JEGYZŐKÖNYV. A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal elfogadta a napirendet (2. sz. melléklet).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal elfogadta a napirendet (2. sz. melléklet)."

Átírás

1 Ikt.sz.: 10-12/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: augusztus 28-án (szerdán) 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint (1. sz. melléklet), - Jánossomorja Televízió munkatársa. Dr. Kurunczi Károly: Köszöntötte a megjelent képviselő-testületi tagokat, megjelenteket. Bejelentette, hogy mivel jelenleg az önkormányzatnak nincs jegyzője, a jegyző helyett a mai ülésen Dr. Péntek Tímea aljegyző látja el a feladatot. Ő készítette már a mai ülésre az előterjesztéseket, anyagokat is. Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, 8 fő képviselő jelen van (Gotsch János hivatalosan távol maradt), valamint azt, hogy a kiküldött napirend módosítására nem tettek írásbeli javaslatot az SZMSZ szerint arra jogosultak. Szavazásra tette fel azt, hogy a napirenddel egyetért-e a képviselő-testület. A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal elfogadta a napirendet (2. sz. melléklet). 1./ Napirendi pont: - Rendeletalkotás a filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó szabályokról (3. sz. melléklet) Dr. Kurunczi Károly: Megemlítette, hogy törvényi kötelezettségnek kell eleget tennie a képviselő-testületnek a filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó szabályokról szóló rendelet megalkotásával. Megkérdezte Dr. Péntek Tímea aljegyzőt, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. Dr. Péntek Tímea: Köszöni, de nincs kiegészíteni valója. Dr. Kurunczi Károly: Felkérte Luka Jánost, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét, javaslatát. Luka János: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta az előterjesztésben foglaltakat. A 3. sz. mellékletben szereplő törvényileg meghatározott díjtételek közül Jánossomorja városra vonatkoztatva a 6. és 7. pontot elfogadásra javasolják. A 2. (3) bekezdésében foglalt időtartamot helyett időtartamra javasolják módosítani. A bizottság az elhangzott módosító javaslattal együtt elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetben foglaltakat a képviselő-testület felé. fel a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság módosító javaslatával együtt a rendelet-tervezet elfogadását.

2 A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal elfogadta, és megalkotta a 10/2013. (VIII. 29.) rendeletét, mely a filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó szabályokról szól, a 4. sz. melléklet szerint. 2./ Napirendi pont: - A Jánossomorjai Aranykapu Óvoda felkészülésének értékelése az új tanév kezdete előtt (5. sz. melléklet) Dr. Kurunczi Károly: Megemlítette, hogy az iskolák fenntartói már nem az önkormányzatok, annak már csak működtetője az önkormányzat. Bella Zsolt iskolaigazgató néhány dolgot szeretne majd megosztani a jelenlévőkkel a Jánossomorjai Körzeti Általános Iskola tanévkezdésével kapcsolatosan. Kiemelte, hogy az óvodavezető beszámolója rendkívül precíz, pontos anyag, részletesen tartalmazza a szükséges információkat. Megemlítette, hogy a Kulturális, Oktatási és Sportbizottság ülésén az intézményvezető részt vett, így közösen átbeszélhették a beszámolóban foglaltakat. Felkérte Bella Zsoltot, a Kulturális, Oktatási és Sportbizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét, javaslatát. Bella Zsolt: A Kulturális, Oktatási és Sportbizottság részletesen megtárgyalta a beszámolóban foglaltakat. A beszámoló valóban precíz, részletes és tartalmas. A munkaterv elkészülte is fontos, hisz törvényi változások miatt előbb kellett elkészíteni. A bizottság egyhangúlag támogatta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé a beszámolót, hisz az intézmény működése kiváló, az intézmény felkészült az új tanév megkezdésére. Dr. Kurunczi Károly: Felkérte Bella Zsoltot, mint a Jánossomorjai Körzeti Általános Iskola igazgatóját, hogy rövid ismertetőjét tartsa meg. Bella Zsolt: Tájékoztatni szeretné a képviselő-testületet az általa vezetett intézmény helyzetéről. Szomorú, hogy idén nem az önkormányzat felé kell az iskola részéről a beszámolót beadnia. Elmondhatja, hogy sokkal nehezebb a helyzetük, mint korábban volt, sokkal mostohább körülmények között kezdhetik az új tanévet, mint amikor az az önkormányzat fenntartásában volt. Reméli, hogy ez csak még mindig egy átmeneti időszak. Fő probléma az, hogy sajnos nem a szakma a fontos, és nem a pedagógia, és nem a gyermek, hanem a pénz. Az intézménynek 56 finanszírozott státusza van, a tankerület csak 53-at engedélyez. Nem tudni, hogy a törvény általi órákat hogyan adják le, az órákat hogyan fogják lefedni, hisz 16 óráig minden gyermeknek kötelező foglalkozást kellene tartaniuk, ez fizikailag képtelenség. Ugyan a szülő kérésére felmentést kaphat a gyermek a délutáni foglalkozások alól. A tankerület két hete visszavonta a 2 iskolaigazgató helyettes megbízatását, mivel nincs meg a törvény által előírt végzettségük, ugyan jelenleg képzik magukat. Így minden munkát újból kellett kezdeni. Megemlítette, hogy 3 kolléga 6-8 órában utazó pedagógus. Érdemi munkát nem lehet így végezni, nehéz tanévkezdés elé néz az intézmény. Jánossomorjai Körzeti Általános Iskola az új nevük és megvonásra került a KLIK által a Klafszky Katalin Tagiskola elnevezése. A KLIK minden intézménynek új nevet adott, esetünkben van a központi és a telephelyi intézmény címek szerint. Az önkormányzat és a képviselő-testület támogatását kéri ezután is, ugyanúgy, mint eddig is tették, amennyiben ez lehetséges. Az intézményi épületek továbbra is az önkormányzat fenntartásában maradtak. Dr. Kurunczi Károly: A gyerekekről szóljon az iskola, és semmi másról, ez lenne a lényeg!

3 Luka János: Szeretné tudni, hogy a délutáni foglalkoztatás miatt pld. a zeneiskolában később tudják megkezdeni az órákat? Bella Zsolt: Nem, de sok szervezést igényel a külsős intézményekkel, szülőkkel, szakkörökkel, stb., hogy a gördülékenységet elérjék. A szülő ír a délutáni foglalkoztatás alól egy felmentési kérelmet és a felmentés alapján a gyermek 16 óra előtt is mehet pld. a zeneiskolai órára, egyéb helyre. Dr. Kurunczi Károly: Megállapította, hogy nincs több hozzászólás, javaslat. Szavazásra tette fel az előterjesztésben foglaltak elfogadását. A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal tudomásul vette a Jánossomorjai Aranykapu Óvoda új tanévre való felkészüléséről szóló beszámolóban foglaltakat. 3./ Napirendi pont: - Ingatlanügyek - Bátori Kitti és Bátori Matthias 9241 Jánossomorja, Tó u. 10. sz. alatti lakosok ingatlanvásárlási kérelme (6. sz. melléklet) Dr. Kurunczi Károly: Korábban az 1063/3 hrsz.-ú ingatlan tulajdoni viszonya ajándékozásként rászállt az önkormányzatra. Ezt az ingatlanrészt szeretnék megvásárolni a kérelmezők. Az ingatlanrészhez tartozik egy osztatlan közös tulajdonú udvarrész is. Megemlítette, hogy az 1063/2. hrsz.-ú ingatlanrésznek sok tulajdonosa van. Felkérte Luka Jánost, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét, javaslatát. Luka János: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a kérelemben foglaltakat, előterjesztést megvizsgálta. A bizottság az 1063/3. hrsz.-ú házas ingatlant (90 m2), illetve az 1063/1 hrsz-ú közös udvarból eső részt (565 m2 az egész) vételárát egy m2-re jutóan állapította meg, árként a 2.000,- Ft/m2 javasolják elfogadásra. Mintegy 360 m2 összterület nagyságról van szó. Megállapítást nyert, hogy az épület romos, így csak telekként lehetett az árat meghatározni, hisz az esetleges vevőnek e miatt lesznek még költségei. Az előbbiek alapján a bizottság fix árat határozott meg, mely szerint 750 E Ft összeget javasolnak ajánlott vételi árként (ÁFA mentesen), az 500 E Ft vételi ajánlattal szemben. fel a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatának elfogadását. A döntésről értesíteni kell majd a jogi képviselőt. A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 52/2013. (VIII. 28.) határozat: Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy Bátori Kitti és Bátori Matthias 9241 Jánossomorja, Tó u. 10. sz. alatti lakosok részére értékesíti 750 E Ft vételáron a jánossomorjai 1063/3. hrsz.-ú ingatlant a 1063/1. hsz.-ú közös udvar ráeső részével.

4 Az ajánlat az értesítés kézhezvételétől számított 30 napig érvényes. Felkéri az aljegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezők jogi képviselőjét értesítse. Határidő: augusztus 29., folyamatos Jánossomorja, Szent István utcában található hrsz-ú ingatlan értékbecslése (7. sz. melléklet) és a Jánossomorja, Szent István u. 39. sz. alatti 2076/2. hrsz-ú ingatlan értékbecslése (8. sz. melléklet) Dr. Kurunczi Károly: Kérte, hogy a két ingatlan értékbecslése egyben kerüljön megtárgyalásra. Mindkét önkormányzati ingatlan nagyon rossz állapotban van. Felkérte Luka Jánost, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét, javaslatát. Luka János: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta mindkét értékbecslésben foglaltakat. 1./ A hrsz.-ú önkormányzati ingatlan korábban ifjúsági klubként volt használva. Jelenleg az épületben korlátozott ideig lakik egy lakó. A bizottság javasolja, hogy az ingatlan licit útján kerüljön értékesítésre 5 M Ft kikiáltási áron, 100 E Ft legyen a licitlépcső, de csak felfelé. A részletfizetés lehetősége kizárva. A licittől számított 60 nap a vétel során a fizetési határidő. A bizottság kéri továbbá azt, hogy előszerződés alapján a foglaló összege 500 E Ft legyen, mely összeget a vételárba beszámít. Amennyiben a vevő 60 napon belül nem egyenlíti ki a fennmaradó összeget, úgy a foglaló összegét elveszti. Megemlítette, hogy az ingatlant 3 év alatt sem sikerült ingatlanforgalmazó által értékesíteni. Az ingatlanhoz nem nagy terület tartozik, hisz közös udvarról van szó. 2./ Az ingatlan mellett található a másik 2076/2. hrsz.-ú önkormányzati ingatlan, mely üres. Ehhez az ingatlanhoz 515 m2-es udvar tartozik. Az ingatlan korábban nem töltött be közösségi funkciót. Megjegyezte, hogy a somorjai városrészen nincs közösségi tér, viszont ebben az épületben van egy nagy terem, ami erre hasznosítható lenne. A 2076/2. hrsz.-ú ingatlan esetében is a bizottság licit útján történő értékesítést javasol. Javaslatuk szerint itt 15 M Ft az induló licit ár, 0,5 M Ft-os le és felfelé történő lépést javasolnak alkalmazni. A minimum vételi értéket 10 M Ft-ban határozták meg. Ebben az esetben is előszerződést köttessék, a vételár 10 %-a kerüljön foglaló címén a szerződésbe. Kockázatot jelent, hogy esetleg munkásszállásra lesznek az ingatlanok használva, de ezt nem lehet kivédeni. fel először a képviselő-testület felé a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke által elhangzott javaslat elfogadását, mely a hrsz.-ú ingatlanra vonatkozik. A képviselő-testület 7 igen, és 1 ellenszavazattal az alábbi határozat hozta: 53/2013. (VIII. 28.) határozat: Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy 5 M Ft kikiáltási áron licit útján értékesíti a 2073 hrsz.-ú önkormányzati ingatlant. A licitlépcsőt 100 E Ft-ban állapítja meg. Negatív licitet, ill. a

5 részletfizetés lehetőségét kizárta. Előszerződés esetén a foglaló összege 500 E Ft, a végleges adásvételi szerződést a licittől számított 60 napon belül kell megkötni. Határidő: folyamatos Luka János: Személy szerint kérte, hogy először döntsön abban a képviselő-testület, hogy a 2076/2 hrsz.-ú ingatlant licit útján értékesíteni kívánja-e, mivel az épületben alkalmas terület van közösségi tér biztosítására. Dr. Kurunczi Károly: Szavazásra tette fel először elfogadásra azt, hogy a 2076/2 hrsz.-ú ingatlant licit útján értékesíteni kívánja-e a képviselő-testület. A képviselő-testület 7 igen és 1 ellentartózkodás mellett elfogadta, hogy a 2076/2 hrsz.-ú ingatlan kerüljön licit útján értékesítésre. Dr. Kurunczi Károly: Szavazásra tette fel a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatának elfogadását a 2076/2. hrsz.-ú ingatlan esetében a képviselő-testület felé. A képviselő-testület 7 igen, és 1 ellenszavazattal az alábbi határozat hozta: 54/2013. (VIII. 28.) határozat: Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy 15 M Ft kikiáltási áron licit útján értékesíti a 2076/2 hrsz.-ú önkormányzati ingatlant. A licitlépcsőt 500 E Ft-ban állapítja meg. A részletfizetés lehetőségét kizárta. Előszerződés esetén a foglaló összegét a kikiáltási ár 10%-ában, a vételár legalacsonyabb összegét 10 M Ft-ban állapítja meg. A végleges adásvételi szerződést a licittől számított 60 napon belül kell megkötni. Határidő: folyamatos 4./ Napirendi pont: - Jánossomorja Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadása (9. sz. melléklet) Dr. Kurunczi Károly: Törvényi kötelezettség szerint az önkormányzatoknak rendelkezniük kell Helyi Esélyegyenlőségi Programmal. Az Aljegyző Asszony sokat dolgozott a program elkészítésével. A program megléte szükséges, hisz e nélkül már önkormányzati pályázat nem adható be. Felkérte először Bella Zsoltot, a Kulturális, Oktatási és Sportbizottság elnökét ismertesse a bizottság véleményét, javaslatát. Bella Zsolt: A Kulturális, Oktatási és Sportbizottság az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta, melyet elfogadásra javasol a képviselő-testület felé.

6 Dr. Kurunczi Károly: Felkérte Winkler Lászlót, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét, javaslatát. Winkler László: A Szociális és Egészségügyi Bizottság szintén elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztésben foglaltakat. fel az előterjesztésben foglaltak elfogadását a képviselő-testület felé. A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 55/2013. (VIII. 28.) határozat: Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az önkormányzat 5 évre szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programját. Határidő: azonnali Dr. Kurunczi Károly: Megköszönte az Aljegyző Asszony munkáját. 5./ Napirendi pont: - Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (10. sz. melléklet) Dr. Kurunczi Károly: Megkérdezte kinek van kérdése a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló előterjesztéssel kapcsolatban. Luka János: A 49/2013. (VI. 26.) Kt. határozatban foglaltak alapján mit jelent az, hogy az ügyintézés folyamatban van? Dr. Kurunczi Károly: A korábbi ülésen szó volt arról, hogy a Jánossomorjai Sportegyesület pályázati bírálatára várni kell, melynek része egy 40x40 m-es műfüves pálya kialakítása is. Amennyiben a pályázat nyer, dönteni kell majd a műfüves pálya kialakításának helyszínéről. Az előző ülésen javaslatként elhangzott, hogy a Felsőlókert utcai játszótér is potenciális helyszín lehetne. A játszótéri eszközök megléte, kihelyezése ezért húzódik el. Balsay Sándor: Személy szerint Ő volt megbízva, hogy még egy játszótéri eszközök gyártójától kérjen árajánlatot. Az általa ismert vállalkozó 2,5 M Ft-ért vállalná az eszközök elkészítését, tehát az Ő ajánlata drágább, viszont Ő egyúttal minőségbiztosítási ellenőr is. Ez alapján a Kélon Bt. ajánlata a kedvezőbbnek tűnik. Dr. Kurunczi Károly: Megjegyezte, hogy a Kélon Bt. minősített játékokat szerez be. Megállapította, hogy nincs több kérdés, hozzászólás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentéssel kapcsolatban. Szavazást rendelt el. A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal tudomásul vette a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentésben foglaltakat.

7 6./ Napirendi pont: - Egyéb ügyek - Döntés települési értéktár létrehozásáról (11. sz. melléklet) Dr. Kurunczi Károly: A települési értéktár létrehozásáról szóló döntéshozatal a képviselőtestület felé kötelező feladat. Természetesen nemleges döntést is hozhat a képviselő-testület. Az előterjesztés tartalmazza, hogy mi minden tartozik a hungarikum gyűjteménybe. Véleménye szerint a somorjai mákosrétes is lehetne egy hungarikum. Felkérte Dr. Péntek Tímea aljegyzőt, szóban is ismertesse a jelenlévőket. Dr. Péntek Tímea: A bizottság működésével kapcsolatosan elég nagy a bizonytalanság. Amennyiben a képviselő-testület úgy dönt, hogy hoz létre települési értéktárat, a döntéstől számított 30 napon belül értesíteni kell a Győr-Moson-Sopron-Megyei Önkormányzat Közgyűlés Elnökét. Amennyiben a képviselő-testület él a lehetőséggel, akkor 3 tagú bizottságot kell létrehozni, majd a bizottság meghatározza az adott hungarikumot, melyhez ismertető anyag is szükségeltetik, melyet szintén fel kell terjeszteni a közgyűlés elnökének döntéshozatalra. Lőrincz György: Személy szerint, mint művelődési ház vezetője részt vett e témában egy tájékoztatón. A nemzeti művelődési intézet megyei irodáit be kell majd vonni ennek a 3 tagú bizottságnak a munkájába. Majd döntést hoznak, hogy nemzeti vagy hungarikum szintre emelkednek-e a javasolt település értéktár kategóriái. A saját számítógépén össze vannak foglalva a település értékei, hagyományai, pld. a jánossomorjai útikalauz is egy ilyen anyag, tehát a későbbiekben, ha sor kerül rá, tud megfelelő anyagot szolgáltatni. Javasolta, hogy hozzon létre a képviselő-testület települési értéktárat. Személy szerint bevállalja az ezzel kapcsolatos munkálatokat, előkészítést. fel a képviselő-testület felé elfogadásra Lőrincz György javaslatát azzal, hogy megbízza az ezzel kapcsolatos feladatok ellátásával. A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 56/2013. (VIII. 28.) határozat: Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy Települési Értéktárat kíván létrehozni. A Polgármester felkéri az Alpolgármestert, hogy az értéktár bizottsághoz kapcsolódó előkészítő munkát végezze el. A képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről jelen határozat megküldésével tájékoztassa a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlés Elnökét. Lőrincz György alpolgármester Határidő: szeptember 27., folyamatos

8 - Önkormányzati lakás bérbeadása (12. sz. melléklet) Dr. Kurunczi Károly: Megkérdezte Dr. Péntek Tímea aljegyzőt kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. Dr. Péntek Tímea: Megemlítette, hogy az érvényben lévő lakásrendelet a közeljövőben felülvizsgálatra szorul. Dr. Kurunczi Károly: Elmondta, hogy az egyik önkormányzati bérlakás a somorjai településrészen a Tarcsai u. 1. sz. alatt található, mely 39,2 m2 nagyságú. A másik lakás a Szabadság utca 37. sz. alatt található, mely 30 m2 nagyságú. A jelenlegi lakásigénylők közül a szociális helyzetet is vizsgálta az igazgatási ügyintézőkkel. Az ügyintézők és saját maga is Farkas Rita elhelyezését javasolja a Tarcsai u. 1. alatt található önkormányzati bérlakásba. Mindkét lakás kicsi, tehát csak 1-2 fő részére alkalmasak a szóban forgó ingatlanok. Kérte a véleményeket, javaslatokat, hogy kik kapják meg a megüresedett 2 lakást. Molnár Zoltánné Dr. Mihályi Zsuzsanna: Szeretné tudni, hogy a döntés során a nyilvántartási időt figyelembe lehet-e venni? Dr. Kurunczi Károly: Nem, hisz ennél sokkal több a lakásigénylők listája, de a körülmények és az aktualizálások után a listán szereplő személyek közül kellene két személyt kijelölni. Radics Kálmánné: Farkas Rita nagyon nehéz körülmények között élt eddig is, önkormányzati bérlakáshoz jutását támogatja. Molnár Zoltánné Dr. Mihályi Zsuzsanna: Támogatja Farkas Rita elhelyezését a Tarcsai u. 1. sz. alatti önkormányzati bérlakásban. fel az elhangzott javaslatok alapján Farkas Rita részére a Tarcsai u. 1. sz. alatti önkormányzati bérlakás kijelölését, elfogadását. A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 57/2013. (VIII. 28.) határozat: Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy a Tarcsai u. 1. sz. alatti önkormányzati bérlakást Farkas Rita 9241 Jánossomorja, Liget u. 27. sz. alatti lakos részére utalja ki. A lakásbérleti szerződés szeptember 15-től kezdődően 1 évre szól. Megkéri az Aljegyzőt a lakásbérleti szerződések elkészítését végezze el. Határidő: augusztus 29., folyamatos Dr. Kurunczi Károly: A Szabadság u. 37. sz. alatti önkormányzati lakást Bagoly Tamás részére javasolják az igazgatási osztály dolgozói kiutalni. Kérte a hozzászólásokat,

9 javaslatokat a Szabadság u. 37. sz. alatti önkormányzati bérlakás kiutalására. Megállapította, hogy nincs több hozzászólás, javaslat. Szavazásra tette fel Bagoly Tamás 9241 Jánossomorja, Óvoda u. 1/B. sz. alatti lakos részére történő önkormányzati bérlakás kiutalás elfogadását. A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 58/2013. (VIII. 28.) határozat: Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy a Szabadság u. 37. sz. alatti önkormányzati bérlakást Bagoly Tamás 9241 Jánossomorja, Óvoda u. 1/B. sz. alatti lakos részére utalja ki. A lakásbérleti szerződés szeptember 15-től kezdődően 1 évre szól. Megkéri az Aljegyzőt a lakásbérleti szerződések elkészítését végezze el. Határidő: augusztus 29., folyamatos - Rekultív Magyarország Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. megkeresése (13. sz. melléklet) Dr. Kurunczi Károly: Felkérte Luka Jánost, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét, javaslatát. Luka János: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az anyagban foglaltakat megtárgyalta, melyet elfogadásra javasolnak a képviselő-testület felé. Az előterjesztés lényege az, hogy a március 5-én létrejött a Rekultív Magyarország Környezetvédelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, amely a Rekultív Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság jogutódja. Az január 22-én megkötött szerződés 5.4. pontja kimondja, hogy E szerződésből eredő valamennyi jog és kötelezettség a felek mindenkori jogutódjaira is átszármazik. E szerződés 1998-ban Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata, Csorna Város Önkormányzata és Jánossomorja Város Önkormányzata és a Rekultív Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság között köttetett a jánossomorjai települési szilárd hulladék lerakóhely üzemeltetéséről és az ebből származó jogokról és kötelezettségekről. Tehát az önkormányzatnak a jogutódlásból származóan semmilyen hátránya sem származik. A nyilatkozatban szereplő jogok és kötelezettségek jogutódlásának elfogadása ezért fontos. A bizottsági ülésen a céggel kapcsolatban kért anyagot, melyet azóta megkapott. fel a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatának elfogadását. A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 59/2013. (VIII. 28.) határozat: Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy a mellékelt nyilatkozatban foglaltakat elfogadja.

10 Egyben felkéri a Polgármestert a nyilatkozat aláírására. Határidő: augusztus 29., folyamatos Közben Bella Zsolt és Molnár Zoltánné Dr. Mihályi Zsuzsanna távozott az ülésteremből, így 6 fő képviselő van jelen. - ÁROP-1.A pályázatról döntéshozatal (14. sz. melléklet) Dr. Kurunczi Károly: Döntenie kell a képviselő-testületnek, hogy az ÁROP-1. A pályázati felhívásban részt vegyen-e az önkormányzat. A pályázat címe: Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban levő önkormányzatok számára. A pályázat keretein belül egy modern, hatékonyan működő, a korszerű közigazgatás követelményeinek megfelelő szervezetfejlesztés hajtható végre. A pályázat célja a közigazgatásban történt változás megértése, alkalmazása, elsősorban a hivatali dolgozók vonatkozásában. A pályázat során szoftverfejlesztést lehet végrehajtani, majd a munkatársakkal átbeszélik, gyakorolják az adott programot, mely során hatékonyabb lesz a munkavégzés. Megkérdezte Dr. Péntek Tímea, mint kapcsolattartót, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. Dr. Péntek Tímea: Fontosnak tartja, hogy a pályázat 100 % állami támogatást élvez. A pályázati támogatás összege lakosságszám alapján M Ft között várható. Dr. Kurunczi Károly: Megállapította, hogy nincs több hozzászólás. Szavazásra tette fel az ÁROP-1.A kódszámú pályázaton való részvétel elfogadását. A képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 60/2013. (VIII. 28.) határozat: Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy a Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban levő önkormányzatok számára című egyfordulós pályázati felhívás alapján az ÁROP-1.A kódszámú pályázaton részt kíván venni. A pályázat 100 % állami támogatást élvez. Határidő: augusztus 31., folyamatos - A Jánossomorja-Porpác-Hegyeshalom vv. és a hrsz.-ú kereszteződésének biztosítási kiépítése (15. sz. melléklet) Dr. Kurunczi Károly: Megemlítette, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén a helyszínen megtekintették az anyagban szereplő vasúti átjárót. Az ezzel kapcsolatos ügymenet döntéshozatala folyamatban van. A szükséges anyagok megküldésre kerültek az illetékes hatóság felé. A jelenlegi álláspont szerint várhatóan az önkormányzat kötelezettsége lesz az átkelőnél a fénysorompó megépítése. A kiosztott anyag tartalmazza a tényeket, mely tájékoztatásként került kiosztásra.

11 - Komlóska Község Önkormányzata megkeresése (16. sz. melléklet) Dr. Kurunczi Károly: Komlóska Község Önkormányzat Polgármestere levélben kereste meg önkormányzatunkat. Egy korábbi kormányrendeletnek megfelelően a Normafa környékén létesítendő szabadidő centrum kialakítása során többféle szabadidő eltöltésére szolgáló létesítmény valósul meg. Ennek része egy Engesztelő Kápolna építése is, melyhez ez a kis község vállalta az adomány gyűjtését. Felkérte Luka Jánost, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét, javaslatát. Luka János: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 100 E Ft támogatást javasol biztosítani a kápolna megépítéséhez. fel a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatának elfogadását. A képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 61/2013. (VIII. 28.) határozat: Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy a Világ Királynője Engesztelő Mozgalom kezdeményezéseit megismerve, a céljaik megvalósításához ,-Ft összegű adományt nyújt a számú bankszámlára. Határidő: szeptember 20. Dr. Kurunczi Károly: Bejelentette, hogy az andaui önkormányzat képviselői találkozót kértek az itteni képviselő-testülettől. Azóta a találkozó megtartásra került Jánossomorján a hivatal termében fogadták Őket. Az egész találkozó a Német Nemzetiségi Önkormányzaton keresztül bonyolódott le. A választások után szinte új andaui testület jött létre. A találkozó jól sikerült. Nyilatkoztak, hogy Jánossomorja várossal újra fel szeretnék eleveníteni a kapcsolatot. Egyúttal meghívást is intéztek feléjük, mivel az andaui tűzoltóság a 125 éves évfordulóját ünnepelte, mely rendezvényen azóta részt vettek. A szeptember 21-i Városi Napok rendezvényre meghívták az andaui delegációt, ezért Őket a Német Nemzetiségi Önkormányzat tagjainak és a képviselőknek fogadniuk és foglalkozni kell velük. Kérte, hogy ebben segítsenek, vegyenek részt. 14 órára érkeznek a Nagyfödémes-i küldöttség tagjai is. Viszont szeptember 14-én Nagyfödémesen lovas napokra meghívása van a képviselőtestületnek, melyre a szervezés ezután kezdődik meg. Megkérdezte, kinek van közérdekű bejelentése, észrevétele. Luka János: A somorjai településrészen a Tarcsai utcában található park állapota mindenki megelégedettségére rendezett, viszont egy járdarész rendkívül rossz állapotban van. Ebben kéri az önkormányzat segítségét. Dr. Kurunczi Károly: Ezen a szakaszon elvégzik a járda felújítását.

12 Winkler László: Szeretné tudni, hogy a korábbi döntés szerint a térfigyelő rendszer kiépítése milyen stádiumban van. Dr. Kurunczi Károly: Az alpolgármester úr vállalta ezt a feladatot, így kérte, hogy tájékoztassa a térfigyelő rendszer kiépítésével kapcsolatos fejleményekről a jelenlévőket. Lőrincz György: Örömhír, hogy a térfigyelő rendszer területátadása megtörtént. A rendőrség udvarán található toronyépületre lesznek szerelve az átjátszó-antennák, ezért szükséges volt a rendőrség hozzájárulása is, melyhez statikai szakvélemény is kellett, talán 1 hét múlva ez is rendelkezésre áll majd. A másik átjátszó a malom épületének tornyára kerül. Ez az ingatlan az önkormányzat tulajdonában van, ahol viszont az áramforrást kellett kiépíteni. Az eszközök 90 %-át már beszerezték, tehát néhány héten belül elkezdődhetnek a munkálatok, 60 nap lesz a kivitelezési határidő. 11 kamerához + 2 kamera kiépítése is megvalósul a hulladékudvar területére. Winkler László: Korábban szó volt róla, hogy esetleg a rendszerre egy egész utcasor is 1-2 kamerával rácsatlakozhat, ha a díjat megfizeti. Lőrincz György: Ez a lehetőség az önkormányzat által megkötött megállapodásban nem szerepel, tehát jelenleg nincs rá mód. A későbbiekben a tapasztalatok ismerete után lehet, hogy lesz rá mód. Dr. Kurunczi Károly: Megállapította, hogy nincs több észrevétel, bejelentés. Megköszönte a megjelenést, az ülést befejezettnek nyilvánította. K.m.f. A jegyző helyett: Dr. Kurunczi Károly polgármester Dr. Péntek Tímea aljegyző

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. június 18. napján a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 18 órakor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 1-1/2016 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal nagytermében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének március 12. napján 16,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének március 12. napján 16,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 875-3/2015. JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12. napján 16,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 17-én 15 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom,

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v készült a 2013. július 25-én a Városháza tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: - Zsombok Lajos polgármester, - Jozó Tamás, dr. Kovácsné Füstös Erzsébet, Makarész

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. március 26. napján a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Egészségügyi Bizottsága 2010. augusztus 30-án 13 30 órakor megtartott nyílt ülésén. A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme Jelen van: Tóth István elnök,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 10.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről. Tárgya:

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről. Tárgya: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 1/2013.(I.30.) Rendelet száma: 1/2013.(I.30.) Tárgya: A 139/2012.(XI.28.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta meg: 1/2015. (I. 22.) Kt. határozat

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta meg: 1/2015. (I. 22.) Kt. határozat JEGYZŐKÖNYV Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-én, 13:00 órai kezdettel megtartott, Képviselő-testületi üléséről a Gamási Önkormányzat tanácstermében. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2017. január 17. napján (kedden) 8 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli önkormányzati képviselő-testületi ülésről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2016. június 20-án a Balatonújlaki Községi Önkormányzat tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános üléséről. Jelen vannak: Virág László alpolgármester Muszti Csaba képviselő

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 05-én 15,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 05-én 15,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 05-én 15,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya: HATÁROZAT

Részletesebben

PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV

PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápakovácsi, Ganna, Döbrönte Kup, Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 1-1/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal nagytermében

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Tanácskozási joggal megjelentek: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző,

Jegyzőkönyv. Tanácskozási joggal megjelentek: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző, 1 Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8-17/2014. Jegyzőkönyv Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt ülésén A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Készült november 26.-án Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének. Juhász Zoltán Zsolt képviselő,

Készült november 26.-án Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének. Juhász Zoltán Zsolt képviselő, J E G Y Z Õ K Ö N Y V a Kardos Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 2013. november 26.-án megtartott ülésérõl. JEGYZÕKÖNYV Készült 2013. november 26.-án Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. március 4 én megtartott ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu.

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án 17 órakor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat. 165/6/2015. Zala Megye Ortaháza Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015(VI.15.) kt. határozat. 41/2015(VI.15.)

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2-7/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 16 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 26-án 9,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 26-án 9,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről Ikt.szám: 795-2/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 26-án 9,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 02-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 02-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 1062-3/2014 JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 02-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

4/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról. használatáról

4/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról. használatáról 188 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. november 23-án 14 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 21/2013.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év április hó 18. napján. megtartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év április hó 18. napján. megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Mikekarácsonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. év április hó 18. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 11/2016.(IV.18.) Rendeletek: Sorszáma (kihirdetés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-án 16 órakor a Községháza tárgyaló termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. január 23-án (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 1/2014. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 15/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 6-án 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6/2015. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. április 20-án megtartott testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Újrónafő Község Önkormányzata

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 18-án tartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 18-án tartott rendkívüli üléséről. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 1/2013. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 7/2014. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: A polgármester beszámolója a két

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3-7/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK JEGYZŐKÖNYV Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2013. augusztus 12-én megtartott nyilvános, alakuló üléséről Szám: 1395/2013/ANA. 1/2013. (VIII.12.) határozat Társulási Tanács elnökének megválasztásáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének január 11-én órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének január 11-én órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. január 11-én 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/21-34/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án, 18:00 órai

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám: 18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. november 18-án (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. november 18-án (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének 18/2011. Napirend: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. november 18-án (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyzőkönyve 1.) Kötelező közszolgáltatások

Részletesebben

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testülete 80-8/2013/X J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 15-én megtartott nyilvános üléséről Készült: Dunaremete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 127/2011.(VII.29.) 128/2011.(VII.29.) 129/2011.(VII.29.) 130/2011.(VII.29.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2006. november 30-án tartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Borza Vilma,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti tanácskozó terem 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 16-án 14,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti tanácskozó

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6/2014. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V VÁRBALOG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. június 30-án megtartott testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Várbalog Község Önkormányzata

Részletesebben

Hárskút község Önkormányzata. : Hárskút, Fő utca 10. /fax: 06/88/ Jegyzőkönyv

Hárskút község Önkormányzata. : Hárskút, Fő utca 10. /fax: 06/88/ Jegyzőkönyv Hárskút község Önkormányzata : 8442. Hárskút, Fő utca 10. /fax: 06/88/272-916 e-mail: harskutonkor@invitel.hu Jegyzőkönyv Készült Hárskút Község Önkormányzat képviselő-testületi ülésén, 2013. október 10-én,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dozmat Község képviselő-testületének április 27-én megtartott testületi ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dozmat Község képviselő-testületének április 27-én megtartott testületi ülésén DOZMAT KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSE JEGYZŐKÖNYV Készült: Dozmat Község képviselő-testületének 2016. április 27-én megtartott testületi ülésén Helye: Toronyi Közös Önkormányzat hivatali helyiségében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 16,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v N e m e s s z a l ó k K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9 5 3 3 N e m e s s z a l ó k, R á k ó c z i u. 1 5. Tel: 89/400-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Szám: 52-4/2015.

Részletesebben

Határozatok 2012.09.07. 09.17.

Határozatok 2012.09.07. 09.17. Határozatok 2012.09.07. 09.17. 141/2012.(XI.07.) sz. Önk. határozat: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tenkesvíz Kft. víziközmű üzemeltetésére vonatkozó megállapodását az előterjesztéssel

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somogyzsitfa Község Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a december 14-én tartott nyilvános testületi üléséről. Határozat: 104., 105.; 106.; 107.; 108., 109.; 110.;

JEGYZŐKÖNYV. a december 14-én tartott nyilvános testületi üléséről. Határozat: 104., 105.; 106.; 107.; 108., 109.; 110.; VESZPRÉMVARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 8/2015. Ikt. Szám: 839-14/2015. JEGYZŐKÖNYV a 2015. december 14-én tartott nyilvános testületi üléséről. Határozat: 104., 105.; 106.; 107.;

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-15/2014. ikt.sz.

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-15/2014. ikt.sz. I-1/9-15/2014. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 4-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza 17-es sz. helyiségében. Jelen vannak: Valánszki

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület 8293 Vigántpetend Száma: 270-6 /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 19-én (csütörtökön ) 18 órai

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2013. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 28/2013. (IV.15.) számú határozatot a Vasivíz Zrt-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződés

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 42 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2013. március 11- én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: mellékelt

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:29/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK augusztus 4-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK augusztus 4-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. augusztus 4-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. augusztus 16- án a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-án 14,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-án 14,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről Ikt.szám:..-1/2015. JEGYZŐKÖNYV Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 28-án 14,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről.

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/10/2015. 10. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 75 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2015. július 2-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1-21/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2010. december 28. napján MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 98/2010. (XII.28.) Z1 99/2010.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 15-én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 116 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 22- én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: A Községháza nagyterme. Jelen vannak: mellékelt

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013.SZEPTEMBER 2.-ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013.SZEPTEMBER 2.-ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013.SZEPTEMBER 2.-ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK a./ b./ c./ d./ JEGYZŐKÖNYV, TÁRGYSOROZATA HATÁROZATAI 57-59/2013./IX.2./ ÖK. sz. RENDELETE 10./2013./IX.9./

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 3-án megtartott soron következő üléséről. Az ülés helye: Mártírok u.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes (később érkezett) számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes (később érkezett) számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2014. szeptember 8-án a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2016. 06. 08. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 338-21/2016. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Dr. Lakos Roland polgármester, Bögös István, Gáspár János,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 57-58. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 57/2015.(VIII.7.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 117/2013. (IX.25.) Helyi önkormányzatok működőképessége

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 003, 88/507-031. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:81-15/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30-án 15,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30-án 15,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről Ikt.szám:1298-2/2014. JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30-án 15,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2/2015. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. február 16-án megtartott nyilvános testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Újrónafő

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. december 12-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

19. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről.

19. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 163-19/2012. 19. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ügyiratszám: 34-4/2013. Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült : Császártöltés község Képviselő-testületének 2013. június 4-én 8,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b.

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b. Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (107-113/2012.) TÁRGYSOROZAT 1./ Tudásoddal segítsd a vidéket

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének február 12-én órai kezdettel tartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének február 12-én órai kezdettel tartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 12-én 14 00 órai kezdettel tartott üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya: HATÁROZAT SZÁMA

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV - FELJEGYZÉS JELENLÉTI ÍV

JEGYZŐKÖNYV - FELJEGYZÉS JELENLÉTI ÍV SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS FENNTARTÁSI BIZOTTSÁGA 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. JEGYZŐKÖNYV - FELJEGYZÉS Tárgy: Lakásépítési és Fenntartási Bizottság ülése Helyszín:

Részletesebben

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend Száma: 332-16/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete és Vigántpetend

Részletesebben