Jegyz könyv. Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalóterme (7815 Harkány, Pet fi S. u. 2-4.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyz könyv. Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalóterme (7815 Harkány, Pet fi S. u. 2-4.)"

Átírás

1 Jegyz könyv Készült a Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testületének augusztus 29.-én (csütörtök) órai kezdettel megtartott testületi ülésér l. Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalóterme (7815 Harkány, Pet fi S. u. 2-4.) Jelen vannak: Dr. Imri Sándor polgármester, Poller Roland, Hajdú Gábor, Hazenauer György képvisel k Tanácskozási joggal megjelent: Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz Albrecht Ferenc m szaki osztályvezet Papp Zsuzsanna igazgatási osztályvezet Tanácskozási jog nélkül megjelent: Vaszlavik Erika jegyz könyvvezet Horváth József Harkányfürd Sportegyesület elnöke Urbán István Dr. Imri Sándor polgármester: Köszöntök mindenki a testületi ülésünkön javaslom jegyz könyv hitelesít nek Hazenauer György és Hajdú Gábor képvisel ket. Szavazásra teszem. Dr. Imri Sándor polgármester javaslata alapján a Képvisel testület egyhangúan (4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) Hazenauer György és Hajdú Gábor képvisel ket választotta meg jegyz könyv-hitelesít nek. Dr. Imri Sándor polgármester: A napirendi pontokat mindenki megkapta, annyi módosítást szeretnék, hogy a Harkányi Kulturális-és Sportközpont igazgatói pályázatának elbírálását a meghívott vendégeinkre tekintettel vegyük el re 1.) napirendi pontként. Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz : Szeretném a végére felvenni napirendi pontként a háziorvosi ügyelet feladatellátási szerz dését. Dr. Imri Sándor polgármester: Ezekkel a módosításokkal javaslom a napirendi pontokat elfogadásra. A Képvisel -testület egyhangúan (4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: Napirendi pontok: 1.) A Harkányi Kulturális-és Sportközpont igazgatói pályázatának elbírálása 2.) Beszámoló a lejárt határidej határozatokról, valamint a két testületi ülés között eltelt id szakról, Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz 1

2 3.) Bizottsági küls s tagok megválasztása, eskütétel El terjeszt : Hazenauer György, Hajdú Gábor bizottsági elnökök 4.) A közösségi együttélés alapvet szabályairól szóló rendelet elfogadása El terjeszt : Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz 5.) A közterület használatáról szóló 4/1995.(IV.25.) sz. rendelet módosítása (filmforgatási célú használat) El terjeszt : Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz 6.) Települési értéktár bizottságok létrehozásának megtárgyalása El terjeszt : Bíró Károly címzetes f jegyz 7.) Harkány Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenl ségi Programjának elfogadása 8.) Aquaplus Kft. ügyvédi letéttel kapcsolatos kérelme 9.) Harkány, Terehegyi u. 2. sz., 4247 hrsz. alatti ingatlanra vételi ajánlat megtárgyalása 10.) Mozgáskorlátozottak Baranya Megyei Egyesületének a Harkány, 2434/1 hrsz. alatti ingatlanra vonatkozó eladási ajánlata 11.) Az stermel k éves parkoló bérleteinek kiváltása iránti kérelmének megtárgyalása, a parkolás szabályairól és a parkolási díjak meghatározásáról szóló 6/2001.(IV.23.) sz. rendelet módosítása 12.) Önkormányzati bérlakás iránti kérelmek elbírálása 13.) A környezet védelmér l szóló 2/2004.(II.9.) számú önkormányzati rendelet módosítása 14.) Harkányi Háziorvosi Ügyelet feladatellátási szerz désének megtárgyalása El terjeszt : Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz 15.) A Harkányi Kulturális-és Sportközpont igazgatói pályázatának elbírálása Dr. Imri Sándor polgármester: A Harkányi Kulturális-és Sportközpont igazgatói állására egy pályázat érkezett Májer Béláé. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy egy pár hónapja már láthattuk Béla tevékenységét. Hajdú Gábor: Köszönjük Orcsik Ferenc közm vel dési szakért véleményét Bélával kapcsolatban a tájékoztató anyagot, ha szeretné ezt szóban kiegészíteni, azt megköszönnénk. 2

3 Orcsik Ferenc: Meger sítem az általam leírtakat, ismerem a harkányi közm vel dés múltját, mert személyes kapcsolatom is volt a helyiekkel már az sid kt l, másrészt mint közm vel dési szakért és regionális vezet szakfelügyel is voltam. Végeztettem vizsgálatot a harkányi közm vel dés területén. Mindezek birtokában Béla alkalmas lehet egy ilyen feladat ellátására, ezt a közm vel désben eltöltött 30 év munka is igazolja. Azt tapasztaltam, hogy önálló munkavégzésre alkalmas, képes önállóan átlátni feladatokat, tud elemezni és tud végrehajtani is, ezek mind szükségesek ahhoz, hogy mint intézményvezet megállhassa a helyét. Poller Roland: Én pontosítani szeretnék, azt gondolom, hogy Bélának sokkal pontosabban meg kellene fogalmazni a feladatkörét. Harkányban ez nem egy olyan intézményvezet i pozíció mint az ország másik 3200 városában. Mi az intézmény vezet jét l a turisztikai naptárba egy nagyon komoly aládolgozást várunk, illetve egy olyan plusz feladat is vár rá, ami egy kicsit a megtérülés oldalban való gondolkodást is feltételezi. Én azt szeretném, ha minél tovább együtt tudnánk a jöv ben hosszan dolgozni. Én olyan intézmény vezet t látok benne, aki versenyhelyzetben Harkányt úgy tudja pozícionálni, hogy egyre több vendég és vendégéjszaka jöjjön. Dr. Imri Sándor polgármester: Én elvárnék a harkányi közállapotokon egy egységet teremteni, úgy, hogy kihasználjuk a kultúra és a sport által nyújtott közösségformáló lehet ségeket. A m vel dési ház a kommunikációban sokat tud tenni, másrészt értelmes célokat, feladatokat kit zve sok embert össze tud összekovácsolni. Tartalmas és hasznos id töltéssel, feladatokkal, tanfolyamokkal, rendezvényekkel járuljon hozzá Harkány város kulturális életéhez. Ha több kérdés és hozzászólás nincs, szavazásra teszem Májer Béla intézményvezet megválasztását, melyhez a képvisel -testület min sített többség szavazata szükséges. Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz : Az érintett fél jelen van, kérem nyilatkozzon arról, hogy nyílt vagy zárt ülés keretében szavazzon a képvisel -testület a személyér l. Májer Béla: Hozzájárulok a nyílt üléshez. Dr. Imri Sándor polgármester: Kérdezem a képvisel -testületet, hogy megfelel az egyszer szótöbbséggel való szavazás, vagy titkos szavazást szeretnének? Hazenauer György: Egyszer szavazással szavazzunk. Dr. Imri Sándor polgármester: Kérem a képvisel -testületet szavazzunk. 105/2013.(VIII.29.) sz. Önk. határozat: Harkány Város Képvisel -testülete úgy döntött, hogy a Harkányi Kulturális- és Sportközpont vezetésével Májer Béla, 7634 Pécs, Magyarürögi u.16. / B. szám alatti lakos pályázót bízza meg. A vezet i megbízás a jelenleg fennálló határozatlan idej közalkalmazotti jogviszonya mellett- 5 év id tartamra, ig szól. A megbízás id tartamára ,- Ft vezet i pótlék illeti meg, mely a közalkalmazotti pótlékalap 225%-ának megfelel összeg. 3

4 Felel s: polgármester Határid : Hajdú Gábor: Az a lényeg, hogy legyen egy olyan vezet beosztásban lév f nök, aki tudja irányítani a csapatot. Poller Roland: Határozott id re szól a szerz dése, mi történik akkor ha nem vagyunk elégedettek a munkájával? Miért nem határozatlan a szerz dése? Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz : A közalkalmazotti törvény elég kötött. Orcsik Ferenc: A magasabb vezet kinevezése határozott idej kell, hogy legyen, ez általában 5 év. Poller Roland: Ez azt jelenti, ha nem vagyunk elégedettek id közben a munkájával, akkor t egy elég magas végkielégítéssel tudjuk elengedni. Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz : A vezet i megbízását indokolt esetben vissza lehet vonni, akkor közalkalmazottként az intézményben marad. Elválik egymástól a vezet i megbízás és a közalkalmazotti státusz. Poller Roland: Az a kérdésem, hogy a munkaköri leírását meg tudjuk e olyan pontosan határozni, hogy mi mit várunk el t le, mint intézményvezet l? Az én problémám az, hogy ha kiderül az, hogy ebben a turisztikai gondolkodásmódba esetleg nem tudunk egy hullámhosszon lenni, akkor egy nagy csapdába húztuk be magunkat 5 évig. Orcsik Ferenc: A vezet i megbízás bizalmon alapul, ez a bizalom megvonható. A közalkalmazotti megbízás pedig más módon, például leépítéssel változtatható meg. Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz : A vezet i megbízás visszavonható a képvisel -testület részér l 5 éven belül is. A munkaköri leírást a polgármester úr fogja átadni az intézmény vezet nek, abban ami elhangzott azt figyelembe vesszük és beleírjuk. Dr. Imri Sándor polgármester: A munkaköri leírás az egy dolog, amit a képvisel -testület a munkatervébe meghatároz, ami a m vel dési ház és a sport centrum feladatkörébe vág, azt végre kell hajtani. Amik elhangzottak azt természetesen a munkaköri leírásba belefoglaljuk. Félévente egy beszámolót kérünk az intézmény munkájáról, amit a képvisel -testület tárgyal. Poller Roland: Nekem ez így teljesen megfelel. Májer Béla: Köszönöm mindenkinek a bizalmat. 16.) Beszámoló a lejárt határidej határozatokról, valamint a két testületi ülés között eltelt id szakról, Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz Dr. Imri Sándor polgármester: A lejárt határidej határozatokat írásban mindenki megkapta, van e valakinek észrevétele ezzel kapcsolatban? 4

5 Hazenauer György: A 103/2013.(VII.24.) számú határozat a Pátria TV-ben történ beszámoló a testületi ülésekr l, ez az utolsó ülés után nem történt meg. Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz : Igen, arról még nem történt meg a tájékoztató. Dr. Imri Sándor polgármester: Ha nincs több észrevétel, hozzászólás, szavazásra teszem a lejárt határidej határozatokról szóló beszámolót. 106/2013.(VIII.29.) sz. Önk. határozat: Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testülete a lejárt határidej határozatokról szóló beszámolót elfogadja. Határid : Azonnal Felel s: Dr. Imri Sándor polgármester, Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz 17.) Bizottsági küls s tagok megválasztása, eskütétel El terjeszt : Hazenauer György, Hajdú Gábor bizottsági elnökök Hazenauer György: A részemr l nincs új küls s bizottsági tag. Hajdú Gábor: Részemr l az Idegenforgalmi, Kulturális és Sport Bizottság küls s tagjának Urbán Istvánt javaslom megválasztásra. Dr. Imri Sándor polgármester: Hozzájárul e, hogy nyílt ülésen tárgyaljuk a megválasztását? Urbán István: Természetesen hozzájárulok. Dr. Imri Sándor polgármester: Kérem a képvisel -testületet, hogy Hajdú Gábor elnök úr javaslatára szavazzunk Urbán István küls s bizottsági tagságáról. 107/2013.(VIII.29.) sz. Önk. határozat: Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testülete az Idegenforgalmi, Kulturális és Sport Bizottság küls s tagjának Urbán Istvánt választotta meg. Határid : Azonnal Felel s: Polgármester 5

6 Eskütétel következik! Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz : Amennyiben a Pénzügyi, Városfejlesztési és Szociális Bizottság úgy gondolja, hogy a tagjait nem szükséges plusz egy f vel módosítani, úgy javaslom módosítsa a képvisel -testület a Szervezeti és M ködési Szabályzatát úgy, hogy a bizottság 6 f s létszámmal ködjön tovább. Dr. Imri Sándor polgármester: Szavazásra teszem. A Képvisel -testület 4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazati aránnyal megalkotta a: 14/2013.(IX. 04.) számú rendeletét a Szervezeti és M ködési Szabályzatról szóló 8/2011.(IV.13.) rendelet módosításáról 18.) A közösségi együttélés alapvet szabályairól szóló rendelet elfogadása El terjeszt : Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz : Az önkormányzatok korábban helyi rendeleteket alkothattak a helyi együttélési szabályokra, szabálysértés formájában tudták szankcionálni a nem kívánatos magatartásformákat a településeken. Az új Mötv. értelmében ezt közösségellenes magatartásoknak nevezték, nagyon tág lehet séget adott az önkormányzatok számára. Az Alkotmánybíróság ezt alkotmányellenesnek ítélte ezt a felhatalmazó rendelkezést és megsemmisítette. Így az önkormányzat hatályon kívül helyezte azon rendelkezéseit és rendeleteit amik szankcionálták ezeket a helyi szabálytalanságait, ezért most a jegyz és a közterület felügyel sem tud fellépni például a szemetelés és a parlagfüves ügyekben. A parlament módosította az önkormányzati törvényt és gyakorlatilag a törvényben ugyanazt a rendelkezést, felhatalmazást helyezte vissza, csak egy másik megfogalmazást használt, és ezzel újra kaptunk felhatalmazást, így helyi rendeletben tudjuk szabályozni a közösségi együttélés alapvet szabályait. Megjegyzésként mondom, hogy vélhet en az Alkotmánybíróság ezt is meg fogja semmisíteni. Jelenleg a törvény felhatalmazást ad ezen rendelet megalkotására ebben a formában. A közterület felügyel ink nem tudnak ennek a hiányában fellépni a különböz cselekményekkel szemben. Azokat a rendelkezéseket gy jtöttem ebbe a rendeletben össze, amik korábban Harkányban a rendeleteinkben megtalálhatóak voltak, újdonság csak a szálláshely nem engedélyezett módon történ reklámozása, a közterületen való kulcsrázást tettük bele, az ebtartást próbáltuk úgy igazítani, hogy a közösségi elvárásokhoz igazodjon. Rendelkeztünk arról is ebben a rendeletben, hogy a lovak piszkítását a közterületre tiltott magatartásként ítéltük, a lovak gazdája köteles ezt eltakarítani, amennyiben ezt nem teszi meg, akkor közigazgatási bírsággal tudjuk súlytani. Azokkal szemben, akik ezeket a szabályokat megszegik, közigazgatási bírság vagy helyszínbírság kiszabásának van helye. Kérem, hogy a képvisel -testület fogadja el ezt a rendeletet. Poller Roland: Ha az a lényeg, hogy semmi más nem változott, csak, hogy a kulcsrázókkal tudjunk fellépni, akkor a részemr l elfogadható. Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz : A 14. életévét betöltött természetes személlyel szemben lehet fellépni a rendelet alapján, Ft-ig terjed a közigazgatási bírság, ez a saját bevétele a városnak. 6

7 Az eljárási szabályok a Ket. alapján történnek. A 6. -ban a hulladékgazdálkodás rendjével kapcsolatos magatartásokat szabályozzuk, aki nem tartja tisztán a hulladéktároló edényeket, nem megfelel helyre és módon helyezi ki a közterületre. A 7. -ban a közterület használatával kapcsolatos magatartások, aki engedély nélkül használ közterületet, vagy nem a megfelel módon. A 8.. a táblák feliratok, plakátok elhelyezésével kapcsolatos magatartásokat szabályozza, itt az órásplakátokat, hirdet táblák megfelel módon történ elhelyezésér l van szó. A 9.. szabályozza az önkormányzat jelképeinek használatát, címerhasználat, logó használat. A 10..-ban a közterületen való parkolást szabályozzuk, a 11.. a köztemet k rendjével kapcsolatos magatartásokat szabályozzuk. A 12.. a közterületek tisztán tartásával kapcsolatos magatartást szabályozza, a 13.. a növényápolással és gyomnövények irtásával kapcsolatos magatartást, kötelezettséget írja el. A 14.. az együttélési magatartási szabályokat írja el. Szennyvízkezeléssel, leveg tisztaságának védelmével kapcsolatos szabályok, zajvédelemmel kapcsolatos magatartások, itt szabályoztuk le, hogy mikor nem szabad robbanómotoros f nyírót használni az üdül területen, a zöldterületek védelmével, valamint az állattartással kapcsolatos magatartásokat szabályoztuk. A végén még az utcai kéregetés jött még be újként a rendeletben. Dr. Imri Sándor polgármester: Ezt a rendeletet bármikor módosíthatjuk, ha bármilyen javaslat van. Kérem a képvisel -testületet szavazzunk. A Képvisel -testület 4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazati aránnyal megalkotta a: 15/2013.(IX. 04.) számú rendeletét a közösségi együttélés alapvet szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeir l 19.) A közterület használatáról szóló 4/1995.(IV.25.) sz. rendelet módosítása (filmforgatási célú használat) El terjeszt : Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz : Ez egy kötelez napirendi pont, törvény kötelez minket, hogy szabályozzuk rendeletben, hogy a filmforgatásnak milyen feltételei vannak. A Kormányhivatal adja ki az engedélyt erre. Önkormányzati rendeletben kell szabályoznunk a mentességek, kedvezmények körét, egy általános szabályozást kívántunk meghatározni ebben a rendeletben, áttekintettünk néhány üdül város rendeletét is. Egyenl re nálunk ez nem életszer, de szabályoznunk kell, díjat kell fizetni érte. Dr. Imri Sándor polgármester: Szavazásra teszem. A Képvisel -testület 4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazati aránnyal megalkotta a: 16/2013.(IX. 04.) számú rendeletét a közterület használatáról, védelmér l, díjáról szóló 4/1995.(VI.25.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 7

8 20.) Települési értéktár bizottságok létrehozásának megtárgyalása El terjeszt : Bíró Károly címzetes f jegyz Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz : Az Országgy lés törvényt alkotott, melyben meghatározta, hogy a magyar értékek, hungarikumok meg rzend k, melyeket össze kell gy jteni, dokumentálni kell, ennek több szintje van, a legalacsonyabb a települési értéktár. Van megyei értéktár és a nemzeti, országos értéktár, ezen belül vannak a hungarikumok, a törvény felsorolja, hogy mik tartozhatnak bele, minden olyan jelent s örökség, ami a magyar kultúra történelmi évezredes értékeit megjeleníti, a magyarság szellemi, anyagi alkotásait képviseli, ember alkotta, természet alkotta értékeket magába foglalhat. Az önkormányzat dönthet arról, hogy létrehozza a helyi értéktárat, ehhez létre kell hozni a helyi értéktár bizottságot. A bizottsági tagokra nincs semmilyen összeférhetetlenségi szabály, a településen él polgárok közül bárki beválasztható ebbe a bizottságba, mi egy 3 f s bizottságot javaslunk. Ennek a bizottságnak lesz a feladata, hogy összegy jtse, hogy mik azok az értékek Harkány városban, melyek alkalmasak vagy érdemesek arra, hogy lajstromba vegyük ket és megküldjük a megyei értéktár bizottságnak, k felterjesztik a nemzeti értéktár bizottságnak. Beleírtam az el terjesztésbe, hogy például a harkányi gyógyvíz különleges értékére vagy a harkányi legenda múltjára, nemzeti értékére figyelemmel igény lenne egy ilyen bizottságra. A törvény értelmében ezekre az értékekre pályázatot fog kiírni a kormány, hogy ezek meg rzése, ápolása állami forrásból biztosítható legyen. Az várható, hogy erre célzott támogatások, pályázatok lesznek kiírva. Polgármester urat kérem, hogy javasoljon 3 t az értéktár bizottságba. Úgy gondoltuk, hogy három területr l javasolnánk személyeket, egyet az épített környezet területér l, a természeti értékek területér l és egyet a kultúra területér l. Dr. Imri Sándor polgármester: Ha a testület közül bárki szeretné ezt a tagságot elfogadni, akkor azt szívesen javaslom, de azt gondolom, hogy szélesebb körben terjesszük ezt ki. Az épített környezet területér l javaslom Albrecht Ferencet, a kulturális értékeink területér l Dezs Lászlót javaslom és a természeti értékek részér l Urbán Józsefet javaslom. Kérem a képvisel -testületet, hogy ha elfogadják a javaslatom, akkor szavazzunk. Az értéktár bizottság elnökének Albrecht Ferencet javaslom. Szavazzunk. 108/2013.(VIII.29.) sz. Önk. határozat: A Képvisel -testület úgy dönt, hogy a magyar nemzeti értékekr l és a hungarikumokról szóló évi XXX. törvény 3. -a alapján, az abban meghatározott célból és feladatok ellátására Harkányi Értéktár elnevezéssel települési értéktárat hoz létre. A Képvisel -testület úgy dönt, hogy 3 f l álló Harkányi Értéktár Bizottságot hoz létre. A Képvisel -testület a Harkányi Értéktár Bizottság elnökének: Albrecht Ferenc tagjainak : Urbán József Dezs László 8

9 választja meg a Képvisel -testület megbízatásának id tartamára. A Képvisel -testület felkéri a Bizottság elnökét, hogy a Bizottság m ködési szabályzatát terjessze jóváhagyásra a Képvisel -testület következ ülése elé. A Képvisel -testület felkéri a polgármestert, hogy 30 napon belül tájékoztassa a Hungarikum Bizottságot a Harkányi Értéktár Bizottság létrehozásáról. Határid : Értelemszer Felel s: Dr. Imri Sándor polgármester 21.) Harkány Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenl ségi Programjának elfogadása Dr. Imri Sándor: Ez a napirendi pont egy nagy munka eredménye, a kollegáknak megköszönöm Ildikó vezényletével, hogy létrehozták ezt a hatalmas anyagot. Ez elengedhetetlen kelléke lesz az UNIO-s források pályázatához. Hazenauer György: A pénzügyi bizottság megtárgyalta ezt a napirendi pontot és javasolja a képvisel testületnek elfogadásra azzal, hogy a képvisel -testület a Helyi Esélyegyenl ségi Programot augusztus 29.-ig felülvizsgálja. Dr. Imri Sándor polgármester: Szavazásra teszem. 109/2013.(VIII.29.) sz. Önk. határozat: Harkány Város Önkormányzata Képvisel Testülete a Helyi Esélyegyenl ségi Programot megtárgyalta, és azt elfogadja azzal, hogy augusztus 29-ig felül kívánja vizsgálni. Határid : augusztus 29. Felel s: Polgármester 22.) Aquaplus Kft. ügyvédi letéttel kapcsolatos kérelme Hazenauer György: Ezt a napirendi pontot is megtárgyalta a pénzügyi bizottság és 3 igen, 1 tartózkodással azt javasolja a képvisel -testület felé, hogy adjuk vissza az 5 millió Ft ajánlati biztosítékot az Aquaplus Kft. részére. 9

10 Dr. Imri Sándor polgármester: Ha nincs kérdés, hozzászólás ehhez a napirendhez, akkor szavazásra teszem. 110/2013.(VIII.29.) sz. Önk. határozat: Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testülete úgy döntött, hogy Dr. Juhászné Dr. Müllner Marianna ügyvédnél az Aquaplus Kft. által elhelyezett 5 millió Ft-os befektet i ajánlati biztosíték letev részére történ visszafizetéséhez hozzájárul. Határid : Azonnal Felel s: Polgármester 23.) Harkány, Terehegyi u. 2. sz., 4247 hrsz. alatti ingatlanra vételi ajánlat megtárgyalása Albrecht Ferenc: A Harkány, Terehegyi u. 2. szám alatti ingatlanra érkezett egy vételi ajánlat, korábban a képvisel -testület az értékbecslést elfogadva Ft-ban állapította meg az ingatlan vételárát. Érkezett egy 3,5 millió Ft-os ajánlat, a vételár 10 %-át fizetnék szerz déskötéskor és a többit Ft-os havi részletben. A pénzügyi bizottság tárgyalta ezt a napirendi pontot, azt javasolta, hogy el vásárlási szerz dést kössön az önkormányzat és olyan biztosítékokat és garanciákat kérne, amit a vev ajánlana fel. A bizottság azt javasolja a testületnek, hogy adja el az ingatlant 3,5 millió Ftért, el szerz dést készítsen el az önkormányzat ügyvédje, a garanciákat ajánlja fel a vev. Dr. Imri Sándor polgármester: Nyílván tulajdonjog fenntartással adnánk el az ingatlant, amíg a vételár teljes összegben nem kerül kifizetésre, addig nem kerül a vev nevére az ingatlan. Ha nem tudná a havi Ft-ot fizetni, akkor a rendeletben megállapítottak szerint megnéznénk, hogy mennyi bérleti díjat kellene fizetnie az ingatlanért, megsz nne a szerz dés és a Ft havi törlesztésb l például Ft-ot havonta visszatartunk bérleti díjként. Hazenauer György: Javaslom, hogy készüljön egy szerz dés, amiben ezek így benne vannak és a testület újra döntsön. Dr. Imri Sándor polgármester: A hivatal dolgozzon ki egy a számunkra elfogadható megoldást és újra döntsön a testület. Szavazásra teszem. 111/2013.(VIII.29.) sz. Önk. határozat: Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testülete úgy döntött, hogy a Harkány, Terehegyi u. 2. sz., 4247 hrsz. alatti ingatlant Zombori László és neje Zombori Lászlóné Kecskeméthy Katalin harkányi 10

11 lakosok részére eladja azzal a feltétellel, hogy a hivatal készítsen egy el szerz dést, melyben a vev garanciákat, biztosítékokat ajánljon fel az önkormányzat részére. Határid : Azonnal Felel s: Albrecht Ferenc m szaki osztályvezet 24.) Mozgáskorlátozottak Baranya Megyei Egyesületének a Harkány, 2434/1 hrsz. alatti ingatlanra vonatkozó eladási ajánlata Albrecht Ferenc: A Mozgáskorlátozottak Baranya Megyei Egyesülete korábban felajánlotta a harkányi 2434/1 hrsz-ú ingatlant megvételre az önkormányzatnak, a képvisel -testület úgy döntött, hogy az önkormányzat keresse fel az Egyesületet egy konkrét irányár ügyében. k egy 6-7 millió Ft-os árat határoztak meg. A pénzügyi bizottság úgy döntött, hogy ezen a vételáron nem javasolja a képvisel testületnek megvásárlásra ezt a területet. Ez a telek adóköteles lenne, viszont az Egyesület mentességet élvez a telekadó fizetése alól. Dr. Imri Sándor polgármester: Azzal a kiegészítéssel fogadjuk el, hogy az önkormányzat minden segítséget megad a potenciális befektet k felkutatására. Szavazásra teszem. 112/2013.(VIII.29.) sz. Önk. határozat: Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testülete úgy döntött, hogy a Mozgáskorlátozottak Baranya Megyei Egyesületének tulajdonában lév harkányi 2434/1 hrsz-ú ingatlan az általuk meghatározott vételáron nem kívánja megvásárolni. Határid : Azonnal Felel s: Albrecht Ferenc m szaki osztályvezet 25.) Az stermel k éves parkoló bérleteinek kiváltása iránti kérelmének megtárgyalása, a parkolás szabályairól és a parkolási díjak meghatározásáról szóló 6/2001.(IV.23.) sz. rendelet módosítása Albrecht Ferenc: A piacon áruló stermel k parkoló bérletet szeretnének vásárolni, ehhez a parkolás szabályairól és a parkolási díjak meghatározásáról szóló helyi rendeletünket kellene módosítani. A pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendi pontot és javasolja a képvisel -testületnek a rendelet módosítását. Erre azért lenne szükség, mert nem mindenki harkányi, így jobban járnának, ha bérletet vásárolnak. Dr. Imri Sándor polgármester: Szavazásra teszem. 11

12 A Képvisel -testület 4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazati aránnyal megalkotta a: 17/2013.(IX. 04.) számú rendeletét a parkolás szabályairól és a parkolási díjak meghatározásáról szóló 6/2001.(IV.23.) sz. rendelet módosításáról 26.) Önkormányzati bérlakás iránti kérelmek elbírálása Albrecht Ferenc: Öt darab bérlakás igény halmozódott fel az önkormányzatnál. Tájékoztattam a pénzügyi bizottságot az önkormányzat lakásállományáról, vannak olyan lakásaink amelyeket gazdaságosan nem tudunk felújítani, vannak olyanok lakásállományunk amelyekben vannak bérl k, és vannak olyan lakásaink, amelyek nagyobb érték ingatlanok. A pénzügyi bizottság azt javasolta a képvisel -testületnek, hogy a m szaki osztály a következ ülésre külön-külön dolgozzon ki egy határozati javaslatot. Dr. Imri Sándor polgármester: Majd ha felszabadulna a jelzálog alól a sok ingatlanunk, akkor ezek hasznosítására valamiféle koncepciót ki kellene dolgoznia a testületnek. A megvásárolt ingatlanok vételára mos kb. 30 %-on van, egyrészt horrorisztikusan magasan vásárolt ingatlanokat korábban az önkormányzat, másrészt a válság miatt nagyon lent vannak az ingatlan árak. Hazenauer György: Az üres ingatlanok állaga folyamatosan romlik, javaslom, hogy a m szaki osztály figyeljen az állagmegóvásra. Dr. Imri Sándor polgármester: Kérem a képvisel -testületet szavazzunk. 113/2013.(VIII.29.) sz. Önk. határozat: Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testülete úgy döntött, hogy az önkormányzati bérlakás iránti kérelmek tekintetében a m szaki osztály külön-külön dolgozza ki a kérelmeket és a következ testületi ülésre egyedileg terjessze a képvisel -testület elé. Határid : Értelemszer Felel s: M szaki osztály 27.) A környezet védelmér l szóló 2/2004.(II.9.) számú önkormányzati rendelet módosítása Dr. Imri Sándor polgármester: Jön a Szüreti Fesztivál, javaslom, hogy a zajvédelemr l szóló rendeletünket módosítani kellene, hogy a kiemelt városi rendezvényeken a képvisel -testület 12

13 engedélyével 2 órával legyen meghosszabbítva a rendezvénytartás. Ha mindenki egyetért ezzel, kérem a testületet err l szavazzunk. A Képvisel -testület 4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazati aránnyal megalkotta a: 18/2013.(IX. 04.) számú rendeletét a környezet védelmér l szóló 2/2004.(II.9.) számú rendelet módosításáról 28.) Harkányi Háziorvosi Ügyelet feladatellátási szerz désének megtárgyalása El terjeszt : Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz : Háziorvosi ügyeleti szolgálatot m ködtetünk 13 településsel. Korábban társulásban m ködtünk, a képvisel -testület döntött arról, hogy egyedi feladatellátási szerz dést kötünk az önkormányzatokkal. A testület már elfogadta ezt a szerz dést, az önkormányzatokkal megkötöttük, viszont a kémesi volt körjegyz séghez tartozó négy önkormányzat záradékkal látta el ezt a szerz dést, k úgy fogadják el ezt a szerz dést, ha a 6 hónapos felmondási id 3 hónapra módosul. k fontolgatják, hogy a siklósi háziorvosi ügyelethez csatlakoznának. Így írtuk alá ezt a szerz dést, hogy ezzel a záradékkal elláttuk ezt a feladatellátási szerz dést. Kérek a képvisel -testülett l egy meger sítést, hogy ez a szerz dés így hatályos tud lenni, jóvá hagyja ezt a záradékot. Dr. Imri Sándor polgármester: Szavazásra teszem. 114/2013.(VIII.29.) sz. Önk. határozat: Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testülete a Harkányi Háziorvosi Ügyelet Feladatellátási Szerz dését Kémes, Szaporca, Tésenfa, Cún községek tekintetében elfogadja azon záradékát, mely szerint a 6 hónapos felmondási id t 3 hónapra módosítja. Határid : Azonnal Felel s: Jegyz Dr. Imri Sándor polgármester: Kiosztásra került a testület részére a folyamatban lév pályázatokról és rövid összefoglaló. Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz : A Harkányi Hírek internete honlapján terjeng egy hír, ezért tartottuk fontosnak, hogy tudja mindenki, hogy az óvoda fejlesztési pályázat megvalósul. Hajdú Gábor: Lenne egy olyan javaslatom, hogy egy harkányi hírlevelet kellene megjelentetni, ezzel megel zhetnénk az ilyen a kósza híreket. 13

14 Dr. Imri Sándor polgármester: Akár a m vel dési házhoz is telepíthetnénk ezt a kiadványt. Hazenauer György: Ezt minél el bb el kellene indítani. Dr. Imri Sándor polgármester: A hivatal és a m vel dési ház dolgozza ki a feltételeket, csináljon egy kalkulációt. Horváth József: Ha a pályázatokról van szó, szeretném pár mondatban tájékoztatni a testületet. Az MLSZ-t l megjött a múlt héten a TAO pályázatok értesítése 9.3 millió Ft-ot nyertünk. A következ pénzügyi bizottsági ülésre a pontos számokat bevisszük. Dr. Imri Sándor polgármester: Több napirendi pont nincs, az ülést bezárom. K.mft. Dr. Imri Sándor polgármester Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz Hajdú Gábor jkv. hitelesít Hazenauer György jkv. hitelesít 14

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE Elfogadva a 9 /2014. (I. 30.) számú Önkormányzati határozattal A képvisel -testület m ködésének alapja az éves munkaprogram. A testület

Részletesebben

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK 2012. ÉVI MUNKATERVE Elfogadva a 3 /2012.(I.30.) Ök. számú határozattal A képvisel -testület m ködésének alapja az éves munkaprogram. A testület tevékenysége

Részletesebben

Jegyz könyv. Hazenauer György: A képvisel -testület önkormányzati biztos határozata még él? Nem kellene azt visszavonni, nem lett végrehajtva.

Jegyz könyv. Hazenauer György: A képvisel -testület önkormányzati biztos határozata még él? Nem kellene azt visszavonni, nem lett végrehajtva. Jegyz könyv Készült a Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testületének 2013. április 11.-én (csütörtök) 16.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli testületi ülésér l. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

K vágóörs Község Önkormányzata 8254 K vágóörs, Pet fi u. 2.

K vágóörs Község Önkormányzata 8254 K vágóörs, Pet fi u. 2. K vágóörs Község Önkormányzata 8254 K vágóörs, Pet fi u. 2. JEGYZ KÖNYV Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2014. szeptember 22. napján 17:30 órakor megtartott képvisel -testületi

Részletesebben

Jegyz könyv. Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalóterme (Harkány, Pet fi S. u. 2-4.)

Jegyz könyv. Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalóterme (Harkány, Pet fi S. u. 2-4.) Jegyz könyv Készült a Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testületének Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottságának 2015. december 23-án (szerda) 9.00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

K vágóörs Község Önkormányzata 8254 K vágóörs, Pet fi u. 2.

K vágóörs Község Önkormányzata 8254 K vágóörs, Pet fi u. 2. K vágóörs Község Önkormányzata 8254 K vágóörs, Pet fi u. 2. JEGYZ KÖNYV Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2015. november 2. napján 9:00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. március 3-án 16,30 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l.

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. március 3-án 16,30 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l. Ügyiratszám: 22-7 /2010. Jegyz könyv Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. március 3-án 16,30 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l. Helye: Polgármesteri Hivatal Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Paál István polgármester Berki Zoltán alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z K Ö N Y V. Páty Község Önkormányzata. Jóléti és Ügyrendi Bizottságának február 18-án (szerdán) órai kezdettel megtartott

J E G Y Z K Ö N Y V. Páty Község Önkormányzata. Jóléti és Ügyrendi Bizottságának február 18-án (szerdán) órai kezdettel megtartott J E G Y Z K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Jóléti és Ügyrendi Bizottságának 2015. február 18-án (szerdán) 16.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésér l 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének július 12-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének július 12-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 58-6/2013/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 12-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

Jegyz könyv. Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalóterme (Harkány, Pet fi S. u. 2-4.)

Jegyz könyv. Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalóterme (Harkány, Pet fi S. u. 2-4.) Jegyz könyv Készült a Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testületének Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottságának 2015. november 25-én (szerda) 15.00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Jegyz könyv. Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalóterme (7815 Harkány, Pet fi S. u. 2-4.)

Jegyz könyv. Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalóterme (7815 Harkány, Pet fi S. u. 2-4.) Jegyz könyv Készült a Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testületének 2013. szeptember 17.-én (kedd) 17.00 órai kezdettel megtartott testületi ülésér l. Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalója Harkány, Petőfi S. u. 2-4.

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalója Harkány, Petőfi S. u. 2-4. Jegyzőkönyv Készült a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 13.- án (hétfő) 10.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2016. 06. 08. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 338-21/2016. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 1/2014. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

24. számú. Jegyzőkönyv. Mátraverebély Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének

24. számú. Jegyzőkönyv. Mátraverebély Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének 24. számú Jegyzőkönyv ének 2014. december 10-én megtartott rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: ének a Polgármesteri Hivatalban 2014. december 10-én megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak:

Részletesebben

19. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről.

19. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 163-19/2012. 19. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének december 03-án órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének december 03-án órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 58-10//2013/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 03-án 14.30 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés

Részletesebben

Jegyz könyv. A Képvisel -testület egyhangúan (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el:

Jegyz könyv. A Képvisel -testület egyhangúan (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: Jegyz könyv Készült a Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testületének 2013. május 16.-án (csütörtök) 10.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli testületi ülésér l. Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület 8293 Vigántpetend Száma: 270-6 /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 19-én (csütörtökön ) 18 órai

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

Pék László, polgármester (Kékkút): Megállapítom, hogy Kékkút Képvisel -testülete határozatképes.

Pék László, polgármester (Kékkút): Megállapítom, hogy Kékkút Képvisel -testülete határozatképes. JEGYZ KÖNYV Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete, Kékkút Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2013. június 25-én 16: 00 órakor megtartott együttes testületi ülésér l. Az ülés

Részletesebben

ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA

ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA XIX. Iktatószám: 5-10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA 2014. szeptember 8-i s o r o s, n y í l t üléséről 220/2014.(IX.8.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt, Csernik József,

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, 2014. október 21-én 14 30 órai kezdettel megtartott a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Móricgát Faluház

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 10.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

Jegyz könyv. Jelen vannak: Dr. Imri Sándor polgármester Vargáné Kovács Mária alpolgármester, Hazenauer György, Hajdú Gábor, képvisel k

Jegyz könyv. Jelen vannak: Dr. Imri Sándor polgármester Vargáné Kovács Mária alpolgármester, Hazenauer György, Hajdú Gábor, képvisel k Jegyz könyv Készült a Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testületének 2013. április 29.-én (hétf ) 10.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli testületi ülésér l. Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Dr. Imri Sándor polgármester Barkó Béla, Döme Róbert, Krutek Norbert, Markovics János, Éva Ferenc képviselők

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Dr. Imri Sándor polgármester Barkó Béla, Döme Róbert, Krutek Norbert, Markovics János, Éva Ferenc képviselők Jegyzőkönyv Készült a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 21.-én (péntek) 7.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Jegyz könyv. Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalóterme (7815 Harkány, Pet fi S. u. 2-4.)

Jegyz könyv. Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalóterme (7815 Harkány, Pet fi S. u. 2-4.) Jegyz könyv Készült a Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. április 2-án (csütörtök) 16.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésér l Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2016. június 20-án a Balatonújlaki Községi Önkormányzat tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános üléséről. Jelen vannak: Virág László alpolgármester Muszti Csaba képviselő

Részletesebben

Jegyz könyv. Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalója (7815 Harkány, Pet fi S. u. 2-4.)

Jegyz könyv. Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalója (7815 Harkány, Pet fi S. u. 2-4.) Jegyz könyv Készült a Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. december 23-án (szerda) 10.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésér l Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról.

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-7/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. május 28-án (kedden) 15.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok:64-67/2013. (VI. 21.) számú határozatok d.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Porva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

K vágóörs Község Önkormányzata 8254 K vágóörs, Kossuth u. 1.

K vágóörs Község Önkormányzata 8254 K vágóörs, Kossuth u. 1. K vágóörs Község Önkormányzata 8254 K vágóörs, Kossuth u. 1. JEGYZ KÖNYV Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2011. április 14. napján 17:30 órakor megtartott képvisel -testületi

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Horváth Tamás alpolgármester Markovics János, Barkó Béla, Döme Róbert képviselők

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Horváth Tamás alpolgármester Markovics János, Barkó Béla, Döme Róbert képviselők Jegyzőkönyv Készült a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 16.-án (hétfő) 7.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalója

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. július 10-én 16 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. július 10-én 16 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-6/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. július 10-én 16 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Balatonszőlős Önkormányzatának Képviselő-testület tagjai részéről: Kósáné Szakonyi Zsuzsanna képviselő

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Balatonszőlős Önkormányzatának Képviselő-testület tagjai részéről: Kósáné Szakonyi Zsuzsanna képviselő Jegyzőkönyv Készült: Pécsely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 7-én, 17:00 órai kezdettel Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testületével közösen - megtartott Képviselő-testületi

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Jegyz könyv. Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal polgármesteri iroda (7815 Harkány, Pet fi S. u. 2-4.)

Jegyz könyv. Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal polgármesteri iroda (7815 Harkány, Pet fi S. u. 2-4.) Jegyz könyv Készült a Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. július 31-én (péntek) 7.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésér l Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK Szám: 2/189-3/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: ÜLÉS HELYE: JELEN VANNAK: BEJELENTÉSSEL TÁVOL: TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTT: Paloznak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE EL TERJESZTÉSEK FED LAPJA

JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE EL TERJESZTÉSEK FED LAPJA JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE EL TERJESZTÉSEK FED LAPJA Az el terjesztés címe, tárgya: Az el terjeszt megnevezése: Az el terjesztés Képvisel -testület általi tárgyalásának id pontja:

Részletesebben

Szám: /2015. J E G Y Z K Ö N Y V

Szám: /2015. J E G Y Z K Ö N Y V Szám: /2015. J E G Y Z K Ö N Y V mely készült Pula Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2015. március 18- án 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésér l. Az ülés helyszíne: Pula Faluház

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2014. november 27-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csataszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének július 30-i képviselő - testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csataszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének július 30-i képviselő - testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csataszög Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. július 30i képviselő testületi üléséről M u t a t ó: Határozat: Rendelet Tárgy: 147/2013.(VII.30.) Határozat 148/2013.(VII.30.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 57-58. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 57/2015.(VIII.7.)

Részletesebben

Simon László, Spaits Miklós, Szabó László Dezső képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü.

Simon László, Spaits Miklós, Szabó László Dezső képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. október 13- án 17.00 órai kezdettel megtartott testületi ülésén, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 370/21/2016 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Szociális Bizottságának 2016. szeptember 15. napján 16.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének Határozatok: J E G Y Z Ő K ÖN Y V E 366/2016.

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 9/2013. Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. június 19-én 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Polgármesteri Hivatal, emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Polgármesteri Hivatal, emeleti tanácskozó terem JEGYZŐKÖNYV Készült: ének 2012. augusztus 2-i üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal, emeleti tanácskozó terem Jelen vannak: Bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna alpolgármester, Artai Balázs képviselő,

Részletesebben

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testülete 80-8/2013/X J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 15-én megtartott nyilvános üléséről Készült: Dunaremete

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete október 19-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete október 19-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. október 19-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyve 263/2016. (X.19.) határozat Vasas Miklósné bánhorváti lakos részére a Nyugdíjasházban

Részletesebben

Szám: /2015. J E G Y Z K Ö N Y V

Szám: /2015. J E G Y Z K Ö N Y V Szám: /2015. J E G Y Z K Ö N Y V mely készült Pula Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2015. május 27 - én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésér l. Az ülés helyszíne: Pula Faluház

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 26-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 26-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 26-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: 2012. június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı Jegyzıkönyvvezetı:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. november 10-én (szerdán) 16.00 órakor megtartott ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november

Részletesebben

TÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

TÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE TÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9111 Tényő, Győri u. 59. tel: 96/468-026, fax: 96/549-039 e-mail: polgarmester@tenyo.hu jegyzo@tenyo.hu 3-T/2016. JEGYZŐKÖNYV Készült Tényő Község Önkormányzata

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete április 18-án 15 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete április 18-án 15 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 6/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. április 18-án 15 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z K Ö N Y V. Páty Község Önkormányzat. Képvisel -testületének szeptember 15-én (hétf n) 15:00 órai kezdettel megtartott

J E G Y Z K Ö N Y V. Páty Község Önkormányzat. Képvisel -testületének szeptember 15-én (hétf n) 15:00 órai kezdettel megtartott J E G Y Z K Ö N Y V Páty Község Önkormányzat Képvisel -testületének 2014. szeptember 15-én (hétf n) 15:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésér l 1 Az ülés helye: Jelen vannak: Képvisel testületb

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta.

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. Jegyzőkönyv Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. november 05. napján a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes (később érkezett) számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes (később érkezett) számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2014. szeptember 8-án a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt

Részletesebben

J E G Y Z K Ö N Y V. Páty Község Önkormányzat. Képvisel -testületének október 8-án (szerdán) 16:00 órai kezdettel megtartott

J E G Y Z K Ö N Y V. Páty Község Önkormányzat. Képvisel -testületének október 8-án (szerdán) 16:00 órai kezdettel megtartott J E G Y Z K Ö N Y V Páty Község Önkormányzat Képvisel -testületének 2014. október 8-án (szerdán) 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésér l 1 Az ülés helye: Jelen vannak: Képvisel testületb l:

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2014/4 számú JEGYZ KÖNYV

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2014/4 számú JEGYZ KÖNYV SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2014/4 számú JEGYZ KÖNYVE A 2014. évi március hónap 12. napján megtartott nyílt ülésr l JEGYZ KÖNYV Készült: Szirák Község Önkormányzat hivatalos helységében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről Ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácsterme Jelen vannak: Bakai Károly

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 17-én 15 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom,

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

2015. m á j u s 28. Pénzügyi Bizottsági tagok: Nagy István, Dr. Mádi Csaba, Szénás Zsoltné, Tóth Sándor, Varga Imréné

2015. m á j u s 28. Pénzügyi Bizottsági tagok: Nagy István, Dr. Mádi Csaba, Szénás Zsoltné, Tóth Sándor, Varga Imréné Veresegyház Város Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P é n z ü g y i B i z o t t s á g i é s Ü g y r e n d i, J o g i é s K ö z b i z t o n s á g i B i z o t t s á g i ülés 2015. m á j u s 28. Készült:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 22-én megtartott alakuló üléséről. Határozat száma: Tárgya: 112/2014.( X.22.) Szavazatszámláló Bizottság választása titkos

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Halásztelek Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2009. július 16-án, 18.00 órakor megtartott rendkívüli nyílt ülésén. Az ülés helye: Közösségi Ház hivatalos helyisége

Részletesebben

J E G Y Z K Ö N Y V. Páty Község Önkormányzat. Képvisel -testületének július 22-én (kedden) 09:00 órai kezdettel megtartott

J E G Y Z K Ö N Y V. Páty Község Önkormányzat. Képvisel -testületének július 22-én (kedden) 09:00 órai kezdettel megtartott J E G Y Z K Ö N Y V Páty Község Önkormányzat Képvisel -testületének 2014. július 22-én (kedden) 09:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésér l 1 Az ülés helye: Jelen vannak: Képvisel testületb l:

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 26-án /szerda/ 16 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA október 27 -i alakuló üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA október 27 -i alakuló üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. október 27 -i alakuló üléséről Önkormányzati rendelet: 10/2014.(X.27.) önkormányzati rendelet: 1 Határozat: 101-104

Részletesebben

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének november 11-i ülésér l készült jegyz könyvéb l

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének november 11-i ülésér l készült jegyz könyvéb l KIVONAT Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2003. november 11-i ülésér l készült jegyz könyvéb l 14. El terjesztés a Képvisel -testület 2004. évi munkatervének elfogadásáról El adó: Miakich

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült 2011. augusztus 16. napján 18 00 órakor, Sződ Község Faluházában megtartott Sződ Község Képviselő-testületének, Keszeg Község Képviselő-testületének és Csörög Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kesztölc község Képviselő-testületének 2012. október 24-diki üléséről 1 Készült: Kesztölc község Képviselő-testületének ülésén 2012. október 24-én. Ülés helye: Művelődési Ház Jelen

Részletesebben

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4. számú jegyzőkönyve. 2012. július 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4. számú jegyzőkönyve. 2012. július 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4. számú jegyzőkönyve 2012. július 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 88/2012. (VII.24.) kt. határozat: A 2012. július 24-ei ülés napirendjének elfogadása 89/2012.

Részletesebben

POLGÁRMESTERI JELENTÉS a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról a Képviselő-testület 2014. szeptember 11-én tartandó ülésére

POLGÁRMESTERI JELENTÉS a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról a Képviselő-testület 2014. szeptember 11-én tartandó ülésére 2. napirendi pont melléklete 2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2. Tel: (29) 633-061 Fax: (29) 433-894 e-mail: polgarmester@gomba.hu Ikt.sz.: 67-30/2014. POLGÁRMESTERI JELENTÉS a képviselő-testületi határozatok

Részletesebben

Jegyz könyv. Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalóterme (Harkány, Pet fi S. u. 2-4.)

Jegyz könyv. Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalóterme (Harkány, Pet fi S. u. 2-4.) Jegyz könyv Készült a Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testületének Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottságának 2015. október 20-án (kedd) 15.00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 127/2011.(VII.29.) 128/2011.(VII.29.) 129/2011.(VII.29.) 130/2011.(VII.29.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének július 14-én megtartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének július 14-én megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült 2010. július 14-én megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Cseh János Marton Róbertné Ifj. Paulusz József Szilágyi Gábor

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 7/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. április 25-én 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. november 10. -ei üléséről. 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. november 10. -ei üléséről. 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat +Belváros-Lipótváros V. ker. Önkormányzat a A Tárgy:napirend 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat A úgy dönt, hogy a kiküldött 27/2015 sorszámú meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadja, azzal a módosítással,

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Dr. Imri Sándor polgármester: Kérem, hogy az itt felsorolt napirendi pontokat tárgyaljuk. Van valamilyen módosítás?

Jegyzőkönyv. Dr. Imri Sándor polgármester: Kérem, hogy az itt felsorolt napirendi pontokat tárgyaljuk. Van valamilyen módosítás? Jegyzőkönyv Készült a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 17.-én (hétfő) 17.00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalója

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének március 12. napján 16,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének március 12. napján 16,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 875-3/2015. JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12. napján 16,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli, nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli, nyilvános üléséről. 1 Jegyzőkönyv rendkívüli, nyilvános üléséről. Időpont: 2011. október 10. Helyszín: Polgármesteri Hivatal, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak: Szavazati joggal meghívottak: Bajkai János polgármester

Részletesebben