A Képviselő-testület február 2-i rendkívüli ülésén hozott határozatai:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Képviselő-testület 2011. február 2-i rendkívüli ülésén hozott határozatai:"

Átírás

1 A Mi Újságunk március Önkormányzat 1 A Képviselő-testület február 2-i rendkívüli ülésén hozott határozatai: 44/2011. (II. 02.) határozat Képviselő-testülete elfogadja a meghívóban szereplő napirendi pontokat és hozzájárul dr. Szabó Attila napirendek előtti hozzászólásához. 1.) Volt szovjet laktanya területének értékesítésére vonatkozó versenytárgyalási kiírás véleményezése Gerecz Attila PÜF elnöke dr. Galambos Eszter JÜB elnöke 2.) Szennyező anyagok kivezetése a parti sávból projekt megvalósításához kapcsolódó víziközmű-társulat szervezésével kapcsolatos előterjesztés 47/2011. (II. 03.) határozat Képviselő-testülete elfogadja a szervezeti és működési szabályzatról szóló, többször módosított 1/2009.(I: 27.) számú rendelet 20. (2) bekezdése alapján telefonon összehívott, február 3-i rendkívüli ülés napirendi pontjaiként az alábbiakat: 1.) A KÉ 36397/2010. számú közbeszerzési eljárás eredménytelennek nyilvánítása ügyében döntéshozatal 2.) A KEOP /0142 azonosító számú Kiskunlacháza szennyvíz csatornázása V. ütem, szennyvíztelep-rekonstrukció, és szennyvíziszap komposztáló megvalósítása megnevezésű projekt II. fordulójához szükséges hitelkeret beszerzéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának elfogadása 3.) A reptérre vonatkozó versenytárgyalási kiírás elfogadásával kapcsolatos, 45/2011.(II.02.) számú határozat módosítása 4.) Egyebek 52/2011. (II. 14.) határozat Képviselő-testülete hozzájárul Petőné Horváth Éva képviselő asszony napirendek előtti felszólalásához valamint elfogadja a meghívóban szereplő napirendi pontokat az alábbiak szerint: 1.) Előző képviselő-testületi üléseken hozott határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló 2.) Beszámolók Gerecz Attila PÜF elnöke dr. Galambos Eszter JÜB elnöke 3.) Egyebek 48/2011. (II. 03.) határozat Képviselő-testülete a KEOP /0142 azonosító számú Kiskunlacháza szennyvíz csatornázása V. ütem, szennyvíztelep-rekonstrukció, és szennyvíziszap komposztáló megvalósítása megnevezésű projekt II. fordulójához szükséges hitelkeret beszerzésére kiírt, KÉ 36397/2010. számú közbeszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánítja, a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény 92. a) pontja alapján. 49/2011. (II. 03.) határozat Képviselő-testülete elfogadja a KEOP /0142 azonosító számú Kiskunlacháza szennyvíz csatornázása V. ütem, szennyvíztelep-rekonstrukció, és szennyvíziszap komposztáló megvalósítása megnevezésű projekt II. fordulójához szükséges hitelkeret beszerzéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását és felkéri a hivatalos közbeszerzési tanácsadót, hogy intézkedjen a hivatalos lapban történő megjelentetésről. Pénzes Andrásné pénzügyi vezető dr. Sződi Károly osztályvezető 3.) Kiskunlacháza Dózsa György út- Dömsödi út közötti terület Szabályozási Tervének elfogadása Nagyné Bácskay Nóra főépítész 4.) évi költségvetés előterjesztése 45/2011. (II. 02.) határozat Képviselő-testülete a kiskunlacházi 0579/15-40 és 0579/42-50 helyrajzi számú ingatlanok értékesítésére versenytárgyalást ír ki. A versenytárgyalási felhívást megjelenteti honlapján, a Mi Újságunkban, a helyi kábeltelevízió hirdetési csatornáján, valamint a Magyar Nemzet, a Népszabadság és a Világgazdaság országos napilapokban háromszori alkalommal. A versenytárgyalási felhívás közzétételére felkéri a jegyzőt. A versenytárgyalási felhívás szövege jelen határozat mellékletét képezi. 46/2011. (II. 02.) határozat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Ráckevei- (Soroksári) Duna-ág vízgazdálkodásának, vízminőségének javítása: Szennyezőanyagok kivezetése a parti sávból projekt megvalósításához kapcsolódó víziközmű társulat szervezésére Kiskunlacháza nagyközségre eső Ft+áfa szervezési költséget biztosítja. Felelős. DR. Répás József polgármester A Képviselő-testület február 3-i rendkívüli ülésén hozott határozatai: 50/2011. (II. 03.) határozat Képviselő-testülete akként módosítja a 45/2011.(II.02.) számú határozatát, hogy a Magyar Nemzet, a Népszabadság és a Világgazdaság országos napilapokban egyszeri alkalommal jelenteti meg a 0579/15-40 és a 0579/42-50 helyrajzi számú ingatlanok értékesítésére kiírt versenytárgyalást. 51/2011. (II. 03.) határozat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a repülőtéri ingatlanok értékesítésére kiírt, február 17- én tartandó versenytárgyaláson a Képviselő-testületet, mint kiírót a következő személyek képviseljék: dr. Répás József polgármester, Tóth Imre külsős alpolgármester, Foki Vilmos képviselő. A Képviselő-testület február 14-i rendkívüli ülésén hozott határozatai: Gerecz Attila Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság elnöke 5.) Kunépszolg Kft évi üzeleti tervének előterjesztése dr. Galambos Eszter Felügyelőbizottság elnöke 6.) Közterület-használatról szóló rendelet módosításának előterjesztése

2 2 Önkormányzat A Mi Újságunk március Gerecz Attila Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság elnöke dr. Galambos Eszter Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke 7.) Ráckevei Rendőrkapitányság kapitányságvezetője kinevezésének elfogadása 8.) Polgármester költségtérítésének módosítása Előadó: dr. Galambos Eszter Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke 9.) Bizottságok előterjesztései Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság Jogi és Ügyrendi Bizottság Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság Előadók: bizottságok elnökei 10.) Egyebek Zárt ülés javasolt napirendi pontjai: 1.) Törvényességi észrevétel tárgyalása Előadó: dr. Galambos Eszter Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke 53/2011. (II. 14.) határozat Képviselő-testülete elfogadja az előző testületi üléseken hozott határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót. 54/2011. (II. 14.) határozat Képviselő-testülete elfogadja dr. Répás József polgármester szóbeli beszámolóját az előző ülés óta eltelt időszak önkormányzatot érintő fontosabb eseményeiről. 55/2011. (II. 14.) határozat Képviselő-testülete elfogadja Pénzes Andrásné pénzügyi vezető január hónap pénzügyi gazdálkodásáról szóló írásos és szóbeli beszámolóját. 56/2011. (II. 14.) határozat Képviselő-testülete elfogadja dr. Sződi Károly osztályvezető írásos és szóbeli beszámolóját. 57/2011. (II. 14.) határozat Képviselő-testülete elfogadja írásos és szóbeli beszámolóját az előző ülés óta eltelt időszak Hivatalt érintő eseményeiről. 58/2011. (II. 14.) határozat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a évi költségvetés tervezetét átdolgozásra és a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 36. -ában előírt formában történő elkészítésére a jegyzőnek visszaadja. Határidő: március /2011. (II. 14.) határozat Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Kunépszolg Kft. alapítója, úgy dönt, hogy elfogadja a Kunépszolg Kft évi üzleti tervét azzal a kiegészítéssel, hogy a Polgármesteri Hivatal vizsgálja meg az Önkormányzat és a Kft közötti megállapodást, továbbá a 70 év felettiek szemétdíj támogatását és a szippantásos szerződéseket szabályzó rendeleteket. 60/2011. (II. 14.) határozat Képviselő-testülete hozzájárul dr. Csipler Norbert r. őrnagy kinevezéséhez a Ráckevei Rendőrkapitányság vezetői posztjára. 61/2011. (II. 14.) határozat Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 309/2010. (X. 15.) számú határozatát. Felelős: dr. Fábián Miklós alpolgármester 62/2011. (II. 14.) határozat Képviselő-testülete a 310/2010. (X. 15.) számú határozatában az egy hónapban elszámolható saját tulajdonú gépkocsi használat átalánya km/hó szövegű részt hatályon kívül helyezi. Határidő: február 28. Felelős: dr. Fábián Miklós alpolgármester 63/2011. (II. 14.) határozat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a hirdetési díjakat évre nem változtatja meg. 64/2011. (II. 14.) határozat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájárulását megadja az EDIREN Kft. részére a Kiskunlacháza, Duna-part Strand és hozzá tartozó bérelt területen lévő balesetveszélyes fák kivágásához, azzal a feltétellel, hogy a kivágott fa 50 %-át átadja az Egészségügyi és Szociális Bizottság számára. A Kft. köteles betartani a vonatkozó munkavédelmi és egyéb szabályokat a fakivágás során.. 65/2011. (II. 14.) határozat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megrendeli Bankháza 16. szám elé a közvilágítási lámpatest felszerelését. 66/2011. (II. 14.) határozat Képviselő-testülete elfogadja a Jogi és Ügyrendi Bizottság javaslatait a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Alapító Okirat módosításával kapcsolatosan a következők szerint: a Társulás legfőbb döntéshozó szervének a döntéshozatali eljárása szerint ne kerüljön átalakításra, nem támogatja azt, hogy a Társulási Tanácsba a döntéseket 11 fő, a térségi képviselők hozzák meg, a többi módosítással egyetért. 67/2011. (II. 14.) határozat Képviselő-testülete akként módosítja 315/2010. (X. 15.) számú határozatát, hogy dr. Fábián Miklós alpolgármester részére, a legfeljebb 1500 km/hó gépkocsi átalány helyett, a tisztsége ellátásával összefüggő, általa előlegezett, számlával igazolt költségeit téríti meg. Határidő: február 28. Felelős: dr. Fábián Miklós alpolgármester 68/2011. (II. 14.) határozat Képviselő-testülete akként módosítja 43/2011. (I. 24.) számú határozatát, hogy Tóth Imre külsős alpolgármester részére, a legfeljebb 1000 km/hó gépkocsi átalány helyett, a tisztsége ellátásával összefüggő, általa előlegezett, számlával igazolt költségeit téríti meg. Határidő: február /2011. (II. 17.) határozat Képviselő-testülete elfogadja a napirendi pontokat az alábbiak szerint:

3 A Mi Újságunk március Önkormányzat 3 A Képviselő-testület február 14-i rendkívüli ülésén hozott határozatai: 1.) Repülőtér értékesítésével kapcsolatosan a) Versenytárgyalás eredménytelenné nyilvánítása b) Új versenytárgyalási kiírás elfogadása c) Repülőtér hasznosításához munkacsoport felállítása 2.) Egyebek 70/2011. (II. 17.) határozat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 45/2011. (II.02.) határozatával február 17-ére, a kiskunlacházi 0579/15-40 és 0579/42-50 helyrajzi számú ingatlanok értékesítésére kiírt versenytárgyalást eredménytelennek nyilvánítja, mivel a meghirdetett időpontra nem érkezett vételi ajánlat. 71/2011. (II. 17.) határozat Képviselő-testülete a kiskunlacházi 0579/15-40 és 0579/42-50 helyrajzi számú ingatlanok értékesítésére versenytárgyalást ír ki. A versenytárgyalási felhívást megjelenteti honlapján, a Mi Újságunkban, a helyi kábeltelevízió hirdetési csatornáján, valamint a Világgazdaság és a Magyar Hírlap országos napilapokban, egyszeri alkalommal. A versenytárgyalási felhívás közzétételére felkéri a jegyzőt. A versenytárgyalási felhívás szövege jelen határozat mellékletét képezi. 72/2011. (II. 17.) határozat Képviselő-testülete a tulajdonában lévő, volt szovjet repülőtér (0579/15-40 és 0579/42-50 hrsz-ok) hasznosítására beérkezett mindennemű ajánlat véleményezésére, tárgyalás lebonyolítására munkacsoportot állít fel, melynek tagjai: dr. Répás József polgármester, Tóth Imre külsős alpolgármester, Foki Vilmos képviselő, Balogh Zoltán képviselő. A munkacsoport elvégzett munkájáról rendszeresen köteles tájékoztatni a Képviselő-testületet. Képviselő-testületének 1/2011. (II.15.) rendelete Képviselő-testületének 1/2011 (II.15.) önkormányzati rendelete a Kiskunlacháza Nagyközség helyi építési szabályzatáról szóló, a 5/2008.( ), a 4/2009.(II.17.) és a 12/2009.(VI.23.) rendelettel módosított 3/2005. (04.15.) rendelet módosításáról Kiskunlacháza, Dózsa György út és Dömsödi út közötti terület Szabályozási Terve Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 7. (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján az építés helyi rendjének biztosítása érdekében megalkotja a Dózsa György út és Dömsödi út közötti terület helyi építési szabályzatáról szóló rendeletet és jóváhagyja e rendelet mellékleteit képező SZT-3 jelű szabályozási tervet. 1. A rendelet hatálya (1) Jelen rendelet jóváhagyja az SZT-3 jelű szabályozási tervet (1. melléklet), mely rajzi melléklet egyben a Kiskunlacháza Nagyközség helyi építési szabályzatáról szóló 3/2005. (04.15.) Kt. rendeletének (a továbbiakban: Helyi Építési Szabályzat) SZT-3 számú mellékletét képezi. (2) Az 1. számú mellékletet képező SZT- 3 rajzszámú szabályozási terv területi hatálya Kiskunlacháza Nagyközség közigazgatási területén az 5720 hrsz. telek Dömsödi út/51-es út közigazgatási határ 0654/374 hrsz. út által határolt területre, az ezen belül elhelyezkedő ingatlanokra, ingatlanrészletekre terjed ki. 2. A rendelet hatálya alá tartozó terület építési övezetei és részletes szabályozási előírásai (1) Az SZT-3 szabályozási tervvel érintett terület: a) övezeti beosztása: Lf-1 (nagytelkes falusias lakóterület), Gksz-3 (kistelkes kereskedelmiszolg. gazdasági terület), b) az Lf-1 építési övezetben épület, építmény a Helyi Építési Szabályzat szerint helyezhető el; c) épület, építmény az 51-es főút úttengelyétől számított min. 30 m-re, kerítés az úttengelytől számított min. 20. m-re helyezhető el, az illetékes közútkezelő előírásai alapján; d) a tervlapon jelölt helyen, telken belüli kötelezően kialakítandó védőzöld sáv létesítendő, a gazdasági és lakó övezet között; e) a Gksz-3 építési övezetben épület, építmény e rendelet előírásai szerint kiegészülő Helyi Építési Szabályzat szerint helyezhető el; f ) a Gksz-3 építési övezetben az építési helyet meghatározó kötelező elő- és oldalkert mérete 5,0 m; g) a terven jelölt helyeken, kötelezően kialakítandó védőzöld sávban 3 szintes (lombhullató fa, fenyő, magas cserje, alacsony cserje), őshonos növényfajokból álló zöldfelületet kell kialakítani a szabályozási terven jelölt szélességben, mely a minimálisan kialakítandó zöldfelület mértékébe 100%-os mértékben beleszámít. (2) Az SZT-3 szabályozási terv szabályozási elemei: a) kötelező szabályozási elemek: tervezett szabályozási vonal, építési övezet, övezet jele, építési övezet, övezet határa (ha az egyben nem szabályozási vonal is), építési vonal, telken belül kötelezően kialakítandó védőzöld sáv, tervezett fasor, telekhatárt megszűntető jel, szabályozási szélesség és méretek (m). b) irányadó szabályozási elemek: javasolt irányadó telekhatár, irányadó építési hely (a javasolt telekosztás megvalósulása esetén kötelező), irányadó (telekhatárt) megszűntető jel, irányadó szélesség és méretek (m), út védőtávolság. 3. A Helyi Építési Szabályzat Gazdasági építési övezetek c. fejezete kiegészül az alábbi 25. -sal, egyben a számozása számozásra módosul Gksz-3 jelű kereskedelmi-szolgáltató gazdasági övezet (kistelkes kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület) (2)Az övezetre a 24. (2), (3) bekezdés előírásai vonatkoznak.

4 4 Önkormányzat Hirdetések A Mi Újságunk március (1) Övezeti paraméterek: Gksz-3 övezet beépítési mód területe (m 2 ) Az építési telek A beépítésnél alkalmazható legkisebb legnagyobb legkisebb szélessége (m) mélysége (m) beépítettség terepszint felett (%) beépítettség terepszint alatt (%) bruttó szintterületi mutató (épület m 2 /telek m 2 ) építmény magasság (m) építmény magasság (m) zöldfelületi arány (%) Szabadon álló ,8 8, Záró rendelkezések, hatályba lépés (1) Jelen rendelet április 15-én lép hatályba, rendelkezéseit ezen időponttól induló ügyekben kell alkalmazni. E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg módosul Képviselő-testületének 3/2005. (04.15.) Kt. rendelete ÖT-1/a rajzi mellékletének az SZT-3 szabályozási terv területi hatálya alá tartozó területének övezeti jelölése. dr. Répás József polgármester Kihirdetve: február 15. Soós Zsoltné jegyző Képviselő-testületének 2/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a közterület rendeltetéstől eltérő célú használatáról, továbbá a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló, a 23/2010.(XII.16.) rendelettel módosított 16/2010.(XI.05.) rendelet módosításáról 1. Bevezető rendelkezések Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16 (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a közterület rendeltetéstől eltérő célú használatáról, továbbá a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló, a 23/2010.(XII.16.) rendelettel módosított 16/2010.(XI.05.) rendelet (a továbbiakban: R.) módosítására a következőket rendeli el: 2. Általános rendelkezések Az Mellékletének e) pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: e) Idényjellegű árusítás: 150 Ft/m2/nap, de a minimálisan fizetendő díj Ft 3. Záró rendelkezések Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. dr. Répás József polgármester Kihirdetve: február 15. Soós Zsoltné jegyző Teljes körű ácsmunka: tetők építése, bontása, javítása, bádogos munkák. Komplett tetők bádogozással. Nyílás záró csere. Kerti bútorok: árnyékolok, pergola, szanetli, gépkocsi beállok. Gipszkarton rendszerek építése: válaszfalak, álmennyezet szerelés. Tetőterek: beépítése, szigetelése, tetőablak beépítés. Referencia munkák: Érdeklődni lehet: Közúti balesetet szenvedett személyeket keresek kártalanítás céljából. Havi Regula A Kunépszolg Kſt segítséget ny jt az Ön tavaszi nag akarításához! Április 2-án (szombaton) ELEKTRONIKAI HULLADÉKGYŰJTÉST tar nk. Reggel 9, és 16 óra közö a Kunépszolg telephelyén (Völg i dűlő 165.) várjuk a használhatatlan, de lehetőség szerint hiány alan elekt onikai eszközeit.

5 A Mi Újságunk március Önkormányzat 5 Kiskunlacházi volt szovjet laktanya értékesítése versenytárgyaláson, mint kiíró az önkormányzat vagyonáról való rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló, többször módosított 6/1993. (07.05.) számú rendeletének 9. -a és Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 71/2011.(II.17.) számú határozata alapján versenytárgyalást hirdet március 9-én (szerdán) 10:00 órára Polgármesteri Hivatala (Kiskunlacháza, Kossuth tér 1.) Tanácstermébe. Az értékesíteni kívánt ingatlanok: Kiskunlacháza-Bankháza 0579/15, 0579/16, 0579/17, 0579/18, 0579/19, 0579/20, 0579/21, 0579/22, 0579/23, 0579/24, 0579/25, 0579/26, 0579/27, 0579/28, 0579/29, 0579/30, 0579/31, 0579/32, 0579/33, 0579/34, 0579/35, 0579/36, 0579/37, 0579/38, 0579/39, 0579/40, 0579/42, 0579/43, 0579/44, 0579/45, 0579/46, 0579/47, 0579/48, 0579/49, 0579/50 helyrajzi számú beépített és beépítetlen területek, melyek Budapestről 40 km-re délre az 51-es főúttól 5 km-re találhatóak. A fentiekben megjelölt ingatlanokat egyben kívánja a kiíró értékesíteni. Az ingatlanok együttes kikiáltási ára (négyszázmillió) Ft. A licitálás során alkalmazandó licitlépcső Ft. Amennyiben a kikiáltási árra nincs ajánlattétel, úgy kiíró megengedi az árlejtés Mezőőri tájékoztató február 17-én a Pest Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága mint a mezei őrszolgálat szakmai felügyelete ellenőrzést tartott a Kiskunlacházi Mezőőri Szolgálatnál. Az ellenőrzés tárgya a működési feltételek (pénzügyi kiadások, elszámolások, személyi állomány, szolgálati okmányok stb.) voltak. lehetőségét. Az árlejtés esetében a licitlépcső nem változik. Az árlejtés során megajánlható legalacsonyabb összegű ár az eredeti kikiáltási ár 50%-a A minden tekintetben azonos ajánlatok közül sorsolással kerül kiválasztásra a nyertes ajánlat. A versenytárgyaláson az vehet részt, aki vételi szándékát írásban legkésőbb március 9-én (szerdán) 09:00 óráig benyújtja Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata polgármestere részére, továbbá ugyanezen időpontig a Polgármesteri Hivatal számlájára (OTP Bank Nyrt ) az adásvételi szerződés megkötési kötelezettségének teljesítésére (négymillió) Ft óvadékot átutal. Az óvadék összege a versenytárgyalás nyertese részére a vételárba beszámításra kerül. A versenytárgyalást követő 15 napon belül a versenytárgyalás nyertesének kötelezettsége az adásvételi szerződés megkötése. Amennyiben a pályázó e kötelezettségének nem tesz eleget, úgy elveszti jogosultságát az ingatlan tulajdonjogának megszerzése felett. A versenytárgyaláson nem nyertes résztvevők óvadékait kiíró a versenytárgyalást követő banki napon visszautalja. Az ellenőrzés a kiadások, az elszámolások és az okmányok vonatkozásában mindent rendben talált. Az ellenőrzés alkalmával örömmel tájékoztattak bennünket, hogy 2010-ben Pest megyében a Kiskunlacházi Mezőőri Szolgálat volt a legeredményesebb mezei őrszolgálat! Ezért ezúton is szeretnék köszönetet mondani Bajnok Ferenc, Jónás Kálmán és Séra Zsolt mezőőr kollégáimnak, hiszen áldozatos munkájuk nélkül nem sikerült volna elnyernünk e megtisztelő címet! A III. járókerületben február 17-től helyettesítő szolgálatra kerül sor a továbbiakban. Az ingatlanok Polgármesteri Hivatala Műszaki, Beruházási és Környezetvédelmi Csoportjával (2340 Kiskunlacháza, Kossuth tér 1.) történő előzetes időpont egyeztetést követően megtekinthetők (telefonszám: 24/ , ill. 20/ ). A pályázati feltételekkel kapcsolatos további információ polgármesterénél, dr. Répás Józsefnél kérhető személyesen illetve a 24/ es telefonszámon, vagy a kiskunlachaza.hu címen kérhető. A laktanya terület paraméterei: - a terület övezeti besorolása KÖI jelű közlekedési terület, ebbe a közlekedési övezetbe tartozik a repülőtér üzemi területe, az övezetben telekalakítás és építés csak a kialakult állapotnak megfelelően lehetséges jelenleg. A Településszerkezeti Terv a területre Szabályozási Terv készítését írja elő, GIP vagy GKSZ övezeti besorolás lehetséges. - a terület nagysága: 39 ha 523 m2 - alapközművekkel a terület nem rendelkezik. További, az ingatlanokra vonatkozó információk: az ingatlanokon található épületekről pontos felméréssel a kiíró nem rendelkezik, a terület kizárólag laktanya és kiszolgáló épületeiből, továbbá beépítetlen területből áll, a terület kármentesítését egy szakcég elvégezte a kiírásra kerülő ingatlanok közvetlen szomszédságában magántulajdonban lévő ingatlanok találhatók, az ingatlanok nincsenek lekerítve egymástól, a kiírásra kerülő ingatlanok közül a 0579/35-37 hrsz-úak jelenleg is jelzáloggal terheltek. Az eljárás jogszerűségét közjegyző felügyeli. Kiskunlacháza, február 18. Dr. Répás József polgármester Kérjük, hogy az érintett gazdák a szolgálatvezetőnek jelezzék az esetleges gondokat. A mezőőri szolgálat újabb intézkedésig 4 fővel látja el feladatát, az alábbiak szerint: I. járókerület: Jónás Kálmán mezőőr (20/ ) II. járókerület: Séra Zsolt mezőőr (20/ ) III. járókerület: helyettesítő szolgálat IV. járókerület: Bajnok Ferenc mezőőr (20/ ) I-IV járókerület: Pfeifer Rikárd mezőőri szolgálatvezető (20/ ) Pfeifer Rikárd

6 6 Rendőrségi hírek A Mi Újságunk március Rendőrségi hírek Kiskunlacháza területén az eltelt időben történt sérüléssel járó közlekedési baleset: január 10-én óra körüli időben Kiskunlacháza felé közlekedett egy személygépkocsi Ráckeve irányából. Ködös idő, rossz látási viszonyok voltak, egy egyenes útszakaszon a szembejövő jármű hirtelen kissé áttért a másik sávba és a két járműnek a visszapillantó tükre összeért. Január 20-án óra körüli időben Ráckeve felől haladt egy személygépkocsi Kiskunlacháza irányába. Jobbra lehaladt az úttestről, majd a szántóföldön állt meg. A személygépkocsi vezetője erősen ittas volt és ráadásul el is volt tiltva a járművezetéstől. Személyi sérülést szenvedett és kb ft. kára keletkezett. Kiskunlacháza külterületén január 29-én óra körüli időben egy feltehetően ittas tassi sofőr Dömsöd irányából Budapest felé közlekedett az 51-es úton. Egy enyhén balra ívelő útkanyarulatban áttért a menetirány szerinti bal oldali forgalmi sávba, onnan folyamatosan lehaladt az útárokba és több fának nekiütközött. Kórházba került, nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. Folyik a vizsgálat, a szakértői vélemények beszerzését követően vagy szabálysértési, vagy bűntető eljárás indul a sofőr ellen. Lacháza felé Ráckeve irányából közlekedett február 10-én reggel 7 óra felé egy személygépkocsi. Haladása közben letért jobb oldalon az útpadkára, majd lehaladt az útárokba és a tetejére fordulva állt meg. A keletkezett anyagi kár kb Ft. Személyi sérülés nem történt Kiskunlacházi bűncselekményekről: Autófeltörések, gépjárműből lopások január 4-én a Rákóczi úton hajnali fél kettő körül Ford Transit tehergépkocsit törtek fel, övtáskát, mobiltelefont, készpénzt loptak el belőle. Január 06-án a Dózsa Gy. úton óra körüli időben betörték egy tehergépkocsi ablakát és abból kézitáskát (iratokkal és készpénzzel) tulajdonítottak el. Január 14-én a késő délutáni órákban a Dózsa Gy. út végén egy Opel Astra személygépkocsiból női táskát (iratokkal és készpénzzel) vittek el. Január 21-én óra körüli időben Kkl - Dömsöd között műszaki okok miatt álló Mercedes tehergépkocsiból készpénzt és iratokat loptak el. Január 25-én óra körüli időben a Dózsa Gy. úton egy nyitva hagyott tehergépkocsiból pénztárcát és iratokat loptak el. Január 24-re virradóra az Asztalos János utcából elloptak egy személygépkocsit, benne iratokkal és pótkulcsával. Január 11-én a hajnali órákban a Dózsa György úton egy pékség öltözöjéből alkalmi lopás módszerével készpénzt tulajdonítottak el. A lefolytatott tanúkihallgatások eredményeképpen egy alkalmazottra terelődött a gyanú. A gyanúsítható személyt nagyon alapos előkészítő munkával a nyomozók olyan helyzetbe hozták, hogy kénytelen volt beismerni bűnösségét és más hasonló jellegű alkalmi, alkalmazotti lopásokat is elismert. A nyomozók felkészültek minden védekezésére és egyszerűen nem volt más választása, mint elismernie azt, hogy megkárosította a munkatársait. A Bűnügyi Osztály nyomozói kitettek magukért, az öltözői szarkát sarokba szorították és reméljük nem lesz több lopás a munkahelyen. Családi ház betörések január 04-én a késő délután a Széchenyi utcában törtek be egy családi házba és ékszereket loptak el. Január 15-én a kora este a Szabadság utcában történt egy betörés. A tulajdonos élt a gyanúval, hogy ki lehet a betörő, a kiérkező rendőrök látták azt is, hogy ügyetlen volt az elkövető, mert az ablaküveggel elvágta a kezét. Ráadásul az ellopott televíziót az elkövetés helyétől csak rövid távon volt képes elcipelni, elejtette a készüléket és az összetört. Rövid, szakszerű nyomozás után az elkövető előállítására került sor. Elismerte a cselekmény elkövetését, gyorsított eljárást folytattunk le vele szemben. A Ráckevei Városi Bíróság Ft. pénzbírságot szabott ki. Tiszta ügy, betört, elfogták, elítélték, megbüntették. Jó lenne, ha ez az eset visszatartaná a tolvajt vagy bárki mást a következő betöréstől. Január 29-én délután a Nap utcában törtek be egy családi házba és ott ékszereket zsákmányoltak. Ugyanezen a napon a Damjanich utcában is betörés történt, készpénzt és ékszert vittek el. Február elején egy Rákóczi úti családi ház ajtaját törték be és onnan műszaki cikkeket tulajdonítottak el. Ugyanebben az időben a Gaál Imre utcában ékszereket és készpénzt vittek el egy házból. Az Erdély utcában február 7-én késő délután betöréses lopás kísérlete történt. A betörő átkutatta a családi házat, de az elsődleges adatok szerint nem lopott el semmit. Február 11-én késő délután a Váczi Mihály utcában egy házból készpénzt és ékszereket tulajdonítottak el. Február közötti időben egy külterületi kavicsbánya telephelyéről, a raktárból kb. 3 mázsa morzsolt kukoricát és más telephelyi részekről rézkábelt, gázpalackot, gáztűzhelyt és horgászfelszereléseket tulajdonítottak el január elején 3 fő délegyházi férfi utánfutóval a MÁV által a vasúti sínpálya mellett kivágott vegyes minőségű fákból kísérelt meg eltulajdonítani, körülbelül a volt Áporka Vasútállomás magasságában, de cselekményük közben a Kiskunlacháza Mezőőri Szolgálat megzavarta őket. A rendőrök kiérkezéséig visszatartották az elkövetőket és a kiérkező rendőrök elfogták, majd előállították a 3 fő tolvajt a Ráckevei Rendőrkapitányságra. Jelenleg folyik ellenük az eljárás a Ráckevei Városi Bíróságon tulajdon elleni szabálysértés, lopás miatt. A Kiskunlacháza-Bankháza hajós Kastély felé vezető úton akácfákat vágtak ki még január elején, illetve január 09 - re virradóra az ún. Mandelka részen egy szőlőskertből akácfa oszlopokat tulajdonítottak el. Információ vagy egyéb adat esetén értesíthetik Bőcze László r. tzls. urat, a körözési előadót is vagy bármelyik rendőrt. A Ráckevei Rendőrkapitányság telefonszámai: Szabó Sándor Rendőr alezredes

7 A Mi Újságunk március Rendőrségi hírek 7 Tisztelt kiskunlacházi lakosok! Elsőként a településünkön történt betörésekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket. Sajnálatos módon semmilyen tájékoztatást nem kapunk az elkövetésekkel kapcsolatban. Annak ellenére, hogy a betörések nagyobb hányada a késő délutáni és kora esti órákban történik, soha senki nem lát semmit. Nem figyelünk oda közvetlen lakókörnyezetünkre, pedig biztos vagyok abban, hogy nem láthatatlan emberek követik el a bűncselekményeket! Ebben az időszakban közel sem lehet azt állítani, hogy senki nincs az utcán, senki sem lát semmit. Nincsenek meg azok a szemtanúk, azok az érdemleges információval szolgáló személyek, akik munkánkat segíteni tudnák. Az elkövetők ma már kesztyűben dolgoznak, így kézre kerítésük nagymértékben függ az esetleges szemtanúk által megfigyelt adatoktól. Nagyon sok függ esetleges rendszámtöredék, gépjármű szín és típusmegjelölésétől, ezek feljegyzésétől, az elkövetők számára vonatkozó adatok közlésétől. Volt olyan szemtanú, aki több esetben is látott egy bizonyos autót, amelyet gyanúsnak talált, de a színén és a típusán kívül semmilyen más adatot nem jegyzett meg, pedig több esetben is láthatta a rendszámot, illetve annak töredékét. Itt szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy tanúskodni nem csak a személyes adatok közlésével lehet. Lehet kérni az adatok zártan történő kezelését, lehet név és adatok nélkül információkat közölni. Ez utóbbira példaként említeném a saját postaládámban megtalált névtelen leveleket, melyek ugyan bizonyítékként nem felhasználhatóak, de nagymértékben segítették, segíthetnék munkánkat. Higgyék el, hogy az apróbb információkra is szüksége van a rendőrségnek. Előző cikkeimben is adtam már meg Önöknek címet ismert a Kiskunlacházi Körzeti Megbízott Iroda címe (2340.Kiskunlacháza, Dózsa György út 217.), valamint a bármely telefonfülkéből ingyen hívható 107-es telefonszám is, amely közvetlenül a Ráckeve Rendőrkapitányságon csörög. A fogadóórámon sem jön senki információval. (minden páros hét keddjén 14 óra és 16 óra között) Gondoljanak arra, hogy az Önök sérelmére is követhetnek el bűncselekményt. Milyen jó lenne, ha ennek előkészületét valaki jelezné a rendőrségnek, vagy az elkövető számonkéréséhez, esetleges kármegtérüléshez segítséget adna! És még valami. A betörésekhez sok esetben használnak az udvarban, melléképületben található szerszámokat, eszközöket. Tehát ne csak a lakásunkat zárjuk be, hanem zárjuk el az udvarban található szerszámokat, eszközöket is! (például csákány, feszítővas, hosszabb véső, kalapács, ásó, stb.) január 16-ra virradóra betörés történt a Kiskunlacháza, Kossuth Lajos utca 54. szám alatti Pedró Boltja vegyeskereskedésbe. A tetemes rongálási kár mellett az elkövető készpénzt tulajdonított el. Az alapos helyszínelésnek és a nagy területre kiterjedő tanúkutatásnak meglett az eredménye, látókörbe került B. G. helyi lakos, akit bűncselekmény elkövetésének alapos gyanúja miatt előállítottunk. Arra hivatkozott, hogy a bűncselekmény elkövetésekor erősen ittas állapotban volt, nem emlékszik semmire. A memória felfrissítésére tett intézkedéseink (keresztkérdések) eredményre vezettek, végül részletes beismerő vallomást tett február 9 -én 23 óra 20 perc körüli időpontban ismeretlen tettesek kinyitották a Kkl., Dózsa György út 113. szám előtt parkoló Volánbusz első ajtaját és onnan Ft készpénzt tulajdonítottak el. A nyomozás során begyűjtött adatok szerint valószínűsíthető volt, hogy a bűncselekményt 3 helyi fiatalember követte el, akik a közeli Pub-ban születésnapot ünnepeltek, alkoholos befolyásoltság alatt álltak. A bűncselekmény elkövetésével alaposan gyanúsítható T.Zs., V.A., és B.A. kiskunlacházi személyek elszámoltatása és kihallgatása során még egy személy, a szintén helyi M.M. is gyanúba keveredett. Ezek után nevezettek (két visszaeső és két büntetlen előéletű személy) gyanúsítottként ki lettek hallgatva, melynek során részletes beismerő vallomást tettek, tettüket megbánták, valamint kármegtérítési szándékukat is jelezték. Itt hangsúlyoznám azt, hogy az alkoholos befolyásoltság NEM MENTESÍTŐ KÖRÜLMÉNY, még csak nem is enyhítő körülmény. Ezzel is szeretném elfelejtetni az erre vonatkozó tévhitet. Mindkét esetben vizsgáljuk a felderített személyek esetleges további bűncselekményekhez való közét is. Kiskunlacháza területén az alábbi személyek körözése van elrendelve: Sztojka Diána (18 é.), Kkl., Petőfi Sándor utca 32.szám alatti lakost garázdaság miatt a Budakörnyéki Bíróság, a BRFK VII.kerületi Rendőrkapitányság, a BRFK VIII.kerületi Rendőrkapitányság, valamint a Ráckeve Rendőrkapitányság Szénási György Gábor (31 éves), Kkl., Máv telep 24. szám alatti lakost közokirat-hamisítás miatt a Ráckeve Rendőrkapitányság Nagy János Gyula (48 é.), Kkl., Kígyó utca 1.szám alatti lakost lopás miatt az Edelényi Rendőrkapitányság Vank-Miskolczi Gábor (38 éves), Kkl., Árpád utca 24. szám alatti lakost csalás miatt a Pest Megyei Bíróság Büntetés-Végrehajtási Csoportja Balogh Gina (23 éves), Kkl., Bem József utca 8. szám alatti lakost lopás és kifosztás miatt a Ráckeve Rendőrkapitányság Potera Szidónia (31 éves), Kkl., Galamb utca 6. szám alatti lakost kiskorú veszélyeztetése miatt tanúként a Ráckeve Rendőrkapitányság Simon Lajos (63 éves), Kkl., Dózsa György út 46. szám alatti lakost eltűnés miatt a Ráckeve Rendőrkapitányság Besenyei János (41 éves), Kkl., Szabadság utca 10. szám alatti lakost eltűnés miatt a Ráckeve Rendőrkapitányság Thuróczy András Tibor (42 éves), Kkl., Balaton utca 10/A. szám alatti lakost csalás, gazdasági adatszolgáltatás elmulasztása bűncselekmény és eltűnés miatt a Pest Megyei Bíróság Budai Levente (36 éves), Kkl., Völgyi út 39. szám alatti lakost a lopás miatt a Pest Megyei Bíróság Büntetés-Végrehajtási Csoportja Kónya Tamás (39 éves),kkl., Nyár utca 5. szám alatti lakost eltűnés miatt a Ráckeve Rendőrkapitányság Hullár József (33 éves), Kkl., Vihar utca 6. szám alatti lakost lopás miatt a BRFK XV.kerületi Rendőrkapitányság Bálint Anikó (35 éves), Kkl., Kertész utca 2. szám alatti lakost eltűnés miatt a Ráckeve Rendőrkapitányság Katona István Zsolt (37 éves), Kkl., Zöldfa utca 20. szám alatti lakost közokirat-hamisítás miatt a Pest Megyei Bíróság Kovács József (42 éves), Kkl., Táncsics utca 4. szám alatti lakost visszaélés lőfegyverrel vagy lőszerrel bűncselekmény miatt a Pest Megyei Bíróság Büntetés- Végrehajtási Csoportja Pataki András (32 éves), Kkl., Dömsödi út 50. szám alatti lakost csalás miatt a Pest Megyei Bíróság Büntetés-Végrehajtási Csoportja Feke János (38 éves), Kkl., Pesti Országút dűlő 5. szám alatti lakost járművezetés ittas vagy bódult állapotban bűncselekmény elkövetése miatt a Ráckeve Rendőrkapitányság Amennyiben fenti személyekkel kapcsolatban bármilyen információval tudnak szolgálni, úgy kérem Önöket, értesítsenek engem, vagy bármelyik kollégámat. Segítségüket előre is köszönöm! A Kiskunlacházi Körzeti Megbízotti Irodában a fogadóóra ezek után is változatlanul minden páros hét keddjén 14 és 16 óra közötti időpontban van. Az iroda közvetlen telefonszáma: Kérem Önöket, forduljanak hozzánk bizalommal. A Ráckevei Rendőrkapitányság közvetlen telefonszáma: 107- csak vezetékes telefonról, , A 107-es és 112-es telefonszámot mobiltelefonról tárcsázva a Központi Ügyelet jelentkezik, ahonnan lehetőség van a Ráckevei Rendőrkapitányság kapcsolására. Észrevételeikkel, kérdéseikkel, megkereséseikkel forduljanak hozzám, vagy bármelyik kollégámhoz bizalommal. Tisztelettel: Belina József r.tzls Körzeti Megbízott

Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója

Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója Terjeszti a Magyar Posta Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója XVIII. évfolyam 2008. március Eljön szép Húsvét reggele, Krisztus Feltámadásának meghitt, szép ünnepe, Ünneplõ ruhába öltöznek a fák,

Részletesebben

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. Nagy László Lázár grafikája ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. Nagy László Lázár grafikája ÖNKORMÁNYZATI HÍREK C H A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Nagy László Lázár grafikája XVI. évfolyam 7. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu 2005. szeptember 22. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Cegléd Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete

Részletesebben

FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE

FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 27-én (csütörtökön) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó Képviselő-testületi

Részletesebben

FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE

FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án (csütörtökön) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó Képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. május 22-én (csütörtök) 16.00 órai kezdettel a Sárvári Közös Önkormányzati

Részletesebben

11-12/2009. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2009. május 25-én megtartott soros üléséről.

11-12/2009. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2009. május 25-én megtartott soros üléséről. 11-12/2009. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2009. május 25-én megtartott soros üléséről. Határozat száma: Tárgy: 73/2009.(V.25.) Rendőrkapitányság 2008. évi beszámolójának elfogadása

Részletesebben

Ikt.szám: 3670-12/2013. JEGYZŐKÖNYV. Készült: az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2013. december 9-én megtartott üléséről

Ikt.szám: 3670-12/2013. JEGYZŐKÖNYV. Készült: az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2013. december 9-én megtartott üléséről Ikt.szám: 3670-12/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2013. december 9-én megtartott üléséről Helyszín: Eger, Kossuth L. u. 28. sz. épület tárgyalója Jelen vannak:

Részletesebben

2015. január 19-én (hétfő) de. 11.30 órára

2015. január 19-én (hétfő) de. 11.30 órára H O S S Z Ú P Á L Y I N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 4 2 7 4 H o s s z ú p á l y i, S z a b a d s á g t é r 6. T e l : 5 2 / 3 7 5-5 1 1, 5 2 / 5 9 8-4

Részletesebben

A javaslat 8 fő igen szavazattal, 1 fő tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.

A javaslat 8 fő igen szavazattal, 1 fő tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadásra került. JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2015. március 2-i üléséről. Időpontja: 2015. március 2. 15:35 órai kezdettel Helye: Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: polgármester Tóth Imre

Részletesebben

1 Ügyszám: 2814-1/2014/M J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének Mány Község Önkormányzata hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2014. március 26-án,

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2011. MÁRCIUS 31-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. február 27. rendes nyílt ülés

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. február 27. rendes nyílt ülés 588-3 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. február 27. rendes nyílt ülés Rendeletek: 7/2013.(III.5.) A 9/2012.(II. 29.) a civil szervezeti támogatások igénybevételéről szóló rendelet

Részletesebben

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐ KÖNYV

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐ KÖNYV Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 685-2/2013. JEGYZŐ KÖNYV Készült: Szeghalom Város Képviselő Testületének 2013. március 25-én

Részletesebben

+TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE

+TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE +TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 5201 Törökszentmiklós Kossuth út 143 Postafiók 28. Tel. T. Fax: 06-56/590-110 E-mail: www. ugyelet. torokszentmiklosrk@jasz. police.hu Szám: 16070/ 53-13/2012.

Részletesebben

ÚJSÁG ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. életútjukból, beavattak életük fontosabb eseményeibe.

ÚJSÁG ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. életútjukból, beavattak életük fontosabb eseményeibe. SZENTMÁRTONKÁTAI XXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2012. FEBRUÁR ÚJSÁG MEGHÍVÓ Szentmártonkáta Község Képviselő-testülete tisztelettel meghívja Önt és kedves családját az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 164.

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 22-én a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. április 30-án (csütörtök) 18.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2015. április 30-án (csütörtök) 18.00 órakor Szám: 4787/2015. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. április 30-án (csütörtök) 18.00 órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Ülés helye: Gyáli Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. Nagy László Lázár grafikája ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. Nagy László Lázár grafikája ÖNKORMÁNYZATI HÍREK C H A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Nagy László Lázár grafikája XVII. évfolyam 3. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu 2006. március 9. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Cegléd Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND JEGYZŐKÖNYV Száma: - 2./2012 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 6.-án 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 06. 27. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető 1 Iktatószám: 198-34/2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete 2012. március 22-én 16 00 órakor megtartott ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete 2012. március 22-én 16 00 órakor megtartott ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete 2012. március 22-én 16 00 órakor megtartott ülésének J e g y z ő k ö n y v e 69/2012 (III.22.)KT. Határozat: A jelen ülés napirendjéről 70/2012 (III.22.)KT.

Részletesebben

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti Képviselő-testületi üléséről Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti Képviselő-testületi üléséről Az ülés helye: Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Időpontja: 2012. június 21. (csütörtök) 16:00 óra

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2013. április 25.-i

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. MÁRCIUS 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. MÁRCIUS 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 4/2014. (III. 26.) önkormányzati rendelete 5/2014. (III. 26.) önkormányzati rendelete 6/2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Kovács Zsolt, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Kovács Zsolt, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. május 30-án du: 14 órakor a Művelődési Ház és Városi Könyvtár tárgyalójában a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre polgármester

Részletesebben

1 Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

1 Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Fürjes Pál, Fazekas Zoltán, Boda István,

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. 2005. március 31.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. 2005. március 31. C H Nagy László Lázár grafikája A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XVI. évfolyam 3. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu 2005. március 31. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Sós János polgármester úr a Képviselő-testület

Részletesebben

18. év fo lyam 1. szám ÖNKORMÁNYZAT 2010. január-február

18. év fo lyam 1. szám ÖNKORMÁNYZAT 2010. január-február A VELENCEI 18. év fo lyam 1. szám ÖNKORMÁNYZAT 2010. LAPJA január-február Hírlevél Velence Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 2009. december 7-én tartotta soron következõ ülését a Kastélyban. Jelen

Részletesebben

Meg yei történelemverseny Kiskunlacházán

Meg yei történelemverseny Kiskunlacházán XXII. é vfol ya m VI. szá m 201 3. j ú n iu s NapN i s t e n h a v a A Mi Újsá g unk KISKUNLACHÁZA ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÁNAK KÖZÉLETI, KULTURÁLIS, HAGYOMÁNYŐRZŐ ÉS SZÓRAKOZTATÓ LAPJA Ebben a tanévben is megkaptuk

Részletesebben

EGÉSZSÉGHETET. Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa. A DÉLEGYHÁZA ÉLETHÁZA ÉLETMÓD KLUB 2011. március 22-től 26-ig

EGÉSZSÉGHETET. Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa. A DÉLEGYHÁZA ÉLETHÁZA ÉLETMÓD KLUB 2011. március 22-től 26-ig XVIII. évf. 198. szám Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa 2011. március 2011. április 9-én a Délegyházi Társastáncosok Jótékonysági Estet tartanak a Kölcsey Művelődési Központban, amelyre

Részletesebben