MEGHÍVÓ december 18.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGHÍVÓ 2014. december 18."

Átírás

1 MEGHÍVÓ december 18.

2 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése december 18-án (csütörtök) órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt napirendek: 1. Döntés a Felelősség a Közösségért és a Környezetért Díj évi adományozásáról (zárt ülés) az anyag későbbi időpontban kerül kiküldésre Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Diószeginé Tímár Hajnalka irodavezető Majerikné Bánó Katalin humánpolitikai referens, megyei jegyzői titkár 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém megye jelképeiről és a jelképek, valamint a Veszprém Megye név használatáról szóló önkormányzati rendelete megalkotása Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos 3. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Értéktár Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Dr. Imre László megyei jegyző 4. Veszprém Megyei Önkormányzat területfejlesztési feladataival összefüggő delegálások Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Fabacsovics Zoltán megyei főépítész Arnold György területfejlesztési referens 5. A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.19.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Szász Jutka, irodavezető Farkas Barbara, költségvetési referens 6. A Veszprém Megyei Önkormányzat évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Steinerné Stranszky Csilla belső ellenőr vezető 7. Döntés fogszabályozási szakellátási feladattal kapcsolatosan benyújtott pályázatokról Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos 8. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése évi munkatervének megállapítása Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Zsebe Péter önkormányzati referens

3 9. Csopak község várossá nyilvánítási ügye Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Fabacsovics Zoltán megyei főépítész 10. Tihany község várossá nyilvánítási ügye Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Fabacsovics Zoltán megyei főépítész Beszámoló az ÁROP /A kódszámú, Veszprém megye fejlesztésének megalapozása a közötti időszakra pályázat végrehajtásáról Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Fabacsovics Zoltán megyei főépítész Ratkovszky Judit pályázati referens 12. Beszámoló a TOP-hoz kapcsolódó projektek Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmányainak (EMT) készítéséről Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Fabacsovics Zoltán megyei főépítész Haraszti Bernadett területfejlesztési munkatárs 13. Veszprém megye területfejlesztési dokumentumaihoz illeszkedő projektlista decemberi állománya Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Fabacsovics Zoltán megyei főépítész Bertalan Ákos területfejlesztési munkatárs 14. Beszámoló Az egészségre építve! című, TÁMOP / számú pályázat végrehajtásáról Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Ratkovszky Judit pályázati referens 15. Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak alakulásáról Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Halász Veronika elnöki kabineti referens 16. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.) Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Zsebe Péter önkormányzati referens 17. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről (2014. szeptember december 15.) Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Zsebe Péter önkormányzati referens 18. Közmeghallgatás Kérem, a testület ülésén megjelenni szíveskedjen. Tájékoztatom, hogy a közgyűlés anyagai a Veszprém Megyei Önkormányzat honlapján megtekinthetők. Veszprém, december 12. Polgárdy Imre sk.

4 Szám: 02/314-16/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének december 18-ai ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém megye jelképeiről és a jelképek, valamint a Veszprém Megye név használatáról szóló önkormányzati rendelete megalkotása Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés összeállítását koordinálta: Dr. Imre László megyei jegyző Az előterjesztés előkészítésébe bevont szervezet, személy: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Önkormányzati Iroda dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos Az előterjesztést megtárgyalta: Ügyrendi Bizottság

5 2 Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat a kezdetektől nagy súlyt fektetett a megye hivatalos jelképei, a területi identitást kifejező szimbólumok megalkotására. E célból 59/1991. (III.13.) MÖK számú határozatával szakmai bizottságot hozott létre, majd a bizottság javaslatai nyomán a megye jelképeiről és a jelképek használatáról rendeletet alkotott. Azóta az időközben bekövetkezett jogszabályváltozásokra, szövegpontosítás szükségességére figyelemmel az önkormányzati rendeletet többször módosította a közgyűlés, illetve a régit hatályon kívül helyezve, új rendeletet alkotott. Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy rövid idővel ezelőtt a Veszprém Megye név használatával kapcsolatosan bírósági bejegyzés szükségessége miatt több egyesülettől engedély kiadása iránti kérelem érkezett. Erre tekintettel, az e tárgyú szabályozás hiányában indokoltnak tartom a rendeletünk kiegészítését, illetve az új szabályozás terjedelme miatt új rendelet megalkotását és a régi rendelet hatályon kívül helyezését. Mindezek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen. Veszprém, december 12. Polgárdy Imre

6 3 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének /2014. (...) önkormányzati rendelete Veszprém megye jelképeiről és a jelképek, valamint a Veszprém Megye név használatáról A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 7. (1) bekezdése, valamint a 9. -a tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 19. (2) bekezdésében és 71. (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 7. (7) bekezdése, valamint a 10. (2) bekezdése tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 28/B. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 7. (8) bekezdése, valamint 13. (2) bekezdése tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 112. (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján Veszprém megye jelképeiről és a jelképek, valamint a Veszprém Megye név használatáról a következőket rendeli el: 1. Veszprém megye jelképei 1. (1) Veszprém megye lakosságát, területét, javait, szellemiségét, igazgatási szervezetét és általában a megyét történelmi hagyományú szabatos jelek szimbolizálják. Veszprém megye hivatalos jelképei a címer, a díszzászló, a díszpecsét, az elnöki vállszalag és az elnöki medál. (2) Veszprém megye nem hivatalos jelképének tekintendők a megye színei, a fehér és a zöld szín együttese. 2. A megyei címer leírása 2. (1) Veszprém megye címerének szabályos címertani leírása a következő: háromszögű pajzs, kék mezejében, zöld hármas halmon a pajzs szélét nem érintő, háromtornyú ezüstös vár áll, a kövek fekete kötésével, felemelt rácsú nyitott kapuval; a vörössel fedett, ablakos, hegyes tornyok középsőjéből tölgyfaágnak három széthajló, zöld levele és köztük két aranymakkos hajtása emelkedik ki, a pajzsfő elején ezüst fogyó hold, hátul hatágú ezüst csillag. (2) A címer rajzát és a pontos színleírást az önkormányzati rendelet 1. melléklete tartalmazza. A 7:8 arányú álló téglalapból kialakított háromszögű pajzs helyes alakját az ún. első szerkesztési mód adja meg. A címer egyszínű (színezetlen) megjelenítésében a Petrancta féle színjelölő eljárás követendő, az önkormányzati rendelet 2. melléklete szerint. (3) A címer első hivatalos példányát a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) elnökének hivatalos helyiségében kell kifüggeszteni. További egy-egy hivatalos példányt a Magyar Nemzeti Levéltárban és a Veszprém Megyei Levéltárban kell elhelyezni.

7 4 3. A megyei díszzászló leírása 3. (1) Veszprém megye zászlaja 3:2 oldalarányú fekvő téglalap alakú, fent fehér, lent azonos szélességben sötétzöld színű kelme, rajta - a rúdtól mért 1/3-ban, a rúddal párhuzamos hossztengellyel - a megye címere. (2) Veszprém megye díszzászlajának képét az önkormányzati rendelet 3. melléklete tartalmazza. A díszzászló egyetlen példányban készül, széleit ezüstszürke rojtok, lebegő sarkait ezüstszürke makkos bojtok díszítik, rúdja matt ezüst, csúcsdísze fémes ezüst. (3) Veszprém megye zászlajának használati példányait az (1) bekezdésben megadott módon, a (2) bekezdésben leírt díszek nélkül kell elkészíteni. A zászlólap hátoldalára az önkormányzati rendelet 3. mellékletében is ábrázolt előoldal tükörképe kerül. Ha a megye színeit - figyelemmel az 5. (11) bekezdésben foglaltakra - a 3. (1) bekezdésben rögzített módtól eltérően alkalmazzák, akkor a megye címerét elhelyezni nem kell. Ez alól kivétel az elnöki vállszalag. 4. A megyei díszpecsét, az elnöki vállszalag és a medál leírása 4. (1) A díszpecsét a közgyűlés önkormányzati jellegét szimbolizáló dísztárgy. Lenyomatát az önkormányzati rendelet 4. melléklete ábrázolja. (2) Az elnöki vállszalag ünnepélyes dísztárgy. A bal vállon átvetve hordandó, úgy, hogy a címer a szívtájékra essék. Hosszúsága 180 cm, szélessége 12,5 cm, színei és kivitele a zászlóéval megegyezik. A vállszalag ábrázolását az önkormányzati rendelet 5. melléklete tartalmazza. (3) A medál láncon függő, nyakba akasztható dísztárgy. Előlapjának képét az önkormányzati rendelet 6. melléklete tartalmazza. 5. A megyei jelképek használatának köre 5. (1) Veszprém megye jelképeit az 6. -ban szabályozott módon ünnepélyes, illetve díszítő szerepű jelképként lehet felhasználni, de csak úgy, hogy az ne sértse Magyarország nemzeti jelképeinek elsőbbségét. (2) A megyei címer Magyarország címerét nem helyettesítheti. (3) A megyei zászló használata Magyarország zászlajának használatát nem helyettesítheti. (4) A megye címere külön engedély nélkül nyilvánosan használható: a) a megye fehér-zöld díszzászlaján, b) a Veszprém Megyei Önkormányzat díszpecsétjén, c) az elnöki vállszalagon és az elnöki medálon, d) a közgyűlés által alapított és kiadott emléklapokon, kitüntető díjakon, emlékérmeken, oklevélen, jelvényen, e) a Veszprém Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: megyei önkormányzat) hivatali helyiségeiben, a megyei önkormányzat székhelye tanácskozótermeiben,

8 5 f) a közgyűlés meghívóin, a megyei önkormányzat közlönyén, a közgyűlés és szervei kiadványain, g) a közgyűlés bizottságainak, továbbá az elnöknek, alelnöknek, képviselőknek, megyei jegyzőnek, a közgyűlés megbízásából eredő tevékenységük során használt levélpapírjain, h) a közgyűlés tagjai, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: hivatal) köztisztviselői részére készített névjegykártyákon, i) a megyei önkormányzat nemzetközi kapcsolatai során, a nem megyei önkormányzati szervekkel kötött megállapodásokon és szerződéseken, j) a közgyűlés, a közgyűlés elnöke, és alelnöke, a közgyűlés bizottságai felhívásain, programjain, tervein, a hivatal által szervezett ünnepségeken, rendezvényeken, k) a megye közútjain a Veszprém megye határjelző táblák kiegészítőjeként. (5) A díszzászlót a közgyűlés ülésein, az ülés színhelyén ki kell függeszteni, két ülés között a közgyűlés elnökének hivatali helyiségében kell látható módon elhelyezni. (6) A megye zászlaját a megyei önkormányzat hivatalos székhelyén és az önkormányzat valamennyi intézményének hivatalos székhelyén állandó jelleggel, továbbá a közgyűlés ülései színhelyén ki kell tűzni. (7) A megye zászlaja engedély nélkül használható az alábbi esetekben: a) a megyei önkormányzat hivatalos székhelyének nagytermében, a hivatal helyiségeiben, b) az önkormányzati szervek székházának feldíszítésére, nemzeti ünnepek, rendezvények alkalmával, c) a megye településeinek részvételével tartott önkormányzati rendezvényeken, d) a megyékkel, településekkel folytatott bel- és külföldi kapcsolatok során, e) cserezászlóként, f) asztali zászlóként. (8) A díszpecsétet a közgyűlés ülésein az elnöki asztalon kell elhelyezni. (9) Az elnöki vállszalag a közgyűlés első tisztségviselőjét a közgyűlés ülésein és más ünnepélyes alkalomkor illeti meg. A vállszalagot az elnök távollétében az őt helyettesítő tisztségviselő viseli. (10) A medál a közgyűlés elnöke és alelnöke által használható. (11) A megye színei a címer nélkül és a megye zászlaját nem helyettesítve emlékeztető, utaló, vagy díszítő céllal megkötés nélkül használhatók. 6. A megyei jelképek használatának módja 6. (1) A megye hivatalos jelképeit kizárólag hiteles alakban az méretarányaiknak, az ábrázolás hűségének, színeiknek megtartásával szabad alkalmazni. Hiányos, vagy bővített jelképek használata - a hitelesség és a megtévesztések elkerülése érdekében - tilos. (2) Kivételes esetekben megengedhető, hogy a címer az előállításához felhasznált anyag (kő, fém, fa, bőr, műanyag, stb.) színeiben jelentkezzék. A címer, a zászló, és általában a

9 6 színek nyomdai reprodukálásában, sokszorosításban az egy színben történő kivitel esetén az önkormányzati rendelet 2. melléklete színjelölése kötelező. 7. A megyei jelképek használatának engedélyezése 7. (1) A megye címerének az 5. (4) bekezdésében foglaltaktól eltérő, valamint a megye zászlajának az 5. (7) bekezdésében foglaltaktól eltérő használatát magán- és jogi személyek részére kérelmükre határozatlan vagy határozott időtartamra átruházott hatáskörben a megyei közgyűlés elnöke engedélyezi. Határozott időtartamú engedély lejárta esetén, ha az engedélyes magatartása, tevékenysége jogszerű volt, és további határozott időtartamra kérelmezi a megye jelképe vagy jelképei használatának jogát, az ügyfelet megilleti a jog gyakorlása, ha a megyei közgyűlés elnöke az ügyintézési határidőben nem hoz döntést. (2) A megye jelképeinek használatára vonatkozó engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell: - az ügyfélnek és képviselőjének nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét, továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet, a telefax számát vagy a telefonos elérhetőséget, - a jelkép előállításának módját, használatának célját, - az előállítandó mennyiséget, illetve példányszámot, - a terjesztés, illetőleg a forgalomba hozatal módját, - a jelkép használatának tervezett időtartamát, - a jelkép használatáért felelős személy megnevezését, - a kérelemhez csatolni kell a jelképpel díszített kiadvány, vagy tárgy mintáját, fénymásolatát egy példányban. (3) A megye jelképeinek használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell: - a jelkép használatáért felelős személy nevét, címét, - az engedélyezett használat céljának megjelölését, az engedély érvényességének időtartamát, - a használattal kapcsolatos esetleges egyéb kikötéseket. (4) Nem adható engedély a címer előállítására, használatára, forgalomba hozatalára, ha ezek módja a megye jó hírnevét, vagy közízlést sértene. Amennyiben a kérelmet a megyei közgyűlés elnöke elutasítja, a kérelmező 15 napon belül fellebbezést nyújthat be a megyei önkormányzat közgyűléséhez, mely a fellebbezést következő ülésén köteles elbírálni. (5) Ha az engedélyes a megye jelképét vagy jelképeit a kiadott engedélytől eltérő módon használja, a közgyűlés elnöke átruházott hatáskörben dönt az engedély visszavonásáról és a jelkép vagy jelképek használatát megtiltja. (6) A kiadott engedélyekről a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal nyilvántartást vezet. (7) A megye jelképeinek használatával kapcsolatos önkormányzati hatósági ügyben elektronikus kapcsolattartásra nincs lehetőség.

10 7 (8) A megye jelképei használatának engedélyezése és az engedély visszavonása iránti ügyben újrafelvételi kérelem nem nyújtható be. 8. A Veszprém Megye név használatáról 8. (1)A Veszprém Megye név engedély nélkül használható: a) a Veszprém Megye elnevezésben, c) a Veszprém Megyei Önkormányzat által, vagy részvételével alapított gazdasági társaság elnevezésében, és a Veszprém Megyei Önkormányzat által alapított költségvetési szerv elnevezésében, d) megyei hatáskörrel rendelkező, vagy a megye területén működő államigazgatási, igazságszolgáltatási, költségvetési szerv névhasználata során, e) a Veszprém Megyei Önkormányzat részvételével alapított önkormányzati társulás, vagy munkaszervezetének névhasználata során. (2)Az (1) bekezdésben meghatározott szervezeteken kívül Veszprém Megye nevét, a név ragozott, vagy toldalékos formáját bármely jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, egyéni vállalkozás, vagy üzletszerű gazdasági tevékenység céljára a cégnyilvántartásba, vagy más hatósági nyilvántartásba történő bejegyzéssel létrejövő szervezet elnevezésében, illetve tevékenységének végzése során bármilyen formában, különösen termék, kiadvány kiadása, rendezvény tartása esetén csak előzetes engedély alapján használhatja. 9. A közgyűlés elnöke átruházott hatáskörben dönt a névhasználat engedélyezéséről. 10. (1)A kérelemnek tartalmaznia kell: a) az ügyfélnek és képviselőjének nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét, továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet, a telefax számát vagy a telefonos elérhetőséget, b) a név tervezett használatának célját, c) a használat tervezett időtartamát, d) a használat formáját. (2)A névhasználattal kapcsolatos önkormányzati hatósági ügyben elektronikus kapcsolattartásra nincs lehetőség. 11. (1)A közgyűlés elnöke a névhasználat iránti kérelmet elutasítja, ha a kérelmező által végezni tervezett tevékenység, vagy a névhasználat tervezett célja sérti: a) Veszprém megyének, vagy lakosságának az ország határain belüli és azon túli jó hírét, vagy b) a megyei önkormányzat érdekeit, vagy c) az állampolgárok érdekeit, vagy d) a megyében tevékenykedő jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek érdekeit. (2)A közgyűlés elnöke a névhasználat iránti kérelmet elutasítja, ha a végezni kívánt tevékenység, vagy a névhasználat tervezett célja azonos, vagy összetéveszthető állami vagy önkormányzati közfeladattal.

11 8 12. (1)A megye nevének használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell: a) az engedélyes megnevezését és címét, b) az engedélyezett névhasználat pontos szövegét, c) az engedély időtartamát, d) a használattal kapcsolatos egyéb kikötéseket. (2)A névhasználatra vonatkozó engedély a kérelemben foglaltaknak megfelelően szólhat határozatlan vagy határozott időtartamra. Határozott időtartamú engedély lejárta esetén, ha az engedélyes magatartása, tevékenysége jogszerű volt, és további határozott időtartamra kérelmezi a névhasználat jogát, a kérelmezőt megilleti a névhasználati jog. 13. (1) Ha a 11. -ban foglalt kizáró ok az engedélyes tevékenységének gyakorlása-, névhasználata közben merül fel, a közgyűlés elnöke az engedélyt visszavonja és a névhasználatot megtiltja. (2)A névhasználat engedélyezése iránti ügyben és az engedély visszavonása ügyében újrafelvételi kérelem nem nyújtható be. (3)A névhasználatra vonatkozó engedélyről, az engedélyezett névhasználat módjáról és időtartamáról a hivatal nyilvántartást vezet. 9. Magyarország nemzeti jelképeinek elhelyezése a megyei önkormányzat hivatalos székhelyén 14. (1)Magyarország címerét a megyei önkormányzat hivatalos székhelyének nagytermében a megyei közgyűlés ülésein az ülés színhelyén, valamint állandó jelleggel a megyei közgyűlés elnökének hivatali szobájában el kell helyezni. (2) Magyarország zászlaját a megyei önkormányzat hivatalos székhelyén állandó jelleggel el kell helyezni. (3) Magyarország címerének és zászlajának egyéb társadalmi (politikai, gazdasági, tudományos, stb.) rendezvény, nemzeti jellegű más megemlékezés alkalmával történő eseti használatára a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló évi CCII. törvényben foglalt rendelkezések az irányadók. 10. Záró rendelkezések 15. (1) Ez a rendelet december 18-án órakor lép hatályba. (2)Hatályát veszti a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém megye jelképeiről és a jelképek használatáról szóló 2/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelete. Polgárdy Imre a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei jegyző

12 9 I n d o k o l á s Általános indokolás A rendelet megalkotása a hatályos jogszabályi rendelkezések felhatalmazása alapján történt, melyek alapján bírósági bejegyzés szükségessége miatt több civil szervezet kérte a Veszprém Megye név használatának engedélyezését. Részletes indokolás 1. -hoz E szakasz azt tartalmazza, hogy történelmi hagyományú, szabatos jelekkel szükséges a megye szellemiségét megjeleníteni, és meghatározza azon tárgyak körét, amelyek ezen megjelenítés hivatalos és nem hivatalos jelképei. 2. -hoz A későbbi megjelenítések érdekében szükséges a megye címerének szabatos, heraldikai értelemben vett címertani leírását közölni és utalni a rendelet mellékletét képező grafikus megjelenítésre. 3. -hoz A későbbi megjelenítések érdekében szükséges a megye díszzászlajának és a köznapokban használatos zászlójának a szabatos leírása, továbbá az utalás a rendelet mellékletét képező grafikus megjelenítésre. 4. -hoz A későbbi megjelenítés érdekében szükséges a megyei díszpecsét, az elnöki vállszalag és az elnöki medál leírása, továbbá az utalás a rendelet mellékletét képező grafikus megjelenítésre. 5. -hoz A megyei jelképek meghatározását követően rendelkezik a jelképek használatának köréről, az engedély nélkül történő használat eseteiről. 6. -hoz A megye jelképei használatának módját szabályozza, az előállításhoz szükséges anyag és színek meghatározásával. 7. -hoz A jogszabály ezen része a megyei jelképek használatra vonatkozó korlátozásokat tartalmazza, valamint a címer és zászló használatának engedélyhez kötött eseteit és az engedélyezés menetét rögzíti a szabályos ügymenet érdekében. 8. -hoz A Veszprém Megye név használatának engedély nélkül történő felhasználása eseteit szabályozza és rendelkezik arról, hogy mely esetekben kell a név használatára engedélyt kérni. 9. -hoz E szakasz tartalmazza, hogy a névhasználati engedély kiadása a közgyűlés elnökének hatáskörébe tartozik.

13 hoz E szakasz rendelkezik arról, hogy a névhasználat iránti kérelemnek milyen tartalmi előírásai vannak. továbbá arról, hogy ezen ügyekben elektronikus kapcsolattartásra nincs lehetőség hoz A névhasználat iránti kérelem elutasításának eseteit tartalmazza hoz A névhasználati engedély tartalmáról rendelkezik hoz A névhasználati engedély visszavonásának, a névhasználat megtiltásának szabályait tartalmazza hoz Magyarország nemzeti jelképeinek a megyei önkormányzat hivatalos székhelyén történő elhelyezésével kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza hoz A rendelet-tervezet záró és hatályon kívül helyező rendelkezéseit tartalmazza.

14 11 A rendelet-tervezet előzetes hatásvizsgálata A január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. -a az alábbiak szerint rendelkezik: 17. (1) A jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet úgy, hogy az általa meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz előkészítője előzetes hatásvizsgálatot végez. (2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, ab) környezeti és egészségi következményeit, ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket. A rendelet-tervezetben (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai a Jat. 17. (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében az alábbiak szerint összegezhetők: 1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatásának vizsgálata, különösen: a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai A Tervezet hatálya ugyanarra a körre terjed ki, mint a korábbi rendelet, így e tekintetben nincs változás. Az önkormányzat kiadásai az új tervezet elfogadásával nem növekednek. b) környezeti és egészségi következményei A Tervezetben foglaltaknak környezeti és egészségi következményei nincsenek. c) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai A Tervezet az önkormányzatra további adminisztratív terheket minimális mértékben keletkeztethet. 2. A jogszabály megalkotása szükségességének, a jogalkotás elmaradása várható következményeinek vizsgálata: A Tervezet nem elsőként szabályozza a rendeleti tárgykört, a korábbi szabályozás módosítása a hatályos jogszabályok alapján indokolt. A jogbiztonság indokolja a új rendelet megalkotását. Ennek elmaradása jogszabályellenes állapot fennállását eredményezné. 3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A Tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest az önkormányzatnál többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.

15 1. melléklet a 2/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelethez A CÍMER SZÍNES ÁBRÁZOLÁSBAN Háttér, ablaknyílások, a kapu torka (a rács között is): mély égszínkék Talaj, levelek, hajtások: telt zöld; makk: arany Falak: ezüst; fugák: fekete; toronysisakok: veres Holdarc, csillag: ezüst A szerkesztéshez alapul vett téglalap oldal-aránya 7:8

16 2. melléklet a 2/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelethez A CÍMER EGYSZÍNŰ ÁBRÁZOLÁSBAN kék zöld arany ezüst veres

17 3. melléklet a 2/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelethez A ZÁSZLÓ 3 Felső mező: fehér 2 1 Alsó mező: sötétzöld Rojt, makkos bojt: ezüstszürke Címer: saját színeivel Rúd (a kelme fölötti szakasz is): matt ezüst Csúcsdísz: fémes zöld A címernek ugyan elvben nincs szegélye, de a jobb megjelenés kedvéért az ellenkező mezőből vett színű vékony zsinórral beszeghető.

18 4. melléklet a 2/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelethez A DÍSZPECSÉT Köríven: VESZPRÉM MEGYE KÖZGYŰLÉSE Címer: vonalkázással

19 5. melléklet a 2/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelethez A VÁLLSZALAG A vállszalag fehér és sötétzöld színű, a címer saját színeivel ábrázolva, a rojt ezüstszínű.

20 6. melléklet a 2/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelethez A MEDÁL Köríven: VESZPRÉM MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE

21 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/314-15/2014. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének december 18-ai ülésére Tárgy: Előadó: A Veszprém Megyei Értéktár Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés összeállítását koordinálta: Dr. Imre László, megyei jegyző Az előterjesztés előkészítésébe bevont személy, szervezet: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Önkormányzati Iroda Dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos Az előterjesztést megtárgyalta: Ügyrendi Bizottság

22 Tisztelt Közgyűlés! A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 41. (2) bekezdésében foglaltak alapján a közgyűlés bizottságai a közgyűlés szervei. A Mötv. 57. (1) bekezdése szerint a közgyűlés a szervezeti és működési szabályzatában (a továbbiakban: SZMSZ) határozza meg bizottságait, a bizottságok tagjainak számát, a bizottságok feladat- és hatáskörét, működésük alapvető szabályait, és megválasztja az SZMSZ-ben meghatározott bizottságait. Az SZMSZ 29. (1) bekezdése szerint a közgyűlés állandó bizottságai tagjainak száma legfeljebb 8 fő. A (2) bekezdés d) pontja szerint a közgyűlés bizottsága a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság. Mivel e bizottság tagjainak megválasztására még nem került sor, egyeztetést folytattunk a bizottságok személyi összetételének meghatározása érdekében a megyei közgyűlésben képviselettel rendelkező pártokkal. Az egyeztetés alapján a határozati javaslatban foglaltak szerint teszek indítványt a bizottság személyi összetételére. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen../2014. (XII. 18.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság személyi összetételét az alábbiak szerint állapítja meg: Elnök: Tagjai: Vörösmarty Éva Papp Tamás Pálffy István Sándor Császár László Ferenczi Gábor Pál Béla 2. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a határozatról az érintetteket értesítse. Határidő: Felelős: 1.pont tekintetében: azonnal 2.pont tekintetében: december 22. Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Veszprém, december 12. Polgárdy Imre

23 szám: 02/314-11/2014 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése december 18-i ülésére Tárgy: Veszprém Megyei Önkormányzat területfejlesztési feladataival összefüggő delegálások Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés előkészítését koordinálta: Dr. Imre László, megyei jegyző Az előterjesztés előkészítésében részt vett szervezet, személy: Főépítészi, Területfejlesztési, Területrendezési és Vagyongazdálkodási Iroda Fabacsovics Zoltán, megyei főépítész, irodavezető Arnold György, területfejlesztési referens Az előterjesztést megtárgyalta: Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

MEGHÍVÓ 2015. február 12.

MEGHÍVÓ 2015. február 12. MEGHÍVÓ 2015. február 12. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-én (csütörtök) 09 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat által nyújtott támogatások szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Csik Balázs, Dudás Róbert, Érsek

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzat, és a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló

Részletesebben

2011. évi CXCV. törvény. az államháztartásról 1

2011. évi CXCV. törvény. az államháztartásról 1 1. oldal 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 1 Az Országgyűlés az államháztartás egyensúlyának és a közpénzekkel való áttekinthető, hatékony, ellenőrizhető gazdálkodás garanciáinak megteremtése

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 12., péntek Tartalomjegyzék 142/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről

Részletesebben

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap I/2011. számú szabályzat A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Változásokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2014 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a Magyarországon működő, a kézilabda sportágban sporttevékenységet

Részletesebben

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól Az Országgyűlés abból a célból, hogy az állampolgárokat és a szervezeteket legszélesebb körben érintő közigazgatási

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA ÖNKORMÁNYZATI KÖZIGAZGATÁS (tankönyv) Budapest, 2012 NEMZETI KÖZIGAZGATÁSI INTÉZET A tankönyvet megalapozó tanulmányok szerzői: I. fejezet: Dr. Barabás Zoltán II. fejezet: Dr.

Részletesebben

2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról*

2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról* M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 116. szám 63681 2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról* 1. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

Részletesebben

ESET Smart Security - Virusdefinicios adatbazis: 10758 (20141121)

ESET Smart Security - Virusdefinicios adatbazis: 10758 (20141121) Dr. Szabadics Zsuzsanna -jegyzo - Nemesszalok Felado: Onkormanyzat MihalyhSza [mihalyhaza@intellimail.hu] Kuldve: 2014. november 21. 11:57 Cimzett: Dr. Szabadics Zsuzsanna -jegyzo - Nemesszalok Targy:

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap

Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Együttműködési Alap Képzési segédlet 2012. A megújult civil támogatási rendszer a Nemzeti Együttműködési Alap bemutatása Képzési segédlet Készült az ÁROP 2.2.10-10-2010-0001 program keretében Budapest,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 164. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 164. szám MAGYAR KÖZLÖNY 164. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 3., szerda Tartalomjegyzék 297/2014. (XII. 3.) Korm. rendelet A nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló 190/2008. (VII.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 15. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda Tartalomjegyzék 17/2013. (I. 30.) Korm. rendelet A büntetés-végrehajtási szervezet részérõl a központi államigazgatási szervek

Részletesebben

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA 5. sz. verzió Hatálybalépés napja: 2010. február 12. (Érvényes visszavonásig) Jóváhagyta: Dr. Danyi József rektor A Kecskeméti Főiskola Hallgatói

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(IV.1.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról, átvételéről Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

124/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet

124/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet 124/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet az Európai Unió által nyújtott egyes pénzügyi támogatások felhasználásával megvalósuló programok monitoring rendszerének kialakításáról Az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján

SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján Ptk. általános Ptk. speciális Civil tv. 3:1. [A jogi személy jogképessége] (1) A jogi személy jogképes:

Részletesebben

Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ 1012 Budapest, Attila út 93. Hatályos: 2012. január 20 -tól

Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ 1012 Budapest, Attila út 93. Hatályos: 2012. január 20 -tól SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK RENDJÉRŐL 2012. Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól Kiskunhalas Város Önkormányzata

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 22. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 22. szám MAGYAR KÖZLÖNY 22. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. február 25., szerda Tartalomjegyzék 25/2015. (II. 25.) Korm. rendelet Az önálló bírósági végrehajtók ügyvitelének, hivatali működésének és magatartásának

Részletesebben

6/2014. (II. 27.) KIM utasítás. a Balassi Intézet Szervezeti és Működési Szabályzatának meghatározásáról 1

6/2014. (II. 27.) KIM utasítás. a Balassi Intézet Szervezeti és Működési Szabályzatának meghatározásáról 1 Magyar joganyagok - 6/2014. (II. 27.) KIM utasítás - a Balassi Intézet Szervezeti és Működési Szabályzatának meghatározásáról 1. oldal 6/2014. (II. 27.) KIM utasítás a Balassi Intézet Szervezeti és Működési

Részletesebben

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ SZÓLÓ SZABÁLYZAT

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ SZÓLÓ SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT Hatályos: 2012. április 1. napjától SZABÁLYZAT

Részletesebben

Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben

Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben Készült: EMMI Civil Kapcsolatok Főosztályán 2014. április

Részletesebben

Képzési anyag a civil szerveztek működésének támogatására

Képzési anyag a civil szerveztek működésének támogatására Képzési anyag a civil szerveztek működésének támogatására NOSZA Egyesület 2014 Tartalom Bevezetés... 3 I. Részvételi jogok... 4 Közérdekű adatok megismerése... 4 Bírósági jogérvényesítés... 4 Közérdekű

Részletesebben