KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY"

Átírás

1 2008. évi 7. szám június KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

2 TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés június 26-ai ülése SZEMÉLYI HÍREK 129/2008. (VI. 26.) sz. KH A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Eötvös József Gimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma magasabb vezetıi beosztására kiírt pályázat eredménytelennek nyilvánítása (Katona Márta) 4 130/2008. (VI. 26.) sz. KH A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Eötvös József Gimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma igazgatójának megbízása (Ádám Árpád) 4 131/2008. (VI. 26.) sz. KH A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Széchenyi István Közgazdasági-Informatikai Szakközépiskolája igazgatójának megbízása (Válintné Kalmár Judit) 4 132/2008. (VI. 26.) sz. KH A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Középfokú Kollégiuma igazgatójának megbízása (Pethes Zoltán) 5 RENDELETEK 10/2008. (VI. 26.) sz. ÖR A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló a 9/2008. (V. 22.) számú önkormányzati rendelettel módosított 4/2008. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról és kiegészítésérıl 6 (A rendelet mellékletei megtalálhatók a vagy a weboldalon, a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat hivatalos honlapján.) 11/2008. (VI. 26.) sz. ÖR A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által fenntartott szakosított ellátást nyújtó szociális intézmények igénybevételérıl, valamint a fizetendı térítési díjakról 8 12/2008. (VI. 26.) sz. ÖR a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı nevelési-oktatási intézményekben fizetendı térítési díj és tandíj összege megállapításának szabályairól szóló 4/2005. (I. 27.) számú rendelet módosításáról oldal

3 HATÁROZATOK 98/2008. (VI. 26.) sz. KH Sürgısségi indítvány napirendre tőzése 34 99/2008. (VI. 26.) sz. KH A JUNIORKA Alapítvány támogatása elnöki keretbıl /2008. (VI. 26.) sz. KH A PANNON-KAPOCS Alapítvány támogatása elnöki keretbıl /2008. (VI. 26.) sz. KH Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti idıszak fontosabb eseményeirıl, beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl, a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról /2008. (VI. 26.) sz. KH Sürgısségi indítvány: Döntés a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Eötvös József Gimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma (Tata) további fenntartásáról /2008. (VI. 26.) sz. KH Módszertani intézmény kijelölésérıl és a szakértıi bizottság tagjainak megállapításáról szóló közgyőlési határozat hatályon kívül helyezése /2008. (VI. 26.) sz. KH A KD Regionális Idegenforgalmi Bizottság tájékoztatása tevékenységérıl, pályázati rendszerérıl és tervekrıl, lehetıségeikrıl /2008. (VI. 26.) sz. KH Tájékoztató a Vértes-Gerecsei, a Bakonyaljai és a Duna-Pilis-Gerecse Kalandra hív a régi vármegye helyi vidékfejlesztési közösségekrıl (Leader-közösségek), vidékfejlesztési programjukról /2008. (VI. 26.) sz. KH Tájékoztató Komárom-Esztergom megye lakosságának egészségügyi állapotáról /2008. (VI. 26.) sz. KH Beszámoló a megyei területfejlesztési tanács évi munkájáról /2008. (VI. 26.) sz. KH A 2008/09-es tanév elıkészítéséhez kapcsolódó fenntartói intézkedések /2008. (VI. 26.) sz. KH A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátás feladatainak jövıbeni ellátására ellátási szerzıdés megkötése a Váci Egyházmegyével I /2008. (VI. 26.) sz. KH A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı oktatási-nevelési intézményhálózat racionalizálási vizsgálatának megállapításai /2008. (VI. 26.) sz. KH Alapító okiratok módosítása /2008. (VI. 26.) sz. KH A Komárom-Esztergom Megyei Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata és aktualizálása oldal

4 121/2008. (VI. 26.) sz. KH A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat közoktatási intézkedési tervének esélyegyenlıségi szempontból történı felülvizsgálata /2008. (VI. 26.) sz. KH A Komárom-Esztergom Megye Közoktatásáért Közalapítvány alapító okiratának módosítása /2008. (VI. 26.) sz. KH Ingatlanhasznosítással összefüggı ügyek 3/2008. Kórház 01. telephely értékesítése /2008. (VI. 26.) sz. KH Ingatlanhasznosítással összefüggı ügyek 3/2008. Tata, Diófa utca 18. szám alatti ingatlan értékesítése /2008. (VI. 26.) sz. KH Ingatlanhasznosítással összefüggı ügy 3/2008. Nyergesújfalu külterületén található, 018/2 helyrajzi számú ingatlan értékesítése /2008. (VI. 26.) sz. KH A közgyőlés elnöke évi teljesítményfeladatai végrehajtásának I. féléves értékelése /2008. (VI. 26.) sz. KH A Komárom-Esztergom Megyei Napok programjának elfogadása /2008. (VI. 26.) sz. KH A július 31-éig megbízott igazgatók beszámolója a vezetıi megbízás elnyerése óta végzett tevékenységükrıl oldal

5 SZEMÉLYI HÍREK 129/2008. (VI. 26.) számú közgyőlési határozat 1. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Eötvös József Gimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma (Tata) magasabb vezetıi beosztására kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. 2. Tudomásul veszi, hogy az intézmény jelenlegi igazgatója Katona Márta magasabb vezetıi megbízatása július 31-ével megszőnik, és a határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszonya az intézménynél továbbra is fennáll. Határidı: Felelıs: azonnal, értelemszerően, ill. folyamatos Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke 130/2008. (VI. 26.) számú közgyőlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Eötvös József Gimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma (Tata) vezetıi feladatainak ellátásával a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. tv végrehajtásáról a közoktatási intézményekben címő 138/1992.(X.8.) Korm. rendelet 5. (16) bekezdésére hivatkozással 2008.augusztus 1-jétıl a pályázat elbírálásáig, de legfeljebb egy évre július 31-éig Ádám Árpádot bízza meg. Illetményét augusztus 1-jétıl az alábbiak szerint állapítja meg: Kjt.1.sz.melléklete szerinti garantált illetmény (I.12.) Kjt.66. (2)-(3) bekezdése alapján 10 % Vezetıi pótlék mértéke a pótlékalap 200 %-a 1993.évi LXXIX.tv 118. (10)bekezdése alapján jétıl éig Járandóságok összesen: (kerekítve) Ft Ft Ft Ft Ft Határidı: folyamatos Felelıs: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke 131/2008. (VI. 26.) számú közgyőlési határozat 1. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Széchenyi István Közgazdasági - Informatikai Szakközépiskolája (Komárom) magasabb vezetıi beosztására kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. 2. Elrendeli az intézmény magasabb vezetıi beosztására a pályázat ismételt kiírását. 3. Tudomásul veszi, hogy az intézmény jelenlegi igazgatója Hókné Szelıczei Anna magasabb vezetıi megbízatása július 31-ével megszőnik, és a határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszonya az intézménynél továbbra is fennáll. 4. oldal

6 4. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Széchenyi István Közgazdasági - Informatikai Szakközépiskolája vezetıi feladatainak ellátásával a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. tv végrehajtásáról a közoktatási intézményekben címő 138/1992.(X.8.) Korm. rendelet 5. (16) bekezdésére hivatkozással 2008.augusztus 1-jétıl - a pályázat elbírálásáig, de legfeljebb egy évre július 31-éig Válintné Kalmár Juditot bízza meg. Illetményét augusztus 1-jétıl az alábbiak szerint állapítja meg: Kjt.1.sz.melléklete szerinti garantált illetmény (H.12.) Kjt.66. (2)-(3) bekezdése alapján 7 % téke a pótlékalap 200 %-a Járandóságok összesen: (kerekítve) Ft Ft Ft Ft Határidı: folyamatos Felelıs: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke 132/2008. (VI. 26.) számú közgyőlési határozat 1. Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Középfokú Kollégiuma (Komárom) magasabb vezetıi beosztására kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. 2. Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Középfokú Kollégiuma (Komárom) vezetıi feladatainak ellátásával a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. tv. végrehajtásáról a közoktatási intézményekben címő 138/1992.(X.8.) Korm. rendelet 5. (16) bekezdésére hivatkozással augusztus 1-jétıl az intézmény esetleges összevonásáig, de legfeljebb 1 évig július 31-éig a jelenlegi igazgatót, Pethes Zoltánt bízza meg. Illetményét augusztus 1-jétıl az alábbiak szerint állapítja meg: Kjt.1.sz.melléklete szerinti garantált illetmény (I.9.) Kjt.66. (2)-(3) bekezdése alapján 10 % Vezetıi pótlék mértéke a pótlékalap 200 %-a Garantált összegen felüli - munkáltatói döntésen alapuló - illetményrész 1993.évi LXXIX.tv 118. (10)bekezdése alapján jétıl éig Járandóságok összesen: (kerekítve) Ft Ft Ft Ft Ft Ft Határidı: folyamatos Felelıs: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke 5. oldal

7 RENDELETEK 10/2008. (VI. 26.) számú önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló a 9/2008. (V. 22.) számú önkormányzati rendelettel módosított 4/2008. (II. 28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról és kiegészítésérıl 1. A R. 2. (2) bekezdésben hivatkozott 3/a., 3/b., 3/c., 3/d., 3/e., 4., 4/a. és a 4/b. sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 3/a., 3/b., 3/c., 3/d., 3/e., 4., 4/a. és a 4/b. sz. melléklete lép. 2. (1) A R. 3. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: "3. (1) A Megyei Önkormányzat évi költségvetésében a) a bevételi fıösszegét E Ft-ban, ebbıl: a felhalmozási célú bevételek összegét E Ft-ban, a mőködési célú bevételek összegét E Ft-ban állapítja meg; b) a kiadási fıösszegét E Ft-ban, ebbıl: a felhalmozási célú kiadások összegét E Ft-ban, a mőködési célú kiadások összegét E Ft-ban hagyja jóvá. c) a hiány összege: E Ft - tárgyévi tervezett mőködési hiány E Ft - elızı évi mőködési hiány (2007. december 31-i folyószámla hitel egyenleg E Ft - tárgyévi módosított felhalmozási hiány E Ft (2) A R. 4. (3), (4) és (5) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (3) Az elıre nem látható kiadások finanszírozására, valamint az elmaradó bevételek pótlására szolgáló általános tartalék összege E Ft. (4) A mőködési és felhalmozási célú céltartalékok összege összesen E Ft. ebbıl: mőködési céltartalék felhalmozási céltartalék E Ft E Ft (5) Az azonnali beavatkozást igénylı káresemények megelızésére és elhárítására szolgáló céltartalékba helyezett vis maior keret összege E Ft. 3. A R. 5. -ában hivatkozott 11/a., 11/b. és 11/c számú mellékletek helyébe a jelen rendelet 11/a., 11/b. és 11/c. számú mellékletek lépnek. 6. oldal

8 4. A R. 6. -ában hivatkozott 1., 1/a., 1/b. és a 2., 2/a., 2/b. sz. mellékletek helyébe a jelen rendelet 1., 1/a., 1/b. és a 2., 2/a., 2/b. számú melléklete lép. 5. (1) A R. 7. (1) bekezdésében hivatkozott 3/a., 3/c., 3/e. és 4. sz. mellékletek helyébe a jelen rendelet 3/a., 3/c., 3/e. és 4. számú melléklete lép. (2) A R. 7. (2) bekezdésében hivatkozott 3/b., 3/c., 3/d., 4., és 4/a. sz. mellékletek helyébe a jelen rendelet 3/b., 3/c., 3/d., 4., és 4/a. számú melléklete lép. 6. A R. 7. (6) bekezdésében hivatkozott 12. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 12. számú melléklete lép. 7. A rendelet 19. -a a következı (4) bekezdéssel egészül ki: (4) A Közgyőlés július 1-jétıl 2008 november 30-ig a Komárom város területén lévı kivéve a Középfokú Kollégiumot oktatási intézmények kivételével az intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottaknak étkezési hozzájárulás címén Ft/fı/hó fogyasztásra kész étel vásárlására utalványt biztosít. 8. A 2/2007. (I. 25.) számú önkormányzati rendelettel módosított a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselıit megilletı juttatásokról és támogatásokról szóló 7/2006. (II. 23.) önkormányzati rendelet az alábbi 4. -sal egészül ki: 4. A Hivatal köztisztviselıjének évente egy alkalommal üdülési hozzájárulás biztosítható. A hozzájárulás biztosítása esetén a köztisztviselı választhat, hogy azt pénz vagy üdülési csekk formájában kéri. Az üdülési hozzájárulás mértéke pénz esetén a mindenkori illetményalap 100 %-a, míg üdülési csekk választása esetén a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti adómentes juttatás legnagyobb összege. A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 9. Tatabánya, június 26. Dr. Péntek Péter sk. megyei fıjegyzı Dr. Völner Pál sk. a közgyőlés elnöke A rendelet mellékletei megtalálhatók a vagy a weboldalon, a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat hivatalos honlapján. 7. oldal

9 RENDELETEK 11/2008. (VI. 26.) számú önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által fenntartott szakosított ellátást nyújtó szociális intézmények igénybevételérıl, valamint a fizetendı térítési díjakról a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többszörösen módosított évi III. tv. 92. (1) bekezdésében, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendeletben, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mőködésük feltételeirıl szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételérıl szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendeletben foglaltak figyelembevételével, a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által fenntartott szakosított ellátást nyújtó szociális intézmények igénybevételérıl, valamint a fizetendı térítési díjakról a következı rendeletet alkotja. I. A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed az 1. számú mellékletben felsorolt szakosított ellátást nyújtó szociális intézményekre (továbbiakban: intézmény), valamint a Komárom-Esztergom megyében élı: - magyar állampolgárokra, - bevándorlási vagy letelepedési engedéllyel rendelkezı személyekre, - a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre, - a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı személyre, amennyiben az ellátás igénylésének az idıpontjában az Szmtv-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik. (2) Az 1. számú mellékletben felsorolt intézmények ellátási területe Komárom-Esztergom megye. (3) Más megye lakosainak ellátására átruházott hatáskörben a megyei közgyőlés elnökének elızetes engedélyét követıen kerülhet sor. II. Az ellátás igénybevételének módja 2. (1) Az 1. számú mellékletben felsorolt intézmények által nyújtott szociális ellátások igénybevételét a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet által meghatározott formanyomtatványon (2. számú melléklet) kell kérelmezni. 8. oldal

10 (2) A kérelmet az ellátást igénylı, illetve törvényes képviselıje által kiválasztott intézmény vezetıjénél kell benyújtani. (3) Ha a kérelem alapján hozott intézményvezetıi döntést az ellátást igénylı, illetve törvényes képviselıje vitatja, a döntésrıl szóló értesítés (3. számú melléklet) kézhezvételétıl számított nyolc napon belül a megyei közgyőlés elnökéhez fordulhat, aki átruházott hatáskörben a beutalás kérdésérıl határozattal dönt. 3. (1) Az ellátás igénybevételének megkezdésekor az ellátást igénylıvel, illetıleg törvényes képviselıjével kötött megállapodást az intézményvezetı 15 napon belül megküldi a megyei közgyőlés elnökének. (2) Az ellátást igénylı, illetve törvényes képviselıje a megállapodásban foglalt, az intézmény részérıl fennálló kötelezettség teljesítésével kapcsolatos panaszának kivizsgálását követı vitatott intézményvezetıi intézkedéssel szemben, az intézkedés kézhezvételétıl számított nyolc napon belül az átruházott hatáskörben eljáró megyei közgyőlés elnökéhez fordulhat. (3) Az ellátás igénybevételének megkezdésével egyidejőleg az intézményvezetı tájékoztatja errıl az ellátást igényelı lakóhelye szerint illetékes polgármesteri hivatal jegyzıjét. 4. (1) Az intézményekben soron kívüli felvételi igényeket elbíráló bizottság mőködik a soronkívüliség tényének megállapítása és azok rangsorolása céljából. (2) A bizottságnak állandó tagjai az érintett intézmény vezetıje és orvosa, valamint a Komárom Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal szociális ügyekkel foglalkozó munkatársa. (3) A soron kívüli elhelyezés abban az esetben indokolt, ha az ellátásra szoruló testi, szellemi, mentális épsége jelenlegi környezetében veszélyeztetve van, különösen akkor, ha a) a lakhatási körülményei életveszélyesek, b) a testi, mentális épsége erıszaknak, bántalmazásnak van kitéve, c) nem biztosítottak számára a létfenntartáshoz szükséges feltételek, d) ha önmagára és közvetlen környezetére veszélyt jelent. III. Térítési díj 5. (1) Az intézményekre vonatkozó napi és havi intézményi térítési díjak összegét e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. A napi térítési díj alkalmazása során az ellátásban töltött napok és a napi térítési díj szorzataként kapott összeget kerekíteni kell a külön jogszabályban meghatározott módon. (2) Az intézményi térítési díjat a megyei közgyőlés évente, legkésıbb a tárgyév március 1- jéig állapítja meg. Indokolt esetben évente egy alkalommal az intézményi térítési díj alapjául szolgáló szolgáltatási önköltség korrigálható. 9. oldal

11 (3) A megállapított intézményi térítési díjakról a települési önkormányzatokat körlevél útján, az intézmények ellátási területén élı lakosságot a megyei fıjegyzı a Komárom- Esztergom Megyei Közlönyben, valamint a Megyei Önkormányzat honlapján való közzététellel tájékoztatja. 6. (1) A személyi térítési díj megállapítása során a január 1-jét követıen intézményi jogviszonyt létesítık esetében a január 1-jétıl hatályos, míg a december 31- én már intézményi jogviszonyban állók esetén a jövedelmi helyzet vizsgálatára,a térítési díj alapjául figyelembe vehetı jövedelemre, vagyonra, illetve ezek körére a december 31-én hatályos szabályokat kell alkalmazni, kivéve, a) ha az emelt szintő ellátásban részesülı személy gondozási szükséglet vizsgálatát átruházott hatáskörben a megyei közgyőlés elnöke kezdeményezi a szociális szakértıi szervnél, illetve b) ha a december 31-én idısotthoni ellátásban részesülık esetén átruházott hatáskörben a megyei közgyőlés elnöke kezdeményezi a jövedelemvizsgálat elvégzését. (2) Az intézményvezetı minden évben, az intézményi térítési díj megállapítását követıen felülvizsgálja a személyi térítési díj összegét (6. számú melléklet). (3) Az új intézményi térítési díj megállapítását követıen a személyi térítési díj elsı ízben történı alkalmazásáról a megyei közgyőlés az adott évi intézményi térítési díj megállapításával egyidejőleg dönt. (4) Az évenkénti felülvizsgálathoz kapcsolódó új személyi térítési díjakra is vonatkoznak értelemszerően a 7-8. rendelkezései. 7. (1) Az intézményvezetı a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételétıl számított 30 napon belül értesíti az ellátásra jogosultat, a törvényes képviselıt, illetve a tartásra, gondozásra köteles és képes személyt (továbbiakban: fizetésre kötelezett) a személyi térítési díj összegérıl (4. számú melléklet) a) ha a kérelembıl megállapítható, hogy az ellátásra jogosult rendszeres havi jövedelmébıl meg tudja fizetni az intézményi térítési díj mértékével azonos személyi térítési díjat, b) ha a fizetésre kötelezett vagy más személy úgy nyilatkozik, hogy szerzıdésben vállalja az intézményi térítési díj teljes összegének megfizetését (5. számú melléklet). (2) Az (1) bekezdés a) pontjában szabályozott esetben a személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátásra jogosult havi jövedelmének 80%-át, átmeneti elhelyezés esetén 60%-át, rehabilitációs lakóotthoni elhelyezés esetén 50%-át, figyelembe véve a költıpénz összegét is, és nem lehet több az intézményi térítési díj összegénél. 8. (1) A megyei közgyőlés elnöke átruházott hatáskörben határozattal dönt a személyi térítési díj mértékérıl 10. oldal

12 a) ha a fizetésre kötelezett az intézményvezetı által megállapított személyi térítési díj összegét vitatja, vagy annak csökkentését, illetve elengedését kéri, b) ha a tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén az ellátásra jogosult havi jövedelme, illetve a jegyzı által igazolt jövedelem nem teszi lehetıvé az intézményi térítési díjjal azonos összegő személyi térítési díj megfizetését. (2) A megyei közgyőlés elnöke az (1) bekezdés a) pontjában foglalt esetben, ha a kötelezett jövedelmi, vagyoni viszonyai ezt indokolják, az intézményvezetı által megállapított személyi térítési díj összegét az intézményi térítési díj 50 %-áig mérsékelheti. 9. (1) Az átlagot jóval meghaladó minıségő elhelyezési körülményeket és szolgáltatásokat biztosító intézményi ellátást (továbbiakban: emelt szintő ellátás) biztosító intézményben az ellátásra jogosult - az intézményi térítési díj összegével azonos személyi térítési díjon felül - az intézményi elhelyezéskor egyszeri hozzájárulást (továbbiakban: egyszeri hozzájárulás) fizet, melynek összegét e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. (2) Az emelt szintő ellátást biztosító intézményi elhelyezés iránti kérelmet az érintett intézményvezetınél kell benyújtani, mellékelve hozzá a 8. számú mellékletben szereplı nyilatkozatot. (3) Szükség esetén a tartásra köteles hozzátartozó, illetve a tartási vagy öröklési szerzıdés alapján a tartást, gondozást szerzıdésben vállaló nyilatkozik (9. számú melléklet) az intézményi térítési díj összege és a személyi térítési díj összege közötti különbözet, valamint az egyszeri hozzájárulás összegének átvállaláséról. (4) Az egyszeri hozzájárulás összegét az intézményi elhelyezéskor az intézmény pénztárába vagy átutalással az intézmény számlájára kell befizetni. (5) Az egyszeri hozzájárulás összegének 50%-át a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal elkülönítetten kezeli, a visszafizetési kötelezettség teljesíthetısége érdekében. (6) Az egyszeri hozzájárulás összegének fennmaradó 50%-át a szociális intézményfejlesztésre, mőködtetésre, valamint a tárgyi, személyi feltételek javítására kell fordítani. 10. Az átmeneti otthoni elhelyezés esetén az ellátás igénybevételét az intézmény vezetıjének intézkedése alapozza meg, különös tekintettel az ellátást igénylı szociális, egészségügyi, családi, illetve lakhatási körülményeire, valamint az intézményben rendelkezésre álló férıhelyekre és a várakozók számára. 11. Ha a személyi térítési díj az intézményi elhelyezést követı 30 napon belül nem állapítható meg, az érintett intézmény vezetıje térítési díj elıleg fizetését kezdeményezi. 12. A megyei közgyőlés elnöke átruházott hatáskörben ingyenes tartós bentlakásos intézményi ellátásban részesíti azt, aki jövedelemmel nem rendelkezik, és akinek térítési díj alapjául szolgáló vagyona, valamint tartásra, gondozásra köteles és képes hozzátartozója nincs. 11. oldal

13 13. A megyei közgyőlés elnöke átruházott hatáskörben engedélyezheti a rehabilitációs intézményben az ellátást igénybevevı, vagy törvényes képviselıje írásbeli kérelmére, hogy a személyi térítési díj 50 %- át elıtakarékossági címen elkülönítetten, betétkönyvben kezeljék. Ha az intézményi jogviszony sikeres rehabilitáció címén szőnik meg, az elkülönített összeget az ellátott részére a jogviszony megszőnésekor ki kell adni, egyéb megszőnés esetén az elkülönített összeget térítési díj hátralékként kell kezelni. 14. Az intézményvezetı a 8. szerinti esetekben, az ellátásra jogosult ügyében keletkezett iratokat, véleményes javaslattal megküldi a megyei közgyőlés elnökének. 15. Személyi térítési díj hátralék esetén az intézményvezetı negyedévenként a név, a lakcím és a fennálló hátralék összegének feltüntetésével megkeresi a megyei közgyőlés elnökét, aki átruházott hatáskörben a térítési díjhátraléknak közadók módjára történı behajtása, vagy a behajthatatlan követelés törlése iránt intézkedik. IV. A jogosultak érdekvédelme 16. (1) Az intézményi jogviszonyban állók érdekeinek védelmére minden intézmény székhelyén és telephelyén érdekképviseleti fórumot kell létrehozni. (2) Az érdekképviseleti fórum megalakításának és tevékenységének szabályait - átruházott hatáskörben - a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Egészségügyi és Szociális Bizottsága határozza meg. (3) Az érdekképviseleti fórumokban a fenntartó képviseletét a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Egészségügyi és Szociális Bizottsága által, a tagjai közül delegált 1 fı látja el. (4) Az ellátásra jogosultnak, törvényes képviselıjének az intézmény vezetıjénél, vagy az intézményben mőködı érdekképviseleti fórumnál tett eredménytelen panaszát, ide nem értve a jogviszony keletkezésével, megszüntetésével és az áthelyezéssel kapcsolatos panaszokat - átruházott hatáskörben - a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Egészségügyi és Szociális Bizottsága bírálja el. A döntéshozatalban az érdekképviseleti fórumban résztvevı bizottsági tag nem vesz részt. V. Az intézményi jogviszony megszüntetése 17. Ha az intézményi jogviszony megszüntetésével, illetve a határozott idıre szóló elhelyezés esetén annak lejárta elıtti áthelyezéssel, illetve a határozott idı egy évvel történı meghosszabbításával a jogosult, illetve törvényes képviselıje nem ért egyet, az értesítés 12. oldal

14 kézhezvételétıl számított nyolc napon belül a megyei közgyőlés elnökéhez fordulhat, aki átruházott hatáskörben a megszüntetés, az áthelyezés, illetve a meghosszabbítás kérdésérıl határozattal dönt. VI. Az intézmény fenntartói ellenırzése 18. (1) A megyei közgyőlés a szakosított ellátást végzı szociális intézmény mőködésének törvényességét az ellenırzési ütemtervhez kapcsolódva ellenırzi. (2) A Komárom Esztergom Megyei Közgyőlés Egészségügyi és Szociális Bizottsága évente egy alkalommal beszámoltatja az intézményt a szakmai munkáról, továbbá jóváhagyja az intézmény házirendjét és szakmai programját. (3) A közgyőlés elnöke jóváhagyja az intézmény szervezeti és mőködési szabályzatát. (4) A megyei fıjegyzı a szakosított szociális szolgáltatások területi összehangolása érdekében negyedévenként megkeresi a megye területén mőködı szakosított szociális intézmények fenntartóit és tájékoztatást kér az intézmények férıhely kihasználtságáról (7. számú melléklet). VII. Megyei Szociálpolitikai Fórum 19. (1) A megyei szolgáltatástervezési koncepció hatályosulásának figyelemmel kisérésére, az abban meghatározott feladatok végrehajtását gátló körülmények feltárására, a koncepcióban megfogalmazott célok érvényesítésének elısegítésére, a helyi önkormányzatok szolgáltatástervezési koncepcióinak véleményezésére a Komárom Esztergom Megyei Közgyőlés megyei szociálpolitikai fórumot (továbbiakban: Fórum) mőködtet. (2) A Fórum tagjai: a) Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Egészségügyi és Szociális Bizottság által, a tagjai közül delegált személy, b) Regionális Módszertani Intézmény képviselıje, c) Oltalom Idısek Otthona (Lábatlan) igazgatója, d) Tatai Kistérségi Társulás Idıskorúak Otthonának igazgatója, e) Szent Mihály Idısek Otthona (Kisbér) vezetıje, f) Szociális Intézetek Magyarországi Egyesületének megyei vezetıje, g) Fogyatékos Emberek Szövetsége Tanácsának elnöke, h) Megyei Vöröskereszt Szervezet képviselıje, i) Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza (Esztergom) intézmény vezetıje. (3) A tagok megbízatása a megyei közgyőlés újjá alakulásával szőnik meg. (4) A Fórum tagság megszőnik: - a megbízási idı leteltével, - a tag lemondásával, halálával, - a tag visszahívásával, - a delegáló szervezet jogutód nélküli megszőnésével. 13. oldal

15 (5) A Fórum vezetıje a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Egészségügyi és Szociális Bizottságának képviselıje. (6) A 9 tagú Fórum szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik. Az ülést a Fórum vezetıje hívja össze és vezeti le. Akadályoztatása esetén a Fórum által maguk közül választott tag látja el a vezetıi feladatokat. (7) A Fórum egyszerő szótöbbséggel hozza meg döntéseit, alakítja ki véleményét. (8) Az ülésrıl jegyzıkönyvet kell vezetni, melyet a Fórum levezetı elnöke és a jegyzıkönyvvezetı ír alá. (9) A Fórum mőködésével kapcsolatos feladatokat a Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat Hivatala látja el. VIII. Záró rendelkezések 20. (1) E rendeletben szabályozott hatósági eljárásokban akkor is megilleti az eljárási képesség az ellátást igénylı, illetve az ellátásra jogosult személyt, ha korlátozottan cselekvıképes. (2) E rendelet alkalmazása során a hatósági ügyek, valamint az eljárási cselekmények elektronikus formában nem intézhetık. (1) E rendelet július 1-jén lép hatályba. 21. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti a megyei önkormányzat által fenntartott szakosított ellátást nyújtó szociális intézmények igénybevételérıl, valamint a fizetendı térítési díjakról szóló 18/2003.(XI. 27.) számú önkormányzati rendelet, valamint az ezt módosító 18/2005. (XI. 29.), 18/2006. (XI. 30.), 10/2007. (IV. 12) és 5/2008 (II. 28) számú önkormányzati rendeletek. Tatabánya, június 26. Dr. Péntek Péter sk. megyei fıjegyzı Dr. Völner Pál sk. a közgyőlés elnöke 14. oldal

16 11/2008. (VI. 26.) számú önkormányzati rendelet 2. számú melléklete Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelı adatok figyelembevételével töltendı ki.) 1. Az ellátást igénybe vevı adatai: Név: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, idıpontja: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Állampolgársága: Bevándorolt, letelepedett vagy menekült jogállása: Társadalombiztosítási Azonosító Jele: Tartására köteles személy a) neve: b) lakóhelye: Telefonszáma: Legközelebbi hozzátartozójának (törvényes képviselıjének) a) neve: b) lakóhelye: c) telefonszáma: Az ellátást igénybe vevıvel egy háztartásban élı nagykorú személyek száma: 2. Milyen típusú ellátás igénybevételét kéri 2.1. alapszolgáltatás étkeztetés házi segítségnyújtás jelzırendszeres házi segítségnyújtás támogató szolgáltatás 2.2. nappali ellátás idısek nappali ellátása fogyatékosok nappali ellátása demens személyek nappali ellátása 2.3. átmeneti ellátás idıskorúak gondozóháza fogyatékos személyek gondozóháza pszichiátriai betegek átmeneti otthona szenvedélybetegek átmeneti otthona hajléktalan személyek átmeneti szállása 2.4. ápolást-gondozást nyújtó intézmény idısek otthona pszichiátriai betegek otthona fogyatékos személyek otthona hajléktalan személyek otthona szenvedélybetegek otthona 2.5. rehabilitációs intézmény pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye 17. oldal

17 fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye 2.6. lakóotthon fogyatékos személyek lakóotthona pszichiátriai betegek lakóotthona szenvedélybetegek lakóotthona 3. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételére vonatkozó adatok: 3.1. Étkeztetés milyen idıponttól kéri a szolgáltatás biztosítását: milyen gyakorisággal kéri a szolgáltatás biztosítását: az étkeztetés módja: helyben fogyasztás elvitellel kiszállítással diétás étkeztetés 3.2. Házi segítségnyújtás milyen idıponttól kéri a szolgáltatás biztosítását: milyen gyakorisággal kéri a szolgáltatás biztosítását: milyen típusú segítséget igényel: segítség a napi tevékenységek ellátásában bevásárlás, gyógyszerbeszerzés személyes gondozás egyéb, éspedig Jelzırendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele milyen idıponttól kéri a szolgáltatás biztosítását: 3.4. Támogató szolgáltatás igénybevétele milyen idıponttól kéri a szolgáltatás biztosítását: milyen gyakorisággal kéri a szolgáltatás biztosítását: milyen típusú segítséget igényel: szállító szolgáltatás személyi segítı szolgáltatás 3.5. Nappali ellátás milyen idıponttól kéri a szolgáltatás biztosítását: étkeztetést igényel-e: igen (normál diétás ) nem milyen gyakorisággal kéri az étkeztetést: egyéb szolgáltatás igénylése: 3.6. Átmeneti elhelyezés milyen idıponttól kéri a szolgáltatás biztosítását: milyen idıtartamra kéri az elhelyezést: milyen okból kéri az elhelyezést: 3.7. Ápolást-gondozást nyújtó, rehabilitációs intézmény milyen idıtartamra kéri a szolgáltatás biztosítását: határozott (annak ideje)... határozatlan soron kívüli elhelyezést kér-e: ha igen, annak oka: Dátum: Az ellátást igénybe vevı (törvényes képviselı) aláírása: 18. oldal

18 B Egészségi állapotra vonatkozó adatok (a háziorvos, kezelıorvos tölti ki) 1. Házi segítségnyújtás, jelzırendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás és nappali ellátás igénybevétele esetén (házi egítségnyújtás, jelzırendszeres házi segítségnyújtás esetében az 1.1. pontot nem kell kitölteni): 1.1. önellátásra vonatkozó megállapítások: önellátásra képes részben képes segítséggel képes 1.2. szenved-e krónikus betegségben: 1.3. fogyatékosság típusa (hallássérült, látássérült, mozgássérült, értelmi sérült) és mértéke: 1.4. rendszeres orvosi ellenırzés szükséges-e: 1.5. gyógyszerek adagolásának ellenırzése szükséges: 1.6. szenvedett fertızı betegségben 6 hónapon belül: 1.7. egyéb megjegyzések: 2. Átmeneti elhelyezést, ápolást-gondozást nyújtó, rehabilitációs intézmények, lakóotthon esetén (idısotthon esetén a pontot nem kell kitölteni): 2.1. esettörténet (elızmények az egészségi állapotra vonatkozóan): 2.2. teljes diagnózis (részletes felsorolással, BNO kóddal): 2.3. prognózis (várható állapotváltozás): 2.4. ápolási-gondozási igények: 2.5. speciális diétára szorul-e: 2.6. szenvedélybetegségben szenved-e: 2.7. pszichiátriai megbetegedésben szenved-e: 2.8. szenved-e fogyatékosságban (típusa, mértéke): 2.9. gyógyszerszedés gyakorisága, várható idıtartama (pl. végleges, idıleges stb.), valamint az igénybevétel idıpontjában szedett gyógyszerek köre: a külön jogszabályban meghatározottak alapján az önellátás mértékének megállapítása: 3. Soron kívüli elhelyezése indokolt: A háziorvos (kezelıorvos) egyéb megjegyzései: Dátum: Orvos aláírása: P. H. 19. oldal

19 I. Jövedelemnyilatkozat Az ellátást kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: C Neve:... Születési neve:.... Anyja neve:. Születési hely, év, hó, nap:. Lakcím: település:... utca/házszám:... ir.szám:... (itt azt a lakcímet vagy tartózkodási címet kell megjelölni, ahol a kérelmezı életvitelszerően tartózkodik) Telefonszám (nem kötelezı megadni):... A személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatás, illetve szakosított ellátás esetén: 1. az ellátást igénylı rendszeres (bruttó) havi jövedelme: 1.1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó: 1.2. Társas és egyéni vállalkozásból, ıstermelıi, illetve szellemi és más önálló tevékenységbıl származó: 1.3. Alkalmi munkavégzésbıl származó: 1.4. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: 1.5. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: Amennyiben az erre vonatkozó igazolás beszerzését hivatalból kéri, az ellátást folyósító szerv neve és címe: 1.6. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerő rendszeres szociális ellátások: 1.7. Egyéb jövedelem: 2. összes (nettó) havi jövedelem: Büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. A térítési díj megállapításához szükséges jövedelmet igazoló bizonylatokat egyidejőleg csatoltam. Hozzájárulok a kérelemben szereplı adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történı felhasználásához. II. Dátum: Jövedelemnyilatkozat étkeztetés, házi segítségnyújtás igényléséhez Személyi adatok 1. Az ellátást kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Az ellátást igénybe vevı (törvényes képviselı) aláírása: Neve:... Születési neve:... Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakcím: település:... utca/házszám:... ir.szám:... (itt azt a lakcímet vagy tartózkodási címet kell megjelölni, ahol a kérelmezı életvitelszerően tartózkodik) Telefonszám (nem kötelezı megadni): oldal

20 2. Az ellátást kérelmezı családi állapota: egyedülálló házastársával/élettársával él együtt 3. A kérelmezı családjához tartozó személyre a jegyzı a tárgyévben adott-e ki jövedelemigazolást? igen, a családtag neve:... nem 4. A családban élık adatai: (szükség esetén a táblázat sorai bıvíthetık) Az ellátást igénylı kérelmezı Házastársa / élettársa Neve Rokoni kapcsolat Születési hely, év, hó, nap Anyja neve 16. évet betöltött személy esetén az oktatási intézmény megnevezése Megjegyzés** gyermeke 1 gyermeke 2 gyermeke 3 gyermeke 4 gyermeke 5 + a vele családban élı további közeli hozzátartozója 1 további közeli hozzátartozója 2 további közeli hozzátartozója 3 * A kérelmezı: egyeneságbeli rokona (szülı, nagyszülı), örökbefogadott, a mostoha- és nevelt gyermeke, az örökbefogadó, a mostoha- és a nevelıszülıje, valamint testvére ** Ebben az oszlopban kell feltüntetni, ha - a év közötti gyermek nem jár oktatási intézménybe, de önálló keresettel még nem rendelkezik, vagy - életkortól függetlenül a tartós betegség vagy fogyatékosság fennállását. 5. A család lakóhelye: település:... utca/házszám:... ir.szám:... A család létszáma:... fı Jövedelmi adatok: 1. A családtagok jövedelme (a családtagokat a 4. pontban megadott sorrendben kell feltüntetni) 21. oldal

Kérelem. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A lap 1. Az ellátást igénybe vevı adatai: Név:... Születési neve:.. Anyja neve:... Születési helye, idıpontja: Lakóhelye:. Tartózkodási

Részletesebben

Név: 2. Milyen típusú ellátás igénybevételét kéri. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai:

Név: 2. Milyen típusú ellátás igénybevételét kéri. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: 1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő

Részletesebben

K É R E L E M. 2. Szolgáltatás típusa: 3. Milyen idıponttól kéri a szolgáltatás biztosítását: 200. hó nap. Dátum: 200 év hó nap

K É R E L E M. 2. Szolgáltatás típusa: 3. Milyen idıponttól kéri a szolgáltatás biztosítását: 200. hó nap. Dátum: 200 év hó nap Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központ 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál út 87. Jelzırendszeres házi segítségnyújtás Telephely: 4440 Tiszavasvári, Hısök út 38. K É R E

Részletesebben

KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő

Részletesebben

Név:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, időpontja:... Lakóhelye:... Tartózkodási helye:... Állampolgársága:...

Név:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, időpontja:... Lakóhelye:... Tartózkodási helye:... Állampolgársága:... Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelel ő adatok figyelembevételével töltend ő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

1. számú melléklet a 9/1999.(XI.24.)SZCSM rendelethez. Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

1. számú melléklet a 9/1999.(XI.24.)SZCSM rendelethez. Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. számú melléklet a 9/1999.(XI.24.)SZCSM rendelethez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő

Részletesebben

KÉRELEM. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

KÉRELEM. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, ideje:... Lakóhelye:... Tartózkodási

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybevevő adatai: Név:, Születési név.. Anyja neve:, Születés helye, ideje:. Lakóhelye:... Tartózkodási helye:.

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 12. számú melléklet a 5/2010. (II. 17.) SKKT. rendelethez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő

Részletesebben

Kérelem. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

Kiss Ferenc Református 7257 Mosdós, Petőfi S. u. 4. Idősek Otthona 82-579-577; 82-579-575 www.mosdosotthon.hu

Kiss Ferenc Református 7257 Mosdós, Petőfi S. u. 4. Idősek Otthona 82-579-577; 82-579-575 www.mosdosotthon.hu Kiss Ferenc Református 7257 Mosdós, Petőfi S. u. 4. Idősek Otthona 82-579-577; 82-579-575 www.mosdosotthon.hu Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez Kérelem a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához Alulírott kérem, hogy részemre/gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi

Részletesebben

KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására

KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. NYILATKOZAT

Részletesebben

I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS

I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS (a háziorvos, kezelőorvos tölti ki) I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS (a háziorvos, kezelőorvos tölti ki) Név (születési név):... Születési hely, idő:...

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, időpontja:. Lakóhelye: Tartózkodási helye:..

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, időpontja: Lakóhelye: Tartózkodási helye:

Részletesebben

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelem

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelem Várvölgy Község Jegyzıjének Várvölgy Kossuth u. 67. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelem Alulírott.. (születési név:.. Szül. hely:.. szül. idı:.. an.:.. családi állapot:..) Várvölgy,

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez. Az ellátást igénybe vevő adatai

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez. Az ellátást igénybe vevő adatai 1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A Az ellátást igénybe vevő adatai Név:... Születési neve:... Anyja neve:...

Részletesebben

K É R E L E M. NYILATKOZAT A) Személyi adatok

K É R E L E M. NYILATKOZAT A) Személyi adatok K É R E L E M A kiegészítı gyermekvédelmi támogatásra Kérelem indokolása: NYILATKOZAT A) Személyi adatok 1. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását kérı neve (leánykori

Részletesebben

Családi és utóneve:... Születési családi és utóneve:... Lakóhelye:... Tartózkodási helye:... Értesítési címe:... Telefonszáma:...

Családi és utóneve:... Születési családi és utóneve:... Lakóhelye:... Tartózkodási helye:... Értesítési címe:... Telefonszáma:... Bélapátfalvi Idősek, Fogyatékosok Otthona és Módszertani Intézete 3346 Bélapátfalva, Petőfi Sándor u. 25. 06/36/554-310 06/36/354-137 e-mail: titkarsag@ifomi.hu web: www.ifomi.hu KÉRELEM (Az idősek otthona,

Részletesebben

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására. Neve:... Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására. Neve:... Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve:....... Születési hely, év, hó, nap:.. Lakóhely:...

Részletesebben

KÉRELEM. Kérem, hogy részemre: - átmeneti segélyt - temetési segélyt. megállapítani szíveskedjenek. Indokaim: I. Személyi adatok

KÉRELEM. Kérem, hogy részemre: - átmeneti segélyt - temetési segélyt. megállapítani szíveskedjenek. Indokaim: I. Személyi adatok KÉRELEM I. Személyi adatok 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: - - Lakóhely: Tartózkodási hely: Társadalombiztosítási Azonosító

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 32/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 32/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 32/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete a köznevelési intézményekben térítésmentesen, valamint térítési díj és tandíj ellenében biztosított köznevelési

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó étkeztetés - igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó étkeztetés - igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó étkeztetés - igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást igénybe

Részletesebben

1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési név:... Anyja neve:... Születési hely, idő:... Lakóhelye:... Tartózkodási helye:...

1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési név:... Anyja neve:... Születési hely, idő:... Lakóhelye:... Tartózkodási helye:... Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 2687 Bercel, Petőfi út 2. Tel: 35/384-011. Tel/fax: 35/384-219 bercelrehab@nograd.hu www.bercelrehab.hu Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális

Részletesebben

Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására

Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására 1.Személyi adatok: ( A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: ) Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év,

Részletesebben

Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat:

Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat: Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat: - FOT (fogyatékossági támogatás) vagy emelt családi pótlék határozat - rendszeres havi jövedelem igazolás - TAJ kártya fénymásolata

Részletesebben

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelı aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot

Részletesebben

Házastársa, élettársa: Név: Születési név: Szül.helye: Szül.ideje: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Családi állapota:

Házastársa, élettársa: Név: Születési név: Szül.helye: Szül.ideje: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Családi állapota: Szank Község Jegyzıjének Kérelem Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (A megfelelı aláhúzandó!) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

Szigetmonostori Polgármesteri Hivatala

Szigetmonostori Polgármesteri Hivatala Név: Születési név: Születési hely és idő: Anyja neve: Lakcím: Telefonszám: TAJ száma: Szigetmonostori Polgármesteri Hivatala 2015 Szigetmonostor, Fő u. 26. Telefon: (26) 814-863, Telefax: (26) 393-464

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végzı személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok Neve: Születési neve: Anyja neve:. Születési hely, év, hó, nap:.. Lakóhely:. Tartózkodási hely:

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmezı személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje:... Lakóhely:

Részletesebben

1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS. (a háziorvos, kezelőorvos tölti ki)

1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS. (a háziorvos, kezelőorvos tölti ki) 1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS (a háziorvos, kezelőorvos tölti ki) I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS (a háziorvos, kezelőorvos

Részletesebben

EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS (a háziorvos, kezelőorvos tölti ki)

EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS (a háziorvos, kezelőorvos tölti ki) Miskolc-Avas Tel/Fax: 36-46-413-619 Gesztenyéskerti Idősek Otthonáért Alapítvány IDŐSEK OTTHONA Adószám : 18428164-1-05 3529 Miskolc, Gesztenyés út 16. Bankszámla sz: 12046102-00309506-00100006 Raiffeisen

Részletesebben

Somogy Megyei Dr Takács Imre Szociális Otthon Tab Kossuth Lajos u Tel/ Fax : 84/

Somogy Megyei Dr Takács Imre Szociális Otthon Tab Kossuth Lajos u Tel/ Fax : 84/ Somogy Megyei Dr Takács Imre Szociális Otthon Tab Kossuth Lajos u. 107. Tel/ Fax : 84/ 525-199 EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS (a háziorvos, kezelőorvos tölti ki) Név (születési név):... Születési

Részletesebben

ŐSZI FÉNY IDŐSEK OTTHONA EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

ŐSZI FÉNY IDŐSEK OTTHONA EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ŐSZI FÉNY IDŐSEK OTTHONA EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez: fogyatékos emberek nappali intézményi ellátásához

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez: fogyatékos emberek nappali intézményi ellátásához Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete 7400 Kaposvár Béke u. 47. NSZSZK-N 001 Napsugár Szociális Szolgáltató Központ - Nappali Intézmény 7400 Kaposvár Béke u. 47. Kérelem a személyes gondoskodást

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. Az ellátást Igénylő adatai: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, idő: TAJ: Lakóhelye: 1.1. A térítési díjat Fizető

Részletesebben

K É R E L E M. Név (leánykori név ) Születési helye: Lakcíme: Tartózkodási helye: Telefonszám: Közös háztartásban élő házastárs, élettárs adatai: Név

K É R E L E M. Név (leánykori név ) Születési helye: Lakcíme: Tartózkodási helye: Telefonszám: Közös háztartásban élő házastárs, élettárs adatai: Név K É R E L E M Alulírott kérem a Szociális és Oktatási Bizottságot, hogy részemre átmeneti segélyt megállapítani szíveskedjen az alábbi indokaim alapján Név (leánykori név ) Születési helye: Anyja neve:

Részletesebben

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Gondozási Központja Békésszentandrás Kálvin u. 10. Tel: 66-218-104 E-mail:gondozohaz@szarvasnet.

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Gondozási Központja Békésszentandrás Kálvin u. 10. Tel: 66-218-104 E-mail:gondozohaz@szarvasnet. /iktató szám Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Gondozási Központja Békésszentandrás Kálvin u. 10. Tel: 66-218-104 E-mail:gondozohaz@szarvasnet.hu K É R E L E M idősotthon elhelyezés esetén Születési

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez: fogyatékos emberek nappali intézményi ellátásához

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez: fogyatékos emberek nappali intézményi ellátásához Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete 7400 Kaposvár Béke u. 47. Napsugár Integrált Szociális Intézmény Fogyatékos Emberek Nappali Intézménye 7400 Kaposvár Rezeda u. 60. Tel.: 82/510-836, 82/510-837

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez: fogyatékos személyek lakóotthoni ellátásához

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez: fogyatékos személyek lakóotthoni ellátásához Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete 7400 Kaposvár Béke u. 47. Napsugár Integrált Szociális Intézmény Fészek Szociális Szolgáltató Központ 7500 Dózsa Gy. u. 6. Tel.: 82/450-043 Kérelem a személyes

Részletesebben

Szent Erzsébet Idősek Otthona 2660 Balassagyarmat, Markusovszky u.1. Tel.: 35/300-977 e-mail: idosekotthonabgy@gmail.com www.szenterzsebetbgy.

Szent Erzsébet Idősek Otthona 2660 Balassagyarmat, Markusovszky u.1. Tel.: 35/300-977 e-mail: idosekotthonabgy@gmail.com www.szenterzsebetbgy. KÉRELEM Kérelem beadása: Iktatószám: Az ellátást igénybevevő adatai: Név:. Születési/leánykori/ neve:... Születési helye:..ideje:.. Anyja neve:...apja neve. Lakóhelye: Tartózkodási helye:.. Személyi ig.sz.:.személyi

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2008. (IV. 3.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról (módosításokkal egységes szerkezetben) A szociális

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez. Név:. Születési név: Anyja neve:... Születési helye, időpontja:.

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez. Név:. Születési név: Anyja neve:... Születési helye, időpontja:. 1. számú melléklet a 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelethez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési név: Anyja neve:...

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 43/2010. (X. 26.) ÖR rendelettel módosított 15/2010. (IV. 29.

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 43/2010. (X. 26.) ÖR rendelettel módosított 15/2010. (IV. 29. 143. EGYSÉGES SZERKEZET Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 43/2010. (X. 26.) ÖR rendelettel módosított 15/2010. (IV. 29.) rendelete a közmővesítési hozzájárulás megállapítását követı

Részletesebben

Kérelem ápolást-, gondozást nyújtó intézmény idősek otthona igénybevételéhez

Kérelem ápolást-, gondozást nyújtó intézmény idősek otthona igénybevételéhez Kérelem ápolást-, gondozást nyújtó intézmény idősek otthona igénybevételéhez 1. adatai: Név:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, időpontja:... Lakóhelye:... Tartózkodási helye:... Állampolgársága:...

Részletesebben

KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT.

KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT. KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT Kérelmező adatai: Név: Leánykori név: Szül. helye: Ideje: Anyja neve:

Részletesebben

K é r e l e m normatív lakásfenntartási támogatásra. Születési helye, ideje:... Anyja neve:... TAJ száma:... Lakcíme:... 1./... 2./... 3./... 4./...

K é r e l e m normatív lakásfenntartási támogatásra. Születési helye, ideje:... Anyja neve:... TAJ száma:... Lakcíme:... 1./... 2./... 3./... 4./... K é r e l e m normatív lakásfenntartási támogatásra Kérelmező neve:... Születési helye, ideje:... Anyja neve:... TAJ száma:... Lakcíme:... Kérelmezővel közös háztartásban élők felsorolása: / Név, szül

Részletesebben

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani.

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása: NYILATKOZAT A) Személyi adatok A rendszeres

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Ügyintéző: Farkas Ildikó Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatal 9. sz. Iroda Fadd, Dózsa György u. 12. Ügyfélfogadás

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. Az ellátást Igénylő adatai: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, idő: TAJ: Lakóhelye: Nyugd. törzsszám: 1.1. A

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság állapítható meg annak a gyermeket nevelı családnak, ahol az egy fıre esı jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum

Részletesebben

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelem

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelem Kenderes Város Önkormányzat Polgármestere 5331 Kenderes, Szent István út 56. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelem Alulírott azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy részemre egészségügyi

Részletesebben

KÉRELEM. Kérelem indokolása: NYILATKOZAT A) Személyi adatok

KÉRELEM. Kérelem indokolása: NYILATKOZAT A) Személyi adatok KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre ( a megfelelő aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása:.....

Részletesebben

KÉRELEM A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ

KÉRELEM A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ Piroska-Liget Átmeneti Gondozóház 1106 Budapest, X. ker., Jászberényi út 24-36. Intézményvezető: 70/503-9146 Gazdasági iroda: 70/408-1879 e-mail: info@piroskaliget.hu www.piroskaliget.hu KÉRELEM A SZEMÉLYES

Részletesebben

KÉRELEM SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ TARTÓS BENTLAKÁSOS ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ

KÉRELEM SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ TARTÓS BENTLAKÁSOS ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉRELEM SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ TARTÓS BENTLAKÁSOS ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ 1. Az ellátást igénybe vevő adatai Anyja neve:... Értesítési cím:... Telefonszám:...

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéhez 1 Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, időpontja:... Lakóhelye:...

Részletesebben

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot

Részletesebben

Szigetmonostori Polgármesteri Hivatala

Szigetmonostori Polgármesteri Hivatala Szigetmonostori Polgármesteri Hivatala 2015 Szigetmonostor, Fő u. 26. Telefon: (26) 814-863, Telefax: (26) 393-464 e-mail: igazgatas@szigetmonostor.hu Ügyintéző: Szilágyi Szabina Kérelem szociális ellátás

Részletesebben

KÉRELEM. egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultsági alapon való megállapítására

KÉRELEM. egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultsági alapon való megállapítására Városi Polgármesteri Hivatal Intézményirányítási és Szociális Osztály Levélcím: 3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35. : (32) 460-155 A Hivatal tölti ki! ÁTVETTEM Dátum: Aláírás: Melléklet: KÉRELEM egészségügyi

Részletesebben

KÉRELEM. NYILATKOZAT A) Személyi adatok. Születési hely, idő

KÉRELEM. NYILATKOZAT A) Személyi adatok. Születési hely, idő Herend Város Polgármesteri Hivatala Jegyzője részére KÉRELEM lulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek

Részletesebben

K É R E L E M rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására

K É R E L E M rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Gyámhivatala 7100 Szekszárd, Vörösmarty u. 5. Tel: 311-630, Tel/fax: 319-051 Iktatóbélyegzı helye: Érkezett: Ügyfélfogadási idı: Hétfı: 8,00

Részletesebben

KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás - szociális étkeztetés - igénybevételéhez

KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás - szociális étkeztetés - igénybevételéhez KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás - szociális étkeztetés - igénybevételéhez 1. Az ellátást kérelmező adatai: Név:. Születési név: Anyja neve:. Születési helye, időpontja:.. Lakóhelye:..

Részletesebben

KÉRELEM KIEGÉSZÍTŐ GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ NYILATKOZAT

KÉRELEM KIEGÉSZÍTŐ GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ NYILATKOZAT 1. oldal KÉRELEM KIEGÉSZÍTŐ GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ NYILATKOZAT A.) Személyi adatok l. A gyám neve és lakcíme, tartózkodási helye:...... a) anyja neve :... b) születési helye, ideje :...

Részletesebben

K É R E L E M NYILATKOZAT. N é v Születési hely, idő Anyja neve Házastársa, élettárs.

K É R E L E M NYILATKOZAT. N é v Születési hely, idő Anyja neve Házastársa, élettárs. K É R E L E M Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása: NYILATKOZAT A) Személyi adatok 1. A

Részletesebben

1. számú függelék. Pilis Város Önkormányzatának 18/2007. (VII.01.) sz. önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

1. számú függelék. Pilis Város Önkormányzatának 18/2007. (VII.01.) sz. önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról 63/2006.(III.27.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete Pilis Város Önkormányzatának 18/2007. (VII.01.) sz. önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról 1. számú függelék 1 Pilis Város Önkormányzatának

Részletesebben

Települési támogatás KÉRELEM. Gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott gyógyszertámogatás

Települési támogatás KÉRELEM. Gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott gyógyszertámogatás Települési támogatás KÉRELEM Gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott gyógyszertámogatás 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve Születési neve: Anyja neve: Születési helye, ideje (év, hó, nap Lakóhely:

Részletesebben

KÉRELEM. A) Személyi adatok

KÉRELEM. A) Személyi adatok KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása: A) Személyi

Részletesebben

A BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDIJPÁLYÁZATHOZ CSATOLANDÓ NYILATKOZATOK

A BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDIJPÁLYÁZATHOZ CSATOLANDÓ NYILATKOZATOK A BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDIJPÁLYÁZATHOZ CSATOLANDÓ NYILATKOZATOK 1.) A PÁLYÁZÓ LAKÓHELYE SZERINTI LAKÁSBAN ÉLETVITELSZER EN EGYÜTTLAKÓ, OTT BEJELENTETT LAKÓHELLYEL VAGY TARTÓZKODÁSI HELLYEL RENDELKEZ SZEMÉLYEK.

Részletesebben

kérem a megelılegezését,

kérem a megelılegezését, K É R E L E M G yermektartásdíj megelılegezése iránt Név:... Születési hely, idı:.. anyja neve: szám alatti lakos tartásra jogosult szülı elıadom: A... (Bíróság neve) az.. -n kelt számú ítélettel megállapította

Részletesebben

III. Rendkívüli települési támogatás igénylése esetén a megfelelő rész aláhúzandó:

III. Rendkívüli települési támogatás igénylése esetén a megfelelő rész aláhúzandó: TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS igényléséhez kérelem nyomtatvány 1. számú melléklet I. Kérem karikázza be az igényelt ellátás típusát! a) rendkívüli települési támogatás, b) gyógyszertámogatás c) újszülöttek települési

Részletesebben

RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY

RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY KÉRELEM A kérelmező adatai: Neve:. Előző neve:. Születési helye:. Ideje:.. Anyja neve:... TAJ száma:.... Adóazonosító jele:.. Iskolai végzettsége(i):. Szakképzettsége(i):..

Részletesebben

KÉRELEM TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ Az ellátást igénybe vevő adatai:

KÉRELEM TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ Az ellátást igénybe vevő adatai: KÉRELEM TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve:. Születési helye, időpontja:.. Lakóhelye:.. Tartózkodási helye: Állampolgársága: Bevándorolt,

Részletesebben

Fűtés módja:.. gázfűtés...távfűtés.villanyfűtés. vegyestüzelés (olaj, fa, szén,pb gáz)

Fűtés módja:.. gázfűtés...távfűtés.villanyfűtés. vegyestüzelés (olaj, fa, szén,pb gáz) KÉRELEM fűtéstámogatás megállapítására Személyi adatok: Kérelmező neve: Születési neve: Születési helye, ideje: Anyja születési neve: Társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ száma): Lakóhely: Tartózkodási

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. Jogosultsági feltételek:

Az ügytípus megnevezése: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. Jogosultsági feltételek: Az ügytípus megnevezése: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Eljáró osztály: Illetékességi terület: Eljárási illeték: Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Hatósági

Részletesebben

KÉRELEM RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Makó Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Gyermekvédelmi Csoport 6900 Makó, Széchenyi tér 22. KÉRELEM RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 2600 Vác Március 15. tér 11. I. Személyi adatok KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

Részletesebben

Bevándorolt, letelepedett vagy menekült jogállása:... Az ellátást igénybevevővel egy háztartásban élő nagykorú személyek száma:

Bevándorolt, letelepedett vagy menekült jogállása:... Az ellátást igénybevevővel egy háztartásban élő nagykorú személyek száma: ZALAKAROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8749 ZALAKAROS, GYÓGYFÜRDŐ TÉR 1. TEL: 93/340-100 Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez szociális étkeztetés 1. Az ellátást igénybevevő

Részletesebben

KÉRELEM Önkormányzati bérlakás igényléséhez

KÉRELEM Önkormányzati bérlakás igényléséhez KÉRELEM Önkormányzati bérlakás igényléséhez Az igényelt lakás jellege: szociális, átmeneti, garzon, szolgálati Kérelem jellege: új kérelem meghosszabbítás Kérelmező adatai: Név: Leánykori név:... Szül.hely,

Részletesebben

Adatlap felvételi kérelemhez (Nyomtatott nagybetűkkel kérjük kitölteni!)

Adatlap felvételi kérelemhez (Nyomtatott nagybetűkkel kérjük kitölteni!) Fabricius Endre Evangélikus Szeretetotthon 9400 Sopron, Kisfaludy Sándor utca 10. Nyilvántartási szám: (99) 505-053 (Szeretetotthon tölti ki!) Adatlap felvételi kérelemhez (Nyomtatott nagybetűkkel kérjük

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez (bentlakásos idősek otthona)

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez (bentlakásos idősek otthona) Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez (bentlakásos idősek otthona) 1. Kérelmező természetes személyazonosító adatai: Név:...... Születési név:..... Anyja neve:..............

Részletesebben

K É R E L E M átmeneti segély megállapításához

K É R E L E M átmeneti segély megállapításához 12/2009.(XII.23.) Kt. sz. rendelet 2. számú mellékletet K É R E L E M átmeneti segély megállapításához A kérelem részletes indokolása:........... Személyi adataim: Név.. Lánykori név:... Szül.hely:......Szül.idő:...év...hó...nap

Részletesebben

ŐSZI FÉNY IDŐSEK OTTHONA EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

ŐSZI FÉNY IDŐSEK OTTHONA EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ŐSZI FÉNY IDŐSEK OTTHONA EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő

Részletesebben

SZENT FERENC EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY Telefon: 57/411-504 Fax: 57/404-875 5100 Jászberény, Hatvani út 35. e-mail: jb.egyszoci@pr.

SZENT FERENC EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY Telefon: 57/411-504 Fax: 57/404-875 5100 Jászberény, Hatvani út 35. e-mail: jb.egyszoci@pr. Kérelem jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevételéhez Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve:. Születési helye, időpontja:. Lakóhelye:.. Tartózkodási helye: Állampolgársága:

Részletesebben

KÉRELEM TEMETÉSI TÁMOGATÁS megállapítására

KÉRELEM TEMETÉSI TÁMOGATÁS megállapítására Kenézlő Községi Önkormányzat Polgármestere 3955 Kenézlő, Aradi út 49. tel: 47/344-028, fax: 544-000 e-mail: onkormanyzat@kenezlo.hu, web: www.kenezlo.hu KÉRELEM TEMETÉSI TÁMOGATÁS megállapítására A kérelem

Részletesebben

6411 Zsana, Új u. 61. honlap: szoci.zsana.hu Tel.: 77/590-010; Fax:77/590-001; e-mail: szoci.zsana@gmail.com

6411 Zsana, Új u. 61. honlap: szoci.zsana.hu Tel.: 77/590-010; Fax:77/590-001; e-mail: szoci.zsana@gmail.com Idősek Otthona 6411 Zsana, Új u. 61. honlap: szoci.zsana.hu Tel.: 77/590-010; Fax:77/590-001; e-mail: szoci.zsana@gmail.com Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1.

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki, az egyes társulási

Részletesebben

o egyedül élő o nem egyedül élő

o egyedül élő o nem egyedül élő 1 1. melléklet KÉRELEM Szociális célú tűzifa támogatás megállapításához Kérelmező neve:.... Születési neve:.. Szül.helye, ideje:.. Anyja neve:.. Lakcíme:... Tartózkodási helye:.. TAJ száma:... A kérelmező

Részletesebben

KÉRELEM Temetési támogatás

KÉRELEM Temetési támogatás KÉRELEM Temetési támogatás Az igénylő adatai: Kérelmező neve... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap):... Lakóhelye:... Tartózkodási helye:... Társadalombiztosítási Azonosító

Részletesebben

KÉRELEM Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására. Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

KÉRELEM Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására. Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... I. Személyi adatok KÉRELEM Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év,

Részletesebben

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthetı az a gyermeket nevelı, gondozó család, amely létfenntartását veszélyeztetı élethelyzetbe kerül, illetve idıszakosan

Részletesebben

KÉRELEM iskolakezdési támogatás gyermekétkeztetési támogatás* megállapítására

KÉRELEM iskolakezdési támogatás gyermekétkeztetési támogatás* megállapítására Kenézlő Községi Önkormányzat Polgármestere 3955 Kenézlő, Aradi út 49. tel: 47/344-028, fax: 544-000 e-mail: onkormanyzat@kenezlo.hu, web: www.kenezlo.hu KÉRELEM iskolakezdési támogatás gyermekétkeztetési

Részletesebben

KÉRELEM lakásfenntartási támogatás megállapításához. Kérelmező neve:.. Születési neve:. Szül.helye, ideje:.. Anyja neve. Lakcíme:..

KÉRELEM lakásfenntartási támogatás megállapításához. Kérelmező neve:.. Születési neve:. Szül.helye, ideje:.. Anyja neve. Lakcíme:.. 1. melléklet a 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM lakásfenntartási támogatás megállapításához Kérelmező neve:.. Születési neve:. Szül.helye, ideje:.. Anyja neve:.. Lakcíme:.. Tartózkodási

Részletesebben