JEGYZŐKÖNYV. A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal elfogadta a napirendet (2. sz. melléklet).

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal elfogadta a napirendet (2. sz. melléklet)."

Átírás

1 Ikt.sz.: 10-12/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: augusztus 28-án (szerdán) 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint (1. sz. melléklet), - Jánossomorja Televízió munkatársa. Dr. Kurunczi Károly: Köszöntötte a megjelent képviselő-testületi tagokat, megjelenteket. Bejelentette, hogy mivel jelenleg az önkormányzatnak nincs jegyzője, a jegyző helyett a mai ülésen Dr. Péntek Tímea aljegyző látja el a feladatot. Ő készítette már a mai ülésre az előterjesztéseket, anyagokat is. Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, 8 fő képviselő jelen van (Gotsch János hivatalosan távol maradt), valamint azt, hogy a kiküldött napirend módosítására nem tettek írásbeli javaslatot az SZMSZ szerint arra jogosultak. Szavazásra tette fel azt, hogy a napirenddel egyetért-e a képviselő-testület. A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal elfogadta a napirendet (2. sz. melléklet). 1./ Napirendi pont: - Rendeletalkotás a filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó szabályokról (3. sz. melléklet) Dr. Kurunczi Károly: Megemlítette, hogy törvényi kötelezettségnek kell eleget tennie a képviselő-testületnek a filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó szabályokról szóló rendelet megalkotásával. Megkérdezte Dr. Péntek Tímea aljegyzőt, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. Dr. Péntek Tímea: Köszöni, de nincs kiegészíteni valója. Dr. Kurunczi Károly: Felkérte Luka Jánost, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét, javaslatát. Luka János: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta az előterjesztésben foglaltakat. A 3. sz. mellékletben szereplő törvényileg meghatározott díjtételek közül Jánossomorja városra vonatkoztatva a 6. és 7. pontot elfogadásra javasolják. A 2. (3) bekezdésében foglalt időtartamot helyett időtartamra javasolják módosítani. A bizottság az elhangzott módosító javaslattal együtt elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetben foglaltakat a képviselő-testület felé. fel a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság módosító javaslatával együtt a rendelet-tervezet elfogadását.

2 A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal elfogadta, és megalkotta a 10/2013. (VIII. 29.) rendeletét, mely a filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó szabályokról szól, a 4. sz. melléklet szerint. 2./ Napirendi pont: - A Jánossomorjai Aranykapu Óvoda felkészülésének értékelése az új tanév kezdete előtt (5. sz. melléklet) Dr. Kurunczi Károly: Megemlítette, hogy az iskolák fenntartói már nem az önkormányzatok, annak már csak működtetője az önkormányzat. Bella Zsolt iskolaigazgató néhány dolgot szeretne majd megosztani a jelenlévőkkel a Jánossomorjai Körzeti Általános Iskola tanévkezdésével kapcsolatosan. Kiemelte, hogy az óvodavezető beszámolója rendkívül precíz, pontos anyag, részletesen tartalmazza a szükséges információkat. Megemlítette, hogy a Kulturális, Oktatási és Sportbizottság ülésén az intézményvezető részt vett, így közösen átbeszélhették a beszámolóban foglaltakat. Felkérte Bella Zsoltot, a Kulturális, Oktatási és Sportbizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét, javaslatát. Bella Zsolt: A Kulturális, Oktatási és Sportbizottság részletesen megtárgyalta a beszámolóban foglaltakat. A beszámoló valóban precíz, részletes és tartalmas. A munkaterv elkészülte is fontos, hisz törvényi változások miatt előbb kellett elkészíteni. A bizottság egyhangúlag támogatta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé a beszámolót, hisz az intézmény működése kiváló, az intézmény felkészült az új tanév megkezdésére. Dr. Kurunczi Károly: Felkérte Bella Zsoltot, mint a Jánossomorjai Körzeti Általános Iskola igazgatóját, hogy rövid ismertetőjét tartsa meg. Bella Zsolt: Tájékoztatni szeretné a képviselő-testületet az általa vezetett intézmény helyzetéről. Szomorú, hogy idén nem az önkormányzat felé kell az iskola részéről a beszámolót beadnia. Elmondhatja, hogy sokkal nehezebb a helyzetük, mint korábban volt, sokkal mostohább körülmények között kezdhetik az új tanévet, mint amikor az az önkormányzat fenntartásában volt. Reméli, hogy ez csak még mindig egy átmeneti időszak. Fő probléma az, hogy sajnos nem a szakma a fontos, és nem a pedagógia, és nem a gyermek, hanem a pénz. Az intézménynek 56 finanszírozott státusza van, a tankerület csak 53-at engedélyez. Nem tudni, hogy a törvény általi órákat hogyan adják le, az órákat hogyan fogják lefedni, hisz 16 óráig minden gyermeknek kötelező foglalkozást kellene tartaniuk, ez fizikailag képtelenség. Ugyan a szülő kérésére felmentést kaphat a gyermek a délutáni foglalkozások alól. A tankerület két hete visszavonta a 2 iskolaigazgató helyettes megbízatását, mivel nincs meg a törvény által előírt végzettségük, ugyan jelenleg képzik magukat. Így minden munkát újból kellett kezdeni. Megemlítette, hogy 3 kolléga 6-8 órában utazó pedagógus. Érdemi munkát nem lehet így végezni, nehéz tanévkezdés elé néz az intézmény. Jánossomorjai Körzeti Általános Iskola az új nevük és megvonásra került a KLIK által a Klafszky Katalin Tagiskola elnevezése. A KLIK minden intézménynek új nevet adott, esetünkben van a központi és a telephelyi intézmény címek szerint. Az önkormányzat és a képviselő-testület támogatását kéri ezután is, ugyanúgy, mint eddig is tették, amennyiben ez lehetséges. Az intézményi épületek továbbra is az önkormányzat fenntartásában maradtak. Dr. Kurunczi Károly: A gyerekekről szóljon az iskola, és semmi másról, ez lenne a lényeg!

3 Luka János: Szeretné tudni, hogy a délutáni foglalkoztatás miatt pld. a zeneiskolában később tudják megkezdeni az órákat? Bella Zsolt: Nem, de sok szervezést igényel a külsős intézményekkel, szülőkkel, szakkörökkel, stb., hogy a gördülékenységet elérjék. A szülő ír a délutáni foglalkoztatás alól egy felmentési kérelmet és a felmentés alapján a gyermek 16 óra előtt is mehet pld. a zeneiskolai órára, egyéb helyre. Dr. Kurunczi Károly: Megállapította, hogy nincs több hozzászólás, javaslat. Szavazásra tette fel az előterjesztésben foglaltak elfogadását. A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal tudomásul vette a Jánossomorjai Aranykapu Óvoda új tanévre való felkészüléséről szóló beszámolóban foglaltakat. 3./ Napirendi pont: - Ingatlanügyek - Bátori Kitti és Bátori Matthias 9241 Jánossomorja, Tó u. 10. sz. alatti lakosok ingatlanvásárlási kérelme (6. sz. melléklet) Dr. Kurunczi Károly: Korábban az 1063/3 hrsz.-ú ingatlan tulajdoni viszonya ajándékozásként rászállt az önkormányzatra. Ezt az ingatlanrészt szeretnék megvásárolni a kérelmezők. Az ingatlanrészhez tartozik egy osztatlan közös tulajdonú udvarrész is. Megemlítette, hogy az 1063/2. hrsz.-ú ingatlanrésznek sok tulajdonosa van. Felkérte Luka Jánost, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét, javaslatát. Luka János: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a kérelemben foglaltakat, előterjesztést megvizsgálta. A bizottság az 1063/3. hrsz.-ú házas ingatlant (90 m2), illetve az 1063/1 hrsz-ú közös udvarból eső részt (565 m2 az egész) vételárát egy m2-re jutóan állapította meg, árként a 2.000,- Ft/m2 javasolják elfogadásra. Mintegy 360 m2 összterület nagyságról van szó. Megállapítást nyert, hogy az épület romos, így csak telekként lehetett az árat meghatározni, hisz az esetleges vevőnek e miatt lesznek még költségei. Az előbbiek alapján a bizottság fix árat határozott meg, mely szerint 750 E Ft összeget javasolnak ajánlott vételi árként (ÁFA mentesen), az 500 E Ft vételi ajánlattal szemben. fel a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatának elfogadását. A döntésről értesíteni kell majd a jogi képviselőt. A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 52/2013. (VIII. 28.) határozat: Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy Bátori Kitti és Bátori Matthias 9241 Jánossomorja, Tó u. 10. sz. alatti lakosok részére értékesíti 750 E Ft vételáron a jánossomorjai 1063/3. hrsz.-ú ingatlant a 1063/1. hsz.-ú közös udvar ráeső részével.

4 Az ajánlat az értesítés kézhezvételétől számított 30 napig érvényes. Felkéri az aljegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezők jogi képviselőjét értesítse. Határidő: augusztus 29., folyamatos Jánossomorja, Szent István utcában található hrsz-ú ingatlan értékbecslése (7. sz. melléklet) és a Jánossomorja, Szent István u. 39. sz. alatti 2076/2. hrsz-ú ingatlan értékbecslése (8. sz. melléklet) Dr. Kurunczi Károly: Kérte, hogy a két ingatlan értékbecslése egyben kerüljön megtárgyalásra. Mindkét önkormányzati ingatlan nagyon rossz állapotban van. Felkérte Luka Jánost, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét, javaslatát. Luka János: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta mindkét értékbecslésben foglaltakat. 1./ A hrsz.-ú önkormányzati ingatlan korábban ifjúsági klubként volt használva. Jelenleg az épületben korlátozott ideig lakik egy lakó. A bizottság javasolja, hogy az ingatlan licit útján kerüljön értékesítésre 5 M Ft kikiáltási áron, 100 E Ft legyen a licitlépcső, de csak felfelé. A részletfizetés lehetősége kizárva. A licittől számított 60 nap a vétel során a fizetési határidő. A bizottság kéri továbbá azt, hogy előszerződés alapján a foglaló összege 500 E Ft legyen, mely összeget a vételárba beszámít. Amennyiben a vevő 60 napon belül nem egyenlíti ki a fennmaradó összeget, úgy a foglaló összegét elveszti. Megemlítette, hogy az ingatlant 3 év alatt sem sikerült ingatlanforgalmazó által értékesíteni. Az ingatlanhoz nem nagy terület tartozik, hisz közös udvarról van szó. 2./ Az ingatlan mellett található a másik 2076/2. hrsz.-ú önkormányzati ingatlan, mely üres. Ehhez az ingatlanhoz 515 m2-es udvar tartozik. Az ingatlan korábban nem töltött be közösségi funkciót. Megjegyezte, hogy a somorjai városrészen nincs közösségi tér, viszont ebben az épületben van egy nagy terem, ami erre hasznosítható lenne. A 2076/2. hrsz.-ú ingatlan esetében is a bizottság licit útján történő értékesítést javasol. Javaslatuk szerint itt 15 M Ft az induló licit ár, 0,5 M Ft-os le és felfelé történő lépést javasolnak alkalmazni. A minimum vételi értéket 10 M Ft-ban határozták meg. Ebben az esetben is előszerződést köttessék, a vételár 10 %-a kerüljön foglaló címén a szerződésbe. Kockázatot jelent, hogy esetleg munkásszállásra lesznek az ingatlanok használva, de ezt nem lehet kivédeni. fel először a képviselő-testület felé a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke által elhangzott javaslat elfogadását, mely a hrsz.-ú ingatlanra vonatkozik. A képviselő-testület 7 igen, és 1 ellenszavazattal az alábbi határozat hozta: 53/2013. (VIII. 28.) határozat: Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy 5 M Ft kikiáltási áron licit útján értékesíti a 2073 hrsz.-ú önkormányzati ingatlant. A licitlépcsőt 100 E Ft-ban állapítja meg. Negatív licitet, ill. a

5 részletfizetés lehetőségét kizárta. Előszerződés esetén a foglaló összege 500 E Ft, a végleges adásvételi szerződést a licittől számított 60 napon belül kell megkötni. Határidő: folyamatos Luka János: Személy szerint kérte, hogy először döntsön abban a képviselő-testület, hogy a 2076/2 hrsz.-ú ingatlant licit útján értékesíteni kívánja-e, mivel az épületben alkalmas terület van közösségi tér biztosítására. Dr. Kurunczi Károly: Szavazásra tette fel először elfogadásra azt, hogy a 2076/2 hrsz.-ú ingatlant licit útján értékesíteni kívánja-e a képviselő-testület. A képviselő-testület 7 igen és 1 ellentartózkodás mellett elfogadta, hogy a 2076/2 hrsz.-ú ingatlan kerüljön licit útján értékesítésre. Dr. Kurunczi Károly: Szavazásra tette fel a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatának elfogadását a 2076/2. hrsz.-ú ingatlan esetében a képviselő-testület felé. A képviselő-testület 7 igen, és 1 ellenszavazattal az alábbi határozat hozta: 54/2013. (VIII. 28.) határozat: Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy 15 M Ft kikiáltási áron licit útján értékesíti a 2076/2 hrsz.-ú önkormányzati ingatlant. A licitlépcsőt 500 E Ft-ban állapítja meg. A részletfizetés lehetőségét kizárta. Előszerződés esetén a foglaló összegét a kikiáltási ár 10%-ában, a vételár legalacsonyabb összegét 10 M Ft-ban állapítja meg. A végleges adásvételi szerződést a licittől számított 60 napon belül kell megkötni. Határidő: folyamatos 4./ Napirendi pont: - Jánossomorja Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadása (9. sz. melléklet) Dr. Kurunczi Károly: Törvényi kötelezettség szerint az önkormányzatoknak rendelkezniük kell Helyi Esélyegyenlőségi Programmal. Az Aljegyző Asszony sokat dolgozott a program elkészítésével. A program megléte szükséges, hisz e nélkül már önkormányzati pályázat nem adható be. Felkérte először Bella Zsoltot, a Kulturális, Oktatási és Sportbizottság elnökét ismertesse a bizottság véleményét, javaslatát. Bella Zsolt: A Kulturális, Oktatási és Sportbizottság az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta, melyet elfogadásra javasol a képviselő-testület felé.

6 Dr. Kurunczi Károly: Felkérte Winkler Lászlót, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét, javaslatát. Winkler László: A Szociális és Egészségügyi Bizottság szintén elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztésben foglaltakat. fel az előterjesztésben foglaltak elfogadását a képviselő-testület felé. A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 55/2013. (VIII. 28.) határozat: Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az önkormányzat 5 évre szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programját. Határidő: azonnali Dr. Kurunczi Károly: Megköszönte az Aljegyző Asszony munkáját. 5./ Napirendi pont: - Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (10. sz. melléklet) Dr. Kurunczi Károly: Megkérdezte kinek van kérdése a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló előterjesztéssel kapcsolatban. Luka János: A 49/2013. (VI. 26.) Kt. határozatban foglaltak alapján mit jelent az, hogy az ügyintézés folyamatban van? Dr. Kurunczi Károly: A korábbi ülésen szó volt arról, hogy a Jánossomorjai Sportegyesület pályázati bírálatára várni kell, melynek része egy 40x40 m-es műfüves pálya kialakítása is. Amennyiben a pályázat nyer, dönteni kell majd a műfüves pálya kialakításának helyszínéről. Az előző ülésen javaslatként elhangzott, hogy a Felsőlókert utcai játszótér is potenciális helyszín lehetne. A játszótéri eszközök megléte, kihelyezése ezért húzódik el. Balsay Sándor: Személy szerint Ő volt megbízva, hogy még egy játszótéri eszközök gyártójától kérjen árajánlatot. Az általa ismert vállalkozó 2,5 M Ft-ért vállalná az eszközök elkészítését, tehát az Ő ajánlata drágább, viszont Ő egyúttal minőségbiztosítási ellenőr is. Ez alapján a Kélon Bt. ajánlata a kedvezőbbnek tűnik. Dr. Kurunczi Károly: Megjegyezte, hogy a Kélon Bt. minősített játékokat szerez be. Megállapította, hogy nincs több kérdés, hozzászólás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentéssel kapcsolatban. Szavazást rendelt el. A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal tudomásul vette a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentésben foglaltakat.

7 6./ Napirendi pont: - Egyéb ügyek - Döntés települési értéktár létrehozásáról (11. sz. melléklet) Dr. Kurunczi Károly: A települési értéktár létrehozásáról szóló döntéshozatal a képviselőtestület felé kötelező feladat. Természetesen nemleges döntést is hozhat a képviselő-testület. Az előterjesztés tartalmazza, hogy mi minden tartozik a hungarikum gyűjteménybe. Véleménye szerint a somorjai mákosrétes is lehetne egy hungarikum. Felkérte Dr. Péntek Tímea aljegyzőt, szóban is ismertesse a jelenlévőket. Dr. Péntek Tímea: A bizottság működésével kapcsolatosan elég nagy a bizonytalanság. Amennyiben a képviselő-testület úgy dönt, hogy hoz létre települési értéktárat, a döntéstől számított 30 napon belül értesíteni kell a Győr-Moson-Sopron-Megyei Önkormányzat Közgyűlés Elnökét. Amennyiben a képviselő-testület él a lehetőséggel, akkor 3 tagú bizottságot kell létrehozni, majd a bizottság meghatározza az adott hungarikumot, melyhez ismertető anyag is szükségeltetik, melyet szintén fel kell terjeszteni a közgyűlés elnökének döntéshozatalra. Lőrincz György: Személy szerint, mint művelődési ház vezetője részt vett e témában egy tájékoztatón. A nemzeti művelődési intézet megyei irodáit be kell majd vonni ennek a 3 tagú bizottságnak a munkájába. Majd döntést hoznak, hogy nemzeti vagy hungarikum szintre emelkednek-e a javasolt település értéktár kategóriái. A saját számítógépén össze vannak foglalva a település értékei, hagyományai, pld. a jánossomorjai útikalauz is egy ilyen anyag, tehát a későbbiekben, ha sor kerül rá, tud megfelelő anyagot szolgáltatni. Javasolta, hogy hozzon létre a képviselő-testület települési értéktárat. Személy szerint bevállalja az ezzel kapcsolatos munkálatokat, előkészítést. fel a képviselő-testület felé elfogadásra Lőrincz György javaslatát azzal, hogy megbízza az ezzel kapcsolatos feladatok ellátásával. A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 56/2013. (VIII. 28.) határozat: Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy Települési Értéktárat kíván létrehozni. A Polgármester felkéri az Alpolgármestert, hogy az értéktár bizottsághoz kapcsolódó előkészítő munkát végezze el. A képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről jelen határozat megküldésével tájékoztassa a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlés Elnökét. Lőrincz György alpolgármester Határidő: szeptember 27., folyamatos

8 - Önkormányzati lakás bérbeadása (12. sz. melléklet) Dr. Kurunczi Károly: Megkérdezte Dr. Péntek Tímea aljegyzőt kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. Dr. Péntek Tímea: Megemlítette, hogy az érvényben lévő lakásrendelet a közeljövőben felülvizsgálatra szorul. Dr. Kurunczi Károly: Elmondta, hogy az egyik önkormányzati bérlakás a somorjai településrészen a Tarcsai u. 1. sz. alatt található, mely 39,2 m2 nagyságú. A másik lakás a Szabadság utca 37. sz. alatt található, mely 30 m2 nagyságú. A jelenlegi lakásigénylők közül a szociális helyzetet is vizsgálta az igazgatási ügyintézőkkel. Az ügyintézők és saját maga is Farkas Rita elhelyezését javasolja a Tarcsai u. 1. alatt található önkormányzati bérlakásba. Mindkét lakás kicsi, tehát csak 1-2 fő részére alkalmasak a szóban forgó ingatlanok. Kérte a véleményeket, javaslatokat, hogy kik kapják meg a megüresedett 2 lakást. Molnár Zoltánné Dr. Mihályi Zsuzsanna: Szeretné tudni, hogy a döntés során a nyilvántartási időt figyelembe lehet-e venni? Dr. Kurunczi Károly: Nem, hisz ennél sokkal több a lakásigénylők listája, de a körülmények és az aktualizálások után a listán szereplő személyek közül kellene két személyt kijelölni. Radics Kálmánné: Farkas Rita nagyon nehéz körülmények között élt eddig is, önkormányzati bérlakáshoz jutását támogatja. Molnár Zoltánné Dr. Mihályi Zsuzsanna: Támogatja Farkas Rita elhelyezését a Tarcsai u. 1. sz. alatti önkormányzati bérlakásban. fel az elhangzott javaslatok alapján Farkas Rita részére a Tarcsai u. 1. sz. alatti önkormányzati bérlakás kijelölését, elfogadását. A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 57/2013. (VIII. 28.) határozat: Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy a Tarcsai u. 1. sz. alatti önkormányzati bérlakást Farkas Rita 9241 Jánossomorja, Liget u. 27. sz. alatti lakos részére utalja ki. A lakásbérleti szerződés szeptember 15-től kezdődően 1 évre szól. Megkéri az Aljegyzőt a lakásbérleti szerződések elkészítését végezze el. Határidő: augusztus 29., folyamatos Dr. Kurunczi Károly: A Szabadság u. 37. sz. alatti önkormányzati lakást Bagoly Tamás részére javasolják az igazgatási osztály dolgozói kiutalni. Kérte a hozzászólásokat,

9 javaslatokat a Szabadság u. 37. sz. alatti önkormányzati bérlakás kiutalására. Megállapította, hogy nincs több hozzászólás, javaslat. Szavazásra tette fel Bagoly Tamás 9241 Jánossomorja, Óvoda u. 1/B. sz. alatti lakos részére történő önkormányzati bérlakás kiutalás elfogadását. A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 58/2013. (VIII. 28.) határozat: Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy a Szabadság u. 37. sz. alatti önkormányzati bérlakást Bagoly Tamás 9241 Jánossomorja, Óvoda u. 1/B. sz. alatti lakos részére utalja ki. A lakásbérleti szerződés szeptember 15-től kezdődően 1 évre szól. Megkéri az Aljegyzőt a lakásbérleti szerződések elkészítését végezze el. Határidő: augusztus 29., folyamatos - Rekultív Magyarország Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. megkeresése (13. sz. melléklet) Dr. Kurunczi Károly: Felkérte Luka Jánost, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét, javaslatát. Luka János: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az anyagban foglaltakat megtárgyalta, melyet elfogadásra javasolnak a képviselő-testület felé. Az előterjesztés lényege az, hogy a március 5-én létrejött a Rekultív Magyarország Környezetvédelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, amely a Rekultív Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság jogutódja. Az január 22-én megkötött szerződés 5.4. pontja kimondja, hogy E szerződésből eredő valamennyi jog és kötelezettség a felek mindenkori jogutódjaira is átszármazik. E szerződés 1998-ban Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata, Csorna Város Önkormányzata és Jánossomorja Város Önkormányzata és a Rekultív Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság között köttetett a jánossomorjai települési szilárd hulladék lerakóhely üzemeltetéséről és az ebből származó jogokról és kötelezettségekről. Tehát az önkormányzatnak a jogutódlásból származóan semmilyen hátránya sem származik. A nyilatkozatban szereplő jogok és kötelezettségek jogutódlásának elfogadása ezért fontos. A bizottsági ülésen a céggel kapcsolatban kért anyagot, melyet azóta megkapott. fel a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatának elfogadását. A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 59/2013. (VIII. 28.) határozat: Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy a mellékelt nyilatkozatban foglaltakat elfogadja.

10 Egyben felkéri a Polgármestert a nyilatkozat aláírására. Határidő: augusztus 29., folyamatos Közben Bella Zsolt és Molnár Zoltánné Dr. Mihályi Zsuzsanna távozott az ülésteremből, így 6 fő képviselő van jelen. - ÁROP-1.A pályázatról döntéshozatal (14. sz. melléklet) Dr. Kurunczi Károly: Döntenie kell a képviselő-testületnek, hogy az ÁROP-1. A pályázati felhívásban részt vegyen-e az önkormányzat. A pályázat címe: Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban levő önkormányzatok számára. A pályázat keretein belül egy modern, hatékonyan működő, a korszerű közigazgatás követelményeinek megfelelő szervezetfejlesztés hajtható végre. A pályázat célja a közigazgatásban történt változás megértése, alkalmazása, elsősorban a hivatali dolgozók vonatkozásában. A pályázat során szoftverfejlesztést lehet végrehajtani, majd a munkatársakkal átbeszélik, gyakorolják az adott programot, mely során hatékonyabb lesz a munkavégzés. Megkérdezte Dr. Péntek Tímea, mint kapcsolattartót, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. Dr. Péntek Tímea: Fontosnak tartja, hogy a pályázat 100 % állami támogatást élvez. A pályázati támogatás összege lakosságszám alapján M Ft között várható. Dr. Kurunczi Károly: Megállapította, hogy nincs több hozzászólás. Szavazásra tette fel az ÁROP-1.A kódszámú pályázaton való részvétel elfogadását. A képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 60/2013. (VIII. 28.) határozat: Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy a Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban levő önkormányzatok számára című egyfordulós pályázati felhívás alapján az ÁROP-1.A kódszámú pályázaton részt kíván venni. A pályázat 100 % állami támogatást élvez. Határidő: augusztus 31., folyamatos - A Jánossomorja-Porpác-Hegyeshalom vv. és a hrsz.-ú kereszteződésének biztosítási kiépítése (15. sz. melléklet) Dr. Kurunczi Károly: Megemlítette, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén a helyszínen megtekintették az anyagban szereplő vasúti átjárót. Az ezzel kapcsolatos ügymenet döntéshozatala folyamatban van. A szükséges anyagok megküldésre kerültek az illetékes hatóság felé. A jelenlegi álláspont szerint várhatóan az önkormányzat kötelezettsége lesz az átkelőnél a fénysorompó megépítése. A kiosztott anyag tartalmazza a tényeket, mely tájékoztatásként került kiosztásra.

11 - Komlóska Község Önkormányzata megkeresése (16. sz. melléklet) Dr. Kurunczi Károly: Komlóska Község Önkormányzat Polgármestere levélben kereste meg önkormányzatunkat. Egy korábbi kormányrendeletnek megfelelően a Normafa környékén létesítendő szabadidő centrum kialakítása során többféle szabadidő eltöltésére szolgáló létesítmény valósul meg. Ennek része egy Engesztelő Kápolna építése is, melyhez ez a kis község vállalta az adomány gyűjtését. Felkérte Luka Jánost, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét, javaslatát. Luka János: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 100 E Ft támogatást javasol biztosítani a kápolna megépítéséhez. fel a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatának elfogadását. A képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 61/2013. (VIII. 28.) határozat: Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy a Világ Királynője Engesztelő Mozgalom kezdeményezéseit megismerve, a céljaik megvalósításához ,-Ft összegű adományt nyújt a számú bankszámlára. Határidő: szeptember 20. Dr. Kurunczi Károly: Bejelentette, hogy az andaui önkormányzat képviselői találkozót kértek az itteni képviselő-testülettől. Azóta a találkozó megtartásra került Jánossomorján a hivatal termében fogadták Őket. Az egész találkozó a Német Nemzetiségi Önkormányzaton keresztül bonyolódott le. A választások után szinte új andaui testület jött létre. A találkozó jól sikerült. Nyilatkoztak, hogy Jánossomorja várossal újra fel szeretnék eleveníteni a kapcsolatot. Egyúttal meghívást is intéztek feléjük, mivel az andaui tűzoltóság a 125 éves évfordulóját ünnepelte, mely rendezvényen azóta részt vettek. A szeptember 21-i Városi Napok rendezvényre meghívták az andaui delegációt, ezért Őket a Német Nemzetiségi Önkormányzat tagjainak és a képviselőknek fogadniuk és foglalkozni kell velük. Kérte, hogy ebben segítsenek, vegyenek részt. 14 órára érkeznek a Nagyfödémes-i küldöttség tagjai is. Viszont szeptember 14-én Nagyfödémesen lovas napokra meghívása van a képviselőtestületnek, melyre a szervezés ezután kezdődik meg. Megkérdezte, kinek van közérdekű bejelentése, észrevétele. Luka János: A somorjai településrészen a Tarcsai utcában található park állapota mindenki megelégedettségére rendezett, viszont egy járdarész rendkívül rossz állapotban van. Ebben kéri az önkormányzat segítségét. Dr. Kurunczi Károly: Ezen a szakaszon elvégzik a járda felújítását.

12 Winkler László: Szeretné tudni, hogy a korábbi döntés szerint a térfigyelő rendszer kiépítése milyen stádiumban van. Dr. Kurunczi Károly: Az alpolgármester úr vállalta ezt a feladatot, így kérte, hogy tájékoztassa a térfigyelő rendszer kiépítésével kapcsolatos fejleményekről a jelenlévőket. Lőrincz György: Örömhír, hogy a térfigyelő rendszer területátadása megtörtént. A rendőrség udvarán található toronyépületre lesznek szerelve az átjátszó-antennák, ezért szükséges volt a rendőrség hozzájárulása is, melyhez statikai szakvélemény is kellett, talán 1 hét múlva ez is rendelkezésre áll majd. A másik átjátszó a malom épületének tornyára kerül. Ez az ingatlan az önkormányzat tulajdonában van, ahol viszont az áramforrást kellett kiépíteni. Az eszközök 90 %-át már beszerezték, tehát néhány héten belül elkezdődhetnek a munkálatok, 60 nap lesz a kivitelezési határidő. 11 kamerához + 2 kamera kiépítése is megvalósul a hulladékudvar területére. Winkler László: Korábban szó volt róla, hogy esetleg a rendszerre egy egész utcasor is 1-2 kamerával rácsatlakozhat, ha a díjat megfizeti. Lőrincz György: Ez a lehetőség az önkormányzat által megkötött megállapodásban nem szerepel, tehát jelenleg nincs rá mód. A későbbiekben a tapasztalatok ismerete után lehet, hogy lesz rá mód. Dr. Kurunczi Károly: Megállapította, hogy nincs több észrevétel, bejelentés. Megköszönte a megjelenést, az ülést befejezettnek nyilvánította. K.m.f. A jegyző helyett: Dr. Kurunczi Károly polgármester Dr. Péntek Tímea aljegyző

JEGYZŐKÖNYV. Jelenléti ív szerint (1. sz. melléklet), - Jánossomorja Televízió munkatársai, - Kelemen Lívia a Magyar Posta Zrt.

JEGYZŐKÖNYV. Jelenléti ív szerint (1. sz. melléklet), - Jánossomorja Televízió munkatársai, - Kelemen Lívia a Magyar Posta Zrt. Ikt. sz. : 10-11/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. június 26-án (szerdán) 16 órakor a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. június 24-én 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. március 25-én 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. - Beszámoló a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás mőködésérıl (3. sz. melléklet)

JEGYZİKÖNYV. - Beszámoló a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás mőködésérıl (3. sz. melléklet) 26-15/2008. JEGYZİKÖNYV Készült: 2008. október 29-én (szerdán) 16 órakor a jánossomorjai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselı-testületi ülésrıl. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. november 12. napján a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti

Részletesebben

Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 27- én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 27- én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-207/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 27- én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Szám: 6369-2/2013. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. május 30. napján megtartott nyílt üléséről. Pest Megyei Kormányhivatal

Szám: 6369-2/2013. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. május 30. napján megtartott nyílt üléséről. Pest Megyei Kormányhivatal Szám: 6369-2/2013. Jegyzőkönyv 2013. május 30. napján megtartott nyílt üléséről Készült: 4 példányban l pid. - Pest Megyei Kormányhivatal vezetője l pid. - Irattár - Helyben l pid. - Munkapéldány l pid.

Részletesebben

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐ KÖNYV

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐ KÖNYV Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 685-2/2013. JEGYZŐ KÖNYV Készült: Szeghalom Város Képviselő Testületének 2013. március 25-én

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 27-én (szerda) 10.11 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 27-én (szerda) 10.11 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-43/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 27-én (szerda) 10.11 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében.

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. Jelen vannak: dr.katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Képviselő - testületének, 2008. április 24-én 15 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt üléséről Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 1/2015. Határozatok száma: 1-16/2015. (01.21.) Rendelet száma: - JEGYZŐKÖNYV 2015. január 21-én megtartott nyílt üléséről 1. Visegrád és Környéke Turisztikai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-37/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 30-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/2015. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/2015. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29. napján 13.00 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-118/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2007.

LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2007. 1 LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Tartalma: 2/2007. Levél község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. február 19-én tartott nyilvános üléséről készült jegyzőkönyv Napirend előtt:

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

Balatonrendes, Ábrahámhegy, Szigliget között kötendő szeméttelepi hozzájárulásról megállapodás megkötése.

Balatonrendes, Ábrahámhegy, Szigliget között kötendő szeméttelepi hozzájárulásról megállapodás megkötése. BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 25- i nyilvános ülésén, a Balatonrendesi Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. készült a bizottság 2012. augusztus 27-én megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. készült a bizottság 2012. augusztus 27-én megtartott nyilvános üléséről Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Jogi Bizottsága Ülés száma: PJB 118-22//2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a bizottság 2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az Ács Nagyközség Képviselő Testületének 2007. május 24-én 15. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. SZEPTEMBER 25-I ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. SZEPTEMBER 25-I ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 431-14/2008. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. SZEPTEMBER 25-I ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 1/102-23/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Az ülés helye: Balatonederics, Házasságkötő terem Készült: Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet

285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-18/2012/JT. 285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Péteri Község Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének 2008. október 8-án 18,00 órakor tartott soron kívüli ülésén. A Képviselő-testület üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 16.-án megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 16.-án megtartott üléséről Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 356/11/2014 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 16.-án megtartott üléséről Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben