Jegyz könyv. Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalóterme (7815 Harkány, Pet fi S. u. 2-4.)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyz könyv. Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalóterme (7815 Harkány, Pet fi S. u. 2-4.)"

Átírás

1 Jegyz könyv Készült a Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testületének augusztus 29.-én (csütörtök) órai kezdettel megtartott testületi ülésér l. Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalóterme (7815 Harkány, Pet fi S. u. 2-4.) Jelen vannak: Dr. Imri Sándor polgármester, Poller Roland, Hajdú Gábor, Hazenauer György képvisel k Tanácskozási joggal megjelent: Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz Albrecht Ferenc m szaki osztályvezet Papp Zsuzsanna igazgatási osztályvezet Tanácskozási jog nélkül megjelent: Vaszlavik Erika jegyz könyvvezet Horváth József Harkányfürd Sportegyesület elnöke Urbán István Dr. Imri Sándor polgármester: Köszöntök mindenki a testületi ülésünkön javaslom jegyz könyv hitelesít nek Hazenauer György és Hajdú Gábor képvisel ket. Szavazásra teszem. Dr. Imri Sándor polgármester javaslata alapján a Képvisel testület egyhangúan (4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) Hazenauer György és Hajdú Gábor képvisel ket választotta meg jegyz könyv-hitelesít nek. Dr. Imri Sándor polgármester: A napirendi pontokat mindenki megkapta, annyi módosítást szeretnék, hogy a Harkányi Kulturális-és Sportközpont igazgatói pályázatának elbírálását a meghívott vendégeinkre tekintettel vegyük el re 1.) napirendi pontként. Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz : Szeretném a végére felvenni napirendi pontként a háziorvosi ügyelet feladatellátási szerz dését. Dr. Imri Sándor polgármester: Ezekkel a módosításokkal javaslom a napirendi pontokat elfogadásra. A Képvisel -testület egyhangúan (4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: Napirendi pontok: 1.) A Harkányi Kulturális-és Sportközpont igazgatói pályázatának elbírálása 2.) Beszámoló a lejárt határidej határozatokról, valamint a két testületi ülés között eltelt id szakról, Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz 1

2 3.) Bizottsági küls s tagok megválasztása, eskütétel El terjeszt : Hazenauer György, Hajdú Gábor bizottsági elnökök 4.) A közösségi együttélés alapvet szabályairól szóló rendelet elfogadása El terjeszt : Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz 5.) A közterület használatáról szóló 4/1995.(IV.25.) sz. rendelet módosítása (filmforgatási célú használat) El terjeszt : Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz 6.) Települési értéktár bizottságok létrehozásának megtárgyalása El terjeszt : Bíró Károly címzetes f jegyz 7.) Harkány Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenl ségi Programjának elfogadása 8.) Aquaplus Kft. ügyvédi letéttel kapcsolatos kérelme 9.) Harkány, Terehegyi u. 2. sz., 4247 hrsz. alatti ingatlanra vételi ajánlat megtárgyalása 10.) Mozgáskorlátozottak Baranya Megyei Egyesületének a Harkány, 2434/1 hrsz. alatti ingatlanra vonatkozó eladási ajánlata 11.) Az stermel k éves parkoló bérleteinek kiváltása iránti kérelmének megtárgyalása, a parkolás szabályairól és a parkolási díjak meghatározásáról szóló 6/2001.(IV.23.) sz. rendelet módosítása 12.) Önkormányzati bérlakás iránti kérelmek elbírálása 13.) A környezet védelmér l szóló 2/2004.(II.9.) számú önkormányzati rendelet módosítása 14.) Harkányi Háziorvosi Ügyelet feladatellátási szerz désének megtárgyalása El terjeszt : Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz 15.) A Harkányi Kulturális-és Sportközpont igazgatói pályázatának elbírálása Dr. Imri Sándor polgármester: A Harkányi Kulturális-és Sportközpont igazgatói állására egy pályázat érkezett Májer Béláé. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy egy pár hónapja már láthattuk Béla tevékenységét. Hajdú Gábor: Köszönjük Orcsik Ferenc közm vel dési szakért véleményét Bélával kapcsolatban a tájékoztató anyagot, ha szeretné ezt szóban kiegészíteni, azt megköszönnénk. 2

3 Orcsik Ferenc: Meger sítem az általam leírtakat, ismerem a harkányi közm vel dés múltját, mert személyes kapcsolatom is volt a helyiekkel már az sid kt l, másrészt mint közm vel dési szakért és regionális vezet szakfelügyel is voltam. Végeztettem vizsgálatot a harkányi közm vel dés területén. Mindezek birtokában Béla alkalmas lehet egy ilyen feladat ellátására, ezt a közm vel désben eltöltött 30 év munka is igazolja. Azt tapasztaltam, hogy önálló munkavégzésre alkalmas, képes önállóan átlátni feladatokat, tud elemezni és tud végrehajtani is, ezek mind szükségesek ahhoz, hogy mint intézményvezet megállhassa a helyét. Poller Roland: Én pontosítani szeretnék, azt gondolom, hogy Bélának sokkal pontosabban meg kellene fogalmazni a feladatkörét. Harkányban ez nem egy olyan intézményvezet i pozíció mint az ország másik 3200 városában. Mi az intézmény vezet jét l a turisztikai naptárba egy nagyon komoly aládolgozást várunk, illetve egy olyan plusz feladat is vár rá, ami egy kicsit a megtérülés oldalban való gondolkodást is feltételezi. Én azt szeretném, ha minél tovább együtt tudnánk a jöv ben hosszan dolgozni. Én olyan intézmény vezet t látok benne, aki versenyhelyzetben Harkányt úgy tudja pozícionálni, hogy egyre több vendég és vendégéjszaka jöjjön. Dr. Imri Sándor polgármester: Én elvárnék a harkányi közállapotokon egy egységet teremteni, úgy, hogy kihasználjuk a kultúra és a sport által nyújtott közösségformáló lehet ségeket. A m vel dési ház a kommunikációban sokat tud tenni, másrészt értelmes célokat, feladatokat kit zve sok embert össze tud összekovácsolni. Tartalmas és hasznos id töltéssel, feladatokkal, tanfolyamokkal, rendezvényekkel járuljon hozzá Harkány város kulturális életéhez. Ha több kérdés és hozzászólás nincs, szavazásra teszem Májer Béla intézményvezet megválasztását, melyhez a képvisel -testület min sített többség szavazata szükséges. Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz : Az érintett fél jelen van, kérem nyilatkozzon arról, hogy nyílt vagy zárt ülés keretében szavazzon a képvisel -testület a személyér l. Májer Béla: Hozzájárulok a nyílt üléshez. Dr. Imri Sándor polgármester: Kérdezem a képvisel -testületet, hogy megfelel az egyszer szótöbbséggel való szavazás, vagy titkos szavazást szeretnének? Hazenauer György: Egyszer szavazással szavazzunk. Dr. Imri Sándor polgármester: Kérem a képvisel -testületet szavazzunk. 105/2013.(VIII.29.) sz. Önk. határozat: Harkány Város Képvisel -testülete úgy döntött, hogy a Harkányi Kulturális- és Sportközpont vezetésével Májer Béla, 7634 Pécs, Magyarürögi u.16. / B. szám alatti lakos pályázót bízza meg. A vezet i megbízás a jelenleg fennálló határozatlan idej közalkalmazotti jogviszonya mellett- 5 év id tartamra, ig szól. A megbízás id tartamára ,- Ft vezet i pótlék illeti meg, mely a közalkalmazotti pótlékalap 225%-ának megfelel összeg. 3

4 Felel s: polgármester Határid : Hajdú Gábor: Az a lényeg, hogy legyen egy olyan vezet beosztásban lév f nök, aki tudja irányítani a csapatot. Poller Roland: Határozott id re szól a szerz dése, mi történik akkor ha nem vagyunk elégedettek a munkájával? Miért nem határozatlan a szerz dése? Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz : A közalkalmazotti törvény elég kötött. Orcsik Ferenc: A magasabb vezet kinevezése határozott idej kell, hogy legyen, ez általában 5 év. Poller Roland: Ez azt jelenti, ha nem vagyunk elégedettek id közben a munkájával, akkor t egy elég magas végkielégítéssel tudjuk elengedni. Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz : A vezet i megbízását indokolt esetben vissza lehet vonni, akkor közalkalmazottként az intézményben marad. Elválik egymástól a vezet i megbízás és a közalkalmazotti státusz. Poller Roland: Az a kérdésem, hogy a munkaköri leírását meg tudjuk e olyan pontosan határozni, hogy mi mit várunk el t le, mint intézményvezet l? Az én problémám az, hogy ha kiderül az, hogy ebben a turisztikai gondolkodásmódba esetleg nem tudunk egy hullámhosszon lenni, akkor egy nagy csapdába húztuk be magunkat 5 évig. Orcsik Ferenc: A vezet i megbízás bizalmon alapul, ez a bizalom megvonható. A közalkalmazotti megbízás pedig más módon, például leépítéssel változtatható meg. Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz : A vezet i megbízás visszavonható a képvisel -testület részér l 5 éven belül is. A munkaköri leírást a polgármester úr fogja átadni az intézmény vezet nek, abban ami elhangzott azt figyelembe vesszük és beleírjuk. Dr. Imri Sándor polgármester: A munkaköri leírás az egy dolog, amit a képvisel -testület a munkatervébe meghatároz, ami a m vel dési ház és a sport centrum feladatkörébe vág, azt végre kell hajtani. Amik elhangzottak azt természetesen a munkaköri leírásba belefoglaljuk. Félévente egy beszámolót kérünk az intézmény munkájáról, amit a képvisel -testület tárgyal. Poller Roland: Nekem ez így teljesen megfelel. Májer Béla: Köszönöm mindenkinek a bizalmat. 16.) Beszámoló a lejárt határidej határozatokról, valamint a két testületi ülés között eltelt id szakról, Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz Dr. Imri Sándor polgármester: A lejárt határidej határozatokat írásban mindenki megkapta, van e valakinek észrevétele ezzel kapcsolatban? 4

5 Hazenauer György: A 103/2013.(VII.24.) számú határozat a Pátria TV-ben történ beszámoló a testületi ülésekr l, ez az utolsó ülés után nem történt meg. Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz : Igen, arról még nem történt meg a tájékoztató. Dr. Imri Sándor polgármester: Ha nincs több észrevétel, hozzászólás, szavazásra teszem a lejárt határidej határozatokról szóló beszámolót. 106/2013.(VIII.29.) sz. Önk. határozat: Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testülete a lejárt határidej határozatokról szóló beszámolót elfogadja. Határid : Azonnal Felel s: Dr. Imri Sándor polgármester, Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz 17.) Bizottsági küls s tagok megválasztása, eskütétel El terjeszt : Hazenauer György, Hajdú Gábor bizottsági elnökök Hazenauer György: A részemr l nincs új küls s bizottsági tag. Hajdú Gábor: Részemr l az Idegenforgalmi, Kulturális és Sport Bizottság küls s tagjának Urbán Istvánt javaslom megválasztásra. Dr. Imri Sándor polgármester: Hozzájárul e, hogy nyílt ülésen tárgyaljuk a megválasztását? Urbán István: Természetesen hozzájárulok. Dr. Imri Sándor polgármester: Kérem a képvisel -testületet, hogy Hajdú Gábor elnök úr javaslatára szavazzunk Urbán István küls s bizottsági tagságáról. 107/2013.(VIII.29.) sz. Önk. határozat: Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testülete az Idegenforgalmi, Kulturális és Sport Bizottság küls s tagjának Urbán Istvánt választotta meg. Határid : Azonnal Felel s: Polgármester 5

6 Eskütétel következik! Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz : Amennyiben a Pénzügyi, Városfejlesztési és Szociális Bizottság úgy gondolja, hogy a tagjait nem szükséges plusz egy f vel módosítani, úgy javaslom módosítsa a képvisel -testület a Szervezeti és M ködési Szabályzatát úgy, hogy a bizottság 6 f s létszámmal ködjön tovább. Dr. Imri Sándor polgármester: Szavazásra teszem. A Képvisel -testület 4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazati aránnyal megalkotta a: 14/2013.(IX. 04.) számú rendeletét a Szervezeti és M ködési Szabályzatról szóló 8/2011.(IV.13.) rendelet módosításáról 18.) A közösségi együttélés alapvet szabályairól szóló rendelet elfogadása El terjeszt : Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz : Az önkormányzatok korábban helyi rendeleteket alkothattak a helyi együttélési szabályokra, szabálysértés formájában tudták szankcionálni a nem kívánatos magatartásformákat a településeken. Az új Mötv. értelmében ezt közösségellenes magatartásoknak nevezték, nagyon tág lehet séget adott az önkormányzatok számára. Az Alkotmánybíróság ezt alkotmányellenesnek ítélte ezt a felhatalmazó rendelkezést és megsemmisítette. Így az önkormányzat hatályon kívül helyezte azon rendelkezéseit és rendeleteit amik szankcionálták ezeket a helyi szabálytalanságait, ezért most a jegyz és a közterület felügyel sem tud fellépni például a szemetelés és a parlagfüves ügyekben. A parlament módosította az önkormányzati törvényt és gyakorlatilag a törvényben ugyanazt a rendelkezést, felhatalmazást helyezte vissza, csak egy másik megfogalmazást használt, és ezzel újra kaptunk felhatalmazást, így helyi rendeletben tudjuk szabályozni a közösségi együttélés alapvet szabályait. Megjegyzésként mondom, hogy vélhet en az Alkotmánybíróság ezt is meg fogja semmisíteni. Jelenleg a törvény felhatalmazást ad ezen rendelet megalkotására ebben a formában. A közterület felügyel ink nem tudnak ennek a hiányában fellépni a különböz cselekményekkel szemben. Azokat a rendelkezéseket gy jtöttem ebbe a rendeletben össze, amik korábban Harkányban a rendeleteinkben megtalálhatóak voltak, újdonság csak a szálláshely nem engedélyezett módon történ reklámozása, a közterületen való kulcsrázást tettük bele, az ebtartást próbáltuk úgy igazítani, hogy a közösségi elvárásokhoz igazodjon. Rendelkeztünk arról is ebben a rendeletben, hogy a lovak piszkítását a közterületre tiltott magatartásként ítéltük, a lovak gazdája köteles ezt eltakarítani, amennyiben ezt nem teszi meg, akkor közigazgatási bírsággal tudjuk súlytani. Azokkal szemben, akik ezeket a szabályokat megszegik, közigazgatási bírság vagy helyszínbírság kiszabásának van helye. Kérem, hogy a képvisel -testület fogadja el ezt a rendeletet. Poller Roland: Ha az a lényeg, hogy semmi más nem változott, csak, hogy a kulcsrázókkal tudjunk fellépni, akkor a részemr l elfogadható. Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz : A 14. életévét betöltött természetes személlyel szemben lehet fellépni a rendelet alapján, Ft-ig terjed a közigazgatási bírság, ez a saját bevétele a városnak. 6

7 Az eljárási szabályok a Ket. alapján történnek. A 6. -ban a hulladékgazdálkodás rendjével kapcsolatos magatartásokat szabályozzuk, aki nem tartja tisztán a hulladéktároló edényeket, nem megfelel helyre és módon helyezi ki a közterületre. A 7. -ban a közterület használatával kapcsolatos magatartások, aki engedély nélkül használ közterületet, vagy nem a megfelel módon. A 8.. a táblák feliratok, plakátok elhelyezésével kapcsolatos magatartásokat szabályozza, itt az órásplakátokat, hirdet táblák megfelel módon történ elhelyezésér l van szó. A 9.. szabályozza az önkormányzat jelképeinek használatát, címerhasználat, logó használat. A 10..-ban a közterületen való parkolást szabályozzuk, a 11.. a köztemet k rendjével kapcsolatos magatartásokat szabályozzuk. A 12.. a közterületek tisztán tartásával kapcsolatos magatartást szabályozza, a 13.. a növényápolással és gyomnövények irtásával kapcsolatos magatartást, kötelezettséget írja el. A 14.. az együttélési magatartási szabályokat írja el. Szennyvízkezeléssel, leveg tisztaságának védelmével kapcsolatos szabályok, zajvédelemmel kapcsolatos magatartások, itt szabályoztuk le, hogy mikor nem szabad robbanómotoros f nyírót használni az üdül területen, a zöldterületek védelmével, valamint az állattartással kapcsolatos magatartásokat szabályoztuk. A végén még az utcai kéregetés jött még be újként a rendeletben. Dr. Imri Sándor polgármester: Ezt a rendeletet bármikor módosíthatjuk, ha bármilyen javaslat van. Kérem a képvisel -testületet szavazzunk. A Képvisel -testület 4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazati aránnyal megalkotta a: 15/2013.(IX. 04.) számú rendeletét a közösségi együttélés alapvet szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeir l 19.) A közterület használatáról szóló 4/1995.(IV.25.) sz. rendelet módosítása (filmforgatási célú használat) El terjeszt : Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz : Ez egy kötelez napirendi pont, törvény kötelez minket, hogy szabályozzuk rendeletben, hogy a filmforgatásnak milyen feltételei vannak. A Kormányhivatal adja ki az engedélyt erre. Önkormányzati rendeletben kell szabályoznunk a mentességek, kedvezmények körét, egy általános szabályozást kívántunk meghatározni ebben a rendeletben, áttekintettünk néhány üdül város rendeletét is. Egyenl re nálunk ez nem életszer, de szabályoznunk kell, díjat kell fizetni érte. Dr. Imri Sándor polgármester: Szavazásra teszem. A Képvisel -testület 4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazati aránnyal megalkotta a: 16/2013.(IX. 04.) számú rendeletét a közterület használatáról, védelmér l, díjáról szóló 4/1995.(VI.25.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 7

8 20.) Települési értéktár bizottságok létrehozásának megtárgyalása El terjeszt : Bíró Károly címzetes f jegyz Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz : Az Országgy lés törvényt alkotott, melyben meghatározta, hogy a magyar értékek, hungarikumok meg rzend k, melyeket össze kell gy jteni, dokumentálni kell, ennek több szintje van, a legalacsonyabb a települési értéktár. Van megyei értéktár és a nemzeti, országos értéktár, ezen belül vannak a hungarikumok, a törvény felsorolja, hogy mik tartozhatnak bele, minden olyan jelent s örökség, ami a magyar kultúra történelmi évezredes értékeit megjeleníti, a magyarság szellemi, anyagi alkotásait képviseli, ember alkotta, természet alkotta értékeket magába foglalhat. Az önkormányzat dönthet arról, hogy létrehozza a helyi értéktárat, ehhez létre kell hozni a helyi értéktár bizottságot. A bizottsági tagokra nincs semmilyen összeférhetetlenségi szabály, a településen él polgárok közül bárki beválasztható ebbe a bizottságba, mi egy 3 f s bizottságot javaslunk. Ennek a bizottságnak lesz a feladata, hogy összegy jtse, hogy mik azok az értékek Harkány városban, melyek alkalmasak vagy érdemesek arra, hogy lajstromba vegyük ket és megküldjük a megyei értéktár bizottságnak, k felterjesztik a nemzeti értéktár bizottságnak. Beleírtam az el terjesztésbe, hogy például a harkányi gyógyvíz különleges értékére vagy a harkányi legenda múltjára, nemzeti értékére figyelemmel igény lenne egy ilyen bizottságra. A törvény értelmében ezekre az értékekre pályázatot fog kiírni a kormány, hogy ezek meg rzése, ápolása állami forrásból biztosítható legyen. Az várható, hogy erre célzott támogatások, pályázatok lesznek kiírva. Polgármester urat kérem, hogy javasoljon 3 t az értéktár bizottságba. Úgy gondoltuk, hogy három területr l javasolnánk személyeket, egyet az épített környezet területér l, a természeti értékek területér l és egyet a kultúra területér l. Dr. Imri Sándor polgármester: Ha a testület közül bárki szeretné ezt a tagságot elfogadni, akkor azt szívesen javaslom, de azt gondolom, hogy szélesebb körben terjesszük ezt ki. Az épített környezet területér l javaslom Albrecht Ferencet, a kulturális értékeink területér l Dezs Lászlót javaslom és a természeti értékek részér l Urbán Józsefet javaslom. Kérem a képvisel -testületet, hogy ha elfogadják a javaslatom, akkor szavazzunk. Az értéktár bizottság elnökének Albrecht Ferencet javaslom. Szavazzunk. 108/2013.(VIII.29.) sz. Önk. határozat: A Képvisel -testület úgy dönt, hogy a magyar nemzeti értékekr l és a hungarikumokról szóló évi XXX. törvény 3. -a alapján, az abban meghatározott célból és feladatok ellátására Harkányi Értéktár elnevezéssel települési értéktárat hoz létre. A Képvisel -testület úgy dönt, hogy 3 f l álló Harkányi Értéktár Bizottságot hoz létre. A Képvisel -testület a Harkányi Értéktár Bizottság elnökének: Albrecht Ferenc tagjainak : Urbán József Dezs László 8

9 választja meg a Képvisel -testület megbízatásának id tartamára. A Képvisel -testület felkéri a Bizottság elnökét, hogy a Bizottság m ködési szabályzatát terjessze jóváhagyásra a Képvisel -testület következ ülése elé. A Képvisel -testület felkéri a polgármestert, hogy 30 napon belül tájékoztassa a Hungarikum Bizottságot a Harkányi Értéktár Bizottság létrehozásáról. Határid : Értelemszer Felel s: Dr. Imri Sándor polgármester 21.) Harkány Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenl ségi Programjának elfogadása Dr. Imri Sándor: Ez a napirendi pont egy nagy munka eredménye, a kollegáknak megköszönöm Ildikó vezényletével, hogy létrehozták ezt a hatalmas anyagot. Ez elengedhetetlen kelléke lesz az UNIO-s források pályázatához. Hazenauer György: A pénzügyi bizottság megtárgyalta ezt a napirendi pontot és javasolja a képvisel testületnek elfogadásra azzal, hogy a képvisel -testület a Helyi Esélyegyenl ségi Programot augusztus 29.-ig felülvizsgálja. Dr. Imri Sándor polgármester: Szavazásra teszem. 109/2013.(VIII.29.) sz. Önk. határozat: Harkány Város Önkormányzata Képvisel Testülete a Helyi Esélyegyenl ségi Programot megtárgyalta, és azt elfogadja azzal, hogy augusztus 29-ig felül kívánja vizsgálni. Határid : augusztus 29. Felel s: Polgármester 22.) Aquaplus Kft. ügyvédi letéttel kapcsolatos kérelme Hazenauer György: Ezt a napirendi pontot is megtárgyalta a pénzügyi bizottság és 3 igen, 1 tartózkodással azt javasolja a képvisel -testület felé, hogy adjuk vissza az 5 millió Ft ajánlati biztosítékot az Aquaplus Kft. részére. 9

10 Dr. Imri Sándor polgármester: Ha nincs kérdés, hozzászólás ehhez a napirendhez, akkor szavazásra teszem. 110/2013.(VIII.29.) sz. Önk. határozat: Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testülete úgy döntött, hogy Dr. Juhászné Dr. Müllner Marianna ügyvédnél az Aquaplus Kft. által elhelyezett 5 millió Ft-os befektet i ajánlati biztosíték letev részére történ visszafizetéséhez hozzájárul. Határid : Azonnal Felel s: Polgármester 23.) Harkány, Terehegyi u. 2. sz., 4247 hrsz. alatti ingatlanra vételi ajánlat megtárgyalása Albrecht Ferenc: A Harkány, Terehegyi u. 2. szám alatti ingatlanra érkezett egy vételi ajánlat, korábban a képvisel -testület az értékbecslést elfogadva Ft-ban állapította meg az ingatlan vételárát. Érkezett egy 3,5 millió Ft-os ajánlat, a vételár 10 %-át fizetnék szerz déskötéskor és a többit Ft-os havi részletben. A pénzügyi bizottság tárgyalta ezt a napirendi pontot, azt javasolta, hogy el vásárlási szerz dést kössön az önkormányzat és olyan biztosítékokat és garanciákat kérne, amit a vev ajánlana fel. A bizottság azt javasolja a testületnek, hogy adja el az ingatlant 3,5 millió Ftért, el szerz dést készítsen el az önkormányzat ügyvédje, a garanciákat ajánlja fel a vev. Dr. Imri Sándor polgármester: Nyílván tulajdonjog fenntartással adnánk el az ingatlant, amíg a vételár teljes összegben nem kerül kifizetésre, addig nem kerül a vev nevére az ingatlan. Ha nem tudná a havi Ft-ot fizetni, akkor a rendeletben megállapítottak szerint megnéznénk, hogy mennyi bérleti díjat kellene fizetnie az ingatlanért, megsz nne a szerz dés és a Ft havi törlesztésb l például Ft-ot havonta visszatartunk bérleti díjként. Hazenauer György: Javaslom, hogy készüljön egy szerz dés, amiben ezek így benne vannak és a testület újra döntsön. Dr. Imri Sándor polgármester: A hivatal dolgozzon ki egy a számunkra elfogadható megoldást és újra döntsön a testület. Szavazásra teszem. 111/2013.(VIII.29.) sz. Önk. határozat: Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testülete úgy döntött, hogy a Harkány, Terehegyi u. 2. sz., 4247 hrsz. alatti ingatlant Zombori László és neje Zombori Lászlóné Kecskeméthy Katalin harkányi 10

11 lakosok részére eladja azzal a feltétellel, hogy a hivatal készítsen egy el szerz dést, melyben a vev garanciákat, biztosítékokat ajánljon fel az önkormányzat részére. Határid : Azonnal Felel s: Albrecht Ferenc m szaki osztályvezet 24.) Mozgáskorlátozottak Baranya Megyei Egyesületének a Harkány, 2434/1 hrsz. alatti ingatlanra vonatkozó eladási ajánlata Albrecht Ferenc: A Mozgáskorlátozottak Baranya Megyei Egyesülete korábban felajánlotta a harkányi 2434/1 hrsz-ú ingatlant megvételre az önkormányzatnak, a képvisel -testület úgy döntött, hogy az önkormányzat keresse fel az Egyesületet egy konkrét irányár ügyében. k egy 6-7 millió Ft-os árat határoztak meg. A pénzügyi bizottság úgy döntött, hogy ezen a vételáron nem javasolja a képvisel testületnek megvásárlásra ezt a területet. Ez a telek adóköteles lenne, viszont az Egyesület mentességet élvez a telekadó fizetése alól. Dr. Imri Sándor polgármester: Azzal a kiegészítéssel fogadjuk el, hogy az önkormányzat minden segítséget megad a potenciális befektet k felkutatására. Szavazásra teszem. 112/2013.(VIII.29.) sz. Önk. határozat: Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testülete úgy döntött, hogy a Mozgáskorlátozottak Baranya Megyei Egyesületének tulajdonában lév harkányi 2434/1 hrsz-ú ingatlan az általuk meghatározott vételáron nem kívánja megvásárolni. Határid : Azonnal Felel s: Albrecht Ferenc m szaki osztályvezet 25.) Az stermel k éves parkoló bérleteinek kiváltása iránti kérelmének megtárgyalása, a parkolás szabályairól és a parkolási díjak meghatározásáról szóló 6/2001.(IV.23.) sz. rendelet módosítása Albrecht Ferenc: A piacon áruló stermel k parkoló bérletet szeretnének vásárolni, ehhez a parkolás szabályairól és a parkolási díjak meghatározásáról szóló helyi rendeletünket kellene módosítani. A pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendi pontot és javasolja a képvisel -testületnek a rendelet módosítását. Erre azért lenne szükség, mert nem mindenki harkányi, így jobban járnának, ha bérletet vásárolnak. Dr. Imri Sándor polgármester: Szavazásra teszem. 11

12 A Képvisel -testület 4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazati aránnyal megalkotta a: 17/2013.(IX. 04.) számú rendeletét a parkolás szabályairól és a parkolási díjak meghatározásáról szóló 6/2001.(IV.23.) sz. rendelet módosításáról 26.) Önkormányzati bérlakás iránti kérelmek elbírálása Albrecht Ferenc: Öt darab bérlakás igény halmozódott fel az önkormányzatnál. Tájékoztattam a pénzügyi bizottságot az önkormányzat lakásállományáról, vannak olyan lakásaink amelyeket gazdaságosan nem tudunk felújítani, vannak olyanok lakásállományunk amelyekben vannak bérl k, és vannak olyan lakásaink, amelyek nagyobb érték ingatlanok. A pénzügyi bizottság azt javasolta a képvisel -testületnek, hogy a m szaki osztály a következ ülésre külön-külön dolgozzon ki egy határozati javaslatot. Dr. Imri Sándor polgármester: Majd ha felszabadulna a jelzálog alól a sok ingatlanunk, akkor ezek hasznosítására valamiféle koncepciót ki kellene dolgoznia a testületnek. A megvásárolt ingatlanok vételára mos kb. 30 %-on van, egyrészt horrorisztikusan magasan vásárolt ingatlanokat korábban az önkormányzat, másrészt a válság miatt nagyon lent vannak az ingatlan árak. Hazenauer György: Az üres ingatlanok állaga folyamatosan romlik, javaslom, hogy a m szaki osztály figyeljen az állagmegóvásra. Dr. Imri Sándor polgármester: Kérem a képvisel -testületet szavazzunk. 113/2013.(VIII.29.) sz. Önk. határozat: Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testülete úgy döntött, hogy az önkormányzati bérlakás iránti kérelmek tekintetében a m szaki osztály külön-külön dolgozza ki a kérelmeket és a következ testületi ülésre egyedileg terjessze a képvisel -testület elé. Határid : Értelemszer Felel s: M szaki osztály 27.) A környezet védelmér l szóló 2/2004.(II.9.) számú önkormányzati rendelet módosítása Dr. Imri Sándor polgármester: Jön a Szüreti Fesztivál, javaslom, hogy a zajvédelemr l szóló rendeletünket módosítani kellene, hogy a kiemelt városi rendezvényeken a képvisel -testület 12

13 engedélyével 2 órával legyen meghosszabbítva a rendezvénytartás. Ha mindenki egyetért ezzel, kérem a testületet err l szavazzunk. A Képvisel -testület 4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazati aránnyal megalkotta a: 18/2013.(IX. 04.) számú rendeletét a környezet védelmér l szóló 2/2004.(II.9.) számú rendelet módosításáról 28.) Harkányi Háziorvosi Ügyelet feladatellátási szerz désének megtárgyalása El terjeszt : Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz : Háziorvosi ügyeleti szolgálatot m ködtetünk 13 településsel. Korábban társulásban m ködtünk, a képvisel -testület döntött arról, hogy egyedi feladatellátási szerz dést kötünk az önkormányzatokkal. A testület már elfogadta ezt a szerz dést, az önkormányzatokkal megkötöttük, viszont a kémesi volt körjegyz séghez tartozó négy önkormányzat záradékkal látta el ezt a szerz dést, k úgy fogadják el ezt a szerz dést, ha a 6 hónapos felmondási id 3 hónapra módosul. k fontolgatják, hogy a siklósi háziorvosi ügyelethez csatlakoznának. Így írtuk alá ezt a szerz dést, hogy ezzel a záradékkal elláttuk ezt a feladatellátási szerz dést. Kérek a képvisel -testülett l egy meger sítést, hogy ez a szerz dés így hatályos tud lenni, jóvá hagyja ezt a záradékot. Dr. Imri Sándor polgármester: Szavazásra teszem. 114/2013.(VIII.29.) sz. Önk. határozat: Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testülete a Harkányi Háziorvosi Ügyelet Feladatellátási Szerz dését Kémes, Szaporca, Tésenfa, Cún községek tekintetében elfogadja azon záradékát, mely szerint a 6 hónapos felmondási id t 3 hónapra módosítja. Határid : Azonnal Felel s: Jegyz Dr. Imri Sándor polgármester: Kiosztásra került a testület részére a folyamatban lév pályázatokról és rövid összefoglaló. Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz : A Harkányi Hírek internete honlapján terjeng egy hír, ezért tartottuk fontosnak, hogy tudja mindenki, hogy az óvoda fejlesztési pályázat megvalósul. Hajdú Gábor: Lenne egy olyan javaslatom, hogy egy harkányi hírlevelet kellene megjelentetni, ezzel megel zhetnénk az ilyen a kósza híreket. 13

14 Dr. Imri Sándor polgármester: Akár a m vel dési házhoz is telepíthetnénk ezt a kiadványt. Hazenauer György: Ezt minél el bb el kellene indítani. Dr. Imri Sándor polgármester: A hivatal és a m vel dési ház dolgozza ki a feltételeket, csináljon egy kalkulációt. Horváth József: Ha a pályázatokról van szó, szeretném pár mondatban tájékoztatni a testületet. Az MLSZ-t l megjött a múlt héten a TAO pályázatok értesítése 9.3 millió Ft-ot nyertünk. A következ pénzügyi bizottsági ülésre a pontos számokat bevisszük. Dr. Imri Sándor polgármester: Több napirendi pont nincs, az ülést bezárom. K.mft. Dr. Imri Sándor polgármester Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz Hajdú Gábor jkv. hitelesít Hazenauer György jkv. hitelesít 14

K vágóörs Község Önkormányzata 8254 K vágóörs, Pet fi u. 2.

K vágóörs Község Önkormányzata 8254 K vágóörs, Pet fi u. 2. K vágóörs Község Önkormányzata 8254 K vágóörs, Pet fi u. 2. JEGYZ KÖNYV Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2014. szeptember 22. napján 17:30 órakor megtartott képvisel -testületi

Részletesebben

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. március 3-án 16,30 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l.

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. március 3-án 16,30 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l. Ügyiratszám: 22-7 /2010. Jegyz könyv Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. március 3-án 16,30 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l. Helye: Polgármesteri Hivatal Jelen

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

19. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről.

19. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 163-19/2012. 19. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Paál István polgármester Berki Zoltán alpolgármester

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt, Csernik József,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület 8293 Vigántpetend Száma: 270-6 /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 19-én (csütörtökön ) 18 órai

Részletesebben

Jegyz könyv. Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalóterme (7815 Harkány, Pet fi S. u. 2-4.)

Jegyz könyv. Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalóterme (7815 Harkány, Pet fi S. u. 2-4.) Jegyz könyv Készült a Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testületének 2013. szeptember 17.-én (kedd) 17.00 órai kezdettel megtartott testületi ülésér l. Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 10.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

24. számú. Jegyzőkönyv. Mátraverebély Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének

24. számú. Jegyzőkönyv. Mátraverebély Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének 24. számú Jegyzőkönyv ének 2014. december 10-én megtartott rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: ének a Polgármesteri Hivatalban 2014. december 10-én megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak:

Részletesebben

ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA

ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA XIX. Iktatószám: 5-10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA 2014. szeptember 8-i s o r o s, n y í l t üléséről 220/2014.(IX.8.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Porva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 57-58. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 57/2015.(VIII.7.)

Részletesebben

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testülete 80-8/2013/X J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 15-én megtartott nyilvános üléséről Készült: Dunaremete

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról.

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-7/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. május 28-án (kedden) 15.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. július 10-én 16 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. július 10-én 16 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-6/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. július 10-én 16 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

K vágóörs Község Önkormányzata 8254 K vágóörs, Kossuth u. 1.

K vágóörs Község Önkormányzata 8254 K vágóörs, Kossuth u. 1. K vágóörs Község Önkormányzata 8254 K vágóörs, Kossuth u. 1. JEGYZ KÖNYV Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2011. április 14. napján 17:30 órakor megtartott képvisel -testületi

Részletesebben

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2014/4 számú JEGYZ KÖNYV

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2014/4 számú JEGYZ KÖNYV SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2014/4 számú JEGYZ KÖNYVE A 2014. évi március hónap 12. napján megtartott nyílt ülésr l JEGYZ KÖNYV Készült: Szirák Község Önkormányzat hivatalos helységében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-9/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta.

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. Jegyzőkönyv Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. november 05. napján a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Horváth Tamás alpolgármester Markovics János, Barkó Béla, Döme Róbert képviselők

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Horváth Tamás alpolgármester Markovics János, Barkó Béla, Döme Róbert képviselők Jegyzőkönyv Készült a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 16.-án (hétfő) 7.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalója

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményi társulásból Ambrózfalva község Önkormányzatának kilépése

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményi társulásból Ambrózfalva község Önkormányzatának kilépése Iktatószám: /2010. Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. év november hó 29. napján 17.00 órakor tartott nyílt rendkívüli képviselő-testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E O K 88/2010.(XI.29.)Kt.h.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. augusztus hó 22. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 22. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somogyzsitfa Község Önkormányzata

Részletesebben

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. november 10. -ei üléséről. 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. november 10. -ei üléséről. 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat +Belváros-Lipótváros V. ker. Önkormányzat a A Tárgy:napirend 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat A úgy dönt, hogy a kiküldött 27/2015 sorszámú meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadja, azzal a módosítással,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 26-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 26-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 26-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. augusztus 1-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Dr. Imri Sándor polgármester Barkó Béla, Döme Róbert, Krutek Norbert, Markovics János, Éva Ferenc képviselők

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Dr. Imri Sándor polgármester Barkó Béla, Döme Róbert, Krutek Norbert, Markovics János, Éva Ferenc képviselők Jegyzőkönyv Készült a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 21.-én (péntek) 7.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

19. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA ... 13/2013. (X.22.) számú rendelet A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

19. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA ... 13/2013. (X.22.) számú rendelet A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól 19. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 22. napján megtartott soron kívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből... RENDELETEK MUTATÓJA 13/2013.

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről Ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácsterme Jelen vannak: Bakai Károly

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu.

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 7/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. április 25-én 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b.

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b. Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (107-113/2012.) TÁRGYSOROZAT 1./ Tudásoddal segítsd a vidéket

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2015. április 23.-án (csütörtökön) 17 órakor Beleg Község Önkormányzata hivatali helyiségében megtartott nyilvános

Részletesebben

Ezt követően ismertette a napirendi pontot, amely következő: 1. A képviselő-testület 2013. évi munkatervének elfogadása

Ezt követően ismertette a napirendi pontot, amely következő: 1. A képviselő-testület 2013. évi munkatervének elfogadása Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Öttevény Fő u. 100. J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 19. napján 16 órakor az öttevényi

Részletesebben

8/2012. KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. MÁJUS 09. NAPJÁN MEGTARTOTT VIII. RENDKÍVÜLI NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

8/2012. KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. MÁJUS 09. NAPJÁN MEGTARTOTT VIII. RENDKÍVÜLI NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 8/2012. KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. MÁJUS 09. NAPJÁN MEGTARTOTT VIII. RENDKÍVÜLI NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1 Napirendi pontok: 1. napirendi pontok elfogadása 2. hitelszerződés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 16,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-6/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 23-án (hétfőn) 18 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 12-i ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 12-i ülésére Szám: 02/225-26/2008. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E lőterjesztés a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék:

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék: JEGYZŐKÖNYV Készült: Kistérségi Iroda (5700.Gyula, Damjanich. u.6. sz.) 2010. június. 25-én 10.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa Rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013.SZEPTEMBER 2.-ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013.SZEPTEMBER 2.-ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013.SZEPTEMBER 2.-ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK a./ b./ c./ d./ JEGYZŐKÖNYV, TÁRGYSOROZATA HATÁROZATAI 57-59/2013./IX.2./ ÖK. sz. RENDELETE 10./2013./IX.9./

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 15-én a Mérges Községházban megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Balázs

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Polgármesteri Hivatal, emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Polgármesteri Hivatal, emeleti tanácskozó terem JEGYZŐKÖNYV Készült: ének 2012. augusztus 2-i üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal, emeleti tanácskozó terem Jelen vannak: Bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna alpolgármester, Artai Balázs képviselő,

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott rendes ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 39/2011.(V. 30.) d, rendeletei: Iktatószáma: 1-30/2011.

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2013. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 28/2013. (IV.15.) számú határozatot a Vasivíz Zrt-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződés

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE A képviselő-testület 2015. évben 9 ülést tart.

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV

9. számú JEGYZŐKÖNYV 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. április 29. napján 18 óra 30 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott nyílt rendkívüli Képviselőtestületi

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-én 19 óra

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Perkupa község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. november 30-án tartott nyílt - képviselő-testületi ülésről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Perkupa község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. november 30-án tartott nyílt - képviselő-testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Perkupa község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. november 30-án tartott nyílt - képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Molnár Zoltán Molnár Sándor Szemánszki

Részletesebben

POLGÁRMESTERI JELENTÉS a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról a Képviselő-testület 2014. szeptember 11-én tartandó ülésére

POLGÁRMESTERI JELENTÉS a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról a Képviselő-testület 2014. szeptember 11-én tartandó ülésére 2. napirendi pont melléklete 2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2. Tel: (29) 633-061 Fax: (29) 433-894 e-mail: polgarmester@gomba.hu Ikt.sz.: 67-30/2014. POLGÁRMESTERI JELENTÉS a képviselő-testületi határozatok

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v A 2013. június 26-án Zalabaksa községben, a Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében 17.30 órakor megtartott Együttes Képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről JEGYZŐKÖNV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. június 17-i rendkívüli üléséről Az ülés helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti díszterme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

Határozatok: - 41/2013. (IV. 4.) számú határozat: Simon János és Czibere József kérelme a művelődési ház bérlésére vonatkozóan

Határozatok: - 41/2013. (IV. 4.) számú határozat: Simon János és Czibere József kérelme a művelődési ház bérlésére vonatkozóan Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 4.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. könyve c. határozatok:41/2013. (IV. 4.) számú határozat d. rendeletek:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 98 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 18-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 42/2014.

Részletesebben

RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. Tel: 06\25-517-902; Fax: 06\25-517-901 E-mail: racker.ph@rackeresztur.

RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. Tel: 06\25-517-902; Fax: 06\25-517-901 E-mail: racker.ph@rackeresztur. Szám: 600/14/2015. RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. Tel: 06\25-517-902; Fax: 06\25-517-901 E-mail: racker.ph@rackeresztur.hu JEGYZŐKÖNYV 2015. július 22. napján 18:00

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 127/2011.(VII.29.) 128/2011.(VII.29.) 129/2011.(VII.29.) 130/2011.(VII.29.)

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VIII.09.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. július 15-én 8,30 órakor Apc község Önkormányzatának a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott - rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. augusztus 1.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 1-én 18.00

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma:162/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 268-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. november 20-án 10,00 órai kezdettel

Részletesebben

Jegyz könyv. Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalója (7815 Harkány, Pet fi S. u. 2-4.)

Jegyz könyv. Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalója (7815 Harkány, Pet fi S. u. 2-4.) Jegyz könyv Készült a Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. december 23-án (szerda) 10.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésér l Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben

Községi Önkormányzat Kóspallag

Községi Önkormányzat Kóspallag Községi Önkormányzat Kóspallag J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 3-án (szerda) 12.00 órakor kezdődő RENDKÍVÜLI testületi üléséről. Az ülés

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. március 20-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. március 20-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 20-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 4/2013. (III. 21) sz. önkormányzati rendelet a települési szilárd hulladékkal

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 6-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 6-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-33/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. szeptember 25.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 19.00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481. Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 386-4/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 7/2014. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: A polgármester beszámolója a két

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D-20-8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. szeptember 11 -én 16 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselőtestületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben

Jelen vannak: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester, Papp Gyula alpolgármester, Kertész László és Magyar Jánosné képviselők.

Jelen vannak: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester, Papp Gyula alpolgármester, Kertész László és Magyar Jánosné képviselők. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-5/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. március 12-én (kedden) 9.00 órakor a Katafa,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dozmat község Önkormányzata Dozmat Fiumei út 26. 2/2011.jkv.. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dozmat község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. február 3-án megtartott képviselőtestületi ülésről.

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt)

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt) ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 16-án 20.30 órakor kezdődő zárt testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 2. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 28.-án 17 órai kezdettel, a Községházán megtartott üléséről. Jelen vannak: Pusztai László polgármester,

Részletesebben