TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete november 21-ei ülésének jegyzőkönyvéhez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. november 21-ei ülésének jegyzőkönyvéhez"

Átírás

1 TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete november 21-ei ülésének jegyzőkönyvéhez 145/2013.(XI.21.) sz. önk.hat. Napirendek elfogadásáról 146/2013.(XI.21.) sz. önk.hat. Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról 30/2013.(XI.29.) önk.rend. Fegyvernek Város Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról 147/2013.(XI.29.) sz. önk.hat. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete évi munkatervének elfogadásáról 148/2013.(XI.29.) sz. önk.hat. Az önkormányzat által támogatott évi ünnepekről és rendezvényekről 31/2013.(XI.29.) önk.rend. Fegyvernek Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról 32/2013.(XI.29.) önk.rend évi nyersanyagnormáról 33/2013.(XI.29.) önk.rend. A háziorvosi körzetek meghatározatásáról szóló rendelet módosításáról 149/2013.(XI.21.) sz. önk.hat. 150/2013.(XI.21.) sz. önk.hat. 151/2013.(XI.21.) sz. önk.hat. Fegyvernek településrendezési tervének elkészítéséről Fegyvernek Lakosságának Egészséges és Biztonságos Életéért Alapítvány tevékenységéről készült beszámoló elfogadásáról Fegyvernek Biztonságos és Egészséges Környezetéért Alapítvány tevékenységéről készült beszámoló elfogadásáról 152/2013.(XI.21.) sz. önk.hat. Fegyvernek Művelt Ifjúságáért Alapítvány tevékenységéről készült beszámoló elfogadásáról 153/2013.(XI.21.) sz. önk.hat. 154/2013.(XI.21.) sz. önk.hat. Képviselőtestület ülésének jegyzőkönyvével kapcsolatos törvényességi észrevételről Fegyverneki Történelmi Emlékpark építéséhez elnyert támogatáshoz kapcsolódóan támogatás megelőlegezési hitel igénybevételéről szóló határozat módosításáról

2 2 155/2013.(XI.21.) sz. önk.hat. Kézfizető kezesség vállalásáról szóló határozat visszavonásáról 156/2013.(XI.21.) sz. önk.hat. Az IPOSZ és Fegyvernek Város Önkormányzat közötti együttműködési megállapodásról 157/2013.(XI.21.) sz. önk.hat. Az utcanevek módosításáról szóló határozat módosításáról 158/2013.(XI.21.) sz. önk.hat. 159/2013.(XI.21.) sz. önk.hat. 160/2013.(XI.21.) sz. önk.hat. Terület bérbeadásáról Orvosi Rendelő II. sz. fogorvosi szolgálat praxisjog lemondásáról Orvosi Rendelő II. sz. fogorvosi szolgálat praxisjog átadásáról 34/2013.(XI.29.) önk.rend. Fegyvernek Város Önkormányzat vagyongazdálkodásáról és vagyonkezeléséről szóló rendelet módosításáról 161/2013.(XI.21.) sz. önk.hat. Megállapodás jóváhagyása Fegyvernek, Szent Erzsébet út 172. sz. alatti ingatlan működtetéséről 162/2013.(XI.21.) sz. önk.hat. Közép-Tiszavidék ízei folklór és kulináris fesztiválsorozat rendezvényről 163/2013.(XI.21.) sz. önk.hat. Mikrobusz pályázati úton történő beszerzéséről 164/2013.(XI.21.) sz. önk.hat. A Települési szennyvíz tisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken c. projekt megvalósulási szakaszában FIDIC mérnöki, műszaki ellenőri feladatok ellátására tárgyú meghívásos közbeszerzési eljárást lezáró döntésekről 165/2013.(XI.21.) sz. önk.hat. Fegyvernek-Kavicsos Szociális Szövetkezet támogatásáról

3 3 JEGYZŐKÖNYV Készült: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete november 21-ei ülésén. Ülés helye: Fegyverneki Polgármesteri Hivatal tanácsterme. Jelen vannak: Dr. Bognár Zoltán, Burján Attila, Ficsor Dénes, Nagy József, Dr. Kiss Györgyné, Szatlóczki Edit és Tatár László polgármester képviselők, Buzás Istvánné dr. jegyző, Balogh Mihályné, Molnár Barna, Gál Istvánné, Temesváriné Bozsó Ágnes intézményvezetők, Kuntzer Mártonné csoportvezető Tatár László polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 7 képviselő jelen van, a testület határozatképes és az ülést megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítésére Dr. Kiss Györgyné képviselőt jelöli ki. Tatár László polgármester javasolja az alábbi pótnapirendek felvételét: 19. napirend: Fegyvernek Város Önkormányzat vagyongazdálkodásáról és vagyonkezeléséről szóló rendeletének módosításáról 20. napirend: Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal megállapodás jóváhagyása Fegyvernek, Szent Erzsébet út 172. sz. alatti ingatlan működtetéséről 21. napirend: LEADER térségek közötti együttműködés Közép - Tiszavidék ízei folklór és kulináris fesztiválsorozat c. rendezvényről 22. napirend: Mikrobusz pályázati úton történő beszerzéséről 23. napirend: Települési szennyvíz tisztítótelep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken c. projekt megvalósulási szakaszában FIDIC mérnöki, műszaki ellenőri feladatok ellátására tárgyú meghívásos közbeszerzési eljárást lezáró döntésről 24. napirend: Fegyvernek-Kavicsos Szociális Szövetkezet támogatásáról A képviselők hozzászólás nélkül, 7 igen szavazattal a napirendeket az alábbiak szerint fogadják el: 145/2013.(XI.21.) sz. Napirendek elfogadásáról Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a meghívóban feltüntetett napirendeket, ezen felül a 19.) napirend: Fegyvernek Város Önkormányzat vagyongazdálkodásáról és vagyonkezeléséről szóló rendeletének módosításáról 20.) napirend: Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal megállapodás jóváhagyása Fegyvernek, Szent Erzsébet út 172. sz. alatti ingatlan működtetéséről 21.) napirend: LEADER térségek közötti együttműködés Közép - Tiszavidék ízei folklór és kulináris fesztiválsorozat c. rendezvényről

4 4 22.) napirend: Mikrobusz pályázati úton történő beszerzéséről 23.) napirend: Települési szennyvíz tisztítótelep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken c. projekt megvalósulási szakaszában FIDIC mérnöki, műszaki ellenőri feladatok ellátására tárgyú meghívásos közbeszerzési eljárást lezáró döntésről 24.) napirend: Fegyvernek-Kavicsos Szociális Szövetkezet támogatásáról elfogadja. 1.) Tatár László polgármester 2.) Buzás Istvánné dr. jegyző 3.) Képviselőtestület tagjai 4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői Interpelláció: Nagy József: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a Boróza Rózsakertből ismét hoztak rózsákat a múlt héten. Egy részét elültették, kb db levermelésre került a Szakiskolában, amit tavasszal el kell elültetni. Javasolja, hogy Boróczki Mihály okleveles kertészmérnöknek a felajánlott rózsákért küldjenek köszönőlevelet, hiszen becsülettel és tisztességgel nevelte a növényeket. Tatár László polgármester: Köszöni az észrevételt, intézkedni fognak az ügyben. A képviselők további észrevételt nem tesznek, 7 igen szavazattal elfogadják az interpellációra adott választ. 1.) napirend: Polgármester tájékoztatója Dr. Bognár Zoltán: Milyen panasz érkezett az orvosi ügyeletre? Tatár László polgármester: 2 panaszos bejelentés érkezett Tiszagyenda településről. Az orvosi ügyelet nem ment ki a hívásra és ezt sérelmezték. Erről jegyzőkönyv készült, amit megküldtek részünkre. Az intézményvezető jelenlétében meghallgattuk az ügyeletes orvosok és asszisztensek véleményét, akik elmondták a két esettel kapcsolatos tényeket, történéseket. Az előadottakról jegyzőkönyv készült, szabálytalanságot nem tapasztaltunk, a dokumentumot megküldtük Tiszagyenda Község Önkormányzatának. Félreértésekből adódó problémákra mutatott rá a vizsgálat, meghallgatás, kértük az ügyeletes orvosokat és asszisztenseket, hogy körültekintőbben járjanak el a hívások során, kérjenek visszahívást, érdeklődjenek a beteg későbbi állapotáról. Az egyik esetben kézsérülésről kaptak jelzést, fájdalma volt, de nem duzzadt meg a sérült csuklója. Borogatást javasolt az ügyeletes orvos, valamint fájdalomcsillapítást és kérte, ha nem javul a beteg állapota, hívja őket ismét, de visszahívás nem érkezett. Az ügyeletes orvos és asszisztens ezért azt feltételezte, hogy nincs komoly baj. Sajnos a betegnek eltört a csuklója, másik orvos látta el, illetve kórházba került. Hasonló eset volt a másik hívásnál is. Vérnyomásproblémával telefonáltak az orvosi ügyeletre, ahol javasolták, hogy vegye be a gyógyszereit és kérték, ha nem javul, akkor ismételten telefonáljon. Nem érkezett visszahívás, így nem ment ki az ügyelet. Javasolta az ügyeletes orvosnak és asszisztensnek, hogy ilyen esetekben kérjenek telefonszámot és 1-1,5 óra elteltével hívják a beteget és érdeklődjenek az állapotáról.

5 5 Dr. Kiss Györgyné: Mikorra tervezik a Bélyeges Tégla Gyűjtők Egyesület Országos Találkozójának megrendezését? Kiknek volt a 60 éves gyémántlakodalmuk? Tatár László polgármester: A Tégla Gyűjtők Egyesülete európai szintű, úgynevezett monarchika. Minden évben más településen tartják találkozójukat, általában május hónapban, amikor már jó az idő. Sátoros, családi összejövetel ez, amely 3 napig tart és amelyen cserélik, adják-veszik a téglákat. Az egyesület képviselője egy kiadványt is adott, amelyet a képviselők megnézhetnek, mert nagyon érdekes és értékes téglákat tartalmaz. A rendezvényre a Holt-Tisza partján kerülhetne sor. Páris Imre és Bartus Mária ünnepelte a 60 éves házassági évfordulóját, a gyémántlakodalmát, amelyre meghívtak és egy családias rendezvényre került sor. A képviselők további kérdést nem intéznek, 7 igen szavazattal elfogadják a tájékoztatót. 2.) napirend: Fegyvernek Város Önkormányzata évi költségvetésének ¾ éves teljesítéséről Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a költségvetés ¾ éves teljesítéséről szóló beszámolót. Dr. Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság egyetért a tájékoztató elfogadásával. A képviselők vita nélkül, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 146/2013.(XI.21.) számú Az Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadására Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. b) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló évi CXCV. tv. 87..(1) bekezdése alapján az Önkormányzat költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja. E határozatról értesülnek: 1.) Tatár László polgármester 2.) Buzás Istvánné dr. jegyző 3.) Képviselő-testület tagjai 4.) Intézményvezetők 5.) Pénzügyi szervező 3.) napirend: Fegyvernek Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról

6 6 Dr. Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a költségvetés módosítását. A képviselők véleményt nem alkotnak, 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotják: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének 30/2013.(XI.29.) rendelete Fegyvernek Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 8/2013.(III.14.) rendeletének módosításáról (A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete tartalmazza.) 4.) napirend: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete évi munkatervének elfogadásáról Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A bizottság módosítást javasol, a munkatervben május 29-ére tervezett 2. és 3. napirendeket június 19-én tárgyalja, a június 19-ei ülésre tervezett 1., 2. és 3. napirendeket pedig május 29- én. Fentiek miatt a május 29-ei napirendeket követő szövegrész az alábbira módosul: az 1. napirendnél Barta Józsefné igazgató a 2. napirendnél Buzás Istvánné dr. jegyző és Barta Józsefné igazgató a 3. napirendnél Tatár László polgármester a 4. napirendnél A június 19-ei napirendeket követő szövegrész az alábbira módosul: Előadó: Gál Istvánné és Dr. Tóth Sarolta felkért előadó az 1. napirendnél Molnár Barna a Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója a 2. napirendnél E módosításokkal elfogadásra javasolja az előterjesztést. Dr. Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság egyetért az oktatási bizottság módosításaival és e módosításokkal elfogadásra javasolja a munkatervet. Tatár László polgármester: További módosítást, pontosítást javasol a munkatervben. A március 27-ei ülés 1.) napirendjének szövegében a község elnevezés szerepel, amit javasol város elnevezésre javítani, valamint az október 17-ei ülés időpontját október 16-ára javítani, mert csütörtöki napokon van testületi ülés és 16-a esik csütörtökre. A képviselők kérdést nem intéznek, 7 igen szavazattal egyetértenek a bizottság és Tatár László módosításaival és 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 147/2013.(XI.21.) sz. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete évi munkatervének elfogadásáról. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/

7 7 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Szervezeti és Működési Szabályzat 20.. (2) bek. alapján a évi munkatervét e határozat melléklete szerint jóváhagyja. 1.) Tatár László polgármester 2.) Buzás Istvánné dr. jegyző 3.) Képviselőtestület tagjai 4.) Polgármesteri Hivatala csoportvezetői 5.) Intézmények vezetői (A évi munkatervet a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete tartalmazza.) 5.) napirend: Az önkormányzat által támogatott évi ünnepekről és rendezvényekről Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A bizottság módosítást javasol, a határozati javaslatban a támogatott ünnepek felsorolásánál a megemlékezés időpont: szövegrész után a évet évre szükséges javítani. E módosítással elfogadásra javasolja a határozatot. Dr. Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság egyetért a módosítással és e javítások után elfogadásra javasolja a évre tervezett önkormányzat által támogatott ünnepeket és rendezvényeket. A képviselők észrevétel nélkül, 7 igen szavazattal egyetértenek a módosítással és 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 148/2013.(XI.21.) sz. Az Önkormányzat által támogatott évi ünnepekről és rendezvényekről Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b.) pontja alapján a következő határozatot hozza: Fegyvernek Város önkormányzatának Képviselőtestülete a évben az önkormányzat által támogatott ünnepek és városi rendezvényeket az alábbiak szerint hagyja jóvá: I. TÁMOGATOTT ÜNNEPEK Január 22. Magyar Kultúra Napja: az ünnepség megrendezésének időpontja: január 18. Március 15. Nemzeti Ünnep megemlékezés időpontja: március 15.

8 8 Június 4. Nemzeti Összetartozás Napja megemlékezés időpontja: június 4. Augusztus 20. Állami Ünnep megemlékezés időpontja: augusztus 20. Október 6. Nemzeti Gyásznap Október 23. Nemzeti Ünnep ünnepség megrendezésének időpontja: október 23. II. TÁMOGATOTT VÁROSI RENDEZVÉNYEK II. Fegyverneki Népzenei- és Népdal találkozó Megrendezésének időpontja a (2014-es Országgyűlési választás időpontjától függően): április Május 25. Gyereknap megrendezésének időpontja: május 25. Virágzó Tisza Napja megrendezésének időpontja: június V. Vándorló Bográcsok Találkozója Kengyel-Bagimajor megrendezésének időpontja: július. 12. Fegyvernek Város Napja megrendezésének időpontja: augusztus / Tatár László polgármester 2./ Buzás Istvánné dr. jegyző 3./ Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója 4./ Képviselőtestület tagjai 6.) napirend: Fegyvernek Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról Dr. Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a szabályzat módosítását.

9 9 Szatlóczki Edit: Miért szükséges a meghatározni a személyes érintettségre vonatkozó eljárási kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményeit? Buzás Istvánné dr. jegyző: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv. tartalmazza, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatban kell szabályozni, ha a képviselő személyes érintettség miatt nem vehetne részt a szavazáson és ezt nem jelzi a polgármesternek, akkor jogkövetkezményként a képviselő, bizottsági tag 5.000,- Ft összegű díj befizetésére kötelezhető. Eddig ez kimaradt a szabályzatból. Szatlóczki Edit: A gyakorlatban ez eddig is így működött. Tatár László polgármester: Valóban, de a Szervezeti és Működési Szabályzatba bele kellett foglalni és szankcionálni. Buzás Istvánné dr. jegyző: Javasolja a rendelet-tervezet 1. -ában lévő cím módosítását az alábbiak szerint: FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 16/1995.(VI.22.) önkormányzati rendelete FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL További hozzászólás nincs, a képviselők 7 igen szavazattal egyetértenek módosítással és 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet fogadják el: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 31/2013.(XI.29.) rendelete Fegyvernek Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/1995.(VI.22.) rendelet módosításáról (A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete tartalmazza.) 7.) napirend: évi nyersanyagnorma megállapításáról Mindkét bizottság elfogadásra javasolja a nyersanyagnorma megállapításáról szóló rendelettervezetet. A képviselők hozzászólást nem intéznek, 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet fogadják el: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 32/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelete a évi nyersanyagnormáról (A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete tartalmazza.) Tatár László polgármester bejelenti, hogy Herman József megérkezett az ülésre, a képviselők száma 8 főre emelkedett. 8.) napirend: A háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló rendelet módosításáról

10 10 Mindkét bizottság a rendelet módosításával egyetért. Buzás Istvánné dr. jegyző: A rendelet-tervezet 2. -ában módosítást javasol, a törvényi hivatkozási részből kimaradt a évi II. törvény tárgya. Az alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés és a. szövegrészt követően be kell írni: az önálló orvosi tevékenységről szóló szövegrészt. A képviselők észrevételt nem tesznek, 8 igen szavazattal egyetértenek a módosító indítvánnyal és 8 igen szavazattal az alábbi rendeletet fogadják el: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 33/2013.(XI.29) önkormányzati rendelete A háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló 35/2003.(IX.04.) önkormányzati rendelet módosításáról (A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete tartalmazza.) 9.) napirend: Fegyvernek településrendezési tervének elkészítéséről Mindkét bizottság egyetért a határozati javaslat elfogadásával. Kérdés, észrevétel nem hangzik el, a képviselők 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 149/2013.(IX.21.) sz. Fegyvernek településrendezési tervének elkészítéséről Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b.) 1. Fegyvernek Város Önkormányzata az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 6.. (1) és (3). bekezdésében előírtaknak megfelelően elkészítteti Fegyvernek Város rendezési tervét úgy, hogy a meglévő rendezési terv helyzetfeltáró vizsgálatának adatai az új helyzetfeltáró vizsgálat alapja legyen. 2. A településrendezési terv elkészítéséhez az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 6.. (6) bekezdésében előírtaknak megfelelően július 01. naptól december 31. napig terjedő időszakra önkormányzati főépítészt foglalkoztat megbízási szerződéssel. 3. A településrendezési terv elkészítéséhez beszerzi a Nemzeti Kataszteri Program Kfttől Fegyvernek Város digitális állami ingatlan-nyilvántartási térképét egyszeri felhasználásra, rendezési terv készítéséhez.

11 11 4. Felhatalmazza a polgármestert a rendezési terv elkészítése érdekében településrendezéssel foglalkozó tervező szervezettel a tervezési szerződés megkötésére, valamint települési főépítésszel megbízási szerződés megkötésére. 5. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal a határozat pontjában foglalt feladatok költségére, a évi költségvetés terhére eft, a évi költségvetés terhére eft összegig. 1. Tatár László polgármester 2. Buzás Istvánné dr. jegyző 3. Képviselőtestület tagjai 4. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező 10.) napirend: Beszámoló az alapítványok évi tevékenységéről Az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja az alapítványok elmúlt évi tevékenységéről készült beszámolókat. Buzás Istvánné dr. jegyző: A kuratóriumban változás történt, ami a tegnapi nap került bejegyzésre, ezért nem azonos a beszámolási időszak. A képviselők vélemény nélkül, 8 igen szavazattal elfogadják a Fegyvernek Lakosságának Egészséges és Biztonságos Életéért, 8 igen szavazattal a Fegyvernek Biztonságos és Egészséges Környezetéért és 8 igen szavazattal a Fegyvernek Művelt Ifjúságáért Alapítványok elmúlt időszakban végzett tevékenységéről szóló beszámolót az alábbi határozatok szerint: 150/2013.(XI.21.) sz. Fegyvernek Lakosságának Egészséges és Biztonságos Életéért Alapítvány tevékenységéről készült beszámoló elfogadásáról Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b./ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek Lakosságának Egészséges és Biztonságos Életéért Alapítvány évi tevékenységéről készült beszámolót elfogadja. 1.) Alapítvány kuratóriumának elnöke, 2.) Tatár László polgármester, 3.) Buzás Istvánné dr. jegyző, 4.) Képviselőtestület tagjai, 5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői 151/2013.(XI.21.) sz.

12 12 Fegyvernek Biztonságos és Egészséges Környezetéért Alapítvány tevékenységéről készült beszámoló elfogadásáról Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b./ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek Biztonságos és Egészséges Környezetéért Alapítvány évi tevékenységéről készült beszámolót elfogadja. 1.) Alapítvány kuratóriumának elnöke, 2.) Tatár László polgármester, 3.) Buzás Istvánné dr. jegyző, 4.) Képviselőtestület tagjai, 5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői 152/2013.(XI.21.) sz. Fegyvernek Művelt Ifjúságáért Alapítvány tevékenységéről készült beszámoló elfogadásáról Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b./ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek Művelt Ifjúságáért Alapítvány évi tevékenységéről készült beszámolót elfogadja. 1.) Alapítvány kuratóriumának elnöke, 2.) Tatár László polgármester, 3.) Buzás Istvánné dr. jegyző, 4.) Képviselőtestület tagjai, 5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői 11.) napirend: A képviselőtestület szeptember 17-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvével kapcsolatos törvényességi észrevételről Dr. Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért és elfogadásra javasolja. Hozzászólás nincs, a képviselők 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 153/2013.(XI.21.) sz. Képviselőtestület ülésének jegyzőkönyvével kapcsolatos törvényességi észrevételről

13 13 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a törvényességi észrevételt elfogadja az alábbiak szerint: 1.) A képviselőtestület ülésének helye kimaradt, melyet a november 21-ei üléstől kezdődően a jegyzőkönyvek tartalmazni fogják. 2.) A jegyzőkönyvek nem tartalmazzák a napirendek elfogadásáról szóló határozatot, a november 21-ei üléstől alakszerű határozatot fognak tartalmazni. 3.) A képviselőtestület a 108/2013.(IX.17.) sz. határozat jegyzőkönyvi részében a módosító javaslatot a képviselőtestület 9 szavazattal, míg a módosított javaslattal összeszerkesztett határozati javaslatot 8 igen szavazattal és 1 tartózkodással fogadta el. A határozatról értesül: 1.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztály (5001 Szolnok, Pf.: 111) 2.) Tatár László polgármester 3.) Buzás Istvánné dr. jegyző 4.) Képviselőtestület tagjai 5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői 12.) napirend: Fegyverneki Történelmi Emlékpark építéséhez igényelt támogatás megelőlegező hitel rendelkezésre tartásának és lejáratának módosításáról Dr. Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a határozat módosítását. A képviselők kérdést nem tesznek fel, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 154/2013.(XI.21.) A Fegyverneki Történelmi Emlékpark építéséhez elnyert támogatáshoz kapcsolódóan támogatás megelőlegezési (rövidlejáratú) hitel igénybevételéről szóló 89/2013.(VI.20.) számú határozat módosításáról Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyverneki Történelmi Emlékpark építéséhez elnyert támogatáshoz kapcsolódóan támogatás megelőlegezési (rövidlejáratú) hitel igénybevételéről szóló 89/2013.(VI.20.) számú határozat 2.) pontját az alábbira módosítja: 2.) A hitel törlesztésének ütemezése/visszafizetésének határideje: a támogatás megérkezésekor azonnal, de legkésőbb december 31.

14 14 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért a Fegyverneki Történelmi Emlékpark építéséhez elnyert támogatáshoz kapcsolódóan támogatás megelőlegezési (rövidlejáratú) hitel szerződésben szereplő rendelkezésre tartási idő december 31-ről június 30-ra történő módosításával. E határozatról értesülnek: 1.) Képviselőtestület tagjai 2.) Polgármester 3.) Jegyző 4.) Pénzügyi csoportvezető 5.) Pénzügyi szervező 6.) OTP és Kereskedelmi Bank Szolnok, Szapáry út ) napirend: Kézfizető kezesség vállalásáról szóló határozat visszavonásáról Dr. Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a határozat visszavonását. Kérdés, hozzászólás nincs, a képviselők 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 155/2013.(XI.21.) számú Kézfizető kezesség vállalásáról szóló 82/2013.(VI.20.) sz. önkormányzati határozat visszavonásáról Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 82/2013.(VI.20.) számú határozatát visszavonja. E határozatról értesülnek: 1.) Képviselőtestület tagjai 2.) Polgármester 3.) Jegyző 4.) Pénzügyi csoportvezető 5.) Pénzügyi szervező 6.) OTP és Kereskedelmi Bank Szolnok, Szapáry út 31. Tatár László polgármester bemutatja a testület tagjainak az IPOSZ képviseletében időközben megjelent Rettich Tamást és Solti Gábort. 14.) napirend: Az IPOSZ és Fegyvernek Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodásról Mindkét bizottság elfogadásra javasolja az együttműködési megállapodást.

15 15 Solti Gábor: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az IPOSZ részéről tett javaslatokat abban a szellemben készítették el, hogy a munkaadók, munkavállalók és civilek helyi problémáinak megoldásában segítsenek. A későbbiekben a Jogpont + Mini jogi tanácsadás szolgáltatást szeretnék kibővíteni. A képviselők hozzászólást nem intéznek, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 156/2013.(XI.21.) sz. Az IPOSZ és Fegyvernek Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodásról Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete elfogadja az IPOSZ és Fegyvernek Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodást a Jogpont + Mini szolgáltatás működtetésére Fegyvernek településen november 22-től november 30-ig terjedő időszakra. Határozatról értesül: 1.) IPOSZ elnöke Budapest 2.) Tatár László polgármester 3.) Buzás Istvánné dr. jegyző 4.) Képviselőtestület tagjai 5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői (Az együttműködési megállapodást a jegyzőkönyv 6. sz. melléklete tartalmazza.) 15.) napirend: Utcanevek megváltoztatásáról szóló határozat módosításáról Dr. Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság a határozat módosításával egyetért. Szatlóczki Edit: Kérdezi, hogy a határozati javaslatban helyes-e a módosított mondatot követő kettős pont? Buzás Istvánné dr. jegyző: Valóban egy kicsit furcsának tűnik, de a második bekezdése így szerepel a határozatban. Javasolja, hogy a szöveget tegyék idézőjelbe. További vélemény nem hangzik el, a képviselők 8 igen szavazattal egyetértenek a módosító javaslattal és 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 157/2013.(XI.21.) Az utcanevek módosításáról módosításáról szóló 111/2013.(IX.26.) sz. önkormányzati határozat

16 16 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az utcanevek módosításáról szóló 111/2013.(IX.26.) sz. önkormányzati határozat második bekezdését az alábbiak szerint módosítja: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv. 14. (2) bekezdés figyelembevételével Fegyvernek egyes utcáinak elnevezését az alábbiak szerint módosítja november 1-től: E határozatról értesülnek: 1.) Képviselőtestület tagjai 2.) Tatár László polgármester 3.) Buzás Istvánné dr. jegyző 4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői 5.) Pénzügyi szervező 16.) napirend: Terület bérbeadásáról Dr. Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság a határozat módosításával egyetért. A képviselők észrevétel nélkül, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 158/2013.(XI.21.) sz. Terület bérbeadásáról Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 1. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy az EM-ZSÉ KFt., részére az 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. és 173. (Hrsz: 172; 173) sz alatti ingatlanokból mintegy 150 m 2 nagyságú területet bérbe adjon bruttó Ft/hó díj fejében. 2. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerződés megkötésére. 1. Tatár László, polgármester 2. Buzás Istvánné dr., jegyző 3. Angyal Csaba, pénzügyi csoportvezető 4. Képviselőtestület tagjai 5. EM-ZSÉ Kft. 6. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

17 17 Dr. Bognár Zoltán javasolja, hogy a 18.) napirendet a 17.) napirend előtt tárgyalja a testület, először a praxisjog lemondását és azt követően a praxisjog átadását. A képviselők a napirendek sorrendjének megváltoztatására tett módosító javaslatot 8 igen szavazattal elfogadják. 18.) napirend: Orvosi Rendelő II. sz. fogorvosi szolgálat praxisjogának lemondásáról Mindkét bizottság elfogadásra javasolja a praxisjog lemondását. A képviselők kérdést nem intéznek, 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozzák: 159/2013.(XI.21.) sz. Orvosi Rendelő II. sz. fogorvosi szolgálat praxisjog lemondásáról. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete Dr. Gerhes Georgiana fogorvos a II. számú fogászati szolgálat praxisjogának lemondását november 14. napjával elfogadja. 1./ Euro-Poli-Dental Kft. ügyvezetője Kókai Gergely 2./ Tatár László polgármester 3./ Buzás Istvánné dr jegyző 4./ Orvosi Rendelő 5./ Képviselőtestület tagjai 17.) napirend: Orvosi Rendelő II. sz. fogorvosi szolgálat praxisjogának átadásáról Mindkét bizottság egyetért a praxisjog átadásával és elfogadásra javasolja. A képviselők 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozzák: 160/2013.(XI.21.) sz. Orvosi Rendelő II. sz. fogászati szolgálat praxisjog átadásáról. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) 1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete - Az önálló orvosi tevékenységről szóló évi II. törvény 2/A. szerint január 1-i hatállyal

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. április 26-ai ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. április 26-ai ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. április 26-ai ülésének jegyzőkönyvéhez 15/2012.(IV.27.) sz. önk.rend. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2011. évi költségvetésének

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. május 29-ei ülésének jegyzőkönyvéhez. készült beszámoló elfogadásáról

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. május 29-ei ülésének jegyzőkönyvéhez. készült beszámoló elfogadásáról TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. május 29-ei ülésének jegyzőkönyvéhez 87/2014.(V.29.) sz. önk.hat. 88/2014.(V.29.) sz. önk.hat. Napirendek elfogadásáról Fegyverneki Rendőrőrs

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. augusztus 23-ai ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. augusztus 23-ai ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. augusztus 23-ai ülésének jegyzőkönyvéhez 103/2012.(VIII.23.) sz. önk.hat. Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról szóló

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. január 27-i soros ülésének jegyzőkönyvéhez. módosítása. módosítása

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. január 27-i soros ülésének jegyzőkönyvéhez. módosítása. módosítása TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. január 27-i soros ülésének jegyzőkönyvéhez 5/2011.(I.27.) sz. önk.hat. 6/2011.(I.27.) sz. önk.hat. 1/2011.(II.3.) sz. önk.rendelet 2/2011.(II.3.)

Részletesebben

(Kérdés, módosító javaslat nem hangzik el.)

(Kérdés, módosító javaslat nem hangzik el.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. november 4-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett Bagi Zsolt, Bertalan

Részletesebben

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai A Képviselő-testület 2012. évi határozatai 1/2012. (I. 26.)Kt.hat.: Január 26-ai nyílt ülés Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. január 26- ai ülésén zárt ülésen tárgyalja meg a

Részletesebben

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai A Képviselő-testület 2012. évi határozatai 1/2012. (I. 26.)Kt.hat.: Január 26-ai nyílt ülés Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. január 26- ai ülésén zárt ülésen tárgyalja meg a

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott üléséről. Mutató:

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott üléséről. Mutató: Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott üléséről Mutató: Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. december

Részletesebben

Az önkormányzat 2011. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentéséről

Az önkormányzat 2011. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentéséről Határozat száma 2012. évi 6. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-én megtartott rendes üléséről készült JEGYZŐKÖNYV TÁRGY MUTATÓ Határozat tárgya Közrend, közbiztonság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Napirendek előtt: Interpelláció Napirendi javaslat: FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2009. ÁPRILIS 30-ÁN

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2014. 03. 26. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 284-24/2014. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet

285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-18/2012/JT. 285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 30-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/3/2015. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/3/2015. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/3/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 25. napján 13.00 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének NYÍLT. ülésén hozott határozatai 2013.

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének NYÍLT. ülésén hozott határozatai 2013. Alsónémedi Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fő út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének NYÍLT ülésén hozott határozatai 2013. 1 Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám:7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. március 31-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyaló terme Jelen

Részletesebben

11/2012. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. április 26-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

11/2012. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. április 26-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 11/2012 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. április 26-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv

Részletesebben

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐ KÖNYV

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐ KÖNYV Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 685-2/2013. JEGYZŐ KÖNYV Készült: Szeghalom Város Képviselő Testületének 2013. március 25-én

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. augusztus 09-én de.7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatalban a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30-án megtartott üléséről. Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal B ép. félemeleti tanácskozó terem

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. augusztus

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2013. április 25.-i

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 41 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: Dr. Szerencsés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. február 15-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. február 15-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. február 15-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Vincze László alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dunaföldvár Város Képviselő-testülete Száma: 487-14//2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2015. június 23-án (Kedden) 14:00 órakor megtartott soros nyilvános

Részletesebben

1 Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

1 Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Fürjes Pál, Fazekas Zoltán, Boda István,

Részletesebben