Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 Á Á Í Á Ú Á É ő

2 ó ö ő í ö ö ő ü í ő ö í ő ü ö í ő ő ő ő ú ö ö ú ó

3 í ő í í ó ö ú ö ú ö Á í í ő í ó ú ö ú í ó ő ó ó ó ő í ó ü

4 ö ű ű í ó Á Á Í Á ö ö Í ő ű ő

5 I I I 3 I Statisztikai szmjel 9 I I : Virgom Vilgom Al apítvny Az egybszewezetmegnevezse 145 Budapest, Virg u. 3. AzegybszeÍyezetcíme: KE T T i S KoNYvVI T E L T v r,zr.to E GYÉB SZE RvE Zn.Tr-Kl<Özg ns ZNÚ EGYSZEnÚsÍrnTT ÉvES BESZÁMoI-,ó"rÁNAK MÉRLEGE 21.ÉV adatok E Ft-ban A ttelmegnevezse Sorszm a 2 Előző v(ek) helvesbítsei d b Trgyv e A. Befektetett eszközök (2-5.sorok) I.IMMATERIÁLIs ravar II. TARGYI ESZKOZOK + III.BEFEKTETETT PENZÜGYI EsZKoZoK 5 IV' BEFEKTETETTESZKÖzor ÉnrÉruBlyBssÍrÉsp 6 E őző v B. F.orgóeszközök (7-1.sorok) 7 I. KESZLETEK 8 II. KoVETELÉSEK o III.ERTEKPAPIROK 1 IV. PÉNZESZKoZoK 75 1t C. Aktív időbeli elhatrolsok t2 ESZKOZOK 13 D. Sajt tőke (l4.-l9. sorok) (AKTMK) OSSZESEN 1t.+.+1t. sor) 4 I. INDULO TOKE/EGYZETT TOKE ) II. ToKEVÁLToZÁS/EREDMÉNY 6 III.LEKoToTT TARTALÉK 7 ranralér lv. ÉRTÉKELÉsI l8 V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBoL (KoZIIASZNÚ rpvérpnységb ŐL) t9 EREDMÉNY várrarrozásr VI.TÁRGYÉVI 75 r -25 TEVÉKENYSÉcgoL 2 E. Cltartalkok 21 F. Kötelezettsgek Q2.-23.sorok) I. HoSSZÚ rblanarú KoTELEZETTSÉGEK II. RovID LEÁRATÚ KoTELEZETTSÉGEK 24 G. Passzív időbeli elhatrolsok 25 FoRRÁsoK (PAssZÍvÁBÖssznsnN 75 ( sor) Budapest,211,mjus2. Keltezs: vezetője,,aközztettadatokkönyvvizsgiattalnincsenekaitmasztva.,,

6 1 I I 3 I Statisztikaiszmjel I Az egybszervezetmegnevezse : Virgom Vilgom Alapítvany 145 Budapest,Yirg u. 3. Azegybszervezetcíme: KETT o S ronywitelt VF,ZET ő E GYÉB SZERVE ZETEK KoZHASZNÚ EGYSZEnÚsÍrnTT ÉvBSBE SzÁMor,ó"rÁx,lr EREDMÉxyxrvrUTATÁsA 21.ÉV adatok E Ft-ban A ttelmebnevezse Sorszm b a E óző v Előző v(ek) helvesbítsei d A. osszes közhasznú tevkenysgbevtele ( ) 2 3 Á I 9 l. Köasznú Targyv e clúműködsre kapott tirnogats a) alapítótól b) központi költsgvetstől c) helyi önkormnyzattól d) trsadalombiíosítótól e) egyb'ebből 1 % 2. P yzati útonelnyert tmo gats 3. Köasznú tevkenysgbő szrmazó bevtel t 4. Tagdíibó szrmaző bevtel il 5. Egyb bevtel I2 B. Vl alkozsi tevkenysgbevte e 13 C. Összesbevtel(A.+B.) I4 D. Közhasznú tevkenysgrfordítsai ( ó.) l. Anyagjellegűrfordítsok 2. Szemlyijellegű rfordítsok t5 I6 t7 18 leírs 3. Ertkcsökkensi 4. Egybrfordítsok t9 5. Pnzügyi műveletek rfordítsai 2 6. Rendkívüli rfordítsok 2l 22 Z E. VIlalkozsi tevkenysgrfordítsai ( ) l. Anyagjellegű rfordítsok 2. Szemlyi.j ellegűrfordítsok leírs 3. Ertkcsök]<ensi rfordítsok 4'Egyb 5. Pnzügyimlíveletekrfordítsai 6. Rendkíviilirfordítsok z5 28 f,..osszes rfordíts (D+B) 29 G. Adózs előtti eredmny (B-E) 3 H. Adófizetsi kiitelezettsg 3l I. Trcyvivl alkozsieredmnv(g-ii) Z. Trgyvi közhasznú eredmny (A-D),,AközztettadatokkönywizsgIattalnincsenekaltmasztva.,, -25

7 Á É ő ű í ö ő í í í ű ú Ú ő í ó ö ö ú ú

8 Á É É Á Á Á Á Á ó í ö ü Á Á Á Á ö ű ő í ö ö ú ó ó ő ö ő ő ő ö ö Ö ü ű ö í ö ő ö ö ő í ö í É Á Á í ü ö ö

9 1 I I 3 I Statisztikaiszrímjel ) 6 9 I 6.A KöZPoNTI rö lr ségvetési SZERvTŐL. AZ ELKur,oxÍrnrr Ár,r,avrrpÉlqzaLAPTóL"A HELYI ÖNronwrÁNyzarrór,. n rnr,bpür,ésr ÖNxonmÁNyzlror ránsulásáril. ÉsMINDEZEK SZERVEIIor, KAPoTT ránnocarás ox nnrnréréxnr KIMUTArÁs,q, A Virgom Vilgom Alapítvany 21-benközponti költsgvetsiszervtől, az elkültjnített IIami pnzalaptől,a helyi cinkormnyzattő,a települsiönkormrínyzatoktarsulstól,s mindezekszerveitőltiímosatsbannemrszestilt. 7. A vezeto TISZTSÉGVISELŐxNEK NYÚTOTT UTTATÁSoK ÉnrÉrÉNEK ILLETvn osszncnxnx IilMUTArÁsa A Virgom Vilgom Alapítvany 21-ben sem pnzbeli, sem termszetbenijuttatst nem nyújtottvezető tisztsgviselőinek. 8. A KOZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG TARTALMI BESZÁMOLóA bemutatsa 21.vitevkenysg jött ltre.clja:a Virg óvodbajrrógyermekek A VirgomVilgom Alapítvny21O-ben szmra szervezettignyeskulturlis programoktmogatsa,az óvodban dolgozó szakmaitovbbkepzsnek óvodapedagógusok segítse, valamintaz ővodaifoglalkozsokhoz taryyifelttelek dotlsa,azontu az ignyes szüksges kömyezetkialakítsanak elősegítse az ővoda pületbenskertjbenegyarnt.az A apítvnya törvnyben megjelölt közhasznú tevkenysgekközül fotevkenysgknt kulturlis tevkenysgetfolytat' valamint a nevels s oktats, kpessgfejleszts, ismeretterjeszts, termszet- s llatvdelem, környezetvdelem területnis vgeztevkenysget. programokat szewezett. Tovbb az 21-ben az a apítvnybbszinhazi, npzenei,tnch"zi óvoda madrbart kertjt folyamatosan szpítettük,gondoztuk s poltuk. Nyron s ősszel növnyültssel, tlen pedig a madarak etetsvelhívtuk fe az óvodba jró gyermekek figyelmt a kömyezetünkben lő llatokra s növnye <re,ezzel is bővítve ismereteiket az llatvdelem s a környezetvdelem területn. Ezekbe a tevkenysgekbea gyermekek szívesen,nagy lelkesedssel,srdeklődssel kapcsolódtak be minden alkalommal. Fentieket figyelembe vve elmondható, hogy az aiapíto okiratban kijelölt cloknak a szervezet21o-beneleset tett.,,aközztettadatokkönywizsgiattalnincsenekalúmasztva.,,

10 ő ö ü í í ö ő Á ő í ó í ö ú ó ö ú ó ó ő í ü ó ő í ő ó í ű ő ó ú í ö ő ó ö ú ú í í ő ő í ö ő ö ú ő ó ő ö í ó í í í ö ő

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 8 9 5 5 4 9 1 9 9 3 3 3 7 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 8 év DEMOKRATIKUS IFJÚSÁGÉRT

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2011 évről 2011. 01. 01-2011.

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2012 évről 2012. 01. 01-2012.

Részletesebben

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Közhasznú egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló Eredménykimutatás A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Előző év(ek) a b c d e A Összes közhasznú tevékenység bevétele 81 797-70 279 1.

Részletesebben

francia vendégtanárok alkalmazásának támogatása 11 807 17 954

francia vendégtanárok alkalmazásának támogatása 11 807 17 954 MAGYAR-FRANCIA IFJÚSÁGI ALAPÍTVÁNY ADÓSZÁM: 18041909-1-41 1054 Budapest, Báthori u. 10. KIMUTATÁS a kapott támogatásokról 2011. év Szám Kszt. 19. (3.) bek. e pontja szerint Támogató megnevezése Támogatott

Részletesebben

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Készítette: Alf Martienssen elnök sk. - 2 - T A R T A L O M 1. A 2007. évi számviteli beszámoló 2. A költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. 2 0 0 9 ÉV Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mint a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ

Részletesebben

Készült: 2012. április 26... aláírás

Készült: 2012. április 26... aláírás Adószám: 18131677-1-41 Statisztikai számjel: 18131677-9499-569-01 Székhely: 1135 Budapest, Szent László út 15. V/8. EUROPA VARIETAS ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Készült: 2012. április 26....

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1. Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3.

Egyszerűsített éves beszámoló 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1. Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3. 1 2 4 5 9 4 1 8 9 0 0 1 5 7 2 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3., 1-463-3970 2013.

Részletesebben

DR. SZAKÁL SÁNDOR ALAPÍTVÁNY

DR. SZAKÁL SÁNDOR ALAPÍTVÁNY 1 1 0 1-4 - - 1 00 PÁPA, MÁRCIUS 1. TÉR. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 20. január 01. - 20. december 31. 20 Kelt Pápa, 2012. január 31. P. H. Az adatok 0 könyvvizsgálattal

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS GYERMEKVARÁZS ALAPÍTVÁNY 8800 Nagykanizsa, Teleki u. 7/C KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

SM Betegek Gy-M-S M. Egyesülete

SM Betegek Gy-M-S M. Egyesülete 1 2 3 2 2-4 - 5 2-0 0 Töltéstava, Petőfi út 51. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2014. január 01. - 2014. december 31. 2014 Kelt Töltéstava, 2015. május 2. P. H.

Részletesebben

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31.

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló "Könyvvizsgálattal alatámasztva" 1 A. Befektetett eszközök 231 087 0 228 681 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 110 965

Részletesebben

2012. évi Közhasznúsági jelentés

2012. évi Közhasznúsági jelentés Törökbálinti Városőrség Polgárőr Egyesület, Törökbálint Adószám: 18028049-1-13 Bírósági végzés száma: 13.Pk.60.467/2009/6.sz. Képviselő neve: Géczy Krisztián i Közhasznúsági jelentés Kelt: Törökbálint,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Beszámolási időszak: 01.01. - 12.31 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI: Alapítás éve: 2008. Működés kezdete: 2009.02.04. Bírósági bejegyzés száma: 9. Pk.60.716/2008/2. Bejegyezte: Fővárosi Bíróság

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2010 évi. Református Elemi Iskola és Szeretetotthon Alapítvány. Székhelye: 5530 Vésztő, Bartók Béla tér 6

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2010 évi. Református Elemi Iskola és Szeretetotthon Alapítvány. Székhelye: 5530 Vésztő, Bartók Béla tér 6 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évi Református Elemi Iskola és Szeretetotthon Alapítvány Székhelye: 5530 Vésztő, Bartók Béla tér 6 Adószáma: 19061175-1-04 Közhasznúsági fokozat: Közhasznú alapítvány 1./ Számviteli

Részletesebben

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2011. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Szabóné Magyar Nikoletta Születési név: Anyja neve: Születési ország

Részletesebben

Segítőszándék Alapítvány. Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója 2011

Segítőszándék Alapítvány. Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója 2011 Statisztikai számjel: Bejegyzés száma: 1 8 1 1 4 5 1 7 9 4 9 9 5 6 9 1 16.PK.6. 512/24/2.9277 A vállalkozás megnevezése: Segítőszándék Alapítvány A vállalkozás címe: 147. Budapest, Battyhyány utca 11/a.

Részletesebben

1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET

1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET 1 2 P K 6 0 0 1 1 2 0 0 5 3 Bírósági végzés száma 1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET 2014. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2015. május 4. Tartalomjegyzék: I. Számviteli beszámoló II. III. IV. Költségvetési

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 1 9 2 5 5 5 7-1 - 1 9 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 211. év MOZGÁSSÉRÜLTEK VESZPRÉM MEGYEI EGYESÜLETE egyéb szervezet megnevezése 82 VESZRPÉM BUDAPEST

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

2013. évi. Közhasznúsági jelentése

2013. évi. Közhasznúsági jelentése ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY i Közhasznúsági jelentése Az Őri Református Egyházközség Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az Alapítvány

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 19 Veszprémi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Anyja neve: Születési ország neve: Születési település neve:

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Egyszerűsített beszámoló (egyszerűsített mérleg, eredménylevezetés) Közhasznúsági melléklet

Egyszerűsített beszámoló (egyszerűsített mérleg, eredménylevezetés) Közhasznúsági melléklet A szervezet megnevezése: Földrajzos Klub a Hallgatókért és a Tudományért Egyesület A szervezet címe: 1154 Budapest, Kisrákos utca 54/a. Bírósági bejegyzés száma: Egyszerűsített beszámoló (egyszerűsített

Részletesebben

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E.

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1 8 2 3 2 8 1 9-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Statisztikai számjel M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1021 BUDAPEST, HŰVÖSVÖLGYI U.112. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 2011. január

Részletesebben