PUBLICATIONS Dr. Erzsébet Barát

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PUBLICATIONS Dr. Erzsébet Barát"

Átírás

1 PUBLICATIONS Dr. Erzsébet Barát IN HUNGARY Books: (3) A nő és a nő/i/esség sztereotípiái. ( Woman and her stereotypes), Nyelv, ideológia, média, Vol. 2., Könyvtártudományi Tanszék, SZTE, Szeged, 2009 (Co-editor with Sándor, Klára) A nő helye a magyar nyelvhasználatban. ( Woman s Place in Hungarian), Nyelv, ideológia, média, Vol. 1. JATE Press, Szeged, 2007 (Co-editor with Sándor, Klára) Spaces in Transition JATE Press, Szeged PEAS (Papers in English and American Studies Series) Vol , (Editor) Chapters in books: (8) Bone Marrow on Toast: Pleasures in/of the Wild East In Zoltán Vajda (Szerk.) Költők, kémek, detektívek, piritós és fordítások Irások Novák György tiszteletére. Poets, spies, detectives, pieces of toast, and translations: Essays in honor of György Novák. Szeged: JATE Press Hungarian Political Posters, Hillary Clinton and the (Im)possibility of Political Drag. In Zoltán Vajda (ed.) Within and Without Culture/Kultúrán innen és túl. JATE Press, Szeged, 2009, A politikai korrektség cinizmusa (The cynicism of political correctness ) in Barát & Sándor (eds.) A nő és a nő/i/esség sztereotípiái. ( Woman and Her Stereotypes) Nyelv, ideológia, média. Vol. 2. Könyvtártudományi Tanszék, SZTE, Szeged, 2009, A reklámok és a nők: A testbezárt kannibalizmus ideálja. In Bodnár Ildikó, K. Szekeres Erika, S. Fenyő Sarolta (szerk.) Sokszínű nyelvészet: Női szóval női szemmel. Genderkutatás a nyelvészetben és az irodalomban. Miskolci Egyetem, Miskolc, 2008, Nőközpontúság kontra feminizmus: A társadalmi nemek kifejezés tarthatatlanságáról (Women-Centeredness versus Feminism: The untenability of two genders ) in Barát & Sándor (eds.): A nő helye a magyar nyelvhasználatban. ( Woman s Place in Hungarian ) Nyelv, ideológia, média. Vol. 1.JATE Press, Szeged, 2007, Van-e tere a társadalmi nemek tudománya oktatásának a Magyar felsőoktatásban/is there a space for teaching gender studies in Hungarian higher education? in Andrea Pető (szerk.) A társadalmi nemek oktatása Magyarországon/Teaching Gender Studies in Hungary. (bilingual volume) ICsSzEM, Budapest, 2006, (co-authored with Sarolta Marinovich). A tevékeny együttműködés ideológiája (The ideology of active co-operation) in Sándor, Klára (szerk.) A Pápai feminizmus a vatikáni levél kapcsán. (The Pope s Feminism on the Occasion of the Vatican s Letter). Szabó Miklós Liberális Alapítvány, Budapest. 2006, A gyűlöletbeszéd és a kirekesztés logikája (Hate-Speech and the Logic of Exclusion) in K. Szekeres Erika és Fenyő Sarolta (szerk.): Sokszínű nyelvészet II.: Alkalmazott nyelvészeti gender-kutatások. (Colorful Linguistics. vol. 2.: Language and Gender Research) MOZAIK, Miskolci Egyetem, Miskolc. 2006,

2 Conference proceedings: (5) A 'politikai korrektség'-re hivatkozás ideológiai csapdái: A 2010-es év óvodapedagógiai változtatásokra tett kísérletet kísérő társadalmi és politikai küzdelmek In Kádár Judit és Szathmáry Judit (szerk.) Gondolatok a toleranciáról, a másságról. Mi/Más 2. Konferencia Amerikanisztika Tanszék, Esterháry Károly Főiskola, Eger. 2012, Az erős nő vizuális megjelenítésének terepe (?): A NAP kampány képeinek elemzése az észak-amerikai és angol posztfeminizmus viták tükrében, (A site for the representation of strong and assertive woman : The NAP campaign posters in the light of American and British post-feminism debates) in Vajda Z, and Tóth Zs. (szerk.): Az amerikanisztika és vizualitás metszéspontjai az információs társadalom horizontján. (The Intersection of American Studies and Visuality in Information Society)Americana e-book series A politika és a populáris kultúra metszéspontja: Queer (politikai) divatok (The intersection of politics and popular culture: Queer (political) fashion) in Tarnóc András és Kádár Judit (szerk.) Mi/Más Konferencia Gondolatok a toleranciáról. Amerikanisztika Tanszék, Esterháry Károly Főiskola, Eger. 2009, Az önreflexió hiánya, avagy a tudományos beszédmód szexizmusa (The lack of selfreflexivity or sexism in academic discourse), in Esélyegyenlőtlenségek a mai magyar társadalomban. (Discrimination in Contemporary Hungarian Society). (Conference proceedings). Szakkollégiumi Füzetek, Szegedi Tudományegyetem, 2003, Vol Are You an Alien? Ideologies at Work in the Printed Hungarian Media ; In: J. Cunningham & J. Horvath (eds.): Framing the Issues: British Studies - Media Studies - Conference Papers; British Council, Budapest 1996, Journal articles: (12) A kritikai kutatások mássága avagy a nyelvi jelentés beágyazódottsága TNTeF Társdalami nemek tudománya - Interdiszciplináris e-folyóirat, (2014) 4:1, Az üvegfalat az üvegplafonnál is nehezebb láthatóvá tenni (Beszélgetés Szegő Krisztinával, a MÚOSZ Nők a Médiában szakosztályának vezetőjével) TNTeF Társdalami nemek tudománya - Interdiszciplináris e-folyóirat, (2012) 2:3, Travelling Concepts of Feminist Scholarship: The East/West Divide (with Iren Annus) TNTeF Társdalami nemek tudománya - Interdiszciplináris e-folyóirat, (2012) 2:2, A test adatbázissá szelídítése a nyelvhasználat-kutatásban, Apertura, 2009 Winter, 4:2. A gyűlöletbeszéd logikája (The logic informing hate speech), Századvég, : Other lessons to be learnt in hate-speech debates in the US and the chances of Gender Studies in Hungary, Americana, :1. Spring, Gyűlölködni szabad? ( Is it allowed to hate? ), MÉDIAKUTATÓ, 2004 Spring, (with Pataki K. J. & Pócs K.) 2

3 A nőkérdés társadalmi és tudományos aktualitása (The social and scientific relevance of the woman question ), AEATAS, : A nők érdekében folytatott kutatás és korlátai (The Limits of Feminist Research), REPLIKA, : Ki beszél itt vállalásról? Az abortusz vita (Who is talking about willingness? The Abortion Debate), Eszmélet, : Nyelv és Társadalom: Wardaugh Szociolingvisztika magyar nyelvű kiadása kapcsán (Language and Society: On the Occasion of the Hungarian Translation of Wardaugh s Sociolinguistics), JELKÉP, : Szubjektum-elméletek a nyelvtudományban: Norman Fairclough (The Subject in Discourse Theory: Norman Fairclough); HELIKON, : Journal issues edited: (9) TNTeF Társdalami nemek tudománya - Interdiszciplináris e-folyóirat, eight issues so far (2011) 1:1 (co-edited with Larisa Zámbó Kocic); (2011) 1:2; (2012) 2:1; (2012) 2:2; (2012) 2:3; (2013) 3:1; (2013) 3:2.; (2014) 4:1; (2014) 4:2 Translations of Academic Works: From English to Hungarian (12) Társadalmi nem(iség) és felforgatása (Judith Butler: Gender and Gender Trouble in Dictionary of Untranslatables: A Philosophical Lexicon. Edited by Barbara Cassin. Translated by Steven Rendall, Christian Hubert, Jeffrey Mehlman, Nathanael Stein, and Michael Syrotinski. Translation edited by Emily Apter, Jacques Lezra, and Michael Wood. Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2014, ) TNTeF: Interdisciplinary Journal of Gender Studies, (2014) 4:2, http://tntefjournal.hu/vol2/iss3/butler.pdf Élhetünk-e jó életet rossz élet kereti között? (Judith Butler szeptember 12-én, az Adorno-díj átvétele alkalmából Frankfurtban elmondott beszéde) TNTeF: Interdisciplinary Journal of Gender Studies, (2012) 2:3, Bevezetés: A jóléti állam fogalma (Lynne Haney (2002) Introduction: Conceptualizing the Welfare State,In: Inventing the Needy: Gender and Politics of Welfare Hungary. University of Calofornia Press, pp.1-25.)társadalmi Nem: Szöveggyűjtemény,Adamik,M (szerk.) ELTE,TáTK, Jóléti államok összehasonlítása: Lépések egy nemi viszony-barát megközelítési mód irányába (Mary Daly (1994) Comparing Welfare States: Towards a Gender Friendly Approach, In: Diane Sainsbury (ed.) Gendering Welfare State, Sage, pp ) Ibid. A gondoskodás politikai ökonómiájánakglobalizálódása In:Társadalmi Nem: Szöveggyűjtemény, Adamik,M. (szerk.) ELTE,TáTK, Nicola Yeates (2005) A Global Political Economy of Care in Social Policy and Society, 2:4, ) in Társadalmi Nem: Szöveggyűjtemény,Adamik, M. (szerk.) ELTE,TáTK,2012. Integrált Szociális Szolgáltatások Európában: Jelentés (Integrated Social Services in Europe: Report. Council of Europe Publishing, 2007) in Szekszárdi Szociális MűhelyTanulmányok 4. TÉRSÉG, KÖZÖSSÉG, MINŐSÉG (Nemzetközi kitekintés) Szerk. 3

4 Adamik M, & Nagy J. T., PTE IGYK, Szekszárd, (http://igyk.pte.hu/files/tiny_mce/file/ekonyvtar/konyvek/terseg_kozosseg_minoseg.pdf) A munka és a család összeegyeztetése befektetés, facilitálás, valamint individualizáció révén: Három paradigma - ambivalens közpolitika (Trudie Knijn & Arnoud Smit (2009): Investing, Facilitating, or Individualizing the Reconciliation of Work and Family Life: Three Paradigms and Ambivalent Policies, Social Politics: International Studies in Gender, State and Society, 16:4, ) in Szekszárdi Szociális MűhelyTanulmányok 4. TÉRSÉG, KÖZÖSSÉG, MINŐSÉG (Nemzetközi kitekintés) Szerk. Adamik M, & Nagy J. T., PTE IGYK, Szekszárd, A feminizmus határátlépései : A nőkről szóló beszédmódok körforgása (Susan Gal: Movements of feminism: The circulation of discourses about women. In B. Hobson (ed.) Recognition Struggles and Social Movements. Cambridge University Press. 2003, ), TNTeF: Interdisciplinary Journal of Gender Studies, (2011) 1:2. Barát, E. & Sándor, B. Jelentős testek. (Judith Butler: Bodies That Matter. Routledge, 1993, Intorduction & Chapters 1-4.), Új Mandátum Kiadó, Budapest, Barát, E., Sándor, B., Szabó, V., Tóth L. A testett öltött nem. (Thomas Laqueur: Making SEX: Body and Gender from the Greeks to Freud. Harvard University Press, 1990), Újj Mandátum Kiadó, Budapest, Szexualitás és egyedüllét (Michel Foucault: Sexuality and Solitude), HELIKON, : Barát, E. & Fenyvesi, A. Szerepjátékok a nyelvi órán. (Robert Di Pietro: Strategic Interaction: Learning Languages Through Scenarios, CUP, 1985) Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, ABROAD Books: (1) Barát, Erzsébet, Studer, Patrick and Nekvapil, Jirí (eds.): Ideological Conceptualizations of Language: Discourses of Linguistic Diversity, Prague Papers on Language, Society and Interaction, Vol.3. Frankfurt: Peter Lang Chapters in books: (17) Dictionary entry: "Les femmes dans la culture underground hongroise du tournant du 20e-21e si`ecle" (trans. László Sújtó). In: Béatrice Didier, Mireille Calle-Gruber and Antoinette Fouque (eds.) Le Dictionnaire des Creatrice. Paris: Les Editions des Femmes, The differentiation of linguistic and cultural diversity: Critical analysis of migrants ideological investments in the desire for belonging. In Erzsébet Barát, Patrick Studer, and Jirí Nekvapil (eds.): Ideological Conceptualizations of Language: Discourses of Linguistic Diversity. Prague Papers on Language, Society and Interaction, Vol. 3. Frankfurt: Peter Lang. 2013, Queering the intersection of legislative, religious, and higher educational exclusion: Revisiting the First Case of collective LGBT litigation in Hungary. In Transport of Queer Theory. Ed. by 4

5 Katharina M. Wiedlack & Sushila Mesquita. Vienna: Zaglossus. 2012, The French Ban on Headscarves: Rendering Racism Respectable. (with Ebru Sungun) In Brigitte Hipfl and Kristin Loftsdóttir(eds.) Teaching Race with a Gendered Edge. Utrecht> ATGENDER. 2012, Hungarian Political Posters, Hillary Clinton, and the (Im)possibility of Political Drag in Comparative Hungarian Cultural Studies Eds. Steven Totosy de Zepetnek and Louise O. Vasvari. West Lafayette: Purdue University Press, Queer in Hungary: Hate speech regulation. Queering the speech/conduct binary. In Lisa Downing, Robert Gillet (eds). Queer in Europe: Contemporary Case Studies. London: Ashgate The Ideology of Active Cooperation: The conceptualization of gender relations in Cardinal Ratzinger s 2004 Letter (Ideologija aktovne saradnje: konceptualizacija rodnih odnosa u Poslanici kardinala racingera iz godine trans. Maja Markovic) In Diskurs i diskursi: Zbornik u čast Svenki Savić ed. by Vera Vasić, Filozofski fakultet i Ženske studije i istraživanja, Novi Sad, Les-being and Identity Politics: The Intersectionality of Sexual Identity and Desire, in M.L.Kohlke and Luisa Orza (eds.), Negotiating Sexual Idioms: Image, Text, Performance, Rodopi Press, Amsterdam and New York, 2008, Les-being and Identity Politics in ML Kohlke and L Orza (eds.), Sex and Sexuality 3: Probing the Problematics, (e-book) Inter-disciplinary Press, Oxford, 2008 (ISBN : ), pp Die Logik der Hassrede und die Methode der Ausgrenzung, in Kegyes, Erika (Hg.): Genderbilder aus Ungarn. Ergebnisse der ungarischen Genderforschung. Hamburg: Kovac Verlag, 2008, The Importance of a Discoursal Approach to Translation as an Organized Practice In: Marlen Bidwell-Steiner, Karin S. Wozonig (eds.) "A Canon of Our Own?" Kanon und Geschlecht. Wien, Innsbruck: StudienVerlag (Gendered Subjects, Vol. III), 2006, The Terrorist Feminist : Strategies of Gate-Keeping in the Hungarian Printed Media in M. M. Lazar (ed.) Feminist Critical Discourse Analysis: Gender, Power and Ideology in Discourse. London: Palgrave, 2005, Uses and Abuses of Feminism: A Global Social Analytic, in Eva Blimlinger and Therese Garstenauer (eds.): Women/Gender Studies: Against All Odds. Wien: StudienVerlag, 2005, Abuse of Freedom of Speech: Neo-conservative gate-keeping in Hungarian print media In: Hanna Hacker (ed.): lesby-by-by: aspekty politely identity. Bratislava: ASPEKT, 2004, Discourses of Racialised Discrimination in Hungarian Party Politics, in: M. Reisigl & R. Wodak (eds): The Semiotics of Racism: Approaches in Critical Discourse Analysis. Wien: Passagen, 2000, The Discourse of Selfhood: Oral Auto/biographies as Narrative Sites for Constructions of Identity in: A. Donell & P. Polkey (eds) Representing Lives: Women and Auto/biography, London: Macmillan, 2000, Globalisation of Television News in Hungary, CLSL Series, vol. 88. (Centre for Language in Social Life), Lancaster University, November (co-authored with Norman Fairclough) 5

6 Journal articles: (5) Cynical References to Political Correctness in Post-1989 Hungarian Media AHEA: An E- Journal of the American Hungarian Educators Association Vol.4. The troubling internet space of woman s standpoint Discourse and Communication. Special issue on Feminisms in Discourse and Communication (ed. by Michelle Maria Lazar), 2009, 3:4, Democratic Institutions under the Discursive Conditions of Post-modernity: The Viability of Difference NORA: Nordic Journal of Feminist and Gender Research, 2009, 17:1, Hate speech regulation and the chances of Women Studies in Hungary, Sydney University Law Society Women's Journal, 2006, 1: A non-repressive model of identity grounded in the genre of oral auto/biography" Cadernos de Linguagem e Sociedade, Brasilia, 2000, 4: Conference proceedings: (2) The Discourse of Selfhood, in: Emilia Ribeiro-Pedro (ed): Discourse Analysis: Proceedings of the 1st International Conference on Discourse Analysis, University of Lisbon, Lisboa, 1996, Strategies of Speech Representation: An Intertextual Approach ; In: Organization in Discourse: Proceedings from the Turku Conference, Anglicana Turkuensia No 14, University of Turku, 1995, TALKS SINCE 1999 CONFERENCE TALKS ABROAD (40, out of which 15 keynote/by invitation) 1999 The Need for Self-Reflexivity in CDA, Annual Critical Discourse Analysis Conference, April 1999, Centre for English Language Studies, University of Birmingham, UK The Discourse of Selfhood, in the panel Constructing the Subject, Women and Auto/biography, The Nottingham Trent University, Nottingham, UK, July Life Stories of Hungarian Women: Strategies of Resistance, in the panel Oral Narratives, The Female Principle, Department of English, University of Texas, Dallas, USA, March Feminist Critique as Biased Intervention: The Gains of Understanding Research Practices as Limited, in the panel Gender and Critical Discourse Analysis, Sociolinguistics Symposium, University of the West of England, Bristol, UK, April Political Discourse in the Media, Annual Critical Discourse Analysis Conference, May 2000, Department of Applied Linguistics, University of Vienna, Austria

7 National Identity as State Sponsored Agency, keynote speech, National Identity in the Cinema of the Post-Socialist Region, Georgian Union of Cinematographers and Open Society Institute, Tbilisi, Georgia, May The Hungarian Language and the Construction of Female Identity, First Symposium on Gender in Finno-Ugristics, keynote speech, Department of Finno-Ugric Studies, University of Vienna, Austria, October Do we only talk or can we sometimes speak? The im/possibility of feminist spaces of communication in the Hungarian printed media, talk by invitation in the panel Spaces of Identity, Changing Communications, Department of Communication and Media Studies, University of Klagenfurt, Austria, October The Neo-Conservative Politics of Sexuality and the Hungarian Printed Media, in the panel: Gendered Sexualities and Citizenship, 8 th International Conference on Language, Communication and Culture, Department of English, University of Evora, Portugal, November Discursive Strategies of Maintaining the Printed Media Straight in the 1990s of Hungary, 10th Annual Lavender Linguistics Conference, February 2003, Department of Linguistic Anthropology, American University, Washington D.C., USA The decisions one has to make when doing a critical analysis talk by invitation, in the workshop Self reflections of the analyst, 10th Annual Lavender Linguistics Conference, Department of Linguistic Anthropology, American University, Washington D.C., USA, February Uses and Abuses of feminism, keynote speech, Women/Gender Studies: Against All Odds, 7 th Austrian Women Studies Conference, Bruno-Kreisky Forum, Wien, Austria, November, The Labrisz Project: Discourses of Homophobia, 11th Annual Lavender Linguistics Conference, Department of Anthropology, American University, Washington D.C., USA, February Les-being vs. Lesbian: Identity Politics and Allegiance Formation, 12th Annual Lavender Linguistics Conference, Department of Linguistic Anthropology, American University, Washington D.C., USA, February From the empirical focus on the audience s ways of reading to media-based agency First European Communication Conference, ASCOR, Amsterdam, November 2005 The Importance of a Discoursal Approach to Translation as an Organized Practice. discussant by invitation, A Canon of Our Own? University of Vienna, November, 2005 Feminist Rethinking of Narratology for Life Story Research, 6 th European Social Sciences Conference, Amsterdam March 2006 Hate speech regulation and the chances of Women Studies in Hungary, HESP Project of Gender Studies, Babes-Bolyai University, Cluj, July, Les-being and Identity Politics, 3 rd Global Conference on Sex and Sexuality. Interdisciplinary Net, Krakow, November 29-December 2,

8 Feminism and Radicalism: Critical pedagogy, keynote speech, Gender Sabotage, Vilnius, May 10-12, 2007, New Generation of Women Initiative, Vilnius Challenging the heterosexuality friendly shape of narrative logic, Lesbian Existence and the Lesbian Continuum, Lesbian Lives 14, University College Dublin, June th, 2007, + panel organizer and moderator. Cultural Studies and the Hungarian Curriculum Reforms after the System Change, talk by invitation, 9 th International Symposium, Interdisciplinary Regional Research (ISIRR), University of Novi Sad, June 21-23, Power Struggles over Gender Studies and the Hungarian Curriculum Reforms under the pretext of the Bologna Declaration, Cultural Studies Now, University of East London, July 19-22, Queer and performance talk given as panel discussant by invitation, Body Meets Politics, annual international workshop series, Gender Studies Centre, University of Wien, May 20th, A szegedi nyelv, ideológia, média konferenciasorozat tapasztalatai: Nyelvhasználat és gender kutatások. (The Language, Ideology and Media Conference Seeries: Language and gender research in Hungary), A magyar nyevészeti kutatások újabb eredményei. (Recent Developments in Hungarian Linguistic Research), Kolzsvár, Bábes-Bolyai Tudományegyetem és Kolozsvári Akadémiai Bizottság, Románia, May 23-24, Critical Analysis of Discourses of Stereotyping and Commonplaces Language and Sociology Research Committee, RC25, ISA Forum of Sociology, (International Sociologists Association), Barcelona, September 6-8, Queering Identity-based Politics: The case of hate-speech regulation in Hungary, Queer in Europe, talk by invitation, International Research Symposium, The University of Exeter, UK, September 13-15, The (ir)relevance of gender perspective? Repoliticization of feminist scholarship through the gender/sexuality intersection keynote speech, EXPERIENCING GENDER IV International Interdisciplinary Conference, Universidad de Huelva, Spain, May 6-8, Competing discourses on the differentiation of linguistic/cultural diversity 42 nd Annual Conference, Society of European Linguists, University of Lisbon, September 9-12, The intersection of linguistic and cultural dimensions of identity formation in Self/Other categorizations around the positions of "locals" and "migrants" in Szeged, New Challenges for Multilingualism in Europe, LINEE Conference. Dubrovnik, April Gender mainstreaming and the politics of gendering New Challenges for Multilingualism in Europe, LINEE Conference. Dubrovnik, April 11-15, The ambiguous status of English in negotiating belongings and EU membership + organizer of Session RC25.09 Postcoloniality: Identity, Knowledge & Discourse XVII. ISA World Congress of Sociology, Gothenburg, Sweden, July 11-17, Gendered perception of the migrant identity in the EU, Sixth International Gender and Language Conference, poster presentation, IGALA, Tsuda College, Tokyo, Japan, 8

9 September 18-20, Queering the intersection of legislative, religious, and higher educational exclusion: Revisiting the First Case of Collective LGBT Litigation in Hungary. + organizer of the panel Queering Encounters with Identity. Import-Export-Transport Queer Theory, Queer Critique and Activism in Motion, Gender Research Office, University of Vienna, April 28-30, Dangerous liaisons: The irony of the desire for control over self-reflexivity, by invitation, Enhancing the Cultural and the Activity Approach for the New Generation Development in a Global World, ISCAR (International Society for Cultural and Activity Research), Universita La Sapienza, Rome. September 5-10th, Competing Discourses of Migration: Negotiating territorial(ized) belonging, 4 th university of Manitoba-University of Szeged Partnership Conference: Place, Time and Their Significance, University of Manitoba, Canada, October 10-11, Szegeden élő lengyel és horvát migráns nők otthon/haza fogalma:- Az identitás nyelvi és kulturális dimenziói (The articulation of home/homeland in Polish and Croatian Migrant Women s Narratives Settled in Szeged), by invitation, Nőképek kisebbségben 1. Nemzetközi tudományos konferencia a szlovákiai magyar nők és gyerekek helyzetéről, Szlovákiai Magyarok Nemzetiségi Kerekasztala, Női és Esélyegyenlőségi Bizottság, Genderkutató Központ, Comenius Egyetem, Pozsony, Forum Intézet, Somorja, Slovakia, November Linguistically Mediated Injuries: Differentiation between Naming and Stigmatization, & panel organizer; The language of Inequality, XVIII ISA World Congress of Sociology.Yokohama, Japan, July 13-19, How to revisit the image/text dialectic in post-feminist advertisements, 12th ESSE (European Society for the Study of English) Conference. Pavol Jozef Šafárik University, Košice, Slovakia, 29 August 2 September, Progressive Politics and the Pitfalls of the Depletion of Identity : Beyond (Feminist) Identitarian Politics, (plenary speech) Interfacing Language and Literature. Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand University, Bareilly, Uttar Pradesh, India October Talks by invitation for Research Groups & Faculties ABROAD (10) Gender and Narrative, in the week long workshop organized by Mieke Bal, Traveling Concepts: Image, Memory, Narrative, Amsterdam School for Cultural Analysis (ASCA), University of Amsterdam, Netherlands, March Sexuality and Identity, a round table discussion, Ripon College Cuddesdon, Oxford, UK, October Power Struggles and the Future of Feminist Scholarship under the Hungarian 9

10 Curriculum reforms, HESP Project of Gender Studies, Babes-Bolyai University, Cluj, July 13-14, Advertisements and Gendering, Abuse of Freedom of Speech: Neo-conservative gate keeping in the Hungarian print media, Hate speech Regulation and the Chances of Feminism, a series of three talks, University of Excellence Project, Department of Philosophy, Comenius University, Bratislava, April 14-16, Queering the gaze: The politics of the feature/documentary distinction, Zone - Interdisciplinary Training Project, Academy of Fine Arts and Design, Bratislava, April 24, Systematic Contingency Instead of Pure Arbitrariness - How to conceptualize linguistically articulated injuries?, GIK (Gender Initiativ Kolleg), University of Vienna, April 18, Hungarian Political Posters, Clinton, and the (Im)possibility of Political Drag, Department of Culture and Media Studies, Umea University, Sweden, 4 October Les-being and Identity Politics: The Intersectionality of Sexual Identity and Desire, in Innsbruck Gender Lectures, Gender Discourses Identities Research Platform, University of Innsbruck, Austria, 11 December Challenges to Ethnic Stigmatization in Hungarian Educational Segregations of the Roma, in Gender Lectures Series: The transformations and feminist forms of resistance in Middle and Eastern Europe, Centre of Gender Studies and Feminist Research, University of Marburg, Germany, January 22, Cutting across the Conduct/Speech Binary: The critical potential of a queer feminist logic, Department of English and American Studies, University of Vienna, May 24, CONFERENCE TALKS IN HUNGARY (30 out of which 12 by invitation/keynote): Anything goes? The linguistic conditions of political participation, Linguistic Human Rights in East Europe, Ist Language Rights Conference, Central European University, Budapest and Institute of Linguistics, Hungarian Academy of Science, Budapest, Hungary, November Variations of Sexism in (the Hungarian) Language and Gender Research (Variációk a szexizmusra a nemek és a nyelvhasználat (hazai) kutatásaiban), in the panel Linguistics and Gender Studies, Researching Gender in Hungary at the Turn of the Millennium (Férfi és nő Nő és Férfi: A társadalmi nemek kutatása Magyarországon az ezredfordulón), Research Centre of Gender Studies, University of Economics, Budapest, November

11 Are we allowed to hate? (Gyűlölködni szabad?) in the panel Cultural Studies and Gender, Researching Gender in Hungary at the Turn of the Millennium (Férfi és nő Nő és Férfi: A társadalmi nemek kutatása Magyarországon az ezredfordulón), Department of Gender Studies, Budapest University of Economics, Hungary, November A feminista nyelvészet esélyei (Chances of Feminist Linguistics in Hungary), by invitation, Esélyegyenlőtlenségek a mai Magyarországon (Unequalities in Contemporary Hungary), Szegedi Társadalomtudományi Szakkolégium, MTA Szeged (Hungarian Academy of Science, Szeged), March th Other lessons to be learnt from hate speech regulation in the US and the chances of Women Studies in Hungary, American Studies as Cultural Studies: Theory and Practice, HAAS (Hungarian Association of American Studies) Biennial Conference, Budapest, ELTE, November 26-27, 2004 A gyűlölet beszéd és a kirekesztés logikája (Hate Speech and the Logic of Exclusion), A szex ezerarcúsága. (Thousand faces of sexuality), by invitation, Szegedi Társadalomtudományi Szakkollégium, TIK, April, Nőközpontúság kontra feminizmus (Women-Centeredness vs. Feminism), keynote speech, A nő a magyar nyelvhasználatban. (The woman in Hungarian Language Use): 1 st Hungarian Language, Ideology, and Media Interdisciplinary Conference, University of Szeged, September 8-9, A befogadáskutatás irányai, (Ways of Understanding) by invitation, A megértés., Médiatudomány és Kommunikáció Tanszék, Szegedi Tudományegyetem, December, 2005 A politikai korrektség cinizmusa (The Cynicism of Political Correctness ), A nő és nőiesség sztereotípiája (The Stereotypes of Woman and Femininity ). 2 nd Hungarian Language, Ideology, and Media Interdisciplinary Conference, University of Szeged, September 8-9, A diszkurzus interdiszciplináris kategóriája (The Interdisciplinary Concept of discourse ), Elméleteink 2000 körül: A Magyar Tudomány Napja. (Theories at the Millennium: The Day of Hungarian Science), by invitation, Szegedi Tudományegyetem és Szegedi Akadémiai Bizottság, Modern Filológiai Bizottság, November 8, Gender szempontú megközelítések (Approaches from a Gender Perspective) round table discussant by invitation, PSZINAPSZIS, Budapesti Pszichologiai Napok, Budapest, April, 13-15, How to identify and critically analyze conceptual practices of knowledge production as a distinctive aspect of power? Gender, Empire and the Politics of Central and Eastern Europe, Central European University, Budapest, May 17-18, A reklám szexizmusa (Sexism through Advertising), keynote speech, Reklámok és NEMek, Fiona & Tűsarok, Cseh Kulturális Centrum, Budapest, June 11 th, A corpus/test adatbázissá szelídítése a (domináns) nyelvhasználat-kutatásban (The 11

12 Taming of Body to Corpus in Linguistics), Test, Body, Corpus: A Magyar Tudomány Napja. (The Day of Hungarian Science), by invitation, Szegedi Tudományegyetem és Szegedi Akadémia Modern Filológiai Bizottság, Szeged, November 7 th, A gyűlöletbeszéd logikája (The Logic Informing Hate-speech) Kultusz, kultúra, erőszak (Cult, Culture and Violence), by invitation, Petőfi Irodalmi Múzeum és MTA Irodalomtudományi Intézet, Budapest, December 13-14, Queer divat: A tekintet fogalmának átértékelése a nem és szexualitás metszéspontjából (Queer Fashion: rethinking the concept of gaze from the intersection of sexuality and gender) Mi/Más 1, Department of American Studies, Eszterházy Károly College Eger, March 28-29, A queer intervention into desire and pleasure in the spectator/visual image relationship 7 th HUSSE Conference, University of Pécs, January 22-24, A gyűlöletbeszéd törvényi keretek közé szorításának sorozatos kudarca: A homofóbia térnyerése és a politikai elitek játszmái (Ongoing failures of hate-speech legislation: The increase of homophobia and the political elite) Nyelv, ideológia, media 5. A szexualitás terei, (Language, Ideology, Media5: Spaces of sexuality) TNT, Gender Studies Research Group, University of Szeged, September 18-19, Crossing the boarder: From autochthonous Hungarian to Migrant Hungarian. Bridges between Hungarians; AHEA, American Hungarian Educators Association and University of Szeged, June 3-5 th, A "politikai korrektség"-re hivatkozás ideológiai csapdái: A nyelvhasználat kérdései az elmúlt tíz év oktatáspolitikai küzdelmeinek erőterében (The ideological investments of political correctness in the context of the struggles over educational policies in the past ten years) MI/MÁS 2, Eszterházy Főiskola, Eger. October 28-29, Az erős és határozott nő helye A posztfeminizmus mint generációs kérdés? Ezredfordulós degeneréciók, Mandulavirágzás Tudományos Napok (nemzetközi konferencia sorozat), by invitation, University of Pécs, February 28, Az erős nő vizuális megjelenítésének terepe: A NAP kampány képeinek elemzése az észak-amerikai és angol posztfeminizmus viták tükrében, Amerikanisztika és vizualitás metszéspontjai az információs társadalom horizontján, SZTE BTK, Amerikanisztika Tanszék, május 6-7. A társadalmi haladás nemtelenségei - Leszbikus terroristák kontra gender ideológia (Indecencies of Social Progress : Lesbian terrorists versus gender ideology, NYIM 7, Posztszocializmus és feminizmus (?),TNT,Gender Studies Research Group, University of Szeged, September 30th October 1st, The Liminality of the East/West Divide, Encountering the Unknown. The 4th MANITOBA - SZEGED COLLOQUIUM, University of Szeged, October 6-9, Travelling concepts of feminist scholarship: The East/West divide In memoriam Sarolta Marinovich Resch, by invitation, Institute of English and American Studies, University of Szeged, November 25th 2011 (with Irén Annus). 12

13 A nő -höz kapcsolódó értéktársítások a politikai diszkurzusban, (Values linked with woman in the political discourse) + Organizer and Chair of Strand XXIII: Cultural Stigmatization: Gender relations, Társdalmi változások nyelvi változások, XXII. Kongresszus, MANYE, SZTE (University of Szeged), (Hungarian Applied Linguistics Association s annual conference: Social Changes Linguistic Changes) April 12-14, Interpretáció és kritikai kultúratudomány a társadalmi nemek tudományán keresztül, A Magyar Tudomány Napja. (The Day of Hungarian Science), by invitation, Szegedi Tudományegyetem és Szegedi Akadémia Modern Filológiai Bizottság, Szeged, 5 November, To live the contradiction of corporeality and embodiment: The conditions of feminist authorship, 11th HUSSE Conference, Eötvös Loránd University, Budapest, January 24-26, A kritikai kutatások mássága avagy a nyelvi jelentés ideologikus beágyazódottsága (The otherness of critical approaches the ideological investments of signification, A magyar társadalmi nemi és szexuális viszonyok sajátossága:összehasonlitó megközelitések (The Specificties of "Hungarian" Gender and Sexuality Relations: Comparative Approaches)TNT,Gender Studies Research Group, University of Szeged, September 27-28, ( Wonder Woman Audince Award) Troubling CDA from the perspective of woman s mind : Towards a positioned ideology critique ; 5th International Conference on Critical Approaches to Discourse Analysis across Disciplines (CADAAD), Eötvös Loránd University, (ELTE), Budapest, Hungary; September 1-3, TALKS for Research Groups in Hungary by invitation (4): Ideológia kritika és beszédmód-elemzés (Ideology Critique and Discourse Analysis), Association of Modern Philology, University of Szeged, MTA, Szeged (Hungarian Academy of Science, Szeged), May 5, Progressive Politics and the Pitfalls of the Discourse of Victimization: Beyond (Feminist) Identity Politics, Voicing Genders, Engendering Voices series, CEU s 20th Anniversary Celebrations, Gender Studies Department, CEU, February 21, A tett/beszéd distinkció diszkurzív megközelítésben: gyűlöletbeszéd-formák Magyarországon a 90-es évek óta et al. - Kritikai elmélet előadássorozat, SZTE, BTK, November 7. Az első, LGBTQ közösség nevében benyújtott jogeset bírósági döntésének tanulságai (Lessons to be learnt from the first legal case on behalf of the LGBTQ collective), Egyenlítés Társadalomtudományi Szakkolégium, JGYPK-SZTE, December

Curriculum Vitae Attila Melegh

Curriculum Vitae Attila Melegh Curriculum Vitae Attila Melegh Home:1094 Budapest Angyal utca 7/a Hungary Phone (office): 36 1 345 6227 Phone (mobile): 36 30 591 7480 Email: melegh@demografia.hu PERSONAL INFORMATION: Born: August 3,

Részletesebben

Curriculum Vitae Attila Melegh

Curriculum Vitae Attila Melegh Curriculum Vitae Attila Melegh Home:1094 Budapest Angyal utca 7/a Hungary Phone (office): 36 1 345 6227 Phone (mobile): 36 30 274 4885 Email: melegh@demografia.hu PERSONAL INFORMATION: Born: August 3,

Részletesebben

TANULMÁNYOK, FOKOZATOK TANULMÁNYUTAK JELENLEGI MUNKAHELYEK

TANULMÁNYOK, FOKOZATOK TANULMÁNYUTAK JELENLEGI MUNKAHELYEK Pap András László Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Rendészetelméleti Tanszék Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Filozófiai Intézet, Általános Filozófia Tanszék Magyar

Részletesebben

Recurrent Visiting Professor, Central European University, Nationalism Studies Program http://web.ceu.hu/nation/faculty.html

Recurrent Visiting Professor, Central European University, Nationalism Studies Program http://web.ceu.hu/nation/faculty.html András László PAP Associate Professor, Eötvös University (ELTE) Faculty of Humanities, Department of Media and Communication Address: H-1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A http://media.elte.hu/en/about-the-department/faculty/dr-andras-laszlo-pap/

Részletesebben

ANTAL ÖRKÉNY. Curriculum Vitae and Professional Summary

ANTAL ÖRKÉNY. Curriculum Vitae and Professional Summary ANTAL ÖRKÉNY Associate Professor of Sociology Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Szociálpszichológiai Tanszék Pázmány sétány 1/A. H-1117, Budapest Phone: 36-1-209-0555/ ext. 68-27 Fax: 36-1-372-2912 email:

Részletesebben

Curriculum vitae. Dr. Margit Feischmidt. Present positions

Curriculum vitae. Dr. Margit Feischmidt. Present positions Curriculum vitae Dr. Margit Feischmidt Present positions Associate professor, Department of Communication and Media Studies, University of Pécs (Hungary), head of the Seminar of Cultural Anthropology (since

Részletesebben

KONCZ KATALIN PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK BUDAPEST, 2008.

KONCZ KATALIN PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK BUDAPEST, 2008. KONCZ KATALIN PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK BUDAPEST, 2008. 1 I. AZ ELŐZŐ TUDOMÁNYOS FOKOZAT MEGSZERZÉSE ELŐTTI PUBLIKÁCIÓK (1969-1983) I.A. MAGYAR NYELVŰ PUBLIKÁCIÓK I.A.1. Önálló vagy társszerzős szakkönyvek,

Részletesebben

A kritikai kutatások mássága avagy a nyelvi jelentés beágyazódottsága

A kritikai kutatások mássága avagy a nyelvi jelentés beágyazódottsága 167 Barát Erzsébet Szegedi Tudományegyetem A kritikai kutatások mássága avagy a nyelvi jelentés beágyazódottsága Az összehasonlítás gyakorlatát a szöveg és kontextus relatív megkülönböztetése alapján tárgyalom.

Részletesebben

CURRICULUM VITAE. Békés Csaba Ph.D.

CURRICULUM VITAE. Békés Csaba Ph.D. CURRICULUM VITAE Békés Csaba Ph.D. Születési idő, hely 1957. február 3. Nyírbátor, Tanulmányok 1978 1983 József Attila Tudományegyetem, Szeged, történelem angol szak 1983 Diploma (MA) 1971 1975 Táncsics

Részletesebben

THE POLITICAL LANGUAGE AND THE HUMAN BODY: COMPARATIVE DISCURSIVE ANALYSIS OF VLADIMIR PUTIN S 2000 AND VIKTOR ORBÁN S 2010 CAMPAIGN RHETORICS

THE POLITICAL LANGUAGE AND THE HUMAN BODY: COMPARATIVE DISCURSIVE ANALYSIS OF VLADIMIR PUTIN S 2000 AND VIKTOR ORBÁN S 2010 CAMPAIGN RHETORICS THE POLITICAL LANGUAGE AND THE HUMAN BODY: COMPARATIVE DISCURSIVE ANALYSIS OF VLADIMIR PUTIN S 2000 AND VIKTOR ORBÁN S 2010 CAMPAIGN RHETORICS By Anna Szilágyi Submitted to Central European University

Részletesebben

HSA Hungarian Studies Association www.hungarianstudies.info

HSA Hungarian Studies Association www.hungarianstudies.info HSA HungarianStudiesAssociation www.hungarianstudies.info NEWSLETTER October2009 1. Business meeting The business meeting at the AAASS Convention in Boston is scheduled for Thursday, November 12, 2009

Részletesebben

Anrás Kovács - Publications Books, monographs

Anrás Kovács - Publications Books, monographs Anrás Kovács - Publications Books, monographs 1) Anti-Semitism among Hungarian College and University Students. (with György Fischer) International Perspectives, vol. 27. American Jewish Committee, New

Részletesebben

1987-1991 Pesht County Social Policy Dep, researcher, and policy advisor

1987-1991 Pesht County Social Policy Dep, researcher, and policy advisor Ph.D. Maria Herczog Current position: Reader, senior researcher, Eszterhazy Karoly College, ELTE Budapest Doctoral School Work experience National 1978-79 Hungarian Television, Social Science Dep., editor

Részletesebben

HSA Hungarian Studies Association. Newsletter

HSA Hungarian Studies Association. Newsletter HSA Hungarian Studies Association Sep. 2004 Announcements: Newsletter 1. At the 2005 National Convention of the AHA (January 6-9, 2005, Seattle, WA) our business meeting has been scheduled for Friday,

Részletesebben

S E L E C T E D L I S T O F P U B L I C A T I O N S

S E L E C T E D L I S T O F P U B L I C A T I O N S 1 S E L E C T E D L I S T O F P U B L I C A T I O N S By Professor László CSABA /incomplete, as of June, 2015/ I. MONOGRAPHS 1. Eastern Europe in the World Economy. Cambridge and New York: Cambridge University

Részletesebben

Dr. György KOMÁROMI. Curriculum Vitae

Dr. György KOMÁROMI. Curriculum Vitae Dr. György KOMÁROMI Director of Finance Radnóti Miklós Theatre, Budapest, Hungary 2010 General managment in public theatre with 2m euro annual budget Head of the team organizing the project of Night of

Részletesebben

Psychosocial Crisis Counseling Postgraduate Certificate Program. Application for accreditation, establishing and starting the program

Psychosocial Crisis Counseling Postgraduate Certificate Program. Application for accreditation, establishing and starting the program Psychosocial Crisis Counseling Postgraduate Certificate Program Application for accreditation, establishing and starting the program Faculty of Humanities, University of Pecs 2012. 1 Training and certificate

Részletesebben

INSTITUTE FOR WORLD ECONOMICS HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES REPORT ON ACTIVITIES 2008

INSTITUTE FOR WORLD ECONOMICS HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES REPORT ON ACTIVITIES 2008 INSTITUTE FOR WORLD ECONOMICS HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES REPORT ON ACTIVITIES 2008 Budapest, 2009 INSTITUTE FOR WORLD ECONOMICS of the Hungarian Academy of Sciences REPORT ON ACTIVITIES 2008 Budapest,

Részletesebben

MULTILINGUALISM IN EUROPE PROSPECTS AND PRACTICES IN EAST-CENTRAL EUROPE

MULTILINGUALISM IN EUROPE PROSPECTS AND PRACTICES IN EAST-CENTRAL EUROPE MULTILINGUALISM IN EUROPE PROSPECTS AND PRACTICES IN EAST-CENTRAL EUROPE CONFERENCE PROGRAMME Friday, 25th Saturday, 26th March 2011 Venue: Hotel Benczúr, 33 Benczúr Street, Budapest, Hungary Research

Részletesebben

CV KÁROLY BÁRD. CEU, Legal Studies Department H-1051 Budapest, Nádor u. 9. Phone: (36 1) 3273294 Fax: (36 1) 3273198 E-mail: bardk@ceu.

CV KÁROLY BÁRD. CEU, Legal Studies Department H-1051 Budapest, Nádor u. 9. Phone: (36 1) 3273294 Fax: (36 1) 3273198 E-mail: bardk@ceu. CV KÁROLY BÁRD CEU, Legal Studies Department H-1051 Budapest, Nádor u. 9. Phone: (36 1) 3273294 Fax: (36 1) 3273198 E-mail: bardk@ceu.hu EDUCATION 1975 Eötvös Loránd University, Budapest, Hungary Faculty

Részletesebben

Előadók Az előadások összefoglalói. Lecturers Abstracts of the papers

Előadók Az előadások összefoglalói. Lecturers Abstracts of the papers Előadók Az előadások összefoglalói Lecturers Abstracts of the papers 1 György Hazai Academic studies Born Budapest, 30 April 1932 1950 1954 Bachelor of Arts, University of Budapest 1958 Doctor of Philosophy,

Részletesebben

Progresszió Regresszió Progression - Regression

Progresszió Regresszió Progression - Regression Progresszió Regresszió Progression - Regression éves konferencia és közgyűlés/annual conference and meeting 2012. november 9-10. Közép Európai Egyetem (Central European University, CEU) (H-1051 Budapest,

Részletesebben

AGRÁRINFORMATIKA FOLYÓIRAT JOURNAL OF AGRICULTURAL INFORMATICS

AGRÁRINFORMATIKA FOLYÓIRAT JOURNAL OF AGRICULTURAL INFORMATICS AGRÁRINFORMATIKA FOLYÓIRAT JOURNAL OF AGRICULTURAL INFORMATICS 2012. Vol. 3, No. 1 ISSN 2061-862X http://journal.magisz.org Agrárinformatika / Agricultural Informatics (2012) Vol. 3, No. 1 Agrárinformatika

Részletesebben

RÓBERT MARCINIAK. SHARED SERVICES - analysis of an innovative form of organizing -

RÓBERT MARCINIAK. SHARED SERVICES - analysis of an innovative form of organizing - University of Miskolc Faculty of Economics "Enterprise Theory and Practice" Doctoral School RÓBERT MARCINIAK SHARED SERVICES - analysis of an innovative form of organizing - Ph.D. Theses HEAD OF DOCTORAL

Részletesebben

The Image of France and the French Civilization in the History Books for High Schools in the Interwar Period in Hungary

The Image of France and the French Civilization in the History Books for High Schools in the Interwar Period in Hungary Edina Kőműves ECPR Conference 2014 Innsbruck The Image of France and the French Civilization in the History Books for High Schools in the Interwar Period in Hungary Abstract: In this paper, our main question

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓK TOMKA BÉLA. ÖNÁLLÓ KÖNYVEK / MONOGRÁFIÁK Európa társadalomtörténete a 20. században. Budapest: Osiris Kiadó, 2009. 646 o.

PUBLIKÁCIÓK TOMKA BÉLA. ÖNÁLLÓ KÖNYVEK / MONOGRÁFIÁK Európa társadalomtörténete a 20. században. Budapest: Osiris Kiadó, 2009. 646 o. PUBLIKÁCIÓK TOMKA BÉLA A) PUBLIKÁCIÓK A PHD FOKOZAT MEGSZERZÉSE UTÁN ÖNÁLLÓ KÖNYVEK / MONOGRÁFIÁK Európa társadalomtörténete a 20. században. Budapest: Osiris Kiadó, 2009. 646 o. A jóléti állam Európában

Részletesebben

A kultúrafinanszírozás nemzetközi gyakorlata International Practices of Financing Culture

A kultúrafinanszírozás nemzetközi gyakorlata International Practices of Financing Culture Nemzetközi konferencia International Conference A kultúrafinanszírozás nemzetközi gyakorlata International Practices of Financing Culture 2013. október 18., Parlament, Felsőházi terem A konferencia fővédnöke:

Részletesebben

Body, Epistemology, Interpretation

Body, Epistemology, Interpretation Kristóf Fenyvesi Body, Epistemology, Interpretation Friedrich Nietzsche and Karl Kerényi Orestes persecuted by the Erinyes; Poniatowski, T968 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kristóf Fenyvesi Body, Epistemology, Interpretation

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] Nyelvmentés vagy nyelvárulás? Vita a határon túli magyar nyelvhasználatról. A kötetben szereplő * és idézett munkák

[Erdélyi Magyar Adatbank] Nyelvmentés vagy nyelvárulás? Vita a határon túli magyar nyelvhasználatról. A kötetben szereplő * és idézett munkák A kötetben szereplő * és idézett munkák ABD-EL-JAWAD, Hassan R. S. 1992: Is Arabic a pluricentric language? Clyne (ed.): Pluricentric Languages. Differing Norms in Different Nations. Mouton de Gruyter,

Részletesebben

2014. január 10. - február 28.

2014. január 10. - február 28. 2014. január 10. - február 28. Ma, amikor a kultúra szabadsága és sokszínűsége korlátozódni látszik, észre kell vennünk, hogy működnek műhelyek és új fórumok jönnek létre, önerőből beindítva az ez idáig

Részletesebben