ANGYAL ZÖLD+ Stratégia és. Program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ANGYAL ZÖLD+ Stratégia és. Program 2015-2019"

Átírás

1 ANGYAL Stratégia és ZÖLD+ Program

2 Véleményező szervezetek: 1. Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Kar 2. Magyar Urbanisztikai Tudásközpont NKft. 3. Magyar Kerékpáros Klub 4. Levegő Munkacsoport 5. EB OVO Egyesület 6. Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztály 7. Magyar Építész Kamara Táj- és Kertépítész Tagozat Lakossági vélemények Azokat a kerületi lakosoktól, magánszemélyektől érkező véleményeket és az arra adott válaszokat közöljük (a véleményező neve és címe nélkül) melyek esetében a levélírók hozzájárultak véleményük közzétételéhez. 2

3

4

5 Címzett: Dr. M. Szilágyi Kinga dékán BCE Tájépítészeti Kar 1118 Budapest, Villányi út Tárgy: Válasz az AngyalZÖLD+ Stratégia és Program dokumentumra küldött észrevételekre. Tisztelt Dékán Asszony! Köszönjük, hogy véleményezték a XIII. Kerületi Önkormányzat közterületi stratégiáját és programtervét. Munkánk visszaigazolásának tekintjük, hogy a dokumentumot tudományosan megalapozottnak tartja, mely jelzi a kerület zöldhálózat fejlesztés területén való elkötelezettségét. Javaslataikkal, észrevételeikkel kapcsolatos válaszaink: A 12. oldalon szereplő 5 m2/fő adat a kerület hosszú távú koncepciójából került átvételre, valóban pontatlan, a valóság ennél kedvezőbb. A kerület egy főre jutó zöldfelületi borítottsága ( fő lakossal számolva) a 40. oldalon közölt zöldfelület borítottsági térkép alapján a Népszigetet nem számítva is 33%. A zöldterületi ellátottság, a fővárosi és kerületi fenntartású zöldterületeket együtt vizsgálva (a Margitsziget nélkül) meghaladja a 9 m2/fő értéket. A Rákos-patak rekreációs fejlesztése során az ökológiai szempontok (természetközeli vízpart kialakítása, zöldfelületi intenzitás növelése) együtt vannak jelen a terület rekreációs célú feltárásával (kerékpárút, futósáv fejlesztés, közvilágítás kiépítése, játszó és testedző terek létesítése). Zöldhálózati fejlesztések során az ökológiai és a rekreációs használati szempontok együttes mérlegelése szükséges. A Rákosrendező pályaudvar területének megújítását, a városi vérkeringésbe csatolását mi is Zugló jelentős fejlesztés lehetőségének tekintjük, mely a két szomszédos kerület izoláltságát is mérsékelhetné. Mind a Marina part Meder utcától északra lévő területének, mind a Népszigetnek a rekreációs és zöldhálózati célú fejlesztése jelentős tartalékot jelent a XIII. kerület számára. Ezeken a területeken a zöldhálózati fejlesztéseket azonban településrendezési tervek elfogadásának, közterületek kiszabályozásának kell megelőznie. Köszönjük javaslatukat a dokumentum újabb tematikus térképpel való kiegészítésére, melyet a dokumentum felülvizsgálatakor hasznosítani fogunk. Véleményüket, javaslataikat ismételten megköszönve Tisztelettel Budapest december 11. Helembai Mihály divízióvezető 4

6 H S Z A K M A I V É L E M É N Y A n g y a l z ö l d + Budapest, november 28. Jelen szakmai vélemény az AngyalZöld + Stratégia és Program november 17-én létrehozott változatáról született. A program szakmai szempontból mintaszerűnek mondható. Felépítése, szerkezete világos, helyzetértékelése és javaslatai is jól tükrözik a korszerű szakmai törekvéseket. Logikusam korrekt módon veszi végig az anyag azokat az előzményeket, amelyekhez illeszkedik, és ezek eredménye, kapcsolatrendszere a tervjavaslatokban is példamutatóan megjelenik. Mintaszerűnek és más önkormányzatok, szaktervezők számára követendő példának mondható az integrált megközelítés olyan alkalmazása, amely a közterületek és a kerületi hatáskörben lévő közlekedés összehangolt tervezését jelenti, alkalmazkodva egyben a Kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő megvalósító szervezet kompetenciáihoz is. Szintén követendőnek, példásnak mondható az a tervezői felfogás, amely a Magyarországon gyakran meglehetősen sokféle jelentéstartalommal használt fenntarthatóság kifejezést a szó eredeti értelmében, tehát az elért eredmények sokáig fennmaradhatnak, mert biztosítjuk hozzá a feltételeket jelentéssel alkalmazza. Imponáló a gazdag adattartalom, amely igen jól megalapozza a javaslatokat, és alátámasztja azok indokoltságát, realitását, és nemcsak a lakosság komfortérzetének, hanem a kerület egyébként is jó megítélésének, hírnevének fokozásához is messzemenően alkalmas a zöldfelületek számszerűsített növelése, azok költségelt projektek szerinti bemutatása. A kerület belső marketingje, egyúttal pedig a fenntartási munkák egyszerűsítése érdekében javasolható ugyanakkor, hogy a köztérmegújítások során egy, a kerületre jellemző utcabútorcsalád kerüljön alkalmazásra, és nem minden egyes park esetében egyedi döntéssel kiválasztott típusok, vagy egyedi darabok, amelyek pótlása meglehetősen nehézkes, gazdaságtalan. Ettől indokolt esetben pl. kifejezetten sajátos környezetben el lehet térni, de fő szabályként indokolt lenne az egységes színvonal érdekében is ezt az elvet alkalmazni. A másik kisebb szakmai hiányérzet a kommunikáció terén jelentkezik: a logikusan felépített és részletesen ismertetett belső (azaz kerületen belüli) kommunikációs munka mellett érdemes lenne az eddiginél nagyobb súlyt fektetni a külső kommunikációra is, azaz az eredmények, tervek szélesebb közvéleménnyel való folyamatos ismertetésére. Összefoglalóan elmondható, hogy az AngyalZöld+ méltó utóda az első változatnak, és joggal remélhető, hogy a kerület közterületi fejlődését az eddiginél is hatékonyabb pályára állítja majd. Ongjerth Richárd ügyvezető igazgató H-1094 Budapest. Liliom utca Internet: Telefon/Phone: Adószám: Bank:

7 Címzett: Ongjerth Richárd ügyvezető igazgató Magyar Urbanisztika Tudásközpont NKft. Tárgy: Válasz az AngyalZÖLD+ Stratégia és Program dokumentumra küldött észrevételekre. Tisztelt Igazgató Úr! Köszönjük, hogy véleményezték a XIII. Kerületi Önkormányzat közterületi stratégiáját és programtervét. Munkánk törekvéseink visszaigazolásának tekintjük, hogy az AngyalZÖLD méltó utódának tekintik a dokumentumot, mely a kerület közterületi fejlődését az eddiginél is hatékonyabb pályára állítja. Javaslataikkal kapcsolatos válaszaink: A komplex lakótelepi felújítások során (Országbíró ltp, Kárpát ltp, Vizafogó ltp) ez idáig azonos közterületi bútorokat használtuk. Azonban ennek követelményként való megfogalmazása aggályos, mivel egy forgalmazó számára teheti kiszolgáltatottá a közterületek fejlesztőjét, illetve ez közbeszerzési szempontból is aggályos. A kerület egészére vonatkozó egységes közterületi berendezés használatot a kerület sokféle építészeti karaktere sem indokolja véleményünk szerint. Egy közterületen, vagy közterületi karakteren belül azonban a közterületi arculat szempontjából valóban indokolt az egységes megjelenés. A kerület közterületi eredményeinek kifele irányuló kommunikációjára vonatkozó észrevételeit megszívlelendőnek tartjuk. Ennek megvalósításában számítunk a MUT szakmai segítéségére is. Véleményüket, javaslataikat ismételten megköszönve Tisztelettel Budapest december 11. Helembai Mihály divízióvezető 6

8 From: László János Sent: Wednesday, December 03, :02 AM To: Gábor Péter Subject: Re: FW: AngyalZÖLD+ véleményezés Kedves Péter! Engedje meg, hogy az anyaggal kapcsolatos véleményünket e levél keretében foglaljam össze. Az anyag általános szinten véleményünk szerint nagyon fontos és hasznos. Szervezetünk ezen belül elsősorban két területtel foglalkozott: kerékpározás és gyaloglás. 1. Kerékpározás o Öröm, hogy kiemelt fontosságot tulajdonít az anyag a kerékpáros közlekedés feltételeinek biztosításához. Rá is fér a kerületre. A helyzetértékeléssel egyetértünk. A fejlesztési elképzelések nevesített forrását részben keveselljük (összesen 30 M Ft az 5 évre), főleg, ha összevetjük az egyéb közúti fejlesztési forrásokkal. Ezért azt javasoljuk, hogy az ÖSSZES közúti beruházásnál, fejlesztésnél és javításnál vegyék figyelembe és tervezzék be az adott útvonal kerékpározhatóságának biztosítását is! Tehát egy út újraaszfaltozásánál a tervezőnek legyen kötelező megvizsgálnia azt, hogy hogyan lehet az utat kerékpározhatóvá tennie (sáv, kerékpáros nyom, nyitott kerékpársáv, stb alkalmazásával), és ezt illesszék be a kivitelezésbe. Ez gyakorlatilag többletköltség nélkül növeli a kerékpáros infrastruktúrát, javítja a kerékpározhatóságot. A lehetséges eszközökről egy rövid ismertető: Kiemelt fontosságú az egyirányú utcák megnyitása, fontosnak tartanánk, ha az anyagban így szerepelne: "az összes egyirányú utca vizsgálata és lehetséges megnyitása ellenirányban kerékpáros forgalom számára. Ebben javasoljuk figyelembe venni a vonatkozó Útügyi Műszaki Előírást. 2. Gyaloglás Nagyon nagy előnye az anyagnak, hogy ezt, a gyalogos felületek növelését és fejlesztését fontosnak tartja. A kerületben, különösen az Újlipótvárosban a járdák legtöbbje járhatatlan a parkoló autók miatt, ezért sem tartjuk elegendőnek, hogy ott területén a következő 5 évben kizárólag felülvizsgálatra kerül sor, beavatkozásnak nyoma sincs. Javasoljuk, hogy az anyag fogalmazzon meg célokat és hozzá kapcsolódó eszközöket a járdán parkolás csökkentésére (például: bizonyos utcákban az ingyenes parkolás korlátozása a helyi lakosok számára is, alsó rakparti ingyenes tárolás támogatása, meglévő teremgarázsok (privát és állami) tulajdonosaival való megállapodás helyi lakosoknak az éjszakai ingyenes/önkormányzat által támogatott tárolás biztosítása) Köszönöm, hogy lehetőséget adtak az anyag véleményezésére! üdvözlettel LÁSZLÓ János elnök/president Magyar Kerékpárosklub / Hungarian Cyclists' Club H-1133 Budapest, Kárpát utca 48. M: T/F:

9 Címzett: László János elnök Magyar Kerékpárosklub 1133 Budpest, Kárpát u. 48 Tárgy: Válasz az AngyalZÖLD+ Stratégia és Program dokumentumra küldött észrevételekre. Tisztelt Elnök Úr Köszönjük, hogy véleményezték a XIII. Kerületi Önkormányzat közterületi stratégiáját és programtervét. Fontos számunkra, hogy a dokumentumot fontosnak és hasznosnak tartják, helyzetértékelésünkkel egyetértenek. A javaslataikkal kapcsolatos válaszaink: Egyetértünk javaslatukkal, hogy az összes kerületi közúti beruházás során szükséges a kerékpározhatóság biztosítására tekintettel lenni. A kerületi, jellemzően kis forgalmú lakóutcák esetben azonban ez biztosítható önálló kerékpársáv kialakítása nélkül is az úttesteten. A BKK által a kerületben tervezett kerékpározási fejlesztéseket a 10-es térképen ábrázoltuk. Az egyirányú utcák megnyitásának lehetősége az ellenirányú kerékpározás számára a B Forgalomtechnikai intézkedések, kerékpáros infrastruktúra fejlesztése programban szerepel. Azonban a láthatóan növekvő mértékű kerékpáros forgalom kiszolgálása mellet a lakosság parkolási igényeinek kiszolgálása is fontos szempont. Ezért az ellenirányú kerékpározás engedélyezését olyan helyszíneken tervezzük biztosítani, ahol ez nem jár parkolóhely veszteséggel. A dokumentum a 48. oldalon prioritásai között deklarálja a gyalogos és kerékpáros közlekedés prioritását a fejlesztések során. Ennek a prioritásnak a figyelembevételével került megfogalmazásra az A Újlipótvárosi gyalogos és zöldfelület fejlesztési program mely a járdákon a megfelelő gyalogos felület biztosítását, zöldfelületek növelését tűzi ki célul. Természetesen ennek megvalósítása során szintén figyelemmel kell lennünk, a lakosság parkolási igényeire is. A program célja mintaprojekteken keresztül, a többség számára elfogadható kompromisszumok mentén történő fokozatos előrehaladás. Érdeklődéssel olvastuk a honlapjukról letölthető, nagyon színvonalas Mit tehet az önkormányzat a kerékpáros kölekedés fejlesztése érdekében? című dokumentumot. Lehetőség szerint az ott szereplő javaslataikat is figyelembe vesszük a közterületek fejlesztése során. Véleményüket, javaslataikat ismételten megköszönve Tisztelettel Budapest december 11. Helembai Mihály divízióvezető 8

10 AngyalZÖLD+ Stratégia és Program című anyaggal kapcsolatos javaslatok A XIII. kerület korábbi Angyalzöld, illetve a mostani Angyalzöld+ közterületi programja példamutató kezdeményezés. Az öröklött adottságokat, a sokszínűséget sikeresen továbbfejlesztő programok a kerületet a főváros egyik népszerű területévé, lakó- és üzleti célpontjává teszik. Nagy kihívást jelent a kerületi Közszolgáltató Zrt.-nek a közterületek többi szereplőjével (a főutakon a fővárossal vagy pl. a Nyugati téren a szomszédos kerületekkel) történő megegyezés az egységes, ápolt és élhető közterületek egy élhető és versenyképes kerület fenntartása érdekében. Korlátokat jelent az utak duális rendszere (a közterületek részben fővárosi másrészt kerületi kezelésben vannak) és az, hogy a tömegközlekedésnél, a parkolási szabályoknál, a Duna-part közlekedésének, területhasználatának kialakításánál a főváros dönt. A közterületek használóit azonban nem érdeklik a különböző kompetenciák, az üzemeltetés színvonalát alapvetően befolyásoló eltérő működések, intézményi és jogszabályi hátterek. A legfőbb közlekedési csomópontokat fővárosi jelentőségű helynek tekinthetjük - Nyugati tér, Váci út - Róbert Károly krt. kereszteződése, Újpest városkapu térsége. E helyeket jelenleg a közlekedési funkciók túlsúlya, a definiálatlan szabadtéri struktúra jellemzi. 15. oldal A Dunával együtt élő város : A Duna menti fejlesztési feladatok kapcsán a kerület Dunai partvonalán a városias fejlesztés, a szigeteken a sport, rekreációs és turisztika funkciókat szolgáló minőségi zöldfelület-fejlesztés és funkciókínálat bővítés a cél. Kiemelten kell kezelni a városlakók és a folyó kapcsolatának lehetőségét. A kerületi Duna-parton vegyes használatú szakasz ill. városias sétány kialakítása javasolt. Kiemelt figyelmet szentel a Duna-menti közlekedési elemek elválasztó hatásának csökkentésére. A kerület szempontjából releváns a szállodahajók decentralizált elhelyezését szolgáló törekvés, mely a kerületi Duna partok kikötési célú igénybevételét vetíti előre. A Levegő Munkacsoport fővárossal kapcsolatos törekvései a közösségi közlekedés előnyben részesítése, a közterek humanizálása, a Duna-part és a környező területek gyalogos kapcsolatának, sokszínű interakciójának erősítése egybeesnek a XIII. kerületben élők érdekeivel. Reméljük, hogy ezek megvalósulásával Budapest is fokozatosan felzárkózik a sikeres zöld városok közé. Észrevételeink: 9

11 Az ingatlanfejlesztések megtorpanása módot ad a kerületnek arra, hogy az élhetőség szempontjait jobban érvényesíthesse a közterületek kialakítása és kezelése során. Beépítési karakterek A sűrű beépítésű területeken törekedni kell arra, hogy a beépítési intenzitás csökkenjen, de legalábbis ne változzon. Alacsony beépítettségű területek: A területek viszonylag alacsony gépkocsi-ellátottsága révén nem jellemző a parkolóhiány, azonban a lakosság jövedelmi szintjének emelkedésével várható ennek kialakulása. Törekedni kell arra, hogy a lakosság jövedelmi szintjének emelkedése ne vonja automatikusan maga után a parkolási igények hasonló mértékű növekedését. A tömegközlekedés további javítása, az autómegosztó vállalkozások elterjedése, a szemléletformálás, a helyi sportolás és szabadidő eltöltés kínálatának növekedése, a parkolás társadalmi költségeinek a használó által történő megfizettetése eredményes eszköznek bizonyult több európai nagyvárosban a saját gépkocsi-tartás fokozatos visszaszorulására. Fasorok A városi fasorok kedvezően befolyásolják a helyi mikroklímát, esztétikusak, növelik az ingatlanok értékét stb. Javasoljuk, hogy - első lépésben - készüljön felmérés arról, mely kerületi utak, utcák geometriai mérete illetve a közművek nyomvonala tenné lehetővé fasorok létesítését. 3 oldalú együttműködés az üres építési telkek, rozsdaterületek átmeneti hasznosításában A kerületben hasonlóan a szomszédos kerületekhez számos beépítetlen ingatlan vár új befektetésekre. Ezek a telkek hosszabb ideje rendezetlenek, porosak, csökkentik a környék ingatlanjainak értékét is. Javasoljuk, hogy a középiskolák és helyi önkéntesek munkájával - a telektulajdonosokkal együttműködve - szervezzék meg néhány telek ideiglenes bezöldítését önkormányzati támogatással. Az ilyen mintaprojektek például szolgálhatnak a főváros többi kerületének is, javítva a helyi mikroklímát, rekreációs lehetőséget és a látványt egyaránt. Számos példa bizonyítja, hogy a helyi lakosok készek erőfeszítéseket tenni a környezetük jobbításáért. A zöldfelületek ápolásában is komoly szerepet játszhatnak, amennyiben jó együttműködés alakul ki az önkormányzattal. A kerület összes érintettje közötti sikeres együttműködést kívánunk. Budapest, november 30. Összeállította: Beliczay Erzsébet 10

12 Címzett: Beliczay Erzsébet elnökhelyettes Levegő Munkacsoport 1465 Budpaest, Pf 1676 Tárgy: Válasz az AngyalZÖLD+ Stratégia és Program dokumentumra küldött észrevételekre. Tisztelt Elnökhelyettes Asszony! Köszönjük, hogy véleményezték a XIII. Kerületi Önkormányzat közterületi stratégiáját és programtervét. Munkánkat visszaigazolja, hogy a dokumentumot példamutató kezdeményezésnek tekintik. Fasorokra vonatkozó javaslatuk alapján a dokumentum 60. oldalán az A Újlipótvárosi gyalogos és zöldfelület fejlesztési programban az alábbi szöveges módosítást vezetjük át: Újlipótvárosi utcák humanizálása, járdák gyaloglási szélességének biztosítása, zöldfelület fejlesztés (virágos oszlopok, fák). Az utcák geometriai mérete illetve a közművek nyomvonala alapján a fásítási lehetőségek feltárása A javaslataikkal kapcsolatos válaszaink: A dokumentum közterületi stratégia, ezért az építési tömbök kialakítása, azok szabályozása nem tartozik tárgykörébe. Megítélésünk szerint a kerületben a kompakt város elve alapján, a szuburbánus települési terjeszkedés, az ingázási célú gépkocsiforgalom mérséklése érdekében több helyen van lehetőség a beépítés intenzitásának növelésére. Egyetértünk azzal, hogy a fejlesztések során egy adott konkrét helyszín közterületi és zöldhálózati ellátottságát vizsgálni szükséges. Újlipóvárosnak a Pannónia Tutaj utcák mentén lévő része zöldhálózati ellátottsága rendkívül kedvező (Duna-terasz és Kárpát ltp. közparkja, Tutaj utcai zöldterület, Bessenyei utcai pihenőpark és játszótér, RaM kert, Kassák Lajos park). Ezen közterületek zöldhálózati fejlesztése részben korábban megtörtént, részben a dokumentum fejlesztési programjaiban szerepel. 11

13 Egyetértünk abban, hogy a lakosság környezeti szemleleformálása, a klímaváltozás miatti környezeti veszélyek mérséklésének, az alkalmazkodás lehetőségeinek ismertetése fontos kihívása a településgazdálkodásnak. Ezen gondolatok alapján tervezzük megvalósítani a D Környezeti szemléletformálás a környezet- és klímatudatosság terén programunkat, mely tartalmának részletes kidolgozásában örömmel vesszük a Levegő Munkacsoport közreműködését. A beépítetlen, magán tulajdonú ingatlanokra vonatkozó javaslatuk nem tartozik a közterületi stratégia tárgykörében. Kerületünk három középiskolával is együttműködik a közösségi szolgálat program keretében, ahol az iskolák tanulói a közcélú területek fenntartásában nyújtanak segítséget. Rendkívül büszkék vagyunk a kerületi lakosok közterületi zöldfelületek fenntartásában nyújtott aktív közreműködésére ben 106 lakóközösség vett részt aktívan a Lakossági Zöldterület Védnökségi programunk keretében az közterületek szebbé, otthonosabbá tételében. Véleményüket, javaslataikat ismételten megköszönve Tisztelettel Budapest december 11. Helembai Mihály divízióvezető 12

14 Feladó: Csonka Berta Küldve: november :29 Címzett: Gábor Péter Tárgy: Re: FW: AngyalZÖLD+ véleményezés Tisztelt Helembai Mihály úr és Gábor Péter úr! Az elmúlt egy hét során részletes tanulmányozás alát vetettük az AngyalZÖLD+ programot. Örömmel láttuk, hogy a kutyás téma megemlításre került. Észrevételünk szerint az elmúlt négy év során több fontos lépés is történt a divízió kezdeményezésében, azzal a céllal, hogy a XIII. kerületi kutyatartók és nem kutyatartók együttélése zökkenőmentessé váljon. Ezen törekvések elismeréseként, szervezetetünk 2014-ben EB OVO díjjal tüntette ki a XIII. kerületeti Önkormányzatot, azonbelül pedig a téma felelőseit, a XIII. kerületi Közzolgáltató Zrt. vezetőségét. Ez úton is gratulálunk az elmúlt sikeres négy évhez! Az AnygalZÖLD+ Stratégia és Prgramot megismerve, úgy gondoljuk, hogy a következő négy év, a korábbi stratégia értékeit viszi tovább, a tapasztalatokat leszűrve, a koncpeciókat újragondolva, mélyítve. Ezért javasoljuk az anyag kiegészítését, a kutyás stratégia megalkotásának szándékával. A téma fontosságát alátámasztandó, az hez csatolva található egy rövid összefoglaló. A jelenlegi anyaghoz, a stratégiai kiegészítés mellett, a következő módosításokat javasoljuk: A 23. oldalhoz még kiegészítésként: A Gondos Gazdi program célja, párbeszéd kezdeményezése a kutyások és a nem kutyások között, a konfliktusmentes együttélés és a felelős városi kutyatartás normáinak ismertté és elfogadottá tétele érdekében (rendszeres közösségi programok, tanácsadás, rendezvényeken való részvétel). A 49. oldalon a jövőképhez: A kutyatartói tudatosság fejlesztésén keresztül és a városi kutyatartás közterületi feltételrendszerének megteremtésével a kutyás-nem kutyás feszültségek minimalizálódnak, a kutyák életminőség javító hatása kiterjed a helyi várolakók teljes közösségére. Az EB OVO Egyeüsület szándéka, a kutyatartásért elkötelezett szereplők szakmai tudása! Kérjük foduljanak hozzánk bizalommal a további folyamat során! Bízunk a további sikeres együttműködésben! Tisztelettel: Csonka Berta Az EB OVO Egyesület elnöke 13

15 Címzett: Csonak Berta elnök EB OVO Egyesület 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 5-7 Tárgy: Válasz az AngyalZÖLD+ Stratégia és Program dokumentumra küldött észrevételekre. Tisztelt Elnök Asszony! Köszönjük, hogy véleményezték a XIII. Kerületi Önkormányzat közterületi stratégiáját és programtervét. Egyesületük által 2014-ben adományozott díj fontos Önkormányzatunk számára, hiszen visszaigazolja a felelős városi kutyatartás népszerűsítése kapcsán végzett eddigi tevékenységünket. A javaslataikkal kapcsolatos válaszaink: A dokumentum jövőképében szereplő A zöldterületek funkciójukban alkalmazkodnak a kerületben élők sokszínű szabadidős, rekreációs igényeihez megfogalmazást a kutyatarásra vonatkozóan is értjük, nem tartjuk indokoltan, hogy a sokszínű rekreációs igényt a számos funkció (a kutyások, az idősek, a kisgyerekesek, kamaszok, kerékpárosok, görkorcsolyások, focisták, kosarasok ) közötti egyensúlyt megtartására törekedve hosszan részletezzük. A stratégia az integráció jegyében készült, azért hogy a kerületi közterületek üzemeltetésével kapcsolatos átfogó, minden érintett igényeit lehetőség szerint figyelembe vevő, de legalábbis a csoportok igényeinek megjelenítésére és egyeztetésére módot teremtő program szülessen. Ezért nem tartjuk indokoltnak egy önálló kutyás stratégia megalkotását. A dokumentum a kutyázás kérdéskörét három programban is érinti: A1.2.1.Közterületi tisztaság biztosítása A2.1.7.Program a kulturált ebtartásért D1.2.6.Gondos Gazdi program 14

16 Ezen programok megítélésünk szerint a városi kutyatartás, a közterület üzemeltetés szempontjából valóban fontos témakörét megfelelő hangsúllyal jelenítik meg. Továbbra is azt gondoljuk, hogy a felelős városi kutyatartás népszerűsítését, a kutyás infrastruktúra hatékony fejlesztését és működtetését az érintettekkel és az őket képviselő szervezetekkel partneri együttműködésben tudjuk megvalósítani. Az éves üzemeltetési, fejlesztési és kommunikációs programok részleteinek kidolgozása, az elért eredmények, felmerült problémák értékelése kapcsán továbbra is számítunk az Önök szakértő közreműködésére is. Véleményüket, javaslataikat ismételten megköszönve Tisztelettel Budapest december 11. Helembai Mihály divízióvezető 15

17 Küldve: november :10 Címzett: 'Helembai Mihály' Tárgy: RE: AngyalZÖLD+ véleményezés Tisztelt Divízióvezető Úr! Köszönjük, hogy megküldték az önkormányzat AngyalZÖLD+ című közterületi stratégiáját. Gratulálunk a tartalmi és formai szempontból is igényes anyaghoz, jóérzéssel vettük, hogy a közterületek fejlesztését átgondolt koncepció és igényes szakmai elvek alapján tervezik. Kollégáim pár észrevétele az alábbi volt: 11. oldalnál nem érthető: A terv a közlekedési rendszerek integrálása érdekében minőségi elvárásokat támaszt az élhető közterületek és a módváltó rendszerek korszerű kialakításánál. A kerületet áttételesen érintik a váci és az esztergomi vasútvonalak állomásai, a távolsági autóbuszok, az Újpest-Városkapu intermodális csomópont várható. 74. oldal 1. projektjéhez: a Vizes VB dátumának megnevezése téves : ifjúsági VB, 2021: VB. 15. oldalon és 74. oldalon a Budapest 2030 Hosszú Távú Városfejlesztési Koncepció nálunk használatos rövidítése VFK (nem HVK) Üdvözlettel: Deák Krisztina főtanácsos Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztály 1052 Budapest, Városház u

18 Címzett: Deák Krisztina Erzsébet főtanácsos Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztály 1052 Budapest, Városház u Tárgy: Válasz az AngyalZÖLD+ Stratégia és Program dokumentumra küldött észrevételekre. Tisztelt Főtanácsos Asszony! Köszönjük, hogy véleményezték a XIII. Kerületi Önkormányzat közterületi stratégiáját és programtervét. Munkánk visszaigazolásának tekintjük, hogy átgondoltnak és igényesnek tekintik a dokumentumot. A levelükben jelzett szerkesztési hibákat, elírásokat javítottuk. Véleményüket, javaslataikat ismételten megköszönve Tisztelettel Budapest december 11. Helembai Mihály divízióvezető 17

19 Tárgy: A MÉK Táj- és Kertépítész Tagozat vezetőségének szakmai véleménye a XIII. kerületi Önkormányzat időszakra szóló ANGYALZÖLD+ stratégiájáról és programtervéről Helembai Mihály úr, divízióvezető részére! XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. Közterületi divízió Tisztelt Helembai Mihály Úr! A Magyar Építész Kamara Táj- és Kertépítész Tagozata köszönettel vette a megtisztelő felkérést, hogy fenti tárgyú programtervet szakmailag véleményezze. Mint azt az előző - ANGYALZÖLD programot értékelő június 2-én kelt - véleményünkben is kiemeltük, már a XIII. kerület zöld programját is műfajteremtő és példaértékű kezdeményezésnek tartottuk. Ez olyan terület az önkormányzati működésben, amellyel a kerületek zöme, a főváros, illetve Magyarország egyéb települései sem foglalkoznak súlyának megfelelő mértékben, ezért a MÉK tagozati vezetése részéről ezt az úttörő munkát is csak üdvözölni tudtuk. Újszerű és támogatandó az a megközelítés és az megoldás is, amelyet a véleményezésre 2014-ben megküldött AngyalZÖLD+ program tükröz, amely a korábbi zöldhálózati (ágazati) stratégiát a közterületek egységes fejlesztési stratégiájának és programjának integráns részeként kezeli. Kiemelkedő eredmény, hogy nem egyszerűen egymás mellé illeszti a dokumentum a közterületeket érintő fejlesztéseket, hanem megvalósítja azok valós integrációját, miközben megőrzi az előző dokumentum alapvetően zöld megközelítését, az élhetőbb környezet kialakítására vonatkozó célkitűzését. Örömmel konstatáltuk, hogy a korábbi véleményünkben megfogalmazott elsősorban a tervezett fejlesztések áttekinthető térképi ábrázolására, a fejlesztési területek kiterjedésének a tervezett költségeknek bemutatására, valamint a tervezett fejlesztéseknek a korábbi időszakokban megvalósult fejlesztéseknek az összevetésére vonatkozó - javaslataink is figyelembevételre kerültek és kerület fejlesztéséért dolgozó szakemberek az AngyalZÖLD+ program kidolgozása során. Az AngyalZÖLD+ stratégia és program megismerése alapján megállapítható, hogy az újszerű, igényes, magas szakmai színvonalú, más kerületek és települések számára is mintaértékű dokumentum, (amely szervesen illeszkedik a főváros és a kerület fejlesztési dokumentumai sorába), egyaránt tükrözi a kerületvezetés és a kerületi polgárok és a stratégia kidolgozásában részt vevő a tájépítész szakemberek egybehangzó környezeti értékrendjét, társadalmilag és szakmailag egyaránt megalapozott, az előzményekre és a korábbi időszak fejlesztési eredményeire egyaránt építő, 18

20 a feltárt lakossági elvárásokra városrészenként is differenciáltan reagáló, kitűnően felépített, úgy a célkitűzések, mint a kidolgozott programok vonatkozásában alátámasztott, közérthető dokumentum. Mindezzel az AngyalZÖLD+ stratégia és program megítélésünk szerint - jól szolgálja a város- és kerületfejlesztési dokumentumokban megfogalmazott legitim társadalmi célok elérését. Gratulálunk a megrendelő kerületnek és a dokumentum kidolgozásában közreműködőknek. További munkájukhoz sok sikert kívánunk! Budapest, november 26. Schuchmann Péter elnök MÉK Táj-és Kertépítész Tagozat 19

21 Címzett: Schuchmann Péter elnök Magyar Építész Kamara Tájépítész Tagozat Tárgy: Válasz az AngyalZÖLD+ Stratégia és Program dokumentumra küldött észrevételekre. Tisztelt Elnök Úr! Köszönjük, hogy véleményezték a XIII. Kerületi Önkormányzat közterületi stratégiáját és programtervét. Munkánk visszaigazolásának tekintjük, hogy a közterületi fejlesztések valódi integrációját látják megvalósulni, megőrizve a korábbi dokumentum zöld megközelítését, az élhetőbb környezet kialakítására vonatkozó célkitűzését. Véleményüket ismételten megköszönve Tisztelettel Budapest december 11. Helembai Mihály divízióvezető 20

22 1 lakossági vélemény Lakossági vélemény Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat által közzétett Angyalzöld+ Stratégia és Program Egyeztetési Anyag című dokumentumhoz Újlipótvárosi lakosként és szakmagyakorló tájépítészként örömmel üdvözöltem a 2008-ban útjára indított kerületi zöldfelületgazdálkodási program harmadik szakaszaként meghirdetett Angyalzöld+-t. Az egyeztetési anyag magas szakmai színvonalú, mutatós, megvitatásra érdemes felvetéseket, értékes gondolatokat, kivitelezhető célokat és megvalósítható feladatokat tartalmaz. Megállapításai tájépítészeti szempontból megalapozottak, legtöbbjét el is tudom fogadni. A 2008-as eredeti dokumentumban szereplő célok és módszerek tekintetében az új stratégia és program azonban több lényegi ponton is módosult. A változások nyilvánvalóan köszönhetők az azóta elvégzett feladatokból leszűrhető tapasztalatoknak, valamint a megváltozott igazgatási, gazdasági és társadalmi környezetnek. A dokumentumban meghatározott témakörök közül néhányat kiemelnék, amit döntőnek tartok Újlipótváros zöldhálózati fejlesztésében. Zöldterület helyett közterület Az Angyalzöld+ a közlekedéshálózat és a zöldhálózat fejlesztését egy programban tárgyalja. Ez tájépítészeti szempontból korszerű, támogatandó megközelítés. A program közcélú zöldfelületek helyett közterületekre koncentrál. Ez egyrészt kiterjeszti a programban szereplő területek és feladatok körét. A zöldfelületek helyett közterületekkel való foglalkozás Újlipótváros szempontjából, ahol nagyon alacsony a zöldterület aránya és jóval dominánsabb a városi közlekedés által elfoglalt terület, kifejezetten előnyt jelenthet. Ebben a városrészben mindenképpen szükség van további közcélú zöldfelületek létesítésére, amelynek mintaprogramját az Angyalzöld+ tartalmazza (51. o., 60.o A3.2.). Ebben a városrészben, ahol ilyen alacsony a közterületi zöldfelületi arány, mindenképpen szükség van további közcélú zöldfelület létrehozására. A közlekedés, a parkolás és a közműhálózatok újragondolásával párhuzamosan a zöldfelület arányának növelése, kiemelten az utcafásítások számának növekedése lenne kívánatos a városrészben, mindvégig ügyelve a települési karakter megőrzésére. Bízom benne, hogy a mintaprogram hasonló értékrendszer mentén kerül majd kidolgozásra és nagy érdeklődéssel várom a program elindulását! Rövid kitérő: A virágos oszlopok további kihelyezését sem a településképi megjelenése, sem pedig a fenntarthatóság szempontjából nem tartom követendő útnak. Sőt! A zöldfelület hiányának problémáját konzerválja, hiszen mindenkiben, üzemeltetőben és a közterület használóiban egyaránt azt a csalfa érzetet keltheti, hogy VAN zöldfelület az utcán. Újlipótvárosi zöldfelületek a közterületeken túl A stratégia erőssége egyben gyengesége is, hiszen a közterületekre koncentrálva a nem közterületen lévő közcélú zöldfelületek talán így kevesebb figyelmet kapnak. Intézménykertek 21

2015. április 23. Környezet munkacsoport

2015. április 23. Környezet munkacsoport 2015. április 23. Környezet munkacsoport Újpest középtávú célrendszere Integrált Településfejlesztési Stratégia 1. Versenyképes helyi gazdaság és üzleti környezet 2. Hatékony közösségi infrastruktúrák

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

TÉR-KÖZ PÁLYÁZAT 2013. VÁGVÖLGYI ERIKA okl táj- és kertépítészmérnök kertészmérnök

TÉR-KÖZ PÁLYÁZAT 2013. VÁGVÖLGYI ERIKA okl táj- és kertépítészmérnök kertészmérnök TÉR-KÖZ PÁLYÁZAT 2013 VÁGVÖLGYI ERIKA okl táj- és kertépítészmérnök kertészmérnök TÉR-KÖZ PÁLYÁZAT 2013 Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala pályázatot hirdet a főváros közösségi tereinek fejlesztésére:

Részletesebben

A BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉSI RENDSZER (KKKR) BEVEZETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES INFRASTRUKTÚRA INTÉZKEDÉSI JAVASLATOK

A BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉSI RENDSZER (KKKR) BEVEZETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES INFRASTRUKTÚRA INTÉZKEDÉSI JAVASLATOK TANDEM MÉRNÖKIRODA Kft. Postacím: 1300 Bp. Pf. 4. / Iroda: 1033 Budapest Polgár u. 12. Tel.: (1) 368-83-43; Tel./Fax: (1) 453-24-49 pej.kalman@tandemkft.hu www.tandemkft.hu A BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KERÉKPÁROS

Részletesebben

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Elfogadta: 198/2008. (III. 26.) Kt. hat. A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA A Nemzeti Környezetvédelmi Program a települési környezet védelmén belül egy kisebb környezet-, és stresszhatást

Részletesebben

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia Középtávú célrendszer és projektlista előzetes javaslat Gazdaság munkacsoport Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002

Részletesebben

mindennapi közlekedési mód népszerűsítése

mindennapi közlekedési mód népszerűsítése Szuppinger Péter REC 2013.05.08. Szentendre Integrált közlekedéstervezés és a kerékpározás Miért integrált? Cél: Miért kerékpározás, integrált? mint mindennapi közlekedési mód népszerűsítése Tapasztalat:

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

A XIII. Kerületi Önkormányzat klímavédelmi gyakorlata. XIII. Kerületi Önkormányzat. XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.

A XIII. Kerületi Önkormányzat klímavédelmi gyakorlata. XIII. Kerületi Önkormányzat. XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. A XIII. Kerületi Önkormányzat klímavédelmi gyakorlata XIII. Kerületi Önkormányzat XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. Árvízi védekezés 2013 június Özönvízszerű esőzés 2014. augusztus Viharkárok 2014. augusztus

Részletesebben

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK JÁSZBERÉNY KÖZPONT 2014-2015-2 MSC ÉPÍTÉSZ BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK BEADANDÓ TARTALOM 2.KONZULTÁCIÓ/2015.02.25. 1. LAP / BORÍTÓ FELIRAT hallgató neve / neptun-kód tantárgy megnevezése terv címe

Részletesebben

Célegyenesben a Bubi. Dalos Péter MOL Bubi Üzemeltetési Főmunkatárs Budapesti Közlekedési Központ. Magyar CIVINET első találkozója 2014. június 12.

Célegyenesben a Bubi. Dalos Péter MOL Bubi Üzemeltetési Főmunkatárs Budapesti Közlekedési Központ. Magyar CIVINET első találkozója 2014. június 12. Dalos Péter MOL Bubi Üzemeltetési Főmunkatárs Budapesti Közlekedési Központ Magyar CIVINET első találkozója 2014. június 12. 1 A Bubi előkészítésének folyamata és a kapcsolódó kerékpárosbarát fejlesztések

Részletesebben

Célegyenesben a Bubi. Célegyenesben a Bubi

Célegyenesben a Bubi. Célegyenesben a Bubi Célegyenesben a Bubi 1 Közlekedés Koordinációs Központ Kerékpáros Konferencia 2013. szeptember 19. A budapesti közbringa rendszer előkészítésének folyamata és a kapcsolódó kerékpárosbarát fejlesztések

Részletesebben

Rákosmente földútjainak burkolattal történô ellátása KMOP 2.1.1./B 09 2009 0032

Rákosmente földútjainak burkolattal történô ellátása KMOP 2.1.1./B 09 2009 0032 Rákosmenti közlekedési és útfelújítási program EXPRESSZ PROGRAM 8 újabb utat épített Rákosmente Önkormányzata Rákosmente földútjainak burkolattal történô ellátása KMOP.1.1./B 09 009 003 Az Európai Unió

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ADALÉKOK A VÁROSFEJLESZTÉS XXI. SZÁZADI GYAKORLATÁHOZ Dr.

Részletesebben

Városfejlesztési Tanácsülés és Lakossági Fórum 2013. 06. 25.

Városfejlesztési Tanácsülés és Lakossági Fórum 2013. 06. 25. Várkerület értékmegőrző megújítása I. ütem Városfejlesztési Tanácsülés és Lakossági Fórum 2013. 06. 25. Németh Gergely városi főépítész Előzmények: 2001. - Várkerületre vonatkozó Szabályozási Terv Célja,

Részletesebben

Tárgy: Javaslat Budapest XX. kerület Pesterzsébet Tátra téren új parkolók kialakítására, a forgalmi rend módosítására. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: Javaslat Budapest XX. kerület Pesterzsébet Tátra téren új parkolók kialakítására, a forgalmi rend módosítására. Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZ 1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. Tel.: 283--0270 www.pesterzsebet.hu Tárgy: Javaslat Budapest XX. kerület Pesterzsébet Tátra

Részletesebben

FŐKERT amit a zöldterületek takarnak című előadás

FŐKERT amit a zöldterületek takarnak című előadás FŐKERT amit a zöldterületek takarnak című előadás Előadó: Erdélyi Krisztina Marketing és Pr csoportvezető Tudta-e Ön a FŐKERT Nonprofit Zrt. 1867. évi alapítása óta áll a főváros szolgálatában? a zöldterületek

Részletesebben

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara A megújuló energiák alkalmazásának szerepe és eszközei a vidék fejlesztésében, a Vidékfejlesztési Program 2014-20 energetikai vonatkozásai Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági

Részletesebben

Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében

Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében Fogalmak: Környezettudatosság: a bioszféra állapotával és az emberi populáció környezetével kapcsolatos tájékozottság érzékenység

Részletesebben

Smarter cities okos városok. Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI

Smarter cities okos városok. Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI MTA Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet, Győr Smarter cities okos városok Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI

Részletesebben

ALÁÍRÓLAP. Tervező: Korényi és Társai Építész Kft. 1113 Budapest, Edömér u. 4. TT1 01-2590. Nagy Csilla TT1 01-1210 K1 1-01-3157. 2013.

ALÁÍRÓLAP. Tervező: Korényi és Társai Építész Kft. 1113 Budapest, Edömér u. 4. TT1 01-2590. Nagy Csilla TT1 01-1210 K1 1-01-3157. 2013. ALÁÍRÓLAP KÖZÉPSŐ FERENCVÁROS REHABILITÁCIÓS TERÜLET (Budapest, IX. ker. Ferenc körút - Üllői út - Haller utca - Mester utca által határolt területre vonatkozó) a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

A Budapest Főváros VIII. kerület Horváth Mihály tér rehabilitációjának tervezési programja

A Budapest Főváros VIII. kerület Horváth Mihály tér rehabilitációjának tervezési programja A Budapest Főváros VIII. kerület Horváth Mihály tér rehabilitációjának tervezési programja 2014 1 Bevezetés A Budapest VIII. kerület Horváth Mihály tér a városrész szívében található, a Baross utca tengelyében,

Részletesebben

Információk az utak menti fásításról. Zsidákovits József. üzemeltetési mérnök, KKK. Budapest 2008. február 20. 1. A fásítás két évtizede számokban

Információk az utak menti fásításról. Zsidákovits József. üzemeltetési mérnök, KKK. Budapest 2008. február 20. 1. A fásítás két évtizede számokban Információk az utak menti fásításról Zsidákovits József üzemeltetési mérnök, KKK Budapest 2008. február 20. Témák áttekintése 1. A fásítás két évtizede számokban 2. Változások a 3. Közút menti fák állapotvizsgálata

Részletesebben

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BÉKÉS MEGYE JÖVŐKÉPE az élhető és sikeres megye

Részletesebben

PROJEKTAUDIT JELENTÉS - - -

PROJEKTAUDIT JELENTÉS - - - Projektaudit jelentés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2007-2013 közötti időszak projektterveire vonatkozóan megacity - projektalapú városfejlesztési program wwwazentelepulesemhu PROJEKTAUDIT JELENTÉS

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. augusztus

Pályázati figyelő 2010. augusztus Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 ot (célok) Támogatási keret Támogatás összege Nemzeti Kulturális Alapprogram Múzeumi Szakmai Kollégium Érvényes működési

Részletesebben

Győr. Győr, mint kerékpárosbarát település. Kóródi Csilla stratégiai tervező

Győr. Győr, mint kerékpárosbarát település. Kóródi Csilla stratégiai tervező , mint kerékpárosbarát település Kóródi Csilla stratégiai tervező Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési Főosztály csilla.korodi@gyor-ph.hu. Kerékpáros fejlesztések ben Kerékpáros

Részletesebben

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Németh Mónika Miniszterelnökség Nemzetközi Főosztály 1 2012 Partnerségi

Részletesebben

Települési ÉRtékközpont

Települési ÉRtékközpont TÉR Települési ÉRtékközpont Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési program kidolgozása KÉPZÉS Stratégiák szerepe 2009. A közpolitika fogalma Közpolitika: az aktuálpolitika

Részletesebben

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények I.4.2. KÖZLEKEDÉS 3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 3.0.1 Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2008. VÁTI) Bács-Kiskun M. területrendezési

Részletesebben

Szegedi belváros kerékpáros átjárhatóságának biztosítása Készítette: Dávid Gábor

Szegedi belváros kerékpáros átjárhatóságának biztosítása Készítette: Dávid Gábor Szegedi belváros kerékpáros átjárhatóságának biztosítása Készítette: Dávid Gábor 1 Előzmények A lehetőség: KRESZ (2010.01.01) A módosítás előtt: (3) Ha az Egyirányú forgalmú út jelzőtáblák (104. és 105.

Részletesebben

BuBi A FŐVÁROSI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS ÚJ SZEREPLŐJE 2011 02-18 EPOMM PLUS KKKR WORKSHOP, ARANYTÍZ KULTÚRHÁZ

BuBi A FŐVÁROSI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS ÚJ SZEREPLŐJE 2011 02-18 EPOMM PLUS KKKR WORKSHOP, ARANYTÍZ KULTÚRHÁZ BuBi A FŐVÁROSI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS ÚJ SZEREPLŐJE 2011 02-18 EPOMM PLUS KKKR WORKSHOP, ARANYTÍZ KULTÚRHÁZ MI A BUBI? BUDAPESTI KERÉKPÁROS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI RENDSZER EU FINANSZÍROZÁS, KÖZSZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

A TransHUSK Plus projekt

A TransHUSK Plus projekt A TransHUSK Plus projekt dr. Siska Miklós KTI Zárókonferencia Győr, 2015. június 17. A projekt keretében vizsgált térségek A két projekt néhány jellemző adata 680 km közös határ; 22 (TransHUSK) + 18 (TransHUSK

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS. Integrált Településfejlesztési Stratégiája

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS. Integrált Településfejlesztési Stratégiája MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Integrált Településfejlesztési Stratégiája Beérkezett, de el nem fogadott vélemények összesítése az elutasításuk indoklásával - Tervezői válaszok - Miskolc, 2014. augusztus Miskolc

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Polgármesterétől Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Tisztelt Képviselő-testület! Hajdúhadházi

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

A módosítások elhelyezkedése

A módosítások elhelyezkedése SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA, CÉLJA ÉS HATÁSA 9 8 5 7 6 1 3 4 2 A módosítások elhelyezkedése 1. A 638/3 hrsz-ú telket érintő módosítás Az ingatlan

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Jegyző Tárgy: Teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére Tisztelt Képviselő-testület! A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

Kérdőív. 1.) Véleménye szerint mi a legnagyobb érték településén? 2.) Mi a három legfontosabb észrevétele a településével kapcsolatosan? a.) b.) c.

Kérdőív. 1.) Véleménye szerint mi a legnagyobb érték településén? 2.) Mi a három legfontosabb észrevétele a településével kapcsolatosan? a.) b.) c. Kérdőív 1.) Véleménye szerint mi a legnagyobb érték településén? 2.) Mi a három legfontosabb észrevétele a településével kapcsolatosan? a.) b.) c.) 3.) Kérem, mondja meg, mi a három LEGNAGYOBB PROBLÉMA,

Részletesebben

BUDAPEST XIII. KERÜLET INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

BUDAPEST XIII. KERÜLET INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA BUDAPEST XIII. KERÜLET INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA III. MONITORING ÉS FELÜLVIZSGÁLAT (Tervezet) Készítette: Városkutatás Kft. Ekés András Horváth Vera Petrovácz Rózsa Rita Sipos Zsófia Somogyi

Részletesebben

Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához

Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához Gazdasági és közlekedési terek 2014 Előzetes tájékoztatási dokumentáció ART VITAL Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. 2014. Nagyhalász Város rendezési

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák Dr. Viski József főosztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Stratégiai Főosztály Hatásvizsgálatok

Részletesebben

Győr. Győr és a kerékpár. Vidéki nagyvárosok kerékpáros infrastruktúra fejlesztései Győr. Polgári István stratégiai csoportvezető

Győr. Győr és a kerékpár. Vidéki nagyvárosok kerékpáros infrastruktúra fejlesztései Győr. Polgári István stratégiai csoportvezető és a kerékpár Vidéki nagyvárosok kerékpáros infrastruktúra fejlesztései Polgári István stratégiai csoportvezető Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési Főosztály polgari.istvan@gyor-ph.hu

Részletesebben

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A megyei

Részletesebben

A Városkommunikációs Mesterkurzus tapasztalatai

A Városkommunikációs Mesterkurzus tapasztalatai Paksi Adrienn A Városkommunikációs Mesterkurzus tapasztalatai Partnerség és kommunikáció a területi tervezésben - Elmélet és gyakorlat Lechner Lajos Tudásközpont 2014. december 15. Az energikus 314-es

Részletesebben

Dr. Pintér Ferenc ICI Interaktív Kommunikációs Zrt. ferenc.pinter@icicom.hu

Dr. Pintér Ferenc ICI Interaktív Kommunikációs Zrt. ferenc.pinter@icicom.hu Orientgateproject LOT2 A városi rendszerek sebezhetősége az éghajlatváltozás hatásaival összefüggésben, Budapest XIII. kerületben: a tanulmány eredményei Dr. Pintér Ferenc ICI Interaktív Kommunikációs

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Balogh Nóra vezető tanácsos Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium 2011. június 22. Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Részletesebben

Kerékpáros program és jövőkép, a projekt általános bemutatása

Kerékpáros program és jövőkép, a projekt általános bemutatása Kerékpáros program és jövőkép, a projekt általános bemutatása Berencsi Miklós osztályvezető KKK Budapest, 2014. december 2. A PROJEKT ALKOTÓELEMEI Tervezés KENYI Döntéselőkészítés EuroVelo 6 (Rajka-Bp.

Részletesebben

... 51... 51... 52... 52 2

... 51... 51... 52... 52 2 1 ... 51... 51... 52... 52 2 ... 54... 55... 62... 62... 64... 64... 65... 65... 65... 66... 66... 67 3 4 1 Jászfényszaru Város Településfejlesztési Koncepció Jászfényszaru Város Önkormányzata 2002., Integrált

Részletesebben

ADOTTSÁGOK TÖRTÉNELMI MÚLT KERÜLET KIALAKULÁSA RÉGI TOPOGRÁFIAI TÉRKÉPEKEN 1836 1927

ADOTTSÁGOK TÖRTÉNELMI MÚLT KERÜLET KIALAKULÁSA RÉGI TOPOGRÁFIAI TÉRKÉPEKEN 1836 1927 Megjegyzés: Jelen összeállítás a 2014. június 26-án csütörtökön, a Soós István Borászati Szakközépiskolában megtartott Záró Vezetői Városfejlesztési Kerekasztalon Rumi Imre kerületi főépítész által bemutatott.ppt

Részletesebben

Hogyan hozzuk ki a CLLD-ből a lehető legjobbat? A CLLD Partnerségi Megállapodásban. tisztázása. CLLD 2014-2020 szeminárium

Hogyan hozzuk ki a CLLD-ből a lehető legjobbat? A CLLD Partnerségi Megállapodásban. tisztázása. CLLD 2014-2020 szeminárium Hogyan hozzuk ki a CLLD-ből a lehető legjobbat? A CLLD Partnerségi Megállapodásban játszott stratégiai szerepének tisztázása CLLD 2014-2020 szeminárium Brüsszel, 2013. február 06. 1 Emlékeztetőül: a Partnerségi

Részletesebben

A 15-ös, 115-ös és 133-as autóbuszjáratok átalakítása

A 15-ös, 115-ös és 133-as autóbuszjáratok átalakítása A 15-ös, 115-ös és 133-as autóbuszjáratok átalakítása 1) A társadalmi egyeztetésen meghirdetett javaslatok A BKK Zrt. kikérte utasai véleményét a 15-ös, 115-ös és 133-as viszonylatok közlekedési rendjének

Részletesebben

ADJUNKTUS NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM, A VÁROSFEJLESZTÉS ZRT VEZÉRIGAZGATÓJA

ADJUNKTUS NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM, A VÁROSFEJLESZTÉS ZRT VEZÉRIGAZGATÓJA AZ OPERATÍV VÁROSFEJLESZTÉS AZ ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG INTEGRÁLT VÉDELMÉNEK SZOLGÁLATÁBAN BAJNAI LÁSZLÓ PhD EGYETEMI ADJUNKTUS NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM, A VÁROSFEJLESZTÉS ZRT VEZÉRIGAZGATÓJA AZ OPERATÍV

Részletesebben

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI FELÜLVIZSGÁLAT (HVS) 2013! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatósága 16/2013. (III.6.) közlemény értelmében elrendelte

Részletesebben

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Kórházi létesítmény gazdálkodás a gyakorlatban MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE A Kórház (szakrendelő, orvosi rendelő) mint létesítmény Egészségügyi intézmény egy speciális

Részletesebben

A szén-dioxid mentes város megteremtése Koppenhága példáján. Nagy András VÁTI Nonprofit Kft.

A szén-dioxid mentes város megteremtése Koppenhága példáján. Nagy András VÁTI Nonprofit Kft. A szén-dioxid mentes város megteremtése Koppenhága példáján Nagy András VÁTI Nonprofit Kft. Szén-dioxid semlegesség A vízió: 2025-ben Koppenhága lesz az első szén-dioxidsemleges főváros a világon. az összes

Részletesebben

SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS. 1. Előzmények

SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS. 1. Előzmények SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS 1. Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2003. évi XXVI. Tv.) Tolna M. területrendezési terve (VÁTI) Tolna

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS AMOENITAS Biatorbágyi

Részletesebben

Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban. Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28.

Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban. Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28. Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28. EU 2020 célok: Európa (2020) Intelligens ( smart ) Fenntartható ( sustainable

Részletesebben

A KKK megbízásából készülő kerékpáros projektek. Mihálffy Krisztina. Projekt Előkészítési Napok, 2013. november 26-27.

A KKK megbízásából készülő kerékpáros projektek. Mihálffy Krisztina. Projekt Előkészítési Napok, 2013. november 26-27. A KKK megbízásából készülő kerékpáros projektek Mihálffy Krisztina Projekt Előkészítési Napok, 2013. november 26-27. Tartalom Előzmények A projekt haladási üteme A projekt részei A projekt tartalma, indokoltsága

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. augusztus 15-ei ülésén hozott határozataiból: 148/2014. (VIII. 15.

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. augusztus 15-ei ülésén hozott határozataiból: 148/2014. (VIII. 15. 148/2014. (VIII. 15.) MÖK határozat A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2014. augusztus 15-ei ülése napirendjét a következők szerint fogadja el: 1. Előterjesztés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei

Részletesebben

HATÁROZAT KIVONAT. Készült: 2009. március 10-én a Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és Környezetvédelmi Bizottság rendes ülésén.

HATÁROZAT KIVONAT. Készült: 2009. március 10-én a Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és Környezetvédelmi Bizottság rendes ülésén. Készült: 2009. március 10-én a Környezetvédelmi Tárgy: Napirendi pontok elfogadása. 10/2009.( III. 10. ) VMKB. hat. 5 igen szavazattal a Környezetvédelmi Bizottság egyhangúlag egyetért azzal, hogy az elhangzott

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYT MINDENKINEK SZAKMAI PROGRAM MARCALI, 2015.05.08.

Részletesebben

BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 ORSZÁGOS ÉS MEGYEI TERVEZÉSI FOLYAMATOK ÁTTEKINTÉSE Budapest új városfejlesztési koncepciója: BUDAPEST

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

1.Fórum: Levél, 2014.06.23.

1.Fórum: Levél, 2014.06.23. Emlékeztető Projektötlet gyűjtő fórumokról 1.Fórum: Levél, 2014.06.23. Életminőség fejlesztése: Civil szervezetek rendezvény, eszköz, kiadvány Nem elaprózott pontszerű fejlesztések Átfogó térségi gazdaságfejlesztés,

Részletesebben

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Tóthné Pfaff Éva kultúraktív Egyesület TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0014 PEDAGÓGUSKÉPZÉST SEGÍTŐ HÁLÓZATOK TOVÁBBFEJLESZTÉSE A DÉL-DUNÁNTÚL RÉGIÓBAN A KÉSZÍTŐK Sebestyén Ágnes

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

A 35-ös autóbusz útvonalának módosítása a Corvin út térségében

A 35-ös autóbusz útvonalának módosítása a Corvin út térségében A 35-ös autóbusz útvonalának módosítása a Corvin út térségében 1) A társadalmi egyeztetésen meghirdetett javaslatok A BKK kikérte az utazóközönség véleményét a 35-ös viszonylat Corvin út térségi útvonal-módosításával

Részletesebben

Hivatásforgalmi, hálózatba illeszthető kerékpárutak fejlesztésének előkészítése KÖZOP-5.5-09-11-2012-0004

Hivatásforgalmi, hálózatba illeszthető kerékpárutak fejlesztésének előkészítése KÖZOP-5.5-09-11-2012-0004 Hivatásforgalmi, hálózatba illeszthető kerékpárutak fejlesztésének előkészítése KÖZOP-5.5-09-11-2012-0004 Berencsi Miklós Keszthely, 2014. október 21. A PROJEKT ALKOTÓELEMEI Tervezés Felmérés InformaFka

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra.

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. TÁJÉKOZTATÓ Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. I. A területre jelenleg a következő településrendezési eszközök vannak hatályban: Sajóbábony Település-rehabilitációs

Részletesebben

Bodrogközben város születik hagyományok a jövő tükrében. Cigánd Város településfejlesztési stratégia és akcióterv (2007).

Bodrogközben város születik hagyományok a jövő tükrében. Cigánd Város településfejlesztési stratégia és akcióterv (2007). CIGÁND VÁROS VÁROSKÖZPONTJÁNAK KOMPLEX REHABILITÁCIÓJA DEÁK ATTILA Terület és településfejlesztési szakértő PÁLYÁZATI ÉS PROJEKTIRODA KFT. Előzmények 2007-20102010 Bodrogközben város születik hagyományok

Részletesebben

KOMPLEX SZEMLÉLETŰ KERÉKPÁROSBARÁT FEJLESZTÉS TAPASZTALATAI BUDAPESTEN

KOMPLEX SZEMLÉLETŰ KERÉKPÁROSBARÁT FEJLESZTÉS TAPASZTALATAI BUDAPESTEN KOMPLEX SZEMLÉLETŰ KERÉKPÁROSBARÁT FEJLESZTÉS TAPASZTALATAI BUDAPESTEN Bencze-Kovács Virág kerékpáros stratégiai koordinátor, Budapesti Közlekedési Központ 2014. december 2. Célok, Átnézeti térkép A folyamat,

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

Az Országos Területrendezési Terv és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv törvényekből eredő kerékpáros úthálózat aktuális kérdései

Az Országos Területrendezési Terv és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv törvényekből eredő kerékpáros úthálózat aktuális kérdései Az Országos Területrendezési Terv és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv törvényekből eredő kerékpáros úthálózat aktuális kérdései Jövőkép a Budapest Balaton kerékpáros útvonalon című konferencia

Részletesebben

Intelligens európai városi közlekedés: Budapest közlekedési rendszerének megújítása

Intelligens európai városi közlekedés: Budapest közlekedési rendszerének megújítása Közlekedésfejlesztés Magyarországon Aktualitások Balatonföldvár, 2012. május 15-17. Intelligens európai városi közlekedés: Budapest közlekedési rendszerének megújítása Kerényi László Sándor főosztályvezető

Részletesebben

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK FENNTARTHATÓSÁGI TERVE

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK FENNTARTHATÓSÁGI TERVE CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK FENNTARTHATÓSÁGI TERVE A cigándi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése 1 2010 2 I. ELŐZMÉNYEK Cigánd Város Önkormányzata 8.280.200 Ft forintot nyert az ÁROP-1.A2/A pályázati

Részletesebben

dr. Szaló Péter 2014.11.28.

dr. Szaló Péter 2014.11.28. Integrált településfejlesztési stratégiák a két programozási időszakban dr. Szaló Péter 2014.11.28. Városfejlesztés Tagállami hatáskör Nem közösségi politika Informális együttműködés a miniszterek között

Részletesebben

Vidéki nagyvárosok kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése

Vidéki nagyvárosok kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése Vidéki nagyvárosok kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése Kaposvár Tóth István Alpolgármester Csomóponti átvezetések, Kereszteződések Elemváltások Kezdet- és végződés kialakítása Dalos Péter tervezőmérnök

Részletesebben

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 33/2009. (IX.30.) Önk. R E N D E L E T E

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 33/2009. (IX.30.) Önk. R E N D E L E T E NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 33/2009. (IX.30.) Önk. R E N D E L E T E a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról (Egységes szerkezetben az 1/2008. (I.07.) Önk., a 16/2006. (IV.27.) Önk.,

Részletesebben

A törvény jelentősége:

A törvény jelentősége: Magó Erzsébet osztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály 2012. április 26. Az Agglomerációs törvény (továbbiakban: Törvény) 2005. szeptember 1-én lépett hatályba. A törvény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Karinthy utcai általános iskola környezetének forgalmi rendjével összefüggő kérdésekről. Előzmények

ELŐTERJESZTÉS. A Karinthy utcai általános iskola környezetének forgalmi rendjével összefüggő kérdésekről. Előzmények Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Karinthy utcai általános

Részletesebben

Készítette a Főépítészi Iroda * 2008. november

Készítette a Főépítészi Iroda * 2008. november BELSŐ FERENCVÁROS REHABILITÁCIÓ 2008. ÉVI ÉRTÉKELÉS 2009. ÉVI PROGRAM Készítette a Főépítészi Iroda * 2008. november TARTALOMJEGYZÉK 2008. ÉVI ÉRTÉKELÉS Változások a városrészben Önkormányzati feladatok

Részletesebben

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés 2012.04.26. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 7 May 2012 Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. és az ISO 26000

Részletesebben

Olcsó, egészséges, környezetkímélő közlekedés. Mihálffy Krisztina. Nemzeti Közlekedési Napok 2014. október 28-30.

Olcsó, egészséges, környezetkímélő közlekedés. Mihálffy Krisztina. Nemzeti Közlekedési Napok 2014. október 28-30. Olcsó, egészséges, környezetkímélő közlekedés Mihálffy Krisztina Nemzeti Közlekedési Napok 2014. október 28-30. KERÉKPÁR 2 Mit értünk kerékpározás alatt? Közlekedési eszköz Sporteszköz Kikapcsolódási forma

Részletesebben

A kerékpározás jelene és jövője

A kerékpározás jelene és jövője A kerékpározás jelene és jövője Marasztó Zoltán Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közúti Infrastruktúra Főosztály Közúti Osztály Halálos kimenetelű kerékpáros balesetek száma Ország Év Fő Ausztália 2009

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület

Részletesebben

6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/396-10/2015 ELŐTERJESZTÉS. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) jóváhagyása. Dobó Zoltán polgármester

6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/396-10/2015 ELŐTERJESZTÉS. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) jóváhagyása. Dobó Zoltán polgármester 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/396-10/2015 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. szeptember 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Az Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8.

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Nagy István épületenergetikai szakértő T: +36-20-9519904 info@adaptiv.eu A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztály Feladat- és hatásköri jegyzék

Részletesebben

RÁCALMÁS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

RÁCALMÁS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 1 RÁCALMÁS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA A településfejlesztési koncepciót Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2016. (01.26.) KT. sz. határozatával elfogadta. 2016. január 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2011. (V.5.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE* a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi

Részletesebben

A NÉS-2 stratégiai környezeti vizsgálata

A NÉS-2 stratégiai környezeti vizsgálata A NÉS-2 stratégiai környezeti vizsgálata Dr. Kukely György cégvezető Terra Studio Kft. Terra Studio Kft. A stratégiai környezeti vizsgálat 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet szerint stratégiai környezeti vizsgálat

Részletesebben

SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban

SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban III. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza, 2012. június 19. Szabados Krisztián gazdasági

Részletesebben

Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1.

Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1. Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1. Tárgy: Roma Parlament (VIII. Tavaszmező u.6.) és Műteremház és Művészkert (VIII. József u. 37.) műemlékvédelmi

Részletesebben

Mit jelent. a városfejlesztés? Mi az, hogy integrált fejlesztés? Mit jelent a stratégia? Integrált: Integrált városfejlesztés ZUGLÓ 2009-2020

Mit jelent. a városfejlesztés? Mi az, hogy integrált fejlesztés? Mit jelent a stratégia? Integrált: Integrált városfejlesztés ZUGLÓ 2009-2020 ZUGLÓ I VS 2009-2020 Mit jelent a városfejlesztés? A városfejlesztés: Városi folyamatok irányának, sebességének tudatos, tervezett befolyásolása A működés, a működtetés hatékonyságának, eredményességének

Részletesebben

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Dósa Henrietta Táj- és természetvédelmi referens VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény

Részletesebben