Ezek a vizsgálatok a jelenlegi gyakorlat szerint hagyományos eszközökkel csak üzemen kívül, feszültségmentes állapotban végezhetők.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ezek a vizsgálatok a jelenlegi gyakorlat szerint hagyományos eszközökkel csak üzemen kívül, feszültségmentes állapotban végezhetők."

Átírás

1 Áramellátó kábelek terhelés alatti diagnosztikai vizsgálata Készííttetttte:: Dr.. Nagy Viince Ph..D..,, kandiidáttus,, egyettemii docens,, ttanszékvezettő Dr.. Lakattos Isttván Ph..D..,, egyettemii docens Lekttorálltta:: Dr.. Horvátth Ballázs Ph..D..,, egyettemii docens,, ttanszékvezettő Győr,,

2 1. Bevezetés A közösségi közlekedés vonalhálózatán üzemelő villamos hajtású járművek energiaellátását az áramátalakítók és az egyes táplálási szakaszok betáplálási pontjai között kiépített erősáramú kábelhálózat biztosítja. A kábelek nagykeresztmetszetűek, általában párhuzamosan kapcsoltak. A kábelek az áramátalakítók egyenáramú berendezéseiben csavarkötéssel csatlakoznak a gyüjtősínekhez. A vonali kitáplálásoknál a kábelvégek szintén csavarkötéssel csatlakoznak a csatlakozószekrények gyűjtősíneihez. A gyűjtősínekről kábelen keresztül tápláljuk meg az un. harmadik sínt /Metró/ ill. a felsővezeték /tápvezeték/ táppontjait. Az áram-visszavezetés kötöttpályás, vaskerekes járműveknél /metró, villamos, HÉV/ a futósínekről ill. a szívópontokról, trolinál a negatív felsővezetékről szintén csatlakozószekrényeken keresztül, kábelekkel biztosított. A fenti hálózatokban telepített csatlakozószekrények, kábelkötések száma a táplálási szakaszok számához hasonlóan igen magas. A kötések a használat során jelentős mértékű, a mindenkori terhelésnek /forgalmi viszonyoknak/ megfelelő, változó elektrodinamikus és termikus igénybevételnek vannak kitéve. Az igénybevétel során változik a csatlakozások villamos minősége /átmeneti ellenállása/. A változás iránya alapvetően növekvő melegedést jelent, ezért szükséges és elengedhetetlen azok rendszeres időközönként történő felülvizsgálata. Ezek a vizsgálatok a jelenlegi gyakorlat szerint hagyományos eszközökkel csak üzemen kívül, feszültségmentes állapotban végezhetők. A tananyagban olyan vizsgálati módszert/eljárást mutatunk be, amely a kötések állapotának megbízható diagnosztizálását terhelés alatt, a rendszer üzemi állapotában biztosítja. A módszerrel kapcsolatos főbb elvárások: legyen pontos kép a kötések műszaki állapotáról a vizsgálatok üzemközbeni, terhelés alatti elvégezhetősége a karbantartási, javítási munka tervezhetőségének javítása az elvégzett beavatkozások ellenőrizhetősége a fenntartási költségek csökkentése az üzembiztonság növelése a munkavégzés ISO szabványok szerinti minőségbiztosításának elősegítése 2

3 2. Diagnosztikai/mérési módszer és eljárás áramellátási kábelrendszerek terhelés alatti, megbontás nélküli vizsgálatára A villamos berendezések, vezetékek és kötések a rajtuk átfolyó áram hatására melegszenek. A melegedés mértéke arányos az áramvezető elemek ellenállásával, tehát az alkatrészek melegedésének vizsgálatával közvetlen képet kaphatunk azok ellenállásáról, pillanatnyi terheléséről, ismételt mérések során annak változásáról. Egy adott eszköz felületének hőmérséklet eloszlása tehát alapvető információkat szolgáltat az adott eszköz műszaki állapotáról, terhelési, üzemi viszonyairól. A tárgyak felületi hőmérséklet eloszlásának leírását termográfiának nevezzük. 2.1 A termográfia elméleti alapjai A termográfia azt a fizikai jelenséget használja fel, hogy a testek az abszolút 0 Kº feletti hőmérsékleten (- 273 ºC) elektromágneses sugárzást bocsátanak ki. A kibocsátott elektromágneses sugárzás hullámhossz /frekvencia/ szerinti spektruma a ábrán látható ábra Az elektromágneses sugárzás sprektuma A kibocsátott elektromágneses sugárzás sprektuma tartalmazza a gamma-, és röntgensugárzást, a nem látható és látható fénykibocsátást, rádióhullámokat. 3

4 Az infravörös sugárzás tartományán (760 nm 1 mm közötti hullámhossz) belül hőmérsékletmérés szempontjából a 0,8 µm 20 µm közötti sáv a mérvadó. Ez a sáv a következő részekre tagolható: 0,8 µm 2 µm között ultrarövidhullámú infravörös sugárzás 2 µm 6 µm között rövidhullámú infravörös sugárzás 6 µm - 20 µm között hosszúhullámú infravörös sugárzás tartománya A gyakorlatban leginkább elterjedt hőkamerák a rövid- ill. hosszúhullámú tartományban dolgoznak. A testek hőmérsékleti sugárzása az atomok és molekulák rezgő ill. forgó mozgásának közvetlen következménye. A testek felületén kilépő sugárzás erősségét azonban különböző tényezők, mint pl. a vizsgált test felületének típusa, minősége, alakja, stb. Abból a célból, hogy a mérési eredményeket függetleníteni lehessen a testek anyagától, felületi minőségétől, stb. bevezették az abszulút fekete test fogalmát. Az abszolút fekete test sugárzásának általános törvényét M.Planck fogalmazta meg 1900-ban. Ez volt a kvantumelmélet kiindulópontja. A gyakorlatban minden test felületi sugárzása egy adott hőmérsékleti tartományban többé kevésbé különbözik az abszolút fekete test sugárzásától. Az abszolút fekete test és a reális testek sugárzásának összemérhetősége céljából bevezették a relatív emissziós tényező vagy feketeségi fok fogalmát, azaz egy olyan mennyiséget, amely meghatározza, hogy a valóságos test mennyivel kisebb sugárzást bocsát ki egy adott hőmérsékleten. A relatív emissziós tényező (feketeségi fok) elterjedt jelölése: ε Az emissziós tényező (ε) test anyagától, hőmérsékletétől, a sugárzás hullámhosszától, a felület minőségétől (polírozott, matt). A feketeségi fok a polírozott fémfelületre vonatkozó 0,02-től az emberi bőr 0,98 értékéig változik. 4

5 Bonyolítja a helyzetet, hogy egyes testek az abszolút fekete testtől eltérően a hullámhossz függvényében változó ε-nal leírható módon, szelektíven sugároznak. Néhány anyag jellemző emissziós tényezőjét a táblázat mutatja. Anyag Emissziós tényező (ε) 1 µm 1,6 µm 8-14 µm Aluminium Oxidálatlan 0,1-0,2 0,02-0,2 Oxidált 0,4 0,4 0,2-0,4 Oxidált ötvözet 0,4 0,3 Durvított 0,2-0,8 0,2-0,6 0,1-0,3 Polírozott 0,1-0,2 0,02-0,1 Sárgaréz Polírozott 0,02-0,08 0,01-0,05 Oxidált 0,6 0,6 0,6-0,7 Vörösréz Polírozott 0,03 Oxidált 0,2-0,8 0,2-0,9 0,4-0,8 kapocslécek 0,6 Megjegyzés: Az adatok ºC hőmérsékletre vonatkoznak táblázat Emissziós tényező tájékoztató értékei 5

6 2.2 Termovíziós készülékek /hőkamerák/ A hőkamerák (pontatlanabbul fogalmazva termovíziók) a testek által kibocsátott sugárzás felületi eloszlását jelenítik meg kétdimenziós leképezéssel, un. termogrammok formájában. A hőkamerák működési elvük szerint lehetnek Letapogató /szkennelő/ Mátrixos rendszerűek. A letapogató /szkennelő/ hőkamerák elvi felépítését a ábra mutatja ábra A letapogató (szkenner) hőkamera elvi sugármenete (1 detektor, 2 és 5 objektív, 3 vízszintes eltérítő tükör, 4- függőleges eltérítő tükör, 6 tárgy, 7 mérésfelület) 6

7 A letapogató /szkennelő/ kamerák egy infrasugárzást érzékelő elemet /detektort/ használnak. A detektor anyaga általában InSb. A detektort gyakran un. Dewar palackban helyezik el, melyet az érzékelő elem termikus stabilitása érdekében folyékony nitrogénnel töltenek fel. A folyékony nitrogén alkalmazása miatt a kezelés bonyolultabbá válik, az üzemidő korlátozott. Az alkalmazott mechanikus képalkotó rendszer forgó tükrökből áll /Nipkow kamera elve/, ezért a képváltás sebessége korlátozott. /ált. 25 kép/sec/. A speciális optikák cserélhetőek. A rendszer alapvető előnye, hogy az érzékelés minden egyes képpontnál azonos precízen beállított és korrigált detektorral történik. Így a hőkép minden egyes pontjánál tökéletesen egyforma feltételekkel jönnek létre a későbben kiértékelendő villamos adatok, igen jó homogenitás érhető el, vagyis az egyforma sugárzást kibocsátó pontok leképezése között igen kicsi vagy nincs is eltérés. Ilyen elven működik pl. az AGA 782 tip. készülék. Mátrixdetektoros hőkamerák elvi felépítése a ábrán látható ábra Mátrixdetektoros hőkamera elvi sugármenete ( 1 - detektor, 2 - objektív, 3 - tárgy) 7

8 A mátrixdetektoros kamerák felépítése rendkívül egyszerű, mozgó elemeket nem tartalmaz. Első közelítésben meglehetős hasonlóságot mutat a napjainkban igen elterjedt digitális kamerákkal. Az ilyen elven működő kamerák lényegesen kisebbek, könnyebbek /és olcsóbbak/ a letapogató rendszerű kameráknál. Kezelésük hasonlóan egyszerű, mint a digitális fényképezőgépeké. /Ez néhány esetben megtévesztő is lehet!/ A mátrixdetektoros kamerák érzékelőelemén elhelyezkedő elemek, vagyis a képpontok száma a digitális fényképezőgépekkel összehasonlítva nagyságrendekkel kisebb / , míg a digitális fényképezőgépeknél 3-8 millió/. A geometriai felbontás jellemzője az IFOV paraméter. Ez azt a látószöget adja meg, amely egy különálló érzékelővel kerül leképezésre. Minél kisebb ez az érték, annál jobb lesz a kép felbontása. Az optika cseréjével, vagy a képfeldolgozó rendszerek elektronikai zoomjával az eredeti képpont nagyságának megtartása mellett képnagyítás is lehetséges. A jelenlegi hőkamerák optikai felbontása - elérhető áron max. 480x640. Az egyes képpontokhoz érzékelőelemek bár egyformák, átviteli görbéik mégsem azonosak. Ezért bonyolult kiegyenlítő szoftverre van szükség, hasonlóan a hőmérsékletkompenzációhoz. Különösen akkor, ha a mérendő hőmérséklettartomány a szobahőmérséklet közelében, vagy az alatt van, a képminőséget a hőmérsékletfelbontás határozza meg. Ennek mérőszáma a NETD, amely a hőmérsékletváltozási zaj egyenértékét jelenti, vagyis a hőkamera saját zaját viszonyítja a mérendő tárgy hőmérsékletkülönbségéhez. Minél kisebb ez az érték, a kép zajossága annál csekélyebb lesz. A NETD értéke értelemszerűen befolyásolható a választott /beállított/ hőmérséklettartománytól, elfogadható értéknek vehetjük a kijelzett hőmérséklet intervallum 0,01-szeresét. /Pl. 10 ºC tartománynál 0.1 ºC-t/ A mátrixrendszerű kamerák felvételkészítési frekvenciája széles sávon mozog, így lehetőség nyílik tranziens folyamatok vagy/és mozgó tárgyak hőfényképezésére. 8

9 Az adott kutatási terület sajátosságait figyelembevéve, a kereskedelemben kapható hőkamerák jellemző paraméterei közül néhányat a következőkben felsorolunk ill., értelmezünk. Ezen összeállítás véleményünk szerint segítséget adhat a célnak leginkább megfelelő hőkamera kiválasztására. Hullámhossz tartomány A készülék hosszúhullámú legyen! ( 7 14 µm). A gyakorlatban előforduló alacsony hőmérsékletek mérésére a rövidhullámú készülékek nem alkalmasak Hőmérséklet mérési tartománya A hőmérséklet mérési tartománya ºC sávot tartalmazza Az alacsonyabb méréstartományú készülékek érzékenyebbek és zajszegényebbek is, vagyis javul a képminőség Termikus felbontás /NETD/ Általában <200 mk Nagyobb felbontás (<NETD) esetén élesebb, tisztább a kép, a tárgyak felismerhetősége javul Optikai jellemzők Minél kisebb az elemi képpontméret (<2mrad), annál kisebb részletek mérhetők és felismerhetők. A készülékek optikai felbontása objektívfüggő. Bizonyos mérési helyzetekben hasznos lehet az optika cserélhetősége. Képrögzítési frekvencia Mozgó járműről történő mérés (pl. felsővezeték vizsgálata) korlátozza a járműsebességet Képrögzítési kapacitás Két kiolvasás közt (mérési ciklusonként) minimum 50. A készülékekben lévő akkumulátorok kapacitása kb. 3 órányi üzemet biztosít Megjegyzés: fentiekben leírtak tájékoztató jellegűek a teljességre törekvés igénye nélkül! 9

10 2.3 A felvételkészítés gyakorlata A ábrán a hőkamerás mérés jellegzetes elvi elrendezését láthatjuk ábra Infravörös távhőmérési illetve termográfiai méréselrendezés Az infravörös termográfiai mérés elrendezésének vizsgálata során foglalkoznunk kell az alábbiakkal: Hőkamera elhelyezése, beállítása A hőkamera és a mérendő tárgy közötti közeg szerepe Zavaró sugárzás 10

11 A hőkamera elhelyezése, beállítása A hőkamera működési elvét tekintve tulajdonképpen optikai eszköz, a mérés során ezért úgy kell elhelyezni, hogy lássa a mérendő tárgyat. Egy hőkamera látómezejének kialakítása a ábrán látható. ( S a mért kör átmérője) ábra Hőkamera látómezeje A kamera az ábrán zöld színnel jelölt területet látja. Ez jelenik meg a kijelzőn is. A kamera azonban csak a mért körön belüli pontokat értékeli ki, és csak ezek mért hőmérsékleti értékének átlagát jeleníti meg. A mért folt aktuális átmérőjét a hőkamera optikai rendszerére jellemző szám (D/S arány) segítségével lehet meghatározni. A legkisebb mérési folt eléréséhez a hőkamera optikáját megfelelően fókuszálni kell a mért tárgyra. (A kijelzőn ebben az esetben jelenik meg a legélesebb kép). 11

12 A mérési folt helyének kiválasztását egyes hőkamerákon lézersugár is segíti. A hőkamera beállításának következő lépése a mérési tartomány, vagyis a szint /level/ beállítása. Némely kamera ezt automatikusan elvégzi. A mérési szint /level/ helyes beállítása estén a szint a látómezőben lévő képpontok mért értékeinek közepén van, ilyenkor a megjelenített képen fekete részek nincsenek. A színes kijelzők egyes hőmérsékleti értékhez tartozó színe a szint változtatásával megváltozik. A hőkamerákat diagnosztikai méréseknél általában kézben tartva használjuk. A mérés során figyelni kell arra, hogy a mérendő tárgy és a kamera érzékelőjének /objektívjának/ síkja lehetőleg párhuzamos legyen. Mozgó tárgy esetén célszerű, hogy az objektív tengelye a mozgás irányával minél kisebb szöget zárjon be. Kvantitatív méréseknél, ahol a célterület tényleges hőmérsékletére vagyunk kíváncsiak, a mérés megkezdése előtt szükséges beállítani az emissziós tényező (ε) értékét. Tekintettel arra, hogy az emissziós tényező értéke a mérendő tárgyak anyagától igen jelentős mértékben függ, ez jelenti a hőkamera beállításának alapvető problémáját. pl.: Többféle, gyakorlatban használható módszer van ennek a problémának megoldására. Így A hőkamera kezelési utasításához adott táblázatból /vagy más irodalomból/ megkeressük az ε értékét. 12

13 Tapintóhőmérővel megmérjük a tárgy egy pontjának hőmérsékletét, majd a hőkamerát úgy állítjuk be, hogy az adott pontra ugyanezt az értéket mutassa Egy adott méréssorozathoz ill. mérendő tárgyhoz próbatestek segítségével határozzuk meg ε értékét. Irodalmi adatok szerint az emissziós tényező hibás beállítása jelen kutatás tárgyánál 5-10% hibát okozhat. Amennyiben mérésünk a mérendő tárgy felületi hőmérséklet-eloszlásának kvalitatív, tehát minőségi ellenőrzésére irányul, az emissziós tényező pontos beállítása a mérés szempontjából elhanyagolható. Megjegyzés: A diagnosztikai célú mérések többsége ilyen! 13

14 A hőkamera és a mérendő tárgy közötti közeg szerepe Az infravörös termográfia érintés nélküli mérési módszer, azaz a mérés alapját képező infravörös sugárzásnak át kall haladni a mérendő tárgy és a hőkamera között lévő közegen. A közeg infravörös tartományban tanúsított viselkedése természetesen befolyásolja a mérés eredményét. Általában ez a közeg levegő, de más anyagok pl. üveg is előfodulhat. A levegő esetében az infravörös sugárzás átvitelére a benne lévő szennyező anyagok, így a vízpára, széndioxid és a lebegő por van hatással. A levegő átviteli tulajdonságai nagymértékben függenek a sugárzás hullámhosszától. Az általában alkalmazott hosszúhullámú tartományban /8 14 µm / un. atmoszférikus ablak található, ahol az átvitel nagyobb távolságokra is közel tökéletes, veszteségmentes. Más a helyzet a vízpára és a lebegő por esetében, ezért esős, ködös, párás levegőben, erősen poros környezetben nem célszerű méréseket végezni. Megjegyzés: a közeg szerepe kis mérési távolságoknál /<5m/ elhanyagolható. Zavaró sugárzás A hőkamera tulajdonképpen az objektívján keresztül az érzékelő/k/re jutó infravörös sugárzást méri, függetlenül azok eredetétől. (lásd ábra) A mérendő tárgy felületén kívüli, kamerába jutó sugárzás mérési hibát okoz! A zavaró sugárzás oka lehet: A mérendő tárgy háttérsugárzása /transzmisszió/ Visszavert sugárzás /reflexió/ 14

15 A háttérsugárzás hatásának csökkentése lehetséges pl. a hőkamera megfelelő elhelyezésével. / ábra/ ábra Hőkamera elhelyezése a zavarhatás csökkentésére Látható az ábrán, hogy a kamera legkedvezőbb elhelyezése az, amikor a mérendő tárgy az egész látófelületet kitölti. A mérendő tárgyon átengedett nem a mérendő tárgytól eredő sugárzás kompenzálása egyes esetekben nem lehetséges. Ilyen pl. a kamerába jutó napsugárzás, de ilyen a villamos felsővezeték mögött lévő épületek hősugárzása is. Célszerű ezért a méréseket napkelte előtt, vagy napnyugta után végezni. Külön kell szólni a visszavert /reflexiós/ sugárzásokról. A hőkamerák termikus érzékenysége igen magas, ezért érzékelik és megjelenítik az olyan mértékű, a mérést végző személytől eredő sugárzást is, mint pl. egy égő cigaretta. 15

16 Ezért a felvételek készítésénél különös gonddal kell eljárni. 2.4 A felvételkészítés jellemző hibái Az érintésmentes hőmérsékletmérés, az infratermogrammok felvétele során betartandó szabályokat az előző fejezetben már részben elemeztük. Ezek a legjellemzőbb hibaokok, nevezetesen: A hőkamera hibás elhelyezése a mérés során A hőkamera hibás beállítása (optikai élesség beállítása, mérési tartomány kiválasztása, stb.) Hősugárzás visszaverődése a mérendő tárgyról. A mérendő tárgy és környezetének előzetes felmérésével, a felvétel irányának megváltoztatásával korrigálható. Bizonyos esetekben a mérendő tárgy kialakítása pl. az egyenirányító szekrények diódasora előtt lévő RC elemek, vagy pl. a felsővezeték mögött lévő épületek hősugárzása lehetetlenné teheti a mérés elvégzését. Jelveszteség az átviteli szakaszon. A tárgytávolság az adott diagnosztikai méréseknél nem jelentős, általában csak pár méter (felsővezeték mérésénél is <10 m-nél), az alkalmazott hőkamerák hosszúhullámúak, ezért elsősorban a párás, vizes esetleg erősen poros levező okozhat gondot Kvantitatív méréseknél az emissziós tényező beállítása. Amennyiben a mérés során beállított emissziós tényező (ε) nem egyezik meg a mérendő tárgy felületének valós emissziós tényezőjével a mérési eredmények hibája akár 8-10 % is lehet. Egyes hőkamerákhoz tartozó kiértékelő szoftverek lehetővé teszik ε értékének utólagos módosítását a mérés kiértékelése során. Hősugárzás átbocsátása a tárgy hátteréből Ez a hiba akkor jelentkezik, ha a mérendő tárgy az infravörös sugárzás szempontjából részben áttetsző (pl. fűtőtest az épület fala mögött), vagy a mérendő tárgy háttere jelentősen melegebb a mérendő tárgynál. Ilyen lehet pl. a napsugárzás hatására erősen felmelegedett szekrény. Az üvegfelületek általában elnyelik az infravörös sugárzást, ezért üvegen keresztüli mérés a legtöbbször eleve hibás! A hőkamerát kezelő személy felkészületlensége, rutintalansága A korszerű hőkamerák kezelése nem igényel a széles körben elterjedt digitális fényképezőgépeknél nagyobb felkészülést. Gombnyomásra bárki könnyen előállíthat 16

17 színes képeket. Könnyen lehet azonban, hogy ezek a színes képek nem vagy csak részben szolgáltatnak valódi információt a mért tárgyról. Az előzőek alapján nyilvánvaló, hogy a hőkamera kezelése csak része (méghozzá nem is túlnyomó része) a termogram készítésének. Körültekintést, felkészülést igényel a felvétel körülményeinek és nem utolsósorban a mérendő tárgy sajátosságainak megfelelő ismerete is. 17

18 2.5 A felvételek (termogrammok) kiértékelése A hőkamerák alapvetően mérésadatgyűjtőként funkcionálnak, vagyis a mérőfelület képpontjainak mért adatait rögzítik. Ez az adathalmaz közvetlenül csak alapanyagként használható fel. Ahhoz hogy a gyakorlatban értékelhető információkat kapjunk, az adathalmazt kezelni, kiértékelni szükséges. A kiértékelést részben a hőkamerákba épített szoftverek segítségével maguk a kamerák elvégzik on-line, akár valós idejű feldolgozás során, míg az eltárolt (adott esetben bizonyos fokig feldolgozott) termogrammok a méréstől függetlenül PC-n más szempontok szerint is kezelhetők Azonnali (helyszíni, on-line) kiértékelés A hőkamerákba beépített adatfeldolgozó szoftverek mindegyike képes bizonyos azonnali adatfeldolgozásra. Így pl. a mérési tartományon belül az azonos értékeket egy meghatározott színnel megjeleníti a kijelzőn. A hőkamerákba épített szoftverek ezen felül, természetesen más szempontok szerinti kiértékelést is végeznek, a kiértékelt adatokat folyamatosan megjelenítik. Az egyes hőkamerákba beépített szoftverek szolgáltatása gyártóktól függően változhatnak. A leggyakrabban meglévő funkciók a következők: Hőmérséklet skála Képpont hőmérsékletének kijelzése Kurzoros képpont hőmérséklet kijelzése Minimum maximum értékek kijelzése 18

19 Többpontos hőmérséklet kijelzés Több hőmérséklet színskála megjelenítése Izotermák kijelzése Beállítási adatok (pl. ε, felvételkészítés ideje stb.) megjelenítése Mérési tartomány kijelzése, változtatása Felvételek eltárolása grafikus fájlként Eltárolt felvételek (képgaléria) megjelenítése Különbségképző felvételek megjelenítése (előző felvétellel való összehasonlítás) stb. A fenti funkciók megléte befolyásolja az adott hőkamera felhasználhatóságát ill. felhasználási módját diagnosztikai célokra. A megfelelően kiválasztott funkció lényegesen egyszerűsítheti a munkát. Például, ha egy berendezésnél meghatározható egyértelműen a hibás állapotot jelentő hőmérséklet (pl. 50 ºC) ellenőrző mérésekkor nem is szükséges a teljes kép utólagos kiértékelése, a kamera a beállított érték túllépésekor automatikusan riasztást ad. Lehetséges az is, hogy a kamera csak ebben az esetben tárolja el a képet Eszközök a termogrammok utólagos kiértékeléséhez A diagnosztikai célú mérési, kiértékelési folyamat főbb lépései a következők: Digitális termogrammok (felvételek) begyűjtése Hőkép-optimazilás, - korrekció, hőmérsékletszámítás A termogrammok tartalmának diagnosztikai kiértékelése, a szükséges tennivalók kijelölése A következő vizsgálat idejének meghatározása A mérés ill. elemzés eredményeinek, megállapításainak megfelelő dokumentálása 19

20 A termográfiai adatok valójában nem a megszokott képfájlok, még akkor sem, ha valamilyen World formátumban jelennek meg. A termogrammok képpontjai, pontosabban mérőpontjai valamilyen formában tömörítve tartalmazzák a mérőponthoz tartozó sugárzás-intenzitási és más adatokat is, ezért az elterjedt grafikus kezelőprogramokkal nem kompaktibilisok. A mérőpontok hőmérsékleti adatai csak megfelelő termográfiai szoftverrel számíthatók, melyhez szükséges a hőkamera leképezési specifikációjának ismerete. Ezek a szoftverek a kamerák gyártóinál találhatók, általában gyártmányspecifikusak. A piacon kaphatók ma már különféle konvertáló programok is, amelyeknek segítségével a termogrammok kezelhetőké válnak a szokványos grafikai képszerkesztő programokkal, de ebben az esetben az újbóli kiértékelés már nem lehetséges. 20

21 3. Diagnosztikai vizsgálati eljárás és dokumentációs rendszer (esettanulmány) Az áramellátási kábelrendszerek terhelés alatti, megbontás nélküli vizsgálatára az előzőekben leírtak alapján az infravörös termográfián alapuló diagnosztikai vizsgálati eljárást és a mérési eredmények könnyű, áttekinthető kezelésére alkalmas dokumentációs rendszert egy közlekedési vállalt alkalmazási példáján mutatjuk be, az alábbi szempontok alapján: A vizsgálati helyek felmérése Kísérleti mérések Vizsgálati módszer és eljárás kialakítása Üzemi ellenőrzési technológia Dokumentációs rendszer 3.1 A vizsgálati helyek felmérése Az infravörös termográfiai diagnosztikai vizsgálati eljárás és módszer villamos vonalhálózaton történő alkalmazhatóságának vizsgálata során ki kell jelölni azokat az alkalmazási területeket, mérési helyeket, amelyek a kijelölt feladat szempontjából jól reprezentálják az alkalmazási terület, valamint jó lehetőséget adnak a kísérleti mérések elvégzéséhez. Szakmai területenként csoportosítva ezek az alábbiak voltak: Villamos Pozitív és negatív kábelszekrényekben lévő szerelvények, csatlakozási pontok, szívópontok, síncsatlakozások poligon sínszekrényeiben lévő csatlakozási pontjainak vizsgálata Felsővezeték hálózat elemeinek, kötéseinek vizsgálata (táppont-csatlakozások, áthidalások, vezetékszorítók, toldók és váltóvezetékek) 21

22 3.1.2 Metró Pályára csatlakozó erősáramú kitápláló kábelek kötéseinek vizsgálata (pl. az É-D metró Deák tér állomás bal kijárati vágányfojtó drosszer negatív oldali kábelkötéseinek vizsgálata csúcsidei körülmények között) É-D metró Deák tér állomás jobb kijáratánál harmadik sínre csatlakozó pozitív oldali 3 x 1 x 800-as kábelkötések vizsgálata csúcsidei körülmények között Metró járműről futás közben a futósínre ill. a harmadik sínre csatlakozó kábelek kábelkötéseinek vizsgálata Trolibusz A Kijelölésre került vizsgálati területek megegyeztek a Villamos szakterületnél által kijelöltekkel HÉV Légtápkábelről történő leágazások áramátadó képességének vizsgálata üzemi körülmények között Felsővezeték hálózat tartóoszlopaira szerelt árbóckapcsolók zárt kontaktusainak, valamint a kapcsolóhoz tartozó kábelleágazások kötéseinek vizsgálata üzemi körülmények között Pozitív és negatív szakaszoló szekrények vizsgálata üzemi körülmények között (kábelkötések, szakaszolók) Az egyenáramú táplálás negatív ágát képező, vágány és sínhálózat összekötések vizsgálata. Áramátalakító állomásokon a vontatási és segédüzemi transzformátorok kábelcsatlakozásainak vizsgálata Műgyanta szigetelésű transzformátorok melegedésének vizsgálata üzemi körülmények között. Vontatási egyenirányítók mérése üzemi körülmények között. (hőtérkép felvétele, dióda, biztosíték és kábelkötések vizsgálata). 22

23 3.2 Kísérleti mérések Méréseinket a Raytek (USA) csoporthoz tartozó FLUKE Ti 20 ill. Ti 30 típusú professzionális kézi hőkamerájával végeztük ábra Fluke Ti 20 kézi hőkamera mérés közben A Fluke Ti sorozatú hőkameráit kifejezetten karbantartó szakemberek számára fejlesztették ki termográfiai mérések céljára A Fluke Ti 20 hőkamera műszaki jellemzői: Hőmérséklet tartomány ºC Detektor (hőérzékelő matrix) 80 x 60 hőelem (FPA) Pontosság +/- 1% vagy +/- 1 ºC Termikus érzékenység (NETD) 200 mk Hőmérséklet kijelzés felbontása 0,1 ºC Hullámhossz tartomány 7.14 µm Célra irányítás egy lézerpont(iecclass 2) Optikai felbontás 75:1 vagy jobb Minimális mért körátmérő 8,1 mm 61 cm-ről Képváltási sebesség 20 Hz Látómező (FOV) vizszintes 200x függőleges 150 Állítható emisszió (ε) 0,01 lépésenként 0,01 1 Kijelző LCD 70,5 x 53,5 mm 23

24 Üzemi hőmérséklet ºC Képtárolási kapacitás 50 felvétel Adatátvitel USB csatl. Átvitel 25 sec/50 kép Üzemidő min. 3 óra, folyamatos használatnál Tömeg 1,2 kg 24

25 3.2.2 Mérési lehetőségek és azok elemzése, értékelése Villamos Üzemigazgatóság, Infrastruktúra Főmérnökség Csatlakozó szekrény Margit körút Tölgyfa utca sarok Balról a negyedik kábelsaru préselése feltehetőleg hibás 1. vonal Könyves Kálmán körút A szakaszszigetelőn látható melegedés feltehetően az emissziós tényező különbözősségéből adódik. 25

26 Örs vezér tér A bal oldali szakaszoló túlmelegszik. A maximális hőfokeltérés t=2,9 ºC 26

27 Metró Üzemigazgatóság, Infrastruktúra Főmérnökség K-NY vonal, Blaha Lujza tér A drosszerhez csatlakozó kábelek kötési pontjainak hőmérsékletkülönbsége t=0.9 ºC. K-NY vonal, Moszkva tér A drosszerhez csatlakozó kábelek kötési pontjainak hőmérsékletkülönbsége t=1.4 ºC. 27

28 É-D vonal, Deák tér 41 másodperccel később 87 másodperccel később A fenti három felvétel a kiinduló (gyorsító) metrószerelvény elhaladásakor készült. A termogrammok melletti oszlopdiagramok szemléletesen mutatják a hőmérséklet eloszlásának változását a drosszernél. A legmelegebb pont hőmérséklet változása sorra 33,9 ºC, 35,0 ºC, 34,3 ºC 28

29 É-D vonal, Határ út Népliget vonalszakasz A fenti vonalszakaszon végzett mérések felvételeinek értékelése. A felvételen jól láthatóak a futósín, illetve a harmadik sín meleg csatlakozási pontjai. Trolibusz Üzemigazgatóság, Infrastruktúra Főmérnökség Csatlakozó szekrény Örs vezér tér 1 Csatlakozó szekrény Örs vezér tér 2 29

30 Vonali betáp Örs vezér tér Vonali betáp szakaszszigetelővel Salgótarjáni út Teréz körút Király utca kereszteződés 30

31 31

32 HÉV Üzemigazgatóság, Infrastruktúra Főmérnökség Kvassay áramátalakító vonali kitáp szekrény Melegedő csavarkötések láthatóak. Kvassay áramátalakító egyenirányító szekrény Jól felismerhetőek a melegedő kötési pontok. 32

33 Csepeli HÉV kitáplálás Kvassay Szentendrei HÉV Margit híd 33

34 34

35 3.3 Vizsgálati eljárás és módszer ismertetése Az bemutatott méréssorozat (esettanulmány) alapján megállapítható, hogy az infravörös termográfiai vizsgálatok alkalmasak az áramellátási erősáramú kábelrendszerek megbontás nélküli vizsgálatára a vizsgálatok terhelés alatt, üzemszerű körülmények között végezhetők a felsővezeték (harmadik sín) kötései menetközben értékelhető eredményt adnak a hibahelyek feltárása egyszerűen, az üzem zavarása nélkül lehetséges a mérések elvégzéséhez speciális hardverelemek nem szükségesek a mérések kiértékelése folyamatosan végezhető a hibahelyek ill. definiált mérési pontok (pl. csatlakozószekrények, drosszerek) mérési adatai egyszerűen rögzíthetők a rögzített felvételek kiértékelése a kiértékelési szempontok, beállítások változtatási lehetőségével PC-n lehetséges a kiértékelt felvételek Microsoft Windows operációs rendszerrel rendelkező PC-ken dokumentálhatók, archiválhatók. A mérési eljárás tehát alkalmas mind a 400 V, mind pedig a 10 kv feszültségű rendszerek vizsgálatára! A módszer diagnosztikai (megbontás nélküli műszeres) vizsgálatnak minősül. Jelen formájában alapvetően kvalitatív, tehát minőségi jellegű kiértékelésre alkalmas, bár nem zárja ki a mennyiségi, vagyis kvantitatív kiértékelés lehetőségét sem. 35

36 A kvantitatív, vagyis a vizsgált felület konkrét, ºC-ban meghatározott hőmérsékleteloszlásának mérése elsősorban az emissziós tényező (ε) adott készülékelem felületére való pontos meghatározása miatt nehézkes. Az emissziós tényező a felületek oxidáltságával, szennyezettségével jelentősen változhat, így a mérési hiba akár 8-10 % is lehet. Az áramellátási kábelrendszerek terhelés alatti, megbontás nélküli diagnosztikai vizsgálatára kifejlesztett rendszer és eljárás főbb lépései a következők: a vizsgálat helyének kijelölése a termográfiai felvétel elkészítése a termogrammok kiértékelése a diagnosztikai vizsgálat eredményének dokumentálása a következő vizsgálat időpontjának kijelölése ill. szükséges fenntartási karbantartási intézkedés megtétele A vizsgálat helyének kijelölése. A kifejlesztett diagnosztikai rendszer két ponton kapcsolódik az áramellátás karbantartási rendszeréhez. Egyik kapcsolódási pont a vizsgálati helyek, vonalszakaszok kijelölése. A vizsgálati helyek kijelölése történhet: a merev TMK ciklusrend szerint az előző mérések eredményeként megjelölt időpontban (LCC/RCM) elvégzett javítások ellenőrzésére A termográfiai felvétel elkészítése A termográfiai felvétel (hőfénykép) elkészítésének szempontjairól, a felvételkészítésnél gyakran előforduló hibákról a 2. fejezetben részletesen írtunk. 36

Sugárzáson, és infravörös sugárzáson alapuló hőmérséklet mérés.

Sugárzáson, és infravörös sugárzáson alapuló hőmérséklet mérés. Sugárzáson, és infravörös sugárzáson alapuló hőmérséklet mérés. A sugárzáson alapuló hőmérsékletmérés (termográfia),azt a fizikai jelenséget használja fel, hogy az abszolút nulla K hőmérséklet (273,16

Részletesebben

1.1 Emisszió, reflexió, transzmisszió

1.1 Emisszió, reflexió, transzmisszió 1.1 Emisszió, reflexió, transzmisszió A hőkamera által észlelt hosszú hullámú sugárzás - amit a hőkamera a látómezejében érzékel - a felület emissziójának, reflexiójának és transzmissziójának függvénye.

Részletesebben

2.3 Mérési hibaforrások

2.3 Mérési hibaforrások A fólia reflexiós tényezője magas és az összegyűrt struktúrája miatt a sugárzás majdnem ideálisan diffúz módon verődik vissza (ld. 2.3. ábra, az alumínium fólia jobb oldala, 32. oldal). A reflektált hőmérséklet

Részletesebben

Hordozható Infravörös Hőmérők

Hordozható Infravörös Hőmérők Hordozható Infravörös Hőmérők MicroRay PRO - Alacsony költségű infra hőmérő otthoni vagy ipari használatra A Eurotron gyártmányú MicroRay PRO infravörös hőmérő az ideális eszköz arra, hogy ellenőrizze

Részletesebben

Újdonságok. XII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia. Gárdony, 2012. X. 10-12. Bessenyei Gábor Maxicont Kft.

Újdonságok. XII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia. Gárdony, 2012. X. 10-12. Bessenyei Gábor Maxicont Kft. Újdonságok XII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia Gárdony, 2012. X. 10-12. Bessenyei Gábor Maxicont Kft. új MIT 5kV és 10kV-os szigetelésvizsgáló család MIT515 jellemzői (belépő modell): IR, IR(t),

Részletesebben

Termográfiai vizsgálatok

Termográfiai vizsgálatok Termográfiai vizsgálatok Elıadó: Engel György Beltéri és kültéri termográfiai vizsgálatok Beltéri termográfia A falak egyes részei mérhetık A rálátás sokszor korlátozott (pl. bútorzat) Idıigényes, elıkészítést

Részletesebben

Pontos hőkamera...kiváló tulajdonságokkal

Pontos hőkamera...kiváló tulajdonságokkal Committing to the future Pontos hőkamera...kiváló tulajdonságokkal testo 885 Elforgatható markolat és intuitív kezelés Elforgatható markolat A testo 885 hőkamerák kifinomult ergonómikus kialakításuknak

Részletesebben

Épület termográfia jegyzőkönyv

Épület termográfia jegyzőkönyv Épület termográfia jegyzőkönyv Bevezetés Az infravörös sugárzáson alapuló hőmérsékletmérés, a termográfia azt a fizikai jelenséget használja fel, hogy az abszolút nulla K hőmérséklet (-273,15 C) felett

Részletesebben

Sugárzáson, alapuló hőmérséklet mérés.

Sugárzáson, alapuló hőmérséklet mérés. Sugárzáson, alapuló hőmérséklet mérés. Ha egy anyaggal energiát közlünk, belső energiája megnövekszik, molekuláinak és atomjainak mozgásállapota megváltozik: pl. a molekulákban az atomok egymás körüli

Részletesebben

INFRA HŐMÉRŐ (PIROMÉTER) AX-6520. Használati útmutató

INFRA HŐMÉRŐ (PIROMÉTER) AX-6520. Használati útmutató INFRA HŐMÉRŐ (PIROMÉTER) AX-6520 Használati útmutató TARTALOMJEGYZÉK 1. Biztonsági szabályok... 3 2. Megjegyzések... 3 3. A mérőműszer leírása... 3 4. LCD kijelző leírása... 4 5. Mérési mód...4 6. A pirométer

Részletesebben

RFID rendszer felépítése

RFID rendszer felépítése RFID és RTLS RFID rendszer felépítése 1. Tag-ek (transzponder) 2. Olvasók (interrogátor) 3. Számítógépes infrastruktúra 4. Szoftverek Tárgyak, élőlények, helyszínek azonosítása, követése és menedzsmentje

Részletesebben

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK 5. Témakör A méretpontosság technológiai biztosítása az építőiparban. Geodéziai terv. Minőségirányítási terv A témakör tanulmányozásához a Paksi Atomerőmű tervezési feladataiból adunk példákat. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

már a helyszínről, míg a dokumentáció mentése, akár Kategóriájában a legjobb termikus képminőséget adja, a

már a helyszínről, míg a dokumentáció mentése, akár Kategóriájában a legjobb termikus képminőséget adja, a Termék adatlap testo 868 Hőkamera testo 868 okos hőkamera internet csatlakozással Infra felbontás: 160 x 120 pixel C (SuperResolution technológiával: 320 x 240 pixel) testo Thermography Applikáció Beépített

Részletesebben

Kezelési utasítás SITRANS F M MAG 8000 & MAG 8000 CT 02/2010. SITRANS F M MAG8000 és MAG8000 CT elektromágneses áramlásmérő típusok

Kezelési utasítás SITRANS F M MAG 8000 & MAG 8000 CT 02/2010. SITRANS F M MAG8000 és MAG8000 CT elektromágneses áramlásmérő típusok Kezelési utasítás 02/2010 SITRANS F M MAG 8000 & MAG 8000 CT SITRANS F M MAG8000 és MAG8000 CT elektromágneses áramlásmérő típusok 2 Általános utasítások Az üzembe helyezés során figyelembe kell venni

Részletesebben

II. rész: a rendszer felülvizsgálati stratégia kidolgozását támogató funkciói. Tóth László, Lenkeyné Biró Gyöngyvér, Kuczogi László

II. rész: a rendszer felülvizsgálati stratégia kidolgozását támogató funkciói. Tóth László, Lenkeyné Biró Gyöngyvér, Kuczogi László A kockázat alapú felülvizsgálati és karbantartási stratégia alkalmazása a MOL Rt.-nél megvalósuló Statikus Készülékek Állapot-felügyeleti Rendszerének kialakításában II. rész: a rendszer felülvizsgálati

Részletesebben

Mérési hibák 2006.10.04. 1

Mérési hibák 2006.10.04. 1 Mérési hibák 2006.10.04. 1 Mérés jel- és rendszerelméleti modellje Mérési hibák_labor/2 Mérési hibák mérési hiba: a meghatározandó értékre a mérés során kapott eredmény és ideális értéke közötti különbség

Részletesebben

Infra hőmérsékletmérő

Infra hőmérsékletmérő Infra hőmérsékletmérő testo 835 Gyors, pontos infrahőmérő az ipar számára Mérjen pontosan és biztonságosan még magas hőmérsékleten is A 4 pontos lézerjelölés - a mérési hibák elkerülése érdekében- megmutatja

Részletesebben

601H-R és 601H-F típusú HŐÉRZÉKELŐK

601H-R és 601H-F típusú HŐÉRZÉKELŐK 601H-R és 601H-F típusú HŐÉRZÉKELŐK 1. BEVEZETÉS A 601H-R és 601H-F hőérzékelők a mennyezetre szerelhető, aljzatra illeszthető 600-as sorozatú érzékelők közé tartoznak. Kétvezetékes hálózatba szerelhető,

Részletesebben

MaxiCont. MOM690 Mikroohm mérő

MaxiCont. MOM690 Mikroohm mérő MOM690 Mikroohm mérő A nagyfeszültségű megszakítók és szakaszolók karbantartásának fontos része az ellenállás mérése. A nagy áramú kontaktusok és egyéb átviteli elemek ellenállásának mérésére szolgáló

Részletesebben

Straight Edge Compact

Straight Edge Compact Straight Edge Compact Bevezetés Egyenességmérő készülék A különböző acélszerkezetek gyártásánál és szerelésénél az egységek összekapcsolását biztosító csavaros és hegesztett kötések gyakran vezethetnek

Részletesebben

1. számú ábra. Kísérleti kályha járattal

1. számú ábra. Kísérleti kályha járattal Kísérleti kályha tesztelése A tesztsorozat célja egy járatos, egy kitöltött harang és egy üres harang hőtároló összehasonlítása. A lehető legkisebb méretű, élére állított téglából épített héjba hagyományos,

Részletesebben

TORKEL 840 / 860 Akkumulátor terhelőegységek

TORKEL 840 / 860 Akkumulátor terhelőegységek TORKEL 840 / 860 Akkumulátor terhelőegységek Az erőművekben és transzformátor alállomásokon lévő akkumulátortelepeknek hálózat kiesés esetén készenléti energiát kell szolgáltatniuk. Sajnálatos módon az

Részletesebben

A vasút életéhez. Örvény-áramú sínpálya vizsgáló a Shinkawa-tól. Certified by ISO9001 SHINKAWA

A vasút életéhez. Örvény-áramú sínpálya vizsgáló a Shinkawa-tól. Certified by ISO9001 SHINKAWA SHINKAWA Certified by ISO9001 Örvény-áramú sínpálya vizsgáló a Shinkawa-tól Technikai Jelentés A vasút életéhez A Shinkawa örvény-áramú sínpálya vizsgáló rendszer, gyors állapotmeghatározásra képes, még

Részletesebben

RHTemp 2000. TepRetriver-RH. Hőmérséklet- és páratartalom adatgyűjtő, LCD kijelzővel. Hőmérséklet- és páratartalom adatgyűjtő

RHTemp 2000. TepRetriver-RH. Hőmérséklet- és páratartalom adatgyűjtő, LCD kijelzővel. Hőmérséklet- és páratartalom adatgyűjtő TepRetriver-RH Hőmérséklet- és páratartalom adatgyűjtő - méréstartomány: -40 o C - +80 o C - pontosság: ±0,5 o C ( 0 o C - 50 o C) Páratartalom: - méréstartomány: 0%RH 95%RH - felbontás: 0,1 %RH - pontosság:

Részletesebben

A mérések általános és alapvető metrológiai fogalmai és definíciói. Mérések, mérési eredmények, mérési bizonytalanság. mérés. mérési elv

A mérések általános és alapvető metrológiai fogalmai és definíciói. Mérések, mérési eredmények, mérési bizonytalanság. mérés. mérési elv Mérések, mérési eredmények, mérési bizonytalanság A mérések általános és alapvető metrológiai fogalmai és definíciói mérés Műveletek összessége, amelyek célja egy mennyiség értékének meghatározása. mérési

Részletesebben

Nagyfeszültségű távvezetékek termikus terhelhetőségének dinamikus meghatározása az okos hálózat eszközeivel

Nagyfeszültségű távvezetékek termikus terhelhetőségének dinamikus meghatározása az okos hálózat eszközeivel Nagyfeszültségű távvezetékek termikus terhelhetőségének dinamikus meghatározása az okos hálózat eszközeivel Okos hálózat, okos mérés konferencia 2012. március 21. Tárczy Péter Energin Kft. Miért aktuális?

Részletesebben

QAA73 kezelési utasítás felhasználóknak, beüzemelőknek

QAA73 kezelési utasítás felhasználóknak, beüzemelőknek QAA7 kezelési utasítás felhasználóknak, beüzemelőknek JELLEMZŐK Működési feszültség Védelem OpenTherm bus Csatlakoztathatóság Vezeték hossz Vezeték ellenálló képessége Teljesítményfelvétel Biztonsági szint

Részletesebben

WiFi-s adatgyűjtő rendszer

WiFi-s adatgyűjtő rendszer WiFi-s adatgyűjtő rendszer Saveris 2 hőmérséklet és páratartalom felügyelet újragondolva Adatátvitel WiFi-n keresztül Minden mért adat elérhető bármikor, bárhol, bármilyen készülékről C %rh Riasztás határérték

Részletesebben

Fontos biztonsági figyelmeztetések

Fontos biztonsági figyelmeztetések Fontos biztonsági figyelmeztetések Figyelem: HD-2400 FIGYELMEZTETÉS ÁRAMÜTÉS VESZÉLY! KINYITNI TILOS! Ez a jel veszélyes feszültség meglétére hívja fel a figyelmet a készülék belsejében, mely áramütést

Részletesebben

TxBlock-USB Érzékelőfejbe építhető hőmérséklet távadó

TxBlock-USB Érzékelőfejbe építhető hőmérséklet távadó TxBlock-USB Érzékelőfejbe építhető hőmérséklet távadó Bevezetés A TxBlock-USB érzékelőfejbe építhető, kétvezetékes hőmérséklet távadó, 4-20mA kimenettel. Konfigurálása egyszerűen végezhető el, speciális

Részletesebben

DOP 02. Kezelési és karbantartási útmutató OPTIKAI KIOLVASÓ. Dok. No. DOP-070809-000-01-1M 2007/8

DOP 02. Kezelési és karbantartási útmutató OPTIKAI KIOLVASÓ. Dok. No. DOP-070809-000-01-1M 2007/8 DOP 02 OPTIKAI KIOLVASÓ Kezelési és karbantartási útmutató Dok. No. DOP-070809-000-01-1M 2007/8 TARTALOMJEGYZÉK DOP 02... 1 Általános tudnivalók, biztonság... 2 Műszaki leírás... 3 Felépítése... 3 Műszaki

Részletesebben

Felhasználói dokumentáció. a TávTagTár programhoz. Készítette: Nyíri Gábor, hdd@nc-studio.com GDF Abakusz regisztrációs kód: GDFAba43

Felhasználói dokumentáció. a TávTagTár programhoz. Készítette: Nyíri Gábor, hdd@nc-studio.com GDF Abakusz regisztrációs kód: GDFAba43 a TávTagTár programhoz Készítette: Nyíri Gábor, hdd@nc-studio.com GDF Abakusz regisztrációs kód: GDFAba43 Tartalomjegyzék Futási feltételek... 3 Telepítés... 3 Indítás... 3 Főablak... 4 Új személy felvétele...

Részletesebben

Az Ovit ZRt. által végzett egyéb diagnosztikai és állapotfelmérési vizsgálatok

Az Ovit ZRt. által végzett egyéb diagnosztikai és állapotfelmérési vizsgálatok Az Ovit ZRt. által végzett egyéb diagnosztikai és állapotfelmérési vizsgálatok Nagy Gábor Ovit ZRt. Központi Szakszolgálati Üzem Egerszalók, 2008. április 24. Hőmérsékletmérés, hőmérsékletmérő eszközök

Részletesebben

Digitális hőmérő Modell DM-300

Digitális hőmérő Modell DM-300 Digitális hőmérő Modell DM-300 Használati útmutató Ennek a használati útmutatónak a másolásához, terjesztéséhez, a Transfer Multisort Elektronik cég írásbeli hozzájárulása szükséges. Bevezetés Ez a készülék

Részletesebben

AMV 55 Szelepmozgató motor. Vízoldali beavatkozókhoz. Tartozékok. Frekvencia. Típus Műk.fesz. Rend.sz. AMV V~ 082H3020 AMV V~ 082H3021

AMV 55 Szelepmozgató motor. Vízoldali beavatkozókhoz. Tartozékok. Frekvencia. Típus Műk.fesz. Rend.sz. AMV V~ 082H3020 AMV V~ 082H3021 Kivitel Alkalmazás, Illeszthetõség Típusválaszték, tartozékok szelepmeghajtó motorokat VL 2, VL és VFS 2 szelepekhez használjuk DN 65-től DN 100 méterig, VF szelepekhez DN 65-től DN 150 méterig használjuk.

Részletesebben

A Matrix-Police automatikus rendszám-azonosító berendezés rövid ismertetése

A Matrix-Police automatikus rendszám-azonosító berendezés rövid ismertetése Automatikus rendszám-azonosító - A Matrix-Police rövid ismertetése - Ajánlott összeállítás a Matrix-Police berendezésre - Matrix-Police kezelõi kézikönyv A Matrix-Police automatikus rendszám-azonosító

Részletesebben

2000 Szentendre, Bükköspart 74 WWW.MEVISOR.HU. MeviMR 3XC magnetorezisztív járműérzékelő szenzor

2000 Szentendre, Bükköspart 74 WWW.MEVISOR.HU. MeviMR 3XC magnetorezisztív járműérzékelő szenzor MeviMR 3XC Magnetorezisztív járműérzékelő szenzor MeviMR3XC járműérzékelő szenzor - 3 dimenzióban érzékeli a közelében megjelenő vastömeget. - Könnyű telepíthetőség. Nincs szükség az aszfalt felvágására,

Részletesebben

Színes kültéri. Reklámtábla installáció

Színes kültéri. Reklámtábla installáció Színes kültéri LED Reklámtábla installáció JU-JO Engineering Bt LED Specialista www.illur.hu Email: illur@illur.hu Tartalom Áttekintés Technikai leírás Tulajdonságok Rendszer csatlakozások Szerkezeti rajz

Részletesebben

Kommunikáció az EuroProt-IED multifunkcionális készülékekkel

Kommunikáció az EuroProt-IED multifunkcionális készülékekkel Kommunikáció az EuroProt-IED multifunkcionális készülékekkel A Protecta intelligens EuroProt készülékei a védelem-technika és a mikroprocesszoros technológia fejlődésével párhuzamosan követik a kommunikációs

Részletesebben

ÜZEM ALATTI RÉSZLEGES KISÜLÉS MÉRÉS. AZ AKTIVITÁS VÁLTOZÁSAINAK MEGFIGYELÉSE Tuza János (Diagnostics Kft.)

ÜZEM ALATTI RÉSZLEGES KISÜLÉS MÉRÉS. AZ AKTIVITÁS VÁLTOZÁSAINAK MEGFIGYELÉSE Tuza János (Diagnostics Kft.) ÜZEM ALATTI RÉSZLEGES KISÜLÉS MÉRÉS AZ AKTIVITÁS VÁLTOZÁSAINAK MEGFIGYELÉSE Tuza János (Diagnostics Kft.) Cél: Könnyen kezelhető, nagyszámú berendezésen, gyors, előszűrő jellegű mérések végzése a berendezés

Részletesebben

DebitTray program Leírás

DebitTray program Leírás DebitTray program Leírás Budapest 2015 Bevezetés Egy-egy kintlévőséghez tartozó határidő elmulasztásának komoly következménye lehet. Éppen ezért a Kintlévőség kezelő program főmenü ablakában a program

Részletesebben

ServiceTray program Leírás

ServiceTray program Leírás ServiceTray program Leírás Budapest 2015 Bevezetés szerviz munkalapok státuszai a Törölve és Lezárva státuszt leszámítva a munkalap különböző nyitott állapotát jelzik, melyek valamilyen tevékenységet jeleznek.

Részletesebben

Felhasználói útmutató a KVDH370 típusú hőmérőhöz

Felhasználói útmutató a KVDH370 típusú hőmérőhöz Kvalifik Kft. Felhasználói útmutató a KVDH370 típusú hőmérőhöz 1. oldal, összesen: 5 Felhasználói útmutató a KVDH370 típusú hőmérőhöz 1. Technikai adatok: Numerikus kijelző: 4 számjegyű folyadékkristályos

Részletesebben

EMDR-10 Hőmérséklet és nedvesség érzékelő elektronika. Tudnivalók a szereléshez, üzembe helyezéshez és az üzemeltetéshez

EMDR-10 Hőmérséklet és nedvesség érzékelő elektronika. Tudnivalók a szereléshez, üzembe helyezéshez és az üzemeltetéshez Raychem EMDR-10 Hőmérséklet és nedvesség érzékelő elektronika Tudnivalók a szereléshez, üzembe helyezéshez és az üzemeltetéshez Általános rész Kérjük az üzembe helyezés előtt elolvasni. A zavartalan üzem

Részletesebben

SYS700-PLM Power Line Monitor modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család

SYS700-PLM Power Line Monitor modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család DDC rendszerelemek, DIALOG-III család KIVITEL ALKALMAZÁS A az energiaellátás minőségi jellemzőinek mérésére szolgáló szabadon programozható készülék. Épületfelügyeleti rendszerben (BMS), valamint önállóan

Részletesebben

Automatikai műszerész Automatikai műszerész

Automatikai műszerész Automatikai műszerész A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Ragasztócsík ellenőrző kamerás rendszer

Ragasztócsík ellenőrző kamerás rendszer Ragasztócsík ellenőrző kamerás rendszer / Esettanulmány egy új fejlesztésű, flexibilis, felhasználóbarát betanítási rendszerről./ A papírdobozok gyártása során elengedhetetlen, hogy a ragasztás jó minőségű

Részletesebben

Járműkövető rendszer RÉSZLETES ISMERTETŐ

Járműkövető rendszer RÉSZLETES ISMERTETŐ efollow Járműkövető rendszer RÉSZLETES ISMERTETŐ Tartalomjegyzék 1.1. BEVEZETÉS...3 1.2. JÁRMŰKÖVETŐ RENDSZER FELADATA...3 2.1. MIT TUD AZ EFOLLOW?...3 2.2. MILYEN JÁRMŰADATOKAT MÉR JELENLEG A RENDSZER?...3

Részletesebben

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása Nyomaték (x 0 Nm) O k t a t á si Hivatal A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása./ A mágnes-gyűrűket a feladatban meghatározott sorrendbe és helyre rögzítve az alábbi táblázatban feltüntetett

Részletesebben

Távvezetéki szigetelők, szerelvények és sodronyok diagnosztikai módszerei és fejlesztések a KMOP-1.1.4-09-2010-0067 számú pályázat keretében Fogarasi

Távvezetéki szigetelők, szerelvények és sodronyok diagnosztikai módszerei és fejlesztések a KMOP-1.1.4-09-2010-0067 számú pályázat keretében Fogarasi Távvezetéki szigetelők, szerelvények és sodronyok diagnosztikai módszerei és fejlesztések a KMOP-1.1.4-09-2010-0067 számú pályázat keretében Fogarasi Tiborné - Dr. Varga László VILLENKI VEIKI VEIKI-VNL

Részletesebben

2 Termográfia a gyakorlatban

2 Termográfia a gyakorlatban 2 Termográfia a gyakorlatban 2.1 A mérés tárgya és a mérési körülmények A mérés tárgya 1. Anyag és emisszió Minden anyag felületének méréséhez specifikus korrekciós értékek tartoznak, ezek alapján számítható

Részletesebben

ContractTray program Leírás

ContractTray program Leírás ContractTray program Leírás Budapest 2015 Bevezetés Egy-egy szerződéshez tartozó határidő elmulasztásának komoly gazdasági következménye lehet. Éppen ezért a Szerződés kezelő program főmenü ablakában a

Részletesebben

PÉCSI MÉRLEGSTÚDIÓ KFT 7631 Pécs, Megyeri út 67. Tel.: 72/525-183, fax.: 72/525-184.

PÉCSI MÉRLEGSTÚDIÓ KFT 7631 Pécs, Megyeri út 67. Tel.: 72/525-183, fax.: 72/525-184. PÉCSI MÉRLEGSTÚDIÓ KFT 7631 Pécs, Megyeri út 67. Tel.: 72/525-183, fax.: 72/525-184. Kezelési Útmutató R420 kijelzőhöz Figyelmeztetés: - Csak földelt konnektorba dugja be a mérleget - Ne tegyen rá több

Részletesebben

Minden mérésre vonatkozó minimumkérdések

Minden mérésre vonatkozó minimumkérdések Minden mérésre vonatkozó minimumkérdések 1) Definiálja a rendszeres hibát 2) Definiálja a véletlen hibát 3) Definiálja az abszolút hibát 4) Definiálja a relatív hibát 5) Hogyan lehet az abszolút-, és a

Részletesebben

Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu

Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu SAS816FHL-0 szoba termosztát egy nem programozható elektromos fűtéshez kifejlesztett, digitális hőmérséklet kijelzővel. Padlóérzékelő

Részletesebben

K E Z E L É S I Ú T M U T A T Ó

K E Z E L É S I Ú T M U T A T Ó K E Z E L É S I Ú T M U T A T Ó Szinusz-inverter HS 1000 CE 230V AC / 1000VA folyamatos / 2500VA csúcs Tisztelt Felhasználó! Üzembehelyezés elõtt kérjük olvassa el figyelmesen a kezelési útmutatót. FIGYELEM!

Részletesebben

Távérzékelés, a jöv ígéretes eszköze

Távérzékelés, a jöv ígéretes eszköze Távérzékelés, a jöv ígéretes eszköze Ritvayné Szomolányi Mária Frombach Gabriella VITUKI CONSULT Zrt. A távérzékelés segítségével: különböz6 magasságból, tetsz6leges id6ben és a kívánt hullámhossz tartományokban

Részletesebben

Intelligens biztonsági megoldások. Távfelügyelet

Intelligens biztonsági megoldások. Távfelügyelet Intelligens biztonsági megoldások A riasztást fogadó távfelügyeleti központok felelősek a felügyelt helyszínekről érkező információ hatékony feldolgozásáért, és a bejövő eseményekhez tartozó azonnali intézkedésekért.

Részletesebben

Procontrol VRecX. Kezelői kézikönyv. Kamerás megfigyelőrendszer. Verzió: 1.1 2012.

Procontrol VRecX. Kezelői kézikönyv. Kamerás megfigyelőrendszer. Verzió: 1.1 2012. Procontrol VRecX Kamerás megfigyelőrendszer Kezelői kézikönyv Verzió: 1.1 2012. 2010 Procontrol Electronics Ltd. Minden jog fenntartva. A Worktime, a Workstar, a WtKomm a Procontrol Electronics Ltd. hivatalos

Részletesebben

állapot felügyelete állapot rendelkezésre

állapot felügyelete állapot rendelkezésre Forgógépek állapot felügyelete állapot megbízhat zhatóság rendelkezésre állás A forgógépek állapot felügyelete jelenti az aktuális állapot vizsgálatát, a további üzemeltetés engedélyezését ill. korlátozását,

Részletesebben

UJJLENYOMAT OLVASÓ. Kezelői Kézikönyv

UJJLENYOMAT OLVASÓ. Kezelői Kézikönyv UJJLENYOMAT OLVASÓ Kezelői Kézikönyv 2 Funkció leírása Belépés programozási módba MESTER kód megváltoztatása Új felhasználói ujjlenyomat hozzáadása Felhasználói ujjlenyomat törlése F1/F2-S egyszerűsített

Részletesebben

Ipari jelölő lézergépek alkalmazása a gyógyszer- és elektronikai iparban

Ipari jelölő lézergépek alkalmazása a gyógyszer- és elektronikai iparban Gyártás 08 konferenciára 2008. november 6-7. Ipari jelölő lézergépek alkalmazása a gyógyszer- és elektronikai iparban Szerző: Varga Bernadett, okl. gépészmérnök, III. PhD hallgató a BME VIK ET Tanszékén

Részletesebben

Hőmérséklet-szabályozás

Hőmérséklet-szabályozás Áttekintés PB501158 PB501159 Állítható termosztátok O (kék gomb) záró érintkez vel a ventilátor indításának vezérléséhez, ha a h mérséklet meghaladja a kijelzett maximum értéket. C (piros gomb) nyitó érintkez

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 35 52 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

AKKUTÖLTŐ 24V CTEK XT 14000 N08954

AKKUTÖLTŐ 24V CTEK XT 14000 N08954 AKKUTÖLTŐ 24V CTEK XT 14000 N08954 A svéd CTEK MULTI XT 14000 teljesítménye a gyors töltést igénylő, 24V-os rendszerben működő akkumulátoroknál mutatkozik meg igazán: teherautókban, buszokban, nagyobb

Részletesebben

1214 Budapest, Puli sétány 2-4. www.grimas.hu 1 420 5883 1 276 0557 info@grimas.hu. Rétegvastagságmérő. MEGA-CHECK -Master-

1214 Budapest, Puli sétány 2-4. www.grimas.hu 1 420 5883 1 276 0557 info@grimas.hu. Rétegvastagságmérő. MEGA-CHECK -Master- Rétegvastagságmérő MEGA-CHECK -Master- A "MEGA-CHECK -Master-" rétegvastagságmérő műszer alkalmas minden fémen a rétegvastagság mérésére. Az új generációs MEGA-CHECK rétegvastagságmérő eszközökben használtak

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Villanyszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 04 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és értékelése

Részletesebben

IP Thermo for Windows

IP Thermo for Windows IP Thermo for Windows (2 db szenzorig ingyenes!) Klímafelügyelő és naplózó szoftver Az IP Thermo klímafelügyelő és naplózó szoftver szobák, épületek, irodák, szállodák teljes körű hőmérsékleti felügyeletére,

Részletesebben

Receiver REC 150. hu Használati utasitás

Receiver REC 150. hu Használati utasitás Receiver hu Használati utasitás Használati útmutató A STABILA egyszerűen kezelhető vevő, amellyel gyorsan érzékelhetők a forgó lézerek. A Receiver a rotációslaser lasersugarait lehet fogni még akkor is,

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Villanyszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 04 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

TxRail-USB Hőmérséklet távadó

TxRail-USB Hőmérséklet távadó TxRail-USB Hőmérséklet távadó Bevezetés TxRail-USB egy USB-n keresztül konfigurálható DIN sínre szerelhető hőmérséklet jeladó. Lehetővé teszi a bemenetek típusának kiválasztását és konfigurálását, méréstartomány

Részletesebben

Korszerű mérőeszközök alkalmazása a gépszerkezettan oktatásában

Korszerű mérőeszközök alkalmazása a gépszerkezettan oktatásában Korszerű mérőeszközök alkalmazása a gépszerkezettan oktatásában Dr. Kátai László, tanszékvezető, egyetemi docens Mechanikai és Géptani Intézet Gépszerkezettan Tanszék Bevezetés Gépszerkezettan a tantervben

Részletesebben

Virtuális hegesztés. A jövő kiképzési módja

Virtuális hegesztés. A jövő kiképzési módja Virtuális hegesztés A jövő kiképzési módja Valósághű tanulás a szimulátorral 100%-ban biztonsági kockázat nélkül Erőforrás takarékos A sikeres oktatócsomag ÁLTALÁNOS TUNDNIVALÓK A jövő hegesztési kiképzésének

Részletesebben

TORKEL 820 - Telecom Akkumulátor terhelőegység

TORKEL 820 - Telecom Akkumulátor terhelőegység TORKEL 820 - Telecom Akkumulátor terhelőegység Az áramkiesés tartama alatt igen fontos a telekommunikációs és rádiókészülékek akkumulátorról történő üzemben tartása. Sajnálatos módon az ilyen akkumulátorok

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 6688F Digitális Szigetelési Ellenállás Mérő TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Biztonsági figyelmeztetések... 2 3. Műszaki jellemzők... 2 4. Előlap és kezelőszervek... 3 5. Mérési

Részletesebben

Az ipari komputer tomográfia vizsgálati lehetőségei

Az ipari komputer tomográfia vizsgálati lehetőségei Az ipari komputer tomográfia vizsgálati lehetőségei Dr. Czinege Imre, Kozma István Széchenyi István Egyetem 6. ANYAGVIZSGÁLAT A GYAKORLATBAN KONFERENCIA Cegléd, 2012. június 7-8. Tartalom A CT technika

Részletesebben

Szolgáltatói Adminisztrátori leírás

Szolgáltatói Adminisztrátori leírás Online Felügyeleti Központ Szolgáltatói Adminisztrátori leírás Egységes Megjelenítő Rendszer Online Felügyeleti Központ (Webes alkalmazói felület) Szolgáltatók részére 1. Használati útmutató és leírás

Részletesebben

Új felállás a MAVIR diagnosztika területén. VII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia 2007 Siófok

Új felállás a MAVIR diagnosztika területén. VII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia 2007 Siófok Új felállás a MAVIR diagnosztika területén VII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia 2007 Siófok Állapotfelmérés, -ismeret 1 Célja: Karbantartási, felújítási, rekonstrukciós döntések megalapozása, Üzem

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 63B Digitális Rezgésmérő TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Használat előtti ellenőrzés... 2 3. Funkciók... 2 4. Előlap és kezelőszervek... 3 5. LCD Képernyő... 3 6. Műszaki jellemzők...

Részletesebben

Országos Rendezési Tervkataszter

Országos Rendezési Tervkataszter TeIR Országos Rendezési Tervkataszter Felhasználói útmutató Budapest, 2015. április Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 3 2. LEKÉRDEZÉSEK... 3 2.1 TERV ELLÁTOTTSÁG LEKÉRDEZÉS... 4 2.1.1. Kördiagram... 5 2.1.2.

Részletesebben

Rádiókommunikációval is Az adatokat szabad rádiófrekvencián sugározza az őt lekérdező AQUADAT készüléknek.

Rádiókommunikációval is Az adatokat szabad rádiófrekvencián sugározza az őt lekérdező AQUADAT készüléknek. - Műszaki adatok - Bekötés - Érzékelők - Levegő tisztítású ph armatúra - Nyomás alatt szerelhető ph armatúra Rádiókommunikációval is Az adatokat szabad rádiófrekvencián sugározza az őt lekérdező AQUADAT

Részletesebben

Receiver REC 220 Line

Receiver REC 220 Line Receiver hu Használati utasitás 00000 0-4 Használati útmutató A STABILA egyszerűen kezelhető vevő, amellyel gyorsan érzékelhetők a lézersugarak. A vevő képes a STABILA vonallézer impulzusmodulált lézersugarai

Részletesebben

IMPAC pirométerek hordozható

IMPAC pirométerek hordozható IPAC pirométerek hordozható telepített száloptikás IFRA HÕKAPCSOLÓK Infra hômérõk érintésmentes hõmérsékletmérésre a 50 ºC +4000 ºC tartományban www.impacinfrared.com Z S SZ SZ SZ Z S Infravörös hõmérsékletmérés

Részletesebben

Optikai csatlakozók megelőző karbantartó tisztítása

Optikai csatlakozók megelőző karbantartó tisztítása Optikai csatlakozók megelőző karbantartó tisztítása Az optikai csatlakozókat úgy tervezték, hogy a hosszú éveket át tartó használatuk alatt a lehető legkevesebb karbantartásra legyen szükségük és a lehető

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 3060 Lézeres távolságmérő TARTALOMJEGYZÉK ELEM CSERÉJE... 3 A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE... 3 A KIJELZŐ FELÉPÍTÉSE... 3 MŰSZAKI JELLEMZŐK... 4 LÉZERES CÉLZÓ BEKAPCSOLÁSA... 4 MÉRÉSI TÁVOLSÁG...

Részletesebben

Telepítési útmutató. DEVIreg 610. Elektronikus termosztát. www.devi.com

Telepítési útmutató. DEVIreg 610. Elektronikus termosztát. www.devi.com Telepítési útmutató DEVIreg 610 Elektronikus termosztát www.devi.com Tartalomjegyzék 1 Bevezető................. 3 1.1 Műszaki adatok.......... 4 1.2 Biztonsági utasítások...... 5 2 Felszerelési utasítások........

Részletesebben

Telepítési útmutató. DEVIreg 316. Elektronikus termosztát. www.devi.com

Telepítési útmutató. DEVIreg 316. Elektronikus termosztát. www.devi.com Telepítési útmutató DEVIreg 316 Elektronikus termosztát www.devi.com The English language is used for the original instructions. Other languages are a translation of the original instructions. (Directive

Részletesebben

Automatikus szivárgáskeresés Zajszint-adatgyűjtő hálózat korrelátoros funkcióval

Automatikus szivárgáskeresés Zajszint-adatgyűjtő hálózat korrelátoros funkcióval Automatikus szivárgáskeresés Zajszint-adatgyűjtő hálózat korrelátoros funkcióval Sebalog N-3 hálózat Aktuális mérési adatok minden nap Nincs szükség a loggerek helyszínen történő kiolvasására Távolról

Részletesebben

A szaktudás. REFA GmbH : Consulting REFA CHRONOS. Időfelvételi készülék és kiértékelő szoftver

A szaktudás. REFA GmbH : Consulting REFA CHRONOS. Időfelvételi készülék és kiértékelő szoftver A szaktudás. REFA GmbH : Consulting REFA CHRONOS Időfelvételi készülék és kiértékelő szoftver 1 Miért van szükség egy (saját) időfelvételi készülékre? Fontos eszköz a REFA módszertan alkalmazásához A REFA

Részletesebben

Kváziautonóm napelemes demonstrációs áramforrás SOLART-SYSTEM KFT. Napenergiás berendezések tervezése és kivitelezése

Kváziautonóm napelemes demonstrációs áramforrás SOLART-SYSTEM KFT. Napenergiás berendezések tervezése és kivitelezése SOLART-SYSTEM KFT. Napenergiás berendezések tervezése és kivitelezése 1112 Budapest XI. Gulyás u 20. Telefon : 246-1783 Telefax : 246-1783 e-mail: mail@solart-system.hu web: www.solart-system.hu KVÁZIAUTONÓM

Részletesebben

RAY MECHANIKUS KOMPAKT HŐMENNYISÉGMÉRŐ

RAY MECHANIKUS KOMPAKT HŐMENNYISÉGMÉRŐ ALKALMAZÁS A kompakt, mechanikus hőmennyiségmérő, fűtési és hűtési/fűtési energiafogyasztás nagy pontosságú mérésére szolgál, 5 C - 90 C mérési tartományban. Ideális arányban ötvözi a jól bevált, megbízható

Részletesebben

Felhasználói Kézikönyv

Felhasználói Kézikönyv Felhasználói Kézikönyv 880NK Infravörös Termométer TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Figyelmeztetések... 2 3. Működési leírás... 3 4. A mérés menete... 3 5. Karbantartás... 4 6. Műszaki jellemzők...

Részletesebben

Fogalomtár Etikus hackelés tárgyban Azonosító: S2_Fogalomtar_v1 Silent Signal Kft. Email: info@silentsignal.hu Web: www.silentsignal.

Fogalomtár Etikus hackelés tárgyban Azonosító: S2_Fogalomtar_v1 Silent Signal Kft. Email: info@silentsignal.hu Web: www.silentsignal. Fogalomtár Etikus hackelés tárgyban Azonosító: S2_Fogalomtar_v1 Silent Signal Kft. Email: info@silentsignal.hu Web: www.silentsignal.hu. 1 Tartalom 1. BEVEZETŐ... 3 1.1 Architektúra (terv) felülvizsgálat...

Részletesebben

Elektronika laboratóriumi mérőpanel elab panel NEM VÉGLEGES VÁLTOZAT! Óbudai Egyetem

Elektronika laboratóriumi mérőpanel elab panel NEM VÉGLEGES VÁLTOZAT! Óbudai Egyetem Elektronika laboratóriumi mérőpanel elab panel NEM VÉGLEGES VÁLTOZAT! 1 Óbudai Egyetem 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 3 I-A. Beüzemelés.................................. 4 I-B. Változtatható ellenállások...........................

Részletesebben

VEZETÉK NÉLKÜLI SZÍNES INFRA KAMERA DIGITÁLIS VIDEO RÖGZÍTİVEL CIKKSZÁM GP-812BF (KAMERA GP-812T, DVR GP-7301)

VEZETÉK NÉLKÜLI SZÍNES INFRA KAMERA DIGITÁLIS VIDEO RÖGZÍTİVEL CIKKSZÁM GP-812BF (KAMERA GP-812T, DVR GP-7301) VEZETÉK NÉLKÜLI SZÍNES INFRA KAMERA HU DIGITÁLIS VIDEO RÖGZÍTİVEL CIKKSZÁM GP-812BF (KAMERA GP-812T, DVR GP-7301) Kérjük, olvassa el a használati útmutatót, mielıtt használatba venné a kamera szettet.

Részletesebben

Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Kar Médiatechnológiai Intézet Nyomdaipari Tanszék. Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban

Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Kar Médiatechnológiai Intézet Nyomdaipari Tanszék. Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Kar Médiatechnológiai Intézet Nyomdaipari Tanszék Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban 6. előadás Karbantartás irányítási információs rendszer

Részletesebben

Piri Dávid. Mérőállomás célkövető üzemmódjának pontossági vizsgálata

Piri Dávid. Mérőállomás célkövető üzemmódjának pontossági vizsgálata Piri Dávid Mérőállomás célkövető üzemmódjának pontossági vizsgálata Feladat ismertetése Mozgásvizsgálat robot mérőállomásokkal Automatikus irányzás Célkövetés Pozíció folyamatos rögzítése Célkövető üzemmód

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 5100A Lézeres távolságmérő TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Biztonsági figyelmeztetések... 2 3. A készülék felépítése... 2 4. Műszaki jellemzők... 3 5. Alap műveletek... 3 6.

Részletesebben

A biztonsággal kapcsolatos információk. Model AX-C850. Használati útmutató

A biztonsággal kapcsolatos információk. Model AX-C850. Használati útmutató A biztonsággal kapcsolatos információk Model AX-C850 Használati útmutató Áramütés vagy testi sérülések elkerülése érdekében: Sosem csatlakoztasson két bemeneti csatlakozó aljzatra vagy tetszőleges bemeneti

Részletesebben

KÍSÉRLET, MÉRÉS, MŰSZERES MÉRÉS

KÍSÉRLET, MÉRÉS, MŰSZERES MÉRÉS KÍSÉRLET, MÉRÉS, MŰSZERES MÉRÉS Kísérlet, mérés, modellalkotás Modell: olyan fizikai vagy szellemi (tudati) alkotás, amely egy adott jelenség lefolyását vagy egy rendszer viselkedését részben vagy egészen

Részletesebben