BIZTONSÁGPOLITIKA III. KANADA ÉS CSEHORSZÁG TERRORIZMUS ELLENI STRATÉGIÁJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIZTONSÁGPOLITIKA III. KANADA ÉS CSEHORSZÁG TERRORIZMUS ELLENI STRATÉGIÁJA"

Átírás

1 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar BIZTONSÁGPOLITIKA III. KANADA ÉS CSEHORSZÁG TERRORIZMUS ELLENI STRATÉGIÁJA ELEKTRONIKUS JEGYZET A VÉDELMI IGAZGATÁS SZEREPLŐI SZÁMÁRA DR. HABIL. KRAJNC ZOLTÁN CSORBA KATALIN Készült a Honvédelmi Minisztérium Védelmi Hivatal támogatásával

2 ELŐSZÓ Az utóbbi időben a terrorizmus kérdésköre különösen fontossá vált a védelmi szféra döntéshozói számára, szerencsére a hazai tapasztalatok egyelőre csekélyek. A terrorizmus elleni harc a teljes kormányzati szférát érinti, praktikus rendszerként tekinteni rá, elemezni az egyes alrendszereit és a rendszer egészét egyaránt. Célszerű más országok tapasztalatait is megvizsgálni, így egy fejlett demokrácia (Kanada) példáján kívül egy velünk hasonló ország (Csehország) példáját elemeztük ebben a tanulmányban. A védelmi igazgatás szakemberei, vezetői megláthatják, hogy helyi szinten a szervezetek milyen jogköröket gyakorolnak, és milyen feladatrendszert valósítanak meg, valamint hogyan kapcsolódnak az országos (szövetségi) elemekhez. A tanulmány szerzői a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem munkatársai, akik a témát már hosszabb ideje kutatják. A vedelemigazgatas.hu szerkesztő bizottsága 2

3 KANADA TERRORIZMUS ELLENI STRATÉGIÁJA BEVEZETÉS A KUTATÓMUNKA MOTIVÁCIÓI PÁR SZÓ KANADÁRÓL, MINT A KUTATÁS TÁRGYÁRÓL KANADA TERRORIZMUS ELLENI STRATÉGIÁJÁNAK, POLITIKÁJÁNAK ELEMZÉSE KANADA HIVATALOS TERRORIZMUS ÉRTELMEZÉSE, A FENYEGETÉSEK ÉRTÉKELÉSE A TERROR ELLENI HARC RENDSZERE A TERRORIZMUS ELLENI KÜZDELEM ELSŐ SZINTJE: A POLITIKA FORMÁLÁSA, A SZERVEZETI KERETEK KIALAKÍTÁSA KANADA GYAKORLATI TEVÉKENYSÉGE A TERRORIZMUS ELLEN SZEPTEMBER 11. UTÁN KANADA TERRORIZMUS ELLENI POLITIKÁJÁNAK, GYAKORLATÁNAK AZ ÉRTÉKELÉSE BEFEJEZÉS FELHASZNÁLT IRODALOM: MELLÉKLETEK SZ. MELLÉKLET: A TERRORIZMUS ELLENI HARCHOZ KÖTHETŐ LEGFONTOSABB JOGI, BIZTONSÁGPOLITIKAI, ÉS KORMÁNYZATI INTÉZKEDÉSEKET ÖSSZEGZŐ TÁBLÁZATOK;32 2. SZ. MELLÉKLET: A KANADAI FEGYVERES ERŐK, ÉS MÁS KORMÁNYZATI SZERVEK ÁLTAL VÉGREHAJTOTT MŰVELETEK; CSEH KÖZTÁRSASÁG A TERRORIZMUS ELLENI HARCBAN BEVEZETÉS A TERRORIZMUS ÉS A CSEH KÖZTÁRSASÁG SZEPTEMBER 11. ELŐTT SZEPTEMBER 11. ÉS A CSEH REAKCIÓK A terrorizmus elleni harc megjelenése a cseh nemzeti dokumentumokban A CSEH KÖZTÁRSASÁG KÜLPOLITIKAI KONCEPCIÓJA A CSEH KÖZTÁRSASÁG BIZTONSÁGI STRATÉGIÁJA A TERRORIZMUS ELLENI HARC NEMZETI AKCIÓTERVE CSEHORSZÁG RÉSZVÉTELE A TERRORIZMUS ELLENI HARCBAN KÜLFÖLDI KATONAI MISSZIÓK KOSZOVÓ IRAK BOSZNIA-HERCEGOVINA AFGANISZTÁN - ISAF AFGANISZTÁN TARTOMÁNYI ÚJJÁÉPÍTÉSI CSOPORT (PRT) KATONAI MEGFIGYELŐK A KÖZVÉLEMÉNY BIZTONSÁGÉRZÉKELÉSE ÖSSZEFOGLALÁS, KÖVETKEZTETÉSEK FELHASZNÁLT IRODALOM JEGYZÉKE

4 Kanada terrorizmus elleni stratégiája 1. Bevezetés A kutatómunka motivációi Az elején szeretnénk kihangsúlyozni, hogy NEM VAGYUNK SEM KANADA, SŐT MÉG ÉSZAK-AMERIKA SZAKÉRTŐK SEM, MINT, AHOGY CSEHORSZÁG politikai viszonyait sem ismerjük teljes mélységeiben, azonban úgy gondoljuk, hogy a mi sajátos nézőpontunkból is jól vizsgálható a két ország terrorizmussal kapcsolatos biztonságpolitikai gyakorlata. Korunk hadtudományának egyik fő vonulata: a terrorizmus elleni harc mibenlétét, politikai-, biztonságpolitikai aspektusait célozza, amely erősen kötődik a kutatási területeinkhez. Eddigi tudományos tevékenységünk alapvetően a doktrínafejlesztésre, a doktrínákban taglalt műveletek lényegi kérdéseire irányultak, amelyek szerves részét képezik a biztonságpolitika eszközrendszerének. A mai geostratégiai viszonyok között, amikor a klasszikus (nagy)háború, s a Kanada fekvése az Észak-Amerikai kontinensen hozzá kapcsolódó biztonságpolitikai eszköztár területén paradigmaváltás figyelhető meg, pontosabban fogalmazva a biztonságpolitika, benne a doktrinális irodalmak, mint a katonai opciók iránymutatói, az ún. aszimmetrikus fenyegetésekre, aszimmetrikus hadviselésre, benne a terrorizmus elleni harcra fókuszálnak. E kérdések mind szövetségi, mind tagállami szinten biztonságpolitikai alapdokumentumokhoz (stratégiákhoz, stratégiai koncepciókhoz, stb.) köthetők, amelyekkel kapcsolatban már több publikációnk is megjelent a szaksajtóban. 1 Ezen indokok alapján úgy gondoljuk a motivációnk, és a téma iránti affinitásunk biztosítja a vállalt tudományos feladat végrehajtását, a két ország terroriz- 1 Többek között: - Terrorizmus, légi fenyegetettség, haderőfejlesztés, Nemzetvédelmi Egyetemi Közlemények 2003/4. p , - Development of the armed forces in the mirror of air threat and terrorism, AARMS 2004/3. p , 4

5 mus elleni tevékenysége rendszerének a bemutatását, elemzését, amellyel hozzájárulhatunk a biztonság- és védelempolitikai, valamint a katonai vezetői szakos hallgatók ismereteinek a bővítéséhez Pár szó Kanadáról, mint a kutatás tárgyáról FELMERÜL A KÉRDÉS: miért is Kanada, a kanadai rendszer a vizsgálat tárgya? Kanada egyike a NATO-alapítótagoknak, stabil demokrácia jellemzi, jelentős erejű haderővel bír, amivel aktívan részt vesz az ENSZ, és NATO missziókban. Geostratégiai helyzete, sajátos érdekei jellegzetes nemzeti sajátosságokat tételeznek fel, ami különösen érdekes, értékes lehet számunkra. Ezért úgy gondoljuk egy ilyen ország tapasztalatai, biztonságpolitikai döntési rendszere rengeteg tapasztalatot adhat, egy hasonló országnak, mint amilyen Magyarország. Kanada az észak-amerikai kontinens északi felén helyezkedik el, államformája alkotmányos monarchia. Az ország területe az Atlantióceántól a Csendes-óceánig terjed, északon pedig az Arktiszra benyúlva egész az Északi-sarkig. Fővárosa Ottawa, itt található a Kanada domborzati térképe parlament, illetve a kormányzó és a miniszterelnök rezidenciája. Legnépesebb városa Toronto. Gazdaságának alapja kezdetektől fogva a rendelkezésre álló természeti erőforrások bősége volt: a fosszilis tüzelőanyagoknak és vízierőműveinek köszönhetően az energetika terén önellátó. Bár lakossága mindössze egytizede az Egyesült Államokénak, gazdasági súlya igen jelentős. Kanada tagja az ENSZ-nek, a Brit Nemzetközösségnek, a La Francophonie-nak, a NATO-nak, a NAFTA-nak, a G8-nak, az OECD-nek és az APEC-nek. 5

6 Kanada az észak-amerikai szárazföld északi részén fekszik. Szárazföldi határa kizárólag az Amerikai Egyesült Államokkal van (Alaszkát is beleszámítva ennek hossza km), két óceán, az Atlanti és a Csendes, valamint a Jeges-tenger veszi körül. Főleg az északon található számtalan sziget miatt partvonala a leghosszabb a világon: km. Kanada a második legnagyobb területű ország (Oroszország után). Népsűrűsége viszont igen alacsony, mindössze 3 fő/km²; a népesség megoszlása szélsőséges: a kedvezőbb éghajlat miatt a mintegy 32 millió kanadai 80%-a a déli határ 200 kilométeres körzetében él. A legsűrűbben lakott régió a Nagy-tavak vidéke és a Szent Lőrinc-folyó; ezen a termékeny területen telepedtek le először az európaiak. Ettől északra helyezkedik el a kanadai pajzs, a Föld egyik legrégibb szárazulata, mely a legutóbbi jégkorszak felszínformálásának nyomait viseli magán: a talajréteg vékony, a kéreg gazdag ásványokban és a jégvájta mélyedésekben sok tó és folyó alakult ki (a Föld tavainak 60%-a Kanadában található). A pajzstól keletre fekszik Labrador. Újfundland szigete, az ország legkeletibb része, zárja el a Szent Lőrinc-öblöt az óceántól. Az öböl kezdete, a Szent Lőrinc-folyó torkolata a világ legnagyobb tölcsértorkolata. Újfundlandtól délnyugatra található Új-Skócia félszigete, a fölött pedig a Prince Edward-sziget. Az Új-Skócia és New Brunswick közé benyúló keskeny Fundy-öbölben alakul ki a világon a legmagasabb dagály. A Nagy-tavaktól a Sziklás-hegységig húzódik a kanadai préri, Ontario, Manitoba és Saskatchewan tartományokon keresztül. A Sziklás-hegységen Alberta és Brit Columbia osztozik (utóbbi déli részén jóval enyhébbek a telek, mint bárhol máshol az országban). Északon fekszik a három territórium: a Yukon terület, az Északnyugati területek és Nunavut. Déli részeiken még fenyvesek találhatók, de nagy részük tundra és sarkvidék. A kontinens északi végénél hatalmas szigetvilág kezdődik. Kanada nagy részén igen kemény a tél, akár a -30, -40 fok is előfordul, nyáron azonban például Montreal környékén akár 30 fok fölött is lehet a hőmérséklet, és még az északi Iqaluitban is 15 fok van. 6

7 Kanada szövetségi állam, államformája alkotmányos monarchia. Az állam feje, a Kanada Királynője (Queen of Canada) cím birtokosa II. Erzsébet, aki egyben az Egyesült Királyság uralkodója is. Őt a főkormányzó (Governor General) képviseli: a pozíciót általában egy visszavonult politikus, vagy más prominens személyiség tölti be, akit az uralkodó nevez ki, a miniszterelnök javaslatára. A jelenlegi kormányzó Michaëlle Jean. A kormányzó által hagyja jóvá a királynő a képviselőház és a szenátus elfogadta törvényeket, ő nevezi ki a miniszterelnököt, ő olvassa fel a trónbeszédeket, írja alá az államközi szerződéseket, nyitja meg és zárja be a parlament ülésszakait, illetve oszlatja fel a parlamentet az új választások előtt. A királynő és a kormányzó hatalma névleges, a legtöbb kérdésben a miniszterelnök javaslatára döntenek. A kanadai alkotmány sok ponton hiányos, és sok rendelkezése többféleképp is értelmezhető. A törvényt (Constitution Act), amely számos kiegészítést tartalmaz vele kapcsolatban, egy éjszaka alatt fogadta el a tör- Az Ottawai parlament épülete vényhozás, Québec tartomány beleegyezése nélkül, amely visszautasította a francia nyelvű lakosságot hátrányosan érintő rendelkezéseket. A Constitution Act része a Charter of Rights and Freedoms, amely ellentétben áll Québec állam rendelkezésével, mely szerint az állam hivatalos nyelve a francia. A parlament két házból áll: a képviselőház (House of Commons) tagjait a szavazópolgárok választják, a szenátorokat pedig a miniszterelnök nevezi ki. A szenátus (Senate) 105 tagból áll: 24 Ontarióból, 24 Québecből, 24 az ún. tengeri tartományokból (10 Új-Skóciából, 10 New Brunswickból, 4 a Prince Edward-szigetről), 24 a nyugati tartományokból (6-6 Manitobából, Brit Columbiából, Saskatchewanból és Albertából), 6 Újfundland és Labrador államból és egy-egy a territóriumokból (Északnyugati területek, Yukon, Nunavut). Kanadában igen erős a pártfegyelem, így a miniszterelnöknek nagy befolyása van a törvényhozásra. Sőt az ő döntésétől függ, hogy mikor tartják a képviselőházi választásokat (általában legalább ötéven- 7

8 te). A miniszterelnök a képviselőházban legtöbb helyet szerző párt vezetője, kormánya tagjait ő nevezi ki, pártjának a parlament valamely házába bejutott tagjaiból. Kanadában három nagyobb párt van: a centrista Liberal Party of Canada (Kanadai Liberális Párt), a jobboldali Conservative Party of Canada (Kanadai Konzervatív Párt) és a baloldali-szociáldemokrata New Democratic Party (Új Demokrata Párt). Québec tartományban jelentős a Bloc Québécois, mely elsősorban szociáldemokrata, de részben szeparatista is. A kisebb pártok jelöltjei és független jelöltek csak ritkán jutnak be a képviselőházba. A jelenlegi miniszterelnök, Stephen Harper, február 6-a óta van hatalmon, miután pártja, a Kanadai Konzervatív Párt, viszonylagos (de nem abszolút) többséget kapott a januárban megtartott választásokon. Két elődje, Paul Martin és, a két egymást követő ciklusban is hatalmon lévő Jean Chrétien, a liberális párthoz tartozott. Előttük a Progressive Conservative Party (Haladó Konzervatívok Pártja) nyert választásokat, mely 2003 decemberében egyesült a Canadian Alliance-szal (Kanadai Szövetség), így jött létre a most hatalmon lévő Kanadai Konzervatív Párt. A 2006-os választásokkal Kanada is követte déli szomszédját, az Egyesült Államokat azzal, hogy jobboldali erők kerültek hatalomra. Kanadában tartományi és szövetségi szintű bíróságok is működnek, mivel a szövetségi jog mellett az egyes tartományok törvényhozása is alkot jogszabályokat. Mind a szövetségi, mind a tartományi ügyekben a Kanadai Legfelsőbb Bírósághoz lehet fellebbezni. Kanada 10 tartományra (province) és 3 területre (territory) oszlik. A tartományt Kanada alkotmánya hozhatja létre, míg a területet a szövetségi jog (federal law). A szövetségi kormány ennélfogva közvetlenebb irányítást gyakorol a területek felett, míg a tartományi kormányzatok több önállósággal és jogosítvánnyal rendelkeznek. 8

9 A társadalmi élet nagy részében a tartományok szerepvállalása meghatározóbb, mint a szövetségi kormányzaté (pl. egészségügy, oktatás, jóléti intézmények); a világon egyedülálló módon a tartományok együttes bevétele meghaladja az állami Bush elnök és Stephen Harper miniszterelnök bevétel összegét. Ha egy tartományi kormányzat nem a szövetségi szinten meghatározott irányelvekhez tartja magát egy-egy területen, elesik a központi költségvetés juttatásaitól. A kormány igyekszik biztosítani, hogy a szolgáltatások színvonala a gazdagabb és a szegényebb régiókban azonos legyen. A leginkább központi ellenőrzés alatt álló terület a bűnüldözés és az igazságszolgáltatás. Minden tartomány és territórium önálló, egykamarás törvényhozással rendelkezik. A tíz tartomány mindegyikének egykamarás, választott törvényhozása, valamint kormánya van, a tartományi miniszterelnököket (premier) ugyanolyan módon választják meg, mint a miniszterelnököt. A királynő provinciális képviselői az alkormányzók (lieutenant governor), akiket a szövetségi miniszterelnök nevez ki. A legtöbb tartományban a három nagy párt fiókpártjai a politikai élet meghatározói - ezek azonban (a New Democratic Party szervezeteinek kivételével) hivatalosan nem kapcsolódnak a szövetségi szinten tevékenykedő pártokhoz. Pár helyütt a regionális politikai erők is nagy súllyal bírnak (pl. a Saskatchewan Party vagy a Labrador Party). Különleges a helyzet Québecben, ahol jó ideig a szeparatista Parti Québecois és a föderalista Parti libéral du Québec küzdelme volt a meghatározó, napjainkra azonban két kisebb, elsősorban nem a tartomány önállóságának kérdésével foglalkozó párt, a jobboldali Action démocratique du Québec és a baloldali Québec solidaire is nagyobb súlyra kezd szert tenni (bár a helyi parlamentbe még csak az ADQ jelöltjei kerültek be). A territóriumok politikai súlya kisebb, mivel ilyen típusú közigazgatási egységet a parlament törvényekkel hozhat létre, míg a tartományok önállósága az alkot- 9

10 mányon alapul. Sokak szerint a területek lakossága így nem kap megfelelő képviseletet a parlamentben. A területek élén egy-egy biztos (commissioner) áll; jogosítványai megegyeznek egy alkormányzóéival, de nem képviseli az uralkodót. A biztosokat a szövetségi kormány nevezi ki. A territóriumok kormányai és a szövetségi kormány között gyakoriak a feszültségek, főként a természeti erőforrások és a befektetések kapcsán. Bár a territóriumokban a legnagyobb az egy főre jutó bevétel, mégis magas a szegénység aránya az elszigeteltség, az áruk szállításának nehézségei és költségei, a munkahelyek hiánya és más társadalmi problémák miatt. Kanada az Egyesült Államokhoz hasonlóan fejlett piacgazdasággal és magas életszínvonallal büszkélkedhet. A második világháború után indult fejlődésnek a gyáripar, a bányászat és a szolgáltatói szektor, s kezdett az addig alapvetően agrárközpontú ország ipari hatalommá válni. Energiaszükségletét behozatal nélkül ki tudja elégíteni, hatalmas földgázkészletei vannak a keleti parton és a három nyugati tartományban; s általában igen jelentős természeti erőforrások állnak rendelkezésére. Az USA-val kötött 1989-es szabadkereskedelmi egyezmény, majd az 1994-es Észak-amerikai Szabadkereskedelmi Egyezmény (NAFTA) (Kanada, USA, Mexikó) következményeként jóval szorosabbak lettek a gazdasági és a kereskedelmi kapcsolatai az Egyesült Államokkal. Így a 2001-es amerikai recesszió hatásai Kanadában is érezhetőek voltak, bár végül is az előzetes számítások alatt maradtak. A G7 tagjai közül Kanada vészelte át a legjobban a 2001-es visszaesést tól 2000-ig a növekedés mértéke 3% közelében járt ban nőtt a munkanélküliség, főként az iparban és a természeti erőforrásokkal kapcsolatos területeken. 2. Kanada terrorizmus elleni stratégiájának, politik ájának elemzése Kanada hivatalos terrorizmus értelmezése, a fenyegetések értékelése Minden állam terrorizmus felfogása alapjaiban határozza meg az ellene folytatott politikájának a lényegét, ezért amennyiben elemezni kívánjuk Kanada terrorizmus ellenes stratégiáját, politikáját nem kerülhető meg a hivatalos terrorizmus 10

11 (terrorcselekmény, terrorista, terrorcsoport) definíciók megismerése, a meghatározásokat magában foglaló jogforrásoknak az elemzése ben, a szeptember 11-i terrortámadás után, Kanada felülvizsgálta a terrorizmussal kapcsolatos jogi környezetet, és a törvényhozók úgy ítélték meg, hogy egy új törvény megalkotásával hatékonyabb fellépést biztosító jogi kereteket biztosíthatnak a terrorizmus elleni harchoz, a terrorveszély elhárításához. A terrorizmus elleni törvény (Bill C-36, Antiterrorismus Act- ATA) 2, átfogó koncepciót adott a terrorizmus elleni kormányzati fellépéshez, és e harc sikerének növelése érdekében többek között módosított egy sor egyéb törvényt, amelyek szintén relevánsak voltak ebben a vonatkozásban. A terrorizmussal kapcsolatos bűncselekmények egy része a büntetőjog keretében szankcionálható, ezért a büntetőtörvénykönyv több pontját a C-36 módosította, így új tényállások beépítésével hatékonyabb működést biztosít a terrorizmus pénzügyi, anyagi támogatása, s a pénzmosás elleni küzdelemben. A büntető törvénykönyv terrorizmus definícióját 3 az ATA módosította, a definíció meghatározza a terrorcselekmény ismérveit, és egyfajta ernyőfogalmat (gyűjtő, integráló jellegű kategória) alkot. Ez alapján a terrorcselekmény történhet Kanadán kívül, és akár honi területeken is, azonban Kanada biztonságát közvetlenül, vagy akár közvetve is veszélyezteti. A pontokba szedett főbb ismérvei az alábbiak: Sérti az alapvető ENSZ Kovenciókat és Protokollokat; Végrehajthat, vagy fenyegethet olyan cselekmények végrehajtásával, amelyeket politikai, vallási, vagy ideológiai céllal a lakosságot megfélemlíti, illetve a kormányzatot valaminek a megtételére, vagy valamilyen intézkedésének a felfüggesztésére (elhalasztására) kényszeríti; 2 3 Korábbi megközelítésre egy példa: a Kanadai Titkosszolgálat (Canadian Security Intelligence Service) hivatalos kiadványa (stratégia) csak implicit módon határozza meg a terrorizmus fogalmát, mely szerint Kanada biztonságának a fenyegetése magába foglalja azokat a Kanada honi területein belüli és azon kívüli cselekményeket, amelyekben erőszakos eszközöket alkalmaznak személyek, vagy vagyontárgyak ellen politikai célok elérése érdekében. 11

12 Olyan eszközöket alkalmazhat, mint gyilkosság, illetve komoly fenyegetése, vagy veszélyeztetése személyeknek, vagy/és alapvető infrastruktúráknak, szolgáltatásoknak, vagy egyéb vagyontárgyaknak. A törvény ezenkívül definiálta a terroristacsoport fogalmát is: terroristacsoport olyan entitás, amely tevékenységével elősegíti, vagy aktív részvételével végrehatja a terrorcselekményeket. 4 A törvény nem ad semmiféle konkrét listát ezekről potenciális a terrorcselekményekről, azonban implicit módon az alábbi bűnügyi konzekvenciával is járó cselekményeket definiálja: terrorral való fenyegetés; és a terrorizmus pénzügyi támogatása. A törvény lehetőséget teremt a kormányzat számára a terrorcsoportok, illetve az azokat támogatók bankszámláinak a befagyasztására, vagyontárgyainak zár alá helyezésére, valamint akár karitatív tevékenységet is folytató szervezetek működésének korlátozására (betiltására), ha bebizonyosodik róluk, hogy terroristák támogatását is végzik, akár csak közvetett módon is. A Kanadai Titkosszolgálat (Canadian Security Intelligence Service) minden évben nyilvános jelentésben tájékoztatja a közvéleményt a terrorizmussal kapcsolatos legfontosabb információkról, amelyben az aktuális fenyegetettségről is beszámol. Az utóbbi évek jelentései egységesek abban, hogy a globális biztonsági környezet rendkívül bonyolulttá vált, a nemzetközi biztonságot alapjaiban a globálissá váló terrorizmus fenyegeti leginkább. Kanada, amióta egyre aktívabban bekapcsolódott a nemzetközi terrorizmus elleni harcba, egyre inkább számíthat iszlám radikálisok által elkövetett terrorcselekményekre. E veszélyt is figyelembe véve, azonban a CSIS szakemberei szerint a veszély még nagyobb lenne, ha Kanada, a nemzetközi koalíciók részeként, nem venne részt az aktív, és összehangolt politikai-, diplomáciai-, gazdasági- és katonai műveletekben. A CSIS jelentése szerint komoly fenyegetést jelent a tömegpusztító fegyverek, a ballisztikus rakéták ellenőrizetlen proliferációjából fakadó kockázatok is, hiszen jól érzékelhető az a trend, hogy terrorszervezetek megkísérlik ezen eszközök beszerzését, amely meghatványozná az általuk képezett fenyegetések mértékét. A jelentések megállapítják azt a tényt is, hogy egyes államok sokszor nyíltan, vagy 4 Anti Terrorismus Act ATA, Part II. Interpretation (http://www2.parl.gc.ca/housepublications/publication.aspx?language=e&parl=37&se s=1&mode=1&pub=bill&doc=c-36_3&file=42#6) 12

13 akár csak közvetett módon is, de támogatást nyújtanak terrorszervezetek számára, ezért az ilyen államokat a demokratikus, és nyílt társadalommá való átalakulásra kell ösztönözni. A NORAD bejárata a Sziklás-hegységben (Cheyenne Mountainne Complex) Az értékelők szerint nem elhanyagolható az a veszély sem, amit az évek során a Kanadában letelepült iszlámvallású bevándorlók, már, mint kanadai állampolgárok egyes tagjai jelentenek. E társadalmi körben az átlagosnál nagyobb a gazdasági elmaradottság, munkanélküliség, a fennálló rendszerrel való elégedetlenség, így könnyebben toborozhatóak az országban jelenlévő fundamentalista, extrém szervezők által. Kanada, a továbbiakban is, a légtérből jövő terrorfenyegetéseket, a légtér katonai védelmét a jövőben is az Egyesült-államokkal közösen üzemeltetett Északamerikai Légvédelmi Rendszer (North American Air Defense NORAD) keretében kívánja kezelni, amely rendszert folyamatosan fejlesztenek. ÖSSZESSÉGÉBEN: Kanada terrorfenyegetettsége két, egymással szerves kapcsolatba lévő, oldalról jelentkezik. Az első, jelentősebb fenyegetést a globálisan működő terrorizmus általános fenyegetése képezi, amely minden nyugatiorientációjú országot veszélyeztet, a másik oldalon a belső, az országon belüli, sokszor csak látens módon meglévő, nemzetközi terrorcsoportok aktívvá tehető támogatói találhatóak A terror elleni har c rendszere Kanada szisztematikusan építette fel a terrorizmus elleni küzdelmének a struktúráját. Jogállami keretek között, először megteremtette, majd a mindenkori helyzetnek megfelelően folyamatosan alakítja, a terrorizmus elleni hatékony fellépést biztosító jogi környezetet. 13

14 Majd, a jogrendszer keretei között, érvényesítve a jogszabályok adta lehetőségeket és betartva a szintén a jog által felállított korlátokat, aktív és összehangolt diplomáciai-, gazdasági-, politikai- és nem utolsósorban katonai akciókkal fellép a A KANADAI TERRORIZMUS ELLENI KÜZDELEM SZERVE- ZETI KERETEI ELSŐ SZINT: összkormányzati, koordinációs szint Királyi Államtanács Hivatala (Privy Council Office) MÁSODIK SZINT: minisztériumi szint Legfőbb Államügyész Hivatala (Solicitor General s Office) Külügyminisztérium (Ministry of Foreign Affairs) HARMADIK SZINT: végrehajtási szint Kanadai Titkosszolgálat (Canadian Security Intelligence Service) Királyi Kanadai Lovasrendőrség (Royal Canadaian Mounted Police) Helyhatósági Rendőrségek (Municipal Police) 1. sz. ábra. A terrorizmuselleni szervezeti keretek (egyszerűsített vázlat) Kanadát és a nemzetközi kapcsolatait, érdekeit, értékeit veszélyeztető terrorizmus ellen. Kanada nem rendelkezik, egységes szerkezetbe szerkesztett, jogi normaként megfogalmazott terrorizmuselleni stratégiával, azonban a különböző jogszabály- 14

15 okba foglalt törvények, az elfogadott ENSZ konvenciók, valamint ezek alapján folytatott politikai gyakorlat egy koherens, egy irányba mutató stratégiát képez A terrorizmus elleni küzdelem első szintje: a politika formálása, a szervezeti keretek kialakítása A terrorelleni erőfeszítések első szintjén a (biztonság) politika formálásának a szintjén, valamint az operatív végrehajtás stratégiai irányítását végző szervezetek találhatók. Királyi Államtanács Hivatala (Privy Council Office), hasonlóan az Európában általános Miniszterelnöki Hivatalokhoz (kancelláriákhoz) a Miniszterelnök (Prime Minister) és a Kormány (Cabinet) legfontosabb tanácsadó és döntés-előkészítő szerve, többek között a terrorizmussal kapcsolatos ügyekben is. A hivatal élén, kanadai megfogalmazás szerint, a rangidős politikán kívüli hivatalos kormányzati személy (hivatalnok, clerk) áll ( the most senior non-political official in the Government of Canada ), aki alapvetően három szerepkört tölt be a kormányzatban: szükség esetén helyettesíti a miniszterelnököt (Deputy Minister to the Prime Minister); összehangolja a kabinet tevékenységét (Secretary of the Cabinet); és a teljes közszolgálatot irányítja (Head of the Public Service). A terrorellenes tevékenység komplex jellege miatt, nagy fokú minisztériumok, és egyéb hatóságok közötti koordináció szükséges 5, amelyet a Hivatalnak kell öszszehangolnia. A végrehajtás, valamint az egyes incidensek 6 operatív vezetésének legfontosabb eleme a Legfőbb Államügyész Hivatala (Solicitor General s Office). A hivatal, mint minisztériumi szintű szervezet, rendelkezik a terrorizmus ellenes harchoz szükséges hírszerző és az erőszakot alkalmazni képes szervezetekkel egyaránt. A hivatal biztosítja az alapvető bemeneti információkat a nemzeti (belpolitikai) kér- 5 Kanadai szóhasználat szerint, összkormányzati erőfeszítés: all of government. 6 Incidensnek hívják az egyes olyan történéseket, amelyek azonnali kormányzati beavatkozást igényelnek, így a terrorcselekmények is ebbe a gyűjtőfogalomba tartoznak. Ennek megfelelően definiálták az incidens vezetés-irányítás fogalmát is, amelyet alapvetően az operatív végrehajtás szintjére az erőszakszervek szintjére értelmezték. 15

16 désekben, míg a Külügyminisztérium (Ministry of Foreign Affairs) a nemzetközi-, külpolitikai ügyekről, tendenciákról informálja a Királyi Államtanács Hivatalát, és a miniszterelnököt és vele a teljes kormányzatot. A minisztérium politikai felügyelete alatt működő Kanadai Titkosszolgálat (Canadian Security Intelligence Service) folyamatosan értékeli a terrorfenyegetettséget, és ellátja információval, a szintén a minisztériumhoz tartozó, Királyi Kanadai Lovasrendőrséget (Royal Canadaian Mounted Police), ami a kanadai kormányzat legfontosabb jog kikényszerítő eszköze. A Kanadai Titkosszolgálat felelős a terrorizmussal-, terrorfenyegetettséggel kapcsolatos hírszerzési információk gyűjtéséért, elemzéséért, valamint ezen információk megosztásáért a meghatározott kormányzati szervek között. A Titkosszolgálat együttműködik a szövetséges országok társszerveivel, azonban önállóan operatív műveleteket külföldön nem hajt végre. Kanada rendelkezik még egyéb hírszerző kapacitásokkal is, amelyek szintén felhasználhatók a terrorizmus elleni fellépésben, azonban nem a Titkosszolgálat szervezetéhez tartoznak, hanem a Nemzetvédelmi Minisztériumhoz (Department of National Defense), ami az adott szituációnak megfelelő, információs-hírszerző csoportokat hozhat létre, és alkalmazhat a felsőszintű tervező, döntés-előkészítő munka támogatására. Ezenkívül a minisztériumon belül található Kommunikációs Biztonsági Szervezet (Communications Security Establisment) rendelkezik azokkal a technikai eszközparkkal és szakember állománnyal, amely képes a terrorizmussal kapcsolatos digitális (elektronikai, információtechnológiai) információkat megszerezni, és a kormányzati információtechnológiai infrastruktúrát megvédeni a cyberterror támadások ellen. A Királyi Kanadai Lovasrendőrség, mint a legjelentősebb nemzeti rendőri erő, elsődleges felelősséggel bír a kanadai szövetségi állam biztonságát fenyegető terrorveszélyek megelőzésében, a bekövetkezett terrorcselekmények felszámolásában (aktív védelem) és a potenciális terrorfenyegetést jelentő személyek, szervezetek felkutatásában és a terrorcselekmények megakadályozásában. A Királyi Kanadai Lovasrendőrség, a kanadai szövetségi állam nemzeti rendőrsége, amely előre meghatározott szabályok, és felelősségi körök szerint (Memorandums of understanding describing how law enforcement will be coordinated), együttműködik a nagyobb városok, és más helyhatóságok által 16

17 üzemeltetett, és felügyelt Helyhatósági Rendőrségekkel (Municipal Police), és aktív támogatást nyújtanak a saját területükön folytatott operatív tevékenységek során. Ez a szervezeti struktúra, és működési rend természetesen főleg az ún. incidensekre való reagálást, és a törvény-előkészítési munkát, valamint a döntéshozatali mechanizmusokat szemlélteti, így tartalmaz egy sor leegyszerűsítést is. (1. sz. ábra) A modell alapvetően a belső, Kanadai honi területet érintő cselekményre való kormányzati választ, rendőrségi-titkosszolgálati fellépést mutat csak meg, azonban a terror elleni akciók ennél sokkal szerteágazóbbak, összetettebbek. A modell nem mutatja a minisztériumi-, és a végrehajtási szinten is megjelenő katonai komponenst sem, ami részt vehet, és részt is vesz egy sor olyan műveletben (2. sz. melléklet), amely alapvetően a nemzetközi terrorizmus ellen irányul. A katonai-, és rendőri (titkosszolgálati) tevékenységek mellett nem feledkezhetünk meg a diplomáciai-, gazdasági-, és biztonságpolitikai fellépést biztosító intézményrendszerről sem, amelyek szintén elemei a kibővített modellnek Kanada gyakorlati tevékenysége a terrorizmus ellen sze p- tember 11. után Kanada terrorizmus elleni politikájának elemzéséhez a legegyszerűbb módszer a gyakorlatának a vizsgálata, ezért nézzük meg mit tett konkrétan a kanadai kormányzat szeptember 11-i amerikai terrorista merényletek után? A KANADAI KORMÁNY AZONNAL REAGÁLT A TÁMADÁSOKRA 7 : A New-Yorki robbanások után 45 perccel Kanada elkezdte, a forgalomból törölt 224 repülőgép mintegy utasának az elhelyezését az ország különböző pontjain. (az erőfeszítéseik nagyságát, a szervezettséget jól mutatja az a tény, hogy volt olyan nagyjából fő lakosságú régió, ahol több mint főt szállásoltak el); Jean Chrétien miniszterelnök Eseti Kormányzati Bizottságot hozott létre a közbiztonság és az anti-terrorizmus érdekében ( Ad Hoc Cabinet Committee on Public Security and Anti-Terrorism ). A bizottság, John Manley külügyminiszter vezetésével áttekintette a megteendő, és megtehető legfontosabb törvénykezési, jogalkalmazói és a közbiztonságot szavatoló rendszabályokat, és javaslatot tett az azonnali teendőkre vonatkozóan. 7 Canada's Actions Against Terrorism Since September 11 (file:///d:/canada%20project/canadaian%20response%20to%20terror.htm) 17

18 A kormányzat azonnal érvénybe léptette a korábban kidolgozott Anti-terrorista terv -ét ( Anti-Terrorism Plan ), amely öt világos célt fogalmazott meg: Megakadályozni, hogy a terroristák Kanada területére jussanak; Megvédeni a kanadai embereket, és vagyontárgyaikat a terroristatámadásoktól; Fokozni a terroristák azonosítását, elfogását, vád alá helyezését, és elítélését elősegítő mechanizmusok képességeit; Biztosítani az amerikai-kanadai határ biztonságát, és biztosítani a két ország közötti kereskedelmi határforgalmat; Aktívan együttműködni a nemzetközi szervezetekkel a terrorizmus elleni harcban; A tervre a kormányzat mintegy 8 milliárd kanadai dollárt különített el. A HUMÁNERŐFORRÁS ERŐSÍTÉSE, ÉS A TECHNOLÓGIÁKNAK ÉS A KÉPESSÉGEKNEK A FRONTVONALBA VALÓ TELEPÍTÉSE. Kanada mintegy 280 millió dollárt azonnali rendszabályok foganatosítására, biztonságnövelő akciók végrehajtására invesztált, pl.: Az új bevándorlóknak, menekülteknek hamisíthatatlan, jól azonosítható Állandó Tartózkodási Engedélyeket adott ki; Növelte a biztonsági ellenőrzések szintjét, minőségét a menekült kérelmek elbírálásában; Növelte az idegenrendészeti szakszemélyzet létszámát, és technikai képességeit, hogy javuljon a befogadási, és a kiutasítási képesség is; Növelte a határátkelők, kikötők, repülőterek biztonsági személyzetének létszámát; Több mint 2000 szövetségi rendőrtisztet nemzetvédelmi biztonsági szolgálatba vezényelt; A megnövekedett létszám, valamint a nagyobb feladat, és erősebb technika miatt intenzív kiképzési programba kezdett; Megítélésük szerint, ezáltal: Javulnak az esélyek, a nemzetbiztonságot veszélyeztető megelőző, valamint a növekvő jellegű fenyegetésekre való reakciók sikerességének; 18

19 Javulnak a nemzetbiztonsággal összefüggő információk cseréje, megosztása az igazságszolgáltatás és a más kormányzati szervek között; Erősödik a bűnözéssel összefüggő határátlépések megelőzésének, és megakadályozásának a rendszere. Növelték a vészhelyzeti medicinák központi készleteit, és a vakcinák előállításához szükséges kapacitásokat előre lekötöttek. Kanada növelte a hozzájárulását a NORAD-rendszerhez, további CF-18 vadászrepülőgépeket rendelt a NORAD-parancsnokság alá. AZ ILLEGÁLIS MIGRÁCIÓ MEGELŐZÉSE, A JOGSZERŰ UTAZÁSOK ELŐSEGÍTÉSE Kanada és az USA magas prioritásként kezeli a közös határaik biztonságát, amit megkövetel a mintegy napi 2 milliárd dollár értékű kereskedelmi határforgalom, aminek biztosítására a két ország december 03.-n közös nyilatkozatot adott ki az együttműködés rendjéről, a határaik biztonságáról, és a regionális migráció fő kérdéseiről (Joint Statement of Cooperation on Border Security and Regional Migration Issues). A nyilatkozat célja volt, hogy elrettentsék az illegális határátlépőket, javítsák a határbiztonságot, és a határrendészeti munka minőségét, ugyanakkor elősegítsék a legális határátlépéseket. Részleteiben: Kanadai szakembereket integráltak az amerikai külföldi terroristákat követő, felderítő speciális alakulatba (U.S. Foreign Terrorist Tracking Task Force); Közösen, és összehangoltan felülvizsgálják a vízum politikájukat; Javítják, a már működő, közös légi utasokkal kapcsolatos információ feldolgozó, és információ megosztó egységek munkáját; Növelik a tengerentúli bevándorlással foglakozó szakembereik számát; Közös biometrikus azonosítóval ellátott azonosító okmányokat fejlesztenek; Fejlesztik az ún. biztonságos harmadik ország egyezmények rendszerét (Safe Third Country Agreement);

20 Megerősítik a már létező közös határbiztonsági projekteket pl.: az Északi Csillag projektet (Project North Star), ami az illegális kereskedelem, csempészet, drogkereskedelem visszaszorítására lett létrehozva. Az erőfeszítések eredményeként a kanadai migrációs hivatal tisztjei, az utóbbi hat évben mintegy hamis papírral belépni szándékozót akadályozott meg az országba lépéstől. A JOGRENDSZER ERŐSÍTÉSE, FEJLESZTÉSE A kanadai kormányzat úgy ítélte meg, hogy egy új anti-terrorizmus törvényt kell megalkotni, hogy az ország megfeleljen az új, megváltozott biztonsági környezetnek, a megnövekedett terrorfenyegetésnek. A terrorizmus elleni törvényt (Bill C- 36 Anti-terrorismus Act- ATA) október 15-én léptették hatályba, és az alábbi fő feladatokat célozza meg: Fokozni a terroristák azonosítását, elfogását, vád alá helyezését, és elítélését elősegítő mechanizmusok képességeit; Új vizsgálati, nyomozati eszközök biztosítása az erőszakszervek, és a nemzetbiztonsági szervezetek részére; Erősíteni a hagyományos kanadai értékek iránti tiszteletet (propaganda) és a bűn, és bűnözés, terrorizmus elleni megvetést erősíteni neveléssel, és a más eszközökkel; Néhány konkrét intézkedés a törvény alapján: Újra definiálta a terrorizmus, terrorcsoport fogalmát; Szigorúbb büntetésekkel fenyegetik a terrorcselekményeket, és az azzal való fenyegetést; Bűntetté nyilvánította a terrortevékenységben való bármilyen szintű részvételt, annak elősegítését; Bűntetté nyilvánította a terrorizmust támogató gyűjtéseket, s egyéb pénzügyi, anyagi támogatásokat; Könnyítette az elektronikus eszközök terrorizmussal gyanúsíthatóak elleni alkalmazásának rendjét; 20

21 Kanada előzőleg ratifikálta, és beemelte a saját jogrendjébe a 12 darab ENSZ terrorizmuselleni konvenciójából tizet, az új törvény a maradék kettőt is engedélyezte a kormányzat számára. 9 9 A konvenciók eredeti, angol nyelvű címeikkel: Convention Against the Taking of Hostages (12/79) Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism (12/99) Convention for the Suppression of Terrorist Bombings (12/97) Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviation (Montreal Convention) 9/71). This applies to acts of aviation sabotage such as bombings aboard aircraft in flight. Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft (Hague Convention) (12/70). This applies to hijackings. Convention on the Marking of Plastic Explosives for the Purpose of Identification (PDF; 3/91). This provides for chemical marking to facilitate detection of plastic explosives. Convention on Offenses and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft (Tokyo Convention) (9/63). This convention applies to acts affecting inflight safety. Convention on the Physical Protection of Nuclear Material (10/79). The convention combats unlawful taking and use of nuclear material. Convention on the Prevention and Punishment of Crimes Against Internationally Protected Persons (12/73). This agreement protects senior government officials and diplomats. Protocol for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation [with related protocol] (3/88). This applies to terrorist attacks on ships and on fixed offshore platforms. Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation. (2/88) This extends and supplements the Montreal Convention on air safety. US Status of International Conventions on Terrorism President's Message to Congress re: Legislative Implementation of Terrorism Conventions (Oct. 26/01) 21

22 A Közbiztonsági Törvény (Public Safety Act) október 15-én lépett hatályba, és 18 darab szövetségi törvényt módosított, azzal a céllal, hogy növelje a kormányzati képességeket a terrorizmus megelőzésében, a kanadai állampolgárok védelmében, és gyors reagálást biztosítson a bekövetkezett incidensek kezelésében. Részleteiben meghatározta: A repülőgépek, repülőterek és egyéb repüléssel kapcsolatos objektumok tervezésének biztonsági követelményeit; A védett területekre való bejutás előtti vizsgálatot, a szűrés rendjét; Szabálysértéssé minősített minden olyan esetet, amely veszélyezteti a repülés, és az utasok biztonságát a fedélzeten; A különleges biztonsági elbírálást igénylő utasokról, járatokról való információs követelményeket meghatározta; Módosította a migrációs törvényt, a gyorsabb eljárások biztosításáért, így: Vezető beosztású tisztviselő azonnal felfüggesztheti, vagy véglegesen befejezheti (elutasíthatja) a migrációs kérelemmel forduló ügyét, ha terrorizmus, vagy háborús bűncselekmény gyanúja merül fel; Nagyon megszigorította a csempészetért kiszabható büntetéseket; Az idegenrendészet tisztjeinek jogokat biztosított arra, hogy Kanada területén őrizetbe vegyenek olyan nem kanadai állampolgárokat, akik nem tudják magukat egyértelműen igazolni; Növelte a jogosítványait az idegenrendészet tisztjeinek körözött személyekkel kapcsolatos eljárásokban; A Légügyi Törvény (Aeronautics Act) 11 módosításával növelte a repülésbiztonságot, és lehetővé tette Kanada számára, hogy a saját értékítéletük szerint a legbiztonságosabb repülésbiztonsági rendszert valósítsák meg a világon. A TERRORIZMUS GYÖKEREINEK ÉS HÁLÓZATÁNAK, TÁMOGATÓ INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK A MEGSEMMISÍTÉSE, BÉNÍTÁSA

23 A kanadai jogalkalmazó, jog kikényszerítő, és hírszerző szervezetek széleskörű, és igen aktív együttműködést folytatnak a legnagyobb, és legjelentősebb nemzetközi szervezetekkel, hogy a terrorizmus gyökereit elfojtsák, és megbontsák terrorcsoportok, szervezetek támogató hálózati rendszerét, az bárhol is létezik a világon. Kanada igen gyorsan ratifikálta, és érvényesítette az ENSZ Biztonsági Tanács 1373-as határozatát, amely lehetővé, és kötelezővé teszi a terrorizmus támogatásával gyanúsítható bankszámlák befagyasztását. Kanada ez idáig mintegy 100 személy és szervezet dollárját zárolta e határozat szellemének megfelelően. A pénzügyi mozgások, tranzakciók ellenőrzésének, és a kétes átutalások felderítésének javítására a kormányzat 63 millió dollárt invesztált a Pénzügyi Tranzakció Jelentések Elemző Központ (Financial Transaction Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)) fejlesztésére, hogy hatékonyabb legyen a felderítő munka. A KATONAI HOZZÁJÁRULÁS 12 Kanada közvetlen katonai támogatást nyújtott az USA-vezette terrorizmus elleni katonai hadjárathoz. Az APOLLÓ-HADMŰVELET keretében az alábbi erőforrásokat vetették be a műveletek sikeréért: 2000 fő a Kanadai Védelmi Erők kötelékéből; Egy alkalmi tengeri harci köteléket (Canadian Naval Task Group) (2 fregatt, egy romboló, és egy támogató hajó) az Arab-tengeren, és további egy fregattot integráltak az amerikai harci hordozó hajócsoportba (U.S. Carrier Battle Group); Légi szállító kapacitást a térségbe; 1000 fős könnyű gyalogságot, 7 napos alkalmazási készenléttel; DIPLOMÁCIAI AKTIVITÁS ÉS HUMANITÁRIUS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS Kanada kétoldalú, és multilaterális keretek között azon dolgozik, hogy szélesítse a terrorizmus elleni harc koalícióját, és széleskörűen elfogadott, elszámoltatható, stabil és múlti-kulturális kormányzat működjön Afganisztánban Az Apolló műveleten kívüli katonai hozzájárulások részletesen megtalálhatóak a 2. sz. mellékletben. 13 A 2. sz. mellékletben részletesebben taglalom az afganisztáni szerepvállalást, a kanadai PRT eredményeit. 23

24 Kanada előmozdítja a terrorizmus elleni fellépést, mint a következő jelentős nemzetközi szervezetek aktív tagjaként: G8, NATO, ENSZ, Brit Nemzetközösség, La Francophonie, OAS (Organization of American States), a szervezetekben is azon munkálkodik, hogy a terrorizmus elleni fellépéseket összehangolja. Jól mutatja a terrorizmus elleni fellépés eltökéltségét, hogy Kanada az utóbbi tíz évben mintegy 200 millió dollár segélyt nyújtott Afganisztánnak a kanadai kormányzat Kanada terrorizmus elleni politikájának, gyakorlatának az értékelése Az eddig ismertetett jogi-, és szervezeti keretek, valamint a tényleges gyakorlati intézkedés sorozat alapján, a megítélésem szerint, reális képet kaptunk Kanada szövetségi állam terrorizmus elleni eltökéltségéről, az ellene folytatott harc mikéntjéről. A tárgyaltakat elemezve, megválaszolhatók a kutatási tervben megfogalmazott kérdések, körvonalazhatóak a vizsgált ország terrorizmus elleni fellépésének a stratégiája. 1. RENDELKEZIK-E KANADA KONZISZTENS, ÁTFOGÓ JELLEGŰ TERRORIZMUS ELLENES STRATÉGIÁVAL? Megállapítható, hogy Kanada nem rendelkezik, egységes szerkezetbe szerkesztett, önálló kiadványként megjelenő, a terrorizmus elleni küzdelem minden oldalát, annak teljes komplexitásában, felölelő terrorizmuselleni stratégiával. Sőt jogi normaként, törvényként megfogalmazott stratégia sem létezik, azonban a különböző jogszabályokba foglalt törvények, az elfogadott ENSZ konvenciók, valamint ezek alapján folytatott politikai gyakorlat egy koherens, egy irányba mutató stratégiát képez. Kanada jogi-, politikai-, és közigazgatási intézményrendszere sajátos angolszász tradíciók szerint épül fel, ami az egyes hatalmi ágak világos szétválasztása mellett igen erős kormányzati szervek közötti koordinációs mechanizmusokat (interagency coordination, intergovernmental coordination). A terrorizmus, mint jelenség nagyon összetett képződmény, mind megjelenési formái, mind az általa megvalósítandó célokat tekintve, mind az alkalmazott, vagy potenciálisan alkalmazható erőszakot nézve. E logikai gondolatmenetet követve, a terrorizmus elleni stratégiáknak is erős komplexitással, az egyes kormányzati szerveken túlmutatónak kell lennie. Ugyanakkor a terrorizmus képezte fenyege- 24

25 tés, szeptember 11.-t követően, Kanada számára kézzelfoghatóvá vált, hiszen a közösen légvédett, ellenőrzött légtérből történt a terrorcselekmény, amelyek egyike akár kanadai célpont is lehetett volna. Ezért Kanadának igen gyors választ kellett adnia, így nem az önálló stratégiaalkotást, és annak a rész stratégiáinak a kidolgozását választották, ami velejárt volna a stratégia lebontásával, az egyes szereplők feladatait részletesen meghatározó jogszabályok kidolgozásával járó jelentős időveszteséggel. Kanada azt választotta, hogy megalkot egy új törvényt (ATA - terrorizmus elleni törvény), ami egyfajta keretet ad a fellépéshez, és módosít egy sor olyan törvényt, többek között a büntető törvénykönyvet, amely releváns lehet a terrorizmus elleni küzdelmet illetően. Ezenkívül természetesen más törvények (pl. közbiztonsági-, és légügyi törvény, stb.) is jelentősek a terrorizmussal kapcsolatban, sőt az ENSZ BT konvencióinak elfogadása is túlmutat a jelképes jelentőségén. 2. HA VAN ILYEN STRATÉGIÁJA (VAGY HA EGYES RÉSZSTRATÉGIÁK (BIZTONSÁGPOLITIKAI OKMÁNYOK, JOGFORRÁSOK) FOGLALKOZNAK E KÉRDÉSSEL) AKKOR A RENDSZER HOGYAN ÉPÜL FEL? Természetesen nemleges válasz esetén is megadható a válasz, hiszen a gyakorlat elemzése után egyértelműen kijelenthetjük, hogy Kanada tudatos, összehangolt rendszert működtet, és minden döntés, erőfeszítés a terrorveszély csökkentését, a terrorcselekmények megakadályozását, a terrorizmus gyökereinek felszámolását, infrastruktúrájának a felszámolását célozza. A rendszer, egyszerűsített vázlata szerint (2. sz. ábra) két szinttel rendelkezik: a jogi alrendszer, benne a kereteket biztosító, kvázi stratégiát adó ATA-törvény, és egy sor egyéb jogi norma, ami megszabja az egyes szervek feladatrendszerét is. A végrehajtási (tevékenységi) alrendszer, pedig az alábbi részrendszerekkel rendelkezik: biztonságpolitikai-, diplomáciai-, USA-Kanadai határbiztonsági-, katonai-, migrációs (idegenrendészeti)-, és gazdasági intézkedések sorozata. 25

26 KANADA TERRORIZMUS ELLENI STRATÉGIÁJA Terrorizmus elleni törvény ATA: megadja a kereteket JOGI KÖR- Büntetőtörvénykönyv : biztosítja a hatékony jogi fellépést, elrettent Közbiztonsági törvény: repülésbiztonság növelése, a biztonsági információs műveletek szab. Légügyi törvény: a repülésbiztonsági kereteket biztosítja NYEZET ENSZ-konvenciók : a terrorizmus elleni általános protokollokat mutatja Migrációs törvény: biztosítja a bűnügyi migráció visszaszorítását Egyéb releváns jogszabályok Szoros, összkormányzati koordináció ÖSSZEHAN- Politikai-, diplomáciai aktivitás USA-Kanadai határbiztonság növelése Katonai hozzájárulás, főleg fegyvermentes, és békeműveletek GOLT AKCIÓK, FELLÉPÉSEK, TE- VÉKENYSÉG- RENDSZER Gazdasági szabályzás, pénzmosás, a terrorizmus támogatása elleni fellépés Migráció káros hatásainak kiszűrése, a terroristák bejutásának megakadályozása Egyéb hozzájárulás 2. sz. ábra. Kanada terrorizmuselleni stratégiája 26

27 3. MI AZ EGYES RENDSZERELEMEK (SZERVEK, POLITIKAI SZEREPLŐK, DÖNTÉSHOZÓK, STB.) SZEREPE, FELELŐSSÉGE? A szerepek rendszerint élesen elválaszthatók, azonban a mindenkori hatalmat gyakorló kormányzatnak, szerepet kell vállalnia a jogszabály-előkészítésben, stratégiaalkotásban is, valamint a végrehajtó alrendszer működtetésében is, habár az operatív (incidens) vezetés-irányítás már teljesen politikamentes, szigorú jogi keretek között zajlik. Kiemelt szerepet játszik az Államtanács (Hivatala), hiszen a tárcák, és a szövetségi és a helyi hatalom közötti koordináció, valamint a nemzetközi arénában való érdekképviselet, érdekérvényesítés (Külügyminisztérium, Védelmi minisztérium) színvonala alapvetően befolyásolja az összkormányzati erőfeszítések sikerét. 4. HOGYAN VISZONYUL KANADA HIVATALOSAN KINYILVÁNÍTOTT POLITIKÁJA A NATO DÖN- TÉSEIHEZ, ÉS STRATÉGIÁJÁHOZ? Active Endeavour műveletben részvevő hadihajó A NATO-nak, mint egyre inkább globális szerepre törő, regionális biztonsági szervezetnek kiemelt szerepe van a terrorizmus elleni harcban. Az ENSZ, mint a legnagyobb legitim világszervezet adja a legátfogóbb, bár sokszor csak a deklaráció szintjén lévő, válaszokat, míg a NATO, és más szervezetek (EU, EBESZ, G8, stb.) a saját hatókörükben, és kapacitásaikkal vesznek részt a terrorizmus elleni globális fellépésben. A NATO, történetében először, a 9/11 terrortámadás után alkalmazta az 5. cikkelyt, mely szerint: A Felek megegyeznek abban, hogy egyikük vagy többjük ellen, Európában vagy Észak-Amerikában intézett fegyveres támadást valamennyiük ellen irányuló támadásnak tekintenek; és ennélfogva megegyeznek abban, hogy ha ilyen támadás bekövetkezik, mindegyikük az Egyesült Nemzetek Alapokmányának 51. cikke által elismert jogos egyéni vagy kollektív védelem jogát gyakorolva, támogatni fogja az ekként megtámadott Felet vagy Feleket azzal, hogy egyénileg és a többi Féllel 27

28 egyetértésben, azonnal megteszi azokat az intézkedéseket - ideértve a fegyveres erő alkalmazását is, amelyeket a békének és biztonságnak az észak-atlanti térségben való helyreállítása és fenntartása érdekében szükségesnek tart Kanada jelentősen hozzájárult, a konszenzussal hozott döntések végrehajtásához: E3- Sentry (AWACS) gépek bevetéséhez az Egyesült-államok légterének oltalmazására, a Földközitengeri Operation Active Endeavour járőr-, és tengeri forgalomellenőrzési művelethez. A fentieken kívül (2. sz. melléklet) Kanada aktív katonai hozzájárulást folytat az afganisztáni Hamid Karzai afgán elnök és Michaëlle Jean kanadai főkormányzó Kabulban műveletekben, a tartományi újjáépítő csoportok működtetésében, egy demokratikus Afganisztán megteremtésében. Megítélésem szerint a Kanada által folytatott politika, és gyakorlat teljes mértékben megfelel a terrorizmus elleni harccal foglalkozó NATO-dokumentumokban található elvekkel, és a meghozott döntésekkel. 5. HOGYAN ÉRVÉNYESÜLNEK A NEMZETI SAJÁTOSSÁGOK? A nemzeti sajátosságok, mint ahogy már említettem Kanada sajátos angolszász tradíciók szerint felépülő jog-, politikai-, és közigazgatási intézményrendszeréből, valamint szintén sajátságos geostratégiai helyzetéből fakad. Az intézményrendszerből fakadó sajátosságok csak inkább formai eltéréseket jelenthetnek egy másik, másfajta közjogi kultúrára létrehozott terrorizmus elleni stratégiához képest. Mert a lényeg az összehangolt cselekvésekben, döntésekben, és a hatékonyságban, az elért eredményekben mutatkozik. Minden ország más és más geostratégiai környezetben fekszik, az ebből adódó érdekei is eltérőek. Kanada gyakorlatilag gazdasági szimbiózisban él az USA-val, ami alapvetően meghatározza az érdekeit, így ha az Egyesült-államokat valami- 28

29 lyen veszély fenyegeti, az alapjaiban veszélyezteti Kanadát is. Így a legjellemzőbb nemzeti sajátosság, ami a terrorizmus elleni küzdelem rendszerét is érinti, az az, hogy Kanadának az elsődleges prioritást a kanadai-amerikai együttműködés legfontosabb szimbólumát, a közös határt kell megvédenie a terrorizmus ellen. A gyakorlati tevékenység elemzésénél láthattuk, hogy a határvédelmi, idegenrendészeti rendszabályok, intézkedések és a ráfordítások milyen jelentőséggel bírtak. Nemzeti sajátosságnak tekinthető az is, hogy Kanada jelentős befogadó ország, jelentős létszámú menekülttel, és nem az országban született állampolgárral, akik között számottevő terroristatoborzó tevékenység is megfigyelhető volt. Kanada nagy erőfeszítéseket tesz a terrorizmus hazai gyökereinek ( home-grown terrorism ) a felszámolására is. Vékony a mezsgyehatár annak az eldöntésére, hogy mi számít nemzeti sajátosságnak, és mi nem, azonban talán itt azt is megjegyezhetjük, hogy Kanada, mint az egyik leggazdagabb állam, jelentős mértékben támogatja anyagilag is humanitárius segélyek formájában a harmadik világ országait, amely szintén a terrorizmus alapjainak a felszámolását célozza. 6. VAN-E OLYAN MINTA A KANADAI RENDSZERBEN, AMELY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG SZÁ- MÁRA MEGFONTOLANDÓ? Egy sor megfontolandó, és példaértékűnek tekinthető tanulságot szűrhetünk le a kanadai rendszer, és a folytatott gyakorlat elemzése után: ELŐSZÖR, a kormányszervek, a hatalmi ágak, valamint a területi és a központi szervek közötti egységes, összehangolt tevékenység az alapja minden komplex beavatkozást igénylő problémában. MÁSODSZOR, az egységes jogszabályként meg nem jelenő stratégiák, az egyes, összehangolt, egységes célra irányuló jogszabályokkal, és koherens gyakorlattal helyettesíthetőek. HARMADSZOR, a koordinációt megvalósító szervezetnek, az összkormányzati jelleget leginkább megtestesítő szervezeti elemet célszerű kijelölni, ami rendszerint az európai közjogban a miniszterelnöki hivatali funkciót betöltő szervet jelenti. NEGYEDSZER, nagyon fontos kérdés a hitelesség problémája, vagyis a szavakban (törvényekben, elfogadott ENSZ-konvenciókban, politikai kinyilatkoztatásokban) elhangzottak szerint kell cselekedni, csak akkor lehet egy 29

30 állam hiteles, ha a szavak és a tettek összhangban vannak. Ez az egyszerű logika értelmezhető akár a teljes kormányzati tevékenységre is, vagyis ha a Magyar Köztársaság valamit megjelenít, pl. a biztonsági stratégiájában, akkor annak a gyakorlati végrehajtás szintjén is igaznak kell lennie, a mindennapi gyakorlat nem mehet vele szemben. Ebből adódik, hogyha alkotunk egy stratégiát (tervet, stb.), az csak akkor tölti be a célját, ha reális alapon készül és, ha az alkotók (döntéshozók) komolyan is veszik az abban foglaltakat, és az nem válik a mindennapok áldozatává. ÖTÖDSZÖR, a terrorizmus elleni fellépésnek csak egy szűk szelete a katonai hozzájárulás, a döntő eleme a sikernek a diplomáciai, politikai és főleg a gazdasági intézkedések eredményességének függvénye. HATODSZOR, a nemzeti sajátosságok, az eltérő érdekviszonyokból, és lehetőségekből fakadó sajátosságok érvényesíthetők a nemzeti rendszerekben, sőt amennyiben eltekintünk tőlük az egésznek a hitelessége, és potenciális eredményessége is megkérdőjelezhető. Végül, összességében megállapíthatjuk, hogy számtalan tanulságot, megfontolandó elemet felsorolhatnánk a kanadai gyakorlatból, azonban a dolgozat keretei, és a kidolgozásra kapott idő szűkössége csak ennyit tett lehetővé. 3. Befejezés Véleményünk szerint a tanulmány egészét tekintve jól érzékelhető, hogy Kanada biztonságpolitikájának milyen jelentős szegmensét képviseli a terrorizmus elleni küzdelem, melynek kereteit, s a folytatott gyakorlatot átfogó jelleggel próbáltam felvázolni. Kitértünk a terrorizmus elleni harc jogi környezetére, összegeztem az intézményi struktúrát, valamint bemutattam, hogy Kanada milyen gyakorlati intézkedéseket hajtott végre, milyen rendszabályokat foganatosított a terrorveszély csökkentése érdekében. 30

31 A kutatómunkát, e tárgykörben nem fejeztük be, hiszen egyértelmű, hogy komoly kérdések maradtak még nyitva a kanadai stratégia részleteiben, nem beszélve a magyar rendszerrel való alaposabb összehasonlító elemzésnek az elvégzését. 31

32 4. Felhasznált irodalom: 1. Anti Terrorismus Act ATA, (http://www2.parl.gc.ca/housepublications/publication.aspx?language=e&parl=37&ses=1 &Mode=1&Pub=Bill&Doc=C-36_3&File=42#6) (2007. január 17.); 2. Public Safety Act PSA, (2007. január 17.); 3. Aeronautics Act, 4. Canada's Actions Against Terrorism Since September 11, (2007. január 17.); An overview of canada's counter-terrorism arrangements, január 17.); 7. Canada's Diplomatic Actions Questions & Answers, (2007. január 17.); 8. CSI Public Report, 9. Criminal Code, (2007. január 17.); 10. Anti-Terrorism Activities, (2007. január 17.); A Wikipedia Kanada oldalai, (2007. január 17.); 5. Mellékletek 1. sz. melléklet: A terrorizmus elleni harchoz köthető legfontosabb jogi, biztonságpolitikai, és kormányzati i ntézkedéseket összegző táblázatok; 2. sz. melléklet: A Kanadai Fegyveres Erők, és más kormányzati szervek által végrehajtott műveletek; 32

33 1. sz. melléklet A TERRORIZMUS ELLENI HARCHOZ KÖTHETŐ LEGFONTOSABB JOGI, BIZTONSÁGPOLITIKAI, ÉS KORMÁNYZATI INTÉZ- KEDÉSEKET ÖSSZEGZŐ TÁBLÁZATOK 1. SZ. TÁBLÁZAT BIZTONSÁGGAL KAPCSOLATOS POLITIKA ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS AZ OPERATÍV VEZETÉS RENDJE 1. MINISZTÉRIUMOK, HIVATALOK KÖZÖTTI (FELETTI) KOORDINÁCIÓS TESTÜLET 2. A TERRORIZMUS ELLENI KÜZDELEM EL- SŐDLEGES FELELŐS SZERVEZETE Királyi Államtanács Hivatala (Privy Council Office) Legfőbb Államügyész Hivatala A Királyi Államtanács, hasonlóan az Európában általános Miniszterelnöki Hivatalokhoz (Kancelláriákhoz) a Miniszterelnök (Prime Minister) és a Kormány (Cabinet) legfontosabb tanácsadó és döntés-előkészítő szerve a terrorizmussal kapcsolatos ügyekben. A Legfőbb Államügyész Hivatala (Solicitor General s Office) biztosítja az alapvető bemeneti információkat a nemzeti (belpolitikai) kérdésekben, míg a Külügyminisztérium (Ministry of Foreign Affairs) a nemzetközi-, külpolitikai ügyekről, tendenciákról informálja a Tanácsot. A Legfőbb Államügyész Hivatala, mint minisztériumi szintű szervezet, rendelkezik a terrorizmus ellenes

34 3. AZ ESEMÉNYEK ALATTI OPERATÍV VEZE- TÉS-IRÁNYÍTÁS RENDJE (Solicitor General s Office) Királyi Kanadai Lovasrendőrség (Royal Canadaian Mounted Police) Helyhatósági Rendőrség (Municipal Police) harchoz szükséges hírszerző és erőszakot alkalmazni képes szervezetekkel. A minisztérium politikai felügyelete alatt működő Kanadai Titkosszolgálat (Canadian Security Intelligence Service) folyamatosan értékeli a terrorfenyegetettséget, és ellátja információval, a szintén a minisztériumhoz tartozó, Királyi Kanadai Lovasrendőrséget (Royal Canadaian Mounted Police), ami a legfontosabb jog kikényszerítő eszköze a kanadai kormányzatnak. A Királyi Kanadai Lovasrendőrség, a kanadai szövetségi állam nemzeti rendőrsége, amely előre meghatározott szabályok, és felelősségi körök szerint (Memorandums of understanding describing how law enforcement will be coordinated), együttműködik a nagyobb városok, és más helyhatóságok által üzemeltetett és felügyelt Helyhatósági Rendőrségekkel (Municipal Police). 34

35 2. SZ. TÁBLÁZAT A LEGJELENTŐSEBB JOG KIKÉNYSZERÍTŐ (ERŐSZAKSZERVEK) ÉS HÍRSZERZŐ SZERVEZETEK 1. JOG KIKÉNYSZERÍTŐ (ERŐSZAK- SZERVEK) Királyi Kanadai Lovasrendőrség (Royal Canadaian Mounted Police) A Királyi Kanadai Lovasrendőrség, mint a legjelentősebb nemzeti rendőri erő, elsődleges felelősséggel bír a kanadai szövetségi állam biztonságát fenyegető terrorveszélyek megelőzésében, a bekövetkezett terrorcselekmények felszámolásában (aktív védelem) és a potenciális terrorfenyegetést jelentő személyek, szervezetek felkutatásában és a terrorcselekmények megakadályozásában. Helyhatósági (Municipal Police) Rendőrség A Helyhatósági Rendőrségek együttműködnek a Királyi Kanadai Lovasrendőrséggel a bekövetkezett terrorcselekmények felszámolásában és a aktív támogatást nyújtanak a saját területükön folytatott operatív tevékenységek során. 2. HONI HÍRSZERZŐ SZERVEZETEK Kanadai Titkosszolgálat (Canadian Security Intelligence Service) A Kanadai Titkosszolgálat (Canadian Security Intelligence Service) felelős a terrorizmussal-, terrorfenyegetettséggel kapcsolatos hírszerzési információk gyűjtéséért, elemzéséért, valamint ezen információk 35

36 megosztásáért a meghatározott kormányzati szervek között. A Titkosszolgálat együttműködik a szövetséges országok társszerveivel, azonban önállóan operatív műveleteket külföldön nem hajt végre. A Kanadai Titkosszolgálat a Legfőbb Államügyészség, (minisztérium) politikai irányítása alatt hajtja végre alkotmányos feladatát. Nemzetvédelmi Minisztérium (Department of National Defense) 3. EGYÉB HÍRSZERZŐ SZERVEZETEK A Nemzetvédelmi Minisztérium (Department of National Defense), az adott szituációnak megfelelő, információs-hírszerző csoportokat hoz létre, és alkalmaz a felsőszintű tervező, döntés-előkészítő munka támogatására. Kommunikációs Biztonsági Szervezet (Communications Security Establisment) A minisztériumon belül található Kommunikációs Biztonsági Szervezet (Communications Security Establisment) rendelkezik azokkal technikai eszközparkkal és szakember állománnyal, amely képes a terrorizmussal kapcsolatos digitális (elektronikai, információtechnológiai) információkat megszerezni, és a kormányzati információtechnológiai infrastruktúrát megvédeni a cyberterror támadások ellen. 36

37 3. SZ. TÁBLÁZAT A LEGJELENTŐSEBB TERRORIZMUSSAL KAPCSOLATOS JOGSZABÁLYOK, DEFINICIÓK, ÉS EGYÉB JOGI DETERMINÁNSOK 2. A LEGJELENTŐSEBB TERRORIZ- MUSSAL KAPCSOLATOS JOGSZA- BÁLYOK Terrorizmus elleni törvény (Bill C-36 Antiterrorismus Act) Büntető törvénykönyv (Criminal Code) Kanadai Emberi- és Szabadság Jogi Alapokmány (Canadian Charter of Rights and Freedoms) 2001-ben, a szeptember 11-i terrortámadás után, Kanada felülvizsgálta a terrorizmussal kapcsolatos jogi környezetet, és úgy ítélték meg, hogy egy új törvény megalkotásával hatékonyabb fellépést biztosító jogi kereteket biztosíthatnak a terrorizmus elleni harchoz, a terror elhárításhoz. A terrorizmussal kapcsolatos bűncselekmények egy része a büntetőjog keretében szankcionálható. E törvény több pontját a C-36 módosította, így új tényállások beépítésével hatékonyabb működést biztosít a terrorizmus pénzügyi, anyagi támogatása, a pénzmosás elleni küzdelemben. Ez Alapokmány definiálja a legáltalánosabb emberi-, és szabadságjogokat, amelyeket a terrorizmus elleni harcban, is csak rendkívül indokolt esetben korlátozhatnak. A kormányzat számára folyamatos kontrolt jelent, és folyamatos elemzést igényel a megtenni kívánt intézkedések és az Alapokmányban megjelölt jogok korlátozása közötti arányosság megteremtése. 37

38 3. A TERRORIZMUS HIVATALOS DEFINICIÓJA, LEÍRÁSA Terrorizmus elleni törvény (Bill C-36 Antiterrorismus Act ATA) A büntető törvénykönyv terrorizmus definícióját az ATA módosította, a terrorcselekmény történhet Kanadán kívül, és akár honi területeken is, azonban a főismérvei az alábbiak: Sérti az ENSZ Kovenciókat és Protokolokat; Végrehajthat, vagy fenyegethet olyan cselekmények végrehajtásával, amelyeket politikai, vallási, vagy ideológiai céllal a lakosságot megfélemlíti, illetve a kormányzatot valaminek a megtételére, vagy valamilyen intézkedésének a felfüggesztésére kényszeríti; Olyan eszközökkel, mint gyilkosság, komoly fenyegetése, vagy veszélyeztetése személyeknek, alapvető infrastruktúráknak, szolgáltatásoknak, vagy egyéb vagyontárgyaknak; A törvény definiálta a terroristacsoport fogalmát is: terroristacsoport olyan entitás, amely tevékenységével elősegíti, vagy aktív részvételével végrehatja a terrorcselekményeket. A törvény nem ad semmiféle konkrét listát ezekről potenciális a terrorcselekményekről, 38

39 azonban implicit módon az alábbi bűnügyi konzekvenciával is járó cselekményeket definiálja: terrorral való fenyegetés; a terrorizmus pénzügyi támogatása. Ezen kívül lehetőséget teremt a kormányzat számára a terrorcsoportok, illetve azokat támogatók bankszámláinak befagyasztására, vagyontárgyainak zár alá helyezésére, valamint akár karitatív tevékenységet is folytató szervezetek működésének korlátozására (betiltására), ha bebizonyosodik, hogy terroristák támogatását is végzi, akár közvetett módon. 4. EGYÉB JOGI DETERMINÁNSOK Kanadai Titkosszolgálat (Canadian Security Intelligence Service) Migrációs és Bevándorló Védelmi Törvény (Immigration and A Kanadai Titkosszolgálat (Canadian Security Intelligence Service) hivatalos kiadványa (stratégia) csak implicit módon határozza meg a terrorizmus fogalmát, mely szerint Kanada biztonságának a fenyegetése magába foglalja azokat a Kanada honi területein belüli és azon kívüli cselekményeket, amelyekben erőszakos eszközöket alkalmaznak személyek, vagy vagyontárgyak ellen politikai célok elérése érdekében. A november elsején elfogadott törvény a korábbi migrációs törvényt hatálytalanította, és a módosítás, és a teljesen új norma szöveg bevezetésének a terrorizmus elleni küzdelem, illetve a Kanada, mint 39

40 Refugee Protection Act) befogadó állam közötti újszerű egyensúly megteremtése volt a cél. Lényegileg segíti a potenciális terroristák országba való bejutásának a kiszűrését, és egyben védi a döntő többségben lévő ártatlan bevándorlók, menekültek jogait. Légügyi Törvény (Aeronautics Act) A törvény, 1985 óta, többszöri módosítás mellett, alapvető szabályokat állít fel a repülésbiztonságának érdekében. A terrorcselekmények jelentős hányada e szenzitív területet érint, illetve fenyeget ezért a kanadai jogrend terrorizmust tartalmazó részének fontos szegmense ez a törvény. 40

41 41

42 2. sz. melléklet A KANADAI FEGYVERES ERŐK, ÉS MÁS KORMÁNYZATI SZERVEK ÁLTAL VÉGREHAJTOTT MŰVE- LETEK 14 IOLAUS MŰVE- 1. IOLAUS MŰVELET LET Assistant Military Advisors, A/MILAD Az ENSZ Biztonsági Tanács 1500-as határozata alapján létrehozta a Nemzetek Segítése Küldetés Iraknak (Nations Assistance Mission for Iraq - UNAMI) missziót. Az UNAMI mandátuma szerint: az iraki kormányzati rendszer újbóli kiépítésében; a demokratikus közigazgatás létrehozásában, erősítésében vállal aktív szerepet. A Kanadai Védelmi Erők részvételét az UNAMI misszióban IOLAUSműveletnek nevezték el. A missziót eredetileg egy éves időtartamra hozták létre, amelyet évente megújítanak. A misszióban egy magasan képzett tiszt (szakértő) vesz részt a Kanadai Expedíciós Erők Parancsnoksága (Canadian Expeditionary Force Command - 14 Kanada az évtizedek során rendkívül aktív szerepet játszott a különböző ENSZ mandátum alatt végrehajtott béke-, béketámogató és egyéb humanitárius küldetésekben (pl. Ciprus, Haiti, Kongó, Szudán, Egyiptom). A vizsgálat során azonban a terrorizmus elleni küzdelemhez leginkább köthető, a közelmúltban és jelenleg is folytatott műveleteket szerkesztettem be a dolgozatomba.

43 CEFCOM) állományából, az UNAMI operatív vezetését ellátó ENSZ Főtitkár Különleges Megbízottja (Special Representative of Secretary General) mellett lát el fegyvermentes katonai tanácsadó feladatokat. 43

44 2. AZ AFGANISZTÁNI RÉSZVÉTEL Kanada, a demokratikusan választott afgán kormányzat felkérésére, érvényes ENSZ BT határozatok alapján (1386, 1707) mintegy 2500 fővel vesz részt a 36 ország részvételével folytatott segítségnyújtásban. A NATO-vezette Nemzetközi Biztonsági Segítség Erők küldetés (International Security Assistance Force ISAF) alapvető célja a biztonsági helyzet javítása, és az ország újjáépítésében való részvétel. Az ISAF kezdetben a fővárosra és környékére koncentrált, majd később, a Tartományi Újjáépítő Csoportok (Provincial Reconstruction Teams) létrehozásával és üzemeltetésével a teljes országra kívánja kiterjeszteni a biztonság- és ország építő tevékenységét A NATO tervei szerint az ISAF-nek 5 fázisban kell végrehajtani a feladatát: 1. Kabul és környezet biztonságának javítása, előkészítés a teljes országban folytatandó való műveleteknek. 2. A műveletek földrajzi expanziója. 3. Stabilizáció. 4. A nemzetépítő munka átadása az afgánoknak, visszatelepülés a bázisokra. 44

45 Regionális Parancsnokságok (RC s) és Tartományi Újjáépítő Csoportok (PRT S) Az ISAF Regionális Parancsnokságai (RC s) és Tartományi Újjáépítő Csoportok diszlokációja (PRT S) (Forrás: Pár szót kell szólni az ISAF (NATO) és az Egyesült Államok által vezetett koalíció Tartós Szabadság (Enduring Freedom) művelet kapcsolatrendszeréről. A Tartós Szabadság hadművelet jellege alapvetően eltérő az ISAF-étól, mert az fegyveres harctevékenységek által az újjáéledő tálib és al-kaida fenyegetéseket célozza elhárítani. Mindazonáltal mindkét küldetés végcélja ugyanaz: béke és stabilitás megteremtése Afganisztánban, egy választott és demokratikus kormány támogatásával. Ez tágabb értelemben véve nemzetépítés, és az ISAF-nek és a Tartós Szabadság hadműveletnek együttműködve kell megvalósítaniuk célkitűzéseiket. Az együttműködés keretét egy hivatalos Katonai Technikai Megállapodás határozza meg, amit a napi egyeztetés szintjén a kölcsönösen alkalmazott összekötő tisztek rendszere valósít meg. 45

46 A Kanadai Védelmi Erők három, egymástól jól elkülöníthető, de egymással szerves kapcsolatban lévő, missziót (műveletet) hajtanak végre ATHENA MŰVELET Az Athena-művelet a Kanadai Védelmi Erők legjelentősebb akciója mind AZ ISAF TEVÉKENY- SÉGÉNEK KITERJESZTÉSA 1. FÁZIS (ÉSZAK) FÁZIS (NYU- GAT) FÁZIS (DÉL) JÚL. 4. FÁZIS (KE- LET) OKT. méretét, mind jelentőségét tekintve. A mintegy 2500 főből álló személyi állo- Az ISAF tevékenységi körzetének földrajzi expanziója (Forrás: mány az alábbi egységekből került felállításra: Kandahár Harci Csoport (Battle Group in Kandahar) alapvetően az 1. Kanadai Királyi Ezred (1st Royal Canadian Regiment) állományából tevődik össze: Könnyű Gyalogsági katonák (2nd Battalion of Patricia s Princess Canadian Light Infantry); Műszaki katonák (2nd Combat Engineer Regiment); Tüzér üteg (2nd Royal Canadian Horse Artillery); Páncélos felderítő csoport (Royal Canadian Dragoons); Leopárd harckocsi század (Lord Stratchcona s Horse, Royal Canadian); Pilótanélküli Repülőgép egység (408 Tactical Helicopter Squadron); 46

A NEMZETKÖZI TERRORIZMUS ELLENI HARC KANADAI SZEMPONT- A GEOPOLITIKAI TANÁCS NATO TUDOMÁNYOS PÁLYÁZATÁRA

A NEMZETKÖZI TERRORIZMUS ELLENI HARC KANADAI SZEMPONT- A GEOPOLITIKAI TANÁCS NATO TUDOMÁNYOS PÁLYÁZATÁRA DR. HABIL. KRAJNC ZOLTÁN MÉRNÖK ALEZREDES: KANADA ÉS A NEMZETKÖZI TERRORIZMUS ELLENI HARC (EGY NATO-TAGÁLLAM POLITIKÁJÁNAK, ÉS GYAKORLATÁNAK ELEMZÉSE) A GEOPOLITIKAI TANÁCS NATO TUDOMÁNYOS PÁLYÁZATÁRA

Részletesebben

A válság és a különleges jogrend kapcsolata, különös tekintettel a NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszerre

A válság és a különleges jogrend kapcsolata, különös tekintettel a NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszerre A válság és a különleges jogrend kapcsolata, különös tekintettel a NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszerre dr. Keszely László ezds. Karl Marx: A történelem ismétli

Részletesebben

Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU

Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU Dr. Benkő Tibor vezérezredes Honvéd Vezérkar főnök 2013. szeptember 26. Tartalom Magyarország biztonságának és a nemzetközi szervezetek válságkezelési

Részletesebben

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Bűnmegelőzés Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnmegelőzés fogalma - az állami szervek - önkormányzati szervek - társadalmi szervezetek - gazdasági társaságok - állampolgárok és csoportjaik minden olyan tevékenysége,

Részletesebben

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 5. A NATO Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. Vázlat 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 1 1. A NATO létrejötte Vörös hadsereg Európa katonailag (+ gazdaságilag) gyenge USA-t

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a nemzetközi pénzügyi tranzakciók teljesítésének adatvédelmi vonatkozásairól

TÁJÉKOZTATÓ. a nemzetközi pénzügyi tranzakciók teljesítésének adatvédelmi vonatkozásairól TÁJÉKOZTATÓ a nemzetközi pénzügyi tranzakciók teljesítésének adatvédelmi vonatkozásairól Az európai bankok ügyfeleik nemzetközi átutalási megbízásainak teljesítéséhez a SWIFT nevű, belgiumi székhelyű cég

Részletesebben

Vizsgakérdések az Európai Biztonsági Struktúra tárgyból 2006/2007 I. félév

Vizsgakérdések az Európai Biztonsági Struktúra tárgyból 2006/2007 I. félév Vizsgakérdések az Európai Biztonsági Struktúra tárgyból 2006/2007 I. félév 1. Mit értünk biztonságpolitika alatt? 2. Hogyan változott meg a biztonságnak, mint fogalomnak a tartalmi háttere az elmúlt 16

Részletesebben

187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről

187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről 187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 2006. május 31-én

Részletesebben

A Biztonsági Tanács hatásköre fegyveres konfliktusokban

A Biztonsági Tanács hatásköre fegyveres konfliktusokban A Biztonsági Tanács hatásköre fegyveres konfliktusokban 2013 Valki László 2 ENSZ alapokmány anyagi és eljárási normáinak összefüggése Biztonsági Tanács: államok közösségének egyetlen bírósága Eljárási:

Részletesebben

A NATO katonai képességfejlesztése a nemzetközi béketámogatási tevékenység érdekében

A NATO katonai képességfejlesztése a nemzetközi béketámogatási tevékenység érdekében A NATO katonai képességfejlesztése a nemzetközi béketámogatási tevékenység érdekében Két célt tűztem ki az előadásban. Először, csatlakozva Deák Péter előadásához, szeretném hangsúlyozni, hogy a katonai

Részletesebben

Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék Javaslatai a szakdolgozat címjegyzékéhez 2016/2017-es tanévre

Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék Javaslatai a szakdolgozat címjegyzékéhez 2016/2017-es tanévre Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék Javaslatai a szakdolgozat címjegyzékéhez 2016/2017-es tanévre Ssz. Szakdolgozat címek 1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1313/2013/EU HATÁROZATA és az uniós polgári

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Külügyi Bizottság. 21.3.2005 PE 355.681v01-00

EURÓPAI PARLAMENT. Külügyi Bizottság. 21.3.2005 PE 355.681v01-00 EURÓPAI PARLAMENT 2004 ««««««««««««Külügyi Bizottság 2009 21.3.2005 1-24.MÓDOSÍTÁS Véleménytervezet Gerardo Galeote Quecedo Az Európai Külügyi Szolgálat létrehozásának intézményi vonatkozásai (2004/2207(INI))

Részletesebben

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/2311(INI) 27.5.2011. a Külügyi Bizottság részéről

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/2311(INI) 27.5.2011. a Külügyi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Külügyi Bizottság 27.5.2011 2010/2311(INI) VÉLEMÉNY a Külügyi Bizottság részéről az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére az EU terrorizmus elleni politikájáról:

Részletesebben

és s feladatrendszere (tervezet)

és s feladatrendszere (tervezet) Az MH Műveleti M Parancsnokság rendeltetése és s feladatrendszere (tervezet) Dr. Isaszegi János mk. vezérőrnagy HM HVK MFCSF 2006. Szeptember 16. I. Az MH Műveleti Parancsnokság rendeltetése Az MH katonai

Részletesebben

Közös Kül és Biztonságpolitika (CFSP)

Közös Kül és Biztonságpolitika (CFSP) Közös Kül és Biztonságpolitika (CFSP) AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA AZ EU arra törekszik, hogy elősegítse a biztonságot, a békét, a nemzetközi együttműködést, a demokráciát, a

Részletesebben

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI 1 Jogalap Leírás Eljárási szabályok 1 14. cikk Általános gazdasági érdekű szolgáltatások 15. cikk (3) Hozzáférés az uniós intézmények dokumentumaihoz

Részletesebben

Belső Biztonsági Alap 2014-2020

Belső Biztonsági Alap 2014-2020 Belső Biztonsági Alap 2014-2020 Rendőri együttműködés, válságkezelés Alföldy Csilla r. őrnagy Támogatás-koordinációs Főosztály Belügyminisztérium 2014. június 19. 1 Jogi háttér AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 4. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 4. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. október 4. (OR. en) 12874/16 ADD 4 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2016. október 3. Címzett: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató

Részletesebben

A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály

A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről Általános rész Büntető

Részletesebben

A nemzetközi repülés védelme és az ENSZ Közgyűlése

A nemzetközi repülés védelme és az ENSZ Közgyűlése Ermszt Ildikó egyetemi adjunktus, Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Nemzetközi Jogi Tanszék 1. Az 1970-es évektől a XXI. századig Akkor, amikor a légiközlekedés nemzetközi védelmét

Részletesebben

2. Az Egyezmény eredeti angol nyelvû szövege és hivatalos magyar nyelvû fordítása a következõ:

2. Az Egyezmény eredeti angol nyelvû szövege és hivatalos magyar nyelvû fordítása a következõ: 2001. évi XXVII. Törvény a gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltásáról és felszámolására irányuló azonnali lépésekrõl szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1999. évi 87. ülésszakán elfogadott 182.

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT TÉMAJEGYZÉK rendészeti igazgatási szak biztonsági szakirány:

SZAKDOLGOZAT TÉMAJEGYZÉK rendészeti igazgatási szak biztonsági szakirány: NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZAKDOLGOZAT TÉMAJEGYZÉK rendészeti igazgatási szak biztonsági szakirány: I, Létesítményvédelem és biztonságvédelem tantárgyak körében: 1, Magánbiztonság

Részletesebben

STAUBER PÉTER MAGYARORSZÁG FELVÉTELE AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK VÍZUMMENTESSÉGI PROGRAMJÁBA

STAUBER PÉTER MAGYARORSZÁG FELVÉTELE AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK VÍZUMMENTESSÉGI PROGRAMJÁBA STAUBER PÉTER MAGYARORSZÁG FELVÉTELE AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK VÍZUMMENTESSÉGI PROGRAMJÁBA Magyarország 2008. november 17-ével bekerült az Egyesült Államok ún. Vízummentességi Programjába (Visa Waiver Programme,

Részletesebben

A kínai haderő a 21. században: a reformok és modernizáció útján

A kínai haderő a 21. században: a reformok és modernizáció útján A kínai haderő a 21. században: a reformok és modernizáció útján Nemzeti biztonsági stratégia Globalizáció, multipoláris világrend, de katonai versengés folytatódik Kína célja a béke megőrzése Defenzív

Részletesebben

TIT HADTUDOMÁNYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI EGYESÜLET BIZTONSÁGPOLITIKAI FÜZETEK. Dr. Héjja István MAGYARORSZÁG EURO-ATLANTI CSATLAKOZÁSA BUDAPEST 1998

TIT HADTUDOMÁNYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI EGYESÜLET BIZTONSÁGPOLITIKAI FÜZETEK. Dr. Héjja István MAGYARORSZÁG EURO-ATLANTI CSATLAKOZÁSA BUDAPEST 1998 TIT HADTUDOMÁNYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI EGYESÜLET BIZTONSÁGPOLITIKAI FÜZETEK Dr. Héjja István MAGYARORSZÁG EURO-ATLANTI CSATLAKOZÁSA BUDAPEST 1998 A TIT Hadtudományi és Biztonságpolitikai Egyesület kiadványa

Részletesebben

NONPROFIT ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK FEJLESZTÉSE

NONPROFIT ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK FEJLESZTÉSE NONPROFIT ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK FEJLESZTÉSE (PL.3346) Érdekvédelem, érdekegyeztetés az Európai Unióban és Magyarországon I. Rácz-Káté Mónika CIMET - a civil világ fűszere TÁMOP 5.5.3-09/1-2009-0013

Részletesebben

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részéről

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság 2011/0413(COD) 8.5.2012 VÉLEMÉNYTERVEZET a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részéről a Külügyi Bizottság részére a Stabilitási Eszköz létrehozásáról

Részletesebben

A BEVÁNDORLÁS- ILLETVE MENEKÜLTKÉRDÉSBEN KIALAKULT TÁRSADALMI VÉLEMÉNYKLÍMA VÁLTOZÁSA MAGYARORSZÁGON 2015-BEN

A BEVÁNDORLÁS- ILLETVE MENEKÜLTKÉRDÉSBEN KIALAKULT TÁRSADALMI VÉLEMÉNYKLÍMA VÁLTOZÁSA MAGYARORSZÁGON 2015-BEN A BEVÁNDORLÁS- ILLETVE MENEKÜLTKÉRDÉSBEN KIALAKULT TÁRSADALMI VÉLEMÉNYKLÍMA VÁLTOZÁSA MAGYARORSZÁGON 1-BEN GLOBÁLIS MIGRÁCIÓS FOLYAMATOK ÉS MAGYARORSZÁG - KIHÍVÁSOK ÉS VÁLASZOK LAJTAI MÁTYÁS ÉS NAGY DÁNIEL

Részletesebben

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11)

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) C 200/58 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.8.25. A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA üdvözli az előző programoknak

Részletesebben

EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI IGAZGATÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR

EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI IGAZGATÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR A nemzeti, az uniós és a globális nemzetközi intézményrendszer (az államtudományi és közigazgatási szempontból) 1. Az államtudomány fogalma. Az állam fogalmának alakulása kezdetektől napjainkig. 2. Az

Részletesebben

Belső Biztonság AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA

Belső Biztonság AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA Belső Biztonság AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA Mindenkinek szüksége van arra, hogy biztonságban érezze magát akkor, amikor napi ügyeit intézi. Az európai állampolgárok majdnem hatvan

Részletesebben

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Prof. Dr. Orosz Éva egyetemi tanár ELTE Egészség-gazdaságtani Kutatóközpont vezetője, az OECD szakértője Alapvető kérdések Merre tart Európa?

Részletesebben

Döntéshozatal, jogalkotás

Döntéshozatal, jogalkotás Az Európai Unió intézményei Döntéshozatal, jogalkotás 2012. ősz Lattmann Tamás Az Európai Unió intézményei intézményi egyensúly elve: EUSZ 13. cikk az intézmények tevékenységüket az alapító szerződések

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

A léginavigációs és ATM tevékenységek alapjául szolgáló jogszabályok

A léginavigációs és ATM tevékenységek alapjául szolgáló jogszabályok 1 A léginavigációs és ATM tevékenységek alapjául szolgáló jogszabályok 1. A Tanács 95/93/EGK rendelete (1993. január 18.) a Közösség repülőterein alkalmazandó résidőkiosztás egységes szabályairól Az Európai

Részletesebben

A projektmegvalósítás A támogatás forrásának megjelölése. időtartama (alap,előirányzat, nemzetközi. Megvalósít. együttműködő ó szervezet

A projektmegvalósítás A támogatás forrásának megjelölése. időtartama (alap,előirányzat, nemzetközi. Megvalósít. együttműködő ó szervezet 2. melléklet 3.3. VI. Közzétételi egység: az EU támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása Adatszolgáltató: ORFK GF ETO Sors zám A projekt megnevezése A finanszírozás forrása A projektmegvalósítás

Részletesebben

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA.

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A public relations tevékenység struktúrájával kapcsolatos szakmai kifejezések tartalmának értelmezése:

Részletesebben

Közszolgálati Nemzetközi Képzési Központ

Közszolgálati Nemzetközi Képzési Központ Közszolgálati Nemzetközi Képzési Központ Nemzetközi Közszolgálati Továbbképzési Program A magyar külpolitika aktuális kérdései Bába Iván Nemzeti Közszolgálati Egyetem Postacím: 1581 Budapest, Pf.: 15.

Részletesebben

Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiája

Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiája Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiája 1 Nemzeti Biztonsági Stratégia I. Magyarország biztonságpolitikai környezete II. Magyarország helye és biztonságpolitikai érdekei a világban III. A Magyarországot

Részletesebben

(Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG (2008/C 14/10)

(Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG (2008/C 14/10) 2008.1.19. C 14/27 V (Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG Pályázati felhívás az emberkereskedelemmel foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról szóló 2007/675/EK bizottsági határozatra vonatkozóan

Részletesebben

Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója

Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója A képzés célja: A Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzés célja a kortárs diplomácia és nemzetközi kapcsolatok működésének magasabb

Részletesebben

Ellenőrző mechanizmus. Az Európa Tanács Emberkereskedelem. Elleni Fellépéséről szóló Egyezménye

Ellenőrző mechanizmus. Az Európa Tanács Emberkereskedelem. Elleni Fellépéséről szóló Egyezménye Ellenőrző mechanizmus Az Európa Tanács Emberkereskedelem Elleni Fellépéséről szóló Egyezménye Mik az Egyezmény céljai? Az Európa Tanács Egyezménye az Emberkereskedelem Elleni Fellépésről 2008. február

Részletesebben

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi

Részletesebben

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A kormányzati szervek A korrupció megelőzése érdekében tett főbb intézkedések: 1. Részvétel a KIM által koordinált korrupciómegelőzési program végrehajtásának

Részletesebben

Románia nemzeti védelmi stratégiája

Románia nemzeti védelmi stratégiája 38 NEMZET ÉS BIZTONSÁG 2011. FEBRUÁR Tóth Sándor Románia nemzeti védelmi stratégiája Jelen írásában a szerzõ Románia nemzeti védelmi stratégiáját ismerteti és elemzi, illetve helyezi el a román stratégiaalkotási

Részletesebben

1. cikk. Terrorveszélyhelyze t

1. cikk. Terrorveszélyhelyze t Országgy ű léc uiir~ acsl~: Irományszám : TI o.' A 6 Magyarország Alaptörvényének hatodik módosítás a Érkezett : 2016 ÁPR 2 6. (2016 ) Az Országgy űlés mint alkotmányozó hatalom az Alaptörvény 1. cikk

Részletesebben

AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM INFORMÁCIÓ- BIZTONSÁGA

AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM INFORMÁCIÓ- BIZTONSÁGA Dr. Haig Zsolt mk. alezredes egyetemi docens ZMNE BJKMK Információs Műveletek és Elektronikai Hadviselés Tanszék haig.zsolt@zmne.hu AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM INFORMÁCIÓ- BIZTONSÁGA Az előadás az MTA Bolyai

Részletesebben

A rendészeti szervek általános jellemzése

A rendészeti szervek általános jellemzése A rendészeti szervek általános jellemzése alapvetések A demokratikus államberendezkedés egyik alapelve, a jogszabályoknak alávetettség. Minden rendvédelmi, de különösen a fegyveres rendvédelmi szervek

Részletesebben

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK Brüsszel, 2005. március 31. (OR. en) AA 22/2/05 REV 2 CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS: CSATLAKOZÁSI OKMÁNY, IX. MELLÉKLET

Részletesebben

Az EU választási megfigyelési küldetései: célok, gyakorlati lépések és a jövőbeni kihívások

Az EU választási megfigyelési küldetései: célok, gyakorlati lépések és a jövőbeni kihívások 2009.11.12. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 271 E/31 151. elismeri az európai országoknak a CIA által foglyok szállítására és illegális fogva tartására való állítólagos használatával foglalkozó ideiglenes

Részletesebben

A katonai légijármű rendszermodellje A katonai légijármű lehet: A katonai légijármű bemenetei: a környezetből A katonai légijármű kimenetei:

A katonai légijármű rendszermodellje A katonai légijármű lehet: A katonai légijármű bemenetei: a környezetből A katonai légijármű kimenetei: Seres György: A KATONAI LÉGIJÁRMŰ, MINT RENDSZER 2003-ban, a ROBOTHADVISELÉS 3 konferencián bemutattam a katonai rendszerek egy általános modelljét 1. Csak emlékeztetőül mutatom be az akkori előadás néhány

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR. Államtudomány Közigazgatás

KÖZIGAZGATÁSI MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR. Államtudomány Közigazgatás Államtudomány Közigazgatás 1. A kameralisztika, az abszolutizmus kormányzati változatai 2. Jogi irányzatok a közigazgatás-tudományban 3. A közigazgatás politikatudományi megközelítése 4. A közigazgatás

Részletesebben

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás Gazdasági élet Igazgatása Környezet Védelme Közrend, Közbiztonság védelme, rendészet Humán igazgatás Rendészeti igazgatás Jogi szabályozás Alaptörvény (46. cikk) Rtv 1994:XXXIV. tv. Hszt 1996: XLIII. tv.

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

T/6985. számú. törvényjavaslat

T/6985. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/6985. számú törvényjavaslat a nemzetközi fejlesztési együttműködésről és a nemzetközi humanitárius segítségnyújtásról szóló 2014. évi XC. törvény, valamint a közbeszerzésekről szóló

Részletesebben

Terrorfenyegetettséggel kapcsolatos előadás résztvevőinek a köszöntése

Terrorfenyegetettséggel kapcsolatos előadás résztvevőinek a köszöntése 1/7 Terrorfenyegetettséggel kapcsolatos előadás résztvevőinek a köszöntése 2015.06.24. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a terrorizmussal kapcsolatos tájékoztató és felkészítő előadáson - ezen

Részletesebben

Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm.

Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet és a kérdéskörhöz kapcsolódó jogszabályi változások hatásai

Részletesebben

Szatmári László alezredes, a ZMNE doktorandusza

Szatmári László alezredes, a ZMNE doktorandusza Szatmári László alezredes, a ZMNE doktorandusza A NATO-OROSZORSZÁG TANÁCS A hidegháború után alakult NATO-Orosz Tanács olyan tárgyalási fórum, amelynek keretében a Szövetség tagjai és Oroszország a közös

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

A Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programjai

A Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programjai Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programok A Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programjai 2009. december Országos Igazgatói Értekezlet Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. november 23. az

Részletesebben

Jegyzőkönyv az ír népnek a Lisszaboni Szerződéssel kapcsolatos aggályairól

Jegyzőkönyv az ír népnek a Lisszaboni Szerződéssel kapcsolatos aggályairól 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 24 Protokoll in ungarischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 A TAGÁLLAMOK KORMÁNYAI KÉPVISELŐINEK KONFERENCIÁJA Brüsszel, 2012. május 14. (OR. en) CIG

Részletesebben

A nemzetbiztonsági szolgálatok szervezete és jogállása

A nemzetbiztonsági szolgálatok szervezete és jogállása A nemzetbiztonsági szolgálatok szervezete és jogállása Footer Text 2/28/2016 1 Nemzetbiztonsági szolgálatok Footer Text 2/28/2016 2 Nemzetbiztonsági szolgálatok Alaptörvény 1995. évi CXXV. Törvény a nemzetbiztonsági

Részletesebben

Globális Trendek 2025 Egy multipoláris világ kihívásai.

Globális Trendek 2025 Egy multipoláris világ kihívásai. Lakatos Júlia Globális Trendek 2025 Egy multipoláris világ kihívásai. A Nemzeti Hírszerzési Tanács Globális Trendek 2025: Átalakult világ című elemzésének célja a világszintű stratégiai gondolkodás előmozdítása.

Részletesebben

XII. FEJEZET A HONVÉDSÉG ÉS A RENDVÉDELMI SZERVEK 108. A hatályos alkotmány rendelkezése kiegészítve a humanitárius tevékenység végzésével.

XII. FEJEZET A HONVÉDSÉG ÉS A RENDVÉDELMI SZERVEK 108. A hatályos alkotmány rendelkezése kiegészítve a humanitárius tevékenység végzésével. XII. FEJEZET A HONVÉDSÉG ÉS A RENDVÉDELMI SZERVEK 108. (1) A honvédség feladata az ország katonai védelme, a nemzetközi szerződésből eredő kollektív védelmi feladatok ellátása, továbbá a nemzetközi jog

Részletesebben

Egyezmény az európai építészeti örökség védelmérôl

Egyezmény az európai építészeti örökség védelmérôl Egyezmény az európai építészeti örökség védelmérôl 1 Official version: Convention for the Protection of the Architectural Heritage of Europe / Convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2011. április 11. (11.04) (OR. en) 8890/11 ECOFIN 191 STATIS 32

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2011. április 11. (11.04) (OR. en) 8890/11 ECOFIN 191 STATIS 32 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2011. április 11. (11.04) (OR. en) 8890/11 ECOFIN 191 STATIS 32 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2011. április 1. Címzett: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK

ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS 20. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi

Részletesebben

Globális pénzügyi válság, avagy egy új világgazdasági korszak határán

Globális pénzügyi válság, avagy egy új világgazdasági korszak határán Globális pénzügyi válság, avagy egy új világgazdasági korszak határán 2009. október 16. Dr. Bernek Ágnes főiskolai tanár Zsigmond Király Főiskola "A jelenlegi globális világgazdaságban mindössze csak két

Részletesebben

Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése Felhívás kódszáma: EFOP

Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése Felhívás kódszáma: EFOP Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése Felhívás kódszáma: EFOP-4.1.5-16 A Felhívás indokoltsága és célja A spontán társadalmi folyamatok, az új köznevelési és nemzetiségi törvény szabályozása

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. azzal a céllal, hogy elősegítsék és továbbfejlesszék a rendőri együttműködést a szomszédos országok között;

MEGÁLLAPODÁS. azzal a céllal, hogy elősegítsék és továbbfejlesszék a rendőri együttműködést a szomszédos országok között; BGBl. III - Ausgegeben am 18. April 2008 - Nr. 42 1 von 5 MEGÁLLAPODÁS az Osztrák Köztársaság Kormánya, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között Dolga Vason Rendészeti Együttműködési

Részletesebben

182. sz. Egyezmény. a gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltásáról és felszámolására irányuló azonnali lépésekről

182. sz. Egyezmény. a gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltásáról és felszámolására irányuló azonnali lépésekről 182. sz. Egyezmény a gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltásáról és felszámolására irányuló azonnali lépésekről Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT JELENTÉSTERVEZET. Külügyi Bizottság 2008/2003(INI) 31.1.2008

EURÓPAI PARLAMENT JELENTÉSTERVEZET. Külügyi Bizottság 2008/2003(INI) 31.1.2008 EURÓPAI PARLAMENT 2004 Külügyi Bizottság 2009 2008/2003(INI) 31.1.2008 JELENTÉSTERVEZET az európai biztonsági stratégia és az EBVP végrehajtásáról (2008/2003(INI)) Külügyi Bizottság Előadó: Helmut Kuhne

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz. A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak

MELLÉKLET. a következőhöz. A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2016.2.2. COM(2016) 50 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz A közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak Cselekvési terv a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem

Részletesebben

MI AZ EURÓPA TANÁCS? AZ EURÓPA TANÁCS TAGÁLLAMAI

MI AZ EURÓPA TANÁCS? AZ EURÓPA TANÁCS TAGÁLLAMAI www.coe.int MI AZ EURÓPA TANÁCS? Az 1949-ben létrehozott Európa Tanács politikai szervezet, amelynek célja a demokrácia, az emberi jogok és a jogállamiság védelme mind a 47 tagállamában. A Franciaországban,

Részletesebben

197. sz. Ajánlás a munkavédelemről

197. sz. Ajánlás a munkavédelemről 197. sz. Ajánlás a munkavédelemről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 2006. május 31-én kilencvenötödik

Részletesebben

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása DR. MÓGA ISTVÁN -DR. GŐSI PÉTER Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása Magyar Energetika, 2007. 5. sz. A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása előkészítésének fontos feladata annak biztosítása

Részletesebben

VÁLSÁGKÖRZETEK KATONAFÖLDRAJZI ÉRTÉKELÉSE A VÁLSÁGKÖRZETEK KIALAKULÁSA. Dr. DOBI JÓZSEF nyá. alezredes, egyetemi docens

VÁLSÁGKÖRZETEK KATONAFÖLDRAJZI ÉRTÉKELÉSE A VÁLSÁGKÖRZETEK KIALAKULÁSA. Dr. DOBI JÓZSEF nyá. alezredes, egyetemi docens Dr. DOBI JÓZSEF nyá. alezredes, egyetemi docens VÁLSÁGKÖRZETEK KATONAFÖLDRAJZI ÉRTÉKELÉSE A VÁLSÁGKÖRZETEK KIALAKULÁSA A II. világháborút követő évtizedek, a bipoláris világrendszer évtizedei amelyek során

Részletesebben

Ágazati és intézményi szinten meglévő nemzetközi jó gyakorlatok bemutatása Új-Zéland

Ágazati és intézményi szinten meglévő nemzetközi jó gyakorlatok bemutatása Új-Zéland Ágazati és intézményi szinten meglévő nemzetközi jó gyakorlatok bemutatása Új-Zéland Stratégiai menedzsment a felsőoktatásban Dr. Drótos György egyetemi docens, tanszékvezető Minőségfejlesztés a felsőoktatásban

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Jogforrások, költségvetés 139. lecke A közösségi jog Az EGK Szerződésnek

Részletesebben

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések 1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések Alkotmány: constitutio közös állapot, közös megegyezés, hogy milyen szabályok

Részletesebben

BIZTONSÁGPOLITIKA TANANYAG ÉS TEMATIKA BIZTONSÁG ÉS KONFLIKTUSOK A NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK RENDSZERÉBEN. Összeurópai biztonsági struktúra

BIZTONSÁGPOLITIKA TANANYAG ÉS TEMATIKA BIZTONSÁG ÉS KONFLIKTUSOK A NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK RENDSZERÉBEN. Összeurópai biztonsági struktúra BIZTONSÁGPOLITIKA TANANYAG ÉS TEMATIKA BIZTONSÁG ÉS KONFLIKTUSOK A NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK RENDSZERÉBEN Összeurópai biztonsági struktúra Cél A megváltozott körülményekre, a radikálisan átalakuló nemzetközi

Részletesebben

XXX. Gazdasági Versenyhivatal

XXX. Gazdasági Versenyhivatal XXX. Gazdasági Versenyhivatal I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása A Gazdasági Versenyhivatal (a továbbiakban: GVH vagy Hivatal ) státuszát és jogosítványait a tisztességtelen piaci

Részletesebben

Dr. Bukovics István - Varga Imre A SEVESO II. EU IRÁNYELVHEZ KAPCSOLÓDÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEZÉS EU GYAKORLATA, HAZAI MEGVALÓSULÁSÁNAK IRÁNYAI

Dr. Bukovics István - Varga Imre A SEVESO II. EU IRÁNYELVHEZ KAPCSOLÓDÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEZÉS EU GYAKORLATA, HAZAI MEGVALÓSULÁSÁNAK IRÁNYAI Dr. Bukovics István - Varga Imre A SEVESO II. EU IRÁNYELVHEZ KAPCSOLÓDÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEZÉS EU GYAKORLATA, HAZAI MEGVALÓSULÁSÁNAK IRÁNYAI Előzmények A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseti

Részletesebben

A katasztrófavédelem megújított rendszere

A katasztrófavédelem megújított rendszere A katasztrófavédelem megújított rendszere MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA ÁLLAM BM OKF ÁLLAM- POLGÁR... A régi Kat. törvény alapvetően jó volt DE 10 év 2010. évi árvízi veszélyhelyzet; vörösiszap katasztrófa kezelésének

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz:

MELLÉKLET. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.3.23. COM(2017) 134 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Desztinációs Menedzsment Nemzetközi Konferencia Budapest, 2007. Február 7-9. Desztinációs Menedzsment Koncepció és Magyarország esete Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Koncepció Desztinációs

Részletesebben

Lobbizás, kormányzati kapcsolatok. Zsigmond Király Főiskola 2004./2005. I. félév Kégler Ádám

Lobbizás, kormányzati kapcsolatok. Zsigmond Király Főiskola 2004./2005. I. félév Kégler Ádám Lobbizás, kormányzati kapcsolatok Zsigmond Király Főiskola 2004./2005. I. félév Kégler Ádám A lobbizás módszertana Minden ügy annyit ér, ahogyan azt érvényesítik (Moliére) A lobbizás klasszikus értelemben

Részletesebben

ZMNE STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓ KÖZPONT

ZMNE STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓ KÖZPONT ZMNE STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓ KÖZPONT 1581 Budapest Pf: 15 Tel: 432-90-92 Fax: 432-90-58 A magyar kül- és biztonságpolitika lehetséges új hangsúlyairól Miért aktuális egy új hangsúlyú magyar külpolitika

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.6.19. COM(2012) 286 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK Az emberkereskedelem felszámolására

Részletesebben

Dr. Molnár Anna. Előadása. -Pszichiátriai Klinika 2015.nov.24. -

Dr. Molnár Anna. Előadása. -Pszichiátriai Klinika 2015.nov.24. - Dr. Molnár Anna Előadása -Pszichiátriai Klinika 2015.nov.24. - A pszichiátriai osztályon kezelt beteg szabadságától hatósági segédlettel megfosztott személynek minősül, ezért emberi jogainak védelme szempontjából

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az Európai Unió és a tengerentúli országok és területek társulásáról ( tengerentúli társulási határozat )

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az Európai Unió és a tengerentúli országok és területek társulásáról ( tengerentúli társulási határozat ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.7.16. COM(2012) 362 final 2012/0195 (CNS) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a tengerentúli országok és területek társulásáról ( tengerentúli társulási határozat

Részletesebben

Az előirányzatok fejezeti szintű levezetését az alábbi táblázat mutatja be.

Az előirányzatok fejezeti szintű levezetését az alábbi táblázat mutatja be. 11. cím Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok A cím alcímként négy országos hatáskörű szervet, a Nemzetbiztonsági Hivatalt, az Információs Hivatalt, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatot (a továbbiakban együtt:

Részletesebben

XXX. Gazdasági Versenyhivatal

XXX. Gazdasági Versenyhivatal XXX. Gazdasági Versenyhivatal I. A célok meghatározása, felsorolása A Gazdasági Versenyhivatal (a továbbiakban: GVH vagy Hivatal ) státuszát és jogosítványait a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás

Részletesebben

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE Kiemelt célkitűzések A polgárok szubjektív biztonságérzetét befolyásoló jogsértésekkel szembeni fellépés; Időskorúak

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Tervezet A BIZOTTSÁG.../.../EU RENDELETE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Tervezet A BIZOTTSÁG.../.../EU RENDELETE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, C Tervezet A BIZOTTSÁG.../.../EU RENDELETE ([ ]) a nem közforgalmi repülésekre vonatkozó műszaki követelmények és közigazgatási eljárások meghatározásáról, valamint

Részletesebben