2 Helyzetértékelés 2.1 Módszertan

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2 Helyzetértékelés 2.1 Módszertan"

Átírás

1 HitesyBartuczHollai 1 ÖSSZEFOGÁSSAL TOKAJ VILÁGÖRÖKSÉGÉÉRT PROJEKT BEMUTATÁSA A Tokaji borvidékez tartozó települések közül 13 olyan térségi összefogáson alapuló turizmusfejlesztési együttműködést dolgozott ki, melynek keretében összesen 16 projekt fejlesztése körvonalazódott. A fejlesztési elképzelések egy része kifejezetten a bor témájára, ugyanakkor egy másik jelentős része az aktív és a kulturális szabadidő eltöltésére épültek. Az Észak-Magyarországi Régióban elnyerhető 1,5 milliárd forintos maximális pályázati támogatás következtében a 16 projektelem két külön pályázatban került benyújtásra (Összefogással Tokaj Világörökségéért I és II.), mivel azok összesen közel 2,2 milliárd forintot tettek ki. Az ÖTV I. pályázat öt önkormányzat hat fejlesztési projektjét, míg az ÖTV II. pályázat kilenc önkormányzat tíz fejlesztési projektjét tartalmazza (egy település egy-egy projektelemmel mindkét pályázatban szerepelt). Jelen összefoglaló fő célja, hogy bemutassa a támogatást nyert két pályázat kidolgozásának főbb folyamatait, illetve összefoglalja a pályázat tartalmát. 2 Helyzetértékelés 2.1 Módszertan Tekintettel arra, hogy a Világörökségi területre még nem készült turizmusfejlesztési koncepció és program, a pályázat részeként kidolgozott megvalósíthatósági tanulmány megkísérelte ezt az űrt kitölteni azáltal, hogy helyzetelemzésében, a jövőkép, és a fejlesztési célrendszer meghatározásakor a borvidék egészével foglalkozott, majd csak a fejlesztések bemutatásánál korlátozódott a 13 település 16 projektjére (ÖTV I és II.). Az elkészült megvalósíthatósági tanulmány tehát jó alapot ad a borvidék remélhetőleg közeljövőben kidolgozásra kerülő turizmusfejlesztési tanulmányához, melynek csupán egy vékony szeletét képezik majd a pályázat keretében részletesen kidolgozott fejlesztések. Helyzetértékelés során a következő módszereket alkalmaztuk: Terepbejárás és interjúk készítése az önkormányzatok képviselőivel és turisztikai-borászati szakemberekkel Térségi fejlesztési dokumentumok elemzése Nemzetközi példák elemzése: borturisztikai desztinációk és borra épülő világörökségi helyszínek jellemzői, tapasztalatai, gyakorlata KSH adatok elemzése Műhelytalálkozók tartása

2 2.2 A tokaji borvidék bemutatása A Tokaji borvidék hagyományos irányítási és védelmi mechanizmusának írásos nyomai az 1600-as évek elejére nyúlnak vissza, amikor a borvidék települései közösen határozták meg a szőlőterületek védelmére is vonatkozó jogrendjüket. A törvényi védelem VI. Károly német-római császár (III. Károly magyar király) évi rendeletével kezdődött, amikor a területet a világon elsőként zárt borvidékké nyilvánította. A védelmet erősítették a szőlőterületek osztályba sorolásai, (klasszifikáció) amelyeknek korai emlékei az 1730., 1765., évekből valók. Ma is szigorú osztályba sorolás érvényesül a Tokaji borvidéken évben alkották meg az első bortörvényt, amelyet követett az 1908., az 1924., az és az évi bortörvény és az évi hegyközségi törvény. A Tokaji borvidék hegyközségei saját borrendtartási szabályzatot is elfogadtak. A jellegzetes szőlőbirtokok, farmok, falvak és kisvárosok ősi borpincéiben nyomon követhető a tokaji bor készítésének folyamata. Az elmúlt ezer év alatt kialakult szőlőművelési hagyományok érintetlen, eredeti formában való továbbélése indokolta, hogy az UNESCO Világörökségi Bizottsága a Tokaji borvidéket 2002-ben mint kultúrtájat felvette a világörökségi listára. A világörökségi védelemre való felvétel indokai, amelyek egyúttal a térség egyediségét is képezik: a világ első zárt borvidéke (1737) világhírű borvidék a vitis tokajensis a miocénkori ősszőlő lelőhelye a vitis sylvestris ősszőlő ma is vadon él Tokajban 1000 éves szőlőkultúra gazdag földtörténeti örökség talajok sokfélesége sajátos földrajzi fekvés kedvező klíma botrytis cinerea (a szőlőkben) sajátos mikroklíma gladosporium cellare (a pincékben) helyi erdők adják a hordók anyagát (kocsánytalan tölgy) a kaukázusi és római borkultúra találkozó helye sok nép és sok vallás települési öröksége a társadalom sok rétegének építészeti öröksége történelmi borpincék szüreti ünnepek a hely a táj és az ember évezredes összetartozásának ma is élő tanúja

3 2.3 Jelenlegi turisztikai kereslet A KSH adatok elemzését nehezítette, hogy a térség nem rendelkezik összesített statisztikai adatokkal, így elemzésünkhöz településenkénti adatokat használtunk fel. A tokaji borvidékre összességében megállapítható, hogy a turisztikai keresletre jelenleg az erős elsősorban nyárra koncentrálódó szezonalitás jellemző. Emellett megfigyelhető a kereslet erős koncentráltsága, amely elsősorban a városokra összpontosul. Összességében az adottságoktól és lehetőségektől messze elmarad a belföldi és a külföldi turisták száma, az általuk eltöltött vendégéjszakák száma, továbbá a térségben eltöltött átlagos tartózkodási idő. A világörökségi terület turisztikailag legfrekventáltabb két települése Sárospatak és Tokaj. A borvidék jelenleg jó imázzsal rendelkezik, amelyet elsősorban a magas minőségű és jó hírnevű tokaji bornak és a világörökségi cím elnyerésének köszönhet. A desztináció a pozitív megítélésből származó tőkét jelenleg csak kismértékben képes a turizmus piacán kamatoztatni, tekintettel a jelenlegi szolgáltatás-paletta viszonylagos fejletlenségére. Ez a térségbe látogató turisták esetleges csalódásához vezethet, amely az elvárt és a valós élményszerzés közötti negatív különbségből adódik. 2.4 A világörökségi cím hatásai Tekintettel arra, hogy a fejlesztések világörökségi területen valósulnak meg, nem lehet figyelmen kívül hagyni a világörökségi cím elnyerésének hatásait és következményeit. Az alábbiakban a cím elnyerésének legfőbb hatásait foglaljuk össze. A világörökségi cím önmagában nem oldja meg a térség problémáit. A címmel járó növekvő ismertség a korábbinál is több felelősséget ró a borvidékre, tekintettel a növekvő turistaszámra. A cím elnyerése fejlesztési kényszerpályára állította a térséget, melynek nincs alternatívája, hiszen nem engedhető meg hosszú távon hogy egy turisztikai térség folyamatosan alulteljesítse látogatói elvárásait. A világörökségi cím legfőbb hatásai: Növekvő ismertség, amely nagyobb arányú turistaforgalmat eredményezhet Igényesebb, magasabb költési hajlandósággal rendelkező turisták látogatják ezeket a helyszíneket A kiépítetlen infra- és szuprastruktúra negatív hatásokat eredményezhet Szükséges az infra- és szuprastruktúra kiépítése, pl. látogatóközpontok létrehozása A pufferzónában található vonzerők hozzájárulhatnak a központi attrakció terheltségének csökkentéséhez Fontos, hogy a nemzetközileg védett érték beépüljön a terület gazdaságába, annak szerves részévé váljon Fejlesztéseknél a lakosság bevonása, ezáltal a helyi identitástudat erősítése a siker egyik legfontosabb tényezője

4 2.5 Nemzetközi példák legfőbb tapasztalatai a Tokaj Világörökségi Borvidék számára Helyzetelemzésünkben kiemelt szerepet szántunk a nemzetközi példák elemzésének, hiszen a szűk keresztmetszetet nem a térség adottságai (jó hírnévvel rendelkező bor, világörökségi helyszín), hanem sokkal inkább a turistafogadás feltételrendszere jelenti. Legfőképpen Napa-völgy (USA), Burgundia, Saint-Emilion (Franciaország), és Cinque Terre (Olaszország) borvidékeit vizsgáltuk meg. Ezek közül a Tokaji borvidék számára leginkább releváns következtetéseink a következők: Építeni kell a meglévő építészeti, kulturális, szőlőtermesztési adottságokra Javítani kell a vendégfogadás feltételeit Az eredetileg nem turisztikai céllal létrejött borospincék vendégfogadási feltételeit fejleszteni kell; ehhez rendezvények szervezése Erősíteni kell a gasztronómiai kínálatot Komplex szabadidős kínálatot kell megvalósítani (aktív, kultúra) Meg kell teremteni a konferenciák, szemináriumok és képzések lebonyolításához szükséges alapinfrastruktúrát Törekedni kell a turisták minél jobb és szélesebb körű tájékoztatására Egyedi kínálati elemek megjelenítésére illetve kialakítására van szükség Komplex szolgáltatást nyújtó látogatóközpontokat kell kialakítani Élményszerzést maximalizálni kell Erős térségi együttműködésre és marketingre van szükség 2.6 Turisztikai trendek A turizmus fejlesztése során kiemelt figyelemmel kell lenni a nemzetközi szinten érvényes turisztikai trendekre, melyektől egyetlen turisztikai desztináció sem függetlenítheti magát. A tokaji borvidék számára leginkább relevánsnak ítélt trendek a következők: Egyre kedveltebbé válnak a teljes körű, változatos és kiegyensúlyozott élményt kínáló régiók, ami egyúttal hatékony desztináció menedzsmentet igényel A XXI. század utazói olyan termékeket preferálnak, amelyek maximális élményt nyújtanak minimális idő alatt Természetközeli (ökoturizmus), sport (fitness) és aktív nyaralások iránti kereslet nő Egy üdülőkörzetben a versenyképességet egyre inkább a földrajzi értelemben lehatárolható kínálat egészének egységes megjelenítése (turisztikai régiók) határozza meg, ugyanakkor erősödik az egyedi, speciális termékek szerepe A csomag ajánlatok egyre jobban terjednek, ahol egy átalánydíj ellenében a vendégek a térség valamennyi szolgáltatását vagy a szolgáltatások jól körülhatárolt csoportját igénybe vehetik (térségi üdülőkártya, holiday-clubok)

5 Egyediségek markáns megjelenítése szükséges a marketing kommunikációban (pl. riolittufa barlangrendszerek, ősszőlő) Internet szerepe erősödik a turisztikai döntéshozatalban A turisztikai trendek egyöntetűen a komplex kínálattal rendelkező turisztikai desztinációk kialakításának szükségességét támasztják alá (aktív-, kultúra-, wellness-, és konferencia kínálat). 2.7 SWOT-analízis A helyzetelemző rész felismeréseit SWOT-analízisben összesítettük. Az erősségek és gyengeségek között a térség belső adottságait-hiányosságait, a lehetőségek és veszélyek között a pozitív és negatív külső hatásokat elemeztük. Az alábbiakban a borvidékre kialakított SWOT-analízist mutatjuk be Erősségek Jó megközelíthetőség, különösen az M3-as és M30-as autópálya továbbépítése révén Az Észak-Magyarországi régió a környező országokból (PL, SK, ) növekvő mértékben érkező turisták egyik hagyományos célpontja. Sok nép és sok vallás öröksége Jelentős kulturális örökség, történelmi emlékek Rendezvények, programok sokfélesége Komoly kulturális- és bor rendezvények a térségben, pl. Zempléni Művészeti Napok, Tokaj Hegyalja Gazdanapok, Tokaji Borok Fesztiválja, stb. Adottságok megvannak a kerékpározáshoz és lovagláshoz Vizek folyók közelsége; víziturizmus jó adottságokkal rendelkezik Természeti értékek komoly vonzerőt jelentenek; több természetvédelem alatt álló terület a térségben; jó adottságok a túrázás, és a természetjárás tekintetében Világörökség helyszín növeli a térség ismertségét és az iránta megnyilvánuló turisztikai keresletet 1000 éves szőlőkultúra A világ első zárt borvidéke (1737) A nemzetközileg is ismert Tokaji név jelentős promóciós értékkel bír Szőlő- és bortermelés kiváló adottságai és hagyományai: gazdag földtörténeti örökség, talajok sokfélesége, kedvező klíma, sajátos mikroklíma: botrytis cinerea a szőlőkben, cladosporium cellare a pincékben Borpincék kiterjedt és látványos rendszere; vulkáni tufa gyakori előfordulása a borvidék pincéinek 80-85%-a tufába vájt pince Szőlészeti-borászati tevékenységek komoly hagyománya A borvidék kiváló potenciális konferenciahelyszín is egyben

6 Kisebb konferenciák és szemináriumok lebonyolítására alkalmas helyszínek A természeti környezet és a hagyományok miatt a falusi turizmus jó adottságokkal rendelkezik Gyengeségek A térség több településén minimális turisztikai vonzerő illetve szolgáltatás Turisztikai termékkínálat összehangolatlansága Turisztikai szereplők közötti együttműködés (önkormányzatok, vállalkozók, non-profit szervezetek) alacsony szintje belső kohézió gyengesége Szezonális turisztikai kínálat és kereslet Információ-szolgáltatás alacsony szintje Szálláshelyek minőségi színvonala alacsony; kevés egyedi hangulatú szálláshely A lehetőségektől elmaradó turisztikai kereslet, vendégéjszakák alacsony száma, alacsony átlagos tartózkodási idő Külföldi turisták részaránya alacsony. Több helyen felújításra szoruló közúthálózat Nincs operatív menedzsment szervezet a Világörökség helyszínre Viszonylag magas munkanélküliség Kevés nemzetközi vonzerővel bíró rendezvény Nincsenek eléggé kihasználva a bor melletti egyéb szabadidős adottságok (vízi turizmus, kerékpározás, ökoturizmus) Kerékpáros adottságok nincsenek kihasználva: kevés kerékpárút, és kerékpáros útvonal; összefüggő kerékpárút hálózat hiánya Vízi turizmus infrastruktúrájának kiépítetlensége a Bodrogon Ökoturizmust szolgáló infrastruktúra kiépítetlensége (pl. látogatóközpont) Extrém szabadidő eltöltési lehetőségek kihasználatlansága A borászati-szőlészeti szektorban rejlő lehetőségek nincsenek kihasználva: szolgáltatások és együttműködések alacsony szintje Pincesorok alapinfrastruktúrája és szolgáltatásai nem alkalmasak a turizmus kiszolgálására (nyitvatartási idő, vizesblokk, utak minősége, parkolók, kitáblázottság, stb.) Gasztronómiai adottságok a lehetőségekhez képest nincsenek kihasználva; kínálat viszonylagos fejletlensége Borút egyesületek kezdetleges szintű működése, szolgáltatók közötti együttműködések alacsony szintje Kevés konferenciák és szemináriumok lebonyolítására alkalmas helyszín Lehetőségek

7 Világviszonylatban növekvő kereslet a Világörökséghez tartozó helyszínek iránt Belföldi turizmus növekedése Borkultúra iránti érdeklődés növekszik Helyi gasztronómiai specialitások iránti igény növekedése A természet iránti igény, az aktív üdülés és a vidéki életforma iránti érdeklődés növekszik Konferenciák és szemináriumok iránti kereslet folyamatosan növekszik M3-as autópálya továbbépítése A Világörökségi helyszínek számára megnyíló pályázati források Veszélyek Hazai és nemzetközi szinten erősödő versenyhelyzetben a jelenlegi kínálat veszít versenyképességéből Képzett munkaerő elvándorlása a megfelelő minőségű munkahelyek hiányában Környezeti terhelés és a környezetszennyezés növekedése 3 Világörökségi borvidék fejlesztési stratégiája A SWOT-analízisre építve felvázoltuk a tokaji borvidék megvalósítandó turizmusfejlesztési stratégiáját, melynek részeként meghatároztuk a térség turisztikai jövőképét, és stratégiai fejlesztési céljait. A SWOT-analízist, a fejlesztési stratégiát, majd a konkrét fejlesztési programokat műhelytalálkozó keretében vitattuk meg a térség képviselőivel. A térségre a következő jövőképet határoztuk meg: A térség húzóágazata a borászati és idegenforgalmi szektor, melynek multiplikátor hatása kiterjed a térség gazdaságának egészére, lehetővé téve a kiegyensúlyozott, fenntartható fejlődést. A Világörökségi területté nyilvánított borvidéknek akkor van jövője, ha a szőlészet és bortermelés és az erre épülő idegenforgalom jövedelmező munkalehetőséget ad a térségben élők számára. Ehhez a világörökségi értékek fenntartható fejlesztésére és - a turizmus számára - bemutathatóvá tételére van szükség. A jövőkép elérését a következő célrendszer segíti elő: Szőlő- és borkultúra bemutatásához kapcsolódó turisztikai kínálat kialakítása

8 A térség történelmi borkultúrához kapcsolódó arculatának erősítése Komplex kínálat kialakítása: a borvidék kiválóan alkalmas a szabadidős turizmus és a konferencia- és szemináriumturizmus fogadására; ehhez meg kell teremteni az infrastrukturális feltételeket; fő szempont az élményszerzés növelése a meglévő adottságok kihasználásával Turizmus szereplői közötti együttműködések erősítése A bor mellett a gasztronómia szegmensének erősítése Oktatás és képzés megjelenítése a turisztikai kínálatban Borturisztikai kínálaton belül pozícionálás illetve differenciálás: lehetséges megjelenési formák a borgaléria, bormúzeum, Borinform interaktív borászati látogatóközpont; lehetséges témák pl. a szőlő útja az ültetvényről a pincéig, a hordók és érlelés folyamata, a palackozás, az aromák azonosítása (ízlés, szaglás) Már meglévő és potenciális borturisztikai szolgáltatóhelyek vendégfogadás szempontjából történő fejlesztése: közúti elérhetőség, infrastruktúra, parkolók, vizesblokk, kitáblázottság, garantált nyitvatartási idők és programok Erőteljesebb marketing: főbb küldő piacok elérése A kínálat szezonalításának csökkentése A borvidék turisztikai jövőképe és célrendszere alapján sokféle fejlesztés megvalósítására van lehetőség. Ezek lehetnek tisztán közösségi szolgáltatásokat nyújtó, tisztán profit-orientált célokat szolgáló, illetve ezek kombinációját megvalósító fejlesztések. Tekintettel arra, hogy a ROP1.1 intézkedés kifejezetten a közösségi szolgáltatásokat nyújtó fejlesztéseket támogatja, a pályázat kidolgozása során egyedül erre a szegmensre összpontosítottunk. A közösségi célú fejlesztések megvalósulása mellett talán még jelentősebb közvetett eredmény, hogy ezek hatására további közösségi és magánforrásból táplálkozó fejlesztések valósulhatnak meg (katalizátor hatás). A pályázat tartalmának kidolgozásakor tehát figyelemmel kellett lenni arra, hogy olyan példa értékű fejlesztések valósuljanak meg, melyeket további kezdeményezések követnek. A térségben sok hasonló nagyságrendű pályázati forrásokból illetve magánberuházással megvalósuló fejlesztésre van szükség ahhoz, hogy valóban komplex turisztikai kínálat alakuljon ki. 4 Fejlesztési program A stratégia alapján, a fejlesztési program kidolgozásánál kifejezetten közösségi szolgáltatások kidolgozására összpontosítottunk, melyek során az alábbi szempontokat vettük figyelembe: Szakmai szempontok: turizmusfejlesztés általános érvényű szakmai szempontjai Tulajdonviszonyok: egyértelmű és a pályázati kiírással összhangban lévő tulajdonviszonyok elérése

9 Hatósági korlátok figyelembevétele: elsősorban a környezetvédelem tekintetében ROP1.1 intézkedés 2-es komponensének célkitűzései: jogosultsági kritériumok Regionális Akciótervhez (RAT), a regionális turisztikai fejlesztési programhoz, és a borvidéket érintő négy kistérségi fejlesztési programhoz való illeszkedés 4.1 Fejlesztések pozícionálása Kiemelt szakmai szempont a komplex kínálat elérése. Ehhez sokféle kínálati elem megvalósítására van szükség. Az ÖTV I. és II. pályázatok keretében az alábbi kategóriákban fejlesztettük ki a projektelemeket. Az egyes kategóriák nem feltétlenül különíthetők el élesen egymástól Borral kapcsolatos látogatóközpontok: a bor erőteljesebb megjelenése a kínálatban E téma keretében olyan látogatóközpontok, borházak, illetve marketing centrumok (lehetséges elnevezések: Borinform, VIP Világörökségi Információs Pont) jönnek létre, melyek több funkcióval rendelkezhetnek az alábbiak szerint: Szakmai szervezetek befogadása Rendezvénytermek kialakítása, ezekben kisebb konferenciák, rendezvények, képzési programok, időszaki kiállítások, továbbá borral illetve világörökségi témákkal kapcsolatos filmvetítés szervezése Programlehetőségek biztosítása elsősorban rossz idő esetén: filmvetítés, kézügyességgel kapcsolatos animációs foglalkozások, ismeretterjesztő és oktató programok Szakmai vagy egyéb közösségi rendezvények: művészeti körök, civil szervezetek, vállalati szemináriumok és tréningek számára Információszolgáltatás a térség egészéről a turisták számára (a kevésbé hozzáférhető attrakciókat beleértve); látogató minden szükséges információt, kiadványt megkaphat a térség attrakcióiról, borospincéiről, borkóstolási lehetőségeiről, és a szálláshelyekről. Térségben megtalálható szolgáltatások közvetítése: szállás, vendéglátás, idegenvezetés, garantált programok, rendezvények belépőjegyei Térség-specifikus ajándéktárgyak értékesítése Rendezvényhelyszínek A Borok Háza látogatócentrumok mellett több olyan fejlesztés valósul meg (pl. Sárospatakon a Rákóczi Várbástya, Bodrogkeresztúron víziturisztikai szolgáltató bázis), melyek alkalmasak különböző rendezvények, konferenciák, illetve időszaki kiállítások megrendezésére. Az évente megrendezendő hagyományos eseményeket és az új rendezvényeket össze kell kapcsolni a világörökség fogalmával, illetve össze kell hangolni egymással.

10 A közösségi terek kialakításával egyidejűleg megteremtődnek az új rendezvények létrehozásának lehetőségei Színvonalas szabadtéri rendezvényhelyszínek A beltéri rendezvényhelyszínek mellett a komplex kínálattal rendelkező térség további kínálati eleme a szabadtéri rendezvények illetve rendezvényhelyszínek, melyek elsősorban a főszezon turisztikai termékkínálatának szélesítésére alkalmasak. A projektelemek több kifejezetten (pl. Vizikapu), illetve részlegesen erre a célra létrehozott fejlesztést tartalmaznak (pl. főtér rekonstrukció, szabadidőpark) Képzések-szemináriumok, ismeretátadás Nemzetközi példáknál a képzés és ismeret átadás szempontjai meghatározó jelentőségűek a turisztikai kínálatban. A szabadidős kínálat több olyan programelemet tartalmaz, melynek fő célja a szőlőtermesztéssel és borkészítéssel kapcsolatos tájékoztatás és ismeretek átadása. Ehhez a témához tartoznak a hivatásturizmus keretében megvalósítandó konferenciák, szemináriumok, melyek a jelenleginél nagyobb potenciállal rendelkeznek a borvidéken Komplex turisztikai kínálat; bortól eltérő attrakciók számának növelése A borvidékek nemzetközi - és egyre inkább hazai példák - alapján komplex kínálat megvalósítására törekednek, tehát a borral kapcsolatos kínálati elemek mellett domináns szerepet kapnak egyéb szabadidős kínálati elemek is. A borvidékeken tehát indokolt megteremteni az aktív és kulturális szabadidőtöltés lehetőségeit. Több projektelem ezen szegmenseket hivatott erősíteni kilátó, múzeum, búcsúhely, történelmi panoptikum, és víziturisztikai szolgáltató bázis kialakításával Kulturális kínálat fejlesztése A fentiek alapján szükség van a borvidék kulturális kínálatának fejlesztésére. Több projektelem (pl. a Magyar Nyelv Múzeuma, a Rákóczi Várbástya, stb.) alkalmas kulturális rendezvények befogadására Meglévő építészeti értékek kihasználása Burgundia borvidéken meghatározó vonzerőt képeznek a történelmi jelentőségű régi épületekből átalakított szálláshelyek, illetve más borturisztikai szolgáltató helyek. Tokaji borvidéken is számos régi, funkcióját vesztett épület található, melyek túlélésének záloga a rekonstrukció és valamilyen funkció hozzárendelése. Több projektelem célozza meg régi épületek rekonstrukcióját és felújítását Aktív szabadidőtöltés alapinfrastruktúrájának fejlesztése A borvidéknek jó adottság van az aktív szabadidőtöltésre: a legkézenfekvőbb a Bodrog víziturisztikai hasznosítása és a kerékpározás Szabadtéri rekreáció

11 Nemzetközi példák alapján a borvidékek turisztikai kínálatában hangsúlyosan jelennek meg a szabadtéri rekreációs helyszínek és lehetőségek. Ezt a szempontot a Tokaji borvidéknek is célszerű figyelembe vennie. A beadandó pályázat keretében több ilyen jellegű szabadtéri helyszín fejlesztése valósul meg Innovatív szemlélet, egyedi termékek Minden turisztikai desztináció, így a Tokaji borvidék esetében is alapvetően fontos az egyediségek jelenléte a kínálatban, melyet jól mutatnak a bemutatott nemzetközi példák. A projektelemek között egyediség jelent, pl. a Magyar Nyelv Múzeuma, vagy a Rákóczi Várbástya történelmi panoptikuma Panoráma, mint kiegészítő kínálati elem megjelenítése a kínálatban A panoráma meghatározó kínálati elem egy borvidék életében, tekintettel a tájképi változatosságra. Ez alapján a jó adottságú helyeket fejleszteni szükséges, továbbá azokat megfelelő hangsúllyal szerepeltetni kell a marketing kommunikációban Információs táblarendszer Az információnyújtást nem elég csak a látogatóközpontokba koncentrálni, célszerű a térség egészét ellátni egységes információs táblákkal. Ezek célja, hogy megfelelő információt nyújtsanak a térség vonzerőiről és szolgáltatásairól, illetve a turistát segítse a szolgáltatásokhoz való eljutásban. 4.2 Borturisztikai helyszínek pozícionálása További kiemelt szakmai szempont, hogy a hasonló turisztikai kínálati elemek megkülönböztessék egymástól magukat, ezáltal egymás kínálatát ne gyengítsék, hanem erősítsék. A 16 projektelem között 5 kifejezetten borturisztikai létesítmény található. Fentiek alapján kiemelten fontosnak tartjuk, hogy az egyes borturisztikai fogadóbázisok az egységesen nyújtandó szolgáltatások mellett egyedi arculattal rendelkezzenek. A differenciálással a látogatónak érdemes minden borral kapcsolatos látogatóközpontot felkeresnie, hiszen az egyes helyszíneken a szőlő- és borkultúra más-más vetületeit ismerheti meg. Ez alapján a borturisztikai helyszíneket az alábbiak szerint pozícionáltuk Művészet Borral és gasztronómiával kapcsolatba hozható művészetek (elsősorban festés, fényképészet, szobrászat) alkotóháza Gasztronómia A gasztronómia és a bor nem választhatók el egymástól. Ennek megfelelően a turisztikai kínálatban a bor mellett a gasztronómia fejlesztésével is foglalkozni kell. Olyan gasztronómiai fejlesztő műhely kialakítását tervezzük, amely katalizátor

12 hatást gyakorol a borvidék gasztronómiai kínálatára. Ehhez neves szakácsok és vendéglátóipari szakiskolák bevonása indokolt. A szakmai műhely célja olyan ételreceptek kialakítása, amely valamilyen módon alkalmazza a tokaji borokat, illetve kötődik a borvidék gasztronómiai hagyományaihoz. Ezáltal olyan ételek születhetnek, melyek magukban foglalják a tokaji nevet, pl. tokaji szőlőmustból készült dzsem, aszúlekvár, tokaji aszúba áztatott dió, tokaji kalács. A szakmai műhely kiemelten építene a térségben megtalálható erőforrásokra, pl. a vadgomba, az erdei méz, vagy a vadhús tekintetében. A gasztronómiai műhely rendszeres ételkészítéssel kapcsolatos rendezvényt is szervezne, pl. turisták bevonása az ételkészítésbe, látványkonyha, stb Fa, tölgy Hordókészítés (kádár) mesterségének bemutatása, különböző hordótípusok bemutatása, ugyanazon bor kóstolása különféle hordótípusból (fafajta, kor, méret). Ehhez a témához kapcsolható, hogy a Tokaji bor hosszú életű, így muzeális értékkel bír Talaj A talaj adottságokban fellelhető különbségek jelentős kihatással vannak a szőlő, ezáltal a bor minőségére. A Tokaji borvidéken változatosak a talaj és mikroklíma adottságok. Ennek jelentőségét az átlagturista nem ismeri, tehát célszerű lenne a talaj (terroir), a geológia, és a mikroklíma bemutatására épülő kínálat kialakítása Szőlőfajták Ennek keretében az ősszőlő és minden jelenleg a borvidéken termesztett szőlőfajta bemutatása, a szőlőművelési módok, és a szőlőfeldolgozás folyamatának bemutatása. A bemutatóhely különlegessége az aszúsodás folyamatának bemutatása lenne. A Tokaji borvidék egyik különlegessége, hogy több helyi szőlőfajta található meg, pl. a hárslevelű. A Vitis Tokaiensis a miocén kori időszak flórájához tartozó leletet Erdőbényén találták meg (ez az ősi szőlőlevél minden szőlőfajta ősének tekinthető, és azt bizonyítja, hogy a szőlő őshonos növény Tokajban). A Vitis Sylvestris ősszőlő ma is vadon él Tokajban. 4.3 További figyelembe vett szakmai szempontok Az alábbiakban a pozícionálás mellett összegyűjtöttük azokat a szakmai szempontokat, melyeket a projektfejlesztés során érvényesítettünk. Komplex kínálat kialakítása: szabadidőtöltés lehetőségének széles skálája Egyedi kínálat, innovatív szemlélet: minden projektelem esetében valami egyediség nyújtása Oktatás-képzés megjelenítése a kínálatban: látogatóközpontok (interaktív, kedvcsináló), rövid képzések (pl. aszúsodás folyamata, borkészítés, stb.) Katalizátor hatás: további fejlesztések előmozdítása

13 Fejlesztéseket követően marketingtevékenység kialakítása (imázs vetülete pont) Együttműködések erősítése a szereplők között Elérhetőség: útminőség, kitáblázottság, parkolási lehetőségek, információszolgáltatás, garantált nyitvatartási idők és programok Nemzetközi szinten versenyképes kínálat elérése Élményszerzés maximalizálása Fenntarthatóság környezeti, gazdasági A szakmai szempontok érvényesítése hozzájárul a helyi foglalkoztatottság növekedéséhez, a településkép javulásához, ezáltal az életminőség javulásához. 4.4 Tulajdonviszonyok Minden fejlesztésnél, de különösen a pályázat keretében megvalósítandó fejlesztéseknél egyértelmű, és a pályázati kiírással összhangban lévő tulajdonviszonyok elérésére van szükség. A tisztázási folyamatnak a pályázatkészítés megkezdése előtt le kell zajlania. Az Összefogással Tokaj Világörökségéért I. és II. pályázata keretében megvalósítandó 16 projektelem esetében több olyan tulajdonviszonnyal kapcsolatos probléma merült fel, melyek orvoslást igényeltek, tekintettel arra, hogy a rendezett tulajdonviszonyok megléte a sikeres pályázás alapfeltétele. Rendezetlen vagy nem megfelelő tulajdonviszonyok következtében több eredetileg tervezett projektelem meghiúsult, illetve több projektelem esetében komoly adminisztrációs akadályokat kellett leküzdeni. 4.5 Hatósági korlátok Minden fejlesztésnél általános érvényű szempont a hatósági szabályozások-korlátok figyelembevétele. Kiemelten foglalkoztunk elsősorban a környezet- és természetvédelmi szabályozásokkal. A 16 projektelem egyike a Bükki Nemzeti Park, mint szakhatóság állásfoglalása alapján hiúsult meg, így azt más projektelemmel helyettesítettük. Több projektelem esetében jelentettek komoly hátráltató tényezőt a hatósági előírások, elsősorban a műemlékvédelem és az engedélyezési eljárások tekintetében. 4.6 Illeszkedésvizsgálat A projektfejlesztés időszakában kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy a javasolt projektelemek illeszkedjenek a helyzetelemzés során alaposan megismert térségi, megyei, és regionális (RAT) fejlesztési dokumentumokhoz, továbbá a ROP1.1 intézkedés 2-es komponensének célkitűzéseihez és jogosultsági kritériumaihoz. A javasolt projektelemek mindegyikénél biztosítottuk az előbbi dokumentumokhoz való illeszkedést. A ROP1.1 pályázati útmutató több ponton jelentett korlátot a projektfejlesztés során. Ezek közül a jelen projekt szempontjából leginkább releváns motívumokat ismertetjük: Területi illetékesség (esetünkben világörökségi mag- és pufferzóna)

14 Út építését az útmutató nem támogatta, ezáltal több szakmailag indokolt projektelem hiúsult meg, illetve került megváltoztatásra Szálláshelyek kialakítását az útmutató nem támogatta Közösségi és profitorientált funkciók között több esetben nem volt egyértelmű határvonal az útmutató szellemisége alapján (pl. kávézó, gasztronómiai bemutatóhely, ajándékbolt) Költségvetési korlát: Észak-Magyarországon a 2-es komponens esetében viszonylag magas, mintegy 1,5 milliárd Ft 4.7 Tervezett fejlesztések Tokaj-Hegyalján A tanácsadó számára eredetileg átadott projektelemeket szakmai-, tulajdoni-, és hatósági szempontból, továbbá a ROP útmutatóhoz és a releváns fejlesztési dokumentációkhoz való illeszkedésvizsgálat következtében több ponton megváltoztattuk. Az eredeti projektelemek egy része kiesett és helyette más került támogatásra, másik része pedig átdolgozásra került. Ezt követően került véglegesítésre és a kedvezményezett önkormányzatok által elfogadásra a 13 önkormányzat 16 fejlesztési projekteleme, melyek két különálló pályázat (I. és II.) keretében kerültek benyújtásra, és melyeket az alábbiakban mutatunk be Összefogással Tokaj Világörökségéért II. Település Tokaj Sárospatak Fejlesztés tartalma A volt szociális otthon épületének rekonstrukciójával Tokajhegyaljai Borok Háza kialakítása kb. 300 m 2 területen: fogadócentrum, tárgyalók, konferencia- és szemináriumtermek, irodahelyiségek, borkatakomba, kiállítási helyiségek. A fejlesztés költségei az épület mellett magukban foglalják a kert rendezését is. A borturisztikai centrum kialakítása jelentősen hozzájárul a világörökségi terület névadó településén a turisták jobb tájékoztatásához, továbbá a borhoz kapcsolódó szabadidős és szakmai rendezvények szervezéséhez. Rákóczi Várbástya rekonstrukciójával a helyi történelemhez kötődő látványbástya kialakítása. A négyszintesre rekonstruálandó bástya kazamata szintjén képzeletbeli történelmi időutazást élhetnek át a látogatók, amely a Rózsakeresztes társaság világnézetét tükrözi. Az utcaszinten fogadóbázis, kávézó, és turisztikai információs centrum kerülne kialakításra. Az első szint az interaktív innovációs látványtár helyszíne, ahol találmányok, és képtelen tárgyak kerülnének ötletgazdag módon bemutatásra. A második szint a Jövő Háza, ahol konferenciaterem, digitális mű-terem (számítógépes grafikák, fotók, kortárs kiállítások), és Egér szoba (Internet kapcsolat) kerülnének kialakításra. A fejlesztéssel olyan turisztikai-kulturális központ alakul ki, amely jól kiegészíti a borvidék szőlőre és borra épülő turisztikai kínálatát.

ZEMPLÉNI TELEPÜLÉSSZÖVETSÉG. Tokaj-Hegyalja turisztikai és borászati marketingterve RPE REGIONÁLIS PROJEKT ELŐKÉSZÍTŐ IRODA KHT. 2008.07.30.

ZEMPLÉNI TELEPÜLÉSSZÖVETSÉG. Tokaj-Hegyalja turisztikai és borászati marketingterve RPE REGIONÁLIS PROJEKT ELŐKÉSZÍTŐ IRODA KHT. 2008.07.30. ZEMPLÉNI TELEPÜLÉSSZÖVETSÉG Tokaj-Hegyalja turisztikai és borászati marketingterve RPE REGIONÁLIS PROJEKT ELŐKÉSZÍTŐ IRODA KHT. 2008.07.30. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...5 I. HELYZETELEMZÉS...7 I.1. Tokaj-Hegyalja

Részletesebben

BÉKÉS-ARAD KÖZÖS TURISZTIKAI MARKETINGSTRATÉGIA 2011 2018

BÉKÉS-ARAD KÖZÖS TURISZTIKAI MARKETINGSTRATÉGIA 2011 2018 Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013. Tematikus turisztikai programok szervezése a Körösök Völgyében HURO/0901/241/2.1.3. BÉKÉS-ARAD KÖZÖS TURISZTIKAI MARKETINGSTRATÉGIA 2011 2018 Főpályázó:

Részletesebben

A stratégia az Önkormányzati Minisztérium megbízásából készült.

A stratégia az Önkormányzati Minisztérium megbízásából készült. A stratégia az Önkormányzati Minisztérium megbízásából készült. Készítette: Barta E. Gyula Dr. Budai Zoltán Czunyi Tímea Illésné Balázs Edina Együttműködő szakértők: Dr. Aradi Csabáné Dr. Baán László Barta

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM Kódszám: ÉAOP-27-2.1.1.A.B.C.D - Versenyképes turisztikai termék- és attrakció fejlesztés Kulturális és örökségturizmus infrastrukturális fejlesztése C komponens MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI

Részletesebben

A Sárospataki Kistérség Turizmusfejlesztési és Turizmusmarketing Programja. Készítette:

A Sárospataki Kistérség Turizmusfejlesztési és Turizmusmarketing Programja. Készítette: A Sárospataki Kistérség Turizmusfejlesztési és Turizmusmarketing Programja Készítette: Miskolc, 2005 A kutatás készítői: kutatás vezetője, szakmai iránítója: Dr. G. Fekete Éva MTA, RKK, ÉMO vezetője kutatás

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 116/2006. (V. 31.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 116/2006. (V. 31.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 116/2006. (V. 31.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Turisztikai Koncepciójának elfogadásáról A Közgyűlés 1.) az előterjesztést

Részletesebben

Bodrogkeresztúr. Szakmai tanácsadó: Vezetési Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 1082 Budapest, Üllői út 66/a II/2. / Honlap: www.vitalpro.

Bodrogkeresztúr. Szakmai tanácsadó: Vezetési Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 1082 Budapest, Üllői út 66/a II/2. / Honlap: www.vitalpro. Bodrogkeresztúr BEFEKTETÉSÖSZTÖNZÉSI STRATÉGIA Szakmai tanácsadó: Vezetési Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 1082 Budapest, Üllői út 66/a II/2. / Honlap: www.vitalpro.hu Készült az ITD Hungary Zrt. 1061 Budapest,

Részletesebben

TURIZMUSFEJLESZTÉS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOKBAN

TURIZMUSFEJLESZTÉS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOKBAN A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOKBAN ÖSSZEÁLLÍTOTTA: ROP IRÁNYÍTÓ HATÓSÁG TURIZMUSFEJLESZTÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉS VÁROSREHABILITÁCIÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS KÖRNYEZETFEJLESZTÉS HUMÁN INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉS

Részletesebben

Balaton kiemelt térség fejlesztési koncepciója

Balaton kiemelt térség fejlesztési koncepciója Balaton Fejlesztési Tanács Balaton kiemelt térség fejlesztési koncepciója Javaslattételi szakasz II. kötet M U N K A A N Y A G 2014. április Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 1. A térség jövőképe... 5 2.

Részletesebben

4. FEJLESZTÉSI IGÉNY MEGALAPOZÁS

4. FEJLESZTÉSI IGÉNY MEGALAPOZÁS 4. FEJLESZTÉSI IGÉNY MEGALAPOZÁS 4.1 HELYZETÉRTÉKELÉS A négy országgal határos Nyugat-Dunántúli Régióban több nagy forgalmú és sok kisebb határállomás (közúti, vasúti, vízi, légi) található. Az országban

Részletesebben

Balatonvilágos Településfejlesztési Koncepció 2012. február Készítette:

Balatonvilágos Településfejlesztési Koncepció 2012. február Készítette: Balatonvilágos Településfejlesztési Koncepció 2012. február Készítette: Székely Nóra településtervező Heinrich Péter fejlesztő mérnök Tartalom: 1. Vezetői összefoglaló...3 2. Fejlesztési elképzelések törekvések...4

Részletesebben

2005-2013 2 0 0 5. J A N U Á R MAGYAR TURISZTIKAI HIVATAL ÖSSZEGZÉS

2005-2013 2 0 0 5. J A N U Á R MAGYAR TURISZTIKAI HIVATAL ÖSSZEGZÉS MAGYAR TURISZTIKAI HIVATAL 2005-2013 ÖSSZEGZÉS 2 0 0 5. J A N U Á R A regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter felügyelete alá tartozó kormányhivatal 1012 BUDAPEST,

Részletesebben

INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJESZTÉSI STRATÉGIA TOKAJ 2015-2023

INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJESZTÉSI STRATÉGIA TOKAJ 2015-2023 INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJESZTÉSI STRATÉGIA TOKAJ 2015-2023 Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása

Részletesebben

Regionális Fejlesztés Operatív Program

Regionális Fejlesztés Operatív Program MAGYAR TERÜLET- ÉS REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI HIVATAL Regionális Fejlesztés Operatív Program Programkiegészítő dokumentum 2004-2006 2004. január 28. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1 REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/211-9/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

HÉVÍZ VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI PROGRAMTERVE 2014-2020

HÉVÍZ VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI PROGRAMTERVE 2014-2020 HÉVÍZ VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI PROGRAMTERVE 2014-2020 Készült Hévíz Város Önkormányzatának megbízásából 2014. február 15. Készítette: HÉTFA Elemző Központ A használható tudásért H-1051 Budapest Október

Részletesebben

Határon átnyúló gazdasági, kereskedelmi együttműködések erősítése és harmonizálása a szatmári térségben

Határon átnyúló gazdasági, kereskedelmi együttműködések erősítése és harmonizálása a szatmári térségben Két ország, egy cél, közös siker! Határon átnyúló gazdasági, kereskedelmi együttműködések erősítése és harmonizálása a szatmári térségben KERESKEDELMI TERV www.huro-cbc.eu Kereskedelmi Terv Csengeri Kistérség

Részletesebben

Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja

Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja Balaton Fejlesztési Tanács Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja Koncepció 2014-2030 II. kötet 2014. szeptember Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 1. A térség jövőképe... 6 2. A térség célrendszerének

Részletesebben

3. Célok meghatározása

3. Célok meghatározása 3. Célok meghatározása Minden közösség gazdasági társaság, egyesület, szervezet, intézmény valamilyen cél, célok megvalósítása, elérése érdekében jön létre. A lakóhelyhez kötődő helyi közösségek és az

Részletesebben

Észak-Magyarország Régió Turizmusfejlesztési stratégiája 2007-13

Észak-Magyarország Régió Turizmusfejlesztési stratégiája 2007-13 Észak-Magyarország Régió Turizmusfejlesztési stratégiája 2007-13 Miskolc 2006. március 1 Észak-Magyarország Régió Turizmusfejlesztési stratégiája 2007-13 A Magyar Turizmus Rt. megbízásából készítette:

Részletesebben

A Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület turizmus fejlesztési programját megalapozó tanulmány

A Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület turizmus fejlesztési programját megalapozó tanulmány A Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület turizmus fejlesztési programját megalapozó tanulmány Pro Regio Bt. 2009 1 Tartalomjegyzék 1. Helyzetelemzés...3-22 1.1 A vidéki turizmus keresleti trendjei és célcsoportjai.3-9

Részletesebben

Turizmusfejlesztési stratégia SZAKMAI VITAIRAT

Turizmusfejlesztési stratégia SZAKMAI VITAIRAT Turizmusfejlesztési stratégia SZAKMAI VITAIRAT 2011. május Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 2. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 3. DEFINICIÓK, MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ... 9 3.1. Definíciók... 9 3.2. A koncepció

Részletesebben

A Palóc Út Klaszter. Középtávú marketingstratégiája. és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve

A Palóc Út Klaszter. Középtávú marketingstratégiája. és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve A Palóc Út Klaszter Középtávú marketingstratégiája és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve A Palóc Út Klaszter létrehozása - Néprajzi értékekre épülő tematikus út, turisztikai célterületté alakítása

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY Bor- és pálinkaturizmus fejlesztése a történelmi Tokaj-Hegyalján Megvalósíthatósági tanulmány Megbízó: Mikóháza Községi Önkormányzat 2008. december A tanulmányt készítette:

Részletesebben

Gyula Város egészségturizmus fejlesztési koncepciója

Gyula Város egészségturizmus fejlesztési koncepciója Gyula Város egészségturizmus fejlesztési koncepciója Készítette: Aquaprofit Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Rt. 2006. április 30. TARTALOMJEGYZÉK NYILATKOZAT... 3 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TURIZMUSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI PROGRAM / 2007-2013 /

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TURIZMUSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI PROGRAM / 2007-2013 / JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TURIZMUSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI PROGRAM / 2007-2013 / Elfogadta Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 199/2007.(XII.14.) számú határozatával Szolnok, 2007. november 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK VELENCEI-TÓ TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI TERVEZÉS ALAPJAINAK VIZSGÁLATA ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÓ 2009 VELENCEI-TÓ A TERMÉSZETES EGÉSZSÉG ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A Velencei-tó tó a 1117/2005. (XII.

Részletesebben

Pozicionálási és versenyképességi stratégia

Pozicionálási és versenyképességi stratégia Pozicionálási és versenyképességi stratégia Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye Idegenforgalmi és Kulturális Egyesület 2011 1 Tartalom Vezetői összefoglaló... 5 A TTHE vonzerői és kínálati tényezői...

Részletesebben

Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye helyi Turisztikai desztinációmenedzsment Szervezet

Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye helyi Turisztikai desztinációmenedzsment Szervezet Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye helyi Turisztikai desztinációmenedzsment Szervezet TDM Szervezet Fejlesztési és Fenntarthatósági Program (TDMSZ FFP) Budapest, 2009. március 31. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Tata város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Tata város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Tata város Integrált Településfejlesztési Stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben