MINDENKITEMPLOMA.HU. Gyülekezeti hírlevél Pünkösd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MINDENKITEMPLOMA.HU. Gyülekezeti hírlevél 2008. Pünkösd"

Átírás

1 MINDENKITEMPLOMA.HU Gyülekezeti hírlevél Pünkösd É s m e g n e r é s z e g e d j e t e k b o r t ó l, m i b e n kicsapongás van: hanem teljesedjetek be S z e n t L é l e k k e l. Efézus 5,18

2 TARTALOM Bereczki Sándor 3 Teljesedjetek be Szentlélekkel! Sávuot 4 Dr. Gruber Tibor 5 A szentlélekkeresztség Özv. Zolnay Endréné 6 Az Úr ma is gyógyít! Halászné Barlai Katalin 7 A zene hangjain kommunikálok Istennel és az emberekkel Révészné Magdi 8 Akit az Úr megszabadít, az tökéletesen szabad lesz Ifjúsági oldalak Albert Zsuzsi 9 Várom a Pünkösdöt... Szőcs Dávid 11 Részletek az ifjúsági órákról Demeter Zsuzsa 11 Imám most az Atyához száll mindenkitemploma.hu Sion Gyülekezet lapja, Pünkösd Főszerkesztő: Bereczki Sándor, vezető szerkesztő: Bereczki Sándorné, felelős szerkesztő: Dr. Gruber Tibor, ifjúsági rovat szerkesztő: Bárdos Dóra, kiadványszerkesztő: Danziger Dani, fotók: Bereczki Sándor, Danziger Dani Mindenki Temploma, 1105, Cserkesz u MINDENKITEMPLOMA.HU

3 Igehirdetés Teljesedjetek be Szentlélekkel! (Efézus 5,18) A Szentlélek az Atyának és a Fiúnak Lelke, Aki jelenvalóvá teszi a feltámadott Krisztust a közösségben és az egyes hívő emberek életében is. A Szentlélek munkája a hívő ember életében a kétféleképpen mutatkozik meg: az egyik az, amit bennünk végez el, a mások pedig, az, amit rajtunk keresztül. Aki beteljesedik Szentlélekkel, megismeri a Szentlélek átformáló munkáját. Amikor a Szentlélek bennünk munkálkodik, eggyé tesz minket a megfeszített Krisztussal. Mit jelent ez? Pál apostol szerint ez azt jelenti, hogy Krisztussal együtt megfeszíttettem. (Galata 2,20) A régi, bűnös életemet a Krisztusban és az áldozatában való hit alapján halálba adtam. Ezt én felelősen tettem. Döntést hoztam arról, hogy elkötelezve kiszolgáltatom magam az Úrnak, Neki adom az egész életemet végérvényesen. Én döntöttem így, nem mások beszéltek rá. A Szentlélek megtisztította elmémet, hogy önként, szeretetből halálba adjam magam, hogy betölthessen a Szentlélek Isten. Ha továbbra is a világ gondolkodásmódja szerint élünk, akkor még nem mondhatjuk el magunkról, hogy már Krisztussal együtt megfeszíttettünk. Észrevehetünk magunkon sok formális változást, de nem gyökeres változást! A Szentlélekkel való beteljesedés feltétele azonban a gyökeres változás, a teljes szakítás a Gonosszal, a világ gonosz módszereivel. Jézus mondta: Új bort sem töltenek ó tömlőkbe máskülönben a tömlők szétszakadoznak, és a bor kiömöl, a tömlők is elvesznek; hanem az új bort új tömlőkbe töltik, és mindkettő megmarad. (Máté 9,17) Nem elég azonban csak szakítani a bűnös vágyakkal, hanem az Úrral személyes kapcsolatban is kell maradnunk. A Szentlélek őrködik azon, hogy megmaradjon ez a kapcsolat, sőt erősíti a Jézus Krisztussal való közösségünket. Teljesedjetek be Szentlélekkel! A betöltetés nem egy statikus, hanem egy dinamikus, imádkozó állapot. Olyan ez, mint a hőmérőben a higanyszál, hidegre összehúzódik, melegre kitágul. Péter a pünkösd utáni napokban is újra betöltetett Szentlélekkel. A higanyszál magas hőfokot mutatott: egymás után megtértek és meggyógyultak az emberek, a megalkuvók és a küszöbön ugrálók pedig lemaradtak az áldásról. Betöltetés? Kinyitom az életem kapuját a Szentlélek előtt, hogy Jézus Krisztus láthatóbb és elérhető legyen rajtam keresztül a világ számára. A Szentlélek láttatja meg a bennünk lakozó Jézust a bajban lévő világgal. Jézus szeretete, mint gazdag folyó kiárad a szikkadt földekre, hogy elkezdődhessen a vetés és a gyümölcstermés ideje. Üres mindenkitemploma.hu 3

4 vagy betöltött keresztyén vagy? Ez nemcsak egy bibliai gondolat, amin figyelmetlenül továbblapozhatunk. Téged kérdez az Úr! Mit teszel azért, hogy betöltessél? Mert Te felelős vagy ezért! Üres mécsessel készülsz a Vőlegény elé? Vesd ki szívedből, ami szemét, hogy megnyerd Krisztus gazdagságát! A Szentlélek nemcsak bennünk munkálkodik, hanem rajtunk keresztül is. Az Úr tudna csodálatos munkát végezni nélkülünk is, de minket akar eszközül felhasználni. Talán minden oka megvan arra, hogy mellőzzön minket, de nem teszi. Aki beteljesedik Szentlélekkel, az az Úr eszközévé válik. Rajtunk keresztül ismeri meg a világ az élő Jézus Krisztust. Rajtunk keresztül érkezik hozzájuk az a szeretet, melyre sóvárognak. A Szentlélekkel betöltött hívő szeretetben él, szereti a környezetében lévőket, s ez a szeretet megfogja, boldoggá teszi az embereket. Ez a szeretet pedig a Krisztus Lelkéből származik, mely ott kezdődik, ahol az emberi szeretet véget ér, elfogy. Ha ez a szeretet működik bennünk, akkor a világ keresni fogja az Urat. Az Úr szeretete azonban nemcsak boldoggá tevő szeretet, hanem megmentő szeretet is. Jézus Krisztus szeretetből halt meg értünk a Golgotán. Szeretetből akarja megmenteni azokat, akik még a kárhozatban vannak. Szeretetből ment meg minket a halál birodalmából, és üdvözít, bevisz az Ő országába. Van benned szeretet? Boldogok körülötted az emberek? Ez nagyon jó, de önmagában kevés! Miért? Azért, mert nem elég csak boldoggá tenni az embereket. Többről van szó. El kell vezetni őket az Üdvözítőhöz is. Akkor élsz teljes életet, ha működik benned a Feltámadott Krisztus megmentő szeretete is. Pünkösd van! Tényleg? A szívedben is? Az otthonodban is? A közösségedben is, ahol élsz? A megtisztult szív csak betöltve boldog és erős. Engedj most az Úrnak, hogy áldássá és hasznos eszközzé tegyen! Budapest, Pünkösd Sávuot Hét hetet számlálj magadnak attól fogva, hogy elkezdi a sarló a munkáját az álló gabonán Tartsd meg a Hetek ünnepét az Örökkévaló, a te Istened tiszteletére kezed adományához képest, amint megáld téged az Örökkévaló Istened. Sávuot héberül heteket jelent. 7 hét, az 49 nap, az ötvenedik nap az ünnep. A görög pentekosztesz jelentése ötvenedik, ebből ered a pünkösd szó. Pészáh második estéjétől hét teljes héten át negyvenkilenc nap minden este számláljuk a napokat. Ezt hívják omer számlálásnak. (Az omer egy kéve árpát jelent.) Az ötvenedik nap Sávuot ünnepe. A számlálás célja azonban nem kizárólag az aratás befejezésének megünneplése, hanem a Sínai hegyi Tóra-adásról való megemlékezés is. Sávuot a Pészáh tetőpontja és lezárása: az Egyiptomból való kivonulás célja a Sínai hegyi kinyilatkoztatás, a Tóraadás volt. Mózes ekkor kapta és mutatta be a népnek a Tórát. Noha a Sínai hegy a sivatagban van, mégis minden virágba borult. Ezért ezen az ünnepen virágokkal díszítik a zsinagógákat. Bereczki Sándor DD Pünkösd

5 A szentlélekkeresztség július 22-én, egy szombati evangélizáció után adtam át az életemet Jézusnak. Már a megtérésem előtt tudtam a szentlélekkeresztségről, olvastam Dennis Bennett: Nem részegek ezek című könyvét, és nagyon kívántam, hogy én is megkapjam ezt az áldást. Hat hetet kellett várnom erre, szeptember 6-án történt meg velem ez az esemény. Előtte egy úrvacsorai együttléten kaptam egy igekártyát azzal, hogy Kívánjátok az Urat és az ő erejét; keressétek az ő orcáját szüntelen. (Zsolt. 105,4) Nekem ez akkor bátorítást jelentett: szabad a szentlélekkeresztséget kívánnom. Egy szombati napon olvastam a Bibliában azt az igét, hogy János ugyan vízzel keresztelt, ti azonban Szent Lélekkel fogtok megkereszteltetni nem sok nap múlva. (Ap. csel. 1,5) Rohantam Ági nénihez (Bereczki Ágnes, a lelkipásztor felesége), hogy itt az áll: nem sok nap múlva. Ági néni elhívott engem a következő hét szerdára a Frangepán utcába, teaházi alkalomra, azt mondta, ott majd beszélünk erről. Szerdán, szeptember 6-án a Frangepán utcában megálltam a bejáratnál, és csak néztem, hogy mindenki hogy sürgölődik-forgolódik, úgy éreztem, itt Ági néninek egy másodperce sem lesz velem beszélgetni, elszomorodtam, és készültem elmenni. Ekkor lelkipásztoruk, Sándor bácsi jött oda hozzám, és azt mondta, úgy hallotta, hogy engem érdekel a szentlélekkeresztség, menjünk félre az egyik sarokba, és beszélgessünk róla. Így is történt, és miután elmondta a Szentlélekkel kapcsolatos tapasztalatait a saját életéből, elkezdtünk imádkozni. Később Ági néni is odajött, és hárman imádkoztunk az én betöltetésemért. Nagyon türelmesek voltak mindketten, mert nagyon hosszú ideig imádkoztunk, mire én is átéltem ezt a csodálatos élményt. Nagyon boldogan mentem haza, igazán megértettem, mit jelent az, hogy az Úr örömmel tölti be az ember szívét. Két hét múlva bemerítkeztem. Isten igéje azt mondja: Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatjára; és veszitek a Szent Lélek ajándékát. (Ap. csel. 2,38). Ez bátorít mindenkit, aki az Úr Jézushoz megtér, hogy Ő mindenkinek szívesen adja a Szentlélek ajándékát, hogy az ő erejével szolgálhassuk Őt az emberek között. Dr. Gruber Tibor mindenkitemploma.hu 5

6 Az Úr ma is gyógyít! Megtérésem előtt nem foglalkoztam az Úr dolgaival, bár az én generációmnak az iskolában kötelezően tanították a Kis Katekizmust. Gyermekként ez örömömre szolgált, kincsnek, védelemnek éreztem. Mélyhitű és nagy tudású hitoktatóink voltak, színes, képies előadásukkal lelkünkbe, fejünkbe vésték Isten fontosságát, tanításait, ez tartást adott későbbi életemben. Ilyen értékeket kapva nőttem fel, fontos volt az Isten, Haza, Család. Kikerülve az iskolából dolgozni kezdtem, bár a tanulásra, tudásra később is nagy hangsúlyt fektettem, a rohanó élet és a mindennapi gondok magukkal ragadtak, elfelejtettem Istenre figyelni, figyelmeztető hangját meghallani. Évtizedekig éltem így, míg egyszer csak arra eszméltem, hogy 47 évesen, a Péterfy Sándor utcai kórház Onkológiai osztályán vagyok és közlik velem, hogy az egyik mellemben rosszindulatú daganat van előrehaladott állapotban, a hátralévő életemet kb. 6 hét és 6 hónap közé becsülték. Hirtelen meg sem tudtam szólalni. Ekkor június 17-ét írtunk. Másnap be kellett feküdnöm a kórházba, hogy mielőbb megműtsenek. Három orvos vizsgált meg, ott álltak körülöttem, és próbálták megértetni velem, miért kell már holnap befeküdnöm, és várták, mit szólok az egészhez. Lelkemben Istenhez fohászkodtam, elmondtam Istennek, hogy még nem halhatok meg, nem magam miatt, a gyermekem miatt, akit nekem ajándékozott, még szeretnék az édesanyja lenni. Úgy éreztem rajtam kívül senki sem tudja jobban, mire van szüksége, szeretném őt felnevelni, segíteni, hogy tanulhasson, szakmája legyen. Valami különös nyugalom szállt rám, annak ellenére, hogy mellkasomban égő fájdalmat éreztem. Végre meg tudtam szólalni, mindenbe beleegyeztem, megpróbáltam megérteni, mi vár rám. Emlékszem, azt kértem az orvosoktól, tegyenek meg mindent, ami csak lehetséges, a többit az én Istenem el fogja végezni, hiszem és tudom. Elmondtam, hogy még nem halhatok meg, van egy kislányom, akit még fel kell nevelnem, még nincs szakmája, nincs kenyere, olyan elszánt voltam, hogy úgy érzem, még a sírból is kijövök, hogy segítsek neki. Azt gondoltam, így már az orvosok is tudják, miért kell életben maradnom. A műtét után belázasodtam, több mint egy hónapot kellett a kórházban feküdnöm, a sebem folyamatosan nedvedzett, váladékozott, nagyon nehezen gyógyult. Nehezen tudtam talpra állni, nagy fájdalmaim voltak. Több, mint egy fél évig rendszeresen jártam kötözésre (a seb csak nem akart begyógyulni), először naponta kötöztek, majd ritkábban. Később elkezdődött a sugárkezelés is. Közben gyermekemet felvették az Orvosi Egyetemre. Hálás voltam Istennek ezért. Később egy hívő testvér bizonyságtételén keresztül megtért a kislányom, és rendszeresen járt az akkor még Budai Gyülekezetbe. Fejemben ezerféle gondolat kavargott, lázadozni kezdtem az ellen, hogy milyen keveset van otthon, mi történhet abban a gyülekezetben, ahol úgy legyökerezett. Lányom rendszeresen hívott: Gyere el édesanya, lássad és halljad magad is! Egy darabig nem mentem, mert gyengének éreztem magam, és nagy fájdalmaim voltak, úgy gondoltam nem bírok végigülni egy alkalmat. Közben a kontrollvizsgálatok során kiderült, hogy a csontjaimban és a másik mellemben is megjelent a daganat, ezért vannak fájdalmaim, és ezért vagyok gyenge. Javasoltak egy újabb műtétet, melyre elő is jegyeztek. Egyik szombaton azonban a lányom nagyon hívott: Gyere el ma, van az alkalmon gyógyító szolgálat is. Az Úr ott lesz ma is, meg tud szabadítani, gyógyítani, add át magad Neki testestől, lelkestől! Mikor elmentem, meglepődtem, mert a gyülekezet épülete előtt annyian voltak, hogy még az úttesten is Pünkösd

7 vetség egyik legszebb könyve a Zsoltárok könyve (aminek sok szép zsoltárát Dávid király írta). Énekeket tartalmaz bőséges zenei utasítással a zenei kíséretre (milyen hangszer kísérje), utalásokkal az énekek rendeltetésére vonatkozóan is. Az Ószövetség más könyvében találunk információt arról is, hogy Dávid király milyen kitűnő zenész volt, idézem a Bibliából: És valahányszor megszállta Sault Istennek az a rossz szelleme, fogta Dávid a lantot, és pengette a kezével. Saul ilyenkor megkönnyebbült, jobban lett, és a rossz szellem eltávozott tőle. (új fordítás szerinti 1 Sámuel 16,23) Tehát a zene, amit Dávid zenélt, a szellemi szférát érintette, nem csupán az emberi léleknek szólt, hanem komoly szellemi változásokat idézett elő a hallgatóban. Sajnos negatív példát is találhatunk arra, hogy a zene milyen erős hordozó-eszköz, ami sok ember életét akár öngyilkosságba is taszíthatja, gondolok itt a sátánista zenék erős hatásaira. Ezért óriási felelősség, hogy a zenész milyen lelkülettel zenél, mert a zenéjében azt adja tovább, azt erősíti a hallgatóban, ami őbenne van. Ha Isten imádata van a szívemben, mikor zenélek, a hallgatóság szíve is Isten felé fordul. Stuller Gyula hegedűművész játéka azért is nagyon nagy haálltak. Valahogy bepréseltük magunkat a tömegen át, hogy bejussunk a terembe, és halljuk az evangélizációt. Még mielőtt elindultunk, kértem a lányomat, ne szóljon senkinek arról, hogy megyek alkalomra, és hogy mi bajom van. Közben a 3. sorban megüresedett egy hely, és le tudtam ülni. Az evangelizáció végén imádkoztunk a betegekért, szájtátva hallgattam, hogy kik miből gyógyulnak meg, de azért kételkedtem is. Hiszem, ha látom! Igen rosz-szul éreztem magam, nagy fájdalmaim voltak, mellkasom szúrt, szorított, alig kaptam levegőt. Hallgattam, ahogy Ági imádkozik a betegekért, majd ezt mondja: Van itt egy asszony, aki most jött el először. Az egyik mellét eltávolították rosszindulatú daganat miatt, nagy fájdalmai vannak. Az Úr kijelentette: irgalmasságot cselekszem vele, elveszem a fájdalmát és meggyógyítom, itt és most véglegesen. Akaratomtól függetlenül sírni kezdtem. Hirtelen áramütés-szerű érzés ment végig a jobb mellkasomon, meleget éreztem. Utána mintha egy hűvös kéz simított volna végig, és a szorító, égő fájdalom azonnal eltűnt, és azóta sem tért viszsza. A hétfői kontroll során csodálkozva láttam, hogy a műtét hege, mely az óta sem gyógyult meg, teljesen behegedt. A másik mellemben tapintott daganat eltűnt, és a leleteim is negatívak lettek, ezért orvosom úgy döntött, hogy nincs szükség újabb A zene hangjain kommunikálok Istennel és az emberekkel operációra. Az orvos is csodálkozva kérdezte mi történt? Bizonyságot tettem neki a szombaton történtekről, hívtam, jöjjön el, és személyesen is élje át Isten csodálatos jelenlétét. Mire ő így válaszolt: Kérem én ennek az Intézetnek a párttitkára, vagyok, nem mondhatom, hogy a betegeimet Isten gyógyítja meg, de szeretném rendszeresen legalább 5 évig kontrollra hívni. El is jártam kontrollra, és soha többé nem volt a leleteiben a betegségem visszatérésére utaló jel. Gyógyulásom után hamarosan átadtam az életemet az Úrnak, megtértem, bemerítkeztem férjemmel együtt. Azóta 26 év telt el. Ez idő alatt sokan, akik akkor szánakoztak felettem, és sajnáltak gyógyíthatatlan betegségem miatt, ma már nem élnek, többek közt kezelőorvosom és szeretett férjem sem. Az Úr azonban engem megtartott élő bizonyságul, hogy hirdessem az Ő csodáit. Ő tegnap és ma és mindörökké ugyanaz. Budapest, Özv. Zolnay Endréné A zene egyetemes nyelvünk. Azt mindenki megérti, függetlenül még a kulturális hátterétől is. Több vizsgálatot is végeztek, hogy állítólag egy afrikai zenész ugyanúgy érti Mozart zenéjét, mint egy új-zélandi maori őslakos, vagy egy európai kulturális háttérrel rendelkező közép-európai. De vajon mit ír a zenéről a Biblia? Az Ószö- mindenkitemploma.hu 7

8 tással van rám, mert amikor játszik, akkor Isten Szent Lelke ki tud áradni. Az alázatos szív mindig Istennek készülő lakóhely, és Stuller Gyula igazán alázatos szívű, nagy művész, aki minden lejátszott hanggal Istenre mutat, és Őt dicsőíti. Mély benyomást tett rám az a történet is, amit Lajos bácsiról hallottam. Egész éjszaka imádkozott, hogy melyik éneket hegedülje másnap, hogy az emberi szívek meginduljanak Isten felé. Sírva és térden állva hegedülte az embereknek az Istentől kapott éneket, ami sok embernek az élete fordulatát jelentette, és akkor egy ébredés elindítója volt. Én is nagyon vágyom arra, hogy amikor a hegedűt a kezembe veszem, akkor Isten Lelke áradjon ki, és hogy ne én látsszak, hanem az emberek megérezzék az Úr hatalmas szeretetét és jelenlétét. Megtérésem előtt is zenéltem, de akkor egészen más volt a célja: önérvényesítés és a siker elérése. Nagyon jó zenekarban zenéltem, az akkori Ki Mit Tud döntőjébe is bekerültünk, szerepeltünk a TV-ben is, és a Magyar Rádióval több felvételt is készítettünk, amit zésítettek (azaz véglegesítettek). Mégsem voltunk boldogok, néha sírtunk a feszültségtől a rengeteg próba után. Sajnos láttam olyat is, aki egy komolyabb szereplés és a megerőltető felkészülés miatt idegösszeomlást kapott. Ennek így nem volt sok értelme, a szereplésen pedig megjátszottuk, hogy mi örömzenélünk, és hogy milyen sokat jelent ez nekünk. Megtérésemkor válaszúthoz kerültem a zenélés ügyében is, éreztem, hogy ezt így nem folytathatom tovább, de nem is akartam! Ahogyan az értékrendem megváltozott a megtérésem során, úgy lett egyértelművé, hogy nem akarok képmutatóan a sikerért zenélni, miközben taposunk egymáson, és a jobban zenélő beletörli a lábát a gyengébben zenélő társába. A gyülekezetemben, ahova tartozom (gyere, nézz meg minket a Mindenki Templomában!), a megtérésem után már a kezdetektől volt lehetőségem hegedülni. Ez nagyon sokat jelentett nekem, megtanultam az általunk énekelt énekeket, kíséreteket, és még mélyebben átélhettem mindazt az üzenetet, amit ezek az énekek megfogalmaztak. Akár egy belső imádságról legyen szó, vagy egy megtérésre hívó üzenetről, nagy öröm mindig Isten üzenetét a zene hangjain továbbadni, mert a lelkem is válaszol és Isten Lelkének a vonzókörébe kerül, amikor ezeket az énekeket hegedülöm. És tudod, nem az a lényeg, hogy koncert van vagy csak egy szolid vasárnap délelőtti istentisztelet, a lényeg, hogy Ki van a szívemben, és amikor zenélek, akkor Ő áradjon ki. Téged is bátorítalak kedves Olvasó! Nem az a fontos, hogy menynyire tudsz énekelni vagy zenélni! Bátran keresd az Urat a zenén keresztül is, Ő szólni fog a lelkedhez! Ha a komolyzenét szereted, akkor javaslom, hogy Händel: Messiás című művét hallgasd meg (vagy majd gyere el hozzánk, amikor Stuller Gyula és művésztársai adnak koncertet a Mindenki Templomában), ha pedig a nem komoly zenét szereted, akkor gyere el hozzánk, a Mindenki Templomába, és énekelj velünk minden szombat este az evangelizáción! Sok szeretettel: Habaka Akit az Úr megszabadít, az tökéletesen szabad lesz Bizonyságtételem arról szól, hogyan szabadított meg az Úr bűneimtől és egy szenvedélytől, a cigarettától. (Vagyis hogyan találtam meg az Urat.) 1982-ben tértem meg, megtérésem előtt erősen dohányoztam, napi 2 doboz cigarettát szívtam el. Egyszer elkezdett fájni a torkom, és elmentem az orvoshoz. Az orvos azt mondta, hogy a hörgők be vannak gyulladva, de a tüdő tiszta. Akkor nagyon megijedtem, és azt gondoltam magamban, hogy nem akarok tüdőrákot kapni, tehát abba kell hagynom a cigarettázást. Igen ám, de ismertem magam, hogy a saját erőmből nem fog menni, mert korábban már próbáltam abbahagyni, de csak ideig-óráig sikerült. Én a református vallásban nevelkedtem fel, és a betanult imát majdnem minden este elmondtam, de nem volt élő kapcsolatom az Úrral. Aznap este, mikor elhatároztam, hogy leszokom a cigiről, így imádkoztam: Istenem, én nagyon szeretnék a cigarettáról leszokni, de a saját erőmből képtelen vagyok, ezért arra kérlek, Te szabadíts meg a Pünkösd

9 cigaretta szenvedélyétől, mert hiszem, hogy Neked hatalmad van engem megszabadítani. Isten látta, hogy ez egy őszinte, szívből jövő imádság volt. Aznap éjjel álmomban az Úr kijelentette magát nekem. Egy személytelen fényességben fölém hajolt, és magához ölelt. Mérhetetlen szeretetet éreztem, és annyit mondtam: Istenem, olyan boldog vagyok, hogy enynyire szeretsz engem. Attól kezdve egy belső vágyat éreztem, hogy Bibliát olvassak. Ezt a vágyat már a Szent Lélek munkálta bennem. Hamarosan beszereztem egy Bibliát, és nagy buzgósággal egy év alatt el is olvastam. Később az Úr összehozott egy hívő emberrel, aki elhívott abba a gyülekezetbe, ahova ma is járok, ahova tartozom. Két-három alkalommal elmentem ebbe a közösségbe, és megtértem. Elfogadtam Jézust személyes megváltómnak. De előtte már a cigit letettem. Ennek most nyáron lesz 26 éve, azóta soha nem kívántam rágyújtani. Ebben az a csodálatos, hogy én csak a cigitől akartam szabadulni, de Isten sokkal többet adott, megajándékozott az örök élettel. Hála legyen az Úrnak! április Révészné Magdi Ifjúsági oldalak Sziasztok Fiatalok! Egy jó hírünk van a számotokra! Megújult az ifjúsági rovat szerkesztőség e! A szerkesztők: Bá r d o s Dó r i (i f j ú s á g i r o v a t v e z e t ő), Al b e r t Zsuzsi (k o- o r d i n á t o r), Bá r d o s Bl a n i, Demeter Zsuzsi, Gottl Ha n n a, Sz ő c s Dá v i d. Az i g a z á n jó h í r a z, h o g y ez n e m c s a k a m i oldalunk, h a n e m a tiétek is! Örö m m e l f o g a d n á n k észrevételeiteket, kérdéseiteket, h o z z á s z ó l á s a i t o k a t, történeteiteket és b á r m i t, am i t szívesen m e g o s z t a n á t o k m á s o k k a l is. Kü l d- jétek el e-ma i lb e n a z a l á b b i c í m re : a l b e r t z s u z s i k v a g y a k á r kézzel ír v a, a k á r gé p e l v e juttassátok el hozzánk. Vár j u k az ír á s a i t o k a t! Kö s z ö n j ü k! Várom a Pünkösdöt A c í m e l g o n d o l k o d t a t ó. Az e l s ő k é r d é s, a m i f e l m e r ü l t b e n n e m a z a k ö v e t k e z ő: m i é r t v á r o m é n a Pü n k ö s d ö t? Az é r t v á r o m, m e r t s z e r e t n é k b e t ö l t e k e z n i Is t e n Sz e n t Le l k é v e l. Ne m e g y k i s c s e n d e s, Is t e n t ő l t á v o l i, m é g i s v e l e k a p c s o l a t o s é l m é n y r e v á g y o m, h a n e m a r r a, h o g y a z Úr m i n d e n é r t e l m i g á t a m o n á t l é p v e a l e l k e m e t b e t ö l t s e Ön m a g á v a l. Is t e n k ö z e l é b e n s z e r e t n é k l e n n i, n e m e g y t ő l e m e s s z e l é v ő é l m é n y r e v á g y o m. A m á s o d i k k é r d é s e m: m i t j e l e n t n e k e m a Pü n k ö s d? A Pü n k ö s d s z á m o m r a a v i g a s z t a l á s t j e l e n t i. Az t, h o g y n e m m a r a d t u n k á r v á k e z e n a f ö l d ö n, Is t e n f i g y e l r á n k. Ne m a z t ö r t é n t, a m i t s o k n e m h í v ő g o n d o l, h o g y Is t e n m e g t e r e m t e t t e a f ö l d e t, é s h á t a t f o r d í t o t t a z e m b e r e k n e k. Ne m! Ő a d t a a z Ő Fi á t, Jé z u s t. Ne k i v i s s z a k e l l e t t m e n n i e a m e n n y b e, d e Ő elküldte a Sz e n t Le l k e t, a d d i g, a m í g Ő m a g a v i s s z a n e m j ö n. Me k k o r a c s o d a e z! Ne m m a r a d t u n k m a g u n k r a, m e r t Is t e n Le l k e m i n d e n ü t t j e l e n v a n. Na g y o n s z e r e t n é m, h a a Pü n k ö s d a z é n é l e t e m b e n is e l j ö n n e. Mi n d e n é r t e l m e t felülmúlóan, d i c s ő s é g e s e n é s t e l j e s e n. Eg y s z ó v a l, h a a Sz e n t Lé l e k e n g e m is b e t ö l t e n e, b e n n e m is j e l e n l e n n e. A h a r m a d i k é s n a g y o n f o n t o s k é r d é s: h o g y a n v á r o m a Pü n k ö s d ö t? Ál t a l á b a n t u d o m, h o g y m i t k e l l e n e t e n n i, d e n e m mindig c s e l e k s z e m í g y. Tu d o m, h o g y t ö b b e t k e l l i m á d k o z n i, t ö b b e t k e l l a z Úr i g é j é b e n e l m é l y e d n i (p e r s z e, i t t n e m a r r a g o n d o l o k, h o g y t ö b b e t k e l l a z i g e f e l e t t, e s t e, m é l y e n elaludni), t ö b b e t k é n e m á s o k k a l f o g l a l k o z n i, m i n t m a g a m m a l, t ö b b e t k e l l e n e s z e r e t n i. Ez e k n a g y o n s z é p g o n d o l a t o k, d e a z e s e t e k n a g y s z á z a l é k á b a n n e m t e l j e s ü l belőlük s z i n t e s e m m i. Az t h i s z e m, t u d o m m i a m e g o l d á s. Ez e k e t is t e l j e s í t e n i k e l l e n e, d e a l e g t ö b b e t c s e n d b e n k é n e l e n n i, é s v á r n i, h o g y m i t s z ó l h o z z á m a z Úr. Ez a l e g f o n t o s a b b: a z i d ő m e t, a z e r ő m e t a r r a s z e n t e l n i, h o g y r á f i g y e l j e k. De a z is e l é g, h a c s e n d b e n állok a z Úr e l ő t t, é s m e g ü r e s í t e m a s z í v e m e t, h o g y a z t t e l j e s e n b e t ö l t h e s s e. Is t e n n e m k í v á n t ő l ü n k e x t r a d o l g o k a t é s n e m s z e m é l y v á l o g a t ó. Íg y b i z t o s, h o g y m é l t ó k é p p e n állhatok az ünnep elé. mindenkitemploma.hu 9

10 Ifjúsági oldalak A n e g y e d i k e g y s z i n t é n n a g y o n f o n t o s k é r d é s: m i r e t ö l t s ö n b e a Sz e n t Lé l e k? Ág i n é n i s z o k t a m o n d o g a t n i, h o g y: a Sz e n t Lé l e k k e r e s z t s é g n e m a r r a k e l l, h o g y j o b b a n t u d j o t t h o n p i h e n n i v a g y j o b b a n t u d d a r á n t á s t k a v a r n i. Én t e l j e s e n e g y e t é r t e k v e l e. A Sz e n t Lé l e k e r ő t a d. Ha s z n á l d k i e z t a lelki e r ő t a r r a, h o g y m á s o k é r t t e g y é l, i m á d k o z z, b e s z é l j a z Úr r ó l é s é p í t s d m a g a d! Ha s z n á l d k i j ó l e z t a z e r ő t, j ó c é l o k r a! Az u t o l s ó l é n y e g e s k é r d é s, a m i f e l m e r ü l t bennem: mi lesz a Pünkösd után? Új r a k e z d ő d n e k a t a n u l ó s, v i z s g á r a k é s z ü l ő s h é t k ö z n a p o k. Tu l a j d o n k é p p e n külsőleg m i n d e n m a r a d a r é g i. De h i s z e m, h o g y b e l ü l m á r n e m l e s z m i n d e n o l y a n h é t k ö z n a p i. Na g y v á l t o z á s f o g v é g b e m e n n i r a j t a m, h a a z Úr lelke b e t ö l t, k i á r a d b e n n e m, á t j á r e n g e m. Eg y s z ó v a l v á r o m a Pü n k ö s d ö t. Sz e r e t n é m, h a a z Úr Le l k e n e m c s a k b o k á i g, n e m c s a k d e r é k i g, h a n e m t e l j e s e n e l á r a s z t a n a! És t e? Vá r o d a Pü n k ö s d ö t? Az é n é l e t e m b e n is b e t e l j e s e d e t t a z í g é r e t, m á j u s 9-é n e n g e m is b e t ö l t ö t t a Sz e n t Lé l e k! Albert Zsuzsi Meghívó Zűrös az életed, sok benne a hiba, örökre megtisztulsz a jelszó ALIGA! A jelentkezők közt üres a helyed, gyere gyorsan, írd be a neved! Fiatal erődet ne pia, szex kösse le, adjad a szívedet, hogy az ÚR töltse be! Ezzel a szlogennel szeretnénk meghívni TÉGED Aligára! Szeretettel várunk, gyere el! Nekem mindig sokat jelentenek ezek az együttlétek, mert mindig nagy csodák történtek velem Aligán. A TE életedben is lehetnek nagy változások, ha mersz lépni, és eljössz. NA, várod a CSODÁT? :) Pünkösd

11 Ajánlás szombati alkalomra: Ne menj el zülleni ezen a szombaton, Lehet, hogy ez ma az utolsó alkalom! Részletek az ifjúsági órákról Ha péntek délután 6 óra, akkor ifjúsági közösség. Méghozzá a Sárgaház 1. emeleti társalgójában. Miután körbeültük az asztalt, mindenki szép sorjában beszámol röviden arról, hogy mi történt vele a héten. Elhangzik egy-két poénos történet is, meg persze imameghallgatások, tömör bizonyságtételek az Úr Jézus kegyelméről. A kör Ági nénivel zárul. Egy vidám ének és Ági néni imája után elővesszük az igét, ill. megpróbálunk kivesézni egy hasznos és érdekes témát természetesen a Biblia alapulvételével. Hogy konkrétan is említsek néhányat: barátság, angyalok, szeretetszolgálat. Aztán vannak sorozatok is: először több héten keresztül hallgattuk Ági nénit a Lélek ajándékairól, a második pedig éppen most tart, a hívő élet alapjairól. Ági néni után mi, fiatalok következünk. Bár néha kissé nehézkesen indulnak el a hozzászólások, mindig tanulhatunk egymás értékes gondolataiból is. Az alkalmunkat imaközösséggel zárjuk. Először lerakjuk az Úr elé a bűneinket, és válaszolunk az elhangzottakra. Utána imádkozunk másokért, hisz mindenkinek kell, hogy legyen valaki, akit az Úr a szívére helyez. Végül pedig hálát adunk Istennek az Ő nagy szeretetéért. Majdnem elfelejtettem valamit! Ahogyan az Úr sem engedte hazamenni az Őt hallgató embereket éhesen és szomjasan, úgy az ifjúsági órára eljövők sem megyünk haza péksütemény és limonádé elfogyasztása nélkül. Demeter Zsuzsa Imám most az Atyához száll: -Vedd le terhem, ó Nagykirály! Nyomja vállam a sok küzdelem, S nem látlak tisztán, segíts nekem! -Igád könnyű, csak bízz bennem, Bűneidért én fizettem, S kereszted felét testvéred viszi, Azért, ha gyengülne, te segíts neki! Most tehát nem sírunk, csak harcolunk, Harcolunk, míg meghalunk, És feltámad majd hajnalunk, Mikor Isten elé járulunk. Akkor koronát ad fejünkre, Mert ez volt szent ígérete, S zengedezve mondjuk ki: -Igen, itt van mindenki! Szőcs Dávid mindenkitemploma.hu 11

12 Min d e n k i t s z e r e t e t t e l vá r u n k is t e n t i s z t e l e t e i n k r e a Mindenki Templomában! Nézze a Pax Tv műsorát, amelyen Bereczki Sándor gyülekezetünk lelkipásztora az Iránytű című előadássorozatát láthatja mindennap 18 óra 30 perctől! Szerda 17: 00-tól Utcamisszió 18: 00-tól Bibliai tanítás és imaóra Péntek 17: 00-tól Tizenévesek találkozója 18: 00-tól Ifjúsági összejövetel Szombat 18: 00-tól Zenés evangélizáció Vasárnap 10: 00-tól Úrvacsora a közösség tagjai számára 10: 30-tól Gyermek istentisztelet 11: 00-tól Istentisztelet Gyülekezetünk kiadványai: Dávid szíve, Meddig jutottál?, Milyen ember vagy?, Mi a neved?, Ha döntöttél... (Igehirdetések sorozat 1 5.) és hírleveleink megtálhatóak a Mindenki Temploma könyvtárában, illetve a honlapunkon. Honlap: Cím: 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9, Tel.: (+36 1) Fax: (+36 1)

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. 2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. Kedves Olvasó! Sok szeretettel adjuk közre a 2015. évi bibliaolvasó útmutatót. A közösen

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

Isten felméri Ábrahám szeretetét

Isten felméri Ábrahám szeretetét A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten felméri Ábrahám szeretetét Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Tammy S. Franciáról fordította : Helga Himer Kiadta :

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8).

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Nagy öröm Lectio: ApCsel 8,1-25. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Fülöp Samáriában hirdette a Messiást. Jézusról tett bizonyságot, a Szabadítóról. Az ember mindig kapcsolatban kellene,

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

Péter és az ima hatalma

Péter és az ima hatalma A Biblia gyermekeknek bemutatja Péter és az ima hatalma Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/57. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege A Biblia gyermekeknek bemutatja A Nílus hercege Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet. Ronyka http://www.varazslatostitkok.com

Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet. Ronyka http://www.varazslatostitkok.com Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet Írta: Károlyi Veronika (Ronyka) Copyright Károlyi Veronika, 2015 Minden jog fenntartva! Ingyenes e-könyv 5 bődületes hiba,

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Jézus segít egy beteg férfinak Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Jézus segít egy beteg férfinak Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Jézus segít egy beteg férfinak Olvasd

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Az evangélium ereje Efézusban

Az evangélium ereje Efézusban Az Ige növekedése Lekció: Lk. 10.1-20 2009. okt. 18. Textus: ApCsel. 19.8-40 Gazdagrét Az evangélium ereje Efézusban Az Ige növekedése útján Pál apostol három olyan városban hirdette az evangéliumot, amelyek

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

2016. február INTERJÚ

2016. február INTERJÚ INTERJÚ Az Élet szép Az AMEGA beszélgetőpartnere: Dr. Kánitz Éva Főorvos Asszony, milyen családi indíttatással került az orvosi pályára? Mindig azt gondoltam, hogy az a legszebb dolog a világon, ha az

Részletesebben

Szomjúság az élő víz mellett

Szomjúság az élő víz mellett Szomjúság az élő víz mellett Egy prédikációban elég nehéz tud lenni, mikor megpróbálod kielégíteni mindenki igényét. A felnőtt korú Krisztusban élőét, aki kemény eledelre vágyik, a tejen élő kiskorút,

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2014. December Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz: üdvözítő született ma nektek

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Isten felméri Ábrahám szeretetét

Isten felméri Ábrahám szeretetét A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten felméri Ábrahám szeretetét Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger; Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : M. Maillot; Tammy S. 60/5. Történet

Részletesebben

Hitünk tökéletesítése

Hitünk tökéletesítése 2. tanulmány Hitünk tökéletesítése október 4 10. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Lukács 12:16-21; 17:5-6; Filippi 3:12-15; Jakab 1:2-3, 19-21; 1Péter 1:6-7 Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére

Részletesebben

Pál származása és elhívása

Pál származása és elhívása 11. tanulmány Szeptember 5 11. Pál származása és elhívása SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 9:1-22; 26:18; 1Korinthus 15:10; Galata 2:1-17; Filippi 3:6 De az Úr azt mondta neki:

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Drága megváltott Gyülekezet!

Drága megváltott Gyülekezet! 2015. április 3. Nyíregyháza, Mandabokor Nagypénteki Istentisztelet 14 Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt; 15 és azért

Részletesebben

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban.

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban. Március 8. (hétfő) Adjuk hálát azokért a nőkért, asszonyokért, lányokért, akik ott vannak életünkben, és sok tekintetben Imádkozzunk, hogy Istenünk kezében azokká formálódhassanak, akiknek Urunk őket elképzelte,

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

NYILVÁNVALÓ SZERETET

NYILVÁNVALÓ SZERETET Pasarét, 2015. december 25. (péntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza NYILVÁNVALÓ SZERETET Énekek: 182; 321,1-3. 4. 6-7; 447 Lekció: Lukács 2,1-14 Alapige: 1János 4,9-10 Azáltal lett nyilvánvalóvá

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

A gyógyíthatatlan gyógyulása

A gyógyíthatatlan gyógyulása Jeremiás és az Ige Lekció: Róm. 4.13-25 2008. nov. 23. Textus: Jer. 30.12-24 Gazdagrét A gyógyíthatatlan gyógyulása Jeremiásnak kezdettől fogva halált, pusztulást, összeomlást kellett hirdetnie Júdának.

Részletesebben

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE IV. évfolyam 1. szám 2011. január Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Őszinte téli fák Bódás János Hazug a nyár

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

Felhasználók tapasztalatai:

Felhasználók tapasztalatai: Felhasználók tapasztalatai: 1 Gy. F.-né Budapest Hozzátartozóm, aki 91 éves, prosztatarákban szenved. A betegség következményeként mindkét lába nagyon duzzadt volt. Nagy lila foltok jelentek meg rajta,

Részletesebben

E D V I N Írta Korcsmáros András

E D V I N Írta Korcsmáros András E D V I N Írta Korcsmáros András A színen a Fiú, aki egy padon ül, majd előveszi a telefonját. Szia! Én vagy az, Dávid! Most hallasz? Nem? Na és most? Nagyszerű! Minden rendben. Nem, nincs baj. Éppen ebédszünetem

Részletesebben

Jézus, a misszió Mestere

Jézus, a misszió Mestere 7. tanulmány Augusztus 8 14. Jézus, a misszió Mestere SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Ézsaiás 42:1-9; Dániel 9:24-27; Máté 10:5-6; Lukács 2:8-14; Apostolok cselekedetei 1:1-14; 2Timóteus 1:8-9 Majd

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Jézus órája János evangéliumában

Jézus órája János evangéliumában MICHAEL FIGURA Jézus órája János evangéliumában 1. A HELY- ÉS IDÔMEGHATÁROZÁS FONTOSSÁGA JÁNOS EVANGÉLIUMÁBAN A kánai menyegzôrôl szóló perikópában (2,1 11), amely a világosság olvasójának második titka,

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

válni a helyzet. Kész csoda, hogy ilyen sokáig maradt. Alig ha nem arra az ideje indulni -érzésre várt, amely néhány évenként rendre a hatalmába

válni a helyzet. Kész csoda, hogy ilyen sokáig maradt. Alig ha nem arra az ideje indulni -érzésre várt, amely néhány évenként rendre a hatalmába 2. fejezet Huszonnégy órányi utazás után finoman szólva jólesett feküdnie. A háta hónapok, de talán régebb óta fájt maga sem igazán tudta, mióta. A Kongói Demokratikus Köztársaság Bukavu nevű településén

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7 Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTEN IGAZI CSODÁJA Lekció: 2Királyok 4,1-7 Alapige: 2Királyok 4,1-2 Egyszer egy prófétatanítvány felesége így kiáltott

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM 19.hét május4-8. Május hónap - tervezett programok Hétfő Anyáknapi köszöntő Mónika,Flórián Kedd Egészségmegőrző nap Györgyi,Gotthárd Szerda Piac Ívett,Frida Csütörtök Kéz és körömápolás Gizella,Bendegúz

Részletesebben

A gyarapodás üzenete 3. rész

A gyarapodás üzenete 3. rész Beszéltünk Istennek a megalapozott rendjéről, Isten feddéséről, ami lerontja a hamis tanításokat. Isten Igéje mindig a javadra van. Meg kell formálni az anyagi életünket Isten Igéjével. Krisztus Testének

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Isten kis szolgája

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Isten kis szolgája A Biblia gyermekeknek bemutatja Sámuel, Isten kis szolgája Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Lyn Doerksen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

Aki nélkül nem lehetne Karácsony

Aki nélkül nem lehetne Karácsony III. évf. 4. szám 2014. december A Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség időszakos kiadványa Aki nélkül nem lehetne Karácsony Bármikor, bárhol végbemehet egy ilyen kérdezz-felelek: - Mi kell a Karácsonyhoz?

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

bibliai felfedező Dorkász szerette az Úr Jézust, és ezért mindent megtett, amit csak tudott, hogy másokon segít sen.

bibliai felfedező Dorkász szerette az Úr Jézust, és ezért mindent megtett, amit csak tudott, hogy másokon segít sen. Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. történet: Péter meggyógyítja Dorkászt Péter sok

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyörű otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám Mert született néktek ma Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában. Lk 2,11 Kedves Testvéreim! Karácsony számomra

Részletesebben

2014 böjt Hálaadás 1. oldal. a Pozsonyi Úti Református Egyházközség időszakos lapja 2014 böjt

2014 böjt Hálaadás 1. oldal. a Pozsonyi Úti Református Egyházközség időszakos lapja 2014 böjt 2014 böjt Hálaadás 1. oldal H á l a a d á s a Pozsonyi Úti Református Egyházközség időszakos lapja 2014 böjt Mikor pedig böjtöltök. ne legyen komor a nézésetek, mint a képmutatóké, akik eltorzítják arcukat,

Részletesebben

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak!

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! 2013. tél XVII. évfolyam 4. szám Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! Gondolatok egy kiállítás képrészlete alapján 2013 Ádventjén Megfürödve lelkileg Olescher Tamás Hiszek egy Megjelent nek,

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

Királyhelmeci Szövétnek

Királyhelmeci Szövétnek Királyhelmeci Szövétnek Reformáció A KIRÁLYHELMECI ÉS PÓLYÁN-SZOLNOCSKAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK LAPJA 2005/3 A reformáció hónapjában sokaknak eszébe jut a felekezeti hovatartozásuk. Büszkén vallják, hogy

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei 6. tanulmány Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei augusztus 3 9. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 3Mózes 5:5; Zsoltár 32:1-8; Apostolok cselekedetei 5:30-32; 2Korinthus 7:9-11; Zsidók 12:17;

Részletesebben

Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október

Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október Gyülekezetünkben három ifjúsági csoport működik: Kisifi (14 18 éves korig) Nagyifi (18 25 éves korig) Fiatal

Részletesebben

AZ AJÁNDÉK. Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért!

AZ AJÁNDÉK. Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért! Pasarét, 2012. december 25. (karácsony) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza AZ AJÁNDÉK Lekció: Máté 2,1-12 Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért! Imádkozzunk! Mennyei

Részletesebben