A Képviselő-testület február 2-i rendkívüli ülésén hozott határozatai:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Képviselő-testület 2011. február 2-i rendkívüli ülésén hozott határozatai:"

Átírás

1 A Mi Újságunk március Önkormányzat 1 A Képviselő-testület február 2-i rendkívüli ülésén hozott határozatai: 44/2011. (II. 02.) határozat Képviselő-testülete elfogadja a meghívóban szereplő napirendi pontokat és hozzájárul dr. Szabó Attila napirendek előtti hozzászólásához. 1.) Volt szovjet laktanya területének értékesítésére vonatkozó versenytárgyalási kiírás véleményezése Gerecz Attila PÜF elnöke dr. Galambos Eszter JÜB elnöke 2.) Szennyező anyagok kivezetése a parti sávból projekt megvalósításához kapcsolódó víziközmű-társulat szervezésével kapcsolatos előterjesztés 47/2011. (II. 03.) határozat Képviselő-testülete elfogadja a szervezeti és működési szabályzatról szóló, többször módosított 1/2009.(I: 27.) számú rendelet 20. (2) bekezdése alapján telefonon összehívott, február 3-i rendkívüli ülés napirendi pontjaiként az alábbiakat: 1.) A KÉ 36397/2010. számú közbeszerzési eljárás eredménytelennek nyilvánítása ügyében döntéshozatal 2.) A KEOP /0142 azonosító számú Kiskunlacháza szennyvíz csatornázása V. ütem, szennyvíztelep-rekonstrukció, és szennyvíziszap komposztáló megvalósítása megnevezésű projekt II. fordulójához szükséges hitelkeret beszerzéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának elfogadása 3.) A reptérre vonatkozó versenytárgyalási kiírás elfogadásával kapcsolatos, 45/2011.(II.02.) számú határozat módosítása 4.) Egyebek 52/2011. (II. 14.) határozat Képviselő-testülete hozzájárul Petőné Horváth Éva képviselő asszony napirendek előtti felszólalásához valamint elfogadja a meghívóban szereplő napirendi pontokat az alábbiak szerint: 1.) Előző képviselő-testületi üléseken hozott határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló 2.) Beszámolók Gerecz Attila PÜF elnöke dr. Galambos Eszter JÜB elnöke 3.) Egyebek 48/2011. (II. 03.) határozat Képviselő-testülete a KEOP /0142 azonosító számú Kiskunlacháza szennyvíz csatornázása V. ütem, szennyvíztelep-rekonstrukció, és szennyvíziszap komposztáló megvalósítása megnevezésű projekt II. fordulójához szükséges hitelkeret beszerzésére kiírt, KÉ 36397/2010. számú közbeszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánítja, a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény 92. a) pontja alapján. 49/2011. (II. 03.) határozat Képviselő-testülete elfogadja a KEOP /0142 azonosító számú Kiskunlacháza szennyvíz csatornázása V. ütem, szennyvíztelep-rekonstrukció, és szennyvíziszap komposztáló megvalósítása megnevezésű projekt II. fordulójához szükséges hitelkeret beszerzéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását és felkéri a hivatalos közbeszerzési tanácsadót, hogy intézkedjen a hivatalos lapban történő megjelentetésről. Pénzes Andrásné pénzügyi vezető dr. Sződi Károly osztályvezető 3.) Kiskunlacháza Dózsa György út- Dömsödi út közötti terület Szabályozási Tervének elfogadása Nagyné Bácskay Nóra főépítész 4.) évi költségvetés előterjesztése 45/2011. (II. 02.) határozat Képviselő-testülete a kiskunlacházi 0579/15-40 és 0579/42-50 helyrajzi számú ingatlanok értékesítésére versenytárgyalást ír ki. A versenytárgyalási felhívást megjelenteti honlapján, a Mi Újságunkban, a helyi kábeltelevízió hirdetési csatornáján, valamint a Magyar Nemzet, a Népszabadság és a Világgazdaság országos napilapokban háromszori alkalommal. A versenytárgyalási felhívás közzétételére felkéri a jegyzőt. A versenytárgyalási felhívás szövege jelen határozat mellékletét képezi. 46/2011. (II. 02.) határozat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Ráckevei- (Soroksári) Duna-ág vízgazdálkodásának, vízminőségének javítása: Szennyezőanyagok kivezetése a parti sávból projekt megvalósításához kapcsolódó víziközmű társulat szervezésére Kiskunlacháza nagyközségre eső Ft+áfa szervezési költséget biztosítja. Felelős. DR. Répás József polgármester A Képviselő-testület február 3-i rendkívüli ülésén hozott határozatai: 50/2011. (II. 03.) határozat Képviselő-testülete akként módosítja a 45/2011.(II.02.) számú határozatát, hogy a Magyar Nemzet, a Népszabadság és a Világgazdaság országos napilapokban egyszeri alkalommal jelenteti meg a 0579/15-40 és a 0579/42-50 helyrajzi számú ingatlanok értékesítésére kiírt versenytárgyalást. 51/2011. (II. 03.) határozat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a repülőtéri ingatlanok értékesítésére kiírt, február 17- én tartandó versenytárgyaláson a Képviselő-testületet, mint kiírót a következő személyek képviseljék: dr. Répás József polgármester, Tóth Imre külsős alpolgármester, Foki Vilmos képviselő. A Képviselő-testület február 14-i rendkívüli ülésén hozott határozatai: Gerecz Attila Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság elnöke 5.) Kunépszolg Kft évi üzeleti tervének előterjesztése dr. Galambos Eszter Felügyelőbizottság elnöke 6.) Közterület-használatról szóló rendelet módosításának előterjesztése

2 2 Önkormányzat A Mi Újságunk március Gerecz Attila Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság elnöke dr. Galambos Eszter Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke 7.) Ráckevei Rendőrkapitányság kapitányságvezetője kinevezésének elfogadása 8.) Polgármester költségtérítésének módosítása Előadó: dr. Galambos Eszter Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke 9.) Bizottságok előterjesztései Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság Jogi és Ügyrendi Bizottság Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság Előadók: bizottságok elnökei 10.) Egyebek Zárt ülés javasolt napirendi pontjai: 1.) Törvényességi észrevétel tárgyalása Előadó: dr. Galambos Eszter Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke 53/2011. (II. 14.) határozat Képviselő-testülete elfogadja az előző testületi üléseken hozott határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót. 54/2011. (II. 14.) határozat Képviselő-testülete elfogadja dr. Répás József polgármester szóbeli beszámolóját az előző ülés óta eltelt időszak önkormányzatot érintő fontosabb eseményeiről. 55/2011. (II. 14.) határozat Képviselő-testülete elfogadja Pénzes Andrásné pénzügyi vezető január hónap pénzügyi gazdálkodásáról szóló írásos és szóbeli beszámolóját. 56/2011. (II. 14.) határozat Képviselő-testülete elfogadja dr. Sződi Károly osztályvezető írásos és szóbeli beszámolóját. 57/2011. (II. 14.) határozat Képviselő-testülete elfogadja írásos és szóbeli beszámolóját az előző ülés óta eltelt időszak Hivatalt érintő eseményeiről. 58/2011. (II. 14.) határozat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a évi költségvetés tervezetét átdolgozásra és a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 36. -ában előírt formában történő elkészítésére a jegyzőnek visszaadja. Határidő: március /2011. (II. 14.) határozat Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Kunépszolg Kft. alapítója, úgy dönt, hogy elfogadja a Kunépszolg Kft évi üzleti tervét azzal a kiegészítéssel, hogy a Polgármesteri Hivatal vizsgálja meg az Önkormányzat és a Kft közötti megállapodást, továbbá a 70 év felettiek szemétdíj támogatását és a szippantásos szerződéseket szabályzó rendeleteket. 60/2011. (II. 14.) határozat Képviselő-testülete hozzájárul dr. Csipler Norbert r. őrnagy kinevezéséhez a Ráckevei Rendőrkapitányság vezetői posztjára. 61/2011. (II. 14.) határozat Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 309/2010. (X. 15.) számú határozatát. Felelős: dr. Fábián Miklós alpolgármester 62/2011. (II. 14.) határozat Képviselő-testülete a 310/2010. (X. 15.) számú határozatában az egy hónapban elszámolható saját tulajdonú gépkocsi használat átalánya km/hó szövegű részt hatályon kívül helyezi. Határidő: február 28. Felelős: dr. Fábián Miklós alpolgármester 63/2011. (II. 14.) határozat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a hirdetési díjakat évre nem változtatja meg. 64/2011. (II. 14.) határozat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájárulását megadja az EDIREN Kft. részére a Kiskunlacháza, Duna-part Strand és hozzá tartozó bérelt területen lévő balesetveszélyes fák kivágásához, azzal a feltétellel, hogy a kivágott fa 50 %-át átadja az Egészségügyi és Szociális Bizottság számára. A Kft. köteles betartani a vonatkozó munkavédelmi és egyéb szabályokat a fakivágás során.. 65/2011. (II. 14.) határozat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megrendeli Bankháza 16. szám elé a közvilágítási lámpatest felszerelését. 66/2011. (II. 14.) határozat Képviselő-testülete elfogadja a Jogi és Ügyrendi Bizottság javaslatait a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Alapító Okirat módosításával kapcsolatosan a következők szerint: a Társulás legfőbb döntéshozó szervének a döntéshozatali eljárása szerint ne kerüljön átalakításra, nem támogatja azt, hogy a Társulási Tanácsba a döntéseket 11 fő, a térségi képviselők hozzák meg, a többi módosítással egyetért. 67/2011. (II. 14.) határozat Képviselő-testülete akként módosítja 315/2010. (X. 15.) számú határozatát, hogy dr. Fábián Miklós alpolgármester részére, a legfeljebb 1500 km/hó gépkocsi átalány helyett, a tisztsége ellátásával összefüggő, általa előlegezett, számlával igazolt költségeit téríti meg. Határidő: február 28. Felelős: dr. Fábián Miklós alpolgármester 68/2011. (II. 14.) határozat Képviselő-testülete akként módosítja 43/2011. (I. 24.) számú határozatát, hogy Tóth Imre külsős alpolgármester részére, a legfeljebb 1000 km/hó gépkocsi átalány helyett, a tisztsége ellátásával összefüggő, általa előlegezett, számlával igazolt költségeit téríti meg. Határidő: február /2011. (II. 17.) határozat Képviselő-testülete elfogadja a napirendi pontokat az alábbiak szerint:

3 A Mi Újságunk március Önkormányzat 3 A Képviselő-testület február 14-i rendkívüli ülésén hozott határozatai: 1.) Repülőtér értékesítésével kapcsolatosan a) Versenytárgyalás eredménytelenné nyilvánítása b) Új versenytárgyalási kiírás elfogadása c) Repülőtér hasznosításához munkacsoport felállítása 2.) Egyebek 70/2011. (II. 17.) határozat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 45/2011. (II.02.) határozatával február 17-ére, a kiskunlacházi 0579/15-40 és 0579/42-50 helyrajzi számú ingatlanok értékesítésére kiírt versenytárgyalást eredménytelennek nyilvánítja, mivel a meghirdetett időpontra nem érkezett vételi ajánlat. 71/2011. (II. 17.) határozat Képviselő-testülete a kiskunlacházi 0579/15-40 és 0579/42-50 helyrajzi számú ingatlanok értékesítésére versenytárgyalást ír ki. A versenytárgyalási felhívást megjelenteti honlapján, a Mi Újságunkban, a helyi kábeltelevízió hirdetési csatornáján, valamint a Világgazdaság és a Magyar Hírlap országos napilapokban, egyszeri alkalommal. A versenytárgyalási felhívás közzétételére felkéri a jegyzőt. A versenytárgyalási felhívás szövege jelen határozat mellékletét képezi. 72/2011. (II. 17.) határozat Képviselő-testülete a tulajdonában lévő, volt szovjet repülőtér (0579/15-40 és 0579/42-50 hrsz-ok) hasznosítására beérkezett mindennemű ajánlat véleményezésére, tárgyalás lebonyolítására munkacsoportot állít fel, melynek tagjai: dr. Répás József polgármester, Tóth Imre külsős alpolgármester, Foki Vilmos képviselő, Balogh Zoltán képviselő. A munkacsoport elvégzett munkájáról rendszeresen köteles tájékoztatni a Képviselő-testületet. Képviselő-testületének 1/2011. (II.15.) rendelete Képviselő-testületének 1/2011 (II.15.) önkormányzati rendelete a Kiskunlacháza Nagyközség helyi építési szabályzatáról szóló, a 5/2008.( ), a 4/2009.(II.17.) és a 12/2009.(VI.23.) rendelettel módosított 3/2005. (04.15.) rendelet módosításáról Kiskunlacháza, Dózsa György út és Dömsödi út közötti terület Szabályozási Terve Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 7. (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján az építés helyi rendjének biztosítása érdekében megalkotja a Dózsa György út és Dömsödi út közötti terület helyi építési szabályzatáról szóló rendeletet és jóváhagyja e rendelet mellékleteit képező SZT-3 jelű szabályozási tervet. 1. A rendelet hatálya (1) Jelen rendelet jóváhagyja az SZT-3 jelű szabályozási tervet (1. melléklet), mely rajzi melléklet egyben a Kiskunlacháza Nagyközség helyi építési szabályzatáról szóló 3/2005. (04.15.) Kt. rendeletének (a továbbiakban: Helyi Építési Szabályzat) SZT-3 számú mellékletét képezi. (2) Az 1. számú mellékletet képező SZT- 3 rajzszámú szabályozási terv területi hatálya Kiskunlacháza Nagyközség közigazgatási területén az 5720 hrsz. telek Dömsödi út/51-es út közigazgatási határ 0654/374 hrsz. út által határolt területre, az ezen belül elhelyezkedő ingatlanokra, ingatlanrészletekre terjed ki. 2. A rendelet hatálya alá tartozó terület építési övezetei és részletes szabályozási előírásai (1) Az SZT-3 szabályozási tervvel érintett terület: a) övezeti beosztása: Lf-1 (nagytelkes falusias lakóterület), Gksz-3 (kistelkes kereskedelmiszolg. gazdasági terület), b) az Lf-1 építési övezetben épület, építmény a Helyi Építési Szabályzat szerint helyezhető el; c) épület, építmény az 51-es főút úttengelyétől számított min. 30 m-re, kerítés az úttengelytől számított min. 20. m-re helyezhető el, az illetékes közútkezelő előírásai alapján; d) a tervlapon jelölt helyen, telken belüli kötelezően kialakítandó védőzöld sáv létesítendő, a gazdasági és lakó övezet között; e) a Gksz-3 építési övezetben épület, építmény e rendelet előírásai szerint kiegészülő Helyi Építési Szabályzat szerint helyezhető el; f ) a Gksz-3 építési övezetben az építési helyet meghatározó kötelező elő- és oldalkert mérete 5,0 m; g) a terven jelölt helyeken, kötelezően kialakítandó védőzöld sávban 3 szintes (lombhullató fa, fenyő, magas cserje, alacsony cserje), őshonos növényfajokból álló zöldfelületet kell kialakítani a szabályozási terven jelölt szélességben, mely a minimálisan kialakítandó zöldfelület mértékébe 100%-os mértékben beleszámít. (2) Az SZT-3 szabályozási terv szabályozási elemei: a) kötelező szabályozási elemek: tervezett szabályozási vonal, építési övezet, övezet jele, építési övezet, övezet határa (ha az egyben nem szabályozási vonal is), építési vonal, telken belül kötelezően kialakítandó védőzöld sáv, tervezett fasor, telekhatárt megszűntető jel, szabályozási szélesség és méretek (m). b) irányadó szabályozási elemek: javasolt irányadó telekhatár, irányadó építési hely (a javasolt telekosztás megvalósulása esetén kötelező), irányadó (telekhatárt) megszűntető jel, irányadó szélesség és méretek (m), út védőtávolság. 3. A Helyi Építési Szabályzat Gazdasági építési övezetek c. fejezete kiegészül az alábbi 25. -sal, egyben a számozása számozásra módosul Gksz-3 jelű kereskedelmi-szolgáltató gazdasági övezet (kistelkes kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület) (2)Az övezetre a 24. (2), (3) bekezdés előírásai vonatkoznak.

4 4 Önkormányzat Hirdetések A Mi Újságunk március (1) Övezeti paraméterek: Gksz-3 övezet beépítési mód területe (m 2 ) Az építési telek A beépítésnél alkalmazható legkisebb legnagyobb legkisebb szélessége (m) mélysége (m) beépítettség terepszint felett (%) beépítettség terepszint alatt (%) bruttó szintterületi mutató (épület m 2 /telek m 2 ) építmény magasság (m) építmény magasság (m) zöldfelületi arány (%) Szabadon álló ,8 8, Záró rendelkezések, hatályba lépés (1) Jelen rendelet április 15-én lép hatályba, rendelkezéseit ezen időponttól induló ügyekben kell alkalmazni. E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg módosul Képviselő-testületének 3/2005. (04.15.) Kt. rendelete ÖT-1/a rajzi mellékletének az SZT-3 szabályozási terv területi hatálya alá tartozó területének övezeti jelölése. dr. Répás József polgármester Kihirdetve: február 15. Soós Zsoltné jegyző Képviselő-testületének 2/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a közterület rendeltetéstől eltérő célú használatáról, továbbá a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló, a 23/2010.(XII.16.) rendelettel módosított 16/2010.(XI.05.) rendelet módosításáról 1. Bevezető rendelkezések Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16 (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a közterület rendeltetéstől eltérő célú használatáról, továbbá a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló, a 23/2010.(XII.16.) rendelettel módosított 16/2010.(XI.05.) rendelet (a továbbiakban: R.) módosítására a következőket rendeli el: 2. Általános rendelkezések Az Mellékletének e) pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: e) Idényjellegű árusítás: 150 Ft/m2/nap, de a minimálisan fizetendő díj Ft 3. Záró rendelkezések Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. dr. Répás József polgármester Kihirdetve: február 15. Soós Zsoltné jegyző Teljes körű ácsmunka: tetők építése, bontása, javítása, bádogos munkák. Komplett tetők bádogozással. Nyílás záró csere. Kerti bútorok: árnyékolok, pergola, szanetli, gépkocsi beállok. Gipszkarton rendszerek építése: válaszfalak, álmennyezet szerelés. Tetőterek: beépítése, szigetelése, tetőablak beépítés. Referencia munkák: Érdeklődni lehet: Közúti balesetet szenvedett személyeket keresek kártalanítás céljából. Havi Regula A Kunépszolg Kſt segítséget ny jt az Ön tavaszi nag akarításához! Április 2-án (szombaton) ELEKTRONIKAI HULLADÉKGYŰJTÉST tar nk. Reggel 9, és 16 óra közö a Kunépszolg telephelyén (Völg i dűlő 165.) várjuk a használhatatlan, de lehetőség szerint hiány alan elekt onikai eszközeit.

5 A Mi Újságunk március Önkormányzat 5 Kiskunlacházi volt szovjet laktanya értékesítése versenytárgyaláson, mint kiíró az önkormányzat vagyonáról való rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló, többször módosított 6/1993. (07.05.) számú rendeletének 9. -a és Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 71/2011.(II.17.) számú határozata alapján versenytárgyalást hirdet március 9-én (szerdán) 10:00 órára Polgármesteri Hivatala (Kiskunlacháza, Kossuth tér 1.) Tanácstermébe. Az értékesíteni kívánt ingatlanok: Kiskunlacháza-Bankháza 0579/15, 0579/16, 0579/17, 0579/18, 0579/19, 0579/20, 0579/21, 0579/22, 0579/23, 0579/24, 0579/25, 0579/26, 0579/27, 0579/28, 0579/29, 0579/30, 0579/31, 0579/32, 0579/33, 0579/34, 0579/35, 0579/36, 0579/37, 0579/38, 0579/39, 0579/40, 0579/42, 0579/43, 0579/44, 0579/45, 0579/46, 0579/47, 0579/48, 0579/49, 0579/50 helyrajzi számú beépített és beépítetlen területek, melyek Budapestről 40 km-re délre az 51-es főúttól 5 km-re találhatóak. A fentiekben megjelölt ingatlanokat egyben kívánja a kiíró értékesíteni. Az ingatlanok együttes kikiáltási ára (négyszázmillió) Ft. A licitálás során alkalmazandó licitlépcső Ft. Amennyiben a kikiáltási árra nincs ajánlattétel, úgy kiíró megengedi az árlejtés Mezőőri tájékoztató február 17-én a Pest Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága mint a mezei őrszolgálat szakmai felügyelete ellenőrzést tartott a Kiskunlacházi Mezőőri Szolgálatnál. Az ellenőrzés tárgya a működési feltételek (pénzügyi kiadások, elszámolások, személyi állomány, szolgálati okmányok stb.) voltak. lehetőségét. Az árlejtés esetében a licitlépcső nem változik. Az árlejtés során megajánlható legalacsonyabb összegű ár az eredeti kikiáltási ár 50%-a A minden tekintetben azonos ajánlatok közül sorsolással kerül kiválasztásra a nyertes ajánlat. A versenytárgyaláson az vehet részt, aki vételi szándékát írásban legkésőbb március 9-én (szerdán) 09:00 óráig benyújtja Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata polgármestere részére, továbbá ugyanezen időpontig a Polgármesteri Hivatal számlájára (OTP Bank Nyrt ) az adásvételi szerződés megkötési kötelezettségének teljesítésére (négymillió) Ft óvadékot átutal. Az óvadék összege a versenytárgyalás nyertese részére a vételárba beszámításra kerül. A versenytárgyalást követő 15 napon belül a versenytárgyalás nyertesének kötelezettsége az adásvételi szerződés megkötése. Amennyiben a pályázó e kötelezettségének nem tesz eleget, úgy elveszti jogosultságát az ingatlan tulajdonjogának megszerzése felett. A versenytárgyaláson nem nyertes résztvevők óvadékait kiíró a versenytárgyalást követő banki napon visszautalja. Az ellenőrzés a kiadások, az elszámolások és az okmányok vonatkozásában mindent rendben talált. Az ellenőrzés alkalmával örömmel tájékoztattak bennünket, hogy 2010-ben Pest megyében a Kiskunlacházi Mezőőri Szolgálat volt a legeredményesebb mezei őrszolgálat! Ezért ezúton is szeretnék köszönetet mondani Bajnok Ferenc, Jónás Kálmán és Séra Zsolt mezőőr kollégáimnak, hiszen áldozatos munkájuk nélkül nem sikerült volna elnyernünk e megtisztelő címet! A III. járókerületben február 17-től helyettesítő szolgálatra kerül sor a továbbiakban. Az ingatlanok Polgármesteri Hivatala Műszaki, Beruházási és Környezetvédelmi Csoportjával (2340 Kiskunlacháza, Kossuth tér 1.) történő előzetes időpont egyeztetést követően megtekinthetők (telefonszám: 24/ , ill. 20/ ). A pályázati feltételekkel kapcsolatos további információ polgármesterénél, dr. Répás Józsefnél kérhető személyesen illetve a 24/ es telefonszámon, vagy a kiskunlachaza.hu címen kérhető. A laktanya terület paraméterei: - a terület övezeti besorolása KÖI jelű közlekedési terület, ebbe a közlekedési övezetbe tartozik a repülőtér üzemi területe, az övezetben telekalakítás és építés csak a kialakult állapotnak megfelelően lehetséges jelenleg. A Településszerkezeti Terv a területre Szabályozási Terv készítését írja elő, GIP vagy GKSZ övezeti besorolás lehetséges. - a terület nagysága: 39 ha 523 m2 - alapközművekkel a terület nem rendelkezik. További, az ingatlanokra vonatkozó információk: az ingatlanokon található épületekről pontos felméréssel a kiíró nem rendelkezik, a terület kizárólag laktanya és kiszolgáló épületeiből, továbbá beépítetlen területből áll, a terület kármentesítését egy szakcég elvégezte a kiírásra kerülő ingatlanok közvetlen szomszédságában magántulajdonban lévő ingatlanok találhatók, az ingatlanok nincsenek lekerítve egymástól, a kiírásra kerülő ingatlanok közül a 0579/35-37 hrsz-úak jelenleg is jelzáloggal terheltek. Az eljárás jogszerűségét közjegyző felügyeli. Kiskunlacháza, február 18. Dr. Répás József polgármester Kérjük, hogy az érintett gazdák a szolgálatvezetőnek jelezzék az esetleges gondokat. A mezőőri szolgálat újabb intézkedésig 4 fővel látja el feladatát, az alábbiak szerint: I. járókerület: Jónás Kálmán mezőőr (20/ ) II. járókerület: Séra Zsolt mezőőr (20/ ) III. járókerület: helyettesítő szolgálat IV. járókerület: Bajnok Ferenc mezőőr (20/ ) I-IV járókerület: Pfeifer Rikárd mezőőri szolgálatvezető (20/ ) Pfeifer Rikárd

6 6 Rendőrségi hírek A Mi Újságunk március Rendőrségi hírek Kiskunlacháza területén az eltelt időben történt sérüléssel járó közlekedési baleset: január 10-én óra körüli időben Kiskunlacháza felé közlekedett egy személygépkocsi Ráckeve irányából. Ködös idő, rossz látási viszonyok voltak, egy egyenes útszakaszon a szembejövő jármű hirtelen kissé áttért a másik sávba és a két járműnek a visszapillantó tükre összeért. Január 20-án óra körüli időben Ráckeve felől haladt egy személygépkocsi Kiskunlacháza irányába. Jobbra lehaladt az úttestről, majd a szántóföldön állt meg. A személygépkocsi vezetője erősen ittas volt és ráadásul el is volt tiltva a járművezetéstől. Személyi sérülést szenvedett és kb ft. kára keletkezett. Kiskunlacháza külterületén január 29-én óra körüli időben egy feltehetően ittas tassi sofőr Dömsöd irányából Budapest felé közlekedett az 51-es úton. Egy enyhén balra ívelő útkanyarulatban áttért a menetirány szerinti bal oldali forgalmi sávba, onnan folyamatosan lehaladt az útárokba és több fának nekiütközött. Kórházba került, nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. Folyik a vizsgálat, a szakértői vélemények beszerzését követően vagy szabálysértési, vagy bűntető eljárás indul a sofőr ellen. Lacháza felé Ráckeve irányából közlekedett február 10-én reggel 7 óra felé egy személygépkocsi. Haladása közben letért jobb oldalon az útpadkára, majd lehaladt az útárokba és a tetejére fordulva állt meg. A keletkezett anyagi kár kb Ft. Személyi sérülés nem történt Kiskunlacházi bűncselekményekről: Autófeltörések, gépjárműből lopások január 4-én a Rákóczi úton hajnali fél kettő körül Ford Transit tehergépkocsit törtek fel, övtáskát, mobiltelefont, készpénzt loptak el belőle. Január 06-án a Dózsa Gy. úton óra körüli időben betörték egy tehergépkocsi ablakát és abból kézitáskát (iratokkal és készpénzzel) tulajdonítottak el. Január 14-én a késő délutáni órákban a Dózsa Gy. út végén egy Opel Astra személygépkocsiból női táskát (iratokkal és készpénzzel) vittek el. Január 21-én óra körüli időben Kkl - Dömsöd között műszaki okok miatt álló Mercedes tehergépkocsiból készpénzt és iratokat loptak el. Január 25-én óra körüli időben a Dózsa Gy. úton egy nyitva hagyott tehergépkocsiból pénztárcát és iratokat loptak el. Január 24-re virradóra az Asztalos János utcából elloptak egy személygépkocsit, benne iratokkal és pótkulcsával. Január 11-én a hajnali órákban a Dózsa György úton egy pékség öltözöjéből alkalmi lopás módszerével készpénzt tulajdonítottak el. A lefolytatott tanúkihallgatások eredményeképpen egy alkalmazottra terelődött a gyanú. A gyanúsítható személyt nagyon alapos előkészítő munkával a nyomozók olyan helyzetbe hozták, hogy kénytelen volt beismerni bűnösségét és más hasonló jellegű alkalmi, alkalmazotti lopásokat is elismert. A nyomozók felkészültek minden védekezésére és egyszerűen nem volt más választása, mint elismernie azt, hogy megkárosította a munkatársait. A Bűnügyi Osztály nyomozói kitettek magukért, az öltözői szarkát sarokba szorították és reméljük nem lesz több lopás a munkahelyen. Családi ház betörések január 04-én a késő délután a Széchenyi utcában törtek be egy családi házba és ékszereket loptak el. Január 15-én a kora este a Szabadság utcában történt egy betörés. A tulajdonos élt a gyanúval, hogy ki lehet a betörő, a kiérkező rendőrök látták azt is, hogy ügyetlen volt az elkövető, mert az ablaküveggel elvágta a kezét. Ráadásul az ellopott televíziót az elkövetés helyétől csak rövid távon volt képes elcipelni, elejtette a készüléket és az összetört. Rövid, szakszerű nyomozás után az elkövető előállítására került sor. Elismerte a cselekmény elkövetését, gyorsított eljárást folytattunk le vele szemben. A Ráckevei Városi Bíróság Ft. pénzbírságot szabott ki. Tiszta ügy, betört, elfogták, elítélték, megbüntették. Jó lenne, ha ez az eset visszatartaná a tolvajt vagy bárki mást a következő betöréstől. Január 29-én délután a Nap utcában törtek be egy családi házba és ott ékszereket zsákmányoltak. Ugyanezen a napon a Damjanich utcában is betörés történt, készpénzt és ékszert vittek el. Február elején egy Rákóczi úti családi ház ajtaját törték be és onnan műszaki cikkeket tulajdonítottak el. Ugyanebben az időben a Gaál Imre utcában ékszereket és készpénzt vittek el egy házból. Az Erdély utcában február 7-én késő délután betöréses lopás kísérlete történt. A betörő átkutatta a családi házat, de az elsődleges adatok szerint nem lopott el semmit. Február 11-én késő délután a Váczi Mihály utcában egy házból készpénzt és ékszereket tulajdonítottak el. Február közötti időben egy külterületi kavicsbánya telephelyéről, a raktárból kb. 3 mázsa morzsolt kukoricát és más telephelyi részekről rézkábelt, gázpalackot, gáztűzhelyt és horgászfelszereléseket tulajdonítottak el január elején 3 fő délegyházi férfi utánfutóval a MÁV által a vasúti sínpálya mellett kivágott vegyes minőségű fákból kísérelt meg eltulajdonítani, körülbelül a volt Áporka Vasútállomás magasságában, de cselekményük közben a Kiskunlacháza Mezőőri Szolgálat megzavarta őket. A rendőrök kiérkezéséig visszatartották az elkövetőket és a kiérkező rendőrök elfogták, majd előállították a 3 fő tolvajt a Ráckevei Rendőrkapitányságra. Jelenleg folyik ellenük az eljárás a Ráckevei Városi Bíróságon tulajdon elleni szabálysértés, lopás miatt. A Kiskunlacháza-Bankháza hajós Kastély felé vezető úton akácfákat vágtak ki még január elején, illetve január 09 - re virradóra az ún. Mandelka részen egy szőlőskertből akácfa oszlopokat tulajdonítottak el. Információ vagy egyéb adat esetén értesíthetik Bőcze László r. tzls. urat, a körözési előadót is vagy bármelyik rendőrt. A Ráckevei Rendőrkapitányság telefonszámai: Szabó Sándor Rendőr alezredes

7 A Mi Újságunk március Rendőrségi hírek 7 Tisztelt kiskunlacházi lakosok! Elsőként a településünkön történt betörésekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket. Sajnálatos módon semmilyen tájékoztatást nem kapunk az elkövetésekkel kapcsolatban. Annak ellenére, hogy a betörések nagyobb hányada a késő délutáni és kora esti órákban történik, soha senki nem lát semmit. Nem figyelünk oda közvetlen lakókörnyezetünkre, pedig biztos vagyok abban, hogy nem láthatatlan emberek követik el a bűncselekményeket! Ebben az időszakban közel sem lehet azt állítani, hogy senki nincs az utcán, senki sem lát semmit. Nincsenek meg azok a szemtanúk, azok az érdemleges információval szolgáló személyek, akik munkánkat segíteni tudnák. Az elkövetők ma már kesztyűben dolgoznak, így kézre kerítésük nagymértékben függ az esetleges szemtanúk által megfigyelt adatoktól. Nagyon sok függ esetleges rendszámtöredék, gépjármű szín és típusmegjelölésétől, ezek feljegyzésétől, az elkövetők számára vonatkozó adatok közlésétől. Volt olyan szemtanú, aki több esetben is látott egy bizonyos autót, amelyet gyanúsnak talált, de a színén és a típusán kívül semmilyen más adatot nem jegyzett meg, pedig több esetben is láthatta a rendszámot, illetve annak töredékét. Itt szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy tanúskodni nem csak a személyes adatok közlésével lehet. Lehet kérni az adatok zártan történő kezelését, lehet név és adatok nélkül információkat közölni. Ez utóbbira példaként említeném a saját postaládámban megtalált névtelen leveleket, melyek ugyan bizonyítékként nem felhasználhatóak, de nagymértékben segítették, segíthetnék munkánkat. Higgyék el, hogy az apróbb információkra is szüksége van a rendőrségnek. Előző cikkeimben is adtam már meg Önöknek címet ismert a Kiskunlacházi Körzeti Megbízott Iroda címe (2340.Kiskunlacháza, Dózsa György út 217.), valamint a bármely telefonfülkéből ingyen hívható 107-es telefonszám is, amely közvetlenül a Ráckeve Rendőrkapitányságon csörög. A fogadóórámon sem jön senki információval. (minden páros hét keddjén 14 óra és 16 óra között) Gondoljanak arra, hogy az Önök sérelmére is követhetnek el bűncselekményt. Milyen jó lenne, ha ennek előkészületét valaki jelezné a rendőrségnek, vagy az elkövető számonkéréséhez, esetleges kármegtérüléshez segítséget adna! És még valami. A betörésekhez sok esetben használnak az udvarban, melléképületben található szerszámokat, eszközöket. Tehát ne csak a lakásunkat zárjuk be, hanem zárjuk el az udvarban található szerszámokat, eszközöket is! (például csákány, feszítővas, hosszabb véső, kalapács, ásó, stb.) január 16-ra virradóra betörés történt a Kiskunlacháza, Kossuth Lajos utca 54. szám alatti Pedró Boltja vegyeskereskedésbe. A tetemes rongálási kár mellett az elkövető készpénzt tulajdonított el. Az alapos helyszínelésnek és a nagy területre kiterjedő tanúkutatásnak meglett az eredménye, látókörbe került B. G. helyi lakos, akit bűncselekmény elkövetésének alapos gyanúja miatt előállítottunk. Arra hivatkozott, hogy a bűncselekmény elkövetésekor erősen ittas állapotban volt, nem emlékszik semmire. A memória felfrissítésére tett intézkedéseink (keresztkérdések) eredményre vezettek, végül részletes beismerő vallomást tett február 9 -én 23 óra 20 perc körüli időpontban ismeretlen tettesek kinyitották a Kkl., Dózsa György út 113. szám előtt parkoló Volánbusz első ajtaját és onnan Ft készpénzt tulajdonítottak el. A nyomozás során begyűjtött adatok szerint valószínűsíthető volt, hogy a bűncselekményt 3 helyi fiatalember követte el, akik a közeli Pub-ban születésnapot ünnepeltek, alkoholos befolyásoltság alatt álltak. A bűncselekmény elkövetésével alaposan gyanúsítható T.Zs., V.A., és B.A. kiskunlacházi személyek elszámoltatása és kihallgatása során még egy személy, a szintén helyi M.M. is gyanúba keveredett. Ezek után nevezettek (két visszaeső és két büntetlen előéletű személy) gyanúsítottként ki lettek hallgatva, melynek során részletes beismerő vallomást tettek, tettüket megbánták, valamint kármegtérítési szándékukat is jelezték. Itt hangsúlyoznám azt, hogy az alkoholos befolyásoltság NEM MENTESÍTŐ KÖRÜLMÉNY, még csak nem is enyhítő körülmény. Ezzel is szeretném elfelejtetni az erre vonatkozó tévhitet. Mindkét esetben vizsgáljuk a felderített személyek esetleges további bűncselekményekhez való közét is. Kiskunlacháza területén az alábbi személyek körözése van elrendelve: Sztojka Diána (18 é.), Kkl., Petőfi Sándor utca 32.szám alatti lakost garázdaság miatt a Budakörnyéki Bíróság, a BRFK VII.kerületi Rendőrkapitányság, a BRFK VIII.kerületi Rendőrkapitányság, valamint a Ráckeve Rendőrkapitányság Szénási György Gábor (31 éves), Kkl., Máv telep 24. szám alatti lakost közokirat-hamisítás miatt a Ráckeve Rendőrkapitányság Nagy János Gyula (48 é.), Kkl., Kígyó utca 1.szám alatti lakost lopás miatt az Edelényi Rendőrkapitányság Vank-Miskolczi Gábor (38 éves), Kkl., Árpád utca 24. szám alatti lakost csalás miatt a Pest Megyei Bíróság Büntetés-Végrehajtási Csoportja Balogh Gina (23 éves), Kkl., Bem József utca 8. szám alatti lakost lopás és kifosztás miatt a Ráckeve Rendőrkapitányság Potera Szidónia (31 éves), Kkl., Galamb utca 6. szám alatti lakost kiskorú veszélyeztetése miatt tanúként a Ráckeve Rendőrkapitányság Simon Lajos (63 éves), Kkl., Dózsa György út 46. szám alatti lakost eltűnés miatt a Ráckeve Rendőrkapitányság Besenyei János (41 éves), Kkl., Szabadság utca 10. szám alatti lakost eltűnés miatt a Ráckeve Rendőrkapitányság Thuróczy András Tibor (42 éves), Kkl., Balaton utca 10/A. szám alatti lakost csalás, gazdasági adatszolgáltatás elmulasztása bűncselekmény és eltűnés miatt a Pest Megyei Bíróság Budai Levente (36 éves), Kkl., Völgyi út 39. szám alatti lakost a lopás miatt a Pest Megyei Bíróság Büntetés-Végrehajtási Csoportja Kónya Tamás (39 éves),kkl., Nyár utca 5. szám alatti lakost eltűnés miatt a Ráckeve Rendőrkapitányság Hullár József (33 éves), Kkl., Vihar utca 6. szám alatti lakost lopás miatt a BRFK XV.kerületi Rendőrkapitányság Bálint Anikó (35 éves), Kkl., Kertész utca 2. szám alatti lakost eltűnés miatt a Ráckeve Rendőrkapitányság Katona István Zsolt (37 éves), Kkl., Zöldfa utca 20. szám alatti lakost közokirat-hamisítás miatt a Pest Megyei Bíróság Kovács József (42 éves), Kkl., Táncsics utca 4. szám alatti lakost visszaélés lőfegyverrel vagy lőszerrel bűncselekmény miatt a Pest Megyei Bíróság Büntetés- Végrehajtási Csoportja Pataki András (32 éves), Kkl., Dömsödi út 50. szám alatti lakost csalás miatt a Pest Megyei Bíróság Büntetés-Végrehajtási Csoportja Feke János (38 éves), Kkl., Pesti Országút dűlő 5. szám alatti lakost járművezetés ittas vagy bódult állapotban bűncselekmény elkövetése miatt a Ráckeve Rendőrkapitányság Amennyiben fenti személyekkel kapcsolatban bármilyen információval tudnak szolgálni, úgy kérem Önöket, értesítsenek engem, vagy bármelyik kollégámat. Segítségüket előre is köszönöm! A Kiskunlacházi Körzeti Megbízotti Irodában a fogadóóra ezek után is változatlanul minden páros hét keddjén 14 és 16 óra közötti időpontban van. Az iroda közvetlen telefonszáma: Kérem Önöket, forduljanak hozzánk bizalommal. A Ráckevei Rendőrkapitányság közvetlen telefonszáma: 107- csak vezetékes telefonról, , A 107-es és 112-es telefonszámot mobiltelefonról tárcsázva a Központi Ügyelet jelentkezik, ahonnan lehetőség van a Ráckevei Rendőrkapitányság kapcsolására. Észrevételeikkel, kérdéseikkel, megkereséseikkel forduljanak hozzám, vagy bármelyik kollégámhoz bizalommal. Tisztelettel: Belina József r.tzls Körzeti Megbízott

8 8 Közérdekű A Mi Újságunk március Tisztelt Lakosság! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy pályázatot nyert TÁMOP /A-09/1- KMR Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok címmel. A maximálisan elnyerhető összeg: Ft. A megvalósítandó projekt célja, hogy Kiskunlacháza lakossága számára elősegítse egy egészségesebb és biztonságosabb életvitel követését, a szív és érrendszeri betegségek megelőzését, és az elsősegély-nyújtási és baleset-megelőzési ismeretek fejlesztését. A fenti célok megvalósulását előadások, bemutatók, egyéni tanácsadások keretében, az ehhez alapvetően szükséges ismeretek átadásával szeretnénk támogatni. Az egészséges életmódot, sportolási lehetőségeket sport- és egészségnappal, valamint rendszeres csoportos sportfoglalkozások elérhetővé tételével kívánjuk népszerűsíteni. Az öngondoskodás témakörében olyan eszközök beszerzése a cél, amelyek lehetőséget adnak a lakosság számára önszűrő vizsgálatok elvégzésére. A projekt indulásáról, az előadásokról folyamatosan tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot. Polgármesteri Hivatal A Kormány január 3-án az ország 29 pontján nyitott integrált ügyfélszolgálati irodákat - Kormányablakokat, ahol az állampolgárok egyszerűen és gyorsan intézhetik ügyeiket. Létrehozásuk a kormányzat első lépése az ügyfélbarát és szolgáltató állam, a Jó Állam megteremtése felé. Az Önhöz legközelebb eső Kormányablak: Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Ügyfélszolgálata 2030 Érd, Budai út 7/b. II. emelete 217. (a Polgármesteri Hivatallal szemben) Nyitva tartás: munkanapokon ig A Kormányablak széles körű tájékoztatást nyújt arról, hogy ügyét mikor, hogyan és melyik hatóságnál intézheti, felvilágosítást ad arról, hogy az adott ügyben milyen kérelmet, formanyomtatványt szükséges előterjeszteni, Kötelező veszettség elleni eboltás Dr. Mészáros János segít a szükséges formanyomtatványok kitöltésében, a csatolandó dokumentumok ellenőrzésében. A Kormányablakban többek között ügyfélkaput létesíthet, egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos szolgáltatásokat intézhet, családtámogatási ellátásokat igényelhet (anyasági támogatás, családi pótlék, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás), tájékoztatást kaphat terhességi gyermekágyi segély, illetve gyermekgondozási díj igényléséről, a Magyar igazolványokkal kapcsolatos ügyintézésről, megismerheti ingatlanok adatait nem hiteles tulajdoni lap másolat és térképmásolat elektronikus lekérdezésével. Az ügyfélszolgálatok további ügyköreiről, működéséről és helyszíneiről részletes és aktuális információt talál a honlapon. Viszontlátásra a Kormányablakban! Az eboltás igénybe vehető rendelőmben (Kkl. Dózs Gy. út 96) rendelési időben: H-P Sz óráig 9-12 óráig A háznál történő oltásra egyeztetett időpontban mindig van lehetőség! Akciós eboltás: március 26-án szombaton 9-12 óráig! Ezen a napon féregtelenítés ingyenes! Dr. Mészáros János

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről.

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. Időpontja: 2013. augusztus 22. 19:20 órai kezdettel Helye: Kiskunlacháza Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: polgármester Dr.

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/fax: (53) 360-049 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezte:

Részletesebben

A Képviselő-testület 2009. január 26-án nyílt ülésén hozott határozatai:

A Képviselő-testület 2009. január 26-án nyílt ülésén hozott határozatai: A Képviselő-testület 2009. január 26-án nyílt ülésén hozott határozatai: 1/2009.(I.26.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a meghívóban szereplő napirendi pontokat

Részletesebben

Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA. 2009.

Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA. 2009. Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA A 64/2005.(XI. 29.) ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

Részletesebben

A Képviselő-testület 2009. május 28-i rendkívüli ülésén hozott határozatok:

A Képviselő-testület 2009. május 28-i rendkívüli ülésén hozott határozatok: A Képviselő-testület 2009. május 28-i rendkívüli ülésén hozott határozatok: 221/2009. (V.28.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, elfogadja a meghívóban szereplő napirendi

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2011. május 26-i üléséről

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2011. május 26-i üléséről Helyszín: Polgármesteri Hivatal Tanácsterem Kezdete: 19.10 h. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint valamint Pénzes Andrásné osztályvezető dr. Sződi Károly osztályvezető Jegyzőkönyv A Képviselő-testület

Részletesebben

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. november 10. -ei üléséről. 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. november 10. -ei üléséről. 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat +Belváros-Lipótváros V. ker. Önkormányzat a A Tárgy:napirend 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat A úgy dönt, hogy a kiküldött 27/2015 sorszámú meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadja, azzal a módosítással,

Részletesebben

A Képviselő-testület 2oo8. október 13-i nyílt ülésén hozott határozatai:

A Képviselő-testület 2oo8. október 13-i nyílt ülésén hozott határozatai: A Képviselő-testület 2oo8. október 13-i nyílt ülésén hozott határozatai: 420/2008. (X. 13.) határozat elfogadja a meghívóban szereplő napirendi pontokat azzal a módosítással, hogy a 6. napirend megvitatását

Részletesebben

Litér Község Önkormányzata 8196 Litér, Álmos u. 37. Tel./Fax: 88/598-010 Honlap: www.liter.hu E-mail: referens@liter.hu

Litér Község Önkormányzata 8196 Litér, Álmos u. 37. Tel./Fax: 88/598-010 Honlap: www.liter.hu E-mail: referens@liter.hu E L Ő T E R J E S Z T É S, 2014. április hó 08 napján tartott együttes Képviselő-testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testületek! Litér Község Önkormányzata Balatonfűzfő Város és Szentkirályszabadja Község

Részletesebben

K I V O N A T. 5/2015.(II.09.) számú képviselő-testületi határozat

K I V O N A T. 5/2015.(II.09.) számú képviselő-testületi határozat 5/2015.(II.09.) számú képviselő-testületi határozat Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A. -ában foglaltakra figyelemmel a község saját bevételeinek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17- /1/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17- /1/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17- /1/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 257/2003. (IX.23.) sz. határozattal jóváhagyott Településszerkezeti terv 16/2003. (XI.1.) sz. rendelettel jóváhagyott Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

16. napirendi pont Előterjesztés a 3611/2 hrsz-ú (Rábasömjén, Ölbői utca) ingatlanra vonatkozó eladási ajánlatról. Mellékletek:

16. napirendi pont Előterjesztés a 3611/2 hrsz-ú (Rábasömjén, Ölbői utca) ingatlanra vonatkozó eladási ajánlatról. Mellékletek: 16. napirendi pont Előterjesztés a 3611/2 hrsz-ú (Rábasömjén, Ölbői utca) ingatlanra vonatkozó eladási ajánlatról Mellékletek: 20. napirendi pont A helyi építészeti értékek támogatására vonatkozó pályázatok

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s. Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s. Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: az Önkormányzat Polgármesteri irodája Alcsútdoboz,

Részletesebben

Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata:

Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata: Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata: A Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy

Részletesebben

2340 Kiskunlacháza, Vörösmarty u. 3. tel: 06-20-569-7031

2340 Kiskunlacháza, Vörösmarty u. 3. tel: 06-20-569-7031 Közérdekű információk Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal Cím: 2340 Kiskunlacháza Kossuth Lajos tér 1. Tel./Fax: 06-24-519-830, 06-24-519-840 E-mail: pmhivatal@kiskunlachaza.hu dr. Répás József polgármester:

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 7/2005. (V. 27.) önkormányzati

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2016.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére 3. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 2-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosító alapító okirata és az egységes szerkezetű alapító

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: 214-4/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. április 23-án

Részletesebben

I. HATÁROZAT KIVONAT

I. HATÁROZAT KIVONAT Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Iktatószám: T-332/2013. 14/2013. I. HATÁROZAT KIVONAT a 2013. december 05-ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből 371/2013.

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére. Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére. Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala 1686-2/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

1/2015.(I.22.) sz. Képviselő-testület határozata

1/2015.(I.22.) sz. Képviselő-testület határozata H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 22-i ülésén az

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Oláh Károly E l ő t e r j e s z t é s Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 36/2010. (VII.12.) önkormányzati rendelete * Budapest, III. kerület

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 36/2010. (VII.12.) önkormányzati rendelete * Budapest, III. kerület 36/200. (VII.2.) önkormányzati rendelete * Budapest, III. kerület MIKLÓS U. RAKTÁR U. SZENTENDREI ÚT 8239/ HRSZ-Ú TELEK (Z-FK) ÉSZAKI HATÁRA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET kerületi szabályozási tervére vonatkozó,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Határozatok: 48-50 /2011. (IV. 19.) Perkáta, 2011. április 19.

JEGYZŐKÖNYV. Határozatok: 48-50 /2011. (IV. 19.) Perkáta, 2011. április 19. Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 19-én (kedd) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Határozatok: 48-50 /2011.

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2081-49/2010. 2. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Piac

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 13253/2013. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére Tisztelt Közgyűlés! A Salgó Vagyon Kft

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A 27/2012. (IX.14.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN Megbízó Pilisvörösvár város Önkormányzata Gromon István polgármester 2085 Pilisvörösvár,

Részletesebben

a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt terület

a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt terület ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2002. (VII.4.) RENDELETE a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt

Részletesebben

Mellékeljük az Értékelő Bizottság által felvett jegyzőkönyvet és az emlékeztetőt. (3-4. számú melléklet)

Mellékeljük az Értékelő Bizottság által felvett jegyzőkönyvet és az emlékeztetőt. (3-4. számú melléklet) BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2015. október 7. napján tartandó Kt. ülésre! Készítette: Handelné Kiscelli Ágnes vagyonhasznosítási ügyintéző Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Előterjesztés száma: 212/2015/09.10. A határozati javaslat elfogadásához az SZMSZ 49. k) pontja alapján minősített többség szükséges

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 99/17/2013.szám. J e g y z ő k ö n y v Készült Ágfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 27-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u. 3.) megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖ YV A Képviselő-testület 2014. december 15-i üléséről.

JEGYZŐKÖ YV A Képviselő-testület 2014. december 15-i üléséről. JEGYZŐKÖ YV A Képviselő-testület 2014. december 15-i üléséről. Időpontja: 2014. december 15. 17:50 órai kezdettel Helye: Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: polgármester Tóth

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 4273-2/2012. 26. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 12-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 12-i ülésére . Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 12-i ülésére Tárgy: Kálmán Imre utcai telekalakítással kapcsolatos döntés Az előterjesztést készítette: Kovács Gábor

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2014. június 12. 15.15 órától 16.00 óráig a Képviselőtestület nyílt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 1/2010.

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Eladó ingatlan Budai völgy utcai építési telkek

Eladó ingatlan Budai völgy utcai építési telkek Eladó ingatlan Budai völgy utcai építési telkek Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályáztatás útján kívánja értékesíteni az alábbi ingatlanokat: Cím (Zalaegerszeg) 1. Zalaegerszeg,

Részletesebben

A Képviselő-testület 2014. február 5-i ülésének határozatai

A Képviselő-testület 2014. február 5-i ülésének határozatai A Képviselő-testület 2014. február 5-i ülésének határozatai 10/2014.(II.05.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyílt ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének elfogadja dr.

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete *

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * BUDAPEST, III. KERÜLET BATTHYÁNY UTCA PÜNKÖSDFÜRDŐ UTCA ÁRPÁD UTCA IPARTELEP UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:10/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 7-én megtartott soron kívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 7-én megtartott soron kívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 7-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Előterjesztés az Épületenergetikai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 16,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Melléklet: (2 db) - térképmásolat - közgyűlési határozat

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Melléklet: (2 db) - térképmásolat - közgyűlési határozat MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE MIK: 1018-33/100/2006. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Melléklet: (2 db) - térképmásolat - közgyűlési határozat Zárt ülés Javaslat a Miskolc, Aulich utcai beépítetlen

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA. JAVASLAT nyilvános ingatlan hasznosítási pályázat kiírására a WELLNESS Park megvalósítása érdekében

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA. JAVASLAT nyilvános ingatlan hasznosítási pályázat kiírására a WELLNESS Park megvalósítása érdekében ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT nyilvános ingatlan hasznosítási pályázat kiírására a WELLNESS Park megvalósítása érdekében Készítette: Szlávik Zoltán beruházási főtanácsadó Előterjesztő: Orosz Ferenc al Az előterjesztés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Petőháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 62/2011. (V. 30.) Kt.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülésén. A rendkívüli ülés telefonon lett összehívva.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülésén. A rendkívüli ülés telefonon lett összehívva. JEGYZŐKÖNYV Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülésén. A rendkívüli ülés telefonon lett összehívva. Az ülés időpontja: 2015. augusztus 10. A kezdés időpontja:

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. november 6-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. november 6-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. november 6-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ GZT-821 forgalmi rendszámú

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. szeptember 30-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. szeptember 30-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/278/65/2014. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2014. szeptember 30-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 20. HATÁROZATOK MUTATÓJA Határozat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Molnárné Tarman Renáta jegyző Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Molnárné Tarman Renáta jegyző Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető Iktatószám: 571-3/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 22. napján 12:30 órakor, a Polgármesteri Hivatalban (8123 Soponya, Petőfi S. u. 32.) tartott,

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 7/2005. (II. 21.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet ódosításáról és a Budapest, XVI. kerület Újszász

Részletesebben

271/2011. (VI. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat

271/2011. (VI. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat készült könyvéből: 271/2011. (VI. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata VI. fejezet 2. pontja

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2008. december 18.-i ülésére

MÓDOSÍTOTT ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2008. december 18.-i ülésére Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt.sz.:13142-16/2008 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Jegyzői Titkárság Településfejlesztési osztály

Részletesebben

I. az ingatlan adatai

I. az ingatlan adatai Tárnok Nagyközség Önkormányzata /2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152./ n y i l v á n o s p á l y á z a t o t í r k i az alábbi Tárnok Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő beépítetlen ingatlan értékesítésére:

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 38/2007. (XII. 21.) rendelettel módosított 32/2004. (IX. 27.) rendelete a Budapest, XVI. kerület Biztató út - Árpádföldi sor - HÉV vonal - (117579) hrsz. közterület

Részletesebben

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Városgazdálkodási Bizottsága 2014. március 26-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Városgazdálkodási Bizottsága 2014. március 26-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 60/2014. (III. 26.) sz. bizottsági határozat Dombóvár Város Önkormányzatának az ÖKO- DOMBÓ Nonprofit Kft. ügyvezetője prémiumfeltételeinek értékeléséről szóló határozati javaslatot nem javasolja elfogadásra

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 4-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 4-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 2012. április 4-én megtartott rendkívüli ülésének könyvéből 133/2012. (IV. 04.) határozata: Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. április 4. napján megtartott rendkívüli Képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből: 205/2008.(X.31.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a A Hajdúhadházi Bocskai István Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tetőtér beépítésének befejezési üteme

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Lakiter Hungária Európa Kft. ingatlan vásárlásáról szóló 82/2014.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10.416-3/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-i ülésére Előterjesztés 7. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-i ülésére Tárgy: OTP helyiséggel kapcsolatos döntés Az előterjesztést készítette: Dodonka Csaba vezető tanácsos

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v KUNSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10.. sz.. jjegyzőkönyve 2013.. VI.. 27-én megtartott rendkíívüllii nyííllt üllésérőll J e g y z ő k ö n y v Készült a Kunszállás Község Önkormányzata

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV

9. számú JEGYZŐKÖNYV 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. április 29. napján 18 óra 30 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott nyílt rendkívüli Képviselőtestületi

Részletesebben

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE BUDAPEST, III. KERÜLET MIKOVINY U. - FOLYONDÁR U. - PODOLIN U. - DOBERDÓ ÚT KÖZÖTTI TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 40/2015. (V.12.) 41/2015. (V. 12.) 42/2015. (V. 12.) 43/2015. (V. 12.) 44/2015. (V.

Részletesebben

Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2011. (VI.24.) Ör.sz. rendelete. a szennyvízcsatorna közműfejlesztési hozzájárulásról

Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2011. (VI.24.) Ör.sz. rendelete. a szennyvízcsatorna közműfejlesztési hozzájárulásról Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2011. (VI.24.) Ör.sz. rendelete a szennyvízcsatorna közműfejlesztési hozzájárulásról Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A Képviselő-testület 2010. június 21-i rendkívüli ülésén hozott határozatai:

A Képviselő-testület 2010. június 21-i rendkívüli ülésén hozott határozatai: A Képviselő-testület 2010. június 21-i rendkívüli ülésén hozott határozatai: 196/2010. (VI. 21.) számú határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, elfogadja a napirendi pontokat

Részletesebben

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Munkaszám. Rp.I.1136 P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14.-én 16,00 órakor megtartott RENDKÍVÜLI üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14.-én 16,00 órakor megtartott RENDKÍVÜLI üléséről JEGYZŐKÖNYV 2009. július 14.-én 16,00 órakor megtartott RENDKÍVÜLI üléséről Az ülés helye: Az ülés vezetője: A Képviselő-testületből jelen vannak: A Képviselő-testületből távol vannak: Hivatalból jelen

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel /2015.( ) határozat Településszerkezeti terv módosítása

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom:

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Környezetvédelmi Bizottsága 2015. február 10-i ülésén az alábbi határozatokat

Részletesebben

JAVASLAT. a 209924 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog gyakorlására

JAVASLAT. a 209924 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog gyakorlására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER JAVASLAT a 209924 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog gyakorlására Készítette: CSEVAK Kft. Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester Az

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

ioo/ tof5 Tisztelt Képviselő-testület!

ioo/ tof5 Tisztelt Képviselő-testület! ioo/ tof5 BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2015. május 13. napján tartandó Kt. ülésre Készítette: Handelné Kiscelli Ágnes vagyonhasznosítási ügyintéző Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Svábyné Tóth Rita köztisztviselő Soós Buzás Erzsébet az Anyácsatavi Horgászegyesület képviselője

JEGYZŐKÖNYV. Svábyné Tóth Rita köztisztviselő Soós Buzás Erzsébet az Anyácsatavi Horgászegyesület képviselője JEGYZŐKÖNYV Zsámbék Város Képviselő-testületének 2010. május 17-én (hétfőn) 17 órakor a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Lovas Lajos polgármester Horváth

Részletesebben

Eladó ingatlan Jegenyés utcai építési telek

Eladó ingatlan Jegenyés utcai építési telek Eladó ingatlan Jegenyés utcai építési telek Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályáztatás útján kívánja értékesíteni az alábbi ingatlant: Cím (Zalaegerszeg) Megnevezés Alapterület

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

2/2006. /III.1./ rendelete. az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről

2/2006. /III.1./ rendelete. az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről 2/2006. /III.1./ rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről Kisvárda Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére Tárgy: Döntési javaslatok az Enying város önkormányzati épületeinek

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt, Csernik József,

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. A Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság az előterjesztést 2013. február 4-i ülésén tárgyalja. (3. sz.

POLGÁRMESTERE. A Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság az előterjesztést 2013. február 4-i ülésén tárgyalja. (3. sz. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a Képviselő-testület 2013. február 13-i ülésére. Készítette: Tóth Miklós főépítész Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Budapest, X. kerület,

Részletesebben

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testülete 80-8/2013/X J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 15-én megtartott nyilvános üléséről Készült: Dunaremete

Részletesebben

dr. Endrédy Renáta osztályvezető, a Jegyző megbízottja

dr. Endrédy Renáta osztályvezető, a Jegyző megbízottja Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/20-43/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 3-án, 18:00 órai

Részletesebben

Felelős: VKB elnöke Műszaki Osztály mb. ov.

Felelős: VKB elnöke Műszaki Osztály mb. ov. H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Bizottsága 2015. július 07-i ülésén az alábbi határozatokat hozta: Tárgy:

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2012. 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Községi Sport

Részletesebben

6/2005. (II. 21.) rendelete

6/2005. (II. 21.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 6/2005. (II. 21.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület Rákospalotai

Részletesebben