TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete november 21-ei ülésének jegyzőkönyvéhez

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. november 21-ei ülésének jegyzőkönyvéhez"

Átírás

1 TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete november 21-ei ülésének jegyzőkönyvéhez 145/2013.(XI.21.) sz. önk.hat. Napirendek elfogadásáról 146/2013.(XI.21.) sz. önk.hat. Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról 30/2013.(XI.29.) önk.rend. Fegyvernek Város Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról 147/2013.(XI.29.) sz. önk.hat. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete évi munkatervének elfogadásáról 148/2013.(XI.29.) sz. önk.hat. Az önkormányzat által támogatott évi ünnepekről és rendezvényekről 31/2013.(XI.29.) önk.rend. Fegyvernek Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról 32/2013.(XI.29.) önk.rend évi nyersanyagnormáról 33/2013.(XI.29.) önk.rend. A háziorvosi körzetek meghatározatásáról szóló rendelet módosításáról 149/2013.(XI.21.) sz. önk.hat. 150/2013.(XI.21.) sz. önk.hat. 151/2013.(XI.21.) sz. önk.hat. Fegyvernek településrendezési tervének elkészítéséről Fegyvernek Lakosságának Egészséges és Biztonságos Életéért Alapítvány tevékenységéről készült beszámoló elfogadásáról Fegyvernek Biztonságos és Egészséges Környezetéért Alapítvány tevékenységéről készült beszámoló elfogadásáról 152/2013.(XI.21.) sz. önk.hat. Fegyvernek Művelt Ifjúságáért Alapítvány tevékenységéről készült beszámoló elfogadásáról 153/2013.(XI.21.) sz. önk.hat. 154/2013.(XI.21.) sz. önk.hat. Képviselőtestület ülésének jegyzőkönyvével kapcsolatos törvényességi észrevételről Fegyverneki Történelmi Emlékpark építéséhez elnyert támogatáshoz kapcsolódóan támogatás megelőlegezési hitel igénybevételéről szóló határozat módosításáról

2 2 155/2013.(XI.21.) sz. önk.hat. Kézfizető kezesség vállalásáról szóló határozat visszavonásáról 156/2013.(XI.21.) sz. önk.hat. Az IPOSZ és Fegyvernek Város Önkormányzat közötti együttműködési megállapodásról 157/2013.(XI.21.) sz. önk.hat. Az utcanevek módosításáról szóló határozat módosításáról 158/2013.(XI.21.) sz. önk.hat. 159/2013.(XI.21.) sz. önk.hat. 160/2013.(XI.21.) sz. önk.hat. Terület bérbeadásáról Orvosi Rendelő II. sz. fogorvosi szolgálat praxisjog lemondásáról Orvosi Rendelő II. sz. fogorvosi szolgálat praxisjog átadásáról 34/2013.(XI.29.) önk.rend. Fegyvernek Város Önkormányzat vagyongazdálkodásáról és vagyonkezeléséről szóló rendelet módosításáról 161/2013.(XI.21.) sz. önk.hat. Megállapodás jóváhagyása Fegyvernek, Szent Erzsébet út 172. sz. alatti ingatlan működtetéséről 162/2013.(XI.21.) sz. önk.hat. Közép-Tiszavidék ízei folklór és kulináris fesztiválsorozat rendezvényről 163/2013.(XI.21.) sz. önk.hat. Mikrobusz pályázati úton történő beszerzéséről 164/2013.(XI.21.) sz. önk.hat. A Települési szennyvíz tisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken c. projekt megvalósulási szakaszában FIDIC mérnöki, műszaki ellenőri feladatok ellátására tárgyú meghívásos közbeszerzési eljárást lezáró döntésekről 165/2013.(XI.21.) sz. önk.hat. Fegyvernek-Kavicsos Szociális Szövetkezet támogatásáról

3 3 JEGYZŐKÖNYV Készült: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete november 21-ei ülésén. Ülés helye: Fegyverneki Polgármesteri Hivatal tanácsterme. Jelen vannak: Dr. Bognár Zoltán, Burján Attila, Ficsor Dénes, Nagy József, Dr. Kiss Györgyné, Szatlóczki Edit és Tatár László polgármester képviselők, Buzás Istvánné dr. jegyző, Balogh Mihályné, Molnár Barna, Gál Istvánné, Temesváriné Bozsó Ágnes intézményvezetők, Kuntzer Mártonné csoportvezető Tatár László polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 7 képviselő jelen van, a testület határozatképes és az ülést megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítésére Dr. Kiss Györgyné képviselőt jelöli ki. Tatár László polgármester javasolja az alábbi pótnapirendek felvételét: 19. napirend: Fegyvernek Város Önkormányzat vagyongazdálkodásáról és vagyonkezeléséről szóló rendeletének módosításáról 20. napirend: Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal megállapodás jóváhagyása Fegyvernek, Szent Erzsébet út 172. sz. alatti ingatlan működtetéséről 21. napirend: LEADER térségek közötti együttműködés Közép - Tiszavidék ízei folklór és kulináris fesztiválsorozat c. rendezvényről 22. napirend: Mikrobusz pályázati úton történő beszerzéséről 23. napirend: Települési szennyvíz tisztítótelep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken c. projekt megvalósulási szakaszában FIDIC mérnöki, műszaki ellenőri feladatok ellátására tárgyú meghívásos közbeszerzési eljárást lezáró döntésről 24. napirend: Fegyvernek-Kavicsos Szociális Szövetkezet támogatásáról A képviselők hozzászólás nélkül, 7 igen szavazattal a napirendeket az alábbiak szerint fogadják el: 145/2013.(XI.21.) sz. Napirendek elfogadásáról Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a meghívóban feltüntetett napirendeket, ezen felül a 19.) napirend: Fegyvernek Város Önkormányzat vagyongazdálkodásáról és vagyonkezeléséről szóló rendeletének módosításáról 20.) napirend: Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal megállapodás jóváhagyása Fegyvernek, Szent Erzsébet út 172. sz. alatti ingatlan működtetéséről 21.) napirend: LEADER térségek közötti együttműködés Közép - Tiszavidék ízei folklór és kulináris fesztiválsorozat c. rendezvényről

4 4 22.) napirend: Mikrobusz pályázati úton történő beszerzéséről 23.) napirend: Települési szennyvíz tisztítótelep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken c. projekt megvalósulási szakaszában FIDIC mérnöki, műszaki ellenőri feladatok ellátására tárgyú meghívásos közbeszerzési eljárást lezáró döntésről 24.) napirend: Fegyvernek-Kavicsos Szociális Szövetkezet támogatásáról elfogadja. 1.) Tatár László polgármester 2.) Buzás Istvánné dr. jegyző 3.) Képviselőtestület tagjai 4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői Interpelláció: Nagy József: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a Boróza Rózsakertből ismét hoztak rózsákat a múlt héten. Egy részét elültették, kb db levermelésre került a Szakiskolában, amit tavasszal el kell elültetni. Javasolja, hogy Boróczki Mihály okleveles kertészmérnöknek a felajánlott rózsákért küldjenek köszönőlevelet, hiszen becsülettel és tisztességgel nevelte a növényeket. Tatár László polgármester: Köszöni az észrevételt, intézkedni fognak az ügyben. A képviselők további észrevételt nem tesznek, 7 igen szavazattal elfogadják az interpellációra adott választ. 1.) napirend: Polgármester tájékoztatója Dr. Bognár Zoltán: Milyen panasz érkezett az orvosi ügyeletre? Tatár László polgármester: 2 panaszos bejelentés érkezett Tiszagyenda településről. Az orvosi ügyelet nem ment ki a hívásra és ezt sérelmezték. Erről jegyzőkönyv készült, amit megküldtek részünkre. Az intézményvezető jelenlétében meghallgattuk az ügyeletes orvosok és asszisztensek véleményét, akik elmondták a két esettel kapcsolatos tényeket, történéseket. Az előadottakról jegyzőkönyv készült, szabálytalanságot nem tapasztaltunk, a dokumentumot megküldtük Tiszagyenda Község Önkormányzatának. Félreértésekből adódó problémákra mutatott rá a vizsgálat, meghallgatás, kértük az ügyeletes orvosokat és asszisztenseket, hogy körültekintőbben járjanak el a hívások során, kérjenek visszahívást, érdeklődjenek a beteg későbbi állapotáról. Az egyik esetben kézsérülésről kaptak jelzést, fájdalma volt, de nem duzzadt meg a sérült csuklója. Borogatást javasolt az ügyeletes orvos, valamint fájdalomcsillapítást és kérte, ha nem javul a beteg állapota, hívja őket ismét, de visszahívás nem érkezett. Az ügyeletes orvos és asszisztens ezért azt feltételezte, hogy nincs komoly baj. Sajnos a betegnek eltört a csuklója, másik orvos látta el, illetve kórházba került. Hasonló eset volt a másik hívásnál is. Vérnyomásproblémával telefonáltak az orvosi ügyeletre, ahol javasolták, hogy vegye be a gyógyszereit és kérték, ha nem javul, akkor ismételten telefonáljon. Nem érkezett visszahívás, így nem ment ki az ügyelet. Javasolta az ügyeletes orvosnak és asszisztensnek, hogy ilyen esetekben kérjenek telefonszámot és 1-1,5 óra elteltével hívják a beteget és érdeklődjenek az állapotáról.

5 5 Dr. Kiss Györgyné: Mikorra tervezik a Bélyeges Tégla Gyűjtők Egyesület Országos Találkozójának megrendezését? Kiknek volt a 60 éves gyémántlakodalmuk? Tatár László polgármester: A Tégla Gyűjtők Egyesülete európai szintű, úgynevezett monarchika. Minden évben más településen tartják találkozójukat, általában május hónapban, amikor már jó az idő. Sátoros, családi összejövetel ez, amely 3 napig tart és amelyen cserélik, adják-veszik a téglákat. Az egyesület képviselője egy kiadványt is adott, amelyet a képviselők megnézhetnek, mert nagyon érdekes és értékes téglákat tartalmaz. A rendezvényre a Holt-Tisza partján kerülhetne sor. Páris Imre és Bartus Mária ünnepelte a 60 éves házassági évfordulóját, a gyémántlakodalmát, amelyre meghívtak és egy családias rendezvényre került sor. A képviselők további kérdést nem intéznek, 7 igen szavazattal elfogadják a tájékoztatót. 2.) napirend: Fegyvernek Város Önkormányzata évi költségvetésének ¾ éves teljesítéséről Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a költségvetés ¾ éves teljesítéséről szóló beszámolót. Dr. Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság egyetért a tájékoztató elfogadásával. A képviselők vita nélkül, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 146/2013.(XI.21.) számú Az Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadására Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. b) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló évi CXCV. tv. 87..(1) bekezdése alapján az Önkormányzat költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja. E határozatról értesülnek: 1.) Tatár László polgármester 2.) Buzás Istvánné dr. jegyző 3.) Képviselő-testület tagjai 4.) Intézményvezetők 5.) Pénzügyi szervező 3.) napirend: Fegyvernek Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról

6 6 Dr. Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a költségvetés módosítását. A képviselők véleményt nem alkotnak, 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotják: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének 30/2013.(XI.29.) rendelete Fegyvernek Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 8/2013.(III.14.) rendeletének módosításáról (A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete tartalmazza.) 4.) napirend: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete évi munkatervének elfogadásáról Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A bizottság módosítást javasol, a munkatervben május 29-ére tervezett 2. és 3. napirendeket június 19-én tárgyalja, a június 19-ei ülésre tervezett 1., 2. és 3. napirendeket pedig május 29- én. Fentiek miatt a május 29-ei napirendeket követő szövegrész az alábbira módosul: az 1. napirendnél Barta Józsefné igazgató a 2. napirendnél Buzás Istvánné dr. jegyző és Barta Józsefné igazgató a 3. napirendnél Tatár László polgármester a 4. napirendnél A június 19-ei napirendeket követő szövegrész az alábbira módosul: Előadó: Gál Istvánné és Dr. Tóth Sarolta felkért előadó az 1. napirendnél Molnár Barna a Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója a 2. napirendnél E módosításokkal elfogadásra javasolja az előterjesztést. Dr. Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság egyetért az oktatási bizottság módosításaival és e módosításokkal elfogadásra javasolja a munkatervet. Tatár László polgármester: További módosítást, pontosítást javasol a munkatervben. A március 27-ei ülés 1.) napirendjének szövegében a község elnevezés szerepel, amit javasol város elnevezésre javítani, valamint az október 17-ei ülés időpontját október 16-ára javítani, mert csütörtöki napokon van testületi ülés és 16-a esik csütörtökre. A képviselők kérdést nem intéznek, 7 igen szavazattal egyetértenek a bizottság és Tatár László módosításaival és 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 147/2013.(XI.21.) sz. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete évi munkatervének elfogadásáról. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/

7 7 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Szervezeti és Működési Szabályzat 20.. (2) bek. alapján a évi munkatervét e határozat melléklete szerint jóváhagyja. 1.) Tatár László polgármester 2.) Buzás Istvánné dr. jegyző 3.) Képviselőtestület tagjai 4.) Polgármesteri Hivatala csoportvezetői 5.) Intézmények vezetői (A évi munkatervet a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete tartalmazza.) 5.) napirend: Az önkormányzat által támogatott évi ünnepekről és rendezvényekről Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A bizottság módosítást javasol, a határozati javaslatban a támogatott ünnepek felsorolásánál a megemlékezés időpont: szövegrész után a évet évre szükséges javítani. E módosítással elfogadásra javasolja a határozatot. Dr. Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság egyetért a módosítással és e javítások után elfogadásra javasolja a évre tervezett önkormányzat által támogatott ünnepeket és rendezvényeket. A képviselők észrevétel nélkül, 7 igen szavazattal egyetértenek a módosítással és 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 148/2013.(XI.21.) sz. Az Önkormányzat által támogatott évi ünnepekről és rendezvényekről Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b.) pontja alapján a következő határozatot hozza: Fegyvernek Város önkormányzatának Képviselőtestülete a évben az önkormányzat által támogatott ünnepek és városi rendezvényeket az alábbiak szerint hagyja jóvá: I. TÁMOGATOTT ÜNNEPEK Január 22. Magyar Kultúra Napja: az ünnepség megrendezésének időpontja: január 18. Március 15. Nemzeti Ünnep megemlékezés időpontja: március 15.

8 8 Június 4. Nemzeti Összetartozás Napja megemlékezés időpontja: június 4. Augusztus 20. Állami Ünnep megemlékezés időpontja: augusztus 20. Október 6. Nemzeti Gyásznap Október 23. Nemzeti Ünnep ünnepség megrendezésének időpontja: október 23. II. TÁMOGATOTT VÁROSI RENDEZVÉNYEK II. Fegyverneki Népzenei- és Népdal találkozó Megrendezésének időpontja a (2014-es Országgyűlési választás időpontjától függően): április Május 25. Gyereknap megrendezésének időpontja: május 25. Virágzó Tisza Napja megrendezésének időpontja: június V. Vándorló Bográcsok Találkozója Kengyel-Bagimajor megrendezésének időpontja: július. 12. Fegyvernek Város Napja megrendezésének időpontja: augusztus / Tatár László polgármester 2./ Buzás Istvánné dr. jegyző 3./ Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója 4./ Képviselőtestület tagjai 6.) napirend: Fegyvernek Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról Dr. Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a szabályzat módosítását.

9 9 Szatlóczki Edit: Miért szükséges a meghatározni a személyes érintettségre vonatkozó eljárási kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményeit? Buzás Istvánné dr. jegyző: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv. tartalmazza, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatban kell szabályozni, ha a képviselő személyes érintettség miatt nem vehetne részt a szavazáson és ezt nem jelzi a polgármesternek, akkor jogkövetkezményként a képviselő, bizottsági tag 5.000,- Ft összegű díj befizetésére kötelezhető. Eddig ez kimaradt a szabályzatból. Szatlóczki Edit: A gyakorlatban ez eddig is így működött. Tatár László polgármester: Valóban, de a Szervezeti és Működési Szabályzatba bele kellett foglalni és szankcionálni. Buzás Istvánné dr. jegyző: Javasolja a rendelet-tervezet 1. -ában lévő cím módosítását az alábbiak szerint: FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 16/1995.(VI.22.) önkormányzati rendelete FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL További hozzászólás nincs, a képviselők 7 igen szavazattal egyetértenek módosítással és 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet fogadják el: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 31/2013.(XI.29.) rendelete Fegyvernek Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/1995.(VI.22.) rendelet módosításáról (A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete tartalmazza.) 7.) napirend: évi nyersanyagnorma megállapításáról Mindkét bizottság elfogadásra javasolja a nyersanyagnorma megállapításáról szóló rendelettervezetet. A képviselők hozzászólást nem intéznek, 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet fogadják el: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 32/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelete a évi nyersanyagnormáról (A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete tartalmazza.) Tatár László polgármester bejelenti, hogy Herman József megérkezett az ülésre, a képviselők száma 8 főre emelkedett. 8.) napirend: A háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló rendelet módosításáról

10 10 Mindkét bizottság a rendelet módosításával egyetért. Buzás Istvánné dr. jegyző: A rendelet-tervezet 2. -ában módosítást javasol, a törvényi hivatkozási részből kimaradt a évi II. törvény tárgya. Az alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés és a. szövegrészt követően be kell írni: az önálló orvosi tevékenységről szóló szövegrészt. A képviselők észrevételt nem tesznek, 8 igen szavazattal egyetértenek a módosító indítvánnyal és 8 igen szavazattal az alábbi rendeletet fogadják el: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 33/2013.(XI.29) önkormányzati rendelete A háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló 35/2003.(IX.04.) önkormányzati rendelet módosításáról (A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete tartalmazza.) 9.) napirend: Fegyvernek településrendezési tervének elkészítéséről Mindkét bizottság egyetért a határozati javaslat elfogadásával. Kérdés, észrevétel nem hangzik el, a képviselők 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 149/2013.(IX.21.) sz. Fegyvernek településrendezési tervének elkészítéséről Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b.) 1. Fegyvernek Város Önkormányzata az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 6.. (1) és (3). bekezdésében előírtaknak megfelelően elkészítteti Fegyvernek Város rendezési tervét úgy, hogy a meglévő rendezési terv helyzetfeltáró vizsgálatának adatai az új helyzetfeltáró vizsgálat alapja legyen. 2. A településrendezési terv elkészítéséhez az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 6.. (6) bekezdésében előírtaknak megfelelően július 01. naptól december 31. napig terjedő időszakra önkormányzati főépítészt foglalkoztat megbízási szerződéssel. 3. A településrendezési terv elkészítéséhez beszerzi a Nemzeti Kataszteri Program Kfttől Fegyvernek Város digitális állami ingatlan-nyilvántartási térképét egyszeri felhasználásra, rendezési terv készítéséhez.

11 11 4. Felhatalmazza a polgármestert a rendezési terv elkészítése érdekében településrendezéssel foglalkozó tervező szervezettel a tervezési szerződés megkötésére, valamint települési főépítésszel megbízási szerződés megkötésére. 5. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal a határozat pontjában foglalt feladatok költségére, a évi költségvetés terhére eft, a évi költségvetés terhére eft összegig. 1. Tatár László polgármester 2. Buzás Istvánné dr. jegyző 3. Képviselőtestület tagjai 4. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező 10.) napirend: Beszámoló az alapítványok évi tevékenységéről Az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja az alapítványok elmúlt évi tevékenységéről készült beszámolókat. Buzás Istvánné dr. jegyző: A kuratóriumban változás történt, ami a tegnapi nap került bejegyzésre, ezért nem azonos a beszámolási időszak. A képviselők vélemény nélkül, 8 igen szavazattal elfogadják a Fegyvernek Lakosságának Egészséges és Biztonságos Életéért, 8 igen szavazattal a Fegyvernek Biztonságos és Egészséges Környezetéért és 8 igen szavazattal a Fegyvernek Művelt Ifjúságáért Alapítványok elmúlt időszakban végzett tevékenységéről szóló beszámolót az alábbi határozatok szerint: 150/2013.(XI.21.) sz. Fegyvernek Lakosságának Egészséges és Biztonságos Életéért Alapítvány tevékenységéről készült beszámoló elfogadásáról Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b./ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek Lakosságának Egészséges és Biztonságos Életéért Alapítvány évi tevékenységéről készült beszámolót elfogadja. 1.) Alapítvány kuratóriumának elnöke, 2.) Tatár László polgármester, 3.) Buzás Istvánné dr. jegyző, 4.) Képviselőtestület tagjai, 5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői 151/2013.(XI.21.) sz.

12 12 Fegyvernek Biztonságos és Egészséges Környezetéért Alapítvány tevékenységéről készült beszámoló elfogadásáról Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b./ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek Biztonságos és Egészséges Környezetéért Alapítvány évi tevékenységéről készült beszámolót elfogadja. 1.) Alapítvány kuratóriumának elnöke, 2.) Tatár László polgármester, 3.) Buzás Istvánné dr. jegyző, 4.) Képviselőtestület tagjai, 5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői 152/2013.(XI.21.) sz. Fegyvernek Művelt Ifjúságáért Alapítvány tevékenységéről készült beszámoló elfogadásáról Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b./ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek Művelt Ifjúságáért Alapítvány évi tevékenységéről készült beszámolót elfogadja. 1.) Alapítvány kuratóriumának elnöke, 2.) Tatár László polgármester, 3.) Buzás Istvánné dr. jegyző, 4.) Képviselőtestület tagjai, 5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői 11.) napirend: A képviselőtestület szeptember 17-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvével kapcsolatos törvényességi észrevételről Dr. Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért és elfogadásra javasolja. Hozzászólás nincs, a képviselők 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 153/2013.(XI.21.) sz. Képviselőtestület ülésének jegyzőkönyvével kapcsolatos törvényességi észrevételről

13 13 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a törvényességi észrevételt elfogadja az alábbiak szerint: 1.) A képviselőtestület ülésének helye kimaradt, melyet a november 21-ei üléstől kezdődően a jegyzőkönyvek tartalmazni fogják. 2.) A jegyzőkönyvek nem tartalmazzák a napirendek elfogadásáról szóló határozatot, a november 21-ei üléstől alakszerű határozatot fognak tartalmazni. 3.) A képviselőtestület a 108/2013.(IX.17.) sz. határozat jegyzőkönyvi részében a módosító javaslatot a képviselőtestület 9 szavazattal, míg a módosított javaslattal összeszerkesztett határozati javaslatot 8 igen szavazattal és 1 tartózkodással fogadta el. A határozatról értesül: 1.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztály (5001 Szolnok, Pf.: 111) 2.) Tatár László polgármester 3.) Buzás Istvánné dr. jegyző 4.) Képviselőtestület tagjai 5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői 12.) napirend: Fegyverneki Történelmi Emlékpark építéséhez igényelt támogatás megelőlegező hitel rendelkezésre tartásának és lejáratának módosításáról Dr. Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a határozat módosítását. A képviselők kérdést nem tesznek fel, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 154/2013.(XI.21.) A Fegyverneki Történelmi Emlékpark építéséhez elnyert támogatáshoz kapcsolódóan támogatás megelőlegezési (rövidlejáratú) hitel igénybevételéről szóló 89/2013.(VI.20.) számú határozat módosításáról Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyverneki Történelmi Emlékpark építéséhez elnyert támogatáshoz kapcsolódóan támogatás megelőlegezési (rövidlejáratú) hitel igénybevételéről szóló 89/2013.(VI.20.) számú határozat 2.) pontját az alábbira módosítja: 2.) A hitel törlesztésének ütemezése/visszafizetésének határideje: a támogatás megérkezésekor azonnal, de legkésőbb december 31.

14 14 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért a Fegyverneki Történelmi Emlékpark építéséhez elnyert támogatáshoz kapcsolódóan támogatás megelőlegezési (rövidlejáratú) hitel szerződésben szereplő rendelkezésre tartási idő december 31-ről június 30-ra történő módosításával. E határozatról értesülnek: 1.) Képviselőtestület tagjai 2.) Polgármester 3.) Jegyző 4.) Pénzügyi csoportvezető 5.) Pénzügyi szervező 6.) OTP és Kereskedelmi Bank Szolnok, Szapáry út ) napirend: Kézfizető kezesség vállalásáról szóló határozat visszavonásáról Dr. Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a határozat visszavonását. Kérdés, hozzászólás nincs, a képviselők 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 155/2013.(XI.21.) számú Kézfizető kezesség vállalásáról szóló 82/2013.(VI.20.) sz. önkormányzati határozat visszavonásáról Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 82/2013.(VI.20.) számú határozatát visszavonja. E határozatról értesülnek: 1.) Képviselőtestület tagjai 2.) Polgármester 3.) Jegyző 4.) Pénzügyi csoportvezető 5.) Pénzügyi szervező 6.) OTP és Kereskedelmi Bank Szolnok, Szapáry út 31. Tatár László polgármester bemutatja a testület tagjainak az IPOSZ képviseletében időközben megjelent Rettich Tamást és Solti Gábort. 14.) napirend: Az IPOSZ és Fegyvernek Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodásról Mindkét bizottság elfogadásra javasolja az együttműködési megállapodást.

15 15 Solti Gábor: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az IPOSZ részéről tett javaslatokat abban a szellemben készítették el, hogy a munkaadók, munkavállalók és civilek helyi problémáinak megoldásában segítsenek. A későbbiekben a Jogpont + Mini jogi tanácsadás szolgáltatást szeretnék kibővíteni. A képviselők hozzászólást nem intéznek, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 156/2013.(XI.21.) sz. Az IPOSZ és Fegyvernek Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodásról Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete elfogadja az IPOSZ és Fegyvernek Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodást a Jogpont + Mini szolgáltatás működtetésére Fegyvernek településen november 22-től november 30-ig terjedő időszakra. Határozatról értesül: 1.) IPOSZ elnöke Budapest 2.) Tatár László polgármester 3.) Buzás Istvánné dr. jegyző 4.) Képviselőtestület tagjai 5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői (Az együttműködési megállapodást a jegyzőkönyv 6. sz. melléklete tartalmazza.) 15.) napirend: Utcanevek megváltoztatásáról szóló határozat módosításáról Dr. Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság a határozat módosításával egyetért. Szatlóczki Edit: Kérdezi, hogy a határozati javaslatban helyes-e a módosított mondatot követő kettős pont? Buzás Istvánné dr. jegyző: Valóban egy kicsit furcsának tűnik, de a második bekezdése így szerepel a határozatban. Javasolja, hogy a szöveget tegyék idézőjelbe. További vélemény nem hangzik el, a képviselők 8 igen szavazattal egyetértenek a módosító javaslattal és 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 157/2013.(XI.21.) Az utcanevek módosításáról módosításáról szóló 111/2013.(IX.26.) sz. önkormányzati határozat

16 16 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az utcanevek módosításáról szóló 111/2013.(IX.26.) sz. önkormányzati határozat második bekezdését az alábbiak szerint módosítja: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv. 14. (2) bekezdés figyelembevételével Fegyvernek egyes utcáinak elnevezését az alábbiak szerint módosítja november 1-től: E határozatról értesülnek: 1.) Képviselőtestület tagjai 2.) Tatár László polgármester 3.) Buzás Istvánné dr. jegyző 4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői 5.) Pénzügyi szervező 16.) napirend: Terület bérbeadásáról Dr. Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság a határozat módosításával egyetért. A képviselők észrevétel nélkül, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 158/2013.(XI.21.) sz. Terület bérbeadásáról Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 1. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy az EM-ZSÉ KFt., részére az 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. és 173. (Hrsz: 172; 173) sz alatti ingatlanokból mintegy 150 m 2 nagyságú területet bérbe adjon bruttó Ft/hó díj fejében. 2. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerződés megkötésére. 1. Tatár László, polgármester 2. Buzás Istvánné dr., jegyző 3. Angyal Csaba, pénzügyi csoportvezető 4. Képviselőtestület tagjai 5. EM-ZSÉ Kft. 6. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

17 17 Dr. Bognár Zoltán javasolja, hogy a 18.) napirendet a 17.) napirend előtt tárgyalja a testület, először a praxisjog lemondását és azt követően a praxisjog átadását. A képviselők a napirendek sorrendjének megváltoztatására tett módosító javaslatot 8 igen szavazattal elfogadják. 18.) napirend: Orvosi Rendelő II. sz. fogorvosi szolgálat praxisjogának lemondásáról Mindkét bizottság elfogadásra javasolja a praxisjog lemondását. A képviselők kérdést nem intéznek, 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozzák: 159/2013.(XI.21.) sz. Orvosi Rendelő II. sz. fogorvosi szolgálat praxisjog lemondásáról. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete Dr. Gerhes Georgiana fogorvos a II. számú fogászati szolgálat praxisjogának lemondását november 14. napjával elfogadja. 1./ Euro-Poli-Dental Kft. ügyvezetője Kókai Gergely 2./ Tatár László polgármester 3./ Buzás Istvánné dr jegyző 4./ Orvosi Rendelő 5./ Képviselőtestület tagjai 17.) napirend: Orvosi Rendelő II. sz. fogorvosi szolgálat praxisjogának átadásáról Mindkét bizottság egyetért a praxisjog átadásával és elfogadásra javasolja. A képviselők 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozzák: 160/2013.(XI.21.) sz. Orvosi Rendelő II. sz. fogászati szolgálat praxisjog átadásáról. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) 1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete - Az önálló orvosi tevékenységről szóló évi II. törvény 2/A. szerint január 1-i hatállyal

18 18 hozzájárul, hogy Fegyvernek Város II. számú fogorvosi szolgálat praxisjogát Dr. Kertész Gábor István fogorvos megszerezze. 2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete megbízza a polgármestert, hogy az Euro-Poli-Dental Fogászati Kft. részéről Kókai Gergely ügyvezetővel Dr Kertész Gábor István fogorvos munkáltatója - Fegyvernek Város II. számú fogorvosi szolgálatára a határozat melléklete szerint a Feladat-ellátási szerződés -t megkösse. 3.) A 168/2012.(XI.22.)sz. önkormányzati határozattal jóváhagyott feladat-ellátási szerződés december 31-ével hatályát veszti. 1. / Dr Kertész Gábor István fogorvos 2./ Euro-Poli-Dental Fogászati Kft. ügyvezetője Kókai Gergely 3./ Tatár László polgármester 4./ Buzás Istvánné dr jegyző 5./ Orvosi Rendelő 6./ Képviselőtestület tagjai 19.) napirend: Fegyvernek Város Önkormányzatának vagyongazdálkodásáról és vagyonkezeléséről szóló rendelet módosításáról Dr. Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a vagyonrendelet módosítását. Buzás Istvánné dr. jegyző: A rendelet-tervezet 5. -ában a (19 szövegrészt javasolja (1) szövegrészre módosítani. Egyéb hozzászólás nincs, 8 igen szavazattal egyetértenek a módosító javaslattal és 8 igen szavazattal az alábbi rendelet kerül elfogadásra: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 34/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelete Fegyvernek Város Önkormányzatának vagyongazdálkodásáról és vagyonkezeléséről szóló 3/2006.(II.01.) rendeletének módosításáról (A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 7. sz. melléklete tartalmazza.) 20.) napirend: Megállapodás jóváhagyása Fegyvernek, Szent Erzsébet út 172. sz. alatti ingatlan működtetéséről Dr. Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést. A képviselők észrevételt nem tesznek, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 161/2013.(XI.21.) sz.

19 19 Megállapodás jóváhagyása Fegyvernek, Szent Erzsébet út 172. sz. alatti ingatlan működtetéséről Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 1. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek, Szent Erzsébet út 172. sz. alatti Pedagógiai Szakszolgálat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szolnoki Tankerülete által történő működtetésére a mellékelt megállapodást elfogadja. 2. A megállapodás megkötésével megbízza a polgármestert. 3. Ezzel egyidejűleg a 99/2013.(VIII.29.) sz. önkormányzati határozat hatályát veszti. 1.) Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, Budapest 2.) Tatár László polgármester 3.) Buzás Istvánné dr. jegyző 4.) Képviselőtestület tagjai 5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői 21.) napirend: Közép-Tiszavidék ízei folklór és kulináris fesztiválsorozat című rendezvényről Szatlóczki Edit: Ebbe a pályázatba visszük be a Virágzó Tisza Napját? Tatár László polgármester: Összekapcsoljuk a két rendezvényt, a megrendezéshez szükséges forrás 100 %-át ebből a pályázatból tudjuk finanszírozni. Ez egy közös pályázat, amelyből Fegyvernek, ha nyer a pályázat, 5 mft-ot kap. A képviselők vita nélkül, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 162/2013.(XI.21.) sz. Közép-Tiszavidék ízei - folklór és kulináris fesztiválsorozat című rendezvényről Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 1. Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért pályázat benyújtásával az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 11/2013. (III. 5.) VM rendelet keretében Közép-Tiszavidék ízei - folklór és kulináris fesztiválsorozat címen, a Tisza-menti LEADER Közhasznú Egyesület Helyi Akciócsoport által javasolt tartalommal, együttműködésben Tomajmonostora Község Önkormányzatával, Tiszaszőlős Község Önkormányzatával, Tiszaszentimréért Egyesülettel, a Tisza-tó Strand Nonprofit Kft.-vel, Tiszaigar Község Önkormányzatával és Derzsi Szabadidős Egyesülettel.

20 20 2. Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Közép- Tiszavidék ízei - folklór és kulináris fesztiválsorozat című pályázat benyújtásával, együttműködő ügyfélként a programsorozatban közreműködik, és vállalja a Virágzó Tisza Napja elnevezésű települési rendezvény megrendezését, lebonyolítását. A projekt tervezett elszámolható összköltsége: nettó Ft. A támogatás mértéke az összes nettó kiadás 100%-a, az önerő a 27% ÁFA tartalom azaz: Ft 3./ Hozzájárul, hogy a pályázat az önkormányzat tulajdonát képező 2613 hrsz. alatt valósuljon meg, és területet minimum 5 évre a fenntartási kötelezettség végéig biztosítja. Egyben felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. 4./ A Képviselőtestület a fejlesztés megvalósítása érdekében a pályázat pozitív elbírálása esetén a projekt előfinanszírozását biztosítja visszatérítendő támogatás formájában nettó Ft összegben. 1. Tatár László, polgármester 2. Buzás Istvánné dr., jegyző 3. Angyal Csaba, pénzügyi csoportvezető 4. Képviselőtestület tagjai 5. Molnár Barna, intézményvezető 6. Nardai Dániel, mb. intézményvezető 22.) napirend: Mikrobusz pályázati úton történő beszerzéséről Kérdés, észrevétel nem hangzik el, a képviselők 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 163/2013.(XI.21.) számú mikrobusz pályázati úton történő beszerzéséről Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) 1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy a Csorba Mikro-Térségi Szociális Intézményfenntartó Társulás pályázatot nyújtson be az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet 2. célterülete alapján 9 személyes mikrobusz beszerzésére a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 57. (1) bekezdésében meghatározott szociális alapszolgáltatások Örményes és Kuncsorba településeken történő további zavartalan ellátása érdekében.

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete május 23-ai ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete május 23-ai ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. május 23-ai ülésének jegyzőkönyvéhez 68/2013.(V.23.) sz. önk.hat. Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ beszámolójának

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. április 24-ei ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. április 24-ei ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. április 24-ei ülésének jegyzőkönyvéhez 79/2014.(IV.24.) sz. önk.hat. Napirendek elfogadásáról 12/2014.(IV.29.) önk.rend. Fegyvernek Város

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Bognár Zoltán, a bizottság elnökének a távolléte miatt Papp Róbert Tamás bizottsági tag köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja.

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Bognár Zoltán, a bizottság elnökének a távolléte miatt Papp Róbert Tamás bizottsági tag köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Pénzügyi Bizottság 2012.12.10-i üléséről. Helye: Községháza Jelen vannak: Burján Attila János, Papp Róbert Tamás, Gácsi Jánosné, Vízkeleti Lászlóné bizottsági tag, Tatár László polgármester,

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. október 21-ei alakuló ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. október 21-ei alakuló ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. október 21-ei alakuló ülésének jegyzőkönyvéhez 161/2014.(X.21.) sz. önk.hat. 18/2014.(X.29.) önk.rend. 162/2014.(X.21.) sz. önk.hat. Napirendek

Részletesebben

Tárgymutató Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete Pénzügyi Bizottságának 2014. március 26-i ülésének Jegyzőkönyvéhez

Tárgymutató Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete Pénzügyi Bizottságának 2014. március 26-i ülésének Jegyzőkönyvéhez Tárgymutató Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete Pénzügyi Bizottságának 2014. március 26-i ülésének Jegyzőkönyvéhez 49/2014.(III.26.)Pénzügyi Biz. Pénzügyi Bizottság 2014.03.26.-i ülésének napirendi

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/30/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 10. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2014. június 12. 15.15 órától 16.00 óráig a Képviselőtestület nyílt

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. március 27-ei ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. március 27-ei ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. március 27-ei ülésének jegyzőkönyvéhez 61/2014.(III.27.) sz. önk.hat. Napirendek elfogadásáról 6/2014.(III.31.) önk.rend. Fegyvernek Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. január 16-án megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett, Bagi Zsolt, Dr.

Részletesebben

2014. évi. 28. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. október 10-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 28. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. október 10-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 28. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 10-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y ZŐ K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:10/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. április 10-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. április 10-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 225-10/2015. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2015. április 10-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyzőkönyve 141/2015. (IV.10) számú határozata Nagyrév-Tiszabög működő komp viteldíjának

Részletesebben

módosításáról módosításáról 181/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról

módosításáról módosításáról 181/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. december 12-ei ülésének jegyzőkönyvéhez 168/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. 35/2013.(XII.16.) önk.rendelet Napirendek elfogadásáról Fegyvernek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének december 14-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének december 14-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. december 14-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

2014. évi. 23. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 4-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 23. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 4-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 23. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y ZŐ K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. augusztus 29-ei ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. augusztus 29-ei ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. augusztus 29-ei ülésének jegyzőkönyvéhez 97/2013.(VIII.29.) sz. önk.hat. 19/2013.(VIII.30.) önk.rend. 20/2013.(VIII.30.) önk.rend.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 29-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Hosszúné Deli Hajnal

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 21-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Képviselő-testület 2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bognár Zoltán - a bizottság elnöke akadályoztatása miatt, Papp Róbert Tamás bizottsági tag köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja.

JEGYZŐKÖNYV. Bognár Zoltán - a bizottság elnöke akadályoztatása miatt, Papp Róbert Tamás bizottsági tag köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Pénzügyi Bizottság 2012. 03.28.-i üléséről. Helye: Községháza Jelen vannak: Burján Attila János, Papp Róbert Tamás, Vízkeleti Lászlóné, Gácsi Jánosné bizottsági tag, Tatár László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 16,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

2014. évi. 10. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 10. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 10. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

Kovács Béla polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Elmondja, hogy az ülés összehívására telefonon keresztül került sor.

Kovács Béla polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Elmondja, hogy az ülés összehívására telefonon keresztül került sor. ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 APÁCATORNA Szám: 125-42/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 21-én (csütörtökön) 13,00 órai kezdettel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzata rendkívüli nyílt üléséről Az ülés ideje: 2015. augusztus 03. Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (4233 Balkány, Rákóczi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről Rendeletek és Határozatok mutatója 11/2013. (IX: 27.) önkormányzati rendelet A lakások és helyiségek bérletéről,

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVE. Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének április 11. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének

JEGYZŐKÖNYVE. Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének április 11. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 11. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE 43/2013.(IV.11.) Öt. határozat Testületi ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

6./ Beszámoló a Falugondnoki Szolgálat 2014. évi tevékenységéről Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester

6./ Beszámoló a Falugondnoki Szolgálat 2014. évi tevékenységéről Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 33-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. április 30-án 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Városgazdálkodási Bizottságának szeptember 15. napján megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Városgazdálkodási Bizottságának szeptember 15. napján megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a 2008. szeptember 15. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Héri Viktor a bizottság elnöke, Bodnár János, Tóth István bizottság tagok, Palsics János bizottsági tag a

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. november 22-ei ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. november 22-ei ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. november 22-ei ülésének jegyzőkönyvéhez 153/2012.(XI.22.) sz. önk.hat. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének I- III. negyéves

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. augusztus hó 22. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 22. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli, nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli, nyilvános üléséről. 1 Jegyzőkönyv rendkívüli, nyilvános üléséről. Időpont: 2011. november 14. Helyszín: Polgármesteri Hivatal, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak: Szavazati joggal meghívottak: Bajkai János polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. Időpont: 2010. május 26. Helyszín: Községi Önkormányzat székhelye, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt, Csernik József,

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jászkisér, Fő út 7. Tel.: 57/ Fax: 57/

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jászkisér, Fő út 7.   Tel.: 57/ Fax: 57/ J á s z k isér V á r o s Ö n k o r mányzata K é p v iselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Ikt.sz.: 403-31/2012. 19. Jegyzőkönyv Jászkisér Város

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29.-én megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29.-én megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29.-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Dr. Nagy János polgármester Nagyné Jobbágy Piroska jegyző Veres Istvánné alpolgármester

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. április 29-én 13.00 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Bognár Zoltán, a bizottság elnöke köszönti a megjelenteket és az ülést megnyitja.

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Bognár Zoltán, a bizottság elnöke köszönti a megjelenteket és az ülést megnyitja. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Pénzügyi Bizottság 2014.01.29.-i üléséről. Helye: Fegyvernek Városháza Jelen vannak: Dr. Bognár Zoltán a bizottság elnöke, Burján Attila János, Gácsi Jánosné, Vízkeleti Lászlóné

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. január 31-ei ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. január 31-ei ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. január 31-ei ülésének jegyzőkönyvéhez 7/2013.(I.31.) sz. önk.hat. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2013. évi költségvetésének előzetes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 456-20/2013.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2013. október 11-én (pénteken) 10 00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről H A T Á R

Részletesebben

01/162-8/2009. JEGYZŐKÖNYV

01/162-8/2009. JEGYZŐKÖNYV 01/162-8/2009. JEGYZŐKÖNYV 2009. április 10-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., Dr. Lelkes Ákos alpolgármester Bíró

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 10-én 17,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Helyszín: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme

JEGYZİKÖNYV. Helyszín: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme JEGYZİKÖNYV Készült: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselıtestület Pénzügyi Bizottságának 2013.06.19-i ülésérıl. Helyszín: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. november 19-i soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. november 19-i soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. november 19-i soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéhez 211/2009.(XI.19.) sz.önk.hat. Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság vezetője kinevezésének

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29. napján

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. július 15-én 8,30 órakor Apc község Önkormányzatának a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott - rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8496. NAGYPIRIT Szám: 237-10/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagypirit Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. november 21-én (csütörtökön) 16,00 órai kezdettel

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa az ülését:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa az ülését: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/9/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 43/2012. (III. 29.) 44/2012. (III. 29.) 45/2012. (III. 29.) 46/2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Újszász Város Képviselő-testület május 14-én tartott soron kívüli ülésén. M U T A T Ó

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Újszász Város Képviselő-testület május 14-én tartott soron kívüli ülésén. M U T A T Ó J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Újszász Város Képviselő-testület 2013. május 14-én tartott soron kívüli ülésén. M U T A T Ó Napirendi pont: Határozat szám: Újszász Város Képviselő-testület 2013. május 14-i

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének szeptember 3-án tartott üléséről. Rendelet és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének szeptember 3-án tartott üléséről. Rendelet és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 3-án tartott üléséről Rendelet és Határozatok mutatója 10/2013. (IX: 04.) önkormányzati rendelet Az Önkormányzat 2013. évi válságköltségvetéséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 15/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 6-án 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. augusztus 15. ) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. augusztus 15- én 16.00 órakor

Részletesebben

2013. évi 21. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 05-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2013. évi 21. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 05-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2013. évi 21. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 05-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: SZ/17-13/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 15. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

2014. évi. 26. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 30-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 26. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 30-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 26. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 30-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y ZŐ K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet

Részletesebben

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 27-én megtartott rendkívüli

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzata rendkívüli nyílt üléséről Az ülés ideje: 2015. július 07. Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (4233 Balkány, Rákóczi

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. szeptember 25.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 19.00

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend: 3./ Javaslat a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet és szöveges beszámoló elfogadására

Jegyzőkönyv. Napirend: 3./ Javaslat a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet és szöveges beszámoló elfogadására Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 26-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő napirend szerint tartsa az ülését, az alábbi kiegészítésekkel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő napirend szerint tartsa az ülését, az alábbi kiegészítésekkel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/2/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 4. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

2014. évi. 24. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. szeptember 10-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 24. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. szeptember 10-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 24. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 10-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y ZŐ K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. november 11-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/8/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 05. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/21/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2013. sz. jegyzőkönyve. a február 21-én megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2013. sz. jegyzőkönyve. a február 21-én megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2013. sz. jegyzőkönyve a 2013. február 21-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. március 25-én tartott üléséről Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. március 25-én tartott üléséről Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. március 25-én tartott üléséről Határozatok mutatója 24/2013. (III. 25.) sz. határozat: Napirendi javaslat elfogadásáról. 25/2013. (III. 25.) sz.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Alkotmány út 3.), 2013. május 09. 16.00 órától 16.30 óráig a Képviselő-testület nyílt

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. Tel.: 56/556-010. Meghívó

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. Tel.: 56/556-010. Meghívó Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. Tel.: 56/556-010 Meghívó FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. SZEPTEMBER 14-én HÉTFŐN -15 ÓRAKOR RENDKÍVÜLI ÜLÉST

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 07-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 1/2013. (I. 07.)

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. október 31.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. október 31-én 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 142/2013. (XI.13.) Pályázat mikrobusz vásárlására 143/2013.

Részletesebben

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek:

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek: Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv Készült: Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 6- án megtartott rendkívüli testületi üléséről Határozatok: 67-től 70-ig Határozat száma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Emeleti tanácskozó terme. Jelen vannak:

Részletesebben

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. ÉVI X. JEGYZŐKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER 15 I ÜLÉSÉRŐL j e g y z ő k ö n y v Készült Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő- testületének 2009.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án 17 órakor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 268-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. november 20-án 10,00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. március 20-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. március 20-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 20-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 4/2013. (III. 21) sz. önkormányzati rendelet a települési szilárd hulladékkal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető,

JEGYZŐKÖNYV. Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető, JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. szeptember 17-én de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke

Részletesebben

2014. évi. 11. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. április 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 11. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. április 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 11. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 7 fő képviselő jelen van.

A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 7 fő képviselő jelen van. 51 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2012. február 29. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Cseh Béla Héri Viktor Nádasdi Frida Palsics

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 11/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 4-én 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. július hó 5. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 17. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal az

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal az Készült: 2012. május 10-én, 14.00 16.00 óráig megtartott, Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének rövid úton összehívott n y í l t ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről Rendelet: 6 /2014.(IV.29.) Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete február 28-ai ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete február 28-ai ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 28-ai ülésének jegyzőkönyvéhez 4/2013.(III.01.) rendelet Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2012. évi költségvetésének 23/2013.(II.28.)

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 9/2014. sz. jegyzőkönyve. a 2014. október 2. án megtartott ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 9/2014. sz. jegyzőkönyve. a 2014. október 2. án megtartott ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2014. sz. jegyzőkönyve a 2014. október 2. án megtartott ülésről Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. október

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14.-én 16,00 órakor megtartott RENDKÍVÜLI üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14.-én 16,00 órakor megtartott RENDKÍVÜLI üléséről JEGYZŐKÖNYV 2009. július 14.-én 16,00 órakor megtartott RENDKÍVÜLI üléséről Az ülés helye: Az ülés vezetője: A Képviselő-testületből jelen vannak: A Képviselő-testületből távol vannak: Hivatalból jelen

Részletesebben