PUBLICATIONS Dr. Erzsébet Barát

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PUBLICATIONS Dr. Erzsébet Barát"

Átírás

1 PUBLICATIONS Dr. Erzsébet Barát IN HUNGARY Books: (3) A nő és a nő/i/esség sztereotípiái. ( Woman and her stereotypes), Nyelv, ideológia, média, Vol. 2., Könyvtártudományi Tanszék, SZTE, Szeged, 2009 (Co-editor with Sándor, Klára) A nő helye a magyar nyelvhasználatban. ( Woman s Place in Hungarian), Nyelv, ideológia, média, Vol. 1. JATE Press, Szeged, 2007 (Co-editor with Sándor, Klára) Spaces in Transition JATE Press, Szeged PEAS (Papers in English and American Studies Series) Vol , (Editor) Chapters in books: (8) Bone Marrow on Toast: Pleasures in/of the Wild East In Zoltán Vajda (Szerk.) Költők, kémek, detektívek, piritós és fordítások Irások Novák György tiszteletére. Poets, spies, detectives, pieces of toast, and translations: Essays in honor of György Novák. Szeged: JATE Press Hungarian Political Posters, Hillary Clinton and the (Im)possibility of Political Drag. In Zoltán Vajda (ed.) Within and Without Culture/Kultúrán innen és túl. JATE Press, Szeged, 2009, A politikai korrektség cinizmusa (The cynicism of political correctness ) in Barát & Sándor (eds.) A nő és a nő/i/esség sztereotípiái. ( Woman and Her Stereotypes) Nyelv, ideológia, média. Vol. 2. Könyvtártudományi Tanszék, SZTE, Szeged, 2009, A reklámok és a nők: A testbezárt kannibalizmus ideálja. In Bodnár Ildikó, K. Szekeres Erika, S. Fenyő Sarolta (szerk.) Sokszínű nyelvészet: Női szóval női szemmel. Genderkutatás a nyelvészetben és az irodalomban. Miskolci Egyetem, Miskolc, 2008, Nőközpontúság kontra feminizmus: A társadalmi nemek kifejezés tarthatatlanságáról (Women-Centeredness versus Feminism: The untenability of two genders ) in Barát & Sándor (eds.): A nő helye a magyar nyelvhasználatban. ( Woman s Place in Hungarian ) Nyelv, ideológia, média. Vol. 1.JATE Press, Szeged, 2007, Van-e tere a társadalmi nemek tudománya oktatásának a Magyar felsőoktatásban/is there a space for teaching gender studies in Hungarian higher education? in Andrea Pető (szerk.) A társadalmi nemek oktatása Magyarországon/Teaching Gender Studies in Hungary. (bilingual volume) ICsSzEM, Budapest, 2006, (co-authored with Sarolta Marinovich). A tevékeny együttműködés ideológiája (The ideology of active co-operation) in Sándor, Klára (szerk.) A Pápai feminizmus a vatikáni levél kapcsán. (The Pope s Feminism on the Occasion of the Vatican s Letter). Szabó Miklós Liberális Alapítvány, Budapest. 2006, A gyűlöletbeszéd és a kirekesztés logikája (Hate-Speech and the Logic of Exclusion) in K. Szekeres Erika és Fenyő Sarolta (szerk.): Sokszínű nyelvészet II.: Alkalmazott nyelvészeti gender-kutatások. (Colorful Linguistics. vol. 2.: Language and Gender Research) MOZAIK, Miskolci Egyetem, Miskolc. 2006,

2 Conference proceedings: (5) A 'politikai korrektség'-re hivatkozás ideológiai csapdái: A 2010-es év óvodapedagógiai változtatásokra tett kísérletet kísérő társadalmi és politikai küzdelmek In Kádár Judit és Szathmáry Judit (szerk.) Gondolatok a toleranciáról, a másságról. Mi/Más 2. Konferencia Amerikanisztika Tanszék, Esterháry Károly Főiskola, Eger. 2012, Az erős nő vizuális megjelenítésének terepe (?): A NAP kampány képeinek elemzése az észak-amerikai és angol posztfeminizmus viták tükrében, (A site for the representation of strong and assertive woman : The NAP campaign posters in the light of American and British post-feminism debates) in Vajda Z, and Tóth Zs. (szerk.): Az amerikanisztika és vizualitás metszéspontjai az információs társadalom horizontján. (The Intersection of American Studies and Visuality in Information Society)Americana e-book series A politika és a populáris kultúra metszéspontja: Queer (politikai) divatok (The intersection of politics and popular culture: Queer (political) fashion) in Tarnóc András és Kádár Judit (szerk.) Mi/Más Konferencia Gondolatok a toleranciáról. Amerikanisztika Tanszék, Esterháry Károly Főiskola, Eger. 2009, Az önreflexió hiánya, avagy a tudományos beszédmód szexizmusa (The lack of selfreflexivity or sexism in academic discourse), in Esélyegyenlőtlenségek a mai magyar társadalomban. (Discrimination in Contemporary Hungarian Society). (Conference proceedings). Szakkollégiumi Füzetek, Szegedi Tudományegyetem, 2003, Vol Are You an Alien? Ideologies at Work in the Printed Hungarian Media ; In: J. Cunningham & J. Horvath (eds.): Framing the Issues: British Studies - Media Studies - Conference Papers; British Council, Budapest 1996, Journal articles: (12) A kritikai kutatások mássága avagy a nyelvi jelentés beágyazódottsága TNTeF Társdalami nemek tudománya - Interdiszciplináris e-folyóirat, (2014) 4:1, Az üvegfalat az üvegplafonnál is nehezebb láthatóvá tenni (Beszélgetés Szegő Krisztinával, a MÚOSZ Nők a Médiában szakosztályának vezetőjével) TNTeF Társdalami nemek tudománya - Interdiszciplináris e-folyóirat, (2012) 2:3, Travelling Concepts of Feminist Scholarship: The East/West Divide (with Iren Annus) TNTeF Társdalami nemek tudománya - Interdiszciplináris e-folyóirat, (2012) 2:2, A test adatbázissá szelídítése a nyelvhasználat-kutatásban, Apertura, 2009 Winter, 4:2. A gyűlöletbeszéd logikája (The logic informing hate speech), Századvég, : Other lessons to be learnt in hate-speech debates in the US and the chances of Gender Studies in Hungary, Americana, :1. Spring, Gyűlölködni szabad? ( Is it allowed to hate? ), MÉDIAKUTATÓ, 2004 Spring, (with Pataki K. J. & Pócs K.) 2

3 A nőkérdés társadalmi és tudományos aktualitása (The social and scientific relevance of the woman question ), AEATAS, : A nők érdekében folytatott kutatás és korlátai (The Limits of Feminist Research), REPLIKA, : Ki beszél itt vállalásról? Az abortusz vita (Who is talking about willingness? The Abortion Debate), Eszmélet, : Nyelv és Társadalom: Wardaugh Szociolingvisztika magyar nyelvű kiadása kapcsán (Language and Society: On the Occasion of the Hungarian Translation of Wardaugh s Sociolinguistics), JELKÉP, : Szubjektum-elméletek a nyelvtudományban: Norman Fairclough (The Subject in Discourse Theory: Norman Fairclough); HELIKON, : Journal issues edited: (9) TNTeF Társdalami nemek tudománya - Interdiszciplináris e-folyóirat, eight issues so far (2011) 1:1 (co-edited with Larisa Zámbó Kocic); (2011) 1:2; (2012) 2:1; (2012) 2:2; (2012) 2:3; (2013) 3:1; (2013) 3:2.; (2014) 4:1; (2014) 4:2 Translations of Academic Works: From English to Hungarian (12) Társadalmi nem(iség) és felforgatása (Judith Butler: Gender and Gender Trouble in Dictionary of Untranslatables: A Philosophical Lexicon. Edited by Barbara Cassin. Translated by Steven Rendall, Christian Hubert, Jeffrey Mehlman, Nathanael Stein, and Michael Syrotinski. Translation edited by Emily Apter, Jacques Lezra, and Michael Wood. Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2014, ) TNTeF: Interdisciplinary Journal of Gender Studies, (2014) 4:2, http://tntefjournal.hu/vol2/iss3/butler.pdf Élhetünk-e jó életet rossz élet kereti között? (Judith Butler szeptember 12-én, az Adorno-díj átvétele alkalmából Frankfurtban elmondott beszéde) TNTeF: Interdisciplinary Journal of Gender Studies, (2012) 2:3, Bevezetés: A jóléti állam fogalma (Lynne Haney (2002) Introduction: Conceptualizing the Welfare State,In: Inventing the Needy: Gender and Politics of Welfare Hungary. University of Calofornia Press, pp.1-25.)társadalmi Nem: Szöveggyűjtemény,Adamik,M (szerk.) ELTE,TáTK, Jóléti államok összehasonlítása: Lépések egy nemi viszony-barát megközelítési mód irányába (Mary Daly (1994) Comparing Welfare States: Towards a Gender Friendly Approach, In: Diane Sainsbury (ed.) Gendering Welfare State, Sage, pp ) Ibid. A gondoskodás politikai ökonómiájánakglobalizálódása In:Társadalmi Nem: Szöveggyűjtemény, Adamik,M. (szerk.) ELTE,TáTK, Nicola Yeates (2005) A Global Political Economy of Care in Social Policy and Society, 2:4, ) in Társadalmi Nem: Szöveggyűjtemény,Adamik, M. (szerk.) ELTE,TáTK,2012. Integrált Szociális Szolgáltatások Európában: Jelentés (Integrated Social Services in Europe: Report. Council of Europe Publishing, 2007) in Szekszárdi Szociális MűhelyTanulmányok 4. TÉRSÉG, KÖZÖSSÉG, MINŐSÉG (Nemzetközi kitekintés) Szerk. 3

4 Adamik M, & Nagy J. T., PTE IGYK, Szekszárd, (http://igyk.pte.hu/files/tiny_mce/file/ekonyvtar/konyvek/terseg_kozosseg_minoseg.pdf) A munka és a család összeegyeztetése befektetés, facilitálás, valamint individualizáció révén: Három paradigma - ambivalens közpolitika (Trudie Knijn & Arnoud Smit (2009): Investing, Facilitating, or Individualizing the Reconciliation of Work and Family Life: Three Paradigms and Ambivalent Policies, Social Politics: International Studies in Gender, State and Society, 16:4, ) in Szekszárdi Szociális MűhelyTanulmányok 4. TÉRSÉG, KÖZÖSSÉG, MINŐSÉG (Nemzetközi kitekintés) Szerk. Adamik M, & Nagy J. T., PTE IGYK, Szekszárd, A feminizmus határátlépései : A nőkről szóló beszédmódok körforgása (Susan Gal: Movements of feminism: The circulation of discourses about women. In B. Hobson (ed.) Recognition Struggles and Social Movements. Cambridge University Press. 2003, ), TNTeF: Interdisciplinary Journal of Gender Studies, (2011) 1:2. Barát, E. & Sándor, B. Jelentős testek. (Judith Butler: Bodies That Matter. Routledge, 1993, Intorduction & Chapters 1-4.), Új Mandátum Kiadó, Budapest, Barát, E., Sándor, B., Szabó, V., Tóth L. A testett öltött nem. (Thomas Laqueur: Making SEX: Body and Gender from the Greeks to Freud. Harvard University Press, 1990), Újj Mandátum Kiadó, Budapest, Szexualitás és egyedüllét (Michel Foucault: Sexuality and Solitude), HELIKON, : Barát, E. & Fenyvesi, A. Szerepjátékok a nyelvi órán. (Robert Di Pietro: Strategic Interaction: Learning Languages Through Scenarios, CUP, 1985) Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, ABROAD Books: (1) Barát, Erzsébet, Studer, Patrick and Nekvapil, Jirí (eds.): Ideological Conceptualizations of Language: Discourses of Linguistic Diversity, Prague Papers on Language, Society and Interaction, Vol.3. Frankfurt: Peter Lang Chapters in books: (17) Dictionary entry: "Les femmes dans la culture underground hongroise du tournant du 20e-21e si`ecle" (trans. László Sújtó). In: Béatrice Didier, Mireille Calle-Gruber and Antoinette Fouque (eds.) Le Dictionnaire des Creatrice. Paris: Les Editions des Femmes, The differentiation of linguistic and cultural diversity: Critical analysis of migrants ideological investments in the desire for belonging. In Erzsébet Barát, Patrick Studer, and Jirí Nekvapil (eds.): Ideological Conceptualizations of Language: Discourses of Linguistic Diversity. Prague Papers on Language, Society and Interaction, Vol. 3. Frankfurt: Peter Lang. 2013, Queering the intersection of legislative, religious, and higher educational exclusion: Revisiting the First Case of collective LGBT litigation in Hungary. In Transport of Queer Theory. Ed. by 4

5 Katharina M. Wiedlack & Sushila Mesquita. Vienna: Zaglossus. 2012, The French Ban on Headscarves: Rendering Racism Respectable. (with Ebru Sungun) In Brigitte Hipfl and Kristin Loftsdóttir(eds.) Teaching Race with a Gendered Edge. Utrecht> ATGENDER. 2012, Hungarian Political Posters, Hillary Clinton, and the (Im)possibility of Political Drag in Comparative Hungarian Cultural Studies Eds. Steven Totosy de Zepetnek and Louise O. Vasvari. West Lafayette: Purdue University Press, Queer in Hungary: Hate speech regulation. Queering the speech/conduct binary. In Lisa Downing, Robert Gillet (eds). Queer in Europe: Contemporary Case Studies. London: Ashgate The Ideology of Active Cooperation: The conceptualization of gender relations in Cardinal Ratzinger s 2004 Letter (Ideologija aktovne saradnje: konceptualizacija rodnih odnosa u Poslanici kardinala racingera iz godine trans. Maja Markovic) In Diskurs i diskursi: Zbornik u čast Svenki Savić ed. by Vera Vasić, Filozofski fakultet i Ženske studije i istraživanja, Novi Sad, Les-being and Identity Politics: The Intersectionality of Sexual Identity and Desire, in M.L.Kohlke and Luisa Orza (eds.), Negotiating Sexual Idioms: Image, Text, Performance, Rodopi Press, Amsterdam and New York, 2008, Les-being and Identity Politics in ML Kohlke and L Orza (eds.), Sex and Sexuality 3: Probing the Problematics, (e-book) Inter-disciplinary Press, Oxford, 2008 (ISBN : ), pp Die Logik der Hassrede und die Methode der Ausgrenzung, in Kegyes, Erika (Hg.): Genderbilder aus Ungarn. Ergebnisse der ungarischen Genderforschung. Hamburg: Kovac Verlag, 2008, The Importance of a Discoursal Approach to Translation as an Organized Practice In: Marlen Bidwell-Steiner, Karin S. Wozonig (eds.) "A Canon of Our Own?" Kanon und Geschlecht. Wien, Innsbruck: StudienVerlag (Gendered Subjects, Vol. III), 2006, The Terrorist Feminist : Strategies of Gate-Keeping in the Hungarian Printed Media in M. M. Lazar (ed.) Feminist Critical Discourse Analysis: Gender, Power and Ideology in Discourse. London: Palgrave, 2005, Uses and Abuses of Feminism: A Global Social Analytic, in Eva Blimlinger and Therese Garstenauer (eds.): Women/Gender Studies: Against All Odds. Wien: StudienVerlag, 2005, Abuse of Freedom of Speech: Neo-conservative gate-keeping in Hungarian print media In: Hanna Hacker (ed.): lesby-by-by: aspekty politely identity. Bratislava: ASPEKT, 2004, Discourses of Racialised Discrimination in Hungarian Party Politics, in: M. Reisigl & R. Wodak (eds): The Semiotics of Racism: Approaches in Critical Discourse Analysis. Wien: Passagen, 2000, The Discourse of Selfhood: Oral Auto/biographies as Narrative Sites for Constructions of Identity in: A. Donell & P. Polkey (eds) Representing Lives: Women and Auto/biography, London: Macmillan, 2000, Globalisation of Television News in Hungary, CLSL Series, vol. 88. (Centre for Language in Social Life), Lancaster University, November (co-authored with Norman Fairclough) 5

6 Journal articles: (5) Cynical References to Political Correctness in Post-1989 Hungarian Media AHEA: An E- Journal of the American Hungarian Educators Association Vol.4. The troubling internet space of woman s standpoint Discourse and Communication. Special issue on Feminisms in Discourse and Communication (ed. by Michelle Maria Lazar), 2009, 3:4, Democratic Institutions under the Discursive Conditions of Post-modernity: The Viability of Difference NORA: Nordic Journal of Feminist and Gender Research, 2009, 17:1, Hate speech regulation and the chances of Women Studies in Hungary, Sydney University Law Society Women's Journal, 2006, 1: A non-repressive model of identity grounded in the genre of oral auto/biography" Cadernos de Linguagem e Sociedade, Brasilia, 2000, 4: Conference proceedings: (2) The Discourse of Selfhood, in: Emilia Ribeiro-Pedro (ed): Discourse Analysis: Proceedings of the 1st International Conference on Discourse Analysis, University of Lisbon, Lisboa, 1996, Strategies of Speech Representation: An Intertextual Approach ; In: Organization in Discourse: Proceedings from the Turku Conference, Anglicana Turkuensia No 14, University of Turku, 1995, TALKS SINCE 1999 CONFERENCE TALKS ABROAD (40, out of which 15 keynote/by invitation) 1999 The Need for Self-Reflexivity in CDA, Annual Critical Discourse Analysis Conference, April 1999, Centre for English Language Studies, University of Birmingham, UK The Discourse of Selfhood, in the panel Constructing the Subject, Women and Auto/biography, The Nottingham Trent University, Nottingham, UK, July Life Stories of Hungarian Women: Strategies of Resistance, in the panel Oral Narratives, The Female Principle, Department of English, University of Texas, Dallas, USA, March Feminist Critique as Biased Intervention: The Gains of Understanding Research Practices as Limited, in the panel Gender and Critical Discourse Analysis, Sociolinguistics Symposium, University of the West of England, Bristol, UK, April Political Discourse in the Media, Annual Critical Discourse Analysis Conference, May 2000, Department of Applied Linguistics, University of Vienna, Austria

7 National Identity as State Sponsored Agency, keynote speech, National Identity in the Cinema of the Post-Socialist Region, Georgian Union of Cinematographers and Open Society Institute, Tbilisi, Georgia, May The Hungarian Language and the Construction of Female Identity, First Symposium on Gender in Finno-Ugristics, keynote speech, Department of Finno-Ugric Studies, University of Vienna, Austria, October Do we only talk or can we sometimes speak? The im/possibility of feminist spaces of communication in the Hungarian printed media, talk by invitation in the panel Spaces of Identity, Changing Communications, Department of Communication and Media Studies, University of Klagenfurt, Austria, October The Neo-Conservative Politics of Sexuality and the Hungarian Printed Media, in the panel: Gendered Sexualities and Citizenship, 8 th International Conference on Language, Communication and Culture, Department of English, University of Evora, Portugal, November Discursive Strategies of Maintaining the Printed Media Straight in the 1990s of Hungary, 10th Annual Lavender Linguistics Conference, February 2003, Department of Linguistic Anthropology, American University, Washington D.C., USA The decisions one has to make when doing a critical analysis talk by invitation, in the workshop Self reflections of the analyst, 10th Annual Lavender Linguistics Conference, Department of Linguistic Anthropology, American University, Washington D.C., USA, February Uses and Abuses of feminism, keynote speech, Women/Gender Studies: Against All Odds, 7 th Austrian Women Studies Conference, Bruno-Kreisky Forum, Wien, Austria, November, The Labrisz Project: Discourses of Homophobia, 11th Annual Lavender Linguistics Conference, Department of Anthropology, American University, Washington D.C., USA, February Les-being vs. Lesbian: Identity Politics and Allegiance Formation, 12th Annual Lavender Linguistics Conference, Department of Linguistic Anthropology, American University, Washington D.C., USA, February From the empirical focus on the audience s ways of reading to media-based agency First European Communication Conference, ASCOR, Amsterdam, November 2005 The Importance of a Discoursal Approach to Translation as an Organized Practice. discussant by invitation, A Canon of Our Own? University of Vienna, November, 2005 Feminist Rethinking of Narratology for Life Story Research, 6 th European Social Sciences Conference, Amsterdam March 2006 Hate speech regulation and the chances of Women Studies in Hungary, HESP Project of Gender Studies, Babes-Bolyai University, Cluj, July, Les-being and Identity Politics, 3 rd Global Conference on Sex and Sexuality. Interdisciplinary Net, Krakow, November 29-December 2,

8 Feminism and Radicalism: Critical pedagogy, keynote speech, Gender Sabotage, Vilnius, May 10-12, 2007, New Generation of Women Initiative, Vilnius Challenging the heterosexuality friendly shape of narrative logic, Lesbian Existence and the Lesbian Continuum, Lesbian Lives 14, University College Dublin, June th, 2007, + panel organizer and moderator. Cultural Studies and the Hungarian Curriculum Reforms after the System Change, talk by invitation, 9 th International Symposium, Interdisciplinary Regional Research (ISIRR), University of Novi Sad, June 21-23, Power Struggles over Gender Studies and the Hungarian Curriculum Reforms under the pretext of the Bologna Declaration, Cultural Studies Now, University of East London, July 19-22, Queer and performance talk given as panel discussant by invitation, Body Meets Politics, annual international workshop series, Gender Studies Centre, University of Wien, May 20th, A szegedi nyelv, ideológia, média konferenciasorozat tapasztalatai: Nyelvhasználat és gender kutatások. (The Language, Ideology and Media Conference Seeries: Language and gender research in Hungary), A magyar nyevészeti kutatások újabb eredményei. (Recent Developments in Hungarian Linguistic Research), Kolzsvár, Bábes-Bolyai Tudományegyetem és Kolozsvári Akadémiai Bizottság, Románia, May 23-24, Critical Analysis of Discourses of Stereotyping and Commonplaces Language and Sociology Research Committee, RC25, ISA Forum of Sociology, (International Sociologists Association), Barcelona, September 6-8, Queering Identity-based Politics: The case of hate-speech regulation in Hungary, Queer in Europe, talk by invitation, International Research Symposium, The University of Exeter, UK, September 13-15, The (ir)relevance of gender perspective? Repoliticization of feminist scholarship through the gender/sexuality intersection keynote speech, EXPERIENCING GENDER IV International Interdisciplinary Conference, Universidad de Huelva, Spain, May 6-8, Competing discourses on the differentiation of linguistic/cultural diversity 42 nd Annual Conference, Society of European Linguists, University of Lisbon, September 9-12, The intersection of linguistic and cultural dimensions of identity formation in Self/Other categorizations around the positions of "locals" and "migrants" in Szeged, New Challenges for Multilingualism in Europe, LINEE Conference. Dubrovnik, April Gender mainstreaming and the politics of gendering New Challenges for Multilingualism in Europe, LINEE Conference. Dubrovnik, April 11-15, The ambiguous status of English in negotiating belongings and EU membership + organizer of Session RC25.09 Postcoloniality: Identity, Knowledge & Discourse XVII. ISA World Congress of Sociology, Gothenburg, Sweden, July 11-17, Gendered perception of the migrant identity in the EU, Sixth International Gender and Language Conference, poster presentation, IGALA, Tsuda College, Tokyo, Japan, 8

9 September 18-20, Queering the intersection of legislative, religious, and higher educational exclusion: Revisiting the First Case of Collective LGBT Litigation in Hungary. + organizer of the panel Queering Encounters with Identity. Import-Export-Transport Queer Theory, Queer Critique and Activism in Motion, Gender Research Office, University of Vienna, April 28-30, Dangerous liaisons: The irony of the desire for control over self-reflexivity, by invitation, Enhancing the Cultural and the Activity Approach for the New Generation Development in a Global World, ISCAR (International Society for Cultural and Activity Research), Universita La Sapienza, Rome. September 5-10th, Competing Discourses of Migration: Negotiating territorial(ized) belonging, 4 th university of Manitoba-University of Szeged Partnership Conference: Place, Time and Their Significance, University of Manitoba, Canada, October 10-11, Szegeden élő lengyel és horvát migráns nők otthon/haza fogalma:- Az identitás nyelvi és kulturális dimenziói (The articulation of home/homeland in Polish and Croatian Migrant Women s Narratives Settled in Szeged), by invitation, Nőképek kisebbségben 1. Nemzetközi tudományos konferencia a szlovákiai magyar nők és gyerekek helyzetéről, Szlovákiai Magyarok Nemzetiségi Kerekasztala, Női és Esélyegyenlőségi Bizottság, Genderkutató Központ, Comenius Egyetem, Pozsony, Forum Intézet, Somorja, Slovakia, November Linguistically Mediated Injuries: Differentiation between Naming and Stigmatization, & panel organizer; The language of Inequality, XVIII ISA World Congress of Sociology.Yokohama, Japan, July 13-19, How to revisit the image/text dialectic in post-feminist advertisements, 12th ESSE (European Society for the Study of English) Conference. Pavol Jozef Šafárik University, Košice, Slovakia, 29 August 2 September, Progressive Politics and the Pitfalls of the Depletion of Identity : Beyond (Feminist) Identitarian Politics, (plenary speech) Interfacing Language and Literature. Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand University, Bareilly, Uttar Pradesh, India October Talks by invitation for Research Groups & Faculties ABROAD (10) Gender and Narrative, in the week long workshop organized by Mieke Bal, Traveling Concepts: Image, Memory, Narrative, Amsterdam School for Cultural Analysis (ASCA), University of Amsterdam, Netherlands, March Sexuality and Identity, a round table discussion, Ripon College Cuddesdon, Oxford, UK, October Power Struggles and the Future of Feminist Scholarship under the Hungarian 9

10 Curriculum reforms, HESP Project of Gender Studies, Babes-Bolyai University, Cluj, July 13-14, Advertisements and Gendering, Abuse of Freedom of Speech: Neo-conservative gate keeping in the Hungarian print media, Hate speech Regulation and the Chances of Feminism, a series of three talks, University of Excellence Project, Department of Philosophy, Comenius University, Bratislava, April 14-16, Queering the gaze: The politics of the feature/documentary distinction, Zone - Interdisciplinary Training Project, Academy of Fine Arts and Design, Bratislava, April 24, Systematic Contingency Instead of Pure Arbitrariness - How to conceptualize linguistically articulated injuries?, GIK (Gender Initiativ Kolleg), University of Vienna, April 18, Hungarian Political Posters, Clinton, and the (Im)possibility of Political Drag, Department of Culture and Media Studies, Umea University, Sweden, 4 October Les-being and Identity Politics: The Intersectionality of Sexual Identity and Desire, in Innsbruck Gender Lectures, Gender Discourses Identities Research Platform, University of Innsbruck, Austria, 11 December Challenges to Ethnic Stigmatization in Hungarian Educational Segregations of the Roma, in Gender Lectures Series: The transformations and feminist forms of resistance in Middle and Eastern Europe, Centre of Gender Studies and Feminist Research, University of Marburg, Germany, January 22, Cutting across the Conduct/Speech Binary: The critical potential of a queer feminist logic, Department of English and American Studies, University of Vienna, May 24, CONFERENCE TALKS IN HUNGARY (30 out of which 12 by invitation/keynote): Anything goes? The linguistic conditions of political participation, Linguistic Human Rights in East Europe, Ist Language Rights Conference, Central European University, Budapest and Institute of Linguistics, Hungarian Academy of Science, Budapest, Hungary, November Variations of Sexism in (the Hungarian) Language and Gender Research (Variációk a szexizmusra a nemek és a nyelvhasználat (hazai) kutatásaiban), in the panel Linguistics and Gender Studies, Researching Gender in Hungary at the Turn of the Millennium (Férfi és nő Nő és Férfi: A társadalmi nemek kutatása Magyarországon az ezredfordulón), Research Centre of Gender Studies, University of Economics, Budapest, November

11 Are we allowed to hate? (Gyűlölködni szabad?) in the panel Cultural Studies and Gender, Researching Gender in Hungary at the Turn of the Millennium (Férfi és nő Nő és Férfi: A társadalmi nemek kutatása Magyarországon az ezredfordulón), Department of Gender Studies, Budapest University of Economics, Hungary, November A feminista nyelvészet esélyei (Chances of Feminist Linguistics in Hungary), by invitation, Esélyegyenlőtlenségek a mai Magyarországon (Unequalities in Contemporary Hungary), Szegedi Társadalomtudományi Szakkolégium, MTA Szeged (Hungarian Academy of Science, Szeged), March th Other lessons to be learnt from hate speech regulation in the US and the chances of Women Studies in Hungary, American Studies as Cultural Studies: Theory and Practice, HAAS (Hungarian Association of American Studies) Biennial Conference, Budapest, ELTE, November 26-27, 2004 A gyűlölet beszéd és a kirekesztés logikája (Hate Speech and the Logic of Exclusion), A szex ezerarcúsága. (Thousand faces of sexuality), by invitation, Szegedi Társadalomtudományi Szakkollégium, TIK, April, Nőközpontúság kontra feminizmus (Women-Centeredness vs. Feminism), keynote speech, A nő a magyar nyelvhasználatban. (The woman in Hungarian Language Use): 1 st Hungarian Language, Ideology, and Media Interdisciplinary Conference, University of Szeged, September 8-9, A befogadáskutatás irányai, (Ways of Understanding) by invitation, A megértés., Médiatudomány és Kommunikáció Tanszék, Szegedi Tudományegyetem, December, 2005 A politikai korrektség cinizmusa (The Cynicism of Political Correctness ), A nő és nőiesség sztereotípiája (The Stereotypes of Woman and Femininity ). 2 nd Hungarian Language, Ideology, and Media Interdisciplinary Conference, University of Szeged, September 8-9, A diszkurzus interdiszciplináris kategóriája (The Interdisciplinary Concept of discourse ), Elméleteink 2000 körül: A Magyar Tudomány Napja. (Theories at the Millennium: The Day of Hungarian Science), by invitation, Szegedi Tudományegyetem és Szegedi Akadémiai Bizottság, Modern Filológiai Bizottság, November 8, Gender szempontú megközelítések (Approaches from a Gender Perspective) round table discussant by invitation, PSZINAPSZIS, Budapesti Pszichologiai Napok, Budapest, April, 13-15, How to identify and critically analyze conceptual practices of knowledge production as a distinctive aspect of power? Gender, Empire and the Politics of Central and Eastern Europe, Central European University, Budapest, May 17-18, A reklám szexizmusa (Sexism through Advertising), keynote speech, Reklámok és NEMek, Fiona & Tűsarok, Cseh Kulturális Centrum, Budapest, June 11 th, A corpus/test adatbázissá szelídítése a (domináns) nyelvhasználat-kutatásban (The 11

12 Taming of Body to Corpus in Linguistics), Test, Body, Corpus: A Magyar Tudomány Napja. (The Day of Hungarian Science), by invitation, Szegedi Tudományegyetem és Szegedi Akadémia Modern Filológiai Bizottság, Szeged, November 7 th, A gyűlöletbeszéd logikája (The Logic Informing Hate-speech) Kultusz, kultúra, erőszak (Cult, Culture and Violence), by invitation, Petőfi Irodalmi Múzeum és MTA Irodalomtudományi Intézet, Budapest, December 13-14, Queer divat: A tekintet fogalmának átértékelése a nem és szexualitás metszéspontjából (Queer Fashion: rethinking the concept of gaze from the intersection of sexuality and gender) Mi/Más 1, Department of American Studies, Eszterházy Károly College Eger, March 28-29, A queer intervention into desire and pleasure in the spectator/visual image relationship 7 th HUSSE Conference, University of Pécs, January 22-24, A gyűlöletbeszéd törvényi keretek közé szorításának sorozatos kudarca: A homofóbia térnyerése és a politikai elitek játszmái (Ongoing failures of hate-speech legislation: The increase of homophobia and the political elite) Nyelv, ideológia, media 5. A szexualitás terei, (Language, Ideology, Media5: Spaces of sexuality) TNT, Gender Studies Research Group, University of Szeged, September 18-19, Crossing the boarder: From autochthonous Hungarian to Migrant Hungarian. Bridges between Hungarians; AHEA, American Hungarian Educators Association and University of Szeged, June 3-5 th, A "politikai korrektség"-re hivatkozás ideológiai csapdái: A nyelvhasználat kérdései az elmúlt tíz év oktatáspolitikai küzdelmeinek erőterében (The ideological investments of political correctness in the context of the struggles over educational policies in the past ten years) MI/MÁS 2, Eszterházy Főiskola, Eger. October 28-29, Az erős és határozott nő helye A posztfeminizmus mint generációs kérdés? Ezredfordulós degeneréciók, Mandulavirágzás Tudományos Napok (nemzetközi konferencia sorozat), by invitation, University of Pécs, February 28, Az erős nő vizuális megjelenítésének terepe: A NAP kampány képeinek elemzése az észak-amerikai és angol posztfeminizmus viták tükrében, Amerikanisztika és vizualitás metszéspontjai az információs társadalom horizontján, SZTE BTK, Amerikanisztika Tanszék, május 6-7. A társadalmi haladás nemtelenségei - Leszbikus terroristák kontra gender ideológia (Indecencies of Social Progress : Lesbian terrorists versus gender ideology, NYIM 7, Posztszocializmus és feminizmus (?),TNT,Gender Studies Research Group, University of Szeged, September 30th October 1st, The Liminality of the East/West Divide, Encountering the Unknown. The 4th MANITOBA - SZEGED COLLOQUIUM, University of Szeged, October 6-9, Travelling concepts of feminist scholarship: The East/West divide In memoriam Sarolta Marinovich Resch, by invitation, Institute of English and American Studies, University of Szeged, November 25th 2011 (with Irén Annus). 12

13 A nő -höz kapcsolódó értéktársítások a politikai diszkurzusban, (Values linked with woman in the political discourse) + Organizer and Chair of Strand XXIII: Cultural Stigmatization: Gender relations, Társdalmi változások nyelvi változások, XXII. Kongresszus, MANYE, SZTE (University of Szeged), (Hungarian Applied Linguistics Association s annual conference: Social Changes Linguistic Changes) April 12-14, Interpretáció és kritikai kultúratudomány a társadalmi nemek tudományán keresztül, A Magyar Tudomány Napja. (The Day of Hungarian Science), by invitation, Szegedi Tudományegyetem és Szegedi Akadémia Modern Filológiai Bizottság, Szeged, 5 November, To live the contradiction of corporeality and embodiment: The conditions of feminist authorship, 11th HUSSE Conference, Eötvös Loránd University, Budapest, January 24-26, A kritikai kutatások mássága avagy a nyelvi jelentés ideologikus beágyazódottsága (The otherness of critical approaches the ideological investments of signification, A magyar társadalmi nemi és szexuális viszonyok sajátossága:összehasonlitó megközelitések (The Specificties of "Hungarian" Gender and Sexuality Relations: Comparative Approaches)TNT,Gender Studies Research Group, University of Szeged, September 27-28, ( Wonder Woman Audince Award) Troubling CDA from the perspective of woman s mind : Towards a positioned ideology critique ; 5th International Conference on Critical Approaches to Discourse Analysis across Disciplines (CADAAD), Eötvös Loránd University, (ELTE), Budapest, Hungary; September 1-3, TALKS for Research Groups in Hungary by invitation (4): Ideológia kritika és beszédmód-elemzés (Ideology Critique and Discourse Analysis), Association of Modern Philology, University of Szeged, MTA, Szeged (Hungarian Academy of Science, Szeged), May 5, Progressive Politics and the Pitfalls of the Discourse of Victimization: Beyond (Feminist) Identity Politics, Voicing Genders, Engendering Voices series, CEU s 20th Anniversary Celebrations, Gender Studies Department, CEU, February 21, A tett/beszéd distinkció diszkurzív megközelítésben: gyűlöletbeszéd-formák Magyarországon a 90-es évek óta et al. - Kritikai elmélet előadássorozat, SZTE, BTK, November 7. Az első, LGBTQ közösség nevében benyújtott jogeset bírósági döntésének tanulságai (Lessons to be learnt from the first legal case on behalf of the LGBTQ collective), Egyenlítés Társadalomtudományi Szakkolégium, JGYPK-SZTE, December

1. A szak tantervét táblázatban összefoglaló, krediteket is megadó, óra és vizsgaterv és a szakirányok bemutatása, kredit-tartalommal is.

1. A szak tantervét táblázatban összefoglaló, krediteket is megadó, óra és vizsgaterv és a szakirányok bemutatása, kredit-tartalommal is. III. Az SZTE ANGLISZTIKA mesterképzési szak tanterve és a tantárgyi programok leírása. A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása 1. A szak tantervét táblázatban öefoglaló, eket

Részletesebben

Dr. Dezsõ Renáta Anna

Dr. Dezsõ Renáta Anna Dr. Dezsõ Renáta Anna Név Dr. Dezsõ Renáta Anna Szakképzettség közoktatási vezetõ (SZTE 2007) angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár (PTE 2003) pedagógia szakos tanár / iskolaelemzõ-iskolafejlesztõ

Részletesebben

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Studies concluded: PhD in Political Science ELTE, Faculty of Law and Political Science, Budapest, Hungary (2012) MA in Sociology

Részletesebben

Publikációs lista. 3) Economic Reforms and Some Issues of International Trade Policy (Business Partner Hungary, September 1986)

Publikációs lista. 3) Economic Reforms and Some Issues of International Trade Policy (Business Partner Hungary, September 1986) Publikációs lista Angol nyelven 1) Joint Ventures in Hungary (The Legal Structure of the Enterprise, International Civil Law Conference, Budapest, August 1985, Vol.2) 2) World Trading System and Socialist

Részletesebben

Tudományos segédmunkatárs (MTA TK SZI) nők a tudományban, műszaki tudományok, magánélet és munka egyensúlya, gyermekvállalás

Tudományos segédmunkatárs (MTA TK SZI) nők a tudományban, műszaki tudományok, magánélet és munka egyensúlya, gyermekvállalás Paksi Veronika Tudományos segédmunkatárs (MTA TK SZI) Osztály: Társas kapcsolatok és hálózatelemzés osztály E-mail: paksi.veronika@tk.mta.hu Telefonszám: +36 1 2246700 / 268 Kutatási területek nők a tudományban,

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Zsámba Renáta

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Zsámba Renáta SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Zsámba Renáta Személyi adatok Név: Zsámba Renáta Munkahely címe: Eszterházy Károly Főiskola Amerikanisztika Tanszék 3300 Eger, Egészségház u. 4. Telefon: 36/ 520 400/3131 E-mail: zsamba.renata@ektf.hu

Részletesebben

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Szathmári Judit Születési hely, idı: Karcag, 1973. szeptember 15. Munkahely címe: Eszterházy Károly Fıiskola, Amerikanisztika Tanszék, 3300

Részletesebben

PÁZMÁNY PÉTER CATHOLIC UNIVERSITY FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES. The European Citizen from the Perspectives of the Humanities

PÁZMÁNY PÉTER CATHOLIC UNIVERSITY FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES. The European Citizen from the Perspectives of the Humanities The European Citizen from the Perspectives of the Humanities Workshop Program 16, 19-20 Nov, 2012 Part I. Reconceptualising the European Citizen: Identity, Culture, Religion 16 Nov 2012, Friday Budapest,

Részletesebben

ROSSU BALÁZS (Agrárjog, munkajog és társtudományai)

ROSSU BALÁZS (Agrárjog, munkajog és társtudományai) ROSSU BALÁZS (Agrárjog, munkajog és társtudományai) I. Publikációk Idegen (angol) nyelven: 1) Series Eds.: Tayo Fashoyin and Michele Tiraboschi, Guest Eds.: Pietro Manzella and Lisa Rustico; Productivity,

Részletesebben

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian PERSONAL INFORMATION Dr. János Szlávik 3300 Eger, Tompa Mihály u. 8. +36-36-520-400/3082 +36-30-4365-541 szlavik@ektf.hu www.gti.ektf.hu Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian WORK

Részletesebben

A politika diszkurzív értelmezése: irányzatok és iskolák

A politika diszkurzív értelmezése: irányzatok és iskolák ii-2 A politika diszkurzív értelmezése: irányzatok és iskolák ELTE ÁJK Politikatudományi Intézet, Doktori Iskola 2004 2005 és 2006 2007 tanév ELTE Állam-és Jogtudományi Kar Politológiai Tanszék, PhD képzés,

Részletesebben

Hughes, M.- Dancs, H.( 2007) (eds): Basics of Performance Analysis, Cardiff- Szombathely, Budapest

Hughes, M.- Dancs, H.( 2007) (eds): Basics of Performance Analysis, Cardiff- Szombathely, Budapest Szegnerné dr. Dancs Henriette PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Szerz, cím, megjelenés helye, 2006 Dancs, H- Hughes, M.- Donoghue, P. (2006) (eds): World Congress of Performance Analysis of Sport 7th, Proceeding,

Részletesebben

Fügedi Balázs PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. Szerz, cím, megjelenés helye, helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv

Fügedi Balázs PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. Szerz, cím, megjelenés helye, helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv Fügedi Balázs PhD PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Szerz, cím, megjelenés helye, 2006 Szerz, cím, megjelenés helye, 2007 Szerz, cím, megjelenés helye, 2008 Szerz, cím, megjelenés helye, 2009 Könyv, magyar

Részletesebben

Tudományos önéletrajz. József Attila Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged Ideje 1985-1990 Diploma. Jogász

Tudományos önéletrajz. József Attila Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged Ideje 1985-1990 Diploma. Jogász Tudományos önéletrajz 1. Név: Dr. Szente Zoltán Zsolt 2. Születési idő: 1966. március 16. 3. Állampolgárság: magyar 4. Családi állapot: nős 5. Felsőfokú végzettség: Intézmény József Attila Tudományegyetem,

Részletesebben

Európai önéletrajz. Sik Endre 1025 Budapest Zöldmáli-lejtő 12a sik@tarki.hu

Európai önéletrajz. Sik Endre 1025 Budapest Zöldmáli-lejtő 12a sik@tarki.hu Európai önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / keresztnév(ek) Címe(ek) E-mail(ek) Állampolgárság(-ok) Sik Endre 1025 Budapest Zöldmáli-lejtő 12a sik@tarki.hu magyar Születési hely és idő Budapest, 1948.

Részletesebben

Ács Péter. Béres Csaba Zoltán Filó Csilla.: E-neighbourhood, azaz a hipertér lokális perspektívái in: Kultúra és Közösség 2003/1

Ács Péter. Béres Csaba Zoltán Filó Csilla.: E-neighbourhood, azaz a hipertér lokális perspektívái in: Kultúra és Közösség 2003/1 Publikációk Cikkek: Ács Péter 2009 A web mögött in Médiakutató 2009/ (Megjelenés alatt.) Peter Ács. 2009. Theoretical approach of territorial intelligence and communication. In International Conference

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Zsámba Renáta

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Zsámba Renáta SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Zsámba Renáta Személyi adatok Név: Munkahely címe: Zsámba Renáta Eszterházy Károly Főiskola Amerikanisztika Tanszék 3300 Eger, Egészségház u. 4. Telefon: munkahely: 36/ 520 400/3131

Részletesebben

Publikációs lista. Monográfiák:

Publikációs lista. Monográfiák: Monográfiák: Publikációs lista Kovács Klára (2015): A sportolás mint támogató faktor a felsőoktatásban. Oktatáskutatók könyvtára 2. Debrecen, CHERD. 267 o. (ISBN: 978-963-473-810-7) Szerkesztett kötetek:

Részletesebben

A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények

A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények Gergely Attila: A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények (Megjelenés nyelve: H magyar, E angol, J japán) 1. TANULMÁNYOK A. Egyéni közlemények A politikai kéregmozgások külső eredői Japánban

Részletesebben

GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA

GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Irodalomjegyzék. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30.

Irodalomjegyzék. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30. Irodalomjegyzék ENSZ (hivatalos) dokumentumok Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30.} Polgári és Politikai Jogok Egyezségokmánya

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Dévényi Márta devenyi@ktk.pte.hu 501-599/ 23254 2007-1990-2007 1984-1990

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Dévényi Márta devenyi@ktk.pte.hu 501-599/ 23254 2007-1990-2007 1984-1990 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Dévényi Márta devenyi@ktk.pte.hu 501-599/ 23254 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: egyetemi adjunktus Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

Tudományos munkatárs (MTA TK PTI)

Tudományos munkatárs (MTA TK PTI) Papp Zsófia Tudományos munkatárs (MTA TK PTI) Osztály: Politikai Viselkedés Osztály Tudományos cím vagy fokozat: PhD E-mail: papp.zsofia@tk.mta.hu Telefonszám: +36 1 224-6700 / 211 Épület: PTI (Emelet,

Részletesebben

Dombi Judit. PTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola, tudományos segédmunkatárs

Dombi Judit. PTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola, tudományos segédmunkatárs Dombi Judit Születési hely, idő: Pécs, 1985. 01. 06. 7624 Pécs, Alkotmány u. 3. E-mail: judit_dombi@yahoo.co.uk Tel: +36-70-778-93-78 Állampolgárság: magyar Munkahely PTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola,

Részletesebben

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1 History 1893 National Ornithological Centre (Ottó Herman) New ways of breeding and use of laboratory animals (Dr.Kállai László A laboratoriumiállat-tenyésztés és felhasználás új útjai. In: A biológia aktuális

Részletesebben

organisation of conferences leadership (community service / hobby: chess club) experience in research in archives (PhD)

organisation of conferences leadership (community service / hobby: chess club) experience in research in archives (PhD) PERSONAL INFORMATION Mark Zahonyi-Abel 4 Aporhaza Street, Budapest 1152 Hungary (36) 520-400/2254 +36 30 6098931 zahonyi.abel.mark@gmail.com Sex Male Date of birth 02/08/1985 Nationality Hungarian POSITION

Részletesebben

Osztatlan angoltanár képzés tanterve (5+1) és (4+1) A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása

Osztatlan angoltanár képzés tanterve (5+1) és (4+1) A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása Osztatlan angoltanár képzés tanterve (5+1) és (4+1) A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása KÖZÉP- ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLAI ANGOLTANÁR KÉPZÉS: KÖZÖS SZAKASZ Tantárgy neve Félév és

Részletesebben

Publikációs jegyzék Dr. Farkas Éva az MTMT 2015. január 31-i adatai alapján

Publikációs jegyzék Dr. Farkas Éva az MTMT 2015. január 31-i adatai alapján Publikációs jegyzék Dr. Farkas Éva az MTMT 2015. január 31-i adatai alapján 2015 1. Farkas Éva A nem formális környezetben szerzett tanulási eredmények hitelesítése In: Torgyik Judit (szerk.) Százarcú

Részletesebben

Thékes István. Publikációs lista. Thékes, István (2014): The development of an English as a foreign language vocabulary test.

Thékes István. Publikációs lista. Thékes, István (2014): The development of an English as a foreign language vocabulary test. Thékes István Publikációs lista Thékes, István (2014): The development of an English as a foreign language vocabulary test. (submitted to Journal of Linguistics and Language Teaching). Vígh Tibor, Sominé

Részletesebben

KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL KÖZÉP-, FELSŐFOKÚ PROFEX II. KURZUS

KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL KÖZÉP-, FELSŐFOKÚ PROFEX II. KURZUS KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL KÖZÉP-, FELSŐFOKÚ PROFEX II. KURZUS Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar, Nyelvi Kommunikációs Központ Tantárgy neve: Angol PROFEX II nyelvizsga-előkészítő kódja: kreditértéke:

Részletesebben

Higher Education Degree Programmes. Offered in Foreign Languages in Hungary

Higher Education Degree Programmes. Offered in Foreign Languages in Hungary Higher Education Degree Programmes Offered in Foreign Languages in Hungary Higher Education Programmes Offered in Foreign Languages in Hungary The programmes offered in this brochure are taught in English,

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ Kővári Edit

ÖNÉLETRAJZ Kővári Edit ÖNÉLETRAJZ Kővári Edit SZAKMAI TAPASZTALAT 2015 február- One Téma alapítása (kerekasztal mediátor) 2013 szeptember-december Vendégoktató, University of Derby, Üzleti Iskola és Buxton, Turizmus és Spa Menedzsment,

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. TORÓ Tibor

Szakmai önéletrajz. TORÓ Tibor Szakmai önéletrajz Személyes adatok Név TORÓ Tibor Lakcím Temesvár, Dej 23 B/10 Telefon 0722-322839 E-mail torotibor@sapientia.ro Állampolgárság román Születési idő, születési hely Temesvár, 1981. május

Részletesebben

Curriculum Vitae. 1 Personal Information: 2 Education and training: 3 PhD study and scientific qualifications:

Curriculum Vitae. 1 Personal Information: 2 Education and training: 3 PhD study and scientific qualifications: Curriculum Vitae 1 Personal Information: Name: Anna Takács Klingné Academic Position: Sex: Female Date of birth: 20/06/1963 Address (in school with room number): H-7400 Kaposvár, Guba S. u. 40. HUNGARY

Részletesebben

http://pdk.e3.hu Curriculum Vitae Személyes adatok Díjak, elismerések Tanulmányok p o l i t i k a i d i s k u r z u s k u t a t ó k ö z p o n t

http://pdk.e3.hu Curriculum Vitae Személyes adatok Díjak, elismerések Tanulmányok p o l i t i k a i d i s k u r z u s k u t a t ó k ö z p o n t p o l i t i k a i d i s k u r z u s k u t a t ó k ö z p o n t http://pdk.e3.hu Szűcs Zoltán Gábor Még irodalmárként kerültem kapcsolatba a diszkurzív politikatudománnyal. Kezembe akadt a Beszélő politika

Részletesebben

1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 biro_biborka@yahoo.com

1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 biro_biborka@yahoo.com Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév (nevek) / Utónév (nevek) Cím(ek) Bíró Bíborka Eszter 1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 E-mail(ek) biro_biborka@yahoo.com

Részletesebben

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market 24th October, 2005 Budapest, Hungary Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok With Equal Opportunities on the Labour Market Equal Opportunities for the Roma Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok The government

Részletesebben

Szabó Gábor tantárgyprogramjai

Szabó Gábor tantárgyprogramjai Szabó Gábor tantárgyprogramjai Angol középfokú nyelvvizsgára felkészítő I. Az oktatásért felelős: Idegen Nyelvi Oktatási Központ Oktató: Szabó Gábor Tibor Óraszám: heti 4 óra (2 óra szóbeli, 2 óra írásbeli)

Részletesebben

Skills Development at the National University of Public Service

Skills Development at the National University of Public Service Skills Development at the National University of Public Service Presented by Ágnes Jenei National University of Public Service Faculty of Public Administration Public Ethics and Communication 13. 12. 2013

Részletesebben

DR. PÉTER-SZARKA SZILVIA Konferencia, előadás

DR. PÉTER-SZARKA SZILVIA Konferencia, előadás DR. PÉTER-SZARKA SZILVIA Konferencia, előadás PÉTER-SZARKA Szilvia (2015): Kreatív klíma. A kreativitást támogató légkör az iskolában. Magyar Református Tehetséggondozó Program, Tehetséggondozó Regionális

Részletesebben

on 19 th November, 2013

on 19 th November, 2013 The Faculty of Law and Political Sciences of the Pázmány Péter Catholic University would like to invite you to the conference on The Labour Code in the Light of International Labour Law on 19 th November,

Részletesebben

Curriculum Vitae. Doctoral Studies 2001 Year of Doctoral Defence (PhD / CSc) MA Studies 1993 Year of Obtaining the MA Degree

Curriculum Vitae. Doctoral Studies 2001 Year of Doctoral Defence (PhD / CSc) MA Studies 1993 Year of Obtaining the MA Degree Curriculum Vitae Personal Data Faludy, Judit Name Ms / Mrs / Mr / Dr / Dr habil. / Professor Dr / Title PhD / CSc / DSc / Academician F / M Gender 1968 Year of Birth Budapest (Hungary) Place of Birth (Country)

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ SPECIALIZÁCIÓKRÓL: 1) BUSINESS ENGLISH 2) FORDÍTÁS ÉS TOLMÁCSOLÁS ALAPJAI. 2016. március 10.

TÁJÉKOZTATÓ SPECIALIZÁCIÓKRÓL: 1) BUSINESS ENGLISH 2) FORDÍTÁS ÉS TOLMÁCSOLÁS ALAPJAI. 2016. március 10. TÁJÉKOZTATÓ SPECIALIZÁCIÓKRÓL: 1) BUSINESS ENGLISH 2) FORDÍTÁS ÉS TOLMÁCSOLÁS ALAPJAI 2016. március 10. Jelentkezés mindkét specializációra Az elsős faliújságra kitett jelentkezési lapon lehet a felvételi

Részletesebben

Európai Jogi és Nemzetközi Jogi Kutatóműhely 2014/15. tanév beszámolója

Európai Jogi és Nemzetközi Jogi Kutatóműhely 2014/15. tanév beszámolója Európai Jogi és Nemzetközi Jogi Kutatóműhely 2014/15. tanév beszámolója Osztovits András publikációs tevékenysége Osztovits András (2014): 6:1. - 6:57. -ok magyarázata In: Osztovits András (szerk.) A Polgári

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Kutatói együttműködések Web 2.0-es PhD kutatói közösség Doktori értekezés tézisei Készítette: Szontágh Krisztina

Részletesebben

Magyarság-szimbólumok, (Symbols of Hungarian National Identity), Európai Folklór Intézet, Bp (3. bővített kiadás) (pp t.

Magyarság-szimbólumok, (Symbols of Hungarian National Identity), Európai Folklór Intézet, Bp (3. bővített kiadás) (pp t. Ágnes Kapitány Research Chair (MTA TK SZI) Department: Research Department for Methodology and History of Research Academic Title: Doctor of HAS, DSc. Email: kapitany.agnes@tk.mta.hu Phone: (+36) 1 2246700

Részletesebben

Magyarország, 4031, Debrecen. tozser.zoltan@arts.unideb.hu. 2009. szeptemberétől jelenleg is Ph.D. tanulmányok folytatása

Magyarország, 4031, Debrecen. tozser.zoltan@arts.unideb.hu. 2009. szeptemberétől jelenleg is Ph.D. tanulmányok folytatása Europass Önéletrajz Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) Tőzsér Zoltán Magyarország, 4031, Debrecen. Telefonszám(ok) Mobil: +36-30-461-45-81 E-mail(ek) Állampolgárság tozser.zoltan@arts.unideb.hu Magyar Születési

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem. 9400 Sopron, Cházár tér 1., P Épület, Erzsébetkert. University of West-Hungary

Nyugat-magyarországi Egyetem. 9400 Sopron, Cházár tér 1., P Épület, Erzsébetkert. University of West-Hungary 5. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 5 th Hungarian National and International Lifelong Learning Conference Nyugat-magyarországi Egyetem 9400 Sopron, Cházár tér 1., P Épület, Erzsébetkert

Részletesebben

Peter CSIGÓ. Curriculum Vitae

Peter CSIGÓ. Curriculum Vitae Peter CSIGÓ Curriculum Vitae Currently I work as researcher in the Institute for Political Science of the Hungarian Academy of Science. Between 2005 and 2010 I was associate researcher at MOKK Centre for

Részletesebben

TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ

TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ Személyes Adatok Név: Dr. Marciniak Róbert Születési hely és idő: Gyula, 1980.09.19 Munkahely: Miskolci Egyetem, Vezetéstudományi Intézet Munkahely címe: Beosztás: E-mail: MTMT: MTA:

Részletesebben

Munkahely: Cím: Collegium Budapest (Szentháromság u.2., Budapest, Hungary, 1014) Tel: 36-1-224-8312 Fax: 36-1-224-8328 e-mail: kornai@colbud.

Munkahely: Cím: Collegium Budapest (Szentháromság u.2., Budapest, Hungary, 1014) Tel: 36-1-224-8312 Fax: 36-1-224-8328 e-mail: kornai@colbud. Kornai János akadémikus. Munkahely: Cím: Collegium Budapest (Szentháromság u.2., Budapest, Hungary, 1014) Tel: 36-1-224-8312 Fax: 36-1-224-8328 e-mail: kornai@colbud.hu Kutatási témák Kornai János a szocialista

Részletesebben

SZAKMAI ZÁRÓJELENTÉS OTKA 2004-2008 Nyilvántartási szám: F 047017

SZAKMAI ZÁRÓJELENTÉS OTKA 2004-2008 Nyilvántartási szám: F 047017 SZAKMAI ZÁRÓJELENTÉS OTKA 2004-2008 Nyilvántartási szám: F 047017 Témavezető: Bártfainé Dr. Károly Krisztina Projekt címe. A szövegalkotási kompetencia korpusz alapú vizsgálata és számítógépes elemzése

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Diplomamunka: A marketing lehetőségei a közúti közlekedésbiztonság javításában

Széchenyi István Egyetem Diplomamunka: A marketing lehetőségei a közúti közlekedésbiztonság javításában Dr. Borsos Attila Curriculum Vitae Munkahelyi telefon: +36 (96) 613 634 Közlekedésépítési Tanszék Mobil: +36 (30) 453 3311 9026, Győr, Egyetem tér 1. E-mail: borsosa@sze.hu Lakcím: 9029 Győr, Sárási út

Részletesebben

HAGYOMÁNYOS NŐI SZEREPEK

HAGYOMÁNYOS NŐI SZEREPEK HAGYOMÁNYOS NŐI SZEREPEK Nok a populáris kultúrában és a folklórban Válogatta, a szöveget gondozta és szerkesztette KÜLLŐS IMOLA Magyar Néprajzi Társaság Szociális és Családügyi Minisztérium Nőképviseleti

Részletesebben

Balogh András publikációs listája

Balogh András publikációs listája Balogh András publikációs listája BALOGH A. 2001. Gazdaságfejlesztési elképzelések a Dél-alföldi Régióban. I. Magyar Földrajzi Konferencia, Szeged (CD-ROM kiadvány). BAJMÓCY P.- BALOGH A. 2002. Az aprófalvak

Részletesebben

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder Expertising Governance for Transfrontier Conurbations Ister-Granum EGTC Istvan FERENCSIK Project manager The Local Action Plans to improve project partners crossborder governance «EGTC» URBACT Final conference

Részletesebben

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado Mangalica: The VM-MOE Treaty The agreement 2013 the Goverment of Hungary decided to launch a strategic cooperation with the MOE. The deal is based in the Hungarian Pig Development Strategy (3 to 6 millon

Részletesebben

TUDOMÁNYOS ÉS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

TUDOMÁNYOS ÉS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ TUDOMÁNYOS ÉS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 1. Személyes adatok: Név: Menyhárd Attila Cím otthon: H-9024 Győr, Vécsey u. 14 I/1 Cím munkahely: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék; H-1364 Budapest,

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Goolesorkhi Kia 20/

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Goolesorkhi Kia 20/ SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Goolesorkhi Kia kia@ktk.pte.hu 20/9574021 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: Külsős óraadó 2001. 09. 01. 2008. 09.

Részletesebben

Curriculum Vitae. 2001- present Guest Lecturer, Department of Social Work, Széchenyi István University

Curriculum Vitae. 2001- present Guest Lecturer, Department of Social Work, Széchenyi István University Curriculum Vitae First name: Zoltán Last name: Csorba Date and place of birth: 27.03.1964, Budapest Address: H-1084 Budapest, 3 Déri Miksa Street E-mail: csorbazoltaan@freemail.hu Tel: +36-30-755-3545

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Bódi Ferenc

Tudományos életrajz Dr. Bódi Ferenc Tudományos életrajz Dr. Bódi Ferenc Születési hely és idő: Mezőkövesd, 1963. április 14. Cím: 2120 Dunakeszi Béke u. 3/a Telefon munkahelyi: (1) 375 90 11/307, (30) 476 82 91 Fax: (1) 224 67 25 E-mail:

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. juhasz.istvan@ektf.hu. Időtartam 2009. szeptember. Főbb tevékenységek és feladatkörök

Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. juhasz.istvan@ektf.hu. Időtartam 2009. szeptember. Főbb tevékenységek és feladatkörök Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév Telefonszám E-mail Juhász István 06-36/520-400/ 3077 mellék juhasz.istvan@ektf.hu Szakmai tapasztalat Időtartam 2009. szeptember tanársegéd Előadások és szemináriumok

Részletesebben

Bokor Judit PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv

Bokor Judit PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv Bokor Judit PhD PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Szerz, cím, megjelenés helye, 2006 Szerz, cím, megjelenés helye, 2007 Szerz, cím, megjelenés helye, 2008 Szerz, cím, megjelenés helye, 2009 Könyv, magyar

Részletesebben

MA Degree in History (2008) University of Pécs, Faculty of Humanities, Pécs

MA Degree in History (2008) University of Pécs, Faculty of Humanities, Pécs Name Dr. Zsuzsa Koltai, PhD Position 01.01.2011- Assistant Professor,, Faculty of Culture, Education and Regional Development, Institute of Culture, Library and Social Sciences 01.02.2004.-31.12.2010-

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Név: Dr. Nagy Gábor Dániel E-mail: ngd1@rel.u-szeged.hu; ngd@dartke.eu

Szakmai önéletrajz. Név: Dr. Nagy Gábor Dániel E-mail: ngd1@rel.u-szeged.hu; ngd@dartke.eu Szakmai önéletrajz Név: Dr. Nagy Gábor Dániel E-mail: ngd1@rel.u-szeged.hu; ngd@dartke.eu Tanulmányok 1998. szeptember 2003. június JATE, majd szociológia szak Szociológus (Oklevél szám: 773/2003. ; Megszerzés

Részletesebben

Dr. Szili Katalin elnök asszony részére 'Ékezet : Országgyűlés IV-8/02340-28/2008. Tisztelt Elnök Asszony!

Dr. Szili Katalin elnök asszony részére 'Ékezet : Országgyűlés IV-8/02340-28/2008. Tisztelt Elnök Asszony! AGYAR riözt4r SASÁG ELNÖK E lrc_t1l* á Dr. Szili Katalin elnök asszony részére 'Ékezet : Országgyűlés BUDAPEST 2009 JA 0 2 IV-8/02340-28/2008. Tisztelt Elnök Asszony! Az Alkotmány 48. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Publikációs lista Szabó Szilárd

Publikációs lista Szabó Szilárd Publikációs lista Szabó Szilárd Tanulmányok Börcsök Áron - Bernáth Zsolt - Kircsi Andrea - Kiss Márta - Kósa Beatrix - Szabó Szilárd 1998. A Kisgyőri - medence és galya egyedi tájértékei - A "Nem védett

Részletesebben

Publikációk. Könyvek, könyvfejezetek:

Publikációk. Könyvek, könyvfejezetek: Publikációk Könyvek, könyvfejezetek: 1. Molnár György: Az IKT-val támogatott tanulási környezet követelményei és fejlesztési lehetőségei, In: Dr. Benedek András (szerk.): Digitális pedagógia - Tanulás

Részletesebben

2012/2013. tanév II. félév Politikatudományi PhD program órarendje

2012/2013. tanév II. félév Politikatudományi PhD program órarendje 2012/2013. tanév II. félév Politikatudományi PhD program órarendje Csütörtök III. emelet 321. szoba PhD szoba Február 14 10.00-12.00 Dr. Arató Krisztina: Az Európai Unió válsága 12.00-14.00 Dr. Bíró Gáspár:

Részletesebben

ELTE ÁJK Politikatudományi Intézet Politikatudományi Doktori Iskola 2008-2009 tanév, I. és II. évfolyam

ELTE ÁJK Politikatudományi Intézet Politikatudományi Doktori Iskola 2008-2009 tanév, I. és II. évfolyam ELTE ÁJK Politikatudományi Intézet Politikatudományi Doktori Iskola 2008-2009 tanév, I. és II. évfolyam Irányzatok a politika diszkurzív értelmezésében tematika és program w w w.pd k.hu ELSŐ FÉLÉV 1) 2008

Részletesebben

Publikációk jegyzék, tudományos elıadások, konferenciák, egyéb szakmai tevékenység

Publikációk jegyzék, tudományos elıadások, konferenciák, egyéb szakmai tevékenység Publikációk jegyzék, tudományos elıadások, konferenciák, egyéb szakmai tevékenység I. Publikációk magyar nyelven a) Monográfia, szakkönyv, könyvrészlet 1. Hegedős Andrea: Az élettársi kapcsolat a polgári

Részletesebben

tel: +36 96 503-400 / 3315 fax: +36 96 414-654 pedit@sze.hu 2 SZAKMAI TAPASZTALATOK ÉS KOMPETENCIÁK

tel: +36 96 503-400 / 3315 fax: +36 96 414-654 pedit@sze.hu 2 SZAKMAI TAPASZTALATOK ÉS KOMPETENCIÁK Cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Postai cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Telefon +36 96 503-400 / 3315 Fax +36 96 414-654 E-mail pedit@sze.hu Web http://www.eszi.sze.hu/index_szm.html SZEMÉLYES

Részletesebben

3. Orosz, G., Salamon, J., Makkai, A., & Turcsik, Á. B. (in press) Konstruktív versengés az autópiaci szervezetekben. Alkalmazott Pszichológia.

3. Orosz, G., Salamon, J., Makkai, A., & Turcsik, Á. B. (in press) Konstruktív versengés az autópiaci szervezetekben. Alkalmazott Pszichológia. Dr. Orosz Gábor Kutatási témák Versengés, iskolai csalás, időperspektíva, egyéni különbségek, hangulat és társas megismerés Önéletrajz 2006-ban végzett a Szegedi Tudományegyetem Pszichológiai Intézetében,

Részletesebben

Publikációs lista. Gódor Győző. 2008. július 14. Cikk szerkesztett könyvben... 2. Külföldön megjelent idegen nyelvű folyóiratcikk...

Publikációs lista. Gódor Győző. 2008. július 14. Cikk szerkesztett könyvben... 2. Külföldön megjelent idegen nyelvű folyóiratcikk... Publikációs lista Gódor Győző 2008. július 14. Cikk szerkesztett könyvben... 2 Külföldön megjelent idegen nyelvű folyóiratcikk... 2 Nemzetközi konferencia-kiadványban megjelent idegen nyelvű előadások...

Részletesebben

E U R O P E A N PERSONAL INFORMATION DR. ADRIENNE KOMANOVICS. adrienne@ajk.pte.hu WORK EXPERIENCE EDUCATION AND TRAINING

E U R O P E A N PERSONAL INFORMATION DR. ADRIENNE KOMANOVICS. adrienne@ajk.pte.hu WORK EXPERIENCE EDUCATION AND TRAINING E U R O P E A N C U R R I C U L U M V I T A E F O R M A T PERSONAL INFORMATION Name DR. ADRIENNE Telephone (72) 501599 Ext. 3297 Fax (72) 501599 Ext. 3237 E-mail adrienne@ajk.pte.hu Nationality Hungarian

Részletesebben

oklevél száma: P-1086/2003 (summa cum laude) A disszertáció címe: Integrálegyenletek és integrálegyenl½otlenségek mértékterekben

oklevél száma: P-1086/2003 (summa cum laude) A disszertáció címe: Integrálegyenletek és integrálegyenl½otlenségek mértékterekben Végzettség: 1983 június Okleveles matematikus József Attila Tudományegyetem, Szeged oklevél száma: 60/1983 (kitüntetéses oklevél) 1991 június Egyetemi doktori cím Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest

Részletesebben

Dr. habil Pethő László szakmai önéletrajza

Dr. habil Pethő László szakmai önéletrajza Dr. habil Pethő László szakmai önéletrajza 2007-től törzstag és az andragógia alprogram vezetője vagyok a Neveléstudományi Doktori Iskolában. 2003 júniusában vendégprofesszorként Németországban a Vechtai

Részletesebben

Zoltán Hermann - CV CURRICULUM VITAE. Name: Zoltán Hermann Place and date of birth: Budapest,

Zoltán Hermann - CV CURRICULUM VITAE. Name: Zoltán Hermann Place and date of birth: Budapest, CURRICULUM VITAE Name: Zoltán Hermann Place and date of birth: Budapest, 23. 08. 1970 Educational career: 1989-95: Budapest University of Economic Sciences Specializations: major: sociology minors: public

Részletesebben

Szabolcs Fabula Ph.D.

Szabolcs Fabula Ph.D. Szabolcs Fabula Ph.D. Curriculum Vitae June 2016 CONTACT INFORMATION Address: 2 Egyetem Street, Szeged, Hungary, H-6722 Postal: P.O. Box: 650, Szeged, Hungary, H-6701 Web: http://www.human.geo.u-szeged.hu/?q=hu/node/78

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. legutóbbi módosítás: 2012.12.07. Mátyus Imre, MA. E-mail: matyusimre@gmail.com Weboldal: http://matyusimre.hu

Szakmai önéletrajz. legutóbbi módosítás: 2012.12.07. Mátyus Imre, MA. E-mail: matyusimre@gmail.com Weboldal: http://matyusimre.hu legutóbbi módosítás: 2012.12.07. Mátyus Imre, MA E-mail: matyusimre@gmail.com Weboldal: http://matyusimre.hu Személyes adatok Születési hely, idő: Salgótarján, 1979. február 23. Szakmai adatok Végzettség:

Részletesebben

2nd Hungarian National and International Lifelong Learning Conference Proceeding

2nd Hungarian National and International Lifelong Learning Conference Proceeding 2nd Hungarian National and International Lifelong Learning Conference Proceeding Tartalomjegyzék / Contents HUNGARIAN-ENGLISH Dr. Klinghammer István Elszó... 10 Dr. István Klinghammer Foreword...12 2.

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA DR. TÁRKÁNYI ESZTER PH.D.

PUBLIKÁCIÓS LISTA DR. TÁRKÁNYI ESZTER PH.D. PUBLIKÁCIÓS LISTA DR. TÁRKÁNYI ESZTER PH.D. Idegen nyelvő publikációk: The relative influence of parents and peers on young people's consumer behaviour. In: Thyne, M. Deans, K. R. Gnoth, J. (eds.): 3Rs

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

A KOZMOPOLITA EURÓPA ÉS A GLOBALIZÁCIÓ PÁLYÁI. Tamás Pál MTA Szociológiai Intézet, Budapest

A KOZMOPOLITA EURÓPA ÉS A GLOBALIZÁCIÓ PÁLYÁI. Tamás Pál MTA Szociológiai Intézet, Budapest A KOZMOPOLITA EURÓPA ÉS A GLOBALIZÁCIÓ PÁLYÁI Tamás Pál MTA Szociológiai Intézet, Budapest Diagrammatic representation of the conceptual framework of vulnerability, coping range and adaptive capacity SOCIALLY

Részletesebben

30. évfolyam 2015. 4. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT. A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN

30. évfolyam 2015. 4. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT. A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN 30. évfolyam 2015. 4. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN Tartalom Tanulmányok TAKÁCS TIBOR A Weidemann-ügy, 1961. Sport, hatalom és állambiztonság a korai Kádár-korszakban...

Részletesebben

Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek

Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek Egynyelvű angol nagyszótár haladó nyelvtanulóknak és nyelvvizsgázóknak 212,000 szócikkel A szótárban minden definíció egyszerű

Részletesebben

Head of Research Department, Senior Research Fellow (MTA TK KI)

Head of Research Department, Senior Research Fellow (MTA TK KI) Margit Feischmidt Head of Research Department, Senior Research Fellow (MTA TK KI) Department: Academic Title: PhD Email: feischmidt.margit@tk.mta.hu Phone: +36-1 224-6700 / 469 Building: KI (Floor, room:

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. NÉV: Dombi Edina. E-MAIL: edinadombi@jgypk.u-szeged.hu TEL.: 62/54-6208 MUNKAHELY, BEOSZTÁSOK:

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. NÉV: Dombi Edina. E-MAIL: edinadombi@jgypk.u-szeged.hu TEL.: 62/54-6208 MUNKAHELY, BEOSZTÁSOK: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ NÉV: Dombi Edina E-MAIL: edinadombi@jgypk.u-szeged.hu TEL.: 62/54-6208 MUNKAHELY, BEOSZTÁSOK: SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Tanító- és Óvóképző Intézet, Alkalmazott Pedagógia

Részletesebben

ELTE Bölcsészettudományi Kar Kutatási adatbázis

ELTE Bölcsészettudományi Kar Kutatási adatbázis Kutatóhely neve: Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszék: Orosz Irodalom és Irodalomkutatás Összehasonlító Tanulmányok Doktori Program Kutatási téma címe: Turgenyev prózapoétikájának antik irodalmi gyökerei (Ovidius,

Részletesebben

Kurzuskód: PEDM-F16 Kreditértéke: 2. Szak és szint: Neveléstudomány MA Képzési forma: nappali

Kurzuskód: PEDM-F16 Kreditértéke: 2. Szak és szint: Neveléstudomány MA Képzési forma: nappali Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézet 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. Tel.: 461-4552, fax.: 461-4532 E-mail: nevelestudomany@ppk.elte.hu A kurzus címe:

Részletesebben

Publikációk. Györgyi Zoltán

Publikációk. Györgyi Zoltán Publikációk Györgyi Zoltán Szerkesztések 1992 Egy ismeretlen Magyarország - Mezőgazdaság és szakképzés. Szerkesztette: Forray R. Katalin és Györgyi Zoltán. Akadémiai, 1992. 154 p. 2006 Diplomával a munkaerőpiacon.

Részletesebben

Angol nyelv középfok ECL nemzetközi angol nyelvvizsga

Angol nyelv középfok ECL nemzetközi angol nyelvvizsga Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév Lakcím Munkahely Telefonszám E-mail Állampolgárság Dr. György Ottilia Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Gazdaság- és Humántudományok Kar

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 6. viselkedéselemző/pszichológus (klinikai- és egészségpszichológia szakirány)

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 6. viselkedéselemző/pszichológus (klinikai- és egészségpszichológia szakirány) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ NÉV: Kékes Szabó Marietta E-MAIL: kszmarietta@jgypk.u-szeged.hu TEL.: (munkahelyi) 546-206, 105-ös tanszéki szoba MUNKAHELY, BEOSZTÁSOK: egyetemi tanársegéd TUDOMÁNYOS FOKOZAT: doktorjelölt

Részletesebben

Oktatói adatlap Marton Péter

Oktatói adatlap Marton Péter adjunktus Társadalomtudományi Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1998-2002 Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar, nemzetközi kommunikáció 2002-2005

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola 1 Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola Tantárgy neve: A közszféra humánerőforrás gazdálkodásának nemzetközi trendjei Oktató: Linder Viktória, PhD

Részletesebben

Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting MEGHÍVÓ/ INVITATION

Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting MEGHÍVÓ/ INVITATION Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting 02-03-04. November 2014 MEGHÍVÓ/ INVITATION 1 2014 November 3 (Hétfő). Gödöllő Helyszín: Szent István Egyetem: 2100 Gödöllő,

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Lengyel György

Oktatói önéletrajz Dr. Lengyel György egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Szociológia és Társadalompolitika Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1970-1975 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Népgazdaság

Részletesebben

DR. THOMAS COOPER SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. THOMAS COOPER SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. THOMAS COOPER SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Thomas Cooper Születési hely, idő: Chapel Hill, North Carolina, USA; 1971.09.17. Apja neve: Cooper Robert Anyja leánykori neve: Crowe Asta

Részletesebben

Dr. Szűcs András Publikációs jegyzék 2006. december

Dr. Szűcs András Publikációs jegyzék 2006. december Dr. Szűcs András Publikációs jegyzék 2006. december Könyv formájában megjelenő tanulmány 1. Szűcs András, Zarka Dénes: A távoktatás módszertanának fejlesztése Felnőttképzési Kutatási Füzetek 2006 (6);

Részletesebben