Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 Szám: 10/2014. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 24-én (csütörtök) a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott üléséről Jelen vannak a később érkezettel együtt: Alattyányi István, Czibolya Zoltán, Dr. Fekete Károly, Dr. Gerencsér Balázs, Dr. Lugosi Mária, Oláh László, Saska Istvánné, Tábori Ferenc, Szabó Attila, Jelen vannak továbbá: Pável Béla al, Mohainé Jakab Anikó jegyző, Kecskeméti Róbert, Dr. Szarvas Tibor igazgató főorvos Vecsési Egészségügyi Szolgálat, Tárnokiné Törő Krisztina Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője, Harazin István Vecsés Városközpontfejlesztő Non-profit Kft. ügyvezető igazgatója Levezető elnök: : üdvözlöm a képviselőket. Megállapítom a jelenléti ív alapján, hogy a 10 fős Képviselő-testületből 9 fő jelen van, így a Képviselő-testület határozatképes. A Képviselő-testület ülését megnyitom. : levételre javaslom az alábbi napirendi pontot: Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2014. (.) önkormányzati rendelete megalkotására Vecsés Város temetőjéről és használatának szabályairól szóló 23/2000. (X.4.) önkormányzati rendelet módosításáról : szavazásra teszem fel a levételre javasolt napirendi pontot. 53/2014. (IV.24.) határozat Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alábbi előterjesztést leveszi napirendjéről: Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2014. (.) önkormányzati rendelete megalkotására Vecsés Város temetőjéről és használatának szabályairól szóló 23/2000. (X.4.) önkormányzati rendelet módosításáról (9 igen szavazat, egyhangú) 1

2 : felvételre javaslom az alábbi napirendi pontokat: Javaslat a Vecsési Egészségügyi Szolgálat támogatási kérelmének elbírálására Javaslat az Orbán Balázs Erdélyi Kör kérelmének támogatására a Hungarikum fesztivál megrendezéséhez : szavazásra teszem fel a felvételre javasolt napirendi pontokat. 54/2014. (IV.24.) határozat Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alábbi előterjesztéseket felveszi napirendjére: Javaslat a Vecsési Egészségügyi Szolgálat támogatási kérelmének elbírálására Javaslat az Orbán Balázs Erdélyi Kör kérelmének támogatására a Hungarikum fesztivál megrendezéséhez (9 igen szavazat, egyhangú) A képviselők száma 10 fő, dr. Gerencsér Balázs képviselő megérkezett. : a napirendi pontokra az alábbi javaslatot teszem: 1. napirendi pont: Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 2. napirendi pont: Beszámoló a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 3. napirendi pont: Javaslat a nyári napközis tábor költségeihez pótelőirányzat biztosítására a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat kérelme alapján 4. napirendi pont: Javaslat pályázat benyújtására Vecsés Város területére telepítendő térfigyelő kamera rendszer kiépítéséhez 2

3 5. napirendi pont: Javaslat a Közbeszerzési Szabályzat elfogadására 6. napirendi pont: Javaslat a Vecsés Közművelődéséért Alapítvány támogatására A Vecsésen élő vitézek albuma kiadási költségeihez 7. napirendi pont: Javaslat a Vecsési Egészségügyi Szolgálat támogatási kérelmének elbírálására 8. napirendi pont: Javaslat az Orbán Balázs Erdélyi Kör kérelmének támogatására a Hungarikum fesztivál megrendezéséhez 9. napirendi pont: Kérdés 10. napirendi pont: Közérdekű bejelentés 11. napirendi pont: Napirendi javaslat Zárt ülés: 12. napirendi pont: Javaslat helyi kitüntetések és elismerő címek adományozására a 12/2011. (III.25.) önkormányzati rendelet alapján 13. napirendi pont: Javaslat a Halmi Telepi Általános Iskola épületenergetikai korszerűsítése pályázati projekthez kapcsolódóan a kivitelezési munkákra vonatkozó eljárást megindító felhívás elfogadására : szavazásra teszem fel a napirendi pontok elfogadását. 55/2014. (IV.24.) határozat Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 3

4 1. napirendi pont: Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 2. napirendi pont: Beszámoló a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 3. napirendi pont: Javaslat a nyári napközis tábor költségeihez pótelőirányzat biztosítására a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat kérelme alapján 4. napirendi pont: Javaslat pályázat benyújtására Vecsés Város területére telepítendő térfigyelő kamera rendszer kiépítéséhez 5. napirendi pont: Javaslat a Közbeszerzési Szabályzat elfogadására 6. napirendi pont: Javaslat a Vecsés Közművelődéséért Alapítvány támogatására A Vecsésen élő vitézek albuma kiadási költségeihez 7. napirendi pont: Javaslat a Vecsési Egészségügyi Szolgálat támogatási kérelmének elbírálására 8. napirendi pont: Javaslat az Orbán Balázs Erdélyi Kör kérelmének támogatására a Hungarikum fesztivál megrendezéséhez 9. napirendi pont: Kérdés 10. napirendi pont: Közérdekű bejelentés 11. napirendi pont: Napirendi javaslat Zárt ülésen tárgyalandó: 12. napirendi pont: Javaslat helyi kitüntetések és elismerő címek adományozására a 12/2011. (III.25.) önkormányzati rendelet alapján 4

5 13. napirendi pont: Javaslat a Halmi Telepi Általános Iskola épületenergetikai korszerűsítése pályázati projekthez kapcsolódóan a kivitelezési munkákra vonatkozó eljárást megindító felhívás elfogadására 1. napirendi pont: Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről : megkezdődött a ravatalozó épületének kivitelezése, a héten már építésfelügyeleti ellenőrzésen is átestünk, ahol mindent rendben talált a hatóság. A Telepi út, illetve a Dózsa György út felújításán folyamatosan dolgoznak. A tervezett ütem szerint haladnak. A Halmy téren az iskola előtt, illetve a Kikindai utca felől fekvőrendőröket helyeztünk ki a gyermekek fokozottabb biztonsága érdekében. A lakótelepi játszótér játékainak cseréje, illetve javítása megkezdődött. Április 17-én, csütörtökön a Föld napja alkalmából az Önkormányzat és a Lokálpatrióták közösen faültetési akciót szerveztek. Az elmúlt hetekben aktív levelezésbe kezdtünk a Magyar Nemzeti Sportközponttal, mely hivatal a köznevelési infrastruktúra fejlesztéséért felelős. A mai napon itt jártak a Sportközpont munkatársai, az iskolai férőhelyek lehetséges bővítését tanulmányozták. Április 6-án választottuk meg az országgyűlési képviselőket, városunk a Pest megyei 07. számú OEVK központja lett, így az új jogszabályi környezetben kellett koordinálnunk a kerület valamennyi jegyzőjét és a helyi választási irodákat. Megállapíthatjuk, hogy a választások előkészítése, megszervezése zökkenőmentesen zajlott, amiért köszönet jár elsősorban Mohainé Jakab Anikó jegyző asszonynak és munkatársainak, de meg kell említeni az OEVB konstruktív együttműködését is. Szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 56/2014. (IV.24.) határozat Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót elfogadja. 2. napirendi pont: Beszámoló a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 5

6 : az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 57/2014. (IV.24.) határozat Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 3. napirendi pont: Javaslat a nyári napközis tábor költségeihez pótelőirányzat biztosítására a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat kérelme alapján : az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. Czibolya Zoltán Szociális Bizottság tagja: a Szociális Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. : közel 100 gyereket jelent egy héten, nagyon hamar beteltek a helyek, más településen nem tudunk róla, hogy lenne ilyen lehetőség, mint nálunk. Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 58/2014. (IV.24.) határozat 1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Vecsés Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2014. (III. 10.) önkormányzati rendeletnek a 3/2. melléklet során lévő Általános Tartalékalap előirányzat terhére Ft összegű pótelőirányzatot biztosít a 7.1 melléklet 3.1. során lévő Családsegítő nyári tábor előirányzatra. 2. Felkéri a t, hogy az 1. pontban foglalt döntés végrehajtása érdekében gondoskodjon a költségvetési rendelet módosításáról és terjessze a Képviselő-testület elé. Határidő: Felelős: azonnal; a költségvetési rendelet módosítására: a szeptember havi ülés (II. negyedévi módosítás) 6

7 4. napirendi pont: Javaslat pályázat benyújtására Vecsés Város területére telepítendő térfigyelő kamera rendszer kiépítéséhez : az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Biztonságunk érdekében nagyon fontos lenne a kamerák kiépítése, a minap is megtörtént egyik ismerősömmel, hogy az udvarról lopták el, emelték ki a kerékpárját. Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. : szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 59/2014. (IV.24.) határozat 1. Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja a 28/2014. (IV.1.) BM rendeletben meghirdetett a Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló városi térfigyelő kamerák elhelyezéséhez kapcsolódó támogatási igénylés benyújtását. 2. A Képviselő-testület jóváhagyja a támogatási igénylés teljes költségét nettó Ft+27% ÁFA azaz bruttó Ft összegben, 100%-os támogatási intenzitás mellett. 3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázat határidőben történő benyújtásáról. Határidő: április 24. Felelős: 5. napirendi pont: Javaslat a Közbeszerzési Szabályzat elfogadására 7

8 : az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. : szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 60/2014. (IV.24.) határozat Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a határozat mellékletét képező Közbeszerzési Szabályzatot és ezzel egyidejűleg visszavonja a 65/2006. (IV. 26.) számú határozatát. Határidő: Felelős: azonnal és folyamatos 6. napirendi pont: Javaslat a Vecsés Közművelődéséért Alapítvány támogatására A Vecsésen élő vitézek albuma kiadási költségeihez : az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. Dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke: az Oktatási Bizottság tárgyalta az előterjesztést, 100 ezer forint támogatást adott a könyv kiadási költségeihez, azonban Gál István azt kérte, hogy technikai okokból az Alapítvány kapja meg az összeget. A bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. : szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 61/2014. (IV.24.) határozat 1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Oktatási Bizottság javaslata alapján a Vecsés Közművelődéséért Alapítvány közreműködésével kiadásra kerülő A Vecsésen élő vitézek albuma című könyv kiadását ,- Ft, azaz Százötvenezer forint összeggel támogatja. 8

9 2. A Képviselő-testület az 1. pontban elfogadott döntéshez szükséges fedezetet az Önkormányzat évi költségvetésének 7.1. sz. melléklet 3.2. Oktatási Bizottság kerete sor terhére biztosítja. 3. A támogatás összegének biztosítására kizárólag támogatási megállapodás alapján kerülhet sor, melyet a Polgármesteri Hivatal Titkárságán kell megkötni. Határidő: Felelős: azonnal; a Vecsés Közművelődéséért Alapítvány elnökének értesítésére: a döntést követő 8 napon belül 7. napirendi pont: Javaslat a Vecsési Egészségügyi Szolgálat támogatási kérelmének elbírálására : az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. : szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 62/2014. (IV.24.) határozat 1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 5 millió forint összeget biztosít a Vecsési Egészségügyi Szolgálat fejlesztési és működési kiadásaira az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2014. (III.6.) önkormányzati rendelet 3.1. melléklet során szereplő iparűzési adó többletbevétele terhére. 2. A Képviselő-testület felkéri a t, hogy az 1. pontban foglalt döntéséről tájékoztassa az intézményvezetőt és gondoskodjon a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó előterjesztés elkészíttetéséről és a Képviselő-testület elé terjesztéséről. Határidő: azonnal; az értesítés kiküldésére a döntést követő 8 napon belül; a költségvetési rendelet módosítására: a Képviselő-testület szeptember havi ülése (2014. I. félévi rendeletmódosítás) 9

10 Felelős: 8. napirendi pont: Javaslat az Orbán Balázs Erdélyi Kör kérelmének támogatására a Hungarikum fesztivál megrendezéséhez : az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Nem fesztivál lesz, hanem egyhetes kisebb előadásokkal tarkított rendezvény a Tavaszi Fesztivál nyomdokaiban. Felkérem az érintett bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. : szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 63/2014. (IV.24.) határozat 4. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2014. (III.10.) önkormányzati rendelet 3.2. melléklet során lévő Általános tartalékalap előirányzat terhére ,- Ft összegű támogatást biztosít az Orbán Balázs Erdélyi Körnek a május között megrendezésre kerülő Hungarikum fesztivál költségeihez. 5. A támogatás összegének biztosítására kizárólag támogatási megállapodás alapján kerülhet sor, melyet a Polgármesteri Hivatal Titkárságán kell megkötni. Határidő: Felelős: azonnal; az Orbán Balázs Erdélyi Kör elnökének értesítésére: a döntést követő 8 napon belül 9. napirendi pont: Kérdés Oláh László képviselő: a Halmi téren, az óvoda bejárata felől van egy fekvőrendőr, ki kellene tenni oszlopokat is, mert az árok felé húzódnak le az autósok. 10

11 Volt egy kérdésem pár testületi üléssel ezelőtt, hogy az Önkormányzat fel tudja-e venni a Volánbusszal a kapcsolatot annak érdekében, hogy a gyömrői buszjárat ne az elkerülő 4-esen menjen, hanem jöjjön be a Fő útra. Ez ügyben történtek-e lépések? : megfogalmazzuk a levelet és elküldjük. 10. napirendi pont: Közérdekű bejelentés : ma fél hatkor lesz dr. Szűcs Lajos megválasztott országgyűlési képviselő úr mandátumának átadása. Tisztelettel meghívok minden érdeklődőt. 11. napirendi pont: Napirendi javaslat : haladunk a munkaterv szerint. Két témánk is van, ami miatt rendkívüli ülést kell tartsunk. Következő testületi ülés május 29-én, csütörtökön, 16 órakor lesz. A Képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját. k.m.f. Mohainé Jakab Anikó jegyző Jegyzőkönyvvezető: Kun Csabáné 11

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről 2 Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 24-én 18:00 órakor megtartott nyílt Képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint. Bagó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 29/2009. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. december 15-én (kedden) 15.00 órai kezdettel

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/3/2015. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/3/2015. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/3/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 25. napján 13.00 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő testülete 2013. augusztus 29-én tartott képviselő- testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő testülete 2013. augusztus 29-én tartott képviselő- testületi üléséről Iktatószám: 550-8/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő testülete 2013. augusztus 29-én tartott képviselő- testületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 9/2015. ÖKÜ Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-118/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30. napján tartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30. napján tartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30. napján tartott üléséről Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi

Részletesebben

Iktatószám: T-46-9/2012 Jegyzőkönyvvezető: Kiss Ildikó. Készült: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. március 29-én megtartott üléséről.

Iktatószám: T-46-9/2012 Jegyzőkönyvvezető: Kiss Ildikó. Készült: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. március 29-én megtartott üléséről. V ár os Ö nkormá nyzat k épviselő - testülete 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Iktatószám: T-46-9/2012

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tormáné Burics Ágnes, Koós Marianna, Dr. Balázs Lajos, Hujber Lászlóné intézményvezetők, Ifj. Horváth Iván tűzoltóparancsnok

JEGYZŐKÖNYV. Tormáné Burics Ágnes, Koós Marianna, Dr. Balázs Lajos, Hujber Lászlóné intézményvezetők, Ifj. Horváth Iván tűzoltóparancsnok JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. november 27-én a Fischl-házban (Balatonboglár, Erzsébet u. 12-14.) 15.00 órakor kezdődő nyílt üléséről. Jelen vannak: Csere Andrea képviselő Kalász Zoltán képviselő Keserű Zoltán

Részletesebben

285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet

285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-18/2012/JT. 285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Amennyiben képviselő-társaim a meghívóban szereplő napirendi ponttal egyetértenek, kérem szíveskedjenek kézfeltartással jelezni.

Amennyiben képviselő-társaim a meghívóban szereplő napirendi ponttal egyetértenek, kérem szíveskedjenek kézfeltartással jelezni. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 8-án (szerdán) 19.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülés keretében. Az ülés helye: Jásd Község

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 15/2011. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. június 9-én (csütörtökön) 15.00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. augusztus hó 9-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 30-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. április 2-án megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. április 2-án megtartott rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. április 2-án megtartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Pásztói Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme, 3060 Pásztó Kölcsey

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-37/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 160-8/2014. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 24. napján 18 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 28 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. április 23-án Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének soros ülésén 15.00 órakor, a Községháza tanácskozó termében. Jelen vannak: Darók Sándor, Gerhát

Részletesebben

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 2009. május 27-én tartott n y í l t üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., Dr. Lelkes Ákos alpolgármester, Bíró Attila,

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS, HERNÁDKÉRCS KÖZSÉG, NAGYKINIZS KÖZSÉG, SZENTISTVÁNBAKSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK TESTÜLETE

SZIKSZÓ VÁROS, HERNÁDKÉRCS KÖZSÉG, NAGYKINIZS KÖZSÉG, SZENTISTVÁNBAKSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK TESTÜLETE 1 SZIKSZÓ VÁROS, HERNÁDKÉRCS KÖZSÉG, NAGYKINIZS KÖZSÉG, SZENTISTVÁNBAKSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ- TESTÜLETE Szám: 002/6/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-én 16 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. december 9-én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. december 9-én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. december 9-én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2010. szeptember 16. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 16-án

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18:00 órakor megtartott nyílt Képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint. Bagó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i rendes üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Vál Község Önkormányzat 2015. május 26-i rendes üléséről Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozó terme Jelen vannak: Bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. január 29-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. január 29-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. január 29-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zajk Zajk, Iskola utca 1. Jelen

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 8/2011

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 8/2011 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 8/2011 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 24-én megtartott, hangfelvétellel rögzített rendkívüli ülés jegyzőkönyv

Részletesebben