MOSONVÁRMEGYE. Ezernyolcszáznegyvennyolc, a kimeríthetetlen forrás. MOSONMAGYARÓVÁR ÉS KÖRNYÉKE KÖZÉLETI LAP március 28. XVIII. ÉVFOLYAM 6.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MOSONVÁRMEGYE. Ezernyolcszáznegyvennyolc, a kimeríthetetlen forrás. MOSONMAGYARÓVÁR ÉS KÖRNYÉKE KÖZÉLETI LAP 2014. március 28. XVIII. ÉVFOLYAM 6."

Átírás

1 MOSONVÁRMEGYE MOSONMAGYARÓVÁR ÉS KÖRNYÉKE KÖZÉLETI LAP március 28. XVIII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM Ezernyolcszáznegyvennyolc, a kimeríthetetlen forrás Éppen elkezdett esni az eső, akár március 15-én, amikor a Hansági Múzeum kertjében a 48-ra emlékezők gyülekezni kezdtek. Az emlékezők s nem voltak kevesen végig kitartottak. A Himnuszt követően dr. Deák Ernő történész, az Ausztriai Magyarok Központi Szövetségének elnöke, a Nyugat-Európában működő magyar egyesületek csúcsszervezetének vezetője, a Bécsi Napló főszerkesztője mondott ünnepi beszédet, amit a Theatrum Ad Flexum rövid műsora, s az emlékmű előtti főhajtás követett. A neves történész ünnepi beszédét az alábbiakban közöljük. A szabadság a hazához hasonlóan nem csupán 1848-ban forgott közszájon. II. Rákóczi Ferenc szintén pro patria et libertate bontott zászlót. Azt szokták mondani, általában arról beszélnek legtöbbet, az foglalkoztatja leginkább az embereket, amiben hiányt szenvednek. (Egyébiránt így vagyunk az egészséggel is: akkor fedezzük fel valamelyik szervünket, amikor rendellenességet tapasztalunk.) Vannak olyan helyzetek, amikor a hiány után érzékelhetővé, tapinthatóvá válik, emberközelbe kerül történetesen a sokáig nélkülözött szabadság. Ahhoz viszont, hogy felfogjuk és beazonosíthassuk, ismernünk, tudnunk kell az ellenkezőjét: függőség, elnyomás, rabság, kiszolgáltatottság. A két ellentétpár érintkezési pontján villan fel, és képesek vagyunk felfogni, vagy legalábbis sejteni: mi a szabadság, mi a haza. Utóbbiról úgy vallott Petőfi: csak ott van, ahol jog is van. Anélkül, hogy itt és most bölcselkedő értekezésbe kezdenék, csupán annyit szeretnék lefektetni, hogy a két egymáshoz nagyon is közelálló fogalom mindenekelőtt hiányukban fogalmazódik meg, a vágyakozáson túl mint elsődleges emberi cél akkor válik meghatározó élménnyé, amikor kivívása, megvalósulása után veszélybe kerül ban, a népek tavaszán Európa országainak, így Magyarország népeinek is ebben az alapélményben volt részük. Érthető tehát a kitörő öröm, majd pedig a harci kedv, amikor a szabadság vívmányaiként meg kellett védeni az alkotmányt és a hazát mint közös szerzeményt, birtokot. Első látszatra világosnak tűnt, mit jelent, mit ér a szabadság és a haza, aztán a különböző erők és érdekeltségek mentén repedések, majd szakadékok támadtak. Kossuth Lajos hiába vélte, hogy országszerte mindenkit, a haza minden népét egybe forrasztja majd a közös szabadság. Mert hamarosan nyilvánvalóvá vált, hogy az egyazon szabadság hiába osztatlan, kezdték feldarabolni és minden érdekeltség igyekezett belőle kihasítani a magáét. Ezen a ponton merül fel az egyén és közösség az állam és népei különbözősége, hogy ne mondjuk ellentéte ban a jobbágyfelszabadítással párhuzamosan megfogalmazódott a közös teherviselés, amit aztán törvénybe is iktattak. Ez esetben nem feldarabolásról, hanem a korábbi előjogok kiterjesztéséről, általánossá tételéről beszélhetünk. A 12 pontban öszszefoglalt jogok elméletileg a haza minden lakóját egyaránt megillették volna, csakhogy történetesen a nemzetiségekre vonatkoztatva csupán elméleti síkon járt ki mindenkinek ugyanazon szabadság. Ahhoz, hogy egyaránt részesüljenek, előbb-utóbb nem csupán állampolgárság, de a nyelv tekintetében is magyarokká kellett volna válniuk. (A beszéd folytatása a 4-5. oldalon olvasható!)

2 2 Közélet március 28. XVIII. Évfolyam 6. szám Kiválóság díjasok - Letette képviselői esküjét Vargyas Tibor Kiválóság díjak Mosonmagyaróvár képviselő-testülete március 13-én tartotta soros ülését. Napirend előtt itt adták át a Kiválósággal Mosonmagyaróvárért díjakat. A program nyitó eseményét még tavaly májusban tartották. A Szövetség a Kiválóságért Kht. által patronált program valójában olyan vállalkozásokat von be, akik erősítik egymással kapcsolataikat, szoros együttműködést alakítanak ki a város önkormányzatával. A vállalkozások fejlődését segítő projekt első ízben Győrben indult az elmúlt évben. A mostani díjat és a programot a Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesülettel közösen alapította a mosonmagyaróvári régió kamarai tagsága és az önkormányzat. Az egyéves program céljai között szerepelt a városi szervezetek partnerségének erősítése, a közös fejlesztések elindítása (összefogás), a kiválóság kultúra terjedésének támogatása, a meglévő gyakorlatok megosztása. A díjakat az SMR-nek, a Veritas-nak, a KG. Dental EU Kft. Hotel Lajta Parknak, az Aqua Kft-nek és a Greiner Bio- One Hungary Kft-nek nyújtották át ünnepélyes keretek között. Vargyas Tibor a Jobbik képviselője A Kopetti Tamás jobbikos képviselő halálával megüresedett mandátumot a párt kompenzációs listájának második helyén szereplő Vargyas Tibor vette át. A képviselő a helyi választási bizottság elnökétől a testületi ülés előtt vette át megbízólevelét, s dr. Nagy István polgármester előtt letette képviselői esküjét. A testület ezt követően határozott arról, hogy Vargyas Tibor mandátumszerzése okán a szociális és egészségügyi bizottság, valamint a mosoni bizottság tagja lesz. B.L. Parlamenti választások Április 6. Győr-Moson-Sopron megye 5. választókerülete (Mosonmagyaróvár) A választókerület szavazásra jogosult polgárai az alábbi jelöltek közül választhatnak. (A jelöltek nevét a sorsolás sorrendjében közöljük. Ebben a sorrendben szerepelnek a szavazólapon.) Hutkai Anna Összefogás Párt Dr. Nagy István Fidesz, KDNP Virág Mihályné KMSZ (Keresztény Magyarok Szövetsége) Nagy Attila Zoltán SMS (Seres Mária Szövetségesei) Lipovits Máté Jobbik Lehóczki Attila MSZP, Együtt, DK, PM, MLP Ködmön Szabolcs Új Dimenzió Párt Goda Bálint Zsolt Lehet Más a Politika Deák János JESZ (Jólét és Szabadság Demokrata Közösség) Nagy Ádám Magyar Munkáspárt Ódor Ferenc SEM (Sportos és Egészséges Magyarországért Párt) Mácsik János Szociáldemokraták Földvárszki István Új Magyarország Párt IMPRESSZUM: Mosonvármegye Közéleti hetilap Szerkesztőség: Moson magyaróvár, Fő u Telefon: Postacím: Mosonmagyaróvár, Fő u. 11. (Polgármesteri hivatal) magyarovar.hu Kiadja a Flesch Károly Kulturális Központ Nonprofit Kft Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc u. 14. Felelős kiadó: Csiszár Péter üv. igazgató. Munkatársak: Balassa Tamás (Fotó), Beregszászi Balázs (Múltunk), Böröndi Lajos (Főszerkesztő, Közélet), Farkas István (Hitélet), Milkovits Tibor (Babafotók), Nagy Mária (Sportfotó), Hohner Barbara (Programajánló, Kistérség), Sztranyovszky Attila (Sport), Tuba László (Múltunk) Terjesztés: Feibra Kft. (Győr). Nyomtatás: Monocopy Bt. Mosonmagyaróvár, Őz u. 4. Hirdetésfelvétel: 06-30/ Megjelenik Mosonmagyaróváron és vonzáskörzetében példányban. ISSN: A lap előfizethető a szerkesztőség címén. www. mosonvarmegye.net,

3 2014. március 28. XVIII. Évfolyam 6. szám politikai hirdetés 3

4 4 Közélet március 28. XVIII. Évfolyam 6. szám A kimeríthetetlen forrás: Dr. Deák Ernő ünnepi beszéde (Folytatás az első oldalról) Széchenyi István úgy érvelt, hogy a Habsburg birodalomban kell meglelnünk szerencsénket. Ezzel kezdetben nem volt baj, hiszen Kossuth Lajos 1848 március 3-i beszédében Pozsonyban nem csupán a magyar korona országainak, hanem a birodalom valamennyi tartományának követelte az alkotmányt, ami akkor a közös szabadság letéteményese volt. Amikor a fegyveres öszszecsapássá nőtt küzdelemben nem utolsósorban az egység hangoztatása került előtérbe, éppenséggel a birodalmi gondolat és nem az alkotmányosság lett mérvadó. Franz Grillparzer Radetzkyt éljenző versében úgy ítélte meg, hogy a tábornok tábora Ausztria (in deinem Lager ist Österreich). Olyan parola, jelszó, amely a fegyverekre épített márciusában a birodalom népeire oktrojált, kény szerített olmützi alkotmány már csak a nevében volt az, valójában a szabadság kirekesztésével akarta helyreállítani a birodalom egységét. Olyan egység volt ez, amire bár dacos, mégis természetes válasz volt a Függetlenségi nyilatkozat. Egyidejűleg az országon belül részérdekekért folyt a harc, vagyis Magyarország és Erdély nemzetiségeire ugyanolyan kényszerrel hatott a közös haza alkotmánya, ami ugyan a magyar nemzeti egységet célozta, ez viszont nem fedte a nemzetiségek érdekeit. Lényegében elmélet és gyakorlat szöges ellentétbe kerültek egymással, mint ahogyan a szabadság fogalma nem okvetlen fogja egybe a részérdekeket, tehát összefogó és tartó közös haza, és mint ilyen kényszerítő abroncs is lehet. Amennyiben elvonatkoztatunk az es szabadságharc bármennyire is logikusan levezethető, azaz megmagyarázható eseménytörténetétől, általánosságban véve a szabadság ugyan alkalmas mint mérce, etalon, azonban a maga eredetiségében sohasem ültethető át a mindennapi gyakorlatba, éspedig az emberi természet sokrétű különbözősége miatt. A természet tulajdonságok és hajlamok nem egy vonatkozásban egymásnak ellentmondó öszszessége, és ezt még egyetlen ember esetében sem lehet feloldani harmonikus egységgé, kivéve, hogy a részeket sikerül annyira lecsiszolni, egymásba illeszteni őket, hogy végül is egyediségük mellett egységbe ötvöződjenek. In plurlitate unitas, egység a sokféleségben. Minden emberi békés együttélésnek záloga a másság tudomásul vétele, azzal a kölcsönösséggel, hogy a másság nem sajátíthat ki, nem tulajdoníthat el, s nem erőszakolhat ki magának a többi mássággal szemben előjogokat. A mérce alaptulajdonsága ugyanis éppen abban rejlik, hogy mintegy felkiáltó jelként emlékeztet, figyelmeztet arra, hogy a szabadság akkor kerül veszélybe, amikor összeférhetetlenség, kiegyenlíthetetlen ellentétek feszülnek egymásnak. Ekkor ugyanis a részek, részérdekek veszélybe hozzák az egészet, az összérdekeket. Ez a látásmód korántsem jelentheti azt, hogy mindenki korlátlanul kiélheti hajlamait, hiszen az életképes egyensúly csakis egyfajta önkorlátozást tételez fel. A libertas, szabadság nem sekélyesedhet libaralitas-sá, szabadossággá. A szabadság és diktatúra viszonylatában úgy is lehet fogalmazni, mint mondogatták ezt néhány évtizeddel korábban: a népidemokrácia olyan államforma, ahol minden tilos, de ami megengedett, az kötelező. Fordítva pedig úgy fogalmazhatnánk, hogy társadalmi béke, összhang, viszonylagosság teszi a szabadságot, és mint ilyen korlátokat szab minden kizárólagosságra törekvő részérdeknek. A szabadság nem bontható fel, nem váltható be aprópénzre, valamilyen módon a forgalomban lévő pénznemek (életformák) aranyfedezete. Az emberi társadalmak életképessége tehát a részek és az egész egyensúlyában rejlik. A részek nem törhetnek egymás ellen, mert akkor az egészet veszélyeztetik, az egész viszont nem jelenthet nivellálódást, élettelen egységesülést, kényszerzubbonyt. Valójában nap mint nap megoldásra váró feladat, amit Goethe úgy fogalmazott meg: csak az érdemli meg a szabadságot és az életet, akinek naponta meg kell küzdeni érte (Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben, der täglich sie erobern muss.). Bár gondolatmenetem középpontjába helyeztem a szabadságot, mégis sok évszázados emberi törekvések ellenére sem mondható célnak, hiszen rendeltetése van, lényegében inkább viszonyító mérték mint cél, az ember méltóságát, boldogulását szolgáló eszköz. Ha nem így lenne, akkor kivívásakor elveszítené értelmét, másként fogalmazva abszolút értékké válna. Nem árt odafigyelni József Attila megfogalmazására: Jöjj el szabadság! Te szülj nekem rendet... A cél és értelem tehát a rend, az emberi együttélés rendje, a szabadság pedig az az eszköz, amely lehetővé teszi az emberek egyenlőségét biztosító jogokat. Akkor, amikor a szabadság ténylegessé válik, egyben veszélyeket is rejt, amennyiben az említett szabadság szabadosság viszonylatában a minden megengedett tévútjára terelheti azokat, akik önmagukon kívül nincsenek tekintettel senki másra. Ennek érdekében akár szövetkeznek is egymással s a szabadság jelszavát hangoztatva ki játszák a közvéleményt, és amennyiben nem szabnak nekik időben korlátokat, ú.n. demokratikus eszközökkel érvényesítik, majd kisajátítják, mígnem kinyilvánítják a kizárólagos birtoklás jogát, nevezetesen ők szabják meg a rendet, írják elő mi a jó és mi a rossz, az ő értelmezésükben tudható meg és alkalmazható, mi az érték, minek van értelme. Ugyanakkor a hasznosság elvét követve éppen erről az oldalról válik nyilvánvalóvá, hogy a szabadságra hivatkozva a vele való visszaélés uralkodik el, egészen a nyers diktatúráig. Erről éppen Magyarorszá-

5 2014. március 28. XVIII. Évfolyam 6. szám Közélet 5 gon kellene legkevesebbet beszélni, hiszen tudható, hogy sohasem beszéltek annyit a szabadságról, sohasem hivatkoztak rá többször, mint azokban az évtizedekben, amiknek traumája még mindig terheli a lelkületet. Nos, éppen ezért nélkülözhetetlen mint etalon, általánosságban elfogadott mérce a szabadság, mert mérték nélkül nincs érték. Hozzá kell viszonyítani elméleti és gyakorlati síkon mindennapi életünket, társadalmi rendünket. Haza pedig ott van, ahol a jogegyenlőség értelmében a társadalom minden tagja otthon érezheti, tudhatja magát, nem vitatva el egyetlen polgártárstól sem a szabadsághoz, és a hazához való jogot forradalmi lelkesedésétől 1849-ben Világoson és Aradon át vezetett az út a neoabszolutizmus évtizedes tobzódásáig, amikor viszont nem kellett, nem is volt ajánlatos szabadságról beszélni, ábrándozni. Mégsem szabad elfeledni, hogy az egész kísérletezés zsákutcának bizonyult, amiből újabb és újabb megrázkódtatások vezettek a kiegyezéshez. A dinasztiának meg kellett tanulnia, hogy nem sajátíthatta ki és játszhatta fel az összbirodalom egységét mélyreható károsodás nélkül. A magyaroknak pedig igaz, nem egyszeri fogcsikorgatás közepette el kellett fogadniuk Széchenyi ajánlatát: a Monarchiában fel kellett találniuk magukat ban programként fogalmazódott meg a szabadság vívmányaként az alkotmányosság, 1867-ben valósággá vált az egész Habsburg birodalom alkotmányos alapokra helyezése. Az ellenpólusok feloldódtak, közelítettek egymáshoz az álláspontok, megtörtént azon érdekegyeztetés, amely a belső rendben lehetővé tette a politikai, gazdasági és kulturális fejlődést ban emelt fővel ünnepelhette a történelmi Magyarország ezeréves fennállását. Nagy és súlyos lecke volt, töménytelen áldozat és veszteség szegélyezte az utat, de megérte, mert nélküle elsodorta volna az országot a történelem vihara. Alig két évtizedre rá világméretű megmérettetés szakadt a birodalomra, s négyéves küzdelem után haláltusában következett be a teljes összeomlás. Igen, de ez az élet menete, a történelem szédítő folyamata, és ebben a rend és az értékek jelentenek kapaszkodót, ami csakis a szabadságból következik. Ehhez kell mindenkor ragaszkodnunk, ebben hinnünk, hogy átvészelhessük a kihívásokat, leküzdjük a buktatókat és mindenek előtt egyenes fővel járó, felelősen gondolkodó és cselekvő emberek maradhassunk. Végezetül feltehetnénk a kérdést: mi volt 1848/49 időtálló értéke? Önbecsapás nélkül is állítható, az a nagy merészség, amely az ember egyéni életénél többre becsülte a közösség, a haza javát, jövőjét. Arany János puritán egyszerűséggel adja nemzetőre szájába az altruizmus egészen magától értetődő példáját rendkívüli helyzetben: Nem is adtam a lelkemet bérbe, / Négy garajcár úgysem sokat érne, /Van nekem még öt-hat garajcárom. /Azt is, ha kell, hazámnak ajánlom. Egészen természetes, hogy jószántukból, saját meggyőződésükből csaptak fel a zászló alá a haza fiainak tízezrei. Nagyon sok tanulságos, felemelő eset mellett az emberi nagyságnak azt a példáját hagyta ránk örökségül, hogy az egyéni érdekek, önzés fölé helyezte a közösség, a nemzet, a haza javát mint megfellebbezhetetlen értéket. Átüt rajta a reformkor szelleme, Kölcsey üzenete: a haza mindenek előtt. Mert 1848/49 a reformkor kiteljesedéseként magyarságélményünk gyűjtőmedencéje, kimeríthetetlen forrás, amiből mindenkor erőt, megújulást meríthetünk. (Elhangzott a Hansági Múzeum kertjében március 15-én.) 48-as megemlékezés a kollégiumban 48-as kaszinó március 12-én a Hunyadi Mátyás Diákmozgalomért Alapítvány szervezésében lezajlott a 48-as kaszinó történelmi vetélkedő. Felhívásunkra helyi középiskolák diákjai (9 csapat), helyi általános iskolások (15 csapat), mosonmagyaróvári járási iskolák (8 csapat), és két csallóközi csapat jelentkeztek. Az előzetes feladat a mosoni csatáról készített rövid ismertető volt, melyet Beregszászi Balázs levéltáros értékelt. Középiskolások között első helyezést ért el a Hunyadi Mátyás Szakképző és Szakközépiskola csapata (Szabó Klaudia Rendhagyó módon emlékezett meg a mosonmagyaróvári Gulyás Lajos Kollégium az 1848/1849- es Forradalom és Szabadságharc 166. évfordulójára. Az intézmény meghívására március 11-én a jánossomorjai Rizikó Faktor zenekar adott ünnepi műsort. A diákok verses összeállítással készültek. és Hatoss Letícia).Általános iskolások között az Ujhelyi Imre Általános Iskola csapata (Gősi Máté, Szabó Dávid, Trapli Szabolcs) győzött. A mosonmagyaróvári járás csapatai között első helyezést ért el a rajkai Békefi Ernő Általános Iskola csapata (Domonkos Aida, Nagy Alexandra, Sághy Gergő). A rendhagyó vetélkedő során Kossuth-bankót kaptak a megoldott feladatok után a diákok, melyet a bazárban vásárolhattak el. A képen a városi általános iskolás győztes csapat látható. B.Cs. (Fotó: Krajcsó András)

6 6 programajánló Flesch Károly Kulturális Központ Színház A szív hídjai Április 3. csütörtök 19 óra Az Orfeum Bérlet utolsó előadása. Robert James Wallen Madison megye hídjai című regénye alapján az Óbudai Társaskör és az Orlai Produkciós Iroda előadása. Az előadásra csak lépcsőjegy váltható 2500 forintos jegyáron. Kiállítás KOMP-kiállítás Március 28. péntek 17 óra Ötödször indul útjára a Komp, a Kortárs Művészeti Panoráma. A tárlat április 19-ig látogatható. Gyermekprogramok Tavaszi rajzpályázat és Kaláka koncert Április 4. péntek 17 óra Az Utolsó Esély Alapítvány tavaszi rajzpályázatot hirdetett Az állatok és a természet címmel. A megnyitó után 18 órától koncertre várjuk Önöket a Kaláka együttessel. Információ: Fehér Egér Kisállat kórház vagy a Pillangó Óvodában. Tündér a padláson Április 10. csütörtök 15 óra A Móra bérlet utolsó színházi előadása a Hókirálynő Meseszínpad előadásában. Előzetes! A Kolompos együttes koncertje Április 14. hétfő 9 óra, 10 óra 30 perc és 15 óra 15 perc. Szabadelőadások. A Kolompos együttes koncertje. Jegyek korlátozott számban válthatók a Flesch Károly Kulturális Központ jegyirodájában 1200 forintos jegyáron. FIÓK Ifjúsági klub Hétköznap óra Szombaton óra Ingyenes internet- és számítógép használat, leckeíró műhely, kézműves foglalkozások, tanácsadások (jogi, pszichológusi, pénzügyi, március 28. XVIII. Évfolyam 6. szám pályaválasztási, álláskeresési), színes klubfoglalkozások. A tanácsadásokon való részvételhez előzetes időpont egyeztetés szükséges a 96/ es telefonszámon nyitvatartási időben, a többi programot a fiatalok bejelentkezés nélkül igénybe vehetik. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Minden programon és tanácsadáson való részvétel ingyenes! Zene tánc A MOFÉM Fúvószenekar koncertje Március óra Jandó Jenő és a Győri Filharmonikusok Április 9. szerda 19 óra A Filharmonikus Hangversenybérlet utolsó előadása. Vezényel: Berkes Kálmán. Zongorán közreműködik: Jandó Jenő. Műsor: P. I. Csajkovszkij: b-moll zongoraverseny, op. 23, E. Grieg: Peer Gynt szvit és P. I. Csajkovszkij: Rómeó és Júlia nyitányfantázia. A bérletes előadásra korlátozott számban jegyek is válthatók a Flesch Károly Kulturális Központ jegyirodájában 4500 forintos jegyáron. XII. Flesch Táncfesztivál Április 12. szombat 10 órától - Elődöntő Április 26. szombat 14 órától - Döntő A Flesch Központ tizenkettedik alkalommal rendez táncfesztivált, amelyre a városból, a megyéből és az ország bármely településéről várják a bemutatkozni és versenyezni vágyó táncosokat és tánccsoportokat A és B kategóriában. A versenyre modern-, látvány-, sport-, illetve trend táncokat előadó táncosok és tánccsoportok jelentkezhetnek (diszkótánc, társastánc, jazz tánc, hip-hop, fitness, freestyle- break, akrobatikus rock and roll, show tánc, fashion dance...) két kategóriában, korcsoportonként és létszám szerint. Az elődöntőt bárki megtekintheti, belépőjegy ára: 800 Ft. A közönségdíj a belépőjeggyel rendelkező nézők szavazatai alapján kerül kiadásra. Belépőjegy a döntőre: az 1. részre (B kategóriás versenyzők), vagy a 2. részre (A kategóriás versenyzők) szóló jegy ára: 1000 Ft, mindkét részre szóló jegy ára: 1500 Ft. Jelentkezni -ben, levélben, vagy személyesen is lehet az intézmény honlapjáról letölthető jelentkezési lappal, a részletes kiírás is ott olvasható. Jelentkezési határidő: április 6. Előzetes! Koncz Zsuzsa koncert Április 17. csütörtök 19 óra Jegyek válthatók a kulturális központ jegyirodájában válthatók. Civilek Felhívás XXIV. Moson Megye Színjátszó Találkozóra Jelentkezési határidő: március 31. A találkozóval kapcsolatban a 96/ as számon valamint az címen lehet érdeklődni. Egyéb 24 órás vetélkedő Április 5. szombat 9 óra A Flesch 30 programsorozat keretében rendhagyó módon a Flesch Károly Kulturális Központ ad otthont idén a 24 órás vetélkedőnek felidézve a 80-as, 90-es évek Non-Stop vetélkedőinek emlékeit. Mindenkit sok szeretettel várunk nézőnek is! Új Klubok - Flesch Központ Kezdő hastáncoktatás Április 8. kedd 18 óra Kezdő hastáncoktatás indul. Ingyenes bemutató óra gyermekek és felnőttek részére Angyal Krisztina táncoktató vezetésével és a Kelet Lányai hastánccsoport tagjainak közreműködésével. Mindenkit szeretettel várnak. További információ: Angyal Krisztina: 0620/ ,

7 2014. március 28. XVIII. Évfolyam 6. szám programajánló 7 Fehér Ló Közösségi Ház Kiállítás Kiállítás -a mosoni zsidók életéről Április óra A mosoni zsidóság életéről a XVIII. sz. végétől láthatunk kiállítást, a Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára Mosonmagyaróvári Fióklevéltára rendezésében. A kiállítást Radnóti Zoltán rabbi nyitja meg. Gyermekprogramok Bütykölő szakkör Március 28. péntek 17 óra 30 perc Tojásmelegítőket, puha nyuszikat és tojásokat készítünk. Április 5. szombat 17 óra 30 perc A foglalkozáson húsvéti lámpásokat készítünk, valamint lesz üvegfestés és gyertyamártás is. Szeretettel várunk minden érdeklődőt! Bővebb felvilágosítást Csonkáné Sörös Katalin szakkörvezető nyújt a 30/ es telefonszámon. Április 11. péntek 17 óra 30 perc A foglalkozáson színes lakásdíszeket, vidám kacsákat, katicákat készítünk és lesz origami papírhajtogatás Möhöly Magdolna óvónővel. Szeretettel várunk minden érdeklődőt! Bővebb felvilágosítást Csonkáné Sörös Katalin szakkörvezető nyújt a 30/ es telefonszámon. Az ördög kútja vasi mende-mondák Április 9. szerda 10: Fehérlófia Bérlet, 14.30: Csodaló Bérlet, április 10. csütörtök 9:Vasgyúró Bérlet, 10.30: Kőmorzsoló Bérlet (Széchenyi terem) A Mesebolt Bábszínház előadása. Nem jó az ördögöt a falra festeni, mert megjelenik! A délutáni előadásra belépőjegyet is lehet váltani 1000 forintért. Húsvéti játszóház Április 12. szombat 9 óra 30 perc Húsvéti játszóház, amelyben tavaszi díszeket és húsvéti ajándékokat készítünk. Aki szeretne, festhet tojást is, amelyhez 1-2 darab főtt vagy kifújt tojást kell hozni. A részvétel ingyenes! Mindenkit szeretettel várunk. Zene tánc Tavaszváró dalosünnep Április 4. péntek 18 óra A hagyományos kórustalálkozón városunk énekkarai adnak műsort a zeneszerető közönségnek. Fellépő kórusok: a Lajtha László Vegyeskar (karvezető: Wenczlerné Csiki Ilona) és vendégkórusunk a Dunakiliti Vegyeskar (karvezető: Mayer Gizella), a Vissz- Hang Vegyeskar (karvezető: Kiss Veronika és Szodfridt Gyula), a Heideröslein Német Nemzetiségi Dalkör (karvezető: Marquetantné Wágner Ilona), a Gradistyei Horvát Kórus (karvezető: Kiss Veronika) a magyaróvári Szent Gotthard Plébániatemplom Szent Krisztina Kórusa (karvezető: Szalainé Sándor Katalin) és a Halmos László Énekegyüttes. A rendezvényt Csiszár Péter, a Flesch Károly Nonprofit Kft. igazgatója nyitja meg. Egyéb A harmonikus személyiség Április 3. csütörtök 18 óra Tóth Katalin Ágnes előadása. A mintegy egyórás előadáson a személyiség mozgatórugóiról, az érett személyiség jellemzőiről és a személyiségfejlesztés lehetőségeiről lesz szó. Origami szakkör Április 7. hétfő 15 óra 30 perc Origami szakkör felnőtteknek, érdeklődő gyerekeknek Möhöly Magdolna óvónő vezetésével. Tudás-kapu sorozat Április 7. hétfő 18 óra Álomfejtés - előadó: Sághy Kálmán.. Bővebb felvilágosítást Noszov Valentin klubvezető nyújt a 70/ os telefonszámon. Költészetnapi irodalmi kávézó Április óra A rendezvény háziasszonya: Zemplenszkyné Rujder Éva, a Baráti Kör a Művészetért alapítvány meghatározó tagja, aki szeretettel látja a versszerető, versmondó fiatalokat és felnőtteket, akik itt elmondhatják kedvenc versüket. Az esemény zárásaként a Haller iskola tanulói adnak irodalmi műsort a József-Attila szobornál, ahol elhelyezzük a megemlékezés virágait, majd ellátogatunk a Radnóti szoborhoz is. Minden kedves érdeklődőt szeretettel látunk! Mozi Pulykaland Március szombat-vasárnap 18 óra Magyarul beszélő, amerikai animációs vígjáték Szerelem a felhők felett Április óra Magyarul beszélő, francia romantikus film12 éven felülieknek! Julie három éve szakított Antoinenel, a javíthatatlan nőcsábásszal. A képzőművészként egyre sikeresebb Julie, közelgő esküvőjére utazik vissza New York-ból Párizsba, ám a légitársaság hibájából a business class-on kap csak helyet. A gépre felszállva a legnagyobb meglepetésére Antoine ül mellette, aki egy új állás reményében repül haza Franciaországba. Hárommal több esküvő Április óra Magyarul beszélő, spanyol romantikus vígjáték 16 éven felülieknek! Ruth semmi másra nem vágyik, csak a boldogságra, és egy férfira, aki szereti. Ezért elképzelni sem tud rosszabbat, mint, hogy egy lakodalomban szakítson vele a barátja.

8 8 Közélet Találkozás Jelenits atyával Egy rendhagyó irodalomóra margójára Február 24-én ültem a piarista kápolnában, többedmagammal. Kora délután volt, az ablakokon beszűrődő tavaszi fényben vártunk valakit. Csupa nagybetűvel kellene írnom róla, aki ismeri, tudja miért. Hallgattam már őt sokszor, sokféle helyzetben, lelkigyakorlatokon, rádióban, televízióban, amikor csak tehettem. Ez a hallgatni vágyás vitt most is az előadására. Rossz szó ez az ő esetében, mert sohasem előad, hanem át. Átad valamit abból az Istentől megáldott, hatalmas tudásból, ami az övé; csendesen, szelíden, mélységes alázattal, ami csak az igazán nagy emberek sajátja. Jelenits István atya jött el hozzánk Mosonmagyaróvárra és újra megérintette a lelkünket. Sík Sándorról mesélt nekünk, a nagyszerű piarista költő tanárról, a piarista rendtartomány egykori rendfőnökéről. Piarista berkekben nincs tanár, s remélhetőleg gyermek, aki ne hallott volna már Sík Sándorról. (Könyvtárunk is az ő nevét viseli.) De tudom, hogy így kevesen. Megidézte a költő kora gyermekkorának gondtalanságából fakadó játékos könnyed rímeit, az élet szépségét mindenütt látó verseit. Éreztette velünk, milyen könnyen verselt, milyen könnyen fakadt tolláról a szó. Mesélt arról, hogy az első világháború eseményei, a történelem viharai hová, merre sodorták, s ezek az élmények miként hatottak költészetére és tanár létére. Hallgattuk őt csöndben, a piarista kápolnában. Az elhangzott versek, mint megannyi imádság zengtek a szent falak között. Csoda volt a délután, Isten egyszerű, hétköznapi csodája. Jó, hogy gimnazistáinkkal együtt a részesei lehettünk. Pénzesné Börzsei Anita, tanítónő március 28. XVIII. Évfolyam 6. szám Tamás Olivér országos harmadik helyezést ért el A debreceni Református Kollégiumban óta áll a mostani helyén - tartotta a magyar országgyűlés képviselőháza üléseit január 9-étől május 31-éig, és itt alakult meg december 21-én az ideiglenes nemzetgyűlés. E méltán híres épületének falai között rendezték meg február 8-án a Ne felejtsek! országos anyanyelvi levelező verseny döntőjét, melyre az ország minden részéből érkeztek diákok. Az ünnepélyes megnyitó után a döntőben 45 perc állt a tanulók rendelkezésére, hogy bebizonyítsák felkészültségüket. A feladatok között volt nyelvtani tudást mérő feladvány, rövid szöveg értelmezése és rövid szöveg alkotása is, amelyen az akaratlagos írás képességi szintjét tudták mérni. A darnózseli iskola 5. osztályos tanulója Tamás Olivér nagyon jó teljesítményt nyújtva az előkelő harmadik helyet érdemelte ki a szigorú zsűri döntése alapján. Felkészítő tanára Fet tikné Szabó Krisztina volt. A helyezésért járó oklevelet Széplaki Erzsébet tanító, magyar szakos tanár, az Apáczai Kiadó Aranytoll-díjas tankönyvszerzője adta át ünnepélyes keretek közt. Talpas Balázs

9 2014. március 28. XVIII. Évfolyam 6. szám Hírek-információk 9 Zöldhulladék gyűjtés A város önkormányzata értesíti a mosonmagyaróvári lakosságot, hogy március 14-től március 31-ig a Barátság úti hulladékudvar mellett közterületen lehetőség nyílik az ingatlanokon keletkezett zöldhulladékok térítésmentes átadására. A közterületen elhelyezett konténerbe áttetsző zsákban lehet elhelyezni a zöldhulladékot minden olyan ügyfélnek, aki hulladékszállítási díjtartozással nem rendelkezik. A közterületi gyűjtőpont hétköznaponként óra között, míg szombatonként 8-15 óra között áll az ügyfelek rendelkezésére. Lapzárta után érkezett Április 4-én pénteken 18 órakor nyílik a a kulturális központ nyitott galériájában a bruckneudorfi Fotóklub kiállítása a Mosonmagyaróvári Fotóegyesület szervezésében. A tárlatot dr. Nagy István országgyűlési képviselő, Mosonmagyaróvár város polgármestere nyitja meg. A kiállítás április 19-ig látogatható az intézmény nyitva tartási idejében.. Felnőtt ruhabörze lesz a kulturális központban április 6-án, vasárnap óra között! A Mosonvármegye következõ száma április 11-én jelenik meg. Lapzárta 4-én! A Zsidanits társaság előadássorozata TÜZELŐ ÉS ÉPÍTŐANYAG KERESKEDÉS Április 3. (csütörtök) A CSA- LÁD A hit és a hűség együtt jár. Előadók: Cseh Sándor és Smodics Katalin, orvos-házaspár. Április 24. (csütörtök) A KUL- TÚRA A kultúra elsőbbségét valljuk a technológiával szemben. Előadó: Várnai Péter, címzetes prépost, esperes, plébános. (Helyszín: A Piarista-iskola!) TELEFON: , NÉZZEN BE HOZZÁNK A HALÁSZI ÚTON! JÓSZÍV Önsegélyző Pénztár Részletes felvilágosítás és ügyintézés: ANUBISZ Temetkezési Kft. Mosonmagyaróvár, Városkapu tér 9. Tel.: 96/ Ügyelet: 06-30/ Célja, hogy a pénztár tagjai eltemetésükről még életükben gondoskodni tudjanak, saját elképzelésüknek megfelelően. ANUBISZ Temetkezési Kft. Mosonmagyaróvár, Városkapu tér 9. Telefon: 96/

MOSONVÁRMEGYE. Tavasz, megújulás, remény, forradalom. MOSONMAGYARÓVÁR ÉS KÖRNYÉKE KÖZÉLETI LAP 2014. március 14. XVIII. ÉVFOLYAM 5.

MOSONVÁRMEGYE. Tavasz, megújulás, remény, forradalom. MOSONMAGYARÓVÁR ÉS KÖRNYÉKE KÖZÉLETI LAP 2014. március 14. XVIII. ÉVFOLYAM 5. MOSONVÁRMEGYE MOSONMAGYARÓVÁR ÉS KÖRNYÉKE KÖZÉLETI LAP 2014. március 14. XVIII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM Tavasz, megújulás, remény, forradalom Úgy vártuk már a tavaszt, hogy a még kissé hideg március eleji napfénynek

Részletesebben

MOSONVÁRMEGYE. Vasárnap elmegyünk választani!

MOSONVÁRMEGYE. Vasárnap elmegyünk választani! MOSONVÁRMEGYE MOSONMAGYARÓVÁR ÉS KÖRNYÉKE KÖZÉLETI LAP 2014. Május 23. XVIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM Vasárnap elmegyünk választani! Lapunk megjelenését követően ismét választ az ország. Képviselőket küldünk

Részletesebben

MOSONVÁRMEGYE. Nyolc évtized után felavatták a Giesswein szobrot. Választások - 2014 Lapozzon a 3. oldalra!

MOSONVÁRMEGYE. Nyolc évtized után felavatták a Giesswein szobrot. Választások - 2014 Lapozzon a 3. oldalra! MOSONVÁRMEGYE MOSONMAGYARÓVÁR ÉS KÖRNYÉKE KÖZÉLETI LAP 2013. November 22. XVII. ÉVFOLYAM 23. SZÁM Nyolc évtized után felavatták a Giesswein szobrot - A mai magyarországi és határon túli magyar politikai

Részletesebben

MOSONVÁRMEGYE. Az SMR a város legnagyobb adófizetője. MOSONMAGYARÓVÁR ÉS KÖRNYÉKE KÖZÉLETI LAP 2014. február 28. XVIII. ÉVFOLYAM 4.

MOSONVÁRMEGYE. Az SMR a város legnagyobb adófizetője. MOSONMAGYARÓVÁR ÉS KÖRNYÉKE KÖZÉLETI LAP 2014. február 28. XVIII. ÉVFOLYAM 4. MOSONVÁRMEGYE MOSONMAGYARÓVÁR ÉS KÖRNYÉKE KÖZÉLETI LAP 2014. február 28. XVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM Az SMR a város legnagyobb adófizetője A hagyományokhoz híven az idén is ünnepélyes körülmények között köszöntötték

Részletesebben

TÜZELŐ ÉS ÉPÍTŐANYAG KERESKEDÉS TELEFON: 213-717, 218-000 NÉZZEN BE HOZZÁNK A HALÁSZI ÚTON!

TÜZELŐ ÉS ÉPÍTŐANYAG KERESKEDÉS TELEFON: 213-717, 218-000 NÉZZEN BE HOZZÁNK A HALÁSZI ÚTON! MOSONVÁRMEGYE MOSONMAGYARÓVÁR ÉS KÖRNYÉKE KÖZÉLETI LAP 2014. június 6. XVIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM A magyar zsidóság története Magyarország története is Május 25-én, a Holocaust 70. évfordulójára emlékezve

Részletesebben

MOSONVÁRMEGYE. Mosonmagyaróvár kertjei a kulturális központban. MOSONMAGYARÓVÁR ÉS KÖRNYÉKE KÖZÉLETI LAP 2014. szeptember 19. XVIII. ÉVFOLYAM 18.

MOSONVÁRMEGYE. Mosonmagyaróvár kertjei a kulturális központban. MOSONMAGYARÓVÁR ÉS KÖRNYÉKE KÖZÉLETI LAP 2014. szeptember 19. XVIII. ÉVFOLYAM 18. MOSONVÁRMEGYE MOSONMAGYARÓVÁR ÉS KÖRNYÉKE KÖZÉLETI LAP 2014. szeptember 19. XVIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM kertjei a kulturális központban A i Kertbarátok Köre a hagyományokhoz híven az idén szeptember első

Részletesebben

MOSONVÁRMEGYE. Hajózható lesz a Malom-ági Lajta Nem kell kiemelni a vízből a csónakokat. A tervek szerint október 19-én lesz az ünnepélyes átadás

MOSONVÁRMEGYE. Hajózható lesz a Malom-ági Lajta Nem kell kiemelni a vízből a csónakokat. A tervek szerint október 19-én lesz az ünnepélyes átadás MOSONVÁRMEGYE MOSONMAGYARÓVÁR ÉS KÖRNYÉKE KÖZÉLETI LAP 2013. Október 11. XVII. ÉVFOLYAM 20. SZÁM Hajózható lesz a Malom-ági Lajta Nem kell kiemelni a vízből a csónakokat 840 ezer eurót nyert a város önkormányzata

Részletesebben

MOSONVÁRMEGYE. Drescher Ottó vehette át a város sportdíját. Mosonmagyaróváron lesz a verseny döntője Gyurkovics Tibor vers-és prózamondó verseny

MOSONVÁRMEGYE. Drescher Ottó vehette át a város sportdíját. Mosonmagyaróváron lesz a verseny döntője Gyurkovics Tibor vers-és prózamondó verseny MOSONVÁRMEGYE MOSONMAGYARÓVÁR ÉS KÖRNYÉKE KÖZÉLETI LAP 2015. február 27. XIX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM Drescher Ottó vehette át a város sportdíját Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata már nyolc alkalommal ítélte

Részletesebben

MOSONVÁRMEGYE. Véget ért a gigaberuházás Korszerű szennyvíztelepet avattak Hangsúlyt fektetnek a környezettudatos nevelésre is

MOSONVÁRMEGYE. Véget ért a gigaberuházás Korszerű szennyvíztelepet avattak Hangsúlyt fektetnek a környezettudatos nevelésre is MOSONVÁRMEGYE MOSONMAGYARÓVÁR ÉS KÖRNYÉKE KÖZÉLETI LAP 2014. október 17. XVIII. ÉVFOLYAM 20. SZÁM Véget ért a gigaberuházás Korszerű szennyvíztelepet avattak Hangsúlyt fektetnek a környezettudatos nevelésre

Részletesebben

MOSONVÁRMEGYE. Ötven százalékos megtakarítás várható. MOSONMAGYARÓVÁR ÉS KÖRNYÉKE KÖZÉLETI LAP 2015. február 13. XIX. ÉVFOLYAM 3.

MOSONVÁRMEGYE. Ötven százalékos megtakarítás várható. MOSONMAGYARÓVÁR ÉS KÖRNYÉKE KÖZÉLETI LAP 2015. február 13. XIX. ÉVFOLYAM 3. MOSONVÁRMEGYE MOSONMAGYARÓVÁR ÉS KÖRNYÉKE KÖZÉLETI LAP 2015. február 13. XIX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Ötven százalékos megtakarítás várható Az elmúlt időszakban több oktatási intézmény energetikai felújítása

Részletesebben

MOSONVÁRMEGYE. Telepkorszerűsítés Károlyházán Fejőházavatás médiafelhajtással

MOSONVÁRMEGYE. Telepkorszerűsítés Károlyházán Fejőházavatás médiafelhajtással MOSONVÁRMEGYE MOSONMAGYARÓVÁR ÉS KÖRNYÉKE KÖZÉLETI LAP 2014. október 3. XVIII. ÉVFOLYAM 19. SZÁM Telepkorszerűsítés Károlyházán Fejőházavatás médiafelhajtással Tejjel koccintott Preiner József, a Lajta

Részletesebben

MOSONVÁRMEGYE. Véren vettük magunknak a szabadságot. Megkezdte munkáját az új képviselő-testület

MOSONVÁRMEGYE. Véren vettük magunknak a szabadságot. Megkezdte munkáját az új képviselő-testület MOSONVÁRMEGYE MOSONMAGYARÓVÁR ÉS KÖRNYÉKE KÖZÉLETI LAP 2014. november 7. XVIII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM Véren vettük magunknak a szabadságot a sír / NIncs sehol / a sír a gyilkosok / a test se ITT / NIncs sehol

Részletesebben

MOSONVÁRMEGYE. MOSONMAGYARÓVÁR ÉS KÖRNYÉKE KÖZÉLETI LAP 2015. március 13. XIX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM

MOSONVÁRMEGYE. MOSONMAGYARÓVÁR ÉS KÖRNYÉKE KÖZÉLETI LAP 2015. március 13. XIX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM MOSONVÁRMEGYE MOSONMAGYARÓVÁR ÉS KÖRNYÉKE KÖZÉLETI LAP 2015. március 13. XIX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2 Közélet Senki nem maradhat ellátás nélkül! Átalakul a szociális támogatási rendszer Március 1-jével átalakult

Részletesebben

MOSONVÁRMEGYE. A víz megmutatta erejét. MOSONMAGYARÓVÁR ÉS KÖRNYÉKE KÖZÉLETI LAP 2013. június 14. XVII. ÉVFOLYAM 12. SZÁM

MOSONVÁRMEGYE. A víz megmutatta erejét. MOSONMAGYARÓVÁR ÉS KÖRNYÉKE KÖZÉLETI LAP 2013. június 14. XVII. ÉVFOLYAM 12. SZÁM MOSONVÁRMEGYE MOSONMAGYARÓVÁR ÉS KÖRNYÉKE KÖZÉLETI LAP 2013. június 14. XVII. ÉVFOLYAM 12. SZÁM A víz megmutatta erejét Mire lapunk megjelenik, remélhetőleg elmúlt a veszély, s fellélegeztek a veszélyeztetett

Részletesebben

MOSONVÁRMEGYE. Karácsonyvárás - Készítjük szívünket az ünnepre. MOSONMAGYARÓVÁR ÉS KÖRNYÉKE KÖZÉLETI LAP 2013. december 20. XVII. ÉVFOLYAM 25.

MOSONVÁRMEGYE. Karácsonyvárás - Készítjük szívünket az ünnepre. MOSONMAGYARÓVÁR ÉS KÖRNYÉKE KÖZÉLETI LAP 2013. december 20. XVII. ÉVFOLYAM 25. MOSONVÁRMEGYE MOSONMAGYARÓVÁR ÉS KÖRNYÉKE KÖZÉLETI LAP 2013. december 20. XVII. ÉVFOLYAM 25. SZÁM Karácsonyvárás - Készítjük szívünket az ünnepre Egyre gyakrabban gondolok a gyermekkori karácsonyokra,

Részletesebben

MOSONVÁRMEGYE. Erőt kell merítenünk Trianonból. Pedagógusnapi elismerések

MOSONVÁRMEGYE. Erőt kell merítenünk Trianonból. Pedagógusnapi elismerések MOSONVÁRMEGYE MOSONMAGYARÓVÁR ÉS KÖRNYÉKE KÖZÉLETI LAP 2015. június 12. XIX. ÉVFOLYAM 10. SZÁM Erőt kell merítenünk Trianonból 95 évvel ezelőtt, június 4-én írták alá az első világháborút lezáró békeszerződést,

Részletesebben

MOSONVÁRMEGYE. Magyarországot keresztre feszítették. MOSONMAGYARÓVÁR ÉS KÖRNYÉKE KÖZÉLETI LAP 2013. Október 25. XVII. ÉVFOLYAM 21.

MOSONVÁRMEGYE. Magyarországot keresztre feszítették. MOSONMAGYARÓVÁR ÉS KÖRNYÉKE KÖZÉLETI LAP 2013. Október 25. XVII. ÉVFOLYAM 21. MOSONVÁRMEGYE MOSONMAGYARÓVÁR ÉS KÖRNYÉKE KÖZÉLETI LAP 2013. Október 25. XVII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM Magyarországot keresztre feszítették A meghatározó élmény Olaszországban ért. A katolikus fiataloknak tartottam

Részletesebben

Macskák, Presser, Republic a Szent István Napokon! Fesztiválelõzetes a 7. oldalon! Telefon: 96/216-378 e-mail: recia@recia.hu web:v www.recia.

Macskák, Presser, Republic a Szent István Napokon! Fesztiválelõzetes a 7. oldalon! Telefon: 96/216-378 e-mail: recia@recia.hu web:v www.recia. WINKLER TÜZÉP az Ön szolgálatában! ÉPÍTÕ- ÉS TÜZELÕANYAGOKBÓL széles választék! WINKLER TÜZÉP! Tel.: 213-717, 218-000 Nézzen be hozzánk a Halászi úton! Mosonmagyaróvár, Régi vámház tér 14. Telefon: 96/216-378

Részletesebben

MOSONVÁRMEGYE. Már Pozsony atombunkere is Rajkán lesz? 2013. június 27., 8:54. Országosan is egyedülálló hulladékhasznosítás

MOSONVÁRMEGYE. Már Pozsony atombunkere is Rajkán lesz? 2013. június 27., 8:54. Országosan is egyedülálló hulladékhasznosítás MOSONVÁRMEGYE MOSONMAGYARÓVÁR ÉS KÖRNYÉKE KÖZÉLETI LAP 2013. július 26. XVII. ÉVFOLYAM 15. SZÁM Már Pozsony atombunkere is Rajkán lesz? 2013. június 27., 8:54 Csáky Pál (korábban Szlovákia miniszterelnök

Részletesebben

Pápa és Vidéke. A Dordt College koncertje a református templomban. Beszámolók, pályázatok. Anna könyvesbolt

Pápa és Vidéke. A Dordt College koncertje a református templomban. Beszámolók, pályázatok. Anna könyvesbolt Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2006. május 25. Közéleti hetilap IV. évfolyam 20. szám PÖSZ-TÖSZ Együttes ülés Csóton Május 18-án, csütörtökön a csóti faluházban tartotta

Részletesebben

Elkészült a szerencsi országzászló

Elkészült a szerencsi országzászló Elkészült a szerencsi országzászló Szerencsi HÍREK KÖZÉLET SZABADIDŐ KULTÚRA szerencsihirek@szerencs.hu www.szerencsihirek.hu INGYENES KIADVÁNY XXIX. évfolyam 10. szám 2014. június 13. Szerencsről Csiksomlyóra

Részletesebben

Vasvári Újság. A Vasvári Önkormányzat lapja XXIII. évfolyam 4. szám

Vasvári Újság. A Vasvári Önkormányzat lapja XXIII. évfolyam 4. szám Vasvári Újság Vasvár, 2013. április 3. A Vasvári Önkormányzat lapja XXIII. évfolyam 4. szám A forradalom emlékére A természet átírta a forgatókönyvet, ám a méltó ünnep nem maradt el Az 1848/49-es forradalom

Részletesebben

Moson megújul Október elsején megnyílt a piac, sor került a megújult belváros felszentelésére és átadására.

Moson megújul Október elsején megnyílt a piac, sor került a megújult belváros felszentelésére és átadására. WINKLER TÜZÉP az Ön szolgálatában! ÉPÍTÕ- ÉS TÜZELÕANYAGOKBÓL széles választék! WINKLER TÜZÉP! Tel.: 213-717, 218-000 Nézzen be hozzánk a Halászi úton! Mosonmagyaróvár, Régi vámház tér 14. Telefon: 96/216-378

Részletesebben

Avatóünnepség a Karacs-szobor tiszteletére. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 5. szám 2014. április 1. Ingyenes

Avatóünnepség a Karacs-szobor tiszteletére. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 5. szám 2014. április 1. Ingyenes A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 5. szám 2014. április 1. Ingyenes Avatóünnepség a Karacs-szobor tiszteletére 1848 március idusa esős időt hozott a magyar forradalmárokra. Azóta is többnyire rendkívüli

Részletesebben

Paksi Hírnök HUMORBAN ELSŐK KÉPESLAPOK NÉPSZERŰSÍTIK A VÁROST. Napi hírek, friss információk a város hírblogján: www.paksihirnok.hu. Az írás megmarad.

Paksi Hírnök HUMORBAN ELSŐK KÉPESLAPOK NÉPSZERŰSÍTIK A VÁROST. Napi hírek, friss információk a város hírblogján: www.paksihirnok.hu. Az írás megmarad. Napi hírek, friss információk a város hírblogján: www.paksihirnok.hu Paksi Hírnök Az írás megmarad. XX. ÉVF. 5. SZÁM ALAPÍTVA 1989-BEN 2011. MÁRCIUS 4. HUMORBAN ELSŐK Fotó: Kultúrkúria, Bábics Anita A

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2006. január 26. Közéleti hetilap IV. évfolyam 3. szám

Pápa és Vidéke 2006. január 26. Közéleti hetilap IV. évfolyam 3. szám Pápa és Vidéke 2006. január 26. Közéleti hetilap IV. évfolyam 3. szám Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ 311-290 Õrzõk, vigyázzatok a strázsán A Magyar Kultúra

Részletesebben

helyet adó kulturális központ éppen a Azegyesületcélultûzteki,hogyazipartörténet ezen tárgyaiból minél többet felkutat, s

helyet adó kulturális központ éppen a Azegyesületcélultûzteki,hogyazipartörténet ezen tárgyaiból minél többet felkutat, s WINKLER TÜZÉP az Ön szolgálatában! ÉPÍTÕ- ÉS TÜZELÕANYAGOKBÓL széles választék! WINKLER TÜZÉP! Tel.: 213-717, 218-000 Nézzen be hozzánk a Halászi úton! MOSONMAGYARÓVÁR ÉS KÖRNYÉKE KÖZÉLETI HETILAP 2011.

Részletesebben

EMBERSÉGET, SZERETETET ÉS TUDÁST KAPTAK A GIMNAZISTÁK

EMBERSÉGET, SZERETETET ÉS TUDÁST KAPTAK A GIMNAZISTÁK 18. szám 2012. MÁJUS KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI HAVILAP EMBERSÉGET, SZERETETET ÉS TUDÁST KAPTAK A GIMNAZISTÁK A diákélettől búcsúztunk, de egymástól és az iskolától nem, fogalmazták meg a ballagást követően

Részletesebben

Épül a tér. Részletes tévéműsor. Győr Plusz közéleti hetilap / IV. évfolyam 4. szám / 2014. január 24., péntek / Megjelenik 59.

Épül a tér. Részletes tévéműsor. Győr Plusz közéleti hetilap / IV. évfolyam 4. szám / 2014. január 24., péntek / Megjelenik 59. 4. oldal Miért szeretem Győrt? című rovatunkban ezúttal Barabás László festőművészt kérdeztük arról, miért döntött úgy, hogy a városnak ajándékozza életműve legfontosabb darabjait. 20 21. oldal A február

Részletesebben

Gárdony Város Önkormányzatának Lapja ISSN 2063-6180 II. évfolyam 11. szám november

Gárdony Város Önkormányzatának Lapja ISSN 2063-6180 II. évfolyam 11. szám november Gárdony Város Önkormányzatának Lapja ISSN 2063-6180 II. évfolyam 11. szám november Elkezdődött a kerékpárút építése a Velencei-tó déli partján: a tizenkét kilométeres szakaszt 730 millió forintos összköltséggel,

Részletesebben