Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Meghívásos eljárás. HU-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2011/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Meghívásos eljárás. HU-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2011/S 98-160925"

Átírás

1 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: HU-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2011/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) MÁV Magyar Államvasutak Zrt. Könyves Kálmán krt Budapest MAGYARORSZÁG További információk a következő címen szerezhetők be: Dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda Alkotmány utca 4. szám V. emelet 22. sz. Figyelmébe: Hartmann Gyula 1054 Budapest MAGYARORSZÁG Tel Fax Internet: A dokumentáció és a kiegészítő iratok (beleértve a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó dokumentációt is) a következő címen szerezhetők be: Dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda Alkotmány utca 4. szám V. emelet 22. sz. Figyelmébe: Hartmann Gyula 1054 Budapest MAGYARORSZÁG Tel Fax Internet: Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: zeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. Váci út 45. Átrium Park Irodaház "B" ép. Kapcsolattartó: 1034 Budapest, Váci út 45. Átrium Park irodaház "B" ép. / III. emelet 325. iroda Figyelmébe: Közbeszerzési Osztály titkársága 1134 Budapest MAGYARORSZÁG Tel /14

2 2/14 I.2) Fax Internet: AZ AJÁNLATKÉRŐ FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI Vasúti szolgáltatások II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) MEGHATÁROZÁS II.1.1) II.1.2) II.1.3) II.1.4) II.1.5) II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés A MÁV Zrt. vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása és állagmegóvása - tervezés. A szerződés típusa és a teljesítés helye Szolgáltatás Szolgáltatási kategória száma 12 A teljesítés helye MAGYARORSZÁG 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt NUTS-kód HU101 A hirdetmény tárgya Információ a keretmegállapodásról A keretmegállapodás időtartama: hónap(ok)ban: 9 A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke: becsült költség héa nélkül HUF A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) meghatározása/tárgya A MÁV Zrt. vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása és állagmegóvása - tervezés. Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) , , , , , A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? Részekre történő ajánlattétel Változatok elfogadhatók A SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG Teljes mennyiség Az ajánlatkérő a megkötött keretmegállapodás alapján egy vagy több hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat (225. (1) bekezdésének d) pontja) az adott közbeszerzés(ek) megvalósítása érdekében. Tervezett lehívási egységek (csomagok): T1. lehívási egység: (MÁV I. csomag). Tervezés a projektben szereplő kivitelezés vállalkozásba adásához. Helyszíni felmérés alapján a Hatósági engedélyezéshez szükséges tervdokumentáció elkészítése a szükséges szakhatósági egyeztetések elvégzése. Az építési engedély alapján a kiviteli tervek elkészítése. A tervek alapján költség becslés, költségvetési kiírás elkészítése. Hatósági eljárási díjak megfizetése. T2. lehívási egység: (MÁV IV. csomag). Gyenge, koros, sérült acélszerkezetű hidak közeljövőben tervezet (halaszthatatlan) felújításához szükséges tervdokumentációk elkészíttetése. Egyesített engedélyezési és kiviteli terv készítése. becsült költség héa nélkül HUF 2/14

3 3/14 II.2.2) II.3) Vételi jog (opciók) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE Befejezés III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK III.1.1) III.1.2) III.1.3) III.1.4) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek A keretmegállapodás alapján megkötendő vállalkozási szerződések során (szerződésenként külön-külön) alkalmazott szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (a) teljesítési biztosíték: Mely a nettó tervezési díj (szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás) 5,0 %-a. (b) késedelmi kötbér: Melynek mértéke a késedelmes (rész)teljesítéssel érintett nettó tervezési díj (szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás), mint kötbéralap 1,0 %-a, a késedelem minden naptári napja után. A késedelmi kötbér összege nem haladhatja meg késedelmes (rész)teljesítéssel érintett nettó tervezési díj (szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás) 15 %-át. A kötbér a Vállalkozó esedékes számlájából kerül levonásra. (c) hibás teljesítési kötbér: Mely a nettó tervezési díj (szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás) 15 %-a. A kötbér a Vállalkozó esedékes számlájából kerül levonásra. Valamennyi, a szerződés teljesítéséhez kapcsolódó biztosítékot az ajánlattevőként szerződő fél, a Kbt. 53/A. (6) bek. a) pontban foglaltak szerint köteles szolgáltatni. A biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról majd az ajánlat(ok)ban kell nyilatkoznia az ajánlattevőnek. [Kbt. 53/A (5) bek.]. Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre A keretmegállapodás alapján megkötendő vállalkozási (tervezési) szerződések során (szerződésenként különkülön) alkalmazott fő finanszírozási és fizetési feltételek: Számlázás: Ajánlatkérő előleget nem fizet. A teljesítés ideje alatt 1 db rész-számla nyújtható be az Engedélyezési terv dokumentáció hatósághoz történő leadását követően 50 % értékben, továbbá 1db végszámla a fennmaradó összegre a kiviteli tervek MÁV Zrt. általi jóváhagyását követően. Csak kiviteli terv készítése esetén 1 db számla (végszámla) nyújtható be. Lásd még a MÁV Zrt. számlabefogadási rendszerét a honlapon. Az ellenszolgáltatás teljesítése: A Kbt (3)-(5) bekezdés előírásai szerint történik. Az ellenérték kiegyenlítése banki átutalással, magyar forintban (HUF) történik. Fizetési határidő: (1) a Kbt (3) (c) pont szerinti számla esetén, a számla kézhezvételétől számított legkésőbb [15] napon belül, (2) a Kbt (3) (g) pont szerinti számla esetén, a számla kézhezvételétől számított legkésőbb [15] napon belül. A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy követelmény, illetőleg gazdálkodó szervezet (projekttársaság) alapítása nem megengedett. A szerződés teljesítésére vonatkoznak-e egyéb különleges feltételek? Igen 3/14

4 4/14 III.2) III.2.1) III.2.2) MÁV Zrt. tervezési, beruházási és üzemeltetési előírások. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok, ideértve a szakmai vagy cégnyilvántartásba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az előírások teljesítésének megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok: a Kbt. 60. (1) bekezdés (a)-(i) pontjai, továbbá, a Kbt. 61. (1) bekezdés (a)-(e) pontjai, illetőleg, a Kbt. 62. (1) bekezdése szerinti kizáró ok. A megkövetelt igazolási mód: A Kbt (2) bekezdése illetőleg a 63. (1) - (9) bekezdés előírásai szerint azzal, hogy a 63. (2) bekezdésének c) és d) pontja szerinti esetben egyszerű nyilatkozat is elfogadható, illetőleg, Azon irat/iratok esetében, ahol ez lehetséges, elégséges megadni az irat/iratok magyar nyelvű rendelkezésre állásának, elektronikus, hatósági, illetőleg közhiteles nyilvántartásának körét és Internetes elérhetőségét, amelyek ellenőrzésére az ajánlatkérő ingyenesen jogosult. [Kbt. 20. (7) - (9) bek.]. Részletesen lásd: A Közbeszerzések Tanácsa módosított útmutatóját a kizáró okok igazolása tárgyában, megjelent: KÉ évi 152. szám; ; illetőleg megtalálható a Közbeszerzések Tanácsa honlapján: Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Részvételre jelentkező, illetőleg a Kbt. 71. (1) (b) pont szerinti alvállalkozó. P.1. (1) Csatolja valamennyi pénzforgalmi számlája kapcsán, a számlát vezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat(ok) eredeti vagy egyszerű másolati példányát, az alábbi minimális tartalommal: számlavezető pénzintézet adatai (név, székhely), számlatulajdonos adatai (név, székhely), pénzforgalmi jelzőszám(ok) és számlanyitási dátum(ok) adatai, számláján/számláin volt-e 15 napot meghaladó sorban állás a részvételi felhívás feladásától visszaszámított kettő évre vonatkozóan (ha a számlanyitás dátuma ezen időintervallumon belüli, akkor az részvételi felhívás feladásának dátuma és számlanyitás dátuma közti időszakban), [Kbt. 66. (1) bek. (a) pont]. (2) Ha a P.1. pont szerinti irattal/iratokkal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete (a részvételi felhívás feladásától visszaszámított 2 év) után kezdte meg működését, az alkalmasságát a P.1. pont szerinti - a működésének időszakáról szóló - irat/iratok beadása mellett a Kbt. 66. (1) bekezdés c) pontja szerinti - működésének ideje alatt, a közbeszerzés tárgyából (acél szerkezetű hidak építésének, felújításának tervezése) származó árbevételről szóló - nyilatkozattal jogosult igazolni. [Kbt. 66. (2) bek.] P.2. (1) Csatolja a részvételi felhívás megjelenését közvetlenül megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évre vonatkozóan a saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját - kiegészítő mellékletek nélkül - egyszerű másolatban (ha a letelepedése szerinti ország joga előírja annak közzétételét), [Kbt. 66. (1) bek. (b) pont] illetőleg Azon irat/iratok esetében, ahol ez lehetséges, elégséges megadni az irat/iratok magyar nyelvű rendelkezésre állásának, elektronikus, hatósági, illetőleg közhiteles nyilvántartásának körét és Internetes elérhetőségét, amelyek ellenőrzésére az ajánlatkérő ingyenesen jogosult. [Kbt. 20. (7) - (9) bek.]. (2) Ha P.2. pont szerinti irattal/iratokkal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete (a részvételi felhívás megjelenését közvetlenül megelőző 3. lezárt üzleti év kezdőnapja) után kezdte meg működését, az alkalmasságát a P.2. pont szerinti - a működésének időszakáról 4/14

5 5/14 szóló - irat/iratok beadása mellett a Kbt. 66. (1) bekezdés c) pontja szerinti - működésének ideje alatt, a közbeszerzés tárgyából (acél szerkezetű hidak építésének, felújításának tervezése) származó árbevételről szóló - nyilatkozattal jogosult igazolni. [Kbt. 66. (2) bek.] P.3. Csatolja a részvételi határidőt közvetlenül megelőző utolsó 3 naptári évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (acél szerkezetű hidak építésének, felújításának tervezése) származó nettó árbevételéről szóló nyilatkozat eredeti vagy egyszerű másolati példányát, attól függően, hogy mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. [Kbt. 66. (1) bek. (c) pont]. P.4. Csatolja eredeti vagy egyszerű másolati nyilatkozatát arról, hogy a részvételi határidőt közvetlenül megelőző 3 éven belül kibocsátott jogerős fizetési meghagyás, vagy a nemzeti jogrendszerében követelés érvényesítésére vonatkozó bármilyen jogi eljárás alapján, ki nem egyenlített tartozása fenn áll-e továbbá végrehajtási eljárás alatt áll-e, ha végrehajtási eljárás alatt áll, akkor ki nem egyenlített tartozását rendezte-e. [Kbt. 66. (1) bek. (e) pont]. P.5. Csatolja a számlavezető illetőleg a hitelező pénzintézetének eredeti vagy egyszerű másolati - a részvételi felhívás megjelenésének napjánál nem régebbi - nyilatkozatát (adott esetben banki hitelígérvényét is) a tárgyi szolgáltatás megvalósításához rendelkezésre álló "szabad pénzeszközök" nagyságáról és forrás-szerkezetéről. [Kbt. 66. (1) bek. (e) pont]. A "szabad pénzeszközök" nagysága és forrás-szerkezete kapcsán a nyilatkozatnak tartalmaznia kell a tárgyi szolgáltatás megvalósításához rendelkezésre álló: Likvid pénzeszköz (szabadon felhasználható készpénz és számlapénz) nagyságát és/vagy likvid értékpapír értékének nagyságát és/vagy szabad hitelkeret és/vagy egyéb hitelforrás (hitelígérvény) mértékét, továbbá azok rendelkezésre állásának időtartamát. Xxx. Részvételre jelentkező és a Kbt. 71. (1) (b) pont szerinti alvállalkozó a P.1. és P.2. pontnak önállóan kötelesek megfelelni, a P.3 pontnak együttesen is megfelelhetnek, míg a P.4. és P.5 pont esetén ajánlatkérő csak a részvételre jelentkező alkalmasságát vizsgálja. Amennyiben a részvételre jelentkező más szervezet(ek) erőforrására kíván támaszkodni, úgy alkalmasságát a Kbt. 65. (3)-(4) bekezdésében foglaltak szerint köteles igazolni. Amennyiben a részvételre jelentkező közbeszerzés értékének 10 %-át meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóval együtt kíván megfelelni, úgy alkalmasságát a Kbt. 69. (8) bekezdésében foglaltak szerint köteles igazolni. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben): P.1. Alkalmas a részvételre jelentkező, ha: (1) az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban - azaz a részvételi felhívás feladásától visszaszámított kettő évre vonatkozóan - a pénzforgalmi számláján/számláin nem volt 15 napot meghaladó sorban állás, illetőleg (2) amennyiben a működését az ajánlatkérő által előírt teljes időszak kezdete után kezdte meg, a működés ideje alatti időszakban pénzforgalmi számláján/számláin nem volt 15 napot meghaladó sorban állás és a működésének ideje alatt, a közbeszerzés tárgyából (acél szerkezetű hidak építésének, felújításának tervezése) származó árbevétele eléri vagy meghaladja a Kbt. 66. (2) (a) illetőleg (b) pontja szerinti értéket. P.2. Alkalmas a részvételre jelentkező, ha: (1) az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban - azaz a részvételi felhívás megjelenését közvetlenül megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évben - a mérleg szerinti eredménye egynél több esetben nem volt negatív, illetőleg 5/14

6 6/14 III.2.3) (2) amennyiben a működését az ajánlatkérő által előírt teljes időszak kezdete után kezdte meg, a működés ideje alatti időszakban lezárt üzleti évek mérleg szerinti eredménye egynél több esetben nem volt negatív és a működésének ideje alatt, a közbeszerzés tárgyából (acél szerkezetű hidak építésének, felújításának tervezése) származó árbevétele eléri vagy meghaladja a Kbt. 66. (2) (a) illetőleg (b) pontja szerinti értéket. P.3. Alkalmas a részvételre jelentkező, ha: A részvételi határidőt közvetlenül megelőző utolsó 3 naptári évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (acél szerkezetű hidak építésének, felújításának tervezése) származó együttes nettó árbevételük: az elmúlt 3 naptári évben összesen eléri vagy meghaladja a HUF értéket. P.4. Alkalmas a részvételre jelentkező, ha: A részvételi határidőt közvetlenül megelőző 3 éven belül kibocsátott jogerős fizetési meghagyás vagy a nemzeti jogrendszerében követelés érvényesítésére vonatkozó bármilyen jogi eljárás alapján, ki nem egyenlített tartozása nem áll fenn, és végrehajtási eljárás hatálya alatt nem áll, vagy folyamatban lévő végrehajtási eljárásban ki nem egyenlített tartozását rendezte. P.5. Alkalmas a részvételre jelentkező, ha: A számlavezető illetőleg a hitelező pénzintézet nyilatkozata (adott esetben banki hitelígérvénye) alapján a tárgyi szolgáltatás megvalósításához (legkésőbb annak tervezett kezdési időpontjában) rendelkezik legalább összesen HUF összegű szabad pénzeszközzel és/vagy banki hitelígérvénnyel. A tárgyi szolgáltatás megvalósításához igénybe vett szabad pénzeszközöknek - likvid pénzeszköz (szabadon felhasználható készpénz és számlapénz), a likvid értékpapír, a szabad hitelkeret, illetve egyéb hitelforrás (hitelígérvény) - az első (rész)számla kifizetéséig tartó időtartamig rendelkezésre kell állni. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód A részvételre jelentkező, illetőleg a Kbt. 71. (1) (b) pont szerinti alvállalkozó. M.1. Csatolja a részvételi felhívás megjelenését közvetlenül megelőző 3 évben befejezett, szerződésszerűen teljesített, legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését, és azok igazolását. Az ismertetésben és az igazolásban - a Kbt. 67. (3) bek. a) pontban foglaltakon túl - meg kell adni az alkalmassági minimumkövetelmények igazolásához szükséges paramétereket, adatokat is. A bemutatott referenciákat a Kbt. 68. (1) bek. szerinti igazolás eredeti vagy másolati példányának csatolásával kell igazolni. M.2. Csatolja azoknak a szakembereknek (szervezeteknek), illetőleg vezetőknek a megnevezésével, képzettségük ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, különösen azok bemutatásával, akik a minőségellenőrzésért felelősek. [Kbt. 67. (3) (d) pont]. A nevesített szakemberek kapcsán csatolja azok: 30 napnál nem régebbi aláírt szakmai önéletrajzát, rendelkezésre állási nyilatkozatát, a végzettséget, képesítést igazoló okiratot és a, képzettséget (a tervezői szakmagyakorlási jogosultság érvényességét) igazoló okiratot, illetőleg. Azon irat/iratok esetében, ahol ez lehetséges, elégséges megadni az irat/iratok magyar nyelvű rendelkezésre állásának, elektronikus, hatósági, illetőleg közhiteles nyilvántartásának körét és Internetes elérhetőségét, amelyek ellenőrzésére az ajánlatkérő ingyenesen jogosult. [Kbt. 20. (7) - (9) bek.]. A 104/2006. (IV.28.) Kormányrendeletben (mely a hatályos jogosultságokat tartalmazza), előírt feltételek teljesülését a Magyar Mérnöki Kamara honlapján az ajánlatkérő ellenőrzi. 6/14

7 7/14 A szakmai önéletrajznak - többek között - tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlatának megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen az általa végett tervezési tevékenység ismertetését, a szakember által a hivatkozott tervezési referenciamunka során ellátott feladat, munkakör, tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (legalább év/hónap megjelöléssel), valamint a részvételi határidő időpontjában annak a szervezetnek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll. M.3. Csatolja az általa működtetett ISO 9001 szerinti (vagy azzal a Kbt. 68. (4) bekezdése alapján egyenértékű) minőségbiztosítási rendszerének (bármely nemzeti rendszerben akkreditált, független tanúsító által kiállított) tanúsítványát vagy a fentiekkel egyenértékű azon minőségbiztosítási intézkedések leírását, amelyeket a teljesítés során alkalmazni tud [Kbt. 67. (3) bek. f) pont], Xxx. Részvételre jelentkező és a Kbt. 71. (1) (b) pont szerinti alvállalkozó az M.1., M.2. és M.3. pontnak együttesen is megfelelhet. Amennyiben a részvételre jelentkező más szervezet(ek) erőforrására kíván támaszkodni, úgy alkalmasságát a Kbt. 65. (3)-(4) bekezdésében foglaltak szerint köteles igazolni. Amennyiben a részvételre jelentkező közbeszerzés értékének 10 %-át meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóval együtt kíván megfelelni, úgy alkalmasságát a Kbt. 69. (8) bekezdésében foglaltak szerint köteles igazolni. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben): M.1. Alkalmas a részvételre jelentkező, ha: Rendelkezik a részvételi felhívás megjelenését közvetlenül megelőző 3 évben befejezett, szerződésszerűen teljesített szolgáltatásra vonatkozó, a 68. (1) bek. szerint igazolt alábbi referenciával, referenciákkal: legalább 1 db, legalább 20 méter támaszközű, Országos Közforgalmú Vasúti Pálya részét képező acél szerkezetű híd építése és/vagy felújítása és/vagy átépítése és/vagy korszerűsítése munka tervezése, engedélyezési és/vagy kiviteli tervének elkészítése, melynek megfelelőségét a kivitelezéskor próbaterheléssel kellett igazolni, legalább 1 db, legalább 10 méter támaszközű, Országos Közforgalmú Vasúti Pálya részét képező vasbeton szerkezetű híd építése és/vagy felújítása és/vagy átépítése és/vagy korszerűsítése munka tervezése, engedélyezési és/vagy kiviteli tervének elkészítése, melynek megfelelőségét a kivitelezéskor próbaterheléssel kellett igazolni, legalább 1 db, legalább 10 méter támaszközű, acél felszerkezetű híd teljeskörű bontási munkájának tervezése, engedélyezési és/vagy kiviteli tervének elkészítése. Tárgyú referenciákkal. A fenti referencia akkor tekinthető a részvételi felhívás megjelenését közvetlenül megelőző 3 évben befejezettnek, ha a teljesítés napjának az időpontja erre az időszakra esik. A részvételi határidőt megelőző 3 évet ajánlatkérő a Kbt ban rögzített határidő-számítási módszer alkalmazásával vizsgálja. Egy referenciával / referencia igazolással több, az M.1. pont szerinti alkalmassági követelmény is igazolható. M.2. Alkalmas a részvételre jelentkező, ha: Rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt, az alábbiakban megjelölt végzettségű, képzettségű és szakmai gyakorlatú, szakemberrel, szakemberekkel: (a) 2 fő "Th-T" tervező szakember, aki(k): felsőfokú műszaki végzettséggel rendelkezik, 7/14

8 8/14 III.2.4) III.3) III.3.1) III.3.2) a 104/2006. (IV.28.) Kormányrendelet szerinti "Th-T" jelű, (vagy azzal egyenértékű) érvényes tervezői jogosultsággal rendelkezik, munkaköri beosztása és/vagy szakmai gyakorlata alapján, legalább 10 év szakterületének megfelelő tervezői szakmai gyakorlattal, tapasztalattal rendelkezik, és. Az "egyik" megnevezett szakember: legalább egy darab vasúti acél szerkezetű híd felújításának és/vagy építésének tervezése (engedélyezési és/ vagy kiviteli tervének elkészítése) tárgyú projektben mint szakági tervező vett részt, továbbá. A "másik" megnevezett szakember: legalább egy darab vasúti vasbeton szerkezetű híd felújításának és/vagy építésének tervezése (engedélyezési és/vagy kiviteli tervének elkészítése) tárgyú projektben mint szakági tervező vett részt. (b) 2 fő "KÉ-T" tervező szakember, aki(k): felsőfokú műszaki végzettséggel rendelkezik, a 104/2006. (IV.28.) Kormányrendelet szerinti "KÉ-T" jelű, (vagy azzal egyenértékű) érvényes tervezői jogosultsággal rendelkezik, munkaköri beosztása és/vagy szakmai gyakorlata alapján, legalább 10 év szakterületének megfelelő tervezői szakmai gyakorlattal, tapasztalattal rendelkezik, és, legalább egy darab vasúti acél szerkezetű híd felújításának és/vagy építésének tervezése (engedélyezési és/ vagy kiviteli tervének elkészítése) tárgyú projektben mint szakági tervező vett részt. (c) 2 fő "KÖ-T" tervező szakember, aki(k): felsőfokú műszaki végzettséggel rendelkezik, a 104/2006. (IV.28.) Kormányrendelet szerinti "KÖ-T" jelű, (vagy azzal egyenértékű) érvényes tervezői jogosultsággal rendelkezik, munkaköri beosztása és/vagy szakmai gyakorlata alapján, legalább 10 év szakterületének megfelelő tervezői szakmai gyakorlattal, tapasztalattal rendelkezik, és, legalább egy darab vasúti acél szerkezetű híd felújításának és/vagy építésének tervezése (engedélyezési és/ vagy kiviteli tervének elkészítése) tárgyú projektben mint szakági tervező vett részt. Az M.2. pont kapcsán pozíciónként más-más személyek (szakemberek) megnevezése szükséges, azaz egy személy (szakember) csak egyszer és csak egy alkalmassági követelmény igazolására vehető igénybe. M.3. Alkalmas a részvételre jelentkező, ha: Rendelkezik - a részvételi határidő időpontjában érvényes - független tanúsító szervezet által tanúsított az ISO 9001 szerinti (vagy azzal a Kbt. 68. (4) bekezdése alapján egyenértékű) minőségirányítási rendszerrel, vagy a fentiekkel egyenértékű azon minőségirányítási intézkedések leírásával, amelyeket a teljesítés során alkalmazni tud. Fenntartott szerződések SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve Igen 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő természetes felelős személyek nevét és képzettségét? Igen IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 8/14

9 9/14 IV.1) IV.1.1) IV.2) IV.2.1) IV.2.2) IV.3) IV.3.1) IV.3.2) IV.3.3) IV.3.4) IV.3.5) IV.3.6) IV.3.7) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA Az eljárás fajtája Meghívásos BÍRÁLATI SZEMPONTOK Bírálati szempontok A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás Elektronikus árverésre fog sor kerülni ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám SZIÜI.2011-hgy.302 Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre? A dokumentáció és egyéb iratok a DBR kivételével)megszerzésének feltételei A dokumentáció beszerzésének határideje :00 Kell-e fizetni a dokumentációért? Ár HUF A fizetés feltételei és módja: A bruttó HUF-ot ( HUF + 25 % ÁFA illetve Magyarországon kívül, egyéb EU-tagállamból történő utalás esetén a nettó HUF-ot) az ajánlatkérő által megbízott lebonyolító szervezet (NIF Zrt., MAGYARORSZÁG 1134 Budapest, Váci út 45.) (MKB Bank Zrt.) számú pénzforgalmi jelzőszámú számlájára történő átutalással, befizetéssel kell kiegyenlíteni. Az átutalási megbízáson, ill. az igazoláson is fel kell tüntetni a (közbeszerzés tárgya, felhívás TED azonosítója) adatokat. Az ajánlattételi, illetve a részvételi határidő :00 Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók magyar. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama Az ajánlatok felbontásának feltételei VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E? VI.2) VI.3) A SZERZŐDÉS(EK) KÖZÖSSÉGI ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS(AK)? TOVÁBBI INFORMÁCIÓK VI.3.1) A részvételi jelentkezések felbontásának feltételei: Dátum: (11:00). Helyszín (adott esetben): zeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (Magyarország). MAGYARORSZÁG 1134 Budapest, Váci út 45. / Átrium Park Irodaház "B" ép. / III. emeleti tárgyaló. A felbontásánál jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) igen [x] nem []. A Kbt (2) bekezdésében meghatározott személyek. 9/14

10 10/14 VI.3.2) A részvételi szakasz eredményhirdetésének tervezett időpontja, helye: Dátum: (11:00). Hely (adott esetben): zeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (Magyarország). MAGYARORSZÁG 1134 Budapest, Váci út 45. / Átrium Park Irodaház "B" ép. / III. emeleti tárgyaló. VI.3.3) Az ajánlattételi felhívás követlen megküldésének tervezett időpontja: Dátum: (14:00). VI.3.4) Az Az ajánlattételi határidő és az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: (11:00). Helyszín (adott esetben): zeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (Magyarország). MAGYARORSZÁG 1134 Budapest, Váci út 45. / Átrium Park Irodaház "B" ép. / III. emeleti tárgyaló. A felbontásánál jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) igen [x] nem []. A Kbt. 80. (3) bekezdésében meghatározott személyek. VI.3.5) Az ajánlattételi szakasz eredményhirdetésének tervezett időpontja, helye: Dátum: (11:00). Hely (adott esetben): zeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (Magyarország). MAGYARORSZÁG 1134 Budapest, Váci út 45. / Átrium Park Irodaház "B" ép. / III. emeleti tárgyaló. VI.3.6) A keretszerződés szerződéskötésének tervezett időpontja: Dátum: (11:00). VI.3.7) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) Igen [x] nem []. VI.3.8) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben) A dokumentáció az I.1) pontban meghatározott címen (Dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda), munkanapokon 9:00-12:00 óráig vehető át az ellenérték megfizetését igazoló okmány egyszerű másolatának bemutatása ellenében, illetőleg a Kbt. 54. (8) bekezdése szerint megigényelhető. Ez utóbbi esetben az igénylés tartalmazza az igénylő megnevezését, székhelyét, adószámát, a számla kiállítás címét, a kapcsolattartó személy nevét, telefonszámát továbbá azon postai címet, ahová postai küldeményként a dokumentáció megküldhető. A dokumentáció ellenértékének megfizetését igazoló okmány egyszerű másolatát az igénylés mellékleteként csatolni kell. A dokumentáció másra át nem ruházható és nem tehető közzé. Az ajánlatkérő a részvételi dokumentációba betekintést nem biztosít. VI.3.9) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: VI.3.10) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az VI.3.9) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: VI.3.11) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e? Igen [x] nem []. VI.3.12) Egyéb információk: 1. Ajánlati Biztosíték 10/14

11 11/14 Az ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárás első részének második szakaszában történő ajánlattételt ajánlati biztosíték (a továbbiakban: biztosíték) adásához köti, és a biztosíték nyújtásának az ajánlatban történő igazolását írja elő. Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke: HUF, azaz négymillió 00/100 forint. A további részletes feltételek az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban kerülnek megadásra. Az ajánlatkérő a keretmegállapodásos eljárás második részében történő ajánlattételt ajánlati biztosíték (a továbbiakban: biztosíték) adásához köti, és a biztosíték nyújtásának az ajánlatban történő igazolását írja elő. Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke lehívási egységenként: HUF, azaz kettőmillió 00/100 forint. A további részletes feltételek az ajánlattételi felhívás(ok)ban és dokumentáció(k)ban kerülnek megadásra. 2. Kiegészítő tájékoztatás Ajánlatkérő konzultációs napot nem tart, a kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt ban foglaltak az irányadók. 3. Hiánypótlás lehetősége Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt ának megfelelően teljes körben biztosítja. 4. Szakmai ajánlat fogalma Ajánlatkérő - a jelen meghívásos közbeszerzési eljárás során - annak második szakaszában, írásban beadott "Egységártáblázat" iratot tekinti a Kbt. 83. (2) bek. (b) pont szerinti szakmai ajánlatnak. A kitöltendő árazatlan tételes "Egységártáblázat"-ot a jelen meghívásos közbeszerzési eljárás második szakaszában kibocsátásra kerülő ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza. "Egységártáblázat" = Jelen szolgáltatás megvalósítása során a tervezési munkák elszámolásakor alkalmazandó költségvetési tételek egységárának táblázata egységnyi mennyiségű tétel esetén. 5. Az eljárás nyertese Ajánlatkérő legfeljebb a keretszám felső határáig terjedő számú (max. 3 ajánlattevő) a legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlattevővel köt majd keretmegállapodást. Ezt követően a keretmegállapodás alapján egy vagy több hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat [225. (1) bek. d) pontja] az adott közbeszerzés(ek) megvalósítása érdekében. A keretmegállapodásos eljárás első része kapcsán az ajánlatkérő 2 szakaszos meghívásos közbeszerzési eljárást alkalmaz: az első szakaszban részvételi felhívást tesz/tett közzé, (jelen hirdetmény), a második szakaszban az ajánlattételi felhívást telefax útján vagy elektronikus úton küldi meg az ajánlatkérő, az ajánlatkérő ezen - két szakaszos meghívásos közbeszerzési - eljárás kapcsán nem határozza meg az ajánlattevők létszámát vagy keretszámát. Ajánlatkérő a részvételi szakasz eredményhirdetését követően valamennyi alkalmasnak minősített jelentkezőnek egyidejűleg, közvetlenül küldi meg az ajánlattételi felhívást. Ajánlatkérő az első rész végén az első részben alkalmazott bírálati szempontrendszer (a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás) alapján az ajánlattevőket rangsorolni fogja és legfeljebb a keretszám felső határáig terjedő számú (max. 3 ajánlattevő) a legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlattevővel köt majd keretmegállapodást. A második részben. Az ajánlatkérő a keretmegállapodásban meghatározott közbeszerzési tárgyra (lehívási egységenként) kér ajánlato(ka)t és köt szerződést az adott közbeszerzés(ek)/lehívási egység(ek) megvalósítására, Az ajánlattevő a keretmegállapodásban foglaltakhoz képest az ellenszolgáltatás mértékére vonatkozóan az ajánlatkérő számára csak kedvezőbb ajánlatot tehet. [Kbt (1) bek.]. 6. Közösen részvételre jelentkezés 11/14

12 12/14 Közösen részvételre jelentkezés esetén a vezető céget meg kell jelölni, és közösen részvételre jelentkezőknek egyetemleges felelősséget kell vállalniuk, valamint "Együttműködési Megállapodás"-t kell kötniük, a dokumentációban foglaltak szerinti minimális tartalommal. 7. Bankszámlák Az érintett szervezet csatolja nyilatkozatát arról, hogy valamennyi pénzforgalmi számlája tekintetében csatolta a pénzügyi alkalmasság P.1. pontjának igazolása kapcsán előírt, a számlát vezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozato(ka)t továbbá, hogy a jelentkezésben szereplő nyilatkozatot adó számlavezető pénzügyi intézményeken kívül más pénzügyi intézménynél pénzforgalmi számlát nem vezet, illetőleg a pénzügyi intézménynél az ott megjelölteken kívül más pénzforgalmi számlát nem vezet. 8. Nyilatkozatok A jelentkezéshez csatolandó a Kbt. 70. (8) bekezdése szerinti nyilatkozat/nyilatkozatok, melyet a Kbt (3) bekezdése szerinti adatokra vonatkozóan kell alkalmazni, A részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 71. (1) bekezdés (a)-(d) pontjaira. (leges nyilatkozat esetében is!). 9. Cégkivonat, cégmásolat A jelentkezéshez csatolni kell a részvételre jelentkezőnek, a Kbt. 71. (1) (b) és (d) pont szerinti alvállalkozónak, és az erőforrást nyújtó szervezetnek a részvételi felhívás megjelenésének napjánál, 30 napnál nem régebbi hatályos cégkivonatát, vállalkozói igazolványát illetőleg. Azon irat/iratok esetében, ahol ez lehetséges, elégséges megadni az irat/iratok magyar nyelvű rendelkezésre állásának, elektronikus, hatósági, illetőleg közhiteles nyilvántartásának körét és Internetes elérhetőségét, amelyek ellenőrzésére az ajánlatkérő ingyenesen jogosult. [Kbt. 20. (7) - (9) bek.]. Amennyiben cégügyben el nem bírált módosítás van folyamatban, a változásbejegyzési kérelmet és annak benyújtását igazoló irat egyszerű másolatát is csatolni kell a jelentkezéshez. Amennyiben a részvételre jelentkező, a Kbt. 71. (1) (b) és (d) pont szerinti alvállalkozó, vagy az erőforrást nyújtó szervezet a jelentkezésben - átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, a jelentkezéshez csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat. 10. Aláírási címpéldány A jelentkezéshez csatolni kell a részvételre jelentkező, a Kbt. 71. (1) (b) és (d) pont szerinti alvállalkozó és az erőforrást nyújtó szervezet nevében bármely a jelentkezésben fellelhető iratot aláíró (kötelezettségvállaló). cégjegyzésre jogosult személy hatályos aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintáját, továbbá, a cégkivonatban nem szereplő személy esetén, a jelentkezés aláírására vonatkozó. (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást. 11. Formai követelmények, példányszám Formai előírásokat a Kbt. 70/A (1) bekezdése tartalmazza, melytől az ajánlatkérő nem kíván egyszerűbb formai követelmények megadásával eltérni. A részvételi jelentkezést írásban, zárt, sértetlen csomagolásban 1 eredeti és 3 másolati példányban kell benyújtani, továbbá a részvételre jelentkezők kötelesek jelentkezésüket egy elektronikus példányban képi formátumban (*.pdf, *.jpeg, *.tif,... stb.), egy vagy több elektronikus adathordozón (CD-n, DVD-n, vagy pendrive-on) is benyújtani. (Az elektronikus adathordozón benyújtott jelentkezés nem minősül a Kbt. 70/A (2) bekezdése szerinti elektronikusan beadott jelentkezésnek.). 12. A részvételi jelentkezés benyújtása A jelentkezést, a részvételi felhívás I.1) pontjában meghatározott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani a részvételi határidő lejártáig. A postán feladott jelentkezéseket az ajánlatkérő csak akkor 12/14

13 13/14 VI.4) VI.4.1) tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére a részvételi határidőig sor kerül. A részvételi jelentkezés, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat a részvételre jelentkezőt terheli. 13. Felelősségbiztosítás A terv alapján végzett kivitelezés során vagy azt követően megállapított hibás teljesítés miatt a vállalkozó kötbért köteles fizetni, melynek kapcsán: A keretmegállapodás eredményeként kiválasztott vállalkozók (tervezők) közül az adott lehívási egység közbeszerzési eljárásának nyertese köteles lesz a szolgáltatás (tervezési szerződés) szavatossági időtartamára (5 év) lehívási egységenként - a kért ellenszolgáltatás nettó értékének 20,0 %-át elérő vagy meghaladó összegű - felelősségbiztosítást kötni vagy a meglévő felelősségbiztosítását a megkötendő tervezési szerződésre kiterjeszteni, melynek további részleteit az adott közbeszerzés(ek) megvalósítása érdekében kibocsátásra kerülő ajánlattételi felhívás(ok) és dokumentáció(ok) tartalmazza/tartalmazzák. 14. Tájékoztató információk (a) Ahol e törvény vagy e törvény alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során igazolás benyújtását írja elő, az igazolás egyszerű másolatban is benyújtható. [Kbt. 20. (3) bekezdés]. (b) Az ajánlatkérő jelzi, hogy a későbbiekben szükség esetén élni kíván a Kbt (2) vagy (4) bekezdése szerinti törvényi lehetőséggel. (c) A jelen részvételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló évi CXXIX. törvény előírásai szerint kell eljárni. (d) A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni [Kbt. 306/A. (6) bekezdés]. 15. Nyilatkozat a kizáró okok igazolási módjáról A nem magyarországi letelepedésű jelentkezők, 10 % feletti alvállalkozók, erőforrást nyújtó szervezetek esetében a részvételi jelentkezéshez csatolni kell egy nyilatkozatot a kizáró okok igazolási módjáról, kizáró okonként a csatolt igazolások fajtájának megjelölése és azok jelentkezésben történő elhelyezésének (oldalszám) megjelölése mellett, A Magyarországi letelepedésű jelentkezők, 10 % feletti alvállalkozók, erőforrást nyújtó szervezetek esetében az részvételi jelentkezéshez nyilatkozatot kell csatolni arról, hogy az érintett szervezet (személy) a NAV (APEH) által vezetett "köztartozásmentes adózói adatbázis"-ban szerepel-e. 16. Fordítás Az eredetileg idegen nyelven készült dokumentumokat hiteles magyar nyelvű fordítással kell benyújtani, amire évi XLI. tv. és végrehajtására kiadott 13/1991.(IX.26.) IM rendelet, valamint 24/1986. (VI.26.) MT rendelet és a végrehajtására kiadott 7/1986. (VI.26.) számú IM rendeletek az irányadóak. 17. Átváltási árfolyamok Forintról devizára, illetve devizáról forintra történő átváltás esetén. ha az adat a cég mérlegadatihoz kapcsolódik, az üzleti év mérleg forduló napján érvényes hivatalos (MNB) devizaárfolyamot kell irányadónak tekinteni, minden más esetben az adathoz köthető dátum alapján, az adott naptári év fordulónapján érvényes hivatalos (MNB) árfolyamot kell alapul venni. JOGORVOSLATI ELJÁRÁS A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság Margit krt Budapest MAGYARORSZÁG 13/14

14 14/14 VI.4.2) VI.4.3) VI.5) Tel Internet: Fax Jogorvoslati kérelmek benyújtása A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt (2)-(7) bekezdése szerint. Az a szerv, amelytől a jogorvoslati kérelem benyújtására vonatkozó információ beszerezhető Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság Margit krt Budapest MAGYARORSZÁG Tel Internet: Fax E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: /14

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2011/S

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2011/S 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:141835-2011:text:hu:html HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2011/S 87-141835 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

HU-Székesfehérvár: Villamos energia 2010/S 90-134980 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Székesfehérvár: Villamos energia 2010/S 90-134980 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134980-2010:text:hu:html HU-Székesfehérvár: Villamos energia 2010/S 90-134980 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I.

Részletesebben

HU-Budapest: Szigetelt huzalok és kábelek 2011/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés

HU-Budapest: Szigetelt huzalok és kábelek 2011/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:8815-2011:text:hu:html HU-Budapest: Szigetelt huzalok és kábelek 2011/S 6-008815 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2011/S 28-046614

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2011/S 28-046614 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:46614-2011:text:hu:html HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2011/S 28-046614 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Villamos energia 2010/S

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Villamos energia 2010/S 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:270334-2010:text:hu:html HU-Budapest: Villamos energia 2010/S 177-270334 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ:

Részletesebben

HU-Csákánydoroszló: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2010/S 70-105047 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS.

HU-Csákánydoroszló: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2010/S 70-105047 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:105047-2010:text:hu:html HU-Csákánydoroszló: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2010/S 70-105047 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

HU-Miskolc: Különleges célú szerszámgép 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Miskolc: Különleges célú szerszámgép 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:261951-2010:text:hu:html HU-Miskolc: Különleges célú szerszámgép 2010/S 171-261951 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Postai cím: Havashalom u. 43. Város/Község:

Részletesebben

19/11/2009 S223 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Marketingszolgáltatás 2009/S 223-320577

19/11/2009 S223 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Marketingszolgáltatás 2009/S 223-320577 19/11/2009 S223 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ HU-Hódmezővásárhely: Marketingszolgáltatás 2009/S 223-320577 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278334-2010:text:hu:html HU-Budapest: Gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások 2010/S 182-278334 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

HU-Budapest: Hulladékszállítási szolgáltatások 2011/S 136-226730 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás

HU-Budapest: Hulladékszállítási szolgáltatások 2011/S 136-226730 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:226730-2011:text:hu:html HU-Budapest: Hulladékszállítási szolgáltatások 2011/S 136-226730 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES

Részletesebben

HU-Budapest: Személyzettel és ideiglenes személyzettel való ellátási szolgáltatások 2011/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS.

HU-Budapest: Személyzettel és ideiglenes személyzettel való ellátási szolgáltatások 2011/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:217779-2011:text:hu:html HU-Budapest: Személyzettel és ideiglenes személyzettel való ellátási szolgáltatások 2011/S 131-217779

Részletesebben

HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958

HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958 1/6 HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

HU-Budapest: Papír- vagy kartonregiszter, számlakönyv, iratgyűjtő, űrlap és más irodai papíráru 2010/S 77-114847 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

HU-Budapest: Papír- vagy kartonregiszter, számlakönyv, iratgyűjtő, űrlap és más irodai papíráru 2010/S 77-114847 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:114847-2010:text:hu:html HU-Budapest: Papír- vagy kartonregiszter, számlakönyv, iratgyűjtő, űrlap és más irodai papíráru 2010/S

Részletesebben

HU-Miskolc: Gépek és készülékek tesztelésre és mérésre 2011/S 167-276157 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Miskolc: Gépek és készülékek tesztelésre és mérésre 2011/S 167-276157 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276157-2011:text:hu:html HU-Miskolc: Gépek és készülékek tesztelésre és mérésre 2011/S 167-276157 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ Végleges területrendezéséhez, kezelői lehatárolási terv és ingatlan összevonási terv elkészítése (az 502. sz. főút Szeged nyugati elkerülő út III. ütem és a 451. sz. főút Csongrád elkerülő szakasz) Közbeszerzési

Részletesebben

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Szoftverellátási szolgáltatások

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Szoftverellátási szolgáltatások 1/6 HU-Budapest: Szoftverellátási szolgáltatások 2009/S 219-315329 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Budapesti

Részletesebben

HU-Salgótarján: Értékjelzéssel ellátott papír 2011/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Salgótarján: Értékjelzéssel ellátott papír 2011/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:110758-2011:text:hu:html HU-Salgótarján: Értékjelzéssel ellátott papír 2011/S 68-110758 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2015/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2015/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:287430-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Villamos energia 2015/S 156-287430 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

HU-Budapest: Újságok, folyóiratok, időszakos kiadványok és magazinok 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Újságok, folyóiratok, időszakos kiadványok és magazinok 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:273027-2010:text:hu:html HU-Budapest: Újságok, folyóiratok, időszakos kiadványok és magazinok 2010/S 179-273027 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérő neve: Komló Város Önkormányzata Ajánlatkérő címe: 7300 Komló, Városház tér 3. Kapcsolattartó (címzett):

Részletesebben

HU-Budapest: Irodai személyzettel való ellátási szolgáltatások 2011/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Irodai személyzettel való ellátási szolgáltatások 2011/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:83744-2011:text:hu:html HU-Budapest: Irodai személyzettel való ellátási szolgáltatások 2011/S 51-083744 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

Magyarország-Eger: Villamos energia 2013/S 169-293944. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Eger: Villamos energia 2013/S 169-293944. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:293944-2013:text:hu:html Magyarország-Eger: Villamos energia 2013/S 169-293944 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

HU-Budapest: Rendszerminőség-értékelési és -felülvizsgálati szolgáltatások 2009/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS.

HU-Budapest: Rendszerminőség-értékelési és -felülvizsgálati szolgáltatások 2009/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1/6 HU-Budapest: Rendszerminőség-értékelési és -felülvizsgálati szolgáltatások 2009/S 133-194926 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK):

Részletesebben

HU-Eger: Értékjelzéssel ellátott papír 2011/S 189-308656. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Eger: Értékjelzéssel ellátott papír 2011/S 189-308656. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:308656-2011:text:hu:html HU-Eger: Értékjelzéssel ellátott papír 2011/S 189-308656 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

I. Ajánlattételi felhívás

I. Ajánlattételi felhívás I. Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, 1139

Részletesebben

HU-Budapest: Szerszámgépek 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés

HU-Budapest: Szerszámgépek 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:259694-2010:text:hu:html HU-Budapest: Szerszámgépek 2010/S 169-259694 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Árubeszerzés

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Sínpálya és tartozékai 2014/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Sínpálya és tartozékai 2014/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:229621-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Sínpálya és tartozékai 2014/S 128-229621 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes

Részletesebben

23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez

23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez 23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751 E-mail: ertesitoaxelero.hu On-line

Részletesebben

HU-Zalaegerszeg: Tejtermék 2010/S 143-220297 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Zalaegerszeg: Tejtermék 2010/S 143-220297 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:220297-2010:text:hu:html HU-Zalaegerszeg: Tejtermék 2010/S 143-220297 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ:

Részletesebben

EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Árubeszerzés X Nyilvántartási szám: E-001/2011 I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Országos Onkológiai Intézet

Részletesebben

HU-Salgótarján: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 54-080396 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Salgótarján: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 54-080396 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:80396-2010:text:hu:html HU-Salgótarján: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 54-080396 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Mozgólépcső alkatrészei 2013/S 153-267386. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Mozgólépcső alkatrészei 2013/S 153-267386. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:267386-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Mozgólépcső alkatrészei 2013/S 153-267386 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Villamos energia 2011/S

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Villamos energia 2011/S 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:225138-2011:text:hu:html HU-Budapest: Villamos energia 2011/S 135-225138 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Árubeszerzés

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Vízvezeték- és fűtésszerelési anyagok 2015/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban.

Magyarország-Budapest: Vízvezeték- és fűtésszerelési anyagok 2015/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:34584-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Vízvezeték- és fűtésszerelési anyagok 2015/S 021-034584 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Fogaskerék és fogaskerék-áttétel 2014/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban.

Magyarország-Budapest: Fogaskerék és fogaskerék-áttétel 2014/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:143530-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Fogaskerék és fogaskerék-áttétel 2014/S 082-143530 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48)

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Szervezet Kazincbarcika Város Önkormányzata Cím Fő tér 4. Város/Község Kazincbarcika Telefon 06 (48) 514-731

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Eger: Villamos energia 2010/S 181-276812

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Eger: Villamos energia 2010/S 181-276812 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276812-2010:text:hu:html HU-Eger: Villamos energia 2010/S 181-276812 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Árubeszerzés

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás egyszerű eljárás lefolytatására a Kbt. 299 (1) bekezdés b) pontja alapján tárgyalás tartásával I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Tel: 458-4500/4924

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Gyorsított meghívásos eljárás. HU-Budapest: Ujjlenyomat-olvasó 2010/S 81-121366

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Gyorsított meghívásos eljárás. HU-Budapest: Ujjlenyomat-olvasó 2010/S 81-121366 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:121366-2010:text:hu:html HU-Budapest: Ujjlenyomat-olvasó 2010/S 81-121366 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Fagyásgátló készítmények 2014/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Fagyásgátló készítmények 2014/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:419789-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Fagyásgátló készítmények 2014/S 238-419789 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes

Részletesebben

HU-Miskolc: Diffrakciós műszer 2011/S Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Miskolc: Diffrakciós műszer 2011/S Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:379245-2011:text:hu:html HU-Miskolc: Diffrakciós műszer 2011/S 234-379245 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

HU-Budapest: Villamos energia 2010/S 171-261955 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Villamos energia 2010/S 171-261955 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:261955-2010:text:hu:html HU-Budapest: Villamos energia 2010/S 171-261955 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ:

Részletesebben

HU-Zalaegerszeg: Orvosi felszerelések 2009/S 144-211213 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Zalaegerszeg: Orvosi felszerelések 2009/S 144-211213 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 HU-Zalaegerszeg: Orvosi felszerelések 2009/S 144-211213 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Zala Megyei Kórház, Zrínyi M. u.

Részletesebben

Magyarország-Balatonfűzfő: Iszapeltávolítási szolgáltatások 2013/S 152-265003. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Balatonfűzfő: Iszapeltávolítási szolgáltatások 2013/S 152-265003. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:265003-2013:text:hu:html Magyarország-Balatonfűzfő: Iszapeltávolítási szolgáltatások 2013/S 152-265003 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

HU-Budapest: Értékjelzéssel ellátott papír 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Értékjelzéssel ellátott papír 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:197497-2010:text:hu:html HU-Budapest: Értékjelzéssel ellátott papír 2010/S 129-197497 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

HU-Kapuvár: Orvosi felszerelések 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Kapuvár: Orvosi felszerelések 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:341513-2010:text:hu:html HU-Kapuvár: Orvosi felszerelések 2010/S 223-341513 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ:

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszám, elektronikus levelezési címe: Veresegyház Város Önkormányzata Címe: 2112 Veresegyház, Fő út 35. Tel: +36 28 588-629 E-mail:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Kompresszor 2014/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Kompresszor 2014/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:268788-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Kompresszor 2014/S 149-268788 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

HU-Budapest: Szénsavmentes ásványvíz 2008/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Szénsavmentes ásványvíz 2008/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:38923-2008:text:hu:html HU-Budapest: Szénsavmentes ásványvíz 2008/S 29-038923 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I.

Részletesebben

HU-Dunaharaszti: Különféle élelmiszertermékek 2011/S 99-162109 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Dunaharaszti: Különféle élelmiszertermékek 2011/S 99-162109 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:162109-2011:text:hu:html HU-Dunaharaszti: Különféle élelmiszertermékek 2011/S 99-162109 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

HU-Budapest: Pénzügyi ellenőrzési szolgáltatások 2011/S Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Pénzügyi ellenőrzési szolgáltatások 2011/S Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:406390-2011:text:hu:html HU-Budapest: Pénzügyi ellenőrzési szolgáltatások 2011/S 249-406390 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Szállítószalagok 2010/S

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Szállítószalagok 2010/S 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:142728-2010:text:hu:html HU-Budapest: Szállítószalagok 2010/S 94-142728 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Árubeszerzés

Részletesebben

HU-Budapest: Villamos energia 2009/S 234-334669 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Villamos energia 2009/S 234-334669 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ HU-Budapest: Villamos energia 2009/S 234-334669 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága,

Részletesebben

HU-Vác: Földgáz 2011/S 82-135136 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Vác: Földgáz 2011/S 82-135136 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:135136-2011:text:hu:html HU-Vác: Földgáz 2011/S 82-135136 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

HU-Kaposvár: Hitelnyújtási szolgáltatások 2009/S 181-260260 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Kaposvár: Hitelnyújtási szolgáltatások 2009/S 181-260260 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 9/09/2009 S181 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ HU-Kaposvár: Hitelnyújtási szolgáltatások 2009/S 181-260260 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Baja: Közúti tömegközlekedési szolgáltatások

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Baja: Közúti tömegközlekedési szolgáltatások 1/6 HU-Baja: Közúti tömegközlekedési szolgáltatások 2009/S 34-050060 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Bács

Részletesebben

HU-Budapest: Piackutatási szolgáltatások 2009/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Piackutatási szolgáltatások 2009/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/8 HU-Budapest: Piackutatási szolgáltatások 2009/S 125-182146 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Nemzeti Hírközlési Hatóság,

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Vasúti és egyéb járművek berendezéseinek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2015/S

Magyarország-Budapest: Vasúti és egyéb járművek berendezéseinek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2015/S 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:126746-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Vasúti és egyéb járművek berendezéseinek javítása, karbantartása és kapcsolódó

Részletesebben

HU-Budapest: Építészeti tervezési szolgáltatások 2010/S 112-170481 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Építészeti tervezési szolgáltatások 2010/S 112-170481 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:170481-2010:text:hu:html HU-Budapest: Építészeti tervezési szolgáltatások 2010/S 112-170481 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

HIRDETMÉNY NÉLKÜLI EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

HIRDETMÉNY NÉLKÜLI EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA HIRDETMÉNY NÉLKÜLI EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Árubeszerzés X Nyilvántartási szám: E-004/2011 I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Országos

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail):

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Tel: (+36) 1-279-2180 Fax: (+36) 1-279-2176 e-mail:

Részletesebben

HU-Dunaharaszti: Különféle élelmiszertermékek 2011/S 6-008442 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Dunaharaszti: Különféle élelmiszertermékek 2011/S 6-008442 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:8442-2011:text:hu:html HU-Dunaharaszti: Különféle élelmiszertermékek 2011/S 6-008442 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

HU-Budapest: Mentőjárművek 2010/S 252-388084 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Mentőjárművek 2010/S 252-388084 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:388084-2010:text:hu:html HU-Budapest: Mentőjárművek 2010/S 252-388084 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ:

Részletesebben

HU-Miskolc: Építési munkák 2009/S 174-250994 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Miskolc: Építési munkák 2009/S 174-250994 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:250994-2009:text:hu:html HU-Miskolc: Építési munkák 2009/S 174-250994 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás I. SZAKASZ:

Részletesebben

HU-Vác: Földgáz 2011/S 10-015034 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Vác: Földgáz 2011/S 10-015034 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:15034-2011:text:hu:html HU-Vác: Földgáz 2011/S 10-015034 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

HU-Mátraháza: Őrzési szolgáltatások 2011/S 30-049829 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Mátraháza: Őrzési szolgáltatások 2011/S 30-049829 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:49829-2011:text:hu:html HU-Mátraháza: Őrzési szolgáltatások 2011/S 30-049829 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ:

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás. HU-Budapest: Világítóberendezések és villamos lámpák

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás. HU-Budapest: Világítóberendezések és villamos lámpák 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:76938-2010:text:hu:html HU-Budapest: Világítóberendezések és villamos lámpák 2010/S 52-076938 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2010/S 223-341453

HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2010/S 223-341453 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:341453-2010:text:hu:html HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok

Részletesebben

HU-Debrecen: Takarítási szolgáltatások 2011/S 58-094453 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Debrecen: Takarítási szolgáltatások 2011/S 58-094453 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94453-2011:text:hu:html HU-Debrecen: Takarítási szolgáltatások 2011/S 58-094453 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I.

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Gyorsított meghívásos eljárás

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Gyorsított meghívásos eljárás 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:381764-2010:text:hu:html HU-Budapest: Szoftver-karbantartási és -javítási szolgáltatások 2010/S 249-381764 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:123488-2010:text:hu:html HU-Budapest: Közös telefonhálózati szolgáltatások üzleti célokra 2010/S 82-123488 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

HU-Budapest: Mikrofon és hangszóró készletek 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Mikrofon és hangszóró készletek 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:101938-2010:text:hu:html HU-Budapest: Mikrofon és hangszóró készletek 2010/S 68-101938 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

HU-Budapest: Hírközlési vezetékek építési munkája 2012/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban.

HU-Budapest: Hírközlési vezetékek építési munkája 2012/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:1832-2012:text:hu:html HU-Budapest: Hírközlési vezetékek építési munkája 2012/S 1-001832 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Akkumulátorok, primer elemek és primer telepek 2014/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban.

Magyarország-Budapest: Akkumulátorok, primer elemek és primer telepek 2014/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:146817-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Akkumulátorok, primer elemek és primer telepek 2014/S 084-146817 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Dízelüzemanyag (EN 590) 2015/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Dízelüzemanyag (EN 590) 2015/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:325938-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Dízelüzemanyag (EN 590) 2015/S 179-325938 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes

Részletesebben

HU-Budapest: Kaszálógép 2011/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Kaszálógép 2011/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:265830-2011:text:hu:html HU-Budapest: Kaszálógép 2011/S 161-265830 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Nyíregyháza: Villamos energia 2011/S 226-367138

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Nyíregyháza: Villamos energia 2011/S 226-367138 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:367138-2011:text:hu:html HU-Nyíregyháza: Villamos energia 2011/S 226-367138 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

13/03/2010 S51 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Villamos energia

13/03/2010 S51 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Villamos energia 13/03/2010 S51 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Hódmezővásárhely: Villamos energia 2010/S 51-075636 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

HU-Kaposvár: Fogröntgen 2010/S 13-016623 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Kaposvár: Fogröntgen 2010/S 13-016623 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 HU-Kaposvár: Fogröntgen 2010/S 13-016623 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Somogy Megyei Önkormányzat Kaposi Mór Oktató Kórháza,

Részletesebben

13/06/2009 S112 Európai Közösségek Árubeszerzésre irányuló szerződések Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Villamos energia 2009/S 112-161419

13/06/2009 S112 Európai Közösségek Árubeszerzésre irányuló szerződések Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Villamos energia 2009/S 112-161419 13/06/2009 S112 Európai Közösségek Árubeszerzésre irányuló szerződések Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ HU-Hódmezővásárhely: Villamos energia 2009/S 112-161419 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

HU-Szolnok: Buszok és távolsági buszok 2013/S 086-146430. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

HU-Szolnok: Buszok és távolsági buszok 2013/S 086-146430. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:146430-2013:text:hu:html HU-Szolnok: Buszok és távolsági buszok 2013/S 086-146430 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

HU-Szombathely: Parkolófelügyeleti eszközök 2010/S 139-214009 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Szombathely: Parkolófelügyeleti eszközök 2010/S 139-214009 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:214009-2010:text:hu:html HU-Szombathely: Parkolófelügyeleti eszközök 2010/S 139-214009 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

HU-Budapest: Diagnosztikai kellékek 2009/S 210-301799 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Diagnosztikai kellékek 2009/S 210-301799 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 HU-Budapest: Diagnosztikai kellékek 2009/S 210-301799 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Fővárosi Önkormányzat Szent János

Részletesebben

HU-Budapest: Építészeti tervezési szolgáltatások 2011/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Építészeti tervezési szolgáltatások 2011/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240981-2011:text:hu:html HU-Budapest: Építészeti tervezési szolgáltatások 2011/S 145-240981 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

HU-Debrecen: Takarítási szolgáltatások 2011/S Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Debrecen: Takarítási szolgáltatások 2011/S Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:295538-2011:text:hu:html HU-Debrecen: Takarítási szolgáltatások 2011/S 181-295538 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429)

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429) 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:28895-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895 Magyar Közút Nonprofit Zrt., AK15427,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 251. (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe /Kbt. 249. (2) bek. a.) pont/: Fővárosi Önkormányzat

Részletesebben

"OKJ gépkezelő tanfolyamok/2013" közbeszerzési eljárás részvételi felhívásának módosítása

OKJ gépkezelő tanfolyamok/2013 közbeszerzési eljárás részvételi felhívásának módosítása "OKJ gépkezelő tanfolyamok/2013" közbeszerzési eljárás részvételi felhívásának módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/34 Vállalkozási keretszerződés. Nyertes ajánlattevő feladata Ajánlatkérő kijelölt

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt (2) alkalmazásával

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt (2) alkalmazásával AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) alkalmazásával 1) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe: Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Eötvös Loránd Tudományegyetem 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. Kapcsolattartó: Szabó Balázs Tel. +36-30 322 8766 Fax

Részletesebben

27/11/2009 S229 Európai Közösségek Árubeszerzésre irányuló szerződések Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Festékforrások nyomtatógéphez

27/11/2009 S229 Európai Közösségek Árubeszerzésre irányuló szerződések Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Festékforrások nyomtatógéphez 27/11/2009 S229 Európai Közösségek Árubeszerzésre irányuló szerződések Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ HU-Hódmezővásárhely: Festékforrások nyomtatógéphez 2009/S 229-328884 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

HU-Budapest: Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S 086-144988

HU-Budapest: Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S 086-144988 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:144988-2013:text:hu:html HU-Budapest: Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S

Részletesebben

HU-Miskolc: Műszaki szolgáltatások 2009/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Miskolc: Műszaki szolgáltatások 2009/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:86431-2009:text:hu:html HU-Miskolc: Műszaki szolgáltatások 2009/S 60-086431 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA: Jelen Ajánlattételi Felhívást

Részletesebben

HU-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/7 HU-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2010/S 41-060367 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő

Részletesebben

5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez

5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez 5 melléklet a 2/2006 (I 13) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt 85 Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsahu

Részletesebben