Solubor DF Nátrium-borát

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Solubor DF Nátrium-borát"

Átírás

1 BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP Solubor DF Nátrium-borát 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT ADATAI A termék megnevezése: Minőség: A termék felhasználása: Kémiai csoport: Solubor DF technikai mikro-tápértékű trágya szervetlen borátok (lásd 15. pont: kémiai jegyzékek) KIADTA: Borax Europe Limited 1A Guilford Business Park Guilford, GU2 8XG Egyesült Királyság TELEFONSZÁM VÉSZHELYZET ESETÉN: (44) Magyarországi disztributor: BASF Hungária Kft Budapest, Seregély u.1-5. Tel. (munkaidőben): Fax: Információ vészhelyzet esetén: MOL FER VERIK központ: Tel/Fax: 0036/23/ Valamint a területileg illetékes tűzoltóság és a BASF Hungária Kft. (Tel.: 0036/30/ ) 2. ÖSSZETÉTEL / INFORMÁCIÓK AZ ALKOTÓRÉSZEKRŐL Komponens Koncentráció CAS-szám bórsav (H 3 BO 3 ) kb. 45% dinátrium-tetraborát-pentahidrát (Na 2 B 4 O. 7 5H 2 O) kb. 35% dinátrium-dekaborát-dekahidrát 20% A Solubor DF az Európai Közösség 67/548/EGK. számú irányelve és annak későbbi módosításai szerint nincs a veszélyes anyagok közé sorolva. 3. AZ ANYAG VESZÉLYESSÉGE Az anyag veszélyességének áttekintése A Solubor DF fehér, szagtalan, mikroszemcsés termék, amely nem tűzveszélyes, nem éghető, nem robbanásveszélyes, valamint akut orális és dermális toxicitása kicsi.

2 Lehetséges ökológiai hatások Nagy mennyiségben a Solubor DF ártalmas hatást gyakorolhat a növényekre és más biológiai fajokra. Ezért az anyag környezetbe kerülését minimális értéken kell tartani, kivéve, amikor a gazdaságokban javasolt a termék használata a különböző termények bórhiányának pótlására. Lehetséges hatások az egészségre A munkahelyen és máshol az anyag szervezetbe kerülésének legfőbb útja az anyag belélegzése. Az anyag bőrön keresztül történő felszívódását általában nem kell tekintetbe venni, mivel a Solubor DF a sértetlen bőrön keresztül nehezen szívódik fel. Az anyag belégzése Amennyiben a porkoncentráció a levegőben 10 mg/m 3 értéknél nagyobb, a Solubor DF porának belégzésekor az orrban és a torokban enyhe irritáló hatás jelentkezhet. Az anyag szembe kerülése A Solubor DF a szemre enyhe irritáló hatást fejt ki. Az anyag érintkezése a bőrrel A Solubor DF a sértetlen bőrre nem gyakorol irritáló hatást. Az anyag lenyelése A Solubor DF tartalmú termékek nem emberi fogyasztásra valók. A Solubor DF akut toxicitása kicsi. Kisebb (például egy teáskanálnyi) mennyiség véletlenszerű lenyelése valószínűleg semmilyen hatással nem jár; ennél nagyobb mennyiségek lenyelése gyomorbélrendszeri panaszokat okozhat. Rákkeltő hatás A jelenlegi ismeretek szerint a Solubor DF nem rákkeltő. Hatás a szaporítószervekre / fejlődésre Állatfajokon végzett lenyelési kísérletek eredményei szerint a borátok nagy mennyiségben fogyasztva hatással vannak a szaporítószervekre, illetve a szervezet fejlődésére. Emberek borát-porral történő munkahelyi érintkezését vizsgáló tanulmány eredményei nem mutattak káros hatást a reprodukáló képességre. Az anyaggal való érintkezés tünetei A Solubor DF nagy mennyiségével való véletlenszerű érintkezés tünetei az anyag lenyelésével vagy nagyobb sérült bőrfelületen keresztül történő felszívódásával kapcsolatosak. Ilyen esetben hányinger, hányás, hasmenés léphet fel, illetve hosszabb ideig tartó bőrpirosodás és hámlás jelentkezhet (lásd a 11. pontot). 4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS Az anyag belégzése Az orrban vagy a torokban jelentkező irritáló hatás esetén friss levegőre kell menni. Az anyag szembe kerülése A szem öblítését szemmosó berendezés vagy friss víz segítségével kell végezni. Ha az irritáló hatás 30 percnél hosszabb ideig tart, orvoshoz kell fordulni. Az anyag érintkezése a bőrrel

3 Mivel a Solubor DF a bőrre nem irritáló hatású, kezelésre nincs szükség. Az anyag lenyelése Kisebb (például egy teáskanálnyi) mennyiség véletlenszerű lenyelése egészséges felnőttekre nem fejt ki ártalmas hatást. Nagyobb mennyiségek lenyelése esetén a sérülttel két pohár vizet kell itatni, és orvoshoz kell fordulni. Tájékoztatás az orvos részére Felnőtteknél 6 grammnál kisebb mennyiségű Solubor DF lenyelése esetén csak a sérült megfigyelésére van szükség. 6 grammnál nagyobb mennyiségű Solubor DF lenyelésekor a vesefunkció fenntartása és folyadék-kényszerítés szükséges. Gyomormosásra csak mérgezési tüneteket mutató sérültek esetében van szükség. Művese-kezelés csak súlyos akut tüneteket eredményező lenyelés, illetve veseelégtelenség esetén szükséges. A vizelet vagy a vér bórtartalmának meghatározása csak az anyaggal való érintkezés tényének dokumentálása szempontjából jelentős, és azt nem lehet a mérgezés súlyosságának megállapítására vagy a kezelés irányadójaként használni 1 (lásd a 11. pontot). 5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK Általános tűzveszély Tűzveszély nem áll fenn, mivel a Solubor DF nem tűzveszélyes, nem éghető, nem robbanásveszélyes. A termék maga gyulladásgátló anyag. Az anyag tüzének oltására használható anyagok Az anyaghoz közeli tüzek oltására bármilyen tűzoltó anyag használható. 6. INTÉZKEDÉSEK AZ ANYAG VÉLETLENSZERŰ SZABADBA KERÜLÉSE ESETÉN Általános intézkedések A Solubor DF vízben oldódó, fehér mikrogranulátum, amely a gyökereken keresztül felszívódva a fákat, illetve a növényzetet károsíthatja (lásd a 12. pontot). Földre ömlés A kiömlött Solubor DF-et porszívó, lapát vagy seprű segítségével össze kell gyűjteni, és a vonatkozó helyi rendelkezésekkel összhangban történő ártalmatlanítás céljára tárolóedénybe kell helyezni. Ügyelni kell, hogy a tisztítás és az ártalmatlanítás során az anyag ne kerüljön be a vizekbe. A földre ömlött anyag eltávolítása során egyéni védőfelszerelés használatára nincs szükség. Vízbe ömlés Amennyiben lehetséges, a sértetlen tárolóedényeket a vízből ki kell emelni. A helyi vízügyi hatóságokat tájékoztatni kell a balesetről, hogy az érintett vizeket ne használják öntözésre vagy vízkivételre ivóvízhez, amíg a természetes hígulás következtében a bór koncentrációja a természetes szintre vissza nem kerül (lásd a 12., a 13. és a 15. pontot). 7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS Általános információk

4 Különleges kezelési intézkedésekre nincs szükség, azonban az anyagot célszerű száraz, fedett helyen tárolni. A csomagolás épségének megőrzése, valamint a termék összetapadásának elkerülése érdekében a raktárból mindig a legrégebben beérkezett zsákokat kell kiadni (az első be első ki elve). A porképződés és a porfelhalmozódás megakadályozása érdekében a jó háztartási gyakorlat elvei szerint kell eljárni. Tárolási hőmérséklet Környezeti. Tárolási nyomás Atmoszférikus. Különleges érzékenység Nedvesség (összetapadás). 8. ÉRINTKEZÉS AZ ANYAGGAL / EGYÉNI VÉDŐFELSZERELÉS Műszaki intézkedések A Solubor DF porkoncentrációjának a megengedett érték alatt tartása érdekében helyi elszívást kell alkalmazni. Egyéni védőfelszerelés Amennyiben a levegőben a porkoncentráció a megengedett értéket várhatóan meghaladja, gázálarcot/porálarcot kell viselni Szokásos körülmények között védőszemüveg és védőkesztyű használata nem szükséges, ez azonban indokolt lehet, ha a környezet túlságosan poros. Munkahelyi határértékek A borax-pentahidrát szerepel az ACGIH-listában, és a munkahelyi határértéke (TVL-értéke) 1 mg/m 3. Az egyesült királyságbeli OES (munkahelyi érintkezési standard) szerinti határérték szintén 1 mg/m FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK Külső megjelenés: Fehér, szagtalan, kristályos szilárd anyag Az ömlesztett anyag sűrűsége: kg/m 3 Gőznyomás (20 C-on): Elhanyagolható Oldhatóság vízben (20 C-on): 9,5% Olvadáspont: <200 C ph (23 C-on): 7,4 (10 %-os oldat) 10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG Általános információk A Solubor DF stabil termék, azonban hevítéskor vizet veszít, és végül kristályvíz nélküli borátok keletkeznek.

5 Kerülendő anyagok és körülmények Erős redukálószerekkel például fémhidridekkel és alkálifémekkel való reakcióban hidrogéngáz keletkezik, és robbanásveszélyes környezet alakulhat ki. Veszélyes bomlástermékek Nincsenek. 11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK Akut toxicitás Az anyag lenyelése Kísérleti adatok nem állnak rendelkezésre. A hasonló borátokkal végzett vizsgálatokban kapott eredmények alapján a Solubor DF-re vonatkozó LD 50 értéke várhatóan a 3000 mg/kg testsúly értéknél nagyobb. Az anyag érintkezése a bőrrel Kis akut dermális toxicitás. A nyulakon mért LD 50 értéke nagyobb mint 2000 mg/kg testsúly. A Solubor DF a sértetlen bőrön keresztül nehezen szívódik fel. Az anyag belégzése Kis akut belégzési toxicitás. A patkányokon mért LD 50 értéke nagyobb mint 2,0 mg/l (illetve g/m 3 ). Az anyag szembe kerülése A Solubor DF nem irritáló. Érzékennyé tétel A Solubor DF a bőrt nem teszi érzékennyé. Egyéb információk Toxicitás a szaporítószervekre / fejlődésre Kísérleti adatok nem állnak rendelkezésre. Patkányokon, egereken és kutyákon folytatott, bórsavval és nátrium-tetraboráttal végzett táplálásos állatkísérletekben nagy dózisok esetén a termékenységre, valamint a herékre kifejtett hatást figyeltek meg 2. Patkányokon, egereken és kutyákon folytatott, bórsavval végzett állatkísérletekben nagy dózisok esetén a magzat fejlődésére kifejtett hatást figyeltek meg, beleértve a magzat súlyának csökkenését, valamint a csontvázra gyakorolt kisebb hatásokat. Az alkalmazott dózisok azonban sokszorosan meghaladták azt az értéket, amelynek az ember szokásos körülmények között ki lehet téve 3,4,5. Rákkeltő/mutagén hatás Kísérleti adatok nem állnak rendelkezésre. Azonban a bórsavval és az egyéb nátriumborátokkal kapcsolatban rákkeltő vagy mutagén hatást nem figyeltek meg. Az emberre vonatkozó adatok

6 Az emberre vonatkozó epidemiológiai vizsgálatok azt mutatják, hogy a bórsav porával, illetve a nátrium-borát porával krónikus munkahelyi érintkezésben álló emberek között a tüdőbetegségek előfordulási aránya nem nagyobb. Egy közelmúltban végzett, a borátok porával való normál munkahelyi érintkezést vizsgáló epidemiológiai vizsgálat nem mutatott ki a termékenységre gyakorolt hatást. 12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK Ökotoxicitási adatok Általános információk A bór a természetben a tengervízben kb. 5 mg/liter, a frissvízben kb. 1 mg/liter vagy kisebb koncentrációban fordul elő. Híg vizes oldatokban a leggyakoribb bórvegyület a disszociálatlan bórsav. A Solubor DF bórtartamának kiszámításához a tömeget 0,178-cal kell szorozni. Fitotoxicitás A bór a növények egészséges növekedéséhez szükséges fontos mikroelem. Azonban nagy mennyiségben a bórra érzékeny növényekre káros hatást fejthet ki. Ezért a borát-termékek környezetbe kerülését minimális értéken kell tartani, kivéve a kiegyensúlyozott növénytermesztési programok keretében történő alkalmazást, amelyet célszerűen a talaj és a növényi szövetek analízisét követően kell végezni. Toxicitás algákra 6 Zöld alga, Scenedesmus subspicatus: 96 órás EC 10 = 24 mg/liter B* * Vizsgálati anyag: nátrium-tetraborát Toxicitás gerinctelenekre 7 Daphniák, Daphnia magna: 24 órás EC 50 = 242 mg/liter B* * Vizsgálati anyag: nátrium-tetraborát Toxicitás halakra Tengervíz 8 Lepényhal, Limanda limanda: 96 órás LC 50 = 74 mg/liter B* Édesvíz 9 Szivárványos pisztráng, Salmo gairdneri (embrió-lárvaállapot): 24 napos LC 50 = 88 mg/liter B* 32 napos LC 50 = 54 mg/liter B* Aranyhal, Carassius auratus (embrió-lárvaállapot) 7 napos LC 50 = 65 mg/liter B* 3 napos LC 50 = 71 mg/liter B* * Vizsgálati anyag: nátrium-tetraborát A környezetbe került anyagra vonatkozó adatok Fennmaradás/lebomlás A bór a természetben előforduló és mindenütt jelen lévő anyag. A Solubor DF a természetben természetes borátokká bomlik le.

7 Oktanol-víz megoszlási hányados Az érték nem létezik. Vizes oldatban a nátrium-tetraborát gyakorlatilag nem disszociált bórsavvá alakul át. Mozgékonyság a talajban A termék vízben oldható és bemosódik a talajba. 13. AZ ANYAG ÁRTALMATLANÍTÁSA / HULLADÉK KÖZÉ HELYEZÉSE Ártalmatlanítási / hulladék közé helyezési irányelvek Az összes mezőgazdaságban használatos termékhez hasonlóan az ártalmatlanítás legbiztosabb és legjobb módja a mezőgazdasági földterületre való kihelyezés a növénytermesztési program keretein belül ott, ahol a bór felhasználása javasolt. Amennyiben ez nem lehetséges, a megfelelő lerakóhelyen történő elhelyezés a legjobb alternatív megoldás. Speciális ártalmatlanítási módszer alkalmazására nincs szükség, mindazonáltal a helyi hatóságokkal konzultálni kell a vonatkozó helyi előírásokról. 14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK Nemzetközi szállítás A Solubor DF nem rendelkezik UN-számmal, és a nemzetközi vasúti, közúti, vízi és légiközlekedésben történő szállítása nincs szabályozva. 15. JOGI INFORMÁCIÓK Kémiai jegyzékek A Solubor DF olyan vegyszerek keveréke, amelyek különböző kémiai jegyzékekben fordulnak elő (például az EPA TSCA, a kanadai DSL, az európai EINECS, a japán MITI, az ausztrál és a koreai jegyzék), néha a vegyszer vízmentes formáját jelentő CAS-szám alatt. Bórsav Dinátrium-terraborátpentahidrát Dinátrium-dekaborátdekahidrát EPA TSCA (USA) DSL (Kanada) EINECS Dél-Korea (1) MITI (Japán) (1)-69 (1)-69 Általános információk Biztosítani kell az összes országos/helyi előírás betartását. Levegőtisztasági törvény (Montreáli egyezmény) A Solubor DF gyártása során I. osztályú vagy II. osztályú, az ózonréteget lebontó anyag felhasználására nem kerül sor, és ilyen anyagokat a termék nem tartalmaz.

8 16. EGYÉB INFORMÁCIÓK Irodalom 1. Litovitz T L, Norman S A, Veltri J C, Annual Report of the American Association of Poison Control Centers Data Collection System (az Amerikai Méregellenőrzési Központok Szövetségének éves jelentése, adatgyűjtési rendszer), Am. J. Emerg. Med. (1986), 4, Weir R J, Fischer R S, Toxicol. Appl. Pharmacol., (1972), 23, National Toxicology Program (Országos Toxikológiai Program) (NTP) Technical Report (Műszaki jelentés) Series No. TR324, NIH Publication No (1987), PB /XAB 4. Fail és társai, Fund. Appl. Toxicol. (1991) 17, Heindel és társai, F und. Appl. Toxicol. (1992) 18, Guhl W, SÖFW-Journal (1992) 181 (18/92), Schöberl P, Marl and Huber L (1988), Tenside Surfactants Detergents 25, Hugman S J és Mance G (1983) Water Research Centre Report 616-M 9. Birge W J, Black J A, EPA-560/ (1977. április) PB Gyártó Borax Francais S.A. Usine/siege Social Route de Bourbourg Boite Postale Coudekerque-Branche Cedex Franciaország * * * * * * * * * * További információk az alábbi helyen kaphatók: Enviromental Department Borax Europe Limited 1A Guilford Business Park Guilford, GU2 8XG Egyesült Királyság Telefon: (44) Telefax: (44)

BORAX DECAHYDRATE (Bórax x 10 H 2 O)

BORAX DECAHYDRATE (Bórax x 10 H 2 O) 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Terméknév Tipusok Kémiai név/szinonimák Kémiai család CAS szám EU-szám Bórax dekahidrát (Na 2B 4O 7 x 10 H 2O) TG, SP, NF,

Részletesebben

BÓRAX (Nátrium-tetraborát-dekahidrát)

BÓRAX (Nátrium-tetraborát-dekahidrát) Oldal: 1 / 9 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Az anyag neve: Bórax (Nátrium-tetraborátdekahidrát) CAS szám: 1303-96-4 EU szám: : 215-540-4 Index szám: 005-011-01-1

Részletesebben

TERMÉK BIZTONSÁGI ADATLAP Ca(OH) 2

TERMÉK BIZTONSÁGI ADATLAP Ca(OH) 2 1. szakasz: AZ ANYAG / KÉSZÍTMÉNY ÉS A GYÁRTÓ / VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA 1.1 Az anyag azonosítása Az anyag neve: Egyéb elnevezések: Kalcium - dihidroxid mészhidrát, hidratált mész, hidratált kalciumos mész,,

Részletesebben

KARBAMID 46% KEZELETLEN 40KG ZSÁK

KARBAMID 46% KEZELETLEN 40KG ZSÁK BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint KARBAMID 46% KEZELETLEN 40KG ZSÁK Verzió 4.0 Nyomtatás Dátuma 29.04.2013 Felülvizsgálat dátuma: 29.04.2013 Fejezet 1: Az anyag/ keverék és a

Részletesebben

Verzió 2 Felülvizsgálat dátuma 13.09.2012 Nyomtatás Dátuma 20.09.2012

Verzió 2 Felülvizsgálat dátuma 13.09.2012 Nyomtatás Dátuma 20.09.2012 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA tájékoztató Márkanév Szinonimák : : 1,3,5-triazin-2,4,6-triamin Regisztrációs szám : 01-2119485947-16-0001, 01-2119485947-16-0002, 01-2119485947-16-XXXX

Részletesebben

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006 számú EK rendelet szerint

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006 számú EK rendelet szerint CERONE 1/11 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Márkanév CERONE Termék kódja (UVP) 05927242 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

SERENO 1/7 Verzió 5 / H Felülvizsgálat dátuma: 07.02.2012 102000001522 Nyomtatás Dátuma: 20.02.2012

SERENO 1/7 Verzió 5 / H Felülvizsgálat dátuma: 07.02.2012 102000001522 Nyomtatás Dátuma: 20.02.2012 SERENO 1/7 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Terméktájékoztató Márkanév SERENO Termékkód (UVP) 05920841 Alkalmazás Gombaölő szer Társaság Bayer Hungária Kft. Bayer CropScience

Részletesebben

TELEFONSZÁMOK VÉSZHELYZET ESETÉN. CASszám. TWA a OSHA PEL b : nincs ACGIH TLV c : 5 mg/m 3 NIOSH REL d : 5 mg/m 3 50 NA 133-06-2

TELEFONSZÁMOK VÉSZHELYZET ESETÉN. CASszám. TWA a OSHA PEL b : nincs ACGIH TLV c : 5 mg/m 3 NIOSH REL d : 5 mg/m 3 50 NA 133-06-2 TomenAgro CAPTAN 50WP BIZTONSÁGI ADATLAP 1/11. oldal Kérjük, hogy olvassa el az egész adatlapot. Ez a biztonsági adatlap fontos környezetvédelmi, egészségügyi és toxikológiai információkat tartalmaz mindazok

Részletesebben

1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA:

1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA: 2012. április 30. Oldal: 1/8 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA: 1.1 Az anyag vagy készítmény azonosítása: általános lefolyó tisztítószer Az anyag kémiai megnevezése/a készítmény

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. A veszélyek azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. A veszélyek azonosítása 1/5 Supertab BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK (REACH), az 1272/2008/EK (CLP) és a 453/2010/EU rendeleteknek megfelelően 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító:

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 114388E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 114388E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével (453/2010) Európa SEKUSEPT AKTIV Változat 5.1 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Részletesebben

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP Az 1907/2006 számú EU szabályozás szerint

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP Az 1907/2006 számú EU szabályozás szerint FICAM W rovarirtó koncentrátum 1/7 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Márkanév FICAM W rovarirtó koncentrátum Termékkód (UVP) 05935598 Alkalmazás Rovarölõ szer

Részletesebben

Verzió 3 / H Felülvizsgálat dátuma: 27.11.2012 102000001385 Nyomtatás Dátuma: 27.11.2012

Verzió 3 / H Felülvizsgálat dátuma: 27.11.2012 102000001385 Nyomtatás Dátuma: 27.11.2012 FICAM D ROVARIRTÓ POROZÓSZER 1/10 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Márkanév FICAM D ROVARIRTÓ POROZÓSZER Termék kódja (UVP) 05936500 1.2 Az anyag vagy

Részletesebben

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP Az 1907/2006 számú EU szabályozás szerint

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP Az 1907/2006 számú EU szabályozás szerint FICAM W rovarirtó koncentrátum 1/7 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Márkanév FICAM W rovarirtó koncentrátum Termékkód (UVP) 05935598 Alkalmazás Rovarölõ szer

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006 EK rendelet (REACH) és 1272/2008 EK rendelet (CLP-GHS) szerint Verziószám: 1.0

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006 EK rendelet (REACH) és 1272/2008 EK rendelet (CLP-GHS) szerint Verziószám: 1.0 1.1. Termékazonosító Termék neve: BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006 EK rendelet (REACH) és 1272/2008 EK rendelet (CLP-GHS) szerint Verziószám: 1.0 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA CITROMSAV-MONOHIDRÁT

Részletesebben

Verzió 1.1 Felülvizsgálat dátuma 21.05.2013 Nyomtatás Dátuma 13.06.2013

Verzió 1.1 Felülvizsgálat dátuma 21.05.2013 Nyomtatás Dátuma 13.06.2013 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

KALCIUM DIHIDROXID HIDRATÁLT MÉSZ

KALCIUM DIHIDROXID HIDRATÁLT MÉSZ 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító: KALCIUM DIHIDROXID HIDRATÁLT MÉSZ Kereskedelmi név: Szinoním név: Oltott mész Mészpép, mésztej, építkező mész, kémiai mész,

Részletesebben

FOLICUR 25 WG Verzió 6 / H 102000006969

FOLICUR 25 WG Verzió 6 / H 102000006969 1/10 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Márkanév Termék kódja (UVP) 04287673 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Terpenoid [Nu-Film 17] BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva)

Terpenoid [Nu-Film 17] BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) Oldalszám: 1/10 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA 1. 1. Az anyag vagy készítmény azonosítása Az anyag/készítmény neve: CAS szám:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Microgrit alumínium-oxid, timföld sorozat

BIZTONSÁGI ADATLAP Microgrit alumínium-oxid, timföld sorozat BIZTONSÁGI ADATLAP Microgrit alumínium-oxid, timföld sorozat 1. Szakasz. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Általános név: Microgrit alumínium-oxid, timföld sorozat

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK rendelet szerint Kiadás időpontja: 2007-06-06 Felülvizsgálat dátuma: 2012-10-16 Változat száma: 3. 1./ A KEVERÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termékazonosító A keverék

Részletesebben

Biztonsági adatlap készült a 1907/2006/EK (REACH) és 1272/2008/EK rendeletek alapján

Biztonsági adatlap készült a 1907/2006/EK (REACH) és 1272/2008/EK rendeletek alapján Oldal: 1 / 15 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Termékazonosító: Kémia jelleg: Szerves keverék Kereskedelmi megnevezés: Glicosam DOT4 fékfolyadék Az anyag/ keverék megfelelő

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint FEJEZET 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint FEJEZET 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA FEJEZET 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító - Termék neve : - Kémiai Név : Sodium hydrogencarbonate - Szinonimák : Sodium bicarbonate - Összegképlet : NaHCO3

Részletesebben

FOLICUR SOLO 1/10 Verzió 2 / H Felülvizsgálat dátuma: 27.02.2015 102000026019 Nyomtatás Dátuma: 27.02.2015

FOLICUR SOLO 1/10 Verzió 2 / H Felülvizsgálat dátuma: 27.02.2015 102000026019 Nyomtatás Dátuma: 27.02.2015 FOLICUR SOLO 1/10 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Márkanév FOLICUR SOLO Termék kódja (UVP) 80253036 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint SZAKASZ 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termék neve : Termék kódja : 114388E Az anyag/keverék felhasználása : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer Az anyag típusa

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK rendelet II. Melléklet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK rendelet II. Melléklet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK rendelet II. Melléklet szerint Kiadás időpontja: 2007 Felülvizsgálat dátuma: 2012-06-06 Változat száma: 4. 1./ A KEVERÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termékazonosító

Részletesebben

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP 1. oldal, összesen: 14 IMIDASECT 2,15 GÉL A Sharda Hungary Kft. megkéri a jelen Biztonságtechnikai adatlap átvevőjét, hogy gondosan tanulmányozza azt át, és ily módon ismerkedjen meg a szóban forgó termék

Részletesebben

1.) Szakasz: A keverék és a vállalat azonosítása:

1.) Szakasz: A keverék és a vállalat azonosítása: HungaroChemicals Kft. 1/14 Desin BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006/EK rendelet (REACH), II. mellékletével és a 453/2010/EU rendelettel A kiállítás kelte: 2003.02.03. 1.) Szakasz: A keverék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint. 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint. 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1 / 14 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék kereskedelmi elnevezése: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP ( EC 1907/2006 )

BIZTONSÁGI ADATLAP ( EC 1907/2006 ) 1. Anyag, illetve készítmény és a cég megnevezése 1.1 Az anyag / a készítmény megnevezése: Kereskedelmi megnevezés: 1.2 Az anyag / a készítmény alkalmazása: Poliuretán bázisú egykomponensű faipari ragasztó

Részletesebben