MINDENKITEMPLOMA.HU. Gyülekezeti hírlevél Pünkösd

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MINDENKITEMPLOMA.HU. Gyülekezeti hírlevél 2008. Pünkösd"

Átírás

1 MINDENKITEMPLOMA.HU Gyülekezeti hírlevél Pünkösd É s m e g n e r é s z e g e d j e t e k b o r t ó l, m i b e n kicsapongás van: hanem teljesedjetek be S z e n t L é l e k k e l. Efézus 5,18

2 TARTALOM Bereczki Sándor 3 Teljesedjetek be Szentlélekkel! Sávuot 4 Dr. Gruber Tibor 5 A szentlélekkeresztség Özv. Zolnay Endréné 6 Az Úr ma is gyógyít! Halászné Barlai Katalin 7 A zene hangjain kommunikálok Istennel és az emberekkel Révészné Magdi 8 Akit az Úr megszabadít, az tökéletesen szabad lesz Ifjúsági oldalak Albert Zsuzsi 9 Várom a Pünkösdöt... Szőcs Dávid 11 Részletek az ifjúsági órákról Demeter Zsuzsa 11 Imám most az Atyához száll mindenkitemploma.hu Sion Gyülekezet lapja, Pünkösd Főszerkesztő: Bereczki Sándor, vezető szerkesztő: Bereczki Sándorné, felelős szerkesztő: Dr. Gruber Tibor, ifjúsági rovat szerkesztő: Bárdos Dóra, kiadványszerkesztő: Danziger Dani, fotók: Bereczki Sándor, Danziger Dani Mindenki Temploma, 1105, Cserkesz u MINDENKITEMPLOMA.HU

3 Igehirdetés Teljesedjetek be Szentlélekkel! (Efézus 5,18) A Szentlélek az Atyának és a Fiúnak Lelke, Aki jelenvalóvá teszi a feltámadott Krisztust a közösségben és az egyes hívő emberek életében is. A Szentlélek munkája a hívő ember életében a kétféleképpen mutatkozik meg: az egyik az, amit bennünk végez el, a mások pedig, az, amit rajtunk keresztül. Aki beteljesedik Szentlélekkel, megismeri a Szentlélek átformáló munkáját. Amikor a Szentlélek bennünk munkálkodik, eggyé tesz minket a megfeszített Krisztussal. Mit jelent ez? Pál apostol szerint ez azt jelenti, hogy Krisztussal együtt megfeszíttettem. (Galata 2,20) A régi, bűnös életemet a Krisztusban és az áldozatában való hit alapján halálba adtam. Ezt én felelősen tettem. Döntést hoztam arról, hogy elkötelezve kiszolgáltatom magam az Úrnak, Neki adom az egész életemet végérvényesen. Én döntöttem így, nem mások beszéltek rá. A Szentlélek megtisztította elmémet, hogy önként, szeretetből halálba adjam magam, hogy betölthessen a Szentlélek Isten. Ha továbbra is a világ gondolkodásmódja szerint élünk, akkor még nem mondhatjuk el magunkról, hogy már Krisztussal együtt megfeszíttettünk. Észrevehetünk magunkon sok formális változást, de nem gyökeres változást! A Szentlélekkel való beteljesedés feltétele azonban a gyökeres változás, a teljes szakítás a Gonosszal, a világ gonosz módszereivel. Jézus mondta: Új bort sem töltenek ó tömlőkbe máskülönben a tömlők szétszakadoznak, és a bor kiömöl, a tömlők is elvesznek; hanem az új bort új tömlőkbe töltik, és mindkettő megmarad. (Máté 9,17) Nem elég azonban csak szakítani a bűnös vágyakkal, hanem az Úrral személyes kapcsolatban is kell maradnunk. A Szentlélek őrködik azon, hogy megmaradjon ez a kapcsolat, sőt erősíti a Jézus Krisztussal való közösségünket. Teljesedjetek be Szentlélekkel! A betöltetés nem egy statikus, hanem egy dinamikus, imádkozó állapot. Olyan ez, mint a hőmérőben a higanyszál, hidegre összehúzódik, melegre kitágul. Péter a pünkösd utáni napokban is újra betöltetett Szentlélekkel. A higanyszál magas hőfokot mutatott: egymás után megtértek és meggyógyultak az emberek, a megalkuvók és a küszöbön ugrálók pedig lemaradtak az áldásról. Betöltetés? Kinyitom az életem kapuját a Szentlélek előtt, hogy Jézus Krisztus láthatóbb és elérhető legyen rajtam keresztül a világ számára. A Szentlélek láttatja meg a bennünk lakozó Jézust a bajban lévő világgal. Jézus szeretete, mint gazdag folyó kiárad a szikkadt földekre, hogy elkezdődhessen a vetés és a gyümölcstermés ideje. Üres mindenkitemploma.hu 3

4 vagy betöltött keresztyén vagy? Ez nemcsak egy bibliai gondolat, amin figyelmetlenül továbblapozhatunk. Téged kérdez az Úr! Mit teszel azért, hogy betöltessél? Mert Te felelős vagy ezért! Üres mécsessel készülsz a Vőlegény elé? Vesd ki szívedből, ami szemét, hogy megnyerd Krisztus gazdagságát! A Szentlélek nemcsak bennünk munkálkodik, hanem rajtunk keresztül is. Az Úr tudna csodálatos munkát végezni nélkülünk is, de minket akar eszközül felhasználni. Talán minden oka megvan arra, hogy mellőzzön minket, de nem teszi. Aki beteljesedik Szentlélekkel, az az Úr eszközévé válik. Rajtunk keresztül ismeri meg a világ az élő Jézus Krisztust. Rajtunk keresztül érkezik hozzájuk az a szeretet, melyre sóvárognak. A Szentlélekkel betöltött hívő szeretetben él, szereti a környezetében lévőket, s ez a szeretet megfogja, boldoggá teszi az embereket. Ez a szeretet pedig a Krisztus Lelkéből származik, mely ott kezdődik, ahol az emberi szeretet véget ér, elfogy. Ha ez a szeretet működik bennünk, akkor a világ keresni fogja az Urat. Az Úr szeretete azonban nemcsak boldoggá tevő szeretet, hanem megmentő szeretet is. Jézus Krisztus szeretetből halt meg értünk a Golgotán. Szeretetből akarja megmenteni azokat, akik még a kárhozatban vannak. Szeretetből ment meg minket a halál birodalmából, és üdvözít, bevisz az Ő országába. Van benned szeretet? Boldogok körülötted az emberek? Ez nagyon jó, de önmagában kevés! Miért? Azért, mert nem elég csak boldoggá tenni az embereket. Többről van szó. El kell vezetni őket az Üdvözítőhöz is. Akkor élsz teljes életet, ha működik benned a Feltámadott Krisztus megmentő szeretete is. Pünkösd van! Tényleg? A szívedben is? Az otthonodban is? A közösségedben is, ahol élsz? A megtisztult szív csak betöltve boldog és erős. Engedj most az Úrnak, hogy áldássá és hasznos eszközzé tegyen! Budapest, Pünkösd Sávuot Hét hetet számlálj magadnak attól fogva, hogy elkezdi a sarló a munkáját az álló gabonán Tartsd meg a Hetek ünnepét az Örökkévaló, a te Istened tiszteletére kezed adományához képest, amint megáld téged az Örökkévaló Istened. Sávuot héberül heteket jelent. 7 hét, az 49 nap, az ötvenedik nap az ünnep. A görög pentekosztesz jelentése ötvenedik, ebből ered a pünkösd szó. Pészáh második estéjétől hét teljes héten át negyvenkilenc nap minden este számláljuk a napokat. Ezt hívják omer számlálásnak. (Az omer egy kéve árpát jelent.) Az ötvenedik nap Sávuot ünnepe. A számlálás célja azonban nem kizárólag az aratás befejezésének megünneplése, hanem a Sínai hegyi Tóra-adásról való megemlékezés is. Sávuot a Pészáh tetőpontja és lezárása: az Egyiptomból való kivonulás célja a Sínai hegyi kinyilatkoztatás, a Tóraadás volt. Mózes ekkor kapta és mutatta be a népnek a Tórát. Noha a Sínai hegy a sivatagban van, mégis minden virágba borult. Ezért ezen az ünnepen virágokkal díszítik a zsinagógákat. Bereczki Sándor DD Pünkösd

5 A szentlélekkeresztség július 22-én, egy szombati evangélizáció után adtam át az életemet Jézusnak. Már a megtérésem előtt tudtam a szentlélekkeresztségről, olvastam Dennis Bennett: Nem részegek ezek című könyvét, és nagyon kívántam, hogy én is megkapjam ezt az áldást. Hat hetet kellett várnom erre, szeptember 6-án történt meg velem ez az esemény. Előtte egy úrvacsorai együttléten kaptam egy igekártyát azzal, hogy Kívánjátok az Urat és az ő erejét; keressétek az ő orcáját szüntelen. (Zsolt. 105,4) Nekem ez akkor bátorítást jelentett: szabad a szentlélekkeresztséget kívánnom. Egy szombati napon olvastam a Bibliában azt az igét, hogy János ugyan vízzel keresztelt, ti azonban Szent Lélekkel fogtok megkereszteltetni nem sok nap múlva. (Ap. csel. 1,5) Rohantam Ági nénihez (Bereczki Ágnes, a lelkipásztor felesége), hogy itt az áll: nem sok nap múlva. Ági néni elhívott engem a következő hét szerdára a Frangepán utcába, teaházi alkalomra, azt mondta, ott majd beszélünk erről. Szerdán, szeptember 6-án a Frangepán utcában megálltam a bejáratnál, és csak néztem, hogy mindenki hogy sürgölődik-forgolódik, úgy éreztem, itt Ági néninek egy másodperce sem lesz velem beszélgetni, elszomorodtam, és készültem elmenni. Ekkor lelkipásztoruk, Sándor bácsi jött oda hozzám, és azt mondta, úgy hallotta, hogy engem érdekel a szentlélekkeresztség, menjünk félre az egyik sarokba, és beszélgessünk róla. Így is történt, és miután elmondta a Szentlélekkel kapcsolatos tapasztalatait a saját életéből, elkezdtünk imádkozni. Később Ági néni is odajött, és hárman imádkoztunk az én betöltetésemért. Nagyon türelmesek voltak mindketten, mert nagyon hosszú ideig imádkoztunk, mire én is átéltem ezt a csodálatos élményt. Nagyon boldogan mentem haza, igazán megértettem, mit jelent az, hogy az Úr örömmel tölti be az ember szívét. Két hét múlva bemerítkeztem. Isten igéje azt mondja: Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatjára; és veszitek a Szent Lélek ajándékát. (Ap. csel. 2,38). Ez bátorít mindenkit, aki az Úr Jézushoz megtér, hogy Ő mindenkinek szívesen adja a Szentlélek ajándékát, hogy az ő erejével szolgálhassuk Őt az emberek között. Dr. Gruber Tibor mindenkitemploma.hu 5

6 Az Úr ma is gyógyít! Megtérésem előtt nem foglalkoztam az Úr dolgaival, bár az én generációmnak az iskolában kötelezően tanították a Kis Katekizmust. Gyermekként ez örömömre szolgált, kincsnek, védelemnek éreztem. Mélyhitű és nagy tudású hitoktatóink voltak, színes, képies előadásukkal lelkünkbe, fejünkbe vésték Isten fontosságát, tanításait, ez tartást adott későbbi életemben. Ilyen értékeket kapva nőttem fel, fontos volt az Isten, Haza, Család. Kikerülve az iskolából dolgozni kezdtem, bár a tanulásra, tudásra később is nagy hangsúlyt fektettem, a rohanó élet és a mindennapi gondok magukkal ragadtak, elfelejtettem Istenre figyelni, figyelmeztető hangját meghallani. Évtizedekig éltem így, míg egyszer csak arra eszméltem, hogy 47 évesen, a Péterfy Sándor utcai kórház Onkológiai osztályán vagyok és közlik velem, hogy az egyik mellemben rosszindulatú daganat van előrehaladott állapotban, a hátralévő életemet kb. 6 hét és 6 hónap közé becsülték. Hirtelen meg sem tudtam szólalni. Ekkor június 17-ét írtunk. Másnap be kellett feküdnöm a kórházba, hogy mielőbb megműtsenek. Három orvos vizsgált meg, ott álltak körülöttem, és próbálták megértetni velem, miért kell már holnap befeküdnöm, és várták, mit szólok az egészhez. Lelkemben Istenhez fohászkodtam, elmondtam Istennek, hogy még nem halhatok meg, nem magam miatt, a gyermekem miatt, akit nekem ajándékozott, még szeretnék az édesanyja lenni. Úgy éreztem rajtam kívül senki sem tudja jobban, mire van szüksége, szeretném őt felnevelni, segíteni, hogy tanulhasson, szakmája legyen. Valami különös nyugalom szállt rám, annak ellenére, hogy mellkasomban égő fájdalmat éreztem. Végre meg tudtam szólalni, mindenbe beleegyeztem, megpróbáltam megérteni, mi vár rám. Emlékszem, azt kértem az orvosoktól, tegyenek meg mindent, ami csak lehetséges, a többit az én Istenem el fogja végezni, hiszem és tudom. Elmondtam, hogy még nem halhatok meg, van egy kislányom, akit még fel kell nevelnem, még nincs szakmája, nincs kenyere, olyan elszánt voltam, hogy úgy érzem, még a sírból is kijövök, hogy segítsek neki. Azt gondoltam, így már az orvosok is tudják, miért kell életben maradnom. A műtét után belázasodtam, több mint egy hónapot kellett a kórházban feküdnöm, a sebem folyamatosan nedvedzett, váladékozott, nagyon nehezen gyógyult. Nehezen tudtam talpra állni, nagy fájdalmaim voltak. Több, mint egy fél évig rendszeresen jártam kötözésre (a seb csak nem akart begyógyulni), először naponta kötöztek, majd ritkábban. Később elkezdődött a sugárkezelés is. Közben gyermekemet felvették az Orvosi Egyetemre. Hálás voltam Istennek ezért. Később egy hívő testvér bizonyságtételén keresztül megtért a kislányom, és rendszeresen járt az akkor még Budai Gyülekezetbe. Fejemben ezerféle gondolat kavargott, lázadozni kezdtem az ellen, hogy milyen keveset van otthon, mi történhet abban a gyülekezetben, ahol úgy legyökerezett. Lányom rendszeresen hívott: Gyere el édesanya, lássad és halljad magad is! Egy darabig nem mentem, mert gyengének éreztem magam, és nagy fájdalmaim voltak, úgy gondoltam nem bírok végigülni egy alkalmat. Közben a kontrollvizsgálatok során kiderült, hogy a csontjaimban és a másik mellemben is megjelent a daganat, ezért vannak fájdalmaim, és ezért vagyok gyenge. Javasoltak egy újabb műtétet, melyre elő is jegyeztek. Egyik szombaton azonban a lányom nagyon hívott: Gyere el ma, van az alkalmon gyógyító szolgálat is. Az Úr ott lesz ma is, meg tud szabadítani, gyógyítani, add át magad Neki testestől, lelkestől! Mikor elmentem, meglepődtem, mert a gyülekezet épülete előtt annyian voltak, hogy még az úttesten is Pünkösd

7 vetség egyik legszebb könyve a Zsoltárok könyve (aminek sok szép zsoltárát Dávid király írta). Énekeket tartalmaz bőséges zenei utasítással a zenei kíséretre (milyen hangszer kísérje), utalásokkal az énekek rendeltetésére vonatkozóan is. Az Ószövetség más könyvében találunk információt arról is, hogy Dávid király milyen kitűnő zenész volt, idézem a Bibliából: És valahányszor megszállta Sault Istennek az a rossz szelleme, fogta Dávid a lantot, és pengette a kezével. Saul ilyenkor megkönnyebbült, jobban lett, és a rossz szellem eltávozott tőle. (új fordítás szerinti 1 Sámuel 16,23) Tehát a zene, amit Dávid zenélt, a szellemi szférát érintette, nem csupán az emberi léleknek szólt, hanem komoly szellemi változásokat idézett elő a hallgatóban. Sajnos negatív példát is találhatunk arra, hogy a zene milyen erős hordozó-eszköz, ami sok ember életét akár öngyilkosságba is taszíthatja, gondolok itt a sátánista zenék erős hatásaira. Ezért óriási felelősség, hogy a zenész milyen lelkülettel zenél, mert a zenéjében azt adja tovább, azt erősíti a hallgatóban, ami őbenne van. Ha Isten imádata van a szívemben, mikor zenélek, a hallgatóság szíve is Isten felé fordul. Stuller Gyula hegedűművész játéka azért is nagyon nagy haálltak. Valahogy bepréseltük magunkat a tömegen át, hogy bejussunk a terembe, és halljuk az evangélizációt. Még mielőtt elindultunk, kértem a lányomat, ne szóljon senkinek arról, hogy megyek alkalomra, és hogy mi bajom van. Közben a 3. sorban megüresedett egy hely, és le tudtam ülni. Az evangelizáció végén imádkoztunk a betegekért, szájtátva hallgattam, hogy kik miből gyógyulnak meg, de azért kételkedtem is. Hiszem, ha látom! Igen rosz-szul éreztem magam, nagy fájdalmaim voltak, mellkasom szúrt, szorított, alig kaptam levegőt. Hallgattam, ahogy Ági imádkozik a betegekért, majd ezt mondja: Van itt egy asszony, aki most jött el először. Az egyik mellét eltávolították rosszindulatú daganat miatt, nagy fájdalmai vannak. Az Úr kijelentette: irgalmasságot cselekszem vele, elveszem a fájdalmát és meggyógyítom, itt és most véglegesen. Akaratomtól függetlenül sírni kezdtem. Hirtelen áramütés-szerű érzés ment végig a jobb mellkasomon, meleget éreztem. Utána mintha egy hűvös kéz simított volna végig, és a szorító, égő fájdalom azonnal eltűnt, és azóta sem tért viszsza. A hétfői kontroll során csodálkozva láttam, hogy a műtét hege, mely az óta sem gyógyult meg, teljesen behegedt. A másik mellemben tapintott daganat eltűnt, és a leleteim is negatívak lettek, ezért orvosom úgy döntött, hogy nincs szükség újabb A zene hangjain kommunikálok Istennel és az emberekkel operációra. Az orvos is csodálkozva kérdezte mi történt? Bizonyságot tettem neki a szombaton történtekről, hívtam, jöjjön el, és személyesen is élje át Isten csodálatos jelenlétét. Mire ő így válaszolt: Kérem én ennek az Intézetnek a párttitkára, vagyok, nem mondhatom, hogy a betegeimet Isten gyógyítja meg, de szeretném rendszeresen legalább 5 évig kontrollra hívni. El is jártam kontrollra, és soha többé nem volt a leleteiben a betegségem visszatérésére utaló jel. Gyógyulásom után hamarosan átadtam az életemet az Úrnak, megtértem, bemerítkeztem férjemmel együtt. Azóta 26 év telt el. Ez idő alatt sokan, akik akkor szánakoztak felettem, és sajnáltak gyógyíthatatlan betegségem miatt, ma már nem élnek, többek közt kezelőorvosom és szeretett férjem sem. Az Úr azonban engem megtartott élő bizonyságul, hogy hirdessem az Ő csodáit. Ő tegnap és ma és mindörökké ugyanaz. Budapest, Özv. Zolnay Endréné A zene egyetemes nyelvünk. Azt mindenki megérti, függetlenül még a kulturális hátterétől is. Több vizsgálatot is végeztek, hogy állítólag egy afrikai zenész ugyanúgy érti Mozart zenéjét, mint egy új-zélandi maori őslakos, vagy egy európai kulturális háttérrel rendelkező közép-európai. De vajon mit ír a zenéről a Biblia? Az Ószö- mindenkitemploma.hu 7

8 tással van rám, mert amikor játszik, akkor Isten Szent Lelke ki tud áradni. Az alázatos szív mindig Istennek készülő lakóhely, és Stuller Gyula igazán alázatos szívű, nagy művész, aki minden lejátszott hanggal Istenre mutat, és Őt dicsőíti. Mély benyomást tett rám az a történet is, amit Lajos bácsiról hallottam. Egész éjszaka imádkozott, hogy melyik éneket hegedülje másnap, hogy az emberi szívek meginduljanak Isten felé. Sírva és térden állva hegedülte az embereknek az Istentől kapott éneket, ami sok embernek az élete fordulatát jelentette, és akkor egy ébredés elindítója volt. Én is nagyon vágyom arra, hogy amikor a hegedűt a kezembe veszem, akkor Isten Lelke áradjon ki, és hogy ne én látsszak, hanem az emberek megérezzék az Úr hatalmas szeretetét és jelenlétét. Megtérésem előtt is zenéltem, de akkor egészen más volt a célja: önérvényesítés és a siker elérése. Nagyon jó zenekarban zenéltem, az akkori Ki Mit Tud döntőjébe is bekerültünk, szerepeltünk a TV-ben is, és a Magyar Rádióval több felvételt is készítettünk, amit zésítettek (azaz véglegesítettek). Mégsem voltunk boldogok, néha sírtunk a feszültségtől a rengeteg próba után. Sajnos láttam olyat is, aki egy komolyabb szereplés és a megerőltető felkészülés miatt idegösszeomlást kapott. Ennek így nem volt sok értelme, a szereplésen pedig megjátszottuk, hogy mi örömzenélünk, és hogy milyen sokat jelent ez nekünk. Megtérésemkor válaszúthoz kerültem a zenélés ügyében is, éreztem, hogy ezt így nem folytathatom tovább, de nem is akartam! Ahogyan az értékrendem megváltozott a megtérésem során, úgy lett egyértelművé, hogy nem akarok képmutatóan a sikerért zenélni, miközben taposunk egymáson, és a jobban zenélő beletörli a lábát a gyengébben zenélő társába. A gyülekezetemben, ahova tartozom (gyere, nézz meg minket a Mindenki Templomában!), a megtérésem után már a kezdetektől volt lehetőségem hegedülni. Ez nagyon sokat jelentett nekem, megtanultam az általunk énekelt énekeket, kíséreteket, és még mélyebben átélhettem mindazt az üzenetet, amit ezek az énekek megfogalmaztak. Akár egy belső imádságról legyen szó, vagy egy megtérésre hívó üzenetről, nagy öröm mindig Isten üzenetét a zene hangjain továbbadni, mert a lelkem is válaszol és Isten Lelkének a vonzókörébe kerül, amikor ezeket az énekeket hegedülöm. És tudod, nem az a lényeg, hogy koncert van vagy csak egy szolid vasárnap délelőtti istentisztelet, a lényeg, hogy Ki van a szívemben, és amikor zenélek, akkor Ő áradjon ki. Téged is bátorítalak kedves Olvasó! Nem az a fontos, hogy menynyire tudsz énekelni vagy zenélni! Bátran keresd az Urat a zenén keresztül is, Ő szólni fog a lelkedhez! Ha a komolyzenét szereted, akkor javaslom, hogy Händel: Messiás című művét hallgasd meg (vagy majd gyere el hozzánk, amikor Stuller Gyula és művésztársai adnak koncertet a Mindenki Templomában), ha pedig a nem komoly zenét szereted, akkor gyere el hozzánk, a Mindenki Templomába, és énekelj velünk minden szombat este az evangelizáción! Sok szeretettel: Habaka Akit az Úr megszabadít, az tökéletesen szabad lesz Bizonyságtételem arról szól, hogyan szabadított meg az Úr bűneimtől és egy szenvedélytől, a cigarettától. (Vagyis hogyan találtam meg az Urat.) 1982-ben tértem meg, megtérésem előtt erősen dohányoztam, napi 2 doboz cigarettát szívtam el. Egyszer elkezdett fájni a torkom, és elmentem az orvoshoz. Az orvos azt mondta, hogy a hörgők be vannak gyulladva, de a tüdő tiszta. Akkor nagyon megijedtem, és azt gondoltam magamban, hogy nem akarok tüdőrákot kapni, tehát abba kell hagynom a cigarettázást. Igen ám, de ismertem magam, hogy a saját erőmből nem fog menni, mert korábban már próbáltam abbahagyni, de csak ideig-óráig sikerült. Én a református vallásban nevelkedtem fel, és a betanult imát majdnem minden este elmondtam, de nem volt élő kapcsolatom az Úrral. Aznap este, mikor elhatároztam, hogy leszokom a cigiről, így imádkoztam: Istenem, én nagyon szeretnék a cigarettáról leszokni, de a saját erőmből képtelen vagyok, ezért arra kérlek, Te szabadíts meg a Pünkösd

9 cigaretta szenvedélyétől, mert hiszem, hogy Neked hatalmad van engem megszabadítani. Isten látta, hogy ez egy őszinte, szívből jövő imádság volt. Aznap éjjel álmomban az Úr kijelentette magát nekem. Egy személytelen fényességben fölém hajolt, és magához ölelt. Mérhetetlen szeretetet éreztem, és annyit mondtam: Istenem, olyan boldog vagyok, hogy enynyire szeretsz engem. Attól kezdve egy belső vágyat éreztem, hogy Bibliát olvassak. Ezt a vágyat már a Szent Lélek munkálta bennem. Hamarosan beszereztem egy Bibliát, és nagy buzgósággal egy év alatt el is olvastam. Később az Úr összehozott egy hívő emberrel, aki elhívott abba a gyülekezetbe, ahova ma is járok, ahova tartozom. Két-három alkalommal elmentem ebbe a közösségbe, és megtértem. Elfogadtam Jézust személyes megváltómnak. De előtte már a cigit letettem. Ennek most nyáron lesz 26 éve, azóta soha nem kívántam rágyújtani. Ebben az a csodálatos, hogy én csak a cigitől akartam szabadulni, de Isten sokkal többet adott, megajándékozott az örök élettel. Hála legyen az Úrnak! április Révészné Magdi Ifjúsági oldalak Sziasztok Fiatalok! Egy jó hírünk van a számotokra! Megújult az ifjúsági rovat szerkesztőség e! A szerkesztők: Bá r d o s Dó r i (i f j ú s á g i r o v a t v e z e t ő), Al b e r t Zsuzsi (k o- o r d i n á t o r), Bá r d o s Bl a n i, Demeter Zsuzsi, Gottl Ha n n a, Sz ő c s Dá v i d. Az i g a z á n jó h í r a z, h o g y ez n e m c s a k a m i oldalunk, h a n e m a tiétek is! Örö m m e l f o g a d n á n k észrevételeiteket, kérdéseiteket, h o z z á s z ó l á s a i t o k a t, történeteiteket és b á r m i t, am i t szívesen m e g o s z t a n á t o k m á s o k k a l is. Kü l d- jétek el e-ma i lb e n a z a l á b b i c í m re : a l b e r t z s u z s i k v a g y a k á r kézzel ír v a, a k á r gé p e l v e juttassátok el hozzánk. Vár j u k az ír á s a i t o k a t! Kö s z ö n j ü k! Várom a Pünkösdöt A c í m e l g o n d o l k o d t a t ó. Az e l s ő k é r d é s, a m i f e l m e r ü l t b e n n e m a z a k ö v e t k e z ő: m i é r t v á r o m é n a Pü n k ö s d ö t? Az é r t v á r o m, m e r t s z e r e t n é k b e t ö l t e k e z n i Is t e n Sz e n t Le l k é v e l. Ne m e g y k i s c s e n d e s, Is t e n t ő l t á v o l i, m é g i s v e l e k a p c s o l a t o s é l m é n y r e v á g y o m, h a n e m a r r a, h o g y a z Úr m i n d e n é r t e l m i g á t a m o n á t l é p v e a l e l k e m e t b e t ö l t s e Ön m a g á v a l. Is t e n k ö z e l é b e n s z e r e t n é k l e n n i, n e m e g y t ő l e m e s s z e l é v ő é l m é n y r e v á g y o m. A m á s o d i k k é r d é s e m: m i t j e l e n t n e k e m a Pü n k ö s d? A Pü n k ö s d s z á m o m r a a v i g a s z t a l á s t j e l e n t i. Az t, h o g y n e m m a r a d t u n k á r v á k e z e n a f ö l d ö n, Is t e n f i g y e l r á n k. Ne m a z t ö r t é n t, a m i t s o k n e m h í v ő g o n d o l, h o g y Is t e n m e g t e r e m t e t t e a f ö l d e t, é s h á t a t f o r d í t o t t a z e m b e r e k n e k. Ne m! Ő a d t a a z Ő Fi á t, Jé z u s t. Ne k i v i s s z a k e l l e t t m e n n i e a m e n n y b e, d e Ő elküldte a Sz e n t Le l k e t, a d d i g, a m í g Ő m a g a v i s s z a n e m j ö n. Me k k o r a c s o d a e z! Ne m m a r a d t u n k m a g u n k r a, m e r t Is t e n Le l k e m i n d e n ü t t j e l e n v a n. Na g y o n s z e r e t n é m, h a a Pü n k ö s d a z é n é l e t e m b e n is e l j ö n n e. Mi n d e n é r t e l m e t felülmúlóan, d i c s ő s é g e s e n é s t e l j e s e n. Eg y s z ó v a l, h a a Sz e n t Lé l e k e n g e m is b e t ö l t e n e, b e n n e m is j e l e n l e n n e. A h a r m a d i k é s n a g y o n f o n t o s k é r d é s: h o g y a n v á r o m a Pü n k ö s d ö t? Ál t a l á b a n t u d o m, h o g y m i t k e l l e n e t e n n i, d e n e m mindig c s e l e k s z e m í g y. Tu d o m, h o g y t ö b b e t k e l l i m á d k o z n i, t ö b b e t k e l l a z Úr i g é j é b e n e l m é l y e d n i (p e r s z e, i t t n e m a r r a g o n d o l o k, h o g y t ö b b e t k e l l a z i g e f e l e t t, e s t e, m é l y e n elaludni), t ö b b e t k é n e m á s o k k a l f o g l a l k o z n i, m i n t m a g a m m a l, t ö b b e t k e l l e n e s z e r e t n i. Ez e k n a g y o n s z é p g o n d o l a t o k, d e a z e s e t e k n a g y s z á z a l é k á b a n n e m t e l j e s ü l belőlük s z i n t e s e m m i. Az t h i s z e m, t u d o m m i a m e g o l d á s. Ez e k e t is t e l j e s í t e n i k e l l e n e, d e a l e g t ö b b e t c s e n d b e n k é n e l e n n i, é s v á r n i, h o g y m i t s z ó l h o z z á m a z Úr. Ez a l e g f o n t o s a b b: a z i d ő m e t, a z e r ő m e t a r r a s z e n t e l n i, h o g y r á f i g y e l j e k. De a z is e l é g, h a c s e n d b e n állok a z Úr e l ő t t, é s m e g ü r e s í t e m a s z í v e m e t, h o g y a z t t e l j e s e n b e t ö l t h e s s e. Is t e n n e m k í v á n t ő l ü n k e x t r a d o l g o k a t é s n e m s z e m é l y v á l o g a t ó. Íg y b i z t o s, h o g y m é l t ó k é p p e n állhatok az ünnep elé. mindenkitemploma.hu 9

10 Ifjúsági oldalak A n e g y e d i k e g y s z i n t é n n a g y o n f o n t o s k é r d é s: m i r e t ö l t s ö n b e a Sz e n t Lé l e k? Ág i n é n i s z o k t a m o n d o g a t n i, h o g y: a Sz e n t Lé l e k k e r e s z t s é g n e m a r r a k e l l, h o g y j o b b a n t u d j o t t h o n p i h e n n i v a g y j o b b a n t u d d a r á n t á s t k a v a r n i. Én t e l j e s e n e g y e t é r t e k v e l e. A Sz e n t Lé l e k e r ő t a d. Ha s z n á l d k i e z t a lelki e r ő t a r r a, h o g y m á s o k é r t t e g y é l, i m á d k o z z, b e s z é l j a z Úr r ó l é s é p í t s d m a g a d! Ha s z n á l d k i j ó l e z t a z e r ő t, j ó c é l o k r a! Az u t o l s ó l é n y e g e s k é r d é s, a m i f e l m e r ü l t bennem: mi lesz a Pünkösd után? Új r a k e z d ő d n e k a t a n u l ó s, v i z s g á r a k é s z ü l ő s h é t k ö z n a p o k. Tu l a j d o n k é p p e n külsőleg m i n d e n m a r a d a r é g i. De h i s z e m, h o g y b e l ü l m á r n e m l e s z m i n d e n o l y a n h é t k ö z n a p i. Na g y v á l t o z á s f o g v é g b e m e n n i r a j t a m, h a a z Úr lelke b e t ö l t, k i á r a d b e n n e m, á t j á r e n g e m. Eg y s z ó v a l v á r o m a Pü n k ö s d ö t. Sz e r e t n é m, h a a z Úr Le l k e n e m c s a k b o k á i g, n e m c s a k d e r é k i g, h a n e m t e l j e s e n e l á r a s z t a n a! És t e? Vá r o d a Pü n k ö s d ö t? Az é n é l e t e m b e n is b e t e l j e s e d e t t a z í g é r e t, m á j u s 9-é n e n g e m is b e t ö l t ö t t a Sz e n t Lé l e k! Albert Zsuzsi Meghívó Zűrös az életed, sok benne a hiba, örökre megtisztulsz a jelszó ALIGA! A jelentkezők közt üres a helyed, gyere gyorsan, írd be a neved! Fiatal erődet ne pia, szex kösse le, adjad a szívedet, hogy az ÚR töltse be! Ezzel a szlogennel szeretnénk meghívni TÉGED Aligára! Szeretettel várunk, gyere el! Nekem mindig sokat jelentenek ezek az együttlétek, mert mindig nagy csodák történtek velem Aligán. A TE életedben is lehetnek nagy változások, ha mersz lépni, és eljössz. NA, várod a CSODÁT? :) Pünkösd

11 Ajánlás szombati alkalomra: Ne menj el zülleni ezen a szombaton, Lehet, hogy ez ma az utolsó alkalom! Részletek az ifjúsági órákról Ha péntek délután 6 óra, akkor ifjúsági közösség. Méghozzá a Sárgaház 1. emeleti társalgójában. Miután körbeültük az asztalt, mindenki szép sorjában beszámol röviden arról, hogy mi történt vele a héten. Elhangzik egy-két poénos történet is, meg persze imameghallgatások, tömör bizonyságtételek az Úr Jézus kegyelméről. A kör Ági nénivel zárul. Egy vidám ének és Ági néni imája után elővesszük az igét, ill. megpróbálunk kivesézni egy hasznos és érdekes témát természetesen a Biblia alapulvételével. Hogy konkrétan is említsek néhányat: barátság, angyalok, szeretetszolgálat. Aztán vannak sorozatok is: először több héten keresztül hallgattuk Ági nénit a Lélek ajándékairól, a második pedig éppen most tart, a hívő élet alapjairól. Ági néni után mi, fiatalok következünk. Bár néha kissé nehézkesen indulnak el a hozzászólások, mindig tanulhatunk egymás értékes gondolataiból is. Az alkalmunkat imaközösséggel zárjuk. Először lerakjuk az Úr elé a bűneinket, és válaszolunk az elhangzottakra. Utána imádkozunk másokért, hisz mindenkinek kell, hogy legyen valaki, akit az Úr a szívére helyez. Végül pedig hálát adunk Istennek az Ő nagy szeretetéért. Majdnem elfelejtettem valamit! Ahogyan az Úr sem engedte hazamenni az Őt hallgató embereket éhesen és szomjasan, úgy az ifjúsági órára eljövők sem megyünk haza péksütemény és limonádé elfogyasztása nélkül. Demeter Zsuzsa Imám most az Atyához száll: -Vedd le terhem, ó Nagykirály! Nyomja vállam a sok küzdelem, S nem látlak tisztán, segíts nekem! -Igád könnyű, csak bízz bennem, Bűneidért én fizettem, S kereszted felét testvéred viszi, Azért, ha gyengülne, te segíts neki! Most tehát nem sírunk, csak harcolunk, Harcolunk, míg meghalunk, És feltámad majd hajnalunk, Mikor Isten elé járulunk. Akkor koronát ad fejünkre, Mert ez volt szent ígérete, S zengedezve mondjuk ki: -Igen, itt van mindenki! Szőcs Dávid mindenkitemploma.hu 11

12 Min d e n k i t s z e r e t e t t e l vá r u n k is t e n t i s z t e l e t e i n k r e a Mindenki Templomában! Nézze a Pax Tv műsorát, amelyen Bereczki Sándor gyülekezetünk lelkipásztora az Iránytű című előadássorozatát láthatja mindennap 18 óra 30 perctől! Szerda 17: 00-tól Utcamisszió 18: 00-tól Bibliai tanítás és imaóra Péntek 17: 00-tól Tizenévesek találkozója 18: 00-tól Ifjúsági összejövetel Szombat 18: 00-tól Zenés evangélizáció Vasárnap 10: 00-tól Úrvacsora a közösség tagjai számára 10: 30-tól Gyermek istentisztelet 11: 00-tól Istentisztelet Gyülekezetünk kiadványai: Dávid szíve, Meddig jutottál?, Milyen ember vagy?, Mi a neved?, Ha döntöttél... (Igehirdetések sorozat 1 5.) és hírleveleink megtálhatóak a Mindenki Temploma könyvtárában, illetve a honlapunkon. Honlap: Cím: 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9, Tel.: (+36 1) Fax: (+36 1)

vesztek erőt, minekutána a Szent Lélek eljő reátok Apostolok cselekedetei 1,8

vesztek erőt, minekutána a Szent Lélek eljő reátok Apostolok cselekedetei 1,8 Mindenki Temploma Rádiós Istentisztelet Különkiadás 2009. június 1. Pünkösd hétfő, III-3 11. szám vesztek erőt, minekutána a Szent Lélek eljő reátok Apostolok cselekedetei 1,8 TARTALOM Durkó Sándor László

Részletesebben

MINDENKITEMPLOMA.HU. Gyülekezeti hírlevél 2008. Húsvét

MINDENKITEMPLOMA.HU. Gyülekezeti hírlevél 2008. Húsvét MINDENKITEMPLOMA.HU Gyülekezeti hírlevél 2008. Húsvét Nincsen itt, mert feltámadott, amint megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg azt a helyet, ahol feküdt. (Máté 28,6) TARTALOM Bereczki Sándor: Húsvéti üzenet

Részletesebben

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted? A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./2. szám Nehéz kérdés Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2012/11

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2012/11 A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2012/11 Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök. 1Móz 9,13 Odavitte Jézushoz 2012 Érdeklődésnél

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2009./4. szám Mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban válik. Péld 17,17 A vidám szív a legjobb orvosság, a bánatos lélek pedig a csontokat is

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2013./1. szám Jöjjetek, lássátok az Úr tetteit, aki bámulatos dolgokat művel a földön Zsolt 46,8 2 2013 / 1 Uram, elől és hátul körülzártál engem és fölöttem

Részletesebben

A bemerítés mögött rejlő kincsek

A bemerítés mögött rejlő kincsek X. évf. 5 6. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Pünkösd fényében Pünkösd Fényedben élek, teremtő égi Lélek, erőd gerjeszti lelkem. Felfogni szent csodádat nem tudhatom, de áldlak megújult életemmel.

Részletesebben

Karácsonyi Krisztus-képek

Karácsonyi Krisztus-képek Manna III. évf. 13. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Áldott karácsonyi ünnepeket és kegyelemteljes újesztendőt kívánunk minden kedves Olvasónknak! Te mit tennél? Ha lenne egyetlen fiad, S szeretnéd

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2009./5. szám...hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által, vele együtt. 1.Thessz 4,14 2

Részletesebben

Új Mustármag. Tartalom: Hírek papa Nyílt levél Bemutatkozás Programjaink in Memoriam

Új Mustármag. Tartalom: Hírek papa Nyílt levél Bemutatkozás Programjaink in Memoriam Új Mustármag A Bethánia CE Szövetség hírlevele 2011. március - április Legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva. Ti pedig legyetek hasonlók az olyan emberekhez, akik várják, mikor tér vissza

Részletesebben

Áldott Karácsonyt és boldog új évet kívánunk!

Áldott Karácsonyt és boldog új évet kívánunk! A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./4. szám Áldott Karácsonyt és boldog új évet kívánunk! 2 2007 / 4 Taps készen várom-e az urat? Éjfélre jár. Úgy találomra csak Kinyitottam hirtelen

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám Még a fának is van reménysége: ha kivágják, újból kihajt, és nem fogynak el hajtásai. Még ha elvénül is a földben gyökere, ha elhal is a porban

Részletesebben

Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik.

Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik. Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik. Része lesz a Libánon pompájában, a Karmel és Sárón díszében. Meglátják

Részletesebben

Lynnie Walker: Isten tízféle beszédmódja

Lynnie Walker: Isten tízféle beszédmódja Lynnie Walker: Isten tízféle beszédmódja Vélemények Isten többet akar hozzánk beszélni annál, amit mi általában meg akarunk hallani, vagy amiről úgy gondoljuk, hogy meghallottuk. Lynnie Walker megmutatja

Részletesebben

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2014. I. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Négy szó a Kertből Patti Gallagher Mansfield Jézus a kiáltása úgy tör elő ezen a helyen, mint egy profetikus szó a Karizmatikus

Részletesebben

Mindenki Temploma. A világosság fénylik a sötétségben... (János 1,5a) Gyülekezeti hírlevél 2012. Karácsony VI-2. 20. szám

Mindenki Temploma. A világosság fénylik a sötétségben... (János 1,5a) Gyülekezeti hírlevél 2012. Karácsony VI-2. 20. szám Gyülekezeti hírlevél 2012. Karácsony VI-2. 20. szám A világosság fénylik a sötétségben... (János 1,5a) Tartalom Bereczki Sándor Üdvözítő született ma nektek... 3 Bereczki Ágnes Fiú adatik nékünk 4 Demeterné

Részletesebben

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921. Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog!

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921. Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog! Szeretet 2014. FEBRUÁR 2. sz. A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921 Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog! A szövetség elnökének igehirdetése január 11-én, a Hargita

Részletesebben

ADVENTKOR URAM, CSAK EGY. Talentumok HARASZTI SÁNDOR MÉCS LÁSZLÓ

ADVENTKOR URAM, CSAK EGY. Talentumok HARASZTI SÁNDOR MÉCS LÁSZLÓ HARASZTI SÁNDOR URAM, CSAK EGY VAGYOK Uram, csak egy vagyok a sok között, Ki bár rongyos ruhába öltözött, Vendégeid sorába híva lenni, Királyi nagy menyegződre menni, Szegényen bár, de úgy szeretne! Mégis

Részletesebben

www. MINDENKITEMPLOMA.HU Gyülekezeti hírlevél 2007. Karácsony Mert született néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus a Dávid városában.

www. MINDENKITEMPLOMA.HU Gyülekezeti hírlevél 2007. Karácsony Mert született néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus a Dávid városában. www. MINDENKITEMPLOMA.HU Gyülekezeti hírlevél 2007. Karácsony Mert született néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus a Dávid városában. (Lukács 2:11) TARTALOM Bereczki Sándor: Az Úr közel 3 Drótos Gyöngyi:

Részletesebben

Lábmosás közben. A reménység pedig nem szégyenít meg Beszélgetés dr. Kováts Györggyel a Társra Várva című könyvről. www.palantamisszio.

Lábmosás közben. A reménység pedig nem szégyenít meg Beszélgetés dr. Kováts Györggyel a Társra Várva című könyvről. www.palantamisszio. Keress minket a Facebookon! A Palánta Sorsfordító Alapítvány kiadványa 1/2014 Lábmosás közben Gyermek-lélek-mentők a tanteremben Bábmisszió Budapesten, vidéken és határainkon túl A reménység pedig nem

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./5. szám. Harmat leszek Izráelnek... gyökeret ver, mint a Libánon fái.

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./5. szám. Harmat leszek Izráelnek... gyökeret ver, mint a Libánon fái. A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2010./5. szám Harmat leszek Izráelnek... gyökeret ver, mint a Libánon fái. (Hós 14,6) 2 2010 / 5 Azt hiszem, mindenki szeretne kiváltságos személy lenni,

Részletesebben

2011. karácsonyi különkiadás

2011. karácsonyi különkiadás 2011. karácsonyi különkiadás Kiáltó Szó A TATABÁNYA BÁNHIDAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET IDŐSZAKOS LAPJA S z e r e t e t t T e s t v é r e i m! amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát (Galata 4,4)

Részletesebben

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8)

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) IV. évf. 9. szám 2013. május 19. HÍVÓ SZÓ SzigetszentmiklósKossuth utcai Református Egyházközség lapja A LÉLEK EREJE Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) Pünkösd a Szentlélek

Részletesebben

ABarnabás Házban, a Hargitán tölthettem egy júliusi

ABarnabás Házban, a Hargitán tölthettem egy júliusi baptista ifjúsági lap Székelyudvarhely. Fõtér. fotó: www.csedoattila.info 103. Zsoltár. Dávidé. Áldjad, lelkem, az URat, és egész bensõm az õ szent nevét! Áldjad, lelkem, az URat, és ne feledd el, mennyi

Részletesebben

HASZONTALAN CSERE. A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata

HASZONTALAN CSERE. A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata örömhírlap 18. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2013. Húsvét A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata TARTALOMJEGYZÉK ARTALOMJEGYZÉK: Örömhír 1 Bizonyságtétel 1. 3 Bizonyságtétel 2. 5 Bizonyságtétel 3. 6 Baba-mama

Részletesebben

MANNA. Karácsony-éjjel. Karácsony elrablása. Áldott karácsonyt és boldog új évet kívánunk!

MANNA. Karácsony-éjjel. Karácsony elrablása. Áldott karácsonyt és boldog új évet kívánunk! IX. évf. 12. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Áldott karácsonyt és boldog új évet kívánunk! Karácsony-éjjel Karácsony-éjjel szól az üzenet: E bűnös világba Krisztus született. Lejött értem, érted

Részletesebben

és erejének megtagadása

és erejének megtagadása SZÖVETSÉG HÍREK 2009. II. negyedév Hírek Bemerítés Gál Mónika (Szeghalom), Hajdú Istvánné, Jassó Józsefné és Vári Jánosné (Füzesgyarmat) bemerítési alkalma volt 2009. június 21-én a Szeghalmi Baptista

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./2. szám. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt.

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./2. szám. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2010./2. szám Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Lk 24,5-6 2 2010 / 2 Keresztény családba születtem. Nagyon szerettem a szüleimet,

Részletesebben

MÍG TART A KEGYELMI IDŐ

MÍG TART A KEGYELMI IDŐ A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2006./2. szám Amikor nincs tovább Egy darabig elvisz a láb is de gyilkos ingoványhoz ér félelmetes szakadékhoz ér zúgó folyam partjához ér és akkor nincs

Részletesebben

és teheti az oltárra. Csak papoknak szabad azonban a felszentelt ostyát a szentségtartóból kivenni és egy szentségtartóba tenni.

és teheti az oltárra. Csak papoknak szabad azonban a felszentelt ostyát a szentségtartóból kivenni és egy szentségtartóba tenni. 3. fejezet: Jézus, az egyetlen megmentő és megváltó Ki nekem Jézus? Lukács evangéliumában olvassuk, amikor a pásztorok nyájukat legeltették, megjelent nekik egy angyal: az angyal így szólt hozzájuk: "Ne

Részletesebben