését és működtetését az érintettekkel és az őket képviselő szervezetekkel partneri együttműködésben tudjuk megvalósítani. Az éves üzemeltetési, fejlesztési és kommunikációs programok részleteinek kidolgozása, az elért eredmények, felmerült problémák értékelése kapcsán továbbra is számítunk az Önök szakértő közreműködésére is. Véleményüket, javaslataikat ismételten megköszönve Tisztelettel Budapest december 11. Helembai Mihály divízióvezető 15

17 Küldve: november :10 Címzett: 'Helembai Mihály' Tárgy: RE: AngyalZÖLD+ véleményezés Tisztelt Divízióvezető Úr! Köszönjük, hogy megküldték az önkormányzat AngyalZÖLD+ című közterületi stratégiáját. Gratulálunk a tartalmi és formai szempontból is igényes anyaghoz, jóérzéssel vettük, hogy a közterületek fejlesztését átgondolt koncepció és igényes szakmai elvek alapján tervezik. Kollégáim pár észrevétele az alábbi volt: 11. oldalnál nem érthető: A terv a közlekedési rendszerek integrálása érdekében minőségi elvárásokat támaszt az élhető közterületek és a módváltó rendszerek korszerű kialakításánál. A kerületet áttételesen érintik a váci és az esztergomi vasútvonalak állomásai, a távolsági autóbuszok, az Újpest-Városkapu intermodális csomópont várható. 74. oldal 1. projektjéhez: a Vizes VB dátumának megnevezése téves : ifjúsági VB, 2021: VB. 15. oldalon és 74. oldalon a Budapest 2030 Hosszú Távú Városfejlesztési Koncepció nálunk használatos rövidítése VFK (nem HVK) Üdvözlettel: Deák Krisztina főtanácsos Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztály 1052 Budapest, Városház u

18 Címzett: Deák Krisztina Erzsébet főtanácsos Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztály 1052 Budapest, Városház u Tárgy: Válasz az AngyalZÖLD+ Stratégia és Program dokumentumra küldött észrevételekre. Tisztelt Főtanácsos Asszony! Köszönjük, hogy véleményezték a XIII. Kerületi Önkormányzat közterületi stratégiáját és programtervét. Munkánk visszaigazolásának tekintjük, hogy átgondoltnak és igényesnek tekintik a dokumentumot. A levelükben jelzett szerkesztési hibákat, elírásokat javítottuk. Véleményüket, javaslataikat ismételten megköszönve Tisztelettel Budapest december 11. Helembai Mihály divízióvezető 17

19 Tárgy: A MÉK Táj- és Kertépítész Tagozat vezetőségének szakmai véleménye a XIII. kerületi Önkormányzat időszakra szóló ANGYALZÖLD+ stratégiájáról és programtervéről Helembai Mihály úr, divízióvezető részére! XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. Közterületi divízió Tisztelt Helembai Mihály Úr! A Magyar Építész Kamara Táj- és Kertépítész Tagozata köszönettel vette a megtisztelő felkérést, hogy fenti tárgyú programtervet szakmailag véleményezze. Mint azt az előző - ANGYALZÖLD programot értékelő június 2-én kelt - véleményünkben is kiemeltük, már a XIII. kerület zöld programját is műfajteremtő és példaértékű kezdeményezésnek tartottuk. Ez olyan terület az önkormányzati működésben, amellyel a kerületek zöme, a főváros, illetve Magyarország egyéb települései sem foglalkoznak súlyának megfelelő mértékben, ezért a MÉK tagozati vezetése részéről ezt az úttörő munkát is csak üdvözölni tudtuk. Újszerű és támogatandó az a megközelítés és az megoldás is, amelyet a véleményezésre 2014-ben megküldött AngyalZÖLD+ program tükröz, amely a korábbi zöldhálózati (ágazati) stratégiát a közterületek egységes fejlesztési stratégiájának és programjának integráns részeként kezeli. Kiemelkedő eredmény, hogy nem egyszerűen egymás mellé illeszti a dokumentum a közterületeket érintő fejlesztéseket, hanem megvalósítja azok valós integrációját, miközben megőrzi az előző dokumentum alapvetően zöld megközelítését, az élhetőbb környezet kialakítására vonatkozó célkitűzését. Örömmel konstatáltuk, hogy a korábbi véleményünkben megfogalmazott elsősorban a tervezett fejlesztések áttekinthető térképi ábrázolására, a fejlesztési területek kiterjedésének a tervezett költségeknek bemutatására, valamint a tervezett fejlesztéseknek a korábbi időszakokban megvalósult fejlesztéseknek az összevetésére vonatkozó - javaslataink is figyelembevételre kerültek és kerület fejlesztéséért dolgozó szakemberek az AngyalZÖLD+ program kidolgozása során. Az AngyalZÖLD+ stratégia és program megismerése alapján megállapítható, hogy az újszerű, igényes, magas szakmai színvonalú, más kerületek és települések számára is mintaértékű dokumentum, (amely szervesen illeszkedik a főváros és a kerület fejlesztési dokumentumai sorába), egyaránt tükrözi a kerületvezetés és a kerületi polgárok és a stratégia kidolgozásában részt vevő a tájépítész szakemberek egybehangzó környezeti értékrendjét, társadalmilag és szakmailag egyaránt megalapozott, az előzményekre és a korábbi időszak fejlesztési eredményeire egyaránt építő, 18

20 a feltárt lakossági elvárásokra városrészenként is differenciáltan reagáló, kitűnően felépített, úgy a célkitűzések, mint a kidolgozott programok vonatkozásában alátámasztott, közérthető dokumentum. Mindezzel az AngyalZÖLD+ stratégia és program megítélésünk szerint - jól szolgálja a város- és kerületfejlesztési dokumentumokban megfogalmazott legitim társadalmi célok elérését. Gratulálunk a megrendelő kerületnek és a dokumentum kidolgozásában közreműködőknek. További munkájukhoz sok sikert kívánunk! Budapest, november 26. Schuchmann Péter elnök MÉK Táj-és Kertépítész Tagozat 19

21 Címzett: Schuchmann Péter elnök Magyar Építész Kamara Tájépítész Tagozat Tárgy: Válasz az AngyalZÖLD+ Stratégia és Program dokumentumra küldött észrevételekre. Tisztelt Elnök Úr! Köszönjük, hogy véleményezték a XIII. Kerületi Önkormányzat közterületi stratégiáját és programtervét. Munkánk visszaigazolásának tekintjük, hogy a közterületi fejlesztések valódi integrációját látják megvalósulni, megőrizve a korábbi dokumentum zöld megközelítését, az élhetőbb környezet kialakítására vonatkozó célkitűzését. Véleményüket ismételten megköszönve Tisztelettel Budapest december 11. Helembai Mihály divízióvezető 20

22 1 lakossági vélemény Lakossági vélemény Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat által közzétett Angyalzöld+ Stratégia és Program Egyeztetési Anyag című dokumentumhoz Újlipótvárosi lakosként és szakmagyakorló tájépítészként örömmel üdvözöltem a 2008-ban útjára indított kerületi zöldfelületgazdálkodási program harmadik szakaszaként meghirdetett Angyalzöld+-t. Az egyeztetési anyag magas szakmai színvonalú, mutatós, megvitatásra érdemes felvetéseket, értékes gondolatokat, kivitelezhető célokat és megvalósítható feladatokat tartalmaz. Megállapításai tájépítészeti szempontból megalapozottak, legtöbbjét el is tudom fogadni. A 2008-as eredeti dokumentumban szereplő célok és módszerek tekintetében az új stratégia és program azonban több lényegi ponton is módosult. A változások nyilvánvalóan köszönhetők az azóta elvégzett feladatokból leszűrhető tapasztalatoknak, valamint a megváltozott igazgatási, gazdasági és társadalmi környezetnek. A dokumentumban meghatározott témakörök közül néhányat kiemelnék, amit döntőnek tartok Újlipótváros zöldhálózati fejlesztésében. Zöldterület helyett közterület Az Angyalzöld+ a közlekedéshálózat és a zöldhálózat fejlesztését egy programban tárgyalja. Ez tájépítészeti szempontból korszerű, támogatandó megközelítés. A program közcélú zöldfelületek helyett közterületekre koncentrál. Ez egyrészt kiterjeszti a programban szereplő területek és feladatok körét. A zöldfelületek helyett közterületekkel való foglalkozás Újlipótváros szempontjából, ahol nagyon alacsony a zöldterület aránya és jóval dominánsabb a városi közlekedés által elfoglalt terület, kifejezetten előnyt jelenthet. Ebben a városrészben mindenképpen szükség van további közcélú zöldfelületek létesítésére, amelynek mintaprogramját az Angyalzöld+ tartalmazza (51. o., 60.o A3.2.). Ebben a városrészben, ahol ilyen alacsony a közterületi zöldfelületi arány, mindenképpen szükség van további közcélú zöldfelület létrehozására. A közlekedés, a parkolás és a közműhálózatok újragondolásával párhuzamosan a zöldfelület arányának növelése, kiemelten az utcafásítások számának növekedése lenne kívánatos a városrészben, mindvégig ügyelve a települési karakter megőrzésére. Bízom benne, hogy a mintaprogram hasonló értékrendszer mentén kerül majd kidolgozásra és nagy érdeklődéssel várom a program elindulását! Rövid kitérő: A virágos oszlopok további kihelyezését sem a településképi megjelenése, sem pedig a fenntarthatóság szempontjából nem tartom követendő útnak. Sőt! A zöldfelület hiányának problémáját konzerválja, hiszen mindenkiben, üzemeltetőben és a közterület használóiban egyaránt azt a csalfa érzetet keltheti, hogy VAN zöldfelület az utcán. Újlipótvárosi zöldfelületek a közterületeken túl A stratégia erőssége egyben gyengesége is, hiszen a közterületekre koncentrálva a nem közterületen lévő közcélú zöldfelületek talán így kevesebb figyelmet kapnak. Intézménykertek 21

AngyalZÖLD Stratégia 2011-2014

AngyalZÖLD Stratégia 2011-2014 AngyalZÖLD Stratégia 2011-2014 - Összefogással az élhetőbb környezetért - A dokumentum társadalmi egyeztetése során kapott észrevételek, és az azokra adott válaszok. 2011. június Tartalom 1. VÉLEMÉNYEK

Részletesebben

FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA

FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA PRO VERDE! BUDAPEST ZÖLDFELÜLETI-RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA (egyeztetési dokumentáció) 2006. május 31. Pro Verde (egyeztetési dokumentáció) 2 Közreműködők Koordinátorok: Mrekvicskáné

Részletesebben

PESTERZSÉBET INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

PESTERZSÉBET INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA PESTERZSÉBET INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

VAGYONGAZDÁLKODÁSI KONCEPCIÓ

VAGYONGAZDÁLKODÁSI KONCEPCIÓ Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata VAGYONGAZDÁLKODÁSI KONCEPCIÓ (TERVEZET) /Elfogadta a Képviselő-testület a.../2013. (...) számú határozattal/ 2 A helyi önkormányzati rendszer 1990. évi

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban

Részletesebben

DUNA MENTI TERÜLETEK ÖSSZEHANGOLT FEJLESZTÉSE TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM

DUNA MENTI TERÜLETEK ÖSSZEHANGOLT FEJLESZTÉSE TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM DUNA MENTI TERÜLETEK ÖSSZEHANGOLT FEJLESZTÉSE TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM Megbízó: BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szakmai Irányító: BUDAPEST FŐVÁROS FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL 2014. június 6. KMOP-5.1.1/D2-13-2013-0001

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban

Részletesebben

Vital Pro Kft. 1082 Budapest, Üllői út 66a. Tel.: 210-0827 Fax: 785-5176 www.vitalpro.hu

Vital Pro Kft. 1082 Budapest, Üllői út 66a. Tel.: 210-0827 Fax: 785-5176 www.vitalpro.hu BUDAPEST, III. KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA II. KÖTET - STRATÉGIA, ANTISZEGREGÁCIÓS TERV DÓM ÉPÍTÉSZMŰTEREM KFT. 1052 Budapest, Régiposta u. 5. V/2. Tel.: 235-0814 Fax: 235-0815

Részletesebben

Élhető Zugló Ma és Holnap

Élhető Zugló Ma és Holnap Stratégia 2012-2020 * Tartalom 1. Adottságok... 2 1.1. Történet... 2 1.2. Zugló vonzerejének alkotóelemei... 4 1.2.1. Erősségek... 4 1.2.2. Problémák... 5 2. Jövőkép... 7 2.1. Mennyiben érvényes ma a 2009-es

Részletesebben

EURÓPA TERV XIII. ANGYALFÖLD VIZAFOGÓ ÚJLIPÓTVÁROS VÁROSFEJLESZTÉSI PROGRAMJA A 2007-2013-AS ÉVEKRE. Megbízó: Budapest XIII. kerület Önkormányzata

EURÓPA TERV XIII. ANGYALFÖLD VIZAFOGÓ ÚJLIPÓTVÁROS VÁROSFEJLESZTÉSI PROGRAMJA A 2007-2013-AS ÉVEKRE. Megbízó: Budapest XIII. kerület Önkormányzata EURÓPA TERV XIII. ANGYALFÖLD VIZAFOGÓ ÚJLIPÓTVÁROS VÁROSFEJLESZTÉSI PROGRAMJA A 2007-2013-AS ÉVEKRE Megbízó: Budapest XIII. kerület Önkormányzata Megbízott: Városkutatás Kft. Tosics Iván Szemző Hanna Ekés

Részletesebben

TELEPÜLÉSI STRATÉGIAI DOKUMENTUMOK BUDAPEST III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER II. KONCEPCIÓ MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT KONCEPCIÓ STRATÉGIA

TELEPÜLÉSI STRATÉGIAI DOKUMENTUMOK BUDAPEST III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER II. KONCEPCIÓ MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT KONCEPCIÓ STRATÉGIA TELEPÜLÉSI STRATÉGIAI DOKUMENTUMOK BUDAPEST III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER II. KONCEPCIÓ MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT KONCEPCIÓ STRATÉGIA TARTALOMJEGYZÉK 1. Jövőkép... 339 1.1. Nemzeti Fejlesztés 2030 Országos

Részletesebben

BARNAMEZŐS TERÜLETEK FEJLESZTÉSE TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM

BARNAMEZŐS TERÜLETEK FEJLESZTÉSE TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM BARNAMEZŐS TERÜLETEK FEJLESZTÉSE TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM Megbízó: BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szakmai Irányító: BUDAPEST FŐVÁROS FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL 2014. június 6. KMOP-5.1.1/D2-13-2013-0001

Részletesebben

A MARGITSZIGET STRATÉGIAI TERVE

A MARGITSZIGET STRATÉGIAI TERVE A MARGITSZIGET STRATÉGIAI TERVE Megbízó: BUDAPEST FŐVÁROS FŐPOGÁRMESTERI HIVATAL Készítette: Kiemelten közhasznú Nonprofit Zrt. A STRATÉGIA KIDOLGOZÁSÁBAN RÉSZT VETTEK: A megbízó képviseletében: Hagyó

Részletesebben

Érdi Kerékpáros Koncepció

Érdi Kerékpáros Koncepció Fejlesztési javaslatok Érd M.J.V. kerékpárosbaráttá tételéhez Magyar Kerékpárosklub Tekergő Kerékpáros Egyesület 2008. december Tartalomjegyzék 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2 A KONCEPCIÓ LÉTREHOZÁSÁBAN KÖZREMŰKÖDŐ

Részletesebben

Pestszentimre Városközpont Helyi Gazdaságfejlesztési Stratégiája Készítette:

Pestszentimre Városközpont Helyi Gazdaságfejlesztési Stratégiája Készítette: BUDAPEST XVIII. KERÜLET PESTSZENTLŐRINC - PESTSZENTIMRE ÖNKORMÁNYZATA Pestszentimre Városközpont Helyi Gazdaságfejlesztési Stratégiája Készítette: Helyi Gazdaságfejlesztési Stratégia Pestszentimre Városközpont

Részletesebben

ASZÓD INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

ASZÓD INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ASZÓD INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA államigazgatási és partnerségi véleményezésre Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a

Részletesebben

Budapest IV. Kerület Újpest Fenntartható Energia AkcióProgramja

Budapest IV. Kerület Újpest Fenntartható Energia AkcióProgramja Budapest IV. Kerület Újpest Fenntartható Energia AkcióProgramja Elfogadva Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Képviselő-testületének 59/2014. (IV. 24) határozatával 2014. május hó 2 Tartalom 1. Bevezetés,

Részletesebben

Városi zöldfelületek 2008 / 1. Területfejlesztési és területrendezési szakmai folyóirat

Városi zöldfelületek 2008 / 1. Területfejlesztési és területrendezési szakmai folyóirat Területfejlesztési és területrendezési szakmai folyóirat 2008 / 1. Városi zöldfelületek A ZÖLDÖVEZET FEJLESZTÉS LEHETÔSÉGEI A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓBAN HOGYAN TOVÁBB BIOLÓGIAI AKTIVITÁS? BUDAPEST ZÖLDFELÜLETI

Részletesebben

Á Á É í Ü É Ö Ö É É Ü á Ü é ő á á ö ö á ü á ó á ú Ú ó Ü ö ú Á é á ú ú Ü á á Ü á É í é á á á á á á á ő í ó í í í é í ó á á é ó őé í é ő á á É í é ü é ö ö é é á í Á őé í é ö á Ü é Ü á ó á ú ú ó ü ó ö ú Á

Részletesebben

A Józsefvárosi Önkormányzat. Zöldfelület fenntartási és környezetvédelmi koncepciója

A Józsefvárosi Önkormányzat. Zöldfelület fenntartási és környezetvédelmi koncepciója A Józsefvárosi Önkormányzat Zöldfelület fenntartási és környezetvédelmi koncepciója Józsefváros, 2014 Tartalomjegyzék Környezetvédelmi Vízió és Misszió Józsefvárosban... 3 I. fejezet: Józsefváros adottságai...

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVIII. KERÜLET PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE ÖNKORMÁNYZATA

BUDAPEST FŐVÁROS XVIII. KERÜLET PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST FŐVÁROS XVIII. KERÜLET PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE ÖNKORMÁNYZATA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA EGYEZTETÉSI ANYAG Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program

Részletesebben

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia 314/2012. (IX.8.) Korm. rendelet 31. (1) szerinti véleményezési szakaszra Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002

Részletesebben

Pest Megyei Területfejlesztési Program

Pest Megyei Területfejlesztési Program Stratégiai Program munkarész Pest Megyei Területfejlesztési Program Készült Pest Megye Önkormányzatának megbízásából 2014-ben. Köszönetet mondunk azoknak a Pest megyei önkormányzatoknak, Pest megyei vállalkozásoknak,

Részletesebben

Nyíregyháza: az emberarcú város

Nyíregyháza: az emberarcú város Nyíregyháza: az emberarcú város A belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése Nyíregyházán Tervezet! /1. verzió/ 2009. január 6. Készítette: Híd az Együttműködésért Nonprofit Kft. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Pestszentimre Jövőképe

Pestszentimre Jövőképe VILÁGPOLGÁR IRODA TANÁCSADÓ Pestszentimre Jövőképe 2010 Összeállította: Studio Metropolitana Nonprofit Kft. a Világpolgár 2000. Tanácsadói Iroda közreműködésével Megbízó: Budapest XVIII. kerület, Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Részletesebben

Kvassay Jenő Terv. környezeti vizsgálatának vitaanyaga. Respect Kft. Vizsgált tervváltozat (KJT) készítésének dátuma 2015.07.30. 2015. július 30.

Kvassay Jenő Terv. környezeti vizsgálatának vitaanyaga. Respect Kft. Vizsgált tervváltozat (KJT) készítésének dátuma 2015.07.30. 2015. július 30. Kvassay Jenő Terv környezeti vizsgálatának vitaanyaga Vizsgált tervváltozat (KJT) készítésének dátuma 2015.07.30. Respect Kft. 2015. július 30.. TARTALOM BEVEZETŐ...1 1. A KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KIDOLGOZÁSI

Részletesebben

Integrált Településfejlesztési Stratégia

Integrált Településfejlesztési Stratégia Integrált Településfejlesztési Stratégia Integrált Településfejlesztési Stratégia Budapest XXII. kerület, Budafok-Tétény Carpathia Tanácsadó Zrt 2015.02.08. Tartalom 1. Bevezető és előzmények... 3 2. Az

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TÁJRENDEZÉSI HATÁSTANULMÁNY (EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ)

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TÁJRENDEZÉSI HATÁSTANULMÁNY (EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ) MEDINA KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TÁJRENDEZÉSI HATÁSTANULMÁNY (EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ) 3. átdolgozott dokumentáció (2013. december) MEDINA KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TÁJRENDEZÉSI HATÁSTANULMÁNY (2. ÁTDOLGOZOTT DOKUMENTÁCIÓ)

Részletesebben

Tapolca város integrált településfejlesztési stratégiája

Tapolca város integrált településfejlesztési stratégiája EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT Tapolca város integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban

Részletesebben

Állásfoglalás Budapest, III. kerület, Óbudai (Hajógyári) sziget Kerületi Szabályozási Terve című anyaggal kapcsolatban

Állásfoglalás Budapest, III. kerület, Óbudai (Hajógyári) sziget Kerületi Szabályozási Terve című anyaggal kapcsolatban Állásfoglalás Budapest, III. kerület, Óbudai (Hajógyári) sziget Kerületi Szabályozási Terve című anyaggal kapcsolatban Általános megjegyzés Jelen állásfoglalás az Óbudai sziget Kerületi Szabályozási Terv

Részletesebben