MOSONVÁRMEGYE. Ezernyolcszáznegyvennyolc, a kimeríthetetlen forrás. MOSONMAGYARÓVÁR ÉS KÖRNYÉKE KÖZÉLETI LAP március 28. XVIII. ÉVFOLYAM 6.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MOSONVÁRMEGYE. Ezernyolcszáznegyvennyolc, a kimeríthetetlen forrás. MOSONMAGYARÓVÁR ÉS KÖRNYÉKE KÖZÉLETI LAP 2014. március 28. XVIII. ÉVFOLYAM 6."

Átírás

1 MOSONVÁRMEGYE MOSONMAGYARÓVÁR ÉS KÖRNYÉKE KÖZÉLETI LAP március 28. XVIII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM Ezernyolcszáznegyvennyolc, a kimeríthetetlen forrás Éppen elkezdett esni az eső, akár március 15-én, amikor a Hansági Múzeum kertjében a 48-ra emlékezők gyülekezni kezdtek. Az emlékezők s nem voltak kevesen végig kitartottak. A Himnuszt követően dr. Deák Ernő történész, az Ausztriai Magyarok Központi Szövetségének elnöke, a Nyugat-Európában működő magyar egyesületek csúcsszervezetének vezetője, a Bécsi Napló főszerkesztője mondott ünnepi beszédet, amit a Theatrum Ad Flexum rövid műsora, s az emlékmű előtti főhajtás követett. A neves történész ünnepi beszédét az alábbiakban közöljük. A szabadság a hazához hasonlóan nem csupán 1848-ban forgott közszájon. II. Rákóczi Ferenc szintén pro patria et libertate bontott zászlót. Azt szokták mondani, általában arról beszélnek legtöbbet, az foglalkoztatja leginkább az embereket, amiben hiányt szenvednek. (Egyébiránt így vagyunk az egészséggel is: akkor fedezzük fel valamelyik szervünket, amikor rendellenességet tapasztalunk.) Vannak olyan helyzetek, amikor a hiány után érzékelhetővé, tapinthatóvá válik, emberközelbe kerül történetesen a sokáig nélkülözött szabadság. Ahhoz viszont, hogy felfogjuk és beazonosíthassuk, ismernünk, tudnunk kell az ellenkezőjét: függőség, elnyomás, rabság, kiszolgáltatottság. A két ellentétpár érintkezési pontján villan fel, és képesek vagyunk felfogni, vagy legalábbis sejteni: mi a szabadság, mi a haza. Utóbbiról úgy vallott Petőfi: csak ott van, ahol jog is van. Anélkül, hogy itt és most bölcselkedő értekezésbe kezdenék, csupán annyit szeretnék lefektetni, hogy a két egymáshoz nagyon is közelálló fogalom mindenekelőtt hiányukban fogalmazódik meg, a vágyakozáson túl mint elsődleges emberi cél akkor válik meghatározó élménnyé, amikor kivívása, megvalósulása után veszélybe kerül ban, a népek tavaszán Európa országainak, így Magyarország népeinek is ebben az alapélményben volt részük. Érthető tehát a kitörő öröm, majd pedig a harci kedv, amikor a szabadság vívmányaiként meg kellett védeni az alkotmányt és a hazát mint közös szerzeményt, birtokot. Első látszatra világosnak tűnt, mit jelent, mit ér a szabadság és a haza, aztán a különböző erők és érdekeltségek mentén repedések, majd szakadékok támadtak. Kossuth Lajos hiába vélte, hogy országszerte mindenkit, a haza minden népét egybe forrasztja majd a közös szabadság. Mert hamarosan nyilvánvalóvá vált, hogy az egyazon szabadság hiába osztatlan, kezdték feldarabolni és minden érdekeltség igyekezett belőle kihasítani a magáét. Ezen a ponton merül fel az egyén és közösség az állam és népei különbözősége, hogy ne mondjuk ellentéte ban a jobbágyfelszabadítással párhuzamosan megfogalmazódott a közös teherviselés, amit aztán törvénybe is iktattak. Ez esetben nem feldarabolásról, hanem a korábbi előjogok kiterjesztéséről, általánossá tételéről beszélhetünk. A 12 pontban öszszefoglalt jogok elméletileg a haza minden lakóját egyaránt megillették volna, csakhogy történetesen a nemzetiségekre vonatkoztatva csupán elméleti síkon járt ki mindenkinek ugyanazon szabadság. Ahhoz, hogy egyaránt részesüljenek, előbb-utóbb nem csupán állampolgárság, de a nyelv tekintetében is magyarokká kellett volna válniuk. (A beszéd folytatása a 4-5. oldalon olvasható!)

2 2 Közélet március 28. XVIII. Évfolyam 6. szám Kiválóság díjasok - Letette képviselői esküjét Vargyas Tibor Kiválóság díjak Mosonmagyaróvár képviselő-testülete március 13-én tartotta soros ülését. Napirend előtt itt adták át a Kiválósággal Mosonmagyaróvárért díjakat. A program nyitó eseményét még tavaly májusban tartották. A Szövetség a Kiválóságért Kht. által patronált program valójában olyan vállalkozásokat von be, akik erősítik egymással kapcsolataikat, szoros együttműködést alakítanak ki a város önkormányzatával. A vállalkozások fejlődését segítő projekt első ízben Győrben indult az elmúlt évben. A mostani díjat és a programot a Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesülettel közösen alapította a mosonmagyaróvári régió kamarai tagsága és az önkormányzat. Az egyéves program céljai között szerepelt a városi szervezetek partnerségének erősítése, a közös fejlesztések elindítása (összefogás), a kiválóság kultúra terjedésének támogatása, a meglévő gyakorlatok megosztása. A díjakat az SMR-nek, a Veritas-nak, a KG. Dental EU Kft. Hotel Lajta Parknak, az Aqua Kft-nek és a Greiner Bio- One Hungary Kft-nek nyújtották át ünnepélyes keretek között. Vargyas Tibor a Jobbik képviselője A Kopetti Tamás jobbikos képviselő halálával megüresedett mandátumot a párt kompenzációs listájának második helyén szereplő Vargyas Tibor vette át. A képviselő a helyi választási bizottság elnökétől a testületi ülés előtt vette át megbízólevelét, s dr. Nagy István polgármester előtt letette képviselői esküjét. A testület ezt követően határozott arról, hogy Vargyas Tibor mandátumszerzése okán a szociális és egészségügyi bizottság, valamint a mosoni bizottság tagja lesz. B.L. Parlamenti választások Április 6. Győr-Moson-Sopron megye 5. választókerülete (Mosonmagyaróvár) A választókerület szavazásra jogosult polgárai az alábbi jelöltek közül választhatnak. (A jelöltek nevét a sorsolás sorrendjében közöljük. Ebben a sorrendben szerepelnek a szavazólapon.) Hutkai Anna Összefogás Párt Dr. Nagy István Fidesz, KDNP Virág Mihályné KMSZ (Keresztény Magyarok Szövetsége) Nagy Attila Zoltán SMS (Seres Mária Szövetségesei) Lipovits Máté Jobbik Lehóczki Attila MSZP, Együtt, DK, PM, MLP Ködmön Szabolcs Új Dimenzió Párt Goda Bálint Zsolt Lehet Más a Politika Deák János JESZ (Jólét és Szabadság Demokrata Közösség) Nagy Ádám Magyar Munkáspárt Ódor Ferenc SEM (Sportos és Egészséges Magyarországért Párt) Mácsik János Szociáldemokraták Földvárszki István Új Magyarország Párt IMPRESSZUM: Mosonvármegye Közéleti hetilap Szerkesztőség: Moson magyaróvár, Fő u Telefon: Postacím: Mosonmagyaróvár, Fő u. 11. (Polgármesteri hivatal) magyarovar.hu Kiadja a Flesch Károly Kulturális Központ Nonprofit Kft Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc u. 14. Felelős kiadó: Csiszár Péter üv. igazgató. Munkatársak: Balassa Tamás (Fotó), Beregszászi Balázs (Múltunk), Böröndi Lajos (Főszerkesztő, Közélet), Farkas István (Hitélet), Milkovits Tibor (Babafotók), Nagy Mária (Sportfotó), Hohner Barbara (Programajánló, Kistérség), Sztranyovszky Attila (Sport), Tuba László (Múltunk) Terjesztés: Feibra Kft. (Győr). Nyomtatás: Monocopy Bt. Mosonmagyaróvár, Őz u. 4. Hirdetésfelvétel: 06-30/ Megjelenik Mosonmagyaróváron és vonzáskörzetében példányban. ISSN: A lap előfizethető a szerkesztőség címén. www. mosonvarmegye.net,

3 2014. március 28. XVIII. Évfolyam 6. szám politikai hirdetés 3

4 4 Közélet március 28. XVIII. Évfolyam 6. szám A kimeríthetetlen forrás: Dr. Deák Ernő ünnepi beszéde (Folytatás az első oldalról) Széchenyi István úgy érvelt, hogy a Habsburg birodalomban kell meglelnünk szerencsénket. Ezzel kezdetben nem volt baj, hiszen Kossuth Lajos 1848 március 3-i beszédében Pozsonyban nem csupán a magyar korona országainak, hanem a birodalom valamennyi tartományának követelte az alkotmányt, ami akkor a közös szabadság letéteményese volt. Amikor a fegyveres öszszecsapássá nőtt küzdelemben nem utolsósorban az egység hangoztatása került előtérbe, éppenséggel a birodalmi gondolat és nem az alkotmányosság lett mérvadó. Franz Grillparzer Radetzkyt éljenző versében úgy ítélte meg, hogy a tábornok tábora Ausztria (in deinem Lager ist Österreich). Olyan parola, jelszó, amely a fegyverekre épített márciusában a birodalom népeire oktrojált, kény szerített olmützi alkotmány már csak a nevében volt az, valójában a szabadság kirekesztésével akarta helyreállítani a birodalom egységét. Olyan egység volt ez, amire bár dacos, mégis természetes válasz volt a Függetlenségi nyilatkozat. Egyidejűleg az országon belül részérdekekért folyt a harc, vagyis Magyarország és Erdély nemzetiségeire ugyanolyan kényszerrel hatott a közös haza alkotmánya, ami ugyan a magyar nemzeti egységet célozta, ez viszont nem fedte a nemzetiségek érdekeit. Lényegében elmélet és gyakorlat szöges ellentétbe kerültek egymással, mint ahogyan a szabadság fogalma nem okvetlen fogja egybe a részérdekeket, tehát összefogó és tartó közös haza, és mint ilyen kényszerítő abroncs is lehet. Amennyiben elvonatkoztatunk az es szabadságharc bármennyire is logikusan levezethető, azaz megmagyarázható eseménytörténetétől, általánosságban véve a szabadság ugyan alkalmas mint mérce, etalon, azonban a maga eredetiségében sohasem ültethető át a mindennapi gyakorlatba, éspedig az emberi természet sokrétű különbözősége miatt. A természet tulajdonságok és hajlamok nem egy vonatkozásban egymásnak ellentmondó öszszessége, és ezt még egyetlen ember esetében sem lehet feloldani harmonikus egységgé, kivéve, hogy a részeket sikerül annyira lecsiszolni, egymásba illeszteni őket, hogy végül is egyediségük mellett egységbe ötvöződjenek. In plurlitate unitas, egység a sokféleségben. Minden emberi békés együttélésnek záloga a másság tudomásul vétele, azzal a kölcsönösséggel, hogy a másság nem sajátíthat ki, nem tulajdoníthat el, s nem erőszakolhat ki magának a többi mássággal szemben előjogokat. A mérce alaptulajdonsága ugyanis éppen abban rejlik, hogy mintegy felkiáltó jelként emlékeztet, figyelmeztet arra, hogy a szabadság akkor kerül veszélybe, amikor összeférhetetlenség, kiegyenlíthetetlen ellentétek feszülnek egymásnak. Ekkor ugyanis a részek, részérdekek veszélybe hozzák az egészet, az összérdekeket. Ez a látásmód korántsem jelentheti azt, hogy mindenki korlátlanul kiélheti hajlamait, hiszen az életképes egyensúly csakis egyfajta önkorlátozást tételez fel. A libertas, szabadság nem sekélyesedhet libaralitas-sá, szabadossággá. A szabadság és diktatúra viszonylatában úgy is lehet fogalmazni, mint mondogatták ezt néhány évtizeddel korábban: a népidemokrácia olyan államforma, ahol minden tilos, de ami megengedett, az kötelező. Fordítva pedig úgy fogalmazhatnánk, hogy társadalmi béke, összhang, viszonylagosság teszi a szabadságot, és mint ilyen korlátokat szab minden kizárólagosságra törekvő részérdeknek. A szabadság nem bontható fel, nem váltható be aprópénzre, valamilyen módon a forgalomban lévő pénznemek (életformák) aranyfedezete. Az emberi társadalmak életképessége tehát a részek és az egész egyensúlyában rejlik. A részek nem törhetnek egymás ellen, mert akkor az egészet veszélyeztetik, az egész viszont nem jelenthet nivellálódást, élettelen egységesülést, kényszerzubbonyt. Valójában nap mint nap megoldásra váró feladat, amit Goethe úgy fogalmazott meg: csak az érdemli meg a szabadságot és az életet, akinek naponta meg kell küzdeni érte (Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben, der täglich sie erobern muss.). Bár gondolatmenetem középpontjába helyeztem a szabadságot, mégis sok évszázados emberi törekvések ellenére sem mondható célnak, hiszen rendeltetése van, lényegében inkább viszonyító mérték mint cél, az ember méltóságát, boldogulását szolgáló eszköz. Ha nem így lenne, akkor kivívásakor elveszítené értelmét, másként fogalmazva abszolút értékké válna. Nem árt odafigyelni József Attila megfogalmazására: Jöjj el szabadság! Te szülj nekem rendet... A cél és értelem tehát a rend, az emberi együttélés rendje, a szabadság pedig az az eszköz, amely lehetővé teszi az emberek egyenlőségét biztosító jogokat. Akkor, amikor a szabadság ténylegessé válik, egyben veszélyeket is rejt, amennyiben az említett szabadság szabadosság viszonylatában a minden megengedett tévútjára terelheti azokat, akik önmagukon kívül nincsenek tekintettel senki másra. Ennek érdekében akár szövetkeznek is egymással s a szabadság jelszavát hangoztatva ki játszák a közvéleményt, és amennyiben nem szabnak nekik időben korlátokat, ú.n. demokratikus eszközökkel érvényesítik, majd kisajátítják, mígnem kinyilvánítják a kizárólagos birtoklás jogát, nevezetesen ők szabják meg a rendet, írják elő mi a jó és mi a rossz, az ő értelmezésükben tudható meg és alkalmazható, mi az érték, minek van értelme. Ugyanakkor a hasznosság elvét követve éppen erről az oldalról válik nyilvánvalóvá, hogy a szabadságra hivatkozva a vele való visszaélés uralkodik el, egészen a nyers diktatúráig. Erről éppen Magyarorszá-

5 2014. március 28. XVIII. Évfolyam 6. szám Közélet 5 gon kellene legkevesebbet beszélni, hiszen tudható, hogy sohasem beszéltek annyit a szabadságról, sohasem hivatkoztak rá többször, mint azokban az évtizedekben, amiknek traumája még mindig terheli a lelkületet. Nos, éppen ezért nélkülözhetetlen mint etalon, általánosságban elfogadott mérce a szabadság, mert mérték nélkül nincs érték. Hozzá kell viszonyítani elméleti és gyakorlati síkon mindennapi életünket, társadalmi rendünket. Haza pedig ott van, ahol a jogegyenlőség értelmében a társadalom minden tagja otthon érezheti, tudhatja magát, nem vitatva el egyetlen polgártárstól sem a szabadsághoz, és a hazához való jogot forradalmi lelkesedésétől 1849-ben Világoson és Aradon át vezetett az út a neoabszolutizmus évtizedes tobzódásáig, amikor viszont nem kellett, nem is volt ajánlatos szabadságról beszélni, ábrándozni. Mégsem szabad elfeledni, hogy az egész kísérletezés zsákutcának bizonyult, amiből újabb és újabb megrázkódtatások vezettek a kiegyezéshez. A dinasztiának meg kellett tanulnia, hogy nem sajátíthatta ki és játszhatta fel az összbirodalom egységét mélyreható károsodás nélkül. A magyaroknak pedig igaz, nem egyszeri fogcsikorgatás közepette el kellett fogadniuk Széchenyi ajánlatát: a Monarchiában fel kellett találniuk magukat ban programként fogalmazódott meg a szabadság vívmányaként az alkotmányosság, 1867-ben valósággá vált az egész Habsburg birodalom alkotmányos alapokra helyezése. Az ellenpólusok feloldódtak, közelítettek egymáshoz az álláspontok, megtörtént azon érdekegyeztetés, amely a belső rendben lehetővé tette a politikai, gazdasági és kulturális fejlődést ban emelt fővel ünnepelhette a történelmi Magyarország ezeréves fennállását. Nagy és súlyos lecke volt, töménytelen áldozat és veszteség szegélyezte az utat, de megérte, mert nélküle elsodorta volna az országot a történelem vihara. Alig két évtizedre rá világméretű megmérettetés szakadt a birodalomra, s négyéves küzdelem után haláltusában következett be a teljes összeomlás. Igen, de ez az élet menete, a történelem szédítő folyamata, és ebben a rend és az értékek jelentenek kapaszkodót, ami csakis a szabadságból következik. Ehhez kell mindenkor ragaszkodnunk, ebben hinnünk, hogy átvészelhessük a kihívásokat, leküzdjük a buktatókat és mindenek előtt egyenes fővel járó, felelősen gondolkodó és cselekvő emberek maradhassunk. Végezetül feltehetnénk a kérdést: mi volt 1848/49 időtálló értéke? Önbecsapás nélkül is állítható, az a nagy merészség, amely az ember egyéni életénél többre becsülte a közösség, a haza javát, jövőjét. Arany János puritán egyszerűséggel adja nemzetőre szájába az altruizmus egészen magától értetődő példáját rendkívüli helyzetben: Nem is adtam a lelkemet bérbe, / Négy garajcár úgysem sokat érne, /Van nekem még öt-hat garajcárom. /Azt is, ha kell, hazámnak ajánlom. Egészen természetes, hogy jószántukból, saját meggyőződésükből csaptak fel a zászló alá a haza fiainak tízezrei. Nagyon sok tanulságos, felemelő eset mellett az emberi nagyságnak azt a példáját hagyta ránk örökségül, hogy az egyéni érdekek, önzés fölé helyezte a közösség, a nemzet, a haza javát mint megfellebbezhetetlen értéket. Átüt rajta a reformkor szelleme, Kölcsey üzenete: a haza mindenek előtt. Mert 1848/49 a reformkor kiteljesedéseként magyarságélményünk gyűjtőmedencéje, kimeríthetetlen forrás, amiből mindenkor erőt, megújulást meríthetünk. (Elhangzott a Hansági Múzeum kertjében március 15-én.) 48-as megemlékezés a kollégiumban 48-as kaszinó március 12-én a Hunyadi Mátyás Diákmozgalomért Alapítvány szervezésében lezajlott a 48-as kaszinó történelmi vetélkedő. Felhívásunkra helyi középiskolák diákjai (9 csapat), helyi általános iskolások (15 csapat), mosonmagyaróvári járási iskolák (8 csapat), és két csallóközi csapat jelentkeztek. Az előzetes feladat a mosoni csatáról készített rövid ismertető volt, melyet Beregszászi Balázs levéltáros értékelt. Középiskolások között első helyezést ért el a Hunyadi Mátyás Szakképző és Szakközépiskola csapata (Szabó Klaudia Rendhagyó módon emlékezett meg a mosonmagyaróvári Gulyás Lajos Kollégium az 1848/1849- es Forradalom és Szabadságharc 166. évfordulójára. Az intézmény meghívására március 11-én a jánossomorjai Rizikó Faktor zenekar adott ünnepi műsort. A diákok verses összeállítással készültek. és Hatoss Letícia).Általános iskolások között az Ujhelyi Imre Általános Iskola csapata (Gősi Máté, Szabó Dávid, Trapli Szabolcs) győzött. A mosonmagyaróvári járás csapatai között első helyezést ért el a rajkai Békefi Ernő Általános Iskola csapata (Domonkos Aida, Nagy Alexandra, Sághy Gergő). A rendhagyó vetélkedő során Kossuth-bankót kaptak a megoldott feladatok után a diákok, melyet a bazárban vásárolhattak el. A képen a városi általános iskolás győztes csapat látható. B.Cs. (Fotó: Krajcsó András)

6 6 programajánló Flesch Károly Kulturális Központ Színház A szív hídjai Április 3. csütörtök 19 óra Az Orfeum Bérlet utolsó előadása. Robert James Wallen Madison megye hídjai című regénye alapján az Óbudai Társaskör és az Orlai Produkciós Iroda előadása. Az előadásra csak lépcsőjegy váltható 2500 forintos jegyáron. Kiállítás KOMP-kiállítás Március 28. péntek 17 óra Ötödször indul útjára a Komp, a Kortárs Művészeti Panoráma. A tárlat április 19-ig látogatható. Gyermekprogramok Tavaszi rajzpályázat és Kaláka koncert Április 4. péntek 17 óra Az Utolsó Esély Alapítvány tavaszi rajzpályázatot hirdetett Az állatok és a természet címmel. A megnyitó után 18 órától koncertre várjuk Önöket a Kaláka együttessel. Információ: Fehér Egér Kisállat kórház vagy a Pillangó Óvodában. Tündér a padláson Április 10. csütörtök 15 óra A Móra bérlet utolsó színházi előadása a Hókirálynő Meseszínpad előadásában. Előzetes! A Kolompos együttes koncertje Április 14. hétfő 9 óra, 10 óra 30 perc és 15 óra 15 perc. Szabadelőadások. A Kolompos együttes koncertje. Jegyek korlátozott számban válthatók a Flesch Károly Kulturális Központ jegyirodájában 1200 forintos jegyáron. FIÓK Ifjúsági klub Hétköznap óra Szombaton óra Ingyenes internet- és számítógép használat, leckeíró műhely, kézműves foglalkozások, tanácsadások (jogi, pszichológusi, pénzügyi, március 28. XVIII. Évfolyam 6. szám pályaválasztási, álláskeresési), színes klubfoglalkozások. A tanácsadásokon való részvételhez előzetes időpont egyeztetés szükséges a 96/ es telefonszámon nyitvatartási időben, a többi programot a fiatalok bejelentkezés nélkül igénybe vehetik. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Minden programon és tanácsadáson való részvétel ingyenes! Zene tánc A MOFÉM Fúvószenekar koncertje Március óra Jandó Jenő és a Győri Filharmonikusok Április 9. szerda 19 óra A Filharmonikus Hangversenybérlet utolsó előadása. Vezényel: Berkes Kálmán. Zongorán közreműködik: Jandó Jenő. Műsor: P. I. Csajkovszkij: b-moll zongoraverseny, op. 23, E. Grieg: Peer Gynt szvit és P. I. Csajkovszkij: Rómeó és Júlia nyitányfantázia. A bérletes előadásra korlátozott számban jegyek is válthatók a Flesch Károly Kulturális Központ jegyirodájában 4500 forintos jegyáron. XII. Flesch Táncfesztivál Április 12. szombat 10 órától - Elődöntő Április 26. szombat 14 órától - Döntő A Flesch Központ tizenkettedik alkalommal rendez táncfesztivált, amelyre a városból, a megyéből és az ország bármely településéről várják a bemutatkozni és versenyezni vágyó táncosokat és tánccsoportokat A és B kategóriában. A versenyre modern-, látvány-, sport-, illetve trend táncokat előadó táncosok és tánccsoportok jelentkezhetnek (diszkótánc, társastánc, jazz tánc, hip-hop, fitness, freestyle- break, akrobatikus rock and roll, show tánc, fashion dance...) két kategóriában, korcsoportonként és létszám szerint. Az elődöntőt bárki megtekintheti, belépőjegy ára: 800 Ft. A közönségdíj a belépőjeggyel rendelkező nézők szavazatai alapján kerül kiadásra. Belépőjegy a döntőre: az 1. részre (B kategóriás versenyzők), vagy a 2. részre (A kategóriás versenyzők) szóló jegy ára: 1000 Ft, mindkét részre szóló jegy ára: 1500 Ft. Jelentkezni -ben, levélben, vagy személyesen is lehet az intézmény honlapjáról letölthető jelentkezési lappal, a részletes kiírás is ott olvasható. Jelentkezési határidő: április 6. Előzetes! Koncz Zsuzsa koncert Április 17. csütörtök 19 óra Jegyek válthatók a kulturális központ jegyirodájában válthatók. Civilek Felhívás XXIV. Moson Megye Színjátszó Találkozóra Jelentkezési határidő: március 31. A találkozóval kapcsolatban a 96/ as számon valamint az címen lehet érdeklődni. Egyéb 24 órás vetélkedő Április 5. szombat 9 óra A Flesch 30 programsorozat keretében rendhagyó módon a Flesch Károly Kulturális Központ ad otthont idén a 24 órás vetélkedőnek felidézve a 80-as, 90-es évek Non-Stop vetélkedőinek emlékeit. Mindenkit sok szeretettel várunk nézőnek is! Új Klubok - Flesch Központ Kezdő hastáncoktatás Április 8. kedd 18 óra Kezdő hastáncoktatás indul. Ingyenes bemutató óra gyermekek és felnőttek részére Angyal Krisztina táncoktató vezetésével és a Kelet Lányai hastánccsoport tagjainak közreműködésével. Mindenkit szeretettel várnak. További információ: Angyal Krisztina: 0620/ ,

7 2014. március 28. XVIII. Évfolyam 6. szám programajánló 7 Fehér Ló Közösségi Ház Kiállítás Kiállítás -a mosoni zsidók életéről Április óra A mosoni zsidóság életéről a XVIII. sz. végétől láthatunk kiállítást, a Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára Mosonmagyaróvári Fióklevéltára rendezésében. A kiállítást Radnóti Zoltán rabbi nyitja meg. Gyermekprogramok Bütykölő szakkör Március 28. péntek 17 óra 30 perc Tojásmelegítőket, puha nyuszikat és tojásokat készítünk. Április 5. szombat 17 óra 30 perc A foglalkozáson húsvéti lámpásokat készítünk, valamint lesz üvegfestés és gyertyamártás is. Szeretettel várunk minden érdeklődőt! Bővebb felvilágosítást Csonkáné Sörös Katalin szakkörvezető nyújt a 30/ es telefonszámon. Április 11. péntek 17 óra 30 perc A foglalkozáson színes lakásdíszeket, vidám kacsákat, katicákat készítünk és lesz origami papírhajtogatás Möhöly Magdolna óvónővel. Szeretettel várunk minden érdeklődőt! Bővebb felvilágosítást Csonkáné Sörös Katalin szakkörvezető nyújt a 30/ es telefonszámon. Az ördög kútja vasi mende-mondák Április 9. szerda 10: Fehérlófia Bérlet, 14.30: Csodaló Bérlet, április 10. csütörtök 9:Vasgyúró Bérlet, 10.30: Kőmorzsoló Bérlet (Széchenyi terem) A Mesebolt Bábszínház előadása. Nem jó az ördögöt a falra festeni, mert megjelenik! A délutáni előadásra belépőjegyet is lehet váltani 1000 forintért. Húsvéti játszóház Április 12. szombat 9 óra 30 perc Húsvéti játszóház, amelyben tavaszi díszeket és húsvéti ajándékokat készítünk. Aki szeretne, festhet tojást is, amelyhez 1-2 darab főtt vagy kifújt tojást kell hozni. A részvétel ingyenes! Mindenkit szeretettel várunk. Zene tánc Tavaszváró dalosünnep Április 4. péntek 18 óra A hagyományos kórustalálkozón városunk énekkarai adnak műsort a zeneszerető közönségnek. Fellépő kórusok: a Lajtha László Vegyeskar (karvezető: Wenczlerné Csiki Ilona) és vendégkórusunk a Dunakiliti Vegyeskar (karvezető: Mayer Gizella), a Vissz- Hang Vegyeskar (karvezető: Kiss Veronika és Szodfridt Gyula), a Heideröslein Német Nemzetiségi Dalkör (karvezető: Marquetantné Wágner Ilona), a Gradistyei Horvát Kórus (karvezető: Kiss Veronika) a magyaróvári Szent Gotthard Plébániatemplom Szent Krisztina Kórusa (karvezető: Szalainé Sándor Katalin) és a Halmos László Énekegyüttes. A rendezvényt Csiszár Péter, a Flesch Károly Nonprofit Kft. igazgatója nyitja meg. Egyéb A harmonikus személyiség Április 3. csütörtök 18 óra Tóth Katalin Ágnes előadása. A mintegy egyórás előadáson a személyiség mozgatórugóiról, az érett személyiség jellemzőiről és a személyiségfejlesztés lehetőségeiről lesz szó. Origami szakkör Április 7. hétfő 15 óra 30 perc Origami szakkör felnőtteknek, érdeklődő gyerekeknek Möhöly Magdolna óvónő vezetésével. Tudás-kapu sorozat Április 7. hétfő 18 óra Álomfejtés - előadó: Sághy Kálmán.. Bővebb felvilágosítást Noszov Valentin klubvezető nyújt a 70/ os telefonszámon. Költészetnapi irodalmi kávézó Április óra A rendezvény háziasszonya: Zemplenszkyné Rujder Éva, a Baráti Kör a Művészetért alapítvány meghatározó tagja, aki szeretettel látja a versszerető, versmondó fiatalokat és felnőtteket, akik itt elmondhatják kedvenc versüket. Az esemény zárásaként a Haller iskola tanulói adnak irodalmi műsort a József-Attila szobornál, ahol elhelyezzük a megemlékezés virágait, majd ellátogatunk a Radnóti szoborhoz is. Minden kedves érdeklődőt szeretettel látunk! Mozi Pulykaland Március szombat-vasárnap 18 óra Magyarul beszélő, amerikai animációs vígjáték Szerelem a felhők felett Április óra Magyarul beszélő, francia romantikus film12 éven felülieknek! Julie három éve szakított Antoinenel, a javíthatatlan nőcsábásszal. A képzőművészként egyre sikeresebb Julie, közelgő esküvőjére utazik vissza New York-ból Párizsba, ám a légitársaság hibájából a business class-on kap csak helyet. A gépre felszállva a legnagyobb meglepetésére Antoine ül mellette, aki egy új állás reményében repül haza Franciaországba. Hárommal több esküvő Április óra Magyarul beszélő, spanyol romantikus vígjáték 16 éven felülieknek! Ruth semmi másra nem vágyik, csak a boldogságra, és egy férfira, aki szereti. Ezért elképzelni sem tud rosszabbat, mint, hogy egy lakodalomban szakítson vele a barátja.

8 8 Közélet Találkozás Jelenits atyával Egy rendhagyó irodalomóra margójára Február 24-én ültem a piarista kápolnában, többedmagammal. Kora délután volt, az ablakokon beszűrődő tavaszi fényben vártunk valakit. Csupa nagybetűvel kellene írnom róla, aki ismeri, tudja miért. Hallgattam már őt sokszor, sokféle helyzetben, lelkigyakorlatokon, rádióban, televízióban, amikor csak tehettem. Ez a hallgatni vágyás vitt most is az előadására. Rossz szó ez az ő esetében, mert sohasem előad, hanem át. Átad valamit abból az Istentől megáldott, hatalmas tudásból, ami az övé; csendesen, szelíden, mélységes alázattal, ami csak az igazán nagy emberek sajátja. Jelenits István atya jött el hozzánk Mosonmagyaróvárra és újra megérintette a lelkünket. Sík Sándorról mesélt nekünk, a nagyszerű piarista költő tanárról, a piarista rendtartomány egykori rendfőnökéről. Piarista berkekben nincs tanár, s remélhetőleg gyermek, aki ne hallott volna már Sík Sándorról. (Könyvtárunk is az ő nevét viseli.) De tudom, hogy így kevesen. Megidézte a költő kora gyermekkorának gondtalanságából fakadó játékos könnyed rímeit, az élet szépségét mindenütt látó verseit. Éreztette velünk, milyen könnyen verselt, milyen könnyen fakadt tolláról a szó. Mesélt arról, hogy az első világháború eseményei, a történelem viharai hová, merre sodorták, s ezek az élmények miként hatottak költészetére és tanár létére. Hallgattuk őt csöndben, a piarista kápolnában. Az elhangzott versek, mint megannyi imádság zengtek a szent falak között. Csoda volt a délután, Isten egyszerű, hétköznapi csodája. Jó, hogy gimnazistáinkkal együtt a részesei lehettünk. Pénzesné Börzsei Anita, tanítónő március 28. XVIII. Évfolyam 6. szám Tamás Olivér országos harmadik helyezést ért el A debreceni Református Kollégiumban óta áll a mostani helyén - tartotta a magyar országgyűlés képviselőháza üléseit január 9-étől május 31-éig, és itt alakult meg december 21-én az ideiglenes nemzetgyűlés. E méltán híres épületének falai között rendezték meg február 8-án a Ne felejtsek! országos anyanyelvi levelező verseny döntőjét, melyre az ország minden részéből érkeztek diákok. Az ünnepélyes megnyitó után a döntőben 45 perc állt a tanulók rendelkezésére, hogy bebizonyítsák felkészültségüket. A feladatok között volt nyelvtani tudást mérő feladvány, rövid szöveg értelmezése és rövid szöveg alkotása is, amelyen az akaratlagos írás képességi szintjét tudták mérni. A darnózseli iskola 5. osztályos tanulója Tamás Olivér nagyon jó teljesítményt nyújtva az előkelő harmadik helyet érdemelte ki a szigorú zsűri döntése alapján. Felkészítő tanára Fet tikné Szabó Krisztina volt. A helyezésért járó oklevelet Széplaki Erzsébet tanító, magyar szakos tanár, az Apáczai Kiadó Aranytoll-díjas tankönyvszerzője adta át ünnepélyes keretek közt. Talpas Balázs

9 2014. március 28. XVIII. Évfolyam 6. szám Hírek-információk 9 Zöldhulladék gyűjtés A város önkormányzata értesíti a mosonmagyaróvári lakosságot, hogy március 14-től március 31-ig a Barátság úti hulladékudvar mellett közterületen lehetőség nyílik az ingatlanokon keletkezett zöldhulladékok térítésmentes átadására. A közterületen elhelyezett konténerbe áttetsző zsákban lehet elhelyezni a zöldhulladékot minden olyan ügyfélnek, aki hulladékszállítási díjtartozással nem rendelkezik. A közterületi gyűjtőpont hétköznaponként óra között, míg szombatonként 8-15 óra között áll az ügyfelek rendelkezésére. Lapzárta után érkezett Április 4-én pénteken 18 órakor nyílik a a kulturális központ nyitott galériájában a bruckneudorfi Fotóklub kiállítása a Mosonmagyaróvári Fotóegyesület szervezésében. A tárlatot dr. Nagy István országgyűlési képviselő, Mosonmagyaróvár város polgármestere nyitja meg. A kiállítás április 19-ig látogatható az intézmény nyitva tartási idejében.. Felnőtt ruhabörze lesz a kulturális központban április 6-án, vasárnap óra között! A Mosonvármegye következõ száma április 11-én jelenik meg. Lapzárta 4-én! A Zsidanits társaság előadássorozata TÜZELŐ ÉS ÉPÍTŐANYAG KERESKEDÉS Április 3. (csütörtök) A CSA- LÁD A hit és a hűség együtt jár. Előadók: Cseh Sándor és Smodics Katalin, orvos-házaspár. Április 24. (csütörtök) A KUL- TÚRA A kultúra elsőbbségét valljuk a technológiával szemben. Előadó: Várnai Péter, címzetes prépost, esperes, plébános. (Helyszín: A Piarista-iskola!) TELEFON: , NÉZZEN BE HOZZÁNK A HALÁSZI ÚTON! JÓSZÍV Önsegélyző Pénztár Részletes felvilágosítás és ügyintézés: ANUBISZ Temetkezési Kft. Mosonmagyaróvár, Városkapu tér 9. Tel.: 96/ Ügyelet: 06-30/ Célja, hogy a pénztár tagjai eltemetésükről még életükben gondoskodni tudjanak, saját elképzelésüknek megfelelően. ANUBISZ Temetkezési Kft. Mosonmagyaróvár, Városkapu tér 9. Telefon: 96/

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig PROGRAMAJÁNLÓ 2012. április hónapra a GYERMEKEK HÁZÁBA www.gyhgyor.hu ZENEBÖLCSI ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig 6 hónapos kortól 3 éves korig várjuk az apróságokat és szüleiket.

Részletesebben

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA Erkel Ferenc Művelődési Központ 2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA 2092 Budakeszi, Fő u. 108. Tel/fax: 06-23-451-161 www.efmk-budakeszi.hu, info@efmk-budakeszi.hu Szeptemberi programjaink Szeptember 20-án, (péntek)

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban október 7-13. Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Győr KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban

Részletesebben

2012. 12. 13-án, csütörtökön véradás lesz a művelődési házban. 9 órától délután 4 óráig tart a véradás.

2012. 12. 13-án, csütörtökön véradás lesz a művelődési házban. 9 órától délután 4 óráig tart a véradás. December 12. 17.00 órakor kiállítás megnyitó a művelődési házban: Takács Gabriella kézműves, szövő szakember kiállítása. Megnyitja: Adorjáni Endre (20 éves a bátaszéki rajztagozat keretében) 2012. 12.

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja - megyei rendezvény az életet az éveknek" Zm. Szövetség klubjai részére

Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja - megyei rendezvény az életet az éveknek Zm. Szövetség klubjai részére PROGRAMJAINK: Keresztury Dezső Általános Művelődési Központ 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 21. Tel: 92/314-120, Fax: 92/815-522 E-mail: info@kereszturyamk.hu Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja

Részletesebben

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 SZEPTEMBER Szeptember 16. kedd 18:00 Találkozás a festészettel I. Színek versek hangulatok: Hölgyek ecsettel és tollal Festménykiállítás

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program 10 - A Bocskai István Ált. Isk. és AMI fúvószenekarának és majorette csoportjának bemutatója - Bocskai István

Részletesebben

SZÍNHÁZ. A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: Bérletvásárlás és további információ:

SZÍNHÁZ. A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: Bérletvásárlás és további információ: SZÍNHÁZ A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: 2010. október 30. Cirkuszhercegnõ (operett) 2010. november 27. Vidám kísértet (komédia) 2011. január 29.

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

Január. Február. 03. szombat, 18 óra. 12. hétfő, 18 óra. 22. csütörtök, 17 óra. 24. szombat

Január. Február. 03. szombat, 18 óra. 12. hétfő, 18 óra. 22. csütörtök, 17 óra. 24. szombat Január 03., 18 óra 12. hétfő, 18 óra 22. csütörtök, 17 óra 24. Újévi koncert R: Jánossomorjai Fúvós Egyesület Info: Wennesz József Károly tel.: 20/435-8431 www.jfe.hu Megemlékezés a doni áttörés 66. évfordulója

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE / Székesfehérvári Nemes Nagy Ágnes Kollégium 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u. 13. Tel: 22-500-231 Fax: 22-500-290 ESEMÉNYNAPTÁR A 2016-2017-ES TANÉVRE Készítette: Nyikusné Tatai Szilvia igazgatóhelyettes

Részletesebben

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek 1. sz. melléklet 2017. évi Városi rendezvényterv Készítette: Ferenczné Fajta Mária mb. intézményvezető I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek I. Nemzeti és állami ünnepek Március 15. Az 1848/49-es

Részletesebben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Hírek, életút

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Hírek, életút Megyei Tudástár kialakítása: Borsod-Abaúj-Zemplén megye könyvtári hálózata nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra Január 02. 15. 19. kedd 22. 23. 30. 01. hétfő 06. 16:30 12. Újévi koncert R: Jánossomorjai Fúvós Egyesület tel.: 20/435-8431 www.jfe.hu Megemlékezés a doni áttörés 67. évfordulója alkalmából H: Kalafszky

Részletesebben

2009. október 11.: Kalóz-party

2009. október 11.: Kalóz-party Kalóz-party 2009. október 11.: Kalóz-party A Közösségi Ház mellett lévő régi épületből a felnőtt részleggel egy épületbe költözött át a Gyermekkönyvtár. A hivatalos megnyitó ünnepségen Tállai András polgármester

Részletesebben

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok 03. 05. 06. 07. 09. 12. Körök Karika Lívia mandala kiállításának megnyitója. Megtekinthető: november

Részletesebben

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12.

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. A feladatok ellátásában közreműködők: Csoport neve, összetétele életkor szerint

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

Kaszás Attila Kulturális fesztivál 2015

Kaszás Attila Kulturális fesztivál 2015 Kaszás Attila Kulturális fesztivál 2015 Zsigárd 2015. július 13-augusztus 8. 2015. július 13-17. Kistérségi nyári kézműves tábor Helyszín: tájház Napi foglalkozások: 09:00-14:00 5 napon keresztül különböző

Részletesebben

100 éve született Radnóti Miklós

100 éve született Radnóti Miklós 100 éve Miklós született Radnóti 100 éve született Radnóti Miklós április 15-én emlékeztünk könyvtárunkban Radnóti Miklós (1909-1944) születésének 100. évfordulójára a Radnóti-év keretén belül. A rendezvényen

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK

TANULMÁNYI VERSENYEK TANULMÁNYI VERSENYEK Német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny megyei forduló Felkészítő: Cser Márta, Kornerné Kosztich Julianna, Tóth Zoltánné Kelemen Mária 1. kategória 2. hely: Tánczos Regina 2.a

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

PROGRAMFÜZET. 2015. február június

PROGRAMFÜZET. 2015. február június PROGRAMFÜZET 2015. február június 2 www.algyokultura.hu ADATOK Faluház Búvár u. 5. Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8-20 óráig, rendezvények esetén ettől eltérően. Hétvégenként a rendezvényeknek megfelelően.

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

Családok Európai Éve 2014.

Családok Európai Éve 2014. A TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT KÖRÖSÖK VIDÉKE EGYESÜLET BÉKÉSCSABA 48. MAGYAR NYELV HETE BÉKÉS MEGYÉBEN 2014. április 7-19. Családok Európai Éve 2014. Társadalmi felelősségvállalási pályázati kollégiuma

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu Tisztelt Képviselő-testület! Idén 21. alkalommal rendezzük meg a Városnapokat szeptember 13. és 15. között, ahol a legkülönfélébb

Részletesebben

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7.

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. KEDVES INTÉZMÉNYVEZETŐ! Egy ünnepi programfüzetet tart a kezében, amely a Váci Mihály Gimnázium fennállásának 50. évfordulója alkalmából színes, tartalmas,

Részletesebben

Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit

Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit a Dávid Gyula születésének századik évfordulója alkalmából rendezendő koncertekre, 2013. május 2. és május 9. között

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város 2015.évi Közművelődi Rendezvénytervének elfogadásáról A Képviselő-testület Nyírbátor Város

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény FORGATÓKÖNYV KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT FEJLESZTÉSI ÉS PROJEKTIGAZGATÓSÁG 1051 Budapest, Nádor u. 32. www.klik.gov.hu Iskolánk idén ünnepli 110. évfordulóját, ennek alkalmából egy egész élménynapot

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2017. február 01. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! S O M O G Y M E G Y E I Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és júniusi programjainkat ajánljuk figyelmébe, külön felhívnánk figyelmét a MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJÁRA! Programok: Múzeumok

Részletesebben

Látnivalók, múzeumok, egyéb szolgáltatók nyitva tartásai Szilvásváradon

Látnivalók, múzeumok, egyéb szolgáltatók nyitva tartásai Szilvásváradon Látnivalók, múzeumok, egyéb szolgáltatók nyitva tartásai Szilvásváradon Szilvásvárad Állami Erdei Vasút: Október 31-ig naponta, az 1 -es jelzésű vonatok indulnak a Szalajka-völgybe: 10:30, 11:30, 13:00,

Részletesebben

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptárja

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és májusi programjainkat ajánljuk figyelmébe! Programok: Népi Kalendárium 2011. május 14. A Népi Kalendárium májusi témája a gyapjú. Ez alkalommal

Részletesebben

VÁROSÜNNEP Rudabánya

VÁROSÜNNEP Rudabánya VÁROSÜNNEP Rudabánya Magyarország Európai Unióhoz csatlakozása 10. évfordulójának jegyében Programok III. Ásványgyűjtő Fesztivál, Rudabánya 2014. szeptember 5. VII. Városnap, Rudabánya 2014. szeptember

Részletesebben

2006. január. Dialógusok Konferencia a határmenti kulturális együttműködésről Sátoraljaújhely 13. Péntek

2006. január. Dialógusok Konferencia a határmenti kulturális együttműködésről Sátoraljaújhely 13. Péntek 219 ESEMÉNYNAPTÁR Kiemelkedő közművelődési, amatőrművészeti események 2006-ban Információ: Magyar Művelődési Intézet, 1011, Corvin tér 8. Telefon: +36-1-201-5053, fax: +36-1-201-5764, e-mail: esemeny@mmi.hu

Részletesebben

A III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivál 2014 Budapest.

A III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivál 2014 Budapest. A III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivál 2014 Budapest. Bevezetés III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivált a III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivál Szervezőbizottság rendezi meg

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

Találkozzunk a könyvtárban!

Találkozzunk a könyvtárban! Találkozzunk a könyvtárban! Országos Könyvtári Napok 2014. október 13-19. A Berzsenyi Dániel Könyvtár megvalósult programjai Életkortól és lakóhelytől függetlenül, minden korcsoport számára állítottunk

Részletesebben

XII. Nemzetközi GoldStars Kupa WTF Taekwondo verseny. 2015. április 25. Budapest

XII. Nemzetközi GoldStars Kupa WTF Taekwondo verseny. 2015. április 25. Budapest XII. Nemzetközi GoldStars Kupa WTF Taekwondo verseny 2015. április 25. Budapest Kiíró: Rendező: Versenyigazgató: Főbíró: A verseny fővédnöke: Időpont: Helyszín: Magyar Taekwondo Szövetség GoldStarS Sportegyesület

Részletesebben

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok Biharkeresztes 2013. Őszi Kulturális Programok Szeptember havi programok ITTHON VAGY MAGYARORSZÁG, SZERETLEK Szüreti Felvonulás és Bál Időpont: 2013. szeptember 28. 14.00 óra Helyszín: Városi Sportcsarnok

Részletesebben

TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT. 2014. november 10 - november 14.

TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT. 2014. november 10 - november 14. TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT 2014. november 10 - november 14. A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT PROGRAMJA 2014. november 10 - november 14. November 10. hétfő 13 45 óra Megnyitó 14 00 óra Matematika verseny I. forduló

Részletesebben

OKTÓBER 14. KEDD 10:00. CIRÓKA MÓKA babafoglalkozás. Helyszín: Gyermekkönyvtár 16:00 SZOLNOKI KALENDÁRIUM

OKTÓBER 14. KEDD 10:00. CIRÓKA MÓKA babafoglalkozás. Helyszín: Gyermekkönyvtár 16:00 SZOLNOKI KALENDÁRIUM OKTÓBER 14. KEDD 10:00 CIRÓKA MÓKA babafoglalkozás 16:00 SZOLNOKI KALENDÁRIUM Az induló helyismereti klub vendége a VERSEGHY KÖR HÍDVÉGI ILONA: Szemelvények a szolnoki gépipari technikum történetéből című

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

XIII. évfolyam - 9. szám 2012. Október (a Dr. Brusznyai Árpád Művelődési Ház és Könyvtár előtti kopjafánál rossz idő esetén a nagyteremben) október 24. (szerda) 17:00 Könyvtár TOP lista - szeptember 1.

Részletesebben

Egységre van szükség, nem törzsi háborúkra

Egységre van szükség, nem törzsi háborúkra A nemzeti mitológia erőt és erkölcsöt ad Bölcsességet, a saját hibák felismerésének képességét, éles elmét, szívet és lelket kért Istentől Kőbánya országgyűlési képviselője a forradalom ünnepén. Dr. György

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

Előadó: Előkészítette: Véleményezte:

Előadó: Előkészítette: Véleményezte: Előterjesztés Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére, a 11. számú Tájékoztató a 2015. éi városi rendezvénytervről tárgyú napirendi pontjához Előadó: Tölgyesi

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY CSODÁT VIRÁGZIK A JELEN REFORMÁTUS ISKOLÁK ORSZÁGOS E - VERSMONDÓ KATEGÓRIA Fekete Kiara Mercédesz 6.a 2. Simonné Varga Katalin ANYANYELVI JÁTÉKOK JÁTÉKOS ANYANYELV ORSZÁGOS DÖNTŐ Takács Noémi Nagy Nelli

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Gárdonyi Géza területi matematikaverseny (Ács) A versenyen évfolyamonként egy-egy tanuló vett részt. 4. évfolyam Nagy Adél 6. évfolyam Kocsis Anett 8. évfolyam Kelemen

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal KOSZORÚZÁSOK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK OKTÓBER 19-én pénteken 9.30 a Romek emlékoszlopnál (Szentpéteri kapu) Közreműködnek a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói 10.30 Ünnepi műsor a Miskolci Egyetemen 12.00

Részletesebben

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok 03. Körök Karika Lívia mandala kiállításának megnyitója. Megtekinthető: november 20-ig. XV. Könyvszalon

Részletesebben

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program ÁPRILIS 1-3. (csütörtök-szombat) III. Bihar-Bihor Amatõr Diákszínjátszó Fesztivál színházterme ÁPRILIS 8. (csütörtök) 17 óra A GOBLEIN kör gyûlést tart Szõllõsi Imréné vezetésével Munkákat lehet hozni

Részletesebben

Nyírbátor Város 2014. évi Közm vel dési Rendezvényterve. I. Kiemelt Önkormányzati programok

Nyírbátor Város 2014. évi Közm vel dési Rendezvényterve. I. Kiemelt Önkormányzati programok Ny rbætor VÆros 2014. Øvi K zm vel døsi RendezvØnyterve Nyírbátor Város 2014. évi Rendezvényterve I. Kiemelt Önkormányzati programok Magyarország nemzeti ünnepei: Március 15. Augusztus 20. Október 23.

Részletesebben

KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Kultúra) 2007. év

KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Kultúra) 2007. év KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Kultúra) 2007. év A tevékenység meghatározása 2007 évben a Kulturális és Sport sorsz. A pályázó neve és az összeg rendeltetése

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Intézményünk három szervezeti egységből áll: óvoda, általános iskola, kollégium. Óvoda Felvételi lehetőség: Óvodánkba

Részletesebben

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny Fizika 2014. április 8-án Hidy Gábor 8.c osztályos tanulónk részt vett az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóján és továbbjutott az országos döntőbe.

Részletesebben

2013. Február XIV. évfolyam - 2. szám Bútorbörze 2013. március 2.-án (szombaton) 9:00-12:00 óráig a tűzoltószertárnál a művelődési ház használt bútoraiból (székek, szekrények, asztalok) börzét tartunk.

Részletesebben

Újra indul a Teleház! Folyamatosan bõvülõ szolgáltatásokkal várjuk vendégeinket a Mûvelõdési Központban. Szolgáltatások:

Újra indul a Teleház! Folyamatosan bõvülõ szolgáltatásokkal várjuk vendégeinket a Mûvelõdési Központban. Szolgáltatások: Tervezett program: 1530 Március idusára - Ünnepi mûsor Elõadják: A Bocskai István Általános Iskola és AMI 8.a osztályos tanulói Felkészítõ tanár: Váradiné Szabó Katalin Helyszín: Templomkert 1550 Koszorúzás

Részletesebben

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása Programajánló Szeptember 12-ig megtekinthető Előtéri fotókiállítás: Nyugat-nógrádi barangoló Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából

Részletesebben

XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat

XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat Az idei évben is megvalósul a figyelemfelhívó és ismerető programokkal színesített városi és megyei Közbiztonsági Rendezvénysorozat. Az alábbiakban összegezzük, milyen

Részletesebben

BékésVáros Önkormányzati Híradója. www.bekesvaros.hu ingyenes 2015. május XVIII. évfolyam 3. szám

BékésVáros Önkormányzati Híradója. www.bekesvaros.hu ingyenes 2015. május XVIII. évfolyam 3. szám Városházi BékésVáros Önkormányzati Híradója www.bekesvaros.hu ingyenes 2015. május XVIII. évfolyam 3. szám Megemlékezés a trianoni békeszerződés 95. évfordulója alkalmából 2015. június 4. (csütörtök) 17

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

a fák táncra állanak.

a fák táncra állanak. 2015. április 10-én ismét a költészet parkjává alakul a KÖSZI előtti tér. A Költészet Napja Kőbányán ebben az évben is olyan különleges rendezvény lesz, amelyre érdemes jelentkezni gyerekeknek és felnőtteknek

Részletesebben

Miskolci Musical- és Dalszínház bemutatja: A lányok a lányok című műsorát május 04. péntek óra helyszín: Dallmayr Kávézó Jegyár: 400 Ft

Miskolci Musical- és Dalszínház bemutatja: A lányok a lányok című műsorát május 04. péntek óra helyszín: Dallmayr Kávézó Jegyár: 400 Ft Miskolci Musical- és Dalszínház bemutatja: A lányok a lányok című műsorát 2012. május 04. péntek 19.00 óra helyszín: Dallmayr Kávézó Jegyár: 400 Ft SZEZONBÉRLET Pjotr Iljics Csajkovszkij: Olasz capriccio

Részletesebben

https://suliszerviz.com/kiemelt-rendezvenyek/259-xi-diaktarlat-2016-dijazott-alkotasok

https://suliszerviz.com/kiemelt-rendezvenyek/259-xi-diaktarlat-2016-dijazott-alkotasok Szép eredményeket értek el rajzosaink októberben. Három rajzpályázat eredményeinek összefoglalása képekkel: 1. XI. Országos Középiskolás Képzőművészeti Diáktárlat (Hajdúszoboszló) 2. Rajzpályázat az 1956-os

Részletesebben

Ünnepélyes megnyitó június 11., szerda délután 3 óra

Ünnepélyes megnyitó június 11., szerda délután 3 óra Előzetes könyvtári programok június 2., hétfő 11.00 Hahó, könyvtársak! Megyei olvasásnépszerűsítő játék szóbeli döntője. A vetélkedő győztesei, összesen 45 gyermek egyhetes balatoni táborozáson vehet részt

Részletesebben

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév A humán munkaközösség félévi beszámolója 2014-15. tanév Készítette: Ipcsicsné Weinhoffer Csilla mkv. Zalaszentgrót, 2015. január 27. A munkaközösség tagjai magyar, történelem, valamint ének tantárgyakat

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: Visegrádi Önkormányzat 11/2001. (IX. 27.) ör. rendelete a város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről [Egységes szerkezetben a 4/2014. (III.21.) Ökt. rendelettel] Visegrád Város Önkormányzatának

Részletesebben

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet XVII. évfolyam - 2. szám 2016. Február A Magyar Kultúra Napjára kisiskolásoknak és óvodásoknak kiírt rajzpályázatra több, mint 40 rajz érkezett. Ennek eredményhirdetése következett, az eredmények a következők

Részletesebben

Közösségi szolgálat támogatása egy önkormányzat működtetésében

Közösségi szolgálat támogatása egy önkormányzat működtetésében Közösségi szolgálat támogatása egy önkormányzat működtetésében Köznevelési és Ifjúsági Feladatokat Koordináló Főosztály 2013-2014. Pölöskei Gáborné főosztályvezető Új szerepkör Új vállalások 1. Törvényben

Részletesebben

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA 2014.05.03. 05:22 szerző: Bertalan Melinda Veszprém gazdag zenei kultúráját a kiváló ének-zenei oktatás alapozta meg hangzott el a Veszprémi Történelmi Szalon 11. rendezvényén

Részletesebben

Olvassatok mindennap!

Olvassatok mindennap! Olvassatok mindennap! A könyvekben, amelyek közt nevelkedtem, láthatatlan, titkos barátokra leltem; s bár lapjaik rég elporladtak már, az illatukat azóta is őrzi kezem. Carlos Ruiz Zafón ZALAI GYERMEKKÖNYVHETEK

Részletesebben

Mozgással az Egészségért!

Mozgással az Egészségért! Mozgással az Egészségért! 2010. Június 12. (szombat) 9 óra Mátrai Gyógyintézet Mátraháza ABBA Feeling Show Ingyenes szűrővizsgálatok Közös Aerobik Színvonalas programok Gyermekvetélkedő Értékes tombolanyeremények

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 3. szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 3. szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 3. szám Kedves Olvasó! A hosszúra nyúlt hideg idő után végre élvezhetjük a tavaszt. Áprilisban nemcsak a Húsvétra készülünk kínálatunkkal, de már anyák napjára is, hiszen május

Részletesebben

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója XVI évfolyam - 11 szám 2015 November Programajánló óvoda, iskola, ápolóotthon, Tompaháti Közösségi Tér karácsonyi műsora, az estet a Szegedi Miniszínház műsora zárja Hozzon egy díszt a falu karácsonyfájára!

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

Szeptemberi októberi programok

Szeptemberi októberi programok Szeptemberi októberi programok Szeptember 17 én, 18 án iskolánkban papírgyűjtés volt. A felsőtagozat összesen 5623 kg papírt gyűjtött. A tavalyi évben többet gyűjtöttünk. Reméljük a következő tanévben

Részletesebben

JEGYÁRAK. "AZ OTTHON MELEGE". CSERÉPKÁLYHA-TÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS 9022 Győr, Kiss János u. 9. Telefon: 06-20/967-6567, Fax: 06-96/310-731

JEGYÁRAK. AZ OTTHON MELEGE. CSERÉPKÁLYHA-TÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS 9022 Győr, Kiss János u. 9. Telefon: 06-20/967-6567, Fax: 06-96/310-731 JEGYÁRAK GYŐR XÁNTUS JÁNOS MÚZEUM 9022 Széchenyi tér 5. Telefon: 96/310-588, 524-888 Fax: 96/310-731 IV. 1.-IX. 30: 10-18 óráig, (X. 1.-III. 31.:10-16 óráig) szünnap: hétfő Könyvtár: Kedd: 10-14 óráig,

Részletesebben

A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja

A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja 2014.02.21. A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján megemlékezést tartottak a városházán. A nyíregyházi önkormányzat idén immár negyedik alkalommal hirdetett a témában

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben