Jegyz könyv. Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalóterme (7815 Harkány, Pet fi S. u. 2-4.)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyz könyv. Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalóterme (7815 Harkány, Pet fi S. u. 2-4.)"

Átírás

1 Jegyz könyv Készült a Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testületének augusztus 29.-én (csütörtök) órai kezdettel megtartott testületi ülésér l. Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalóterme (7815 Harkány, Pet fi S. u. 2-4.) Jelen vannak: Dr. Imri Sándor polgármester, Poller Roland, Hajdú Gábor, Hazenauer György képvisel k Tanácskozási joggal megjelent: Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz Albrecht Ferenc m szaki osztályvezet Papp Zsuzsanna igazgatási osztályvezet Tanácskozási jog nélkül megjelent: Vaszlavik Erika jegyz könyvvezet Horváth József Harkányfürd Sportegyesület elnöke Urbán István Dr. Imri Sándor polgármester: Köszöntök mindenki a testületi ülésünkön javaslom jegyz könyv hitelesít nek Hazenauer György és Hajdú Gábor képvisel ket. Szavazásra teszem. Dr. Imri Sándor polgármester javaslata alapján a Képvisel testület egyhangúan (4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) Hazenauer György és Hajdú Gábor képvisel ket választotta meg jegyz könyv-hitelesít nek. Dr. Imri Sándor polgármester: A napirendi pontokat mindenki megkapta, annyi módosítást szeretnék, hogy a Harkányi Kulturális-és Sportközpont igazgatói pályázatának elbírálását a meghívott vendégeinkre tekintettel vegyük el re 1.) napirendi pontként. Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz : Szeretném a végére felvenni napirendi pontként a háziorvosi ügyelet feladatellátási szerz dését. Dr. Imri Sándor polgármester: Ezekkel a módosításokkal javaslom a napirendi pontokat elfogadásra. A Képvisel -testület egyhangúan (4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: Napirendi pontok: 1.) A Harkányi Kulturális-és Sportközpont igazgatói pályázatának elbírálása 2.) Beszámoló a lejárt határidej határozatokról, valamint a két testületi ülés között eltelt id szakról, Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz 1

2 3.) Bizottsági küls s tagok megválasztása, eskütétel El terjeszt : Hazenauer György, Hajdú Gábor bizottsági elnökök 4.) A közösségi együttélés alapvet szabályairól szóló rendelet elfogadása El terjeszt : Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz 5.) A közterület használatáról szóló 4/1995.(IV.25.) sz. rendelet módosítása (filmforgatási célú használat) El terjeszt : Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz 6.) Települési értéktár bizottságok létrehozásának megtárgyalása El terjeszt : Bíró Károly címzetes f jegyz 7.) Harkány Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenl ségi Programjának elfogadása 8.) Aquaplus Kft. ügyvédi letéttel kapcsolatos kérelme 9.) Harkány, Terehegyi u. 2. sz., 4247 hrsz. alatti ingatlanra vételi ajánlat megtárgyalása 10.) Mozgáskorlátozottak Baranya Megyei Egyesületének a Harkány, 2434/1 hrsz. alatti ingatlanra vonatkozó eladási ajánlata 11.) Az stermel k éves parkoló bérleteinek kiváltása iránti kérelmének megtárgyalása, a parkolás szabályairól és a parkolási díjak meghatározásáról szóló 6/2001.(IV.23.) sz. rendelet módosítása 12.) Önkormányzati bérlakás iránti kérelmek elbírálása 13.) A környezet védelmér l szóló 2/2004.(II.9.) számú önkormányzati rendelet módosítása 14.) Harkányi Háziorvosi Ügyelet feladatellátási szerz désének megtárgyalása El terjeszt : Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz 15.) A Harkányi Kulturális-és Sportközpont igazgatói pályázatának elbírálása Dr. Imri Sándor polgármester: A Harkányi Kulturális-és Sportközpont igazgatói állására egy pályázat érkezett Májer Béláé. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy egy pár hónapja már láthattuk Béla tevékenységét. Hajdú Gábor: Köszönjük Orcsik Ferenc közm vel dési szakért véleményét Bélával kapcsolatban a tájékoztató anyagot, ha szeretné ezt szóban kiegészíteni, azt megköszönnénk. 2

3 Orcsik Ferenc: Meger sítem az általam leírtakat, ismerem a harkányi közm vel dés múltját, mert személyes kapcsolatom is volt a helyiekkel már az sid kt l, másrészt mint közm vel dési szakért és regionális vezet szakfelügyel is voltam. Végeztettem vizsgálatot a harkányi közm vel dés területén. Mindezek birtokában Béla alkalmas lehet egy ilyen feladat ellátására, ezt a közm vel désben eltöltött 30 év munka is igazolja. Azt tapasztaltam, hogy önálló munkavégzésre alkalmas, képes önállóan átlátni feladatokat, tud elemezni és tud végrehajtani is, ezek mind szükségesek ahhoz, hogy mint intézményvezet megállhassa a helyét. Poller Roland: Én pontosítani szeretnék, azt gondolom, hogy Bélának sokkal pontosabban meg kellene fogalmazni a feladatkörét. Harkányban ez nem egy olyan intézményvezet i pozíció mint az ország másik 3200 városában. Mi az intézmény vezet jét l a turisztikai naptárba egy nagyon komoly aládolgozást várunk, illetve egy olyan plusz feladat is vár rá, ami egy kicsit a megtérülés oldalban való gondolkodást is feltételezi. Én azt szeretném, ha minél tovább együtt tudnánk a jöv ben hosszan dolgozni. Én olyan intézmény vezet t látok benne, aki versenyhelyzetben Harkányt úgy tudja pozícionálni, hogy egyre több vendég és vendégéjszaka jöjjön. Dr. Imri Sándor polgármester: Én elvárnék a harkányi közállapotokon egy egységet teremteni, úgy, hogy kihasználjuk a kultúra és a sport által nyújtott közösségformáló lehet ségeket. A m vel dési ház a kommunikációban sokat tud tenni, másrészt értelmes célokat, feladatokat kit zve sok embert össze tud összekovácsolni. Tartalmas és hasznos id töltéssel, feladatokkal, tanfolyamokkal, rendezvényekkel járuljon hozzá Harkány város kulturális életéhez. Ha több kérdés és hozzászólás nincs, szavazásra teszem Májer Béla intézményvezet megválasztását, melyhez a képvisel -testület min sített többség szavazata szükséges. Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz : Az érintett fél jelen van, kérem nyilatkozzon arról, hogy nyílt vagy zárt ülés keretében szavazzon a képvisel -testület a személyér l. Májer Béla: Hozzájárulok a nyílt üléshez. Dr. Imri Sándor polgármester: Kérdezem a képvisel -testületet, hogy megfelel az egyszer szótöbbséggel való szavazás, vagy titkos szavazást szeretnének? Hazenauer György: Egyszer szavazással szavazzunk. Dr. Imri Sándor polgármester: Kérem a képvisel -testületet szavazzunk. 105/2013.(VIII.29.) sz. Önk. határozat: Harkány Város Képvisel -testülete úgy döntött, hogy a Harkányi Kulturális- és Sportközpont vezetésével Májer Béla, 7634 Pécs, Magyarürögi u.16. / B. szám alatti lakos pályázót bízza meg. A vezet i megbízás a jelenleg fennálló határozatlan idej közalkalmazotti jogviszonya mellett- 5 év id tartamra, ig szól. A megbízás id tartamára ,- Ft vezet i pótlék illeti meg, mely a közalkalmazotti pótlékalap 225%-ának megfelel összeg. 3

4 Felel s: polgármester Határid : Hajdú Gábor: Az a lényeg, hogy legyen egy olyan vezet beosztásban lév f nök, aki tudja irányítani a csapatot. Poller Roland: Határozott id re szól a szerz dése, mi történik akkor ha nem vagyunk elégedettek a munkájával? Miért nem határozatlan a szerz dése? Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz : A közalkalmazotti törvény elég kötött. Orcsik Ferenc: A magasabb vezet kinevezése határozott idej kell, hogy legyen, ez általában 5 év. Poller Roland: Ez azt jelenti, ha nem vagyunk elégedettek id közben a munkájával, akkor t egy elég magas végkielégítéssel tudjuk elengedni. Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz : A vezet i megbízását indokolt esetben vissza lehet vonni, akkor közalkalmazottként az intézményben marad. Elválik egymástól a vezet i megbízás és a közalkalmazotti státusz. Poller Roland: Az a kérdésem, hogy a munkaköri leírását meg tudjuk e olyan pontosan határozni, hogy mi mit várunk el t le, mint intézményvezet l? Az én problémám az, hogy ha kiderül az, hogy ebben a turisztikai gondolkodásmódba esetleg nem tudunk egy hullámhosszon lenni, akkor egy nagy csapdába húztuk be magunkat 5 évig. Orcsik Ferenc: A vezet i megbízás bizalmon alapul, ez a bizalom megvonható. A közalkalmazotti megbízás pedig más módon, például leépítéssel változtatható meg. Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz : A vezet i megbízás visszavonható a képvisel -testület részér l 5 éven belül is. A munkaköri leírást a polgármester úr fogja átadni az intézmény vezet nek, abban ami elhangzott azt figyelembe vesszük és beleírjuk. Dr. Imri Sándor polgármester: A munkaköri leírás az egy dolog, amit a képvisel -testület a munkatervébe meghatároz, ami a m vel dési ház és a sport centrum feladatkörébe vág, azt végre kell hajtani. Amik elhangzottak azt természetesen a munkaköri leírásba belefoglaljuk. Félévente egy beszámolót kérünk az intézmény munkájáról, amit a képvisel -testület tárgyal. Poller Roland: Nekem ez így teljesen megfelel. Májer Béla: Köszönöm mindenkinek a bizalmat. 16.) Beszámoló a lejárt határidej határozatokról, valamint a két testületi ülés között eltelt id szakról, Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz Dr. Imri Sándor polgármester: A lejárt határidej határozatokat írásban mindenki megkapta, van e valakinek észrevétele ezzel kapcsolatban? 4

5 Hazenauer György: A 103/2013.(VII.24.) számú határozat a Pátria TV-ben történ beszámoló a testületi ülésekr l, ez az utolsó ülés után nem történt meg. Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz : Igen, arról még nem történt meg a tájékoztató. Dr. Imri Sándor polgármester: Ha nincs több észrevétel, hozzászólás, szavazásra teszem a lejárt határidej határozatokról szóló beszámolót. 106/2013.(VIII.29.) sz. Önk. határozat: Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testülete a lejárt határidej határozatokról szóló beszámolót elfogadja. Határid : Azonnal Felel s: Dr. Imri Sándor polgármester, Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz 17.) Bizottsági küls s tagok megválasztása, eskütétel El terjeszt : Hazenauer György, Hajdú Gábor bizottsági elnökök Hazenauer György: A részemr l nincs új küls s bizottsági tag. Hajdú Gábor: Részemr l az Idegenforgalmi, Kulturális és Sport Bizottság küls s tagjának Urbán Istvánt javaslom megválasztásra. Dr. Imri Sándor polgármester: Hozzájárul e, hogy nyílt ülésen tárgyaljuk a megválasztását? Urbán István: Természetesen hozzájárulok. Dr. Imri Sándor polgármester: Kérem a képvisel -testületet, hogy Hajdú Gábor elnök úr javaslatára szavazzunk Urbán István küls s bizottsági tagságáról. 107/2013.(VIII.29.) sz. Önk. határozat: Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testülete az Idegenforgalmi, Kulturális és Sport Bizottság küls s tagjának Urbán Istvánt választotta meg. Határid : Azonnal Felel s: Polgármester 5

6 Eskütétel következik! Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz : Amennyiben a Pénzügyi, Városfejlesztési és Szociális Bizottság úgy gondolja, hogy a tagjait nem szükséges plusz egy f vel módosítani, úgy javaslom módosítsa a képvisel -testület a Szervezeti és M ködési Szabályzatát úgy, hogy a bizottság 6 f s létszámmal ködjön tovább. Dr. Imri Sándor polgármester: Szavazásra teszem. A Képvisel -testület 4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazati aránnyal megalkotta a: 14/2013.(IX. 04.) számú rendeletét a Szervezeti és M ködési Szabályzatról szóló 8/2011.(IV.13.) rendelet módosításáról 18.) A közösségi együttélés alapvet szabályairól szóló rendelet elfogadása El terjeszt : Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz : Az önkormányzatok korábban helyi rendeleteket alkothattak a helyi együttélési szabályokra, szabálysértés formájában tudták szankcionálni a nem kívánatos magatartásformákat a településeken. Az új Mötv. értelmében ezt közösségellenes magatartásoknak nevezték, nagyon tág lehet séget adott az önkormányzatok számára. Az Alkotmánybíróság ezt alkotmányellenesnek ítélte ezt a felhatalmazó rendelkezést és megsemmisítette. Így az önkormányzat hatályon kívül helyezte azon rendelkezéseit és rendeleteit amik szankcionálták ezeket a helyi szabálytalanságait, ezért most a jegyz és a közterület felügyel sem tud fellépni például a szemetelés és a parlagfüves ügyekben. A parlament módosította az önkormányzati törvényt és gyakorlatilag a törvényben ugyanazt a rendelkezést, felhatalmazást helyezte vissza, csak egy másik megfogalmazást használt, és ezzel újra kaptunk felhatalmazást, így helyi rendeletben tudjuk szabályozni a közösségi együttélés alapvet szabályait. Megjegyzésként mondom, hogy vélhet en az Alkotmánybíróság ezt is meg fogja semmisíteni. Jelenleg a törvény felhatalmazást ad ezen rendelet megalkotására ebben a formában. A közterület felügyel ink nem tudnak ennek a hiányában fellépni a különböz cselekményekkel szemben. Azokat a rendelkezéseket gy jtöttem ebbe a rendeletben össze, amik korábban Harkányban a rendeleteinkben megtalálhatóak voltak, újdonság csak a szálláshely nem engedélyezett módon történ reklámozása, a közterületen való kulcsrázást tettük bele, az ebtartást próbáltuk úgy igazítani, hogy a közösségi elvárásokhoz igazodjon. Rendelkeztünk arról is ebben a rendeletben, hogy a lovak piszkítását a közterületre tiltott magatartásként ítéltük, a lovak gazdája köteles ezt eltakarítani, amennyiben ezt nem teszi meg, akkor közigazgatási bírsággal tudjuk súlytani. Azokkal szemben, akik ezeket a szabályokat megszegik, közigazgatási bírság vagy helyszínbírság kiszabásának van helye. Kérem, hogy a képvisel -testület fogadja el ezt a rendeletet. Poller Roland: Ha az a lényeg, hogy semmi más nem változott, csak, hogy a kulcsrázókkal tudjunk fellépni, akkor a részemr l elfogadható. Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz : A 14. életévét betöltött természetes személlyel szemben lehet fellépni a rendelet alapján, Ft-ig terjed a közigazgatási bírság, ez a saját bevétele a városnak. 6

7 Az eljárási szabályok a Ket. alapján történnek. A 6. -ban a hulladékgazdálkodás rendjével kapcsolatos magatartásokat szabályozzuk, aki nem tartja tisztán a hulladéktároló edényeket, nem megfelel helyre és módon helyezi ki a közterületre. A 7. -ban a közterület használatával kapcsolatos magatartások, aki engedély nélkül használ közterületet, vagy nem a megfelel módon. A 8.. a táblák feliratok, plakátok elhelyezésével kapcsolatos magatartásokat szabályozza, itt az órásplakátokat, hirdet táblák megfelel módon történ elhelyezésér l van szó. A 9.. szabályozza az önkormányzat jelképeinek használatát, címerhasználat, logó használat. A 10..-ban a közterületen való parkolást szabályozzuk, a 11.. a köztemet k rendjével kapcsolatos magatartásokat szabályozzuk. A 12.. a közterületek tisztán tartásával kapcsolatos magatartást szabályozza, a 13.. a növényápolással és gyomnövények irtásával kapcsolatos magatartást, kötelezettséget írja el. A 14.. az együttélési magatartási szabályokat írja el. Szennyvízkezeléssel, leveg tisztaságának védelmével kapcsolatos szabályok, zajvédelemmel kapcsolatos magatartások, itt szabályoztuk le, hogy mikor nem szabad robbanómotoros f nyírót használni az üdül területen, a zöldterületek védelmével, valamint az állattartással kapcsolatos magatartásokat szabályoztuk. A végén még az utcai kéregetés jött még be újként a rendeletben. Dr. Imri Sándor polgármester: Ezt a rendeletet bármikor módosíthatjuk, ha bármilyen javaslat van. Kérem a képvisel -testületet szavazzunk. A Képvisel -testület 4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazati aránnyal megalkotta a: 15/2013.(IX. 04.) számú rendeletét a közösségi együttélés alapvet szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeir l 19.) A közterület használatáról szóló 4/1995.(IV.25.) sz. rendelet módosítása (filmforgatási célú használat) El terjeszt : Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz : Ez egy kötelez napirendi pont, törvény kötelez minket, hogy szabályozzuk rendeletben, hogy a filmforgatásnak milyen feltételei vannak. A Kormányhivatal adja ki az engedélyt erre. Önkormányzati rendeletben kell szabályoznunk a mentességek, kedvezmények körét, egy általános szabályozást kívántunk meghatározni ebben a rendeletben, áttekintettünk néhány üdül város rendeletét is. Egyenl re nálunk ez nem életszer, de szabályoznunk kell, díjat kell fizetni érte. Dr. Imri Sándor polgármester: Szavazásra teszem. A Képvisel -testület 4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazati aránnyal megalkotta a: 16/2013.(IX. 04.) számú rendeletét a közterület használatáról, védelmér l, díjáról szóló 4/1995.(VI.25.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 7

8 20.) Települési értéktár bizottságok létrehozásának megtárgyalása El terjeszt : Bíró Károly címzetes f jegyz Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz : Az Országgy lés törvényt alkotott, melyben meghatározta, hogy a magyar értékek, hungarikumok meg rzend k, melyeket össze kell gy jteni, dokumentálni kell, ennek több szintje van, a legalacsonyabb a települési értéktár. Van megyei értéktár és a nemzeti, országos értéktár, ezen belül vannak a hungarikumok, a törvény felsorolja, hogy mik tartozhatnak bele, minden olyan jelent s örökség, ami a magyar kultúra történelmi évezredes értékeit megjeleníti, a magyarság szellemi, anyagi alkotásait képviseli, ember alkotta, természet alkotta értékeket magába foglalhat. Az önkormányzat dönthet arról, hogy létrehozza a helyi értéktárat, ehhez létre kell hozni a helyi értéktár bizottságot. A bizottsági tagokra nincs semmilyen összeférhetetlenségi szabály, a településen él polgárok közül bárki beválasztható ebbe a bizottságba, mi egy 3 f s bizottságot javaslunk. Ennek a bizottságnak lesz a feladata, hogy összegy jtse, hogy mik azok az értékek Harkány városban, melyek alkalmasak vagy érdemesek arra, hogy lajstromba vegyük ket és megküldjük a megyei értéktár bizottságnak, k felterjesztik a nemzeti értéktár bizottságnak. Beleírtam az el terjesztésbe, hogy például a harkányi gyógyvíz különleges értékére vagy a harkányi legenda múltjára, nemzeti értékére figyelemmel igény lenne egy ilyen bizottságra. A törvény értelmében ezekre az értékekre pályázatot fog kiírni a kormány, hogy ezek meg rzése, ápolása állami forrásból biztosítható legyen. Az várható, hogy erre célzott támogatások, pályázatok lesznek kiírva. Polgármester urat kérem, hogy javasoljon 3 t az értéktár bizottságba. Úgy gondoltuk, hogy három területr l javasolnánk személyeket, egyet az épített környezet területér l, a természeti értékek területér l és egyet a kultúra területér l. Dr. Imri Sándor polgármester: Ha a testület közül bárki szeretné ezt a tagságot elfogadni, akkor azt szívesen javaslom, de azt gondolom, hogy szélesebb körben terjesszük ezt ki. Az épített környezet területér l javaslom Albrecht Ferencet, a kulturális értékeink területér l Dezs Lászlót javaslom és a természeti értékek részér l Urbán Józsefet javaslom. Kérem a képvisel -testületet, hogy ha elfogadják a javaslatom, akkor szavazzunk. Az értéktár bizottság elnökének Albrecht Ferencet javaslom. Szavazzunk. 108/2013.(VIII.29.) sz. Önk. határozat: A Képvisel -testület úgy dönt, hogy a magyar nemzeti értékekr l és a hungarikumokról szóló évi XXX. törvény 3. -a alapján, az abban meghatározott célból és feladatok ellátására Harkányi Értéktár elnevezéssel települési értéktárat hoz létre. A Képvisel -testület úgy dönt, hogy 3 f l álló Harkányi Értéktár Bizottságot hoz létre. A Képvisel -testület a Harkányi Értéktár Bizottság elnökének: Albrecht Ferenc tagjainak : Urbán József Dezs László 8

9 választja meg a Képvisel -testület megbízatásának id tartamára. A Képvisel -testület felkéri a Bizottság elnökét, hogy a Bizottság m ködési szabályzatát terjessze jóváhagyásra a Képvisel -testület következ ülése elé. A Képvisel -testület felkéri a polgármestert, hogy 30 napon belül tájékoztassa a Hungarikum Bizottságot a Harkányi Értéktár Bizottság létrehozásáról. Határid : Értelemszer Felel s: Dr. Imri Sándor polgármester 21.) Harkány Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenl ségi Programjának elfogadása Dr. Imri Sándor: Ez a napirendi pont egy nagy munka eredménye, a kollegáknak megköszönöm Ildikó vezényletével, hogy létrehozták ezt a hatalmas anyagot. Ez elengedhetetlen kelléke lesz az UNIO-s források pályázatához. Hazenauer György: A pénzügyi bizottság megtárgyalta ezt a napirendi pontot és javasolja a képvisel testületnek elfogadásra azzal, hogy a képvisel -testület a Helyi Esélyegyenl ségi Programot augusztus 29.-ig felülvizsgálja. Dr. Imri Sándor polgármester: Szavazásra teszem. 109/2013.(VIII.29.) sz. Önk. határozat: Harkány Város Önkormányzata Képvisel Testülete a Helyi Esélyegyenl ségi Programot megtárgyalta, és azt elfogadja azzal, hogy augusztus 29-ig felül kívánja vizsgálni. Határid : augusztus 29. Felel s: Polgármester 22.) Aquaplus Kft. ügyvédi letéttel kapcsolatos kérelme Hazenauer György: Ezt a napirendi pontot is megtárgyalta a pénzügyi bizottság és 3 igen, 1 tartózkodással azt javasolja a képvisel -testület felé, hogy adjuk vissza az 5 millió Ft ajánlati biztosítékot az Aquaplus Kft. részére. 9

10 Dr. Imri Sándor polgármester: Ha nincs kérdés, hozzászólás ehhez a napirendhez, akkor szavazásra teszem. 110/2013.(VIII.29.) sz. Önk. határozat: Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testülete úgy döntött, hogy Dr. Juhászné Dr. Müllner Marianna ügyvédnél az Aquaplus Kft. által elhelyezett 5 millió Ft-os befektet i ajánlati biztosíték letev részére történ visszafizetéséhez hozzájárul. Határid : Azonnal Felel s: Polgármester 23.) Harkány, Terehegyi u. 2. sz., 4247 hrsz. alatti ingatlanra vételi ajánlat megtárgyalása Albrecht Ferenc: A Harkány, Terehegyi u. 2. szám alatti ingatlanra érkezett egy vételi ajánlat, korábban a képvisel -testület az értékbecslést elfogadva Ft-ban állapította meg az ingatlan vételárát. Érkezett egy 3,5 millió Ft-os ajánlat, a vételár 10 %-át fizetnék szerz déskötéskor és a többit Ft-os havi részletben. A pénzügyi bizottság tárgyalta ezt a napirendi pontot, azt javasolta, hogy el vásárlási szerz dést kössön az önkormányzat és olyan biztosítékokat és garanciákat kérne, amit a vev ajánlana fel. A bizottság azt javasolja a testületnek, hogy adja el az ingatlant 3,5 millió Ftért, el szerz dést készítsen el az önkormányzat ügyvédje, a garanciákat ajánlja fel a vev. Dr. Imri Sándor polgármester: Nyílván tulajdonjog fenntartással adnánk el az ingatlant, amíg a vételár teljes összegben nem kerül kifizetésre, addig nem kerül a vev nevére az ingatlan. Ha nem tudná a havi Ft-ot fizetni, akkor a rendeletben megállapítottak szerint megnéznénk, hogy mennyi bérleti díjat kellene fizetnie az ingatlanért, megsz nne a szerz dés és a Ft havi törlesztésb l például Ft-ot havonta visszatartunk bérleti díjként. Hazenauer György: Javaslom, hogy készüljön egy szerz dés, amiben ezek így benne vannak és a testület újra döntsön. Dr. Imri Sándor polgármester: A hivatal dolgozzon ki egy a számunkra elfogadható megoldást és újra döntsön a testület. Szavazásra teszem. 111/2013.(VIII.29.) sz. Önk. határozat: Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testülete úgy döntött, hogy a Harkány, Terehegyi u. 2. sz., 4247 hrsz. alatti ingatlant Zombori László és neje Zombori Lászlóné Kecskeméthy Katalin harkányi 10

11 lakosok részére eladja azzal a feltétellel, hogy a hivatal készítsen egy el szerz dést, melyben a vev garanciákat, biztosítékokat ajánljon fel az önkormányzat részére. Határid : Azonnal Felel s: Albrecht Ferenc m szaki osztályvezet 24.) Mozgáskorlátozottak Baranya Megyei Egyesületének a Harkány, 2434/1 hrsz. alatti ingatlanra vonatkozó eladási ajánlata Albrecht Ferenc: A Mozgáskorlátozottak Baranya Megyei Egyesülete korábban felajánlotta a harkányi 2434/1 hrsz-ú ingatlant megvételre az önkormányzatnak, a képvisel -testület úgy döntött, hogy az önkormányzat keresse fel az Egyesületet egy konkrét irányár ügyében. k egy 6-7 millió Ft-os árat határoztak meg. A pénzügyi bizottság úgy döntött, hogy ezen a vételáron nem javasolja a képvisel testületnek megvásárlásra ezt a területet. Ez a telek adóköteles lenne, viszont az Egyesület mentességet élvez a telekadó fizetése alól. Dr. Imri Sándor polgármester: Azzal a kiegészítéssel fogadjuk el, hogy az önkormányzat minden segítséget megad a potenciális befektet k felkutatására. Szavazásra teszem. 112/2013.(VIII.29.) sz. Önk. határozat: Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testülete úgy döntött, hogy a Mozgáskorlátozottak Baranya Megyei Egyesületének tulajdonában lév harkányi 2434/1 hrsz-ú ingatlan az általuk meghatározott vételáron nem kívánja megvásárolni. Határid : Azonnal Felel s: Albrecht Ferenc m szaki osztályvezet 25.) Az stermel k éves parkoló bérleteinek kiváltása iránti kérelmének megtárgyalása, a parkolás szabályairól és a parkolási díjak meghatározásáról szóló 6/2001.(IV.23.) sz. rendelet módosítása Albrecht Ferenc: A piacon áruló stermel k parkoló bérletet szeretnének vásárolni, ehhez a parkolás szabályairól és a parkolási díjak meghatározásáról szóló helyi rendeletünket kellene módosítani. A pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendi pontot és javasolja a képvisel -testületnek a rendelet módosítását. Erre azért lenne szükség, mert nem mindenki harkányi, így jobban járnának, ha bérletet vásárolnak. Dr. Imri Sándor polgármester: Szavazásra teszem. 11

12 A Képvisel -testület 4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazati aránnyal megalkotta a: 17/2013.(IX. 04.) számú rendeletét a parkolás szabályairól és a parkolási díjak meghatározásáról szóló 6/2001.(IV.23.) sz. rendelet módosításáról 26.) Önkormányzati bérlakás iránti kérelmek elbírálása Albrecht Ferenc: Öt darab bérlakás igény halmozódott fel az önkormányzatnál. Tájékoztattam a pénzügyi bizottságot az önkormányzat lakásállományáról, vannak olyan lakásaink amelyeket gazdaságosan nem tudunk felújítani, vannak olyanok lakásállományunk amelyekben vannak bérl k, és vannak olyan lakásaink, amelyek nagyobb érték ingatlanok. A pénzügyi bizottság azt javasolta a képvisel -testületnek, hogy a m szaki osztály a következ ülésre külön-külön dolgozzon ki egy határozati javaslatot. Dr. Imri Sándor polgármester: Majd ha felszabadulna a jelzálog alól a sok ingatlanunk, akkor ezek hasznosítására valamiféle koncepciót ki kellene dolgoznia a testületnek. A megvásárolt ingatlanok vételára mos kb. 30 %-on van, egyrészt horrorisztikusan magasan vásárolt ingatlanokat korábban az önkormányzat, másrészt a válság miatt nagyon lent vannak az ingatlan árak. Hazenauer György: Az üres ingatlanok állaga folyamatosan romlik, javaslom, hogy a m szaki osztály figyeljen az állagmegóvásra. Dr. Imri Sándor polgármester: Kérem a képvisel -testületet szavazzunk. 113/2013.(VIII.29.) sz. Önk. határozat: Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testülete úgy döntött, hogy az önkormányzati bérlakás iránti kérelmek tekintetében a m szaki osztály külön-külön dolgozza ki a kérelmeket és a következ testületi ülésre egyedileg terjessze a képvisel -testület elé. Határid : Értelemszer Felel s: M szaki osztály 27.) A környezet védelmér l szóló 2/2004.(II.9.) számú önkormányzati rendelet módosítása Dr. Imri Sándor polgármester: Jön a Szüreti Fesztivál, javaslom, hogy a zajvédelemr l szóló rendeletünket módosítani kellene, hogy a kiemelt városi rendezvényeken a képvisel -testület 12

13 engedélyével 2 órával legyen meghosszabbítva a rendezvénytartás. Ha mindenki egyetért ezzel, kérem a testületet err l szavazzunk. A Képvisel -testület 4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazati aránnyal megalkotta a: 18/2013.(IX. 04.) számú rendeletét a környezet védelmér l szóló 2/2004.(II.9.) számú rendelet módosításáról 28.) Harkányi Háziorvosi Ügyelet feladatellátási szerz désének megtárgyalása El terjeszt : Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz : Háziorvosi ügyeleti szolgálatot m ködtetünk 13 településsel. Korábban társulásban m ködtünk, a képvisel -testület döntött arról, hogy egyedi feladatellátási szerz dést kötünk az önkormányzatokkal. A testület már elfogadta ezt a szerz dést, az önkormányzatokkal megkötöttük, viszont a kémesi volt körjegyz séghez tartozó négy önkormányzat záradékkal látta el ezt a szerz dést, k úgy fogadják el ezt a szerz dést, ha a 6 hónapos felmondási id 3 hónapra módosul. k fontolgatják, hogy a siklósi háziorvosi ügyelethez csatlakoznának. Így írtuk alá ezt a szerz dést, hogy ezzel a záradékkal elláttuk ezt a feladatellátási szerz dést. Kérek a képvisel -testülett l egy meger sítést, hogy ez a szerz dés így hatályos tud lenni, jóvá hagyja ezt a záradékot. Dr. Imri Sándor polgármester: Szavazásra teszem. 114/2013.(VIII.29.) sz. Önk. határozat: Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testülete a Harkányi Háziorvosi Ügyelet Feladatellátási Szerz dését Kémes, Szaporca, Tésenfa, Cún községek tekintetében elfogadja azon záradékát, mely szerint a 6 hónapos felmondási id t 3 hónapra módosítja. Határid : Azonnal Felel s: Jegyz Dr. Imri Sándor polgármester: Kiosztásra került a testület részére a folyamatban lév pályázatokról és rövid összefoglaló. Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz : A Harkányi Hírek internete honlapján terjeng egy hír, ezért tartottuk fontosnak, hogy tudja mindenki, hogy az óvoda fejlesztési pályázat megvalósul. Hajdú Gábor: Lenne egy olyan javaslatom, hogy egy harkányi hírlevelet kellene megjelentetni, ezzel megel zhetnénk az ilyen a kósza híreket. 13

14 Dr. Imri Sándor polgármester: Akár a m vel dési házhoz is telepíthetnénk ezt a kiadványt. Hazenauer György: Ezt minél el bb el kellene indítani. Dr. Imri Sándor polgármester: A hivatal és a m vel dési ház dolgozza ki a feltételeket, csináljon egy kalkulációt. Horváth József: Ha a pályázatokról van szó, szeretném pár mondatban tájékoztatni a testületet. Az MLSZ-t l megjött a múlt héten a TAO pályázatok értesítése 9.3 millió Ft-ot nyertünk. A következ pénzügyi bizottsági ülésre a pontos számokat bevisszük. Dr. Imri Sándor polgármester: Több napirendi pont nincs, az ülést bezárom. K.mft. Dr. Imri Sándor polgármester Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz Hajdú Gábor jkv. hitelesít Hazenauer György jkv. hitelesít 14

Jegyzőkönyv. Dr. Imri Sándor polgármester: A kiküldött napirendi pontokkal kapcsolatban van-e valakinek észrevétele?

Jegyzőkönyv. Dr. Imri Sándor polgármester: A kiküldött napirendi pontokkal kapcsolatban van-e valakinek észrevétele? Jegyzőkönyv Készült a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 15.-én (hétfő) 17.00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalója

Részletesebben

K vágóörs Község Önkormányzata 8254 K vágóörs, Kossuth u. 1.

K vágóörs Község Önkormányzata 8254 K vágóörs, Kossuth u. 1. K vágóörs Község Önkormányzata 8254 K vágóörs, Kossuth u. 1. JEGYZ KÖNYV Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2012. február 27. napján 18:00 órakor megtartott képvisel -testületi

Részletesebben

K vágóörs Község Önkormányzata 8254 K vágóörs, Kossuth u. 1.

K vágóörs Község Önkormányzata 8254 K vágóörs, Kossuth u. 1. K vágóörs Község Önkormányzata 8254 K vágóörs, Kossuth u. 1. JEGYZ KÖNYV Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2012. május 31. napján 17:00 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2008. január 31.-én megtartott nyílt ülésér l

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2008. január 31.-én megtartott nyílt ülésér l 2008. január 31. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete Szám: 1/2008. Határozatok száma: 1-20/2008. Rendelet száma: 1/2008 JEGYZ KÖNYV Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2008.

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2013. január 3-án megtartott rendkívüli nyílt ülésér l

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2013. január 3-án megtartott rendkívüli nyílt ülésér l Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete Szám: 1/2013 Határozatok száma: 1-5/2013. (01.03.) JEGYZ KÖNYV 2013. január 3-án megtartott rendkívüli nyílt ülésér l 1. Javaslat a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2014. január 8-án megtartott rendkívüli nyílt ülésér l

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2014. január 8-án megtartott rendkívüli nyílt ülésér l Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete Szám: 1/2014. Határozatok száma: 1-2/2014 (01.08.) Rendeletek száma: - JEGYZ KÖNYV Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2014. január 8-án megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. október 15-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. október 15-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. október 15-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2011. január 25-én megtartott rendkívüli nyílt ülésér l

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2011. január 25-én megtartott rendkívüli nyílt ülésér l Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete Szám: 1/2011. Határozatok száma: 1/2010. (I.25.) JEGYZ KÖNYV Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2011. január 25-én megtartott rendkívüli

Részletesebben

Jegyz könyvvezet : Hunyorné Varga Katalin

Jegyz könyvvezet : Hunyorné Varga Katalin ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISEL -TESTÜLETE Arnót, Pet fi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 4 /2014 J E G Y Z K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képvisel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 133/2011.(IX.14.) Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok térképi

Részletesebben

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYV

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYV SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYVE A 2013. március hónap 27. napján megtartott nyílt ülésr l JEGYZ KÖNYV Készült: Szirák Község Önkormányzat hivatalos helységében 3044 Szirák,

Részletesebben

20.) Napirend: A Sorsunk és Jöv nk Kiemelten Közhasznú Alapítvány ajánlata

20.) Napirend: A Sorsunk és Jöv nk Kiemelten Közhasznú Alapítvány ajánlata 20.) Napirend: A Sorsunk és Jöv nk Kiemelten Közhasznú Alapítvány ajánlata Keller László tájékoztatja a Képvisel -testület tagjait, hogy az el terjesztést a JÜB, a PGB, valamint a SZEB tárgyalta. El ször

Részletesebben

Gajda Péter polgármester. dr. Kovács Bence alpolgármester dr. Istvánfi Sándor jegyző dr. Kiss Anna aljegyző

Gajda Péter polgármester. dr. Kovács Bence alpolgármester dr. Istvánfi Sándor jegyző dr. Kiss Anna aljegyző J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a kispesti önkormányzat képviselő-testületének 2011. január 20-án 8 óra 30 perces kezdettel a i hivatal nagytermében (Bp. XIX., Városház tér 18. I. em. 41.) megtartott üléséről

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. március 7-én 9:00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. március 7-én 9:00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről 1. oldal / 74 A közgyűlés nyilvános üléséről hangfelvétel készült. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. március 7-én 9:00 órai kezdettel

Részletesebben

1.) A Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői pályázatának elbírálása. Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

1.) A Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői pályázatának elbírálása. Előadó: Kovács Szabolcs jegyző 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 18-án 18:00 órakor megtartott rendkívüli, nyílt Képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Jelenléti

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 27-én (szerda) 10.11 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 27-én (szerda) 10.11 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-43/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 27-én (szerda) 10.11 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza

Részletesebben

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 12.650/2007. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzat képviselőtestületének 2009. február 18-án tartott üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Kiss

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BANA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Bana, Jókai Mór utca 18. Ikt.sz.: 218/12/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bana Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. június 26-án tartott rendkívüli

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2014. november 11-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2014. november 11-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. november 11-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Rendeletek: Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XI.12.)

Részletesebben

FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV

FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV 2014. február 5-én megtartott nyilvános üléséről Rendeletek: 1/2014. (II. 06.) az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről 2/2014.

Részletesebben

Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. december 20-án 9:00 órai kezdettel tartott üléséről

Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. december 20-án 9:00 órai kezdettel tartott üléséről A közgyűlés üléséről hangfelvétel készült. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. december 20-án 9:00 órai kezdettel tartott üléséről Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-118/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Tanácskozási jogkörrel részt vett: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Cserés Judit pénzügyi irodavezető

Tanácskozási jogkörrel részt vett: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Cserés Judit pénzügyi irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-23/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 23-án a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácskozó termében tartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Péteri Község Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének 2008. október 8-án 18,00 órakor tartott soron kívüli ülésén. A Képviselő-testület üléséről

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. ÁPRILIS 25. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. ÁPRILIS 25. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv TERKA Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2013. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2013. április 25-én 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-29/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. december 12-i rendes nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-29/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. december 12-i rendes nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-29/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. december 12-i rendes nyílt üléséről Rendeletek: 28/2012.(XII.12.) A szociális célú tűzifáról Határozatok:

Részletesebben