2 Helyzetértékelés 2.1 Módszertan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2 Helyzetértékelés 2.1 Módszertan"

Átírás

1 HitesyBartuczHollai 1 ÖSSZEFOGÁSSAL TOKAJ VILÁGÖRÖKSÉGÉÉRT PROJEKT BEMUTATÁSA A Tokaji borvidékez tartozó települések közül 13 olyan térségi összefogáson alapuló turizmusfejlesztési együttműködést dolgozott ki, melynek keretében összesen 16 projekt fejlesztése körvonalazódott. A fejlesztési elképzelések egy része kifejezetten a bor témájára, ugyanakkor egy másik jelentős része az aktív és a kulturális szabadidő eltöltésére épültek. Az Észak-Magyarországi Régióban elnyerhető 1,5 milliárd forintos maximális pályázati támogatás következtében a 16 projektelem két külön pályázatban került benyújtásra (Összefogással Tokaj Világörökségéért I és II.), mivel azok összesen közel 2,2 milliárd forintot tettek ki. Az ÖTV I. pályázat öt önkormányzat hat fejlesztési projektjét, míg az ÖTV II. pályázat kilenc önkormányzat tíz fejlesztési projektjét tartalmazza (egy település egy-egy projektelemmel mindkét pályázatban szerepelt). Jelen összefoglaló fő célja, hogy bemutassa a támogatást nyert két pályázat kidolgozásának főbb folyamatait, illetve összefoglalja a pályázat tartalmát. 2 Helyzetértékelés 2.1 Módszertan Tekintettel arra, hogy a Világörökségi területre még nem készült turizmusfejlesztési koncepció és program, a pályázat részeként kidolgozott megvalósíthatósági tanulmány megkísérelte ezt az űrt kitölteni azáltal, hogy helyzetelemzésében, a jövőkép, és a fejlesztési célrendszer meghatározásakor a borvidék egészével foglalkozott, majd csak a fejlesztések bemutatásánál korlátozódott a 13 település 16 projektjére (ÖTV I és II.). Az elkészült megvalósíthatósági tanulmány tehát jó alapot ad a borvidék remélhetőleg közeljövőben kidolgozásra kerülő turizmusfejlesztési tanulmányához, melynek csupán egy vékony szeletét képezik majd a pályázat keretében részletesen kidolgozott fejlesztések. Helyzetértékelés során a következő módszereket alkalmaztuk: Terepbejárás és interjúk készítése az önkormányzatok képviselőivel és turisztikai-borászati szakemberekkel Térségi fejlesztési dokumentumok elemzése Nemzetközi példák elemzése: borturisztikai desztinációk és borra épülő világörökségi helyszínek jellemzői, tapasztalatai, gyakorlata KSH adatok elemzése Műhelytalálkozók tartása

2 2.2 A tokaji borvidék bemutatása A Tokaji borvidék hagyományos irányítási és védelmi mechanizmusának írásos nyomai az 1600-as évek elejére nyúlnak vissza, amikor a borvidék települései közösen határozták meg a szőlőterületek védelmére is vonatkozó jogrendjüket. A törvényi védelem VI. Károly német-római császár (III. Károly magyar király) évi rendeletével kezdődött, amikor a területet a világon elsőként zárt borvidékké nyilvánította. A védelmet erősítették a szőlőterületek osztályba sorolásai, (klasszifikáció) amelyeknek korai emlékei az 1730., 1765., évekből valók. Ma is szigorú osztályba sorolás érvényesül a Tokaji borvidéken évben alkották meg az első bortörvényt, amelyet követett az 1908., az 1924., az és az évi bortörvény és az évi hegyközségi törvény. A Tokaji borvidék hegyközségei saját borrendtartási szabályzatot is elfogadtak. A jellegzetes szőlőbirtokok, farmok, falvak és kisvárosok ősi borpincéiben nyomon követhető a tokaji bor készítésének folyamata. Az elmúlt ezer év alatt kialakult szőlőművelési hagyományok érintetlen, eredeti formában való továbbélése indokolta, hogy az UNESCO Világörökségi Bizottsága a Tokaji borvidéket 2002-ben mint kultúrtájat felvette a világörökségi listára. A világörökségi védelemre való felvétel indokai, amelyek egyúttal a térség egyediségét is képezik: a világ első zárt borvidéke (1737) világhírű borvidék a vitis tokajensis a miocénkori ősszőlő lelőhelye a vitis sylvestris ősszőlő ma is vadon él Tokajban 1000 éves szőlőkultúra gazdag földtörténeti örökség talajok sokfélesége sajátos földrajzi fekvés kedvező klíma botrytis cinerea (a szőlőkben) sajátos mikroklíma gladosporium cellare (a pincékben) helyi erdők adják a hordók anyagát (kocsánytalan tölgy) a kaukázusi és római borkultúra találkozó helye sok nép és sok vallás települési öröksége a társadalom sok rétegének építészeti öröksége történelmi borpincék szüreti ünnepek a hely a táj és az ember évezredes összetartozásának ma is élő tanúja

3 2.3 Jelenlegi turisztikai kereslet A KSH adatok elemzését nehezítette, hogy a térség nem rendelkezik összesített statisztikai adatokkal, így elemzésünkhöz településenkénti adatokat használtunk fel. A tokaji borvidékre összességében megállapítható, hogy a turisztikai keresletre jelenleg az erős elsősorban nyárra koncentrálódó szezonalitás jellemző. Emellett megfigyelhető a kereslet erős koncentráltsága, amely elsősorban a városokra összpontosul. Összességében az adottságoktól és lehetőségektől messze elmarad a belföldi és a külföldi turisták száma, az általuk eltöltött vendégéjszakák száma, továbbá a térségben eltöltött átlagos tartózkodási idő. A világörökségi terület turisztikailag legfrekventáltabb két települése Sárospatak és Tokaj. A borvidék jelenleg jó imázzsal rendelkezik, amelyet elsősorban a magas minőségű és jó hírnevű tokaji bornak és a világörökségi cím elnyerésének köszönhet. A desztináció a pozitív megítélésből származó tőkét jelenleg csak kismértékben képes a turizmus piacán kamatoztatni, tekintettel a jelenlegi szolgáltatás-paletta viszonylagos fejletlenségére. Ez a térségbe látogató turisták esetleges csalódásához vezethet, amely az elvárt és a valós élményszerzés közötti negatív különbségből adódik. 2.4 A világörökségi cím hatásai Tekintettel arra, hogy a fejlesztések világörökségi területen valósulnak meg, nem lehet figyelmen kívül hagyni a világörökségi cím elnyerésének hatásait és következményeit. Az alábbiakban a cím elnyerésének legfőbb hatásait foglaljuk össze. A világörökségi cím önmagában nem oldja meg a térség problémáit. A címmel járó növekvő ismertség a korábbinál is több felelősséget ró a borvidékre, tekintettel a növekvő turistaszámra. A cím elnyerése fejlesztési kényszerpályára állította a térséget, melynek nincs alternatívája, hiszen nem engedhető meg hosszú távon hogy egy turisztikai térség folyamatosan alulteljesítse látogatói elvárásait. A világörökségi cím legfőbb hatásai: Növekvő ismertség, amely nagyobb arányú turistaforgalmat eredményezhet Igényesebb, magasabb költési hajlandósággal rendelkező turisták látogatják ezeket a helyszíneket A kiépítetlen infra- és szuprastruktúra negatív hatásokat eredményezhet Szükséges az infra- és szuprastruktúra kiépítése, pl. látogatóközpontok létrehozása A pufferzónában található vonzerők hozzájárulhatnak a központi attrakció terheltségének csökkentéséhez Fontos, hogy a nemzetközileg védett érték beépüljön a terület gazdaságába, annak szerves részévé váljon Fejlesztéseknél a lakosság bevonása, ezáltal a helyi identitástudat erősítése a siker egyik legfontosabb tényezője

4 2.5 Nemzetközi példák legfőbb tapasztalatai a Tokaj Világörökségi Borvidék számára Helyzetelemzésünkben kiemelt szerepet szántunk a nemzetközi példák elemzésének, hiszen a szűk keresztmetszetet nem a térség adottságai (jó hírnévvel rendelkező bor, világörökségi helyszín), hanem sokkal inkább a turistafogadás feltételrendszere jelenti. Legfőképpen Napa-völgy (USA), Burgundia, Saint-Emilion (Franciaország), és Cinque Terre (Olaszország) borvidékeit vizsgáltuk meg. Ezek közül a Tokaji borvidék számára leginkább releváns következtetéseink a következők: Építeni kell a meglévő építészeti, kulturális, szőlőtermesztési adottságokra Javítani kell a vendégfogadás feltételeit Az eredetileg nem turisztikai céllal létrejött borospincék vendégfogadási feltételeit fejleszteni kell; ehhez rendezvények szervezése Erősíteni kell a gasztronómiai kínálatot Komplex szabadidős kínálatot kell megvalósítani (aktív, kultúra) Meg kell teremteni a konferenciák, szemináriumok és képzések lebonyolításához szükséges alapinfrastruktúrát Törekedni kell a turisták minél jobb és szélesebb körű tájékoztatására Egyedi kínálati elemek megjelenítésére illetve kialakítására van szükség Komplex szolgáltatást nyújtó látogatóközpontokat kell kialakítani Élményszerzést maximalizálni kell Erős térségi együttműködésre és marketingre van szükség 2.6 Turisztikai trendek A turizmus fejlesztése során kiemelt figyelemmel kell lenni a nemzetközi szinten érvényes turisztikai trendekre, melyektől egyetlen turisztikai desztináció sem függetlenítheti magát. A tokaji borvidék számára leginkább relevánsnak ítélt trendek a következők: Egyre kedveltebbé válnak a teljes körű, változatos és kiegyensúlyozott élményt kínáló régiók, ami egyúttal hatékony desztináció menedzsmentet igényel A XXI. század utazói olyan termékeket preferálnak, amelyek maximális élményt nyújtanak minimális idő alatt Természetközeli (ökoturizmus), sport (fitness) és aktív nyaralások iránti kereslet nő Egy üdülőkörzetben a versenyképességet egyre inkább a földrajzi értelemben lehatárolható kínálat egészének egységes megjelenítése (turisztikai régiók) határozza meg, ugyanakkor erősödik az egyedi, speciális termékek szerepe A csomag ajánlatok egyre jobban terjednek, ahol egy átalánydíj ellenében a vendégek a térség valamennyi szolgáltatását vagy a szolgáltatások jól körülhatárolt csoportját igénybe vehetik (térségi üdülőkártya, holiday-clubok)

5 Egyediségek markáns megjelenítése szükséges a marketing kommunikációban (pl. riolittufa barlangrendszerek, ősszőlő) Internet szerepe erősödik a turisztikai döntéshozatalban A turisztikai trendek egyöntetűen a komplex kínálattal rendelkező turisztikai desztinációk kialakításának szükségességét támasztják alá (aktív-, kultúra-, wellness-, és konferencia kínálat). 2.7 SWOT-analízis A helyzetelemző rész felismeréseit SWOT-analízisben összesítettük. Az erősségek és gyengeségek között a térség belső adottságait-hiányosságait, a lehetőségek és veszélyek között a pozitív és negatív külső hatásokat elemeztük. Az alábbiakban a borvidékre kialakított SWOT-analízist mutatjuk be Erősségek Jó megközelíthetőség, különösen az M3-as és M30-as autópálya továbbépítése révén Az Észak-Magyarországi régió a környező országokból (PL, SK, ) növekvő mértékben érkező turisták egyik hagyományos célpontja. Sok nép és sok vallás öröksége Jelentős kulturális örökség, történelmi emlékek Rendezvények, programok sokfélesége Komoly kulturális- és bor rendezvények a térségben, pl. Zempléni Művészeti Napok, Tokaj Hegyalja Gazdanapok, Tokaji Borok Fesztiválja, stb. Adottságok megvannak a kerékpározáshoz és lovagláshoz Vizek folyók közelsége; víziturizmus jó adottságokkal rendelkezik Természeti értékek komoly vonzerőt jelentenek; több természetvédelem alatt álló terület a térségben; jó adottságok a túrázás, és a természetjárás tekintetében Világörökség helyszín növeli a térség ismertségét és az iránta megnyilvánuló turisztikai keresletet 1000 éves szőlőkultúra A világ első zárt borvidéke (1737) A nemzetközileg is ismert Tokaji név jelentős promóciós értékkel bír Szőlő- és bortermelés kiváló adottságai és hagyományai: gazdag földtörténeti örökség, talajok sokfélesége, kedvező klíma, sajátos mikroklíma: botrytis cinerea a szőlőkben, cladosporium cellare a pincékben Borpincék kiterjedt és látványos rendszere; vulkáni tufa gyakori előfordulása a borvidék pincéinek 80-85%-a tufába vájt pince Szőlészeti-borászati tevékenységek komoly hagyománya A borvidék kiváló potenciális konferenciahelyszín is egyben

6 Kisebb konferenciák és szemináriumok lebonyolítására alkalmas helyszínek A természeti környezet és a hagyományok miatt a falusi turizmus jó adottságokkal rendelkezik Gyengeségek A térség több településén minimális turisztikai vonzerő illetve szolgáltatás Turisztikai termékkínálat összehangolatlansága Turisztikai szereplők közötti együttműködés (önkormányzatok, vállalkozók, non-profit szervezetek) alacsony szintje belső kohézió gyengesége Szezonális turisztikai kínálat és kereslet Információ-szolgáltatás alacsony szintje Szálláshelyek minőségi színvonala alacsony; kevés egyedi hangulatú szálláshely A lehetőségektől elmaradó turisztikai kereslet, vendégéjszakák alacsony száma, alacsony átlagos tartózkodási idő Külföldi turisták részaránya alacsony. Több helyen felújításra szoruló közúthálózat Nincs operatív menedzsment szervezet a Világörökség helyszínre Viszonylag magas munkanélküliség Kevés nemzetközi vonzerővel bíró rendezvény Nincsenek eléggé kihasználva a bor melletti egyéb szabadidős adottságok (vízi turizmus, kerékpározás, ökoturizmus) Kerékpáros adottságok nincsenek kihasználva: kevés kerékpárút, és kerékpáros útvonal; összefüggő kerékpárút hálózat hiánya Vízi turizmus infrastruktúrájának kiépítetlensége a Bodrogon Ökoturizmust szolgáló infrastruktúra kiépítetlensége (pl. látogatóközpont) Extrém szabadidő eltöltési lehetőségek kihasználatlansága A borászati-szőlészeti szektorban rejlő lehetőségek nincsenek kihasználva: szolgáltatások és együttműködések alacsony szintje Pincesorok alapinfrastruktúrája és szolgáltatásai nem alkalmasak a turizmus kiszolgálására (nyitvatartási idő, vizesblokk, utak minősége, parkolók, kitáblázottság, stb.) Gasztronómiai adottságok a lehetőségekhez képest nincsenek kihasználva; kínálat viszonylagos fejletlensége Borút egyesületek kezdetleges szintű működése, szolgáltatók közötti együttműködések alacsony szintje Kevés konferenciák és szemináriumok lebonyolítására alkalmas helyszín Lehetőségek

7 Világviszonylatban növekvő kereslet a Világörökséghez tartozó helyszínek iránt Belföldi turizmus növekedése Borkultúra iránti érdeklődés növekszik Helyi gasztronómiai specialitások iránti igény növekedése A természet iránti igény, az aktív üdülés és a vidéki életforma iránti érdeklődés növekszik Konferenciák és szemináriumok iránti kereslet folyamatosan növekszik M3-as autópálya továbbépítése A Világörökségi helyszínek számára megnyíló pályázati források Veszélyek Hazai és nemzetközi szinten erősödő versenyhelyzetben a jelenlegi kínálat veszít versenyképességéből Képzett munkaerő elvándorlása a megfelelő minőségű munkahelyek hiányában Környezeti terhelés és a környezetszennyezés növekedése 3 Világörökségi borvidék fejlesztési stratégiája A SWOT-analízisre építve felvázoltuk a tokaji borvidék megvalósítandó turizmusfejlesztési stratégiáját, melynek részeként meghatároztuk a térség turisztikai jövőképét, és stratégiai fejlesztési céljait. A SWOT-analízist, a fejlesztési stratégiát, majd a konkrét fejlesztési programokat műhelytalálkozó keretében vitattuk meg a térség képviselőivel. A térségre a következő jövőképet határoztuk meg: A térség húzóágazata a borászati és idegenforgalmi szektor, melynek multiplikátor hatása kiterjed a térség gazdaságának egészére, lehetővé téve a kiegyensúlyozott, fenntartható fejlődést. A Világörökségi területté nyilvánított borvidéknek akkor van jövője, ha a szőlészet és bortermelés és az erre épülő idegenforgalom jövedelmező munkalehetőséget ad a térségben élők számára. Ehhez a világörökségi értékek fenntartható fejlesztésére és - a turizmus számára - bemutathatóvá tételére van szükség. A jövőkép elérését a következő célrendszer segíti elő: Szőlő- és borkultúra bemutatásához kapcsolódó turisztikai kínálat kialakítása

8 A térség történelmi borkultúrához kapcsolódó arculatának erősítése Komplex kínálat kialakítása: a borvidék kiválóan alkalmas a szabadidős turizmus és a konferencia- és szemináriumturizmus fogadására; ehhez meg kell teremteni az infrastrukturális feltételeket; fő szempont az élményszerzés növelése a meglévő adottságok kihasználásával Turizmus szereplői közötti együttműködések erősítése A bor mellett a gasztronómia szegmensének erősítése Oktatás és képzés megjelenítése a turisztikai kínálatban Borturisztikai kínálaton belül pozícionálás illetve differenciálás: lehetséges megjelenési formák a borgaléria, bormúzeum, Borinform interaktív borászati látogatóközpont; lehetséges témák pl. a szőlő útja az ültetvényről a pincéig, a hordók és érlelés folyamata, a palackozás, az aromák azonosítása (ízlés, szaglás) Már meglévő és potenciális borturisztikai szolgáltatóhelyek vendégfogadás szempontjából történő fejlesztése: közúti elérhetőség, infrastruktúra, parkolók, vizesblokk, kitáblázottság, garantált nyitvatartási idők és programok Erőteljesebb marketing: főbb küldő piacok elérése A kínálat szezonalításának csökkentése A borvidék turisztikai jövőképe és célrendszere alapján sokféle fejlesztés megvalósítására van lehetőség. Ezek lehetnek tisztán közösségi szolgáltatásokat nyújtó, tisztán profit-orientált célokat szolgáló, illetve ezek kombinációját megvalósító fejlesztések. Tekintettel arra, hogy a ROP1.1 intézkedés kifejezetten a közösségi szolgáltatásokat nyújtó fejlesztéseket támogatja, a pályázat kidolgozása során egyedül erre a szegmensre összpontosítottunk. A közösségi célú fejlesztések megvalósulása mellett talán még jelentősebb közvetett eredmény, hogy ezek hatására további közösségi és magánforrásból táplálkozó fejlesztések valósulhatnak meg (katalizátor hatás). A pályázat tartalmának kidolgozásakor tehát figyelemmel kellett lenni arra, hogy olyan példa értékű fejlesztések valósuljanak meg, melyeket további kezdeményezések követnek. A térségben sok hasonló nagyságrendű pályázati forrásokból illetve magánberuházással megvalósuló fejlesztésre van szükség ahhoz, hogy valóban komplex turisztikai kínálat alakuljon ki. 4 Fejlesztési program A stratégia alapján, a fejlesztési program kidolgozásánál kifejezetten közösségi szolgáltatások kidolgozására összpontosítottunk, melyek során az alábbi szempontokat vettük figyelembe: Szakmai szempontok: turizmusfejlesztés általános érvényű szakmai szempontjai Tulajdonviszonyok: egyértelmű és a pályázati kiírással összhangban lévő tulajdonviszonyok elérése

9 Hatósági korlátok figyelembevétele: elsősorban a környezetvédelem tekintetében ROP1.1 intézkedés 2-es komponensének célkitűzései: jogosultsági kritériumok Regionális Akciótervhez (RAT), a regionális turisztikai fejlesztési programhoz, és a borvidéket érintő négy kistérségi fejlesztési programhoz való illeszkedés 4.1 Fejlesztések pozícionálása Kiemelt szakmai szempont a komplex kínálat elérése. Ehhez sokféle kínálati elem megvalósítására van szükség. Az ÖTV I. és II. pályázatok keretében az alábbi kategóriákban fejlesztettük ki a projektelemeket. Az egyes kategóriák nem feltétlenül különíthetők el élesen egymástól Borral kapcsolatos látogatóközpontok: a bor erőteljesebb megjelenése a kínálatban E téma keretében olyan látogatóközpontok, borházak, illetve marketing centrumok (lehetséges elnevezések: Borinform, VIP Világörökségi Információs Pont) jönnek létre, melyek több funkcióval rendelkezhetnek az alábbiak szerint: Szakmai szervezetek befogadása Rendezvénytermek kialakítása, ezekben kisebb konferenciák, rendezvények, képzési programok, időszaki kiállítások, továbbá borral illetve világörökségi témákkal kapcsolatos filmvetítés szervezése Programlehetőségek biztosítása elsősorban rossz idő esetén: filmvetítés, kézügyességgel kapcsolatos animációs foglalkozások, ismeretterjesztő és oktató programok Szakmai vagy egyéb közösségi rendezvények: művészeti körök, civil szervezetek, vállalati szemináriumok és tréningek számára Információszolgáltatás a térség egészéről a turisták számára (a kevésbé hozzáférhető attrakciókat beleértve); látogató minden szükséges információt, kiadványt megkaphat a térség attrakcióiról, borospincéiről, borkóstolási lehetőségeiről, és a szálláshelyekről. Térségben megtalálható szolgáltatások közvetítése: szállás, vendéglátás, idegenvezetés, garantált programok, rendezvények belépőjegyei Térség-specifikus ajándéktárgyak értékesítése Rendezvényhelyszínek A Borok Háza látogatócentrumok mellett több olyan fejlesztés valósul meg (pl. Sárospatakon a Rákóczi Várbástya, Bodrogkeresztúron víziturisztikai szolgáltató bázis), melyek alkalmasak különböző rendezvények, konferenciák, illetve időszaki kiállítások megrendezésére. Az évente megrendezendő hagyományos eseményeket és az új rendezvényeket össze kell kapcsolni a világörökség fogalmával, illetve össze kell hangolni egymással.

10 A közösségi terek kialakításával egyidejűleg megteremtődnek az új rendezvények létrehozásának lehetőségei Színvonalas szabadtéri rendezvényhelyszínek A beltéri rendezvényhelyszínek mellett a komplex kínálattal rendelkező térség további kínálati eleme a szabadtéri rendezvények illetve rendezvényhelyszínek, melyek elsősorban a főszezon turisztikai termékkínálatának szélesítésére alkalmasak. A projektelemek több kifejezetten (pl. Vizikapu), illetve részlegesen erre a célra létrehozott fejlesztést tartalmaznak (pl. főtér rekonstrukció, szabadidőpark) Képzések-szemináriumok, ismeretátadás Nemzetközi példáknál a képzés és ismeret átadás szempontjai meghatározó jelentőségűek a turisztikai kínálatban. A szabadidős kínálat több olyan programelemet tartalmaz, melynek fő célja a szőlőtermesztéssel és borkészítéssel kapcsolatos tájékoztatás és ismeretek átadása. Ehhez a témához tartoznak a hivatásturizmus keretében megvalósítandó konferenciák, szemináriumok, melyek a jelenleginél nagyobb potenciállal rendelkeznek a borvidéken Komplex turisztikai kínálat; bortól eltérő attrakciók számának növelése A borvidékek nemzetközi - és egyre inkább hazai példák - alapján komplex kínálat megvalósítására törekednek, tehát a borral kapcsolatos kínálati elemek mellett domináns szerepet kapnak egyéb szabadidős kínálati elemek is. A borvidékeken tehát indokolt megteremteni az aktív és kulturális szabadidőtöltés lehetőségeit. Több projektelem ezen szegmenseket hivatott erősíteni kilátó, múzeum, búcsúhely, történelmi panoptikum, és víziturisztikai szolgáltató bázis kialakításával Kulturális kínálat fejlesztése A fentiek alapján szükség van a borvidék kulturális kínálatának fejlesztésére. Több projektelem (pl. a Magyar Nyelv Múzeuma, a Rákóczi Várbástya, stb.) alkalmas kulturális rendezvények befogadására Meglévő építészeti értékek kihasználása Burgundia borvidéken meghatározó vonzerőt képeznek a történelmi jelentőségű régi épületekből átalakított szálláshelyek, illetve más borturisztikai szolgáltató helyek. Tokaji borvidéken is számos régi, funkcióját vesztett épület található, melyek túlélésének záloga a rekonstrukció és valamilyen funkció hozzárendelése. Több projektelem célozza meg régi épületek rekonstrukcióját és felújítását Aktív szabadidőtöltés alapinfrastruktúrájának fejlesztése A borvidéknek jó adottság van az aktív szabadidőtöltésre: a legkézenfekvőbb a Bodrog víziturisztikai hasznosítása és a kerékpározás Szabadtéri rekreáció

11 Nemzetközi példák alapján a borvidékek turisztikai kínálatában hangsúlyosan jelennek meg a szabadtéri rekreációs helyszínek és lehetőségek. Ezt a szempontot a Tokaji borvidéknek is célszerű figyelembe vennie. A beadandó pályázat keretében több ilyen jellegű szabadtéri helyszín fejlesztése valósul meg Innovatív szemlélet, egyedi termékek Minden turisztikai desztináció, így a Tokaji borvidék esetében is alapvetően fontos az egyediségek jelenléte a kínálatban, melyet jól mutatnak a bemutatott nemzetközi példák. A projektelemek között egyediség jelent, pl. a Magyar Nyelv Múzeuma, vagy a Rákóczi Várbástya történelmi panoptikuma Panoráma, mint kiegészítő kínálati elem megjelenítése a kínálatban A panoráma meghatározó kínálati elem egy borvidék életében, tekintettel a tájképi változatosságra. Ez alapján a jó adottságú helyeket fejleszteni szükséges, továbbá azokat megfelelő hangsúllyal szerepeltetni kell a marketing kommunikációban Információs táblarendszer Az információnyújtást nem elég csak a látogatóközpontokba koncentrálni, célszerű a térség egészét ellátni egységes információs táblákkal. Ezek célja, hogy megfelelő információt nyújtsanak a térség vonzerőiről és szolgáltatásairól, illetve a turistát segítse a szolgáltatásokhoz való eljutásban. 4.2 Borturisztikai helyszínek pozícionálása További kiemelt szakmai szempont, hogy a hasonló turisztikai kínálati elemek megkülönböztessék egymástól magukat, ezáltal egymás kínálatát ne gyengítsék, hanem erősítsék. A 16 projektelem között 5 kifejezetten borturisztikai létesítmény található. Fentiek alapján kiemelten fontosnak tartjuk, hogy az egyes borturisztikai fogadóbázisok az egységesen nyújtandó szolgáltatások mellett egyedi arculattal rendelkezzenek. A differenciálással a látogatónak érdemes minden borral kapcsolatos látogatóközpontot felkeresnie, hiszen az egyes helyszíneken a szőlő- és borkultúra más-más vetületeit ismerheti meg. Ez alapján a borturisztikai helyszíneket az alábbiak szerint pozícionáltuk Művészet Borral és gasztronómiával kapcsolatba hozható művészetek (elsősorban festés, fényképészet, szobrászat) alkotóháza Gasztronómia A gasztronómia és a bor nem választhatók el egymástól. Ennek megfelelően a turisztikai kínálatban a bor mellett a gasztronómia fejlesztésével is foglalkozni kell. Olyan gasztronómiai fejlesztő műhely kialakítását tervezzük, amely katalizátor

12 hatást gyakorol a borvidék gasztronómiai kínálatára. Ehhez neves szakácsok és vendéglátóipari szakiskolák bevonása indokolt. A szakmai műhely célja olyan ételreceptek kialakítása, amely valamilyen módon alkalmazza a tokaji borokat, illetve kötődik a borvidék gasztronómiai hagyományaihoz. Ezáltal olyan ételek születhetnek, melyek magukban foglalják a tokaji nevet, pl. tokaji szőlőmustból készült dzsem, aszúlekvár, tokaji aszúba áztatott dió, tokaji kalács. A szakmai műhely kiemelten építene a térségben megtalálható erőforrásokra, pl. a vadgomba, az erdei méz, vagy a vadhús tekintetében. A gasztronómiai műhely rendszeres ételkészítéssel kapcsolatos rendezvényt is szervezne, pl. turisták bevonása az ételkészítésbe, látványkonyha, stb Fa, tölgy Hordókészítés (kádár) mesterségének bemutatása, különböző hordótípusok bemutatása, ugyanazon bor kóstolása különféle hordótípusból (fafajta, kor, méret). Ehhez a témához kapcsolható, hogy a Tokaji bor hosszú életű, így muzeális értékkel bír Talaj A talaj adottságokban fellelhető különbségek jelentős kihatással vannak a szőlő, ezáltal a bor minőségére. A Tokaji borvidéken változatosak a talaj és mikroklíma adottságok. Ennek jelentőségét az átlagturista nem ismeri, tehát célszerű lenne a talaj (terroir), a geológia, és a mikroklíma bemutatására épülő kínálat kialakítása Szőlőfajták Ennek keretében az ősszőlő és minden jelenleg a borvidéken termesztett szőlőfajta bemutatása, a szőlőművelési módok, és a szőlőfeldolgozás folyamatának bemutatása. A bemutatóhely különlegessége az aszúsodás folyamatának bemutatása lenne. A Tokaji borvidék egyik különlegessége, hogy több helyi szőlőfajta található meg, pl. a hárslevelű. A Vitis Tokaiensis a miocén kori időszak flórájához tartozó leletet Erdőbényén találták meg (ez az ősi szőlőlevél minden szőlőfajta ősének tekinthető, és azt bizonyítja, hogy a szőlő őshonos növény Tokajban). A Vitis Sylvestris ősszőlő ma is vadon él Tokajban. 4.3 További figyelembe vett szakmai szempontok Az alábbiakban a pozícionálás mellett összegyűjtöttük azokat a szakmai szempontokat, melyeket a projektfejlesztés során érvényesítettünk. Komplex kínálat kialakítása: szabadidőtöltés lehetőségének széles skálája Egyedi kínálat, innovatív szemlélet: minden projektelem esetében valami egyediség nyújtása Oktatás-képzés megjelenítése a kínálatban: látogatóközpontok (interaktív, kedvcsináló), rövid képzések (pl. aszúsodás folyamata, borkészítés, stb.) Katalizátor hatás: további fejlesztések előmozdítása

13 Fejlesztéseket követően marketingtevékenység kialakítása (imázs vetülete pont) Együttműködések erősítése a szereplők között Elérhetőség: útminőség, kitáblázottság, parkolási lehetőségek, információszolgáltatás, garantált nyitvatartási idők és programok Nemzetközi szinten versenyképes kínálat elérése Élményszerzés maximalizálása Fenntarthatóság környezeti, gazdasági A szakmai szempontok érvényesítése hozzájárul a helyi foglalkoztatottság növekedéséhez, a településkép javulásához, ezáltal az életminőség javulásához. 4.4 Tulajdonviszonyok Minden fejlesztésnél, de különösen a pályázat keretében megvalósítandó fejlesztéseknél egyértelmű, és a pályázati kiírással összhangban lévő tulajdonviszonyok elérésére van szükség. A tisztázási folyamatnak a pályázatkészítés megkezdése előtt le kell zajlania. Az Összefogással Tokaj Világörökségéért I. és II. pályázata keretében megvalósítandó 16 projektelem esetében több olyan tulajdonviszonnyal kapcsolatos probléma merült fel, melyek orvoslást igényeltek, tekintettel arra, hogy a rendezett tulajdonviszonyok megléte a sikeres pályázás alapfeltétele. Rendezetlen vagy nem megfelelő tulajdonviszonyok következtében több eredetileg tervezett projektelem meghiúsult, illetve több projektelem esetében komoly adminisztrációs akadályokat kellett leküzdeni. 4.5 Hatósági korlátok Minden fejlesztésnél általános érvényű szempont a hatósági szabályozások-korlátok figyelembevétele. Kiemelten foglalkoztunk elsősorban a környezet- és természetvédelmi szabályozásokkal. A 16 projektelem egyike a Bükki Nemzeti Park, mint szakhatóság állásfoglalása alapján hiúsult meg, így azt más projektelemmel helyettesítettük. Több projektelem esetében jelentettek komoly hátráltató tényezőt a hatósági előírások, elsősorban a műemlékvédelem és az engedélyezési eljárások tekintetében. 4.6 Illeszkedésvizsgálat A projektfejlesztés időszakában kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy a javasolt projektelemek illeszkedjenek a helyzetelemzés során alaposan megismert térségi, megyei, és regionális (RAT) fejlesztési dokumentumokhoz, továbbá a ROP1.1 intézkedés 2-es komponensének célkitűzéseihez és jogosultsági kritériumaihoz. A javasolt projektelemek mindegyikénél biztosítottuk az előbbi dokumentumokhoz való illeszkedést. A ROP1.1 pályázati útmutató több ponton jelentett korlátot a projektfejlesztés során. Ezek közül a jelen projekt szempontjából leginkább releváns motívumokat ismertetjük: Területi illetékesség (esetünkben világörökségi mag- és pufferzóna)

14 Út építését az útmutató nem támogatta, ezáltal több szakmailag indokolt projektelem hiúsult meg, illetve került megváltoztatásra Szálláshelyek kialakítását az útmutató nem támogatta Közösségi és profitorientált funkciók között több esetben nem volt egyértelmű határvonal az útmutató szellemisége alapján (pl. kávézó, gasztronómiai bemutatóhely, ajándékbolt) Költségvetési korlát: Észak-Magyarországon a 2-es komponens esetében viszonylag magas, mintegy 1,5 milliárd Ft 4.7 Tervezett fejlesztések Tokaj-Hegyalján A tanácsadó számára eredetileg átadott projektelemeket szakmai-, tulajdoni-, és hatósági szempontból, továbbá a ROP útmutatóhoz és a releváns fejlesztési dokumentációkhoz való illeszkedésvizsgálat következtében több ponton megváltoztattuk. Az eredeti projektelemek egy része kiesett és helyette más került támogatásra, másik része pedig átdolgozásra került. Ezt követően került véglegesítésre és a kedvezményezett önkormányzatok által elfogadásra a 13 önkormányzat 16 fejlesztési projekteleme, melyek két különálló pályázat (I. és II.) keretében kerültek benyújtásra, és melyeket az alábbiakban mutatunk be Összefogással Tokaj Világörökségéért II. Település Tokaj Sárospatak Fejlesztés tartalma A volt szociális otthon épületének rekonstrukciójával Tokajhegyaljai Borok Háza kialakítása kb. 300 m 2 területen: fogadócentrum, tárgyalók, konferencia- és szemináriumtermek, irodahelyiségek, borkatakomba, kiállítási helyiségek. A fejlesztés költségei az épület mellett magukban foglalják a kert rendezését is. A borturisztikai centrum kialakítása jelentősen hozzájárul a világörökségi terület névadó településén a turisták jobb tájékoztatásához, továbbá a borhoz kapcsolódó szabadidős és szakmai rendezvények szervezéséhez. Rákóczi Várbástya rekonstrukciójával a helyi történelemhez kötődő látványbástya kialakítása. A négyszintesre rekonstruálandó bástya kazamata szintjén képzeletbeli történelmi időutazást élhetnek át a látogatók, amely a Rózsakeresztes társaság világnézetét tükrözi. Az utcaszinten fogadóbázis, kávézó, és turisztikai információs centrum kerülne kialakításra. Az első szint az interaktív innovációs látványtár helyszíne, ahol találmányok, és képtelen tárgyak kerülnének ötletgazdag módon bemutatásra. A második szint a Jövő Háza, ahol konferenciaterem, digitális mű-terem (számítógépes grafikák, fotók, kortárs kiállítások), és Egér szoba (Internet kapcsolat) kerülnének kialakításra. A fejlesztéssel olyan turisztikai-kulturális központ alakul ki, amely jól kiegészíti a borvidék szőlőre és borra épülő turisztikai kínálatát.

15 Vizi-kapu területének szabadtéri rendezvénytérré történő átalakítása. A fejlesztés szabadtéri színpad, nézőtér, vásári standok (nyári rendezvényeknél bérbeadás népművészeti tárgyak árusítására és kézműves bemutatóhelyek kialakítására), és illemhelyek kialakítását, továbbá a környezet illetve a terepviszonyok rendezését foglalja magában. A fejlesztéssel 7-10 ezer fő befogadására válik alkalmassá a Vár és a Bodrog között húzódó rendezvénytér. A fejlesztéssel színvonalas kulturális nagyrendezvények megtartására nyílik lehetőség, melyek önálló illetve kiegészítő turisztikai vonzerőt jelentenek. Sátoraljaújhely Szerencs Bodrogkisfalud Magyar nyelv múzeuma kialakítása megközelítőleg nettó nm alapterületen a Kazinczy emlék-mauzóleuma mellett kerülne kialakításra. A fejlesztés építészeti vonatkozásai mellett megvalósul a terep rendezése, térvilágítás kiépítése, parkolóhelyek kialakítása, továbbá 15 millió Ft értékben a kiállítást segítő berendezések (pl. vitrin) beszerzése. A fejlesztéssel országos szinten is egyedülálló vonzerő alakul ki, amely alkalmas speciális célcsoportok megszólítására, illetve a már térségben tartózkodó turisták szabadidőtöltésének komplexebbé tételére. Világörökségi kapuzat és Turisztikai Fogadóépület kialakítása a 37-es főút felett, egy megközelítőleg 200 nm nagyságú épülettel egybekötve (információs-marketing funkció kialakítása, kávézó, vizesblokk). A fejlesztés az épület mellett magában foglal egy kapuépítményt, közműfejlesztést, terep- és környezetrendezést, parkolók (kb. 20 gépkocsi és 3 busz befogadására alkalmas) és térburkolatok kialakítását, továbbá utcabútorok kihelyezését. A fejlesztéssel olyan turisztikai információs- és fogadóbázis alakul ki, amely alkalmas a főváros felől történő közúti közlekedés megállítására és térségi kapu funkció betöltésére. Főtér kialakítása és kapcsolódó kiállító épület felújítása a település épületekkel határolt központjában. A projekt keretében garázsok és betonburkolatok bontása, térburkolat, lépcsők, támfalak és kocsi beállók létesítése, parkosítás és kertészeti munkák elvégzése, továbbá 10 kandeláberrel a közvilágítás megoldása, 1 szökőkút kialakítása, és utcabútorok (pad, szemetes, kerékpártartó) kihelyezése valósul meg. A fejlesztéssel egyrészt vonzó településkép, másrészt szabadtéri rendezvénytér alakul ki, ezáltal a település a jelenleginél jobb eséllyel kapcsolódik be a világörökségi terület turizmusába. Összesen elnyert támogatás: 1341 millió Ft

16 4.7.2 Összefogással Tokaj Világörökségéért II. Település Bodrogkeresztúr Fejlesztés tartalma A főút és a Bodrog folyó közötti területen található volt zsinagóga épületében Vízi- és kerékpáros turisztikai információs centrum, továbbá az emeleten rendezvényhelyszín funkció kialakítása. A fejlesztés költségei magukban foglalják a szomszédos lakóingatlan megvételét (így nyílik lehetőség a közvetlen főútról történő megközelíthetőségre), a bontás, a magasépítés, a terep- és környezetrendezés, a gyalogútépítés, és a vízpart rekultiválásának költségeit. A fejlesztés hozzájárul a világörökségi területen a kerékpározás és a víziturizmus kultúrájának növeléséhez, továbbá azzal a térségi turizmus komplexitásának növelésére alkalmas kulturális és szakmai rendezvényhelyszín alakul ki. Hegytetőn a vízművek szomszédságában lévő területen kilátó létesítése és a környezet rendezése. A fejlesztéssel rekreációsszabadidős funkciójú helyszín jön létre. A kilátó földből épített dombon kerülne megvalósításra a vízmű szomszédságában. A költségek magukban foglalják a földmunkát, kőfal építését és a kertészeti munkák költségeit. A fejlesztéssel természetközeli szabadidős terület alakul ki, ízelítőt nyújtva a borvidék egyik fő jellemvonásáról, a változatos tájképi adottságokról. Legyesbénye fő befogadására alkalmas Községi Borház kialakítása a megfelelő szociális és kiszolgáló egységekkel. Az épület szomszédságában tufablokkal kiboltozott pince kialakítása, terep- és kertrendezés, díszburkolattal ellátott út és kerítés kialakítása. A költségek magukban foglalják a pince és az épület kialakítását, a parkosítást, és az alapvető bútorok és berendezések beszerzését. A fejlesztéssel esély nyílik Legyesbénye jelenleginél jobb bekapcsolódására a világörökségi terület turizmusába, azáltal, hogy a turizmus fogadására alkalmas színvonalas közösségi- illetve rendezvénytér kerül kialakításra. Mád Szilvásfürdő Pihenőpark rekultiválása, vizesblokk kialakítása, infrastruktúra fejlesztése, meglévő vízforrás hasznosítása, tó rekonstrukciója, közvilágítás, parkosítás, a szabadidő-eltöltés alapfeltételeinek megteremtése. A fejlesztéssel színvonalas szabadidős rendezvénytér alakul ki, melynek fő sajátosságai a szőlőültetvények közé ágyazottság, a több száz éves fák, és a melegvíz-forrás. A terület az aktív kikapcsolódásra és szabadtéri kulturális rendezvények befogadására egyaránt alkalmas.

17 Monok Kálvária és Zarándokhely fejlesztése és felújítása, szabadtéri misehely kialakítása: 14 stációelem felújítása, minden egyes stációnál pihenő szigetek létesítése öntöttvas paddal és díszburkolattal, szabadtéri oltár fedése fa szerkezetű tetőzettel, 500 m hosszú gyalogút kialakítása, díszkivilágítás kábelezése és stációnként 1 db süllyesztett reflektor létesítése, szabadtéri misézéshez díszburkolat és alépítmény kialakítása, szezon jellegű vizesblokk kialakítása, kápolna felújítás, víz- és csatorna kiépítése. A fejlesztéssel megvalósul az évenként négyszer Monokra érkező zarándokturizmus színvonalas kiszolgálása, és a Kálvária búcsúhely egyéni turisták számára történő vonzóbbá tétele egyaránt. Sátoraljaújhely A jelenleg használaton kívüli önkormányzati tulajdonú ingatlan felújítása és bővítése (Hősök tere 5/a épület), továbbá az előtte található Hősök tere rekonstrukciója. A kialakított épület Turisztikai Információs Központ funkciót tölt majd be, melynek földszinti részén kerül elhelyezésre a Tourinform iroda, az emeleti részén pedig kiállító terem kerül kialakításra (Zempléni és Tokaj- Hegyaljai települések bemutató tárlata, valamint magyarországi világörökségek bemutatása). A Hősök terén látványszökőkút kialakítása mellett térburkolatok és zöldfelületek kialakítása, díszvilágítás, és utcabútorok kihelyezése valósul meg. A fejlesztéssel korszerű turisztikai információs pont, világörökségi kiállítóhely, és színvonalas térkialakítás valósul meg. A fejlesztéssel a világörökségi terület keleti részén elhelyezkedő város világörökségi identitástudata, ezáltal turisztikai vonzereje növekszik, ugyanakkor hozzájárul a térségi világörökségi vonzerőinek népszerűsítéséhez. Szegi Szegilong Víziturisztikai bázis és kiállítótér kialakítása a Bodrog-parton. A fejlesztés magában foglal továbbá táj- és kertépítészeti elemeket. A partszakasz a fejlesztéssel alkalmassá válik a túrahajók megállítására és számukra alapvető szolgáltatások nyújtására. A fejlesztés révén megvalósuló kulturált partszakasz és háttérszolgáltatások megfelelő alapot nyújtanak a Bodrog víziturizmusának megállítására és színvonalas kiszolgálására, továbbá a víziturizmus kultúrájának növelésére. Az önkormányzat tulajdonában lévő jelenleg romos állapotban lévő tájház borházzá történő átalakítása, melyhez kapcsolódóan fedettnyitott kemenceház kialakítása, közművek fejlesztése, kerti világítás kialakítása, és a területen már meglévő borospince felújítása vagy új pince létesítése A fejlesztéssel Szegilong bekapcsolódhat a világörökségi terület turizmusába. Tarcal Az önkormányzat tulajdonában álló Tarcali Borok Háza rekonstrukciója; az öt épületből álló épületegyüttesben Borászati Szakmai Központ, Borinform és Fogadóépület, Szakmai Szervezetek Háza, Borászati Múzeum, és Kemenceház kialakítása. A komplex kínálat az egyéni és csoportos látogatók fogadása mellett alkalmas

18 rendezvények-konferenciák-szemináriumok lebonyolítására. A fejlesztéssel a térség borhoz kapcsolódó turisztikai kínálata komplexebbé válik. Tolcsva A volt szociális otthon (Konstantin Ház) épületének külső-belső rekonstrukciója, Bormúzeum és Borászati Kultúra Háza kialakítása: fős konferenciaterem, kisebb szekciótermek, bemutatótermek kialakítása; az épület szomszédságában található gondnoki épület felújítása és hasznosítása A borra épülő szolgáltatásoknak célszerű törekedniük a specializációra, annak érdekében, hogy egymás kínálatát erősítsék. Ilyen specializáció lehet a művészet, a gasztronómia, a fa illetve tölgy, a talaj, és a szőlőfajták. A tolcsvai fejlesztés révén kialakuló szolgáltatásnak valamely specializációt meg kell céloznia az üzemeltetés során. Összesen elnyert támogatás: 799,5 millió Ft A két pályázat keretében összesen elnyert támogatás: 2140,5 millió Ft. Az érintett önkormányzatok a fejlesztés teljes bruttó költségének 2,5%-át mint önerőt a pályázati útmutatóval összhangban vállalták, melyet a fejlesztésekkel arányosan osztottak meg egymás között. 4.8 Engedélyezési tervek elkészíttetése A javasolt projektelemek kedvezményezettek által történő jóváhagyását követően kezdődhetett meg a műszaki tervek készítése, melyhez több tervező alvállalkozót vontunk be. Az engedélyezési tervek a pályázati dokumentáció részét képezték. A tervezés során kiemelt figyelmet fordítottunk az akadálymentesítés szempontjainak érvényesítésére. 4.9 Projekt jelenlegi stádiuma Jelenleg az Összefogással Tokaj Világörökségéért I. és II. nyertes pályázatok a támogatási szerződését az Önkormányzatok már aláírták. A kiviteli tervek és a közbeszerzési dokumentumok elkészítésén dolgozunk. A közbeszerzési felhívások 2006 első negyedévében lesznek kiírva, a kivitelezés, az ütemezés szerint 2007 első felében fejeződik be.

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY 1. PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ a.) Térségi összefogás résztvevőinek bemutatása (pályázó és partnerei): Szervezet neve Szervezet célkitűzése, tevékenységei, konkrét eredményei (pályázat

Részletesebben

A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14.

A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár Bevezető gondolatok A kultúra

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

2. melléklet az 1092/2017. (II. 21.) Korm. határozathoz

2. melléklet az 1092/2017. (II. 21.) Korm. határozathoz M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2017. évi 2 szám 591 16. Tákos 17. Tarpa 18. Tiszabecs 19. Tiszakanyár 20. Tiszamogyorós 21. Tiszatelek 2 Tivadar 2 Tuzsér 2 Túristvándi 2 Vásárosnamény Nyírség kiemelt turisztikai

Részletesebben

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Desztinációs Menedzsment Nemzetközi Konferencia Budapest, 2007. Február 7-9. Desztinációs Menedzsment Koncepció és Magyarország esete Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Koncepció Desztinációs

Részletesebben

Az ökoturizmus szerepe a hazai turizmus 2014-2024 közötti fejlesztésében, a támogatási programok tervezése

Az ökoturizmus szerepe a hazai turizmus 2014-2024 közötti fejlesztésében, a támogatási programok tervezése Az ökoturizmus szerepe a hazai turizmus 2014-2024 közötti fejlesztésében, a támogatási programok tervezése 2013. június 7. Dr. Nemes Andrea főosztályvezető NGM Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály

Részletesebben

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Köztisztasági fürdök és mosodák létrehozása, működtetése Célterület azonosító: 1 019 100 1. A projekt

Részletesebben

Turizmusfejlesztés és vállalati összefüggései. Kósa László, HKIK általános alelnöke ügyvezető igazgató Mátra Party Kft.

Turizmusfejlesztés és vállalati összefüggései. Kósa László, HKIK általános alelnöke ügyvezető igazgató Mátra Party Kft. Turizmusfejlesztés és vállalati összefüggései Kósa László, HKIK általános alelnöke ügyvezető igazgató Mátra Party Kft. Érdekek Egyszerűen összegezve: Nemzeti érdek, hogy minél több külföldi turista jöjjön

Részletesebben

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 (MUNKAANYAG) INTÉZKEDÉSEK 1. INTÉZKEDÉS 1. Intézkedés megnevezése A településeken működő, az ott élők helyben maradását elősegítő szolgáltatások körének bővítése,

Részletesebben

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1.

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1. o ldal 1 Tisztelt Partnerünk! Az alábbiakban szeretném felhívni a figyelmét az Új Széchenyi Terv Gyógyító Magyarország Egészségipari Program pályázati lehetőségeire: 1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése

Részletesebben

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévíz Az élet forrása A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévízi turizmusa számokban Magánszállás 812 ház 2240 szoba 4692 ágy Kereskedelmi szállás 20 Hotel (3-5 * ) 2078 szoba 5814 ágy Összesen

Részletesebben

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság)

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A fenntarthatóságot segítő regionális támogatási rendszer jelene és jövője ÉMOP - jelen ROP ÁPU Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A környezeti fenntarthatóság érvényesítése A környezeti

Részletesebben

Támogatási lehetőségek a turizmusban

Támogatási lehetőségek a turizmusban Támogatási lehetőségek a turizmusban Hévíz 2015. május 28. Bozzay Andrásné szakmai főtanácsadó Lehetőségek az operatív programokban 2014-2020 1. Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (GINOP)

Részletesebben

A Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma középtávú támogatási stratégiája 2012 2015.

A Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma középtávú támogatási stratégiája 2012 2015. A Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma középtávú támogatási stratégiája 2012 2015. 2012. június 30. A Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiumának alapvető küldetése,

Részletesebben

Sió-Kanál Fesztivál. A Balaton Régió és a Siócsatorna. versenyképes turizmusáért!

Sió-Kanál Fesztivál. A Balaton Régió és a Siócsatorna. versenyképes turizmusáért! Sió-Kanál Fesztivál A Balaton Régió és a Siócsatorna fenntartható és versenyképes turizmusáért! A Balaton Turisztikai Régió, a Siócsatorna településeinek kulturális bemutatkozási lehetősége, turisztikai

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI Balaton számokban I. A Balaton Régió szálláshely forgalmának alakulása 1998 és 2004 között vendégéjszakák száma 1998. 2004. változás% Kereskedelmi szálláshelyek:

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

Települési jövőkép. Sárosd

Települési jövőkép. Sárosd Települési jövőkép Sárosd Problémák Szociális struktúra Kisebbség (10%) Bölcsőde hiánya Gyógyszertár szolgáltatása Hagyományőrzés, nem óvjuk történelmi értékeinket. Képzetlen munkaerő Helyi járatos busz

Részletesebben

A turizmuspolitika aktuális kérdései

A turizmuspolitika aktuális kérdései A turizmuspolitika aktuális kérdései Jövőkép a Duna mentén, Rajka-Budapest Budapest, 2014. május 30. Fodor Olivér osztályvezető Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály Rekordok és kihívások 2 Vendégforgalom

Részletesebben

A tételek nappali és levelező tagozaton

A tételek nappali és levelező tagozaton ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK Turizmus-vendéglátás BA alapszak 2013/2014. tanév I. félév A tételek 1. A turizmus fogalmi meghatározása és fejlődéstörténete. A turizmus legfontosabb világtendenciái, Európa turizmusának

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

1.Fórum: Levél, 2014.06.23.

1.Fórum: Levél, 2014.06.23. Emlékeztető Projektötlet gyűjtő fórumokról 1.Fórum: Levél, 2014.06.23. Életminőség fejlesztése: Civil szervezetek rendezvény, eszköz, kiadvány Nem elaprózott pontszerű fejlesztések Átfogó térségi gazdaságfejlesztés,

Részletesebben

a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban.

a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban. a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban. b) A menedzsment fogalma és feladata a turizmusban. c) A kultúrák különbözőségének jelentősége a turizmusban.

Részletesebben

Bakonyban. www.abakonyert.hu. Együttműködés a fenntartható és tartalmas turizmusért a. Előadó: Hutvágnerné Kasper Judit

Bakonyban. www.abakonyert.hu. Együttműködés a fenntartható és tartalmas turizmusért a. Előadó: Hutvágnerné Kasper Judit Együttműködés a fenntartható és tartalmas turizmusért a Bakonyban Előadó: Hutvágnerné Kasper Judit A BAKONYÉRT Egyesület Egyesületünk alakult meg 2008-ban 2 megye, 3 kistérség 43 ezer érintett lakosa 4

Részletesebben

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként LEADER-szerűség az intézkedések, projektjavaslatok vonatkozásában A LEADER program a társadalmi-gazdasági

Részletesebben

A szürkemarha-szalámitól a fotóstúrákig termékfejlesztési trendek az ökoturizmusban

A szürkemarha-szalámitól a fotóstúrákig termékfejlesztési trendek az ökoturizmusban A szürkemarha-szalámitól a fotóstúrákig termékfejlesztési trendek az ökoturizmusban Pénzes Erzsébet Turizmus Tanszék Pannon Egyetem, Veszprém Magyar Nemzeti Parkok Hete szakmai nap, 2013. június 7. Hortobágy

Részletesebben

A magyar és nemzetközi turizmus jelenlegi trendjei és hatásai a hazai idegenforgalmi szegmensben

A magyar és nemzetközi turizmus jelenlegi trendjei és hatásai a hazai idegenforgalmi szegmensben A magyar és nemzetközi turizmus jelenlegi trendjei és hatásai a hazai idegenforgalmi szegmensben Turizmus Akadémia, Sopron Glázer Tamás vezérigazgató-helyettes 2015. szeptember 9. Trendek és tendenciák

Részletesebben

A TURISZTIKAI TERMÉKFEJLESZTÉS HELYI SAJÁTOSSÁGAI VÍZPARTI TELEPÜLÉSEKEN

A TURISZTIKAI TERMÉKFEJLESZTÉS HELYI SAJÁTOSSÁGAI VÍZPARTI TELEPÜLÉSEKEN A TURISZTIKAI TERMÉKFEJLESZTÉS HELYI SAJÁTOSSÁGAI VÍZPARTI TELEPÜLÉSEKEN Sulyok Judit (vezető kutató, Magyar Turizmus Zrt. / doktorjelölt, SZE Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola) Turizmus

Részletesebben

Hajdúk Vidékfejlesztési Egyesülete Hajdúböszörmény Bocskai István tér 1. PROJEKT ADATLAP

Hajdúk Vidékfejlesztési Egyesülete Hajdúböszörmény Bocskai István tér 1. PROJEKT ADATLAP PROJEKT ADATLAP A LEADER Helyi Akciócsoporthoz (HACS) a LEADER jogcím keretében tervezett projektjavaslat benyújtásához 1. Ügyfél adatai: Ügyfél neve: Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. Képviseletre jogosult

Részletesebben

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a A NYÍRSÉGÉRT LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a A NYÍRSÉGÉRT LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a A NYÍRSÉGÉRT LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Civil szervezetek tevékenységének

Részletesebben

Zöldturizmus Szekció. Natúrparkok - Zöldutak - Geoparkok. Básthy Béla, elnök Magyar Natúrpark Szövetség. Budapest, Kossuth Klub, 2014.04.25.

Zöldturizmus Szekció. Natúrparkok - Zöldutak - Geoparkok. Básthy Béla, elnök Magyar Natúrpark Szövetség. Budapest, Kossuth Klub, 2014.04.25. Básthy Béla, elnök Magyar Natúrpark Szövetség Budapest, Kossuth Klub, 2014.04.25. Zöldturizmus MTZrt.: UNWTO szerint az ökoturizmus a turizmus minden olyan formája, amelyben a turista fő motivációja a

Részletesebben

Támogatási lehetőségek között a turisztikai piaci szereplőknek az Operatív Programokban

Támogatási lehetőségek között a turisztikai piaci szereplőknek az Operatív Programokban Támogatási lehetőségek 2014-2020 között a turisztikai piaci szereplőknek az Operatív Programokban Az alábbi összeállítás a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó azon támogatási lehetőségeket tartalmazza,

Részletesebben

A Tisza-tavi régió turisztikai kínálata, kiemelkedő vonzerők Szendy Mónika MT Zrt. Tisza-tavi Regionális Turisztikai Projekt Iroda Marketing menedzser Veszprém, 2006. április 7. A TISZA-TÓ ALTERNATÍV ÜDÜLÉSI

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY 1. PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ a.) Térségi összefogás résztvevőinek bemutatása (pályázó és partnerei): Szervezet neve Szervezet célkitűzése, tevékenységei, konkrét eredményei (pályázat

Részletesebben

A TDM Szervezetek szerepe a Közép- dunántúli Régió turizmusában

A TDM Szervezetek szerepe a Közép- dunántúli Régió turizmusában A TDM Szervezetek szerepe a Közép- dunántúli Régió turizmusában A Magyar Regionális Tudományi Társaság XII. Vándorgyűlése Veszprém, 2014. 11. 27-28. A turizmus, mint helyi fejlesztés eszköze szekció Vargáné

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

Fürdőkultúra fejlesztése a Balatonföldvári Keleti strandon (DDOP-2.1.1/D )

Fürdőkultúra fejlesztése a Balatonföldvári Keleti strandon (DDOP-2.1.1/D ) Balatonföldvár Város Önkormányzata 2009. novemberében sikeres pályázatot nyújtott be a Dél-Dunántúli Operatív Program A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése című pályázati felhívás keretében.

Részletesebben

Termék- és szolgáltatástervezés a TDM-ben

Termék- és szolgáltatástervezés a TDM-ben TDM 7. Termék- és szolgáltatástervezés a TDM-ben Stratégiai működés megalapozása Dr. Piskóti István Intézetigazgató, ME Marketing Intézet A tervezés terepe Milyen turisztikai termékfejlesztés célszerű

Részletesebben

A BORÁSZAT, MINT TURISZTIKAI LEHETŐSÉG A RÉGIÓ SZÁMÁRA. Győrffy Zoltán bormarketing szakértő VinOliva pr & communication

A BORÁSZAT, MINT TURISZTIKAI LEHETŐSÉG A RÉGIÓ SZÁMÁRA. Győrffy Zoltán bormarketing szakértő VinOliva pr & communication A BORÁSZAT, MINT TURISZTIKAI LEHETŐSÉG A RÉGIÓ SZÁMÁRA Győrffy Zoltán bormarketing szakértő VinOliva pr & communication BOR, TURIZMUS, VÁLLALKOZÁS BOR, TURIZMUS, VÁLLALKOZÁS BOR A bor helyzete ma a világban

Részletesebben

Gyöngyös város turizmusfejlesztési koncepciójának területfejlesztési vonatkozásai

Gyöngyös város turizmusfejlesztési koncepciójának területfejlesztési vonatkozásai Gyöngyös város turizmusfejlesztési koncepciójának területfejlesztési vonatkozásai Domjánné Nyizsalovszki Rita 1 -Kovács Gyöngyi 1 - Szűcs Csaba 1 -Dávid Lóránt 2 1 Károly Róbert Főiskola, Turizmus, Területfejlesztési

Részletesebben

A VAS MEGYE FEJLŐDÉSÉT SZOLGÁLÓ TOP-FORRÁSOK 2014-2020. dr. Balázsy Péter Vas Megye Önkormányzata

A VAS MEGYE FEJLŐDÉSÉT SZOLGÁLÓ TOP-FORRÁSOK 2014-2020. dr. Balázsy Péter Vas Megye Önkormányzata A VAS MEGYE FEJLŐDÉSÉT SZOLGÁLÓ TOP-FORRÁSOK 2014-2020 dr. Balázsy Péter Vas Megye Önkormányzata Szombathely 2015 Megújult a Közgyűlés megújult a hivatal Erős felelősség Vas megye területfejlesztésében

Részletesebben

VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél

VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi vállalkozások fejlesztése,

Részletesebben

Csongrád megyei turisztikai. Lorem ipsum kérdések megvitatása

Csongrád megyei turisztikai. Lorem ipsum kérdések megvitatása Csongrád megyei turisztikai pályázatok bemutatása, aktuális Lorem ipsum kérdések megvitatása Turisztikai kiírások az Új Széchenyi Terv keretében a Dél-alföldön Kód Pályázat címe Beadott Nyert Cs. M-ben

Részletesebben

A Dunamellék Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dunamellék Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dunamellék Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Az egyes célterületekhez tartozó kritériumok meghatározásához alapul vett LEADER alapelvek: 1. Terület alapú

Részletesebben

Az orosz piacban rejlő turisztikai lehetőségek Szegedi Andrea képviselet-vezető Magyar Turizmus Zrt. moszkvai képviselete

Az orosz piacban rejlő turisztikai lehetőségek Szegedi Andrea képviselet-vezető Magyar Turizmus Zrt. moszkvai képviselete Az orosz piacban rejlő turisztikai lehetőségek Szegedi Andrea képviselet-vezető Magyar Turizmus Zrt. moszkvai képviselete Oroszország! A gazdasági növekedés a válságig az orosz középosztály megerősödését

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 13935-1/2014. Javaslat a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatója 2013. évi prémiumfeladatainak értékelésére

Részletesebben

Balatonfüred és környéke gyöngyszemei

Balatonfüred és környéke gyöngyszemei Balatonfüred és környéke gyöngyszemei azaz Balatonfüred és a Kelet-balatoni Kistérség mikro-régiójának összefogása az egész éves kulturális, egészség- és borturizmus fenntartható fejlôdéséért. Balatonfüred

Részletesebben

Kerékpáros fejlesztési lehetőségek a Széchenyi 2020 Programban

Kerékpáros fejlesztési lehetőségek a Széchenyi 2020 Programban Kerékpáros fejlesztési lehetőségek a Széchenyi 2020 Programban A kerékpáros turisztikai támogatási lehetőségeket megalapozó fejlesztéspolitikai háttér Zala két keréken záró konferencia 2015. március 12.

Részletesebben

A Homoród-Rika-Küküllő LEADER térség stratégiájának bemutatása

A Homoród-Rika-Küküllő LEADER térség stratégiájának bemutatása A Homoród-Rika-Küküllő LEADER térség stratégiájának bemutatása Jövőkép A megerősödött helyi közösségekben a családok meghatározó aránya, tudatos életvitelével őrzi és fenntarthatóan működteti a hagyományokat

Részletesebben

Regionális szervezetek közötti együttműködés a Balaton régió egységes turisztikai desztinációként kezelése és pozicionálása során

Regionális szervezetek közötti együttműködés a Balaton régió egységes turisztikai desztinációként kezelése és pozicionálása során Regionális szervezetek közötti együttműködés a Balaton régió egységes turisztikai desztinációként kezelése és pozicionálása során Varga-Dani Barbara Regionális marketing igazgató Országos TDM Konferencia

Részletesebben

Melléklet a../2016. (..) számú képviselő-testületi határozathoz

Melléklet a../2016. (..) számú képviselő-testületi határozathoz Melléklet a../2016. (..) számú képviselő-testületi határozathoz 1. Az ITS 2.1 A megvalósítást szolgáló beavatkozások bemutatása városrészenként 1. Városközpont című pontjának A1. Nádasdy vár és környezeteközösségi

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritások A prioritás vonatkozó A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések: Intézkedések

Részletesebben

TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK

TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK A természet mindennél és mindenkinél jobb vezető, ha tudjuk, hogyan kövessük. C. G. Jung Az előadás vázlata Természetvédelmi

Részletesebben

Egy még vonzóbb Budapestért

Egy még vonzóbb Budapestért Egy még vonzóbb Budapestért Dudás Krisztina marketingigazgató Magyar Turizmus Zrt. 2011. május 4. Kedvező piaci trendek A trendek nekünk dolgoznak Növekvő népszerűségnek örvendenek Rövid utazások Közeli

Részletesebben

ENSZ TURISZTIKAI VILÁGSZERVEZET (UNWTO)

ENSZ TURISZTIKAI VILÁGSZERVEZET (UNWTO) A TDM RENDSZER FEJLŐDÉSE ÉS ALAPVETŐ IRÁNYELVEI ? TDM ENSZ TURISZTIKAI VILÁGSZERVEZET (UNWTO) Mi a desztináció? A desztináció egy olyan földrajzi terület, ahol a turista legalább egy vendégéjszakát eltölt.

Részletesebben

Miskolc, 2008. okt. 15. Dr. Petrás Ferenc A prezentáció tematikája Regionális Fejlesztési Programok a számok tükrében ROP gazdaságfejlesztés 2009-10 ROP Akcióterv gazdaságfejlesztés újdonságai Regionális

Részletesebben

A KERÉKPÁROS TURIZMUS EURÓPÁBAN. A kerékpáros turizmus lehetőségei az EV14 nyomvonal előkészítése kapcsán Békéscsaba 2014.

A KERÉKPÁROS TURIZMUS EURÓPÁBAN. A kerékpáros turizmus lehetőségei az EV14 nyomvonal előkészítése kapcsán Békéscsaba 2014. A KERÉKPÁROS TURIZMUS EURÓPÁBAN A kerékpáros turizmus lehetőségei az EV14 nyomvonal előkészítése kapcsán Békéscsaba 2014. Kerékpáros Magyarország Szövetség Alapítva: 2008 Tagjai lehetnek: olyan szervezetek,

Részletesebben

A Sóvidék-Hegyalja kistérség turisztikai potenciálja. dr. Horváth Alpár

A Sóvidék-Hegyalja kistérség turisztikai potenciálja. dr. Horváth Alpár ? A Sóvidék-Hegyalja kistérség turisztikai potenciálja dr. Horváth Alpár Kontextus Sóvidék-Hegyalja HACS 41-313.-as intézkedés, Falusi turisztikai tevékenységek ösztönzése pályázati kiírás Sóvidék-Hegyalja

Részletesebben

Kulturális Fesztiválok Kollégiuma középtávú támogatási stratégiája 2012 2015.

Kulturális Fesztiválok Kollégiuma középtávú támogatási stratégiája 2012 2015. Kulturális Fesztiválok Kollégiuma középtávú támogatási stratégiája 2012 2015. A Kulturális Fesztiválok Kollégiumának alapvető küldetése, hogy a hazai rendezvénykínálatot a magyar nemzeti kultúra szerves

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ADALÉKOK A VÁROSFEJLESZTÉS XXI. SZÁZADI GYAKORLATÁHOZ Dr.

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A megyei

Részletesebben

Kovászna megye Turizmus Fejlesztési stratégiája 2.sz.MELLÉKLET

Kovászna megye Turizmus Fejlesztési stratégiája 2.sz.MELLÉKLET Kovászna megye Turizmus Fejlesztési stratégiája 2.sz.MELLÉKLET EUROPE - Best practice áttekintés Kijelöltünk 4 régiót, hogy Erdélyt, Kovászna megyét összehasonlítsuk velük mindegyik közülük hasonló imázzsal

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Oláh Károly ELŐTERJESZTÉS A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-1.1.1-15 kódszámú pályázaton való pályázati

Részletesebben

A 2005. évben a regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe adott támogatásokra meghirdetésre kerülő pályázati felhívásokhoz

A 2005. évben a regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe adott támogatásokra meghirdetésre kerülő pályázati felhívásokhoz ÉRTÉKELÉSI RENDSZER A 2005. évben a regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe adott támogatásokra meghirdetésre kerülő pályázati felhívásokhoz Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács Észak-alföldi

Részletesebben

Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület HFS tervezés

Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület HFS tervezés Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület 2015-HFS tervezés Legfontosabb szükségletek, lehetőségek A Velencei-tó LEADER HACS esetében a települési igények mellett a Velencei-tó, mint meghatározó

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: 08-8/1102-9/2011. TÁRGY: HELYI ÉS TÉRSÉGI TURISZTIKAI DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA MELLÉKLET:

IKTATÓSZÁM: 08-8/1102-9/2011. TÁRGY: HELYI ÉS TÉRSÉGI TURISZTIKAI DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA MELLÉKLET: IKTATÓSZÁM: 08-8/1102-9/2011. TÁRGY: HELYI ÉS TÉRSÉGI TURISZTIKAI DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA MELLÉKLET: E LŐTERJESZ T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító: 1 018 505

Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító: 1 018 505 A Szigetköz Mosoni-sík Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító:

Részletesebben

Település adatlap. Település neve:... Kategória: Falu: 2000 főig, Falu: 2000 fő fölött, Város: főig, Város: fő fölött,

Település adatlap. Település neve:... Kategória: Falu: 2000 főig, Falu: 2000 fő fölött, Város: főig, Város: fő fölött, Település adatlap Település neve:... Kategória: Falu: 2000 főig, Falu: 2000 fő fölött, Népesség:... Megye:... Turisztikai régió:... Polgármester:... Cím:... Telefon:... Zsűrizők neve:............... Összegzés:

Részletesebben

BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 ORSZÁGOS ÉS MEGYEI TERVEZÉSI FOLYAMATOK ÁTTEKINTÉSE Budapest új városfejlesztési koncepciója: BUDAPEST

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

TOP ÉS VEKOP FORRÁSOK RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSA KÖZGYŰJTEMÉNYEK RÉSZÉRE NOVÁK KITTI NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT

TOP ÉS VEKOP FORRÁSOK RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSA KÖZGYŰJTEMÉNYEK RÉSZÉRE NOVÁK KITTI NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT TOP ÉS VEKOP FORRÁSOK RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSA KÖZGYŰJTEMÉNYEK RÉSZÉRE NOVÁK KITTI PROGRAMIRÁNYÍTÓ REFERENS NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

A Tokaji kistérség felzárkóztatási fejlesztési programja

A Tokaji kistérség felzárkóztatási fejlesztési programja VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A Tokaji kistérség felzárkóztatási fejlesztési programja a Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal támogatásával, a Zempléni Regionális Fejlesztési Társulás megbízásából

Részletesebben

NYDOP-2.1.1/F-09-2010-0011. Balaton Rajongók Múzeuma sajtónyilvános projektzáró rendezvény

NYDOP-2.1.1/F-09-2010-0011. Balaton Rajongók Múzeuma sajtónyilvános projektzáró rendezvény NYDOP-2.1.1/F-09-2010-0011 Balaton Rajongók Múzeuma sajtónyilvános projektzáró rendezvény KÜLDETÉS TRADÍCIÓ 114 éve a Balaton és az Önök szolgálatában Projektportfólió ALFA program Balatoni Múzeum Fejlesztendő

Részletesebben

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BÉKÉS MEGYE JÖVŐKÉPE az élhető és sikeres megye

Részletesebben

Nagy Miklós Csaba egyéni vállalkozó Nagy Miklós egyéni vállalkozásának fejlesztése

Nagy Miklós Csaba egyéni vállalkozó Nagy Miklós egyéni vállalkozásának fejlesztése Nagy Miklós Csaba egyéni vállalkozó Nagy Miklós egyéni vállalkozásának fejlesztése Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi vállalkozások

Részletesebben

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG hirdet a Kulturális és tudományos keretből elnyerhető támogatásra. A felosztható keretösszeg: 3 millió Ft. 1. A 2012. évben megvalósítandó ünnepi rendezvényekre, eseményekre, kiemelten az irodalmi, történelmi,

Részletesebben

Marketing kommunikáció Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14.

Marketing kommunikáció Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. Marketing kommunikáció Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. Marketing A fogalom 1. vállalati tevékenység piaca szolgáltatások 2. filozófia Szemléletmód A vállalat

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Fizikai környezet KOHÉZIÓ

Fizikai környezet KOHÉZIÓ Települési jövőkép Sárszentágota Milyen lesz az élet Sárszentágotán 2010-ben? Vízió/Misszió Sárszentágota újra vonzó, lakosai számára otthont és megélhetést biztosító falu lesz, amely környezetével összhangban,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármesterétıl emihaly@salgotarjan.hu Szám: 81317/02/09. JAVASLAT az Észak-magyarországi Operatív Program Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet támogatására vonatkozó

Részletesebben

CIVIL EGYÜTTMŰKÖDÉSI HÁLÓZAT KIALAKÍTÁSA A KULTURÁLIS ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS ÉRDEKÉBEN A KÖZÉPKORI TEMPLOMOK ÚTJA MENTÉN

CIVIL EGYÜTTMŰKÖDÉSI HÁLÓZAT KIALAKÍTÁSA A KULTURÁLIS ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS ÉRDEKÉBEN A KÖZÉPKORI TEMPLOMOK ÚTJA MENTÉN CIVIL EGYÜTTMŰKÖDÉSI HÁLÓZAT KIALAKÍTÁSA A KULTURÁLIS ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS ÉRDEKÉBEN A KÖZÉPKORI TEMPLOMOK ÚTJA MENTÉN Kihívások! Területfejlesztési háttér tényezők Határon túlra kerülő centrumok, határokon

Részletesebben

A Maros-völgyi LEADER Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Maros-völgyi LEADER Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Maros-völgyi LEADER Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Kulturális, sport és szabadidős célú terek kialakítása és fejlesztése Célterület azonosító: 1 021 150 1.

Részletesebben

A helyi TDM feladatai, működése

A helyi TDM feladatai, működése A helyi TDM feladatai, működése Miért kell a TDM? Az európai turisztikai térségek idestova több, mint 20 éves válasza a piaci kihívásokra: A térségi együttműködési hálózatok kooperatív alapú termék- és

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJÁNAK

HAJDÚ-BIHAR MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJÁNAK HAJDÚ-BIHAR MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJÁNAK ILLESZKEDÉSE A 2007-2013-AS IDŐSZAK NEMZETI STRATÉGIAI REFERENCIA KERET ÉSZAK-ALFÖLDI REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMJÁHOZ 2006. JÚNIUS 15. Hajdú-Bihar megye Stratégiai

Részletesebben

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok A LEADER program a társadalmi-gazdasági szereplők együttműködését ösztönzi az olyan javak és szolgáltatások létrejötte, fejlesztése érdekében, amelyek a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosítják

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

A Magyar Szállodaszövetség javaslatai Budapest turizmusának fejlesztéséhez

A Magyar Szállodaszövetség javaslatai Budapest turizmusának fejlesztéséhez Budapest turizmusának, szállodai teljesítményének értékelése. Hogyan tovább? A Magyar Szállodaszövetség javaslatai Budapest turizmusának fejlesztéséhez Dr. Niklai Ákos 2011. május 4. BGF KVIFK Vállalkozásbarát

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21.

2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21. 2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

Bábolna, 2013.December 10.

Bábolna, 2013.December 10. Bábolna, 2013.December 10. Bemutatkozás 2007 Kalandra hív a régi vármegye helyi közösség 2008 Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület: dorogi és esztergomi kistérségek önkormányzatai, civil szervezeti,

Részletesebben

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület LEADER kritériumrendszere A Nyírség Helyi Akciócsoport

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

Rendezvényhelyszín kiajánló

Rendezvényhelyszín kiajánló Rendezvényhelyszín kiajánló 6726 Szeged, Közép fasor 1-3 6726 Szeged, Közép fasor 1-3. Bemutatkozik a Délvidék Ház DÉLVIDÉK HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Rövidített név: DÉLVIDÉK

Részletesebben

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Felhívás

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Felhívás Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság Pályázati Felhívás Turisztikai vonzerők fejlesztése 1/2004/ROP1.1 2004. február A REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

Részletesebben

BESZÁMOLÓ PROJEKTLÁTOGATÁSRÓL

BESZÁMOLÓ PROJEKTLÁTOGATÁSRÓL BESZÁMOLÓ PROJEKTLÁTOGATÁSRÓL HACS neve: Déli Napfény LEADER Egyesület Projektlátogatás helyszíne és időpontja: Algyő A projektlátogatást végző személy/ek: Terhes Csaba Az ügyfél képviseletében: Katona

Részletesebben

GÁRDONY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2012. SZEPTEMBER. 1 O l d a l :

GÁRDONY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2012. SZEPTEMBER. 1 O l d a l : GÁRDONY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2012. SZEPTEMBER 1 O l d a l : TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN... 4 2. A VÁROS EGÉSZÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben