A CSÍKSZEREDAI MÁRTON ÁRON ÉS SEGÍTŐ MÁRIA GIMNÁZIUMOK ÉPÜLETÉNEK FELÚJÍTÁSA, KORSZERŰSÍTÉSE ÉS FELSZERELÉSE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A CSÍKSZEREDAI MÁRTON ÁRON ÉS SEGÍTŐ MÁRIA GIMNÁZIUMOK ÉPÜLETÉNEK FELÚJÍTÁSA, KORSZERŰSÍTÉSE ÉS FELSZERELÉSE"

Átírás

1 A CSÍKSZEREDAI MÁRTON ÁRON ÉS SEGÍTŐ MÁRIA GIMNÁZIUMOK ÉPÜLETÉNEK FELÚJÍTÁSA, KORSZERŰSÍTÉSE ÉS FELSZERELÉSE 1

2 ELŐSZÓ A Római Katolikus Főgimnázium felújítása befejeződött. Ezzel a tőmondattal képletesen többéves sikertörténet végére teszünk pontot. Ezzel a tőmondattal képletesen lezárunk egy folyamatot. Munka volt? Nem, több volt annál. Álom volt? Nem, sokkal több volt annál. Szívügy volt. Felfedezés volt. Küzdelem volt. Szívügy volt a javából. Rendszeres és kitartó együttgondolkodás, közös megoldás- és kiútkeresés, a szép és hasznos, a hagyományos és korszerű közötti ideális ötvözet kimunkálása jellemezte az elmúlt éveket. Tervező, kivitelező, munkafelügyelő, tulajdonos és felújíttató keresztény erkölcsre alapozott érett partnersége. Felfedezés volt a javából, hiszen a falak, nyílászárók, padlóburkolatok folyamatosan meséltek. Csak fel kellett tárni és meg kellett fejteni a falak üzenetét. Csak ezáltal és csak így lehet teljes súlyával átérezni az öt és fél évszázadnál is mélyebben gyökerező csíki oktatás hányattatott sorsát, azt, hogy Csíkországban mi, székelyek semmit sem kaptunk ajándékba. Küzdelem volt a javából. Kitartó, kemény küzdelem. Úgy küzdöttük le a belső és külső akadályokat, úgy bírtuk le az ellenséges erőket, hogy folyamatosan versenyt futottunk az idővel. A pályázat benyújtásánál és megvédésénél, a közbeszerzésnél, a kivitelezésnél és az elszámolásnál. Ráadásul a két iskola működőképességének biztosítása mellett birkóztunk meg a feladattal. A siker közös. Köszönet ezért minden partnerünknek, minden támogatónknak és ellenzőnknek egyaránt. Előbbiek erőssé és elszánttá, utóbbiak még erősebbé és még elszántabbá tettek bennünket. A Római Katolikus Főgimnázium felújítása befejeződött. Köszönet illet mindenkit, aki egy parányival is előmozdította ezt az ügyet. Külön köszönet illeti a felújításban közvetlenül szerepet vállaló személyeket. Sokan közülük az intézmény diákjai voltak. Szívük egy rész ott maradt, és ma is ott van ama magasztos falak között. Akárcsak egykori iskolatársaiké, hiszen a csíki oktatás szívügy a javából. Ráduly Róbert Kálmán, Csíkszereda polgármestere

3 A BERUHÁZÁSRÓL A 3600 négyzetméter hasznos összfelületű négyszintes Római Katolikus Főgimnázium a Csíki-medence egyik legszebb, legimpozánsabb épülete. Külcsínében a század fordulóján hódító szecesszió gazdag magyaros majolikaelemei érvényesülnek júniusában Csíkszereda Önkormányzata az Európai Unió és Románia Kormánya pénzügyi támogatásával az államosítást megelőző történelmi jegyek visszaállítására külön hangsúlyt helyezve, megkezdte az épület teljes körű, külső és belső rehabilitálását, azzal a céllal, hogy a 21. század elvárásainak megfelelő körülményeket teremtsen a műemlék épületben működő két oktatási intézmény, a Segítő Mária Római Katolikus Főgimnázium és a Márton Áron Főgimnázium számára. Az átfogó felújítás kiterjedt a tetőhéjazat kicserélésére, a homlokzat-felújításra és restaurálásra, a csatorna- és lefolyórendszer cseréjére, illetve javítására, az 1990-ig megmaradt színes ablakok restaurálására és pótlására, nyílászárók javítására és esetenként cseréjére, hőszigetelő ablakok beszerelésére, továbbá a teljes belső felújításra (újravakolás, padlójavítás, esetenként csere, parkettcsiszolás, -lakkozás, villanyhálózat cseréje és lámpatestek szerelése, a mellékhelyiségek, valamint a víz- és csatornarendszer teljes javítása, új fűtésrendszer szerelése), az udvarrendezésre (parkosítás, aszfaltozás), a kerítés-felújításra, valamint a taneszközök beszerzésére. 3 A projekt hangsúlyt fektet a roma kisebbség felzárkóztatására és a fogyatékkal élő tanulók épületen belüli közlekedésének megkönnyítésére is. A felújítás teljes értéke 25,5 millió lej, ami a város átlagos éves költségvetésének egynegyedét jelenti. Ebből a szó szerinti építkezési munkálatok mintegy 18 millió lejt tesznek ki, a különbséget pedig területrendezésre, taneszköz-beszerzésére, valamint különböző, az előkészítéssel és kivitelezéssel kapcsolatos költségek (tervezés, közbeszerzés, szakfelügyelet stb.) fedezésére fordították REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM, 3-as tengely szociális infrastruktúra javítása, 3.4-es kiemelt beavatkozási terület: a közoktatási, felsőoktatási, felnőttképzési oktatási infrastruktúra rehabilitációja, korszerűsítése és felszerelése A projekt megvalósítási időtartama: 27 hónap A projekt teljes értéke: RON.

4 RÖVID TÖRTÉNETI ÖSSZEFOGLALÓ A csíkszeredai Római Katolikus Főgimnáziumot a ferences szerzetesek a 15. század első felében létesített csíksomlyói kolostoruk szomszédságában hozták létre. A 19. század végén az 1780-ban a csíki székelység által közadakozással és közmunkával, az elavult korábbi falétesítmény helyén kőből emelt új épület már nem felelt meg a kor követelményeinek, s ezért 1896 májusában Csíkvármegye Közgyűlése kezdeményezte az intézmény átköltöztetését Csíksomlyóról Csíkszeredába. Bár az áthelyezés előmozdítása érdekében Csíkszereda városa 1900 nyarán a Nagymart dűlőben tíz holdas területet vásárolt, az Erdélyi Római Katolikus Státus csak több mint egy évtizedig tartó tárgyalássorozatot követően egyezett bele a helyszínváltásba. Az alapkőletételre május 27-én került sor, az impozáns épületet Székhelyi Gróf Majláth Gusztáv Károly erdélyi püspök június 5-én avatta és szentelte fel. Az Erdélyi Római Katolikus Státus által finanszírozott szeminárium rendeltetésű déli szárny 1913-ra készült el. A diákok és tanáraik nem sokáig lehettek haszonélvezői az akkori idők legkorszerűbb felszereléseivel ellátott iskolának, hiszen a hamarosan kitörő első világháború többüket a frontra szólította. Az augusztus 27-i idegen katonai betörés következtében a es tanévben az oktatási tevékenységet felfüggesztették, és az épületben két katonai kórházat rendeztek be. A fegyverek elhallgatásával 1920-tól az anyanyelvű oktatásért folytatott két évtizedes küzdelem következett, amelynek szorításából kiszabadulva október 16-án tartott alakuló értekezleten a tantestület úgy döntött, hogy az intézetet annak legnagyobb jótevőjéről, az elmúlt századok viharaiban és különösen az idegen megszállás élet-halál küzdelmében a Főgimnáziumot megvédelmező Somlyói Szűzanyárol, a székelyek Segítő Máriájáról nevezi el.

5 A gimnázium épülete megszenvedte a második világháborút is, az es években az épület két szárnyát irodai és kórházi célokra foglalták le, a felszerelések és gyűjtemények egy része eltűnt, a diákokat a bentlakásból a sportterembe és a rajzterembe zsúfolták. A második világégést követően berendezkedő új hatalom államosítási hulláma a Római Katolikus Főgimnáziumon is végigsöpör. Márton Áronnak a nevét, majd 1991-től az épület falai között újjáalakult a Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium is. Vitathatatlan, hogy a Római Katolikus Főgimnázium a szecesszionista és a történelmi elemek sajátos ötvözetével Csíkszereda legmonumentálisabb épülete ban az úgynevezett tanügyi reform nyomán az épület állami tulajdonba kerül, a Főgimnázium pedig állami intézménnyé válik. A változó idők nyomatékosítására a történelmi gyökereket és az egyházi jelleget elfedő átalakításokra is sor kerül: eltávolítják az építéskor elhelyezett emléktáblákat, a kegytárgyakat, a főbejárat fölött magasodó keresztet is beleértve, megtizedelik a könyvtárak állományát, a Szűz Máriát, Szent Istvánt és Szent Imrét ábrázoló három nagy vitrália eltávolításával a kápolnát díszteremmé alakítják, a paptanárokból pedig még hírmondó sem maradhat. 5 A keresztény szellemiség kényszerszáműzetése a 20. század utolsó évtizedének elején ért véget: előbb május 25-én az iskola felvette egykori diákjának,

6 MŰSZAKI ÁLLAPOT A MUNKÁLATOK MEGKEZDÉSE ELŐTT Bár a 20. század viszontagságait az építmény viszonylag jól vészelte át, a száz esztendő mély nyomai ennek ellenére több helyen is jól láthatóak voltak: a falak nedvesedése, helyenként megjelent a barnagomba; károsodtak a cserepek, a csatornák és a vakolat; meghibásodott a belső víz- és csatornarendszer; elavult fűtésvezeték-hálózat; alulméretezett fűtőtestek; alulméretezetté vált villamoshálózat.

7 A FELÚJÍTÁS UTÁN A felújítási munkálatok a következőket tartalmazták: bontások; falazás; a villanyhálózat és a lámpatestek cseréje; intranet; a mellékhelyiségek felújítása, berendezésének kicserélése; a belső ivóvíz-, csatornahálózat és fűtésrendszer kicserélése; szigetelési munkálatok; a tartószerkezeti elemek megerősítése; bádogosmunkák, cserepek kicserélése; nyílászárók javítása; tetőszerkezet javítása; kerítés javítása; taneszköz-beszerzés 7

8 A FELÚJÍTÁS

9 ELŐTT ÉS UTÁN 9

10 A HOMLOKZAT A FELÚJÍTÁS ELŐTT

11 A HOMLOKZAT A FELÚJÍTÁS UTÁN 11

12 FELÚJÍTÁSI MUNKÁLATOK

13 13

14 FALAK Az épületen számos korabeli építkezési megoldás, különféle külső és belső díszítés fedezhető fel (színes ablakok, dekoratív vakolat, bádog díszítőelemek, dekoratív mozaikpadló). Tekintve, hogy az oktatási intézményekben könnyen szennyeződik a fal, a folyosókat és a tantermeket cm magasságig vízszintes lambériával borították. A vakolat mészhabarccsal történő javítása után a belső festést szilikát-alapú festékkel végezték. A három bejáratnál, a lépcsőházakban, a földszinti és emeleti előterekben, illetve a díszteremben a falat és mennyezetet különféle színű festett stukkó díszíti. A javítási munkálatok során a régi elemek megtartása, az eredeti díszítő festés részleges helyreállítása végig szempont volt.

15 15

16 DÍSZTEREM A díszteremben a falakat és a mennyezetet különböző színű festett stukkó díszíti. A felújítás során ezek megőrzésére és a feltárás során azonosított korábbi színének visszaadására törekedtek. A felszerelt lámpatestek a díszterem, egykori kápolnaterem hangulatát idézik. Különleges a kápolna boltozatának díszítése: a kor szellemének megfelelően az égboltot jelképező kék háttéren aranyozott körök és csillagok. A nagy értéket képviselő ólomkeretbe foglalt színes ablaküvegek mára már csak részben eredetiek (kb. 18 m2). Ezek egyszerű szerkezete a felújítást és pótlást követően is megmaradt, hiszen a kettős szerkezet rontotta volna az épület esztétikumát.

17 17

18 TANTERMEK A földszinten és két emeleten tantermek találhatók, az épület alagsorában informatikai és idegennyelv-szaktermeket rendeztek be. Az újonnan kialakított tantermek méretezése a hatályos előírások szellemében történt (osztályonként 30 tanuló).

19 TORNATEREM Az épület szimmetriatengelyében található, eredetileg is ekként megépített tornateremet egykori rendeltetésének szellemében felújították, a száz évvel ezelőtt szemináriumi ebédlőnek épült, a felújítást megelőzően kis tornateremként működő helyiséget osztálytermekké alakították. 19

20 ASZTALOSMUNKÁK Bár a külső ablakok eredeti zárrendszere már nem működött megfelelően, az építmény műemlék jellegére való tekintettel a nyílászárók kicserélése mégis érzékeny kérdés volt. Mivel a profilok, valamint a különböző díszítőelemek és motívumok tökéletes utánzása szinte lehetetlen volt, a felújíttatók a hőmegtartási együttható növelése mellett az ablakok feljavítása mellett döntöttek. Megmaradt az eredeti vasazat, továbbá az osztálytermek fából készült ablakkereteinek restaurálása során pótolták a színes díszítőelemeket. A folyosókon található, korábban egyszerű ablakok megkettőződtek, oly módon, hogy a korszerű fakeretes hőszigetelő ablakok belül kerültek. A kívül maradt restaurált eredeti keretek továbbra is az épület korábbi arculatát őrzik. Az ajtók esetében többnyire a rosszul záró ablakoknál is megtapasztalt probléma jelentkezett. Az orvoslás érdekében kicserélték az ajtótáblákat, a keret és ajtófélfa sérült elemeit, ügyelve a meglévő csomópontokra. Az ajtókat megtisztították, újragittelték és átfestették. Az új térbeosztás miatt szükséges új ajtókat az eredetivel egyező vasazatokkal és az eredeti modellek alapján gyártották.

21 21

22 TETŐ A tetőcserepeket, az ereszcsatorna-rendszert teljesen kicserélték, a régi díszítő bádogos elemeket pedig restaurálták. Fontos szempont volt az ereszcsatorna és a lefolyócső közötti igényesen megmunkált csatlakozó elemek megőrzése. A bádogelemek folytonossághiánya miatti szivárgás megszüntetése érdekében kicserélték a szegélyeket és a borítókat. A Főgimnázium épületén egykor létező 60 kéményből mára csak 10 maradt. Bár az épületben több évtizede központi fűtésrendszert szereltek, még mindig fellelhető a tűzifát a pincéből az emeletre szállító kézi működtetésű rendszer néhány eleme.

23 23

24 PADLÓZAT Az épületben a következő típusú padlózat található: mozaik, parketta, cementpadló, csempe, pvc-szőnyeg. A dekorációs elemeket tartalmazó mozaikpadlót nagy gonddal kijavították, illetve az eredeti részletek pontos utánzásával helyenként újraöntötték. Az eredetihez közeli végeredmény elérésében sokat segítettek a javítási munkálatok megkezdése előtti szín- és szemcseszerkezeti tesztelések. A parkett-padlózat nagy részének újracsiszolása és felületkezelése vált szükségessé. Az illemhelyek és a tálaló csempepadlózatához hasonlóan a deszkapadló teljes egészében kicserélésre került.

25 25

26 ILLEMHELYEK Az illemhelyek leromlottak, berendezéseik elavult állapotban voltak, a vezetékek elöregedtek, megrozsdásodtak és tönkrementek. Felújításuk során a választófalakat újrarakták, padlózataikat teljesen, falaikat pedig kétméteres magasságban újracsempézték. Ennek eredményeképpen az épület közegészségügyi előírásokat teljesítő diákbefogadó kapacitása 1200-ra bővült. Továbbá a részleges átépítéssel a fogyatékkal élő személyek számára is alakítottak ki illemhelyeket.

27 ALAGSOR Az építmény alagsorában a diákok alkalomszerű tartózkodását igénylő informatikai és idegennyelv-szaktermek találhatóak. A hőközpont mellett ugyancsak itt működik a mosoda, a szárító, és itt kerültek kialakításra a személyzeti öltözők és egy klimatizáló berendezéssel ellátott szerverterem is. 27

28 KÜLSŐ KERÍTÉS A kerítés jelentős része (a Márton Áron és a Szék utca felőli) az eredeti, azaz falpillérbe beillesztett fémrács-szerkezetű. A fémrácsról eltávolították a rozsdát és újrafestették. A bejárati kapunál a délnyugati oldalon két falpillér arrébb került és újraépítődött. Az instabil falpilléreket a kerítés kőalapjával együtt az alapozástól kezdve újraépítették.

29 UDVARRENDEZÉS A Főgimnázium építését követően az udvarra számtalan lombhullató és tűlevelű fát és cserjét ültettek. A hosszú évtizedek alatt számos fa kiöregedett és balesetveszélyessé vált, ezért a ferde vagy száraz fákat kivágták. Az udvarrendezési munkálatok magukba foglalják: - a főbejárat és a hátsó udvar kőburkolattal való borítását; - az épület előtti sétányok aszfaltozását; - a környezet helyreállítása érdekében virágok és fák ültetését; - zöldövezet és sziklakert kialakítását. A főbejáratnál a növényzet a kerítés építési vonalát követi, élő sövény vezeti a tekintetet a főbejárat felé. A zöld fal színes és különleges fákból és cserjékből áll (Prunus cerasifera pisardii, Cornus alba sibirica, Rhus typhina stb.), amelyek méltóak a magasztos épület bejáratához. 29

30 A PROJEKT EREDMÉNYEI A beruházás közvetlen eredményei: a vízfogyasztás csökkenése 5,6%-kal; a gázfogyasztás csökkenése 10%-kal; 64 felszerelt és felújított tanterem; 6 idegennyelv-szakterem; 5 számítógépes szakterem; 7 különleges rendeltetésű szakterem; 64 tanterem világháló-csatlakozással; 209 személyi számítógép; 155 LCD-képernyő; 54 rögzített kivetítő; 48 interaktív tábla Közvetett eredmények: 1200 beiratkozott tanuló, melyből 665 városi és 535 vidéki; 10 roma nemzetiségű beiratkozott diák; 10 fogyatékkal élő beiratkozott diák; sikeresen érettségiző tanulók aránya: 100% felsőoktatási intézményekbe sikeresen felvételiző tanulók aránya: 100% 30 diák, akik rendkívüli eredményeket érnek el országos versenyeken

31 ÚJ TANESZKÖZÖK - személyi számítógépek - LCD-képernyők - rögzített kivetítők - interaktív táblák - a mozgássérültek számára az épület bármely szintjének megközelítését lehetővé tevő emelőszerkezet Az eszközök összértéke: lej. 31

32 Pentru mai multe informaţii consultaţi pagina de internet a Programului Operaţional Regional: şi Punctul de Informare (Program: Luni - Vineri ) al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului Adresa: Str. Apolodor nr. 17, Bucureşti, Sector 5 Telefon: Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională. A projekt címe: A CSÍKSZEREDAI MÁRTON ÁRON ÉS SEGÍTŐ MÁRIA GIMNÁZIUMOK ÉPÜLETÉNEK FELÚJÍTÁSA, KORSZERŰSÍTÉSE ÉS FELSZERELÉSE Kiadja: Csíkszereda Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Csíkszereda, Vár tér 1. szám, Hargita megye Tel.: , Kiadás időpontja: október Ingyenes kiadvány. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. április 7-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. április 7-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. április 7-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Tárgy: Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 26-i ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015-2019 évekre vonatkozó gazdasági programjának

Részletesebben

ÎN FOLOSUL COMUNITATII PATRIMONIULUI CULTURAL. A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG hozzájárulása. A HELYI KÖZÖSSÉG oktatási, kulturális, társadalmi és gazdasági

ÎN FOLOSUL COMUNITATII PATRIMONIULUI CULTURAL. A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG hozzájárulása. A HELYI KÖZÖSSÉG oktatási, kulturális, társadalmi és gazdasági Valorificarea PATRIMONIULUI CULTURAL ca factor de dezvoltare educational, cultural, social si economic ÎN FOLOSUL COMUNITATII A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG hozzájárulása A HELYI KÖZÖSSÉG oktatási, kulturális, társadalmi

Részletesebben

A B O N Y H Á D I P E R C Z E L M ÓR

A B O N Y H Á D I P E R C Z E L M ÓR A B O N Y H Á D I P E R C Z E L M ÓR K Ö Z G A Z D A S Á G I S Z A K K Ö Z É P I S K O L A É S K O L L É G I U M A L A P Í T Á S Á N A K 6 0. É V F O R D U L Ó J Á R A Bonyhád, 2005. S z e r k e s z t

Részletesebben

Civil kezdeményezések és műemlékvédelem a Kárpát medencében 2010.

Civil kezdeményezések és műemlékvédelem a Kárpát medencében 2010. Civil kezdeményezések és műemlékvédelem a Kárpát medencében 2010. 2 A kiadvány az Új Ezredév Alapítvány által, a Nemzeti Civil Alapprogram Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiumának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011-2014 évekre vonatkozó gazdasági programjának

Részletesebben

A Márki Sándor Általános Iskola évszázados múltja és jelene

A Márki Sándor Általános Iskola évszázados múltja és jelene A Márki Sándor Általános Iskola évszázados múltja és jelene Fejezetek a százéves iskola történetéből A Márki Sándor Általános Iskola évszázados múltja és jelene Kétegyháza 2012 A kiadvány elkészítésében

Részletesebben

Tartalom KÖSZÖNTÔ... 3 1. MINÔSÉGI TEJTERMELÉS UNIÓS SEGÍTSÉGGEL... 4 2. HOSSZÚ TÁVRA TERVEZNEK AZ ABONYI GAZDASÁGBAN... 6

Tartalom KÖSZÖNTÔ... 3 1. MINÔSÉGI TEJTERMELÉS UNIÓS SEGÍTSÉGGEL... 4 2. HOSSZÚ TÁVRA TERVEZNEK AZ ABONYI GAZDASÁGBAN... 6 Tartalom KÖSZÖNTÔ...................................................................................... 3 1. MINÔSÉGI TEJTERMELÉS UNIÓS SEGÍTSÉGGEL..........................................................

Részletesebben

Építészeti örökségünk helyi védelme 2 A 2008-ban meghirdetett Helyi Építészeti Őrökség nívódíj pályázat 5

Építészeti örökségünk helyi védelme 2 A 2008-ban meghirdetett Helyi Építészeti Őrökség nívódíj pályázat 5 2008 Helyi építészeti örökség Építészeti nívódíj pályázat Építészeti örökségünk helyi védelme 2 A 2008-ban meghirdetett Helyi Építészeti Őrökség nívódíj pályázat 5 A 2008-ban meghirdetett Helyi Építészeti

Részletesebben

Dr. Kun András alpolgármester előterjesztése Értékelés az oktatási intézmények szakmai feladatainak 2005. évi teljesítéséről

Dr. Kun András alpolgármester előterjesztése Értékelés az oktatási intézmények szakmai feladatainak 2005. évi teljesítéséről ...napirendi pont Dr. Kun András alpolgármester előterjesztése Értékelés az oktatási intézmények szakmai feladatainak 2005. évi teljesítéséről Az oktatási ágazat intézményei a 2005. év során feladataikat

Részletesebben

Lendületben a város. Dr. Nagy István Mosonmagyaróvár Város polgármestere

Lendületben a város. Dr. Nagy István Mosonmagyaróvár Város polgármestere Lendületben a város Izgalmas kalandra vállalkozunk, ha kezünkbe vesszük ezt a kiadványt. Hiszen látva Mosonmagyaróvár fejlődését, magunk is rácsodálkozunk az eredményekre. Párhuzamosan fut bennünk két

Részletesebben

INTÉZMÉNYVEZETŐI BESZÁMOLÓ (2005-2009) KONTYFA KÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. Rozsáli Oszkár elnök-igazgató

INTÉZMÉNYVEZETŐI BESZÁMOLÓ (2005-2009) KONTYFA KÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. Rozsáli Oszkár elnök-igazgató INTÉZMÉNYVEZETŐI BESZÁMOLÓ (2005-2009) KONTYFA KÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA Rozsáli Oszkár elnök-igazgató TARTALOMJEGYZÉK: Bevezető 3 1.Intézményünk rövid múltja, szerepe a kerület életében 4

Részletesebben

Pályázat. a Lovassy László Gimnázium igazgatói állására. Készítette: Schultz Zoltán. Veszprém Kiskőrösi u. 8. 8200

Pályázat. a Lovassy László Gimnázium igazgatói állására. Készítette: Schultz Zoltán. Veszprém Kiskőrösi u. 8. 8200 Pályázat a Lovassy László Gimnázium igazgatói állására Készítette: Schultz Zoltán Veszprém Kiskőrösi u. 8. 8200 88/781-078 20/473-9174 schultz.zoltan@chello.hu 1. Bevezetés, pályázat Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Nagy Zoltán Jegyzet. Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet

Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Nagy Zoltán Jegyzet. Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet 2 Jegyzet ÖRÖKSÉG Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Az Jegyzet Ünnep Jegyzet után Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet

Részletesebben

Készült a ROP-2.2.1. Város területek rehabilitációja c. intézkedés támogatásával

Készült a ROP-2.2.1. Város területek rehabilitációja c. intézkedés támogatásával Írta és szerkesztette: Kovách Péter, Mód László A képeket készítette: Tímár Ferenc, Vidovics Ferenc Nyomdai előkészítés: Vidovics Ferenc Nyomda: NORMA Nyomdász Kft., Hódmezővásárhely Készült a ROP-2.2.1.

Részletesebben

A kultúra és a művészetek városa...4. Védelemre várva...9. Műemléki revízió Vas megyében...14. Hej Biharbojt, Biharbojt...19

A kultúra és a művészetek városa...4. Védelemre várva...9. Műemléki revízió Vas megyében...14. Hej Biharbojt, Biharbojt...19 Képtár A ház, amelynek egyik utcai homlokzati ablaka látható a képen, Balatonszőlős és az egész Balaton-felvidék rohamosan fogyatkozó számú, még nagyobbrészt eredeti állapotban megmaradt épületeinek egyike.

Részletesebben

PÁPA VÁROS BELVÁROSI AKCIÓTERÜLETÉNEK RÉSZLETES AKCIÓTERÜLETI TERVE. Pápa, 2009. november Felülvizsgálat: Pápa, 2012. február

PÁPA VÁROS BELVÁROSI AKCIÓTERÜLETÉNEK RÉSZLETES AKCIÓTERÜLETI TERVE. Pápa, 2009. november Felülvizsgálat: Pápa, 2012. február PÁPA VÁROS BELVÁROSI AKCIÓTERÜLETÉNEK RÉSZLETES AKCIÓTERÜLETI TERVE Pápa, 2009. november Felülvizsgálat: Pápa, 2012. február 1 Tartalomjegyzék 1 Bevezető 6 2 Vezetői összefoglaló 7 3. A pályázattal érintett

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. március 6-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. március 6-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. március 6-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben

A 2008-BAN KÉSZÜLT MAGYARY TERV FELÜLVIZSGÁLATA ÉS ÚJ CÉLKITŰZÉSEK MEGFOGALMAZÁSA

A 2008-BAN KÉSZÜLT MAGYARY TERV FELÜLVIZSGÁLATA ÉS ÚJ CÉLKITŰZÉSEK MEGFOGALMAZÁSA A 2008-BAN KÉSZÜLT MAGYARY TERV FELÜLVIZSGÁLATA ÉS ÚJ CÉLKITŰZÉSEK MEGFOGALMAZÁSA III. Öveges József oktatási, kulturális, sport, család és ifjúsági program III/1. Tudásalapú városfejlesztés, Tata iskolaváros

Részletesebben

A Szabadság Sugárúti Általános Iskola igazgatói állásának betöltésére

A Szabadság Sugárúti Általános Iskola igazgatói állásának betöltésére A bölcsesség legfőbb tiszte és tanújele, hogy a szavak és a tettek összecsengenek (Seneca) PÁLYÁZAT A igazgatói állásának betöltésére II. RÉSZ VEZETÉSI PROGRAM Készítette: Címzett: Jurecz Emil Budapest

Részletesebben

2010. Augusztus-Szeptember. Üröm új bölcsôdéje és udvara (cikk a 2. oldalon) A felújított tagóvoda (cikk a 3. oldalon) Augusztus-Szeptember 1

2010. Augusztus-Szeptember. Üröm új bölcsôdéje és udvara (cikk a 2. oldalon) A felújított tagóvoda (cikk a 3. oldalon) Augusztus-Szeptember 1 2010. Augusztus-Szeptember Üröm új bölcsôdéje és udvara (cikk a 2. oldalon) A felújított tagóvoda (cikk a 3. oldalon) Augusztus-Szeptember 1 Az ürömi Hóvirág Böl csô de ünnepélyes átadása Az ürömi Hóvirág

Részletesebben

GYÁL TELEPÜLÉS LOCAL AGENDA 21 FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS HELYI PROGRAMJA

GYÁL TELEPÜLÉS LOCAL AGENDA 21 FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS HELYI PROGRAMJA GYÁL TELEPÜLÉS LOCAL AGENDA 21 FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS HELYI PROGRAMJA 2014. augusztus 1 Gyál Város Önkormányzatának megbízásából készítette: Ecoterra Tanácsadó Bt. 2 Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló...

Részletesebben

VÉDETT TEMPLOMOK ÁLLAPOTFELMÉRÉSE A KOPPÁNYVÖLGYI HACS TERÜLETÉN

VÉDETT TEMPLOMOK ÁLLAPOTFELMÉRÉSE A KOPPÁNYVÖLGYI HACS TERÜLETÉN VÉDETT TEMPLOMOK ÁLLAPOTFELMÉRÉSE A KOPPÁNYVÖLGYI HACS TERÜLETÉN Műemlék helyreállítási és rekonstrukciós munkákat megalapozó tanulmány 2010. Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 Problémafelvetés, célkitűzés...

Részletesebben

A Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 A nehézség nem az új eszmék kialakításában rejlik, hanem a régiektől való megszabadulásban. (John Maynard Keynes közgazdász) A Szentgotthárd

Részletesebben

M Ú Z E U M T Ö R T É N E T

M Ú Z E U M T Ö R T É N E T MÚZEUMTÖRTÉNET a Vas megyei Múzeumok Értesítôje 33 (2010) 287 303 Szombathely, 2010 Zágorhidi Czigány Balázs ÚJ MÚZEUM A RÉGI FALAK KÖZÖTT ÚJ SZAKMAI PROFILOK KIALAKÍTÁSA A VASVÁRI HELYTÖRTÉNETI MÚZEUMBAN

Részletesebben

Gazdaság- és Humántudományok Kar Csíkszereda. Az isteni brand. A Hotel Salvator stratégiai problémáinak vizsgálata

Gazdaság- és Humántudományok Kar Csíkszereda. Az isteni brand. A Hotel Salvator stratégiai problémáinak vizsgálata SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM Gazdaság- és Humántudományok Kar Csíkszereda Az isteni brand A Hotel Salvator stratégiai problémáinak vizsgálata 2011 - Jogvédett dokumentum! Az eset a Sapientia

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Zirc város gyermek ifjúsági helyzetképe és abból adódó feladatok Előadó: Kasper Ágota, az Oktatási,

Részletesebben

Újpest. akkor és most

Újpest. akkor és most Újpest akkor és most Újpest akkor és most Szerkesztette: Ádám Tamás és Bangha Katalin (2012 2014 között) Tanácsadó szakértők: Szöllősy Marianne és Krizsán Sándor helytörténész. Felvételek: Újpesti Helytörténeti

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 11-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 11-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 11-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó...2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...4

Részletesebben

A kérdés, amit fel kell tenni az októberi konferencia után az, hogy mirõl szólt

A kérdés, amit fel kell tenni az októberi konferencia után az, hogy mirõl szólt 2 JEGYZET Mire jó felügyelõi tanácskozás? A kérdés, amit fel kell tenni az októberi konferencia után az, hogy mirõl szólt a mûemlékes felügyelõk aggteleki tanácskozása? A témát Okrutay Miklós igazgatóhelyettes

Részletesebben