Paks II. A tartalomból: 2. TEIT-tanulmányút. 4. Újkori bölcsek köve 6. Csehországban is példa lehet a magyar megoldás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Paks II. A tartalomból: 2. TEIT-tanulmányút. 4. Újkori bölcsek köve 6. Csehországban is példa lehet a magyar megoldás"

Átírás

1 A Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás kiadványa július A tartalomból: TEIT 2. TEIT-tanulmányút RHK KFT. 4. Újkori bölcsek köve 6. Csehországban is példa lehet a magyar megoldás Jeta 7. Kuratóriumi ülés 8. Rekordmennyiségű pályázat Atomerőmű 11. Fizikaverseny 12. Nyári jutalomtábor 13. Rendkívüli fizikaóra 14. Félmilliomodik látogató ordas Ordas község Bács-Kiskun megyében található, közvetlenül a Duna partján, Kalocsától 18 kilométerre, északra. A 450 fős falu jellegzetes növényei: fűszerpaprika, korai burgonya. Ordas korai történetében a legkorábbi írásos anyag 1239-ből való. Ezen oklevél tartalma szerint IV. Béla király 13 fő lovas csőszt (hírvivőt) szolgálatra rendelt, hogy a szekszárdi monostornak szolgáljanak. Az 1950-es, 1960-as években nagy hajóforgalmat bonyolítottak le a tele pülésen áru- és személyszállítást. folyt. 16. old. Bátya Bátya Bács-Kiskun megye nyugati részén, a Duna mentén, Kalocsától délre fekvő 2106 fős település. Kalocsa 8 km, Baja 38 km távolságra található. Bátya (Bácsa) nevét az oklevelek ben említik először ben I. Béla király adta Bátyát az általa alapított szekszárdi apátságnak uradalmával együtt, s határait is leiratta. E határleírásban ma is azonosítható helynevek vannak, mint például: Péterhát puszta, Homoród, Dalocsa, Vajas (víz), Bóvár, Mögye-fok, Sártű-fok és Tira puszta. folyt. 17. old. Paks II 15. Zene, művészet, kultúra és atomenergia

2 teit TEIT-tanulmányút az Ibériaifélszigeten A TEIT polgármestereinek egyrészt szerződéses kötelezettségük, másrészt jól felfogott érdekük, hogy időnként bővítsék, frissítsék ismereteiket a nukleáris ipar és általában az energetika területén zajló nemzetközi eseményekről, változásokról, különös tekintettel ezek helyi, települési kihatásairól. A 13 Paks környéki település vezetői néhány hete érkeztek haza az Ibériaifélszigetről, ahol elsőként a spanyol atomenergetikai helyzetképpel ismerkedtek meg. Ennek keretében a Madrid melletti Trillo Atomerőműben tet tek látogatást, amely a paksihoz ha sonlóan nyomottvizes rendszerű, kapacitása 1000 megawatt, üzembe lépésének éve A legnagyobb érdeklődést a merőben új megközelítésű látogatóközpont keltette fel, amely igen egyszerű megjelenítéssel, de 21. századi technikával biztosítja az alapismeretek megszerzését, egyúttal a csoportok gyors áthaladását. Ezt követően a névadó Trillo település polgármestere, Paco Moreno úr volt a vendéglátó, aki a községházán válaszolt a TEIT-küldöttség kérdéseire. Kiderült többek között, hogy az országban már a 90-es évek kezdete óta törvény szabályozza az együttműködés tartalmi és anyagi kérdéseit. Moreno úr elmondta, hogy az atomerőmű a legnagyobb foglalkoztató a régióban. A polgármester egyik legfontosabb feladatának érzi azt, hogy a településen és a környékén élőknek legyen munkája. Mivel Spanyolországban igen magas a munkanélküliségi ráta, ez nehéz feladat. Az atomerőművel régóta jó kapcsolatot ápolnak és próbálják azt elérni, hogy a különféle erőműves szolgáltatásoknál a helyi vállalkozók élvezzenek előnyt. A település emellett a turizmusra is nagy hangsúlyt fektet. Trillo települést átszeli a Tajo, az Ibériai-félsziget leghosszabb folyója, ezért a kirándulók egyik kedvenc úti célja. A település közelében pedig termálvizes fürdő és hotel üzemel. A következő program az andalúziai Cordoba közelében épült kis- és közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló megtekintése volt. Ennek megoldása teljesen más, mint a Bátaapátiban lévő magyar tárolóé, ugyanis felszíni elhelyezkedésű. A tárolóhordókat beton konténerekbe helyezik, majd azok a beton tárolókamrákba kerülnek, ezeket lefedik, végül többrétegű talajtakaró kerül rájuk. Új megközelítés, hogy megjelent a nagyon alacsony aktivitású hulladék fogalma is, amely az atomerőművek lebontásakor keletkezik nagy mennyiségben, erre a célra külön tárolóegységek létesülnek. A befogadó település Hornachuelos polgármesterasszonya, Carmen Mu - ril lo és néhány önkormányzati képviselő a hulladéktárolónál csatla kozott a TEIT-küldöttséghez. Többen jó ismerősként üdvözölték egy mást, mivel a magyar és spanyol ön kor - mányzati vezetők több nem zet közi fórumon találkoztak már a korábbiakban. Mindkét ország társulása tagja a GMF szervezetnek, amely a nukleáris létesítmények közelében levő európai önkor mányzati társulásokat tömöríti. A tároló megtekintését követően közös munkaebédre került sor, amelyen lehetőség nyílt a társulások munkájának részletes bemutatására, a felmerülő kérdések megválaszo lására. A régióban élők számára az olívaolaj-előállítás, a méztermelés, a vadhúsfeldolgozás és -kereskedelem biztosít megélhetést. Spanyolországban igen erős és szerve zett a nukleáris települések szövet sége, a fővárosban külön irodát tartanak fenn, amelyet szin tén meg tekintettek a magyar polgármesterek, élénk eszmecsere kíséretében. A delegáció találkozott a spanyol polgármesteri szövetség (AMAC) elnökével, Rafael Higuera val, aki Jose Cabrera Atomerőmű közelében található Almonacid de Zorita tele pülés vezetője. A polgár mester beszélt azokról a nehézsé gekről, a miket a közelükben található atomerőmű évi leállítása okozott. Ez a lépés nemcsak az ott dolgozók munkájának megszű nését jelentette, hanem nagyon negatív hatással volt a térség gazdasági életére is. Vállalkozások szűntek meg, éttermek zártak be. Az erőmű jelenleg leszerelés alatt áll, amelynek várható befejezése Felhasználva a földrajzi közelségből adódó lehetőséget, a küldöttség behatóan tanulmányozta a portugál alternatív energiaprogramot. Az ot - ta ni kormányzat 2002-ben indí totta útjára a húsz évre tervezett programot, amelynek célja, hogy a villamosenergia-igény 60 százalékát megújuló forrásból fedezzék. Az előirányzott költség 22 milliárd euro. Hatalmas léptékű nap-, szél-, víz- és geotermikusenergia-felhasználási fej - lesztés indult, amely jelentős foglalkozásnövekedést is eredményezett re átlépték az 50 százalékot. A TEIT polgármesterei megismerték a világ egyik legnagyobb naperőművét Amareleja-ban, ahol több mint negyedmillió napelem-kazetta 66 megawatt csúcsteljesítményre képes, jelentős mértékű széndioxid-kibocsátástól megkímélve a környezetet. A program zárásaként a küldöttség az Atlanti-óceán partközeli részén felépített hullámerőművet tanulmányozta, amely az első ilyen létesítmény a világon. Az egymáshoz kapcsolt, de egymáshoz képest a hullámzásnak megfelelően elmozduló óriási úszó hengerek dugattyús megoldással folyadékot keringtetnek, amelynek segítségével villamos energiát termelnek. Egy energiakígyó 750 kilowatt villamos kapacitással rendelkezik, a prototípus után már további 25 darabra van megrendelés. Kormánybiztosi kinevezés Kormányhatározat értelmében a Paksi Atomerőmű teljesítményének fenntartásáért felelős kormánybiztossá nevezték ki Aszódi Attilát, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi E gyetem Nukleáris Technikai Intézet igazgatóját. A hír a Magyar Közlönyben jelent meg. Aszódi államtitkári fizetést kap, munkáját legfeljebb negyven fős titkárság segíti, amelynek elhelyezéséről a Miniszterelnökség gondoskodik. A kormánybiztos feladata többek között a Magyarország és az Oroszországi Föderáció közötti meg állapodás értemében köten dő Paksi Atomerőmű fenntartandó blokkjainak tervezési, az üzemeltetési és karbantartási támogatásáról, a nukleáris fűtőanyag-ellátás biztosítására és a nukleáris hulladék kezelésére vonatkozó szerződések tárgyalása során a szakmai irányítás és koordináció biztosítása. A kormánybiztos ellátja az atomerőmű új blokkjai teljesítmé nyének fenntartásával összefüggő valamennyi feladat, így különö sen a tervezéséhez és megépítéséhez szükséges pontos kiinduló adatok, elkészítendő tervdokumentáció, a megvalósítás tervezett időkerete, valamint a minőségbiztosítási programok szakmai irányítását, és az ezzel összefüggő hatástanulmányok elkészítésében való részvételt és szakmai irányítást áll a kormányhatározatban. 2 / TEIT HÍREK TEIT HÍREK / 3

3 RHK KFT. RHK KFT. Újkori bölcsek köve A nukleáris szakemberek számára szinte megoldhatatlan feladat, hogy megszabaduljanak az atomerőművek kiégett üzemanyagaitól. átmeneti megoldásként feldolgozzák és újrahasznosítják (szakkifejezéssel reprocesszálják) az elhasznált fűtőelemeket. Ennek során, főként kémiai eljárásokkal, újra felhasználható üzemanyagot készítenek. Csakhogy a végén mégiscsak gondoskodni kell a maradékról, a teljesen elhasznált kazettákról. Léteznek azonban ígéretes új lehe tőségek is. Az egyik az úgynevezett 4G, vagyis az atomreaktorok negyedik generációja. (A mi új reaktoraink a harmadik generációs blokkok továbbfej lesztett, megreformált változatai, tehát nem elvekben újfajta rendszerek lesznek). A 4G reaktorok több gondra is megoldást jelentenek. Egyrészt hasznosítani tudják a kiégett fűtőelemek újrafeldolgozásakor keletkezett uránt és plutóniumot, vagyis éppen a régebbi reaktorok maradékából lesz üzemanyaguk. (A plutóniumot eddig elsősorban nem békés célokra, hanem bombagyártásra használták.) A másik nagy előnye a 4G-nek, hogy át tudja alakítani a hasadási, valamint a besugárzás által keletkezett anyagok egy részét rövidebb felezési idejű és kisebb energiával sugárzó elemekké, így azok tárolása könnyebbé válik. Végül, van egy további hasznuk is. Mivel működésük során magas hőmérséklet keletkezik, a vízből hidrogént tudnak elállítani. A hidrogént pedig az úgynevezett üzemanyagcellákban a jövő egyik fontos energetikai anyagaként tartják számon. A jövő megoldása lehet még az egykori legendás bölcsek kövét utánzó eljárás, a transzmutáció is. Mert mit is akartak a középkori alkimisták? Közönséges anyagból, például ólomból aranyat tehát másik anyagot előállítani, egyebek között a legendákban létező bölcsek köve segítségével. És milyen valódi anyagátalakításra képesek a ma tudósai a transzmutáció segítségével? Részecskegyorsítókban e le - mi részecskékkel vagy igen nagy teljesítményű lézerrel bombázzák a hosszú felezési idejű izotópokat, valósággal szétlövik őket. Az így keletkezett új anyagok sokkalta rövidebb felezési idejűek lesznek, vagy akár stabil elemekké is válhatnak. Szép elgondolás, csakhogy a megvalósításig még igen sok nyitott kérdés maradt. Másféle transzmutálás kell a hasadási termékek (kiégett üzemanyag) hatásos átalakításához, és megint más a másodlagos sugárzású anyagokhoz. Az elsőnél nagy neutronsűrűségű, az átlagosnál kisebb energiájú reaktorokat kell használni, míg a másodlagos sugárzó anyagok szétbombázásához gyors, keményebb neutronáramok szükségesek. Bíztató, hogy előrehaladott kísérletek folynak jó néhány országban, és az eredmények azt mutatják, hogy a jövőben több százezer éves felezési idejű anyagok néhány száz évesre alakíthatók majd át. Azért tárolókra továbbra is szükség lesz, csak éppen sokkalta könnyebb feltételek szerint. Persze mindennek ára van, így a biztonságnak is: ezek az eljárások és intézkedések bizony meglehetősen drágák legalább is egyelőre. Dr. Szentgyörgyi Zsuzsa villamosmérnök, a Magyar Mérnök Akadémia tagja Ezek a fűtőelemek, amiket nagy aktivitású hulladéknak nevezünk, ugya nis rendkívül hosszú ideig, nagy energiával sugároznak, és hatásuk tartósan biztonságos kezelést tesz szükségessé. (A sugárzás mérésére a felezési idő fogalmát használjuk, ami annak a mutatója, hogy egy sugárzó anyagban mennyi idő alatt bomlik el a sugárzó anyag fele. Ez nem azt jelenti, hogy a felezési idő után az anyag teljesen veszélytelen, hanem hogy fele annyira sugárzik. Például a jód izotóp felezési ideje 16 millió év, és még a kevésbé hosszú lebomlású technéciumé is 200 ezer év). A feladat pedig egyre nagyobb, mert sorra épülnek az új atomerőművek, és az energiaéhség sem csökken. Nézzük Magyarországot! Tavaly a paksi atomerőmű mintegy 40 százalékkal ré szesedett a villamosenergia-ellátásból, miközben a szén 18, a megújulók 8 százalékot tettek ki. Az előrejelzések szerint 2020-ra ezek az arányok drámaian megváltoznak: az atomenergia részesedése 60 százalék lesz, a megújuló 10 százalékra nő, a szén pedig 5 százalékra csökken. A többi szükségletet földgázból és importból fedezzük majd. Vagyis, ha minden így marad, a kiégett fűtőelemek száma a mostaninál sokkal nagyobb arányban fog növekedni. Ma még a világon nagyon kevés helyen járnak közel a nagy aktivitású hulladékok végleges elhelyezésének megoldásához. Ez a kihívás ráadásul nemcsak a kiégett fűtőelemeket, de a leszerelt erőművek más hulladékának egy részét is érinti, amely a működés közben radioaktívvá vált, besugárzott anyagokat tartalmaz. Tizennégy kémiai elem tartozik ide, valamennyi erősen radioaktív és káros az élő környezetre. A kézenfekvő megoldás: erre alkalmas, erősen vízzáró kőzetbe, mélyen a föld alá kell lerakni a hulladékokat. A svédek például hamarosan gránitba helyezik el a magukét. Nálunk, ahol a nyugat-mecseki agyagkőtömb erre alkalmasnak látszik, a terület kutatása van napirenden. Persze ennek a tárolónak megépítésére hosszú évtizedek állnak még rendelkezésünkre, hiszen a kiégett fűtőelemek biztonságos átmeneti tárolása megoldott, az atomerőmű leszerelése pedig még odébb van. A szakemberek nagy része hangsúlyozza, hogy ezek a hulladékok igazából nem is hulladékok, hanem korszerű módszerekkel, a jövő technikájával még rengeteg energia nyerhető belőlük. Néhány országban az RHK Kft. a radioaktív hulladék kezelése és elhelyezése mellett fontos feladatának tekinti a nukleáris témákkal kapcsolatos tájékoztatást is. Ezért a Társaság vezetői örömmel üdvözölnek minden olyan népszerű tudományos ismeretterjesztő írást, ami érdekesen és közérthetően megvilágít egy-egy témába vágó problémát. Az itt olvasható cikk szorosan kapcsolódik a Társaság térségben végzett tevékenységéhez, hiszen atomerőművi kiégett üzemanyagkazettákról szól (a Pakson található létesítmény, a KKÁT pedig éppen a kiégett kazetták átmeneti tárolására szolgál). 4/ TEIT HÍREK TEIT HÍREK / 5

4 teit jeta Csehországban is példa lehet a magyar megoldás Közel hatvan cseh szakember érkezett június 2-án Paksra, a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. (RHK Kft.) telephelyére, hogy a kétnapos program során a szomszédos atomerőművet, illetve a paksi és a bátaapáti radioaktívhulladék-kezelést tanulmányozza. A kuratórium elfogadta a évi számviteli beszámolót és közhasz núsági mellékletet Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által létrehozott Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány kuratóriuma május 7-én tartotta idei második ülését. A régiós szervezetek civil vezetői mellett negyven polgármester is szerepelt a vendégek között, akik a leendő cseh mélygeológiai tároló lehetséges helyszínének kijelölt hét régió településeit képviselték. A cseh állami ügynökség egyelőre a kutatófúrásokat sem kezdte el a majdani tároló helyszínének kiválasztására, igaz, a létesítményt 2065-re tervezik befejezni idő tehát még van. Ám ez problémát is jelent, hiszen a politikai akarat és aktivitás egyelőre igen alacsony szinten áll ezzel kapcsolatban fogalmazott az egyik polgármester. A települések hivatalos régiós összefogása hiányzik, így a polgármestereknek maguknak kell szembe nézniük a tároló ellenzőivel az együttműködés megszervezésében pedig nagy segítség lehet számukra a magyar példa. A településvezetők többsége régiója fejlődésének zálogát látja a beruházás létrejöttében. Václav Benes, az északnyugat-csehországi Blatno polgármestere szerint az érintett régiók közvéleményének nagyjából a fele támogatja és a másik fele ellenzi egy ilyen létesítmény lehetőségét a bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló 90 százalék feletti lakossági elfogadottsága a cseh szakemberek szemében hihetetlen eredményt jelent. A bizalom építésének alapja a lakosság korrekt, hiteles tájékoztatása hangsúlyozta a delegációnak rögtönzött fórumon Török Ferenc, Kalocsa polgármestere, aki egyúttal a 13 település 60 ezer lakosát képviselő Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás (TEIT) elnöke. Arról is beszélt, hogy a TEIT saját mérésekkel ellenőrzi a paksi atomerőműtől, illetve az RHK Kft.- től kapott kibocsátási adatokat. Török Ferenc szerint az elmúlt több mint két évtizedben, amióta a társulás létezik, minden alkalommal egyeztek a mérési eredmények, mind az atomerőmű, mind a hulladéktároló adataival. A vendégek természetesen számtalan érdeklődő kérdést tettek fel, amelyek többek között a finanszírozásra, a kapcsolattartásra, a kommunikációs lehetőségekre vonatkoztak. A tanácskozáson elfogadták a évi számviteli beszámolót és a közhasznúsági mellékletet. A dokumentum a december 31-i forduló napra elkészített mérlegből, eredmény-kimutatásból, közhasznú eredmény- kimutatásból és kiegészítő mellékletből áll. A számviteli beszámoló megbízható és valós képet nyújt az alapítvány december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, példamutató támogató tevékenységéről. Az ülésen elfogadták továbbá a évi költségvetési tervet, valamint a kommunikációs kiadások tervében szereplő elemekre vonatkozó döntés is megszületett ben az I. fordulós pályázatok elbírálása a évi júliusi kuratóriumi ülésen történt meg. A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány 2011-ben jött létre. Az Alapító okiratban foglaltak alapján az Alapító 2011-től 2014-ig évente 500 millió forintot bocsát az Alapítvány rendelkezésére. A Jövőnk mi a kibernetika? Energiája Térségfejlesztési Alapítvány célja a kedvezményezett területeken megvalósuló térségfejlesztés, az életminőség emelése, továbbá a munkahelyteremtés. Az érintettségi kört a paksi és kalocsai kistérség, valamint a szekszárdi kistérség egy részét magába foglaló 41 település alkotja. Az Alapítvány fennállása óta forintot ítélt oda a pályázóknak. A megítélt támogatás közvetetten forint fejlesztést generál az érintett térségekben. A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz kapcsolódó információk, többek között a Pályázati felhívás megtalálhatók a oldalon. A kibernetika az élő szervezetekben, gépekben végbemenő hírközlés, irányítás, információfeldolgozás általános, összefoglaló tudománya. 6 / TEIT HÍREK TEIT HÍREK / 7

5 jeta jeta Rekordmennyiségű pályázat érkezett az atomerőmű alapítványához Rekordmennyiségű pályázat érkezett az idei első pályázati fordulóban a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz. A kuratórium Dunaszentbenedeken tartott ülésén huszonegy igényt támogatott azzal a megjegyzéssel, hogy az összes többi pályázat megalapozott volt, de a keret csak ennyit tett lehetővé. Mittler István, az Alapítvány kommunikációs megbízottja arra világított rá, hogy az érdekeltségi terület negyvenegy települése közül negyven pályázott, ami jelzi, hogy az Alapítvány pályázati rendszerét jó lehetőségnek tekintik. Mittler István azt is aláhúzta, hogy ezzel idénre nem zárultak be a kapuk: a kuratórium meghirdette a második fordulót augusztus 25-ig várják az érdekeltségi körből érkező pályázati anyagokat, a döntést ez év októberéig meghozza a kuratórium a szakértő szervezet véleményét alapul véve. Máso dik körben 216 millió forintról születik döntés. A mostani nyertes pályázatok kö zött sok az energiafelhasználást csök ken tő beruházás, óvodák, orvosi rendelők, közösségi létesítmények újulnak meg Paks, Szekszárd és Kalocsa környezetében. Van a nyertesek között egész várost érintő informatikai fejlesztés csakúgy, mint kórházakat érintő beruházás. A döntést egy egzakt pontrendszer alapján hozták meg, a különbségek ahogy az ülésen elhangzott nüansznyi ak voltak. A legmagasabb értéket a gerjeni önkormányzat óvodát, könyvtárat, egészségházat érintő, ener giaracionalizálást eredményező projektje kapta. Támogatást kap mások mellett Dunaszentgyörgy az iskola fűtéskorszerűsítésére, melegvízellátásának modernizálására, Bikács egy munka - gépre, ami a településrendezés mellett a műveletlen területek műve lésbe vo nását segíti majd. Bölcskét külön kiemelték, mert itt örömteli esemény, óvodabővítés kezdődhet el három új munkahely születését segít ve, Pálfát pedig azért, mert egyetlen volt a pályázók közül, ahol másik pályázathoz önerő biztosítására kértek segítséget az Alapítványtól. Paks városa is a nyertesek között van, az önkor mányzat óvodaépület hőszigetelésére kért és kapott támogatást. A szekszárdi és a kalocsai kórház szintén a nyertesek között van: a véletlen műve ugyan, de mindkét helyen a betegétkeztetéssel függ össze a tervezett fejlesztés. A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványt az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. évente 500 millió forinttal támogatja, hogy így segítse a tér ség fejlődését, az ott élők élet minőségének javítását. A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány évi I. pályázati fordulójában támogatott TEIT-pályázatok Pályázó neve: Gerjen Község Önkormányzata Pályázat címe: Óvoda, könyvtár és egészségház nyílászáróinak cseréje és a homlokzat festése Pályázat tartalma: A gerjeni óvoda, könyvtár és egészségház egy épületben működik. Az épület régi építésű. Korábban az önkormányzat a könyvtárat felújította, annak három ablakát és ajtaját már modern szigetelt ablakokra, ajtóra cserélte. Jelen pályázattal az óvoda és az egészségház nyílászáróit tervezi modern szigetelt ablakokra cserélni. A pályázó neve: Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata A pályázat címe: Tornaterem fűtés és melegvíz ellátásának korszerűsítése A pályázat tartalma: A fűtéskorszerűsítés során a meglévő elavult központi gázkazánt új kondenzációs kombi gázkazánra váltják ki. Melegvíz előállítására megújuló energiát felhasználva Cosmo Future 251 szolár napkollektor készlet lesz kiépítve. Az épület déli tetőfelületén kap helyet a 3 db napkollektor tábla. Az állandó melegvíz ellátást az 500 literes Szolár tároló fogja biztosítani. A pályázó neve: Paks Város Önkormányzata A pályázat címe: Paksi Benedek Elek Óvoda Kishegyi Úti tagóvodájának felújítása A pályázat tartalma: Az önkormányzat az épület egészére kiterjedő energiatakarékos felújítást határozott el. Ennek első ütemeként a homlokzatok és a tető-felülvilágítók nyílászáróinak cseréje megtörtént. A második ütem a jelen projekt keretén belül tervezett felújítási munkákat foglalja magába, melyek fő tevékenységei az alábbiak: Lapostető hőszigetelése és csapadékvíz elleni szigetelése Csapadékvíz elvezetés felújítása Tető-felülvilágítók dongafedéseinek felújítása Villámvédelem felülvizsgálata, felújítása, új elemek illesztése Homlokzatok utólagos hőszigetelése. A pályázó neve: Ordas Község Önkormányzata A pályázat címe: Orvosi Rendelő épület felújítása A pályázat tartalma: Az Ordas, József A u. 9. szám alatti, elsősorban orvosi rendelő funkciójú, önkormányzati tulajdonú épület felújítását tervezi az önkormányzat energiafelhasználás racionalizálása miatt, homlokzati hőszigetelés készítésével (301,83 m 2 ) és a hőtechnikai követelményeknek megfelelő homlokzati nyílászárók cseréjével (bejárati ajtó és 13 db különböző méretű ablak). A pályázó neve: Kalocsa Város Önkormányzata A pályázat címe: Városháza épületének infrastruktúra fejlesztése A pályázat tartalma: Az önkormányzat tulajdonában lévő évben kiépítésre került szélessávú távközlési hálózat és az ehhez szervesen kapcsolódó kábel TV hálózat üzemeltetését szolgáló fejállomás elköltöztetése a Városháza pinceszintjére, illetve a meglévő eszközpark fejlesztése a korszerű szolgáltatások nyújtása érdekében. A pályázó neve: Dunatetétlen Község Önkormányzata A pályázat címe: Dunatetétleni óvoda tetőfelújítása A pályázat tartalma: Dunatetétlen községben egyetlen tagóvoda működik, melynek a 60-as években elkészült palatető héjazata van. A palafedés vízáteresztővé vált, ezért a felújítása, cseréje indokolt. A projekt megvalósítása során a 319 m 2 -es óvoda tető Tondach egyenes vágású kerámia cserépfedést kap a jelenlegi pala helyett. Fotó: Vincze Bálint A felsorolt TEIT-települések a évi I. fordulóban összesen Ft JETA támogatást nyertek el. 8 / TEIT HÍREK TEIT HÍREK / 9

6 ATOMERŐMŰ Atomerőmű Időszaki tárlat az Atomenergetikai Múzeumban Első időszaki kiállítását rendezi az Atomenergetikai Múzeum, A kibernetika hőskora avagy volt élet a PC előtt címmel. A kiállítás az informatika előtti korszakot, a kibernetika világát mutatja be. Fotó: László Orsolya Fotó: MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Archív A gazdagon illusztrált, számos, a kibernetika területén maradandót alkotó tudós, feltaláló munkásságát bemutató tárlat a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum és a túrkevei Finta Múzeum közös kiállításának anyaga. A két múzeum többéves együttműködésének eredményeképpen létrejött kiállítás olyan tárgyakat is magába foglal, amelyek korábban nem voltak láthatóak. A kiállítás anyagához tartozik például számos különleges számolóeszköz, az első magyar elektronikus számítógép néhány részegysége és a budapesti Piarista Gimnáziumban készített kibernetikai építőkészlet Tücsök nevű prototípusa is. Témájánál fogva elsősorban a fiatal felnőtteket célozza meg, de érdekes lehet a tárlat mindazoknak, akik érdeklődnek az informatika kezdeti szárnypróbálgatásai iránt. A kiállítás 2014 októberéig tekinthető meg Pakson. A tárlat ünnepélyes megnyitóját Nemes Tihamér, a hazai kibernetika egyik úttörőjének születésnapjára időzítették. Az ünnepélyes megnyitón Képes Gábor, a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet főosztályvezetője vezette körbe a sajtó meghívott képviselőit, a múzeum vendégeit. Képes Gábor az ünnepélyes megnyitón születésének 119. évfordulója alkalmából méltatta Nemes Tihamér munkásságát, egyben örömét fejezte ki, hogy a Magyar Műszaki és Köz lekedési Múzeum és a túrkevei Finta Múzeum közös kiállításának anyaga az Atomenergetikai Múzeum sokak által látogatott gyűjteményében lelt ideiglenes otthonra. Fizikaverseny a térség iskolásainak Idén tizenharmadik alkalommal tartották az erőmű körüli TEIT-es (Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás) települések kisiskolásainak fizikaversenyét. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. és a Pécsi Tudományegyetem együttműködése alapján a térségben tanuló általános iskolás diákok a 7. és 8. osztályban speciális, nukleáris ismeretekkel kiegészített tankönyvből sajátíthatják el az izgalmas tudnivalókat már több mint egy évtizede. A tanultakról adtak számot a Paksi Atomerőmű Tájékoztató és Látogatóközpontjában május 9-én rendezett versenyen, ahol öt csapat mérte össze tudását (Kalocsáról a Belvárosi és a Kertvárosi Iskola, Géderl ak, Fadd, Gerjen). Fotó: Bodajki Ákos A versenyzők az előzetesen kidolgozott feladat bemutatásával kezdték meg szereplésüket. Ennek témája a radioaktív hulladékok kezelése, elhelyezése volt. A mostani versenynapra is izgalmas kérdéscsoportot állított össze Szűcs József egyetemi tanár és asszisztense, Pozsgainé Lukács Erzsébet. A zsűrinek (Krizsán Árpád, Gyarmathy Katalin, Szabó Zoltán és Varga József) nem volt könnyű dolga, mivel jól felkészült csapatok versenyében kellett eredményt hirdetnie. Első helyezést ért el a Géderlaki Álta - lános Iskola csapata (felkészítő tanár: Petrik József, tanulók: Leták Enikő, Szulimán Dominika és Homolya Barna bás). Második lett a Faddi Általános Iskola Gerjeni Tagiskolájának csapata, a harmadik helyen a Faddi Általános Iskola tanulói végeztek. A diákok és tanáraik a WiN és a Paksi Atomerőmű ajándékaiban részesültek. a szeizmika a földrengéstan alkalmazott tudománya? szeizmikus módszerrel lehet legeredményesebben leképezni a földkéreg belső szerkezetét a talajrétegektől kezdődően egészen a néhányszor tíz kilométeres mélységekig? a paksi atomerőmű körül 300 négyzetkilométeres területen várhatóan augusztus 15- től szeizmikai mérési vizsgálatok végrehajtására kerül sor? 10 / TEIT HÍREK TEIT HÍREK / 11

7 ATOMERŐMŰ Atomerőmű Nyári jutalomtábor a Múzeumban Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Atomenergetikai Múzeuma (AEM) folytatva ez évre tervezett múzeumpedagógiai programját 2 1 hetes tábort szervezett a Társadalmi Ellenőrző, Információs és Területfejlesztési Társulás Duna bal partján lévő településein élő hetedikes és nyolcadikos korosztály számára. A bentlakásos, térítésmentes táborba azokat a fiatalokat választották ki az iskolák, akik a természettudományi tárgyak iránt érdeklődőek és tanulmányi eredményeik okán jutalomban részesülhetnek. Az AEM munkatársai által szervezett és lebonyolított kétszer egyhetes táboroztatásra első alkalommal került sor. A június , illetve közötti időszakokban a diák Pakson az Energetikai Szakközépiskola kollégiumában lakott. A szervezők gazdag programot állítottak össze számukra: megismerkedhettek Paks nevezetességeivel, a Paksi Atomerőmű valamennyi látnivalójával és a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft.-vel is. Keddenként a táborlakók Balatonfüredre és Tihanyba kirándultak. Délutánonként ha az időjárás engedte strandolhattak a fiatalok, vacsora után pedig mozinézés szerepelt a programban. Közmeghallgatások Pakson Több témában tartott közmeghallgatást az Országos Atomenergia Hivatal Pakson, a Polgármesteri Hivatal nagytermében. Fotó: Bodajki Ákos Május 5-én a Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. által benyújtott, az új atomerőművi blokkok telephelye vizsgálatának és értékelésének engedélyezésére vonatkozó kérelemmel kapcsolatban tartották a közmeghallgatást, amely a törvényi előírásoknak megfelelően zajlott. Május 6-án 12 órakor a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. kérelme alapján a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója üzemeltetési engedélyének módosítása kapcsán, majd 15 órakor az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 2. blokkjának tervezett üzemidőn túli üzemeltetése vonatkozásában tartották a közmeghallgatást. Rendkívüli fizikaóra hetedikes diákoknak Az MVM Paksi Atomerőmű Atomenergetikai Múzeuma (AEM) A fizika nagyszerű, mert egyszerű címmel fizika tantárgyhoz kapcsolódó kísérletsorozatot indított a tantárgy népszerűsítése, egyúttal az atomenergetikával kapcsolatos tájékozottság növelése érdekében. Az AEM-ben február 18-tól tíz héten át minden kedden megtartott rendezvény ezeken négy település tíz osztályának 240 diákja vett részt az első eleme az idei évre tervezett múzeumpedagógiai programsorozatnak. Dr. Kovács Antal, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. kommunikációs igaz gatója a kezdeményezés hátteréről elmondta: a részvénytársaság számára kie melten fontos, hogy a fizika tantárgy iránti érdeklődés növekedjen Fotó: Bodajki Ákos ki volt Nemes Tihamér? a térségben. Ezért támogatta azt a múzeumi elképzelést, hogy az iskolákban a csak nagyon ritkán látható kísérletekkel a társaság járuljon hozzá a fizikával kapcsolatos érdeklődés felkeltéséhez, fenntartásához. A tantervben először a hetedik évfolyamban kap helyet a fizika, ezért döntöttünk úgy, hogy ezt a korosztályt célozzuk meg. Ők legyenek azok a gyerekek, akiknek a fizika szó érdekes, izgalmas tantárgyat jelent. Örömmel tapasztaltuk, hogy a kezdeményezés beváltotta a hozzá fűzött reményeket, az iskolák részéről pozitív visszajelzések érkeztek. Ezen túlmenően törekedtünk arra is, hogy az atomerőműves hiányszakmákhoz kapcsolódó ismeretek visszaköszönjenek a látottakból. A program első lépésként a Duna bal partján található TEIT-települések (Társadalmi Ellenőrző, Információs és Területfejlesztési Társulás) tanulóit célozta. Ennek oka, hogy az ott élő tehetséges és a természettudományok iránt érdeklődő fiatalokat a fizikán keresztül is szeretnénk közelebb hozni a műszaki területekhez, segítve ezáltal pályaorientációjukat. A kísérleteket, amelyek a 7. évfo lyam tantervére épülnek, Krizsán Árpád fizikatanár, az Energetikai Szak középiskola és Kollégium fizikatanára mutatta be. Az alkalmanként hatvanperces, látványos bemutatókon való részvételen túl a diákok a múzeumot is megtekinthették. Mérnök, feltaláló, akinek korszakos jelentőségű műve, a Kibernetikai gépek ben, két évvel halála után jelent meg. Találmányai, kutatásai az emberi gondolkodás és az emberi cselekvés megismerését célozzák, sajátos szemszögből, a mérnöki módszerek segítségével közelítik meg a témát. 12 / TEIT HÍREK TEIT HÍREK / 13