KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY"

Átírás

1 2008. évi 7. szám június KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

2 TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés június 26-ai ülése SZEMÉLYI HÍREK 129/2008. (VI. 26.) sz. KH A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Eötvös József Gimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma magasabb vezetıi beosztására kiírt pályázat eredménytelennek nyilvánítása (Katona Márta) 4 130/2008. (VI. 26.) sz. KH A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Eötvös József Gimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma igazgatójának megbízása (Ádám Árpád) 4 131/2008. (VI. 26.) sz. KH A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Széchenyi István Közgazdasági-Informatikai Szakközépiskolája igazgatójának megbízása (Válintné Kalmár Judit) 4 132/2008. (VI. 26.) sz. KH A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Középfokú Kollégiuma igazgatójának megbízása (Pethes Zoltán) 5 RENDELETEK 10/2008. (VI. 26.) sz. ÖR A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló a 9/2008. (V. 22.) számú önkormányzati rendelettel módosított 4/2008. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról és kiegészítésérıl 6 (A rendelet mellékletei megtalálhatók a vagy a weboldalon, a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat hivatalos honlapján.) 11/2008. (VI. 26.) sz. ÖR A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által fenntartott szakosított ellátást nyújtó szociális intézmények igénybevételérıl, valamint a fizetendı térítési díjakról 8 12/2008. (VI. 26.) sz. ÖR a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı nevelési-oktatási intézményekben fizetendı térítési díj és tandíj összege megállapításának szabályairól szóló 4/2005. (I. 27.) számú rendelet módosításáról oldal

3 HATÁROZATOK 98/2008. (VI. 26.) sz. KH Sürgısségi indítvány napirendre tőzése 34 99/2008. (VI. 26.) sz. KH A JUNIORKA Alapítvány támogatása elnöki keretbıl /2008. (VI. 26.) sz. KH A PANNON-KAPOCS Alapítvány támogatása elnöki keretbıl /2008. (VI. 26.) sz. KH Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti idıszak fontosabb eseményeirıl, beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl, a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról /2008. (VI. 26.) sz. KH Sürgısségi indítvány: Döntés a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Eötvös József Gimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma (Tata) további fenntartásáról /2008. (VI. 26.) sz. KH Módszertani intézmény kijelölésérıl és a szakértıi bizottság tagjainak megállapításáról szóló közgyőlési határozat hatályon kívül helyezése /2008. (VI. 26.) sz. KH A KD Regionális Idegenforgalmi Bizottság tájékoztatása tevékenységérıl, pályázati rendszerérıl és tervekrıl, lehetıségeikrıl /2008. (VI. 26.) sz. KH Tájékoztató a Vértes-Gerecsei, a Bakonyaljai és a Duna-Pilis-Gerecse Kalandra hív a régi vármegye helyi vidékfejlesztési közösségekrıl (Leader-közösségek), vidékfejlesztési programjukról /2008. (VI. 26.) sz. KH Tájékoztató Komárom-Esztergom megye lakosságának egészségügyi állapotáról /2008. (VI. 26.) sz. KH Beszámoló a megyei területfejlesztési tanács évi munkájáról /2008. (VI. 26.) sz. KH A 2008/09-es tanév elıkészítéséhez kapcsolódó fenntartói intézkedések /2008. (VI. 26.) sz. KH A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátás feladatainak jövıbeni ellátására ellátási szerzıdés megkötése a Váci Egyházmegyével I /2008. (VI. 26.) sz. KH A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı oktatási-nevelési intézményhálózat racionalizálási vizsgálatának megállapításai /2008. (VI. 26.) sz. KH Alapító okiratok módosítása /2008. (VI. 26.) sz. KH A Komárom-Esztergom Megyei Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata és aktualizálása oldal

4 121/2008. (VI. 26.) sz. KH A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat közoktatási intézkedési tervének esélyegyenlıségi szempontból történı felülvizsgálata /2008. (VI. 26.) sz. KH A Komárom-Esztergom Megye Közoktatásáért Közalapítvány alapító okiratának módosítása /2008. (VI. 26.) sz. KH Ingatlanhasznosítással összefüggı ügyek 3/2008. Kórház 01. telephely értékesítése /2008. (VI. 26.) sz. KH Ingatlanhasznosítással összefüggı ügyek 3/2008. Tata, Diófa utca 18. szám alatti ingatlan értékesítése /2008. (VI. 26.) sz. KH Ingatlanhasznosítással összefüggı ügy 3/2008. Nyergesújfalu külterületén található, 018/2 helyrajzi számú ingatlan értékesítése /2008. (VI. 26.) sz. KH A közgyőlés elnöke évi teljesítményfeladatai végrehajtásának I. féléves értékelése /2008. (VI. 26.) sz. KH A Komárom-Esztergom Megyei Napok programjának elfogadása /2008. (VI. 26.) sz. KH A július 31-éig megbízott igazgatók beszámolója a vezetıi megbízás elnyerése óta végzett tevékenységükrıl oldal

5 SZEMÉLYI HÍREK 129/2008. (VI. 26.) számú közgyőlési határozat 1. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Eötvös József Gimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma (Tata) magasabb vezetıi beosztására kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. 2. Tudomásul veszi, hogy az intézmény jelenlegi igazgatója Katona Márta magasabb vezetıi megbízatása július 31-ével megszőnik, és a határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszonya az intézménynél továbbra is fennáll. Határidı: Felelıs: azonnal, értelemszerően, ill. folyamatos Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke 130/2008. (VI. 26.) számú közgyőlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Eötvös József Gimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma (Tata) vezetıi feladatainak ellátásával a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. tv végrehajtásáról a közoktatási intézményekben címő 138/1992.(X.8.) Korm. rendelet 5. (16) bekezdésére hivatkozással 2008.augusztus 1-jétıl a pályázat elbírálásáig, de legfeljebb egy évre július 31-éig Ádám Árpádot bízza meg. Illetményét augusztus 1-jétıl az alábbiak szerint állapítja meg: Kjt.1.sz.melléklete szerinti garantált illetmény (I.12.) Kjt.66. (2)-(3) bekezdése alapján 10 % Vezetıi pótlék mértéke a pótlékalap 200 %-a 1993.évi LXXIX.tv 118. (10)bekezdése alapján jétıl éig Járandóságok összesen: (kerekítve) Ft Ft Ft Ft Ft Határidı: folyamatos Felelıs: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke 131/2008. (VI. 26.) számú közgyőlési határozat 1. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Széchenyi István Közgazdasági - Informatikai Szakközépiskolája (Komárom) magasabb vezetıi beosztására kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. 2. Elrendeli az intézmény magasabb vezetıi beosztására a pályázat ismételt kiírását. 3. Tudomásul veszi, hogy az intézmény jelenlegi igazgatója Hókné Szelıczei Anna magasabb vezetıi megbízatása július 31-ével megszőnik, és a határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszonya az intézménynél továbbra is fennáll. 4. oldal

6 4. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Széchenyi István Közgazdasági - Informatikai Szakközépiskolája vezetıi feladatainak ellátásával a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. tv végrehajtásáról a közoktatási intézményekben címő 138/1992.(X.8.) Korm. rendelet 5. (16) bekezdésére hivatkozással 2008.augusztus 1-jétıl - a pályázat elbírálásáig, de legfeljebb egy évre július 31-éig Válintné Kalmár Juditot bízza meg. Illetményét augusztus 1-jétıl az alábbiak szerint állapítja meg: Kjt.1.sz.melléklete szerinti garantált illetmény (H.12.) Kjt.66. (2)-(3) bekezdése alapján 7 % téke a pótlékalap 200 %-a Járandóságok összesen: (kerekítve) Ft Ft Ft Ft Határidı: folyamatos Felelıs: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke 132/2008. (VI. 26.) számú közgyőlési határozat 1. Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Középfokú Kollégiuma (Komárom) magasabb vezetıi beosztására kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. 2. Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Középfokú Kollégiuma (Komárom) vezetıi feladatainak ellátásával a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. tv. végrehajtásáról a közoktatási intézményekben címő 138/1992.(X.8.) Korm. rendelet 5. (16) bekezdésére hivatkozással augusztus 1-jétıl az intézmény esetleges összevonásáig, de legfeljebb 1 évig július 31-éig a jelenlegi igazgatót, Pethes Zoltánt bízza meg. Illetményét augusztus 1-jétıl az alábbiak szerint állapítja meg: Kjt.1.sz.melléklete szerinti garantált illetmény (I.9.) Kjt.66. (2)-(3) bekezdése alapján 10 % Vezetıi pótlék mértéke a pótlékalap 200 %-a Garantált összegen felüli - munkáltatói döntésen alapuló - illetményrész 1993.évi LXXIX.tv 118. (10)bekezdése alapján jétıl éig Járandóságok összesen: (kerekítve) Ft Ft Ft Ft Ft Ft Határidı: folyamatos Felelıs: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke 5. oldal

7 RENDELETEK 10/2008. (VI. 26.) számú önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló a 9/2008. (V. 22.) számú önkormányzati rendelettel módosított 4/2008. (II. 28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról és kiegészítésérıl 1. A R. 2. (2) bekezdésben hivatkozott 3/a., 3/b., 3/c., 3/d., 3/e., 4., 4/a. és a 4/b. sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 3/a., 3/b., 3/c., 3/d., 3/e., 4., 4/a. és a 4/b. sz. melléklete lép. 2. (1) A R. 3. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: "3. (1) A Megyei Önkormányzat évi költségvetésében a) a bevételi fıösszegét E Ft-ban, ebbıl: a felhalmozási célú bevételek összegét E Ft-ban, a mőködési célú bevételek összegét E Ft-ban állapítja meg; b) a kiadási fıösszegét E Ft-ban, ebbıl: a felhalmozási célú kiadások összegét E Ft-ban, a mőködési célú kiadások összegét E Ft-ban hagyja jóvá. c) a hiány összege: E Ft - tárgyévi tervezett mőködési hiány E Ft - elızı évi mőködési hiány (2007. december 31-i folyószámla hitel egyenleg E Ft - tárgyévi módosított felhalmozási hiány E Ft (2) A R. 4. (3), (4) és (5) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (3) Az elıre nem látható kiadások finanszírozására, valamint az elmaradó bevételek pótlására szolgáló általános tartalék összege E Ft. (4) A mőködési és felhalmozási célú céltartalékok összege összesen E Ft. ebbıl: mőködési céltartalék felhalmozási céltartalék E Ft E Ft (5) Az azonnali beavatkozást igénylı káresemények megelızésére és elhárítására szolgáló céltartalékba helyezett vis maior keret összege E Ft. 3. A R. 5. -ában hivatkozott 11/a., 11/b. és 11/c számú mellékletek helyébe a jelen rendelet 11/a., 11/b. és 11/c. számú mellékletek lépnek. 6. oldal

8 4. A R. 6. -ában hivatkozott 1., 1/a., 1/b. és a 2., 2/a., 2/b. sz. mellékletek helyébe a jelen rendelet 1., 1/a., 1/b. és a 2., 2/a., 2/b. számú melléklete lép. 5. (1) A R. 7. (1) bekezdésében hivatkozott 3/a., 3/c., 3/e. és 4. sz. mellékletek helyébe a jelen rendelet 3/a., 3/c., 3/e. és 4. számú melléklete lép. (2) A R. 7. (2) bekezdésében hivatkozott 3/b., 3/c., 3/d., 4., és 4/a. sz. mellékletek helyébe a jelen rendelet 3/b., 3/c., 3/d., 4., és 4/a. számú melléklete lép. 6. A R. 7. (6) bekezdésében hivatkozott 12. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 12. számú melléklete lép. 7. A rendelet 19. -a a következı (4) bekezdéssel egészül ki: (4) A Közgyőlés július 1-jétıl 2008 november 30-ig a Komárom város területén lévı kivéve a Középfokú Kollégiumot oktatási intézmények kivételével az intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottaknak étkezési hozzájárulás címén Ft/fı/hó fogyasztásra kész étel vásárlására utalványt biztosít. 8. A 2/2007. (I. 25.) számú önkormányzati rendelettel módosított a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselıit megilletı juttatásokról és támogatásokról szóló 7/2006. (II. 23.) önkormányzati rendelet az alábbi 4. -sal egészül ki: 4. A Hivatal köztisztviselıjének évente egy alkalommal üdülési hozzájárulás biztosítható. A hozzájárulás biztosítása esetén a köztisztviselı választhat, hogy azt pénz vagy üdülési csekk formájában kéri. Az üdülési hozzájárulás mértéke pénz esetén a mindenkori illetményalap 100 %-a, míg üdülési csekk választása esetén a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti adómentes juttatás legnagyobb összege. A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 9. Tatabánya, június 26. Dr. Péntek Péter sk. megyei fıjegyzı Dr. Völner Pál sk. a közgyőlés elnöke A rendelet mellékletei megtalálhatók a vagy a weboldalon, a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat hivatalos honlapján. 7. oldal

9 RENDELETEK 11/2008. (VI. 26.) számú önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által fenntartott szakosított ellátást nyújtó szociális intézmények igénybevételérıl, valamint a fizetendı térítési díjakról a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többszörösen módosított évi III. tv. 92. (1) bekezdésében, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendeletben, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mőködésük feltételeirıl szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételérıl szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendeletben foglaltak figyelembevételével, a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által fenntartott szakosított ellátást nyújtó szociális intézmények igénybevételérıl, valamint a fizetendı térítési díjakról a következı rendeletet alkotja. I. A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed az 1. számú mellékletben felsorolt szakosított ellátást nyújtó szociális intézményekre (továbbiakban: intézmény), valamint a Komárom-Esztergom megyében élı: - magyar állampolgárokra, - bevándorlási vagy letelepedési engedéllyel rendelkezı személyekre, - a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre, - a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı személyre, amennyiben az ellátás igénylésének az idıpontjában az Szmtv-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik. (2) Az 1. számú mellékletben felsorolt intézmények ellátási területe Komárom-Esztergom megye. (3) Más megye lakosainak ellátására átruházott hatáskörben a megyei közgyőlés elnökének elızetes engedélyét követıen kerülhet sor. II. Az ellátás igénybevételének módja 2. (1) Az 1. számú mellékletben felsorolt intézmények által nyújtott szociális ellátások igénybevételét a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet által meghatározott formanyomtatványon (2. számú melléklet) kell kérelmezni. 8. oldal

10 (2) A kérelmet az ellátást igénylı, illetve törvényes képviselıje által kiválasztott intézmény vezetıjénél kell benyújtani. (3) Ha a kérelem alapján hozott intézményvezetıi döntést az ellátást igénylı, illetve törvényes képviselıje vitatja, a döntésrıl szóló értesítés (3. számú melléklet) kézhezvételétıl számított nyolc napon belül a megyei közgyőlés elnökéhez fordulhat, aki átruházott hatáskörben a beutalás kérdésérıl határozattal dönt. 3. (1) Az ellátás igénybevételének megkezdésekor az ellátást igénylıvel, illetıleg törvényes képviselıjével kötött megállapodást az intézményvezetı 15 napon belül megküldi a megyei közgyőlés elnökének. (2) Az ellátást igénylı, illetve törvényes képviselıje a megállapodásban foglalt, az intézmény részérıl fennálló kötelezettség teljesítésével kapcsolatos panaszának kivizsgálását követı vitatott intézményvezetıi intézkedéssel szemben, az intézkedés kézhezvételétıl számított nyolc napon belül az átruházott hatáskörben eljáró megyei közgyőlés elnökéhez fordulhat. (3) Az ellátás igénybevételének megkezdésével egyidejőleg az intézményvezetı tájékoztatja errıl az ellátást igényelı lakóhelye szerint illetékes polgármesteri hivatal jegyzıjét. 4. (1) Az intézményekben soron kívüli felvételi igényeket elbíráló bizottság mőködik a soronkívüliség tényének megállapítása és azok rangsorolása céljából. (2) A bizottságnak állandó tagjai az érintett intézmény vezetıje és orvosa, valamint a Komárom Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal szociális ügyekkel foglalkozó munkatársa. (3) A soron kívüli elhelyezés abban az esetben indokolt, ha az ellátásra szoruló testi, szellemi, mentális épsége jelenlegi környezetében veszélyeztetve van, különösen akkor, ha a) a lakhatási körülményei életveszélyesek, b) a testi, mentális épsége erıszaknak, bántalmazásnak van kitéve, c) nem biztosítottak számára a létfenntartáshoz szükséges feltételek, d) ha önmagára és közvetlen környezetére veszélyt jelent. III. Térítési díj 5. (1) Az intézményekre vonatkozó napi és havi intézményi térítési díjak összegét e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. A napi térítési díj alkalmazása során az ellátásban töltött napok és a napi térítési díj szorzataként kapott összeget kerekíteni kell a külön jogszabályban meghatározott módon. (2) Az intézményi térítési díjat a megyei közgyőlés évente, legkésıbb a tárgyév március 1- jéig állapítja meg. Indokolt esetben évente egy alkalommal az intézményi térítési díj alapjául szolgáló szolgáltatási önköltség korrigálható. 9. oldal

11 (3) A megállapított intézményi térítési díjakról a települési önkormányzatokat körlevél útján, az intézmények ellátási területén élı lakosságot a megyei fıjegyzı a Komárom- Esztergom Megyei Közlönyben, valamint a Megyei Önkormányzat honlapján való közzététellel tájékoztatja. 6. (1) A személyi térítési díj megállapítása során a január 1-jét követıen intézményi jogviszonyt létesítık esetében a január 1-jétıl hatályos, míg a december 31- én már intézményi jogviszonyban állók esetén a jövedelmi helyzet vizsgálatára,a térítési díj alapjául figyelembe vehetı jövedelemre, vagyonra, illetve ezek körére a december 31-én hatályos szabályokat kell alkalmazni, kivéve, a) ha az emelt szintő ellátásban részesülı személy gondozási szükséglet vizsgálatát átruházott hatáskörben a megyei közgyőlés elnöke kezdeményezi a szociális szakértıi szervnél, illetve b) ha a december 31-én idısotthoni ellátásban részesülık esetén átruházott hatáskörben a megyei közgyőlés elnöke kezdeményezi a jövedelemvizsgálat elvégzését. (2) Az intézményvezetı minden évben, az intézményi térítési díj megállapítását követıen felülvizsgálja a személyi térítési díj összegét (6. számú melléklet). (3) Az új intézményi térítési díj megállapítását követıen a személyi térítési díj elsı ízben történı alkalmazásáról a megyei közgyőlés az adott évi intézményi térítési díj megállapításával egyidejőleg dönt. (4) Az évenkénti felülvizsgálathoz kapcsolódó új személyi térítési díjakra is vonatkoznak értelemszerően a 7-8. rendelkezései. 7. (1) Az intézményvezetı a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételétıl számított 30 napon belül értesíti az ellátásra jogosultat, a törvényes képviselıt, illetve a tartásra, gondozásra köteles és képes személyt (továbbiakban: fizetésre kötelezett) a személyi térítési díj összegérıl (4. számú melléklet) a) ha a kérelembıl megállapítható, hogy az ellátásra jogosult rendszeres havi jövedelmébıl meg tudja fizetni az intézményi térítési díj mértékével azonos személyi térítési díjat, b) ha a fizetésre kötelezett vagy más személy úgy nyilatkozik, hogy szerzıdésben vállalja az intézményi térítési díj teljes összegének megfizetését (5. számú melléklet). (2) Az (1) bekezdés a) pontjában szabályozott esetben a személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátásra jogosult havi jövedelmének 80%-át, átmeneti elhelyezés esetén 60%-át, rehabilitációs lakóotthoni elhelyezés esetén 50%-át, figyelembe véve a költıpénz összegét is, és nem lehet több az intézményi térítési díj összegénél. 8. (1) A megyei közgyőlés elnöke átruházott hatáskörben határozattal dönt a személyi térítési díj mértékérıl 10. oldal

12 a) ha a fizetésre kötelezett az intézményvezetı által megállapított személyi térítési díj összegét vitatja, vagy annak csökkentését, illetve elengedését kéri, b) ha a tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén az ellátásra jogosult havi jövedelme, illetve a jegyzı által igazolt jövedelem nem teszi lehetıvé az intézményi térítési díjjal azonos összegő személyi térítési díj megfizetését. (2) A megyei közgyőlés elnöke az (1) bekezdés a) pontjában foglalt esetben, ha a kötelezett jövedelmi, vagyoni viszonyai ezt indokolják, az intézményvezetı által megállapított személyi térítési díj összegét az intézményi térítési díj 50 %-áig mérsékelheti. 9. (1) Az átlagot jóval meghaladó minıségő elhelyezési körülményeket és szolgáltatásokat biztosító intézményi ellátást (továbbiakban: emelt szintő ellátás) biztosító intézményben az ellátásra jogosult - az intézményi térítési díj összegével azonos személyi térítési díjon felül - az intézményi elhelyezéskor egyszeri hozzájárulást (továbbiakban: egyszeri hozzájárulás) fizet, melynek összegét e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. (2) Az emelt szintő ellátást biztosító intézményi elhelyezés iránti kérelmet az érintett intézményvezetınél kell benyújtani, mellékelve hozzá a 8. számú mellékletben szereplı nyilatkozatot. (3) Szükség esetén a tartásra köteles hozzátartozó, illetve a tartási vagy öröklési szerzıdés alapján a tartást, gondozást szerzıdésben vállaló nyilatkozik (9. számú melléklet) az intézményi térítési díj összege és a személyi térítési díj összege közötti különbözet, valamint az egyszeri hozzájárulás összegének átvállaláséról. (4) Az egyszeri hozzájárulás összegét az intézményi elhelyezéskor az intézmény pénztárába vagy átutalással az intézmény számlájára kell befizetni. (5) Az egyszeri hozzájárulás összegének 50%-át a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal elkülönítetten kezeli, a visszafizetési kötelezettség teljesíthetısége érdekében. (6) Az egyszeri hozzájárulás összegének fennmaradó 50%-át a szociális intézményfejlesztésre, mőködtetésre, valamint a tárgyi, személyi feltételek javítására kell fordítani. 10. Az átmeneti otthoni elhelyezés esetén az ellátás igénybevételét az intézmény vezetıjének intézkedése alapozza meg, különös tekintettel az ellátást igénylı szociális, egészségügyi, családi, illetve lakhatási körülményeire, valamint az intézményben rendelkezésre álló férıhelyekre és a várakozók számára. 11. Ha a személyi térítési díj az intézményi elhelyezést követı 30 napon belül nem állapítható meg, az érintett intézmény vezetıje térítési díj elıleg fizetését kezdeményezi. 12. A megyei közgyőlés elnöke átruházott hatáskörben ingyenes tartós bentlakásos intézményi ellátásban részesíti azt, aki jövedelemmel nem rendelkezik, és akinek térítési díj alapjául szolgáló vagyona, valamint tartásra, gondozásra köteles és képes hozzátartozója nincs. 11. oldal

13 13. A megyei közgyőlés elnöke átruházott hatáskörben engedélyezheti a rehabilitációs intézményben az ellátást igénybevevı, vagy törvényes képviselıje írásbeli kérelmére, hogy a személyi térítési díj 50 %- át elıtakarékossági címen elkülönítetten, betétkönyvben kezeljék. Ha az intézményi jogviszony sikeres rehabilitáció címén szőnik meg, az elkülönített összeget az ellátott részére a jogviszony megszőnésekor ki kell adni, egyéb megszőnés esetén az elkülönített összeget térítési díj hátralékként kell kezelni. 14. Az intézményvezetı a 8. szerinti esetekben, az ellátásra jogosult ügyében keletkezett iratokat, véleményes javaslattal megküldi a megyei közgyőlés elnökének. 15. Személyi térítési díj hátralék esetén az intézményvezetı negyedévenként a név, a lakcím és a fennálló hátralék összegének feltüntetésével megkeresi a megyei közgyőlés elnökét, aki átruházott hatáskörben a térítési díjhátraléknak közadók módjára történı behajtása, vagy a behajthatatlan követelés törlése iránt intézkedik. IV. A jogosultak érdekvédelme 16. (1) Az intézményi jogviszonyban állók érdekeinek védelmére minden intézmény székhelyén és telephelyén érdekképviseleti fórumot kell létrehozni. (2) Az érdekképviseleti fórum megalakításának és tevékenységének szabályait - átruházott hatáskörben - a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Egészségügyi és Szociális Bizottsága határozza meg. (3) Az érdekképviseleti fórumokban a fenntartó képviseletét a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Egészségügyi és Szociális Bizottsága által, a tagjai közül delegált 1 fı látja el. (4) Az ellátásra jogosultnak, törvényes képviselıjének az intézmény vezetıjénél, vagy az intézményben mőködı érdekképviseleti fórumnál tett eredménytelen panaszát, ide nem értve a jogviszony keletkezésével, megszüntetésével és az áthelyezéssel kapcsolatos panaszokat - átruházott hatáskörben - a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Egészségügyi és Szociális Bizottsága bírálja el. A döntéshozatalban az érdekképviseleti fórumban résztvevı bizottsági tag nem vesz részt. V. Az intézményi jogviszony megszüntetése 17. Ha az intézményi jogviszony megszüntetésével, illetve a határozott idıre szóló elhelyezés esetén annak lejárta elıtti áthelyezéssel, illetve a határozott idı egy évvel történı meghosszabbításával a jogosult, illetve törvényes képviselıje nem ért egyet, az értesítés 12. oldal

14 kézhezvételétıl számított nyolc napon belül a megyei közgyőlés elnökéhez fordulhat, aki átruházott hatáskörben a megszüntetés, az áthelyezés, illetve a meghosszabbítás kérdésérıl határozattal dönt. VI. Az intézmény fenntartói ellenırzése 18. (1) A megyei közgyőlés a szakosított ellátást végzı szociális intézmény mőködésének törvényességét az ellenırzési ütemtervhez kapcsolódva ellenırzi. (2) A Komárom Esztergom Megyei Közgyőlés Egészségügyi és Szociális Bizottsága évente egy alkalommal beszámoltatja az intézményt a szakmai munkáról, továbbá jóváhagyja az intézmény házirendjét és szakmai programját. (3) A közgyőlés elnöke jóváhagyja az intézmény szervezeti és mőködési szabályzatát. (4) A megyei fıjegyzı a szakosított szociális szolgáltatások területi összehangolása érdekében negyedévenként megkeresi a megye területén mőködı szakosított szociális intézmények fenntartóit és tájékoztatást kér az intézmények férıhely kihasználtságáról (7. számú melléklet). VII. Megyei Szociálpolitikai Fórum 19. (1) A megyei szolgáltatástervezési koncepció hatályosulásának figyelemmel kisérésére, az abban meghatározott feladatok végrehajtását gátló körülmények feltárására, a koncepcióban megfogalmazott célok érvényesítésének elısegítésére, a helyi önkormányzatok szolgáltatástervezési koncepcióinak véleményezésére a Komárom Esztergom Megyei Közgyőlés megyei szociálpolitikai fórumot (továbbiakban: Fórum) mőködtet. (2) A Fórum tagjai: a) Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Egészségügyi és Szociális Bizottság által, a tagjai közül delegált személy, b) Regionális Módszertani Intézmény képviselıje, c) Oltalom Idısek Otthona (Lábatlan) igazgatója, d) Tatai Kistérségi Társulás Idıskorúak Otthonának igazgatója, e) Szent Mihály Idısek Otthona (Kisbér) vezetıje, f) Szociális Intézetek Magyarországi Egyesületének megyei vezetıje, g) Fogyatékos Emberek Szövetsége Tanácsának elnöke, h) Megyei Vöröskereszt Szervezet képviselıje, i) Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza (Esztergom) intézmény vezetıje. (3) A tagok megbízatása a megyei közgyőlés újjá alakulásával szőnik meg. (4) A Fórum tagság megszőnik: - a megbízási idı leteltével, - a tag lemondásával, halálával, - a tag visszahívásával, - a delegáló szervezet jogutód nélküli megszőnésével. 13. oldal

15 (5) A Fórum vezetıje a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Egészségügyi és Szociális Bizottságának képviselıje. (6) A 9 tagú Fórum szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik. Az ülést a Fórum vezetıje hívja össze és vezeti le. Akadályoztatása esetén a Fórum által maguk közül választott tag látja el a vezetıi feladatokat. (7) A Fórum egyszerő szótöbbséggel hozza meg döntéseit, alakítja ki véleményét. (8) Az ülésrıl jegyzıkönyvet kell vezetni, melyet a Fórum levezetı elnöke és a jegyzıkönyvvezetı ír alá. (9) A Fórum mőködésével kapcsolatos feladatokat a Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat Hivatala látja el. VIII. Záró rendelkezések 20. (1) E rendeletben szabályozott hatósági eljárásokban akkor is megilleti az eljárási képesség az ellátást igénylı, illetve az ellátásra jogosult személyt, ha korlátozottan cselekvıképes. (2) E rendelet alkalmazása során a hatósági ügyek, valamint az eljárási cselekmények elektronikus formában nem intézhetık. (1) E rendelet július 1-jén lép hatályba. 21. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti a megyei önkormányzat által fenntartott szakosított ellátást nyújtó szociális intézmények igénybevételérıl, valamint a fizetendı térítési díjakról szóló 18/2003.(XI. 27.) számú önkormányzati rendelet, valamint az ezt módosító 18/2005. (XI. 29.), 18/2006. (XI. 30.), 10/2007. (IV. 12) és 5/2008 (II. 28) számú önkormányzati rendeletek. Tatabánya, június 26. Dr. Péntek Péter sk. megyei fıjegyzı Dr. Völner Pál sk. a közgyőlés elnöke 14. oldal

16 11/2008. (VI. 26.) számú önkormányzati rendelet 2. számú melléklete Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelı adatok figyelembevételével töltendı ki.) 1. Az ellátást igénybe vevı adatai: Név: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, idıpontja: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Állampolgársága: Bevándorolt, letelepedett vagy menekült jogállása: Társadalombiztosítási Azonosító Jele: Tartására köteles személy a) neve: b) lakóhelye: Telefonszáma: Legközelebbi hozzátartozójának (törvényes képviselıjének) a) neve: b) lakóhelye: c) telefonszáma: Az ellátást igénybe vevıvel egy háztartásban élı nagykorú személyek száma: 2. Milyen típusú ellátás igénybevételét kéri 2.1. alapszolgáltatás étkeztetés házi segítségnyújtás jelzırendszeres házi segítségnyújtás támogató szolgáltatás 2.2. nappali ellátás idısek nappali ellátása fogyatékosok nappali ellátása demens személyek nappali ellátása 2.3. átmeneti ellátás idıskorúak gondozóháza fogyatékos személyek gondozóháza pszichiátriai betegek átmeneti otthona szenvedélybetegek átmeneti otthona hajléktalan személyek átmeneti szállása 2.4. ápolást-gondozást nyújtó intézmény idısek otthona pszichiátriai betegek otthona fogyatékos személyek otthona hajléktalan személyek otthona szenvedélybetegek otthona 2.5. rehabilitációs intézmény pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye 17. oldal

K é r e l e m a s z e m é l y e s g o n d o s k o d á s t n y ú j t ó s z o c i á l i s e l l á t á s i g é n y b e v é t e l é h e z

K é r e l e m a s z e m é l y e s g o n d o s k o d á s t n y ú j t ó s z o c i á l i s e l l á t á s i g é n y b e v é t e l é h e z Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Angolkert Idısek Otthona, Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye 5201 Törökszentmiklós, Deák Ferenc út 100. Pf.: 126. Telefon: 56/590-460. Fax: 56/590-678.

Részletesebben

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 8/2009.(III.30.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd Megyei Jogú

Részletesebben

A rendelet hatálya. Tájékoztatási kötelezettség. A szociális ellátás iránti kérelem. 3. (1) A szociális ellátások közül

A rendelet hatálya. Tájékoztatási kötelezettség. A szociális ellátás iránti kérelem. 3. (1) A szociális ellátások közül 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.)

Részletesebben

A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról

A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2015.(II. 16.) önkormányzati RENDELETE A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

29/2007.(VI.1.) Ör. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjérıl, a fizetendı térítési díjak megállapításáról

29/2007.(VI.1.) Ör. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjérıl, a fizetendı térítési díjak megállapításáról 1 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 6/2008. (II.29.) Ör., a 21/2008. (IV.30.) Ör., a 79/2008. (XII.19.) Ör., a 7/2009. (II.27.) Ör., a 45/2009. (IX.16.) Ör. és az 1/2010.(I.29.) Ör.-rel

Részletesebben

Házi segítségnyújtás. Házi segítségnyújtás vezető gondozónője: KÁROLYI LÍVIA

Házi segítségnyújtás. Házi segítségnyújtás vezető gondozónője: KÁROLYI LÍVIA Házi segítségnyújtás Házi segítségnyújtás vezető gondozónője: KÁROLYI LÍVIA Az intézmény elérhetőségei: Telefon: 94/554-168, 94/554-169 Fax: 94/554-169 E-mail: gondkozpont@sztgnet.hu Házi segítségnyújtás

Részletesebben

1. számú melléklet a 9/1999.(XI.24.)SZCSM rendelethez. Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

1. számú melléklet a 9/1999.(XI.24.)SZCSM rendelethez. Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. számú melléklet a 9/1999.(XI.24.)SZCSM rendelethez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő

Részletesebben

KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 2/2007. (II.16.) rendelete

KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 2/2007. (II.16.) rendelete KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 2/2007. (II.16.) rendelete az önkormányzati fenntartású, személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények egyes szolgáltatásainak és az ellátási szerzıdéssel

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételére irányuló kérelem Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás

Részletesebben

Tájékoztató a Városi Gondozási Központ által nyújtott szolgáltatásokról

Tájékoztató a Városi Gondozási Központ által nyújtott szolgáltatásokról Tájékoztató a Városi Gondozási Központ által nyújtott szolgáltatásokról Szentgotthárd, 2009. szeptember 30. Készítette: Fábián Béláné intézményvezető Városi Gondozási Központ Székhelye: 9970 Szentgotthárd,

Részletesebben

Nappali Idősek Klubja. Nappali Idősek Klubja vezetője: KOVÁCSNÉ HERCZEG KATALIN

Nappali Idősek Klubja. Nappali Idősek Klubja vezetője: KOVÁCSNÉ HERCZEG KATALIN Nappali Idősek Klubja Nappali Idősek Klubja vezetője: KOVÁCSNÉ HERCZEG KATALIN Az intézmény elérhetőségei: Telefon: 94/554-168, 94/554-169 Fax: 94/554-169 E-mail: gondkozpont@sztgnet.hu Az Idősek Klubja

Részletesebben

12/2000. (III. 27.)Ör. sz. rendelet A szociális ellátások rendjérıl. A rendelet alábbi szövegezése 2009. augusztus 26-tól hatályos.

12/2000. (III. 27.)Ör. sz. rendelet A szociális ellátások rendjérıl. A rendelet alábbi szövegezése 2009. augusztus 26-tól hatályos. 12/2000. (III. 27.)Ör. sz. rendelet A szociális ellátások rendjérıl /Egységes szerkezetbe foglalva a jelen rendeletet módosító 2/2001. (I.29.) Ör. sz. rendelet, a 15/2002. (VI.27.) Ör sz. rendelet, a 20/2003.

Részletesebben

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás vezető gondozónője: KÁROLYI LÍVIA

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás vezető gondozónője: KÁROLYI LÍVIA Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás vezető gondozónője: KÁROLYI LÍVIA Az intézmény elérhetőségei: Telefon: 94/554-168, 94/554-169 Fax: 94/554-169 E-mail: gondkozpont@sztgnet.hu

Részletesebben

Nemesrádó Község Önkormányzat képviselı-testülete 11/2006. (XII. 14.) számú rendelete

Nemesrádó Község Önkormányzat képviselı-testülete 11/2006. (XII. 14.) számú rendelete Nemesrádó Község Önkormányzat képviselı-testülete 11/2006. (XII. 14.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról 3/2007./III.1./ sz. 11/2007./XII.12./

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2003. (X.29.) számú rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2003. (X.29.) számú rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2003. (X.29.) számú rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról (módosítással egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzatának

Részletesebben

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet. az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet. az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról Sárkeresztúr község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kérelem a Támogató Szolgálat szolgáltatásainak igénybevételéhez

Kérelem a Támogató Szolgálat szolgáltatásainak igénybevételéhez Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központ 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál út 87. Telefon: 42/520-002, 520-003 Támogató Szolgálat 4440 Tiszavasvári, Kabay János út 23. Telefon:

Részletesebben

Név: 2. Milyen típusú ellátás igénybevételét kéri. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai:

Név: 2. Milyen típusú ellátás igénybevételét kéri. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: 1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 16/2007.(VI.28.)

Részletesebben

Nyilvántartás vezetése

Nyilvántartás vezetése 2010. évi CLXIX. törvény a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről ( 42. (1) f) g) h), (4)(5)(9)(10), 3. számú melléklet 12. pont, Kiegészítő szabályok) 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról

Részletesebben

KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/2006. (III.04.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/2006. (III.04.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/2006. (III.04.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól egységes szerkezetben a 7/2006. (IV. 20.); 4/2007. (III. 09); 7/2008.(V.29.) és a 3/2010.

Részletesebben

A módosításokkal egységes szerkezetben.

A módosításokkal egységes szerkezetben. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelettel módosított 14/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális támogatásokról,

Részletesebben

Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2007. (VI. 12.) számú r e n d e l e t e. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2007. (VI. 12.) számú r e n d e l e t e. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1 Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2007. (VI. 12.) számú r e n d e l e t e a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 14/2007.

Részletesebben

Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem

Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem 1. melléklet a 3/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem I. A KÉRELMEZŐ ADATAI Neve: Születési neve: Születési helye, ideje:. Anyja neve:. Személyi igazolvány

Részletesebben

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 8/2009.(III.30.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd Megyei Jogú

Részletesebben

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 8/2009.(III.30.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd Megyei Jogú

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális támogatásokról

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális támogatásokról Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális támogatásokról Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. szeptember 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. szeptember 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 810-1/2008. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

fejezet A rendelet hatálya

fejezet A rendelet hatálya 8/2007. (V. 23.) sz. KT Rendelet A gyermekvédelem helyi rendszerérıl, illetve szabályozásáról Báránd Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16.

Részletesebben