Baranyi Ferenc: VÁLOGATOTT VERSEI Baranyi Ferenc: POEZII ALESE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Baranyi Ferenc: VÁLOGATOTT VERSEI Baranyi Ferenc: POEZII ALESE"

Átírás

1 Baranyi Ferenc: VÁLOGATOTT VERSEI Baranyi Ferenc: POEZII ALESE

2 A román változat nyersfordítása, számítógépes szedés és korrektúra: ROZÁLIA FERENCZ GĂNCIULESCU Traducerea brută în limba română, culegerea computerizată şi corectură: ROZÁLIA FERENCZ GĂNCIULESCU DTP: ANCA IVAN GRAFICA: MIRCIA DUMITRESCU Sponzorul traducerii: NECULAI ONŢANU, primarul Sectorului 2, Bucureşti A fordítást szponzorálta: NECULAI ONŢANU, Bukarest 2-es kerülete polgármestere Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României Baranyi, Ferenc Valogatott Versek = Poezii alese / Baranyi Ferenc ; trad.: Ion Brad ; pref.: Hajdu Győző. - Bucureşti : Biblioteca Bucureştilor, 2012 ISBN I. Brad, Ion (trad.) II. Hajdu, Győző (pref.) =112.2=135.1

3 Baranyi Ferenc VÁLOGATOTT VERSEI Baranyi Ferenc POEZII ALESE Kétnyelvű kiadás (magyar-román) Ediţie bilingvă (maghiară-română) Ion Brad fordítása Traducerea: Ion Brad Előszó: Hajdu Győző Prefaţă: Hajdu Győző Editura Biblioteca Bucureştilor Bucureşti 2012

4

5 MAGYAR VAGYOK, DE EURÓPAI Baranyi Ferenc vagyok, Kossuth díjas és számos más hazai és külföldi dijjal kitüntetett magyar költő. Mintegy hatvan könyv köztük harminc verseskötet szerzője. Nyomtatásban először 1954 ben láthattam versemet egyik magyarországi vidéki lapban. Tizenhét éves voltam akkor. Előttem volt az élet és a költői pálya. A hatvanas évek elején híresültem el igazán, még bölcsészhallgatókent. A hatvanas évek közepén pedig hírnevem már az országhatárokat is átlépte, amikor a nyugati sajtó a magyar Jevtusenkóként kezdett emlegetni. Azóta szinte minden európai nyelvre lefordították a verseimet. Örülök, hogy most Eminescu nyelvén is olvasható lett néhány költeményem. Talán itt is sikerül használnom velük. Mert Petőfivel vallom: én használni s nem ragyogni akarok. Úgy szóltam s ma is úgy szólok tehát, hogy a szakmán kivül is értsék, amit mondok. Nem feltétlenül egyszerűen akarok írni, csupán világosan. Rengetek hermetista olasz és szürrealista sőt lettrista franciát fordítottam. Tudnék tehát divatosabban is verselni. Csak éppen nem akarok. Korszerű akarok lenni, nem divatos. Egyik fiatalkori versem, a Ballada a dolgok etikájáról visszatérő refrénjeként ezt ismételgetem: a törvény új, de régi az ítélet. Most, 74 évesen be kell látnom, hogy a törvény sem egészen új és az ítélet is konokul a régi még. A világ tehát nekem sem engedte, hogy megváltsam. Mindazonáltal, ha egysnémely műveimmel sikerült akárcsak picikét is felbátorítanom, magabiztosabbá tennem azokat a tétova moccanásokat az emberi lélek legmélyén, amelyek az új törvény és az új ítélkezés felé nyújtózkodnak, akkor talán nem éltem hiába. Műfordítóként is kamaszkoromban debütáltam. Akkor a tananyagot fordítottam lelkesen. Az orosz tankönyvünkben ugyanis egy egy olvasmány helyén felbukkant olykor 5

6 Puskin vagy Lermontov egy egy rövidebb költeménye. A házifeladat az volt, hogy fordítsuk le prózában, ám én túlbuzgalmamban eleve versben próbáltam visszaadni a feladott költeményeket. Az első áldozat Lermontov Párusz (Vitorlás) című verse volt. Ma már főleg olasz versek tolmácsolójaként tartanak számon, jelenleg például Dante Isteni Színjátékának Pokol című canticáját fordítom, de egész pályafutásom alatt szinte missziós feladatnak tekintettem azt, hogy a dunamenti népek líráját Petőfi nyelvén szólaltassam meg. Nemzetiségi faluban születtem, ahol magyarok és szlovákok torzsalkodás nélkül, egymásra utalva vészelték át a viharos évszázadokat. Már kölyökként arról ábrándoztam, hogy egyszer majd az egész Dunatájon ez lesz a helyzet. Hogy torzsalkodás nélkül, egymásra utalva intézik a sorsukat magyarok, szlovákok, románok, szerbek és horvátok. Ehhez kövezem én is az utat azzal, hogy a szomszéd népek költőit előszeretettel tolmácsolom. Románból nyersfordítás segítségével dolgozom, Mihai Eminescu, Ion Pilat, Lucian Blaga és Eugen Jebeleanu így is a legkedvesebb költőim között foglalnak immár helyet, a kortárs román költők közül nem egyhez személyes barátság és rokonszev is fűzött, mint például Mihai Beniuc, vagy a most elhúnyt Adrian Paunescuhoz. Kérem, ezután is számítsanak rám, mint tolmácsukra. Magyar vagyok, de európai írta József Attila a Viszem a földem című versében. Csak ismételni tudom nagy példaképemet. És nagyon remélem, hogy talán nem is olyan sokára európai tudatú magyarok, románok, szlovákok és szerbek népesítik be kontinensünknek ezt a viharok csupálta, keleti felét. Baranyi Ferenc 6

7 SUNT MAGHIAR, DAR EUROPEAN Sunt Ferenc Baranyi, scriitor maghiar, laureat al premiului Kossuth şi a altor premii primite atât acasă, în Ungaria, cât şi în străinătate. Sunt autorul al aproximativ a 60 de volume, din care 30 sunt volume de poezii. Poezia mea a fost publicată prima oară în anul 1954, într un ziar de provincie. Atunci aveam 17 ani. Aveam în faţă viaţa şi cariera. La începutul anilor 60 am devenit, într adevăr, celebru, în perioada în care eram student la Facultatea de Ştiinţe Umaniste. În mijlocul anilor 60, când presa occidentală a început să mă pomenească drept maghiarul Ievtusenko, reputaţia mea a depăşit deja graniţele Ungariei. De atunci poeziile mele au fost traduse aproape în toată limbile europene. Mă bucur că acum câteva poezii ale mele pot fi citite şi în limba lui Eminescu. Poate şi aici o să fiu de folos cu ele, deoarece aşa cum a mărturisit şi Petőfi : eu vreau să slujesc şi nu să strălucesc. În totdeauna m am exprimat şi mă exprim şi astăzi în aşa fel, încât să înţeleagă ceea ce vreau să spun şi cei care nu sunt cunoscătorul acestui. Nu vreau neapărat să scriu modest, ci doar foarte clar. Am tălmăcit o imensitate de opere ale hermetiştilor italieni şi ale surrealiştilor, ba mai mult şi ale lettriştilor francez. Aş putea să fiu şi un scriitor la modă, numai că nu vreau. Vreau să fiu contemporan, dar nu la modă. Într una din poeziile mele de tinereţe, intitulată Balada, astfel mărturisesc despre etica lucrurilor, repetându mă ca un refren: legea este nouă, doar sentinţa este veche. Acum, la vârsta de 74 de ani trebui să recunosc că nici legea nu este prea nouă, iar sentinţa a rămas acelaşi cu încăpăţânare. Lumea nu mi a permis nici mie să o mântuiesc. Însă, dacă prin câteva opere ale mele am reuşit câtuşi de puţin să le încurajez, să i dau forţă pentru a fi mai sigure de sine acelor aspiraţii ezitante din străfundul sufletului omului, care au tendinţa de a se îndrepta spre noua lege şi sentinţă, atunci, probabil, nu am trăit degeaba. 7

8 Ca traducător de opere am debutat tot în timpul adolescenţei. Atunci am tălmăcit cu mare entuziasm din materiile şcolare. În manualul de limbă rusă, în locul unei lecturi era câteodată câte un poem mai scurt al lui Puskin sau al lui Lermontov, iar tema noastră de casă era să scriem o compunere literară despre respectivul poem. Eu eram foarte sârguincios şi chiar de la bun început am încercat să scriu sub formă unei poezii. Prima victimă a fost poezia Corabia văzduhului a lui Lermontov. Astăzi, sunt considerat, mai ales, interpretul poeziilor italiene. În prezent mă ocup de traducerea primei cantice din Divina Comedia a lui Dante, Infernul. Pe parcursul carierei mele am considerat că este misiune mea de a transpune în limba lui Petőfi creaţiile lirice ale popoarelor dunărene. Şi asta în contextul în care m am născut într un sat unde trăiau laolaltă mai multe naţiuni, unde maghiarii şi slovacii au reuşit să răzbate, fără dispute, cu sentimentul de nevoia reciprocă, mai multe secole de frământări. Încă din copilărie am visat că odată în întreaga zonă a Dunării va fi la fel. Adică, maghiarii, slovacii, românii, sârbii şi croaţii îşi vor rândui soarta fără dispute cu sentimentul de nevoia unul de altul. Pentru înfăptuirea unei asemenea convieţuiri între popoare încerc să pavez drumul prin interpretarea poeţilor popoarelor învecinate. Din limba română lucrez cu ajutorul traducerilor primare. Printre poeţii mei preferaţi se numără şi Mihai Eminescu, Ion Pilat, Lucian Blaga si Eugen Jebeleanu. Dintre poeţii român contemporan cu mulţi am dezvoltat o prietenie personală şi simpatie, cum ar fi, de exemplu, Mihai Beniuc sau Adrian Păunescu, decedat recent. Şi în viitor puteţi să vă bizuiţi pe mine, ca interpretul dumneavoastră. Sunt maghiar, însă european scria József Attila în poezia intitulată Îmi duc pământul. Nu pot să fac altceva decât să mi urmez marele meu exemplu. Am speranţa că, poate, această parte estică a continentului nostru, sfâşiată de zbuciumi, în curând va fi populată de maghiari, români, slovaci şi sârbi cu spirit european. Baranyi Ferenc 8

9 A LELKEKBEN ÁTÉLT TÖRTÉNELEM HŰ POÉTA-KRÓNIKÁSA Megtisztelő feladatnak teszek eleget, amikor a versszerető románok népes táborának a figyelmébe ajánlom a budapesti, európai lelkületű és európai jelentőségű poéta és műfordító Baranyi Ferenc költészetét. Ugyancsak népes, magyarországi híveinek, rajongóinak, természetesen, nem kell Őt bemutatnom, mivel hazájában hosszú éveken át, főként pályafutása első három évtízedében, a sokaság, tízezrek, nem túlzás a szó, valósággal ünnepelték. Megtisztelő feladatom minél teljesebb értékű megvalósítása érdekében újra olvastam a Baranyi-verkötetek egész sorát. A magyarországi kortárs költészet emblématikus alakjának lírai birodalmában gyönyörködve, újra rádöbbentem, hogy Baranyi Ferenc költészetéről én csak a csodálat, az indulat mély lázában, egyszóval elfogultan tudok írni. Egyrészt azért, mert Ő a legemberebb ember és a legemberebb költő, akihez engem valaha is személyes kapcsolat, barátság fűzött. Másrészt pedig, a verskötetek újraolvasása során, ki tudja hányadszor!, az a felismerés tudatosult bennem, hogy Baranyi Ferenc költő és műfordító szerepe ma már túlnő az irodalom határain és politikai, nemzeti jelentőséget nyer. Közéleti-közszolgálati lírai életműve ugyancsak egyértelműen arról tanuskodik, hogy Őt nagyobb igazságérzet, nagyobb országos lelkiismeret vezérli, mint talán bárkit a mai magyar haza szellemi-politikai vezetői közül. A népe, nemzete iránt valóban elkötelezett költőt Baranyi mindig kellemetlennek képzelte, aki olyan, mint a lelkiismeret. Ez az országos lelkiismeret kellemetlenkedett a Kádár-korszakban íródott, remek közéleti verseiben. És ez munkált a rendszerváltás utáni szocialista kormányzás éveiben született lírai vallomásaiban s munkál mai is új költeményeiben. Emiatt nem volt a múlt rendszer kegyeltje, 9

10 10 s emiatt nem üdvöskéje az Orbán Viktor féle hatalomnak se. Elkötelezett hitvallása a mindenkori hatalom torzulásait vette tűz alá. <Az elkötelezettség> az én költői és szerkesztői gyakorlatomban, vallotta, eddig sem jelentett soha lekötelezettséget. Igy sohasem voltam lakája a változó apparátusnak, de szolgálja voltam mindig is a leghumánusabb eszmének. Olykor igen kényelmetlen... Mindezt látva, tudva és verseit olvasván, minderről meggyőződve, talán érthető és megbocsájtható bűn, hogy én nem tudok, a román versszeretőkhöz szólva sem, elfogulatlanul írni Baranyi Ferenc költészetéről. Elfogultságom többszörösen is indokolt. Szubjektív belső indok éppen úgy magyarázza ezt az elfogultságot, mint a külső, objektív tényező. A világ legtermészetesebb dolga, ha az ember kedvenc lírikusát, aki szíve, ízlése, életeszménye szerint fújja a dudát ama pokolramenést követően, nem csupán szereti, hanem szellemi fegyvertársaként is kitart mellette talpig nehéz hűségben. Vagyis, egyszerűen csodálja, rajong érte. Eképpen vagyok én, immár 84. életévemet is taposva, lelkes híve, rajongója Baranyi Ferenc poézisének. A belső, szubjektív indok mellett, magátolértetődöen, azért is, mert kedvenc, kortárs magyar költőm istenadta tálentum, páratlan poétatehetség. Akiben, a XX. század utolsó éveinek magyar költőfejedelme, Illyés Gyula Petőfivel kapcsolatos, emlékezetes megállapítását parafrazálva, a mai magyarországi irodalomnak az a rendkivüli ritka ajándéka öltött testet, amit nevén nevezni annyit jelent, hogy:baranyi Ferenc nemcsak kivételes poétatálentum, hanem kivételes karakter, példamutató jellemkép is. Illyés Gyula gondolatánál maradva: a nagy költők, a nagy emberek a legritkábban a legnagyobbak a példaadás dolgában... Baranyi Ferenc ebben az összefőggésben fehér holló, hódolatot érdemlő kivételek közé tartozik. Kivételes költői nagyság és nagy jellem egységét példázza életútja, egész irodalmi munkássága. Ezért is lett a Baranyi-vers lelkem alkatrészévé. Erről a

11 kimondhatatlan hatásról, csoda-e, ha csak forró, tüzes és színes szavakkal tudok szólni?! Azt is vállalva, hogy a XIX. századi, magyar reformkorszak szónokainak stílusában jelentem ki: Leborulok Baranyi Ferenc poéta-nagysága előtt! Leborulok, mert versei fölszíne, mondhatni bőre alól valósággal kisűt, kilátszik alkotójának összevont szemöldöke, arcvonása, gesztusa, vagyis: személyes hitele, a jelleme! Leborulok emberi-költői nagysága előtt, mert a rendszerváltást követő korszakban megmaradt annak, ami volt: európai értékeket valló, baloldali embernek és az igazi baloldali eszméhez hű, makulátlan baloldali poétának. Aki a baloldali eszmét nem pártszemináriumokon ismerte meg, hanem vezérlő csillagait, a magyar líra szentháromságát : Petőfi Sándort, József Attilát és Radnóti Miklóst rendületlenül követve vállalta és vállalja azt a baloldaliságot, amelynek értelme, lényege, célja: végtelen részvét minden szegény és szenvedő ember, a mélységbe taszítottak, a kiszolgáltatottak iránt; a nyomorban tengődő sokaság, a determináltak szolgálata. Erre tanít szinte az egész magyar líra is, a <piros zászlók> Petőfije, a <csillagok csillagáról> író Ady, a <tűzhelyet, családot mindig másnak remélő József Attila>, vallotta Baranyi, eképpen indokolva mindhalálig vállalt baloldaliságát: Én nem tudok boldogtalan emberek között élni, azt hiszem, ettől számítok baloldali embernek. Hogy jól érezzem magam a bőrömben, kell hogy úgy nagyjából rend legyen a világon. Hiszek abban, hogy a köztulajdonon alapuló társadalom problémáját nem tudja megkerülni az emberiség. Újra és újra szembe kerül vele, új és új megoldást kell keresnie. Költő- és eszme-társáról, Ladányi Mihályról írta, aki egyik versében önmagát a szépség huligánjának nevezte s akit a korabeli magyar irodalomi életben magyar Villonként emlegettek, : Fenegyereknek mondták, akit hol megsímogatott, hol meg fenéken billentett a rendszer (a Kádár-rendszer, Hajdu Győző megjegyzése), két ízben József Attila-díjjal tűntetvén ki a tehetségét, másszor meg hosszú szilenciumra kárhoztatva őt. Mindezenáltal az üldözött költő pózában sohasem tetszelgett. Nem riszált a hatalom 11

12 12 előtt és nem akart semmiféle üldöztetést kiprovokálni. Tisztességgel tette a dolgát. Jártában-keltében osztogatta magát, mindig tudta, hogy kinek kell odaadni a remény hetedik krajcárját. Ezek a sorok tökéletesen ráillenek Baranyi Ferencre, a múlt rendszerben tanusított magatartására, az Idő markának szorításában, a Kádár-féle kulturpolitika viszonyai közepette írott, rendkivül népszerű, közéleti versei morális tartására. Ennél pontosabban, tömörebben nem tudnám a poéta-baranyi-potré lényegét érzékeltetni. Joggal összegezte keserűen mindazt, amit a rendszerváltás utáni években, a damaszkuszi úton szétnézve, a köpenyegforgatás, a kámeleoni helyezkedés-törtetés terén látott, tapasztalt: Mérhetetlen nagy erkölcsi fölényt van jogom érezni pályatársaim nagyobbik felével szemben. Eszmetársaival közös, múltbeli politikai álláspontjáról vallja: Dacunk lényege az volt, hogy <érte haragudtunk>, nem ellene. Lényeges különbség azokkal szemben, akik egykori ellenzéki pózban tetszelegnek most. Mi úgy fogtuk fel a szocialista író küldetését, hogy viselőjének nem lakájnak kell lennie, aki odavetett koncokért <elzengi> az éppen adott <királyi udvar> dícséretét, hanem nagyon is kellemetlen alaknak. Erről az írástudói erkölcsi alapról kellemetlenkednek ma is az idős, 75 éves Baranyi Ferenc lírai remeklései. A makulátlan baloldali költő, mint régen, ma is tisztességgel teszi a dolgát. Több mint száz kötetet kitevő életműve, vers, műfordítás, próza, operalibrettók átültetése, antológiák szerkesztése, rádió-tv-műsorok összeállítása, riport, tárca, publicisztika, azt a szociális érzékenységet példázza, amely a társadalom, a nemzet, a haza, a sokaság, az emberiség, a korszak sorsdöntő kérdéseire figyelmeztet, fáradhatatlanul keresve, kutatva azokra a humánus, elfogadható válaszokat. Válogatott verseinek ez a most kiadásra készülő csokra lehetőséget nyújt arra, hogy a román versszeretők is meggyőződjenek a Baranyi-líra minden tiszteletet és elismerést megérdemlő szociális érzékenységéről. Közéleti érzékenységünk még

13 önfeledt pillanatainkban sem hagyott el bennünket, írja egyik tárcájában. Mindezt sok, emlékezetes Baranyi-lírai vallomás igazolja, ezekben a költeményekben a közügy és a magánügy közötti határ észrevétlenül eltűnik, a szerző lírájának logikája szerint gyakran előfordul, hogy az egyik téma a másik téma nélkül Baranyi költői világképében nem létezhet. Nem érdemes sok szót vesztegetni rá, csupán a korrekt tájékoztatás kedvéért jegyzem meg: A divatmániás, minden áron moderneskedő sznobság a publicisztikusságot kárhoztatva, Baranyi lírájában a közérthetőség és egyszerűség, az egyértelműség és világosság vonatkozásában feloldandó ellentmondást vélt felfedezni. Mi több, ez a fajta sznob érvelés Baranyi költészetéről szólva volt képes lírai lektürt emlegetni, csupán csak azért, mert tudatosan vállalta a publicisztikus jelleget, érthetően, világosan fogalmazott, a bonyolultságok tudatában nem leegyszerűsítve, hanem tisztán, egyszerűen. Ismét Illyés Gyulára hívatkozom, aki az igazi költő feladatát megjelölve, választ ad a lírai lektür vádját hangoztatóknak: A lényeget megragadni, az eddig ki nem mondottat találó szóval kimondani, s mindezt árnyaltan, de mégis azonnal érthetően, plasztikusan, de mégis tömören, egyszerűen, igényesen, de mégis népszerűen. A költő és műfordító Baranyi évtízedek óta szóról-szóra ezt teszi pontosan-szépen, ahogy a csillag megy az égen... ; miközben lenyűgöző könnyedséggel úgy váltogatja a klasszikus és korszerű versformákat, mint a világhírű professzionista táncművészek a lépteiket a színpadon. Baranyi művészi célja, költői programja, hogy: hű krónikása lehessen a lelkekben átélt történelemnek. Aki az életművét ismeri, nyugodt szívvel kijelentheti: ezt a célját elérte, méghozzá, amint az egyik olasz költőbarátja és fordítója, Giancarlo Vigorelli megállapította, európai színvonalon! Baranyi a húszadik század második felének legjelentősebb magyar költői között foglal helyet. A lírikus, a magát ábrázoló művész, az alanyi költő, a lírai hős, aki egyben tárgya is magának, vagyis Baranyi 13

14 14 Ferenc, verseiben, közéleti és szerelmi költeményeiben egyaránt, hitelesen, nagy esztétikai élményt nyújtó módon tudott hű krónikása lenni a lelkekben átélt történelemnek és annak, hogy a férfi sorsa a nő, a modern magyar regényírás nagy Mestere, Móricz Zsigmond szavaival szólva, csak a nőben van bátorság szakítani s kötni is csak a nő tud. Szerelmi lírája olyan élménnyel gazdagítja ezúttal a magyar olvasóra utalva, a költészet híveit, amely a múlt század klasszikusai, egy József Attila, egy Szabó Lőrinc, életműve által keltett művészi élményhez mérhető. Jószef Attila Nagyon fáj és az Óda, vagy Szabó Lőrinc a Semmiért egészen című felejthetetlen verse után senki a kortárs magyar lírában a férfi és nő örök küzdelméről, a házasságon belüli és a házasságon kivüli gyötrődésről, a lírai hőst növesztő, gyönyörű szenvedélyről, a csalódás pórig alázó szenvedéséről érzékibb, kegyetlenül őszintébb, korszerűbb vallomást nem írt. Ezért ezer és ezer fiatal őrizte zsebében, a szíve táján az 1960-as és az 1970-es években a Baranyi-köteteket, ezer és ezer szerelmes idézte, lélekben egymásnak dölve, verseinek sorait Magyarországon. Ilyen tárgyú költeményei a klasszikus magyar líra lenagyobb, legjelentősebb szerelmes versei mellett foglalnak helyet. Németh László szerint nagy magyar költő csak az lehet, aki a magyar eredetiség medencéjéből meríti meg a maga eredetisége korsaját. Baranyi Ferenc azért is nagy magyar poéta, mert lirai életműve ezer hajszálgyökérrel kötődik a magyar valósághoz, a magyar nép hétköznapjaihoz. Tengerszem mélységű költői képeibe, hasonlataiba, metafóráiba a kipányvázott lelkületű magyar élet, magyar milliók sorsa foglaltatik, egyetemes érvényű üzenetet hordozva. Eredeti lírai univerzumához szervesen hozzátartozik az az óriási műfordítói teljesítmény, amely Baranyi helyét a modern magyar irodalom nagy műfordítói: Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, Tóth Árpád, Szabó Lőrinc, Illyés Gyula mellett jelöli ki. Nem tudom meg nem jegyezni: Ezért a műfordítói

15 munkásságért már régen Herderdíjat érdemelt volna, de úgy tűnik, hogy Bécsben is olykor nem az érdem szerint osztják a pálmát, hanem ismeretség, kapcsolat, hírnév, illetve ama kijárás révén, aminek eredményeként például az utóbbi évtízedekben nem egy erdélyi magyar író, költő lett Herder-díjas, akinek a műfordítói tevékenység, a nyelvzseni Franyó Zoltán kivételével, enyhén szólva, teljességgel eltörpül Baranyi hatalmas, európai jelentőségű teljesítménye mellett június 8-án, a bukaresti Nemzeti Színház színpadán, az Együtt-Împreună és a budapesti folyóírat, az Ezredvég közös költő-estéjén mondotta: Akkor lesznek életesek, és nem halottasak, az estéink a Dunatáján, ha az ereinkben csörgedező többféle vér közös célokért dobbanó szívet táplál. S az egyik közös cél egyfajta hódító hadjárat kell legyen, amelynek során birtokba vesszük egymás kultúráját. Hódításon azt értem, amit az önök egyik nagy költője Lucian Blaga értett, aki ezt nyílatkozta egyszer: <Fordítani annyit jelent, mint hódítani. Bármely nép meghódíthat egy másikat, ha annak irodalmát a maga nyelvére ülteti át. Ime, a hódítási művelet egy fennkölt és magasztos formája: a meghódított nép nem veszít semmit, a hódító pedig nő és tökéletesedik>. Simor Andrással, az Ezredvég folyóírat főszerkesztőjével ilyen hódítókként érkeztünk Bukarestbe. Baranyi a világlíra remekei, s a zeneirodalom gyöngyszemei mellett hódítóként betört a román költészet világába is: Mihai Eminescu, Ion Pillat, Lucian Blaga, Eugen Jebeleanu, Mihai Beniuc, Adrian Păunescu líráját hódította meg Petőfi Sándor nyelve számára. Ezért a romániai hódításáért illesse Őt külön tisztelet és hála. S végül: azért is szívem szerint való költő Baranyi Ferenc, akinek poéta nagysága előtt, megismétlem, leborulok, mert életműve összeforrt a zenével, a klasszikus muzsikával. Ő az az egyetlen, nagy magyar poéta, aki mély zene-ismeret és professzionista zenetudás birtokába versel; költeményeinek a zene növeszt szárnyakat... Szívből gratulálok Ion Bradnak, a mai román líra 15

16 kiemelkedő alakjának, a magyar írók és irodalom nagy barátjának, aki Baranyi Ferenc verseit olyan hitelesen, tökéletesen fordította Eminescu nyelvére, hogy azoknak zene-szárnyain egy csepp folt sem esett... Baranyi Ferencnek pedig volt költőtársa, cimborája, a már régen elhúnyt kiváló Váci Mihály soraival mondom: Akit a nép ajkára vesz, vállára veszi azt, akit a nép vállára vesz, szívébe zárja azt. Drága jó, kedves, hűséges barátom, Baranyi Ferenc! Boldog lehetsz, mert a te néped ajkára is vett és szívébe is zárt. Melleden olyan kitűntetés ragyog, ami az aranynál ezerszer értékesebb: rajongóid olthatatlan szeretetének fénylő csillaga! Akik között ezután már ott lesznek a román versszeretők is. Marosvásárhely, 2012, október Hajdu Győző 16

17 CRONICA UNUI POET LOIAL AL ISTORIEI TRĂITE ÎN SUFLET Desăvârşesc o sarcină de mare onoare, acum, când prezint atenţiei numeroşilor iubitori de poezie români lirica poetului şi traducătorului, cu spirit european şi de talie europeană, Ferenc Baranyi, din Budapesta. Iubitorilor de poezie din Ungaria, nu este necesar să îl prezint deoarece în ţara sa, mulţi ani la rând, dar mai cu seamă în perioada primelor trei decenii ale carierei sale, Ferenc Baranyi a fost fără exagerare de-a dreptul sărbătorit de mulţime, de zeci de mii de admiratori. Pentru a-mi îndeplini această sarcină de mare onoare cât mai deplin, am recitit volumele de poezie ale poetului Ferenc Baranyi. Sub fascinaţia imperiului poetic al acestui personaj emblematic al liricii contemporane din Ungaria, m-am convins din nou că despre lirica lui Ferenc Baranyi nu pot să scriu decât cu admiraţie şi cu un entuziasm înfocat, având credinţa că rămân, totuşi, nepărtinitor. Pe de o parte, pentru că El este omul şi poetul cel mai uman, de care m-a legat o relaţie personală şi de prietenie. Pe de altă parte, fiind că, după recitirea volumelor sale de poezie cine ştie pentru a câta oară! mi s-a consolidat convingerea că rolul poetului şi traducătorului de opere Ferenc Baranyi trece astăzi dincolo de hotarele literaturii şi capătă o importanţă politică şi naţională. Opera sa poetică şi activitatea sa publică sunt, în egală măsură, o mărturie fără echivoc a faptului că El este stăpânit de un simţ al dreptăţii, de o conştiinţă naţională mult mai înaltă, decât a oricărui conducător spiritual şi politic al statului ungar de azi. Poetul cu adevărat angajat faţă de propriul său popor şi naţiune este întotdeauna considerat indezirabil, incomod la fel ca şi conştiinţa şi Ferenc Baranyi şi-a asumat această condiţie. 17

18 18 Această conştiinţă naţională, care a fost şi este Ferenc Baranyi, a pricinuit «neplăceri» prin splendidele sale versuri, de natură socială, scrise în perioada epocii lui Kádár. Dezagreabile au continuat a fi pentru unii şi mărturiile sale lirice scrise în anii guvernării socialiste de după schimbarea regimului, şi de acelaş spirit «incomod» sunt dominate şi azi noile sale poeme. Din această pricină, poetul Baranyi nu a fost preferatul regimului trecut, şi nu este un favorizat nici al puterii lui Viktor Orbán. Mărturia sa de credinţă asumată a luat în bătaia focului toate derapajele puterii actuale. «Angajamentul» meu poetic şi redacţional a mărturisit el nici până acum nu a reprezentat o obligaţie. Astfel, nu am fost niciodată lacheul aparatului schimbător, dar am fost în totdeauna slujitorul celor mai umane idei. Câteodată este destul de incomod... Cunoscând toate aceste lucruri, citind şi recitind versurile sale şi convingându-mă despre toate acestea, poate este de înţeles şi un păcat de iertat că, nici când mă adresez iubitorilor de poezie români, nu pot să scriu altfel de cât «părtinitor» despre lirica lui Ferenc Baranyi. Justificarea poziţiei mele este multiplă. Un motiv interior, subiectiv, mă justifică la fel de bine ca şi factorul extern, obiectiv. Este cel mai firesc lucru că omul nu numai îl iubeşte pe poetul său preferat care suflă în cimpoi după cum îi dictează inima, după gusturile şi idealurile sale de viaţă, în drumul lui spre iad, dar îl şi susţine ca pe un camarad de arme spiritual, într-o grea loialitate din cap până în picioare. Adică, pur şi simplu, este fascinat de personalitatea sa. Aşa simt şi eu acum, la vârsta de 84 de ani. Sunt un admirator entuziast al poeziilor lui Ferenc Baranyi. Pe lângă motivul interior, subiectiv, se înţelege de la sine că îl preţuiesc pe Ferenc Baranyi şi în calitatea sa de poet maghiar preferat şi contemporan pentru că este un talent remarcabil, cu o capacitate poetică fără seamăn. În persoana lui Ferenc Baranyi s-a întruchipat

19 parafrazând memorabila constatare a principelui poeziei ultimilor ani ai secolului XX, Gyula Illyés, făcută cu referire la poetul Sándor Petőfi un cadou rarissim al literaturii ungare de azi, ceea ce înseamnă că: Ferenc Baranyi este nu numai un mare talent, ci şi un caracter de excepţie, un simbol pilduitor. Tot Gyula Illyés spunea: marii poeţi, marii oameni sunt în cele mai rare cazuri cei mai mari în a fi un exemplu... În acest context, Ferenc Baranyi este rara avis, aparţinând excepţiilor care merită toată veneraţia. Întreaga sa viaţă şi activitate literară ilustrează unitatea unui mare caracter şi a unui talent poetic de excepţie. De aceea a devenit poezia lui Baranyi elementul constitutiv al sufletului meu. Este atunci de mirare, dacă despre această creaţie şi despre acest creator pot să mă exprim doar prin cuvinte înflăcărate şi pline de culoare?! Asumându-mi, totodată, şi faptul că afirm în stilul oratorilor epocii reformei ungare a secolului XIX: Mă plec în faţa măreţiei poetice a lui Ferenc Baranyi! Mă plec pentru că poeziile sale reflectă de-a dreptul sprincenele încruntate liniile feţei şi gesturile creatorului, adică: credibilitatea sa personală caracterul! Mă plec în faţa măiestriei umane şi poetice ale lui Ferenc Baranyi, deoarece după schimbarea de regim din Ungaria, el a rămas ceea ce a fost: un om de stânga, care mărturiseşte valorile europene şi un impecabil poet de stânga, fidel adevăratelor valori de stânga. El nu şi-a însuşit ideea de stânga la seminariile de partid, ci urmând neclintit stelele sale călăuzitoare, Sfânta Treime a liricii maghiare: pe Sándor Petőfi, Attila Jozsef şi Miklós Radnóti, şi şi-a asumat şi îşi asumă şi azi acea orientare, al cărei sens, esenţă şi scop este: compasiunea desăvârşită faţă de oamenii săraci şi suferinzi, faţă de cei împinşi în mizerie şi faţă de cei aserviţi, slujind, în acelaşi timp, acelei mulţimi care trăieşte, de pe azi mâine, în sărăcie. La asemenea lucruri ne învaţă aproape întreaga lirică maghiară, «drapelele roşii» ale lui Petőfi, «steaua stelelor» 19

20 20 a lui Ady, precum şi Attila József care «şi-a imaginat, întotdeauna, căminul şi familia pentru alţii»», mărturiseşte Baranyi, motivând astfel orientarea sa de stânga, asumată pentru toată viaţa. «Eu nu pot să trăiesc printre oameni nefericiţi şi cred că de aceea sunt un om de stânga. Ca să mă simt bine în pielea mea, trebuie ca într-o oarecare măsură să fie ordine în lume. Cred că problema socială bazată pe proprietate comună nu poate fi ocolită de umanitate. Din nou şi din nou, ne confruntăm cu această problemă şi trebuie identificate alte şi alte soluţii». Despre colegul său de poezie şi de ideologie, Mihály Ladányi care în una din poeziile sale s-a autodenumit «frumosul huligan» şi care era amintit în viaţa maghiară contemporană drept un Villon maghiar scria astfel: «I se spunea om al dracului, care când era mângâiat, când primea câte un şut în fund din partea regimului (regimul-kádár n.h.g.), însă de două ori i s-a decernat premiul «József Attila» pentru talentul său, iar alte ori se întâmpla să fie condamnat la o lungă tăcere. Şi s-a întâmplat astfel, pentru că nu s-a complăcut în postură de poet persecutat. Nu a fost pe placul puterii şi nu a provocat presecuţia. Şi-a văzut de treabă cu onestitate. În drumurile sale s-a pus la dispoziţia tuturor, ştiind de fiecare dată cui trebuie dat ultimul bănuţ al speranţei». Aceste rânduri i se potrivesc perfect şi lui Ferenc Baranyi, atitudinii sale manifestate în regimul trecut, ţinutei morale a poeziei sale sociale, deosebit de populare, scrise sub constrângerile Timpului, în condiţiile politicii culturale impuse de regimul Kádár. Nu aş putea să apreciez mai exact şi mai concis esenţa portetului mai recent al poetului Baranyi. de cât a făcut-o el însuşi, când a sintetizat, cu amar şi justificat, tot ce a observat în anii de după schimbarea regimului, aruncând o privire în drumul spre Damasc, în ceea ce priveşte spiritul cameleonic: «Am dreptul să simt o imensă superioritate faţă de marea majoritate a colegilor mei de breaslă».

A zsűri tagjai: Ádám Gyula, Balázs Attila, Bálint Zsigmond, Erdély Bálint Előd, Henning János

A zsűri tagjai: Ádám Gyula, Balázs Attila, Bálint Zsigmond, Erdély Bálint Előd, Henning János Kapcsolat Contact Kapcsolat válogatás a Kapcsolat fotópályázatra beérkezett fényképekből A világunk végtelen összefüggések rendszere: a viszonyok némelyike magától érthetődő, mások számunkra érzékelhetetlenek,

Részletesebben

Prefectura Cluj. Bulevardul 21 Decembrie 1989 Nr. 58, Cluj-Napoca Tel.: Fax:

Prefectura Cluj. Bulevardul 21 Decembrie 1989 Nr. 58, Cluj-Napoca Tel.: Fax: Prefectura Cluj Bulevardul 21 Decembrie 1989 Nr. 58, Cluj-Napoca Tel.: +40.264.594888 Fax: +40.264.59163 prefectura@prefecturacluj.ro Tisztelt Prefektus Ur! Stimată Doamnă/ stimate Domn! Tárgy: Törvény

Részletesebben

Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926

Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 - Adresa Andreea Popescu Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12. Turnu Măgurele Jud. Teleorman 06102. România. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Formatul românesc de adresă: Strada,

Részletesebben

Hifa-Ro. Áhítva vártak engem / M-au aşteptat cu dor INFO

Hifa-Ro. Áhítva vártak engem / M-au aşteptat cu dor INFO Hifa-Ro INFO 2006 anul IV évf. nr. 14 szám Trimestrul II negyedév Segítség Mindenkinek - Ajutor pentru Toţi A Hifa-Románia Segítség Mindenkinek Egyesület negyedévi ingyenes hírlapja - Ziarul trimestrial

Részletesebben

Vânătoarea de fantome în Grădina Zoologică din Tîrgu-Mureș între aprilie 2016

Vânătoarea de fantome în Grădina Zoologică din Tîrgu-Mureș între aprilie 2016 Vânătoarea de fantome în Grădina Zoologică din Tîrgu-Mureș între 18-22 aprilie 2016 Ce înseamnă asta? Mâinile rele au eliberat 10 fantome în Grădina Zoologică din Tîrgu-Mureș. Pentru a le vâna trebuie

Részletesebben

Nándor BÁRDI RELAÞIILE ROMÂNO-MAGHIARE, TRECUT ªI VIITOR A ROMÁN MAGYAR KAPCSOLATOK, MÚLT ÉS JELEN

Nándor BÁRDI RELAÞIILE ROMÂNO-MAGHIARE, TRECUT ªI VIITOR A ROMÁN MAGYAR KAPCSOLATOK, MÚLT ÉS JELEN Nándor BÁRDI RELAÞIILE ROMÂNO-MAGHIARE, TRECUT ªI VIITOR A ROMÁN MAGYAR KAPCSOLATOK, MÚLT ÉS JELEN ROMANIAN-HUNGARIAN RELATIONS BETWEEN PAST AND FUTURE RELAÞIILE ROMÂNO-MAGHIARE, TRECUT ªI VIITOR A. Despre

Részletesebben

mmcité www.mmcite.com

mmcité www.mmcite.com mmcité Oraș Spațiile publice ale orașelor sunt locuri fascinante unde oamenii se întâlnesc cu istoria. Ne bucurăm că designul nostru este focusat asupra a ceva așa de interesant precum zonele urbane. Putem

Részletesebben

PENSIUNI VENDÉGHÁZAK. Tordaszentlászló. Săvădisla. Magyarfenes. Vlaha. Sztolna (Isztolna) Stolna. Magyarlóna. Luna de Sus

PENSIUNI VENDÉGHÁZAK. Tordaszentlászló. Săvădisla. Magyarfenes. Vlaha. Sztolna (Isztolna) Stolna. Magyarlóna. Luna de Sus PENSIUNI VENDÉGHÁZAK Săvădisla Tordaszentlászló 110 Pensiunea Mysterious Spa Mysterious Spa panzió 112 Pensiunea şi restaurantul Copfos csárda Copfos csárda 113 Tamás Bistro Tamás Bisztró 115 Pensiunea

Részletesebben

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ Aprobat cu Ordin al ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5198 / 01.11.2004 M I N I S T E R U L E D U C A Ţ I E I Ş I C E R C E T Ă R I I CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU CURRICULUM PROGRAME ŞCOLARE PENTRU

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Gabriel ANDREESCU NECESITATEA RECONCILIERII INTERNE A BELSÕ MEGBÉKÉLÉS SZÜKSÉGESSÉGE THE NEED FOR DOMESTIC RECONCILIATION

Gabriel ANDREESCU NECESITATEA RECONCILIERII INTERNE A BELSÕ MEGBÉKÉLÉS SZÜKSÉGESSÉGE THE NEED FOR DOMESTIC RECONCILIATION Gabriel ANDREESCU NECESITATEA RECONCILIERII INTERNE A BELSÕ MEGBÉKÉLÉS SZÜKSÉGESSÉGE THE NEED FOR DOMESTIC RECONCILIATION NECESITATEA RECONCILIERII INTERNE Dragi colegi, Mã grãbesc sã vã trimit rãspunsul

Részletesebben

RAPORT ANALIZĂ. Anul școlar 2012-2013

RAPORT ANALIZĂ. Anul școlar 2012-2013 RAPORT ANALIZĂ Anul școlar 2012-2013 1. Baza materială Inceperea anului școlar 2012-2013 aproape a pornit in condiții excelente din punct de vedere al bazei materiale. S-au schimbat 6 rânduri de geamuri

Részletesebben

Hifa-Ro INFO. Din sumar... A tartalomból

Hifa-Ro INFO. Din sumar... A tartalomból Hifa-Ro INFO S e g í t s é g M i n d e n k i n e k - A j u t o r p e n t r u To ţ i 2013 anul XI. évf. nr. 42. szám Trimestrul II. negyedév A HIFA-Románia Segítség Mindenkinek Egyesület negyedévi ingyenes

Részletesebben

MŰVELŐDÉSI SZAKTESTÜLET PÁLYÁZATI ŰRLAP

MŰVELŐDÉSI SZAKTESTÜLET PÁLYÁZATI ŰRLAP PÁLYÁZATI ŰRLAP Pályázó szervezet neve: Program megnevezése: VÉGVÁRÉRT ALAPITVÁNY IX. HAGZOMÁNYŐRZŐ NÉPTÁNCTÁBOR Iktatási szám (nem kitöltendő): Kitöltés módja: számítógéppel. I. ADATLAP ÉS ÖSSZEGZŐ 1.

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Bevándorlás Dokumentumok

Bevándorlás Dokumentumok - Általános Hol találom a űrlapot? Unde pot găsi un formular pentru? Űrlap holléte felőli érdeklődés Mikor állították ki a [dokumentumot]? Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése Hol állították

Részletesebben

Hifa-RoINFO. Din sumar... A tartalomból

Hifa-RoINFO. Din sumar... A tartalomból Hifa-RoINFO 2011 anul IX évf. nr. 35. szám Segítség Mindenkinek - Ajutor pentru Toţi Trimestrul III. negyedév A Hifa-Románia Segítség Mindenkinek Egyesület negyedévi ingyenes lapja - Revista trimestrială

Részletesebben

INFO. A tartalomból. Din sumar...

INFO. A tartalomból. Din sumar... H I FA - R o INFO S e g í t s é g M i n d e n k i n e k - A j u t o r p e n t r u To ţ i 2014 anul XII évf. nr. 47. szám Trimestrul III. negyedév A HIFA-Románia Segítség Mindenkinek Egyesület negyedévi

Részletesebben

Hifa-Ro. Szeresd felebarátodat, mint önmagadat Mt 22, 39b. Iubeşte-ţi aproapele, ca pe tine însuţi Matei 22, 39b INFO

Hifa-Ro. Szeresd felebarátodat, mint önmagadat Mt 22, 39b. Iubeşte-ţi aproapele, ca pe tine însuţi Matei 22, 39b INFO Hifa-Ro INFO 2007 anul V évf. nr. 17 szám Trimestrul I negyedév Segítség Mindenkinek - Ajutor pentru Toţi A Hifa-Románia Segítség Mindenkinek Egyesület negyedévi ingyenes hírlapja - Ziarul trimestrial

Részletesebben

Szia! / Jó napot! (attól függően, hogy magázod vagy tegezed az adott személyt)

Szia! / Jó napot! (attól függően, hogy magázod vagy tegezed az adott személyt) - Esențiale Kan du vara snäll och hjälpa mig? A cere ajutor Talar du engelska? Întreabă dacă vorbește cineva engleză Talar du _[språk]_? A întreba dacă o persoană vorbește o anumită limbă Jag talar inte

Részletesebben

Fonduri europene oportunități de finanțare, investiții, evenimente Úniós források beruházások finanszírozásának, események szervezésének lehetősége

Fonduri europene oportunități de finanțare, investiții, evenimente Úniós források beruházások finanszírozásának, események szervezésének lehetősége Fonduri europene oportunități de finanțare, investiții, evenimente Úniós források beruházások finanszírozásának, események szervezésének lehetősége Ce s-a întâmplat? Mi történt? 2003-2009 Phare Coeziune

Részletesebben

Hifa-Ro. II János Pál pápa üzenetei / Mesajele papei Ioan Paul al II-lea 1920-2005 INFO

Hifa-Ro. II János Pál pápa üzenetei / Mesajele papei Ioan Paul al II-lea 1920-2005 INFO Hifa-Ro INFO 2005 anul III évf. nr. 10 szám Trimestrul II negyedév Segítség Mindenkinek - Ajutor pentru Toţi A Hifa-Románia Segítség Mindenkinek Egyesület negyedévi ingyenes hírlapja - Ziarul trimestrial

Részletesebben

Hifa-Ro INFO. Szeptember 15-én d.u. 5 órakor a Deus Providebit Tanulmányi Házban (Marosvásárhely, Rózsák tere 61)

Hifa-Ro INFO. Szeptember 15-én d.u. 5 órakor a Deus Providebit Tanulmányi Házban (Marosvásárhely, Rózsák tere 61) Hifa-Ro INFO 2005 anul III évf. nr. 11 szám Trimestrul III negyedév Segítség Mindenkinek - Ajutor pentru Toţi A Hifa-Románia Segítség Mindenkinek Egyesület negyedévi ingyenes hírlapja - Ziarul trimestrial

Részletesebben

úgy matematikával és geometriával építik, mint a gótika kisebb csodáit. Két nyitott szem, két nyugodt kéz, egy emberi szív: ez a művészet. Hohó!

úgy matematikával és geometriával építik, mint a gótika kisebb csodáit. Két nyitott szem, két nyugodt kéz, egy emberi szív: ez a művészet. Hohó! ELŐSZÓ Íme, megint folytatom az egyetlen művet, új hullámban verem felétek a végtelen titkú tengert. Élnék ezer esztendeig: nem mondhatnám meg minden titkát. Írnék ezer esztendeig: nem mutathatnám meg

Részletesebben

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Józsa Miklós Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Áprily Lajos, a jeles transzszilván költő 1887. november 14-én született Brassóban. Édesapja Jékely Lajos, édesanyja Zigler Berta. A család két év múlva Parajdra

Részletesebben

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ Programa şcolară a fost aprobată prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului cu nr..../... MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI PROGRAMA ŞCOLARĂ REVIZUITĂ LIMBA ŞI LITERATURA

Részletesebben

Dr. (ifj.) Kós Károly tudományos munkássága

Dr. (ifj.) Kós Károly tudományos munkássága 200 Csorba Csaba Dr. (ifj.) Kós Károly tudományos munkássága KÓS KÁROLY az erdélyi tárgyi néprajz legjobb romániai magyar szakértője, egyben legtöbbet publikáló kutatója. Ennek ellenére tevékenységének

Részletesebben

INFORMAŢII ŞI MANUAL DE UTILIZARE - ÎNREGISTRARE ŞI PLATĂ CU CARD BANCAR în Sistemul Naţional Electronic de Plată (SNEP) -

INFORMAŢII ŞI MANUAL DE UTILIZARE - ÎNREGISTRARE ŞI PLATĂ CU CARD BANCAR în Sistemul Naţional Electronic de Plată (SNEP) - INFORMAŢII ŞI MANUAL DE UTILIZARE - ÎNREGISTRARE ŞI PLATĂ CU CARD BANCAR în Sistemul Naţional Electronic de Plată (SNEP) - www.ghiseul.ro ISMERTETŐ KÉZIKÖNYV- BANKKÁRTYÁVAL TÖRTÉNŐ ONLINE ADÓFIZETÉS AZ

Részletesebben

INFO. A tartalomból. Din sumar... Tabăra de formare Fraternitas din Selters. Fraternitas továbbképző tábor Szelterszen

INFO. A tartalomból. Din sumar... Tabăra de formare Fraternitas din Selters. Fraternitas továbbképző tábor Szelterszen Antoine de Saint Exupery Az emberek, azért magányosak, mert falakat emelnek hidak helyett. A Hifa-Románia Segítség Mindenkinek Egyesület negyedévi ingyenes lapja - Revista trimestrială gratuită a Asociaţiei

Részletesebben

EXAMENUL DE BACALAUREAT Probă scrisă la Geografie Europa România Uniunea Europeană Proba D/E/F

EXAMENUL DE BACALAUREAT Probă scrisă la Geografie Europa România Uniunea Europeană Proba D/E/F EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Probă scrisă la Geografie Europa România Uniunea Europeană Proba D/E/F Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de

Részletesebben

HIFA-RO INFO. 2015./XIII./II./50. Ajutor pentru Toţi Revista trimestrială gratuită a Asociaţiei HIFA-România Ajutor pentru Toţi

HIFA-RO INFO. 2015./XIII./II./50. Ajutor pentru Toţi Revista trimestrială gratuită a Asociaţiei HIFA-România Ajutor pentru Toţi Segítség Mindenkinek A HIFA-Románia Segítség Mindenkinek Egyesület negyedévi ingyenes lapja HIFA-RO INFO 2015./XIII./II./50. Ajutor pentru Toţi Revista trimestrială gratuită a Asociaţiei HIFA-România Ajutor

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

májusţ-június mai-iunie

májusţ-június mai-iunie májusţ-június mai-iunie 2012-2013 Bemutatók Premiere Móricz Zsigmond NEM ÉLHETEK MUZSIKASZÓ NÉLKÜL Nu pot trăi fără muzică Traducerea în limba română de Geta Hajdu Balázs, nyíri birtokos moşier Pólika,

Részletesebben

1. Kosztolányi Dezső: Édes Anna Feladat: 2. Móricz Zsigmond novellái Feladat: 3. Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma Feladat:

1. Kosztolányi Dezső: Édes Anna Feladat: 2. Móricz Zsigmond novellái Feladat: 3. Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma Feladat: 1. Kosztolányi Dezső: Édes Anna Feladat: Ez a kancsal fény már a lélekben készülődő robbanás felé utal, annak közelségét jelzi (Kiss Ferenc) Mutassa be az öntudatlan lázadás gesztusát Kosztolányi Dezső

Részletesebben

ROMÁN NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ROMÁN NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Román nyelv emelt szint 1311 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 18. ROMÁN NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA I. OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE

Részletesebben

I N F O. 2003 nr. 2 szám. Segítség Mindenkinek-Ajutor pentru ToŃi

I N F O. 2003 nr. 2 szám. Segítség Mindenkinek-Ajutor pentru ToŃi I N F O Segítség Mindenkinek-Ajutor pentru ToŃi 2003 nr. 2 szám Ha valami értékes és jó dolog történhetik velünk életünk során, úgy az a barátság. A legnagyobb kincs, ha találkozunk olyan valakivel, aki

Részletesebben

Adolescenþa Tini. Nr.15 15. Szám 2009 JANUÁR IANUARIE 2009 REVISTA ELEVILOR COLEGIULUI A NAGYSZALONTAI ARANY JÁNOS FÕGIMNÁZIUM DIÁKLAPJA

Adolescenþa Tini. Nr.15 15. Szám 2009 JANUÁR IANUARIE 2009 REVISTA ELEVILOR COLEGIULUI A NAGYSZALONTAI ARANY JÁNOS FÕGIMNÁZIUM DIÁKLAPJA MINISTERUL EDUCAÞIEI, CERCETÃRII ªI INOVÃRII INSPECTORATUL ªCOLAR AL JUDEÞULUI BIHOR COLEGIUL NAÞIONAL ARANY JÁNOS SALONTA STR. REPUBLICII, NR.90, JUD. BIHOR TEL/FAX: 0259-373448 E-mail: litsal@rdslink.ro

Részletesebben

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ Anexa nr. 2 la Ordiul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3919 / 20.04.2005 M I N I S T E R U L E D U C A Ţ I E I Ş I C E R C E T Ă R I I CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU CURRICULUM PROGRAME ŞCOLARE PENTRU

Részletesebben

Azonosító jel: ROMÁN NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május 27. 8:00. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 70 perc

Azonosító jel: ROMÁN NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május 27. 8:00. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 70 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 27. ROMÁN NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 27. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 70 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Cím Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikai címzés forma: Házszám + utca neve Település neve + ország rövidítése + irányítószám Mr. Adam Smith Smith's

Részletesebben

ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG FENNTARTHATÓSÁGA HARGITA MEGYÉBEN-konferencia SUSTENABILITATEA PATRIMONIULUI CONSTRUIT ÎN JUDEŢUL HARGHITA-conferinţă 22.02.2013.

ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG FENNTARTHATÓSÁGA HARGITA MEGYÉBEN-konferencia SUSTENABILITATEA PATRIMONIULUI CONSTRUIT ÎN JUDEŢUL HARGHITA-conferinţă 22.02.2013. ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG FENNTARTHATÓSÁGA HARGITA MEGYÉBEN-konferencia 22.02.2013. Hargita Megye Tanácsa, Faluképvédelmi programja, 2009- Modern székely ház: 2011-es alprogram A Modern székely ház program számokban:

Részletesebben

EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI a VI-a 2014 Test 2 Limba română Limba maghiară - Limba germană Limbă şi comunicare

EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI a VI-a 2014 Test 2 Limba română Limba maghiară - Limba germană Limbă şi comunicare CENTRUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI a VI-a 2014 Test 2 Limba română Limba maghiară - Limba germană Limbă şi comunicare Judeţul/sectorul... Localitatea... Şcoala...

Részletesebben

Impresszum : Mi is az internetfüggőség? Nem más, mint túlzott internethasználat, mely megakadályozza a napi életvitelt. Ben-

Impresszum : Mi is az internetfüggőség? Nem más, mint túlzott internethasználat, mely megakadályozza a napi életvitelt. Ben- Mi is az internetfüggőség? Nem más mint túlzott internethasználat mely megakadályozza a napi életvitelt. Ben- - neteket mennyire érint ez? Feleljetek őszintén az alábbi kérdésekre és megtudhatjátok! Kellemes

Részletesebben

TÖMB, UTCAKÉP - ÉRTÉKELŐ ADATLAP FIŞĂ DE CARTARE - ZONĂ, TRAMĂ STRADALĂ Település / Localitate Almás / Merești

TÖMB, UTCAKÉP - ÉRTÉKELŐ ADATLAP FIŞĂ DE CARTARE - ZONĂ, TRAMĂ STRADALĂ Település / Localitate Almás / Merești 1/9 1. Általános adatok / Date generale Keltezés / Data nov. 2011 Adatgyűjtő neve/nume responsabil András Alpár, Lőrincz Barna Aláírása/Semnătura Rajz azonosítója/nr. desen Fotók azonosítója/nr.identificare

Részletesebben

Lista pieselor expuse în lapidarul medieval

Lista pieselor expuse în lapidarul medieval Lista pieselor expuse în lapidarul medieval Panou I Castelul de la Hunedoara este unul dintre cele mai mult şi mai radical restaurate monumente. Aceste lucrări au demarat în 1868 şi cu mici întreruperi

Részletesebben

HIFA-Ro INFO. A tartalomból. Din sumar... CRĂCIUN FERICIT ŞI LA MULŢI ANI! BOLDOG KARÁCSONYT ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET!

HIFA-Ro INFO. A tartalomból. Din sumar... CRĂCIUN FERICIT ŞI LA MULŢI ANI! BOLDOG KARÁCSONYT ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET! HIFA-Ro INFO S e g í t s é g M i n d e n k i n e k - A j u t o r p e n t r u To ţ i 2013 anul XI. évf. nr. 44. szám Trimestrul IV. negyedév A HIFA-Románia Segítség Mindenkinek Egyesület negyedévi ingyenes

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

I N F O. Segítség Mindenkinek-Ajutor pentru ToŃi

I N F O. Segítség Mindenkinek-Ajutor pentru ToŃi I N F O 2004 anul II évf. nr. 7 szám Barátunk és sorstársunk 2004. július 27-én eltávozott közülünk, hitünk szerint oda, ahol mindannyian, majd együtt fogunk örvendezni egy új és örök találkozásnak. Márti,

Részletesebben

A törpevízerőművek helyzete Hargita Megyében

A törpevízerőművek helyzete Hargita Megyében A törpevízerőművek helyzete Hargita Megyében URBANISZTIKAI ENGEDÉLYEZÉSI FOLYAMAT PROCESUL DE AUTORIZARE DPDV. URBANISTIC Korodi Szabolcs építész URBANISZTIKAI SZAKMAI SZEMPONT PUNCTUL DE VEDERE AL PROFESIEI

Részletesebben

INFO. Kegyelmekben Gazdag Karácsonyt és Boldog Új Évet! Crăciun Fericit și La Mulți Ani! A tartalomból. Din sumar...

INFO. Kegyelmekben Gazdag Karácsonyt és Boldog Új Évet! Crăciun Fericit și La Mulți Ani! A tartalomból. Din sumar... Hifa-Ro INFO Segítség Mindenkinek - Ajutor pentru Toţi 2009 anul VII évf. nr. 28. szám Trimestrul IV. negyedév Kegyelmekben Gazdag Karácsonyt és Boldog Új Évet! Marcus Tulius Cicero A hálaadás nem csak

Részletesebben

Anuarul presei sălăjene

Anuarul presei sălăjene Anuarul presei sălăjene 2010 Asociaţia Jurnaliștilor din Sălaj Anuarul Presei Sălăjene 2010 ISSN 2067 046X Anuarul Presei Sălăjene un proiect iniţiat de Asociaţia Jurnaliștilor din Sălaj și coordonat de

Részletesebben

EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI a VI-a Model - Limba română - Limba maghiară - Limbă şi comunicare

EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI a VI-a Model - Limba română - Limba maghiară - Limbă şi comunicare CENTRUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI a VI-a 2013 Model - Limba română - Limba maghiară - Limbă şi comunicare Judeţul/sectorul... Localitatea... Şcoala... Numele

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Analiza comparată a identităţii minorităţilor maghiare din Bazinul Carpatic. A Kárpát-medencei magyarok nemzeti identitásának összehasonlító elemzése

Analiza comparată a identităţii minorităţilor maghiare din Bazinul Carpatic. A Kárpát-medencei magyarok nemzeti identitásának összehasonlító elemzése STUDII DE ATELIER. CERCETAREA MINORITĂŢILOR NAŢIONALE DIN ROMÂNIA WORKING PAPERS IN ROMANIAN MINORITY STUDIES MŰHELYTANULMÁNYOK A ROMÁNIAI KISEBBSÉGEKRŐL Nr. 2 Veres Valér Analiza comparată a identităţii

Részletesebben

Lista de lucrări în domeniul de studii universitare de licenţă filosofie

Lista de lucrări în domeniul de studii universitare de licenţă filosofie Lista de lucrări în domeniul de studii universitare de licenţă filosofie Numele şi prenumele: Tamás Dénes A. Teza de doctorat Titlu: Focusare pe frumos Universul romanelor lui Krasznahorkai László (A szépség

Részletesebben

CONFLUENŢE LEXICOGRAFICE ROMÂNO-MAGHIARE DIN SECOLUL AL XVII-LEA (LEXICON MARSILIANUM ŞI CONTELE MIKLÓS BETHLEN) *

CONFLUENŢE LEXICOGRAFICE ROMÂNO-MAGHIARE DIN SECOLUL AL XVII-LEA (LEXICON MARSILIANUM ŞI CONTELE MIKLÓS BETHLEN) * LEVENTE NAGY CONFLUENŢE LEXICOGRAFICE ROMÂNO-MAGHIARE DIN SECOLUL AL XVII-LEA (LEXICON MARSILIANUM ŞI CONTELE MIKLÓS BETHLEN) * Într-o recentă culegere de vechi texte literare maghiare 1, Iván Sándor Kovács

Részletesebben

ZIUA MONDIALĂ A PĂMÂNTULUI

ZIUA MONDIALĂ A PĂMÂNTULUI néptánccsoport felvonulása követte. A Szent Istvánparkban Péter György-Árpád alpolgármester mondott köszöntőbeszédet, majd elhelyezték az emlékezés koszorúit többek között: Vincze-Jancsi Tímea, a helyi

Részletesebben

Hifa-Ro INFO. Din sumar... A tartalomból

Hifa-Ro INFO. Din sumar... A tartalomból Hifa-Ro INFO S e g í t s é g M i n d e n k i n e k - A j u t o r p e n t r u To ţ i 2011 anul IX évf. nr. 34. szám Trimestrul II. negyedév A Hifa-Románia Segítség Mindenkinek Egyesület negyedévi ingyenes

Részletesebben

SZÜLETÉSNAP ANIVERSAREA

SZÜLETÉSNAP ANIVERSAREA Thomas Vinterberg - Mogens Rukov - Bo Hr. Hansen SZÜLETÉSNAP ANIVERSAREA Adaptarea scenică de Visky András - Robert Woodruff színpadi változata Rendező / Regia: Robert Woodruff Menü / Meniu Első fogás

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Máglya (50x40 cm, vászon, olaj zsűrizett) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA SZERETET és SZEX Szex nélkül lehet élni, de szeretet nélkül nem. (Dobrosi

Részletesebben

Hifa-Ro INFO. Din sumar... A tartalomból

Hifa-Ro INFO. Din sumar... A tartalomból Hifa-Ro INFO S e g í t s é g M i n d e n k i n e k - A j u t o r p e n t r u To ţ i 2012 anul X évf. nr. 37. szám Trimestrul I. negyedév A HIFA-Románia Segítség Mindenkinek Egyesület negyedévi ingyenes

Részletesebben

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23.

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. Van olyan ember Tartalomjegyzék 67-es út (Republic)... 18 A széllel szemben járok (Fonográf)... 13 Az ünnep (Zorán)... 17 Élsz valahol (Fonográf)... 11 Elvonult a

Részletesebben

Hifa-RoINFO. Din sumar... A tartalomból

Hifa-RoINFO. Din sumar... A tartalomból Hifa-RoINFO 2011 anul IX évf. nr. 36. szám Segítség Mindenkinek - Ajutor pentru Toţi Trimestrul IV. negyedév A Hifa-Románia Segítség Mindenkinek Egyesület negyedévi ingyenes lapja - Revista trimestrială

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Naplemente (60x40 cm, vászon, akril) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA VILÁGOSSÁG és SÖTÉTSÉG Régi bölcsesség; amikor a legmélyebb a sötétség,

Részletesebben

Árgyelán Sándor, III. o. titkár. Tárgy: A nemzetiségi politika alakulása Romániában

Árgyelán Sándor, III. o. titkár. Tárgy: A nemzetiségi politika alakulása Romániában 102 Árgyelán Sándor, III. o. titkár Tárgy: A nemzetiségi politika alakulása Romániában A román állam megalakulásától kezdve (1877) soknemzetiségû volt, a nemzetiségek az elsõ világháborúig a lakosságnak

Részletesebben

Azonosító jel: ÉRETTSÉGI VIZSGA október 25. ROMÁN NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA október :00. I. Olvasott szöveg értése

Azonosító jel: ÉRETTSÉGI VIZSGA október 25. ROMÁN NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA október :00. I. Olvasott szöveg értése ÉRETTSÉGI VIZSGA 2017. október 25. ROMÁN NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2017. október 25. 14:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 70 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

INFO. A tartalomból. Din sumar... Acceptarea M-am născut. Tu mi-ai dat viaţă! Împreună în palmele lui Dumnezeu O zi minunată Câteva

INFO. A tartalomból. Din sumar... Acceptarea M-am născut. Tu mi-ai dat viaţă! Împreună în palmele lui Dumnezeu O zi minunată Câteva Hifa-Ro INFO Segítség Mindenkinek - Ajutor pentru Toţi 2009 anul VII évf. nr. 26 szám Trimestrul II negyedév A feltétel nélküli elfogadás a legnagyobb élmény, amelyet egy ember átélni képes. Carl Rogers

Részletesebben

január-április ianuarie-aprilie

január-április ianuarie-aprilie január-április ianuarie-aprilie 2012-2013 Fejgép Spot Nézői kockázatok mindannyiunkra egyaránt érvényes társadalmi szituáltságunk bonyolultsága, a közös gondolkodás és cselekvés, nem pedig fogyasztás igénye

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története BORI IMRE

[Erdélyi Magyar Adatbank] Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története BORI IMRE BORI IMRE BORI Imre (Bácsföldvár, 1929. dec. 28. Újvidék, 2004. ápr. 22.), irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő. Az általános iskolát szülőhelyén, a gimnáziumot Petrovgradban (Zrenjanin), Becsén, Zentán

Részletesebben

A KÖRÖS-MEDENCE folyóvölgyeinek természeti állapota / Starea naturala a vailor din BAZINUL CRISURILOR

A KÖRÖS-MEDENCE folyóvölgyeinek természeti állapota / Starea naturala a vailor din BAZINUL CRISURILOR A KÖRÖS-MEDENCE folyóvölgyeinek természeti állapota / Starea naturala a vailor din BAZINUL CRISURILOR Szerkesztők - Redactori Sárkány-Kiss Endre, Sirbu loan, Kalivoda Béla Szerzők Autori Curtean Angéla

Részletesebben

László KÜRTI MAREA SCHIMBARE ªI CONSECINÞELE ACESTEIA A VÁLTOZÁS ÉS ANNAK KÖVETKEZMÉNYEI THE GREAT CHANGE AND ITS CONSEQUENCES

László KÜRTI MAREA SCHIMBARE ªI CONSECINÞELE ACESTEIA A VÁLTOZÁS ÉS ANNAK KÖVETKEZMÉNYEI THE GREAT CHANGE AND ITS CONSEQUENCES László KÜRTI MAREA SCHIMBARE ªI CONSECINÞELE ACESTEIA A VÁLTOZÁS ÉS ANNAK KÖVETKEZMÉNYEI THE GREAT CHANGE AND ITS CONSEQUENCES MAREA SCHIMBARE ªI CONSECINÞELE ACESTEIA 1. Dupã 1989 Fãrã îndoialã, primãvara

Részletesebben

Magyar Népköztársaság Nagykövetsége, Bukarest Bukarest, 1957. január 14. Ambassade de la République Populaire Hongroise Elõadó: Dobos István.

Magyar Népköztársaság Nagykövetsége, Bukarest Bukarest, 1957. január 14. Ambassade de la République Populaire Hongroise Elõadó: Dobos István. Magyar Népköztársaság Nagykövetsége, Bukarest Bukarest, 1957. január 14. Ambassade de la République Populaire Hongroise Szigorúan titkos! Elõadó: Dobos István. 37 Tárgy: Jelentés az okt. 23-i események

Részletesebben

Hifa-Ro INFO. 2006 anul IV évf. nr. 13 szám Trimestrul I negyedév

Hifa-Ro INFO. 2006 anul IV évf. nr. 13 szám Trimestrul I negyedév Hifa-Ro INFO 2006 anul IV évf. nr. 13 szám Trimestrul I negyedév Segítség Mindenkinek - Ajutor pentru Toţi A Hifa-Románia Segítség Mindenkinek Egyesület negyedévi ingyenes hírlapja - Ziarul trimestrial

Részletesebben

M I L T O N G. L E H R E R

M I L T O N G. L E H R E R M I L T O N G. L E H R E R P Ă M Â N T R O M Â N E S C (PROBLEMA ARDEALULUI VĂZUTĂ DE UN AMERICAN) B U C U R E Ş T I 1 9 4 4 (COPERTA EDIŢIEI PRINCEPS) M I L T O N G. L E H R E R ARDEALUL P Ă M Â N T R

Részletesebben

SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL közpészint 2013

SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL közpészint 2013 Tatabányai Integrált Szakiskola Középiskola és Kollégium Cím: 2800 Tatabánya, Cseri u. 35. Telefon: +36 34 309 545 E-mail: ititkar@is-kola.hu Web: www.is-kola.hu Fax: +36 34 309 549 SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR

Részletesebben

Civil kurázsik. Civil vitafórum. Kulturális kitekintő. Beszámoló

Civil kurázsik. Civil vitafórum. Kulturális kitekintő. Beszámoló 2 civil fórum Tartalomjegyzék 4. oldal Kolumbán Gábor: Civil erőkkel a globális térben 6. oldal Csáki Rozália: Határaink és felelősségünk 7. oldal Varga Máté: A nemzetek feletti civil társadalom és kialakulásának

Részletesebben

Hifa-Ro Info. A szeretet ünnepe / Sărbătoarea iubirii

Hifa-Ro Info. A szeretet ünnepe / Sărbătoarea iubirii Hifa-Ro Info 2004 anul II évf. nr. 8 szám Segítség Mindenkinek - Ajutor pentru ToŃi december -decembrie A Hifa-Románia Segítség Mindenkinek Egyesület negyedévi ingyenes hírlapja - Ziarul trimestrial gratuit

Részletesebben

Sarcinile de bazã ale Comisiei de partid pentru problemele naþionalitãþilor

Sarcinile de bazã ale Comisiei de partid pentru problemele naþionalitãþilor DOCUMENTE Sarcinile de bazã ale Comisiei de partid pentru problemele naþionalitãþilor 1. Comisia de partid pentru problemele naþionalitãþilor se va compune din 11-13 tovarãºi. Comisia va avea un aparat

Részletesebben

Crăciun fericit! Voi păstra Crăciunul în inimă şi voi încerca să-l ţin cu mine tot anul. (Charles Dickens) 3 Crăciunul se întâmplă și astăzi (?

Crăciun fericit! Voi păstra Crăciunul în inimă şi voi încerca să-l ţin cu mine tot anul. (Charles Dickens) 3 Crăciunul se întâmplă și astăzi (? 3 Crăciunul se întmplă și astăzi (?) Voi păstra Crăciunul în inimă şi voi încerca să-l ţin cu mine tot anul. (Charles Dickens) Crăciun fericit! Vita Catholica Banatus 12/2014 1 din cuprins ANUL XX NR.

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI 1. 1. Date despre program

FIŞA DISCIPLINEI 1. 1. Date despre program FIŞA DISCIPLINEI 1 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Creştină Partium 1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane 1.3 Departamentul Limba şi literatura maghiară

Részletesebben

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-611-5. Mercator Stúdió, 2009

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-611-5. Mercator Stúdió, 2009 A magyar irodalom és kultúra örökbecsű értékeinek ápolása, terjesztése érdekében az Országos Széchenyi Könyvtárral együttműködve kiadja a Mercator Stúdió. Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki

Részletesebben

Ecological assessment of the Szamos/Somes River to determine its influence on the ecological state of the Tisza River

Ecological assessment of the Szamos/Somes River to determine its influence on the ecological state of the Tisza River Ecological assessment of the Szamos/Somes River to determine its influence on the ecological state of the Tisza River A Szamos és Tisza folyók állapota a laboratóriumi vizsgálati eredmények alapján Evaluarea

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PHILIPS FC7070 http://hu.yourpdfguides.com/dref/4237547

Az Ön kézikönyve PHILIPS FC7070 http://hu.yourpdfguides.com/dref/4237547 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 27. ROMÁN NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 27. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

25. H í r l e v é l 2011. október Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület Internetes Újságja

25. H í r l e v é l 2011. október Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület Internetes Újságja 25. H í r l e v é l 2011. október Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület Internetes Újságja Miről olvashatunk a Debreceni Pozsgástár már megjelent, 2011. 3. szeptemberi újságjában? A Gymnocalycium

Részletesebben

Voyage Se débrouiller

Voyage Se débrouiller - Lieux M-am rătăcit. Ne pas savoir où vous êtes Îmi puteți arăta unde este pe hartă? Demander un sur un plan Unde pot găsi? Demander où se trouve une en particulier Eltévedtem. Meg tudná nekem mutatni

Részletesebben

Az Ön kézikönyve TOPCOM BUTLER 4502+TRIPLE http://hu.yourpdfguides.com/dref/2232614

Az Ön kézikönyve TOPCOM BUTLER 4502+TRIPLE http://hu.yourpdfguides.com/dref/2232614 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató TOPCOM BUTLER 4502+TRIPLE. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM Az osztályozó vizsga követelményei Szakközépiskola IRODALOM Az irodalom tantárgy osztályozó vizsgáján az osztályzat kialakítása az egységes követelmények szerint történik (40%-tól elégséges). Írásbeli

Részletesebben

INFO. A tartalomból. Din sumar... întâmplă fără fapte (7 pag.) Formare eficientă în cadrul Asociaţiei Hifa (10 pag.) Legături osoase (11 pag.

INFO. A tartalomból. Din sumar... întâmplă fără fapte (7 pag.) Formare eficientă în cadrul Asociaţiei Hifa (10 pag.) Legături osoase (11 pag. A tartalomból 2% Istenem, kezeim telve vannak ajándékaiddal, segíts nekem, hadd osszam meg másokkal! Ismeretlen szerző... és Isten azt mondta: ez titok (3 old.) Emlékek, örökre a lelkünkben... (4 old.)

Részletesebben

C L I M A R O M Â N I E I

C L I M A R O M Â N I E I C L I M A R O M Â N I E I I. FACTORI : 1. Aşezare geografică a. Pe Glob -consecinţă climă temperată b. Pe continent -consecinţă: cele 3 tipuri:oceanic,continental,mediteran 2. Relieful de jos în sus :-temperatura

Részletesebben

XIX. Kosztolányi Dezső

XIX. Kosztolányi Dezső XIX. Kosztolányi Dezső 1. Hol, mikor született és halt meg a Kosztolányi Dezső? 2. Hol, milyen tanulmányokat folytatott? 3. Milyen kapcsolat fűzte a következő személyekhez? Ady Endre: Babits Mihály: Brenner

Részletesebben

Începuturile Bibliotecii Judeţene Mureş. Dr. Molnár Gábor primul director al instituţiei

Începuturile Bibliotecii Judeţene Mureş. Dr. Molnár Gábor primul director al instituţiei Începuturile Bibliotecii Judeţene Mureş. Dr. Molnár Gábor primul director al instituţiei PETELEI KLÁRA Biblioteca Judeţeană Mureş Istoria oricărei biblioteci constituie o parte importantă a istoriei locale.

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

VII. A reformkor és a magyar romantika irodalmából

VII. A reformkor és a magyar romantika irodalmából VII. A reformkor és a magyar romantika irodalmából 1. Miben különbözik a közép- és kelet-európai népek romantikája a nyugat-európaitól? 2. Mi volt Herder jóslata a magyarságról? 3. Mely irodalmi-kulturális

Részletesebben

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL 2015 13.C Hári Andrea (HA) Vámosné Polyák Krisztina (VPK) 2015 SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELSOR MAGYAR

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

ROMÁN NYELV ÉS IRODALOM

ROMÁN NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 12. ROMÁN NYELV ÉS IRODALOM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 12. 8:00 I. SZÖVEGÉRTÉS Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

A játszótéren, román gyermekek között (vagy közös sportolás alkalmával)

A játszótéren, román gyermekek között (vagy közös sportolás alkalmával) Melyek azok a legfontosabb beszédhelyzetek, témák, tartalmak, amelyek egy román nyelven folytatott társalgás során egy iskolát kezdő (füleléssel befogadó, beszélni próbáló, olvasni- írni még nem képes)

Részletesebben