1. oldal, összesen: 24

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. oldal, összesen: 24"

Átírás

1 1. Jászberény Jászberény város története Erdész Sándor Jászjákóhalma Adatok a Jászjákóhalmi állami általános iskola történetéhez Váradi Zoltán Tiszapüspöki Tiszapüspöki jobbágyi viszonyai Tóvizi Kálmán Kisújszállás A Nagy-Kun-Kisújszállási Munkás Olvasókör története Bálint István Szolnok megye Kunok (nagykunok) és jászok (jászkunok) története Szolnok megyében Kocsis László Szolnok Tanoncoktatás fejlıdése Szolnokon a felszabadulás elıtt Szulimán Istvánné Jászkisér A jászkun elzálogosítás jogi- gazdasági- és társadalmi következményei Jászkiséren Szabó Irén Mezıtúr A Mezıtúri Szőts, Szabó és Szőrszabó céhnek élete és története Fehér Jánosné Tiszaföldvár Tiszaföldvár az új élet kapujában dr. Varga Lajosné Kunhegyes A kunhegyesi szegény lakosok helyzetének és osztályon belüli harcának fıbb mozzanatai a XVIII. Sz. utolsó negyedétıl a francia háború végéig Szabó Lajos Kunhegyes Kunhegyes monográfiája Szabó Lajos Karcag A Karcagi Gyırffy István Állami Általános Iskola története az államosítás után Bihari Lászlóné Jászárokszállás 1945-ös földosztás Jászárokszálláson Nagy Lászlóné Kisújszállás Kisújszállás népének küzdelme Szabó Lajos Szolnok megye Szolnok megye mezıgazdaságának fejlıdése felszabadulásunktól napjainkig Fodor Mihály Szolnok A Földigénylı Bizottság története Szolnokon Agócs Mátyás Karcag A demokratikus erık és a népi szervek alakulása és mőködése Karcagon 1944 okt. 8. és Major Lászlóné 1945 nov. 4. között Jászberény Jászberény ipara a feudalizmusból a kapitalizmusba való átmenet idıszakában Tóth Éva Jánoshida Jánoshida község 25 éves fejlıdésének története Papp Béla Cibakháza Az 1945-ös földreform Cibakházán Lovas Béláné Jászberény Jászberény mezıgazdaságának fejlıdése Urbán László Jászberény A Jászberényi Nemzeti Bizottság megalakulása és tevékenysége Szendi Julianna Tiszaszöllıs Tiszaszöllıs község fejlıdéstörténete Kiss Gábor Magyarország A magyarországi újjászervezett szociáldemokrata párt III. kongresszusa Nagy Lajos é.n. 25. Törökszentmiklós Törökszentmiklós története Szakál Károlyné é.n. 26. Kenderes Kenderes község története Bana Sándorné é.n. 27. Mezıhék A mezıhéki "Táncsics" Termelıszövetkezet Vásárhelyi Pál Közg. T Tiszaroff Szülıföldem Tiszaroff Cseppentı Miklós Szolnok megye Agrárszocialista mozgalmak Szolnok megyében Kiss Gábor é.n. 30. Karcag Az 1945-ös földreform Karcagon Czinege Gyuláné é.n. 31. Kisújszállás A mezıgazdaság fejlıdése Kisújszálláson Kiss Géza é.n. 32. Tiszaszentimre Földreform és agrárfejlıdés Tiszaszentimrén Szalkay Sándorné é.n. 33. Tiszagyenda Tiszagyenda község története és fejlıdése kialakulásától napjainkig Szabó Lajosné é.n. 34. Kunmadaras Kunmadaras község története I-II-III. rész Kormos László é.n. 35. Újszász Negyedszázada szabadon Molnár Illés Martfő Martfő 25 éves fejlıdése Angyal Józsefné Huszár László Jászladány Jászladány község története Bajtai Miklós Kun Sándor Besenyszög Besenyszög Szalkai Imre Nagyiván Nagyiván község felszabadulásának 25 éves évfordulójára Farkas Ernı Tóth Józsefné Cseh Antalné Jászfényszaru A tulajdonviszonyok alakulása 1945 után Jászfényszaru községben Lantos Péter oldal, összesen: 24

2 41. Jászladány Jászladány község története Tiszaörs Tiszaörs története Balogh Lajos Cibakháza Cibakháza helytörténete Bokodi Lajos Csépa Csépa község helytörténete Csetényi Mihály Dósa László Horváth Endre Mesterszállás Mesterszállás község 25 éves fejlıdése között dr. Horváth Ferencné dr. Csabai István Cserkeszılı Cserkeszılı község története Kiss Imre Szászberek Szászberek község 25 éves fejlıdése a felszabadulás után Molnár István Rákóczifalva Rákóczifalva története 1945-tıl napjainkig szerkesztı bizottság Mezıhék Mezıhék község története 1944-tıl Nagy Kálmán é.n. 50. Rákócziújfalu Rákócziújfalu 25 éves fejlıdésének története Nagy Lajosné Gulyás János é.n. 51. Tiszaföldvár Tiszaföldvár az új élet kapujában dr. Varga Lajosné Kıtelek Kıtelek község története Földes István Rontó Sándor Halász Erzsébet é.n. 53. Tiszajenı Tiszajenı község kialakulása Tiszajenıi ált. isk Tószeg Tószeg község története Zákány Gábor Buczkó Andrásné Vezseny Vezseny község története és felszabadulás utáni fejlıdése Lovas Béla Zagyvarékas Zagyvarékas község felszabadulás utáni 25 éves története Agócs Gyula Kunmadaras Kunmadaras község 25 éves története szerkesztı bizottság Tiszavárkony Tiszavárkony története 1945-tıl napjainkig Szabó Andrásné Tiszakürt Tiszakürt 25 éve Vidéki Imréné Czene Imre Tiszaug Tiszaug község 25 éve Kulcsár Istvánné Tiszasas Tiszasas község története Herceg Imre Szelevény Szelevény község helytörténete szerkesztı bizottság Nagyrév Nagyrév község 25 éves története Török Ilona Skála József Tiszainoka Tiszainoka község fejlıdésének 25 éve Tiszabura Tiszabura község 25 éve Tarkó Józsefné és mások Abádszalók Abádszalók község 25 éves történetének feldolgozása Kilián Gyula Nagykörő Nagykörő község 25 éves története Kónya Ferenc Szajol Szajol község története Kapocsi Antal Tiszaszentimre Tiszaszentimre község helytörténeti krónikája é.n. 70. Rákóczifalva Rákóczifalva története 1945-tıl napjainkig szerkesztı bizottság Öcsöd Öcsöd község helytörténete Tiszafüred Tiszafüred járási székhelyő község negyedszázados történetérıl tanulmány Tóth Mihály Tiszaigar Tiszaigar község 25 éves helytörténete Kunszentmárton Kunszentmárton 25 évének története Jenei József és mások Törökszentmiklós Hétköznapok sodrában, Törökszentmiklós negyedszázados története Tiszaföldvár Tiszaföldvár társadalma Gyıri József Tiszasüly Tiszasüly község története Járomi István és mások Örményes Örményesi "Új élet" Mg Tsz története Jászboldogháza Jászboldogháza és szövetkezete Kenderes "Akarták, sikerült!" A kenderesi Haladás termelıszövetkezet történetébıl Kunhegyes Kunhegyes Kossuth Lajos úti Általános Iskola története Görögh Sándor oldal, összesen: 24

3 82. Fegyvernek Fegyvernek közoktatási fejlıdése Egyed Károly Kengyel A kengyeli általános iskola története 1969-ig 84. Bánhalma A bánhalmi általános iskola története Kulcsár Balázsné Kétpó Kétpó oktatási intézményeinek fejlıdése Kiséri Sándor Vizi Géza é.n. 86. Jászapáti Jászapáti Gimnázium története Farkas Ferenc Tiszaroff Tiszaroff község közoktatása 1945-tıl napjainkig Bodon Béla Kovács Gyula 88. Kenderes Kenderes község közoktatása 1945-tıl napjainkig Forró Imréné és mások 89. Jászapáti Események Jászapátin a magyar Tanácsköztársaság történetébıl Miskolczy Barna Kunmadaras Tanácsköztársaság - pályázat Dávid József 91. Jászfényszaru A jászfényszarui munkásmozgalom ben Kisújszállás Kisújszállás ben Kiss Kálmán 93. Jászszentandrás Adatok Jászszentandrás munkásmozgalmi múltjához Molnár István Sipos István 94. Jászapáti A magyar tanácsköztársaság története Jászapátin Sebık László 95. Jászság A Jászság és Velemi Endre tevékenysége a Magyar Tanácsköztársaság idején Gyıri Jánosné Tiszaroff Tiszaroff a Tanácsköztársaság idején Cseppentı Miklós 97. Szolnok Forradalmi emlékek Szolnokról Bencze László Törökszentmiklós Törökszentmiklós 1918/19-ben Kerek Béla 99. Jászladány Az 1917/19-es események jászladányi veteránok emlékezetében Honismereti szakkör Jászság A magyar köztársaság a Jászság területén ifj. Rácz Gyula é.n Jászberény Jászberény Kun Ágnes Bajzáth Melinda Jászjákóhalma Igazi nagy földrengés volt Urbán László é.n Jászladány Petıfi Mg. Tsz Jászladány Tálas László é.n Jászberény A jászberényi állami méntelep története és mőködése között Menyhárt Kálmán Mezıtúr A mezıtúri Magyar-Mongol Barátság Termelıszövetkezet krónikája é.n Karcag A karcagi "Dimitrov" Mg. Tsz. Története Törökszentmiklós A törökszentmiklósi Alkotmány Mg. Tsz. Története é.n Jászapáti Húsz év története, Jászapáti Szolnok megye Demokratikus agrárszövetkezetek Szolnok Megyében Urbán László Szolnok megye A mezıgazdaság átszervezésének elsı kísérlete és ellentmondásai Szolnok megyében Váradi Jánosné Tiszazug A tiszazugi termelıszövetkezeti szervezés elızményei és kezdetei a dokumentumok tükrében Urbán László Törökszentmiklós A törökszentmiklósi Rákóczi Tsz története é.n Tiszaföldvár A tiszeföldvári Tiszazugi Földrajzi Múzeum Szlankó István é.n A törvényhatósági és községi közigazgatás rendelése Seres Péterné é.n Szolnok megye A Szolnok megyei Földigénylı Bizottságok tevékenysége Zádor Béláné 116. Martfő Martfői Tisza Cipıgyár története Szekeres Irén é.n Bordás Albert veterán élete Martfő Martfő és a Tisza Cipıgyár fejlıdése a felszabadulástól napjainkig, különös tekintettel a IV. ötéves tervre Nagy Katalin 119. Szolnok A Szolnoki Galéria története Horváth Ibolya Busi Vincérıl Gulyás István Mezıtúr A Magyar-Mongol Barátság Termelıszövetkezet története Kállai Lajos Jászkisér A Jászkiséri Vegyesipari és Szolgáltató KTSZ megalakulása és fejlıdése Petrovics Mária oldal, összesen: 24

4 123. Kisújszállás Arany János Általános Iskola története Igriczi Erzsébet Bánhalma Az oktatás fejlıdése Bánhalmán Budai Katalin 125. Tiszajenı A Tiszajenıi Általános Iskola bemutatása 1975-tıl napjainkig Sípos Erika 126. Lakatos István életútja Gyökeres Mária 127. Tiszabı Tiszabı amotált helyismereti bibliográfiája Cseh Ágnes Jászberény A Lehel Hőtıgépgyár története Jászberényi Lehel V. Gimn Karcag Karcag a "Malmok városa" Papp Judit Karcag A karcagi Dimitrov Tsz története Hazay Gabriella 131. Törökszentmiklós Hogyan hajtották végre lakóhelyemen a kongresszusok mővelıdéspolitikai intézkedéseit? Fehér János 132. Mezıtúr Kötél Imre életútja 133. Karcag Karcag város felszabadulásának adatai Mohai Terézia Szolnok Szolnok középiskolái 30 év tükrében 135. Szolnok A Tiszamenti Vegyimővek fejlıdésérıl Kozák Margit Abádszalók Adamecz István életútja Szőcs Sándor é.n Bánhalma Az oktatás fejlıdése Bánhalmán Budai Katalin Kisújszállás A második világháború városom lakóinak emlékezetében Palágyi Éva 139. A Sallai Mezıgazdasági Szövetkezet története Musák László Mezıtúr A Petıfi Mg Tsz története Sánta Mihály Karcag Állami szénhidrogén kutatások Karcag térségében között Iharos Miklós Csath Béla Szolnok megye A városiasodás és jogi problémái Szolnok megyében Szlama Ferenc Egyházi levéltár-szolgálatunk néhány idıszerő kérdése 144. Vezseny Vezseny község történetéhez adatok ( ) Czeczei Szőts Sándorné Kunmadaras Kunmadaras története Czuczu Tibor 146. Jászberény Jászberény ipari fejlıdése Csocsánszki János Martfő A Tisza Cipıgyár története 1950-ig Mészáros Andrea Nagykunság A Nagykunság története Szabó Imre Tiszaföldvár Tiszaföldvár története a századfordulóig Józsa László é.n Kunság Kunsági népi díszítımővészet Forgács Erzsébet 151. Törökszentmiklós Törökszentmiklós története a felszabadulástól napjainkig Kerek Béla Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Az os vármegyei ellenbállás története Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében Földi Mária Kunszentmárton A Jászkun Redemptió elızményei és hatása Kunszentmárton történetében Kun Katalin é.n Szolnok Szolnok város a Tanácsköztársaság idıszakában Ungor Mária Szolnok megye A Szociáldemokrata Párt megalakulása és tevékenysége Szolnok megyében 1918-ig Kovács Gizella Jászkarajenı Jászkarajenı község képviselıtestülete ig Cseh Máté Jászapáti Jászapáti község története Papp Béláné Kunhegyes Vízgépészeti Vállalat I. sz. gyáregységének története Szépes Andrásné Karcag A mezıgazdaság szocialista átszervezésének története Karcagon Kovács Andrásné Jászság A Tanácsköztrársaság idıszaka a Jászságban Fridvalszki Katalin é.n Túrkeve A túrkevei "Harcos" termelıszövetkezet fejlıdése Fazekas Erzsébet é.n Jászberény Jászberény város története a két világháború között Fodor Dénesné Jászapáti A Jászapáti Velemi Endre Mg Tsz története Szigetvári Józsefné 4. oldal, összesen: 24

5 164. Jászszentandrás A felszabadult Jászszentandrás története Szerencsés Éva é.n Tiszaföldvár Tiszaföldvár élete a felszabadulástól napjainkig, különös tekintettel a technika életformaátalakító hatására Takács Zsuzsanna Jászberény A Tanácsköztársaság és a Horthy-korszak eseményei Jászberényben Máthé Lajos é.n Szolnok megye A KMP Szolnok megyei szervezetének, tagjainak harca a Horthy fasizmus ellen a szabadságért, függetlenségért, az ország demokratikus átalakításáért Donkó Jolán Jászszentandrás Jászszentandrás történetének feldolgozása különös tekintettel a felszabadulás utáni történetére Donkó László Jászdózsa Jászdózsa Nagy Mária Jászfényszaru Jászfényszaru fejlıdése 1945-tıl napjainkig Nagy Kálmánné Jászberény A Tanácsköztársaság története Jászberényben Molnár Antalné é.n Szolnok Részletek Szolnok város ifjúsági mozgalmának történetébıl Bihari László Szolnok megye Az alföldi mezıvárosok helyzete a török uralom alatt Nagy Ilona Karcag Karcag a két forradalom tükrében Pászti Ildikó é.n Jászszentandrás Jászszentandrás község története Sípos Pál é.n Szolnok megye A Magyar Tanácsköztársaság kultúrális és szociális tevékenysége megyénkben Borbély Eszter é.n Túrkeve Túrkevei Ruhakészítı házi iparosok termelı szövetkezetének története Sz Tóth András Kunhegyes Kunhegyes község krónikája Karcag Karcag város gazdasági élete a kapitalizmus idején é.n Karcag Adalékok a karcagi malomipar történetéhez a sz. vonatkozásában és az utolsó karcagi szélmalom Szıgyés György Kunhegyes Kunhegyes története a legrégibb idıktıl 1848-ig Ágoston Gábor Fegyvernek Fegyvernek nagyközség krónikája Szolnok megye A mezıgazdaság szocialista átszervezése Szolnok Megyében Papp Tamásné Túrkeve A túrkevei külterületi oktatás története Szemes Imréné Szolnok A Szolnoki Verseghy Ferenc Gimnázium történetének áttekintése alapításától az államosítás koráig Gönczi Ibolya 186. Szolnok megye Az oktatási intézmények állami irányítása Szolnok megyében Paróczai Dezsıné Szolnok megye Az iparosnevelés kérdései a Szolnok megyei céhekben az 1802 végén és a 19. sz. elsı Bana Sándorné felében Szolnok megye Tanácsköztársaság az ifjúságért, ifjúság a Tanácsköztársaságért Antal Éva Fegyvernek Fegyvernek évi krónikája 190. Kunhegyes Kunhegyes nagyközségi krónika Szabó Andrásné Jászboldogháza Jászboldogházi Aranykalász Tsz üzemi talajtérképe Egy kun paraszt család története Bézi István János Tomajmonostora Újszentgyörgy Feljegyzések Tomajmonostoráról és Újszentgyörgyrıl dr. Kökényessy András Csongrád megye Csongrád megye kéziratos levéltári térképei Rózsa Gábor Az elfelejtett magyar földmérı Matolai János Hrenkó Pál Iskola és Levéltár (dokumentumok a szülıföldrıl) Szili Ferenc Somogy Munkássors-munkásgond Somogyban Szili Ferenc Tiszaörs Kincstári szénhidrogén-kutató fúrás Tiszaörs határában Csath Béla Kenderes Kenderes 1976 évi történetébıl feljegyzések Kisújszállás Szülıhelyem iskolaügyének története (Kisújszállás) Horváth Ibolya é.n. 5. oldal, összesen: 24

6 201. Kunszentmárton Az MKP Kunszentmártoni szervezetének kiépülése és tevékenysége között Csenz Imre Hódmezıvásárhely A hód név nyomában (Hódmezıvásárhely) Tiszafüred A földreform végrehajtása Tiszafüreden Labancz Margit Kunmadaras A földreform végrehajtása Kunmadarason Tímár Anna Szolnok Közmővelıdési egyletek, körök és könyvtárak Szolnokon Szatmári Erzsébet Szolnok megye Szolnok megyei pedagógusok a Tanácsköztársaságért dr. Kiss Kálmán Szolnok Szolnok Koltói Anna Úti Általános Iskola történeti fejlıdése Tamás Endréné Szolnok Pedagógiai pályázatok (bibliográfia) Martfő Tájékoztatás a Tisza Cipıgyár jogi munkájáról Újszász Szülıhelyem oktatásügyének történeti fejlıdése Újszász Kövesdi Kálmánné Fegyvernek Fegyvernek nagyközség évi krónikája 212. Szolnok megye Szolnok megye egészségügyi ellátottságának, fejlıdésének áttekintése a megye megalakulásától az évek elejéig Fegyvernek Fegyvernek nagyközség 1980 évi krónikája 214. Mezıtúr Emlékeim 1914 és 1980 közötti idıkbıl Borsos Dezsı 215. A "Magyar Vízgazdálkodás" c. folyóiratban megjelent cikk a két Bedekovichról és a "kun ásásról" Nemes Gerzson 216. Kunhegyes Kunhegyes nagyközség krónikája Kunhegyes Kunhegyes nagyközség krónikája Szolnok Szolnok város felszín alatti vízbeszerzési lehetıségeinek vizsgálata Barabás Imre Beregi László Fegyvernek Fegyvernek nagyközség krónikája Túrkeve Túrkeve sajtójának története Bornemissza Edit Szolnok megye Agrárszervezetek Szolnok megye területén a XIX. sz. második felében Lelleiné nemes Mária Szolnok megye A vasúthálózat kialakulása a mai Szolnok megye területén Cseh Géza Palotás A Palotási Állami Gazdaság 3 évtizedének történetébıl Debrecen Bocskai István és Debrecen Bársony István Kunhegyes Kunhegyes nagyközségi krónika Kunhegyes Emlékezés a kunhegyesi szélmalmokról Horváth Lajos Kiskunság Cigánygyerekek a Kiskunságon a benépesítés korában Jászberény Szılıfeldolgozó üzem létesítése a Jászsági Állami Gazdaságban Gaál Pál Tiborcz Zoltán Karcag Az MGF-OB forrólevegıs szárítóüzem fajlagos tüzelıolaj felhasználásának csökkentése Horváth László Csányi János Az állami gazdaságban dolgozó fiatalok helyzetének vizsgálata Lugossy Györgyi Nyíregyháza A levéltári könyvtár szerepe a kutatás segítésében és kapcsolatrendszere László Géza Szolnok megye A Szolnok megyei Levéltár szakkönyvtárának számítógépes feldolgozása Tóth Aranka Tiszaföldvár A mezıgazdaság szocialista átszervezése Tiszaföldváron Hamati Erika Martfő A második világháború és egy modern tıkés üzem születése Vámos Éva Kunszentmárton A Kunszentmártoni termelıszövetkezeti pártszervezetek belsı életének fejlıdése ( ) J Tóth Dezsı Kunszentmárton A szövetkezeti élet 35 éve Kunszentmártonban J Tóth Dezsı Debrecen Egy száz év elıtti önkéntes nyelvjárási - néprajzi győjtı, Bakoss Lajos Karacs Zsigmond Kisújszállás A Kisújszállási Községi Ipartanonc Iskola története ig Bana Sándorné oldal, összesen: 24

7 239. Szolnok megye Adatok az Egységes Parasztifjúság Országos szövetsége Szolnok megyei történetébıl Urbán László Fegyvernek Fegyvernek évi krónikája 241. Szolnok A szolnoki vár élete látképes ábrázolásainak tükrében a XVI-XVII. században Csajka Gizella Szolnok megye A munkásmővelıdés hagyományai Szolnok megyében Tóth Tibor Tiszafüred "A házamat nem mondhatnám valamilyen szépnek "-Táborozó cigánygyerekek vallomásai Gaál Sándor Kisújszállás Az "ALKOTÓ EMBERÉRT" Megyei munkásmővelıdési pályázat évi teljesítésének összefoglaló elemzése Kisújszállás városban, különös tekintettel a FÉKON üzem Gardos Dénes 1981 közmővelıdési munkájára 245. Cibakháza Egy nagyközség ifjúsága és a közmővelıdés Hegedős Józsefné Kisújszállás A közmővelıdési munka lehetıségei és feladatai az új általános iskolai tantervek mővelıdés-koncepciója alapján Gardos Dénes Martfő Munkásmővelıdés egy üzemi könyvtár életében Csernus Gyuláné Így indult el egy Szolnok megyei község cigány lakossága a közmővelıdés útján Bögös Gyuláné Jászjákóhalma A közmővelıdés és közoktatás kapcsolata dr Lukácsi Endréné Jászberény A közmővelıdési és közoktatási intézmények együttmőködésének szükségessége, lehetıségei Gedei László Tiszafüred A Tiszafüredi Járási Könyvtár helyismereti munkája ben Monok Károlyné Tiszagyenda A telepeken élı cigány lakosság klubéletének kialakítása Császiné Papp Katalin Törökszentmiklós A 14 éven aluli ifjúság könyvtári ellátásáért dr Varga Sándor Túrkeve Túrkeve közmővelıdésének története az 1890-es években, a helyi sajtó tükrében Talpalló Piroska Törökszentmiklós A személyiség szerkezete. Szemléletmód az ember formálásához, új közmővelıdési formák és módszerek kialakításához Varga Sándor Jánoshida A közmővelıdési és közoktatási intézmények együttmőködése községünkben Zsámboki Jánosné Jánoshida Munkásmővelıdés Nemcsényi Istvánné Szolnok Képességfejlesztés, személyiségformálás lehetıségei egy képzımővészeti szakkörben Csıke Erzsébet Törökszentmiklós Könyv és ifjúság Galambos Kálmánné B Kiss Tiborné Boda Imre Kisújszállás A közmővelıdés és közoktatás kapcsolata Kocsándi Lászlóné Mezıtúr A közmővelıdés és közoktatás kapcsolata K Nagy Istvánné Jászberény Igények és realitások a munkásmővelıdésben Kerékgyártó Zsuzsa Kerékgyártó István Jász-Nagykun-Szolnok vármegye "Jász-Nagykun-Szolnok vármegye iskolánkívüli Népmővelési Bizottságának Tájékoztatója az 1942/43-as és az 1943/44-es Népmővelési tevékenység megszervezéséhez" címő útmutatók közmővelıdéstörténeti és politikai elemzése Tóth Tibor Martfő A Tisza Cipıgyár Szakszervezeti Könyvtárának története ( ) Pápai Jánosné Kisújszállás Új közmővelıdési tartalmak, formák, módszerek Ö Tóth Lajosné (Kurucz Mária) Kisújszállás Közmővelıdés - történet A közmővelıdés értelmezése és gyakorlati megvalósulása az iparos ifjúság körében az ellenforradalmi korszakban Bana Sándorné Tiszaörs Iskolánk és a közmővelıdési intézmények együttmőködése Hajnal Janka oldal, összesen: 24

8 268. Tiszafüred A tanítók szerepe Tiszafüred közmővelıdésében Jóvér Kálmánné (Sipos Róza) Szolnok megye Ifjúsági klubbvezetık Szolnok Megyében Mogyoródi Erika Jászapáti Pályamő a mővészeti nevelésrıl Adamovics Mária Szolnok A közoktatási és a mővelıdési otthon jellegő intézmények együttmőködése a permanens Cseppentı Miklós nevelés-mővelıdés érdekében Szolnok Klub - vizsga?! (Szociometriai felvétel-további tanulmányok-egy ifjúsági klubból) Benson Vilmos Szolnok megye A takarékszövetkezeti közmővelıdés helyzete Szolnok megyében (Egy felmérés-sorozat Kenyeres Sándorné tükrében) Szolnok A Megyei Mővelıdési és Ifjúsági Központ munkájának tapasztalatai a város üzemi munkásai körében Pálinkás Györgyné A mővelıdés kérdései Ady Endre publicisztikájában Szolnok megye Fényes szellık (Tanulságos vizsgálódás a Szolnok megyei népi kollégiumok kulturális nevelımunkájáról) Benson Vilmos A pedagógus számára lényeges kérdésekrıl Gyerekcsoport egy felnıtt honismereti szakkörben Jász-Kunok A Jász-kunok történetének néhány vonatkozása négy XIV. századi oklevél tükrében Csajka Gizella Jászberény A magyar vízkutatás pártfogói (Jászberényi kút) Csoth Béla Szolnok megye A KISZ Szolnok megyei Bizottságának eseménynaptára II V Szolnok A Szolnoki Vár látképes ábrázolásai 283. Szolnok A Szolnoki Vár a Rákóczi-korban 284. Szolnok Szolnok város lakáshelyzetének alakulása Szolnok Szolnok város demográfiai prognózisa a rendelkezésre álló munkaerı felhasználásának szóló program Szolnok megye A Szolnok Városi Tanács Mőv. Oszt. Által évben meghirdetett pályázaton díjat nyert népdalfeldolgozások Szolnok megyei népdalokból 287. Szolnok A IV. Szolnoki Kulturális Hetek sajtóvisszhangja Szolnok Az alföldi tanyarendszer az 1970-es népszámlálás adatai alapján 289. Szolnok megye A Pedagógusok Szakszervezetének története Szolnok megyében ig Csontos Sándor Szolnok megye A Pedagógusok Szakszervezete Szolnok megyei Bizottságának jelentése a VIII. kongresszus óta végzett munkájáról febr Szolnok megye Szolnok megyei kórusok 1975 Budai Péter 292. Szolnok Városi közlekedés - Szolnoki szám 293. Szolnok A gazdaságirányítási reform hatása a tanácsi vállalatok gazdálkodásában ( ) 294. Szolnok megye Szolnok megye településhálózat fejlesztési terve VIT-ek története ( ) Bede Margit Egyed Katalin 296. Pedagógusok tapasztalatai 297. Szolnok megye Magyar Vízgazdálkodás 83/8. (Nemes Gerzson: Rekesztıhalászat a "Millér folyón" 20-21p.) 298. Abádszalók Az Abádszalóki Lenin MGTSZ-ben mőködı pártszervezetek munkájának tapasztalatairól Borsós Gyula közötti években 299. Jánoshida Adatok Jánoshida és a "Vörös Hajnal" MGTSZ történetéhez Értékes István 8. oldal, összesen: 24

9 300. Alattyán Alattyán község 25 éve ig Gombkötı József Hajas János Mosonyi Sándor Hajas József Tóth Árpád 301. Szolnok Az 1945-ös földreform megvalósítása Szolnokon Lovász Dánielné 302. Szolnok megye Bana Gábor felszabadulási pályamőve 303. Szolnok Egymilliomodik tonna áru - A Tiszamenti Vegyimővek másfél évtizede Palatinus István 304. Szolnok megye Egységbe magyar ifjúság! 305. Fegyvernek Fegyvernek község 25 éves fejlıdéstörténete Kecze László Szolnok megye Az iskolai nevelımunka társadalmi üggyé válása Szolnok megyében Rózsavári László Jászalsószentgyörgy Jászalsószentgyörgy község 25 éves történetének rövid vázlata Jászapáti Jászapáti község története ig 309. Jászágó Jászágó község 25 éve Mocsi Sándor 310. Jászárokszállás Jászárokszállás község 25 éve ig 311. Jászberény Jászberény 1944/45-ös eseményeibıl Urbán László Pozsonyi Pál 312. Jászboldogháza Jászboldogháza község újjászületése és 25 éves fejlıdése Jászdózsa Jászdózsa község 25 éves története a felszabadulástól napjainkig ( ) 314. Jászfelsıszentgyörgy Jászfelsıszentgyörgy József Attila Úttörıcsapat története Kaszab Sándor 315. Jászfelsıszentgyörgy Jászfelsıszentgyörgy község felszabadulásának 25. évfordulója alkalmából a község negyedszázados fejlıdését összegzı beszámoló 316. Jászfelsıszentgyörgy Jászfelsıszentgyörgyrıl készített pályamő "Az embertıl függ minden" 317. Jászfényszaru Jászfényszaru község rövid története 318. Jászivány Jászivány község története 1970-ig Tóth László 319. Jászjákóhalma Jászjákóhalma község a felszabadulás elıtt és után Váradi Zoltán 320. Jászkisér Jászkisér község 25 éves története Gyıri János 321. Jászszentandrás Jászszentandrás község társadalmi-gazdasági fejlıdésérıl ig 322. Jásztelek Jásztelek 25 év nov nov. 13-ig 323. Karcag A Karcagi 160. sz. II. Rákóczi Ferenc Úttörıcsapat története 324. Karcag Karcag Városi Pártbizottság munkájának fıbb tapasztalatai, a termelıszövetkezet káderproblémái megoldásában Kosi István 325. Kengyel Kengyel község története 326. Kétpó Kétpó 1969-ig Enyedi Ferenc Kurucz Gyula Kiséri Sándor 327. Kisújszállás Kisújszállás város 25 éves fejlıdéstörténete 328. Kunszentmárton A kunszentmártoni politikai pártok erıviszonyai és tömegbázisa a népi demokratikus átalakulás idején dr. Tóth Dezsı 329. Szolnok megye A közlekedés fejlesztése, a víziutak kihasználása Csikász Sándor 330. Túrkeve A közös gazdálkodás 30 éve Túrkevén dr Urbán László 331. Kuncsorba Kuncsorba története "Múlt és jelen" címmel 332. Kunhegyes Kunhegyes község története ( ) 333. Mezıtúr Magyar Gyula visszaemlékezése az ifjúsági mozgalomban végzett munkájára Gedeon Anna 334. Szolnok megye Az MKP kulturális munkájának alakulása ig Lugosi Katalin 335. Kunszentmárton A mezıgazdaság szocialista átszervezésének hatása Kunszentmártonban a parasztság intra- és intergenerációs mobilitására dr. J Tóth Dezsı 336. Mezıtúr Mezıtúr város 25 éve oldal, összesen: 24

10 337. Szolnok Az évi oroszországi forradalom hatása a szolnoki faipari munkások mozgalmának történetében 338. Örményes Örményes község története Berényi Ferenc Törökszentmiklós 71. sz. Petıfi Sándor Úttörıcsapat története Karakas Gyula Molnár Imre 340. Pusztamonostor Pusztamonostor község 25 éves története 341. Kisújszállás "A szocializmust építı Kisújszállás" dr. Kiss Géza 342. Szolnok A MÁV Szolnoki Jármőjavító Ü. V története Simon Béla 343. Szolnok A Szolnoki sz. Petıfi Sándor Úttörıcsapat története Paróczai Ernı 344. Szolnok A Szolnoki Tisza Antal Úttörıház történetébıl Cseppentı Miklós 345. Szolnok megye Szolnok megye az 1918-as Polgári Demokratikus Forradalomban. A Kommunisták harca Kemény Csabáné a proletárforradalomért 346. Szolnok megye "Tovább a lenini úton". Tények, adatok a Magyar Úttörık Szövetsége Szolnok megyei tevékenységérıl, az úttörıcsapatok munkájáról Bencze Ernı 347. Tiszabı Tiszabı község története 348. Tiszaderzs Tiszaderzs Bercsényi Miklós 349. Tiszapüspöki Tiszapüspöki a szocializmus útján ( ) 350. Tiszaroff Tiszaroff község 25 éves története ( ) 351. Tiszasas Tiszasas község története 352. Tiszatenyı Tiszatenyı község helytörténeti leírása 25 éves fejlıdésérıl 353. Tomajmonostora Tomajmonostora község története Kovács Béla Karcag Úttörımozgalom negyedszázados szakági tevékenysége Karcagon Kormos Ambrus 355. Szolnok megye 25 év az úttörıszövetségben Antalóczy József 356. Feljegyzések a külföldön járt delegációk útjairól, tapasztalatairól 357. Szolnok megye Szolnok megye dolgozóinak egészségéért Bencze Ernı 358. Szolnok megye Közép-Tisza vidék 359. Szolnok Mezıgazdasági vízhasznosítási beszámoló Szolnok megye Szolnok megye erdıgazdaságának 20 éves fejlıdése Szolnok megye Tisza II. vízlépcsı. A Tisza II. vízlépcsı várható hatása Szolnok megye élelmiszergazdaságának fejlıdésére I.-II Szolnok megye Agrárszocialista és munkásmozgalom Szolnok megyében Kaposvári Gyula 363. Szolnok megye "A párt és a KISZ gyızelemre visz" Bencze Ernı 364. Szolnok megye "Tovább a lenini úton". Adatok a Magyar Úttörık Szövetsége Szolnok megyei tevékenységérıl, az úttörıcsapatok munkájára 365. Szolnok megye Szolnok megye mezıgazdasága fejlıdésének 30 éve dr. Lótai Sándor 366. Szolnok megye Szolnok megye társadalmi szervezetei Közigazgatás, politikai és társadalmi szervezetek dr. Zádor Béla 367. Besenyszög Egy korabeli kulturális pártdokumentum elemzése Besenyszög községben Tóth Fekete Beatrix 368. Törökszentmiklós A KISZ zászlóbontása Törökszentmiklós és környékén A KISZ megalakulásának 25. évfordulója alkalmából Peres János 369. Szolnok megye A Kunság gazdasági fejlıdésérıl Máthé László 370. Mezıtúr Mezıtúr népesedési és települési viszonyai a felszabadulás után Bíró Gáborné A szocialista gazdasági fejlıdés Magyarországon Petrovay István 372. Karcag Az elsı agrárforradalom Karcagon Rideg István 373. Törökszentmiklós Az 1945-ös agrárforradalom Törökszentmiklóson Fehér Imre 10. oldal, összesen: 24

11 374. A párt és tömegszervezetek szerepe a társadalomirányítás és vezetés fejlesztésében Nagy Balázs László 375. Jászapáti A Jászapáti mezıgazdasági termelıszövetkezeti mozgalom fejlıdése 1980-ig Emri Miklósné 376. A koalíció osztálytartalmának megváltozása és az 1947-es választások a Világ tükrében Molnár Antalné 377. Rákóczifalva A mezıgazdaság szocialista átszervezése Rákóczifalva Szép Ferencné 378. Tervezési-irányítási rendszer fejlıdése 1948-tól 1968-ig Nagyné Járvás Katalin 379. A szakmunkástanulók történelemszemléletének formálásáról Csákvári Sándorné 380. Az MKP harca az értelmiség megnyeréséért Juhász Lajos 381. Jászberény Az agrártézisek és Jászberény Kovács Kornélné 382. Szolnok megye Agrárszocialista mozgalmak Szolnok megyében (a dualizmus kora) Tarnai Tiborné 383. Tiszaföldvár A Hajnóczy József Gimnázium megalapítása a felszabadulást követı évek iskolapolitikájának tükrében dr. Sonkoly Lajosné 384. Kunhegyes Kunhegyes nagyközségi krónika Szolnok megye Tájékoztató a XII. Kongresszus óta végzett munkáról és a párt feladatairól Fegyvernek Fegyvernek nagyközség évi krónikája évi XXXVIII. T.v.c. a népiskolai közoktatás tárgyában Simon Józsefné 388. Jászberény Szász Károly osztálytanácsos és ideiglenes tanfelügyelı elnöki beszéde (1872. április 29.) Porkoláb Banjáminné 389. Szolnok Szolnok város fejlıdése Bedekovich Lırinc geometra mérnöki mőszerei Nemes G Jászkunság Bedekovich Lırinc a Jászkunság elsı vízépítı mérnöke Nemes G Mikoviny Sámuel és Epistolója Jerenkó Pál 393. A tanácsi bizottság jellege és szerepe az államigazgatási munkában 394. A Megyei Tanács Járási hivatalának feladata és hatásköre 395. A Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága Járási Hivatalainak feladata és hatásköre 396. Az igazgatási hatósági munka irányítása és felügyelete (451, 388, 361) 397. Az igazgatási hatósági munka irányítása és felügyelete (15) 398. A szabálysértési kódex gyakorlati alkalmazása, különös tekintettel a nagyközségekre és községekre (1212) 399. A szabálysértési kódex gyakorlati alkalmazása, különös tekintettel a nagyközségekre és községekre 400. A nık gazdasági és szociális helyzetének továbbjavítása terén a tanácsok feladatai 401. A szocialista állam illetékjogának gyakorlati érvényesülése (Lehetıség az illetékalapok jobb kimunkálására) 402. A szocialista állam illetékjogának gyakorlati érvényesülése (Illetéktájékoztatás) 403. A szocialista állam illetékjogának gyakorlati érvényesülése (Hazai pálya) 404. A tanácsi dolgozók iskolán kívüli, szervezett szakmai oktatásának rendszere (Hivatástudat-szakma) 405. Szolnok megye A fıbb termelési kapcsolatok elemzése és értékelése Szolnok megyében (Kollektív gazdálkodás) 11. oldal, összesen: 24

12 A termelési szférában a gazdálkodó szervek társulási formáinak kialakulása és továbbfejlesztése (Gazdasági társulás 2.) A termelési szférában a gazdálkodó szervek társulási formáinak kialakulása és továbbfejlesztése (Kooperáció/71.) A tanács és társadalmi szervek együttmőködésének lehetıségei a családi ünnepségek társadalmi megrendelésében (Eszménk erejével) 409. Az alkoholizmus elleni küzdelem hatékonyságának növelése (Nem egészen absztinens) 410. Szolnok megye Szolnok megye demográfiai helyzete és változásai ( ) Prognózis 411. Vállalóhelyi rendszerek célszerő kialakítása a szolgáltató ágakban (Lakosság) 412. Vállalatok elemzési módszerei a helyi iparban (Felügyelı) 413. Vállalatok elemzési módszerei a helyi iparban (Anyagi érdekeltség - gyártmányösszetétel) 414. A kereskedelem szolgáltatási és árukölcsönzési tevékenysége (Tercier szektor) 415. Szolnok megye Szolnok megye vízgazdálkodási helyzete (Vásárhelyi Pál) 416. Szolnok megye Szolnok megye vízgazdálkodási helyzete (Komplex vízgazdálkodás) 417. Térképi díszítırajzok, szakmatörténeti adalékok a geodézia és kartográfia 1978/6. sz Jászárokszállás "Így jött a szabadság" 419. Szolnok megye A nagyközségi, községi szakigazgatási szervek modelljei Szolnok megyében 420. Az ÁFÉSZ-ek állami törvényességi felügyelete a Járási Hivatalokban 421. Szolnok megye Lehetıségek Szolnok megyében a városok, községek közötti koordinálásra, közös intézmények, szakigazgatási szervek létrehozása 422. Az államigazgatási információs rendszer jelenlegi helyzete, az egységes rendszer kidolgozásának lehetıségei 423. Szövetkezetek állami törvényességi felügyeletének elvei, módszerei és szabályai 424. A szövetkezetek állami törvényességi felügyeletének elvei, módszerei és szabályai 425. Az államigazgatási munka mérésének lehetıségei 426. Egész szívünkkel ( ) 427. Agrárpolitikánk néhány kérdése (kézirat) 428. Szolnok Szolnok Gépipari Technikum évkönyve évrıl (kézirat) 429. Gazdaságpolitikai kérdések (kézirat) 430. Szolnok megye Üzemlátogatások Szolnok megye jelentısebb üzemeiben (kézirat) 431. Jászberény Könyvtár és mővelıdés A Jászberényi Városi-Járási Könyvtár értesítıje Jászkisér A jászkiséri munkásmozgalom kialakulása és fejlıdése Máté Ildikó Szolnok A jövı mőveltségképe Szolnok megye Szolnok megye fontosabb közoktatási adatainak összehasonlító elemzése 1984/85-ös tanév 435. Fegyvernek Fegyvernek évi községkrónika 436. Kertgazdaság 437. Közép-Tiszavidék A Közép-Tiszavidéki üdülıkörzet VII. ötéves tervi fejlesztési koncepciója 438. A népi demokratikus átalakulás kezdetének politikai és társadalmi küzdelmei 1944 ısze 1945 nyara Somlyai Magda 12. oldal, összesen: 24

13 439. Jászberény Adatok Jászberény közmővelıdésének történetébıl Tóth János 440. Egy földmunkás család hagyatéka (1. Vezetı a kialakításhoz, 2. A begyőjtés és feldolgozás Szabó István 441. Szolnok Szolnok képzımővészei Munkásmozgalomtörténet a helytörténetírásban (Módszertani és bibliográfiai tanácsadó) Gecsényi Lajos 443. Szolnok megye Szolnok megyei pedagógusok a Tanácsköztársaságért 1980 dr. Kiss Kálmán 444. Kunhegyes Kunhegyes nagyközségi krónika Szolnok A Verseghy Ferenc Gimnázium négy tanévének története 1943/ /47 Szabó Ágnes 1985 Fegyvernek Fegyvernek nagyközség évi krónikája 447. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye A Nagyatádi-féle földreform végrehajtása Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyében dr. Tolnai Gábor Szolnok megye Fejezetek az artézi kútfúrás XIX. sz. történetébıl Barabás Imre Szolnok Adatok a Szolnoki vár építéséhez és elsı ostromához Illéssy János 450. Szolnok A Szolnoki Verseghy Ferenc Gimnázium életének változásai a koalíciós korszakban Gáspár Emília Szolnok Szolnok agrártörténete a XIX. században Botár Imre 452. Tiszapüspöki Adatok Tiszapüspöki történetéhez Benedek Gyula Szolnok megye Újabb adatok Bedekovich Lırinc életrajzához Nemes Gerzson Jászladány A Jászladányi Haladás Tsz története 1970-ig Nagy Károly 455. Tiszazug A Tiszazug és északi környékének halmai Tóth Albert Nagykunság A Nagykunság vidék keleti peremének halmai dr. Tóth Albert Szolnok megye Fejezetek az artézi kútfúrás XIX. sz. történetébıl Barabás Imre 458. Szolnok Szolnok város települési viszonyai a XIX. században Botár Imre 459. Nagykunság Nagykunsági Mezıgazdasági Kísérleti Intézet évi jelentése Szolnok megye A munkáslakás-építés helyzete Szolnok megyében 461. Tiszazug Tiszazug problémái Szállási Sándor 462. Szelevény Szelevény nagyközség szociográfiája Szállási Sándor 463. Tiszasas Tiszasas nagyközség szociográfiája Szállási Sándor 464. Tiszaug Tiszaug nagyközség szociográfiája Szállási Sándor 465. Csépa Csépa nagyközség szociográfiája Szállási Sándor 466. Nagyatád Nagyatádi-féle földreform dr. Tolnai Gábor 467. Szolnok Jász-Kun Kerületi Székház építésének terve és költségvetése 468. Szelevény Szelevény, községtörténeti összefoglaló Soós Imre 469. Tiszaug Tiszaug Janó János 470. Tiszavárkony Tiszavárkony, községtörténeti összefoglaló Soós Imre 471. Tiszapüspöki Tiszapüspöki, községtörténeti összefoglaló Soós Imre 472. Szajol Szajol, községtörténeti összefoglaló Soós Imre 473. Nagyiván Nagyiván, községtörténeti összefoglaló Soós Imre 474. Törökszentmiklós Törökszentmiklós, községtörténeti összefoglaló Soós Imre 475. Tiszaigar Tiszaigar, , községtörténeti összefoglaló Soós Imre 476. Tiszörs Tiszaörs, , községtörténeti összefoglaló Soós Imre 477. Tiszaörvény Tiszaörvény, , községtörténeti összefoglaló Soós Imre 478. Tiszaug Tiszaug, , községtörténeti összefoglaló Soós Imre 13. oldal, összesen: 24

14 479. Tiszaszılıs Tiszaszılıs, , községtörténeti összefoglaló Soós Imre 480. Tiszasas Tiszasas, községtörténeti összefoglaló Soós Imre 481. Nagyrév Nagyrév, községtörténeti összefoglaló Soós Imre 482. Nagykörő Nagykörő, községtörténeti összefoglaló Soós Imre 483. Tiszafüred Tiszafüred, községtörténet Soós Imre 484. Szolnok megye A "Jász-Nagykun-Szolnok" címő közlöny Terék Etelka 485. Szolnok megye Fejezetek a XVIII. századi Jász-Kun Kerület büntetıjogának és büntetı eljárásjogának történetébıl Tombor Béla 486. Karcag júniusa: a fordulat éve, az erıviszonyok alakulása és a politikai helyzet Karcagon Lajtos László 487. Szolnok megye A Szolnok megyei Állami Gazdaságok személyzeti és oktatási tevékenységének alakulása megalakulásától napjainkig Cs. Nagy Mihály 488. Csorba A Csorbai Állami Gazdaság 20 éve Tamasi József 489. Szolnok megye Az oktatás megindulása és demokratizálásának kezdetei ben Szeged-Alsó központban Balázs György 490. Szolnok megye A Nagyatádi-féle földreform végrehajtása Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyében Tolnay Gábor 491. Szolnok Adalékok Szolnok város történetéhez dr. Hegedős Kálmán 492. Jászszentandrás Jászszentandrás község közegészségügyi helyzete, keletkezése és történeti adatai Jászszentandrás Iparosság helyzete Jászszentandráson ig Sipos István Kiss Istvánné 494. Tiszakürt Látlelet Tiszakürtrıl 1989 Horváth Attila Kerékgyártó István Tóth Szabó Anna 495. Fegyvernek A történelem viharában A II. világháború fegyverneki áldozatai Késmárki Zoltán 496. Túrkeve A hírlapírás története Túrkevén Lékó Erzsébet 497. Szolnok A Szolnok Megyei Tanács Kórháza 75 éves Szolnok Tiszamenti Vegyimővek gazdaságföldrajzi jelentısége Úri Szabó Károlyné 499. Jász-Nagykun-Szolnok megye Bepillantás Jász-Nagykun-Szolnok megye lakossága életkörülményeibe 500. Mezıtúr Mezıtúr város egészségügyi helyzetének alakulása a felszabadulás után dr. Gombás István Szolnok megye Hadtörténeti forrásanyag dr. Benkı Árpád 502. Jászszentandrás A II. világháború lakóhelyemen Czakó József 503. Szolnok megye Boszorkányperek a Jászságban a XVIII. sz.-ban Müller Ferenc 504. Jászapáti A városi önkormányzat ellen irányuló mozgalmak Jászapátiban a XIX. században Rónaszéki Endréné dr. Füleki Józsefné 505. Túrkeve A Nagy-Kun túrkevei Elsıtizedi Olvasó Egylet tevékenysége az 1868-dik évtıl kezdve Nyerges Zsolt 506. Szolnok Szolnok város fényképész múltja Berta Ferenc 507. Törökszentmiklós Törökszentmiklós, Anna-major, Szenttamáspuszta, V. Almássy-kastély Kemény Mária Szolnok megye A munkások mővelıdési helyzete és problémái Szolnok megye néhány újonnan telepített Sípos Károly üzemében 509. Hogyan tovább? Az értelmiségnevelés néhány ideológiai-politikai kérdése az agrárfelsıoktatásban dr. Ferenczy József 510. Szolnok Húsz esztendı az irodalmi mőveltség szolgálatában Szurmay Ernı 511. Kunszentmárton A kunszentmártoni sajtó története Józsa Mónika 512. Szolnok megye Kapitányságok adatai a rendırség 25 éve c. történethez 14. oldal, összesen: 24

15 513. Szolnok megyei falvak A Szolnok megyei falvak oktatási és kulturális kapcsolatainak problémái dr. Vadász István 514. Karcag Pap Béla életpályája és a Szeretetszövetség dr. Farkas Mihály 515. Szolnok A személyszállítás jellemzı mutatóinak változása I. negyedévben Szarvák Tibor Szolnok A szolnoki Tisza Szálló hévízkútjának története ( ) Barabás Imre 517. Jászladány Fejezetek Jászladány évi történetébıl Mészáros Kálmán Jászalsószentgyörgy Jászalsószentgyörgy a térképtörténet tükrében Sallai János Karcag A Madarász ügy: Madarász Imre Karcagi református lelkész, országgyőlési képviselı életrajza 520. Tószeg Tószeg története Jurkovics János 521. Adatok a Szeghy család történetébıl 522. Fejezetek az artézi kútfúrás XIX. sz. történetébıl Barabás Imre 523. Szolnok Szolnok, Indóház: Tudományos dokumentáció Vadas Ferenc 524. Karcag Karcagi tanyázások Fazekas Mihály 525. Jászság Példák és lehetıségek: Tanulmányok az önkormányzatok körébıl 526. Nagykunság Szegedi Kis István, a tudós Magyar reformátor nagykunsági kapcsolatai dr. Ötvös László 527. Jászfényszaru Tóth István a jászfényszarui direktórium mártírhalált halt elnökének életrajza Kiss József 528. Deák Sándor életrajza Kiss József 529. Karcag Napló 1956-ból Fazekas Mihály 530. Szolnok megye A Bácskába települt Szolnok megyei községek canonica visitatiója Kisterenye Kisterenye és vidéke határhasználata a 17. századtól a 19. század közepéig Szomszéd András 532. Szolnok Szolnok város utcanevei 1993 dr. Cseh Géza 533. Cegléd A pleisztocén-eleji İs-Duna fımeder "Ceglédi" oldalágának földtana, vízföldtana Barabás Imre 534. Tiszazug Tiszazugi regionális vízbázis vízkutatási terve Barabás Imre Felszín alatti vízbázisra települt lakossági vízmővek fejlesztési javaslatai 2000-ig Barabás Imre Szolnok megye A munkások mővelıdési helyzete Szolnok megye újjonan telepített üzemeiben Sípos Károly Szolnok megye Fejezetek az artézi kútfúrás XIX-XX. sz. történetébıl II. Barabás Imre 538. Szolnok megye Szolnok megye mezıgazdaságának egyes kérdései ( ) A Tiszántúli Mezıgazdasági Kamara tevékenységének vizsgálata egy vármegyében 539. Szolnok A Nagyatádi-féle földreform végrehajtása Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyében dr. Tolnai Gábor 540. Szolnok A Tiszamenti Vegyimővek történeti földrajza Borbély Mariann 541. Jászjákóhalma Adatok a Jászjákóhalmi állami általános iskola történetéhez Várady Zoltán Szolnok A Szolnok keletén dolgozó "Alföld" címő szabadkımőves páholy története ig Szontáger Jenı 543. A Horthy-család története dr. Cseh Géza 544. Ismeretlen ismerısök: Tanári ragadványnevek nyomában 545. Magyarország Diákhagyományok és diákszokások Magyarországon 546. Jászkisér Jászkiséri Lenin Tsz Tiszaföldvár Lenin Mezıgazdasági Termelıszövetkezet Tiszaföldvár 548. Tiszaföldvár Lenin Mezıgazdasági Termelıszövetkezet Tiszaföldvár 549. Szolnok megye Kıolajkutató Rt Vízkútfúrás 550. Az iskolák államosítása Jász-Nagykun-Szolnok megye A nyomtatott sajtó szerepe a kultúra támogatásában Jász-Nagykun-Szolnok megyében Csirke József 552. Szolnok Széchenyi emlékhelyek Szolnokon dr. Cseh Géza Szikszai Mihály 15. oldal, összesen: 24

16 553. Szolnok Fejezetek a város múltjából Vidor Gyızı 554. Tiszaföldvár 30 éves a Tiszaföldvári Tiszazug Földrajzi Múzeum okt Jásztelepülések Jásztelepülések az I. katonai felvételezés idején Sallai János 556. Szolnok A szolnoki zsidóság története Varga Béla 557. Karcag A középfokú oktatás néhány kérdése Karcagon a XVII. században Nánási Mihály Karcag A Karcagi Gimnázium története dr. Bajkó Mátyás Szolnok megye A szellemi, tudományos és mővészeti élet fıbb jellemzıi Szolnok megyében Nánási Mihály 560. Karcag Tıkés András református lelkipásztor visszaemlékezése karcagi diákéveire ( ) 561. A marxista mővelıdéselmélet és a szocialista mővelıdéspolitika válogatott kérdései Köpf László 562. Szolnok megye A Holocaust Szolnok megyei dokumentumaiból Magyarország A magyar határırizet története Sallai János Magyarország Határırségi tanulmányok Magyarország határai a térképeken a honfoglalástól 1947-ig dr. Sallai János Szolnok megye A vendéglátás helyzete és szerepe a lakosság ellátásában, az idegenforgalmi feladatok és lehetıségek Szolnok megyében Örményi Pintér Mihály emlékezete Barabás Imre 567. Békéscsaba A békéscsabai színészet története Papp János 568. Szolnok megye A szegénygondozás kialakulása és történeti fejlıdése Szolnok megyében Magyari Miklósné 569. Szolnok megye Mozaikok Szolnok megye kulturális életébıl 570. Heves- és Külsı Szolnok Heves- és Külsı Szolnok vármegyék közigazgatási területének változása a XVII-XIX. vármegye században Holló József 571. Jászladány Negyedszázad a szövetkezeti mozgalom jászladányi történetébıl dr. Hegedős Kálmán 572. Szolnok Szolnok város egészségügyi ellátottságának fejlıdése a felszabadulás utáni 25 évben Zolár Zoltán 573. Szolnok megye Kimutatás azokról a mővekrıl, amelyekben Szolnok megye vagy valamelyik helyisége szerepel 574. Jászberény Jászberény népessége és társadalmi viszonyai II. József korában Thissing Gusztáv 575. A Lehel kürt hazája Beöthy György Kunmadaras Kunmadaras nagyközség infrastruktúrájának fejlıdése a XIX. század elejétıl napjainkig 577. Fejezetek az artézi kútfúrás XIX-XX. sz. történetébıl III. Barabás Imre 578. Túrkeve Jelentés a Túrkevei Ványai Ambrús Gimnázium és Szakközépiskola szakfelügyelıi látogatásának tapasztalatairól Varga Zoltán Szolnok megye Szolnok megye felvásárlási adatai (mezıgazdasági termékek) Tózseg A közös tanács létrehozásának elıkészítése, szervezése és végrehajtása Tószeg- Tiszavárkony Tiszavárkony községekben Gulyás László Szolnok Tények és adatok a szolnoki MHSZ ötéves munkájáról Mezıtúr Mezıtúr város népessége és munkaerıhelyzete Körmendi István 583. Szolnok megye Szolnok megye területén elvégzendı körzetesítés megvalósítása a szakosított tanítás érdekében Veresegyházi Béla oldal, összesen: 24

17 584. Szolnok megye A Szolnok megyei többszörösen hátrányos helyzető térségek és tanyás települések fejlesztési lehetıségeinek vizsgálata, a települések differernciált fejlesztésének távlati intézkedési programja 585. Kunhegyes Emlékezés Kunhegyes nagyközség szülöttjérıl, dr. Zsigmond Ferenc irodalomtörténészrıl ( ) dr. Pókász Endre Szolnok megye Szolnok megye a KMP megalakulása és a Tanácsköztársaság idıszakában 587. A társadalmi bőnmegelızés regionális modellje dr. Nyári Katalin Magyarországi Jászok Katonáskodás, katonai szolgálat a magyarországi jászoknál a XIII-XIX. században Bagi Gábor 589. Szolnok megye 590. Szolnok megye 591. Szolnok megye A II. Tiszai vízlépcsı várható hatása Szolnok megye élelmiszergazdaságának fejlıdésére A II. Tiszai vízlépcsı várható hatása Szolnok megye iparára, építıiparára és közlekedésére A II. Tiszai vízlépcsı várható hatása Szolnok megye kereskedelmére és idegenforgalmára Szolnok megye Török defferek másolatai az Országos Levéltárból - Szolnok megyére vonatkozó adatok 593. Kun Zádor és Ágota a debreceni útban (Kun história Szent László király idejébıl) Ury Péter 594. Tiszaföldvár Tiszaföldvár helytörténete a helvét hitvallás elfogadásától az utolsó békeévig Pete Ildikó Éva Tiszaföldvár Adalékok a Tiszeföldvári községi irattár történetéhez Pete István Jánoshida Jánoshida óvodatörténete Orczi Beáta Jász- Nagykun-Szolnok megye Adatok az 1896-os millenniumi ünnepségek Jász-Nagykun-Szolnok megyei történetéhez Nánási Mihály Benkı Árpád győjtései Benkı Árpád 599. Jászság A millenniumi ünneplése a Jászságban, különös tekintettel Jászberényre Szathmáry István Erdély Benkı József élete és munkássága 601. Jászkisér Jászkiséri Lenin Tsz Jászladány "Egyetértés" MGTSz Jászladány Tiszaföldvár Lenin MGTSz Tiszaföldvár 604. Szolnok megye Szolnok megye képzımővészetének négy évtizede 605. Szolnok Nyolcvan éves a Szolnoki Mővésztelep 606. Tiszazug A Tiszazug természeti viszonyai, gazdasági élete és fejlıdése 607. Szolnok Bemutatkozik a Szolnoki Papírgyár 608. Szolnok Tiszamenti Vegyimővek termelı üzemei 609. Cibakháza Cibakháza község címere, zászlaja, pecsétje 610. Cibakháza Cibakháza nagyközségi Önkormányzat Képviselıtestületének 10/1996(VIII. 19.) sz. rendelete a nagyközség címerérıl és zászlajáról 611. Jászkun kerület A nagy alföldi aszály és a jászkun kerületi Ínségügyi Bizottmány tevékenysége 1863-ban Hegedős Zsuzsanna 612. Szolnok 613. Szolnok Szolnoki Szent Ferenc Rendház iratai A szolnoki Szent János kápolna építıbizottság jegyzıkönyve Szolnoki Szent Ferenc Rendház iratai A Ferencrendi templom orgonájának átépítésének költségvetése oldal, összesen: 24

18 614. Jász-Nagykun-Szolnok megye Békés vármegye hajdana I-II. Haan Lajos 615. Magyarország A progresszió szolgálatában. Megjegyzések a magyar szabadkımővesség XX. századi történetéhez Baráth Tibor Szolnok XII. Ejtıernyıs világbajnokság Szolnok A szolnoki vasúti csomópont nehéz hónapjai (1944 június-október) Lovas Gyula Túrkeve Szemelvények a felsıvályi Vincze család életébıl a 18. századi Túrkeviben Fotó montázs ( Mozgássérültek Szolnok megyei Egyesülete kiadványa) Magony László 1984, Tiszaföldvár Tiszaföldvár társadalma a türelmi rendeletet környezı hét évtizedben ( ) Pete István 621. Szolnok Segélyezı egyletek Szolnok a XIX. és XX. század fordulóján Nagy Gábor 622. Makó Pál élete és életmőve Winth Lajos 623. Vasúttérképek a Hadtörténelmi Térképtárban különös tekintettel Jász-Nagykun-Szolnok Jász-Nagykun-Szolnok vármegye vármegyére I.-II. Suba János Szolnok A Szolnoki vár évi ostroma Andrási Gyula Mezıtúr Az 1848/49. évi forradalom és szabadságharc emlékei és emlékhelyei Király Lajos 626. Jászberény "150 éve történt " Lakóhelyem 1848-as emlékei (emlékek, emlékmővek, eméktáblák, szobrok) Magyar Adrienn 627. Szolnok megye Fontosabb hadi események, csaták a Jászkunság illetve Szolnok megye területén Varga Ákos 628. Tiszafüred Az 1848/49. évi forradalom és szabadságharc eseményei Tiszafüreden Nagy Imre Karcag Karcag tanyavilágának történeti földrajza Molnár Melinda Szolnok Graefl (Gräfl) József élete Á Varga László 631. Szolnok Egy idıs kapitány a szabadságharcban Karcagi Gáborné Túrkeve Szemelvények a felsıvályi Vincze család életébıl a századi Túrkeviben II. r. Lajos Karcagi Gáborné és Pál Szolnok Papírgyár történetére vonatkozó cikkek, fényképek, visszaemlékezések győjteménye 634. Szolnok Szolnok város gazdasági életének néhány jellegzetessége között a statisztikai adatok tükrében Fülöp Tamás Szolnok Winter András szolnoki gimnáziumi tanár személyi dokumentumai dr. Bedey Endre 636. Tiszafüred A Tiszafüredi Állami Kossuth L. Általános Gimnázium évkönyve Alföld Az Alföldi mezıvárosok fejlıdésének gazdasági háttere Bellon Tibor 638. Jászkun kerület Betyárok, tolvajok és a bőnözés egyéb formái a Jászkun Kerületben Lovas Lajos 639. Túrkeve Szemelvények a felsıvályi Vincze Család életébıl a századi Túrkeviben III. Ignác és utódai Szolnok Gettó a Csatorna utcában Papp Zsolt Karcag Pártok - küzdelmek A népi demokratikus forradalom fı kérdései Karcagon Nánási Mihály A történelmi egyházak a mai magyar társadalomban Nánási Mihály Alfred T Knier és Villiam Travir Williamson amerikai pilóták visszaemlékezései 644. Szolnok Kacserka Tibor győjtése a szolnoki szintezési munkálatokról (1880-as évek) 645. Jászberény Zsidóság Jászberényben (Betelepüléstıl az I. zsidótörvényig) Berényi Marianna Szolnok Szolnok felszíni vízmő 647. Szolnok Szolnok szennyvíztisztító mő 18. oldal, összesen: 24

19 648. Jászság A zsidók letelepülése a Jászságban Kálmán Ödön Jászberény Adalékok a jászberényi zsidó hitközségi élet és a jászberényi zsidó iskolaügy kialakulásának történetéhez Szabó Adolf Tiszakürt Látlelet Tiszakürtrıl 651. A Lehel kürt eredete Beöthy György Bedı A Bedıi Bedey családra vonatkozó oklevelek, iratok 653. Tiszaszılıs A Tiszaszılısi református egyházközség anyakönyve I és II. kötetében lévı egyház és helytörténeti bejegyzések Szolnok Postatörténeti emlékek Szolnokról Szolnok Szolnok város alkalmi bélyegzıi Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Jász-Nagykun-Szolnok vármegye postahivatalainak hely- és keretbélyegzései Kisújszállás Ötven esztendıs a Nagykun Mezıgazdasági Szövetkezet 658. Tiszaroff A Tiszaroffi Borbély-család családfája 659. Szolnok Szolnoki körkép Tápiószele Nemesi kúria a 19. században Blaskovich győjtemény 661. Jász-Nagykun-Szolnok megye Református névadási szokások a mai Jász-Nagykun-Szolnok megye területén Karcagi Gáborné Szolnok Az egri normás szegénygondozás Szolnokon között Sike Mária Terézia Jászkisér A jászkiséri Csete Balázs Általános Iskola és Szakiskola 50 éve Gál Andrásné Kenderes A Horthy-korszak iskolapolitikai történetébıl - Iskolák és oktatás Hidak tervrajzáról készült fénymásolatok 666. Víz, víz, víz - A magyar vízgazdálkodásról Jász-Nagykun-Szolnok megye Top 50 - Jász-Nagykun-Szolnok megye 50 legjelentısebb cége Jász-Nagykun-Szolnok megye A Jász-Nagykun-Szolnok megyei önkormányzati könyvtárak évi eredményei Jász-Nagykun-Szolnok megye Kastélyok és kúriák Jász-Nagykun-Szolnok megyében Nagy Piroska Jászapáti A jászapáti néplázasztók zenebonáskodása és megbüntetése Tóth Tibor Jászszentandrás A haladás története Hajnal József 672. Jászok és kunok "Jászok és Kunok ismerete és azok birtokainak leírása Irattatot Jász Apáthi Városában 1799-ik esztendıben" 673. Mezıtúr Árvízvédelem Mezıtúr térségében Bene András Csipes Antal Szolnok megye Szolnok megye leírása 1500-as évek (Ungarische Magazin 1782) dr. Benkı Árpád 675. Benkı József ( ) cikkei, tanulmányai dr. Benkı Árpád Jászberény Karcag Kisújszállás Mezıtúr Szolnok Törökszentmiklós Túrkeve Körösvidék Körös-Tisza-Maros köz Jászberény Karcag Kisújszállás Mezıtúr Szolnok Törökszentmiklós Túrkeve népességének alakulása A Körösvidék és a Körös-Tisza-Maros köz településeinek népessége a XIX. században Zalai György 19. oldal, összesen: 24

20 678. Heves megye Régi pecsétek - új címerek Heves megye településein 679. Mezıtúr A mezıtúri református gimnázium története ( ) Juhász Helga Zentai Katalin Szolnok A Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola elsı tizenöt éve Nyolcas Dorottya Jász-Nagykun-Szolnok megye Egy Jász-Nagykun-Szolnok megyei középiskola története Király Andrea Szolnok A Vásárhelyi Pál Közgazdasági és Postaforgalmi Szakközépiskola történetének bemutatása Jakus Xénia Jászberény 50 éves iskolánk, a Jászberényi Klapka György Szakközép- és Szakmunkásképzı Iskola Rékasi Szilvia 684. Szolnok Forradalom és megtorlás Szolnokon - Interjú Buda Ernıvel, a Kıolajkutató és Feltáró Apor Balázs Vállalat Alföldi fúrási kerülete 1956 elıtti fımérnökével Fülöp Tamás 685. Jász-Nagykun-Szolnok megye Top 50 - Jász-Nagykun-Szolnok megye 50 legjelentısebb cége Kulcs az e-kereskedelemhez 687. Jászság Árutermelés és adózás a XVI-XVII. századi Jászságban Kovács Zoltán 688. Tiszaigar Kiállítás Budapesten Tiszaigarról Kıszegi János Dévaványa Dévaványa Benkı Árpád 690. Jász-Nagykun-Szolnok megye Jász-Nagykun-Szolnok megyei marketing és operatív program Jász-Nagykun-Szolnok megye Jász-Nagykun-Szolnok megye területrendezési terve Tisza Tiszai árvíz 2000 április-május 693. Jász-Nagykun-Szolnok megye Jász-Nagykun-Szolnok megye területrendezési terve Iktatás, irattározás szervezése, gyakorlati tapasztalatok Tóth András Iratkezelés és irattározás Szolnok Széchenyi István Gimnázium. A végzıs diákok évkönyve Krakkó Magyarok letelepedése Krakkóban (Lengyel nyelvő) 698. Magyarország Rabszolgaság a XX. Század közepén Magyarországon I. Az eltékozolt életekrıl Csıke Sándor 699. Magyarország Rabszolgaság a XX. Század közepén Magyarországon II. Interjúk és vallomások Csıke Sándor 700. Jászság Jegyzetek a Jászság történetéhez I-IV. kötet ( ) Hild Viktor 701. Jászság Jegyzetek a Jászság történetéhez VII-VIII. kötet Hild Viktor 702. Kisújszállás Kisújszállás ' Jászberény Állami beruházások a jászberényi Fémnyomó és Lemezárugyárban ( ) Fózerné Sándor Ildikó Magyarország Rabszolgaság a XX. Század közepén Magyarországon Csıke Sándor 705. Az MSZDP teoretikusai az agrárkérdésrıl 1890 és 1914 között Csönge Attila Szolnok megye Adatok és események Szolnok megye egyháztörténetébıl Balyi János 707. Jászberény Jászberény gazdasági élete és közbirtokosságának története Pernyész Lívia Alföld Az 1956-os forradalom recepciója és a forradalmat követı megtorlás a Kıolajkutató és Feltáró Vállalat Alföldi Fúrási Kerületében Fülöp Tamás 709. Kunhegyes A kunhegyesi olvasókörökrıl, egyletekrıl, egyesületekrıl ( ) Vígh Márta 710. Tiszazug A Tiszazug arzénos drámája a helyi sajtó tükrében Turcsányi István A képkeret világa Nagykunság Neves nagykunsági családok Örsi Julianna Jászkisér Adalékok a jászkiséri római katolikus egyház történetébıl Gyıri János 714. Jászkisér A zsidóság története Jászkiséren Gyıri János Szolnok Szolnok a két világháború között 20. oldal, összesen: 24

Karcag város és a Nagykunság válogatott bibliográfiája

Karcag város és a Nagykunság válogatott bibliográfiája Dr. Bellon Tibor emlékének Karcag város és a Nagykunság válogatott bibliográfiája Összeállította: Elek György K a r c a g, 2003. Elıszó Közel másfél évtizede, hogy ezen összeállítás elızménye A Nagykunság

Részletesebben

Redemptio RepeRtóRium 1994 2013

Redemptio RepeRtóRium 1994 2013 Redemptio Repertórium 1994 2013 REDEMPTIO REPERTÓRIUM 1994 2013 Jászberény 2014 Szerkesztette: Gulyás Erzsébet Technikai munkatársak: Bathó Edit, Hasznos Rozália, Kókai Magdolna Lezárva: 2013. december

Részletesebben

XV. 41b. GYŰJTEMÉNYEK. Zala Megyei Levéltárban elhelyezett kéziratok gyűjteménye

XV. 41b. GYŰJTEMÉNYEK. Zala Megyei Levéltárban elhelyezett kéziratok gyűjteménye XV. 41b. GYŰJTEMÉNYEK Zala Megyei Levéltárban elhelyezett kéziratok gyűjteménye 1. doboz 1. Baranyai György: Baloldali szervezkedések Zala megyében az első világháború előtt. 2. Baranyai György: Tudósítás

Részletesebben

21. Gellénháza története 1951-1975. 22. Lakóhelyünk története 1918-1919. Zalalövő. 23. Zalavég helytörténeti adatai. 24. Pusztaszentlászló története.

21. Gellénháza története 1951-1975. 22. Lakóhelyünk története 1918-1919. Zalalövő. 23. Zalavég helytörténeti adatai. 24. Pusztaszentlászló története. XV. 41b. GYŰJTEMÉNYEK Zala Megyei Levéltárban elhelyezett kéziratok gyűjteménye 1. doboz 1. Baranyai György: Baloldali szervezkedések Zala megyében az első világháború előtt. 2. Baranyai György: Tudósítás

Részletesebben

KÖNYVEK AZ ALFÖLDRŐL 1999 2000. Válogatott bibliográfia ÁLTALÁNOS MŰVEK. KÉZIKÖNYVEK

KÖNYVEK AZ ALFÖLDRŐL 1999 2000. Válogatott bibliográfia ÁLTALÁNOS MŰVEK. KÉZIKÖNYVEK KÖNYVEK AZ ALFÖLDRŐL 1999 2000 Válogatott bibliográfia Lisztes László emlékére 1999 ÁLTALÁNOS MŰVEK. KÉZIKÖNYVEK 717 1848-as nemzetőrök Heves és Külső-Szolnok vármegyében. Összeáll. bev., jegyz.: P. Kovács

Részletesebben

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA 3*2> 1 9 9 0 / 1 HONISMERET A HAZAFIAS NÉPFRONT FOLYÓKAT* HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA Az agg Kossuth és Napsugár. Szépirodalmi. Bp., 19897160 A nyolcvankét esztendős Kossuth Lajos és a tizenkilenc esztendős

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI

HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXVIII. 377 HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI IRODALMA 2000 BÉNYEI MIKLÓS BIBLIOGRÁFIÁK Bényei Miklós: Bibliográfiai tájékoztató. Hajdúsámson. = Hajdúsámson története

Részletesebben

HONISMERET 1-15. ÉVFOLYAMA (1972-1987) ÖSSZESÍTETT REPERTÓRIUMA

HONISMERET 1-15. ÉVFOLYAMA (1972-1987) ÖSSZESÍTETT REPERTÓRIUMA HONISMERET 1 1-15. ÉVFOLYAMA (1972-1987) ÖSSZESÍTETT REPERTÓRIUMA NISMER 138g B ' HONISMERET AHAiAWASMÖWOWTPOt XtlMIM H P55Á HA2AFIA«K^OWECUVÓtftAt»» 19B3 5 1983/6 HONISMERET A HA2AHAS NÉWISWT»S«l»*rA«*'>

Részletesebben

A Jókai Mór Városi Könyvtár Helyismereti Gyûjteménye(nem rendezett)

A Jókai Mór Városi Könyvtár Helyismereti Gyûjteménye(nem rendezett) A Jókai Mór Városi Könyvtár Helyismereti Gyûjteménye(nem rendezett) Komárom-Esztergom megye településeinek atlasza / [E.Nagy Lajos település-ismertetõk fotók...] (1996) Bérczessi B. Gyula: Tollal, lanttal,

Részletesebben

SZENTESI HELYTÖRTÉNETI KIADVÁNYOK

SZENTESI HELYTÖRTÉNETI KIADVÁNYOK SZENTESI HELYTÖRTÉNETI KIADVÁNYOK Labádi Lajos elıadása a XII. Országos Honismereti Kiadványszekesztıi Konferencián - 2007 Az 1919-es proletárdiktatúra Szentesen. In: Tanácsköztársaság Csongrád megyében.

Részletesebben

LAPOK DUNAKESZI MÚLTJÁBÓL

LAPOK DUNAKESZI MÚLTJÁBÓL LAPOK DUNAKESZI MÚLTJÁBÓL Újabb ajánlójegyzék Dunakeszi ismeretéhez Lapok Dunakeszi múltjából A DUNAKESZI KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI SOROZATA ISSN 1787-9248 ÚJABB AJÁNLÓJEGYZÉK DUNAKESZI

Részletesebben

Hortiné dr. Bathó Edit szakmai önéletrajza

Hortiné dr. Bathó Edit szakmai önéletrajza 1 Hortiné dr. Bathó Edit szakmai önéletrajza Születés: Jászberény, 1956. január 27. Családi állapot: férjezett Iskolák: - Kossuth Lajos Általános Iskola, Jászberény 1962-1970 - Lehel Vezér Gimnázium, orosz-német

Részletesebben

T. MÉREY KLÁRA MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1953 2007

T. MÉREY KLÁRA MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1953 2007 T. MÉREY KLÁRA MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1953 2007 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA KUTATÓI BIBLIOGRÁFIÁK 4. T. MÉREY KLÁRA MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1953 2007 Összeállította Sziráki

Részletesebben

HAJDÍJ-BIHAR MEGYE HELYTÖRT~NETI IRODALMA 1990 Bényei Miklós

HAJDÍJ-BIHAR MEGYE HELYTÖRT~NETI IRODALMA 1990 Bényei Miklós HAJDÍJ-BIHAR MEGYE HELYTÖRT~NETI IRODALMA 1990 Bényei Miklós Bényei Miklós : Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1988. _ HBMLÉ. XVI. Db. 1989. (1990.) 187-199. p. Bényei Miklós : Helyismereti művek.

Részletesebben

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 363 -I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Bibliográfiák Bényei Miklós : Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1993 = HBMLÉ XXI Db, 1994 303-322

Részletesebben

A Kazincbarcikai Kistérség válogatott honismereti bibliográfiája

A Kazincbarcikai Kistérség válogatott honismereti bibliográfiája A Kazincbarcikai Kistérség válogatott honismereti bibliográfiája Kazincbarcika 2010 A bibliográfia anyagát válogatta: MÁRKUS ZSUZSANNA (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bányászattörténeti Múzeum, Rudabánya)

Részletesebben

Földeák község Hódmezővásárhely és Makó között helyezkedik el a Szárazér mentén, a marosi törmelékkúpot borító agyag és lösztalajon.

Földeák község Hódmezővásárhely és Makó között helyezkedik el a Szárazér mentén, a marosi törmelékkúpot borító agyag és lösztalajon. Page 1 of 64 Horváth Mihály szakdolgozatának internetes változata Bevezetés 1998 nyarán kezdtem el a Földeákra vonatkozó dokumentumok gyűjtését, felkutatását. Rendkívül érdekes adatokat találtam poros

Részletesebben

MÁTÉ MIHÁLY TEMATIKUS BIBLIOGRÁFIÁK I. CIGÁNY TANULÓK OKTATÁSA- NEVELÉSE

MÁTÉ MIHÁLY TEMATIKUS BIBLIOGRÁFIÁK I. CIGÁNY TANULÓK OKTATÁSA- NEVELÉSE MÁTÉ MIHÁLY TEMATIKUS BIBLIOGRÁFIÁK I. CIGÁNY TANULÓK OKTATÁSA- NEVELÉSE 5 Gypsy Studies Cigány Tanulmányok 11. Sorozatszerkesztı: Cserti Csapó Tibor 6 Máté Mihály Tematikus bibliográfiák I. Cigány tanulók

Részletesebben

12 Erzsébet út 165. 06. 2. Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium, Szakképző Iskola, Kollégium 5130 Jászapáti,

12 Erzsébet út 165. 06. 2. Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium, Szakképző Iskola, Kollégium 5130 Jászapáti, Hivatalból indított felülvizsgálatok időterve a 0/0. tanévre Vizsgálati Ssz. Intézmény neve Címe Fő időpont Október 0.. Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola, (Orczy Anna Ált. Isk., Móra Ferenc Ált.

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA. A magyar könyv-, könyvtár-, nyomda- és sajtótörténeti szakirodalom 1986-ban. Rövidítések:

BIBLIOGRÁFIA. A magyar könyv-, könyvtár-, nyomda- és sajtótörténeti szakirodalom 1986-ban. Rövidítések: BIBLIOGRÁFIA A magyar könyv-, könyvtár-, nyomda- és sajtótörténeti szakirodalom 1986-ban Rövidítések: Együtt Évf. IG Kvt KvtF MKsz MG Együtt. A Szolnok Megyei Könyvtárak Híradója Évfordulóink a Műszaki-

Részletesebben

A STATISZTIKA TÜKÖRÉ. az állománygyarapításra fordított összeg

A STATISZTIKA TÜKÖRÉ. az állománygyarapításra fordított összeg . lll.évf.2.szám Jász-Nagykun-Szolnok megye könyvtárainak híradója 1994. február A STATISZTIKA TÜKÖRÉ A megyei statisztika összesítése, számítógépes feldolgozása még ezekben a napokban is folyik, ezért

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA XVII. évfolyam 2. szám 2007. április 23. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal I. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI

Részletesebben

Balassagyarmati események naptára 2006.

Balassagyarmati események naptára 2006. Balassagyarmati események naptára 2006. Az eseménynaptár a Madách Imre Városi Könyvtár helyismereti dokumentációjára, elsısorban a győjteménybe beérkezı meghívókra épül. Adatainkat a Rózsavölgyi Márk Mővészeti

Részletesebben

II. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye közigazgatása 1876 1944 között

II. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye közigazgatása 1876 1944 között II. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye közigazgatása 1876 1944 között II. 1. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye közigazgatása 1876 és 1905 között II. 1. 1. A közigazgatási reformok hatása a területrendezés elıtt.

Részletesebben

Helytörténeti füzetek 1. szám. Kenderes város lett

Helytörténeti füzetek 1. szám. Kenderes város lett Helytörténeti füzetek 1. szám Kenderes város lett Készítették: Baranyi Mihály polgármester Pádár Lászlóné jegyzı A Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi: Horváth Mihályné Fodor Imre Lódi Jánosné Mikes

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI JELENTÉS KARCAG VÁROS 2006 2010. ÉVI ÁLLAPOTÁRÓL

ÖNKORMÁNYZATI JELENTÉS KARCAG VÁROS 2006 2010. ÉVI ÁLLAPOTÁRÓL ÖNKORMÁNYZATI JELENTÉS KARCAG VÁROS 2006 2010. ÉVI ÁLLAPOTÁRÓL Karcag 2010 Dr. Fazekas Sándor polgármester, később vidékfejlesztési miniszter, 2010. június 22-én lemondott tisztségéről A Nagykunsági Kulturális

Részletesebben

Idézettségi mutató (Citációs index) Hermann Róbert

Idézettségi mutató (Citációs index) Hermann Róbert Idézettségi mutató (Citációs index) Hermann Róbert Tudományos könyvek Egyszerzıs mővek A rendırminiszter és a Zichy-gyémántok. História Klub Füzetek - Fejér Megyei Levéltár Kiadványai. Székesfehérvár,

Részletesebben

Balassagyarmati események naptára 2007.

Balassagyarmati események naptára 2007. Balassagyarmati események naptára 2007. Az eseménynaptár a Madách Imre Városi Könyvtár helyismereti dokumentációjára, elsısorban a győjteménybe beérkezı meghívókra épül. Adatainkat a Rózsavölgyi Márk Mővészeti

Részletesebben

Száz éves az iskolai oktatás Borbányán

Száz éves az iskolai oktatás Borbányán László Miklósné Száz éves az iskolai oktatás Borbányán 1911 2011 Nyíregyháza, 2011 Ilyen kívántam lenni én is, ott a homokba szúrt nyárfa: a tanító, ki fénybe tör, ragyogó hit a lombja, irány azoknak,

Részletesebben

A fegyelmi bizottság 2015. június 17-én ülésezett. Az alábbi határozatokat hozta:

A fegyelmi bizottság 2015. június 17-én ülésezett. Az alábbi határozatokat hozta: A fegyelmi bizottság 2015. június 17-én ülésezett. Az alábbi határozatokat hozta: Túrkeve- Kisújszállás Megyei I. U-21 2015.05.23. 2014/15 F-522 Barabás Tibor (334054) Kisújszállás, piros lappal kiállítva.

Részletesebben