Paks II. A tartalomból: 2. TEIT-tanulmányút. 4. Újkori bölcsek köve 6. Csehországban is példa lehet a magyar megoldás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Paks II. A tartalomból: 2. TEIT-tanulmányút. 4. Újkori bölcsek köve 6. Csehországban is példa lehet a magyar megoldás"

Átírás

1 A Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás kiadványa július A tartalomból: TEIT 2. TEIT-tanulmányút RHK KFT. 4. Újkori bölcsek köve 6. Csehországban is példa lehet a magyar megoldás Jeta 7. Kuratóriumi ülés 8. Rekordmennyiségű pályázat Atomerőmű 11. Fizikaverseny 12. Nyári jutalomtábor 13. Rendkívüli fizikaóra 14. Félmilliomodik látogató ordas Ordas község Bács-Kiskun megyében található, közvetlenül a Duna partján, Kalocsától 18 kilométerre, északra. A 450 fős falu jellegzetes növényei: fűszerpaprika, korai burgonya. Ordas korai történetében a legkorábbi írásos anyag 1239-ből való. Ezen oklevél tartalma szerint IV. Béla király 13 fő lovas csőszt (hírvivőt) szolgálatra rendelt, hogy a szekszárdi monostornak szolgáljanak. Az 1950-es, 1960-as években nagy hajóforgalmat bonyolítottak le a tele pülésen áru- és személyszállítást. folyt. 16. old. Bátya Bátya Bács-Kiskun megye nyugati részén, a Duna mentén, Kalocsától délre fekvő 2106 fős település. Kalocsa 8 km, Baja 38 km távolságra található. Bátya (Bácsa) nevét az oklevelek ben említik először ben I. Béla király adta Bátyát az általa alapított szekszárdi apátságnak uradalmával együtt, s határait is leiratta. E határleírásban ma is azonosítható helynevek vannak, mint például: Péterhát puszta, Homoród, Dalocsa, Vajas (víz), Bóvár, Mögye-fok, Sártű-fok és Tira puszta. folyt. 17. old. Paks II 15. Zene, művészet, kultúra és atomenergia

2 teit TEIT-tanulmányút az Ibériaifélszigeten A TEIT polgármestereinek egyrészt szerződéses kötelezettségük, másrészt jól felfogott érdekük, hogy időnként bővítsék, frissítsék ismereteiket a nukleáris ipar és általában az energetika területén zajló nemzetközi eseményekről, változásokról, különös tekintettel ezek helyi, települési kihatásairól. A 13 Paks környéki település vezetői néhány hete érkeztek haza az Ibériaifélszigetről, ahol elsőként a spanyol atomenergetikai helyzetképpel ismerkedtek meg. Ennek keretében a Madrid melletti Trillo Atomerőműben tet tek látogatást, amely a paksihoz ha sonlóan nyomottvizes rendszerű, kapacitása 1000 megawatt, üzembe lépésének éve A legnagyobb érdeklődést a merőben új megközelítésű látogatóközpont keltette fel, amely igen egyszerű megjelenítéssel, de 21. századi technikával biztosítja az alapismeretek megszerzését, egyúttal a csoportok gyors áthaladását. Ezt követően a névadó Trillo település polgármestere, Paco Moreno úr volt a vendéglátó, aki a községházán válaszolt a TEIT-küldöttség kérdéseire. Kiderült többek között, hogy az országban már a 90-es évek kezdete óta törvény szabályozza az együttműködés tartalmi és anyagi kérdéseit. Moreno úr elmondta, hogy az atomerőmű a legnagyobb foglalkoztató a régióban. A polgármester egyik legfontosabb feladatának érzi azt, hogy a településen és a környékén élőknek legyen munkája. Mivel Spanyolországban igen magas a munkanélküliségi ráta, ez nehéz feladat. Az atomerőművel régóta jó kapcsolatot ápolnak és próbálják azt elérni, hogy a különféle erőműves szolgáltatásoknál a helyi vállalkozók élvezzenek előnyt. A település emellett a turizmusra is nagy hangsúlyt fektet. Trillo települést átszeli a Tajo, az Ibériai-félsziget leghosszabb folyója, ezért a kirándulók egyik kedvenc úti célja. A település közelében pedig termálvizes fürdő és hotel üzemel. A következő program az andalúziai Cordoba közelében épült kis- és közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló megtekintése volt. Ennek megoldása teljesen más, mint a Bátaapátiban lévő magyar tárolóé, ugyanis felszíni elhelyezkedésű. A tárolóhordókat beton konténerekbe helyezik, majd azok a beton tárolókamrákba kerülnek, ezeket lefedik, végül többrétegű talajtakaró kerül rájuk. Új megközelítés, hogy megjelent a nagyon alacsony aktivitású hulladék fogalma is, amely az atomerőművek lebontásakor keletkezik nagy mennyiségben, erre a célra külön tárolóegységek létesülnek. A befogadó település Hornachuelos polgármesterasszonya, Carmen Mu - ril lo és néhány önkormányzati képviselő a hulladéktárolónál csatla kozott a TEIT-küldöttséghez. Többen jó ismerősként üdvözölték egy mást, mivel a magyar és spanyol ön kor - mányzati vezetők több nem zet közi fórumon találkoztak már a korábbiakban. Mindkét ország társulása tagja a GMF szervezetnek, amely a nukleáris létesítmények közelében levő európai önkor mányzati társulásokat tömöríti. A tároló megtekintését követően közös munkaebédre került sor, amelyen lehetőség nyílt a társulások munkájának részletes bemutatására, a felmerülő kérdések megválaszo lására. A régióban élők számára az olívaolaj-előállítás, a méztermelés, a vadhúsfeldolgozás és -kereskedelem biztosít megélhetést. Spanyolországban igen erős és szerve zett a nukleáris települések szövet sége, a fővárosban külön irodát tartanak fenn, amelyet szin tén meg tekintettek a magyar polgármesterek, élénk eszmecsere kíséretében. A delegáció találkozott a spanyol polgármesteri szövetség (AMAC) elnökével, Rafael Higuera val, aki Jose Cabrera Atomerőmű közelében található Almonacid de Zorita tele pülés vezetője. A polgár mester beszélt azokról a nehézsé gekről, a miket a közelükben található atomerőmű évi leállítása okozott. Ez a lépés nemcsak az ott dolgozók munkájának megszű nését jelentette, hanem nagyon negatív hatással volt a térség gazdasági életére is. Vállalkozások szűntek meg, éttermek zártak be. Az erőmű jelenleg leszerelés alatt áll, amelynek várható befejezése Felhasználva a földrajzi közelségből adódó lehetőséget, a küldöttség behatóan tanulmányozta a portugál alternatív energiaprogramot. Az ot - ta ni kormányzat 2002-ben indí totta útjára a húsz évre tervezett programot, amelynek célja, hogy a villamosenergia-igény 60 százalékát megújuló forrásból fedezzék. Az előirányzott költség 22 milliárd euro. Hatalmas léptékű nap-, szél-, víz- és geotermikusenergia-felhasználási fej - lesztés indult, amely jelentős foglalkozásnövekedést is eredményezett re átlépték az 50 százalékot. A TEIT polgármesterei megismerték a világ egyik legnagyobb naperőművét Amareleja-ban, ahol több mint negyedmillió napelem-kazetta 66 megawatt csúcsteljesítményre képes, jelentős mértékű széndioxid-kibocsátástól megkímélve a környezetet. A program zárásaként a küldöttség az Atlanti-óceán partközeli részén felépített hullámerőművet tanulmányozta, amely az első ilyen létesítmény a világon. Az egymáshoz kapcsolt, de egymáshoz képest a hullámzásnak megfelelően elmozduló óriási úszó hengerek dugattyús megoldással folyadékot keringtetnek, amelynek segítségével villamos energiát termelnek. Egy energiakígyó 750 kilowatt villamos kapacitással rendelkezik, a prototípus után már további 25 darabra van megrendelés. Kormánybiztosi kinevezés Kormányhatározat értelmében a Paksi Atomerőmű teljesítményének fenntartásáért felelős kormánybiztossá nevezték ki Aszódi Attilát, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi E gyetem Nukleáris Technikai Intézet igazgatóját. A hír a Magyar Közlönyben jelent meg. Aszódi államtitkári fizetést kap, munkáját legfeljebb negyven fős titkárság segíti, amelynek elhelyezéséről a Miniszterelnökség gondoskodik. A kormánybiztos feladata többek között a Magyarország és az Oroszországi Föderáció közötti meg állapodás értemében köten dő Paksi Atomerőmű fenntartandó blokkjainak tervezési, az üzemeltetési és karbantartási támogatásáról, a nukleáris fűtőanyag-ellátás biztosítására és a nukleáris hulladék kezelésére vonatkozó szerződések tárgyalása során a szakmai irányítás és koordináció biztosítása. A kormánybiztos ellátja az atomerőmű új blokkjai teljesítmé nyének fenntartásával összefüggő valamennyi feladat, így különö sen a tervezéséhez és megépítéséhez szükséges pontos kiinduló adatok, elkészítendő tervdokumentáció, a megvalósítás tervezett időkerete, valamint a minőségbiztosítási programok szakmai irányítását, és az ezzel összefüggő hatástanulmányok elkészítésében való részvételt és szakmai irányítást áll a kormányhatározatban. 2 / TEIT HÍREK TEIT HÍREK / 3

3 RHK KFT. RHK KFT. Újkori bölcsek köve A nukleáris szakemberek számára szinte megoldhatatlan feladat, hogy megszabaduljanak az atomerőművek kiégett üzemanyagaitól. átmeneti megoldásként feldolgozzák és újrahasznosítják (szakkifejezéssel reprocesszálják) az elhasznált fűtőelemeket. Ennek során, főként kémiai eljárásokkal, újra felhasználható üzemanyagot készítenek. Csakhogy a végén mégiscsak gondoskodni kell a maradékról, a teljesen elhasznált kazettákról. Léteznek azonban ígéretes új lehe tőségek is. Az egyik az úgynevezett 4G, vagyis az atomreaktorok negyedik generációja. (A mi új reaktoraink a harmadik generációs blokkok továbbfej lesztett, megreformált változatai, tehát nem elvekben újfajta rendszerek lesznek). A 4G reaktorok több gondra is megoldást jelentenek. Egyrészt hasznosítani tudják a kiégett fűtőelemek újrafeldolgozásakor keletkezett uránt és plutóniumot, vagyis éppen a régebbi reaktorok maradékából lesz üzemanyaguk. (A plutóniumot eddig elsősorban nem békés célokra, hanem bombagyártásra használták.) A másik nagy előnye a 4G-nek, hogy át tudja alakítani a hasadási, valamint a besugárzás által keletkezett anyagok egy részét rövidebb felezési idejű és kisebb energiával sugárzó elemekké, így azok tárolása könnyebbé válik. Végül, van egy további hasznuk is. Mivel működésük során magas hőmérséklet keletkezik, a vízből hidrogént tudnak elállítani. A hidrogént pedig az úgynevezett üzemanyagcellákban a jövő egyik fontos energetikai anyagaként tartják számon. A jövő megoldása lehet még az egykori legendás bölcsek kövét utánzó eljárás, a transzmutáció is. Mert mit is akartak a középkori alkimisták? Közönséges anyagból, például ólomból aranyat tehát másik anyagot előállítani, egyebek között a legendákban létező bölcsek köve segítségével. És milyen valódi anyagátalakításra képesek a ma tudósai a transzmutáció segítségével? Részecskegyorsítókban e le - mi részecskékkel vagy igen nagy teljesítményű lézerrel bombázzák a hosszú felezési idejű izotópokat, valósággal szétlövik őket. Az így keletkezett új anyagok sokkalta rövidebb felezési idejűek lesznek, vagy akár stabil elemekké is válhatnak. Szép elgondolás, csakhogy a megvalósításig még igen sok nyitott kérdés maradt. Másféle transzmutálás kell a hasadási termékek (kiégett üzemanyag) hatásos átalakításához, és megint más a másodlagos sugárzású anyagokhoz. Az elsőnél nagy neutronsűrűségű, az átlagosnál kisebb energiájú reaktorokat kell használni, míg a másodlagos sugárzó anyagok szétbombázásához gyors, keményebb neutronáramok szükségesek. Bíztató, hogy előrehaladott kísérletek folynak jó néhány országban, és az eredmények azt mutatják, hogy a jövőben több százezer éves felezési idejű anyagok néhány száz évesre alakíthatók majd át. Azért tárolókra továbbra is szükség lesz, csak éppen sokkalta könnyebb feltételek szerint. Persze mindennek ára van, így a biztonságnak is: ezek az eljárások és intézkedések bizony meglehetősen drágák legalább is egyelőre. Dr. Szentgyörgyi Zsuzsa villamosmérnök, a Magyar Mérnök Akadémia tagja Ezek a fűtőelemek, amiket nagy aktivitású hulladéknak nevezünk, ugya nis rendkívül hosszú ideig, nagy energiával sugároznak, és hatásuk tartósan biztonságos kezelést tesz szükségessé. (A sugárzás mérésére a felezési idő fogalmát használjuk, ami annak a mutatója, hogy egy sugárzó anyagban mennyi idő alatt bomlik el a sugárzó anyag fele. Ez nem azt jelenti, hogy a felezési idő után az anyag teljesen veszélytelen, hanem hogy fele annyira sugárzik. Például a jód izotóp felezési ideje 16 millió év, és még a kevésbé hosszú lebomlású technéciumé is 200 ezer év). A feladat pedig egyre nagyobb, mert sorra épülnek az új atomerőművek, és az energiaéhség sem csökken. Nézzük Magyarországot! Tavaly a paksi atomerőmű mintegy 40 százalékkal ré szesedett a villamosenergia-ellátásból, miközben a szén 18, a megújulók 8 százalékot tettek ki. Az előrejelzések szerint 2020-ra ezek az arányok drámaian megváltoznak: az atomenergia részesedése 60 százalék lesz, a megújuló 10 százalékra nő, a szén pedig 5 százalékra csökken. A többi szükségletet földgázból és importból fedezzük majd. Vagyis, ha minden így marad, a kiégett fűtőelemek száma a mostaninál sokkal nagyobb arányban fog növekedni. Ma még a világon nagyon kevés helyen járnak közel a nagy aktivitású hulladékok végleges elhelyezésének megoldásához. Ez a kihívás ráadásul nemcsak a kiégett fűtőelemeket, de a leszerelt erőművek más hulladékának egy részét is érinti, amely a működés közben radioaktívvá vált, besugárzott anyagokat tartalmaz. Tizennégy kémiai elem tartozik ide, valamennyi erősen radioaktív és káros az élő környezetre. A kézenfekvő megoldás: erre alkalmas, erősen vízzáró kőzetbe, mélyen a föld alá kell lerakni a hulladékokat. A svédek például hamarosan gránitba helyezik el a magukét. Nálunk, ahol a nyugat-mecseki agyagkőtömb erre alkalmasnak látszik, a terület kutatása van napirenden. Persze ennek a tárolónak megépítésére hosszú évtizedek állnak még rendelkezésünkre, hiszen a kiégett fűtőelemek biztonságos átmeneti tárolása megoldott, az atomerőmű leszerelése pedig még odébb van. A szakemberek nagy része hangsúlyozza, hogy ezek a hulladékok igazából nem is hulladékok, hanem korszerű módszerekkel, a jövő technikájával még rengeteg energia nyerhető belőlük. Néhány országban az RHK Kft. a radioaktív hulladék kezelése és elhelyezése mellett fontos feladatának tekinti a nukleáris témákkal kapcsolatos tájékoztatást is. Ezért a Társaság vezetői örömmel üdvözölnek minden olyan népszerű tudományos ismeretterjesztő írást, ami érdekesen és közérthetően megvilágít egy-egy témába vágó problémát. Az itt olvasható cikk szorosan kapcsolódik a Társaság térségben végzett tevékenységéhez, hiszen atomerőművi kiégett üzemanyagkazettákról szól (a Pakson található létesítmény, a KKÁT pedig éppen a kiégett kazetták átmeneti tárolására szolgál). 4/ TEIT HÍREK TEIT HÍREK / 5

4 teit jeta Csehországban is példa lehet a magyar megoldás Közel hatvan cseh szakember érkezett június 2-án Paksra, a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. (RHK Kft.) telephelyére, hogy a kétnapos program során a szomszédos atomerőművet, illetve a paksi és a bátaapáti radioaktívhulladék-kezelést tanulmányozza. A kuratórium elfogadta a évi számviteli beszámolót és közhasz núsági mellékletet Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által létrehozott Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány kuratóriuma május 7-én tartotta idei második ülését. A régiós szervezetek civil vezetői mellett negyven polgármester is szerepelt a vendégek között, akik a leendő cseh mélygeológiai tároló lehetséges helyszínének kijelölt hét régió településeit képviselték. A cseh állami ügynökség egyelőre a kutatófúrásokat sem kezdte el a majdani tároló helyszínének kiválasztására, igaz, a létesítményt 2065-re tervezik befejezni idő tehát még van. Ám ez problémát is jelent, hiszen a politikai akarat és aktivitás egyelőre igen alacsony szinten áll ezzel kapcsolatban fogalmazott az egyik polgármester. A települések hivatalos régiós összefogása hiányzik, így a polgármestereknek maguknak kell szembe nézniük a tároló ellenzőivel az együttműködés megszervezésében pedig nagy segítség lehet számukra a magyar példa. A településvezetők többsége régiója fejlődésének zálogát látja a beruházás létrejöttében. Václav Benes, az északnyugat-csehországi Blatno polgármestere szerint az érintett régiók közvéleményének nagyjából a fele támogatja és a másik fele ellenzi egy ilyen létesítmény lehetőségét a bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló 90 százalék feletti lakossági elfogadottsága a cseh szakemberek szemében hihetetlen eredményt jelent. A bizalom építésének alapja a lakosság korrekt, hiteles tájékoztatása hangsúlyozta a delegációnak rögtönzött fórumon Török Ferenc, Kalocsa polgármestere, aki egyúttal a 13 település 60 ezer lakosát képviselő Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás (TEIT) elnöke. Arról is beszélt, hogy a TEIT saját mérésekkel ellenőrzi a paksi atomerőműtől, illetve az RHK Kft.- től kapott kibocsátási adatokat. Török Ferenc szerint az elmúlt több mint két évtizedben, amióta a társulás létezik, minden alkalommal egyeztek a mérési eredmények, mind az atomerőmű, mind a hulladéktároló adataival. A vendégek természetesen számtalan érdeklődő kérdést tettek fel, amelyek többek között a finanszírozásra, a kapcsolattartásra, a kommunikációs lehetőségekre vonatkoztak. A tanácskozáson elfogadták a évi számviteli beszámolót és a közhasznúsági mellékletet. A dokumentum a december 31-i forduló napra elkészített mérlegből, eredmény-kimutatásból, közhasznú eredmény- kimutatásból és kiegészítő mellékletből áll. A számviteli beszámoló megbízható és valós képet nyújt az alapítvány december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, példamutató támogató tevékenységéről. Az ülésen elfogadták továbbá a évi költségvetési tervet, valamint a kommunikációs kiadások tervében szereplő elemekre vonatkozó döntés is megszületett ben az I. fordulós pályázatok elbírálása a évi júliusi kuratóriumi ülésen történt meg. A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány 2011-ben jött létre. Az Alapító okiratban foglaltak alapján az Alapító 2011-től 2014-ig évente 500 millió forintot bocsát az Alapítvány rendelkezésére. A Jövőnk mi a kibernetika? Energiája Térségfejlesztési Alapítvány célja a kedvezményezett területeken megvalósuló térségfejlesztés, az életminőség emelése, továbbá a munkahelyteremtés. Az érintettségi kört a paksi és kalocsai kistérség, valamint a szekszárdi kistérség egy részét magába foglaló 41 település alkotja. Az Alapítvány fennállása óta forintot ítélt oda a pályázóknak. A megítélt támogatás közvetetten forint fejlesztést generál az érintett térségekben. A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz kapcsolódó információk, többek között a Pályázati felhívás megtalálhatók a oldalon. A kibernetika az élő szervezetekben, gépekben végbemenő hírközlés, irányítás, információfeldolgozás általános, összefoglaló tudománya. 6 / TEIT HÍREK TEIT HÍREK / 7

5 jeta jeta Rekordmennyiségű pályázat érkezett az atomerőmű alapítványához Rekordmennyiségű pályázat érkezett az idei első pályázati fordulóban a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz. A kuratórium Dunaszentbenedeken tartott ülésén huszonegy igényt támogatott azzal a megjegyzéssel, hogy az összes többi pályázat megalapozott volt, de a keret csak ennyit tett lehetővé. Mittler István, az Alapítvány kommunikációs megbízottja arra világított rá, hogy az érdekeltségi terület negyvenegy települése közül negyven pályázott, ami jelzi, hogy az Alapítvány pályázati rendszerét jó lehetőségnek tekintik. Mittler István azt is aláhúzta, hogy ezzel idénre nem zárultak be a kapuk: a kuratórium meghirdette a második fordulót augusztus 25-ig várják az érdekeltségi körből érkező pályázati anyagokat, a döntést ez év októberéig meghozza a kuratórium a szakértő szervezet véleményét alapul véve. Máso dik körben 216 millió forintról születik döntés. A mostani nyertes pályázatok kö zött sok az energiafelhasználást csök ken tő beruházás, óvodák, orvosi rendelők, közösségi létesítmények újulnak meg Paks, Szekszárd és Kalocsa környezetében. Van a nyertesek között egész várost érintő informatikai fejlesztés csakúgy, mint kórházakat érintő beruházás. A döntést egy egzakt pontrendszer alapján hozták meg, a különbségek ahogy az ülésen elhangzott nüansznyi ak voltak. A legmagasabb értéket a gerjeni önkormányzat óvodát, könyvtárat, egészségházat érintő, ener giaracionalizálást eredményező projektje kapta. Támogatást kap mások mellett Dunaszentgyörgy az iskola fűtéskorszerűsítésére, melegvízellátásának modernizálására, Bikács egy munka - gépre, ami a településrendezés mellett a műveletlen területek műve lésbe vo nását segíti majd. Bölcskét külön kiemelték, mert itt örömteli esemény, óvodabővítés kezdődhet el három új munkahely születését segít ve, Pálfát pedig azért, mert egyetlen volt a pályázók közül, ahol másik pályázathoz önerő biztosítására kértek segítséget az Alapítványtól. Paks városa is a nyertesek között van, az önkor mányzat óvodaépület hőszigetelésére kért és kapott támogatást. A szekszárdi és a kalocsai kórház szintén a nyertesek között van: a véletlen műve ugyan, de mindkét helyen a betegétkeztetéssel függ össze a tervezett fejlesztés. A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványt az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. évente 500 millió forinttal támogatja, hogy így segítse a tér ség fejlődését, az ott élők élet minőségének javítását. A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány évi I. pályázati fordulójában támogatott TEIT-pályázatok Pályázó neve: Gerjen Község Önkormányzata Pályázat címe: Óvoda, könyvtár és egészségház nyílászáróinak cseréje és a homlokzat festése Pályázat tartalma: A gerjeni óvoda, könyvtár és egészségház egy épületben működik. Az épület régi építésű. Korábban az önkormányzat a könyvtárat felújította, annak három ablakát és ajtaját már modern szigetelt ablakokra, ajtóra cserélte. Jelen pályázattal az óvoda és az egészségház nyílászáróit tervezi modern szigetelt ablakokra cserélni. A pályázó neve: Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata A pályázat címe: Tornaterem fűtés és melegvíz ellátásának korszerűsítése A pályázat tartalma: A fűtéskorszerűsítés során a meglévő elavult központi gázkazánt új kondenzációs kombi gázkazánra váltják ki. Melegvíz előállítására megújuló energiát felhasználva Cosmo Future 251 szolár napkollektor készlet lesz kiépítve. Az épület déli tetőfelületén kap helyet a 3 db napkollektor tábla. Az állandó melegvíz ellátást az 500 literes Szolár tároló fogja biztosítani. A pályázó neve: Paks Város Önkormányzata A pályázat címe: Paksi Benedek Elek Óvoda Kishegyi Úti tagóvodájának felújítása A pályázat tartalma: Az önkormányzat az épület egészére kiterjedő energiatakarékos felújítást határozott el. Ennek első ütemeként a homlokzatok és a tető-felülvilágítók nyílászáróinak cseréje megtörtént. A második ütem a jelen projekt keretén belül tervezett felújítási munkákat foglalja magába, melyek fő tevékenységei az alábbiak: Lapostető hőszigetelése és csapadékvíz elleni szigetelése Csapadékvíz elvezetés felújítása Tető-felülvilágítók dongafedéseinek felújítása Villámvédelem felülvizsgálata, felújítása, új elemek illesztése Homlokzatok utólagos hőszigetelése. A pályázó neve: Ordas Község Önkormányzata A pályázat címe: Orvosi Rendelő épület felújítása A pályázat tartalma: Az Ordas, József A u. 9. szám alatti, elsősorban orvosi rendelő funkciójú, önkormányzati tulajdonú épület felújítását tervezi az önkormányzat energiafelhasználás racionalizálása miatt, homlokzati hőszigetelés készítésével (301,83 m 2 ) és a hőtechnikai követelményeknek megfelelő homlokzati nyílászárók cseréjével (bejárati ajtó és 13 db különböző méretű ablak). A pályázó neve: Kalocsa Város Önkormányzata A pályázat címe: Városháza épületének infrastruktúra fejlesztése A pályázat tartalma: Az önkormányzat tulajdonában lévő évben kiépítésre került szélessávú távközlési hálózat és az ehhez szervesen kapcsolódó kábel TV hálózat üzemeltetését szolgáló fejállomás elköltöztetése a Városháza pinceszintjére, illetve a meglévő eszközpark fejlesztése a korszerű szolgáltatások nyújtása érdekében. A pályázó neve: Dunatetétlen Község Önkormányzata A pályázat címe: Dunatetétleni óvoda tetőfelújítása A pályázat tartalma: Dunatetétlen községben egyetlen tagóvoda működik, melynek a 60-as években elkészült palatető héjazata van. A palafedés vízáteresztővé vált, ezért a felújítása, cseréje indokolt. A projekt megvalósítása során a 319 m 2 -es óvoda tető Tondach egyenes vágású kerámia cserépfedést kap a jelenlegi pala helyett. Fotó: Vincze Bálint A felsorolt TEIT-települések a évi I. fordulóban összesen Ft JETA támogatást nyertek el. 8 / TEIT HÍREK TEIT HÍREK / 9

6 ATOMERŐMŰ Atomerőmű Időszaki tárlat az Atomenergetikai Múzeumban Első időszaki kiállítását rendezi az Atomenergetikai Múzeum, A kibernetika hőskora avagy volt élet a PC előtt címmel. A kiállítás az informatika előtti korszakot, a kibernetika világát mutatja be. Fotó: László Orsolya Fotó: MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Archív A gazdagon illusztrált, számos, a kibernetika területén maradandót alkotó tudós, feltaláló munkásságát bemutató tárlat a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum és a túrkevei Finta Múzeum közös kiállításának anyaga. A két múzeum többéves együttműködésének eredményeképpen létrejött kiállítás olyan tárgyakat is magába foglal, amelyek korábban nem voltak láthatóak. A kiállítás anyagához tartozik például számos különleges számolóeszköz, az első magyar elektronikus számítógép néhány részegysége és a budapesti Piarista Gimnáziumban készített kibernetikai építőkészlet Tücsök nevű prototípusa is. Témájánál fogva elsősorban a fiatal felnőtteket célozza meg, de érdekes lehet a tárlat mindazoknak, akik érdeklődnek az informatika kezdeti szárnypróbálgatásai iránt. A kiállítás 2014 októberéig tekinthető meg Pakson. A tárlat ünnepélyes megnyitóját Nemes Tihamér, a hazai kibernetika egyik úttörőjének születésnapjára időzítették. Az ünnepélyes megnyitón Képes Gábor, a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet főosztályvezetője vezette körbe a sajtó meghívott képviselőit, a múzeum vendégeit. Képes Gábor az ünnepélyes megnyitón születésének 119. évfordulója alkalmából méltatta Nemes Tihamér munkásságát, egyben örömét fejezte ki, hogy a Magyar Műszaki és Köz lekedési Múzeum és a túrkevei Finta Múzeum közös kiállításának anyaga az Atomenergetikai Múzeum sokak által látogatott gyűjteményében lelt ideiglenes otthonra. Fizikaverseny a térség iskolásainak Idén tizenharmadik alkalommal tartották az erőmű körüli TEIT-es (Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás) települések kisiskolásainak fizikaversenyét. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. és a Pécsi Tudományegyetem együttműködése alapján a térségben tanuló általános iskolás diákok a 7. és 8. osztályban speciális, nukleáris ismeretekkel kiegészített tankönyvből sajátíthatják el az izgalmas tudnivalókat már több mint egy évtizede. A tanultakról adtak számot a Paksi Atomerőmű Tájékoztató és Látogatóközpontjában május 9-én rendezett versenyen, ahol öt csapat mérte össze tudását (Kalocsáról a Belvárosi és a Kertvárosi Iskola, Géderl ak, Fadd, Gerjen). Fotó: Bodajki Ákos A versenyzők az előzetesen kidolgozott feladat bemutatásával kezdték meg szereplésüket. Ennek témája a radioaktív hulladékok kezelése, elhelyezése volt. A mostani versenynapra is izgalmas kérdéscsoportot állított össze Szűcs József egyetemi tanár és asszisztense, Pozsgainé Lukács Erzsébet. A zsűrinek (Krizsán Árpád, Gyarmathy Katalin, Szabó Zoltán és Varga József) nem volt könnyű dolga, mivel jól felkészült csapatok versenyében kellett eredményt hirdetnie. Első helyezést ért el a Géderlaki Álta - lános Iskola csapata (felkészítő tanár: Petrik József, tanulók: Leták Enikő, Szulimán Dominika és Homolya Barna bás). Második lett a Faddi Általános Iskola Gerjeni Tagiskolájának csapata, a harmadik helyen a Faddi Általános Iskola tanulói végeztek. A diákok és tanáraik a WiN és a Paksi Atomerőmű ajándékaiban részesültek. a szeizmika a földrengéstan alkalmazott tudománya? szeizmikus módszerrel lehet legeredményesebben leképezni a földkéreg belső szerkezetét a talajrétegektől kezdődően egészen a néhányszor tíz kilométeres mélységekig? a paksi atomerőmű körül 300 négyzetkilométeres területen várhatóan augusztus 15- től szeizmikai mérési vizsgálatok végrehajtására kerül sor? 10 / TEIT HÍREK TEIT HÍREK / 11

7 ATOMERŐMŰ Atomerőmű Nyári jutalomtábor a Múzeumban Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Atomenergetikai Múzeuma (AEM) folytatva ez évre tervezett múzeumpedagógiai programját 2 1 hetes tábort szervezett a Társadalmi Ellenőrző, Információs és Területfejlesztési Társulás Duna bal partján lévő településein élő hetedikes és nyolcadikos korosztály számára. A bentlakásos, térítésmentes táborba azokat a fiatalokat választották ki az iskolák, akik a természettudományi tárgyak iránt érdeklődőek és tanulmányi eredményeik okán jutalomban részesülhetnek. Az AEM munkatársai által szervezett és lebonyolított kétszer egyhetes táboroztatásra első alkalommal került sor. A június , illetve közötti időszakokban a diák Pakson az Energetikai Szakközépiskola kollégiumában lakott. A szervezők gazdag programot állítottak össze számukra: megismerkedhettek Paks nevezetességeivel, a Paksi Atomerőmű valamennyi látnivalójával és a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft.-vel is. Keddenként a táborlakók Balatonfüredre és Tihanyba kirándultak. Délutánonként ha az időjárás engedte strandolhattak a fiatalok, vacsora után pedig mozinézés szerepelt a programban. Közmeghallgatások Pakson Több témában tartott közmeghallgatást az Országos Atomenergia Hivatal Pakson, a Polgármesteri Hivatal nagytermében. Fotó: Bodajki Ákos Május 5-én a Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. által benyújtott, az új atomerőművi blokkok telephelye vizsgálatának és értékelésének engedélyezésére vonatkozó kérelemmel kapcsolatban tartották a közmeghallgatást, amely a törvényi előírásoknak megfelelően zajlott. Május 6-án 12 órakor a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. kérelme alapján a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója üzemeltetési engedélyének módosítása kapcsán, majd 15 órakor az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 2. blokkjának tervezett üzemidőn túli üzemeltetése vonatkozásában tartották a közmeghallgatást. Rendkívüli fizikaóra hetedikes diákoknak Az MVM Paksi Atomerőmű Atomenergetikai Múzeuma (AEM) A fizika nagyszerű, mert egyszerű címmel fizika tantárgyhoz kapcsolódó kísérletsorozatot indított a tantárgy népszerűsítése, egyúttal az atomenergetikával kapcsolatos tájékozottság növelése érdekében. Az AEM-ben február 18-tól tíz héten át minden kedden megtartott rendezvény ezeken négy település tíz osztályának 240 diákja vett részt az első eleme az idei évre tervezett múzeumpedagógiai programsorozatnak. Dr. Kovács Antal, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. kommunikációs igaz gatója a kezdeményezés hátteréről elmondta: a részvénytársaság számára kie melten fontos, hogy a fizika tantárgy iránti érdeklődés növekedjen Fotó: Bodajki Ákos ki volt Nemes Tihamér? a térségben. Ezért támogatta azt a múzeumi elképzelést, hogy az iskolákban a csak nagyon ritkán látható kísérletekkel a társaság járuljon hozzá a fizikával kapcsolatos érdeklődés felkeltéséhez, fenntartásához. A tantervben először a hetedik évfolyamban kap helyet a fizika, ezért döntöttünk úgy, hogy ezt a korosztályt célozzuk meg. Ők legyenek azok a gyerekek, akiknek a fizika szó érdekes, izgalmas tantárgyat jelent. Örömmel tapasztaltuk, hogy a kezdeményezés beváltotta a hozzá fűzött reményeket, az iskolák részéről pozitív visszajelzések érkeztek. Ezen túlmenően törekedtünk arra is, hogy az atomerőműves hiányszakmákhoz kapcsolódó ismeretek visszaköszönjenek a látottakból. A program első lépésként a Duna bal partján található TEIT-települések (Társadalmi Ellenőrző, Információs és Területfejlesztési Társulás) tanulóit célozta. Ennek oka, hogy az ott élő tehetséges és a természettudományok iránt érdeklődő fiatalokat a fizikán keresztül is szeretnénk közelebb hozni a műszaki területekhez, segítve ezáltal pályaorientációjukat. A kísérleteket, amelyek a 7. évfo lyam tantervére épülnek, Krizsán Árpád fizikatanár, az Energetikai Szak középiskola és Kollégium fizikatanára mutatta be. Az alkalmanként hatvanperces, látványos bemutatókon való részvételen túl a diákok a múzeumot is megtekinthették. Mérnök, feltaláló, akinek korszakos jelentőségű műve, a Kibernetikai gépek ben, két évvel halála után jelent meg. Találmányai, kutatásai az emberi gondolkodás és az emberi cselekvés megismerését célozzák, sajátos szemszögből, a mérnöki módszerek segítségével közelítik meg a témát. 12 / TEIT HÍREK TEIT HÍREK / 13

8 Atomerőmű paks II. Félmilliomodik látogatóját fogadta a Paksi Atomerőmű Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt óta működteti Tájékoztató és Látogatóközpontját, amely a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően népszerű és látványos bemutatóhellyé vált a nukleáris energiatermelés iránt érdeklődő hazai és külföldi vendégek számára. Az atomerőmű közvetlen szomszédságában elhelyezkedő központ május 26-án fogadta látogatóját. A budapesti Wesselényi Miklós Műszaki Szakközép és Szakiskola diákját, Beck Ádámot érte a megtiszteltetés, hogy félmilliomodik látogatóként léphetett be a létesítmény látogatóközpontjába. A tanulót Hamvas István, a Paksi Atomerőmű vezérigazgatója és Dr. Kovács Antal kommunikációs igazgató köszöntötte. Mindig nagy öröm látni, hogy milyen sokan érdeklődnek a tevékenységünk iránt. Ez arra ösztönöz minket, hogy minél több olyan lehetőséget biztosítsunk a lakosság számára, ahol megismerkedhetnek az atomenergia hasznos és béké scélú felhasználásával. Mivel a jelenleg működő blokkok terveink szerint még további húsz évig a magyar villamosenergia-termelés szolgálatában állnak majd, külön öröm, amikor fiatal érdeklődők ismerkednek meg a létesítménnyel, hiszen elmondhatjuk nekik, hogy az ő generációjuk számára is még hosszú évekig biztosítani tudjuk innen az atomenergia nyújtotta előnyöket mondta Hamvas István vezérigazgató. Hazánk egyetlen, az ország villamosenergia-termelésének több mint felét adó atomerőműve a kezdetektől a nyitottság politikáját folytatja. Ennek szellemében üzemelteti Tájékoztató és Látogatóközpontját, ahová bárki, szinte bármikor betérhet, és a saját szemével győződhet meg arról, hogy miért biztonságos, tiszta és gazdaságos megoldás a nukleáris energia hasznosítása tette hozzá Kovács Antal kommunikációs igazgató. A látogatóközpont mellett maga az atomerőmű is megtekinthető egy speciálisan erre a célra kialakított látogatófolyosón, amely Európában is ritkaságszámba megy. Ezen túlmenően szintén nagy népszerűségnek örvend az Atomenergetikai Múzeum is, amelyet két évvel a megnyitása után, már több mint harmincötezren látogattak meg, és a hazai érdeklődők mellett, szintén rendszeresen fogad külföldi csoportokat. A Paksi Atomerőművel és általánosságban az atomenergiával azok is megismerkedhettek az elmúlt években, akiknek eddig nem volt lehetőségük Paksra utazni, ugyanis a Jövőnk Energiája Interaktív Kamion mozgó tárlata rendszeresen látogatja az ország településeit és a nagyobb kulturális rendezvényeket. Ennek köszönhetően már közel kétszázezer emberhez jutott el az interaktív mobil kiállítás. Fotó: Bodajki Ákos Zene, művészet, kultúra és atomenergia A Jövőnk Energiája Interaktív Kamion idén nyáron is várja a fiatalok és családok körében legkedveltebb hazai nyári fesztiválok és nagyrendezvények látogatóit. A kamionon dolgozó szakértők első kézből tájékoztatják az érdeklődőket az atomenergia békés célú felhasználásának történetéről, jelenéről és jövőjéről. A Jövőnk Energiája Interaktív Kamion A közkedvelt szimulátor Fotó: Tibai Ferenc Fotó: Bodajki Ákos A kamion 2009 óta járja az országot, már több mint 200 ezren köztük több ezer fesztiválozó fiatal ismerkedtek meg a Paksi Atomerőmű működésével, a hazai villamosenergia-rendszerben betöl tött sze re pével és a kapacitás-fenntar tás nem zetgazdasági jelentőségével. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. és az MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. közös interaktív kiállításán a látogatók kipróbálhatják, milyen érzés a hazai ener giatermelés több mint felét adó atomerőművet irányítani, hogyan sötétülne el az ország és hogyan nőne az áram ára, ha csökkentenék az erőmű teljesítményét. A virtuális irányítópulton kívül interaktív bemutató táblákon ismerkedhetnek meg többek között az atomerőmű környezetének élővilágával, kipróbálhatják az áramfejlesztő kerékpárt és tesztgépen tehetik próbára atomenergiával kapcsolatos tudásukat. Júliustól szeptember elejéig a fesztiválozó fiatalok akár két koncert között is megismerkedhetnek az atomenergiával a soproni VOLT, a Miskolctapolcán megrendezésre kerülő EFOTT, vagy a szegedi SZIN ideje alatt. A kulturális és művészeti rendezvények iránt érdeklődők idén a kapolcsi Művészetek Völgyén, a Debreceni Virágkarneválon, a Szerencsi Csoko ládéfesztiválon és a nyíregyházi Vidor Fesztiválon tekinthetik meg az interaktív kamion kiállítását, atomenergetikai tudás tárát. Az MVM Paks II. Zrt. Facebook oldalán folyamatosan beszámol a kamion útjáról. A mobil kiállítás által meglátogatott településekről rendszerint érdekes, képekkel illusztrált ismertetőt is közöl, így természetesen nem lesz ez másként az említett hét nyári fesztivál esetében sem. 14 / TEIT HÍREK TEIT HÍREK / 15

9 ordas bátya folytatás az 1. oldalról (Ordas): A falukép lenyűgöző. A falucska utcáit többnyire éves lakóépületek alkotják, de nem ritkák a éves épületek sem. Ordas nevezetessége a tájház kemencével, a falusiak büszkesége a sportpálya, a római katolikus templom és a mai is működő általános iskola, ahol 12 alsó tagozatos gyermek tanult az elmúlt tanévben. Közösségmegtartó és erősítő rendezvényük a falunap, amit idén augusztus én tartanak. Ordasi legendárium A kutyás-báró A Rákóczi utcában lakott régen egy dúsgazdag ember, aki báró volt. A legenda szerint a vagyona miatt jóval több katonát kellett volna kiállítania, mint amennyit kiállított, vagyis kijátszotta a korabeli törvényt, ezért büntetése az volt, hogy katonák helyett több száz kutyát kellett tartania a birtokán Csordakút A török időben a település csordakútjába rejtette el a lakosság a templom harangját. Mára már betemetődött folytatás az 1. oldalról (Bátya): A körülírt nagy határon belül ma több községet és pusztát találunk, így Fajszot és Oroszit. A török hódoltság idején települtek ide a rácok. Ma horvát kisebbségi önkor mányzat működik a faluban ben a horvát lakosok aránya 13,8% volt. A településen az Esztergom-Máriagyüd zarándokút halad át. A faluban paprikamúzeum és csomagolóüzem működik, általános iskolájában az elmúlt évben 98 gyerek tanult. Bátyán nagy múltra visszatekintő népdalkör és fúvószenekar működik. A település nevezetességei a barokk stí lusú 1790-ben épült római katolikus temp lom, a Kálvária-kert a Szentháromság -szobor, a Nepomuki Szent János szobor. A bátyaiak büszkesége dr. Fehér Zoltán, Pilinszkydíjas néprajzkutató. Fontos, hogy az őszi ültetésű bátyai fokhagyma hungari kum. Hagyományo san megrendezik minden évben a fok hagymafesztivált, ennek időpontja idén augusztus 8-a. Tölgyfakút A török elől egy rézbográcsban a tölgyfa kútban ásták el az aranyat. A déli harangszó alkalmával, ha a tölgyfaág és a kútgém árnyéka egybeesik, attól a helytől tíz lépésre van elásva a kincs július-augusztus hónapban megrendezik az Ordasi nyári esték rendezvénysorozatot? a településen fröccsöntő üzem működik? az itt élők egyik legkedvesebb étele a pacal pörkölt kenyérrel? hogy a polgármester maga is részt vesz a település virágosításában? az ordasi alkotótábor legidősebb alkotója 88 éves? a falu szülötte Harangozó Teréz táncdalénekes? a település jellegzetes étele a makala, egyféle fokhagymaszósz, mely az alábbi alapanyagokból áll: zsír, fokhagyma, liszt, pirospaprika, kolbász, tojás, só, bors? kedvelt helyi étel a paprikás-sós-tojásos kalács? a fokhagymafesztivált magánemberek kezdeményezték, szervezik és ők a lebonyolítók is? 16 / TEIT HÍREK TEIT HÍREK / 17

10 Bemutatóterem és TEIT Iroda Kalocsa Szent István király út 35. Telefon: 78/ MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Tájékoztató és Látogató központ nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8-15 óráig, szombaton 9-13 óráig telefon: 75/ telefax: 75/ cím: 7031 Paks, Pf web: Atomenergetikai Múzeum Energiát adunk a mindennapokhoz - MVM Csoport TEIT HÍREK / 19

11 A Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás kiadványa KALOCSA PAKS TENGELIC G é de r L A K GERJEN ORDAS FOKTŐ DUNASZENTGYÖRGY DUNASZENTBENEDEK USZÓD FADD BÁTYA PUSZTAHENCSE Impresszum: A Társadalmi Ellenőrző, Információs és Területfejlesztési Társulás lapja 6300 Kalocsa, Szent István út 35. Felelős kiadó: Török Ferenc TEIT elnök Készült: Kerényi nyomda, Szekszárd Megjelenik: kéthavonta Pakson és környékén példányban

A RADIOAKTÍV HULLADÉKKEZELÉS PROGRAMJA MAGYARORSZÁGON. Dr. Kereki Ferenc ügyvezető igazgató RHK Kft. 2015. 06. 02.

A RADIOAKTÍV HULLADÉKKEZELÉS PROGRAMJA MAGYARORSZÁGON. Dr. Kereki Ferenc ügyvezető igazgató RHK Kft. 2015. 06. 02. A RADIOAKTÍV HULLADÉKKEZELÉS PROGRAMJA MAGYARORSZÁGON Dr. Kereki Ferenc ügyvezető igazgató RHK Kft. 2015. 06. 02. Programjaink RHFT Püspökszilágy Paks KKÁT NRHT MKKB Kutatási helyszín Boda Kővágószőlős

Részletesebben

Szabályozás. Alapkezelő: Országos Atomenergia Hivatal Befizetők: a hulladék termelők Felügyelet: Nemzeti Fejlesztési Miniszter

Szabályozás. Alapkezelő: Országos Atomenergia Hivatal Befizetők: a hulladék termelők Felügyelet: Nemzeti Fejlesztési Miniszter PURAM Dr. Kereki Ferenc Ügyvezető igazgató RHK Kft. Szabályozás Az Atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. Tv. határozza meg a feladatokat: 1. Radioaktív hulladékok elhelyezése 2. Kiégett fűtőelemek tárolása

Részletesebben

Nagy aktivitású kutatás

Nagy aktivitású kutatás B AF Nagy aktivitású kutatás Milyen hulladék elhelyezését kell megoldani? Az atomenergia alkalmazásának legismertebb és legjelentősebb területe a villamosenergia-termelés. A négy, egyenként 500 MW névleges

Részletesebben

Nemzeti Nukleáris Kutatási Program

Nemzeti Nukleáris Kutatási Program Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont Nemzeti Nukleáris Kutatási Program 2014-2018 Horváth Ákos Főigazgató, MTA EK foigazgato@energia.mta.hu Előzmények 2010. Elkészül a hazai nukleáris

Részletesebben

J E L E N T É S. Helyszín, időpont: Krsko (Szlovénia), 2010. május 14-17. NYMTIT szakmai út Résztvevő: Nős Bálint, Somogyi Szabolcs (RHK Kft.

J E L E N T É S. Helyszín, időpont: Krsko (Szlovénia), 2010. május 14-17. NYMTIT szakmai út Résztvevő: Nős Bálint, Somogyi Szabolcs (RHK Kft. Ú T I J E L E N T É S Helyszín, időpont: Krsko (Szlovénia), 2010. május 14-17. Tárgy: NYMTIT szakmai út Résztvevő: Nős Bálint, Somogyi Szabolcs (RHK Kft.) 1. A szakmai program A szakmai program két látogatásból

Részletesebben

Atomerőmű. Radioaktívhulladék-kezelés

Atomerőmű. Radioaktívhulladék-kezelés Atomerőmű. Radioaktívhulladék-kezelés Lajos Máté lajos.mate@osski.hu OSSKI Bővített fokozatú sugárvédelmi tanfolyam 2016. október 13. Országos Közegészségügyi Központ (OKK) Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi

Részletesebben

Ipari hulladék: 2 milliárd m 3 / év. Toxikus hulladék: 36 millió t/év (EU-15, 2000.) Radioaktív hulladék: 40 000 m 3 /év

Ipari hulladék: 2 milliárd m 3 / év. Toxikus hulladék: 36 millió t/év (EU-15, 2000.) Radioaktív hulladék: 40 000 m 3 /év Ipari hulladék: 2 milliárd m 3 / év Toxikus hulladék: 36 millió t/év (EU-15, 2000.) Radioaktív hulladék: 40 000 m 3 /év Nagy aktivitású hulladék: 240 m 3 /év Európai Unióban keletkezı radioaktív hulladékok

Részletesebben

Sajtótájékoztató. Baji Csaba Elnök-vezérigazgató, MVM Zrt. az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Igazgatóságának elnöke

Sajtótájékoztató. Baji Csaba Elnök-vezérigazgató, MVM Zrt. az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Igazgatóságának elnöke Sajtótájékoztató Baji Csaba Elnök-vezérigazgató, Zrt. az Igazgatóságának elnöke Hamvas István vezérigazgató Budapest, 2015. február 4. stratégia Küldetés Gazdaságpolitikai célok megvalósítása Az Csoport

Részletesebben

MET 7. Energia műhely

MET 7. Energia műhely MET 7. Energia műhely Atomenergetikai körkép Paks II. a kapacitás fenntartásáért Nagy Sándor vezérigazgató MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. 2012. december 13. Nemzeti Energia Stratégia 2030 1 Fő célok:

Részletesebben

V. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január-február

V. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január-február Pontot TETT-ek az alszerzõdések végére 3. oldal TETT HÍRLAP BÁTASZÉK BÁTAAPÁTI CIKÓ FEKED MÓRÁGY MÕCSÉNY VÉMÉND V. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január-február EZÉRT TET(T)SZIK NEKEM A TELEPÜLÉSEM... Fogalmazásíró

Részletesebben

NyMTIT KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS 2015 NYUGAT-MECSEKI TÉRSÉG

NyMTIT KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS 2015 NYUGAT-MECSEKI TÉRSÉG NyMTIT KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS 2015 NYUGAT-MECSEKI TÉRSÉG Kutatási alapadatok Minta 2007: 800 fő megkérdezése 2009: 801 fő megkérdezése 2011: 804 fő megkérdezése 2013: 1001 fő megkérdezése 2015: 1003 fő megkérdezése

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

KB: Jövőre lesz 60 éve, hogy üzembe állították a világ első atomerőművét, amely 1954-ben Obnyinszkban kezdte meg működését.

KB: Jövőre lesz 60 éve, hogy üzembe állították a világ első atomerőművét, amely 1954-ben Obnyinszkban kezdte meg működését. Kossuth Rádió, Krónika, 2013.10.18. Közelről MV: Jó napot kívánok mindenkinek, azoknak is akik most kapcsolódnak be. Kedvükért is mondom, hogy mivel fogunk foglalkozunk ebben az órában itt a Kossuth Rádióban.

Részletesebben

Sajtótájékoztató január 26. Süli János vezérigazgató

Sajtótájékoztató január 26. Süli János vezérigazgató Sajtótájékoztató 2010. január 26. Süli János vezérigazgató 1 A 2009. évi üzleti terv Legfontosabb cél: biztonságos üzemeltetés stratégiai projektek előkészítésének és megvalósításának folytatása Megnevezés

Részletesebben

VÁLTOZÁS A RADIOAKTÍV HULLADÉKTÁROLÓK HATÓSÁGI FELÜGYELETÉBEN. Nagy Gábor nukleáris biztonsági felügyelő, Országos Atomenergia Hivatal

VÁLTOZÁS A RADIOAKTÍV HULLADÉKTÁROLÓK HATÓSÁGI FELÜGYELETÉBEN. Nagy Gábor nukleáris biztonsági felügyelő, Országos Atomenergia Hivatal VÁLTOZÁS A RADIOAKTÍV HULLADÉKTÁROLÓK HATÓSÁGI FELÜGYELETÉBEN Nagy Gábor nukleáris biztonsági felügyelő, Országos Atomenergia Hivatal Hullán Szabolcs mb. főigazgató-helyettes, Országos Atomenergia Hivatal

Részletesebben

A 95%-os támogatású, 156 millió Ft összköltségű projekt a Támogatási Szerződés szerint 2014. január 1. napjával elkezdődött.

A 95%-os támogatású, 156 millió Ft összköltségű projekt a Támogatási Szerződés szerint 2014. január 1. napjával elkezdődött. SAJTÓKÖZLEMÉNYEK 2014 JANUÁR 15. Kalocsa Városa ismét elnyert pályázattal büszkélkedhet. Ezúttal az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával megvalósuló

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/01

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/01 Projekt címe: Turizmus határok nélkül információs látogatóközpontok fejlesztése Nagyatádon és Križevciben Projekt rövid címe: ViNaK Projekt azonosító: HUHR/1101/1.2.2/2020 Vezető Kedvezményezett: Križevci

Részletesebben

Kiégett KKÁT. Kazetták Átmeneti Tárolója

Kiégett KKÁT. Kazetták Átmeneti Tárolója Kiégett KKÁT Kazetták Átmeneti Tárolója KIÉGETT KAZETTÁK ÁTMENETI TÁROLÓJA Az atomerőmű szomszédságában álló Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója (KKÁT) fontos feladatot lát el: ide kerülnek a Paksi Atomerőműben

Részletesebben

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1 Szám: 1/205- /2013. Pékné dr. Csefkó Judit E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület 2013. február 7--i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-i ülésére. A tájékoztatót készítette műszaki irodavezető

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-i ülésére. A tájékoztatót készítette műszaki irodavezető 6508-2/2011 T Á J É K O Z T A T Ó Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-i ülésére Tárgy: Tájékoztatás öntözőcsatorna kiépítésének lehetőségéről A tájékoztatót készítette Strobl

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

2015. évi VII. törvény

2015. évi VII. törvény 2015. évi VII. törvény a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos beruházásról, valamint az ezzel kapcsolatos egyes törvények módosításáról 1 Az Országgyűlés az Alaptörvény Q) cikkében

Részletesebben

A Képes Géza Általános Iskola 7. és 8. osztályos tanulói rendhagyó fizika órán meglátogatták a Paksi Atomerőmű interaktív kamionját

A Képes Géza Általános Iskola 7. és 8. osztályos tanulói rendhagyó fizika órán meglátogatták a Paksi Atomerőmű interaktív kamionját A Képes Géza Általános Iskola 7. és 8. osztályos tanulói rendhagyó fizika órán meglátogatták a Paksi Atomerőmű interaktív kamionját Dr. Kemenes László az atomerőmű szakemberének tájékoztatója alapján választ

Részletesebben

Tizenöt éves az RHK Kft.

Tizenöt éves az RHK Kft. 12 Az eredmények értelmezése: A Paksi Atomerőmű 30 km-es körzetében a környezeti gammasugárzás havi átlagos dózisteljesítménye 2013. július, a Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési

Részletesebben

megrendelése, ellátása I. rész (Haller János Általános, Szakközép- és Szakiskola)

megrendelése, ellátása I. rész (Haller János Általános, Szakközép- és Szakiskola) 1. Szerződés tárgya: Támogatás nyújtása az E.MTE-1904 Labdarúgó Szakosztály 2011. évi működéséhez Támogató: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata Támogatott fél megnevezése: Első Mosonmagyaróvári Torna Egylet

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület április 6-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület április 6-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2016. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2016. április 6-án megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 46. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZAT: 46/2016.(IV.6.)

Részletesebben

Közhasznúsági jelentése a 2011. évről

Közhasznúsági jelentése a 2011. évről Teremtőkert Kulturális és Művészeti Alkotó Egyesület 2463 Tordas, Erdőmajor 1/A Hrsz. 59/2 Közhasznúsági jelentése a 2011. évről 1. Számviteli beszámoló A Teremtőkert Kulturális és Művészeti Alkotó Egyesület

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról Támogatás témája: Múzeumi gyűjtemények tárgyi és szellemi kulturális örökségünk című magyar-román

Részletesebben

Kódszám: KEOP-2012-5.5.0/D

Kódszám: KEOP-2012-5.5.0/D Kódszám: KEOP-2012-5.5.0/D 1. A támogatás célja: Jelen pályázati felhívás kiemelt célkitűzése összhangban a hazai és EU stratégiával ösztönözni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást

Részletesebben

A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány évi Közhasznúsági jelentése

A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány évi Közhasznúsági jelentése A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentése 1. Számviteli beszámoló A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány 2011. évi gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a közhasznúsági törvénynek

Részletesebben

Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló

Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló Az atomenergia felhasználása közben sugárzó, radioizotóppal különböző mértékben szennyezett hulladék anyagok maradnak vissza, amelyek biztonságos kezelésére, tárolására

Részletesebben

KEOP-5.6.0 Környezet és Energia Operatív program KEOP-5.6.0-12/2013-0034

KEOP-5.6.0 Környezet és Energia Operatív program KEOP-5.6.0-12/2013-0034 KEOP-5.6.0 Környezet és Energia Operatív program KEOP-5.6.0-12/2013-0034 0034 Pest II: Bernecebaráti Bernecebaráti Szokolyi Alajos Általános Tagiskola és tornaterem melléképülete Az intézmény 2 különálló

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ. 2012. január 30. az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ. 2012. január 30. az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ 2012. január 30. Baji Csaba a PA Zrt. Igazgatóságának elnöke az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója Hamvas István a PA Zrt. vezérigazgatója 1 2011. évi eredmények Eredményeink: - Terven felüli,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. ÉVRŐL

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. ÉVRŐL KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. ÉVRŐL GYERMEKEINK A JÖVŐ ALAPÍTVÁNY 7530 KADARKÚT, FŐ U. 1. Tartalmi beszámoló A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2104. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2014-ben

Részletesebben

Közép-Magyarországi Operatív Program eredményei és tapasztalatai Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft. Varga Tamás ügyvezető igazgató

Közép-Magyarországi Operatív Program eredményei és tapasztalatai Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft. Varga Tamás ügyvezető igazgató Közép-Magyarországi Operatív Program eredményei és tapasztalatai Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft. Varga Tamás ügyvezető igazgató Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Részletesebben

Lezajlott a X. Ribár Béla emlékverseny fizikából

Lezajlott a X. Ribár Béla emlékverseny fizikából Lezajlott a X. Ribár Béla emlékverseny fizikából Muhi Béla összefoglalója A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete a GENIUS tehetséggondozó mozgalom keretében tizedik alkalommal rendezte meg a Ribár Béla

Részletesebben

2012. évi közhasznúsági jelentése

2012. évi közhasznúsági jelentése KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2012. évi közhasznúsági jelentése 1 TARTALOM Tartalom 1. A SZERVEZET ALAPADATAI... 3 2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ... 4

Részletesebben

Boundless World - Establishing an NGA Telecommunications Network between Békés Sub- Region and Bihor County HURO/1101/002/1.2.1. Webes megjelenések

Boundless World - Establishing an NGA Telecommunications Network between Békés Sub- Region and Bihor County HURO/1101/002/1.2.1. Webes megjelenések 1. http://www.beol.hu/bekes/gazdasag/elindult-a-bekesi-szuperhalozat-epitese-485861 Elindult a békési szuperhálózat építése 2013. február 26. 14:02 p. g. A nyitórendezvénnyel indították útjára kedden a

Részletesebben

ERŐS BESZÁLLÍTÓI HÁTTÉRT IGÉNYELNEK AZ ÚJ BLOKKOK

ERŐS BESZÁLLÍTÓI HÁTTÉRT IGÉNYELNEK AZ ÚJ BLOKKOK Tartalom Erős beszállítói háttért igényelnek az új blokkok Szaúdi magyar energetikai együttműködésről egyeztettek Európai Unió A stressz teszt eredményei Európai Parlamenti nukleáris hírek röviden FORATOM

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

DÉL-BORSODI LEADER EGYESÜLET, 3450 Mezőcsát, Hősök tere.24.

DÉL-BORSODI LEADER EGYESÜLET, 3450 Mezőcsát, Hősök tere.24. DÉL-BORSODI LEADER EGYESÜLET, 3450 Mezőcsát, Hősök tere.24. Jogcímkód: 6.352.01.01 Pályázó neve: Vattai Református Egyházközség Pályázó MVH regisztrációs száma: 1008787606 Iratazonosító: 1553488383 Vattai

Részletesebben

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Miért? Alapvető fontosságúnak tartjuk, hogy az itt élő, illetve Tatán tanuló fiatalok megismerkedjenek az őket körülvevő környezettel, a város történetével és nevezetességeivel.

Részletesebben

Spanyolországi tanulmányút

Spanyolországi tanulmányút IV. évfolyam 2. szám 2007. július A Tájoló tartalmából NyMTIT közvélemény-kutatás 2007. Az atomerômûvek üzemeltetése következtében keletkezô radioaktív hulladékok biztonságos elhelyezését továbbra is állami

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

Bringával a LEADER fejlesztések nyomában (3. rész)

Bringával a LEADER fejlesztések nyomában (3. rész) Bringával a LEADER fejlesztések nyomában (3. rész) 2010. augusztus 30-ára terveztük bringatúránk alsó-szigetközi részét, ám az időjárás közbeszólt: az eső úgy esett, hogy két napig el sem állt. Kénytelenek

Részletesebben

Radioaktív hulladékok kezelése az atomerőműben

Radioaktív hulladékok kezelése az atomerőműben Radioaktív kezelése az atomerőműben 1 Elter Enikő, Feil Ferenc MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Tartalom Célok, feladatmegosztás Hulladékkezelési koncepciók Koncepció megvalósítás folyamata A kis és közepes aktivitású

Részletesebben

Széndioxid-többlet és atomenergia nélkül

Széndioxid-többlet és atomenergia nélkül Széndioxid-többlet és atomenergia nélkül Javaslat a készülő energiapolitikai stratégiához Domina Kristóf 2007 A Paksi Atomerőmű jelentette kockázatok, illetve az általa okozott károk negyven éves szovjet

Részletesebben

A szén-dioxid mentes város megteremtése Koppenhága példáján. Nagy András VÁTI Nonprofit Kft.

A szén-dioxid mentes város megteremtése Koppenhága példáján. Nagy András VÁTI Nonprofit Kft. A szén-dioxid mentes város megteremtése Koppenhága példáján Nagy András VÁTI Nonprofit Kft. Szén-dioxid semlegesség A vízió: 2025-ben Koppenhága lesz az első szén-dioxidsemleges főváros a világon. az összes

Részletesebben

KEOP-1.1.1/C/13. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése

KEOP-1.1.1/C/13. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése KEOP-1.1.1/C/13 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése Pályázók köre: települési önkormányzatok, települési önkormányzatok által létrehozott

Részletesebben

Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. a Cigány Kisebbségi Önkormányzat székhelyén, a III. emeleti irodában.

Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. a Cigány Kisebbségi Önkormányzat székhelyén, a III. emeleti irodában. Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: /2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Településfejlesztés a Vidékfejlesztési Programban

Településfejlesztés a Vidékfejlesztési Programban Településfejlesztés a Vidékfejlesztési Programban Nagyné Virág Szilvia EMVA gazdaságfejlesztési referens Kimle, 2016. február 16. Pályázati felhívás Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója,

Részletesebben

Cím: Óriás dinók jönnek Patagóniából Forrás: Népszabadság, Ötvös Zoltán, március 9.

Cím: Óriás dinók jönnek Patagóniából Forrás: Népszabadság, Ötvös Zoltán, március 9. Cím: Óriás dinók jönnek Patagóniából Forrás: Népszabadság, Ötvös Zoltán, 2007. március 9. Szövegtípus: magyarázó Szöveg olvashatósága: közepesen nehéz Kérdések nehézsége: könnyű, közepesen nehéz, nehéz

Részletesebben

Energetikai pályázatok 2012/13

Energetikai pályázatok 2012/13 Energetikai pályázatok 2012/13 Összefoglaló A Környezet és Energia Operatív Program keretében 2012/13-ban 8 új pályázat konstrukció jelenik meg. A pályázatok célja az energiahatékonyság és az energiatakarékosság

Részletesebben

Radnóti-nap 2014. Rajz pályázatot Meseíró pályázatot.

Radnóti-nap 2014. Rajz pályázatot Meseíró pályázatot. Radnóti-nap 2014 Mit is jelenthet húsz, vagy ötven év? múlt és jövendő századok sora? A költő oly idős, amennyi a világ, ( Radnóti Miklós: Köszöntő) A Városközponti Tulipános Általános Iskola Radnóti Miklós

Részletesebben

Frank-Elektro Kft. EMLÉKEZTETŐ Nyílt napról

Frank-Elektro Kft. EMLÉKEZTETŐ Nyílt napról Frank-Elektro Kft. 5440 Kunszentmárton Zrínyi u. 42. Telefon: 56/560-040, 30/970-5749 frankelektro.kft@gmail.com EMLÉKEZTETŐ Nyílt napról Frank-Elektro Kft. telephely korszerűsítése, építési munkái. A

Részletesebben

Tisztelt Oktatási Bizottság!

Tisztelt Oktatási Bizottság! Tisztelt Oktatási Bizottság! Az Aranyalma Magyar Műveltség Egyesület 2011 április 5-én Biatorbágyi Ökumenikus Iskoláért című beadványban fordul Biatorbágy Város Önkormányzatához. A város képviselőtestülete

Részletesebben

Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2. 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó

Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2. 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom a Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma:

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV Tartalma: Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény kimutatás) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Célszerinti kifizetések kimutatása Támogatások kimutatása A közhasznúsági

Részletesebben

,).fd. számú előterjesztés

,).fd. számú előterjesztés ,).fd. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a KEOP-5.3.0/A/09-2010-0159 azonosító számú "Az energetikai hatékonyság

Részletesebben

Környezetbarát elektromos energia az atomerőműből. Pécsi Zsolt Paks, november 24.

Környezetbarát elektromos energia az atomerőműből. Pécsi Zsolt Paks, november 24. Környezetbarát elektromos energia az atomerőműből Pécsi Zsolt Paks, 2011. november 24. Jövőképünk, környezetpolitikánk A Paksi Atomerőmű az elkövetkezendő évekre célul tűzte ki, hogy az erőműben a nukleáris

Részletesebben

TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT. 2014. november 10 - november 14.

TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT. 2014. november 10 - november 14. TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT 2014. november 10 - november 14. A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT PROGRAMJA 2014. november 10 - november 14. November 10. hétfő 13 45 óra Megnyitó 14 00 óra Matematika verseny I. forduló

Részletesebben

Tisztelt Szekszárdi Városi Bíróság!

Tisztelt Szekszárdi Városi Bíróság! Tisztelt Szekszárdi Városi Bíróság! Az Energia Klub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ (1056, Budapest, Szerb u. 17-19., képv: Ámon Ada) meghatalmazott jogi képviselőnk (Dr. Baltay Levente, 2360

Részletesebben

A Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2010. évről

A Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2010. évről Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítvány 7030 Paks, Dózsa Gy. u. 95. Tel.: 75/519-300 Fax.: 75/ 414-282 Honlap: www.szilardverseny.hu A Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2010.

Részletesebben

KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY

KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY ETV-ERŐTERV Rt. ENERGETIKAI TERVEZŐ ÉS VÁLLALKOZÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1450 Budapest, Pf. 111. 1094 Budapest, Angyal u. 1-3. Tel.: (361) 455-3600 Fax.: (361) 218-5585 PAKSI ATOMERŐMŰ 1-4. BLOKK A PAKSI ATOMERŐMŰ

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KEHOP-5.2.2.-16-2016-00056 A FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ÉPÜLETEINEK ENERGETIKAI FEJLESZTÉSE 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. A KEHOP-5.2.2 projekt rövid bemutatása:

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI PEDAGÓGIAI HETEK 2014. Nincsen út járatlan és nincs az a cél, amelyhez ne vezetne ösvény. (Boncza Berta)

BÁCS-KISKUN MEGYEI PEDAGÓGIAI HETEK 2014. Nincsen út járatlan és nincs az a cél, amelyhez ne vezetne ösvény. (Boncza Berta) BÁCS-KISKUN MEGYEI PEDAGÓGIAI HETEK 2014. Nincsen út járatlan és nincs az a cél, amelyhez ne vezetne ösvény. (Boncza Berta) 1 Tartalom Bácsalmás Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás Óvodája és Egységes

Részletesebben

KEOP-5.6.0 Környezet és Energia Operatív program KEOP-5.6.0-12/2013-0035

KEOP-5.6.0 Környezet és Energia Operatív program KEOP-5.6.0-12/2013-0035 KEOP-5.6.0 Környezet és Energia Operatív program KEOP-5.6.0-12/2013-0035 0035 Pest I:Érd Érdligeti Általános Iskola Az Érdligeti Általános Iskola fenntartója és működtetője a KLIK Érdi Tankerülete. Két

Részletesebben

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése.

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése. Vezetői összefoglaló Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése. A következő oldalakon vázlatosan összefoglaljuk a projektet érintő főbb jellemzőket és

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

MAGYAR NUKLEÁRIS TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009

MAGYAR NUKLEÁRIS TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 Adószám: 19668693-1-43 MAGYAR NUKLEÁRIS TÁRSASÁG 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3-9. R ép. III./317. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 Dátum: 2010. április 01. a szervezet képviselője 1. A Társaság bemutatása

Részletesebben

Definíciók. Aktivitás szerint: N < 2kW / m 3 KKAH. N > 2KW / m 3 NAH. Felezési idı szerint: T ½ < 30 év RÉH. T ½ > 30 év HÉH

Definíciók. Aktivitás szerint: N < 2kW / m 3 KKAH. N > 2KW / m 3 NAH. Felezési idı szerint: T ½ < 30 év RÉH. T ½ > 30 év HÉH Definíciók Források: 1996. évi CXVI. törvény //47/2003. ESzCsM// MSz 14344-1 Radioaktív hulladékok: Tovább nem használható, de aktív... Kiégett nukleáris üzemanyag: Reaktorban nem, de azon kívül újrahasznosítható,

Részletesebben

Lakossági elvárások, igények, várakozások a NymTIT térségében

Lakossági elvárások, igények, várakozások a NymTIT térségében IV. évfolyam 4. szám 2007. december Ajánló Ha összességében nézzük a véleményfelmérés azon eredményeit, amelyek a lakosság várakozásait, és igényeit mutatják, egy olyan hulladéktároló profilt rajzolhatunk

Részletesebben

7. Hány órán keresztül világít egy hagyományos, 60 wattos villanykörte? a 450 óra b 600 óra c 1000 óra

7. Hány órán keresztül világít egy hagyományos, 60 wattos villanykörte? a 450 óra b 600 óra c 1000 óra Feladatsor a Föld napjára oszt:.. 1. Mi a villamos energia mértékegysége(lakossági szinten)? a MJ (MegaJoule) b kwh (kilówattóra) c kw (kilówatt) 2. Napelem mit állít elő közvetlenül? a Villamos energiát

Részletesebben

Mindenekel tt szeretnénk sikerekben gazdag, eredményes, boldog új évet kívánni Önnek!

Mindenekel tt szeretnénk sikerekben gazdag, eredményes, boldog új évet kívánni Önnek! Kedves Olvasónk! Mindenekel tt szeretnénk sikerekben gazdag, eredményes, boldog új évet kívánni Önnek! Januárban a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) egy témakörben vár projektötletet az el zetesen nyilvántartásba

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ február 01. Magyar Villamos Művek Zrt. vezérigazgatója

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ február 01. Magyar Villamos Művek Zrt. vezérigazgatója SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ 2011. február 01. Baji Csaba PA Zrt. Igazgatóságának elnöke Magyar Villamos Művek Zrt. vezérigazgatója Hamvas István PA Zrt. vezérigazgatója 1 A 2010. évi eredmények - Az erőmű történetének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S a 2009. október 29.-i képviselő-testületi ülés 13-as számú - A saját naperőmű létrehozására pályázat beadásáról tárgyú - napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. május/2

Pályázati figyelő 2010. május/2 Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 Támogatási keret Támogatás összege Oktatási és Kulturális Minisztérium esélykülönbséget mérséklő kulturális vidékfejlesztésre

Részletesebben

Határtalanul I. rész Kolozsvári diákok látogatása Szekszárdon

Határtalanul I. rész Kolozsvári diákok látogatása Szekszárdon Határtalanul I. rész Kolozsvári diákok látogatása Szekszárdon A Határtalanul pályázat keretében 2016 áprilisában a kolozsvári Báthory István Elméleti Líceum két osztálya járt nálunk a Garay János Gimnáziumban,

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

2012. Elfogadta a Kuratórium február 8-án. Kelt: Cegléd, február 11-én.

2012. Elfogadta a Kuratórium február 8-án. Kelt: Cegléd, február 11-én. AGAPE Alapítvány Közhasznúsági jelentés 2012. Elfogadta a Kuratórium 2013. február 8-án. Kelt: Cegléd, 2013. február 11-én. Tartalom 1., A szervezet alapadatai 2., Közhasznú szervezet számviteli beszámolója

Részletesebben

A gazdasági szereplők és a felsőoktatás kapcsolódási pontjai a Paksi Atomerőműben

A gazdasági szereplők és a felsőoktatás kapcsolódási pontjai a Paksi Atomerőműben A gazdasági szereplők és a felsőoktatás kapcsolódási pontjai a Paksi Atomerőműben Dr. Kovács Antal kommunikációs igazgató A régió felsőoktatásának jelene és jövője konferencia Pécs, 2013. május 6. 1 Energiaellátási

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

2010. évi Közhasznúsági jelentés

2010. évi Közhasznúsági jelentés 2010. évi Közhasznúsági jelentés Pécs, 2011. február 14. Dr. Szalai Anikó elnök 1 Tartalom Tartalom...2 1. Számviteli beszámoló...3 2. Kimutatás költségvetési támogatások felhasználásáról...3 3. A vagyon

Részletesebben

Önkormányzatok megújuló energia használatának lehetőségei. Vámosi Gábor igazgató

Önkormányzatok megújuló energia használatának lehetőségei. Vámosi Gábor igazgató Önkormányzatok megújuló energia használatának lehetőségei Vámosi Gábor igazgató Energiaügynökségek Európában Energia Ügynökség Magyarországon Észak-Alföldi Régió Megyék (települések száma): - Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu Közhasznúsági jelentés 2009. Tartalom a) A számviteli beszámoló 2 b) A költségvetési

Részletesebben

KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2009. évi közhasznúsági jelentése

KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2009. évi közhasznúsági jelentése KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2009. évi közhasznúsági jelentése Tartalom 1. A SZERVEZET ALAPADATAI... 2 2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ... 3 3. KIMUTATÁS

Részletesebben

A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon. 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató

A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon. 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató Energia Központ Nonprofit Kft. bemutatása Megnevezés : Energia Központ

Részletesebben

Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület 2628 Szob, Köztársaság u. 2. / 06-27-370-890 / borzsony.duna@gmail.com / www.borzsonyleader.

Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület 2628 Szob, Köztársaság u. 2. / 06-27-370-890 / borzsony.duna@gmail.com / www.borzsonyleader. Emlékeztető Tárgy: ECOSYAL program Francia delegáció projektlátogatásai Időpont: 2014. augusztus 27 28. Helyszín: BDIVE területe 2014. áprilisától a Börzsöny Duna Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület bekapcsolódott

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

NYÍLÁSZÁRÓK. Fűtéscső és radiátor csere, hőmennyiségmérők és strangszabályzók beépítése

NYÍLÁSZÁRÓK. Fűtéscső és radiátor csere, hőmennyiségmérők és strangszabályzók beépítése NYÍLÁSZÁRÓK Fűtéscső és radiátor csere, hőmennyiségmérők és strangszabályzók beépítése Főbb célkitűzéseink: A minőségi és környezetvédelmi követelményeknek folyamatos figyelemmel kísérése a feladatrendszer

Részletesebben

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara A megújuló energiák alkalmazásának szerepe és eszközei a vidék fejlesztésében, a Vidékfejlesztési Program 2014-20 energetikai vonatkozásai Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági

Részletesebben

Aktuális KEOP pályázatok, várható kiírások ismertetése. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Aktuális KEOP pályázatok, várható kiírások ismertetése. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Aktuális KEOP pályázatok, várható kiírások ismertetése Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 1331/2012.(IX.07.) Korm. Határozat melléklete 1331/2012.(IX.07.) Korm. Határozat

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Felvételi tájékoztató 2014/2015. tanév Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola 7632 Pécs, Melinda u. 23. OM azonosító: 201190 Igazgató: Németh

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Kivonat Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29. napján tartott rendkívüli nyilvános üléséről készített jegyzőkönyvből

Kivonat Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29. napján tartott rendkívüli nyilvános üléséről készített jegyzőkönyvből 76/2011. (VII. 29. ) képviselő-testületi határozat közoktatási feladatellátási megállapodás 1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztett, Szekszárd Megyei Jogú

Részletesebben

Tartalmi beszámoló. a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2008. évi működéséről

Tartalmi beszámoló. a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2008. évi működéséről Tartalmi beszámoló a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2008. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2008-ban is az alapító okiratban foglaltak szerint végezte tevékenységét. Az alapítványnak köztartozása

Részletesebben