A Képviselő-testület február 2-i rendkívüli ülésén hozott határozatai:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Képviselő-testület 2011. február 2-i rendkívüli ülésén hozott határozatai:"

Átírás

1 A Mi Újságunk március Önkormányzat 1 A Képviselő-testület február 2-i rendkívüli ülésén hozott határozatai: 44/2011. (II. 02.) határozat Képviselő-testülete elfogadja a meghívóban szereplő napirendi pontokat és hozzájárul dr. Szabó Attila napirendek előtti hozzászólásához. 1.) Volt szovjet laktanya területének értékesítésére vonatkozó versenytárgyalási kiírás véleményezése Gerecz Attila PÜF elnöke dr. Galambos Eszter JÜB elnöke 2.) Szennyező anyagok kivezetése a parti sávból projekt megvalósításához kapcsolódó víziközmű-társulat szervezésével kapcsolatos előterjesztés 47/2011. (II. 03.) határozat Képviselő-testülete elfogadja a szervezeti és működési szabályzatról szóló, többször módosított 1/2009.(I: 27.) számú rendelet 20. (2) bekezdése alapján telefonon összehívott, február 3-i rendkívüli ülés napirendi pontjaiként az alábbiakat: 1.) A KÉ 36397/2010. számú közbeszerzési eljárás eredménytelennek nyilvánítása ügyében döntéshozatal 2.) A KEOP /0142 azonosító számú Kiskunlacháza szennyvíz csatornázása V. ütem, szennyvíztelep-rekonstrukció, és szennyvíziszap komposztáló megvalósítása megnevezésű projekt II. fordulójához szükséges hitelkeret beszerzéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának elfogadása 3.) A reptérre vonatkozó versenytárgyalási kiírás elfogadásával kapcsolatos, 45/2011.(II.02.) számú határozat módosítása 4.) Egyebek 52/2011. (II. 14.) határozat Képviselő-testülete hozzájárul Petőné Horváth Éva képviselő asszony napirendek előtti felszólalásához valamint elfogadja a meghívóban szereplő napirendi pontokat az alábbiak szerint: 1.) Előző képviselő-testületi üléseken hozott határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló 2.) Beszámolók Gerecz Attila PÜF elnöke dr. Galambos Eszter JÜB elnöke 3.) Egyebek 48/2011. (II. 03.) határozat Képviselő-testülete a KEOP /0142 azonosító számú Kiskunlacháza szennyvíz csatornázása V. ütem, szennyvíztelep-rekonstrukció, és szennyvíziszap komposztáló megvalósítása megnevezésű projekt II. fordulójához szükséges hitelkeret beszerzésére kiírt, KÉ 36397/2010. számú közbeszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánítja, a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény 92. a) pontja alapján. 49/2011. (II. 03.) határozat Képviselő-testülete elfogadja a KEOP /0142 azonosító számú Kiskunlacháza szennyvíz csatornázása V. ütem, szennyvíztelep-rekonstrukció, és szennyvíziszap komposztáló megvalósítása megnevezésű projekt II. fordulójához szükséges hitelkeret beszerzéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását és felkéri a hivatalos közbeszerzési tanácsadót, hogy intézkedjen a hivatalos lapban történő megjelentetésről. Pénzes Andrásné pénzügyi vezető dr. Sződi Károly osztályvezető 3.) Kiskunlacháza Dózsa György út- Dömsödi út közötti terület Szabályozási Tervének elfogadása Nagyné Bácskay Nóra főépítész 4.) évi költségvetés előterjesztése 45/2011. (II. 02.) határozat Képviselő-testülete a kiskunlacházi 0579/15-40 és 0579/42-50 helyrajzi számú ingatlanok értékesítésére versenytárgyalást ír ki. A versenytárgyalási felhívást megjelenteti honlapján, a Mi Újságunkban, a helyi kábeltelevízió hirdetési csatornáján, valamint a Magyar Nemzet, a Népszabadság és a Világgazdaság országos napilapokban háromszori alkalommal. A versenytárgyalási felhívás közzétételére felkéri a jegyzőt. A versenytárgyalási felhívás szövege jelen határozat mellékletét képezi. 46/2011. (II. 02.) határozat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Ráckevei- (Soroksári) Duna-ág vízgazdálkodásának, vízminőségének javítása: Szennyezőanyagok kivezetése a parti sávból projekt megvalósításához kapcsolódó víziközmű társulat szervezésére Kiskunlacháza nagyközségre eső Ft+áfa szervezési költséget biztosítja. Felelős. DR. Répás József polgármester A Képviselő-testület február 3-i rendkívüli ülésén hozott határozatai: 50/2011. (II. 03.) határozat Képviselő-testülete akként módosítja a 45/2011.(II.02.) számú határozatát, hogy a Magyar Nemzet, a Népszabadság és a Világgazdaság országos napilapokban egyszeri alkalommal jelenteti meg a 0579/15-40 és a 0579/42-50 helyrajzi számú ingatlanok értékesítésére kiírt versenytárgyalást. 51/2011. (II. 03.) határozat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a repülőtéri ingatlanok értékesítésére kiírt, február 17- én tartandó versenytárgyaláson a Képviselő-testületet, mint kiírót a következő személyek képviseljék: dr. Répás József polgármester, Tóth Imre külsős alpolgármester, Foki Vilmos képviselő. A Képviselő-testület február 14-i rendkívüli ülésén hozott határozatai: Gerecz Attila Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság elnöke 5.) Kunépszolg Kft évi üzeleti tervének előterjesztése dr. Galambos Eszter Felügyelőbizottság elnöke 6.) Közterület-használatról szóló rendelet módosításának előterjesztése

2 2 Önkormányzat A Mi Újságunk március Gerecz Attila Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság elnöke dr. Galambos Eszter Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke 7.) Ráckevei Rendőrkapitányság kapitányságvezetője kinevezésének elfogadása 8.) Polgármester költségtérítésének módosítása Előadó: dr. Galambos Eszter Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke 9.) Bizottságok előterjesztései Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság Jogi és Ügyrendi Bizottság Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság Előadók: bizottságok elnökei 10.) Egyebek Zárt ülés javasolt napirendi pontjai: 1.) Törvényességi észrevétel tárgyalása Előadó: dr. Galambos Eszter Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke 53/2011. (II. 14.) határozat Képviselő-testülete elfogadja az előző testületi üléseken hozott határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót. 54/2011. (II. 14.) határozat Képviselő-testülete elfogadja dr. Répás József polgármester szóbeli beszámolóját az előző ülés óta eltelt időszak önkormányzatot érintő fontosabb eseményeiről. 55/2011. (II. 14.) határozat Képviselő-testülete elfogadja Pénzes Andrásné pénzügyi vezető január hónap pénzügyi gazdálkodásáról szóló írásos és szóbeli beszámolóját. 56/2011. (II. 14.) határozat Képviselő-testülete elfogadja dr. Sződi Károly osztályvezető írásos és szóbeli beszámolóját. 57/2011. (II. 14.) határozat Képviselő-testülete elfogadja írásos és szóbeli beszámolóját az előző ülés óta eltelt időszak Hivatalt érintő eseményeiről. 58/2011. (II. 14.) határozat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a évi költségvetés tervezetét átdolgozásra és a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 36. -ában előírt formában történő elkészítésére a jegyzőnek visszaadja. Határidő: március /2011. (II. 14.) határozat Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Kunépszolg Kft. alapítója, úgy dönt, hogy elfogadja a Kunépszolg Kft évi üzleti tervét azzal a kiegészítéssel, hogy a Polgármesteri Hivatal vizsgálja meg az Önkormányzat és a Kft közötti megállapodást, továbbá a 70 év felettiek szemétdíj támogatását és a szippantásos szerződéseket szabályzó rendeleteket. 60/2011. (II. 14.) határozat Képviselő-testülete hozzájárul dr. Csipler Norbert r. őrnagy kinevezéséhez a Ráckevei Rendőrkapitányság vezetői posztjára. 61/2011. (II. 14.) határozat Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 309/2010. (X. 15.) számú határozatát. Felelős: dr. Fábián Miklós alpolgármester 62/2011. (II. 14.) határozat Képviselő-testülete a 310/2010. (X. 15.) számú határozatában az egy hónapban elszámolható saját tulajdonú gépkocsi használat átalánya km/hó szövegű részt hatályon kívül helyezi. Határidő: február 28. Felelős: dr. Fábián Miklós alpolgármester 63/2011. (II. 14.) határozat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a hirdetési díjakat évre nem változtatja meg. 64/2011. (II. 14.) határozat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájárulását megadja az EDIREN Kft. részére a Kiskunlacháza, Duna-part Strand és hozzá tartozó bérelt területen lévő balesetveszélyes fák kivágásához, azzal a feltétellel, hogy a kivágott fa 50 %-át átadja az Egészségügyi és Szociális Bizottság számára. A Kft. köteles betartani a vonatkozó munkavédelmi és egyéb szabályokat a fakivágás során.. 65/2011. (II. 14.) határozat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megrendeli Bankháza 16. szám elé a közvilágítási lámpatest felszerelését. 66/2011. (II. 14.) határozat Képviselő-testülete elfogadja a Jogi és Ügyrendi Bizottság javaslatait a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Alapító Okirat módosításával kapcsolatosan a következők szerint: a Társulás legfőbb döntéshozó szervének a döntéshozatali eljárása szerint ne kerüljön átalakításra, nem támogatja azt, hogy a Társulási Tanácsba a döntéseket 11 fő, a térségi képviselők hozzák meg, a többi módosítással egyetért. 67/2011. (II. 14.) határozat Képviselő-testülete akként módosítja 315/2010. (X. 15.) számú határozatát, hogy dr. Fábián Miklós alpolgármester részére, a legfeljebb 1500 km/hó gépkocsi átalány helyett, a tisztsége ellátásával összefüggő, általa előlegezett, számlával igazolt költségeit téríti meg. Határidő: február 28. Felelős: dr. Fábián Miklós alpolgármester 68/2011. (II. 14.) határozat Képviselő-testülete akként módosítja 43/2011. (I. 24.) számú határozatát, hogy Tóth Imre külsős alpolgármester részére, a legfeljebb 1000 km/hó gépkocsi átalány helyett, a tisztsége ellátásával összefüggő, általa előlegezett, számlával igazolt költségeit téríti meg. Határidő: február /2011. (II. 17.) határozat Képviselő-testülete elfogadja a napirendi pontokat az alábbiak szerint:

3 A Mi Újságunk március Önkormányzat 3 A Képviselő-testület február 14-i rendkívüli ülésén hozott határozatai: 1.) Repülőtér értékesítésével kapcsolatosan a) Versenytárgyalás eredménytelenné nyilvánítása b) Új versenytárgyalási kiírás elfogadása c) Repülőtér hasznosításához munkacsoport felállítása 2.) Egyebek 70/2011. (II. 17.) határozat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 45/2011. (II.02.) határozatával február 17-ére, a kiskunlacházi 0579/15-40 és 0579/42-50 helyrajzi számú ingatlanok értékesítésére kiírt versenytárgyalást eredménytelennek nyilvánítja, mivel a meghirdetett időpontra nem érkezett vételi ajánlat. 71/2011. (II. 17.) határozat Képviselő-testülete a kiskunlacházi 0579/15-40 és 0579/42-50 helyrajzi számú ingatlanok értékesítésére versenytárgyalást ír ki. A versenytárgyalási felhívást megjelenteti honlapján, a Mi Újságunkban, a helyi kábeltelevízió hirdetési csatornáján, valamint a Világgazdaság és a Magyar Hírlap országos napilapokban, egyszeri alkalommal. A versenytárgyalási felhívás közzétételére felkéri a jegyzőt. A versenytárgyalási felhívás szövege jelen határozat mellékletét képezi. 72/2011. (II. 17.) határozat Képviselő-testülete a tulajdonában lévő, volt szovjet repülőtér (0579/15-40 és 0579/42-50 hrsz-ok) hasznosítására beérkezett mindennemű ajánlat véleményezésére, tárgyalás lebonyolítására munkacsoportot állít fel, melynek tagjai: dr. Répás József polgármester, Tóth Imre külsős alpolgármester, Foki Vilmos képviselő, Balogh Zoltán képviselő. A munkacsoport elvégzett munkájáról rendszeresen köteles tájékoztatni a Képviselő-testületet. Képviselő-testületének 1/2011. (II.15.) rendelete Képviselő-testületének 1/2011 (II.15.) önkormányzati rendelete a Kiskunlacháza Nagyközség helyi építési szabályzatáról szóló, a 5/2008.( ), a 4/2009.(II.17.) és a 12/2009.(VI.23.) rendelettel módosított 3/2005. (04.15.) rendelet módosításáról Kiskunlacháza, Dózsa György út és Dömsödi út közötti terület Szabályozási Terve Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 7. (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján az építés helyi rendjének biztosítása érdekében megalkotja a Dózsa György út és Dömsödi út közötti terület helyi építési szabályzatáról szóló rendeletet és jóváhagyja e rendelet mellékleteit képező SZT-3 jelű szabályozási tervet. 1. A rendelet hatálya (1) Jelen rendelet jóváhagyja az SZT-3 jelű szabályozási tervet (1. melléklet), mely rajzi melléklet egyben a Kiskunlacháza Nagyközség helyi építési szabályzatáról szóló 3/2005. (04.15.) Kt. rendeletének (a továbbiakban: Helyi Építési Szabályzat) SZT-3 számú mellékletét képezi. (2) Az 1. számú mellékletet képező SZT- 3 rajzszámú szabályozási terv területi hatálya Kiskunlacháza Nagyközség közigazgatási területén az 5720 hrsz. telek Dömsödi út/51-es út közigazgatási határ 0654/374 hrsz. út által határolt területre, az ezen belül elhelyezkedő ingatlanokra, ingatlanrészletekre terjed ki. 2. A rendelet hatálya alá tartozó terület építési övezetei és részletes szabályozási előírásai (1) Az SZT-3 szabályozási tervvel érintett terület: a) övezeti beosztása: Lf-1 (nagytelkes falusias lakóterület), Gksz-3 (kistelkes kereskedelmiszolg. gazdasági terület), b) az Lf-1 építési övezetben épület, építmény a Helyi Építési Szabályzat szerint helyezhető el; c) épület, építmény az 51-es főút úttengelyétől számított min. 30 m-re, kerítés az úttengelytől számított min. 20. m-re helyezhető el, az illetékes közútkezelő előírásai alapján; d) a tervlapon jelölt helyen, telken belüli kötelezően kialakítandó védőzöld sáv létesítendő, a gazdasági és lakó övezet között; e) a Gksz-3 építési övezetben épület, építmény e rendelet előírásai szerint kiegészülő Helyi Építési Szabályzat szerint helyezhető el; f ) a Gksz-3 építési övezetben az építési helyet meghatározó kötelező elő- és oldalkert mérete 5,0 m; g) a terven jelölt helyeken, kötelezően kialakítandó védőzöld sávban 3 szintes (lombhullató fa, fenyő, magas cserje, alacsony cserje), őshonos növényfajokból álló zöldfelületet kell kialakítani a szabályozási terven jelölt szélességben, mely a minimálisan kialakítandó zöldfelület mértékébe 100%-os mértékben beleszámít. (2) Az SZT-3 szabályozási terv szabályozási elemei: a) kötelező szabályozási elemek: tervezett szabályozási vonal, építési övezet, övezet jele, építési övezet, övezet határa (ha az egyben nem szabályozási vonal is), építési vonal, telken belül kötelezően kialakítandó védőzöld sáv, tervezett fasor, telekhatárt megszűntető jel, szabályozási szélesség és méretek (m). b) irányadó szabályozási elemek: javasolt irányadó telekhatár, irányadó építési hely (a javasolt telekosztás megvalósulása esetén kötelező), irányadó (telekhatárt) megszűntető jel, irányadó szélesség és méretek (m), út védőtávolság. 3. A Helyi Építési Szabályzat Gazdasági építési övezetek c. fejezete kiegészül az alábbi 25. -sal, egyben a számozása számozásra módosul Gksz-3 jelű kereskedelmi-szolgáltató gazdasági övezet (kistelkes kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület) (2)Az övezetre a 24. (2), (3) bekezdés előírásai vonatkoznak.

4 4 Önkormányzat Hirdetések A Mi Újságunk március (1) Övezeti paraméterek: Gksz-3 övezet beépítési mód területe (m 2 ) Az építési telek A beépítésnél alkalmazható legkisebb legnagyobb legkisebb szélessége (m) mélysége (m) beépítettség terepszint felett (%) beépítettség terepszint alatt (%) bruttó szintterületi mutató (épület m 2 /telek m 2 ) építmény magasság (m) építmény magasság (m) zöldfelületi arány (%) Szabadon álló ,8 8, Záró rendelkezések, hatályba lépés (1) Jelen rendelet április 15-én lép hatályba, rendelkezéseit ezen időponttól induló ügyekben kell alkalmazni. E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg módosul Képviselő-testületének 3/2005. (04.15.) Kt. rendelete ÖT-1/a rajzi mellékletének az SZT-3 szabályozási terv területi hatálya alá tartozó területének övezeti jelölése. dr. Répás József polgármester Kihirdetve: február 15. Soós Zsoltné jegyző Képviselő-testületének 2/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a közterület rendeltetéstől eltérő célú használatáról, továbbá a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló, a 23/2010.(XII.16.) rendelettel módosított 16/2010.(XI.05.) rendelet módosításáról 1. Bevezető rendelkezések Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16 (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a közterület rendeltetéstől eltérő célú használatáról, továbbá a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló, a 23/2010.(XII.16.) rendelettel módosított 16/2010.(XI.05.) rendelet (a továbbiakban: R.) módosítására a következőket rendeli el: 2. Általános rendelkezések Az Mellékletének e) pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: e) Idényjellegű árusítás: 150 Ft/m2/nap, de a minimálisan fizetendő díj Ft 3. Záró rendelkezések Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. dr. Répás József polgármester Kihirdetve: február 15. Soós Zsoltné jegyző Teljes körű ácsmunka: tetők építése, bontása, javítása, bádogos munkák. Komplett tetők bádogozással. Nyílás záró csere. Kerti bútorok: árnyékolok, pergola, szanetli, gépkocsi beállok. Gipszkarton rendszerek építése: válaszfalak, álmennyezet szerelés. Tetőterek: beépítése, szigetelése, tetőablak beépítés. Referencia munkák: Érdeklődni lehet: Közúti balesetet szenvedett személyeket keresek kártalanítás céljából. Havi Regula A Kunépszolg Kſt segítséget ny jt az Ön tavaszi nag akarításához! Április 2-án (szombaton) ELEKTRONIKAI HULLADÉKGYŰJTÉST tar nk. Reggel 9, és 16 óra közö a Kunépszolg telephelyén (Völg i dűlő 165.) várjuk a használhatatlan, de lehetőség szerint hiány alan elekt onikai eszközeit.

5 A Mi Újságunk március Önkormányzat 5 Kiskunlacházi volt szovjet laktanya értékesítése versenytárgyaláson, mint kiíró az önkormányzat vagyonáról való rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló, többször módosított 6/1993. (07.05.) számú rendeletének 9. -a és Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 71/2011.(II.17.) számú határozata alapján versenytárgyalást hirdet március 9-én (szerdán) 10:00 órára Polgármesteri Hivatala (Kiskunlacháza, Kossuth tér 1.) Tanácstermébe. Az értékesíteni kívánt ingatlanok: Kiskunlacháza-Bankháza 0579/15, 0579/16, 0579/17, 0579/18, 0579/19, 0579/20, 0579/21, 0579/22, 0579/23, 0579/24, 0579/25, 0579/26, 0579/27, 0579/28, 0579/29, 0579/30, 0579/31, 0579/32, 0579/33, 0579/34, 0579/35, 0579/36, 0579/37, 0579/38, 0579/39, 0579/40, 0579/42, 0579/43, 0579/44, 0579/45, 0579/46, 0579/47, 0579/48, 0579/49, 0579/50 helyrajzi számú beépített és beépítetlen területek, melyek Budapestről 40 km-re délre az 51-es főúttól 5 km-re találhatóak. A fentiekben megjelölt ingatlanokat egyben kívánja a kiíró értékesíteni. Az ingatlanok együttes kikiáltási ára (négyszázmillió) Ft. A licitálás során alkalmazandó licitlépcső Ft. Amennyiben a kikiáltási árra nincs ajánlattétel, úgy kiíró megengedi az árlejtés Mezőőri tájékoztató február 17-én a Pest Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága mint a mezei őrszolgálat szakmai felügyelete ellenőrzést tartott a Kiskunlacházi Mezőőri Szolgálatnál. Az ellenőrzés tárgya a működési feltételek (pénzügyi kiadások, elszámolások, személyi állomány, szolgálati okmányok stb.) voltak. lehetőségét. Az árlejtés esetében a licitlépcső nem változik. Az árlejtés során megajánlható legalacsonyabb összegű ár az eredeti kikiáltási ár 50%-a A minden tekintetben azonos ajánlatok közül sorsolással kerül kiválasztásra a nyertes ajánlat. A versenytárgyaláson az vehet részt, aki vételi szándékát írásban legkésőbb március 9-én (szerdán) 09:00 óráig benyújtja Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata polgármestere részére, továbbá ugyanezen időpontig a Polgármesteri Hivatal számlájára (OTP Bank Nyrt ) az adásvételi szerződés megkötési kötelezettségének teljesítésére (négymillió) Ft óvadékot átutal. Az óvadék összege a versenytárgyalás nyertese részére a vételárba beszámításra kerül. A versenytárgyalást követő 15 napon belül a versenytárgyalás nyertesének kötelezettsége az adásvételi szerződés megkötése. Amennyiben a pályázó e kötelezettségének nem tesz eleget, úgy elveszti jogosultságát az ingatlan tulajdonjogának megszerzése felett. A versenytárgyaláson nem nyertes résztvevők óvadékait kiíró a versenytárgyalást követő banki napon visszautalja. Az ellenőrzés a kiadások, az elszámolások és az okmányok vonatkozásában mindent rendben talált. Az ellenőrzés alkalmával örömmel tájékoztattak bennünket, hogy 2010-ben Pest megyében a Kiskunlacházi Mezőőri Szolgálat volt a legeredményesebb mezei őrszolgálat! Ezért ezúton is szeretnék köszönetet mondani Bajnok Ferenc, Jónás Kálmán és Séra Zsolt mezőőr kollégáimnak, hiszen áldozatos munkájuk nélkül nem sikerült volna elnyernünk e megtisztelő címet! A III. járókerületben február 17-től helyettesítő szolgálatra kerül sor a továbbiakban. Az ingatlanok Polgármesteri Hivatala Műszaki, Beruházási és Környezetvédelmi Csoportjával (2340 Kiskunlacháza, Kossuth tér 1.) történő előzetes időpont egyeztetést követően megtekinthetők (telefonszám: 24/ , ill. 20/ ). A pályázati feltételekkel kapcsolatos további információ polgármesterénél, dr. Répás Józsefnél kérhető személyesen illetve a 24/ es telefonszámon, vagy a kiskunlachaza.hu címen kérhető. A laktanya terület paraméterei: - a terület övezeti besorolása KÖI jelű közlekedési terület, ebbe a közlekedési övezetbe tartozik a repülőtér üzemi területe, az övezetben telekalakítás és építés csak a kialakult állapotnak megfelelően lehetséges jelenleg. A Településszerkezeti Terv a területre Szabályozási Terv készítését írja elő, GIP vagy GKSZ övezeti besorolás lehetséges. - a terület nagysága: 39 ha 523 m2 - alapközművekkel a terület nem rendelkezik. További, az ingatlanokra vonatkozó információk: az ingatlanokon található épületekről pontos felméréssel a kiíró nem rendelkezik, a terület kizárólag laktanya és kiszolgáló épületeiből, továbbá beépítetlen területből áll, a terület kármentesítését egy szakcég elvégezte a kiírásra kerülő ingatlanok közvetlen szomszédságában magántulajdonban lévő ingatlanok találhatók, az ingatlanok nincsenek lekerítve egymástól, a kiírásra kerülő ingatlanok közül a 0579/35-37 hrsz-úak jelenleg is jelzáloggal terheltek. Az eljárás jogszerűségét közjegyző felügyeli. Kiskunlacháza, február 18. Dr. Répás József polgármester Kérjük, hogy az érintett gazdák a szolgálatvezetőnek jelezzék az esetleges gondokat. A mezőőri szolgálat újabb intézkedésig 4 fővel látja el feladatát, az alábbiak szerint: I. járókerület: Jónás Kálmán mezőőr (20/ ) II. járókerület: Séra Zsolt mezőőr (20/ ) III. járókerület: helyettesítő szolgálat IV. járókerület: Bajnok Ferenc mezőőr (20/ ) I-IV járókerület: Pfeifer Rikárd mezőőri szolgálatvezető (20/ ) Pfeifer Rikárd

6 6 Rendőrségi hírek A Mi Újságunk március Rendőrségi hírek Kiskunlacháza területén az eltelt időben történt sérüléssel járó közlekedési baleset: január 10-én óra körüli időben Kiskunlacháza felé közlekedett egy személygépkocsi Ráckeve irányából. Ködös idő, rossz látási viszonyok voltak, egy egyenes útszakaszon a szembejövő jármű hirtelen kissé áttért a másik sávba és a két járműnek a visszapillantó tükre összeért. Január 20-án óra körüli időben Ráckeve felől haladt egy személygépkocsi Kiskunlacháza irányába. Jobbra lehaladt az úttestről, majd a szántóföldön állt meg. A személygépkocsi vezetője erősen ittas volt és ráadásul el is volt tiltva a járművezetéstől. Személyi sérülést szenvedett és kb ft. kára keletkezett. Kiskunlacháza külterületén január 29-én óra körüli időben egy feltehetően ittas tassi sofőr Dömsöd irányából Budapest felé közlekedett az 51-es úton. Egy enyhén balra ívelő útkanyarulatban áttért a menetirány szerinti bal oldali forgalmi sávba, onnan folyamatosan lehaladt az útárokba és több fának nekiütközött. Kórházba került, nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. Folyik a vizsgálat, a szakértői vélemények beszerzését követően vagy szabálysértési, vagy bűntető eljárás indul a sofőr ellen. Lacháza felé Ráckeve irányából közlekedett február 10-én reggel 7 óra felé egy személygépkocsi. Haladása közben letért jobb oldalon az útpadkára, majd lehaladt az útárokba és a tetejére fordulva állt meg. A keletkezett anyagi kár kb Ft. Személyi sérülés nem történt Kiskunlacházi bűncselekményekről: Autófeltörések, gépjárműből lopások január 4-én a Rákóczi úton hajnali fél kettő körül Ford Transit tehergépkocsit törtek fel, övtáskát, mobiltelefont, készpénzt loptak el belőle. Január 06-án a Dózsa Gy. úton óra körüli időben betörték egy tehergépkocsi ablakát és abból kézitáskát (iratokkal és készpénzzel) tulajdonítottak el. Január 14-én a késő délutáni órákban a Dózsa Gy. út végén egy Opel Astra személygépkocsiból női táskát (iratokkal és készpénzzel) vittek el. Január 21-én óra körüli időben Kkl - Dömsöd között műszaki okok miatt álló Mercedes tehergépkocsiból készpénzt és iratokat loptak el. Január 25-én óra körüli időben a Dózsa Gy. úton egy nyitva hagyott tehergépkocsiból pénztárcát és iratokat loptak el. Január 24-re virradóra az Asztalos János utcából elloptak egy személygépkocsit, benne iratokkal és pótkulcsával. Január 11-én a hajnali órákban a Dózsa György úton egy pékség öltözöjéből alkalmi lopás módszerével készpénzt tulajdonítottak el. A lefolytatott tanúkihallgatások eredményeképpen egy alkalmazottra terelődött a gyanú. A gyanúsítható személyt nagyon alapos előkészítő munkával a nyomozók olyan helyzetbe hozták, hogy kénytelen volt beismerni bűnösségét és más hasonló jellegű alkalmi, alkalmazotti lopásokat is elismert. A nyomozók felkészültek minden védekezésére és egyszerűen nem volt más választása, mint elismernie azt, hogy megkárosította a munkatársait. A Bűnügyi Osztály nyomozói kitettek magukért, az öltözői szarkát sarokba szorították és reméljük nem lesz több lopás a munkahelyen. Családi ház betörések január 04-én a késő délután a Széchenyi utcában törtek be egy családi házba és ékszereket loptak el. Január 15-én a kora este a Szabadság utcában történt egy betörés. A tulajdonos élt a gyanúval, hogy ki lehet a betörő, a kiérkező rendőrök látták azt is, hogy ügyetlen volt az elkövető, mert az ablaküveggel elvágta a kezét. Ráadásul az ellopott televíziót az elkövetés helyétől csak rövid távon volt képes elcipelni, elejtette a készüléket és az összetört. Rövid, szakszerű nyomozás után az elkövető előállítására került sor. Elismerte a cselekmény elkövetését, gyorsított eljárást folytattunk le vele szemben. A Ráckevei Városi Bíróság Ft. pénzbírságot szabott ki. Tiszta ügy, betört, elfogták, elítélték, megbüntették. Jó lenne, ha ez az eset visszatartaná a tolvajt vagy bárki mást a következő betöréstől. Január 29-én délután a Nap utcában törtek be egy családi házba és ott ékszereket zsákmányoltak. Ugyanezen a napon a Damjanich utcában is betörés történt, készpénzt és ékszert vittek el. Február elején egy Rákóczi úti családi ház ajtaját törték be és onnan műszaki cikkeket tulajdonítottak el. Ugyanebben az időben a Gaál Imre utcában ékszereket és készpénzt vittek el egy házból. Az Erdély utcában február 7-én késő délután betöréses lopás kísérlete történt. A betörő átkutatta a családi házat, de az elsődleges adatok szerint nem lopott el semmit. Február 11-én késő délután a Váczi Mihály utcában egy házból készpénzt és ékszereket tulajdonítottak el. Február közötti időben egy külterületi kavicsbánya telephelyéről, a raktárból kb. 3 mázsa morzsolt kukoricát és más telephelyi részekről rézkábelt, gázpalackot, gáztűzhelyt és horgászfelszereléseket tulajdonítottak el január elején 3 fő délegyházi férfi utánfutóval a MÁV által a vasúti sínpálya mellett kivágott vegyes minőségű fákból kísérelt meg eltulajdonítani, körülbelül a volt Áporka Vasútállomás magasságában, de cselekményük közben a Kiskunlacháza Mezőőri Szolgálat megzavarta őket. A rendőrök kiérkezéséig visszatartották az elkövetőket és a kiérkező rendőrök elfogták, majd előállították a 3 fő tolvajt a Ráckevei Rendőrkapitányságra. Jelenleg folyik ellenük az eljárás a Ráckevei Városi Bíróságon tulajdon elleni szabálysértés, lopás miatt. A Kiskunlacháza-Bankháza hajós Kastély felé vezető úton akácfákat vágtak ki még január elején, illetve január 09 - re virradóra az ún. Mandelka részen egy szőlőskertből akácfa oszlopokat tulajdonítottak el. Információ vagy egyéb adat esetén értesíthetik Bőcze László r. tzls. urat, a körözési előadót is vagy bármelyik rendőrt. A Ráckevei Rendőrkapitányság telefonszámai: Szabó Sándor Rendőr alezredes

7 A Mi Újságunk március Rendőrségi hírek 7 Tisztelt kiskunlacházi lakosok! Elsőként a településünkön történt betörésekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket. Sajnálatos módon semmilyen tájékoztatást nem kapunk az elkövetésekkel kapcsolatban. Annak ellenére, hogy a betörések nagyobb hányada a késő délutáni és kora esti órákban történik, soha senki nem lát semmit. Nem figyelünk oda közvetlen lakókörnyezetünkre, pedig biztos vagyok abban, hogy nem láthatatlan emberek követik el a bűncselekményeket! Ebben az időszakban közel sem lehet azt állítani, hogy senki nincs az utcán, senki sem lát semmit. Nincsenek meg azok a szemtanúk, azok az érdemleges információval szolgáló személyek, akik munkánkat segíteni tudnák. Az elkövetők ma már kesztyűben dolgoznak, így kézre kerítésük nagymértékben függ az esetleges szemtanúk által megfigyelt adatoktól. Nagyon sok függ esetleges rendszámtöredék, gépjármű szín és típusmegjelölésétől, ezek feljegyzésétől, az elkövetők számára vonatkozó adatok közlésétől. Volt olyan szemtanú, aki több esetben is látott egy bizonyos autót, amelyet gyanúsnak talált, de a színén és a típusán kívül semmilyen más adatot nem jegyzett meg, pedig több esetben is láthatta a rendszámot, illetve annak töredékét. Itt szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy tanúskodni nem csak a személyes adatok közlésével lehet. Lehet kérni az adatok zártan történő kezelését, lehet név és adatok nélkül információkat közölni. Ez utóbbira példaként említeném a saját postaládámban megtalált névtelen leveleket, melyek ugyan bizonyítékként nem felhasználhatóak, de nagymértékben segítették, segíthetnék munkánkat. Higgyék el, hogy az apróbb információkra is szüksége van a rendőrségnek. Előző cikkeimben is adtam már meg Önöknek címet ismert a Kiskunlacházi Körzeti Megbízott Iroda címe (2340.Kiskunlacháza, Dózsa György út 217.), valamint a bármely telefonfülkéből ingyen hívható 107-es telefonszám is, amely közvetlenül a Ráckeve Rendőrkapitányságon csörög. A fogadóórámon sem jön senki információval. (minden páros hét keddjén 14 óra és 16 óra között) Gondoljanak arra, hogy az Önök sérelmére is követhetnek el bűncselekményt. Milyen jó lenne, ha ennek előkészületét valaki jelezné a rendőrségnek, vagy az elkövető számonkéréséhez, esetleges kármegtérüléshez segítséget adna! És még valami. A betörésekhez sok esetben használnak az udvarban, melléképületben található szerszámokat, eszközöket. Tehát ne csak a lakásunkat zárjuk be, hanem zárjuk el az udvarban található szerszámokat, eszközöket is! (például csákány, feszítővas, hosszabb véső, kalapács, ásó, stb.) január 16-ra virradóra betörés történt a Kiskunlacháza, Kossuth Lajos utca 54. szám alatti Pedró Boltja vegyeskereskedésbe. A tetemes rongálási kár mellett az elkövető készpénzt tulajdonított el. Az alapos helyszínelésnek és a nagy területre kiterjedő tanúkutatásnak meglett az eredménye, látókörbe került B. G. helyi lakos, akit bűncselekmény elkövetésének alapos gyanúja miatt előállítottunk. Arra hivatkozott, hogy a bűncselekmény elkövetésekor erősen ittas állapotban volt, nem emlékszik semmire. A memória felfrissítésére tett intézkedéseink (keresztkérdések) eredményre vezettek, végül részletes beismerő vallomást tett február 9 -én 23 óra 20 perc körüli időpontban ismeretlen tettesek kinyitották a Kkl., Dózsa György út 113. szám előtt parkoló Volánbusz első ajtaját és onnan Ft készpénzt tulajdonítottak el. A nyomozás során begyűjtött adatok szerint valószínűsíthető volt, hogy a bűncselekményt 3 helyi fiatalember követte el, akik a közeli Pub-ban születésnapot ünnepeltek, alkoholos befolyásoltság alatt álltak. A bűncselekmény elkövetésével alaposan gyanúsítható T.Zs., V.A., és B.A. kiskunlacházi személyek elszámoltatása és kihallgatása során még egy személy, a szintén helyi M.M. is gyanúba keveredett. Ezek után nevezettek (két visszaeső és két büntetlen előéletű személy) gyanúsítottként ki lettek hallgatva, melynek során részletes beismerő vallomást tettek, tettüket megbánták, valamint kármegtérítési szándékukat is jelezték. Itt hangsúlyoznám azt, hogy az alkoholos befolyásoltság NEM MENTESÍTŐ KÖRÜLMÉNY, még csak nem is enyhítő körülmény. Ezzel is szeretném elfelejtetni az erre vonatkozó tévhitet. Mindkét esetben vizsgáljuk a felderített személyek esetleges további bűncselekményekhez való közét is. Kiskunlacháza területén az alábbi személyek körözése van elrendelve: Sztojka Diána (18 é.), Kkl., Petőfi Sándor utca 32.szám alatti lakost garázdaság miatt a Budakörnyéki Bíróság, a BRFK VII.kerületi Rendőrkapitányság, a BRFK VIII.kerületi Rendőrkapitányság, valamint a Ráckeve Rendőrkapitányság Szénási György Gábor (31 éves), Kkl., Máv telep 24. szám alatti lakost közokirat-hamisítás miatt a Ráckeve Rendőrkapitányság Nagy János Gyula (48 é.), Kkl., Kígyó utca 1.szám alatti lakost lopás miatt az Edelényi Rendőrkapitányság Vank-Miskolczi Gábor (38 éves), Kkl., Árpád utca 24. szám alatti lakost csalás miatt a Pest Megyei Bíróság Büntetés-Végrehajtási Csoportja Balogh Gina (23 éves), Kkl., Bem József utca 8. szám alatti lakost lopás és kifosztás miatt a Ráckeve Rendőrkapitányság Potera Szidónia (31 éves), Kkl., Galamb utca 6. szám alatti lakost kiskorú veszélyeztetése miatt tanúként a Ráckeve Rendőrkapitányság Simon Lajos (63 éves), Kkl., Dózsa György út 46. szám alatti lakost eltűnés miatt a Ráckeve Rendőrkapitányság Besenyei János (41 éves), Kkl., Szabadság utca 10. szám alatti lakost eltűnés miatt a Ráckeve Rendőrkapitányság Thuróczy András Tibor (42 éves), Kkl., Balaton utca 10/A. szám alatti lakost csalás, gazdasági adatszolgáltatás elmulasztása bűncselekmény és eltűnés miatt a Pest Megyei Bíróság Budai Levente (36 éves), Kkl., Völgyi út 39. szám alatti lakost a lopás miatt a Pest Megyei Bíróság Büntetés-Végrehajtási Csoportja Kónya Tamás (39 éves),kkl., Nyár utca 5. szám alatti lakost eltűnés miatt a Ráckeve Rendőrkapitányság Hullár József (33 éves), Kkl., Vihar utca 6. szám alatti lakost lopás miatt a BRFK XV.kerületi Rendőrkapitányság Bálint Anikó (35 éves), Kkl., Kertész utca 2. szám alatti lakost eltűnés miatt a Ráckeve Rendőrkapitányság Katona István Zsolt (37 éves), Kkl., Zöldfa utca 20. szám alatti lakost közokirat-hamisítás miatt a Pest Megyei Bíróság Kovács József (42 éves), Kkl., Táncsics utca 4. szám alatti lakost visszaélés lőfegyverrel vagy lőszerrel bűncselekmény miatt a Pest Megyei Bíróság Büntetés- Végrehajtási Csoportja Pataki András (32 éves), Kkl., Dömsödi út 50. szám alatti lakost csalás miatt a Pest Megyei Bíróság Büntetés-Végrehajtási Csoportja Feke János (38 éves), Kkl., Pesti Országút dűlő 5. szám alatti lakost járművezetés ittas vagy bódult állapotban bűncselekmény elkövetése miatt a Ráckeve Rendőrkapitányság Amennyiben fenti személyekkel kapcsolatban bármilyen információval tudnak szolgálni, úgy kérem Önöket, értesítsenek engem, vagy bármelyik kollégámat. Segítségüket előre is köszönöm! A Kiskunlacházi Körzeti Megbízotti Irodában a fogadóóra ezek után is változatlanul minden páros hét keddjén 14 és 16 óra közötti időpontban van. Az iroda közvetlen telefonszáma: Kérem Önöket, forduljanak hozzánk bizalommal. A Ráckevei Rendőrkapitányság közvetlen telefonszáma: 107- csak vezetékes telefonról, , A 107-es és 112-es telefonszámot mobiltelefonról tárcsázva a Központi Ügyelet jelentkezik, ahonnan lehetőség van a Ráckevei Rendőrkapitányság kapcsolására. Észrevételeikkel, kérdéseikkel, megkereséseikkel forduljanak hozzám, vagy bármelyik kollégámhoz bizalommal. Tisztelettel: Belina József r.tzls Körzeti Megbízott

8 8 Közérdekű A Mi Újságunk március Tisztelt Lakosság! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy pályázatot nyert TÁMOP /A-09/1- KMR Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok címmel. A maximálisan elnyerhető összeg: Ft. A megvalósítandó projekt célja, hogy Kiskunlacháza lakossága számára elősegítse egy egészségesebb és biztonságosabb életvitel követését, a szív és érrendszeri betegségek megelőzését, és az elsősegély-nyújtási és baleset-megelőzési ismeretek fejlesztését. A fenti célok megvalósulását előadások, bemutatók, egyéni tanácsadások keretében, az ehhez alapvetően szükséges ismeretek átadásával szeretnénk támogatni. Az egészséges életmódot, sportolási lehetőségeket sport- és egészségnappal, valamint rendszeres csoportos sportfoglalkozások elérhetővé tételével kívánjuk népszerűsíteni. Az öngondoskodás témakörében olyan eszközök beszerzése a cél, amelyek lehetőséget adnak a lakosság számára önszűrő vizsgálatok elvégzésére. A projekt indulásáról, az előadásokról folyamatosan tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot. Polgármesteri Hivatal A Kormány január 3-án az ország 29 pontján nyitott integrált ügyfélszolgálati irodákat - Kormányablakokat, ahol az állampolgárok egyszerűen és gyorsan intézhetik ügyeiket. Létrehozásuk a kormányzat első lépése az ügyfélbarát és szolgáltató állam, a Jó Állam megteremtése felé. Az Önhöz legközelebb eső Kormányablak: Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Ügyfélszolgálata 2030 Érd, Budai út 7/b. II. emelete 217. (a Polgármesteri Hivatallal szemben) Nyitva tartás: munkanapokon ig A Kormányablak széles körű tájékoztatást nyújt arról, hogy ügyét mikor, hogyan és melyik hatóságnál intézheti, felvilágosítást ad arról, hogy az adott ügyben milyen kérelmet, formanyomtatványt szükséges előterjeszteni, Kötelező veszettség elleni eboltás Dr. Mészáros János segít a szükséges formanyomtatványok kitöltésében, a csatolandó dokumentumok ellenőrzésében. A Kormányablakban többek között ügyfélkaput létesíthet, egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos szolgáltatásokat intézhet, családtámogatási ellátásokat igényelhet (anyasági támogatás, családi pótlék, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás), tájékoztatást kaphat terhességi gyermekágyi segély, illetve gyermekgondozási díj igényléséről, a Magyar igazolványokkal kapcsolatos ügyintézésről, megismerheti ingatlanok adatait nem hiteles tulajdoni lap másolat és térképmásolat elektronikus lekérdezésével. Az ügyfélszolgálatok további ügyköreiről, működéséről és helyszíneiről részletes és aktuális információt talál a honlapon. Viszontlátásra a Kormányablakban! Az eboltás igénybe vehető rendelőmben (Kkl. Dózs Gy. út 96) rendelési időben: H-P Sz óráig 9-12 óráig A háznál történő oltásra egyeztetett időpontban mindig van lehetőség! Akciós eboltás: március 26-án szombaton 9-12 óráig! Ezen a napon féregtelenítés ingyenes! Dr. Mészáros János

A Képviselő-testület február 4- i nyílt ülésén hozott határozatai:

A Képviselő-testület február 4- i nyílt ülésén hozott határozatai: A Képviselő-testület 2013. február 4- i nyílt ülésén hozott határozatai: 10/2013. (II. 04.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja Gerecz

Részletesebben

A Képviselő-testület március 10-i ülésén hozott határozatok:

A Képviselő-testület március 10-i ülésén hozott határozatok: A Képviselő-testület 2012. március 10-i ülésén hozott határozatok: 1/2012. (III. 10.) együttes határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete és Áporka Község Önkormányzatának

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről.

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. Időpontja: 2013. augusztus 22. 19:20 órai kezdettel Helye: Kiskunlacháza Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: polgármester Dr.

Részletesebben

dr. Galambos Eszter JÜB elnöke 8., Szennyvízpályázat II. fordulójához felállítandó projektstáb szervezeti ábrának elfogadása

dr. Galambos Eszter JÜB elnöke 8., Szennyvízpályázat II. fordulójához felállítandó projektstáb szervezeti ábrának elfogadása A Képviselő-testület 2012. május 7-i ülésén hozott határozatok: 164/2012. (V. 07.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a meghívóban szereplő

Részletesebben

A Képviselő-testület szeptember 25-i ülésének határozatai

A Képviselő-testület szeptember 25-i ülésének határozatai A Képviselő-testület 2014. szeptember 25-i ülésének határozatai 340/2014.(IX.25.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a zárt ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének elfogadja

Részletesebben

A Képviselő-testület november 22-i rendkívüli ülésén hozott határozatai:

A Képviselő-testület november 22-i rendkívüli ülésén hozott határozatai: A Képviselő-testület 2010. november 22-i rendkívüli ülésén hozott határozatai: 371/2010. (XI. 22.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a módosításokkal egységes szerkezetben

Részletesebben

A Képviselő-testület 2009. január 26-án nyílt ülésén hozott határozatai:

A Képviselő-testület 2009. január 26-án nyílt ülésén hozott határozatai: A Képviselő-testület 2009. január 26-án nyílt ülésén hozott határozatai: 1/2009.(I.26.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a meghívóban szereplő napirendi pontokat

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. szám: 7399-5 /2008. Javaslat a településrendezési terv és a Salgótarján Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/fax: (53) 360-049 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezte:

Részletesebben

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZMÓDOSÍTÁS JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA - 14/2008 (III. 21.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT (46/2003.

Részletesebben

1. A R. 2. -a kiegészül az alábbi új (4) bekezdéssel, mellyel egyidejűleg a korábbi (4)-(8) bekezdéseinek számozása (5)-(9) bekezdésekre módosul:

1. A R. 2. -a kiegészül az alábbi új (4) bekezdéssel, mellyel egyidejűleg a korábbi (4)-(8) bekezdéseinek számozása (5)-(9) bekezdésekre módosul: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének /2011.. rendelete a Budapest, IX. ker. VÁGÓHÍD UTCA ÉS KÖRNYÉKE Soroksári út Haller utca Nagyvárad tér Szent László Kórház

Részletesebben

Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA. 2009.

Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA. 2009. Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA A 64/2005.(XI. 29.) ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE a Budapest III. kerület Harsány lejtő 20039/2 út EV övezet nyugati határa 20 067/2 telek déli határa Domoszló

Részletesebben

Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja:

Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 1 Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. 10. 20. Javaslat a Hamburger Hungária Kft. vételi ajánlatának elbírálására és az önkormányzat gazdálkodásának

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2011. május 26-i üléséről

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2011. május 26-i üléséről Helyszín: Polgármesteri Hivatal Tanácsterem Kezdete: 19.10 h. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint valamint Pénzes Andrásné osztályvezető dr. Sződi Károly osztályvezető Jegyzőkönyv A Képviselő-testület

Részletesebben

A Képviselő-testület április 26-i ülésének határozatai

A Képviselő-testület április 26-i ülésének határozatai A Képviselő-testület 2016. április 26-i ülésének határozatai 132/2016.(IV.26.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyílt ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének elfogadja

Részletesebben

. számú előterjesztés. Ügyiratszám: 59/75/2016. Ügyintéző: Virányi István Főépítész ELŐTERJESZTÉS

. számú előterjesztés. Ügyiratszám: 59/75/2016. Ügyintéző: Virányi István Főépítész ELŐTERJESZTÉS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Pf: 5. Telefon: 85/501-003 E-mail: polghiv@marcali.hu Fax: 85/501-055 Ügyiratszám: 59/75/2016. Ügyintéző: Virányi István Főépítész. számú

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő utca 12. Tel.: 89/ Fax.: 89/

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő utca 12. Tel.: 89/ Fax.: 89/ PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 177. 8500 PÁPA, Fő utca 12. Tel.: 89/324-585 Fax.: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2010. december 16-i ülésére Tárgy: I. Pápa

Részletesebben

A Képviselő-testület 2009. május 28-i rendkívüli ülésén hozott határozatok:

A Képviselő-testület 2009. május 28-i rendkívüli ülésén hozott határozatok: A Képviselő-testület 2009. május 28-i rendkívüli ülésén hozott határozatok: 221/2009. (V.28.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, elfogadja a meghívóban szereplő napirendi

Részletesebben

Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 59/2014. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása Budapest, 2015. november hó Szabályozási Terv (bel-

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/6/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/6/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/6/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016. (IV.15.) önkormányzati RENDELETE a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról r Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A Képviselő-testület 2oo8. október 13-i nyílt ülésén hozott határozatai:

A Képviselő-testület 2oo8. október 13-i nyílt ülésén hozott határozatai: A Képviselő-testület 2oo8. október 13-i nyílt ülésén hozott határozatai: 420/2008. (X. 13.) határozat elfogadja a meghívóban szereplő napirendi pontokat azzal a módosítással, hogy a 6. napirend megvitatását

Részletesebben

J AVASLAT A BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA CSEPEL-ÓFALU KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉVEL KAPCSOLATOS DÖNTÉSEKRE

J AVASLAT A BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA CSEPEL-ÓFALU KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉVEL KAPCSOLATOS DÖNTÉSEKRE BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J AVASLAT A CSEPEL-ÓFALU KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉVEL KAPCSOLATOS DÖNTÉSEKRE Előterjesztő: Készítette: Orosz Ferenc alpolgármester Polinszky

Részletesebben

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. november 10. -ei üléséről. 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. november 10. -ei üléséről. 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat +Belváros-Lipótváros V. ker. Önkormányzat a A Tárgy:napirend 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat A úgy dönt, hogy a kiküldött 27/2015 sorszámú meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadja, azzal a módosítással,

Részletesebben

TATA, szőnyeggyári sziget - Berta malom SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK

TATA, szőnyeggyári sziget - Berta malom SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK LT-PLAN BT. Tatabánya, Tátra u. 1/A Munkaszám: 6/2016. TATA, szőnyeggyári sziget - Berta malom SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA - 2016 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK Tervező: László Tibor okl. építészmérnök

Részletesebben

73/2015.(VIII.06.) KT

73/2015.(VIII.06.) KT Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 73/2015.(VIII.06.) KT határozata Cibakháza Nagyközség Önkormányzat tulajdonában álló, Cibakháza, zártkerti 1261 helyrajzi számú ingatlan értékesítésre történő kijelöléséről

Részletesebben

Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/7/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/7/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/7/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

Felelős: Hegyes Zoltán polgármester. Értesülnek:

Felelős: Hegyes Zoltán polgármester. Értesülnek: Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 63/2014.(VI.24.) KT határozata Cibakháza Nagyközség Önkormányzat tulajdonában álló, Cibakháza, zártkert 3285 helyrajzi számú ingatlan értékesítésre történő kijelöléséről

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 26-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 26-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-9/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-i üléséről. Napirend: Abony,

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. Sz.: 11/ 2016. RENDELETTEL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 7/2005. (V. 27.) önkormányzati

Részletesebben

2340 Kiskunlacháza, Vörösmarty u. 3. tel: 06-20-569-7031

2340 Kiskunlacháza, Vörösmarty u. 3. tel: 06-20-569-7031 Közérdekű információk Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal Cím: 2340 Kiskunlacháza Kossuth Lajos tér 1. Tel./Fax: 06-24-519-830, 06-24-519-840 E-mail: pmhivatal@kiskunlachaza.hu dr. Répás József polgármester:

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2014. (VII. 2.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2014. (VII. 2.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2014. (VII. 2.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros XIII. Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 56/2001. (XII.

Részletesebben

ÓBUDA BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTSTÜLETÉNEK 49/2004. (XII.8.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE

ÓBUDA BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTSTÜLETÉNEK 49/2004. (XII.8.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE ÓBUDA BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTSTÜLETÉNEK 49/2004. (XII.8.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE AZ ÓBVSZ-RŐL SZÓLÓ 32 / 2001. (XI. 30.) Ö.K. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL valamint a BUDAPEST III. kerület MEZŐ UTCA

Részletesebben

Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes február 22.

Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes február 22. Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes 217. február 22. Az Egri Rendőrkapitányság megítélése az önkormányzati felmérések alapján 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 3,99 4,18 4,3 214. év 215. év 216. év

Részletesebben

IPOLYTÖLGYES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

IPOLYTÖLGYES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA IPOLYTÖLGYES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 2016. MÁJUS.../2015 (...) SZ. ÖNK. RENDELET 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet szerinti véleményezési anyag

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/12/2011.

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/12/2011. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/12/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/ Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 7/2016. TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

A Képviselő-testület november 3-i ülésének határozatai

A Képviselő-testület november 3-i ülésének határozatai A Képviselő-testület 2015. november 3-i ülésének határozatai 303/2015.(XI.03.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyílt ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének elfogadja

Részletesebben

16. napirendi pont Előterjesztés a 3611/2 hrsz-ú (Rábasömjén, Ölbői utca) ingatlanra vonatkozó eladási ajánlatról. Mellékletek:

16. napirendi pont Előterjesztés a 3611/2 hrsz-ú (Rábasömjén, Ölbői utca) ingatlanra vonatkozó eladási ajánlatról. Mellékletek: 16. napirendi pont Előterjesztés a 3611/2 hrsz-ú (Rábasömjén, Ölbői utca) ingatlanra vonatkozó eladási ajánlatról Mellékletek: 20. napirendi pont A helyi építészeti értékek támogatására vonatkozó pályázatok

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2016.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 36/2010. (VII.12.) önkormányzati rendelete * Budapest, III. kerület

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 36/2010. (VII.12.) önkormányzati rendelete * Budapest, III. kerület 36/200. (VII.2.) önkormányzati rendelete * Budapest, III. kerület MIKLÓS U. RAKTÁR U. SZENTENDREI ÚT 8239/ HRSZ-Ú TELEK (Z-FK) ÉSZAKI HATÁRA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET kerületi szabályozási tervére vonatkozó,

Részletesebben

ZÁMOLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - HÉSZ JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ MEGRENDELŐ: TERVEZŐ:

ZÁMOLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - HÉSZ JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ MEGRENDELŐ: TERVEZŐ: ZÁMOLY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA 1 ZÁMOLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - HÉSZ JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ MEGRENDELŐ: Zámoly Község Önkormányzata 8081 Zámoly,

Részletesebben

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 257/2003. (IX.23.) sz. határozattal jóváhagyott Településszerkezeti terv 16/2003. (XI.1.) sz. rendelettel jóváhagyott Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata:

Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata: Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata: A Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy

Részletesebben

11/2002. (VI. 3.) rendelete

11/2002. (VI. 3.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 11/2002. (VI. 3.) rendelete a Budapest XVI. kerület Bökényföldi út Zsemlékes út Íjász utca E-TG keretövezet által határolt terület szabályozási tervéről (Egységes

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete július 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete július 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8-0 nem szavazattal 0 tartózkodással az alábbi 177/2015.(VII.16.) sz. határozat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint fogadja

Részletesebben

a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt terület

a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt terület ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2002. (VII.4.) RENDELETE a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt

Részletesebben

K I V O N A T. 5/2015.(II.09.) számú képviselő-testületi határozat

K I V O N A T. 5/2015.(II.09.) számú képviselő-testületi határozat 5/2015.(II.09.) számú képviselő-testületi határozat Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A. -ában foglaltakra figyelemmel a község saját bevételeinek

Részletesebben

Mellékeljük az Értékelő Bizottság által felvett jegyzőkönyvet és az emlékeztetőt. (3-4. számú melléklet)

Mellékeljük az Értékelő Bizottság által felvett jegyzőkönyvet és az emlékeztetőt. (3-4. számú melléklet) BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2015. október 7. napján tartandó Kt. ülésre! Készítette: Handelné Kiscelli Ágnes vagyonhasznosítási ügyintéző Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17- /1/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17- /1/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17- /1/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 38/2007. (XII. 21.) rendelettel módosított 32/2004. (IX. 27.) rendelete a Budapest, XVI. kerület Biztató út - Árpádföldi sor - HÉV vonal - (117579) hrsz. közterület

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2012. augusztus 29-i ülésére Tárgy: 3144/26 és a

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete április 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete április 28-i ülésére Tárgy: Telekhatár rendezési ügyek Sorszám: IV/5 Előkészítette: Dr. Tari Béla aljegyző Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdálkodási osztály Véleményező bizottság: Pénzügyi Bizottság Döntéshozatal módja: Minősített

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. A Helyi Építési Szabályzat módosításáról és a Szabályozási Tervek elfogadásáról

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. A Helyi Építési Szabályzat módosításáról és a Szabályozási Tervek elfogadásáról Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 5/05.(III.05.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 7/2005. (II. 21.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet ódosításáról és a Budapest, XVI. kerület Újszász

Részletesebben

A R. 40. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 40. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 50/2015. (XI. 5.) önkormányzati rendelete Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005.(XII.15.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

A Képviselő-testület 2010. június 21-i rendkívüli ülésén hozott határozatai:

A Képviselő-testület 2010. június 21-i rendkívüli ülésén hozott határozatai: A Képviselő-testület 2010. június 21-i rendkívüli ülésén hozott határozatai: 196/2010. (VI. 21.) számú határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, elfogadja a napirendi pontokat

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

SZABÁLYOZÁSI TERVE A 053/38,42,63,64 HRSZ. ÉS 2748/1-2 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 202/2013. (IX. 23.) KT.

SZABÁLYOZÁSI TERVE A 053/38,42,63,64 HRSZ. ÉS 2748/1-2 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 202/2013. (IX. 23.) KT. G Y Ö M R Ő TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE A 053/38,42,63,64 HRSZ. ÉS 2748/1-2 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 202/2013. (IX. 23.) KT. HATÁROZATA

Részletesebben

I. az ingatlan adatai

I. az ingatlan adatai Tárnok Nagyközség Önkormányzata /2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152./ n y i l v á n o s p á l y á z a t o t í r k i az alábbi Tárnok Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő beépítetlen ingatlan értékesítésére:

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/ Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 7/2016. TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel /2014.( ) határozat Településszerkezeti terv módosítása

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Melléklet: (2 db) - térképmásolat - közgyűlési határozat

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Melléklet: (2 db) - térképmásolat - közgyűlési határozat MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE MIK: 1018-33/100/2006. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Melléklet: (2 db) - térképmásolat - közgyűlési határozat Zárt ülés Javaslat a Miskolc, Aulich utcai beépítetlen

Részletesebben

Eladó ingatlan Budai völgy utcai építési telkek

Eladó ingatlan Budai völgy utcai építési telkek Eladó ingatlan Budai völgy utcai építési telkek Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályáztatás útján kívánja értékesíteni az alábbi ingatlanokat: Cím (Zalaegerszeg) 1. Zalaegerszeg,

Részletesebben

A Képviselő-testület 2014. február 5-i ülésének határozatai

A Képviselő-testület 2014. február 5-i ülésének határozatai A Képviselő-testület 2014. február 5-i ülésének határozatai 10/2014.(II.05.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyílt ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének elfogadja dr.

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete *

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * BUDAPEST, III. KERÜLET BATTHYÁNY UTCA PÜNKÖSDFÜRDŐ UTCA ÁRPÁD UTCA IPARTELEP UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET

Részletesebben

Eladó ingatlan Botfy Lajos utcai építési telek

Eladó ingatlan Botfy Lajos utcai építési telek Eladó ingatlan Botfy Lajos utcai építési telek Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályáztatás útján kívánja értékesíteni az alábbi ingatlant: Cím (Zalaegerszeg) Megnevezés Alapterület

Részletesebben

Eladó ingatlan Jegenyés utcai építési telek

Eladó ingatlan Jegenyés utcai építési telek Eladó ingatlan Jegenyés utcai építési telek Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályáztatás útján kívánja értékesíteni az alábbi ingatlant: Cím (Zalaegerszeg) Megnevezés Alapterület

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete 1. sz. melléklet - 37/2001. (X. 20.) Ö.K. rendelet Tervezet /2015. ( ) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros XIII. kerület Duna Meder utca Cserhalom utca Rákos-patak által határolt területének építési

Részletesebben

Litér Község Önkormányzata 8196 Litér, Álmos u. 37. Tel./Fax: 88/598-010 Honlap: www.liter.hu E-mail: referens@liter.hu

Litér Község Önkormányzata 8196 Litér, Álmos u. 37. Tel./Fax: 88/598-010 Honlap: www.liter.hu E-mail: referens@liter.hu E L Ő T E R J E S Z T É S, 2014. április hó 08 napján tartott együttes Képviselő-testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testületek! Litér Község Önkormányzata Balatonfűzfő Város és Szentkirályszabadja Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖ YV A Képviselő-testület 2014. december 15-i üléséről.

JEGYZŐKÖ YV A Képviselő-testület 2014. december 15-i üléséről. JEGYZŐKÖ YV A Képviselő-testület 2014. december 15-i üléséről. Időpontja: 2014. december 15. 17:50 órai kezdettel Helye: Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: polgármester Tóth

Részletesebben

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Petőháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 62/2011. (V. 30.) Kt.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Előterjesztés száma: 212/2015/09.10. A határozati javaslat elfogadásához az SZMSZ 49. k) pontja alapján minősített többség szükséges

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s. Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s. Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: az Önkormányzat Polgármesteri irodája Alcsútdoboz,

Részletesebben

I. HATÁROZAT KIVONAT

I. HATÁROZAT KIVONAT Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Iktatószám: T-332/2013. 14/2013. I. HATÁROZAT KIVONAT a 2013. december 05-ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből 371/2013.

Részletesebben

ioo/ tof5 Tisztelt Képviselő-testület!

ioo/ tof5 Tisztelt Képviselő-testület! ioo/ tof5 BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2015. május 13. napján tartandó Kt. ülésre Készítette: Handelné Kiscelli Ágnes vagyonhasznosítási ügyintéző Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: 214-4/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. április 23-án

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság június 16-án tartott rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság június 16-án tartott rendkívüli ülésén. Jegyzőkönyv Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2015. június 16-án tartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részéről:

Részletesebben

Pomsár és Társai Építész Iroda Kft 1065 Budapest, Nagymező utca 25. Tel: ,

Pomsár és Társai Építész Iroda Kft 1065 Budapest, Nagymező utca 25. Tel: , BARACS KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA HÉSZ ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA kikötő bővítés, lakóterület bővítés, átminősítés gazdasági területté JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 2009. november egyeztetési

Részletesebben

2/2006. /III.1./ rendelete. az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről

2/2006. /III.1./ rendelete. az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről 2/2006. /III.1./ rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről Kisvárda Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel /2015.( ) határozat Településszerkezeti terv módosítása

Részletesebben

Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 9962 Csörötnek, Vasúti út 5. (94) ; Fax: (94) KIVONAT

Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 9962 Csörötnek, Vasúti út 5. (94) ; Fax: (94) KIVONAT Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 9962 Csörötnek, Vasúti út 5. (94) 541-022; Fax: (94) 541-022 KIVONAT A képviselő-testület november 12-i nyílt üléséről 1. 119/ (XI. 12.) Kt. határozat Csörötnek

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 Budapest, III. kerület POMÁZI ÚT BÉCSI ÚT ARANYVÖLGY UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET kerületi szabályozási tervére

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN Megbízó Pilisvörösvár város Önkormányzata Gromon István polgármester 2085 Pilisvörösvár,

Részletesebben

TAMÁSI KÖZLÖNY március 31. VI. évfolyam 3. szám TARTALOM. Határozatok oldal Rendeletek oldal

TAMÁSI KÖZLÖNY március 31. VI. évfolyam 3. szám TARTALOM. Határozatok oldal Rendeletek oldal TAMÁSI KÖZLÖNY 2014. március 31. VI. évfolyam 3. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 4. oldal Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. március 26-án megtartott munkaterv

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének szeptember 24-i ülésére. Vállalkozási, Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének szeptember 24-i ülésére. Vállalkozási, Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. szeptember 24-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza 1658 hrsz-ú zsákutca értékesítése Az előterjesztést készítette: Papp Gézáné műszaki ügyintéző Előterjesztő:

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2004. (IV.29.) számú önkormányzati RENDELETTEL jóváhagyott, 23/2005. (XII.15.), 22/2006 (XI. 23.) és 8/2008.

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete május 26-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete május 26-i ülésére Tárgy: Dr. Józsa Csaba kérelme a 2190 hrsz-ú telek vételi ajánlat Előkészítette: Dr. Tari Béla aljegyző Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdálkodási osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám:

Részletesebben

6/2005. (II. 21.) rendelete

6/2005. (II. 21.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 6/2005. (II. 21.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület Rákospalotai

Részletesebben

Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2011. (VI.24.) Ör.sz. rendelete. a szennyvízcsatorna közműfejlesztési hozzájárulásról

Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2011. (VI.24.) Ör.sz. rendelete. a szennyvízcsatorna közműfejlesztési hozzájárulásról Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2011. (VI.24.) Ör.sz. rendelete a szennyvízcsatorna közműfejlesztési hozzájárulásról Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 7-én megtartott soron kívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 7-én megtartott soron kívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 7-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Előterjesztés az Épületenergetikai

Részletesebben

A Helyi Építési Szabályzat (továbbiakban: HÉSZ) 1. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:

A Helyi Építési Szabályzat (továbbiakban: HÉSZ) 1. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: Lövı Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2/2012.(IV.2.) önkormányzati rendelete Lövı község szabályozási tervének jóváhagyásáról, valamint helyi építési szabályzatáról szóló 11/2005. (VIII.1.)

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:10/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

36/2008. (XI. 12.) 59/2003. (XII.

36/2008. (XI. 12.) 59/2003. (XII. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés 36/2008. (XI. 12.) Kgy. rendelete a Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 59/2003. (XII. 5.) Kgy rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben